Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 12001 — 13000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
12001 319 b3 & Aasta anumake, pooleaasta kaaseke Maa ja lumi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (2)
12002 319 c & [Saja]aastane pada ja [poole]aastane kaan Järv Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (19)
12003 319 # 2411
12004 320 A & Ihu valge, süä kõllane Kanamuna Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (5)
12005 320 Ba & Väljast valge, seest kollane Kanamuna JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 531 (138)
12006 320 Bb% & Seest verrev, päält valgõ Muna Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (37) 1560
12007 321 & Ihualastõ nainõ karvatsõ persega, lindlep ilma riide[ta? ] Tarõ põrmandu pühitäv luud Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
12008 322 & Iidut-tiidut, titt oli ees, teine titt oli teise sees Heinputk Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (11)
12009 323 & Ikka seisab naistel ees, lihast nui käib tema sees, ümarik on tema pragu, karvad katvad tema nägu Muhv Vai 1893 H. Masing H II 36, 403 (104)
12010 324 A1a* Heli ees, tali taga, kükits peal, nakits peus (Eine Stimme vorn, der Winter hinten, ein Hockender darauf, eine Peitsche in der Hand) Ein Schlittenfahrer Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 264
12011 324 A1a* Heli ees, talv taga, kükits peal, nakits peos Mees sõidab reega, piits peos 1973 Kal. (1973) 128 (1)
12012 324 A1a* & Eli ees, tali taga, kükits pääl, näkits peus Hobune, regi, mees ja piits Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (66)
12013 324 A1a* Eli ees, tali taga, kükits peal ja nakits peos Hobune ree ees, mees peal, piits peos Hls 1893 O. Sapas E 3356 (12)
12014 324 A1a* Eli iis, tali taga, kökats peal ja nakats pius Hobune iis, regi taga, miis peal, piits peos Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 585 (32)
12015 324 A1a* Heli ees, tale taga, küki[ts] peal, näpits pius Mees sõidab hobusega JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (10)
12016 324 A1a* Eli ees, tali taga, kükits peal ja näpits peus Mees sõidab saaniga, piits peus Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (4)
12017 324 A1a* Eli ees, tali taga, kükits pääl ja näpits peos Reega sõit Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 528 (5)
12018 324 A1a* & Eli ees, tali taga, küpits peal, näpits peos Talvel sõitja Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (54)
12019 324 A1a* Eli iis, tali taga, kükard pääl ja napits pius Hobune, regi, miis ja piits Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (22)
12020 324 A1b* Heli ees, tali taga, kükits pääl, näkits käes Saaniga sõitja 1890 E EM 39 (170)
12021 324 A1b* Heli ees, tali taga, kükits pääl, näkits käes Saaniga sõitja 1913 E EM2 36 (210)
12022 324 A1b* Heli ees, tali taga, kükits pääl, näkits käes Saaniga sõitja, piits käes 1921 Nurmik II 129
12023 324 A1b* Heli ees, talv taga, käkits peal, näkits käes 1932 Kmpm. EL III10 118
12024 324 A1b* Heli ees, tali taga, kükits pääl, näkits käes Saaniga sõitja 1939 Nugis 286 ja 313 (41)
12025 324 A1b* Heli ees, tali taga, kükits peal, näkits käes Hobune, vanker, mees ja mehel piits käes Kos 1894 T. Wiedemann E 9514 (5)
12026 324 A1b* & Eli ees ja tali taga, kükits pääl ja näpits käes Heli ees on hobune, tali taga on regi, kükits pääl on mees, näpits käes on piits Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (11)
12027 324 A1c & Eli ees, tali taga, tali peal kokat, kokati peal nokat Hobune, regi, mees, müts Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 531 (13)
12028 324 A2* & Eeli ees, taali taga, nupats peal ja nipats peos Mees sõidab hobusega, piits peos Sim 1937 E. Lippus ERA II 167, 29 (26)
12029 324 A2* Eeli iis, taali taga, kükits pial, näpits pius Vanker, mees, piits ja hobune Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (6)
12030 324 A2* Kükits peal, näkits peos, eeli ees, taali taga Kükits peal, näkits peos, mees peal, piits peos PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 220 (3)
12031 324 A3a* Ili ees, tali taga, kökatsi peal, nakatsi peos Mees vankris Vil 1894 G. Karu H II 49, 358 (51)
12032 324 A3a* Ili ees, tali taga, kükits peal, nakits peus Hobune, regi, mees ja piits Var 1888 M. Karotom H III 4, 587 (2)
12033 324 A3a* & Ili ees ja tali taga, kükits pial ja nakits pius Hobu, regi ja mees piitsaga pial Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (9)
12034 324 A3b1 & Ili ees, tali taga, nukits peal, nüpits käe Hobune ja regi, inimene, piits käes Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (58)
12035 324 A3b2 & Ili ees, tali taga, kükits peal, nikits-nakits kääs Hobune, regi, mees, piits Kse 1890 M. Reimann H II 17, 869 (2)
12036 324 A4 & Vili ees, tali taga, tali peal kükits, kükitsel nakits peus Hobu, regi, mees, mehe peus ohjad Pär 1887 M. Kalbus H, Mapp 308
12037 324 A5 & Tali ees, tali taga, kütiks peal, natiks peal [sic!] Mees, piits, hobu, regi Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (34)
12038 324 B & Ilis ehen, talis taga, kikits peal, näkits peun Hobune, regi, mees, piits Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (110)
12039 324 C1a & Helin ees, talin taga, piikar peal, nakar pius Hobune, vanker, inimene, piits Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (13)
12040 324 C1a Helin ees, talin taga, piikar pääl, nakar peos Hobune, vanker, inimene, piits 1890 E EM 39 (171)
12041 324 C1a Helin ees, talin taga, piikar pääl, nakar peos Hobune, vanker, inimene, piits 1913 E EM2 36 (211)
12042 324 C1b1 & Elin ees, talin taga, kükits pial, nakits pius Hobune ees, regi taga, mees pial, piits pius PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (49)
12043 324 C1b2 & Elin ees ja talin taga, kõkart peal ja näkart peos Hobone ree ees, mees peal ja piits peos LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (10)
12044 324 C2a* Helin ees, tilin taga, pikats peal, nakats peos Vankres sõitmene Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (13)
12045 324 C2a* & Helin ees, tilin taga, pikats peal ja nakats peos Hobune, vanker, mees ja piits Plt 1891 J. Reinthal E 480 (1)
12046 324 C2b & Helin ees ja tilin taga, pikats peus, lakats pääl Kelludega söitmine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (32)
12047 324 C3* & Ilin iis, talin taga, kökats pial, nökats käes Hobene, regi, miis, piits Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (19)
12048 324 C3* Ilin ees ja talin taga, kökats peal ja nökats kääs Mees ree peal, piits kääs Plt 1894 M. Luu H IV 5, 494 (44)
12049 324 C3* Ilin on ees, talin taga, kökats peal ja nökats käes Teel sõidab hobusega reel istudes inimene ja hoiab peos piitsa Plt 1962 M. Luu RKM II 148, 112 (18)
12050 324 C3* Ilin ees ja talin taga, kükits peal ja näkits peos PJg 1987 S. Kasesalu KKI KS
12051 324 D & Aline ees, taline taga, kükits pääl ja nukits peus Mees istub ree peal Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (5)
12052 324 Ea1* Hiline ees ja taline taga, põkats peal ja nokats käes (Ein Langsamer vorn und ein Winterlicher hinten, ein Stosser darauf und ein Hacker in der Hand) Ein Schlittenfahrer 1876 Wied. 265
12053 324 Ea1* Hiline ees ja taline taga, põkats pial ja nokats käes Reega sõitja 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (20)
12054 324 Ea1* Hiline ees, taline taga, põkats pääl, nokats käes Saaniga sõitja, piits käes 1890 E EM 40 (181)
12055 324 Ea1* Hiline ees, taline taga, põkats pääl, nokats käes Saaniga sõitja, piits käes 1913 E EM2 37 (224)
12056 324 Ea1* & Heline ees ja taline taga, põkats pääl ja nokats käis Saaniga sõitma Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (66)
12057 324 Ea1* Iline iin, taline takan, pukats pääl, näkats käen Regi, hobene, mees, piits Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (3)
12058 324 Ea2* Hiline ees, taline taga, kökats peal nökats käes Hobune, regi, inime istub peal ja ohjad käes Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523/4 (28)
12059 324 Ea2* Iline ies, taline taga, kökats pial, nökats käe Hobone, regi, mies ja piits KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (13)
12060 324 Ea2* Hiline ees, talvine taga, kökats pääl ja nökats käes Hobu, regi, mees, piits, reega sõitja Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (42)
12061 324 Ea2* Iline iis, taline taga, kökats pääl ja nökats kääs Iline on hobene, taline on regi, kökats on miis, nökats on piits MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (17)
12062 324 Ea2* Iline iis, taline taga, kökäts piäl ja nökäts käe Hobu, regi, miis, piits KJn 1890 A. Pihlak E 459 (50)
12063 324 Ea2* & Iline eden, taline taga, kökäts piäl ja nökäts käen Hobene, regi, miis ja piits Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (52)
12064 324 Ea2* Hiline ees ja taline taga, kökats pial ja nökats käes Mees sõidab hobusega Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (464)
12065 324 Ea2* Hiline ees ja taline taga, kökats pial ja nökats käes Mees sõidab reega, piits käes Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 123 (130)
12066 324 Ea2* Hiline iin ja taline takan, kökats pääl ja nökats käen Hobune inimesega Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219 (37)
12067 324 Ea2* Iin iline, takan taline, kökäts pääl ja nökäts käen Hiline om hobõnõ, takan taline om regi, kökäts pääl om miis ja nökäts käen om piitsk Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (32)
12068 324 Ea2* Iline een, taline taga, kökäts pääl, nökäts käen Reesõit talvel Ran 1938 E. Kärp ERA II 186, 346 (2)
12069 324 Ea2* Hiline ees, taline taga, kökats peal ja nökats käes Hobune, regi, mees, piits KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (21)
12070 324 Ea2* Hiline ees, taline taga, kökats peal ja nökats käes Hobune on hiline, regi on taline, mees on kökats ja müts on nökats VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 279 (6)
12071 324 Ea3* Iline ees, taline taga, kökats peal, näkats käes Hobune, regi, kutsar, piits Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (76)
12072 324 Ea3* Hiline ees, taline taga, kökats pääl, näkats käes Saaniga sõitja Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 201
12073 324 Ea3* Hiline iis, taline taga, kökats pial ja näkats käes Reega sõitmine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 696 (90)
12074 324 Ea3* & Hiline ees ja taline taga, kökats pial ja näkats käes Hobune, regi, mees ja piits Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (47)
12075 324 Ea3* & Iline ees, taline taga, kökats peal, nakats kääs Mees sõidab hobusega Pil 1894 H. Keller E 10044 (42)
12076 324 Ea3* Hiline ees, taline taga, kökats peal ja nakats käes Hobune, regi, mees ja piits VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (29)
12077 324 Ea3* Iline ies ja taline taga, kökats peal ja nakats käes Hobune, mees, piits Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 375 (1)
12078 324 Ea3* Iline iin, taline tagan, kökats pääl ja nõkats käen Hobune iin, regi tagan, mees pääl ja piits käen Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (6)
12079 324 Ea3* & Iline ies, taline taga, kökats peal ja nõkats käe Hobune, regi, mees ja piits KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (11)
12080 324 Ea4 & Iline iis, taline taga, kökats pääl, nõkits kääs Hobene, mees vankri pääl ja piits kääs Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (6)
12081 324 Ea5 & Iline ees, taline taga, kökatsi peal, nikatsi-nakatsi käes Mees ree peal, piits peos Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (37)
12082 324 Ea6* Hiline ees, taline taga, kõkats pääl, näkats käes Hobu, mees, regi, piits KJn 1870 J. Tiedemann E 167 (302)
12083 324 Ea6* Hiline ees, taline taga, kõkats peal ja näkats käes Hobune, regi, mees, piits Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (82)
12084 324 Ea6* & Hiline ees, taline taga, kõkats peal ja nõkats käes Hobune, regi, mees ja piits KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (119)
12085 324 Ea6* Iline ees, taline taga, kõkats pääl ja nõkats käes Hobune, saan, mees, piits Nõo 1932 H. Laurson E 82135 (2)
12086 324 Ea7* & Hiline ees ja taline taga, kükits peäl ja näkits käes Mees saanis, piits peos Tor 1926 V. Erm E 56895 (10)
12087 324 Ea7* Hiline ees ja taline taga, kükits peal ja näkits käe Hobu ree ees, mees peal, piits käes PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (15)
12088 324 Ea7* Hiline ees ja taline järel, kükits pial ja nokits kää Hobune ees, regi järel, mees pial ja piits kää Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (851)
12089 324 Ea7* Hiline ees, taline taga, kukits peal ja nokits käes Mees ree peal, piits käes Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (166)
12090 324 Ea7* & Iline on ees, taline on taga ja kökits on pial ja näkats on käes Hobune, regi, mees ja piits Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 146 (6)
12091 324 Ea8 & Iline ehen, taline taga, kookats pääl, nookats kähen Mees istub ree pääl, piits kähen, aab hobest Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (129)
12092 324 Ea9 & Hiline ees, taline taga, köögatsi pääl ja löögatsi käes Hobune, regi, mees, piits Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (1b)
12093 324 Ea10 & Hiline ees ja taline taga, nokats peal, kokats käes Hobune, regi, mees ja piits Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (57)
12094 324 Eb1 Hiline ees, taline taga, kükits peal, nokits pihus 1903 Pet. HS I 34 (7)
12095 324 Eb1 Hiline ees, taline taga, kükits peal, nokits peos Hobune, regi, mees ja piits Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (17)
12096 324 Eb1 & Iline iis, taline taga, kükits peal, nokits peos Hobune, regi, miis ja piits Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (17)
12097 324 Eb1 Hiline ees, taline taga, kükitse peal, nokitse peos Hobune ree ees, inime peal, piits peos Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 231 (21)
12098 324 Eb2* Hiline ees, taline taga, kükits peal ja näpits peos Mees saaniga, piits peos 1992 Metstak2 37 ja 38
12099 324 Eb2* Iline ies, taline taga, kükits pial, näpits pius Hobu, mies, regi ja piits Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (13)
12100 324 Eb2* Hiline ees, taline taga, kükits pääl, näpits peos Hobune, regi, mees, piits Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (43)
12101 324 Eb2* Hiline ees, taline taga, kükitse peal, näpitse peos Hobune, mees ja piits Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (1)
12102 324 Eb2* Hiline ees, taline taga, kükits pääl ja näpits peus Hobune ees, regi taga, mees peal ja piits peus Tor 1888 J. Gerberson H II 21, 870 (1)
12103 324 Eb2* & Hiline ees, taline taga, kükits peal ja näpits peos Sõidetakse reega Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (43)
12104 324 Eb2* Hiline iis ja taline taga, kükits pääl ja näpits peon Hobene, regi, miis, piits Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (10)
12105 324 Eb2* Hiline ehen ja taline taga, kükits pääl ja näpits peon Hobene, regi, miis, piits Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (10)
12106 324 Eb2* Hiline ees, taline taga, kõkits peal, näpits peus Hobune Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (60)
12107 324 Eb3* Iline ees, taline taga, kükits peal, näkits peos Hobune, regi, mees ja piits Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (44)
12108 324 Eb3* Hiline ees, taline taga, kükits peal, näkits peos Mees sõidab Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (43)
12109 324 Eb3* Hiline ees, taline taga, kükits peal, näkits peos Hobune, regi, inimene ja piits Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (94)
12110 324 Eb3* Hiline ees ja taline taga, kükits peal ja näkits peus Hobu ree ees, mees peal, piits peus Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 958 (48)
12111 324 Eb3* & Iline ees, taline taga, kükits pääl, näkits peos Hobune, regi, mees, piits Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (123)
12112 324 Eb3* Hiline ees, taline taga, kükits pääl, näkits peos Reega sõitmine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (13)
12113 324 Eb3* Hiline ees ja taline taga, kükits peal ja näkits peos Hobune, regi, mees ja piits käes Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (11)
12114 324 Eb3* Iline ihen, taline taga, kökits pääl, näkits peun Saaniga sõitmine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (124)
12115 324 Eb3* Hiline ees ja taline taga, kõkits peal ja nakits peus Hobune, regi, inimene, piits Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (8)
12116 324 Eb3* Hiline ees, taline taga, kükits peal, nakits peus Hobune, regi, mees Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (158)
12117 324 Eb3* Eline ehen, taline taga, kükits pääl, näkits peon Saan, hobune, miis ja piits Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (58)
12118 324 Eb4* Iline iin, taline takan, kükäts pääl, näkäts peon Hobõnõ, regi, inemine, ruusk Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (3)
12119 324 Eb4* Hiline ees, taline taga, kökatsi peal, näkatsi peos Hobune, regi, mees ja piits SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (109)
12120 324 Eb4* & Iline ees, taline taga, kökatsi peal ja näkatsi peos Mees sõidab saaniga SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (12)
12121 324 Eb4* Iline een ja taline taga, kökats pääl ja näkats peol Hobune ees, regi taga, mees pääl, pitsk peos Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (24)
12122 324 Eb4* Hiline ees ja taline taga, kökatsi peal ja näkatsi peos Mees sõidab hobusega SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (98)
12123 324 Eb4* Iline ees, taline taga, kökats peal, nakats peus Mees sõidab hobusega Pil 1894 H. Keller E 10044 (42)
12124 324 Eb4* & Iline ees, taline taga, kökatsi pääl, nakatsi peus Hobune, regi, mees, piits Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144/5 (19)
12125 324 Eb5* Hiline ees, taline taga, kökats pääl, nökats peos Hobune, regi, mees ja piits Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (32)
12126 324 Eb5* Iline ees, taline taga, kökatsi pääl, nökatsi pihus Hiline ees on hobune, taline taga on regi, kökatsi pääl on mees, nökatsi pihus on piits Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (18)
12127 324 Eb5* Hiline iis, taline taga, kökats pääl ja nökats pius Mees sõidab hobuse ja reega, piits peos Puh 1959 I. Sarv RKM II 84, 566 (531)
12128 324 Eb5* & Hiline iin, taline takan, kökäts pääl ja nökäts peon Hobene, regi, miis ja roosk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (93)
12129 324 Eb6+ & Hiline ees, taline taga, kökatsi peal, napatsi peus Hobune, regi, mees ja piits Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (5)
12130 324 Eb6+ Iline iis, taline taga, kökäts pääl, pökats peon Hobune, regi, miis, piits Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 54 (13)
12131 324 Eb6+ & Iline ehen, taline taga, kökäts pääl, pökats peon Hobune, regi, miis, piits Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 54 (13)
12132 324 Eb6+ Iline iis, taline taga, nikats pääl ja näkats peos Hobu, regi ja miis Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (28)
12133 324 Eb6+ & Hiline ees, taline taga, nokits pääl, kökits peus Hobune, regi, mees ja piits Ris 1896 J. Niinas E 26297 (15)
12134 324 Eb6+ Hiline ees ja taline taga, kakatsi peal ja nakatsi pios Hobune, mees ja piits Pil 1890 J. Bock H III 11, 126 (8)
12135 324 Eb6+ Iline on ees ja taline taga, kõkakas peal ja näkakas peos Hobune on ees ja regi taga, mees istub peal ja piits on peos Khk 1946 H. Redlik RKM II 2, 564 (6)
12136 324 Ec1 & Hiline iin, taline taga, kökäts sisen, näkäts käen Riige sõitmine San 1888 K. Gross H II 31, 807 (53)
12137 324 Ec2 & Illine iih, talline takah, kükät seeh, nahkats käeh Hobune, regi, mees, roosk Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 53/4 (60)
12138 324 Ec3 & Iline iih, taline takah, kiiguts seeh, lakats käeh Hobune, regi, mees, piits Se 1932 L. Johanson E 81696 (5)
12139 324 Ed & Hiline ees, taline taga, kükits sees, näpits peos Hobune, mees, saan ja piits Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (22)
12140 324 Ee* & Iline ees, talline taga, kükits all ja nakits peal Hobone, regi, inimene, piits Tln 1895 J. Salme E 18598 (12)
12141 324 Ee* Hiline ees, taline taga, mukats alle ja nokats pääl Kanga kudu[mine] Vai 1893 H. Masing H II 36, 403 (102)
12142 324 Ef Hiline ees, taline taga, talise peal kõkats, kõkatsi käes näkats Hobune, mees, piits, regi Pal 1897 H. Karro H IV 8, 343 (87)
12143 324 Ef Hiline ees, taline taga, talise pääl kõkats, kõkatsi käes näkats Hobune, regi, mees, piits Vil 1895 J. Täht E 16080 (30)
12144 324 Ef & Ililine [sic!] ees, taline taga, talise pääl kõkats, kõkatsi käes näkats Hobune, regi, mees, piits Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (8)
12145 324 Eg* Hiline ees, taline taga, talise pääl kõkats, kõkatsi pääl näkats Hobune, saan, saani pääl mees, mehe pääs müts Vil 1893 J. Evert E 1422/3 (33)
12146 324 Eg* & Iline ees ja taline taga, talise peal kökats, kökatsi peal nökats Hobene ja saan, mees ja piits KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (5)
12147 324 Eh & Hiline ees, taline taga, talisel kõkatsi, kõkatsil nakatsi Reega sõitja SJn 1892 H. Karell E 1608 (22)
12148 324 Ei & Iline ees, taline taga, talisel kökäts, kökätsil näkäts, näkätsil tükk letti Inime sõedab saaniga, piits käe KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (16)
12149 324 Ej* Hiline ees, taline taga, talise pääl kökerts, kökertsi käes näkerts ja salvab hilist Hobune, regi, inimene ja piits Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 81 (2)
12150 324 Ej* & Hiline ees, taline taga, talise pääl kökärts, kökärtsil näkerts, näkerts salvab hilist Hobune, regi, mees ja piits Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (6)
12151 324 Ek & Iline ees, taline taga, nikatsid peal Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1088 (17)
12152 324 F1* & Elina een, talina takan, kükats pääl, nõkats käen Inime sõidab Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (49)
12153 324 F1* Ellina iih ja tallina takah, kükäts pääl ja nakats käeh Hobõnõ iih, regi takah, miis pääl, ruusk käeh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (61)
12154 324 F2a* Ilina iin, talina takan, kökäts pääl, nökäts käen Hobene ja ratta, kökäts om inimene, nökäts ruusk 1970 EMrd III 235
12155 324 F2a* Ilina iin, talina taka, kökäts pääl, nökäts käen Hobene, ratta ja inimene, ilinä omm hobene ja talina om ratta, inimene om kökäts ja ruusk om nökäts Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 12 (6)
12156 324 F2a* & Ilina ees, talina taga, kükats pääl, nokats käen Hobune, vanker, mees, piitsk Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (43)
12157 324 F2a* Ilinä iih, talina takah, kükäts pääl, nakats käeh Hopõn, regi, miis, ruusk Se 1929 V. Savala S 17565 (125)
12158 324 F2a* Ilina ees, talina taga, kökats pääl ja nökats peos Mees istub hobuse pääl Lüg 1935 L. Riisenberg ERA II 87, 328 (1)
12159 324 F2a* & Ilina een, talina takan, kökats pääl, karbats käen Hobu ja mees piitsaga vankril Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (121)
12160 324 F2b & Ilina iih, talina takah, kükäts seeh, nükäts käeh Hobõnõ iih, regi takah, miis seeh, ruusk peoh Se 1935 D. Karnask S 101880/1 (29)
12161 324 F2b Illina iih, tallina takah, kükäts seeh, nakats käeh Hopõn, regi, inemine ja ruusk Se 1929 P. Toomeorg S 12481 (7)
12162 324 F2c* Ilina ees, talina taga, kükats keskel, näkats käes Hobusega sõitmine Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 99 (1)
12163 324 F2c* Ilina iih, tallina takah, kükats keskel, nikats käeh Regi, hobene, mees, piits Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (27)
12164 324 F2c* & Illina iih, tallina takah, nikats keskeh, näkats käeh Miis istus vankre pääl (nikats), piits käeh (näkats), hobõnõ iih (illina), vankre takah (tallina) Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 18 (31)
12165 324 F2c* & Ilina een, talina taga, köögats keskel, nõkats peun Vankr[iga] sõit Ran 1889 A. Tobber H II 30, 299 (2)
12166 324 F2d & Ilinä iin, talina takan, kükäts maan, näkäts käen Hobune, vanker, mees ja piits San 1932 S. Vellner E 81927 (1)
12167 324 F2d Eest hilina, tagast talina, tükits pääl ja näkits peos Mees hobuse ja piitsaga Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37/8 (52)
12168 324 F2d Iist hilina, takast talina, keskel kokotas, nokots peohn Hobosõga sõidetas Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (46)
12169 324 Ga & Ilinas een, talinas takka, kökats pääl, nökats käen Mees sõidab hobesega, reega Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (24)
12170 324 Gb% & Ilinas ees, talinas taga, talina peal kukatsi, kukatsil näkatsi, näkatsi näkkab ilinast, ilinas lähäb metsa, mis talinas lööb kuuti Hobune, regi, mies ja piits SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (21) 324Jb
12171 324 H1 & Illen ees ja tallen taga, kökats istub, näkats käes Hobusega sõitmine Hls 1961 L. Pärna RKM II 123, 276 (2)
12172 324 H2a1 Illin iih, tallin takah, kükäts seeh, nakats käeh Hoppen, vankri, miis ja ruusk Se 1927 E. Põllula S 2692/3 (22)
12173 324 H2a1 & Illin iih, tallin takah, kükäts seeh, nakats käeh Hopen, regi, miis, ruusk Vas? 1900 J. Sandra H II 63, 587 (4)
12174 324 H2a1 Illin iih, tallin taka, kükäts seeh, nakats käeh Hobõnõ sõit vankridõ iih, miis istus vankri', piits käes Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 498 (12)
12175 324 H2a1 Ellin iih, tallin takah, kükäts seeh, nakats käeh Hopõn om iih, regi takah, miis seeh ja ruusk käeh Se 1935 P. Külaniit S 105576 ja 105586 (11)
12176 324 H2a1 Illi iih, tallinn tagah, kükäts seeh, nakats käeh Hoppõn, ratta', rattil ist inimene, ruusk käeh Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 171 (7)
12177 324 H2a2* & Illin ees, tallin takah, kükäts seeh, nukats ommõ täl' käeh Hobune ree ees ja mees sees, piitsk käes Se 1935 A. Kits S 100021 (62)
12178 324 H2a2* Illin iih, tallinn takah, kükäts seeh, näkäts käeh Hobõnõ iih, rattah takah, miis seeh ja piits käeh Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (91)
12179 324 H2a2* Illin iih, tallinn takah, kükats seeh, nukats käeh Hopõn iih, regi takah, mies seeh, ruusk käeh Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (24)
12180 324 H2a2* & Illin iih, tallin takah, kükäts seeh, napats käeh Hopõn iih, regi takah, miis seeh, piitsk käeh Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 289 (23)
12181 324 H2a2* Illin iih, tallinn takah, köhkäts seeh, nahkats käeh Mees sõidab hobusega ja piits käes Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 125 (23)
12182 324 H2a2* Illin iih, tallinn takah, kükäts seeh, nukats käeh Hopõn, regi, miis, ruusk Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (14)
12183 324 H2a2* Illin een, tallin takan, kükats seen, lakats käen Mees sõidap, piitsk käen Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (35)
12184 324 H2a2* & Illin iih, tallin takah, nühkats seeh, nähkats käeh Hopõn, regi, miis, ruusk Se 1930 A. Põhi S 22338 (3)
12185 324 H2a2* Illin iih, tallin takah, nikats siseh, nõkats käeh Hopõn, regi, inemine, ruusk Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (85)
12186 324 H2a2* & Illin iih, tallinn takah, likõts siih, lakõts käeh Miis sõit hobõsõga' Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (69)
12187 324 H2b & Illin iih, tallin takah, kükäts seeh, nukats peoh Hopõn, ratta, miis ja ruusk Se 1934 A. Tammeorg S 84108 ja 84110 (14)
12188 324 H2b Jõllin iih, tallinn takah, kükäts seeh, nakats peoh Hobune, regi, mees, piits Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 59 (5)
12189 324 H2c & Illin ihen, tallin taga, kükäts pääl, näkats peon Hobõnõ ihen, regi taga, mees pääl, piits peon San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (14)
12190 324 H2d & Hillin een, tallin taga, kõkats keskel, nõkats käen Hobene, regi, mees ja piitsk Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (21)
12191 324 H2e & Iin illin, takan tallin, kukats seen, näkats peon Mees istub vankrin San 1929 L. Kuusik E 64023 (106)
12192 324 H3* Ellin ees, talin taga, kükäts sees, nakats käes Hobune, vanker, mees ja piitsk käes Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 312 (2)
12193 324 H3* & Ellin iih, tallin takah, kükäts siih ja nukats käeh Hopõn, regi, miis ja piitsk Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (19)
12194 324 H3* Villin iih, tallin takah, kükäts seeh, nakats takah käeh Villin olle hobõnõ, tallin regi, kükäts miis, nakats käeh ruusk Se 1935 T. Uiboaed S 99946 (24)
12195 324 Ia* & Tilina ees ja talina taga, kökats pääl ja nõkats käes Mees sõidab vankris Ta 1932 L. Zirk E 81964 (3)
12196 324 Ia* Tilina ees, talina taga, nökats peal ja kökats käes Hobune, vanker, mees ja piits Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 94 (32)
12197 324 Ib* Tilina iin, talina takan, kökats pääl, nökats peun Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (1)
12198 324 Ib* & Tillina iin, talina taga, kükäts pääl ja nakats peon Mees sõidab vankriga Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (37)
12199 324 Ib* Tilina een ja talina taga, kükats pääl ja näkats peon Hobune, vanker, mees ja piitsk Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 449 (1)
12200 324 Ic & Tilina ees, talina taka, nõkats seen, näkats peon Mees sõidab hobusega Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (13)
12201 324 Ja* & Talinas een, talinas taka, nõkats pääl, nõkats käen Hobu, vanker, mees ja piits Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (61)
12202 324 Ja* & Tillinas een, talinas taka, kokats pääl, nõkats käen Sõidetas Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (29)
12203 324 Ja* Tilinas ees, talinas taka, mökats pääl, nokats käes Hobune ees, vanker taga, mees pääl, piits käes Puh 1922 H. Lampmann A 102 (3)
12204 324 Jb% & Tilinas ees, talinas taga, talina pääl näkatsi, näkatsi pääl nikatsi, näkatsi vinnab nikatsit, tilinas lähab metsa kavuhti Hobune, regi, mees ja piits SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (102) 324Gb
12205 324 K1a Tillin iih, tallin takah, kükäts seeh, nakats käeh Hopõn iih, regi tagah, miis seeh, ruusk käeh Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 (23)
12206 324 K1a Tillin iih, tallin tagah, kükäts seeh, nakats käeh Miis sõit hobõsõga Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 654 (69)
12207 324 K1a & Tillin iih, tallin takah, kükäts siseh, nahkats käeh Hobõnõ, regi, miis, ruusk Se 1929 I. Sonts S 124438 (56)
12208 324 K1b* & Tillin ees ja tallin taga, kõkats peal ja näkats peos Hobune ees, vanker taga, mees peal ja piitsk peos Hel 1926 K. Puusepp E 58454
12209 324 K1b* Tillin een, tüllin taka, kõkats pääl, nõkats peon Hobene een, saan taka, mees pääl, roosk käen Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (15)
12210 324 K1c & Tillin iin, tallin takan, kõkats pääl, näkäts käen Sõitmine Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (16)
12211 324 K1d & Tillin een ja tallin takan, kökats keskel ja nökats käen Tillin een om hobene, tallin takka om vanger, kökats keskel om inimene, nökkats käen om piits (roosk) Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 824 (133)
12212 324 K1e & Tillin iih, tallin takah, kükats keskpaigah Hopõn, ratta', inemine Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 244 (55)
12213 324 K2a* Tilin ees, talin taga, kõkats peal, nakats peus Hobune, regi, mees, ohjad VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (31)
12214 324 K2a* Tilin ees ja talin taga, nikats peal ja nakats käes Kelladega hobune on ees ja raudrehvidega vanker läks talinal järele, peigmees peal ja piits käes – kosilane läheb kosja VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 404 (1)
12215 324 K2a* & Tilin ees, talin taga, kökats pääl, nökats käes Hobused, tõld, kutsar, piits Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (72)
12216 324 K3b & Tilin ees, talin taga, käkats ees ja näkats peos, tilin-tolin vana kere Käkats – hobune, näkats – piits Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (10)
12217 324 La & Tiline ies, taline taga, kökits pial ja nökits pihus Mies sõidab hobusega Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 115 (68)
12218 324 La Tiline ees, taline taga, kökits peal ja nökits pihus Inimene sõidab, istudes reel Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 215 (14)
12219 324 Lb & Tiline iin, taline takan, kökäts pääl, nökäts iin Hobune, ratta, mees ja piitsk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (48)
12220 324 M & Trilin ees ja tralin taga, kökats peal ja nökats käes Hobune, vanger, mees ja piits Lai 1904 J. Ermann E 44371 (84)
12221 324 N1* Irvik ees, talvik taga, põkats pääl, nokats käes Saaniga sõitja, piits käes 1890 E EM 46 (253)
12222 324 N1* Irvik ees, talvik taga, põkats pääl, nokats käes Saaniga sõitja, piits käes 1913 E EM2 42 (320)
12223 324 N1* & Irvik ihen ja talvik taga, kökäts pääl ja nökäts kähen Hobune iis, regi taga, mees pääl, piits käes TMr 1889 J. Mägi H III 9, 509 (91)
12224 324 N1* Irvik ees, talvik taga, kõkats peal, nokats käes Hobu TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (17)
12225 324 N2 & Hirvik ees, tarvik tagal, kogats peal ja nokats käes Mees, hobune ja piits Kod 1923 H. Vilde A 2153 (83)
12226 324 O1a & Ilves ees ja talvits taga, kökits pial ja nökits käes Hobene, regi, miis ja piits Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (37)
12227 324 O1b & Ilves iin, talvis takan, tüpits pääl, näpits käen Hobene iin, regi takan, miis pääl ja piitsk käen Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (94)
12228 324 O2* & Ilvits iis, talvits taga, kükits päel, nokits käes Ilvits on hobune, talvits on regi, kükits on mees, nokits on piits Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (10)
12229 324 O2* Ilvits ees, talvits taga, kükits peal ja nokits käes Hobune, saan, mees ja piits Trm 1895 M. Reisenbuk H I 7, 598 (1)
12230 324 O2* Ilvits ees ja talvits taga, kükits peal ja nokits käes Ilvits on hobune, talvits regi, kükits mees ja nokits piits Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (24)
12231 324 O2* & Hilvits ees, talvits taga, kükits peal, nökits pihus Hobune, mees, regi ja piits Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 465 (17)
12232 324 O3 & Ilits ees, talits taga, kökats peal ja näkats peus Mees reel sõites, piits peus Pal 1891 H. Maasen E 52813 (3)
12233 324 O3 Ilits ees, taalits taga, kükits peal ja nikits käes Reega sõitja MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 741 (3)
12234 324 O4 & Illits ees ja tallits taga, kaagats peal ja nokats käes Hobune, regi, mees, piits Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (128)
12235 324 O5 & Ilis ees, talis taga, kikits pääl, näkits peos Mees, hobune, regi, piits Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (53)
12236 324 Pa* Eeling ees ja taaling taga, kõkats pääl ja nokats käes Mees, hobune, piits ja vanker Vai 1889 H. Masing H II 7, 79 (14)
12237 324 Pa* & Eeling ees, taaling taga, kökits peal ja nokits käes Hobune, vanker, mees, piits Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 138 (16)
12238 324 Pa* Eling ees, teling taga, telingi pääl kökatsi, kökatsi käe näkatsi Hobune, vanker, mees, piits Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90 (1)
12239 324 Pb* & Hiling ees, taling taga, kükats peal ja nakats peus Hobune ree ees ja inimene piitsaga peal Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (23)
12240 324 Pb* Iling ees, aling taga, kükats peal, nakats pius Hobune, regi, mees, piits Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (21)
12241 324 Pb* Illing iin, illing takan, kükäts pääl, näkäts käen Hobõsamiis Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 141 (18)
12242 324 Pc & Ees ilingi, taga tallingi, peal kükadi, käes nakadi Ees hobune, taga regi, mees peal, piits käes Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (16)
12243 324 Pd* Ees elingid, taga talingid, talingite peal kükats, kükatsi käes näkats Hobune, vanker, mees ja piits Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 229 (5)
12244 324 Pd* & Ees ilingi, taga talingi, talingi otsas kükati, kükati otsas nükati Hobune, vanker, mees ja piits Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (106)
12245 324 Pd* Ees elingid, taga talingid, talingi peal kükkadi, kükkadi peal näkkadi JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (116)
12246 324 Q & Ees elendi, taga talendi, talendi peal kökati ja kökati peal näkati Hobune ees, vanker taga, mees peal, piip suus Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (23)
12247 324 Ra* Eesel ees ja taasel taga, kükits peal ja nakits käes Mees, vanker ja hobune ja piits Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1534 (267)
12248 324 Ra* & Iesel ies ja taasel taga, kükits pial ja nakits kääs Hobune, vanker, mies, piits Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (73)
12249 324 Ra* Eesel ees, taasel taga, kükits pääl, nokits käes Hobene ees ja tolk taga, kutsar pääl ja piits käes VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (55)
12250 324 Ra* Eesel ees ja taasel taga, kükits pääl ja nükits kääs Amb 1936 R. Järvanurm A 15889 (9)
12251 324 Ra* Eesel ees ja taasel taga, kükits peal ja nükits käes Eesel, regi, mees, piits JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (31)
12252 324 Ra* & Eesel ees ja taasel taga, kükats peal ja nükats käe Hobune vankre ees, mees istub peal, piits käe Pee 1894 O. J. M. H III 18, 25 (49)
12253 324 Ra* Eesel ees ja taasel taga, kökits peal ja nakits käes Hobune, mees piitsaga vankris VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (10)
12254 324 Ra* Eesel ees, taasel taga, kokits pääl ja nokits käes Hobu, regi, mees, piits Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (1)
12255 324 Ra* Eesel ees, taasel taga, kükits pääl, näkits käes Saaniga sõitja 1890 E EM 29 (45)
12256 324 Ra* Eesel ees, taasel taga, kükits pääl, näkits käes Saaniga sõitja 1913 E EM2 28 (55)
12257 324 Ra* & Eesel ees, taasel taga, nakits pääl, nokits käes Hobune, vank[er], mees, piits Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (14)
12258 324 Ra* Iesel ies ja taasel taga, nökits pial ja kökits kääs Tiisel, vanger, mees, piits JMd 1928 M. Soosaar KKI WS
12259 324 Ra* Eesel ees, taasel taga, nükits pääl ja käkits kääs Regi, hobune, inimene JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 331 (7)
12260 324 Ra* Eesel ees, taasel taga, nõkats pääl, tõkats kääs Hobune, mees, piits Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (32)
12261 324 Ra* & Eesel ees, taasel taga, kiibits peal, naabits kääs Mees sõidab ree peal, piits kääs Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (8)
12262 324 Rb* & Eesel ees, taasel taga, kükits peas, nokits pius Mees hobusega, müts, piits Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 110 (17)
12263 324 Rb* Eesel ees, taasel taga, kükits pääl, nokits peos JJn 1926 A. Palm RKM, Palm 1, 14
12264 324 Rc* Eesel ees, taasel taga, põpits keskel, näkits pius Teemees Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 427 (94)
12265 324 Rc* & Eesel ees, taasel taga, kekats keskel, nakats käes Hobune, vanker, mees ja piits JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (22)
12266 324 Rd & Eesel ees, taasel taga, kikits käes ja nokits maas Kündmas Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 405 (1)
12267 324 Rd Eesel ees, tassel taga, kikits käes ja nokits maas Mees künnab Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 353 (12)
12268 324 Sa & Tiisel ees ja taasel taga, kükits peal ja nükits käes Hobune, vanker, mees, piits VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (100)
12269 324 Sb & Tiisel ies ja taasel taga, nüegats pial ja naagats kääs Iis 1927 M. Blum KKI WS
12270 324 Z1 & Tiller ees ja tiller taga, kükats pial ja nakats käes Vankriga sõitja Sim 1892 T. Franzdorf E 1513 (19)
12271 324 Z2 & Iller ies, tiller taga, kükats pial ja nakats pius Hobune, regi, mees, piits VNg 1892 H. Lohk H II 34, 347 (3)
12272 324 Z3* Iller ees ja taller taga, kõkats keskel ja mõkats peos Mees sõidab talvel saaniga Rõn 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 66 (244)
12273 324 Z3* & Eller ees, taller taga, pikits pääl, nukits kääs Hobone, regi, mees ja piits Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (110)
12274 324 T* & Il'luke ees, tal'luke taga, kökits peal ja näkits peos Hobune, regi, mees ja piits Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 195 (2)
12275 324 T* Illuke ees, talluke taga, tallukesel kõkerts, kõkertsil näkerts Hel 1891 J. Lammas E 422 (170)
12276 324 U* Ilijäs iin, tolijas takan, kökäts pääl, mökäts peon Inemine sõit, piitsk peon Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (123)
12277 324 U* & Ilijas iih, talijas takah, kökäts siih, näkäts käeh Hobõnõ, vangõr, miis, ruusk Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 427/8 (25)
12278 324 Va & Ilokas iih, talokas takah, kükäts seeh, nähkats käeh Hopõn, regi, miis riih, ruusk käeh Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (75)
12279 324 Vb & Ilkus iih, talkus takah, kükäts seeh, nahkats käeh Hobõnõ, regi, miis, ruusk Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (51)
12280 324 W+ Ill iih, tall takah, kikets seeh, nakats käeh Hopõn, regi, miis ja ruusk Se 1927 J. Orusaar S 2360 (43)
12281 324 W+ & Etin iih, takin takah, kükäts seeh, nokats käeh Mees sõit hobesega, piitsk peoh Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (8)
12282 324 Õ+ & Iil ees, taal taga, taali pääl nökärd, nökärdi pääl kökärd Hobu, regi, mees, müts Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 767 (13)
12283 324 Õ+ Ilgne iin, talgne takan, endal kõhkat-nõhkat käen Mees sõidab Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (33)
12284 324 Õ+ Hiirik ees, taarik taga, kükits keskel, nakits peos Hobune, vanker, mees ja piits Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (12)
12285 324 Õ+ & Ilma iih, talma takah, nukats istus, tokats käeh Riiga sõidetas Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (2)
12286 324 Õ+ & Ilmits iis, talmits taga, kökits pial, nokits käes Hobune, vanker, miis ja piits Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (4)
12287 324 Õ+ Elmid ees ja talmid taga, tükid peal ja näkid peos Hobune, regi, mees ja piits Aud 1889 J. Popp H I 2, 46 (3)
12288 324 Õ+ & Olland ees ja talland taga, kükits peal ja näkits käe Hobu, regi, mees, piits Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (78)
12289 324 Ä+ & Ile ees ja ile taga, käkats peal ja nakats käes Hobusega mees, piits käes Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (9)
12290 324 Ä+ & Kilinad een ja kõlinad taga, kökäts pääl ja nökäts käen Mees sõidab TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (63)
12291 324 Ä+ & Kuurik iis, kõverik taga, nosu pial ja nopits käes Miis sõidab MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (59)
12292 324 Ä+ & Luine ees, puine järel, puise peal kökatsi, kökatsi käe näkätsi Hobone, mees, regi, piits SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (60)
12293 324 Ä+ Nikats ees ja nikats taga, kükats pääl ja nakats käes Hobune vankriga, inimene pääl ja piits peos Sim 1933 E. Freienthal E 85788 (4)
12294 324 Ä+ Nuukats iih, nuukats takah, kiikets seeh, nuut käeh Hopõn iih, miis seeh, ruusk käeh Se 1934 N. Oinas S 70627 (40)
12295 324 Ä+ Lipaja iin, talvine takan, kökats pääl, nakats peon Hobune, regi, mees, piits peos Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 613 (107)
12296 324 Ö% & Neli taga, karvane ehen, pussupung pääl, nipits peon Hobune, vanker ja mees Hel 1893 J. Pausk E 6946 (1) 497Bb1
12297 324 Ö% Neli taga, karvane ees, pussupung pääl, nipits pääs Linahari 1921 Nurmik II 78 (7) 497Bb1
12298 324 Ö% Neli taga, karvane ees, pussupung pääl, nipits pääs Linahari 1913 E EM2 97 (1307) 497Bb1
12299 324 Ü% & Ora iih, kerä takah, kükits pääl, näpits peoh Hobene, vankri, mees ja piitsk Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 388 (32) 1508
12300 324 X* Kükits pääl, näkits käes Mees ja piits 1890 E EM 78 (607)
12301 324 X* Kükits pääl, näkits käes Mees ja piits 1913 E EM2 68 (784)
12302 324 X* Vakats peal, nui pihus Piits Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (43)
12303 324 X* & Kükits peal, näkits käe Mees ja piits Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (166)
12304 324 Y/ & Ilise ree pial, talise tee pial, kaabu pias ja piip suus Kaevuvinn ja kook Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 914 (902) 233P
12305 325 & Ilma poolt ilusam, päeva poolt punasem, kui sa vaatad, siis teeb silmadele himu Õun Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (17)
12306 325 # rl
12307 326 & Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt Kulp Trv 1895 J. Sams E 18072 (56)
12308 326 Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt Kulp 1913 E EM2 41 (293)
12309 326 Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt Kulp 1914 E MM 8 ja 43 (59)
12310 326 Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt Kulp 1920 E MM2 8 ja 46 (61)
12311 326 Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt Kulp 1994 E MM3 5 ja 37 (61)
12312 326 Ilma eluta, aga ise sööb kui hunt Kulp 1939 Nugis 287 ja 313 (60)
12313 326 # 430 2582 | kk
12314 327 & Ilma ihomatta haljas Eine Fensterscheibe Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 35p.
12315 328 A & Ilma isata, ilma emata, katmata tuli, kaetud läks Aadam Trv 1889 M. Jõgi H III 6, 286 (4)
12316 328 A Ilma isata, ilma emata, katmata tuli, katetud läks Aadam Trv 1895 J. Sims E 21673 (2)
12317 328 B & Emad ei olnud, isa on meheks Aadam ja Eeva Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (57)
12318 328 C & Kes olli ilma emätä Eeva KJn 1890 A. Pihlak E 451 (75)
12319 329 a1 & Ilma käsildä ja kirvõlda ehitäs maja Pääsokõni Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 318 (146)
12320 329 a2 & Ilma käeta, ilma kirvelta teeb maja üles Linnupesa Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (112)
12321 329 b+ & Ilma kirveta, ilma saeta ehitab endale maja Lind, pesa Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 43 (33a)
12322 330 A1a & Ilma hingeta kongerdab Äke Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 148 (3)
12323 330 A1a Ilma hingeta kongerdab Äkega äästase Ksi 1889 H. Paap H III 8, 100 (20)
12324 330 A1b & Mis ilma hingeta kongerdab Pussuhais Vän 1889 M. Jaason H III 5, 454 (9)
12325 330 A1c & Ilma hingita kongerdab ilma Sitma Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (32)
12326 330 A2 & Ilma hingeta kõkerdab Nõel, õmbluse Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (47)
12327 330 A3 & Ilma hingeta, ise kengerdab sika-saka Luht Plt 1877–1917 J. Reinthal E 919 (4)
12328 330 A4 & Ilma hingeta, ise liigutab Munn Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (242)
12329 330 B & Ilma luu ja lihata kongerdaja Inimese vari KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (1)
12330 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab (Ohne Knochen geht es) Die Zunge 1876 Wied. 265
12331 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab Keel 1890 E EM 45 (239)
12332 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab Keel 1913 E EM2 41 (296)
12333 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab Peeruhais Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (162)
12334 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab Hais Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (38)
12335 330 C1a1 & Ilma luuta kongerdab Hais Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (43)
12336 330 C1a1 & Ilma luuta kongerdab Keel KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (45)
12337 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab Sitahunnik KJn 1925 A. Kruus E 56309 (15)
12338 330 C1a1 Ilma luuta kongerdab Keel Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (86)
12339 330 C1a1 Ilma luuta kongerdes Paha hais Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (22)
12340 330 C1a2 & Ilma luita kongerdab Jõgi jookseb Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (23)
12341 330 C1a2 Ilma luida kongerdab Maoke Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (18)
12342 330 C1a2 Ilma luide kongerdab Veelained Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (37)
12343 330 C1b & Ilma luita kongerdab ilmale Väljaheide, sõnik SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (13)
12344 330 C1c & Mis ilma luuta kongerdab Sitahais Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (8)
12345 330 C1d & Kes kongerdab ilma luuta Seinakell Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (152)
12346 330 C2a & Ilma luita kööberdap Vesi jooseb Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (13)
12347 330 C2a Ilma luuta kööberdab Vesi Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 161 (179)
12348 330 C2b & Kööberdes tõne ilma loata koe taht Vesi Trv 1894 A. Rull H III 20, 146 (74)
12349 330 C3a & Ilma luuta loogeldab Vesi jookseb Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 188 (124)
12350 330 C3b & Ilma luieta loogeldab Vesi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (167)
12351 330 C4 & Ilma luuta vingerdab Vesi Vil 1892 H. Pihlap E 726 (86)
12352 330 C5 & Ilma luita kongerus Sitt Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (96)
12353 330 C6 & Ilma luuta lungõrus Toss Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (58)
12354 330 C7 Ilma luuta jookseb Vesi 1890 E EM 45 (238)
12355 330 C7 Ilma luuta jookseb Vesi 1913 E EM2 41 (295)
12356 330 C7 & Ilma luuta jookseb Vesi, oja Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 295 (136)
12357 330 C8 & Lombak ilma luieta Lehmä udar Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (143)
12358 330 D1a% & Luid olõ-õi, loovõrdas, silmi olõ-õi, siivõrdas Se 1933 N. Oinas S 58711 (73) 1981
12359 330 D1b & Silmi olõ-õi, siivõrdas, luid olõ-õi, lokõrdas Kell Se 1934 A. Tammeorg S 90824 ja 90828 (22)
12360 330 D2 & Ilma luita longerdeles, ilma elota elas Räp 1889 J. Poolakess E 29657 (102)
12361 330 E1/ & Kingerdäb, kängerdäb, tuleb ilma ilma luu ja nahata Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (9) kküs
12362 330 E2/ & Tuleb kongerdades ilmale, ilma luuta, ilma nahata Sitajulk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (261) kküs
12363 330 # 1875
12364 331 Aa* & Luuta, lihata, tulep välja huiken Peer Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (12)
12365 331 Aa* Ilma luulda, lihalda, tule vällä, huikahas Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (36)
12366 331 Ab & Ilma luu ja lihata, tule ja tänitas Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (107)
12367 331 Ac & Ilm luuta, ilm lihata, tulõ ilma, rüük Paha haisu laskmine, piir Plv 1903 J. Semm H, Mapp 623 (1)
12368 331 Ad & Ilma luuta, ilma lihata, kui ello tulõ, sis röögätäs Peerulaskmine Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (20)
12369 331 Ae & Ilma luulda ja lihalda, tulõ katõ mäe vahelt vällä ja röögätäs Piir Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (58)
12370 331 B & Kui ilmale tuleb, siis röötsatab Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32514 (18)
12371 332 & Ilma meeleta, ilma keeleta, aga kõikidega võib räeki Raamat 1897 A. Kuldsaar E 32473 (11)
12372 332 Ilma meeleta, ilma keeleta, aga kõikidega võib rääkida Raamat 1913 E EM2 41 (297)
12373 332 Olen üsna eluta, räägin siiski sinuga. Minu keel sul tundmata, kui tad pole õppind sa Raamat 1886 Meelej. nr. 36 (1886) 288 (1)
12374 332 # 76 604
12375 333 & Ilma silmata peni vahis taivade Kaivuling Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (7)
12376 334 A* & Mis ilma otsas jaluta jooseb (Was ohne Füsse an der Welt Ende lauft) Die Wolcken Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (71)
12377 334 A* Mis ilma otsas jaluta jooseb (Was läuft ohne Füsse an der Welt Ende) Die Wolken 1780 Hupel 120
12378 334 A* Mis ilma otsas jaluta jooseb Pilved 1782 Willmann 170 (66)
12379 334 A* Mis ilma otsan jalata joosep (Was läuft ohne Füsse an der Welt Ende) Die Wolken eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 172
12380 334 A* Mis ilma otsas jaluta jooseb Pilvi 1844 Lönnrot 156
12381 334 A* Mis jookseb maailma otsani jaluta Pilved 1868 Nörmann 35 ja 55 (60)
12382 334 A* Mis ilma otsani jaluta jookseb Pilv 1869 Ahlqvist 73
12383 334 A* Mis ilma otsas jaluta jookseb (Was läuft am Ende der Welt ohne Füsse) Die Wolken 1876 Wied. 278
12384 334 A* Mis jookseb ilma jaluta kuni ilma otsani Pilv 1885 Meelej. nr. 38 ja 39 (1885) 246 ja 254 (5)
12385 334 A* Mis ilma otsas jaluta jookseb Pilved 1888 ER Kal. (1888) 101 ja 103 (17)
12386 334 A* Mis ilma otsas jaluta jookseb Pilv 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (68)
12387 334 A* Mis ilma otsas jaluta jookseb Pilv 1912 Jürjens 20
12388 334 A* & Mis jooksevad jaluta ilma otsa Pilved JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (39)
12389 334 A* Mis jalutu jookseb ilma otsas Pilved Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (16)
12390 334 A* Nemad joosevad maailma otsa ja siiski pole neil jalad Pilved 1869 Körber VRMK 48 (10)
12391 334 Ba & Kes lendab ilma siibeta keik ilma läbi Tuul Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (75)
12392 334 Bb Tiivuta lendab üle maailma Pilv 1955 ÜÕÕ 16 (10)
12393 334 Bb Tiivuta lendab üle maailma 1964 Praakli III 76 (2)
12394 334 Bb Tiivuta lendab üle maailma 1965 Hellerma V-VIII 157
12395 334 Bb Tiivuta lendab üle maailma 1971 Hiie-Jõgisalu 11
12396 334 Bb Tiivuta lendab üle maailma 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
12397 334 Bb Tiivuta lendab üle maailma 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 32
12398 334 Bb & Siivute lendab üle maailma Pilv Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (35)
12399 334 Bc & Üle maailma ta lindab, aga tiibi tal pole "Tuul" Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (50)
12400 334 Bd & Läbi maailma rändab ta, siiski ilma tiivata Tuul Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (10)
12401 334 Ca & Ilma jaluta, ilma siivuta, lendab teise ilma otsast teise Pilved Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (36)
12402 334 Cb* & Läbi maailma lendab ta, on aga ise tiivata, läbi maailma rändab ta, on aga ise jalata Tuul Tt 1875 Anonüüm XXX EPost. Lisal. nr. 20 ja 21 (1875) 120 ja 126 (4)
12403 334 Cb* Läbi maailma lendab ta, on aga ise tiivata, läbi maailma rändab ta, on aga ise jalata Tuul 1885 ER Kal. (1885) 94 ja 100 (2)
12404 334 Cb* Läbi maailma lendab ta, on aga ise jalata, läbi maailma lendab ta, on aga ise tiivata Pilv Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (41)
12405 334 Cc & Üle ilma rändab ilma jalgeta, üle ilma lendab ilma tiiveta Tuul SJn 1889 T. Köstner H II 26, 393 (131)
12406 334 Da% & Käsi tal pole, jalgu tal pole, aga üle ilmamaa ta rändab Tuul Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (53) 1119
12407 334 Db & Jookseb mööda ilmamaa veert, ilma käsita, ilma jaluta Pilved Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 46, 221 (4)
12408 334 Ea* Kes jookseb ilma jaluta Vesi Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 42 (36)
12409 334 Ea* Mis jookseb ilma jaluta Pilved 1890 E EM 97 (831)
12410 334 Ea* Mis jookseb ilma jaluta Pilved 1913 E EM2 84 (1058)
12411 334 Ea* Mis jookseb ilma jaluta Tuul 1914 E MM 24 ja 49 (157)
12412 334 Ea* Mis jookseb ilma jaluta Tuul 1920 E MM2 25 ja 53 (166)
12413 334 Ea* Mis jookseb ilma jaluta Tuul 1994 E MM3 21 ja 44 (166)
12414 334 Ea* & Mis jookseb ilma jaluta Lõngakera Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (151)
12415 334 Ea* Kes jookseb ilma jalgadeta Jõgi PJg 1989 A. Kritt RKM II 424, 291 (9)
12416 334 Ea* Kes jaluta jooseb Tuulik Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 176 (20)
12417 334 Ea* & Kes võib jalata joosta Vesi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (61)
12418 334 Ea* Kes jookseb ühtepuhku ehk tal küll ühtegi jalga ei ole Jõgi 1902 Lasteleht nr. 6 ja 7 (1902) 96 ja 112
12419 334 Ea* Kes jookseb ühtepuhku ehk tal küll ühtegi jalga ei ole Jõgi 1910 Kuhlbars 18 ja 26 (97)
12420 334 Eb1 Jookseb jalga[deta] 1902 Kmpm. KH 45
12421 334 Eb1 & Jaluta jooseb Kerä Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (116)
12422 334 Eb2 & Ilma jalgadeta jookseb Pilve Rak 1905 K. Holm H II 74, 309 (36)
12423 334 F & Ilma tiivadeta lendab Tuul Rak 1905 K. Holm H II 74, 309 (33)
12424 334 Ga Ilma tiibadeta lendab, ilma jalgadeta jookseb Tuul 1889 Niggol LVKÕR 34
12425 334 Ga Jookseb ilma jaluta, lendab ilma tiivuta Päike, pilv, tuul 1899 Kuusik KT 211 (7)
12426 334 Ga Jaluta jookseb, tiivuta lendab 1980 Laur IV 20
12427 334 Ga Tiibadeta lendab, jalgadeta jookseb 1971 Täheke nr. 7 (1971) 15
12428 334 Ga & Jaluta jookseb, tiivuta lendab Pilv Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (82)
12429 334 Gb & Ilma tiivata lendab, ilma jalota jookseb Pilv TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (23)
12430 334 H & Jaluta liigub, tiivuta lendab Pilv Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 338 (7)
12431 334 Ia Jaluta käib, tiibadeta lendab 1902 Kmpm. KH 45
12432 334 Ia Jaluta käib, tiivuta lendab Pilv 1930 Huvit II3 113 ja 248 (2)
12433 334 Ia Jalutu käib, tiivuta lendab Kulp 1939 Nugis 287 ja 313 (62)
12434 334 Ia & Jalolta käüse, siibalda lindas Tuul Se 1936 M. Vabarna S 121941 (102)
12435 334 Ia Jaluta käib, tiivuta lendab Õhk, tolm Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 572 (41)
12436 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1890 E EM 45 (237)
12437 334 Ib Ilma jalgota käib, ilma tiivadeta lendab Pilv 1901 EKÕ 11
12438 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1913 E EM2 41 (294)
12439 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1914 E MM 8 ja 43 (60)
12440 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1920 E MM2 8 ja 46 (62)
12441 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1994 E MM3 5 ja 37 (62)
12442 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1926 Ainelo II-III 131
12443 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1929 Jürisson 178 (4)
12444 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1954 Aleksejeva II-IV 145 (4)
12445 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1960 Aleksejeva IV 94 (4)
12446 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1979 Metstak 23 ja 35 (233)
12447 334 Ib Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab Pilv 1992 Metstak2 63 ja 66
12448 334 Ib & Ilma jalgedeta käib, ilma tiivadeta lendab Pilv VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (40)
12449 334 Ja & Kõnnib jalgeta, lendab siiveta Pilv Vil 1895 H. Niggol H III 20, 843 (15)
12450 334 Jb & Lendab ilma siiveta ja kõnnib ilma jalgeta Pilv Vil 1895 J. Täht E 16079 (24)
12451 334 K & Kes lendab ilma tiivuta, jookseb ilma jalguta ja magab ilma voodita Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 167 (5)
12452 334 L & Tiivuta lendab, jalutu jookseb ja käsitu võtab kinni Püssikuul võtab jahilooma kinni Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 608 (45)
12453 334 M% & Ilma jalgadete, ilma siivadete, jooseb ku põder, lendab kui lind Laev Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (174) 958A1b1
12454 334 N/ & Tiivuta lennab, valuta vingub Tuul Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (52) 426D
12455 334 # 426 1444C 2194 2536
12456 335 a & Ilma tsuskamalda huikas Piiru lastas Se 1933 N. Oinas S 67366 (11)
12457 335 b & Ilma kurku tsuskamada röögahas Peerulaskm[ine] Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (8)
12458 335 c & Mis ilma tsurmamata röögätäs Piir Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (9)
12459 335 d & Kes tuu om, mis tuu om, kes ilma putmata röügähäs Peerupauk Se 1929 A. Gehrke S 17306 (28)
12460 335 e & Ilma putmata paugahas Peerähät Se 1930 A. Põhi S 22339 (14)
12461 335 f & Mis ilm putmalda tänähüt Piiru lastas Se 1934 N. Oinas S 70628 (50)
12462 336 & Ilma tuleta põleb Päike 1905 K. Holm H II 74, 309 (34)
12463 336 Põleb ilma tuleta Päike, pilv, tuul 1899 Kuusik KT 211 (7)
12464 336 Ilma tuleta põleb Päike 1955 ÜÕÕ 16 (5)
12465 336 Ilma tuleta põleb 1955 Bachman-Rebane I 207
12466 336 Ilma tuleta põleb 1958 Terri 54 (2)
12467 336 Ilma tuleta põleb Päike 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (2)
12468 336 Ilma tuleta põleb Päike 1970 Eisen EKTv 9 (1)
12469 336 Ilma tuleta põleb 1972 Belskaja-Aleksejeva V 120 (3)
12470 336 Ilma tuleta põleb 1974 Eisen A 81
12471 336 Põleb ilma tuleta 1990 Belskaja-Aleksejeva VI4 135
12472 336 Ilma tuleta põleb Päike 1992 Metstak2 63 ja 66
12473 336 # kküs
12474 337 & Illos moro, valus päiv Paja, egäüts kaehas Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (3)
12475 338 Aa* & Ümmargune, igalühel armas Raha Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (57)
12476 338 Aa* Olen ise ümargune, süüa ei sünni, aga kõik mind armastavad Raha Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (69)
12477 338 Ab* Ise valge ja ümargune, aga iga inimesel on ta armas Hõberaha Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (115)
12478 338 Ab* Ümargune valgeke, kõigile ilmale armas Hõberaha Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (57)
12479 338 Ab* & Ümarguke valgeke, kõige ilma armsake Hõberaha TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (26)
12480 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armsakõnõ Raha Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (15)
12481 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1930 A. Nurmetu S 20423 (78)
12482 338 B & Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1936 M. Vabarna S 121938 (74)
12483 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 461 (71)
12484 338 Ca & Tsõõrigokõnõ, veerigokõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208 (771)
12485 338 Cb & Tsõõrikukõnõ, veerikukõnõ, armakõnõ, kallikõnõ Rohu [sic!] Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (25)
12486 338 Cc & Armakene, kaalikene, tsõõrigukene, veerigukene Raha Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (92)
12487 339 & Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis Sõrmkübar Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (25)
12488 339 Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis Sõrmkübar 1890 E EM 46 (246)
12489 339 Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis Sõrmkübar 1913 E EM2 42 (306)
12490 339 Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis Sõrmkübar 1979 Metstak 10 ja 32 (44)
12491 339 Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis Sõrmkübar 1992 Metstak2 17 ja 19
12492 339 # 2573N2a*
12493 340 & Ilus napake, karvad all otsan Kaal Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (7)
12494 340 # 584A 585 | vs: EV 10202 | rl
12495 341 & Ilus puu, punane pärgä, sies on nie vihäväd Turgi pipär Kuu 1891 M. Odenberg E 52802 (12)
12496 342 & Ilustaja ihu sees Kõrvarõngas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (45)
12497 342 Ilu ihu sees Kõrvarõngas 1890 E EM 45 (243)
12498 342 Ilu ihu sees Kõrvarõngas 1913 E EM2 42 (303)
12499 343 & Ilodu kuningas, ilosa silmä Kunn Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (1)
12500 343 Iluta kuningas, ilusad silmad Konn 1913 E EM2 42 (307)
12501 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuu satas Imä ikk, kosilanõ naard ja mõr'sal satasõ pisara Se 1931 N. Sõrmus S 33784 (12)
12502 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä satas Mõr'sa, kosilane, imä Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (2)
12503 344 A1a* & Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä satas Mõrsja, kosilanõ, mõrsja imä Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 641 (17)
12504 344 A1a* Ilves ikk, Toormas naard, sarapuul süägi satas Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 462 (72)
12505 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süagi satas ar' Mõrsja, kosilanõ ja mõr'sa imä Se 1934 M. Peramets S 78540 (85)
12506 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul satas süäge ar' Mõrsja inne meheleminemist ikk, a kosilanõ naard, a mõr'sa imäl suurõ pahandusõga om süä haigõ Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 639 (49)
12507 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul satas süäge ar' Mõr'sa, kosilanõ, mõr'sa imä Se 1929 I. Sonts S 124440 (70)
12508 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul satas süägi ar' Mõrsja, kosilanõ, imä Se 1934 A. Kits S 81845 (23)
12509 344 A1a* Ilves ikk, toomõ' naard, sarapuul satas ar' süägi Noorik lätt mehelõ: mõrsja ikk, kosilanõ naard, imäl ommõ hallõ Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 432 (28)
12510 344 A1a* & Ilves ikk, Toomas naard, a sarapuul satas süäge ar' vällä Mõrsja ikk, kosilanõ naard, a imäl, tuul satas süäge ar' viil Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (67)
12511 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul satas ar' süägi alla Ilves om mõr'sa, Toomas on kosilanõ, sarapuu om mõr'sa imä Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 309 (11)
12512 344 A1a* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä sadanu ar' sisse Mõr'sa ikk, kosilanõ naard, mõr'sa imäl süägi ar' sadanu sisse Se 1933 A. Tammeorg S 57835 (88)
12513 344 A1a* Ilves ikk, sarapuul süagi satas, a' Tuumas naard Imä, mõr'sa, kosilanõ Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (70)
12514 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuu süä lätt lahki Mõr'sa ikk, kosilanõ naard, imä süä lätt lahki Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 653 (60)
12515 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, a sarapuul söä lahki Mõr'sa ikk, kosilanõ naard, imäl lätt söä lahki Se 1935 D. Karnask S 101878/9 (12)
12516 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä lahki Mõr'sa, kosilanõ ja mõr'sa imä Se 1934 A. Tammeorg S 84110 ja 84111 (31)
12517 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul ar' süägi lahkõs seeh Mõr'sa, kosilanõ, mõr'sa imä Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109735 (3)
12518 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä lahkõs Saja höhe – mõr'sa ikk, kosilanõ naard, imäl süä lahkõs Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 46 (5)
12519 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä lahkõs Mõr'sa, kosilanõ, imä Se 1928 T. Linna S 9128 (48)
12520 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süa lahkõs Mõrsja, kosilanõ, ima Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (58)
12521 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süä lahkõs Mõrsja, kosilanõ ja imä Se 1930 V. Ruusamägi S 26003/4 (38)
12522 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul lahkes süä Mõrsja, peig, mõrsja ema Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (13)
12523 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süägi lahkes Mõr'sa, kosilane, kosilase imä Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (79)
12524 344 A1b* Ilves ikk, Tõõmas naard, sarapuu süägi lahkõs ar' Mõr'sa ikk, kosilanõ naard, a mõr'sa imäl süägi lahkõs ar' Se 1929 P. Toomeorg S 12482 (13)
12525 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süägi lahkes Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 462 (72)
12526 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süägi lahkes är' Mõrsja, kosilane, ema Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (40)
12527 344 A1b* & Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süägi lahkõs ar' Mõrsja, kosilanõ, imä Se 1928 T. Haak S 4331 (11)
12528 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuu süägi lahkõs ar' Mõrsja, kosilanõ, imä Se 1934 I. Paijustik S 72135 (16)
12529 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul süägi lahkõs ar' Ima ikk, kosilanõ naard, mõrsjal lahkõs süä Se 1929 V. Savala S 17516 (21)
12530 344 A1b* Ilves ikk, Toomõs naard, sarapuul süäge lahkõs ar' Mõr'sa ikk, kosilanõ naard, a imäl lahkõs süäge ar' Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (90)
12531 344 A1b* Ilves ikk, Toomas naard, sarapuul lahkõs ar' süägi Ilves ikk ommõ mõr'sa, Toomas naard, tuu om kosilanõ, sarapuul süä ar' lahkõs, tuu om mõr'sa imä Se 1935 N. Oinas S 114449/50 (30)
12532 344 A1b* & Ilves ikk ja Toomas naard, sarapuu söä lahkes seen Naisevõtmine ehk kosimine Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (1)
12533 344 A1b* Ilves nutab, Toomas naerab, sarapuul südagi ära lõhkeb Pruut, peigmees ja pruudi ema Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (1)
12534 344 A2a & Ilves ikk, naaras naar, sarapuul söä satas Noorik, kosilanõ, tütrugu imä Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (25)
12535 344 A2b1* Ilves ikk, naaris naard, sarapuu süda lätt lahki Pruuti-peigmiist San 1889 M. Lepp H III 10, 582 (7)
12536 344 A2b1* Ilves ikk, narits naar, sarapuu süda sisen lahkes Pruut ikk, peigmees naar, pr[uudi] ema süda lahkes Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (22)
12537 344 A2b1* & Ilves ikk, naaris naard, sarapuunõ süä lätt sisen lahki Pruut, peigmiis, pruudi imä Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (28)
12538 344 A2b2 Ilves ikk, naarits naard, sarapuu süda lõhkes Vlg 1930 L. Uibopuu E 64728 (88)
12539 344 A2b2 Ilves ikk, naaris naard, sarapuu süä lahkes Imä, mõrsja, noormees Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (27)
12540 344 A2b2 Ilves ikk, naaris naard, sarapuul süda lahkeb Ilves – ema, sarapuu naaris – poig, kes vasta vanemba tahtmist naise võtab Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (83)
12541 344 A2b2 & Ilves ikk, narits naard, sarapuul süä lahkõs Saja pidämine Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (75)
12542 344 A3* & Ilves ikk, naljas naard, a sarapuul, tuul lahkõs ar süäge' Innevananõ mõr'sa meheleminek: mõr'sa ikk, kosilanõ naard, a mõr'sa imäl lahkõs ar süägi' Se 1956 V. Pino RKM II 51, 476 (24)
12543 344 A3* Ilves ikk, nalves naard, sarapuul südä sees lätt lõhki Mõr'sale minek mehele Se 1934 N. Oinas S 81955/6 (25)
12544 344 A4a & Ilves ikk, nujes naard, sarapuul satas süägi ar' Mõrsja, kosilane, imä; imäl satas ar' süägi Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (23)
12545 344 A4b & Ilves ikk, nujus nuutsk, sarapuul satas süägi är Mõr'sa, mõr'sa imä, ni kosilane Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (30)
12546 344 A5* Ilves ikk, kotkas naard, sarapuu süa lätt lahki Mõrsja, peigmiis ja imä Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (27)
12547 344 A5* & Ilves ikk, kodas naard, sarapuu süä lahkõs Lats ikk, esä naard, ima süä lahkõs Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (142)
12548 344 A6 & Ilves ikk, jänes naard, sarapuu süä lahkes Mõrsja, peigmiis ja mõrsja imä Har 1889 J. Pähn H II 32, 202 (104)
12549 344 A7 & Ilves ikk, orrav naard, sarapuu süä lahkõs Ilves ommõ mõr'sa, orrav kosilanõ, sarapuu mõr'sa imä Se 1935 A. Jänessoo S 106160 (1)
12550 344 A8 & Upin ikk, naaris naard ja sarapuu süda lahkes sisen Peig, pruut ja vanemba Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (25)
12551 344 A9 & Illin ikk, Toomas naard, a' sarapuul ar' süägi lahkõs Mõrsja ikk, kosilanõ naard, imäl ar' süägi lahkõs Se 1934 M. Podrätšikov S 85764 (22)
12552 344 B & Toomas toukas torro, sarapuul lätt süä lahki Kosilanõ ja mõrsja Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (103)
12553 344 C & Lille nutab, lemme laulab, sarapuu pakatab Ema imetab last JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (72)
12554 344 D & Nugis nuutsub, lemsi laulab, tammekänd ei kõigatagi Nugis nuutsub on laps, lemsi laulab on lapsehoidja, tammekänd on ema Saa 1895 P. Ramberg E 18977 (124)
12555 344 D Nugis nuutsub, lemsi laulab, tammekänd ei kõigatagi Laps, hoidja, kätki 1913 E EM2 100 (1343)
12556 344 D Nugis nutab, lemsi laulab, tammekänd ei kõigatagi Laps, hoidja, kätki 1921 Nurmik II 4 (9)
12557 344 Ea & Ilves nutab, lemsi laulab, sarapuu süda sadanu, tammekand ei kõigata Laps, lapsehoidja, ema, isa Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 221 (150)
12558 344 Ea Ilves nutab, lemsi laulab, sarapuu süda sadanud, tammekänd ei kõigata Laps, lapsehoidja, ema, isa 1890 E EM 46 (247)
12559 344 Ea Ilves nutab, lemsi laulab, sarapuu süda sadanud, tammekänd ei kõiguta Laps, lapsehoidja, ema, isa 1913 E EM2 42 (308)
12560 344 Ea Ilves nutab, lemmis laulab, sarapuu süda sadanud, tammekänd ei kõigata Laps, lapsehoidja, ema, isa 1890 E EM 46 (247)
12561 344 Ea Ilves nutab, lemmis laulab, sarapuu süda sadanud, tammekand ei kõiguta Laps, lapsehoidja, ema, isa 1913 E EM2 42 (308)
12562 344 Eb1* Ilves ikeb, lemmes laulab, sarapuu süda saleda, tammekand ei nõkatagi Laps nutab, hoidja laulab, ema süda hale, isa, see ei liigutagi KJn 1924 M. Sander E 54738
12563 344 Eb1* Ilves ikeb, lemmes laalab, sarapuu süda haleda, tammekand ei nõkatagi Laps, lapsehoidja, emä ja isä KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (70)
12564 344 Eb1* & Ilves ikeb, lemmes laalab, sarapuu südä saleda, tammekand ei nõkatagi Laps, hoidja, emä, isä KJn 1925 A. Kruus E 56314 (42)
12565 344 Eb1* Ilber ikeb, lemmes laulab, sarapuu süda saleda, tammekand ei nõkatagi Laps nutab, hoidja laulab, ema süda hale, isa ei nõkatagi Pil 1927 A. Tensing E 61333
12566 344 Eb1* Ilves ikes, lemmes laulis, sarapuu süda saledast, tammekand ei nõksatandgi Laps nuttis, hoidja laulis, ema süda saledast, isa ei nõksatandgi KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 363 (3)
12567 344 Eb2* Ilves ikeb, lemmis laulab, sarapuu süda saletab, tammekänd ei nõkata Laps, hoidja, ema, isa Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 3, 207 (63)
12568 344 Eb2* & Ilves ikeb, lemmis laulab, sarapuu süda saletab, tammekand ei nõkata Laps, hoidja, ema ja isa Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 153
12569 344 Eb2* Ilves ikeb, lemmis laulab, sarapuu ei sallata, tammekand nõkata Laps nutab, ema laulab KJn 1870 J. Tiedemann E 162 (289)
12570 344 Eb3 & Ilves ikeb, lemmes laulab, sarapuu süda salaja, tammekand ei nõrgatagi Lats, latsehoidja, ema ja esa Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (10)
12571 344 Eb4 & Ilves ikeb, lemmes laulab, sarapuu süä säriseb, tammekänd ei nõkategi Laps, hoidja, ema ja isa Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (16)
12572 344 Ec* & Ilves ikep, lepne laulap, sarapuu südä salatap, tammekand ei nõkatagi Laits, latsehoidja, emä, esä Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (11)
12573 344 Ec* Ilves ikeb, lepne laulab, sarapuu süda saletab, tammekand ei nõkatagi Ilves ikeb – laps nutab, lepne laulab – lapsehoidja laulab, sarapuu süda saletab – ema valutab, et laps nutab, tammekand ei nõkatagi – isa ei pane lapse nutmist tähelegi Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 890 (161)
12574 344 Ed & Ilvest iketadas, sarapuu süda salvetas, tammekand ei kõssatagi Lats, ema, esä Nõo 1875 J. Kerg EKS 8°3, 15 (69)
12575 344 Ee & Ilm see ikeb, lemm see laulab, sarapuu süda sadanu, tammekand ei kõigutagi Laps nutab, ema laulab, isa, see ei kõigutagi Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 82 (7)
12576 344 Ef & Heljub, valjub, sarapuu süda säriseb, tammekand ei nõkatagi Laps nutab, lapsehoidja hoiab last, ema kärab lapsehoidjaga, aga isa ei tee sellega tegemistki Plt 1894 M. Luu H IV 5, 489/90 (13)
12577 344 Eg & Sarapuu süda väriseb, tammekänd ei kõnkagi Ema süda muretseb oma laste pärast, isa ei tee väljagi Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (184)
12578 344 Fa1 & Ilves nutab, alves naerab, lõhmus leikab ööd ja päävad, sarapuu süda väriseb, tammekänd ei kõiguta Ilves laps, alves lapsehoidja, sarapuu ema, tammekänd isa Vll 1890 M. Kolm E 416 (53)
12579 344 Fa2 & Ilves nutab, alves naerab, sarapuu süda väriseb, lõhmuspuu leikab ühtepuhku, aga tammekand äi kõigata Laps, lapsehoidja, ema, kätki ja isa Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (20)
12580 344 Fa3* & Ilves nutab, alves naerab, lõhmuspuu lõhub ühtejooni, sarapuu süda valutab, tammekand ei kõnkagi Ilves nutab on laps, alves on lapsehoidja, lõhmuspuu on kätki, sarapuu on ema ja tamm on isa Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 534 (42)
12581 344 Fa3* Ilves nutab, alves naerab, lõhmuspuu lõhub ühtepuhku, sarapuu süda valutab, tammekand ei künkagid Laps, hoidja, kätkit, lapse ema, isa Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (21)
12582 344 Fa4 & Illes nutab, alles naerab, lõhmuspuu lõhub ühtepuhku, sarapuu süda väriseb, tammekand ep kõnkagid Laps nutab, hoidja naerab, ema süda väriseb, isa nuta-p kõnkagid Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (43)
12583 344 Fb* Ilves nutab ja alves naerab, sarapuu süda valutab, lehtpuu lõikab ööd kui päevad, tammekänd ei kõikagi Laps oli ilves, lapsehoidja alves, sarapuu oli ema, lehtpuu oli kiigu ja tammekänd isa Muh 1954 S. Saks, I. Tammekand EKRK I 6, 311 (16)
12584 344 Fb* & Ilves nutab, alves naerab, sarapuu süda valutab, lehtpuu lõikab ööd ja päevad, tammekänd ei kõikagi Laps nutab, lapsehoidja naerab, ema süda valutab, kätki kiigutab ööd ja päevad, isa ei tee väljagi Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 337 (1)
12585 344 Fc & Ilves nutab, ilves naerab, sarapuu süda väriseb, toombas leikab ühtepuhku, tammekänd ei teagi Laps nutab, lapsehoidja naerab, ema süda väriseb, häll käib ühtelugu, isa süda ei teagi Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 192
12586 344 Fd & Lõhmuspuu lõhub ööd ja päävad, tammekänd äi kõnkagi Ema ja isa oma laste pärast Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (45)
12587 344 G* & Ilves ikeb, lõhmus laulab, pajujuured pakatavad, tammejuur ei kõigata Laps, lapsehoidja Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 221
12588 344 G* Ilves ikeb, lõhmus laulab, paiujuured pakatavad, tammejuur ei nökata Laps, lapsehoidja Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 221
12589 344 H & Pajujuured pakatavad, sarapuu süda säriseb Rinnad on täis ja laps nutab imeta[mata] Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 813 (2)
12590 344 I% & Ilves istub, tarves tantsib, sarapuu süda säriseb, haavakandu krapsatelle Nuttur laps Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (8) 1824A4
12591 344 Ja & Nutter nutab, lember laalab, vahtra hüva süiasse, tammekänd mette-p kõegutagi Ema imetab, lapsehoedja laalab, mies mitte Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (164)
12592 344 Jb & Ilves hiljub, nurmes nutab, tammekänd seisab, vahtrakänd süiakse Imeb laps; laps, mees, naene, kätki Phl 1909 M. Liedenberg E 46421 (8)
12593 344 K% & Nugis nutab, narits naerab, vahtra süda valutab Laps, lapsehoidja ja ema Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (67) 1824A3a
12594 344 L & Ilves nutab ja lemmik laulab ühe pärnakannu otsas Laps ja lapsehoidja Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (3)
12595 344 M & Ilves ikk, Toomas naard, imäl lahkõs ar süä Abiellumisel pruut-peig ja ema, kel on tütrest kahju lahkuda Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 642 (14)
12596 344 # vs: EV 10202 | rl
12597 345 Aa & Imeloomad me oleme, päeval tarvis me tuleme, lehm meid vaeseid ilma kannud, põld meil poole liikmeid annud, paaris seotud, magame ööd, lahutud üheskoos käime me teed Pastlad Hel 1926 K. Puusepp E 58440
12598 345 Ab & Imelooma me oleme, alasti ilma me tuleme, lehm meid vaeseid ilmale kannud, põld mul pooled liikmed annud, öösi paaris magame, päeval lahutud teed kõnnime Pastlad Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 398 (13)
12599 345 Ac & Meie oleme ühed imelikud loomad, päeval käime paaris, öösel magame seotud und, meie oleme ühed imelikud loomad, lehm on meid ilmale kandnud, muist liikmeid on meil põllust Pastlad Hel 1963 T. Alla, R. Kotkas EKRK I 45, 382 (11)
12600 345 Ad & Imeloomad me olemi, päeval tarvis me tulemi, paaris me kõnnime, loomake meid ilma kandis, inimene paari pandis, nii me käime ühte teed, paaris seutud magame ööd Pastlapaar Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (20)
12601 345 Ba & Mind vaesekest lehm ilmale toonud, osa kehaliikmeid põllult saanud, kuid õhta meid paaris magama pannakse Pastlad Har 1973 O. Kõiva RKM II 307, 342 (19)
12602 345 Bb & Vaene luum mo ilma kandsõ, põld meil poolõ' liikme andsõ, päiva käümi' pikkä tiid, üüse näemi rahun und Pastlad Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (66)
12603 345 Bc & Lehm on meid ilmale kannud ja põllust on meil muut ihuliikmeid, päeva käime paaris ja öösi magame seotud und Pastlad: nööri om linadest tehtud, esi om na lehmanahast, õhtul keideti kokku ja panti ööseks nagla otsa Hel 1968 M. Helimets RKM II 267, 502 (25,1)
12604 345 Bd & Maa teda andnud, loom teda kandnud, öösel lahus, päeval koos Pastlad Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 171 (2)
12605 345 C & Paari on meid pandud, paaris me keime, lehm on meid ilmale toond, muist luid-liikmeid on põllult võetud Pastlad Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 506 (87)
12606 346 a & Ingel istub hiire pesas Uksekonksud Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (30)
12607 346 a & Ingel istub hiire pesas Küinal lühtris Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 529 (1)
12608 346 a Ingel istub hiire pesas Küünlajalg Kuu 1939 E. Sommer ERA II 222, 650 (3)
12609 346 b & Ingel istub hiire aukus Hõbeprees rindas Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 891 (5)
12610 346 # 1784
12611 347 & Ingel lähäb taeva, nisuleib kaenlas Ämlik SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (182)
12612 348 Aa* & Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga õmmeldud Raamat Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (132)
12613 348 Aa* Särk ei ole, aga õmmeldud, puu ei ole, aga lehed, inimene ei ole, aga räägib Raamat Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 136 (13)
12614 348 Ab & Lehed on, aga põesas ei ole, õmmeldud on, aga särk ei ole, inimene ei ole, aga räägib Raamat Amb 1894 J. Neublau E 10418 (3)
12615 348 Ab Pole põõsas, aga lehed on, pole hame, aga õmmeldud on, pole inimene, aga kõneleb küll Raamat 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (9)
12616 348 Ab Ei ole põõsas, aga lehed on, ei ole särk, aga on kokku õmmeldud, ei ole inimene, aga räägib Raamat 1981 Ojasaar 40
12617 348 Ac & Ei ole puhm, siski lehe küllen, ei ole hame, siski ummeldu, ei ole inemine, siski ajap juttu Sannaviht Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (37)
12618 348 Ba & Ei olõ puu, aga lehekestega, ei olõ ineminõ, aga kõnõlõs Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 353 (11)
12619 348 Ba Ei ole puu, aga lehed on, ei ole inimene, aga jutustab Raamat 1992 Metstak2 34 ja 35
12620 348 Bb & Ei puu, ei inimene, aga siiski lehti ja meelt küllalt Raamat Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (111)
12621 348 C & Lehed tal on, puu ta ei ole, õmmeldud ta on, hame ta ei ole Raamat Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (54)
12622 348 C Ei ole ma puu, siiski olen lehedest rikas, kenad jutud ja moistetused toon ma teile 1863 Körber USKÕr I 76 (5)
12623 348 C Pole mina puu ei põõsas, siiski lehti leiad mult, pole mina kuub ei kampsun, siiski näed mind nõelutult, minult kuuled mitut asja, oma sõnu iialgi, siiski seda sult ma soovin, pea mind armsaks alati Raamat 1903 Lasteleht nr. 3 (1903) 48 (1)
12624 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu 1994 Auli-Ivin EKHv V2 11
12625 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu, räägib sulle mitmes keeles, ise tumm ja elutu, ta on sõber – pea sa meeles – parim sõber elus sul Raamat 1955 Truu lk-ta
12626 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu, ta on sõber – pea sa meeles – parim sõber elus sul 1957 Bachman-Rebane II (1957) 77
12627 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu, räägib sulle mitmes keeles, ise tumm ja elutu, ta on sõber – pea sa meeles – parim sõber elus sul 1958 Alttoa-Raigna (1958) 112
12628 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu, räägib sulle mitmes keeles, ise tumm ja elutu, ta on sõber – pea sa meeles – parim sõber elus sul 1974 Eisen A 82
12629 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu, räägib sulle mitmes keeles, ise tumm ja elutu, ta on sõber – pea sa meeles – parim sõber elus sul 1984 Laur III 24
12630 348 C Ehkki tal on palju lehti, pole põõsas, ei ka puu, kuigi tal on sadu tähti, kõiki loeb su silm ja suu, räägib sulle mitmes keeles, ise tumm ja elutu, ta on sõber – pea sa meeles – parim sõber elus sul 1985 Kivi-Roosleht A 127
12631 348 C Mul on sada lehte, ma pole põõsas ega puu, mul on sada tähte, kõiki teab minu suu 1983 Karlep-Kontor-Vihm 158
12632 349 Aa1 Inimene ei tee, Jumal ei loo, aga siiski sünnib Pragu 1890 E EM 46 (249)
12633 349 Aa1 Inimene ei tee, Jumal ei loo, aga siiski sünnib Pragu 1913 E EM2 42 (311)
12634 349 Aa1 Inimene ei tee, Jumal ei loo, aga siiski sünnib Praod 1914 E MM 8 ja 43 (62)
12635 349 Aa1 Inimene ei tee, Jumal ei loo, aga siiski sünnib Praod 1920 E MM2 8 ja 46 (64)
12636 349 Aa1 Inimene ei tee, Jumal ei loo, aga siiski sünnib Praod 1994 E MM3 6 ja 37 (64)
12637 349 Aa1 & Inimene ei tee, Jumal ei loo, aga siiski sünnib Seinapragu HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (31)
12638 349 Aa2 & Inimene ei ole teinu, Jumal ei ole loonu, aga siiski sünnib Puupragu, ku puu pakatab Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 295, 153 (36)
12639 349 Ab & Jumal ei loo, inimesed ei tee, aga siiskid on Pagu seina sees Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (59)
12640 349 Ba1 Jummal ei ole loonu, inemine ei ole tennu Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (28)
12641 349 Ba1 & Jummal ei olõ loonu, inemine ei olõ tennu Sainalahkmõ Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (74)
12642 349 Ba2 & Jummal ei luu, inemine ei tii Sainalahe Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 64 (23)
12643 349 Bb & Mis Jumal ei loo ja inimene ei tee Seinapragu Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (99)
12644 349 # kküs
12645 350 A1a* Mis näeme me iga päev, kuningas harva, Jumal ei kunagi Üksteist näeme iga päev, kuningat harva, Jumalat ei elades Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (3)
12646 350 A1a* & Mis näämä meie iga päiv, kuningas harvast ja Jumal ei millaski Inimine nääb inimist iga päiv, kuningas tõist harva, Jumal tõist Jumala ei millaski Jõh 1890 N. Otto H II 7, 849 (38)
12647 350 A1a* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei iialgi Omasugust Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (43)
12648 350 A1b* Mis näeme meie iga pääv, kuningas harva, Jumal ei elades 1867 CRJ Uar 30 (5)
12649 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades 1886 Org 57 (10)
12650 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Enesesugust 1893 Mäesepp P 21 (5)
12651 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades 1902 Tõn. ABDr12 38
12652 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades 1910 Mäesepp K 40 (5)
12653 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei eladeski Inim[ene] inimest iga päev, kun[ingas] kuning[at] harva, Jum[al] Jumalat ei elades Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (11)
12654 350 A1b* & Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Omasugust Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (42)
12655 350 A1b* Mis näeme meie iga pääv, kuningad harva, Jumalad ei eladeski Iseennast Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (57)
12656 350 A1b* Mida näeme iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Omasarnast Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 224 (11)
12657 350 A2a1* Meie nääme iga pää, kuningas nääb haro, Jumal ei nää elades (Wir sehens alle Tage, der König siehts selten, Gott siehts nimmermehr) Seines gleichen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (60)
12658 350 A2a1* Meie nääme iga pääv, kuningas nääb haro, Jumal ei nää elades (Wir sehen es täglich, der König sieht es selten, Gott sieht es nimmermehr) Seines gleichen 1780 Hupel 120
12659 350 A2a1* Meie nääme iga pää, kuningas nääb haro, Jumal ei nää elades Oma sugu 1782 Willmann 169 (55)
12660 350 A2a1* Meie nääme iga pääv, kuningas nääb haro, Jumal ei nää elades Vertaisensa 1844 Lönnrot 156
12661 350 A2a1* Meie näeme iga päev, kuningas näeb haru, Jumal ei näe elades (Wir sehen es alle Tage, ein König sieht es selten, Gott sieht es im Leben nicht) Seines Gleichen 1876 Wied. 276
12662 350 A2a1* Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe elades Omasugune 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (57)
12663 350 A2a1* & Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe elades Meie näeme teist inimest, kuningas näeb harva teist kuningat, aga Jumal ei näe elades teist Jumalat VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (18)
12664 350 A2a1* Meie näeme iga päe, kuningas näeb harva, Jumal ei näe eladeski Meie näeme teist talupoega iga päe, kuningas näeb teist kuningat harva, Jumal ei näe teist Jumalat ilmaski Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (33)
12665 350 A2a1* Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva ja Jumal ei näe eladeski Tõs 1935 Õ. Kiirats ERA II 210, 249/50 (4)
12666 350 A2a1* Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei nää elades Omasarnast 1868 Nörmann 35 ja 55 (56)
12667 350 A2a2* & Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei elades Omasugust SJn 1889 T. Köstner H II 26, 402 (232)
12668 350 A2a2* Meie näeme iga pää, kuningas harva, Jumal ei elades Teist inimest näeme meie alati, kuningas aga teist kuningad harva, Jumal teist Jumalat aga ei iialgi Pil 1896 H. Keller E 29101 ja 29105 (94)
12669 350 A2a2* Meie näeme iga päev, kuningas harvast, Jumal ei elades Omasugust elukad Vai 1889 H. Masing H II 7, 86 (146)
12670 350 A2a2* Meie näeme iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei eladeski Tõist omasugust Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (92)
12671 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasugust 1973 Kal. (1973) 128 (10)
12672 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugust HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (72)
12673 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasuguse nägemine Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84 (95)
12674 350 A2b1 & Meie nääme iga pääv, kuningas nääb harvaste, Jumal ei nää ialgi Omasugust Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (30)
12675 350 A2b2 & Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei iialgi Iseenesesugust Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (90)
12676 350 A2c & Meie näeme iga päe, kuningas näeb harva, Jumal ei näe ilmaski Enesesarnast SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (238)
12677 350 A2d & Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe suguki Ise omasugust Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (131)
12678 350 A2d Meie näeme ega päev, kuningas näeb harvalt, Jumal ei näe sugugi Suguvõsa Pst 1913 J. Müür E 48016 (37)
12679 350 A2d Meie näeme ega päev, kuningas näeb harvalt, Jumal ei näe sugugi Suguvõsa Trv 1913 J. Müür E 48016 (37)
12680 350 A2e & Me nääme iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ei näägi Endasugune Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (17)
12681 350 A2f* Meie näeme alati, kuningas harvasti, Jumal ei ilmaski Teist omasugust Pil 1894 H. Keller E 9629 (1)
12682 350 A2f* & Meie näeme alati, kuningas näeb harva, aga Jumal ei näe kunagi Meie näeme üksteist alati, kuningas teist kuningat harvaste, aga Jumal Jumalt ei näe kunagi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (119)
12683 350 A2f* Meie nääme alati, kuningas nääb harvasti, Jumal mitte millalgi Meie nääme teineteist alati, kuningas nääb teist kuningast harvasti, aga teist Jumalat ei ole, sellepärast ei nää Jumal millagi Nrv 1893 F. Valts E 2530 (1)
12684 350 A2g & Jumal näe-ei kunagi, kuningas näge harva, mii näe ega kõrd Ütstõise nägemine Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (37)
12685 350 A2h & Kuningas kuuleb, harvast nägeb, meie näemme igä päiv, Jumal ei nää millagi Omasugust Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 206
12686 350 Ba1* Meie näeme ega päe, keiser harva, Jumal ei iialgi Teine inimene, teine keiser, teine Jumal Trv 1893 J. Kuusk E 770 (7)
12687 350 Ba1* & Meie näeme alati, keiser harvasti, Jumal ei ilmaski Teist omasugust Pil 1894 H. Keller E 9629 (1)
12688 350 Ba2* & Meie näeme iga päev, keiser näeb harvaste, Jumal ei näe ilmaski Omasugust Han 1894 P. Einbluth H III 18, 168 (4)
12689 350 Ba2* Mii näe alasi, keisri näge harvastõ, Jummal ei näe kunagi Rahvas, keisri, Jumal Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (28)
12690 350 Bb* Jumal ei nää iialgi, keiser näeb harvasti, meie näeme iga päev Enesesugust nägema Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (35)
12691 350 Bb* & Jumal ei näe seda iialgi, keiser näeb harvasti ja meie näeme ühtelugu Omasugune Trt 1930 M. Sika E 66457 (2)
12692 350 C & Meie näeme ega päiv, Jumal ei näe konagi Jumal tõist Jumalat ei näe, inemene tõist inemest näeb Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (30)
12693 350 D1* Ma näen iga päev, sa näed iga päev, kuningas harva, Jumal ei eladeski Teist enesesugust 1890 E EM 88 (734)
12694 350 D1* Ma näen iga päev, sa näed iga päev, kuningas harva, Jumal ei eladeski Teist enesesugust 1913 E EM2 77 (934)
12695 350 D1* Ma näen iga päev, sa näed iga päev, kuningas harva, Jumal ei eladeski Teist enesesugust 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 9 ja 42 (4)
12696 350 D1* Mina ja sina näeme iga päev, kuningad näevad harvest, Jumal ei näe millagi Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 7 (1)
12697 350 D1* & Sina ja mina näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei kunagi Enesesugust, teine kuningas käib harva, teist Jumalat ei ole KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 343 ja 368 (86)
12698 350 D2 & Mina näe alati, keisri näge harva ja Jummal ei näe kunagi Endasugutside nägemine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373/4 (111)
12699 350 D3 Keda näed sa iga päev, kuningas harva, Jumal ei iialgi Enesesugust 1913 E EM2 54 (515)
12700 350 D3 Keda näed sina iga päev, kuningas harva, Jumal ei iialgi Omasarnast 1939 Nugis 288 ja 313 (88)
12701 350 E & Ise näed alati, keiser näep harva, Jumal ei näe kunagi Omasugust Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 372 ja 377 (129)
12702 350 Fa* & Inimene näeb iga päev, kuningas harvasti, Jumal ei ilmaski Omasarnast Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (35)
12703 350 Fa* Inimene näeb iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei ilmaski Inimene näeb inimest iga päev, kuningas näeb kuningast harva, Jumal ei näe teist Jumalat ilmaski Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (51)
12704 350 Fb* Inimene näeb iga päev, kuningas harva, Jumal ei iialgi Inimene inimest, kuningas kuningat, aga Jumal ei näe teist Jumalat iialgi Plt 1891 J. Reinthal E 479 (56)
12705 350 Fb* Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasugust Rap 1926 M. Reimann E 72966 (7)
12706 350 Fb* & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Teist omasugust Hää 1933 E. Kurm E 83389 (6)
12707 350 Fc & Inimesed näevad iga päev, kuningas harva, Jumal ei ealeski Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 157 (32)
12708 350 Fd & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal ei näe millagi Inimene näeb teist inimest iga päev, kuningas näeb teist kun[ingat] harvaste, teist Jumalat ei ole Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (22)
12709 350 Fe & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe mitte kunagi Inimene näeb teist inimest iga päev, kuningas näeb teist kuningat harva, Jumal ei näe teist Jumalat iialgi, sest teda pole olemas Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (94)
12710 350 Ff & Inemine näge egä päiv, kuningas harva, Jummal ei elades Omasugune Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (10)
12711 350 Fg Inimene näeb iga päe, kuningas näeb harvaste, Jumal ei näe sugugi Inimene näeb teist inimest iga päe, kuningas näeb teist kuningast harvaste, Jumal ei näe teist Jumalad sugugi, sest teda ei olegi Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (18)
12712 350 Fg & Inimene näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Inimene näeb tõist inimest alati, kuningas näeb tõist kuningat harva, Jumal ei näe tõist Jumalat kunagi Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (31)
12713 350 Fh & Inimene nääb iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ep nää pooleski Ise omasarnast Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (7)
12714 350 Fi Inimene näeb alati, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe ilmaski Omasugust 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (29)
12715 350 Fi Inimene näeb alati, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe ilmaski Omasugust 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (29)
12716 350 Fi & Inimene näeb alati, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe ilmaski Inimene, kuningas, Jumal Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (96)
12717 350 Fj & Inimene näeb alati, kuningas näeb harva, Jumal ei iialgi Inimene näeb inimest alati, kuningas teist harva, Jumal teist kunagi HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (14)
12718 350 Fk* & Inimene näge alati, kuningas näge harva, Jummal ei näe kunagi Inemine näge tõist inemist alati, kuningas näge tõist kuningast harva, Jummal ei näe tõist kunagi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (73)
12719 350 Fk* Inime näeb alati, kuningas harva, Jumal ei kunagi Trt 1930 E. Kippasto E 71287 (17)
12720 350 Fl & Inemise nägevä alati, kuninga nägevä harvaste, Jumal ei näe suguki Inemise saava alati kokko, kuninga saava harvaste, Jumal ei saa Jumalaga kunagi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 409 (80)
12721 350 Fm & Inimene näge üttepuhku, kuningas näge harvalt ja Jumal ei näe suguki Tõist inimest, tõist kuningest ja tõist Jumalt Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (8)
12722 350 Fn & Jumal ei näe iialgi, kuningas näeb mõnikord ja inimene näeb alati Jumal ei näe Jumalat iialgi, kuningas kuningat mõnikord ja inimene näeb inimest alati Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 140 (33)
12723 350 G1* Keda näeb inimene iga päev, keiser harva, aga Jumal ei ilmaski Teist inimest, teist keisrit, teist Jumalat Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (109)
12724 350 G1* & Mis näeb inimene iga päev, keiser harva ja Jumal mitte iialgi Teist omasarnast Saa 1967 Ü. Tedre KKI 45, 62 (23)
12725 350 G2* Inime nääb iga päev, keiser nääb harva, Jumal ei nää ilmaski Omasugust Tln 1892 K. Puusemann E 382 (1)
12726 350 G2* & Inimene nääb iga pääv, keiser nääb harva, Jumal ei nää iialgi Omasugune – inimene, keiser, Jumal Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (12)
12727 350 G2* Inimene näeb iga päev, keiser näeb harva, aga Jumal ei näe iialgi Teist inimest, teist keisrit, teist Jumalat Mär 1950 L. Raudsep EKRK I 1, 290 (6)
12728 350 H & Ori näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Ori näeb orja ega pääv, kuningas näeb kuningast harva, tõist Jumalat ei ole Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (26)
12729 350 I1 & Mida Jumal ei näe mitte iialgi, kuningas näeb harva ja tööline näeb iga päev Teist omasugust Kei 1966 R. Hallikmäe KKI 34, 412 (3)
12730 350 I2 & Töömees näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei iialgi Teist endasugust Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 343 (4)
12731 350 J & Kes on, keda näeb töömees iga päev, keiser harva ja Jumal ei näe kunagi Teist omasugust Lai 1992 K. Peebo RKM II 451, 120 (40)
12732 350 K1 & Keda näeb kuningas väga harva ja talopoeg iga pääv Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 153 (6)
12733 350 K1 Mis nääb kuningas harvaste, aga talopoeg iga pääv Omasugu rahvast 1861 Mönnus Kal. (1861) lk-ta (1)
12734 350 K1 Mis nääb üks kuningas harva, üks talomees aga iga pääv Omasarnast 1868 Nörmann 34 ja 54 (22)
12735 350 K2 Kuningas nääb seda väga harva, talopoeg nääb seda iga pääv Omasarnast inimest 1869 Körber VRMK 47 (5)
12736 350 K2 Kuningas näeb harva, talupoeg iga päev Teist 1890 E EM 75 (579)
12737 350 K2 Kuningas näeb harva, talupoeg iga päev Teist 1913 E EM2 66 (751)
12738 350 K2 & Kuningas nääb harva, talupoig iga pääv Omasarnast inimest Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (101)
12739 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe ilmaski Omasugust HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (19)
12740 350 La* & Talupoeg näeb iga päe, kuningas näeb harvasti ja Jumal ei näe ilmaski Omasugust Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (81)
12741 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal ei ilmaski Talupoeg, kuningas, Jumal (üheteise nägemine neid samasid) Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (35)
12742 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas harvaste, Jumal ei näe ilmaski Teist enesesarnast Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 534/5 (32)
12743 350 Lb* Talupoeg nääb iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ei nää iialgi Oma sugu Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (10)
12744 350 Lb* & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Talupoeg näeb iga päev teist talupoega, kuningas näeb harva teist kuningat, Jumal ei näe iialgi teist Jumalat Mih 1920 A. Leppik E 50903/4 (98)
12745 350 Lb* Talupoeg näeb teda iga pääv, kuningas harvasti, Jumal iialgi Omasugune VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (49)
12746 350 Lb* Talupoeg nääb iga pääv, kuningas harva, Jumal ei iales Talupoeg talupoega, kuningas kuningad, Jumal ei Jumalad Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (3)
12747 350 Lb* Talumees näeb iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades 1932 Kmpm. EL III10 212
12748 350 Lc* & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal kunaki Talupoeg näeb tõist talupoega iga päev, kuningas harvaste näeb tõist kuningad, Jumal ei näe tõist Jumalad millagi TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (15)
12749 350 Lc* Talupoeg näeb iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei näe kunagi Talupoeg näeb talupoega iga päev, Jumalaid on aga ainult üks Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191 (11)
12750 350 Ld & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei millagi Enesesugust Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (8)
12751 350 Le & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Omasugust KJn 1870 J. Tiedemann E 149 (183)
12752 350 Lf & Talupoeg nääb iga pääv, kuningas harva, Jumal ei näe poolegi Omasugust Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 272 (12)
12753 350 Lg* & Talupoeg näeb alati, kuningas harvasti, aga Jumal ei iialgi Talumees näeb tõist talumeest alati, kuningas tõist kuningat harvasti, aga Jumal ei näe tõist Jumalat iialgi Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (12)
12754 350 Lg* Talupoeg näeb alati, kuningas nääb harvaste ja Jumal ei näe millalgi Teist omasarnast Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (27)
12755 350 Lg* Talopoig näge alati, kuningas näge harva, Jumal ei näe kunagi Endasugust Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1183 (7)
12756 350 Lg* Talupoeg näeb alati, kuningas harvasti, Jumal ei kunagi Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (177)
12757 350 Lg* & Talupoeg nääb alati, kuningas harva, Jumal ei nää poolegi Omasugune Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (31)
12758 350 Lh & Kuningas näeb harvaste, talupoeg näeb äga päeva, aga Jumal äi näe ilmasked Talupoeg näeb teist, kuningas ka, aga teist Jumalad äi ole Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 210 (21)
12759 350 Li & Jumal ei näe kunagi, kuningas näge mõnikõrd, talupoig näge ega päiv Umasugust Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (57)
12760 350 Ma Talumees nääb iga pääv, kuningas nääb harva, Jumal ei nää iialgi Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 52
12761 350 Ma & Talomiis näge õga päivi, kunigas näge harva, Jumal näe-ei' iialgi' Talomiis näge talomiist õga päiv, kunigas harva ja Jumal näe-ei kunagi tõist Jumalat Se 1929 V. Savala S 12912 (3)
12762 350 Mb* Talumees näeb iga päev, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe kunagi Talumees näeb teist talumeest iga päev, teist kuningat vähe, Jumal ei näe teist Jumalat kunagi JJn 1923 P. Havik EKnSe 39/40 (6)
12763 350 Mb* Talumees näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe kunagi Iga mees endataolist San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi EKRK I 61, 774 (10)
12764 350 Mb* & Talumees näeb teda iga päev, kuningas näeb teda harva, aga Jumal ei näe teda mitte kunagi Talumees näeb talumeest iga päev, kuningas näeb kuningat harva, siis kui teda külastab, aga Jumal Jumalat ei näe, sest teist Jumalat ei ole San 1967 L. Briedis RKM II 227, 31 (4)
12765 350 Mc* & Talumees nägi egä päiv, kuningas harvaste, aga Jummal ei näe sugugi Endasugust Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (151)
12766 350 Mc* Talumees näeb teda iga päev, kuningas näeb teda harva, Jumal ei näe teda üldse mitte sugugi Talumees näeb teist talumeest iga päev, kuningas näeb kuningat harva, Jumal teist Jumalat mitte ilmaski, sest rohkem Jumalaid ei ole San 1961 A. Krikmann, S. Peegel, A. Roots, A. Siitan EKRK I 39, 215 (7)
12767 350 Md* Talumees näeb alati, kuningas harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugune; talumees näeb talumeest alati, kuningas näeb kuningad harva, Jumalad ei olegi teist Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (41)
12768 350 Md* & Talumiis näge alati, kuningas näge harvastõ, Jumal ei näe kunagi Tõinetõist Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (64)
12769 350 Me & Jumal ei näe tedä elädes, kunigas harva, talumees egä päe Omasugust Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (34)
12770 350 N & Põllumiis näge õga päiv, kuniga näge harva ja Jummal näe-ei' kunagi Põllumiis näge tõist põllumiist õga päiv, kunigas näge tõist kunigat harva ja' Jummal näe-ei' tõist Jummalat kungõ' Se 1929 A. Gehrke S 17305/6 (24)
12771 350 O & Maamees näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe suguki Endasarnast Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (61)
12772 350 P Talupoeg võib ikka näha, kuningas ja keiser väha, Jumal ei näe iialgi 1889 Ol. Lisa nr. 7 (1889) 112
12773 350 P & Talupoeg võib ikka näha, kuningas ja keiser väha, Jumal ei näe iialgi – mõista, mõista, mis on see Endasugune 1889 M. Kampmann H II 19, 244 (62)
12774 350 Q* & Talupoeg näeb iga päev, keiser harva, aga Jumal ei näe kunagi Talupoeg näeb talupoega iga päev, Jumalaid on aga ainult üks Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191 (11)
12775 350 Q* Talupoeg näeb alati, keiser näeb harupärast, Jumal ei näe sugugi Talupoeg näeb tõist, keiser tõist harupärast, Jumal ei näe tõist sugugi Vil 1894 G. Karu H II 49, 356 (21)
12776 350 R & Talumees näeb iga päev, keiser harvasti, Jumal ei näe kunagi Talumees näeb omasuguseid iga päev, keiser näeb keisrit harvasti ja teist Jumalat polegi Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (68)
12777 350 S & Jumal ei näe kordagi, keiser näeb mõnikord, taluinimene iga päev Jumal Jumalat ei näe iialgi, keiser keisert harva, talupoeg talupoega alati Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (131)
12778 350 Z & Saks näeb alati, talupoeg harvasti, Jumal ei näe kunagi Suguvõsu Äks 1933 P. Lukk E 83273 (20)
12779 350 T & Mis see on, mis Jumal ei näe ilmaski, mõisnik näeb harvasti ja talupoeg näeb ühtelugu Omasugust Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 320 (6)
12780 350 U & Talupoeg näeb iga päev, saks näeb harva ja kuningas korra kuus ja Jumal ei näe ilmaski Teene Jumal ei näe mitte teist Jumalad, sest et teda ei ole Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 399 (13)
12781 350 V & Talupoeg nääb iga pääv, mõisnik nääb harva, kuningas veel harvemine, Jumal ei näe iialgi Omasugune Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (26)
12782 350 W & Alam sugu näeb alati, suurem sugu näeb harvasti, Jumal ei näe eladeski Omasugune näeb omasugust Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (12)
12783 350 W Alam sugu näeb alati, suurem sugu harvasti, Jumal ei elades Teist enesesugust 1890 E EM 26 (16)
12784 350 W Alam sugu näeb alati, suurem sugu harvasti, Jumal ei elades Teist enesesugust 1913 E EM2 26 (17)
12785 350 W Alam sugu näeb alati, suurem sugu harvasti, Jumal ei elades Teist omasugust 1914 E MM 5 ja 42 (4)
12786 350 W Alam sugu näeb alati, suurem sugu harvasti, Jumal ei elades Teist omasugust 1920 E MM2 5 ja 45 (4)
12787 350 W Alam sugu näeb alati, suurem sugu harvasti, Jumal ei elades Teist omasugust 1994 E MM3 3 ja 36 (4)
12788 350 Õ Enam olen ma täna näinud kui Jumal Teise enesesuguse 1890 E EM 32 (91)
12789 350 Õ Enam olen ma täna näinud kui Jumal Teise enesesuguse 1913 E EM2 31 (111)
12790 350 Õ & Enam olen ma täna näind kui Jumal Teise enesesuguse Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (135)
12791 350 Ä+ & Kuningast näeb harva, ei Jumalad eladeski Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (59)
12792 350 Ä+ Keda näeme meie iga päev, keda näeme meie harva, keda ei elades Omasugusid, kuningad, Jumalad SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (7-8)
12793 350 Ä+ & Mis om, mida Jummal ei tiiä Tä ei tiiä kedägi endäsugust olemast Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (30)
12794 351 a Inimene on, aga ei ela Kuju 1913 E EM2 42 (312)
12795 351 a Inimene on, aga ei ela Kuju 1962 Säde nr. 1 ja 14 (1962) 4 (3)
12796 351 a & Inimene on, aga ei ela Kuju Saa 1896 J. A. Kangur E 25122 (1)
12797 351 b & Inimene on, aga elu pole sees Inimese pilt Jür 1897 J. Saalverk H II 58, 328 (10)
12798 352 a1 Meil um, a Jamalal ei olõ Patt Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (63)
12799 352 a1 Meil on, aga Jumalal ei ole Patt 1890 E EM 94 (792)
12800 352 a1 Meil on, aga Jumalal ei ole Patt 1913 E EM2 81 (1003)
12801 352 a1 & Meil on, aga Jumalel ei ole Patt Plt 1894 M. Luu H IV 5, 544 (29)
12802 352 a1 Meil on, aga Jumalal ei ole Patt VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 205 (5)
12803 352 a1 Meil on, aga Jumalalle ei ole Pattu Saa 1892 H. Langholts H III 13, 505 (33)
12804 352 a2 Meil on, Jumalal ei ole Patud Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (11)
12805 352 a2 Meil om, Jumalal ei ole Patt Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (7)
12806 352 a2 Meil om, Jumalal ei ole Patt Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (29)
12807 352 a2 & Meil om, Jumalal ei ole Patt Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (223)
12808 352 a2 Meil um, Jumalal ei olõ Patt Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (25)
12809 352 a3 & Mis meil kõigil on, aga Jumalal ei ole Patt Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (58)
12810 352 b & Mul om, Jumalal ei olõ Patt Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (96)
12811 352 c & Mul on, sul on, kõigil on, Jumalal ei ole Patt Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (103)
12812 352 c Mul on, sul on, kõikidel on, Jumalal ei ole Patt 1913 E EM2 90 (1181)
12813 352 c Mul on, sul on, kõikidel on, Jumalal ei ole Patt 1914 E MM 12 ja 44 (163)
12814 352 c Mul on, sul on, kõikidel on, Jumalal ei ole Patt 1920 E MM2 12 ja 47 (165)
12815 352 c Mul on, sul on, kõikidel on, Jumalal ei ole Patt 1994 E MM3 10 ja 38 (165)
12816 352 c Mul on, sul on, kõigil on, Jumalal ei ole 1927 Ainelo III 79
12817 352 c Teil on, meil on, aga Jumalal ei ole Patt 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (18)
12818 352 d1 & Inimesel on, Jumalal ei ole Patt Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (28)
12819 352 d1 Inimesel on, Jumalal ei ole Patt Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (104)
12820 352 d1 Inimesel on, Jumalal ei ole Patt Ran 1895 J. Palu E 18774 (37)
12821 352 d1 Inemisel om, Jumalal ei ole Patt Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (30)
12822 352 d1 Inemistel om, Jumalal ei ole Patt Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (49)
12823 352 d2* Inimesel on, aga Jumalal ei ole Patt Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (102)
12824 352 d2* & Inimesel on ja Jumalal ei ole Patt San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 164 (19)
12825 352 # 934
12826 353 a & Ireline, areline, päält pommiloodiline Uibu Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (20)
12827 353 a Ireline, areline, päält pommiloodiline Uibu Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (114)
12828 353 b & Iruline, aruline, päält pommiloodiline Uibo Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (102)
12829 353 b Hiroline, haroline, päält pommiloodiline Uibu Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (141)
12830 353 # 1813B
12831 354 & Irvas, urvas, pühä pedäjä ladvah Kerikukellä Se 1888 H. Prants H II 3, 450 (77)
12832 354 Irv värvas, püha pedaja ladvah Kerigukell Se 1934 M. Peramets S 73747 (10)
12833 354 Irv urvas, püha pedaja ladvas Kellad Se 1934 M. Peramets S 78488 (17)
12834 354 Ir varvas, pühä pedäjä ladvah Kerigukell Se 1933 A. Põhi S 66976 (7)
12835 354 Viir väärvad, püha pedaka ladvas Kirikukell Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (40)
12836 354 # 298
12837 355 & Esa maan, poig pääl, poja pääl ruus Kartul häitsep Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (112)
12838 356 a1 & Esa sünnib, poig näitas tuld Päiv tõseb, koit paistab Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (81)
12839 356 a2 & Esa sünnis, poig näitas juba tuld Ago enne päivatõusu Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (49)
12840 356 a3 & Esä sünnis, poig näitas voote man tuld Poig om agu, esä päiv Ote 1892 J. Ainson H II 44, 553 (107)
12841 356 b & Isa luuakse ja poeg näitab tuld Kuu ja ehatäht Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (63)
12842 356 # 108Äb1 359A3b1
12843 357 & Esä jõv-ei rihma är pantada, imä jõv-ei kirstu är liigutada Teed ei jõva pantada, kaivu ei liigutada Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (5)
12844 358 A & Esä sünnis, poja koolesse Hainakuhja luumine Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (95)
12845 358 B/ & Lapsed laia välja peal, ema ilma sündmata, kui ema sünnib, siis lapsed surevad Heinakuhi Tõs 1893 J. Tõnnisson E 52686 108X
12846 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tt 1888 C. R. Jakobson CRJ KLr I7 132 (6)
12847 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Heinakuhi Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 233 (2)
12848 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tapud Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (25)
12849 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Heinakuhi Vän 1939 E. Tilk ERA II 211, 733 (1)
12850 359 A1a1 & Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tapud Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1002 (58)
12851 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilma Kuhja tegemine Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (301)
12852 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Suits Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (73)
12853 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tuletegemine Trt 1934 H. Senka E 85906 (10)
12854 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tapud, humalad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 71 (90)
12855 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (107)
12856 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tuli ja suits Lai 1904 J. Ermann E 44370 (73)
12857 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Linnupesa ja pojad Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (30)
12858 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tapud Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (88)
12859 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Hel 1891 J. Lammas E 422 (255)
12860 359 A1a1 & Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Tuli, suits SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (63)
12861 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Humalad Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 398 (16)
12862 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilma Heinakuhi Pil 1894 H. Keller E 10049 (78)
12863 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilma Plt 1891 J. Reinthal E 474 (20)
12864 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde ilmasse Humal kasvas sedasi Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 422 (44)
12865 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg suab poolde ilma Suits Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 9 (24)
12866 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilma Humalad Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (4)
12867 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilma Kraasid Tln 1926 M. Sengbusch E 57366
12868 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilma Kaevuhark, jung ja ämber Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 392 (1)
12869 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poega saab poole ilmale Heinakuhi Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (34)
12870 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilmale Kuhi PJg 1893 M. Reimann H II 47, 636 (29)
12871 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolelt ilma Kanamuna Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (162)
12872 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolest ilma Tuli, suits Trv 1894 J. Kala E 14277 (93)
12873 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolest ilma Tuli ja suits Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (35)
12874 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolest ilma Tuli põleb ja suits saab poolest ilma Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (119)
12875 359 A1a1 Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolest ilmale Kaev JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (22)
12876 359 A1a1 Isä ehib, emä ehib, poig saab puoleldi ilmä Kanamuna Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
12877 359 A1a1 Esä ehib, emä ehib, poig saab poolde ilma Tuli ja suits Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 468 (90)
12878 359 A1a1 Esä ehib, emä ehib, poig saab puulte ilma Suits Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (137)
12879 359 A1a1 Esä ehib, emä ehib, poig saab poolte ilma Suits Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (81)
12880 359 A1a1 Esä ehib, emä ehib, poig saab puuldõ ilma Mõtted Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (38)
12881 359 A1a1 Esä ehib, emä ehib, poeg saab poolde ilma Suits Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 574 (90)
12882 359 A1a1 Esä ehib, emä ehib, poig saab poolest ilma Suits Krk 1895 J. Hünerson H II 42, 826 (5)
12883 359 A1a1 Esä ehib, imä ehib, poig saab puuldõ ilma Suits Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (117)
12884 359 A1a1 Esa ehis, ema ehis, poig saa puulde ilma Suits Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (6)
12885 359 A1a1 Esa ehip, ema ehip, poig saa poolde ilma Suits Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (32)
12886 359 A1a1 Esa ehip, ema ehip, poja saava puulde ilma Tuli ahjun Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (30)
12887 359 A1a1 Esä ehip, emä ehip, poig saap poolest ilma Suits ja tuli Krk 1937 S. Tanning KKI WS
12888 359 A1a1 Esä ehip, imä ehip, poig saa puulde ilma Suits, mis korsnast välla tulep Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (2)
12889 359 A1a2* Isa ehib, ema ehib, poeg saab juba poolde ilma Suits korstnast Vil 1896 A. Suurkask E 29377 (101)
12890 359 A1a2* Esä ehib, ema ehib, poig saab joba poolde ilma Suits (väljub korstnast) Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (30)
12891 359 A1a2* Esä ehis, emä ehis, poig saap joba puulde ilma Suits San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 176 (199)
12892 359 A1a2* & Esä eht, emä eht, poig saa joba puulde ilma Suits Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (207)
12893 359 A1a2* Isa ehip, ema ehip, poig saap jo poolde ilma Pada kiib, katal kiib, suits Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (25)
12894 359 A1a2* Esä ehip, imä ehip, poig saap jo poolde ilma Hainarua ja kuhi Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (118)
12895 359 A1a2* Esa eht, emä eht, poig saie jo puulde ilma Tuli ja suits Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 278 (18)
12896 359 A1a2* Isa ehib, ema ehib, poeg saab poole ilma pääle Tuli põleb: puud, tuli, suits Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (35)
12897 359 A1a3* & Imä eht, esä eht, poig saa puuldõ ilma Sau Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (71)
12898 359 A1a3* Ema ehip, esa ehip, poig saap poolde ilma Tuld tehakse Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (2)
12899 359 A1a3* Ema ehib, isa ehib, poeg saab puult ilma Hainakuhi Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 11 (7)
12900 359 A1a3* Emä ehip, esä ehip, poig saap juba puulde ilma Suits Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (29)
12901 359 A1a3* Ema ehib, isa ehib, aga poeg saab juba poolde ilma Suits Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 99 (586)
12902 359 A1a3* Ema ehib, esa ehib, poig saab pia poolde ilma Tuld pandas ahju San 1895 J. Kuldsep E 19085 (52)
12903 359 A1a4* Isat-emat ehivad, poeg saab juba poolest ilma Tuli ja suits 1890 E EM 49 (287)
12904 359 A1a4* Isat-emat ehivad, poeg saab juba poolest ilma Tuli ja suits 1913 E EM2 45 (361)
12905 359 A1a4* Isa-ema ehivad, poeg saab poole ilma Tuli, suits Pal 1930 M. Jürgenson E 70346 (8)
12906 359 A1a4* Isa-ema ehivad, poeg saab poolde ilma Heinasaud Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (18)
12907 359 A1a4* Esat-emat ehive, poeg saab poolest ilma Suits Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (107)
12908 359 A1a4* Isat-emat ehiva, poeg saab poolest ilma Tuli, suits Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (1)
12909 359 A1a4* Isat-emat ehivad, poeg saab poolest ilma Tuli ja suits Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (5)
12910 359 A1a4* & Isa-ema ehiva, poja saava poolest ilma Suits Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (11)
12911 359 A1a4* Isät-emät ehiva, pojad saava poolest ilmä Suits Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (64)
12912 359 A1a4* Isa-ema ehivad veel, poeg saab poole ilma pääle Suits ja tuli TMr 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 410 (87)
12913 359 A1a4* Imä-esä ehivä, poig saa puuldõ ilma Suits korstnast Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 140 (13)
12914 359 A1a5 & Isa ehib, ema ehib, poeg saab poolde maailma Kookkaev Hps 1923 V. Lao E 53570 (50)
12915 359 A1a6* Isa ehib, ema ehib, poig jääb puulde ilma Hainakuhja tegemine Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 96 (6)
12916 359 A1a6* Ema ehib, isa ehib, poig jääb puulde ilma Leväküdsämine, ahusuu, päts oli see poig Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 48 (5)
12917 359 A1a6* & Isa ehib, ema ehib, poeg tuleb poolde ilma Kanamuna PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 708 (5)
12918 359 A1a7* Isa ehib, ema ehib, poeg on pooles ilmas Suits Trt 1930 M. Sika E 66457 (4)
12919 359 A1a7* Isa ehib, ema ehib, poeg on pooles ilmas Tuli ja suits Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (1)
12920 359 A1a7* Isa ehib, ema ehib, pojad juba poolest ilma Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (72)
12921 359 A1a7* & Esä ehis, emä ehis, poig joba poolen ilman Suits San 1967 R. Praakli RKM II 227, 283 (33)
12922 359 A1a7* Isa ehib, ema ehib, pojad pooleli ilma pääl Heinakuhi Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (13)
12923 359 A1a7* Isa-ema ehivad, pojad juba poolest ilma Tuli, mis ülesse tehakse ja suits Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (35)
12924 359 A1b & Emä alle ehis, poig saa joba poolest ilma Tuld tehas Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 863 (12)
12925 359 A1c & Esä ehis, poig jo poolen ilman Tuli ja suits Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (27)
12926 359 A1d & Isa ehib, ema ehitab, poeg saab poolde ilma Kajuvinn pangega Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (17)
12927 359 A1e & Esä ehib, emä puhib, tütär ja poig saava puulde ilma Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 41 (31)
12928 359 A1f* Isa ähib, ema ähib, poeg juba pooles maailmas Suits 1913 E EM2 43 (324)
12929 359 A1f* & Isa ähib, ema ähib, poeg saab poolde ilma Kaevuvinn Plt 1891 J. Reinthal E 479 (60)
12930 359 A1f* Isa ähib ja ema ähib, poeg saab poole ilma Tuli Krj 1936 A. Jakobson ERA II 132, 582 (11)
12931 359 A1f* Isa ähib ja ema ähib, poeg saab poole ilma Suits Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (201)
12932 359 A1f* Isa ähib, ema ähib, poeg juba pooles maailmas Isa ja ema – puud ja tuli, poeg – suits Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (8)
12933 359 A1g & Isa iiub ja ema iiub ja poeg saab poolde ilma Suits, kui korstnast välja tuleb, siis läheb poolde ilma Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 501 (88)
12934 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Suits 1890 E EM 46 (254)
12935 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Suits 1913 E EM2 43 (323)
12936 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Suits 1914 E MM 8 ja 43 (66)
12937 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Suits 1920 E MM2 8 ja 46 (68)
12938 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Suits 1994 E MM3 6 ja 37 (68)
12939 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas 1920 Kmpm. KLr I8 4
12940 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas 1924 Kmpm. EL I9 4
12941 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Suits 1968 Ordlik EKÕ (1968) 15 (1)
12942 359 A2a1* Isa alles hengitseb, pojad juba poolest ilma Suits Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (37)
12943 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad juba poolest ilma Tuli – isa, suits –pojad Vil 1892 H. Pihlap E 726 (80)
12944 359 A2a1* Isa alles hingitseb, poja juba poolest ilma Tuli, suits Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (113)
12945 359 A2a1* Esa alla hengitseb, pojad joba poolest ilma Tuli Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (39)
12946 359 A2a1* & Isa alles hingitseb, pojad juba pooles ilmas Tuli ja suits Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 330 (7)
12947 359 A2a1* Isa alles hingitseb, pojad pooles ilmas Tuli Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 402 (32)
12948 359 A2a2* Isa alles hingitseb, poeg saab poolest ilma Tuli, suits Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (13)
12949 359 A2a2* Esä alla hengitseb, poig saab poolest ilma Suits Trv 1892 J. Kill H III 14, 225 (7)
12950 359 A2a2* & Esä alla hengitsab, poig saab poolest ilma Tuli ja suits Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (7)
12951 359 A2a2* Esä alla hengitsab, poeg saab poolest ilma Tuletegemine Trv 1893 J. Kuusk E 771 (45)
12952 359 A2a2* Esä alles hengitseb, poig saab puulde ilma Tuli ja suits Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 134 (10)
12953 359 A2a2* Esa alles hõngitseb, poig saab puulde ilma Tuli ja suits Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 152 (10)
12954 359 A2a2* Esä all hengitseb, poig saab poolest ilma Tuli, suits Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (6)
12955 359 A2a2* Esä all hengitses, poig saa poolest ilma Tuli ja suits Trv 1894 A. Rull H III 20, 144 (61)
12956 359 A2a2* Esä alla hengitseb, poig saab joba poolest ilma Tuli ja suits Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (25)
12957 359 A2a2* Isa alla hingetu, poeg saab poolest ilma Tuli ja suits Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (122)
12958 359 A2a3 & Pojad juba pooles ilmas, isa alles hingitseb Tuli ja suits Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 429 (20)
12959 359 A2a4 & Esä hällin hengitseb, poig saab poolest ilma Tuli ja suits Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (62b)
12960 359 A2b* Ema alles hengitsab, poeg saab poolest ilmas Suits Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (119)
12961 359 A2b* Ema alle hengitseb, poig saab poolt ilma Ahi, suits Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (20)
12962 359 A2b* & Ema alles hingitseb, poeg saab juba poolde ilma Tuli ja suits Trv 1895 J. Sams E 18072 (51)
12963 359 A3a & Esa-ema sünniva, poeg saab poolest ilma Tuli ja suits Ran 1889 H. Raag H II 30, 387 (3)
12964 359 A3b1% & Esa sünnib, poealatse poolest ilma Suits Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (36) 356
12965 359 A3b2* & Isa ilma sündimata, pojad juba pooles ilmas Heinasaod, kuhi veel tegemata Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 593 (23)
12966 359 A3b2* Esä alles sündimata, poig om poolen ilman Suits Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (1)
12967 359 A3c1 & Emä alle sündümede, poig saab juba poolest ilma Tuli ahjun, suits korstnen Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (15)
12968 359 A3c1 Ema alles sündimata, poeg saab poolest ilma Tuld tehakse, suits korstnas 1992 Metstak2 23 ja 25
12969 359 A3c2 & Pojad täitvad poole ilma, ema alles sündimata Kuhi, saadud MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 216 (52)
12970 359 A4a & Isa-ema loomate, poig saab poolest ilma juba Suits Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (22)
12971 359 A4b% & Ema alles luuasse, pojad juba pooles ilmas Tuld tehakse, suits juba kaugel Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 592 (179) 108
12972 359 A5+ & Seeni kui vana esä hürätäs, seeni poig poolest ilma Tuli ja suits Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 940 (7)
12973 359 A5+ Isa-ema alustataks, pojad juba pooles ilmas Suits Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (269)
12974 359 A6a1 & Isa paneb jalgu kinni, poeg juba poole ilma pääl Ahi küdeb ja suits MMg 1888 G. Tenter H II 28, 403 (20)
12975 359 A6a2 & Esäl kängitas jalgu, poig juusk poole ilma Ahju pandas palama, suits juusk vällä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (163)
12976 359 A6a3 & Poeg juba pooles ilmas, isa kängib jalgu Suits ja tuli TMr 1890 J. Tootsi H III 9, 488 ja 489 (6)
12977 359 A6b & Poiss käib poole ilma ära, vanamees paneb ikke jalgu Ahi küdeb Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 487 (99)
12978 359 A7* & Isa alles hällis, poeg saab poolest ilma Tuli ja suits Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (5)
12979 359 A7* Isa alles hällis, poeg saab poole ilma Tuli ahjus – isa, poeg – suits Trv 1894 J. Sirul H III 21, 434 (17)
12980 359 A7* Isa alles hällis, poeg juba poolest ilma Tuli ahjus, aga suits on väljas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (34)
12981 359 B1 & Isä ehib, aga poeg käib kõik muailma ärä Suits Kod 1888 S. Käär SKS, Eisen 362 (27)
12982 359 B1 Isa ehib, poeg käib kõik maailma ära Suits 1890 E EM 46 (255)
12983 359 B1 Isa ehib, poeg käib kõik maailma ära Suits 1913 E EM2 43 (325)
12984 359 B2 & Isa paneb alles jalgu kinni, tütred-pojad lõikavad kõik maailma läbi Suits, ahi hakkab alles põlema Aud 1893 J. Sauga H II 41, 877 (3)
12985 359 C1* & Emä ehib, esä ehib, latsed joba poolen taivan Tuli ja suits Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 238 (31)
12986 359 C1* Esä ehis, emä ehis, latsõ saava puuldõ taivadõ Ruapessä tetäs, kuhjapessä tetäs, kämmõst tetäs rua ja luvvas kuhi, sel viisil saava na puuldõ taivadõ Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (103)
12987 359 C2a* Isa hingitseb, poeg saab poolest taevast Tuli ja suits KJn 1870 J. Tiedemann E 144 (139)
12988 359 C2a* & Isa alles hingitselleb, pojad suavad poolde taevateese Suits KJn 1895 J. Koord E 20367 (10)
12989 359 C2b & Isa alles hingitu, pojad juba pooles taevas Tulekahju Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 635 (9)
12990 359 C3* Isa alles sündimata, pojad juba poolest taevast Tuli, suits Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (12)
12991 359 C3* & Isa om alles ilma sündimas, poeg tantsib juba poolest taevast Tuld ürjatas ahju Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (36)
12992 359 C4 & Isat-emat alles loomata, pojad lendavad vastu taevast Heinasaed, kui neid kokku veetakse ja kuhja tehakse, kuhi on isat-emat Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 769 (19)
12993 359 D & Immä viil tettäse, pojad jo pilvih Tuli ahoh Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (12)
12994 359 E & Isa hakkab sündima, poead peelpool puu lade Tuletegemine, enne tõuseb suits ja siis alles tuleb tuli nähtavale Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
12995 359 E Isa hakkab sündima, poead päälpool puulade Kui tuld teha, tõuseb enne suits ja siis alles tuli Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
12996 359 E Isa hakkab sündima, poead päälpool puulade Tuletegemisel tõuseb enne suits ja siis alles tuleb tuli nähtavale Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
12997 359 F1* & Esä om sündimädä, poig om mere pääl Tuld soetadas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (81)
12998 359 F1* Esa ilma sündimata, poig joba ammuki mere pääl Tuli ja suits Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 826 (151)
12999 359 F2 & Isa ilma hingeta, poig lätt mere pääle Tuli ja suits Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 437 (4)
13000 359 G1a1* Isa sündimata, poeg juba katusel Tuli, suits 1890 E EM 49 (284)