Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 22001 — 23000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
22001 650 Lb & Kiipab, kääpab kõttu mööda, läheb nurka, seal muneb Luud Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 437 (112)
22002 650 Lc* & Kiips-kaaps kõhtu mööda, visatse nurka nuksti Luud Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 12
22003 650 Lc* Kiipab, kaapab kõhtu mööda, visatse nurka nuksti Luud Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 12
22004 650 Ma/ & Keerleb ja veerleb, saab saarde, seisab ja hakkab munele Humal (tapuvään) Mih 1920 A. Leppik E 50893 (12) 611Sa
22005 650 Mb/ & Kiibib, kaabib, läheb nurka, seal seisab, teeb muna Luud Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (99) 611Sb
22006 650 Mc/ & Liipab ja laapab, kui seisma jääb, siis muneb Luud Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 81 611Sc
22007 650 # 611
22008 651 a1 Kiir-kaar katusel, Must-Mihkel muru peal Harakas ja vares 1955 ÜÕÕ 118 (3)
22009 651 a1 & Kiir-kaar katuseh, Must-Mihtli moro pääl Harak ja vares Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (101)
22010 651 a2 Kiird-kaard katusõh, Must-Mihkli moro pääl Varblanõ ja varõs Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (30)
22011 651 a2 & Kiird-kaard katusõh, Must-Mihkli moro pääl Harak ja varõs Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (60)
22012 651 a3 & Kip-kap katusõh, Must-Mihkli moro pääl Tuul ja üü Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 46 (4)
22013 651 a4 & Kiip-kaap katsõh, Must-Mihkli moro pääl Üü ja tuul Se 1927 M. Pihlapuu S 1991 (19)
22014 651 a5 & Kriipa-kraapa katust pite, Must-Mihkli moro pääl Öö Se 1929 V. Savala S 17522 (60)
22015 651 b & Kirr-karr kaartõh, Must-Mihkel moro pääl Varblanõ kaartõh, varõs moro pääl Se 1929 I. Sonts S 124432 (5)
22016 651 # 1265 1274
22017 652 a & Kiirdu-liirdu kitsesarve, tõisipäidi loidu lutusarve Iskmine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (110)
22018 652 b & Kiirdu-kiirdu kitsesarve, tagasi loidu lutusarve Niiti isitas Urv 1890 J. Teder H III 11, 340 (124)
22019 653 Kiisla reesgelih Mesi vahan Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (65)
22020 653 Kiisla redelih Kiisla kurnamine läbi sõgla Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (4)
22021 653 Kiisla redelin Mesiläsekäre Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 582 (12)
22022 653 & Kiisla redelin Mesi vaha seen Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 233 (13)
22023 654 & Kikas kirg ilm keeleldä Kell Se 1936 M. Vabarna S 121939 (76)
22024 654 # 880E
22025 655 A1a* Kikas orre pääl, sooligu virahn Kerigukella' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (67)
22026 655 A1a* & Kikas orsil, sooliga' virahusi Kellä' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (68)
22027 655 A1b1* Kikas orsil, sooligu ribausi Taskukell Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (28)
22028 655 A1b1* Kukk orren, sooliku riban Kell Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (118)
22029 655 A1b1* Kikas orsil, soolikad ribas Seinakell Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 305 ja 332 (10)
22030 655 A1b1* & Kikas orsil, sooligu riban Kell Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (14)
22031 655 A1b1* Kikas orre pääl, sooligu ribah Kell Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (13)
22032 655 A1b1* Kikas orrõ pääl, sooliku ribah Sainakell Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 493 (17)
22033 655 A1b2 & Kikas istus orrõ pääl ja' sooligu' ribah Pommõga' kell Se 1929 A. Gehrke S 17304 (14)
22034 655 A1b3 & Kikas kirg orrõ pääl, sooligu ribah Kell saina pääl Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120058 ja 120059 (34)
22035 655 A1c* Kukk õrrel, soolikad ripakil Kell Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (100)
22036 655 A1c* Kikas orsil, soolikut ripakil Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (3)
22037 655 A1c* & Kikas orrõ pääl, sooliku' ripakõlla Seinakell Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (82)
22038 655 A1d1* & Kikas orsil, sooligu ripusõ Sainakell Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (5)
22039 655 A1d1* Kikas orsil, sooliku rippusõ Sainakell Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (11)
22040 655 A1d1* Kikas orrõl, sooligu ripusõ Kellä Se 1935 N. Oinas S 98652 (29)
22041 655 A1d1* Kikas orrõ pääl, sooliku' ripusõ Kell Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (7)
22042 655 A1d1* Kikas orren, sooliku riplese Kell Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 169 (25)
22043 655 A1d1* Kikas orrõl, sooligu' ripnese' Sainakell Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 132 (31)
22044 655 A1d2 & Kikas kirg õrrõ pääl, sooliku ripõndasõ Kell Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (75)
22045 655 A1e1 & Kikas orre pääl, sooligu' orre all ribah Seinakell pommega Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (84)
22046 655 A1e2 & Valgõ kikas orrõ pääl, musta' sooligo' orrõ all ripakille Pundrediga kell Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (87)
22047 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, sooligõ orrõ all Kell Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (118)
22048 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, sooligu orrõ all Kell Se 1936 A. Tammeorg S 123075 (55)
22049 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, sooligu orrõ all Sainakell Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (9)
22050 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, sooliku orrõ all Kell Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (255)
22051 655 A1f1 & Kikas orrõ pääl, sooligu orrõ all Kerikukella' Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (8)
22052 655 A1f1 Kikas orre pääl, sooliku orre all Kerigukell Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (98)
22053 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, a sooligu orrõ all Kerigukellä nöörit Se 1935 A. Kits S 100022 (67)
22054 655 A1f2 & Kikas kirg orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kerkokell Se 1930 M. Pihlapuu S 21651 (5)
22055 655 A1g & Kikas orrõ pääl, a' sooligu otsast väläh Kell Se 1934 N. Oinas S 81957 (37)
22056 655 A1h & Kikas orsil, sooligu persest välähn Sainakell Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (58)
22057 655 A2* Kukk ripub seina pääl, soolikad solakil Kell Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 331 (5)
22058 655 A2* & Kikas saina pääl, sooliku' ripakelle Sainakell Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (82)
22059 655 A3 & Kukk laulab puu otsas, soolikad ripuvad maha Kell Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (28)
22060 655 A4 & Kukk kuuse otsas, soolikad ripnevad maas Kell Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (129)
22061 655 A5 & Kukk laulab kuhja otsas, soolikad ripuvad maha Kirikukell PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (35)
22062 655 A6+ & Kikas üllen, sooligu' maahn Kerigukellä Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 346 (12)
22063 655 A6+ Kukk laulab, soolikkimp kõrvas Kellad löövad Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (3)
22064 655 Ba* & Kana orsil, sooliku ribah Seinakell Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (9)
22065 655 Ba* Kana orsil, soolika ripakalla Sainakell Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (52)
22066 655 Bb* Kana orrõ pääl, sooligõ' orrõ all Kell Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (31)
22067 655 Bb* & Kana orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kiirakell Se 1927 J. Orusaar S 2357 (11)
22068 655 Bb* Kana orrõ pääl, sooligo' orrõ all Pundrediga sainakell Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (11)
22069 655 Bb* Kana orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kell Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 483 (93)
22070 655 Bb* Kana orrõ pääl, sooliko' orrõ all Kerikukell Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (56)
22071 655 Bb* Kana orsil, sooligu' orrõ all Kell Se 1932 A. Nurmetu S 49049 (27)
22072 655 Bb* Kana orsil, sooliko' õrrõ all Sainakell Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (41)
22073 655 Bc & Kana orsil, soolige väläh Tunnikell sainah Se 1927 E. Põllula S 563 (23)
22074 655 C Metis puus, soolikad maas Sukad õrrel, paelad ripuvad ehk kirikukell ja köis 1887 Meelej. nr. 47 (1887) 375 (5)
22075 655 C & Lind laulab lepa otsas, sooled ripuvad maas Seinakell Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (163)
22076 655 D & Sokk puuh, soonõ maah Kellanöörid Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (66)
22077 655 D Sokk puus, sooled maas Kellanöörid 1890 E EM 142 (1341)
22078 655 D Sokk puus, sooled maas Kellanöörid 1913 E EM2 123 (1753)
22079 655 D Sokk puuh, soonõ maah Kerigukellä nöörä Se 1934 N. Oinas S 83211 (30)
22080 655 Ea & Miis sais, sooliku riplese Kell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (314)
22081 655 Eb & Mees seina pääl, soolikad-maud ripnevad maas Tunnikell Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (47)
22082 655 Fa/ & Härg müüg müürü pääl, sooligu orrõ all Sainakellä Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15244 (1) 298Fa
22083 655 Fb/ & Härg mürrä müürü pääl, sooligu ribah Kerigukell Se 1934 F. Paloots S 86156 (14) 298Fb
22084 655 # 783
22085 656 & Kikatsi, kakatsi, nikatsi, nakatsi Viis nitsist Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (14)
22086 657 A1a1 Miki-kiki mäe ots, üts jalg perseh Se 1937 A. Oinas-Tammeorg ERA II 173, 198 (46)
22087 657 A1a1 & Miki-kiki mäe otsah, üts jalg perseh Toonekurg Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 273/4 (35)
22088 657 A1a1 Miki-kiki mäe otsah, üts jalg perseh Toonekurg Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (99)
22089 657 A1a1 Miki-kiki mäe otsah, üts jalg perseh Porovik Se 1927 V. Ruusamägi S 2312 (16)
22090 657 A1a1 Miki-kiki mäe otsah, üts jalg perseh Tatt Se 1934 N. Oinas S 70629 (55)
22091 657 A1a1 Miki-kiki mäe otsah, üts jalg perseh Tatt Se 1934 A. Tammeorg S 84028 ja 84029 (6)
22092 657 A1a1 Miki-kiki mäe ots, üts jalg perseh Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (7)
22093 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsan, üks jalg persen Seen Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 301 (166) 1073K1
22094 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Tatt Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (44) 1073K1
22095 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Kõrv Se 1936 A. Tammeorg S 122506 (7) 1073K1
22096 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Kõotatt Se 1935 T. Uiboaed S 99948 (34) 1073K1
22097 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Porovik Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (36) 1073K1
22098 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Puravik Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 428 (28) 1073K1
22099 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Porovik Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 59 (11) 1073K1
22100 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Siin, porovik, tatt Se 1949 V. Pino RKM II 30, 205 (754) 1073K1
22101 657 A1a2% & Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Porovik Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 288 (16) 1073K1
22102 657 A1a2% Kiki-miki mäe otsah, üts jalg perseh Tatt Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (18) 1073K1
22103 657 A1b% & Miki-kiki mäe külel, üts jalg perseh Kõrvad Se 1956 V. Pino RKM II 51, 430 (55) 1941Ä+
22104 657 A1c & Miki-kiki mäe pääl, üts jalg perseh Porovik Se 1928 T. Haak S 4347 (73)
22105 657 A1d% & Miki-kiki mäe otsah, üts jalg all Tatt mõtsah kasus Se 1929 A. Gehrke S 17307 (36) 2228
22106 657 A2+ & Miki-mäki mäe pääl, üts jalg persen Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (83)
22107 657 A2+ Kik-vik istub mäe peal, üks jalg all Seen Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (1)
22108 657 A2+ Sikki-mikki mäe peal, üks jalg all Seen Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (1)
22109 657 B1% & Untokõnõ üte jala pääl Kapstapää Se 1934 M. Podrätšikov S 85764 (19) 180
22110 657 B2% & Untokõnõ üte jala pääl, sada särki säläh Kapstapää Se 1930 A. Põhi S 22339 (11) 2084A4b 2267N1a1
22111 657 C & Mürk-märk mäe otsan, üts jalg perse all Siin Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (16)
22112 657 D1 & Märt mäe külje pääl, üks jalg all Seen Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (92)
22113 657 D2 & Martk mäe külen, üts jalg persen Kõrv Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (41)
22114 657 E & Klemet istub mäe pääl, üks jalg üleval Seen Trm 1930 J. Hinno A 11277 (8)
22115 657 F & Leevet määl, üks jalg all Ohert Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (40)
22116 657 G & Kremet mäe peal, üks jalg all Seen Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (21)
22117 657 H & Kreemet mäel, jalg p[er]ses Seen Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (63)
22118 657 I & Kemet aias, üks jalg perses Kapsapea Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 189 (7)
22119 657 J & Kleik kuusikus, üks jalg all Seen MMg 1889 M. Pool H II 28, 679 (6)
22120 657 K & Taavet mäel, jalg p[e]rsses Tuuleveski Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (58)
22121 657 K Taavet mäel, jalg p[ers]es Tuuleveske 1913 E EM2 128 (1829)
22122 657 L & Toonik mäel, üks jalg perses Seen Trm 1895 M. Reisenpuk H I 7, 598 (4)
22123 657 M1% Tepp istub tie ääres, üks jalg perses Sien Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (29) 2229
22124 657 M1% & Tepp istub tie ääres, üks jalg perses Seen Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (20) 2229
22125 657 M2 & Teppu istub tee ääres ühe jala peal Seen Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (48)
22126 657 M3 & Tips tee ääres, üks jalg all Seen Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (38)
22127 657 N1 & Ähvard mäel, üks jalg all Seen Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 86 (13)
22128 657 N2 & Ähvas mäel, üks jalg all Sien Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (13)
22129 657 O*% & Neitsikene mäel, jalg persses Seen VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (54) 115C3 566R1a1*
22130 657 O*% Neiu tantsib mäe pääl, üks jalg all Seen Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 210 (123) 115C3 566R1a1*
22131 657 P & Laps mäel, üks jalg all Seen, seen varre õtsas, tähendab, et seen mäe peal, seenevars tähendab lapse jalga Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 40 (65)
22132 657 Qa% & Karu istub kaldal, üks jalg perses Vokk Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (62) 568
22133 657 Qb% & Karu kaldas, jalg perses Ahelad Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 887 (36) 566A1a7 568
22134 657 Ra% & Oinas ühe jalaga Kapsas Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (11) 2629 | vs: EV 10256
22135 657 Rb Oinas ühe jala peal Seen KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (6)
22136 657 Rb & Oinas ühe jala piäl Konnakübar KJn 1890 A. Pihlak E 453 (28)
22137 657 Rb Oinas ühe jala pääl Kapsapää Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 414 (20)
22138 657 Rc% & Oinas metsas ühe jala peal Seen KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 346 ja 368 (116) 892Aa
22139 657 S & Hall härg, üks jalg Seen Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (83)
22140 657 Z & Jänes kükib kaldas, üks jalga perses Vokk VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (8)
22141 657 Ta% & Küläpini küksellä, üts jalg perseh Tatt Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (42) 892
22142 657 Tb & Pini istus mäe pääl, üts jalg perseh Kao' valdas Se 1935 A. Kits S 100018 (43)
22143 657 U & Melekas mäe peal, tõine jalg perses Seen Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (73)
22144 657 V & Ööpike mäel, üks jalake all Seen KJn 1870 J. Tiedemann E 136 (77)
22145 657 W & Mätas mäel, üks jalg p[erse]s Seen Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 189 (7)
22146 657 Õ+ & Ühe jalaga süema lind Seen Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (8)
22147 657 Õ+ Üte jalaga tibukene Seen Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (83)
22148 657 Äa1 Hütike mäe peal, üks jalg all Seen 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (20)
22149 657 Äa1 Hütike mäe pääl, üks jalg all Seen KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (281)
22150 657 Äa1 & Hütike mäe pääl, üts jalg all Siin Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (73)
22151 657 Äa1 Hütike mäe pääl, üits jalg all Siin Pst 1894 J. Reevits H I 7, 473 (48)
22152 657 Äa1 Hütike mäe pääl, üits jalg all Seen Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 221 (25)
22153 657 Äa2 Hütike mäe pääl, üks jalake all Seen, päkk 1890 E EM 44 (221)
22154 657 Äa2 Hütike mäe pääl, üks jalake all Seen, päkk 1913 E EM2 40 (272)
22155 657 Äa2 Hütike mäe pääl, üks jalake all Seen 1939 Nugis 287 ja 313 (59)
22156 657 Äa2 Hütike mäe peal, üks jalake all Seen 1979 Metstak 20 ja 35 (210)
22157 657 Äa2 Hütike mäe peal, üks jalake all Seen 1992 Metstak2 57
22158 657 Äa2 Hütike mäe peal, üks jalake all 1994 Müürsepp-Viisimaa 44
22159 657 Äa2 Hütike mäe peal, üks jalake all Päkk, seen Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (3)
22160 657 Äa2 Hütikene mäe pääl, üks jalake all Seen Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (284)
22161 657 Äa2 Hütike mäe pääl, üks jalake all Seen Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (9)
22162 657 Äa2 Hütike mäe pääl, üts jalake all Seen TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (2)
22163 657 Äa2 Hütike mäe pääl, üts jalake all Seen Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 435 (98)
22164 657 Äa2 & Hütik mäe pääl, üts jalake all Seenekene Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (190)
22165 657 Äb & Hütikene määl, üks jalg all Pukkveski Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (51)
22166 657 Äc & Hütike mõtsan, üits jalake all Siin Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (69)
22167 657 Ö & Mätikas mäel, üks jalg perses Seen Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (18)
22168 657 Ü1a/% & Pisikene poisikene, ühe jala pääl seisab ja lokike pääs Seen Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (37) 1659D1a 2628
22169 657 Ü1a/% Pisikene poisikene, ühe jala peal seisab ja lakikene peas (Ein kleines Bürschchen, auf einem Fusse steht es, und auf dem Kopf ist ein Hütchen) Eine Pilz 1876 Wied. 285 1659D1a 2628
22170 657 Ü1a/% Pisike poisike seisab ühe jala peal, lakikene peas Seen 1890 E EM 124 (1137) 1659D1a 2628
22171 657 Ü1a/% Pisike poisike, seisab ühe jala pääl, lakikene peas Seen 1913 E EM2 109 (1498) 1659D1a 2628
22172 657 Ü1a/% Pisike poisike seisab ühel jalal, lakike peas Seen 1932 Kmpm. EL III10 65 1659D1a 2628
22173 657 Ü1a/% Pisike poisike seisab ühel jalal, kübar peas 1953 Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35 1659D1a 2628
22174 657 Ü1a/% Pisike poisike seisab ühel jalal, kübar peas 1954 Bachman-Rebane II (1954) 35 1659D1a 2628
22175 657 Ü1a/% Küber peas, jalg all, kasvab metsas, kõlbab süüa 1991 Maanso-Rukki V3 44 (2) 1659D1a 2628
22176 657 Ü1b/ & Üte jalaga poisike, lopike pään Siin San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (134) 1659D1b
22177 657 Ü2*/ & Ühe jalaga mees, kaapkübar pääs Seen Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 159 (98) 1659D2*
22178 657 Ü2*/ Ühe jalaga mees, kaapkübar peas Seen 1992 Metstak2 57 1659D2*
22179 657 Ü2*/ Mees seisab ühe jala peal, kübar peas Seen Tln 1988 E. Reinvald RKM I 20, 155 (4) 1659D2*
22180 657 Ü3/% & Vanamees seisab ühe jala peal, vihmasirm pea kohal Seen Rap 1993–1994 K. Jõulu RKM I 35, 173 (4) 1659D3 661e
22181 657 X/ & Esi üte jala pääl, sada mantlit seläh Kapsapää Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 356 (11) 2762P
22182 657 Y/ Üks jalg all, händ läbi põlvede, neli sarve pääs Tuulik 1913 E EM2 141 (2043) 2725D
22183 657 Y/ & Üks jalg all, händ läbi põlvede, neli sarve pääs Tuulik Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24808 (74) 2725D
22184 657 # 566V1 566V2b* 658 1164
22185 658 a1 & Kiki-viki mäe otsah, kolm jalga perseh Ader Vas? 1900 J. Sandra H II 63, 587 (1)
22186 658 a2 & Miki-kiki mäe otsah, kol jalga perseh Vokk Se 1930 A. Põhi S 22340 (28)
22187 658 b & Miki-kiki mäe otsah, kats jalga perseh Se 1933 N. Oinas S 58567 (22)
22188 658 c & Miki-kiki mäe otsah, kats sarve perseh Ader Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (226)
22189 658 # 566V1 566V2b* 657 717 1164
22190 659 & Kikitab, käkitab, istub aida turja peal Harakas Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (14)
22191 659 # 2225
22192 660 & Kikri, kakri, kiverik, kõverik, pasandab kõik välja täis (klipp, klapp, krumm und gewunden, das ganze feld sch... Es voll) Die Sichel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 269
22193 660 Kikri, kakri, kiverik, kõverik, pasandab kõik välja täis Sirp 1890 E EM 64 (455)
22194 660 Kikri, kakri, kiverik, kõverik, pasandab kõik välja täis Sirp 1913 E EM2 57 (588)
22195 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene sõdur Nõo 1992 A. Roos RKM, KP 32, 385 (10)
22196 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Urv 1992 R. Õlijas RKM, KP 27, 31 (1)
22197 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1988 Anonüüm 063 RKM I 21, 184
22198 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Sim 1992 G. Kaasik RKM, KP 40, 436 (53)
22199 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vil 1995 K. Jõulu EFA I 6, 218 (15)
22200 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Pensionär Mär 1992 A. Tamm RKM, KP 19, 323 (25)
22201 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Pensionär e. sõjaveteran Vil 1992 T. Kivirand RKM, KP 25, 521 (104)
22202 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 M. Tüüts RKM II 426, 53
22203 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vln 1988 M. Kissa RKM II 426, 354 (2)
22204 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 M. Toom RKM II 426, 176
22205 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene sõjaveteran Tln 1995 H. Potter EFA I 4, 1 (1)
22206 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Tln 1995 I. Raudme EFA I 4, 14 (2.4)
22207 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene invaliid Mär 1992 M. Sale RKM, KP 16, 18 (7)
22208 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Hps 1992 T. Kaer RKM, KP 14, 19 (4)
22209 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Kindral Mär 1992 A. Düüna RKM, KP 18, 355 (32)
22210 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 M. Uiga RKM II 426, 276
22211 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 K. Link RKM II 426, 371
22212 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene sõjainvaliid Prn 1992 E. Rüütli RKM, KP 22, 322 (8)
22213 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Kuu 1992 R. Lind RKM, KP 6, 100 (20)
22214 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Mär 1992 Ü. Kukk RKM, KP 19, 159 (12)
22215 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1992 S. Raud RKM, KP 25, 235 (43)
22216 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1992 M. Villandi RKM, KP 49, 82 (19)
22217 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1989 J. Oras RKM II 418, 396/7 (1)
22218 661 a & Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran (lihasabas) Tln 1982 J. Viikberg RKM II 421, 657
22219 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Kuu 1992 T. Makuhhin RKM, KP 4, 153 (16)
22220 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1992 P. Peerna RKM, KP 36, 360 (3)
22221 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 138 (15)
22222 661 b & Plätrab ja mõliseb, kiliseb ja koliseb Venelane Nõo 1992 A. Viinalass RKM, KP 32, 295 (2)
22223 661 c & Kiliseb, koliseb ja möliseb Suure Isamaasõja veteran Jõh 1992 M. Mõtuste RKM I 27, 46
22224 661 d & Kui käib, siis lonkab ja koliseb, kui seisab, siis kiliseb ja möliseb Sõjaveteran Tln 1982 J. Viikberg RKM II 422, 14
22225 661 e% & Kiliseb, kõliseb, muliseb, seisab ühe jala peal Sõjaveteran Ta 1983 M. Kõiva RKM II 369, 508 (96) 657Ü3
22226 662 & Kilgi suurune, aga karust vägevam Kuul 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (845)
22227 662 Kilgi suurune, aga karust vägevam (kangem) Kuul 1890 E EM 64 (456)
22228 662 Kilgi suurune, aga karust vägevam (kangem) Kuul 1913 E EM2 57 (589)
22229 662 Kilgi suurune, aga karust vägevam (kangem) Kuul 1914 E MM 9 ja 43 (95)
22230 662 Kilgi suurune, aga karust vägevam (kangem) Kuul 1920 E MM2 9 ja 46 (97)
22231 662 Kilgi suurune, aga karust vägevam (kangem) Kuul 1994 E MM3 7 ja 37 (97)
22232 663 & Kimalase pesa kaheharulise kännu vahel Häbedus Võn 1896 P. Rootslane E 24295 (8)
22233 664 A & Kiriv kepike, koolu mehike Siug ja kala Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (10)
22234 664 B & Kirrev kepikene Uss (siug) Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (72)
22235 665 Aa & Kiriv lehmäkene, valgõ piimäkene Kanepiterä Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (27)
22236 665 Aa Kiriv lehmakene, valge piimakene Kanepitera 1890 E EM 65 (462)
22237 665 Aa Kiriv lehmakene, valge piimakene Kanepitera 1913 E EM2 58 (598)
22238 665 Aa Kirju lehm, valge piim Kanepitera 1913 E EM2 58 (603)
22239 665 Aa Kirivene lehmake, valgene piimake Kanepitera Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (55)
22240 665 Aa Kirivene lehmake, valge piimake Kanepatera Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (92)
22241 665 Aa Kirriv lehmäkene, valgõ piimäkene Kanebiterä Se 1930 J. Ojavere S 19784 (14)
22242 665 Aa Kirriv lehmakene, valgõ piimakene Kanebiterä Se 1930 V. Ruusamägi S 25956 (41)
22243 665 Ab1* Hahk lehm, valgõ piim Kanep Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (15)
22244 665 Ab1* & Hahk lehmakõne, valge piimakene Kanepileem Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (12)
22245 665 Ab1* Hahk lehmäkene, valgõ piimäkene Kanebiterä Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (35)
22246 665 Ab1* Hahk lehmakene, valgõ piimakene Kanepiterä, kanepiüva Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (74)
22247 665 Ab1* Hahk lehmäkene, valgõ piimäkene Kanep Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (5)
22248 665 Ab1* Hahk lehmäkene, valge piimäkene Kanebiteräkene Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (27)
22249 665 Ab1* Hahk lehmäkene, valgõ piimäkene Kanebiterä Se 1928 T. Haak S 4336 (29)
22250 665 Ab2* Hall lehm, valgõ piim Kanebeterä Se 1931 N. Sõrmus S 33783 (6)
22251 665 Ab2* & Hall lehmake, valge piimake Kanepiseeme Räp 1961 A. Org RKM II 135, 663 (8)
22252 665 Ac* Must lehm, valge piim Kanepitera Ran 1889 A. Tobber H II 30, 261 (12)
22253 665 Ac* Must lehm, valge piim Kanepiterä Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (44)
22254 665 Ac* & Must lehmäkene, valgõ piim Kruusli Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (9)
22255 665 Ac* Must lehmäkene, valge piimäke Ruusili Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 86 (5)
22256 665 Ac* Must lehmõkene, valge piimakene Kanepiterä Har 1890 J. Pähn H II 32, 198 (44)
22257 665 Ac* Must lehmäkene, valge piimakene Kanepitera leem Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (13)
22258 665 Ac* Must lehmakene, valge piimakene Kanepitera Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (53)
22259 665 Ad & Sinine lehmäkene, valgõ piimäkene Kanebeterä Se 1949 V. Pino RKM II 30, 213 (793)
22260 665 Ad Sinine lehmäkene, valgõ piimäkene Kanebiterä Se 1936 M. Vabarna S 121932 (10)
22261 665 B/ Tille-lille lehmäkene, valge makus piimakene Kanepitera Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (22) 2576D
22262 665 B/ & Tile-lile lehmakene, valge makus piimakene Kanepitera Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (65) 2576D
22263 665 B/ Tille-lille lehmake, valge makus piimake Kanepiseeme Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (37) 2576D
22264 665 # 2368 2576
22265 666 Aa1 Kiriv rakakõnõ käü maad-ilma pitteh haukuh Kiri 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (9)
22266 666 Aa1 Kirev rakikene käib maad-ilma pidi haukudes 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
22267 666 Aa1 & Kirriv rakakõnõ käü maad-ilma pitteh haukuh Kiri Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (24)
22268 666 Aa2 & Kiriv rakakene käi haukes maad-ilma pite Kiri Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (35)
22269 666 Ab & Kirriv pini käu maad-ilma pite haukuh Kiri Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (18)
22270 666 B+ & Kirriv pini lavva pääl Kiri Se 1934 A. Kits S 81844 (18)
22271 666 B+ Verrev pin'käne hauk mäe otsah Korsna Se 1930 A. Nurmetu S 20409 (14)
22272 666 # 740 1720
22273 667 A & Kiriläl kinda', Kaarlel kapuda', Mihklel midäge koh Hall: hall puukõise pääl, a päivä lätt hall ar, ne Mihklel midäge koh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 318 (135)
22274 667 Ba* & Küüril kübäräkene, Kaarlil kaokõnõ, Mihkalil olõ-õi midägi Kübäräkene ommõ tammõ tõhv, Kaaril kaokõnõ pähe, Mihkalil olõ-õi midägi, tuu ommõ upin Se 1934 N. Oinas S 70629 (60)
22275 667 Ba* Küüril küpär, Kaarlil kaap, Mihkalil olõ-õi midägi Kürilil küpär om tammõtõhv, Kaarlil kaap om pähe, midägi olõ-õi Mihkalil om upin, ubinal olõ-õi midägi Se 1934 N. Oinas S 83208 (12)
22276 667 Ba* Küürlil kübäräkene, Kaarlil kaapkene ja Mihklil midägi Se 1929–1930 E. Põllula S 17896 (88)
22277 667 Bb1* Kiriläl kübäräkene, Karilal kaokõnõ, Mihkalil olõ-õi midagi Maagõkõnõ, pähe ja tammõtõhv Se 1930 A. Põhi S 20856 (2)
22278 667 Bb1* & Kiriläl kübäräkene, Karilal kaokõnõ, Mihkalil olõ-õi midägi Pähe, maak ja tammõtõhv Se 1933 A. Tammeorg S 59161/2 (27)
22279 667 Bb1* Kiriläl kübäräkene, Kaurilal kaokõnõ ja Mihil olõ-õi midäge Kuusk, mänd ja kask Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (20)
22280 667 Bb1* Kiriläl küpär, Kaurilal kaokõnõ, Mihkalil olõ-õi midägi Pähe Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90829 (46)
22281 667 Bb1* Kiriläl kübarõkene, Kaurilal kaokõnõ, Mihkalil olõ-õi midägi Pähe, upin, pähkmekuur Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109735 (2)
22282 667 Bb1* Kiriläl kübäräkene, Karilal kaokõnõ, Mihkalil olõ-õi midägi Pähe, upin, pähkmekuur Se 1937 A. Oinas-Tammeorg ERA II 173, 636 (4)
22283 667 Bb1* & Kiriläl kübäräkene, Gaurilal kaokõnõ, Mihklil mehel olõ-õi midägi Uppin, tammõtõhv, liivapuumari Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 (26)
22284 667 Bb2* & Kiriläl kübäräkene, Karilal kaokõnõ, Miktäl olõ-õi midägi' Pähkem, tammõtõhv ja' upin Se 1927 M. Pihlapuu S 1942 (128)
22285 667 Bb2* Kiriläl kübäräkene, Kaurilal kaokõnõ, Miktäl mihimidägi Pähe tupõga, tammõtõhv ja upin Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (36)
22286 667 Bb2* Kiriläl kübarakene, Kaarelal kaokõnõ, Miktal mihimidagi Pähe, tammõtõhve, upin Se 1930 V. Ruusamägi S 25962 (80)
22287 667 Bb2* Kiriläl küpär, Kaarlil kaap, Mikitäl midägi Pähen, upin ja tammõtõhva Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (107)
22288 667 Bc1 & Karlal kaokõnõ, Kiriläl kübäräkene, a Miktäl vaesõl midägi' Pähkme, tammõtõhv, uppin Se 1928 T. Haak S 4342 (52)
22289 667 Bc2 & Karilal kaap, Kiriläl küpär, Mikitäl midägi Pähe, tammõtõhv ja upin Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (32)
22290 667 C1 & Köstrel kübärekene, Kauril kaokene, Mikita mehel midägi Tõru, pähel, õun Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 53 (56)
22291 667 C2 & Kaurilal kaokõnõ, köstril kübäräkene, Jaanil olõ-õi midägi Pähkmes, tammõtõhv ja upin Se 1934 M. Peramets S 73747 (13)
22292 667 D1a1 & Evert ihualaste, kaabril kask sällän, küübril küpär pään Upin, kastaan, tammetõru San 1967 R. Praakli RKM II 227, 302 (57)
22293 667 D1a2 & Iibri ihualaste, kaabri kasuk sälän, küübri küpär pään Rüga, kesev ja linakukk Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (94)
22294 667 D1a2 Hiibri ihualastõ, kaabri kask sällän, küübri küpär pään Rügä, kaar, kesev Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (53)
22295 667 D1b1 & Küübril küpär pään, kaabril kask sällän, iibri ihualastõ Kuus, petäi, kõiv Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (48)
22296 667 D1b2 & Küberil küpär päähn, kapõril kask sälähn, eper ihualastõ Tammõl küpär päähn, pähkmel kask sälähn, upin ihualastõ Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (3)
22297 667 D2a & Küüper kübaraga, kaaper kasukaga, ilper ihualaste Kartohvel, kaal, õun Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (31)
22298 667 D2a Küüped kübaraga, kaaped kasukaga, istub ihualasti Kartohvel, kaal, õun 1890 E EM 78 (615)
22299 667 D2a Küüped kübaraga, kaaped kasukaga, istub ihualasti Kartohvel, kaal, õun 1913 E EM2 69 (793)
22300 667 D2b & Küüper kübaraga, kaaper kasukaga, hilparak ihualasti Kapsas, kaal, pihlakamari Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (45)
22301 667 D2b Küüper kübaraga, kaaper kasukaga, hilparak ihualasti Kartul, kaal, õun Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (56)
22302 667 D2c & Kööp kübaraga, kaap kasukaga, hilbakas ihualasti Seen, päh[kel], õun Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (18)
22303 667 D3 & Kipri küpär, kapri küpär, kinni ihualastõ Pähkme Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (54)
22304 667 Ea & Küüpmiis kübärägä, kaapmiis kaskaga, ülbri üle alaste Murak, pähen, mustik Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (62)
22305 667 Eb & Küpsmiis kübärägä, kapsmiis kasukaga, ihver ihualasti Kartul, pähel ja sibul Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (18)
22306 667 Eb Küpsmees kübaraga, kapsmees kasukaga, ihver ihualasti Kartul, pähel, sibul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (10)
22307 667 Fa & Küütmees kübaraga, kaupmees kasvuga, üks mees üsna alasti Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (181)
22308 667 Fb & Küimees kübaraga, kaupmees kasukaga, üks mees üsna alasti Tammetõru, pähkel ja õun Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 267 (17)
22309 667 Ga Kühvel kübaraga, kahvel kasukaga, ihvel ihualasti Pähkel 1890 E EM 77 (604)
22310 667 Ga Kühvel kübaraga, kahvel kasukaga, ihvel ihualasti Pähkel 1913 E EM2 68 (780)
22311 667 Ga Kühvel kübaraga, kahvel kasukaga, ihvel ihualasti Pähkel 1921 Nurmik II 22 (4)
22312 667 Ga & Kühvel kübaraga, kahvel kasukaga, ihvel ihualasti Pähkel Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 334 (139)
22313 667 Gb & Ihvli ihualaste, kahvlil kask sällän, kõhvlil küpär pään Upin, pähi ja tammetõru San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (137)
22314 667 H & Külder kübarage, kalder kasukaga, üllike ülealasti Tammetõru Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 135 (114)
22315 667 I1a1 & Külber kübaraga, kalber kasukaga, ilber ihualasti Pähkel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (20)
22316 667 I1a2 & Külber kübarege, kalber kasukege, kilber ihualasti Pähkel Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (1)
22317 667 I1b & Kalber kasukaga, külber kübaraga, ilber ihualasti Pähkel Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (12)
22318 667 I1c & Ilber ihualaste, külber kübaraga, kalber kaskaga Upin, pähi, kapst Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (7)
22319 667 I2% & Kulber kübaraga, kalber kasukaga, hull Ants ülealasti Tammetõhv, pähkel, õun Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (18) 314
22320 667 Ja & Kuller kuuega, kaller kasukaga, hull Ants ihualasti Õun, sibul, küislauk KJn 1925 A. Kruus E 56312 (34)
22321 667 Jb & Kulbre kuub, kalbre kasuk, vana hull Hans ise alasti Sibul, karumari, õun Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (52)
22322 667 K & Kulman kuuga, kalman kasukaga, ilman ihualasti Pähkel, tammetõru, õun SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (122)
22323 667 K Kullmann kuuega, kallmann kasukaga, ilmann ihualasti Pähkel, tammetõru, õun 1890 E EM 74 (569)
22324 667 K Kullmann kuuega, kallmann kasukaga, ilmann ihualasti Pähkel, tammetõru, õun 1913 E EM2 66 (739)
22325 667 L & Kulleksel kuub, kolleksel kasukas, ilves ihualasti Uba, kardul, hernes VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 203 (131)
22326 667 M & Kaaver kasukaga, koober kobrikuga, eever ihualasti Pähkel, tammetõru, maasikmari Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (100)
22327 667 N1 & Müürik mütsiga, taarik tanuga Tammetõru, pähes Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (120)
22328 667 N2a% & Müürik mütsiga, toarik tanuga, ingelant ihualasti Pähis, türu, õun Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (114) 1060
22329 667 N2b & Minnik mütsiga, tannik tanuga, inglant ihualaste Minnik – tammetõru, tannik – pähes, inglant – õun Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (34)
22330 667 N3 & Litikas linaga, tatikas tanuga, ingelant ihualasti Pähes on litikas linaga, tammetõru tatikas tanuga, õun on ingelant ihualasti Jaa 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 857 (2)
22331 667 O & Mütt-matt müts peas, tipp-tapp tanu peas, hull lits alasti Õunapuu õilitseb Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (1)
22332 668 & Kiri kass kükitab laual, valget vahtu seest täis Õllekann Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (8)
22333 668 Kiri kass kükitab laual, valget vahtu seest täis Õllekann 1968 SSTT 48
22334 668 Kiri kass kükitab laual, valget vahtu täis Õllekann ja õlu 1979 Metstak 13 ja 33 (106)
22335 668 Kiri kass kükitab laual, valget vahtu täis Õllekann ja õlu 1991 VJr 39/40 (3)
22336 668 Kiri kass kükitab laual, valget vahtu täis Õllekann ja õlu 1992 Metstak2 32 ja 33
22337 669 & Kiri lehm ning keerd sarved, haniväljal ammub, siniväljal singub Tuuling Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (8)
22338 669 # 623 1268A2
22339 670 A1a* Kiri lehm, kikis sarved (Eine bunte Kuh, niedergeduckte Hörner) Das Spinnrad 1876 Wied. 269
22340 670 A1a* Kirju lehm, kikis sarved Vokk 1890 E EM 65 (466)
22341 670 A1a* Kirju lehm, kikis sarved Vokk 1913 E EM2 58 (602)
22342 670 A1a* Kirju lehm, kikkis sarved 1903 Pet. HS I 18 (3)
22343 670 A1a* & Kiri lehm, kikkis sarved Vokk Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (29)
22344 670 A1a* Kirju lehm ja kikkis sarved Vokikoondla hark Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 362 (49)
22345 670 A1b & Kirivene lehmake, kikkis sarved Vokk Hls 1890 E. Kitzberg E 404 (24)
22346 670 A2* Kena lehm, kikkis sarved Vokk HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (1)
22347 670 A2* & Kena lehm ja kikkis sarved Okk Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 124 (2)
22348 670 A3 & Kena lehm, kekid sarved Okk Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (125)
22349 670 A4 & Kena lehm ja tölbid sarved Vokk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25550 (44)
22350 670 B & Kirju lehm, kikkis sarved, hall oinas, orkis sarved Vokk Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (33)
22351 670 C1a Kena kits, keerus sarved Kerilaud 1992 Metstak2 17 ja 19
22352 670 C1a & Kena kits, keerus sarved Voki Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (139)
22353 670 C1b & Kena kits, keerud sarved Voki Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 837 (202)
22354 670 C1c & Kena kits, krepsud sarved Saan Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (2)
22355 670 C1d & Kena kits, kikkis sarved Saan VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (9)
22356 670 C2* Kirju kits, kigarad sarved Vokk Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
22357 670 C2* & Kirju kits ja kigarad sarved Vokk SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (102)
22358 670 D & Kirju härg ja kikkis kõrvad Verstapost Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (46)
22359 670 # 623 673 2201
22360 671 a & Kiri sõba üle toalae Suits Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 459 (30)
22361 671 a Kiri sõba üle toalae Suits Muh 1951 S. Kõrtsmik RKM II 36, 132 (1)
22362 671 b & Hall tekk, üle toalae Suits Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
22363 671 # 1310 1863
22364 672 Aa & Kirju keuke mäe pääl Naba; tanu peas KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (280)
22365 672 Ab & Kirju keoke mäe otses Naba Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (88)
22366 672 B & Kirivene kukk mäe otsan Tanu Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (114)
22367 673 & Kirju lehma, keikud sarved, konnib järve jäe peal, jäe pa[u? ]kub ja veri väriseb Laev VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (11)
22368 673 # 623 670
22369 674 a & Kirotõt ja pintõt, uma iä olõ-õi' nõkla mano saanu Mehitsil kõrvavaha Se 1929 P. Toomeorg S 12480 (1)
22370 674 b & Kirotõt, pilotõt, a uma iä siseh nõkla siseh ei olõ olno' Mehidse (vaha)kärje' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (108)
22371 674 # 1009G5a1*
22372 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Kibe 1869 Ahlqvist 72
22373 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1890 E EM 64 (459)
22374 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1913 E EM2 58 (593)
22375 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1914 E MM 9 ja 43 (96)
22376 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1920 E MM2 9 ja 46 (98)
22377 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1994 E MM3 7 ja 37 (98)
22378 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1921 Nurmik II 6 (5)
22379 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1926 Ainelo II-III 115
22380 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune 1927 Ainelo III 55
22381 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (13)
22382 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1935 Huvit. V Lisa 17 (25)
22383 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde 1939 Nugis 288 ja 313 (97)
22384 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde 1940 LR nr. 5 ja 6 (1940) 118 ja 143 (3)
22385 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1979 Metstak 11 ja 33 (72)
22386 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde 1992 Metstak2 24 ja 25
22387 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (94)
22388 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 451 (5)
22389 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (16)
22390 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (15)
22391 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 127 (4)
22392 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (8)
22393 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (34)
22394 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 191 (49)
22395 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Süsi Rkv 1934 O. Hammer ERA II 70, 344 (5)
22396 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (9)
22397 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 191 (18)
22398 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (15)
22399 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Tür 1889 M. Tults H II 13, 628 (3)
22400 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tür 1890 A. F. Bernstein H II 16, 579 (6)
22401 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (40)
22402 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
22403 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (26)
22404 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (41)
22405 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Tln 1893 J. Primetz H I 3, 51 (6)
22406 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (33)
22407 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde Kos 1892 T. Wiedemann E 9039 (1)
22408 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (1)
22409 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Nis 1888 M. Neumann H III 376 (1)
22410 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (198)
22411 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Var 1938 L. Roos A 16506 (37)
22412 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 372 (103)
22413 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (7)
22414 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (45)
22415 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäsi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (66)
22416 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 254 (8)
22417 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (90)
22418 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 74 (7)
22419 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 240 (87)
22420 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (10)
22421 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (29)
22422 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (192)
22423 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (12)
22424 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (67)
22425 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tuli Hää 1889 E. Martinson H III 5, 720 (12)
22426 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (44)
22427 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (136)
22428 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (52)
22429 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (48)
22430 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (35)
22431 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (181)
22432 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (62)
22433 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde, mis palja ihu peale kukub Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (32)
22434 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (68)
22435 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (7)
22436 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (24)
22437 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (23)
22438 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Vil 1896 H. Maaten E 25974 (19)
22439 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (76)
22440 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (20)
22441 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (10)
22442 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (10)
22443 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (64)
22444 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 262 (374)
22445 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (13)
22446 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (119)
22447 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (31)
22448 675 Aa1 & Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (15)
22449 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 182 (65)
22450 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (31)
22451 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulesäde Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (9)
22452 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde Trt 1927 K. Pormeister E 59825 (101)
22453 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tuli Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (48)
22454 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Säde Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 940 (10)
22455 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulekipen, säde Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (40)
22456 675 Aa1 Kirbu suurune, härja raskune Tulekippõn Rõu 1931 J. Gutves E 72372 (13a)
22457 675 Aa1 Kirbu suurdune, härja raskune Tulesäde Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (32)
22458 675 Aa1 Kirbu suurdune, härja raskune Tulesäde (säsi) Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (14)
22459 675 Aa1 Kirbu suurdune, härja raskune Tulesäde PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (40)
22460 675 Aa1 Kirbu suurdune, härja raskune Tulesäde Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (104)
22461 675 Aa1 Kirbu suurdune, härja raskune Tulesäde Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (68)
22462 675 Aa1 Kirbu suurdune, härja raskune Tulesäde Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (18)
22463 675 Aa1 Kerbu suurdune, härja raskune Tulesäde JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (12)
22464 675 Aa1 Kerbu suurune, härja raskune Tulesäde, kui läheb kää piale Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 142 (56)
22465 675 Aa1 Kerbo suurone, härja raskone Tulesäde Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (8)
22466 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä raskune Tulesädä Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (56)
22467 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä raskune Tulesäde Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (67)
22468 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä raskune Tulesäde Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 859 (45)
22469 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä raskune Tulesäde Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (121)
22470 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä raskune Tuli Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (47)
22471 675 Aa1 & Kirbu suurune, härja rassune Tulesäde Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (3)
22472 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä rassune Tulesäde Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (10)
22473 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä rassune Tulesäde Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (31)
22474 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä rassune Tulesäde Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (21)
22475 675 Aa1 Kirbu suurune, härja rassune Tulesäde Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (23)
22476 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä rassune Tulesäde Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (20)
22477 675 Aa1 Kirbu suurune, härjä rassune Tulesäde Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (70)
22478 675 Aa1 Kirbu suurune, härja rassune Tulesäde Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 178 (8)
22479 675 Aa1 Kirbu suurune, härja rassune Tulesäde Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (26)
22480 675 Aa1 Kirbu suurun, härja rassun Tulesäde Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (3)
22481 675 Aa2 Kirbu suurune ja härja raskune Tulesäde Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (23)
22482 675 Aa2 & Kirbu suurune ja härja raskune Tulesäde PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (17)
22483 675 Aa2 Kirbu suurune ja härja raskune Tulesäde Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (47)
22484 675 Aa2 Kerbu suurune ja härja raskune Tulesäde Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (11)
22485 675 Aa2 Kerbu suurune ja härja raskune Tulesäde Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (12)
22486 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (8)
22487 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 201 (162)
22488 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (115)
22489 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (72)
22490 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (83)
22491 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 336 (7)
22492 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (112)
22493 675 Aa3 Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (32)
22494 675 Aa3 & Kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäsi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (27)
22495 675 Aa3 Kerbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (29)
22496 675 Aa3 Kerbu suurune, aga härja raskune Tuli Noa 1927 P. Ariste E 60415
22497 675 Aa3 Kerbu suurdune, aga härja raskune Tulesäde Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (34)
22498 675 Aa3 Kirbu suurdune, aga härja raskune Tulesäde Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 410 (38)
22499 675 Aa4 & Ise kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Var 1938 H. Tolli A 16508 (9)
22500 675 Aa4 Ise kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 81 (8)
22501 675 Aa5 & Ise kui kirp, aga härja raskune Tulesäde Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (15)
22502 675 Aa6 Kes on kirbu suurune, aga härja raskune (Wer ist so gross wie ein Floh, aber so schwer wie ein Ochs) Ein Funke Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 268
22503 675 Aa6 Kes on kirbu suurune, aga härja raskune Säde 1936 Kask-Vaigla-Veski Lõ 93
22504 675 Aa6 & Kes on kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (45)
22505 675 Aa6 Kes on kirbu suurune, aga härja raskune Tulesäde Pal 1897 H. Karro H IV 8, 337 (26)
22506 675 Aa7 & Mis on kirbu suurdune ja härja raskune Tulesäde Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 160 (59)
22507 675 Ab1 Kirbo suurus, härja raskus (Eines Flohes Grösse, eines Ochsen Schwehre ist nemlich der Funcke) Ein kleiner Funcke brennt auch Tt 1732 A. Thor Helle Helle 339 (188)
22508 675 Ab1 Kirbo suurus, härja raskus (Die Grösse eines Flohes, die Schwere eines Ochsen) Ein brennender Funke 1818 Hupel2 171
22509 675 Ab1 Kirbo suurus, härja raskus Tulikipuna sytyttää metsän, kulovalkia, metsävalkia 1844 Lönnrot 152
22510 675 Ab1 Kirbo suurus, härja raskus 1869 Körber VRMK 40 (10)
22511 675 Ab1 Kirbo suurus, härja raskus Tulesädem 1872 Körber Uus ABDr 12 (2)
22512 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus (Des Flohes Grösse, des Ochsen Schwere) Ein Funke 1876 Wied. 269
22513 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus 1876 Lindenberg ATT 27
22514 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Säde 1898 KAH EKAl 152 (188)
22515 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulekahi 1972 Jürima 27
22516 675 Ab1 & Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 350 (59)
22517 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (53)
22518 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Tln 1901 J. Keller H III 29, 115 (362)
22519 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tuli Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (161)
22520 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesüsi, võib põlema panna palju Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 788 (10)
22521 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Vil 1892 H. Pihlap E 727 (110)
22522 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 408 (5)
22523 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Vil 1894 P. Pallu H I 5, 560 (9)
22524 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (111)
22525 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (5)
22526 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (36)
22527 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde, kui kukub palja ihu pääle SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 137 (46)
22528 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde KJn 1870 J. Tiedemann E 147 (163)
22529 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (11)
22530 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (65)
22531 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Pil 1894 H. Keller E 9632 (18)
22532 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (83)
22533 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (2)
22534 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (130)
22535 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 404 (96)
22536 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulesäde Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (55)
22537 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus Tulikipen Ote 1895 C. Lipping H II 56, 806 (143)
22538 675 Ab1 Kirbu suurus, härja raskus MMg 1895 K. Lätt E 46180 (42)
22539 675 Ab1 Kirbu suurdus, härja raskus Tulehelves, kui jallu peäle kukub Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (26)
22540 675 Ab1 Kerbu suurus, härja raskus Tulesäde Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (9)
22541 675 Ab1 Kerbu suurus, härja raskus Tulesäde Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 37 (12)
22542 675 Ab1 Kerbu suurus, härja raskus Tulesööd, lõets Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (107)
22543 675 Ab1 Kerbu suurus, härja raskus Tulesäsi, tulesäde Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (22)
22544 675 Ab1 Kerbu suurus, härja raskus Tulesäde Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (100)
22545 675 Ab1 Kirbu suurus, härjä raskus Tulesäde KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (25)
22546 675 Ab1 Kirbu suurus, härjä raskus Tulesäde TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (31)
22547 675 Ab1 Kirbu suurus, här'ä raskus Tulõkipõn – säde Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (19)
22548 675 Ab2* Kerbu suurus ja härja raskus Tulesäde Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (5)
22549 675 Ab2* Kirbu suurus, aga härja raskus Tulesäde Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 219 (21)
22550 675 Ab2* & Kirbu suurdus, aga härjä raskus Tulesäde Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 392 (37)
22551 675 Ab3 & Kirbu suurus, aga härja raskus, tasku ei pane Iis 1974 O. Surva ERM, KV 682, 326
22552 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rasku Tulesäde Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (53)
22553 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulesäde Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (132)
22554 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulesäde Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (107)
22555 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulekipen, tulesäde Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (33)
22556 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulekiben San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (34)
22557 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulekippen Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (23)
22558 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulekibe Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (94)
22559 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulekipen Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (42)
22560 675 Ac1 Kirbu suuru, härja rassu Tulekiben Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (28)
22561 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Tulesäde, mis käe pääl satas Krk 1937 S. Tanning KKI WS
22562 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Söekübenek Krk 1938 S. Tanning ES, MT 227, 62
22563 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Tulekipen Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 535 (23)
22564 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Tulesäde Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (43)
22565 675 Ac1 & Kirbu suuru, härjä rassu Tulekipõn Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (86)
22566 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Tulekipen Kan 1889 J. Väggi H II 32, 483 (15)
22567 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Tulesäde Urv 1964 A. Kurg KKI KS
22568 675 Ac1 Kirbu suuru, härjä rassu Tuli Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (124)
22569 675 Ac1 Kirbu suuru', härjä rassõ' Tulesäde Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 11
22570 675 Ac1 Kirbu suuru', här'ä rassu' Hüdsi Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 364 (11)
22571 675 Ac2 & Kirbu suuru ja härja rasku Tulekiben Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (86)
22572 675 Ac2 Kirbu suuru ja härjä rasku Tulõkipen Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (45)
22573 675 Ac2 Kirbu suuru ja härja raske Tulekipen (sädem) Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (19)
22574 675 Ad+ Kirbu suurune, aga härjast raskem Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 115 (74)
22575 675 Ad+ & Väikene ku kirp, rassõ ku härg Tulõkipõn Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (54)
22576 675 Ad+ Nii suurekõnõ ku' kirp, nii rassõ ku' härg Tulõpisu Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (142)
22577 675 Ad+ Kirbu kergüne, aga härjä suurune Säde, tuli Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 209 (23)
22578 675 Ad+ & Kerbu suurune, härja kõrgune Tulesäde Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (79)
22579 675 Ad+ Kerbu suurus, härja suurus Tulesäde Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (8)
22580 675 B* & Sääse suurune, härja raskune Tulesäde Trv 1895 J. Vaine E 16372 (9)
22581 675 B* Sääse suuru, aga härja rassu Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 318 (19)
22582 675 C & Sipelga suurune, härja raskune Tuli Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24801 (2)
22583 675 C Sipelga suurune, härja raskune Tuli 1913 E EM2 123 (1749)
22584 675 C Sipelga suurune, härja raskune Tuli 1914 E MM 15 ja 45 (218)
22585 675 C Sipelga suurune, härja raskune Tuli 1920 E MM2 15 ja 48 (221)
22586 675 C Sipelga suurune, härja raskune Tuli 1994 E MM3 12 ja 39 (221)
22587 675 C Sule kergune, härja raskune 1924 Tamman 24
22588 675 D Kirbu suuruh, ravva rasuh Tulõkipõn Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (12)
22589 675 D & Kirbu suuruh, ravva rasuh Tulõkipõn Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (40)
22590 675 E & Kirbu suurune ja kümme puuda raskune Tulesäde – ei või hoida jala pääl Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 469 (52)
22591 675 # 268 370 1034 | vs: EV 3865
22592 676 A1a* Kirbul lähäb, luikis tuleb (Im Floh (als ein Floh) gehts hin, im Schwan (als ein Schwan) kommts) Ein Kohlkopf Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (32)
22593 676 A1a* Kirbul lähäb, luikis tuleb (Im (als ein) Floh gehet es, im (als ein) Schwan kommt es) Der Kohlkopf 1780 Hupel 119
22594 676 A1a* Kirbul läheb, luikis tuleb Kapstapea 1782 Willmann 166 (30)
22595 676 A1a* Kirbul läheb, luikis tuleb Kapstapea 1787 Lindf. (1787) lk-ta (9)
22596 676 A1a* Kirp lääb, luik tuleb (Als ein Floh geht es, als ein Schwan kommt es) Ein Kohlkopf 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (7)
22597 676 A1a* Kirbul lähäb, luikis tuleb Nauriin siemen ja nauris 1844 Lönnrot 152
22598 676 A1a* Kirbul lähäb, luikes tuleb Kapstapea 1868 Nörmann 37 ja 56 (90)
22599 676 A1a* Kirbul lähäb, luikis tuleb 1869 Körber VRMK 40 (11)
22600 676 A1a* Kirbul lähäb, luikis tuleb Kapsaseeme 1872 Körber Uus ABDr 12 (2)
22601 676 A1a* Kirbul läheb, luikis tuleb Kapsapää 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (30)
22602 676 A1a* Kirbul läheb, luiges tuleb Kapus MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (42)
22603 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kapsas 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (21)
22604 676 A1a* Kirbul läheb, luikel tuleb Kapsapää 1890 E EM 64 (461)
22605 676 A1a* Kirbul läheb, luikel tuleb 1907 Okas 75
22606 676 A1a* Kirbul läheb, luikel tuleb Kapsapää 1913 E EM2 58 (595)
22607 676 A1a* & Kirbul läheb, luigel tuleb Kapsas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (2)
22608 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Kapsas Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (16)
22609 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Lumi Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 343 (56)
22610 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Kapstaseeme San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (13)
22611 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Kapsas Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (46)
22612 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Kapsapea Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (1)
22613 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Kapsapea Trm 1897 E. Soodla E 29869 (5)
22614 676 A1a* Kirbul läheb, luigel tuleb Kapsas: seeme ja pea Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 79
22615 676 A1a* Kirbul lähab, luigal tuleb Kapsas TMr 1890 M. Napp H III 16, 444 (15)
22616 676 A1a* Kirbul läheb, luikal tuleb Kapsas Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 631 (1)
22617 676 A1a* Kirbul lähäb, luigel tuleb Kapsas Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (22)
22618 676 A1a* Kirbul lähab, luikel tuleb Kapstas KJn 1870 J. Tiedemann E 147 (164)
22619 676 A1a* Kirbul lähap, luigal tulep Kapstpää Plv 1890 J. Tobre H III 11, 628 (36)
22620 676 A1a* Kirbul lääb, luigal tuleb Kapustepää Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (120)
22621 676 A1a* Kirbul lätt, luigel tuleb Kapstapää Ote 1895 E. Palm E 20132 (71)
22622 676 A1a* Kirpul läheb, luigel tuleb Kaapsas, seeme kerpul, pea luigel Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (20)
22623 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kapsas Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (39)
22624 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kaalikas VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (128)
22625 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kaapsas Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (8)
22626 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kapsapea JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (78)
22627 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kapsapea Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 321 (68)
22628 676 A1a* Kerbul läheb, luigel tuleb Kapsas Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (14)
22629 676 A1a* Kirbul läheb ja luikel tuleb (Als Floh geht es, als Schwan kommt es) Ein Kohlkopf 1876 Wied. 269
22630 676 A1a* Kirbul läheb ja luigel tuleb Kapsas Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 701 (21)
22631 676 A1a* Kirbul lähab ja luegel tuleb Kapsapee KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 508 (37)
22632 676 A1a* Kirpel läheb ja luikel tuleb Kapsaseeme pannakse maha ja kapsavalge tuleb Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 431 (6)
22633 676 A1a* Kerbul läheb ja luigel tuleb Kapsapea Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2490 (48)
22634 676 A1a* Kirbul lähen, luigel tulen Kapsas Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (11)
22635 676 A1a* Kerbul lähen ja luigel tulen Kapsaseeme ja kapsapää Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (16)
22636 676 A1a* Kirbus läheb, luiges tuleb Kapsad Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (52)
22637 676 A1a* Kirbus läheb, luiges tuleb Kapsapia MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (12)
22638 676 A1a* Kirbus läheb, luikes tuleb Kapsas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (111)
22639 676 A1a* Kirpus läheb, luikes tuleb Kapsaseeme, -pea Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (7)
22640 676 A1a* Kirpus läheb, luikes tuleb Kapsas Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (1)
22641 676 A1a* Kirpus läheb, luikes tuleb Kaapstapea Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (50)
22642 676 A1a* Kirpus läheb, luikes tuleb Kapsas (seeme must, pea valge) Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (111)
22643 676 A1a* Kirpus läheb, luikes tuleb Kapsas Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (120)
22644 676 A1a* Kirpus läheb, luikes tuleb Kapsaseeme ja -pea Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (34)
22645 676 A1a* Kirpus lähäb, luikes tuleb Kapsasiime ja -pia Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (29)
22646 676 A1a* Kirpus lähäb, luikes tuleb Kapsas SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (14)
22647 676 A1a* Kirpus lähab, luikes tuleb Kapsas Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (18)
22648 676 A1a* Kirpus lähab, luikes tuleb Kapsas Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 207 (6)
22649 676 A1a* Kerpus lähäb, luikes tuleb Kapsapia ehk kapsas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (797)
22650 676 A1a* Kerbus läheb ja luikes tuleb Kapsad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (39)
22651 676 A1a* Kirpus lähab ja luiges tuleb Kapsataim SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (14)
22652 676 A1a* Kirpus lääb ja luikes tuleb Kapustipää Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (41)
22653 676 A1a* Kirpes lääb ja luikes tuleb Kapstapea, seeme on kirpes, pea luikes Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (8)
22654 676 A1a* Kirbun läheb, luigan tuleb Kapsas Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (4)
22655 676 A1a* Kirbun lähäb, luigen tuleb Kapussapia Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (4)
22656 676 A1a* & Kirbun lähäb, luigen tuleb Kapsas MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (16)
22657 676 A1a* Kirbun lääb, luigan tuleb Kapustepää Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (99)
22658 676 A1a* Kirbun lääb, luikan tuleb Kapst Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 505 (11)
22659 676 A1a* Kirbun lää, luigen tule Kapsas Hel 1889 K. Gross H II 31, 878 (4)
22660 676 A1a* Kirbun lätt, luigen tule Kapst Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (4)
22661 676 A1a* Kirbun lätt, luigen tulõ Kapstapää Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (2)
22662 676 A1a* Kirbun lätt, luigan tule Kapstaseeme Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (18)
22663 676 A1a* Kirbun lätt, luigan tulõ Kapsas Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (11)
22664 676 A1a* Kirbun lätt, luigen tulõ Kapstas Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (47)
22665 676 A1a* Kirpen lähäb, luiken tuleb Kapsas Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (111)
22666 676 A1a* Kirpen lähab, luiken tuleb Kapsapea Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (202)
22667 676 A1a* Kirpen lääb, luiken tuleb Kapustapää Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (22)
22668 676 A1a* Kirpõn lähäb, luikõn tulõb Saunas käim[ine] Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
22669 676 A1a* Kirbun läävä, luigan tuleve Kapsta Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (112)
22670 676 A1a* Kirbun lätva, luigan tuleva Kapsta Rõu 1894 A. Assor H II 51, 411 (110)
22671 676 A1a* & Kirben lääva, luigen tuleva Sannan käias Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (61)
22672 676 A1a* Kirben lääva, luigen tuleva Sannan käümine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (12)
22673 676 A1a* Kirben lääva, luigen tulevõ Kapstapää San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 537
22674 676 A1a* Kirben lähave, luiken tuleva Kapstaseemne Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (72)
22675 676 A1a* Kirpen lääva, luiken tulevad Kapustaseemned Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (49)
22676 676 A1a* Kirbuna läheb, luigana tuleb Kapsas Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 36 ja 37 (1883) lk-ta
22677 676 A1a* Kirbuna läheb, luigena tuleb Kapsaseeme ja -pää 1910 Lasteleht nr. 7 ja 8 (1910) 112 (3)
22678 676 A1a* Kirbuna läheb, luigena tuleb Kapsaseeme Pil 1891 J. Järv H III 14, 627 (4)
22679 676 A1a* Kirbuna läheb, luigena tuleb Kaalikas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (64)
22680 676 A1a* Kirbuna läheb, luigena tuleb Kaapsad Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (7)
22681 676 A1a* Kirbuna läheb, luigena tuleb Kapsas Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (61)
22682 676 A1a* Kirbuna läheb, luigena tuleb Lumi Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 4 (36)
22683 676 A1a* & Kirbuna lähab, luigena tuleb Kapsas KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (69)
22684 676 A1a* Kirbuna lähab, luigana tuleb Lõnga keritakse San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (59)
22685 676 A1a* Kirbuna lätt, luigana tule Kapsad, kapsta Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 495 (17)
22686 676 A1a* Kierbona lähäb, luegena tuleb Kapsas Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (18)
22687 676 A1a* Kerbuna läks, luigena tuli Kapsapea Hlj 1899 N. Traks E 38464 (8)
22688 676 A1a* Kirbult läheb, luigelt tuleb Kaapsas Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (34)
22689 676 A1a* Kirbult läheb, luigelt tuleb Kapsapea HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (30)
22690 676 A1a* Kerbult läheb, luigelt tuleb Kapsapea HJn 1896 J. Tannenthal H III 23, 361 (3)
22691 676 A1a* Kirbult läheb ja luigelt tuleb Kapsapea Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 234 (46)
22692 676 A1a* Kerbult läheb ja luigelt tuleb Kapsas Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (11)
22693 676 A1a* Kirbust läheb, luigest tuleb Kapsas Pai 1926 R. Viidebaum E 59246 ja 59249 (30)
22694 676 A1a* Kirp lätt, luik tule Kapst Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (46)
22695 676 A1a* Kirplased lähäväd, luiklased tulevad Kapsas: seeme ja pää Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (41)
22696 676 A1a* Kerbod lähvad, luiked tullad Kaapsud Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (2)
22697 676 A1b & Luigel tuleb, kirbel läheb Kapstapea Trv 1895 J. Sims E 21675 (18)
22698 676 A1b Luigan tulõ, kirbun lätt Kapstaseeme Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 12 (21)
22699 676 A1c1* Kirbul tuleb, luigel läheb Kapsapää – seeme, kui kirp veike, aga pea kui luik SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (63)
22700 676 A1c1* Kirbul tuleb, luigel läheb Kapsas Ris 1896 J. Niinas E 26296 (4)
22701 676 A1c1* Kirbul tule, luigel lätt Kapstas Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (69)
22702 676 A1c1* Kirpul tulep, luikel lähtep Kapsas Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 136 (3)
22703 676 A1c1* & Kerbul tuleb, luigel läheb Lumi Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (69)
22704 676 A1c1* Kirbus tuleb, luiges lähab Kapust Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (21)
22705 676 A1c1* & Kirpus tuleb, luikes läheb Kapstapea Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (19)
22706 676 A1c1* Kirpus tulib, luikes lähab Kaapsapea Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (197)
22707 676 A1c1* Kirpes tuleb, luikes läheb Kapsas Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (8)
22708 676 A1c1* Kirpus tulen ja lähen kui luik Kaapsapea Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (117)
22709 676 A1c1* Kirbun tulli, luigan lätsi Kapsta Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (6)
22710 676 A1c1* Kirpen tuleb, luiken läheb Kapsas Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (130)
22711 676 A1c1* Kirbuna tuleb, luigena läheb Kapsas San 1929 L. Kuusik E 64008 (15)
22712 676 A1c1* Kerbuna tuleb ja luigena lähab Kapsapea Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (13)
22713 676 A1c1* Kirbust tuleb, luike läheb Hanipoeg, et munatäpist tuleb ja kasub suur Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (111)
22714 676 A1c1* & Kirbust tuleb, luike läheb Kaapstas Hää 1889 E. Martinson H III 5, 720 (10)
22715 676 A1c1* Kirbust tuleb, luika lääb Kapust Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (27)
22716 676 A1c1* Kirbust tuleb, luigest liäb Kapustad Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (20)
22717 676 A1c2 & Kirbusuurune tullen, luegasuurune minnen Kapust Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (8)
22718 676 A1d1 & Kui läheb, siis kirp, kui tuleb, siis luik Kapsas Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 35 (2)
22719 676 A1d2 & Kui lähäb, nagu kerp, kui tuleb, nagu luik Kapsapia ehk kapsas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (797)
22720 676 A1e1 & Lähäb kui kirp, tuleb kui luik Kapsaseeme, -pää VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (38)
22721 676 A1e2 & Tuleva kui kirbu, lääva kui luige Kapstalooma Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (34)
22722 676 A2a* Kirbul viiakse, luigel tuuakse Kapsaseeme kui kirp, pärast pea kui luik Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 12 ja 52 (43)
22723 676 A2a* Kirbul viiakse, luigel tuuakse Kapsapea 1992 Metstak2 55 ja 56
22724 676 A2a* Kirbul viiakse, luigel tuuakse Kaapsas Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (163)
22725 676 A2a* Kirbul viiakse, luigel tuuakse Kapsas Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (64)
22726 676 A2a* Kirbul viiakse, luigel tuuakse Kapstapea Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32471 (1)
22727 676 A2a* Kirbul viiakse, luigel tuuakse Kapsaseeme Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (9)
22728 676 A2a* Kirbul viiaks, luigel tuuaks Kapsaseeme ja -pea SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (6)
22729 676 A2a* Kirbul viiasse, luigel tuuasse Kapsaseeme Ksi 1889 J. Pruuli H III 8, 104 (17)
22730 676 A2a* Kirbula viiakse, luigela tuuakse Kapstapea Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (32)
22731 676 A2a* & Kerbul viiakse, luigel tuuakse Kapsas Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (16)
22732 676 A2a* Kerbul viiaks, luigel tuuaks Kapsapea Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 77 (23)
22733 676 A2a* Kirbul viiakse ja luigel tuuakse Kapsas, väike must seeme kevadi ja sügisi suur valge pää Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (79)
22734 676 A2a* Kirbul viidud, luigel toodud Kapsas Plt 1893 M. Luu E 8335 (6)
22735 676 A2a* Kirbun viias, luigen tuuas Kapustapää Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (18)
22736 676 A2a* Kirbuna viiaks, luigena tuuaks Kapsapea Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (30)
22737 676 A2a* & Viias kirbuna, tuvvas luigana Kapsapea Võn 1895 J. Paltser E 18799 (5)
22738 676 A2a* Kirbult viiakse, luigelt tuuakse Kapsas Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 303 (233)
22739 676 A2a* Kirbule viiakse, luigele tuuakse Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 74 (4)
22740 676 A2b* & Viias kui kirp, tuvvas kui luik Kapstaseeme ja -pää Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (41)
22741 676 A2b* Kui kirp viiakse, kui luik tuuakse Kapsas Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (37)
22742 676 A3a & Kirp viiäs välla, luik tuuas sisse Kapustepää Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (70)
22743 676 A3b & Kodu tuvvas luikasuuru, välja viias kirpusuuru Kapstapää Se 1901 E. Kaiv H II 64, 702 (8)
22744 676 A4a & Mõtsa viiäs kirbusuuru, kodu tuvvas luigasuuru Kapstapää Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (99)
22745 676 A4a Mõtsa viiäs kirbusuurune, kodu tuvvas luigasuuru Kapsas Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 216 (3)
22746 676 A4b & Kirbun viiäs mõtsa, luigan tuuas kodu Kapstaseemen Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (116)
22747 676 A4c & Iin muid lätt mõtsa, om must kui kirp, perän muid tulõ kodu, om valgõ kui luik Kapstapää Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (59)
22748 676 A4c Enne muid lätt mõtsa, om must kui kirp, perän muid tule kodu, om valge kui luik Kapst Urv 1890 J. Teder H III 11, 340 (126)
22749 676 A4d & Kirbuke viias mõtsa, luigake pandas paigale Kapstapää Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (20)
22750 676 A5a* & Kevade kerbul läheb, sügise luigel tuleb Kapsaseeme ja -pea HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (19)
22751 676 A5a* Kevadel tuleb kirbula, sügusel läheb luigena Kapsaseeme Ksi 1922 I. Nero A 339 (3)
22752 676 A5b & Kevade kirbusuurus, sügise luigesuurus Kapsapea Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 539 (60)
22753 676 A5c & Kevädel lätt välla kirbusuuru, sügise tuleb kodu luigesuuru Kapsapää Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (19)
22754 676 A5d & Keväde visats vällä ku must kirbuke, sügüse tuuas tagasi ku luigake Kapustaseemel, mis keväde vällä visats, kapustapää, mis sügüse tagasi tuuas Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 71 (4)
22755 676 A6+ & Maalõ panni kirbusuuru', üles võti luigasuuru' Kapstas Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (107)
22756 676 A6+ Kirbän visatas, luikän võetas Kapstapää Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (63)
22757 676 A6+ Kirbust sünnib, luika lätt Kapust Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (97)
22758 676 A6+ Kirbu tulõva, luiga saava Kapstaloomad Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (9)
22759 676 Ba & Kirp lätt maaha, hanih tule üskä Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 470 (17)
22760 676 Bb & Kevade kirp, sügise hani Kapstapea Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (103)
22761 676 C & Mõtsa viit kirbusuuru, kodo tuut kuresuuru Kapstaseemneke ja kapstapää Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (104)
22762 676 D & Kui viiakse, on kerbusuurdune, kui tuuakse, on tuisuurdune Kapsaseeme ja -taim Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (4)
22763 676 Ea & Kerp läks välja, aga härg tuleb tagasi Tühi jutt Pal 1888 M. Saar H II 27, 553 (51)
22764 676 Eb & Kodo tuvvas kirbusuuru, maast võtõdas häräsuuru Se 1933 N. Oinas S 66546 (14)
22765 676 Ec & Kirbuga tood koju, härjaga viid ära Haigus Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 325 (344)
22766 676 F+ & Kirp lätt, Luukas tulep Öö ja päiv Võn 1889 J. Kripson H II 29, 788 (73)
22767 676 F+ Kirpes läheb, luhtäs tuleb Kapsas Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (17)
22768 676 F+ Kirkes [sic!] tuleb, luikes läheb Kapusta kasu ja lõpp Puh 1890 P. Kalk H III 10, 57 (1)
22769 676 F+ & Hiirtel viias, luigel tuuas Lumi Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (13)
22770 676 F+ & Lennul tuleb, luigel läheb Lumi MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 726 (124)
22771 676 G/ & Väljan vee vedaja, sehen jahu jahuja, hilpen viias, luigen tuuas Veski Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (29) 1351C
22772 676 H/ & Kirpen läheb, luiken tuleb, kelle tütar ta oli, selle emaks ta sai Kapsapää KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (21) mj AT927
22773 676 # 1155 2519
22774 677 & Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tulekahju 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (875)
22775 677 Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tulekahju 1890 E EM 65 (467)
22776 677 Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tulekahju 1913 E EM2 58 (604)
22777 677 Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tuli 1914 E MM 9 ja 43 (98)
22778 677 Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tuli 1920 E MM2 9 ja 46 (100)
22779 677 Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tuli 1994 E MM3 7 ja 37 (100)
22780 677 Kirp läheb metsa, ei too tuhat hoostki tagasi Tuli 1926 Ainelo II-III 122
22781 677 # 907G
22782 678 & Kirst kirjuid riideid täis Raamat Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 242 (24)
22783 679 & Kisub ja viib, toob ja viib Lehm sööb ja mälets[eb] Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (45)
22784 680 & Kits ja kurat kahekesi ühes kottis Vaenulised abielurahvas Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 539 (61)
22785 681 & Kits karjub keldris, saba ristpuu küljes Kirikukell 1892 J. Weltmann E 4512 (8)
22786 681 Kits keldres karjumas, saba ristpuu küljes Kirikukell 1913 E EM2 58 (608)
22787 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas (Eine Ziege im Keller, die Zunge draussen) Die zum Ofen herausschlagenden Flamme Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 269
22788 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõeskab 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (19)
22789 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus 1890 E EM 65 (469)
22790 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus 1913 E EM2 58 (607)
22791 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (22)
22792 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas 1961 Valgma EKÕ 162
22793 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus või pliidi all 1968 SSTT 66
22794 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tulelõõsk 1992 Metstak2 23 ja 25
22795 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõeskab VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (69)
22796 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, ka kambri- ehk aidavõti Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (11)
22797 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõeskab Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (34)
22798 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 12 (1)
22799 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (68)
22800 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Rohi kasvab PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (29)
22801 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõeskab Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (35)
22802 682 Aa1 & Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (92)
22803 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuleleek ahjusuus Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (18)
22804 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (1)
22805 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tulelõesk Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (17)
22806 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (22)
22807 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõeskab Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (5)
22808 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (9)
22809 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Sim 1888 H. Aman H III 2, 782 (48)
22810 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (65)
22811 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (19)
22812 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (65)
22813 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi köeb Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (7)
22814 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahjutuli Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (22)
22815 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Suits Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (81)
22816 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (109)
22817 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Taluahi Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (42)
22818 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (64)
22819 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (25)
22820 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (21)
22821 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (26)
22822 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahju küdemine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (32)
22823 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi köeb Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (2)
22824 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (67)
22825 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus või suits toas Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (15)
22826 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 379 (29)
22827 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (6)
22828 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli tuleb ahjust välja Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (12)
22829 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 284 (97)
22830 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (53)
22831 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Vig 1889 M. Liedenberg E, A 17 (7)
22832 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (28)
22833 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahjus tuli Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228/9 (14)
22834 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (52)
22835 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjust väljas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (102)
22836 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (18)
22837 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (50)
22838 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (50)
22839 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (238)
22840 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (3)
22841 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (62)
22842 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (15)
22843 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, kus korstnat pole SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (60)
22844 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi põleb Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (3)
22845 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (26)
22846 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (11)
22847 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Lõõskav ahi MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (21)
22848 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Suits korstnast üles eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (1)
22849 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli põleb ahjus VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (31)
22850 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahjuleek Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (72)
22851 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 797 ja 810 (4)
22852 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Võti Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 814 (159)
22853 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi küdeb MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (30)
22854 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi põleb Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (12)
22855 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (40)
22856 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 247 (8)
22857 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi kööb Ris 1892 J. Holts E 1845 (29)
22858 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahju lõõskamine Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (37)
22859 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (19)
22860 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuleleek Plv 1893 J. Melzov E 8383 (10)
22861 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (6)
22862 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli loidab ahjus Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (2)
22863 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, suits väljas Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 333 (26)
22864 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pil 1894 A. Jung H I 5, 572 (2)
22865 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pil 1894 H. Keller E 9632 (22)
22866 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (31)
22867 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Äks 1894 P. Sepp H II 56, 512 (23)
22868 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (71)
22869 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (23)
22870 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (12)
22871 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (7)
22872 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Vil 1896 H. Maaten E 25979 (51)
22873 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (9)
22874 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (77)
22875 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Lai 1898 J. Ermann E 37940 (1)
22876 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Keldrivõti Pär 1902 J. J. Pulst E 43569 (14)
22877 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Võti Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (27)
22878 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (79)
22879 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Võti luku sees Pal 1909 H. Karro EKnS 48XX, 104 (46)
22880 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Mih 1920 A. Leppik E 50904 (102)
22881 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi köeb Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 131 (17)
22882 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (31)
22883 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Ksi 1923 L. Joor E 53237
22884 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 97 (7)
22885 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, leek käib välja Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 39 (2)
22886 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (2)
22887 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Keldrivõti VNg 1926 B. Peters E 59603
22888 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahju küdemine Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (8)
22889 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Viht Nrv 1927 M. Kasikov E 62234
22890 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pee 1927 R. Viidebaum E 59541 (16)
22891 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli Tür 1927 R. Viidebaum E 59894
22892 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi küdeb Trm 1927 B. Sööt E 61049 (18)
22893 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (21)
22894 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (74)
22895 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (7)
22896 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Suits Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 283 (118)
22897 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 465 (19)
22898 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Trm 1930 A. Ilves A 11278 (6)
22899 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli koldes Trt 1930 M. Sika E 66461 (53)
22900 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli Plt 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (31)
22901 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 413 (7)
22902 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahju kütte minek Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 426 (1)
22903 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahju lõõskamine TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (4)
22904 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Suits Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (263)
22905 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Suits ja tuli Jõh 1935 Anonüüm 049 ERA II 118, 400 (133)
22906 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (23)
22907 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ja suits Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (3)
22908 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli on ahjus Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (17)
22909 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi köeb JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (44)
22910 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (39)
22911 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, leek väljas Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (2)
22912 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 633 (74)
22913 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 433 (25)
22914 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Küdev ahi Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (121)
22915 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Var 1938 L. Roos A 16506 (12)
22916 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli rehetoa ahjus Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 247 (1)
22917 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 558 (7)
22918 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuleleek pliidi alt väljas Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 451 (3)
22919 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, leek käib suitsuaugust välja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 613 (36)
22920 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus, suits Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 595 (24)
22921 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (94)
22922 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli rehetoa ahjus Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 371 (17)
22923 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Aidavõti vanasti Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 95 (9)
22924 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahi lõõskab Plt 1950 M. Jäger KKI 13, 353 (1)
22925 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 75 (21)
22926 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahjuluud Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 202 (32)
22927 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli põleb ahjus Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (71)
22928 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Võti Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (50)
22929 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Võti Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 422 (19)
22930 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 118, 505 (37)
22931 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus JJn 1965 R. Praakli RKM II 212, 726 (12)
22932 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 209 (32)
22933 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli ahjus As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 226 (12)
22934 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Tuli lõõskab Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 321, 334 (5)
22935 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Võti uksel ees Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 456 (30)
22936 682 Aa1 Kits keldris, keel väljas Ahju suits Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 121 (17)
22937 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Ahi küdeb Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (4)
22938 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Ahi Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 667 (1)
22939 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Tuli ahjus Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 197 (253)
22940 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Ahjulõõsk Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 376 (32)
22941 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Tuli ahust vällas Kul 1937 V. Eenveer ERA II 139, 559 (61)
22942 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Ahi lõõskab, reheahi Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (25)
22943 682 Aa1 Kits keldris, keel vällas Tuli ahjus Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 52 (84)
22944 682 Aa1 Kits keldris, keel välles Ahi lõõskab Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 908 (1)
22945 682 Aa1 Kits keldris, keel välläs Ahi lõõskab Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (34)
22946 682 Aa1 Kits keldris, keel välläs Ahi lõõskab Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (3)
22947 682 Aa1 Kits keldris, keel väljäs Lukk Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (40)
22948 682 Aa1 Kits keldris, kiel väljas Ahi lõõskab, ajab tuld suust välja Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 477 (16)
22949 682 Aa1 Kits keldris, kiel väljas Tuli lõõskab Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (49)
22950 682 Aa1 Kits keldris, kiel väljas Tuli ja suits Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 576 (69)
22951 682 Aa1 Kits keldris, kiel vällas Ahi küdeb, suits tuleb välla korstnast Trm 1934 A. Aavik T-148, 9
22952 682 Aa1 Kits keldris, kiel vällas Ahju lõõskamine, suust aab tuld vällä Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 135 (12)
22953 682 Aa1 Kits keldris, kiel vällas Tuli ahjus Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 113 (55)
22954 682 Aa1 Kits keldris, kiel vällas Ahi Sim 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 450 (47)
22955 682 Aa1 Kits keldris, kiel välläs Tuli ahjus Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (59)
22956 682 Aa1 Kits keldris, kiel väljäs Tuli ahjus Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (14)
22957 682 Aa1 Kits keldris, kiil vällas Ahi lõõskab MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (23)
22958 682 Aa1 Kits keldris, kiil väljas Reheahi köeb MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 178 (46)
22959 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahjulõõsk Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (52)
22960 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Tor 1877–1917 T. Juurikas E 390 (41)
22961 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Suits KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (283)
22962 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahi kööb Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (51)
22963 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (75)
22964 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus, ots väljas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (66)
22965 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Suits toas Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (8)
22966 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ja loit Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 706 (18)
22967 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus, leek põleb välja Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (168)
22968 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (23)
22969 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (110)
22970 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Võti SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (16)
22971 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (12)
22972 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahi lõõskab Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (37)
22973 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Vil 1892 H. Pihlap E 725 (48)
22974 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (105)
22975 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (17)
22976 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahju KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (17)
22977 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (9)
22978 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Ran 1895 J. Palu E 18775 (46)
22979 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahjulõõsk Plt 1917 M. Palm E 50382 (9)
22980 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahi köeb TMr 1926 L. Berg E 57148
22981 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 123 (44)
22982 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Aidavõti Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345 (17)
22983 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Tuli tuleb reheahjust välja Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 195 (1)
22984 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahju leegitsemine Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 299/300 (54)
22985 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahi lõõskab Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (11)
22986 682 Aa1 Kits keldres, keel väljas Ahjus tuli As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (12)
22987 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Suits lähäb tuast välla Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (1)
22988 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Ahi lõõskab Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (14)
22989 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Tuli ahjus Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (14)
22990 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Tuli ahjus SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (9)
22991 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Tuli ahjus SJn 1893 J. Mein H II 43, 381 (92)
22992 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Tuli ahjus Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 192 (8)
22993 682 Aa1 Kits keldres, keel vällas Tuli ahjus Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (19)
22994 682 Aa1 Kits keldres, keel välläs Tuli ahjus KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (133)
22995 682 Aa1 Kits keldres, keel välles Tuli ahjus Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (32)
22996 682 Aa1 Kits keldres, keel väljes Tuli ahjus Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (14)
22997 682 Aa1 Kits keldres, kiel väljas Tuleliek ahjusuust väljas Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 254 (8)
22998 682 Aa1 Kits keldres, kiel välläs Tuleliek Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 755 (83)
22999 682 Aa1 Kits keldres, kiil vällas Tuli ahjus Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (25)
23000 682 Aa1 Kits keldres, kiil vällas Tuli ja suits, võti lukuaugus Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 316 (32)