Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 80001 — 81000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
80001 2279 A5h & Tuhat kõrd tuhat, üte vööga köidetu Õlekubu Ote 1889 E. Brücker H III 15, 324 (4)
80002 2279 B1 & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega kinni Õlevihk Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (35)
80003 2279 B2a & Sada ja sada, ühe sidemega seutakse (Hundert und hundert zusammen werden mit einem Bande gebunden) Ein Strohbund Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (97)
80004 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seutakse ([Hundert] und [hundert] werden mit einem Band gebunden) Ein Strohbund 1780 Hupel 121
80005 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seutakse Õleviht 1782 Willmann 172 (87)
80006 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seutakse Olkikupu, lyhde, jalallinen 1844 Lönnrot 159
80007 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seutakse Õlevihk 1868 Nörmann 36 ja 55 (67)
80008 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seotakse Kubu 1869 Ahlqvist 74
80009 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seutakse (Hundert und hundert werden mit einer Binde gebunden) Ein Bund Stroh 1876 Wied. 286
80010 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seutakse Vihk 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (24)
80011 2279 B2a Sada ja sada, ühe sidemega seotakse Õlekubu 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (91)
80012 2279 B2b & Sada siutakse ühe sidemega Õlekubu Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 509 (24)
80013 2279 B2c1 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega seotud Õlekubu Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 408 (1)
80014 2279 B2c1 & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega seutud Õlekubu Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (7)
80015 2279 B2c1 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega seutud Õled Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 153
80016 2279 B2c1 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemiga siutud Õlekubu Jõh 1890 N. Otto H II 7, 848 (24)
80017 2279 B2c1 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega siutud Õlekubu VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (62)
80018 2279 B2c1 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega siutud Õlevihk Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (40)
80019 2279 B2c2 & Tuhat ja tuhat, sada ja sada, ühe sidemega seutud Õlekubu Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (97)
80020 2279 B2c2 Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe sidemega siotud Õlevihk 1890 E EM 135 (1270)
80021 2279 B2c2 Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe sidemega siotud Õlevihk 1913 E EM2 118 (1659)
80022 2279 B2c2 Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe sidemega seotud Õle- või viljavihk 1979 Metstak 22 ja 35 (226)
80023 2279 B2c2 Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe sidemega seotud Õle- või viljavihk 1992 Metstak2 60 ja 61
80024 2279 B2d & Tuhat ja tuhat om üte sidemega seotud Õlekubu Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (17)
80025 2279 B2e & Tuhat ja sada ühe sidemega seotud Õlekubu Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (72)
80026 2279 B2f Sada ja tuhat ühe sidemega seutud Rukkivihk Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (5)
80027 2279 B2f & Sada ja tohat üte sidemega seot Õlekubu Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (97)
80028 2279 B2g1 Sada ja sada ühe sidemega seutud Rukkivihk Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (16)
80029 2279 B2g1 & Sada ja sada ühe sidemega seutud Õlekubu HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (15)
80030 2279 B2g1 Sada ja sada ühe sidemega seutud Vihk Lai 1896 H. Asper H III 28, 524 (64)
80031 2279 B2g1 Sada ja sada ühe sidemega seot Vihk Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (144)
80032 2279 B2g2 & Sada ja sada ja ühü sidemega siutud Õlevihk Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (27)
80033 2279 B2h & Mitusada ühe sidemega seotud Õlekubu PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (22)
80034 2279 B2i & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe sidemega kinni seotud Õlekubu Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (63)
80035 2279 B2j & Sada ja sada, ühe sideme sisse seutud Õlevihk Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 26 (16)
80036 2279 B3 & Sada ja sada, üte sidemega keidetas Õlekubu Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (52)
80037 2279 C1 & Tuhat-tuhat, sada-sada, üte keidisega kinni Õlekubu Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (15)
80038 2279 C1 Tuhat-tuhat, sada-sada, üte köidisega kinni Õlekubu Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 336 (1)
80039 2279 C2 & Tuhand-tuhand, sada-sada, üte keidisege kinne keidetu Õlekubu Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (64)
80040 2279 Da & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vitsaga vitsutatud Õlekubu Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (63)
80041 2279 Db Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe vitsaga vitsutud Lina Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 426 (74)
80042 2279 Db Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe vitsaga vitsuted Õlekubu Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (38)
80043 2279 Db & Sada-sada, tuhat-tuhat, üte vitsag vitsuted Õlekubu Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (72)
80044 2279 Dc & Sada-sada, tuhant, üte vitsage vitsutud Õlekubu Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 153 ja 170 (58)
80045 2279 Dd & [Tuhat-tuhat] ühe vitsaga vitsutatud Õlekubu Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (7)
80046 2279 E & Tuhant-tuhant, sada-sada, üte vihuga kinni köidetu Õlekubu Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (21)
80047 2279 F & Mitu tuhat kokku pantud, ühe nööriga seotud Õlevihk Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (12)
80048 2279 G & Sada ja sada ühel köiel köidetakse Vihk Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (45)
80049 2279 H & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe pihuga kinni seotud Õlekubu Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (107)
80050 2279 I & Tuhat-tuhat, sada-sada, ütest kinni keidetu Õlekubu Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (23)
80051 2279 J & Tuhat-tuhat, sada-sada, üks ühetõise kõrvas Õlekubu Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (100)
80052 2279 K & Tuhat-tuhat, sada-sada, üheksaga ümbert kinni Õlekubu Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 884 (7)
80053 2279 L1a1 & Tuhat meest, sada meest, ühe vööga ümbert kinni Õlekubu VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (9)
80054 2279 L1a2 & Tuhat meest ja sada meest, aga ühe vööga seotud Õlekubu Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (823)
80055 2279 L1b* Tuhat meest ühe vööga kinni Õlekubu HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (86)
80056 2279 L1b* & Tuhat miist üte öökseg kinni Õlekubu Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (24)
80057 2279 L1c & Tuhat meest, üks vöö Õlekubu Elv 1925–1926 M. J. Eisen EKS 8° 3, 26 (246)
80058 2279 L1d & Mitusada meest ühe vööga ühes Õlekubu Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (43)
80059 2279 L1d Mitusada meest ühe vööga ühes Õlekubu Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 406 (1)
80060 2279 L2 & Mitu miist üte kövvege kinne köidetu, mõnel pää, mõnel jala Napukubu (olekubu) Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (234)
80061 2279 M1a Tuhat venda ühe vöö sees Vihk Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (18)
80062 2279 M1a & Tuhat venda ühe vöö sees Vihk Hii 1891 G. Tikerpuu E 714 (16)
80063 2279 M1b & Tuhat velle üte vüüga ümbre Õlekubu Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (75)
80064 2279 M1c+ & Tuhat venda on ühe vööga köidetud ja emakese najale pantud Vihk Trv 1905 A. Anderson E 45333 (12)
80065 2279 M1d & Tuhat venda, üks vöö Rukkivihk Lüg 1963 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 162, 248 (6)
80066 2279 M1e & Tuhat velja, üts vüü Vihk, kubu Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 456 (62)
80067 2279 M2 & Tuhat vennast ühe sidemega siutud Õlekubu VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (92)
80068 2279 N Tuhat tuttavat ühe vööga ümbert kinni Õlekubu 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 239 (14)
80069 2279 N Tuhat tuttavat ühe vööga ümbert kinni Õlekubu Rak 1905 K. Holm H II 74, 322 (120)
80070 2279 N & Tuhat tuttavat ühe vööga ümbert kinni Õlekubu Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (35)
80071 2279 N Tuhat tuttavat ühe vööga ümbert kinni Õlekubu Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 408 (7)
80072 2279 N Tuhat tuttavad ühe vööga ümber kinni Õlekubu Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 47 (434)
80073 2279 O & Tuhat tulijad ja sada-sada, üte vööga kinni keidetu Õlekubu Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (29)
80074 2279 P & Sada sugulast ühe vüöga ümbert kinni Õlekubu Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (26)
80075 2279 Q & Sada saksa üte vüüga päält kinni köüdetu Õlõkubu Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (23)
80076 2279 R & Sada neitsitid ühe vööga kinni Õlekubu Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (23)
80077 2279 S & Tuhat kõrt ühe sidemega seotud Õlekubu Saa 1895 J. A. Kangur E 16279 (13)
80078 2279 Za1% Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk, kubu Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (16) 462
80079 2279 Za1% & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk Kär 1889 T. Jank H II 18, 844 (22) 462
80080 2279 Za1% Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe ööga, kahe otsaga Õlevihk, kubu Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (20) 462
80081 2279 Za1% Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe ööga, kahe otsaga Õlevihk Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (85) 462
80082 2279 Za1% Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 175 (44) 462
80083 2279 Za1% Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe ööga, kahe otsaga Õlevihk Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 187 (117) 462
80084 2279 Za1% Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe ööga, kahe otsaga Õlevihk Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (15) 462
80085 2279 Za2 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vööga ja kahe otsaga (Tausend Tausende und hundert Hunderte mit einem Gürtel und zwei Enden) Ein Bund Stroh 1876 Wied. 290
80086 2279 Za2 Tuhat-tuhat, ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk 1890 E EM 157 (1507)
80087 2279 Za2 Tuhat-tuhat, ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk 1913 E EM2 136 (1964)
80088 2279 Za2 & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe ööga ja kahe otsaga Õlevihk Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (5)
80089 2279 Za2 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe ööga ja kahe otsaga Õlevihk Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 181 (99)
80090 2279 Za2 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe öö ja kahe otsaga Õlevihk Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 631 (9)
80091 2279 Za3 & Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vööga ning kahe otsaga Õlevihk Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 68 (27)
80092 2279 Zb & Tuhat-tuhat, sada-sada, kahe otsaga ning ühe vööga Õlevihk Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1030
80093 2279 Zc & Sada-sada, tuhat-tuhat, ühe ööga, kahe otsaga Õlevihk Kaa 1952 A. Tuim RKM II 38, 259 (2)
80094 2279 Zd & Mitu tuhat, setu sada, ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554 (74)
80095 2279 Ze & Ühe ööga, kahe otsaga Ein Strohbund Mus 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36p.
80096 2279 Ze Ühe vööga, kahe otsaga (mit einem Gürtel, mit zwei Enden) Ein Bund Strtoh 1876 Wied. 291
80097 2279 Ze Ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk 1890 E EM 162 (1559)
80098 2279 Ze Ühe vööga, kahe otsaga Õlevihk 1913 E EM2 140 (2026)
80099 2279 Ze Ühe vööga, kahe otsaga 1902 Kmpm. KH 45
80100 2279 T1* & Sada tuhat kokku pantud, viiekümne võru sees Õlekubu Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 28 ja 54 (118)
80101 2279 T1* Sada tuhat kokku pantud, viiekümne võru sees Õlekubu Trv 1894 J. Kala E 14273 (46)
80102 2279 T1* & Sada tuhat kokku pantud, viiekümne võru sisse Õlekubu Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 544 (100)
80103 2279 T1* Sada tuhat viiekümne võru sees Õlevihk 1890 E EM 136 (1273)
80104 2279 T1* Sada tuhat viiekümne võru sees Õlevihk 1913 E EM2 118 (1662)
80105 2279 T2 & Tuhat-tuhat, sada-sada, viiskümmend võru sisse Õlekubu Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (15)
80106 2279 Ua/ & Sada Jaanust, tuhat Jaanust, ühe ööga kinni pandud Õlekubu Pst 1890 J. Leppik E 431 (34) 1880Ca
80107 2279 Ub / & Tuhat Jaanust, sada Jaanust, ühe vööga ümmert kinni Õlekubu KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (28) 1880Cb
80108 2279 # 467 2275
80109 2280 Aa1 & Tule minu juure, anna mulle suud, pane oma riist minu riista sisse Aedavõti Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 387 (7)
80110 2280 Aa2 & Tule mo juure, anna mulle suud, pista oma riist mo riista sisse Lukk Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (32)
80111 2280 Ab & Tule minu juurde, istu mu sülle, pista oma riist minu riista sisse Aidalukk ja võti Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (23)
80112 2280 Ac & Tule minu ette ja võta mind kätte ja pane oma riist minu riista sisse Lukk ja võti Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 352 (6)
80113 2280 B & Mina astun sinu vastu, panen oma jala sinu jala vastu, oma kõhu sinu kõhu vastu, oma asja sinu asja sisse Kast Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 5 (1)
80114 2281 A & Tuleb ilma tõukamata, läheb ilma lükkamata Tuul Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (5)
80115 2281 B & Kutsmata tuleb, ajamata lahkub Sitahais Pal 1897 H. Karro H IV 8, 395 (21)
80116 2281 C & Kes läheb aamata toast välja Suits ehk aur Ris 1892 J. Holts E 1845 (24)
80117 2282 A & Tuli töllardi, viis villardi, tänapääv sai täis nädal, tulin teilt telkad saama, tahan minna taga ajama Hunt viis lamba, toob naabrist koera ja läheb hunti taga ajama Hii 1891 G. Tikerpuu E 713 (8)
80118 2282 Ba Tuli tollari, viis villari, lontkõrv jooksis järele Hunt viis lamba, koer järele 1913 E EM2 137 (1982)
80119 2282 Ba Tuli tollari, viis villari, lontkõrv jooksis järele Hunt tuleb, viib lamba, koer jookseb järele 1921 Nurmik II 176
80120 2282 Ba Tuli tollari, viis villari, lontkõrv jooksis järele 1922 Nurmik EKÕr 85
80121 2282 Ba Tuli tollar, viis villar, lontkõrv jooksis järele Hunt viib lamba, koer jookseb järele 1925 Oro-Nurmik ELM 79
80122 2282 Ba Tuli töllari, viis villari, lontkõrv jooksis järel Hunt, lammas, koer 1968 SSTT 20
80123 2282 Ba Tuli töllari, viis villari, lontkõrv jooksis järele Hunt, lammas ja koer 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (12)
80124 2282 Ba Tuli tõllari, viis villari, lontkõrv jooksis järel Hunt tuli, viis lamba, koer jooksis järel 1992 Metstak2 44
80125 2282 Ba Tuli töllari, viis villari, lontkõrv jooksis järel Valimised Tartu moodi 1993 Postimees Extra nr. 244 (1993) 5 (6)
80126 2282 Ba & Tuli tollar, viis villari, lontkõrv jooksis järele Hunt viis lamba, koer jooksis hundi järele Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (33)
80127 2282 Ba Tuli tollari, viis villari, lontkõrv jooksis järel Hunt viis lamba – koer jooksis järel San 1963 O. Esta RKM II 169, 409 (708)
80128 2282 Ba Tuli tõllari, viis villari, lontkõrv jooksis järel Hunt tuli, viis lamba, koer jooksis järel Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 588 (37)
80129 2282 Ba Tuli töllari, viis villari, lontkõrv jooksis järel Hunt viis lamma, koer jooksis järel Mär? 1944 E. Poom ERA II 309, 107 (29)
80130 2282 Ba Tuli tullari, vei villari, lontkorv jookseb järele Hunt viis lamba ja koer jookseb järele Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
80131 2282 Bb & Tuli tullari ja viis villari Hunt viis lamba Kad 1971 J. Valdur RKM, Valdur 1, 183 ja 183a (55)
80132 2282 # rl: E 58032 (2) < Pal
80133 2283 Aa & Tulid mehed kirvedeta, ehitasid linna nurkadeta Sipelgate pesa Trt 1930 A. Pfeiffer E 66297 (16)
80134 2283 Ab & Tulivad talumehed kirvesteta, ehitasivad maja nurkadeta Sipelgas Rak 1905 K. Holm H II 74, 309 (40)
80135 2283 Ab Tulid mehed kirvesteta, ehitasid maja nurkadeta Sipelgapesa 1968 SSTT 105
80136 2283 Ab Tulid mehed kirvesteta, ehitasid majad nurkadeta Sipelgad 1976 Randmäe-Sprenk II 106 (2)
80137 2283 Ab Tulid mehed ilma kirvesteta, ehitasid maja ilma nurkadeta Sipelgad 1978 Randmäe-Sprenk III 26
80138 2283 Ab Tulid mehed kirvesteta, ehitasid maja nurkadeta Sipelgapesa 1979 Metstak 18 ja 34 (173)
80139 2283 Ab Tulid mehed kirvesteta, ehitasid maja nurkadeta Sipelgapesa 1992 Metstak2 49 ja 50
80140 2283 Ac & Ehitab maja ilma tööriistadeta Ämblik Rak 1905 K. Holm H II 74, 310 (42)
80141 2283 B% & Mees läheb metsa ilma noata ja kirveta, teeb puuriida üles ja elab ise seal sees Sipelgate pesa MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (32) 1075A4c
80142 2284 Aa Tuld sööb, verd joob Püss 1890 E EM 158 (1516)
80143 2284 Aa Tuld sööb, verd joob Püss 1913 E EM2 137 (1973)
80144 2284 Aa & Tuld sööb, verd joob Püss KJn 1870 J. Tiedemann E 151 (198)
80145 2284 Aa Tuld sööb, verd joob Püss Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (79)
80146 2284 Ab Tuld sööb ja verd joob (Feuer isst es und Blut trinkt es) Eine Flinte 1876 Wied. 290
80147 2284 Ab Tuld sööb ja verd joob Püss 1913 NP 11
80148 2284 Ab & Tuld sööb ja verd joob Püss Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (49)
80149 2284 Ba & Isa sööb tuld, poeg joob verd Püss Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (1)
80150 2284 Bb & Isä sööb tuld, poeg sööb verd Püss SJn 1891 J. Köstner H II 26, 553 (6)
80151 2284 Ca & Emä sülgäb tuld, poja imeve verd Püssilaskmine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (12)
80152 2284 Cb Ema näitab tuld, pojad imevad verd Püssilaskmine 1913 E EM2 31 (106)
80153 2284 Cb & Ema näitab tuld ja pojad imevad verd Püssilaskmine Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (54)
80154 2284 D Peremees sööb tuld, sulane imeb verd Püss ja kuul 1913 E EM2 105 (1438)
80155 2284 D & Peremees sööb tuld ja sulane imeb verd Peremees sööb tuld on püss, sulane imeb verd on püssikuul Saa 1895 P. Ramberg E 18976/7 (130)
80156 2284 E/ & Siivuta lindas, hammasteda pure, poig verejuuja Püss Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 574 (409) 2194M
80157 2284 # 2285 2286 2287
80158 2285 a1 Tuld sööb, vett si[tu]b Püss 1890 E EM 158 (1517)
80159 2285 a1 Tuld sööb, vett si[tu]b Püss, piip 1913 E EM2 137 (1974)
80160 2285 a1 Tuld sööb, vett s[itub] Piip Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (53)
80161 2285 a1 Tuld sööb, vett s[itu]b Piip Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (11)
80162 2285 a1 Tuld sööb, vett situb Piibupõletamine Amb 1902 K. Kuusik E 42474 (4)
80163 2285 a1 Tuld sööb, vett situb Piip KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 349 ja 369 (148)
80164 2285 a1 & Tuld süü, vett situs Piip Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 396 (13)
80165 2285 a1 Tuld süü, vett situs Piip Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (61)
80166 2285 a2 Tuld sööb ja vett situb Piip Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (130)
80167 2285 a2 & Tuld sööb ja vett situb Piip Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (143)
80168 2285 a2 Tuld süü ja vett situs Piibut[õmbamine] Plv 1893 J. Tobre H II 45, 193 (2)
80169 2285 b & Tuld süüp, vett kusep Piip Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (11)
80170 2285 # 2284 2286 2287
80171 2286 & Tuld süüb, tina situb Püss SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (38)
80172 2286 # 2222 2284 2285 2287
80173 2287 & Tuld süüp ja verd situb Kuppu lastas San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (11)
80174 2287 # 2284 2285 2286
80175 2288 Aa1 Keset merd tuli Teemasin Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 19 (2)
80176 2288 Aa1 & Keset merd tuli Samavaar Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (17)
80177 2288 Aa2 & Tuli keset merd Samavar Se 1935 A. Jänessoo S 105360 (15b)
80178 2288 Aa2 Tuli kest merd Samavar Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (8)
80179 2288 Aa3 & Meri ümbre, tuli siehn Samovar Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (108)
80180 2288 Aa4 & Kest merd tetäs tuld Samavar Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (4)
80181 2288 Ab1 & Kest järvi tulõkõnõ Samavar Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (63)
80182 2288 Ab2 & Tuli palas kest järve Se 1933 N. Oinas S 58648 (67)
80183 2288 Ba% & Tuli keskpaiga, vesi ümbretsõõri Samavaar Se 1934 N. Oinas S 82299 (21) 2499
80184 2288 Bb* & Vesi ümbretsõõri, tuli kespaigah Samavar Se 1930 V. Ruusamägi S 25965 (108)
80185 2288 Bb* Vesi om ümbretsõõri ja tuli om kestpaigah Samovaar Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (1)
80186 2288 Bc & Meri ümbretsõõri, tuli keskpaigah Samavari Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (122)
80187 2288 C% & Pääl pulk, all mulk, vesi ümbre, tuli keskel Samavaar Se 1934 N. Oinas S 72896 (26) 46Ac
80188 2288 # 1602 2550
80189 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1913 E EM2 137 (1980)
80190 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1914 E MM 16 ja 45 (251)
80191 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1920 E MM2 16 ja 48 (254)
80192 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1994 E MM3 13 ja 40 (254)
80193 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1921 Nurmik II 7 (21)
80194 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus 1922 Kmpm. EL II8 213
80195 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1923 Huvit. II 216 ja 224 (21)
80196 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1925 Puus. KH III5 74
80197 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus 1925 Kmpm. EL IV 259
80198 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus 1927 Ainelo III 62
80199 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1930 Huvit. I4 132 (5)
80200 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus 1932 Kmpm. EL III10 138
80201 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp 1935 Huvit. V Lisa 17 (12)
80202 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Piip 1939 Nugis 294 ja 315 (231)
80203 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus 1957 Janno-Salun III 249
80204 2289 Aa1 & Tuli korsnas, vesi ahjus Lamp Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (114)
80205 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (14)
80206 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Põlev lamp TMr 1932 H. Koppel E 81978 (1)
80207 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 874 (43)
80208 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 309 (13)
80209 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Rkv 1934 A. Kukke ERA II 70, 442 (31)
80210 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (44)
80211 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp, eli on all ja tuli ülevel Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 109 (3)
80212 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (449)
80213 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (258)
80214 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 577 (73)
80215 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Õlilamp JJn 1965 K. Veinberg RKM II 204, 292 (26)
80216 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp põleb Plv 1985 H. Kõiveer RKM II 391, 470 (20)
80217 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 455 (10)
80218 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Sim 1954 E. Kaskema KKI 28, 107 (37)
80219 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Lamp Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
80220 2289 Aa1 Tuli korstnas, vesi ahjus Petroolilamp Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (20)
80221 2289 Aa1 Tuli korstnan, vesi ahjun Lamp Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 625 (5)
80222 2289 Aa1 Tuli korstnah, vesi ahoh Petroolilamp Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 276 (9)
80223 2289 Aa1 Tuli korstnah, vesi ahoh Lamp Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34072 (24)
80224 2289 Aa1 Tuli korstnah, vesi ahoh Lamp Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (43)
80225 2289 Aa2 & Tuli korstnas ja vesi ahjus Klaasiga lamp JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 383 (48)
80226 2289 Aa3* & Korstnah tuli, ahoh vesi Teemasin Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 146 (3)
80227 2289 Aa3* Korstnast tuli ja ahjust vesi Lamp Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 102 (38)
80228 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Petrooleumilamp 1979 Metstak 11 ja 33 (74)
80229 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp 1992 Metstak2 24 ja 25
80230 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Trt 1930 M. Sika E 66457 (7)
80231 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Hls 1929 E. Nõges A 10985 (11)
80232 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5k)
80233 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (12)
80234 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (19)
80235 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Prn 1933 K. Ivask ERA II 69, 499 (21)
80236 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korsnas Lamp Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 167 (16)
80237 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (6)
80238 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp põleb Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (4)
80239 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (16)
80240 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 539 (12)
80241 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 177 (18)
80242 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (11)
80243 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 349 (16)
80244 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (22)
80245 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 334 (10)
80246 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (23)
80247 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 487 (133)
80248 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 52 (71)
80249 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Kuu 1938 J. Eplik ERA II 178, 155 (43)
80250 2289 Ab1 & Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (100)
80251 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 25 (64)
80252 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 142 (15)
80253 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 267 (11)
80254 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 222 (102)
80255 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 454 (51)
80256 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (31)
80257 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 68 (32)
80258 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 397 (9)
80259 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 17 (32)
80260 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Pöi 1951 V. Väärtnõu RKM II 36, 207 (1)
80261 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (3)
80262 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Ote 1957 M. Uibo RKM II 84, 318 (16)
80263 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 245 (59)
80264 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 193 (44)
80265 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (270)
80266 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Võn 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi EKRK I 29, 147 (j)
80267 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
80268 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Petrooleumilamp Jäm 1977 E. Tuutma KKI 68, 26 (8)
80269 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Vanaaegne petroolilamp Puh 1988 K. Peebo RKM II 413, 49 (8)
80270 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 75 (34)
80271 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp põleb Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (5)
80272 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Petrooljamilamp Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 22 (28)
80273 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Petrooliumilamp Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 752 (6)
80274 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 79 (165)
80275 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korsnas Lamp TMr 1926 L. Berg E 57146
80276 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korsnas Lamp Kod 1933 K. Kütt E 83939 (1)
80277 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korsnas Lamp Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 642 (19)
80278 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korsnes Lamp Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 435 (84)
80279 2289 Ab1 Vesi ahjus, tuli korstnen Õlilamp Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 90
80280 2289 Ab1 Vesi ahjun, tuli korstnan Lamp Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 60 (94)
80281 2289 Ab1 Vesi ahjun, tuli korstnan Tuli lambin Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 237 (25)
80282 2289 Ab1 Vesi ahjun, tuli korstnan Lamp Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
80283 2289 Ab1 Vesi ahun, tuli korstnan Lamp Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (31)
80284 2289 Ab1 Vesi ahun, tuli korstnan Lamp Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (58)
80285 2289 Ab1 Vesi ahun, tuli korsnan Lamp Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 136 (57)
80286 2289 Ab1 Vesi ahon, tuli korstnan Plv 1928 E. Sepp E 62826 (13)
80287 2289 Ab1 Vesi ahoh, tuli korsnah Lamp palas Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 336 (27)
80288 2289 Ab1 Vesi ahoh, tuli korsnah Lamp (laua) Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 423/4 (16)
80289 2289 Ab1 Vesi ahoh, tuli korsnah Lamp palas Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15271 (24)
80290 2289 Ab1 Vesi ahoh, tuli korsnah Lamp Se 1929 V. Ruusamägi S 12455 (45)
80291 2289 Ab2 & Imelik riist – vesi ahjus, tuli korstnas Lamp Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 696 (6)
80292 2289 Ab3 & Vesi on ahjus, tuli on korsnas Petrooliumilamp Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (3)
80293 2289 Ab4 & Vesi ahjus ja tuli korstnas Põlev lamp Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (12)
80294 2289 Ab4 Vesi ahjus ja tuli korsnas Lamp Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 409 (22)
80295 2289 Ab4 Vesi ahjus ja tuli korstnas Lamp VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (12)
80296 2289 Ab5* & Ahjus vesi, korstnas tuli Lamp Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 468 (37)
80297 2289 Ab5* Ahjus vesi, korstnas tuli Lamp Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (2)
80298 2289 Ab5* Ahoh vesi, korstnah tuli Lambialune on ahi, klaas korsten Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 297 (161)
80299 2289 Ab5* Ahoh vesi, korstnah tuli Lamp palas Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (13)
80300 2289 Ab5* Vesi ahjus, korstnas tuli Samavaar Se 1934 M. Peramets S 78515 (66)
80301 2289 B & Tuli ahjus, vesi korsnas Petrooljumilamp Kaa 1946 O. Toombu RKM II 3, 426 (77)
80302 2289 B Tuli ahjus, vesi korstnas Lamp JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 345 (1)
80303 2289 B Tuli ahjus, vesi korsnas Lamp Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 660 (20)
80304 2289 B Tuli ahjus, vesi korsnas Lamp põleb Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (3)
80305 2289 C & Vesi ahoh, tuli trubah Lamp lae all Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 274 (39)
80306 2289 C Vesi ahoh, tuli trubah Lamp Se 1935 T. Uiboaed S 99945 (15)
80307 2289 D+ Õli ahjus, tuli korstnas 1939 Lasteleht nr. 6 ja 13 (1939) 104 ja 217 (4)
80308 2289 D+ & Tuli korstnas ning vesi kaos Lamp Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 466 (16)
80309 2289 D+ Vesi ahjus, tuli laes Lamp Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 337 (47)
80310 2289 D+ Tuli ahjus, suits korstnas Lamp Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (9)
80311 2289 D+ Vesi all, tuli korstnan Lamp Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 463 (108)
80312 2289 D+ Tuli pääs, vesi südames Petrolilamp Hää 1944 M. Mäesalu RKM II 13, 35 (35)
80313 2289 D+ Malmist ahi, tuli korstnas, vesi ahju, köetakse mitu tundi, suitsu ei näe väljaski Lamp Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 131 (101)
80314 2290 a & Tuline ta on, põlema ei pane Tuline inimene ehk loom 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 11 ja 12 (1871) 66 ja 72 (11)
80315 2290 a Tuline ta on, põlema ei pane Tuline inimene ehk loom 1878 Mötleja 31 ja 54 (133)
80316 2290 a Tuline ta on, põlema ei pane 1879 Undritz ELKk II 122 (6)
80317 2290 a Tuline ta on, põlema ei pane Tuline loom ehk inimene 1886 ER Kal. (1886) 96 ja 101 (9)
80318 2290 a Tuline on, aga ei pane põlema Tuline loom 1890 E EM 159 (1523)
80319 2290 a Tuline on, aga ei pane põlema Tuline loom 1913 E EM2 137 (1981)
80320 2290 a Tuline on, aga ei pane põlema Tuline loom 1914 E MM 16 ja 45 (252)
80321 2290 a Tuline on, aga ei pane põlema Tuline loom 1920 E MM2 16 ja 48 (255)
80322 2290 a Tuline on, aga ei pane põlema Tuline loom 1994 E MM3 13 ja 40 (255)
80323 2290 a Tuline on, aga ei pane põlema Tuline loom 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (9)
80324 2290 b & Tuline ta on, aga ei põleta Tuline, kärmas inimene Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 544 (97)
80325 2290 # 863
80326 2291 & Tulp iih, tulp takah, tulba vahel valgõ Laterna Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 417 (120)
80327 2292 Tutmed-rutmed rootsi naise puusa pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
80328 2292 & Tutmed-rutmed ruatsi naise puusa pial Lambavill Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (1)
80329 2292 Tutmed-rutmed rootsi naise puusa pääl Lambavill Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (2)
80330 2293 & Tuul hällutas, päiv kuivatas, kuninga hobõsõ viivä mehele Pähkled, hambad Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (111)
80331 2293 Tuul hällutas, päiv kuivatas, kuninga hobõsõ viivä mehele Pähkled 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (66)
80332 2293 Tuul kiigutab, päev kuivatab, kuninga hobused viivad mehele Pähkel 1890 E EM 159 (1529)
80333 2293 Tuul kiigutab, päev kuivatab, kuninga hobused viivad mehele Pähkel 1913 E EM2 138 (1989)
80334 2294 A Tuule käes tudiseb, vihma käes vidiseb, läheb tuppa tutsa-tatsa Kana 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (12)
80335 2294 A Tuule käes tudiseb, vihma käes vidiseb, läheb tuppa tutsa-tatsa Kana 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (12)
80336 2294 A Tuule käes tudiseb, vihma käes vidiseb, läheb tuppa tutsa-tatsa Kana 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 163 (4)
80337 2294 A Tuule käes tudiesb, vihma käes vidiseb, tuleb tuppa tutsa-tatsa 1960 Bachman-Vilbok II 220
80338 2294 A Tuule käes tudiesb, vihma käes vidiseb, tuleb tuppa tutsa-tatsa Kana 1960 LS 421
80339 2294 A Tuule käes tudiesb, vihma käes vidiseb, läheb tuppa tutsa-tatsa Kana 1968 SSTT 42
80340 2294 A & Tuule käe tudiseb, vihma käe vidiseb, lähäb tuppa tutsa-tatsa Kana KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (82)
80341 2294 A Tuule kää tudiseb, vihma kää vudiseb, lääb tuppa tutsa-tätsa Kana Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 56 (96)
80342 2294 A Tuule käes tudiseb, vihma käes vidiseb, läheb tuppa tiitsa-taatsa Kana Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (98)
80343 2294 B/ & Vihma käes vudiseb, tuule käes tudiseb, tuleb tuppa, võtab kulla, jätab mulla Kana tuleb tuppa KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (22) 2224R
80344 2295 & Tuule vuhin, mõtsa kahin, käi ümbre kiikst-kääkst Keträmine San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (192)
80345 2295 # 2296
80346 2296 Aa1% & Üks tuba kindlas kambris, ei senna puutu tuult, pääva ei ühtegi (Eine Stube in einer festen Kammer, dahin kommt kein Wind, vom Tage gar nichts) Eine Nuss Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (118) 2535
80347 2296 Aa1% Üks tuba kindlas kambris, ei senna puutu tuult, pääva ei ühtegi Pähkel 1782 Willmann 174 (108) 2535
80348 2296 Aa1% Üks tuba kindlas kambris, ei senna puutu tuult, pääva ei ühtegi Pähkinä 1851 Lönnrot2 196 (181) 2535
80349 2296 Aa1% Üks tuba kindlas kambris, ei senna puudu tuult, päeva ei ühtegi (Eine Stube in fester Kammer, dahin reicht nicht Wind, Sonne, nichts) Eine Nuss 1876 Wied. 292 2535
80350 2296 Aa1% Üks tuba kindlas kambris, ei sinna puudu tuult, päeva ei ühtigi Pähkel 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (112) 2535
80351 2296 Aa1% Üks tuba kindlas kambris, ei sinna puudu tuult ega pääse päeva Pähkel 1890 E EM 167 (1609) 2535
80352 2296 Aa1% Üks tuba kindlas kambris, ei sinna puudu tuult ega pääse päeva Pähkel 1913 E EM2 144 (2091) 2535
80353 2296 Aa2 & Üks tuba kindlas kambris, ei senna puhu tuult ega paista päeva Pähkel JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (44)
80354 2296 Ab & Üks tuba kindlas kambris, ei paista sinna päike ega kuma kuu Pähes Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24807 (67)
80355 2296 B & Hoone on kindlaste ehitud, nii et päe ega tuul tema sisse ei pääse Pähkel Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (19)
80356 2296 C & Umbsen õõnen, kitsan kambren Pähkel Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (86)
80357 2296 D1a & Kõige suuremas tuules, kõige vaiksemas kambris Pähkel Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 541 (15)
80358 2296 D1b% & Kõige kindlama kamre sees, aga kõige kangema tuule käes Pähkel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (174) 646
80359 2296 D2 & Tuulitses, juulitses, ise kõige kindlamas kambris Päike Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (84)
80360 2296 D3 & Suures tuules, paksus pilves, pimedas toas ja kindlas kambris Õunaseeme Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (90)
80361 2296 D4 & Mis on uuen hoonen ja kindlen kambren, tuule kõrgen ja päeva paistel Pähkel Hls 1892 H. Küle H III 13, 688 (1)
80362 2296 E1% & Umbses hoones, tuiskus, tormis, kindlas kambris Pähkel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (169) 784Fb
80363 2296 E2 & Umsen hoonen, nahksen kindan, tulen [sic!], tuisun Pähen Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (2)
80364 2296 F1 Tuule käes, tormi käes, ise kõige kindlama kambrikese sees Pähkel 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (13)
80365 2296 F1 & Tuules, tormis, kindlas kambris Pähkletuum Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (17)
80366 2296 F1 Tuules, tormis ja kindlas kambris Pähkel Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 234 (45)
80367 2296 F2 & Tuules, tormis, kindlas kambres, kirilad seljas Pähkla kasvamine Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (35)
80368 2296 F3a & Tuules, tormis, uues hoones, kindlas kamres Pähkel Vän 1893 M. Tõnisson E 8874 (21)
80369 2296 F3b & Tuuldes, tosinas, uudes hoones, kindlas kambres Pähkel Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (141)
80370 2296 G1 & Üleval kõrges, tuule, taeva all, umbses hoones, kindlas kambris Pähkel Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 137 (2)
80371 2296 G2 & Üleval kõrges, tuules, taevas, kindlas kambres, lukkus, võtmes Pähklituum PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (19)
80372 2296 H1 & Tuules, taevas, lukus, võtmes Pähkel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (4)
80373 2296 H2 & Tuulen, taevan, lukun, võtman, esi kige kindlaman keldren Pähkel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (104)
80374 2296 I1a & Tuules, taevas, pikas paelas, uudes aidas, umbes lukus Pähkel Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (7)
80375 2296 I1a Tuules, taevas, pikas paelas, uudes aitas, umbes lukkus Pähkel Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (11)
80376 2296 I1b & Tuules, taevas, pikkas paelas, uudes aitas, kindlas lukkus Pähkel Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (27)
80377 2296 I2a1 & Tuuldes, taevas, pilves, paelas, kindlas kambris, lukkus, võtmes Pähkel Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (87)
80378 2296 I2a2 & Tuules, taevas, pilves, paelas, kindlas kambris, võtmes, lukkus Pähkel Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (83)
80379 2296 I2b & Tuules, taevas, pilves, paelas, uudes aitas, umbses lukkus Pähkel Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (90)
80380 2296 I2c & Pilves, paelas, tuules, taevas, pimedas kambres, raudses kappis Pähkletuum Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (151)
80381 2296 I2d & Kui pilves, siis paelas, kui tuules, siis taevas, üleval kõrges, kitsas kamris Pähkel Rid 1940 E. Poom ERA II 291, 48 (26)
80382 2296 I3a & Tuules, taevas, pilves, päevas, lukus, võtmes Pähletuum Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (43)
80383 2296 I3b1 & Tuules, taevas, pilves, päevas, kindlas kambris, lukkus, võtmes Pähkel Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (1)
80384 2296 I3b2 & Tuules, taevas, pilves, päevas, lukus, võtmes, kõige kindlamas kambres Pähkel Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (13)
80385 2296 I4a & Tuules, taevas, päevas, paelas, pimedas tornis, kindlas kambris Pähkletuum Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (15)
80386 2296 I4b & Tuuldes, taevas, päevas, paelas, uudes aitas, kindlas kambris, pimedas tornis, lukkus, võtmes Pähkel Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (62)
80387 2296 Ja & Tuules ja tormis, päevas ja Pärnus, ise kindla karbi sees Pähkel JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (96)
80388 2296 Jb & Tuules, tormis, päevas, pärnas, umbses hoones, kindlas kambris Pähkel Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (107)
80389 2296 Jc & Tuuldes, tormis, päevas, pärmis, uudes hoones, kindlas kambris Pähkel Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 340 (40)
80390 2296 Jd & Tuules, tormis, päävas, põrnes, kindlas kamres, uustes hoones, karpäh Pähkel Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (41)
80391 2296 Je & Päävas, pärlis, tuuldes, tormis, uudes hoones, kindlas kamres Pähkel SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (14)
80392 2296 Jf & Päävas, päinas, tuules, toimes, ülal kõrges, kindlas kambris Pähkel Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 431 (12)
80393 2296 Jg & Tuules, tormis, päevas palavas, uudes hoones, kindlas kambris Pähkel Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (12)
80394 2296 Jh & Tuules, tormis, pilves, pasunas, umbses hoones, kindlas kambris Pähkel Tln 1926 M. Sengbusch E 57373
80395 2296 K* & Tuules tahenes, päävas pahenes, uudes hoones, kindlas kambris Die Nuss Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 50 (2)
80396 2296 K* Tuules taheneb, päävas paheneb, uudes hoones, kindlas kambris Pähkinä 1844 Lönnrot 161
80397 2296 K* Tuules taheneb, päevas paheneb, uues hoones, kindlas kambris Pähkel 1869 Ahlqvist 74
80398 2296 K* Tuules, tormis taheneb, päevas paheneb, uues hoones, kindlas kambris Pähkel 1890 E EM 159 (1528)
80399 2296 K* Tuules, tormis taheneb, päevas paheneb, uues hoones, kindlas kambris Pähkel 1913 E EM2 138 (1988)
80400 2296 K* Päevast puheneb, tuulest taheneb, uudes huunes, kindlas kambris Pähkel MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (58)
80401 2296 L1a & Tuules tuheseb, pääves paheseb, uudes hoones, kindlas kambres Pähkletuum Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (55)
80402 2296 L1b & Tuules tuhiseb, päevas pahiseb, üleval kõrges, kindlas kambris Pähkel Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (1)
80403 2296 L1c & Tuules ta tuhiseb, päevas ta pahiseb, üleval kõrgel, kindlas kambris, tammises tündris Pähkel Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (12)
80404 2296 L2a & Tuule tuhing, päeva pahing, üleval kõrges, külmas kambris Pähkled Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (22)
80405 2296 L2a Tuule tuhing, päeva pahing, ülal külmas kambris Pähkel 1913 E EM2 138 (1991)
80406 2296 L2b & Tuule tuhin ja päeva pahin, ülal kõrgel, kindlas kambris Pähklid Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 211 (4)
80407 2296 L2b Tuule tuhen ja pääva pöhen, üleval kõrges, kindlas kamres Pähkel Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (9)
80408 2296 L3a1* Tuules tuhinas, päevas pahinas, uudes hoones, kindlas kambris Pähkel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (4)
80409 2296 L3a1* Tuules tohenas, päevas pahenas, uudes hoones, kindlas kambris Pähkletuum Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (61)
80410 2296 L3a1* & Tuules tuhinas, päevas pahinas, uudes hoones, kindlas kambris Pähkel Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (49)
80411 2296 L3a1* Uudes hoones, kindlas kambres, tuules tuhinas, päävas pahinas Pähkel Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (4)
80412 2296 L3a2 & Tuules tuhinas, päevas pahinas, uudes hoones, kindlas kambris, võtmeta lukkus Pähklituum Tor 1939 V. Tuisk ERA II 211, 579 (1)
80413 2296 L3b & Tuule tuhinas, päeva pahinas, üleval kõrges, kindlas kambris Pähkel Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (43)
80414 2296 L3b Tuules tuhines, päevas pahines, ülevel kõrges, kindlas kambris Pähkel Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (45)
80415 2296 L3c & Tuules tohinas, päävas pahinas, umbses keldris ja kindlas kambris Pähel HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (15)
80416 2296 L3d & Tuules tuhinas, päävas pahinas, pitkas putkus, kindlas kambris Pähes Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (82)
80417 2296 L3e & Tuules tuhinas, päävas pahinas, kõrges puu otsas, kindlas kambris Pähkel LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 536 (30)
80418 2296 L3f & Tuules tuhinas, päävas pahinas, üleval kõrges, kindlas kambris, tammises tündris Pähkel Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (22)
80419 2296 L3g & Tuuldes tuhinas, päevas pahinas, uudes toas, külmas kambris, raudlukus Pähkel Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 447 (6)
80420 2296 L3h & Tuules tohinas, päevas pahinas, soojas saunas, külmas kambris Pähkle mõistatus Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 151 (6a)
80421 2296 L3i & Tuules tuhinas ja päävas pahinas, suures pitkas kambres käib kosjas Kao Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 858 (4)
80422 2296 L3j & Tuules tuhinas, päevas pahinas, pikkas pukus, kindlas kambris Pähklad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536/7 (113)
80423 2296 L3k & Tuules tuhinas, päevas pahinas, üleval kõrgel tamme otsas Pähkel Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (72)
80424 2296 L4a & Tuules tuines, päevas paines, üleval kõrges, kindlas kambris Pähkel Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 164 (114)
80425 2296 L4b & Tuules tuhenas, päävas pahemas, uudes hoones, kindlas kambris Pähkel Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (36)
80426 2296 L4c & Tuule tuhinaga, päeva palavaga, elab kõrges, kindlas kambris Pähkel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (122)
80427 2296 L4d% & Tuhinas tuules, palavas päivas, tukevas tuas, kindlas kambris, pisukese poti sees Pähkletoom (tuum) Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (38) 1690
80428 2296 L4e & Tuuldes turinas, päevas parinas, umbses hoones ja kindlas kambris Pähkel Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 210 (65)
80429 2296 L4f & Tuule turinad, päeva parinad, külmas kambris Pähkel Äks 1933 P. Lukk E 83273 (14)
80430 2296 L5a & Tuules ja tosinas, päävas ja pasunas, umbses hoones ja kindlas keldris Pähkel Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (2)
80431 2296 L5b & Tuulen tosinan, päevan pasunan, umbisen huunen ja külman keldren Pähklid kärjes sarapuu otsas Pst 1913 J. Müür E 48016 (38)
80432 2296 L5b Tuulen tosinan, päevan pasunan, umbisen huunen ja külman keldren Pähklid kärjes sarapuu otsas Trv 1913 J. Müür E 48016 (38)
80433 2296 L5c & Tuules tuhinas, päevas pasunas, umbses hoones ja kindlas kambris Pähkel Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (42)
80434 2296 L5d% & Tuules tusinas, päiväs pasinas, pisukase podikase sees Pähklad Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (54) 1690
80435 2296 L5e & Tuuldes tosinas, parves pasunas, arkles angles, kitsas keldris Vilja tuulamine Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (84)
80436 2296 L5f & Tuules ja tosinas, puus ja pasunas, umbses hoones, kindlas kambris Pähklituum Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 292 (25)
80437 2296 L6 & Tuules ja tuhinas, päevas ja pilves, umbses hoones ja kindlas kambris Pähkel Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 74 (74)
80438 2296 M1a & Tuule tuhinal, metsa kohinal, kivitsen keldren Pähkel Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 537 (23)
80439 2296 M1b & Tuule kohin, metsa mühin, kivine tuba, vaskne katus Pähkel Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 167 (153)
80440 2296 M1c & Tuule tuhinas, metsa mühinas, kindlas hoones, vaskses kambris (Im Sausen des Windes, im Rauschen des Waldes, in festem Hause, in eherner Kammer) Ein Nusskern Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 290
80441 2296 M1c Tuulte tuhinas, metsa mühinas, kindlas hoones, vaskses kambris Pähkel 1890 E EM 159 (1530)
80442 2296 M1c Tuulte tuhinas, metsa mühinas, kindlas hoones, vaskses kambris Pähkel 1913 E EM2 138 (1990)
80443 2296 M1c Tuule tuhinas, metsa mühinas, kindlas kambris, umbses hoones Pähkel 1968 SSTT 74
80444 2296 M1c Tuule tuhinas, metsa mühinas, kindlas kambris, umbses hoones Pähkel 1979 Metstak 19 ja 34 (195)
80445 2296 M1c Tuule tuhinas, metsa mühinas, kindlas kambris, umbses hoones 1987 Hiie-Müürsepp III/I 57
80446 2296 M1c Tuule kohinas, metsa mühinas, kindlas kambris, umbses hoones Pähkel 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (10)
80447 2296 M1c Tuule tuhinas, metsa mühinas, kindlas kambris, umbses hoones Pähkel 1992 Metstak2 54
80448 2296 M1d & Tuule tuhinal, mõtsa kohinal, umsen huunen, nahksen kindan Pähen sarapuu otsan Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (18)
80449 2296 M2a* Tuule tuhinal, mõtsa vuhinal, kõige kinmämbä kambre sehen Pähem 1970 EMrd III 237
80450 2296 M2a* Tuule tuhinal, mõtsa vuhinal, kõge kinmämbä kambre sehen Pähen Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 102 (7)
80451 2296 M2a* & Tuule tuhinal, mõtsa vuhinal, eläb kige kindlama kambre sehen Pähkel Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (63)
80452 2296 M2a* Tuule tuhinen, mõtsa vuhinen, kige kindlebe kambre sehen Pähkleterä Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (51)
80453 2296 M2a* Tuule tuhinal, mõtsa vuhinal, ma kasva kõige kõvemba kambre sisen Pähkel Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 690 (38)
80454 2296 M2a* Tuule tuhinal, mõtsa mühinal, kiige kindlama kambri sees Pähkletera Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (15)
80455 2296 M2a* & Tuule vuhinal, metsa kohinal, kõige kindlama kambri sees Pähkel Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (81)
80456 2296 M2a* Tuule vuhinal, metsa kohinal, kõige kindlamba kambri sees Saksamaa pähen Puh 1890 P. Kalk H III 10, 60 (36)
80457 2296 M2a* Tuule vuhinal, metsa kohinal, ise kindla kambri sees Pähkled Ran 1895 J. Palu E 18773a (21)
80458 2296 M2a* Tuule vuhinal, metsa kohinal, elab kui mees, kindla kambre sees Pähkel Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (188)
80459 2296 M2a* & Tuule kohinal, mõtsa mühinal, ise kõige kindlamas kambris Pähkel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (5)
80460 2296 M2a* Tuule kohinal, metsa mühinal, ise kindlamas kambris Pähkel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (131)
80461 2296 M2a* Tuule vuhinal, metsa kahinal, kõige kindlama kambri sehen Pähen Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (19)
80462 2296 M2a* Tuule tuhin, metsa vuhin, kike kindlamba kambru seen Pähknä Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 440 (18)
80463 2296 M2b & Tuule tuhinal, metsa vuhinal, kõige kindlama karbi sees Pähkel Trv 1964 A. Lättemäe RKM II 463, 629 (6)
80464 2296 M3* & Tuule tuhinas, metsa kohinas, ise kindlam kui kirstukaan Pähkel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (262)
80465 2296 M3* Tuule tuhing, mõtsa kohing, kindla kirstu kaas Pähen Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (83)
80466 2296 M3* Tuule vuhin, metsa kohin, kõvem kui kirstukaas Pähkel Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (5)
80467 2296 M4a1 Tuule vuhinal, metsa kahinal ja kinnem kui kivine kirst (Im Sausen des Windes, im Rauschen des Waldes und fester als eine steinerne Kiste) Eine Nuss 1876 Wied. 290
80468 2296 M4a1 Tuulte vuhinal, metsa kohinal ja kinnem kui kivine kirst Pähkel 1890 E EM 160 (1531)
80469 2296 M4a1 Tuulte vuhinal, metsa kohinal ja kinnem kui kivine kirst Pähkel 1913 E EM2 138 (1992)
80470 2296 M4a1 & Tuule vuhinal, metsa kahinal ja kinnem kui kivine kirst Pähkel Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (38)
80471 2296 M4a2 Tuule vuhin, metsa kohin, kindlam kui kivine kirst Pähkel Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (17)
80472 2296 M4a2 & Tuule vuhin, mõtsa kohin, kindlep kui kivine kirst Pähkel Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (38)
80473 2296 M4a2 Tuule vuhin, mõtsa kohin, kindmämb kui kivine kirst Pähen Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (22)
80474 2296 M4b Tuule vuhin, mõtsa kahin, kindlemp kui kivine puukirst Pähkel Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 121 (57)
80475 2296 M4b & Tuule vuhin, mõtsa kahin, kindep ku kivine puukirst Pähkel Krk 1937 S. Tanning KKI WS
80476 2296 M4c & Tuule tuhin, mõtsa kohin, kindlep ku kivine kirst Pähel Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 20 (91)
80477 2296 M4c Tuule tuhin, mõtsa kahin, kintlam kui kivine kirst Pähkel Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (19)
80478 2296 N1 & Puu kohin, mõtsa kahin, isi kõige kindlamal kambren kinni Pähkel Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (16)
80479 2296 N2 & Metsade mühinal, kaskede kohinal, aga kõige kindlama kambri sees Pähkel Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 78 (10)
80480 2296 N3 & Mõtsa kihinel, mõtsa kahinel, kindlan kamren Pähkel Krk 1937 S. Tanning KKI WS
80481 2296 N4 & Metsas mihinas, umbses hoones, vastses kambris Pähes Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 30 (45)
80482 2296 O1% & Tuule tuhin, taeva tahin, ei võta ütski võti valla, pane hamba alla – krõks Pähkel Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (15) 1653
80483 2296 O2* Tuule käes tuhingus, taeva all lahingus, isi kindlas kambris Pähkel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (74)
80484 2296 O2* & Tuule tuhin, taeva tahin, isi kindlä kamre sihes Sarapuupähkel KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (31)
80485 2296 O2* Tuule tuhin, taeva tahin, kindlas kamres kinni Pähkel SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (54)
80486 2296 O2* Tuule tuhinal, taeva tahinal, kõige kindlama kambri sees Pähkel Trv 1895 J. Sims E 21677 (38)
80487 2296 O3a & Tuule tuhinal, taeva tahinal, ise uues hoones ja kõige kindlamas kambris Pähkel Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (57)
80488 2296 O3b* & Tuule tuhinal, taeva tahinal, umbses hoones, kintses kambris Pähkel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (12)
80489 2296 O3b* Tuule tuhinal, taeva tahinal, umbses hoones ja kindises kambris Vil 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (91)
80490 2296 O3c & Tuule tuhinas, taeva tahinas, ise üksikus hoones ja kõige kindlamas kambris Pähkletuum KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (28)
80491 2296 P% & Kihingus, kahingus, taeva tähingus, mudu kätte ei saa, kui lõhu Pähkel KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (14) 1390M2 1653
80492 2296 Q1 & Tuules tuhinas, pilves pahinas, kindlas kambris kinni Pähkel Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 269 (2)
80493 2296 Q2 & Pilves pihiseb, tuules tuhiseb, viiakse kirju kambri kinni Pähes Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 380 (11)
80494 2296 Ra & Vihma vihin, tuule tuhin, mees kindlas kambris Pähklipuu ja pähkel Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (41)
80495 2296 Rb & Ei tühi tuul, ei vihi vihm, mees on kindlas kambris Pähkel Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516 (1)
80496 2296 S & Tuuldes tuhiseb, lehtes lehiseb, kindlas kambris kinda sees Pähkel Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1088 (16)
80497 2296 Z & Tuule tuhin, lõõtsa lõhin, ise kitsas kambris Pähklituum Vil 1895 H. Niggol H III 25, 346 (8)
80498 2296 T & Tuulest tuiku, ladvast luiku, ise elab kindlas kambris Pähkel Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 414 (19)
80499 2296 U1a & Tuuldes kasvab, patjas magab, kindlas kambris, umbses hoones Pähkel Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (47)
80500 2296 U1b & Tudub tuules, magab padjus, kindlas kambris, umbses hoones Pähkel Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (238)
80501 2296 U2% & Tuules kiigub, patjus magab Pähkel Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (30) 1574F1b 1574S5d
80502 2296 V1a*/ Ülevel kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurikas Pähkel 1890 E EM 168 (1628) 1574Ä1a*
80503 2296 V1a*/ Ülevel kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurikas 1902 Kmpm. KH 41 1574Ä1a*
80504 2296 V1a*/ Ülevel kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurikas Pähkel 1913 E EM2 146 (2112) 1574Ä1a*
80505 2296 V1a*/ & Üleval kõrges, tuules, tormis, kindlas kambris, piinas, painas, kotis kasvab, sopis juurekas Pähkel Saa 1887 G. Jakobson H, R 4, 195 1574Ä1a*
80506 2296 V1a*/ Ülevel kõrges, piinas, painas, tuules, tormis, kindlas kamres, kottis kasvab, soppis juurikas Pähkel Hää 1951 M. Mäesalu RKM II 30, 566 (59) 1574Ä1a*
80507 2296 V1b/ & Tuule tuhend, pääva pahend, ülal kõrges, kindlas kamris, püksis kasvab, persses juurikas Pähkel Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191 (77) 1574Ä1b
80508 2296 V1c/ & Tuules, tormis, päeva varjus ja püksis kasvab Pähkel HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 75 (2) 1574Ä1c
80509 2296 V2a/ & Tuules, tormis, kindlas kambris, püksis kasvab, kõva ja kange, tüma ja valge, noorele maitseb, vanale ei lähe Pähkel Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 118 (685) 1574Ä2a
80510 2296 V2b/ & Uudes hoones, tuules, tormis, kindlas kambris, püksis kasvab, alaspidi ripub, esiti noor ja valge, pärast kõva ja kange Pähkel Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (17) 1574Ä2b
80511 2296 V2c/ & Pilves, paelas, pimedas kambris, pehme ja valge, kõva ja kange Pähkel Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 338/9 (17) 1574Ä2c
80512 2296 V2d/ & Püksis kasvab, alaspidi ripub, pimes kottis, kindlas kambres, noorde inimeste meelepärast Pähkel Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 307/8 (22) 1574Ä2d
80513 2296 V3/ & Mõtsa kihinel, mõtsa kahinel, kaltsen kasvas, nuur ja vana ei saa tage toime Pähel Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 507 (19) 1574Ä3
80514 2296 W1/ & Tuules tuhenas, päevas pahenas, uudes hoones, kindlas kambris, pisikene pojakene, magus roake Pähkel Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367/8 (120) 1640G1
80515 2296 W2/ & Tuules, tormis, suures saares, pisikene potikene, magusat rooga täis Pähkel HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (2) 1640G2
80516 2296 Õ1a/ Tuules, tormis, päevas, pärmis, kindlas kambris, kivine kasukas seljas Pähkel 1890 E EM 159 (1527) 1693Ü1a
80517 2296 Õ1a/ Tuules, tormis, päevas, pärmis, kindlas kambris, kivine kasukas seljas Pähkel 1913 E EM2 138 (1987) 1693Ü1a
80518 2296 Õ1a/ Tuules, tormis, pääves, pärnis, kindlas kambris, kivine kasukas selges Pähkel Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (24) 1693Ü1a
80519 2296 Õ1a/ & Tuules, tormis, päävas, pärnis, kindlas kambris, kivine kasukas selges Pähkel Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (24) 1693Ü1a
80520 2296 Õ1b/ & Tuules, tormis, kitsas kambris, kivine kasukas Pähkel Hel 1893 J. Karu E 3617 (13) 1693Ü1b
80521 2296 Õ2a/ & Tuules tuhinas, päevas pahinas, veikene poisike, kivine kasukas Pähkal JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (43) 1693Ü2a
80522 2296 Õ2b/ & Tuule tuhinas, taeva tahinas, veike mehike ja kivine kasukas Pähkel Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (23) 1693Ü2b
80523 2296 Õ3/ & Pooleaastane poisike, tuule tuhinal, taeva tahinal Pähel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (105) 1693Ü3
80524 2296 # 2295
80525 2297 A1a1 & Tuuleputu, taaleputu, keskelt oli kena putu, pealt oli putu peenike Tuuleveski Koe 1960 M. Ots RKM II 112, 287 (2)
80526 2297 A1a2 & Tiileputtu, taaleputtu, keskelt on ta kiene puttu, pealt on puttu pienikene Lõnga haspeldamine As 1993 A. Korb RKM II 459, 276 (170)
80527 2297 A1b1 & Tuleputu, taleputu, keskelt oli kenepiputu, pealt oli putu peenikene Kleit Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (2)
80528 2297 A1b2 & Tuuleputu ja taaleputu ja keskelt keletiputu, pealt on putu peenikene Tuuleveski Iis 1956 H. Kihno KKI 21, 206 (3)
80529 2297 A1c1 & Tiileputka, taaleputka, keskelt kesakaputka, pitka-putka peenikene Pudel Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (28)
80530 2297 A1c2 & Tuuleputku ja taaleputku, keskelt kadakaputku, pealta putku peenikene Pudel Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (14)
80531 2297 A1c3 & Tiileputku, taaleputku, keskelt putku pedajaputku, päälta putku peenikene Pudel MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (79)
80532 2297 A1d & Telepuude, talepuude, seest oli senetav puude, pealt puude peenikene Veske Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (36)
80533 2297 A1d Telepuude, talepuude, seest oli sinitav puude, pealt puude peenike Veske 1890 E EM 150 (1430)
80534 2297 A1d Telepuude, talepuude, seest oli sinitav puude, päält puude peenike Veske 1913 E EM2 130 (1872)
80535 2297 A1e & Tuuleputu, taaleputu, keskelt kokku keeruputu, keeruputu pööningile Tuuleveski Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 206 (2)
80536 2297 A2 & Tuuleputtu, taaleputtu, keskelt oli kena puttu, pealt oli puttu peentkene, alt oli lai ja latergune Tuuleveski VNg 1894 M. Kampmann H II 49, 234 (2)
80537 2297 A3a & Tiilaputka, täälaputka, keskelt putka peenikene Pudel Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (3)
80538 2297 A3a Tiilaputka, täälaputka, keskelt putka peenikene Pudel Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (19)
80539 2297 A3b & Tuulepuku, taalepuku, pealta pikka peenikene Tuuleveski Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (6)
80540 2297 A3c & Tuudelipukki ja taadelipukki, keskelt oli pukki kieruline Tuuleveski Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (24)
80541 2297 B1a & Ellisputtu, allisputtu, keskelt ta kena puttu, pealt puttu peenikene Veske PJg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (49)
80542 2297 B1b & Ilispuud ja alispuud, keskelt kenaspuud, pealt oli putk ja peenikene Tuuleveski Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (31)
80543 2297 B2 & Hiilisputu, aalisputu, keskelt oli kena putu, alt oli putu, pealt oli putu, pealt oli putu peenikene Tuuleveski VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 278 (4)
80544 2297 C & Idaputtu, adaputtu, keskelt kella kanepiputtu, pea puttu peenikene Veski Pal 1891–1892 H. Maasen E 52045 (1)
80545 2297 C Idaputtu, adaputtu, keskelt kellakanpi-puttu, pea puttu peenike Tuuleveski Lai 1902 K. A. Simmer E 43824 (3)
80546 2297 D & Alta putku, pealta putku, keskelt kenane putku, pealt putku peenike Pudel Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 230 (37)
80547 2297 E & Pealt oli puttu, alt oli puttu, keskelt oli risti puttu Veske VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (73)
80548 2297 F & Pillapupu, pallapupu, peal on pupu peningida, keskel on kesine pupu Tuuleveski Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (11)
80549 2297 G & Putepuudu, toodepuudu, keskelt on takenapuudu ja putu-patu pöörejalga Tuuleveski Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 211 (53)
80550 2297 H & Tiideratas, taaderatas, kadaka-kedaka putka, pitka-putka peenike Pudel Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (5)
80551 2297 I/ & Tuule-puttu, taale-puttu, keskelt oli kene-puttu, pealt oli puttu peenikene, võttab saunad sarvile ja kihelkonnad kukkile Tuuleveski Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (50) 156Y
80552 2297 # 24
80553 2298 a* & Kiirama, kaarama, tuurama, taarama, kampari litri, kadaka vuhh Kangasteljed Lai 1904 J. Ermann E 44364 (6)
80554 2298 a* & Tuurama, taarama, keerama, kaarama, kampari litter, kadaka pu[ss]u Kangasteljed Pal 1890 H. Maasen E 435 (2)
80555 2298 a* & Kiirama ja kaarama, saab kampkaradi litti ja kadaka pussu Tt 1901 A. Raudkell E 41310 (53)
80556 2298 a* Tuurama, taarama, keerama, kaarama ... 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
80557 2298 a* Tuurama, taarama, üle metsa heitlik kaarama See mõistatus käib humalate kohta 1995 Eas I 195 (285)
80558 2298 b* & Tuurami, luurami, keerami krampi, karlitu kadaka pussu Lõnga hasveldamine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 494 (43)
80559 2298 b* & Tuurami, luurami, keerame krampali, karlittu kadaka pussu Lõnga haspeldamene Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (6)
80560 2298 c & Liirab, laarab, keerab krampi, kala lippu, kadaka pussu Kangasjalad Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (11)
80561 2298 d & Kimala, kamala, kompara vuhh Kangakudumine Vai 1893 H. Masing H II 36, 398 (6)
80562 2299 & Tõlk-tõlk üle küla Pesupesemine kurikaga Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 9 (18)
80563 2299 Tõlk-tõlk üle küla Virutamine 1890 E EM 155 (1484)
80564 2299 Tõlk-tõlk üle küla Virutamine 1913 E EM2 134 (1938)
80565 2300 a1 Ligi kutsub, kaugele ajab Palav 1890 E EM 82 (657)
80566 2300 a1 Ligi kutsub, kaugele ajab Palav 1913 E EM2 72 (844)
80567 2300 a1 & Ligi kutsub, kaugele ajab Palav KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (99)
80568 2300 a1 Ligi kutsub, kaugõlõ aab Ahi Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 535 (73)
80569 2300 a1 Ligi kutsub, kaugel ajab Tuli Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (94)
80570 2300 a2 & Ligi kutsub, aga kaugelle aab Tulekahi Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 279 (28)
80571 2300 b & Tõmmab ligi ja ajab kaugele Küdev ahi Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 35 (61)
80572 2300 b Tõmbab ligi ja ajab kaugele Küdev ahi 1992 Metstak2 23 ja 25
80573 2301 A1a1* Vana Tõõsik tötsa-vatsa, toob igast vatsast vasika Õunapuu 1890 E EM 175 (1703)
80574 2301 A1a1* Vana Tõõsik tötsa-vatsa, toob igast vatsast vasika Õunapuu 1913 E EM2 151 (2207)
80575 2301 A1a1* & Vana Tõõtsik tõtsa-vatsa, toob igast vatsast vasiku Õunapuu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (238)
80576 2301 A1a1* Vana Tõõsi tõtsa-vatsa, igast vatsast tõi vasika Õõnap Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (9)
80577 2301 A1a2* Vana Tõõsik tõtsa-vatsa, igäs vatsas on vasikas Linakugar KJn 1890 A. Pihlak E 459 (57)
80578 2301 A1a2* & Vana Tõõsik tõtsa-tatsa, iga vatsa sihen vasik Linakugar Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (12)
80579 2301 A1a3* Vana Tõõsik tõtsa-vatsa, igast vatsakust sai vasik Õunapuu Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (25)
80580 2301 A1a3* & Vana Töösik tötsa-vatsa, igast vatsakust sai vasik Õunapuu Trt 1890 Anonüüm 024 E 492 (2)
80581 2301 A1b & Vana Töörik tötsa-tatsa, temal on hulk mitu vatsa, igas vatsas vasikad Kupardega linavars Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 293 (16)
80582 2301 A2a1 & Vana Tõmmik on tütsa-tütsa, aga toob igast vatsast vasika Õunapuu Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 403 (10)
80583 2301 A2a2 & Vana Tõmmik tiitsa-töötsa, tuub igast vatsast vasika Õunapuu Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (34)
80584 2301 A2b & Vana Tõmmikul tõsta vatsa, igas vatsas viis vasikat Kugarakott Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (153)
80585 2301 A3a & Tõmmik, Tõmmik tõõtsa-vaatsa, igas mulkus mulikas, igas vaatsas vasikas Linaseemned kupardes Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (83)
80586 2301 A3b & Tõmmik, Tõmmik tuutsa-vaatsa, igas vaatsas vasikas, igas paunas pojakene Linakupar Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (1)
80587 2301 A4a1* Tõmmu lehma tutsa-vatsa, igas vatsas vasikas Linaseemned 1992 Metstak2 60 ja 61
80588 2301 A4a1* & Tõmmu lehm tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas Linakupar Pal 1889 H. Maasen H III 8, 562 (3)
80589 2301 A4a1* Tõmmu lehm tõtsa-vatsa, igas vatsassa vasikas Linakupar Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (6)
80590 2301 A4a1* Tõmmu lehm tõtsa-vatsa, igas vatsas on vasikas Linakubar Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (172)
80591 2301 A4a1* Tõmmu lehma tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas Linakupar Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (120)
80592 2301 A4a1* & Tõmmu lehma tutsa-vatsa, iga vatsassa vasikas Linaseemed Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 127 (8)
80593 2301 A4a1* Tõmmu lehma tõtsa-võtsa, igas vatsassa vasikas Linakupar Pal 1889 E. Uus H II 27, 544 (2)
80594 2301 A4a1* Tõmmu lehma tõtse-võtse, iga võtse vasikas Uba KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (92)
80595 2301 A4a1* Tõmmu lehma, tõtsu-vatsa, iga vatsa sees vasikas Linakubar Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (34)
80596 2301 A4a1* Tõmmu lehma tõsta-vatsa, igas vatsas on vasikas Linakuprad JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (24)
80597 2301 A4a1* Tõmmu lehma tõntsa-vantsa, iga vantsassa vasikas Lina, kuprad, seemed Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (2)
80598 2301 A4a1* & Tõmmu lehm on tõtsa-tatsa, iga vatsassa vasikas Linakupar Kad 1898 A. K. Kivi E 37233 (2)
80599 2301 A4a1* Tõmmu lehm ja tõõtsa-vaatsa, igas vaatsas vasikas Linakupper Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64061 (10)
80600 2301 A4a1* Tömmu lehm ja töötsa-vaatsa, igas vaatsas vasikas Linakuppar Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (15)
80601 2301 A4a2* Tõmu lehm käib töötsa-vaatsa, igas vahtes tal vasikas Linakukar Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 195 ja 199 (25)
80602 2301 A4a2* & Tõmmo lehm käib tõõtsa-taatsa, igas vatsas vasikas Linakupar Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (57)
80603 2301 A4a3* Tammik lehm tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas Lina Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (84)
80604 2301 A4a3* Tammik lehm tõtsa-vatsa, iga vatsas vasikas Linakugarm Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (76)
80605 2301 A4a3* & Tõmmik lehm tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas Linakupar Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (3)
80606 2301 A4a3* Tõmmik lehm tõtse-vatse, igas vatses vasikas Linakuprad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (25)
80607 2301 A4a3* Tõmmik lehm tõtvas-vatsas, igas vatsas vasikas Sõrmkinnas ja käsi Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (3)
80608 2301 A4a3* Tõmmik lehm tutsa-tatsa, igas vatsas vassikas Linapupar Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1072 (15)
80609 2301 A4a3* & Tõmmik lehm tõõtsa-taatsa, igas vatsas tal vasikas Lina Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (79)
80610 2301 A4a3* Tõmmik lehma tõõtsa-vaatsa, iga vaatsa sees vasikas Linakupar Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 235 (26)
80611 2301 A4a3* Tõming lehm tõtsa-vatsa, iga vatsa sees vasikas Linakuppar Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (12)
80612 2301 A4a3* Tõmmik lehma tõsta-vätsa, igas vatsas tal vasikas Linakupar Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (4)
80613 2301 A4a3* Tomik lehm oli tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas Linakupar Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (84)
80614 2301 A4a4* Tõõtse-võõtse tõmmik lehmä ja igä vatsa sehes vasikas Linakupar 1965 EMrd II 368
80615 2301 A4a4* Tõõtse-võõtse tõmmik lehmä ja igä vatsa sehes vasikas Linakupar KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (20)
80616 2301 A4a4* & Tatsa-vatsa tõmmu lehma, igas vatsas vasikas Linamees Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 62 ja 87 (217)
80617 2301 A4a4* Tutsa-vatsa tõmmu lehma, igas vatsas üks vasikas Linakupar Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (34)
80618 2301 A4a4* Tõtse-võtse tõmmu lehm, igas vatsas vasikas Linakupar Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (19)
80619 2301 A4a4* Totsa-tatsu tõmmik lehma, iga vatsasse vasikas Linakuprad Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (4)
80620 2301 A4a4* Õõtsut-tõõtsut tõmmu lehma, igas vaatsas vassikas Lina Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (11)
80621 2301 A4a4* & Tiitsat-täätsat tõmmik lehm, igas vatsas vasikas Linakupar Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543 (2)
80622 2301 A4a5* Tatsa-vatsa tõmmik lehm, iga vatsa vahel vasikas Linakupar 1890 E EM 149 (1418)
80623 2301 A4a5* Tatsa-vatsa tõmmik lehm, iga vatsa vahel vasikas Linakupar 1913 E EM2 130 (1858)
80624 2301 A4a5* Tatsa-vatsa tõmmik lehm, iga vatsa vahel vasikas Linakupar 1921 Nurmik II 42 (10)
80625 2301 A4a5* Tatsa-vatsa tõmmik lehm, iga vatsa vahel vasikas Linaseeme, kugar Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 223 (4)
80626 2301 A4a5* Tõõtsa-võõtsa tõmmik lehma, iga vatsa vahel vasikas Linakupar Tor 1972 E. Tuisk RKM II 293, 591 (356)
80627 2301 A4a5* & Tõõtsa-vaatsa tõmujas lehm, iga vatsa vahel vasikas Linakupar Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (27)
80628 2301 A4a5* & Tõmik lehma tõõtsi-vootsi, iga vaatsa vahel vasikas Kupar Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (29)
80629 2301 A4a5* Tõmu lehma tõõtsa-vaatsa, iga vaatsa vahel vaalivasikas Linakugarad ja seemned Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (7)
80630 2301 A4a6* Tõmmu lehm teeb tõõtsa-tatsa, iga vatsale toob vasika Linakupar Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (57)
80631 2301 A4a6* Tõmmik lehm oli titsa-tätsa, tõi vatsa vasika Lebanõu Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 552 (18)
80632 2301 A4a6* & Õtsu-tõtsu tõmmik lehma, igast vatsast toob vasika Linakupar Plt 1891 J. Reinthal E 481 ja 485 (20)
80633 2301 A4a7 & Tõmmu lehma tõtsa-vatsa, igas vatsas viis vasikast Lina SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (125)
80634 2301 A4a8 & Tõmmik lehm oli tõtsa-tatsa, igast vatsast tõi vasika, igal vasikal ise vahe Linakupar Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1497 (49)
80635 2301 A4a9 & Tõmik lehm lähab tiitsa-taatsa, mitukümend vasikast, igal vasikal vahe vahel Linakupar Vig 1889 M. Liedenberg H II 2, 698 (5)
80636 2301 A4a10 & Tõmmu lehm tõõtsu vaatis, aga [sic!] vaatis vasikas Linaseemned Mus 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (23)
80637 2301 A4a11* Tutsa-vatsa tõmmik lehm, igas otsas vasikas Veski [sic!] Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 676 (4)
80638 2301 A4a11* & Tõmmu lehma tõntsa-võntsa, iga otsas saab vasika Linad Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (1)
80639 2301 A4a12* Tõmmik lehm teetsa-taatsa, igas lautas vasikas Linad Vig 1895 T. Pulst H III 18, 585 (3)
80640 2301 A4a12* & Tõmmik lehm tiitsa-taatsa, igas lautas vasikas Linakupar Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (10)
80641 2301 A4a12* Tõmmik lehma tiitsa-täätsa, igas lautas tal vasikas Vän 1925 A. Milvek E 55635a
80642 2301 A4b1 & Tõmmu lehm ja kõtsa vaats, egas vaatsas vasikad, egas murdes mullikad Linad ja seemed kupa[r]te sees Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (26)
80643 2301 A4b1 Tõmmu lehm ja kõtsa vats, igas vatsas vasikad, igas murdes mullikas (Eine schwarzbraune Kuh und ein Hängebauch, in jedem Bauche Kälber, in jedem Bruche junge Kühe) Der Flachs und die Samenkörner in den Kapseln 1876 Wied. 289
80644 2301 A4b1 Tõmmu lehm ja kotsu vats, igas vatsas vasikas, igas murdes mulikas Linakupar 1890 E EM 155 (1485)
80645 2301 A4b1 Tõmmu lehm ja kotsu vats, igas vatsas vasikas, igas murdes mulikas Linakupar 1913 E EM2 135 (1940)
80646 2301 A4b1 Tõmmu lehm ja kotsu vats, igas vatsas vasikas, igas murdes mullikas Linakupar 1921 Nurmik II 78 (3)
80647 2301 A4b2* & Tõmmu lehm tõtsa-vaatsa, igas vaatsas vasikas, igas murdes mullikas Linakupar Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (75)
80648 2301 A4b2* Tõmu lehm tegi titsa-vatsa, igas vatsas vasikas, igas murdes mullikas Linakuprad Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 325 (6)
80649 2301 A4b2* Tõmmik lehm tõtsa-vatsa, igas vatsas vasikas, igas mutsas mulikas Pär 1902 J. J. Pulst E 43216 (16)
80650 2301 A4b3 & Tõmmu lehm võtsa-vätsa, tagast vaates vassikas, igas murdes mulikas Lina Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 858 (5)
80651 2301 A4c & Tõmmu lehma tõtsa-tatsa, igas tõtsas tal tõmmikud, igas vatsas tal vasikas, igas poos tal poolikud Linaseemnekuprad Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (10)
80652 2301 A4d & Titsa-tatsa tõmmik lehma, igas nukas noor lehm, igas vatsas vasikas, igas poes pullikene Linakupar Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 25 (14)
80653 2301 A4e & Tomu lehm ja tontsud vatsad, igas vatsas vasikas, igas suolatses sonnik Linakupra VNg 1892 H. Lohk H II 34, 352 (48)
80654 2301 A4f & Tõmu lehma tõtsa-vatsa, iga vatsassa vasika, iga otsas orava, iga tipussa terava, iga ladvas laululindu Linad Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (65)
80655 2301 A4g & Tõõts vaatas tõmiklehmi, igas nukas nuumhärg, igas kolgas kohihärg, igas vatsas vasikas Linakupar MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (49)
80656 2301 A4h & Tõmmik lehm oli tötsa-vatsa, igas vatsas tal vasikas, igas nurgas noori lehma Linakupar Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895/6 (798)
80657 2301 A4i & Tõmmu lehma tõtsa-vatsa, igas vatsas see vasika, igas nurkas noori paari, igas kütkes küitu lehma Linaseeme Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (11)
80658 2301 A4j Tõmmu lehma tõtsa-vatsa, iga vatsassa vasikas, igas külles küitu härga Linaseemned Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (42)
80659 2301 A4j & Tõmu lehma totsu-vatsa, igas vatsas vasikas, igas küljes kiutu härge Linakubarad Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 10 (15)
80660 2301 A5 & Visa-vasa sõralehm, igal vasal vasik vahel Linakugar Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 482 (160)
80661 2301 A6 & Musta lehma totsa-vatsa, iga vatsassa vasikas Oad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (24)
80662 2301 A7a1 & Tõmmu härg ja tõõtsi-vaatsi, igas vatsas vasikas Linakupar Lai 1897 H. Asper H III 28, 528 (116)
80663 2301 A7a2 & Ootse-võõtse tõmmu härga, iga vats annab vasiku Linakupar Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (9)
80664 2301 A7a3 & Tõmba härga, t[õ]sta vatsa, igal vatsal vasikas sees, igal vasikal vahe vahel Linaseemned kuparde sees Trm 1895 S. Sommer H II 56, 148 (88)
80665 2301 A7b1 & Tõmmu härga tõtsu-vatsa, iga vatsas saa vasikas, iga poole saa pulli, iga külge saa küütu Linakupar Iis 1889 E. Ellert H III 1, 569 (25)
80666 2301 A7b2 & Tõmmu härga tõtsu-vatsa, iga vatsasta vasika, iga küllesta küütu lehma, iga poolesta pulli Linakuppar Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (50)
80667 2301 A7c & Tõts-tats tõmmu härg, igas nukas nuumhärg, igas kolgas kohihärg, igas vatsas vasikas Linakuprad MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (55)
80668 2301 A7c Tõts-tats tõmmu härg, igas nurgas nuumhärg, igas kolgas kohihärg, igas vatsas vasikad Linakuprad 1890 E EM 156 (1489)
80669 2301 A7c Tõts-tats tõmmu härg, igas nurgas nuumhärg, igas kolgas kohihärg, igas vatsas vasikad Linakuprad 1913 E EM2 135 (1944)
80670 2301 A8 & Hall härg atsa-vatsa, igas vatsas kaks vasikast Lääts SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (119)
80671 2301 A8 Hall härg atsa-vatsa, igas vatsas kaks vasikat Lääts 1890 E EM 34 (106)
80672 2301 A8 Hall härg atsa-vatsa, igas vatsas kaks vasikat Lääts 1913 E EM2 32 (127)
80673 2301 A9 & Tõnu õõtsub tõõtsa otsas, egas vaatsas vassikas Lina ja seemed Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (23)
80674 2301 B1a & Tõmmu lehm tõõtsamagu, igas vatsas vasikas Linakugar Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (48)
80675 2301 B1b* Tõmu lehm ja tõõtsamagu, iga vatsiku vahes vasik Lina Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (57)
80676 2301 B1b* & Tõmmik lehm ja tõtsamagu, iga vatsa vahel vasikas Linakupar Ksi 1933 A. Lübek E 84419 (12)
80677 2301 B2 Hall lehm kõõdsamagu, ega vadsaku vahel vasikas Linakugarm Ote 1888 V. Vaher H III 10, 371 (42)
80678 2301 B2 & Hall lehm kõõdsamagu, egä vataku vahel vasikas Linakugerma Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (1)
80679 2301 B3 & Vana Eesik lõõtsamagu, magu mitmekõrraline, iga kõrra vahel vasikas Linakugur Trv 1894 J. Sirul H III 21, 432 (2)
80680 2301 C* Tammetõõsik, lõõtsanahk, magu mitmekorraline, mao vahel vasikas Linakupar 1890 E EM 149 (1413)
80681 2301 C* Tammetõõsik, lõõtsanahk, magu mitmekorraline, mao vahel vasikas Linakupar 1913 E EM2 129 (1850)
80682 2301 C* Tammetõõsik, lõõtsanahk, magu mitmekorraline, mao vahel vasikas Linakugur Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (44)
80683 2301 C* & Tammetõõtsik, lõõdsanahk, magu mitmekorraline, mao vahel vasikas Linakugar Trv 1895 J. Sams E 18070 (16)
80684 2301 C* Tammetõhva, lõõtsanahka, mitmekõrdsast magunahka, mao vahel vasikas Linakugar Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (27)
80685 2301 D & Magu mitmejakuline, ega jaku vahel vasik Linakugar Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (130)
80686 2301 # 2302
80687 2302 & Tõmmu lehmal viis udart, igas udaras üks poeg Linakupar Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (5)
80688 2302 # 2301
80689 2303 & Tõrs tuua võeralt maalt, siin maal vitsutata Kübar, siin maal pannakse pael peale Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (183)
80690 2304 & Nõsta jõvvat, visata ei jõvva Sulg Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 444 (39)
80691 2304 Tõsta jõuab, visata ei jõua Sulg 1968 SSTT 80
80692 2304 Tõsta jõuab, visata ei jõua Sulg 1979 Metstak 17 ja 34 (160)
80693 2304 Tõsta jõuab, visata ei jõua Sulg 1992 Metstak2 47
80694 2305 A1a1* & Tõsta tõist, tõsta tõist, pane karvane vahele Hobest pandas ette Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 15 (70)
80695 2305 A1a1* Tõsta tõist, tõsta tõist, pane karvane vahele Hobune aiste vahele Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (18)
80696 2305 A1a1* Tõsta tõist, tõsta tõist, panõ karvanõ vahelõ Hobust ette rakendamas Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 46 (29)
80697 2305 A1a1* Tõsta tõist ja tõsta tõist, pane karvast vahele Hobuse rakendamine MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 231 (15)
80698 2305 A1a1* Tõsta teist ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (10)
80699 2305 A1a1* Tõsta teist ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (11)
80700 2305 A1a1* Tõsta tõist ja tõsta tõist, pane karvane vahele Hobu, ais Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (40)
80701 2305 A1a1* Tõsta teist ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse ette panek Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (13)
80702 2305 A1a1* Tõsta tõine ja tõsta tõine, pane karvane vahele Hobune rakke Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 431 (6)
80703 2305 A1a1* Tõsta teist ja tõsta teist, pane karvast vahele Hobust ette panema Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (52)
80704 2305 A1a1* Tõsta tõist ja tõsta tõist, pane karvane vahele Hobest pandas ette Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (21)
80705 2305 A1a1* Tõsta teist ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse vankri ette rakendamine Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 76 (154)
80706 2305 A1a1* Tõsta teist ja tõsta teist ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 872 (38)
80707 2305 A1a1* Tõsta, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (16)
80708 2305 A1a1* Tõsta tõist ja tõist ja pane karvane vahele Hobest pandas vehmerde vahele Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (34)
80709 2305 A1a2 & Tõstab teist ja tõstab teist, paneb karvase vahele Hobuse ettepanek Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (13)
80710 2305 A1b* & Tõsta tõist, tõsta tõist, karvane pistä vahele Hobene pandas ette Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (155)
80711 2305 A1b* Tõsta tõist ja tõsta tõist ja pista karvast vahele Hobust pane vankri ette Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (25)
80712 2305 A1c & Tõsta teist ja tõsta teist ja pane karvane mätas vahele Hobune pane vankri ette aiskade vahele Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 502 (92)
80713 2305 A1d & Tõsta teist ja tõsta teist, pane karvane vahele ja kõver veel peale Lai 1923 E. Rosin A 4079 (2)
80714 2305 A2a1* Tõsta ühte, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 452 (131)
80715 2305 A2a1* Tõsta üht, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (46)
80716 2305 A2a1* Tõsta ühte, tõsta teist, pane karvast vahele Villakraasid As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 357 (67)
80717 2305 A2a1* Tõsta ühte, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 474 (123)
80718 2305 A2a1* Tõsta ühte, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse ette panemine Lai 1926 H. Nigul E 57615
80719 2305 A2a1* Tõsta üht ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Hlj 1934 O. Webermann ERA II 70, 400 (19)
80720 2305 A2a1* Tõsta üht ja tõsta tõist, pane karvane vahele Hobuse rakendam[ine] MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (23)
80721 2305 A2a1* Tõsta üht ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakke panemine Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (2)
80722 2305 A2a1* & Tõsta üht ja tõsta teist ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (24)
80723 2305 A2a1* Tõsta üht ja teist ja pane karvane vahele Hobust rakendakse ette Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (12)
80724 2305 A2a2* & Tostab üht, tostab toist, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (81)
80725 2305 A2a2* Üht tõstab, teist tõstab, pannakse karvane vahele Trm 1930 L. Ollisaar A 11253 (17)
80726 2305 A2a2* Tõstab üht ja tõstab teist, karvane vahel Hobune Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 244 (27)
80727 2305 A2a2* Tõstab üht ja tõstab teist, paneb karvase vahele Hobuse rakendus Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 324 (315)
80728 2305 A2a3 & Tõstan üht ja tõstan teist, panen karvase vahele Hobuse rakendus Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 439 (31)
80729 2305 A2b & Tõsta üht ja tõsta teist ning pista karvane vahele Hobuse rakkepanek Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 85)
80730 2305 A2c & Tõsta üht ja tõsta tõist, torka karvane vahele Pane hobune aiste vahele Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (16)
80731 2305 A2d & Tõstab üht, tõstab teist, karvane läheb vahele Hobune Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (86)
80732 2305 A3 & Tõsta seda ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine vankri ette Pal 1930 M. Jürgenson E 70352 (36)
80733 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Pal 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 117 (68)
80734 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 569 (43)
80735 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (13)
80736 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendam[ine] Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (17)
80737 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (33)
80738 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobune aisade vahele Amb 1889 J. Ney H II 14, 173 (109)
80739 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (23)
80740 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendus atra ette Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (44)
80741 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (54)
80742 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobust ette panema VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (38)
80743 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karune vahele Pane hobune rakkesse Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (11)
80744 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta tõist, pane karvane vahele Hobuse ette rakendamine eP 1889 J. Pint H II 33, 726 (10)
80745 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hob[use] rakendamine Ann 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 61 (4)
80746 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendam[ine] Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 229 (17)
80747 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (11)
80748 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 427 (141)
80749 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist, pane karvane vahele Hobust ette panema Kod 1931 L. Martinson A 11780 (17)
80750 2305 B1a1* Tõsta reit, tõsta teist ja pane karvane vahele Hobust rakendama Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (76)
80751 2305 B1a1* Tosta reit, tosta teist ja karvane pane vahele Hobuse aiste vahele panemine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (13)
80752 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (130)
80753 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine PJg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (54)
80754 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobune aisade vahel Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 170 (5)
80755 2305 B1a1* Tosta reit ja tosta toist, pane karvane vahele Hobuse ragendamine Kuu 1965 A.-M. Salström KKI 35, 443 (38)
80756 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 408 (18)
80757 2305 B1a1* & Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (10)
80758 2305 B1a1* Tosta reit ja tosta toist, pane karvane vahele Rakendamine Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 909 (4)
80759 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Villa kraasimine VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 98 (11)
80760 2305 B1a1* Tõsta reis ja tõsta teine, pane karvane vahele Hobune, kui aiste vahele pannakse VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 925 (17)
80761 2305 B1a1* Tõsta reis ja tõsta tõine, pane karvane vahele Hobust raken[datakse] MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (21)
80762 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (10)
80763 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta tõist, pane karvane vahele Hobuse rakend[amine] Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (119)
80764 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 134 (2)
80765 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (26)
80766 2305 B1a1* Tosta reit ja tosta toist, pane karvane vahele Hobuse ragendamine Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 49 (4)
80767 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse ette panemine Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 463 (28)
80768 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Amb 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 321 (29)
80769 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobu rakke Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (177)
80770 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobune aiste vahele Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 557/8 (5)
80771 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372/3 (37)
80772 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist, pane karvane keskele Hobuse rakendamine Lai 1904 J. Ermann E 44370 (77)
80773 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist ja pane karvade vahele Hobuse rakendamine vankri ette VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 232 (45)
80774 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (45)
80775 2305 B1a1* & Tõsta reit ja tõsta teist ja pane karvane vahele Villakraasimine As 1994 A. Korb RKM II 466, 499 (2)
80776 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist ja pane karvane vahele Hobuse aiste vahele rakendus As 1963 J. Olev RKM II 172, 246 (84)
80777 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta tõist ja pane karvane vahele Hobuse rakendus Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 484 (22)
80778 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta tõist ja pane karvane vahele Hobuse rakendus Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 242/3 (24)
80779 2305 B1a1* Tõsta reit ja tõsta teist ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (40)
80780 2305 B1a2* & Tõstab reit, tõstab tõist, paneb karvase vahele Hobose rakendamine Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
80781 2305 B1a2* Tostap reitä, tostap toista, panep karvase vahele Hobuse rakendamine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (51)
80782 2305 B1a2* Tõstab reit, tõstab teist, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (4)
80783 2305 B1a2* Tõstab reit ja tõstab teist, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (24)
80784 2305 B1a2* Tõstab tõist ja tõstab reit, paneb karvase vahele Hobust rakendakse Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 768 (18)
80785 2305 B1a2* Tõstab reit ja tõstab teist ja siis paneb karvase vahele Hobuse rakendamine JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128
80786 2305 B1a3 Tõstan reit, tõstan teist, panen karvase vahele Hobune aiste vahel Pal 1891–1892 H. Maasen E 52101 (10)
80787 2305 B1a3 & Tõstan reie, tõstan tõise, panen karvase vahele Hobuse ettepanek MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (50)
80788 2305 B1a3 Tõstan reit, tõstan teist, panen karuse vahele Hobune ja aisad Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1290 (40)
80789 2305 B1b1* Tõsta reit, tõsta teist, pista karvane vaielõ Hobese ette panek, ette rakendamine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (6)
80790 2305 B1b1* Tõsta reit, tõsta teist, pista karvane vahele Hobuse rakendamine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 13 (6)
80791 2305 B1b1* Tõsta reit, tõsta teist, pista karvane vahele Hobuse rakendamine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 91 (8)
80792 2305 B1b1* Tõsta reit, tõsta teist, pista karvane vahele Hobuse rakendamine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (206)
80793 2305 B1b1* & Tõsta reit, tõsta teist, pista karvane vahele Hobuse rakendamene Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (67)
80794 2305 B1b1* Tõsta teist, tõsta reit, pista karvane vahele Hobuse rakendamine Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (14)
80795 2305 B1b1* Tõsta teist, tõsta reit, pista karvane vahele Hobuse rakendamine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1495 (34)
80796 2305 B1b1* Tõsta reit ja tõsta teist, pista karvane vahele Hobuse rakendami[ne] Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (31)
80797 2305 B1b1* Tõssa reit ja tõssa teist, pissa karvane vahele Hobuse rakendamine MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 598 (5)
80798 2305 B1b1* Tõsta teist ja tõsta reit, pane karvane vahele Mees lääb hobuse selga Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (36)
80799 2305 B1b2 & Tõstab reit ja tõstab teist, pistab karvase vahele Hobuse rakendamine Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (10)
80800 2305 B1c & Tõsta reit ja tõsta teist, aja karvane vahe[le] Hobu ette HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (16)
80801 2305 B1d & Tõstab reie, tõstab teise, karvane läheb vahele Hobust rakendatakse Lai 1897 H. Asper H III 28, 527 (109)
80802 2305 B1e & Tõstab reit ja tõstab teist ja paneb karvase poisi reite vahele Hobuse rakendamine Kei 1981 T. Birkan RKM II 349, 578
80803 2305 B1f & Tõsta reit ja tõsta teist ja pista karvane pätsakas vahele Tõsta ühte aisa ja teist, pane hobune vahele Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (14)
80804 2305 B1g & Tõsta reit, tõsta teist ja pane karvane loom vahele Hobune aiste vahele Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 115 (52)
80805 2305 B2* Tõsta reita, tõsta reita, pane karvane vahele Hobuse rakendamine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (67)
80806 2305 B2* Tõsta reit, tõsta reit, pane karvane vahele Hobune rakkesse HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (3)
80807 2305 B2* Tõsta reit, tõsta reit, pane karvane vahele Hobust ette panema Kod 1889 J. Moisa H II 27, 948 (3)
80808 2305 B2* & Tosta reit ja tosta reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 298 (45)
80809 2305 B2* Tosta reit ja tosta reit, pane karvane vahele Hobose rakke panemine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (1)
80810 2305 B2* Tõsta reit ja tõsta reit ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 52 (69)
80811 2305 B3a & Esite tõstab üht reit, teiseks tõstab teist reit, siis karvane kate reie vahele Hob[une] aiste vahele Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (107)
80812 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobune Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 406 (53)
80813 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 191 (55)
80814 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (29)
80815 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Rkv 1948–1949 A. Loit RKM II 31, 203 (3)
80816 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karvane keskele Hobuse rakendamine Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (55)
80817 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 317 (4)
80818 2305 B3b1* Tõsta üht reit, tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 528 (40)
80819 2305 B3b1* Tõsta üht reit ja tõsta teist reit ning pane karvane vahele Hobuse rakendamine Jõh 1946 A. Krikmann RKM II 7, 112 (4)
80820 2305 B3b1* Tõsta ühte reit ja tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobust pannakse ette Lai 1975 K. Salve RKM II 317, 95/6 (13)
80821 2305 B3b1* Tõsta üht reit ja tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobune aiste vahel VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 738 (25)
80822 2305 B3b1* & Tõsta üht reit ja teist reit, pane karune vahele Hobust rakendama Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (54)
80823 2305 B3b1* Tõsta ühte reit ja teist reit, karune pannakse vahele Hobust rakkesse Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (20)
80824 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karuse vahele Hobuse rakendamine 1890 E EM 156 (1488)
80825 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karuse vahele Hobuse rakendamine 1913 E EM2 135 (1943)
80826 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 264 (6)
80827 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hobusele selga asumine Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 321, 334 (7)
80828 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Jõh 1935 Anonüüm 049 ERA II 118, 400 (138)
80829 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 298 (125)
80830 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hobuse rakendus Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (6)
80831 2305 B3b2* Tõstab üht reit, tõist reit ja paneb karvase vahele Hobuse rakend[amine] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (111)
80832 2305 B3b2* & Tõstab ühte reit, teist reit ja paneb karvast vahele Hobuse rakendamine As 1993 A. Korb RKM II 459, 155 (22)
80833 2305 B3b3 & Ühte reit tõstetaks ja teist reit tõstetaks, vahel pantaks karvane Hobune as'te vahel Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 340 (3)
80834 2305 B3c1* & Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pista karvane vahele Kangakudumine, s.o. tallalaudade tallamine ja surnukas visati sealt vahelt läbi VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 153 (18)
80835 2305 B3c1* Tõsta üht reit ja tõsta teist reit ja pista karvane vahele Hobune aiste vahele Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 218 (6)
80836 2305 B3c2 & Tõstab ühe reie, tõstab teise reie, pistab karvase vahele Hobuse vankri ette rakendamine KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 26 (92)
80837 2305 B3d & Tõsta üht reit, tõsta teist reit, torka karvane vahele Hobuse rakendamine VNg 1988 E. Rajari RKM II 415, 203
80838 2305 B3e & Tõsta üht reit, tõsta teist reit, pane karune kahe reie vahele Hobune Mär 1992 K. Mõis RKM, KP 16, 142 (1)
80839 2305 B3f & Tõstab ühte reit, tõstab teist reit, paneb karvase pätsaka vahele Hobuse rakendamine JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 325 (29)
80840 2305 B3g & Tõstab üht reit, tõstab teist reit, paneb karvanassi vahele Rakendab setukast aiste vahele Ann 1960 O. Niinemägi RKM II 98, 16 (8)
80841 2305 B4 & Taat tõstab üht, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine: taat tõstab üht, siis teist aisa, paneb hobuse kahe aisa vahele Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 86
80842 2305 B5a1* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pane karune vahele Hobuse rakendamine Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (5)
80843 2305 B5a1* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (5)
80844 2305 B5a1* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine: tõsta aisu, hobune vahele Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 179 (2)
80845 2305 B5a1* & Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Pane hobune rakkesse Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (59)
80846 2305 B5a1* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (21)
80847 2305 B5a1* Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Trt 1993 A. Korb RKM II 459, 569 (21)
80848 2305 B5a1* Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobuse rakendam[ine] Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 466 (24)
80849 2305 B5a1* Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 126 (60)
80850 2305 B5a1* Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane karune vahele Hobuse rakendamine HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (10)
80851 2305 B5a1* Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane siis karvane vahele Hobuse rakendamine Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (5)
80852 2305 B5a2 & Tõstab teist reit, tõstab teist reit, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (52)
80853 2305 B5b1* Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pista karvane vahele Hobuse rakendam[ine] Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 38 (16)
80854 2305 B5b1* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pista karvane vahele Hobuse rakendamine Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 39 (87)
80855 2305 B5b1* & Tõsta teist reit, tõsta teist reit, pista karune vahele Hobuse ettepanemine Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (33)
80856 2305 B5b1* Tõsta teist reit, tõsta teist reit, püsta karune kahe vahele Hobu pandas aiste vahele Mih 1968 R. Praakli RKM II 253, 363 (22)
80857 2305 B5b1* Tõsta teist reit ja teist reit ja pista karvane vahele KJn 1904 K. Aint H II 68, 510 (2)
80858 2305 B5b2 & Tõstab teist reit ja tõstab teist reit, pistab karvase vahele Hobuse rakend[amine] Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 683 (5)
80859 2305 B5c & Tõsta teist reit, tõsta teist reit, las karvanass poeb vahele Hobune aiste vahele panna Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 230 (15)
80860 2305 B5d & Tõsta teist reit, tõsta teist reit, püsta karune nui vahele Hoost pannakse aiste vahele Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (88)
80861 2305 B5e & Tõsta teist reit ja tõsta teist reit ja pane vana karvane vahele Hobuse rakendamine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (76)
80862 2305 B6 & Tõsta esimest reit, tõsta teist reit ja pane karune vahele Hobust rakendama Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (20)
80863 2305 B7a* & Tõsta teist reit ja tõsta teist ja pane karvane vahele Rakendamine VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (18)
80864 2305 B7a* Tõsta teist ja tõsta teist reit ja pista karvane vahele Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 149 (203)
80865 2305 B7b & Enne tõstetas tõine reie, perän tõine, pandas karvane vahele Hobest pandas ette Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (126)
80866 2305 B8 & Tõsta teist reit ja tõsta reit, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (69)
80867 2305 B9+ & Võta tõist ja tõsta tõist, via karvane vahele Hobest ette pandas Kan 1889 J. Väggi H II 32, 482 (9)
80868 2305 B9+ Kergitakse üht reit ja kergitakse teist reit ja karvane asi pannakse vahele Hobuse rakendus Amb 1966 E. Pilvik KKI 40, 473
80869 2305 B9+ & Enne üts reis, sis tõine reis, peräst karvane vahele Hobese ettepanemine TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (97)
80870 2305 B9+ Tõsta reita, pärast tõista, pane karvane vahele Hobese rakendamine Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (78)
80871 2305 C1 & Tõsta kintsu, tõsta teist, pane karvane vahele Hobust pandakse ette Nõo 1924 E. Matto A 6151 (8)
80872 2305 C1 Tõsta kintsu, tõsta teist, pane karvane vahele Hobust pantakse ette Nõo 1924 I. Piho A 6153 (23)
80873 2305 C2* & Tõstab kintsu, tõstab kintsu, paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 292 (12)
80874 2305 C2* Tõsta kintsu, nõsta kintsu, pane karvast vahele Hobust p[annakse] ette Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 24 (158)
80875 2305 C3* Tõsta ühte kintsu, tõsta teist kintsu, pane karune vahele Hobuse rakendamine Hää 1971 M. Mäesalu RKM II 285, 476 (18)
80876 2305 C3* & Ütte kintsu tõstetass, tõist kintsu tõstetass, karvane pandass vahele Hobuse ettepanemine As 1996 A. Korb, A. Tuisk EFA I 17, 60 (7)
80877 2305 C4 & Tõsta tõist kintsu ja tõsta tõist kintsu ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 397 (5)
80878 2305 C5+ Tõsta ütte kintsu, tõsta tõist kintsu, peotäis karvu jääb vahele Hobuse ette rakendamine Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 386 ja 402 (70)
80879 2305 C5+ & Mees tõstab kintsu ja toeteb karvast Ku hobest ette pannas Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (77)
80880 2305 D1* Tõsta üts jalg üles, tõsta teine jalg, karvane pandas vahele Hobune pandakse vankri ette – hobuse rakendamine Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 181 (93)
80881 2305 D1* Tõsta üht jalga, tõsta teist jalga, pane karvane vahele Hobust rakendama Rak 1934 J. Ploom ERA II 70, 365 (6)
80882 2305 D1* & Tõsta üht jalga, siis teist jalga, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Pal 1990–1991 H. Kaeval RKM II 441, 355 (11)
80883 2305 D1* Tõsta ütte jalga, tõsta tõist jalga, pane karvast vahele Hobuse ette panemine Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 216 (2)
80884 2305 D1* Tõsta üht jalga ja tõsta teist jalga ja pane karvane vahele Hobune sõiduki ette rakendatud San 1976 L. Ojarand RKM II 322, 365
80885 2305 D1* & Nõsta üts jalg, nõsta tõne jalg, tõuka karvane sisse, lätt teed mööda Hopõn vihmride ette Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (133)
80886 2305 D2* Tõsta teist jalga ja tõsta teist jalga ja pane karvane vahele Hobuserakend As 1965 P. Kippar KKI 38, 282 (6)
80887 2305 D2* & Tõsta teist jalga ja teist jalga, pista vana karune vahele Hobust rakendama SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (246)
80888 2305 D3 & Tõsta jalga, tõsta teist, pane karvane vahele Hobuse aiste vahele panemine Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (4)
80889 2305 E+ & Tõsta saba, nõsta saba, vaihelõ sai karvanõ Hobuse rakendamine Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (6)
80890 2305 E+ Tõstab tõist aisa ja tõist ja paneb karvase vahele Hobuse rakendamine Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (51)
80891 2305 E+ Tõsta puud, tõsta puud, pane karvane vahele Hobuse rakendamine Ta 1932 L. Zirk E 81965 (20)
80892 2305 F1a & Aja reied laiali, pane karune vahele Hobuse rakendamine Kär 1890 K. Loiken H III 5, 98 (28)
80893 2305 F1a Ajab reied laiali, paneb karuse vahele Hobuse rakendamine Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (14)
80894 2305 F1b & Aja reied laiale, pista karune vahele Hobust pannakse vankri ede Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (19)
80895 2305 F1b Aja reied laiali, pista karvane vahele Hobuse ette panemine TMr 1926 L. Berg E 57148
80896 2305 F1c & Aja reie laiale, pane karvane magu vahele Hobust ette pandma Rõn 1889 C. Berg H II 30, 713 (7)
80897 2305 F1d & Aja reied laiali, pista karune kurat vahele Hobune aisade vahel Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 247 (17)
80898 2305 F2a & Lahuta reied laiali ja pane karvane vahele Hobuse rakendamine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (31)
80899 2305 F2a Lahuta reied laiali ja pane karvane vahele Hobune rakkesse Pde 1926 A. Palm E 57575 (2)
80900 2305 F2b & Laota reisi, topi karvast vahele Hobusa ettepanemine Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (28)
80901 2305 F2c & Reisi lahutakse, karvast aetakse vahele Hobese rakendamine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 698 (103)
80902 2305 F3a & Reveta reied laiali ja pane karvane vahele Pane hobune aiste vahele rakke Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (13)
80903 2305 F3b & Reveta reied laiali, aja karvane vahele Rakenda hobune ette Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (7)
80904 2305 F3c & Revesta reied lajale, viska karvene vahele Hobune rakke Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (62)
80905 2305 F3d & Reveta reied laiali, torka karvane vahele Hobu rakke Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 227 (32)
80906 2305 F3e* Reied revedetta, karvane pisteda vahele Hobune rakendatakse aiste vahele Jõe 1951 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (84)
80907 2305 F3e* & Reied revastavad, karvane pisteda Hobune pannakse aiste vahele Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (85)
80908 2305 F4+ & Lükka reied laiali, pane karune vahele Rakenda hobune: lükka aisad laiali ja pane hobune vahele, hobune on ju karune Kul 1960 J. Nurme RKM II 110, 194 (29)
80909 2305 F4+ Võtta reied lahti, pane karune vahele Mar 1939 A. Hiiemägi ERA II 200, 606 (209)
80910 2305 F4+ Viska reiet laiali, karvakera vahele Hobõne ja aisa' Plv 1949 J. Sulengo RKM II 22, 104 (5)
80911 2305 F4+ Tõmba reied laiali, pane karvanass vahele Hobuse rakendamine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1495 (33)
80912 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobuse aiste vahele panemine 1890 E EM 26 (15) 1215Cb
80913 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobuse aiste vahele panemine 1913 E EM2 26 (16) 1215Cb
80914 2305 G1a1*% Aea harud laiali, pane karune vahele Hobuse ette panek Jäm 1977 E. Tuutma KKI 68, 25 (1) 1215Cb
80915 2305 G1a1*% Aea harud laiale, pane karune vahele Hobuse aisade vahele panemine Jäm 1977 A. Arming KKI KS 1215Cb
80916 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobust aisade vahele panema Jäm 1977 E. Veri KKI KS 1215Cb
80917 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobu pannakse ede Jäm 1977 H. Tomingas KKI KS 1215Cb
80918 2305 G1a1*% Aa harud laiale, pane karune vahele Pane hobune aeste vahele Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 538 (138) 1215Cb
80919 2305 G1a1*% Aa haru laiali, pane karune vahele Hoben aiste vahel Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 29 (166) 1215Cb
80920 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karust vahele Hobune aiste vahel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (82) 1215Cb
80921 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobu aiste vahel Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (89) 1215Cb
80922 2305 G1a1*% Aja harud laiale, pane karune vahele Hobune aiste vahele Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (89) 1215Cb
80923 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobust pannakse vankri ette Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 634 (36) 1215Cb
80924 2305 G1a1*% & Aja harud laiali, pane karune vahele Hobuse aeste vahele panemine SJn 1889 T. Köstner H II 26, 398 (188) 1215Cb
80925 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karune vahele Hobuse ede panemine Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (39) 1215Cb
80926 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karvane vahele Hobuse rakendamine, tagandamine aiste vahele KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS 1215Cb
80927 2305 G1a1*% Aa haru laiali, pane karvane vahele Hobese ette panemine Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 233 (6) 1215Cb
80928 2305 G1a1*% Aja harud laiali, pane karvane vahele Aja hobu aiste vahele Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 146 (42) 1215Cb
80929 2305 G1a1*% Aja harud laiali ja pane karune vahele Hobune aiste vahele Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 600 (86) 1215Cb
80930 2305 G1a1*% Aja harud laiali ja pane karvane vahele Hobune pannakse vankri ette Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 76 (7) 1215Cb
80931 2305 G1a1*% Aea harud laiale, ma panen karuse vahele Hobene pantse aeste vahele SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (14) 1215Cb
80932 2305 G1a2 & Tüdruk ajas harud laiali, poiss pani karvase vahele Hobuse rakendamine Tt 1936 A. Haav ERA II 132, 217 (5)
80933 2305 G1a3 & Harune aetakse laiali, karune pantaks vahel Hobuse rakendamene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (20)
80934 2305 G1a4* Harud aetakse laiali, karune pätsak pannakse vahele Hobuse ette rakendamine Trv 1893 J. Kuusk E 771 (43)
80935 2305 G1a4* & Harude aetes lak'ka ja pannas karvane pätsäk vahele Hobest pannas vankre ette Trv 1894 A. Rull H III 20, 143 (55)
80936 2305 G1b* Aja harude laiali, pista karune vahele Hobuse ette panek Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 168 (6)
80937 2305 G1b* Aja harud laiali, pista karune vahele Hobuse rakendamine Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (107)
80938 2305 G1b* Aja harud laiali, pista karune vahele Hobune aiste vahele SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 567 (26)
80939 2305 G1b* Aja harud laiali, pista karune vahele Hobust pannakse aiste vahele Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (72)
80940 2305 G1b* Aja harud laiali, püsta karune vahele Hobune pannakse aiste vahele Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 199 (100)
80941 2305 G1b* Aja harud laiali, pista karune vahele Saan Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (10)
80942 2305 G1b* Aja harud laiale, pista karvane vahele Hobuse ette panek Pil 1895 H. Keller E 18372 (1)
80943 2305 G1b* Aja harud laiali, pista karvane vahele Hobune aiste vahele Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 467 (32)
80944 2305 G1b* Aja harud laiali, pista karvane vahele Hobuse ette rakend[amine] SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (24)
80945 2305 G1b* Aja harud laiale, pista karvane vahele Hobesalle aetse ranga kaala Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (25)
80946 2305 G1b* Ajad harud laiali ja pista karune vahele Hobune ja ader Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (76)
80947 2305 G1b* Ajab harud laiali, pistab karuse vahele Hobune Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (80)
80948 2305 G1b* & Aetakse harud laiali, pistetakse karvane vahele Hobune aiste vahele Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (36)
80949 2305 G1c* Aa harud laiali, kihuta karune vahele Hobune pannasse vankri ette Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
80950 2305 G1c* Aja harud laiale, kihuta karune vahele Lükka vankril veel aisad laiemale ja vii hobune aiste vahele Pöi 1959 A. Toomessalu KKI KS
80951 2305 G1c* Aa harud laiali, kihuta karune vahele Hobune rakendatakse ette Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 95
80952 2305 G1c* Aja harud laiali, kihuta karune vahele Hobune aisade vahele Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 269 (4)
80953 2305 G1c* & Aa harud laiali, kihuta karune vahele Hobust aiste vahele panema Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (31)
80954 2305 G1c* Aa harud laiali, kihuta karune vahele Pane hobune aiste vahele Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 257 (60)
80955 2305 G1c* Aea harud laiale, kihuta karune vahele Hobu ja aisad Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1009
80956 2305 G1c* Aja harud laiale, kihuta karune vahele Hobu aisade vahele Vll 1890 M. Kolm E 416 (56)
80957 2305 G1c* Aa harud laiale, kihuta karune vahele Hoost rakendama Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (9)
80958 2305 G1c* Aja harud laiali, kihuta karune vahele Hobune aissade vahele Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (23)
80959 2305 G1c* Aa harud laiale, kihuta karune vahele Hobuse ette panemine Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 345 (16)
80960 2305 G1c* Aa harud laiali, kihuta karvane vahele Hobuse aiste vahele panemine Kos 1892 T. Wiedemann E 8984 (43)
80961 2305 G1c* Aa harud laiale, kihuta karune vahele Hobu aiste vahel Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 571 (32)
80962 2305 G1c* Aja harud laiali ja kihuta karune vahele Hobune aiste vahele Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 528 (10)
80963 2305 G1d* Aja harud laiali, kahuta karune vahele Hobuse ette panemine Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 176/7 (53)
80964 2305 G1d* Harud laiale, kahuta karune vahele Hobune vankri ees Muh 1940 J. Arike KKI WS
80965 2305 G1d* Aa harud laiali, kahuta karune vahele Hobune aa aisade vahele Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 528 (308)
80966 2305 G1d* Aa harud laiali, kahuta karune vahele Hobu vankri ette Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 581 (17)
80967 2305 G1d* Aa harud laiali, kahuta karune vahele Hobune pannakse aiste vahele Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 72 (32)
80968 2305 G1d* & Aa harud laiale, kahuta karune vahele Pane hobu aisade vahele Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 860 (14)
80969 2305 G1d* Aa harud laiali, kahuta karune vahele Hobune aisade vahele Pöi 1902 M. Pallas E 42944 (5)
80970 2305 G1d* Aja harud laiale, kahuta karune vahele Hobuse ette panemine Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (17)
80971 2305 G1d* Aja aga harud laiale ja kahuta karune vahele Hobuse ette rakendamine Krj 1941 K. Unger ERA II 304, 438 (11)
80972 2305 G1e* Aja harud laiale, kanguta karune vahele Hobu aiste vahele panna Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (2)
80973 2305 G1e* Aja harud laiali, kanguta karune vahele Hobust aiste vahele pannes Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 365 (129)
80974 2305 G1e* & Aja harud laiali, kanguta karune vahele Pane hobune vankri ette Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 548 (121)
80975 2305 G1e* Aja harud laiale ja kanguta karune vahele Hobuse ette panek vankrile Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 94 (4)
80976 2305 G1e* Aja harud laiali ja kanguta karune vahele Aja vankriaisad laiali ja pane hobune ette Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 220 (5)
80977 2305 G1f Aja harud laiale, karguta karune vahele Aja hobu aiste vahele Han 1946 L. Truuvert RKM II 5, 133 (3)
80978 2305 G1f & Aa harud laiali, karguta karune vahele Hobune aisade vahele Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (5)
80979 2305 G1g & Aja harud laiali, kannuta karune vahele Hobuse ette rakendamine Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (197)
80980 2305 G1h & Aja harud laiali, keeruta karvane vahele Hobuse ette rakendamine Mih 1920 A. Leppik E 50893 (11b)
80981 2305 G1i & Aja harud laiali, kupelda karune vahele Hobune aisade vahel Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 242 (28)
80982 2305 G1j & Aja harud laiali, kahma karune vahele Pane hobune vankri ette Mär 1992 P. Vassiljev RKM, KP 17, 355 (2)
80983 2305 G1k+ Aja harud laiali ja toeta karvade vahele Hobuse rakendamine Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 107 (17)
80984 2305 G1k+ & Aja harud laiale, tõmba karune vahele Hobuse ette rakendamine Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 209 (25)
80985 2305 G1k+ Aa haro laiali, tsuska karvane vahele Hobuse ette rakendamine Trt 1967 A. Poltan KKI 46, 507 (2)
80986 2305 G1k+ & Aja haru laiale, karvane läheb vahele Hobene aiste vahele Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (8)
80987 2305 G2a Tõmba harud laiali, pane karune vahele Hobune Pöi 1961 I. Rüütel RKM II 103, 161 (43)
80988 2305 G2a & Tõmba harud laiale, pane karune vahele Hobuse aisade vahele rakendamine Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 165 (82)
80989 2305 G2b & Tõmba harud laiali, pista karune vahele Hobuse ettepanemine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (21)
80990 2305 G2c & Tõmba harud laiali ja pane karvane mutakas vahele Hobuse vankre ette rakendus KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 35 (47)
80991 2305 G3a Võta harud laiale, pane karune vahele (Nimm die Zweige aus einander, lege das Rauhe dazwischen) Schirre das Pferd an Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 294
80992 2305 G3a Võta harud laiali, pane karune vahele Hobuse aiste vahele panemine 1890 E EM 181 (1769)
80993 2305 G3a Võta harud laiali, pane karune vahele Hobuse aiste vahele panemine 1913 E EM2 156 (2292)
80994 2305 G3a & Võta harud laiale, pane karvane vahele Hobuse ettepanemine Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (4)
80995 2305 G3b* Harud võetakse laiale, karune pannakse vahele Hobune pannakse aisade vahele Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (11)
80996 2305 G3b* & Harud võetakse laiali ja karune pannakse vahele Hobu vankri ette Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 167 (16)
80997 2305 G4 & Kanguta harud laiali, lükka karune vahele Pannakse hobu vankri ette Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 174 (6)
80998 2305 G5+ Tee harud lahti, pane karune vahele Hobune, aiste vahele panemine Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 339 (14)
80999 2305 G5+ Asuta harud lajale, karata karune vahele Hobu ja sadul Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (25)
81000 2305 G5+ & Lükka harud kahele poole, pane karvane vahele Hobuse ettepanek Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (3)