Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 69001 — 70000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
69001 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasest Saunakeres Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 152 (14)
69002 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasest Saunakeris Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 539 (57)
69003 1947 A1b1 Siga hingab igast harjassest Keris Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (113)
69004 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasest Kerisega ahi Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 443 (37)
69005 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasest Saunakeris Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 542 (15)
69006 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasest Saunakeris Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 457 (26)
69007 1947 A1b1 Siga hingab egast harjasest Saunakeris Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (21)
69008 1947 A1b1 Siga hingab igäst harjasäst Saunakeres Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (16)
69009 1947 A1b1 Siga hingab iga harjases Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 532 (21)
69010 1947 A1b1 Siga hingab iga harjasest Keris Noa 1927 P. Ariste E 60416
69011 1947 A1b1 Siga hingab iga harjasest Keres Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (71)
69012 1947 A1b1 Siga hingab iga harjusest Keresekivid, kui lõunu viskad, aavad auru välla Saa 1980 E. Leppik RKM II 381, 205 (93)
69013 1947 A1b1 Siga hingab iga harjusest Keris Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (12)
69014 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasast Sannakeres Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (43)
69015 1947 A1b1 Siga hingab igast harjassast Sannakeres Vil 1892 H. Pihlap E 724 (15)
69016 1947 A1b1 Siga hingab igast harjassast Saunakeres Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (32)
69017 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasast Saunakeres Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (130)
69018 1947 A1b1 Siga hingab igast harjasast Saunakeres tossab, kui lõunu heidetakse Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (70)
69019 1947 A1b1 Siga hingab igast harjusest Ahjukeres Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 153 ja 170 (57)
69020 1947 A1b1 Siga hingab igast harjusest Ahjukeres Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (30)
69021 1947 A1b1 Siga hingab igast harjussest Saunaahju keres Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (42)
69022 1947 A1b1 Siga hingab igast harjatsest Ahi kööb Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (67)
69023 1947 A1b1 Siga hingab igast harjatsest Suits tuleb igast kerisekibi vahelt välja Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (815)
69024 1947 A1b1 Siga hingab igast harjatsest Keris Tür 1927 R. Viidebaum E 59894
69025 1947 A1b1 Siga hingab igast harjaksest Sannakeres Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (8)
69026 1947 A1b1 Siga hingab igast harjaksest Kerisega ahi Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (26)
69027 1947 A1b1 Siga hingab igast harjaksest Saunakeres Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (76)
69028 1947 A1b1 Siga hingab igast harjaksest Keris Vig 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (56)
69029 1947 A1b1 Siga hingab igast harjaksest Saunakeres Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (10)
69030 1947 A1b1 Siga hingab igast harjaksest Saunakeres Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (228)
69031 1947 A1b1 Siga hingäb igäst harjusest Ahjukeres KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (59)
69032 1947 A1b1 Siga hingäb egäss harjussess Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
69033 1947 A1b1 Tsiga hingas igast harjasest Saunakeres Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (41)
69034 1947 A1b1 Siga hingas igast harjasest Saunakeres Trv 1894 J. Kala E 14272 (19)
69035 1947 A1b1 Siga hengab igast harjasest Saunakeres Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (50)
69036 1947 A1b1 Siga hengab egast harjasest Saunakeres Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (72)
69037 1947 A1b1 Siga hengab egast harjasest Ahjukeres Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (48)
69038 1947 A1b1 Siga hengab egast harjasest Sannakeres Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (38)
69039 1947 A1b1 & Siga hengab egast harjassest Sannakeres Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (6)
69040 1947 A1b1 Siga hengab egast harjassast Saunakeres Trv 1893 J. Kuusk E 8108/9 (19)
69041 1947 A1b1 Siga hengab egast harjassast Sannakeres Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (56a)
69042 1947 A1b1 Siga hengäb egäst harjassest Sannakeres Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 154 (4)
69043 1947 A1b1 Siga hengap egast harjassest Sannakeres Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (57)
69044 1947 A1b1 Siga hengäb egast harjassest Sannakeres Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (95)
69045 1947 A1b1 Siga hengäb egast harjasest Sannakeris Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (85)
69046 1947 A1b1 Siga hengäb egast harjassast Sannakeres Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (99)
69047 1947 A1b1 Siga hengäb egäst harjassest Sannakeres Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 4 (21)
69048 1947 A1b1 Siga hengäb egäst harjussest Sannakeres Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (18)
69049 1947 A1b1 Siga hengäb egäst harjussest Sannakeres Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (76)
69050 1947 A1b1 Siga hengäp egast harjassast Sannakeres Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (15)
69051 1947 A1b1 Siga hengäs igäst harjasest Saunakeres Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (26)
69052 1947 A1b1 Siga hengäs egast harjussest Ahjukeres Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 574 (75)
69053 1947 A1b1 Siga hengäs egäst harjassest Sannakeres Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 551 (186)
69054 1947 A1b1 Siga hengäs egäst harjusest Sannakeres Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 725 (29)
69055 1947 A1b1 Siga hengäs egäst harjusest Saunakeres Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (16)
69056 1947 A1b1 Tsiga hengas igast harjasest Sannakeres San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (8)
69057 1947 A1b1 Tsiga hengas egast harjasest Saunaahju keres Ote 1894 J. Kukrus H III 21, 568 (4)
69058 1947 A1b1 Tsiga hengäs egäst harjasest Sannakeres Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (27)
69059 1947 A1b1 Tsiga hengas igast harjasest Sannakeres San 1895 J. Kuldsep E 19084 (46)
69060 1947 A1b2 & Siga hingab igast harjast Kütis Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (50)
69061 1947 A1b3 Siga hingab igaühest harjasest Kuum saunakeris leili viskamisel Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 75 (449)
69062 1947 A1b3 Siga hingab igastühest harjasest Saunakeres Võ? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 253 (1)
69063 1947 A1b3 Siga hingab igastühest harjussast Saunakeres Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 336 (11)
69064 1947 A1b3 & Siga hengab egästütest harjasest Sannakeres Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (5)
69065 1947 A1b3 Siga hengab egastüttest harjasest Sannakeres Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (24)
69066 1947 A1b4 & Siga hingab igaühe harjase seest Keres SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (32)
69067 1947 A1c1 & Tsiga hengäs igast harjassemulgust Sannakeres San 1967 R. Praakli RKM II 227, 332 (120)
69068 1947 A1c2 & Siga hingab igast harjaseaugust Saunaahi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25546 (5)
69069 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ahjukeris Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 29 ja 54 (122)
69070 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris 1890 E EM 139 (1308)
69071 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris 1913 E EM2 120 (1704)
69072 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris 1992 Metstak2 23 ja 25
69073 1947 A1d1 Siga hingäb egä harjussse vahelt Vistlemise saana keris 1996 EMrd IV 308 (194)
69074 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Kangasuga Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (75)
69075 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ahjukeres Lai 1904 J. Ermann E 44372 (102)
69076 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ahi ja keris, kerisekivid Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (6)
69077 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeris Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (4)
69078 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeres Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (40)
69079 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Saunaahi Pal 1897 H. Karro H IV 8, 512 (8)
69080 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeres Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (31)
69081 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 35 (55)
69082 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ahjukeres Pil 1894 H. Keller E 10051 (91)
69083 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ahjukeres SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (40)
69084 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (44)
69085 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (68)
69086 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (23)
69087 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ilma kummita keres Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (24)
69088 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Saanakeris Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (10)
69089 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Kerissekivid VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (192)
69090 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (63)
69091 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeris Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (55)
69092 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Keris Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (9)
69093 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (37)
69094 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (23)
69095 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Ahjukeres (keressega ahi) Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (25)
69096 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Kerissega ahi Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (10)
69097 1947 A1d1 Siga hingab ega harjase vahelt Kiritsega ahi Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (19)
69098 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Kerissega ahi Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (74)
69099 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (37)
69100 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris Pil 1890 J. Bock H III 11, 130 (50)
69101 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Keris Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (54)
69102 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Ahju lahtine keres Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (103)
69103 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeris Pal 1930 M. Jürgenson E 70350 (23)
69104 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeres Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (16)
69105 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeris Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 249 (49)
69106 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Saunakeris Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 114 (4)
69107 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keris Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345 (16)
69108 1947 A1d1 Siga hingab iga harjasse vahelt Saunakeres Hää 1921 A. Ammon E, StK 7, 97 (1)
69109 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 11 (63)
69110 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Saunakeres Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 254 (32)
69111 1947 A1d1 Siga hingab iga harjase vahelt Keres Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (4)
69112 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahel Saunakeris Pal? 1992 M. Sepp RKM, KP 29, 104 (8)
69113 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Kütis Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (37)
69114 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saanakeris Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 163, 188
69115 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Saanakeris Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 66 (124)
69116 1947 A1d1 Siga hingab egä harjusse vahelt Saanakeris KJn 1925 A. Kruus E 56311 (29)
69117 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saunakeres Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 18 (2)
69118 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahel Saunakeris ja viht Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (16)
69119 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Ahjukeres Ksi 1923 I. Schlossmann E 53230 (7)
69120 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saanakeres Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (35)
69121 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Saunakeres Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (90)
69122 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Suits käib läbi katuse KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (64)
69123 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saunakeres KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 703 (4)
69124 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saunakeris MMg 1895 K. E. Martinson E 18100 (25)
69125 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Kerisega ahi Trm 1895 S. Sommer H II 56, 144 (56)
69126 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Ahjukeris Pal 1888 E. Uus H II 27, 512 (17)
69127 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Ahjukeres MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (27)
69128 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Saunakeres MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (5)
69129 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Saunakeris, leini viskamine Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (2)
69130 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Saunakeris Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (33)
69131 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Saunakeris Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (25)
69132 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saunakeres Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (5)
69133 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Ahjukeris MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (22)
69134 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Keris Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (56)
69135 1947 A1d1 Siga hingab iga harjusse vahelt Kerisega ahi MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (6)
69136 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Ahjukeres TMr 1890 M. Napp H III 16, 444 (16)
69137 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Ahjukeris Pal 1889 L. Arst H III 8, 227 (4)
69138 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahelt Saunakeris Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (45)
69139 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Suits tõuseb keriselt Ris 1896 J. Niinas E 26298 (18)
69140 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keriksega ahi Kad 1899 J. Dania E 39396 (13)
69141 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keris Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (39)
69142 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Saunakeres Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (12)
69143 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Saunakeres Vil 1889 H. Nigul H II 26, 152 (54)
69144 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Saunakeris Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (20)
69145 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keris Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (13)
69146 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Ilma korstnata maja Plt 1891 J. Reinthal E 480 (7)
69147 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Suits käib keriksekivide vahelt välja Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (75)
69148 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keris Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (22)
69149 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keris HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (19)
69150 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Ahi, keris Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (54)
69151 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keriksega ahi Hlj 1891 A. Klaas H II 9, 592 (13)
69152 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keris Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (23)
69153 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Keris VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 68 (68)
69154 1947 A1d1 Siga hingab iga harjakse vahelt Kerisega ahi Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 871 (32)
69155 1947 A1d1 Siga hingab iga harjukse vahelt Saunakeris, lein tuleb keriksekivide vahelt Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (16)
69156 1947 A1d1 Siga hingab iga harjukse vahelt Saunakeressi Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (44)
69157 1947 A1d1 Siga hingab iga harjukse vahelt Kerisekivid Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (30)
69158 1947 A1d1 Siga hingab iga harjaste vahelt Vän 1925 A. Milvek E 55635a
69159 1947 A1d1 Siga hingäb egä harjussse vahelt Vistlemise saana keris Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 44 (6)
69160 1947 A1d1 Siga hingäb igä harjusse vahelt Ahjukeress KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (50)
69161 1947 A1d1 & Siga hengab iga harjase vahelt Saunakeres Hää 1933 H. Tampere ERA II 56, 381 (19)
69162 1947 A1d1 Siga hengab iga harjase vahelt Saunakeres Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (37)
69163 1947 A1d1 Siga hengab iga harjasse vahelt Sann Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 219 (24)
69164 1947 A1d1 Siga hengäb egä harjasse vahelt Sannakeres Nõo 1926 E. Päss E 56956 (13)
69165 1947 A1d1 Siga hingab iga harjuse vahest Saunakeris MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (7)
69166 1947 A1d2 Siga hingab igaühe harjase vahelt (Ein Schwein athmet durch jede Borste) Die Ofendecke 1876 Wied. 287
69167 1947 A1d2 Siga hingäb igäühe harjusse vahelt Saanakeres 1965 EMrd II 369
69168 1947 A1d2 Siga hingab igaühe harjase vahelt Ahjukeres Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (100)
69169 1947 A1d2 Siga hingab igaühe harjasse vahelt Saunakeres Vil 1895 J. Täht E 16080 (37)
69170 1947 A1d2 Siga hingab igaühe harjakse vahelt Ahjukeres KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (113)
69171 1947 A1d2 & Siga hingäb igäühe harjusse vahelt Saanakeres KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (30)
69172 1947 A1e1 Siga hingab iga harjakse läbi (Eine Sau giebt Athem von sich durch eine jede Schweinsborsted) Ein Badstubenofen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (103)
69173 1947 A1e1 Siga hingab iga harjakse läbi (Eine Sau giebt durch jede Borste Athem von sich) Der Badstubenofen 1780 Hupel 121
69174 1947 A1e1 Siga hingab iga harjakse läbi Saunaahi 1782 Willmann 173 (93)
69175 1947 A1e1 Siga hingab iga harja läbi (Eine Sau giebt durch jede Borste Athem von sich) Der Badstubenofen 1805 St. Pet. Mon. (1805) 64 ja 251 (16)
69176 1947 A1e1 Siga hingab iga harjakse läbi Saunan kiuvas 1844 Lönnrot 160
69177 1947 A1e1 Siga hingab iga harjase läbi Saunaahi 1869 Ahlqvist 74
69178 1947 A1e1 Siga hingab iga harjase läbi Saunaahi 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (97)
69179 1947 A1e1 Siga hingab iga harjase läbi Keris Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (37)
69180 1947 A1e1 Siga hingab iga harjase läbi Saunaahju keris Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (20)
69181 1947 A1e1 Siga hingab iga harjakse läbi Saunakeris VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (78)
69182 1947 A1e1 & Siga hingab iga harjakse läbi Ahjukeris VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (22)
69183 1947 A1e1 Siga hingab iga harjakse läbi Saunaahi Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (25)
69184 1947 A1e1 Siga hengäs egä harjasse läbi Sannakeres Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (170)
69185 1947 A1e2 & Tsiga hengas egäüte har'asse läbi Sannakeres Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (97)
69186 1947 A1f Siga hingab läbi harjaste Ahjukeres TMr 1889 M. Napp H III 16, 424 ja 425 (56)
69187 1947 A1f & Siga hingab läbi harjuste Saunakeris KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (73)
69188 1947 A1f Tsiga hengap läbi harjaste Sannakeressest tulep lõun läbi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (29)
69189 1947 A1f Tsiga hengas läbi harjaste Saunakeres Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (44)
69190 1947 A1g & Siga hengab kõigist harjasest Saunakeres Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (26)
69191 1947 A1h & Siga hingab harjastes, suures kivikiitrikus Saunakeris Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (3)
69192 1947 A1i% & Siga hengäs egäst harjusse otsast üts kõrd nädälin Sann ja sannakeres Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 509 (33) 1264Dg*
69193 1947 A2a1 Must tsiga hengäs egäst harjasest Saunakeres Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 (98)
69194 1947 A2a1 Must siga hengäb egast harjusest Ahju keresekivi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (73)
69195 1947 A2a1 & Must sigä hengäs egäst harjassest Sannakeres Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (95)
69196 1947 A2a1 Must tsiga hengap egast harjassest Sannakeris Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (5)
69197 1947 A2a1 Must siga hingab igast harjaksest Keres HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 696 (78)
69198 1947 A2a2 Must siga, igast harjasest hingab Keris JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 361 (34)
69199 1947 A2a2 & Must tsiga, egäst harjassest hengäs Sannakeres Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (19)
69200 1947 A2a2 Must siga, igast harjaksest hingab Saunakeres Trv 1905 A. Anderson E 45334 (23)
69201 1947 A2a3 Must siga hingab igastühest harjasest Saunakeris Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (46)
69202 1947 A2a3 & Must siga hengäp egästütest harjassest Sannakeres Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (2)
69203 1947 A2b*% Must tsiga nukan, hengas egast harjasest Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (43) 1227
69204 1947 A2b*% & Must siga nukan, egast harjasest hengab Sannakeres Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (11) 1227
69205 1947 A2c & Must siga, musta harjasse, egäst harjassest hengäs Saunakeres Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (2)
69206 1947 A2c Must tsiga, musta harjussõ, egäst harjussõst hengäs Saunakeris Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
69207 1947 A2d* Must siga hingab iga harjase vahelt Saunakeris Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (46)
69208 1947 A2d* Must siga hingab iga harjuse vahelt Keris Hel 1891 J. Lammas E 418 (19)
69209 1947 A2d* Must siga hingab iga harjakse vahelt Keris Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (18)
69210 1947 A2d* Must siga hingeb ige harjakse vahelt Keris Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (37)
69211 1947 A2d* & Must tsiga hengäs egä harjasse vahelt Sannakeres Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (29)
69212 1947 A2d* Must siga, iga harjusse vahelt hingab Keres Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (79)
69213 1947 A2d* Must siga hingab igaühe harjuse vahelt Ahjukeres Saa 1895 P. Ramberg E 18976/7 (127)
69214 1947 A2e Must siga hingab iga karva vahelt Keres Pär 1877–1917 J. Martinson E 1476 ja 1478 (2)
69215 1947 A2e & Must siga hingab iga karva vahelt Keris Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (123)
69216 1947 A3 & Hall siga hingab iga augu vahelt Vaat Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (20)
69217 1947 A4 & Must orik nurkas, hingab ega harjase vaheld Saunaahi, iga kivi vahelt tuleb suitsu välja Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
69218 1947 A5 & Vana oorik hingab igast harjasast Saunakeres Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (68)
69219 1947 A6 & Must emis hingab igast harjasest Saunakeris Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (32)
69220 1947 A7 & Hall emis nurkas, ega harjase vaheld hingab Saunaahi Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (13)
69221 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Sannakeres Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 15 (12)
69222 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Se 1933 N. Oinas S 58566 (12)
69223 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannalõõna Se 1929 I. Sonts S 124437 (46)
69224 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannalõõna Se 1933 N. Oinas S 66676 (64)
69225 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Lõõnat lastas sannah Se 1933 N. Oinas S 67367 (22)
69226 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1934 N. Oinas S 72894 (12)
69227 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannakeres, lastas lõõnaht Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (10)
69228 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Lõõnaht hiidetäs Se 1936 A. Tammeorg S 122506 (8)
69229 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Lõõnaht lastas Se 1936 A. Tammeorg S 123072 (33)
69230 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Lõõnaht hiidetäs Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 108504 (4)
69231 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannalõõnaht hiidetäs Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116111 (6)
69232 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannalõõnat lastas Se 1930 A. Põhi S 22342 (49)
69233 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannah hiidetäs lõõnaht Se 1935 A. Põhi S 99278 (6)
69234 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Lõõnaht hiidetäs sannah Se 1927 V. Ruusamägi S 2312 (21)
69235 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannalõõnah Se 1930 V. Ruusamägi S 20993 (16)
69236 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1930 V. Ruusamägi S 25951 (3)
69237 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannalõõna Se 1932 V. Ruusamägi S 40378 (29)
69238 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Lõõnaht hiidetäs Se 1927 J. Orusaar S 2358 (26)
69239 1947 A8a1 Tsiga puss lävi har'astõ Lõõnaht Se 1928 T. Linna S 9127 (46)
69240 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (2)
69241 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1929 M. Pihlapuu S 18097 (31)
69242 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1934 F. Paloots S 81377 (33)
69243 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannakeres Se 1934 F. Paloots S 76504 (12)
69244 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208 (769)
69245 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannaahi Se 1935 P. Külaniit S 105580 ja 105588 (29)
69246 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannah tulõ lõõna läbi kerese Se 1932 J. Ojavere S 37535 (116)
69247 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Saunakeres Se 1936 M. Vabarna S 121934 (30)
69248 1947 A8a1 Siga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1930 A. Nurmetu S 20411 (25)
69249 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakerisest tulõ savvu läbi, kui kütüs Se 1934 A. Kits S 81849 (58)
69250 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeresest tulõ lõõna Se 1929 V. Savala S 17515 (17)
69251 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeressele visatas vett Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34082 (125)
69252 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Viha hautamine Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 68 (6)
69253 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Räp 1937 P. Voolaine ERA II 162, 598 (44)
69254 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (5)
69255 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (32)
69256 1947 A8a1 Siga puss läbi har'aste Saunakeres Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 415 (5)
69257 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannah heidetäs lõõnaht Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (14)
69258 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannah lastas lõõnat Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (16)
69259 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannalõõnu tulõ läbi kerese Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (49)
69260 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Lõõnaht visatas kerese pääle Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (22)
69261 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sann küttüs Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (2)
69262 1947 A8a1 & Tsiga puss läbi har'asidõ Saunalõunat lastakse Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (17)
69263 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Saunaleilid visatakse Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (105)
69264 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 252 (115)
69265 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjastõ Sannakeres Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (2)
69266 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Saunaahi suitseb Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (66)
69267 1947 A8a1 Siga puss läbi harjaste Sannakeris Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (8)
69268 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Lõuna heitmine saunas Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (14)
69269 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Sannakeresele visatas vett Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (10)
69270 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Sannakeres Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (55)
69271 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Sannakeres Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (7)
69272 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Keres Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (107)
69273 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 645 (58)
69274 1947 A8a1 Siga puss läbi harjaste Saunakeres Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 387 (326)
69275 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Sannakeres Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (34)
69276 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (10)
69277 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Sannakeres Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (18)
69278 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjastõ Sannakeres Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (49)
69279 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Keres Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 578 (60)
69280 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Sannakeris, visatas lõuna Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 627 (22)
69281 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjastõ Sannalõunat visatas Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 65 (32)
69282 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Saunakeres Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (31)
69283 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Keres Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (3)
69284 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'aste Sannakeres Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 452 (62)
69285 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Keres Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 484 (91)
69286 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'asidõ Sannakeres Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (256)
69287 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1956 V. Pino RKM II 51, 429 (45)
69288 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjaste Sannakeressede visatas lõunat Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 376 (16)
69289 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 287 (4)
69290 1947 A8a1 & Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 277 (80)
69291 1947 A8a1 Tsiga puss läbi harjastõ Keres Kan 1964 M. Meho, S. Räppo EKRK I 51, 443 (25)
69292 1947 A8a1 Tsiga puss läbi har'astõ Sannakeres Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 172 (35)
69293 1947 A8a2 Tsiga pusk läbi harjast Sannan lõunu keressele viskamine Ote 1888 V. Vaher H II 31, 53 (64)
69294 1947 A8a2 Tsiga pusk läbi harjaste Sannalõun Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (10)
69295 1947 A8a2 Tsiga pusk läbi harjaste Sannakeres Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (75)
69296 1947 A8a2 Tsiga pusk läbi harjaste Sannakeres San 1925 E. Päss E 56006 (25)
69297 1947 A8a2 & Tsiga pusk läbi harjaste Sann San 1925 E. Päss E 56008 (46)
69298 1947 A8a3 Tsiga läbi har'astõ puss Sannalõõnah Se 1934 M. Podrätšikov S 85762 (7)
69299 1947 A8a3 Tsiga läbi har'aste puss Sannah hiidät lõõnaht, toss läbi kerese Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica III 768
69300 1947 A8a3 & Tsiga läbi har'astõ puss Lõõnaht hiidetäs Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (42)
69301 1947 A8a3 Tsiga lävi har'astõ puss Sannakeres Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 14
69302 1947 A8a3 Tsiga läbi har'astõ puss Sannakeris, kust tuleb suitsu läbi Se 1935 A. Kits S 100015/6 (31)
69303 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'aste Leili visatas sannakeresele Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (20)
69304 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'astõ Sann küttus ja suits tulõ läbi keresekivve vällä Se 1929 A. Gehrke S 17304 (12)
69305 1947 A8a4 Siga pussus läbi harjaste Keres Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (30)
69306 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'astõ Sannakeres Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (2)
69307 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjastõ Sannakeres Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (32)
69308 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'astõ Sannakeres Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (20)
69309 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjaste Keres Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (25)
69310 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'aste Sannakeres Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 573 (7)
69311 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'aste Saunakeris Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 221 (28)
69312 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjaste Saunakeris Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (37)
69313 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'astõ Sannakeres Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (34)
69314 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjastõ Sannakeres Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (6)
69315 1947 A8a4 & Tsiga pussus läbi harjaste Lõune hiitmine sannan Har 1890 J. Pähn H II 32, 195 (10)
69316 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjastõ Lõunat hiidetäs Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (41)
69317 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjaste Saunakeres Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (96)
69318 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'astõ Saunakeres Rõu 1893 P. Kanger E 9126 (9)
69319 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi harjaste Saunakeres Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 11 (80)
69320 1947 A8a4 Tsiga pussus läbi har'astõ Sannakeres Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (77)
69321 1947 A8a4 Siga pussub läbi harjaste Saunakeris Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (20)
69322 1947 A8a4 Siga pussub läbi harjaste Saunakeris Plv 1893 J. Melzov E 8383 (3)
69323 1947 A8a4 Siga pussub läbi harjaste Saunakeris Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (18)
69324 1947 A8a4 Tsiga pussas läbi harjaste Sannalõunah keresele Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (41)
69325 1947 A8a4 Tsiga pussas läbi har'aste Sauna keressehe visatas lõunu Vas 1975 H. Keem KKI, TS
69326 1947 A8a4 Siga pussas läbi harjaste Sannalõun tule keresest Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (89)
69327 1947 A8a4 Siga pussas läbi harjaste Saunalein Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (69)
69328 1947 A8a4 Siga pussas läbi harjaste Saunakeres San 1929 L. Kuusik E 64017 (69)
69329 1947 A8a4 Siga pussas läbi harjaste Saunakeres Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (86)
69330 1947 A8a4 Siga pussab läbi harjaste Saunakeres Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (63)
69331 1947 A8a4 Siga pussab läbi harjaste Saunakeresest tuleb kuuma auru, kui sinna visata kuuma vett Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 246 (65)
69332 1947 A8a4 Tsiga pussap läbi harjaste Sannakeres Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (161)
69333 1947 A8b & Tsiga nulgahn pussus lävi harjastõ Sanakerüs Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (192)
69334 1947 A8c1 & Tsiga lask pussu läbi har'aste Sannakeres Plv 1893 J. Tobre H III 15, 442 (9)
69335 1947 A8c1 Tsiga lask pussu läbi har'aste Sannakeres Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (13)
69336 1947 A8c2 Tsiga lask läbi har'astõ pussu Sannakeres Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (53)
69337 1947 A8c2 Tsiga laseb läbi harjaste pussu Sannakeresele visatas lõunu Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (72)
69338 1947 A8c2 & Tsiga lask läbi harjaste pussu Sannakeres Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (91)
69339 1947 A8c2 Tsiga lask läbi harjaste pussu Saunakeres Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (14)
69340 1947 A8d & Tsiga lask läbi aia pussu Sannalõuna Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (7)
69341 1947 A8e & Tsiga tsussa läbi har'aste Sannakeres Se 1928 E. Põllula S 5465 (6)
69342 1947 A9a & Tsiga maka ja hingap läbi harjaste Sannakeres Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 455 (90)
69343 1947 A9b & Must siga magas ja hengas igast harjasest Saunakeres Trv 1896 J. Sikk E 28654 (24)
69344 1947 A10a% & Siga vingub läbi harjaste Saunaahi Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (41) 1951
69345 1947 A10b & Siga viriseb iga harjase vahelt Kerise kohta Hää 1955 M. Mäesalu KKI, KT 139, 20
69346 1947 A11+% & Tsiga kusõs läbi har'ustõ Saunakeris Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 17 (30) 1302Aa1
69347 1947 A11+% Siga aurab egäst harjassest Sannakeres Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 154 (4) 1302Aa1
69348 1947 A11+% & Tsiga turskles läbi harjaste Sannakeres Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (41) 1302Aa1
69349 1947 A11+% & Siga läheb lauta, iga harjakse vahelt käib suits välja Kerisega ahi Tln 1891 A. F. Bernstein H II 40, 1043 (6) 1302Aa1
69350 1947 A11+% Must tsiga tossotap läbi har'aste Sannakeres Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (42) 1302Aa1
69351 1947 Ba & Karu hingab iga karva vahelt Majakatus Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (43)
69352 1947 Ba Karu hingab iga karva vahelt Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 203 (93)
69353 1947 Bb1 & Karu magab, iga karva vahelt hingab Keris PJg 1891 M. Reimann H II 41, 979 (1)
69354 1947 Bb1 Karu magab, iga karva vahelt hingab Keris Kse 1894 M. Reimann E 13022 (15)
69355 1947 Bb2% & Karu magab, ise hingab iga karva vahelt Keris JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (12) 294M2 564 576
69356 1947 Ca & Härg magab, iga küljekondi vahelt hingab Miil Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (33)
69357 1947 Ca Härg magab, iga küljekondi vahelt hingab Miilipõletamine Mus 1938 K. Lepp ERA II 201, 210 (98)
69358 1947 Cb1 & Must härg magab, iga küljekondi vahelt hingab Sütemiil Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 999
69359 1947 Cb1 Must härg magab, iga küljekondi vahelt hingab Söömiil Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (50)
69360 1947 Cb2 & Must härg magab mäel ja iga küllekondi vahelt hingab Miil, kus süsa põlet[atakse] Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (4)
69361 1947 Cb3% & Must härg magab, iga küljekondi vahelt haulab Miil Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182/3 (88) 1042E4c* 2360A3 2361
69362 1947 Cb4 & Must härg värava taga, iga küllekondi vahelt tuleb suits välja Miil Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (9)
69363 1947 Cc1* Must härg hingab iga karva vahelt Saunakeris PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (60)
69364 1947 Cc1* Must härg hingab iga karva vahelt Keres Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (86)
69365 1947 Cc1* & Must härg hingab iga karva vahelt Keresega ahi Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (35)
69366 1947 Cc1* Must härg ja iga karva vahelt hingab Ahi PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (5)
69367 1947 Cc2 & Must härg aurab iga karva vahelt Keres Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (2)
69368 1947 Cc3 Must härg nurkas, hingab iga karva vahelt Keris PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (13)
69369 1947 Cc3 & Must härg nurkas, hingab iga karva vahelt Keres Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (34)
69370 1947 Cc4 & Must härg magab värava taga, iga karva vahel hingab Sa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 47/47p.
69371 1947 Cd & Must härg hingab läbi harjaste Saunakeres TMr 1930 E. Schmidt E 71293 (2)
69372 1947 Ce* & Hall härg nukas, hingab iga harjuse vahelt Saunakeris Pal 1891 H. Maasen E 52813 (2)
69373 1947 Ce* Hall härg nurkas, hingab igast harjast Keres Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (150)
69374 1947 D & Kass hingab iga karva vahelt Keris Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (142)
69375 1947 # 567
69376 1948 A% & Lehm läheb lauta, sibulas selgas Leib labida peal Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (33) 951
69377 1948 A% Lehm lähäb lauta, sibulas selges Leiba pannakse labidaga ahju Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (9) 951
69378 1948 B & Hobu läks talli, satul oli selges, tulli tagasi, põlnd änam ühti Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (25)
69379 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas (Ein Schwein geht in den Stall, eine Zwiebel auf dem Rücken) Die Brotschaufel mit einem Brote 1876 Wied. 287
69380 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leib pannakse ahju 1885 Kündja nr. 16 ja 17 (1885) 87 ja 95 (2)
69381 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivalasn 1890 E EM 139 (1310)
69382 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivalasn 1913 E EM2 121 (1706)
69383 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leib läheb ahju leivalabida peal 1992 Metstak2 32 ja 33
69384 1948 Ca1 & Siga läheb lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (33)
69385 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (75)
69386 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (144)
69387 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leibu pannakse labida pääl ahju SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (87)
69388 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leba pantakse ahju Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (20)
69389 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivalabidas Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (89)
69390 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivalabid KJn 1895 K. Aint H II 49, 1050 (2)
69391 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leib ahju Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (11)
69392 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiba lastakse ahju Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 366 (6)
69393 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiba lastakse ahju Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (23)
69394 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leib labida pial Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (39)
69395 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leib pannakse labidaga ahju KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (8)
69396 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiva panemine ahju Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (65)
69397 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiva ahju panek Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (14)
69398 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivapäts pannas ahju Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (66)
69399 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiva ahju panemine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24807 (72)
69400 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivalabidas Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 523 (4)
69401 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leivalabidas, leib peal Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (57)
69402 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 50 (1)
69403 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul sellas Leiba pannasse ahju Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (29)
69404 1948 Ca1 Siga läheb, lauta sibul säljas Leib lapju pääl Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 195 (50)
69405 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljas Leiva ahju panek Hel 1893 J. Karu E 3617 (5)
69406 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul seilas Leivalabidas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 72 (1023)
69407 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul seljas Leivalabidas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (103)
69408 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul seljas Leibu pannakse ahju Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (17)
69409 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul sellas Leivalabidas, leib SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (26)
69410 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul sellas Leib labida pial SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (26)
69411 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul selläs Levä ahju laskmine Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (32)
69412 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul sel'läs Leibu pannase ahju KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (5)
69413 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul seljas Leiva pannakse ahju KJn 1870 J. Tiedemann E 156 (237)
69414 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul seljas Leivalapi, leib Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (8)
69415 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul seljas Leiva ahju panek Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (131)
69416 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul seljas Leiba pannas ahju Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (159)
69417 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul seljas Leiba pannaks ahju Vil 1892 H. Pihlap E 727 (105)
69418 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul seljas Leib lapju pääl Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 163 (6)
69419 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul sellas Leiba pannasse ahju Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (16)
69420 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul sellas Leiba pannakse ahju KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (70)
69421 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul seljas Leva ahju panek Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 346 (26)
69422 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul seljas Leiba lastakse ahju Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (50)
69423 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul seljas Leib ahju lappi pääl Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (69)
69424 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (98)
69425 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul seiläs Levä ahju panemine KJn 1925 A. Kruus E 56312 (31)
69426 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul säljas Leiva ahju panem[ine] Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (31)
69427 1948 Ca1 Siga läeb lauta, sibul sel'las Leib labidal Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (27)
69428 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sel'läs Leib labida pääl KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (108)
69429 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul selgas Leib lastakse lasnaga ahju PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (71)
69430 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul selgas Oherdi Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 820 (86)
69431 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul selges Leib labida pial Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (7)
69432 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibul selgas Levalasn viib leva ahju Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (10)
69433 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul selgas Leib ja leivalabidas Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 201
69434 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibulas selgas Leivalabidas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (95)
69435 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibulas selgas Leib labida peal Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (75)
69436 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibulas selgas Labidas, leib Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (51)
69437 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibulas selgas Leba ahju ajamine Pil 1894 H. Keller E 10039 (14)
69438 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibulas selgas Leib labida peal Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 199 (96)
69439 1948 Ca1 Siga lähab lauta, sibulas selgas Leib lähab ahju Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (150)
69440 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibulas selges Leib pannakse labida peal ahju Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (119)
69441 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibulas selges Labidas lebaga Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (46)
69442 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibulas seljas Leiva ahju panemine Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (57)
69443 1948 Ca1 & Siga lähab lauta, sibulas seljas Leivalabidas Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (4)
69444 1948 Ca1 Siga läeb lauta, sibulas seljas Leibu ahju panema Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (30)
69445 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibulas seljas Leiva ahju panemine Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (73)
69446 1948 Ca1 Siga läheb lauta, sibul seljan Leivalapi Trt 1890 Anonüüm 024 E 492 (7)
69447 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul seljan Leib pannaks ahju Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (230)
69448 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellan Leva ahju panek Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (31)
69449 1948 Ca1 & Siga lääb lauta, sibul sellän Leib lapju pääl Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (98)
69450 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sel'län Levälapi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (13)
69451 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Levälapi leväga Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (19)
69452 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Leiba pannakse ahju Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (88)
69453 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Leva ahju panem[ine] Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (18)
69454 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Levalapi, päts pääl Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (67)
69455 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Levapäts, kui lapmage ahju pandakse Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (1)
69456 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Leiva ahju panek Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (14)
69457 1948 Ca1 Siga lää lauta, sibul sellän Leiba pannakse ahju Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (16)
69458 1948 Ca1 Siga lää lauta, sibul sellän Leva ahju panek Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (33)
69459 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sellän Leiba pannas ahju Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (45)
69460 1948 Ca1 Siga lää lauta, sibul sellän Kana Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (49)
69461 1948 Ca1 Siga lää lauta, sibul sellän Levalapi lää leväge ahju Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 518/9 (100)
69462 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sällan Leiba pandas ahju Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 851 (20)
69463 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sibul sällan Leiba pand[as] ahju Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (21)
69464 1948 Ca1 Tsiga lätt lauta, sipul sällän Leibä pandas ahju Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (18)
69465 1948 Ca1 & Siga lätt lauta, sipul säljän Leivälabidas, leib Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (160)
69466 1948 Ca1 Siga lähäb lauta, sibul sällän Leib labidaga Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (63)
69467 1948 Ca1 Siga lätt lauta, sipul sällän Levälapi pand leibä ahju Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (132)
69468 1948 Ca1 Siga lääb lauta, sipul sälän Leiba pandas ahju Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (33)
69469 1948 Ca2 Siga läheb lauta ja sibul seljas Leiva ahju panemine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 543 (18)
69470 1948 Ca2 & Siga lääb lauta ja sibulas selgas Leibalabidas Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (94)
69471 1948 Ca3 & Siga läks lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (49)
69472 1948 Ca3 Siga läks lauta, sibul seljas Leiba pannakse ahju Hel 1926 K. Puusepp E 58454
69473 1948 Ca3 Siga läks lauta, sibul seljas Leivalabidas Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (30)
69474 1948 Ca3 Siga läks lauta, sibulas selgas Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (38)
69475 1948 Ca4 & Siga läks lauta, sibulas seljas, tuli tagasi, polnud midagi Leivalabidas läks leivaga ahju Vän 1933 M. Hansen E 82376 (13)
69476 1948 Ca5% & Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, siga läheb lauta, sibul selgas Leivad lastakse lasnaga ahju Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 193 (2) 1357 | vs: EV 10327
69477 1948 Cb Siga sõidab sulgu, sibul seljas Leib leivalabidal 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (11)
69478 1948 Cb & Siga sõidab sulgu, sibul seljas Leib läheb ahju Hls 1965–1966 K. Jõulu RKM I 27, 160 (11)
69479 1948 Cc & Siga lää sanna, sibul sellän Leib lapju pääl Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (18)
69480 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibul seljas Leivalabidas, leib Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (2)
69481 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibul seljas Leiva ahju panemine Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (129)
69482 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibul seljas Leib läheb ahju Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (68)
69483 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibul selgas Leivalapi leivaga HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (3)
69484 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibulas seljas Leiva lastakse ahju Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (33)
69485 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibulas seljas Leiva ahju panemine Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 256 (56)
69486 1948 Cd1 & Siga läheb ahju, sibulas selgas Leiba lastakse lasna peal ahju (labida peal) Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (1)
69487 1948 Cd1 Siga läheb ahju, sibulas selgas Leivalasn Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 269 (6)
69488 1948 Cd1 Siga lähab ahju, sibulas selgas Levalasn Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (20)
69489 1948 Cd1 Siga lääb ahju, sibulas selgas Lasn Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (96)
69490 1948 Cd1 Siga lätt ahju, sippul sällän Leivalapjo Ote 1892 J. Ainson H II 44, 553 (106)
69491 1948 Cd1 Siga lääb ahju, sibul sellän Levälapi Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (8)
69492 1948 Cd2 & Tsiga lätt ahju, sipul kükitäs sällä pääl Leiba ahju laskma Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (80)
69493 1948 Cd3 & Siga ahjus, sibul selgas Leevalasn leevaga Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (151)
69494 1948 Ce1 Siga läheb linna, sibul seljas Leivalasn 1890 E EM 139 (1310)
69495 1948 Ce1 Siga läheb linna, sibul seljas Leivalasn 1913 E EM2 121 (1706)
69496 1948 Ce1 Siga lähäb linna, sibul seljas Leiba pannakse ahju San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 417 (6)
69497 1948 Ce1 Siga läheb linna, sibul seljas Leibade ahju panemine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (42)
69498 1948 Ce1 Siga läheb linna, sibul säljas Leib labida pääl TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (53)
69499 1948 Ce1 & Tsiga lätt liina, sipul sällän Leivä ahju panemine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (103)
69500 1948 Ce1 Siga lääb linna, sibul säljas Leiba pannakse ahju San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (13)
69501 1948 Ce1 Tsiga lätt liina, tsipul sällän Leib San 1924 E. Päss E 54089 (19)
69502 1948 Ce1 Tsiga lätt liina, sippul sälän Leibä pandas ahjo Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (10)
69503 1948 Ce2 Tsiga sõit liina, sippul sälän Leeväpäts, muna pääl Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (38)
69504 1948 Ce2 Siga sõidab linna, sibul selgas Leiba pannakse ahju Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (20)
69505 1948 Ce2 & Siga sõidab liina, sipul seljan Leiba pannakse ahju Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (84)
69506 1948 Cf Siga sõedab, sibul sel'las Leib labida pial SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (37)
69507 1948 Cf & Tsiga sõit, sipul säljan Sõnnikukoorma San 1895 J. Kuldsep E 19084 (41)
69508 1948 Cf Tsiga sõit, sipul seljan Sõnniku vedamine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (35)
69509 1948 Da Siga läheb lauta, sadul selgas Leib ahjus Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (62)
69510 1948 Da Siga läheb lauta, sadul selgas Lasn läheb ahju Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (46)
69511 1948 Da & Siga lääb lauta, sadul selläs Levälapi Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (1)
69512 1948 Da Siga läheb lauta, sadul sellän Leib lastas ahju Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (13)
69513 1948 Da Tsiga lääb lauta, satul sälan Leiba pandas ahju Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (23)
69514 1948 Db Siga läheb linna, sadul seljas Leiva ahju panek Tt 1932 A. Sokk E 81974 (11)
69515 1948 Db & Tsiga lätt liina, satul sällan Leiba pannas ahju Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (21)
69516 1948 Dc & Tsiga sõit, satul sälähn Leibä pandas ahjo Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (8)
69517 1948 Dc Siga sõedab, sadul seljas Leib pantas ahju SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (15)
69518 1948 E+ & Tsiga lätt lauta, hand rõngan sällän Leeva ahju pandmine San 1888 K. Gross H II 31, 808 (66)
69519 1948 E+ Siga läheb lauta, räbal selgas Leiba pannakse ahju Rap 1930 J. Uustalu E 70658 (7)
69520 1948 E+ & Siga läheb lauta ja sitahunik nina pääl Leib labida pääl Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (66)
69521 1948 F & Põrsas läheb põrgu, kubu kukil Leiba lastakse ahju 1893 J. Weltmann E 6658 (10)
69522 1948 F Põrsas läheb põrgu, kubu kukil Leib lasnal ahju 1913 E EM2 111 (1534)
69523 1948 F Põrsas läheb põrgu, kubu kukil Leib lasnal ahju 1921 Nurmik II 5 (12)
69524 1948 F Põrsas läheb põrgu, kubu kukil Leib lükatakse labidal ahju 1968 SSTT 42
69525 1948 # 1302 1951F | kk
69526 1949 a & Siga singub saanikul, toidutünnike turja peal Sant kerjab Lai 1897 H. Asper H III 28, 531/2 (157)
69527 1949 b & Siga söngib saunikutel, toidutõruke turja pääl Piimamees linna maeade vahel oma vaadiga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 28 ja 54 (117)
69528 1949 b Siga singub sauna peal, lihatõrs pea peal Kukk 1890 E EM 139 (1311)
69529 1949 b Siga singub sauna pääl, lihatõrs pää pääl Kukk 1913 E EM2 121 (1707)
69530 1949 # 1274
69531 1950 & Siga surnud, harjaksed liiguvad Suits tuleb keriksest Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (63)
69532 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus (Eine Sau wühlt, der Dreck im Maule) Ein Bohrer Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369/70 (104)
69533 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus (Die Sau wühlt, der Koth im Mund) Ein Bohrer 1780 Hupel 121
69534 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherd 1782 Willmann 173 (94)
69535 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Vääntiä 1844 Lönnrot 160
69536 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Ohert 1868 Nörmann 36 ja 55 (70)
69537 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus (Ein Schwein quiekt, Koth im Munde) Ein Bohrer 1876 Wied. 287
69538 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherd 1890 E EM 139 (1312)
69539 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherd 1913 E EM2 121 (1708)
69540 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (98)
69541 1951 Aa1 Siga singob, sitt suun Uherdi 1996 EMrd IV 228 (123)
69542 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
69543 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (175)
69544 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 832 (38)
69545 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (19)
69546 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdiga lastasse auku Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (63)
69547 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (28)
69548 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (77)
69549 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherdi Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 289 (198)
69550 1951 Aa1 & Siga singub, sitt suus Uherd Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (171)
69551 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Ohert Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (11)
69552 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (39)
69553 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherdi Kse 1889 F. Põld H II 17, 900 (12)
69554 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherdaga lastasse puusse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (68)
69555 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (68)
69556 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherdama Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 444 (11)
69557 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (131)
69558 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (8)
69559 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (6)
69560 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherd, auku lastes Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (6)
69561 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherdi kägiseb tare puu sees Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (19)
69562 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherd Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (73)
69563 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdiga lastaks auku Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (121)
69564 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (24)
69565 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (64)
69566 1951 Aa1 Siga singub, s[itt] suus Oherdi Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (58)
69567 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (48)
69568 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (21)
69569 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherd Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (80)
69570 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 312 (3)
69571 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 700 (19)
69572 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdiga augu puurimine puu sisse, oherd teeb seasingumise häält, endal suu puru täis Mär? 1960 E. Poom RKM II 98, 565 (31)
69573 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (86)
69574 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (76)
69575 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd puurib puud Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 542 (70)
69576 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Piigertiga puuritakse Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (114)
69577 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 605 (166)
69578 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Uherdi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (23)
69579 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdama Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
69580 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 716 (46)
69581 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherd töötamas Hää 1984 M. Mäesalu RKM II 372, 138 (21)
69582 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdiga augu puurimine Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 217
69583 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Oherdi Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 528 (305)
69584 1951 Aa1 Siga singub, sitt suus Augu puurimene oherdiga Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (9)
69585 1951 Aa1 Siga singup, sitt suun Puud ohertedas Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (160)
69586 1951 Aa1 Siga singub, sitt suun Uherdi Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
69587 1951 Aa1 Siga singub, sitt suhun Oherdiga augu laskmine Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (3)
69588 1951 Aa1 Siga sing, sitt suhun Oherd Trv 1894 A. Rull H III 20, 142 (49)
69589 1951 Aa2 & Siga singub ja sitt suus Oherd Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (115)
69590 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus (Ein Schwein quiekt, Koth im Munde) Ein Bohrer 1876 Wied. 287
69591 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 439 (13)
69592 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (31)
69593 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdakse Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (231)
69594 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd puusse puurides Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (59)
69595 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (3)
69596 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (69)
69597 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdi Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 35 (56)
69598 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (35)
69599 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdi Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (25)
69600 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd, vinnal VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (7)
69601 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (19)
69602 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 157 (2)
69603 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga laskmine Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (53)
69604 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (20)
69605 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (856)
69606 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (6)
69607 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga lastakse auku Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (15)
69608 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (45)
69609 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (63)
69610 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga auku lastes Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (74)
69611 1951 Ab1 & Siga vingub, sitt suus Oherd Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (81)
69612 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (38)
69613 1951 Ab1 Siga vingub, s[it]t suus Oherdi Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 869 (18)
69614 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmene Kos 1892 T. Wiedemann E 8988 (98)
69615 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu puurimine Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (29)
69616 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (6)
69617 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (7)
69618 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (7)
69619 1951 Ab1 Siga vingub, s[it]t suus Oherdiga puuritakse auku Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (91)
69620 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (77)
69621 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdama Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (82)
69622 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (10)
69623 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdil käba suus Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (25)
69624 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga ehk vinilaga puu sisse auku laskma Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 197 (107)
69625 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Ohert Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (48)
69626 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (64)
69627 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (37)
69628 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga laskmine Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (133)
69629 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oertiga laskmine Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (44)
69630 1951 Ab1 Siga vingub, s[itt] suus Oherdi Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (21)
69631 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Pal 1897 H. Karro H IV 8, 513 (15)
69632 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Vokk Pal 1909 H. Karro E 46483 (25)
69633 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (128)
69634 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (56)
69635 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Vinnaldiga augu laskmine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (49)
69636 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (6)
69637 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (202)
69638 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (20)
69639 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (10)
69640 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdi Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (25)
69641 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Ohertiga lastakse auku MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (5)
69642 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi kui ohertakse Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (26)
69643 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd Vil 1892 H. Pihlap E 727 (92)
69644 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Ohertiga laskmine Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (61)
69645 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (24)
69646 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Vinnal Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (74)
69647 1951 Ab1 Siga vingub, s[i]tt suus Vinneld Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (72)
69648 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga lastas auku Ran 1895 J. Palu E 18773a (6)
69649 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Saa 1895 P. Ramberg E 189973 ja 18975 (85)
69650 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Trv 1895 J. Sims E 21674 (8)
69651 1951 Ab1 Siga vingub, s[it]t suus Oherdi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (51)
69652 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Augu puurimine oherdiga Trm 1896 J. Soodla E 25879 (19)
69653 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (21)
69654 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu puurimine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (48)
69655 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga lastaks auku Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (37)
69656 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga puurimine Hps 1923 V. Lao E 53568 (14)
69657 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd KJn 1925 A. Kruus E 56312 (30)
69658 1951 Ab1 Siga vingub, s[it]t suus Oherdiga augu laskmine puusse Trt 1928 A. Saat E 62812 (4)
69659 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Rak 1931 A. Okas E 77456 (9)
69660 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (5)
69661 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Vindlaga puurimine Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (14)
69662 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherde Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (23)
69663 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (23)
69664 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (26)
69665 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 299 (52)
69666 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Miis laseb oherdiga auku puusse Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 538 (56)
69667 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (3)
69668 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherde puur Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (45)
69669 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 455 (71)
69670 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (51)
69671 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdi auk Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 176 (49)
69672 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherd ajab puu sisse auku Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (194)
69673 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga puurimine Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 368 (138)
69674 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga puur Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 14 (2)
69675 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 141 (50)
69676 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Augu puurimine As 1963 J. Olev RKM II 172, 243/4 (75)
69677 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdi Hlj 1967 L. Palu RKM II 229, 633 (2)
69678 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdiga augu laskmine Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 65 (122)
69679 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu puurimine Kuu 1964 L. Einmann Vilbaste 1, 217
69680 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Augu puurimine Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (101)
69681 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 2 (17)
69682 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdi Rak 1892 J. Lilienbach E 1678 (38)
69683 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherdiga augu ajamine puusse Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 210 (99)
69684 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Uherdiga puurimine Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (50)
69685 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Vana oherdi Khk 1926–1927 O. Peters KKI WS
69686 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oerti Jõe 1949 E. Tael KKI, MT 68, 2 (2)
69687 1951 Ab1 Siga vengub, sett suus Oherti Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (29)
69688 1951 Ab1 Siga vengub, sett suus Oherti Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (14)
69689 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suhun Oherdiga laskmine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (87)
69690 1951 Ab1 Siga vinkup, s[it]t suus Oherti puu sisse mennes Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (68)
69691 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suhun Oherd Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (46)
69692 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suhun Oherd Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (41)
69693 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suhun Oherd Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 534 (53)
69694 1951 Ab1 Siga vingub, s[it]t suhun Oherdiga lastasse puu sissi auku Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (85)
69695 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suhun Oherd Trv 1893 J. Kuusk E 771 (30)
69696 1951 Ab1 Siga vingup, sitt suhun Oherdige lastas auku Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 15 (50)
69697 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherd Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (38)
69698 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherd auku tehes Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (3)
69699 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Uherdiga lastas auku Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (11)
69700 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherd Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (28)
69701 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Uherd TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 409 (17)
69702 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherdiga lastas mulku Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 799 (61)
69703 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Uherd Trv 1894 J. Sirul H III 21, 432 (3)
69704 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Uherd Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (65)
69705 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherdiga lastas mulku Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (45)
69706 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherdiga lastaks auku Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (45)
69707 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherdiga lastas mulku Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (8)
69708 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Puuriga lastas auku Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (3)
69709 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherdiga töötamine Ran 1938 E. Kärp ERA II 186, 346 (5)
69710 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suus Oherd Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (123)
69711 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Puuriga lastakse auku Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 448 (93)
69712 1951 Ab1 Tsiga vingup, sitt suun Puu sisse lastas oherdiga mulku Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (7)
69713 1951 Ab1 Siga vingup, sitt suun Uherdiga mulgu laskmine Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (37)
69714 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherd ehk puur Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 321 (7)
69715 1951 Ab1 Tsiga vingup, sitt suun Uherdiga lastas Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (14)
69716 1951 Ab1 Siga vingup, sitt suun Mulgu laskmine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (23)
69717 1951 Ab1 Tsiga vingup, sitt suun Uherdiga lastas mulku Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (92)
69718 1951 Ab1 Siga ving, sitt suun Uhertiga lastas mulku Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (37)
69719 1951 Ab1 Siga ving, sitt suus Uherd Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (13)
69720 1951 Ab1 Siga ving, sitt suun Uherdiga lastas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (100)
69721 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Uherdiga lastas mulku Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (55)
69722 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Uherdiga lastas mulku puu sisse Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (92)
69723 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Uherdiga mulgu laskmine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (73)
69724 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Uherdiga lastas Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (49)
69725 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Oherdiga lastas mulku Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (68)
69726 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Oherdiga lastas mulku Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (14)
69727 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Oherdiga mulgu laskmine Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (3)
69728 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (102)
69729 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suuh Uherdiga lastas Plv 1893 J. Tobre H III 15, 442 (10)
69730 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Oherdiga lastas puule mulku Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (9)
69731 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Võn 1897 P. Sika E 31009 (7)
69732 1951 Ab1 Siga vingub, sitt suun Oherdiga lastas mulku Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (15)
69733 1951 Ab1 Tsiga ving, sitt suun Uherdiga lasta mulku Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (59)
69734 1951 Ab2 Siga vingub ja sitt suus Oherdi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (8)
69735 1951 Ab2 & Siga vingub ja sitt suus Oherd Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (1)
69736 1951 Ab2 Siga ving ja sitt suun Kui puuriga lastakse mulku, sitt – puru Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 67 (34)
69737 1951 Ab3* & Siga vingub, sitt on suus Käämer Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (31)
69738 1951 Ab3* Siga vingub, sitta suus Oherdamine Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (42)
69739 1951 Ab3* Siga vingub, sitt tal suus Uherdiga augu laskmine Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (87)
69740 1951 Ac & Siga kiunub, sitt suus Oherd KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (9)
69741 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherdiga augu laskmine Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (3)
69742 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherdiga augu tegemine Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (7)
69743 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Uherdi puu sees Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (57)
69744 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherd Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (136)
69745 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Uherd Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (53)
69746 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherdi, vinnal auku lastes Jür 1896 J. Saalverk H III 29, 39 (2)
69747 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherdiga laskmine Pil 1894 H. Keller E 10038 (13)
69748 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherd Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (93)
69749 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherdiga augu laskmine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (41)
69750 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherd Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (123)
69751 1951 Ac Siga kiunub, sitt suus Oherd Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 288 (7)
69752 1951 Ac Siga kiunub, sitt suun Oherdiga lastas auku Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (74)
69753 1951 Ad Siga viunub, sitt suus Uherdiga lastakse puusse auku Vil 1889 J. Toss H IV 3, 419 (63)
69754 1951 Ad Siga viunub, sitt suus Vingelt ehk oherd SJn 1889 T. Köstner H II 26, 401 (218)
69755 1951 Ad & Siga viunub, sitt suus Vinnaldiga puurmene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8 (37)
69756 1951 Ae* & Siga siunub, sitt suus Ohert Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (20)
69757 1951 Ae* Siga siunub ja sitt suus Uherd Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (105)
69758 1951 Af & Siga siuksub, sitt suus Uhert Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (53)
69759 1951 Ag & Siga röhib, sitt suus Ohert, puur Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (20)
69760 1951 Ah & Siga tõngub, sitta suus Oherdamine Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (18)
69761 1951 Ai Siga songib, sitt suus Oherdiga lastakse auku Lai 1904 J. Ermann E 44369 (63)
69762 1951 Ai Siga sõnk, sitt suun Uherdiga lastas auku Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (33)
69763 1951 Ai & Tsiga tsong, sitt suun Oherd Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (199)
69764 1951 Ai Tsiga tsong, sitt suun Oherdiga lastes mulku Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 268 (33)
69765 1951 Ai Tsiga tsung, sitt suun Oherd, puur Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (18)
69766 1951 Aj & Siga vingub, sitt suus, ei saa kätte Oherd MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (40)
69767 1951 Ak & Siga vingub, sitatükk suus Oherd Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (9)
69768 1951 Ak Siga vingub, setatükk suus Laseb oherdiga auku, oherdi vingub Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 6
69769 1951 Al* Siga vingub, s[itt]a suu täis Saag, oherd Trt 1972 O. Peda RKM II 295, 418 (8)
69770 1951 Al* & Siga singub, suu sitta täis Oherd Tor 1889 M. Tilk E 493 (14)
69771 1951 Am & Tsiga ving, esi sööse sitta Uherdiga lastas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (192)
69772 1951 An & Siga vingub: sitt, sitt Uherdiga augu laskmine Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (8)
69773 1951 Ao & Siga vingub, sitt põigeti pers Oherdi, kui ohertakse Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (26)
69774 1951 Ap & Tsiga käü tarõ ümbre, suu sitta täis Pöör Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (93)
69775 1951 Ba & Siga vingub, junn suus Oherd Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (51)
69776 1951 Bb & Tsiga tsung, julk suun Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (5)
69777 1951 Bc & Siga kiunub, sitajulk hammaste vahil Ohert Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (10)
69778 1951 Ca & Siga singub, sõnnik suus Oherdiga auku laskma JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (7)
69779 1951 Cb Siga vingub, sõnnik suus Oherti Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (52)
69780 1951 Cb & Siga vingub, sõnnik suus Puuritas mulku Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (25)
69781 1951 Cb Siga vingub, sõnnik suus Oherd augu laskmise juures Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (50)
69782 1951 Cb Siga vingub, sõnnik suus Oherdiga laskmine Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (29)
69783 1951 Cb Siga vingub, sõnnik suus Oherdiga tehakse puusse auke Võn 1932 O. Paris E 81933 (2)
69784 1951 Cb Siga vingub, sõnnik suus Ohertiga lastaks Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (14)
69785 1951 Cb Siga vingub, sõnnik suun Ohertiga lastas mulku Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (45)
69786 1951 D1a Siga singub, söök suus Uherd augu laskmisel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 29 ja 54 (123)
69787 1951 D1a & Siga singub, söök suus Ohert Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (11)
69788 1951 D1b* Siga vingub, söök suus Oherd, mis puud lõigates kiiksub Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (15)
69789 1951 D1b* Siga vingub, söök suus Oherdiga puurma Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (11)
69790 1951 D1b* Siga vingub, süük suus Oherdiga lastasse Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (21)
69791 1951 D1b* & Tsiga ving, söök suun Uherd Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (36)
69792 1951 D1b* Tsiga ving, süük suuhn Oherd Rõu 1896 A. Perli H II 60, 217 (103)
69793 1951 D1b* Siga vingub, kui söök suus Oherd puurimisel Vil 1895 H. Niggol H III 20, 843 (19)
69794 1951 D1c & Siga songib, söök suhun Oherd Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 382 (11)
69795 1951 D2a & Siga singub, sööm suus Oherdi Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (34)
69796 1951 D2b & Sega vengob, söömene suus Oherde, puur Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (3)
69797 1951 D2c & Siga kiunub, sööm suus Ohertiga lastakse auku Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (116)
69798 1951 E & Siga vingub, toit suus Oherdiga lastase auku JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (11)
69799 1951 F% & Siga vingub, sibul suus Uherdiga laskmene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (73) 1948
69800 1951 F% Siga vingub, sibul suus Oherdiga laskmine Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (4) 1948
69801 1951 Ga & Siga singub, sigar suus Oherdiga augu laskmine Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (3)
69802 1951 Gb & Siga vingub, sigar suus Oherdiga lastakse auku Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 240 (80)
69803 1951 Gc & Siga jookseb, sigar suus Oherdiga puurimine Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 54 (47)
69804 1951 H & Tsiga ving, raba suun Vingeldiga lastas mulku Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (22)
69805 1951 I & Siga vingub, suu täis Uherdiga augu laskm[ine] puu sisse Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (52)
69806 1951 J/ & Siga hingab, sitt suus, alaspidi sööb, ülespidi situb Oherd Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (52) 33C
69807 1951 K/ & Siga singub, sitt suus, koer haugub, händ suus Linakolgispuu ja oherdiga või käämrega, käämer – niisamma mis ohert – augupuurimise kohta Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 247 (2a) 699C
69808 1951 # 1947A10a 1955
69809 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjassõ paistussõ siiä maalõ Tulekahju 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 271 (23)
69810 1952 Aa* Tsiga tseng Tsoorumaal, harjaksed paistvad siia maale Tulekahju 1890 E EM 156 (1493)
69811 1952 Aa* Tsiga tseng Tsoorumaal, harjaksed paistvad siia maale Tulekahju 1913 E EM2 135 (1949)
69812 1952 Aa* Tsiga tsongib Soorumaal, harjasse paistva siia maale Päiv tõseb Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (33)
69813 1952 Aa* Siga tsongib Tsoorimaal, harjasse paistva siia maale Päiv tõusep ehk lähäp Rõn 1889 A. Andrei H II 30, 821 (93)
69814 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistva siia maale Päiv Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (4)
69815 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistva siia maale Tulekahju Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (39)
69816 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistva siia maale Päeva tõusmine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 374 (80)
69817 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistva siia maale Päiv paistab Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (19)
69818 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoromaal, harjasse paistasse siia maale Päiva minek Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (42)
69819 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjassõ paistussõ siia maalõ Tulekahju Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (26)
69820 1952 Aa* & Tsiga tsong Tsoorumaal, harjassõ paistussõ siiä maalõ Päike Kam 1888 J. Siimus H II 29, 797 (4)
69821 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorimaal, harjasse paistasse siiä maale Päiv tõses Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (3)
69822 1952 Aa* Tsiga tsong Tsooramaal, harjasse paistusse siia maale Päiv Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (39)
69823 1952 Aa* Tsiga tsungse Tsoorumaal, harjasse paistseva siia maale Tulekahju Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (8)
69824 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistuva siia Agu, koit Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 337 (10)
69825 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistva meie maale Homgune agu Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (86)
69826 1952 Aa* Tsiga tsong Tsoorumaal, harjasse paistva siia maale Homgune agu Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (86)
69827 1952 Aa* Tsiga tsung Tsoorumaal, har'asõ paistva soolõ maalõ Päiv paistus Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (6)
69828 1952 Ab & Tsiga tsong Tsoorumaal, hand liigus Haanimaal Välk Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 307 (69)
69829 1952 Ba1 Siga songib Soomemaal, harjas paistab siia maale Päike 1890 E EM 139 (1313)
69830 1952 Ba1 Siga songib Soomemaal, harjas paistab siia maale Päike 1913 E EM2 121 (1709)
69831 1952 Ba1 Siga songib Soomemaal, harjas paistab siia maale Päike Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (20)
69832 1952 Ba1 & Siga songib Soomemaal, harjas paistab siiä maale Päe veereb Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (62)
69833 1952 Ba1 Siga songib Soomemaal, harjus paistab siia maal Päev Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (23)
69834 1952 Ba2 & Siga songib Soomemaal, harjas paistab meie maal Päikene Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (196)
69835 1952 Ba2 Siga songib Soomemaal, harjas paistab meie maal Päike Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (60)
69836 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjased paistavad siia maale Vikerkaar Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (45)
69837 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjaksed paistavad siia maale Tulekahju Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (10)
69838 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjaksed paistavad siia maale Päike veereb Vil 1895 H. Niggol H III 25, 346 (6)
69839 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjussed paistava siia maale Agu TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (86)
69840 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjasse paistava siia maale Agu Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 800 (65)
69841 1952 Ba3* & Siga songib Soomemaal, harjase paistva siia maale Päiv paistab Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (29)
69842 1952 Ba3* Tsiga tsongip Soomemaal, harjasse paistva siia maale Päiv tõsep Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (5)
69843 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjasse paistava siia Vikerkaar Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (28)
69844 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, harjaksed paistavad meie maale Päike Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (22)
69845 1952 Ba3* Siga songib Soomemaal, siia paistava harjasse Päev Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (33)
69846 1952 Bb & Siga kõnnib Soomemual, harjus paistab siia maale Pia [sic!] Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (34)
69847 1952 Ca & Tsiga tsong Saaremaal, harjasse paistuva siia maale Päeva tõsemine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (52)
69848 1952 Cb & Siga sööb Saaremaal, harjas paistab siia maal Vikerkaar Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (23)
69849 1952 Cc & Siga tustib Saaremaal, harjaksed paistvad meie maal Koit JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 608 (14)
69850 1952 D & Siga tuhnib Türgimaal, harjus paistab siia maal Vikerkaar Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (14)
69851 1952 D Siga tuhnib Türgimaal, harjused paistavad siia maale Päike Trt 1930 E. Raag E 71290 (3)
69852 1952 E & Siga röigab Rootsimaal, harjus paistab Harjumaal Koit ehk ka hämarik Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (3)
69853 1952 F Siga ise Hiiumaal, harjas paistab siia maale Vikerkaar 1890 E EM 139 (1309)
69854 1952 F Siga ise Hiiumaal, harjas paistab siia maale Vikerkaar 1913 E EM2 120 (1705)
69855 1952 F & Siga isi Hiiumaal, harjas paistab siia maal Vikerkaar SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (101)
69856 1952 G1 & Tsiga tsonk võõral maal, siia maale harjase näta San 1888 P. Koolmeister H III 10, 519 (9)
69857 1952 G2 & Võeral maal tapõtas tsika, harjasõ näüse mii maalõ Tulõkahjo Rõu 1889 G. Raup H III 28, 690 (7)
69858 1952 H & Siga hingab seal maal, harjas paistab meie maal Päikesekiired Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85 (195)
69859 1952 I & Siga songib Venemaal, harjasse paistva siia maale Päev tõuseb Puh 1888 H. Huik H II 44, 136 (47)
69860 1952 J & Siga tuhnib Saksamaal, harjaksed paistavad meie maal Prussakas ahju vahel Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 884 (10)
69861 1952 K & Siga tuhnib Tuuramaal, harjaksed paistavad siia maale Vikerkaar VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (34)
69862 1952 L% & Siga songib Soodumaal, siia paistab valu Müristab Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (63) 1405C1b
69863 1952 # 242
69864 1953 & Tsiga tsongip, handa hööri, kõrva kirki, nisa nippi Ader Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 401 (3)
69865 1953 # 1437 1954
69866 1954 a & Tsiga tsongip, harjasse liiguva Metsasagarik Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (82)
69867 1954 b & Tsiga kaugel maal, harjasse nätta Mõts Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (80)
69868 1954 # 1953
69869 1955 a1 Siga vingub, viga suus, orik sõidab, oda seljas 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
69870 1955 a1 Tsiga ving, viga suuh, or'k sõit, oda säläh Käsikivi Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (96)
69871 1955 a1 Tsiga ving, viga suuh, orik sõit, oda säläh Käsikivi jahvatas Se 1929 M. Pihlapuu S 18098 (4)
69872 1955 a1 & Tsiga ving, viga suuh, orik sõit, oda säläh Käsikivi Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (72)
69873 1955 a2 & Tsiga ving, viga suuhn, orik käü, ora sälähn Linamasin Rõu 1896 G. Raup H III 28, 718 (70)
69874 1955 a3 & Orik sõit, oda säläh, tsiga ving, viga suuh Käsikivi Se 1934 I. Paijustik S 72135 (15)
69875 1955 a3 Orik sõit, oda säläh, tsiga ving, viga suuh Käsikivikene Se 1934 A. Kits S 92764 (8)
69876 1955 a3 Orik sõit, oda säläh, tsiga ving, viga suuh Käsikivi jauh Se 1930 V. Ruusamägi S 26001/2 (23)
69877 1955 b & Tsiga ving, vili suuh, ori orjas, oda käeh Veskivi jauh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (14)
69878 1955 c Tsiga ving, viga suuh, orik lätt, ving suuh Käsikivil jahvatamas Se 1934 M. Peramets S 78514 (43)
69879 1955 c Siga ving, villi suus, ori oigas, ori säljas Veskikivi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (237)
69880 1955 # 1951
69881 1956 a & Sihtilauda, sahtilauda, tuhandade lauda Suga Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (35)
69882 1956 b1 & Sihvinlauda, sahvinlauda, tuhat tulekirmi lauda Suga Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (51)
69883 1956 b2 & Sihkene laud ja sahkene laud ja tuhat tulekirja laud Kangasuga Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (8)
69884 1956 b3 & Sihkilauda, sahkilauda, tuhat tulekirja lauda Kangas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (228)
69885 1956 b4 & Lihkilauda, sahkilauda, tuhat tulist kirmilauda Kangateljed Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 556 (112)
69886 1956 c1 & Saelauda, sampelauda, tuhat tiide-liide lauda Telle Nõo 1895 M. Obst E 18940 (2)
69887 1956 c2 & Saelauda, tammelauda, tuhat tiide-liide lauda Telle Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (34)
69888 1956 c3 & Sammellauda, tammelauda, tuhat tiide-liide lauda Elläi Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (74)
69889 1956 d & Siigelauda, säägelauda, tuhand tuulelipi lauda Suga San 1888 K. Gross H II 31, 805 (14)
69890 1956 e1 & Tuhat tuhti-lihti lauda, sada sammast saarelauda Laev SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (107)
69891 1956 e1 Tuhat tuhti-tihti lauda, sada sammast saarelauda Laev 1890 E EM 157 (1508)
69892 1956 e1 Tuhat tuhti-tihti lauda, sada sammast saarelauda Laev 1913 E EM2 136 (1965)
69893 1956 e2* Tuhat tuhti-kihti lauda, sada sambast postilauda Suga Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 221
69894 1956 e2* & Tuhat tuhti-pihti lauda, sada sammast postilauda Kangasteljed Kan 1968 R. Praakli RKM II 253, 605 (44)
69895 1956 e2* Tuhat tuhti-lihti lauda, sada sammast postilauda Laev SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (73)
69896 1956 e3 & Tuhat tuhti-pihti lauda, sada sammast postilaadi Suga SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (205)
69897 1956 e4 & Tuhat tuhti-lihti-lahti lauda, sada sammast postilauda Suga Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (34)
69898 1956 e5 & Tuhat tuhti-luhti lauda, sada sülda põhjalauda Laev Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (17)
69899 1956 f & Tuhat toude-loude lauda, sada sammu põhjalauda Laev Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (2)
69900 1956 g1 & Tuhat tükki liuti-lauti, sada saarikast põhjalauti Laev Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (5)
69901 1956 g1 Tuhat tükki linti-lanti, sada saarikast põhjalanti Laev 1890 E EM 158 (1515)
69902 1956 g1 Tuhat tükki linti-lanti, sada saarikast põhjalanti Laev 1913 E EM2 137 (1972)
69903 1956 g2 & Tuhat tuuti liuti-launti, sada saarikast põhjalauti Laev Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (5)
69904 1956 h & Tuhat tuhti-lihti-lähti, sada sammu poiste lauda Kangakudamine Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (33)
69905 1956 i & Tuhat titte-litte-lätte, sada tammest põhjalauda Laev Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (42)
69906 1956 # 2271 2272A1a1
69907 1957 Aa1 & Siididi, pordidi, rangidi, roomadi, toodi tuppa naestekera, löödi kokku naestekera Kangaspuud Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (32)
69908 1957 Aa2 & Siididi, poodidi, rangidi, roomadi, toodi tuppa meestekera, löödi kokku naestekera Kangatellid Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (41)
69909 1957 Ab & Siidis, puadis, rangis, ruamas, tuppa tuodi, kokku lüedi, mieste, naeste, laste kära Kangaspuud Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 387 (8)
69910 1957 Ab Siidis, poodis, rangis, roomas, tuppa toodi, kokku löödi, meeste, naeste, laste kära Teljed 1913 E EM2 121 (1716)
69911 1957 Ac & Siidis, poodis, rangis, roomas, vispudi villad toodi tuppa, pandi kokku naestekera, meestekera, löödi kokku karklõpsti Kangatellid Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (38)
69912 1957 Ad & Siidide, poodide, rangide, roomade, vispus villade, tulli tuppa miestekõra, luodi kokku naestekõra Käärpuud SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 469 (42)
69913 1957 Ae & Vispudi, vilpudi, rangidi, roomadi, tõi tuppa meestekõra, lõi kokku naestekõra Kangasteljed Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 813/4 (441)
69914 1957 B & Siidi ja niidi, rangirooma tuppa toodi, kokku löödi ja läks läbi vippu ja tõmba kinni klippu Kangateljed Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 290 (12)
69915 1957 C & Siidisilmad ja rangiroomad tuuakse tuppa naeste kätte Kangaspuud Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (42)
69916 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass 1890 E EM 140 (1317)
69917 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass 1913 E EM2 121 (1714)
69918 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass 1920 Nurmik I 32
69919 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu 1962 Täheke nr. 7 (1962) 3 (5)
69920 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass 1968 SSTT 94
69921 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass: siidikerä om pää, aganakott om kõtt, hand om tuubripuu 1970 EMrd III 237
69922 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuurispuu Kass 1992 Metstak2 41 ja 43
69923 1958 A1a1 & Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 221 (3)
69924 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Mih 1970 E. Jakobson, M. Luuk, R. Treial, E. Viluoja EKRK I 69, 618 (28)
69925 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (12)
69926 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Nõo 1923 H. Urm A 16433 (28)
69927 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (13)
69928 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 372 (19)
69929 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 436 (34)
69930 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Ote 1955–1956 M. Lill RKM II 84, 139 (5)
69931 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (35)
69932 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu M[ehe] suguorgaan Hps 1923 V. Lao E 53570 (52)
69933 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (35)
69934 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (1)
69935 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass? Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 148 (197)
69936 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA II 210, 250 (5)
69937 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (31)
69938 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (9)
69939 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuripuu Kass Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (107)
69940 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Kan 1888 G. Veski H III 11, 519/20 (91)
69941 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (74)
69942 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (140)
69943 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (50)
69944 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (65)
69945 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 553 (68)
69946 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 660 (23)
69947 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (17)
69948 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Kan 1932 E. Tenno E 82095 (5)
69949 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (7)
69950 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (18)
69951 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 532 (14)
69952 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 659 (21)
69953 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Käi 1938 E. Ennist ERA II 189, 60 (52)
69954 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Noa 1938 E. Ennist ERA II 189, 478 (117)
69955 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (14)
69956 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 380 (22)
69957 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 420 (62)
69958 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass: silmad – siidikera, pea – niidikera, kere – aganakott, saba – toobripuu Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 488 (105)
69959 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (14)
69960 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 473 (32)
69961 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 269 (15)
69962 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toovripuu Kass: aganakott oo kõht ja saba toovripuu Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
69963 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toovripuu Kass Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (37)
69964 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toovripuu Kass Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (44)
69965 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toovripuu Kass Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (94)
69966 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tor 1963 R. Praakli RKM II 158, 215 (14)
69967 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 295 (55)
69968 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass VMr 1959–1960 M. Priimets RKM II 97, 243/4 (39)
69969 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (62)
69970 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Tõs 1939 H. Kuura ERA II 210, 279 (3)
69971 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (10)
69972 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (54)
69973 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (30)
69974 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (124)
69975 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 170 (27)
69976 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja torilpuu Kass Mih 1920 A. Leppik E 50895 (27)
69977 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuurispuu Kass Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (226)
69978 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuubripuu Kass Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (28)
69979 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuubripuu Kass Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 260 (80)
69980 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (61)
69981 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuubripuu Kass Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (43)
69982 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuubripuu Kass Trt 1933 R. Sutt E 83905 (1)
69983 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuubrepuu Räp 1922 J. Ziugand A 583 (5)
69984 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuripuu Kass Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (119)
69985 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuripuu Kass Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 215 (4)
69986 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuripuu Kass Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 336 (75)
69987 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuurvipuu Kass Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 79 (1)
69988 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganekott ja toorepuu Kass Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 667 (2)
69989 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Plv 1929 Musto E 64479 (8)
69990 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuubripuu Kass Ote 1895 E. Palm E 20130 (25)
69991 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (4)
69992 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuuripuu Kass Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (10)
69993 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tooripuu Kass Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (50)
69994 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tooripuu Kass Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (66)
69995 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubrepuu Kass Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (9)
69996 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (135)
69997 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (10)
69998 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (73)
69999 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass: hand om tuubripuu Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 426 (42)
70000 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuuvripuu Kass Plv 1893 J. Tobre H II 45, 194 (18)