Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 13001 — 14000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
13001 359 G1a1* Isa sündimata, poeg juba katusel Tuli, suits 1913 E EM2 45 (358)
13002 359 G1a1* & Isa ei ole viil sündünü, poig jo katusõ pääl Tuli ei ole viil katla all, sau jo katusõ pääl Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (32)
13003 359 G1a1* Isa alles sündimata, poeg juba katusel Suits Urv 1961 L. Lust RKM II 135, 661 (5)
13004 359 G1a2* Isa on alles ilma sündimas ja poeg tantsib juba katuksel Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 153 (3)
13005 359 G1a2* Isa alles ilma sündimata, pojad tantsivad juba mööda katust Suits KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (66)
13006 359 G1a2* Isa on alles sündimata, aga poeg tantsib juba katusel Suits Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (63)
13007 359 G1a2* & Esä alla sündimede, poig tants ju katusel Tuli Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (9)
13008 359 G1a3* & Isa ilma sündimata, lapsed tantsivad juba katuksel Suits Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 349 (8)
13009 359 G1a3* Isa ilma sündimata, lapsed tantsivad juba katusel (Der Vater ist noch ungeboren, die Kinder tanzen schon auf dem Dache) Feuer und Rauch 1876 Wied. 265
13010 359 G1a4 & Isa alles sündimata, poeg ju kargab katusel Suits Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (1)
13011 359 G1a5 & Esa sünnüs, poig juusk katust müüdä Tuld pandakse ahju Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (13)
13012 359 G1a6 & Isa alles sündimas, poeg käib katuseharjal Suits Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (5)
13013 359 G1a7 & Isa isi sünnib tuas, tütrid tantsivad katussel Suits Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (61)
13014 359 G1b* Isa-ema sündimata, poeg kargab katusel Suits Pal 1930 M. Jürgenson E 70346 (8a)
13015 359 G1b* & Esä-emä veel sündimada, latse mängva tare katuse pääl Suits Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 467 (141)
13016 359 G2 & Esa alla ürgamata, poig tantsib tare katusal Suits Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (17)
13017 359 G3 & Isa pole ilmal, poeg katukseharjal Suits Kär 1890 K. Loiken H III 5, 98 (33)
13018 359 G4 & Isa alles hällis, poeg tantsib juba katukse pääl Tuli ahjus, aga suits on väljas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (35)
13019 359 H1a1* & Esä sündümäldä', poig istus tarõharja pääl Suits Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 11
13020 359 H1a1* Poeg tareharja peal, isa alles sündimata Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78
13021 359 H1a2* Isa sündib tares, poeg istub tareharja pääl Tuli, suits KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (286)
13022 359 H1a2* & Esä sünnis, poig tants tareharjan Ahju pandas palama Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (132)
13023 359 H1b & Emä alles sünnib, poeg tareharja pääl Suits Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45 (5)
13024 359 H2a & Essa-emma ei ole viil ilmanegi, pujalatse juba tare pääl Suits Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (13)
13025 359 H2b & Essa emaga ole-ei ilmahki, latse jo tare otsah taplese Suits Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (8)
13026 359 H2c & Essä-emmä pole teedägi, pojalatse tantsva tare otsan Suits Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (297)
13027 359 H3* & Essa tetas, poig istus joba tare otsa pääl Tuld tetas, suits tare otsa pääl Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (17)
13028 359 H3* Ema tehakse, poeg om juba tare otsa pääl Tuletegemine Puh 1913 Koni E 48250 (3)
13029 359 H4 & Isa alles hingitseb, pojad tareharja kõrgused Tuli ja suits Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (15)
13030 359 I & Emä ei ole veel ilma tullu, ku poig istus korstna otsas Sau Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (4)
13031 359 J1* & Emä sündimätä, poju jo pööningel Suits Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (46)
13032 359 J1* Ema ilma sündimata, poig läheb üles pööningile Tuletegemine, tuli kustub ära, suits läheb aga korstnast välja TMr 1949 E. Siil RKM II 29, 78 (17)
13033 359 J2* Latsõ-puja pööningul, immä-essä ei olõ ilmahki Heinaruad Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (9)
13034 359 J2* & Essä-emmä ilmangi, latse-poja joh ammu pööningul Suits Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (6)
13035 359 J2* Esa-ema ilmangi, latse-poja pööningul Suits Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (114)
13036 359 J3 & Esä-emä tettäs, poja-tütre pöönikul tantsiva Tuli ja suits Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (4)
13037 359 K & Essä-immä ei ole viil ilmangi, latsõ-puja joba lae all Tuli ei põle veel, kuid suits juba lae all Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (26)
13038 359 La & Emä sündis, poig istub juba ahju otsa pääl Tuli ja suits Võn 1959 G. R. Sordla RKM II 91, 614 (5)
13039 359 Lb & Poig äi ole viil sündunude, jo esa om ahju pääl Tulõ panede ahju, sau om tu esa Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 34/5
13040 359 M & Esä-imä viil sünnüse', a latsõ-puja jo juuskva puulket piti Tuld alostadas, tuli viil sünnüs, a sau jo juusk puulket piti Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (96)
13041 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg kange sõjamees Tuli ja suits 1913 E EM2 42 (321)
13042 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg kange sõjamees Tuli ja suits 1914 E MM 8 ja 43 (65)
13043 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg kange sõjamees Tuli ja suits 1920 E MM2 8 ja 46 (67)
13044 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg kange sõjamees Tuli ja suits 1994 E MM3 6 ja 37 (67)
13045 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg kange sõjamees Tuli ja suits 1939 Nugis 287 ja 313 (65)
13046 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg kange soeamees Viin Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (107)
13047 359 N1a1* Esä alla hällin, poig kange sõamiis Tuli, suits Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (11)
13048 359 N1a1* & Isa alles hälli sees, poeg kange sõamees Kanep Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (54)
13049 359 N1a1* Esä alla hällin, poig joba kange sõamees Tuli Trv 1894 A. Rull H III 20, 146 (73)
13050 359 N1a1* Isa alles hällis, poeg on juba kange sõamees Tuli ahjus, tikk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (37)
13051 359 N1a2* Esä hällüh, poig sõah Õlu kääse Plv 1895 J. Tamm H II 51, 898 (5)
13052 359 N1a2* Esä hällüh, poig sõah Taariraba, taar Se 1929 I. Sonts S 124441/2 (84)
13053 359 N1a2* Esä hällin, poig sõan Haenaruga enne kuhja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (163)
13054 359 N1a2* & Isa alles hällis, pojad juba sõas Õlleraba ja õlut Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (10)
13055 359 N1a2* Isa on hällis, aga poeg on sõjas Tuli ahjus, aga suits õues, tuli – isa, suits – poeg Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (40)
13056 359 N1a3% & Esä hällün hällütedäs, poig sõan sõdines Õlut tetäs, sepp om kaamble [?] pääl Urv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 402 2403
13057 359 N1a4 & Enne pojad sõjas, kui isa ilmas Heinasaud 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (136)
13058 359 N1a4 Enne pojad sõjas, kui isa ilmas Vihud ja kuhilas, saod ja kuhi 1890 E EM 33 (97)
13059 359 N1a4 Enne pojad sõjas, kui isa ilmas Vihud ja kuhilas, saod ja kuhi 1913 E EM2 31 (118)
13060 359 N1b* & Imä hällüh, poja' sõah Õlu, raba Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (43)
13061 359 N1b* Imä hällüh, a poja sõah Taar Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 349 (31)
13062 359 N1c & Esä-ema hällin, poja-tütre sõan Ahi palas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (118)
13063 359 N2 Esä-imä loomata, pujalatsõ sõan Heinakuhja loomine 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 296 (55)
13064 359 N2 Esa-ema loomata, pujalatse sõan Kuhja loomine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (67)
13065 359 N2 & Esä-imä loomata, pujalatsõ sõan Kuhja loomine Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (78)
13066 359 N3 & Poig lähäb enne sõtta, kui esä ei ole viil sündinugi Tikutuli Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1080 (5)
13067 359 N4* & Essa tettäs, poig jo sõan Tuli Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (8)
13068 359 N4* Essä tetäs, poig ammuki jo sõan Tuletegemine ja suits Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (80)
13069 359 Oa & Esä alles sündümata, poja lääva soldatis Kuhi, rua Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (52)
13070 359 Ob & Esä sündi ja poig viidi soldatis Tikuga tõmmatas tuld üles Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (13)
13071 359 P & Isa-ema sündivad, poeg läheb metsast puid tooma Tuli Pöi 1891 T. Kõrv H III 12, 715 (2)
13072 359 Q & Isa luuakse, poeg kõnnib (Der Vater wird geschaffen, der Sohn wandelt) Feuer und Rauch Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 265
13073 359 Q Isa loodakse, poeg kõnnib Tuli ja suits 1890 E EM 47 (263)
13074 359 Q Isa loodakse, poeg kõnnib Tuli ja suits 1913 E EM2 43 (334)
13075 359 Q Isa luuakse, poeg kõnnib Tuli ja suits 1939 Nugis 287 ja 313 (67)
13076 359 R+ & Esä imäga lähvä, poig om joba poolõn tiin Suits Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (44)
13077 359 R+ Isa ilma sündimata, lapsed üle maa ja metsa läind Söed, suits JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 588 (32)
13078 359 R+ Esa ja ema ei ole ilmangi nätä, latse käüvä jo paljin jalun Tuli, suits Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (89)
13079 359 R+ Isa ehib, ema ehib, poeg ei saa poolde ilmi näha Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 523 (13)
13080 359 R+ & Isa ehib ja ema ehib, poeg läheb aga alasti ilma Püssilaskmine Sim 1892 T. Franzdorf E 1514 (23)
13081 359 R+ Isa ehib, ema ehib, poeg see läheb minema Tuli ja suits Pal 1922 A. Lõhmus A 243 (9)
13082 359 R+ Poeg seisab ukselävel, kuid isa pole veel sündinudki Suits tule süütamisel 1971 Noorus nr. 4 (1971) 73
13083 359 # 363I
13084 360 & Isa hirres, ema parres, pojad kõrval, kõrvad kikkis Heinakuhi saatude keskel Pal 1890 H. Maasen E 52815 (4)
13085 361 a* Isa issib, poeg pussib, sulane sulatab auku Uherd Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (1)
13086 361 a* & Isa issib, poeg pussib, sulane sulatab auku Oherd Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (2)
13087 361 a* Isa issib, poeg pussib, sulane sulatab auku ede Oherdamine Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (7))
13088 361 b & Isa issib, poeg pussib, sulane juhatab alla auku Uherdi Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (72)
13089 361 c & Isa issib, poeg pussib, sulane lunastab Puur, oherti Tõs 1893 J. Öövel E 5178 (16)
13090 361 # 362 363Ja1* 363N
13091 362 A & Isa issub, poeg pussib, sulane ei issi, ei pussi, muudkui puhastab Kolgispuu, mõek ja linahari MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 573 (21)
13092 362 B & Esä itsis, poig putsis, sulane putsipuhastaja Esä aja linnu, poig rapas, sulane sugi linnu keträmise jaos Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 465 (129)
13093 362 # 361 363Ja1*
13094 363 A & Isa istub, poeg pistab Ukselink Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (86)
13095 363 B & Esä istub, ema kastab, tütär taga töllitab Kaev Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 717 (17)
13096 363 Ca & Esä istup, emä pistäp, poig takan töllertäp Leivämõhk, ahupaneja ja lapju Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 401 (1)
13097 363 Cb & Ema istub, isa pistab, poeg see taga töllitab Kaev, vinn ja ämber Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (20)
13098 363 Da Ema istub, isa pistab, tütar tõllitab (Die Mutter sitzt, der Vater sticht, die Tochter baumelt) Ein Ziehbrunnen 1876 Wied. 264
13099 363 Da Ema istub, isa pistab, tütar tõllitab Kaev ja kaevukook 1890 E EM 32 (84)
13100 363 Da Ema istub, isa pistab, tütar tõllitab Kaev ja kaevukook 1913 E EM2 30 (100)
13101 363 Da Ema istub, isa pistab, tütar töllitab Kaeovinn Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (93)
13102 363 Da Ema istub, isa pistab, tütar töllitab Kooguga kaev Vän 1893 M. Tõnisson E 8874 (23)
13103 363 Da & Ema istub, isa pistab, tütar töllitab Kaevuvinn Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (19)
13104 363 Db & Ima istü, esä pistü, tütär taka tulikula Kaiv Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (18)
13105 363 Ea1 Emä istub, poig pistäb, tütär taka töllitäb Kaiv Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (5)
13106 363 Ea1 & Ema istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kooguga kaev Puh 1913 Koni E 48251 (8)
13107 363 Ea1 Ema istu, poig pisti, tütar taka tõllitab Kaev Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (23)
13108 363 Ea2 & Ema istub, poig pistab, tütar takan tollitab Kaevukook Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (87)
13109 363 Ea3 Ema istub, poeg pistab, tüdar taga töllerdab Läte vinnaga, kook pangiga, tagumine vinn Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 82
13110 363 Ea3 & Ema istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kooguga kaev Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 882 (25)
13111 363 Eb & Ema istub, poig pistab, tütar takan töllakille Kajovaldas Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (47)
13112 363 Eb Ema istup, poig pistäp, tütar takan tölläkile Kooguga kaeo Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (11)
13113 363 Ec & Ema istub, poeg pistab, tütar tagant tolgendeb Vinnaga kaev Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 236
13114 363 Ed+ Ema ist, poig pist, tütär takan küürütas Kaev Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 202 (36)
13115 363 Ed+ Ema istub, poeg pistab, tütar taga tüürutab Kaev San 1955 K. Neevits RKM II 49, 144 (12)
13116 363 Ed+ & Ema istub, poeg pistab, tüdar tuleb töli-löli järgi Kaju Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (131)
13117 363 Fa1 & Isa istub, poeg pistab, tütar töllitab Kaevuling MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (33)
13118 363 Fa1 Esä istub, poeg pistab, tütar töllitab Linguga kaev Puh 1929 P. Ariste ERA II 14, 655 (5)
13119 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kook ja vinn Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 6 ja 51 (17)
13120 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kook, vinn 1890 E EM 47 (260)
13121 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kook, vinn 1913 E EM2 43 (330)
13122 363 Fa2 Isä issub, poeg pissäb, tütar taga töllitäb Kaev, link, sammas 1996 EMrd IV 308 (194)
13123 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 74 (20)
13124 363 Fa2 & Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (1)
13125 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinnaga kaev Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (104)
13126 363 Fa2 Isa istub, poeg pistäb, tüdär taga töllitab Läte, valdas, kook Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 514 (70)
13127 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tüdar taga töllitab Kaev Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (25)
13128 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Veevõtmine vinnaga kaevust Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 344 (10)
13129 363 Fa2 Isa istub, pueg pistab, tütar taga töllitab Kaev Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 243 (25)
13130 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinnaga kaev Kos 1930 S. Veske E 64972 (178)
13131 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevupost, kook ja vinn Lai 1904 J. Ermann E 44365 (13)
13132 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 37 (15)
13133 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kook ja ling (vinn) Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (98)
13134 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Isa – kaev, kaevukook – poeg, tütar – vinna tagumine osa Tln 1926 M. Sengbusch E 57372
13135 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevulink jne. Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (112)
13136 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (47)
13137 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinna ehk linguga kaevust vee võtmine Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 334 (142)
13138 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev, vinn ja hark SJn 1889 T. Köstner H II 26, 391 (118)
13139 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (47)
13140 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Plt 1878 K. Moks H, R 7, 152 ja 168 (166)
13141 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Linguga kaev MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (28)
13142 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev, kes linguga, ja vett võetasse Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (50)
13143 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinnaga kaev SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (9)
13144 363 Fa2 Isä istub, poig pistab, tüdär taga tölliteb Lättetulp, kook, vinn Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (32)
13145 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (97)
13146 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (64)
13147 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevutulp, vinn ja kook Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (31)
13148 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevuling MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 751 (17)
13149 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kuuk ja ling Pal 1888 M. Uus H II 27, 336 (72)
13150 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kook ja vinn Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (10)
13151 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevuling Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (20)
13152 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevuvinn Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (30)
13153 363 Fa2 Isä istub, poig pistäb, tüdär taga tölliteb Lättevinn, kook Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (43)
13154 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevukook Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (60)
13155 363 Fa2 Isä istub, poig pistäb, tütär taga töllitab Pang, nokk, vinn Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (30)
13156 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevutulp, kook, vinn Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 706 (19)
13157 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Veevõtmine kaevust Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (5)
13158 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaust veevõtmine Pil 1894 H. Keller E 10040 (23)
13159 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Vil 1895 J. Täht E 16079 (28)
13160 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Isa istub on kaev, poeg pistab on kook ja tütar taga töllitab on vinn Saa 1895 P. Ramberg E 18976 ja 18977 (126)
13161 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevutulp, vinn Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (27)
13162 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (10)
13163 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (79)
13164 363 Fa2 Isa istub, poeg püstab, tütar taga töllitab Kaevukook (vinn) Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (117)
13165 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Linguga kaev Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (173)
13166 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (17)
13167 363 Fa2 Esä istub, poig pistab, tütar taga töllitab Veetooja Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (40)
13168 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (146)
13169 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinnaga kaev Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (45)
13170 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevuling Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 451 (2)
13171 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaeu [sic!] SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (7)
13172 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevutulp, ling, vinn Vil 1894 G. Karu H II 49, 342 (40)
13173 363 Fa2 Esä istus, poig pistäb, tüdär taga töllits Lättekuuk Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (24)
13174 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tüdar taga töllitab Isa istub on kaevusammas, poeg pistab on kook, tüdar taga töllitab on vinn Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 154 (61)
13175 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaoling Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (77)
13176 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev Vai 1913 A. Kingu, R. Vilmansen EÜS X 2968 (1)
13177 363 Fa2 Isä istub, poig pistab, tüdar taga tölliteb Vinnage läte Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (5)
13178 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kajutulp, kook ja vinn Vil 1892 H. Pihlap E 724 (7)
13179 363 Fa2 Isä istub, poeg pistäb, tütär taga töllitäb Kaev KJn 1925 A. Kruus E 56312 (32)
13180 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevusammas, kook ja vinn Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (25)
13181 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Isa kaevuhark, poeg kook, tütar vinn KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 349 ja 369 (156)
13182 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevuvinn KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (10)
13183 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kooguga kaev Trv 1969 P. Puudersell RKM II 391, 349 (37)
13184 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinnaga kaev, kaevusammas – isa, poeg – kook, tütar – vinn Äks 1962 J. Saar, R. Tammsalu EKRK I 40, 382 (15)
13185 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Linguga kaev Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (24)
13186 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Vinnaga kaev Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 115 (666)
13187 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaju SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 323 (24)
13188 363 Fa2 Esä istub, poig pistäb, tütar taga töllitäb Vanaaegne kooguga kaiv Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 42 (4)
13189 363 Fa2 Isä issub, poeg pissäb, tütär taga töllitäb Kaev, link, sammas Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 44 (1)
13190 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevuvinn Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 603 (15)
13191 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tüdär taga töllitab Vinnaga kaev Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 124 (13)
13192 363 Fa2 Esa istup, poig pistap, tütar takan töllitap Kaiv, ling, kook ja hark Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (28)
13193 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kooguga kaev Pil 1993 A. Tuisk RKM II 456, 547 (3)
13194 363 Fa2 Isa istub, poig pistab, tüdar taga tölliteve Kaju Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (79)
13195 363 Fa2 Isa istub, poig pistab, tüdar taga töllitab Kajo Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (39)
13196 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaevupost, vinn, ling Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 705 (8)
13197 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev, vinn ja kook Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (7)
13198 363 Fa2 Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllitab Kaev, kaevukook, kaevuvinn Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (106)
13199 363 Fa3 & Isa istub ja poeg pistab ja tütar taga töllitab Kaev TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (4)
13200 363 Fa4 Isa istub, poeg pistab, tütar tagant töllitab Kaevukook, vinn Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (11)
13201 363 Fa4 Isa istub, poeg pistab, tütar tagant töllitab Kooguga kaev MMg 1962 K. Kõivumägi, I. Varik EKRK I 40, 339 (14)
13202 363 Fa4 Isa istub, poeg pistab, tütar tagant töllitab Koogukaev Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 597 (72)
13203 363 Fa4 & Esä istub, poig pistäb, tütar tagast töllitab Valtaga kaevust veevõtmine Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (21)
13204 363 Fa5* Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Kooguga kaev, kaev on isa, poeg on kook, tütar on vibu Rap 1974 M. Hiiemäe RKM II 319, 364 (37)
13205 363 Fa5* Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Kaev Trt 1927 K. Pormeister E 59821 (61)
13206 363 Fa5* Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Kaev Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 115 (59)
13207 363 Fa5* Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Kooguga kaev Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (16)
13208 363 Fa5* Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Kooguga kaev Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 354 (12)
13209 363 Fa5* Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Talu vinnaga kaev Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 260 (42)
13210 363 Fa5* & Isa istub, poeg pistab, tütar takka töllitab Kooguga kaev Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 327 (25)
13211 363 Fa5* Isa istub ja poeg püstab, tütar takka töllitab Kaev Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (44)
13212 363 Fa6* Isa istus ja poeg pistis, tütar töllitas tagast Vinnaga kaevust veevõtmine Lai 1935 D. Vool ERA II 118, 157 (5)
13213 363 Fa6* & Isa istus ja poeg pistis, tütär töllitas tagant Kaevust veevõtmine Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 431 (9)
13214 363 Fa7 Isa istub, poeg pistab, tütar töllitab tagant Kaev Saa 1939 M. Lensment ERA II 212, 685 ja 687 (3)
13215 363 Fa7 & Isa istub, poeg pistab, tütar töllitab takka Kaev ja riistad Saa 1894 M. Tults E 11171 (51)
13216 363 Fa8* Isa istub, poeg püstab, tütar tagaotsas töllitab Kaev, hark ja kook või vinn Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (28)
13217 363 Fa8* & Isa istub, poeg pistab, tütar töllitab tagaotsas Kaev Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40145 (54)
13218 363 Fa9 & Isa istub, poeg pistab, tütar läheb töllites järele Kaevu sammas, kook ja vinn Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (30)
13219 363 Fb Isa istub, poeg pistab, tütar taga tõllitab Kaev SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (67)
13220 363 Fb Isa istub, poeg pistab, tütar taga tõllitab Kaevusammas, vinn ja kook Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (5)
13221 363 Fb & Isa istub, poeg pistab, tütar taga tõllitab Linguga kaev Trv 1895 J. Sams E 18070 (17)
13222 363 Fb Isa istub, poeg pistab, tütar taga tõllitab Vinnkaev Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (20)
13223 363 Fb Isa istub, poeg pistab, tütar takka tõllitab Kooguga kaev Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 301 (190)
13224 363 Fb Isa istub, poeg pistab, tüdar taga tõllitab Kaevuhark, pang, ling Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 156a (20)
13225 363 Fb Isa istub, poeg pistab, tütar taga tõllitab Kaevuvinn Hel 1928 E. J. Kase E 61786
13226 363 Fb & Isa istus, poeg pistis, tütar taga tõllitas Kaev ja kaevu vibu Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (43)
13227 363 Fc Isa istub, poeg pistab, tütar taga tollitab Kaevust veevõtmine Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (9)
13228 363 Fc Isa istub, poeg pistab, tütar taga tollitab Kooguga kaev Pil 1927 A. Tensing E 61333
13229 363 Fc Isa istub, poeg pistab, tütar taga tollitab Kaevust vett võtmine HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (14)
13230 363 Fc & Esä istup, poig pistap, tütär taga tollitap Kajovinn Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (99b)
13231 363 Fc Esä istup, poig pistäp, tütär takan tollitap Kaiv Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 34 (1)
13232 363 Fc Isä istup, poig pistäp, tütar takan tollitap Kaiv Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (109)
13233 363 Fc Esa istus, poig pistus, tütar takan tollitas Kaovaldas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (37)
13234 363 Fc Isa istub, poeg püstab, tütar takka tollitab Kaeo oma koogu ja koogu raskusega Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (66)
13235 363 Fc Isa istub, poeg pistab, tütar takka tollitab Kaev Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (171)
13236 363 Fd1 Isa istub, pueg pistab, tütar taga tallitab Kaevuvinna post, kuok, tüdruk, kes vett võtab Amb 1889 J. Ney H II 14, 167 (8)
13237 363 Fd1 & Isa istub, poeg pistab, tütar taga tallitab Kaev Trv 1896 J. Tõllasson E 28608 (6)
13238 363 Fd2 & Isa istub, poeg pistab, tütar takka tallitab, ise üstku kaev [Kaev] Pee 1952 V. Taim KKI, MT 120, 65
13239 363 Fe Isa istub, poeg pistab, tütar tagat tällitas Kaju Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (13)
13240 363 Fe & Isa istub, poeg pistab, tütar taga tällitab Kaeust veevõtmine PJg 1889 H. Lussik H II 20, 514 (34)
13241 363 Ff & Isa istub ja poeg pistab, tütar takka tellitab Vinnaga kaev Pil 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 507 (3)
13242 363 Fg Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllutab Kaev 1930 L. Birnbaum E 64936 (12)
13243 363 Fg & Esä istub, poig püstäb, tüdär taga töllutab Kaev Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (42)
13244 363 Fg Esä istub, poig pistäb, tüdär tagat töllütab Kaju Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (83)
13245 363 Fh* & Isa istub, poeg pistab, tüdar taga töllutab Isa – kajuhark, poeg – roog vee tõmbamiseks, tütar – vibu Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (56)
13246 363 Fh* Isa istub, poeg pistab, tütar taga tollutab Veekaev Rõn 1922 R. Peep A 342 (7)
13247 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 32 (130)
13248 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaevuvinn, post ja kook Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (5)
13249 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaevusammas, kook ja vinn Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (20)
13250 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaev, kook, vinn Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (145)
13251 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaev, kaevukuok ja -vinn JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 66 (10)
13252 363 Fi & Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaevuvinn Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 236 (2)
13253 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaev Pst 1890 J. Leppik E 430 (17)
13254 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllerdab Kaev ja kaevuvinn Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (70)
13255 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar tagalt töllerdab Kaju: isa on kajusammas, poeg on kuuk ja tütar vinn KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 454 (61)
13256 363 Fi Isa istub, poeg pistab, tütar tagant töllerdab Kaev KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (14)
13257 363 Fj & Isa istub, poeg pistab, tütar taga tollerdab Kau, kook ja inimene Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (15)
13258 363 Fk & Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllakile Kooguga kaev Amb 1966 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (4)
13259 363 Fl* & Isa istub, poeg pistab, tütar takka tillerdab Kaev Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 127 (4)
13260 363 Fl* Isa istub, poeg pistab, tütar tillerdab taga Kaev Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 408 (6)
13261 363 Fm & Esä istus, poig pistap, tütär tagand tülitap Kaivost viivõtmine Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635 (2)
13262 363 Fm Isa istub, poeg pistab, tütar takah tülütab Kaiv Se 1932 A. Nurmetu S 49047 (9)
13263 363 Fn* Isa istub, poeg pistab, tütar lööb tõlli-lõlli taga Kooguga veevõtmine kaevust Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (64)
13264 363 Fn* Isa istub, poeg pistab, tütar teeb taga töll-löll Kaev vinnaga Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 345 (17)
13265 363 Fn* & Isa istub, poeg pistab, tütar teeb tagant tulli-lulli Kaevust vee vädamine Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (34)
13266 363 Fo* & Isa istub, poeg pistab, tüdar taga tüllertab Kaev Hls 1893 M. Kuum E 1376 (24)
13267 363 Fo* Isa istub, poeg pistab, tütar teeb taga tilpa-lilpa Kooguga kaev Hps 1923 V. Lao E 53568 (7)
13268 363 Fo* Isa istub, poeg pistab, tütar taga töllendab Kaev Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 50 (3)
13269 363 Fo* Isa istub, poeg pistab, tütar taga tõllatab Kaevuvinn Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (144)
13270 363 Fp & Isa istub, poeg pistab, tütar taga tönnitab Kaevust veevõtmine Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (7)
13271 363 Fq & Isa istub, poeg pistab, tütar taga torrutab Kaev Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (39)
13272 363 Fr & Isa istub, poeg pistab, tütar tilgutab tila Vinnaga kaev Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (4)
13273 363 Fs & Isa istub, poeg pistab, tütar taga tasutab Vinnaga kaev VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (56)
13274 363 Fz & Esä istup, poig pistäp, tütär takah kõlliteleb Kajokaal vai valtas Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 437 (9)
13275 363 Ft & Isa istub, poeg pistab, tütar taga sossitab Isa – kaev, mis raketega, poeg – kaevukook ja tütar – kaevuvinn Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 279 (452)
13276 363 Fu & Esä istus, poig pist, tütär kaes takast Kaevutulp, kaal, valdas Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (3)
13277 363 Fv & Isa istub, poeg pistab, tütar sobib taga peale Kaev Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (100)
13278 363 Fw* Esä istu, poig pistü, tütär takah tollikallõ Kooguga kaiv Võn 1949 J. Sulengo RKM II 22, 12 (6)
13279 363 Fw* Esä oll istu, poig oll pistü, tütär taka töllites Kaiv, valdas, pang Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (180)
13280 363 Fw* Isa istub, poeg püsti, tütar taga töllitab Kaevuling Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (78)
13281 363 Fw* & Esä oll istu, poig oll pistü, tütär taka tölläkuli Kaiv, valdas, pang Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (180)
13282 363 G+ Isa istub, tütar pistab, poeg taga töllerdab Kooguga kaev Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 337 (79)
13283 363 G+ Isa istub, ema süeb, pueg pistab, tütar taga tönitäb Kaevuvinn Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116/7 (85)
13284 363 G+ & Isa magab, ema magab, poeg pistab Kaev ja kaevuvinn Plt 1891 J. Reinthal E 479 (55)
13285 363 H1a & Isa istub, poeg pistab, tütri käsi kõveras, veikesed vennad tulevad ja lähevad ema alla imema Vinnaga kaev Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (14)
13286 363 H1b% & Isa istub ja poeg pistab ja tütrel on käsi kõberas Kaevusammas ja vinn ja kook Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (858) 366A15*
13287 363 H2 & Emä annab, isä võtab, tütre käsi kõveras Kaev kooguga Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (17)
13288 363 I% & Isa istub, ema istub, tütar taga tallitab, poig käib poolele ilma Kaev Ta 1913 J. Müür E 48440 (11) 359
13289 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib Kaebusammas, jung ja kook Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 705 (2) 361 362
13290 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib Kaev vinnaga Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 868 (15) 361 362
13291 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib Kaevuvinn Ksi 1923 L. Joor E 53237 361 362
13292 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib Kaevujung, vinn HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (39) 361 362
13293 363 Ja1*% Isa istub ja poeg pistab, sulane susib tagast Kaev Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (18) 361 362
13294 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib tagant Linguga kaev Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 412 (16) 361 362
13295 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane tagant susib Kaevuvinn Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (20) 361 362
13296 363 Ja1*% Isa istub ja poeg pistab, sulane susib tagant järele Kaevuvinn Rak 1931 A. Okas E 77457 (10) 361 362
13297 363 Ja1*% Isa istub ja poeg pistab, sulane susib tagant järele Kaevuvinn Rak 1932 S. Okas E 82108 (3) 361 362
13298 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaev Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 26 (9) 361 362
13299 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Vinnaga kaev Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (9) 361 362
13300 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaev, kaevupost, kook, vinn (jung) Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 358 (8) 361 362
13301 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevukook ja vinn Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (102) 361 362
13302 363 Ja1*% & Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevujung Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (34) 361 362
13303 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevust veevõtmine Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 402 (35) 361 362
13304 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevujung Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (31) 361 362
13305 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaev Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (22) 361 362
13306 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevust vinnatakse vett Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (20) 361 362
13307 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevukook Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (20) 361 362
13308 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kau Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 178 (37) 361 362
13309 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takka Kaevurakked Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (4) 361 362
13310 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab ja sulane susib takka Vinnaga kaev Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 351 (4) 361 362
13311 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takkaotsast Kaev Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 136 (6) 361 362
13312 363 Ja1*% Isa istub, poeg pistab, sulane susib takkaotsast Kaevuvinn, kaevust võetakse vett Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (69) 361 362
13313 363 Ja2 & Isa istub, poeg pistab, sulane läheb ka susima Vinnaga kaev Rak 1905 K. Holm H II 74, 307 (20)
13314 363 Ja3 Isa istub, poeg pistab, sulane susib mõegaga Kaev Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (21)
13315 363 Ja3 & Isa istub, poeg pistab, sulane susib mõõgaga Kaevusammas, vinn ja kook Pee 1927 R. Viidebaum E 59540 (9)
13316 363 Jb1* & Isa istub, poeg pistab, sulane sosib Kaevukook HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (16)
13317 363 Jb1* Isa istub, poeg pistab, sulane sosib Vinnaga kaev Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (9)
13318 363 Jb1* Isa istub, poeg pistab, sulane taga sosib Kaev, kook, link Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (34)
13319 363 Jb1* Isa istub, poeg pistab, sulane taga sosib Kaev Iis 1930 M. Räbin A 11324 (8)
13320 363 Jb1* Isa istub, poeg pistab, sulane sosib taga Vinnaga kaev Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (6)
13321 363 Jb1* Isa istub, poig pistab, sulane sosib tagant Kaiv Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (65)
13322 363 Jb1* Isa istub, poeg pistab, sulane sosib tagatjärgi Kaev, võetakse vett Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (9)
13323 363 Jb1* Isa istub, poeg pistab ja sulane sosib järele Kaev, kaevuvinn ja kouk Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (30)
13324 363 Jb2 Isa istus, poeg pistis, sulane sosis soojale maale Kingsepp, naaskel, traat 1913 E EM2 43 (331)
13325 363 Jb2 & Isa istus, pueg pistis, sulane sosis suojale maale Kingsepp, naaskel, traat Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 476 (10)
13326 363 Jc1* Isa istub, poeg püstab, sulane sutsib Kaju Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (5)
13327 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib Jungaga kaev Lih? 1968 K. Salve KKI 48, 284 (5)
13328 363 Jc1* Isa istub ja poeg pistab, sulane sutsib Kaevuvärk Rid 1928 A. Kärt E 63145
13329 363 Jc1* Isä istub, poeg püstäb, sulane sutsib taga Kaevupost, vinn ja kook Tõs 1943 T. Saar ERA II 306, 66 (53)
13330 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev ja veevõtja 1890 E EM 47 (258)
13331 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev ja veevõtja 1913 E EM2 43 (328)
13332 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaost võetakse vett Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 428 (16)
13333 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaevuvinn Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (13)
13334 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (130)
13335 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 368 (129)
13336 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev, kaevuhark, kook ja vibu või jung Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 371 (144)
13337 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Jungaga kaev Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (33)
13338 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Jungaga kaev Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305/6 (14)
13339 363 Jc1* & Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev: hark, kook, jung Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (13)
13340 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 475 (5)
13341 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kooguga kaev Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (4)
13342 363 Jc1* Isa istub, poeg pistab ja sulane sutsib takka Kaev, kook, jung Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (5)
13343 363 Jc2 & Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib takkapihta Kaev Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (89)
13344 363 Jc3 & Isa istub, poeg pistab, sulane sutsib salaja takka Kse 1889 K. Karu H II 17, 915 (84)
13345 363 Jd & Isa istub, poeg pistab, sulane sutsitab Kaju Saa 1877–1917 J. Jakobson E 1122 (2)
13346 363 Je & Isa istub, sulane supsib, poeg pistab Kaevuvinn Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (7)
13347 363 Jf* Isa istub, poeg püstab, sulane suskab Kaev, kook ja pang Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (51)
13348 363 Jf* Isa istub, poeg pistab, sulane suskab takka Kaevujung ehk kook Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (30)
13349 363 Jf* & Esä ist, poig pist, sulane susk tagast Kajo Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (10)
13350 363 Jg & Isa istub, poeg pistab, sulane sõskab takkaotsast Kaev VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 73 (105)
13351 363 Jh1* Isa istub, poeg pistab, sulane sussitab tagast Kaev VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 108 (1)
13352 363 Jh1* & Isa istus, poeg pistis, sulane sussitas tagajärele Võti ja lukk Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53 (37)
13353 363 Jh1* Isa istus, poeg pistis, sulane sussitas takka Aidalukk, võti, käsi Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 216 (16)
13354 363 Jh1* Isa istus, pueg pistis, sulane sussitas takkajärele Aidalukk Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (44)
13355 363 Jh2 Isa istub, poeg pistab, sulane taga sussitab Kaev ja veevõtja 1890 E EM 47 (258)
13356 363 Jh2 Isa istub, poeg pistab, sulane taga sussitab Kaev ja veevõtja 1913 E EM2 43 (328)
13357 363 Jh2 Isa istub, poeg pistab, sulane taga sussitab Kaev, kook ja vinn Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (7)
13358 363 Jh2 Isa istub, poeg pistab, sulane taga sussitab Vinnaga kaev VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (31)
13359 363 Jh2 Isa istub, poeg pistab, sulane taga sussitab Hark, kouk, vinn kaevul VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (74)
13360 363 Jh2 Isa istub, poeg pistab, sulane taga sussitab Kaev, kook, vinn VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (13)
13361 363 Jh2 & Isa istus, poeg pistis, sulane taga sussitas Ahjukütmine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 200 (129)
13362 363 Ji & Isa istub, poeg pistab, sulane taga susistab Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 164 (5)
13363 363 Jj* Isa istub, poeg pistab, sulane sositab taga Kaevust veevõtmine Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 527 (52)
13364 363 Jj* & Isa istub, pueg pistab, sulane taga sositab Kaevupost, vinnapuu ja kouk Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 38 (79)
13365 363 Jk* & Isa istub, poeg pistab, sulane sosistab tagantjärgi Kaev, kook, vinn Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
13366 363 Jk* Isa istub, poeg pistab, sulane sosistab tagantotst Kaevuvinn VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 202 (127)
13367 363 Jl* Isa istub, poega pistab, sulane taga sohistab Kaev, kouk ja sulane Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (71)
13368 363 Jl* Isa istub, poeg pistab, sulane taga sohistab Adra Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (3)
13369 363 Jl* Isa istub, poeg pistab, sulane taga sohistab Leivasõtkumine VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 61 (15)
13370 363 Jl* & Isa istub, poeg pistab ja sulane taga sohistab Kaevukook ja post Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (11)
13371 363 Jm & Isa istub, pueg pistab, sulane taga suhistab Vinnaga kaev Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (5)
13372 363 Jn & Isa istub, poeg pistab, sulane tagast sorkab Linguga kaev Trt 1922 H. Väljaots A 132 (17)
13373 363 Jo Isa istub, pueg pistab, sulane taga soristab Nagaga kaljaasti (mitte haaniga) Hlj 1890 V. Klaas H III 2, 562 (3)
13374 363 Jo Isa istub, poeg pistab, sulane taga soristab Kaev Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (3)
13375 363 Jo & Isa istub, poeg pistab, sulane taga soristab Vinnaga kaev Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 579 (16)
13376 363 Jp & Isa istub, poeg pistab, sulane suigub Kaev, tulp, vinn ehk ling Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (31)
13377 363 Jq Esä istus, poig pistü, sulanõ subi Kaovaldas Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (5)
13378 363 Jq & Esä ist, poig pist, sulane sobi Kaovaldas Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (6)
13379 363 Jr+ & Esä istu, poig pistü, sulanõ sugi Kaiv Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (55)
13380 363 Jr+ Isa istub, poeg pistab, sulane sudib takka Vinnaga kaev Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 732 (4)
13381 363 Jr+ & Isa istub, poig pistab, sulane sumpab Kaiv, kokk ja ämber Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (42)
13382 363 Jr+ & Isa istub, poeg pistab, sulane sunnib tagast Kaevust kistas vett Pal 1889 J. Varik H II 27, 641 (5)
13383 363 Jr+ Isa istub, poeg pistab, sulane solistab Kaev, post, ämber solistab Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (30)
13384 363 Jr+ Esä istu, poig pistü, sulanõ sooli Kaost kistas vett Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (97a)
13385 363 Jr+ Isa istub, poig pistab ja sulane seisab Kaivukouk Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 485 (23)
13386 363 Js Isa istub, poeg pistab, sulane lükkab takka Kaevukook Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (37)
13387 363 Js & Isa istub, poeg pistab, sulane lükkab takka Kaev, kook ja vinn Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (66)
13388 363 Js Isa istub, poeg pistab, sulane lükkab takka Kaev Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (30)
13389 363 Jz & Isa istub, poeg pistab, sulane taga kiigutab Kaev, kouk, vinn Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (4)
13390 363 Jt & Isa istub, poeg pistab, sulane taga töllitab Vinnaga kaev Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (5)
13391 363 Ju & Isa istub, poig pistab, sulane taga kükitab Vinnaga kaiv Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (5)
13392 363 Jv & Isa istub, poeg pistab, sulane taga osutab Veevõtmine kaevust Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 193 (33)
13393 363 Jw & Isa istub, poeg pistab, sulane upitab tagant järele Kaev Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (1)
13394 363 K* & Eit istub, poeg pistab, sulane sutsib takka Kaev Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 605 (168)
13395 363 K* Eit istub, poeg pistab ja sulane sutsib takka Kaev; eit istub see on kao ja poeg pistab on kaokook ja sulane see on jung Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 208 (59)
13396 363 L & Ema istub, isa pistab ja sulane tagant sussitab Kaev VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (2)
13397 363 M & Peremees istub, poeg pistab, sulane susib Kaevujung, vinn HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (39)
13398 363 N% & Isand istub, emand astub, sulane supsib auku Kaev Pal 1897 H. Karro H IV 8, 512 (1) 361
13399 363 O+ & Esä ist, poig pist, sulane sobi, naine nobi Kaju San 1888 K. Gross H II 31, 805 (16)
13400 363 O+ & Isa istub, poeg pistab, sulane susib, tütar tilgutab tina Kaev Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (13)
13401 363 O+ Isa istub, poeg pueb, sulane susib, ümmardaja nosib, pere kosib Kaev Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (12)
13402 363 O+ Ema lesib, isa istub, poeg pistab, sulane sosib taga Kaev, vinn ja konks Vai 1889 H. Masing H II 7, 93 (270)
13403 363 O+ & Isa istub, ema pistab, tütar vaatab pealt ja sulane sasib tagas Kangakudumine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 140 (7)
13404 363 P/ & Peenar ümber peeruaugu, sulane pistab, peremees kummardab Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (6) 1570B
13405 363 Q/ & Ema lai latergune, tütar pikk ja peenike, poju pea lõhki, sulane suskab takkaotsa Kaev Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 142/3 (164) 366Y
13406 364 a & Isa leikab tükkideks, ema hõerub raasukesteks Ader ja ägel Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (73)
13407 364 b & Esä lõikas kiku, emä tege kibeneis Ader, äkel Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (57)
13408 365 & Isa noor punane, poeg hall tudike Õlu ja pärm KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (114)
13409 365 Isa noor punane, poeg hall tudike Õlut ja pärm 1890 E EM 48 (270)
13410 365 Isa noor punane, poeg hall tudike Õlut ja pärm 1913 E EM2 44 (343)
13411 366 A1* Isa pikk ja peenikene, ema lai latergune Leivalabidas Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (73)
13412 366 A1* Isa pikk ja pienikene, ema lai ja latergune VJg 1928 M. Ots KKI WS
13413 366 A1* Ema lai ja latergune, isa pikk ja peenikene Heinakuhi Trm 1895 S. Sommer H II 56, 235 (6)
13414 366 A1* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lapergune Leivalabidas ehk lasn Ris 1892 J. Holts E 1844 (11)
13415 366 A1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune Kartul ja idu Trm 1972 O. Peda RKM II 295, 419 (10)
13416 366 A1* & Isa pikk ja peenike, ema lai latakas Leevalabidas Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (51)
13417 366 A2a1* Isa pitk peenike, ema lai latakas, pojad kõik ümmargused (Der Vater lang, dünn, die Mutter breit und flach, die Söhne alle rund) Der Hopfen 1876 Wied. 266
13418 366 A2a1* Isa pitk peenike, ema lai latakas, pojad kõik ümmargused Humal 1883 ER Kal. (1883) 89 (15)
13419 366 A2a1* Isa pikk peenike, ema lai latakas, pojad kõik ümmargused Humalas 1913 E EM 44 (353)
13420 366 A2a1* Isa pitk peenike, ema lai latakas, puead keik ümmargused Tapud Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (23)
13421 366 A2a1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad kõik ümmargused Roop, leivalabidas, leivad VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (17)
13422 366 A2a1* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, pojad kõik on ümmargused Isa – leivalabida vars, ema – labidas, pojad – leivad; leibade ahju panemine Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 592/3 (17)
13423 366 A2a1* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, pojad kõik ühesugused ümmargused Leivad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 127 (67)
13424 366 A2a1* Ema pikk ja peenikene, isa lai ja latergune, pojad kõik on ümmargused Humalad Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 495 (43)
13425 366 A2a2* Isa pikk peenikene, ema lai latakas, pojad puhas ümargused Hernevars – isa, leht – ema, herneibad – pojad Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 583 (26)
13426 366 A2a2* Isa pitk ja peenikene, ema lai latergune, pojad puhas ümmargused Tapud Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (33)
13427 366 A2a2* & Isa pikk ja peenike, ema lai latsikas, poead ümargused puhas Humalad Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (74)
13428 366 A2a3 Isä pikk peenike, ema lai laberik, poja puhta ümariku Esa – vars, ema – lehe, poja – humala Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (10)
13429 366 A2a3 & Esä pikk peenike, emä lai laberik, poja puhta ümariku Levätegemine: ruup, lapi ja pätsi Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 158 (8)
13430 366 A2a4 & Isa pikk piinikene, ema lai latergune, poeg üsna ümargune Tapud Pil 1894 T. Saks H I 5, 568 (4)
13431 366 A2a4 Isa pikk peenikene, ema lai latergune, pojad üsna ümmargused Humalad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (71)
13432 366 A2b+ Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, pojad ilusad ümargused Hernes Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 412 (22)
13433 366 A2b+ Ema lai lapakas, isa pikk ja peenike, pojad ümmer ümargused Kuhe, kuhjavars ja saud Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (108)
13434 366 A2b+ & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latakas, pojad temal ümmargused Humal Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (44)
13435 366 A3a1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune ning poead puperullilised Kardulid Tt 1879 Anonüüm XXX Lindf. (1879) 63 (1)
13436 366 A3a1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperullilised Kartuhvlid Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (154)
13437 366 A3a1* Isa pikk ja piinikene, ema lai ja latergune, pojad puperullilised Kanapojad Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 418 (55)
13438 366 A3a1* & Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, pojad puperullilised Kardules Rap 1930 J. Uustalu E 70658 (2)
13439 366 A3a1* Isa pitk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperullilised Kartuhvel Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (71)
13440 366 A3a1* Isa pitk ja peenikene, ema lai latergune, pojad puperullilesed Kartohvle kasvamine Tür 1888 M. Tults H II 13, 573 (20)
13441 366 A3a1* Isa pikk peenikene, ema lai latter, pojad puperullilised Kardulid VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 67 (55)
13442 366 A3a2* Isä pikk ja peenikene, emä lai ja latergune, poead pupperullikesed Leväd ahos, leevälasn latergune, ahoroop – isä Mar 1946 A. Univere KKI WS
13443 366 A3a2* Isa pikk ja peenike, ema lai ja labergune, pojad puperullikesed Kukk, kana, muna Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (21)
13444 366 A3a2* & Isa pikk ja piinike, ema lai ja latergorne, pojad puperullikesed Kardul Rid 1928 A. Kärt E 63145
13445 366 A3a2* Isa pikk ja peenikene, ema laia latergune, pojad puperullikesed Kartuhvlid Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (23)
13446 366 A3a2* Isa pitka peenikene, ema laja latergune, pojad puperullikesed Leivalabidas ja leivad Sim 1892 T. Franzdorf E 1514 (25)
13447 366 A3a3 & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puhas puperullid Kartuhvel Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (65)
13448 366 A3a3 Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, pojad puhas puperullid Kartuhvel Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (18)
13449 366 A3b1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperlulikesed Kardulevars, lehed ja karduled Pai 1894 O. J. Siiun H III 18, 67 (1)
13450 366 A3b1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperlulikesed Tapuvaen, lehed ja humalad Pai 1894 O. J. Siiun H III 18, 67 (2)
13451 366 A3b1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperlulikesed Leivaluud, labidas ja leivad Pai 1894 O. J. Siiun H III 18, 67 (3)
13452 366 A3b1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperlulikesed Kartul Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 129 (83)
13453 366 A3b1* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latsergune, pojad puperlullikesed Kartul Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (64)
13454 366 A3b1* Isa pikk peenikene, ema lai latergune, pojad puperlullikesed Ahjuroop, leivalabidas ja leivad Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (20)
13455 366 A3b1* Isa pitk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperlullikesed Kartohvel VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 ja H, M 27 (28)
13456 366 A3b1* Isa õli pikk ja pienikene, ema lai ja latergune, pojad puperlullikesed Tapu Iis 1937 A. Hallik ERA II 166, 243 (26)
13457 366 A3b1* Ema lai ja latergune, isa pitk ja peenikene, pojad puperlullikesed Kardulid Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (24)
13458 366 A3b1* Ema lai ja latergune, isa pikk ja peenikene, pojad puperlullikesed Mahapandud kartul, kartulavars, noored kartulad Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 241 (14)
13459 366 A3b2 & Isa pitk ja peenike, ema lai ja latsergune, pojad pupperlillikesed Kartul Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (45)
13460 366 A3b3 & Esä pikk peenike, emä lai latergune, poja puperlullilised Kardol Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (8)
13461 366 A3c1* & Isa pikk ja piinikene, ema lai ja latergune, pojad puhas puperpallilised Humalad Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 556 (98)
13462 366 A3c1* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, poead pupperpullilesed Tuhles Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 76 (8)
13463 366 A3c2*% & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperpallikesed Lina, linaseeme ja kuprad Lai 1904 J. Ermann E 44374 (126) 108Vf
13464 366 A3c2*% Ema lai ja lätergune, isa pikk ja peenike, pojad puperpallikesed Tapp Pöi 1953 L. Raudnurm KKI KS 108Vf
13465 366 A3c2*% Isa pikk ja peenike, ema lai ja lätergune, pojad puhas puperpalli Tapuroegas ja humalad Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (3) 108Vf
13466 366 A3c3* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad pupperpullikesed Kartohvlid Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (117)
13467 366 A3c3* Isa pitk ja peenikene, ema lai ja latsergune, pojad puperpullikesed Kartulid kasvades Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (39)
13468 366 A3c3* Isa pitk peenike, ema lai latakas, poeg on puperpullike Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (8)
13469 366 A3c4 & Isa pitk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperpullergused Leivaroop, labidas, leivad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (60)
13470 366 A3d* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puperrullikesed Humal Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (90)
13471 366 A3d* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, pojad kõik pupirullikesed Hernes Mih 1920 A. Leppik E 50892 (10b)
13472 366 A3d* Isa oli pikk ja piinike, ema oli lai ja latergune, poeg oli pupurullike Kartul LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 766 (46)
13473 366 A3d* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puderullikesed Kartohvel Kse 1889 M. Reimann H III 4, 485 (4)
13474 366 A3e1* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergorne, poja pullilullilised Uba Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 619 (5b)
13475 366 A3e1* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad pullilullikesed Käevars, -laba ja sõrmed Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (30)
13476 366 A3e2 & Isa oli pikk ja peenikene, ema oli lai ja latergune, pojad pupsili lullikesed Humal Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 650 (2)
13477 366 A3f* & Isä pikk peenike, emä lai ja laatsakas, pojad pumburumbukesed Humalad KJn 1890 A. Pihlak E 460 (66)
13478 366 A3f* Isä pikk peenike, emä lai läätsäkas ja pojad pumburumbukest Tapud KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 325 (47)
13479 366 A3g1 & Isa pikka peenikene, ema laia latergune, pojad punderpallikesed Kartul Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (35)
13480 366 A3g2 & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, pojad punderlassikesed Uba Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (51)
13481 366 A3h1* Isa pikk peenike, ema lai laberik, pojad pindepunderikud Leiva ahju panek Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 337 (4)
13482 366 A3h1* & Isa pikk ja peenike, ema lai ja laberik, poead kõik pindipondikesed Leiva ahju laskmine Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (121)
13483 366 A3h1* Isa pikk peenik, ema lai lapergune, pojad piusepuuselised Roop, leivalabid ja leivad Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (67)
13484 366 A3h2* Isa pikk peenike, ema lai laberik, pojad pundipandilised Leivalabida vars, lapi ja leib Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (41)
13485 366 A3h2* & Esä pikk peenike, emä lai laberik, poja pundipandikse Ahjuroop, levalapi, levapätsi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13 (30)
13486 366 A3i & Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, pojad puuriluurilised Kaev Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 676 (6)
13487 366 A3i Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, pojad puuriluurilised Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322 (15)
13488 366 A3i Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puuriluurilised Humal (tapud) Kuu 1909 A. Ploompuu E 46414 (4)
13489 366 A3i Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, pojad puuriluurilised Humalad Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (1)
13490 366 A3j+ Isa pikk pienikene, ema lai lapergune, pueg pujutullikene Vinnaga kaev, ämber, pulk Sim 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 449 (44)
13491 366 A3j+ Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergurne, poead pupupullikesed Mar 1945 A. Kiindok KKI WS
13492 366 A3j+ Isa pikk ja peenike, ema lai lapergune, pojad pupelillekesed, keik ilusad Tapuvään Noa 1927 P. Ariste E 60417
13493 366 A3j+ Ema lai ja latergune, isa pikk ja peenikene, pojad puterunnilised Kartul Rid 1941 E. Poom ERA II 291, 48 (23)
13494 366 A3j+ & Ema lai laberik, isa pikk peenike, pojad puutimutsikud Leiba pannakse ahju labidaga Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 223 (22)
13495 366 A4a & Esä pikk peenike, emä lai laberik, poja väikse pullikse Levätegemine: ruup, lapi ja pätsi Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 158 (8)
13496 366 A4b & Isä pitk piänikene, emä lai ja lapergune, pojad nagu põnnikesed Leivalabidas MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (19)
13497 366 A4c & Isa pikk peenikene, ema lai latergune, pojad kõik põntrikud Humal Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 58 (17)
13498 366 A4d & Isa pikk ja peenike, ema lai läätsakas, pojad pisiksed pumpsikad Hernes Tor 1926 V. Erm E 56895 (12)
13499 366 A5* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, pojad kaunis poisikesed Kuhjavarras, kuhi ja saud Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (24)
13500 366 A5* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad kõik ühesugused poisikesed Leivategemine: labidas, asten, leivad Trm 1927 B. Sööt E 61047 (9)
13501 366 A6 & Isa pikk peenikene, ema lai latergune, pojad puhas pikergused Leivaluud ja labidas Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2487 (12)
13502 366 A7 & Esa pitk ja peenike, ema lai ja latakas, poeg Poolamaa kuningas Humalad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (42)
13503 366 A8a & Isa oli pikk ja peenike, ema oli lai kui lätakas, poeg pisike ja ümarik Humal Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 319 (99)
13504 366 A8b & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, poeg jäme ja lühike Leivaluud, leivalabidas, leib Amb 1896 G. Klemmer H II 57, 474 (2)
13505 366 A8c & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latsergune, poeg see tippu tillukene Humalad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (17)
13506 366 A8d & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad kui oherdikäbid Humalad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (18)
13507 366 A9 & Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, tütred tümad ja ümmargused Hernes Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 302
13508 366 A10a* Isa pitk peenike, ema lai latergune, tütre käsi kõveras, poja pea ümargune Hernes VMr 1890 M. Kurul H III 5, 253 (2)
13509 366 A10a* Isa pikk ja pienikene, ema lai ja latergune, tütri käsi kõveras, poja pea ümmargune Humalad Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (60)
13510 366 A10a* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütri käsi kõveras, poja pea ümmargune Humal Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (7)
13511 366 A10a* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, tütar – käsi kõveras, poeg –pää ümmargune Humal ja tapud, isa on teivas, ema – leht, tütar – väet ja poeg – humal VJg 1937 L. Böckler ERA II 131, 357 (95)
13512 366 A10a* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütri käsi kõberas, poja pia ümmargune Tapud Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 267 (23)
13513 366 A10a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, tütre käsi kõveras, poja pea ümargune Humal VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (80)
13514 366 A10a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, tütri käsi kõberas, poja pia ümmargune Tapud: isa oo see tugi igas pool – tapuroigas, ema lai ja latergune oo leht – toidab peret, tütri käsi oo tapuväät, ümmargune poja pia oo humalas, humalakäba Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 13 (10)
13515 366 A10a* Isa pikk ja pienikene, ema lai ja latergune, tütar – käsi kõveras, poeg – pea ümargune Tapud, mis ümber aiateivaste kasvavad VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 99 (21)
13516 366 A10a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja labune, tütre käsi kõver, poja pää ümargune Humal Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (26)
13517 366 A10a* Isa pitk ja peenikene, ema lai latsergune, tütre käsi kõveras, poja pea ümmargune Humalad Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (263)
13518 366 A10a* Isa pikk ja peenike, ema lai latergune, tütar – käsi kõveras, poeg – pea ümmargune Tapud VJg 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 452 (56)
13519 366 A10a* Isa pikk ja peenikene, ema lai lapergune, tütre käsi kõver, poja pia ümmargune Kaev Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 37 (3)
13520 366 A10a* Isa pikk ja peenikene, ema lai latergune, tütri käsi kõver, poja pea ümmargune Humalad VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (57)
13521 366 A10a* Isa pikk peenike, ema lai latergune, tütre käsi kõveras ja poja pea ümmargune Humal VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 281 (14)
13522 366 A10b* & Isa pikk peenikene, ema lai latergune, poja pea ümargune, tütre käsi kõveras Humal: tapuvarras, leht, õis, vars Kad 1898 A. K. Kivi E 37233 (6)
13523 366 A10b* Isa pitk ja peenikene, ema lai ja latergune, poja pea ümmargune, tütre käsi kõveras Tapud VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (20)
13524 366 A10b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, poja pea ümargune, tütri käsi kõver Humalad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (22)
13525 366 A11a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, poja pää lõhki, tütre käsi kõveras Humalas 1913 E EM2 44 (351)
13526 366 A11a* Isa pikk ja pienike, ema lai ja latergune, poja pea lõhki, tütri käsi kõver Moakaev VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (2)
13527 366 A11a* Isa pikk ja pienike, ema lai ja lopergune, poja pea lõhki, tütri käsi kõver Moakaev VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (2)
13528 366 A11a* Isa pikk ja pienikene, ema lai ja latergune, poja pia lõhki, tütre käsi kõverad Tapud Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 476 (9)
13529 366 A11a* Isa pitk ja peenikene, ema lai latergune, tütre käsi kõver, poja pea lõhki Kaev ja riistad Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (67)
13530 366 A11a* & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lapergune, tütre käsi kõver, poja pea lõhki Kaev Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 136 (7)
13531 366 A11b & Isa pikk peenike, ema lai latergune, poja pea lõhki, tütre kael kõver Kaev JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (29)
13532 366 A11c & Isa lai ja latergune, ema pikk ja peenikene, poja pea lõhkine Kaev JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (63)
13533 366 A12* Isa pitk peenikene, ema lai latergune, tütre käsi kõveras, pojad üsna ümmargused Tapud Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (11)
13534 366 A12* & Isa on pitk ja peenike, ema lai ja latergune, tütre käed kõverad, pojad üksi ümargused Humalud Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 138 (3)
13535 366 A12* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad puhas ümmargused, tüteri käed koveras Tapud (humalavarred) Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 81 (109)
13536 366 A13* & Isa pikk peenikene, ema lai latergune, tütre käsi kõveras, poja pea pikergune Kardulis Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (4)
13537 366 A13* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, poja pea pikergune, tütteri käsi kõveras Tapud, ritv, leht, humal, väät VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (71)
13538 366 A14a* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latsakas, poja pea kaunike, tütri käsi kõver Humal Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (7)
13539 366 A14a* Isa pitk ja peenike, ema lai ja latergune, tütri käsi kõver, poia pea kannike Tapud Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (28)
13540 366 A14b & Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, poja pää punnikile, tütri käsi kõveras Humal, kui kasvab Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (21)
13541 366 A14c & Isa pikk peenikene, ema lai latsergune, tütrel käed on kõverad, poja silmad pullitavad Humalad ehk tapud Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 153 (10)
13542 366 A14d1 & Isa pikk ja peenikene, ema lai kui laatsak, tütre käsi kõver, pojad pumburullukesed Humal KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (7)
13543 366 A14d2 & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütrekene kõver, poeg puperpullikene Kaevuvinn, sammas, kook, pang Lai 1897 H. Asper H III 28, 535/6 (203)
13544 366 A15*% Isa pikk peenikene, ema lai latergune, tütre käsi kõver Vinnaga kaev Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 106 (44) 363H1b
13545 366 A15*% & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütri käsi kõveras Kaevusammas, kaev ja vinn (ling) Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (17) 363H1b
13546 366 A15*% Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, tütre käsi kõveras Ahjuluud, labidas, roop Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (9) 363H1b
13547 366 A15*% Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, tütri käsi kõver Isa on ahjuroop, ema on leevalabidas, tütri käsi kõver ahjuluud Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (6) 363H1b
13548 366 A15*% Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütre käsi kõveras Tapud, humalad Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216 363H1b
13549 366 A16a1 & Isa pikk ja peenike, ema lai ja latsakas, poeg kõvera jalaga, tütar kahus pääga Humalad Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (40)
13550 366 A16a2* Isa pikka peenike, ema laia latakas, poeg kõvera jalaga, tütar kähera piaga Humal Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (31)
13551 366 A16a2* & Isa pikk peenikene, ema lai latsergune, poeg kõvera jalaga, tütar kähara peaga Tapuväät Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (27)
13552 366 A16a2* Isa pikk ja peinikene, ema lai ja latergune, poeg kõvera jalaga, tütar kahara piaga Humal ehk tapp Lai 1889 A. Sommer H III 9, 66 (3)
13553 366 A16a2* Isa pikk ja peenike, ema lai kui latakas, poeg kõvera jalaga, tütar kähera peaga Humalad, tapud Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (9)
13554 366 A16b & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütar kahara piaga, poeg kõvera jalaga Humal MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (76)
13555 366 A16b Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, tütar kahara piaga, poeg kõvera jalaga Humal: humalavars on isa, humalaleht on ema, käbi on humala tütar [sic!], poeg on humala haru vai kõrvalõks Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 12 (30)
13556 366 A16b Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latakas, tütar kahera peaga, poeg kõvera jalaga Humal Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (1)
13557 366 A16c & Isa pitk peenikene, ema lai latergune, poeg kähara peaga, tütar kõvera jalaga Humal (kõige oma kasvuga) Trm 1896 J. Soodla E 25878 (3)
13558 366 A16d & Esä lai latsakas, emä pikk peenike, tütär kähärä pääga, poig kõvera jalaga Leevatõrike, leevalabid, ahjuluud, ahjuroop TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (102)
13559 366 A17 & Isa pikka peenike, ema laia latakas, pojad pikad kõverad, tütar kähera piaga Humal Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (31)
13560 366 A18a & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, tütar tünnitönnikene, poeg kui jumsik Humal Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 230 (30)
13561 366 A18b & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, pojad pupipillilised, tütred litalatakad Tapud Rak 1892? J. Lilienbach E 1710 (2)
13562 366 A18c & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, poeg puntpäntrik, tütar vintväntrik Tapud Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 521 (270)
13563 366 A18d & Isa pikk peenike, ema lai laberik, poja-tütre punderiku Kaevupang Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (27)
13564 366 A18e & Isa pikk ja peenikene, ema laia latergune, pojad-tütrid pisukesed Heinakuhi Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (24)
13565 366 A19a1* Isa pikk peenikene, ema lai latergune, lapsed kõik ümmargused Hernes 1921 Nurmik II 42 (13)
13566 366 A19a1* Isa pitk peenikene, ema lai latergune, lapsed kõik ümbargused Herned 1907 Rõuk 35 (10:1)
13567 366 A19a1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, lapsed on ümargused Herned Tln 1926 M. Sengbusch E 57370
13568 366 A19a1* Isa pikk peenike, ema lai latergune, lapsed ümmargused Hernes Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (77)
13569 366 A19a1* Isa pikk ja pienikene, ema lai ja latergune, lapsed on kõik ümmargused Korsten, ahi, leivad Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 423 (118)
13570 366 A19a1* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, lapsed kõik on ümmargused Hernes VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 382 (35)
13571 366 A19a1* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, lapsed kõik ümargused Roop, ahi ja leivad JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (27)
13572 366 A19a1* & Isa pitk peenike, ema lai latsakas ja lapsed üsna ümmargused Ahjuroop, lasn ja leivad Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (34)
13573 366 A19a2 & Isä pitk ja peenikene, emä lai ja lapergune, lapsed ise ümmärgused Leevälabid, leeväastja ja leeväd Kod 1888 J. Liiv H II 27, 912 (2)
13574 366 A19b* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, lapsed kõik ühesugused ümmargused Ahjuruup, leevalabidas ja leevad Pal 1888 E. Uus H II 27, 512 (19)
13575 366 A19b* Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivaluud, labidas ja leivad Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (15)
13576 366 A19b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, lapsed kõik ühesugused ümmargused Ahjuruup, leevalabidas ja leevad MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (74)
13577 366 A19b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja latergune, lapsed ühesugused ümmargused Humal Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 98/9 (3)
13578 366 A19b* Isa pikk ja pienikene, ema lai ja lapergune, lapsed üheümmargused Leivalabidas, astja ja leivad Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (139)
13579 366 A19c* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, lapsed ilusad ümmargused Hernes 1935 Huvit. V Lisa 18 (46)
13580 366 A19c* Isa pikk peenike, ema lai latergune, lapsed ilusad ümmargused Herned 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (13)
13581 366 A19c* & Isa lai lapergune, ema pikk ja peenike, lapsed ilusad ümmargused Hernes Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (32)
13582 366 A19c* Isa pikk peenikene, ema lai lapergune, lapsed ilust ümargused Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (10)
13583 366 A20a & Esä pikk ja peenükene, emä lai ja lapergas, latsõ kõik ütesugumatsõ Leivälapju Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 132 (24)
13584 366 A20a Isa pikk ja peenike, ema lai ja lapergune, lapsed kõik ühesugused Leivalabidas ja -nõu ja leivapätsid Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 402 (25)
13585 366 A20b* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, lapsed kõik üheülbilised Ahjuluud, leivalabidas, leivad Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (22)
13586 366 A20b* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lapergune, lapsed üheülbalised Leivad Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
13587 366 A21 & Isa pikk ja peenike, ema lai kui latakas, lapsed kui tiritärinad Humalad KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (30)
13588 366 A21 Isa pikk ja peenike, ema lai kui latakas, lapsed kui teritärinad Humalas 1890 E EM 48 (277)
13589 366 A21 Isa pikk ja peenike, ema lai kui latakas, lapsed kui teritärinad Humalas 1913 E EM2 44 (350)
13590 366 A22a & Isa pitk ja peenikene, ema lai ja latsergune, lapsed lidiladised Kartohvlid Vai 1889 H. Masing H II 7, 81 (38)
13591 366 A22b & Isa pikk ja pienikene, ema lai ja latergune, lapsed kõik on lita-lata Humal Kuu 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 444 (15)
13592 366 A23+ Ise pitk ning peenike, ema lai ja lätakas, lapsed puperpallikesed Humalad Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (7)
13593 366 A23+ & Isa pikk peenike, ema lai latergune, lapsed kaunid poisiksed Ahjuroop, leivalasn ja leivad Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 859 (21)
13594 366 A23+ & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, lapsed pontsa-pantsa Leivategu Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 114 (6)
13595 366 A23+ Isa pitk peenike, ema lai latergune, lapsed madalad matsakad Labidas, küna ja leivad Vai 1893 H. Masing H II 36, 401 (86)
13596 366 A23+ Isa pikk peenüke, ima lai ladrokõne, latse ilusa kui tündre Leib Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (27)
13597 366 B1% & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene Uba Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (16) 1548
13598 366 B1% Esa pikk ja peenike, ema lai ja lühike Levälapi Trv 1894 J. Sikk H II 49, 111 ja 115 (9) 1548
13599 366 B2% Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, pojad kõik ühepikkused 1939 Lasteleht nr. 17/18 (1939) 296 1548
13600 366 B2% & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, pojad kõik ühesugused ümmargused Leivalabidas, astja ja leivad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (90) 1548
13601 366 B3a & Isa pikk ja peenike, ema lai ja löhike, pojad kõik latergused Ahjuluud, leivalabidas, leivad Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322/3 (16)
13602 366 B3b & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, pojad nii kui lätakad Isa – ahjuroop, ema – ahe, pojad – leivapätsid ahjus SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (12)
13603 366 B4 & Esä pikk ja peenikene, emä lag'a ja lühikene, poja pää om silitsedu Leib lapjo pääl Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 800 (82)
13604 366 B5a1 & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, poja pinduponderiku Leivalabidas ja leivad Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (2)
13605 366 B5a2 & Esä pikk ja peinikene, emä lai ja lühikene, poja puperullilise Kartul Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (20)
13606 366 B5a3 & Isa pikk ja peinike, ema lühike ja lai, pojad põnnikse Leevalabidas Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 415 (20)
13607 366 B5a4 & Esä pikk peenike, emä lai lühike, poja nagu puntriku Levälapi ja levä Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (105)
13608 366 B5b & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, poeg punase mütsiga Humal Tln 1892 K. Puusemann E 1671 (2)
13609 366 B6 Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, tütred laiad laatsakad Leivategemise riistad ja leivad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (83)
13610 366 B6 & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, tütred laiad lätakad Isa on ahjuroop, ema on levalöime ja tütred on leivad Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 529/30 (16)
13611 366 B7a & Isa pikk ja peenike, emä lai ja lühike, poeg kaonis poesike, tütred literlätergused Humal KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (64)
13612 366 B7b & Isa pikk peenike, ema lai lühike, tütred nagu latikad, pojad nagu kukerpallid Leivalabidas, mõhk, suured leivad ja pullikesed Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (21)
13613 366 B7c* Isa pikk peenike, ema lai lühike, tütred litlatikad, pojad pullilullikesed Leivalabidas, mõhk, suured leivad ja pullikesed Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (21)
13614 366 B7c* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, tütred litrelätergused, pojad pullilullikesed Humal Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (46)
13615 366 B7c* & Esä pikk ja peenike, emä lai ja lühike, poja pullilullikse, tütre litalätaku Levätegemine Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (55)
13616 366 B7d & Isä pikk peenike, ema lühike lai, pojad-tütred littlatakad Varras, kuhi ja saed Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45 (7)
13617 366 B8* Ema lai lühke, isa pikk peenike, tütre pitsupötsukese, poja pullulullukese Leivalapi, leivad Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (110)
13618 366 B8* & Emä pikk peenike, esä lai lühike, poja pullilullikse, tütre pötsüpätsukse Levälapi ja levä Trv 1892 J. Kill H III 14, 225/6 (8)
13619 366 B9 & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühikene, tütre tünni', puja punni' Kartul Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 414 (2)
13620 366 B10a & Isa pitk peenike, ema lai lühike, poea pea pikergune, tütre käsi kõver Tapuvääned Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 704 (11)
13621 366 B10b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, poja pea ümmargune, tütre käsi kõver Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (20)
13622 366 B10b* & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, tütre käsi kõver, poja pää ümmargune Roop, labid, luud, leib MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (38)
13623 366 B10c & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühike, tütre käed kõverad, poja pea pahempidi Humalad Plt 1891 J. Reinthal E 478 (51)
13624 366 B10d & Ema lai ja lühike, esa pikk ja peenike, poja pää sile, tütrel käsi kõver Mõhk, leivalapju, leib, roop Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (21)
13625 366 B11 & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, poeg kõva jalaga, tütar kähara piaga Humal Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (9)
13626 366 B12a* Isa pitk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused (Der Vater lang und dünn, die Mutter breit und kurz, die Kinder alle gleich, rund) Brotschaufel, Brottrog und Brotlaibe Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 266
13627 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivaküna, tainas, leivad 1890 E EM 48 (276)
13628 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivaküna, tainas, leivad 1913 E EM2 44 (349)
13629 366 B12a* & Esa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, latse kõik ütesugutse ümmargutse Leevamõhk, lapju ja leiva Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (53)
13630 366 B12a* Isa pitk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Ahjuroop, leivalasn ja leivad Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (3)
13631 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivalabid ja leivaastja ning leivad Kod 1923 L. Hallik A 2138 (23)
13632 366 B12a* Isa pitk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivalabidas, lõime ja leivad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (94)
13633 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Lebalabidas, -küna ja lebad Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (43)
13634 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümargused Labidas, levaküna ja levad Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 346 (30)
13635 366 B12a* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivalabidas, küna ja leivad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 344 (95)
13636 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed keik ühesugused ümargused Leivalabidas ja leivad Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (18)
13637 366 B12a* Isa pikk ja piinike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ühesugused ümmargused Leivalabidas ja leivad Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (3)
13638 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed ühesugused ümargused kõik Leivalasn Mih 1920 A. Leppik E 50898 (51)
13639 366 B12a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed ühesugused ümarikud kõik Leivalabid, anum ja leivad Trt 1895 A. Eglon E 19039 (11)
13640 366 B12a* Esä pikk ja peenike, emä lai ja lühike, latse ütesugutse ümärgutse Leivalabidas, leivamõhk, leivad Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (208)
13641 366 B12a* Esa pikk ja peenikene, ima lag'a ja lühikene, latse ütesugutse ümariku Leiva küdsamine Plv 1890 J. Tobre H III 11, 628 (32)
13642 366 B12b* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed ühed ümargused kõik Leivanõu, labidas ja leivad Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (11)
13643 366 B12b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, lapsed kõik üheümmargused Leivategemine TMr 1930 E. Schmidt E 71293 (6)
13644 366 B12b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, lapsed kõik ühteümarikud Vlg 1930 L. Uibopuu E 64728 (89)
13645 366 B12b* & Esä pikk ja peenikene, imä lai ja lühikene, latse' kõik üte' ümärigu' Leivalabidas, mõhk ja pätsid Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 72 (20)
13646 366 B12c* & Isa pitk peenike, ema lai lühike, lapsed kõik ümargused Leivalabid, ahi, leivad Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 339 (25)
13647 366 B12c* Isa pikk peenike, ema lai ja lühike, lapsed kõik ümarikud Hernevars, kaun ja herneterad Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 288
13648 366 B12c* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühike, lapsed kõik ümargused Leivaahi VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (81)
13649 366 B12c* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, lapsed kõik omma ümargused Leevälapju, leeväanum, leeväpäts Urv 1956 K. Antsov RKM II 60, 602 (4)
13650 366 B13a* Esa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, latse ütesuuruse Leivapätsi, esa – leivalapi, ema – leivamõhk Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586 (16)
13651 366 B13a* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed ühesuurused Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (73)
13652 366 B13a* & Esä pikk ja peenikene, imä lagja ja lühükene, latsõ kõik ütesuurusõ Leevälapju ja leevä Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (66)
13653 366 B13b* Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed ühesugused Labidas, asti, leivad Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (4)
13654 366 B13b* & Esä pikk ja peenikene, ima lag'a ja lühikene, latsõ üttesugutsõ Kartoli Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (45)
13655 366 B13b* Imä lag'a ja lühkene, esä pikk ja peenikene, latsõ ütesugutsõ Leevamõhk, -lapju ja leevä Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (69)
13656 366 B14a* Esä pikk peenike, emä lai lühike, latse laia laberigu Esä – levälapi, ema – ahi, latse – levä Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (8)
13657 366 B14a* & Isä pikk ja peenikene, emä lai ja lühikene, latsõ laia lapergusõ Levälapjo, mõhk, levä Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (1)
13658 366 B14b* & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, lapsed kõik ühesuguse lapergused Leivalabidas, astja ja leivad Pal 1889 J. Varik H II 27, 642 (13)
13659 366 B14b* Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühike, lapsed kõik aga latargused Ahjuroop, leivalabid, leivad Kod 1923 H. Vilde A 2153 (69)
13660 366 B14b* Esi pikk ja peenikene, imä lag'a ja lühikene, latsõ kiik lapiku' Leivalabidas, leivanõu ja leivapätsid Urv 1964 A. Kurg KKI KS
13661 366 B15a Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, poealatse pinni-põnni Leivalapi ja leivad Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (23)
13662 366 B15a & Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, poja-latse pinni-pänni Leivalabida vars isa, labidas on ema ja leivad on lapsed Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (9)
13663 366 B15b & Isa pikk peenike, ema lai lühike, poea-latse ku pontukse Leivalabida vars, labidas ise ja leivad Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (14)
13664 366 B16+ & Esä pikk ja peenike, emä lai ja lühike, latse kik pillapallalise Levätegemine Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (6)
13665 366 B16+ Isa pikk ja peenike, ema lai ja lühike, lapsed ühesugused pikergused Leivalabidas ja leivad Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 142 (56)
13666 366 C1 & Isa pikk ja peenike, ema lühike ja jäme, pojad ümargused ku pullid Levanõu, labidas ja pätsid Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (30)
13667 366 C2a & Isa pikk peenike, ema jäme lühike, tütred laiad lätakad, pojad puuliluulilised Humal SJn 1893 J. Mein H II 43, 377 (8)
13668 366 C2b1 & Esä pikk ja peenükene, imä jämme lühükene, poja pupijupilise, tütre litalataku Humal Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (64)
13669 366 C2b2 & Isa pikk peenike, ema lühike jäme, pojad pullulullukesed, tütred litlätakud Kuhjavarras, kuhi, lauavaiad, saod Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 347 (33)
13670 366 C2c & Esä jämme ja lühkene, imä pikk ja peenõkõnõ, tütre litalatalise, puja pullilullilise' Humala' Se 1936 M. Vabarna S 121939 (78)
13671 366 C3 & Ema pikk peenike, isa jäme lühike, pojad-tütred puterlallikesed Levalabidas, ahi ja levad Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 342 (5)
13672 366 C4a & Isa pikk peenike, ema jäme lühike, lapsed on ümarikud Kuhi, ruga, rõuk Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (10)
13673 366 C4b & Esä oll pikk ja peenike, imä oll jämme ja lühike, latsõ kõik ütesugutsõ Ahjuruup, leevälapju ja leeväpätsi (mis ahju pandas) Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 143 (30)
13674 366 C4c & Esa pikk peenike, ema jämme lühike, latse kui litlataku Ahjuluud, leivalapju, leiva Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (30)
13675 366 D & Esä pikk ja peenükene, imä paks ja jämme, latsõ kõik ütesugutsõ Leevälapju, leevämõhk, leeväpätsi Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (100)
13676 366 D Esä pikk ja peenükene, ima paks ja jämme, latsõ kõik ütesugutsõ Leivalabidas, leivaastja, leivapätsid Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 76 (40)
13677 366 E1 & Ema pikk ja peenike, isa veetväädakas, pojad pukerpallikesed Humalas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (101)
13678 366 E2 & Isa pikk ja peenike, ema viidiväädiline, tütred laiad litlätakud Humalad SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (10)
13679 366 E3 & Isa pikk peenike, ema vintvänderjas, pojad kaunis poisiksed, tütred kõik litlätakad KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (12)
13680 366 E3 Isa pikk piinike, ema vintvänderjas, pojad kanis poisiksed, tütred kõik litlätakad Tapud SJn 1894 H. Raid H II 49, 609 (4)
13681 366 E4a* & Isa pikk ja peenike, ema vintaväntaline, pojad puuliluulikesed, tütred laiad lätalised Tapud Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (46)
13682 366 E4a* Isa pikk ja õige, ema viidiväädiline, pojad puuliluulikesed, tütred litlõtakad Humal Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 538 (215)
13683 366 E4b* & Isa pitk ja peenikene, ema vintaväntaline, tütred laiad lätalised, pojad pullilullikesed Humalad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 245 (85)
13684 366 E4b* Isa pikk ja peenikene, ema vintaväntaline, pojad pullilullilised, tütred litalätalised Humal ehk tapp Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (190)
13685 366 E4b* Isa pikk ja peenike, ema vindaku-vändaku, tütred lipulapulesed, pojad pullilullilised Tapud Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (59)
13686 366 E4c & Esa pikk ja peenikene, imä vintäväntäline, tütär lita-lata, poig pupõjupõline Humalasaibas, humal, h[umala]lehe, nupp otsan Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (56)
13687 366 E4d & Isa pikk ja peenike, ema vindavändaline, tütred litalätalised, pojad pumbilumbilised Tapud, humalad Tor 1926 L. Tohver A 8612 (49)
13688 366 E4e & Isa pikk ja peenike, ema viidiväädiline, tütred laiad lapergused, pojad uperpallikesed Tapp Vl 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (32)
13689 366 E4f & Isa oli pikk ja peenike, ema oli vinterväädike, poisid tullulullused, tütred litalatased Trt 1927 K. Pormeister E 59818 (43)
13690 366 E5a & Esä pikk ja peenike, emä vintlik-väntlik, poig lühike jäme, tüdar litlatakas Tapuvään Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (15)
13691 366 E5b & Isa pikk ja peenike, ema vintä-väntä, tütar litä-lätä, poeg ülevel kõrges ja viha täis Tapu Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 576 (68)
13692 366 F1a & Isa pikka peenikene, ema kõrki ja kõvera, tütar laia latsakuda, poeg on plunderplassikene Humalad Trt 1888 S. Bergmann H II 29, 79 (3)
13693 366 F1b & Esä pikk ja peenikene, emä kõvver kõrsikukene, tütar laja lapikuga, poig punderlassikene Humal Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (164)
13694 366 F2a & Isa pitk ja peenike, ema kõver vändeline, poeg jäme jupsakas, tüdar lai ja lapsakas Tapud (humalad) Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (8)
13695 366 F2b & Isa pikk ning peenike, ema kõver, vigane, tütred laiad tätakad, pojad jämed jupsakad Humal Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 622 (63)
13696 366 F3+ Isa pikk ja peenike, ema kõver kleenuke, tütred laiad lapergused, poisid prisked punased Humal Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 371 (101)
13697 366 F3+ Isa pikk peenike, ema keeruveeruline, pojad pullulullukesed, tütred laiad lätakad Humal Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 156 ja 172 (70)
13698 366 F3+ & Isa pikka peenikene, ema kõigiti kõverane, tütar lai kui laatsakas, poeg on üks poisuke Labidas, leib Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 665 (5)
13699 366 F3+ Isa pikk ja peenike, ema käsi kõver, tütar lai latsakas, poeg pisike pentsakas Humalad Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 534 (84)
13700 366 F3+ Isa pikk ja peenike, ema peenike ja kõver, tütred-pojad lita-lata Humal kasvab Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (31)
13701 366 Ga & Isa pitk ja peenikene, ema kõver küirakane, pojad kaunis poisikesed, tütred litlätakad Humalas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (173)
13702 366 Gb & Isa pitk ja peenikene, ema kõver külbakas, tütar lai lopsakas, poeg kaunis porsakas Ritv, veane, leht, humal HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (93)
13703 366 Gb Isa pikk peenike, ema kõver külbakas, tütar lai latikas, poeg kaunis ponsakas Humalas 1890 E EM 49 (278)
13704 366 Gb Isa pikk peenike, ema kõver külbakas, tütar lai latikas, poeg kaunis ponsakas Humalas 1913 E EM2 44 (352)
13705 366 Gc & Isa pikk ja peenike, ema kõver küürakas, tütred laiad lätakad, pojad pikad purakad Tapud Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 733 (4)
13706 366 Gd* & Isa pitk ja peenike, ema kõver ja küütsakas, tütar lai ja lätakas, poeg kui pisukene puntsakas Tapupüste Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (50)
13707 366 Gd* Isa pikk piinike, ema kõver küürakas, tütred laiad latsakad, poead pisiksed pupsakad Tappu, humal PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (20)
13708 366 Ge & Isa pikk ja peenikene, ema käbar ja küirakas, tütred kui laiad latakad, pojad kui põuapallid Humalas Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (71)
13709 366 Gf & Isa pikk ja peenikene, ema kõver keeruline, pojad pupulullikesed ja tütred litlatakad Tapupiste, vene, humalad ja lehed Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (95)
13710 366 Gg & Isa pikk ja peenike, ema kõver küürakas, tütred tullilulliksed, pojad litalätakad Humalad Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 408 (3)
13711 366 Ha & Isa sirge siuakas, ema kõver küürakas ja pojad on pöialpoisikesed, lapsed on laiad lätergused Tapuroegas, tapp, humalad ja lehed Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 97 (26)
13712 366 Hb1 & Isa pikk ja siuakas, ema küürus käärakas, lapsed laiad laatsakad Humalad Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (78)
13713 366 Hb2 & Isa sirge seuakas, ema kõber küirakas, lapsed laiad latergused Humal Han 1894 P. Einbluth H III 18, 169 (10)
13714 366 I1a & Isa pitk viirukas, ema lai lätakas, poeg oli popsis poisike Humal Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (4)
13715 366 I1b & Isa pikk piperik, ema lai laberik, pojad punased pullikesed Humal Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (133)
13716 366 I2a & Isa pikk pikergune, ema lai latergune, tütre käsi kõveras, poja pea paljas Humal VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (10)
13717 366 I2b & Ema lai ja latergune, isa pien ja pikergune, poja pia lõhki, tütre käsi kõveras Kooguga kaev Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 38 (59)
13718 366 I2c & Esa pikk pikergune, ema lai lapergune, poja-tütre punderida Leivalapju, leivad Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (8)
13719 366 I3 & Esä pikk sirge, imä lai latakas, latse tinnitännikese Leevälapju, mõhk, leeväpätsi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (65)
13720 366 J1 & Ema pikk peenikene, poja punnipannikese Uba Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (18)
13721 366 J2a & Isa pikk ja peenike, tütred laiad kui labidad, pojad nibunäbunad Humalaväädid, lehed ja käbid KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (46)
13722 366 J2b & Ema pikk ja pienikene, pojad püilulüilulesed, tütred litalätakad Latt ja tapud SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 467 (26)
13723 366 J3a & Ema pikk ja peenikene, lapsed lühikesed ja jämedad Leivalabidas ja leivad Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (20)
13724 366 J3b*% Isa pikk ja peenike, lapsed laiad lätakad Tapp, humal Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (73) 1013
13725 366 J3b*% & Emä pikk peenike, latsed laiad laberikud Levälapi Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (26) 1013
13726 366 J3b*% Ise pikk ja peenikäne, lapsed laiad ja lapergused Oad ja kaunad Kuu 1980 E. Lindström KKI KS 1013
13727 366 Ka & Isa paks ja lühike, tütar pikk ja piinike, poead käharad poisiksed Humal Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (78)
13728 366 Kb & Isa paks ja lühike, ema pikk ja peenike, lapsed ühesugused Mesilased Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 330 (8)
13729 366 L1* Ema lai ja laberik, poja puheta ümariku Mõhk ja levapätsi Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 436 (106)
13730 366 L1* & Ema lai ja latergune, pojad puhas ümmargused Leivad ja leivalabidas Kad 1897 A. K. Kivi E 33929 (17)
13731 366 L1* Ema lai ja lapergune, pojad pikad ja pienikesed Kardules Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 557 (61)
13732 366 L2+ & Isa oli küürakas, ema oli lai lätakas, poisid pisikesed puntsakad Humal Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 76 (92)
13733 366 L2+ Isa vindivandiline, ema lai lätergune, pojad pulilulilised, tütrid sitalätakad Humalavarred, lehed ja käbid Pal 1897 H. Karro H IV 8, 393 (1)
13734 366 L2+ Isa sirge peenikene, ema lai latter, tütrid pikerümärgused Leivalabidas ja leivad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 14 (42)
13735 366 M1 & Esä pikkä püssirauda, ema viidä-väädä rauda Humal Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (167)
13736 366 M2a1* Isa pikka püssirauda, ema viiduväädiline, pojad pullilullikesed, tütred litlätakad Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (4)
13737 366 M2a1* Isa pikka püssirauda, ema viiduväädiline, pojad pullilullikesed, tütred litalatakad Tapud, humalad Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (22)
13738 366 M2a1* Isa oli pikka püssirauda, ema oli viiduväädiline, pojad olid pullilullikesed, tütred litlätakud Humal Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 461 (229)
13739 366 M2a1* & Isa pikka püssirauda, ema viiduväädiline, pojad pullilullikesed, tütred literlatergused Humalad Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (14)
13740 366 M2a2* Esa pikka püssirauda, ema viiduvääduline, poja pullilullikese, tütre kui litlätaku Humal ehk tapuvään Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (105)
13741 366 M2a2* Isa pikka püssirauda, ema viiduvääduline, pojad pullilullikesed, tütred litlatakud Isa – tapuritv, ema – tapuvars, pojad – humalad, tütred – lehed Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (6)
13742 366 M2a2* Esä pikka püssirauda, emä viidu-väädu, poja pullitullikese, tütre litlataku Humal Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (6)
13743 366 M2a2* Isa pikka püssirauda, ema viiduvääduline, pojad pullilullikesed ja tütred litakad Tapud ehk humalad Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 831 (28)
13744 366 M2a2* & Isa pikka püssirauda, ema viiduvääduline, pojad pullilullikesed, tütred litalätakesed Tappud Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (7)
13745 366 M2a2* Esä pikka püssirauda, emä vieduvääduline, poea putilutikese, tütre litlataku Haenakuhi, -kaari, -rua Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (260)
13746 366 M2a2* Isa pikk kui püssiraud, ema viiduvääduline, pojad pullilullikesed, tütred litlätakad Humalad Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 433 (11)
13747 366 M2a2* Isa sirge kui rauapuu, ema viiduväduline, pojad pumurumulised, tütred litalätakad Humal Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (35)
13748 366 M2a3* Isa pikk püssiraud, ema venevääniline, tütred litelätelised, pojad pillipullikesed Tapupiste, vääne, lehed, humalas 1890 E EM 49 (280)
13749 366 M2a3* Isa pikk püssirauda, ema venevääniline, tütred litelätelised, pojad pillipullikesed Tapupiste, vääne, lehed, humalas 1913 E EM2 44 (354)
13750 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, pojad pullilullilised, tütred litlatakad Humalad JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 382 (44)
13751 366 M2a3* & Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, pojad pullulullukesed, tütred litalätakesed Humal Sim 1969 E. Maasik RKM II 277, 228 (1)
13752 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, pojad pollilollikesed, tütred litlätakad Humal Vil 1893 J. Täht H III 20, 378 (2)
13753 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidivaadiline, pojad pullilulikesed, tütred litlatakad Humalad Ksi 1923 H. Korp E 53236
13754 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, pojad pullilullikesed, tütred litlätakud Tapuvään Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (5)
13755 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, pojad pullilullikesed, tütred litlätakud Humal Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (17)
13756 366 M2a3* Isa sirge püssiraud, ema viidiväädiline, pojad pullululluksed ja tütred litalötakad Isa sirge püssiraud on humalakepp, ema viidi-väädiline on humalavars, pojad pullululluksed on humalanupud, tütred litalötakad on humalalehed Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (33)
13757 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, tütred litilätilised, pojad pullirullilised Humalad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 245 (72)
13758 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, tütred litilätikud, pojad pupululliksed Humal Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (105)
13759 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, tütred litilatakad, pojad pullilullikad Humal: isa – humalalatt, ema – vars, tütred – lehed, pojad – õied Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (4)
13760 366 M2a3* Isa pikka püssirauda, ema viidiväädiline, tütred littilatikad, pojad pullilullikesed Humalad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (248)
13761 366 M2a4 Isa pikka püssirauda, ema viiduvääriline, pojad pullilullikesed, tütred litalatakad Humal Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 829 (19)
13762 366 M2a4 & Isa pikka püssirauda, ema viiduvääriline, pojad pullilullikesed, tütred litalatakad Humal Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (1)
13763 366 M2a5* Isa pikka püssirauda, ema viiduvääniline, pojad pullilullikesed, tütred litlätakad Tapud Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 57 ja 83 (159)
13764 366 M2a5* Esa pikka püssirauda, ema viduväiduline, poja pulilulikese, tütred liiplataku Leivalapja, leivamõhk, leivad Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (7)
13765 366 M2a5* Isa pikka püssirauda, ema vidaväätiline, pojad pullilullikesed, tütred litlatakad Humalad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (30)
13766 366 M2a5* Isa pikka püssirauda, ema veediväädiline, tütred need litlätakud, poead pullilullilised Humal Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (70)
13767 366 M2a5* Isa pitka püssirauda, ema viidiväädeline, pojad pullilullilised, tütred litilätilised Humal Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (52b)
13768 366 M2a5* & Esa pikk kui püssiraud, ema viinduväänduline, poja pullilullikese, tütre litlätaku Humal Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (31)
13769 366 M2a5* Isa pikki püssirauda, ema ümmer viida-vääda, tütred laiad lätakad, pojad puuliluulilised Humal SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (17)
13770 366 M2a5* Tütred lita-lata jalad, pojad pullihullilised, ema viiduvaduline, isa püssivarvaline Humalad Vai 1889 H. Masing H II 7, 90 (222)
13771 366 M2a5* Isa pikka püssirauda, ema veenevääneline, tütred litelätelised, pojad pillipullilised Tapupiste, vääne, lehed, humalad Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (97)
13772 366 M2b & Isä püssiraua pikkus, emä viidaku-väädaku, tütred litäku-lätäku, poead pullilullilesed Humal SJn 1891 J. Köstner H II 26, 553 (7)
13773 366 M2c & Isa pikk kui püssiraud, ema viinaväänaline, poead pullilullilised, tütred litlätäkäd Humal teiva külles SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (25)
13774 366 M2d* Isa õige kui püssiraud, ema vinda-vända, pojad kui pullilullikesed, tütred kui litlatakad Humal 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (8)
13775 366 M2d* Isa õige kui püssiraud, ema vinda-vända, pojad kui pullilullikesed, tütred kui litlatakad Humal 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (8)
13776 366 M2d* Isa õige kui püssiraud, ema vinda-vända, pojad kui pullilullikesed, tütred kui litlatakad Humal 1992 Metstak2 60 ja 61
13777 366 M2d* Isa pikka püssirauda, ema vinda-vändakuida, tütred litlätakad, pojad pullilullikesed Humal, tapp Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 201 (8)
13778 366 M2d* & Isa pikka püssirauda, ema vindavändaline, tütar lipita-lapita, poeg kena poisikene Humal SJn 1890 E. Saabas H II 26, 723 (1)
13779 366 M2d* Isa on pikk kui püssiraud, ema vindivändiline, tütred ku litlätakud, pojad suured poisikesed Humal Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (69)
13780 366 M2d* Isa pikka püssirauda, ema ümber vinta-vänta, pojad puperjupikud, tütred liperlapikud Humal Trt 1963 A. Vigla RKM II 163, 142 (3)
13781 366 M2d* Isa pikka püssirauda, ema vinta-vänta vääneline, pojad pullilullikad, tütred litlätakad Humal Kir 1930 O. Paalberg ERA II 32, 109 (9)
13782 366 M2d* Isa pikka püssirauda, ema vindervändike, pojad paberipallikesed, tütred litlatakad Tapud Plt 1877–1917 J. Reinthal E 919 (3)
13783 366 M2d* Esa õige kui püssiraud, ema vinda-vända, poja kui pullilullikesed, tütred kui litlatakud Humalad Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (27)
13784 366 M2e & Isa pikka püssirauda, ema vinnik-vännik, pojad puperpullikesed, tütred litlatakad Tapud ehk humalad Plt 1894 M. Luu H IV 5, 494/5 (45)
13785 366 M2f & Isa pikka püssirauda, ema vintliväntlikukene, pojad pullilullikesed, tütred litalätakad Humal KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 713 (47)
13786 366 M2g & Isa pikka püssirauda, ema vinguvänguline, tütred litalätakesed, pojad pullilullikesed Humal Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 445/6 (2)
13787 366 M2h1 & Esä pikem püssirauda, emä vingeri-vangeri, poja pullilullikese, tütre litlataku Kanep Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (12)
13788 366 M2h2 & Emä õkva püssirauda, esä vingeri-vängeri, poja-tütre pullilullikese Haenakuhi, rua Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (124)
13789 366 M2i1* & Esä pikk kui püssiraud, emä viidu-väädu raud, poja tullulullukse, tütre litalätaku Poja om nutikse, tütre lehe (humal) Krk 1937 S. Tanning KKI MS
13790 366 M2i1* Isa pikka püssirauda, ema viidu-väädu rauda, pojad tillatullakesed, tütred litalatakesed Humalas Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (20)
13791 366 M2i2 Esä pikä püssirauda, ema viidä-väädä rauda, poja pullilullikse, tütre litälätaku Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 108 (56)
13792 366 M2i2 Isa pikka püssirauda, ema viina-vääna rauda, poja pullilullikese, tütre litalätaku Humal Hls 1946 Anonüüm 074 RKM II 99, 547
13793 366 M2i2 & Isa pikka püssirauda, ema vinda-vända rauda, poja pullilullikse, tütre litalataku Humal Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 373 (7)
13794 366 M2j & Esa oli pikka püssirauda, ema vinda-vända lauda, poja pullilullikse, tütre litälätäku Roop, levamõhk, levapätsi, karaski Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 26 (147)
13795 366 M2k & Esä pikka püssirauda, emä viidi-väädi jalga, tütre nii litläterdi, poja pullilullikese Leivalabidas, mõhk (küna) ja leivad Trv 1893 J. Kuusk E 770
13796 366 M3 Isa oli pikk kui püssiraud, ema liituläätuline, poja pulliluliksed Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (24)
13797 366 M3 & Isa pikk kui püssiraud, ema viideväädeline, poead pullilullikesed Tapp, humal Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (123)
13798 366 M4 & Isa pika püssi rauda, pojad viidi-väädi rauda, tütred litlätakud Tapuvarras ja tapud Trv 1895 J. Sims E 21675 (20)
13799 366 N1 & Isa pika püssi rauda, ema laia laperiku, pojad pullilullikesed, tütred litlätakad Kuhi KJn 1870 J. Tiedemann E 163 (292)
13800 366 N2 & Isa pikk kui püssiraud, ema laia lapergune, pojad pullilullikese Leivalabidas ja leivad Võn 1896 P. Rootslane E 24264 (21)
13801 366 Oa & Esä pikä puu vileskuline, imä viideväädeline, puja' puntspandsaku', tütre' lidiladisku' Humal Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 120/1
13802 366 Ob1 & Isa pikka puuvilast, ema viideväädeline, tütred litinge-latinge, pojad üheümarguse Humal: tugi, vars, lehed, kuku Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (17)
13803 366 Ob2 & Esä pikä puie vilun, emä viiduvääduline, tütre litlataku, poja üteümariku Hummal Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 373 (4)
13804 366 Ob3 & Esä pikk puuvilas, emä vintuväntuline, tütre litulatulise, poja üteümmargutse Humal Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219 (35)
13805 366 Ob4 & Esä pikk puuvilask, emä viiduväiduline, tütre lidiladina, poja ütsiümärguse Hummal Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (25)
13806 366 Ob5 & Ema vintaväntaline, esä pikk kui vilas, tütre lipitu-lapitu, poja üteümargudse Hummal Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (12)
13807 366 Oc1 & Esa pikk puuvilask, ema videväädeline, tütre lidilädisku, puja üteülbalise Tapuvään Ote 1888 V. Vaher H III 10, 371 (44)
13808 366 Oc2 Esa pikk puuvila, ema viideväädeline, tütre lidinal-ladinal, poja üteülbalise Tapuors, vääna, lehe ja humala otsan Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (7)
13809 366 Oc2 & Esa pikk puuvila, ema videvädeline, tütre lidina-ladina, poja üteülbalise Hummal Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (16)
13810 366 Oc3 & Esä pikk puuvilesk, ema viideväädeline, tütre liideläädelise, poisikese üteülbälise Humala Ote 1895 C. Lipping H II 56, 797 (3)
13811 366 Pa & Isa pikka pilliroogu, ema vindivändiline, tütred litlatakad, pojad tullilullikesed Humal Trt 1930 M. Sika E 66458 (18)
13812 366 Pb & Isa pikka pilliruugu, ema kindikändikest, tütred litlätakud, pojad pullilullikesed Kasvav humal Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 546 (113)
13813 366 Pc & Isad pikka pilliroogu, emad viidaväädalised, pojad puldilutikad, tütred litlätakad Humalad Kaa 1946 S. Lember RKM II 4, 17 (9)
13814 366 Q1a1* Isa pikk, ema lai, pojad puperpallikesed Kuhjavarras, laba, saod 1890 E EM 48 (275)
13815 366 Q1a1* Isa pikk, ema lai, pojad puperpallikesed Kuhjavarras, laba, saod 1913 E EM2 44 (348)
13816 366 Q1a1* Isa pikk, ema lai, pojad puperpallikesed Kuhjavarras, lava, saod 1920 Nurmik I 67
13817 366 Q1a1* Isa pikk, ema lai, poead puperpallikesed Leivaroop, labidas ja leivapätsid Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (30)
13818 366 Q1a1* & Isa pitk, ema lai, pojad puperpallikesed Kuhjavarras, laba, saud Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (146)
13819 366 Q1a1* Isa pikk, ema lai, poeg puperpallike Humal Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (89)
13820 366 Q1a1* Isa pikk, ema lai, lapsed puperpallikesed Kuhi, kuhjaõrs ja kämud Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 13 (7)
13821 366 Q1a2 & Isa pikk, ema lai, pojad pupelullilised Levalabidas ja leivad Plt 1917 M. Palm E 50386
13822 366 Q1b1 & Esa pikk, ema lai, poja punde-pande Uavars, ualeht, uakõdrad Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (28)
13823 366 Q1b2 & Isa pikk, ema lai, pojad pundipandilised Ahjuroop, leivalapi, leivapätsid Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 769 (18)
13824 366 Q1c & Ema lai ja isa pikk, pojad pullilullilised Leivaanum, labidas ja pätsid SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (129)
13825 366 Q1d & Esa pitk ja ema lag'a, puja pimmadi-pommadi Leivalapju, mõhk ja leiva Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (66)
13826 366 Q1e & Esä pikk, imä lai, puja' pundalundalise Heinakoorem Kan 1924 A. V. Kõrv E 55033 (2)
13827 366 Q2 & Isa pikk, emä lai, poig kui purikas Tapu, humal Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 437 (3)
13828 366 Q3 & Isa pikk, ema lai, poead kui põuapallid Omalas Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (36)
13829 366 Q4* Esa pikk, ema lai, pojad kõik ümargused Leiva ahjupanemine Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (28)
13830 366 Q4* & Isa pikk, ema lai, p[oja]d puhas ümargused Humalad Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (1)
13831 366 Q5a* Isa pikka, ema laia, tütre käsi kõverasse, poja pää ümmergune Humal Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 1 ja 2 (1883) lk-ta
13832 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütri käsi kõveras, poja pea ümargune Tapud Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (11)
13833 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõver, poja pea ümargune Humal JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 323 (11)
13834 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõveras, poja pea ümmargune Humal HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (12)
13835 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõver, poia pea ümargune Tapud Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (59)
13836 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõver, poja pea ümargune Tapud HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (17)
13837 366 Q5a* Isa pikka, ema laia, tüttara käsi koveras, poea pea ümmargune Tapu VNg 1892 H. Lohk H II 34, 356 (68)
13838 366 Q5a* Isa pika, ema laia, tütre käsi kõveresse, poja pää ümargune Humal San 1888 P. Koolmeister H III 10, 519 (1)
13839 366 Q5a* & Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõveras, poja pea ümmargune Humal Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (134)
13840 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõveras, poja pea ümargune Humal Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (27)
13841 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, tütre käsi koveras, poia pää on ümargune Humalad VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (2)
13842 366 Q5a* Isa pikka, ema laia, tütre käsi kõvera, pojad üksi ümmargused Ahjuluud, leivalabidas, ahjuroop, leivad Hlj 1897 A. Klaas E 35215 (23)
13843 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, poja pia ümargune, tütre käsi kõver Tapud Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (71)
13844 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, poja pea ümargune, tütre käsi kõberas Humal Han 1894 P. Einbluth H III 18, 169 (9)
13845 366 Q5a* Isa pikk, ema lai, poja pea ümargune ja tütre käsi kõver Tapud Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (12)
13846 366 Q5b & Isa pikk, ema peen, tütre käsi koveras, poja pää käherdune Taputeivas, vääne, leht, humal VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (54)
13847 366 Q5c & Isa pikk, ema lai, tütre käsi kõber ja poja pea vägev Humalas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355 (52)
13848 366 Q6 & Isä pikk, emä lai, pojad puuriluuriksed, tütred lidilädinäd Kaonad KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 10 (59)
13849 366 Q6 Isa pikk, ema lai, pojad puuriluurikesed, tütred lidilädinad Uba KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (74)
13850 366 Q7 & Esä pikk ja ema lai, poig müürmunn, tüdar lääpajalg Humala Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (86)
13851 366 Q8 & Isa pikk, ema lai, poea puripõurikese, tütre laia laberiku Tapuvään Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (43)
13852 366 Q9a* Esä pikk, emä lai, poja-latse punderiku Leib lapju pääl San 1888 K. Gross H II 31, 808 (74)
13853 366 Q9a* Esa pikk, ema lai, poja-latse punderiku Levalapi ja leib Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (14)
13854 366 Q9a* Isa pikk, ema lai, poea-lapsed punderiku Leib ja levalapi Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 164 (8)
13855 366 Q9a* Isä pikk, emä lai, poja-latse punderiku Levälapi ja päts Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (60)
13856 366 Q9a* Isa pikk, ema lai, poja-lapsed punderikud Leivamõhk, -lapi ja -pätsid Hel 1928 E. J. Kase E 61784
13857 366 Q9a* Esä pikk, emä lai, poja-latse punderiku Levälapi ja levä Hls 1891 J. Riiet H III 13, 584 (93)
13858 366 Q9a* & Esa pikk, ema lag'a, poja-latse puntriku Leivalapju, mõhk ja leiva Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (91)
13859 366 Q9a* Ema lai, esa pikk, poja-latse punderiku Levamõhk, lapi ja levad Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103/4 (81)
13860 366 Q9a* Isa lai, ema pikk, pojad-lapsed punderikud Leivalabidas ja leivad Hel 1891 J. Lammas E 422 (262)
13861 366 Q9b & Esä pikk, emä lai, pojakese puntrikese Levalapi, -mõhk, levä Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (16)
13862 366 Q9c & Isa pikk, ema lai, pojad-poisid punderikku Leevalabidas, leevad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (43)
13863 366 Q9d* Isa pikk, ema lai, poead-tütred ponderikud Levad ja labidas SJn 1890 M. Kielas H II 26, 511 (81)
13864 366 Q9d* & Isa pikka, ema laia, tütred-pojad puderikud Leevalabidas Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (15)
13865 366 Q9e & Ema pikk, esa lai, poja-poja punderise Leib, leivalapju Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (80)
13866 366 Q9f & Isä pikk, emä lai, lapsed kõik punderiku Leib ja levälapi Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (33)
13867 366 Q9g1 & Isa pikk, ema lai, poea-latse pontsukese Lapjo, ahi, leivad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (40)
13868 366 Q9g1 Isa pikk, ema lai, poja-latse pontsukese Mõhk, leivalabidas, leivad Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 461 (227)
13869 366 Q9g2* Esä pikk, ema laga, poja-latse pundsukese Leivalapju Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (117)
13870 366 Q9g2* & Esä pikk, emä lag'a, poja-latse pundsukese Luud, lapju ja leib San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (140)
13871 366 Q9g2* Ema lai, isa pikk, poead ja lapsed punduksed Ahi, lapi, leivad Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (106)
13872 366 Q9h* Esä pikk, imä lag'a, latsõ-puja pundsõruskõs Ruga Se 1927 M. Pihlapuu S 1942 (127)
13873 366 Q9h* & Esä pikk, ema lai, pojad-tütred pontsukesed Leivalapju, mõhk ja leivad Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (65)
13874 366 Q9i & Esa pikk, ema lag'a, poja-latse punrikese Hainakuhi Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (13)
13875 366 Q9j & Esä pikk, imä lag'a, puja-latsõ punta-panta Leevälapju, ahjuruup ja leeva ja kuklõ Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (14)
13876 366 Q9k & Esä lai, emä pikk, poja-latse pintsu-põntsu Emmis Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 513 (59)
13877 366 Q9l & Emä lag'a, esa pikk, latse-poja pungeruse Leevamõhk Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (34)
13878 366 Q9m & Isa pikk, ema lai, tütred-pojad puudulikud Humal Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (10)
13879 366 Q9n & Esa pikk, ema lai, latse punnipan'kese Labidas, ahi ja leivad Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (24)
13880 366 Q10a1 Esa pikk, ema lai, poja-latse laberiku Leivalapju Rõn 1889 A. Andrei H II 30, 818 (58)
13881 366 Q10a1 & Isa pikk, ema lai, pojalapsed laberikud Leivalapi, -küna ja -pätsid Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (59)
13882 366 Q10a2 & Isa pikk, ema lai, latse-poja lapiku' Leivalabidas, leivaküna, leivapätsid Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (2)
13883 366 Q10b* Isa pitk, ema lai, lapsed laperikud Labidas, luud ning leivad Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (4)
13884 366 Q10b* Esä pikk, emä lai, latse kik laberiku Levälapi ja leväpätsi Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (147)
13885 366 Q10b* & Isa pikk, ema pikk, latse laia laberiku Roop, leivalapi, leivad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (3)
13886 366 Q10b* Isa pikk, ema lai, lapsed laplikud Vars, lapjo, leivad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (32)
13887 366 Q11a* Isä pikk, emä lai, lapsed kaik ümmärgüsed Ahi lai, patsasammas pikk, leivad ümmargused 1995 EMrd V 188 (86)
13888 366 Q11a* Isä pikk, emä lai, lapsed kaik ümmargused Ahi lai, patsasammas pikk, leivad ümmarg[used] Kuu 1923 L. Pärt ES, MT 5, 3
13889 366 Q11a* & Isä oli pikk, emä lai, lapsed kaik ümmärgüsed Patsasammas, umbahi, leiväd Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2330 (20)
13890 366 Q11a* Isa pitk, ema lai, lapsed kõik ümargused Roop ja leivad ahjus Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (23)
13891 366 Q11a* Ema lai, isa pikk, lapsed ümmärgused Humalad VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 382 (40)
13892 366 Q11a* Esa pikk, ema paks, latse omma ümargutse Korsna, ahi, leiva Rõn 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 10 (69)
13893 366 Q11a* Esä pikk, ema lai, latse kik üteümmarguse Leivaahi Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 205 (73)
13894 366 Q11a* Isa pikk, ema lai, lapsed puha ümmargused Ahjuroop, leivalabidas ja leivad Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 375 (21)
13895 366 Q11a* Ema lai, isa pikk, lapsed puhas ümmargused Leivalabidas, luud ja leivad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (34)
13896 366 Q11a* Isa pikk, ema lai, lapsed puhas ümmargused Luud, lasn, leivad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (134)
13897 366 Q11a* Isa pitk, ema lai, lapsed üsna ümmargused Ahoroop, lasn ja leib Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (122)
13898 366 Q11a* Isa pikk, ema lai, lapsed ise ümmargused Humal Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (40)
13899 366 Q11b & Jimä lagja, jesä pikk, ladsõ-poja' tsüürigu' Vaasna, lapju, päts Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (30)
13900 366 Q12 & Esa pikk, ema lag'a, latse-poja punnikõse Leivalapju, mõhk ja ahju pandmine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 374 (113)
13901 366 Q13+ Isa pikk ja ema lai, pojad punderpanderikse, lapsed laiad laberikud Pojad ja lapsed – leivad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (148)
13902 366 Q13+ Isa pikk, ema lai, lapsed kõik ühesugused Leevalabida vars, labidas ja leivad Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 196 (14)
13903 366 Q13+ Isa pikk ku õrs, ema jäme ku tõrs, pojad prisked pulliksed Kuhjavarras, kuhi ja saod Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 202, 149 (132)
13904 366 Q13+ Isa pikk, ema pikk, poeg kaunis poisikene, tütar lai latsakas Tapuvianed Kos 1892 T. Wiedemann E 9084 (1)
13905 366 Q13+ Isa pikk, ema pikk, palju veikseid lapsi Redel Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 283 (60)
13906 366 Q13+ & Pikk isa, peen ema, tütar lai ja latsergune, poeg Pohlamaa kuningas Tapud Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (3)
13907 366 R1a & Isa pikk ja ema kõber, tütred litlätakad, poead puperpallakad Tapud SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 467 (29)
13908 366 R1b & Isa pitk, ema kõver, tütar lai latergune, poeg puperlilleke Tapud Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (14)
13909 366 R1c & Esä pikk, emä kõver, poja pundipandilise, tütre laia laberiku Tapuhumal Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (68)
13910 366 R1d & Isa pikk, ema keerd, poeg pull, tütar latakas Humal Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 26 (10)
13911 366 R1e & Isa pikk, ema kõver, tütar lai latakas, poeg ümmargune nagu pall Tapulatt, vääne, leht ja käbi Hls 1889 J. Jung H II 22, 344 (24)
13912 366 R1f & Isa pikk, ema kõber, tütar muidu litaku-lataku, poeg kaunis poisikene Tapulatt, väät, leht, humal Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (51)
13913 366 R1g & Isa pikk, ema kõver ja peenikene, tütred laiad latsakad, poegade pead ümmargused Humal Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (24)
13914 366 R1h & Isa pikk ja ema kõver, tütar lai latsuke, poeg ilmamaa hull Humal Hls 1928 E. J. Kase ERA II 3, 99 (1)
13915 366 R2 & Isa pikk, ema kõver, lapsed lipulapulised ja pojad punase mütsiga Humalad ehk tapud Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (45)
13916 366 S1 & Esä õige, emä kõver Aid kõver, teivas õige Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (21)
13917 366 S2 & Isa sirge, ema kõver, poeg pisike pupsakas Humal Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 62 (43)
13918 366 S3a & Isa ees sirge, ema taga kõver, tütar lai lätakas, poiss pisike pupsakas Humal Jäm 1977 S. Vesper KKI 68, 201 (3)
13919 366 S3a Isa ees sirge, ema taga köver, tütar lai lätakas, poiss pisike pupsakas Humal, mis kasvab toe naeal Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 5 (3)
13920 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tütar lai kui latikas Humal 1890 E EM 48 (272)
13921 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tütar lai kui latikas Humal 1913 E EM2 44 (345)
13922 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tütar lai kui latikas Humal 1925 Puus. KH II5 82
13923 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tütar lai kui latikas Humal 1923 Puus. KH 63
13924 366 S3b* Isa õige, ema kover, poeg punane pupsakas, tütar lai latakas Humal Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 71 (45)
13925 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tüdar lai latakas Humal Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 773 (16)
13926 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tütar lai latakas Tapupiste, vene, humal ja lehed Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 151 (2)
13927 366 S3b* Isa õige, ema kõver, poeg punane pupsakas, tütar lai kui latakas Tapud Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432 (46)
13928 366 S3b* Isä õigõ, emä kõvõr, poeg punanõ põpsikas, tüdär lai kui latikas Humal Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (54)
13929 366 S3b* & Isa õige, ema kõver, tüdar lai latsakas, poiss punane pupsakas Humalavääne Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (32)
13930 366 S3b* Isa sirge, ema kõver, tütar lai lätakas, poeg punane pupsakas Humal, tapukene Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (10)
13931 366 S3b* Isa oli õige, ema oli kõver, tütar oli lai latakas, poeg oli punane popsakas Humal Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 312 (224)
13932 366 S3c* & Isa sirge, ema kõver, tütar lai lätakas, poeg punsakas Humal Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 508 (36)
13933 366 S3c* Isa sirge, ema kõver, tütred laiad lätsakad, poeg õige pupsakas Humal Tt 1897 A. Suurkask H I 9, 254 (133)
13934 366 S3d & Isa sirge, ema kõver, tüdar lai lätsjäs, poeg popsis vihane Humal Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 69 (9)
13935 366 S3d Isa sirge, ema köver, tüdar lai lätsis, poeg popsis vihane Humal Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 309 (5)
13936 366 S3d Isa sirge, ema köver, tüdar lai lätsis, poeg popsis vihane Humal Jäm 1977 H. Tomingas KKI KS
13937 366 S3e* Isa sirge, ema kõver, tütar lai ja latergune, poiss oli puppis poisikene Humalas Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 338 (4)
13938 366 S3e* & Isa sirge, ema kõver, tütred laiad latakad, pojad pupsakad poisikesed Humal Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (14)
13939 366 S4a* Isa õige, ema kõver, pojad kaunis poisikesed, tütred nagu litlätakad Tapud 1907 Rõuk 36 (10:6)
13940 366 S4a* Isad õiged, emad kõverad, pojad kaunis poisikesed, tütred nagu litlatakad Humal Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 7 (103)
13941 366 S4a* Isa õige, ema kõver, poeg on kaunis poisikene, tütar lai lapikene Hel 1891 J. Lammas E 422 (271)
13942 366 S4a* Isa sirge, ema kõver, pojad kaunid poisikesed, tütred nagu litlätakad Humal Lai 1992 M. Janneste RKM II 452, 330 (10)
13943 366 S4a* & Isa õige, ema kõver, tütred laiad lätakad, pojad kaunis poisikesed Humalad Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (5)
13944 366 S4a* Isa õige, ema kõver, tütred laiad lätakud, pojad kaunid poisikesed Tapud, humal Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (5)
13945 366 S4b & Isa õige, ema kõver, poeg kaunis poisikene, tütar vana lutakas Ohakas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (56)
13946 366 S4c% & Isa sirge, ema kõver, tüdar lai latergune, poeg kaunis poisike, tõstame tõrre ääre peale, veereta mind virde tõrde, siis ma võta meeled meeste peasta, natukese naiste peasta, tükikese tüdrukute peasta Humal Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 861 (21) 1726 | vs: EV 14129 | rl
13947 366 S5a & Isa sirge, ema kõver, tütar lai lätakune, poeg kulla poisikene Isa on tapuroigas, ema on vääne, tütar on leht ja poeg on käbi Kär 1889 T. Jank H II 18, 841 (5)
13948 366 S5b & Isa õige, ema kõver, poeg pisike poisike, tütar lai läätsikas Isa – vai, ema – humala kõrs, poeg – kaun, tütar – leht Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (36)
13949 366 S5c & Emä õgu, esä kõvvõr, tütär nigu tätrekõne, poig puhas poisikõne San 1925 E. Päss E 56004 (1)
13950 366 S6 & Isa sirge, ema kõver, tütar lai latakas, poeg taga puperpalli Humalad Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (9)
13951 366 S6 Isa sirge, ema kõver, tütar lai latakas, poeg taga puperpalli (Der Vater gerade, die Mutter krumm, die Tochter breit und flach, der Sohn hernach rund) Der Hopfen 1876 Wied. 266
13952 366 S6 Isa sirge, ema kõver, tütar lai latikas, poeg taga puperpalli Humalas 1890 E EM 49 (282)
13953 366 S6 Isa sirge, ema kõver, tütar lai latikas, poeg taga puperpalli Humalas 1913 E EM2 45 (356)
13954 366 S7a* Isa õige, ema kõver, poeg pundipandiline, tütar lipilapiline Humal KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (244)
13955 366 S7a* & Isa õige, ema kõver, pojad pundipandilised, tütred litlatakud Labidas, ahi, leivad KJn 1870 J. Tiedemann E 155 (232)
13956 366 S7b & Esa sirge, ema küürak, pojad pundipandilised, tütred laiad laperikud Humal Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (22)
13957 366 S7c & Isa õige, ema kõver, poeg pinta-panta, tütar lai kui latikas Humal Hls 1894 J. Riiet H III 19, 835 (53)
13958 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Pohlamaa kuningas, tütar lai kui latikas (Der Vater gerade, die Mutter krumm, der Sohn ein Köning von Polenland, die Tochter breit wie ein Brachsen) Der Hopfen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 265
13959 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Pohlamaa kuningas, tütar lai kui latikas Humal 1888 ER Kal. (1888) 100 (6)
13960 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Poolamaa kuningas, tütar lai kui latikas Humalad 1890 E EM 48 (271)
13961 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Poolamaa kuningas, tütar lai kui latikas Humalad 1913 E EM2 44 (344)
13962 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Poolamaa kuningas, tütar lai latakas Humal Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 353/4 (87)
13963 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Poolamaa kuningas, tütar lai latakas Humal Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 281 (102)
13964 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, poeg Pohlamaa kuningas, tütar lai kui latakas Humal VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (36)
13965 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, tütar lai latakas, poeg Poolamaa kuningas Humal Vig 1889 M. Liedenberg E, A 18 (15)
13966 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, tüdar lai latakas, poeg Poolamaa kuningas Tapuvened (humal) Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (3)
13967 366 S8a1* Isa õige, ema kõver, tütar lai ja latakas, poeg Poolamaa kuningas Humal Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 385 (44)
13968 366 S8a1* & Isa õige, ema kõver, tütar lai kui latakas, poeg Poolamaa kuningas Tapuritv, väät, leht ja käbad Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 60 (49)
13969 366 S8a2 & Isa õige, ema kõver, tütred laiad latakad, poead Poolamaa kuningad Tapupiste, vään, lehed ja humalad Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 229 (121)
13970 366 S8b & Isa sirge, ema kõber, tütar laia latakas, poeg Poola kuningas Tapuvene Han 1893 P. Einbluth H III 18, 133 (3)
13971 366 S8c & Isa pikk, ema kõver, tütar lai ja latergune, poeg Poolamaa kuningas Isa on roigas, ema see, mis ruitab sõnna ümber, tütred oo lehed ja pojad-junud käbad oo Muh 1976 K. Salve RKM II 346, 373 (2)
13972 366 S8d & Esä õiglane, imä kõvvõr, tütre laja ku latika, puja Poolamaa kuninga Tapuroodmas, vembla (humalavarre), humalalehe ja humala Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (86)
13973 366 S9a & Isa sirge, ema kõver, tütar lai latikas, poeg punase mütsiga Die Hopfenstange mit dem Hopfen Mus 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 35p.
13974 366 S9a Isa sirge, ema kõver, tütar lai lutikas, poeg punase mütsiga (Der Vater gerade, die Mutter krumm, die Tochter eine breite Wanze, der Sohn mit rother Mütze) Der Hopfen 1876 Wied. 266
13975 366 S9a Isa sirge, ema kõver, tütar lai latikas, poeg punase mütsiga Humalas 1890 E EM 49 (283)
13976 366 S9a Isa sirge, ema kõver, tütar lai kui lutikas, poeg punase mütsiga Humal 1889 ER Kal. (1889) 102 ja 103 (2)
13977 366 S9a Isa sirge, ema kõver, tütar lai latikas, poeg punase mütsiga Humalas 1913 E EM2 45 (357)
13978 366 S9b* & Isa õige, ema kõver, tütar lai kui lutikas, poeg oma punase mütsiga Tapud Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 891 (3)
13979 366 S9b* Ema kõver, isa sirge, tütar lai lutikas, poeg punase mütsiga Humalad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (29)
13980 366 S10a & Isa sirge, ema kõver, tütar lai latakas, poeg kullakarvane Tapud Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1042
13981 366 S10b & Isa sirge, ema kõver, tütred laiad lapergused, pojad üksi ümargused Tapud VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (43)
13982 366 S10c & Isa õige, ema kõver, tüdar lai laatsikas, poeg libe liitsikas Kasvav humal Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (4)
13983 366 S10d & Isa õige, ema kõver, tütar lai kui latikas, poja pea ümmargune Humal Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 235 (51)
13984 366 S11a & Esa sirge, ema küürak, tütre litalataku, poja punnotsaga Rõn? 1932 E. Räst E 79938 (3)
13985 366 S11b & Isa õige, ema kõver, tütar liiterlotukene, poeg pisike pumberloss Humal Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (17)
13986 366 S11c & Isa sirge, ema kõver, poeg paks puntsakas, tütar lai lätakas Humalad Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 384 (43)
13987 366 S11d & Isa õige, ema kõver, tütar litlatakas, poeg kauniste ponsakas Humal Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (98)
13988 366 S11e & Esä õgu, emä kõvver, tütre kui litlataku, poja kui ponnikese Humal Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (54)
13989 366 S11f & Isa õige, ema kõver, poeg pahlane, tütar lai kui latikas Humalad, tapuväädid Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (117)
13990 366 S11g & Isa sirge, ema kõver, tütred laiad lätakad, pojad puhtad pumbakad Humal Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 535 (47)
13991 366 S11h & Isa sirge, ema kõver, pojad pikad punakased, tütred laiad lapergordsed Humal Pöi 1902 J. Prooses E 42385 (27)
13992 366 S11i & Isa õige, ema kõver, tütar lai latsergune, poeg pisikene uhva-ohva Teivas, vars, leht, humal Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 43 (94)
13993 366 S11j & Isa õige, ema kõver, poeg potsak, tütar lopsak Humal Saa 1895 J. Avikson E 18037 (6)
13994 366 S12a & Isa õgu, ema kõver, tütar lääbasjalg, poeg püürpull Humal VMr 1951 A. Riis EKRK I 2, 357 (5)
13995 366 S12b* Esa õgu, ema kõver, poig müirmunn, tütar lääpajalg Humalatugi, humalavars, humalanutt ja leht Ran 1889 H. Raag H II 30, 301 ja 313 (9)
13996 366 S12b* Esä õgu, ema kõver, poig müürmunn, tütar lääbakjalg Kaeu Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (2)
13997 366 S12b* & Esa õgev, ema kõvver, tütar lääbusjalg, poig müürmunn Hummal Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (37)
13998 366 S12c & Esa õgev, emä kõver, tütär lääbäsjalg, poig vöörvunn Humal Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (22)
13999 366 S13a Esä õgõv, imä kõvõr, tütär lääpäjalg, väümees vöölmöldre Hernes 1887 Meelej. nr. 35 (1887) 280 (32)
14000 366 S13a Isa õige, ema kõver, tütar lääpjalg, väimees vöölmölder Hernes 1890 E EM 48 (273)