Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 38001 — 39000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
38001 1075 G5* Mees läheb metsa, teeb nuata, kerveta küna Pähkel Lai 1890 A. Sommer H III 9, 82 (7)
38002 1075 G5* Mees läheb metsa, teeb kerveta ja noata korraga küna Hammustab pähkla katki VMr 1888 K. J. Haus H IV 1, 270 (2)
38003 1075 H & Mies lääb metsä ning tuob nuata ning kirvetä künapuu vällä Pähäl Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 466 (17)
38004 1075 I1 & Miis lääb mõtsa, tiib kaits ruhvekest valmis, ilma kirvete ja ilma väitsete Salvab pähkla purus Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (25)
38005 1075 I2 & Lätsi metsa ilma kirvelda ja ilma saelda, tõi kaks halgu ja kaks ruhekõist, nigu katla põhi, nigu tsirgu nina ja veel naskli otsan Tammetõhv, tammetõru Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (41)
38006 1075 J1 & Mees lääb mõtsa, teeb kaits kolmandikku Mees lööb pähkle katik Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (40)
38007 1075 J2* & Mees lähab metsa ilma noata, ilma kirveta, teeb kaks kolmandikku ühe hoobiga Pähel pooleks teha Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 285 (33)
38008 1075 J2* Mees lääb metsa kirveta ja nuata, aga teeb kaks kolmandik ühe hoobiga valmis Salvab pähkle Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (139)
38009 1075 J3 & Mees lää mõtsa ilma kirveta ja väidseta, teeb kaits kolmandikku valmis Pähel Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 32 (5)
38010 1075 J4 & Mees lääb metsa ja teeb sada kolmandikku ilma kirve ja noata valmis Mees lääb metsa ja närib pähklid Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (91)
38011 1075 K1* Mees läheb metsa, teeb kaks kaussi valmis ilma kirveta ja nuata Pähklinärija Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (3)
38012 1075 K1* Laps läheb metsa ilma kirveta, teeb noata korraga [kaks] kaussi Närib pähke pooleks Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (20)
38013 1075 K1* Mies läks metsa ilma nua ja kerveta ja tõi kaks kaussi Pähklikoored Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 432 (9)
38014 1075 K1* & Mees läheb metsa, teeb kaks kausikest, ei ole nuga ega kirvest Mees hammustab pähkle lõhki Lai 1904 J. Ermann E 44375 (133)
38015 1075 K2 & Mees lähäb metsa, teeb kaks kaussi kiinita ja kerveta Pähklakoored VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 379 (15)
38016 1075 K3 & Mees läks metsa ilma noata, ilma kirveta, ilma pöitlita, aga tegi kaks kaussi ühe korraga valmis Mees hammustas pähkli pooleks Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (32)
38017 1075 K4 & Mees läheb metsa, viskab kaks kaussi tee äärde Pähklekoored visatakse tee äärde Lai 1904 J. Ermann E 44368 (51)
38018 1075 L & Mees läks metsa ilma noata, ilma kirveta, ilma pöitlita, aga tegi kaks liuda ühe korraga valmis Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (32)
38019 1075 M1 & Mies lääb metsa ilma kiimita ja kerveta, tieb kaks vaagnat korraga valmis Pähkla katki hammustamine Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 592 (5)
38020 1075 M2 & Mees lääb metsa, teeb korraga kaks puuvaagnat valmis Pähkla hammustamine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 189 (36)
38021 1075 N1 & Mees lähäb metsa, teeb ilma kirveta molli Jalajäljed Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (2)
38022 1075 N2 & Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta ja noata molli Jalajäljed lume sees Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (5)
38023 1075 O & Mees läheb metsa, teeb vaadi ilma kirveta ja nuata Lehma kõht Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (1)
38024 1075 P* & Miis lätt mõtsa ja tege üte hoobiga kats mõõtu Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 28
38025 1075 P* Vanamiis lätt mõtsa, tege üte hoobiga kats mõõtu Pähklipurem[ine] Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 453 (49)
38026 1075 Q1 & Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta karbid Jäljed Vai 1893 A. Feldbach E 4469 (5)
38027 1075 Q2 & Mees lääb mõtsa, ilma väidseta ja ilma kirveta, aga teeb karbi valmis Pähkle hammustab katki, pooled on nagu karbi pooled Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (54)
38028 1075 Q3 & Ilma nuata, kerveta, peitlita, ilma kõigeta tehasse karbid valmis Pähkel Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (89)
38029 1075 R+ & Mees läits mõtsa ilma kirveteta ja väitseta, aga tegis kaits nõud valmis Pähkel Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (3)
38030 1075 R+ Mees lähäb metsa ilma nuata ja kirveta, teeb kaks kühvelt valmis Mees hammustab pähkle pooleks Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (13)
38031 1075 R+ Mees läks metsa, tegi kaks kilipugu korraga Hammustas pähkli katki Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 203 (42)
38032 1075 R+ Mees lääb metsa, teeb kaks valmis, pole nuga ega kirvest Hammustab pähkle pooleks Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (196)
38033 1076 & Mees läheb metsa, ise vaatab tagasi Kerves selgas Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 162 (38)
38034 1077 & Mees läheb metsa, jalg vastu taevast Süllapuu seljas 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (25)
38035 1077 Mees läheb metsa, jalg vasta taevast Süllapuu seljas 1890 E EM 90 (748)
38036 1077 Mees läheb metsa, jalg vasta taevast Süllapuu seljas 1913 E EM2 78 (951)
38037 1077 # 1080 1081
38038 1078 & Mees läheb metsa, kaks kuud seljas Lähker Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (5)
38039 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kojo poole (Der Mann geht nach dem Busche, der Bauch steht nach dem Hause zu) Die Wade am Fuss Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (65)
38040 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kojo poole Sääremari 1782 Willmann 169 (60)
38041 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht koio poole (Ein Kerl geht nach dem Walde, der Bauch heimwärts gekehrt) Die Wade 1818 Hupel2 172
38042 1079 A1a1 Mees lääp mõtsa, kõtt kodo poole (Ein Kerl geht nach dem Walde, der Bauch heimwärts gekehrt) Die Wade eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 172
38043 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kojo poole Pohkia säärivarressa 1844 Lönnrot 156
38044 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kojo poole Die Vade 1852 Neus 394 ja 390 (17)
38045 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole (Ein Mann geht in den Wald, der Bauch nach Hause gewendet) Die Waden 1876 Wied. 277
38046 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (11)
38047 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääred 1890 E EM 90 (749)
38048 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremari 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (62)
38049 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole 1899 Sander 70 (1)
38050 1079 A1a1 Mees sammub metsa, kõht kodu poole Leivakott seljas 1926 Ainelo II-III 73
38051 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad 1934 Loorits VrP 26 (50)
38052 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (50)
38053 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad jalgadel 1955 ÜÕÕ 134 (14)
38054 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari 1979 Metstak 8 ja 32 (23)
38055 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari 1990 Hennoste 38 (3)
38056 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari 1992 Metstak2 11
38057 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Mihel pütt sälän Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (47)
38058 1079 A1a1 Mees lähäb mõtsa, kõst kodu puole Mees lähab, pütik seljas Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (8)
38059 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 600 (91)
38060 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodu poole Sääremarjad Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (13)
38061 1079 A1a1 Mees lätt mõtsa, kõtt kodo poole Sääremarjad Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (8)
38062 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodu poole Seeremarja Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (10)
38063 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Ote 1955–1956 Õ. Kundver RKM II 84, 107 (4)
38064 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Jalamar'a Se 1956 V. Pino RKM II 51, 430 (52)
38065 1079 A1a1 Mees lääb metsa, kõht kodu poole Lass Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
38066 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Lähker seljas Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 453 (13)
38067 1079 A1a1 Miis lääb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (66)
38068 1079 A1a1 Mies lääb metsa, koht kodu poole Sääremarjad Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (40)
38069 1079 A1a1 Miis lääb metsa, kõht kodu puule Jalasääred SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (17)
38070 1079 A1a1 Miis lähäb metsä, kõht kodo poole Lass sel'läs KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (23)
38071 1079 A1a1 Mees lätt mõtsa, kõtt kodu poole Seeremarja Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (39)
38072 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Jala sääremarjad Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 29 (40)
38073 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodo poole Sääremari Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (23)
38074 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (12)
38075 1079 A1a1 Mees lääb mõtsa, kõtt kodu poole Sääremarja Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (41)
38076 1079 A1a1 Mees lähab mõtsa, kõht kodu poole Sääremarjad Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (13)
38077 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Mehel leivakott seljas, kui metsa läheb Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (51)
38078 1079 A1a1 & Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (109)
38079 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 200 (143)
38080 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (37)
38081 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Lähker seljas Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (278)
38082 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Jalamarjad Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (7)
38083 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodu poole Sääremarja Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (23)
38084 1079 A1a1 Miis lähäb mõtsa, kõtt kodu poole Sääremarjad Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (20)
38085 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (18)
38086 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Jalasääred SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (75)
38087 1079 A1a1 Mies lähteb metsä, koht kodu puole Sääremarjad Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 207
38088 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (29)
38089 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Jalamarjad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 347 (7)
38090 1079 A1a1 Mees lähab mõtsa, kõht kodu poole Lähker seljas Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (106)
38091 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (21)
38092 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Leivakott seljas Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4277 (14)
38093 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Rak 1934 E. Essenson ERA II 70, 297 (4)
38094 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Jalasäär Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (17)
38095 1079 A1a1 Mies läib metsa, koht kodu poole Seäremarjad VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (31)
38096 1079 A1a1 Miis lää mõtsa, kõtt kodu poole Kõndides kodu poolt on sääremari kodu pool Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (17)
38097 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 622 (77)
38098 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (58)
38099 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Jalamarjad HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (18)
38100 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (20)
38101 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (49)
38102 1079 A1a1 Mees läheb metsa, koht kodu poole Sääremarjad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (6)
38103 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kodu poole Jala sääremarjad Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (51)
38104 1079 A1a1 Mees lähab metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (1)
38105 1079 A1a1 Mees lääb mõtsa, kõtt kodu poole Sääremarja Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 256 (60)
38106 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kodu poole Jala sääremari Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (87)
38107 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Pst 1890 J. Leppik E 431 (20)
38108 1079 A1a1 Mees lätt mõtsa, kõtt kodu poole Seeremari Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (89)
38109 1079 A1a1 Miis lähäb mõtsa, kõtt kodu poole Inimese jala (kodust välla minnen) Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (77)
38110 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, köht kodo poole Seeremari Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (52)
38111 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Seeremari Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (96)
38112 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Nrv 1893 F. Valts E 2627 (6)
38113 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (98)
38114 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Vil 1892 H. Pihlap E 724 (2)
38115 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad SJn 1892 H. Karell E 1607 (20)
38116 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Koe 1927 A. Jürgen E 61380 (26)
38117 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Trv 1905 A. Anderson E 45334 (22)
38118 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarja JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 328 (63)
38119 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodu poole Miis lätt külimä Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (49)
38120 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 21 (12)
38121 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (57)
38122 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Seeremar'a Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (23)
38123 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõht kodo poolõ Leeväkott säläh Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (50)
38124 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremari Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (27)
38125 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Seeremar'a Se 1949 V. Pino RKM II 30, 203 (743)
38126 1079 A1a1 & Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Jalamar'a Se 1928 T. Linna S 9128 (47)
38127 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Jala seeremar'a Se 1929 A. Gehrke S 17308 (42)
38128 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Jalamar'a Se 1936 A. Tammeorg S 122505 (2)
38129 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Jalamar'a Se 1929 V. Ruusamägi S 12455 (40)
38130 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodo poolõ Seeremar'a Se 1929 I. Sonts S 124436 (35)
38131 1079 A1a1 Miis lätt mõtsa, kõtt kodu poolõ Jalamarja Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 252 (101-102)
38132 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Mees, pütt seljas Plv 1893 J. Melzov E 8391 (5)
38133 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 872 (36)
38134 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (17)
38135 1079 A1a1 Mies lähäb metsä, kõht koeu poole Jalasäär Vig 1894 J. Getreu H II 47, 207 (8)
38136 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jalasääred HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (25)
38137 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Mehel lass selgas Pär 1902 J. J. Pulst E 43215 (6)
38138 1079 A1a1 Mees lääb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (135)
38139 1079 A1a1 Mees läheb metsa, koht koju poole Sääremarjad on kodu poole Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 273 (2)
38140 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jalasäär Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 554 (81)
38141 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Pld 1931 A. Schwan E 74001 (2)
38142 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (36)
38143 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (33)
38144 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääred VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (11)
38145 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (19)
38146 1079 A1a1 Mees lääb metsa, kõht koia poole Jalasääred Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (87)
38147 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (6)
38148 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremari Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (3)
38149 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jalasäär Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (66)
38150 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (12)
38151 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht kojo poole Sääremari Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 256 (52)
38152 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Kui inimene kodust välja läheb, sääremarjad kodu poole Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (9)
38153 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jalamarjad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (98)
38154 1079 A1a1 Mies läheb metsa, kõht koju puole Mies läheb, lähker seilas Amb 1890 A. Redlich H III 4, 251 (10)
38155 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju puole Jalasääred Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (8)
38156 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad koju poole Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 30 (14)
38157 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jalasääred Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (177)
38158 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (14)
38159 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Leivamärss Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (4)
38160 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremari Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (9)
38161 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht koeo poole Jala sääremarjad PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (45)
38162 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad VNg 1888 J. Volde H, Gr. Qu. 7 (7)
38163 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht kõju poole Sääremarjad Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (10)
38164 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jala sääremarjad Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (37)
38165 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jalasääred Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 908 (7)
38166 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht koeo poole Searemarjad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 620 (639)
38167 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Iis 1926 A. Ruuben E 59585
38168 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Mees läheb metsa, sääremarjad koju poole Tln 1926 M. Sengbusch E 57363
38169 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Jäm 1925 T. Kaljo E 56244 (28)
38170 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Hps 1923 V. Lao E 53569 (34)
38171 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (22)
38172 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Jür 1897 J. Saalverk E 33379 (6)
38173 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Kirves Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 733 (4)
38174 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (12)
38175 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (33)
38176 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht koju poole Jalasääred Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (26)
38177 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (14)
38178 1079 A1a1 Mies läheb metsa, kõht koju poole Jalasääred Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (36)
38179 1079 A1a1 Mees läheb metsa, koht koju poole Sääremarjad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (55)
38180 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Jala sääremarjad Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (32)
38181 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 87 (21)
38182 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Leivamärss seljas Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 170 (15)
38183 1079 A1a1 Mees läheb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Mär? 1955 E. Poom RKM II 42, 510 (20)
38184 1079 A1a1 Mies läheb metsa, koht kuo poole Sääremarjad Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (83)
38185 1079 A1a1 Mies lähteb metsä, koht kuo puole Sääremarjad Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (15)
38186 1079 A1a1 Mies läheb metsa, koht kodu puole Sääremarjad jalgadel Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (46)
38187 1079 A1a1 Mees lääb metsa, kõht koju poole Sääremarjad Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (58)
38188 1079 A1a1 Mees lähäb metsa, kõht koeo poole Mees lähäb, lebakott selgas Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 199 (7)
38189 1079 A1a2 Mees lääb metsa, kõht kodu pool Sääremarjad Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (79)
38190 1079 A1a2 Miis läheb metsa, kõht kodu puul Jalakõht – sääremari Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 7 (40)
38191 1079 A1a2 Miis lääb metsa, kõht kodu puul Lass Hää 1927 S. Soosaar KKI WS
38192 1079 A1a2 Mees lääb metsa, kõht kodu pool Mehel leivakott seljas Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 43 (66)
38193 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (33)
38194 1079 A1a2 Mees lääb mõtsa, kõtt kodu pool Sääremarja Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (14)
38195 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Säeremarjad Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (18)
38196 1079 A1a2 Mees lääb metsa, kõht kodu pool Leivakott selgas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (6)
38197 1079 A1a2 Miis lää mõtsa, kõtt kodu puul Sääremarja Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (6)
38198 1079 A1a2 Mees lääb metsä, kõht kodu pool Sääremarjad Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 48 (32)
38199 1079 A1a2 Mees lähäb metsa, kõht kodu pool Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (28)
38200 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad Kse 1889 K. Karu H II 17, 910/1 ja 916 (31)
38201 1079 A1a2 Mees lähab metsa, kõht kodu pool Jalasääred Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (15)
38202 1079 A1a2 Mees lähab metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (11)
38203 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad SJn 1889 T. Köstner H II 26, 403 (237)
38204 1079 A1a2 Mies lähäb metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (16)
38205 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jalasääred SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (17)
38206 1079 A1a2 Mees läeb metsa, kõht kodu pool Leivakott mehe selgas Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 171
38207 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (55)
38208 1079 A1a2 Mees lääb metse, köht kodo pool Lebakott Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (22)
38209 1079 A1a2 Mees lähab metsa, kõht kodu pool Sääremarjad SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (70)
38210 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Sääremarjad Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (10)
38211 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jalasääred Kos 1930 S. Veske E 64972 (177)
38212 1079 A1a2 Mees lähab metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (23)
38213 1079 A1a2 Mees lääb metsa, kõht kodu pool Sääremarjad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (169)
38214 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Jala sääremarjad Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (15)
38215 1079 A1a2 Mees lähab metsa, kõht kodu pool Sääremarjad Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (56)
38216 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Vän 1925 E. Männik E 55625
38217 1079 A1a2 Mees leheb metsa, kõht kodu pool Lähker selgas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (36)
38218 1079 A1a2 & Mees leheb metsa, kõht kodu pool Jalasääred Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 470 (73)
38219 1079 A1a2 Mees lähäb metsa, kõht kodu pool Jalamari Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (31)
38220 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kodu pool Sääremari Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (13)
38221 1079 A1a2 Mies lähäb metsa, kõht kodu pool Sääremari Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (8)
38222 1079 A1a2 Mees lähäb metsa, kõht kodu pool Jalasääred Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 372 (101)
38223 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht koju pool Jala sääremarjad Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (22)
38224 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht koju pool Sääremari Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (32)
38225 1079 A1a2 Mees lääb metsa, kõht koju pool Jala sääremarjad Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (68)
38226 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht kojo pool Jalamarjad Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (89)
38227 1079 A1a2 Mees läheb metsa, kõht koju pool Jala sääremarjad Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (16)
38228 1079 A1a3 Mees läheb metsa ja kõht kodu poole Jala sääremarjad, kui metsa lähed VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 321 (5)
38229 1079 A1a3 Mees läheb metsa ja kõht koju poole Jalasääred Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 107 (47)
38230 1079 A1a3 & Miis lääb metsä ja kõht kodo puule Sääremarjad KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (53)
38231 1079 A1a3 Mees lääb metsa ja kõht kodu puul Jalasääred Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (89)
38232 1079 A1a4 & Mees lääb metsä ning kõht koo poole Sääremarjad Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 466 (18)
38233 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht kotu poole Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (49)
38234 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Hel 1928 E. J. Kase E 61785
38235 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (1)
38236 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht kodo poole Inim[ese] sääremarjad Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345 (18)
38237 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht kodu poole Jala sääremarjad Vän 1933 M. Hansen E 82375 (4)
38238 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht kodu poole SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (73)
38239 1079 A1a5* Miis läts mõtsa, kõtt kodo poolõ Jalamar'a Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15271 (26)
38240 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht koju poole Jala sääremarjad Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 269 (36)
38241 1079 A1a5* & Mees läks metsa, kõht kodu pool Jalasääred Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 324 (78)
38242 1079 A1a5* Mees läks metsa, kõht koju pool Kei 1918–1940 V. Aring ERA II 71, 501 (16)
38243 1079 A1a5* Mies läks metsä, kõht koo kohe Leivakott, sääremarjad Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (14)
38244 1079 A1a6* & Mees läheb metsas, kõht kodu poole Säeremarjad Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (55)
38245 1079 A1a6* Mees metsas, kõht kodu pool Taarilass seljas Lüg 1935 L. Riisenberg ERA II 87, 329 (5)
38246 1079 A1b Mees lähäb metsa poole, kõht kodo pool Mees lähäb metsa, sääremari kodo pool Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 18 ja 53 (73)
38247 1079 A1b Mees läheb metsa poole, kõht koju poole Jalamarjad 1912 Jürjens 70
38248 1079 A1b Mees lääb mõtsa poole, kõtt kodu poole Sääremarja Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (66)
38249 1079 A1b & Mees läheb mõtsa poole, kõtt kodu poole Sääremarjad Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 434 (96)
38250 1079 A1b Mees läheb metsa poole, kõht kodu poole Sääremari Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (17)
38251 1079 A1b Miis lähäb metsa poole, kõht kodu poole Seäremarjad Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (19)
38252 1079 A1b Miis läts mõtsa poolõ, kõtt kodo poolõ Jala seeremar'a Se 1936 M. Vabarna S 121941 (99)
38253 1079 A1b Mees läheb metsa pool, kõht kodu pool Mees läheb metsa, lähker seljas Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 87 (1)
38254 1079 A1c & Miis lätt mõtsa poole, kõtt kõnd kodo poole Seeremari Plv 1894 J. Tamm H II 51, 841 (2)
38255 1079 A1d & Miis lätt mõtsa poolõ, kõtt kaes kodo poolõ Jalamarjad Se 1934 A. Kits S 81844 (21)
38256 1079 A1e & Mees läheb metsa, kõht on kodu poole Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 256 (62)
38257 1079 A1e Mees läheb metsa, köht on kodu pool Jalasääred Vän 1933 L. Mägi E 82739 (6)
38258 1079 A1f Miis lätt mõtsa, kõtt kaes kodo poolõ Se 1933 N. Oinas S 58648 (60)
38259 1079 A1f Miis lätt mõtsa, kõtt kaes kodo poolõ Jalamar'a Se 1936 A. Tammeorg S 123073 (34)
38260 1079 A1f Miis lätt mõtsa, kõtt kaes kodo poolõ Jalamar'a Se 1934 A. Tammeorg S 84109 ja 84111 (21)
38261 1079 A1f & Miis lätt mõtsa, kõtt kaes kodo poolõ Jala seeremar'a Se 1935 D. Karnask S 101880 (25)
38262 1079 A1g & Miis lätt mõtsa, kõtt lätt kodo poolõ Seeremar'a tagasipoolõ Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (36)
38263 1079 A1h & Mees lätt mõtsa, kõtt jääs kodo poole Seeremarja Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (71)
38264 1079 A1i & Mees läheb metsa, käänab kõhu kodu poole Sääremarjad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (56)
38265 1079 A1j & Mees läheb metsa, kõhuke kodu poole Sääremarjad KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (42)
38266 1079 A1j Miis lätt mõtsa, kõtuk kodo poolõ Se 1927 Linnasaar S 1475 (15)
38267 1079 A1k & Mees läheb metsa, kõht taaspidi Sääremarjad Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (5)
38268 1079 A1l & Mees läeb koju, kõht om metsa poole Sääremarjad Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 256 (63)
38269 1079 A1m* Mees läheb välja, kõht koju poole Sääremarjad Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (20)
38270 1079 A1m* & Mees läheb välja poole, kõht kodu poole Jalasäär Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (35)
38271 1079 A1n & Mees läks külasse, kõht koju poole Kad 1927 H. Silberstern A 9780 (8)
38272 1079 A1o & Mees läheb, kõht koju poole Jalasääred Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238a (11)
38273 1079 A1o Mees läheb, kõht koju poole Jala sääremari Aud 1926 R. Pikner E 73825 (3)
38274 1079 A1o Mees lähäb, koht koo poole Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 48
38275 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole (Ein Mann geht in den Wald, zwei Bäuche nach Hause gewendet) Die Waden 1876 Wied. 277
38276 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääred 1890 E EM 90 (749)
38277 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääred 1913 E EM2 78 (952)
38278 1079 A2a1 Mees lääb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (32)
38279 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 187 (5)
38280 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (10)
38281 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Jalasääred Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (17)
38282 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 341 (62)
38283 1079 A2a1 & Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Persekanikad kodu poole Vil 1893 J. Evert E 1422 (30)
38284 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kohtu kodu poole Sääremarjad Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (18)
38285 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (25)
38286 1079 A2a1 Miis lätt mõtsa, kats kõttu kodu poole Seeremarja Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (81)
38287 1079 A2a1 Miis läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (51)
38288 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (152)
38289 1079 A2a1 & Miis lätt mõtsa, kats kõttu kodu poole Seeremarja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (301)
38290 1079 A2a1 Mees lätt mõtsa, kaits kõttu kodu poole Seeremarja Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (36)
38291 1079 A2a1 Miis läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (31)
38292 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (29)
38293 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kohtu kodu poole Sääremarjad Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (46)
38294 1079 A2a1 Miis läheb metsa, kaks kõttu kodu poole Sääremarjad MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (55)
38295 1079 A2a1 Mies lähäb metsä, kaks kõhtu kodo poole Sääremarjad KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (24)
38296 1079 A2a1 Mees lähäb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad MMg 1891 G. Puus H II 28, 773 (1)
38297 1079 A2a1 Mees lääb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (54)
38298 1079 A2a1 Mees lätt mõtsa, kaits kõttu kodu poole Seeremarja Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (42)
38299 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (19)
38300 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Mees läheb metsa, searemarja kodu poole Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (1)
38301 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Trt 1927 K. Pormeister E 59833 (167)
38302 1079 A2a1 Miis lääb metsä, kaks kõhtu kodo poole Miis lääb metsä, sääremarjad kodo poole KJn 1925 A. Kruus E 56310 (18)
38303 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Searemarjad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (44)
38304 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Jalasääred Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 276 (7)
38305 1079 A2a1 Mies lähäb metsa, kaks kõhtu kodu puole Säärämarjad, persekannikad Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (27)
38306 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 99 (18)
38307 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (10)
38308 1079 A2a1 Mees lätt mõtsa, kats kõttu kodo poolõ Jalamar'a Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 522 (1)
38309 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 193/4 (10)
38310 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääred koju poole Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 40 ja 31 (21)
38311 1079 A2a1 Mees lääb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Pee 1894 O. J. M. H III 18, 21 (4)
38312 1079 A2a1 Mies lähäb metsa, kaks kõhtu koju puole Sääremarjad Rak 1892? J. Lilienbach E 1713 (33)
38313 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (5)
38314 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Searemarjad koju poole VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (60)
38315 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kohtu koju poole Jala sääremarjad Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (36)
38316 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Jalasääred Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (13)
38317 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 165 (44)
38318 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Hlj 1934 E. Luuk ERA II 70, 289 (2)
38319 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Jalamarjad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (11)
38320 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (127)
38321 1079 A2a1 Mees lähäb metsa, kaks kohto koeo poole Jala seäremarjad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (31)
38322 1079 A2a1 Mies lääb metsa, kaks kõhtu koju puole Siaremarjad VMr 1889 K. J. Haus H III 2, 748 (4)
38323 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (8)
38324 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Kui mees metsa läheb, jäävad sääremarjad koju poole Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (32)
38325 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Jalasääred Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (40)
38326 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 189 (18)
38327 1079 A2a1 Mees lähab metsa, kaks kõhtu koio poole Jala sääremarjad Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (22)
38328 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Pil 1894 H. Keller E 10038 (9)
38329 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Lai 1926 H. Nigul E 57617
38330 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Tor 1926 V. Erm E 56894 (7)
38331 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Lai 1904 J. Ermann E 44370 (71)
38332 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 380 (14)
38333 1079 A2a1 Mees lääb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääred PJg 1894 M. Reimann E 13024 (35)
38334 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Searemarjad koju poole Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (20)
38335 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Jalamarjad Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (55)
38336 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (39)
38337 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (98)
38338 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (31)
38339 1079 A2a1 Mies läeb metsa, kaks kõhtu koju puole Sääremarjad Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (61)
38340 1079 A2a1 Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 230 (51)
38341 1079 A2a2* Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu pool Sääremarjad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (26)
38342 1079 A2a2* Mees lääb mõtsa, kaks kõhtu kodu pool Jalasääred Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (28)
38343 1079 A2a2* Mees lähäb metsa, kaks kõhtu kodu pool Sääremarjad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (8)
38344 1079 A2a2* Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu pool Jalamarjad Pär 1888 H. Martinson H III 5, 344 (1)
38345 1079 A2a2* Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu pool Mees läheb metsa, jalamarjad kodu pool Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (21)
38346 1079 A2a2* Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu pool Sääremarjad Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (47)
38347 1079 A2a2* Mees läheb metsa, kaks kõhtu kodu pool Sääremarjad Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 75 (15)
38348 1079 A2a2* & Mees lääb metsa, kaks kõhtu koju pool Jalasääred ja sääremarjad Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (21)
38349 1079 A2a2* Mees lääb metsa, [kaks] kõhtu kodu pool Jalasääred Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (66)
38350 1079 A2a2* Mees läheb metsa, kõhtu kaks kodu pool Jala sääremarjad Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (8)
38351 1079 A2a3 & Mees läheb metsa ja kaks kõhtu koeu poole Sääremarjad Tt 1879 Anonüüm XXX Lindf. (1879) 63 (2)
38352 1079 A2a4 Mees läks metsa, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (18)
38353 1079 A2a4 Mees läks metsa, kaks kõhtu koeu poole Jalasääred Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (45)
38354 1079 A2a4 & Mees läks metsa, kaks kõhtu koju poole Sääremarjad Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 808 (435)
38355 1079 A2b & Miis lätt mõtsa, kaits kõttu kaes kodu poole Seeremarja San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (181)
38356 1079 A2c & Mees lähab metsa poole, kaks kõhtu kodu poole Sääremarjad Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (35)
38357 1079 A2c Mees läheb metsa poole, kaks kõhtu kodu poole Jalasääred Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (86)
38358 1079 A2c Mees läheb metsa poole, kaks kõhtu kodo poole Sääremarjad Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (99)
38359 1079 A2c Mees läheb metsa poole, kaks kõhto koeo poole Sääremarjad Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (100)
38360 1079 A2d & Mees lähäb, kaks kõhtu koju poole Jala sääremarjad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 618 (5)
38361 1079 A3* Mees läheb metsa, kõhud kodu poole Jala sääremarjad Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (88)
38362 1079 A3* Miis läheb metsa, kõhud kodu poole Sääremarjad KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 454/5 (67)
38363 1079 A3* Mees läheb metsa, kõhud kodu poole Sääremarjad Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 984
38364 1079 A3* & Miis liäb metsä, kõhud kodo poole Sääremarjad Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (9)
38365 1079 A3* Mees läheb metsa, kõhud koju poole Jala sääremarjad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 813 (157)
38366 1079 A3* Mees lätt mõtsa, kõtu kodu poole Sääremarja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (71)
38367 1079 A3* Miis lätt mõtsa, kõtu' kodo poole Jalamarjad kodu poole Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (62)
38368 1079 A3* Miis lätt mõtsa, kõtu' kodõ puul Seeremar'a Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (39)
38369 1079 A3* Mees läheb metsa ja kõhud kodu poole Sääremarjad Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (45)
38370 1079 A3* Miis lähab metsa poole, kõhud kodu poole Jalasääred Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 536 (48)
38371 1079 A3* Mees läheb metsa, kõtud kodu poole pöördud Inimese jalgade sääremarjad Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 890 (153)
38372 1079 A3* Miis lätt mõtsa, kõtu kaese kodo poole Jalamar'a Se 1927 E. Põllula S 2692 (14)
38373 1079 A4* Mehed lähvad metsa, kõhud kodu poole Sääremarjad Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (3)
38374 1079 A4* Mehed lähvad metsa, kõhud koju poole Sääremarjad Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (10)
38375 1079 A4* Mehed lähvad metsa, kõtud koju poole Sääremarjad Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (12)
38376 1079 A4* & Mehed lähvad metsa, kõhud kodu pool Jalasääred Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (22)
38377 1079 A4* Mehed lähvad metsa poole, kohud kodo poole Sääremarjad seisavad ikke kodo poole, kui kuhugi lähed Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (24)
38378 1079 A5* Kaks meest läävad metsa, kõhud kodu poole Jala sääremarjad Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 343 (55)
38379 1079 A5* & Kaks meest lähavad metsa poole, kõhud kodu poole Sääremarjad KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (207)
38380 1079 A6 & Mees läheb metsa, lihakotid kodu pool Jala sääremarjad Tor 1889 J. Gerberson H II 21, 901 (2)
38381 1079 A7 & Mees läheb metsa, kaks lähkrit koju poole Sääremarjad VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (6)
38382 1079 B Vanamees läheb metsa, kõht kodu poole Sääremarjad Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (87)
38383 1079 B & Vanamees läheb metsa, kõht koju poole Lähker seljas Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 305 (37)
38384 1079 B Vanamees läheb metsa, kõht koju poole Jalasääred Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (13)
38385 1079 B Mees läheb metsa, kõht koju poole Mees läheb metsa, jala sääremarjad koju poole Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (26)
38386 1079 C* Naane lätt mõtsa, kõtt om kodo poolõ Jalaseere Se 1930 A. Nurmetu S 20418 (55)
38387 1079 C* & Naene läheb metsa, kaks kõhtu kodu pool Jala sääremarjad Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (34)
38388 1079 C* Naine läeb metsa, kõhud kodu poole Sääremarjad Var 1938 L. Roos A 16506 (21)
38389 1079 D & Selg metsa pool, kõht kodu pool Jalamari Saa 1895 J. Avikson E 18037 (7)
38390 1079 E/ & Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh ja kõtt kodo poolõ Kirvõs ola pääl ja jalamar'a Se 1935 A. Põhi S 99279 (15) 1080N
38391 1079 # 1082 1124 1196
38392 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas (Der Mann geht in Busch, das Weib hängt am Nabel aufm Rücken) Ein Milchlägel, das die Hirten mit auf die Weide nehmen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (67)
38393 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas Lähker 1782 Willmann 170 (63)
38394 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas (Der Kerl geht in den Wald, das Weib (hat er) bey dem Nabel auf dem Rücken) Ein Arbeiter mit seinem Milchgefässe auf dem Rücken 1818 Hupel2 172
38395 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas Leili, lekkeri, purakka seljässä 1844 Lönnrot 156
38396 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi selgas Lähker 1869 Ahlqvist 73
38397 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas (Ein Mann geht in den Wald, das Weib am Nabel auf dem Rücken) Ein Arbeiter mit dem Milchlägel 1876 Wied. 277
38398 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas (Der Mann geht nach dem Walde und hat das Weib beim Nabel gefaszt auf dem Rücken) Lähker, das Lägel, Trinkgeschirr der Bauern Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 115 (16)
38399 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas Mehel lass selgas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 19 ja 53 (75)
38400 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi seljas Piimaankur 1879 Liiv LMt 44 (86)
38401 1080 A1a1 Miis lät mõtsa, naane napapite säläh Kirves seljas Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (12)
38402 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi seljas Lähker, lass seljas 1890 E EM 90 (754)
38403 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi seljas Lähker, lass seljas 1913 E EM2 78 (958)
38404 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naane nabapide sälahn Mees, kirves sälähn Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (106)
38405 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (64)
38406 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker mehel seljas 1912 Jürjens 26
38407 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas 1922 Põld 39
38408 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass seljas 1939 Nugis 290 ja 314 (132)
38409 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker 1992 Metstak2 26 ja 27
38410 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi sel'las Pütik (lähker) 1965 EMrd II 328
38411 1080 A1a1 Miis lääb mõtsä, naene nabapidi sel'läs Luhta minnässe lass selläs 1965 EMrd II 369
38412 1080 A1a1 Miis lääb mõtsa, naene nabapidi säl'län Teomiis piimäpütiga, naba om punn sääl mulgu iin, kost piimä vällä lastas 1970 EMrd III 236
38413 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Rid 1961 R. Säinas KKI 27, 414 (22)
38414 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa ja lähker seljas Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543 (5)
38415 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 41 (98)
38416 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas VMr 1888 K. J. Haus H IV 1, 270 (4)
38417 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Pütt Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (54)
38418 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker mehe seljas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (29)
38419 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (43)
38420 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Pal 1897 H. Karro H IV 8, 394 (11)
38421 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Piimalähker Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (23)
38422 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees ja lähker Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (27)
38423 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (63)
38424 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (51)
38425 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker ehk pütik Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (51)
38426 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (13)
38427 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (37)
38428 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Leivamärss ehk lähker Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (4)
38429 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (51)
38430 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass punnipidi Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (45)
38431 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (29)
38432 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (21)
38433 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (10)
38434 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass, lähker KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (109)
38435 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (11)
38436 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass selgas Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (15)
38437 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker mehe seljas Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (40)
38438 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Leivakott SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (77)
38439 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (3)
38440 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Lai 1904 J. Ermann E 44368 (52)
38441 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Trv 1909 M. J. Eisen E 46434 (2)
38442 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Lai 1926 H. Nigul E 57617
38443 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Trt 1927 K. Pormeister E 59833 (168)
38444 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (21)
38445 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass, lähker Kos 1930 S. Veske E 64972 (175)
38446 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Hps 1923 V. Lao E 53569 (33)
38447 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mehel lähkri seljas Tln 1926 L. Berg E 57150
38448 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mehel köiekimp seljas Pal 1930 M. Jürgenson E 70350 (24)
38449 1080 A1a1 & Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Veelähker Saa 1933 J. Seeman E 85455 (2)
38450 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Piimalass, lähker Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (31)
38451 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (30)
38452 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker prundiga VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 98 (10)
38453 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees lähkriga Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (7)
38454 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees ja lähker Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 982
38455 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Taarilähker JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (8)
38456 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees, lähker seljas Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58939/40 (2)
38457 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mehel lass seljas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 163 (6)
38458 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Heinaline piimalassiga Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (8)
38459 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees piimapütiga Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (6)
38460 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lass seljas KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (39)
38461 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 113 (10)
38462 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Piimalähker Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (22)
38463 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees lassiga Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (24)
38464 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Leivakott KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (1)
38465 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Taarinõu Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (9)
38466 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 459 (14)
38467 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker on mehel seljas Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 552 (9)
38468 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees ja lehker Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (14)
38469 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (25)
38470 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 244 (143)
38471 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Emm 1937 H. Kiibus ERA II 147, 583 (6)
38472 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb lähkriga Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 300 (56)
38473 1080 A1a1 & Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 54 (45)
38474 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (34)
38475 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 367 (40)
38476 1080 A1a1 & Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker õlal Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 179, 592 (14)
38477 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, harkader seljas Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (47)
38478 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb, lähker seljas Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (103)
38479 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas VMr 1939 M. Ross ERA II 199, 238/9 (69)
38480 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA II 210, 250 (7)
38481 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass seljas Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 383 (126)
38482 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Piimalass Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 552 (73)
38483 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 569 (16)
38484 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees ja kirves Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 443 (46)
38485 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Taarilähker Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 183 (94)
38486 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Piimalähker Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 170 (1)
38487 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb, lähker seljas Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (31)
38488 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mehel lähker seljas Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 261 (94)
38489 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 498 (71)
38490 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb lähkriga Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 398 (14)
38491 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Kirves Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 540 (44)
38492 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 121 (22)
38493 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Kirves Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 200 (13)
38494 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mehel taaritünn kraanipidi seljas Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 72 (432)
38495 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees kirvega Ote 1957 V. Vuks RKM II 84, 412 (38)
38496 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mehel lähker seljas Vll 1961 A. Sepp RKM II 126, 175 (4)
38497 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Kirves Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 279 (2)
38498 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Piimapütt Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 471 (109)
38499 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 194 (11)
38500 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees metsa, köis seljas Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 529 (46)
38501 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 420 (9)
38502 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Töömees ja lass Mih 1966 A. Kalmuk RKM II 221, 377
38503 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees adraga San 1967 H. Kukk RKM II 245, 541 (280)
38504 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Roka- või taaripütt Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (1a)
38505 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Jäm 1977 E. Tuutma KKI 68, 25 (3)
38506 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 81
38507 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees lähkriga Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (27)
38508 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Köis seljas San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 165 (25)
38509 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Jäm 1925 T. Kaljo E 56244 (29)
38510 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naine nabapidi seljas Lähker VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (45)
38511 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naine nabapidi seljas Piimapütt Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (3)
38512 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seilas Mees lähkriga Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 66 (8)
38513 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi sel'las Taarilass sellas Hää 1952 M. Mäesalu RKM II 33, 468 (102)
38514 1080 A1a1 & Mees lähäb metsa, naine nabapidi sel'las Heinalene lähkriga Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (9)
38515 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi seljas Mees läheb, lähker on seljas Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 360 (21)
38516 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi seljas Lähker Kir 1937 E. Topmann ERA II 147, 627 (2)
38517 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi seljas Lähker Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (30)
38518 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (7)
38519 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (42)
38520 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapite seljas Naine on lähker Vai 1893 J. Sorro H II 36, 422 (14)
38521 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapite seljas Lähker Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (8)
38522 1080 A1a1 Mies läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 59 (175)
38523 1080 A1a1 Mies läheb metsa, naine nabapidi seljas Mees piimalähkriga Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (82)
38524 1080 A1a1 Mies läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker s[eljas] Rak 1892? J. Lilienbach E 1713 (31)
38525 1080 A1a1 Mies lähäb metsa, naine nabapidi seljäs Piimalehker Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 254 (5)
38526 1080 A1a1 Mies lähäb metsa, naine nabapite seljas Mies lähäb metsa, lähkär seljas Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 180 (18)
38527 1080 A1a1 Mies läheb metsa, naine nabapäidi seljas Lähker mehe seljas Kuu 1964 J. Art Vilbaste 1, 206
38528 1080 A1a1 Mies lääb metsa, naine nabapidi seljas Lähker mehel seljas Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (39)
38529 1080 A1a1 Mies läeb metsa, naine nabapidi sel'las Lähker Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (60)
38530 1080 A1a1 Mies lääb metsa, naene nabapidi sel'läs Lass mehe sel'läs KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (101)
38531 1080 A1a1 Mies lähäb metsä, naine nabapäidi seljäs Mies lähäb tiule ja piimalehker seljäs Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 8 (4)
38532 1080 A1a1 Mies läheb metsa, naine nabapäidi seljas Lehker Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (47)
38533 1080 A1a1 & Mies läheb metsa, naine nabapäidi seljas Märss Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (48)
38534 1080 A1a1 Mees lähteb metsä, naine nabapäidi seljäs Mees lehkriga Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (23)
38535 1080 A1a1 Mies lähteb metsä, naine nabapäidi seljäs Lehker seljas Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 259 (2)
38536 1080 A1a1 Mies mene metsä, naine napapiti seljäs Lähker seljäs Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (44)
38537 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nappapidi seljas Ader Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (11)
38538 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (16)
38539 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Kär 1889 T. Jank H II 18, 842 (8)
38540 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker (pütik) seljas MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (12)
38541 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (29)
38542 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Pütik seljas MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (31)
38543 1080 A1a1 & Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Piimapütik Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (4)
38544 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Mees kervega Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (1)
38545 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Pütt Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (49a)
38546 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker mehel seljas Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (30)
38547 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker selgas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (68)
38548 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 55 (51)
38549 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (84)
38550 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähkri kandmine Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (26)
38551 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lass, lähker Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (27)
38552 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 472 (45)
38553 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Hää 1889 E. Martinson H III 5, 716 (4)
38554 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lass Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (2)
38555 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Levakott ja lähker Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (59)
38556 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (22)
38557 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (10)
38558 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Mehel lähker seljas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (43)
38559 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Kirves Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (12)
38560 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (27)
38561 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker õlal Sim 1892 T. Franzdorf E 1516/7 (49)
38562 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (65)
38563 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Mees ja kirves Plv 1893 J. Melzov E 8391 (4)
38564 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (18)
38565 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Taari- ehk piimaankur seljas mehel Pär 1911 A. Karu E 47865
38566 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Ankur seljas SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (104)
38567 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (277)
38568 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi seljas Mees lassiga SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (32)
38569 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi seljas Mees lähkriga Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (58)
38570 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi seljas Lähker Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 694 (43)
38571 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (57)
38572 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (28)
38573 1080 A1a1 Mees lähäb metsä, naene nabapidi sel'läs Lass, lähker sel'läs KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (11)
38574 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lass õlal Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (18)
38575 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naine nabapidi seljas Lähker, märss Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (20)
38576 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naine nabapidi seljas Piimalass mehel seljas Tõs 1934 F. Lõpp E 86076 (15)
38577 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (94)
38578 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi seljas Mees kannab lassi Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (33)
38579 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi seljas Lähker karjatse seljas Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (31)
38580 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi seljas Kirves õlal Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (24)
38581 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi seilas Lähker Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (6)
38582 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabatpidi seljan Mees lääb metsa, piimapütt seljan Trt 1895 A. Eglon E 19039 (4)
38583 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi seljas Naine – lass Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (165)
38584 1080 A1a1 Mees lääb metse, naine nabapede sälges Lähker Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (2)
38585 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naine nabapidi seljas Mees läheb joogilähkriga Mus 1949 H. Valk KKI 11, 264 (142)
38586 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi sel'las Mees lähäb lähkriga Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (5)
38587 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naene nabapidi seljas Lass mehel seljas Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (123)
38588 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi seljas Lähker mehe seljas Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 100 (66)
38589 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi seljas Lass, lähker Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (131)
38590 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi seljas Mees lääb metsa, lähker seljas Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 339 (31)
38591 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi seljas Mehel lähker seljas Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (33)
38592 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapide seljas Pütik Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (75)
38593 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapiti säljas Mees ja piimapütt TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (12)
38594 1080 A1a1 Mees lääb metsä, naene nabapidi säl'läs Lass sel'läs Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 48 (30)
38595 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naine nabapidi seljas Lass mehel seljas Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (34)
38596 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naine nabapidi seljas Mehel lähker seljas Trv 1895 J. Sams E 18070 (19)
38597 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi seljas Lass, lähker Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (2)
38598 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi seljas Lähker seljas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (29)
38599 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi seljas Lass mehe seljas SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (71)
38600 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi seljas Kirves seljas Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (11)
38601 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi seljas Pütik ehk lass Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (22)
38602 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi sel'las Taarilass Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (11)
38603 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi sel'las Lass sel'las SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (24)
38604 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabatpidi seljas Lass Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (15)
38605 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi seljas Taarilass Pst 1895 H. Lensin E 16967 (8)
38606 1080 A1a1 Mees lähteb metsä, naine nabapäidi seljäs Mees, lähker seljäs Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
38607 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi seljas Lass seljas Vil 1893 J. Evert E 1422 (29)
38608 1080 A1a1 & Mees laheb metsa, naene nabapidi seljas Mees läheb metsa, lähker seljas Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 636 (55)
38609 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Ankur Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (22)
38610 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mehel lass selgas Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (16)
38611 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker selgas Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (10)
38612 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mehel lass selgas Pär 1902 J. J. Pulst E 43216 (18)
38613 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 191 (9)
38614 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mehel lähker selgas Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (16)
38615 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker selgas Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (29)
38616 1080 A1a1 & Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Taarilähker Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (76)
38617 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, leivakott ja lähker selgas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (32)
38618 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Taarilähker Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (4)
38619 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Kott ja lähker Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 23 (84)
38620 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, lass selgas Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (18)
38621 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mehel lähker selgas Mih 1920 A. Leppik E 50899 (59)
38622 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Piimalass Aud 1926 R. Pikner E 73825 (2)
38623 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 72 (12)
38624 1080 A1a1 & Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Leivakott Var 1938 L. Tänav A 16509 (17)
38625 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, lass selgas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (10)
38626 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees, köis ehk lass selgas Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345/6 (19)
38627 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees õllelähkriga Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (3)
38628 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Ankur Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 432 (20)
38629 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, vee- või taarilähker selgas Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 578 (43)
38630 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, taarilass selgas Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 73 (37)
38631 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 412 (238)
38632 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 209 (21)
38633 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, lähker selgas Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (7)
38634 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker selgas Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (7)
38635 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lass Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 115 (10)
38636 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (19)
38637 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker mehe selgas Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 414 (31)
38638 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, levakott selgas Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 200 (32)
38639 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Leivakott Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 104 (29)
38640 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb piimalähkriga Kaa 1952 A. Tuim RKM II 38, 290 (11)
38641 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabapidi selgas Piimalass Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 600 (87)
38642 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lass Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
38643 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi selgas Mehel metsa minnes kirves selgas Ris 1892 J. Holts E 1844 (14)
38644 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi selgas Lähker selgas Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (52)
38645 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi selgas Lass, lähker mehel selgas Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (11)
38646 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabatpidi selgas Piimalass selgas, kui heinamaale minnakse Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 77 (36)
38647 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabadpidi selgas Mees läheb ja leevakott, lähker õlal Kul 1938–1940 V. Eenveer ERA II 291, 213 (84)
38648 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine nabadpidi selgas Mehel lähker või lass selgas Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 352 (22)
38649 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naine nabapidi selgas Lähker selgas Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 419 (46)
38650 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naine nabapidi selges Lähker ja leivakott selges Saa 1894 M. Tults E 11184 (135)
38651 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naine nabapidi sälgas Lähker Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (1)
38652 1080 A1a1 Mees lähep mõtsa, naine napapedi selgas Lähker selgas Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (1)
38653 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Taarilehker Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (21)
38654 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lass selgas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (4)
38655 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (17)
38656 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lass selgas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (45)
38657 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (7)
38658 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lass mehe selgas HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (18)
38659 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker mehe selgas Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (23)
38660 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker ja leivakott Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (4)
38661 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lass selgas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 345 (18)
38662 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Inimene lassiga Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (13)
38663 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker selgas kaljaga Sa 1904 A. Valtin H III 31, 153 (1)
38664 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (3)
38665 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Mees läheb lassiga metsa Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (21)
38666 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (34)
38667 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (5)
38668 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Märss Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (9)
38669 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Mees läheb lähkriga metsa Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (2)
38670 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker, lass Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (17)
38671 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Lähker LNg 1895 J. Prooses E 21362 (13)
38672 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi selgas Lass Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (134)
38673 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi selgas Lähker Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (4)
38674 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi selgas Mehel lass selgas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (48)
38675 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi selgas Lass, lähker Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (45)
38676 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas Lass Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (32)
38677 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabatpidi selgas Piimalass mehe selgas Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (12)
38678 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabatpidi selgas Lass Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (4)
38679 1080 A1a1 Mees lähäb metsä, naene nabatpidi seilgas Lähker seilgas Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (32)
38680 1080 A1a1 & Mies lähäb metsä, naenõ nabapidi selgäs Taarilass selgas Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (6)
38681 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naine nabapidi selgas Taarilähker mehe selgas Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 173
38682 1080 A1a1 Mies läeb metsa, naine nabapidi selgas Lass selgas Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 480 (94)
38683 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naine nabapidi selgas Lähker Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 324 (15)
38684 1080 A1a1 Mees läeb metsa, naine nabapidi selgas Piimalass Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 455 (12)
38685 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabapidi selgas Mees läheb metsa, lähker seljas, nii et lähkritapp käib selja vastu Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
38686 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naine nabadpidi selgas Lass selgas Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (6)
38687 1080 A1a1 & Mees lääb metsa, naene nabapidi selgas Leibakott ja lähker Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (67)
38688 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Pee 1894 O. J. M. H III 18, 21 (5)
38689 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi selgas Lass ehk lähker Pil 1894 H. Keller E 9631 (15)
38690 1080 A1a1 Mees lääb metsa, naene nabapidi selgas Lass Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (27)
38691 1080 A1a1 Miis leheb metsa, naine nabapidi selgas Veeankur selgas Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5
38692 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas Mees lähäb, lähker, lass selgas Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 199 (8)
38693 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naine nabapidi selgas Mees kirvega 1895 J. Kukrus E 16840 (7)
38694 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi selgas Lähker selgas Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (21)
38695 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi selgas Veelähker, lass Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (25)
38696 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi selgas Lass Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (6)
38697 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabapidi selgas Lass Tt 1877–1917 Anonüüm 037 ERM 50, 18
38698 1080 A1a1 Mees lähab metsa, naene nabatpidi selges Mehel lass selges Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (57)
38699 1080 A1a1 Mies lähab metsa, naene nabapidi selgas Lass selgas Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 359 (22)
38700 1080 A1a1 Mees lihab metsa, naine nabapidi selgas Puulähker veega, taariga Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 463
38701 1080 A1a1 Mees lihab metsa, naene nabapidi selgas Lähker selgas Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (37)
38702 1080 A1a1 Mees leheb metsa, naine nappapidi selgas Lehker selgas Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 470 (72)
38703 1080 A1a1 Mees leheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker selgas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (37)
38704 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Mehel lähker selgas Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (8)
38705 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naene nabapidi selgas Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
38706 1080 A1a1 Mees läheb metsa, naine napapidi sälan Kirves Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1183 (8)
38707 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabapidi seljan Pütik, lähker Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (13)
38708 1080 A1a1 Miis läeb metsa, naine nabapidi seljas Lähker Jäm 1977 T. Tõnissoo KKI 68, 233 (13)
38709 1080 A1a1 Mees lähäb metsa, naene nabatpidi selges Mees läheb metsa, piimalass seljas Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 127/8 (28)
38710 1080 A1a1 Miis läeb metsa, naene nabapidi selgas Kiitsak Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 146 (37)
38711 1080 A1a1 Miis lähäb metsa, naine nabadpidi selgas Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 2 (21)
38712 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi seljas Pütik, lähker MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (59)
38713 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi seljas Lass seljas Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (22)
38714 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi sel'las Pütike või lähker MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (40)
38715 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naene nabapidi seljas Pütik seljas MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (20)
38716 1080 A1a1 & Miis läheb metsa, naine nabapidi sel'las Miis, lähker sellas Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (49)
38717 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi sel'las Pütik Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (9)
38718 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi sel'las Vielass, piimalass, kui heinale minti, siis Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 330 (38)
38719 1080 A1a1 Miis läheb metsa, naine nabapidi sel'las Lass sel'las Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (23)
38720 1080 A1a1 Miis lähäb metsa, naene nabatpidi selges Lass, lähker mehe selges Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (40)
38721 1080 A1a1 Miis lääb metsa, naine nabapidi sel'las Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (122)
38722 1080 A1a1 Miis läeb metsa, naene nabapidi sel'las Lass sel'las SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (99)
38723 1080 A1a1 Miis lääb metsa, naene nabapidi sel'las Lähker Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408 (8)
38724 1080 A1a1 Mies lääb metsa, naine napapiti seljas Lähker Jõe 1949 E. Tael KKI, MT 68, 2 (1)
38725 1080 A1a1 Miis lääb metsä, naene nabapidi sel'läs Luhta minnässe, lass sel'läs KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (28)
38726 1080 A1a1 Miis lääb metsä, naene nabapidi sel'läs Miis lääb metsä, lass (lähker) sel'läs KJn 1925 A. Kruus E 56310 (19)
38727 1080 A1a1 Miis lääb metsa, naine nabatpidi selgas Heinamaale mindi, piim lassiga selgas Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 354/5 (15)
38728 1080 A1a1 Miis lähab metsa, naine nabapidi sel'las Lähker Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (16)
38729 1080 A1a1 Miis lääb metsa, naine nabapidi sel'las Lass sel'las Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 540 (63)
38730 1080 A1a1 Miis lääb metsä, naene nabapidi sel'läs Lass Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (45)
38731 1080 A1a1 & Miis liäb metsä, naene nabapidi seljan Pütik Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (63)
38732 1080 A1a1 & Mees lähab mõtsa, naine nabapide seljas Sahk San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (37)
38733 1080 A1a1 Mees lähab mõtsa, naene nabapidi seljas Lähker Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (94)
38734 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sel'las Veelähker eP 1889 J. Pint H II 33, 727 (21)
38735 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sel'las Lass ehk lähker Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (86)
38736 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi seljas Lass mehe seljas Hls 1939 L. Juha ERA II 213, 268/9 (51)
38737 1080 A1a1 Mees läheb mõtsa, naine nabapidi seljas Lass mehe seljas Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (18)
38738 1080 A1a1 Mees läheb mõtsa, naine nabapiti seljan Kirves seljan Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (6)
38739 1080 A1a1 Mees läheb mõtsa, naine nabapidi sel'lan Lass Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 434 (97)
38740 1080 A1a1 Mees läheb mõtsa, naene nabapidi seljan Taarilass Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 193 (32)
38741 1080 A1a1 Mees lähäb mõtsa, naene nabapidi sel'län Kirves TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 410 (22)
38742 1080 A1a1 Mees lähab mõtsa, naine nabapidi säl'län Veepütt Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 792 (12)
38743 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi seljan Lass Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 155 ja 171 (66)
38744 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi seljan Lass Trv 1894 J. Sirul H III 21, 462 (22)
38745 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sel'lan Lass sel'lan Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (33)
38746 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi sellan Lass Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (44)
38747 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi seljas Lass, lähker Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 263 (11)
38748 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi sellän Lassi (lähkrut) kannetakse Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (48)
38749 1080 A1a1 Mees lää mõtsa, naene nabapidi sellän Mees kannab lassi sellän Trv 1894 J. Sikk H II 49, 114 ja 116 (45)
38750 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sellän Mees lassiga Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (40)
38751 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sellän Lass sellän Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 256 (59)
38752 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sel'län Mees lääb mõtsa, köüekimp sel'län Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (113)
38753 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sel'län Lass Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 156 (6)
38754 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi sel'län Lass Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (20)
38755 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi säljan Kirves õlal Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (21)
38756 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi säljan Pütt säljan Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (42)
38757 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapidi sällän Pütt sällän Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (9)
38758 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sällan Piimapütt Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (72)
38759 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapiti sällan Mees lääb, pütt sällan Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (34)
38760 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene napapiti sällän Pütt piimaga mehel seljas, kui mõtsa läheb Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (35)
38761 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naine nabapidi sel'län Lass Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (14)
38762 1080 A1a1 Mees lääb mõtsa, naene nabapiti sellän Mehel piimalass sellän Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (15)
38763 1080 A1a1 Miis läeb mõtsa, naine nabapidi seljas Kirves Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (18)
38764 1080 A1a1 & Mees lätt mõtsa, naine napapiti seljas Mees kirvega Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (9)
38765 1080 A1a1 Miis läheb mõtsa, naine nabapidi seljan Kirves mehe seljan Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 127 (5)
38766 1080 A1a1 Miis läheb mõtsa, naine nabapiti sel'län Kirves Plv 1926 P. Berg E, StK 34, 118 (2)
38767 1080 A1a1 Miis lähäb mõtsa, naine nabapidi sel'lan Mees lähäb lassiga Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (1)
38768 1080 A1a1 Miis lähäb mõtsa, naine napapiti sällän Kirves Ote 1957 M. Uibo RKM II 84, 319 (23)
38769 1080 A1a1 Miis lähäp mõtsa, naene napapidi sällän Kirves sällän Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (36)
38770 1080 A1a1 Miis lähab mõtsa, naine nabapidi sellän Miis kannab lassi Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (76)
38771 1080 A1a1 & Miis lääb mõtsa, naine nabapidi sellän Mehel lass sellän Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (47)
38772 1080 A1a1 Miis lääb mõtsa, naine nabapidi sellän Lass sellän Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (24)
38773 1080 A1a1 Miis lääb mõtsa, naine nabapidi sällän Mees läheb metsa, lass sällän Hel 1889 J. Keernik H III 6, 69 (4)
38774 1080 A1a1 & Miis lääb mõtsa, naine nabapidi säl'län Piimalähker Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 89 (39)
38775 1080 A1a1 Miis lääb mõtsa, naine napapidi säl'län Kirves mehel säl'län Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 240 (47)
38776 1080 A1a1 Miis lääb mõtsa, naene nabapidi sellän Taarilass sellän Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (47)
38777 1080 A1a1 & Miis lää mõtsa, naine nabapidi sellän Taarilass Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (3)
38778 1080 A1a1 Miis lää mõtsa, naine nabapidi sellän Lass Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (25)
38779 1080 A1a1 Miis lää mõtsa, naene nabapidi sellän Lass veega Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (5)
38780 1080 A1a1 Miis lää mõtsa, naane napapidi sellän Kirves San 1925 E. Päss E 56006 (27)
38781 1080 A1a1 Mees lätt metsa, naine napapiten sällän Kirves ja mees Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (65)
38782 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine nabapidi sel'lan Lass Hls 1930 S. Tanning KKI MS
38783 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine napapiti sällän Kirvõs Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (17)
38784 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine nappapitti sällän Kirves Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (27)
38785 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine nappapitti säl'län Mehel kirves seljas Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (40)
38786 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, nainõ nabapidi sällän Kirves Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 110 (97)
38787 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti sälan Kirves olal Võn 1889 J. Kripson H II 29, 788 (75)
38788 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine nappapitte sälan Mees lätt, kirves käen Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (70)
38789 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine napapiti sälän Mees lätt, pütt sälän Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (73)
38790 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane nappipittin sällän Ader ola pääl Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (48)
38791 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sellän Ader San 1924 E. Päss E 54088 (3)
38792 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine napapiti sällan Piimapütt Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (23)
38793 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sällän Mehel kirves sällän Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (57)
38794 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sällan Kirves sällan Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (65)
38795 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine nappapitti sällan Mees lät mõtsa, kirves sällan San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (16)
38796 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sällan Mehel kirves sällan Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (39)
38797 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapitte sällan Wenn jemand in den Wald geht und den Stiel vom Beil über die Schulter hält Võ-Se 1872 V. J. Stein H, Wiedemann 1, 523
38798 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapitti säljän Mihel kirves kuvvastpitti säljän Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (42)
38799 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nabapidi sällän Harkader San 1961 E. ja H. Tampere RKM II 225, 278 (7)
38800 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nabapitti sällän Kirves ola pääl Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 264 (18)
38801 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapitti sällän Piimäpütt San 1888 K. Gross H II 31, 807 (59)
38802 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapidi sällän Miis lätt tüüle ja köidse omma ola pääl San 1967 R. Praakli RKM II 227, 283 (34)
38803 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sällän Kirves seljas Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 ja 377 (82)
38804 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sällän Sabaga kirves õlal Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 241 (16)
38805 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sällän Kirves Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 149 (19)
38806 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapiti sällän Kirves seljas Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (11)
38807 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapitti sällän Kirves ola pääl San 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (82)
38808 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapite säl'län Kirves Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615 (10)
38809 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, nainõ napapite sällän Kirves Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 143 (34)
38810 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naene nabapitti sällän Pütt sällän Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (17)
38811 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naene napapiti sällän Kirves sällän Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (17)
38812 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naene napapiti sällän Kirves sällän Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (17)
38813 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naene napapite sällän Kirves 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (10)
38814 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapidi sällän Miis lätt kirvõga mõtsa Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (3)
38815 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapidi sällän Adr sällän Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (369)
38816 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naanõ napapiti sällän Mees, kirves õlal Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 613 (104)
38817 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane nabapitten sällän Miis lätt kirvega Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (48)
38818 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naanõ napapeten sällän Miis lätt mõtsa, kirvõs olal Har 1890 J. Pähn H II 32, 198 (46)
38819 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naanõ napapite sällän Miis kirvega Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (46)
38820 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine nappapitte sälan Mehel kirves sälan Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (81)
38821 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiti sälän Kirves ola pääl Ote 1895 E. Palm E 20130 (26)
38822 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapite sälän Mees läheb metsa, kirves seljas Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (37)
38823 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naine napapiten sälän Mees läheb kirvega metsa Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (2)
38824 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naene napapiti sälän Kirves ola pääl Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (54)
38825 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, nainõ napapite sälän Mihel adõr sälän Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (10)
38826 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, nainõ napapiti sälän Miis ja kirvõs sälän Urv 1888 G. Seen H III 9, 627 (5)
38827 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, nainõ napapite sälän Kirvõs sälän Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (45)
38828 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, nainõ nappapiten sälän Miis adraga Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (5)
38829 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapitti sälän Miis ja kirves Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (44)
38830 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite sälän Kirves Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (26)
38831 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapitte sälän Kirvõs sälän Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (8)
38832 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naanõ napapiten sälän Mehel kirvõs sälän Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (24)
38833 1080 A1a1 Mees lätt metsa, naine napapidi säljan Kirves Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (24)
38834 1080 A1a1 & Miis lätt mõtsa, naane napapite sälähn Adõr Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (40)
38835 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite sälähn Kirvõs ola pääl Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (11)
38836 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine nabapidi säläh Kirves Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 523 (3)
38837 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane nappapitte säläh Miis lätt, kirves ola pääl Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 19 (33)
38838 1080 A1a1 Miis läts mõtsa, naane napapite sälah Kirves Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 43 (4)
38839 1080 A1a1 & Miis lätt mõtsa, naane napapite sälah Pütt Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (31)
38840 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naine napapitti säläh Leivakott mehel säläh Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 448 (55)
38841 1080 A1a1 Mees lätt mõtsa, naane napapite sälah Kirves Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (25)
38842 1080 A1a1 & Mees lätt mõtsa, naane napapiti säläh Kirves Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (20)
38843 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naene napapiteh säläh Miis lätt mõtsa, kirvõs säläh Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (49)
38844 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, nainõ napapitõ säläh Kirvõs Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (17)
38845 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapitten säläh Miis lätt mõtsa kirvõs säläh Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 650 (29)
38846 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Se 1927 Linnasaar S 1475 (16)
38847 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Kirves säläh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (18)
38848 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Kirvõs säläh Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (69)
38849 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Kirvõs Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (72)
38850 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Mehel kirvõs vartpiti säläh Se 1949 V. Pino RKM II 30, 203 (744)
38851 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Kirvõs ola pääl Se 1956 V. Pino RKM II 51, 430 (51)
38852 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Räp 1927 P. Voolaine ARS 2, 491 (101)
38853 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 403 (13)
38854 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Kirves seljas Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (14)
38855 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (84)
38856 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs säläh Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (95)
38857 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naanõ napapite säläh Kirvõs Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (54)
38858 1080 A1a1 Miis läts mõtsa, naane napapiti säläh Kirvõs Se 1932 A. Nurmetu S 49051/2 (43)
38859 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiti säläh Mehel kirvõs vüü all, ku tä mõtsa lätt Se 1929 N. Nurmetu S 9991 (17)
38860 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs säläh Se 1929 I. Sonts S 124436 (37)
38861 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs säläh Se 1929 A. Gehrke S 17307 (35)
38862 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane nappapiteh säläh Miis lätt mõtsa, kirvõs kuuvastpiteh säläh Se 1935 A. Jänessoo S 106160 (2)
38863 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Miis lätt, kirvõs säläh Se 1928 T. Linna S 9130 (76)
38864 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Miis lätt mõtsa, kirvõs vüül Se 1929 V. Savala S 17525 (83)
38865 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs ola pääl Se 1934 A. Põhi S 92229a (6)
38866 1080 A1a1 Miis läts mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs säläh Se 1930 A. Põhi S 22339 (12)
38867 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs ola pääl mehel säläh Se 1935 A. Põhi S 116156/7 (18)
38868 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs Se 1934 F. Paloots S 81375 (18)
38869 1080 A1a1 Miis läts mõtsa, naane nabapide sälah Kirvõs Se 1935 N. Oinas S 103317 (11)
38870 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs Se 1936 A. Tammeorg S 122505 (1)
38871 1080 A1a1 Miis lätt mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs mehel säläh Se 1933 A. Tammeorg S 66771 (33)
38872 1080 A1a1 Miis läts mõtsa, naane napapide säläh Kirvõs vüü all Se 1934 N. Oinas S 83210 (24)
38873 1080 A1a2* Mees läheb metsa ja naine nabapäidi seljas Lähker Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 400 (18)
38874 1080 A1a2* Miis lähäb metsa ja naene nabapidi sel'las Miis kannab lassi SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (23)
38875 1080 A1a2* Mees lääb metsa ja naine nabapidi seljas Mehel lass seljas Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (88)
38876 1080 A1a2* Miis lätt mõtsa ja naenõ napapiti sälän Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 27
38877 1080 A1a2* Mies lääb metsa ning naine nabapidi seljas Lass Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 112 (24)
38878 1080 A1a2* Mees lääb metsä ning naene nabapidi selgäs Lass Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 467 (19)
38879 1080 A1a2* & Mees läheb metsa, aga naene nabapidi seljas Mehel on lähker seljas Trm 1895 S. Sommer H II 56, 144 (54)
38880 1080 A1a2* Mees läheb metsa, naine on nabapidi seljas Mehed lähevad metsa niitma, lähker seljas Jäm 1977 S. Vesper KKI 68, 201 (4)
38881 1080 A1a2* Miis lätt mõtsa, um nainõ napapiten sälän Kirvõs õla pääl Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (15)
38882 1080 A1b1* & Mees lääb mõtsa poole, naine om nabapidi sellän Mehel piimalass seljas Krk 1961 A. Vari RKM II 134, 475 (2)
38883 1080 A1b1* Miis lätt mõtsa poolõ, naane napapite säläh Kirvõs säläh Se 1934 A. Kits S 81844 (20)
38884 1080 A1b1* Mees läheb metsa [poole?], om naine napapiti seljas See tähendap harkatra Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 435 ja 436 (12)
38885 1080 A1b2 & Mees lähab metsa heinale, naine nabapidi seljan Mees kannab lassi Trt 1890 Anonüüm 024 E 492 (3)
38886 1080 A1c Mees lätt metsa, naane napamüüda seljas Kirves Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (12)
38887 1080 A1c & Miis lätt mõtsa, naane napamüüdä säläh Miis lätt kirvõga mõtsa Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (29)
38888 1080 A1c Miis lätt mõtsa, naane napamüüda sälän Miis, kirvõs Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (55)
38889 1080 A1c Miis lätt mõtsa, naanõ napamüüdä sällän Kirves mehe õla pääl Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (17)
38890 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Köiepundar Plt 1917 M. Palm E 50386
38891 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Mehel lass seljas Hel 1926 K. Puusepp E 58429
38892 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (17)
38893 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Piimapütt Plv 1929 Musto E 64484(37)
38894 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Lass SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (13)
38895 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Kod 1923 A. Saar A 1490 (1)
38896 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Lähker Pal 1922 E. Saar A 258 (3)
38897 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Lass seljas Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 763
38898 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Lähker Rõn 1922 A. Tasak A 127 (10)
38899 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Taarinõud seljas Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 155 (28)
38900 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Taarilähker seljas Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (10)
38901 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Lähker Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 238 (80)
38902 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Harkader Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (21)
38903 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Mees läks metsa lähkriga Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (59)
38904 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Piimalass seljas Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 27 (90)
38905 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Kirves Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 421
38906 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Mees joogilähkriga Trv 1969 P. Puudersell RKM II 391, 349 (39)
38907 1080 A1d1 & Mees läks metsa, naine nabapitti seljas Mees kannab pütikud MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 572 (15)
38908 1080 A1d1 Mees läks metsa, naene nabapidi seljas Lass, lähker SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (15)
38909 1080 A1d1 Mees läks metsa, naene nabapidi seljas Piimalass Ta 1913 J. Müür E 48441 (16)
38910 1080 A1d1 Mees läks metsa, naene nabapidi sel'las Pütik mehel sel'las Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (8)
38911 1080 A1d1 Miis läks metsa, naine nabapidi sel'las Leivakott Saa 1922 O. Loorits ERA II 34, 336 (4)
38912 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi sel'las Lass Saa 1984 E. Leppik KKI KS
38913 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi selgas Lähker Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 42 (13)
38914 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi selgas Piimalähker Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (42)
38915 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi selgas Mehel lähker seljas Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 319 (101)
38916 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi selgas Mees läks, lähker seljas Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 304 (2)
38917 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi selgas Kaljapütt VNg 1965 P. Kippar KKI 38, 250 (2)
38918 1080 A1d1 Mees läks metsa, naene nabatpidi selges Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (2)
38919 1080 A1d1 & Mees läks metsa, naene nabapidi selgas Ankur selgas Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (10)
38920 1080 A1d1 Mees läks metsa, naene nabatpidi selgas Lähker Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (46)
38921 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine napapiti sällän Mees läheb metsa, kirves õlal Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
38922 1080 A1d1 Miis läks metsä, naene nabapidi seljän Piimapütt Kod 1942 S. Tanning KKI WS
38923 1080 A1d1 Miis läks mõtsa, naine nabapidi sällän Piimäpütt San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (16)
38924 1080 A1d1 Mees läks metsa, naine nabapidi seljas Mees adraga San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (1)
38925 1080 A1d1 Mees läts mõtsa, naine nabapidi seljas Kirves õlal Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (274)
38926 1080 A1d1 Mees läts mõtsa, naene napapiti säljan Lass Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (107)
38927 1080 A1d1 Mees läits mõtsa, naine napapidi säljan Kirves Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 356 (11)
38928 1080 A1d1 Mees läits mõtsa, naine nabapidi sellan Lass Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (14)
38929 1080 A1d1 Mees läits mõtsa, naine nabapidi sellän Mees lassiga Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 10 (1)
38930 1080 A1d1 Mees läts mõtsa, naine napapidi selän Kirves õlal Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (6)
38931 1080 A1d1 Mees läts mõtsa, naane napapite sälän Kirves Rõu 1957 E. Veskisaar RKM II 63, 346 (24)
38932 1080 A1d1 & Miis läits mõtsa, naine nabapidi sellän Lass sellän Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (33)
38933 1080 A1d1 Miis läits mõtsa, naine nappapiti sällän Kirves Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 218 (28)
38934 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naanõ nappapitten sällän Miis, kea kirvõga mõtsa lätt Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (9)
38935 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapiten säl'län Puuraiuja läheb mõtsa, kirves säl'län Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 417 (341)
38936 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naine napapitte sälän Kirves sälän Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (34)
38937 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapidi sälän Kirves Har 1927 E. Potsepp E 59956 (7)
38938 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naine nabapidi sellän Mees läheb metsa tööle, taarinõu seljas Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 549 (5)
38939 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naanõ nappapitti sälän Kirvõs ola pääl Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (17)
38940 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naine napapiti säläh Kirves ola pääl Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (55)
38941 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapiti säläh Kirvõs säläh mehel Se 1936 M. Vabarna S 121935 (48)
38942 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs säläh, kuvvas peoh Se 1927 J. Orusaar S 2360 (39)
38943 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs puusa pääl Se 1935 P. Külaniit S 105583 ja 105590 (44)
38944 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapite säläh Miis lätt mõtsa, kirvõs õlal Se 1935 A. Kits S 100011 (10)
38945 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapite säläh Mehel kirvõs säläh Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (12)
38946 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapiteh säläh Kirvõs Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (63)
38947 1080 A1d1 & Miis läts mõtsa, naane napapide säläh Kirvõs ola pääl Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (68)
38948 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs ola pääl Se 1930 V. Ruusamägi S 25953 (21)
38949 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naanõ napapidi sälläl Kirves Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
38950 1080 A1d1 Miis läts mõtsa, naane napapite säläh Kirvõs Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (9)
38951 1080 A1d2 & Mees läks metsa, naine oli nabapidi seljas Lähker nööripidi seljas Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 76 (96)
38952 1080 A1d2 Mees läks metsa, naine oli nabapidi sel'las Kirves MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 355 (36)
38953 1080 A1d2 Mees läks metsa, naine oli nabapidi selgas Piimalähker selgas Khn 1955 O. Niinemägi RKM II 56, 279 (1)
38954 1080 A1d2 Mees läks metsa ja naine oli nabapidi seljas Piimalass Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (39)
38955 1080 A1d2 Mees läks metsa ning naene oli nabapidi selgas Lähker Jäm 1977 S. Mitt KKI 68, 317 (4)
38956 1080 A1d3 & Miis läits mõtsa ja võtse naise nappapiti selgä Kirves, näet, sellän mehel As 1996 A. Jürgenson, A. Tuisk EFA I 18, 45 (2)
38957 1080 A1e & Mees metsas, naine nabatpidi seljas Lass Vän 1933 H. Martinson E 82627 (6)
38958 1080 A1e Mies metsas, naine nabapidi selgas Kirves Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 96
38959 1080 A1f* & Vanamees lääb metsa, naine nabapidi selgas Lähker selgas Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 172 (4)
38960 1080 A1f* Vanamees läheb metsa, naine nabapidi seljas Lähker seljas Var 1938 L. Roos A 16506 (20)
38961 1080 A1f* Vanamees läheb metsa, naine nabapitte seljas Lähker Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (86)
38962 1080 A1f* Vanamees läheb metsa, naene nabapidi seljas Leivakott ja lähker seljas Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (27)
38963 1080 A1f* Vanamees läheb metsa, naene nabatpidi seljas Mees, lähker seljas Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (3)
38964 1080 A1f* Vanamees lääb metsa, naene nabapidi selgas Lähker Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 451 (5)
38965 1080 A1f* Vanamees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lehker selgas Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (10)
38966 1080 A1f* Vanamees läheb metsa, naine nabapidi selgas Lähker Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (23)
38967 1080 A1f* & Vanamees läheb metsa, naine nabapidi selgas Piimalass Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (14)
38968 1080 A1f* Vanamees leheb metsa, naine nabapidi selgas Lehker selgas Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 136 (27)
38969 1080 A1f* Vanamiis lätt mõtsa, naine nabapidi selän Kirves Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 454 (53)
38970 1080 A1f* Vanamiis lätt mõtsa, naine napapiti sällän Kirves; ader San 1925 E. Päss E 56004 (11)
38971 1080 A1f* Vanamees läks metsa, naene nabadpidi seljas Mees lassiga ehk lähkruga Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (47)
38972 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (6)
38973 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 195 (135)
38974 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Tiumehel leivakott, lähker JJn 1888 J. Piber H II 13, 735 (13)
38975 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker Tln 1926 M. Sengbusch E 57362
38976 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker seljas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 122 (40)
38977 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Mees lähkriga Pee 1927 R. Viidebaum E 59542 (21)
38978 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker ja leivakott Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (121)
38979 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Mehel lähker õlal Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (8)
38980 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (7)
38981 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (25)
38982 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Mees läheb metsa, lähker seljas JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 347 (6)
38983 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (109)
38984 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Mees läheb metsa, lähker seljas HMd 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 565 (83)
38985 1080 A2a Mies läheb metsa, naine nabapidi õlal Leivakott ja lähker õlal Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (40)
38986 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal Piimalähker JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 380 (31)
38987 1080 A2a Mees läheb metsa, naine nappapidi õlal Mees läheb metsa, lähker selgas Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (23)
38988 1080 A2a Mees läheb metsa, naene nabapidi õlal Leivakott, lähker VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (12)
38989 1080 A2a Mees läheb metsa, naene nabapidi õlal Lähker JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (13)
38990 1080 A2a Mees läheb metsa, naene nabapidi õlal Veelähker Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (30)
38991 1080 A2a & Mees läheb metsa, naene nabapidi õlal Mehel lähker seljas Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (5)
38992 1080 A2a Mees läheb metsa, naene nabatpidi õlal Leivakott ja lähker Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (67)
38993 1080 A2a Miis läheb metsa, naine nabapidi õlal Lähker Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (4)
38994 1080 A2b* & Mees läheb metsa, naine nabapidi õlal, prunt ülespoole Lähker mehe seljas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 128 (9)
38995 1080 A2b* & Mees läks metsa, naine nabapidi õlal Lähker õlal Kei 1936 L. Böckler ERA II 131, 242 (406)
38996 1080 A2b* Mees läks metsa, naine nabapidi õlal HMd 1925 A. Krosing E 73826 (3)
38997 1080 A3 & Mees läks metsa, naene nabapidi järele Lähker Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 808 (434)
38998 1080 A3 Mees läheb metsa, naene nabapidi järel Lähker, leivakott Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
38999 1080 A4 & Mees läheb metsa, naene nabapidi kaelas Lähker Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (58)
39000 1080 A5 & Mees läheb metsa, naine nabapidi vööl Mehel lähker vööl JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (16)