Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 81001 — 82000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
81001 2305 G6a & Harud laiali, karune vahel Hobu Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (10)
81002 2305 G6b & Harud laial, pane karune vahele Hobune pannakse aisade vahele Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 179 (9)
81003 2305 G6c & Harud laiale ja karune lääb vahele Hobuse ette rakendamine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (108)
81004 2305 H1 & Aea hargid laiali, pane karune vahele Hobu peab aissade vahele minema Mus 1978 M. Janson, M. Kuusemets KKI 68, 409 (2)
81005 2305 H2 & Pane hargid laiali ja pista karune vahele Hobuse rakendamine Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 428 (12)
81006 2305 Ia & Aja aeru laiale, pista karvane vahele Hobust rakendakse ette Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (30)
81007 2305 Ib & Aja airu laiale, pane karvane magu vahele Hobese ettepanemine San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (176)
81008 2305 Ib Aja aeru laiale, pane karvane magu vahele Hobene vankri ette Rõn 1888 H. Urb H II 30, 750 (45)
81009 2305 J+ & Aea jalad laiale, pista karune vahele Hobune saaniaeste vahel Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (47)
81010 2305 J+ Aisad veedi laiali, karune pandi vahele Hobune rakendati ette Phl 1933 R. Viidalepp RKM II 323, 111 (3)
81011 2305 J+ Hargute raja lak'ka, aja karvane vahele Hobuse ette panemine Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (36)
81012 2305 Ka* & Lahuta reisi, pista karust Hobust ette panema SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (194)
81013 2305 Ka* Lahuta reisi ja pista karvast Hää 1928 H. Seim KKI WS
81014 2305 Kb1* Lauta reisa, pista karust Hobust ette pannakse KJn 1870 J. Tiedemann E 138 (92)
81015 2305 Kb1* Laota reisa, pista karust Pane hobune ette Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (106)
81016 2305 Kb1* Lauta reisi, pista karust Pane hobu ette Pöi 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (96)
81017 2305 Kb1* Lauta reisi, pista karust Hobust pannakse äkki ette Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (81)
81018 2305 Kb1* Lauta reisa, pista karust Hobuse ette panemine Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 (5)
81019 2305 Kb1* Laota reisi, pista karvast Hobuse ette panemine Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 408 (4)
81020 2305 Kb1* & Laoda reisi, pista karvast Hobest pandas ette Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (23)
81021 2305 Kb1* Lauta reidid, karvane pistab Hobusel aetakse rangid (tausid) kaela Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (30)
81022 2305 Kb2 & Laote reidid ja lükkä karust Hobene pannas aiste vahele Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (53)
81023 2305 Kc & Lõhu reiet, pistä karust Hobese ettepanemine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (20)
81024 2305 Kd* Harguta reiet ja pista karvast Hobust pan[nakse] adra ette Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (18)
81025 2305 Kd* & Hargutab reiet, pistab karvast Hobust rakendatakse vankre ette Vil 1892 H. Pihlap E 725 (50)
81026 2305 Kd* Hargutab reiet ja pistab karvast Hobust rakesse seadma vankre ette Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (192)
81027 2305 Ke & Arbita reisi, pista karvast Hobust rakendakse ette Trt 1895 A. Rühka E 18053 (8)
81028 2305 Kf & Liigutab reisi, pistab karust Hobusa ettepanemine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (32)
81029 2305 L1a* Tõsta teist ja tõsta teist, pane vorst vahele Hobuse rakendakse vankri ehk saani ette Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 210 (27)
81030 2305 L1a* & Tõsta tõist, tõsta tõist, pane vorsti vahele Hobust pannakse ette Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (111)
81031 2305 L1b & Tõsta tõist ja tõsta tõist, viska vorst vahele Hobust rakendatakse ette Hel 1926 K. Puusepp E 58446
81032 2305 L2a* & Tõsta reit, tõsta teist, viska vorst vahele Hobuse rakendamine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 136 (3)
81033 2305 L2a* Tõsta reit ja tõsta teist, viska vorsti vahele Rakenda hobest Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (8)
81034 2305 L2a* Tõsta reit ja tõsta tõist, viska vorsti vahele Hobust pandas ette Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (14)
81035 2305 L2a* Tõsta reis ja tõsta teist, viska vorst vahele Hobust pandakse ette Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (90)
81036 2305 L2a* Tõsta reit, tõsta teist ja viska vorst vahele Hobune aiste vahele Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 115 (52)
81037 2305 L2b* Tõsta reit, tõsta teist, pane vorst vahele Hobuse rakesse panemine Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 281 (35)
81038 2305 L2b* & Tõsta reit ja tõsta teist, pane vorsti vahele Adra ja hobene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (115)
81039 2305 L2b* Tõsta reis ja tõsta tõene, pane vorss vahele Hobuse rakendamine Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 305 (168)
81040 2305 L2b* Tõsta reit ja tõsta tõist, pane vorsti vahele Hobust pantas vankri ette TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (32)
81041 2305 L2c* & Tõsta reie, tõsta reie, pane vorsti vahele Hobest pandas ette Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 572 (394)
81042 2305 L2c* Nõsta reie, tõsta reie, panõ vürsti vahelõ Hobõsõ ette pandmine Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (4)
81043 2305 L2c* Tõsta reiet, nõsta reiet, pane vorsti vahele Hobõne Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68 (3)
81044 2305 L3a Tõsta jalga, tõsta tõist, viska vorsti vahelõ Hobuse ette rakendamine Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 567 (3)
81045 2305 L3a & Tõsta jalga, tõsta tõist, viska vorsti vahele Hobest pannakse ette Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (17)
81046 2305 L3b & Tõsta teist jalga ja teist jalga ja pane vorsti vahele Hobuse ettepanek Tt 1926 L. Berg E 57152
81047 2305 L4a* Aa reie laajale, pane vorst vahele Hobest pandas ette Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (104)
81048 2305 L4a* & Aja reie laiali, ma pane vorsti vahele Hobest pandas ette Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 378/9 (27)
81049 2305 L4b Aea reie lajule, viska vorst vahele Hobust pane vankri ette Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (25)
81050 2305 L4b & Aja reie lajale, viska vorst vahele Hobese vankri ette panek Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (24)
81051 2305 L4c* & Tõmba reie vallale, pista vorst vahele Hobune aiste vahele Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (22)
81052 2305 L4c* Tõmba reie laiale, viska vorst vahele Hobust pannakse ette Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (19)
81053 2305 L4d & Viska reie laeale, pistä vorst vahele Hobene pandas ette Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (156)
81054 2305 L4e & Reie laial, vorst vahel Hobune vehmr[e] vahel Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (51)
81055 2305 L5a Aja harud laiali, pane vorst vahele Hobune aisade vahel Ote 1930 A. Aavik E 66024 (32)
81056 2305 L5a & Aja haru laiale, pane vorst vahele Hobust pannakse vankri ette San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 539
81057 2305 L5b & Aja haru latka, pista vorst vahele Hobuse ettepanemine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (41)
81058 2305 L5c% & Aja haru lajalõ, pistä vorsti vahõlõ, karvatsõ rentsi kaala Hobõst pandas ette Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (60a) 2305Tc
81059 2305 L6 & Aja kintsu lajale, pane vorsti vahele Hobese ettepanek Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (86)
81060 2305 L7 & Siruta sääri, laota reisi, topi vorsti vahele Hobune Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (125)
81061 2305 L7 Siruta sääri, laota reisi, topi vorsti vahele Hobuse aiste vahele panemine 1890 E EM 142 (1339)
81062 2305 L7 Siruta sääri, laota reisi, topi vorsti vahele Hobuse aiste vahele panemine 1913 E EM2 123 (1750)
81063 2305 L8 & Tõmba üht ja tõsta teist, aja harud laiali ja viska vorst vahele Hobuse ree, vankri ette rakendamine Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (2)
81064 2305 L9 & Kidsises, kädsises, viska vorsti vahele Hobust pannakse ette Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 188 (8)
81065 2305 M1a* Tõsta reit, tõsta teist, pane makarjas vahele Hobuse rakendamine VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (65)
81066 2305 M1a* Tõsta reit, tõsta teist, pane makerjas vahele Püksa jalga tõmbama VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (37)
81067 2305 M1a* Tõsta reit ja tõsta teist, pane makerjas vahele Hobuse ette rakendamine VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (7)
81068 2305 M1a* Tõsta reit ja tõsta tõist ja pane makerjas vahele Hobust rakesse panema Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 463 (13)
81069 2305 M1a* & Tõsta reit ja tõsta tõist ja pane makerjas vahele Hobust pannakse ette MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (65)
81070 2305 M1b* Tõsta reit, tõsta reit, pane makerjas vahele Hobust ette panema SJn 1891 J. Köstner H II 26, 553 (3)
81071 2305 M1b* Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane makerjas vahele Hobuse ette panek JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1799 (310)
81072 2305 M1b* & Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane makerjas vahele Hobuse rakendamine Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (8)
81073 2305 M1b* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pane makerjas vahele Hobuse rakkese panek Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (19)
81074 2305 M2 & Tõsta teist jalga, tõsta teist jalga, pane makerjas vahele Hobuse rakendamine Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (14)
81075 2305 N* & Tõsta reit, tõsta teist reit, pane mork vahele Hobune aiste vahel Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 154 (12)
81076 2305 N* Tõsta reit ja tõsta teist ja pane mort vahele Hobuse rakkesse panemine Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 672 (16)
81077 2305 O & Tõsta üht reit, tõsta teist reit ja vahel pista moigast Hobuse ettepanemine Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (29)
81078 2305 P1a & Pista siledad ja katsu karvast, topi tompu vahele Hobune pannakse ree ehk vankri ette Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 54 (28)
81079 2305 P1b1* Topi tompu, lahuta reisa, kääna karvast Hobuse rakendamine 1890 E EM 155 (1479)
81080 2305 P1b1* Topi tompu, lahuta reisa, kääna karvast Hobuse rakendamine 1913 E EM2 134 (1933)
81081 2305 P1b1* Topi tompu, lahuta reisa, kääna karvast Hobuse rakendam[ine] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (168)
81082 2305 P1b1* & Topi tompu, laota reisi, pistä karvane vahele Pane hobone ette KJn 1925 A. Kruus E 56313 (36)
81083 2305 P1b2* Laota reisi, katsu karvast, topi tompu vahele Hobust ette panema KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (23)
81084 2305 P1b2* & Lahuta reisi, katsu karvast, pistä tompo vahele Hobese ettepanemene KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (24)
81085 2305 P1b3 & Rebista reisi, katsu karvast, topi tompu vahele Hobusele range kaala panemine Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 501 (6)
81086 2305 P1c* & Laota reisi laiali, topi tompu vahele Hobuse rakendamine Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (30)
81087 2305 P1c* Laota reisi, topi tompu vahele Hobest pandas ette Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (64)
81088 2305 P1c* Laotab reisi ja topib tompu vahele Hobuse ette panek Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (40)
81089 2305 P1c* Lahuta reisi, topi tompu Hobust aiste vahele panemine Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (12)
81090 2305 P2 & Lahutab reisi laiali, topib tolli vahele Hobust pannakse aisade vahele Pal 1890 H. Maasen E 438 (24)
81091 2305 P3 & Tõmba harud laiali, topi tombuke vahele Hobust rakendatakse KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 343 ja 368 (77)
81092 2305 P4 & Aja haru laiali, topi torka vahele Hobesa vankre, ree ette panek Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (149)
81093 2305 P5 & Aja hairu laiali, topi tohlu vahele Hobust rakendama Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (149)
81094 2305 P6 & Aab harud laiali, topib toltsu vahele Hobuse rakendamine, aab hobust aiste vahele Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (21)
81095 2305 P7 & Aja haeru laiali, tõmma tõrtsu vahele Hobuse rakendam[ine] Pil 1927 A. Tensing E 61334
81096 2305 P8 & Tõsta reit ja lahuta karvu, pane topp vahele Lina pannakse lõuguti alla Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (20)
81097 2305 P9 & Tõsta reit, lahuta karvu, topi turpa vahele Kangakudumine Tor 1889 M. Tohv H III 5, 682 (1)
81098 2305 P10 & Tõsta reit ja lahuta karvu, topi tulpa vahele Kangakud[umine] Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (164)
81099 2305 P11 & Nihuta reisi, lahuta karvu, viska tukk läbi reite Kangakudumine Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525/6 (39)
81100 2305 P12 & Tõstab reit, lahutab karvu, laseb töögama läbi keia Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (14)
81101 2305 P13 & Tõsta teist reit, tõsta teist reit ja tueta timukas vahele Hobust ette panema Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (165)
81102 2305 Qa & Tõsta reit ja lohuta karvu, pista pulgukest vahele Kangakudumene Kos 1894 T. Wiedemann E 9516 (18)
81103 2305 Qb & Tõsta reit ja lahuta karvu, aja pulka vahele Kangakudumine Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (4)
81104 2305 Ra & Tõsta reit ja tõsta teist, lahuta karvu ja pilla karku Kudum[ine] Vän 1933 S. Rungi E 82679 (2)
81105 2305 Rb & Tõsta reit ja tõsta teist, laula ja lahuta karvu, viska karku kaksipidi Kangakudumine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (91)
81106 2305 S1 & Tõsta reit ja tõsta teist, pista viilus vahele Hobust pandakse ette Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (48)
81107 2305 S2* & Tõsta reit ja tõsta teist, pane viilakas vahele Hobuse rakendamene Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (824)
81108 2305 S2* Tõstsin üht reit, tõstsin teist reit, panin viilaka vahele Hobust rakendama Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 165 (76)
81109 2305 S3 & Tõstab reit, tõstab teist, viskab vilgatsi vahele Hobuse rakendus Sim 1892 T. Franzdorf E 1513 (20)
81110 2305 S4 & Tõsta reit ja tõsta teist ning viska vilaski vahele Pane hobune rakke Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (3)
81111 2305 S5 & Pereeit tõstab reit, viskab väsmaka vahele Kangakudumine Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (11)
81112 2305 Z1 & Tõstan ühte reit, tõstan teist reit ja pistan pataka vahele Hobuse ettepanek Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 229 (63)
81113 2305 Z2 & Tõsta reit ja tõsta teist, pane patsakas vahele Hobune panna aeste vahele Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (7)
81114 2305 Z3 & Tõsta reit ja tõsta teist, pane pantsaka vahele Hobune rakke Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (14)
81115 2305 Z4 & Tõsta tõist ja tõsta tõist, pane perakas vahele Hobuse ette rakendamine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 145 (57)
81116 2305 Z5 & Aja harud laiali, pane pätsäk vahele Hobune aisade vahele Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (37)
81117 2305 Z5 Aja harud laiali, pane pätsak vahele Hobuse aiste vahele panemine 1890 E EM 26 (15)
81118 2305 Z5 Aja harud laiali, pane pätsak vahele Hobuse aiste vahele panemine 1913 E EM2 26 (16)
81119 2305 Ta*% Aja reie laiale, pista pulk vahele, karvakrants kaala Hobuse ette rakendamine San 1927 A. Gross RKM II 225, 664 (29) 1791Aa1
81120 2305 Ta*% Aja reie laiale, pista pulk vahele, karvakrants kaala Hobese ette pandmine San 1920 V. Gross ERM 158, 3 (28) 1791Aa1
81121 2305 Ta*% & Võta reie lak'ka, pistä pulk ette, karvane krants kaala Hobest pandas ette Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (211) 1791Aa1
81122 2305 Tb & Paneme reie raiele, püstame pulk vaiele, karvane krants kaala Vankri, vehmre, hobõnõ, taosõ San 1962 H. Kukk RKM II 155, 38 (22)
81123 2305 Tb Paneme ree raiele, pistame pulka vaiele, karvane krants kaala H[obuse] p[anek] e[tte] Rõu 1877–1917 M. Siipsen ERA II 26, 383 (40)
81124 2305 Tc% & Säeme rielle raielle, karvane krants kaala Hobust pandas ette San 1888 P. Koolmeister H III 10, 522 (30) 1791Aa1 2305L5c
81125 2305 U+ & Tõstab ühte, tõstab tõist, paneb kolmanda vahele Hobuse ette rakendamine Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (143)
81126 2305 U+ Tõsta reit ja tõsta tõist, pane jalga vahele Hobuse ette panemine Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (77)
81127 2305 U+ Tõsta reit, tõsta teist, pane lähvakas vahele Hobuse ette panemine, vankre ette Tor 1904 J. Reimann H, R 8, 15 (4)
81128 2305 U+ & Musta' reie', musta' reie', panõ pulsti vahelõ Hobõsõ ettepandmine Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (4)
81129 2305 U+ & Tõsta üht reit, tõsta teist reit, viska sihku vahele Kanga kudumine Tln 1926 M. Sengbusch E 57371
81130 2305 U+ Laota reisi, topi mõõka Hobust ette panema Tõs 1933 M. Kurul ERA II 59, 529/31 (45)
81131 2305 U+ & Aja harud laiale ja aja must vahele Hobu aiste vahele Krj 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 256 (98)
81132 2305 V+ Kaks reit, must pulk käib vahele Hobune rakkes Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (48)
81133 2305 V+ & Tõsta reit, lükka takka ja pane karvane vahele Hobose rakendamine Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (62)
81134 2305 V+ & Siistpuult nühkä, säältpuult nühkä, pista karvanõ vahelõ Hobuse ette rakendamine Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 567 (1)
81135 2305 V+ & Sile tõmmatakse laiali, karune pannakse vahele Hobu aiste vahele Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 611 (35)
81136 2305 V+ Neli all veerevad, keha keskel seisab, kaks puud risti, kaks puud ees pikku, pannakse karvane vahele ja kõver puu karvasele üle [Vanker ja hobune] As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 524 (32)
81137 2305 V+ Mauk läheb harude vahele Hobune, ader Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 382 (2)
81138 2305 V+ Tõstab teist ja tõstab teist, lahutab karvu ja töö läheb korda Kujub kangast Vän 1898 E. Tetsmann H II 66, 487 (5)
81139 2305 W/ & Kitu käib mööda teed, tõstab tõist, tõstab tõist, püstab kõhna Kuhjategemine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (145) 1971Õ
81140 2305 W/ Kitu käib teeda mööda, tõstab teist, tõstab teist, pistab kõhtu Kuhja tegemine 1890 E EM 65 (471) 1971Õ
81141 2305 W/ Kitu käib teeda mööda, tõstab teist, tõstab teist, pistab kõhtu Kuhja tegemine 1913 E EM2 59 (612) 1971Õ
81142 2305 W/ Kitu käib teed mööda, tõstab teist, tõstab teist 1939 RpS nr. 6 (1939) 189 1971Õ
81143 2305 W/ Käib teed mööda, tõstab teist ja teist Vanger sõidab teed pidi (ilma jätkuta) 1995 Eas I 195 (285) 1971Õ
81144 2306 Aa & Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli silmä' lihonõsõ Se 1933 N. Oinas S 66547 (22)
81145 2306 Ab1 & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silma liiguva Pajalaud Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (32)
81146 2306 Ab2 Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli silmä liigusse San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (144)
81147 2306 Ab2 & Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli silma liigusse Tarepaja Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (25)
81148 2306 Ab3 & Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silma liiguva Paja Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (76)
81149 2306 Ab3 Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmä liigussõva Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (85)
81150 2306 Ab3 Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmä liigusse Paja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543/4 (117)
81151 2306 Ab3 Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silma liigusse Lükatuks Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (96)
81152 2306 Ab3 Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmad liiguvad Aken San 1929 L. Kuusik E 64017 (68)
81153 2306 Ac1 Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma läigatase Vanaaegne paja, kus akend ees ei ole, üksi laud, keda võib tõugata nagu riivi sinna-tänna Räp 1887 J. Punnisk H, R 4, 162 (5)
81154 2306 Ac1 & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma läägähtase Otspaja Räp 1905 V. Songi H III 31, 377 (3)
81155 2306 Ac2 & Lüli lükkab, lüli tõmbab, lüli silmad läigivad Maja TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (18)
81156 2306 Ad & Touka lülli, tõmba lülli, lülli silma lähenese Otspaja Rõu 1896 G. Raup H III 28, 712 (6)
81157 2306 Ad Tõuka lüli, tõmba lüli, lüli silma lähenese Akna ette tõugatav laud Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (39)
81158 2306 Ae1 & Touka lilli, tõmba lilli, lilli silma lõhenese Paja Se 1930 V. Ruusamägi S 25952 (14)
81159 2306 Ae1 Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä lõhenese Akna poolõ lastasõ vallalõ Se 1933 A. Tammeorg S 66770/1 (27)
81160 2306 Ae2 Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lõhenese Pajalaud Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (10)
81161 2306 Ae2 & Touka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lõhenese Pajalaud Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (42)
81162 2306 Ae2 Touka lülli, tõmba lülli, lülli silma lõhenese Paalaud Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (47)
81163 2306 Ae3 & Tõuka lõlli, tõmba lõlli, lõlli silmä lõhenese Otspaja Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (14)
81164 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese Urv 1888 G. Seen H III 9, 645 (101)
81165 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmad lühenese Otspaja laud Räp 1908 H. Heering EKnSc 162 (6)
81166 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühenese Otspaea kinni tõukama Võn 1889 J. Pint H II 33, 729 (35)
81167 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese Pajalaud Har 1890 J. Pähn H II 32, 195 (9)
81168 2306 Af1* & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese Pajalaud Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (3)
81169 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenda Vannu rehetarre man oleva pajah Kan 1888 J. Väggi H III 11, 499 (10)
81170 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmma lülli, lülli silmad lühenevad Rehetua pajalaud Plv 1893 J. Melzov E 8392 (14)
81171 2306 Af1* Touka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühenese Pajalaud Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (5)
81172 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmad lühenevad Pajalaud Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (236)
81173 2306 Af1* Touka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühenese Aknõlaud Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (47)
81174 2306 Af1* Tõuka lülle, tõmba lülle, lülle silma lühenese Tare pajalaud Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 460 (112)
81175 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese Pajalaud Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (6)
81176 2306 Af1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühenese Otspaja, tõugatav aken Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 478 (17)
81177 2306 Af1* Tõmba lülli, touka lülli, lüllil silma lühenese Sängupaja voodi juures Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 47 (8)
81178 2306 Af2* Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmä lühenese Laud paja eeh, ku tõukat kinni, nää-äi midä Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 519 (10)
81179 2306 Af2* & Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silma lühenese Pajalaud Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (50)
81180 2306 Af2* Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä lühenese Aknapuul Se 1927 E. Põllula S 646 (11)
81181 2306 Af2* Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli silmä lühenese San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (144)
81182 2306 Ag1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühikese Pajalaud Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365 (1)
81183 2306 Ag1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühikese Urv 1888 G. Seen H III 9, 645 (101)
81184 2306 Ag1* & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühikese Paealaud Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (158)
81185 2306 Ag1* Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silmä lühekese Otspaja Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (2)
81186 2306 Ag2 & Tõuka lilli, tõmba lilli, lillil silmä lühikese Aken, rehetare luuk San 1925 E. Päss E 56004 (6)
81187 2306 Ag3 & Lükka lükki, tõuka lükki, lüki silmad lühikesed Vanaaegne aken, lauake ees Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (6)
81188 2306 Ag4 & Hülli tõugates, hülli tõmmates, hülli silmä lühikõse Paja Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 575 (415)
81189 2306 B1a1* Tõmba lülli, touka lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanese Rehepaja Se 1929–1930 E. Põllula S 17889 (15)
81190 2306 B1a1* Tõmba lülli, touka lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanõsõ Otspajakõnõ Se 1929 V. Savala S 17527 (103)
81191 2306 B1a1* & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silmä' löhenese, kaku silmä' kahanõsõ' Vallalõ laska' paja Se 1928 T. Linna S 9126 (24)
81192 2306 B1a1* Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanese Muistine pajaaken Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 55 (79)
81193 2306 B1a1* Touka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanõsõ Rihepaja Se 1930 A. Nurmetu S 20421 (69)
81194 2306 B1a1* Touka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanõsõ Otspaja Se 1936 M. Vabarna S 121973 (105)
81195 2306 B1a1* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühenese, kaku silmä kahanõsõ Otspaja Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (27)
81196 2306 B1a1* Touka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanõsõ Puinõ paja tougada vallalõ ja kinni Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 243 (44)
81197 2306 B1a1* Touka lülli, tõmba lülli, lülli silm lühenes, kaku silm kahanõs Mustnõ otspaja Se 1934 A. Kits S 92763 (3)
81198 2306 B1a1* Tõmba lülli, touka lülli, lülli silmä lühenese, kaku silma kahanõsõ Pajalaud Se 1930 V. Ruusamägi S 26002 (24)
81199 2306 B1a2* & Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä' lühenese', kaku silmä' kahanese' Paja, panõ' kinni ja vallalõ Se 1928 T. Haak S 4344 (61)
81200 2306 B1a2* Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä lühenes, kaku silmä kahanõs Sängüpajakõist tõmmata Se 1935 P. Külaniit S 105582 ja 105589 (38)
81201 2306 B1a2* Tõmba lülli, touka lülli, lülli silmä lühenese, kaku silmä kahanõsõ Innevananõ otspaja Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (66)
81202 2306 B1b* & Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä löhenese, kaku silmä tahenõsõ Otspaja Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (62-63)
81203 2306 B1b* Tõmba lilli, touka lilli, lilli silmä löhenese, kaku silmä kahanõsõ Vanaaolitsõ aknõ tougata Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (6)
81204 2306 B1c & Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä vähanes, kaku silmä kahanõsõ Otspaja Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 308 (1)
81205 2306 B2a* & Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli silmä' lihanõsõ, kassi silmä' kahanõsõ Otspaja Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 434 (32)
81206 2306 B2a* Tõmba lilli, tõuka lilli, kassi silmä kahinõsõ, lilli silmä lihonõsõ Paja Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 482 (92)
81207 2306 B2b & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silma lähenese, kassi silma kahanese Pajalaud Vas 1895 P. Saar H III 22, 336 (79)
81208 2306 B2c & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silmä lühenese, kassi silmä kahanõsõ Pajalaud Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (81)
81209 2306 B3* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lõhenese, koogu silmä kahanese Pajalavva tõmbam[ine] Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 924 (237)
81210 2306 B3* & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese, koagu silmä kahanese Pajalaud Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (23)
81211 2306 B4 & Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmä lihelese, kokku silmä kohanese Uks ehk pajalaud Se 1901 E. Kaiv H II 64, 703 (12)
81212 2306 B5 & Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmä' lühenese', kahru silmä kahanõsõ Vanaaolinõ paja Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 278 (82)
81213 2306 B6 & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmad lühenesid ja peni silmad pikenesid Vanaaegne tareuss (uks) Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (12)
81214 2306 B7 Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese, lülli silmä pikenese Akna ette lükatav laud 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (15)
81215 2306 B7 Tõuka lülli, tõmma lülli, lülli silma lühenese, lülli silma pikenese Akna ette lükatav laud 1890 E EM 156 (1490)
81216 2306 B7 Tõuka lülli, tõmma lülli, lülli silma lühenese, lülli silma pikenese Akna ette lükatav laud 1913 E EM2 135 (1945)
81217 2306 B7 & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä lühenese, lülli silmä pikenese Pajalaud Se 1888 H. Prants H III 3, 440 (51)
81218 2306 B7 Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silma lühinese, lülli silma pikenese Akna ette tõugatav luuk Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (69)
81219 2306 Ca & Touka liili, tõmba liili, liili silmä pikenese Pajalaud Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (110)
81220 2306 Cb1 Tõmma lullid, tõuka lullid, lulli silmad vallale Pajalaud 1913 E EM2 135 (1939)
81221 2306 Cb1 & Tõmba lullid, touka lullid, lulli silmä vallalõ Pajalaud Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (22)
81222 2306 Cb2* Tõuka lilli, tõmba lilli, lillil silmä vallale Aken, rehetare luuk San 1925 E. Päss E 56004 (6)
81223 2306 Cb2* Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmä vallale Paja (luuk) Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (179)
81224 2306 Cb2* & Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silma vallale Aken Ote 1892 J. Ainson H II 44, 555 (129)
81225 2306 Cb2* Tõmba lille, tõuka lille, lillel silmad valla Aken San 1981 T. Keis RKM II 357, 50 (19)
81226 2306 Cc* & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silma siginäse Paja Kan 1924 A. V. Kõrv E 55026 (29)
81227 2306 Cc* Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmä siginese Rehetare pajamulk Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 531 (7)
81228 2306 Cd & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli silma sõgelise Otspaja laud Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (12)
81229 2306 Ce & Touka lülli, tõmba lülli, lülli silmä tsilgussõ Otspaea Plv 1894 J. Tamm H II 51, 841 (1)
81230 2306 Cf & Tõuka lilli, tõmba lilli, lillil silmä saisave Aken, rehetare luuk San 1925 E. Päss E 56004 (6)
81231 2306 Cg & Touka lilli, tõmba lilli, lilli silmä sälä takahn Paja Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (9)
81232 2306 Ch & Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli silmä häitseva Pajalaud Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (5)
81233 2306 Ci & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli silmad valguvad Pajalaud Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (236)
81234 2306 Cj* Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli silmad vähenevad Sukakudumine Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 14 (13)
81235 2306 Cj* & Tõmbat lülli, tõukat lülli, lülli silmad vähenese Otspaja Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (5)
81236 2306 D1a% & Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli siimne liiguva Häll Nõo 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (58) 735
81237 2306 D1a% Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli siimni liigusõ Härmoonik Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (119) 735
81238 2306 D1a% Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli seeme liigutab Uks Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (10) 735
81239 2306 D1b & Touka lilli, tõmba lilli, lilli seemne lühenese Se 1933 N. Oinas S 58592 (52)
81240 2306 D1c & Tõuka lilli, tõmba lilli, lilli siimne esi lähenese Vanaaoline paja, kus laud ette käib Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 336 (28)
81241 2306 D2a & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli jala lühikese Pajalaud Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365 (1)
81242 2306 D2b & Tõmba lülli, tõuka lülli, lülli jala lühenese Sainakell Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577/8 (53)
81243 2306 D3a & Tõuka lülli, tõmba lülli, kunage lülli maalõ-i sata' Sau tarõh Se 1949 V. Pino RKM II 30, 210 (783)
81244 2306 D3b% & Tõuka lülli, tõmba lülli, ega see lüll maaha satta Pajalauad, nende kinnipanemine Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (12) 647B5c*
81245 2306 D4 & Tõuka lülli, tõmba lülli, lülli karva' liigutasõ' Pajalaud Kan 1964 M. Meho, S. Räppo EKRK I 51, 443 (28)
81246 2306 D5 & Tõmba lilli, tõuka lilli, lillil langad langedase Paklekoonal San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 538
81247 2306 D6 & Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli tüü om lühendä Rehepaja Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (62)
81248 2306 D7 & Touka lülli, tõmba lülli, lilli-lülli lühikse jäle Kanga otspuul Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (66)
81249 2306 Ea Lõika rulli, tõmma rulli, kui tõmmad, siis rulli silmad paistetanud Veepanged(?) 1890 E EM 86 (703)
81250 2306 Ea Lõika rulli, tõmma rulli, kui tõmmad, siis rulli silmad paistetanud Veepanged(?) 1913 E EM2 75 (899)
81251 2306 Ea & Lükka rulli, tõmba rulli, kui tõmbad, siis rulli silmad paistetanud Veepanged Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (111)
81252 2306 Eb & Lükka rulli, tõmba rulli, rulli silmad paistetanud Kaju Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (3)
81253 2306 F & Lükka luuki, tõmba luuki, luugil silmad lahti Rehepaja auk Tt 1982 B. Ilver RKM II 361, 439
81254 2307 & Nõsese' kuulu', nakkase' tervid söömä Kärbläse', parmu', kihulase' [jne.] nõsese' Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (132)
81255 2308 & Täielt kerge, tühjalt raske Kõht Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (6)
81256 2308 # vs: EV 12353
81257 2309 Aa & Kõik on teda täis, aga pihku võtta ei saa Õhk Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 211 (95)
81258 2309 Ab* & Kõik maailm on täis, aga peotäit ei saa Udu Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (23)
81259 2309 Ab* Kõik maailm on teda täis, siiski peotäit ei saa Udu Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 714 (138)
81260 2309 Ac & Täis on teda maailm, kätte ei saa peotäüt Udu Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 159a (40)
81261 2309 Ba & Kõik maa ja meri um tedä täis, sa peotäut kostki ei saa Taivas Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (22)
81262 2309 Bb & Maa täis, meri täis, pihku ei saa pisutki Õhk Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 601 (1)
81263 2309 Ca1 & Täis on teda mets ja maa, siiski pihutäit ei saa Udu 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 24 ja 25 (1871) 142 ja 148 (1)
81264 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1878 Mötleja 32 ja 54 (135)
81265 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1955 ÜÕÕ 16 (4)
81266 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1956 Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (8)
81267 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1957 Mihkla-Tedre 57
81268 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (7)
81269 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22
81270 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1968 Säde nr. 20 ja 29 (1968) 5
81271 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1968 Leht 8 (17)
81272 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1974 Maanso-Valgma-Villand 26
81273 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1975 Juhani-Tammoja 13 (17)
81274 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (13)
81275 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 153
81276 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu Rid 1961 P. Kelemith KKI 27, 412 (8)
81277 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (133)
81278 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (21)
81279 2309 Ca1 Täüs om tedä mõts ja maa, siski peotäit ei saa Õhk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (36)
81280 2309 Ca1 Täis om tedä mõts ja maa, siiski peutäit ei saa Udu Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (177)
81281 2309 Ca1 Täis on teda mets ja maa, siiski peutäit ei saa Õhk Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (26)
81282 2309 Ca2* Täis on mind mets ja maa, aga siiski peotäit ei saa 1888 Ilmjärv Uus ABDr 41 (6)
81283 2309 Ca2* Täis on teda mets ja maa, kätte võtta sa ei saa Udu 1906 Kodu Kal. (1906) lk-ta (1)
81284 2309 Ca2* Täis teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa Udu SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (61)
81285 2309 Ca2* Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit tast ei saa Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (5)
81286 2309 Ca2* & Täis on teda mets ja maa, siiski peutäit kätte ei saa Udu Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (251)
81287 2309 Ca2* Küll teda täis on mets ja maa ja siiski peutäit ei saa Udu Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (22)
81288 2309 Ca3 & Kõik on täis, mets ja maa, pihutäit kuskilt ei saa Tuul Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (16)
81289 2309 Ca3 Kõik on täis, mets ja maa, peotäit kuskilt ei saa Tuul 1992 Metstak2 63 ja 66
81290 2309 Ca4* & Mõts om täis ja maa om täis, peotäit siski ei saa Õhk San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (32)
81291 2309 Ca4* Mets ja maa teda täis, aga peotäit ei saa kätte Udu Vil 1895 H. Niggol H III 25, 346 (5)
81292 2309 Ca5* Mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 85
81293 2309 Ca5* Mets täis, maa täis, püuse äi saa võtta Udu Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (2)
81294 2309 Ca5* & Mets täis ja maa täis, aga peosse ei saa võtta Õhk Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 454 (22)
81295 2309 Ca5* Mõts täüs, maa täüs, kätte ei saa võtta Tumman (aur) Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (95)
81296 2309 Cb1 & Kik maa ja mõts om täus, aga siiski peotäut ei saa Udu Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (8)
81297 2309 Cb2 & Maa, mõts om mind täus, aga peotäut kätte ei saa Udsu Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (184)
81298 2309 Cb3 & Maa täüs, mõts täüs, aga piiu ei saa võtta Õhk Krk 1960 S. Lätt RKM, Mgn. II 368a (46)
81299 2309 Cb4 & Maa täis, mets täis, pihku ei saa piiskagi Udu Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (39)
81300 2309 D & Org täis, mets täis, mägi täis, aga pihusse ei saa otta Õhk Kuu 1965 A.-M. Salström KKI 35, 464 (131)
81301 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1890 E EM 113 (1019)
81302 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga pihusse ei saa võtta Õhk 1911 Freymann 238
81303 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta 1910 Kmpm. KLr I4 51 (88)
81304 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1913 E EM2 100 (1354)
81305 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1914 E MM 13 ja 44 (173)
81306 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1920 E MM2 13 ja 47 (175)
81307 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1994 E MM3 10 ja 38 (175)
81308 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1920 Kmpm. Ekl I2 142
81309 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga pihku ei saa võtta 1924 Kmpm. EL I9 116
81310 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1926 Raud KL III 213 (21)
81311 2309 D Org on täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta 1927 Ainelo III 118
81312 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga kätte ei saa võtta Õhk 1929 Jürisson 89 (1)
81313 2309 D Maa täis, org täis, mets täis, pihku ei saa pisutki Udu 1930 Huvit. II3 113 ja 248 (1)
81314 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga pihku ei saa võtta 1931 Kmpm. EL II10 62
81315 2309 D Maa täis, org täis, mets täis, pihku ei saa pisutki 1933 Käis EV II/I lk-ta
81316 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta Udu 1934 Raud VMj 213 ja 214 (21)
81317 2309 D Maa täis, org täis, mets täis, pihku ei saa pisutki Udu 1935 Huvit. V Lisa 18 (74)
81318 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga pihku ei saa võtta Udu 1939 Nugis 293 ja 314 (191)
81319 2309 D Org täis, mägi täis, maa täis, aga peosse ei saa võtta 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 72 (3)
81320 2309 D Org täis, mägi täis, mets täis, maa täis, aga pihku ei saa võtta 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta
81321 2309 D Maa on täis, mägi on täis, org on täis, aga pihku ei saa võtta 1957 Säde nr. 84 (1957) 4
81322 2309 Ea* Maa täis, org täis, peosse ei saa piotäit Udu 1890 E EM 88 (725)
81323 2309 Ea* Maa täis, org täis, peosse ei saa piotäit Udu 1913 E EM2 76 (923)
81324 2309 Ea* Maa täis, org täis, peosse ei saa peotäit Udu 1914 E MM 11 ja 44 (145)
81325 2309 Ea* Maa täis, org täis, peosse ei saa peotäit Udu 1920 E MM2 11 ja 47 (147)
81326 2309 Ea* Maa täis, org täis, peosse ei saa peotäit Udu 1994 E MM3 9 ja 38 (147)
81327 2309 Ea* Maa täis, org täis, pihku ei saa võtta Udu 1939 Nugis 290 ja 313 (130)
81328 2309 Ea* Maa täis, org täis, pihku ei saa pisutki Õhk, udu 1968 Ordlik EKÕ (1968) 15 (4)
81329 2309 Ea* Maa täis, org täis, tasku ei saa peotäitki Udu 1957 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja 2 (1957) 32 (30)
81330 2309 Ea* & Tast maa täis, tast org täis, viimaks ei saa peutäit Udu Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (49)
81331 2309 Ea* Tast maa täis, tast org täis, tast viimaks ei saa peotäit Udu Mär? 1948 E. Poom RKM II 9, 362 (149)
81332 2309 Ea* Kas maa täis ja org täis ja viimaks ei saa piutäit Aur VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 68 (67)
81333 2309 Ea* Maa täüs, org om täüs, perast ei saa peutäit Udu Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (51)
81334 2309 Ea* Maa täis, org täis, peosse ei saa ühtigi Udu Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (50)
81335 2309 Eb* Tast org täis ja maa täis ja viimaks ei saa peutäis Aur 1881 ER Kal. (1881) 104 (15)
81336 2309 Eb* Tast org täis ja maa täis ja viimaks ei saa peutäis Aur 1889 ER Kal. (1889) 103 (10)
81337 2309 Eb* Tast org täis ja maa täis ja viimaks ei saa peotäis Aur Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 247 (5)
81338 2309 Eb* & Org täis, maa täis, viimaks ei saa pihutäit Udu VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (14)
81339 2309 Eb* Org täis ja maa täis, viimaks ei saa pihutäit Udu või aur Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (61)
81340 2309 Eb* Org täis ja maa täis, viimaks ei saa peutäitki Aur Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (88)
81341 2309 Eb* Org täis ja maa täis ja viimaks ei saa peotäis Udu ehk aur Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (6)
81342 2309 Fa & Org täis, mägi täis, aga peose ei saa Udu Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (78)
81343 2309 Fa Org täis, mägi täis, aga peosse ei saa Udu 1979 Metstak 24 ja 35 (247)
81344 2309 Fa Org täis, mägi täis, aga peosse ei saa Udu 1992 Metstak2 64 ja 66
81345 2309 Fb & Mäed ja orud on tast täis, kätte ei saa mitte peutäitki Udu Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (69)
81346 2309 G+ Mets täis, põld täis, mägi täis, aga pihku võtta ei saa Udu Koe 1988 A. Haavasalu RKM II 417, 421
81347 2309 G+ Õhk täis, maa täis, mõts täis, org täis, aga piiu ei saa võtta Udu Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 93
81348 2309 G+ & Taast org täis ja ilm täis, aga pärast ei saa pihutäit Aur Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 532 (18)
81349 2309 G+ Tuba täis, sülle võtta ei saa Suits Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 331 (388)
81350 2309 # 1926B+
81351 2310 a1 & Täkk tallis, munnid väljas Kambre ehk hoone talad Vil 1895 J. Täht E 16079 (29)
81352 2310 a1 Täkk tallis, munni väljan Seinanukk Nõo 1897 A. Koger E 30004 (12)
81353 2310 a1 Täku tallin, munni vällan Talaotsa Puh 1890 P. Kalk H III 10, 57 (3)
81354 2310 a2 & Täkk om tallin, munni om tal vällän Talad sees, otsa välläs Nõo 1926 E. Päss E 56958 (27)
81355 2310 b & Täkk tallis, türa väljas Ahi lõõskab Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 483 (18)
81356 2310 # 248 816 1130
81357 2311 a & Tätä sumpka poolka suur Vana ahi, koh maatas Se 1928 T. Haak S 4341 (50)
81358 2311 b & Tätä taskas poolga koru Ahi Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 518 (4)
81359 2312 a1 & Täts üle tänava Konn HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 342 (11)
81360 2312 a1 Täts üle tänava Konn Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1052 89)
81361 2312 a2 & Tõts üle tänava Konn HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (25)
81362 2312 a2 Töts üle tänava Konn Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (119)
81363 2312 b & Liipa-lääpa läheb külatänavale Konn Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (66)
81364 2312 # 1518 2412 2489
81365 2313 Aa & Muri murki rääbistörki, läheb üle õue istetörki, vas vili välistu törki Hunt läheb koeraga MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (48)
81366 2313 Aa Muri murki rääbistõrki, läheb üle õue istetõrki, vas vili välistu Hunt läheb koeraga tõrki 1890 E EM 103 (897)
81367 2313 Aa Muri murki rääbistõrki, läheb üle õue istetõrki, vas vili välistu Hunt läheb koeraga tõrki 1913 E EM2 91 (1188)
81368 2313 Aa Muri murki rääbistõrki, läheb üle õue istetõrki, vas vili välistu Hunt läheb koeraga tõrki 1921 Nurmik II 176
81369 2313 Ab & Tölki-tölki rääbistölki, üle õue öörenstölki, vas vilistu tölki Koer Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (4)
81370 2313 Ac & Ölki-tölki rääbistölki, üle õue öörentölki Koer Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (18)
81371 2313 Ad & Tölki-tölki rääbistölki, tölki-tölki öörandtölki, tölki-tölki vas vilistu tölki Koer kõnnib, läheb nuka taha..., tuleb süia otsima Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (108)
81372 2313 Ae & Tölki-tölki rääbistölki, üle õue öörandtölki, tölki-tölki vas viliste tölki Koer jookseb üle õue Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (30)
81373 2313 Af & Õõra-õõra õõrandtölki, üle õue õõrandtölki, ajateibas rääbistölki, vas vilstu tölki Varblane Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (13)
81374 2313 B & Vilisti-vilisti vilken-tilken, üle õue õlken-tälken Kass Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 80 (98)
81375 2313 C & Mooris mutter, vas vilistse vilken, üle õue õlken-tilken, jalad mooramaa sugust, ise nedupea jänes Kass Trm 1897 J. Soodla E 33767 (1)
81376 2313 D & Neli neidu, pia jäme, keskedpaika kiila-viila, jalad mooramaa sugu Kass Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (69)
81377 2313 # 2165U11b* 2592
81378 2314 & Törri aeti, tandsiti, upsiti, hani oli kaalapidi kähen Torupillimäng Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (110)
81379 2314 # 743Db
81380 2315 & Tüdruk istub, emand tellab Kass ja kassi saba Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 537 (48)
81381 2316 A1a1 Ühe silmaga tüdruk 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (11)
81382 2316 A1a1 & Ühe silmaga tüdruk Nõel VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 387 (74)
81383 2316 A1a1 Ühe silmägä tütrik Niul Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
81384 2316 A1a1 Ühe silmaga tidruk Nõel Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 ja 262 (19)
81385 2316 A1a2 Tüdruk ühe silmaga Nõel 1979 Metstak 10 ja 32 (40)
81386 2316 A1a2 Tüdruk ühe silmaga Nõel 1992 Metstak2 17 ja 19
81387 2316 A1a2 Tüdruk ühe silmaga Nõel 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta
81388 2316 A1a2 & Tüdruk ühe silmaga Nõel Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (181)
81389 2316 A1a2 Tüdruk ühe silmaga Nõel VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 544 (10)
81390 2316 A1b1 & Kas te ühe silmaga tüdrukut olete näinud Nõel VNg 1956 M. Joamets EKRK I 13, 204 (84)
81391 2316 A1b2 & Kas tiad, mis ühe silmaga tüdruk on Nõel Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 227 (1)
81392 2316 A2*% & Ühe silmaga poiss Nõel Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 480 (8) 2629
81393 2316 A2*% Paljas poisike, üks silm peas Nõel Kõp 1992 R. Ilmjärv RKM, KP 23, 133 (35) 2629
81394 2316 A3+ & Preili üte silmaga Nõel Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (58)
81395 2316 A3+ Vana memm üte silmäga Suur nõel Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (78)
81396 2316 A3+ Ühe silmaga rätsep veab köit kaasas Nõel Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 268 (7)
81397 2316 A3+ & Ühe silmaga tark Nõel Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (13)
81398 2316 A3+ Ühe silmaga inimene Nõel Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25546 (11)
81399 2316 A3+ Ühe silmaga hiir teeb ilmalle tööd Nõel VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 71 (93)
81400 2316 A3+ Üks pisike naisekene üheainsa silmaga teeb kõik maailma valmis Nõel Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (97)
81401 2316 B1/ & Ühe silmaga tüdruk, rakendab terve ilma ära Nõel Plt 1894 M. Luu H IV 5, 491 (20) 1651P1
81402 2316 B2/ & Esi keeletu, esi meeletu, esi üte silmaga, ent siski kõige ilma abimees Nõgel Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (16) 1651P2
81403 2316 # 2628 2698
81404 2317 & Tütrik nulgah, pulgad üsah Taaritõrdu Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (59)
81405 2318 Aa & Tühjalt läheb, täielt tuleb Villkopp SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 569 (42)
81406 2318 Aa Tühjalt läheb, täielt tuleb Veevõtmine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 453 (141)
81407 2318 Ab & Sisse lätt tühi, välla tulep täis Kajupang Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (13)
81408 2318 B1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb ja täielt tuleb (Der hölzerne Gott geht zum Wassergott auf die Freite, leer geht er und voll kommt er) Das Wasserschöpfen aus dem Brunnen 1876 Wied. 285 233K1*
81409 2318 B1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Panged, ämbred, raandad 1890 E EM 129 (1201) 233K1*
81410 2318 B1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Panged, ämbred, raandad 1913 E EM2 113 (1575) 233K1*
81411 2318 B1*/ & Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb ja täielt tuleb Vett tõmmame kaevust Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (27) 233K1*
81412 2318 B1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Pang Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 118 (11) 233K1*
81413 2318 B1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Veevõtmine kaevust Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 468/9 (38) 233K1*
81414 2318 B2a*/ & Sookuningas läheb maakuningal kosju, pika piibuga, laia kaabuga, tühjalt läheb, täielt tuleb Kaev Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 227 (2) 233K2a*
81415 2318 B2a*/ Suukuningas läks maakuningale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga, tühjalt lähäb ja täielt tuleb Kaev Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 433 (13) 233K2a*
81416 2318 B2b/ & Ilmakuningas lääb maakuningale kosju, pika piibuga ja laia kaabuga, tühjalt lähäb, aga täielt tuleb Vett võetakse kaeokooguga, pangiga kaeost Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (74) 233K2b
81417 2318 B3*/ & Int läheb Anti kosja, pika piibuga, laia kaabuga, tühjalt läheb, täielt tuleb Veetoomine Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 320 (15) 233K3*
81418 2318 B3*/ Hind lähäb Andi kosja, pika piibuga, tühjäl lähäb, täielt tuleb Kaevust vett tuua Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (15) 233K3*
81419 2318 B4/ & Suure piibuga, laia laabuga, kurg läks kaarnale kosjale, tühjalt läks, täielt tuli Kaevust veevõtmine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (26) 233K4
81420 2318 B5/ & Pika piibuga ja laia kaabuga, läheb vesiselle kosti, tühjalt läheb, täielt tuleb Kaevust veevõtmine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (26) 233K5
81421 2318 C/ & Tiineh tulo vällä, tühi lätt sisse Kavopang Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 416 (116) 23B
81422 2319 A Kui tühi olen, siis kaalun ma nii palju kui täidetud kerega Lõõts 1901 Lasteleht nr. 4 (1901) 64 (6)
81423 2319 A Kui tühi olen, siis kaalun ma nii palju kui täidetud kerega Lõõts 1910 Kuhlbars 6 ja 24 (21)
81424 2319 A & Tühjalt niisama rasse kui tävvelt Sepalõõts Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (72)
81425 2319 B & Kui ta täis on, siis on ta niisama raske kui tühi, ja kui ta tühi on, siis niisama raske kui täis Lõõts Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (89)
81426 2320 & Tükike puud suve ja talve vahel Uks kambri ja õue vahel Vil 1895 H. Niggol H III 20, 844 (24)
81427 2321 Aa* Tünder liha täis, mõlemad otsad lahti 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (5)
81428 2321 Aa* Tünder liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmkübar Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (63)
81429 2321 Aa* Tünder liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus sõrmes Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (26)
81430 2321 Aa* & Tünder liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 343 (73)
81431 2321 Aa* Tünder liha täis ja mõlemad otsad lahti Sõrmus Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
81432 2321 Ab Tünder toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus 1992 Metstak2 15 ja 16
81433 2321 Ab & Tünder toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 524 (294)
81434 2321 Ab Tünder toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 95
81435 2321 Ba Pütt toorest liha täis, mõlemad otsad lahti (Eine Tonne voll rohes Fleisch beide Enden sind offen) Ein Ring 1876 Wied. 285
81436 2321 Ba Pütt toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus 1890 E EM 132 (1234)
81437 2321 Ba Pütt toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus 1913 E EM2 115 (1613)
81438 2321 Ba & Pütt toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Der Ring am Finger Mus 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
81439 2321 Ba Pütt toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (22)
81440 2321 Bb & Pütt liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrm sõrmussega Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 11 (2)
81441 2321 Bc & Pisukene pütukene, mõlemad otsad lahti ja keskelt liha täis Sõrmus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (32)
81442 2321 Ca & Pullik liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmkübar sõrmes Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (22)
81443 2321 Cb & Poolek leha täes, mölemad otsad lahte Sörmos Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (27)
81444 2321 D & Seest toorest liha täis, mõlemad otsad lahti Sõrmus Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 81 (42)
81445 2321 # 990Df2 2322 2323
81446 2322 A1a1* Tünn liha täis, põhja pole all Sõrmus Kaa 1947 V. Niit RKM II 3, 635 (8)
81447 2322 A1a1* & Tünn liha täis, aga põhja all ei ole Sõrmus sõrmes Koe 1961 M. Karjamaa RKM II 112, 157 (5)
81448 2322 A1a2 & Tünn liha täis, ise ilma põhjata Sõrmus näppus Pld 1918–1940 A. Klaas E 72976 (12)
81449 2322 A1b* Lihatünn, aga põhja ei ole Sõrmus Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (11)
81450 2322 A1b* & Lihatünn ilma põhjata Sõrmus SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 572 (65)
81451 2322 A1c & Ilma põhjata tünn, toorest liha täis Sõrmus HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (33)
81452 2322 A1d & Raudtünn liha täis, aga põhja ei ole Sõrmus Koe 1933 A. Ledt E 83910 (3)
81453 2322 A2a* & Tünder liha täis, kummaski otsas ei ole põhja Sõrmus sõrmes Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (57)
81454 2322 A2a* Tünner liha täus, ei kummaski otsas ole pohja Sormus sormes Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 371 (26)
81455 2322 A2b* & Tünder liha täis, kummalgi otsas põhjust Sõrmus Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (58)
81456 2322 A2b* Tünder liha täis, kummaski otsas põle põhjust Sõrmus Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (8)
81457 2322 A2b* Tünner liha täüs, ei kummagis otsas ole pohjust Sormus sormes Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (24)
81458 2322 A3 & Puolik liha täüs, ei kummagis otsas ole pohjust Sõrmus Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (62)
81459 2322 A3 Poolik liha täis, aga kummagis otsas pole põhja Sõrmus 1913 E EM2 110 (1520)
81460 2322 A3 Poolik liha täis, aga kummagis otsas pole põhja Sõrmus 1914 E MM 14 ja 45 (197)
81461 2322 A3 Poolik liha täis, aga kummagis otsas pole põhja Sõrmus 1920 E MM2 14 ja 48 (199)
81462 2322 A3 Poolik liha täis, aga kummaski otsas pole põhja Sõrmus 1994 E MM3 11 ja 39 (199)
81463 2322 A4a & Pütt toorest liha täis, kumbaski otsas pole põhja täis Sõrmus Tt 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (5)
81464 2322 A4a Pütt toorest liha täis, kummaski otsas ep ole põhja (Eine Tonne voll rohes Fleisch, an keinem von beiden Enden ist ein Boden) Ein Ring 1876 Wied. 285
81465 2322 A4a Pütt toorest liha täis, kumbaski otsas pole põhja Sõrmus 1890 E EM 132 (1234)
81466 2322 A4a Pütt toorest liha täis, kumbaski otsas pole põhja Sõrmus 1913 E EM2 115 (1613)
81467 2322 A4b Pütt põhjata, aga liha täis 1907 Lasteleht nr. 2 (1907) 32 (3)
81468 2322 A4b & Pisukene pütukene, kumaget otsas pole põhja Sõrmus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25550 (43)
81469 2322 A4c & Ämma pütt ilma põhjata Sõrmus SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 80 (68)
81470 2322 A5a & Lihatõrss, põhja all ei ole Sõrmus Prn 1933 A. Johanson ERA II 69, 476 (1)
81471 2322 A5b & Törs on liha täis, aga pöhja pole veel all Sörmus Noa 1927 P. Ariste E 60415
81472 2322 A6 & Nõu ilma põhjata, ise liha täis Sõrmus TMr 1926 L. Berg E 57147
81473 2322 A7 & Vaat on liha täis, aga põhja all ei ole Sõrmus Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 511 (4)
81474 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus 1890 E EM 126 (1164)
81475 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus 1913 E EM2 110 (1529)
81476 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus 1901 Lasteleht nr. 3 (1901) 48 (3)
81477 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus 1905 Kmpm. Kõ 60 (7)
81478 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis 1920 Kmpm. KLr I8 31
81479 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus 1921 Kmpm. A6 58 (7)
81480 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis 1924 Kmpm. EL I9 32
81481 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis 1931 Kmpm. EL II10 129
81482 2322 A8a Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus 1929 Jürisson 178 (18)
81483 2322 A8a & Põhja all ei ole, aga liha täis Sõrmus Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (617)
81484 2322 A8a Põhja all ei olõ, aga liha täüs Sõrmus Plv 1949 J. Sulengo RKM II 22, 116 (4)
81485 2322 A8b1 & Põhjatu liha täis Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (7)
81486 2322 A8b2 & Ilma põhjata, aga ise liha täis Sõrmus Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 284 (122)
81487 2322 B1a* & Tünn liha täis, ei ole kaant peal ega põhja all Sõrmus sõrmes Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 211 (136)
81488 2322 B1a* Tünn liha täis, aga pole põhja all ega kaant peal Sõrmus Vän 1940 T. Tammsoo ERA II 269, 123 (17)
81489 2322 B1b & Tonn liha täis, aga tonnil ei ole põhja all ega kaant peal Sõrmus Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (8)
81490 2322 B2 & Pütt lihha täüs, ole-ei kaast, õi põhja Sõrmus Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (86)
81491 2322 B3 & Tõrs täis liha, ise kaaneta ja põhjata Sõrmus HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (11)
81492 2322 B4 & Põhjata ning kaaseta, ise liha täis Sõrmus Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 70 (43)
81493 2322 # 1391D 1785 2321 2323
81494 2323 a & Tünn toorest liha täis Sõrmus Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (3)
81495 2323 b & Tünder toorest täis Sõrmus sõrmes Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 431 (2)
81496 2323 c & Kuldpütt liha täis Sõrmkübar Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (6)
81497 2323 c Kuldpütt liha täüs Sõrmus Se 1935 A. Jänessoo S 105360 (12)
81498 2323 # 480 1664B25 1804 1806 2321 2322
81499 2324 A1% Mis reite vahel liigub Vokk Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (9) 1669 2717
81500 2324 A1% & Mis reite vahel liigub Vokiratas Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1290 (41) 1669 2717
81501 2324 A1% Mis reite vahel liikup Vokiratas Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (52) 1669 2717
81502 2324 A2a1 & Mis elab surnu reite vahel Hobune vankri ees Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 467 (33)
81503 2324 A2a2 & Mis elab surnul reide vahel Hobune adra ees Pär 1888 H. Martinson H III 5, 344 (3)
81504 2324 A2b & Mis on surnu reite vahel Hobune aisade vahel Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (9)
81505 2324 A3a Kes sõidab surnu jalge vahel Hobune aeste vahel 1890 E EM 63 (440)
81506 2324 A3a Kes sõidab surnu jalge vahel Hobune aeste vahel 1913 E EM2 56 (568)
81507 2324 A3a & Kes sõidab surnu jalge vahel Hobune aiste vahel Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (70)
81508 2324 A3b & Mis kõpitseb surma jalge vahel Vokiratas Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (2)
81509 2324 A4 & Mis liigub surnu harade vahel Vokiratas Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (45)
81510 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel (Ein Lebendiges zwischen den Beinen eines Todten) Das Spinnrad 1876 Wied. 264
81511 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Kedraja voki ääres 1890 E EM 31 (78)
81512 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Kedraja voki ääres 1913 E EM2 30 (93)
81513 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Hobune rakkes Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (83)
81514 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Vokiratas Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 868 (13)
81515 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Vokiratas Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 292 (21)
81516 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Vokiratas aisgade vahel Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (19)
81517 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Vokk Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 149 (7)
81518 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Vokiratas Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (47)
81519 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Vokk Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (82)
81520 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Hobune ree ees Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 31 (49)
81521 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Okkirattas Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (22)
81522 2324 B1a1 Elav surnu reite vahel Okk Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 665 (5)
81523 2324 B1a1 Elav surne reite vahel Vokiratas sammaste vahel Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 887 (34)
81524 2324 B1a1 Elav surnu reide vahel Vokiratas Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 431 (39)
81525 2324 B1a1 Elava surnu reide vahel Vokkirattas Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (26)
81526 2324 B1a1 Elav surnu reide vahel Okk Kaa 1877–1917 Anonüüm 114 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 143 p.
81527 2324 B1a1 & Elav surnu reide vahel Vokk Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (32)
81528 2324 B1a1 Elav surnu reide vahel Okk ehk hobu vankri ees Kaa 1888 O. Kallas H III 5, 74 (3)
81529 2324 B1a1 Elav surnu reide vahel Okk Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (57b)
81530 2324 B1a1 Elava surnu reide vahel Okk Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 495 (54)
81531 2324 B1a1 Elava surnu reite vahel Vokiratas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 295 (172)
81532 2324 B1a1 Elava surnu reite vahel Vokiratas aisade vahel Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 430 (35)
81533 2324 B1a1 & Elava surnu reite vahel Vokiratas kahe posti vahel Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
81534 2324 B1a1 Elava surnu reite vahel Vokiratas Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 481 (125)
81535 2324 B1a1 Elava surnu reite vahel Vokiratas postide vahel Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 80 (33)
81536 2324 B1a1 Elava surnu reite vahel Vokiratas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (42)
81537 2324 B1a1 & Elava surnu reide vahel Okiratas Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (8)
81538 2324 B1a2 & Elava surnute reite vahel Oki Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689 (2)
81539 2324 B1a3 & Elus surnu reite vahel Kedraja ja vokk Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 532 (21)
81540 2324 B1a3 Elus surnu reite vahel Vokk Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (42)
81541 2324 B1b & Elab surnu reite vahel Vokiratas, vokiaeste vahel käib rinki Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (47)
81542 2324 B1c & Elav liigub surnu reite vahel Vokiratas Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 486 (3)
81543 2324 B1c Elav liigub surnu reide vahel Okkiratas Mus 1909 O. Liiv RKM, Liiv 37 (26)
81544 2324 B1d & Elav jooseb surnu reite vahel Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (28)
81545 2324 B1d Elav jookseb surnu reide vahel Vokk LNg 1895 J. Prooses E 21362 (36)
81546 2324 B1e & Elav elab surnu reide vahel Okiratas Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (126)
81547 2324 B1f & Elus käib surnu reite vahelt läbi Vokiga kedramine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (194)
81548 2324 B1g & Elus läheb surre harkide vahelt läbi Kedraja vokiga Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (188)
81549 2324 B2 & Elav surno rebade vahel Vokiratas Juu? 1891 M. Antje H III 3, 328 (3)
81550 2324 B3 & Elav jooseb sorno röukode vahel Vokk Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (13)
81551 2324 B4 & Hing surnu reite vahel Hobune, rakend Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 127 (1)
81552 2324 B5 Elav hing reite vahel Vokirattas Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (5)
81553 2324 B5 & Elav hing reite vahel Hobune aisade vahel Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (4)
81554 2324 B5 Eläv heng reede vahel Vokk Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (34)
81555 2324 B6 & Elav riist reite vahel Vokiratas KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (247)
81556 2324 B6 Elav riist reite vahel Vokiratas MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (44)
81557 2324 B6 Elav riist reite vahel Vokkirattas Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (20)
81558 2324 B6 Elav riist reide vahel Okirattas Saa 1892 H. Langholts H III 13, 511 (85)
81559 2324 B6 Eläv riist reede vahõl Okk Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 509 (24)
81560 2324 B7 & Üks kirp kipleb surnu reide vahel Vokk Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 417 (31)
81561 2324 C1a1 & Tütar tiine, ema aher, elav surnu reite vahel Poolivokk: tütar on pool, ema on vokk, elav surnu on vokiratas Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (12)
81562 2324 C1a1 Tütar tiine, ema aher, elav surnu reite vahel Vokk Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 305 (47)
81563 2324 C1a2 & Tütar on tiine, ema oli aher, elav oli surnu reite vahel Okk Jäm 1977 T. Tõnissoo KKI 68, 233 (14)
81564 2324 C1a3+ & Ema tiine, tütar aher, elav surnu reide vahel Vokk Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 304 (4)
81565 2324 C1b1 Tütar tiine, ema aher, elavad surnu reite vahel Okk Jäm 1977 M. Jaago KKI 68, 121 (5)
81566 2324 C1b1 & Tütar tiine, ema aher, elavad surnu reide vahel Vokk Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (12)
81567 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Vokk: tütar – värten lõnga täis, ema – vokiratas, nad mõlemad liiguvad ja on elavad, vokk ise seisab ja on surnu, vokiaisad – reied, mille vahel ratas on Rap 1936 E. Poom ERA II 129, 442 (10)
81568 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Vokk Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 415 (41)
81569 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Vokk: tütar – värten, ema – ratas Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 328 (8)
81570 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Okk Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 13 (11)
81571 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Okk Jäm 1977 H. Tomingas KKI 68, 37 (31)
81572 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Vokk Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 257 (4)
81573 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Okk Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 307 (1)
81574 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Okk Jäm 1977 P. Raidmaa KKI 68, 339 (5)
81575 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Okk Jäm 1977 K. Härm KKI KS
81576 2324 C1b2* Tüdar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Vokk Kre 1946 A. Sepp RKM II 4, 350 (16)
81577 2324 C1b2* & Tütar tiine, ema aher, elab surnu reite vahel Vokk Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 376 (116)
81578 2324 C1b2* Tütar tiine, ema aher, elab surnu reide vahel Vokk Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 396 (132)
81579 2324 C1b2* Tüdar tiine, ema aher, elab surnu reide vahel Okk (vokk) Kär 1946 M. Jõgi RKM II 3, 20 (27)
81580 2324 C1b2* Tüdar tiine, ema aher, elab surnu reide vahel Okk Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 378 (1)
81581 2324 C1b2* & Tütar tiin ja ema aher, elab surnu reite vahel Vokk täie värtnaga VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 281 (28)
81582 2324 C1c1 Tütar tiine, ema aher, magab surnu reite vahel Vokk Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 209 (34)
81583 2324 C1c1 & Tütar tiine, ema aher, magab surnu reide vahel Vokk Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 167 (110)
81584 2324 C1c1 Tütar tiine, ema aher, magab surnu reite vahel Vokk Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (5)
81585 2324 C1c1 Tütar tiine, ema aher, magab surnute riiete vahel Vokk 1890 E EM 160 (1534)
81586 2324 C1c1 Tütar tiine, ema aher, magab surnute riiete vahel Vokk 1913 E EM2 138 (1996)
81587 2324 C1c2+ & Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel Vokk Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (62)
81588 2324 C1d & Tütar tiine, ema aher, istub surnu reide vahel Vokk Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 637 (71)
81589 2324 C1d Tütar tiine, ema aher, istub surnu reide vahel Okk Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 257 (59)
81590 2324 C1e & Tüdar tiine, ema aher, sõidab surnu reide vahel Okk Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (43)
81591 2324 C1f & Tüdar tiine, ema aher, jokseb surnud reide vahel Tüdar on oki pael, mis lõnga täis, ema okiratas Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 535 (45)
81592 2324 C1g & Tütar tiine, ema aher, käib läbi surnu reitevaher [sic!] Vokk VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (1)
81593 2324 C2 & Tütar tiine, ema aher, istub surnu jälkte vahel Vokk Rei 1983 A. Saster KKI KS
81594 2324 C3 & Tütar tiine, ema aher, sõidab kahe jalgade vahel Vokk Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 277 (40)
81595 2324 C4a & Isa tiine, ema aher, elav surnu reite vahel Vokk Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (34)
81596 2324 C4b & Isa tiine, ema aher, elab surnu reide vahel Vokk Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 182 (71)
81597 2324 C4c & Isa tiine, ema aher, seisab surnu reide vahel Vokk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (55)
81598 2324 D1 Ema aher, tütar tiine Vokk 1890 E EM 32 (81)
81599 2324 D1 Ema aher, tütar tiine Vokk 1913 E EM2 30 (97)
81600 2324 D1 & Ema aher, tütar tiine Vokk HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (92)
81601 2324 D1 Imä ahher, tütär tiineh Vokk ja pool, s.o. mida rohkem vokk määrist kuivaks jääb, seda rohkem paisub lõng pooli pääl või pool Plv 1903 J. Semm H, Mapp 623 (3)
81602 2324 D2 & Imä läsk, tütär tiine Vokisiiv ja värknä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (79)
81603 2324 D3 & Ema aetakse taga, tütar saab tiineks Kedramine vokiga Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (136)
81604 2324 E% & Ema aher, tütar tiine, poeg valge mütsiga Vokk Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 277 (6) 1064 1624
81605 2324 F1/ & Tütar on tiine, ema on aher, tütar on lai latakas ning poiss on pisike pupsakas Okk Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 3 (2) 366X1
81606 2324 F2/ & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lapergune, poja pea lõhki, tütre käsi kõveras, elab surnu reite vahel Vanaaegne kooguga kaev JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 379 (25) 366X2
81607 2324 Ga/ & Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokk As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 366 (64) 1793Ua
81608 2324 Ga/ Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokk As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 446 (12) 1793Ua
81609 2324 Ga/ Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokk 1995 Eas I 131 (192) 1793Ua
81610 2324 Gb/ & Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rutem hobu jookseb, seda rutem kõht tõuseb Voki ketramine As 1992 A. Korb RKM II 449, 21 (5) 1793Ub
81611 2324 H/ & Elav surnu reide vahel, kümme kitsi kallal Voki kedramine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (14) 900Ö
81612 2324 I/ & Tuhat tui-rui auku, sada sõlmi sitaaukus, üks ainuke ulberdiseauk, elab surnu reide vahel Okk (vokk) Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 207 (11) 2272Õ
81613 2324 # 23 1803 2173 2607
81614 2325 A1a* Tütre käeva emal, aga ema ei käi tütril Veepangi kaevul Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 449 (5)
81615 2325 A1a* Tütre käivad emal, aga ema ei käi tütril mitte Kaevupang Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (118)
81616 2325 A1a* & Tütre käive emale, aga ema ei käi mitte tütardel Vett tuuakse kaevust Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (12)
81617 2325 A1a* Tüdar käib emale, ema ei käi tütrele Kaju ja pang Vil 1893 J. Evert E 1422 (24)
81618 2325 A1b* Tütred käivad emale, ema ei saa iial tütreile Kaev 1890 E EM 160 (1535)
81619 2325 A1b* Tütred käivad emale, ema ei saa iial tütreile Kaev 1913 E EM2 138 (1997)
81620 2325 A1b* Tütred käivad emale, ema ei saa iial tütreile Kaev 1914 E MM 16 ja 45 (253)
81621 2325 A1b* Tütred käivad emale, ema ei saa iial tütreile Kaev 1920 E MM2 16 ja 48 (256)
81622 2325 A1b* Tütred käivad emale, ema ei saa iial tütreile Kaev 1994 E MM3 13 ja 40 (256)
81623 2325 A1b* Tütred käivad emale, ema ei saa ilmaski tütrile Kaev San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (23)
81624 2325 A1b* & Tütred käivad emale, ema ei käi ialgi tütardele Kaev ja veepanged Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (24)
81625 2325 A1b* Tütre käeve emäl, aga emä ei saa kunagi tütrile käijä Viipangi Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (114)
81626 2325 A1b* Tütar käi emale, ema ei käi konagi tütrele Kaiv Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (18)
81627 2325 A1b* Tütar käi emal, ema ei käi konagi tütrel Kaju pangige San 1895 J. Kuldsep E 19083 (8)
81628 2325 A1b* & Tütre kävve emäl, aga emä ei käu tüdärtel suguki Vii tuumine lättest Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 350 (4)
81629 2325 A1b* Tütre käiva emale, aga ema ei käi tütrile sugugi Kaju Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (53)
81630 2325 A1b* Tüdär käib emäl, aga emä tütrel sugugi Kajo ja pang Trv 1890 A. Rull H II 25, 439 (148)
81631 2325 A1b* Tütre käive emäle, emä ei käi tütrile üttigi Pangi käive kaiju Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (71)
81632 2325 A1c1* Tütar käib emale alati, ema ei saa tütrele konagi Kaevukook Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (15)
81633 2325 A1c1* & Tütar käib alati emal, ema ei ilmaski tütril Ämber ja kaev VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (12)
81634 2325 A1c1* Tüdär käib emäl alati, emä ei käi tütrel sugugi Kaev Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 161 (182)
81635 2325 A1c1* Tütar käib emal alati, ema ei käi tütrel kunagi Kaev Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (14)
81636 2325 A1c2 & Tütre käivä emäl üttepuhku, emä ei käi tütril kunagi Kajupang Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (182)
81637 2325 A1c3 & Tütred käivad emal iga päev, ema ei käi tütardel sugugi Veetoomine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319, (212)
81638 2325 A1d* Tütar käib ema juures, aga ema ei käi tütre juures ilmaski Pang käib kaevu juures 1992 Metstak2 31
81639 2325 A1d* & Tütred käivad ema juure küll, aga ema tütarde juure ei saa Kaeo Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191 (80)
81640 2325 A1d* Tütar käib ema juures, ema ei käi tütre juures ilmaski Veepang käib kaevu juures Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (27)
81641 2325 A1d* Tütred käivad ema juures, ema ei saa ilmaski tütarde juure Ämbred ja kaev Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (22)
81642 2325 A1d* Tütred keivad ema juure, aga ema ei käi iialgi tütrete juure Kaev, pangid Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (11)
81643 2325 A1e & Tütar käeb ema pool ja ema ei saa tütre poole kunagi Linguga kaev Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 11 (6)
81644 2325 A1f1* & Tütred käivad ema vaatamas, aga ema tütreid ei saa vaatama Kaev ja veepanged Aud 1895 R. Niemann E 19150 (9)
81645 2325 A1f1* Tütred käivad ema vaatamas, ema tütreid vaatama ei saa Pangid, kaev Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (10)
81646 2325 A1f1* Tütred käivad sagedaste ema vaatamas, aga ema ei lää ilmaski tütrid vaatama Kaev, pangid Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 529 (226)
81647 2325 A1f1* Tütred käivad paigal emat vaatamas, aga ema ei käi iialgi tütrid vaatamas Panged käivad kaevul Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (57)
81648 2325 A1f2 & Tütre käiva emad kaeman, ema ei käi kunnagi tütrid kaeman Pangega tuvvas kaevust vett Puh 1890 P. Kalk H III 10, 57 (2)
81649 2325 A1g & Tütre kävve emäl külan, emä ei käu tütardel kunagi Lättepang ja veepang Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (27)
81650 2325 A1h* & Tütred käivad emal ühtepuhku võerast, aga ema ei käi tüttardel millagi Ämbrid ja kaev Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (178)
81651 2325 A1h* Tütred käivad emale võersiks ühteviisi, aga ema ei käi tütardele iialgi Kaev ja veepangid Trv 1895 J. Sams E 18071 (33)
81652 2325 A1h* Tütred käväd emä juurõs ikka võrusil, aga emä käü tütärde juurõs kordagi Kaeo Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 508 (14)
81653 2325 A2a & Ema käib tütrel alati, tütar ei käi emal kunagi Kooguga kaev: ämber läheb alati alla, alt vesi üles ei saa kunagi Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 452 (9)
81654 2325 A2b & Emä käü ega päiv tütrele, tütär ei saa emäle kunagi Kao manu käümine Urv 1888 G. Seen H III 9, 668 (72)
81655 2325 A2c & Ema läheb tütrele külla, aga tütar ei lähe iialgi emale külla Kaev, kaevukook; pang läheb koogu juurde, aga kook ei lähe kunagi pangi juurde Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 455/6 (13)
81656 2325 B1 & Poig käüp emal, ema ei käü pojal Kaivuvaldas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (70)
81657 2325 B2 & Ema käib poega päävas mitu kord vaatamas, aga poeg ei käi emat kordagi kuulamas Pöi 1902 J. Prooses E 42384 (7)
81658 2325 C & Pojad ja tütred käivad ikka käima, ema ei saa ilmaski käima minna Kaev, pangid Hel 1893 J. Karu E 2915 (11)
81659 2325 D1a1* Lapsed käivad emal, ema ei käi lastel Kaev Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (38)
81660 2325 D1a1* & Lapsed käivad emale, ema ei käi mitte lastele Kaevukook ja kaev Hls 1894 J. Riiet H III 19, 838 (77)
81661 2325 D1a1* Lapsed käevad emal, aga ema ei käi laste juures Veepanged, kaevukaas Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3739 (1)
81662 2325 D1a2 & Latse käiva emäle, emä ei saa latsile Kaju San 1889 M. Lepp H III 10, 582 (2)
81663 2325 D1b* Latse kävve emäl, emä ei käü latsel sugugi Latse om viipangi, emä lätte Krk 1893 J. Hünerson H II 42, 826 (7)
81664 2325 D1b* Latse käevä emäl, emä ei käi latsil sugugi Pangi, kaeu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (164)
81665 2325 D1b* Latse käiva emadele, ema ei käi lastele konagi Inimesed ja kajo Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (61)
81666 2325 D1b* & Lapsed käivad emale, ema ei käi kunagi lastele Pangid ja kaev Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (10)
81667 2325 D1b* Lapsed käivad emale iga päev, ema ei lähe lastele kunagi Panged, kaev Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (46)
81668 2325 D1c & Emä ei käi latsile, latse' käivä emäle Kerik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 453 (47)
81669 2325 D1c Imä ei käü latsilõ, latsõ kävvä imäle Kao manu käümine Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (36)
81670 2325 D1d* Lapsed käivad ema juure, ema ei käi laste juure kunagi Kaiv Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 38 (340)
81671 2325 D1d* & Lapsed käivad ema juure, ema ei tule laste juure kunagi Kaev TMr 1930 E. Schmidt E 71297 (28)
81672 2325 D1d* Laps saab ema juure, aga ema ei saa iialgi lapse juure Kaevu ja pang Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 244 (65)
81673 2325 D1e* & Lapsed käivad ema vaatamas, aga ema ei saa kordagi lapsi vaatama Panged ja kaev Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (69)
81674 2325 D1e* Lapsed käivad ema vaatamas, aga ema ei saa ilmaski lapsi vaatama Kaev ja veepanged Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (128)
81675 2325 D1e* Laps käib emal käimas, ema ei lapsel sugugi Kaev Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (48)
81676 2325 D1e* Laps külastab ema iga päev, aga ema last ei külasta kunagi Pang ja kaev Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 205 (68)
81677 2325 D1f & Latse hoitva emä hõlma, emä ei käu kaeman konagi Kana Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (12)
81678 2325 D1g & Kaks last käivad iga päev emal võeraks, aga ema ei lähe ühte korda lastele võeraks Kaev Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (5)
81679 2325 D1g Kaks last käivad iga päev emal võõraks, ema ei saa iial tütreile Kaev 1890 E EM 53 (328)
81680 2325 D1g Kaks last käivad iga päev emal võõraks, ema ei saa iial tütreile Kaev 1913 E EM2 48 (415)
81681 2325 D2* & Ema käib lastel, lapsed ei käi emal sugugi Kaeopang Trv 1889 J. Käger H III 6, 308 (37)
81682 2325 D2* Emä käi latsil alati, latse ei läävä emäle konagi Jäle San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (185)
81683 2325 E & Esäd-emäd käive ikki latsil käimän, latse ei käi kunagi esäl-emäl Päev om esä, kuu om emä ja tähe om latse Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (8)
81684 2325 F & Lapsed käivad isal, isa ei käi lastel eladeski Kaevukook Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (80)
81685 2325 G & Esänd käü imändälle, imänd ei käü kunagi esändälle Vett võetas kaost Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (145)
81686 2325 H & Minia käib ämmal alati, ämm ei käi minial millalgi Pang ja kaev Juu 1890 J. Trull H II 38, 849 (89)
81687 2325 # 233G2+
81688 2326 & Ugurits kespaigah, haonõ aiakõnõgi ümbre Titt Se 1927 J. Orusaar S 2360 (45)
81689 2327 & Uibos pääl, ubina' all Kartohkas Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (32)
81690 2327 & Uiboh pääl, ubina all Kana ja munad Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 51 (40a)
81691 2327 # 549
81692 2328 & Uitukene-aitukene, istub aeda harja pial, rootsi kullasta kulutab, raha saksa massinasta Harakas 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (41)
81693 2328 Utukene-atukene istub aida harja pääl, Rootsi kullasta kulutab raha Harakas 1913 E EM2 139 (2006)
81694 2328 # 284 832U 1961 2225
81695 2329 & Ust ega akent pole majal ees, pruunid poisid viiekesi sees, tulgu neile külla, kes on maias mees Õun 1992 Anonüüm XXX Metstak2 54
81696 2329 Pesa pealt punane, seest valge, pesas viis tuba, igas toas pruunid pojad 1938 Lasteleht nr. 12 (1938) 190 (9)
81697 2329 # 2052 2157
81698 2330 a1 & Umne oriku perse, vaskne vasiku perse, keere kitse perse Vokk Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (63)
81699 2330 a2 & Umne orika perse, vaskne vasiku perse ja keeruline kitse perse Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (4)
81700 2330 b & Umne oriku perse, keeruline kitse perse, vaskne vasika perse Piip Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (23)
81701 2331 & Ups-tups tuuakse, üle välja viiakse, saba sõlme lüüakse, rihmad kinni siutakse Kanga ülespanemine puude peale Rkv 1965 L. Palu RKM II 203, 85 (105)
81702 2332 Aa & Urr-urr, nurr-nurr, kaks karva perses Vokk Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 300 (60)
81703 2332 Ab & Urr-urr, nurr-narr, kaks karva pepus Vokk Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (30)
81704 2332 Ac% & Urr-urr, turr-turr, üks hammas suus, kaks karva p[erse]s Langakorutamine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 276 (1) 2100 2628Ba
81705 2332 B/ & Must mees, mugar silmad, üks hammas suus, kaks karva perss Sitikas Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 182 (67) 1236S
81706 2332 # 446 | vs: EV 14450D | kk
81707 2333 Aa Jänes läheb läbi aia, soolikakimp taga Nõel ja niit 1890 E EM 45 (233)
81708 2333 Aa Jänes läheb läbi aia, soolikakimp taga Nõel ja niit 1913 E EM2 41 (287)
81709 2333 Aa & Jänes läheb läbi aia, soolikakimp taga Nõel ja niit Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 223 (6)
81710 2333 Aa Jänes lääb läbi aja, soolikukimp taga Nõel lääb läbi riide SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (12)
81711 2333 Aa Jänes läheb läbi aja, soolikakimp järel Nõel Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 167 (151)
81712 2333 Ab% & Jänes läheb läbi aiaaugu, kimp soolikaid järel Nõel Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 370 (1) 446
81713 2333 B1a & Uss läheb läbi aja, soolikakimp perses Nõel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 537 (200)
81714 2333 B1b1 Uss lähab läbi aia, soolikakimp taga Nõel Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (155)
81715 2333 B1b1 & Uss läheb läbi aia, soolikakimp taga Nõel lõngaga Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (49)
81716 2333 B1b2 & Uss ronib läbi aja, soolekimp taga Nõel Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (81)
81717 2333 B1b3 & Uss läheb, aga soolikakimp taga Nöel, niit jooseb järele Noa 1927 P. Ariste E 60416
81718 2333 B1c & Uss läheb läbi aea, soolikapundar järel Nõel LNg 1895 J. Prooses E 21362 (15)
81719 2333 B2 & Uss poeb sabapidi sõerust läbi, kanepine köis suus Nõel Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (24)
81720 2333 Ca & Rott lähäb läbi aia, soolikakimp perses Nõel SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (55)
81721 2333 Cb & Raudne rott läheb läbi aja, jätab soolikad teinepoole Õmblusenõel Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 270 (44)
81722 2333 Da & Hiir läheb läbi aja, soolekimp perses Nõel, niit taga Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (208)
81723 2333 Db & Hiir poeb läbi aia, aga soolikapundar jääb teinepoole aeda Nõel ja niit Plt 1896 M. Luu H II 59, 555 (25)
81724 2333 E1 Harakas läheb läbi aia, soolekimp järel Nõelumine 1913 E EM2 34 (171)
81725 2333 E1 & Haragas lähteb läbi aia, suolekimp järel Nõelumine Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (72)
81726 2333 E2 & Kiitsakas läheb läbi aia, soolekimp järel Nõel ühes niidiga Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 364 (121)
81727 2333 F & Siga poeb ajast läbi, soolekimp p[e]rs[e]s Nõel VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (112)
81728 2333 # 1086Af1*
81729 2334 & Uss sittab ja haiseb, saksad söövad siiski Juust Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (31)
81730 2334 Ussitab ja haiseb, saksad söövad siiski Juust 1890 E EM 160 (1540)
81731 2334 Ussitab ja haiseb, saksad söövad siiski Juust 1913 E EM2 139 (2003)
81732 2335 & Uss sööb, maa mahandab, vesi hoolab omast kohast Inimene hauas Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (39)
81733 2335 Uss sööb, maa mahandab, vesi hoolab omast kohast (Der Wurm frisst es, die Erde nimmt es auf, das Wasser besorgt es seiner Steits) Der Mensch im Grabe 1876 Wied. 290
81734 2335 Uss sööb, maa mahandab, vesi hoolab omast kohast Inimene hauas 1890 E EM 160 (1541)
81735 2335 Uss sööb, maa mahandab, vesi hoolab omast kohast Inimene hauas 1913 E EM2 139 (2004)
81736 2335 # vs: EV 12966
81737 2336 & Usse minnä, sisse tulla, vananaeste nühkä-nähkä, all vüü, pääl naba Usselink Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (219)
81738 2336 # 37C 1399
81739 2337 a & Utt-tutt põllu peal toa taga, suitsuhage selja taga Äke Vig 1888? M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (13)
81740 2337 b Utt-tutt tua taga, suitsusaga selja taga Äke 1890 E EM 161 (1542)
81741 2337 b Utt-tutt tua taga, suitsusaga selja taga Äke 1913 E EM2 139 (2005)
81742 2337 b Utt-tutt tua taga, suitsusaga selja taga Äke 1908 Tander 33
81743 2337 b Utt-tutt toa taga, suitsusaga selja taga Äke 1921 Nurmik II 42 (1)
81744 2337 b Utt-tutt toa taga, suitsusaga selja taga Ähestamine põllul Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 203 (4)
81745 2337 b & Utt-tutt toa taga, suitsusaga selja taga Äke Ann 1955 A. Kagovere RKM II 43, 55 (109)
81746 2337 b Utt-tutt toa taga, suitsusaga selja taga Äke Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (33)
81747 2337 b Utt-tutt toa taga, suitsusaga selja taga Äke Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 53 (24)
81748 2337 b Uut-tuut toa taga, suitsusaga selja taga Äkega äestatakse Hel 1926 K. Puusepp E 58446
81749 2337 b Utt-utt toa taga, suitsusaga selja taga Äke Kad 1927 H. Silberstern A 9780 (7)
81750 2337 b Utt-tutt tua taga, suitsusaga sel'la taga Äki Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (49)
81751 2337 b Utt-utt tua taga, suetsusaga sella taga Äestamine SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 444 (8)
81752 2337 b Utt-tutt toa taga, suitsusaga selle taga Tuisk LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 658 (16)
81753 2337 b Utt-tutt tua taga, suitsusaga säl'lä taga Kuiva ilmaga äestamine Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 65 (34)
81754 2337 c Utt-tutt toa taga, suitsusaba selja taga Äke, mis libiseb üle tolmava põllu 1992 Metstak2 59 ja 61
81755 2337 c & Utt-utt toa taga, suitsusaba selja taga Korsten Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 412 (10a)
81756 2337 c Utt-utt tua taga, suetsusaba seljä taga Aurav põld Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (36)
81757 2337 c Utt-utt tua taga, suitsusaba seila taga Äke ja tolm VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 380 (20)
81758 2337 d & Utt-utt tua taga, suitsusaba kõige taga Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (76)
81759 2337 e & Utt-tutt tua taga, suitsujuga sellä taga Äestamine Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (26)
81760 2337 # 1878D6a3
81761 2338 & Uurimulk ja puurimulk ja ikka pulgat mulgu ees Saoretel Rõn 1888 H. Urb H II 30, 751 (53)
81762 2338 # 2272D2a
81763 2339 & Uudes aitas ukse kõrvas astjas, mustad suud põigiti nina all Uad Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (101)
81764 2339 # 815
81765 2340 a1 Uus anum auke täis Korv 1899 Kuusik KT 214 (33)
81766 2340 a1 Hiigla katel, põhi auke täis Taevas 1934 Lasteleht nr. 11/12 (1934) 191 ja nr. 1 (1935) 16
81767 2340 a1 Uus nõu, aga auke täis Sõel 1995 Mihkel nr. 2 (1995) 55 (1)
81768 2340 a1 & Uus anum auke täis Korv VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 380 (24)
81769 2340 a2 & Vahtsõnnõ annom, a kõik mulka täüs Sõgõl Se 1930 N. Nurmetu S 19875 (14)
81770 2340 b1 & Vahtsõnõ asi, kõik mulkõ täüs Sõgõl Se 1933 N. Oinas S 68131 (33)
81771 2340 b2 & Uus asjakene, aga juba suuri auke täis Võrk Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (78)
81772 2340 c1 Terve on, aga auka täis Noot 1912 Kuusik La 26 (5)
81773 2340 c1 Terve on, aga auka täis Noot 1913 Laste prillid I 30 (5)
81774 2340 c1 & Terve on, aga auka täis Võrk Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (74)
81775 2340 c2 & Augud sees, kuid siiski terved Võrgud Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 494 (257)
81776 2340 # 47
81777 2341 a & Uus maja, ise kasvatab katukse Piimapütt ja koor Kär 1890 K. Loiken H III 5, 96 (10)
81778 2341 a Uus maja, ise kasvatab katuse Sipelgapesa 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (6)
81779 2341 a Uus maja, ise kasvatab katuse Piim 1968 SSTT 166
81780 2341 a Uus maja, ise kasvatab katuse Piim ja koor 1979 Metstak 13 ja 33 (107)
81781 2341 a Uus maja, ise kasvatab katuse Piim ja koor 1992 Metstak2 32 ja 33
81782 2341 b & Mul pisine maja, ise kasvadab kaduse peele Piimapütt Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 496 (58)
81783 2341 # 2651Lb
81784 2342 Aa Vanja küüse vaeli Kats pinki täisnurga all koos Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 303 (178)
81785 2342 Aa & Vaan'a küüdse vaelih Majanulgad vaelihe pandud Se 1935 A. Kits S 100025 (83)
81786 2342 Aa Vaan'a küütsed vaelis Pingid Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 320 (12)
81787 2342 Aa & Vaena küüdse vaeli Pikk pink Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 437 (9)
81788 2342 Ab* Vainu küüdse vaelihe Huunõnulga Se 1930 A. Põhi S 24831 (18)
81789 2342 Ab* Vaimu küüdse vaelih Tarenulk Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (19)
81790 2342 Ab* Vaimu küüdse' vaelih Tarõnulga' Se 1927 M. Pihlapuu S 1989 (2)
81791 2342 Ab* & Vaimo küüdse vahelide Majanulga Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (30)
81792 2342 Ab* Vaimu küüdse vaelehe Tarenulgad Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (46)
81793 2342 B & Mehil kundsa vaelihe pantu Tarõnulga Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (11)
81794 2342 C Karu käpad vaheliti 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
81795 2342 C Kahru käpa vahelide Nukka Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (15)
81796 2342 C & Kahru käpä vahelide Sainanurk Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (16)
81797 2342 C Kahru käpä vaelide Tarõnuka Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (64)
81798 2342 C Kahru käpä vaelih Tarõnulga Se 1928 T. Haak S 4337 (33)
81799 2342 C Kahru käpä vaeleh Tarõnulga Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (13)
81800 2342 C Kahru käpä' vaeleh Tarõnulga Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (126)
81801 2342 D & Kassi käpä vaeleh Tarõnulk Se 1936 M. Vabarna S 121933 (14)
81802 2342 D Kassi käpä' vaelehe Tarõnulga' Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34082 (126)
81803 2342 E & Tsia sõra' vaelih Tarõnulga' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (38)
81804 2343 Aa & Mis vaadil ei ole vitsa Kanamunal Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 54 (33)
81805 2343 Ab1 Vaat ilma vitsata Muna Pld 1918–1940 A. Klaas E 72976 (6)
81806 2343 Ab1 & Vaat ilmä vitsute Kanamuna Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (196)
81807 2343 Ab2 & Ilus vaat vitsata Muna Lai 1918–1940 H. Davel RKM II 192, 449 (210)
81808 2343 Ac & Höörik pütt ilma vitsalda Muna Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (37)
81809 2343 B/ & Üks vaat, ise ilma vitsata, kahesugust mõdu sees Kanamuna JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (21) 2735Q
81810 2344 & Vaates must ja katsudes karune Kasuga kaalus Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (76)
81811 2345 Aa & Vabas riigis oli vaba linn, selle linna juurde ei käinud teed ega rada; linnas kubises terve maailm ega ei usuldanud väravast välja astuda; temasse tuli keeletu käskjälg, tõi kirjutamata kirja, andis tema koolitamata kuningale lugeda; kuningas võttis kätte ja luges ta silmpilk läbi Noa laev Tt 1882 M. Põdder EPost. nr. 8 ja 9 (1882)
81812 2345 Ab* & Vabas riigis oli vaba linn, selle linna juurde ei käinud teed ega rada, aga linnas kubises terve maailm; seal tuli keeletu käskjalg, tõi kirjutamata kirja, andis koolitamata kuninga kätte, see luges ta silmapilk läbi Noa laeva, tuikese ja viigilehega Hel 1926 K. Puusepp E 58434
81813 2345 Ab* Vaba riik ja vaba liin, oma suurusega terve maailm, sinna manu ei käi teed ega rada ega ütski es usu liinast välja tulla, sääl toop keeletu saadik kirjutamata kirja liinavanemba kätte, liinavanemb võtap kirja, loep läbi ja kõik usaldava välja minna Noa laev Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (55)
81814 2345 Ab* Vabas riigis vaba liina sisen kubiseb terve maailm, teed ei lää sinna kostki, keeletu käskjalg tõi kirjutamata kirja, koolitamata kuningas lugesi seda kirja ja sai aro, mis tähend Noa laiv San 1888 P. Koolmeister H III 10, 522 (33)
81815 2345 Ac* & Vabas riigis oli vaba linn, kus ei käind teed ega rada; seal elas koolimata kuningas, ta saatis välja keeletuma käskjala; käskjälg tõi kirjutamata kirja ja kuningas mõistis, mis see tähendas Noa laev ja veeuputus: Noa oli koolimata kuningas, tuvi oli keeletu käskjälg, õlipuu leht oli kirjutamata kiri ja kuningas mõistis, mis see tähendas – et vesi alanes Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50/1 (14)
81816 2345 Ac* Vabas riigis oli vaba linn, sinna ei läinud tied ega rada, linnas elas kuolimata kuningas, tema juurde tuli kieletu käskjalg, tõi kirjutamata kirja, aga kuningas mõistis kõik, mis sie tähendab Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 106 (2)
81817 2345 Ad* & Üks linn oli rahvast täis, mis kihises ja kubises, teed ega rada ei läinud välja; linnavanem saatis ühe keeletuma saadiku läbi ühe kirjutamata kirja välja Noa laev Iis 1889 E. Ellert H III 1, 555 (54)
81818 2345 Ad* Vanast oli vabariik, kus kumises üks kuningriik, seal elas üks koolimata kuningas, see saatis ühe keeletuma käskjala välja, see keeletu käskjalg tõi kuningale ühe kirjutamata kirja, see koolimata kuningas luges selle kirjutamata kirja ära Noa laevas: käskjalg – tuvike, kirjutamata kiri – õlipuu leht MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (17)
81819 2345 Ad* & Kord oli üks linn ja see oli kõik terve maailm koos ja seda valitses üks koolimata kuningas; aga sel koolimata kuningal oli üks koolimata käskjalg, kes tõi lugemata kirja, aga kuningas sai sellest aru Noa laev, Noa saatis tuvikese välja Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17/8 (5)
81820 2345 Ba* Vaba riik, vaba kuningas, mõistmata loom tõi kirjutamata kirja ja kuningas mõistis, mis see tähendas Noa ja tui 1913 E EM2 146 (2118)
81821 2345 Ba* & Vaba riik ja vaba kuningas, mõistmata loom tõi kirjutamata kirja, aga kuningas mõistis, mis see tähendas Tuvi tõi Noale veeuputuse ajal õlipuu lehe Kad 1897 A. K. Kivi H II 57, 54 (2)
81822 2345 Ba* Vaba riik, vaba kuningas, mõistmata loom tõi mõistmata kirja ja kuningas mõistis, mis see tähendas Noa ja tui Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 119 (15)
81823 2345 Bb & Vaba kuningas ja vaba rahvas, tumm kirjakandja, ilma kirjutamata kiri, siiski mõistab kuningas lugeda Tui viis õlipuu lehe Noale laeva Amb 1894 J. Neublau E 10418 (2)
81824 2345 Ca* Ennemuiste oli üks vabariik, sääl vabariigis valitses koolitamata kuningas, koolitamata kuningal oli keeletu käskjalg, keeletu käskjalg tõi koolitamata kuningale kirjutamata kirja ja koolitamata kuningas luges kirjutamata kirja Noa oma laevas veeuputuse ajal: kuningas – Noa, käskjalg – tuvi, kiri – õlipuu leht Hää 1933 E. Kurm E 83389 (3)
81825 2345 Ca* & Vanast oli üks vabatriik, selles riigis oli üks hoolimata [sic!] kuningas, sellel hoolimata kuningal oli üks kirjakandja; kui see kirjakandja temale ühe kirja tõi ja kuningas sinna sisse vaatas, siis teadis tema kõik ära, mis oli Noa laeva tõi tuvi lehe (kirja) Plt 1899 M. Luu E 38345b (13)
81826 2345 Ca* Ennevanasti oli üks vabariik, seal elas üks koolimata kuningas, kirjakandja tõi talle ühe kirjutamata kirja, see koolimata kuningas luges selle kirjutamata kirja ja sai aru, mis seal kirjutati Noa oli kuningas oma riigis, tuvi tõi talle õlipuu lehe, mis tähendas, et maa on tahenend Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (452)
81827 2345 Cb & Vaba riik ja vaba vald ja vabas riigis elas koolitamata kuningas, koolitamata kuningas saatis keeletuma käskjala välja, keeletu käskjalg tõi kirjutamata kirja Noa laev, tuvike Trt 1927 Pruuli ARS I, 801 (3)
81828 2345 Da & Vanast oli prii riik, prii riigis oli prii rahvas, prii rahvas oli prii linnas vangis; sealt tuli tumm, keeletu kirjutaja, tõi kirjutamata kirja koolimata linna valitsejale, kiri loeti läbi, rahvas sai vabaks Noa, laevast vabastamine Trt 1930 A. Pfeiffer E 66290 (3)
81829 2345 Db & Üks kuningriik oli maailmas, sinna ei saanud ühtegi teed mööda sisse ega välja; siis tuli üks tumm kirjutaja ja tõi kirjutamata kirja ja siis tehti teed sinna kuningriiki sisse ja välja käima Noa laev Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 256 (21)
81830 2345 Dc & Ütekõrra oli üts suur linn ja säält es käi teed sisse ega välla, aga tuli üts lind ja see tõi üte kirja ja siis käis tee sisse ja välla Noa laev Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 429 (57)
81831 2345 Dd & Jaanalinnas oli üks keeletu kirjavedaja, viis kirjutamata kirja, siis saivad teed sisse ja välja Noa laev Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (9)
81832 2345 Ea & Elas kord kuningas omas laevas, kuhu ühtegi teed juure ei läinud, tema saatis oma keeletuma teenri välja ja see tõi temale lugemata kirja Noa laev Puh 1922 A. Pallon A 164 (2)
81833 2345 Eb & Maailmas oli laev ja laevas oli maailm, kiri oli kirjutamata ja kirjatooja keeletu Noa laev Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (240)
81834 2345 Fa & Kord oli kirjaoskamatu kuningas, tema kuningriik oli hukkumas ja ta saatis kirjaoskamatu käskjala ilma väliseid olusid vaatama; käskjalg tuli tagasi ja tõi kirjutamata kirja ja kuningas luges selle kirja ära Ran 1932 V. Puhkason E 81873 (1)
81835 2345 Fb & Kirjaoskamata kuningas laskis keeletu käskjala välla, see tõi kuningale kirjutamata kirja ja kuningas luges selle ülesse Kuningas – Noa, käskjalg – tuvike, kiri – viigileht Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 268 (13)
81836 2345 Fc & Kord elas koolitamata kuningas, sellel oli keeletu käskjalg, koolitud kuningas saatis keeletu käskjala välja; tema tõi kirjutamata kirja, kuningas luges kirjutamata kirja ära Noa, tuikene, puuleht Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (138)
81837 2345 Fd & Ükskord oli üks koolitamata kuningas ja sel koolitamata kuningal oli keeletu teender, keeletu teender tõi koolitamata kuningalle kirjutamata kirja, koolitamata kuningas võttis ja luges seda kirjutamata kirja ja sai aru, mis see tähendas Koolitamata kuningas oli Noa, teender oli tui ja kiri oli puuleht, mis tui Noale selle tähenduseks tõi, et on juba mägede otsad paljad Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 280 (31)
81838 2345 Fe* & Koolitamata kuningal ollid keeletumad sulased ja niid keeletumad sulased tõid kuningal ühe kirjutamata kirja ja koolitamata kuningas luges selle kirjutamata kirja ära Noa, linnud ja puuleht Hää 1940 M. Mäesalu ERA II 295, 134/5 (27)
81839 2345 Fe* Üks koolitamata kuningas saatis oma keeletuma sulase välja ja see keeletu sulane tõi ühe kerjutamata kerja ja koolitamata kuningas luges selle kerjutamata kerja üles ja sai aru keik, mis maailmas on Koolitamata kuningas oli Noa ja keeletu sulane oli tui ja kirjutamata keri oli õlipuu leht, siis sai Noa aru, et maa oli ee kuivanud, sest õlipuu lehte tui äi oleks muidu saanud Emm 1937 L. Õunapuu ERA II 147, 591 (20)
81840 2345 Ff & Ükskord oli üks koolitamata kuningas, temal olid koolitamata sulased, need tõid temale ühe kirjutamata kirja ja kuningas luges sealt seest kõik, mis oli sündinud ja mis veel tuleb Noa laevas, tuikesed ja õlipuu lehed Jür 1897 J. Saalverk E 33383 (9)
81841 2345 Fg & Koolitamata kuningas saatis koolitamata käskjala välja, käskjalg tõi kirjutamata kirja, koolitamata kuningas luges kohe kirja läbi Noa saatis tuvi välja Trt 1930 M. Sika E 66462 (65)
81842 2345 Fh & Üks koolitamata kuningas saatis ühe kirjutamata kirja välja, see kiri tuli tagasi ja kõik asi oli valmis Noa saatis tui välja JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (41)
81843 2345 G & Vabas riigis vaba liin, liinan elas terve maailm, üttegi teed ei ka rada läha sisse Noa laiv Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (73)
81844 2345 Ha & Kuningas saatis keeletuma käskjala välja, see keeletu käskjalg tõi kuningale kirjutamata kirja, kirjaoskamata kuningas luges selle kirjutamata kirja Noa, kellele tui tõi õlipuu lehe Tt 1918–1940 M. J. Eisen E V 23 (96)
81845 2345 Hb & Kõnetu sulane saadeti välja, ta tõi kirjutamata kirja, koolimata mees sai puha aru, mis see tähendas Laev, Noa, tuvike, õlipuu oks Emm 1967 J. Palm RKM II 234, 455
81846 2345 Hc & Käsitu kirjutab kirja, jalutu kannab kuninga ette, keeletu kuningas loeb kirja ära Inimese palve Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 236 (62)
81847 2345 Hd & Keeletu postimees tõi kirjutamata kirja ja koolitamata kuningas luges ära Noa laeva pääl kuningas lasse tuvikese välja, see tulli, õlipuu leht suus, selle päält kuningas tundis ära, et meie maa hakkas tulema Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 329/30 (3)
81848 2345 # Piibel: 1 Mo 8, 10–11
81849 2346 & Vaenelaps jookseb mööda tuba, ei keegi võta omaksa Peer Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (3)
81850 2347 & Vahanõ, vahanõ varigukõnõ, tsitsiani tsiakõsõ' siih Hiusõ', täi' siih Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (88)
81851 2348 Aa1 Vahel kõva, vahel pehme, mida kõvem, seda enam naesed armastavad Lehma nisad 1890 E EM 169 (1629)
81852 2348 Aa1 Vahel kõva, vahel pehme, mida kõvem, seda enam naesed armastavad Lehma nisad 1913 E EM2 146 (2119)
81853 2348 Aa1 & Vahel kõva, vahel pehme, mida kõvem, seda enam naesterahvad armastavad Lehma nisad Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 245 (86)
81854 2348 Aa1 Vahel kõva, vahel pehme, mida kõvem, seda enam naisterahvas armastab Lehma nisad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (72)
81855 2348 Aa2 & Vahel pehme, vahel kõva, mida kõvem, seda enam teda naised armastavad Lehma nisa Rkv 1940 L. Böckler ERA II 250, 602/3 (15)
81856 2348 Ab & Vahel pehme, vahel kõva, mida kõvem, seda rohkem naised tahavad Lehma udar Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 125 (54)
81857 2348 B% & Mida kõvem, seda enam naised armastavad Lehma udar Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (102) 1533A2h1
81858 2348 # 769 2581
81859 2349 & Vaim sõidap mürr-märr, kurat istup tõllan Hobesega sõidetas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (127)
81860 2350 & Vakaline kott, kats kaali sisen Munakott Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (112)
81861 2351 Aa Pada all, kaas peal Laut HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (26)
81862 2351 Aa & Pada all, kaas peal Laut ja kattus Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 284 (92)
81863 2351 Ab & Vakk all ja kaas pääl Külmätand tiik Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (31)
81864 2351 Ac & Katlal raudkaas pääl Kinnikülmunud meri Kaa 1946 O. Toombu RKM II 3, 438 (146)
81865 2351 Ad & Sinine katel, kaan peal Meri Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (38)
81866 2351 B & Algmisest saani kaas länikul pääl Taivas, maa Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (55)
81867 2351 C & Länikule pandas ega sügise kaas pääle Järveiä Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (26)
81868 2351 # 12 2411
81869 2352 & Vakk äärel vaalitud, hõbekaanel kaetud Järv ja jää 1909 J. Sõggel E 46993 (3)
81870 2352 Vakk äärel vaalitud, hõbekaanel kaetud Järv ja jää 1913 E EM2 157 (2299)
81871 2353 & Vass vanna naist, küinar muud kraami Tsoluk Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (46)
81872 2353 # 1581J 2108
81873 2354 a1* Vassapiu miis, kündrepiu habõna Ritk Se 1930 A. Põhi S 23132 (1)
81874 2354 a1* & Vassapiu miis, kündrepiu habõna Ritk Se 1929 V. Savala S 17525 (85)
81875 2354 a1* Vassapikkunõ miis, aga kündrepikkutsõ habõna Ritk Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (17)
81876 2354 a2 & Vassapikku mehekene, küündrepikku habena Ritk Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (9)
81877 2354 a2 Vassapiu mehekõnõ, kündrepiu habõnõ Ritk Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 523 (7)
81878 2354 a2 Vassapiu mehekene, kündrepiu habõna Ritk Se 1934 M. Peramets S 73748 (15)
81879 2354 b1 & Vaksapikkune vanamees, küünrapikkune pard Härjapõlvelane Kuu 1977 R. Kravtsov RKM II 332, 375
81880 2354 b2* Vaksapikkune vanamees, küünrapikkune habe Viht SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (97)
81881 2354 b2* & Vaksapikkune vanamees ja küünrapikkune habe Viht Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (14)
81882 2354 b2* Vaaksapitkune vanamees ja küindrapitkune habe suus Viht Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (14)
81883 2354 b3 & Päkapikune vanamees, küindrapikune habe Viht Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (22)
81884 2354 c & Vaksapikkune poisike, küinrapikkune habe suus Odrapea Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 866 (5)
81885 2354 # 2084H 2355 2356
81886 2355 Aa & Päkapikkune vanamiis, rusikasuurune auk Lammaste rauad KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (112)
81887 2355 Aa Päkapikkune vanamees, aga rusikasuurune auk Lammaste raud 1913 E EM2 103 (1406)
81888 2355 Ab* Päkapikune vanamees, rusikasuurune sitaauk Lammaste rauad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (60)
81889 2355 Ab* & Päkapikkus vanamees, rusikasuurune sitaauk Lambarauad KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 435 (11)
81890 2355 Ab* Päkapikkus vanamees, aga rusikasuurus s[i]taauk Lambarauad Plt 1893 M. Luu E 8336 (11)
81891 2355 Ba & Vaksapikkune vanamoor, rusikasuurune pea Lambarauad Amb 1894 J. Neublau E 9770 (13)
81892 2355 Ba Vaksapikkune vanamoor, rusikasuurune pää Lambarauad 1913 E EM2 146 (2121)
81893 2355 Bb1* Vaksapikkus vanamuur, rusikasuurus auk Lammaste raud KJn 1890 A. Pihlak E 459 (58)
81894 2355 Bb1* Vaksapikune vanamoor, rusikasuurune auk Lammasrauad VMr 1889 K. Roost H II 11, 668 (6)
81895 2355 Bb1* Vassapikune vanamuur ja rusikusuurune auk Lambapügämise rauva Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (13)
81896 2355 Bb1* & Vaksapikkune vanamoor, rusikasuurune auk taga Lammarauad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (72)
81897 2355 Bb2 & Vaaksapikune vanaeit ja rusikasuurune auk Lambarauad Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (20)
81898 2355 Bc1* Vaaksapikkune vanamoor, rusikasuurune sitaauk Lambarauad VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 117 (1)
81899 2355 Bc1* & Vaksapikkune vanamoor, rusikasuurune sitaauk Lambaraud VMr 1890 A. Elken H II 11, 577 (2)
81900 2355 Bc1* Vaksapikune vanamoor ja rusikasuurune sittaauk Lammaste rauad Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (35)
81901 2355 Bc2 & Vaksane vanamoor ja rusikane sitaauk Lammaste rauad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 157 ja 169 (219)
81902 2355 # 2354 2357
81903 2356 A & Vaksapikune vanamees, raudhabe suus Võti Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (35)
81904 2356 B% & Puinõ poiss, ravvadsõ habõna Linasugimisõ hari Se 1930 A. Põhi S 22340 (33) 1763 2051C
81905 2356 # 1595 1638 1673Bb 2354
81906 2357 & Vaksasuurune vanamoor, kaks sülda saba taga Naise müts Amb 1894 J. Neublau E 9770 (14)
81907 2357 # 1277 2355 2663
81908 2358 Aa* & Hall ait, punased postid Hani PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (13)
81909 2358 Aa* Hall ait, punased postid Hani Vig 1895 M. Väli H III 18, 769 (30)
81910 2358 Aa* Hall ait ja punased postid Hani Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (72)
81911 2358 Ab & Hall ait, punased sambad Hane Hää 1889 E. Martinson H III 5, 716 (6)
81912 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani 1890 E EM 169 (1630)
81913 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani 1913 E EM2 146 (2122)
81914 2358 Ba1 Valge ait, punased postid 1903 Pet. HS I 35 (19)
81915 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani 1908 Tander 53
81916 2358 Ba1 Valge ait, punased postid 1931 Kmpm. EL II10 209
81917 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani 1939 Nugis 295 ja 315 (246)
81918 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani 1992 Metstak2 41 ja 43
81919 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Hää 1924 A. Tomson A 5016 (10)
81920 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (154)
81921 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 53 (23)
81922 2358 Ba1 & Valge ait, punased postid Hani Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (102)
81923 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Prn 1887 E. Aspe SKS, Eisen 254 (44)
81924 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (19)
81925 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1072 (13)
81926 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Lai 1938 H. Timusk RKM II 192, 615 (498)
81927 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 402 (5)
81928 2358 Ba1 Valge ait, punased postid Hani Kod 1923 L. Hallik A 2138 (27)
81929 2358 Ba1 Valgõ ait, punasõd postid Hani Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (56)
81930 2358 Ba1 Valge ait, punane post Hani Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (32)
81931 2358 Ba2* Valge ait ja punased postid Hani Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (2)
81932 2358 Ba2* Valge ait ja punased postid Hani Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (69)
81933 2358 Ba2* & Valge ait ja punased postid Hani Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 315 (8)
81934 2358 Ba2* Valge ait ja punased postid Hani Vig 1889 M. Liedenberg H II 2, 698 (1)
81935 2358 Ba2* Valge ait ja punased postid Hani Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (57)
81936 2358 Ba2* Valge ait ning punased postid Hani Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 412 (10b)
81937 2358 Bb & Valgõ ait, verevä' posti' Hani Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (21)
81938 2358 Bc & Valge ait, kaks posti all Hani Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (67)
81939 2358 Bd% & Valge ait ja punased piidad Hani Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (150) 1287
81940 2358 Be Valge ait, punatse toe Hani Hel 1913 J. Müür E 48020 (61)
81941 2358 Be Valge ait, punatse toe Hani Kan 1929 L. Ass A 11112 (34)
81942 2358 Be & Valge ait, punatse toe Hani Hel 1890 J. Keernik E 398 (31)
81943 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad Hani 1955 ÜÕÕ 29 (2)
81944 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad Hani 1958 Säde nr. 45 ja 55 (1958) 4 (1)
81945 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad Hani 1960 Kuut VI (1960) 116 (5)
81946 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad 1962 Täheke nr. 4 (1962) 9 (1)
81947 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (12)
81948 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad 1968 Parbo 131
81949 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad Hani 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (11)
81950 2358 Bf1 Valge ait, punased tulbad Hani Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (98)
81951 2358 Bf1 & Valge ait, punatse tulba Hani Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (29)
81952 2358 Bf1 Valge ait, punatse tulba Hani Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 188 (125)
81953 2358 Bf2 Valge ait ja punased tulbad Hani Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (7)
81954 2358 Bf2 Valge ait ja punatsed tulbad Hani Vl 1895 A.-A. Kuuben H II 55, 874 (2)
81955 2358 Bf2 & Valge ait ja punatse tulba Hani Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (31)
81956 2358 Bf2 Valge ait ja punatse tulba Hani Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (51)
81957 2358 Bf2 Valge ait ja punase tulba Hani Hls 1893 O. Sapas E 3356 (11)
81958 2358 Bf2 Valge ait ja punast tulbad Hani Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 342 (46)
81959 2358 Bg1* Valge ait, verevä tulba Hani 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (20)
81960 2358 Bg1* Valge ait, vereva tulba Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (120)
81961 2358 Bg1* Valgõ ait, verevä tulba' Hani Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 170 (26)
81962 2358 Bg1* Valgõ ait, verevä' tulba' Hani Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (64)
81963 2358 Bg1* & Valge ait ja vereva tulba Hani Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (4)
81964 2358 Bg1* Valgõ aidakõnõ, verevä tulba Hani Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (99)
81965 2358 Bg2 & Verevä', verevä' tulbakese', valge', valge' aidakese' Hahekene Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (228)
81966 2358 Bg3* Valge aidake punastel tulpadel Hani Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (1)
81967 2358 Bg3* & Valge ait kate vereva tulba otsan Hani Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (107)
81968 2358 Bh* & Valgõ ait, vahatse tulba Hani jalad Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (44)
81969 2358 Bh* Valge ait, vahast tulbad Hani Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (5)
81970 2358 Bi & Valge ait, kuldse tulba Hani Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (160)
81971 2358 Bj Valge ait, vahased sambad all Luik 1890 E EM 169 (1631)
81972 2358 Bj Valge ait, vahased sambad all Luik 1913 E EM2 146 (2123)
81973 2358 Bj & Valge ait, vahased sambad all Luik Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (119)
81974 2358 Ca*% & Ait kahe punase tulba pääl Hani KJn 1870 J. Tiedemann E 138 (90) 2651I
81975 2358 Ca*% Aidake pääl, kaks punast tulpa all Hani Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (5) 2651I
81976 2358 Ca*% Kaks punast tulpa aida põhja all Hani Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 152 ja 170 (52) 2651I
81977 2358 Cb & Üits ait, kaits verevat tulpa all Hani Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (57)
81978 2358 Cc & Ait punase samma otsas Hani seisab ühe jala pääl KJn 1894 J. Reevits H I 7, 471 (11)
81979 2358 Da & Valge linn, punased tulbad Hani Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (42)
81980 2358 Db1 & Valge liin, vereva tulba Hani Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (52)
81981 2358 Db2*% & Ilus valge liinake, kate verevä tulba otsan Hani Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (25) 2573C2d
81982 2358 Db2*% Valge liinake sais kate vereve tulba pääl Hani Urv 1887–1888 J. ja P. Einer H II 24, 573 (399) 2573C2d
81983 2358 Db2*% Valge liinakõnõ, kats verevat tulpa all Hani Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (39) 2573C2d
81984 2358 Dc & Valge liinakene, vahatse tulbakese Hani Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (41)
81985 2358 Ea% Valge kirik, punased tulbad Hani Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (226) 2573C1c2*
81986 2358 Ea% & Valge kirik, punatse tulba Hani Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (164) 2573C1c2*
81987 2358 Ea% Valge kirik, punatse tulba Hani Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (3) 2573C1c2*
81988 2358 Eb*% & Valgõ kerik, a verevä' tulba' all Hani Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 320 (165) 2395
81989 2358 Eb*% Valgõ kerik, verevä' tulba' Hani Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (38) 2395
81990 2358 Ec1*% Valge kirik, vahased tulbad Hani 1913 E EM2 147 (2135) 2364
81991 2358 Ec1*% Valge kirik, vahatse tulba Hani Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 404 (103) 2364
81992 2358 Ec1*% Valge kirik, vahatse tulba Hani Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 456 (97) 2364
81993 2358 Ec1*% Valge kirik, vahatse tulba Hani Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (17) 2364
81994 2358 Ec1*% Valge kirik, vahatse tulba Hani Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (71) 2364
81995 2358 Ec1*% Valge kirik, vahatse tulba Hani Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (131) 2364
81996 2358 Ec1*% Valge kerik, vahatse tulba Hani Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (14) 2364
81997 2358 Ec1*% & Valge kirik, vahatse tulba Hani Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (204) 2364
81998 2358 Ec1*% Valge kirik, vahase tulba Hani Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (33) 2364
81999 2358 Ec1*% Valge kirk ja vahatse tulba Hani San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (178) 2364
82000 2358 Ec2 Valge kirik, vahast tulba Valge hani Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (6)