Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 83001 — 84000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
83001 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pirru palas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (82)
83002 2393 Aa1 Valgõt süü, musta situs Tulõn palas puu Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (36)
83003 2393 Aa1 Valgõt süü, musta situs Pirrutuli Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (7)
83004 2393 Aa1 Valgõt süü, musta situs Pird Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (70)
83005 2393 Aa1 Valgõt süü, musta situs Pird palas Se 1930 V. Ruusamägi S 25965 (107)
83006 2393 Aa1 Valgõt süü, musta situs Tuli Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (8)
83007 2393 Aa1 Valgõt süü, musta situs Peerg Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 11
83008 2393 Aa1 Valget sööse, musta si[t]us Tuli Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (51)
83009 2393 Aa1 Valget sööse, musta situs Pird palap Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (84)
83010 2393 Aa1 Valget sööse, musta situs Tuli palas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (11)
83011 2393 Aa1 Valgõt sööse, musta situs Pird palas Se 1929 I. Sonts S 124442 (87)
83012 2393 Aa1 Valgõt sööse, musta situs Tule palamine Se 1930 J. Ojavere S 19782 (4)
83013 2393 Aa1 Valgõt sööse, musta situs Tuli Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (39)
83014 2393 Aa1 Valgõt sööse, musta situs Pird Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (56)
83015 2393 Aa1 Valgõt sööse, musta situs Pird palas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (86)
83016 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb (Weisses issets u[nd] schwarz gehts von ihm) Ein Talglicht Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (126)
83017 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Küünal 1955 Laug. Vestr. 179 (10)
83018 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünal 1782 Willmann 175 (116)
83019 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Rasvaküünal 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (120)
83020 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Tuli Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (10)
83021 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünlatuli Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (61)
83022 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünal MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (22)
83023 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Põlev küünal Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 198 (35)
83024 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünal Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (35)
83025 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Tulepeerg ja tungal VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (70)
83026 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerg Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (194)
83027 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peeru põlemine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (42)
83028 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerutuli Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (7)
83029 2393 Aa2 Valget sööb ja musta s[itub] Peerg põleb Sim 1888 H. Aman H III 2, 779/80 (17)
83030 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerg põleb Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (27)
83031 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünal Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (100)
83032 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerg põleb VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (237)
83033 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerg põleb Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (38)
83034 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerg põleb Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (27)
83035 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Tuli Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (12)
83036 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünal Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 90 (6)
83037 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünlatuli Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (89)
83038 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küünal põleb Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (1)
83039 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Peerg põleb Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 480 (2)
83040 2393 Aa2 Valget sööb ja musta situb Küinal Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (15)
83041 2393 Aa2 & Valged sööb ja musta situb Peerg põleb Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (140)
83042 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Küünal Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (58)
83043 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Küünal Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (23)
83044 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Küinal põleb Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (17)
83045 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Küünla põlemine Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (11)
83046 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Peergu- ehk küünlatuli Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (153)
83047 2393 Aa2 Valged sööb ja musta situb Peerg põleb Tor 1889 M. Tilk E 494 (19)
83048 2393 Aa2 Valged söeb ja musta situb Küinal Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 559 (87)
83049 2393 Aa2 Valget süü ja musta situs Pird Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 174 (46)
83050 2393 Aa2 Valgõt süü ja musta situs Pirg palas Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 420 (23)
83051 2393 Aa2 Valget süüb ja musta situb Tuli Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (17)
83052 2393 Aa2 & Valget söö ja musta situs Pird palas Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (58)
83053 2393 Aa2 Valgõt süüb ja musta situs Puu, ku ta tullõ pandas, tuli süüb ärä Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
83054 2393 Aa2 Valgõt süü ja musta situs Pird Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (76)
83055 2393 Aa3 Valget sööb, aga musta situb Peerutuli Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (136)
83056 2393 Aa3 Valget söö, aga musta situs Pird Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (156)
83057 2393 Aa3 & Valgõt süü, a musta situss Puu, hüdsi Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
83058 2393 Aa3 Valgõt süü, a musta situs Pird palas Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (17)
83059 2393 Aa3 Valgõt süü, a musta situs Pird Se 1929 A. Gehrke S 17303 (3)
83060 2393 Aa3 Valgõt süü, a musta situs Puu' ahoh palasõ' Se 1930 M. Pihlapuu S 21667 (2)
83061 2393 Aa4 & Sööb valged, situb musta Küinal Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (89)
83062 2393 Aa5 & Ütest otsast söö valget kui piimä, tõsest otsast situs musta kui tõrva Pirrutule palamine Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (9)
83063 2393 Ab Valget sööb, musta teeb Põlev peerg Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (18)
83064 2393 Ab & Valget söö, musta tegi Pird, tuli palas Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 414 (27)
83065 2393 Ac & Valget sööb, musta sülitab Küünal põleb Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (56)
83066 2393 Ad & Valged sööb, musta pillab Peerutuli Koe 1889 R. Rapin H IV 1, 299 (4)
83067 2393 Ae & Valget sööb, musta heidab välja Küünal Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (66)
83068 2393 Ae Valget sööb, musta heidab välja Küünal Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (14)
83069 2393 Af+ & Valged võtab, musta annab Peerg Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (7)
83070 2393 Af+ Valget sööb, sinist situb Küünla tegemine Pde 1930 H. Neumann ERA II 23, 93 (3)
83071 2393 Af+ Valgeid sööb, musta jätab järele Süsi Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (24)
83072 2393 B/ & Särk all, liha pial, valged söeb ja musta situb Küinal Kos 1892 T. Wiedemann E 3784 (21) 2107F
83073 2393 B/ Särk all, liha pääl, valget sööb, musta situb 1986 Krikmann 99 2107F
83074 2393 # 1316
83075 2394 & Valgõ hatt, kirivä käpä Hamõ (särk) Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (45)
83076 2395 & Valgõ kerik verevä torniga Hani Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (13)
83077 2395 # 2358Eb*
83078 2396 a Vana emis, seitse põrsast Nädal seitsme päävaga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 34 ja 55 (144)
83079 2396 a Vana emis, seitse põrsast Nädal 1890 E EM 171 (1658)
83080 2396 a Vana emis, seitse põrsast Nädal 1913 E EM2 148 (2157)
83081 2396 a Vana emis, seitse põrsast Nädal 1929 Jürisson 166 (21)
83082 2396 a Vana emis, seitse põrsast Nädalipäevad Pst 1889 J. Henno H IV 2, 377 ja 383 (11)
83083 2396 a & Vana emmis, seitse põrsast Nädal ja seitse päeva Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (196)
83084 2396 b & Üks emis, seitse põrsast Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (6)
83085 2397 a* Vana hobune, kuus küljeluud Lootsik, paat 1890 E EM 171 (1659)
83086 2397 a* Vana hobune, kuus küljeluud Lootsik, paat 1913 E EM2 148 (2158)
83087 2397 a* Vana hobune, kuus küljeluud Laev, lootsik 1992 Metstak2 70 ja 71
83088 2397 a* Vana hobune, kuus küljeluud Lootsik 1979 Metstak 14 ja 33 (126)
83089 2397 a* Vana hobune, [kuus] külleluud Lootsik Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (56)
83090 2397 a* Vana hobu, kuus külliluud Lootsik Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (151)
83091 2397 a* & Vana hobune, kuus külleluud Lootsik Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (51)
83092 2397 b1 & Vana hobune, viis küljeluud Lootsik Vän 1889 J. Tiss H III 5, 477 (20)
83093 2397 b2 & Hobune viie külleluuga Lootsik Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (27)
83094 2397 # 1105 1692 2668 2678
83095 2398 & Vana härg, vaglad seljas Katus sammaldes Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (56)
83096 2398 # 2399
83097 2399 a Vana härg, vasksed sooled (Ein alter Ochs, metallene Därme) Eine Harfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (128)
83098 2399 a Vana härg, vasksed sooled (Alter Ochse, metallene Därmen) Eine Harfe 1780 Hupel 122
83099 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kannel 1782 Willmann 175 (118)
83100 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kantele 1844 Lönnrot 161
83101 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kannel 1869 Ahlqvist 74
83102 2399 a Vana härg, vasksed sooled (Ein alter Ochs, metallene Därme) Die Harfe 1876 Wied. 293
83103 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kannel 1890 E EM 171 (1661)
83104 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kannel 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (122)
83105 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kannel 1913 E EM2 149 (2160)
83106 2399 a Vana härg, vasksed sooled Kannel 1955 Laug. Vestr. 179 (11)
83107 2399 a & Vana härg, vasksed sooled Kannel Lai 1904 J. Ermann E 44373 (114)
83108 2399 a Vana härg, vasksed sooled Viiul VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (39)
83109 2399 b* & Vana härg, vasksed sooned Kannel Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (51)
83110 2399 b* Vana härg ja vasksed sooned Kannel JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (48)
83111 2399 c & Vana härg, vastsed sooled Kannel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (301)
83112 2399 c Vana härg, vastsed sooled Kannel 1890 E EM 171 (1661)
83113 2399 c Vana härg, vastsed sooled Kannel 1913 E EM2 148 (2160)
83114 2399 d & Vana härg, kuldse soone Viiul Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (25)
83115 2399 # 2398 2439
83116 2400 & Vana imälammas üte silmägä, söö är kõõ suve töö Jahvikivi Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (219)
83117 2401 A1 & Vana isand istub vare peal, neli neitsid tantsivad väljal Die Windmühle Mus 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 67
83118 2401 A1 Vana isand istub vare peal, neli neitsit tantsivad väljal (ein alter Herr sitzt auf einem Steinhaufen, vier Jungfrauen tanzen auf dem Felde) Eine Windmühle 1876 Wied. 293
83119 2401 A2 Vanaisa istub vareme peal, neli neitsit tantsivad väljas Tuuleveske 1890 E EM 171 (1662)
83120 2401 A2 Vanaisa istub vareme pääl, neli neitsit tantsivad väljas Tuuleveske 1913 E EM2 148 (2161)
83121 2401 A2 Vanaisa istub varemel, neli neitsit tantsivad väljas 1920 Kmpm. KLr I8 60
83122 2401 A2 Vanaisa istub varemel, neli neitsit tantsivad väljas 1924 Kmpm. EL I9 85
83123 2401 A2 Vanaisa istub varemel, neli neitsit tantsivad väljas 1931 Kmpm. EL II10 162
83124 2401 A2 Vanaisa vare pääl, neli neitsit tantsvad sääl, üles-alla hüppavad, tulist tuulta tallavad Tuuleveske 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (22)
83125 2401 A2 & Vanaisa istub varemel, neli neitsid jooksevad väljal ringi Veski Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (17)
83126 2401 A2 Vanaisa istub vareme peal, neli tütart jooksevad ümber 1903 Pet. HS I 81
83127 2401 A3* Vanamees istub varemel, neli neitsit tantsivad väljas Veski 1921 Nurmik II 13 (5)
83128 2401 A3* & Vanamees istub varemete vahel, neli neitsit tantsivad väljas valjusti Tuuleveski MMg 1962 K. Kõivumägi, I. Varik EKRK I 40, 337 (11)
83129 2401 A4 & Isa istub varemel, pojad tantsivad vällal Pukkveski Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 346 (27)
83130 2401 B & Vanaisa istub künkal, neli neitsit tantsivad ringi Tuulik Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (30)
83131 2401 C & Vanamees kükitab mäe peal, neli neitsit tantsivad ümberringi Tuuleveski Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 386 (18)
83132 2401 D1/ & Neli neitsit jooksevad nurme peal, vanamees istub varemil, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (20) 1429Z1
83133 2401 D2/ & Hall mees istub vare otsas, [neli] jooksevad ümber, äga üksteist käde äi saa Tuuligu tiivad, tuulik Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 66 (15) 1429Z2
83134 2401 # 1412G
83135 2402 & Vana kuub ja uus paik Jäe jõe peal Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (6)
83136 2402 # 2411
83137 2403 & Vana mees istub nurkas, poeg sõidab sõas Õllevaat ja pulgast lastakse õlut Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 341 (2)
83138 2403 # 359N1a3
83139 2404 a & Vana naene nurgas, õlekubu kõhus Kaljaastja KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (250)
83140 2404 a Vanamoor nurgas, õlekubud kõhus Kaljaastja, taaritõrs 1890 E EM 174 (1693)
83141 2404 a Vanamoor nurgas, õlekubud kõhus Kaljaastja, taaritõrs 1913 E EM2 150 (2195)
83142 2404 a [Vanamees] nurgas, õlekubu kõhus 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
83143 2404 a Vana naine nurgas, õlekubu kõhus Kaljaastja 1991 VJr 39 ja 40 (19)
83144 2404 a Vana naine nurgas, õlekubu kõhus Kaljaastja 1992 Metstak2 26 ja 27
83145 2404 b & Vanamees nulgas, õlekubu kõhus Kaljatõrs Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (116)
83146 2404 # 241
83147 2405 Aa1 & Vana naene vaatsakile, kisub maada küütsakile Äke Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (27)
83148 2405 Aa2 & Vana naine vatsakile, kisub moada kötsakile Äke VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (3)
83149 2405 Aa3 & Vana naine vaatsaksil, kisub maad küütsaksil Äke Tor 1926 V. Erm E 56896 (16)
83150 2405 Ab & Vana naene vatsaliste, kisub maada küüsiliste Äkke Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 81 (118)
83151 2405 Ac & Vana naene vatsukille, künnab maada küütsakille Adra Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (22)
83152 2405 Ad1 & Vana naene vatsakille, kisub küüsa küütsakille Äke MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (1)
83153 2405 Ad2 & Vana naene vatsakille, kisub küüntega küütsakille Karuäke MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (30)
83154 2405 B & Vana ämma vatsulik, kriipi maada küüsili Äga VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (18)
83155 2405 C & Vanamoor võõtsakille, kisub maad küitsakille Äke Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (8)
83156 2405 C Vanamoor vatsakile, kisub küüntega küütsakile Karuäke 1890 E EM 175 (1697)
83157 2405 C Vanamoor vatsakile, kisub küüntega küütsakile Karuäke 1913 E EM2 151 (2200)
83158 2405 D & Vanamees oli vatsakille, kiskus maad küütsakille, siit oli pikk, sealt oli pikk, keskelt oli veel pikem Äke JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (18)
83159 2405 Ea & Ise istub öötsakile, kisub maada köötsakile Äke HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 809 (1)
83160 2405 Eb & Ise istub ütsakille, kisub maada kütsakille Äke Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 506 (7)
83161 2405 F/ & Vana naine vaatsakilla, kündis maada küütsäkillä, all oli kaksi haljast mueka, pääl oli küürükäs rebane Atra kündemine Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2333 (39) 26L
83162 2406 & Vana naene, valged reied Õuekamber ehk riideaet Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (21)
83163 2407 a & Vana oinas, uhtsaba, vana la[mm]as, laimagu Luud ja labidas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 152 ja 168 (165)
83164 2407 b & Vana oinas, ahtsaba, vana lammas, laimagu Leivalapi ja leivamõhk Pst 1913 J. Müür E 48012 (9)
83165 2407 b Vana oinas, ahtsaba, vana lammas, laimagu Leivalapi ja leivamõhk Trv 1913 J. Müür E 48012 (9)
83166 2407 # 371B1b
83167 2408 A1 & Orik valge vahu sees Veskikivi Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (84)
83168 2408 A2a Vana orik valge vahu sees Veskekivi 1890 E EM 175 (1699)
83169 2408 A2a Vana orik valge vahu sees Veskekivi 1913 E EM2 151 (2202)
83170 2408 A2a Vana orik valge vahu sees Veskikivi 1921 Nurmik II 44 (6)
83171 2408 A2a Vana orik valge vahu sees Veskikivi 1929 Nurmik II3 36
83172 2408 A2a Vana orik valge vahu sees Veskekivi Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (65)
83173 2408 A2a & Vana oorik valge vahu sees Veskekivi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (76)
83174 2408 A2b & Vana orik vatu sehen Veskekivi Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (30)
83175 2408 A2b Vana oorik vatu sees Kasepakk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (5)
83176 2408 A2c% & Vana oorik vatu sehen, kutsub kik kihelkonna kokku Veskekivi Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (73) 1256
83177 2408 A2d & Valge oorik vatu sihen Veskekivi Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (112)
83178 2408 A2d Valge ooriku vatu sehen Veskekivi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (169)
83179 2408 A3 & Valge orik vau sees Veskikivi KJn 1870 J. Tiedemann E 160 (274)
83180 2408 A3 Valge orik vao sees Veskikivi 1890 E EM 170 (1645)
83181 2408 A3 Valge orik vao sees Veskikivi 1913 E EM2 147 (2142)
83182 2408 B1 & Siga valge vatu sehen Veskekivi Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (2)
83183 2408 B2 & Must siga valge vahu sees Veskekivi Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (78)
83184 2409 Aa & Libe liibatav pingi all Tahk Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 293 (5)
83185 2409 Ab% & Libe luts pingi all Tahk Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (8) 967
83186 2409 Ac & Libe kuts pingi all Tahk Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (1)
83187 2409 Ad & Libe puts pingi all Tahk Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (28)
83188 2409 Ad Libe puts pingi all Käiatahk Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 361 (43)
83189 2409 B & Paks puts pingi all (Eine dicke Scham unter der Bank) Ein Scleifstein in hölzerner Fassung Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283
83190 2409 B Paks punt pengi all Tahk küna sees 1890 E EM 116 (1047)
83191 2409 B Paks punt pengi all Tahk küna sees 1913 E EM2 102 (1387)
83192 2409 Ca & Paks p[ut]s põhjuli pingi all, kes tahab, see tallab, kes tahab, see lükkab Tahk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (22)
83193 2409 Cb & Vana puts pingi all, kes tahab, see tarvitab Tahk Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (257)
83194 2409 Cc & Tüma puts pingi all, kes tahab, sie painab Käi Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (5)
83195 2409 Cc Tüma puts pingi all, kes tahab, sie painab Käi 1995 EMrd V 73 (13)
83196 2409 Cd & Kivist p[u]ts pingi all, kes tahab, see nühib Tahk Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (64)
83197 2409 D & Pere riist pingi all, kes tahab, see tarvitab Tahk Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (1)
83198 2409 E & Paljas perse pingi all, kis tahab, sie tõmbab Tahk Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (67)
83199 2409 F & Must aesamees pingi all, kes tahab, see nühib Tahk VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (7)
83200 2409 G & Libe ja märg, kes tahab, see tallab Tahk Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (61)
83201 2409 # 2556
83202 2410 & Vana Sass, sada auku Puuriit Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (13)
83203 2410 & Vana Sass, sada auku Puuriit Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (142)
83204 2410 # 2645 2671C
83205 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas (Ein alt Lohf, neuer Deckel) Ein befrorner Teich Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (131)
83206 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas (Ein alter Paudel, ein neuer Deckel) Ein befrorner Teich 1780 Hupel 122
83207 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Tiik, mis iga aasta jälle kinni külmab 1782 Willmann 176 (121)
83208 2411 A1a1 Vana vakk, uue kaas (Ein alter Kasten mit einem neuen Deckel) Ein Teich, der jedes Jahr zufrieret 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (6)
83209 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järvi ja jää 1851 Lönnrot2 195 ja 142 (168)
83210 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Külmetand tiik 1868 Nörmann 36 ja 55 (80)
83211 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv ja jää 1869 Ahlqvist 75
83212 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas (Ein alter Korb, jedes Jahr ein neuer Deckel darauf) Das Meer oder ein Bach, Teich, wenn sie zufrieren 1876 Wied. 293/4
83213 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas 1888 Malm9 15 (7)
83214 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Vesi ja jää 1890 E EM 175 (1704)
83215 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Külmetanud loik 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (125)
83216 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas 1898 Sööt PA 6 (8)
83217 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Külmetanud loik 1905 Kmpm. Kõ 60 (10)
83218 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas 1911 Elken3 15 (7)
83219 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Vesi ja jää 1913 E EM2 151 (2208)
83220 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Külmetanud loik 1921 Kmpm. A6 59 (10)
83221 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas 1931 Kmpm. EL II10 88
83222 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Külmanud tiik 1955 Laug. Vestr. 179 (2)
83223 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas 1963 Siim-Vallner III 73
83224 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas 1963 Aver-Alttoa (1963) 157
83225 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Vesi ja jää 1979 Metstak 23 (241)
83226 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Vesi ja jää 1992 Metstak2 70 ja 71
83227 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv ja jää Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (101)
83228 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 4 (14)
83229 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Veekogul Nõo 1992 M. Virro RKM, KP 33, 129 (3)
83230 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää vee pääl Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (54)
83231 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 229 (46)
83232 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv ja jää Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 115 (134)
83233 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 53
83234 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Külmetanud veekogu Kei 1936 L. Böckler ERA II 131, 242 (405)
83235 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Tiik ehk jõgi, kellel jäe peal on Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (24)
83236 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Tiik jää all KJn 1870 J. Tiedemann E 143 (133)
83237 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (194)
83238 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää jõe peel Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4278 (32)
83239 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Amb 1893 J. Freimann E 7818 (18)
83240 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Meri jäes Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (49)
83241 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jõgi Pär 1902 J. J. Pulst E 43217 (28)
83242 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv talvel Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024
83243 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Veeloigul jää peal Vän 1925 A. Kontus E 55614 (10)
83244 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Lumi maan San 1895 J. Kuldsep E 19085 (58)
83245 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Jõgi Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (29)
83246 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (57)
83247 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Maa, lumi Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (63)
83248 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Vesi, jäe Hls 1891 J. Riiet H III 13, 584 (91)
83249 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jäätanud vesi Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (31)
83250 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (65)
83251 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Meri ja jää Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (29)
83252 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Talvel jää järve pääl Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (59)
83253 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jäätus, ia MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (51)
83254 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Meri, jäe VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (41)
83255 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Meri, kui jäe peal on VMr 1893 C. Mastberg H II 38, 594 (3)
83256 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Meri ja jäe Ans 1891 F. Peters H II 41, 385 (24)
83257 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää järve pääl Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (29)
83258 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jäe vee peal Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (253)
83259 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jäätus VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (50)
83260 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jõgi VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 13 (32)
83261 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jääts jõe peal Tür 1889 M. Tults H II 13, 629 (6)
83262 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järv, tiik Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (11)
83263 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järvejää Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (35)
83264 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Järvejää Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (24)
83265 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää vee pääl Hls 1898 J. Sõggel H III 27, 827 (3)
83266 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Vesi meres külmetanud Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (25)
83267 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Meri Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (19)
83268 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää järve pääl, lumi maa pääl Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (99)
83269 2411 A1a1 & Vana vakk, uus kaas Järv, jää Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (94)
83270 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jõgi Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (64)
83271 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jäe Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (89)
83272 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jäe Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (36)
83273 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jõgi, talvel külmetanud Pee 1913 A. Kingu, R. Vilmansen EÜS X 2917 (2)
83274 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jõgi jeates Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (115)
83275 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Jää Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 21 ja 22 (25)
83276 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Veeoja HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (67)
83277 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Järvejää Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (50)
83278 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaas Pai 1961 M. Männik RKM II 154, 53 (116)
83279 2411 A1a1 & Vana vakk, uus kuas Inimene ja põll eden Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (106)
83280 2411 A1a1 Vana vakk, uus kuas Järvel iä piäl Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (24)
83281 2411 A1a1 Vana vakk, uus kuas Vesi, jää Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (12)
83282 2411 A1a1 Vana vakk, uus koas Jääkate Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (7)
83283 2411 A1a1 Vana vakk, uus koas Jõgi, jää Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 60 (15)
83284 2411 A1a1 Vana vakk, uus kuäs Jää merel Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (22)
83285 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Kaev talvel, jää kaaneks Mär? 1958 E. Poom RKM II 81, 31 (16)
83286 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Kaev, jää, uus kaan kaevul Mär? 1948 E. Poom RKM II 24, 66 (18)
83287 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Meri jääs Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 498 (317)
83288 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Merejäe Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (64)
83289 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Jõgi külmetäb kinni Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (88)
83290 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Vesi, jää Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (24)
83291 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Meri Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (51)
83292 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Jõgi Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (91)
83293 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Jõgi Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (55)
83294 2411 A1a1 Vana vakk, uus kaan Jõgi jää all Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (119)
83295 2411 A1a1 Vana vakk, uus kans Jäätanud meri Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (89)
83296 2411 A1a1 Vana vakk, uus kans Jää mere pääl Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (5)
83297 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jää järvel, merel või jõel 1955 ÜÕÕ 94 (3)
83298 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas 1987 Kivi-Roosleht II/1 119
83299 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 139
83300 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Meri jäässa Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (78)
83301 2411 A1a2 & Vana vakk ja uus kaas Meri talvel VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (14)
83302 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Meri, sügisel uus jää Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (60)
83303 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Järv talvel Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 99 (102)
83304 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jää Hls 1893 M. Kuum E 1375 (13)
83305 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jäe Tln 1892 K. Puusemann E 1624 (9)
83306 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jää, vee peal on uus kaas Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (1)
83307 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jõejääts Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (105)
83308 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jää ja vesi Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (70)
83309 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jää vee peal Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (46)
83310 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Vee peal jää Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (44)
83311 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Lumi Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (20)
83312 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jääkord loigu ehk järve peal Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (2)
83313 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaas Jää merel Hlj 1939 J. A. Reepärg ERA II 197, 648 (9)
83314 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kuas Järv iätedu Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (14)
83315 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaan Jõgi Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (107)
83316 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaan Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA 210, 250 (6)
83317 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaan Meri Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (62)
83318 2411 A1a2 Vana vakk ja uus kaan Meri SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (168)
83319 2411 A1a3 & Vana vakk, uus kaas peal Järv Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (90)
83320 2411 A1a3 Vana vakk, uus kaan peal Vän 1925 A. Milvek E 55635a
83321 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaas Meri Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25553 (70)
83322 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaas Jää vee peal Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (67)
83323 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaas Meri Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (104)
83324 2411 A1b1 Vana vakk, iga uassa uus kaos Järv Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407 (4)
83325 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaan Jõgi Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (132)
83326 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaan Meri Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 266 (1)
83327 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaan Jäe jõel Vän 1889 J. Tiss H III 5, 477 (21)
83328 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaan Meri Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (40)
83329 2411 A1b1 Vana vakk, iga aasta uus kaan Jää Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (36)
83330 2411 A1b1 & Vana vakk, igal aastal uus kaan Meri, jää Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (95)
83331 2411 A1b1 Vana vakk, igal aastal uus kaan Meri Hii 1877–1917 Anonüüm 038 TEM 13, 33 (2)
83332 2411 A1b1 Vana vakk, aga iga aasta uus kaas Jõgi, talvel jääga kaetud Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (76)
83333 2411 A1b2* Vana vakk ja iga aasta uus kaas Jõgi, kellel iga aasta uus jäe Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (21)
83334 2411 A1b2* & Vana vakk ja iga aasta uus kaan Jõgi PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (9)
83335 2411 A1b2* Vana vakk, aga iga aasta uus kaas Meri külmab uue kaane Mus 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 970
83336 2411 A1b3 Vana vakk, igas aastas uus kaas peal (Ein alter Korb, jedes Jahr ein neuer Deckel darauf Das Meer oder ein Bach, Teich, wenn sie zufrieren 1876 Wied. 293/4
83337 2411 A1b3 Vana vakk, iga aasta uus kaas peäl Meri Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (23)
83338 2411 A1b3 Vana vakk, iga aasta uus kaas peal Vesi külmetab Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (31)
83339 2411 A1b3 & Vana vakk, iga aasta uus kaas peal Jõgi jääs Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (155)
83340 2411 A1c & Igävene vana vakk, iga aasta tehäkse uus kaas pääle Järv, jäe Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (47)
83341 2411 A1d & Vana vakk, uus kaas, iga aasta esi kaas Järvejea Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (12)
83342 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järv jääga 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (10)
83343 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järv jääga 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (10)
83344 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää 1935 Huvit. V Lisa 18 (75)
83345 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järv jääga 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (7)
83346 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas 1939 Mihkla EK I 20
83347 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järv jääga 1949 Pioneer nr. 9 ja 11 (1949) lk-ta (5)
83348 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Iätes jõe piäl KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (10)
83349 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jõgi Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (38)
83350 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järv Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 44 (407)
83351 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää järve pääl Vil 1895 H. Nigul H III 20, 844 (21)
83352 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Iä vee pääl TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (95)
83353 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jäe järve pääl Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (54)
83354 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jäetanud jõgi Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (12)
83355 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jäätanud jõgi Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (28)
83356 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Vesi jäätise all Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (18)
83357 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää vee pääl Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (37)
83358 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää tiigi peal Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (85)
83359 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jõgi Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (27)
83360 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Eä vie pääl Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (29)
83361 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää jõe pääl Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (149)
83362 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järve pääl jäe Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (67)
83363 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 940 (3)
83364 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järvejää Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (122)
83365 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Järv Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (7)
83366 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaas Jää Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (57)
83367 2411 A2a1 Vana vakk, vastne kaan Järv, jäe talvel peal SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (58)
83368 2411 A2a1 Vana vakene, vastne kaas Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (32)
83369 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Järv Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (95)
83370 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (4)
83371 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Järvejää Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (43)
83372 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Jää järvel Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (18)
83373 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Jää järves Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (162)
83374 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Järvejää Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (12)
83375 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Lombi pääl jää Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (198)
83376 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Järv ja jää Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (63)
83377 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaas Jõgi Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 33 (14)
83378 2411 A2a1 Vana vakk, vastane kaan Jää Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (135)
83379 2411 A2a1 Vana vakk, vastanõ kaas Lumi maah Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (51)
83380 2411 A2a1 & Vana vakk, vastanõ kaas Kannu otsah lumi Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (23)
83381 2411 A2a1 Vana vakk, vastanõ kaas Järv Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (32)
83382 2411 A2a1 Vana vakk, vastene kaas Jää Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (85)
83383 2411 A2a1 & Vana vakk, vastene kaas Järvejää Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (123)
83384 2411 A2a1 Vana vakk, vastene kaas Linaleotus jääga katetu Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (78)
83385 2411 A2a1 Vana vakk, vastene kaas Puukand San 1888 K. Gross H II 31, 805 (22)
83386 2411 A2a1 Vana vakk, vastene kaas Järvejää Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (37)
83387 2411 A2a1 Vana vakk, vastõnõ kaas Vesi, iä Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (9)
83388 2411 A2a1 Vana vakk, vastõnõ kaas Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (51)
83389 2411 A2a1 Vana vakk, vastõnõ kaas Iätänü järv Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (14)
83390 2411 A2a1 Vana vakk, vasten kaas Järvejää Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (239
83391 2411 A2a1 Vana vakk, vastan kaas Järv jääga Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (14)
83392 2411 A2a1 Vana vakk, vastsõnõ kaas Jää Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 463 (96)
83393 2411 A2a1 Vana vakk, vastsõnõ kaas Järvel ia Se 1927 M. Pihlapuu S 1939 (101)
83394 2411 A2a1 Vana vakk, vahtsõnõ kaas Talv Se 1935 N. Oinas S 103035 (5)
83395 2411 A2a1 Vana vakk, vahtsõnõ kaas Iä saa vii pääle Se 1934 N. Oinas S 72896 (25)
83396 2411 A2a1 Vana vakk, vahtsõnõ kaas Lumi maah Se 1934 A. Kits S 81846 (35)
83397 2411 A2a1 & Vana vakk, vahtsõnõ kaas Lumi maah Se 1928 T. Linna S 9126 (30)
83398 2411 A2a1 Vana vakk, vasnõ kaas Järv, iä pääl Se 1929 I. Sonts S 124445 (111)
83399 2411 A2a1 Vana vakk, vasnõ kaas Jõgi, järv Räp 1889 J. Poolakess E 29651 (17)
83400 2411 A2a1 Vana vakk, vasne kaas Järv Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (26)
83401 2411 A2a1 Vana vakk, vahtsõnõ kaas Vii pääl iä Se 1934 F. Paloots S 81373 (11)
83402 2411 A2a1 Vana vakk, vassene kaas Järve pääl jää Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (91)
83403 2411 A2a1 Vana vakk, vastõ kaas Jää Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4 (37)
83404 2411 A2a1 Vana vakk, vaetsene kaas Vanale kännule sadas lund Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 53 (55)
83405 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaas Jõgi Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 37 (37)
83406 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaas Jõgi, jää KJn 1895 J. Koord E 20366 (2)
83407 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaas Vesi, ea Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (45)
83408 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaas Iä vee pääl Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (62)
83409 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaas Jõgi Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (2)
83410 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaas Vesi ja jää Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 434 (12)
83411 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne koas Järv, jää peal MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (39)
83412 2411 A2a2* Vana vakk ja vastne kaan Jäe Nõo 1897 A. Koger E 30003 (9)
83413 2411 A2a2* Vana vakk ja vastane kaas Jää tuleb järve pääle Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (118)
83414 2411 A2a2* & Vana vakk ja vastane kaas Jää järve pääl Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (300)
83415 2411 A2a2* Vana vakk ja vahtse kaas Järv või meri Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 34 (35)
83416 2411 A2a2* Vana vakk ja vasten kaas Järvejää Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (10)
83417 2411 A2a2* Vana vakk, aga vastne kaas Eates tiigi pääl Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (9)
83418 2411 A2a2* Vana vakk, a vahtsõnõ kaas Järvel iä pääl Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (152)
83419 2411 A2a3 & Vana vakk, a' vahtsõnõ kaas täl pääl Linaleotusõ läpüle tõmmanut jää kõva pääle Se 1935 A. Kits S 100023 (69)
83420 2411 A2b & Vakk sais üttepuhku, aga egä aasta vastne kaas Järv ja jää Rõn 1889 C. Berg H II 30, 725 (83)
83421 2411 A2c & Vana vakk, vastõnõ kaas, kõgõ paremb ku kiäki muu Vesi ja iä Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (65)
83422 2411 A3a* Vana vakk, vaskne kaas Jõgi Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (54)
83423 2411 A3a* & Vana vakk, vaskne kuas Jõgi iatese all Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 106 (3)
83424 2411 A3a* Vana vakk, vaskne kaan Jäe vee peal Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (2)
83425 2411 A3a* Vana vakk, vaskne kaan Järv, jäe talvel peal SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (58)
83426 2411 A3a* Vana vakk ja vaskne kaas Jõgi talvel Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (102)
83427 2411 A3b* Vana vakk, vaskne kaas, iga aasta uus kaas Jää Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (30)
83428 2411 A3b* & Vana vakk ja vaskne kaas, iga aasta uus kaas Jõgi Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (108)
83429 2411 A3b* Vana vakk ja vaskne kaan, iga aasta uus kaan Meri Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (93)
83430 2411 B & Vana asti, iga aasta uus kaan Järv HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (28)
83431 2411 C & Vana mõtsk, vastene kaas Maa ja lumi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (2)
83432 2411 Da & Vana pütt, uus kaas Tiik jäe all Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 234 (42)
83433 2411 Db & Vana pütt, iga aasta uus kaan Meri Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (116)
83434 2411 E & Vana vaasna, vastane kaas Järv külmas Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (220)
83435 2411 Fa & Vana tõrdu, vasne kaas Kinnikülmanud järv Võn 1889 J. Kripson H II 29, 786 (34)
83436 2411 Fb & Üks törs, iga aasta uus kaan Meri Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (22)
83437 2411 Ga* & Vana anum, vastne kaas Eatus vee pääl Vil 1889 J. Sihver H II 26, 180 (4)
83438 2411 Ga* Vana anum ja vastne kaas Puu lõikad maha As 1996 A. Korb, A. Tuisk EFA I 17, 60 (5)
83439 2411 Gb & Vana anum, iga aasta isi kaas Eatus vee pääl Vil 1889 J. Sihver H II 26, 180 (4)
83440 2411 H & Vana nõu, iga aasta aga uus kaan Meri Tõs 1893 O. Schantz E 8768 (78)
83441 2411 Ia* Vana kattal, aga iga aasta uus kaan Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (25)
83442 2411 Ia* & Üks katel, iga aasta uus kaas Meri jäes Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (58)
83443 2411 Ib & Vana katla, vasne kaas Jää järve pääl Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (25)
83444 2411 Ic & Suur katel, iga aasta uus vaskne kaas peal Jää järve peal Plt 1899 M. Luu E 38347 (42)
83445 2411 Ja & Vana pada ja uus kaas Järvel jää peal Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (31)
83446 2411 Jb & Iga aasta pajal uus kaan Jää Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (23)
83447 2411 Ka & Vana taar, vasnõ kaas Uus aasta Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (11)
83448 2411 Kb & Vana kali, uus kaan Jää Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (31)
83449 2411 # 319 1305 2351 2402
83450 2412 a & Vana viisk ja lappertuust, tatsutab kõik külatänavad läbi Kärnkonn Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (156)
83451 2412 b & Vana viisk, lapertuust, läheb kükakile külatänavas Kärnane konn Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (112)
83452 2412 c & Vana viis, laaben tuus, kükitab külatänavas Konn Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (22)
83453 2412 # 868Bb 908 1518 2312 2489 2543
83454 2413 A & Vanad asjad, mis halvaks läinud ja kusagile ei kõlba, maalitakse taeva alla üles, kes juure tuleb, saab surma Tedrekuju Hel 1893 J. Karu E 2913 (4)
83455 2413 Ba & Vanast hilbust tehtud, üles kõrges pandud, kes on selle näoline, sellel surma saadab Tedrekuju Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (38)
83456 2413 Bb & Vanad hilbust tehtud, üles kõrges viidud, kes on selle näuline, sellel surma saadab Tedrekuju Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (40)
83457 2413 C% & Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, kellel näo järgi, sel saadab surma Tedrekuju Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (69) 1009
83458 2414 A Vanaeit istub künka otsas, pöörab selga tuule poole Kütisesuits 1992 Metstak2 24 ja 25
83459 2414 A & Vanaeit istub künka otsas, pöörab selga tuule poole Kütisesuits: suits pöörab ikka allatuult ja on nagu vanaeit kõveras, selg tuule poole Mär? 1941 E. Poom ERA II 293, 384 (66)
83460 2414 B & Hoia ennast, kudas tahad, aga ikka pöörab selga tuule poole Kütisesuits Mär? 1944 E. Poom ERA II 309, 107 (30)
83461 2414 # 1010 | mst-jutt: ATU 921
83462 2415 & Vanaesä istus nulgah ni sar'v otsa iih P'utt Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
83463 2415 # 2361 2436A5a
83464 2416 & Vanaesä kask, rohilise rihmuga ummeldu Maa Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 190 (27)
83465 2416 # 2460Bb
83466 2417 & Vanakurat nukan, sarvõ sälän Vokk Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (56)
83467 2418 & Vanakurat sais ahorinnah, kats ravvast sarvõ pääh, tuli suuh Pilak Se 1938 I. Rohtla ERA II 175, 650 (51)
83468 2418 # 2419
83469 2419 & Vanamees halli vati sees, kaks pitka sarve otsa ees Sokk 1896 A. Kuldsaar E 24809 (92)
83470 2419 Vanamees halli vati sees, kaks pikka sarve pääs Sokk 1913 E EM2 148 (2164)
83471 2419 Halli vatiga vanamees, kaks pikka sarve pääs Sokk 1920 Nurmik I 67
83472 2419 Halli vatiga vanamees, kaks pikka sarve pääs 1922 Nurmik EKÕr 85
83473 2419 Halli vatiga vanamees, kaks sarve peas Kits 1955 ÜÕÕ 67 (2)
83474 2419 Halli vatiga vanamees, kaks sarve peas Kits 1960 Kuut VI (1960) 117 (19)
83475 2419 Halli vatiga vanamees, kaks sarve peas 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (1)
83476 2419 Halli vatiga mees, kaks sarve peas 1966 Säde nr. 64 (1966) 8 (1)
83477 2419 Halli vatiga vanamees, kaks sarve peas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 51
83478 2419 # 2418 2645Ra
83479 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (48)
83480 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Sitta laskma SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (55)
83481 2420 A1a1 & Vanamees huikab kahe mäe vahel Peer SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (33)
83482 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretab Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (31)
83483 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretab Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (15)
83484 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Püksituul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (203)
83485 2420 A1a1 Vanamees huikab kate mäe vahel Perse Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (100)
83486 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretus PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (97)
83487 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Püksiaur Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (14)
83488 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Perse Tor 1877–1917 T. Juurikas E 390 (43)
83489 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (11)
83490 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Tln 1926 M. Sengbusch E 57373
83491 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretus Tür 1926 A. Palm E 57565 (11)
83492 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Taguots Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (33)
83493 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (26)
83494 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretamine SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (3)
83495 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretus Tor 1937 J. Tammsalu ERA II 169, 12 (2)
83496 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 147 (82)
83497 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (159)
83498 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Gaas Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 455 (160)
83499 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (148)
83500 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Kõva häälega õhurikkumine Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 100 (582)
83501 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Puuks Kir 1971 M. Tuul RKM II 284, 452 (53)
83502 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mää vahel Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 263 (3)
83503 2420 A1a1 Vanamies huikab kahe mäe vahel Peeretamine Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (1)
83504 2420 A1a1 Vanamees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Tõs 1893 M. Kurul E 1481 (12)
83505 2420 A1a1 Vanamiis huikab kahe mäe vahel Püksiaur Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (14)
83506 2420 A1a1 Vanamiis huikab kahe mäe vahel Peeretab Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (120)
83507 2420 A1a1 Vanamiis huikab kahe mäe vahel Peeretamine Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (19)
83508 2420 A1a1 Vanamiis huikab kahe mäe vahel Peeretamene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (26)
83509 2420 A1a1 Vanamiis huikab kate mäe vahel Peeru laskmine Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (131)
83510 2420 A1a1 Vanamees huikab kate mäe vahel Sitta laskma Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (10)
83511 2420 A1a1 Vanamees huikab kate mäe vahel Peerulaskmine Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (8)
83512 2420 A1a1 Vanamees huikas kahe mäe vahel Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (8)
83513 2420 A1a2 Vanamees huikab kahe mäe vahelt Nõo 1895 J. Leitu E 19003 (16)
83514 2420 A1a2 Vanamees huikab kahe mäe vahelt Peerulaskmine Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 612 (23)
83515 2420 A1a2 Vanamiis huikab kahe mäe vahelt Peeretamene Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 540 (62)
83516 2420 A1a2 Vanamees huikab kate mäe vahelt Peerulaskja Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (25)
83517 2420 A1a2 Vanamees huikab kate mäe vahelt Peerulaskmine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (7)
83518 2420 A1a2 & Vanamees huikab kate mäe vahelt Peeretamine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (116)
83519 2420 A1a2 Vanamiis huikab kate mäe vahelt Piiru lastas Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (138)
83520 2420 A1a2 Vanamiis huikab kate mäe vahelt Peeretamine TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (11)
83521 2420 A1a2 Vanamees huikas kate mäe vahelt Peeru lastas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (90)
83522 2420 A1a2 Vanamees huikas kahe mäe vahelt Pussu laskmine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (143)
83523 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel (Ein alter Mann schleicht zwischen zwei Bergen) Ein Farz Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 293
83524 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Paha haisu hääl 1890 E EM 172 (1666)
83525 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Paha haisu hääl 1913 E EM2 149 (2166)
83526 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peer Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (110)
83527 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peeretamine VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 324 (21)
83528 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Õhuauk Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (9)
83529 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel P[eeretamine] Hps 1932 V. Lao E 53570 (53)
83530 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peeretas Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238a (10)
83531 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peeretamine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (119)
83532 2420 A1b & Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peeretamine Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 162 (82)
83533 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peeretamine Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 451 (115)
83534 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Laseb peeru Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 254 (56)
83535 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 185 (9)
83536 2420 A1b Vanamees huilgab kahe mäe vahel Peeretamine Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 301 (193)
83537 2420 A1b Vanamees hul'gab kahe mäe vahel Peeretus Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 218 (106)
83538 2420 A1c & Vanamees uiskab kahe mäe vahel Peeretamine Lai 1904 J. Ermann E 44368 (47)
83539 2420 A1d & Vanamees höiskab kahe mäe vahel Peeretamine Mus 1978 T. Toomsalu KKI KS
83540 2420 A1d Vanamees hõiskab kahe mäe vahel Peerestamine Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 181 (5)
83541 2420 A1e Vanamiis hõikab kahe mäe vahel Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (47)
83542 2420 A1e & Vanamees hõikab kate mäe vahelt Puss Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 430 (64)
83543 2420 A1f Vanamiis uukas katõ mäe vahel Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
83544 2420 A1f & Vanamiis uukas kate mäe vahelt Piir Ote 1895 E. Palm E 20131 (52)
83545 2420 A1g+ & Vanamees luikab kahe mäe vahel Peeretamine Vän 1940 T. Tammsoo ERA II 269, 123 (16)
83546 2420 A1g+ & Vanamees uitab kahe mää vahel Peeretamene Han 1960 I. Aavekukk KKI KT 183, 172 (5)
83547 2420 A1g+ Vanamees möirgab kahe mäe vahel Peeretamine Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (65)
83548 2420 A1g+ Vanamees ajab pasunat kahe mäe vahel Hel 1891 J. Lammas E 423 (1666)
83549 2420 A2a Vanamees huikab kahe lihamäe vahel Alt otsast lõhnalaskja Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 33 ja 55 (140)
83550 2420 A2a Vanamees huikab kahe lihamäe vahel Peerulaskmine Trv 1894 J. Kala E 14273 (31)
83551 2420 A2a Vanamees huikab kahe lihamäe vahel Võn 1896 P. Rootslane E 24295 (7)
83552 2420 A2a Vanamees huikab kate lihast mäe vahel Peeretamine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (74)
83553 2420 A2a & Vanamees huikab kahe lihase mäe vahel Paha haisu laskma Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (132)
83554 2420 A2b & Vanamees hõikab kate lihase mäe vahelt Peerulaskmine KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 36 (53)
83555 2420 A3+ & Vanamees huikab kahe kalju vahel Peeretab Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (163)
83556 2420 A3+ Vanamiis huik katõ oro vahel Piiru lastas Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (34)
83557 2420 A3+ Vanamees huilgab kahe nooremehe vahel Peeretamine Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (75)
83558 2420 A4* & Vanamehekene huik katõ mäe vaihõl, kunage saa-ai vällä Piiro lastas Se 1949 V. Pino RKM II 30, 211/2 (789)
83559 2420 A4* Vanamehekene huik katõ mäe vahel, uma iälgi ei saa vällä Peeretämine Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 428 (30)
83560 2420 B & Hall vanamees huikab kahe mäe vahel Puuks SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 72 (10)
83561 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Inimene laseb tuult KJn 1870 J. Tiedemann E 143 (128)
83562 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peerestamine Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (27)
83563 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peerestus Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 451 (7)
83564 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Keegi laseb sitta Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (17)
83565 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Paha haisu laskmine Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (141)
83566 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (35)
83567 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peeretamine Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 444 (9)
83568 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peeru laskma Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (117)
83569 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peeretamine KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (112)
83570 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peeratamine Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 334 (136)
83571 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Sitta laseb Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (35)
83572 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Peeretab Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 65 (121)
83573 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (6)
83574 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Kõva häälega õhurikkumine Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 83 (497)
83575 2420 C1a1 Mees huikab kahe mäe vahel Hel 1942 H. Martin ERA II 303, 439 (111)
83576 2420 C1a1 Miis huikab kahe mää vahel Piir Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (59)
83577 2420 C1a1 Miis huikab kate mäe vahel Laseb sitta persest Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (43)
83578 2420 C1a1 Mees huikap kate mäe vahel Peer Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (43)
83579 2420 C1a1 Miis huikap kate mäe vahel Piir Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (60)
83580 2420 C1a1 Miis huikas kate mäe vahel Peeru laskmine San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (187)
83581 2420 C1a1 Miis huikas kate mäe vahel Piir Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 381 (12)
83582 2420 C1a1 & Mees huikas katõ mäe vahõl Soolikuvingu laskmine Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (87)
83583 2420 C1a2 Miis huikab kahe mäe vahelt Piäretämine 1996 EMrd IV 308 (194)
83584 2420 C1a2 & Miis huikab kahe mäe vahelt Piäretämine Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 45 (12)
83585 2420 C1a2 Mees huikab kahe mäe vahelt Peerulaskmine Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (141)
83586 2420 C1a2 Miis huikab kate mäe vahelt Peerulaskmine Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 15 (20)
83587 2420 C1b Mees hõikab kahe mäe vahelt Peer Pil 1894 H. Keller E 10041 (29)
83588 2420 C1b & Mees hõikab kahe mäe vahelt Peeretamine TMr 1926 P. Berg E 57694 (6)
83589 2420 C1b Mees hõikab kahe mäe vahelt Loomulikud tarvidused KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (56)
83590 2420 C1c & Miis uukap kate mäe vahel Piiru lasep Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (96)
83591 2420 C1c Mees hüüab kahe mäe vahelt Käärid Kod 1923 L. Hallik A 2138 (24)
83592 2420 C1d & Mees hüüab kahe mäe vahelt Paha haisu laskmine Kod 1923 A. Poolakese A 2143 (12)
83593 2420 C1e & Mees möirab kahe mäe vahel P[ee]r[e]tamine VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (34)
83594 2420 C1f & Mees suitsas katõ mäe vahel Paha püksituul Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (36)
83595 2420 C2 & Mees huikab kahe Munamäe vahelta Peerestama Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (13)
83596 2420 C3 & Ütel pool mägi, tõsel pool mägi, mees ungas keskel Piir Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (190)
83597 2420 Da Hull mees uitab kahe mäe vahel Perse ehk alumise otsa tuulemasin Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (6)
83598 2420 Da Hull mees uitab kahe mäe vahel Loomulik hääl allpool püksivärvlit Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (30)
83599 2420 Da Hull mees uitab kahe mäe vahel Hääl, mis allpool püksivärvlit sünnib Kär 1889 T. Jank H II 18, 841 (6)
83600 2420 Da Hull mees uitab kahe mäe vahel Tagant hingamine Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 202
83601 2420 Da & Hull mees uitab kahe mää vahel Perse Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1018
83602 2420 Db & Hull mees huikab kahe mäe vahel Peeratamine Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (12)
83603 2420 Ea & Ono uukas kate mäe vahel Peeretamine Räp 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 316 (3)
83604 2420 Eb & Ono uukas läbi kate mäe Piiro laskma Räp 1966 H. Heering RKM I 9, 218 (53)
83605 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel P[eereta]mine 1890 E EM 37 (147)
83606 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel P[eereta]mine 1913 E EM2 35 (181)
83607 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretab Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 195 (134)
83608 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (120)
83609 2420 F1a & Härg ammub kahe mäe vahel Haisulaskmine VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (97)
83610 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel P[ee]r[e]tamine VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 382 (41)
83611 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (8)
83612 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (7)
83613 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peerestamine Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (27)
83614 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (14)
83615 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 286 (6)
83616 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (6)
83617 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Iis 1922 A. Karafin A 1201 (2)
83618 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretus Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (46)
83619 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Jõh 1939 E. Mets ERA II 268, 276 (10)
83620 2420 F1a Härg ammub kahe mäe vahel Peeretamene Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (27)
83621 2420 F1a Härg ammub kahe mää vahel Pieretamine Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (134)
83622 2420 F1a Härg ammub kahe mää vahel Piir Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (59)
83623 2420 F1a Härg ammub kahe mää vahel Inimese gaasi laskmine VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 54 (2)
83624 2420 F1a Härg ammub kahe mää vahel Kõhugaaside väljalaske Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 339 (5)
83625 2420 F1a Härg ammub kahe mää vahel Peeretama Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
83626 2420 F1a Härg ammub kahe mää vahel Pierestamine Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 475 (6)
83627 2420 F1b* Härg möirgab kahe mää vahel Peeretamine Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (29)
83628 2420 F1b* & Härg möirgab kahe mäe vahel Taguotsa värk Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 262 (48)
83629 2420 F1b* Härg möirgab kahe mäe vahel Peeretamine Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (54)
83630 2420 F1b* Härg möirgab kahe mäe vahel Õhu laskmine JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 207 (18)
83631 2420 F1b* Härg möirgab kahe mäe vahel Peeretamine Noa 1926 L. Berg E 57151
83632 2420 F1b* Härg möirgab kahe mäe vahel Sitahais Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 134 (5)
83633 2420 F1b* Härg möirgab kahe mää vahel Perse Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (826)
83634 2420 F1b* Härg möirgab kahe mäe vahelt Altpoolt selgroogu paugutaja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 161 (131)
83635 2420 F1c* Härg möirab kahe mäe vahel Peeretamine Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 154 (5)
83636 2420 F1c* Härg möirab kahe mäe vahel Peeratamine Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (174)
83637 2420 F1c* & Härg möirab kahe mäe vahel Peeretamine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (92)
83638 2420 F1c* Härg möirab kahe mäe vahel Inime laseb perset Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (55)
83639 2420 F1c* Härg möörab kahe mäe vahel Peeretamine Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV, 35 (25)
83640 2420 F1c* Härg mõirab kahe mäe vahel Peerestamine Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1534 (271)
83641 2420 F1d Härg möurab kahe mäe vahel Peeretamine Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (18)
83642 2420 F1d & Härg möurab kahe mäe vahel Peeretamine Iis 1968 M. Proodel RKM II 251, 17 (3)
83643 2420 F1d Härg möurab kahe mäe vahel Pieredamine Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (105)
83644 2420 F1e Härg mourab kahe mäe vahel Muh 1938 J. Arike KKI WS
83645 2420 F1e & Härg mourab kahe mäe vahel Peerulaskmine Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (9)
83646 2420 F1f & Härg müirab kahe mää vahel Püksituul (peeretamine) Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (65)
83647 2420 F1g & Härg müürgab kahe mäe vahel Peer As 1963 J. Olev RKM II 172, 252 (114)
83648 2420 F1h & Härg mürras kate mäe vahel Piiru lastas Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (8)
83649 2420 F1h Härg mürrä katõ mäe vaihhõl Piir Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (123)
83650 2420 F1i & Härg möriseb kahe mäe vahel Paha hais Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4278 (19)
83651 2420 F1j & Härg mürises mäki vaihõl Piir Se 1934 A. Kits S 92764 (11)
83652 2420 F1k & Härg müüb mäkki vaihel Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 273 (71)
83653 2420 F1l & Härg röögib kahe mäe vahel Peeretamine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 494 (262)
83654 2420 F1l Härg röögib kahe mäe vahel Peerestamine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 361 (42)
83655 2420 F1m & Härg huikab kahe mäe vahel Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (27)
83656 2420 F2 & Härg möirgab kahe suure mäe vahel Peeretamine Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 78
83657 2420 F3 & Härg möirgab kahe lihast mäe vahel Peerulaskmine Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 294 (21)
83658 2420 F4 & Härg möurab kahe kuhja vahel Pussulaskmine Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (4)
83659 2420 G1a & Hall härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 382 (25)
83660 2420 G1a Hall härg ammub kahe mäe vahel Paha hais Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 424 (28)
83661 2420 G1a Hall härg ammub kahe mäe vahel Peeretamine Jür 1978 E. Leek KKI KS
83662 2420 G1b* & Hall härg möirgab kahe mäe vahel Püksituul VNg 1988 E. Rajari RKM II 415, 203
83663 2420 G1b* Hall härg mõirab kahe mäe vahel Peeretamine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (7)
83664 2420 G1b* Hall härg mõirab kahe mäe vahel Loomulik hääl allpool püksivärvlit Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (29)
83665 2420 G1b* Hall härg mõirab kahe mäe vahel Vokiratas JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (61)
83666 2420 G1b* Hall härg mõurgab kahe mää vahel Peeretamine Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (62)
83667 2420 G1b* & Hall härg möörgab kahe mäe vahel Peeretamine Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (23)
83668 2420 G2 & Hall härg möirgab kahe lihamäe vahel Peeru hääl Ris 1892 J. Holts E 1845 (25)
83669 2420 Ha & Must härg ammub kahe mäe vahel Kui sul ajab gaasi täis, siis lased kohe prauh kõvast VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 299 (12)
83670 2420 Ha Must härg ammub kahe mäe vahel Kõva häälega õhurikkumine Vi 1956 A. Piir RKM II 71, 67 (400)
83671 2420 Hb* Must härg möirgab kahe mäe vahel Peeru laskmine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (3)
83672 2420 Hb* & Must härg möirgab kahe mäe vahel Tagumist laskma Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (75)
83673 2420 Hb* Must härg möirab kahe mää vahel Peeretab Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (53)
83674 2420 Hb* Must härg möirab kahe mäe vahel Perse Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 415 (258)
83675 2420 Hb* Must härg mõirab kahe mäe vahel Peeretamine LNg 1895 J. Prooses E 21362 (17)
83676 2420 Hb* Must härg möirab kahe mäe vahel Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25555 (86)
83677 2420 Hb* Must härg möirab kahe mäe vahel Peerestamine Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (85)
83678 2420 Hb* Must härg möurab kahe mäe vahel Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 43 (109)
83679 2420 Hb* Must härg möurab kahe mäe vahel Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 899 (2)
83680 2420 Hb* Must härg möörgab kahe mäe vahel P[erse]auk HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (17)
83681 2420 Hc & Must härg röögib kahe mäe vahel Paha hais Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 507 (15)
83682 2420 I & Suur härg möiras kahe mäe vahel Perse Kad 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 155 (10)
83683 2420 J & Uduhärg möirgab kahe mäe vahel Peeretamine Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 532 (28)
83684 2420 Ka Jänes huikab kahe mäe vahel Peeretamine Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (52)
83685 2420 Ka Jänes huikab kahe mäe vahel Peeretamine Ote 1930 A. Aavik E 66024 (33)
83686 2420 Ka Jänes huikab kahe mäe vahel Peerestamine Urv 1937 H. Kaasan ERA II 179, 437 (72)
83687 2420 Ka Jänes huikas kate mäe vahel Sitalaskmine Krk 1889 J. Kivisäk E 45958 (4)
83688 2420 Ka & Jänes huikas kate mäe vahel Perset lastakse Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (26)
83689 2420 Ka Jänes huikas kate mäe vahel Piiru lastas Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (8)
83690 2420 Ka Jänes huikas katõ mäe vahel Piir Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (47)
83691 2420 Ka Jänes huikas katõ mäe vahel Peeretamine Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 66 (65)
83692 2420 Ka Jänes huikas katõ mäe vahel Kõhuõhu laskmine Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 614 (114)
83693 2420 Ka Jänes huikas katõ mäe vahel Peeratamine Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (50)
83694 2420 Ka Jänes huik katõ mäe vahel Peerutama Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (7)
83695 2420 Ka Jänes huik katõ mäe vaiel Kui piiru lased San 1925 E. Päss E 56004 (9)
83696 2420 Kb & Jänes huikab kahe mäe vahelt Peeretamine Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (17)
83697 2420 Kb Jänes huikas katõ mäe vahelt Peeretama Urv 1964 A. Kurg KKI KS
83698 2420 La Hunt ulub kahe mäe vahel Kaks vesiveski ratast HMd 1895 A. Melsas H IV 7, 185 (99)
83699 2420 La Hunt ulub kahe mäe vahel Peeru lask Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 121 (11)
83700 2420 La & Hunt ulub kahe mäe vahel Peeretus Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 29 (24)
83701 2420 La Hunt ulu kate mäe vahel Perselaskmine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 20 (93)
83702 2420 Lb Hunt ulvab kahe mäe vahel Hel 1891 J. Lammas E 423 (1666)
83703 2420 Lb Hunt ulvab kahe mäe vahel Peeretamine Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (22)
83704 2420 Lb & Hunt ulvab kate mäe vahel Pussulaskmine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (2)
83705 2420 Lb Hunt ulvab kate mäe vahel Hls 1951 A. Utt KKI KS
83706 2420 Lc Hunt huikab kahe mäe vahel Peerestamine Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (14)
83707 2420 Lc & Hunt huikab kate mäe vahel Perset lastas Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (65)
83708 2420 M1 Susi undas kate mäe vahel Piiru lastas Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 262 (11)
83709 2420 M1 & Susi undas kate mäe vahil Inemise piir Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
83710 2420 M1 Susi undas katõ mäe vahel P[uss]u laskmine Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 774 (17)
83711 2420 M2 & Susi undas kate suure mäe vahelt Piir Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (28)
83712 2420 M3 & Susi undas mäe otsan Inemine lask piiru Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 389 (4)
83713 2420 Na* Karu möirgab kahe mäe vahel Peeretamine Koe 1927 A. Jürgen E 61384 (53)
83714 2420 Na* Karu möirgab kahe mäe vahel Haiuse [sic!] hääl Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1496 (43)
83715 2420 Na* & Karu möurab kahe mäe vahel Peeretamine Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 277 (41)
83716 2420 Na* Karu möirab kahe mäe vahel Peerestamine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 144 (50)
83717 2420 Na* & Karu müürgab kahe mäe vahel Peeretamine Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 634 (82)
83718 2420 Nb* & Kahe mäe vahel uriseb üks karu Peeretamine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (120)
83719 2420 Nb* Kahe mäe vahel uriseb karu Peeru laskma Mär? 1955 E. Poom RKM II 42, 443 (5)
83720 2420 O Uru huilgab kahe mäe vahel Haisu hääl 1890 E EM 160 (1539)
83721 2420 O Uru huilgab kahe mäe vahel Haisu hääl 1913 E EM2 139 (2002)
83722 2420 O & Uru huilgab kahe mäe vahel Peeretamine Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (60)
83723 2420 P+ & Merk müüg mäki vaihõl Piiru lastas Se 1940 M. Linna ERA II 278, 567 (32)
83724 2420 P+ Rebane uitab kahe mäe vahel Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (58)
83725 2420 P+ & Üts huik katõ mäe vaihõl Piiro lastas Se 1929 I. Sonts S 124439 (62)
83726 2420 Q/ & Härg mürab kahe mäe vahel, hääl kostab siia maale Äike Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 330 (36) 242O
83727 2420 # 879 1072C22a1 1072C22b 1963 2027
83728 2421 a Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas Vares 1890 E EM 172 (1668)
83729 2421 a Vanamees istub aia pääl, hallid rätikud jalas Vares 1913 E EM2 149 (2168)
83730 2421 a Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas Vares 1929 Jürisson 190 (13)
83731 2421 a Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas Vares 1979 Metstak 17 ja 34 (162)
83732 2421 a Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas Vares 1992 Metstak2 47
83733 2421 a Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas Vares MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (2)
83734 2421 a Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas Vares MMg 1908 H. Sulg, J. Välbe EÜS V 1055 (1)
83735 2421 a & Vanamees istub aia pääl, hallid rätikud jalas Vares MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (40)
83736 2421 b & Vanamees aia peal, hallid kaltsud jalas Vares Tt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 13 (131)
83737 2421 c Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas Vares 1955 ÜÕÕ 118 (2)
83738 2421 c Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
83739 2421 c Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas 1971 Täheke nr. 6 (1971) 15
83740 2421 c Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas 1987 Hiie-Müürsepp III/I 81
83741 2421 c & Vanamees istub aia pääl, hallid püksid jalas Vares Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 531 (36)
83742 2421 # 1064Ha 2084M*
83743 2422 & Vanamees istub lee peal, väljastpoolt muld, seestpoolt kuld Pada Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (13)
83744 2422 # 813E | vs: EV 4507
83745 2423 & Vanamees istub nurkas, süle vett täis Kaljaastja 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (57)
83746 2423 Vanamees istub nurgas, süli vett täis Kaljaastja 1939 Nugis 295 ja 315 (248)
83747 2423 Vanamees istub nurgas, süle vett täis Kaljaastja, taariastja 1890 E EM 172 (1669)
83748 2423 Vanamees istub nurgas, süle vett täis Kaljaastja, taariastja 1913 E EM2 149 (2169)
83749 2424 Aa & Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, kes mööda läheb, saab ühe omale Takjas Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (10)
83750 2424 Aa Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, kes mööda läheb, saab ühe omale Takjas 1890 E EM 172 (1670)
83751 2424 Aa Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, kes mööda läheb, saab ühe omale Takjas 1913 E EM2 149 (2170)
83752 2424 Ab & Vanamees istub tee ääres ja käkilasu süles, kui lähed mööda, siis saad ühe omale Takjas Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (38)
83753 2424 B/ & Vanamees istub nukas, käkilänik süles, kes mööda läeb, saab ühe omale Takjas Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (15) 2431V
83754 2424 # 2431M 2453
83755 2425 & Vanamees istub, kaks tuge vaatavad taeva Vanamees s[it]ub Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (15)
83756 2425 # 1416C3
83757 2426 A1a1 Istub vanaeit peenarte peal, lipitud ja lapitud, kes peale vaatab, see nutma hakkab Sibul 1899 Kuusik KT 212 (15)
83758 2426 A1a1 Peenral istub vanaeit, seljas lipi-lapi kleit, rebid tema lapikesi, kohe silmades sul vesi Sibul 1975 AKS 101 (2)
83759 2426 A1a1 Peenral istub vanaeit, seljas lipi-lapi kleit, rebid tema lapikesi, kohe silmades sul vesi Sibul 1981 Välba VI 51 (16)
83760 2426 A1a1 Istub vanamees, seljas kasukas, kes ta kasuka seljast võtab, see ka nutab 1958 Säde nr. 95 (1958) 4
83761 2426 A1a1 & Vanamees istub, kasuk seljan, kes kasuka võtab, sii nutab Sibul Krk 1960 S. Lätt RKM, Mgn. II 366a (54)
83762 2426 A1a2 & Vanamees istub kasukas, kes teda lahti läheb võtma, nutab Sibul Khk 1958 O. Jõgever RKM II 73, 550 (221)
83763 2426 A1b & Vanamees nurkas, kasukas seljas, kes teda lahti riietab, see nutab Sibulad Tt 1961 S. Lätt RKM II 107, 438 (14)
83764 2426 A1c Istub vanataat, sada kasukat seljas, kes kasuka ära võtab, see nutab Sibul 1972 Täheke nr. 12 (1972) 15
83765 2426 A1c & Istub vanaisa saja kasuka sees, kes teda lahti teeb, see kibedasti nutab Sibul As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 313 ja 316 (20)
83766 2426 A2a & Vanamies mullane, kasukas kullane, kes selle võtab, sie ise nutab Sibul Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 117 (86)
83767 2426 A2b* & Vanamees mullane, kasukas kullane, kes kasuka sel'last võtab, see kibedast nutab Sibul Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 300 (14)
83768 2426 A2b* Vanamees mullan, kasukas tal kullan, kes kasukat sellast võtma hakkab, see kibedasti nutma hakkab Sibul As 1995 A. Korb EFA II 2, 78 (34)
83769 2426 A2b* Vanamees mullan, kasukas tal kullan, kes kasukat sellast võtma hakkab, see kibedasti nutma hakkab Sibul 1996 Eas II 78 (68)
83770 2426 A2c & Vanake mullane, kasukas sellän täl kullane, kes kasuka selläst täl võtab, sii kibedasti nutab Sibul Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 238/9 (33)
83771 2426 A3 & Vanamees mullane ja kasukas kullane Sibul As 1994 A. Korb RKM II 466, 356 (70)
83772 2426 B% & Üts noorik, ütessa hamet, kes puudub, nakaski ikma Sipul Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (22) 2762D3
83773 2426 B% Üks noorik, üheksa hamet, kes puutub, hakkab nutma Sibul 1913 E EM2 141 (2048) 2762D3
83774 2426 B% Antip madal mehike, sada särki selgas Sibulas 1899 Kuusik KT 218 (70) 2762D3
83775 2426 C & Väike, väike oinake, sada kasukat seljas, kes seda puhastab, see valusaid pisaraid valab Sibul ehk kipluk Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 169 (24)
83776 2426 Da & Punasel härjal üheksa nahka, kes teda nülib, see väga nutab Sibul VLk 1935 A. Verlis ERA II 115, 271 (5)
83777 2426 Db & Verrev pull, ütesä nahka, kes täl nahka nüllip, sii saap häste ikke Sipul Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (46)
83778 2427 & Vanamees istuss nurgan, kolm auku pää sehen Tareahi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (20)
83779 2428 & Vanamees läheb metsa, kümme koera jooksevad ees Varvad 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (726)
83780 2428 Vanamees läheb metsa, kümme koera jooksevad ees Varvad 1890 E EM 173 (1675)
83781 2428 Vanamees läheb metsa, kümme koera jooksevad ees Varvad 1913 E EM2 149 (2176)
83782 2429 A & Suur miis laotab nurme pääl kässi Tuuleveski Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 794 (22)
83783 2429 B1 & Vanamees mäe otsas lautab käsa, linased kindad käes Tuuleveski Hls 1890 J. Riiet E 487 (2)
83784 2429 B2 & Mees laotab käsi, paklase kinda kähen, sisikond kolisep Tuuleveske Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (16)
83785 2429 # 566J1a1 566J1a2
83786 2430 A% Must mees tõreleb tõrre sees Kirikuõpetaja 1957 Mihkla-Tedre 57/8 1232
83787 2430 A% Must mees tõreleb tõrre sees Kirikuõpetaja 1968 Mihkla-Tedre EK9 21 1232
83788 2430 A% & Must mees tõreleb tõrre sees Kirikuõpetaja MMg 1952 A. Traat KKI 18, 210 (8) 1232
83789 2430 A% Must mies toreleb torre sees Kirikuõpetaja Kuu 1964 A.-M. Salström Vilbaste 8, 144 (32) 1232
83790 2430 B & Õpetaja laulab umbse tõrre sees Kanapoeg MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (88)
83791 2430 Ca Vanamees mängib kiikapilli, must mees kärkab tõrre sees Köster ja kirikherra 1890 E EM 173 (1677)
83792 2430 Ca Vanamees mängib kiikapilli, must mees kärkab tõrre sees Köster ja kirikherra 1913 E EM2 149 (2178)
83793 2430 Ca Vanamees mängib kiikapilli, must mees kärkab tõrre sees Köster mängib orelit, pastor kõneleb kantslist 1921 Nurmik II 162 (8)
83794 2430 Ca & Vanamees mängib kiikapilli, must mees kärkab tõrre sees Köster ja kirikherra HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (100)
83795 2430 Ca Vanamees mängib kiikapilli, must mees kärkib tõrre sees Köster mängib orilaid, pastor kõneleb kantslis Kuu 1970–1979 R. Kravtsov EFA I 10, 33 (5)
83796 2430 Ca Vanamees mängib kiikapilli, must mees kärgib tõrre sees Õpetaja kantslis, köster mängib orelit Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 258 (8)
83797 2430 Cb Vanamees mängib kikkapilli, must mees tõreleb tõrre sees 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
83798 2430 Cb Vanamees mängib kikapilli, must mees tõreleb tõrre sees Köster ja õpetaja Mär 1930 J. Piilberg ERA I 3, 256 (14)
83799 2430 Cb & Vanamees mängib kikkapilli, must mees tõreleb tõrre sees Köster ja papp HJn 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (72)
83800 2430 Cc & Must mees tõreleb tõrre sees, vanamees mängib kriikapilli Papp ja köster kirikus Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (115)
83801 2430 # 188 740 784Di | vs: EV 4310 | nlj: Põldmäe 41a < Pär
83802 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Keris VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (14)
83803 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Ahjukeres Tt 1888 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (5)
83804 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Ahi Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (38)
83805 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Keresekivid Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (158)
83806 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Keris VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (3)
83807 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Saunakeres Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (45)
83808 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Keris Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 81 (119)
83809 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Ahi Rak 1877–1917 J. Lilienbach E 878 (30)
83810 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Ahjukeris Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (38)
83811 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Ahi JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (20)
83812 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Kerisega ahi VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (6)
83813 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Ahjukeris VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (3)
83814 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Kereksega ahi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (233)
83815 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Kerisega ahi Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
83816 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpp mune täis Saunakeres Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 163 (3)
83817 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpe mune täis Ahi Vän 1933 M. Hansen E 82376 (15)
83818 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpe mune täis Saunakeris Kos 1930 S. Veske E 64972 (179)
83819 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpe mune täis Kerisega ahi Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (39)
83820 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpe mune täis Saunakeres Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
83821 2431 A1a1* Vanamees nurgas, rüpe mune täis Ahi Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (48)
83822 2431 A1a1* Vanamies nurgas, rüpp mune täis Kerissega ahi Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 144 (66)
83823 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpp mune täis Ahjukeres Vil 1877–1917 J. Täht E 1388 (158)
83824 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpp mune täis Keres Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (32)
83825 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Kerisega ahi Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 367 (26)
83826 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Kaljaasten Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 37 (21)
83827 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Keres Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (65)
83828 2431 A1a1* Vanamees nurkes, rüpe mune täis Ahi Trt 1927 K. Pormeister E 59840 (232)
83829 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Ahjukeres Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (83)
83830 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Keresega ahi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (81)
83831 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Keris Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (73)
83832 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Ahjukeris Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (74)
83833 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Keris Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 406 (3)
83834 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Ahi ja keres SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (47)
83835 2431 A1a1* Vanamees nurkas, rüpe mune täis Keris PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 139 (7)
83836 2431 A1a1* Vanamees nurgan, rüpp mune täis Keres Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (85)
83837 2431 A1a1* Vanamees nurgan, rüpp mune täis Sannakeres Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (9)
83838 2431 A1a1* Vanamees nurgan, rüpp mune täis Sannakeres Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (197)
83839 2431 A1a1* Vanamees nurgan, rüpe mune täis Keres Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 434 (92)
83840 2431 A1a1* Vanamees nurgan, rüpe mune täus Keresege ahi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 577 (2)
83841 2431 A1a1* & Vanamees nurgan, rüpe mune täüs Sannakeres Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (92)
83842 2431 A1a1* Vanamees nurgan, rüpe mune täüs Sannakeres Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (17)
83843 2431 A1a1* Vanamiis nurgas, rüpp mune täis Saanaahju keres KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (9)
83844 2431 A1a1* Vanamiis nurkas, rüpe mune täis Ahe ja keres SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (40)
83845 2431 A1a1* Vanamiis nurgan, rüpe mune täis Keris saunan Krk 1960 S. Lätt RKM II 94, 187 (7)
83846 2431 A1a1* Vanamiis nurgan, rüpe mune täis Sannaahju keris Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (71)
83847 2431 A1a1* Vanamiis nurgan, rüpe mune täüs Sauna keresega ahi Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (14)
83848 2431 A1a1* Vanamees nurgas, mune rüpp täis Saunakeris Nõo 1932 H. Laurson E 82135 (4)
83849 2431 A1a1* Vanamees nurgas, mune rüpp täis Saunaahju keris Tt 1932 L. Prost E 81986 (3)
83850 2431 A1a1* Vanamees nurgas ja rüpp mune täis Keris Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (47)
83851 2431 A1a2 Vanamiis nukan, rüpp mune täis Saanakeris 1996 EMrd IV 308 (194)
83852 2431 A1a2 Vanamees nukan, rüpp munne täis Sannakeres Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (8)
83853 2431 A1a2 Vanamees nukan, rüpp munne täis Sannakeres Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 904 (48)
83854 2431 A1a2 Vanamees nukan, rüpp munne täüs Sannakeres nukan Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (30)
83855 2431 A1a2 Vanamiis nukan, rüpp munne täis Sannakeres Ote 1895 E. Palm E 20131 (49)
83856 2431 A1a2 Vanamiis nukan, rüpp munne täis Sannakeres Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (21)
83857 2431 A1a2 Vanamiis nukan, rüpp mune täis Saanakeris Kod 1942 S. Tanning KKI WS
83858 2431 A1a2 & Vanamiis nukah, rüpp munnõ täüs Sannakeres Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (23)
83859 2431 A1a2 Vanamiis nukah, rüpp munne täüs Sannakeres Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 15 (11)
83860 2431 A1a3* Vanamees nulgan, rüpp munne täus Sannakeres Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (29)
83861 2431 A1a3* & Vanamiis nulgan, rüpü täüs munnõ Sannakeres Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (53)
83862 2431 A1a4* Vanamies istub nurgas, rüpp muni täis Keris Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
83863 2431 A1a4* Vanamees istub nurgas, rüpp mune täis Keris Vän 1926 L. Tohver A 8612 (46)
83864 2431 A1a4* Vanamiis istus nurgan, rüpe mune täus Sannaahi Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (56)
83865 2431 A1a4* Vanamees istub nurkas, rüpe mune täis Ahi Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (19)
83866 2431 A1a4* Vanamees istus nukan, rüpp munne täüs Saunakeres Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 404 (82)
83867 2431 A1a4* & Vanamiis istus nukan, rüpp munnõ täüs Sannakeres Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (23)
83868 2431 A1b1* Vanamees nurgas, süle mune täis Ahjukeris Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 620 (637)
83869 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süli mune täis Ahi Juu 1958 L. Raudsep KKI 29, 98 (15)
83870 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Ahe ja keris PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (9)
83871 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Ahjukeris Pil 1894 H. Keller E 10049 (79)
83872 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Ahi Ris 1892 J. Holts E 1843 (3)
83873 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Keres Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (32)
83874 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (46)
83875 2431 A1b1* & Vanamees nurkas, süle mune täis Keres Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (92)
83876 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Keris Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (25)
83877 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Kerisega ahi Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (8)
83878 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Keris ja kivid Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 636 (64)
83879 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Saunaahi Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 381 (19)
83880 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Ahi Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (33)
83881 2431 A1b1* Vanamees nurkas, süle mune täis Keris Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 553 (71)
83882 2431 A1b1* Vanamees nurgas, süle täis mune Ahjukeris Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (28)
83883 2431 A1b2* Vanamees istub nurkas, süle mune täis Kerisega ahi on nurkas ja kerisel kivid Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 248 (30)
83884 2431 A1b2* Vanamees istub nurkas, süle mune täis Kerisega ahi Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (18)
83885 2431 A1b2* & Vanamees istub nurkas, süle mune täis Taluahi keresega Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (12)
83886 2431 A1b2* Vanamees istub nurkes, süle mune täis Keres Tor 1889 M. Tilk E 493 (13)
83887 2431 A1b2* Vanamees istub nurkas ja süle mune täis Ahi, kivid kerisel VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 926 (38)
83888 2431 A1b3 & Vanamees kükitab nukas, süli mune täis Ahi Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (70)
83889 2431 A1c Toat nurgas, rüpp mune täis Reheahi VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 618 (2)
83890 2431 A1c & Taat nurgas, rüpp mune täis Keris Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (18)
83891 2431 A1d Vanataat nurgas, süle mune täis 1879 Gressel Uus ABDr 11 (4)
83892 2431 A1d & Vanataat nurgas, süle mune täis Ahi Amb 1893 J. Freimann E 7818 (15)
83893 2431 A1e1* Mees nurgas, rüpp mune täus Saunakeres Vil 1893 J. Täht H III 14, 389 (3)
83894 2431 A1e1* & Mees nurkes, rüpe mune täis Keris Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (38)
83895 2431 A1e1* Mees nukan, rüpu munne täüs Sannakeres Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (60)
83896 2431 A1e1* Mees nukan, rüpp mune täis Sannakeres Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (54)
83897 2431 A1e2* Miis ist nurgan, rüpp mune täis Keres Hel 1892 G. Anniko H III 13, 47 (4)
83898 2431 A1e2* Mees istub nurgan, rüpi mune täüs Saunakeris Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (58)
83899 2431 A1e2* Mees istus nukan, rüpp munne täis Sannakeres San 1895 J. Kuldsep E 19084 (38)
83900 2431 A1e2* & Mees istus nukan, rüpp munne täüs Saunakeres Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 428 (20)
83901 2431 A1f1* & Mees nurgas, süli mune täis Saunakeres Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (48)
83902 2431 A1f1* Mees nurgas, süle mune täis Keris Trt 1934 K. Kirss E 85927 (21)
83903 2431 A1f1* Mees nurkas, süle mune täis Keres Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 536 (185)
83904 2431 A1f1* Mees nurkas ja süle mune täis Keres Aud 1895 R. Niemann E 19150 (21)
83905 2431 A1f2 & Mees istub nurkas, süle mune täis Ahe ja keris Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (39)
83906 2431 A1g & Isa istub nurgas, rüpp mune täis Tarekeres Vil 1896 H. Maaten E 25980 (61)
83907 2431 A1h* Must mees nurgas, rüpe mune täis Keresega ahi SJn 1892 H. Karell E 1605 (7)
83908 2431 A1h* & Must miis nurgas, rüpp mune täis Saanakeress KJn 1890 A. Pihlak E 461 (85)
83909 2431 A1h* Must vanamees nurkas, rüpe mune täis Ahi Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 190 (3)
83910 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Keres Plt 1917 M. Palm E 50384
83911 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Kerisega ahi Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (35)
83912 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahjukeris Lai 1904 J. Ermann E 44368 (48)
83913 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Keris Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 33 ja 34 (40)
83914 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahi, keris Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (64)
83915 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahi Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (13)
83916 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahjukeris Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (12)
83917 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahjukeris Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (49)
83918 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Asti, kuhu talvel hobusesõnnikut sigade söögi tarvis sulama toodi Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (46)
83919 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Keres HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (5)
83920 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Keris Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 194 (75)
83921 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Saunaahi Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (64)
83922 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahi, keris Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (61)
83923 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahi Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (64)
83924 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Saunakeris Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 552 (8)
83925 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Ahi kerisega Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 869 (20)
83926 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Keris Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (44)
83927 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp mune täis Kerisega ahi Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 117 (1)
83928 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpe mune täis Ahi ja keres Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1497 (52)
83929 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp muni täis Keriksega ahi Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 373 (42)
83930 2431 A1i1 Vanamoor nurgas, rüpp muni täis Saunakeris Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 400 (16)
83931 2431 A1i1 Vanamuur nurgas, rüpp mune täis Ahjukeres Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (35)
83932 2431 A1i1 Vanamoor nurkas, rüpp mune täis Vanamoodi ahi JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (7)
83933 2431 A1i1 Vanamoor nurkas, rüpe mune täis Keris HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (43)
83934 2431 A1i1 & Vanamuor nurgas, rüpp mune täis Keris Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (18)
83935 2431 A1i1 Vanamuor nurgas, rüpp mune täüs Ahi kerisega Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 299 (53)
83936 2431 A1i1 Vanamuor nurgas, rüppe muni täis Ahi ja kerisekivid Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (100)
83937 2431 A1i1 Vanamuor nurkas, rüpe mune täüs Saunakeris Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (31)
83938 2431 A1i2 & Vanamoor istub nurgas, rüpp mune täis Ahi Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (50)
83939 2431 A1i2 Vanamoor istub nurgas, rüpp muni täüs Lahtine keriksega ahi Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (7)
83940 2431 A1j Vanamoor nurgas, süle mune täis Ahi ja keris Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (888)
83941 2431 A1j & Vanamoor nurgas, süli mune täis Saunakeris Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 27 (14)
83942 2431 A1k1* Vanaeit nurgas, rüpp mune täis Suitsusauna keris Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 90 (51)
83943 2431 A1k1* Vanaeit nurgas, rüpp mune täis Ahjukeres Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 332 (11)
83944 2431 A1k1* Vanaeit nurgas, rüpp mune täis Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (6)
83945 2431 A1k1* & Vanaeit nurgas, rüpp muni täis Kerisega ahi Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (99)
83946 2431 A1k1* Vanaeit nurgas ja rüpp muni täüs Kartulikorv vai tuhlikorv Kuu 1976 A. Kask KKI, MT 414, 158 (2)
83947 2431 A1k2 Vanaeit istub nurgas, rüpp mune täis Saunakeris Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 258 (149)
83948 2431 A1k2 & Vanaeit istub nurgas, rüppe mune täis Keris Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (12)
83949 2431 A1l Vanaeit nurgas, süli mune täis Saunakeres Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 13 (2)
83950 2431 A1l & Vanaeit nurgas, süli mune täis Keris Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (23)
83951 2431 A1m1 & Eit nurgas, rüpp mune täis Ahjukeris Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (108)
83952 2431 A1m2 & Eit istub nurgas, rüpp mune täis Ahi Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (13)
83953 2431 A1n1 & Eit nurgas, süle mune täis Ahi ja keris Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 484 (83)
83954 2431 A1n2 & Eit istub sauna nurgas, süli mune täis Saunakeris Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 240 (12)
83955 2431 A1o & Vanamemm kükitab nurgas, süle mune täis Kerisega ahi Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (35)
83956 2431 A1p1* Vana naine nurgas, rüpp muni täüs Ahi, keris Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2332 (34)
83957 2431 A1p1* Vana naine nurgas, rüpp mune täis Ahjukeres Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (39)
83958 2431 A1p1* Vana naene nurgas, rüpp mune täis Keris KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (43)
83959 2431 A1p1* Vana naene nurgas, rüpp mune täis Saunakeres KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (39)
83960 2431 A1p1* Vana naene nurgas, rüpp mune täis Saunakeres Vil 1892 H. Pihlap E 726 (84)
83961 2431 A1p1* & Vana naene nurkas, rüpe mune täis Ahukeres SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (13)
83962 2431 A1p1* Vana naine nurgan, rüpp mune täis Sannakeres Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (17)
83963 2431 A1p1* Vana naine nurgan, rüpp mune täis Saunaahi Trt 1890 Anonüüm 024 E 492 (5)
83964 2431 A1p1* Vana naine nukas, rüpe mune täis Ahi SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (21)
83965 2431 A1p2* & Vana naene istub nurgas, rüpp mune täis Saunakeris Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (37)
83966 2431 A1p2* Vana naene istub nurgas, rüpe mune täis Saunakeres Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (65)
83967 2431 A1p2* Vana naine istub nurkas, rüpp mune täis Saunakeris Trv 1895 J. Sams E 18071 (46)
83968 2431 A1p2* Vana naine istus nurgas, rüpp oli mune täis Saunakeres San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540
83969 2431 A1q1 & Vana naene nurkes, süle mune täis Keres Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (6)
83970 2431 A1q2 & Vana naene istub nurgas, süli mune täis Sannakeres Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (51)
83971 2431 A1q2 Vana naine istub nurkas, süle mune täis Saunaahi Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (250)
83972 2431 A1r* Naene nurgas, rüpe mune täis Keresega ahi Pil 1895 H. Keller E 18364 (19)
83973 2431 A1r* & Naene nukan, rüpp mune täis Sannakeres Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (29)
83974 2431 A1r* Naene nurgan istub, rüpp mune täis Sannakeres Trv 1895 J. Liller H I 5, 353 (39)
83975 2431 A1s & Naine nurgas, süli mune täis Saunakeris Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 322 (18)
83976 2431 A1z & Vanaema nurgas, süle mune täis Keressaga ahi Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (44)
83977 2431 A1t & Ema istub nurkas, rüpp mune täis Keris JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (9)
83978 2431 A1u+ Vanakurat nurgas, rüpe mune täis Ahjukeres Vän 1933 H. Martinson E 82627 (5)
83979 2431 A1u+ & Vana lits nurgas, rüpp mune täis Keres Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 263 (108)
83980 2431 A1u+ & Vana Mari istub nurgas, rüpp mune täis Ahi, keris VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (36)
83981 2431 A1v+ Must mees nurkas, tuhat muna süles Keres Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (67)
83982 2431 A1v+ & Vanamees nurgas, kübar mune täis Saunaahi Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (17)
83983 2431 A2a Vanamees kurun, rüpp munnõ täüs Saunakeres 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 296 (58)
83984 2431 A2a & Vanamees kurun, rüpi mune täüs Sannakeres Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (117)
83985 2431 A2a Vanamees kurun, rüpp munnõ täüs Saunakeres Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (84)
83986 2431 A2a Vanamies kurun, rüpp munne täis Sannakeres Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (51)
83987 2431 A2a Vanamees kurun, rüpp mune täis Saunakeres Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (161)
83988 2431 A2a Vanamees kurun, rüpe mune täis Sannakeres Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (58)
83989 2431 A2a Vanamiis kurun, rüpp mune täis Sannakeresse kivi Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 27 (16)
83990 2431 A2a Vanamiis kurun, rüpp mune täis Keresega ahi Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (62)
83991 2431 A2b & Vanamiis kurun, süli mune täus Ahjukeres Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (14)
83992 2431 A2c Vanamiis kurun, perse munne täis Sannakeres, sannakeres om jo nukan ja kivi om nuu muna 1970 EMrd III 237
83993 2431 A2c & Vanamiis kurun, perse munne täis Sannakeres, kivi om muna Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 423 (22)
83994 2431 A2d & Must mees kurun, rüpp mune täis Keres Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (20)
83995 2431 A2e & Vanamoor kurun, süli mune täis Saunaahju keres Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (14)
83996 2431 A2f & Vana naene kurus, rüpp mune täis Ahjukeris Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (115)
83997 2431 A3 & Vanamiis istub, rüpp mune täis Sannakeres Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 162 (188)
83998 2431 A4a1 Vanamees nurgas, rüpp musti mune täis Ahi ja keris 1939 Nugis 295 ja 315 (250)
83999 2431 A4a1 & Vanamees nurgas, rüpp musti mune täis Keris Kuu 1948 H. Ernesaks KKI 8, 53 (90)
84000 2431 A4a1 Vanamies nurgas, rüpp musti mune täis Keris Kuu 1964 J. Tärn Vilbaste 1, 87