Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 34001 — 35000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
34001 979 Ba2 & Liha vaagnas ja leem vardas Mees lootsikus Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (89)
34002 979 Ba3 & Liha vaagnas ja leem varda ots Kalad paatis ja aerud vee sees Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (25)
34003 979 Bb & Leem vardas, liha vaagnas Inimene lootsikus Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (9)
34004 979 Bb Leem vardas, liha vaanas Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (7)
34005 979 Ca Liha kausis, leem vardas Piip ja suits, lõng pooli pääl Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 523 (98)
34006 979 Ca Liha kausis, leem vardas Piip Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (53)
34007 979 Ca & Liha kausin, leem vardan Tuli Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (39)
34008 979 Cb Liha kausis, leem varda otsas Inimene paadis, vesi mõla küljes Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 60 (10)
34009 979 Cb & Liha kaussis, leem varda otsas Laev Ris 1892 J. Holts E 1846 (40)
34010 979 D Liha paas, leem vardas Paat, mõlad Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (59)
34011 979 D & Liha paas, liem vardas Sõudmine Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (46)
34012 979 E & Liha ahjus, leem vardas Piip suus PJg 1894 M. Reimann E 13025 (37)
34013 979 F Liha laudas, leem vardas 1880 Sak. Kal. (1880) 82 (21)
34014 979 F & Liha laudas, leem vardas Lootsik, mees ja aerud Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (65)
34015 979 Ga Liha katlas, leem pilpa otsas (Das Fleisch im Kessel, die Suppe am Ende eines Splitters) Ein Boot 1876 Wied. 274
34016 979 Ga Liha katlas, leem pilpa otsas Inimene vee peal lootsikus, venes, paadis 1890 E EM 82 (659)
34017 979 Ga Liha katlas, leem pilpa otsas Inimene vee pääl lootsikus, venes, paadis 1913 E EM2 72 (846)
34018 979 Ga Liha katlas, leem pilpa otsas Laev Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (22)
34019 979 Ga & Liha katlas, leem pilpa otsas Laev mere peal Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (81)
34020 979 Ga Liha katlas, leem pilpa otsas Laev merel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (90)
34021 979 Gb Liha katlas, leem pilbaste otsas Inimesed laevas HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (5)
34022 979 Gb Liha katles, liem pilbaste otses Inimes[ed] poatis, aerud, vesi Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (146)
34023 979 Gb Liha katlas, leem pilbaste otsas Lootsik Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (17)
34024 979 Gb Liha katlas, leem pilbaste otsas Paat aerudega Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (33)
34025 979 Gb & Liha katlas, leem pilbaste otsas Mees lootsikus, vesi aerude otsas Pöi 1902 J. Prooses E 42383 (2)
34026 979 Gb Liha katlas, liem pilbaste otsas Sõudmine Muh 1941 J. Arike KKI WS
34027 979 H Liha vaagnas, leem orgi otsas Inimene uupas Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (128)
34028 979 H & Liha vaagnas, leem orgi otsas Lootsikuga sõudja Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (13)
34029 979 I & Liha kausis, leem laua pääl Inimesed lootsikus Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (68)
34030 979 J & Liha kapas, liim vardas Piip Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 86
34031 979 K & Liim liuan, liha vardan Vorsti Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (36)
34032 979 K Liim liuan, liha vardan 1934 ERM Ar VIII 131
34033 979 L & Leem livvan, liha tikun Küinal Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (57)
34034 979 M+ Liha liuas ja liud vardas Inimene lootsikuga vee pääl Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (44)
34035 979 M+ & Liha vaagnas ja supp laual Kalad paadis, vesi nagu laud Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (9)
34036 980 A & Liha magab lamba sees ja lammas magab härja sees Jalg suka ja saapa sees Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (31)
34037 980 B & Inimene lamba sees, lammas veise sees Jalg, sukk, pastel Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (8)
34038 980 # 927
34039 981 & Liha sööb, aga hammid põle Naiste suguosa Krl 1938 J. Raidla ERA II 202, 499 (197)
34040 981 # 174 1450
34041 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua pääl istub Laps imeb 1890 E EM 83 (672)
34042 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua pääl istub Laps imeb 1913 E EM2 72 (860)
34043 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua peal istub Kirp 1914 E MM 11 ja 44 (134)
34044 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua peal istub Kirp 1920 E MM2 11 ja 47 (136)
34045 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua peal istub Kirp 1994 E MM3 8 ja 38 (136)
34046 982 a1 & Liha sööb, liha joob, lihase laua peal istub Laps imeb Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (9)
34047 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua peal istub Imeja laps Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (72)
34048 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua peal istub Imev laps Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (34)
34049 982 a1 Liha sööb, liha joob, lihase laua pääl istub Lapse imetamine Pil 1894 J. Sirul H III 21, 495 (27)
34050 982 a2 & Liha sööb ja liha joob ja lihase laua pääl istub Imeja laps Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (104)
34051 982 b*% & Liha süü, liha juu, lihatsõ paku pääl istus Lats Se 1935 D. Karnask S 101878 (8) 1236I
34052 982 b*% Liha sööse, liha joose, lihapaku pääl istus Lats, kui väikene om Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 415 (106) 1236I
34053 982 c% & Lihha süü ja lihha juu, lihanõ pink perse all Lats Se 1928 T. Linna S 9128 (52) 1689
34054 983 & Liha söödud, nahk müidud, pia karjub karja hulgas Sikusarv Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (860)
34055 983 Liha söödud, nahk müüdud, pea karjub karja hulgas Sikusarv Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (90)
34056 983 # 1547
34057 984 a & Liha tantsib nelja raudtaldreku pial Hobune Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 92 (13)
34058 984 a Liha tantsib nelja raudtaldriku peal Hobune 1955 ÜÕÕ 98 (4)
34059 984 a Liha tantsib nelja raudtaldriku peal 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 49
34060 984 b & Elav liha tants raudtaldriku pääl Hobuse jala kabi Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (68)
34061 984 c & Liha elab nelja raudtaldrigu peal Hobune Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (80)
34062 985 Aa & Lihast sünnib, aga liha ei ole Kanasulg Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (55)
34063 985 Ab & Liha seest kasvab, aga liha ei ole Sarved looma pääs Vil 1895 H. Niggol H III 20, 844 (27)
34064 985 Ba & Lihast ta sünnib, liha ta ei ole, kõnnib jäljed taga Hanisulg Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (59)
34065 985 Bb & Liha tema ei ole, lihast on tema sündind, järel käib ja jäljed on taga Hanisulega kirjutamine Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (21)
34066 985 Bc & Lihast ta sünnib, aga liha ei ole, mida rohkem ta jookseb, seda rohkem jäeb jälgi taha Hanesulg Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 90 (8)
34067 985 Bd & Lihast on sündinud, liha ega luu ta ei ole, ilma hingeta ja käib jälled järel Hanisulg SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (184)
34068 985 Be & Lihast kasvab, aga kus käib, sial on jäljed järel ja kõik ilm teda tarvitab Hanesulg Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (46)
34069 985 C1a1 & Lihast ta sündib, liha ta ei ole, lõhki lõigatse, juua antakse, jookseb jälle, jäljed järel Hanisulg Kõp 1903 M. Evert H III 30, 517/8 (10)
34070 985 C1a2 & Lihast ta sünnib, lihast ta ei ole, lõika lõhki ja anna juua, pane kõndima, jäljed jäävad taha Hanesulg kirjutuseks Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 230 (9)
34071 985 C1b% & Lihast ta sünnib, liha ta ei ole, noaga lõigatakse, laua pääle pannakse, kõnnib ja jäled jäevad taha Hanisulg Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (25) 1897
34072 985 C1c & Lihast ta kasbab, liha ta ei ole, luu ta ei ole kah, anna juua, kõnnib jälle jälled järel Hanisulg SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (24)
34073 985 C2 & Ei ole puust, ei ole luust, anna tal juua, käib jälled järel Hanisulest kirjut[us]sulg SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (31)
34074 985 D & Lihast on sündinud, liha ta ei ole, ometi vahivad kuningad ja keisrid tema jälgi Hanisulg Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 221
34075 985 E & Lihast ta sünnib ja lihas ta kasvab, keel tal lõhki lõigatakse, juua antakse, ta kõnnib jälled taga, kõik kuningad ja keisrid ta jälgi võivad näha Hanisulega kirjutamine KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (11)
34076 985 Fa & Lihast olen ma saand, liha ma ei ole, ninä lõegatasse mul lõhki ja antasse juua, siiski olen keisrite ja kuningate iis Sulg KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (2)
34077 985 Fb & Lihast on sündinud, liha ta ei ole, nina tal lõhki lõigatakse ja juua tal antakse, pärast käib vürstide ja kuningate ees Hanisulg SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (185)
34078 985 G1a1% & Lõika mu ihu, lõika mu hinge, anna tal juua, lase sis kävva Pliiats Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (80) 1027 1469
34079 985 G1a2 & Lõika mu ihu, lõika mu hinge, anna mulle juvva, lase mul joosta Pleiatsiga kirotus Plv 1893 J. Tobre H II 45, 194 (12)
34080 985 G1a2 Lõika mu ihu, lõika mu henge, anna mul juvva, lase mul joosta Kirjutud hanisulg Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (12)
34081 985 G1b & Lõika otsast, anna juvva, lasõ joosta' Sulg ehk plehvert Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
34082 985 G2% & Esiti lõigati minu pea ära, siis võeti minu süda välja ja kõige viimaks pandi mind patseerima Hanisule lõikamine ja kirjutamine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 495 (49) 104B
34083 985 G3 & Söö mu pää, võta mu hing, aga anna mulle juua, siis jooksen jällegi Lina Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (125)
34084 985 # 103
34085 986 & Lihane kubu, vaskne side Sõrmus sõrmes Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (60)
34086 986 Lihane kubu, vaskne side Sõrmus sõrmes 1890 E EM 82 (663)
34087 986 Lihane kubu, vaskne side Sõrmus sõrmes 1913 E EM2 72 (850)
34088 986 Lihane kubu, vaskne side Sõrmus sõrmes 1939 Nugis 290 ja 313 (125)
34089 986 # 990
34090 987 Aa Lihane laut, luused lehmad Suu ja hambad 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 ja 192 (6)
34091 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1890 E EM 82 (664)
34092 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1913 E EM2 72 (851)
34093 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1929 Jürisson 196 (9)
34094 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1955 ÜÕÕ 133 (7)
34095 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1960 Kuut VI (1960) 215 (5)
34096 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1972 Kuut VI (1972) 104
34097 987 Aa Lihane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (6)
34098 987 Aa & Lihane laut ja luised lehmad Suu ja hambad Tt 1952 A. Tuim RKM II 39, 350 (5)
34099 987 Ab1 Punane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1890 E EM 127 (1179)
34100 987 Ab1 Punane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1913 E EM2 111 (1548)
34101 987 Ab1 Punane laut, luised lehmad Suu ja hambad 1901 Lasteleht nr. 3 (1901) 48 (6)
34102 987 Ab1 Punane laut, luised lehmad Hambad suus 1949 Nurmik EK III 133 (4)
34103 987 Ab1 Punane laut, luised lehmad Hambad suus 1992 Metstak2 10 ja 11
34104 987 Ab1 & Punane laut, luised lehmad Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (622)
34105 987 Ab1 Punane laut, luised lehmad Hambad JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 340 (35)
34106 987 Ab2 & Punane laut ja luise lehmä Hamba ja suu; ahi ja söe Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 153 (3)
34107 987 Ba & Lihane laut ja luused lammad Hammad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (20)
34108 987 Bb & Punane laut ja luised hambad [sic!] Suu Käi 1938 E. Ennist ERA II 189, 453 (107)
34109 987 # 1018 1744B3*
34110 988 & Lihane lööb ja raudne sööb Kirves 1897 A. Kuldsaar E 32473 (10)
34111 988 Lihane lööb, raudne sööb Kirves 1913 E EM2 72 (852)
34112 988 Lihane lööb ja raudne sööb Kirves 1968 SSTT 136
34113 988 Lihane lööb, raudne sööb Kirves 1979 Metstak 12 ja 33 (88)
34114 988 Lihane lööb, raudne sööb Kirves 1992 Metstak2 28 ja 30
34115 989 Aa* Lihanõ sard, ravvatsõ toe Hobuserauad Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/2 (1887) 410 (52)
34116 989 Aa* Lihane sard, raudsed tued Hobuserauad 1890 E EM 83 (669)
34117 989 Aa* Lihane sard, raudsed tued Hobuserauad 1913 E EM2 72 (857)
34118 989 Aa* Lihane saard, ravadse toe' Hopõn Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (96)
34119 989 Aa* Lihane sard, raudsed toed Hobune Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 157
34120 989 Aa* Lihane sard, raudsed toed Hobusel rauad all Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (30)
34121 989 Aa* Lihane sard, raudsed toed Hobune Hel 1928 E. J. Kase E 61786
34122 989 Aa* Lihane sard, ravvatsõ toe Hobusel rauad all Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (46)
34123 989 Aa* & Lihane sard, ravvatse toe Hobene Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (343)
34124 989 Aa* Lihane sard, ravvatse toe Hobeseraud Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (13)
34125 989 Aa* Lihanõ sard, ravvatsõ toe Hopõn Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (13)
34126 989 Aa* Lihanõ sard, ravvatsõ toe Hobõsõ kabja ja ravva all Se 1932 N. Sõrmus S 41506 (2)
34127 989 Aa* Lihane sard, raudse toe Hobene ja hobeseraua Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (122)
34128 989 Aa* Lihanõ sard, ravvatsõ toe Hobene Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 147 (5)
34129 989 Aa* Lehasard, raudtoe Hobene Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (46)
34130 989 Aa* Lihasard, raudtoe Hobene Trv 1894 A. Rull H III 20, 138 (21)
34131 989 Aa* & Lihasard, raudtoed Hobune Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (133)
34132 989 Aa* Lihasard, raudtoed Hobune Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (63)
34133 989 Aa* Lihanõ sard, a ravvatsõ toe Hobõnõ Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 320 (164)
34134 989 Aa* Lihane sard, ravvast toe Hobene Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (11)
34135 989 Aa* Lihast sard, rauast toed Hobune Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (37)
34136 989 Aa* Lihasard, raudse toe Hobune Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (89)
34137 989 Aa* Lihane sard, rauane tugi Hobesekabi ja -raud Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (53)
34138 989 Ab* Lihanõ mägi, ravvatsõ toe Hobune Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
34139 989 Ab* Lihane mägi, ravvatse toe Hobene Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (4)
34140 989 Ab* & Lihast mägi, rauast tugi Hobune Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (41)
34141 989 Ac & Lihakeres, raudtoe Hobune Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (20)
34142 989 Ad & Lehapütt, raudse toed Hobune Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (146)
34143 989 Ae & Lihane lind, raudise toe Hobune Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (9)
34144 989 B & Luune sard, rauatse toe Hobune Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (38)
34145 989 # 990 991
34146 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits (Fleischerner Kübel, eiserner Neis) Ein Finger, daran ein Ring steckt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (55)
34147 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits (Ein fleischern Gefäss, ein metallener Reif) Ein Ring 1780 Hupel 120
34148 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm ja sõrmus 1782 Willmann 169 (51)
34149 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sormus 1844 Lönnrot 155
34150 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes 1868 Nörmann 35 ja 55 (53)
34151 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm ja sõrmus 1869 Ahlqvist 73
34152 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits 1869 Körber VRMK 40 (14)
34153 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus 1872 Körber Uus ABDr 12 (4)
34154 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits (Ein fleischerner Bottich, ein eiserner Reifen) Der Finger und der Ring 1876 Wied. 275
34155 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm sõrmusega 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (52)
34156 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (87)
34157 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 472 (47)
34158 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm, sõrmus Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 41 (97)
34159 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (84)
34160 990 Aa1* & Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (18)
34161 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (70)
34162 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (131)
34163 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm, sõrmus HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (47)
34164 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes Kär 1889 T. Jank H II 18, 845 (32)
34165 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (10)
34166 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (118)
34167 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm ja sõrmus VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (42)
34168 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 819 (2)
34169 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (47)
34170 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrm, sõrmus Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (19)
34171 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 528 (74)
34172 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (46)
34173 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (156)
34174 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Näpp ja sõrmus JMd 1937 H. Ader ERA II 172, 328 (61)
34175 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus sõrmes Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (43)
34176 990 Aa1* Lihane tõrs, raudne vits Sõrmus Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 233 (34)
34177 990 Aa1* Lihane tõrss, raudne vits Sõrmus Sim 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 451 (51)
34178 990 Aa1* Lihane tors, raudne vits Sõrmus Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 286 (3)
34179 990 Aa1* Lihane tõrs, raudane vits Sõrmus Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 80 (92)
34180 990 Aa1* & Lihane tõrs, raudane vits Sõrmus Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (20)
34181 990 Aa1* Lihane tõrs, raudine vits Sõrmus Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (30)
34182 990 Aa1* Lihane tõrike, raudine vits Sõrm, sõrmus Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (44)
34183 990 Aa1* Lihanõ annum, ravvanõ vits Sõrmus sõrmes 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (67)
34184 990 Aa1* & Lihane tõrdu, ravvane vits Sõrm ja sõrmus Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (26)
34185 990 Aa1* Lihanõ tõrdu, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1927 E. Põllula S 616 (10)
34186 990 Aa1* Lihanõ tõrdo, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1929 V. Ruusamägi S 12453 (25)
34187 990 Aa1* Lihane tõrdu, rauane vits Sõrmus Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (14)
34188 990 Aa1* Lihanõ tõrdu, ravvanõ vits Sõrmus sõrmes Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (113)
34189 990 Aa1* Lihane tõrdu, rauane vits Sõrmus Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (34)
34190 990 Aa1* Lehäne tõrrik, raudvits (Ein fleischernes Tönnchen, ein eiserner Reif) Der Finger und der Ring Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
34191 990 Aa1* Lihast tõruke, raudvits Sõrmus sõrmes Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (11)
34192 990 Aa1* & Lihast tõrs, rauast vits Sõrmus Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (102)
34193 990 Aa1* Lihane tõrreke, raudne vitsake Sõrmus sõrmen Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (18)
34194 990 Aa1* & Lehane tõrike, raudne vitsake Sõrm sõrmussega Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (106)
34195 990 Aa1* Lihane tõrike, raudne vitsake Sõrmus sõrmen Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 195 (49)
34196 990 Aa1* Lehane tõrike, raudne vitsake Sõrmus Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (45)
34197 990 Aa1* Lihane tõrkene, ravvane vitsakene Sõrmus Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (59)
34198 990 Aa1* Lihatõrreke, raudne vitsake Sõrm ja sõrmus KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (37)
34199 990 Aa2* & Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (6)
34200 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (55)
34201 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (134)
34202 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (19)
34203 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (24)
34204 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (15)
34205 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (4)
34206 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus KJn? 1904 K. Aint H II 68, 510 (6)
34207 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (35)
34208 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus sõrmes Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (53)
34209 990 Aa2* Lihane tõrs ja raudne vits Sõrmus JJn 1965 R. Praakli RKM II 197, 327 (6)
34210 990 Aa2* Lehane törs ja roudne vets Sörmus Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (26b)
34211 990 Aa2* Lihane tõrss ja raudane vits Sõrmus VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (97)
34212 990 Aa2* & Lihatõrs ja raudvits Sõrmus ja sõrm Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (3)
34213 990 Aa2* Lihatõrike ja raudvits Sõrmus Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (59)
34214 990 Aa3 & Lihane tõrs ning raudne vits Sõrmus Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (38)
34215 990 Aa4* & Lihast tõrs, ravvast vits pääl Sõrm, sõrmus Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (81)
34216 990 Aa4* Lihane tõrs, raudvits peal Sõrmus sõrmes Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (59)
34217 990 Aa4* Lihane tõrs, raudvitsad peal Sõrmus sõrmes JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (6)
34218 990 Aa4* & Lihane tõruke, raudvits pääl Sõrmus sõrmes Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (25)
34219 990 Aa4* Lihane tõrike, raudne vits pääl Sõrm sõrmusega Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (48)
34220 990 Aa4* Lihane tõrdu, raudvits pääl Sõrmus Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (7)
34221 990 Aa4* Lihanõ tõrdo, ravvane vits pääl Sõrmus, sõrmõ Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 311 (19)
34222 990 Aa5* & Lihane tõrs, raudne vits ümber Sõrmus sõrmes Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (123)
34223 990 Aa5* Lihast tõrs, aga raudvits ümmer Sõrmus sõrmes Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (834)
34224 990 Aa6 & Raudane vits, lihane tõrike Sõrmus sõrmen Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (81)
34225 990 Ab* Lihane tõrs, raudne võru Sõrmus 1890 E EM 83 (670)
34226 990 Ab* Lihane tõrs, raudne võru Sõrmus 1913 E EM2 72 (858)
34227 990 Ab* & Lihane tõrs, raudane varu Sõrmus Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (18)
34228 990 Ab* Lihane tõrs, raudvõru peal Sõrm, sõrmus VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (54)
34229 990 Ac1* & Lihast pütt, raudne vits Sõrmus sõrmes Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (145)
34230 990 Ac1* Lihapütt, raudne vits Sõrmus sõrmes Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (185)
34231 990 Ac1* Lihane pütt, raudne vits Sõrmus Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (152)
34232 990 Ac1* & Lihane pütt, raudne vits Sõrm ja sõrmus Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (82)
34233 990 Ac1* Lihane pütt, raudne vits Sõrmus sõrmes Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (23)
34234 990 Ac1* Lihane pütt, raudne vits Sõrmus Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (9)
34235 990 Ac1* Lihane pütt, raudne vits Sõrmus sõrmes Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (29)
34236 990 Ac1* Lihane pütt, raudne vits Sõrmus Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (122)
34237 990 Ac1* Lihane pütt, raudane vits Sorm Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (6)
34238 990 Ac1* Lihane pütt, ravane vits Sõrm, sõrmus Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (95)
34239 990 Ac1* Lihane pütsk, ravane vits Sõrm, sõrmus Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (94)
34240 990 Ac1* Lihane pütt, rauane vits Sõrmus sõrmes Ta 1913 J. Müür E 48441 (18)
34241 990 Ac1* Lihane pütt, rauane vits Sõrmus Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 418 (45)
34242 990 Ac1* Lihane pütt, ravvane vits Sõrmus Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (8)
34243 990 Ac1* Lihane pütt, ravvane vits Sõrmus Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (26)
34244 990 Ac1* Lihane pütt, ravvane vits Sõrm ja sõrmus Se 1928 E. Põllula S 5466 (12)
34245 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (39)
34246 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sormus Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (7)
34247 990 Ac1* & Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus Se 1928 T. Linna S 9125 (21)
34248 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (8)
34249 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus Se 1929 A. Gehrke S 17310 (56)
34250 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1929 V. Savala S 17522 (64)
34251 990 Ac1* Lihane pütt, ravvane vits Sõrmus Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
34252 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1930 A. Põhi S 20856 (8)
34253 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (11)
34254 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1930 A. Põhi S 24830 (4)
34255 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus Se 1930 V. Ruusamägi S 26003 (35)
34256 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus Se 1933 N. Oinas S 67366 (9)
34257 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1934 N. Oinas S 83207 (3)
34258 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1935 P. Külaniit S 105578 ja 105587 (19)
34259 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (92)
34260 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmes Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643 (21)
34261 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (50)
34262 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 52 (47)
34263 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 436 (41)
34264 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Se 1927 Linnasaar S 1475 (24)
34265 990 Ac1* Lihanõ pütt, ravvanõ vits Sõrmus sõrmes Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (26)
34266 990 Ac2 Lihanõ pütt, ravvatsõ vitsa Sõrmus sõrmõh Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15270 (23)
34267 990 Ac2 & Lihanõ pütt, ravatsõ vitsa Sõrmus Se 1932 A. Nurmetu S 49050 (34)
34268 990 Ac3* & Lihast pütükene, rauast vitsakene Sõrmus Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (69)
34269 990 Ac3* Lihanõ pütükene, ravvanõ vitsakõnõ Sõrmus sõrmõh Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (17)
34270 990 Ac3* Lihane pütükene, rasvanõ vitsakõnõ Sõrmus Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (5)
34271 990 Ac4* Lihane pütt ja ravvane vits Sõrmus San 1967 E. ja H. Tampere RKM II 225, 279 (11)
34272 990 Ac4* & Lihane pütt ning raudne vits Sõrm ja sõrmus Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (25)
34273 990 Ac4* Lihanõ pütt, aga ravvanõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1935 A. Kits S 100019 (52)
34274 990 Ac5* & Lihane pütt, raudne vits pääl Sõrmus sõrmen Urv 1890 J. Teder H III 11, 340 (122)
34275 990 Ac5* Lihanõ pütt, ravvanõ vits pääl Sõrmus sõrmõh Se 1933 A. Põhi S 66977 (21)
34276 990 Ac5* Lihapütt, raudvits peal Sõrmus sõrmes Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (21)
34277 990 Ac5* Lihanõ pütükene, raudvitsad pääl Sõrmus sõrmõh Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 229 (64)
34278 990 Ac5* Lihane pütt, raudne vits ümber Sõrm ja sõrmus Trt 1983 T. Tammo RKM II 368, 265 (13)
34279 990 Ac5* Lihanõ pütt ja ravvadsõ vitsaga kinni kisut Sõrmus sõrmõh Se 1935 T. Uiboaed S 99944 (10)
34280 990 Ad & Lihane pütt, raudne rõngas Sõrmus Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493 (12)
34281 990 Ae1* Lihane vaat, raudne vits Sõrmus sõrmes Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (56)
34282 990 Ae1* Lihane vaat, raudsed vitsad Sõrmus sõrmes Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (118)
34283 990 Ae1* & Lihane vaadike, raudne vitsake Sõrm ja sõrmus TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (51)
34284 990 Ae1* Lihane vaadike, rauane vitsake Sõrmus Räp 1933 E. Zirnak ERA II 60, 405 (3)
34285 990 Ae2*% Lihane vaat ja raudne vits Sõrmus sõrmes SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (53) 2735Q
34286 990 Ae2*% & Lihane vaat ja ravvane vits Sõrmus sõrmen Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 379 (30) 2735Q
34287 990 Ae2*% Lihane vaat, aga raudne vits Sõrmus sõrmes Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (11) 2735Q
34288 990 Ae3 & Lihane vaat, raudvits peal Sõrmus sõrmes VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 538 (6)
34289 990 Ae3 Lihanõ vaat, raudvits pääl Sõrmus Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (133)
34290 990 Af & Lihanõ vaat, raudsukakõ Sõrm, sõrmküpär Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 152 (120)
34291 990 Ag1 & Lihane tünn, raudne vits Sõrmus Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 30 (38)
34292 990 Ag1 Lihane tünn, raudne vits Sõrmus sõrmes Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 428 (22)
34293 990 Ag1 Lihane tünn, raudne vits Sõrmus sõrmen Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 456 (22)
34294 990 Ag1 & Lihane tünn, raudane vits Sõrmus Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 320 (7)
34295 990 Ag2 & Lihast tünn, raudvits peal Sõrm ja sõrmus on sõrmes Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (12)
34296 990 Ag3 & Valge lihatünn, raudvits pääl Sõrmus sõrmes Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (52)
34297 990 Ah & Lihast tönn, rauast vits Sõrmus sõrmes Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (30)
34298 990 Ai* Lihane tann ja raudne vits Sõrm, sõrmus Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 958 (28)
34299 990 Ai* & Lihane tann ja raudne vits Sõrmus Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (33)
34300 990 Ai* Lihane tann ja raudsed vitsad Sõrmused sõrmes Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 810 ja 814 (196)
34301 990 Ai* Lihane tann, raudne vits ümber Sõrm, sõrmus Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (53)
34302 990 Aj & Lihast tünder, raudvits peal Sõrmus sõrmes Plt 1891 J. Reinthal E 485 (27)
34303 990 Ak* & Lihast tiin ja raudvits Sõrm ja sõrmus Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (23)
34304 990 Ak* Lihast tiin, raudvits peal Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (30)
34305 990 Al* Lihane astja, raudne vits Sõrmus sõrmes Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (81)
34306 990 Al* Lihaasten ja raudne vits Sõrmus Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 107 (48)
34307 990 Al* Lihane asti ja raudvits peal Sõrmus sõrmes Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (6)
34308 990 Al* & Lihane astja ja raudvitsad peal Sõrmus sõrmes Lai 1895 K. Taras H III 26, 59 (13)
34309 990 Am & Lihane nõu, raudne vits Sõrmus sõrmes Tõs 1893 O. Schantz E 8767 (69)
34310 990 An & Raudne vits, lihane poolik Sõrmus sõrmes Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (89)
34311 990 Ao & Lihanõ pakk, ravvanõ vits Sõrm Se 1935 D. Karnask S 101878 (7)
34312 990 Ba1 Lihane pütt, vaskne vits Sõrmus Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (10)
34313 990 Ba1 & Lihane pütt, vasine vits Sõrmus sõrmen San 1888 K. Gross H II 31, 806 (34)
34314 990 Ba1 Lihane pütt, vasine vits Sõrm ja sõrmus San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (19)
34315 990 Ba1 Lihane pütt, vasine vits Sõrmus Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (41)
34316 990 Ba1 Lihane pütt, vasine vits Sõrmus, sõrm Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (63)
34317 990 Ba1 Lihane pütt, vasine vits Sõrmus Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 89 (74)
34318 990 Ba1 Lihane pütt, vasine vits Sõrmus Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (87)
34319 990 Ba1 Lihane pütt, vasinõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (31)
34320 990 Ba1 Lihanõ pütt, vasinõ vits Sõrmus Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (27)
34321 990 Ba1 Lihanõ pütt, vasinõ vits Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (12)
34322 990 Ba1 Lihanõ pütt, vasinõ vits Sõrm ja sõrmus Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (13)
34323 990 Ba1 Lihanõ pütt, vasinõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1930 V. Ruusamägi S 25952 (10)
34324 990 Ba1 Lihanõ pütt, vasinõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (21)
34325 990 Ba1 Lihane pütt, vaskvitsad (Eine fleischerne Tonne, kupferne Reifen) Der Finger und die Ringe 1876 Wied. 275
34326 990 Ba1 & Lihane pütt, vasksed vitsad Sõrmus sõrmes Vil 1895 J. Täht E 16080 (31)
34327 990 Ba1 Lihane pütt, vaskne vitsad Sõrmussed sõrmes Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (15)
34328 990 Ba2* Lihane pütike, vaskine vitsake Sõrmus Hel 1913 J. Müür E 48019 (54)
34329 990 Ba2* Lihane pütike, vaskine vitsakene Sõrmus Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (44)
34330 990 Ba2* Lihane pütike, vasine vitsake Sõrm sõrmusega Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (6)
34331 990 Ba2* Lihane pütike, vasine vitsake Sõrmus sõrmen Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (115)
34332 990 Ba2* Lihane pütike, vasine vitsake Sõrmus Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (76)
34333 990 Ba2* Lihane pütikene, vasinõ vitsakõnõ Sõrm Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 425 (13)
34334 990 Ba2* & Lihanõ pütikõnõ, vasinõ vitsakõnõ Sõrmus ja sõrm Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (70)
34335 990 Ba2* Lihanõ pütkäne, vasinõ vitsakanõ Sõrmus ja sõrm Se 1930 A. Nurmetu S 20411 (26)
34336 990 Ba2* Lihast pütike, vaskvitsakene Sõrmus Pst 1889 A. Luts H III 6, 930 (14)
34337 990 Ba2* Lihast pütike, vasest vitsake Sõrm Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 467 (285)
34338 990 Ba3 & Lihane pütt ja vaskne vits Sõrmus sõrmes Muh 1940 J. Arike KKI WS
34339 990 Ba3 Lihane pütt ja vasine vits Sõrmus Plv 1893 J. Tobre H II 45, 193 (4)
34340 990 Ba4* & Lihast pütt, vaskvits pääl Sõrm, sõrmus sõrmen Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 509 (34)
34341 990 Ba4* Lihanõ pütt, vaskvits ümbre Sõrmus sõrmõh Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 461 (89)
34342 990 Ba5 & Vasene vits, lihane pütikene Sõrmus sõrmes Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (15)
34343 990 Bb & Lihast pütt, vasidsõ' rõnga' pääl Sõrmus sõrmõh Se 1929 T. Kõivastik S 16161 (5)
34344 990 Bc & Lihanõ pütt, vasinõ vaat Sõrmus Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (31)
34345 990 Bd1* Lihane tõrs, vaskne vits Sõrmus Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (8)
34346 990 Bd1* Lihane tõrs, vaskne vits Sõrmus Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (39)
34347 990 Bd1* Lihane tõrs, vaskne vits Sõrmus sõrmes Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (10)
34348 990 Bd1* Lihane tõrss, vaskne vits Sõrmus sõrmes JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (70)
34349 990 Bd1* & Lihane tõrdu, vasine vits Sõrm ja sõrmus Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 591 (6)
34350 990 Bd1* Lihast tõrs, vaskvits Sõrmus Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (15)
34351 990 Bd1* Lihane tõruke, vaskne vits Sõrm, sõrmus Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (72)
34352 990 Bd1* Lihane tõrikene, vasine vitsakene Sõrmus sõrmen Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (13)
34353 990 Bd2* Lihane tõrss ja vaskne vits Sõrmuksega sõrm Tt 1879 Anonüüm XXX Lindf. (1879) 63 (3)
34354 990 Bd2* Lihane tõrs ja vaskne vits Sõrmusega sõrm Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (65)
34355 990 Bd2* & Lihast tõrs ja vaskvits Sõrmus sõrmes KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (18)
34356 990 Bd2* Lihanõ tõrdu, vasinõ vits pääl Sõrmus Se 1934 A. Kits S 81842 (5)
34357 990 Be* Lihane tõrs, vaskne võru peal Sõrmus VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (27)
34358 990 Be* & Lihane tõrs, vaskine varo Sõrmus sõrmes Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (54)
34359 990 Bf* Lihanõ vaat, vasine vitsakõ Sõrm, sõrmus Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 152 (121)
34360 990 Bf* Lihanõ vaadike, vasine vitsake Sõrmus sõrmõn Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (48)
34361 990 Bf* & Lihane vaadikene, vaskine vitsakene Sõrmus sõrmõn Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (32)
34362 990 Bf* Lihane vaat, vasitse vitsa Sõrm, sõrmus Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (28)
34363 990 Bf* Lihane vaat, vasitse vitsa Sõrmus sõrmeh Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 456 (98)
34364 990 Bf* Lihane vaat, vaskvitsa Sõrmus sõrmen Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (60)
34365 990 Bf* & Lihane vaat ja vaskne vits Sõrm ja sõrmus Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (16)
34366 990 Bf* Lihane vaat ja vasine vits Sõrmus Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (25)
34367 990 Bg & Lihane vaat, vaskine varu Sõrmus sõrmen Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (19)
34368 990 Bh* Lihane tünnike, vaskne vitsake Sõrmus sõrmes Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (49)
34369 990 Bh* & Lihane tünn ja vaskvits peal Sõrmus Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 193 (42)
34370 990 Bi & Lihane tonnike, vaskne vitsake Hel 1891 J. Lammas E 423 (668)
34371 990 Bj & Lihane tünder, vaskine vitsake Sõrmus sõrmen Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (117)
34372 990 Bk* & Lihane tiin, vaskse vitsa Sõrm ja sõrmus Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (126)
34373 990 Bk* Lihast tiin ja vasest vits KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (30)
34374 990 Bl & Lihane anum, vasine vits (Ein fleischerne Gefäss, ein metallener Reif) Ein Ring eL 1780 A. W. Hupel Hupel 120
34375 990 Bl Lihane anum, vasine vits Sormus 1844 Lönnrot 155
34376 990 Bl Lihane anum, vaskne vits Sõrm ja sõrmus 1869 Ahlqvist 73
34377 990 Bm & Lihaasti, vaskvõru pääl Sõrmus sõrmes Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (62)
34378 990 Bn & Lihane keha, vasksed vitsad Sörm ja sörmus Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (2)
34379 990 Ca1* Lihane pütt, hõbedane vits Sõrmus sõrmes 1893 Mäesepp P 25 (3)
34380 990 Ca1* Lihane pütt, hõbedane vits Sõrmus sõrmes Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (16)
34381 990 Ca1* Lihane pütt, hõbedane vits Sõrmus Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (174)
34382 990 Ca1* Lihane pütt, hõbedane vits Sõrmus sõrmes Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 41 (72)
34383 990 Ca1* & Lihane pütt, hõbene vits Sõrmus sõrmes Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (2)
34384 990 Ca1* Lihanõ pütt, hõpõnõ vits Sõrmus Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (53)
34385 990 Ca1* Lihanõ pütt, hõpõnõ vits Hõpõnõ sõrmus Se 1929 I. Sonts S 124434 (19)
34386 990 Ca1* Lihanõ pütt, hõpõnõ vits Sõrmus sõrmõh Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (6)
34387 990 Ca1* Lihane pütt, hõbevits Sõrmus 1890 E EM 83 (668)
34388 990 Ca1* Lihane pütt, hõbevits Sõrmus 1913 E EM2 72 (856)
34389 990 Ca1* Lihane pütt, hõbevits Sõrmus 1968 Ordlik EKTv 18 (9)
34390 990 Ca1* Lihane pütt, hõbevits Sõrmus Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 116 (33)
34391 990 Ca1* & Lihapütt, hõbevits Sõrm sõrmusega Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (2)
34392 990 Ca1* Lihast pütt, hõbevits Sõrmus sõrmes Sa 1904 A. Valtin H III 31, 156 (18)
34393 990 Ca1* Lihane pütt, hõbevitsad (Eine fleischerne Tonne, silberne Reifen) Der Finger und die Ringe 1876 Wied. 275
34394 990 Ca1* Lihane pütt, hõbevitsad Sõrmussed sõrmes Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (15)
34395 990 Ca1* & Lihane pütt, hõpevitsa Sõrmus San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (184)
34396 990 Ca1* Lihane pütike, hõbene vitsake Sõrmus sõrmen Ote 1889 E. Brücker H III 15, 324 (8)
34397 990 Ca1* Lihane pütike, hõbene vitsake Sõrmus sõrmes Vil 1895 H. Niggol H III 25, 349 (29)
34398 990 Ca1* Lihane pütike, hõpene vitsake Sõrmus Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (76)
34399 990 Ca1* & Lihane pütakene, hõbene vitsakene Sõrmus sõrmes Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (25)
34400 990 Ca1* Lihast pütike, hõbest vitsake Sõrmus sõrmes Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (20)
34401 990 Ca2* & Lihane pütt ja hõbene vits Sõrmus sõrmes Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (10)
34402 990 Ca2* Lihane pütt ja hõpene vits Sõrmus Plv 1893 J. Tobre H II 45, 193 (4)
34403 990 Ca2* Lihane pütt ja hõbevits Sõrm ja sõrmus Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 200
34404 990 Ca3* Lihane pütt ja höbene vits peel Sõrmus Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
34405 990 Ca3* & Lihapütt, hõbevits pääl Sõrm Trv 1893 J. Kuusk E 770 (17)
34406 990 Ca3* Hõbedane vits lihase pütta peal Sõrmus sõrmes Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (96)
34407 990 Cb1* & Lihane tõrs, hõbedane vits Sõrmus Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (75)
34408 990 Cb1* Lihane tõrss, hõbedane vits Sõrmus Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (15)
34409 990 Cb1* Lihane tõrs, hobedane vits Sõrmus sõrmes Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (10)
34410 990 Cb1* Lihane tõrs, hõbedaine vits Sõrmus sõrmes Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 169 (15)
34411 990 Cb1* Lihane tõrs, hõbevits Sõrmus JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (3)
34412 990 Cb1* Lihane tõrs, hõbevits Sõrm ja sõrmus KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (103)
34413 990 Cb1* Lihane tõrs, hõbevits Sõrmus sõrmes Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (136)
34414 990 Cb1* & Lihatõrike, hõbevits Sõrmus sõrmes Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (36)
34415 990 Cb1* Lihane tõrreke, hõbevitsake Sõrmus KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (20)
34416 990 Cb2* & Lihane tõrs ja hõbedane vits Sõrmus sõrmes Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 135 (118)
34417 990 Cb2* Lihast tõrs ja hõbevits Sõrm, sõrmus Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (100)
34418 990 Cb3* Lihane tõrs, hõbedane vits peal Sõrmus Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (24)
34419 990 Cb3* Lihast tõrs, hõbedast vits peal Sõrm ja sõrmus VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (3)
34420 990 Cb3* & Lihane tõrs, hõbevitsad peal Sõrmus sõrmes Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (12)
34421 990 Cb3* Lihane tõrs ja hõbedane vits ümber Sõrmus Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (161)
34422 990 Cc & Lihane tõrs, hõbedaine võru Sõrmus sõrmes Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 169 (15)
34423 990 Cd & Lihane vaat, hõpene vits Sõrmus sõrmeh Räp 1889 J. Poolakess E 29657 (97)
34424 990 Cd Lihanõ vaat, hõpõnõ vits Sõrmus Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 774 (18)
34425 990 Ce & Lihane ankur, hobedaine varu pääl Sõrmus sõrmes VNg 1947 A. Krikmann RKM II 8, 71 (1)
34426 990 Da* Lihane pütt, kuldne vits Sõrm ja sõrmus Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (42)
34427 990 Da* Lihane pütt, kuldne vits Sõrmus sõrmes Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (36)
34428 990 Da* Lihane pütt, kuldane vits Sõrmus Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (39)
34429 990 Da* Lihane pütt, kullane vits Sõrmus 1968 SSTT 94
34430 990 Da* Lihane pütt, kullane vits Sõrmus 1979 Metstak 9 ja 32 (38)
34431 990 Da* Lihane pütt, kullane vits Sõrmus 1992 Metstak2 15 ja 16
34432 990 Da* Lihane pütt, kullane vits Sõrm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (85)
34433 990 Da* Lihane pütt, kullane vits Sõrmus sõrmõn Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (21)
34434 990 Da* Lihane pütt, kullane vits Sõrmus sõrmes Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 307 ja 332 (3)
34435 990 Da* & Lihanõ pütt, kullanõ vits Sõrm ja sõrmus Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (7)
34436 990 Da* Lihanõ pütt, kullanõ vits Sõrmus Se 1928 T. Haak S 4337 (34)
34437 990 Da* Lihanõ pütt, kullanõ vits Sõrm, sõrmus Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34072 (20)
34438 990 Da* Lihanõ pütt, kullanõ vits Sõrmus Se 1934 F. Paloots S 86156 (11)
34439 990 Da* Lihanõ pütt, kullanõ vits Sõrmus Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (41)
34440 990 Da* Lihast pütt, kuldvits Sõrmus sõrmes Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (17)
34441 990 Da* Lihane pütt, kuldvits Sõrmus sõrmes Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 41 (72)
34442 990 Da* Lihapütt, kuldvits pääl Sõrm Trv 1893 J. Kuusk E 770 (17)
34443 990 Da* & Lihane pütt ja kuldne vits peal Sõrmus sõrmes Plt 1899 M. Luu E 38345a (5)
34444 990 Db & Lihane pütt, kuldvõru ümber Sõrm ja sõrmus Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 866 (45)
34445 990 Dc1* Lihane tõrs, kuldne vits Sõrmus PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (84)
34446 990 Dc1* & Lihatõrike, kuldvits Sõrmus sõrmes Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (36)
34447 990 Dc1* Tõrs lihast, vits kullast Sõrmus sõrmes Vän 1933 M. Hansen E 82375 (1)
34448 990 Dc1* Lihane tõrreke, kuldvitsake Sõrmus KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (20)
34449 990 Dc1* Lihane tõrs ja kuldne vits Sõrm sõrmusega VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 364 (5)
34450 990 Dc1* & Lihane tõrs ja kuldvitsad Sõrmus sõrmes KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (33)
34451 990 Dc1* Lihast tõrs, kuldvits peal Sõrm, sõrmus Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (33)
34452 990 Dc1* & Lihane tõrs, kuldne vits peal Sõrmus Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (5)
34453 990 Dc2 & Kuldvits lihast tõrre peal Sõrmus sõrmes KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (120)
34454 990 Dd* Lihast vaat, kuldvits Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 205 (107)
34455 990 Dd* & Lihane vaadike, kullane vitsake Sõrmus sõrm[es] Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (4)
34456 990 Dd* Lihane vaat, kuldne vits ümber Sorm ja sormus Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (15)
34457 990 De & Lihavaat, kuldvaro Sõrm ja sõrmus Vai 1893 J. Sorro H II 36, 422 (10)
34458 990 Df1* Lihatünnik, kuldvits Sõrmus Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (2)
34459 990 Df1* & Lihane tündrike, kuldse vitsaga Sõrmus sõrmes JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 528 (62)
34460 990 Df2% & Tünner liha täüs, kuldvits pääl Sõrmus sõrmega Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (15) 2321
34461 990 Dg & Lihane anum, kuldne vits Sõrmus sõrmes KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (96)
34462 990 Dh & Lihane riist, kuldvitsad Sõrm ja sõrmus Rak 1905 K. Holm H II 74, 311 (52)
34463 990 Di & Kuldse vitsaga lihapakk Sõrm sõrm[usega] Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 452 (31)
34464 990 Dj & Lihapakk, kuldvaru Sõrm sõrm[usega] Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 452 (32)
34465 990 Dk & Lihane palgike, kuldne vitsake Sõrmus Urv 1918–1940 E. Mõttus RKM, AK 883, 14 (2)
34466 990 Dl & Lihane poisike, kuldvõru ümber Sõrmus sõrmes VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (10)
34467 990 E+ Lihane tünn, metallist vitsad Sõrmustega sõrm Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216
34468 990 E+ & Lihane pütt ja kollane vits Sõrmus Plv 1893 J. Tobre H II 45, 193 (4)
34469 990 E+ Lihane pütt, jõhvine vits Sõrm, sõrmus Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (17)
34470 990 E+ Lihane tõrs ja kuiv vits Sõrmus Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (33)
34471 990 E+ & Lihanõul kallis vits pääl Sõrmus sõrmes Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 221 (12)
34472 990 E+ Lihane vaat, rasvane vits Sõrm sõrmusega Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (27)
34473 990 E+ Lihane vaat, vits ümbre Sõrm sõrmusega Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 458 (64)
34474 990 E+ Lihane vaat, võru ümber Sõrm sõrmusega Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 458 (64)
34475 990 Fa Umbine pütike, vaskne vitsake Sõrmus sõrmes Trv 1894 J. Sikk H II 49, 111 ja 114 (2)
34476 990 Fa & Umbine pütike, vaskene vitsake Sõrmus Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (12)
34477 990 Fb & Umblassike, hõbevits pääl Sõrm Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (23)
34478 990 Ga & Punane pütike, vasine vitsake Sõrmus sõrmen Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (70)
34479 990 Gb & Verrev vaat, vasitsõ vitsa Sõrmus sõrmõh Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (35)
34480 990 Ha & Pisikene pütukene, vaskne vitsuke Sõrm sõrmusega Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (24)
34481 990 Hb & Pisikene pütukeine, hõbedane vitsukene pääl Sõrm sõrmusega Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (6)
34482 990 I & Nahane vaat, vasine vits Sõrm ja sõrmus Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (71)
34483 990 # 986 989 991
34484 991 Aa1 Lihane liud, raudne roog Valjad hobuse suus 1955 ÜÕÕ 98 (5)
34485 991 Aa1 & Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl hudila' suuh Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (18)
34486 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõ hudila' Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (38)
34487 991 Aa1 Lihane liud, ravvane roog Hobusel ravva suun Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (38)
34488 991 Aa1 Lihane liud, ravvane ruug Hobeseraud suuh Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (5)
34489 991 Aa1 Lihane liud, ravvane ruug Hobusel hudila' suuh Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 336 (29)
34490 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl ravva suuh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (8)
34491 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Valjad hobuse suus Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 693 (14)
34492 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl hudila' suuh Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 436 (18)
34493 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hudila' Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (25)
34494 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõ suu ja päitside ravva Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 257 (2)
34495 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobuse suitsed suus Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643 (22)
34496 991 Aa1 Lihane liud, ravvanõ ruug Hobõsõl ravva' suuh Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (34)
34497 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl ravva suuhn Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (40)
34498 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hudila' hobõse suuh Se 1927 E. Põllula S 616 (11)
34499 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl ravva' suuh Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (84)
34500 991 Aa1 Lihane liud, ravvanõ ruug Hobusel rauad suus Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (44)
34501 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hudila' hobõsõl suuh Se 1930 V. Ruusamägi S 26003 (34)
34502 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hudila' hobõsõ suuh Se 1930 V. Ruusamägi S 25951/2 (9)
34503 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõraud Se 1932 N. Sõrmus S 41506 (1)
34504 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl ravva suuh Se 1934 A. Tammeorg S 77430 (6)
34505 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobusel suurauad Se 1934 M. Peramets S 78513 (37)
34506 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõ suu ja hudila' suuh hobõsõl Se 1934 A. Kits S 92767 (29)
34507 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl ravva suuh Se 1934 A. Tammeorg S 84110 ja 84111 (33)
34508 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõ hudila' Se 1934 N. Oinas S 83207 (4)
34509 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõ hudila' suuh Se 1935 P. Külaniit S 105578 ja 105587 (20)
34510 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõravva' suuh Se 1929 A. Gehrke S 17146 (1)
34511 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl hudila' suuh Se 1929 V. Savala S 17522 (66)
34512 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl päitsehudila' suuh Se 1932 A. Tammeorg S 35486 (13)
34513 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõl hudila' suuh Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (14)
34514 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobõsõ hudila' Se 1928 T. Haak S 4337 (32)
34515 991 Aa1 Lihane liud, ravvane ruug Hobõsõ suuh hudila' Se 1927 E. Põllula S 2691 (2)
34516 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Sõrmus Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (6)
34517 991 Aa1 Lihanõ liud, ravvanõ ruug Hobusel rauad suus Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 319 (33)
34518 991 Aa2* Lihane liud ja ravvane roog Hobese suun ravva Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (6)
34519 991 Aa2* & Lihanõ liud, ravvanõ ruug seeh Hobõsõ hudila' suuh Se 1936 A. Tammeorg S 123072 (29)
34520 991 Aa2* Lihanõ livvakõnõ, ravvakõnõ ruvvakõnõ Hobõsel ravva' suuh Se 1928 T. Linna S 9128 (55)
34521 991 Aa2* Lihatsõ' livva', ravvanõ ruug Hobosõl ravva' suuh Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 438 (15)
34522 991 Aa2* Ravvanõ ruug, lihanõ liud Se 1933 N. Oinas S 58647 (50)
34523 991 Ab & Lihane kauss, raudne roog Hobusel rauad suus Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (28)
34524 991 Ac & Lihane pada, ravvane ruug Hobesepäitse Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (115)
34525 991 Ac Lihane pada, rauane roog Hobusepäitsed 1992 Metstak2 40 ja 43
34526 991 Ad & Lihane katel ja raudne roog Hobuse suurauad Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 142 (18)
34527 991 Ad Lihane katel ja raudne roog Hobusel rauad suus Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (103)
34528 991 Ae & Lihane pada, ravvane keedus Hobesel ravva suuh Plv 1893 J. Tobre H II 45, 193 (3)
34529 991 Ae Lihane pada, ravvane keedis Hobese suuravva Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (48)
34530 991 Ae Lihane pada, raudne keedus Hobusel rauad suus Mus 1978 I. Kivistik KKI 68, 559 (10)
34531 991 Af1 & Lihane katel keedab raudse rooga Os [= suu (ladina k.)] Tt 1720–1729 S. H. Vestring KM EKLA, ÕES, M. B. 69, l. 40
34532 991 Af1 Lihane katel keedab raudist rooga (Ein fleischerner Kessel kocht eiserne Speise) Der Mund 1876 Wied. 275
34533 991 Af1 Lihane katel keedab raudist rooga Suu 1890 E EM 82 (662)
34534 991 Af1 Lihane katel keedab raudist rooga Suu 1913 E EM2 72 (849)
34535 991 Af1 Lihane katel keedab raudse rooga Oos [suu] 1986 Krikmann 72 (1)
34536 991 Af2 & Lihane kattel, raudne keidus Hobosel rauad suus Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (52)
34537 991 Ag & Lihane pada, raudne toit sees Hobusevaljad Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 474 (502)
34538 991 Ag Lihane pada, raudne toit sees Hobuse suu ja valjaste rauad 1890 E EM 83 (666)
34539 991 Ag Lihane pada, raudne toit sees Hobuse suu ja valjaste rauad 1913 E EM2 72 (854)
34540 991 Ag Lihane pada, raudne toit 1903 Pet. HS I 34 (6)
34541 991 Ah* & Lihane liud, ravvane süük Hobusel ravva suuh Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (26)
34542 991 Ah* Lihaliud, raudsöök Hob[use] suurauad Trv 1877–1917 A. Parts E 1353 (15)
34543 991 Ai* Lihane pann, ravvane praat Hobese suuravva Kan 1888 J. Väggi H III 11, 498 (6)
34544 991 Ai* & Lihane pann, ravane praat pääl Hobesel rava suun Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (8)
34545 991 Aj & Lihane liud, rauane praad Hobuse suuraua Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (72)
34546 991 Ak Lihane kauss, rauane supp Hobusel on rauad suus Räp 1961 A. Org RKM II 135, 663 (7)
34547 991 Ak & Lihanõ kauss, rauanõ supp Hobõsal raua' Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 182 (7)
34548 991 B & Raudane liud, luune roog Hobusekabi Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (78)
34549 991 B Raudne lind, luune roog Hobusekabi 1890 E EM 133 (1241)
34550 991 B Raudne lind, luune roog Hobusekabi 1913 E EM2 116 (1621)
34551 991 # 989 990
34552 992 a1 & Lihased mäed piimase allikatega Imetaja naesterahva rinnad Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 17 ja 53 (67)
34553 992 a1 Lihased mäed piimase allikatega 1880 Sak. Kal. (1880) 82 (22)
34554 992 a1 Lihased mäed piimase allikatega Naesterahva rinnad Kos 1894 T. Wiedemann E 9516 (17)
34555 992 a2 Lihased mäed, piimased allikad Nisad 1890 E EM 83 (671)
34556 992 a2 Lihased mäed, piimased allikad Nisad 1913 E EM2 72 (859)
34557 992 a2 & Lihased mäed, piimased allikad Udar ja nisad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (54)
34558 992 b+ Piimaallikad jooksevad lihamägedest välja Laps imeb; lehma lüpstakse Trt 1918–1940 M. J. Eisen E XIII 13 (56)
34559 992 b+ & Lihased mäed, valged allikad Nisad ja piim Hel 1923–1929 M. J. Eisen E 8° I, 11 (34)
34560 992 b+ & Mäest jooksevad kaks allikad valge veega Naiste rinnad (nisad) Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (16)
34561 992 c & Lihane mägi piimätse soolikitege Uttar Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (82)
34562 992 # 1605 1817I
34563 993 & Liige siin, liige sääl, lingi-lõngi liikme pääl Ägi 1896 A. Kuldsaar E 24806 (60)
34564 993 Liige siin, liige sääl, lingi-lõugi liikme pääl Äke 1913 E EM2 73 (864)
34565 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi 1890 E EM 83 (676)
34566 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi 1913 E EM2 73 (865)
34567 994 Aa1* Liigeldi-loogeldi, aasast läbi allapoole 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
34568 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi 1968 SSTT 80
34569 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (9)
34570 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi 1979 Metstak 24 ja 35 (253)
34571 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi 1992 Metstak2 70 ja 71
34572 994 Aa1* & Liegeldi ja loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (117)
34573 994 Aa1* Liigeldi-loogeldi, aasast läbi allapoole Jõgi Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (6)
34574 994 Aa1* Liigeldi ja loogeldi ja aasast läbi allapoole Jõgi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 894 (788)
34575 994 Aa2 & Ligideni-logideni, aasast läbi allapoole Egi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (11)
34576 994 Ab & Liigeldi-loogeldi, läeb alla aasa poole Jõgi Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 262 (102)
34577 994 B+% & Kiirlep ja viirlep, allapoole joosep Vesi ojan Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (53) 611 650A1g*
34578 994 B+% Keerleb ja veerleb ja tõttab merde hingama Jõgi JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 361 (35) 611 650A1g*
34579 994 B+% Lookleb läbi heinamaade, läheb mitme luha taade järve, merde surema Jõgi Hel 1926 K. Puusepp E 58456 611 650A1g*
34580 994 # 1454S
34581 995 A & Mis asja sa näed, aga ei kuule Valgus Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (91)
34582 995 B & Liigub, läigub, käib ja kõnnib, silmaga näed, aga kõrvaga ei kuule Vari Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (81)
34583 995 B Liigub, läigub, käib ja kõnnib, silmaga näed, aga kõrvaga ei kuule Vari 1913 E EM2 73 (866)
34584 995 # 97 648e 1979
34585 996 A1a & Liigus, piigus, vihalehest ei kanna Suits San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (162b)
34586 996 A1b & Hõl'lus, hällüs, vihalehest ei kanna Suits San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (162)
34587 996 A1c & Liuges, lauges, ei kanna vihalehestki pääl Suits Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (10)
34588 996 A1d & Hõl'lus, hõl'lus, vihalehte ei kanna pääl Sau Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (30)
34589 996 A2 & Kiigub ja liigub, lehte ei kanna Suits Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 28 (21)
34590 996 Ba Igal hommikul uus laba, aga ei kanna vihalehtegi Suits 1913 E EM 41 (291)
34591 996 Ba & Iga homiku uus laba, aga ei kanna mitte vihalehtegi Suits Kos 1892 T. Wiedemann E 9040 (12)
34592 996 Bb & Iga päev uus laba, aga ei kanna lepalehtegi peal Suits talutuas Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (11)
34593 996 Ca*/ & Kiigub ja liigub, vihalehte ei kanna, maha ei lange Suits Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 714 (94) 647Ja*
34594 996 Ca*/ Kiigub ja liigub, vihalehte ei kanna, maha ei kuku Suits Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 387 (5) 647Ja*
34595 996 Cb1*/ & Heljub, hõljub, maha ei satta, õlekõrt ka ei kanna Suits Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (79) 647Jb1*
34596 996 Cb1*/ Hiljub, hõljub, maha ei sada, õlekõrt ta peal ei kanna Suits Hel 1926 K. Puusepp E 58450 647Jb1*
34597 996 Cb2/ & Kiigub, liigub, maha ei sata, õlekõrt ka pääl ei kanna Suits Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (13) 647Jb2
34598 996 Cc/ & Liigub ja laagub, miski ei kanna, aga maha ka ei lange Suits Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (3) 647Jc
34599 996 # kk
34600 997 & Liislant, tuurlant, pakub perset taeva poole Tuuleveski Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (14)
34601 997 # 168 2538 2567
34602 998 Aa & Üits lill äitsnes kaitstõiskümme kõrda aastal Kuu San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (155)
34603 998 Ab & Lill, mis kaksteist korda aastas õitseb Naisterahva suguorgan Mus 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 386 (53)
34604 998 Ba & Mis lill aasta ümber õitseb Noor naisterahvas Jäm 1932 A. Kuldsaar E 81288 (7)
34605 998 Bb & Missugune puu õitseb [kaksteist] korda aastas Naine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 22 (106)
34606 999 & Lina all, rüga pääl Katõt laud Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (46)
34607 1000 & Lina leegib iga päev, aga ei lähä valgemaks Suits Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (100)
34608 1000 Lina leegib iga päev, aga ei lähe valgemaks Suits 1890 E EM 84 (683)
34609 1000 Lina leegib iga päev, aga ei lähe valgemaks Suits 1913 E EM2 73 (873)
34610 1000 # 2066B 2601
34611 1001 A1 & Hinge hukkaja, rahva ravitsõja Kalavõrgud ja -noodad Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 810 (26)
34612 1001 A2a & Linane kits, puidse sarve, kivitse jala, loome hukkas, inemisi ravitses Võrk Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (1)
34613 1001 A2b & Linanõ kits, kivetse' sõra', puinõ pää, hingi hukkas, rahvast elätäs Kalavõrk Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (5)
34614 1001 A2c & Linane kits, kivitse sõra, hingi hukkas, rahvast ravitses Kalavõrk Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (15)
34615 1001 A2d & Linanõ kits, savitsõ sõra', hingi hukkas, rahvast ravitsas Kalavõrk Se 1928 T. Linna S 9130 (80)
34616 1001 A2e & Linanõ sikk, ravvatsõ sõra, hingi hukkas, rahvast ravtsõs Kalavõrk Se 1934 A. Kits S 81848 (47)
34617 1001 A2f & Kivine kits, linanõ sikk, hingi hukkas, rahvast raiskas Võrk kalapüüdmise man Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (29)
34618 1001 A2g & Kivine kits, linadsõ jala, hingi hukkas, inemisi ravitas Kallo püvvetäs Se 1934 N. Oinas S 83210 (21)
34619 1001 A3 & Linane sikk, sõmeritse sõra Kalanuut Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (17)
34620 1001 A3 Linane sikk, sõmeratse sõra Noot Urv 1890 J. Teder H III 11, 341 (129)
34621 1001 A4 Linane sikk, kivitse sõra Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (35)
34622 1001 A4 & Linanõ sikk, kivitse sõra Kalavõrk Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 416 (113)
34623 1001 A5a1 Linane kits, kivised sõrad Võrk 1913 E EM2 73 (875)
34624 1001 A5a1 Linane kits, kivise sõra Kalapüidmise noot Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (30)
34625 1001 A5a1 & Linane kits, kivitse sõra Kalavõrk Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 409 (83)
34626 1001 A5a1 Linane kits, kivitse sõra Kalavõrk Räp 1889 J. Poolakess E 29657 (103)
34627 1001 A5a2 Linane kits ja kivised sõrad Veski VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (142)
34628 1001 A5a2 & Linane kits ja kivised sõrad Võrk, noot Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (50)
34629 1001 A5a3 & Linane kits ja kivitse sõra Võrk Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (21)
34630 1001 A5a4 Linane kits ja kivist sõrad Võrgud KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (32)
34631 1001 A5a4 & Linane kits ja kivist sõrad Kalanoot Tt 1888 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (28)
34632 1001 A5a5 & Linast kits ja kivist sõrad Võrk KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (25)
34633 1001 A5b & Linanõ kits, kividse sõra, puidsõ sarvõ Kivi põhjah lastu, vii pääl kalavõrk Se 1929 I. Sonts S 124443 (95)
34634 1001 A6 & Linanõ kits, ravvadsõ' sõra Apar Se 1932 N. Sõrmus S 41506 (5)
34635 1001 A7 & Linanõ kits, ravvanõ jalg, puutsõ sarvõ Voki koonal Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51 ja 52 (1887) 411 (81)
34636 1001 A7 Linane kits, raudne jalg, puused sarved Suits 1890 E EM 84 (684)
34637 1001 A7 Linane kits, raudne jalg, puused sarved Suits 1913 E EM2 73 (876)
34638 1001 A8 & Valgõ kits, kivitse sõra Võrk Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (14)
34639 1001 B1 & Linane susi, kivitse jala, tohutse kõrva, puutse silma, kui mõtsa lätt, om ta tühi, kui kodu tule, om täüs Kalanoot Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (28)
34640 1001 B2 & Linane susi, kivitse jala, puutse kõrva Nuut Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (36)
34641 1001 B3 & Linane susi, puutse kõrva, kivitse käpä Nuut Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (3)
34642 1001 B4 & Langane susi, kivitse käpä, puutse kõrva Kalanoot Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (53)
34643 1001 B5a & Linane susi, kivitse käpa, kuusitse kõrva Kalanuut Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (49)
34644 1001 B5b & Linane susi, kuusitse kõrva, kivitse käpa Kalapüüdmise nuut Ote 1889 V. Vaher H II 31, 49 (4)
34645 1001 B6* & Linane susi, kivist käpad, käbist kõrvad Kalavõrk Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 232 (55)
34646 1001 B6* Linane susi ja kivist käpad ja käbist kõrvad Kalavõrk Krj 1940 V. Eenveer ERA II 291, 207 (54)
34647 1001 B7 & Paklane hunt, kivitse jala Kalavõrk Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (85)
34648 1001 Ca% & Linahobune, puust lakk Kalanoot Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (132) 1835
34649 1001 Cb & Linahobu, puulakk, kivijalad Noot Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (10)
34650 1001 D1 & Linast kere, kivised jalad Võrk Hää 1889 E. Grant H II 23, 597 (2)
34651 1001 D2 & Puust pea, kivist jalg, linast keha Noot Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (620)
34652 1001 D2 Puust pea, kivist jalg, linast keha Noot 1890 E EM 130 (1214)
34653 1001 D2 Puust pää, kivist jalg, linast keha Noot 1913 E EM2 114 (1591)
34654 1001 D3 & Jalad kivist, kehä kanepist, piä kasekuorukesest Võrk, noot Kod 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (184)
34655 1001 D3 Jalad kivist, keha kanepist, pää kasekoorukesest Noot, võrk 1890 E EM 44 (223)
34656 1001 D3 Jalad kivist, keha kanepist, pää kasekoorukesest Noot, võrk 1913 E EM2 40 (274)
34657 1001 D3 Jalad kivist, keha kanepist, pea kasekoorukesest Noot, võrk 1914 E MM 8 ja 43 (56)
34658 1001 D3 Jalad kivist, keha kanepist, pea kasekoorukesest Noot, võrk 1920 E MM2 8 ja 46 (57)
34659 1001 D3 Jalad kivist, keha kanepist, pea kasekoorukesest Noot, võrk 1994 E MM3 5 ja 37 (57)
34660 1001 D3 Jalad kivist, keha kanepist, pää kasekoorukesest 1927 Ainelo III 124
34661 1001 D3 Jalad on kivist, keha kanepist, pää kasekoorukesest 1927 Ainelo III 118
34662 1001 # 1709 1763
34663 1002 a & Üle kiriku katuse lendab leinus üks linnuke, kaebab: pääva ja ööd, põlevad siin minu tööd Tt 1875 Anonüüm XXX EPost. Lisal. nr. 22 (1875) 132 (4)
34664 1002 b & Tsirk lindas üle kerigu: Jumal, Jumal, mu vaib palas Mehine lindas, vaha palas kerikohn Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (193)
34665 1002 c & Suvilind lindas üle pühakua, ütles: siih mu süämejoud seeh palas Mehiläne lindas üle kerigu ja kündle kerkoh palasõ Se 1930 V. Ruusamägi S 25958 (59)
34666 1002 d & Lind lindas üle jumalamaja ja ütles: ka' koh mu joud palas Mehiläne Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (112)
34667 1002 d Lind lindas üle jumalamaja ja ütles: kogoh mu joud palas Mehiläne (ja kündle palasõ kir'koh) Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 288 (12)
34668 1003 a & Lind lennäb aastas [neli] korda läbi lehtse metsä Lammaniit Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (22)
34669 1003 a Lind lendab aastas neli korda läbi lehtse metsa Lambaniitmine SJn 1890 E. Saabas H II 26, 725 (16)
34670 1003 b & Lind lennab läbi lihise metsa Lambaniitmine (pügamine) Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (97)
34671 1003 # 1361
34672 1004 & Lind lõi sabaga, sulg kattis terve maailma Päe veereb Vil 1895 J. Täht E 16078 (15)
34673 1004 Lind lõi sabaga, sulg kattis terve maailma Päike veereb 1913 E EM2 74 (883)
34674 1004 Lind lahutas tiibu ja kattis kõik maa ühtede sulgedega (ühtekarva sulgedega) Öö 1899 Kuusik KT 215 (48)
34675 1005 Lind läheb lendu, ei tule iial tagasi Suits 1913 E EM2 73 (878)
34676 1005 Lind läheb lendu, ei tule iial tagasi Suits 1914 E MM 11 ja 44 (140)
34677 1005 Lind läheb lendu, ei tule iial tagasi Suits 1920 E MM2 11 ja 47 (142)
34678 1005 Lind läheb lendu, ei tule iial tagasi Suits 1994 E MM3 9 ja 38 (142)
34679 1005 Lind läheb lendu, ei tule iial tagasi Suits 1921 Nurmik II 6 (9)
34680 1005 Lind läheb lendu, ei tule iial tagasi Suits 1925 Puus. KH III5 74
34681 1005 & Lind läheb lendu, ei tule ial tagasi Suits Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (110)
34682 1005 Lind läheb lendu, ei tule iialgi tagasi Korsten suitseb VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 298 (6)
34683 1006 & Lind tules, ei ta põle ega küpse Tulesäde KJn 1870 J. Tiedemann E 168 (305)
34684 1006 Lind tules, ei põle ega küpse Tulesäde 1890 E EM 84 (690)
34685 1006 Lind tules, ei põle ega küpse Tulesäde 1913 E EM2 74 (884)
34686 1007 & Linde sattap maha tuhandit, üles ei lää ütteki Lumme sattap Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (80)
34687 1008 & Ljõnn põlõb, rahvas juõsõb ümberkaudu Sipelgapesa Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (59)
34688 1009 A1a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl 1919 Rull I 33
34689 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal 1994 Müürsepp-Viisimaa 35
34690 1009 A1a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl Kapsapää Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 414 (21)
34691 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Kapsas Mär 1992 R. Ruben RKM, KP 17, 148 (2)
34692 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Kapsas Iis 1992 L. Räbin RKM, KP 7, 549 (1)
34693 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Väike lapp Kse 1924 A. Tiitsmaa KKI WS
34694 1009 A1a1 Lipp lipu pial, lapp lapi p[eal] Plt 1923 A. Jürgens KKI WS
34695 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Sibul Lüg 1973 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 296, 482
34696 1009 A1a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl Kapsapea Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (3)
34697 1009 A1a1 & Lipp lipi peal, lapp lapi peal Kapsapää Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (6a)
34698 1009 A1a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl Kapsapää Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (6)
34699 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal TMr 1992 K. Pae RKM, KP 30, 762 (6)
34700 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Kommunisti püksid Nõo 1992 T. Aunamägi RKM, KP 33, 454 (1)
34701 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Meremäe ja Obinitsa vaheline tee Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 349 (35)
34702 1009 A1a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal Pärnu-Viljandi maantee Vln 1989 E. Kengsepp RKM I 20, 338
34703 1009 A1a2 & Lipp lipi peal ja lapp lapi peal "Kommunaari" king Hls 1992 Anonüüm 094 RKM, KP 30, 17 (6)
34704 1009 A1b & Lipp lapi peal, lapp lipi peal "Kommunaari" king; kapsas Han 1992 R. Toompere RKM, KP 20, 174 (6)
34705 1009 A1c & Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ise nagu kapsas "Kommunaari" king Plv 1992 K. Käärmann RKM, KP 34, 296/7 (1)
34706 1009 A2a1 Lipp lipe peel, lapp lapi peel, ilma nööla pistmata (Ein Lip und Lappe sitzet aufm andern und ist doch kein Nadel dabei gebrauchet) Kohl Tt 1660 H. Göseken Gös. 262
34707 1009 A2a1 Lipp lipi peäl, lapp lapi peäl, ilma nööla pistmata Kupukaali, kaalinkerä 1851 Lönnrot2 185, 55 (78)
34708 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nöla pistmata Kapstapea 1868 Nörmann 35 ja 55 (54)
34709 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõõla pistmata Kapstapea 1869 Ahlgvist 73
34710 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää 1890 E EM 85 (695)
34711 1009 A2a1 Lipp lipe peel, lapp lapi peel, ilma nööla pistmata Kapsas 1898 KAH EKAl 88
34712 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata 1898 KAH EKAl 90
34713 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (54)
34714 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää 1901 EkÕ 17 (3)
34715 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1907 Okas 75
34716 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1907 Pet. ELA 53
34717 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1910 Pet. Ah3 56 (11)
34718 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1911 Pet. EüK 56
34719 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1912 Kuusik La 14 (3)
34720 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1913 Laste prillid I 16 (3)
34721 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää 1913 E EM2 74 (889)
34722 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1916 Kmpm. KLr II6 342
34723 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1920 Kmpm. KLr I8 137
34724 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata 1922 Nurmik EKÕr 85
34725 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (16)
34726 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1934 Kask-Vaigla-Veski I Hõ 57
34727 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (16)
34728 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1935 Jänes-Parlo EKG I 46
34729 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1935 Muuk-Mihkla II 44
34730 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata 1936 Mihkla-Sööt 243
34731 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1936 Jänes-Parlo EKG IV 13
34732 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1936 Jänes-Parlo EKG IV 160
34733 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1937 Jänes-Parlo Ekõ V 61
34734 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (6)
34735 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1944 Sööt V 43
34736 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1946 Praakli V/I 10
34737 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1949 Selmet V (1949) 95 (8)
34738 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1950 Pioneer nr. 4 ja 8 (1950) lk-ta (5)
34739 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (39)
34740 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1954 Kõrgesaar-Lahi II 19
34741 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1955 ÜÕÕ 67 (1)
34742 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1958 Alttoa-Raigna (1958) 85
34743 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea 1960 Kriisa V 45 (8)
34744 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1960 LS 420
34745 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1961 Valgma EKÕ 163 (17)
34746 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (8)
34747 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1968 Ordlik EKTv 18 (2)
34748 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
34749 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1975 Valgma EkHv 59 (17)
34750 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata 1979 Rukki 22 (5)
34751 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1979 Karlep-Vihm-Karu 16 (7)
34752 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1979 Metstak 19 ja 35 (198)
34753 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1984 Muhel VN 23 ja tagakaas (2)
34754 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kahemehe teadmised 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
34755 1009 A2a1 Lipp lipe peel, lapp lapi peel, ilma nööla pistmatta Kohl 1986 Krikmann 34 (2)
34756 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas 1992 Metstak2 55 ja 56
34757 1009 A2a1 Lipp lipi peäl, lapp lapi peäl, ilma nõela pistmata Kapstapea Tt 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 15 p.
34758 1009 A2a1 Lepp lepi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõõla pestmata Kapsapea Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (7)
34759 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Hls 1893 M. Kuum E 1376 (22)
34760 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 763
34761 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (19)
34762 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (18)
34763 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Noa 1931 S. Umda ERA I 3, 628 (5c)
34764 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Noa 1931 S. Barud ERA I 3, 621 (5l)
34765 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (34)
34766 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (15)
34767 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kse 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (5)
34768 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (6)
34769 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (4)
34770 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 511 (101)
34771 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (38)
34772 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (1)
34773 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kaapsas Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (33)
34774 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 125 (14)
34775 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 285 (125)
34776 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 64 (18)
34777 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kuu 1918–1940 Rumberg E 73806 (19)
34778 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 466 (11)
34779 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kei 1925 R. Soom E 72962 (6)
34780 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas HMd 1926 A. Kreideberg E 73869 (3)
34781 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Tln 1928 Sommer E 72996 (8)
34782 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 392 (10)
34783 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (30)
34784 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea HMd 1927 O. Niimann E 74006 (33)
34785 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 563 (69)
34786 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580/1 (16)
34787 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 534 (93)
34788 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (10)
34789 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 143 (1)
34790 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (18)
34791 1009 A2a1 & Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 536 (32)
34792 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapstapea Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (15)
34793 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapstapea JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (32)
34794 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 255 (20)
34795 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (26)
34796 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (4)
34797 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (3)
34798 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (68)
34799 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (37)
34800 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (110)
34801 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (35)
34802 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata MMg 1922 M. Aunama A 305 (10)
34803 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (21)
34804 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapstapea Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (56)
34805 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapstad Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (29)
34806 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea VMr 1888 K. J. Haus H IV 1, 270 (3)
34807 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (26)
34808 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (17)
34809 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (22)
34810 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kad 1890 F. Krass H III 2, 653 (1)
34811 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (5)
34812 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (34)
34813 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (37)
34814 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (30)
34815 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (4)
34816 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapstapea Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (35)
34817 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (16)
34818 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (7)
34819 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Vi 1894 K. Raud H II 65, 15 (1)
34820 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapää Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (23)
34821 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Vän 1925 A. Kontus E 55609 (1)
34822 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tln 1926 M. Sengbusch E 57368
34823 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea TMr 1926 L. Berg E 57149
34824 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Hel 1926 K. Puusepp E 58431
34825 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Pai 1926 R. Viidebaum E 59246 ja 59249 (26)
34826 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Sim 1927 M. Kasikov E 61489
34827 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Sibul Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 129 (80)
34828 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (3)
34829 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Pil 1894 H. Keller E 9631 (11)
34830 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (69)
34831 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kanasuled HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (7)
34832 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Iis 1924 E. Ruuben A 5143 (31)
34833 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 235 (49)
34834 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tür 1967 P. Kippar KKI 45, 459 (10)
34835 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kuu 1974 E. Viluoja KKI 65, 518 (21)
34836 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Amb 1966 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (9)
34837 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 567 (46)
34838 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
34839 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 226 (7)
34840 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa, A. Rõõm EKRK I 60, 250 (34)
34841 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kad 1967 M. Proodel RKM II 251, 267 (7)
34842 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kaapsapea Aud 1964 R. Praakli RKM II 176, 105 (30)
34843 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 58 (21)
34844 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 161 (9)
34845 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 595 (60)
34846 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas VMr 1959–1960 M. Priimets RKM II 97, 244 (40)
34847 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 435 (29)
34848 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Elv 1976 G. Kukemelk RKM II 324, 219 (2)
34849 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Ote 1956–1957 Õ. Kundver RKM II 84, 115 (3)
34850 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 279 (5)
34851 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kir 1973 P. Eerme, A. Korb, K. Nõmme, M. Ots, M. Tarum EKRK I 73, 682 (33)
34852 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 413 (20)
34853 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 398/9 (61)
34854 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (3)
34855 1009 A2a1 Lipp lippi peal, lapp lapii peal, ilma nõela püstmata Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (11)
34856 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (24)
34857 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela püstmata Kapsas Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 633 ja 636 (36)
34858 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela püstmata Kapsapia Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (30)
34859 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela püstmata Kapsapea Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (29)
34860 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõõla pistmata Kapsas Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 447 (5)
34861 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõõla pistmata Kaapsas Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (24)
34862 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nööla pistmata Kapsas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 286 (111)
34863 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõgla pistmata Kapsapea Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (31)
34864 1009 A2a1 Lipp lipu peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (96)
34865 1009 A2a1 Lipp lipu peal, lapp lapu peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (25)
34866 1009 A2a1 Lipp lipu peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 377 (1)
34867 1009 A2a1 Lipp lipu peal, lapp lapi peal ilma nõela püstmata Kapsapea Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (9)
34868 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 123 (132)
34869 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 137/8 (28)
34870 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (12)
34871 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsas Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
34872 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsas Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (45)
34873 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 733 (7)
34874 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapea Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (55)
34875 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (23)
34876 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsas PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (16)
34877 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (644)
34878 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
34879 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata KJn 1926 E. Kinger KKI WS
34880 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsas KJn 1938 J. Raidla RKM, Raidla 369
34881 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsas Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 287
34882 1009 A2a1 Lipp lipi pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 110 (34)
34883 1009 A2a1 Lipp lipu pial, lapp lapi pial, ilma nõela pistmata Kapsapia Sim 1892 T. Franzdorf E 1515/6 (39)
34884 1009 A2a1 Lipp lipi piäl, lapp lapi piäl, ilma nõela pistmata Kapsapia Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 486 (96)
34885 1009 A2a1 Lipp lipi piäl, lapp lapi piäl, ilma nõela püstmätä Kaapsas Tõs 1930 K. Meikop KKI WS
34886 1009 A2a1 Lipp lipi piäl, lapp lapi piäl, ilma nõela pistmätä Kuastas Khn 1933 H. Tampere ERA II 56, 216 (13)
34887 1009 A2a1 Lipp lipi peel, lapp lapi peel, ilma nõela pistmata Kapsas Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 69/70 (15)
34888 1009 A2a1 Lipp lipi peel, lapp lapi peel, ilma nööla pistmata Kapsas Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 6
34889 1009 A2a1 Lipp lipi peel, lapp lapi peel, ilma nööla pistmata Kaapsas, et neid lappisid pole nöölaga pistetud üheteise peele Jäm 1938 A. Kukk KKI MS
34890 1009 A2a1 Lipp lipi peel, lapp lapi peel, ilma nööla pistmata Kaops Jäm 1938 A. Kukk KKI WS
34891 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (15)
34892 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kana JJn 1965 R. Praakli RKM II 212, 726 (10)
34893 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 122 (271)
34894 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kabustas ehk kapsas Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (7)
34895 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (45)
34896 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Phl 1937 M. Nittim ERA II 147, 345 (2)
34897 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Hlj 1934 O. Webermann ERA II 70, 400 (20)
34898 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (2)
34899 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 236 (26)
34900 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Rõn 1930 J. Aab E 66328 (27)
34901 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 370 (21)
34902 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõelad pistmata Kapsas JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 355 (6)
34903 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 328 (59)
34904 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Plt 1889 G. Seen H III 9, 695/6 (3)
34905 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (38)
34906 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (43)
34907 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmäde Kapustepää Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (36)
34908 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapstapää KJn 1870 J. Tiedemann E 141 (119)
34909 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapia Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (29)
34910 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 154 (5)
34911 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (42)
34912 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 77 (98)
34913 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 351 (6)
34914 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (11)
34915 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 547 (13)
34916 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 33 (13)
34917 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 428 (14)
34918 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kaapsas Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 7 (38)
34919 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Ote 1987 E. Tampere RKM II 363, 19/20 (17)
34920 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapea Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 118 (53)
34921 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (35)
34922 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsapää San 1976 L. Ojarand RKM II 322, 365
34923 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela püstmata Kapsas Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 297 (21)
34924 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõõla pistmata Kapsapää Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (19)
34925 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõela pistmata Kapsas Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (18)
34926 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nööla pistmata Kaapsas Rei 1967 E. Küttim KKI KS
34927 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nööltse pistmata Kaapsas Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (12)
34928 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma noela pistmata Kapsas Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 266 (7)
34929 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma niula pistamata Kapsapää Jõh 1890 N. Otto H II 7, 848 (23)
34930 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma niula pistemata Kabustapää Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643/4 (8)
34931 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma niula pistamata Kapsapää Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (13)
34932 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmata Kapsapää Pst 1927 J. Jaako A 9438 (12)
34933 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmata Kapst Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (154)
34934 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmata Kapstapää Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (14)
34935 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmädä Kapstapää Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 797 (55)
34936 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmata Kapstapea Trv 1893 J. Kuusk E 8107/8 (7)
34937 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmede Kapustepää Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (68)
34938 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmata Kapsapea Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219/20 (43)
34939 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmada Kapstapää San 1895 J. Kuldsep E 19086 (72)
34940 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmada Kapustapää Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (17)
34941 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmete Kapustepää Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (18)
34942 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmede Kapustepää Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (11)
34943 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmede Kapsapää Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (5)
34944 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmede Kapustipää Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (40)
34945 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmätä Kapstapää Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (16)
34946 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmäldä Kana Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (46)
34947 1009 A2a1 Lipp libi pääl, lapp labi pääl, ilma neula pistmätä Kapsapea Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (12)
34948 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma neula pistmata Kapsapää Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 250 (11)
34949 1009 A2a1 Lipp libi pääl, lapp labi pääl, ilma neula pistamata Kapsapää Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2332 (35)
34950 1009 A2a1 Lipp libi pääl, lapp labi pääl, ilma neula pistmätä Kapsapää Kuu 1903 J. Mikiver E 43939c (101)
34951 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma neula pistämätä Kapsas Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
34952 1009 A2a1 Lipp libi pääl, lapp labi pääl, ilma neula pistmätä Kabustas Kuu 1963 R. Lilhein Vilbaste 5, 631
34953 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Vil 1978 T. Sams RKM II 334, 431 (3)
34954 1009 A2a1 Lipp libi pääle, lapp labi pääle, ilma neula pistamata Kabustapää Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (12)
34955 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 4 (15)
34956 1009 A2a1 Lipp libi pääl, lapp labi pääl, ilma neula pistamatta Kapsapea Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (41)
34957 1009 A2a1 Lipp libi pääl, lapp labi pääl, ilma neula pistämätä Kabustas Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (12)
34958 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 670 (5)
34959 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 226 (26)
34960 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas PJg 1989 A. Kritt RKM II 424, 291 (9)
34961 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 83 (13)
34962 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1955 Ü. Tedre KKI 20, 341 (3)
34963 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistamata Kapsas Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (13)
34964 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tõs 1950 E. Niit KKI 12, 518 (15)
34965 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapää Plt 1950 M. Jäger KKI 13, 354 (7)
34966 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tln 1988 E. Reinvald RKM I 20, 155 (3)
34967 1009 A2a1 Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõgla pistmädä Kapstapää Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (7)
34968 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Trt 1992 T. Talur RKM, KP 38, 9 (16)
34969 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Trt 1992 T. Saag RKM, KP 35, 157 (8)
34970 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Nõo 1992 K. Novikov RKM, KP 34, 121 (21)
34971 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Nõo 1992 V. Allik RKM, KP 32, 503 (13)
34972 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Nõo 1992 T. Jürimäe RKM, KP 32, 348 (4)
34973 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 136 (3)
34974 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Nõo 1992 D. Fortuna RKM, KP 32, 316 (4)
34975 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Nõo 1992 K. Jürisoo RKM, KP 32, 3 (3)
34976 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsapea TMr 1992 H. Kevend RKM, KP 30, 702 (7)
34977 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kõp 1992 M. Rautson RKM, KP 23, 352 (10)
34978 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 18 (2)
34979 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Han 1992 I. Rohula RKM, KP 20, 381 (2)
34980 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Han 1992 L. Idvan RKM, KP 20, 180 (6)
34981 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Vig 1992 J. Konnapere RKM, KP 19, 775 (6)
34982 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Han 1992 V. Rohula RKM, KP 20, 264 (15)
34983 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Hps 1992 V. Kaasik RKM, KP 14, 154 (4)
34984 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Mär 1992 K. Kaljuma RKM, KP 17, 50 (8)
34985 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Mär 1992 L. Järitsa RKM, KP 16, 104 (1)
34986 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Rap 1992 T. Timofejev RKM, KP 14, 463 (1)
34987 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kuu 1992 H. Umalas RKM, KP 14, 34 (1)
34988 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tln 1992 T. Papstel RKM, KP 11, 327 (8)
34989 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tln 1992 K. Lippus RKM, KP 8, 515 (4)
34990 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Tln 1992 M.-L. Karu RKM, KP 8, 130 (7)
34991 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1992 E. Rebina RKM, KP 7, 361 (3)
34992 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1992 V. Kaarlõpp RKM, KP 7, 332 (2)
34993 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1992 E. Kase RKM, KP 7, 278 (10)
34994 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Iis 1992 R. Lumi RKM, KP 7, 270 (2)
34995 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1992 M. Marits RKM, KP 7, 200 (9)
34996 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1992 J. Kinks RKM, KP 7, 192 (8)
34997 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Iis 1992 V. Virumäe RKM, KP 7, 86 (1)
34998 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kuu 1992 A. Jordan RKM, KP 4, 192 (3)
34999 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kuu 1992 K. Vahtras RKM, KP 3, 474 (9)
35000 1009 A2a1 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata Kapsas Kuu 1992 K. Kuljuhhina RKM, KP 3, 179 (4)