Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 39001 — 40000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
39001 1080 B Mees läheb metsa, naine nappipidi selgas Kottlähker Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (18)
39002 1080 B Mees läheb metsa, naine nappipidi selgas Lähker Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (14)
39003 1080 B Mees lähäb metsa, naine nappipidi selgas Lähker mehe selgas Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 166 (10)
39004 1080 B & Mees lähäb metsa, naine nappipidi selgas Lähker mehe seljas Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (21)
39005 1080 B Mees läheb metsa, naine nappepidi selgas Mehel lähker selgas Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 305 (16)
39006 1080 Ca Mees läheb metsa, naene sabapidi seljas Lähker ja leivakott seljas Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (12)
39007 1080 Ca Mees läheb metsa, naene sabapidi seljas Mehel taarilähker seljas Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 15 (2)
39008 1080 Ca & Mees läeb metsa, naine sabatpidi selgas Leivakott, lähker Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 245 (6)
39009 1080 Ca Mees läts mõtsa, naane sabapidi seljas Mees läheb kirvega Võn 1986 A. Korb RKM II 396, 386 (9)
39010 1080 Cb & Miis lätt mõtsa, naane handapitte säläh Kirvõs Se 1927 E. Põllula S 647 (22)
39011 1080 D Mees läheb metsa, naine paelapidi seljas Lähker seljas Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 453 (14)
39012 1080 D & Mees lähäb metsa, naine paelapidi selgas Kaljaankur mehel selgas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (94)
39013 1080 E & Mees läheb metsa, naene nööripidi õlal Lähker, kellega sööma ehk jooma tarvis midagi ühes võetakse Pal 1889 L. Arst H III 8, 264 (10)
39014 1080 F & Mies läheb metsa, naine kõripidi õlal Heinaline Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (45)
39015 1080 G & Mees läheb metsa, naine lappipidi õlal Kei 1925 R. Soom E 72962 (11)
39016 1080 H & Mees lääb metsa, naene selgas Lähker Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (40)
39017 1080 I & Mees läheb tööle, naine nabapidi seljas Mees lähkriga Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (16)
39018 1080 Ja & Mees lääb välja, naine nabapidi seljas Lähker seljas Pal 1889 J. Varik H II 27, 642 (11)
39019 1080 Ja Mies lähäb väl'la, naine nabapidi seilas Lähker on seilas Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
39020 1080 Jb & Mees läheb välja, naene nabapidi õlal Lähker Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (19)
39021 1080 K & Mees läheb lakka, naine nabapidi seljas Piimapütt Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (19)
39022 1080 L+ Mees läheb metsa, naine alasti seljas Leivakott Tor 1889 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (19)
39023 1080 L+ & Mees seisab, naene nabapidi seljas Piimapütt TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (51)
39024 1080 L+ Miis napapite säläh Kirves Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (15)
39025 1080 L+ Naine läheb lakka, mies nabapäidi seljas Lehker Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (55)
39026 1080 M/ & Vanamees lätt mõtsa, pild tinte tee veerde, naane nabapidi selän Pild tatti tee veerde, pütt selän Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (50) 1089K
39027 1080 N/ & Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh ja kõtt kodo poolõ Kirvõs ola pääl ja jalamar'a Se 1935 A. Põhi S 99279 (15) 1079E
39028 1080 O/ & Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas, silm vahib kodu poole Kirves seljas Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 77 (30) 1082C
39029 1080 P/ & Mees läheb metsa, soolikakimp seljas, mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees kirve ja köiega Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 322 (15) 1086E
39030 1080 # 164 200Z19+ 1072A9 1077 1081 1084 1089 1090 1096 1118 1123 1124 1125 1361D3
39031 1081 & Mees läheb metsa, nina vastu taevast Püss 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (20)
39032 1081 Mees läheb metsa, nina vasta taevast Püss seljas 1890 E EM 90 (755)
39033 1081 Mees läheb metsa, nina vasta taevast Püss seljas 1913 E EM2 78 (959)
39034 1081 # 1077 1080
39035 1082 A1a1 Mees läheb metsa, pale koju poole Kirves seljas 1890 E EM 90 (757)
39036 1082 A1a1 Mees läheb metsa, pale koju poole Kirves seljas 1913 E EM2 78 (961)
39037 1082 A1a1 & Mees läheb metsa, pale koju poole Kirves seljas Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24804 (28)
39038 1082 A1a1 Mees läheb metsa, pale koju poole Mehel kirves õlal (kervetera) Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (13)
39039 1082 A1a1 Mees läheb metsa, pale koju poole Kirves mehe selgas Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 183 (75)
39040 1082 A1a1 Mees läheb metsa, pale kodo poole Kerves Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (22)
39041 1082 A1a1 Miis lähäb metsa, pali koju pool Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 1 (10)
39042 1082 A1a2 & Mees läks metsa ning pale kuju peel Mees kirvega Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (9)
39043 1082 A1b & Mees lähäb metsa, pale paistab kojo poole Ein Arbeiter mit dem Beil, das er im Gehen auf der Schulter trägt Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
39044 1082 A1b Mees läheb metsa, pale paistab koju poole (Ein Mann geht in den Wald, die Wange scheint nach Hause hin) Ein Arbeiter mit dem Beil auf der Schulter 1876 Wied. 278
39045 1082 A1c & Mees lihab metsa, pale koitab kojo poole Kerves öö vahel Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (36)
39046 1082 A1c Mees läheb metsa, pale koitab kodu poole Mees läheb metsa, kirves seljas Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (105)
39047 1082 A1d & Mees läheb metsa, pale kolkab koju poole Kerves õla peal Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 170 (15)
39048 1082 A1d Mees läheb metsa, pale kolkab koju poole Kerves õla pääl Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 413 (246)
39049 1082 A2 & Mees läheb metsa, pale selja taga Mees läheb metsa, kirves seljas Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 640 (98)
39050 1082 A3 & Mees läheb metsa, pale taaspidi Kirves selgas Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (6)
39051 1082 B1a Mees läheb metsa, silm koju poole Sukasilm, kirvesilm 1890 E EM 91 (763)
39052 1082 B1a Mees läheb metsa, silm koju poole Sukasilm, kirvesilm 1913 E EM2 78 (967)
39053 1082 B1a & Mees läheb metsa, silm koju poole Sukaauk, kirvesilm Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (24)
39054 1082 B1b & Mees läheb metsa, silmad koitvad kojo poole Sääremarjad Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (20)
39055 1082 B2 & Mees lähäb metsa, silmad sel'la taga Kuuenööbid selja taga SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (100)
39056 1082 B2 Mees läheb metsa, silmad selja taga Kuuenööbid selja taga 1890 E EM 91 (762)
39057 1082 B2 Mees läheb metsa, silmad selja taga Kuuenööbid selja taga 1913 E EM2 78 (966)
39058 1082 B3 & Mees läheb metsa, silm seljas Mees läheb metsa, kirves seljas Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 640 (97)
39059 1082 C/ & Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas, silm vahib kodu poole Kirves seljas Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 77 (30) 1080O
39060 1082 # 1079 1095
39061 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu pe[rse]s Kukk 1890 E EM 90 (758)
39062 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu pe[rse]s Kukk 1913 E EM2 78 (962)
39063 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu persses Harakas JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 378 (20)
39064 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu perss Harakas Tõs 1950 H. Niit EKRK I 1, 92 (11)
39065 1083 A1a1 & Mees läheb metsa, peotäis peergu perses Harakas Pee 1927 R. Viidebaum E 59542 (22)
39066 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu p[erse]s Harakas Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (170)
39067 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu perses Harakas JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (11)
39068 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu perses Harakas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (63)
39069 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirgu perses Harakas HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (65)
39070 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirga perses Kiitsakas, harakas Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (18)
39071 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirga perses Harakas Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (17)
39072 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirga perses Harakas Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 115 (19)
39073 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirga persses Harakas Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (16)
39074 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirga perses Harakas, kiitsakas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (63)
39075 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Mih 1920 A. Leppik E 50892 (9)
39076 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (11)
39077 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (75)
39078 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 245 (92)
39079 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (164)
39080 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga persses Kitsharakas Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 762 (11)
39081 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (27)
39082 1083 A1a1 & Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Kiitsakas Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 115 (11)
39083 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 75 (32)
39084 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peergu perses Harakas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (131)
39085 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peerga perses Kitsharakas Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (16)
39086 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peerga perses Lind Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 242 (30)
39087 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peerga perss Kiitsharakas Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 632 ja 636 (21)
39088 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peerga perses Harakas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 345 (22)
39089 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peerga perss Harakas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (58)
39090 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis piirgu perses Harakas Ha 1949 E. Kriitmäe RKM II 34, 461 (5)
39091 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perses Harakas VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 325 (27)
39092 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perses Harakas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 115 (42)
39093 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perses Harak Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (66)
39094 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perss Kiitsakas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (67)
39095 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perss Kiitsaka saba Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (28)
39096 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perses Harakas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (30)
39097 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perses Harakas JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 607 (1)
39098 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu persses Harakas Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (110)
39099 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perss Kitsharakas PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (8)
39100 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis peergu perses Kiitsharakas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (9)
39101 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis piirga perses Kiitsharakas Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (19)
39102 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis piirgu perses Harakas Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (8)
39103 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis piirga p[erse]s Kiitsakas HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (19)
39104 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peutäis piirgusi per[se]s Harakas Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24804 (29)
39105 1083 A1a1 Mees läheb metsa, piotäis peerga perses Harakas Lai 1904 J. Ermann E 44373 (116)
39106 1083 A1a1 Mees läheb metsa, piutäis peerga p[erses] Kiitsakas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (24)
39107 1083 A1a1 Mees läheb metsa, piutäis peerga persses Harakas Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (25)
39108 1083 A1a1 Mees läheb metsa, piutäis peergu persses Harakas Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (19)
39109 1083 A1a1 Mees läheb metsa, piutäis peergu perses Harakas Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (89)
39110 1083 A1a1 Mees läheb metsa, piutäis piirgu p[er]ses Kiitsharakas Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 148 (53)
39111 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis peerga perses Harakas Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (62)
39112 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis peerga persses Harakas Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (50)
39113 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis peergu perses Harakas Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (28)
39114 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis peergu p[er]ses Harakas Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1051 (3)
39115 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis peergu perses Harakas VMr 1889 K. Roost H II 11, 668 (4)
39116 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis peergu persses Harakas Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (117)
39117 1083 A1a1 Mees läheb metsa, pihutäis piirga perses Kukk ja kuke saba Lai 1918–1940 M. Toommägi RKM II 192, 375 (101)
39118 1083 A1a1 Mees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (70)
39119 1083 A1a1 Mees lähab metsa, piiutäis peergu perses Harakas Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 157 (3)
39120 1083 A1a1 Mees lähab metsa, peotäis peerga perses Harakas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 154 ja 168 (188)
39121 1083 A1a1 Mees lähab metsa, peotäis peerga perses Harakas Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (58)
39122 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, peotäis piirga perses Kitsharakas Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 128 (29)
39123 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, peutäis peerga perses Kitsharakas Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (33)
39124 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, peotäis peerga perses Harak lendab Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 196 ja 199 (50)
39125 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, peotäis peerga perses Harakas SJn 1893 J. Mein H II 43, 381 (98)
39126 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, piotäis piirga persses Harakas Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (30)
39127 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, piotäis peergu perss Harakas Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (27)
39128 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, peotäis peerga perses Harakas sabaga SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (72)
39129 1083 A1a1 Mees lähäb metsa, peotäis peergu persis Harakas Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (79)
39130 1083 A1a1 Mees lääb metsa, peutäis peerga perses Kitsharakas Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (3)
39131 1083 A1a1 Mees lääb metsa, peutäis peerga perss Harakas, kiitsakas Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (20)
39132 1083 A1a1 Mees lääb metsa, peotäis peergu persis Kiitsharakas Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (39)
39133 1083 A1a1 Mees lääb metsa, peotäis peerga persses Harakas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (864)
39134 1083 A1a1 Mees läeb metsa, pihutäis peergu persses Harakas JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 397 (6)
39135 1083 A1a1 Mies läeb metsa, piutäis pierga perses Harakas VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (42)
39136 1083 A1a1 Mies läeb metsa, püotäis piirga perses Kiitsakas Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 480 (93)
39137 1083 A1a1 Mies lähäb metsä, piotäis piergu persis Harakas Vig 1894 J. Getreu H II 47, 207 (6)
39138 1083 A1a1 Miis lääb metsa, piutäis piirga perses Harakas SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (15)
39139 1083 A1a2* & Mees läks metsa, piutäis piirgu persis Kitsharakas Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (44)
39140 1083 A1a2* Mees läks metsa, peutäis peerga perss Kiitsakas Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (9)
39141 1083 A1a2* Mees läks metsa, peotäis piirgusi persses Kiitsharakas Jäm 1977 S. Mitt KKI KS
39142 1083 A1a2* Mees läks metsa ja peotäis peerga persses Harakas Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (40)
39143 1083 A1a2* Mees läks metsa, pihutäis peerge perses Harakas Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 116 (670)
39144 1083 A1a2* Mees läks metsa, piutäis piirgu perses Harakas Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 250 (38)
39145 1083 A1a2* Mees läks metsa, pihutäis peergu persses Harakas Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 484 (85)
39146 1083 A1a2* Mees läks metsa, peotäis peerga perses Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (1)
39147 1083 A1a2* Mees läks metsa, peotäis peergu pe[rs]es Harakas Kei 1936 L. Böckler ERA II 131, 241 (404)
39148 1083 A1b* Mees läeb metsa, peutäis piirgusid taguotsas Harakas Jäm 1977 T. Tõnissoo KKI 68, 231 (10)
39149 1083 A1b* & Mees läheb metsa, pihutäis peergu taguotsas Harakas Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (16)
39150 1083 A1b* Mees läheb metsa, peotäis peerga tagumikul Harakas Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 75 (14)
39151 1083 A1b* Mees läks metsa, piutäis piirgusi taguotsas Harakas Jäm 1977 S. Vesper KKI 68, 203 (5)
39152 1083 A1c & Mies läks metsa, kamalutäis pierga persses Kiitsakas Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 14
39153 1083 A1d* Mees lähab metsa, piotäis peerga persse pääl Kiitsharakas oma pika sabasulgedega Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 19 ja 53 (74)
39154 1083 A1d* Mees lähäb metsa, peutäis peerga perse peal Harakas lendab Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (42)
39155 1083 A1d* & Mees läheb metsa, pihutäis peergu perse peal Harakas Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (18)
39156 1083 A1d* Mees läheb metsa, peotäis peergu pepu peal Harakas Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 350 (16)
39157 1083 A1e% & Mees lähäb metsa, pihutäis piergu p[erse] all Harakas VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (72) 1480C
39158 1083 A1f & Mees läheb metsa, kimp peerga perse peal Harakas SJn 1889 T. Kuresson H III 7, 416 (9)
39159 1083 A1g & Mees laheb metsa, perse peergusid täis Kukk Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 983
39160 1083 A1h & Mees läheb metsa, piirud perses Harakas Rap 1930 J. Uustalu E 70660 (22)
39161 1083 A1i* Mees läheb metsa, peotäis peergu taga Kukk JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (35)
39162 1083 A1i* & Mees läheb metsa, piutäis peerga taga Kiitsakas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (24)
39163 1083 A1i* Mees läks metsa, peotäis peergu taga Harakas Hää 1924 N. Taago A 5014 (6)
39164 1083 A1j Mees läheb metsa, peutäis peergu selgas Kitsharakas Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (4)
39165 1083 A1j & Mees läheb metsa, peotäis peerga seljas Haraka saba Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (64)
39166 1083 A1j Mees läheb metsa, peotäis peergu sellas Harakas KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (108)
39167 1083 A1j Mees läheb metsa, peotäis piirgu seljas Kukk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 128 (10)
39168 1083 A1k* Mees läheb metsa, kubu peergu seljas Haraka saba Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (28)
39169 1083 A1k* & Mees läks metsa, kubu pierga seljas Harak SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (29)
39170 1083 A1k* Mees läheb metsa, kubu peergu selja taga Harakas JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (6)
39171 1083 A1l & Mees läheb metsa, piirupundar selges Harakas Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 536 (127)
39172 1083 A1l Mees läheb metsa, peerupundar selgas Kukk JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (8)
39173 1083 A1m Mees läheb metsa, peerukimp seljas Kass läheb lakka JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 350 (28)
39174 1083 A1m & Mees läheb metsa, piirukimp selgas Harakas Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (9)
39175 1083 A1n & Mees läks metsa, peotäis peergusi kaela vahel Kiitsakas Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (18)
39176 1083 A1o & Mees läheb metsa, peotäis peerga peos Kiitsakas Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (8)
39177 1083 A2a & Mees lääb metsa poole, peotäis pirde persen Harak lendab Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (136)
39178 1083 A2b & Mees lähab mõtsa, kimp pirde perse pääl Harak Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (5)
39179 1083 A3 & Mees lähab metsa, peotäis pilpu perses Kiitsharakas Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (26)
39180 1083 A4* Mees läheb metsa, peutäis pulki perses Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (78)
39181 1083 A4* & Mees läks metsa, pihutäis pulki persses Harakas Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 61 (35)
39182 1083 A5 & Mees läheb metsa, haupundar selgas Vares Tln 1893 J. Primetz H I 3, 51 (4)
39183 1083 B1a Mees läheb lakka, pihutäis peerga persses Kukk Lai 1936–1937 H. Timusk RKM II 192, 477 (306)
39184 1083 B1a Mees läeb lakka, peotäis peergu perses Kukk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (21)
39185 1083 B1a Mees läheb lakka, peutäis peergu p[erse]s Kukk Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (55)
39186 1083 B1a & Mies lähäb lakka, peotäis peergu persses Kukk Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
39187 1083 B1b% & Mees läheb lakka, peerukubu seljas Kuke saba Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (161) 1072
39188 1083 B1b% Mees lääb lakka, peerukubu seljas Kukk Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (5) 1072
39189 1083 B2 & Mees läheb lakka, peotäis pirde tagaotsas Kukk JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (35)
39190 1083 C & Mees läheb elu peale, peutäis peergu perses Kukk Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 982
39191 1083 D% & Mies läheb põllule, perse piergu täis Kukk Amb 1889 J. Ney H II 14, 170 (52) 2137
39192 1083 E & Mees aiasaiba otsan, peotäis pirde persen Harak TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (33)
39193 1083 F & Mees käib tuba kaudu, pöotäis piirgusi perss Kukk Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (26)
39194 1083 G* & Vanamees läheb metsa, peotäis peerga perses Harakas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (25)
39195 1083 G* Vanamies lähäb metsä, piotäüs piirga pers Kiitsakas Khn 1947–1952 P. Nurmekund KKI, MT 321, 193 (503)
39196 1083 G* Vanamees läheb metsa, piutäis piirgu persis Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (26)
39197 1083 G* Vanamees läheb metsa, peutäis peerga Harakas Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (15)
39198 1083 H* & Vanamees kõntsib tuba kaudu, peutäis pilpaid perss Kukk Ans 1891 F. Peters H IV 4, 149 (3)
39199 1083 H* Vanamees kõntsib mööda tuba, piutäis pilpud persses Kukk Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (13)
39200 1083 I & Vanamees köntsib põranda pääl, peutäis piirgusi perss Kukk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (9)
39201 1083 J & Vanamees käib ulaalust kautu, püutäis pilpad persses Kukk Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (49)
39202 1083 K% & Mõrsja lätt mõtsa, peutäis pirde persen Harak Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (104) 1371
39203 1083 L* Mõrsja käü murru müüda, peotäus pirde persen Harak Har 1890 J. Pähn H II 32, 198 (47)
39204 1083 L* & Mõrsja lätt üle muru aida poole, peotäüs pirde perseh Harak Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 272 (64)
39205 1083 M & Neitsi lätt mõtsa, peotäis pirde persen Harak Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (13)
39206 1083 N* & Neitsi lindas üle muru, peotäüs pirdõ persen Pääsukene Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (19)
39207 1083 N* Neitsi käü murru müüdä, peutäis pirde persen Harak Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (60)
39208 1083 O & Naisterahvas lätt üle nurmõ, peotäus pinda takah Tsirk lindas Se 1929 A. Gehrke S 17147 (12)
39209 1083 P% & Noorik lätt üle nurmõ, peotäüs pinda perseh Harakas Se 1935 A. Kits S 100023 (70) 116 566Za* 1371F1c 1471
39210 1083 Q% & Kena noorik keksutab tänavil, pihutäis piirga perses Harakas MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (69) 623A1b
39211 1083 R & Neiu tantsib tänaval, peutäis peerga perses Harakas Pal 1897 H. Karro H IV 8, 576 (15)
39212 1083 S & Perenaene tantsib tänaval, pihutäis peerga perse all Harakas Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 154 (62)
39213 1083 Z & Imand lätt liina, peotäüs pirda perseh Harak lindas Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (60)
39214 1083 T & Naine tuleb tuppa, peotäis piirgu perses Kana Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 117 (4)
39215 1083 U & Neitsi hulgub küla vahel, pihutäis peergu persses Harakas Rak 1931 A. Okas E 77457 (14)
39216 1083 V & Lind laheb metsa, peutäis piirgu perss Kiitsakas Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (28)
39217 1083 Wa% & Kiitsa-käätsa aia otsan, peotäüs pirdõ persen Harak Urv 1964 A. Kurg KKI KS 192
39218 1083 Wb & Kiitsä-käätsä aidsaiban, peotäus pinde peon Harak San 1888 K. Gross H II 31, 807 (58)
39219 1083 Õ*% & Eest kui ora, keskelt kui kerä, pihutäüs piirgu päälekauba Harakas Kuu 1954 E. Lindström KKI KS 56 1481 1508
39220 1083 Õ*% Ora ees, kera keskel, peotäis peergu taga Kiitsakas Kir 1971 M. Tuul RKM II 284, 452 (52) 56 1481 1508
39221 1083 Ä/ & Madalam kui regi, kõrgem kui kirik ja peotäis peergu persses Harakas Tln 1926 M. Sengbusch E 57363 1322Ü
39222 1083 Öa*/ Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal, pihutäis peergu perses Kukk VJg 1877–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (55) 1072Ta*
39223 1083 Öa*/ & Mees läheb lakka, pihutäis peergu p[er]ses ja lihavaagen pealael Kukk Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (6) 1072Ta*
39224 1083 Öb/ & Mees läheb laudi pääle, lihavaage pea pääl, naine läheb järge, piutäis piirgu pers Kukk ja kana Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (4) 1072Tb
39225 1083 Öc/ & Vanamees läheb lauta, lihavaagen lae peal, pihutäis peergu tagaotsas Kukk Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 289 (9) 1072Tc
39226 1083 # 2433 2446
39227 1084 a1 & Mees läheb metsa, sada silma seljas Võrk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (21)
39228 1084 a1 Mees läheb metsa, sada silma seljas Võrk, noot seljas 1890 E EM 91 (759)
39229 1084 a1 Mees läheb metsa, sada silma seljas Võrk, noot seljas 1913 E EM2 78 (963)
39230 1084 a1 Mees läheb metsa, sada silma seljas Võrk seljas 1939 Nugis 290 ja 314 (133)
39231 1084 a2 & Mees läks metsa, sada silma seljas Võrk Mär 1992 K. Jaago RKM, KP 17, 342 (1)
39232 1084 a2 Mees läheb merele, sada silma seljas 1962 Täheke nr. 7 (1962) 3 (6)
39233 1084 a2 Mees läheb merele, sada silma seljas Mees kalavõrguga 1968 SSTT 94
39234 1084 b Mees läheb merele, sada silma seljas 1974 Eisen A 101
39235 1084 b Mees läheb merele, sada silma seljas Mees kalavõrguga 1992 Metstak2 52
39236 1084 b Mees läheb merele, sada silma seljas Kalavõrk Plt 1992 S. Järavere RKM, KP 15, 57 (7)
39237 1084 b Mees läheb merele, [sada] silma seljas Kalavõrk Hps 1992 K. Laumets RKM, KP 15, 375 (7)
39238 1084 b & Mees läheb merele, sada silma selgas Võrgud Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 225 (2)
39239 1084 # 1080 2644
39240 1085 a Mees läheb metsa, silm ees, teine taga Taga kirvesilm 1890 E EM 91 (761)
39241 1085 a Mees läheb metsa, silm ees, teine taga Taga kirvesilm 1913 E EM2 78 (965)
39242 1085 a Mees läheb metsa, silm ees, teine taga Kirvesilm taga 1921 Nurmik II 13 (8)
39243 1085 a Mees läheb metsa, silm ees, teine taga 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
39244 1085 a & Mees läheb metsa, silm ees, teine taga Kirvesilm 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (23)
39245 1085 a Mies läheb metsa, silm ies, toine taga Mies kirvega Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (80)
39246 1085 a Mies lähteb metsä, silm ees, toine taga Mees kirvegä Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 29 (89)
39247 1085 b1* Mees läheb metsa, kaks silma ees, üks selja taga Mees, kirves seljas 1992 Metstak2 28 ja 30
39248 1085 b1* Mees läheb metsa, kaks silma ees, üks silm taga Mees läheb metsa, kirves õlal Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 493 (25)
39249 1085 b1* & Miiss lääb mõtsa, kats silma iin ja üts silm takan Kirves õlal Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 55 (30)
39250 1085 b2 & Mees lihab metsa, kaks silma ees, üks taga Kirves õlal Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 464
39251 1085 c & Mees läheb metsa, silmad ees ja silm taga Mees läheb, kirves seljas Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 304
39252 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Mees läheb metsa, köis seljas Kär 1889 T. Jank H II 18, 842 (9)
39253 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köied Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (7)
39254 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Mehel köis seljas Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (19)
39255 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis õlal Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (23)
39256 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köiekimp seljas Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (7)
39257 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (54)
39258 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis seljas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 49 ja 77 (35)
39259 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köiekimp HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (26)
39260 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Mehel köis seljas Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1019
39261 1086 Aa1 & Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (34)
39262 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Mihel koormaköis seljas Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (104)
39263 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis seljas Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (306)
39264 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 257 (8)
39265 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis seljas Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 420 (10)
39266 1086 Aa1 Mees lähab metsa, soolekimp seljas Köis mehel seljas Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (21)
39267 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis seljas Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 175 (5)
39268 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Korstnapühkija Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 41 (70)
39269 1086 Aa1 Mies lääb metsa, soolekimp seljas Köis ehk ohjad mehel seljas Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (41)
39270 1086 Aa1 Mees lääb metsa, soolekimp seljas Mehel köis seljas Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 202 (139)
39271 1086 Aa1 Mees lääb metsa, soolekimp seljas Köiekimp seljas Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (7)
39272 1086 Aa1 Mees lääb metsa, soolekimp seljas Mehel köis selgas Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (32)
39273 1086 Aa1 Mees läheb metsa, suolekimp seljas Köiekimp seljas Rak 1892? J. Lilienbach E 1713 (32)
39274 1086 Aa1 Mees lääb metsä, soolekimp seljäs Nöörid (?) Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (29)
39275 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis Juu 1890 J. Trull H II 33, 846 (63)
39276 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Mees läheb köitega metsa Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (3)
39277 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (6)
39278 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis selgas Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (30)
39279 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Mehel köis selgas Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (18)
39280 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Mehel köis õlal Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (10)
39281 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (19)
39282 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis selgas Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (46)
39283 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis selgas Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (11)
39284 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Mees läheb metsa, köis selgas Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (7)
39285 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
39286 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Mees läheb metsa, köis selgas Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (6)
39287 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis selgas Mus 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (6)
39288 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis mehe selgas Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 414 (32)
39289 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 412 (239)
39290 1086 Aa1 Mees läeb metsa, soolekimp selgas Köis mehe selgas Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 172
39291 1086 Aa1 Mees lihab metsa, soolekimp selgas Köis selgas Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (35)
39292 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp selgas Köis mehe selgas Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (7)
39293 1086 Aa1 Mees läheb metsa, soolekimp seljas Köis Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 231 (58)
39294 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis 1890 E EM 91 (764)
39295 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis 1913 E EM2 78 (968)
39296 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees, köis üle õla 1992 Metstak2 29 ja 30
39297 1086 Aa2 Mees lähab metsa, soolikimp seljas Mehel köis seljas Trv 1895 J. Sams E 18071 (21)
39298 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis õlal Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (19)
39299 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp seljas mehel Trm 1895 S. Sommer H II 56, 148 (96)
39300 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köied Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (49b)
39301 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Nöörid Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (55)
39302 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis seljas SJn 1889 T. Köstner H II 26, 403 (235)
39303 1086 Aa2 & Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mehel köis seljas MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (9)
39304 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (3)
39305 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees läheb metsa, köis seljas Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (87)
39306 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köied Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (59)
39307 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mehel keis seljas Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (19)
39308 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees läheb metsa, köis seljas SJn 1892 H. Karell E 1606 (9)
39309 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mehel köis seljas Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (5)
39310 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (21)
39311 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köied Vil 1896 H. Maaten E 25975 (29)
39312 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mehel on ohjad seljas Krk 1897 J. Hünerson E 29888 (23)
39313 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (2)
39314 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köiepundar seljas Hps 1923 V. Lao E 53569 (32)
39315 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis Kos 1930 S. Veske E 64972 (176)
39316 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köied Tor 1933 A. Jantson E 82505 (7)
39317 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mehel köiekimp seljas Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (7)
39318 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis õlal Krk 1933 H. Puidet E 84427 (4)
39319 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp seljas KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (108)
39320 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis õlal Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (80)
39321 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees läheb köiega Pal 1888 H. Maasen H III 8, 406 (36)
39322 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (29)
39323 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (103)
39324 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees köiega Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (8)
39325 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis õlal KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (40)
39326 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Nöör seljas Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (66)
39327 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (2)
39328 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Nööripuntar seljas Lüg 1935 L. Riisenberg ERA II 87, 330 (6)
39329 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees läheb metsa, köiekimp seljas Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (52)
39330 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis JMd? 1918–1940 L. Aalde ERA II 172, 367 (41)
39331 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Mees läheb metsa, köiekimp seljas Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 435 (37)
39332 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp seljas Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 592 (13)
39333 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Nöör seljas Trt 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 64 (382)
39334 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp Mär? 1958 E. Poom RKM II 81, 138 (3a)
39335 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 51 (84)
39336 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp sel'las Mees läheb metsa, köis sel'las Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (38)
39337 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40137 (2)
39338 1086 Aa2 Mees lähäb metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (27)
39339 1086 Aa2 Mees lähäb metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (4)
39340 1086 Aa2 Mees lähäb metsa, soolikakimp seljas Mees lähäb metsa, köiekimp seljas Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (61)
39341 1086 Aa2 Miis lähab metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 546 (116)
39342 1086 Aa2 Mees lähab metsa, soolikakimp sellas Ohjad Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (14)
39343 1086 Aa2 Mees lääb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp seljas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (166)
39344 1086 Aa2 Mees lääb metsa, soolikakimp seljas Köied Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (33)
39345 1086 Aa2 Mees lääb metsa, soolikakimp sel'las Keiekimp sel'las Vil 1889 J. Toss H IV 3, 421 (78)
39346 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp selgas Köis ehk ohjad Pil 1894 H. Keller E 10038 (10)
39347 1086 Aa2 Mees läheb metsa, soolikakimp selgas Keied selgas Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (73)
39348 1086 Aa2 Mees lääb metsa, soolikakimp selgas Köied selgas Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (129)
39349 1086 Aa2 Mees lähäb metsa, soolikakimp selges Köis selges Tor 1889 M. Tilk E 493 (8)
39350 1086 Aa2 Mies lähäb metsa, soolikakimp selläs Köis SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (15)
39351 1086 Aa2 Mies lähäb metsa, suolikakimp seilas Köis kimpus seilas Trm 1934 A. Aavik T-148, 9
39352 1086 Aa2 Miis lääb metsä, soolikakimp seiläs Miis lääb metsä, köis seiläs KJn 1925 A. Kruus E 56310 (17)
39353 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp seljas Köis MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (43)
39354 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp seljas Köis Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (5)
39355 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp seljas Köiekimp seljas MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (10)
39356 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp sellas Miis, köis sellas Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (50)
39357 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp sellas Köiekimp MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (41)
39358 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp sellas Keis Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (10)
39359 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp sel'las Köis sel'las Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (24)
39360 1086 Aa2 Miis läheb metsa, soolikakimp seljes Miis läheb köiega MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (34)
39361 1086 Aa2 Miis lääb metsa, soolikakimp sellas Miis lääb metsa, köis õlal Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 195 (11)
39362 1086 Aa2 Miis lääb metsa, soolikakimp sellas Köis õlal Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 609 (136)
39363 1086 Aa2 Mees läheb mõtsa, soolikakimp seljas Mehel köied seljas Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (23)
39364 1086 Aa2 Mees lääb mõtsa, soolikakimp seljas Köis õlal Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (30)
39365 1086 Aa2 Mees lääb metsa, soolikakimp sellan Köis Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (39)
39366 1086 Aa2 Miis lähäp mõtsa, soolikakimp sällän Köis Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (52)
39367 1086 Aa2 Mees lääb mõtsa, soolikakimp sällän Keis sällän Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (10)
39368 1086 Aa2 Miis lätt mõtsa, soolikakimp sälän Köüds sälän Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (160)
39369 1086 Aa3 & Mees läheb metsa, soolikate kimp seljas Ohjad Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (19)
39370 1086 Aa4 Mees läheb metsa, sooliksekimp seljan Keits Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (9)
39371 1086 Aa4 Mees läheb metsa, soolikesekimp seljas Köis Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (24)
39372 1086 Aa4 Mees lähab metsa, sooliksekimp seljas Ohjad Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (189)
39373 1086 Aa4 Mees lähäb mõtsa, sooliksekimp seljas Ohja Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (93)
39374 1086 Aa4 & Mees lääb metsa, sooliksekimp seljas Köis seljas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (132)
39375 1086 Aa4 Mees lääb metsa, sooliksekimp seljas Mehel köis seljas Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (44)
39376 1086 Aa4 Mees lääb mõtsa, sooliksekimp seljas Köis Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 155 ja 172 (67)
39377 1086 Aa4 Mees lääb mõtsa, sooliksekimp selgas Ohja Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (103)
39378 1086 Aa4 Miis lähäb mõtsa, sooliksekimp sellän Miis kannab ohje, köüt jne. Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (86)
39379 1086 Aa4 Mees lätt mõtsa, sooliksekimp seljas Mees läheb köiega metsa Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (10)
39380 1086 Aa4 Mees lääb mõtsa, sooliksekimp sellan Köüds Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 534 (50)
39381 1086 Aa4 Mees lääb mõtsa, sooliksekimp sellän Köis seljas Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 573 (60)
39382 1086 Aa4 Mees lääb mõtsa, sooliksekimp sellän Mees ohjega Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (97)
39383 1086 Aa4 Miis lääb mõtsa, sooliksekimp sellän Köüds sellän Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (49)
39384 1086 Aa4 Miis lääb mõtsa, sooliksekimp sellän Köüs sellän Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (49)
39385 1086 Aa4 Miis lääb mõtsa, sooliksekimp sellän Köiekimp Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (66)
39386 1086 Aa4 Mees lää mõtsa, sooliksekimp sellän Mees kövvege Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 30 (171)
39387 1086 Aa4 Mees lää mõtsa, sooliksekimp sellän Köüs San 1925 E. Päss E 56006 (26)
39388 1086 Aa4 Miis lääb mõtsa, sooliksekimp sel'län Miis lääb mõtsa, köied sel'län Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (15)
39389 1086 Aa4 Miis lää mõtsa, sooliksekimp sellän Ohja Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (24)
39390 1086 Aa4 Miis lää mõtsa, sooliksekimp sel'län Kevvekimp Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (22)
39391 1086 Aa4 Miis lää mõtsa, sooliksekimp sel'län Miis lää mõtsa, köüds sel'län Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 511 (49)
39392 1086 Aa4 Mees lätt mõtsa, sooliksekimp säljän Mihel keids säljän Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (90)
39393 1086 Aa5 Mees lätt mõtsa, soolkukimp sälän Mees läheb, köis seljas 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (13)
39394 1086 Aa5 Mees läheb metsa, soolikukimp seljas Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (81)
39395 1086 Aa5 Mees läheb metsa, soolikukimp seljas Mees läheb köiega seljas metsa Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 163 (5)
39396 1086 Aa5 Mees läheb metsa, soolikukimp seljas Köis Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (84)
39397 1086 Aa5 Mees läheb metsa, soolikukimp seljas Köis Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 472 (110)
39398 1086 Aa5 Mees läheb metsa, soolikukimp seljas Köis seljas Võn 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi EKRK I 29, 146 (c)
39399 1086 Aa5 Mees läheb metsa, soolikukimp seljas Mehel köis seljas TMr 1926 L. Berg E 57150
39400 1086 Aa5 Mees lähab metsa, soolikukimp seljas Lähker KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (26)
39401 1086 Aa5 Mees lääb metsa, soolikukimp selgas Köis Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (28)
39402 1086 Aa5 Miis lääb metsä, soolikukimp selläs Köis Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (46)
39403 1086 Aa5 Miis läeb mõtsa, soolikukimp seljas Köis õlal Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (17)
39404 1086 Aa5 Mees läheb mõtsa, soolikukimp seljan Nöörikimp seljan Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (7)
39405 1086 Aa5 Mees lähäb mõtsa, soolikukimp sellän Keis TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 410 (21)
39406 1086 Aa5 Miis lähäb mõtsa, soolikukimp sällän Mees läheb metsa, köis seljas Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 444 (49)
39407 1086 Aa5 Mees lähab mõtsa, soolikukimp säl'lan Keidsekimp mehel säl'lan Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 792 (13)
39408 1086 Aa5 Mees lääb mõtsa, soolikukimp sel'lan Köüs Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (21)
39409 1086 Aa5 Mees lääb mõtsa, soolikukimp sällan Mees lääb, kabla sällan Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (35)
39410 1086 Aa5 Miis lääb mõtsa, soolikukimp sellän Köüs sellän Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (34)
39411 1086 Aa5 Miis lääb mõtsa, soolikukimp sällan Keidsekimp sällän Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 314 (70)
39412 1086 Aa5 Mees lätt mõtsa, soolikukimp säljan Mihel köüds säljan Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (43)
39413 1086 Aa5 Mees lätt mõtsa, soolikukimp säljan Keids Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (35)
39414 1086 Aa5 Mees lätt mõtsa, soolkokimp sällan Köids ola pääl Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (5)
39415 1086 Aa5 Mees lätt mõtsa, soolikukimp sällän Köüdse sällän Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (28)
39416 1086 Aa5 Mees lätt mõtsa, soolikukimp sälan Köis seljas Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (14)
39417 1086 Aa5 Miis lätt mõtsa, soolgukimp sällan Kablakimp sällan Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (66)
39418 1086 Aa5 Miis lätt mõtsa, soolikukimp sällän Mehel köids sällän Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (60)
39419 1086 Aa5 Miis lätt mõtsa, soolikukimp sällän Köis seljas Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 368 ja 377 (85)
39420 1086 Aa5 & Miiss lätt mõtsa, soolikukimp säläh Kablakera säläh Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 51 (1)
39421 1086 Aa6* Mees läheb metsa ja soolikakimp seljas (Ein Mann geht in den Wald und ein Darmbündel ist auf dem Rücken) Ein zusammengelegter Strick 1876 Wied. 277
39422 1086 Aa6* Mees läheb metsa ja soolikakimp sellas Mehel köis seljas Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (65)
39423 1086 Aa6* & Mees lääb metsa ja soolikukimp seljas Mehel köis seljas Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (90)
39424 1086 Aa6* Mees lääb mõtsa ja sooliksekimp om sel'län Mees läheb, köids sel'län Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 525 (10)
39425 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolikakimp seljas Mees, köis seljas Hel 1926 K. Puusepp E 58441
39426 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolikakimp seljas Nöör seljas Ran 1933 A. Kuklane E 83784 (4)
39427 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolikakimp seljas Köis Pal 1922 E. Saar A 258 (4)
39428 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 238 (79)
39429 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolikakimp seljas Köis seljas Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 27 (91)
39430 1086 Aa7 & Miis läits mõtsa, sooliksekimp sellän Miis lää töösse, ohja sellän Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 126 (36)
39431 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolikukimp seljas Mees läks metsa, köiekimp seljas Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 332 (19)
39432 1086 Aa7 Mees läks metsa, soolkukimp seljas TMr 1927 E. Karu A 9784 (11)
39433 1086 Aa7 Miis läits mõtsa, soolikukimp sällän Mehel oli seljas köiepunt Ote 1957 H. Lüütsepp RKM II 84, 97 (8)
39434 1086 Ab* Mees läheb metsa, kimp soolikaid seljas Köis mehel seljas Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (28)
39435 1086 Ab* Mees läheb metsa, kimp soolikaid seljas Mehel köis seljas Võn 1896 P. Rootslane E 24264 (13)
39436 1086 Ab* Mees läheb metsa, kimp soolikaid seljas Mehel köis seljas Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40145 (53)
39437 1086 Ab* Mees lähäb metsa, kimp soolikid sellas Köis SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (22)
39438 1086 Ab* Mees lähäb metsa, kimp soolikaid seljan Köis Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (14)
39439 1086 Ab* Miis liäb metsä, kimp soolikid seljän Köis Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (82)
39440 1086 Ab* & Miis liäb metsä, kimp soolikid seljän Köied seljas Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (28)
39441 1086 Ab* Mees läks metsa, kimp soolikid seljas Köis seljas MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (10)
39442 1086 Ac & Mees läheb metsas, soolikad kimbus seljas Mees köiega Vai 1895 F. Feldbach E 21189 (7)
39443 1086 Ad+ Mees läheb metsa, võtab soolikakimbu selga Võtab köie selga Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (31)
39444 1086 Ad+ & Mees käib metsas, soolikakimp selgas Mehel köis seljas Sa 1904 A. Valtin H III 31, 156 (22)
39445 1086 Ad+ Miis läheb tööle, soolikukimp seljan Köiskimp seljan Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 127 (6)
39446 1086 Ae1* Mees läheb metsa, soolekimp õlal Köis Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (69)
39447 1086 Ae1* Mees läheb metsa, soolekimp õlal Mees köiekimbuga Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 475 (1)
39448 1086 Ae1* & Mees läheb metsa, soolikakimp õlal Mees kannab köit Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (28)
39449 1086 Ae1* Mees läheb metsa, soolikakimp õlal Mehel köiekimp õlal Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 261 (95)
39450 1086 Ae1* Mies lähäb metsä, soolikakimp õlal Köiekimp õlal KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (12)
39451 1086 Ae1* Mees lääb metsa, soolikakimp õlal Köis õlal Pai? 1895 O. J. Siiun H II 54, 152 (11)
39452 1086 Ae2* Mees läheb metsa, soolekimp ola peal Mees läheb metsa, köis õlal Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (31)
39453 1086 Ae2* Mees lääb metsa, soolikakimp õla peal Köis selgas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (5)
39454 1086 Ae2* Mees läheb metsa, soolikukimp õla pääl Köied Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (13)
39455 1086 Ae2* & Miis lätt mõtsa, sool'kukimp õla pääl Köis õlal Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (12)
39456 1086 Af1*% Mees läheb metsa, soolikakimp reel Köiekimp Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 170 (16) 2333
39457 1086 Af1*% & Mees läheb metsa, soolikakimp ree peal Köied ree peal Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (47) 2333
39458 1086 Af1*% Mees läts mõtsa, soolikukimp ree pääl Mees lätt mõtsa haku tooma, köödsekimp ree pääl Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (70) 2333
39459 1086 Af2 & Miis sõit mõtsa, soolikokimp riih Köüds riih Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (56)
39460 1086 Ag & Mees lähäb metsa, soolekimp pihul Köiering pihal Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (11)
39461 1086 Ah & Mees läheb metsa, soolekimp kaenlas Köis kaenlas Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554 (73)
39462 1086 Ai & Mees läheb metsa, soolikakimp käes Ohjad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (3)
39463 1086 Aj% & Mees läheb metsa, soolekimp p[ers]e all Köis ree peal Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 872 (37) 1689
39464 1086 Ak & Mees seisab, soolikukimp kaelas Köis varnan TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (50)
39465 1086 Al Mees lähäb metsa, pund soolikaid seljas Köis seljas Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (85)
39466 1086 Al Mees läheb metsa, pund soolikaid seljas Mees köiega San 1967 H. Kukk RKM II 245, 541 (281)
39467 1086 Al Mees läheb metsa, pund soolikuid seljas Köis Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 199 (2)
39468 1086 Al Mees lätt mõtsa, pund soolikid sälän Köis Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1132 (17)
39469 1086 Al Miis lätt mõtsa, pund soolikid sellän Köüds San 1924 E. Päss E 54088 (4)
39470 1086 Al & Miis lätt mõtsa, pund soolikid sällän Keids sällän Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (16)
39471 1086 Al Miis lätt mõtsa, pund soolikid sällän Keids, nöör San 1967 E. ja H. Tampere RKM II 225, 278 (8)
39472 1086 Al Miis lätt mõtsa, pund soolikit säl'län Köids ola pääl Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (83)
39473 1086 Al Miis lätt mõtsa, pund soolikit sälän Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 28
39474 1086 Al Miis lätt mõtsa, pund soolikit sälän Mehel köüds sälän Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (42)
39475 1086 Al Mees lätt mõtsa, pund soolikid seljan Köids Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (22)
39476 1086 Al Mees läks metsa, pund soolikaid seljas Krl 1923 J. Pettai A 3798 (16)
39477 1086 Al Mees läks metsa, pund soolikaid sällan Mehel köis seljas San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 537
39478 1086 Al Mees läts mõtsa, pund soolikid sällän Kabla sällän Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 355 (218)
39479 1086 Am* Mees lähep tööle, om punt soolikaid seljas Köiepuntra seljas Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 435 ja 436 (13)
39480 1086 Am* & Miis lätt mõtsa, puut soolikit sällän Miis lätt mõtsa, ka hainale, köüds sällän Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 143 (31)
39481 1086 An* Mies läheb metsa, suolepundar sel'las Mehel köiepundar seljas Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 374 (74)
39482 1086 An* Mees läheb metsa, soolikapundar seljas Köiepundar Lai 1895 K. Taras H III 26, 74 ja 80 (54)
39483 1086 An* Mees läheb metsa, soolikapundar seljas Mees läheb metsa, köis seljas Lai 1904 J. Ermann E 44368 (53)
39484 1086 An* Mees läheb metsa, soolikapundar seljas Köis Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (169)
39485 1086 An* Mees läheb metsa, soolikapundar seljas Mehel köieviht seljas Mar 1937 A. Hiiemägi ERA II 137, 442 (25)
39486 1086 An* Miis lääb metsa, soolikapundar sellas Köis Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408 (9)
39487 1086 An* Mees lähäb metsa, soolikapundar sel'las Köied sel'las Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (21)
39488 1086 An* Mees lähab metsa, soolikapundar seljas Köiepundar Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (28)
39489 1086 An* Mees läheb metsa, soolikapundar selgas Mees läheb köiega metsa Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (24)
39490 1086 An* & Mees läeb metsa, soolikapundar seljas Mees läheb köiega metsa Plt 1950 H. Pärkma KKI 13, 95 (4)
39491 1086 An* Mees läheb metsa, soolikapundar seljas Mees läheb metsa, köis seljas Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544 (8)
39492 1086 Ao & Mees läheb metsa, pundar soolikaid seljas Ohjad VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (13)
39493 1086 Ao Mees lätt mõtsa, pundar soolikid säl'län Keids pundin säl'län Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 240/1 (48)
39494 1086 Ap & Mees lääb metsa, soolikapundar õlal Köis sellas Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (28)
39495 1086 Ap Mees läheb metsa, soolikapundar õlal Köis Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 194 (107)
39496 1086 Ap Mees lääb metsa, soolikapundar õlal Köiekimp Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 620 (640)
39497 1086 Aq Mees lähäb metsa, soolevõru selgas Köis selgas Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (12)
39498 1086 Aq & Mees läheb metsa, soolevõru selgas Mees köiepuntraga Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (19)
39499 1086 Aq Mees leheb metsa, soolevõru selgas Köiepundar selgas mehel Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (35)
39500 1086 Aq Mees läheb metsa, soolevõru seljas Mees läheb metsa, köis seljas Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 117 (1)
39501 1086 Ar & Mees läheb mõtsa, kera soolikid seljas Mehel kabel seljas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 46 (423)
39502 1086 As* Mees läheb metsa, sooled seljas Mees läheb metsa, köiekimp seljas Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (3)
39503 1086 As* Mees läheb metsa, sooled selgas Kövekimp Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 14 (48)
39504 1086 As* Mees läheb metsa, soolikad seljas Köied seljas Lai 1926 H. Nigul E 57617
39505 1086 As* Mees lääb mõtsa, soolikad selläs Köis Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 48 (31)
39506 1086 As* Mees läheb metsa, soolikud seljas Mees köitega Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 330 (4)
39507 1086 As* Mees lääb metsa, soolikud seljas Kablaga Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (74)
39508 1086 As* Mees läheb metsa, sooliku seljas TMr 1927 E. Karu A 9784 (24)
39509 1086 As* & Miis lätt mõtsa, sooligu sälähn Mehel köüds sälähn Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (23)
39510 1086 As* Mees lätt mõtsa, soolik sällan Mehel kabel õla peal Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (39)
39511 1086 As* Mees läks metsa, soolikad seljas Trt 1922 H. Tõnisson A 81 (7)
39512 1086 Az & Mees läheb metsa, soolikad rüpes Mehel ohjad käes Trm 1896 J. Soodla E 25879 (14)
39513 1086 At & Miiss lätt mõtsa, sooliku-mao sällän Kablakerä San 1888 K. Gross H II 31, 807 (60)
39514 1086 Ba Vanamees lääb metsa, soolikakimp selgas Köiekimp Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 176 (26)
39515 1086 Ba Vanamees lähäb metsa, soolikakimp selgas Köis selgas PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (46)
39516 1086 Ba & Vanamees läheb metsa, soolikakimp selgas Köied selgas Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 266/7 (22)
39517 1086 Bb & Vanamees läheb metsa, soolekimp õlal Köis õlal Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (88)
39518 1086 Bc & Vanamiis lätt mõtsa, pund soolikit selän Köüds Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 454 (52)
39519 1086 Bc Vanamiis lätt mõtsa, pund soolikid sällän Köüds San 1925 E. Päss E 56004 (10)
39520 1086 Bd & Vanamiis lätt mõtsa, sooligu üsäh Miis lätt mõtsa, kabla kaalah Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (22)
39521 1086 C & Talupoeg läheb metsa, soolekimp seljas Talupoeg läheb metsa, köis seljas Hlj 1899 N. Traks E 38465 (18)
39522 1086 D/ & Mies lähäb metsä, suoled rüppis ja viskap tinti tie ääres Õhjad, natt Lüg 1938 H. Reitsnik KKI WS 1089L
39523 1086 E/ & Mees läheb metsa, soolikakimp seljas, mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees kirve ja köiega Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 322 (15) 1080P
39524 1087 & Mees läheb mõtsa, veab kanged karu järel Äke Trv 1895 J. Sams E 18072 (50)
39525 1088 a & Mees läheb metsa, vesi ees, sild taga Ämblik 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 486 (1104)
39526 1088 a Mees läheb metsa, vesi ees, sild taga Ämblik 1890 E EM 91 (767)
39527 1088 a Mees läheb metsa, vesi ees, sild taga Ämblik 1913 E EM2 79 (972)
39528 1088 b & Mees läks metsa, sild taga Ämblik Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 259 (14)
39529 1089 A1* & Vanamees läheb metsa, viskab tinti tee äärde Ninanuuskamine Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (89)
39530 1089 A1* Vanamees lähäb metsa ja viskab tinti tie jääre Tatti Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 218 (8)
39531 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee äärde Nuuskab nina Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (28)
39532 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee äärde Mees viskab tatti tee äärde Lai 1904 J. Ermann E 44367 (42)
39533 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee äärde Tatt Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (26)
39534 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee äärde Kusemine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (12)
39535 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Viskab tatti tee ääre Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (20)
39536 1089 A2a1 & Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Tatt JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (100)
39537 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Tatt Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (8)
39538 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Nuuskab nina Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (33)
39539 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Mees nuuskab nina Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (2)
39540 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Tatt VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (76)
39541 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Mees nuuskab nena Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (23)
39542 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Viskab tatti maha Jür 1897 J. Saalverk E 33379 (5)
39543 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee ääre Kuseb Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (135)
39544 1089 A2a1 Mees lääb metsa, viskab tinti tee ääre Nina nuuskama Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (117)
39545 1089 A2a1 Mees läheb metsa, viskab tinti tee jääre Nuuskab nina Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (22)
39546 1089 A2a1 Miis lääb metsa, viskab tinti tii jääre Miis lähäb metsa, nuuskab nina Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 196 (12)
39547 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Tatt 1890 E EM 91 (768)
39548 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Tatt 1913 E EM2 79 (973)
39549 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Nuuskamine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (14)
39550 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Viskab tatti Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (33)
39551 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Ninanuristamine Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 379 (78)
39552 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Ninanuuskamine Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
39553 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Ninanuuskamine Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (28)
39554 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Nuuskab nina Trt 1923–1933 M. J. Eisen E 8° 12, 84 (271)
39555 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Viskab tatti tee äärde Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 442 (26)
39556 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Nuuskab nina Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 129 (9)
39557 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äärde Ninanuuskamine Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (31)
39558 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Inimene nuuskab nina Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (33)
39559 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (44)
39560 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Nuuskab nina PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (11)
39561 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Kuseb VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (120)
39562 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (3)
39563 1089 A2a2 & Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Ninanuuskamine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (3)
39564 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (4)
39565 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (67)
39566 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (17)
39567 1089 A2a2 Mees läheb metsa, vskab tindi tee ääre Tatt Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (24)
39568 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Sülitab Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (53)
39569 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatti Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (86)
39570 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Nuuskamine VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (9)
39571 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Ninanuuskamine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 144 (49)
39572 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Lai 1895 K. Taras H III 26, 74 ja 80 (53)
39573 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Nuuskab nina VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 98 (14)
39574 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Nuuskab nina Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 536 (122)
39575 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee ääre Ninanuuskamine Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (15)
39576 1089 A2a2 Mees läheb metsa, viskab tindi tee äere Nuuskab tatti tee äere Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (51)
39577 1089 A2a2 Mees lähäb metsa, viskab tindi tee äärde Ninanuuskamine VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 379 (18)
39578 1089 A2a2 Mees lähäb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt, ninanuuskamine Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (15)
39579 1089 A2a2 Mees lähäb metsa, viskab tindi tee ääre Ninanuuskamine Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (23)
39580 1089 A2a2 Mees lähäb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (65)
39581 1089 A2a2 Mees lähäb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (8)
39582 1089 A2a2 Mees lähäb metsa, viskab tindi tee ääre Nuuskab nina Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (46)
39583 1089 A2a2 Mees lähab metsa, viskab tendi tee ääre Viskab tatti maha Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (27)
39584 1089 A2a2 Mees lääb metsa, viskab tindi tee ääre Tatti Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (59)
39585 1089 A2a2 Mees läeb metsa, viskab tindi tee ääre Mees nuuskab nina Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (11)
39586 1089 A2a2 Mees lääb metsa, viskab tindi tee ääre Tatt Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (31)
39587 1089 A2a2 Mies läeb metsa, viskab tindi tie ääre Tatti maha viskama VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (32)
39588 1089 A2a2 Mees läheb metsä, viskab tindi tee ääreje Natta viskemä Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (5)
39589 1089 A2a2 Miis lähäb metsa, viskab tindi tii ääre Tatt Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (39)
39590 1089 A2a2 Miis läheb metsa, viskab tindi tii jääre Miis läheb metsa ja nuuskab nina Pal 1888 E. Uus H II 27, 509 (2)
39591 1089 A2a2 Miis läheb metsa, viskab tindi tii iare Tatt Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (101)
39592 1089 A2a3 & Mees läheb metsa ja viskab tinti tee äärde Nuuskab nina Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (308)
39593 1089 A2a4 Mees läks metsa, viskas tindi tee äärde Mees läks metsa, viskas tati tee äärde Kad 1927 H. Silberstern A 9780 (6)
39594 1089 A2a4 Mees läks metsa, viskas tindi tee äärde Nuuskas nina Kei 1936 L. Böckler ERA II 131, 241 (403)
39595 1089 A2a4 & Mees läks metsa, viskas tindi tee äärde Ninanuuskamine Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 238 (81)
39596 1089 A2a4 Mees läks metsa, viskas tinti tee äärde Tatt Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (19)
39597 1089 A2a5 & Mees läheb ja viskab tinti tee ääre Tubakeine sülge Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 170 (3)
39598 1089 A2a6 & Miis läheb metsa, viskab tindi tii viire Sülitab MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (43b)
39599 1089 A2a6 Miis liäb metsä, viskab tindi tii viire Miis nuusk nina Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (57)
39600 1089 A2a6 Mees lääb metsa, viskab tindi tii veere Viskab tati maha, viskab püksimärga Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (47)
39601 1089 A2a7 & Mees läheb metsa ja viskab tindi maha Ninanuuskamine Var 1938 L. Tänav A 16509 (16)
39602 1089 A2a8* & Mees läheb metsa, viskab tindipoti tee ääre Nuuskab nina Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (88)
39603 1089 A2a8* Mees lääb metsa, viskab tindipoti tee ääre Tatt Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (7)
39604 1089 A2a8* Mees lähäb metsa, viskab tinti pottist tee ääre Viskab tatti tee ääre Tür 1888 M. Tults H II 13, 581 (130)
39605 1089 A2b & Mees läheb metsa, paneb tindi tee ääre Tati nuuskamine Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (46)
39606 1089 A2b Mees läheb metsa, paneb tindi tee jäärde Nuuskab nina Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (9)
39607 1089 A2c & Mies läheb metsa, jätab tindi tie ääre Nuuskab Rak 1892? J. Lilienbach E 1713 (30)
39608 1089 A2d & Mees läheb, teeb tindi tee veere Mees sülgab tee veere Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (47)
39609 1089 A2e1 Mees läheb metsa, pillub tinti tee ääre Tatti Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (2)
39610 1089 A2e1 Mees läheb metsa, pillub tinti tee ääre Tatt Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (74)
39611 1089 A2e1 & Mees läheb metsa, pildub tinta tee äärde Mees viskab tatti tee äärde Ris 1892 J. Holts E 1844 (15)
39612 1089 A2e2 & Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Nõnanuuskamine Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (3)
39613 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Nõlgi pill Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (65)
39614 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Nõnna nuusatas Se 1927 V. Ruusamägi S 2317/8 (69)
39615 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Nõnna nuusatas Se 1928 T. Linna S 9130 (77)
39616 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Tatti pill maale Se 1929–1930 E. Põllula S 17895 (80a)
39617 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Tatt Se 1930 A. Nurmetu S 20417 (54)
39618 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Nõnna nuuskas Se 1930 V. Ruusamägi S 25962 (85)
39619 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Nõnna nuuskas Se 1932 V. Ruusamägi S 40377 (21)
39620 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Miis pühk nõnna Se 1934 A. Põhi S 92229a (5)
39621 1089 A2e2 Miis lätt mõtsa, pill tinte tii viirde Tatti nõõskas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 245 (68)
39622 1089 A2e2 Mees lätt mõtsa, pill tinte tii veerde Mees lätt, heit nõlgõ Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 523 (2)
39623 1089 A2e2 Miis läts mõtsa, pill tinte tii viirde Miis läts mõtsa, nõõskas nõnna Se 1936 M. Vabarna S 121935 (49)
39624 1089 A2e3* Miis lätt mõtsa ja pill tinte tii viirde Lätt ja nuuskas nõnna Se 1929 A. Gehrke S 17307 (34)
39625 1089 A2e3* Miis lätt mõtsa poolõ, pill tinte tii viirde Inimene pillub nõlgi maaha Se 1935 A. Kits S 100023 (71)
39626 1089 A2e3* Miis lätt mõtsa, pill tii viirde tinte maaha Nõnna nõõskama Se 1929 V. Savala S 17527 (100)
39627 1089 A2e3* Miis lätt mõtsa, pill tinte tii pääle Miis lätt mõtsa, nõõskas nõnna ja pill tatti maaha Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (24)
39628 1089 A2e3* & Miis lätt mõtsa pite ja pill pääle tinte maaha Mees nuuskab nina Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (13)
39629 1089 A2e4 Miis lätt tiid pite, pill tinte tii viirde Nõlgi nuusatas Se 1933 N. Oinas S 67366 (12)
39630 1089 A2e4 Miis lätt tiid pite, pill tinte tii viirde Ninanuuskamine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (381)
39631 1089 A2e4 Miis lätt tiid piteh, pill tinte tii viirde Nõlgi viskas tii viirde Se 1933 A. Tammeorg S 64002 (34)
39632 1089 A2e4 & Miis lätt tiid pite, pilli tinte tii viirde Nõlg Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (32)
39633 1089 A2e4 Miis läts tiid piteh, pill tinte tii viirde Nõlõ Se 1930 A. Põhi S 22339 (13)
39634 1089 A2e5 & Miis lätt tiid piteh, pill tinte tiiviiri piteh Nõlgi pill maaha Se 1935 A. Põhi S 116156 (15)
39635 1089 A2e6 & Miis lätt, pill tinte tii viirde Nõnna nuusatas Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (12)
39636 1089 Ba Mees läheb metsa, viskab tilli tee äärde Ninanuuskamine VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (11)
39637 1089 Ba Mees läheb metsa, viskab tilli tee äärde Mees läheb metsa, nuuskab tee pääl nina Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (10)
39638 1089 Ba Mees läheb metsa, viskab tilli tee äärde Mees läheb metsa, köiekimp jookseb järele Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (57)
39639 1089 Ba & Mees läheb metsa, viskab tilli tee ääre Ninanuuskamine Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (27)
39640 1089 Ba Mees läheb metsa, viskab tilli tee ääre Tatti viskab Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (3)
39641 1089 Ba Mees läheb metsa, viskab tilli tee ääre Mees läheb metsa, nuuskab ninast tee ääre Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (2)
39642 1089 Bb & Miis läheb, viskab tilli tii viire Nuuskab nina MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (42)
39643 1089 C & Miis läheb metsa, viskab tilga tii jeare Nuuskab nina MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (11)
39644 1089 D & Mees lääb metsa, viskab tolgu tee jaare Nuuskab nina Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (866)
39645 1089 E & Lätt mees teed pide, pill tingä tee veerde Lätt ja sülgäs Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (91)
39646 1089 F & Miis lätt mõtsa, pill hõpõtengi tii viirde Miis sülgäs Har 1889 J. Pähn H II 32, 198 (45)
39647 1089 G & Mees läheb teed mööda, viskab hõbeda maha Sülg Ote 1930 A. Aavik E 66022 (23)
39648 1089 H & Miis lätt mõtsa ja esi pill hõpõtsid raudnaklu tii viirde Miis sülgäs Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (1)
39649 1089 I & Mees läheb metsa, viskab juustu tee ääre Tatt VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (5)
39650 1089 J1a/ & Mees lähab metsa, viskab tindi tee ääre, säks tuleb taga, pistab tasku Talupoeg viskab tati maha, saks pistab omal tasku Tõs 1893 M. Kurul E 1484/5 (45) 1041K1a
39651 1089 J1b/ & Mees lähab metsa, viskas tindi tee ääre, saks lähab järel, võtab tindi, püstab tasku Ninad nuuskama: mees viskab maha, saks nuuskab rätiku sisse, püstab tasku Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (17) 1041K1b
39652 1089 J1c/ & Mees lätt mõtsa, pill tinte tee pääle, saks pand taskohe Ninarätik Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (20) 1041K1c
39653 1089 J1d/ & Miis läts mõtsa, pild tinte tii viirde, a säks läts mõtsa, pand karmanihõ Tatt Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (16) 1041K1d
39654 1089 J2/ & Mees läks metsa, viskas tilli tee jäärde, saks tulli, pisti tasku Tatti tee äärde visata ja vares tuleb sööb ära MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (2) 1041K2
39655 1089 J3/ & Talupoeg läheb, viskab tinti tee ääre, saks läheb taga ja pistab tasku Nenä nuuskamine Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (19) 1041K3
39656 1089 K/ & Vanamees lätt mõtsa, pild tinte tee veerde, naane nabapidi selän Pild tatti tee veerde, pütt selän Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (50) 1080M
39657 1089 L/ & Mies lähäb metsä, suoled rüppis ja viskap tinti tie ääres Õhjad, natt Lüg 1938 H. Reitsnik KKI WS 1086D
39658 1089 # 1080
39659 1090 & Mees läheb metsa, õenes puu õlal Kütt Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (41)
39660 1090 # 1080
39661 1091 A & Mees läheb teist meest abiks, jääb ise hädasse Vardad Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (43)
39662 1091 A Mees läheb teisele mehele abiks, jääb ise hätta Varrastega suka või kinda kudumine 1968 SSTT 123
39663 1091 A Mees läheb teisele mehele abiks, jääb ise hätta Heiki Kranich Illar Hallastet aitamas 1993 Postimees Extra nr. 244 (1993) 5 (3)
39664 1091 B & Viis venda, üks päästab teise lahti, isi jääb kinni jälle Vardakudumine Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (37)
39665 1091 C & Neli miist vangimajan, viies lätt neid välla pästmä, jääp aga esi sisse Sukka kudama Rõn 1889 C. Berg H II 30, 721 (10)
39666 1091 D & Neli õde vangin, viies lätt välja päästma, ise jääb vangi Sukakudumine Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (105)
39667 1092 & Mees läheb metsa, odad peas Loomal sarved peas Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (7)
39668 1092 # 1073
39669 1093 & Mees lähäb metsa, naba koju poole Ein Arbeiter mit dem Trinkgeschirr auf dem Rücken Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
39670 1093 Mees läheb metsa, naba koju poole (Ein Mann geht in den Wald, der Nabel ist nach Hause gerichtet) Ein Arbeiter mit dem Milchlägel 1876 Wied. 277
39671 1093 Mees läheb metsa, naba koju poole Lähker, lass seljas 1890 E EM 90 (753)
39672 1093 Mees läheb metsa, naba koju poole Lähker, lass seljas 1913 E EM2 78 (957)
39673 1094 a & Mees lähäb metsa, teeb ilma vardata kuhja Sittahunnik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (5)
39674 1094 b & Mees läheb metsa, teeb ilma hanguta kuhja Situb Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (32)
39675 1095 A & Mees lääb metsa, kõver kaigas selgas Koer Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (86)
39676 1095 A Mees läheb metsa, kõver kaigas seljas Koer 1890 E EM 90 (750)
39677 1095 A Mees läheb metsa, kõver kaigas seljas Koer 1913 E EM2 78 (953)
39678 1095 A Mees läheb metsa, look seljas 1903 Pet. HS I 34 (8)
39679 1095 A Mees läheb metsa, kõver kaigas seljas Koer 1913 NP 9
39680 1095 A Mees läheb metsa, kõver kepp seljas Koer 1929 Jürisson 178 (11)
39681 1095 Ba & Mees kõnnib, ratas seljas Koer Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (22)
39682 1095 Bb & Mees käib, rõngas seljas Koer VLk 1935 A. Verlis ERA II 115, 271 (12)
39683 1095 # 1073 1082
39684 1096 & Mees lääb metsa, nopib kiva tee äärest põue Kukk 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (177)
39685 1096 Mees läheb metsa, nopib kiva tee äärest põue Kukk 1890 E EM 90 (756)
39686 1096 Mees läheb metsa, nopib kiva tee äärest põue Kukk 1913 E EM2 78 (960)
39687 1096 # 1080
39688 1097 A1a1 Mees lähäb metsa, selg teibaid täis (Der Mann geht in Busch, den Rücken voll Stacken) Ein Schwein Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (68)
39689 1097 A1a1 Mees lähäb metsa, selg teibaid täis Siga 1782 Willmann 170 (64)
39690 1097 A1a1 Mees lähäb metsa, selg teibaid täis (Ein Kerl geht in den Wald, der Rücken voll Zaunstaken) Ein Schwein 1818 Hupel2 172
39691 1097 A1a1 Mees lähäb metsa, selg teibaid täis Sika harjaksinensa, sukahaisinensa 1844 Lönnrot 156
39692 1097 A1a1 Mees lähab metsa, selg teibaid täis Siga 1869 Ahlqvist 73
39693 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis (Ein Mann geht in den Wald, der Rücken ist voll Zaunstangen) Ein Schwein 1876 Wied. 278
39694 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1890 E EM 91 (760)
39695 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1913 E EM2 78 (964)
39696 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teivaid täis Siga 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (65)
39697 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teivaid täis 1903 Pet. HS I 35 (16)
39698 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1913 NP 5
39699 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1929 Jürisson 166 (17)
39700 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1939 Nugis 290 ja 314 (134)
39701 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1979 Metstak 16 ja 34 (136)
39702 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga 1992 Metstak2 40 ja 43
39703 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (3)
39704 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibaid täis Siga Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (14)
39705 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teivid täis Siga Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (15)
39706 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibud täis Siga Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (16)
39707 1097 A1a1 Mees läheb metsa, selg teibi täis Siga, harjased sel'las Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (99)
39708 1097 A1a1 Mees lääb metsa, selg teibid täis Siga KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (112)
39709 1097 A1a1 Mees lääb metsa, selg teibaid täis Siga Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (57)
39710 1097 A1a1 Mees lääb metsa, selg teibaid täis Siga Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 322 (266)
39711 1097 A1a1 Mees lääb metsa, selg teibid täis Siga Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (137)
39712 1097 A1a1 Mees lääb metsa, selg teibid täis Siga Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (53)
39713 1097 A1a1 & Mees lääb mõtsa, selg teibid täis Siga Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (94)
39714 1097 A1a1 Mees lääb metse, selg teibod täes Sega Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (28)
39715 1097 A1a1 Mies läheb metsa, selg teivaid täis Siga Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (34)
39716 1097 A1a2 Mees lätt mõtsa, sälg saibit täis Siga Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (113)
39717 1097 A1a2 Miis lätt mõtsa, sälg saibit täüs Tsiga Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (30)
39718 1097 A1a2 & Miis lätt mõtsa, sälg saibit täüs Tsiga Kan 1889 J. Väggi H II 32, 482 (11)
39719 1097 A1a3 Mees läheb metsa, teivad selgas Siga Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (11)
39720 1097 A1a3 & Mees lähteb metsa, teiväd seljes Siga harjastega Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (17)
39721 1097 A1b & Mees läheb metsa, teibarida seljas Siga Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (36)
39722 1097 A1c & Miis lääb metsä, teibavirn selläs Siga Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (64)
39723 1097 A2 & Mees läheb väljale, teibad seljas Siga Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (44)
39724 1097 A3 & Mies läheb metsa, särk teivaid täis Siga Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (39)
39725 1097 A4 & Vanamies lääb metsa, selg teibid täis Siga KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (37)
39726 1097 B & Mis loom see on: sada paari teivaid seljas Siga Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (42)
39727 1097 # 1073
39728 1098 A1a1 & Hobu ojas, mees majas, kott külakoerte ees, lass külalaste käes VMr 1877–1917 J. Landsmann E 756 (69)
39729 1098 A1a2 & Hobu ojas, mees maas, kott külakoerte käes, lass külalaste käes Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (22)
39730 1098 A1b Mees maas, hobu ojas, kott külakoerte käes Vesiveski 1913 E EM2 79 (975)
39731 1098 A1b Mees maas, hobu ojas, kott külakoerte käes Vesiveski 1921 Nurmik II 44 (5)
39732 1098 A1b Mees maas, hobu ojas, kott külakoerte käes Vesiveski 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (37)
39733 1098 A1b & Mees maas ja hobu ojas ja kott külakoerte käes Vesiveske Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (60)
39734 1098 A1c & Hobu ojas, mees maas, kott külakoerte käes Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 465 (16)
39735 1098 A1d & Hobu ojas, kott külakoerde käes Terade jahvamine vesiveskis Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 637 (47)
39736 1098 A2 & Hobune ojas, mees maas, kaabu koertel pureda Kooguga kaev Pst 1962 I. Elias RKM II 139, 502 (3)
39737 1098 B/ & Hobu ojas, mees majas, vealsak väljal koerte kää, kolm pead ja kaheksa jalga, kaks ühte kandvad Kaks varest väljal sur[nud] põrsa kal[lal] Muh 1898 K. Raud H II 65, 125 (1–2) 1222E
39738 1098 # vs: EV 1379 | kk
39739 1099 A & Mees maas, kübar peas Võilill Pal 1911 H. Karro E 50793 (31)
39740 1099 A Mees maas, kollane kübar pääs Võilill 1913 E EM2 79 (976)
39741 1099 B% Mees maas, kuldkübar peas Võilill 1935 Huvit. V Lisa 18 (66) 1748U
39742 1099 B% Mees maas, kuldkübar peas Võilill Trt 1923–1933 M. J. Eisen E 8° 12, 82 (259) 1748U
39743 1099 B% & Mees maas, kuldkübar peas Võilill Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 260 (88) 1748U
39744 1099 B% Mees maas, kuldkübar pääs Võilill 1920 Nurmik I 166 1748U
39745 1099 B% Mees maas, kuldkübar pääs 1922 Nurmik EKÕr 141 1748U
39746 1099 B% Mees maas, kuldkübar pääs Võilill Nõo 1971 K. Käppa KKI KS 1748U
39747 1099 B% Mees maan, kuldküpär pään Seen Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 52 (31) 1748U
39748 1099 # 1659Be+
39749 1100 & Mees mauli maas, naine selili seljas, kõht körti täis Leivaküna Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (48)
39750 1100 Mees maoli maas, naene selili seljas, kõht körti täis Leivaküna 1890 E EM 91 (770)
39751 1100 Mees maoli maas, naene selili seljas, kõht körti täis Leivaküna 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 27 ja 42 (30)
39752 1100 Mees maoli maas, naene selili seljas, kõht körti täis Leivaküna 1913 E EM2 79 (977)
39753 1101 & Mees must, meel tark, rahakukur kuulus, jahuvakk valge (der mann ist schwarz, der sinn klug, der geldbeutel berühmt, der mehlscheffel weiss) Ein Baum Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 278
39754 1101 Mees must, meel tark, rahakukkur kuulus, jahuvakk valge Puu 1890 E EM 92 (773)
39755 1101 Mees must, meel tark, rahakukkur kuulus, jahuvakk valge Puu 1913 E EM2 79 (980)
39756 1101 # vs: EV 3587Ga
39757 1102 A & Kurat kolgan, tuline süda sees Reheahi Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 456 (23)
39758 1102 Ba1 Must mees nurgas, tuline süda sees Püss Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (82)
39759 1102 Ba1 Must mees nurgas, tuline süda sees Püss Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (34)
39760 1102 Ba1 & Must mees nurgas, tuline süda sees Püss KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 713 (50)
39761 1102 Ba2 & Must miis nukan, tuline süä sihen Püss Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (22)
39762 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Püss 1890 E EM 92 (775)
39763 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Püss 1913 E EM2 79 (981)
39764 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Püss 1913 NP 11
39765 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Püss 1929 Jürisson 178 (12)
39766 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Püss Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (2)
39767 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Laetud püss Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (8)
39768 1102 Bb1 Mees nurgas, tuline süda sees Püss Pst 1926 V. Mihailov A 8906 (5)
39769 1102 Bb1 & Mees nurgas, tuline südä sees Püss KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (43)
39770 1102 Bb1 Miis nurgas, tuline süda siis Püss KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (93)
39771 1102 Bb1 Miis nurgas, tuline süda siis Püss Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (34)
39772 1102 Bb1 Miis nurgas, tuline südä sihis Piip Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (1)
39773 1102 Bb2 Mees nukas, tuline süda sees Püss Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (64)
39774 1102 Bb2 & Mees nukan, tuline süda sehen Püss Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (10)
39775 1102 Bc1 & Vanamees nurgas, tuline süda sees Püss Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (214)
39776 1102 Bc1 Vanamees nurgas, tuline süda sehes Kaljaastja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (123)
39777 1102 Bc2 & Vanamees nukan, tuline süda sisen Piip Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (15)
39778 1102 C & Mees varnas, tuline süda sees Püss Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (47)
39779 1103 & Mees om, meelt ei ole, kõtt om, sooliksid ei ole Pilt Trv 1895 J. Liller H II 49, 188 (4)
39780 1103 # 2040 | vs: EV 6486
39781 1104 & Mees pidžaamas, käib maas igas jaamas Trt 1964–1974 I. Sarv RKM II 405, 277 (12)
39782 1105 & Mees seisab püsti, käed-jalad risti, neli külgekonti Käärpuud Lai 1898 J. Ermann E 37940 (2)
39783 1105 Mees seisab püsti, käed-jalad risti, neli küllekonti Käärpuud 1913 E EM2 79 (983)
39784 1105 # 2397
39785 1106 & Mees sõidab saaniga, aga ise veab Kelguga liugulaskmine 1895 J. Sams E 18071 (30)
39786 1106 Mees sõidas saaniga, aga ise veab Kelguga liulaskmine 1913 E EM2 80 (989)
39787 1107 A & Mees sööb neli korda aastas, kaks korda aganast leiba ja kaks korda puhast leiba Lambarauad Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 677 (56)
39788 1107 B & Raudne poisike saab neli kord aastas pehmet leiba süia LNg 1895 J. Prooses E 21362 (35)
39789 1107 # 1233
39790 1108 Aa1 & Mees tahab mind, siiski ajab ta mind jälle ära, aga seda enam ta mind ajab, seda kangemaks ma jään Habe 1809 Anonüüm XXX Gressel (1809) lk-ta
39791 1108 Aa1 Mees tahab mind, siiski ajab ta mind jälle ära, aga seda enam ta mind ajab, seda kangemaks ma jään Habe 1817 Holtz 213 (12)
39792 1108 Aa1 Mees tahab mind, siiski ajab ta mind jälle ära, aga seda enam ta mind ajab, seda kangemaks ma jään Parta 1851 Lönnrot2 187 (94)
39793 1108 Aa1 Mees tahab mind, siiski ajab ta mind jälle ära, aga mida enam ta mind ajab, seda kangemaks ma jään (Der Mann wünscht mich, dennoch treibt er mich fort, aber je mehr er mich treibt, desto stärker werde ich) Der Bart 1876 Wied. 278
39794 1108 Aa1 Mees tahab mind, siiski ajab ta mind jälle ära, aga mida enam ta mind ajab, seda kangemaks ma jään Habe 1883 ER Kal. (1883) 91 (23)
39795 1108 Aa1 Mees tahab mind, mees ajab mind, mida enam ajab, seda kangemaks lähen Habe 1890 E EM 92 (781)
39796 1108 Aa1 Mees tahab mind, mees ajab mind, mida enam ajab, seda kangemaks lähen Habe 1913 E EM2 80 (990)
39797 1108 Aa1 Mees tahab mind, mees ajab mind, mida enam ajab, seda kangemaks lähen Habe 1929 Jürisson 196 (10)
39798 1108 Aa1 Mees tahab mind, mees ajab mind, mida enam ajab, seda kangemaks lähen Habe 1939 Nugis 290 ja 314 (135)
39799 1108 Aa2* Mees mind tahab, mees mind ajab, mida enam ta mind ajab, seda kangemaks ma lähen Habe Han 1894 A. Reimann H IV 5, 109 (1)
39800 1108 Aa2* Mees mind tahab, mees mind ajab, mida rohkem ta mind ajab, seda kangemaks ma lähen Habe VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (21)
39801 1108 Aa2* Mees tahab mind, siiski ajab ta mind ära, mida enam ta mind ära ajab, seda kangemaks ma saan Habe Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (11)
39802 1108 Aa2* Mees tahab mind, siiski ajab mind, aga mida enam mind ajab, seda kangemaks lään Habe Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (130)
39803 1108 Aa2* Mees tahab mind, ta ajab ära mind, mida enam ta mind ajab, seda kangemaks ma lähen Habe Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (129)
39804 1108 Aa2* & Mees tahab mind, siiski ajab ta mind ära, mida enam ta mind ajab, seda kangemaks ma lähen Habe Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (102)
39805 1108 Aa3 & Mõni mees tahab mind, mõni ajab mind ära, aga mida enam mind ära aetakse, seda kangemaks ma lähen Habe Hää 1889 E. Grant H II 23, 597 (6)
39806 1108 Aa4 & Mees tahab mind küll ajada, mida rohkem ta mind ajab, seda kangemaks ma lähen Habe Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (50)
39807 1108 Ab & Esiti mees mind tahab, saab mind saama, ajab mind ära, mida enam ta mind ajab, seda hullemaks ma lähen Habe Hää 1933 E. Kurm E 83389 (5)
39808 1108 Ac & Iga mees mind küll tahab, aeab mino ka vahest ära, mida enam ta mino aeab, seda kurjemaks ma lähan Habemeaeamine Trv 1896 J. Tõllasson E 28607 (1)
39809 1108 Ad & Poiss mind tahab, mees mind ajab, mida enam ta mind ajab, seda vastikumaks lähen Habe Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (29)
39810 1108 Ae1* Mies mind tahab ja ära mind ajab, mida rohkrm ta mind ajab, seda ligemalle ma tikun Habe Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (18)
39811 1108 Ae1* & Miis taht minnu, ta aja minnu ärä, midä enämb ta minnu aja, sedä ligembele ma tüki Habene Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 558 (251)
39812 1108 Ae2 & Mees mind ajab küll ära, aga mida enam ta ajab, seda ligemale ma tikun Habe SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (93)
39813 1108 B* Mees tahab teda, aga aeab ära, mida enam ta teda aeab, seda rohkem ta tagasi tuleb Habe kasvab hoopis jõutsamalt, kui mõni kord nädalas kaapi saab Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 18 ja 53 (71)
39814 1108 B* & Mees tahab teda, aga ajab ära, mida enam ta teda ära ajab, seda enam ta tuleb Habe KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (121)
39815 1108 B* Mees tahab teda, aga ajab ära, mis enamb ta ajab, seda kangemine tuleb ta tagasi Habe Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 170 (6)
39816 1108 C Mees ajab ära, mida enam ajab, seda enam tuleb Habe 1913 E EM2 77 (939)
39817 1108 C Mees ajab ära, mida enam ajab, seda enam tuleb Habe 1914 E MM 12 ja 44 (149)
39818 1108 C Mees ajab ära, mida enam ajab, seda enam tuleb Habe 1920 E MM2 12 ja 47 (151)
39819 1108 C Mees ajab ära, mida enam ajab, seda enam tuleb Habe 1994 E MM3 9 ja 38 (151)
39820 1108 C Mees ajab teda ära, mida enam ajab, seda enam tagasi tuleb Habe 1979 Metstak 8 ja 32 (19)
39821 1108 C Mees ajab teda ära, mida enam ajab, seda enam tagasi tuleb Habe 1992 Metstak2 11
39822 1108 C & Mees ajab teda ära, mida enam ajab, seda enam tagasi tuleb Habemeajamine Saa 1894 M. Tults E 11182 (124)
39823 1108 D* & Mees mind armastab, aga ära ka ajab Habe Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (34)
39824 1108 D* Taheta, aga siiski teda ära aeta Habe Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 63 ja 87 (233)
39825 1108 E+ & Mida rohkem mees mind ajab, seda kangemaks ma lähen ja rohkem ma kasvan Habe Kos 1891 J. Härg H II 40, 893 (29)
39826 1108 E+ Mida enam sa teda ajad, seda rohkem sa teda saad Habe SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (210)
39827 1108 E+ Kui ma sind tahtsi, siis sa es tule mulle, kui sa mulle tulid, siis ma hakasi sind ää aama, mida rohkem ma sind ää aasi, seda rohkem sa mind tahtsid Habe Muh 1974 I. Kolk RKM II 310, 259 (7)
39828 1108 E+ & Kui mul teda ei ole, siis ma tahan teda, kui teda on, siis ma ei taha, ja kui teda ära ajan, siis seda rohkem saan teda Hlj 1940 J. A. Reepärg KKI 2, 381 (18)
39829 1108 E+ & Mees minu tahab, ise aab ära, aga lään ühes hauda Habe Pst 1889 J. Henno H IV 3, 372 ja 382 (26)
39830 1108 E+ Mida kaugemale mees ajab, seda lisemale ta tuleb Mehe habe Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25551 (50)
39831 1109 & Mees tansib, naine magab, naine nabapidi mehesse niutud Veskikivid Amb 1894 J. Neublau E 9770 (7)
39832 1109 Mees tantsib, naene magab, naene nabatpidi mehesse niotud Veskikivid 1913 E EM2 80 (991)
39833 1110 a Mees läheb, maja seljas 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (7)
39834 1110 a Mees kannab maja Tigu 1979 Metstak 18 ja 34 (181)
39835 1110 a Mees kannab maja Tigu 1985 Õunapuu 146 (3)
39836 1110 a Mees kannab maja Tigu 1992 Metstak2 52
39837 1110 a & Mees tassib maja seljas Tigu Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 62 (51)
39838 1110 b & Mees käib maad mööda, elumaja seljas Tigu Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25552 (58)
39839 1110 c Kes endaga maja kaasas kannab 1958 Säde nr. 95 (1958) 4
39840 1110 c & Kes kand oma maja selja pääl Kalakarp Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 181 (87)
39841 1110 d & Kes läts majaga käülema Gliimes [= tigu (< läti k.)] Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 47
39842 1110 e & Kes veab reisule minnes oma elumaja ühes Tigu Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216
39843 1110 f & Mees läheb külasse, võtab maja kukile Tigu Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 486 (1103)
39844 1110 f Mees läheb külasse, võtab maja kukile Tigu 1890 E EM 90 (746)
39845 1110 f Mees läheb külasse, võtab maja kukile Tigu 1913 E EM2 78 (950)
39846 1110 g & Kes kõnnib ümberkaudu, ilma majast ära minemata Nälkjas 1809 Anonüüm XXX Gressel (1809) lk-ta
39847 1110 g Kes kõnnib ümberkaudu, ilma majast ära minemata Nälkjas 1817 Holtz 213 (8)
39848 1110 g Kes kõnnib ümberkauda, ilma majast ära minemata Simpukka, kuorinäkki 1851 Lönnrot2 181 (42)
39849 1110 g Kes kõnnib ümberkaudu, ilma majast minemata (Wer wandelt umher ohne aus dem Hause zu gehen) Die Schnecke 1876 Wied. 268
39850 1110 g Kes kõnnib ümberkaudu, ilma majast minemata Tigu 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (10)
39851 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1890 E EM 59 (398)
39852 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1913 E EM2 53 (508)
39853 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1914 E MM 9 ja 43 (89)
39854 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1920 E MM2 9 ja 46 (91)
39855 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1994 E MM3 7 ja 37 (91)
39856 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1926 Raud KL III 213 (17)
39857 1110 g Käib igas kohas, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1934 Raud VMj 213 ja 214 (17)
39858 1110 g Käib igas kohas, aga ei tõsta toast jalgagi Tigu 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (26)
39859 1110 g Käib igal pool, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1939 Nugis 288 ja 313 (86)
39860 1110 g Käib igal pool, ei tõsta aga toast jalgagi 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (6)
39861 1110 g Käib igal pool, ei tõsta aga toast jalgagi Tigu 1992 Metstak2 52
39862 1110 g Kes läheb aasale jalutama, ilma et ta omast onnist välja tuleks Tigu; kummiga konn 1902 Lasteleht nr. 6 ja 7 (1902) 96 ja 112 (12)
39863 1110 g Kes läheb aasale jalutama, ilma et ta oma onnikesest välja tuleks Tigu, kuningakonn 1910 Kuhlbars 17 ja 25 (90)
39864 1110 h Rönib ja reekab kui unes, aga tassib maja seljas Tigu VNg 1949 A. Krikmann RKM II 8, 580 (20)
39865 1111 & Mees tee ääres, seda saksad austavad, kurjad kuulavad Kirik 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (28)
39866 1111 Mees tee ääres, seda saksad austavad, kuningad kumardavad Kirik 1890 E EM 93 (782)
39867 1111 Mees tee ääres, seda saksad austavad, kuningad kumardavad Kirik 1913 E EM2 80 (992)
39868 1111 Mees tee ääres, seda saksad austavad, kuningad kumardavad Kirik 1914 E MM 12 ja 44 (154)
39869 1111 Mees tee ääres, seda saksad austavad, kuningad kumardavad Kirik 1920 E MM2 12 ja 47 (156)
39870 1111 Mees tee ääres, seda saksad austavad, kuningad kumardavad Kirik 1994 E MM3 9 ja 38 (156)
39871 1112 & Mees teeb uut tuba, naene jäeb nabapidi vahele Lähker Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (49)
39872 1112 Mees teeb uut tuba, naene jääb nabapidi vahele Lähker, lass 1890 E EM 93 (783)
39873 1112 Mees teeb uut tuba, naene jääb nabapidi vahele Lähker, lass 1913 E EM2 80 (993)
39874 1113 & Mees teel, ei pääse ette ega jää maha Vari Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 471 (375)
39875 1113 Mees teel, ei pääse ette ega jää maha Vari 1890 E EM 93 (784)
39876 1113 Mees teel, ei pääse ette ega jää maha Vari 1913 E EM2 80 (994)
39877 1113 Mees teel, ei pääse ette ega jää maha Vari 1909 Lasteleht nr. 2 (1909) 32 (4)
39878 1114 & Mees tule tarest vällä, pist pää tare pääle Suits Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (31)
39879 1114 # 169
39880 1115 & Mees õues, silmad toas Kuu, päike 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (26)
39881 1115 Mees õues, silmad toas Kuu, päike 1890 E EM 92 (776)
39882 1115 Mees õues, silmad toas Kuu, päike 1913 E EM2 79 (982)
39883 1115 Mees õues, silmad toas Päike, kuu 1914 E MM 12 ja 44 (152)
39884 1115 Mees õues, silmad toas Päike, kuu 1920 E MM2 12 ja 47 (154)
39885 1115 Mees õues, silmad toas Päike, kuu 1994 E MM3 9 ja 38 (154)
39886 1115 Mees õues, silmad toas 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
39887 1115 Mees õues, silmad toas 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (3)
39888 1115 # 289I 2596 | kk
39889 1116 Aa & Üks mees, see oli maetud ja sügavuses kaetud, ta haud ei seisnud rahule, vaid jooksis ümber rahuta, see maetud ep olnud maas, ep olnud ta ka taevas, nüüd meest ja hauda nimeta, kes olid nemad, ütle sa Prohvet Joona kala kõhtus 1864 G. F. Lorenzsonn PPost. nr. 34 ja 36 (1864) 272 ja 288
39890 1116 Ab* & Mees, see oli maetud, sügavusis kaetud, haud ei seisnud rahu ka, vaid jooksis ümber rahuta, see maetud ep olnud maas, ep olnud ta ka taevas, see mees siis hauda nimetas, kes oli ta, ütle sa Joonas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (14)
39891 1116 Ab* Üts mees om maha maetud ja süviuste kaetud, ta haud käüp ümbre rahulda, ei ole rahu päival, ööl, ta hauda ei ole taivan ei ka maal, ütle, kos ta om ja kes ta siis om Joonas Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 42
39892 1116 B* Üks mees, see oli maetud ja sügavusse kaetud, ta haud ei seisnud vagusi, vaid jooksis ümber edasi, neid: meest ja hauda, arva ka, kes olid nemad, ütle sa Prohvet Joonas valaskala kehas Tt 1887 M. P. K. Saarl. nr. 14 ja 15 (1887) lk-ta
39893 1116 B* & Üks mees, see olli maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud rahul seal, vaid rändas ilma rahuta, mees, sa hauda nimeta ja ütle, kes ta olli ka Piibliloost Joonas kala kõhus Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 223 (6)
39894 1116 C & Üks mees, see õli maetud ja sügavasse kaetud ja haud ei seisnud paigalgi, vaid ümber jooksis alati, kes oli siis sii miis Joonas kala kõhus Kod 1948 K. Kuuse KKI, MT 48, 29 (4)
39895 1116 Da1* Üts mees, kes olli matetu, haud sügavale kaevetu, ei polnud taevas ei ka maas, haud jooskis ümbre rahuta Joonas kala k[õhus] Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (5)
39896 1116 Da1* Üks mees, kes oli maetu ja süviuste kaetu, ta haud ei olnud maas ei taevas, ta hulkus ümber ilmamaa Joonas merekala kõhus Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 324 ja 334 (4)
39897 1116 Da1* Üts mees, kes olli matetu ja süviuste katetu ja hauda pole leida maa seest, taivast, ta liigub ikka edasi Joonas kala kõtun Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (27)
39898 1116 Da1* & Üks mees, see oli maetud ja sügavuses kaetud, ta haud ei olnud taevas ja ei ka olnud maas, vaid rändas alati Joonas kala kõhus Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (1)
39899 1116 Da2 & Üks mees, kes oli surnud ja maha maetud, ta haud ei olnud taevas ega maas, vaid joosis alati ümber Joonas merekala kõhus Har 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 142 (2)
39900 1116 Da3 & Mees sai maha maetud, haud sügavale kaevetud, auk polnud maas ega taevas, haud rändas ilma otsata Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 145 (3)
39901 1116 Db1* Kiä sai maaha matõtu, haud sai kinni' katõtu, es olõ' taivan, es olõ' maal, haud käve ümbre Joonas vaalaskala kõtun 1993 Võro-Seto tähtr. (1994) 57
39902 1116 Db1* Kes sai maha matetu, haud sai kinni katetu, es ole taevas, es ole maal, haud käis ringi Joonas vaalaskala kõtun Har 1990 K. Kabun EKRK I 89, 186 (3)
39903 1116 Db1* & Kes sai maha matetud, haud sai kinni katetud, es ole taevas, es ole maa, haud läks ümber rahuga Joonas valaskala kõhus Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 236 (22)
39904 1116 Db2 & Kes sai maha matetus, surmaund sai katetus, es olõ taivas, es olõ maa, haud läts ümbre rahuga Joonas vaala kõtun Krl 1959 A. Reigo EKRK I 24, 444 (18)
39905 1116 Dc* & Üks mees sai maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud mitte rahul, vaid rändas ümber otsata, ta haud ei olnud mitte taevas ega maa peal Joonas kala kõhtus Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 166 (96)
39906 1116 Dc* Üks mees oli maha maetud ja haua sisse kaetud, ta haud ei jäänud rahule, vaid liikus ikka edasi, ei olnud maas ega taevas Kala kõhus Kir 1937 L. Topenberg ERA II 147, 623 (1)
39907 1116 Dc* Üks mees, see oli maetud ja lainetega kaetud, ta haud ei seisnud rahus, ei ta olnud maa peal ega taevas Joonas valaskala kõhus Prn 1933 B. Kriiver ERA II 69, 519 (17)
39908 1116 E1a1* Üks mees, see sai siis maetud ja sügavusse kaetud, ta haud ei olnud rahu sees, vaid teda aeti rahuta Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 250 (150)
39909 1116 E1a1* Üks, see sai maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud paigal, vaid rändas rahuta Joonas valaskala kõhtus Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 273 (71)
39910 1116 E1a1* Üks mees sai maha maetud, ta haud sai kinni kaetud, ei jäänud siiski rahule, käis ümber ilma rahuta Joonas merehädas Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 963 (135)
39911 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavesse kaetud, ta haud ei võinud seisata, vaid rändas ümber rahuta Joonas kala kõhus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (26)
39912 1116 E1a1* & Üts miis om maha matetu ja sügävähe kaevetu, ta haud ei saisa rahule, käüp alati iks rahuta Joonas, merekala kõtun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (134)
39913 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavasti kaetud, ta haud ei seisnud paiga peal, vaid liikus ära alati Joonas valaskala kõhus Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (96)
39914 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavasse kaetud, ta ometi ei seisnud paigalgi, vaid ümber jooksis alati Joonas oli kala kõhus Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 200 (260)
39915 1116 E1a2 & Üks mees sai elusalt maetud ja sügavusse kaetud, kuid haud ei seisnud paigal, vaid liikus edasi Joonas valaskala kõhus Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 185 (61)
39916 1116 E1b & Mees on sügavale maetud, aga kirst rändab ühest teise Joonas valaskala kõhus Kod 1948 U. Mägi KKI 9, 159 (82)
39917 1116 E1c & Katõtu ja matõtu, ta haud ei saisa paigal Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (41)
39918 1116 E2 & Üks mees oli ära surnud ja sügavusse maetud, ta haud ei seisnud paigal, vaid käis ühest paigast teise Joonas kala kõhus Trt 1930 L. Uibopuu E 64710/1 (28)
39919 1116 F1a1* & Üks miis, sii olli maetud ja sügävasse kaetud, ta haud ei olnud maas ei taevas Joonas valaskala kõhus KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (39)
39920 1116 F1a1* Üks mees oli maetud ja sügavasse kaetud, haud ei olnud taevas ega maa peal Joonas valaskala kõhus Aud 1933 E. Ester E 84843 (2)
39921 1116 F1a1* Üks mees sai maha maetud, haud sügavale kaevatud, ei olnud taeva ega maa päele Joonas valaskala kõhus Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 123 (710)
39922 1116 F1a2 & Mees sai maha maetud, haud sai kinni kaetud, aga ei maas ega taevas Joonas, kes oli valask[ala] kõhtus Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 352 (10)
39923 1116 F1b & Kis oli maetud ja sügavuses kaetud, ei olnud teda maas, ei olnud teda taevas Joonas, kes oli kolm päeva kala kõhus Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (40)
39924 1116 F2a* Üks mees on maha maetud ja sügavasti kinni kaetud, ta haud pole taevas, ei maa pääl, ta siiski elas maa pääl Joonatan vaalaskala kõhus Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (75)
39925 1116 F2a* Üks mees oli maetud ja sügavusse kaetud, ei olnud maas ei taevas ja elas siiski veel Joonas Kse 1894 M. Reimann E 13022/3 (17)
39926 1116 F2a* & Üts miis sai maha matetus ja sügavale katetus, ta haud ei ole maan ei taivan, ta siski elab ilma pääl Joonas merekala kõtun Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 112 (11)
39927 1116 F2b & Üks mees on maetud, sügavasse kaetud, ei ole vees, ei ole maas, aga siiski elab Joonas vaalaskala kõhus Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 197 (1)
39928 1116 F2c & Ehk sind küll hauda maeti ja sügavasse kaeti, see haud ei olnd ei maa pääl ega meres, ei maa all ega taevas Joonas Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (53)
39929 1116 Ga* Üts miis, kes olli tapõt ja sügävaha mattõdu, haud käve ilma rahuta ümbre Joonas merekala kõtuh Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (27)
39930 1116 Ga* & Üks mees oli maetud, sügavase kaetud, ta haud ei seisnud rahu sees Joonas vallaskala kõhus Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3739 (5)
39931 1116 Gb & Üks mees sai merde maetud ja laenetega kaetud, ta haud ei paigal seisnud Prohvet Joonas Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 287 (175)
39932 1116 H1 & See haud, kus olid surenud, ei olnud maas, ei taevas, vaid liikus ilma rahuta Joonas vaalaskala kõhus Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 292 (10)
39933 1116 H2 & Ei löüdä maan ei taivan, haud käü ümbre mõiratõn Joonas vaalaskala kõtun Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 212 (5)
39934 1116 H3 & Üks inimene oli maailmas, ei surnud, ei elanud, ei olnud taevas, ei maa peal, tema haud käis temaga ühes Joonas kala kõhus Plt 1891 J. Reinthal E 477 (43)
39935 1116 I & Üits miis, kes olli rändämän, ta rännäs rannast rannani, ei elä, ei ole koolu, ei ole maan, ei taivan Joonas merekala kõtun Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (68)
39936 1117 & Mehele paras, ise must ja punased lõuad Must kuub, nöörid ääres Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (61)
39937 1118 & Mies läeb metsa kändu juurima, jätab kännu metsa ja toob augu koju Asjale läheb Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 581 (19)
39938 1118 # 1080
39939 1119 A1a1 & Miis kässilda ja' jalolda', taht hamõht sälgä Padi Se 1928 T. Linna S 9131 (89)
39940 1119 A1a2 & Kässi-jalgo olõ-õi, a' hamõt ka' taht sälgä Padi Se 1929 A. Gehrke S 17308 (40)
39941 1119 A1a3 & Ilm käsildä', ilm jalolda ja hammõkaist taht Kompvek Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (37)
39942 1119 A1a4 & Kes käsildä ja jalolda hamõt taht Padi Se 1972 A. Kuldma, K. Ligi, E.-K. Simmermann EKRK I 72, 280 (3D)
39943 1119 A1b1 & Eis jalolda, eis käsilda, hamõht küsüs sälgä Padi Se 1929 V. Savala S 17517 (29)
39944 1119 A1b2 & Õi olõ käsi õga jalgu, hamõht ka küsüs Padi Se 1934 M. Peramets S 78513 (33)
39945 1119 A2a* & Ei ole käsi, ei ole jalgu, aga särki tahab selga Padi Räp 1961 A. Org RKM II 135, 663 (6)
39946 1119 A2a* Ilma käteta, ilma jaluta, aga särki tahap Padi Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 57 (7)
39947 1119 A2a* Kätt ega jalga pole, aga särki tahab Padi Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (127)
39948 1119 A2b & Olen ilma käteta, ilma jalgadeta, aga särki tahan iga laupäev vahetada Padi As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 555/6 (26)
39949 1119 A2c & Ilma käteta, ilma jalgadeta, aga särki palub Kampsun Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 115 (69)
39950 1119 A2d & Käsitu, jalutu, aga särki kannab Padi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (10)
39951 1119 A2e Ei ole kätt ega jalga, aga paneb särgi selga Padi 1890 E EM 30 (58)
39952 1119 A2e Ei ole kätt ega jalga, aga paneb särgi selga Padi 1913 E EM2 29 (72)
39953 1119 A2e Ei sel ole kätt ega jalga, siiski paneb särgi selga Padi 1914 E MM 6 ja 42 (20)
39954 1119 A2e Ei ole kätt ega jalga, siiski paneb särgi selga Padi 1920 E MM2 6 ja 45 (20)
39955 1119 A2e Ei ole kätt ega jalga, siiski paneb särgi selga Padi 1994 E MM3 4 ja 36 (20)
39956 1119 A2e Ei sel ole kätt ega jalga, siiski paneb särgi selga 1927 Ainelo III 123
39957 1119 A2e Ei tal ole kätt ei jalga, siiski ajab särgi selga Padi 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas (7)
39958 1119 A2e Ei ole kätt ega jalga, aga paneb särgi selga Padi 1968 Ordlik EKTv 15 (3)
39959 1119 A2e & Ei ole kätt ega jalga, aga paneb särgi selga Padi Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (151)
39960 1119 B & Meeleldä ja keeleldä, a rõivast taht sälga Padi Se 1935 A. Jänessoo S 105263 (25)
39961 1119 # 334Da 427Qa4
39962 1120 & Miis lakk perst Linaropsimisel rabajaga vastu pukki Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 275 (45)
39963 1120 # 924 1298
39964 1121 A & Miis läts tiid pitteh, titt tii viirt pitteh Ruusk Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (64)
39965 1121 B & Koer jookseb teed mööda, saba tee äärt mööda Piits Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 172 (7)
39966 1122 & Miis lätt mõisa poole, oina nühk ola pääl Kask Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (111)
39967 1123 a & Miis lätt mõtsa, habõna kodo poolõ Hobõsõ jala' Se 1930 V. Ruusamägi S 25953 (22)
39968 1123 b & Miis lätt mõtsa poolõ, habõna' kodo poolõ Hopõn, hand kodo poolõ Se 1929 V. Savala S 17522 (67)
39969 1123 # 1080
39970 1124 & Miis lätt mõtsa, ladva kodu poolõ Tsiga, har'asõ Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (62)
39971 1124 # 1079 1080
39972 1125 & Miis lätt mõtsa, üsätäüs põisi Sooliku kõtun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (300)
39973 1125 # 1080
39974 1126 Aa1* Mees läheb metsa, pistab tiku tee äärde Mees situb Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 294 (22)
39975 1126 Aa1* Mees läheb metsa, pistab tiku tee ääre Õiendas asju seal Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 595 (33)
39976 1126 Aa1* Mees läheb metsa, pistab tiku tee ääre Situb Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (21)
39977 1126 Aa1* Mees lääb metsa, pistab tiku tee ääre Asjale minnes Pil 1895 H. Keller E 18362 (5)
39978 1126 Aa1* Mees lääb metsa, pistab tiku tee ääre Sitahunik Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 101 (69)
39979 1126 Aa1* Mees lähäb metsa, pistab tiku tee ääre Teeb oma asja Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (57)
39980 1126 Aa1* Miis lääb metsä, pistäb tiku tii äärde Lähäb sitale KJn 1925 A. Kruus E 56309 (16)
39981 1126 Aa1* & Miis lääb metsä, pistäb tiku tii ääre Inime lääb kükitämä KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (27)
39982 1126 Aa1* Miis läheb metsa, pistab tiku tii ääre Situb Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (23)
39983 1126 Aa1* Mees läheb metsa ja pistab tiku tee äärde Õiendab oma asja Plt 1894 M. Luu E 12679 (10)
39984 1126 Aa2 & Vanamiis lääb metsa, pistab tiku tii ääre Situb Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239/40 (77)
39985 1126 Aa3 Mees lähäb mõtsa, pistab tiku tee veerde TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (40)
39986 1126 Aa3 Mees lähab mõtsa, pist tiku tee veerde Ihu tühjendamine Tt 1889 Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (23)
39987 1126 Aa3 Mees lätt mõtsa, pist tiku tee viirde Situb Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (63)
39988 1126 Aa3 Mees lääb mõtsa, pistab tiku tii veerde Situb Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (101)
39989 1126 Aa3 & Miis lääb mõtsa, pistäb tiku tii viiri Situb Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (35)
39990 1126 Aa3 Mees läks metsa, pist tiku tee veerde Situb Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 709 (69)
39991 1126 Aa3 Mees läts mõtsa, pistse tiku tee viirde Asju tallit[ama] Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (106)
39992 1126 Ab & Miis lätt mõtsa, tsuskas tiku tii viirde Situs San 1888 K. Gross H II 31, 807 (61)
39993 1126 Ac1 Mees läheb metsa, paneb tiku tee äärde Loomulikud tarvidused KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (55)
39994 1126 Ac1 Mees läheb metsa, paneb tiku tee äärde Situb Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (51)
39995 1126 Ac1 Mees läheb metsa, paneb tiku tee äärde Tagumendi toiming SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 570 (50)
39996 1126 Ac1 Mees läheb metsa, paneb tiku tee äärde Teeb terava junni ehk äkab Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 92 (545)
39997 1126 Ac1 & Mees läheb metsa, paneb tiku tee ääre Toimetab asja SJn 1889 T. Köstner H II 26, 403 (239)
39998 1126 Ac1 Mees lähab metsa, paneb tiku tee ääre Kükitab SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (14)
39999 1126 Ac1 Miis liäb metsa, paneb tiku tii äärde Situb tee ä[ärde] Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 364 (46)
40000 1126 Ac1 Miis läheb metsa, paneb tiku tii ääre Jätab huniku tii ääre Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (25)