Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 75001 — 76000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
75001 2129 Z & Tuulelehvitaja võttis pereärataja kinni, läks maalibistaja juure ja mõistis surmakohut Kull võttis kuke kinni, viis äkke juure ja sõi ära Mih 1920 A. Leppik E 50897 (42)
75002 2129 T & Lehvitaja lehvitas taeva all ja kuulutaja kõndis maa pial, lehvitaja võttis kuulutaja kinni ja hakkas kohut mõistma maasoa pial Kull võttis kuke kinni ja sõi tema äkke pial ära Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (9)
75003 2129 T Lehvitaja lehvis taeva all ja kuulutaja kõndis maa pääl, lehvitaja võttis kuulutaja kinni ja hakkas kohut mõistma maasae pääl Kull võttis kuke kinni 1913 E EM2 71 (835)
75004 2129 U+ & Taevaalune tuulelehvitaja tuleb maatasandaja alla kohut mõistma Kull murrab linnu ära Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 175 (4)
75005 2129 U+ Lehvitaja tuli taevalaotuselt, viis maalahutajale, kuulutas surmaotsuse Kull tappis kuke äkke peal ära Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 494 (39)
75006 2129 U+ Taeva alt tuli, laotus maha maa tasaseks tegija peale ja riisus valgusekuulutaja ära Kull Noa 1931 M. Undo ERA I 3, 629 (5b)
75007 2129 U+ Taevaalune lohutus mõistab kohut moatasanduse peale Kull söeb kuke äkke peal ää Kos 1937 T. Võimula ERA II 167, 294 (30)
75008 2129 V% & Õhukuningas tulli maakuninga juure, sõi koidukuulutaja ära Kull sõi kuke adra juures Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 345 (21) 233B6a*
75009 2129 # mst-jutt: RKM II 358, 214 (16) < Plt
75010 2130 Aa1* & Taevas ei olnud, maa pääl ei olnud, sulane andis oma peremehele seda, mis tal omalgi ei olnud Johannes ristis Jeesust Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 513 (2)
75011 2130 Aa1* Taevas ei olnud, maa peal ei olnud, sulane andis peremehele, aga tal enesel ka ei olnud Taevas ei olnud ristitud inimesi, maa peal ka ei olnd, Ristija Johannes ristis Jeesust, aga ta ise ei olnud veel ristitud Tln 1898 A. Borner E 37538
75012 2130 Aa2 & Taevas ei olnu, maa pääl ei olnu ja sulane andis isandal, mis tal omalgi ei olnu Jeesuse ristimene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (33)
75013 2130 Ab* & Maa peäl ei olnd ja taevas ei olnd ja sulane andis sedä peremehele Juhannes ristis Jeesust LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (5)
75014 2130 Ab* & Ei olnud maas ega taevas, aga sulane andis peremehele Johannes ristib Jeesust Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (138)
75015 2130 Ba & Maailmas pole, kunningal pole, sulasel pole, sulane võttis ja andis kunningale Jordani ristimine Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 174 (40)
75016 2130 Bb & Maailmas ei olnud, ega sulasel ei olnud, ega peremehel ei olnud, aga sulane võttis ja andis peremehele Johannes ristis Jeesust Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (219)
75017 2130 Bc & Kuskil pool pole olnd, ilma peal pole olnd, järsku sulane võttis ja andis peremehele Eesuse ristimine Johannese poolt Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 505 (25)
75018 2130 Bd & Ühe asja, mida ilmas enne polnud, andis üks sulane oma isandale ja sulasel polnud ka seda, mida ta andis oma isandale Johannes ristib Jeesust Hää 1933 E. Kurm E 83389 (4)
75019 2130 Be & Mis ilmas ei olnud, ühelgi ei olnud, seda andis sulane peremehele, ja sulasel omal ka ei olnud Ristija Johannes ristib Jeesust Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (41)
75020 2130 C & Kuningal ei olnud, peremehel ei olnud, läks sulase juure, sealt sai Jeesuse ristimine Trv 1895 J. Sims E 21673 (1)
75021 2130 C Kuningal ei olnud, peremehel ei olnud, läks sulase juure, säält sai Jeesuse ristimine Trv 1889 M. Jõgi H III 6, 286 (2)
75022 2130 D & Mitte ühelgi inimesel pole teda olnd; elasid peremees ja sulane, siiski kord sulane võttis ja andis teda peremehele, ja nüüd on teda sestsandik Ristija Johannes ristis Jeesuse Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (93)
75023 2130 Ea*% Sulane andis peremehele, mida enne veel ilmas ei olnud Johannes ristis Jeesust 1913 E EM2 126 (1791) 2015
75024 2130 Ea*% Sulane andis peremehele, mida enne veel ilmas ei olnud Johannes ristis Jeesust 1914 E MM 15 ja 45 (223) 2015
75025 2130 Ea*% Sulane andis peremehele, mida enne veel ilmas ei olnud Johannes ristis Jeesust 1920 E MM2 15 ja 48 (226) 2015
75026 2130 Ea*% Sulane andis peremehele, mida enne veel ilmas ei olnud Johannes ristis Jeesust 1994 E MM3 12 ja 39 (226) 2015
75027 2130 Ea*% & Sulane and peremehele seda, mida enne veel ilman es ole Johanes rist Jeesust Trv 1896 J. Sikk H II 55, 484 (23) 2015
75028 2130 Ea*% Sulane andis peremehel seda, mis ilma peal ei olnud Johannes ristis Jeesust Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (45) 2015
75029 2130 Ea*% Sulane and peremehele sedä, mis enne ilma pääl es ole Johannes ristib Jeesust Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (47) 2015
75030 2130 Eb* & Sulane annab peremehele, mis tal omalgi ei ole Johannes ristib Jeesust Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (59)
75031 2130 Eb* Sulane and peremihele, miä tal endäl es ole Jaan ristib Jeesust Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (63)
75032 2130 Eb* Sulane annab peremehele, mis omalgi ei ole Joh[annes] ristib Jeesust VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (132)
75033 2130 Eb* Sulane annab peremehele seda, mis tal omal ei ole Johannes ristis Jeesust Hää 1939 J. Silling ERA II 212, 601 (3)
75034 2130 F & Sulasõl um, peremehel ei olõ, Jummal ei anna, juudas ei võta Ristmine Rõu 1894 P. Kanger E 9590 (6)
75035 2131 A1a* Keskelt taevas selge, ümbertringi pilves Tuakraam tuas 1913 E EM2 55 (550)
75036 2131 A1a* Keskelt taevas selge, ümbertringi aga pilves Tuakraam seinaäärsi mööda Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (43)
75037 2131 A1a* & Taevas keskelt selge, ümberringi pilves Kui tuba üksi keskelt puhas HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (7)
75038 2131 A1b & Ümber pilves, keskel selge Toa pühkimine Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (233)
75039 2131 A2a1 Taevas selge, ääred pilves Tuba: keset tuba selge, seinte ääres vari SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (65)
75040 2131 A2a1 & Taevas selge, ääred pilves Põrand SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (40)
75041 2131 A2a2*% & Taevas keskelt selge, ääred pilves Tuba pühkides Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238a (12) 1815Bb
75042 2131 A2a2*% Keskelt taevas selge, äärimööda pilves Parand pühitud Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (59) 1815Bb
75043 2131 A2a3* Kespaika taevast selge, ümbert äärte pilves Kui tua seina eered ja nurgad pühkimata jätad ja keskelt ära pühid Pil 1894 H. Keller E 10045 (50)
75044 2131 A2a3* & Kesktaevas selge, ümber ääred pilves Põrand halvasti pühitud KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 347 ja 369 (133)
75045 2131 A2b1* Keskelt selge, ääri mööda pilves Põrmand Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (43)
75046 2131 A2b1* & Keskelt selge, aga ääri mööda pilves Tua pühkimine VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (157)
75047 2131 A2b2 & Keskelt selge, ääred pilised Halvasti pühitud tuba Kaa 1976 A. Matt KKI KS
75048 2131 A3a & Taivas keskest selge, veerist pilven Tuba keskest puhas, mudu purune Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (16)
75049 2131 A3b & Kesset taivast selge, viiri pitte pilvehn 1895 J. Schmidt H I 8, 587 (37)
75050 2131 A3c & Taevas ümber veere pilvine, keskelt selge Tuba Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (31)
75051 2131 A4a* Taevas kespaigast selge, veerimööda ummen Põrand veeri mööda pühkmata jäetud Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (18)
75052 2131 A4a* & Kespaiga taevas selge, viiri müüdä ummene Kespaigast om põrmat är pühit, viirimüüdä purune Hls 1951 A. Utt KKI KS
75053 2131 A4b & Kestpaigast selge, viirt müüdä ummen Laisa inimese pühit põrmat Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (15)
75054 2131 B & Äärest robalik, keskelt üsna selge Taevas Ans 1891 F. Peters H II 41, 385 (27)
75055 2131 # kk | nlj: Põldmäe nr. 375b
75056 2132 A Taevani küünib, aga maast ei näe Vihm 1992 Metstak2 64 ja 66
75057 2132 A & Taivani küünüs, a maast ei näe Vihm Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (26)
75058 2132 B% & Peenikene kui pilliruug ja küündüs pilvini Vihõm Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (7) 1610D6*
75059 2132 C & Pikk ja peenike, kaose är', keegi ei näe Vihm Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 347 (43)
75060 2133 & Tagast sööp, eest situp Püss Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (52)
75061 2134 a & Tagaots on mollike ja külle pial on rennike, tunni pial ta siriseb ja karvad on tal otsa siis Lüpsik – mollike, rennike – urv, karvad – kadakaoks urvas KJn 1938 J. Raidla ERA II 179, 424 (63)
75062 2134 b & Tagaots mul mollike ja külje peal on tõruke, tunni peal ma sirisen, karvastest läbi nirisen Kell KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 351 ja 369 (178)
75063 2135 Aa & Taub kahe kivi vahel katki ja viskab pimeda keldri Söömine Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (42)
75064 2135 Aa Taob kahe kivi vahel katki ja viskab pimedasse keldrisse Söömine 1913 E EM2 129 (1855)
75065 2135 Aa Taob kahe kivi vahel katki ja viskab pimedasse keldrisse Söömine 1939 Nugis 294 ja 314 (222)
75066 2135 Ab & Karjapoiss taub leiba kahe kivi vahel katki ja viskab koldest alla Söömine Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (40)
75067 2135 B & Kolmekümne kahe kivi vahel tambitakse leiba katki ja aetakse labidaga auku Sööd leiba ja neelad alla Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (78)
75068 2136 A & Talleke lätt üle pendre rükka Tatt tule nõnast Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (83)
75069 2136 B & Talleke tuleb värist välla, murrab jalaluu katki Nina pühkimine Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 429 (61)
75070 2136 # 1878B37a | kk
75071 2137 A1a1 Talleke taga värava, pe[rs]e pindasid täis Äke 1890 E EM 148 (1402)
75072 2137 A1a1 Talleke taga värava, pe[rs]e pindasid täis Äke 1913 E EM2 128 (1835)
75073 2137 A1a1 & Tallekene taga värava, perse pindusid täis Äke MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (2)
75074 2137 A1a1 Talleke taga väravi, perse pinda täis Ägel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 317 (185)
75075 2137 A1a1 Talleke taga värati, perse pinde täis Äkke Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (100)
75076 2137 A1a1 Talleke taga värati, perse pinde täis Ägel taga aia Hls 1893 O. Sapas E 3357 (18)
75077 2137 A1a1 Talleke taga värati, perse pinde täis Ägel Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 294 (127)
75078 2137 A1a1 Talleke taga värati, perse pinde täis Ägel Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (26)
75079 2137 A1a1 Talleke taga värati, perse pinde täis Ägel Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (21)
75080 2137 A1a1 Talleke taga värati, perse pinde täis Ägel Trv 1895 J. Sims E 21676 (28)
75081 2137 A1a1 & Talleke taga väräti, perse pinde täis Ägel Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (87)
75082 2137 A1a1 Talleke taga väräti, perse pinde täis Ägel Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (10)
75083 2137 A1a1 Talleke taga väräti, perse pinde täis Ägel Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (118)
75084 2137 A1a1 Talleke taga väräti, perse pinde täis Ägel Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (28)
75085 2137 A1a1 Talleke taga väräti, perse pinde täis Ägel Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (26)
75086 2137 A1a1 Talleke taga väräti, perse pinde täüs Ägel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (99)
75087 2137 A1a1 Talleke taga värädi, perse pinde täis Kesvapää Krk 1960 R. Praakli RKM II 95, 558 (97)
75088 2137 A1a1 & Talleke taka väräjä, perse pinde täis Ägel Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (3)
75089 2137 A1a2 & Talleke taga värävä välläs, perse pindusi täis Äki Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (36)
75090 2137 A1b & Talleke taga värava, perse piirge täis Karuägli Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 484 (2)
75091 2137 A2 & Talleke taga värati, pugu pinde täus Ägel Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (14)
75092 2137 Ba & Talleke aia taga, perse pinde täis Karuägli Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (8)
75093 2137 Bb & Talleke taga aia, perse pilpaid täis Ägli Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (38)
75094 2137 # 1083D 1878B37a 2446 2645C
75095 2138 & Taludes mind tarvitakse, poodides ei põlata, minust maitsta antakse, maitsvad märga vahuga Kann Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 32 ja 54 (136)
75096 2139 a & Talve paljas, sui haljas Puu Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 463 (287)
75097 2139 a Talve paljas, sui haljas Puu 1890 E EM 148 (1406)
75098 2139 a Talvel paljas, suil haljas Puu 1913 E EM2 129 (1842)
75099 2139 a Talvel paljas, suil haljas Lehtpuu 1979 Metstak 19 ja 34
75100 2139 a Talvel paljas, suil haljas Lehtpuu 1992 Metstak2 53
75101 2139 a Talvel paljas, suvel haljas Puu 1901 EkÕ 11
75102 2139 a Talvel paljas, suvel haljas 1903 Pet. HS I 55
75103 2139 a Talvel haljas, suil paljas Lehtpuu 1991 VJr 39 ja 40 (11)
75104 2139 b & Suvel haljas, talvel paljas Lehepuu Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (54)
75105 2139 # 177 178 2071
75106 2140 & Talve tuntaks iga päe, sui ainult suurte pühade aeg Ahe 1933 M. Martinson ERA II 59, 63 (7)
75107 2140 Talvel tuntakse iga päev, suvel ainult suurte pühade ajal Ahi 1992 Metstak2 23 ja 25
75108 2141 & Talvel ei külma, suvel ei sula Olekõrs Trv 1895 J. Sams E 18072 (54)
75109 2141 Talvel ei külmeta, suvel ei sula Õlekõrs 1913 E EM2 128 (1840)
75110 2141 Talvel ei külmeta, suvel ei sula Õlekõrs 1914 E MM 15 ja 45 (238)
75111 2141 Talvel ei külmeta, suvel ei sula Õlekõrs 1920 E MM2 16 ja 48 (241)
75112 2141 Talvel ei külmeta, suvel ei sula Õlekõrs 1994 E MM3 13 ja 39 (241)
75113 2142 a1 & Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi Aknad 1909 M. J. Eisen E 46434 (3)
75114 2142 a1 Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi Aknad 1913 E EM2 128 (1838)
75115 2142 a1 Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi Aknad 1914 E MM 15 ja 45 (236)
75116 2142 a1 Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi Aknad 1920 E MM2 15 ja 48 (239)
75117 2142 a1 Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi Aknad 1994 E MM3 13 ja 39 (239)
75118 2142 a1 Talvel kahed prillid, suvel tihti ei ühtegi Aken 1920 Kmpm. KLr II7 337
75119 2142 a1 Talvel kahed prillid, suvel pole ühtegi Aken 1939 Nugis 294 ja 314 (219)
75120 2142 a2 & Talvõl ommava' kate' prilli', a suvõl olõ-õi üttegi Akna' Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (16)
75121 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtegi Aken 1923 Huvit II 216 ja 224 (28)
75122 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtki Aken 1930 Huvit II3 175 ja 248 (9)
75123 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtki Aken 1935 Huvit. V Lisa 17 (13)
75124 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtki Aken 1941 Käis EV I5/II 70
75125 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtegi 1949 Seilental I 112
75126 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtegi Aken 1967 Säde nr. 104 (1967) ja 9 (1968) 8 (3)
75127 2142 a3 Talvel kahed prillid ees, suvel ühtegi Aken 1992 Metstak2 20 ja 22
75128 2142 a3 & Talvel kahed prillid ees, suvel pole ühtegi Aken Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 211 (3)
75129 2142 b1 & Talvel kahed prillid, suvel ühed prillid Aken Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (8)
75130 2142 b2 & Suvel ühed prillid ees, talvel kahed Aknad majal Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 6 (31)
75131 2142 b3 & Suvel kannab ühe-, talvel kahekordseid prille Aken Tln 1992 J.-L. Amjärv RKM, KP 8, 174 (7)
75132 2142 c Valgust annab, prille kannab, talvel neid on ees tal kahed, suvel pole ühtki vahel Aken 1955 S. Truu Truu lk-ta
75133 2142 c Valgust annab, prille kannab, talvel neid on ees tal kahed, suvel pole ühtki vahel 1960 Bachman-Vilbok II 94
75134 2142 c Valgust annab, prille kannab, talvel neid on ees tal kahed, suvel pole ühtki vahel 1963 Aver-Alttoa (1963) 84 (3)
75135 2143 a & Talvel rammus, suvel vaene Kaevukook Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (78)
75136 2143 b & Talve lih[ub? ], sui kuiab Kaevukook Pil 1895 H. Keller E 18365 (28)
75137 2143 # 2607
75138 2144 a1 & Talvel söeb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (70)
75139 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1913 E EM2 129 (1843)
75140 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1914 E MM 16 ja 45 (239)
75141 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1920 E MM2 16 ja 48 (242)
75142 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1994 E MM3 13 ja 39 (242)
75143 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1926 Raud KL III 213 (26)
75144 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1934 Raud VMj 214 (26)
75145 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole 1927 Ainelo III 68
75146 2144 a1 Talvel sööb, suvel magab, ihu soe, aga verd pole Ahi 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (10)
75147 2144 a1 Suvel magab, talvel sööb, ihu soe, aga verd pole 1933 Käis EV I/II nr. 7
75148 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole Ahi 1939 Nugis 294 ja 314 (220)
75149 2144 a1 Talvel sööb ja suvel magab, ihu soe, aga verd ei ole 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (20)
75150 2144 a2 & Talvel sööb, suvel magab, ihu soe, aga verd pole Ahi Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 509 (104)
75151 2144 b & Talvel sööb, suvel magab, keha on soe, aga verd ei ole Ahi Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (43)
75152 2144 c & Talvel süüb, suvel magab, ihu on ja verd ei ole Ahe (ahi) Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 12 (70)
75153 2144 d & Talvel sööb ja suvel suigub, ihusoojust on tal küllalt, siiski soontes veri ei tuksu Ahi Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (21)
75154 2144 # 1325 2059 2072 2096 2487
75155 2145 & Talvõs riisva, suvõs ehise Lehepuu Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (20)
75156 2145 # 2583
75157 2146 & Tamm metsa veerel, kuldlitreid täis Mesipuu Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 264 (110)
75158 2146 # 11
75159 2147 A & Tamm mäe otsas Naba Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (7)
75160 2147 B & Naber mäe külle pääl Naba Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (16)
75161 2147 # 634
75162 2148 A1a & Siin on tamm, seal on tamm, tamme külles on [üks] oks, oksa külles on üks pesa, pesa sees on üks muna, muna peal must märk Uba VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (195)
75163 2148 A1a Siin tamm, seal tamm, tamme küljes oks, oksa külles pesa, pesas muna, muna peal must märk Uba 1890 E EM 140 (1321)
75164 2148 A1a Siin tamm, sääl tamm, tamme küljes oks, oksa külles pesa, pesas muna, muna pääl must märk Uba 1913 E EM2 121 (1720)
75165 2148 A1b & Siin üks tamm, seal üks tamm, tamme külles on üks oks, oksa külles on üks pesa, pesa sees on neli muna, muna ots on must märk Uba VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (45)
75166 2148 A2a1 Tamm siin, tamm seal, iga tamme küljes oks, oks siin, oks seal, iga oksa küljes pesa, pesa siin, pesa seal, igas pesas neli muna, muna siin, muna seal, igal munal must tipp Uba kasvamas 1955 ÜÕÕ 69 (1)
75167 2148 A2a1 Tamm siin, tamm seal, iga tamme küljes oks, oks siin, oks seal, iga oksa küljes pesa, pesa siin, pesa seal, igas pesas neli muna, muna siin, muna seal, igal munal must tipp Uba 1960 Kuut VI (1960) 189 (7)
75168 2148 A2a1 & Tamm siin, tamm seal, tamme külles üks oks, oks siin, oks seal, oksa külles üks pesa, pesa siin, pesa seal, pesa külles üks muna, muna siin, muna seal, muna külles must tipp Uba Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 489 (1)
75169 2148 A2a2 & Siin üks tamm, seal üks tamm, tamme külges on üks oks, siin üks oks, seal üks oks, oksa külges on üks pesa, siin üks pesa, seal üks pesa, pesa sees on üks muna, siin üks muna, seal üks muna, muna külges on üks tipp Uba VMr 1890 M. Kurul H III 5, 253 (1)
75170 2148 A2b & Siin tamm, seal tamm, isa õues ka tamm, igal tammel [seitse] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal must tipp Uba kasvamas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (60)
75171 2148 A3a% & Meie õues kasvis tamm, siilist tamm ja saalist t[amm], tammedel olid oksad külles, siilist oksad, saalist oksad, oksadel olid munad sees, siilist munad, saalist munad Uba Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 233 (34) 2727A1d1
75172 2148 A3b & Meie õues oli tamm, siin tamm, sääl tamm, iga tammes oli oks, iga oksas oli pesa, siin pesa, sääl pesa, igas pesas oli muna, siin muna, sääl muna Uba Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 60 (1)
75173 2148 A3c & Minu isa õues kasvab tamm, tamm siin, tamm seal, tamme külles on oks, oks siin, oks seal, oksa peal on pesa, pesa siin, pesa seal, pesa sees on muna, muna siin, muna seal Uba Pal 1890 H. Maasen E 52815 (7)
75174 2148 A4 & Isa õues on üks tamm, tamme külges on üks õks, õksa külges õilme ja õilme külles must täpp Uba Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 739 (7)
75175 2148 B & Siin saar, seal saar, igas saares ise pesa, igas pesas ise muna, iga munal must täpp Uba Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (7)
75176 2148 Ca & Puu siin, puu sääl, oksad siin, oksad sääl, pesad siin, pesad sääl Oakaunad Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (98)
75177 2148 Cb & Puu siin, puu seal, pesa siin, pesa seal, oks siin, oks seal, muna siin, muna seal Uba Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 279 (48)
75178 2148 Cc & Siin üks puu, seal teine puu, igal puul ise muna, igal munal ise mekk, igal mekil ise magu Uba Pai 1894 A. Hanson H II 46, 943 (2)
75179 2148 D1 & Minu esal oli üits aid, silits aid, sälits aid, aia sehen üits uibu, silits uibu, sälits uibu, uibu otsan oli üits upin, silits upin, sälits upin, ubina sehen seeme, silits seeme, sälits seeme Herne kasvab Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (46)
75180 2148 D2 & Minu esäl olli üits uibu, siilits uibu, säälits uibu, uibu küllen olli üits oss, siilits oss, säälits oss, ossa küllen olli üits upin, siilits upin, säälits upin, ubina sehen olli üits seeme, siilits seeme, säälits seeme Lääts Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (28)
75181 2148 E & Siin on üks taim ja sial on üks taim, siin on üks lill ja sial on üks lill, siin on üks häll ja sial on üks häll, siin on üks laps ja sial on üks laps Herne MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu 404 (88)
75182 2148 # 2719
75183 2149 & Tammõ alla viias kütsit marju ni tuurit Matukseaida viiakse vanu ja noori inimesi Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (84)
75184 2149 Tamme alla viiakse küpseid marju ja tooreid Surnuid kirikuaeda 1890 E EM 148 (1408)
75185 2149 Tamme alla viiakse küpseid marju ja tooreid Surnuid kirikuaeda 1913 E EM2 129 (1845)
75186 2150 A1a1* Tammine laast tare läve all, ei idane ega ei mädane Keel Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (40-41)
75187 2150 A1a1* & Tammine last tare läve all, ei idane, ei mädane Keel Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (74)
75188 2150 A1a1* Tammine laastuke tare läve all, ei idane ega mädäne Keel Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (18)
75189 2150 A1a1* Tammine laastuke tare läve all, ei idane ega mädane Inimese keel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (253)
75190 2150 A1a1* Tammelaastuke tare läve all, ei idene, ei mädäne Inimese kiil Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (70)
75191 2150 A1a1* Tammelaastuke tare läve all, ei idane, ei mädane Keel suus Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 152 (13)
75192 2150 A1a2* & Üits tammine lastuke tare läve all, temä ei idane, ei mädäne Kiil Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (38)
75193 2150 A1a2* Üts tammelastuke tare läve all, ei idane, ei mädane Keel San 1895 J. Kuldsep E 19083 (17)
75194 2150 A1a3 & Tammine lastuke tare läve all, tilgub ja kõlgub, ei idane, ei mädane Keel suus Hel 1926 K. Puusepp E 58441
75195 2150 A1a4* Tammelast tare läve ees, ei idane, ei mädane Keel Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (24)
75196 2150 A1a4* & Tammine lastuke tare läve iis, ei idane, ei mädane Kiil Hel 1889 J. Keernik H III 6, 69 (7)
75197 2150 A1a4* Tammine laastuke tare läve ees, ei idane, ei mädane In[imese] keel suus Hel 1892 J. Pastarus H I 3, 201 (12)
75198 2150 A1a4* Tammelastuke tare läve ees, ei idane, ei mädane Keel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (15)
75199 2150 A1a4* Tammelastuke tare läve een, ei idane, ei mädane Keel Rõu 1877–1917 M. Siipsen ERA II 26, 383 (42)
75200 2150 A1a4* Üts tammelastuke tare läve een, ei idane, ei mädane Keel Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (29)
75201 2150 A1a5 & Tammine laast tare lävel, ei idane ega mädane Keel suus Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (77)
75202 2150 A1b1* & Tammine laast läve all, ei idane, ei mädäne Kiil suus KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (15)
75203 2150 A1b1* Tammelaastuke läve all, ei mädane ega idane Keel Hls 1893 M. Kuum RKM II 99, 551
75204 2150 A1b2 & Tammine laastuke läve ees, ei idane, ei mädane Inimese keel Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 119 (11)
75205 2150 A1c & Tammine laastuke tare läve ehen, ei edene ega mädane Keel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (81)
75206 2150 A1d* & Tammelast tare läve taka, ei ligune ega ei mädane Keel Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (34)
75207 2150 A1d* Tammine laastuke tare läve ihen, ei ligene egä ei mädäne Keel Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 472 (1)
75208 2150 A1d* Tammine laastuke tare läve een, ei ligane ega mädäne Keel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 95 (1)
75209 2150 A1e* & Tammine laastuke tare läve ihen, ei märkä ega mädäne Keel Trv 1894 J. Sikk H II 49, 112 ja 115 (23)
75210 2150 A1e* Tammine laastuke tare läve ehen, ei märkä ega mädäne Keel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 124 (15)
75211 2150 A1e* Tammine laastuke tare läve all, ei märku ega mädäne Kiil Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (117)
75212 2150 A1f* Tammelast tare läve ees, ei kuiva ega mädane Keel suus Elv 1931 E. Voormann E 71401 (7)
75213 2150 A1f* Tammõlast tarõ läve all, ei kuiva, ei mädäne Kivi läve all Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (7)
75214 2150 A1f* & Tammelast tare läve all, ei mädäne, ei kuiva Kiil Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (22)
75215 2150 A1g & Tammelast läve all, ei mädane, ei kahane Kiil Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (42)
75216 2150 A1h1 & Tammine last tarõ lävel, ei mädäne Kiil Rõu 1897 G. Raup H III 28, 712 (2)
75217 2150 A1h2 & Tammine laast tare läve all, ei mädäne ilmast ilma Kõne, keel Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (126-127)
75218 2150 A1h3 & Tammelast tare läve all like, liigus, ei mädäne ilmaski Kiil Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (9)
75219 2150 A1i* Tammine laast tare läve all Keel Vil 1892 H. Pihlap E 725 (37)
75220 2150 A1i* Tammine last tare läve all Keel suus Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (3)
75221 2150 A1i* Tammine laast tare läve all Nahktask Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (46)
75222 2150 A1i* Tammelaast tare läve all Keel suus Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (23)
75223 2150 A1i* & Tammine laastuke tare läve all Keel suun Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 849 (7)
75224 2150 A1i* Tammine laastuke tare läve all Inim[ese] keel Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1008 (15)
75225 2150 A1i* Tammelaastuke tare läve all Keel Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (215)
75226 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (21)
75227 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel Pst 1892 J. Leppik E 362 (161)
75228 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel suus Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (30)
75229 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel suus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (1)
75230 2150 A2a1 & Tammelaast mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 234 (37)
75231 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjan, ei idane, ei mädane Kiil Hel 1925 E. Päss E 56011 (72)
75232 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjan, ei idane, ei mädäne Keel TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (39)
75233 2150 A2a1 Tammelaast mere põhjan, ei idane, ei mädäne Kiil Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (131)
75234 2150 A2a2* Tammelaast mere põhjas, ei idane ega mädane Keel Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (32)
75235 2150 A2a2* & Tammelaast mere põhjas, ei mädane, ei idane Kiil SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (40)
75236 2150 A2a2* Tammelaast mere põhjas, mis ei idane ega mädane Keel Vil 1895 J. Täht E 16077 (4)
75237 2150 A2a2* Tammelaast on mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (18)
75238 2150 A2a2* Tammelaastuke mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 357 (77)
75239 2150 A2a2* Tammelaastuke mere põhjan, ei idane, ei mädane Keel Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (24)
75240 2150 A2a3* & Tammelastukene kesk merd, ei idane, ei mädane Kiil (keel) San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (16)
75241 2150 A2a3* Tammelaast keset merd, ei idane ega mädane Keel suus Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (110b)
75242 2150 A2b* Tammelaast mere põhjan, ei ligune ega mädäne Keel suus Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (107)
75243 2150 A2b* Tammelaast mere põhjas, ei ligune, ei mädane Keel Plt 1878 K. Moks H, R 7, 152 ja 168 (168)
75244 2150 A2b* Tammelaast mere põhjan, ei ligune, ei mädane Keel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (1)
75245 2150 A2b* & Tammelaast mere põhjan, ei liguna, ei mädäna Kiil Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (57)
75246 2150 A2b* Tammelaast mere põhjas, ei mädana, ei liguna Keel suus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (14)
75247 2150 A2c* Tammine laast mere põhjas, ei pudene ega mädane Keel 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (1)
75248 2150 A2c* & Tammelast mere põhjan, ei pudene ega ei mädäne Keel Krk 1890 J. Kivisäk E 409 (22)
75249 2150 A2c* Tammine laast mere põhjas, ei pudene ega mädane Keel Hls 1965–1966 K. Jõulu RKM I 27, 160 (1)
75250 2150 A2d* & Tammelaast mere põhjas, ei kuiva ega mädane Keel Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (79)
75251 2150 A2d* Tammelaast mere põhjas, ei kuiva, ei mädane Inimese nimi Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (12)
75252 2150 A2d* Tammelaast meres, ei kuiva ega mädane Keel Plt 1894 M. Luu H IV 5, 497 (59)
75253 2150 A2e1* Tammelaast mere põhjas, elades ei mädane (Ein Eichenspan im Boden des Meeres fault nie) Die Zunge 1876 Wied. 288
75254 2150 A2e1* Tammelaast mere põhjas, elades ei mädane Keel 1890 E EM 148 (1409)
75255 2150 A2e1* Tammelaast mere põhjas, elades ei mädane Keel 1913 E EM2 129 (1846)
75256 2150 A2e1* & Tammelaast mere põhjas, elades ei mädane Keel Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 431 (7)
75257 2150 A2e1* Tammelaast mere põhjan, ei mädane elades Keel suus Pst 1913 J. Müür E 48015 (29)
75258 2150 A2e1* Tammelaast mere põhjan, ei mädane elades Keel suus Trv 1913 J. Müür E 48015 (29)
75259 2150 A2e2* & Tammelast mere põhjan, ilmaski ei mädane ärä Inemise keel Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 454 (84)
75260 2150 A2e2* Tammelaast mere põhjas, ei mädane ilmaski Inimese keel Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (48)
75261 2150 A2e2* Tammelast mere põhjan, ilmast ära ei mädäne Keel suus Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (11)
75262 2150 A2e3 & Tammine laast mere põhjan, ei mädane ära konagi Kiil Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (120)
75263 2150 A2e4 & Tammelaast meres ei mädane Keel Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 859 (19)
75264 2150 A2f Tammelaast mere põhjas Põrn 1965 EMrd II 369
75265 2150 A2f Tammelaast mere põhjas Põrn KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (26)
75266 2150 A2f & Tammelaast mere põhjas Põrn KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (51)
75267 2150 A2f Tammelaast mere põhjas Põrn KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (48)
75268 2150 A2f Tammelaast mere põhjas Keel Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (14)
75269 2150 A2f Tammelast mere põhjan Keel suus Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (5)
75270 2150 A2f Tammelaast mere põhjan Keel Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (50)
75271 2150 A3a1 & Tammelast lombin, ei idane, ei mädäne Kiil San 1888 K. Gross H II 31, 806 (41)
75272 2150 A3a2* & Tammene laastukõnõ lontskoh, ei idane, ei mädäne Keel suuh Plv 1895 J. Tamm H II 51, 897 (1)
75273 2150 A3a2* Tammõlast lontskoh, ei idanõ, ei mädäne Inemise kiil Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (19)
75274 2150 A3a2* Tammelast lontsikun, ei mädäne, ei idane Kiil Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 427 (17)
75275 2150 A3b* Tammõlast lundsin, ei ligunõ, ei mädänä Keel suus Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (20)
75276 2150 A3b* & Tammine lastukõne lombin, ei ligune, ei mädäne Kiil San 1925 E. Päss E 56004 (4)
75277 2150 A3c1* & Tammõlast landsiku, ei märgne, ei mädäne Inimese keel Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (178)
75278 2150 A3c1* Tammõlast landsikola, ei märgne, ei mädäne Inimese keel Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (177)
75279 2150 A3c2* & Tammõlast lantskoh, õi märtne, õi mädäne' Kiil suuh Se 1928 T. Linna S 9130 (81)
75280 2150 A3c2* Tammelast lantsikuhe, ei mädäne, ei märdne Keel Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (98)
75281 2150 A3c2* Tammelast lontskoh, ei mädäne, ei märdne Kiil Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (85)
75282 2150 A3c3 & Tammelast lombin, ei mätse, ei mädane Kiil Ote 1892 J. Ainson H II 44, 543 (5)
75283 2150 A3d & Tammõlast lumbihn, ei mädäne, ei kuiu Kiil Rõu 1896 A. Perli H II 60, 217 (107)
75284 2150 A3e1 & Tammelast lombikõsõn, kunagi ei mädäne Keel Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (11)
75285 2150 A3e2 & Tammelast lombikun, ei ta mädane ja sais illus Keel Har 1959 M. Talts EKRK I 24, 228 (18)
75286 2150 A3f & Tammõlast lombih, kunagi ei ligonõ Kiil Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (78)
75287 2150 A3g & Tammõlast landsikun Keel Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (48)
75288 2150 A4a* Tammelaast lätte põhjan, ei idane ega mädane Keel Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (144)
75289 2150 A4a* Tammelaast lätte põhjas, ei idane, ei mädane Keel Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (6)
75290 2150 A4a* Tammelaast lätte põhjas, ei idane, ei mädane Keel suus Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (13)
75291 2150 A4a* Tammelaast lätte põhjan, ei idane, ei mädäne Keel Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (37)
75292 2150 A4a* Tammelast lätte põhjan, ei idane, ei mädane Kiil Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (37)
75293 2150 A4a* Tammelast lätte põhjan, ei idane, ei mädäne Kiil suun Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (26)
75294 2150 A4a* Tammelaastukene lätte põhjas, ei idane ega mädane Keel Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 332 (10)
75295 2150 A4a* & Tammelaastuke lätte põhjan, ei idane ega mädäne Inimese kiil Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (57)
75296 2150 A4b* Tammelaast lätte sees, ei idane, ei mädane Keel 1955 ÜÕÕ 133 (9)
75297 2150 A4b* Tammelaast lätte sees, ei idane, ei mädane Keel suus 1968 Ordlik EKTv 18 (3)
75298 2150 A4b* Tammelaast lätte sees, ei idane, ei mädane Keel 1960 Kuut VI (1960) 215 (7)
75299 2150 A4b* Tammelaast lättes, ei idane ega mädane Keel suus Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (19)
75300 2150 A4b* Tammelaast lättes, ei idane ega mädane Keel Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 116 (35)
75301 2150 A4b* & Tammelaast lätten, ei idäne egä mädäne Keel Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (3)
75302 2150 A4b* Tammine laastuke lätten, ei idane ega mädane Keel Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 51 (10)
75303 2150 A4b* Tammelaast lättes, ei idane, ei mädane Keel Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (8)
75304 2150 A4b* Tammelaast lätten, ei idane, ei mudane Hel 1891 J. Lammas E 423 (1409)
75305 2150 A5a* Tammelaast allikas, ei idane ega mädane Inimese keel Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (81)
75306 2150 A5a* & Tammelaastu allikun, ei idane egä mädäne Keel suus Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 154 (111)
75307 2150 A5a* Tammelaast allikas, ei idane, ei mädane Inim[ese] keel Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (11)
75308 2150 A5b+ Tammelaastudest allikas, mis kuiva ajaga ei kuiva ega märja ajaga ei mädane Keel Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (134)
75309 2150 A5b+ & Tammelaast sooja vee allikas Keel Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (70)
75310 2150 A6a* & Tammene laast kajus, ei idane ega mädane Keel SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (25)
75311 2150 A6a* Tammelaast kaju põhjas, ei idane ega mädane Kiil suus Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 63 (2)
75312 2150 A6a* Tammelaast kaevu põhjal, ei idane ega mädane Keel Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (67)
75313 2150 A6a* Tammelaast kao põhjas, ei idane, ei mädane Keel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (124)
75314 2150 A6b* Tammelaast kaju põhjas, ilmaski ei mädane Inimese nime Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (9)
75315 2150 A6b* Tammelaast kao põhjas, ilmaski ei mädane Keel Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (19)
75316 2150 A6b* Tammelaast kaevus, ilmaski ei mädane Keel Noa 1927 P. Ariste E 60416
75317 2150 A6b* Tammelaast ei mädane iial kaevus Keel PJg 1891 M. Reimann H II 41, 979 (4)
75318 2150 A6b* & Tammelaast ei mädane kaevu põhjas Inimese nimi Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (136)
75319 2150 A6b* Tammelaast kaevus, ei mädane millaski Keel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (107)
75320 2150 A6b* Tammelaast kaevu põhja ära ei mädane Keel Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (3)
75321 2150 A6c & Tammõluast kao põhjas Keel suus Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (57)
75322 2150 A6c Tammeluast kao pihas Kiel Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 509 (23)
75323 2150 A7 Tammelast vii sihen, ei mädane kunagi ära Keel suus Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (28)
75324 2150 A7 & Tammõlast vii seen, ei mädäne kunagi ärä Keel suus Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
75325 2150 A8a & Tammeluast soomaas, ei mädane ega kuiva Keel Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (166)
75326 2150 A8b & Tammine laast soo peal Keel Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (39)
75327 2150 A9+ Tammelaast taga laane põhjas, ei idane ega mädane Keel Vän 1933 L. Mägi E 82740 (10)
75328 2150 A9+ & Tammene laast tiigi põhjas, aga iialgi ei mädane Keel suus Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 49 (13)
75329 2150 A9+ Tammelaast kapa põhjas Keel suus Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (9)
75330 2150 A10% & Tammelaastuke, lidiseb ja lädiseb, aga ilmaski ei väsi Keel Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (53) 431
75331 2150 A10% Tammelaastuke, lidiseb ja lädiseb, aga ilmaski ei väsi Keel 1890 E EM 149 (1410) 431
75332 2150 A10% Tammelaastuke, lidiseb ja lädiseb, aga ilmaski ei väsi Keel 1913 E EM2 129 (1847) 431
75333 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idane ega mädane Keel Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 147 ja 165 (17)
75334 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idane ega mädane Keel Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (9)
75335 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idane ega mädane Nimi Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 265 (4)
75336 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idane ega mädane Keel Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 196 (19)
75337 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idune ega mädane Keel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 244 (24)
75338 2150 A11a* Tammene laastuke, ei idane, ei mädäne Keel Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (39)
75339 2150 A11a* Tammine lastukene, ei idane ega mädane Keel Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (22)
75340 2150 A11a* Tammine luastuke, ei idane, ei mädane Keel Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (23)
75341 2150 A11a* Tammelaastuke, ei idane ega mädane Keel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (29)
75342 2150 A11a* & Tammelaastuke, ei idane ega mädane Keel SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (219)
75343 2150 A11a* Väike tammine laastuke, ei idane ega mädane Keel Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18975 (113)
75344 2150 A11b & Üts tammõlastukõnõ, alati likõ ja är ei kuio Kiil Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (10)
75345 2150 B & Tõrvalast lontskun, ei märtna, ei mädane Kiil suun Ote 1895 E. Palm E 20130 (34)
75346 2150 C1 & Lepalast länikus, eluajal ei kuiva ega mädane Inimese keel TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (5)
75347 2150 C2 & Leppäne last meres, ei mädäne Keel Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (31)
75348 2150 C3 & Leppane laast, jões ei mädane Keel suus Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (54)
75349 2150 D1 & Lastukõne vii veeren, ei ligune, ei lagune Keel Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (38)
75350 2150 D1 Laastukene vee veeres, ei ligune, ei lagune Keel 1890 E EM 78 (618)
75351 2150 D1 Laastukene vee veeres, ei ligune, ei lagune Keel 1913 E EM2 69 (797)
75352 2150 D1 Laastukene vee veeres, ei ligune, ei lagune Keel 1914 E MM 11 ja 44 (126)
75353 2150 D1 Laastukene vee veeres, ei ligune, ei lagune Keel 1920 E MM2 11 ja 47 (128)
75354 2150 D1 Laastukene vee veeres, ei ligune, ei lagune Keel 1994 E MM3 8 ja 38 (128)
75355 2150 D1 Laastukene vee veeres, ei ligune, ei lagune 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (4)
75356 2150 D2a & Lastukõnõ londikun, ei mädäne, ei märkne Kiil Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (34)
75357 2150 D2b & Last lumbin, ei mädäne, kunagi ei kolene Kiil suun Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (93)
75358 2150 D3 & Laast mere põhjas, ei idane, ei mädane Keel Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
75359 2150 D4a & Lastuke tare läve een, ei idene, ei mädane Keel San? 1890 P. Roose H III 10, 569 (6)
75360 2150 D4b & Laastuke läve all, ei märku, ei mädane Kaelaraha Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (12)
75361 2150 D5+ Laastuke kaevu põhjas, ei idane, ei mädane Keel Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 376 (35)
75362 2150 D5+ Last tammõ ladvah, ei märtne, ei mädane Kiil Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (6)
75363 2150 D5+ Laast laka otsel, lihatomp liua serval, ei idane ega mädane Keel suus Koe 1895 O. Hintzenberg E 16428/9 (2)
75364 2150 D5+ & Laastu lätte põhjan Kiil Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (25)
75365 2150 E1a1 & Tammeleht lootsikun, ei määrdi, ei mädane Keel Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (60)
75366 2150 E1a1 Tammeleht lootsikus, ei määrdu ega mädane Keel 1890 E EM 149 (1412)
75367 2150 E1a1 Tammeleht lootsikus, ei määrdu ega mädane Keel 1913 E EM2 129 (1849)
75368 2150 E1a2* Tammõleht lontskoh, ei märtne, ei mädäne Keel suus Se 1935 A. Kits S 100020 (55)
75369 2150 E1a2* & Tammeleht lombin, ei märdne ega mädäne Kiil Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 396 (16)
75370 2150 E1a2* Tammeleht lombis, ei märgne, ei mädane Keel Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 372 (11)
75371 2150 E1b* Tammeleht lombi sees, ei mädane, ei ligone Keel Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (74)
75372 2150 E1b* & Tammeleht lombin, ei ligune, ei mädane Keel San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (7)
75373 2150 E1c+ & Tammeleht lombin, ei mädäne, ei idane Kiil suun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (20)
75374 2150 E1c+ & Tammõleht lontsikun, ei närvü, ei mädäne Kiil Urv 1888 G. Seen H III 9, 626 (2)
75375 2150 E1c+ Tammõleht lumbikus, ei kunagi mädäne Keel Se 1938 V. Kivine RKM II 80, 314 (6)
75376 2150 E2* Tammeleht kajus, ei mädane ilmaski ära Keel Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (3)
75377 2150 E2* & Tammeleht kaevu põhjas, aga ilmaski ei mädane Keel Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (57)
75378 2150 E3+ Tammeleht vee sees, iialgi ei mädane Keel Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (29)
75379 2150 E3+ & Tammõleht mere põhahn Kala Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (20)
75380 2150 E3+ & Tammeleht tare läve all Keel suus Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (40)
75381 2150 F1a Lõmmõleht lontskun, ei kuiva ega mädänä Keel suus 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 272 (26)
75382 2150 F1a Lõmmuleht lontskun, ei kuiva ega mädane Keel 1890 E EM 86 (704)
75383 2150 F1a Lõmmuläht lontskun, ei kuiva ega mädane Keel 1913 E EM2 75 (900)
75384 2150 F1a & Lõmmeleht lontskun, ei märgne, ei mädane Kiil Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (53)
75385 2150 F1a Lõmmõleht lontsikun, ei märgnä, ei mädänä Keel Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (30)
75386 2150 F1b & Lõmmeleht lontsakun, ei mädane ega ligune Keel Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (17)
75387 2150 F1c & Lõmmeleht lontskun, ei närbü, ei mädane Keel Ote 1894 K. Koppel H III 21, 506 (2)
75388 2150 F1d & Nõmmeleht lontskun, ei mädäne kunagi Kiil Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (72)
75389 2150 F1e & Lõmmeleht lontsikun Kiil Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 174 (47)
75390 2150 F1e Lõmmõleht lootsikun Kiil Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 419 (17)
75391 2150 F2a & Lõmmeleht lätten, ei idane, ei mädane Keel Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (57)
75392 2150 F2b & Lõmmeleht lättes, ei ligune, ei mädane Keel Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 541 (17)
75393 2150 F2c & Lõmmeleht lätten, ei haljenda, ei mädane Keel Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (33)
75394 2150 F2d* & Lõmmeleht lätten Keel suus Puh 1889 J. Andresson H II 30, 107 (68)
75395 2150 F2d* Lõmmeleht kesk lätet Keel Ote 1958 M. Kaupmees RKM II 83, 607 (3)
75396 2150 G+ Lai leht latikas, ei kuiva ega mädane Keel 1913 E EM2 70 (808)
75397 2150 G+ Haavaleht lumbin, ei legone, ei mädäne Kiil Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (100)
75398 2150 G+ & Lepäleht lontskun, ei mädäne kunagi Keel Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (74)
75399 2150 G+ & Kõoleht lundsikun, ei mädänä kunagi ära Kiil Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (45)
75400 2150 H1* & Tammelaud lontskon, ei mädane, ei idane Keel suus Võn 1889 J. Kripson H II 29, 785 (6)
75401 2150 H1* Tammelaud lontsikun, ei lõgune, ei mädäne Keel Võn 1960–1961 M. Tõlgo RKM II 131, 321 (61)
75402 2150 H2 & Tammelauakene ei mädane iialgi soos ära Keel Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (82)
75403 2150 H3 & Lätte põhjan tammine lavvakene, kunagi ära ei mädane Keel Urv 1890 J. Teder H III 11, 338 (108)
75404 2150 H4 & Tamne laud meres, ilmas ei mädane Keel HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (2)
75405 2150 H5% & Tammepuulaud jõe põhjas Inimese keel Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (9) 1381
75406 2150 I1 & Laud vee sees, ära ei mädane Keel suus Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 474 (500)
75407 2150 I1 Laud vee sees, ära ei mädane Keel 1890 E EM 80 (639)
75408 2150 I1 Laud vee sees, ära ei mädane Keel 1913 E EM2 70 (823)
75409 2150 I1 Laud vee sees, ära ei mädane Keel 1979 Metstak 8 ja 32 (14)
75410 2150 I1 Laud vee sees, ära ei mädane Keel 1992 Metstak2 10 ja 11
75411 2150 I2+ & Lauake lontsikus, aga millalgi ei mädane Keel TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (52)
75412 2150 I2+ Laud lamab soos, ei kuiva, ei ka mädane ega roosteta Keel As 1976 R. Ottesson RKM II 318, 385 (2)
75413 2150 J+ Rohutaim jõe põhjas, ei idane ega mädane Keel JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 352 (2)
75414 2150 J+ & Tammine tõlvake, elädeski ei mädäne Kiil Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (13)
75415 2150 J+ Eloiä hämm, mädäne-ei är ka Kiil Se 1934 M. Peramets S 78513 (31)
75416 2150 J+ Kiigub, liigub ukse all, ära ei mädane kunagi Keel TMr 1930 E. Schmidt E 71298 (37)
75417 2150 # 2490
75418 2151 & Tammõpakk, päiv paist ümbre Katla Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (45)
75419 2152 & Tammepõõsas pääl, kivivare all Kardoled Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 748 (13)
75420 2152 # 588C
75421 2153 A1 & Tan'no kaadsa taiva pääl Tolm Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 642 (13)
75422 2153 A2a & Tanno kaatsa tala pääl Viha orsil Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (48)
75423 2153 A2a Tanno kaadsa' tala pääl Tolm Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (80)
75424 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Viha' Se 1927 J. Orusaar S 2360 (47)
75425 2153 A2a Tan'no kaatsa' tala pääl Vihapaari' Se 1928 T. Linna S 9130 (73)
75426 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Tolm Se 1929 V. Savala S 17526 (96)
75427 2153 A2a Tanno kaatsa tala pääl Pühaserätt Se 1932 V. Ruusamägi S 48871 (4)
75428 2153 A2a Tanno kaadsa tala pääl Vihapaari Se 1933 A. Põhi S 66977 (13)
75429 2153 A2a Tan'no kaadsa tala pääl Viha' Se 1934 M. Peramets S 73747 (8)
75430 2153 A2a Tanno kaadsa tala pääl Tolm Se 1934 A. Tammeorg S 77430 (4a)
75431 2153 A2a Tanno kaadsa tala pääl Nõgi saina pääl Se 1934 A. Tammeorg S 84108 ja 84110 (12)
75432 2153 A2a Tan'no kaadsa tala pääl Viha' orrõ pääl Se 1934 J. Mägiste KKI WS
75433 2153 A2a Tanno kaadsa tala pääl Tolm tarõh Se 1935 A. Kits S 100025 (82)
75434 2153 A2a Tanno kaadsa tala pääl Nõgi ümbre tala Se 1935 A. Põhi S 116158 (31)
75435 2153 A2a Tanno kaadsa' tala pääl Vihad Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 645 (60)
75436 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Tolm Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (40)
75437 2153 A2a Tanno kaadsa tala pääl Viha' orre pääl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (7)
75438 2153 A2a Tanno kaadsa' tala pääl Keldo kujosõ Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 440 (53)
75439 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Viha' orrõ pääl Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (98)
75440 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Tolm Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (104)
75441 2153 A2a Tanno kaatsa tala pääl Viha' orrõ pääl Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (9)
75442 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Nõgi Se 1949 V. Pino RKM II 30, 211 (784)
75443 2153 A2a Tan'no kaadsa' tala pääl Pühäserätt pühäse pääl Se 1949 V. Pino KKI 14, 594 (19)
75444 2153 A2b & Tanno kaatsa' üle tala Tolm Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (86)
75445 2153 A3a & Tan'no kaatsa tala pääl, Ordi kaatsa orrõ pääl Kats orrõtäut vihta Se 1935 N. Oinas S 103314 (2)
75446 2153 A3a Tanno kaatsa tala pääl, Ordi kaatsa orrõ pääl Tolm Se 1934 F. Paloots S 81379 (46)
75447 2153 A3b & Tan'no kaatsa tala pääl, Ode kaatsa orrõ pääl Se 1933 N. Oinas S 58588 (2)
75448 2153 B1 & Matsi kaadsa tala pääl Nõgi saina pääl Se 1934 M. Peramets S 78539 (76)
75449 2153 B2 & Matsi kaadsa saina pääl Tolm Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (12)
75450 2153 B2 Matsi kaadsa saina pääl Tolm Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (55)
75451 2153 C & Saksa kaadsa saina pääl Nõgi, sau tarõh Se 1930 V. Ruusamägi S 20993 (17)
75452 2153 D & Itse kaatsa saina pääl Kellä' Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (111)
75453 2153 # ll
75454 2154 A1 & Tarõ lätt aknõst vällä, pere jääs sisse vangi Kala nuuta Vru 1904 G. Sandra H II 68, 768 (35)
75455 2154 A2a & Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Noot Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 463 (300)
75456 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1890 E EM 156 (1496)
75457 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1913 E EM2 135 (1952)
75458 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1914 E MM 16 ja 45 (247)
75459 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1920 E MM2 16 ja 48 (250)
75460 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1994 E MM3 13 ja 40 (250)
75461 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1901 EkÕ 11
75462 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi Kalad noodas 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 11 ja 42 (9)
75463 2154 A2a Tuba läks aknast välja, pere jäi vangi 1927 Ainelo III 62
75464 2154 A2b* Tuba läheb aknast välja, pere jääb vangi Mõrraga kalapüük 1955 ÜÕÕ 114 (6)
75465 2154 A2b* Tuba läheb aknast välja, pere jääb vangi Mõrraga kalapüük 1970 Kriisa-Villand 51 (13)
75466 2154 A2b* Tuba läheb aknast välja, pere jääb vangi 1971 Hiie-Jõgisalu 8
75467 2154 A2b* Tuba aknast välja, pere jääb vangi Kalapüük San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 164 (22)
75468 2154 A2b* & Tuba läheb aknast välja, aga pere jääb vangi Vesi ja võrgusilm ja kalad Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (12)
75469 2154 A2b* & Tuba läheb aknast välja, pere jääb sisse vangi Kalad ja mõrd Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 134 (114)
75470 2154 A3 & Pere lihab aknast välla, tuba jääb sesse vangi Kalad mõrras Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 320 (3)
75471 2154 B1a1 Tare läheb aknast välja, rahvas jääb sõja kätte Kalad ja vesi 1913 E EM2 129 (1856)
75472 2154 B1a1 Tare läheb aknast välja, rahvas jäeb sõja kätte Noot, võrk Trv 1894 J. Vaine E 13627 (118)
75473 2154 B1a1 Tare läheb aknast välja, rahvas jäeb sõja kätte Noot Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (30)
75474 2154 B1a1 Tare lähäb aknast vällä, rahvas jäeb sõja kätte Kalad jäeväd võrku, vesi lähäb vällä KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874/5 (32)
75475 2154 B1a1 Tare läheb aknast välja, rahvas jääb sõa kätte Kalapüüdmine noodaga Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (49)
75476 2154 B1a1 & Tare lääb aknast välja, rahvas jääb sõa kätte Kalapüüdmine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (5)
75477 2154 B1a1 Tare lääb aknast välla, rahvas jääb sõa kätte Noodaga kalapüüdmine Trv 1893 J. Kuusk E 770 (14)
75478 2154 B1a1 Tare lääb aknast väl'la, rahvas jääb sõa kätte Vesi lääb mõrrast väl'la, kalad jäävad inimeste kätte Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (71)
75479 2154 B1a2 & Tare lääb aknest vällä ja rahvas jääb sõa kätte Noodavedu Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (13)
75480 2154 B1a3 & Tare lähab aknest välja, rahvas jäävad sõa kätte Kalapüüdmine noodaga Vil 1892 H. Pihlap E 724 (19)
75481 2154 B1a4 & Tare lätt läbi akne välla ja rahvas jääs sõa kätte Kalapüüdmine võrguga Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (81)
75482 2154 B1b Tare lähab akantest välja, rahvas jääb sõa kätte Kalanoot Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (31)
75483 2154 B1b Tare lää aknaist välja, rahvas jääse sõea kätte Kala jääse mõrda, vesi silmadest välja Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 706 (14)
75484 2154 B1b & Tare lää aknist vällä, rahvas jääse sõa kätte Tare – jõgi, akne – mõrrasilma, rahvas – kala Trv 1894 A. Rull H III 20, 145 (66)
75485 2154 B1c & Tare läits aknest vällä, rahvas jäie sõa kätte Noodaga kalapüidmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (60)
75486 2154 B2 & Maja lääb aknast välja, rahvas jääb sõja kätte Nooda vedamine, vesi lääb aukudest välja, kalad jäävad inimeste kätte Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (11)
75487 2154 B3a & Tuba lähäb aknast välja, rahvas jäävad sõa kätte Tt 1882 Anonüüm XXX Just Sak. Kal. (1882) 151 (10)
75488 2154 B3b & Tuba läheb aknast välja, rahvas jäeb sõa kätte Noodad, kala Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (106a)
75489 2154 B3b Tuba läheb aknast välja, rahvas jääb sõja kätte Kalapüüdmine noodaga jää alt Ote 1930 E. Schmidt E 71301 (56)
75490 2154 B4 & Tuba läheb aknast välja ja viib inimesed sõja kätte Kalanoot Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (70)
75491 2154 B5 & Tuba läheb aknast välja, lapsed jäävad sõa kätte Vesi ja kalanoot Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (91)
75492 2154 C1a1 & Tare lääb aknest vällä, rahvas jääb röövlite kätte Nooda vedamine Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (4)
75493 2154 C1a2 & Tare lätt aknast vällä, rahvas jääva röövlide kätte Kalla püüdas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (75)
75494 2154 C1b & Tare pakes aknast välja, jätt rahva rüüvlide kätte Kalapüidmine Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (64)
75495 2154 C1c & Tare läheb aknast välja, rahvas jääb röövijate kätte Vesi jookseb järvest ära, kalad jäävad inimeste kätte Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (2)
75496 2154 C1d & Tarõ lätt aknast vällä, rahvas jääse rüüvli kätte Kalapüidmine: vesi lätt noodast ära, kala kätte Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (9)
75497 2154 C1e & Kui tare aknast välja lääb, siis rahvas röövli kätte jääb Kui vesi ära jookseb, kalad pori pääle jäävad Trv 1894 K. Tober H III 20, 314 (48)
75498 2154 C2 & Tuba läheb aknast välja, rahvas jäeb röövlite kätte Järv lastakse maha, kalad püütakse kinni Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (109)
75499 2154 D & Maja lätt aknõst väljä, maja inemise jääse mõrtsukide kätte Kalamõrd Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (61)
75500 2154 E & Tuba läheb akendest välja, inimesed jäävad varga kotti kinni Tuba – vesi, varga kott – noot, inimesed – kalad Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (160)
75501 2154 F & Mets mühiseb, pererahvas on vait, tulevad inimesed, püüavad pererahva kinni ja maja läheb aknast välja Kalapüük võrguga Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 242 (2)
75502 2154 G & Tare lääb aknast vällä, inimese jääve sissi Noodaga püünetasse kalu Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 256 (58)
75503 2154 H & Miis lätt tarrõ, tarõ lätt läbi akna vällä Kallu püüdäs Se 1934 F. Paloots S 86157 (19)
75504 2154 I & Maja läheb läbi akna välja Võrguga püütakse kalu Hel 1964–1965 A. Kaarmäe EKRK I 54, 413 (10)
75505 2155 a & Tareh om vatsk, usse lätt piirak Suits vällä Vas? 1900 J. Sandra H II 63, 587 (3)
75506 2155 b & Tarõh [sõna oletamisi loetav] lootsik, ussõh piirak Sau Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (63)
75507 2155 # 2082
75508 2156 a & Tarrõ tulõ, teretä-äi, vällä lätt, jumalaga jätä-äi Külm ja lämmi Se 1929 V. Savala S 17562 (107)
75509 2156 b & Tere tämbäs [sic!], lätt vällä, jätä-äi jumalaga Se 1933 N. Oinas S 58711 (77)
75510 2156 c & Tulles ei tereta, ära minnes ei jäta jumalaga Varas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 35 (90)
75511 2157 A1a & Kerik rahvast täüs, olõ-õi ust õi akõnd seeh Kurk Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 272 (21)
75512 2157 A1b & Õi aknit, õi ussi ja kerik rahvast täüs Ugurits Se 1935 A. Jänessoo S 105263 (20)
75513 2157 A1c & Väikene kerik, ei ust, ei akend, ent rahvast täüs Kurk Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (60)
75514 2157 A2 & Kergu täüs rahvast, olõ-õi lävve õga ust Ugurits Se 1934 F. Paloots S 81372 (2)
75515 2157 A3 & Hal'as kerik rahvast täus, ei olõ lävve, ei paia Ugurits Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (3)
75516 2157 A4a1 & Kerik rahvast täüs, kohki olõ-õi lävve Kurk Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (2)
75517 2157 A4a2 & Kerikutäus rahvast, lävve ole-ei kohki Ugurits Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (9)
75518 2157 A4b & Rahvast kerik täüs, lävve olõ-õi Ugurits Se 1935 T. Uiboaed S 99945 (18)
75519 2157 A5 & Hal'las kerk rahvast täüs, ole-ei läve, koskelt vällä saas Kurk Se 1972 K. Salve RKM II 290, 672 (8)
75520 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees Kurk 1955 ÜÕÕ 69 (4)
75521 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1958 Terri 10
75522 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1958 Alttoa-Raigna (1958) 85
75523 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees Kurk 1960 Kuut VI (1960) 189 (4)
75524 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1963 Siim-Vallner III 31 (2)
75525 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees Kurk 1971 Säde nr. 35 ja 44 (1971) 8 (6)
75526 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1971 Hiie-Jõgisalu 48
75527 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1979 Rukki 64
75528 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1987 Hiie-Müürsepp III/I 25
75529 2157 B1a1* Tare täis rahvast, ei ole ust ega akent ees 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 27
75530 2157 B1a1* Tarõ täüs rahvast, olõ-õi usse ei aknet Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (26)
75531 2157 B1a1* & Tarõ rahvast täüs, õi olõ ussi, õi olõ aknit Ugurits Se 1928 T. Haak S 4332 (13)
75532 2157 B1a2 & Tarõ täüs rahvast, usse-aknet olõ-õi', a elase Uguritsa siimne' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (105)
75533 2157 B1b* Tarõl olõ-õi ust õga akõnd, a tarõ rahvast täüs Ugurits Se 1935 P. Külaniit S 113864 ja 113867 (14)
75534 2157 B1b* Ei ust ega akõnd õi olõ, aga tarõ ommõ rahvast täüs Ugurits Se 1934 A. Kits S 81848 (50)
75535 2157 B1b* Ei ole ust ega akend, tare om ka rahvast täüs Kurgi seen seemne Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (8)
75536 2157 B1b* & Ei olõ' usse, ei aknet, tarõ rahvast täüs Ugurits, uguritsa siimne' omma' rahvas Se 1949 V. Pino RKM II 30, 203 (745)
75537 2157 B2 & Tarõ täüs rahvast, ust olõ-õi Uguritsa siimne Se 1934 A. Tammeorg S 77430 (8)
75538 2157 B3 & Tarõl olõ-õi üttegi akõnd ja tarõ kõik inemisi täüs Ugurits Se 1935 T. Uiboaed S 99944 (8)
75539 2157 B4 & Olõ-õi ussi, ei paju, a tare täüs rahvast Ugurits Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (135)
75540 2157 B5 & Tarõ täis velitsit, ei söö, ei situ, ei paia, ei lävve Ugurits Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (13)
75541 2157 C1a1 Maja on rahvast täis, aga uksi ega aknaid ei ole Kurk 1981 Ojasaar 16 (1)
75542 2157 C1a1 & Maja inemisi täüs, ai olõ üttegi ust, õi akõnd Ugurits Se 1931 T. Uiboaed S 31477/8 (14)
75543 2157 C1a2 & Maja täis peret, kus ei ole ust ega akend Kurk Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494/5 (32)
75544 2157 C1b+ & Õi olõ ust õi akõnd, a maja rahvast täüs Kurk Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (25)
75545 2157 C1b+ Üteh majakõsõh ei olõ uuni ei aknet, a sada pataljoni inemiise seeh Kurk Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (55)
75546 2157 C1b+ Majal olõ-õi ust õga akõnt, seeh eletäs Kanamuna Se 1934 F. Paloots S 86157 (21)
75547 2157 C1b+ Pisike majake, ust ega akent ei ole, aga elatakse sees Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 185 (13)
75548 2157 C1b+ Ukseta ja aknata maja, ise inimesi täis Kurk JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 327 (54)
75549 2157 C2 & Üts maja, aknid õga lävve kohki õi olõ, ja pereh seeh eläs Kanamuna Se 1935 P. Külaniit S 105584 ja 105590 (48)
75550 2157 C3 & Maja ilma aknilda, inemise' seeh eläse' Ugurits Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 650 (97)
75551 2157 Da* Tuba rahvast täis, aga toal uksi ega aknu ei ole Agurg Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (9)
75552 2157 Da* & Toatäis rahvast, akent ega ust ei ole Kurk Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (36)
75553 2157 Db Ilma usteta, ilma akendeta, täidetud on tuba võõrastega Kurk 1921 Lasteleht nr. 8 ja 10 (1921) 128 ja 160
75554 2157 Db Ilma usteta, ilma akendeta, täidetud on tuba võõrastega Kurk 1925 Ronk nr. 19 ja 20 (1925) 456 ja 480 (3)
75555 2157 Db & Ilma uksteta, ilma akendeta, inimesi tuba täis Kõrvits Urv 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (9)
75556 2157 E & Olõ-õi ust õga aknit, koorints kõik rahvast täüs Ugurits Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 258 (14)
75557 2157 F & Inemisõ seeh eläse, ei lävve, ei akõnd Ugurits (kurk) Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 55 (72)
75558 2157 Ga*/ Üks maja, sada elanikku, uksi-aknaid pole Nõo 1992 M. Valts RKM, KP 32, 256 (5) 2692Ca*
75559 2157 Ga*/ & [Üks] maja, [sada] elanikku, uksed-aknad puuduvad Kurk Nõo 1992 E. Matsman RKM, KP 32, 335 (17) 2692Ca*
75560 2157 Gb*/ Ei ust ega akent pole ees, sada elanikku sees Kurk Trt 1992 I.-M. Šegedina RKM, KP 35, 9 (11) 2692Cb*
75561 2157 Gb*/ & Ühtegi ust ega akend, sada elanikku sees Kurk TMr 1992 K. Muuli RKM, KP 30, 631 (1) 2692Cb*
75562 2157 Gc/ & Majal pole ust ega akent ees, aga sees on sada meest Hernes; kurk; kõrvits Iis 1992 E. Kase RKM, KP 7, 278 (8) 2692Cc
75563 2157 # 2052 2329 2571Db 2573 | nlj: RKM II 421, 63 < Tln
75564 2158 Tasku taeva külje peal Kuu 1890 E EM 149 (1417)
75565 2158 Tasku taeva külje pääl Kuu 1913 E EM2 130 (1857)
75566 2158 Karman taevakaare pääl Kuu 1913 E EM2 50 (454)
75567 2158 Tasku taeva külje pääl Kuu 1939 Nugis 294 ja 314 (223)
75568 2158 Tasku taeva külje pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
75569 2158 Tasku taeva külje peal Kuu 1992 Metstak2 63 ja 66
75570 2158 Task taeva külle pääl Kuu Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (252)
75571 2158 Tasku taeva külle pääl Taevasõgel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (102)
75572 2158 & Tasku taeva külje pääl Kuu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (149)
75573 2158 Tasku taeva külje peal Kuu Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (59)
75574 2159 A & Tatratangu mägi, rõõsa piima jõgi Naise nisad Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (103)
75575 2159 A Tatratangu mägi, rõõsapiima jõgi Imetaja rinnad Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (85)
75576 2159 A Tatrikutangu mägi, rõõsapiima jõgi Nisa San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (20)
75577 2159 Ba & Kiislatsõ perve, rõõsapiimane oja Paaba nisa Se 1930 V. Ruusamägi S 25963/4 (95)
75578 2159 Bb & Jõgi juusk rõõska piimä, kislatsõ perve Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (8)
75579 2159 Bc & Kiik maail[m] joosk rõõska piima, kiislatse veere Jõgi Plv 1890 J. Tobre H III 11, 628 (37)
75580 2159 C/ & Tatratangu mägi, rõõsa piima jõgi, saks sööb ja maamees, nuaga ei lõigata ja laua pääle ei panta Laps imeb Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (32) 1897Ö
75581 2159 # 1605
75582 2160 a & Haned lähevad kudrutades meresse Herned patta Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (115)
75583 2160 a Haned lähvad kudrutades merde Herned patta 1890 E EM 36 (128)
75584 2160 a Haned lähvad kudrutades merde Herned patta 1913 E EM2 33 (159)
75585 2160 b1 Tedred lähvad kudrutades merde Vän 1925 E. Männik E 55625
75586 2160 b1 Tedred lähvad kudrutades merde Herned patta Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (68)
75587 2160 b1 Tedred lähevad kudrutes meresse Herned patta Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 649 (10)
75588 2160 b1 & Tedred lähevad kudrutades meresse Herned pannakse patta Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (172)
75589 2160 b1 Tedred lähvad kudrutades meresse Herned lähvad patta Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (27)
75590 2160 b2 & Tedre läheb kudrutes merde Palav kivi vette JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 266 (4)
75591 2160 b2 Teder läheb kudrutades merde Laev Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (197)
75592 2160 c% & Kured lähevad kuuritades merre Oad Trm 1918–1940 A. Tamm RKM II 192, 689 (601) 2275Qa
75593 2161 a1 & Tee pikkune, põrsa paksune Lõngakera Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 293 (2)
75594 2161 a2* & Tie pikkus, porsa paksus Lankakera Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (93)
75595 2161 a2* Tee pikkus ja põrsa paksus Lõngakera Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (2)
75596 2161 b & Sea paksus ja tee pikkus Lõngakera Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 512 (15)
75597 2161 c & Tee pikkus, põrsa jämedus Vankriroobas Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (14)
75598 2161 d & Ilma pikkus, põrsa paksus Teeroobas Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (124)
75599 2161 # 2162
75600 2162 & Tee pikkune, sõrme suurune Köis 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 463 (290)
75601 2162 Tee pikkune, sõrme suurune Köis 1890 E EM 150 (1425)
75602 2162 Tee pikkune, sõrme suurune Köis 1913 E EM2 130 (1866)
75603 2162 Tee pikkune, sõrme suurune 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
75604 2162 Tee pikkune, sõrme suurune Köis 1992 Metstak2 29 ja 30
75605 2162 # 2161
75606 2163 & Tii veeren valge miheke Siin Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (296)
75607 2163 # 1659Bd
75608 2164 & Teedakõnõ mere veereh, kats piipu suu veereh Kilok Se 1930 V. Ruusamägi S 25959 (62)
75609 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk Teeliba on ägel, maasuga ader, metsakukk kägu, meresikk vähk San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (10)
75610 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, ägli, kägu, vähk TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (10)
75611 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, ägel, kägo, vähk Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (26)
75612 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, äke, kirves, laev Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 641 (68)
75613 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (43)
75614 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, äke, kägu, vähk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (110)
75615 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Atr (regi), äkl, upin, vähi Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (181)
75616 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägo, vähk Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (29)
75617 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähi Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 669 (5)
75618 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu ja vähi Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (18)
75619 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu ja vähk Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (75)
75620 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, lind, kala Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (5)
75621 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Ader, ägel, kägu, vähk San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 417 (2)
75622 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Atr, äkl, kägu, vähi Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (31)
75623 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägo, vähk Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 89 (200)
75624 2165 A1a1* & Tiiliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, äke, kägu, vähk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 86 (3)
75625 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, metsakukk, meresikk Regi, ader, kägo, vähk Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (88)
75626 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägo, vähk Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (46)
75627 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (18)
75628 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, äkl, kägu, vähi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (178)
75629 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Ote 1889 V. Vaher H II 31, 49 (2)
75630 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Ägli Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (11)
75631 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (31)
75632 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähi San 1888 K. Gross H II 31, 804 (10)
75633 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, äkl, kägos ja vähk Har 1889 J. Pähn H II 32, 195 (12)
75634 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Äkl ja atr Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (12)
75635 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägil, kägo, sitasitikas Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (7)
75636 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (48)
75637 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähi San 1888 P. Koolmeister H III 10, 522 (32)
75638 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähi Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (83)
75639 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (6)
75640 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, äkl, kägu ja vähk Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 535 (23)
75641 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägli, kägo, vähi Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 489 (4)
75642 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 298 (7)
75643 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Regi, äke, kägu 1887 Meelej. nr. 35 (1887) 280 (39)
75644 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Regi, äke, teder, vähk 1992 Metstak2 37 ja 38
75645 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Ader, ägel, vähi, kägu Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (14)
75646 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Ader, äke, kägu ja vähk Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (55)
75647 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Regi, äkke, kägu ja vähk Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (16)
75648 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Teeliba – ader, maasuga – ägel, metsakukk – kägu, meresikk – vähi Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (6)
75649 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Regi, äke, kägu, vähk Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (54)
75650 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Ader, äke, kägu ja vähk Kan 1932 E. Tenno E 82095 (1)
75651 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Konn Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 273 (3)
75652 2165 A1a1* Tieliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Regi, äkked, kägu, vähk As 1993 A. Korb RKM II 459, 155 (24)
75653 2165 A1a1* Tieliba, maasuga, metsakukk ja meresikk Regi, äki, kägu, laev Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (42)
75654 2165 A1a1* Teeliba, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Regi, ägel, kägu ja vähi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (65)
75655 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Regi, ägel, haenakuhi ja laiv 1970 EMrd III 237
75656 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Tiiliba om regi ja maasuga om ägel ja mõtsakukk om haenakuhi ja meresikk om laiv Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 101 (3)
75657 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Regi, ägel, orrav, vähk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (45)
75658 2165 A1a1* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Regi, ägel, kägu, hainakuhi San 1895 J. Kuldsep E 19084 (29)
75659 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk Regi, vedru, vähk ja kägu Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 57 (71)
75660 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk Regi, äke, laev, kägu Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (19)
75661 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk Atr, äke, riha, vähi, kägi Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 56 (11)
75662 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk Regi, äke, vähk, kägu Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 530/1 (10)
75663 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk Regi, äke, vähk, kägu Ote 1930 E. Schmidt E 71301 (54)
75664 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk Ader, äkked, vähk, kägu Vil 1968 H. Linde RKM II 259, 289 (4)
75665 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, ägel, kala, hainakuhi Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (40)
75666 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Hobene äkliga, vähk ja kägu Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 447 (51-52)
75667 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk, metsakukk Regi, äke (ägli), vähk, kägu Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (15)
75668 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, ägel, vähk, kägo Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 14 (3)
75669 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, ägel, vähk, kägu Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (83)
75670 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, merisikk, mõtsakukk Regi, ägel, vähi, leevälapju Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (44)
75671 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, ägel, vähk, kägo Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (86)
75672 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, äkke, vähk, kägu Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (2)
75673 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, ägil, vähi, kägu Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 141 (2)
75674 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk ja metsakukk Regi, äke, vähk, kägu Iis 1957 T. Vaas KKI 22, 727 (5)
75675 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk ja metsakukk Ägel Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (41)
75676 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk ja metsakukk Saan, ägel, vähk ja kägu Ta 1913 J. Müür E 48439 (8)
75677 2165 A1a2* Teeliba, maasuga, meresikk ja metsakukk Okasäked Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (8)
75678 2165 A1a2* Tiiliba, maasuga, meresikk ja mõtsakukk Regi, ägel, vähi, kägu Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (49)
75679 2165 A1a2* & Teeliba ja maasuga, meresikk ja mõtsakukk Regi, ossägel, vähk, kägo Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 81 (7)
75680 2165 A1a2* Maasuga, teeliba, metsakukk ja meresikk Nõo 1924 A. Veeliks A 6157 (2)
75681 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga (Ein Meerbock, ein Waldhahn, des Weges Lecker, der Erde Striegel) Krebs, der Kuckuk, Schlitten, eine Egge Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (61)
75682 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga (Ein Meerbock, ein Waldhahn, ein Weglecker, eine Erdstriegel) Krebs, Kuckuck, Schlitten, Egge 1780 Hupel 120
75683 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Äke 1782 Willmann 169 (56)
75684 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Krapu, käki, reki ja karhi 1844 Lönnrot 156
75685 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Vähi, kukulind, saan ja äke 1868 Nörmann 37 ja 56 (89)
75686 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Vähk, kägi, regi, reha 1869 Ahlqvist 73
75687 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga (Meeresbock, Waldhahn, Weglecker, Erdstriegel) Krebs, Hahn, Schlitten, Egge 1876 Wied. 277
75688 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Vähk, kukk, regi, äke 1890 E EM 94 (800)
75689 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Äke 1898 KAH EKAL 161 ja 163 (58)
75690 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga 1905 Kmpm. Kõ 18
75691 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Vähk, kukk, regi, äke 1913 E EM2 81 (1013)
75692 2165 A1a3 & Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Vähk, kägu, saan, äke Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (33)
75693 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Äge Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (59)
75694 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Äged Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1228 (2)
75695 2165 A1a3 Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga Vähi, kägu, regi, ägli KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (251)
75696 2165 A1a4* & Tiilibe, maasuga, mõtsakukk ja meresikk Regi, ägel, kägu, vähk Nõo 1958 P. Tammepuu RKM II 192, 681 (592)
75697 2165 A1a4* Teelibe, maasuga, meresikk ja metsakukk Äkke Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 705 (5)
75698 2165 A1a4* Meresikk, metsakukk, teelibe, maasuga Äke Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (51)
75699 2165 A1a5 & Tiilidu, maasuga, meresikk, mõtsakukk Ader, ägel, vähi, mäger Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (36)
75700 2165 A1b* Tiitiba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Regi, ägil, kägo, vähk Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (79)
75701 2165 A1b* Tiitiba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Tii, ägil, kägo, vähk, sarvõ' pistü Se 1934 J. Mägiste KKI WS
75702 2165 A1b* Tiitiba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Ader, äke, kägu, kala Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (23)
75703 2165 A1b* Tiitiba, maasuga, mõtsakukk, meresikk Se 1927 Linnasaar S 1475 (22)
75704 2165 A1b* & Tiitiba, maasuga, meresikk, mõtsakukk Regi, ägil, kusk ja kägo Se 1927 J. Orusaar S 2360 (44)
75705 2165 A1b* Tiitiba, maasuga, meresikk ja mõtsakukk Ader, äke, heeringas, kuusekäbi Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (24)
75706 2165 A1c & Tiiliba, maasuga, merekits, metsakukk Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (12)
75707 2165 A1d* & Teeliba, maasuga, metsakukk, merehärg Regi, äke, kägu, vähk TMr 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 99 (2)
75708 2165 A1d* Teeliba, maasuga, metsakukk, merehärg Regi, äke, kägu, vähk Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 106 (8)
75709 2165 A1d* Teeliba, maasuga, metsakukk ja merehärg Regi, äke, kägu, vähk Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 118 (243)
75710 2165 A1d* Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk Regi, äke, vähk, kägo Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (56)
75711 2165 A1d* Teeliba, maasuga, merihärg ja metsakukk Regi, äkke, vähk ja kägu 1896 J. Hinderov E 26085 (11)
75712 2165 A1e* Teeliba, maasuga, metskukk, meresiga Tln 1897 P. Einbluth H III 27, 201 (1)
75713 2165 A1e* Teeliba, maasuga, meresiga, metsakukk Regi, äke, vähk, kägu Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 468 (13)
75714 2165 A1e* Teeliba, maasuga, meretsiga, mõtsakukk Regi, ägel, kala, kägu Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (28)
75715 2165 A1e* & Tiilibu, maasuga, mõtsakukk ja meretsiga Regi, ägel, kägu, vatt Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (21)
75716 2165 A1f* Teeliba, maasuga, metsakukk, merelukk Regi, äke, rähn, jäätus, kes paneb mere lukku Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 69 (9)
75717 2165 A1f* & Maasuga, teeliba, metsakukk ja merelukk Äke, regi, kägu ja iates Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (15)
75718 2165 A1g+ & Metsasokk, merekukk, maasuga, teeliba Puu, laev, ägi ja regi Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 382 (27)
75719 2165 A1g+ & Teeliba, maasuga, merekukk, mõtsasikk Regi, ägel, vähk, konn Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (83)
75720 2165 A1g+ Teeliba, maasuga, meresikk ja metsasikk Regi, äke, vähk, kägu Nõo 1897 A. Koger E 30004 (20)
75721 2165 A1g+ Tiiliba, maasuga, meresikk, laanõkukk Tiiliba um regi, maasuga ägil, meresikk vähk, laanõkukk um kägo Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (55)
75722 2165 A1g+ & Teejuga, maasuga, metsakukk ja merehiir Regi, ader, kägu, laev Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (20)
75723 2165 A1g+ Teeliba, maaasuga, metskits ja merilind Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 207 (26)
75724 2165 A1g+ Teelibe, põllusuga, metsakukk ja meresiga Regi, äke, kägu, laev Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 120 (699)
75725 2165 A2a1* & Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk, ranna valgepää vasikas Regi, ägli, kägu, kala, vaht Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (38)
75726 2165 A2a1* Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk ja ranna valge peaga vasikas Teeliba – libistaja, maasuga – äke, metsakukk – isateder, meresikk – räim, silk, ranna valge peaga vasikas – merevaht Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 63/4 (102)
75727 2165 A2a1* Teeliba ja maasuga ja metsakukk ja meresikk ja ranna valge peaga vasikas Teeliba – regi, maasuga – äke, metsakukk – kägu, meresikk – laev, ranna valge peaga vasikas – merevaht Pee 1939 L. Böckler ERA II 250, 550 (27)
75728 2165 A2a1* Teeliba, maasuga, meresikk, mõtsakukk, ranna valge pääge vasik Regi ja ägel, laev, kägu, rannalootsik Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (110-111)
75729 2165 A2a1* Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk ja ranna valgepea vasikas Regi, äke, laev, püss, vaht HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (82)
75730 2165 A2a1* Metsakukk, meresikk, teeliba, maasuga, ranna valgepea vasikas Kägu, vähk, regi, äke ja vaht Lai 1890 A. Sommer H III 9, 82 (6)
75731 2165 A2a2* & Teeliba, maasuga, meresikk, metsakukk ja laane valge peaga vasikas Regi, äke, heering, kägu ja jänes Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 212 (19)
75732 2165 A2a2* Tiilia ja maasua, metskukk ja meresikk ja laane valgepea vasikas Ader, herne, kägu, vähk, jänes Trt 1893 P. Sepp H II 43, 848 (104)
75733 2165 A2a2* Maasuga, meresikk, teeliba, metsakukk, laane valgepea vasikas JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (74)
75734 2165 A2a3 & Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk, laane valge vasik Regi, ägel, kägo, vähk, jänes Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (18)
75735 2165 A2a4 & Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, meresikk, suurõ laanõ valgõ vasik Regi, ägel, susi, vähi, jänes Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (70)
75736 2165 A2a5* & Tiiliba, maasuga, metsakukk ja meresikk, liina valge pääga hani Regi, ägel, hainakuhi, kerik Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (5)
75737 2165 A2a5* Teeliba, maasuga, mõtsakikas, meresikk ja linna valge pääga hani Põllutööriistad Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 216 (9)
75738 2165 A2a6 & Meresikk ja metsakukk, teeliba ja maasuga, Tallinna valge vahakivi Laev, kägu, regi, äke, sool VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (14)
75739 2165 A2b1* & Tiiliba, maasuga, merehärg, metsakukk ja ranna valgepia vasikas Regi, äke, vähk, kägu ja merevaht SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (25)
75740 2165 A2b1* Teeliba, moasuga, merehärg ja metsakukk, ranna valgepea vasikas Regi, äke, vähk, kägu, veevaht Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516/7 (9)
75741 2165 A2b1* Teeliba ja maasuga, merehärg ja metsakukk, ranna valge peaga vasikas Regi, äkke, laev, tedre ja merevaht Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (19)
75742 2165 A2b2* Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk, laane valgepea vasikas Regi, äke, kala, kägu, jänes Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 125 (58)
75743 2165 A2b2* Tiiliba, muasuga, merehärg, metsakukk, laane valge piaga vasikas Regi, äke, vähk, kägu, merevaht Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (20)
75744 2165 A2b2* Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk, laane valge peaga vasikas Teeliba tähendab rege, maasuga – äke, merehärg – laev, metsakukk – kägu JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (7)
75745 2165 A2b2* Teeliba, maasuga, merehärg ja metsakukk ja laane valge peaga vasikas Teeliba – regi, maasuga – äkke, merehärg – vähk ja laane valge peaga vasikas – jänes MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (16)
75746 2165 A2b2* Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk ja laane valge peaga vasikas Regi, adra, kala, kägu, jänes Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 507/8 (17)
75747 2165 A2b2* & Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk ja laane valge peaga vasikas Regi, äke, vähk, kägu, jänes MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 727 (126)
75748 2165 A2b2* Teeliba, maasuga, metsakukk, merehärg, laane valgepea vasikas Regi, äke, kägu, vähk, jänes Koe 1960 M. Ots RKM II 112, 288 (7)
75749 2165 A2b3 & Tiiliba, maasuga, metsakukk, merehärg, metsa valgepea vasikas Regi, äke, kägu, vähk, jänes Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 473 (70)
75750 2165 A2b4* & Tiiliba, maasuga, merehärg, metsakukk ja linna valgepää vasikas Lumi, äke, räim, kägu ja sool Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (23)
75751 2165 A2b4* Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk, linna valge peaga vasikas Regi, äke, vähk, kägu, sool Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (99-103)
75752 2165 A2c* Teeliba, maasuga, metsakukk ja meresiga ja laane valge peaga vasikas Teeliba on regi, maasuga on äkke, metsakukk on tedre ja meresiga kala, laane valge peaga vasikas on jänes Pal 1890 L. Arst H III 8, 299 (1)
75753 2165 A2c* & Teeliba, maasuga, meresiga, metsakukk, laane valge peaga vasikas Regi, äke, vähk, kägu, veevaht Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (67-71)
75754 2165 A2d & Teeliba, maasuga, merekull ja metsakukk, Tallina valge peaga vasikas Regi, äke, laev, kägu, sool Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 200 (127)
75755 2165 A2e1 & Merelukk, metsakukk, teeliba, maasuga, ranna valgepea vasikas Merejää, kägu, regi, äkke, merevaht Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (17)
75756 2165 A2e2 & Teeliba, muasuga, metsakukk, merelukk ja linna valgepea hani Regi, äke, kägu, jää ja laev Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (11)
75757 2165 A2e3 & Merelukk, metsakukk, teeliba, moasuga, Tallinna valge vahukivi Jõgi, kägu, regi, äke, sool Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (8)
75758 2165 A2f* & Teeliba, maasuga, meremomm, metsakukk, laane valgepea vasikas Regi, äke, vähk, kägu, jänes VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (31)
75759 2165 A2f* Teeliba, maasuga, meremumm, metsakukk, laane valgepea vasikas Regi, äke, vähk, kägu, jänes Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 524 (39)
75760 2165 A2f* Tieliba, maasuga, meremumm, metsakukk, laane valge piaga vasikas Tieliba on regi, maasuga on adra, meremumm on laev, metsakukk on kägu, laane valge piaga vasikas on jänes Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 142/3 (57)
75761 2165 A2f* Teeliba, maasuga, meremumm, metskukk ja laane valge peaga vasikas Regi, äkke, vähk, kägu ja jänes Plt 1896 M. Luu H II 59, 555 (23)
75762 2165 A2g & Teeliba, maasuga, meremikk, mõtsakukk ja linna valgepää hani Lumi, äke, silk, kägu, sool Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (100)
75763 2165 A2h1 & Teeliba, maasuga, meretikk, metsakukk, Tallinna valgepea vasikas Regi, äke, laev, kägu, sool JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (110)
75764 2165 A2h2 & Teeliba, maasuga, merehelm, metsakukk, laane valgepea vasikas Regi, äke, laev, kägu, jänes Amb 1894 J. Neublau E 9771 (16)
75765 2165 A2h3 & Teeliba, maasuga, meresiig, metsakukk, ranna valgepea vasikas Regi, äke, paat, kägu ja merevaht Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 403 (48)
75766 2165 A2h4 & Teelippa, maasuga, merehiir, metsakukk, linna valgepea vasikas Regi, äkke, silk, kägu, sool Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (12)
75767 2165 A2i* & Metsakukk, meremumm, laane valgepea vasikas, teelida, maasuga Kägu, vähk, jänes, regi, äke Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (24)
75768 2165 A2i* Teeluda, moasuga, meremumm, metsakukk ja laane valge piaga vasikas Regi, äkke, vähk, kägu ja jänes Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 311 (1364)
75769 2165 A2j1* Teelibe, maasuga, meremikk, mõtsakukk, Riia valgepää hani Lumi, ägel, räim, kägu ja sool Trv 1893 J. Kuusk E 770 (8)
75770 2165 A2j1* & Meremikk ja mõtsakukk, tiilibe ja maasuga ja Riiä valge pääga hani Räim, kägu, lumi, ägel ja sool Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (58)
75771 2165 A2j2 & Teelibe ja maasuga, meremikk ja metsakukk ja valge piaga hani Regi, äke, heering, kägu, sool TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (7)
75772 2165 A2k & Tiilibi [sic!], maasuga, merehärg, metsakukk ja laane valge peaga vasikas Teelibe on meri, maasuga on riha, merehärg on valaskala, metsakukk on kägu ja laane valge peaga vasikas on jänes MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 392/3 (16)
75773 2165 A2l1 & Tiitiba, maasuga, metsakukk, meresikk, suure laane valge vasikas Ader, äke, kägu, vähk, lumi Pst 1970 L. Briedis, A. Väljaots RKM II 273, 203 (35-36)
75774 2165 A2l2* & Tiitiba, maasuga, mõtsakukk, meresikk, laanõ valgõ vasigõkõnõ Regi, ägil, kägo, vähk ja jänes Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314/5 (104)
75775 2165 A2l2* Tiitiba, maasuga, meresikk, mõtsakukk, laanõ valgõ vasikas Adõr, ägil, kala, kägo, jänes Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 288 (11)
75776 2165 A2l3 & Tiitiba, maasuga, meresikk, mõtsakukk, talvõ valgõ vasik Regi, ägel, silk, kägo, orrav ja jänes Se 1940 M. Linna ERA II 296, 307 (7b)
75777 2165 A2l4 & Teeliba, maasuga, metsatukk, meretikk, ranna valge rahu tükk Laev ja laeva tegemine Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
75778 2165 A2l5 & Teeliba, maasuga, metsatikk, merekukk ja ranna valge vahukivi Laev Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (21)
75779 2165 B & Tiiliba, maasuga, mõtsakits Atr, äkl, hobene Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (92)
75780 2165 C1 & Tiitiba, maasuga, meresikk Vankri, ägil, vähk Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (13)
75781 2165 C2a & Teeliba, maasuga, meremamm, laane valgepea vasikas Regi, äkke, laev, jänes Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (204)
75782 2165 C2b & Teeliba, maasuga, merehiir, linna valgepea vasikas Regi, äkke, süsi, kägu ja sool Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 151 (1)
75783 2165 C2c & Teelibe, maasuga, merelukk, Tallinna valge vasikas Regi, äkke, jäätus, sool Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (7)
75784 2165 C2d & Tiitiba, maasuga, meresikk, laanõ valgõ vasik Adõr, ägil, vähk, jänes Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635 (4)
75785 2165 D & Meresikk, metsakukk, tee lillemaa suga Äkke Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 251 (83)
75786 2165 E1 & Merehärg, maasuga, metsakukk Vähk, äke, kägu Trm 1895 S. Sommer H II 56, 149 (1-3)
75787 2165 E2 & Muasuga, metsakukk ja meresiga, Tallinna linna valge pääga vasikas Teter, kala, sool Trm 1908 M. Sild EKnS 2, 182 (3-6)
75788 2165 F1a* Teeliba, maasuga Äge Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (14)
75789 2165 F1a* Teeliba, maasuga Regi, põlluäke Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 546 (24-25)
75790 2165 F1a* Teeliba, maasuga Regi, ägi Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 443 (124)
75791 2165 F1a* Teeliba, maasuga Ägel Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (46)
75792 2165 F1a* Teeliba, maasuga Regi ja ägli ehk äke Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 344 (59)
75793 2165 F1a* Teeliba, maasuga Äkke äästab Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (50)
75794 2165 F1a* & Teeliba, maasuga Regi ja ägel Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (12)
75795 2165 F1a* Teeliba, maasuga Lumi, ägel Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (10)
75796 2165 F1a* Teeliba, maasuga Jõgi, mägi Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (103)
75797 2165 F1a* Tiiliba, maasuga Tiiliba om regi, maasuga om ägel Krk 1939 S. Tanning KKI WS
75798 2165 F1a* Tiiliba, maasuga Ader ja ägel Plv 1927 I. Kilk KKI WS
75799 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Äke Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 210 (45)
75800 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Ägi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (21)
75801 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Äke Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (104)
75802 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Kangasuga Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (12)
75803 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Äkke VNg 1888 J. Volde H, Gr. Qu. 7 (5)
75804 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Regi ja äkki SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (9)
75805 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Äge Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (8)
75806 2165 F1a* Teeliba ja maasuga Regi ja äkki Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (32)
75807 2165 F1a* & Teeliba ja maasuga Äke Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (88)
75808 2165 F1a* Maasuga, teeliba Äkke Kos 1892 T. Wiedemann E 8981 (4)
75809 2165 F1b Teelibe, maasuga Äkked Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 246 (61)
75810 2165 F1b Tiilibe, maasuga Ägil Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (8)
75811 2165 F1b & Teelibe, maasuga Lumi ja ägel Trv 1894 J. Vaine E 13625 (95)
75812 2165 F1c & Teeleba, maasuga Äke Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (100)
75813 2165 F1d & Tiitiba, muasuga Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 364 (53)
75814 2165 F1e & Tiiriba, maasuga Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (41)
75815 2165 F1f & Teelibe, maakova Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (61)
75816 2165 F2a1* Teeliba, maasuga, laane valgepea vasikas Regi, äki, jänes Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 495 (1)
75817 2165 F2a1* & Teeliba, maasuga, laane valgepea vasikas Regi, äke, kasekänd Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (22-24)
75818 2165 F2a1* Teeliba, maasuga, laane valge piaga vasikas Regi, äke, kirves PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (92)
75819 2165 F2a1* Tiiliba, maasuga ja laane valge peaga vasikas Regi, äke, vaht paa pääl Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 339 (14)
75820 2165 F2a2* & Teeliba, maasuga, laane valge vasikas Regi, äke, jänes Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 626 (12)
75821 2165 F2a2* Tiiliba, maasuga, laane valgõ vasikas Regi, äkil, jänes Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (17)
75822 2165 F2a2* Teeliba, maasuga, valge laanevasikas Regi, ägli, jänes Vas 1895 P. Saar H III 22, 334 (58)
75823 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valgepea vasikas Regi, äkke, mer[e]vah[t] Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (21)
75824 2165 F2a3* Teeliba, moasuga, ranna valgepea vassikas Regi, ägi, vaht Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (62)
75825 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valgepea vasikas Regi, äkke, merevaht Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (126)
75826 2165 F2a3* Teeliba, moasuga, ranna valgepea vasikas Regi, äkke ja merevaht Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (9)
75827 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valgepea vasikas Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1090 (37)
75828 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valgepea vasikas Regi, äke, merevaht Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 86
75829 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valge peaga vasikas Lumi, äki, vaht Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (19)
75830 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valge peaga vasikas Regi, äke, merevaht Kse 1889 M. Reimann H II 17, 849 (30)
75831 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valge peaga vasikas Regi, äke, merevaht Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (25)
75832 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, ranna valge peaga vasikas Jaa 1922 S. Russ A 2936 (34)
75833 2165 F2a3* & Teeliba, maasuga ja ranna valge peaga vasikas Regi, äke, merevaht Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (88)
75834 2165 F2a3* Teeliba, maasuga, valge peaga rannavasik Regi, ägli, merevaht TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (36)
75835 2165 F2a4 & Teeliba, maasuga, ranna valge vasikas Regi, ääs, veevaht MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 602 (31)
75836 2165 F2a5* & Teeliba, maasuga, mere valge peaga vasikas Regi, äke, vaht Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (28)
75837 2165 F2a5* Teeliba ja maasuga, mere valge peaga vasikas Kaste, merevaht SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (5)
75838 2165 F2a6 & Teeliba, maasuga, linna valgepia vasikas Regi, äke, sool KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (4)
75839 2165 F2a7 Teeliba, maasuga, liina valge pääga hani Saan, ägel, sool Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (29)
75840 2165 F2a7 & Teeliba, maasuga, linna valge pääga hani Regi, ägel, sool Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (146)
75841 2165 F2a7 Teeliba, maasuga, linna valge pääga hani Regi, ägel, korstnaga maja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (96)
75842 2165 F2a8 & Teeliba, maasuga, Tallinna valge vahukivi Regi, hobune, lumi Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 60 (2)
75843 2165 F2b & Teelibe, maasuga, valge peaga vasikas Regi, äkke, härg Nrv 1893 F. Valts E 2628 (9)
75844 2165 F2c1 & Tiiliba, maasoga, ranna valgepää vasikas Tiiliba on jää, maasoga on, ku jää puruks, sopsuks läheb, aga ku tormama hakkab, vahtu randa ajab, sis on sii valgepää vasikas Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (92)
75845 2165 F2c2 & Tiiliba, maasoga, linna valge pääge hani Regi, ägel, kõrts Hls 1895 J. Riiet H III 19, 876 (2)
75846 2165 F2d* & Teeliga, maasuga, linna valge peaga vasikas Lumi, äke, sool Plt 1891 K. Moks E 52812 (1)
75847 2165 F2d* Teeliga ja muasuga, linna valge peaga vasikas Regi, äkke, sool Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (122)
75848 2165 F2e & Tiitiba ja maasuga ja laanõ valgõ vasik Adõr, ägil ja jänes Se 1938 I. Rohtla ERA II 175, 648 (26)
75849 2165 G & Maasuga, mõtsakukk Ägel, kägu Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (26-27)
75850 2165 H & Meresikk, maakukk Vähk, koer Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (8)
75851 2165 I1a* Meresikk, metsakukk Vaht, kägu SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (70-71)
75852 2165 I1a* & Mõtsakukk, meresikk Kägu, vähi Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (20-21)
75853 2165 I1a* Mõtsakukk, meresikk Kägo, kala Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (64c)
75854 2165 I1b & Metsasikk, merekukk Tuul Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (44)
75855 2165 I1c & Merekell, metsakukk Laev ja kägu Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (75)
75856 2165 I2a1* Metsakukk, meresikk, ranna valgepea vasikas Tedre, laev, merevaht Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (64)
75857 2165 I2a1* Metsakukk, meresikk, ranna valgepää vasikas Sool Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (121)
75858 2165 I2a1* Metsakukk, meresikk, ranna valgepää vasikas Kägu, laev, laenete vaht KJn 1870 J. Tiedemann E 142 (126)
75859 2165 I2a1* Metsakukk, meresikk, ranna valge piaga vasikas Lootsik tuleb vahutades Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (138)
75860 2165 I2a1* Metsakukk, meresikk ja ranna valge pääga vasikas Kuhi, vähi, vaht Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (1)
75861 2165 I2a1* Meresikk, metsakukk, ranna valgepää vasikas Hülge, kägu, vaht Pär 1888 H. Martinson H III 5, 344 (4)
75862 2165 I2a1* & Meresikk, metsakukk, ranna valgepia vasikas Vähk, teder, vaht MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (35)
75863 2165 I2a2 & Metsakukk, meresikk, ranname valgepea vasikas Kägu, laev ja merevaht Lai 1939 P. Tammepuu RKM II 192, 361 (90)
75864 2165 I2a3* Meresikk, metsakukk ja laane valge peaga vasikas Vähk, kägu, jänes Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (15)
75865 2165 I2a3* & Metsakukk, meresikk, laane valge vasikas Kägu, vähk, jänes Har 1956 H. Kokamägi RKM II 52, 644 (21)
75866 2165 I2a4* Metsakukk, meresikk, linna valge pääga hani Kägu, vähk, lodja Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (43-45)
75867 2165 I2a4* & Meresikk, metsakukk, valge pääga linna hani Vähi, kägu, suhkur [või] sool Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (143)
75868 2165 I2a5 & Meresikk ja metsakukk, Tallina valge vahukivi Laev, kägu, seep Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85 (191)
75869 2165 I2b1 Meremikk, metsakukk, linna valge pääga hani Silk, seen, sool 1890 E EM 94 (797)
75870 2165 I2b1 Meremikk, metsakukk, linna valge pääga hani Silk, seen, sool 1913 E EM2 81 (1010)
75871 2165 I2b1 & Meremikk, mõtsakukk, linna valge pääga hani Räim, kirves, sool Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (7)
75872 2165 I2b1 Meremikk, mõtsakukk, linna valge pääga hani Räim, kägu, sool Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (23)
75873 2165 I2b1 Meremikk, metsakukk, linna valge peaga hani Silk, seen, sool Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (50)
75874 2165 I2b2* Meremikk, metsakukk, Riia valge pääga hani Räim, kägu, sool Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (276)
75875 2165 I2b2* Meremikk, metsakukk, Riia valge peaga hani Räim, kägo, sool Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 284 (26)
75876 2165 I2b2* Meremikk, mõtsakukk, Riia valge pääga hani Räim, kägu, sool Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (5)
75877 2165 I2b2* Meremikk, mõtsakukk, Riia valge pääga hani Silk, kägu, sool Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (186)
75878 2165 I2b2* & Meremikk, mõtsakukk, Riia valge päägä hani Räim, kägu ja sool Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (79)
75879 2165 I2b2* Meremikk, metsakukk, Riia valgepää hani Räim, räimepütt, sool Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (135)
75880 2165 I2b2* Meremikk ja mõtsakukk, Riia valge päägä hani Räim, kägu, suul Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (52)
75881 2165 I2b2* Meremikk, metsakukk ja Riia valgepea hani Räim, kägu ja sool Trt 1895 A. Rühka E 18053 (3)
75882 2165 I2b2* Merekukk ja metsamikk ja Riia valge pääga hani Räim, kägu, sool Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (38)
75883 2165 I2c1 & Meretikk, metsakukk, ranna valge peaga vasikas Jaa 1922 S. Russ A 2936 (35)
75884 2165 I2c2 & Metskukk, meretikk, ranna valge vahutükk Laev Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 81 (40)
75885 2165 I2c2 Metsakukk, meretikk, ranna valge vahutükk Laev Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 420 (59)
75886 2165 I2d1 Merelukk, metsakukk, laane valgepää vasikas Hülge, mõtus, jänes 1890 E EM 94 (796)
75887 2165 I2d1 Merelukk, metsakukk, laane valgepää vasikas Hülge, mõtus, jänes 1913 E EM2 81 (1009)
75888 2165 I2d1 Merelukk, metsakukk, laane valgepea vasikas 1907 Pet. ELA 60
75889 2165 I2d1 Merelukk, metsakukk, laane valgepea vasikas Jää, kägu, jänes Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 92 (16)
75890 2165 I2d1 & Merelukk, metsakukk, laane valgepea vasikas Hülge, mõtus, jänes Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (20)
75891 2165 I2d1 Merelukk, metsakukk, laane valgepea vasikas Hülge, mõtus ja jänes Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (20)
75892 2165 I2d2* Metsakukk, merelukk, Tallinna valge vahukivi Jänes, jää ja sool 1913 E EM2 81 (1016)
75893 2165 I2d2* Metsakukk, merelukk, Tallinnamoa valge vahukivi Kägu, laev ja sool VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (57)
75894 2165 I2d2* & Metsakukk, merelukk, Tallina valge vahukivi Jänes, jää ja sool MMg 1895 K. E. Martinson E 18098 (11)
75895 2165 I2d3* Merelukk, metsakukk, Tallinna valge vahakivi Jõgi VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (98)
75896 2165 I2d3* & Metsakukk, merelukk, Tallinna valge vahakivi Kägu, jää, sool Kad 1900 A. K. Kivi E 40390 (1)
75897 2165 I2e1 & Merenukk, metsakukk, ranna valge pääga vasik Kardon (tongrite maja) Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25547 (21)
75898 2165 I2e2 & Meres nukk, metsas kukk, linnas valgepea vasikas Laiva, kuhi, suhkrupea Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 909 (9)
75899 2165 I2e3 & Merenukk, metsakukk, valgem kui vahaküünal Ein Schiff Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
75900 2165 I2e3 Merenukk, metsakukk, valgem kui vahaküünal (Meereszier, Waldhahn, weisser als ein Wachslicht) Ein Schiff 1876 Wied. 277
75901 2165 I2e3 Merenukk, metsakukk, valgem kui vahaküünal Laev 1890 E EM 94 (799)
75902 2165 I2e3 Merenukk, metsakukk, valgem kui vahaküünal Laev 1913 E EM2 81 (1012)
75903 2165 I2e4 & Merenukk, metsakukk, valgem kui vahakivi Kerk (kirik) Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (26)
75904 2165 I2e4 Merenukk, metsakukk, valgem kui vahakivi Kirik 1890 E EM 94 (798)
75905 2165 I2e4 Merenukk, metsakukk, valgem kui vahakivi Kirik 1913 E EM2 81 (1011)
75906 2165 I2f & Merehukk, metsakukk, linna valgepää vasikas Laev meres VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (6)
75907 2165 I2g* & Metskukk, meretitt, ranna valge peaga vasikas Kägu, hülge, merevaht Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (119)
75908 2165 I2g* Metskukk, meretitt ja ranna valge peaga vasikas Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (132)
75909 2165 I2g* Metskukk ja meretitt, ranna valge piaga vasikas Must lind laulab kiritt! Kiritt!, Hüljes, vaht Tõs 1938 T. Saar ERA II 185, 18/9 (16)
75910 2165 I2h & Metsakukk, meretipp, ranna valge peaga vasikas Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (14)
75911 2165 I2i1 & Metskukk, meremumm, laanepea valge vasikas Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 667 (18)
75912 2165 I2i2 & Metsakukk, meremumm ja laeva valgepia vasikas Kägu, vähk ja järv Sim 1892 T. Franzdorf E 1516 (44)
75913 2165 I2j1* & Merehärg, metsakukk, laane valge peaga vasikas Vähk, kägu, jänes Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (2)
75914 2165 I2j1* Merehärg, metsakukk ja laane valge peaga vasikas Vähk, kägu, vaht Lai 1895 K. Taras H III 26, 73 ja 80 (50)
75915 2165 I2j2* Merehärg ja metsäkukk, linna valgepiä vasikas Vähk, kägu, suul KJn 1890 A. Pihlak E 459 (49)
75916 2165 I2j2* & Merehärg, metsakukk ja linna valge peaga vasikas Silk, kägu, sool KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (25)
75917 2165 I2k & Metsakukk, merekits, ranna valge pääga vasikas Kägu, hülges, merevaht Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (41)
75918 2165 I2l & Metsanukk, merekukk, maa valge vahaküinal Paak (tuletorn) Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (57)
75919 2165 I2m1 & Metsatikk, merekukk, ranna valge vassikas Kergutorn, laev, merevaht Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (36)
75920 2165 I2m2* & Metsatikk, merekukk, ranna valge vahukivi Paat Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 235 (20)
75921 2165 I2m2* Metstikk, merekukk, ranna valge vahukivi Laev Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 262 (5)
75922 2165 I2m3 & Metsatikk, merekukk, valgem kui vahukivi Kerik Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (20)
75923 2165 I2n & Metstikk, rannakukk, mere valge vahutükk Harakas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 280 (93)
75924 2165 I2o & Metstikk, merepukk, ranna valge vahukivi Hunt, laev, kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (50)
75925 2165 I2p & Meresikk, metsakits, ranna valgepea vasikas Vaht KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (48)
75926 2165 I2q & Metsapukk, merenupp, linna valgepea vasikas Heinakuhi, laev ja linnatorn Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (43)
75927 2165 I2r & Meremumm, metsapukk, linna valgepea vasika Kuhi, hunt, sool VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (10)
75928 2165 J1 & Tiiliba Regi Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (55)
75929 2165 J1 Tiiliba Regi Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (40)
75930 2165 J2 & Maasuga Äke Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (28)
75931 2165 J2 Maasuga Ägel Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 333 (34)
75932 2165 J3 & Mõtsakukk Kägu Krk 1937 S. Tanning KKI WS
75933 2165 J4 & Mis on meremumm Merevaht Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (19)
75934 2165 J5 & Meresikk, Riia valge pääga hani Vähi San? 1889 P. Roose H II 31, 717 (16)
75935 2165 K1a1* Ranna valge peaga vasikas Merevaht 1992 Metstak2 70 ja 71
75936 2165 K1a1* & Ranna valgepea vasikas Merevaht Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (22)
75937 2165 K1a1* Ranna valge pääga vasikas Merevaht Hää 1944 M. Mäesalu ERA II 308, 446 (3)
75938 2165 K1a2 & Ranna valge vasikas Paat Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (2)
75939 2165 K1b & Valge peaga vasikas mere keskel Vaht Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (27)
75940 2165 K1c* & Laane valge vasikas Jänes VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (107)
75941 2165 K1c* Laane valge vasikakene Jänes Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (330)
75942 2165 K1c* Valge peaga laanevasikas Jänes Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 442 (35)
75943 2165 K2a & Linna valge pääga hani Suhkrupää Hel 1982 S. Tibbing, Ü. Valk EKRK I 81, 149 (4)
75944 2165 K2b & Riia valge pääga hani Sool Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 88 (522)
75945 2165 L+ Teeliba, maasuga, metsakukk ja öösetelg Regi, äke, ? Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 388 (7)
75946 2165 L+ & Teeliba, maasuga, kivitikk ja metsatukk Ägi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (178)
75947 2165 L+ Suusuga, maarihä, mõtsakukk, meresikk Rihä, ägil, orrav, vähk Se 1932 A. Nurmetu S 49048 (16-19)
75948 2165 L+ Mereliba, maasuga, õuekoer, metskukk Laev, äkke, koer, uss Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (7)
75949 2165 L+ Maasuga, merekuga, metsakukk, merenupp ja linna valgepea vasikas Sool VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (149)
75950 2165 L+ & Teeliba, maasuga, ranna valge Regi, äke, vaht HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (59)
75951 2165 L+ & Kõtutaba, tiitiba, maasuga Naba, regi, ägel Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (17)
75952 2165 L+ & Tiiliba, maasuga, palo valgõ vask Tiiliba ommõ regi, maasuga ommõ ägel, palo valgõ vask ommõ jänes Se 1934 N. Oinas S 70626 (38)
75953 2165 L+ Metsakukk, meresikk, taevatäkk Kägu, vähi, päike Hel 1891 J. Lammas E 419 (27)
75954 2165 L+ Teelige, väljasuge Vanker ja äkke Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (73)
75955 2165 L+ Tülipea, maasuga, ussaja tugi Ägel Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (10)
75956 2165 L+ Metsakukk, metsalukk, laane valge peaga vasikas Ris 1925 O. Kesler A 7203 (5)
75957 2165 L+ Merehein, Tallina valgepea vasikas Silgud ja sool VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (48)
75958 2165 M1% & Meresikk, metsakukk, teeliba, maasuga, alt maa kribe Vähi, kägu, regi, ägel, ader Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 19 (144) 26
75959 2165 M2 & Tiiliba, maasuga, alt maa kruu-kraa Maad künnetäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (41)
75960 2165 M3a* & Tiiliba, maasuga, alt rööbaste rebäne Regi, ägel, tii Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (33)
75961 2165 M3a* Tiiliba, maasuga, alt rööbete rebäne Ader, ägel Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (7)
75962 2165 M3b & Tiiliba, maasuga, alt maa käija rebane Regi, ägel, ader Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 795 (28)
75963 2165 M3c & Teetiba, maasuga, alt kuupa repäne Äkl Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (183)
75964 2165 M3d% & Tiitiba, maasuga, rosto rebäne Adõr, ägel, vähk Se 1931 N. Sõrmus S 33783 (3) 26 1876
75965 2165 N1a* Teeliba, maasuga, metsakukk, järvesikk Regi, äke, teder (kägu), vähk Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 127 (96)
75966 2165 N1a* Teeliba, maasuga, metsakukk, järvesikk Regi, ägel, kägo, vähi Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (3)
75967 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, metsakukk, järvesikk Regi, ägel, kägu, vähk Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (5)
75968 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, metsakukk, järvesikk Ader, äke, kägu, vähikene Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 417 (34)
75969 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Regi, ägel, kägu, vähi Urv 1890 H. Lellep H III 11, 429 (5)
75970 2165 N1a* & Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Adõr, ägli, kägu, vähk Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (60)
75971 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Hobõnõ ja ratta', ägel, kägo, vähk Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (95)
75972 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Tiiliba om regi, maasuga om ägil, mõtsakukk om kägo, järvesikk om vähk Se 1935 P. Külaniit S 105574 ja 105585 (2)
75973 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Ader, ägel, kägo, vähk Se 1928 E. Põllula S 5466 (15)
75974 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Regi, ägil, kägo, vähk Se 1930 A. Tammeorg S 23868 (49)
75975 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Ägil, ader, kägo ja vähk Se 1930 A. Põhi S 20856 (7)
75976 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Regi, ägil, kägo ja vähk Se 1930 A. Põhi S 24832 (20)
75977 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk ja järvesikk Harkadõr, ägel, kägo, lootsik või vineh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (70)
75978 2165 N1a* & Tiiliba, maasuga, järvesikk, mõtsakukk Regi, äke, vähk, nõgikikas Urv 1964 A. Kurg KKI KS
75979 2165 N1a* Tiiliba, maasuga, järvesikk, mõtsakukk Regi, ägil, vähk ja kägo Se 1929 V. Ruusamägi S 12598 (3)
75980 2165 N1b* Tiitiba, maasuga, mõtsakukk, järvesikk Tiitiba ommõ regi, maasuga ommõ ägil, mõtsakukk ommõ kägo, järvesikk ommõ vähk Se 1934 F. Paloots S 76503 (6)
75981 2165 N1b* Teetiba, maasuga, metsakukk, järvesikk Teetiba on regi, maasuga – ägil, metsakukk – öökull, järvesikk on vähk Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (28)
75982 2165 N1b* Tiitiba, maasuga, järvesikk, mõtsakukk Regi, ägil, vähk, kägo Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (7)
75983 2165 N1b* Tiitiba, maasuga, järvesikk, mõtsakukk Se 1933 N. Oinas S 58568 (35)
75984 2165 N1b* Järvesikk, tiitiba, maasuga, mõtsakukk Vähk, regi, ägil, kägo Se 1928 T. Haak S 4329 (1)
75985 2165 N1b* & Teetiba, maasuga, järvesikk ja mõtsakukk Vankri, ägil, vähk, kägo Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267/8 (2)
75986 2165 N1c & Maatsiga, tiiliba, järvesikk, mõtsakukk Äke, atr, kala, orrav Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (20)
75987 2165 N1d & Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, järvesokk, laanõ valge vaskakõnõ Regi, ägli, kägu, vähk, jänes Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (15)
75988 2165 N2% & Teeliba, maasuga, jõesikk, metsakukk Regi, äki, vähk, kägu Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (39) 1795F
75989 2165 N3a & Teeliba, maasuga, meresikk ja järvekukk Regi, vähk ja järve lill Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 340 (37)
75990 2165 N3b & Tiiliba, maasuga, meresikk ja järvekukk, Riia valgepää hani Mees äestab äklega Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (61)
75991 2165 N4 & Tiitiba, maasuga, kodokukk, järvesikk Ägil, kikas, kala, kusikuklanõ Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 171 (8)
75992 2165 N5 & Järvesikk, kodukukk, maasuga ja laanõ valgõ vasikõnõ Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 352 (4)
75993 2165 N6 & Kodokukk, mõtsatilk, järvesikk Kodokukk om pini, a' mõtsatilk om susi ja järvesikk om vähk Se 1934 N. Oinas S 81954 (9)
75994 2165 N7 & Järvesikk, mõtsakukk Vähi, kägu Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 268 (35)
75995 2165 O1a & Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk, ussaia tölk Regi, ägel, kägu, vähk, peni Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (2-6)
75996 2165 O1b & Meresikk, mõtsakukk, teeliba, maasuga, ussaia hannatolk Vähk, kägu, regi, ägel, koer Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (17)
75997 2165 O1c* & Teeliba, maasuga, metsakukk, meresikk, ussaia kuni, liina valge peaga hani Regi, ägel, ader, hobune, peni, suul Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (12)
75998 2165 O1c* Meresikk, mõtsakukk, teeliba, maasuga, ussaia kuni ja liina valge pääga hani Vähk, kägu, regi, äkkes, peni, suul Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 314 (67)
75999 2165 O2 & Teeliba, veeliga, maasuga, ussaia hannatölp Regi, lootsik, ägel, koer Võn 1889 J. Pint H II 33, 729 (34)
76000 2165 O3a* & Tiiliba, maasuga, ussaia hannatölk Regi, äkel, pini Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (33)