Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 72001 — 73000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
72001 2004 A3a3 & Suu sõriseb, nõmm nõriseb, aru heidäb allerkuuti Vihtlemene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 10 (60)
72002 2004 A3a4 & Suu sorisõs, nõmm norisõs, aru lüü allõrkuuti Vihtlõmine Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (74)
72003 2004 A3a5 & Soo soriseb, nõmm noriseb, aruhein lööb allerkuuti Saunas vihtlemine Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (1)
72004 2004 A3a6* Nõmm nõriseb, suo soriseb, aru heidab allerkuuti Vihtlemine Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (5)
72005 2004 A3a6* Nõmm nõriseb, soo soriseb, aru heidab allerkuuti Vihtlemine Hps 1923 V. Lao E 53569 (37)
72006 2004 A3a6* & Nõmm nõriseb, suo soriseb ja aru heidab allerkuuti Saunas vihtlemine VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 298 (9)
72007 2004 A3b Soo surendab, nõmm nõrendab, aru heidab allerkuuti Saunas viheldakse Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (47)
72008 2004 A3b & Suu surendab, nõmm nõrendab, aru heidab allerkuuti Vihtmine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 383 (18)
72009 2004 A3c1* & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heedab ellerkuuti Õlut käib Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (33)
72010 2004 A3c1* Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab ellerkuuti Vihtlemine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 504 (3)
72011 2004 A3c1* Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab ellerkuuti Vihtlemine Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (28)
72012 2004 A3c1* Soo soriseb, nõmm nõriseb ja aru heidab ellerkuuti Vihtlemine Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 598 (74)
72013 2004 A3c2 & Nõmm nõriseb, suu soriseb, aru heedab ellerkuuti Vihtlemine SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (16)
72014 2004 A3d & Soo sorises, nõmm nõrises, aru heit uperkuuti Vihtmine Trv 1894 A. Rull H III 20, 140 (30)
72015 2004 A3e1 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkanti Vihtlemine SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (91)
72016 2004 A3e2 & Soo sõriseb, nõmm nõriseb, aru heidab aterpali Saun, kui viheldakse Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (30)
72017 2004 A4 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aruheinamaa ajab vett välja Saunalava Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 90 (117)
72018 2004 A5 & Nõmm nõriseb, soo soriseb, patsud keivad, ükski ei karju Vihtlemine LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 205 (17)
72019 2004 A6 & Soo suriseb ja nõmm nõriseb Vihtlemine Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345 (14)
72020 2004 B1a1 & Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Linapõld Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (18)
72021 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Rukis Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (59)
72022 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Lina õitsemine Plt 1891 J. Reinthal E 473 (6)
72023 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Vihtlemine Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 388 (6)
72024 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Linapõllu kasvamine eP 1889 J. Pint H II 33, 726 (13)
72025 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehti Lina Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (3)
72026 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehti Lina õitseb Ksi 1889 H. Paap E 442 (9)
72027 2004 B1a1 Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehti Lina õitsmine KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (12)
72028 2004 B1a2 & Soo sinetab, nõmm nuretab, aru heidab hella lehti Lina eelitsemine MMg 1889 M. Pool H II 28, 679 (1)
72029 2004 B1a3* Soo sinetab, nõmm nõretab ja aru heidab hella lehti Lina Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 1010 (964)
72030 2004 B1a3* & Soo sinetab ja nõmm nõretab ja aru heidab hella lehte Lina Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (68)
72031 2004 B1a4 & Nõmm nõretab, soo sinetab, aru heidab hella lehte Lina õitseb Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (63)
72032 2004 B1a4 Nõmm nõretab, soo sinetab, aru heidab hella lehti Lina Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (2)
72033 2004 B1b & Soo sinetab, nõmm nõretab ja aruhein heidab hella lehte Lina õitsmine Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (6)
72034 2004 B2 & Soo sinetab, nõmm nõretab, hellapuu heidab lehti Lina Trt 1927 A. Kõrge E 61556 (6)
72035 2004 B3a & Soo sinetab, nõmm nõretab, aru heedab ellerkuuti Lina õitseb, tuul liigutab SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (33)
72036 2004 B3b & Soo sinetab, nõmm nõretab ja aruhein heidab ellerkuuti Lina õitsmine Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (6)
72037 2004 B4 & Soo sinetab, nõmm nõretab Lina VMr 1959–1960 M. Priimets RKM II 97, 243 (34)
72038 2004 B4 Soo sinetab, nõmm nõretab Lina Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 193 (77)
72039 2004 C1a* Soo suitseb, nõmm nõretab, aru heidab hella lehti 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
72040 2004 C1a* Soo suitseb, nõmm nõrendab, aru heidab hella lehti Rüga õitseb Trv 1896 J. Tõllasson E 28608 (9)
72041 2004 C1a* Suu suitseb, nõmm nõretab, aru heidab hella lehti Rükki õitsmine Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (3)
72042 2004 C1a* Suu suetseb, nõmm nõretab, aru heedab hella lehti Rukis õitseb Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 236 (54)
72043 2004 C1a* & Suo suitseb, nõmm nõretab, aru heidäb hella lehti Rukki õitseb KJn 1898 C. Sööt H II 66, 734 (143)
72044 2004 C1a* Soo suitseb, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Rukis õitseb Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 359 (20)
72045 2004 C1a* Soo suitseb, nõmm nõretab, aru heidab hella lehte Rukki õitseb Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (95)
72046 2004 C1a* & Soo suidseb, nõmm nõrendab, aru heidäb hella lehte Rügä häidseb Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (15)
72047 2004 C1b* & Suu suitseb, nõmm norutab, aru heidab allele Lehma määletus Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 192 (32)
72048 2004 C1b* Suu suitseb, nõmm noretab, aru heidab ellale Rukki õitseb Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (10)
72049 2004 C2a & Suu suidseb, nõmm nõretab, aru kannab hal'last heina Rukki õitseb Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (75)
72050 2004 C2a Soo suitseb, nõmm nõretab, aru kannab haljast heina Rükki õitseb Vil 1892 H. Pihlap E 727 (95)
72051 2004 C2b & Nõmm nõretab, soo suitseb, aruhein heidab haljast rohtu Või pudru peal Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 ja 907 (71)
72052 2004 C3 & Soo suitseb, nõmm nõretab, aruhein härmes ehtes Rukis õitseb Han 1894 A. Reimann H IV 5, 86 (2)
72053 2004 Da & Suu suitseb, nõmm nõrendab, mägi mäletab, emalepp heidab hella lehti Rukis õitseb Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (45)
72054 2004 Da Suu suitseb, nõmm nõrendab, mägi mäletab, emalepp heidab hella lehti Rukki õitseb 1890 E EM 147 (1388)
72055 2004 Da Suu suitseb, nõmm nõrendab, mägi mäletab, emalepp heidab hella lehti Rukki õitseb 1913 E EM2 127 (1810)
72056 2004 Da Suu suitseb, nõmm nõrendab, mägi mäletab, emalepp heidab helli lehti Rukis õitseb 1921 Nurmik II 42 (4)
72057 2004 Db & Soo suetseb, mägi mäletab, emälepp heidab lehe Rüga õetseb Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 73 (65)
72058 2004 Db Suu suitseb, mägi mäletab, emalepp heidab lehe Rukis õitsemise ajal Pst 1913 J. Müür E 48011 (2)
72059 2004 Db Suu suitseb, mägi mäletab, emalepp heidab lehe Rukis õitsemise ajal Trv 1913 J. Müür E 48011 (2)
72060 2004 E1a & Soo suitseb, nõmm nõrendab, ellerhein heidab poja Linaõied kukuvad maha Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (144)
72061 2004 E1b & Soo suitseb, nõmm nõrendab, ahervars heidab poja Rukis õitseb Pst 1893 J. Leppik E 52806 (1)
72062 2004 E1c1 & Soo suitseb, nõmm nõrendab, ellerman heidab poja Rüga õitseb Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 382 (1)
72063 2004 E1c2 & Suu suidseb, nõmm nõrendab, ellerman heidäb poja henge Rügä häidseb Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (22)
72064 2004 E2+ Suu suitseb, nõmm nõrendab, hellä lehm [sic!] heidäb henge Rukki õitsemine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (82)
72065 2004 E2+ & Soo suitseb, nõlu nõrab, hellaleht heidab hinge Rükki õitseb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (239)
72066 2004 Fa & Soo suitseb, nõmm nõriseb, kullalehed langevad Ruki õitseb Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (5)
72067 2004 Fb & Soo suitseb, nõmm nõtkub, kullalehed langevad Rukis õitseb Jür 1889 K. Angelus H III 3, 253 (4)
72068 2004 G1 & Soo sõtkub, nõmm nõtkub, kullalehed langevad Rukis õitseb Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (138)
72069 2004 G2a & Soos sõtkub, nõmm nõrutab, aruhein lööb lehtpilli VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (10)
72070 2004 G2b & Soo sõtkub, nõmm nõretab, aruhein lööb lullapilli Lapse kiigu, laps sees Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 813 (439)
72071 2004 H* & Soo sinetab, nurm nõretab, aru ehib hella lehte Lina õitseb Lai 1904 J. Ermann E 44374 (124)
72072 2004 H* Soo sinetab, nurm nõretab, aru heidab hella lehte Lina õitseb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (240)
72073 2004 I1 & Soo soriseb, maa müriseb, aru heedab hella lehti Vihtlemine SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 467 (23)
72074 2004 I2a & Soo soriseb, maa müriseb, aru heidab ellerkuuti Vihtlemine SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (45)
72075 2004 I2b & Soo soriseb, maa mariseb, aruhein lööb allekuuti Kusemine Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 245
72076 2004 I2c & Soo soriseb, maa müriseb, helper heidab hellerkuuti Vihtlemine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 494 (41)
72077 2004 J & Soo sinab, maa punab, aru heidab hella lehti Herne õitsmine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (111)
72078 2004 K & Soo sinetab, mets nõretab, aruhein heidab lehte Lina õitsmine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 542 (12)
72079 2004 L & Soo suitseb, mets mõrub, hellaleht lööb kella Rukki õitseb MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 750 (7)
72080 2004 Ma & Nõmm nohiseb, tamm tohiseb, aru heidab hella lehta Linnupuu Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (78)
72081 2004 Ma Nõmm nohiseb, tamm tohiseb, aru heidab hella lehta Mesipuu 1913 E EM2 99 (1341)
72082 2004 Ma Nõmm nohiseb, tamm tohiseb, aru heidab helli lehti Mesilaste pereheitmine 1921 Nurmik II 28 (4)
72083 2004 Mb & Nõmm nõretab, tamm taretab, aru heidab helle lehte Herne Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (42)
72084 2004 N+ Silm siretab, nõmm nõretab, esi heidab hella lehte Lina MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 404 (87)
72085 2004 N+ & Soo sõmetab, nõmm nõmetab, oksad tilguvad tina Rukis õitseb Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (30)
72086 2004 N+ & Mets mühab, meri kuhab, aru heidab pellalehte Muh 1939 J. Arike KKI WS
72087 2004 N+ Soo sumetand, oksad tilkvad tina Lina õitsemine(?) Hel 1891 J. Lammas E 419 (22)
72088 2004 Oa/ & Sõda sõidab ja pea sinetab ja aru heidab hella lehta Lina õitseb Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (6) 2092Ga
72089 2004 Ob/ & Sõda sõdib ja sinetab, arukaasik heidab hella lehte Lina Lai 1926 O. Vilde E 48652 (3) 2092Gb
72090 2004 P/ & Nõmm nõriseb ja soo soriseb, alumine ähib ja pealmine vehib Vihtlemine Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (132) 38P
72091 2005 A & Aast tulõb ambudõs, panõb hallid härjäd müräma Tuul Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (38)
72092 2005 B1 & Arust tuleb ambudes, soost tuleb sumbudes, aab suure sõnni mürama Tuul ajab veski käima Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (72)
72093 2005 B2 & Soolt tuleb sumbudes, arust ambudes, ajab suured sõnnid mürama Veske Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (13)
72094 2005 C & Soost tuleb singudes ja arust tuleb angudes, ajab kõik suured sõnnid sõitma Vesi, mis veskid jooksma paneb Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 16 (5)
72095 2005 D & Soost tuleb sumpust, healest tuleb hampust, heal ajab suured sõnnid mürama Tuul ajab vesked jooks[ma] Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (68)
72096 2005 # 2006 | kküs
72097 2006 & Soost tuleb singudes, arust tuleb ammudes, aab kõik ilmarahva kokku Torupill Aud 1893 J. Sauga H II 41, 878 (7)
72098 2006 Soost tuleb singujes, arust tuleb ammujes, ajab kõik ilmarahva kogu Torupill Kuu 1954 E. Lindström KKI, KS
72099 2006 # 1256 1268 2005 | kküs
72100 2007 a1 Soo ümber toa (Morast um die Stube) Moos zwischen den Balcken Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (107)
72101 2007 a1 Soo ümber toa Seinäsammalet 1851 Lönnrot2 193 (150)
72102 2007 a1 Soo ümber toa Sammal 1782 Willmann 173 (97)
72103 2007 a1 Soo ümber toa (Ein Morast um die Stube) Das Moos zwischen den Wandbalken 1876 Wied. 287
72104 2007 a1 Soo ümber tua Sammal seinapalkide vahel 1890 E EM 143 (1346)
72105 2007 a1 Soo ümber tua Sammal seinapalkide vahel 1913 E EM2 124 (1762)
72106 2007 a1 Soo ümber toa Sammal palkide vahel 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (101)
72107 2007 a1 Soo ümber toa Samblad seinas 1992 Metstak2 20 ja 22
72108 2007 a1 Soo ümber toa Samblad seina vahel Nrv 1906 M. Russmann H III 31, 560 (2)
72109 2007 a1 Soo ümber toa Samlad seina vahel SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (19)
72110 2007 a1 Soo ümber toa Seina vahel sammal Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (4)
72111 2007 a1 Soo ümber toa Samblad Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (5)
72112 2007 a1 Soo ümber toa Sammalad seina vahel Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (13)
72113 2007 a1 Soo ümber toa Jääpurikad Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 155 (18)
72114 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seina vahel Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (15)
72115 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seina vahel Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (1)
72116 2007 a1 Soo ümber tua Sammal seinade vahel Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (78)
72117 2007 a1 Soo ümber tua Samblad Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (107)
72118 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seina vahel VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (53)
72119 2007 a1 Soo ümber tua Sammal seina vahel Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (151)
72120 2007 a1 Soo ümber tua Sammel seina vahel Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (22)
72121 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seinas Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (117)
72122 2007 a1 Soo ümber tua Sambla seina vahel Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (6)
72123 2007 a1 Soo ümber tua Sammal seina vahel Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (50)
72124 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seina vahel Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 117 (91)
72125 2007 a1 Soo ümber tua Katussa sammal Vil 1892 H. Pihlap E 727 (88)
72126 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seinte vahel Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (8)
72127 2007 a1 & Suo ümber tua Samblad seina vahel VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (59)
72128 2007 a1 Soo ümber tua Samblad seina sees Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (18)
72129 2007 a1 Suo ümber tua Sammal seinapalkide vahel Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (22)
72130 2007 a1 Suo ümber tua Samblad seinas Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 302 (67)
72131 2007 a1 Suo ümpär tupa Sammalat seinäs Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (47)
72132 2007 a1 Suo ümbär tua Sammalad seinäs Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (13)
72133 2007 a1 Soo ümbär toa Sammalad seinäs Kuu 1965 A.-M. Salström KKI 35, 439 (3)
72134 2007 a1 Soa ümber toa Sammal Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (48)
72135 2007 a1 Soa ümber toa Samblad seina vahel Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 76 (18)
72136 2007 a1 Soa ümber toa Samblad seinas Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (32)
72137 2007 a1 Soa ümmer toa Samblad seina vahel Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (27)
72138 2007 a1 Soo ümmer tua Samlad seinäs Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (66)
72139 2007 a2 & Samblesoo ümber toa Seinasambled Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (19)
72140 2007 b1 Soo ümber tare Samlad seinas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (238)
72141 2007 b1 Soo ümber tare Samblad seina vahel Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (90)
72142 2007 b1 Soo ümber tare Sammal ümber tare Trv 1894 J. Sirul H III 21, 434 (18)
72143 2007 b1 Soo ümber tare Samlad seina vahel Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (74)
72144 2007 b1 Soo ümbre tare Sambla seina vahel Ran 1889 A. Tattar H II 30, 540 (3)
72145 2007 b1 Soo ümber tarõ Seinasammal Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (4)
72146 2007 b1 Suu ümmer tare Sammal seina vahel Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (44)
72147 2007 b1 Suu ümbre tare Sambla saina vahel Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (83)
72148 2007 b1 Suu ümbre tare Samblõ ümbre tarõ Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (17)
72149 2007 b1 Suu ümbre tarõ Sammõl Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (17)
72150 2007 b1 Suu ümbre tarõ Tiirada Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (25)
72151 2007 b1 & Suu ümbre tarõ Tarõ sammõldõt Se 1928 T. Linna S 9129 (68)
72152 2007 b1 Suu ümbre tarõ Sammõl ümbre tarõ Se 1929 P. Toomeorg S 12482 (12)
72153 2007 b1 Suu ümbre tarõ Samblõ Se 1933 N. Oinas S 68026 (5)
72154 2007 b1 Suu ümbre tarõ Tarõ sammõldõh Se 1933 N. Oinas S 66677 (69)
72155 2007 b1 Suu ümbre tarõ Sainu seeh samblõ Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (78)
72156 2007 b2 Suu um ümbre tarõ Räästad tilguvad Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (53)
72157 2007 b2 & Suu um ümbre tarõ Samblõ sainah Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (77)
72158 2007 b2 Suu om ümbre tarõ Samblõt Se 1934 A. Kits S 92764 (7)
72159 2007 b3 & Ümbre tarõ suu Palkõ vaihhõl sambla Se 1927 E. Põllula S 648 (34)
72160 2007 b3 Ümbre tarõ suu Sammõl saina vaihhõl Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (43)
72161 2007 b3 Ümbre tarõ suu Se 1933 N. Oinas S 58589 (17)
72162 2007 b3 Ümbre tarõ suu Samblõ sainu vaihhõl Se 1933 A. Tammeorg S 66771 (30)
72163 2007 b3 Ümbre tarõ suu Tarõ sammõldõt Se 1930 A. Põhi S 22341 (39)
72164 2007 b4* & Suur suu ümbre tarõ Samblõ' saina vaihhõl Se 1956 V. Pino RKM II 51, 393 (7)
72165 2007 b4* Tareh elätäs, a ümbre tarõ suu Tarõ, seinad on samblast ja see tähendab sood Se 1932 E. Perkman E 81736a (7)
72166 2007 c & Soo ümbre maja Sambla saina vahel Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (55)
72167 2007 d & Soo lauda takah Sambla sainah Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (8)
72168 2007 # 1863
72169 2008 A & Suo pikka, Suome pikka, aru pikka, aasa pikka Ämblik KJn 1898 C. Sööt H II 66, 734 (146)
72170 2008 B & Soo pikä, soone pikä, esi must ja viskas kust Vesiveski Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (80)
72171 2008 C1a1 Suu pika, soone pika, aru pika, aasa pika, esi must, viskas kust Jõgi San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520/1 (19)
72172 2008 C1a1 & Suu pikä, soone pikä, aru pikä, aasa pikä, esi must, viskas kust Vesiveski San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (161)
72173 2008 C1a2* Soo pikka, soone pikka, aru pikka, aasa pikka, ise must ja viskab kust Vesiveski Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (24)
72174 2008 C1a2* & Suu pikk ja soone pikk, aru pikk ja aasa pikk, esi must ja viskap kust Vesiveski Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (13)
72175 2008 C1b & Suud pikad, sooned pikad, aiad pikad, harud pikad, ise must, viskab kust Veski San 1929 L. Kuusik E 64014 (48)
72176 2008 C1c & Suu pikä, soonõ pikä, aru pikä, hanna pikä, esi must, ei piä kust Veski Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (54)
72177 2008 C1d & Suu pika, soone pika, aru pika, ise must, viskas kust Pilve Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (33)
72178 2008 C2a & Aru pikä, aia pikä, suu pikä, soonõ pikä, esi pikk, perse pikk Veski Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (72)
72179 2008 C2b & Aru pikka, sooned pikad, esi must ja viskas kust Vesiveske Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (8)
72180 2008 Da & Soo pikka, soone pikka, aasa pikka ja aru pikka, ise pikk ja perse pikk, ise must ja viskab kust Jõgi ja vesiveske Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (77)
72181 2008 Db1 & Suu pikk ja soone pikä, aja pikä, aru pikä, esi pikk ja perse pikk, esi must ja visas kust Veske San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (12)
72182 2008 Db2 & Suu pikä, soonõ pikä, aja pikä, arvu pikä, esi pikk, perse pikk, esi pikk ja viskas kust Veski Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (85)
72183 2008 E & Aia' pika', haari' pika', esi pikk ja viskas kust Vesiveski Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 414/5 (3)
72184 2008 Fa & Sood pikad, saared pikad, arud pikad, aerud pikad, ise pikk ja perse pikk Udu Lai 1904 J. Ermann E 44374 (125)
72185 2008 Fb & Soone pika, aro pika, ase pika, esi pikk ja perse pikk Härm Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 466 (138)
72186 2008 Fc & Suu pikä, soonõ pikä, aia pikä, aro pikä, eis pikk, perse kummõr Härm Se 1932 A. Nurmetu S 49049 (29)
72187 2008 G1 & Aru pikkä, aasa pikkä, pilu pikkä peenikene, viil pikem pilu vedäjä Ämlik KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (28)
72188 2008 G2% & Ise pikk ja pera pikk ja veel pikem pinuvidaja Ämblik Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 290 (3) 385Aa1*
72189 2008 H1* Ise must, viskab kust Veski 1890 E EM 50 (294)
72190 2008 H1* Ise must, viskab kust Veski 1913 E EM2 45 (373)
72191 2008 H1* & Isi must, viskab kust Veske San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 420 (28)
72192 2008 H1* & Esi must ja viskas kust Pilvine taevas, vihm Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (304)
72193 2008 H2 & Alt on must ja viskab kust Vesiveski KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 350 ja 369 (158)
72194 2008 I+ & Esi must ja viskas kust, vasta tsiapaha ust Veski San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 175 (195)
72195 2008 I+ Viskab kust, et maailm must Vihm Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (78)
72196 2008 I+ & Ise pikk ja peenike, seest must ja viskab kust Pump Trt 1930 L. Uibopuu E 64713 (45)
72197 2008 I+ Ise puust ja perä must, ise must ja viskab kust Kooguga kaev Trt 1994 H. Reiman RKM II 468, 424 (5)
72198 2008 J1/ & Suu pikk, soonõ pikä, aro pikä, aaso pikä, esi pikk, perse pikk, riba-raba raudoga Härmavõrk Räp 1891 S. Keerd H II 32, 928 (1) 973X1
72199 2008 J2/ & Riba-raba rauda, esi pikk, hand pikk, suud pite soonõ pikä, haro pikä, aja pikä Härmävõrk Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (80) 973X2
72200 2008 K/ & Väike meheke, kivine kõhuke, ise must ja viskas kust Kohvikann San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540 1658B
72201 2008 # 385 537 1275 1868 2009 | tl
72202 2009 A & Suun pikkä pedäjä, pikkä-päkkä pääle lüvvä Kootidega rehepesmine Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (287)
72203 2009 Ba & Suu pikä, saare pikä, pikä-päkä pääle lööva Tanukirja kudamine Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 373 (1)
72204 2009 Bb & Soo pikä, saare pikä, pikä-päkä pääle jääse Tanokirju koetas Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (25)
72205 2009 Ca1 & Soo pika, saare pika, aru pika ja haina pika, pika-päka päälekauba Nooriku tanu Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (47)
72206 2009 Ca1 Soo pikka, saare pikka, aru pikka, heina pikka, pikka-päkka pealekauba Nooriku tanu 1890 E EM 142 (1345)
72207 2009 Ca1 Soo pikka, saare pikka, aru pikka, heina pikka, pikka-päkka päälekauba Nooriku tanu 1913 E EM2 124 (1758)
72208 2009 Ca1 Soo pikka, saari pikka, aru pikka, heina pikka, pikka-päkka päälekauba Nooriku tanu 1921 Nurmik II 162 (2)
72209 2009 Ca2 Suu pikka, saare pikka, aru pikka, haina pikka, pikka-päkka pääle lööva Tanu pilude (kirjade) kodamine Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (50)
72210 2009 Ca2 & Suu pikä, saare pikä, aru pikä, haina pikä, pikä-päkä pääle lööva Tanukirja kudamine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (97)
72211 2009 Ca2 Soo pika, saare pika, haro pika, haina pika, pika-päka pääle lüvvä Tanukirja kudamine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (94)
72212 2009 Cb1 & Soo pika, saare pika, heina pika, haru pika, pika-päka pääle lüüaks Tanu valmistamine Trt 1927 Pruuli ARS 1, 802 (4)
72213 2009 Cb2 & Suu pikä', saarõ pikä', haina' pikä', haro' pikä', pikä'-päkä' pääle jääva' Kirjadega moetanu Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 5
72214 2009 Cb3 & Suu pikä, saarõ pikä, haina pikä, haro pikä, pikä-päka päälegi Tanokir'a Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (62)
72215 2009 Cc & Suu pikä, saare pikä, hao pikä, haena pikä, pikä-paka pääle lüvvä Tanukirju koetas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (80)
72216 2009 Cd & Suu pikä, saarõ pikä, hanna pikä, haro pikä, pika-päka pääle jääse Herne Rõu 1889 J. Gutves H IV 3, 989 (15)
72217 2009 Ce & Sood pikad, saared pikad, hännad pikad, viimaks pikad-päkad pääle löödud Vokk Vln 1968 H. Linde RKM II 259, 289 (5)
72218 2009 Cf & Aru pikä, haena pikä, suu pikä, saare pikä, pikä-päkä pääle lüvvä Tanukirja kudamine ehk üükse (vöökse) kudamine Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 574 (414)
72219 2009 Da & Suu' pikä', saarõ' pikä, jõõ pikä, järve pikä, haru pikä, hanna pikä, pikä-päkä pääle panda Tanukirjä kodamine ehk pilu Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (55)
72220 2009 Db & Suu' pikä', saarõ' pikä, jõõ pikä, järve pikä, hiiru pikä', haru pikä', pikä-päkä pääle panda Tanukirjä kodamine ehk pilu Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (55)
72221 2009 # 2008
72222 2010 & Suujuudakene sõit, a suu tõrks Lammas, vill Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (23)
72223 2011 Aa & Soonõ, joonõ juuskva noorõ noorigu üska Rahvas lätt kerkuhe Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (61)
72224 2011 Ab1 Soone, joone jookseva noore nooriku perse Tee jookseva liina Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (51)
72225 2011 Ab1 Soone, joone jookseva noore nooriku persede Teed linna Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (41)
72226 2011 Ab1 Soone, joone jooseva noore nooriku persede Kuus Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (55)
72227 2011 Ab1 Soone, joone jooksva noore nooriku persede Rahvas lääva kerkude Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (83)
72228 2011 Ab1 Soone, joone jooseva noore noorke persehe Tii läävä liina Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (44)
72229 2011 Ab1 & Soone, joone juuskva noore noor'ke persehe Tii lääva liina Ote 1895 E. Palm E 20129 (15)
72230 2011 Ab2 & Soonõ, joonõ juuskva noorõlõ noorikulõ persse Tsoog Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (109)
72231 2011 Ab3 & Joone, soone jooseva noore nooriku persen Suvvale aetas kapla perrä Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (47)
72232 2011 Ac & Soone, joone juuksva noore naise persele Vastne kaiv Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (205)
72233 2011 Ad & Sooned ja jooned jooksevad kõik ühe ämmä persse Jõed jooksev[ad] järve Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (41)
72234 2011 Ad Sooned ja jooned joosevad kõik ühe ämma tahaotsa Ojad ja jõed merde 1913 E EM2 124 (1757)
72235 2011 Ad Sooned ja jooned jooksevad kõik ühe ämma tahaotsa Ojad ja jõed merde 1890 E EM 142 (1344)
72236 2011 B% & Soone, joone jooseva halli ruuna hanna alla Kerk Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (24) 1967
72237 2011 # 639
72238 2012 & Soosõnnid, maavonnid, kõik inimesed söövad Kartohvlid San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (55)
72239 2012 Soosõnnid, maavonnid, kõik inimesed söövad Kartohvlid 1890 E EM 143 (1344)
72240 2012 Soosõnnid, maavonnid, kõik inimesed söövad Kartohvlid 1913 E EM2 124 (1760)
72241 2013 & Suigu-luigu neitsike sei luigalinnu ära Keträmine Trv 1894 A. Rull H III 20, 149 (92)
72242 2014 & Sulane lätt peremihele käimä, kolm vüüd vöölen Linapund viiäs liina Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (235)
72243 2014 # 1813 2445
72244 2015 & Sulanõ toosõ peremehele palka persega kodo Lambaniitmine Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (16)
72245 2015 # 2130Ea*
72246 2016 Aa* Sulasõl suu palas, peremehel tiiä-äi persehki Lamp Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (15)
72247 2016 Aa* & Sulasõ suu palas, peremehe perseki tiia-ai Tuli pilakeh Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 810 (18)
72248 2016 Aa* Sulasõl suu palas ar', a peremehel perseki tiiä-äi Pilak Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (45)
72249 2016 Aa* Sulasõl palas suu ar', peremehel tiiä-äi perseke Pird palas pilakeh Se 1929 I. Sonts S 124445 (112)
72250 2016 Aa* & Sulasõl palass suu är', a peremehel tiiä-äi perseki' Pilak Se 1935 J. Mägiste KKI WS
72251 2016 Ab & Sulasõl sulas suuge ar', a peremehel perseke tiiä-äi' Pilak, pird vaihhõl palas Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (78)
72252 2016 Ac & Sulasõl suu sulass ar', a peremehel perse külmäss ar' Pilak, koh vanal aiga pirt palli Se 1936 J. Mägiste KKI WS
72253 2016 B & Peremehe perseke palas ar', sulasõ suuge tiiä-äi Lamp Se 1930 A. Nurmetu S 20410 (19)
72254 2016 Ca & Sulasõ suu pala, peremehe perseki tiia-ai Tuli pilakeh Se 1903 J. Sandra H II 69, 810 (18)
72255 2016 Cb & Sulasõlõ suupala saa, peremiis ei tiiägi Tuli pilakih Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (15)
72256 2017 A & Sule om, ei lenda, jala om, ei kõnni, au om, see om sulle, ei mitte mulle Säng Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (1)
72257 2017 B & Ja[la] mul om, aga ei või minnä, sule mul om, ei või lennätä, saesa iks oma kotuse pääl paegal Säng Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (79)
72258 2018 & Sureb ära ja surnud ei ole Terve ihu liikmed, kui nad mõnikord ära surevad 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 11 ja 12 (1871) 66 ja 72 (8)
72259 2018 Sureb ära ja surnud ei ole Terve ihu liikmed, kui nad mõnikord ära surevad 1886 ER Kal. (1886) 95
72260 2018 Sureb ära, aga surnud ei ole Elava inimese liikmed, kui mõnikord ära surevad 1878 Mötleja 35 ja 55 (149)
72261 2018 Sureb, aga ei sure Liige, kui mõnekorra sureb 1890 E EM 145 (1371)
72262 2018 Sureb, aga ei sure Liige, kui mõnekorra sureb 1913 E EM2 126 (1792)
72263 2018 Sureb, aga ei sure Surnud liige 1914 E MM 15 ja 45 (224)
72264 2018 Sureb, aga ei sure Surnud liige 1920 E MM2 15 ja 48 (227)
72265 2018 Sureb, aga ei sure Surnud liige 1994 E MM3 12 ja 39 (227)
72266 2019 A1a* Surnu elab, kirst elab Joonas kala kõhus Pst 1890 J. Leppik E 430 (19)
72267 2019 A1a* & Surnu elab ja kerst elab Joonas kala kõhus Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (78)
72268 2019 A1a* Surnu elab ja kirst elab Silm ja silmatera Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (189)
72269 2019 A1a* Surnu elab ja kirst elab Joonas valaskala kõtun Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (32)
72270 2019 A1a* Surnu elab ja kirst elab Joonas haikala kõhus Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (23)
72271 2019 A1a* Surnu elab ning kirst elab Joonas valaskala sees Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 305 (49)
72272 2019 A1b1 & Koolja elli, kirst ka elli Joonas kala kõtun Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (17)
72273 2019 A1b2 & Kirst elas ja kuulja elas Joonas merekala kõtun Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (69)
72274 2019 A1c & Surnu elab ja puusärk elab Joonas valaskala kõhus VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 376 (50)
72275 2019 A1d & Surnu ja surnukirst elasivad ühekorraga Joonas vaalaskala kõhtus Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (35)
72276 2019 A1e1 & Ellav kuulja, ellav kuuljakirst Joonas merekala kõhus Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (18)
72277 2019 A1e2 & Elav kirst ja elav surnu Joonas vaalaskala kõhus: Joonas – elav surnu, vaalaskala – elav kirst Võn 1932 O. Paris E 81933 (1)
72278 2019 A1f & Puusärk hinges, surnu hinges Joonas kala kõhus Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (2)
72279 2019 A2a & Kunas elas surnu ja kirst ühes Kui Joonas veel kala kõhus oli Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 153
72280 2019 A2b* Kunas elas kirst ja koolja Sis, kui Joonas kala sees oli Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (24)
72281 2019 A2b* & Kunas elli kuulja ja kirst Joonas merekala kõtun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (133)
72282 2019 A2c & Millal elas surnu ja surnukirst Siis, kui Joonas merekala kõhus viibis Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 478 (147)
72283 2019 A2d & Kunas elas kooljakirst ütelisi kolm päiva Joonas kala kõtun Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (6)
72284 2019 A3 & Kirst elab, surnu elab, kolm ööd ja kolm päeva Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (53)
72285 2019 A4 & Kirst sõidab mere peal, surnu elab kirstu sees Joonas vaalaskala kõhus Trt 1927 K. Pormeister E 59829 (136)
72286 2019 Ba & Haud elas ja surnu elas Siis kui vaalaskala Joona ära neelas, elas kala ja Joonas Pal 1889 L. Arst H III 8, 263 (3)
72287 2019 Bb & Elav surnu, elav haud Joonas valaskala keres Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (36)
72288 2019 Ca1 & Surnu elab, puusärk elab, haud elab Prohvet Joonas Trv 1898 A. Anderson E 36280 (4)
72289 2019 Ca2* & Surnu eläs, kirst eläs, haud eläs Joonas kala kõtun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (288)
72290 2019 Ca2* Haud elas, kirst elas, surnu elas Joonas kala kõhus Trv 1895 J. Sams E 18071 (29)
72291 2019 Cb & Haud elab, kirst liigub ja surnu elab Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 889 (147)
72292 2019 Cc & Haud liigub, kirst eläb, koolja sehen hengab Joonas merekala kõtun Ran 1888 J. Kivisaar H I 2, 521 (1)
72293 2019 Cd & Haud liigus, kuulja eläs, kirst hingäs Maja Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (76)
72294 2019 D & Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (213)
72295 2019 D Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus 1890 E EM 145 (1373)
72296 2019 D Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus 1913 E EM2 126 (1794)
72297 2019 D Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus 1914 E MM 15 ja 45 (226)
72298 2019 D Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus 1920 E MM2 15 ja 48 (229)
72299 2019 D Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus 1994 E MM3 12 ja 39 (229)
72300 2019 Ea & Surnu elas, kirst elas, maa liikus, maa kõikus, kõik matjad rabisesid Joonas Trv 1888 M. Jõgi H III 6, 286 (3)
72301 2019 Eb & Surnu elle, haud liike, kirst elle ja kik matja värisive Joonas Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (8)
72302 2019 Ec & Surnu elas ja surnukirst elas, haud kiikus ja haud liikus ja kõik matjad vabisesid Prohvet Joonas kala kõhus Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (44)
72303 2019 F & Kuulja eläs ja kirst eläs ja tii om kõvver ja trepp om virrel Tossumassin Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 34/5 (7)
72304 2019 F Kuulja eläs ja kirst eläs ja tii om kõvvõr ja trepp om virril Veemasin Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
72305 2019 G1a1* Surnu elab ja kirst elab, ei ela taevas ei ka maa peal Joonas kala kõhus Tt 1897 Anonüüm XXX Vlg. Lisal. nr. 36 ja 37 (1897) 292 ja 300
72306 2019 G1a1* & Surnu elab, kirst elab, ei ela taevas ega maa pääl Joonas valaskalas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (74)
72307 2019 G1a1* Surnu elab ja kirst elab, ei ela taevas ega ka maa pääl Jõh 1935 Anonüüm 044 ERA II 118, 276 (50)
72308 2019 G1a1* Kirst elab, surnu elab, ei ela taevas ega maa peal Joonas kala kõhtus Prn 1901 A. Gärtner E 41920 (5)
72309 2019 G1a2 & Surnu elab, kirst elab, ei maa pääl ega taivan Joonas vallaskala kõhus Ta 1913 J. Müür E 48438 (3)
72310 2019 G1a3 & Surnu elab, kirst elab, ei ole taevas ega maa pääl Joonas vallaskala kõhtus Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (32)
72311 2019 G1a4 & Kirst elab, surnu elab, ei ela maas ega vees Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 242 (113)
72312 2019 G1b* & Surnu elab ja puusärk elab, ei ole maa peal, ei ole taevas Prohvet Joonas kala kõhtus Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 268 (12)
72313 2019 G1b* Surnu elas ja puusärk elas, ei olnud maas, ei olnud taevas Joonas vaalaskala kõhus Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (11)
72314 2019 G2* & Haud eläb ja surnud eläb, ei õle taevan egä mua piäl Joonas vaalaskala kõhun Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 95 (40)
72315 2019 G2* Haud elab ja surnud elab, ei õle taevas ega mua piäl Joonas vaala kõhus Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 22 (19)
72316 2019 G2* Haud elab ja surnud elab, ei ole taevas ega maa pial Joonas kala kõhus Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 231 (3)
72317 2019 G2* Haud elab ja surnud elab, ei õle taevas ega maa pial Joonas kala kõhus Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 293 (64)
72318 2019 G3* & Surm elab ja kirst elab, ei ela taevas ega maa pääl Joonas kala kõhus Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 475 (48)
72319 2019 G3* Surm elab, kerst elab, taevas pole, maa peel pole Pisike kala suure kala kõhus Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 621 (57)
72320 2019 G3* Surm elab, kirst elab, ega maa pääl ega taevan Joonas kala kõhus Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 53 (27)
72321 2019 H+ & Ei ole taevas, ei ole maa peal, ei ole vees, ei ole tules, aga ta on Joonas kala kõhus Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (124)
72322 2019 H+ Ei ole vee sees ega veest väljas, ei ole surnud ega elus, ei ole maa peal ega maa all Joonas vaalaskala kõhus JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (40)
72323 2020 a & Surnu eläb, matjad magavad Jeesus ja temä tapjad KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (82)
72324 2020 a Surnu eläb, matjad magavad Jeesus KJn 1890 A. Pihlak E 458 (44)
72325 2020 b & Surnud elab ja matjad magavad Jeesuse haua hoidjad Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (13)
72326 2021 a1 & Surnu niild elävä sisse Hamet aetas sälgä Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (127)
72327 2021 a2 & Surnu neelab elavat Särk (hame) aetakse selga Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (98)
72328 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab süsi 1890 E EM 145 (1376)
72329 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab süsi 1913 E EM2 126 (1797)
72330 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab süsi 1914 E MM 15 ja 45 (229)
72331 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab süsi 1920 E MM2 15 ja 48 (232)
72332 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab süsi 1994 E MM3 12 ja 39 (232)
72333 2021 b1 Surnu matab elavat 1927 Ainelo III 50
72334 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk katab süsi 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (8)
72335 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab tuld Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (151)
72336 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk tule pääl Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (250)
72337 2021 b1 & Surnu matab elavat Tuld matetas tuhaga kinni Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (52)
72338 2021 b1 Surnu matab elavat Tuhk matab tuld Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (42)
72339 2021 b1 Surnu matab elavad Tuhk sütt SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (47)
72340 2021 b1 Surnu matab eläväd Tuhk matab süsä KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (11)
72341 2021 b1 Surnud matab elavat Tuhk katab tuld Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (135)
72342 2021 b1 Surnud matab elavat Tuhk ja tuli Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32514 (23)
72343 2021 b1 Surnud matab elavad Tuhk Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 162 (8)
72344 2021 b2 & Surnud matab elavat kinni Tuletuhk Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 192 (18)
72345 2021 b3 & Surnu matab elost Tuli tuha all Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (8)
72346 2021 c & Koolu matab elavad Hame ja ihu Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (47)
72347 2021 # 726
72348 2022 Aa & Surnud olli, ärkas üles, mõõtis haua sügavust, nuttis paar pisarat, uinus jälle Meeste "asi" Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 299, 286 (14)
72349 2022 Ab & Surnud on, elusse tõuseb, mõõdab haua sügavust, nutab paar pisarat ja sureb jälle Va riistapulk Vln 1939 S. Joamets ERA II 208, 245 (21)
72350 2022 Ac & Surnu ärkab eluse, mõedab haua sügavust, nutab mõne pisara ja sureb jälle ära Kaevuämber Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 359 (23)
72351 2022 Ad & Surnu tõuseb elavaks, mõõdab haua sügavust, valab silmapisaraid, sureb jälle ära Meessugu Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 120 (2)
72352 2022 Ae & Surnu tõusis üles, mõõtis haua sügavust, valas pisaraid ja suri jälle Lastele keelatud Amb 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 319 (1)
72353 2022 Af & Surm tõuseb ülesse, mõõdab haua sügavuse, siis ta nutab pisaraid ja siis sureb uuesti Abielukohuste täitmine Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 73 (438)
72354 2022 B & Surnu tõuseb surnust üles, mõõdab kaju sügavust ja sureb jälle surma Mehe asi Mus 1949 H. Valk KKI 11, 330 (28)
72355 2022 C & Surnud on, tuleb elusse, nutab haua põhja pisara ja sureb jälle Inimese ja looma algsaamine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (118)
72356 2022 D+ & Oli hauas, tuli välja, oksendas ja suri jälle ära Sugutusakt Trm 1927 B. Sööt E 61047 (8)
72357 2022 D+ Vahest elab ja vahel sureb, tõuseb elusse, oksendab ja jälle sureb ära Munn Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 158, 250
72358 2022 D+ Vahel elab, vahel on surnud, kui tõuseb elusse, siis valab pisaraid ja sureb jälle ära, on mõni aeg surnud, tõuseb elusse ja valab jälle pisaraid ja sureb jälle ära Trm 1967 J. Sildvee KKI, KT 235, 36
72359 2022 # 1781 2204
72360 2023 A & Surnud toodi koju, seltsimees poodi üles Püss var[nas] 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (31)
72361 2023 A Surnud toodi koju, seltsimees poodi ülesse Püss 1890 E EM 145 (1375)
72362 2023 A Surnud toodi koju, seltsimees poodi ülesse Püss 1913 E EM2 126 (1796)
72363 2023 A Surnud toodi koju, seltsimees poodi ülesse Püss 1914 E MM 15 ja 45 (228)
72364 2023 A Surnud toodi koju, seltsimees poodi ülesse Püss 1920 E MM2 15 ja 48 (231)
72365 2023 A Surnud toodi koju, seltsimees poodi ülesse Püss 1994 E MM3 12 ja 39 (231)
72366 2023 A Surnud toodi koju, seltsimees poodi üles 1927 Ainelo III 51
72367 2023 A Surnud tuuakse koju, mees puuakse üles Jahisaak ja püss 1960 Remmel-Ordlik 176 (3)
72368 2023 B & Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Kalad, noot 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (551)
72369 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Noot ja kalad 1890 E EM 145 (1374)
72370 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Noot ja kalad 1913 E EM2 126 (1795)
72371 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Noot ja kalad 1914 E MM 15 ja 45 (227)
72372 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Noot ja kalad 1920 E MM2 15 ja 48 (230)
72373 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Noot ja kalad 1994 E MM3 12 ja 39 (230)
72374 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju 1927 Ainelo III 51
72375 2023 B Surm tõmmatakse oksa, surnud tuuakse koju Kalavõrk ja kalad 1955 ÜÕÕ 114 (4)
72376 2023 # mst-jutt: ATU 921
72377 2024 A & Susi istub suuren mõtsan, kate kaseharu vahel Munn (suguti) Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (46)
72378 2024 A Susi istub suures metsas, kahe kaseharu vahel Mehe liige Pst 1877–1917 J. Leppik E 471 (31)
72379 2024 B% & Susi ulu suu sehen, karvanuust ümmer kaala Meesterahva riist Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 511 (44) 1791Aa1
72380 2025 & Susi istus, silmä' pilisese' Tarõ Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (49)
72381 2026 a1 Susi nulgah, suu ammule Ahi Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (169)
72382 2026 a1 Susi nurgas, suu ammuli Ahi 1968 SSTT 62
72383 2026 a1 Susi nurgas, suu ammuli Ahi 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8
72384 2026 a1 Susi nurgas, suu ammuli Ahi 1979 Metstak 11 ja 33 (66)
72385 2026 a1 Susi nurgas, suu ammuli Ahi 1992 Metstak2 23 ja 25
72386 2026 a1 Susi nurgas, suu ammuli Ahi 1991 VJr 40 (23)
72387 2026 a1 Susi nurgas, suu ammuli Ahjud on nurgas, suud laiali, ootavad, millal neile puid sisse visatakse 1995 Eas I 194 (285)
72388 2026 a1 Susi nurgan, suu ammuli Ahi Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (22)
72389 2026 a1 & Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1949 V. Pino KKI 14, 594 (20)
72390 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (19)
72391 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1934 F. Paloots S 86157 (20)
72392 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Se 1933 N. Oinas S 58592 (56)
72393 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1933 A. Tammeorg S 66773 (38)
72394 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1928 T. Linna S 9124 (5)
72395 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1934 M. Peramets S 78513 (38)
72396 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1929 V. Savala S 17526 (95)
72397 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1956 V. Pino RKM II 51, 394 (9)
72398 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi tarõh Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (68)
72399 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1938 N. Lume ERA II 175, 512 (5)
72400 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 208 (34)
72401 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi nulgah Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (52)
72402 2026 a1 Susi nulgah, suu ammulõ Ahi Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (56)
72403 2026 a1 & Susi nulgah, suu ammuli Ahosuu Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (82)
72404 2026 a1 Susi nulgas, suu ammulõ Ahi Se 1934 M. Podrätšikov S 85764 (20)
72405 2026 a2 & Susi nurgas ja suu ammule Ahosuu Se 1930 O. Paalberg ERA II 32, 117 (4)
72406 2026 a3 & Susi istus nulgah, suu ammule Ahi Vas? 1896 J. Sandra H I 8, 341 (1)
72407 2026 b Hunt (susi) nurgas, suu ammuli 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
72408 2026 b & Hunt nukas, suu ammuli Ahi Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (3)
72409 2026 # 2029
72410 2027 Aa & Susi undas suurõh oroh Piir Se 1933 A. Tammeorg S 59162 (31)
72411 2027 Ab1 & Susi undas oroh Piir Se 1935 A. Põhi S 116156 (13)
72412 2027 Ab2 & Susi oroh undas Piir Se 1929 M. Pihlapuu S 18098 (10)
72413 2027 Ab2 Susi oroh undas Peeru lastakse Se 1935 A. Kits S 100022 (65)
72414 2027 Ab2 Susi oroh undas Piir Se 1935 A. Jänessoo S 101844 (22)
72415 2027 Ac & Susi oroh huik Piir, peeretama Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (57)
72416 2027 B & Susi huunõh undas Piir Se 1934 M. Peramets S 78514 (46)
72417 2027 C & Susi ahoh undas Piir Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (31)
72418 2027 # 2420
72419 2028 a & Susi palanu külega Aholaud Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (43)
72420 2028 b & Susi palava põllõga Aholaud (vastav plaat, millega ahjusuu suleti) Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 51 (44)
72421 2029 Aa1 & Susi aia otsan, suu ammuli Hame kuivas aia otsan Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (345)
72422 2029 Aa2 Susi aia pääl, suu ammuli Särk Har 1927 E. Potsepp E 59956 (11)
72423 2029 Aa2 & Susi aia pääl, suu ammuli Vikat Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (36)
72424 2029 Aa2 Susi aia pääl, suu ammuli Särk kuivab Urv 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (27)
72425 2029 Aa2 Susi aia pääl, suu ammulõ Särk Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 123 (78)
72426 2029 Ab Susi risti aia peal, suu ammuli Särk 1890 E EM 145 (1377)
72427 2029 Ab Susi risti aia pääl, suu ammuli Särk 1913 E EM2 126 (1798)
72428 2029 Ab Susi risti aia peal, suu ammuli Särk kuivab 1979 Metstak 9 ja 32 (25)
72429 2029 Ab Susi risti aia peal, suu ammuli Särk kuivab 1992 Metstak2 12 ja 14
72430 2029 Ab Susi risti aea peal, suu ammule Hame Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (81)
72431 2029 Ab Susi risti aia pääl, suu ammuli Hame Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (10)
72432 2029 Ab & Susi risti aia pääl, suu ammuli Hame (särk) Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (73)
72433 2029 Ab Susi risti aia pääl, suu ammulõ Hamõ aia pääl Rõu 1897 G. Raup H III 28, 720 (92)
72434 2029 Ac Susi risti aia pääl Hame kuivab Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (8)
72435 2029 Ac & Susi risti aia pääl Hamõ kuivas aia pääl Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (33)
72436 2029 B & Susi suu pääl, suu ammuli Adõr Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (24)
72437 2029 # 2026
72438 2030 Aa & Susi süü suvitse varsa, jäässe maha keeruköüdse Vemble (humala varre sügisel) Har 1890 J. Pähn H II 32, 200 (67)
72439 2030 Ab & Susi varsa är sei, inne söä jäi Hainakuh'a är teid, pesä jäi paika Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (170)
72440 2030 Ba & Susi sei hobese, jätt luu perrä Haenakuhi veeti ära Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (364)
72441 2030 Bb & Hunt sööb hobuse ära, selgroo jääb järele Heinakuhi viiakse ära JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (27)
72442 2030 # vs: EV 10839
72443 2031 & Susi sittõ palo pääle Pada lätt üle Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 108504 (3)
72444 2031 # 1521
72445 2032 A1a Susi sumps suud pide, kahr kuiva pallo pide Vesiratas Se 1933 N. Oinas S 67368 (30)
72446 2032 A1a Susi sumps suud pide, kahr kuiva pallo pide Kivi man kuiv ratas ja hämm vesiratas Se 1934 N. Oinas S 72893 (1)
72447 2032 A1a Susi sumps suud pide, kahr kuiva pallo pide Kar'us, lehmä niidü pääl, a' kar'us palo pääl Se 1935 N. Oinas S 98652 (32)
72448 2032 A1a Susi sumpsõ suud pide, karh kuiva pallo pide Tatt Se 1935 N. Oinas S 114455 (69)
72449 2032 A1a Susi sump sood pite, kahr kuiva pallo pite Kuiva ratta ja vesiratta veski man Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 268 (8)
72450 2032 A1a Susi sump suud pitte, kahr kuiva pallo pite Kivi man kuiv ratas ja hämm ratas Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (8)
72451 2032 A1a Susi sumpõ suud pite, kahr kuiva pallo pite Vesiratas ja kuiv ratas Se 1927 V. Ruusamägi S 2318 (72)
72452 2032 A1a Susi sumps suud pide, kahr kuiva pallo pide Se 1933 N. Oinas S 58591/2 (51)
72453 2032 A1a & Susi sump suud piteh, kahr kuiva pallo piteh Vesi- ja kuivratas Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (26)
72454 2032 A1a Susi sump suud piteh, kahr kuiva pallo piteh Vesiratas Se 1927 M. Pihlapuu S 1942 (131)
72455 2032 A1a Susi sump suud piteh, kahr kuiva pallo piteh Ratta ja regi Se 1933 A. Tammeorg S 57837 (102)
72456 2032 A1a Susi sump suud piteh, kahr kuiva pallo piteh Kivi man kuiv ratas ja vesiratas Se 1934 F. Paloots S 81377/8 (38)
72457 2032 A1a Susi sumps suud piteh, kahr kuiva pallo piteh Loodsiguga sõidõtas Se 1934 A. Põhi S 76938 (6)
72458 2032 A1b & Susi surb suud pite, kahr kuiva pallo pite Vesik ja kuivratas Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (52)
72459 2032 A1c & Susi sõit suud pitte, kahru käiva palu pitte Inimese jäle Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (84)
72460 2032 A1d & Susi sump suud pitte, kahr käu kuiva pallo pitte Veskeratta Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (33)
72461 2032 A1e & Susi sump suud pite, kahr pal'ast pallo pite Vesiratas ja kuivratas Se 1929 V. Savala S 17563 (113)
72462 2032 A2 & Kahr käu kuiva pallo pide, susi sums suud pide Petäi kasus palo pääl, a' suu pääl muud olõ-õi ku sammõl ja tuu ommõ tuu Se 1933 N. Oinas S 68132 (48)
72463 2032 B & Susi sums suud piteh, kahr kuiva mäke piteh Vari Se 1933 A. Põhi S 66976 (9)
72464 2032 # 493 2033 2075A1c*
72465 2033 & Susi sump suud piti, kängidse' säläh Hainaritsik Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (29)
72466 2033 # 2032
72467 2034 A & Susi suun, sarve pään, esi kükä mäe pääl Veski Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 580 (69)
72468 2034 B & Susi suuh, sarvõ pääh, ise kõrtsih, kõrva väläh Vas 1953 O. Jõgever RKM II 44, 304 (181)
72469 2034 C & Susi suuh, sarvõ' pääh, pikk hand perseh Leibä pandas lapjuga ahju Vas 1975 H. Keem KKI, TS
72470 2034 # paj: Hagu, lk. 18-20
72471 2035 & Susi uhub uhvrit, karu väänab vääti, ise väädi keskel, must lapp perses Uba kasvab Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (24)
72472 2035 # 815
72473 2036 A & Susiseb ja vusiseb, kui haiget teed, siis hammustab Uss Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (110)
72474 2036 A Susiseb ja vusiseb, kui haiget teed, siis hammustab Uss 1890 E EM 146 (1378)
72475 2036 A Susiseb ja vusiseb, kui haiget teed, siis hammustab Uss 1913 E EM2 126 (1799)
72476 2036 A Susiseb ja vusiseb, kui haiget teed, siis hammustab Uss 1939 Nugis 294 ja 314 (216)
72477 2036 B & Liikab ja lookab, saab ligi, siis suskab Uss Plt 1891 J. Reinthal E 473 (13)
72478 2036 B Liikab ja lookab, saab ligi, siis hammustab Uss 1939 Vl 118
72479 2036 B Liikab ja lookab, saab ligi, siis hammustab 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (8)
72480 2036 # 1461Fd
72481 2037 & Suu ammuli, sarv otsas, lööb noort, lööb vana Õllevaat 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (552)
72482 2037 Suu ammuli, sarv peas, lööb noort, lööb vana Õllevaat 1890 E EM 146 (1379)
72483 2037 Suu ammuli, sarv pääs, lööb noort, lööb vana Õllevaat 1913 E EM2 126 (1800)
72484 2037 # 1890 2361
72485 2038 Aa & Suu kui sirpi, nõna kui nõsurinukki, jala kui murakulehe Hani Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (116)
72486 2038 Aa Suu kui sirpi, nina kui –, jalad kui murakalehed 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
72487 2038 Ab & Nõna nossi, suu sirpi, jala kui murakulehe Hani Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (189)
72488 2038 Ac & Jala kui murakulehe, nõna kui nõbi, suu kui sirp Hani Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (37)
72489 2038 B/ & Nina niki-nokikene, saba tilli-tollikene, jalad kui murakalehed Hani Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (37) 1463D
72490 2038 C/ & Nina nirsis, karvad kärsis, jalad all kui murakalehed Siil KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (17) 1466D
72491 2038 # 1437 1463 1543 1648 1879 1977
72492 2039 A & Suu neljanurgeline, keel kaheksakandiline Loomakell Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (30)
72493 2039 B & Tihane pajussa laulab, suu on neljanurgeline, keel on kaheksakandiline Kell looma kaelas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (203)
72494 2039 # 1402
72495 2040 & Suu om, sülge ei olõ', nõna om, nõlgõ ei olõ Pilt Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 44 (5)
72496 2040 # 1103 1491Ea
72497 2041 A & Suu pääs, aga silmad perses Vähk ehk vähi Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (73)
72498 2041 B & Punane kuub seljas, valge liha sees, silmad perses Vähk Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (5)
72499 2041 C/ & Saksa rätsep kannab kaks paari käärid ligi, omal mõlemad silmad perse pääl Vähk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 442 (130) 1900E
72500 2041 D/ & Rätsep jões, käärid käes, silmad p[ee]s ja kirjutab punast Vähk Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (65) 1874D
72501 2042 & Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lodisevad, hambad kärisevad Singer Tt 1660 H. Göseken Gös. 383
72502 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lodisevad, hambad kärisevad (Der Mund raucht, der Bart zittert, die Kinnladen wackeln, die Zähne knirschen) Eine Säge 1876 Wied. 288
72503 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lõdisevad, hambad kärisevad Saag 1890 E EM 146 (1387)
72504 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lõdisevad, hambad kärisevad Saag 1913 E EM2 127 (1809)
72505 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lõdisevad, hambad kärisevad Saag 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 23 ja 42 (24)
72506 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lõdisevad, hambad kärisevad Saag 1921 Nurmik II 6 (19)
72507 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lõdisevad, hambad kärisevad 1932 Kmpm. EL III10 63
72508 2042 Suu suitseb, habe väriseb, lõuad lodisevad, hambad kärisevad Singer 1986 Krikmann 34 (3)
72509 2043 A & Suu suur, sutt olõ-õi Järveh Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (53)
72510 2043 Ba/ & Suur soo, sutt ei ole, suur küla, kikast ei ole Järv ja kabel TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (19) 889Oa
72511 2043 Bb*/ & Suur mõts soelda, suur küla kikkalda Matus Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (25) 889Ob*
72512 2043 Bb*/ Suur külä kikalta, suur mõts soelda Matus Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (12) 889Ob*
72513 2044 & Suu söö, söa värisas, jala jooseva mõtsa poole Vokk Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (25)
72514 2045 & Suu tege likat-lokat, kiil tege kiigat-käägat, aga oma kohust täitvä mõlõmba' Puulukk ja võti Plv 1974 H. Tampere RKM II 313, 173 (21)
72515 2046 & Suust sööb ja seljast hingab Ahi HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (46)
72516 2046 # 1911 2047
72517 2047 a1 & Suust sööb, suust situb Püss MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 598 (6a)
72518 2047 a2 & Öhest suust süüb ja situb Oherd Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 156 (30)
72519 2047 b & Ühest august sööb ja situb Pudel Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (192)
72520 2047 # 1911 2046
72521 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Tt 1888 C. R. Jakobson CRJ KLr I7 132 (2)
72522 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri 1890 E EM 146 (1382)
72523 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri 1913 E EM2 126 (1803)
72524 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1903 Pet. HS I 83
72525 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1922 Nurmik EKÕr 141
72526 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri 1929 Jürisson 73 (5)
72527 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1932 Kmpm. EL III10 157
72528 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri 1940 LR nr. 2 ja 3 (1940) 46 ja 70 (1)
72529 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1949 Nurmik EK III 133 (1)
72530 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri 1955 ÜÕÕ 114 (1)
72531 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1960 Bachman-Vilbok I 162
72532 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1964 Praakli III 76 (1)
72533 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1964 Hellerma Eü 109
72534 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1965 Hellerma V-VIII 158
72535 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1971 Hiie-Jõgisalu 14
72536 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1974 Juhani-Lindsaar-Rosin 82 (11)
72537 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta 1976 Hellerma IV-V 22
72538 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri 1992 Metstak2 70 ja 71
72539 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 424 (2)
72540 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (7)
72541 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (108)
72542 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (52)
72543 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Rak 1905 K. Holm H II 74, 311/2 (55)
72544 2048 A1a1 & Suur katel ilma kaaneta Meri SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (167)
72545 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (25)
72546 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (6)
72547 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 714 (141)
72548 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (68)
72549 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (103)
72550 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Tiik VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (52)
72551 2048 A1a1 Suur kattel ilma kaaneta Meri Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (90)
72552 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (42)
72553 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (197)
72554 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18975 (112)
72555 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trt 1895 A. Eglon E 19039 (3)
72556 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Lai 1904 J. Ermann E 44368 (57)
72557 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Vän 1925 A. Milvek E 55635a
72558 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri TMr 1926 L. Berg E 57147
72559 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trt 1927 K. Pormeister E 59825 (99)
72560 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Laev Sim 1927 M. Kasikov E 61489
72561 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kos 1930 S. Veske E 64971 (164)
72562 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trt 1930 H. Kasak E 66905 (69)
72563 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trt 1934 K. Kirss E 85927/8 (37)
72564 2048 A1a1 & Suur katel ilma kaaneta Jõgi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 146 (3)
72565 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 99 (49)
72566 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (75)
72567 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Tln 1992 A. Hazak RKM, KP 9, 376 (2)
72568 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Maailm Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (35)
72569 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kad 1927 L. Feldhof A 9773 (4)
72570 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (30)
72571 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (7)
72572 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 242 (111)
72573 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (90)
72574 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (302)
72575 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 523 (10)
72576 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 469 (50)
72577 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 70 (17)
72578 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 327 (56)
72579 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 380 (18)
72580 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 365 (5)
72581 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (160)
72582 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 320 (16)
72583 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 401 (22)
72584 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 674 (8)
72585 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 734 (13)
72586 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 558 (133)
72587 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 548 (1)
72588 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (21)
72589 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 166 (3)
72590 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Rid 1940 E. Poom ERA II 291, 48 (25)
72591 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (7)
72592 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Vig 1928 E. Jammer A 10260 (8)
72593 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 136 (118)
72594 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 147 (91)
72595 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (38)
72596 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 266 (6)
72597 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv Tln 1992 J.-L. Amjärv RKM, KP 8, 173 (6)
72598 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 109 (85)
72599 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 201 (23)
72600 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 552 (11)
72601 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (84)
72602 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 27 (101)
72603 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv Ote 1956 M. Uibo RKM II 84, 312 (13)
72604 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (17)
72605 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 457 (29)
72606 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 254 (29)
72607 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 193 (46)
72608 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Järv või meri Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 373 (65)
72609 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri PJg 1969 E. Allik, R. Rebane, H. Vesterberg EKRK I 69, 291 (81)
72610 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 194 (3)
72611 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 380 (33)
72612 2048 A1a1 Suur kattel ilma kaaneta Meri Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
72613 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri As 1994 A. Korb RKM II 466, 420 (11)
72614 2048 A1a1 Suur katel ilma kaanete Meri Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (97)
72615 2048 A1a1 & Suur katel ilma kaaseta Järv Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (99)
72616 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaseta Meri Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (81)
72617 2048 A1a1 Suur katel ilma kaasete Järv Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (89)
72618 2048 A1a1 Suur kattel ilma kanneta Meri Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (90)
72619 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (3)
72620 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (28)
72621 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (2)
72622 2048 A1a1 & Suur katal ilma kaaneta Taevalautus MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (52)
72623 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (24)
72624 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Taevas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 9 (61)
72625 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Kod 1923 H. Vilde A 2153 (71)
72626 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (50)
72627 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 368 ja 377 (86)
72628 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Järv Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (123)
72629 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (68)
72630 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Järv ehk meri Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (23)
72631 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Järv Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 417 (42)
72632 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaneta Meri Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
72633 2048 A1a1 Suur katal ilma kaanete Meri Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (208)
72634 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Tuu om, näed, tiik või, ega tal kaast ei ole Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 588 (27)
72635 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Meri Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427
72636 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Meri Hel 1893 J. Karu E 2922 (28)
72637 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Meri Trt 1877–1917 J. Kuusk E 1008 (17)
72638 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Meri Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (54)
72639 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Meri Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (21)
72640 2048 A1a1 Suur katal ilma kaaseta Meri Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (61)
72641 2048 A1a1 Suur katõl ilma kaaneta Järv Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 95 (4)
72642 2048 A1a1 Suur katõl ilma kaanõta Meri Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (24)
72643 2048 A1a1 Suur katõl ilma kaasõta Järv Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (25)
72644 2048 A1a1 Suur katla ilma kaaneta Meri Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (5)
72645 2048 A1a1 Suur katla ilma kaaseta Meri Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (62)
72646 2048 A1a1 Suur katel ilma kaaneta Meri Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140(39)
72647 2048 A1a2 Suur katel kaaneta Meri 1908 Tander 21
72648 2048 A1a2 Suur katel kaaneta Meri Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (20)
72649 2048 A1a2 Suur katel kaaneta Peipsi järv Trt 1972 O. Peda RKM II 295, 419 (11)
72650 2048 A1a2 & Suur katal kaaneta Meri Hel 1928 E. J. Kase E 61784
72651 2048 A1a2 Suur katõl kaasõlda Meri Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 459 (74)
72652 2048 A1a3 & Suur katel, aga kaant ei ole Meri Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (27)
72653 2048 A1b & Lai katel ilma kaaseta Meri Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (25)
72654 2048 A1c Katel ilma kaaneta Meri või järv Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 333 (26)
72655 2048 A1c Katel ilma kaaneta Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (14)
72656 2048 A1c Katel ilma kaaneta Järv Trt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 16 (161)
72657 2048 A1c Katel ilma kaaneta Perse PJg 1891 M. Reimann H II 41, 980 (9)
72658 2048 A1c Katal ilma kaaneta Järv Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 330 (15)
72659 2048 A1c & Katal ilma kaaseta Järv Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (27)
72660 2048 A1c Katal ilma kaaseta Jõgi Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (10)
72661 2048 A2 Missugune katel on ilma kaaneta? 1930 Muuk-Tedre 52
72662 2048 A2 & Missugune katel on ilma kaaneta Meri Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (16)
72663 2048 A3 & Suur katel, suvel ilma kaaneta Meri Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 305 (17)
72664 2048 B* Suur pada ilma kaaneta 1960 Säde nr. 68 (1960) 4
72665 2048 B* & Suur pada ilma kaaneta Meri Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 184 (16)
72666 2048 B* Suur pada ilma kaaneta Meri Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (153)
72667 2048 B* Suur pada kaaneta Meri San 1930 H. Toom E 64769 (5)
72668 2048 B* Suur pott vett täis, aga kaant ei ole 1981 Ojasaar 10
72669 2048 C1a1/ & Suur katel ilma kaaneta, tie tolmuta, hobu ohjata ning mies piitsata Meri, laev Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 436 (10-11) 247O1a1
72670 2048 C1a2*/ & Suur katel ilma kaaneta, hobu ohata, mees piitsata, tee tolmuta Meri, laev merel Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 19/20 (22-23) 247O1a2*
72671 2048 C1a2*/ Suur katel ilma kaaneta, hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta Meri, laev merel Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (129-130) 247O1a2*
72672 2048 C1a2*/ Suur katel kaaneta, hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta Meri, laev SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 75/6 (34-35) 247O1a2*
72673 2048 C1b/ & Suur sinine katel ilma kaaneta, hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (6-7) 247O1b
72674 2048 C2a1/ Tee tolmuta, hobu ohjata, mees piitsata, suur katel ilma kaaneta Meri ja laev Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (6) 247O2a1
72675 2048 C2a1/ & Tee tolmuta, hobu ohjata, mees piitsata, suur katel ilma kaaneta Laev merel Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 460 (38) 247O2a1
72676 2048 C2a2/ Hobu ohjata, miis piitsata, tii tolmuta, suur katal ilma kaaneta Lootsikumiis järvel Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 546 (118) 247O2a2
72677 2048 C2a2/ Hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta, suur kattel kaaneta Laev merel Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 52 (72) 247O2a2
72678 2048 C2a2/ & Hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta, suur katel ilma kaaneta Laev, meri Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (11-12) 247O2a2
72679 2048 C2a3/ & Mees piitsata, tee tolmuta, hobu ohjata, suur katel ilma kaaneta Kapten, meri, laev, meri ilma jääta VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (6-7) 247O2a3
72680 2048 C2b/ Hobu ohjata, tee tolmuta, suur katel ilma kaaneta Järv või meri Puh 1988 A. Pure RKM I 21, 477 (2) 247O2b
72681 2048 C2b/ & Hobu ohjuta, tee tolmuta, suur katel ilma kaaneta Mere peal lae, meri Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 577 (38-39) 247O2b
72682 2048 C2c/ & Hobu ohjata, mees piitsata, suur katel ilma kaaneta Paat merel Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 40 (9) 247O2c
72683 2048 C2c/ Hobune ohjata, mees piitsata, suur katel ilma kaaneta Laev, meri HMd 1926 H. Palmkron E 73850 (5) 247O2c
72684 2049 & Suur kui ruga, keeb kui pada Sepelkapesa Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (6)
72685 2050 & Suur tsirk lendas iin, väike takan, suur ei lihuna, väike lihunas Ketramine: suur tsirk om voki ratas, väike tsirk om voki pool, lihunamine om kasvamine, pool kasvab seeläbi, et langa temale pääle kedratas San? 1895 P. Roose H III 22, 169 (4)
72686 2051 A & Suure kõtuga miis tands ja kivine küpar pään Kistavarrega ketramine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (64)
72687 2051 B% & Puine poisikene, kivine kübäräkene Kistavars Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (11) 1711
72688 2051 C% & Pissike poiss tantsib laia kübärä all Kedervars Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (58) 1711 2356B
72689 2051 # 1659
72690 2052 Aa & Sir ja murus [sic!] üle aja, kasemetsas veikene maja, uksi-aknaid pole seal ees, kundamendist käidakse sees Linnupesa Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 453 (140)
72691 2052 Ab & Suure pere majakene, ust ei akent ole ies, kundamendist käivad sies Mesipuu, vanaaegne mesipuu Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 135 (11)
72692 2052 Ba & Pole ust ei akent ees, vundamendist käidaks sees Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 230 (52)
72693 2052 Bb & Ust ega akent pole ies, korstna kaudu käivad sies Vihusaun JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 145 (146)
72694 2052 # 2157 2329 | ul
72695 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 11 ja 12 (1871) 66 ja 72 (10)
72696 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera 1878 Mötleja 35 ja 55 (148)
72697 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune 1879 Undritz ELKk II 122 (5)
72698 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera 1883 ER Kal. (1883) 87 ja 93 (8)
72699 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune 1883 Kruus 41 (3)
72700 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Kera, silmaring 1890 E EM 146 (1386)
72701 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Kera, silmaring 1913 E EM2 127 (1808)
72702 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Kera 1939 Nugis 294 ja 314 (217)
72703 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (2)
72704 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1955 ÜÕÕ 111 (4)
72705 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1960 LS 420
72706 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (19)
72707 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune 1963 Siim-Vallner III 103
72708 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune 1963 Aver-Alttoa (1963) 193 (2)
72709 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1970 Kriisa-Villand 51 (12)
72710 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1984 Muhel VN 18 ja tagakaas (1)
72711 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1985 Karlep-Kontor-Nairismägi 149 (4)
72712 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (5)
72713 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Kera 1992 Metstak2 17 ja 19
72714 2053 A1a1 & Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Kera Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (35)
72715 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Inimese pea, silmad Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
72716 2053 A1a1 & Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (245)
72717 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (52)
72718 2053 A1a1 & Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikera Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (38)
72719 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Niidikera Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (26)
72720 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Niidikera Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (37)
72721 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikera Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (69)
72722 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikera Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (125)
72723 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Niidikera Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 403 (44)
72724 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (40)
72725 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (13)
72726 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikera Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (66)
72727 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (60)
72728 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (70)
72729 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakerä Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (84)
72730 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikerä Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (4)
72731 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (9)
72732 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Niit keras Vil 1889 J. Toss H IV 3, 419 (62)
72733 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (5)
72734 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikerä Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (75)
72735 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Trm 1895 S. Sommer H II 56, 145 (58)
72736 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Kuu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 187 (25)
72737 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (86)
72738 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (50)
72739 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (193a)
72740 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikera Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (175)
72741 2053 A1a1 Suurõ õuna suurunõ, pinikuurma pikunõ Langakerä Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (6)
72742 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera Vil 1892 H. Pihlap E 724 (10)
72743 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikune Niidikera Vil 1896 H. Maaten E 25974 (17)
72744 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (3)
72745 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 256 (70)
72746 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorme pikune Lõngakera Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 16 (54)
72747 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 217
72748 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Niidikera SJn 1889 T. Köstner H II 26, 391 (120)
72749 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 828 (9)
72750 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (4)
72751 2053 A1a1 & Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõng keras Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (109)
72752 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (39)
72753 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (22)
72754 2053 A1a1 Suure õuna suurdune, penikoorma pikune Lõngakera PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (29)
72755 2053 A1a1 Suure õuna suurdune, penikoorma pikune Kera Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (90)
72756 2053 A1a1 Suure õuna suurdune, penikoorma pitkune Lõngakera PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (8)
72757 2053 A1a1 Suure õuna suurdune, penikoorma pitkune Niidikera Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (88)
72758 2053 A1a1 Suure ouna suurune, penikuorma pikkune Lõngakera Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (9)
72759 2053 A1a1 Suure õõna suurune, penikoorma pikkune Lõngakerä Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (70)
72760 2053 A1a1 & Suure õõna suurune, penikuorma pitkune Lõngakera Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407/8 (5)
72761 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikuurme pikune Lõngakera Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 88 (2)
72762 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 22 (30)
72763 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 226 (25)
72764 2053 A1a1 Suure õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Kõp 1992 M. Pooland RKM, KP 23, 221 (3)
72765 2053 A1a2 & Suure õuna suurune ja penikoorma pikkune Kera Kos 1930 S. Veske E 64971 (161)
72766 2053 A1a2 Suure õuna suurune ja penikoorma pikkune Tee Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 225 (30)
72767 2053 A1a3* Suure õuna sarnane, penikoorma pitkune Lõngakera Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554 (77)
72768 2053 A1a3* & Suure õuna sarnane ja penikoorma pikkune Lõngakera Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (92)
72769 2053 A1a4 & Suure ubina suurune, penikoorma pikune Niidikera Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (99)
72770 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera 1890 E EM 116 (1043)
72771 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikune Lõngakera 1913 E EM2 102 (1383)
72772 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1914 E MM 13 ja 44 (182)
72773 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1920 E MM2 13 ja 47 (184)
72774 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1994 E MM3 10 ja 39 (184)
72775 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1923 Huvit. II 216 ja 224 (32)
72776 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera 1935 Huvit. V Lisa 17 (24)
72777 2053 A1b1 Õuna suurune, penikoorma pikkune 1924 Tamman 53
72778 2053 A1b1 & Õuna suurune, penikoorma pitkune Niidikera Vai 1889 H. Masing H II 7, 90 (211)
72779 2053 A1b2* Õuna suurdune ja penikoorma pitkune Lõngakera HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (81)
72780 2053 A1b2* & Õuna suurus, penikoorma pikkus Lõngakera Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (68)
72781 2053 A1b3 & Ubina suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 127 (98)
72782 2053 A1c & Pisike nagu õun, aga penikoorma pitkune Lõngakera ja lõng Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (56)
72783 2053 A2* Õuna suurune, kilomeetri pikkune 1958 Terri 20 (2)
72784 2053 A2* Õuna suurune, kilomeetri pikkune Lõngakera JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 350 (25)
72785 2053 A2* Õuna suurune, kilomeetri pikune Lõngakera Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 379 (84)
72786 2053 A2* & Õuna suurune ja kilomeetri pikkune Lõngakera Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 38 (16)
72787 2053 A2* Kilomeetri pikkune, ise õuna suurune Lõngakera Krj 1946 Õ. Ohakas RKM II 36, 413 (4)
72788 2053 A3 & Ubina suuru', versta piu' Langakerä Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (96)
72789 2053 B* & Suure naari suurune, penikoorma pikune Niidikera Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (32)
72790 2053 B* Suure nairi suurune ja penikoorma pikkune Lõngakera Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (93)
72791 2053 C Suure ratta suurune, penikoorma pikkune Kera, silmaring 1890 E EM 146 (1386)
72792 2053 C Suure ratta suurune, penikoorma pikkune Kera, silmaring 1913 E EM2 127 (1808)
72793 2053 C & Suure ratta suurune, penikoorma pitkune Silmaring JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (7)
72794 2053 D & Suure kera suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (7)
72795 2053 E1a* Kanamuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (12)
72796 2053 E1a* Kanamuna suurune, penikoorma pikuke Langakerä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (11)
72797 2053 E1a* Kanamuna suurune, penikoorma pikkune Niidikera SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (68)
72798 2053 E1a* Kanamuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (15)
72799 2053 E1a* & Kanamuna suurune, penikoorma pikkune Niidikera KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 194 (49)
72800 2053 E1a* & Kanamuna suurune, penikoorma pitkune Kera Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 451 (6)
72801 2053 E1a* Kanamuna suurune, penikoorma pitkune Lõngakera Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (2)
72802 2053 E1a* & Kanamuna suurunõ, pinikuurma pikkunõ Langakerä Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (85)
72803 2053 E1a* Kanamuna suurune, aga penikuorma pikkune Langakerä Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (26)
72804 2053 E1a* Kanamuna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 2 (4)
72805 2053 E1b* Penikoorma pikune, kanamuna suurune Lõngakera JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 330 (85)
72806 2053 E1b* & Penikoorma piiu ja kanamuna suuru Langakera San 1895 J. Kuldsep E 19085 (50)
72807 2053 E1c & Suure muna suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (61)
72808 2053 E1d & Muna suurdune, penikoorma pikkune Lõngakera VMr 1890 J. Reise H II 11, 830 (68)
72809 2053 E2 & Muna suurune ja virsta pitkune Lõngakera Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (67)
72810 2053 F Rusika suurune, penikoorma pikkune Lõngakera Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 455 (25)
72811 2053 F & Rusika suurune, penikuorma pikkune Lõngakera Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (57)
72812 2054 a* & Suurem kui maakera, pisem kui tolmutera, surnud teda söövad ja kui elavad teda söövad, siis surevad ära Mitte midagi Hel 1979 H. Kala RKM II 345, 137
72813 2054 a* & Suurem kui ilmakera, veel väiksem kui tolmutera, surnud söövad teda ja kui elusad inimesed teda söövad, siis surevad nemad ära Mitte midagi Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 373 (7)
72814 2054 a* Suuremb kui maakerä, väiksemb kui tolmuterä, surnud sööva sedä, kui elusa sööva, siss kooleva ärä Mitte midagi Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 237 (22)
72815 2054 a* & Suurem kui maakera, väiksem kui tolmutera, surnud teda söövad, a kui elus sööb, siis sureb ära Mitte midagi As 1993 A. Korb RKM II 459, 60 (54)
72816 2054 b* & Väiksem kui tolmuterä, suurem kui maailmakerä, surnud tedä söövä, kui eläväd tedä sööksid, siis sureksid nemad ka ärä Mitte midagi Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 57 (75)
72817 2054 b* Pisem kui tolmutera, suurem kui maailmakera, surnud teda söövad, aga kui elavad söövad, surevad kohe ära Mitte midagi KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 46 (232)
72818 2054 c & Suurem kui ilmakera, väiksem kui tolmutera, surnud ei söö, elavad söövad ja surevad Ei ole mitte midagi Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 254 (6)
72819 2054 d & Väiksem kui tolmutera, suurem kui ilmakera, kes teda söövad, surevad, kes teda ei söö, on surnud Mitte midagi Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 554 (83)
72820 2054 e & Väiksem kui tolmutera, suurem kui maailmakera, kui surnud seda söövad, saavad elavaks, kui elavad seda söövad, surevad ära See on see, mida polegi olemas Pha 1972 A. Kald RKM II 294, 325/6 (9)
72821 2054 # kküs
72822 2055 & Sui lesk, talve lesk, sügisel läheb mehele Rehi 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (27)
72823 2055 Sui lesk, talve lesk, sügise läheb mehele Rehi 1890 E EM 144 (1359)
72824 2055 Sui lesk, talve lesk, sügise läheb mehele Rehi 1913 E EM2 125 (1777)
72825 2055 # 2079Ag
72826 2056 & Sui mind tarvitad üks kord nädalis, kuid talvel tarvitad mind iga päev Ahi 1902 J. J. Pulst E 43061 (19)
72827 2056 Suil mind tarvitad korra nädalis, talvel mind tarvitad iga päev Ahi 1913 E EM2 125 (1783)
72828 2056 Suil mind tarvitad korra nädalis, talvel mind tarvitad iga päev Ahi 1914 E MM 15 ja 45 (220)
72829 2056 Suil mind tarvitad korra nädalis, talvel mind tarvitad iga päev Ahi 1920 E MM2 15 ja 48 (223)
72830 2056 Suil mind tarvitad korra nädalis, talvel mind tarvitad iga päev Ahi 1994 E MM3 12 ja 39 (223)
72831 2056 Suvel mind tarvitad korra nädalas, talvel mind tarvitad iga päev 1927 Ainelo III 64
72832 2057 a & Sui sukkis, talve takkis, kevade kee kottis Tapud, latid ja humalad Pil 1890 J. Bock H III 11, 126 (9)
72833 2057 b & Sui sompus, talve tompus, aga kebade on ketekamres Sahad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (810)
72834 2057 # 2073
72835 2058 & Sui supsib, kevade kepsib, talve magab Krapp SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (80)
72836 2058 # 2059 2075
72837 2059 A & Sui sööb, talve magab Ader Vig 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (30)
72838 2059 A Sui sööb, talve magab Sahk, äke, karu 1890 E EM 145 (1367)
72839 2059 A Sui sööb, talve magab Sahk, äke, karu 1913 E EM2 125 (1787)
72840 2059 A Sui sööb, talve magab Ader, äke 1938 Lä 138
72841 2059 A Suil sööb, talvel magab Sahk, äke 1914 E MM 15 ja 45 (222)
72842 2059 A Suil sööb, talvel magab Sahk, äke 1920 E MM2 15 ja 48 (225)
72843 2059 A Suil sööb, talvel magab Sahk, äke 1994 E MM3 12 ja 39 (225)
72844 2059 A Suvel sööb, talvel magab Vanker 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (7)
72845 2059 A Suvel sööb, talvel magab Ader 1941 Käis EV I5/II 93
72846 2059 B1 & Suvel jookseb, talvel magab Vesi Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (34)
72847 2059 B2 & Suvel käib, talvel magab Vanker Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 93 (240)
72848 2059 C & Talvel puhkab, sui veereb Vanker Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (65)
72849 2059 D & Talvel seisab, sui jookseb Vanker Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 196 (19)
72850 2059 # 2058 2075 2078 2144 2243 2487
72851 2060 A* & Sui ta suitseb suurel väljal, talvel kükitab külas Ägi Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (84b)
72852 2060 A* Sui ta suitseb suurel väljal, talvel kükitab külas Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (14)
72853 2060 A* Sui ta suitseb suurel väljal, talve kükitab külas Ägi Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (26)
72854 2060 B & Suvel tuiskab suurel väljal, talvel kükitab külatänaval Äke Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 39/40 (7)
72855 2060 C & Sui ta suitseb suurel väljal, talvel külmal kükitab Äke Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 160 (63)
72856 2060 Da Sui suitseb suure välja pääl, talve kükitab keras Äke 1890 E EM 145 (1368)
72857 2060 Da Sui suitseb suure välja pääl, talve kükitab keras Äke 1913 E EM2 125 (1788)
72858 2060 Da Sui suitseb suure välja pääl, talve kükitab keras Äke 1921 Nurmik II 42 (2)
72859 2060 Da & Sui suitseb suure välja peal, talve kükitab keras Äke Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (199)
72860 2060 Db & Sui ta suitseb suurel väljal, talvel keras kükitab Äke Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 160 (63)
72861 2060 E & Sui suitseb suure välla pial, talve kükitab kärajas Äke Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 255 (46)
72862 2060 F & Sui suitseb suure välja peal, talve koos seina ääres Äke Kse 1889 F. Põld H II 17, 900 (24)
72863 2060 # 2062
72864 2061 & Sui tapetakse, talve maetakse Haokubu Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 536 (187)
72865 2061 # 1284 2115
72866 2062 A1a Suvel hõiskab suures soos (metsas), talvel kükitab tala pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
72867 2062 A1a & Suil hõiskab suured sood, talve kükitab tala otsa pääl Kaelakell, hobusekell Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (244)
72868 2062 A1b & Suvel huikab suures soos, talvel kükitab tala otsa peal Trt 1927 K. Pormeister E 59835/6 (188)
72869 2062 A1c & Suvel hõiskab suures soos, talvel kükitab tala all Vikat Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (66)
72870 2062 A2 & Sui kelgib suures metsas, talve kükitab tala otsa pial Hobusekell Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (72)
72871 2062 A2 Sui kelgib suures metsas, talve kükitab tala otsa pääl Kull 1890 E EM 144 (1361)
72872 2062 A2 Sui kelgib suures metsas, talve kükitab tala otsa pääl Kull 1913 E EM2 125 (1779)
72873 2062 B & Suvel hüüab suures soos, talvel kükitab ahju otsa peal Lehmakrapp Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (67)
72874 2062 C & Suvel laulab suures metsas, talvel istub varju all Lehmakell KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (25)
72875 2062 # 2060 2075
72876 2063 A & Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, kasuk seljas Lammas 1911 H. Karro E 50794 (67)
72877 2063 A Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, kasukas seljas Lammas 1913 E EM2 127 (1811)
72878 2063 A Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, kasukas seljas 1938 Käis EV I4/I 37
72879 2063 A Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, kasukas seljas Lammas 1939 Nugis 294 ja 314 (218)
72880 2063 A Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, kasukas seljas 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 104
72881 2063 A Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, kasukas seljas Lammas 1992 Metstak2 40 ja 43
72882 2063 B & Kes on aasal, kasukas seljas Lammas Kuu 1973 P. Kippar KKI 63, 199 (20)
72883 2064 A1a1 Suvel kuusk, talve lehm Kanep Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (35)
72884 2064 A1a1 Suvel kuusk, talvel lehm Kanep Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 194 (38)
72885 2064 A1a1 Suvel kuusk, talvel lehm Kanep Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (223)
72886 2064 A1a1 Suvel kuusk, talve lehm Kanep Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (41)
72887 2064 A1a1 Suvel kuusk, talvel lehm Kanep Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (27)
72888 2064 A1a1 Suvel kuusk, talve lehm Kanep Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (247)
72889 2064 A1a1 & Suvel kuusk, talvel lehm Kanep Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (9)
72890 2064 A1a1 Suvel kuusk, talve lehm Kanep Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (101)
72891 2064 A1a1 Suvel kuusk, talve lehm Kanep Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (82)
72892 2064 A1a1 Suvel kuusk, talve lehm Kanep Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (53)
72893 2064 A1a1 Suvel kuus, talvel lehm Kanep Rõn 1935 R. Viidalepp ERA II 298, 357 (12)
72894 2064 A1a1 Suvel kuus, talve lehm Kanep Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (11)
72895 2064 A1a1 Suvel kuus, talve lehm Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (13)
72896 2064 A1a2 Suvel kuuseke, talvel lehmake Kanep Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (55)
72897 2064 A1a2 & Suvel kuuseke, talve lehmäke Kanep Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (10)
72898 2064 A1a2 Suvel kuusekene, talvel lehmakene Kanep Ote 1894 J. Kukrus H III 21, 568 (1)
72899 2064 A1a3 & Suvõl kuusõhn, talvõl lehmähn Kanep Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (38)
72900 2064 A1a3 Suvel kuusena, talvel lehmana Kanep 1890 E EM 147 (1390)
72901 2064 A1a3 Suvel kuusena, talvel lehmana Kanep 1913 E EM2 127 (1815)
72902 2064 A1a3 Suvel kuusena, talvel lehmana 1902 Kmpm. KH 47
72903 2064 A1a3 Suvel kuusena, talvel lehmana Kanep 1905 Kmpm. KLr 359
72904 2064 A1a3 Suvel kuusena, talvel lehmana Kanep 1916 Kmpm. KLr II6 348
72905 2064 A1b Suvel ku kuusk, talve ku lehm Kanep Trv 1893 J. Kuusk E 770 (15)
72906 2064 A1b & Suvel ku kuus, talve ku lehm Kanep Trv 1894 A. Rull H III 20, 152 (112)
72907 2064 A1c & Suvel kuusen, talvel lehmä all Kanep Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 71 (6)
72908 2064 A2a1 Suvel kasvab kui kuusk, talvel lüpsab kui lehm Kanep 1890 E EM 147 (1389)
72909 2064 A2a1 Suvel kasvab kui kuusk, talvel lüpsab kui lehm Kanep 1913 E EM2 127 (1812)
72910 2064 A2a1 & Suvel kasvab kui kuusk, talvel lüpseb kui lehm Kanep Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (138)
72911 2064 A2a1 Suvi kasvab kui kuusk, talve lüpsab kui lehm Siga Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (24)
72912 2064 A2a1 Suvel kasvab kui kuusk, talvel lüpsab kui lehm Kanep Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (41)
72913 2064 A2a2 & Suvel kasvab kui kuusik, talvel nüpsab kui lehm Kanep Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 850 (13)
72914 2064 A2b & Talvel lüpsab ku lehm, suvel kasvab ku kuusk Kanep Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (119)
72915 2064 A3* Talvel lehm ja suvel kuusk Kanep, taim Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (2)
72916 2064 A3* & Talve lehmake, suvel kuuseke Kanep Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 940 (5)
72917 2064 A3* & Talvel kuuseke, suvel lehmake Kanep Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (26)
72918 2064 Ba Suvel kuusen, talvel piimäh Kanep Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (9)
72919 2064 Ba Suvel kuusen, talvel piiman Kanep Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (1)
72920 2064 Ba & Suvel kuusõn, talvõl piiman Kanep Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (22)
72921 2064 Bb & Suvel kuuseke, talve piimäke Kanep Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (90)
72922 2064 C & Suvel kuusen, talvel leevän Kanep Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1134 (25)
72923 2064 D & Sui kuuse, talve lõõga Kanep Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (9)
72924 2064 Ea/ & Suvel kuusk, talvel lehmäk, liha süvväs, nahka müvväs, luu ei kõlba koeralegi Kanep Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 88 (1) 1547Za
72925 2064 Eb/ & Suvel mõts, talve piim, liha süvväs, leem juvvas, luud ei laku penigi Kanep Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 887 (1) 1547Zb
72926 2065 Aa & Suvel külm, talve lämi Ahi Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 383 (20)
72927 2065 Ab1* Sui külm, talve kuum Ahi 1890 E EM 144 (1363)
72928 2065 Ab1* Sui külm, talve kuum Ahi 1913 E EM2 125 (1781)
72929 2065 Ab1* Suvel külm, talvel kuum 1903 Pet. HS I 18 (1)
72930 2065 Ab1* Sui külm, talve kuum Ahi 1908 Tander 32
72931 2065 Ab1* Suvel külm, talvel kuum Ahi 1939 Nugis 293 ja 314 (212)
72932 2065 Ab1* Suvel külm, talvel kuum Ahi 1992 Metstak2 23 ja 25
72933 2065 Ab1* Suvel külm, talvel kuum Ahi Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (99)
72934 2065 Ab1* Sui külm, talve kuum Ahi Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (22)
72935 2065 Ab1* Sui külm, talvõ kuum Ahi Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (43)
72936 2065 Ab1* & Suvel külm ja talve kuum Ahi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (143)
72937 2065 Ab2 & Talve om kõige kuumemb ja suvel om kõige külmemb Ahi Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 272 (14)
72938 2065 Ac Suvel külm, talvel soe Ahi 1913 E EM2 127 (1816)
72939 2065 Ac Talvel kõige soojem, suvel kõige külmem Ahi Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 565 (27)
72940 2065 Ac & Talve kige soojem, suvel kige külmem Ahi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (181)
72941 2065 Ba & Talvel higistab, suvel külmetab Ahi Trv 1909 M. J. Eisen E 46434 (4)
72942 2065 Ba Talvel higistab, suvel külmetab Ahi 1913 E EM2 128 (1837)
72943 2065 Ba Talvel higistab, suvel külmetab Ahi 1914 E MM 15 ja 45 (235)
72944 2065 Ba Talvel higistab, suvel külmetab Ahi 1920 E MM2 15 ja 48 (238)
72945 2065 Ba Talvel higistab, suvel külmetab Ahi 1994 E MM3 13 ja 39 (238)
72946 2065 Bb & Suvel soojaga külmetab, talvel pakasega palavas Ahi toanurgas VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 569 (2)
72947 2065 Bb Talvel pole soojemat, suvel pole külmemat Ahi 1899 Kuusik KT 213 (27)
72948 2065 Bb Külm kui sõjamehe oda olen suvel, kuumaks nagu koidu koda lähen talvel Ahi 1901 Lasteleht nr. 11 (1901) 176 (4)
72949 2065 Bb Külm kui sõjamehe oda olen suvel, kuumaks nagu koidu koda lähen talvel Ahi 1910 Kuhlbars 5 ja 24 (16)
72950 2065 # uk
72951 2066 Aa1 & Suvel leegib, talvel leegib, ikka läheb mustemaks Katus Saa 1888 J. Tuul H II 22, 986 (86)
72952 2066 Aa2 & Sui pleegib ja talve pleegib, aga ika läheb mustemaks Õlekatus Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (24)
72953 2066 Aa2 Sui pleegib, talve pleegib, aga ikka läheb mustemaks Õlekatus 1913 E EM2 125 (1786)
72954 2066 Ab & Suvi leegib, talv leegib, ikka läheb kord-korralt mustemaks Katus Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 215 (33)
72955 2066 B% & Leegib ööd ku päevä, iki lääb mustemas Katus Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (66) 1000 2601 2609
72956 2067 A Päeva lookab, ööse kükitab Äke 1890 E EM 117 (1057)
72957 2067 A Päeval lookab, öösel kükitab Äke 1913 E EM2 103 (1398)
72958 2067 A & Pääva lookab, ööse kükitab Äke Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (77)
72959 2067 A & Päeval lookab, öössel kükitab Äge Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 154 (11)
72960 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke (ägel) Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 139 (9)
72961 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 252 (88)
72962 2067 B1a1 & Suvel lookab, talvel kükitab Äke Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 957 (2)
72963 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 829 (18)
72964 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Ägli Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (55)
72965 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (6)
72966 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (20)
72967 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äestamine ehk äke KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (52)
72968 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 215 (32)
72969 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 104 (3)
72970 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke, millega maad äestad Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 294 (20)
72971 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (94)
72972 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Plt 1894 M. Luu H IV 5, 491 (23)
72973 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Plt 1895 T. Kukk H II 55, 748 (37)
72974 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitäb Äke Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (122)
72975 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (38)
72976 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (189)
72977 2067 B1a1 Suvel lookab, talvel kükitab Äke Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (38)
72978 2067 B1a1 Suvel lookap, talvel kükitap Äkel Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 417 (121)
72979 2067 B1a2 & Suvel lookab, talve kükitab Oksägel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (249)
72980 2067 B1a2 Suvel lookab, talve kükitab Äke Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (62)
72981 2067 B1a2 Suvel lookab, talve kükitab Äke Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (7)
72982 2067 B1a2 Suvel lookab, talve kükitäb Äke KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (60)
72983 2067 B1a3 & Suil lookab, talvel kükitab Äki SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (82)
72984 2067 B1a3 Suil lookab, talvel kükitab Ägli KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (52)
72985 2067 B1a3 Suil lookab, talvel kükitab Äke Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (21)
72986 2067 B1a4 & Suve lookab, talve kükitab Äke Vil 1895 J. Täht E 16077 (2)
72987 2067 B1a5 Sui lookab, talvel kükitab Äke Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (11)
72988 2067 B1a5 & Sui lookab, talvel kükitab Äkked Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (44)
72989 2067 B1a5 Sui lookab, talvel kükitab Äke Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (19)
72990 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke 1890 E EM 144 (1360)
72991 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke 1913 E EM2 125 (1778)
72992 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (25)
72993 2067 B1a6 & Sui lookab, talve kükitab Äki Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (73)
72994 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (52)
72995 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (69)
72996 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (141)
72997 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (37)
72998 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (12)
72999 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Ägli Vil 1891 J. Karus H III 7, 144 (78)
73000 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äkis SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (31)