Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 95001 — 95751
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
95001 2777 A1a Üle ilma look Vikakaar Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (13)
95002 2777 A1a Üle ilma look Vikõrkaar Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 426 (25)
95003 2777 A1a Üle ilma luok Vikerkaar Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (157)
95004 2777 A1a Üle ilma luok Vikerkaar Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 138 (30)
95005 2777 A1a Üle ilma luok Vikerkaar Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (38)
95006 2777 A1a Üle ilma luok Vikerkaar Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 371 (183)
95007 2777 A1a & Üle ilma luok Vikerkaar Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (111)
95008 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Var 1932 O. Loorits ERA II 34, 397 (19)
95009 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Trv 1931 O. Loorits ERA II 34, 43 (2)
95010 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (12)
95011 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 54 (11)
95012 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (49)
95013 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar KJn 1931 O. Loorits ERA II 34, 11 (1)
95014 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkuar Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 393 (49)
95015 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 41 (28)
95016 2777 A1a Üle ilma luuk Vikakaar Kan 1963 R. Praakli RKM II 374, 382 (39)
95017 2777 A1a Üle ilma luuk Vikakaar Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (43)
95018 2777 A1a & Üle ilma luuk Vikatkaar Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
95019 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 606 (22)
95020 2777 A1a Üle ilma luuk Vikakaar Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (67)
95021 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Har 1964 T. Maksim KKI, TS
95022 2777 A1a Üle ilma luuk Vikõrkaar Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (5)
95023 2777 A1a Üle ilma luuk Vikarkaar Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (78)
95024 2777 A1a Üle ilma luuk Vikerkaar Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 137 (67)
95025 2777 A1a Üle ilma luuk Pangivang Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579 (64)
95026 2777 A1a Üle ilma luuk Vikarkaar Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 57 (4)
95027 2777 A1a Üle ilma luuk Vikarkaar Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (50)
95028 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (93)
95029 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (285)
95030 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (159)
95031 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 58 (20)
95032 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 373 (27)
95033 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 456 (172)
95034 2777 A1b Look üle ilma Vikerkaar Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 266 (12)
95035 2777 A1b & Luuk üle ilma Vikerkaar Hel 1925 E. Päss E 56009 (58)
95036 2777 A1b Luuk üle ilma Vikerkaar Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 51 (6)
95037 2777 A1b Luuk üle ilma Vikerkaar Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 342 ja 356 (65)
95038 2777 A1b Luuk üle ilma Vikerkaar Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 236 (45)
95039 2777 A1c & Üits look üle ilma Vikerkaar Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (34)
95040 2777 A1d & Üks look paistab üle ilma Vikerkaar Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 101 (69)
95041 2777 A1e & Suur üle ilma luuk Vikatkaar Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (37)
95042 2777 A1f Üle maailma look Vikerkaar Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (76)
95043 2777 A1f Üle maailma look Vikerkaar Iis 1959 P. Kiiver KKI 43, 93 (2)
95044 2777 A1f & Üle maailma look Vikerkaar Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 397 (10)
95045 2777 A1f Üle maailma look Vikerkaar Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 75 (445)
95046 2777 A1f Üle maailma look Vikerkaar Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 421
95047 2777 A1f Üle maailma luuk Vikerkaar Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 ja 377 (97)
95048 2777 A1g & Look üle maailma Vikerkaar Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (6)
95049 2777 A1h & Üle ilmamaa look Vikerkaar Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 530 (52)
95050 2777 A1h Üle ilmamaa look Vikerkaar Trt 1934 K. Kirss E 85926 (15)
95051 2777 A2 & Kõver look üle ilma Vikerkaar Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (5)
95052 2777 A3+ Look üle ilmamaa Vikerkaar Lai 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (15)
95053 2777 A3+ & Raudlook ulatub üle maailma Pajasang Hää 1939 J. Silling ERA II 212, 601 ja 603 (4)
95054 2777 B* & Üle taeva look Vikerkaar Kul 1932 O. Loorits ERA II 34, 402 (27)
95055 2777 B* Look üle taeva Vikerkaar Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 27 (89)
95056 2777 C/ & Üle õue õunapuune, kena kirju luogakene Vikerkuar Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (126) 1619O
95057 2777 # 2515B5 2778 2779 2782 2784
95058 2778 A1a Üle ilma pihlakas Der Regenbogen Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 51 (II)
95059 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vesikaari, ukonkaari, taivaankaari 1844 Lönnrot 163
95060 2778 A1a Üle ilma pihlakas (Über die Welt hin ein Vogelbeerbaum) Der Regenbogen 1876 Wied. 293
95061 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (4)
95062 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar 1890 E EM 168 (1621)
95063 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar 1913 E EM2 145 (2106)
95064 2778 A1a Üle ilma pihlakas Ein Regenbogen 1986 Krikmann 72 (4)
95065 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (81)
95066 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (9)
95067 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikkerkaar VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (22)
95068 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (4)
95069 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (68)
95070 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (39)
95071 2778 A1a & Üle ilma pihlakas Vikerkaar Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (142)
95072 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (74)
95073 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (173)
95074 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (228)
95075 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (58)
95076 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (183)
95077 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Lai 1904 J. Ermann E 44374 (121)
95078 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 236 (66)
95079 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (31)
95080 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikatkaar Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 565 (320)
95081 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Plv 1929 Musto E 64482 (24)
95082 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (27)
95083 2778 A1a Ülä ilma pihlakas Vikkerkaar Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (57)
95084 2778 A1a Üle ilma pihlakas (Über die Welt ein Pielbeerbaum) Ein Regenbogen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (123)
95085 2778 A1a Üle ilma pihlakas (Über die Welt ein Pielbeerbaum) Ein Regenbogen 1780 Hupel 122
95086 2778 A1a Üles ilma pihlakas Vikerkaare 1782 Willmann 175 (113)
95087 2778 A1a Üle ilma pihlakas Vikerkaar 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (117)
95088 2778 A1a Üle ilma pihlikas Vikerkaar VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (24)
95089 2778 A1a & Üle ilma pühelgas (Über die Welt ein Pielbeer-Baum) Ein Regenbogen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (123)
95090 2778 A1a Üle ilma pühelgas (Über die Welt ein Pielbeerbaum) Regenbogen 1780 Hupel 122
95091 2778 A1a Üles ilma pühelgas Vikerkaare 1782 Willmann 175 (113)
95092 2778 A1a Üle ilma pühelgas Vikerkaar 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (117)
95093 2778 A1a Üle ilma pühelgas Vikerkaar VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (24)
95094 2778 A1a & Üle ilma pihlik Vikerkaar Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (10)
95095 2778 A1b & Üle maailma pihlake Vikerkaar Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (5)
95096 2778 A1c & Pihlakas üle maailma Vikerkaar SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (57)
95097 2778 A1d1 & Üks pihlakas üle maailma Vikerkaar Tt 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (2)
95098 2778 A1d2 & Üks pihlik üle ilmamua Vikerkaar Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (46)
95099 2778 A1e & Pikk pihlakas, üle ilma vilakas Põllupeenar VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (158)
95100 2778 A2 & Pikk pihlak üle välja Peenar Trm 1895 M. Reisenpuk H I 7, 598 (8)
95101 2778 B & Tomingas õitseb üle maailma Vikerkaar Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (21)
95102 2778 C/ & Üle ilma pihlakene, läbi tuule toomingane Vikerkaar Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (90) 1619N
95103 2778 D/ & Üle ilma pihlapuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (19) 2515F
95104 2778 # 1619 2777
95105 2779 & Üle ilma piirakas Vikerkaar Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (15)
95106 2779 # 2777
95107 2780 Aa Üle mere purde Paavang Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (102)
95108 2780 Aa & Üle mere purrõ Katlavang Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (77)
95109 2780 Ab Üle järve purrõ Preesi telg Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (82)
95110 2780 Ab Üle järve purre Preesi telg 1890 E EM 168 (1622)
95111 2780 Ab Üle järve purre Preesi telg 1913 E EM2 145 (2107)
95112 2780 Ab Üle järve purdekene Sõlg Ote 1957 E. Kõrgekivi RKM II 84, 306 (23)
95113 2780 Ab & Üle järve purre Preesi telg Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (122)
95114 2780 Ac1 & Purre üle tiigi Pannel Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (134)
95115 2780 Ac1 Purre üle tiigi Preesi tilgut Plt 1891 J. Reinthal E 485 (23)
95116 2780 Ac2 & Üle tiigi purre Priis Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 560 (272)
95117 2780 Ba & Raudsild üle saare Pangivang Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 191 (141)
95118 2780 Bb Raudsild üle mere Pajasang 1913 E EM2 116 (1627)
95119 2780 Bb & Raudsild üle mere Padasang MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (36)
95120 2780 Bc & Sild üle järve Preesi telg Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (103)
95121 2780 Bd & Sild üle jõe Rees Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (15)
95122 2780 # 821 2785
95123 2781 & Üle mere keäri' Vikatkaar Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (203)
95124 2781 # 821
95125 2782 & Üle mõtsa luuk-laak Vikakaar (vikatkaar) Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (25)
95126 2782 # 2515B5 2777 2784
95127 2783 & Üle mõtsa sinetab Lina Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (65)
95128 2783 # 2541 2784
95129 2784 & Üle mõtsa vuu nahk Suits Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (35)
95130 2784 Üle metsa vuu nahk Suits 1890 E EM 168 (1624)
95131 2784 Üle metsa vuu nahk Suits 1913 E EM2 145 (2108)
95132 2784 # 805 2777 2782 2783
95133 2785 Aa Üle aogu priuh Vanaaegne rees 1965 EMrd II 368
95134 2785 Aa & Üle aogu priuh Vanaaegne rees KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (14)
95135 2785 Ab & Üle putsi kriuh Prees Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (71)
95136 2785 Ac Üle vitu kriuh Prees Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (22)
95137 2785 Ac Üle vitu kriuh Prees Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (24)
95138 2785 Ac & Üle vitu kriuks Preesi tilgut Sim 1892 T. Franzdorf E 1517 (56)
95139 2785 Ac Üle vitu kröps Prees HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (69)
95140 2785 B & Üle putsi kriips Sõlg (prees) Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (17)
95141 2785 Ca & Pulk põigiti augu peal Sõle pannel Pöi 1902 M. Pallas E 42944 (3)
95142 2785 Cb & Pulk üle p[ut]si Prees VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (128)
95143 2785 Da1 Üle p[utsi] purrõ Preesi telg Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 910 (72)
95144 2785 Da1 & Üle putsi purre Prees Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (19)
95145 2785 Da1 Üle putsi purrõ Prees Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (376)
95146 2785 Da1 Üle putsi purrõ Sõlg Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 149 (9)
95147 2785 Da1 Üle putsi purrõ Priis Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (94)
95148 2785 Da1 Üle putsi purrõh Sõlg Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (10)
95149 2785 Da1 Üle putsi purrõh Priis Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 228 (41)
95150 2785 Da1 Üle put[si] purrõ Priis Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (38)
95151 2785 Da1 Üle putsi purrõh Sõlõ telg Se 1927 J. Orusaar S 2360 (40)
95152 2785 Da1 Üle putsi purrõh Sõlg Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (42)
95153 2785 Da1 Üle putsi purrõh Sõlg rinnah Se 1934 N. Oinas S 83210 (23)
95154 2785 Da1 Üle putsi purrõh Üle oja purrõh Se 1930 A. Põhi S 22341 (43)
95155 2785 Da1 Üle putsi purrõh Sõlõ telg Se 1956 V. Pino RKM II 51, 477/8 (33)
95156 2785 Da1 Üle putsi purde Prees Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (32)
95157 2785 Da1 Üle putsi purde Sõle telg Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (58)
95158 2785 Da1 Üle putsi purdõ' Sõlõ telg Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 320 (161)
95159 2785 Da2 Üle putsi purdekene Sõlg Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (44)
95160 2785 Da2 & Üle putsi purdõkõnõ Sõlg Har 1938 V. Niilus KKI WS
95161 2785 Da3 Purre üle putsi Sõlg KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 435 (12)
95162 2785 Da3 Mis um purrõ üle putsi Prees, sõlg Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 221 (25)
95163 2785 Da3 & Purrõh üle putsi Sõlõ telg Se 1930 V. Ruusamägi S 25959 (63)
95164 2785 Da4 & Putsi üle purre Prees VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (161)
95165 2785 Da5 & Putsi pääl purre Priis Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (99)
95166 2785 Da5 Putsi pääl purre Prees Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (32)
95167 2785 Da5 Putsi pääl purre Sõlg, rees Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 326 (302)
95168 2785 Da6 P[uts]il purre peal Prees Pst 1890 J. Leppik E 430 (7)
95169 2785 Da6 Putsil purre peal Särgirees Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (31)
95170 2785 Da6 Putsil purre pääl Rees (prees) Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (2)
95171 2785 Da6 Putsil purre pääl Sõlg Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (65)
95172 2785 Da6 Pu[t]sil purre pääl Prees Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (66)
95173 2785 Da6 & Putsil purre pääl Rees Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (150)
95174 2785 Da6 Putsil purre pääl Rinnarees Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (55)
95175 2785 Da6 Pu[ts]il purre pääl Priis Ote 1895 E. Palm E 20131 (57)
95176 2785 Da6 Putsil purre pääl Rees Hel 1893 J. Pausk E 6946 (5)
95177 2785 Da6 Putsil purre pääl Rees Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 437 (114)
95178 2785 Da6 Putsil purre pääl Väike sõlg, rees Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 519 (102)
95179 2785 Da6 Putsil purre pääl Prees Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 135 (115)
95180 2785 Da6 Putsil purre pääl Eesti särk Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 136 (116)
95181 2785 Da6 Putsil purde pääl Kusi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (16)
95182 2785 Da6 Putsil purred pääl Prees, riis Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239 (70)
95183 2785 Da7 & Valge puts ja purre peal Prees, sõlg Vil 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 82 (86)
95184 2785 Da8 & Üle putsi purrõh, üle titi om tiirada Sõlg rinnah Se 1934 A. Kits S 92767 (27)
95185 2785 Db Üle perse pure' Vangukene üle sõle Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
95186 2785 Db & Üle perse purde Sõlg ja sõle telg Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (60)
95187 2785 Dc & Üle pilu purre Vanaaegne sõlg, prees Vln 1968 H. Linde RKM II 259, 290 (9)
95188 2785 Dd & Augul purre pääl Rees, sõlg Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 152 (40)
95189 2785 De & Üle riista purrõ Priis Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (149)
95190 2785 Df & Pütil purre pääl Rees, mis hamme ehen Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (54)
95191 2785 Dg & Üle katla purrõh Üle sõlõ nõgõl Se 1929 A. Gehrke S 17311 (68)
95192 2785 Dh & Üle pori purre Priis San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (182)
95193 2785 # 1757 2780
95194 2786 & Üle sile, üle suve, ilma lööjata lüiakse Lehmakell VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (229)
95195 2786 Üle sile, üle suve, ilma lööjata lüüakse Lehmakell 1890 E EM 168 (1625)
95196 2786 Üle sile, üle suve, ilma lööjata lüüakse Lehmakell 1913 E EM2 145 (2109)
95197 2786 # 1192
95198 2787 Aa1* Üles ketras, alla metras, saase otsa, loose muna Võn 1884 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 2 (1884) 32
95199 2787 Aa1* Üles ketras, alla metras, sai otsa, lõi muna Tapud 1890 E EM 168 (1626)
95200 2787 Aa1* Üles ketras, alla metras, sai otsa, lõi muna Tapud 1913 E EM2 146 (2110)
95201 2787 Aa1* Üles ketras, alla metrus, saase otsa, loose muna Tapuväänd, hummal Võn 1877–1917 J. Pint ERM 139, 45 (3)
95202 2787 Aa1* & Üles ketras, alla metras, saase otsa, loose muna Tapud Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (23)
95203 2787 Aa1* Üles ketras, alla metras, saasõ otsa, loosõ muna Tapihumalad Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (1)
95204 2787 Aa1* Üles ketras, alla metras, otsa saa, luu muna Humala Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (20)
95205 2787 Aa1* Üles ketras, alla metras, ku otsa saa, luu muna Hummal Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (6)
95206 2787 Aa1* Üles ketrab, alla metrab, saasõ otsa, loosõ muna Hummal Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (25)
95207 2787 Aa2 & Üles keträs, alla meträs, lätt otsa, luu muna Hummal Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615 (7)
95208 2787 Aa3 & Vetras üles, vetras alla, saase otsa, loose munna Humala' Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (5)
95209 2787 Ab1 & Üles ketras, alla metras, otsan luu munakese Väänkasvud Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (9)
95210 2787 Ab2 & Üles metras, alla metras, otsa luu muna Vett vinnatas kaost Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (35)
95211 2787 Ab2 Üles metras, alla metras, otsa luu muna Tapuvääna San? 1895 P. Roose H III 22, 169 (3)
95212 2787 Ac1 & Üles ketras, alla metras, üles loo munakese Humal Har 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 253 (2)
95213 2787 Ac1 Üles ketras, alla metras, üles loo munakese Humal Urv 1965–1966 Anonüüm 079 RKM II 218, 339 (23)
95214 2787 Ac1 Üles keträs, alla metras, üles luu munakese Humal Har 1948 S. Nigol KKI WS
95215 2787 Ac2 & Üles ketras, alla vetras, üles luu munakõse Humal Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 171 (5)
95216 2787 Ac3 & Üless metrass, alla ketrass, üless luu munakõsõ, eiss humalõ olõ' Humala mõistatus Har 1944 S. Tanning KKI WS
95217 2787 Ad & Üles ketras, alla metras, saa mäe otsa, luu muna Herne Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (53)
95218 2787 Ae% & Mõista, mõista mõõlu, kassihand kaalu, üles ketra, alla metra, otsan muna Hummal Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (383) 1357D12a
95219 2787 Ba & Üles ketras, üles väntäs, saa otsa, luu muna Humal Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 350 (42)
95220 2787 Bb1 Üles ketras, üles metras, otsa luu munakõsõ Hummal Rõu 1889 J. Gutves H IV 3, 989 (14)
95221 2787 Bb1 Üles ketras, üles metras, otsa luu muna Humalas Rõu 1897 G. Raup H III 28, 712 (4)
95222 2787 Bb1 Üles ketras, üles metras, otsa luu muna Humala Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (52)
95223 2787 Bb1 Üles ketrab, üles metrab, otsa loob muna Humal Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 14 (110)
95224 2787 Bb1 & Üles ketras, üles metras, otsa luu muna Tapuvine Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (20)
95225 2787 Bb2 & Üles ketras, üles vetras, otsa luu muna Hummal Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (4)
95226 2787 Bb2 Üles ketras, üles vetra, otsa lõi muna Hummal Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 55 (70)
95227 2787 Bc Üles ketra, üles metra, üles loo munakõsi Hummal Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (17)
95228 2787 Bc Üles ketras, üles metras, üles loose munakeisi Humal Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 466 (139)
95229 2787 Bc Üles ketras, üles metras, üles loob munakese Humal Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (11)
95230 2787 Bc & Üles ketras, üles metras, üles luu munakõse Humalas Har 1927 E. Potsepp E 59956 (5)
95231 2787 Bc Üles ketrab, üles metrab, üles loob munakese Humal Har 1925 S. Lõhmus E 56506 (3)
95232 2787 Bd & Üles keträs, üles meträs, üles luu munakõsõ, maha tuu pesäkese Humala Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (110)
95233 2787 C & Üles ketras, ümbre vetras, otsa loop üte muna Vokk, langa ketramine Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (12)
95234 2787 D & Üles keträs, maha meträs, üles loo munakese Humal Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 17 (29)
95235 2787 Ea1* & Keträs, meträs, kui otsa saa, munes Hummal San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (143)
95236 2787 Ea1* Keträs, meträs, kui otsa saa, sõs munõs Hummal Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (62)
95237 2787 Ea1* Keträs, matras, otsa saa, sis munes Hummal Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (7)
95238 2787 Ea2 & Ketras, metras, otsa saa, munes muna Humal San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 176 (198)
95239 2787 Ea3 & Keträs, meträs, saap otsa, loop muna Humal Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (18)
95240 2787 Eb1 & Keeras, meeras, otsassa munes Humal Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (59)
95241 2787 Eb2 & Ketras, metras, otsas munes muna Humal San 1895 J. Kuldsep E 19084 (45)
95242 2787 Eb3 & Keträs, veträs, otsa munõs muna Humalõ' San 1940 I. Novek ERA II 271, 345 (75)
95243 2787 Eb4 & Ketrap, ketrap, üles otsa loop muna Humal Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (43)
95244 2787 Eb4 Ketras, vetras, üle otsa luu muna Humal Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 107 (66)
95245 2787 Ec & Metras, ketras, saiba otsa muna Hummal Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (25)
95246 2787 Ed & Ketras, metras, läts üles, lõi muna Hummal Se 1928 T. Linna S 9124 (10)
95247 2787 # 611J2+ 2791
95248 2788 Aa & Ülesse lähevad, ülesse ei saa, alla tulevad, alla ei saa Tuuleveski tiivad Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 139 (76)
95249 2788 Ab* & Üles läheb, üles ei saa, alla tuleb, alla ei saa Veskitiivad Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (146)
95250 2788 Ab* Üles läheb, aga ülesse ei saa, alla tuleb, aga alla ei saa Tuuleveskitiib Mär 1992 K. Kaljuma RKM, KP 17, 49 (4)
95251 2788 B1a* Üles lähevad, üles ei saa, maha tulevad, maha ei saa Tuulikutiivad 1955 ÜÕÕ 58 (12)
95252 2788 B1a* Üles lähevad, üles ei saa, maha tulevad, maha ei saa 1974 Eisen A 88
95253 2788 B1a* & Üles lähevad, üles ei saa', maha tulevad, maha ei saa Tuuleveski Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (12)
95254 2788 B1a* & Üles lähävä, üles ei saa, maha tuleva ja maha ei saa Tuulõveski haari' Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
95255 2788 B1b1 & Üles läheb, üles ei saa, maha tuleb, maha ei saa Tuuleveski Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 295, 153 (38)
95256 2788 B1b2 & Üles läheb, üles ei jää, maha tuleb, maha ei jää Tuuleveski Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 295, 153 (38)
95257 2788 B1c & Ülesse lähevad ja ülesse ei saa, alla tulevad, aga maha ei saa Veskitiivad Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (58)
95258 2788 B2 & Tõuseb, tõuseb, aga üles ei tõuse, langeb, langeb, aga maha ei lange Tuuleveski tiivad Kul 1996 M. Hiiemäe EFA II 17, 372 (25)
95259 2788 C1a* & Üles läheb, taeva ei saa, alla tuleb, maha ei saa Veskitiivad Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (28)
95260 2788 C1a* Üles läheb, aga taeva ei saa, alla tuleb, aga maha ei saa Tuuleveski Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 427 (15)
95261 2788 C1b & Ülese lähme, aga taevase ei saa, maha tuleme, aga maha ei saa Veskitiivad Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (29)
95262 2788 C1c & Alla tulevad, maha äi saa, üles lähevad, taeva äi saa Tuuling Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (39)
95263 2788 C2 & Läheb taeva, ei saa minna, tuleb maha, ei saa tulla Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 208 (102)
95264 2788 D & Üles lähevad, pilve ei ulata, alla tulevad, maa pea[le] ei saa Veskitiivad Hel 1923 H. Martin E 53257 (1)
95265 2788 # 2789
95266 2789 & Üles lätt, maha ei tule Suits Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (96)
95267 2789 Üles läheb, maha ei tule Suits 1955 ÜÕÕ 58 (10)
95268 2789 Üles läheb, maha ei tule Suits 1957 Mihkla-Tedre 57
95269 2789 Üles läheb, aga maha ei tule Suits 1960 Aleksejeva IV 94 (9)
95270 2789 Üles läheb, maha ei tule 1963 Siim-Vallner III 95 (2)
95271 2789 Üles läheb, maha ei tule Suits 1968 Mihkla-Tedre EK9 21
95272 2789 Üles läheb, maha ei tule Suits 1979 Metstak 11 ja 33 (69)
95273 2789 Üles läheb, maha ei tule 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 32
95274 2789 Üles läheb, maha ei tule Suits 1992 Metstak2 23 ja 25
95275 2789 # 647A26q2 2788
95276 2790 & Üles süüb, alla situb Pird palab Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (24)
95277 2790 # 33Ba1*
95278 2791 & Ülespidi nutitab, alaspidi juuritab Kartohvel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (117)
95279 2791 Ülespidi nutitab, allapidi juuritab Kartohvel 1890 E EM 168 (1627)
95280 2791 Ülespidi nutitab, allapidi juuritab Kartohvel 1913 E EM2 146 (2111)
95281 2791 # 2787
95282 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata 1885 Kündja nr. 21 (1885) 111 (26)
95283 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1890 E EM 168 (1629)
95284 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1914 E MM 17 ja 46 (269)
95285 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1920 E MM2 17 ja 49 (272)
95286 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1994 E MM3 14 ja 40 (272)
95287 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1929 Jürisson 196 (11)
95288 2792 A1a1 Ümber ilma ulatub, ümber pea ei ulata 1955 Bachman-Rebane II (1955) 81 (1)
95289 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1955 ÜÕÕ 133 (4)
95290 2792 A1a1 Ümber ilma ulatub, ümber pea ei ulatu Silmad 1960 Kuut VI (1960) 214 (2)
95291 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 77 ja 80 (3)
95292 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer piä ei ulata Silmäd 1965 EMrd II 368
95293 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (13)
95294 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (64)
95295 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (17)
95296 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (9)
95297 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (95)
95298 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (13)
95299 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (62)
95300 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm SJn 1889 T. Köstner H II 26, 381 (3)
95301 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (71)
95302 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (85)
95303 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (12)
95304 2792 A1a1 & Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (9)
95305 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmanägemine Pil 1890 J. Bock H III 11, 130 (49)
95306 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (61)
95307 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad, vaade Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (10)
95308 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (32)
95309 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (251)
95310 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (172)
95311 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pil 1927 A. Tensing E 61332
95312 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pal 1930 M. Jürgenson E 70348 (17)
95313 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 135 (120)
95314 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (33)
95315 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silmad Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 329 (34)
95316 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (12)
95317 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Vikerkaar Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 128 (27)
95318 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (18)
95319 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (12)
95320 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (42)
95321 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (8)
95322 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Vikerkaar Han 1936 L. Uusküla ERA II 139, 71 (25)
95323 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (63)
95324 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 284 (3)
95325 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 75 (21)
95326 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (76)
95327 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 338 (12)
95328 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Lai 1932 M. Kirsch ERA II 253, 400 (37)
95329 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmaring Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (16)
95330 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (6)
95331 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Pea Jäm 1977 E. Tuutma KKI 68, 29 (1)
95332 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pia ei ulata Oma silma vaatamine Pal 1888 M. Saar H II 27, 558 (66)
95333 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silmad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 153 (3)
95334 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silmad Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 450 (49)
95335 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (13)
95336 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 176 (9)
95337 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pea ei ulata Silm Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 540 (73)
95338 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pea ei ulata Silm Vln 1937 A. Mikk ERA II 177, 540 (73)
95339 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pea ei ulata Silmad Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (49)
95340 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pia ei ulata Silmad SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (39)
95341 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pia ei ulata Silm Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 402 (2)
95342 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer piä ei ulata Silmäd KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (7)
95343 2792 A1a1 Ümber ilma ulatub, ümber pea ei ulata Vän 1925 A. Milvek E 55635a
95344 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 101 (75)
95345 2792 A1a1 Ümber ilma ulatub, ümber pea ei ulata Silmad Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (25)
95346 2792 A1a1 Ümber ilma ulatub, ümber pea ei ulata Silmad Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (12)
95347 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad 1913 E EM2 146 (2113)
95348 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm 1923 Huvit. II 215 ja 224 (6)
95349 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata 1927 Ainelo III 62
95350 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (80)
95351 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (1)
95352 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silma Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (24)
95353 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (56)
95354 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm VNg 1892 H. Lohk H II 34, 347 (1)
95355 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmavaade Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (88)
95356 2792 A1a1 Ümber ilma ulateb, ümmer pää ei ulate Silmäd Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (29)
95357 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silma Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (76)
95358 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Nägemine Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (7)
95359 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmavaade Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 101 (67)
95360 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Prn 1933 A. Meejärv ERA II 69, 383 (9)
95361 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 353 (20)
95362 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 613 (35)
95363 2792 A1a1 Ümber ilma ulatub, ümber pää ei ulatu Silmad Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (23)
95364 2792 A1a1 Ümber ilma ülätäb, ümber pää ei ülätü Vikerkaar Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (12)
95365 2792 A1a1 Ümber ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Vil 1893 J. Evert E 1422 (20)
95366 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmavaade Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 539 (2)
95367 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmä Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (74b)
95368 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmä Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (19)
95369 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silm Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (8)
95370 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmad Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 432 (82)
95371 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmavaade Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 236 (50)
95372 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Tuul Hää 1928 H. Seim KKI WS
95373 2792 A1a1 Ümmer ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmad Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 53 (80)
95374 2792 A1a1 Ümmer ilma ulats, ümmer pää ei ulate Silma Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13 (36)
95375 2792 A1a1 Ümmer ilma ulateb, ümmer pää ei ulate Silmä Hls 1891 J. Riiet H III 13, 584 (86)
95376 2792 A1a1 Ümmer ilma ulateb, ümmer pää ei ulate Silmä Hls 1961 S. Lätt RKM II 107, 217 (19)
95377 2792 A1a1 Ümber ilma ulatas, ümber pää ei ulata Silmad Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 628 (28)
95378 2792 A1a1 Ümber ilma ulates, ümber pää ei ulata Silmad Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (8)
95379 2792 A1a1 Ümmer ilma ulates, ümmer pää ei ulate Silmä Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (37)
95380 2792 A1a1 Ümmer ilma ulats, ümmer pää ei ulate Silmä Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 326 (61)
95381 2792 A1a1 Ümbre ilma ulates, ümbre pää ei ulate Silmä San 1925 E. Päss E 56005 (16)
95382 2792 A1a1 Ümbre ilma ulatas, ümbre pää ei ulata Vikerkaar Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 279 (21)
95383 2792 A1a1 Ümbre ilma ulatas, ümbre pää ei ulata Silmä Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 67 (4)
95384 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (2)
95385 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (11)
95386 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (60)
95387 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Rõn 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 66 (243)
95388 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmaring Hls 1893 M. Kuum E 1376 (19)
95389 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (17)
95390 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmanägemine Tln 1926 M. Sengbusch E 57371
95391 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Trm 1930 L. Ollisaar A 11253 (19)
95392 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (6)
95393 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silma vaatamine Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (11)
95394 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 233 (20)
95395 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Nägemine Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 525 (39)
95396 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (7)
95397 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 739 (33)
95398 2792 A1a2* Ümber ilma ulatub, aga ümber pea ei ulatu Silm Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (106)
95399 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pia ei ulata Silma vaatamine Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (66)
95400 2792 A1a2* Ümmer ilma ulatab, aga ümmer pia ei ulata Silmad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (852)
95401 2792 A1a2* Ümmer ilma ulatab, aga ümmer pia ei ulata Silm Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (19)
95402 2792 A1a2* & Ümmer ilma ulatab, aga ümmer pia ei ulata Silmad KJn 1939 J. Raidla ERA II 270, 547 (23)
95403 2792 A1a2* Ümmer ilma ulatab, aga ümmer pia ei ulata Silmad KJn 1938 J. Raidla RKM, Raidla 370
95404 2792 A1a2* Ümmer ilma ulatab, aga ümmer piä ei ulata Silmavaade KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (19)
95405 2792 A1a2* Ümber ilma ulatab, aga ümber pää ei ulata Silmad Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (155)
95406 2792 A1a3 Ümber ilma ulatab ja ümber pea ei ulata Silmad VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (6)
95407 2792 A1a3 Ümber ilma ulatab ja ümber pea ei ulata Silmad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 189 (7)
95408 2792 A1a3 Ümbre ilma ulatab ja ümbre pää ei ulata Inimese silmad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 14 (18)
95409 2792 A1a3 Ümber ilma ulatab ja ümber pea ei ulata Silmad Trt 1942 S. Lõhmus RKM II 12, 44 (53)
95410 2792 A1a3 & Ümber ilma ulatab ja ümber pea ei ulata Silmad Plt 1981 E. Tampere RKM II 358, 216 (5)
95411 2792 A1a3 Ümber ilma ulatab ja ümber pää ei ulata Silmad JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 365 (9)
95412 2792 A1a4 Ümber ilma ulatuvad, ümber pea ei ulatu 1933 Käis EV II/I lk-ta
95413 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad ehk silmavaatus Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 10 ja 52 (35)
95414 2792 A1a4 Ümber ilma ulatuvad, ümber pea ei ulata Silmad 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
95415 2792 A1a4 Ümber ilma ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad 1984 Muhel VN 27 ja tagakaas (2)
95416 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (56)
95417 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (110)
95418 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (34)
95419 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (47)
95420 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silm Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (22)
95421 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Ran 1895 J. Palu E 18774 (35)
95422 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 121 (28)
95423 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 641 (69)
95424 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (12)
95425 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 436 (15)
95426 2792 A1a4 Ümbär ilma ulatavad, ümbär pea ei ulata Silmad VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (49)
95427 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322 (14)
95428 2792 A1a4 Ümber ilma ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 37 (19)
95429 2792 A1a4 Ümmer ilma ulatavad, ümmer pea ei ulata Silmad Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 344 (6)
95430 2792 A1a4 Ümber ilma ulatuvad, ümber pää ei ulatu Silmad 1930 Huvit. II3 227 ja 248 (7)
95431 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Hls 1896 H. Reissar E 23823 (9)
95432 2792 A1a4 Ümber ilma ulatavad, ümber pää ei ulata Trt 1930 E. Kippasto E 71287 (19)
95433 2792 A1a4 Ümber ilma ulatuvad, ümber pää ei ulata Silmad Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 23 (56)
95434 2792 A1a4 & Ümmer ilma ulateve, ümmer pää ei ulate Silmä Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (25)
95435 2792 A1a4 Ümmer ilma ulatave, ümmer pää ei ulata Inimese silmä Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (9)
95436 2792 A1a4 Ümmer ilma ulatava, ümmer pää ei ulata Silma Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (33)
95437 2792 A1a4 Ümber ilma ulatava, ümber pää ei ulata Silma Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (38)
95438 2792 A1a4 Ümbre ilma ulatava, ümbre pää ei ulata Silmä Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 75 (10)
95439 2792 A1a4 Ümbre ilma ulatase, ümbre pää ei ulata Silmä Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (14)
95440 2792 A1a4 Ümbre ilma ulatasõ, ümbre pää ei ulatava Silmä Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (68)
95441 2792 A1a5 & Ümber ilma ulatavad, aga ümber pea ei ulata Silmad Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (133)
95442 2792 A1a5 Ümber ilma ulatavad, aga ümber pea ei ulata Silmad SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (24)
95443 2792 A1a5 Ümber ilma ulatavad, aga ümber pea ei ulata Silmad Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (82)
95444 2792 A1a5 Ümber ilma ulatavad, aga ümber pea ei ulata Silmad Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (5)
95445 2792 A1a5 Ümmer ilma ulatavad, aga ümmer pea ei ulata Silmade vaade Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 216 (14)
95446 2792 A1a6+ Ulatab ümber ilma, aga ümber pea ei ulata Silmad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (54)
95447 2792 A1a6+ Ümber ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silmad Pal 1889 J. Varik H II 27, 642 (8)
95448 2792 A1a6+ & Ümmer ilma ulatab, aga ümmer oma pea ei ulata Nägemine Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 360 (22)
95449 2792 A1a6+ Ümber ilma ulatavad, aga ümber pea mitte Silmad HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (32)
95450 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Trm 1906 M. Sild H II 74, 856 (20)
95451 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (12)
95452 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (105)
95453 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (13)
95454 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (10)
95455 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Inimese silmad Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (26)
95456 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (10)
95457 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (28)
95458 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (40)
95459 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (95)
95460 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (62)
95461 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (44)
95462 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmavaade Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (77)
95463 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 195
95464 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (14)
95465 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad 1895 J. Kukrus E 16840 (5)
95466 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silm Lai 1904 J. Ermann E 44369 (60)
95467 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmanägemine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46414 (6)
95468 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (126)
95469 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Plv 1929 Musto E 64480 (10)
95470 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad HMd 1927 O. Niimann E 74004 (19)
95471 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (137)
95472 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Vikerkaar Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 400 (20)
95473 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 634 (81)
95474 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (13)
95475 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536 (108)
95476 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Näha Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 185 (10)
95477 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (5)
95478 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 116 (23)
95479 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer pia ei ulata Silmad Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 602 (99)
95480 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Trt 1972 O. Peda RKM II 295, 418 (5)
95481 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Inimese silmad Tor 1969 E. Maasik RKM II 277, 160 (2)
95482 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 321, 334 (4)
95483 2792 A1b1 Üle ilma ulatub, ümber pea ei ulatu Inimese vari Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (13)
95484 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 372 (64)
95485 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Iis 1956 J. Nõmm KKI 42, 63 (4)
95486 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 381 (37)
95487 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata Silmä Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 418 (46)
95488 2792 A1b1 Üle ilma ulatub, ümber pea ei ulata Vikerkaar Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (9)
95489 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silm Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (24)
95490 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silmad VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 382 (42)
95491 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pia ei ulata Silmad Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 138 (34)
95492 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer pea ei ulata Silmad Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 563 (71)
95493 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer pea ei ulata Silmad SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 77 (26)
95494 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer pia ei ulata Silmavuade Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (60)
95495 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer piä ei ulata Vikerkuar Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 336 (22)
95496 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer piä ei ulata Kas sa silmädegä ei näe kui kaugele üle ilma, aga seljä taha ei ulata Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 334/5 (6)
95497 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (112)
95498 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (86)
95499 2792 A1b1 & Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (37)
95500 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (96)
95501 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Vil 1894 G. Karu H II 49, 373 (54)
95502 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmade vaade Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (35)
95503 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Tor 1889 M. Tilk E 493 (2)
95504 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Nõo 1932 H. Laurson E 82135 (3)
95505 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 94 (3)
95506 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 16 (123)
95507 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (73)
95508 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Vikerkaar Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 88 (6)
95509 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (13)
95510 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silm Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 548 (65)
95511 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 124 (712)
95512 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 298 (9)
95513 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (27)
95514 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmavaade Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 122 (2)
95515 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulatu Silmad Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
95516 2792 A1b1 Üle ilma uletup, ümpär pää ei uletu Silmat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (30)
95517 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (4)
95518 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümmer pää ei ulata Silmad Trt 1877–1917 J. Kuusk E 1008 (16)
95519 2792 A1b1 Üle ilma ulateb, ümmer pää ei ulate Nägemine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 276 (136)
95520 2792 A1b1 Üle ilma ulateb, ümmer pää ei ulate Silmä Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (14)
95521 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümbre pää ei ulata Silmad Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 274 (14)
95522 2792 A1b1 Üle ilma ulatab, ümbre pää ei ulata Silmanägemine Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (8)
95523 2792 A1b1 Üle ilma ulatap, ümbre pää ei ulata Silmä Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (40)
95524 2792 A1b1 Üle ilma ulats, ümber pää ei ulate Silma Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (9)
95525 2792 A1b1 Üle ilma ulats, ümmer pää ei ulate Silma Krk 1890 J. Kivisäk E 411 (41)
95526 2792 A1b1 Üle ilma ulatas, ümber pää ei ulata Silmä San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (166)
95527 2792 A1b1 Üle ilma ulatas, ümbre pää ei ulata Silmä Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 132 (26)
95528 2792 A1b1 Üle ilma ulatas, ümbre pää ei ulata Silmad Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 252 (3)
95529 2792 A1b2 & Üle ilma ulatab, ümber pee ep ulata Silmad Jäm 1977 S. Mitt KKI 68, 319 (8)
95530 2792 A1b3 Üle ilma ulatab, ümber pääd ei ulatu Silmad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2331 (31)
95531 2792 A1b3 & Üle ilma ulatab, ümber pääd ei ulata Silmad Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (28)
95532 2792 A1b3 Üle ilma ulatab, ümber pead ei ulata Silmad Kuu 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 567 (1)
95533 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (10)
95534 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Pal 1889 E. Uus H III 8, 334 (6)
95535 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Pal 1889 H. Maasen H III 8, 562 (7)
95536 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (21)
95537 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Plt 1891 J. Reinthal E 476 (29)
95538 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Rak 1931 A. Okas E 77456 (6)
95539 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 33 (28)
95540 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pea ei ulata Vikerkaar Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 206 (20)
95541 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pia ei ulata Silmad MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 819 (7)
95542 2792 A1b4 & Üle ilma ulatab, aga ümmer piä ei ulata Silmäd KJn 1925 A. Kruus E 56308 (10)
95543 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pää ei ulata Silmad Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (22)
95544 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pää ei ulata Silmad Rak 1905 K. Holm H II 74, 310 (43)
95545 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pää ei ulata Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (58)
95546 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pää ei ulata Vikerkaar Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (6)
95547 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümber pää ei ulatu Silmad Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (1)
95548 2792 A1b4 Üle ilma ulatab, aga ümmer pää ei ulata Silmä Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (23)
95549 2792 A1b5 Üle ilma ulatab ja ümber pea ei ulata Silmad Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (42)
95550 2792 A1b5 Üle ilma ulatab ja ümber pea ei ulata Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 209 (473)
95551 2792 A1b5 Üle ilma ulatab ja ümber pää ei ulata Silmad Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (36)
95552 2792 A1b5 Üle ilma ulatab ja ümmer pää ei ulata Silmad Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (108)
95553 2792 A1b5 & Üle ilma ulatab ja ümbre pää ei ulata Silm Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 41 (30)
95554 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata 1888 CRJ KLr I7 132 (11)
95555 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (45)
95556 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (45)
95557 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata 1949 Nurmik EK III 133 (6)
95558 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (43)
95559 2792 A1b6 Üle ilma ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad 1935 Huvit. V Lisa 17 (4)
95560 2792 A1b6 Üle ilma ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad 1950 Pioneer nr. 4 ja 8 (1950) lk-ta (1)
95561 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (90)
95562 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Vikatkoar Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (118)
95563 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32514 (22)
95564 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Kad 1897 A. K. Kivi E 35028 (5)
95565 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 355 (5)
95566 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (95)
95567 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad JJn 1965 R. Veinberg KKI 41, 534 (24)
95568 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad San 1971 L. Voormann RKM II 287, 170 (51)
95569 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 187 (2)
95570 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Muh 1958 A. Strutzkin RKM, Mgn. II 304a
95571 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 229 (43)
95572 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümmer pia ei ulata Inimese silmanägemine Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
95573 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (285)
95574 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (98)
95575 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (16)
95576 2792 A1b6 Üle ilma ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 765
95577 2792 A1b6 Ülä ilmä ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
95578 2792 A1b6 Üle ilma ulatuvad, ümber pää ei ulatu Silmad Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 10 (6)
95579 2792 A1b6 & Üle ilma ulatuvad, ümbär pää ei ulatu Silmäd Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (98)
95580 2792 A1b6 Üle ilma ulatava, ümbre pää ei ulata Silma Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (54)
95581 2792 A1b6 Üle ilma ulatasõ, ümber pää ei ulata Plv 1928 E. Sepp E 62825 (10)
95582 2792 A1b7 & Üle ilma ulatavad, aga ümber pea ei ulata Silmad Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (62)
95583 2792 A1b7 Üle ilma ulatuvad, aga ümber pea ei ulatu Silmad Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (29)
95584 2792 A1c* Ümber ilma ulatab, üle pea ei ulata Vikerkaar Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 440 (8)
95585 2792 A1c* Ümber ilma ulatab, üle pää ei ulata Silmad Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (21)
95586 2792 A1c* & Ümber ilma ulatab, üle pää-i ulata Silmad TMr 1941 S. Solon ERA II 295, 410 (67)
95587 2792 A1c* Ümber ilma ulatab, aga üle pää ei ulata Silmad JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 363 (9)
95588 2792 A1d1* Üle ilma ulatub, üle pea ei ulatu 1986 Laagus-Õunapuu 168
95589 2792 A1d1* Üle ilma ulatub, üle pea ei ulatu Silmad 1979 Metstak 8 ja 32 (10)
95590 2792 A1d1* Üle ilma ulatub, üle pea ei ulatu Silmad 1992 Metstak2 10 ja 11
95591 2792 A1d1* Üle ilma ulatub, üle pea ei ulatu Silmad 1985 Õunapuu 146 (2)
95592 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pea ei ulata Silm Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (40)
95593 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pea ei ulata Silm Elv 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 5 (33)
95594 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pea ei ulata Inimese silmad Hag 1934 H. Mesikäpp ERA II 69, 577 (30)
95595 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pea äi ulata Silmad, vaade Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 462
95596 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pia ei ulata Silmad Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 107 (10)
95597 2792 A1d1* Üle ilma ulatub, üle pea ei ulatu Silmavaade Trt 1967 A. Poltan KKI 46, 508 (7)
95598 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle piä ei ulata Silmad, kukla taha ei ulata vuatama Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (101)
95599 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pää ei ulata Silmad Mus 1978 M. Rae KKI 68, 535 (3)
95600 2792 A1d1* & Üle ilma ulatab, üle pää ei ulata Silmad MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (52)
95601 2792 A1d1* Üle ilma ulatab, üle pää ei ulata Silmä Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 221 (26)
95602 2792 A1d1* Üle ilma ulatab ja üle pea ei ulata Silmad Phl 1954 R. Viidalepp KKI 27, 28 (11)
95603 2792 A1d2 & Üle ilma ulatavad, üle pea ei ulata Silmad TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (11)
95604 2792 A1d2 Üle ilma ulatavad, üle pea ei ulata Rõu 1961 E. Aaspalu RKM II 135, 545 (2)
95605 2792 A1d2 Üle ilma ulatava, üle pää ei ulata Silmad Trt 1895 A. Eglon E 19039 (2)
95606 2792 A1e1* Ümber pea ei ulata, ümber ilma ulatab Mõte Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 217 (3)
95607 2792 A1e1* & Ümber pea ei ulata, ümber ilma ulatab Silm Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 200 (23)
95608 2792 A1e1* Ümmer pia ei ulata, ümmer ilma ulatab Vikerkaar Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 409 (13)
95609 2792 A1e1* Ümber pää ei ulata, ümber ilma ulatab Silmad Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (59)
95610 2792 A1e1* Ümber pää ei ulata, ümber ilma ulatab Silmavaade Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 376 (53)
95611 2792 A1e1* Ümmer piä ei ulata, aga ümmer ilma ulatab Silmävaade KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (31)
95612 2792 A1e2 Ümber pea ei ulata, ümber ilma ulatavad Silmad Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (86)
95613 2792 A1e2 Ümber pea ei ulata, ümber ilma ulatavad Silmad Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (104)
95614 2792 A1e2 Ümber pea ei ulata, ümber ilma ulatavad Silmad Mär? 1944 E. Poom ERA II 309, 107 (28)
95615 2792 A1e2 & Ümmer pea ei ulata, ümmer ilma ulatavad Silmad Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (61)
95616 2792 A1e3 & Üle pää ei ulata, üle ilma ulatab Silma Vil 1896 A. Suurkask E 29372 (52)
95617 2792 A2a1* Ümbre ilma küünüs, ümbre pää ei küünü Silmanägemine 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (20)
95618 2792 A2a1* Ümbre ilma küünib, ümbre pää ei küüni Silmad Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (134)
95619 2792 A2a1* & Ümbre ilma küünis, ümbre pää ei küüni Silmä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (17)
95620 2792 A2a1* Ümbre ilma küünüs, ümbre pää ei küünü Silm Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (23)
95621 2792 A2a1* Ümbre ilma küünüs, a ümbre pää ei küünü Silmad Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 278 (18)
95622 2792 A2a1* Ilma ümbre küünis, pää ümbre ei küüni Oma silmanägemine ei küüni ümber oma pää Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (11)
95623 2792 A2a2* Ümber ilma küüniva, ümber pää ei küüni Silmad Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (72)
95624 2792 A2a2* & Ümbre ilma küünivä, ümbre pää ei küüni Silmä Nõo 1894 V. Grünstamm H II 51, 205 (3)
95625 2792 A2a2* Ümbre ilma küünüse, ümbre pää ei küünü Silmad Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (1)
95626 2792 A2a2* Ümbre ilma küündüse, aga ümbre pää ei küündü Silmä Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 130 (8)
95627 2792 A2b1* Üle ilma küinib, ümbre pää ei küüni Silmä 1970 EMrd III 237
95628 2792 A2b1* Üle ilma küünib, ümber pea ei küüni Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (4)
95629 2792 A2b1* Üle ilma küinib, ümbre pää ei küini Silm Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (14)
95630 2792 A2b1* Üle ilma küünib, ümbre pää ei küüni Silma Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (61)
95631 2792 A2b1* Üle ilma küünib, ümbre pää ei küüni Silmad Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (71)
95632 2792 A2b1* Üle ilma küünib, ümbre pää ei küüni Silma Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 15 (74)
95633 2792 A2b1* Üle ilma küinip, ümbre pää ei küini Silmä Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 13 (11)
95634 2792 A2b1* Üle ilma küinip, ümbre pää ei küini Silma Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (9)
95635 2792 A2b1* Üle ilma küünis, ümbre pää ei küüni Silma San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (23)
95636 2792 A2b1* Üle ilma küünis, ümbre pää ei küüni Silmanägemine Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 904 (44)
95637 2792 A2b1* Üle ilma küünüs, ümbre pää ei küünü Silma San 1895 J. Kuldsep E 19082 (5)
95638 2792 A2b1* & Üle ilma küünüs, ümbre pää ei küünü Silmä Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (55)
95639 2792 A2b1* Üle ilma küünüs, ümbre pää ei küünü Silma Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (28)
95640 2792 A2b1* Üle ilma küind, ümbre pea ei küini Silm Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (15)
95641 2792 A2b1* Üle ilma küünis, pää ümbre ei küündü Silma Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (71)
95642 2792 A2b1* Üle ilma küünib, aga mitte ümbre pää Silmad TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (56)
95643 2792 A2b2 Üle ilma küiniva, ümbre pää ei küini Silma Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (68)
95644 2792 A2b2 Üle ilmä küinivä, ümbre pää ei küini Silmä Nõo? 1891 P. A. Speek H II 31, 475 (3)
95645 2792 A2b2 Üle ilma küünisse, ümbre pää ei küüni Silmä Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (37)
95646 2792 A2b2 & Üle ilma küinise, ümbre pää ei küini Inemise silma Ote 1894 J. Kukrus H III 21, 568 (3)
95647 2792 A2c & Üle ilma küünüse, üle pää ei küünü Silmä Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (21)
95648 2792 A3a Ümber ilma näeb, ümber pea ei näe Silmad Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (36)
95649 2792 A3a Ümbre ilma näge, ümbre pää ei näe Silmad Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (56)
95650 2792 A3a & Ümber ilma näeva, ümber pea ei näe Silmad Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 331 (18)
95651 2792 A3b+ & Üle ilma näeb, aga ümber pea ei näe Silmad JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 334 (16)
95652 2792 A3b+ Näevad terve ilma läbi, aga ümber pea ei näe Silmad Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 431 (26)
95653 2792 B1a1 Ümber maailma ulatub, ümber pää ei ulatu Silm 1939 Nugis 295 ja 315 (245)
95654 2792 B1a1 & Ümber maailma ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (68)
95655 2792 B1a1 Ümber maailma ulatab, ümber pea ei ulata Silm JMd? 1937 Õ. Kuuskla ERA II 172, 383 (2)
95656 2792 B1a1 Ümber maailma ulatab, ümber pea ei ulata Silm SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 137 (47)
95657 2792 B1a1 Ümber maailma ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (32)
95658 2792 B1a2* & Ümber maailma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (57)
95659 2792 B1a2* Ümber maailma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silm Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (26)
95660 2792 B1a2* Ümber maailma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Sim 1892 T. Franzdorf E 1517 (55)
95661 2792 B1a2* Ümber maailma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmavaade Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (27)
95662 2792 B1a2* Ümber maailma ta ulatab, aga ümber pea ta ei ulata Inimese silmad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (119)
95663 2792 B1a2* Ümber maailma ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (4)
95664 2792 B1a2* Ümber maailma ulatuvad, aga ümber pea ei ulatu Silmad Pär 1985 K. Vaarmaa RKM II 386, 230 (45)
95665 2792 B1a2* Ümber pea ei ulata, ümber maailma ulatab Silmad Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (21)
95666 2792 B1b* Üle maailma ulatab, ümber pää ei ulata Vikerkaar Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 68 (405)
95667 2792 B1b* & Üle maailma ulatab, ning ümber pea ep ulata Vikerkaar Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (17)
95668 2792 B1b* Üle maailma ulatab, aga ümber pea ei ulata Silmad Rap 1926 M. Reimann E 72967 (18)
95669 2792 B1b* Maaelma üle ulatab, aga ümmer pia ei ulata Silmavaatamine Noa 1927 P. Ariste E 60415
95670 2792 B1c & Üle maailma ulatab, aga pähe ei ulata Silmavaade Pee 1894 O. J. M. H III 18, 25 (45)
95671 2792 B1d & Maailma otsa ulatas, ümbre pää ei ulata Silma Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 438 (5)
95672 2792 B2* Ümber maailma näeb, aga ümber pea ei näe Silmad Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 406 (26)
95673 2792 B2* & Üle maailma näeb, oma ümber pää ei näe Silmad Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (78)
95674 2792 B2* Ümber maailma näevad, ümber pea ei näe Silmad Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 488 (148)
95675 2792 B3+ Üle maailma ulatab, ümber pea ei mahu Tee Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25555 (83)
95676 2792 B3+ & Ümbre ilmamaa küünissevä, ümbre endä pää ei küüni Silma Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (47)
95677 2792 C & Üle maa ulatab, ümber pää ei ulata Silmad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (122)
95678 2792 Da Ümber välja ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (5)
95679 2792 Da & Ümber välja ulatab, ümber pea ei ulata Silmanägemine JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (35)
95680 2792 Da Ümber välja ulatab, ümber pea ei ulata Silm Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (21)
95681 2792 Db Üle välja ulatab, ümber pea ei ulata Silm Kad 1890 F. Krass H III 2, 653 (5)
95682 2792 Db Üle välja ulatab, ümber pea ei ulata Silmanägemine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (42)
95683 2792 Db Üle välja ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (24)
95684 2792 Db & Üle väila ulatab, ümper pea ei ulata Nägemine Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (24)
95685 2792 E & Ümber linna ulatab ja üle pea ei ulata Silmavaade Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 122 (273)
95686 2792 E Üle linna ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (20)
95687 2792 E Üle linna ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad 1968 Leht 8 (2)
95688 2792 E Üle linna ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad 1975 Juhani-Tammoja 13 (2)
95689 2792 E Üle linna ulatuvad, ümber pea ei ulatu Silmad 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (3)
95690 2792 E Ümber linna ulatuvad, ümber pea ei ulatu Salajutud 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
95691 2792 E Üle linna ulatavad, ümber pea ei ulata Silmad 1992 Nahkur 46/7 (4)
95692 2792 F1 & Üle mere ulatab, ümber pea ei ulata Silmad Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (93)
95693 2792 F2 & Üle mere küünüsse, ümbre pää ei küünü Silma Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (53)
95694 2792 G1 & Kaugele näevad, aga oma pää ümber ei näe Silma Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (9)
95695 2792 G2 & Kavvete küünib, ümbre pää ei küüni Silm Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (50)
95696 2792 H Ümber ilma ulatab, kukla taha ei ulata Silmad Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (31)
95697 2792 H & Ümber ilma ulatavad, kukla taha ei ulata Silmad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (55)
95698 2792 I & Üle maailma ulatab, selja taha ei ulata Silm Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (91)
95699 2792 J+ & Üle ilma ulatab, ümber maa ei ulata Vikerkaar Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 88 (6)
95700 2792 J+ Ümmer keha ei ulata, ümmer ilma ulatavad Silmad Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (26)
95701 2792 J+ & Ümber ilma ulatavad, enese ümber ei ulata Silmade vaated Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (59)
95702 2792 J+ Taevani ulatab, kuid enese ümber ei ulata Silm Pld 1918–1940 A. Klaas E 72976 (13)
95703 2792 J+ Üle põllu ulatab, selja taha ei ulata tolligi Silmavaade Äks 1933 P. Lukk E 83273 (25)
95704 2792 J+ Tervet ilma ei näe, selja taha ka mitte Silmad Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 206 (21)
95705 2792 J+ Kats nüüri, maadeilma küinise, kukrude ei küini Silmä Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (16)
95706 2792 Ka & Kats sinist siidi küünise üle ilma, aga ümber pää ei küüni Silmä Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (59)
95707 2792 Kb% & Sinine siidirätike, ümbre ilma küinüs, ümbre pää ei küinü Silmä Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (26) 2102B*
95708 2792 La% & Kats siidiniidi kerrä, üle ilma küinise, ümbre pää ei küini Silmä Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (191) 1960
95709 2792 Lb% & Kats siidiniidi keräkest, küünüs üle ilmamaa, a kukrudõ ei küünü' Silmä Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 397 (10) 1960Ba1
95710 2792 M*/ & Lühikesed ohjad, kaugele ulatavad, ümber pää ei ulata Silmad Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (129) 1031C*
95711 2792 M*/ Pikkä uhja, üle sinitsõ mere võtva, üle pää ei võta Silmä Vru 1903 G. Sandra H II 70, 131 (41) 1031C*
95712 2792 N/ & Pikem kui puu, madalam kui maahein, üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Tee Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (84) 1610J
95713 2792 O1/ & Pikk vits pihlakane, üle välja tomingane, aga ümber pea ei ulata Oma silmadega ei näe kukla taha Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (40) 1619Q1
95714 2792 O2a/ & Pikk mets pihlakane, üle ilma tomingane, ümmer ilma ulatab Vikerkoar Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (854) 1619Q2a
95715 2792 O2b/ & Pikk vits pihlakane, üle ilma ulatab Vikerkaar Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (170) 1619Q2b
95716 2792 # 2562
95717 2793 & Ümbre mäe uorma makas Jahvekivi', jahu' Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (204)
95718 2794 & Ümbre talsepühi uibu häidsese', ümbre jaanipäivä järve' külmäse' Härm uibide pääl, undsa' niidü pääl Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (205)
95719 2795 & Ümbre tare tiira' Tare sammaldu Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (206)
95720 2795 # 1863
95721 2796 a1 Ümber, ümber, potsti Koer heidab magama 1955 ÜÕÕ 64 (8)
95722 2796 a1 Ümber, ümber, potsti 1958 Terri 34 (1)
95723 2796 a1 & Ümmer, ümmer, potsti Koer heidab magama Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (133)
95724 2796 a1 Ümmer, ümmer, potsti Peni heidab magama Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 849 (4)
95725 2796 a1 Ümber, ümber, potsti Koer heidab magama Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (5)
95726 2796 a2 & Ümber, ümber, potst Peni heitab magama Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (54)
95727 2796 b1 & Ümbre, ümbre, mütsti Peni heidas magama Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (5)
95728 2796 b2 & Ümbre, ümbre, mütst Peni heitäs magama Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (102b)
95729 2796 c1 & Ümber, ümber, kõks Koer heidab magama JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (23)
95730 2796 c2 & Ümber, ümber, keks Koer heidab puhkama Lai 1923 K. Martinson A 4096 (25)
95731 2796 d & Ümber, ümber, vumps Koer heidab magama Tür 1888 M. Tults H II 13, 573 (18)
95732 2796 # 613 1870 2250 2797
95733 2797 & Ümmer, ümmer, varsi valmis Vigla PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (6)
95734 2797 # 2796
95735 2798 & Ümbretsõõri haljas, keskpaik paljas Kuus Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (76)
95736 2798 # 178
95737 2799 & Ümmargune kui muna, kõrgem kui kirik Kera 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (782)
95738 2799 Ümmargune kui muna, kõrgem kui kirik Kera 1890 E EM 168 (1630)
95739 2799 Ümmargune kui muna, kõrgem kui kirik Kera 1913 E EM2 146 (2114)
95740 2799 # 1322 2800 | kk
95741 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu Kera 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 122 (44)
95742 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu Lõngakera 1968 SSTT 123
95743 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu [Lõngakera] 1974 Eisen A 101
95744 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu Lõngakera 1979 Metstak 10 ja 32 (46)
95745 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu 1986 Laagus-Õunapuu 168
95746 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu 1994 Müürsepp-Viisimaa 60
95747 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu, kergem kui kivi Kera 1890 E EM 168 (1631)
95748 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu, kergem kui kivi Kera 1913 E EM2 146 (2115)
95749 2800 & Ümmargusem kui muna, pikem kui puu, kergem kui kivi Kera 1992 Metstak2 17 ja 19
95750 2800 & Ümargusem kui muna, pikem kui puu, raskem kui kivi 1902 Kmpm. KH 49
95751 2800 # 2799 | kk