Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 14001 — 15000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
14001 366 S13a Isa õige, ema kõver, tütar lääpjalg, väimees vöölmölder Hernes 1913 E EM2 44 (346)
14002 366 S13a & Esä õgõv, imä kõvvõr, tütär lääpäjalg, väumees vöölmöldre Hernes Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (43)
14003 366 S13a Isa õige, ema kõver, tütar läppjalg, väimees vöölmölder Herne, humal Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (91)
14004 366 S13a Isa õige, ema kõver, tütar lääpajalg, väimees vöölmölder Hernes SJn 1889 T. Köstner H II 26, 397 (181)
14005 366 S13b & Imä õkv, esä kõvver, tütar nüüpjalg, väümiis vüülmölder Hernes Urv 1961 J. Konksi RKM II 135, 580 (5)
14006 366 Za & Isa õige ja ütsakas, ema kõver köötsakas, tütar lai latsakas ja poeg punane pupsakas Tapupiste Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 201 (8)
14007 366 Zb & Isa sirge sorajas, ema veeduvääduline, tütred laiad lätakad, pojad tümarullilised Tapuroigas, tapuvarred, lehed ja humalad Kär 1890 K. Loiken E 434 (35)
14008 366 T1 & Esä vinder-vänder, emä vinder-vänder, poja pullilullikese, tütre litlataku Uibu, ubine, lehe Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (125)
14009 366 T2 & Imä-esä vingõr-vangõr, poja', tütre' tullilullilisõ', takal litlatagu Uibuleht ja upin Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
14010 366 T3 & Isa kui puulooga, ema kui viitu-vänder, tütre kui litlataku, poja kui ponaku Humal Ran 1982 V. Soo RKM II 361, 179
14011 366 T4 & Ema vinderdi-vänderdi, tütred lihtlätakad, pojad pullululluksed Humal SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (72)
14012 366 U1a & Pojad pullilullikse, tütred litalätakse Humal Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 114 (31)
14013 366 U1b & Poja pupajupaku, tütre litalataku Lepä, kel kasvasse musta urva küllen San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 177 (201)
14014 366 U2 & Poja pea pumbuline, tütre käsi kõver Humal Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 196 (252)
14015 366 V1 & Ema nikinäkiline, pojad pinnipunnilised, tütred kiunujad küirikud Puuvanker 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (60)
14016 366 V1 Ema nikinäkiline, pojad pinnipunnilised, tütred kiunujad küürikud Puuvanker 1890 E EM 32 (87)
14017 366 V1 Ema nikinäkiline, pojad pinnipunnilised, tütred kiunujad küürikud Puuvanker 1913 E EM2 31 (107)
14018 366 V1 Ema nikinäkiline, pojad pinnipunnilised, tütred kiunujad küürikud Vankrirattad 1921 Nurmik II 13 (10)
14019 366 V2+ & Esä oli eedirauda, ema oli viidi-väädi rauda, tütre oli litalätaku, poja olive pullilullikse Humal Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 192/3 (36)
14020 366 V2+ & Isa küürselg, ema raatsmagu, tütar litlätakas Vokiratas, lõngapool ja koonal Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (93)
14021 366 V2+ & Isa viderpuu vildakas, ema viidiväädiline, lapsed lidilädinad Humal Han 1894 A. Reimann H IV 5, 86 (1)
14022 366 V2+ Isa illuke, tütar tilluke, ema ilmatu matsakas Heinakuhi Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
14023 366 V3+ & Esä lai, emä lai, pojalatse putukese Hainakuhi, rua Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (13)
14024 366 V3+ & Ema ümarik, lapsed laperikud Leivapätsid KJn 1870 J. Tiedemann E 167 (299)
14025 366 V3+ & Isa üsna ümmargune, pojad laia latergused Lasna ja leivad Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (16)
14026 366 V3+ Pikk isa, ümmargused lapsed Leivad ahjus Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (91)
14027 366 V3+ Isa pikk ja lapsed ümargused Leivalabida ja leivad SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (12)
14028 366 W1+ Mees pikk ja peenike, naine lai ja laberik, lapsed kõik ühesugused Kuusk, oksad ja käbid Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 52 (22)
14029 366 W1+ & Mehed pitkad peenikesed, lapsed laiad latakused Humalad Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (19)
14030 366 W1+ Uba üksi ümmargune, herne pisut pikergune, naine lai ja latergune, poja pia pikergune, tütre käsi kõver Uba, herne, kuhi, ahjuluud, leevalabid MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (76)
14031 366 W1+ Naine lai ja lühike, mees pikk ja peenike, latsed nagu tinnitännikesed Naine – leivaastjas, mees – labid, lapsed – leivakesed, tinnitännikesed Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 61 (10)
14032 366 W1+ Mees pikk kui aiateivas, naine viidu-vääd ja tütred litlatakud ja pojad pons-pansakud Humal Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 107 (1)
14033 366 W1+ & Mees ees sirge, naene taga kõver, poeg pisike jumsakas, tütar lai lätsakas Humalad Jäm 1906 H. Usin H III 31, 595 (1)
14034 366 W2a & Kristjaan pikk ja peenikene, Juula lai ja lühike Leevalapju Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (40)
14035 366 W2b & Piitre pikk ja peenükene, Maie lühkene ja jämme Leevävann ja lapju Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 133 (113)
14036 366 Õ*/ & Isa pikk ja piinike, ema siiruviiruline, poeg on pesut pikergorne, tütar laia latergorne, tipin-täpin taeva alla munele Tapuvelangas Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 222 (26) 2202B
14037 366 Õ*/ Isa pikk ja peenikene, ema keeroveerolene, tütar oli lai ja latergorne, poeg oli pisot pikergorne ja nüid lääb tipin-täpin taeva alla munele Humalas Ris 1930 S. Soosaar KKI MS 2202B
14038 366 Ä/ & Isa pikk, ema lai, keerdleb, veerdleb, saab otsa, on muna Tapuvään Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (4) 611Z
14039 366 Ö/ & Esa pikk ja ema lai, ütelisi poigeva mõlemba Rüga ja kesi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 807 (151) 2173F
14040 366 Üa/ & Niidsine nika-naka, puune puka-paka, savine sika-saka, imä pikk, esä lag'a, tütre tündse, puja pundsõ Sõkl, puu, ahu, leevälapju, mõhk ja leeväpätsikese Har 1890 J. Pähn H II 32, 199 (61) 1769Va
14041 366 Üb/ & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, pojad punnipannikesed, tütred tunnitännikesed, sõmerane rääskopp Leivalabid, mõhk, pätsid, kokergid, ahi TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (35) 1769Vb
14042 366 X1/ & Tütar on tiine, ema on aher, tütar on lai latakas ning poiss on pisike pupsakas Okk Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 3 (2) 2324F1
14043 366 X2/ & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, poja pea lõhki, tütre käsi kõveras, elab surnu reite vahel Vanaaegne kooguga kaev JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 379 (25) 2324F2
14044 366 Y/ & Ema lai latergune, tütar pikk ja peenike, poju pea lõhki, sulane suskab takka otsa Kaev Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 142/3 (164) 363Q
14045 366 # 367 371 | kk
14046 367 Aa* & Isa pitk, ema lai, õde sõge, vend on pöörane (Der Vater lang, die Mutter breit, die Schwester blind, der Bruder verkehrt) Die Welt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (21)
14047 367 Aa* Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend on pöörane Maailma 1851 Lönnrot2 179 (24)
14048 367 Aa* Isa pitk, ema lai, õde sõge, vend on pöörane Maailm 1782 Willmann 165 (20)
14049 367 Aa* Isa pitk, ema lai, õde sõge, vend pöörane (Der Vater lang, die Mutter breit, die Schwester blind, der Bruder verkehrt) Die Welt 1876 Wied. 266
14050 367 Aa* Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend pöörane Maailm 1890 E EM 48 (274)
14051 367 Aa* Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend pöörane Maailm 1913 E EM2 44 (347)
14052 367 Aa* Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend pöörane Maailm 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (20)
14053 367 Aa* Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend pöörane Leevakastja, leevaastja, leevalabidas ja kuumast köetud leevaahi Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (107)
14054 367 Aa* & Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend pöörane Isa – leivalapi, ema – leivamõhk, õde – luud, vend – roop Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (147)
14055 367 Aa* Isa pikk, ema lai, õde sõge, vend pöörane Maailm VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (20)
14056 367 Aa* & Isa pitk ja ema lai, õde sõge ja vend pöörane Humalad Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (43)
14057 367 Ab1* Esä pikk, imä laga, sõsar sõkõ, veli pöörane Maailm Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (53)
14058 367 Ab1* & Esä pikk, emä lag'a, sõsar sõkke, veli pööraline Tee, ilm, öö, tund Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (7)
14059 367 Ab1* Imä lag'a, esä pikk, sõsar sõkõ, veli pöörälinõ Imä lag'a – taevas, esä pikk ommõ tii, sõsar sõkõ – üü, veli pöörälinõ – tuul Se 1934 N. Oinas S 70624 (16)
14060 367 Ab2 & Esä pikk, imä lagja, sõsar sõkkõ, veli viiepööräline Ilm, taivas, üü, tuisk Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (19)
14061 367 Ac & Isa pikk, ema lai, õde sõsarselge, veli viieveeruline Isa pikk – tee, ema lai – ilm, sõsarselge õde – öö, veli viieveeruline – päike Nrv 1938 E. Mets ERA II 183, 94 (5)
14062 367 Ad & Isa pikk, ema lai, tütar sõge, poeg pöörane Maailm Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (70)
14063 367 Ae & Esä pikk, imä lag'a, sõsar sõkkõ, poig purõlinõ Maailm, üü, tii[?] Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (64)
14064 367 Af & Esä all, emä pääl, sõsar sõkkõ, veli käise pöörän Jalassepain 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (3)
14065 367 B & Veli villõ, sõsar sõkkõ Tuul ja öö Se 1929 V. Savala S 17522 (61)
14066 367 # 366 371
14067 368 A1a1 Ise ta isa, aga poja peos Aiateivas ja vits 1890 E EM 50 (298)
14068 368 A1a1 Ise ta isa, aga poja peos Aiateivas ja vits 1913 E EM2 46 (378)
14069 368 A1a1 Ise isa, aga poja peos Teivavitsad 1914 E MM 8 ja 43 (68)
14070 368 A1a1 Ise isa, aga poja peos Teivavitsad 1920 E MM2 8 ja 46 (70)
14071 368 A1a1 Ise isa, aga poja peos Teibavitsad 1994 E MM3 6 ja 37 (70)
14072 368 A1a1 Isä poja peos Aiateebäs KJn 1890 A. Pihlak E 459 (51)
14073 368 A1a1 Isa poja peos Teivad vitsaga koos Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (42)
14074 368 A1a1 Isa poea peos Aiateivas ja aiavits Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (175)
14075 368 A1a1 Isa poea peos Aiateivad SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (29)
14076 368 A1a1 Isa poja peos Aiateivad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (190)
14077 368 A1a1 Isa poja peos Aiateibas vitsaga Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (10)
14078 368 A1a1 & Isa poja peos Aiateivas ja vits Ran 1895 J. Palu E 18773a (20)
14079 368 A1a1 Isa poja peos Aiateibäs ja vits KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (127)
14080 368 A1a1 Isa poja peos Rukkipea Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (83)
14081 368 A1a1 Isa poja peus Aiavits Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (14)
14082 368 A1a1 Isa poja pius Aiateibad vitsaga kinni KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (7)
14083 368 A1a1 Isa poja pius Aiavits ümber teiva SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (10)
14084 368 A1a1 Isa poja pius Aiateibas ja vits KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (8)
14085 368 A1a1 Isa poja peius Aiateibas ja vits KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (8)
14086 368 A1a1 Isa poea pios Aiateevas Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (99)
14087 368 A1a1 & Esä poea peon Vits aidsaiba ümbre Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (281)
14088 368 A1a1 Esä poja peon Raamat Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (45)
14089 368 A1a2 & Isa poja peo sees Vits ümber teiba Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (2)
14090 368 A1a3 & Isa on poea peus Teivas, vits ümbre Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (39)
14091 368 A1b Isa istub poja peos Aiateivas ja vits Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (123)
14092 368 A1b & Isa istub poja peos Teivas ja ajavits Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (78)
14093 368 A1b Isa istub poja peos Aiavits ümmer teiva Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (183)
14094 368 A1b Isa istub poja peus Roovik aiavitsa pääl Vil 1893 J. Evert E 1421 (12)
14095 368 A1c & Poeg võtab isa peusse Aiavits Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
14096 368 A1d Isa poea peu peal Paeasang Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 155
14097 368 A1d & Isa poja peu pääl Aiaroovik vitsa pääl Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (5)
14098 368 A1e & Isa istub poja pihu pial Toeteivas Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (16)
14099 368 A2 & Isa poja pea sees Raamat Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (50)
14100 368 A2 Isa istub poja pääs Aiateivas ja vits 1890 E EM 47 (259)
14101 368 A2 Isa istub poja pääs Aiateivas ja vits 1913 E EM2 43 (329)
14102 368 A3a & Isa poja süles Aiateiba Hel 1890 J. Keernik E 395 (7)
14103 368 A3b & Isa istub poea süles Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
14104 368 B & Pisuke poisike hoiab kaks vanameest süles Ajavits SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (9)
14105 369 & Isa tiiu, ema tiiu, tütar tiiu, tütretütar ka veel tiiu Männipuu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 191 (50)
14106 370 & Isa, ema kirbu suurus, poeg süllaraua suurus Kanep KJn 1870 J. Tiedemann E 156 (239)
14107 370 Isa, ema kirbusuurune, poeg süllapikkune Kanep 1890 E EM 46 (256)
14108 370 Isa, ema kirbusuurune, poeg süllapikkune Kanep 1913 E EM2 43 (326)
14109 370 Isa, ema kirbusuurune, poeg süllapikkune 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
14110 370 # 675
14111 371 A1a1* & Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed kõik ümmargused (Mutter hat einen breiten Magen, der Vater eine lange Seule, die Kinder alle rund) Ein Backofen mit der Krücke und Brodt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 361/2 (3)
14112 371 A1a1* Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed keik ümmargused Petsahi ja roop 1782 Willmann 164 (3)
14113 371 A1a1* Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed keik ümmargused Petsahi ja roop 1787 Lindf. (1787) lk-ta (3)
14114 371 A1a1* Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed keik ümmargused (Die Mutter hat einen breiten Magen, der Vater einen langen Pfahl, die Kinder sind alle rund) Der Backofen voll Brode und die Ofenkrücke 1818 Hupel2 170
14115 371 A1a1* Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed keik ümmargused Uuni, piakka ja leivät 1844 Lönnrot 149
14116 371 A1a1* Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed kõik ümmargused Ahi, leiblabidas ning leivad 1869 Ahlqvist 71
14117 371 A1a1* Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed kõik ümmargused (Die Mutter hat einen breiten Bauch, der Vater einen langen Pfahl, die Kinder sind alle rund) Ofen, Ofenkrücke und Brote 1876 Wied. 264
14118 371 A1a1* Emal lai magu, isal pikk sammas, lapsed kõik ümmargused Ahi, roop ja leivad 1890 E EM 32 (85)
14119 371 A1a1* Emal lai magu, isal pikk sammas, lapsed kõik ümmargused Ahi, roop ja leivad 1913 E EM2 30 (102)
14120 371 A1a1* Emal lai magu, isal pikk sammas, lapsed kõik ümmargused Leivaküpsetamise ahi leivaga ja roobiga 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (3)
14121 371 A1a1* Emal lai magu, isal pikk sammas, lapsed all ümmargused Säng (voodi) Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (77)
14122 371 A1a2 & Isal pikk sammas, emal lai magu, lapsed kõik ümargused Leivalabidas, ahi ja leivad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (36)
14123 371 A1a2 Isa pikk sammas, ema lai magu, lapsed kõik ümmargused Leivad ja labidas Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (5)
14124 371 A1b & Isal pitk hammas, emal lai magu, lapsed keik ümargused Roop, ahi, leivad Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (26)
14125 371 A1c1 & Emal lai magu, isal pikk samm, pojad ühesugused ümmargused Lebanõu, labidas ja lebad Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (96)
14126 371 A1c2* Isal pikk samm, emal lai magu, lapsed keik ümargused Ruup, ahi ja leivad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (96)
14127 371 A1c2* & Isa pika sammuga, ema laia näuga, lapsed kõik ümmargused Ahjuroop, luud ja lebad Tor 1888 J. Volmerson H I 2, 707 (8)
14128 371 A2a & Isal pikk sammas, emal lai magu, lapsed vähe latergused Uba Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (49)
14129 371 A2b & Emä lai, esäl pikk samm, latse kõik laberiku Levalapi Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 513 (60)
14130 371 B1a & Esä pikk händ, emä lai magu, poja pundipandikse Leivalabidas, l[eiva]küna, l[eiva]pätsid Krk 1937 S. Tanning KKI WS
14131 371 B1b% & Esä uhtsaba, emä lai magu, poja pundipandilise Leivalapi, küna ja leivad Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (6) 2407
14132 371 B1c & Isa pitk saba, ema lai magu, pojad poterikud Leibade küpsetus Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (32)
14133 371 B1d & Isa pikk händ, ema lai magu, poisid pinnipõnnikesed Lebalabida vars, lebalabidas, lebakakud Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (103)
14134 371 B2* Isa pikk saba, ema lai magu, pojad puha ümmargused Ahjuluud, labidas ja leivad 1890 E EM 49 (281)
14135 371 B2* Isa pikk saba, ema lai magu, pojad puha ümmargused Ahjuluud, labidas, leivad 1913 E EM2 45 (355)
14136 371 B2* Isa pikk saba, ema lai magu, pojad puhas ümargused Ahjuluud, labidas ja leivad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (42)
14137 371 B2* & Isal pikk saba, emal lai magu, pojad puhas ümmargused Ahjuluud, leivalabidas, leivad Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (49)
14138 371 B2* Isa pitk saba, ema lai magu, pojad kõik ümargused Ahjuluud, leivalabidas ja leivad Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 535 (2)
14139 371 B2* Emal lai magu, isal pikk saba, poead kõik ümmargused Ahi, roop, pätsid Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (170)
14140 371 B3 & Isal pikk saba, emal suur magu, pojad ja tütred ümargused Ahjulabidas, ahi, leivad KJn 1870 J. Tiedemann E 155 (231)
14141 371 B3 Isal pikk saba, emal suur magu, pojad-tütred ümmargused Ahjulabidas, ahi, leivad 1890 E EM 47 (262)
14142 371 B3 Isal pikk saba, emal suur magu, pojad-tütred ümmargused Ahjulabidas, ahi, leivad 1913 E EM2 43 (333)
14143 371 B4a* & Isal pikk saba, emal lai magu, latse kõik ümariku Roop, leivalapi, leivad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (7)
14144 371 B4a* Isal pikk saba, emal lai magu, lapsed kõik ümmargused Ahe, lebalabidas ja leib Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (193)
14145 371 B4a* Isal pikk sapa, emal lai maku, lapset kaik ümarkuset Leivalaud, leivalapi ja leivad Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (56)
14146 371 B4a* Isal pikk saba, emal lai magu, lapsed kõik ümargused Roop, ahe, leib SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (21)
14147 371 B4a* Isal pikk saba, emal lai magu, lapsed kõik ümmargused Labida, aisten, leivad SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (25)
14148 371 B4a* Esäl pikk saba, imäl lag'a mago, latsõ kiik ümmärpuidse' [sic!] Aholuud, leevälapjo, hüdse' ahoh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (3)
14149 371 B4a* Isa pikk saba, ema lai magu, lapsed puhas ümmargused Leivad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (38)
14150 371 B4a* Isal pikk saba, emal lai magu, lapsed ühesugused ümmargused Leivaluud, labidas ja leivad JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (12)
14151 371 B4b & Esäl hand pikk, emäl mago lai, latse ümbre ümargutse Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 455 (91)
14152 371 B4c & Isa pitka hännaga, ema laia kõhuga, lapsed kõik ümargused Roop, ahi ja leivad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24809 (85)
14153 371 B4d & Esä laia kõtuga, imä pikä hannaga, a latsõ umma kõik höörigu Ahi, leivalapju, leivapätsid Rõu 1896 G. Raup H III 28, 689/90 (6)
14154 371 B4e* Emal lai magu, isal pikk saba, lapsed puhas ümargused Leivalabindas ning leivad Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (54)
14155 371 B4e* & Emäl lai magu, esäl pikk saba, latse ümariku Leivamõhk, labidas, leivad Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (24)
14156 371 B4e* Ema lai, isal pikk saba, lapsed kõik ümmargused Leivamõhk (anum, nõu, astja), labidas, leivad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (3)
14157 371 C & Taadil pitk jalg, memmel lai kõht, lapsed kõik ümmargused Ahjuroop, leivalõime, leivad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (86)
14158 371 D & Isal pitkad sõrmeksed, emal lai magu, lapsed puhas kõik ümargused Humal Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (87)
14159 371 E & Esa pikk kaal, ema lag'a magu, poja-latse pandaku Leivalapju, mõhk, leivapätsi Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (11)
14160 371 # 366 367
14161 372 a Isä istub istukilla, emä nika-nakasilla, tüttäred libi-labinal, pojad päälä püürüsillä Humal 1995 EMrd V 188 (86)
14162 372 a & Isä istub istukilla, emä nikka-nakkasilla, tüttäred libi-labinal, poigad päällä püürüsillä Tappud, humalad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2330 (21)
14163 372 a Isä istub istukilla, emä nika-nakasilla, tüttäred libi-labinal, pojad päälä püürüsillä Tapu, humalad Kuu 1923 L. Pärt ES, MT 5, 3
14164 372 a Isa istus istukilla, ema nika-nakakilla, tüttäred libi-labilla, pojad pääle püürüsilla Humal Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 575 (57)
14165 372 b & Isa istup istumalla, pojat püöri püörimalla, tüttared niki-nakina, pojat nikku-näkkasilla Tapuaid Kuu 1907 L. Ploompuu RKM II 45, 504 (4)
14166 373 & Esänd eeh sõit, tsigan vaihhel, muik perähn Kui pird palas, sis tuli um esänd, hüdsi – tsigan, puu – muik Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (6)
14167 374 A & Esänd rikas, kar'us sarviga, tõbras lugõmalda, maa mõõtmalda Jumal, kuu, tähe', taiv[as] Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 357 (23)
14168 374 Ba*% Põld mõõtmalda, lamba lugõmalda, karüs sarviline Taivas, tähe ja kuu Vru 1903 G. Sandra H II 70, 129 (12) 945A
14169 374 Ba*% & Põld pole mõõdetud, lambad pole loetud, karjane on sarviline Taevas, tähed, kuu As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 312/3 ja 316 (13) 945A
14170 374 Ba*% Väli ei ole mõõdetud, lambad ei ole loetud, karjus on sarveline Taevas, tähed, kuu KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 15 (17) 945A
14171 374 Bb Karjamaa pole mõõdetud, lambad pole loetud, lambur kahe sarvega Tähed ja kuu taevas 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (12)
14172 374 Bb & Karjamaa mõõtmata, kari lugemata, lambur kahe sarvega Taevas, tähed ja kuu Jõh 1986 O. Kruusa RKM II 398, 32 (58)
14173 374 # 561
14174 375 & Isanda idu ülespidi, emanda pudu alaspidi Lukk ja võti Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 138 (20)
14175 375 # 376
14176 376 Aa & Esända uurimulk, imända karnaps Aidalukk Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (37)
14177 376 Aa Isanda uurimulk, emanda karnaps Aidamulk 1890 E EM 47 (265)
14178 376 Aa Isanda uurimulk, emanda karnaps Aidamulk 1913 E EM2 43 (336)
14179 376 Ab1 & Imändäl uurimulk, esändäl kurnäukst Lukk, võti Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (90)
14180 376 Ab2 & Om imändäl höörimulk, esändäl kurnäkst Taba ja võti Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (24)
14181 376 Ab3 & Imändä eerimulk, esändä kurnäuh Taaripulk tsusatas tõrdule ette Se 1935 A. Kits S 100017/8 (42)
14182 376 Ac1 & Emanda öörimulk, esanda plaksavus Terri survetas Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (6)
14183 376 Ac2 & Imändäl all öörik mulk, esändäl all praksaus Kesvä survmine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (90)
14184 376 Ad & Immätsel uurimulk, essätsel kurnäuht Aidalukk ja võti Se 1934 M. Peramets S 78539 (81)
14185 376 Ba1 & Isanda uuriauk ja emanda karnäätsak Võti ja lukk MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (46)
14186 376 Ba2 & Isanda uuriauk, emanda karlatakas Lukk ja võti Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 695 (1)
14187 376 Ba3 & Isändi uriauk, emändi karnustak Aida kassiauk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (16)
14188 376 Bb1 & Isanda hiiruauk, emanda karmatsakas Aidalukk MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (41)
14189 376 Bb2 & Isandal hiireaugud, emandal tärnätsakas Pudel ja kork Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (205)
14190 376 Bc1 & Emanda uuriauk ja isanda karnastsak Lukuauk ja võti MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (24)
14191 376 Bc2 & Emandal oli õriauk, esandal oli plaksavus Uhmer, survinuia Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (3)
14192 376 Bd & Isandal on itsiauku, emandal kornatsiauku Võti ja lukk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 136 (5)
14193 376 Ca/ & Esände uurimulk ja emände karvatsoss, lätt sisse karlupst Võti ja taba San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (188) 843Oa
14194 376 Cb/ & Isanda uuriauk, emanda kärnäss läheb sisse, silksatab, tuleb välja, vilksatab Aidalukk ja võti Pal 1888 E. Uus H II 27, 510 (7) 843Ob
14195 376 Cc1/% & Isanda uuriauk ja emanda karnits, pista sisse vilkst, tõmba välja volkst Aidalukk ja võti Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (4) 843Oc1 1020 1664B16a 1664B16b
14196 376 Cc2/ & Isanda uuriauk, emanda kärnäätsak, pissa sisse silks, tõmma välja vilks Aidavõti MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 602 (32) 843Oc2
14197 376 Cc3/ & Emanda uuriauk, isanda karnätsatas, pista sisse silks, võta välja vilks, vesi taga virtsiu Aidalukk ja võti MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 750 (9) 843Oc3
14198 376 Da/ & Isändä itsiauk, emändä atsiauk, ku pistad, sis piriseb, ku tõmmad, sis toriseb Leiväasti õle juo mehe tehto, naine sõtkub ja taigin piriseb ja toriseb Lüg 1964 A. Källo RKM II 201, 30 (22) 763Fa
14199 376 Db/ & Isand hiirauk, emand karnatsakas, kui tsuskab, siis susiseb, kui pistab, siis peeretab Leivakastmine Kam 1922 A. Ammon E, StK 16, 46 (1) 763Fb
14200 376 # 375
14201 377 a1 Isand istub oina seljas Kalevist vammuse krae 1913 E EM2 44 (339)
14202 377 a1 Isand istub oina seljas Kalevine vammuse krae Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (17)
14203 377 a1 Esänd istus oina sällän Sametine krae kaala pääl Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (340)
14204 377 a1 & Isänd istub oina sellän Särgi kaalduke Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (5)
14205 377 a2 & Isänd oina sellän Kalev särgi pääl Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (136)
14206 377 b & Saks sõidab oina seljas Punased nöörid kuue pial Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (18)
14207 377 b Saks sõidab oina seljan Särginöör Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (34)
14208 377 c1 & Saks sõidab lamba seljan Nöör särgi ees Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (219)
14209 377 c2 & Saks lamba seljas Holstre vammussa ümber nöör Pst 1890 J. Leppik E 431 (35)
14210 377 c3 & Saks istup musta lamba sällan Nöörega särk Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (38)
14211 377 c4 & Saks lamba kaala pääl Vammussanöör ja kaalapääline Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (97)
14212 377 # 950
14213 378 a & Isasel ripub ja emasel märg Vibuga kaju Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64063 (29)
14214 378 b & Emal väljas, isal riples Kaevukett Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 181 (90)
14215 379 & Isasta visasta karvane pugust, persesta kuus küinart karvane Kasukas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (88)
14216 380 A1a Ise alasti, hame puhun Küünal Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (2)
14217 380 A1a Ise alasti, hame puhun Küünal Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (151)
14218 380 A1a Ise alasti, hame puhun Küünal Krk 1933 H. Puidet E 84427 (8)
14219 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 213 (5II)
14220 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Krk 1889 J. Kivisäk E 51947 (9)
14221 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünäl Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (31)
14222 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Hls 1893 H. Sulsenberg H II 42, 464 (11)
14223 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (30)
14224 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (66)
14225 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (90)
14226 380 A1a Esi alasti, hame puhun Küünal Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 155 ja 171 (65)
14227 380 A1a & Esi alaste, hame puhun Küünal Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (95)
14228 380 A1a Esi alaste, hame puhun Küinäl Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (374)
14229 380 A1a Esi alastõ, hamõh puuh Küünäl Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 656 (83)
14230 380 A1a Esi alastõ, hamõ puuh Küünal Vru 1904 G. Sandra E 44437 (38)
14231 380 A1b* & Ise ihualasti, hame puhus Küünal Hel 1928 E. J. Kase E 61786
14232 380 A1b* Eis ihoalastõ, hamõh puuh Künnel Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 243 (47)
14233 380 A1b* Eis ihoalastõ, a hamõh puuh Künnel Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (87)
14234 380 A1c & Esi pal'las, hamõ puuhn Küünäl Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (7)
14235 380 A1c Ezi pal'l'as, hamõ puuh Künnel Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 14
14236 380 A1d Ihualasti, hame puhus Küünal Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (21)
14237 380 A1d & Ihualasti, hame puhun Küünal Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (127)
14238 380 A1d Ihualaste, hamme puhun Küinal Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (64)
14239 380 A2a* Alasti inimen, ahe puhun Küünal Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (29)
14240 380 A2a* & Inimene alastõ, a hamõ um puuh Küünel Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (80)
14241 380 A2b* Inimene ihualasti, hame puhus Küünal Hel 1928 E. J. Kase E 61786
14242 380 A2b* Inimene ihualasti, hame puun Küünal Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (78)
14243 380 A2b* & Inemene ihoalastõ, hamõh puuh Küünäl Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (33)
14244 380 A2b* Inemine ihualaste, hame puun Küünäl Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (137)
14245 380 A2b* Inemine ihoalastõ, hamõh puuh Künnel Se 1956 V. Pino RKM II 51, 431 (61)
14246 380 A2b* Inemine ihoalastõ, hamõh puuh Künnel Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 279 (52)
14247 380 A2b* Inemine ihoalastõ, a hamõh puuh Künnel Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (97)
14248 380 A2b* Inemine ihoalastõ, a hamõh om puuh Künnel Se 1935 D. Karnask S 101882 (46)
14249 380 A2c & Pal'las inimen, puhun hammeken Küinäl Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (51)
14250 380 A3a1* Mees alasti, hame puhus Küünal Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (7)
14251 380 A3a1* Mees alasti, hame puhus Küünal Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (6)
14252 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küünal Trv 1894 K. Tober H III 30, 313 (36)
14253 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küünal Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (36)
14254 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küünal Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (7)
14255 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küünal Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (8)
14256 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küünal Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (55)
14257 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küinal Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (71)
14258 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küinal Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (1)
14259 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küinal Vil 1892 H. Pihlap E 726 (66)
14260 380 A3a1* Mees alasti, hame puhun Küünal Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (89)
14261 380 A3a1* Miis alasti, hame puhun Küünal Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (38)
14262 380 A3a1* Miis alasti, hame puhun Küünäl Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (14)
14263 380 A3a1* Miis alasti, hame puhun Küünäl Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (20)
14264 380 A3a1* Mees alaste, hame puuh Küünal Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (4)
14265 380 A3a1* Miis alaste, hamõ puun Küünal Vas 1936 A. Raadla ERA II 125, 393 (4)
14266 380 A3a1* & Miis alastõ, hamõh puuh Künnel Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 278 (83)
14267 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Künnel, lang täl seeh Se 1935 A. Kits S 100024 (78)
14268 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Küünäl Se 1928 T. Linna S 9125 (17)
14269 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (6)
14270 380 A3a1* & Miis alastõ, hamõ puuh Kuusõkuku Se 1934 N. Oinas S 81954 (13)
14271 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Künnel Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (6)
14272 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Künnel Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (51)
14273 380 A3a1* Miis alastõh, hamõh puuh Künnel Se 1930 A. Põhi S 23132 (2)
14274 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Künnel Se 1933 A. Põhi S 66977 (19)
14275 380 A3a1* Miis alastõh, hamõh puuh Künnel Se 1930 A. Põhi S 24833 (33)
14276 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Küünal Se 1937 N. Ress ERA II 163, 47 (55)
14277 380 A3a1* Miis alastõ, hamõh puuh Künnel Se 1930 V. Ruusamägi S 25999 (5)
14278 380 A3a1* Mees alasti ja hame puhun Küünal Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (2)
14279 380 A3a1* Mehekene alaste, a hame puuh Küünal Vas? 1900 J. Sandra H II 63, 424 (38)
14280 380 A3a1* Alastõ mees, hamõh puuh Küünal Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (1)
14281 380 A3a2 & Miis sais ja om alastõ, a' hamõh om puuh Künnel Se 1934 A. Kits S 92765 (17)
14282 380 A3b* Mees ihualastõ, aga hamõ om tal puhun Küünal 1887 Meelej. nr. 32 (1887) 255 (4)
14283 380 A3b* Mees ihoalaste, hameh puuh Künnal Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 458 (106)
14284 380 A3b* & Miis ihoalastõ, hamõ puuh Küünäl Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (63)
14285 380 A3b* Ihualasti miis, hame puhun Küünäl Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (11)
14286 380 A3b* Mees ihualaste, endal hame puhun Küünal Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (88)
14287 380 A3b* Mees ihualastõ, a hamõ om tal puhun Küünal Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (5)
14288 380 A3c* & Miis alastõ nulgah, hamõ puuh Küünal Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (60)
14289 380 A3c* Alaste mees nulkan, hamõ puun Küünel Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (14)
14290 380 A3c* Miis nulgah ihoalastõ, hamõh puuh Künnel, kündlalang Se 1929 I. Sonts S 124442 (86)
14291 380 A3d* & Miis nulgah, hamõh puuh Künnel Se 1934 F. Paloots S 81379 (49)
14292 380 A3d* Miis nulgah, hamõh puuh Künnel Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (10)
14293 380 A3d* Miis sais nulgah, hamõh puuh Küünel Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109740 (36)
14294 380 A4 & Noorik nulgah, hamõh puuh Künnel Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (107)
14295 380 B1a1 Ise ma alasti, aga hame mul põues Küünal 1887 Meelej. nr. 21 ja 22 (1887) 168 ja 175 (1)
14296 380 B1a1 & Ise alasti, hame põues Küinal Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (34)
14297 380 B1a1 Isi alasti, hame põues Küinal Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 82 (8)
14298 380 B1a2 & Ise ihualasti, hame põues Küinal Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (56)
14299 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal 1890 E EM 89 (738)
14300 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal 1913 E EM2 77 (940)
14301 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (105)
14302 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (87)
14303 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küinal Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (2)
14304 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünäl Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 859 (42)
14305 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küinal Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (30)
14306 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küinal SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (24)
14307 380 B1b* Mees alasti, hame põues Särk Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (138)
14308 380 B1b* & Mees alasti, hame põues Küünal KJn 1870 J. Tiedemann E 160 (270)
14309 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Krk 1897 J. Hünerson E 29888 (19)
14310 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (17)
14311 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (41)
14312 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (46)
14313 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (86)
14314 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (62)
14315 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 233 (35)
14316 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küünal Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 146 ja 164 (13)
14317 380 B1b* Miis alasti, hame põvven Küünäl Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 518 (99)
14318 380 B1b* Mees alasti, hame põues Küinal Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 291 (4)
14319 380 B1b* Alasti mees, hame põues Küünal Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (77)
14320 380 B1b* Mees alasti ja hame põues Küinal Plt 1893 M. Luu E 8335 (7)
14321 380 B2a1* & Ise alasti, särk põues Küünal Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (83)
14322 380 B2a1* Ise alasti, särk põues Küünal Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 213 (5)
14323 380 B2a1* Ise alasti, särk põues Küinal Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (90)
14324 380 B2a1* Isi alasti ja särk põues Küünal Plt 1878 K. Moks H, R 7, 151 ja 168 (160)
14325 380 B2a2 Ise ihualasti, aga särk põues Küünal Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 88 (71)
14326 380 B2a2 & Ise ihualasti, aga särk põues Küünal Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 669 (9)
14327 380 B2a2 Ise ihualasti, aga särk põues Küünal MMg 1925 V. Lille E 59999
14328 380 B2a3 & Ihualasti ja särk peues Küinal Mus 1949 A. Hameri, Ü. Tedre KKI 10, 41 (33)
14329 380 B2b1* Alasti inime ja särk põvves Küünal 1996 EMrd IV 55 (28)
14330 380 B2b1* & Inimene alasti, särk põues Küünal Lai 1897 H. Asper H III 28, 541 (265)
14331 380 B2b1* Alasti inime ja särk põvves Küünal Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 218 (10)
14332 380 B2b2 & Inimene ihualasti, särk põues Küünal TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (14)
14333 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal 1890 E EM 89 (738)
14334 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal 1913 E EM2 77 (940)
14335 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal 1986 Laagus-Õunapuu 168
14336 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal 1979 Metstak 11 ja 33 (73)
14337 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal 1992 Metstak2 24 ja 25
14338 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal, taht sehes Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (9)
14339 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küinal Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (14)
14340 380 B2c* & Mees alasti, särk põues Küinal Trv 1895 J. Sams E 18071 (39)
14341 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal Sa 1932 E. Rossner E 81993 (11)
14342 380 B2c* Mees alasti, särk põues Küünal Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 441 (60)
14343 380 B2c* Mees alaste, särk põues Küünal Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 325 (2)
14344 380 B2c* Mees alasti, aga särk põues Küünal Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (16)
14345 380 B2c* Alasti mees, särk põues Küünal Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 154 (2)
14346 380 B2d & Vana mees istub laua pial, särk põues Küinal PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (50)
14347 380 C & Alastõ pal'las, hamõ pihan Küünal Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (118)
14348 380 D & Vanamiis alastõ, hamõ pää otsan Küünal Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (4)
14349 380 E & Miis alastõ, hamõh pistü Jõulukuus, küünel küleh Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120056 ja 120058 (12)
14350 380 Fa & Esi ihualaste, hame kõtun Küinäl Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (30)
14351 380 Fb Mees alasti, hame kõhus Küünal 1908 Tander 32
14352 380 Fb & Mees alasti, hame kõhus Küünal Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 399 (36)
14353 380 Fc Alasti mees, rõivad kõhus Küünal 1926 Raud KL III 213 (2)
14354 380 Fc Alasti mees, rõivad kõhus Küünal 1934 Raud VMj 213 ja 214 (2)
14355 380 Fc Alasti mees, rõivad kõhus 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (1)
14356 380 Fc Mees alasti, rõivad kõhus Küünal 1992 Metstak2 24 ja 25
14357 380 Fc & Alasti mees, rõivad kõhus Küünal Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 441 (11)
14358 380 Fd1 & Ise ihualasti, riided kõhus Küünal Kan 1929 L. Ass A 11112 (39)
14359 380 Fd2 & Ise alasti, riie kõhus Küinal Sa 1926 L. Berg E 57153
14360 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1890 E EM 26 (19)
14361 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1913 E EM2 26 (20)
14362 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1914 E MM 5 ja 42 (5)
14363 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1920 E MM2 5 ja 45 (5)
14364 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1994 E MM3 3 ja 36 (5)
14365 380 Fe1 Mees on alasti, riided kõhus 1927 Ainelo III 65
14366 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1939 Nugis 284 ja 312 (1)
14367 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal 1984 Muhel VN 25 ja tagakaas (1)
14368 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küinal Ksi 1923 L. Joor E 53237
14369 380 Fe1 & Alasti mees, riided kõhus Küünal Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 457 (95)
14370 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhus Küünal Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 309 (10)
14371 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhtus Küünal Pöi 1954 S. Mundi RKM II 41, 41 (3)
14372 380 Fe1 Alasti mees, riided kõhtus Küünal Muh 1954 S. Mundi RKM II 41, 41 (3)
14373 380 Fe1 Alasti miis, riided kõhus Küünal SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 444 (14)
14374 380 Fe2* & Mees paljas, riided kõhus Küünal Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (22)
14375 380 Fe2* Paljas mees, riided kõhus Küünal Mär 1992 M. Gavrilov RKM, KP 16, 305 (1)
14376 380 Ff & Valge tüdruk alasti, punane tutt peas, riided kõhus Küinal 1892 J. Weltmann E 4512 (19)
14377 380 Ff Valge tüdruk alasti, punane tutt pääs, riided kõhus Küünal 1913 E EM2 148 (2149)
14378 380 G*% Alasti mees, särk kõhus, pää pääl paistab päike Küünal 1930 Huvit. I4 132 (6) 2107Da
14379 380 G*% Alasti mees, särk kõhus, pea peal paistab päike Küünal 1935 Huvit. V Lisa 17 (17) 2107Da
14380 380 G*% & Alasti mees, särk köhtus, päike paistab pea peale Põlev küinal Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (37) 2107Da
14381 380 G*% Alasti mees, särk kõhus, päike paistab pealael Küünal Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (19) 2107Da
14382 380 G*% Alasti poisike, särk kõhus, pea peal paistab päike Küünal Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 752 (5) 2107Da
14383 380 G*% Alasti poiss ja särk kõhus, pea peal aga paistab päike Küünal Rid 1941 E. Poom ERA II 293, 423 (10) 2107Da
14384 380 G*% Alasti poisike, särk kõhus, päike paistab peapeale Küünal VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (11) 2107Da
14385 380 Ha/ & Liha peal, särk põues Küünal Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (42) 2107Ea
14386 380 Hb/ & Päike paistab pää pääl, särk on tal kõhus, liha väljaspool Küünal Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (18) 2107Eb
14387 380 # 1529 | kk
14388 381 A & Esi ei süü, aga tõistele tege süüki Veske Krk 1893 J. Hünerson H II 42, 827 (9)
14389 381 B/ & Elan tuulest ja veest, ise ei söö, aga teistele valmistan sööki Veski Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (98) kküs
14390 381 # 382 389 877
14391 382 a & Esi ei süü, tõistele ei anna Saag Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (58)
14392 382 b & Esi söö ei, tõsele anna ei Taba Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (8)
14393 382 # 381 386Ba* 389b5 390 877 | kk
14394 383 a & Esi elun, osa vardan Ruunat härjä muna Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 327 (71)
14395 383 b1 & Esi elas, osa küdsäs Ruunat härja muna Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (4)
14396 383 b2 & Esi elas, liha kütses Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (137)
14397 384 a & Esi pal'las, tõist katt, üle sälä kats vüüd Vokk Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 14
14398 384 b & Esi pal'as, kats nüüri üle sälä, a tõõsilõ hambit sääd Vokk Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
14399 385 Aa1*% Esi pitk, perä must, suure juure, jombi taga Kartohvel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (11) 2008G2
14400 385 Aa1*% & Ise pikk ja pera must, suure juure, jombi taga Penis, Hoden Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 325 (293) 2008G2
14401 385 Aa2 & Ise pitk ja pera taga, suure juure, jombi taga Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (32)
14402 385 Ab & Isi pikk ja pära karune, suured juured, jumbid otsas Kartuhvel Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (17)
14403 385 Ac1* & Esi pikk, perä must, suure juure, jupi takan Kartohvel Urv 1890 J. Teder H III 11, 331 (37)
14404 385 Ac1* Esi pikk, perä must, suure juure, jupi taka Kartol Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (10)
14405 385 Ac1* Esi pikk ja pera must, suure juure, jupi tagan Kartuhvlid Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (7)
14406 385 Ac2 & Ise pikk, ots must, suure juure, jupi taga Kartul Urv 1959 M. Noormets RKM II 72, 214 (1)
14407 385 Ac3 & Suur pikk, perä must, suurõ juurõ, jupi takan Kartohvli kasusõ Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (1)
14408 385 Ac3 Suur, pikk, perä must, suure juure', jupi' takan Kartus [sic!] Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (11-12)
14409 385 Ad1* Esi pikk, pera must, suure juure, juntsi taga Kartuhvel Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (24)
14410 385 Ad1* Esi pikk, pera must, suure juure, juntsi takan Kartul Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (46)
14411 385 Ad1* & Isi pikk ja pera must, suured juured, juntsid taga Kartul KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (9)
14412 385 Ad2 & Isi pikk, perä must, suured juntsud taga Kartul KJn 1925 A. Kruus E 56314 (43)
14413 385 Ae & Suure juure, jondsi taka, esi pikk ja perä must Kartol Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (5)
14414 385 Af & Suured juurejomid taga, ise pikk ja pera must Kartulid Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 190 (12)
14415 385 Ag & Suuri juuri, jomstükk taga, isi pikk ja perä must Piibupiä KJn 1890 A. Pihlak E 460 (70)
14416 385 Ah & Suured juured, jurbid sees, ise pikk ja pära must Kartulas kasvamas Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (10)
14417 385 Ba1 & Suur juur, junts peräh Piip Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 234 (7)
14418 385 Ba2 & Suure juure ja junsu takan Kartul Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 205 (79)
14419 385 Ba3 & Suured juured, juntsud otsas Kartohvlid Ran 1877–1917 H. Raag E 466 (23)
14420 385 Ba3 Suured juured, juntsud otsan Kartul Ran 1890 H. Raag H II 30, 423 (1)
14421 385 Bb1 Suure juurõ, jupi takan Ubina kasusse (kartohvlid) Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (70)
14422 385 Bb1 & Suure juure, jupi takan Kartovli Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (16)
14423 385 Bb1 Suur juur, jupi taka Kardol Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (165)
14424 385 Bb2 & Suurel Jüril jupi takan Vana kuus Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (11)
14425 385 Bc1 & Suured juured, jombid taga Kartul Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 431 (72)
14426 385 Bc1 Suure juure, jombi otsan Kartohvel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (81)
14427 385 Bc2 & Hall mees, suure juure, jombi taga Kartohvel Hls 1877–1917 J. Riiet E 1167 (15)
14428 385 Bd & Suure juurejommi taga Kaal Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (67)
14429 385 Be & Pääl pikä ladva, suurõ juurõ, jonni takan Kartul Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 215 (26)
14430 385 # 2008
14431 386 Aa1 Ise pime, aga teistele näitab teed 1960 Bachman-Vilbok II 130
14432 386 Aa1 & Esi pimme, teistõlõ näütäs tiid Tiinäütäjä Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (1)
14433 386 Aa2 & Eis pümme, a tiid näütäs Tiinäütäjä Se 1933 N. Oinas S 68131 (36)
14434 386 Ab Ise pime, muid juhatab Teetulp 1992 Metstak2 37 ja 38
14435 386 Ab & Esi pimme, muid juhatap Tiitulp Nõo? 1891 P. A. Speek H II 31, 475 (6)
14436 386 Ba*% Ise ei näe, teistele näitab Tee Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (22) 382
14437 386 Ba*% & Ise ei näe, aga teistele näitab Verstapost TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (24) 382
14438 386 Ba*% Tõsõlõ näitäs, esi ei näe Kell, ajanäitaja Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (18) 382
14439 386 Bb & Isi ei kuule, ei näe, aga tõistele näitab Verstatulp Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (94)
14440 386 Bc & Esi ei näe, tõisi juhatap Tee Plv 1890 J. Tobre H III 11, 563 (23)
14441 386 Bd & Teisi ma ei näe, aga teistele ma juhatan Verstapost Plt 1893 M. Luu E 6213 (5)
14442 386 C & Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedat veab Kepp Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (34)
14443 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1913 E EM2 41 (299)
14444 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1914 E MM 8 ja 43 (61)
14445 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1920 E MM2 8 ja 46 (63)
14446 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1994 E MM3 5 ja 37 (63)
14447 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1926 Raud KL III 213 (13)
14448 386 C Silmadeta, kõrvadeta, aga veab pimedaid 1927 Ainelo III 124
14449 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1934 Raud VMj 213 ja 214 (13)
14450 386 C Silmadeta, kõrvadeta, aga pimedaid talutab 1972 Maanso-Ordlik-Rukki 67 (5)
14451 386 C Silmadeta, kõrvadeta, aga pimedaid talutab 1981 Maanso-Rukki V 53 (5)
14452 386 C Ilma silmadeta, ilma kõrvadeta, aga pimedaid veab Kepp 1995 Mihkel nr. 5 (1995) 54 (1)
14453 387 a1 & Ise lühike, pea mitu korda pikem Sulepea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (38)
14454 387 a1 Ise lühike, pää pikk Sulepää 1890 E EM 50 (292)
14455 387 a1 Ise lühike, pää pikk Sulepää 1913 E EM2 45 (371)
14456 387 a1 Ise lühike, pea pikk Sulepea 1929 Jürisson 190 (3)
14457 387 a2 & Ise lühike, aga pea pikk Sulepea Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 258 (9)
14458 387 b & Esi tillemp, pää suurep Kapstapää Krk 1889 J. Mägi H III 9, 508 (12)
14459 387 b Ise tillem, pää suurem Kapstapää 1890 E EM 50 (299)
14460 387 b Ise tillem, pää suurem Kapsapää 1913 E EM2 46 (379)
14461 387 b Ise tillem, pea suurem Kapsas 1968 SSTT 113
14462 387 b Ise tillem, pea suurem Kapsas 1970 Säde nr. 58 ja 68 (1970) 7 ja 8 (4)
14463 387 b Ise tilluke, pea suurem Kapsas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76
14464 387 c & Pia suurem, keha pisem Kapsas Tõs 1895 O. Schantz E 15473 (8)
14465 387 c Pää suurem, keha pikem Kapsas 1913 E EM2 104 (1429)
14466 388 & Esi vanemast lätt, küüdse vaibembast Aholuud Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (9)
14467 389 a1 & Ise asjast ilma, tõisele ta teda annab Tahk, ise temal tera ei ole, aga muid asju ta teravaks teeb ja neile tera annab 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 8 ja 11 (1871) 48 ja 66 (4)
14468 389 a1 Ise ilma, teistele annab Tahk, kõvasi, käi – annab tera 1890 E EM 50 (290)
14469 389 a1 Ise ilma, teistele annab Tahk, kõvasi, käi – annab tera 1913 E EM2 45 (365)
14470 389 a2* & Ise asjast ilma, aga teistele ta teda annab Tahk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (35)
14471 389 a2* Isi sest asjast ta ilma, teistele ta teda annab Tahk Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (51)
14472 389 a2* Ise asjast ilma, teisele ta annab Käi või pöör Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (67)
14473 389 a2* Ise asjast ilma, teisele asja annab Kos 1930 S. Veske E 64972 (184)
14474 389 a3 Ise asjast ilma, teisele ta teada annab Tahk – ise temal tera ei ole, aga muid asju ta teravaks teeb ja neile tera annab 1886 ER Kal. (1886) 95 ja 101 (1)
14475 389 a3 & Ise asjast ilma, teisele ta tiada annab Tahk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (21)
14476 389 a4* Isi asjast ilma olen, teisele ma seda annan Tahk ehk käi, isi ei ole terav, aga lõige riista teravaks teeb 1878 Mötleja 6 ja 51 (19)
14477 389 a4* & Ise asjast ilma olen, teisele ma seda annan Tahk, käi KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (93)
14478 389 a4* Ise asjast ilma olen, teestele ma teda annan Tahk annab tera Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (111)
14479 389 b1 Enesel ei ole, aga teistele annab Tahk, käi, kõvasi – annab raudriistale tera 1890 E EM 33 (93)
14480 389 b1 Enesel ei ole, aga teistele annab Tahk, käi, kõvasi – annab raudriistadele tera 1913 E EM2 31 (113)
14481 389 b1 Enesel ei ole, aga teistele annab Tahk, käi 1914 E MM 6 ja 42 (32)
14482 389 b1 Enesel ei ole, aga teistele annab Tahk, käi 1920 E MM2 6 ja 45 (32)
14483 389 b1 Enesel ei ole, aga teistele annab Tahk, käi 1994 E MM3 4 ja 36 (32)
14484 389 b1 & Enesel seda ei ole, mis ta teisele teada annab Tahk annab kervele Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (42)
14485 389 b2 & Enesel ei ole, aga võerastele annab Tahk, käi Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (143)
14486 389 b3 & Enesel midagi ei ole, aga teisele laenab Tahukivi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 345 (9)
14487 389 b4 & Mis endal ei ole, seda teisel tääda annad Tõise käest laenamine Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 273 ja 277 (10)
14488 389 b4 Mis enesel ei ole, seda teisele teada annab Teise käest laenamine 1890 E EM 97 (830)
14489 389 b4 Mis enesel ei ole, seda teisele teada annab Teise käest laenamine 1913 E EM2 84 (1057)
14490 389 b4 Mis enesel ei ole, seda teisele teada annab Kui teiselt lainab 1914 E MM 24 ja 49 (156)
14491 389 b4 Mis enesel ei ole, seda teisele teada annab Kui teiselt lainab 1920 E MM2 25 ja 52 (165)
14492 389 b4 Mis enesel ei ole, seda teisele teada annab Kui teiselt lainab 1994 E MM3 21 ja 44 (165)
14493 389 b5% & Mis mul ise ei ole, seda annan tõistel Tahk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (20) 382
14494 389 c1 & Ise temal tera ei ole, teistele ta tera annab ja neid teravaks teeb Kõvas Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (61)
14495 389 c2 & Tera ei ole, aga teisele võib anda Käi Pal 1897 H. Karro H IV 8, 352 (156)
14496 389 d & Teisel on anda küll, aga iseenesel midagi ei ole Tahk Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (36)
14497 389 # 381
14498 390 a* Esi ei mõista lukõ ei kerota, a tõisi opas Kiri Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (63)
14499 390 a* & Ise ei mõista lugeda ega kirjutada, aga õpetab lugema ja kirjutama Tt 1907 E. Peterson Pet. ELA 107
14500 390 a* Ise ei mõista lugeda ega kirjutada, aga õpetab lugema ja kirjutama 1923 Pet. UA7 91
14501 390 b* Ise ei räägi, aga õpetab teisa Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (7)
14502 390 b* & Isi ei räägi, aga teisa õpetab Raamat Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 146 (36)
14503 390 b* Kõiki õpetab, aga ise ei räägi Raamat Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (275)
14504 390 c & Teisa õpetab, aga ise ei õpi Raamat Mar 1931 A. Iisberg E 74570 (50)
14505 390 # 382 862
14506 391 & Ise haljas, perse paljas, kükitab künka otsas Kõrvits Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 462
14507 392 & Ise hermus, ise armas, ise must ja ise magus Küpse tuhlis Mus 1978 M. Rae KKI 68, 537 (2)
14508 392 # vs EV 1304, 6940:
14509 393 & Ise igerik ja agerik, läheb põllule, tagumik paljas, näitab põesale p[erse]t Kana Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 420/1 (12)
14510 393 # 394 2267
14511 394 Aa1 & Ise igerik, ise agerik, ise isteb istme peal Der Deckel Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 52 (14)
14512 394 Aa1 Ise igerik, ise agerik, ise isteb istme peäl Kansi 1844 Lönnrot 151
14513 394 Aa1 Ise igerik, ise agerik, ise istub istme pääl Kass 1890 E EM 50 (288)
14514 394 Aa1 Ise igerik, ise agerik, aga istub istme pääl 1903 Pet. HS I 35 (20)
14515 394 Aa1 Ise igerik-agerik, aga istub istme peal 1906 Pet. Ah 61
14516 394 Aa1 Ise igerik, ise agerik, ise istub istme pääl Kass 1913 E EM2 45 (363)
14517 394 Aa2 & Ise igevik, ise agevik, ise istub istme pääl Kass Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (110)
14518 394 Ab & Igerik-agerik, ise istub istme peal Kass Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (10)
14519 394 Ab Igerik-agerik, isi istub istme peal Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (47b)
14520 394 Ab Igerik-agerik, ise istub istme peal Kass Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (122)
14521 394 Ab Igerik-agerik, ise istub istme pial Kass Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 368 (146)
14522 394 Ac & Igerik-agerik, ise istub pingi pääl Kerilauad Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
14523 394 B/ & Nui ees, vääts taga, hiirekeller keskel, isi igerik ja agerik, aga istub istme pial Kass: nui – pia, vääts – saba, hiirekeller – kõht Han 1969 I. Aavekukk KKI KS 1481L
14524 394 # 393 1463C
14525 395 & Ise ipakil, munnid ripakil Vasikas HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 75 (3)
14526 396 & Ise jäme, lühike, tee tal pikk ja peenike Ämblik Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (10)
14527 396 Ise jäme, lühike, tee tal pikk ja peenike Ämblik 1968 SSTT 105
14528 396 Ise jäme, lühike, tee tal pikk ja peenike Ämblik 1979 Metstak 18 ja 34 (171)
14529 396 Ise jäme, lühike, tee tal pikk ja peenike Ämblik 1992 Metstak2 49 ja 50
14530 396 Ise jäme, lühike, tee tal pikk ja peenike Ämblik 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (1)
14531 396 Ise jäme, lühike, tee tal pikk ja peenike Ämblik 1995 Müürsepp-Viisimaa JÄ 19 (3)
14532 396 # 403 410
14533 397 & Ise kaheharaline, kaks sarve maa sees Ader 1896 J. A. Kangur E 25122 (4)
14534 397 Ise kaheharaline, kaks sarve maa sees Ader 1913 E EM2 45 (366)
14535 398 Aa & Ise keeleto, ise meeleto, ise maailma äkilene Püss Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (6)
14536 398 Aa Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma äkiline Püss 1955 ÜÕÕ 64 (9)
14537 398 Ab & Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa äkildane Püss HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (19)
14538 398 B & Kes om ilmah äkiline Püss Se 1929 A. Gehrke S 17312 (75)
14539 398 # 604
14540 399 & Ise kloasist ja inimese nägu pial Piel 1892 T. Wiedemann E 9106 (21)
14541 399 Ise klaasist, inimese nägu peal Peegel 1913 E EM2 45 (370)
14542 399 Ise klaasist, inimese nägu peal Peegel 1979 Metstak 9 ja 32 (36)
14543 399 Ise klaasist, inimese nägu peal Peegel 1992 Metstak2 15 ja 16
14544 400 & Ise kui püts, pea kui pang Kõrvits Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (3)
14545 400 Ise kui püts, pää kui pang Kõrvits 1913 E EM2 45 (369)
14546 401 & Ise on elav, aga sööb elavaid Kass 1896 J. A. Kangur E 25122 (5a)
14547 401 Ise elav, sööb elavaid Kass 1913 E EM2 45 (362)
14548 401 Ise elab, sööb elavaid Röövloom 1914 E MM 8 ja 43 (69)
14549 401 Ise elab, sööb elavaid Röövloom 1920 E MM2 8 ja 46 (71)
14550 401 Ise elab, sööb elavaid Röövloom 1994 E MM3 6 ja 37 (71)
14551 401 Ise elab, sööb elavaid 1927 Ainelo III 51
14552 401 # 102
14553 402 & Ise on kivist, aga annab sooja Ahi 1896 J. A. Kangur E 25122 (2)
14554 402 Ise kirst, aga annab sooja Ahi 1913 E EM2 45 (368)
14555 403 & Ise pikk ja peenikene, läheb müda ilma laiali Suits Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (29)
14556 403 # 396 410
14557 404 & Ise pikk ja peenikene, pea ots kui sari Luud Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (6)
14558 404 # 410 1619E2
14559 405 & Ise pisuke kui pihu, vahest põlvekõrgune Kirp Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 163 (93)
14560 405 Ise pisuke kui kihu, vahest põlve kõrgune Kirp 1890 E EM 50 (296)
14561 405 Ise pisuke kui kihu, vahest põlve kõrgune Kirp 1913 E EM2 46 (376)
14562 406 & Ise seisub paigal, aga saba lehvib tuules Korstnasuits Kuu 1978 M. Must, P. Raud KKI, MT 377, 152 (44)
14563 407 & Ise tiäb, ise poeb, ühed tegäd kiiks-kiiks Linnupesa Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (61)
14564 408 A & Ise väljas, varbad varjul Puu kasvab Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 526 (59)
14565 408 B & Keha väljas, sabad maa sees Puu Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (28)
14566 409 & Ise õõnes tonnikene, aga hulga elavad ta sees Mesipuu 1896 J. A. Kangur E 25122 (3)
14567 409 Ise õõnes tünnike, aga hulgad elavad sees Mesipuu 1913 E EM2 46 (374)
14568 409 Ise õõnes tünnike, aga hulgad elavad sees Mesipuu 1979 Metstak 18 ja 34 (176)
14569 409 Ise õõnes tünnike, aga hulgad elavad sees Mesipuu 1992 Metstak2 49 ja 50
14570 410 a1* Isi pitk ja peenikene, töö mul jäme, lühikene Köis ja koorm, mis köidetakse Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 6 ja 51 (16)
14571 410 a1* Ise pikk ja peenike, töö jäme, lühike Köis ja koorm 1890 E EM 50 (295)
14572 410 a1* Ise pikk ja peenike, töö jäme, lühike Köis ja koorm 1913 E EM2 46 (375)
14573 410 a1* Esi pikk ja peenike, töö mul jämme, lühike Köits San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (15)
14574 410 a1* Ise pitk ja peenike, töö mul jäme, lühike Koorem, köis Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (147)
14575 410 a1* & Isi pikk ja peenike, tüü mul jäme, lühike Köis Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 540 (74)
14576 410 a1* Ise pikk ja peenike, töö mul jäme, lühike Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 230 (53)
14577 410 a1* Ise ma pikk ja peenike, töö mul jäme, lühike Köis ja koorm Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (129)
14578 410 a2 & Ise pikk ja peenikene, töö paks ja lühikene Köis, koorm Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (24)
14579 410 b & Pikk ja pienike mies, löhike ja jäme töö Köis Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (75)
14580 410 b Pikk ja peenike mees, lühike ja jäme töö Köis 1913 E EM2 106 (1462)
14581 410 # 396 403 404
14582 411 a Ise puu, aga Mikk nimi Lõmmu südamik 1890 E EM 50 (297)
14583 411 a Ise puu, aga Mikk nimi 1906 Pet. Ah 41
14584 411 a Ise puu, aga Mikk nimi Lõmmu südamik 1913 E EM2 46 (377)
14585 411 a Ise puu, aga Mikk nimi Lõmmu südamik 1914 E MM 8 ja 43 (70)
14586 411 a Ise puu, aga Mikk nimi Lõmmu südamik 1920 E MM2 8 ja 46 (72)
14587 411 a Ise puu, aga Mikk nimi Lõmmu südamik 1994 E MM3 6 ja 37 (72)
14588 411 a & Isi puu, aga Mikk nimi Lõmmu südä-mikk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (31)
14589 411 b & Ise puu ja Mikk nimi Südamik Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (3)
14590 412 & Isi seisab, isi jooseb Veski Noa 1927 P. Ariste E 60415
14591 412 # kküs
14592 413 & Issa meeren, taiva teeren, kust see tont on välja tulnud, kel kiksin-kõksin kõrvad peas ja sirken-sorken saba taga, neli ripset jalgu all Kass SJn 1934 L. Köögardal ERA II 85, 447 (7)
14593 414 Aa & Issameieke, teine teieke, tuleb kivivarest välja, pikk piits peus, hõbehelm otsas Kaevuvinn KJn 1870 J. Tiedemann E 160 (268)
14594 414 Aa Isameieke, teine teieke, tuleb kivivarest välja, pikk piits peos, hõbehelm otsas Kaevuvinn 1890 E EM 47 (264)
14595 414 Aa Isameieke, teine teieke, tuleb kivivarest välja, pikk piits peos, hõbehelm otsas Kaevuvinn 1913 E EM2 43 (335)
14596 414 Aa Issameieke, teine teieke, tuleb kivivaremest välja, pikk piits peos, hõbehelm otsas Kaevuvinn 1920 Nurmik I 14
14597 414 Aa Issameieke, teine teieke, tuleb varemest välja, pikk piits pihus, hõbehelm otsas Kooguga kaev 1935 Huvit. V Lisa 18 (34)
14598 414 Aa Issameieke, teine teieke, tuleb kivivaremest välja... 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
14599 414 Ab & Issameieke, teine teieke, tuli kivivarest välja, pikk piits peos, hõbehelm otsas Kooguga kaevust vee tõmbamine San 1981 T. Keis RKM II 357, 50 (18)
14600 414 B & Taara isake, taara emake, Jumal istub suure kive otsas, pitk piits käes, raudsõlm otsas, üht ta lööb, teist ta tongib Vanakuradi palve Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (84)
14601 415 & Istu iih, taarilaskõ takah Türä Se 1934 N. Oinas S 82299 (19)
14602 416 A1a & Istub kui isand, tallitakse kui koera Vokk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (43)
14603 416 A1b & Istub kui isand, tallata kui vana koera Vokk Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (135)
14604 416 A2 & Sõidab kui saks, aga tallatakse nagu koera Vokk Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 162 (78)
14605 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1890 E EM 50 (300)
14606 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1913 E EM2 46 (380)
14607 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1914 E MM 8 ja 43 (71)
14608 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1920 E MM2 8 ja 46 (73)
14609 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1994 E MM3 6 ja 37 (73)
14610 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1920 Kmpm. Ekl I2 141
14611 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera 1923 Puus. KH 10
14612 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera 1925 Puus. KH II5 99
14613 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1926 Ronk nr. 16 (1926) 401
14614 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk 1939 Nugis 287 ja 313 (69)
14615 416 A3a1 Istub isandana, sõidab saksana, tallatakse teda koerana 1927 Ainelo III 67
14616 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 409 (51)
14617 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 375 (14)
14618 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Hag 1918–1940 M. Hermann E 72973 (8)
14619 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (17)
14620 416 A3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (7)
14621 416 A3a1 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui koera Vokk MMg 1888 A. Artis H II 28, 355a (90)
14622 416 A3a2 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse tagast kui koera Vokk Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 207 (6)
14623 416 A3b1 & Istub ku isänd, sõidab ku saks, tallatakse ku va koera Okk Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (137)
14624 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (18)
14625 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (33)
14626 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 72 (101)
14627 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (31)
14628 416 A3b2 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (90)
14629 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Voki Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (24)
14630 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 75 (1)
14631 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (10)
14632 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Voki Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (36)
14633 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Voki PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (4)
14634 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Voki PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (79)
14635 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 139 (6)
14636 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Pil 1895 H. Keller E 18363 (11)
14637 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatasse kui vana koera Vokk Plt 1917 M. Palm E 50386
14638 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (6)
14639 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Trm 1896 J. Soodla E 25878 (6)
14640 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Ote 1895 E. Palm E 20130 (32a)
14641 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana kuera Vokk Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (60)
14642 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana kuera Vokk Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (10)
14643 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana kuera Vokk Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (84)
14644 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vanad koera Voki Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536 (112)
14645 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vanad koera Vokk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (12)
14646 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallata kui vana koera Vokk Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 58 ja 84 (164)
14647 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallata kui vana koera Vokk Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 164 (1)
14648 416 A3b2 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallata kui vana kuera Vokk Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (2)
14649 416 A3b2 Istub kui isand, sõedab kui saks, tallatasse kui vana koera Oki Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (17)
14650 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatasse kui vana koura Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (90)
14651 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatse kui vana koera Vokk Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (42)
14652 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatse kui vana koera Vokk Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 221 (21)
14653 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatse kui vana kuera Vokk Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 225 (32)
14654 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatse kui vana koera Vokk Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 452 (22)
14655 416 A3b2 & Istub ku isänd, sõidab ku saks, tallatse ku vana koera Okk Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (73)
14656 416 A3b2 Istub kui isand, sõedab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (31)
14657 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 709 (63)
14658 416 A3b2 Issub kui isänd, sõidab kui saks, tallatakse kui vanna koera Vokk MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 602 (30)
14659 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatas kui vana koera Vokk, millega naised ketravad Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (7)
14660 416 A3b2 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatas kui vanna koira Vokk Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (117)
14661 416 A3b2 Istup kui esänd, sõidap kui saks, tallatas kui vanna koera Vokki kedratas Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (89)
14662 416 A3b2 & Istus ku esänd, sõit ku saks, tallatas ku vanna koira Vokk Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (12)
14663 416 A3b3 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse nagu vana koera Vokk Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (75)
14664 416 A3b4* & Istub kui isand, sõidab kui saks ja tallatakse kui vana koera Vokk Vai 1893 J. Sorro H II 36, 421 (2)
14665 416 A3b4* Istub kui isand, sõidab kui saks ja tallatas kui vana koera Vokk Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (1)
14666 416 A3b4* Istub ku isänd, sõidab ku säks ja tallatas ku vana koira Voki Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (57)
14667 416 A3b4* & Istub ku isänd, sõidab ku saks ja tallatse ku va koera Vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (15)
14668 416 A3b5 Istub kui isand, sõidab kui saks, aga tallatakse kui vana koera Voki Kul 1889 H. Perkson H IV 2, 167 (148)
14669 416 A3b5 & Istub kui isand, sõidab kui saks, aga tallatakse kui vana koera Vokk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (10)
14670 416 A3b5 Istub kui isand, sõidab kui saks, aga tallatakse kui vana koera Vokk Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (27)
14671 416 A3b6 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera ise Okk Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 171 (20)
14672 416 A3b7+ & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallab kui vana koer Oki LNg 1894 J. Reimann H II 47, 263 (2)
14673 416 A3c1 & Istub kui isand, sõidab kui saks, talutakse kui vana koera Voki PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (64)
14674 416 A3c1 Istub kui isand, sõidab kui saks, talutakse kui vana koera Vokk SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (52)
14675 416 A3c2 & Istub kui isand, sõidab kui saks ja tallutakse kui vana koera Vokk Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 831 (23)
14676 416 A3d & Istub kui isänd, sõidab kui saks, aga tallutakse kui vigast koera Voki Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 832 (4)
14677 416 A3e & Istub ku isant, sõidab ku saks, aga sõkutas änämp ku ütte vana koera Okk Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (53)
14678 416 A3f & Istub kui isand, sõedab kui saks, väetakse taga just kui va koera Voki Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (36)
14679 416 A3g Istub kui isand, seisab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (84)
14680 416 A3g & Istub ku isand, seisab ku saks, tallatakse ku vana koera Vokk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (138)
14681 416 A3g Jõstub kui isänd, seesäb kui saks, tallataksõ kui vana koera Vokk Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 205 (64)
14682 416 A3h & Istub kui isand, sööb kui saks, tallatakse kui vana koera Voki Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 241 (4)
14683 416 A4a1 Istup kui esänd, sõidap kui saks, tallatas kui vana peni Vokk Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (66)
14684 416 A4a1 Istup kui esand, sõidap kui saks, tallatas kui vanna penni Vokk Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (103)
14685 416 A4a1 & Istus ku esänd, sõit ku säks, tallatas ku vanna pinni Vokk Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (14)
14686 416 A4a1 Ist ku esänd, sõit ku säks, tallatas ku vanna pinni Vokk Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129 (1)
14687 416 A4a2 & Istus ku isänd, sõit ku saks, tallates ku va peni Okk Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (9)
14688 416 A4b & Istus ku isänd, sõit ku saks, tallates tõist ku va peni Okk Trv 1894 A. Rull H III 20, 150 (101)
14689 416 A5a & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatas kui hatta Vokk TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (45)
14690 416 A5b & Istus kui esänd, sõit kui säks, tallatas kui vanna hatta Vokk Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (4)
14691 416 A6a & Istus ku imänd, sõit ku säks, tallatas ku koira Praaditaja vokk Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 808 (2)
14692 416 A6b & Istub kui emand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (25)
14693 416 A6c & Istus kui' imändäkene, sõit kui' saksakõnõ, sõkutas kui' külapinni Vokk, vokiga langa tegemine Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (1)
14694 416 A6d & Sõit ku säks, istus ku imand, tallatas ku küläkoera Vokk Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (39)
14695 416 A6e+ & Sõidab kui saks, istub kui emand, tallab kui koer Vokk Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (75)
14696 416 A7 & Istub kui proua, sõidab kui härra, tallatakse nagu vana koera Vokk VMr 1889 J. Elken H II 11, 494 (1)
14697 416 A8 Istub kui härra, sõidab kui saks, tallatakse kui vana koera Vokk Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (72)
14698 416 A8 Istub kui härra, sõidab kui saks, tallatse kui vana koera Vokk Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 376/7 (46)
14699 416 A8 & Istus kui herra, sõit kui saks, tallates kui vanna koera Vokk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (196)
14700 416 A9 & Istus kui saks, sõit kui krahv, sõkutas kui vanna pinni Vokk Kan 1924 A. V. Kõrv E 55034 (8)
14701 416 A10 & Istub kui Iisrael, sõidab kui saks, tallatakse kui vanna koera Vokk As 1995 A. Korb EFA II 2, 20 (3)
14702 416 B1% & Istub kui isand, tallatakse kui litsi Vokk Pai 1926 R. Viidebaum E 59244 ja 59249 (15) 258
14703 416 B2 & Sõidab kui saks, tallatakse kui lits Vokk Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (9)
14704 416 B3a1 & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana litsi Vokk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (33)
14705 416 B3a1 Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui vana lits Vokk Amb 1889 J. Ney H II 14, 167 (8a)
14706 416 B3a2 & Istub ku isänd, sõidab ku saks, tallatakse ku va litsi Okk Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (137)
14707 416 B3b & Istub kui isand, seisab kui saks, tallataks nagu litsi Vokk Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (147)
14708 416 B4a1 & Istub kui emand, sõidab kui saks, tallatakse kui litsi Voki Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (47)
14709 416 B4a1 Istub kui emänd, sõidab kui saks, tallatakse kui litsi Oki Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 748 (12)
14710 416 B4a2 Istub kui emand, sõidab kui saks ja tallatakse kui litsi Vokk Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 288 (3)
14711 416 B4a2 & Istub kui emand, sõidab kui saks ja tallatakse kui litsi Oki Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (49)
14712 416 B4b & Istub kui emand, sõidab kui saks, ennast tallatakse kui l[it]se Vokk Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (6)
14713 416 B4c & Istub kui emand, sõidab kui saks, tallatakse ümber kui litsi Vokk Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 440/1 (3)
14714 416 B4d & Istub kui emand, sõidetakse kui saksa ja tallatakse kui litsi Vokk Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (10)
14715 416 B4e & Istub kui emand, sõidab kui saks, tallatakse nagu vana litsi Vokk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 86 (15)
14716 416 B4f & Istub kui emand, sõidab kui saksa, töötab kui litsi Vokk Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (62)
14717 416 B5 & Istub kui noorik, aga tallatakse kui litsi Voki Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (6)
14718 416 B6 & Istub kui emand, sõidab kui neitsit, tallatakse kui vana litse Vokk Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (18)
14719 416 B7a & Istub kui emand, tallatakse kui litsi Vokk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (80)
14720 416 B7b1 & Ist kui emand, tallatas kui vanna litsi Vokk Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (7)
14721 416 B7b2 & Istub kui emand, tallatakse nagu vana litsi Vokk Ris 1896 J. Niinas E 26298 (23)
14722 416 B8 & Sui istub kui emand, talve tallatakse kui litsi Vokk Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (41)
14723 416 B8 Sui istub kui emand, talve tallatakse kui litsi Kse 1889 K. Karu H II 17, 915 (85)
14724 416 B9 & Suvel makab, talvel tallatas kui litsi Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (22)
14725 416 C1 & Istub ku isänd, sõidab ku saks, tallatse ku vana maita Okk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (72)
14726 416 C2 & Istub kui isand, sõidab kui saks, veedakse kui vana raisk Vokk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (32)
14727 416 D+ & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui orja Vokk Pde 1934 H. Neumann ERA II 90, 219 (15)
14728 416 D+ & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallutakse nagu vana atra Vokk Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (11)
14729 416 D+ Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui talda Vokk 1941 Käis EV I5/II 53
14730 416 D+ Istub kui isand, sõidab kui saks, tallatakse kui talda 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (10)
14731 416 D+ & Istub kui isand, sõidab kui saks, talutatakse kui kana Vokk Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 32 ja 33 (1883) lk-ta
14732 416 E+ & Istub kui isand, sõidab kui saks, tallab kui talupoeg Voki Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (169)
14733 416 E+ & Istus kui säks, sõit kui esänd, talitas kui vana juudas Vokk Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (50)
14734 416 E+ & Istus ku isänd, sõit ku saks, süü ku härg Okk Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (8)
14735 416 F/ & Istub kui koer, sõidab kui saks, sõkutas kui santi, viis kitse närivad ühe heinakuhja all Lõnga ketramine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 20 (151) 900X
14736 416 G/ & Istup kui herr, sõit kui saks, mis rohkemb sõit, see ramsamas lätt Ketramine Vas 1895 P. Saar H III 22, 336 (86) 1793Z
14737 416 H1/ & Pihu linu, pinu puid, riga-raga rauda, triga-traga traati, istub kui emand, sõidab kui saks Vokk Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 114 (13) 973U1
14738 416 H2/ & Lugu luid, pugu puid, nael rauda, pund rasva, istub kui emand, sõidab kui saks, tallatud kui lits Voki Saa 1895 J. Avikson E 18037 (5) 973U2
14739 416 I/ & Istub kui isand, sõidab kui saks, raudhambad suus, tallatakse nagu kiigelauda Vokk Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 218 (10) 717V
14740 416 # 417 418 421
14741 417 & Istub kui isand, sööb kui saks, peksab taga piitsaga Kõht Amb 1893 J. Freimann E 7818 (13)
14742 417 # 416 418 421
14743 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1913 E EM2 46 (381)
14744 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1914 E MM 8 ja 43 (72)
14745 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1920 E MM2 8 ja 46 (74)
14746 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1994 E MM3 6 ja 37 (74)
14747 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1920 Nurmik I 13
14748 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1923 Huvit. II 216 ja 224 (36)
14749 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont 1935 Huvit. V Lisa 18 (35)
14750 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont 1924 Tamman 36
14751 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1955 ÜÕÕ 58 (9)
14752 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont 1966 Säde nr. 64 (1966) 8
14753 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1979 Metstak 11 ja 32 (59)
14754 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten 1992 Metstak2 20 ja 22
14755 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont 1986 Laagus-Õunapuu 168
14756 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 32
14757 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Tundmatu loikam meie kooli 12. B-st, korsten 1989 Säde nr. 70 ja 83 (1989) 1 ja 4
14758 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont 1994 Müürsepp-Viisimaa 74
14759 418 Aa & Istub kui isand, tolmab kui tont Korsnas 1896 A. Kuldsaar E 24806 (62)
14760 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 13 (6)
14761 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 124 (6)
14762 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 518 (3)
14763 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Rõn? 1932 E. Räst E 79937 (1)
14764 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (24)
14765 418 Aa Istub ku isand, tolmab ku tont Korsnas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (57)
14766 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (7)
14767 418 Aa Istub kui isand, tolmab kui tont Korsten Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 285 (6)
14768 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten 1968 Leht 8 (12)
14769 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten 1975 Juhani-Tammoja 13 (12)
14770 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Õpilane tunnis ja koolisööklas 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
14771 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (9)
14772 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten 1996 EMrd IV 55 (28)
14773 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten Pal 1930 M. Jürgenson E 70345 (5)
14774 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 191 (37)
14775 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (49)
14776 418 Ab* Istub kui isand, tormab kui tont Korsten Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 329 (31)
14777 418 Ab* & Istub kui isand, tormab kui tont Korsten Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 217 (6)
14778 418 Ab* Istub kui isand ja tormab kui tont Korsten Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 236
14779 418 B & Magab kui parun, tormab kui tont Korsten Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (21)
14780 418 C* & Istub kui kuningas ja tormab kui tont Korsten Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 175 (214)
14781 418 C* Istus kui kuningas, tolmas kui tont Korsten Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (50)
14782 418 D & Sais ku' saadan, tolmas ku' tont Korstna Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 455 (56)
14783 418 E/ & Karp maas, karune kübar peas, istub kui isand, tolmab kui tont Maja Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 153 (8) 562B
14784 418 # 416 417 421
14785 419 & Istus pesa bääl un läbi kõtu om saavas Ainu kuhi Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 34
14786 420 & Istus pingi pääle, sis omma iih, lätt tarrõ, sis omma takah Taaritõrdo haam Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 289 (19)
14787 421 & Jõstub kui isänd, siesäb kui saks, kõikõlõ näütäb valgust Majak Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (49)
14788 421 # 416 417 418
14789 422 & Jala jämmemb, pää peenemb Linapund Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (236)
14790 423 A & Jalge all um, a kinni jõva-ai võtta Vari Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (27)
14791 423 A Jalge all on, aga kinni ei saa võtta Udu 1920 E MM2 8 ja 46 (59)
14792 423 A Jalge all on, aga kinni ei saa võtta Udu 1994 E MM3 5 ja 37 (59)
14793 423 B+ Ta käib sinuga kaasas, aga sa ei saa teda kinni võtta Vari 1926 Külvaja nr. 17/18 (1926) 8
14794 423 B+ Ta käib sinuga kaasas, aga sa ei saa teda kinni võtta Vari 1927 Väikeste Sõber nr. 12 (1927) 8
14795 423 B+ Kui sa käid, siis liigub ta ühes, aga kinni võtta ei saa teda Vari Saa 1895 J. A. Kangur E 16279 (17)
14796 423 B+ & Küll käin ma so ees ja taga, aga siiski sa mind kätte ei saa Vari Tln 1892 K. Puusemann E 383 (10)
14797 423 B+ Mida ei saa inimene iial ega ilmaski kätte Oma varju 1909 Lasteleht nr. 1 (1909) 16 (3)
14798 424 a & Jalguga sõkutakse, kõhuga hõõrutakse, mulgust pistetakse sisse Kangakudumine Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (16)
14799 424 b & Jalguga sõkutas, kõtuga hõõrutas, keskpaigan mulk, pista sisse lups Kangast koetas Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (24)
14800 424 c & Jalgega sõtkutakse, kõhuga nühitakse, keskel mulk, sinna pannakse pulk Kangakudumine Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (14)
14801 425 & Jaluta jookseb, käsita kärbib, silmita käib sihti kaudu Käärid 1897 A. Kuldsaar E 32472 (8)
14802 425 Jaluta jookseb, käsita kärbib, silmita käib sihti kaudu Käärid 1913 E EM2 40 (277)
14803 425 # 426
14804 426 Aa1 & Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun Tuul Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 25 ja 27 (1871) 148 ja 160 (5)
14805 426 Aa1 Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun Tuul 1878 Mötleja 7 ja 51 (20)
14806 426 Aa1 Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun Tuul 1882 ER Kal. (1882) 106 ja 110 (3)
14807 426 Aa1 Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun 1883 Kruus 45 (3)
14808 426 Aa1 Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun Tuul 1910 Mickwitz Kal. (1910) lk-ta
14809 426 Aa1 Jaluta jooksen, käteta kisun, kõrita karjun, valuta vingun Tuul KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 63 (129)
14810 426 Aa2 Jalutu jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1890 E EM 44 (224)
14811 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1913 E EM2 40 (276)
14812 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1914 E MM 8 ja 43 (58)
14813 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1920 E MM2 8 ja 46 (60)
14814 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1994 E MM3 5 ja 37 (60)
14815 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1907 Pet. ELA 99
14816 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1912 Jürjens 26
14817 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1923 Pet. UA7 104
14818 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1926 Raud LK III 213 (12)
14819 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1927 Ainelo III 68
14820 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1934 Raud VMj 213 ja 214 (12)
14821 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsitu kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1939 Nugis 287 ja 313 (61)
14822 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1946 Laugaste 134
14823 426 Aa2 Jalgadeta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (5)
14824 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1955 ÜÕÕ 16 (13)
14825 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub ja valuta vingub Tuul 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (23)
14826 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1957 Janno-Salun III 211
14827 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1957 Mihkla-Tedre 57
14828 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1958 Terri 6 (2)
14829 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1968 Mihkla-Tedre EK9 21
14830 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1972 Maanso-Ordlik-Rukki 66 (2)
14831 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1981 Maanso-Rukki V 53 (2)
14832 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul 1984 Muhel VN 32 ja tagakaas (2)
14833 426 Aa2 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 32
14834 426 Aa2 & Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Tuul Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (128)
14835 426 Aa2 Jaluta jookseb, käsita kisub, kõrita karjub, valuta vingub Pikne, tuul Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 79 (12)
14836 426 Ab Jaluta joosen, käsita kisun, valuta vingun, kõrita karjun Tuul Mär? 1955 E. Poom RKM II 42, 354 (80)
14837 426 Ab & Jalutu joosep, käsitu kisup, valuta vingup, kõrita karjup Tuul Rõn 1888 H. Urb H II 30, 750 (48)
14838 426 Ac & Jaluta jooksen, kõrita karjun, käsita kisun, valuta vingun Tuul Võn 1896 P. Rootslane E 24263 (9)
14839 426 Ac Jaluta jookseb, kõrita karjub, käsita kisub, valuta vingub Tuul 1935 Huvit. V Lisa 18 (77)
14840 426 Ac Jooksen jaluta, vingun valuta, karjun kõrita, kisun käsita, olgu öö ehk päe, ükski mind ei näe Tuul 1906 Kodu Kal. (1906) lk-ta (3)
14841 426 Ad & Valuta vingun, suuta karjun, käsitä kisun, jaluta jooksen Tuul Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 648 (47)
14842 426 Ae & Eluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun Tuul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 322 (263)
14843 426 B1+ Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub Tuulepoiss 1968 Säde nr. 2 ja 12 (1968) 5
14844 426 B1+ & Jaluta jookseb, käsita kisub, hääleta ulvab Tuul Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 125 (19)
14845 426 B1+ Jaluta jookseb, käteta kisub, suuta ulub Tuul Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 164 (2)
14846 426 B1+ Küineta kisub, suuta vilistab ja jaluta jookseb Tuul Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 797 ja 810 (8)
14847 426 B1+ & Suud ei ole, aga vilistab, jalgu ei ole, aga jookseb, käsi ei ole, aga kisub Torm Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (86)
14848 426 B1+ Jaluta jookseb, käteta kisub, suuta laulab Tuul Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 454 (48)
14849 426 B2 & Käsita kisun, jaluta jooksen, hädata karjun Tuul SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (19)
14850 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1905 Kmpm. KLr 46
14851 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1910 Kmpm. KLr I4 52 (89)
14852 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul 1911 Freymann 238
14853 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsi[ta] kisub, valu[ta] vingub 1916 Kmpm. KLr II6 348
14854 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul 1920 Nurmik I 100
14855 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1922 Nurmik EKÕr 141
14856 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul 1923 Huvit. II 216 ja 224 (35)
14857 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1924 Kmpm. EL I9 118
14858 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1924 Tamman 23
14859 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1931 Kmpm. EL II10 65
14860 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1945 Seilental II 52
14861 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1960 Bachman-Vilbok II 240
14862 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub 1963 Siim-Vallner III 35
14863 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (12)
14864 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (32)
14865 426 B3a1* & Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 29 (86)
14866 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (15)
14867 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (23)
14868 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 270 (11)
14869 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Vän 1925 A. Kontus E 55614 (9)
14870 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 194 (53)
14871 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 123 (1)
14872 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul As 1971 R. Ottesson RKM II 288, 24 (3)
14873 426 B3a1* Jaluta juokseb, käsita kisub, valuta vingub Tuul Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
14874 426 B3a1* Jalota juusk, käsildä' kisk, valulta' ving Tuul Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 464 (105)
14875 426 B3a1* Jalolda juosk, käsilda kisk, halulda ving Tuul Se 1927 M. Pihlapuu S 1944 (146)
14876 426 B3a1* Jaluta jookseb, käsita kisub ja valuta vingub Tuul 1992 Metstak2 63 ja 66
14877 426 B3a1* Jaluta jooseb, käsita kisub ja valuta vingub Tuul Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (40)
14878 426 B3a1* Jalutu jookseb, käsita kisub ja valuta vingub Tuul Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 260 (18)
14879 426 B3a1* Jalutu jookseb, käsitu kisub ja valuta vingub Tuul Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (14)
14880 426 B3a1* Jaluta jookseb, käteta kisub, valuta vingub 1955 Bachman-Rebane I 253
14881 426 B3a1* Jaluta jookseb, käteta kisub, valuta vingub 1964 Praakli III 76 (3)
14882 426 B3a1* Jaluta jooseb, käteta kisub, valuta vingub Tuul Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 139 (81)
14883 426 B3a2 & Jaluta jookseb, käsita käib ja valuta vingub Seinakell Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 405 (1a)
14884 426 B3a3 & Jaluta jookseb, käsita vehib, hääleta vingub Tuul Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 141 (61)
14885 426 B3b & Jaluta jookseb, valuta vingub, käsita kisub Tuul Rõu 1932 E. Mihkelson E 81944 (17)
14886 426 B3c1* Käsita kisub, jaluta jookseb, valuta vingub Tuul Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 424 (26)
14887 426 B3c1* Käsita kisub, jaluta jookseb, valuta vingub Tuul Ote 1955–1956 H. Samuel RKM II 84, 163 (7)
14888 426 B3c1* & Käsita kisub, jaluta jookseb, valuta vingub Tuul San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 167 (36)
14889 426 B3c1* Käsita kisub, jaluta jookseb ning valuta vingub Tuul Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 257 (1)
14890 426 B3c2 Käsita käib, jaluta jookseb, valuta vingub Tuul As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 555 (24)
14891 426 B3c2 & Käsita käib, jaluta jookseb, valuta vingub Tuul Lüg 1973 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 296, 482
14892 426 B3c3 & Käsita kiunub, jaluta jookseb, valuta vingub Tuul Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 117 (45)
14893 426 B3d1* Käsita kisub, valuta vingub, jaluta jookseb Tuul Lüg 1972 M. Kaasik ERM, KV 111, 636 (16)
14894 426 B3d1* & Käsita kisub, valuta vingub, jaluta jooseb Tuul Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 508 (46)
14895 426 B3d1* Käteta kisub, valuta vingub, jaluta jookseb Tuul Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 336 (50)
14896 426 B3d1* Kätetä kiskub, valuta vingub ja jalgujeta jookseb Tuul Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
14897 426 B3d2 & Käsildä kisk, vialda ving, jalolda käü Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 473 (83)
14898 426 B3e & Valuta vingub, käsita kisub, jaluta jookseb Tuul Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 441 (57)
14899 426 Ca Jalgadeta jookseb, käteta kisub 1978 Kuus-Markvart 14 (5)
14900 426 Ca & Jaluta jooseb, käsita kisup Tuisk, torm Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 572 (40)
14901 426 Cb* Jaluta jookseb, valuta vingub Tuul Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (35)
14902 426 Cb* & Jaluta jooseb, valuta vingub Tuul Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (4)
14903 426 Cb* Jaluta jookseb ja valuta vingub Tuul Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 512 (17)
14904 426 Cb* Valuta vingub, jaluta jookseb 1920 Spuhl 19
14905 426 Cc & Käteta kisub, valuta vingub Tuul Puh 1988 A. Pure RKM I 21, 480 (29)
14906 426 Cd1 & Jalgadeta jookseb, suuta ulub Tuul KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (22)
14907 426 Cd2 & Jalguta jookseb, suuta puhub Tuul Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (59)
14908 426 Ce+ & Hädata karjub, valuta vingub Tuul Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 262 (103)
14909 426 Ce+ Tallab jalutsi, kobab käsitsi Tuul Tt 1970 J. Palm RKM II 279, 87 (32)
14910 426 Ce+ Kes kisub ilma käteta ja hammasteta Tuul 1908 Lasteleht nr. 3 ja 4 (1908) 48 ja 64 (5)
14911 426 D/ & Tiivuta lennab, valuta vingub Tuul Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (52) 334N
14912 426 # 334 425 880 1567
14913 427 Aa1 Jalatu Jaan lähäb seina kaudu üles (Der ohnfüssige Jaan geht die Wand hinauf) Der Rauch Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (9)
14914 427 Aa1 Jalatu Jaan lähäb seina kaudu üles Taikina pytyssä eli tiinussa 1844 Lönnrot 151
14915 427 Aa1 Jalatu Jaan lähab seina kaudu üles Suits 1869 Ahlqvist 72
14916 427 Aa1 Jalaka Jaan läheb seina kaudu üles Suits 1905 Lasteleht nr. 5 (1905) 80 (4)
14917 427 Aa1 Jalata Jaan läheb seina kaada üles Suits Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (49)
14918 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu ülesse Suits 1890 E EM 44 (225)
14919 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles Suits 1913 E EM2 40 (278)
14920 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles Suits 1921 Nurmik II 6 (7)
14921 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu ülesse Suits Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (28)
14922 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles Suits Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (21)
14923 427 Aa1 & Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles Suits Kär 1889 T. Jank H II 18, 844 (25)
14924 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles Suits Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 380 (34)
14925 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina koudu üles Suits Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (6)
14926 427 Aa1 Jalutu Jaan läheb seina kaudu üles Suits Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (28)
14927 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
14928 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 95
14929 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Mus 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 971
14930 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (21)
14931 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (9)
14932 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (31)
14933 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (74)
14934 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (10)
14935 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (2)
14936 427 Aa1 Jalutu Jaen lähäb seina kaudu ülesse Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 2 (16)
14937 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (133)
14938 427 Aa1 Jalutu Jaen läheb seina kaudu üles Suits Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 459 (32)
14939 427 Aa1 Jalutu Jaen lihab seina kaudo üles Suits Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (73)
14940 427 Aa1 Jalutu Jaen läks seina kaudu üles Suits Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (6)
14941 427 Aa1 Jaluta Jaan läheb seina kaudu üles (Ein Johann ohne Füsse geht an der Wand hinauf) Der Rauch Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 266
14942 427 Aa1 Jaluta Jaan läheb seina kaudu üles Suits Muh 1958 P. Vinkel RKM II 83, 445 (67)
14943 427 Aa1 Jaluta Jaan lääb seina kaudu üles Suits Kär 1890 K. Loiken E 432 (11)
14944 427 Aa1 Jaluta Jaen läheb seina koudu üles Suits Jäm 1977 A. Arming KKI 68, 149 (8)
14945 427 Aa1 Jaluta Jaan läheb seine kaudu ülesse Suits Lih 1968 K. Salve KKI 48, 354 (40)
14946 427 Aa1 & Jaluta Jaen leheb seina kaudu üles Suits Khk 1973 V. Lonn RKM II 299, 115 (60)
14947 427 Aa1 Jaluta Jaan läheb seina kaudu üles Suits Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (21)
14948 427 Aa1 Jaluti Jaan läheb seina kaudu üles (Ein Johann ohne Füsse geht an der Wand hinauf) Der Rauch 1876 Wied. 266
14949 427 Aa1 Jaluti Jaen läheb seina kaudu üles Suits Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1228 (3)
14950 427 Aa2 Jaluta Jaan lääb seina mööda üles Suits Trv 1894 J. Sirul H III 21, 460 (6)
14951 427 Aa2 Jaluta Jaan lääb seina mööda ülesse Suits tuas Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 190 (40)
14952 427 Aa2 Jaluta Jaen leheb seinu mööda üles Suits Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 506 (88)
14953 427 Aa2 Jalutu Jaan läheb seina mööda üles Suits Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (15)
14954 427 Aa2 Jalutu Jaan läheb seina mööda üles Suits Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 60 (33)
14955 427 Aa2 & Jalutu Jaan läheb seina mööda ülesse Suits Aud 1895 R. Niemann E 19150 (27)
14956 427 Aa2 Jalutu Jaan lääb seina mööda üles Suits Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (8)
14957 427 Aa3 Ilma jalgeta Jaan läheb seina mööda üles Suits Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (11)
14958 427 Aa3 Ilma jalgeta Jaan lähäb seina mööda ülesse Suits SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 183 (2)
14959 427 Aa3 Ilma jalgadeta Jaan lähab seina mööda üles Suits Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 769 (22)
14960 427 Aa3 Ilma jaluta Jaan lätt saina müüda üles Tuli Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (43)
14961 427 Aa3 & Ilmä jalgude Jaan läts saina möödä üles Suits Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (41)
14962 427 Aa4* Jalgeta Jaan lähäb mööda seina üles Suits Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (20)
14963 427 Aa4* Ilma jalguda Jaan lätt müüda saina üles Rehetare suits San 1967 R. Praakli RKM II 227, 283 (32)
14964 427 Aa4* & Jalutu Jaanike lääb mööda seina üles Tuli Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (183)
14965 427 Aa4* Jaan läheb jalgeta mööda seina üles Aur Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (25)
14966 427 Aa4* Jaluta Jaan läheb seina mööda üles Suits Jäm 1977 H. Tomingas KKI 68, 37 (22)
14967 427 Aa4* Jaluta Jaan läheb seina mööda üles Suits Võn 1932 H. Rootsman E 81945 (3)
14968 427 Aa4* Jaluta Jaan läheb seina mööda üles Suits Jäm 1977 P. Raidmaa KKI 68, 339 (4)
14969 427 Aa5* Jalutu Jaan läheb seina pidi üles Suits Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 96 (55)
14970 427 Aa5* Jaluta Jaan lätt saina pitti üles Toss Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (57)
14971 427 Aa5* Ilma jaluta Jaan lätt seina pitti üles Suits Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (4)
14972 427 Aa5* & Ilma jaluta Jaan lätt saina pite üles Suits Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (64)
14973 427 Ab1 & Jalutu Jaan jookseb seina kaudu üles Suits HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (13)
14974 427 Ab2*% Jalutu Jaan jookseb seina mööda üles Suits 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (27) 1735
14975 427 Ab2*% Jalutu Jaan jookseb seina mööda üles Suits 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (27) 1735
14976 427 Ab2*% Jalutu Jaan jookseb seina mööda üles Suits 1935 Huvit. V Lisa 17 (20) 1735
14977 427 Ab2*% & Jalutu Jaan jookseb seina mööda ülese Suits Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (6) 1735
14978 427 Ab2*% Jalutu Jaan jookseb seina mööda ülese Suits Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (26) 1735
14979 427 Ab3* Jaluta Jaan jookseb mööda seina ülesse Suits Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 512 (16)
14980 427 Ab3* Ilma jaluta Jaan juusk saina mööda üles Suits Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (43)
14981 427 Ab3* Jalutu Jaan jookseb mööda seina üles Suits Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 289 (196)
14982 427 Ab3* & Jalutu Jaan jookseb mööda seina Suits Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (31)
14983 427 Ab3* Jaluta Jaan jookseb mööda seina Suits, suitsul ei ole jalgu Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 109 (1)
14984 427 Ab3* Ilma jalgeta Jaan jooseb mööda seina üles Suits Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (96)
14985 427 Ac1 & Jaluta Jaan ronib seina kaudu üles Suits Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 612 (40)
14986 427 Ac2* Jalutu Jaan ronib seina mööda üles Suits 1992 Metstak2 23 ja 25
14987 427 Ac2* Jalutu Jaan ronib seina mööda üles Suits Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (39)
14988 427 Ac2* Jaluta Jaan ronib seina mööda üles Suits Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (25)
14989 427 Ac2* & Ilma jaluta Jaan ronib saina mööda ülese Suits TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (21)
14990 427 Ad1 & Jalutu Jaan keib mööda toaseina Suits Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 382 (6)
14991 427 Ad2% & Jalutu Jaan keib seina kautu, piip suus Suits Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 57 (23) 692
14992 427 B & Jalp Jaan läheb mööda seina üles Suits Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40139 (28)
14993 427 C & Pöliti Jaan keib seina kautu üles Suits Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 81 (43)
14994 427 D & Toripea Jaen lihab seina kautu üles Suits Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (73)
14995 427 Ea* Jalutu Jaak läheb seina kaudu üles Suits Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (17)
14996 427 Ea* & Jalutu Jaak läheb seina möeda ülesse Suits Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (11)
14997 427 Eb & Jalutu Jaak leheb seina kauda laudile Suits Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 7
14998 427 Fa1 & Jalutu Juhan lähäb seina kaudu üles Der Rauch Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 35 p.
14999 427 Fa1 Jalutu Juhan läheb seina kaudu üles (Ein Johann ohne Füsse geht an der Wand hinauf) Der Rauch 1876 Wied. 266
15000 427 Fa1 Jalutu Juhan läheb seina kaudu ülesse Suits 1890 E EM 44 (225)