Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 54001 — 55000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
54001 1556 A2* Alt lai, päält terav, sinine on minu koor, sisu magusam kui sai, armastab mind iga noor Suhkrupää Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (69)
54002 1556 A2* Alt ma teräv, pialt ma lai, sisu magus niigu sai, sinine on minu kuur, armastab mind iga nuur Naaris KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (38)
54003 1556 A2* & Alt om lag'a ja päält om terräv, sinine kleit ja valgõ hamõ' säläh ja seest om täüs magusat ja väikeisil latsil suur rõõm Tsukrupää Se 1929 A. Gehrke S 17305 (19)
54004 1556 B1 & Pealt terav, alt lai, sisu magusam kui sai, armastab mind iga noor Viin pudelis Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (112)
54005 1556 B2 & Alt ma lai, päält ma terav, sisu magusam kui sai, koor sinine ja sisu valge Suhkrupää Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 433 (44)
54006 1556 C1* & Päält ma terav, alt ma lai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupää Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 449 (98)
54007 1556 C1* Päält terav, alt lai, sinine on minu koor, hammustab mind iga noor Suhkrupea Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 200 (145)
54008 1556 C2*% Alt ma lai, peält ma terav, sinine on minu koor, armastab ka iga noor Sukrupia Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 19 ja 25 (127) 1683
54009 1556 C2*% Alt lai, päält terav, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupää Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (24) 1683
54010 1556 C2*% & Altpoolt lai, päältpoolt ahtakene, sinine mu koor, armastab mind vana, noor Tsukrupää Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 576 (41) 1683
54011 1556 C2*% Alt lai, pealt kitsas, sinine koor, siiski armastab teda vana ja noor Suhkrupea Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (21) 1683
54012 1556 C2*% & Alt lag'a, päält terräv, sinine om mino karv, sedä armastab ega nuur Tsukrupää Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (111) 1683
54013 1556 D% & Alt lai, pealt peenike, sinine koor ümber, sees magus kui mesi Suhkrupea Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (78) 2366
54014 1556 E1a% & Päält mina terav, alt mina lai, sisu magusam kui sai Suhkrupää Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 193 (38) 1169Pb
54015 1556 E1b & Pealt terav, alt lai, lapsel magusam veel kui sai Suhkrupea Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1494 (27)
54016 1556 E2* & Alt ma lai, päält ma terräv, sisest magusamb ku sai Tsukrupää Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (36)
54017 1556 E2* Alt oli terav, pealt oli lai, sehest magusam kui sai Kaalik Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 631 (5)
54018 1556 F & Peald ma terav, alt ma lai Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
54019 1556 G+ Alt lai, päält terav, sinine kleit seljas, ise valge kui lumi Suhkrupää Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (109)
54020 1556 G+ Alt on lai ja päält on kitsas, valge särk ja sinine kleit Suhkrupea Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (1)
54021 1556 G+ & Kihast valge, rõiva sinitse, lajad jalad, terrav ülevast Tsukrupää Plv 1890 J. Tobre H III 11, 563 (29)
54022 1556 H/ Alt lai, päält terav, alt valge, päält sinine Suhkrupää 1890 E EM 27 (27) 1565B
54023 1556 H/ Alt lai, päält terav, alt valge, päält sinine Suhkrupää 1913 E EM2 27 (34) 1565B
54024 1556 H/ & Alt lai, pealt terav, alt valge, pealt sinine Sukrupea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (4) 1565B
54025 1556 I/ & Pealt terav, alt lai, siiski magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor, täna saab ta olema, homme juba oli ta HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 92 (23) 92C
54026 1556 J/ & Pehme ja valge, kõva ja kange, sinine on ta koor, teda armastab vana ja noor Suhkrupea VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 281 (15) 1574X
54027 1556 # 1565
54028 1557 A1a & Pealt must, seest punane, hea jalga tõmmata Kaloss Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 377 (57)
54029 1557 A1b & Seest punased, pealt mustad, seina peal ripuvad Kallasid [sic!] Nõo 1992 J. Toomsoo RKM, KP 33, 332 (6)
54030 1557 A1c1* Pealt must, seest punane, pistad sisse, mõnus Kaloss Pde 1989 E. Erik RKM I 23, 54 (35)
54031 1557 A1c1* & Pealt must, seest punane, pistad sisse, on mõnus Kaloss Nrv 1992 E. Kampus RKM, KP 2, 102 (2)
54032 1557 A1c1* Pealt must, seest punane, kui sisse pistad, on mõnus Kaloss Nrv 1992 A. Piik RKM, KP 2, 130 (32)
54033 1557 A1c1* Pealt must, seest punane, pistad sisse, mõnus Kaloss Pöi 1992 E. Lember RKM, KP 44, 158 (3)
54034 1557 A1c1* Pealt must, seest punane, pistad sisse, mõnus Kaloss Kei 1992 J. Vain RKM, KP 13, 232 (5)
54035 1557 A1c1* Pealt must, seest punane, pistad sisse, mõnus Kaloss PJg 1985 V. Tohv RKM II 387, 375 (48)
54036 1557 A1c2 & Pealt must, seest punane, pistad sisse, tunned mõnu Vene kaloss Tln 1992 K. Mihkelsoo RKM, KP 41, 347 (25)
54037 1557 A1c3 & Pealt must, seest punane ja kui sisse paned, on mõnus Kaloss Trt 1977 H. Aron RKM II 328, 92 (20)
54038 1557 A1c4* Pealt must, seest punane, sisse torkad, on mõnus Kaloss Pal 1992 U. Lainesaar RKM, KP 29, 243 (12)
54039 1557 A1c4* & Pealt must, seest punane, sisse torkad, umbe mõnus Kaloss Se 1992 Ü. Talo RKM, KP 26, 321 (81)
54040 1557 A1c5* & Seest punane, pealt must, sisse pistad, on mõnus Kaloss PJg 1985 K. Türk RKM II 386, 334 (24)
54041 1557 A1c5* Seest punane, ümbert must, kui sisse pistad, on mõnus Kaloss Vru 1993 K. Pent RKM, KP 52, 7 (21)
54042 1557 A1d1* Pealt must, seest punane, sisse pistad, on soe Kaloss Kan 1992 M. Kaseoja RKM, KP 47, 44 (3)
54043 1557 A1d1* & Pealt must, seest punane, pistad sisse, soe Kaloss 1992 A. Männik RKM, KP 43, 154 (2)
54044 1557 A1d2 & Must, seest punane, paned sisse, on soe Kaloss Nrv 1992 H. Illipe RKM, KP 2, 637 (9)
54045 1557 A1e & Pealt must, seest punane, lükkad sisse, on soe ja armas Kaloss As 1963 J. Olev RKM II 172, 258 (144)
54046 1557 A1f% & Seest punane, väljast must, sisse paned, on hea Kaloss Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 117 (7) 1973I+
54047 1557 A2 & Pealt must, seest punane ja pehme, paned sisse, on soe Kaloss Äks 1992 K. Serka RKM, KP 38, 454 (37)
54048 1557 A3a & Pealt must, seest roosa, paned sisse, on mõnus Kaloss VMr 1992 L. Liblik ja S. Rüntu RKM, KP 40, 369 (3)
54049 1557 A3b & Seest roosa, pealt must, sisse pista mõnus Jalaskäidav kaloss Kuu 1992 O. Oreskevits RKM, KP 6, 262 (4)
54050 1557 A3c & Väljast must, seest roosa, sisse paned, soe Kaloss Trt 1992 Anonüüm 096 RKM, KP 36, 422 (23)
54051 1557 B & Seest soe ja punane, pistad sisse, hakkab mõnus Punase voodriga kaloss Tln 1991 A. Loodus RKM II 444, 265 (49)
54052 1557 B Seest soe ja punane, pistad sisse, hakkab mõnus Punase vildiga kaloss Tln 1992 M. Martma RKM, KP 11, 586 (28)
54053 1557 C/ & Seest punane ja karvane, pealt sile ja must Nahkkinnad Plt 1894 M. Luu E 12679 (9) 1564C
54054 1557 # 37Db 1921
54055 1558 Aa1 & Pealt pipiroodu, saba kullakeerdu Tanu Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (181)
54056 1558 Aa1 Pealt pipiroodu, saba kullakeerdu Tanu 1890 E EM 118 (1068)
54057 1558 Aa1 Päält pipiroodu, saba kullakeerdu Tanu 1913 E EM2 103 (1413)
54058 1558 Aa2 & Pealt piiberoodu, saba kullakeerdu Nooriku tanu Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 862 (23)
54059 1558 Ab & Saba oli kullakeerdu, pialt oli pipiroogu Ketramine Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (137)
54060 1558 Ba% & Mõesta, mõesta mõõru, läbi käte kääru, peala pilliroogu ja kuldsaba keeru Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (113) 1366C3
54061 1558 Bb* & Mõissa, mõissa meerdu, läbi käte keerdu, pealt pipiroogu, saba kullakeerdu Vokk MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (28)
54062 1558 Bb* Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, päält piperoogu, saba kuldakeeru Seppel, see on naisterahval tanu asemel peas Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (5)
54063 1558 Bb* Mõista, mõista mõõru, läbi kõttu kääru, pealt pipiroogu, saba kuldakeerdu Ennemuistsid naeste tanud kuldliterdega (kanasabad) Vig 1889 M. Liedenberg E, A 80 (4)
54064 1558 Bc% & Muista, muista mueru, muerust sueru, pää pipperlieru, saba kullakieru Uss, madu Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 241 (36) 1328
54065 1558 Bd & Mõni asi nõnda, läbi käte kända, pea peteriia, saba kullakeerus Lambaniitmine ja rauad Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (14)
54066 1558 C & Mõista, mõista mõõru ja läbi käte keerdu, pealt pilve roodu Pastlapael PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (24)
54067 1558 D & Mõsta, mõsta määru, läbi käte kääru, kuldsaba keeru Koer Rap 1930 J. Uustalu E 70660 (21)
54068 1558 E & Läbi käte käärdu ja pealt pilve roodu Pastlapaela tegemine Tor 1926 V. Erm E 56894 (3)
54069 1558 # 1331
54070 1559 A & Mõista, mõista mõllerida, allapidi allerida, tillerid ja tallerid, peale kopsu kollerid Kangasteljed MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 602 (35)
54071 1559 Ba & Tillerida, tallerida, alt ta kupib kullerida, pealt ta teeb tilitärinid Ketramine Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (95)
54072 1559 Ba Tillerida, tallerida, alt ta keepib küllerida, pealt teeb teritärinaid Kedramine 1890 E EM 153 (1459)
54073 1559 Ba Tillerida, tallerida, alt ta keepib küllerida, pealt teeb teritärinaid Kedramine 1913 E EM2 133 (1906)
54074 1559 Bb Pealt teeb tiritärinat, alta kopsib kullerida Kangakudumine 1890 E EM 118 (1072)
54075 1559 Bb Päält teeb tiritärinat, alta kopsib kullerida Kangakudumine 1913 E EM2 104 (1418)
54076 1559 Bb Päälta teeb tiritärinat, alta kopsib kullerida Kangakudumine 1921 Nurmik II 78 (15)
54077 1559 Bb & Pealt teeb tiritärinad, alt ta kopsib kullerida Kangakudumine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (21)
54078 1559 Bb Peal teeb tiritärinad, all ta kopsib kullerida Kangast kootakse Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 153 (8)
54079 1559 # 1365S
54080 1560 & Pealt valge, seest punane Inimene Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (99)
54081 1560 Pealt valge, seest punane Inimene 1890 E EM 118 (1073)
54082 1560 Päält valge, seest punane Inimene 1913 E EM2 104 (1419)
54083 1560 Päält valge, seest punane 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
54084 1560 # 320Bb 1565 1566 2486C1c
54085 1561 & Päält lapiline ja kõva, seest valusat õhku täis Ahi MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (8)
54086 1561 Pealt lapiline ja kõva, seest valusat õhku täis Ahi 1890 E EM 118 (1067)
54087 1561 Päält lapiline ja kõva, seest valusat õhku täis Ahi 1913 E EM2 103 (1412)
54088 1562 a & Päält must, seest valge Kartohvel Hls 1890 J. Riiet E 488 (35)
54089 1562 b & Pääl must koorõkõnõ, seeh valgõ süämekene Kartohk Se 1929 V. Savala S 17521 (57)
54090 1562 c & Päält mitmekarvaline, aga seest valge Kartohvel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 185 (121)
54091 1562 # 1682
54092 1563 Aa & Päält nimeste, alt naba, vallus pist musta Vana-aane väidsetupp Plv 1893 J. Tobre H II 45, 196 (30)
54093 1563 Aa Päält nimete, alt naba, vallus pist musta Väidse tuppe pandm[ine] Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (20)
54094 1563 Ab & Päältpoolt põlvi, altpoolt naba, vallus pist musta Väitsetupp Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (71)
54095 1563 B & Vallus pistap musta Väits pannas tuppe Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (37)
54096 1563 # 37 1719
54097 1564 Aa Pealt sile, seest karvane Kasukas 1992 Metstak2 12 ja 14
54098 1564 Aa Pealt sile, seest karvane Kasukas KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (147)
54099 1564 Aa & Päält sille, sisest karvane Kask Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (64)
54100 1564 Aa Päält sile, seest karvane Kasuk Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (133)
54101 1564 Ab1 Seest karvane, päält sile Kasukas Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 59 (176)
54102 1564 Ab1 & Seest karvanõ, päält sille Kask Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (33)
54103 1564 Ab2 & Alt karvanõ, päält hille Kasuk Se 1934 A. Oinas-Tammeorg S 96634 (26)
54104 1564 B+% & Pialt sile, seest karvane, kaks kõrva külles Kasukas Pal 1889 J. Varik H II 27, 642 (9) 2652
54105 1564 B+% Pealt nahast, alt karvast, külma ihu ei soojenda Kasukas Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 373 ja 377 (137) 2652
54106 1564 B+% Parembapitte sile kui seamuna, pahemba karvane kui karjakoira Lambanahast kasukas VNg 1947 A. Krikmann RKM II 8, 302 (3) 2652
54107 1564 C/ & Seest punane ja karvane, pealt sile ja must Nahkkinnad Plt 1894 M. Luu E 12679 (9) 1557C
54108 1564 # 30 583 1551 1916E 1921
54109 1565 A Pealt sinine, seest valge Suhkrupea 1890 E EM 118 (1069)
54110 1565 A Päält sinine, seest valge Suhkrupea 1913 E EM2 104 (1414)
54111 1565 A & Päält sinine, seest valge Suhkrupää VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (29)
54112 1565 B/ Alt lai, päält terav, alt valge, päält sinine Suhkrupää 1890 E EM 27 (27) 1556H
54113 1565 B/ Alt lai, päält terav, alt valge, päält sinine Suhkrupää 1913 E EM2 27 (34) 1556H
54114 1565 B/ & Alt lai, pealt terav, alt valge, pealt sinine Sukrupea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (4) 1556H
54115 1565 # 443 1556 1560 1566
54116 1566 a & Päält valge, seest must Lumi ja maa Hls 1890 J. Riiet E 488 (36)
54117 1566 a Pealt valge, seest must Korsten Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (15)
54118 1566 b & Pealt valge, alt must Lumi ja maa Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (84)
54119 1566 # 1560 1565
54120 1567 a & Peata lööb pilli, jalutu tantsib Tuisk ja tuul Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (2)
54121 1567 b & Püll mängib puhumata, mees tantsib jaluta Tuul ja lumetuisk Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (15)
54122 1567 # 426
54123 1568 & Pedajane, tammine, üle kõige must Püss San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (48)
54124 1568 Pedajane, tammine, üle kõige must Püss 1890 E EM 119 (1083)
54125 1568 Pedajane, tammine, üle kõige must Püss 1913 E EM2 105 (1432)
54126 1569 & Peenü, peenü junkrukene kargas tarest usse, kõik mõts kärähäs Püsüroho' Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (144)
54127 1570 A Peenar ümber perseaugu 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
54128 1570 A & Peenar ümber perseaugu Kajuseletised Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (42)
54129 1570 B/ & Peenar ümber peeruaugu, sulane pistab, peremees kummardab Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (6) 363P
54130 1570 # 922
54131 1571 & Peenär põldu, tõine muru, kolmas kuusevõsakest Tarvastu ja Paistu muudi rihmutatud puhussaga kasuk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 342 (2)
54132 1572 & Pinnär all, pinnär pääl, sammõl kasus vaihõl Akna Se 1930 A. Nurmetu S 20416/7 (49)
54133 1573 Aa & Pikk ja peenike, kavvede sülgäs Püss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (339)
54134 1573 Ab & Esi um pikk ja peenigine, kavõtahe sülgäs Püss Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 653 (59)
54135 1573 Ba Pikk peenike preili, sülitab kaugele Püss Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (17)
54136 1573 Ba & Pikk peenike preili, sülgäs kavvede Prits Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (217)
54137 1573 Bb1% Peenike preili, kaugele sülitab Püss Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493 (19) 1276
54138 1573 Bb1% Peenike preili, kaugele sülitab Püss Urv 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 94 (56) 1276
54139 1573 Bb1% Peenike preili, kaugele sülgab Püss Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (108) 1276
54140 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugele sülgab Püss Plv 1929 Musto E 64484 (39) 1276
54141 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugele sülgab Püss Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 50 (11) 1276
54142 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugele sülgab Püss Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 10 (10) 1276
54143 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugele sülgäs Püss Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 263 (14) 1276
54144 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugõlõ sülgäs Püss Se 1968 P. Hagu, A. Kask, J. Valge, E. Viluoja EKRK I 67, 130 (15) 1276
54145 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugõlõ sülgäs Püss Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (25) 1276
54146 1573 Bb1% Peenikene preili, kaugõhe sülgäs Püssülaskmine Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 247 (62) 1276
54147 1573 Bb1% Peenikene preili, kauede sülgäs Püss Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (74) 1276
54148 1573 Bb1% Peenikene preili, kauvõdõ sülgäs Püss Har 1946 P. Ariste RKM I 7, 51 (27) 1276
54149 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvende sülgas Püss Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 85 (1) 1276
54150 1573 Bb1% Peenükene preili, kauõdalõ sülgäs Püss Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (39) 1276
54151 1573 Bb1% & Peenükene preili, kavvõndallõ sülgäs Püss Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (46) 1276
54152 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvetehe sülgas Püss Vas 1894 P. Saar H III 22, 330 (4) 1276
54153 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõdahe sülgäs Püss Vru 1904 G. Sandra H II 74, 50 (3) 1276
54154 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõndahe sülgäs Püss Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (8) 1276
54155 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõndahe sülgäs Püss Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 693 (6) 1276
54156 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 426 (36) 1276
54157 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhõ sülgas Püss Se 1933 N. Oinas S 66676 (67) 1276
54158 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhõ sülgas Püss Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (18) 1276
54159 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhõ sülgäs Püss Se 1933 N. Oinas S 68026 (7) 1276
54160 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1935 N. Oinas S 114455 (70) 1276
54161 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (3) 1276
54162 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1935 N. Oinas S 103316 (9) 1276
54163 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1929 A. Gehrke S 17309 (52) 1276
54164 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõndõhõ sülgäs Püss Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 520 (5) 1276
54165 1573 Bb1% Peenikõnõ preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (12) 1276
54166 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhõ sülgäs Püss Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 310 (10) 1276
54167 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgas Püss Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (28) 1276
54168 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgas Püss Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 434 (34) 1276
54169 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1930 V. Ruusamägi S 25953 (25) 1276
54170 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1934 M. Podrätšikov S 85762 (3) 1276
54171 1573 Bb1% & Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1930 M. Pihlapuu S 21668 (3) 1276
54172 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1935 P. Külaniit S 105576 ja 105586 (12) 1276
54173 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1935 T. Uiboaed S 99948 (31) 1276
54174 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõndõhe sülgäs Püssi lastas Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 315 (205) 1276
54175 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõ sülgäs Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 353 (8) 1276
54176 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1934 F. Paloots S 76503 (8) 1276
54177 1573 Bb1% Peenikene preili, kavvõ sülgäs Püss Se 1930 N. Sõrmus S 28609 (81) 1276
54178 1573 Bb1% Peenkene preili, kavvõ sülgäs Püss Se 1935 A. Põhi S 116157 (20) 1276
54179 1573 Bb2 Peenike preili, sülgab kaugele Püss Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 165 (4)
54180 1573 Bb2 Peenikene preili, sülgab kaugele Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (8)
54181 1573 Bb2 & Peenike preili, sülgäs kaugele Püss Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (146)
54182 1573 Bb2 Peenike preili, sülgäs kaugõdõ Püss Ote 1939 A. Kroon ERA II 290, 248 (221)
54183 1573 Bb2 Peenükene preili, sülgäs kauõndale Püss Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (8)
54184 1573 Bb3 & Peenike preili, aga sülgab kaugele Püss Pal 1990–1991 H. Kaeval RKM II 441, 355 (8)
54185 1573 Bb4 Peenike preilike, kaugele sülgab Püss Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 385 (1)
54186 1573 Bb4 Peenikene preilikene, kaugele sülgäs Püss Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 174 (27)
54187 1573 Bb4 Peenikene preilikene, kavvetahe sülgas Püss Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (8)
54188 1573 Bb4 & Peenükene preilikene, kavvõdahe sülgäs Püss Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (54)
54189 1573 Bb4 Peenikene preilikene, kavvõndõhe sülgas Püss Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (8)
54190 1573 Bb4 Peenikene preilikene, kavvõndõhe sülgas Püss Se 1934 F. Paloots S 86155 (3)
54191 1573 Bb4 Peenkene preilikene, kavvõndehe sülgäs Püss Se 1927 E. Põllula S 2691 (8)
54192 1573 Bb4 Peenü preilikene, kavvõ sülgäs Püss Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (43)
54193 1573 Bb4 Peenike preilike, kaugele sülitab Püss Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 73 (14)
54194 1573 Bb5+ Üks peenike preili ja ta sülgas väga kaugele Püss Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (36)
54195 1573 Bb5+ & Peenükene preili, sülgäs tuld Püssä lastas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (13)
54196 1573 Bc* Pikk preili, kaugõlõ sülgäs Püss Se 1938 N. Lume ERA II 175, 514 (19)
54197 1573 Bc* & Pikk preili, sülgäs kavvõlõ Püss Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
54198 1573 Bd & Pikä nõnaga preile, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (108)
54199 1573 Be & Pisike preili, aga kaugele sülitab Püss Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 244 (52)
54200 1573 Bf & Illus prisk preili, kavvedele sülgäs Püss Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 572 (392)
54201 1573 Bg & Kaits preilit sülgase õige kavve Kate ravaga püss Urv 1890 J. Teder H III 11, 341 (132)
54202 1573 C* Väikene mehekene, kavvõndõhe sülgäs Püss Se 1934 N. Oinas S 83207 (1)
54203 1573 C* & Väikene mehekene, kavvõndõhõ sülgäs Püss Se 1934 M. Peramets S 78540 (87)
54204 1573 C* Väikene miis, kavvõndõhe sülgäs Revolver Se 1935 A. Jänessoo S 105427 (2)
54205 1573 D & Peenikene poesikene, aga kaugele sülitab Püss Vru 1908 J. Samson Lasteleht nr. 4 ja 5 (1908) 64 ja 80 (2)
54206 1573 D Pisike poisike, kaugele sülitab Püss 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja tagakaas (4)
54207 1573 E/ & Musta süü, kavvedele sülgas Püss Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (387) 1316C
54208 1574 A* & Noor teda ihkab, vana teda vihkab Pähkel Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (34)
54209 1574 A* Noor sallib, aga vana vihkab Valminud hernes Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 59 (17)
54210 1574 A* & Noor armastab, vana ei salli Pähel Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (29)
54211 1574 A* Nuur himostas, vana himosta-ai Pähkmes Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 368 (44)
54212 1574 A* & Himustab noor, aga mitte vana Pähkel TMr 1926 L. Berg E 57151
54213 1574 A* Noor tarvitab, aga vana ei tarvita Pähklid Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (30)
54214 1574 A* Noorele kõlbab, vanale mitte Pähkel Trt 1927 K. Pormeister E 59840 (230)
54215 1574 A* Noorel on hea, vana teda kätte ei saa Pähkel Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 511 (9)
54216 1574 B* & Kõva ja kange, noor teda himustab, vana teda ei taha Pähkel Plt 1917 M. Palm E 50381
54217 1574 B* Kõva ja kangõ, nuur himotsas, vana õi himodsa Pähkmes Se 1935 P. Külaniit S 105580 ja 105588 (30)
54218 1574 C1a* Tüma ja valge, kõva ja kange Sea nina VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (22)
54219 1574 C1a* & Enne tüma ja valge, pärast kõva ja kange Pähkel HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (6)
54220 1574 C1b* & Tüma ja valge, kova ja kange, noor teda armastab, vana ei armasta Pähknes Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (34)
54221 1574 C1b* Tüma ja valgõ, kõva ja kangõ, nuur armastas, vana ei armasta Pähknäs Se 1929 I. Sonts S 124445 (114)
54222 1574 C1b* Tüma ja valge, kõva ja kange, noor teda tahab, vana ei taha Pähkel Tõs 1950 E. Niit KKI 12, 518 (13)
54223 1574 C1b* & Tüma ja valge, kova ja kange, nuort sallib, vana ei salli Pähkel VNg 1892 H. Lohk H II 34, 357 (70)
54224 1574 C2a1* Kõva ja kange, pehme ja valge Sibulas Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (176)
54225 1574 C2a1* Pehme ja valge, kõva ja kange Pähkel Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 210 (126)
54226 1574 C2a1* & Valge ja pehme, kõva ja kange Pähkel Tor 1971 A. Mälk EKRK I 71, 287
54227 1574 C2a1* Esteks pehme ja valge, pärast kõva ja kange Pähkel Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 288
54228 1574 C2a1* Pealt kõva ja kange, seest pehme ja valge Pähkel TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 478 (11)
54229 1574 C2a1* Pealt kõva ja kange, seest pehme ja valge Pähkel Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 417 (25)
54230 1574 C2a1* & Seest pehme ja valge, pealt kõva ja kange Pähkel Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (38)
54231 1574 C2a2% & Seest pehme ja valge, pealt kõva ja kange, muidu ei saa katki, kui lööd Pähkel Pal 1897 H. Karro H IV 8, 393 (6) 1653S1
54232 1574 C2a3 & Mis on päält hall ja kõva, seest valge ja pehme Pähkel Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (88)
54233 1574 C2b* Kõva ja kange, pehme ja valge, noort ta sallib ja vana ta ei salli Pähkel Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (71)
54234 1574 C2b* & Edimält pehme ja valge, peräst kõva ja kange, nuurt ta sallip, vanna ei salli Pähi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (96)
54235 1574 C2b* & Esmalt pehme ja valge, pärast kõva ja kange, iga noorem teda himustab, mis allapoole ripendab Pähkel Ote 1982 A. Väljaots RKM II 363, 299 (16)
54236 1574 C2b* Este ta on pehme ja valge, pärast kõva ja karge, noor täda armastab, vana ei saa kätte Pähkel Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 485 (24)
54237 1574 C2b* & Noorelt valge ja pehme, vanuti kõva ja kolne, noor teda himmustab ehk ka mõni vana Pähes Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (19)
54238 1574 C2b* Pealt pruun ja kõva, seest pehme ja valge, noorele kõlbab, vanale ei kõlba Pähkel Trt 1930 L. Birnbaum E 64938 (6)
54239 1574 C3 & Sile ja sirge, kõva ja kange, pehme ja valge, noor teda armastab, vana teda ei salli Pähkel Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 61 (99)
54240 1574 C4 & Sile ja sirge, kõva ja valge, noor teda himustab, vana ei taha Pähkel Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 320 (5)
54241 1574 C5* Kõva ja kange, sile ja valge, ei ole puu ega ole luu, ega sikusarv ammugi Pähkel Kos 1898 T. Wiedemann E 58752 (23)
54242 1574 C5* & Kõva ja kange, sile ja valge, noort armastab, vana ei salli ta Pähkel Kad 1962 K. Rannu, A. Rõõm, K. Torop EKRK I 43, 125 (13)
54243 1574 C5* Sile ja valge, kõva ja kange, noored armastavad, vanad ei salli Pähkel Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (122)
54244 1574 C5* Sile ja valge, kõva ja kange, noor himustab, vana ei salli Pähkel VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (190)
54245 1574 C6a & Väike ja valge, kõva ja kange, kui katki teed, teeb priks-prõks Pähkel Pal 1956 A. Piir RKM II 71, 87 (512)
54246 1574 C6b & Veike ja valge, kõva ja karge, noor himustab, vana ei vaatagi Pähkel Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 198 (34)
54247 1574 C7a* & Päält kõva ja kalgõ, seest makus ja valgõ Pähkel Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 388 ja 402 (89)
54248 1574 C7a* Kibe ja kange, magus ja valge Pähal Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (80)
54249 1574 C7b* Magus ja valge, kõva ja kange, noor seda tarvitab, vana mitte Pähkleid Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (31a)
54250 1574 C7b* Kõva ja kange, magus ja valge, noor tahab, vana ei tarvitagi Pähkel Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (16)
54251 1574 C7b* & Kõva ja kange, magus ja valge, nuar tädä tarvitab, vana ei saa kätte Pähkel Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (39)
54252 1574 C8* & Hele ja valge, kõva ja kange, noored tüdrukud teda tarvitavad Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 59 (5)
54253 1574 C8* Hele ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad aga vihkavad Pähkel VNg 1988 E. Rajari RKM II 415, 203
54254 1574 C9 & Hea ja magus, kõva ja kange, noor sööb, vana ei söö Pähkel Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 425 (7)
54255 1574 C10a+% Kõva ja kange, sinine ja valge Sianina VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 12 (28) 1330
54256 1574 C10a+% & Valge ja tüma, pehme ja kõva Pähkel Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (133) 1330
54257 1574 C10a+% Kui olli noor, siis olli valge ja karune, kui sai vanaks, läks kollaseks ja kõvaks Pähkel Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (26) 1330
54258 1574 C10a+% & Päält on kova, siest on valge, on kierus ja kierust maha plotsti Pähkel Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 250 (9) 1330
54259 1574 C10b+ Hüva ja tüma, kõva ja kange, noored armastavad, vanad ei armasta Pähkel Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (242)
54260 1574 C10b+ Kõva ja kange, pruun ja vänge, noor teda ihkab, vana teda vihkab Pähkel Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (31)
54261 1574 C10b+ & Uus ja vana, kõva ja kange, noored tahavad, vanad ei himusta Pähkel Lai 1926 H. Nigul E 57616
54262 1574 C10b+ & Noorelt tüma, vanalt kõva, noorele maitseb, vana ei taha Pähkel HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (20)
54263 1574 C10b+ & Noor ja tüma, vana ja kõva, noor armastab, vana ei armasta Pähkel HJn 1896 J. Tannenthal H III 23, 362 (6-7)
54264 1574 C10b+ Päält kõva kui kivi, seest magus kui mesi, noorõ' himostasõ, vana' ei himosta Pähkel Se 1959 A. Relli RKM II 92, 95 (266)
54265 1574 Da & Kõva ja kange, kasus püksen Pähkna Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (66)
54266 1574 Db1* Püksis kasvab, kõva ja kange, noored armastavad, vanad ei taha Pähkel Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 135 (207)
54267 1574 Db1* Püksis kasvab, kõva ja kange, noorele mekib, vanale ei meki Pähkel Nõo 1924 M. Tomson A 6156 (23)
54268 1574 Db1* & Püksis kasvab, kõva ja kange, noor himustab, vana ei salli Pähkel Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 157 (8)
54269 1574 Db1* Kõva ja kangõ ja püksõh kasus, nuur himostas ja vana õi himosta Pähkmes Se 1935 A. Jänessoo S 101843 (18)
54270 1574 Db1* & Kõva ja kangõ ja püksõh kasus, nuur taht, vanal olõ-õi asjagi õi Pähkel (tera) Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643/4 (23)
54271 1574 Db1* Kõva ja kange, püksis kasvab, vana ei tarvita, noor tarvitab Pähkel Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (5)
54272 1574 Db2* Püksis kasvab, köva ka, noored ihaldavad, vana ei ihalda Päkes Mus 1978 M. Schreiber KKI 68, 759 (7)
54273 1574 Db2* & Kõva on, püksis kasvab, noor himustab, vana ei taha Pähkel Lai 1904 J. Ermann E 44365 (22)
54274 1574 Db2* & Püksil kasvap, kõva, nuur tahap, vana ei taha Pähkel Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 242 (45)
54275 1574 Db2* Mis kõva, kasus püksõh, noorõ mehe himostasõ, aga vana mehe õi himosta nii väiga Pähe Se 1934 A. Kits S 81843 (11)
54276 1574 E1a* & Püksin kasvas, tümme ja valge, kõva ja kange Pähel Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (80)
54277 1574 E1a* Esteks tüma ja valge, püksis ta kasvab, kõva ja kange Pähkel metsas puu otsas Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 210 (30)
54278 1574 E1a* & Noorelt tüma ja valge, vanalt kõva ja kange, püksis kasvab Pähel HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (69)
54279 1574 E1a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, igaüks teda himustab Pähes Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (75)
54280 1574 E1b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor himustab, vana ei salli Pähkel VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (62)
54281 1574 E1b* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, noor armastab, vana ei taha Pähkel Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (46)
54282 1574 E1b* Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab, noor armastab, aga vana ei taha Pähkel Tt 1901 A. Raudkell E 41310 (49)
54283 1574 E1b* Esiteks tüma ja valge, pärast kõva ja kange, püksis kasvab, noor sallib, vana ei salli Pähkel Nrv 1893 J. Laur E 6891 (5)
54284 1574 E1b* & Püksis ta kasvab, tüma ja valge, kõva ja kange, noor ega vana teda ei taha, keskigalist teda armastavad Pähel Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (30)
54285 1574 E2a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja igaüks himustab Pähkel 1890 E EM 119 (1085)
54286 1574 E2a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja igaüks himustab Pähkel 1913 E EM2 105 (1434)
54287 1574 E2a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja igaüks himustab Pähkel Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (80)
54288 1574 E2a* & Püksis ta kasvab, esiti valge ja pehme, pärast kõva ja kange Pähkel Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 695 (49)
54289 1574 E2a* Esiti pehme ja valge, pärast kõva ja kange, püksis ta kasvab Pähkel Tor 1937 J. Tammsalu ERA II 169, 12 (6)
54290 1574 E2a* Esiti pehme ja valge, pärast kõva ja kange ja püksis ta kasvab Pähkel Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 466 (12)
54291 1574 E2b* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor ihaldab, vana ei vaatagi Pähklid Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (28)
54292 1574 E2b* & Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis üles kasvanud, armastab iga noor Pähkel Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (77)
54293 1574 E2b* Esiti pehme ja valge, pärast kõva ja kange, püksis ta kasvab, noori ta sallib, vanu ei salli Pähkel Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 597 (14)
54294 1574 E2b* Esiteks on pehme ja valge, pärast on kõva ja kange, pükstes kasvab ja noor ihkab ja vana vihkab Pähkel Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 190 (13)
54295 1574 E2b* & Püksis kasvab, päält kõva ja kange, sisest pehme ja valge, noorele kõlbab, vanale ei kõlba Pähen Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (19)
54296 1574 E3a & Kõva ja kange, sile ja valge, püksis kasvab Pähkel Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (6)
54297 1574 E3b & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor teda armastab, vana ei salli sugugi Pähkel Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 227 (31)
54298 1574 E4* Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvab, noor himustab, vana ei armasta Pähkel Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 2 (16)
54299 1574 E4* Hele ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor teda ihaldab ja vana ei armasta Uba ja oakaun Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (18)
54300 1574 E4* & Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvab, noor ihaldab, vana ei salli Pähel Sim 1908 V. Rosenstrauch, H. Siimer EÜS V 781 (4)
54301 1574 E5a & Ilus ja valge ja kõva ja kange, kasvab püsti püksis Pähkel TMr 1926 L. Berg E 57150
54302 1574 E5b* Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, noor armastab, vana ei armasta Pähkel Vai 1889 H. Masing H II 7, 81 (40)
54303 1574 E5b* & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor teda armastab, vana teda ei taha Pähkel puus VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 61 (18)
54304 1574 E5b* Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noorele ega vanale ei kõlba Pähe ehk pähkel Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673/4 (11)
54305 1574 E6* Veike ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor ihaldab, vana ei taha Pähkel Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (204)
54306 1574 E6* & Veike ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noorele maitseb hia, vana teda ei taha Pähkel Pal 1888 M. Uus H II 27, 336 (74)
54307 1574 E6* Väike ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noored teda tahtvad, vanad tast ei hooli Pähkel Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 19 (29)
54308 1574 E6* Väike ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, noor teda himustab, aga vana teda ei salli Pähkel Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (76)
54309 1574 E6* & Veike ja valge, kõva ja kange, püksis ta elab, noor teda armastab, vana ei salligi Pähal Amb 1890 K. Kuusik H III 4, 244 (25)
54310 1574 E7* & Must ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, noor tahab, vana ei taha Uba Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (26)
54311 1574 E7* Must ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, noored teda tahavad, aga vanad teda ei taha Pähkel Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 458 (44)
54312 1574 E7* Must ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, noor teda ihaldab, vana ei taha Uba: õie, kaun Trm 1927 B. Sööt E 61049 (19)
54313 1574 E7* Must, valge, kõva, kange, püksis kasunud, noor ihaldab, vana ei salli Uba Trm 1926 L. Berg E 57152
54314 1574 E7* & Must ja valge, kõva ja kange, püksis kasvand, noor ihaldab, vana ei salli Uba Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 261 (27)
54315 1574 E8a & Noor ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab Pähkel Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (48)
54316 1574 E8b & Noor ja valge, kõva ja kange, püksis ma kasvan, noor mind ihaldab, vana ei armasta Pähkel Pal 1909 H. Karro EKnS 48xx, 107 (85)
54317 1574 E9 & Püksis kasvab, sile ja sirge, vahel punane ja kange Pähkel Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (170)
54318 1574 E10a+ Püksin ta kasvab, tera tal valge, kõva ja kange Pähen Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (20)
54319 1574 E10a+ Valge ja kõva ja püksis kasvab Pähkel KJn 1918–1940 J. Raidla RKM, Raidla 183
54320 1574 E10a+ & Püksis ta kasvab, kange ja valge ja kõba Pähkel LNg 1938 E. Ennist ERA II 189, 424 (75)
54321 1574 E10a+ Tüma ees pehme, kõva ees kange, kasvab püksis Pähkel Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 313 (61)
54322 1574 E10a+ Kõva kui kivi, valge kui lumi, püksis ta seisab Pähkel Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (10)
54323 1574 E10a+ & Pükstepidi ripub, ise pea on all Tammetõru ja pähkel võib ka olla Räp 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 225 (39)
54324 1574 E10a+ & Püür kasvab püksis, ilus ja magus, iga mees teda himustab, noor teda nosib, vana teda vasib Pähkel Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (60)
54325 1574 E10b* & Noorelt noor ja valge, vanuti kõva ja kolne, püksis ta kasvab, noor teda armastab, vahest ka mõni vana Pähkel Krl 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 993
54326 1574 E10b* Kõva ja vali, tüma ja pehme, püksis ta kasvab, noor teda tahab ja vana ei taha Pähkel Kos 1930 S. Veske E 64969 (143)
54327 1574 E10b* & Püksin kasvas, kõva ja valge, noorele mekis, vanale ei kõlba Pähi Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (15)
54328 1574 E10b* & Püksen kasvas, pehme ja kõva, noor taht, vana ei taha Pähi Kan 1895 J. Tedder H III 26, 374 (114)
54329 1574 E10b* Püksis ta kasvab, pehme ja kõva, noori ta sallib, vanu ei salli Pähkel Tor 1937 J. Tammsalu ERA II 169, 12 (1)
54330 1574 E10b* Püksis kasvab ja süüa sünnib, noored armastavad, vanad ei salli Pähkel VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 55 (17)
54331 1574 E10b* Püksis ta kasvab, kõigil ta kolbab, noor ja vana täta ei taha Pähkel Mar 1943 L. Püss KKI WS
54332 1574 E10b* Lipergune-lapergune, pükstes ta kasvab, noortele tarvitatav, vanadele ei Pähkel Jõh 1935 Anonüüm 048 ERA II 118, 385 (6)
54333 1574 E10b* & Püksis ta kasvab, noorele tüma, vanale kõva Pähkel SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 75 (31)
54334 1574 F1a & Tupes ma kasvan, noor mind ihaldab, aga vana mind ei armasta Pähkel Pal 1897 H. Karro H IV 8, 341 (65)
54335 1574 F1b% & Tüma ja valge, kõva ja kange, tuppes ta kasvab ja tuules ta kõigub Pähkel Tln 1926 M. Sengbusch E 57372 2296U2
54336 1574 F1c* & Tupes kasvab, estest pehme ja valge, pärast kõva ja kange, noor armastab, vana ei taha sugugi Pähkel VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 419 (12)
54337 1574 F1c* Tupes kasvab, noorelt pehme ja valge, vanalt punane ja kõva Pähkel Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (79)
54338 1574 F1d & Sile ja valge, kõva ja kange, tupes ta kasvab, noor teda armastab, vana teda ei salli Pähkel Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (33)
54339 1574 F1e* & Hele, valge, kõva, kange, tupes kasnud, nuur himustab, vana ei saa jagu Pähkel Pal 1889 L. Arst H III 8, 228 (11)
54340 1574 F1e* Hele, valge ja kova, kange, tuppes kasvand, noor ihaldab, vana ei salli Pähkel Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 258 (4)
54341 1574 F2a Kõva ja kange, ilus ja valge, kasvab puu otsas Pähkel 1913 E EM2 63 (685)
54342 1574 F2a Kõva ja kange, ilus ja valge, kasvab puu otsas Pähes Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 199
54343 1574 F2a & Kõva ja kange, ilus ja valge, kasvab puu otsas Pähkel Pst 1895 H. Lensin H I 7, 574 (40)
54344 1574 F2b & Kõva ja kangõ, puuh kass, nuur miis himostas, vana himosta-ai Pähe Se 1927 E. Põllula S 615 (6)
54345 1574 F3 & Väike ja valge, kõva ja kindel, topsis kasvab, noor ihaldab, vana ei vaatagi Pähkel Tt 1882 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 43 ja 44 (1882) lk-ta (56)
54346 1574 F4 & Tüma ja valge, kõva ja kange, mantlis ta kasvab, noort ta armastab, vana ta ei salli Pähal Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (2)
54347 1574 F5 & Väike ja valge, kõva ja kange, mütsis kasvanud Pähkel Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (16)
54348 1574 F6 & Hele, valge, kõva, kange, kotis kasnud, noor ihaldab, vana ei taha Pähkel Lai 1890 A. Sommer H III 9, 82/3 (8)
54349 1574 F7 & Sile ja valge, kõva ja kange karvase sees Pähkel Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (103)
54350 1574 F8 & Kõva ja kange, väike ja valge, karbis ta kasvab, noor teda tahab ja vana ei taha Pähkel JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 325 (31)
54351 1574 F9a & Kõva ja kangõ, kaadsoh kasunu' Pähkne Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 448 (58)
54352 1574 F9b & Kõva kaadsoh kasus, vana' ei pruugi, noorõ pruukva' Pähklid Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (19)
54353 1574 F10* & Tüma ja valge, kõva ja kange, kaltsus ta kasvab, kõigile kõlbap, noor ja vana ei saa toime Pähel Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (61)
54354 1574 F10* Kõva ja kange, pisike ja valge, kaltsen kasvas, noor ja vana ei saa tage toime Pähel Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 507 (20)
54355 1574 G1 & Püssi tõuseb, püksis kasvab Pähal Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (77)
54356 1574 G2* Püksis kasvab ja püsti seisab, nuor teda armastab ja vana ei salli Pähkla kasvamine Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 591 (4)
54357 1574 G2* & Püksis kasvab, püsti seisab, vana ei salli, noor armastab Pähkel Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (33)
54358 1574 G2* Püsti ta seisab, püksis ta kasvab, vana ei salli, noor sallib Pähkel Plt 1891 J. Reinthal E 476 (30)
54359 1574 G3a* Tümä ja valge, kõva ja kange, püsti sõisab, püksis kasvab Kaeratera – pähkäl, püksid – kest Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 182 (38)
54360 1574 G3a* & Este tüma ja valge, pärast kõva ja kange, püsti seisab ja püksis kasvab Pähklas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (64)
54361 1574 G3a* Püksis kasvab, püsti seisab, tüma ja valge, kõva ja kange, vahest sile ja karvane Pähkel Vai 1889 H. Masing H II 7, 88 (181)
54362 1574 G3b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab, noor himustab, vana ei taha Pähkel Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 205 (15)
54363 1574 G3b* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja püsti seisab, noored seda tahavad, vanad ei salli Pähkel VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (160)
54364 1574 G3b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis on ja püsti seisab, noort armastab ja vana ei salli Pähkel Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 77 (57)
54365 1574 G3b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab, vanad ei armasta, noored armastavad Iis 1924 H. Ojama A 5145 (35)
54366 1574 G3b* & Esteks täma kasvab tüma ja valge, pärast täma kasvab kõva ja kange, püksis täma kasvab, püsti täma seisab, noor täda armastab, vana ei armasta Pähkel Jõh 1937 A. Hallik ERA II 166, 257 (70)
54367 1574 G4 & Kõva ja kange, pehme ja valge, püksis seisab, püsti kasvab Kaer Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 66 (125)
54368 1574 G5a & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab Sigur VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 382 (20)
54369 1574 G5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja püsti seisab, noor teda armastab, vana ei hooli Pähkel JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128 (2)
54370 1574 G5b* & Püksis kasvab ja püsti seisab, sile ja valge, kõva ja kange, noor teda armastab, vana teda ei taha Pähklas Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (50)
54371 1574 G5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja püsti sõisab, noor mind armastab, vana ei armasta Pähkel Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (1)
54372 1574 G5b* & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab, nuor teda armastab, vana ei salli Pähkäl Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (12)
54373 1574 G5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, püsti ta seisab, noor teda armastab, vana ei salli Pähkel Pai 1926 A. Palm E 57586 (3)
54374 1574 G5b* & Kõva ja kange, sile ja valge, püksis seisab, püsti kasvab, noor sallib, vana ei salli Pähkel Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 439 (30)
54375 1574 G5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püsti seisab ja püksis kasvab, vana ei saa temast jägu, aga noor teda armastab Pähkel Kos 1898 T. Wiedemann E 58752 (22)
54376 1574 G5b* & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja püsti seisab, nuor saab teda kätte ja vana ei saa Pähkel VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 738 (23)
54377 1574 G6 & Sile ja sirge, kõva ja kange, püksis ta seisab, püsti ta kasvab, noor teda armastab, vana ei salli Pähkel Pal 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 117 (71)
54378 1574 G7a & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab Pähkel Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 280 (46)
54379 1574 G7b* & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab, noor teda armastab, vana ei salli Pähkel Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (9)
54380 1574 G7b* Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja püsti ta seisab, ei teda tarvita vana, vaid noor Pähkel Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (124)
54381 1574 G8 & Hüve ja tüme, kõva ja kange, püksis kasvab, püsti seisab Pähkel Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (50)
54382 1574 G9 & Sile ja karvane, kõva ja kange, püksis kasvab ja püsti seisab Pähkel Hlj 1899 N. Traks E 38634 (3)
54383 1574 G10 & Ilus ja kena, valge ja kõva, püksis ta kasvab ja püsti ta seisab Pähkel Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (21)
54384 1574 G11+ Süles kasvab, püstakile seisab Pähkel Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 454 (19)
54385 1574 G11+ & Tüma ja valge, kõva ja kange, tupes kasvab, püsti seisab Pähkel Rak 1905 K. Holm H II 74, 310 (45)
54386 1574 G11+ Sile ja valge, kõva ja kange, kaltsas kasvab, püsti seisab, noort armastab ja vana vihkab Pähkel Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (67)
54387 1574 H & Püksis kasvab pikki seina, noored armastavad, vanad ei taha Pähkel Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (4)
54388 1574 I1a* Püksis kasvab, perses juurikas Pähkel Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (10)
54389 1574 I1a* Püksis kasvab, persse juurikas Pähkel Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (178)
54390 1574 I1a* Püksis kasvab, p[erse]s juurik Pähkel Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (10)
54391 1574 I1a* Püksis kasvab, perses juurikas Vaarikas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (29)
54392 1574 I1a* Püksis kasvab ja persses juurikas Pähkel Kos 1892 T. Wiedemann E 8983 (37)
54393 1574 I1a* Püksis kasvab, juurik perses Pähkel Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 40 (2)
54394 1574 I1a* & Püksis kasvab, perses juured Pähel kihnu sees Noa 1927 P. Ariste E 60416
54395 1574 I1a* Püksis ta kasvab, persis tal juurikas Pähkel kihnus Hps 1923 V. Lao E 53568 (15)
54396 1574 I1a* Püksis ta kasvab ja perssis ta juur Pähkel Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (16)
54397 1574 I1a* Püksis kasvab, p[er]sest juurib Pähkel Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (73)
54398 1574 I1a* & Püksen kasvab, juure persen Uba Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (8)
54399 1574 I1b & Püksis kasvab, perses juurib, noortele maitseb, vanale kõva Pähkel Äks 1983 A. Korb RKM II 368, 195 (32)
54400 1574 I2a* Tümä, valgõ, kõva, kangõ, püksis kasvab, perss juurikas Pähäl Khn 1933 H. Tampere ERA II 56, 216 (12)
54401 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, perses juurikas Pähkel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (143)
54402 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja perses juurikas Sarapuupähkel SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 247 (12)
54403 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja perses juurik Pähkal Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (14)
54404 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja perses on tal juurikas Pähkel Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (134)
54405 1574 I2a* & Kõba ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab, perses juurikas Pähkel Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 351 (2)
54406 1574 I2a* Kõva ja kange, tümä ja valge, püksis kasvab, perss juurikas Pähkel Tõs 1930 K. Meikop KKI WS
54407 1574 I2a* Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab ja perss juurikas Pähkel Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 270 (27)
54408 1574 I2a* Seest tüma ja valge, pealt kõve ja kange, püksis kasvab ja p[erse]s juurika Pähkel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (114)
54409 1574 I2a* Pealt kõva ja kange, seest tüma ja valge, püksis kasvab ja perses juurikuks Pähkel KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 350 ja 369 (160)
54410 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, perses ta juurikad Pähal Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (23)
54411 1574 I2a* & Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis ta paisub ja perses tal juurikas Pähkel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (175)
54412 1574 I2a* & Tümä ja valge, kõva ja kange, püksten kasvab, p[e]rsen juure Kaal Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (153)
54413 1574 I2a* Tüva [sic!] ja valge, kõba ja kange, püksis ta kasbab ja perse tal juured Pähkel SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (23)
54414 1574 I2a* Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab, perses juured Kaal Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 236 (52)
54415 1574 I2a* Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab, perses tal juured Pähklituum Vil 1895 H. Niggol H III 25, 346 (9)
54416 1574 I2a* Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab, perses tal juured Pähkel KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 435 (10)
54417 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, per[ses] ta juur Pähkel Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (10)
54418 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, perssis ta juur Pähke Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 234 (13)
54419 1574 I2a* Tüme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, perses tal juur Pähkel Saa 1895 J. Avikson E 18037 (1)
54420 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, perses juurdub Pähkel Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (17)
54421 1574 I2a* Tümä ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja perses juurdub Kartulid KJn 1890 A. Pihlak E 459 (54)
54422 1574 I2a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksin ta kasvas, persen juurdus Pähel Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (130)
54423 1574 I2a* & Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis ta kasvab ja persest ta juurdub Pähkel Vil 1892 H. Pihlap E 725 (53)
54424 1574 I2a* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta pesa ja persis ta juurikas Pähkel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (57)
54425 1574 I2a* Kõva ja kange, tümä ja valge, püksist ta kasvab ja juurik taga Pähkel Krk 1937 S. Tanning KKI WS
54426 1574 I2a* Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis ta kasvab juurikaks Pähkel Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 116 (43)
54427 1574 I2b* & Kõva ja kange, tüma ja valge, püksis kasvab ja pers juurikas, noor teda tahab, aga vana teda ei taha Pähkel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (140)
54428 1574 I2b* Noorelt tüma ja valge, vanalt kõva ja kange, püksis ta kasvab ja perses tal juurikas, noor teda himustab, vana teda ei taha Pähkel Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (92)
54429 1574 I2b* Noorele mekib, vanale ei meki, tüme ja valge, kõva ja kange, pükstes kasvab, p[erse]s juured Pähkel Tt 1982 B. Ilver RKM II 361, 439
54430 1574 I2b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja taga tal juurikas, noor tend tahab, aga vana ei taha Pähkel Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (182)
54431 1574 I3a* Pöksin kasvap, juurik taka, seest pehme ja valge, pääld kõva ja kange Pähem 1970 EMrd III 237
54432 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, perses ta juurikas Pähkel Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (1)
54433 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, persis ta juurikas Pähkel Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 281 (20)
54434 1574 I3a* & Pehme ja valge, kõba ja kange, püksis ta kasvab ja perssis ta juurikas Pähkel Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 778 (68)
54435 1574 I3a* Pehme ning valgõ, kõva ning kangõ, püksis kasvab, perss tal juurikas Pähkel Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (9)
54436 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja juurikas perses Pähkel Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (107)
54437 1574 I3a* Valge ja pehme, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja persis ta juurikas Pähkel Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 451 (6)
54438 1574 I3a* Valge ja pehme, kõva ja kange, püksis ta kasub, perses tal juurikas Pähkel 1996 Eas II 78 (68)
54439 1574 I3a* Valge ja pehme, kõva ja kange, püksis ta kasub, perses tal juurikas Pähkel As 1995 A. Korb EFA II 2, 77 (31)
54440 1574 I3a* Kõva ja kange, pehme ja valge, püksis ta kasvab ja perses juurikas Pähkel VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 924 (9)
54441 1574 I3a* Kõva ja kange, pehme ja valge, püksis tä kasvab ja persis tä juurikas Pähkel Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (25)
54442 1574 I3a* Seest valge ja pehme, päelt kõva ja kange, püksis kasvab, perses juurik Pähkel Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (13)
54443 1574 I3a* Esti pehme ja valge, pärast kõva ja kange, püksis kasvab, perses juurikas Pähkel Var 1965 Ü. Kaarna, L. Männiksoo EKRK I 56, 234/5 (2)
54444 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, perses tal juured Pähkel Saa 1939 M. Kallaste ERA II 213, 283 (6)
54445 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, perses tal juur Pähkel Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 165 (7)
54446 1574 I3a* & Päält kõva ja kange, seest pehme ja valge, püksis ta kasvab ja juur tal perses Pähkel Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 361 (35)
54447 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, perses ta kasvab, püksis tal juur Pähkel Kõp 1944 S. Lätt RKM II 1, 39 (12)
54448 1574 I3a* & Pögsin kasvab, juurik taka, sehest pehme ja valge, pääld kõva ja kange Pähen Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 11 (1)
54449 1574 I3a* Pehme ja valge, kova ja kange, püksis kasvab ja juurikas all Pähkel Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 733 (7)
54450 1574 I3a* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis seisab ja juurest kasvab Pähkel Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
54451 1574 I3b* & Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, persis juurikas, vana teda ei taha, noor himustab Pähkel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (26)
54452 1574 I3b* Sehest pehme, valge, päält kõva, kange, püksin kasvab, persen juurik, maitseb noorele parembide kui vanale Pähkel Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (1)
54453 1574 I3b* Seest pehme, valge, pealt kõva, kange, püksis kasvab, perses juurik, armastab noort, vana ei salli Pähkel Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 695 (2)
54454 1574 I3b* Päält kõva ja kange, sisest pehme ja valge, püksin kasvap, juurik persen, noorele kõlbap ja vanale ei kõlba Pähen Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (100)
54455 1574 I3b* Enne pehme ja valge, pärast kõva ja valge, püksis kasvab, pärss juurikas, nuur tahab ja vana ei taha Pähkel Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 109 (24)
54456 1574 I3b* Enne pehme ja valge, pärast kõva ja kange, püksis ta kasvab, persses tal juurikas, iga noor seda tahab, aga vana ei taha Sarapuupähkel As 1963 J. Olev RKM II 172, 241 (60)
54457 1574 I3b* Esmalt valge ja pehme, perast kõva ja kange, püssi pesa, perse juurik, vanale sünnis, noorele ei sünni Pähkel Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (37)
54458 1574 I3b* Päält on kõva ja kange, seest on pehme ja valge, püksis tema kasvab, juured on perses, noor teda tahab, vana teda ei taha Pähkel Trt 1930 M. Sika E 66459 (26)
54459 1574 I3b* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta elab ja perssis ta juured, noor teda ihkab ja vana teda vihkab Pähel LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 384 (24)
54460 1574 I3b* Seest pehme, valge, päält kõva, kange, püksin kasvab ja persen juurib, nooril mekib, vanal ei meki Pähkel Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (22)
54461 1574 I3b* & Püksin kasvab, juurik takan, pealt kõva ja kange, sisest pehme ja valge, noorele mekib ja vanale ei meki Pähkel Ote 1949 H. Pärkma KKI 11, 410 (65)
54462 1574 I4a* & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja perses ta juured Pähis Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 316 (84)
54463 1574 I4a* Sehest sile ja valge, päält kõva ja kange, püksin kasvab, persen juurikas Pähen Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (15)
54464 1574 I4a* Sehest sile ja valge, päält kõva ja kange, pöksin kasvab, persen juurik Pähen Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (26)
54465 1574 I4a* Perses juured ja püksis kasvab, seest sile ja valge, päält kõva ja kange Sibul Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 80 (475)
54466 1574 I4a* & Seest sile, valge, päält kõva, kange, püksin kasvab, persen juurib Sarapuupähkel Nõo 1972 A. Kivi RKM I 12, 174 (27)
54467 1574 I4b & Pialt kõva ja kange, seest sile ja valge, püksis kasvab ja perses juur, noorele sünnib, vanale ei sünni Pähkel Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (16)
54468 1574 I5a & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, juurikas perss Pähes (pähkel) Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 184 (84)
54469 1574 I5b & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja taguotsas juurik, noor armastab, aga vana ei salli sugugi Pähkel Lai 1935 D. Vool ERA II 118, 159 (8)
54470 1574 I6a* & Tume ja valge, kõva ja kange, püksin tä kasvas, persen om juurikas Pähkli San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 174/5 (194)
54471 1574 I6a* Tume ja valge, kõba ja kange, püksis ta kasvab ja persses ta juurikas Pähkel Kul 1938–1940 V. Eenveer ERA II 291, 221 (129)
54472 1574 I6a* Tume ja selge, kõva ja kange, püksis paisub ja persses juured Pähkel Tt 1936 A. Haav ERA II 132, 217 (6)
54473 1574 I6a* & Kõva ja kange, tume ja valge, püksin kasvap ja kaltsan juurik Pähkel Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 6 (4)
54474 1574 I6a* Kõva ja kange, tume ja valge, püksis ta kasvab, all tal juurikad Pähkel Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (7)
54475 1574 I6b & Tume ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, perses juurik, noor tahab, vana ei taha Pähkel Hls 1893 O. Sapas E 3356 (13)
54476 1574 I7a* Veike ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, persses tal juurikas Pähkel Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2488
54477 1574 I7a* & Vähike ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, juurikas perses Pähes Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 115 (7)
54478 1574 I7b & Veike ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, juurik taga, vana ei saa jagu, noorele mekib hea Pähkel MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (67)
54479 1574 I8* Pisike ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja perses juurikas Pähkel Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145 (72)
54480 1574 I8* & Kõva ja kange, pisike ja valge, püksin kasvas, persen juurik Pähel Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 507 (21)
54481 1574 I9 & Selge ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, persis ta juured Pähkel Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 337 (1)
54482 1574 I10* Esmalt tüma ja pehme, pärast kõva ja kare, kõik himustavad, noored ja vanad, püksis kasvab ja perses juurikas Pähkel Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 219
54483 1574 I10* & Esite pehme ja tüme, viimate karge ja kõva, püksis ta kasvab, juurikas tal perses, igaüks tad himmustab, noor ja vana Pähkel Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (26)
54484 1574 I11 & Hää ja magus, pehme ja kõva, püksis kasvab, juurikas külles Pähkel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (222)
54485 1574 I11 Hää ja magus, pehme ja kõva, püksis kasvab, juurikas küljes Pähkel 1890 E EM 39 (162)
54486 1574 I11 Hää ja magus, pehme ja kõva, püksis kasvab, juurikas küljes Pähkel 1913 E EM2 36 (201)
54487 1574 I12a+ & Kova ja kange, magus ja valge, püksis kasvab ja perses on juured Pähkel Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (16)
54488 1574 I12a+ Kõva ja kange, magus ja valge, püksis ta kasvab, perses ta juurikas Pähkel Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 377 (30)
54489 1574 I12a+ & Must ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja perses juured Uba PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 221 (5)
54490 1574 I12a+ Ümmargune ja valge, kõva ja karge, püksis ta kasvab, p[erse]s tal juurikas Pähkel Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924a (8)
54491 1574 I12a+ Kõva, kange, tüve selge, püksis kasvab, perses juurikas Pähkel Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (151)
54492 1574 I12a+ Kõva ja kange, tüma ja vänge, püksis ta kasvab ja pepus ta juurikad Pähkel Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 348 (6)
54493 1574 I12a+ Pealt kõva ja kange, seest valge ja vänge, püksis kasvab ja juurikas taga Pähkel Trt 1895 A. Rühka E 18053 (4)
54494 1574 I12a+ Esite oo kõva ja tüma, pärast oo kange ja kõva, püksis ta kasvab ja juurikas perses Pähkel Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (44)
54495 1574 I12a+ Pealt valge ja kõva, seest pehme ja magus, püksis kasvab, persses juurikas Pähkel MMg 1983 M. Hiiemäe RKM II 367, 6 (16)
54496 1574 I12a+ & Must ja tüma, valge ja kõva, püksis kasvab ja perses juurik Pähkel Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 532 (18)
54497 1574 I12a+ & Alt kõva, pealt karune, püksis kasvab, perssis juur Pähkel Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (38)
54498 1574 I12a+ & Valge ja kõva, püksis kasvab, perse taga juurikas Pähkel Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (14)
54499 1574 I12a+ Päält iruaruline, sisest pommelaadiline, persen juurdunu ja püksen kasunu Pähkmäs Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 143 (32)
54500 1574 I12b+ Vana ja valge, kõva ja kange, perse küllen juure, noore himmustase, vana ei himmusta Pähkel Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 25 (6)
54501 1574 I12b+ & Kõva ja kange, libe ja valge, püksis tema kasvab ja perses juuritakse, igaühele kõlvab, noor ja vana ei saa hakkama Pähel Noa 1927 P. Ariste E 60304 (3)
54502 1574 I12b+ & Püksin kasvas, juurik tahan, sisest valge, päält vahane, vanale ei meki, noorele mekis Pähi Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (2-3)
54503 1574 I13+ & Seest sile ja valge, päält kõva ja kange, perses juurikas Pähkel Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (11)
54504 1574 I13+ & Tuppes ta kasvab, püksis tal kangus ja perss tal juurikas Pähäl Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 185 (17)
54505 1574 I13+ Pehme ja valge, kõva ja kange, puu otsas ta kasvab, perses ta juur Pähkel SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 72 (8)
54506 1574 I13+ & Valge seest, hall päält, karbis ta kasvab, juur perses Pähkel Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (106)
54507 1574 I13+ & Kalsun kasvap, juurik takan, päält om kõva ja mauta, sehest pehme ja makus Pähem Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 (8)
54508 1574 J & Pehme ja valge, kõva ja kange, seelikus ta õitseb, pükstes ta kasvab, perseaugus tal juurikas Pähkel Vai 1913 A. Kingu, R. Vilmansen EÜS X 2968 (3)
54509 1574 K & Kõva ja kange, pehme ja vänge, püksis ta kasvab, persis ta sooned Pähkel Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (39)
54510 1574 L1 & Püksin pesa, persen purik, noort ta sallib ja vana ei salli MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 231 (13)
54511 1574 L2 & Töma ja kange, kõva ja valge, püksis ta kasvab ja purikas perses Pähkel Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 342 (10)
54512 1574 L3 & Must ja valge, kõva ja kange, püksin asi ja persen purikas, nuur sallib ja vana ei salli Pähkel Kod 1929 P. Ariste ERA II 14, 519 (3)
54513 1574 M & Kotis ta kasvab, ülal tal juured, ülespoole kipub, allapoole ripub Pähkel Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 339 (10)
54514 1574 N1a & Allapoole tutitab, ülespoole nutitab, püksin kasvab, persen juurib Pähkel Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (25)
54515 1574 N1b* Püksis ta kasvab, persses tal juured, ülespoole kipub ja allapoole ripub Pähkel Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 122 (33)
54516 1574 N1b* Ülespidi kipub, alaspidi ripub, püksis ta kasvab ja juured tal persses Pähes Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689/91 (7)
54517 1574 N1b* & Ülespidi kipub, alaspidi ripub, püksis kasub, persses juured Pähes Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 107 (20)
54518 1574 N1b* Ülespidi kipub, alaspidi ripub, pükstes kasvab, juureots perses Pähklid Jäm 1977 P. Raidmaa KKI 68, 339 (1)
54519 1574 N1b* Ülespidi kipub, alaspidi ripub, pükstes kasvab, juureots persses Pähkel Jäm 1977 P. Raidmaa KKI KS
54520 1574 N2 & Alaspidi ripub, ülespidi kipub, püksis ta kasub ning persses ta juur, pehme ta on ning kõvaks ta läheb Pähes Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 257 (3)
54521 1574 N3* Tümajas valgõ, köva ja kange, püksis tal juured, persses ta kasub, alaspidi ripub, ülespidi kipub Sarapuu Jäm 1977 U. Parveots KKI 68, 223 (10)
54522 1574 N3* & Pehme ja valge, köva ja kange, ülespidi kipub, alaspidi ripub, püksis ta kasvab ja perses tal juurikas Pähkel Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
54523 1574 N3* & Tumekas valge, kõva ja kange, ülespidi kipub ja alaspidi ripub, püksis kasvab ja tagaotsas juurikas Pähkel Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 350 (53)
54524 1574 N3* Paks ja valge, kõva ja kange, alatsipidi ripub, ülespidi kipub, püksis ta kasvab ja perses tal juurikad Pähes Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 587 (16)
54525 1574 N3* Magus ja vänge, kõva ja kange, alatsipidi ripub, ületsipidi kipub ja püksis ta kasvab ja perses tal juurikas Pähklisikk HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 79 (8)
54526 1574 N4 & Sile ja valge, köva ja kange, püksis kasub, alaspidi ripub ja ölespidi kipub Pähes Kaa 1944 A. Toomessalu KKI, KT 95, 80
54527 1574 N5 & Tüma ja valge, kõva ja kange, ülespidi kipub, püksis ripub, taga juurikas Pähkel tupes Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 133 (4)
54528 1574 N6 & Ületsiti kipub, alatsiti ripub, püksis ta kasvab, perss ta juurikas, noor teda ihkab, vana teda vihkab, igaüks teda himmustab Pähes Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 508 (52)
54529 1574 O1 & Ülespidi kipub, alaspidi ripub, juured persses Pähkel Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 309 (4)
54530 1574 O2 & See valge, kõva ja kange, juurikas ülespidi ja allapoole puputab Pähkel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (1)
54531 1574 P1* & Ületsite kipub, alatsite ripub, püksis ta kasvab Pähkel Pöi 1953 S. Rattur RKM II 41, 595 (67)
54532 1574 P1* Alaspidi ripub, ülespidi kipub, püksis kasub Pähklad Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 396 (6)
54533 1574 P1* Püksis kasvab, alaspidi ripub, ülespidi kipub Pähkel Prn 1970 E. Maasik RKM II 277, 266 (4)
54534 1574 P2 & Ülespidi kipub, alaspidi ripub, püksis kasvab, vanale paitab, noorel aitab Pähkel Jäm 1977 A. Tõnnson, V. Tülp KKI 68, 197 (5)
54535 1574 P3* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, ületsete kipub, alatsete ripub Pähes Jaa 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 857 (1)
54536 1574 P3* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, ülespoole kipub Pähes Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 209 (24)
54537 1574 P3* Pisikene ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, alaspidi ripub ja ülespidi kipub Pähkel Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (7)
54538 1574 P3* & Tümajas vänge, munajas valge, püksis kasub, alatsipidi ripub, ületsipoole kipub Tammetõru Krj 1941 K. Unger ERA II 304, 438 (14)
54539 1574 P4 & Kõva ja kange, lumijas valge, allapoole tikub ja püksis ta ripub Pähkel Pha 1973 A. Kald RKM II 299, 411/2 (2)
54540 1574 P5 & Püksis kasvab, alatspidi ripub, ületspidi kipub, kõva ja pehme, sile ja karune, ta ei kuule, ta ei näe ja tema pääle ei paista pää Meisterahva suguorgaan Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 530 (17)
54541 1574 Q1* & Kõva ja kange, tümajas valge, alaspidi ripub, ülespidi kasvab Hernes Khk 1958 O. Jõgever RKM II 73, 550 (222)
54542 1574 Q1* Pehme ja valge, kõva ja kange, ülespoole kipub ja allapoole ripub Pähkel Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 404 (21)
54543 1574 Q1* & Alatsepidi ripub, öletsepidi kipub, sile ja pehme, kõva ja kange Pähkel Pöi 1960 A. Toomessalu KKI KS
54544 1574 Q2 & Ülespidi kasab, alaspidi tolkneb, vana ei saa jägu, noorele mekib magus Pähkel Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 984 (937)
54545 1574 R1 & Püksis kasvab, ülespidi kipub Uba kauna sees Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 380 (12)
54546 1574 R2 & Kõva ja kange, püksis kasub ja ülal ripub Pähes Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (97)
54547 1574 R3 & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja püsti kipub Pähkla kasvamine Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 384/5 (47)
54548 1574 S1a* Püksis ta kasvab, allapoole ripub Pähkel SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 72 (9)
54549 1574 S1a* & Alaspidi ripub ja püksis ta seisab Pähkel Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (60)
54550 1574 S1a* Pükstes ta kasvab, allapoole rippub, iga inimene teda ihkab Pähkel Ote 1957 M. Uibo RKM II 84, 317 (9)
54551 1574 S1a* & Püksis kasvab, alaspidi ripub, iga aasta uus augustikuus Pähkel Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 121 (13)
54552 1574 S1b* & Püksis ta kasvab, allapuole ripub, nuor teda ihkab, vana teda vihkab Pähkel VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 297 (3)
54553 1574 S1b* Püksis kasvab, alaspidi ripub, vanad ei hooli, noortele maitseb Pähkel Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 261 (45)
54554 1574 S1b* Püksis ta kasvab, allapoole ripub, noor teda tarvitab, vana ei tarvita Pähkel Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (46)
54555 1574 S1b* Püksis kasvab ja allapoole ripub, vana ei tarvita, noor tarvitab Pähkel Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 479 (31-32)
54556 1574 S1b* Püksis tema kasvab, allapoole ripub, noortele tarvita, vanadele ei Pähkel Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (40)
54557 1574 S1b* & Püksis ta kasvab, allapidi ripub, noor teda tahab, vana ei taha Pähkel Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 486 (97)
54558 1574 S1b* Pükstes kasvab, allapoole ripub, iga noor teda ihkab, vana ei taha Pähkel Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 255 (158)
54559 1574 S1b* & Alaspidi kasvab, püksis ripub, noori ihaldab, vanu ei salli Pähkel Phl 1928 M. Meiusi ERA II 9, 25 (54)
54560 1574 S1b* Püksis kasvab, alaspidi ripub, noori ihaldab, vanu ei salli Pähkel Khk 1955–1959 E. Leesi RKM, Lümanda 91 (38)
54561 1574 S1b* Püksis ta kasvab, ripakille seisab, noor sallib, vana ei salli Pähkel JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 590 (53)
54562 1574 S1b* Noor teda armastab, vana enam ei armasta, püksis kasvab ja allapoole ripub Pähkel Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 97 (573)
54563 1574 S1b* Püksis kasvab, alaspidi ripub, noored teda armastavad, vanad teda põlgavad Pähes (pähkel) Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 184 (78)
54564 1574 S1b* Püksis kasvab, allapoole ripub, noorele kõlbab, vanale ei kõlba Pähkel VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (153)
54565 1574 S1b* Püksis kasvab, allapoole ripub, noorele kõlbab, vanale ei kõlba Pähkel Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (149)
54566 1574 S1b* Püksis kasvab, alaspidi ripub, noorele maitseb, vanale ei maitse Pähkel Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 240 (81)
54567 1574 S1b* & Püksis kasvab, alaspidi ripub, noorel maetseb ta väga hea, vana ei arva tast midagi Pähkel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (171)
54568 1574 S1b* Püksis ta kasvab, alaspidi ripub, noorel mekib väga hea, vana pea tast mitte midagi Pähkel Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 122 (39)
54569 1574 S1b* Pükstes kasvab, allapoole ripub, meeldib rohkem noortele kui vanadele Pähkel Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 180 (97)
54570 1574 S1b* Pükstes kasvab, allapoole ripub, vanad teda ei pruugi, aga noored pruugivad Pähkel Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 66 (16)
54571 1574 S1b* Pükstes on, allapoole ripub, noortele meeldib rohkem kui vanadele Pähkel Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 108 (3)
54572 1574 S1b* Alaspidi ripub, püksis kasvab, noori armastab, aga vanu ei salli Pähkel Käi 1992 M. Mesikäpp RKM, KP 34, 236 (13)
54573 1574 S2a* & Püksis kasvab, alaspidi ripub, kui valmis saab, on köva Pähkel Mus 1978 M. Janson, M. Kuusemets KKI 68, 437 (3)
54574 1574 S2a* Kõva kui kivi, püksen kasus, allapoole vahis Pähkel Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 360 (16)
54575 1574 S2b* & Pükste sihel kasvab, allapoole ripub, kõva ja kange, maitseb igale, nii noorele kui vanale Pähkel Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 235/6
54576 1574 S2b* Püksin kasvab, allapoole ripub, kõvaks läheb, noor teda ihkab, vana teda põlgab Pähkel Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 463 (64)
54577 1574 S2b* & Kõva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripakili, noor ihaldab, vana ei salli Pähklad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 537 (119)
54578 1574 S2b* Kõva ja valge, püksis kasvab, mis allapoole ripendab, seda iga noorem armastab Pähkel Nõo 1924 I. Piho A 6153 (18)
54579 1574 S3a* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab ja alaspidi ripub Pähkel Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (64)
54580 1574 S3a* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, alaspidi ripub Pähkel HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (73)
54581 1574 S3a* Tüma ja valge, kõva ja kange, alatsipidi ripub, püksis kasvab Pähes Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (42)
54582 1574 S3a* Tüma ja valge, kõva ja kange, alaspidi ripub ja püksis ta seisab Pähkel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (46)
54583 1574 S3a* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, ripakile seisab Pähkel JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1606 (26)
54584 1574 S3a* Kõva ja kange, tüme ja valge, aluspidi ripub, püksi sees kasvab Pähkel Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (187)
54585 1574 S3a* Kõva ja kange, tüma ja valge, allaspidi ripub, püksis kasvab Pähkel Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 741 (3)
54586 1574 S3a* Püksis kasvab ja alaspidi ripub, esti tüma ja valge, pärast kõva ja kange Pähkle kasvamine Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (122)
54587 1574 S3a* & Tümajas valge, köva ja kange, püksis kasub, alastsipidi ripub Pähes Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 104 (32)
54588 1574 S3a* Tümajas valge, kõva ja kange, püksist ta kasvab, alatsidpidi ripub Pähkel lüdimata sakus; pähke sikk-sakk Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
54589 1574 S3a* Kollakas kange, tümajas valge, püksis ta ripub, alatsi ta kasvab Pähkel Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (13)
54590 1574 S3b* & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, allapoole ripub, noortele maitseb, vanad tast suurt lugu ei pea Pähkel Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (31)
54591 1574 S3b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis tema kasvab, allapidi ripendab, noor teda armastab, vana ei salligi Pähkel VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (6)
54592 1574 S3b* Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ma kasvan ja alaspidi ripun, noor mind ihkab, aga vana mind vihkab Pähkel JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (9)
54593 1574 S3b* Püksis ta kasvab, alaspidi ta ripub, esite on tüma ja valge, pärast on kõva ja kange, noorele kõlbab, vanale ei kõlba Pähklad VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 ja H, Mapp 27 (33)
54594 1574 S3b* Püksis ta seisab, tüma ja valge, allapoole riputab, kõva ja kange, noort ta armastab, vana ta ei salli Pähkel VMr 1889 J. Elken H II 11, 494 (2)
54595 1574 S3b* & Esti tema kasvab tüma ja valge, pärast tema kasvab kõva ja kange, püksis tema seisab ja alla vahib, noor teda tahab ja vana ei taha Pähkel VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 377 (4)
54596 1574 S3b* Püksis kasvab, alaspidi ripub, nuorelt tüma ja valge, vanalt kõva ja kange, noorele maitseb ja vanale ei maitse Pähkel Tür 1894 J. Johannson H III 18, 79 (3)
54597 1574 S3b* & Tümajas valge, kõva ja kange, alatsipidi ripub, püksis kasvab ja magus maitseb, vanad ei salli, noored armastavad Pähkel Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (40)
54598 1574 S3b* Kõvajas kange, tümajas valge, püksis kasvab, alatsipidi ripub, noor teda armastab, vana ei armasta Pähes Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (17)
54599 1574 S4a* & Valge ja pehme, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub Pähkel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (121)
54600 1574 S4a* Sihest pehme ja valge, pealt kõva ja kange, püksis kasvab ja allapoole ripendab Pähkel Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 473 (34)
54601 1574 S4b* & Esiteks pehme ja valge, pärast kõva ja kange, püksis ta kasvab, alaspidi ripub, noor teda tahab ja vana ei taha Pähkel Pil 1993 A. Tuisk RKM II 456, 547 (6)
54602 1574 S4b* Pehme ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, allapoole ripub, noor teda tahab, aga vana ei taha Pähkel Saa 1932 V. Dööring ERA II 85, 188 (26)
54603 1574 S4b* Pehme ja valge, kõva ja kange, pükses kasvab, allapoole ripneb, noored tahavad, vanad ei taha Pähklid Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 661 (33)
54604 1574 S4b* Esmalt pehme ja valge, pärast kõva ja kalge, pükstes ta kasvab, allapoole ripub, noored teda ihkavad, vanad teda vihkavad Pähkel Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 543 (68)
54605 1574 S4b* & Püksis kasvab ja alaspidi ripub, esmalt pehme ja valge, pärast kõva ja kange, noorele mekib, aga vanale ei meki Pähkel Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2490 (43)
54606 1574 S5a* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, allapoole ripub Pähkel JJn 1965 R. Veinberg RKM II 204, 292 (24)
54607 1574 S5a* & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub Pähkel Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 130 (88)
54608 1574 S5a* Püksis kasvab, alaspidi ripub, kõva ja kange, sile ja valge Pähkel Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (114)
54609 1574 S5a* Pealt kõva ja kange, seest sile ja valge, püksis kasvab, alaspidi ripub Pähkel Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (27)
54610 1574 S5a* Sile ja valge, kõva ja kange, pükstes kasvab, allapoole ripub, noorelt pehme, vanalt kõva Pähkel Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 323 (18)
54611 1574 S5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub, vanale ei meki, noorele mekib Pähkel Tür 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (25)
54612 1574 S5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi kipub, vanale ei meki, noorele mekib Pähkel Trt 1928 R. Viidebaum E 62589
54613 1574 S5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub, vanale ei meki, noorele mekib Pähkel Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (2)
54614 1574 S5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub, vanale ei meki, kuid noorele mekib Pähkel Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 149 (204)
54615 1574 S5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub, vanale ei meki ja noorele mekib Pähkel Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 126 (63)
54616 1574 S5b* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja allapoole rippub, noor teda tarvitab ja vana ei tarvita Pähkel Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (4)
54617 1574 S5b* & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, allapoole riputab, noor teda armastab, vana teda ei taha Pähkel VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 568 (41)
54618 1574 S5c & Sile ja valge, alapoole ripub, pükseh kasvab ja kõik noore' armastava' Pähkmes Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 187 (1)
54619 1574 S5d% & Sile ja valge, kõva ja kange, püsti seisab, püksis kasvab, allapoole ripub, tuule käes liigub, nuor teda ihkab, vana teda vihkab Pähkel As 1993 A. Korb RKM II 459, 274 (159) 2296U2
54620 1574 S6* & Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, noor ihaldab, vana ei salli Pähkel Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 153 (9)
54621 1574 S6* Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvand, alatspidi ripub, noor ihaldab, vana ei salli Pähal Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 107 (16)
54622 1574 S6* Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvand, alasipidi ripub, noor ihaldab ja vana ei salli Pähkel Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 129 (284)
54623 1574 S6* Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, noored ihaldavad, vanad ei salli Pähkel Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 368 (142)
54624 1574 S6* Hele, valge, kõva, kange, alatsipidi ripakile, püksis kasvab, noor ihaldab, vana ep salli Pähes Mus 1938 K. Lepp ERA II 201, 211 (104)
54625 1574 S6* Hele ja valge, kõva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, noor ihaldab, vana ep taha Pähes Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 186 (113)
54626 1574 S6* Hele, valge, kõva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, noor ihkab, vana vihkab Pähkel Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 640 (92)
54627 1574 S6* & Helle, valgõ, kõva, kangõ, püksõh kasus, allapoolõ ripakõlla, nuur ei taha', vana ei jovva' Pähkme' Se 1936 M. Vabarna S 121938 (70)
54628 1574 S6* Helejas valge, kumajas kange, alaspidi kasvab, püksides ripub, noori ihkab, vanu ei salli Pähkel Khk 1958 E. Veskisaar RKM II 73, 158 (22)
54629 1574 S7a & Ilus ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, allapoole ripub Pähkel Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (8)
54630 1574 S7b* & Ilus ja valge, kõva ja kange, alaspidi ripub, püksis ta kasvab, vanale ei meki, noorele mekib Pähkel Tür 1926 A. Palm E 57565 (7)
54631 1574 S7b* & Ilus ja valge, kova ja kange, püksis tema kasvab, alaspidi tema ripub, ei teda armasta vana, vaid nuor Pähkel Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1291 (58)
54632 1574 S7b* Ilus ja valge, kova ja kange, püksis ta kasvab, ots allapäidi riputab, noor teda tarvitab, vana teda ei taha Pähkel Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (70)
54633 1574 S8* Tume ja valge, kõva ja kange, püksis kasvab, allapoole ripub Pähkel Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (5)
54634 1574 S8* & Tume ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub Pähkel Pst 1977 A. Rannik KKI KS
54635 1574 S9a & Väikene valge, püksis ta ripub, alapoole vahib, kõva ja kange Pähkel Trt 1922 M. Jaagu A 94 (7)
54636 1574 S9b* & Esiteks kasvab väike ja valge, pärast ta sirgub kõva ja kange, püksis ta kasvab, allapidi ripub, noored teda sallivad, vanad ei salli Pähkel Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 52 (31)
54637 1574 S9b* Enne ta kasvab, veike ja valge, pärast tema sirgub, kõva ja kange, nuor teda sallib ja vana ei salli, püksi ta kasvab ja alapidi ripub Pähkel Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 114 (66)
54638 1574 S10a & Noorelt pehme ja vänge, vanalt kõva ja kange, püksist ta kasvab, allapoole ripub Pähkel 1930 L. Birnbaum E 64935 (7)
54639 1574 S10b & Esiti pehme ja vänge, pärast kõva ja kange, püksis kasvab, aluspidi ripub, noortel mekib, vanadel ei meki Pähkel Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 608 (126)
54640 1574 S11 & Sile ja sirge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, allapoole ripub, noored teda armastavad, aga vanad vihkavad Pähkel Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 208 (18)
54641 1574 S12a* & Kõva ja kange, valge ja vänge, püksis kasvab ja allapoole ripub Pähkel Mär 1931 J. Piilberg ERA I 3, 601 (22)
54642 1574 S12a* Algul väike ja vänge, hiljem kõva ja kange, püksis kasvab, allapoole ripub Pähkel Puh 1956 A. Piir RKM II 71, 85 (506)
54643 1574 S12a* Kõva ja kange, kõllane ja valge, püksen kasus ja allapoole ripus Pähkme Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (40)
54644 1574 S12a* Punane ja valge, karvane ja kange, püksis kasvab ja alaspidi ripub Pähkel Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (23)
54645 1574 S12a* & Püksen kasus, allapoole ripendas, päält karvanõ ja valgõ, sisest pehme ja latsilõ makus Pähe (pähkel) Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (18)
54646 1574 S12b* Eha, valge, köva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, nuor ihaldab, vanu äi salli Pähes Khk 1940 A. Kukk KKI WS
54647 1574 S12b* Hele, selga, köva, kange, püksis kasvab, alaspidi ripub, noor himustab, vana ei salli sugugid Pähes Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 159 (58)
54648 1574 S12b* Kõva ja kange, sirge ja valge, püksis ma kasvan, ots allapidi riputan, noor mind tarvitab, vana ei tarvita Pähkel Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 426 (134)
54649 1574 S12b* & Kõva, kange, vintse, valge, pükstes kasvab, allapoole venib, noor tahab enam kui vana Pähkmes või porgand Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 306 (18)
54650 1574 S12b* & Kõva ja valge, tüma ja kange, allepidi ripub, püksis tema kasvab, noor teda armastab, vana ei salli Pähkel Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 521 (268)
54651 1574 S12b* Noorelt tema kasvab viks ja valge, pärast tema kasvab kõva ja kange, püksi tema kasvab ja allapoole ripendab, noor teda tahab, vana ei taha Pähkel Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 216 (18)
54652 1574 S12b* Pehme, töma, valge ja kõva, noor teda tahab, vana ei taha, püksis ta kasvab, allapoole ripub Pähkal VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 815 (4)
54653 1574 S12b* & Vädajas vänge, simajas kange, püksis kasvab, alatspidi ripub, noor teda armastab, vana-p pane tähele Pähes Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 621/2 (59)
54654 1574 S12b* Sile, kõva, allapoole ripub, noor teda armastab, vana teda vihkab Pähkel VJg 1984 T. Tammo RKM II 370, 419 (11)
54655 1574 Š1 & Kripe-krape, püksen kasus, allapoole vahis Pähkel Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 629 (30)
54656 1574 Š2 & Sile ja valge, kõva ja kange, krube ja krabe, püksen ta kasvas, alla ta ripub, noor tad armastab, vana ei ihalda Pähem Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 37 (337)
54657 1574 Š3* & Krippõ-krappõ, pükstes kasvab, vana ei taha, noor tahab Pähkel Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 225 (8)
54658 1574 Š3* Krõpe ja kõrre, pükse seen kasvab, noor tad ihkab, vana ei taha Pähem Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (87)
54659 1574 Š3* Püksen kasus, kõrre kuur, noor teda enamb armastab, vana vähem Pähem Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 14 (106)
54660 1574 Z1a & Must ja valge, kõva ja kange, puus ta kasvab ja alaspidi rippus Pähkel Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (11)
54661 1574 Z1b* & Kova ja kange, tümä ja valge, puus temä kasvab, allapidi ripub, vana teda ei armasta, aga noor teda armastab Pähken Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1290 (47)
54662 1574 Z1b* Tüma ja valke, kova ja kanke, puus täma kasvap, alapääta ripup, sitä himustavat nuoret ja vanhat Pähklas Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 143 (73)
54663 1574 Z1b* Tume ja valke, kova ja kanke, puus täma kasvap, alapääta ripup, sitä himustavat nuoret ja vanhat Pähklas Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 143 (73)
54664 1574 Z1c & Puu otsan kasus, allapoolõ' kaes, kõva ku kivi, noorõlõ armas ja vanalõ viha Pähkel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (40)
54665 1574 Z2a & Veike, valge, kõva ja kange, tupel ta seisab ja allapoole ripub Pähkel Kod 1923 H. Vilde A 2153 (82)
54666 1574 Z2b* Tüma ja valge, kõva ja kange, tupes ta kasvab, allapoole riputab, noor teda tarvitab, vana ei tarvita Pähkel Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 283 (4)
54667 1574 Z2b* & Tuppes kasvab, alaspidi ripob, esteks tüma ja valge, pärast kõba ja kange, noorele mekib, aga vanale ei meki Pähkel Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (61)
54668 1574 Z2b* Sile ja valge, kõrge ja kaugel, allapoole ripub, tupes ta seisab, noortele maitseb, vanad ei pea suurt lugu Pähkel Rak 1934 V. Rostar ERA II 70, 334 (6)
54669 1574 Z3a & Metsas ta kasvab, ots allapidi ripub ja teise taha kipub Pähkel Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (30)
54670 1574 Z3b & Metsas kasvab, allapoole ripub, ülespoole tikub, kõvaks läheb, noor teda tahab, vana ei taha Pähkel JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (27)
54671 1574 Z4+ Alaspidi ripub, koores kasvab, noor teda ihkab, vana teda vihkab 1959 Säde nr. 70 (1959) 4 (1)
54672 1574 Z4+ Riides temä kasvas, allapoole ripus, vana tedä vihkase, noore tedä ihkase Pähkel Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 50 (14)
54673 1574 Z4+ Sile ja valge, kõva ja kange, karbis kasvab, allapoole ripub, noor ihkab ja vana vihkab Pähkel JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 380 (29)
54674 1574 Z4+ & Kahe vahel kasvab, allapoole ripub, noorelt pehme ja valge, vanalt kõva ja kange, noortele maitseb, vanad ei pea lugu Pähkel Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 400 (28)
54675 1574 Z4+ & Sile ja valge, kõva ja kange, karve sees kasvab, alaspidi ripub Pähkel Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (40)
54676 1574 Z5a & Kaadsoh kasus, allapoolõ ripus, nuuri himostas, vanno vihkas Pähkli Se 1935 D. Karnask S 101883 (48)
54677 1574 Z5b & Kõva ja kangõ, kaatso kasus, allapoolõ ripus, noorõ inemisõ himostasõ, a' vana inemisõ õi himosta Pähe Se 1934 N. Oinas S 81953 (1)
54678 1574 Ž1a & Kaltsus saab kasvatud, püksis saab peetud, maitseb saksale ja sandile Pähkel Pil 1894 A. Jung H I 5, 572 (1)
54679 1574 Ž1b & Noorelt pehme ja valge, vanalt kõva ja kange, püksis paisub ja kaltsus kasvab Pähkel SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 184 (7)
54680 1574 Ž2* Kaadsoh kasunu, püksõh pejet, kõva ja kangõ, pehme ja valgõ, nuur himostas, vana himosta-ai Pähe sarapuuh Se 1935 A. Põhi S 116155 (1)
54681 1574 Ž2* Püksõh pejet, kaadsoh kasunu', valgõ ja kangõ, noorõ himostasõ', a' vana ei Pähi Se 1934 M. Podrätšikov S 85951 (1)
54682 1574 Ž2* & Sille ja lippõ ja kerge ja valgõ ja pükses piat ja kaadsah kannat, noore' armastasõ, vana' es hooli' Pähkla' Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (7)
54683 1574 Ž2* & Püksõh elänü ommõ, kaatsoh kasunu om, kõva ja kangõ om, nuur timmä taht, a' vana jovva-ai süvvä Pähkel Se 1935 A. Kits S 100024 (76)
54684 1574 Ž3 & Kaadsah kasunu, püksõh pejet, noorõ' himostas, vana' himosta-ai Pähkme' Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 441 (64)
54685 1574 T1 & Püksis õitseb, kaltsus kasvab Uba (õitse ja kõder) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (155)
54686 1574 T1 Püksis õitseb, kaltsus kasvab Uba 1890 E EM 132 (1232)
54687 1574 T1 Püksis õitseb, kaltsus kasvab Uba 1913 E EM2 115 (1610)
54688 1574 T2* Püksin kosub, kaldsan kasvab, allapoole tipendab, ülespoole karvendab Pähkel Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (11)
54689 1574 T2* & Püksin õitseb, kalsan kasvab, ülespoole karvendab, allapoole tolgendab Pähkel Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 437 (117)
54690 1574 T2* Pükses õitseb, kaltsus kasvab, ülespoole nutendab, allapoole karvendab Sarapuupähkel Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 121 (25)
54691 1574 T2* & Kaldsan kasvab, püksin äidseb, allapoole nutendab, ülespoole karvendab Pähkel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (22)
54692 1574 T2* Püksin kasvab, kaltsan õitseb, ülespoole nuputab, allapoole karvendab Viljapää tupe sees Trv 1896 J. Tõllasson E 28608 (8)
54693 1574 T3 & Kõva ja kange, pehme ja valge, püksin kasvab ja kaltsun õitseb, allapoole nutitab ja ülespoole karvendab Pähkel Trv 1890 J. Käger H IV 3, 304 (3)
54694 1574 T4 & Altpoolt udjendab, pealtpoolt karvendab, kaltsus pükstes kasvavad juurikad Pähklid Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 459 (48)
54695 1574 T5 & Tüma ja valge, kõva ja kange, allapoole lutendav, pealtpoolt karvendav Pähkel SJn 1890 E. Saabas H II 26, 725 (18)
54696 1574 U1* & Püksis kasvab, kõvaks läheb, viimaks ka veel süüa sünnib Pähkel Plt 1899 M. Luu E 38345b (8)
54697 1574 U1* Püksis kasvab, kõvaks läheb, iga mees teda himustab Pähkel lülide sees Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 288
54698 1574 U2* Püksis kasvab, kõvaks läheb, vana ei söö, noor sööb Uba 1890 E EM 132 (1231)
54699 1574 U2* Püksis kasvab, kõvaks läheb, vana ei söö, noor sööb Uba 1913 E EM2 115 (1609)
54700 1574 U2* Püksis kasvab, kõvaks läheb, vana ei söö, noor sööb Uba Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (124)
54701 1574 U2* & Püksis kasvab ja kõvaks lääb, noor tahab, vana ei taha Hernekaun Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (100)
54702 1574 U2* Püksis kasvab, kõvaks läheb, noor tahab, vana ei taha Pähal Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (86)
54703 1574 U2* Püksis kasvab, kõvaks läheb, vana ei taha, noor tahab Pähkel Sim 1892 T. Franzdorf E 1513 (13)
54704 1574 U2* Püksis kasvab, kõvaks läheb, vana ei taha, noor tahab Hernes PJg 1990 K. Reinthal RKM II 441, 248 (5)
54705 1574 U2* Pöksin ta kasvab ja kõvass ta lääb, nuur tedä sallib ja vana tedä ei salli Pähen Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (19)
54706 1574 U2* Püksis kasvab, kangeks saab, noor ihaldab, vana ei salli Pähkel Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (6)
54707 1574 U2* & Püksis ta kasvab, kovaks ta lähäb, noor tarvitab ja vana ei tarvita Pähkel Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (17)
54708 1574 U2* & Püksen kasus, kõvas lätt, noorõlõ makus, vanalõ õel Pähkmas Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 443 (30)
54709 1574 U3 & Ennem pehme ja valge, pärast kõva ja kange, püksis ta kasvab, kõvaks läheb, noor tahab, vana ei taha Pähkel Kei 1926 A. Palm E 57587 (5)
54710 1574 V1* & Kõva ja kange, pehme ja valge, püksis ta kasvab ja karvus ta elab Pähkel LNg 1895 J. Prooses E 21362 (44)
54711 1574 V1* Esiti kõva ja kange, pärast tüma ja valge, püksis kasvab ja ise karvane Pähkel Var 1938 M. Lobjakas A 16504 (11)
54712 1574 V2* & Püksides kasvab, karvadest vahib, noorelt on ta nõrk, vanalt on ta vägev ja kange, noor teda armastab, vana teda vihkab Pähkel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (173)
54713 1574 V2* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis tema kasvab, karvade seest paistab välla, noor himustab, aga vana ei taha Sarapuupähkel 1996 Eas II 194 (218)
54714 1574 V2* Sile ja valge, kõva ja kange, püksis tema kasvab, karvade seest paistab välla, noor himustab, aga vana ei taha Sarapuupähkel As 1994 A. Korb RKM II 466, 419 (8)
54715 1574 V3 & Püksis ta kasvab ja karvadest vahib, noorest pääst pehme ja valge, vanast pääst kõva ja kange Pähkel Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 61 (48)
54716 1574 W1 & Püksis ta kasvab, särkis ta seisab, noora ta armastab, vanu ta ei armasta Pähkel Tor 1889 M. Tilk E 493 (16)
54717 1574 W2 & Tüma ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, särgis ta sirgub, noor ihaldab, vana ei salli Pähkel Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (42)
54718 1574 Õ1+ & Kõva ja kange, tume ja valge, püksis ja tuppes, tummika otsas Pähkel SJn 1896 M. Käär H III 28, 366 (20)
54719 1574 Õ1+ Püksis ta kasvab, tuppes ta on, noor ihaldab, vana ei taha Pähal Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (4)
54720 1574 Õ1+ Noorelt valge ja pehme, vanalt kõva ja kange, püksis ta seisab, tuppes ta on, aga munn ta ei ole Pähkel Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (18)
54721 1574 Õ1+ & Helle, valge, kõva, kange, kui noor om, kasvas püksin, kui vanas saa, siis puun Pähel (pähkme) Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (20)
54722 1574 Õ1+ Puus ta seisab, püksis ta kasvab, noor teda tahab, vana ei saa kätte Pähkel Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 528 (64)
54723 1574 Õ1+ Püksin kasvab, kants tagan Uakõder Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (22)
54724 1574 Õ1+ & Kõva ja kõrge, tümä ja valge, püksin eläs, kotin kasus, ei sünni' süvvä ja sünnib kah Pähel Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 58 (20)
54725 1574 Õ1+ & Sile ja valge, kõva ja kange, püksis ta kasvab, ots tal välja paistab Uba Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 26 (2)
54726 1574 Õ1+ & Perses pesa, pükstes ase, kui noor, siis pehme, kui vana, siis kõva, noored tahavad, vanad ei taha Pähkel Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (31)
54727 1574 Õ1+ & Püksen täl pesä, kõtun ase ja nuur armastas rohkemp kui vana Pähkel kasvab puus Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 648 (6)
54728 1574 Õ2+ Puus ta seisab, tuules ta kasvab, noor teda tahab, vana ei saa kätte Pähkel Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 528 (64)
54729 1574 Õ2+ & Maas tema kasvab, puus tema valmib, noorele kõlbab, aga vanale ei kõlba Pähkel Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 209 (83)
54730 1574 Õ2+ & Enne pehme ja valge, peräst kõva ja kange, esä täl hernen, pesä täl persen, piirak täl puun, nuurt ta sallip, vanna ei salli Pähi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (98)
54731 1574 Ä1a*/ Ülevel kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurikas Pähkel 1890 E EM 168 (1628) 2296V1a*
54732 1574 Ä1a*/ Ülevel kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis, juurikas 1902 Kmpm. KH 41 2296V1a*
54733 1574 Ä1a*/ Ülevel kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurikas Pähkel 1913 E EM2 146 (2112) 2296V1a*
54734 1574 Ä1a*/ & Üleval kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurekas Pähkel Saa 1887 G. Jakobson H, R 4, 195 2296V1a*
54735 1574 Ä1a*/ Ülevel kõrges piinas, painas, tuules, tormis, kindlas kamres, kotis kasvab, soppis juurikas Pähkel Hää 1951 M. Mäesalu RKM II 30, 566 (59) 2296V1a*
54736 1574 Ä1b/ & Tuule tuhend, pääva pahend, ülal kõrges, kindlas kamris, püksis kasvab, persses juurikas Pähkel Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191 (77) 2296V1b
54737 1574 Ä1c/ & Tuules, tormis, päeva varjus ja püksis kasvab Pähkel HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 75 (2) 2296V1c
54738 1574 Ä2a/ & Tuules, tormis, kindlas kambris, püksis kasvab, kõva ja kange, tüma ja valge, noorele maitseb, vanale ei lähe Pähkel Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 118 (685) 2296V2a
54739 1574 Ä2b/ & Uudes hoones, tuules, tormis, kindlas kambris, püksis kasvab, alaspidi ripub, esiti noor ja valge, pärast kõva ja kange Pähkel Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (17) 2296V2b
54740 1574 Ä2c/ & Pilves, paelas, pimedas kambris, pehme ja valge, kõva ja kange Pähkel Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 338/9 (17) 2296V2c
54741 1574 Ä2d/ & Püksis kasvab, alaspidi ripub, pimes kottis, kindlas kambres, noorde inimeste meelepärast Pähkel Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 307/8 (22) 2296V2d
54742 1574 Ä3/ & Mõtsa kihinel, mõtsa kahinel, kaltsen kasvas, nuur ja vana ei saa tage toime Pähel Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 507 (19) 2296V3
54743 1574 Ö/ & Hele, valge, kõva, kange, alaspidi ripub, püksis kasvab, punane ots ning karune kael, noored armastavad, vanad ei armasta Pähkel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 75 (90) 1550H
54744 1574 Ü/ & Esiteks haljendab rohi, pärast pehme ja valge, viimati punane ja kõva, pükstes kasvab, noor teda armastab, vana ei taha Pähkmes Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 299 ja 331 (7) 132L
54745 1574 X/ & Pehme ja valge, kõva ja kange, sinine on ta koor, teda armastab vana ja noor Suhkrupea VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 281 (15) 1556J
54746 1574 Y/ & Mustem kui süsi, magusam kui mesi, noor tahab, vana ei tarvitagi Uni Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (15) 1051Q
54747 1575 & Pehmem kui vill, tihem kui udu ja lendab kui lind Lumi 1894 T. Wiedemann E 9516 (13)
54748 1575 Pehmem kui vill, tihem kui udu ja lendab kui lind Lumi 1913 E EM2 105 (1435)
54749 1575 Pehmem kui vill, tihem kui udu ja lendab kui lind Lumi 1914 E MM 14 ja 44 (191)
54750 1575 Pehmem kui vill, tihem kui udu ja lendab kui lind Lumi 1920 E MM2 14 ja 48 (193)
54751 1575 Pehmem kui vill, tihedam kui udu ja lendab kui lind Lumi 1994 E MM3 11 ja 39 (193)
54752 1575 Pehmem kui vill, tihedam kui udu ja lendab kui lind Lumi 1926 Ainelo II-III 197
54753 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind Lumi 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (6)
54754 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind 1933 Käis EV I/II nr. 7
54755 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind 1933 Käis EV II/I lk-ta
54756 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind Lumehelves 1960 LS 421
54757 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind 1963 Aver-Alttoa (1963) 157
54758 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind Lumehelves 1984 Muhel VN 21 ja tagakaas
54759 1575 Pehmem kui vill, külmem kui kivi, lendab kui lind Lumi 1992 Metstak2 65 ja 66
54760 1575 # 898D*
54761 1576 & Peksa ehk paita, paigal seisab, katsu, kas sülle tuleb Oma vari Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (20)
54762 1577 Aa1 Peni haugub, perse paugub Kolgits Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (36)
54763 1577 Aa1 Peni haugub, perse paugub Kolgispuu MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (25)
54764 1577 Aa1 & Peni haugub, perse paugub Kolgits Ran 1895 J. Palu E 18775 (63)
54765 1577 Aa1 Peni hauk, perse pauk Linnu masindamine põrõla, vanast lõugutiga (kolgitsõga) linnu murdmine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (8)
54766 1577 Aa1 Pini hauk, perse pauk Kolgitsaga kolgõtas linno Se 1927 V. Ruusamägi S 2312 (17)
54767 1577 Aa1 Pini hauk, perse pauk Linno kolgõtas Se 1934 A. Kits S 81846 (34)
54768 1577 Aa1 Pini hauk, perse pauk Kolktsaga kolktas linno Se 1929 V. Savala S 17515 (16)
54769 1577 Aa1 Pini hauk, perse pauk Har 1938 V. Niilus ES, MT 236, 65
54770 1577 Aa1 Pini hauk, perse pauk Linakolgits Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 212 (29)
54771 1577 Aa1 & Pini hauk, perseh pauk Linakolgits Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (41)
54772 1577 Aa2 Hatt hauk, perseh pauk Linnu kolgõtas Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (49)
54773 1577 Aa2 & Hatt hauk, perseh pauk Koodiga' vilja pestas Se 1927 M. Pihlapuu S 1980 (9)
54774 1577 Aa3 & Koer haugub, p[er]se paugub Kurikas Plt 1891 J. Reinthal E 483 (57)
54775 1577 Aa3 Koer augub, perse paugub Linakolk Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (27)
54776 1577 Ab & Koer haugub, tagumik kiunub Pump Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (13)
54777 1577 Ac & Koer haugub, perse keksib Linakolkimine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 205 (9)
54778 1577 B1 Koer haugub, p[erse] paugub, ise s[itub] selgeid kesi Lõuget 1913 E EM2 59 (627)
54779 1577 B1 Koer haugub, perse paugub, ise situb selgeid kesi Lõugut Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (14)
54780 1577 B1 Kuer haugub, perse paugub, ise situb selgeid kesi Lõuguti Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 480 (45)
54781 1577 B1 & Kuer haugub, perse paugub, ise situb selgid kesi Linalõugutamine Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (27)
54782 1577 B2a1 & Koer haugub ja perse paugub, ise sittub sõklid Linakolkimine Nrv 1893 F. Valts E 2626 (4)
54783 1577 B2a2 Peni haugub, perse paugub, esi sittub sõklid Kolgits Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 408 (22)
54784 1577 B2a2 Peni haugub, perse paugub, esi situb sõklid Linnu kolgitas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (60)
54785 1577 B2a2 Peni haugub, perse paugub, esi sittub sõklid Linnu kolgitas Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (44)
54786 1577 B2a2 Peni haugub, perse paugub, esi situb sõklit Linnu kolgitas Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (12)
54787 1577 B2a2 & Peni haugub, perse paugub, esi situb sõklit Kolgits Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 219 (23)
54788 1577 B2a2 Peni haugub, perse paugub, esi situb sõklit Kolgitsega murtakse linavarsi Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (12)
54789 1577 B2a2 Pini haugub, perse paugub, esi sittus sõklit Linakolgits Võn 1892 J. Pint E 502 (5)
54790 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situb sõklid Linnu kolgitas kolgitsega Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (94)
54791 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sittub sõklid Koltsaga linna kolkmine Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (21)
54792 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklid Kolgitsega kolgiti linu Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 272 (12)
54793 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklid Linakolgits Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (13)
54794 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linnu kolgitas Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (80)
54795 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolkmine Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (13)
54796 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolkmine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (54)
54797 1577 B2a2 & Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linnu kolgitas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (14)
54798 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linnu kolgitas Vas 1894 J. Sandra H I 6, 123 (22)
54799 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linnu kolgitas Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (50)
54800 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Lina puhastamine kolgitsaga Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
54801 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi sittus sõklit Linakolgits Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 626 (18)
54802 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklit Võn 1897 P. Sika E 31009 (8)
54803 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi sittus sõkli Kolgitsaga linakolkmine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 450 (68)
54804 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolgits Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (48)
54805 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklid Lina- ja kanepikolkmine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (28)
54806 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sittus sõklid Kolgitsaga (lõugutiga) kolgitas linu Räp 1891 K. Tamberg H III 15, 505 (1)
54807 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklid Linakolkimine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 388 (334)
54808 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Kolgitsaga kolgitas linno Plv 1895 J. Tamm H II 51, 897 (3)
54809 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sittus sõklit Käsikolgits Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (30)
54810 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Kolgits Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (62)
54811 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Lina kolgitas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (11)
54812 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklid Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (3)
54813 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sittus sõklit Kolgits Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 436 (46)
54814 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolkemasin Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 272 (23)
54815 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Lino kolgitas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 245 (61)
54816 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sittus sõklit Linno kolgitas Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 580 (71)
54817 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolgits Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 53 (17)
54818 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolts, kats jalga alah Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 44 (31)
54819 1577 B2a2 Pini hauk, perseh pauk, esi sittus sõklit Kolgitsaga kolgitas linnu Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (40)
54820 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklit Linakolgits Se 1934 M. Jennes ERA II 80, 525 (2)
54821 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sitos sõklit Kolgitsega kolgitas linno Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (39)
54822 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi sitos sõklet Linakolkmine Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 508 (103)
54823 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklet Kolgits Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (40)
54824 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, esi situs sõklet Kolgits Räp 1937 P. Voolaine ERA II 162, 598 (42)
54825 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklid Linamasin Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (104)
54826 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklit Linakolkminõ Se 1935 P. Külaniit S 105583 ja 105590 (42)
54827 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklit Linakolkmismassin Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 184 (3)
54828 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklit Kolgits Se 1936 M. Vabarna S 121932 (12)
54829 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklit Linakolgits Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34079 (102)
54830 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklit Linno kolgõtas Se 1935 T. Uiboaed S 99950 (42)
54831 1577 B2a2 Pini hauk, perseh pauk, eis situs sõklit Linakolgits Se 1935 E. Vardja ERA II 117, 643 (38)
54832 1577 B2a2 Pini hauk, perse' pauk, eis situ sõklit Kolgits Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (10)
54833 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis sittus sõkled Linakolgits Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (2)
54834 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklet Kolgitsaga kolgitas lino Se 1929 I. Sonts S 124435 (30)
54835 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk, eis situs sõklet Kolgitsaga kolgitas linno Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (57)
54836 1577 B2a2 Pini hauk, perse' pauk, eis situs sõklet Linno kolkitas Se 1949 V. Pino RKM II 30, 206 (758)
54837 1577 B2a2 Peni hauk, perse pauk, esi situs sõklid Linakolgits Ote 1895 E. Palm E 20128 (8)
54838 1577 B2a2 & Pini hauk, perse pauk, es situs sõklid Linakolkmise massin Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 108 (13e)
54839 1577 B2a2 Pini hauk, perse pauk ja esi situs sõklit Linno kolgitas Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (21)
54840 1577 B2a2 Peni hauk ja perse pauk ja ise situb sõklad Linakolkimine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 67 (35)
54841 1577 B2b* Peni haukus, et p[ers]e paukus, ise s[ittu]s sõkli Linakolkimine kolgispuuga 1971 M. Kaasik RKM II 282, 395 (7)
54842 1577 B2b* & Pini hauk, pe[rse] pauk, esi si[tus] selgeid sõklid Linajahvatamise masin Urv 1970 Anonüüm 109 KKI KS
54843 1577 B3a* & Pini hauk, perse pauk, seest sitt sõklit Linakolkimise masin Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane, S. Räppo EKRK I 48, 242 (13)
54844 1577 B3a* & Peni hauk, perse pauk, seest situs selgid sõklid Linu kolgitakse kolgispuuga Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (65)
54845 1577 B3a* Pini hauk, perse pauk, seest situs selgit sõklit Kolgits Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (47)
54846 1577 B3b & Pini hauk, esi pauk, seest aja sõklid vällä Linno kolgitas Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (99)
54847 1577 B4a* Peni haugub, perse paugub, suu situb sõklid Linu kolgitas Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (6)
54848 1577 B4a* Peni hauk, perse pauk, suu sitt sõklit Linakolkmine Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (23)
54849 1577 B4a* & Peni hauk, perse pauk, suu situs sõklid Lina kolgitas Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (89)
54850 1577 B4a* Peni hauk, perse pauk, suu situs sõklit Linnu masindamine põrõla, vanast lõugutiga (kolgitsaga) linnu murdmine) Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 140 (9)
54851 1577 B4a* Peni hauk, perse pauk, suu situs sõklit Linu kolgitas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (25)
54852 1577 B4a* Peni hauk, perse pauk, suu situs sõklit Linakolgits Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (69)
54853 1577 B4a* Pini hauk, perse pauk, suu situs sõklid Kolgitsega kolgitakse linu Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (3)
54854 1577 B4a* Pini hauk, perse pauk, suu sittus sõklid Kolgitsõga kolgitas linnu Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (1)
54855 1577 B4a* Pini hauk, perse pauk, suu situs sõklid Linu aetas Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (63)
54856 1577 B4a* Pini hauk, perse pauk, suu situs sõklit Linu kolgitakse Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (93)
54857 1577 B4a* Pini hauk, perse pauk, suu sittus sõklit Kolgitsega kolgitakse linnu Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (90)
54858 1577 B4a* Pini hauk, perse pauk, suu situs sõklit Linakolgits Se 1935 A. Kits S 100017 (40)
54859 1577 B4a* Peni hauk, perse pauk ja suu sittus sõklit Leotadu lina läbimurdmine, hirmsale pauk Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 321 (3)
54860 1577 B4b & Peni hauk, perse pauk, suust situs sõklit Linakolkmine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (76)
54861 1577 B4b Pini hauk, perse pauk, suust situs sõklid Linaajamisemasin Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 172 (34)
54862 1577 B4b Peni hauk, perse pauk, suust situs sõklit Kolgitsaga linakolkimine Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 129 (101)
54863 1577 B4b Pini hauk, perse pauk, suust situs sõkleid Linakolkimine Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (23)
54864 1577 B4b Pini hauk, perse pauk, suust situs sõklit Linakolgitsal linade kolkimine Urv 1949 E. Siil RKM II 29, 64/5 (55)
54865 1577 B4b Pini hauk, p[ers]e pauk, suust s[itu]b sõklit Linaajamismasin Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
54866 1577 B4b Pini hauk, perse pauk, suust situs sõklet Linakolkmismasin Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 46 (28)
54867 1577 B4c & Koer haugub, perse paugub, suust tulõb sõklid Vesi Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 99 (11)
54868 1577 B5a & Peni haugub, perse paugub, esi situp küllest sõklit Linakolgits Võn 1889 J. Pint H II 33, 729 (31)
54869 1577 B5b & Koer haugub, perse paugub, ise situb läbi külle Linu kolgitakse Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (54)
54870 1577 B6 & Peni hauk, perse pauk, esi situb läbi aia sõklid Kolgitas linu Räp 1877–1917 Sööt SKS, Eisen 399 (2)
54871 1577 B6 Peni hauk, pe[rs]e pauk, ise si[tu]b läbi aia sõkleid Linade kolkimine, lõugutamine 1890 E EM 119 (1086)
54872 1577 B6 Peni hauk, pe[rs]e pauk, ise si[tu]b läbi aia sõkleid Linade kolkimine, lõugutamine 1913 E EM2 105 (1436)
54873 1577 B7 & Peni hauk, perse pauk, peremiis situs lemmikit Linamassin Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (40)
54874 1577 B8+ & Pini hauk, mulk pauk, isi kaap sõklid Linakolgispuu vanasti Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 34 (32)
54875 1577 C1 & Esi hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklid Kolgits, kellega linu purustati Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (40)
54876 1577 C2a1 Peni haogup, perse paogup, sitamulk sõõrup sõklit Linakolgits 1970 EMrd III 236
54877 1577 C2a1 Peni haugub, perse paugub, sitamulk sõerub sõklid Linakolkimine Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (14)
54878 1577 C2a1 Peni haugub, perse paugub, sitamulk sõõrub sõklid Linu masindatas Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (101)
54879 1577 C2a1 Peni haugub, perse paugub, sitamulk sõõrub sõklid Linakolgits Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (1)
54880 1577 C2a1 Peni haugub, persse paugub, sittamulk sõõrub sõklid Linu kolgitas Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (19)
54881 1577 C2a1 Peni haugub, perse paugub, sitamulk sõõrub sõklit Kolgits Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (39)
54882 1577 C2a1 Peni haugub, perse paugub, sitamulk sõõrup sõklit Vanast olli linakolgits, sis kolgiti linnu Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 103 (11)
54883 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklid Kolgitsege linakolkmine San 1888 K. Gross H II 31, 808 (75)
54884 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklid Koltsi Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (63)
54885 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sittamulk sõõrd sõklid Linakolgits San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (23)
54886 1577 C2a1 & Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklit Linakolkmine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (76)
54887 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklit Linakolkimine Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (8)
54888 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklit Linaajamine San 1940 I. Novek ERA II 305, 543 (157)
54889 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklit Linakolgits Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (152)
54890 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklit Kolgits Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (50)
54891 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitämulk sõõrd sõklit Linakolgits Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (21)
54892 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõr sõklid Ku kul'tsmege kolgiti linu, linakol'kmise koltse Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 508 (25)
54893 1577 C2a1 Peni hauk, perse pauk, sitamulk sõõrd sõklid Linakolgits Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (13)
54894 1577 C2a1 Pini hauk, perse pauk, sitamulk sõõr sõõrlit Linakolgits Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 132 (25)
54895 1577 C2a2* Peni haugub, perse paugub, sitaauk sõõrab sõklit Linakolkimine Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (33)
54896 1577 C2a2* & Peni hauk, perse pauk, taguots sõõrd sõklit Linakolgets Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (56)
54897 1577 C2a2* Peni hauk, pepu pauk, essumulk sõõrd sõklit Linakolgits Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 454 (42)
54898 1577 C2b1* Koer haugub, perse paugub, sittaauk sõilub sõtmid [sic!] Kolgispuu Pal 1888 E. Uus H II 27, 510 (4)
54899 1577 C2b1* Koer haugub ja perse paugub ja sittaauk sõelub sõklid Linakolgits TMr 1890 H. Uus H II 29, 602 (21)
54900 1577 C2b1* Peni hauk, perse pauk, setaauk sõõr sõklaid Koltsep Vil 1943 J. Kala ERA II 305, 256
54901 1577 C2b1* Peni haugub, perse paugub, sitaauk sõelub sõklaid Kolgispuu KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 434 (7)
54902 1577 C2b1* & Peni haugub, perse paugub, sitaauk sõelub sõkleid Kolgispuu, linu kolgitas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (190)
54903 1577 C2b1* Peni haugub, perse paugub, sitaauk sõelub sõklid Lina-aamisemasin MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 232 (16)
54904 1577 C2b1* Peni hauk, perse pauk, sitaauk sõelub sõklaid Kanebit kolkitakse Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (8)
54905 1577 C2b2 Peni haugub, perse paugub, sittamulk sõelub sõklid Linamasin Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (18)
54906 1577 C2b2 Peni haugup, perse paugup, sittamulk sõelup sõklit Rehepeksumasin Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 473 (37)
54907 1577 C2b2 Peni hauk, perse pauk, sittamulk sõelup sõklit Linnu kolkitas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (6)
54908 1577 C2b2 & Pini hauk, perse' pauk, sitamulk sõgul sõklit Linakolkimine Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 123/4
54909 1577 C2b3* Koer haugub, perse paugub, tagaots sõelub sõklid Kolgits Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (18)
54910 1577 C2b3* & Peni hauk, perse pauk, tagaots sõõrd sõklid Linakolgits Tt 1889 Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (75)
54911 1577 C2b3* & Peni haugub, perse paugub, tagumik sõõlub sõklit Kolgits Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 153 (15)
54912 1577 C3+ & Peni hauk, perse pauk, sitamulk situb sõklid Veski Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (58)
54913 1577 C3+ Peni haugub, perse paugub, sitamulk sõkub sõklit Peni – kolgits, linaluud langevad alla Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 213/4 (8)
54914 1577 C3+ Pini hauk, perse pauk, eis sõk sõkled Linakolgits Se 1932 A. Nurmetu S 49047/8 (13)
54915 1577 C3+ & Peni haugub, perse paugub, taguotsast jookseb sõklid Linu kolgitas TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (31)
54916 1577 C3+ Koer haugub, perse paugub, tagaots pillub sõklid Linakolkimine Pst 1895 H. Lensin E 17727 (13)
54917 1577 D1a*% & Koer haugub, perse pillub sõklid Linakolbits Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (150) 1377A3b 1377I
54918 1577 D1a*% Koer haugub, perse pillub sõklid Linakolgits Krk 1889 M. Kõdar H III 9, 526 (1) 1377A3b 1377I
54919 1577 D1a*% Koer haugub, perse pillub sõklid Linaropsija Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (3) 1377A3b 1377I
54920 1577 D1a*% Koer haugub, perse pillub sõklid Linakolkimine Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (29) 1377A3b 1377I
54921 1577 D1a*% Koer haugub ja perse pillub sõklid Linu kolgitakse Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (68) 1377A3b 1377I
54922 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklaid Linu kolgitas Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (4)
54923 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklaid Linu kolgitse Pst 1892 J. Leppik E 356 (72)
54924 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklaid Linakolkmine Trv 1895 J. Sims E 21676 (29)
54925 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklit Linakolkimine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 186 (105)
54926 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linakolkimine Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 787 (192)
54927 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linu kolgitakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (75)
54928 1577 D1b & Peni haugub, perse pillub sõklid Linu kolgitas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (94)
54929 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linakolkmine Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (68)
54930 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linakolkmine Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (15)
54931 1577 D1b Pini haugub, perse pillub sõklid Linakolbits Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (25)
54932 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linu kolgitakse Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (14)
54933 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Lõugut (koldsip) Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (74)
54934 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Veskel jahvatama Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (198)
54935 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Kolpits Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (33)
54936 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linu kolgitaks Vil 1892 H. Pihlap E 725 (27)
54937 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Linalõugut Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 420 (16)
54938 1577 D1b Peni haugub, perse pillub sõklid Kolbits Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 8 (10)
54939 1577 D1b & Peni haugub, perse pillub sõglid Suurmid tettase Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (54)
54940 1577 D1b & Pini hauk, perse pill sõklit Piiru lastas Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (9)
54941 1577 D1b Peni hauk, perse pild sõklid Linakolkmine Trv 1894 J. Sikk H II 49, 114 ja 115 (40)
54942 1577 D1b Peni hauk, perse pild sõklid Kolpitse Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (22)
54943 1577 D1b Peni hauk ja perse pild sõklit Kolbitsege lina puhastus Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (139)
54944 1577 D1b Peni haugub, perse pild sõklid välja Linu kolgitsetes Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (7)
54945 1577 D1c* Koer haugub, tagast pillub sõklid Veske Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (1)
54946 1577 D1c* & Peni hauk, tagast pild sõklit Lina rabamine Trv 1894 A. Rull H III 20, 140 (35)
54947 1577 D1c* Peni haugub, tagumik pillub sõklid Linakolbits vanasti Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 50 (6)
54948 1577 D1d & Peni hauk, perse sõõrd sõklit Linnu kolkmine San 1940 I. Novek ERA II 271, 345 (73)
54949 1577 D2 & Peni hauk, perse joosk rapa Linakolgits Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (10)
54950 1577 Ea & Koer haugub, ise situb läbi külle sõkled Linalõugut Ris 1892 J. Holts E 1846 (35)
54951 1577 Eb & Koer haugub ja ise pillub sõklid Linakolkimine Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (14)
54952 1577 Ec & Koer haugub, ise seedib sõklu Linu ropsitakse Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (33)
54953 1577 F/ & Pini hauk, perse pauk, hatt hauk, hamba tsilgusõ' Kolgits Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 273 (72) 201C
54954 1577 G/ & Koer haugub, saba hammaste vahel, perse sõõlub sõkelid Linu kolgitakse Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (268) 699D
54955 1577 G/ Koer haugub, saba hammaste vahel, perse sõelub sakkerid Linalõugutamine Plt 1878 K. Moks H, R 7, 157 ja 169 (218) 699D
54956 1577 H/ & Pini hauk, perse pauk, kest küllä kükäkil Linakolkmisõ massin Se 1929 T. Kõivastik S 11645 (2) 892G
54957 1577 # 599 1473
54958 1578 a & Pini istus mäe külel Nõna Se 1949 V. Pino RKM II 30, 207 (766)
54959 1578 a Pini istus mäe küleh Nõna Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (108)
54960 1578 a Pini istus mäe külah Nina Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 472 (52)
54961 1578 b & Miis külütas mäekaldõh Nina Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 500 (19)
54962 1578 # 566A1c3* 1941
54963 1579 A & Pini lätt peripäidi puudõ Tuli Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (45)
54964 1579 A Pini lätt peripäide puudõ Tuli 1887 Meelej. nr. 35 (1887) 280 (34)
54965 1579 A Pini lätt peripäide puudõ Tuli 1890 E EM 122 (1113)
54966 1579 A Pini lätt peripäide puudõ Tuli 1913 E EM2 107 (1471)
54967 1579 B & Väikene oravakõnõ juusk pääle ort piteh Tuli Se 1934 F. Paloots S 81372 (3)
54968 1580 A1a Väike koerake, kõver ta asend, ei haugu, ei hammusta, aga majja ei lase Tabalukk 1952 Meie aasta (1953) lk-ta (28)
54969 1580 A1a Pisike valvur valvab maja, häält ei tee, ei hammusta, aga majja kedagi ei lase 1955 Aver-Alttoa (1955) 24
54970 1580 A1a & Veike koer ja keerus magab, ei hammusta, ei haugu ja ei majase ka ei lase Lukk MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 749 (5)
54971 1580 A1b & Väikene pinikene, ussõ all maka, haugu ka-i, a' sisse ka lasõ-õi Taba Se 1929 V. Savala S 17524 (78)
54972 1580 A1c & Väikene pini, ei hauk, ei purõ, tarrõ ka lasõ-õi Taba Se 1935 D. Karnask S 101881 (31)
54973 1580 A2* Must rakike lamab kägaras, ei haugu, ei hammusta, aga majasse ei lase Lukk 1899 Kuusik KT 214 (31)
54974 1580 A2* Must koerake, kerana magab, ei haugu, ei hammusta, kuid majja ei lase Tabalukk 1951 Säde nr. 52 (1951) ja nr. 5 (1952) 4 (5)
54975 1580 A2* Must pinikene tarõ ussõ man, haugu-ui, purõ-õi, a tarrõ ka lasõ-õi Lukk, taba Se 1929 A. Gehrke S 17310 (61)
54976 1580 A2* & Must pini tarõ ussõ man, õi haugu', õi purõ, a' tarrõ ka' lasõ-õi' Taba tarõ ussõ man Se 1930 M. Pihlapuu S 21668 (6)
54977 1580 A3 & Pini sais ussõ iih, ei haugu, ei purõ', a sisse ka ei lasõ' Lukk ukse ees Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (83)
54978 1580 A4+ Vaikne koerake, majasse ei lase Lukk 1913 E EM2 146 (2120)
54979 1580 A4+ Vaikne koerake, majasse ei lase Lukk 1992 Metstak2 20 ja 22
54980 1580 A4+ Vaikne koerake, majasse aga ei lase 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (12)
54981 1580 A4+ & Vaikiv koerake, majase ei lase Lukk Pär 1901 A. Gärtner E 41920 (2)
54982 1580 A4+ Vait oleja koer hoiab kõege paremine maja Lukk Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 194 (59)
54983 1580 Ba & Ei haugu ega pure, aga sisse ei lase Lukk Võn 1960 G. R. Sordla RKM II 100, 351 (4)
54984 1580 Bb & Haugu-ui, purõ-õi, tarrõ lasõ-õi Tabalukk Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (78)
54985 1580 Bc & Ei haugu ega hammusta, aga tuppa ei lase Tualukk As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 226 (9)
54986 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (83)
54987 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht 1906 Kodu Kal. (1906) lk-ta (4)
54988 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht 1996 Eas II 78 (68)
54989 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (40)
54990 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (55)
54991 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 195 (137)
54992 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (35)
54993 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (23)
54994 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Sa? 1932 E. Rossner E 81993 (27)
54995 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (80)
54996 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Hel 1928 E. J. Kase E 61784
54997 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 492 (4)
54998 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Hel 1963 T. Alla, R. Kotkas EKRK I 45, 383 (14)
54999 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (5)
55000 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Trv 1894 J. Sirul H III 21, 460 (4)