Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 29001 — 30000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
29001 866 E3c* Kõver kuusk keldri ukse all Koera saba VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (5)
29002 866 E3c* & Kõver kuusk keldre ukse suus Koera saba Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 367 (24)
29003 866 E3c* Kõber kuusk kasvab üle keldri ukse Koera saba LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (13)
29004 866 E3c* Kõver kuusk kasvab keldri ukse kohal Koera saba, händ Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (4)
29005 866 E4a Kõver kuus keldre läve een Koira saba Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (37)
29006 866 E4a & Kõvver kuus keldre läve een Peni hand San 1895 J. Kuldsep E 19083 (23)
29007 866 E4a Kõver kuusk keldre läve ehen Peni händ Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (16)
29008 866 E4b & Kõver kuusk kasvab keldre läve pääl Koera händ Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (70)
29009 866 E4c & Kuusik kasvab keldri läve ees Keel suus Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (26)
29010 866 E5a Kõver kuusk keldriluugi peal Koera saba Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (27)
29011 866 E5a & Kõver kuusk keldriluugi peal Koera saba HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (57)
29012 866 E5a Kover kuusk keldriluugi pial Kuera saba Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 477 (18)
29013 866 E5a Kõver kuusk keldriluugi pääl Kuera saba Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (19)
29014 866 E5b & Kõver kuusk kasvab keldriluugil Sea saba Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 452 (4)
29015 866 E5c Kõver kuusk ja keldriluuk Koera saba ja sitaauk Jür 1978 E. Leek KKI KS
29016 866 E5c Kõver kuusk ja keldriluuk Koera saba Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 230 (10)
29017 866 E5c & Kõver kuusk ja kelderluuk Koera sabaalune Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (18)
29018 866 E5d & Must kuusk, keldriluuk Koera saba Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (148)
29019 866 E6 & Kõver kuusk keldri najal Koera saba Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 80
29020 866 E7* & Kõver kuusk keldre augu pääl Koera saba Saa 1895 P. Ramberg E 18976/7 (129)
29021 866 E7* Kover kuusk keldri auku pääl Koira sapa Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (15)
29022 866 E7* Kover kuuse lüli keldri augu pääl Koera saba Ris 1896 J. Niinas E 26298 (20)
29023 866 E7* Kõver kuusk kasvab keldri augu peal Koera saba Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (39)
29024 866 E7* & Kõre kuusk keldri augu peal Koera saba Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (32)
29025 866 E8 & Kõver kuusk keldri augu ääre pääl Koera saba KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (24)
29026 866 E9 & Kõre kuusk keldre ääre peal Koera saba Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (151)
29027 866 E10 & Kõver kuusk keldri suu pääl Koera sava Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (66)
29028 866 E11 & Kõver kuusk keldri mäe pial Koer ja saba Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (15)
29029 866 E12a1 Kõver kuusk keldri peal Koera saba 1992 Metstak2 41 ja 43
29030 866 E12a1 & Kõver kuusk keldri peal Koera saba Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (38)
29031 866 E12a1 Kõver kuusk keldri peal Koera saba Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 190 (46)
29032 866 E12a1 Kõver kuusk keldri peal Koera saba Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (36)
29033 866 E12a1 Kõver kuusk keldri peal Koera saba püsti Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 21 (14)
29034 866 E12a1 Kõver kuusk keldre peal Koera saba Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (19)
29035 866 E12a1 Kõver kuusk keldri päel Koera saba Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (5)
29036 866 E12a2 & Kõver kuusk on keldri peal Linguga kaev Pal 1888 H. Maasen H III 8, 562 (2)
29037 866 E12a2 Kõver kuusk on keldri peal Kooguga kaev Pal 1890 H. Maasen E 435 (8)
29038 866 E12b & Kuiv kuusk keldri pääl Koera saba Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (50)
29039 866 E13 Keller kõvera kuuse all Koera pe[rse] 1890 E EM 61 (418)
29040 866 E13 Keller kõvera kuuse all Koera pe[rse] 1913 E EM2 55 (534)
29041 866 E13 & Keller kõvera kuuse all Koera perse Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (19)
29042 866 E13 Kelder kõvera kuuse all Koera sitaauk Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (93)
29043 866 E13 Kelder kõvera kuuse all Koera perse Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (25)
29044 866 F+ Keller kõvera puu all Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 202 (77)
29045 866 F+ Kõver mänd keldre aogu piäl Koera saba 1965 EMrd II 368
29046 866 F+ & Kõver mänd keldre aogu piäl Koera saba KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (13)
29047 866 F+ & Kõver kask kasvab keldre ukse ees Koera saba Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (13)
29048 866 F+ Kõver kook keldre ukse ees Koera saba HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (12)
29049 866 G1a Kõver kuusk saviaugu veere pääl Koera saba Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (23)
29050 866 G1a Kõver kuusk saviaugu veere pääl Koera händ Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (28)
29051 866 G1a & Kõver kuusk saviaugu veere pääl Koera saba Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 531 (5)
29052 866 G1b Kõver kuusk kasvas saviaugu veere pääl Koera händ Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (75)
29053 866 G1b & Kõver kuusk kasvab saviaugu veere pääl Koera saba Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (30)
29054 866 G2a1* Kõver kuusk sabiaugu ääre peal Koera saba Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (99)
29055 866 G2a1* Kõver kuusk kasvab saviaugu ääre peal Kukemõõk Saa 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (81)
29056 866 G2a1* & Kõver kuusk kasvab saueaugu ääre peal Koera saba Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (42)
29057 866 G2a2 & Kõre kuusk sabiaugu ääre peal Koera saba SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (26)
29058 866 G2b1 & Üks kuusk sabiaugu ääre peal Koera saba SJn 1889 T. Köstner H II 26, 401 (221)
29059 866 G2b2 & Kuusk kasvab saviaugu ääre peal Koera saba Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (67)
29060 866 G2b2 Kuusk kasvab saviaugu ääre peal Koera saba 1890 E EM 77 (601)
29061 866 G2b2 Kuusk kasvab saviaugu ääre pääl Koera saba 1913 E EM2 68 (777)
29062 866 G3 & Kuusk kasvab saviaugu kalda peal Koera saba Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (34)
29063 866 G4 & Sabiauk kuuse juure all Koera sabaalune SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (18)
29064 866 H & Kõver kuusk naeriaugu ukse ees Koera saba Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1334 (273)
29065 866 I & Kõver kuusk kasvab haua ääre pääl Koera saba Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 548 (68)
29066 866 J & Karun kuusk jõe kaldal Koera saba Pil 1894 H. Keller E 10039 (17)
29067 866 K/ & Auk all, kolk peal, kelder kõvera kuuse all Koera auk VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (160) 43E
29068 866 # 832F 859 868
29069 867 Aa & Kõveram kui konks, pehmem kui padi Käsi Pee 1939 E. Roov ERA II 221, 222 (3)
29070 867 Ab & Kõveram kui look, pehmem kui sulist padja Inimese käsi Lai 1895 K. Taras H III 26, 59 ja 60 (15)
29071 867 Ac & Kõveram kui look, pehmem kui padi Ema põlv Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (76)
29072 867 Ba & Kõveram kui look, õigem kui kook, pehmem kui padi Käsi pea all Plt 1891 J. Reinthal E 484 (65)
29073 867 Bb & Õigem kui look, kõveram kui kouk, pehmem kui padi Käsi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 66 ja 88 (253)
29074 867 C Halastamatum kui võerasema oma lapse vastu, armulisem kui ükski ema oma laspe vastu, kovem kui raud, pehmem kui ükski sulgpadi Inimese käsi Rap 1926 A. Hamburg E 72980 ja 72981 (58)
29075 867 # 898G | kk
29076 868 Aa & Kõver pasun läve pääl Koera saba Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (78)
29077 868 Ab Kõver pasun akna peal Koera saba TMr 1890 H. Uus H II 29, 602 (22)
29078 868 Ab Kõver pasun akna pääl Peni händ Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (39)
29079 868 Ab Kõver pasun akna pääl Koera händ Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (184)
29080 868 Ab Kõver pasun akna pääl Koer Trv 1896 J. Vaine E 24380 (5)
29081 868 Ab Kõver pasun akna pääl Koera saba Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (5)
29082 868 Ab Kõver pasun akne pääl Peni händ Trv 1894 J. Sikk H II 49, 113 ja 115 (31)
29083 868 Ab Kõver pasun akne pääl Peni hand San 1890 O. Koolmeister H III 22, 178 (1)
29084 868 Ab & Kõvver passun akne pääl Peni hand Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 551 (184)
29085 868 Ac & Kõver pasun sanna akna pääl Koera händ Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (49)
29086 868 Ac Kõver pasun sanna akne pääl Koera saba Vil 1892 H. Pihlap E 726 (64)
29087 868 Ba & Vana virti, ahverkuuti, kõver pasun akna pääl Koer Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (207)
29088 868 Bb% & Vana juut, vakerkuut, kõver pasun sanna akna pääl Koer Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (14) 2412
29089 868 # 859 866
29090 869 & Kõvvõr Jakap, a kikkõ situs Atr Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 373 (1)
29091 870 A & Kiiga, kaaga, kiiga, kaaga, kuri kummõr kumõra säläh Veekandmine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50/51 (1887) 411 (78)
29092 870 A Kiiga, kaaga, kiiga, kaaga, kuri kummor [sic!] kumera seljas Veekandmine 1890 E EM 63 (444)
29093 870 A Kiiga, kaaga, kiiga, kaaga, kuri kummor [sic!] kumera seljas Veekandmine 1913 E EM2 57 (576)
29094 870 Ba & Kõvvõr kuri paaba säläh Kannipuu Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (99)
29095 870 Ba Kõvvõr kuri paaba säläh Kannipuu Se 1928 T. Linna S 9127 (40)
29096 870 Ba Kõvvõr kuri paaba säläh Kanniloogusõ Se 1929 V. Savala S 17563 (110)
29097 870 Bb & Kõvvõr kurat paaba säläh Loogusõ, vett kannõtas Se 1929 I. Sonts S 124444 (104)
29098 870 Bb Kõvvõr kurat paaba säläh Voki hamba Se 1934 A. Tammeorg S 84107 ja 84110 (2)
29099 870 Bb Kõvvõr kurat paaba säläh Kannipuu Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (26)
29100 870 Bb Kõvvõr kurat paaba säläh Kannipuu Se 1933 N. Oinas S 68026 (10)
29101 870 C & Vanahalv paaba säläh Kannipuu Se 1935 N. Oinas S 114447 (16)
29102 870 D1 & Keeba paabal säläh Loogusõ' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 279 (59)
29103 870 D2 & Kõvvõr keebats paaba säläh Kannipuu Se 1935 M. Podrätšikov S 102207 (13)
29104 870 E1 & Kõvvõr kurrat paaba säläh, sandi türä keeba otsah Loogusõ Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (118)
29105 870 E2 & Kõvvõr kuri sandi säläh, sandi türä keeba otsah Loogusõ', pangi otsah Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (7)
29106 870 E3 & Vanakuri sandi säläh, sandi türä keeba otsas Loogusõ' Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 154 (12)
29107 870 F1 & Sandi türä keeba otsah Viipang valta otsah Se 1935 A. Kits S 100011 (9)
29108 870 F2 & Sandi türä koona otsah Pang Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (102)
29109 870 F3 & Sandi türä' tuulõ pääl Tserbak kaovalta otsah Se 1930 M. Pihlapuu S 21651/2 (7)
29110 871 & Kõvõra jalaga teedakõnõ lätt kilmulõ ja kalmulõ Umalõ as'alõ väljakäigukohta Se 1927 J. Orusaar S 2359 (36)
29111 871 # 233D1* 1302Z1a1
29112 872 A1 & Nühka-nähka, kus sa lähed? – Nühka-nähka, mis sa tahad? Oja Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 348 (29)
29113 872 A2a & Kõverik, kõverik, kus sa lähad? – Nühka-nühka, mis sa tahad? Oea, heinaniitmine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (12)
29114 872 A2b & Kõberitti-käberitti, kus sa joosed? – Mis sa nühkami juurest tahad? Jõgi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 378 (1666)
29115 872 A2c Kõver, kõver, kos sa lähed? – Nühkan maha, mis sa tahad? Vikat niitab haina Plv 1890 J. Tamm E 491 (89)
29116 872 A2c & Kõvver, kõvver, kos sa läät? – Nühka maha, mis sa tahat? Vikatiga haan'a niitmine Plv 1895 J. Tamm H II 51, 898 (6)
29117 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa 1995 Eas I 131 (192)
29118 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Kõverik on oja, nühkapaljas heenam MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 392 (14)
29119 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapailas, mis sa tahad? Heinamaa ja kraav VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 160 (22)
29120 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Niidetud heinamaa küsib jõelt ja jõe vastus SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 80 (70)
29121 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Niidetud heinamaa ja jõgi JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 531 (137)
29122 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 367 (69)
29123 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kuhu sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi, heinamaa VJg 1934 H. Juhkam ERA II 70, 291 (7)
29124 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kuhu sa läät? – Nühkapaljas, mis sa tahat? Vesi jookseb Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (56)
29125 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kos sa lähäd? – Nühkapal'las, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa sõimlevad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (57)
29126 872 A3a1* & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (52)
29127 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Tln 1895 J. Salme E 18598 (5)
29128 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinam Pil 1894 H. Keller E 10053 (100)
29129 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (17)
29130 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kos sa lähad? – Nühkapallas, mes sa tahad? Hainamaa küsib, oja kostab Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (62)
29131 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi, heinamaa Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (192)
29132 872 A3a1* Koverik, koverik, kus sa lähed? – Nuhkapaljas, mis sa tahad? Seda esimest küsimist küsib heinamaa jõelt, teest küsimist jõgi niidetud heinamaalt Amb 1902 K. Kuusik E 42474 (2)
29133 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad? Vikat Lai 1895 K. Taras H III 26, 79 ja 82 (120)
29134 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 751 (14)
29135 872 A3a1* & Kõverik, kõverik, kos sa lähed? – Niuhkapal'las, mis sa tahad? Heinamaa ja jõgi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (12)
29136 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Niuhkapaljas, mis sa tahad? Jõgi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (51)
29137 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kos sa läät? – Nühkjäpallas, mes sa tahat? Oja juusk läbi niidu Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (45)
29138 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkadpaljast, mis sa tahad? Jõgi või oja Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (22)
29139 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Niuhkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 535 (25)
29140 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa käisid? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi voolab läbi heinamaa Nõo 1923 A. Alajaan A 2023 (5)
29141 872 A3a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa teed? Vikat VMr 1890 A. Elken H II 11, 577 (3)
29142 872 A3a2 & Kõverik, kõverik, kuhu sa läed? – Nihkapaks, mis sa tahad? Jõgi ja heinakuhi Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (7)
29143 872 A3a3 & Kõverik, kõverik, kuhu sa lähed? – Mis sa, nühkanina paljas, tahad? Kraav ja heinamaa VJg 1937 L. Böckler ERA II 131, 357 (96)
29144 872 A3b* Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõe ja maantee vaheline kahekõne Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 77 (460)
29145 872 A3b* Kiverik-kõverik, kuhu sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja niidet heinamaa Trt 1930 M. Sika E 66462 (74)
29146 872 A3b* Kiverik-kõverik, kus sa lääd? – Nühkapaljas, mis sa tahat? Jõgi ja hainamaa Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (28)
29147 872 A3b* Kiverik-kõverik, kos sa läät? – Nühkapallas, mis sa tahat? Jõgi, heinämaa Trv 1895 P. Teckel H III 25, 46 (74)
29148 872 A3b* Kiverik-kõverik, kos sa läät? – Nühkapal'las, mis sa tahat? Jõgi ja heinämaa Trv 1894 A. Rull H III 20, 144 (58)
29149 872 A3b* Kiverik-koverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Heinamaa küsib jõe käest Trv 1895 J. Sims E 21676 (24)
29150 872 A3b* & Kiverik-kõverik, kos sa käesid? – Nühkäpal'las, mes sä tahad? Haena niitmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (7)
29151 872 A3b* Kiverid-kõverid, kos sa lääd? – Nühkäpallas, mes sa tahad? Kaar ja vikat Ran 1889 H. Raag H II 30, 387 (1)
29152 872 A3b* & Kiverdi-kõverdi, kos sa lääd? – Nühkapal'las, mis sa tahad? Jõgi Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (19)
29153 872 A3b* Kiberi-käberi, kus sa lähed? – Nikapal'as, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 164 (115)
29154 872 A3b* Kivver-kõvver, kos sa lähed? – Mis sa tahad, nühkapallas? Jõgi As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 75 (2)
29155 872 A3c Kõver, kõver, kuhu lähed? – Nühkapaljas, mida tahad? Jõgi ja sild, oja ja heinamaa 1890 E EM 70 (527)
29156 872 A3c Kõver, kõver, kuhu lähed? – Nühkapaljas, mida tahad? Jõgi ja sild, oja ja heinamaa 1913 E EM2 63 (687)
29157 872 A3c Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja sild Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (32)
29158 872 A3c Kõvvõr, kõvvõr, kos sa läät? – Nühkäpal'as, mis sa tahat? Jõgi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (18)
29159 872 A3c Kõver, kõver, kus sa lääd? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (6)
29160 872 A3c Kõver, kõver, kohe sa liäd? – Nühkäpaljas, mes sa tahad? Jõgi ja heenamua Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (77)
29161 872 A3c Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja vikat – jõgi küsib, vikat vastab VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (18)
29162 872 A3c & Kõver, kõver, kos sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja maantee TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (16)
29163 872 A3c Kõver, kõver, kus sa läed? – Nühkapailas, mis sa tahad? Niidetud heinamaa ja jõgi VJg 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 452 (55)
29164 872 A3c Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad? Jõgi JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (82)
29165 872 A3d & Kos sa läät, kõvõrakõnõ? – Mis sa tahat, nahkapal'as? Jõgi juusk ja niit Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 485 (95)
29166 872 A3d Kos sa läät, kõvõragõnõ? – Mis sa tahat, nahkapaläst? Oja juusk Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (73)
29167 872 A3e* Koverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Plt 1917 M. Palm E 50383
29168 872 A3e* & Kõver, kus sa lähäd? – Paljast nühitu, mis sa tahad? Oja, heinamaa, ärä niidetu TMr 1890 J. Mägi H II 29, 523 (1)
29169 872 A3f+ Küverik-kõverik, kos sa lähad? – Nikukapaljas, mis sa tahad? Jõgi, vikat Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (46-47)
29170 872 A3f+ & Küürik, küürik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja kaldad MMg 1983 M. Hiiemäe RKM II 367, 7 (19)
29171 872 A3g Kus sa lähed, imekõver? – Mis sa tahad, nihkapaljas? Jõgi, paljaks niidetud heinamaa Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 58 (1)
29172 872 A3g & Kos sa läät, imekõvver? – Mis sa tahat, nihkapaljas? Jõgi ja jõeperve Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (52)
29173 872 A3h & Tere, tere, nühkäpal'as! – Kos sa läät, kõvõrik? Jõgi Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (20)
29174 872 A3i & Kõverdi, kõverdi, kus sa lähäd? – Nühkpal'las, mis sa tahad? – Pikk lõntr, mis sa teed? Kaar, heinõm, vikat Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46/7 (18)
29175 872 A4 & Kõverik krinks-kränks, kos sa läät, nihkapal'as? Oja Võn 1889 J. Kripson H II 29, 788 (74)
29176 872 A5* Kõver, kõver, kuhu lähed? – Niitud paljas, mida tahad? Jõgi ja sild, oja ja heinamaa 1890 E EM 70 (527)
29177 872 A5* Kõver, kõver, kuhu lähed? – Niitud paljas, mida tahad? Jõgi ja sild, oja ja heinamaa 1913 E EM2 63 (687)
29178 872 A5* Kõverik, kõverik, kuhu sa lähed? – Niidetud paljas, mis sa tahad? Jõgi ja kallas Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 10 (26)
29179 872 A5* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Niidetud paljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinamaa Kod 1889 J. Moisa H II 27, 948 (4)
29180 872 A5* & Kõverik, kõverik, kos sa läät? – Niidet pal'las, mes sa tahat? Oja jookseb niidust läbi Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (13)
29181 872 A5* Kõver, kõver, kus sa lähed? – Niitud paljas, mis sa tahad? Oja ja heinamaa Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (97)
29182 872 A5* Kõver, kõver, kos sa lääd? – Niida paljas, mis sa tahad? Jõgi ja niidetud heinamaa Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (279)
29183 872 A5* Kõverik, kõverik, kus sa lähäd? – Mis sa, paljaspää niidetud, tahad? Jõgi, niidetud heinam Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (13)
29184 872 A6a & Koverik-koverik, kus sa lähed? – Nüripard, nüripard, mis sa tahad? Jõgi jookseb Vai 1893 D. Torpan H II 36, 747 (4)
29185 872 A6b & Kõverik, kõverik, kos sa lähad? – Lüika kallas, mes sa tahad? Oja ja hain Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (17)
29186 872 A6c & Kõverik, kõverik, kus sa lähäd? – Vintlik-väntlik, mis ta tahad? Jõgi, jõekaldad KJn 1877–1917 A. Pihlak E 465 (36)
29187 872 A6d & Kõverkäänd, kus sa lähad? – Paljas, mis sa tahad? Jõgi ja luht Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (73)
29188 872 A6e & Lühikene paks, mes sa tahad? – Kõver, kõver, kos sa lähad? Hainakuhi ja jõgi Puh 1888 J. Loskit H III 10, 67 (13)
29189 872 A7a & Siira-viira, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad? Heinaniit TMr 1926 L. Berg E 57146
29190 872 A7b & Sinka-sanka, kuhu jooksed? – Pea suu, nühkapaljas! Emajõgi ja heinamaa TMr 1932 R. Grönberg E 81914a (1)
29191 872 A7c & Vindrik-vändrik, kus sa lähed? – Nihukapaljas, mis sa tahad? Jõgi ja heinam Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (26)
29192 872 A7d & Kos sa läät, kolõpää? – Mis su tüü, mikupal'as? Niit ja oja Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (25)
29193 872 A8* Üks ütleb: Kiira-käära, kus sa lähed? – Teine vasta: Nühkapal'las, mis sa tahad? Jõgi ja niidetud heinamaa Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 15 (83)
29194 872 A8* Kiira-käära, kuhu lähäd? – Nahkapaljas, mis sa tahad? Oja ja heinamaa Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (146)
29195 872 A8* Kiira-käära, kus sa lähäd? – Mehkapal'las, mis sa tahad? Jõgi ja aas Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (39)
29196 872 A8* Kõõra-käära, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 203 (86)
29197 872 A8* Küirä-käärä, kus sa lähäd? – Nühkapal'las, mis sa tahad? Oea ja heenam SJn 1891 J. Köstner H II 26, 553 (1)
29198 872 A8* Küüra-käära, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad? Jõgi, suur tee Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (68)
29199 872 A8* & Keera-veera, kus sa lähad? – Nahkapaljas, mis sa tahad? Oinas ja heinamaa SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (34)
29200 872 A9a* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Lühike lõigard, mis sa tahad? Vikat ja hein Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (143)
29201 872 A9a* Kiverik-kõverik, kos sa lääd? – Lühike lõigat, mis sa tahad? Kiverik-kõverik om oeavesi, lühike lõigat om niiduhein Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (41)
29202 872 A9a* & Kiverik-kõverik, kus sa lääd? – Lühike lõigat, mis sa tahad? Niidet hein, oja Hls 1889 M. Ilus H II 22, 523 (2)
29203 872 A9a* Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Lühike lõigat, mis sa tahad? Hein küsib jõe kääst, kus sa lähed Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (62)
29204 872 A9b Pikk kõvver, kos sa läht? – Lühike lõigat, mis sa taht? Jõgi San 1929 L. Kuusik E 64008 (14)
29205 872 A9b & Pikk kõvvõr, koes sa läät? – Lühike lõigat, mis sa taht? Jõgi Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (66)
29206 872 A10 & Kõvver, kõvver, kos sa lähät? – Pal'laspää, mis sa tahat? Niit ja oja San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (10)
29207 872 A10 Kõvver, kõvver, kos sa läät? – Pal'laspää, mis sa tahat? Jõgi joosep järve Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (15)
29208 872 A11a* Kiver-kõver, kus sa lähad? – Pöetpää, mis sa tahad? Heinamaa ja jõgi Hel 1928 E. J. Kase E 61785
29209 872 A11a* & Kivver-kõvver, kos sa lääd? – Pöetpää, mis sa tahad? Oja, niit Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (103)
29210 872 A11a* Kivver-kõvver, kus sa lätt? – Pöetpää, mis sa tahat? Jõgi, hainamaa Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (53)
29211 872 A11a* Kivver-kõvver, kos sa läät? – Pöetpää, mis sa tahat? Jõgi ja hainamaa Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (17)
29212 872 A11a* Kõvver-jävver, kos sa lääd? – Pöetu pää, mis sa tahat? Niit ja jõgi Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (99)
29213 872 A11a* Kõvvõr, kõvvõr, kos sa läät? – Pöetpää, mis sa tahat? Niit ja jõgi Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (40)
29214 872 A11a* Kiver-kõver, kos sa läät? – Pöetu pää, mes sa küsid? Heinakuhi jõeveere pääl Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (81)
29215 872 A11b & Kõvver kaal, kos sa läät? – Pöetu pää, mis sa tahat? Jõgi ja niit Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (53)
29216 872 A12 & Kõverik, kõverik, mis sa jooksed? – Ümber pööran, mis sa otsid? Jõgi Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 527 (303)
29217 872 A13+ & Pöetpää ütles: Nühkaperse, koes sa lääd? – Nühkaperse ütles: Pöetpää, mis sul om? Lootsik ja hainakantsu Se 1930 A. Nurmetu S 20413/4 (37)
29218 872 A13+ Tere, nühkaperse! – Mis sul, pöetpää? Hainakands Se 1932 A. Nurmetu S 49048 (22)
29219 872 A14a1* Koes sa läät, vingõr-võngõr? – Mis su tüü, pöetpää? Jõgi ja hainamaa Se 1936 M. Vabarna S 121934 (41)
29220 872 A14a1* Kos sa lääd, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Jõgi ja niit Se 1935 D. Karnask S 101878 (5)
29221 872 A14a1* Kohe sa läät, vingõr-vangõr? – A tõõnõ ütles: A mis sul tüüd, pöetpää? Jõgi lätt, niit küsüs Se 1929 A. Gehrke S 17147 (15)
29222 872 A14a1* Kos sa läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Niit ja oja Se 1937 A. Oinas-Tammeorg ERA II 173, 636 (2)
29223 872 A14a1* Kos sa läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Niit ja oja Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109735 (1)
29224 872 A14a1* Kos sa läät, vingõr-vänger? – Mis su tüü, pöetpää? Jõgi ja niit Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (37)
29225 872 A14a1* Kos sa läät, vinger-vanger? – Mis su tüüd, pöetpää? Jõgi Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (24)
29226 872 A14a1* Koe sa läät, vinger-vanger? – Mis su tüü, pöetpea? Jõgi ja niit Se 1927 E. Põllula S 563 (20)
29227 872 A14a1* Kos sa läed, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpea? Jõgi ja niit Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 91 (207)
29228 872 A14a1* Kos sa läät, vingõr-vängõr? – Mis su tüü, pöetpää Jõgi ja niit Se 1929 V. Savala S 17518 (34)
29229 872 A14a1* Kos sa läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Jõgi ja niit Se 1934 M. Peramets S 78516 (68)
29230 872 A14a1* Kohe sa lääd, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Oia Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (61)
29231 872 A14a1* Kos sa läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Oja ja hainamaa Se 1935 P. Külaniit S 113862 ja 113866 (6)
29232 872 A14a1* Kos sa lääd, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Uja ja niit Se 1930 A. Põhi S 24832 (25)
29233 872 A14a1* Kohes läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pöetpää? Niidet niit küsse õgõ käest: kohes sa läät, vingõr-vangõr, õgi ütel niidule vastu: mis su tüü, pöet pää Se 1935 A. Jänessoo S 105262 (18)
29234 872 A14a1* & Kohe sa' lääd, vingõrd-vangõrd? – Mis su' tüü, pöetpää? Uja juusk läbi niidetü niidü Se 1928 T. Linna S 9125 (18)
29235 872 A14a1* Üts ütles: Kos sa läät, vingõrdi ja vängõrdi? – Tõnõ ütles: Miä su tüü, pöetpää? Niidet niit ja jõgi Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (49)
29236 872 A14a1* Kos sa, vingerdi-vangerdi? – Mis sul tüü, pöetpää? Oja ja niidet kallas Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (23)
29237 872 A14a1* Kas läät, vingõrdi-vangõrdi? – Mis su tüü, pöetpää? Niit ütleb ojale Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 162 (2)
29238 872 A14a1* Kas lääd, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, püetpää? Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 353 (12)
29239 872 A14a2* Vinger-vänger, kos sa läät? – Mis su tüü, pöetpää? Niit ja jõgi Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 184 (5)
29240 872 A14a2* & Vingõr-vangõr, kos sa läät? – Mis su tüü, pöetpää? Niit ja jõgi Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (19)
29241 872 A14a2* Vingõr-vangõr, kos sa läät? – Mis su tüü, pöetpää? Heinamaa ja jõgi Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 272 (20)
29242 872 A14a2* Vingõr-vangõr, kos sa läät? – Pöetpää küüsse ja vingõr-vangõr ütel: Mis su tüü, pöetpää? Vesi juusk ja niit küüssüs: mis su tüü, pöet pää Se 1929 A. Gehrke S 17311 (66)
29243 872 A14a3 Vinger-vanger, kos sa läät? – Pöetpää, mis su tüü? Oja ja heinamaa Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 390 (350)
29244 872 A14a3 Vingõr-vangõr, koes sa lääde? – Pöetpää, mis su tüü? Niit ja oja Se 1935 F. Paloots S 111459 (10)
29245 872 A14a3 & Vinger-vanger, koes läät? – Pöetpää, mis su tüü? Jõgi ja niit Se 1928 E. Põllula S 5466 (17)
29246 872 A14a3 Vingõr-vangõr, kos sa lääde? – Pöetpää, mis su tüü? Se 1933 N. Oinas S 58589 (24)
29247 872 A14a3 Vingõr-vangõr, koes läät? – Pöetpää, mis su tüü? Oja ja niit Se 1930 V. Ruusamägi S 26004 (40)
29248 872 A14a3 Koes sa läät, nühka-nähka? – Mis su tüü, vingõr-vangõr Lootsik, oja Se 1936 M. Vabarna S 121940 (85)
29249 872 A14a4 & Singer-vinger, koes sa läät? – Mis sul asi, pöetpää? Oja ja heinamaa Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 47 (36)
29250 872 A14a5 & Pöetpää, mis sa tiit? – A vingõr-vangõr, kos sa joosõt? Niit ja uja Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (64)
29251 872 A14b+% Tereh ka, vingõr-vangõr! – Mis su tüü, pöetpää? Hain ja vesi Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (5) 924
29252 872 A14b+% Kus sa lähed, vinger-võnger? – Mis su asi, pöetpää? Oja heinamaaga Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 173 (17) 924
29253 872 A14b+% Üts ütles: Koes sa läät, vingõr-vangõr? – Tõnõ ütles: Mis sa saisat, pöetpää? Oja ütles niidule, niit Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (94) 924
29254 872 A14b+% & Koes lääd, vingõr-vangõr? – Laku perst, pöetpää! Ojaperved küsivad oja käest, et kuhu lähed, a' niidetud pervedele vastab oja siis Se 1935 A. Kits S 100013 (20) 924
29255 872 A14b+% Kuhu lähed, vinger-vanger? – Mis su asi, lõigatud pea? Oja ja heinamaa Se 1932 M. Lillemägi E 81660 (14) 924
29256 872 A14b+% Siira-viira, kos sa läät? – Mis sul asi, pöetpää? Jõgi ja soo Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 87 (61) 924
29257 872 A15* Kohes läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pal'aspää? Niidet niit küsse õgõ käest: kohes sa läät, vingõr-vangõr? – õgi ütel niidule vasta: mis su tüü, pöet pää? Se 1935 A. Jänessoo S 105262 (18)
29258 872 A15* & Koes sa läät, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, pal'aspää? Niidet hainama küüs uja käest ja tuu ütles: mis su tüü, pal'aspää Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (3)
29259 872 A16% & Koes sa lääd, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, plesspää? Jõgi ja perv Se 1928 T. Haak S 4349 (82) 1135
29260 872 A17a & Pöet pää, aet hapõn Niit ja oja Se 1930 A. Põhi S 22341 (36)
29261 872 A17b & Pöet pää, aet hapõn, vingõr-vangõr viitii Oja Se 1933 A. Põhi S 66976 (3)
29262 872 A17c & Kohes lääde, vingõr-vangõr? – Mis su tüü, aet hapõn? Niit ja oja Se 1935 A. Põhi S 116155 (4)
29263 872 A17d & Tere, tere, pöet pää! – Mis sullõ vaja, aet hapõn? Pöet pää – jõgi, aet hapõn – niit Se 1935 T. Uiboaed S 99948 (32)
29264 872 A18+ & Looga luuk, kohe sa läät? – Pöet kurat, mis vaia? Jõgi ja hainamaa Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 582 (10)
29265 872 A18+ Kos sa lääd, keerukõnõ-meerukõnõ? – Mis su tüü, pöetpää? Niit ja oja Se 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (249)
29266 872 A18+ & Kos sa juused, luhatõbras? – Mes sulle vaia, pöötüle? Vesi juusk – hain küsüs Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (71)
29267 872 B1a* Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, veskilt tulen, veskile lähen Jõgi jooksis heinamaast läbi, heinamaa oli ära niidetud, heinamaa küsis jõelt: kõver, kõver, kus sa lähed? – jõgi aga ütles: nühkapaljas, mis sa tahad, veskilt tulen, veskile lähen Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 359 (1)
29268 872 B1a* & Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, veskilt tulen, veskile lähen Lai 1932 M. Kirsch ERA II 253, 400 (35)
29269 872 B1a* Kõver, kõver, kus sa lähed? – Niuhkapaljas, mis sa tahad, mina lähen veskist veskile Jõgi JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (21)
29270 872 B1a* Kõver, kõver, kus sa lähed? – Niuhkapaljas, mis sa tahad, mina lähen veskist veskile Jõgi JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 325 (26)
29271 872 B1b% & Kõverik, kõverik, kus sa lääd? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen veskilt veskile, kus kotid kolu ääre peal Jõgi ja heinamaa Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 170 (4) 2474
29272 872 B2 & Kuura-käära, kus sa lähäd? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähän vallast valda Jõgi Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (11)
29273 872 B3a* & Küürik-kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen mõisast mõisa Jõgi ja heinamaa Rak 1893 G. J. Jürjev E 3549 (1)
29274 872 B3a* Kõverik, kõverik, kuhu sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen mõisast mõisa Jõgi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (125)
29275 872 B3a* Kõver, kõver, kus sa lähad? – Mihkapaljas, mis sa tahad, lähan mõisast mõisa Jõgi jookseb veskist veskeni Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (31)
29276 872 B3b & Kõver eit, kus sa lähed? – Nühkapael, mis sa tahad, ma lähen mõisast mõisa, teisest mõisast teise Jõgi ja heinamaa Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (61)
29277 872 B3c & Kivõr-kõver, koe sa lähad? – Pöetpää, mis sa tahad, ma lää aina mõisa, istu maha juttu aama Jõgi, heinakuhi, meri Krk? 1868–1896 L. Kase H, Kase 110 (2)
29278 872 B4a* & Kivver-kõvver, kos sa läät? – Nühkapal'las, mis sä tahat, ma lää Linklangardi mõiste Jõgi, niit ja veski Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (32)
29279 872 B4a* Kõver, kõver, kos sa lähäd? – Nühkädi paljas, mis sa tahad, ma lähä Liplapardi mõisa Jõgi Urv 1922 A. Lill A 432 (7)
29280 872 B4a* Kõvver, kõvver, kos sa läät? – Nühkäpallast, mes sa teed, ma lään Lintlantarti mõisale Rehepesmine Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (91)
29281 872 B4a* & Kõvver-koover, kos sa läät? – Tuhkapal'las, mes sa tahat, ma lää Linklonkadi mõiste Oja Ote 1895 C. Lipping H II 56, 797 (5)
29282 872 B4b & Vintlik-väntlik, kus sa lähed? – Lühike raiut, mis sa tahad, ma lähe Liplapi mõisa Rohi küsib, jõgi kostab, läheb merese Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (13)
29283 872 B4c & Tsiira-viira, kos sa lääd? – Paljas nühka, mis sa tahad? Linklangardi talule Veski Võn 1897 P. Rootslane E 29964 (1)
29284 872 B4d & Kiver-kõver, kos sa lääd? – Pöitu pää, mes sa taad, ma lää Limplampadi veskile Nõo 1932 O. Sild ERA II 57, 284 (3)
29285 872 B5a & Kõver, kõver, kus sa lähäd? – Niuhkapaljas, mis sa tahad, ma lähän mõisast mõisa, oma pärismõisa Jõgi VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 855 (1)
29286 872 B5b & Kõverik, kõverik, koes sa lehed? – Ma lehe oma mõisa Jõgi Khk 1947 H. Tarkin RKM II 2, 259 (17)
29287 872 B6a1 & Küürerik-kõverik, kos sa lääd? – Nihukapal'las, mis sa tahad, ma lää Õissu esa mõisa Jõgi ja vikat Hel 1913 J. Müür E 48020 (56)
29288 872 B6a2 & Kõver, kõver, kuhu sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad, ma läen mõisast mõisa, oma isa mõisa Jõgi Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (10)
29289 872 B6b* & Kiverdi-kõverdi, kus sa lähäd? – Ilmapal'las, mis sa tahad, ma lään oma isä mõisa Jõgi Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (17)
29290 872 B6b* Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Hiljas-paljas, mis sa tahad, ma lää oma isa mõisa Jõgi ja tee Pst 1913 J. Müür E 48015/6 (34)
29291 872 B6b* Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Hiljas-paljas, mis sa tahad, ma lää oma isa mõisa Jõgi ja tee Trv 1913 J. Müür E 48015/6 (34)
29292 872 B6c & Kühnas-kähnas, kus sa käisid? – Tulin veskilt, lähen oma isa mõisa Jõgi JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 363 (4)
29293 872 B6d1* Kõvert, kõvert, kus sa lähad? – Lühike lõigatud, mis sa tahad, mina lähan oma isa mõisa Jõgi, heinamaa ja meri KJn 1870 J. Tiedemann E 132 (42)
29294 872 B6d1* & Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Lühike lõigat, mis sa tahad, ma lää oma isa mõisa Jõgi ja rohi Vil 1913 J. Müür E 48018 (45)
29295 872 B6d1* Kiverik-kõverik, kos sa lääd? – Lühike lõigat, mis sa tahad, ma lää oma esä mõisa Kaldarohi küsib jõe käest, mis merde jookseb Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (23)
29296 872 B6d1* Kiverik-kõverik, kos sa lääd? – Lühike lõigat, mis sa tahad, ma lää oma esä mõisa Jõgi Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (7)
29297 872 B6d1* Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – – Lühike lõigat, mis sa tahad, mina lähen oma isa mõisa Jõgi, heinakuhi, meri Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (18)
29298 872 B6d2 & Kiver-kõver, kos sa lähät? – Lühike lõigat, mis sa tahat, ma lää oma esä Õisu mõisa Kiver-kõver – jõgi, lühike lõigat – hein: hein küsib jõelt, kuhu sa lähed, jõgi vastab, et ma lähen oma isa koju – Õisu järve Hel 1962 H. Kala RKM II 149, 60 (41)
29299 872 B6d3 & Kõverik, kõverik, kus sa lähad? – Lühike raiutud, mis sa tahad, ma lään oma isa mõisa Jõgi ja raiutud mets Jõe 1932 H. Tampere ERA II 56, 151 (1)
29300 872 B6d4* Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Lühike lõigat, mis sa tahad, mina lähen isa mõisa, lusikaid-liude loputama Jõgi, heinamaa Pst 1929 H. Rebane A 10984 (31)
29301 872 B6d4* & Kiverik-kõverik, kus sa lähad? – Lühike lõigak, mis sa tahad, ma lää oma isa mõisa, lusikaid-liudu loputama Hein ja oja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (42)
29302 872 B6d5 & Kivert-kõvert, kus sa lääd? – Lühike lõigat, mis sa tahad, ma lää oma isa mõisa, musta mulliku perrä Jõgi Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (30)
29303 872 B6e+ & Krõnksu-kranksu, ko sa lähät? – Pal'laspää, mis sa tahat, ma lää uma esä mõisallõ Jõgi ja niidetud heinamaa Rõu 1894 P. Kanger E 9590 (4)
29304 872 B6e+ & Kõverik, kõverik, kus sa lääd? – Lühike lai, mis sa tahad, ma lään oma isa mõisa Jõgi Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (12)
29305 872 B6e+ Kiira-käära, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, mina lähen oma isamaa mõisa Jõgi voolab merre Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 222 (97)
29306 872 B6e+ Vinkriku-vänkriku, – lühükene lõigat küsüs – kos sa läät? – Oma esa mõisahe Oja ja ojaveere lõigat hain Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (11)
29307 872 B7a & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa sest tahad, ma lähen isa-ema mõisa Jõgi, sild Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 80
29308 872 B7b* & Kiira-käära, kus sa lähad? – Piiritet pää, sina ole vait, ma lähan oma isa-ema mõisa Jõgi ja heinamaa Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 301 (4)
29309 872 B7b* Kira-kära, kus sa lähad? – Piiritud pää, mis sa tahad, nühkapaljas, lähan oma isa-ema mõisasse Ojaheinamaa ehk oja jookseb mere Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (45)
29310 872 B7c & Küüra-käära, kus sa lähed? – Nühkaperse paljas, mis sa tahad, ma lähen oma isa-ema juure mõisa Jõgi jookseb merese Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (22)
29311 872 B7d & Vinka-vonka, kinka-känka, kuhu sa lähad? – Lähan oma isa-ema mõisa Jõgi Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 229 (70)
29312 872 B7d Vinka-vanka, kinka-känka, kuhu sa lähed? – Lähen oma isa-ema mõisa Jõgi 1890 E EM 180 (1760)
29313 872 B7d Vinka-vanka, kinka-känka, kuhu sa lähed? – Lähen oma isa-ema mõisa Jõgi 1913 E EM2 155 (2281)
29314 872 B7e & Tere, tere, vintlik-väntlik, kus sa lähed, vintlik-väntlik? – Mis sa tahad, pisike piiret lakk, ma lähen oma isa-ema mõisa Vintlik-väntlik on jõgi, pisike piiret lakk on jõe ääres kasvav rohi, isa-ema mõisa on meri Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 857 (3)
29315 872 B8a* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen oma ema mõisa Ämber küsib jõe käest, jõgi ütleb meresse minevad Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (5)
29316 872 B8a* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen oma eide mõisa Jõgi jookseb merde Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (31)
29317 872 B8a* & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen oma ema mõisa Jõgi ja maandi Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (47)
29318 872 B8a* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, lähen oma ema mõisa Jõekene jookseb suure jõkke Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 190 (45)
29319 872 B8a* Kõverik, kõverik, ku'u sa lääd? – Nöögapaljas, mis sa tahad, ma lään oma ema mõisa Jõgi, aas ja meri Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (1)
29320 872 B8b+ Kiverik-kõverik, kos sa lää? – Veike lõege, mis sa tahad, ma lää oma emä mõisa Jõgi om kiverik-kõverik, lõege om hein Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 45 (44)
29321 872 B8b+ Kõberitti-kõberitti, kus sa lähäd? – Lühikene löögard, mis sa tahad, ma lään oma ema mõisa Emajõgi jõesuu kohal, kus teised jõed Emajõkke lähävad, sial on see küsimene Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (880)
29322 872 B8b+ Kõver ja küürakas, kus lähed? – Lühike raiutud, mis sa tahad, ma lähen oma ema mõisa Küntka [sic!] küsides, jõgi vastab meresse minnes Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (58)
29323 872 B8b+ Krinksu-kronksu, kos sa jooset? –Lühüke tule vastu, küsüs: Kos sa lähät? – Ma lää uma ema mõisale Jõgi Urv 1961 M. London RKM II 135, 607 (1)
29324 872 B8b+ Üks ütleb: Kiira-käära, kus sa lähed? – Teine vasta: Nühkapal'las, mis sa tahad, ma lään oma ema mõisa Jõgi ja niidetu heinamaa Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (75)
29325 872 B8b+ & Kiver-kõver, kos sa lääd? – Löhike lönderjas, mis sa must taad, ma lää oma emä mõisa Jõgi ja niit Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 516 (81)
29326 872 B8b+ Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nika-naka, mis sa tahad, ma lähen oma ema mõisa Jõgi VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (9)
29327 872 B8b+ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Piiri purlak, mis sa tahad, ma lään oma ema mõisa Jõgi ja kallas Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (59)
29328 872 B9 & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, lähen äia mõisa Jõgi, heinamaa, veske Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (45)
29329 872 B10a & Kiver-kõver, kos sa lääd? – Püet pää, mis sa tahad, ma lähen oma isa linna Heinamaa, jõgi Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (120)
29330 872 B10b & Kõveri, kõveri, kuhu sa lähed? – Mis sa, paljaspea, tahad, ma lähen oma isamaa linna Kaevust vett võtma Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (85)
29331 872 B11a & Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ise juhin, ise lähen mõis mõisalt mõisa, oma ema linna Mägi ja jõgi Pee 1927 R. Viidebaum E 59541 (18)
29332 872 B11b & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähen oma ema linna Jõe jooksmine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (3)
29333 872 B12 & Kivert-kõvert, kus sa lääd? – Lühikene lõigas, mis sa tahad, ma lään ämma linna Jõgi Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (35)
29334 872 B13a* Kiverdi-kõverdi, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, mina lähen oma isa maale Heinamaa ja jõgi Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (51)
29335 872 B13a* & Kõverdi-kõverdi, kus sa lähad? – Nöhkapal'last, mis sa tahad, ma lähan oma isa maale Jõgi Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (11)
29336 872 B13b* Kõverik, kõverik, kuhu sa lähad? – Lühikene lõigat, miks sa tahad, ma lää oma isa maale Oja Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (57)
29337 872 B13b* & Kiverdi-kõverdi, kos sa lähäd? – Lühike lõigatu, mes sa tahad, ma lähä oma esa maale Jõgi ja heinamaa Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (12)
29338 872 B13c+ & Pikkä kõvvõr, kos sa läht? – Lühikene lagja, mis sa tahat, ma lää oma isä maalõ Jõgi Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
29339 872 B13c+ Vinkriku-vänkriku, lühükene lõigat küsüs: kos sa läät? – Oma esa maale Oja ja ojaveere lõigat hain Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (11)
29340 872 B14a & Kivert-kõvert, kus sa lääd? – Oma isa kodu Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (4)
29341 872 B14b Kivver-kõvver, kos sa läät? – Niuhkapaljas, mis sä tahat, ma lää oma esä kodu Niit ja oja Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (1)
29342 872 B14b Kivver-kõvver, kos sa lähat? – Niuhkapaljas, mis sa tahad, ma lää oma esa kodu Oja San 1888 P. Koolmeister H III 10, 522 (29)
29343 872 B14b & Kivver-kõvver, kos sa läät? – Nühkapal'las, mis sa tahat, ma lää omma esä kodu Oja ja niit Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (41)
29344 872 B14c+ Kiverik-kõverik, kos sa lähad? – Niidet paljus [sic!], mes sa tahad, ma lää oma esä majja Niit, jõgi Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (16)
29345 872 B14c+ & Kõvver, kõvver, kos sa läät? – Lõikhain, mis sa tiit, omä esä kodu lää Jõgi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (152)
29346 872 B14c+ Pikk kõver, kus sa lähed? – Leigat lühike, mis sa tahad, ma lähen oma isa kodu Jaa 1922 S. Russ A 2936 (36)
29347 872 B14c+ & Koes sa lääd, vinku-vanku? – Mis sä tahad, pöet pää, ma lää oma esä majja Oja, niit Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (284)
29348 872 B15 & Kover-kover, kus sa lähed? – Ma lähen oma isa-ema igikojosse Jõgi Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (33)
29349 872 B16a & Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Ligerik-logerik, mis sa tahat, ma lää oma ema kodu Oja, jõgi Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 706 (13)
29350 872 B16b* & Kiver-kõver, kus sa lääd? – Pöetpää, mis taad, ma lää emä kodu Jõgi ja niit Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 516 (80)
29351 872 B16b* Kiver-kõver, kus sa läät? – Pöetpää, mis sa tahat, mia lää emä kodu Jõgi, niit Krk 1938 S. Tanning KKI WS
29352 872 B16b* Kiver-kõver, kos sa lääd? – Pöetpää, mis sa tahad, ma lää oma ema kodo Niit küsib, jõgi vastab Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 403 (92)
29353 872 B17 & Kiverik-kõverik, kuhu lähad? – Pöetud pää, mis sa tahad, ma lähen oma isa juurde Jõgi ja heinakuhi Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (22)
29354 872 B18* & Küüra-käära, kus sa lähad? – Ma lähan isa-ema juure Jõgi Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 260 (57)
29355 872 B18* Küüra-käära, kus sa lähed? – Nühka-nähka, kus sa käisid, ma lähen isa-ema juure Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (183)
29356 872 B19a1* Kõveri, kõveri, kos sa lähet? – Nühkapaljas, mis sa tahat, ma lää oma ema mano Oja suure jõega kokko juhtumisel Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (40)
29357 872 B19a1* & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Niuhkapaljas, mis sa tahad, ma lään oma emale Jõgi, heinamaa Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (37)
29358 872 B19a1* Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Niuhkapaljas, mis sa tahad, ma läen oma emale Jõgi, heinamaa ja meri Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (18)
29359 872 B19a1* Küsüb kõver: kos sa läät? – Nühkapaljas, mis sa teet, ma lähe oma emä mano Jõgi Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (1)
29360 872 B19a2 & Kõverik, kõverik, kus sa lähäd? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lähän oma emale, lükka sina järele Pedja jõgi ja heinamaa Pal 1888 M. Saar H II 27, 568 (10)
29361 872 B19b* Kiira-käära, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, lähen oma emale Jõgi Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (70)
29362 872 B19b* & Kiira-käära, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma lään oma ema juure Jõgi, karjamaa ja meri Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (46)
29363 872 B19c* & Kiver-kõver, kus sa lääd? – Pöetpää, mis sa tahad, ma lää oma ema sülesse Niit küsib ja jõgi vastab Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 522 (84)
29364 872 B19c* Kiverik-kõverik, kus sa lääd? – Pöet pää, mis sa tahad, mea lää ema manu Jõgi Krk 1891 E. Kitzberg H III 13, 747 (1)
29365 872 B19d & Kõverik, kõverik, kus sa lähäd? Nihak-nihak, mis sa tahad, mina lähen oma emale Jõgi jooseb Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (64)
29366 872 B19e% & Kõverik, kõverik, kus sa lähät? – Lühik lõigat, mis sa tahat, ma lää oma emale, sääl ma loe lusikit, sääl ma arva anumit Jõgi ja heinamaa Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 97 rl
29367 872 B20a & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Lühike lõigard, mis sa tahad, mul on isa, sul pole ühti Kuhi ja jõgi SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1803 (10)
29368 872 B20b & Kiverik-kõverik, kus sa lähed? – Lühike niidetud, mis sa tahad, mul nisad, sul pole ühtegi Jõgi, heinamaa ja kuhjad Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (12)
29369 872 B21 & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa sest tahad, sinna lähen, kohe tahan Jõgi ja vikat Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 38 (61)
29370 872 B21 Kõverik, kõverik, kos sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad, sinna lähen, kos ma tahan Vikat ja jõgi, vikat sai niitmisega jõe jeare ja nägi – jõgi jooksis, küsis siis jõe käest: kõverik, kõverik, kos sa lähed? – jõgi vastas: sina niida vai nühkapaljast, mis sa sest tahad, kohe ma lähen, sinna lähen, kohe ma tahan Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 158, 246/7
29371 872 B22+ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Ei ma lähe kuski, käin aga ringi Pahmaja hobune VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (20)
29372 872 B22+ & Kõvera kõver, kos sa läät? – Võõralt maalt lää leiba otsma Suurtii Ote 1896 H. Maasen H III 28, 516/7 (10)
29373 872 B22+ Pikk hallik, kos sa lähad, halb om sinnu lõikata Jõgi Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (21)
29374 872 B22+ & Kõver, kõver, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, siit tulen, sinna lähen, ilma otsa kätte ei saa Heinamaa küsib jõelt: kõver, kõver, kus sa lähed? – ja jõgi siis vastab, et nühkapaljas, mis sa tahad ... Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 123 (276)
29375 872 B22+ Kivert-kõvert, kus sa lähed? – Must ja paljas, mis sa tahad, ma lähen mustale maale, musta mullika juurde Jõgi ja maa Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 52 (21)
29376 872 Ca*/ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Mis sa tahad, nühkapaljas, veskile, veskile, aga ilmaski kotti kätte ei saa Jõgi Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 314, 76 (1) 2505Ba*
29377 872 Ca*/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma läen veskist veskile, ei too kotti elades Jõgi ja heinamaa Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (24) 2505Ba*
29378 872 Ca*/ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapal'las, mis sa tahad, ma lään veskilt veskisse, ei sa kottis iialgi Jõgi ja heinamaa MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (54) 2505Ba*
29379 872 Cb/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad, ma lää mõisast mõisasse, veskikojast veskisse, ei saa kotti kustkiltki Jõgi Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (46) 2505Bb
29380 872 Cc/ & Kõverik, kõverik, kohes sa lähed? – Tühipaljas, mes sa tahad, ma lään veskilt veskile, ei vii kotti ilmaski Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 305 (169) 2505Bc
29381 872 Cd*/ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad, veskilt tulen ja veskile läen, aga millalgi kotti koju ei too Jõgi Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 84 (3) 2505Bd*
29382 872 Cd*/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Tahkupaljast, mis sa tahad? – Veskilt tuled, veskile lähed, ilmaski kotti koju ei too Jõgi Lai 1926 H. Nigul E 57614a 2505Bd*
29383 872 Ce*/ & Kõverik, kõverik, kust sa tuled? – Haljas-paljas, mis sa tahad, veskilt tulen, veskile lähen, kotti ei vii kodu iialgi Jõgi ja heinamaa Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 424/5 (127) 2505Be*
29384 872 Ce*/ Koverik, koverik, kus sa lähed? – Haljak-paljak, mes sa tahud, veskilt tulen ja veskile lähen ja kotti ei tuo kodu iialgi Jõgi ja heinamaa Kuu 1963–1964 A.-M. Salström Vilbaste 1, 224 2505Be*
29385 872 Cf/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Veskilt tulen, veskile lähen, ilmaski kotti kodu ei too Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 428 (26) 2505Bf
29386 872 D/ & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik, kus sa lähed, pisike piirit lakk Vesi Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (26) 2540F
29387 872 # 873 | mj: Kippar 293A* | rl
29388 873 a1 Kõveriku nühka pal'las Vikat Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (241)
29389 873 a1 Kõvõriku nühka paljas Vikat Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (375)
29390 873 a1 & Kõvõriku nühkä paljas Vikat Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (5)
29391 873 a1 Kõvõriku nühkvä pal'las Vikat Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (21)
29392 873 a2 Kõveriku nühkä pal'last Vikat Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615 (5)
29393 873 a2 & Kõverigu mühka pal'last Vikati luiskamine Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (35)
29394 873 c & Kumõraga nühka pal'last Vikatiga niidetäs Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (81)
29395 873 # 872
29396 874 a & Kägu kukub kuuse otsas, paneb terve metsa linnud laulma Kirikukell Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (883)
29397 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma Kirikukell 1890 E EM 59 (397)
29398 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma Kirikukell 1913 E EM2 53 (506)
29399 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma Kirikukell 1914 E MM 9 ja 48 (88)
29400 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma Kirikukell 1920 E MM2 9 ja 46 (90)
29401 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma Kirikukell 1994 E MM3 7 ja 37 (90)
29402 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik linnud laulma 1906 Pet. Ah 41
29403 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma Kirikukell 1916 Songi2 35
29404 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metslinnud laulma Kirikukell 1939 Nugis 288 ja 313 (85)
29405 874 a Kägu kukub kuuse otsas, paneb kõik metsalinnud laulma 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
29406 874 b & Kägu kukub kuuse otsan ja paneb kõik mõtsalinnud laulma Kerkukell Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 4 (23)
29407 874 # 783F1a1* 784Dk
29408 875 & Kägo kuuk pühäh pedäjäh Kellä lüvväs Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (35)
29409 875 # 298 783F1a1*
29410 876 Aa1 Käib kõik maailma läbi, aga seisab ühe koha peal Tee 1979 Metstak 14 ja 33 (120)
29411 876 Aa1 Käib kõik maailma läbi, ise seisab ühe koha peal 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (2)
29412 876 Aa1 Käib kõik maailma läbi, aga seisab ühe koha peal Tee 1985 Õunapuu 146 (5)
29413 876 Aa1 Käib kõik maailma läbi, aga seisab ühe koha peal 1986 Laagus-Õunapuu 168
29414 876 Aa1 Käib kõik maailma läbi, aga seisab ühe koha peal Tee 1992 Metstak2 37 ja 38
29415 876 Aa1 & Käib kõik maailmad läbi, aga seisab ühe koha peal Maantee Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 456 (16)
29416 876 Aa2 & Kes käib kõik maailma läbi ja seisab ikka ühe koha peal Tee Tor 1926 L. Tohver A 8612 (51)
29417 876 Ab Kes käib kõik maa läbi ja seisab ühe koha peal Tee 1905 Kmpm. Kõ 60 (6)
29418 876 Ab Kes käib kõik maa läbi ja seisab ühe koha peal Tee 1921 Kmpm. A6 58 (6)
29419 876 Ab Kes käib kõik maa läbi ja seisab sama koha peal paigal 1920 Kmpm. KLr I8 86
29420 876 Ab Kes käib kõik maa läbi ja seisab samal paigal 1924 Kmpm. EL I9 112
29421 876 Ab Kes käib kõik maa läbi ja seisab samal paigal 1931 Kmpm. EL II10 231
29422 876 Ab & Käib keik maa läbi ning seisab ühes kohas paigal Tii Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 69 (11)
29423 876 Ac & Käu kõik maailma läbi, a sais kõõ üte paiga pääl Tii Se 1932 V. Ruusamägi S 35826 (6a)
29424 876 Ba & Käüse terve ilma läbi, aga kodo kunage ei saa Tii Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34074 (42)
29425 876 Bb & Käib terve ilma läbi, aga väsind ei ole Maantee Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 431 (27)
29426 876 Bc% & Tiirles ja viirles, käüse kõik ilmanulga' läbi Tii Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 318 (140) 611A6*
29427 876 # 650A8+ 878
29428 877 & Käib sööma juures, käib jooma juures, ise ei söö ega joo Lehmakell Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (59)
29429 877 # 84 381 382 616B4a 2205Ba
29430 878 A1 Käib ööd ja päevad, ise ei pääse paigastki Kell 1923 Huvit. II 216 ja 224 (18)
29431 878 A1 Käib ööd ja päevad, kuid ei pääse paigastki Kell 1930 Huvit. I4 132 (1)
29432 878 A1 Käib ööd ja päevad, aga ei pääse paigastki Kell 1935 Huvit. V Lisa 17 (11)
29433 878 A1 & Käib ööd, käib päevad, ei pääse paigastki Kell Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (15)
29434 878 A1 Käib ööd, käib päävad, ei pääse paigastki Kell Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 165 (6)
29435 878 A2a Käib ööd ja päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1941 Käis EV I5/II 4
29436 878 A2a Käib ööd ja päevad, ei pääse mees paigastki [kell] 1949 Seilental I 36
29437 878 A2a Käib ööd ja päevad, ei pääse mees paigastki 1950 Seilental EkLÕ 41
29438 878 A2a Käib ööd ja päevad, ei pääse mees paigastki 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 45
29439 878 A2a Käib ööd ja päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1954 Kõrgesaar-Lahi II 18 ja 19
29440 878 A2a Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (2)
29441 878 A2a Käib ööd kui päevad, ei pease mees paigalt Tunninäitaja Pal 1917 H. Karro E 50793 (36)
29442 878 A2a & Käib ööd kui päiväd, ei pääsi mees paigastki Seinakell Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (57)
29443 878 A2b1* Miis käü üüd ja päivä, ei pääse paigastki Kell Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 56 (67)
29444 878 A2b1* Mees käib ööd ja päevad, aga ei pääse paigast Kell Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (8)
29445 878 A2b1* & Mies käüp üöt-päivät, ei pääse mies paigast Kell Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (34)
29446 878 A2b2 & Miis käü üüd-päivä, paigast ei päse kunagi Seinakell Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (18)
29447 878 A2b3 & Mees kõnnib ööd kui päevad, aga ei pease paigastki Tunnikell Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (74)
29448 878 A2c1 & Käib ööd, käib päävad, ei pääse mees paigast Seinakell ehk tasku-uur Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 15 ja 52 (58)
29449 878 A2c1 Käib ööd, käib päävad, ei pääse mees paigast Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (7)
29450 878 A2c1 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigast Kell Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (26)
29451 878 A2c1 Keib ööd, keib päevad, ei pääse mees paegast Kell Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 190 (25)
29452 878 A2c1 Käib ööd, käib pääva, ei pääse mees paigast Tunnikell Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
29453 878 A2c1 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigalt Kell HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84 (2)
29454 878 A2c1 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigast Kell Kad 1971 J. Valdur RKM, Valdur 1, 171 ja 183a (16)
29455 878 A2c2 & Käib ööd, käib päävad, ei pääse mees paigastki Seinakell Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 8 ja 11 (1871) 48 ja 66 (5)
29456 878 A2c2 Käib ööd, käib päävad, ei pääse mees paigastki Seinakell 1878 Mötleja 21 ja 53 (84)
29457 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki 1879 Undritz ELKk II 122 (4)
29458 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pease mees paigastki Seinakell 1883 ER Kal. (1883) 86 ja 93 (1)
29459 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1890 E EM 60 (400)
29460 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1913 E EM2 54 (511)
29461 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1914 E MM 9 ja 43 (90)
29462 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1920 E MM2 9 ja 46 (92)
29463 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki Kell 1994 E MM3 7 ja 37 (92)
29464 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki 1927 Ainelo III 64
29465 878 A2c2 Käib ööd, käib päevad, ei pääse mees paigastki 1931 Kmpm. EL II10 113
29466 878 A2c2 Käib ööd, käib päävad, ei pease mees paigastki Seinakell Pal 1888 M. Saar H II 27, 558 (67)
29467 878 Ac3 & Käib miis üüd, käib pääväd, ei piäse miis paegast Tunnikell Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (60)
29468 878 B1a1 Käib ööd ja päevad, aga paigast ei liigu Kell 1938 Lasteleht nr. 10 ja 11 (1938) 155 ja 7 (6)
29469 878 B1a1 Käib ööd ja päevad, aga paigast ei liigu Kell 1976 Randmäe-Sprenk II 106 (4)
29470 878 B1a1 & Käib ööd ja päävad, aga paigast ei liigu Kell Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (77)
29471 878 B1a1 Käib ööd ja päevad, aga paigast ei liigu Seinakell Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 454 (24)
29472 878 B1a1 Käib ööd ja päevad, aga paigalt ei liigu Kell Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 546 (29)
29473 878 B1a2* Käib ööd ja päevad, aga ei liigu paigastki Kell Jõh 1935 O. Aps ERA II 118, 213 (12)
29474 878 B1a2* Käib ööd kui päävad, aga ei liigu paigastki Kell Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (39)
29475 878 B1a2* & Käib ööd ja päevad, kuid ei liigu paigastki Kell Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (14)
29476 878 B1a2* Käib ööd kui päevad, kuid ei liigu paigast Tunniaja näitaja Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 447 (7)
29477 878 B1b* & Käüb üöd ja päiväd, ise ei liigu paigastki Kell seinal Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 206
29478 878 B1b* Käib ööd kui päevad, ise ei liigu paigastki Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (4)
29479 878 B1c* & Käib ööd ja päevad, aga ei liigu ilmaski paigast Seinakell Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (37)
29480 878 B1c* Käib päevad-ööd, kuid ei liigu paigast Kell Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (38)
29481 878 B1c* Ööd ja päävad käib, äi soa paigast liikuma Kellu Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 508/9 (54)
29482 878 B1d* Käib ööd, käib päevad, ei liigu paigastki Kell Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 601 (2)
29483 878 B1d* & Käib öed, käib päevad, siiski ei liigu paigast Kell VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (9)
29484 878 B1d* Käib, käib, aga paigast ei liigu Kell Mär 1992 A. Siiber RKM, KP 16, 117/8 (2)
29485 878 B1e+ Käib kõige päeva, aga paigast ei liigu 1907 Pet. ELA 90 (1)
29486 878 B1e+ Käib ja käib, aga paigast ei liigu Kell 1994 Mihkel nr. 4 (1994) 39 (5)
29487 878 B1e+ Käib ja käib, aga paigast ei liigu sammugi Kell HMd 1927 A. Viilas E 74021 (9)
29488 878 B1e+ & Käib, aga paigast ei liigu Kell Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (27)
29489 878 B1e+ Mis käib päevad ja ööd, aga paigast ei liigu Kell Vru 1992 T. Köller RKM, KP 39, 82 (7)
29490 878 B2a & Mees käib ööd ja päevad ühte, aga paigast ei liigu Seinakell Rap 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (22)
29491 878 B2b & Miis kõnd üüd ja päivä, paigalt ei liigu suguki Sainakell Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (15)
29492 878 C* Kes läheb ikka edasi, aga ei liigu koha pealt 1889 Niggol LVKÕR 4
29493 878 C* & Käib aastate kaupa, aga oma koha päält ei liigu Seinakell Vru 1925 J. Kont A 8066 (25)
29494 878 C* Käib, käib, kohalt ei liigu Kell Nrv 1992 R. Piterskihh RKM, KP 1, 102 (2)
29495 878 Da* Käib ööd kui päevad, aga paigalt ei nihku Tunnikell 1913 Laste prillid I 24 (2)
29496 878 Da* Käib ööd kui ka päevad, aga paigalt ei nihku Kell Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (11)
29497 878 Da* Käib öö ja päevad, kuid ei nihku paigastki Trt 1933 V. Külaots E 83960 (3)
29498 878 Da* & Isi ööd ja päävad käib, aga siiski paigalt ei nihku Kell, uur Plt 1877–1917 M. Luu E 4783 (3)
29499 878 Db & Käib, käib, aga paigast ei nihku Kell Rkv 1948 H. Tõnisson RKM II 31, 233 (32)
29500 878 Dc & Käija ta on, tuhantnelja jookseb, aga paigast ei nihku Käija, pöör Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (33)
29501 878 Ea & Käu üü' ja pääva, a' paigast lää-äi Kell Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (12)
29502 878 Eb & Eloaig käu, a' paigas ka lää-äi Kell Se 1929 V. Savala S 17525 (82)
29503 878 Ec & Kes lätt alati edesi, aga ei lää paigast ära Kell Plv 1890 J. Tobre H III 11, 563 (21)
29504 878 F1a* Kes käib ööd ja päevad, aga paigalt ei saa 1888 Ilmjärv Uus ABDr (1888) 41 (7)
29505 878 F1a* Käib ööd ja päevad, aga paigast ei sua Kell, seinakell, tikslar liigub edasi-tagasi, see tähendabki, et käib ööd ja päevad, aga paigast ei sua Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 86 (184)
29506 878 F1a* Käib ööd ja päevad, aga paigaski ei saa Kell JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (4)
29507 878 F1a* Ööd ja päävad käib, aga paigast ära ei saa Tunnikell Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 407 (10)
29508 878 F1a* Öed kui päevad käib, aga paigastki ära ei saa Seinakell Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (34)
29509 878 F1a* Käib ööd ja päevad, aga ei saa paigast Kell Jõh 1993 E. Valter KKI KS
29510 878 F1a* Käib ööd ja päävad, aga ei saa paigast ära Seinakell Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 232/3 (58)
29511 878 F1a* & Käib üüd kui päivä, aga paigalt ei saa kusagil Kell Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 243 (64)
29512 878 F1b* Käib ööd, käib päevad, ei saa paigast Seinakell Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (81)
29513 878 F1b* & Käib ööd, käib päävad, ei saa siiski paigast Kell Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (16)
29514 878 F1c* & Käib terve päeva, ei saa paigast kaugemale Uks Kir 1973 M. Tuul RKM II 299, 7
29515 878 F1c* Käve kõik päiv, a' saa-ai paigast kohogi Kell Se 1933 A. Tammeorg S 57820 (65)
29516 878 F1c* Käib kogu päeva, aga paigast ei saa Kell Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 126 (14)
29517 878 F1d & Reisib, reisib ööd ja päiva, paigalt kohegi ei saa Kell Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (23)
29518 878 F1e* Mis asi jooseb ruttu ja ometi ei saa see paigalt ära Tuuleveski tiivad 1869 Körber VRMK 49 (15)
29519 878 F1e* & Kes ikka käib, aga kohast ära ei saa Kell seina peal Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (15)
29520 878 F1e* Kes lätt üteviisi edesi, aga paega päält ära ei saa Aig Rõn 1889 C. Berg H II 30, 721 (21)
29521 878 F2a* Mees käib ööd kui päevad, aga ei saa paigastki Tunnikell Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (5)
29522 878 F2a* & Mees käib ööd ja päevad, aga ilmaski paigast ei saa Seinakell VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (13)
29523 878 F2b1 & Käib ööd, käib päevad, siiski mees paigast ei saa SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (79)
29524 878 F2b2 & Mees käib ööd, mees käib päävad, aga paigast ära ei saa Seinakell Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 896 (803)
29525 878 F2c* & Miis kõnnib öö ja päevä, aga ei saa paigastki ära Kell Trv 1890 A. Rull H III 16, 363 (15)
29526 878 F2c* Mees kõnnib ööd kui päeva, kohalt ei saa kuhugi Kell Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (6)
29527 878 F2d+ & Mees astup ööd ja päevad, aga ei saa paigaltki ära Tunnikell Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (5)
29528 878 F2d+ Väikemees astus samm-sammult, aga paigast edesi ei saa Tunnikell Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 575 (86)
29529 878 F2d+ Jookseb ja kargab nii mis vurin kuulda, aga ilmas paigast ära ei saa Vokk Ans 1890 M. Kipak E 399 (2)
29530 878 G1 & Käib ööd ja päevad, kohalt ei saa sammugi Kell Ote 1957 M. Uibo RKM II 84, 318 (12)
29531 878 G2a & Mees käib ööd ja päevad, ei saa sammugi paigast Kell Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 170 (15)
29532 878 G2b & Mees sammub ööd-päevad, aga ei saa sammu paigast ära Tunnikell KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (96)
29533 878 G2c & Mees kõnnib edasi, aga ei saa sammugi paigast Veskiratas Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (33)
29534 878 H1a* & Käib ööd ja päävad, edasi ei saa sammugi Kell Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (51)
29535 878 H1a* Käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa sammugi Seinakell Plt 1891 J. Reinthal E 479 (58)
29536 878 H1a* Küll käib ööd ja päevad, aga sammu edasi ei saa Kell Tln 1892 K. Puusemann E 382 (6)
29537 878 H1b & Käib, käib, aga edasi ei saa sammugi Kell Pld 1927 A. Tusar E 74028 (9)
29538 878 H2a* Mees käib ööd ja päävad, ei saa sammu edasi Tunnikell Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (8)
29539 878 H2a* Mees käib ööd ja päevad, aga ei saa sammugi edasi Seinakell Vil 1893 J. Evert E 1422 (23)
29540 878 H2a* & Mees käib ööd kui päävad, ei sammu saa edasi Kell Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (45)
29541 878 H2a* Mees käib ööd ja päevad, aga sammu edasi ei saa Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 209 (472)
29542 878 H2b & Mees kõnnib ööd ja päävad, ei saa sammu edasi Kell Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (18)
29543 878 H2c & Miis astub ööd ja päiva, edasi ei saa aga sammugi Tunnikell Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (74)
29544 878 H2d & Mies käib aasta, aga samu edasi ei saa Kell Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 42 (4)
29545 878 H2e & Mees jookseb mööda teed, aga sammugi edesi ei saa Vokk Pal 1922 A. Lõhmus A 243 (13)
29546 878 H2f & Tark käib ööd ja päevad, ei sammu edasi Tunnikell SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (89)
29547 878 I+ Käib ööd, käib päevad, ei pääse sammugi edasi 1927 Ainelo III 55
29548 878 I+ & Vanamees keib nurkas, aga sammu edasi ei jõua Kell Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (42)
29549 878 I+ Ööd ja päevad aina käib, ei astu aga sammugi Kell Hls 1988 M. Andronnikova RKM II 410, 36 (188)
29550 878 J1a* Kes käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa Tunnikell 1906 Lasteleht nr. 11 ja 12 (1906) 176 ja 192 (4)
29551 878 J1a* Kes käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa 1920 Lasteleht nr. 8 (1920) 128 (4)
29552 878 J1a* Käü üü' ja päävä', edesi ei saa Kell Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 382 (15)
29553 878 J1a* Käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa Kell Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (13)
29554 878 J1a* Käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa Kell Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 75 (37)
29555 878 J1a* Käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa Kell Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 388 (28)
29556 878 J1a* & Käib ööd ja päevad, aga edasi ei saa Kell Trm 1991 A. Korb RKM II 446, 150 (135)
29557 878 J1b & Käib, aga edasi ei saa Kell Ote 1955–1956 E. Alliksaar RKM II 84, 262 (14)
29558 878 J1c* Käib, käib, edasi ei saa Kell Nrv 1992 A. Tišaninova RKM, KP 1, 286 (11)
29559 878 J1c* Käib, käib, aga edasi ei saa Kell Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 379 (24)
29560 878 J1c* Käib, käib, aga edesi ei saa Seinakell Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 207 (93)
29561 878 J1c* Käib, käib, aga edasi ei saa Kell Tln 1994 E. Küüts EFA II 8, 61 (3)
29562 878 J1c* Käib, käib, aga edasi ei saa Kell TMr 1992 M. Piirman RKM, KP 30, 330 (5)
29563 878 J1c* Käib, käib, aga edasi ei saa Kell Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 569 (33a)
29564 878 J1c* Käib ja käib, aga edasi ei saa Kell Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (183)
29565 878 J1c* & Käib ja käib, kuid edasi ei saa Kell Trt 1927 E. Teder E 83849 (3)
29566 878 J1c* Käib ja käib, kuid edasi ei saa Kell JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 367 (33)
29567 878 J2 & Vanamees kõnnib ja kõnnib, aga edasi ei saa Kell Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (20)
29568 878 J2 Vanamees kõnnib ja kõnnib, aga edasi ei saa Kell 1913 E EM2 149 (2174)
29569 878 J3+ Missugused töömehed käivad ja ei saa mitte edasi Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 167 (4)
29570 878 J3+ Väikene nel'akandilene iga käuse, kunagi edesi saa-ai Kell Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 248 (88)
29571 878 J3+ Jookseb, jookseb, aga edasi ei saa Kell Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 50 (6)
29572 878 J3+ Jookseb ja jookseb, aga edasi ei saa Vokiratas Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 276 (8)
29573 878 J3+ Ütepuhku juuskva, a edesi ei saa Kerilauad Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (36)
29574 878 J3+ Kes käib kolme jala pääl, aga edasi ei saa Vokk 1912 Lasteleht nr. 3 (1912) 48 (1)
29575 878 K1a* Käib ööd ja päevad, aga edasi ei jõua Kell Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (24)
29576 878 K1a* & Käib üöd kui päevad, aga edasi ei jõuva Kell Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
29577 878 K1b* & Käib, käib, aga edasi ei jõua Kell Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (11)
29578 878 K1b* Käib, käib, aga edasi ei jõua Kell Kuu 1992 P. Põldmaa RKM, KP 4, 109 (2)
29579 878 K1b* Käib, käib, aga edasi ei jõua Kell Mär 1992 T. Ind RKM, KP 18, 522 (9)
29580 878 K1b* Käib, käib, aga edasi ei jõua Kell Trt 1992 I.-M. Šegedina RKM, KP 35, 14 (2)
29581 878 K1b* Käib küll, aga edasi ei jõua Kell Iis 1992 J. Lehtla RKM, KP 7, 432 (1)
29582 878 K1b* Jookseb ja jookseb, aga edasi ei jõua Kell Iis 1992 M. Maasik RKM, KP 7, 22 (6)
29583 878 K2a & Mees käib ööd ja päevad, aga edasi ei jõua Kell KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 193 (45)
29584 878 K2b & Vanamees sammub, aga edasi ei jõua Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 386 (4)
29585 878 La & Käib ööd-päevad, aga edasi ei lähe Kell Pld 1926 V. Janberg E 73857 (1)
29586 878 Lb & Käib küll, aga edasi ei lähe Kell Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (61)
29587 878 Lc & Käib, käib, aga edasi ei lähe Kell Mär 1992 A. Tamm RKM, KP 19, 321 (11)
29588 878 Lc Käib, käib, aga edasi ei lähe Kell Tln 1992 M. Ridala RKM, KP 11, 256 (2)
29589 878 Lc Käib, käib, aga edasi ei lähe Tln 1994 Anonüüm 104 EFA II 7, 58 (2)
29590 878 Lc Käib, käib, aga edasi ei lähe Kell Tln 1994 M. Vinkel EFA II 8, 17 (4)
29591 878 M* & Käib ööd ja päevad, edasi ei liigu Kell Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 586 (331)
29592 878 M* Käib, käib, aga edasi ei liigu Kell Nrv 1992 R. Rutov RKM, KP 1, 236 (16)
29593 878 N* & Käib küll kiirest ööd kui päevad, kaugemale ta siiski ei saa Kell Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (80)
29594 878 N* Käib, käib, aga kaugemale ei saa Kell HJn 1927 J. Švan E 74043 (22)
29595 878 N* Käib palju, aga kaugele ei jõua Kell Kuu 1992 H. Laasi RKM, KP 3, 262 (8)
29596 878 Oa* & Üü-päävä käüse, koheke jovvak-ai Kelläleht Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (35)
29597 878 Oa* Kes lätt ööd ja päeva, kohegi ei jõua ära minna Kell Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (45)
29598 878 Oa* Üüpäävä lääd, a kohegi jovva-ai Haavalehe Se 1935 A. Põhi S 116159 (35)
29599 878 Ob* Käü alati, aga koheki ei jõvva Kell Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 457 (51)
29600 878 Ob* & Käib, käib, aga kuhugi ei jõua Kell Trt 1930 M. Sika E 66460 (41)
29601 878 Pa Käib kogu aja, aga ukseni ei jõua Keel 1974 Raudsik MLMA 69
29602 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 137 (12)
29603 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Nõo 1992 E. Matsman RKM, KP 32, 334 (11)
29604 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua TMr 1992 K. Pae RKM, KP 30, 762 (11)
29605 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 23 (32)
29606 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Han 1992 H. Viita RKM, KP 20, 273 (9)
29607 878 Pa & Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Kuu 1992 J. Vahtras RKM, KP 4, 319 (3)
29608 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell või lihtsalt aeg Iis 1992 V. Virumäe RKM, KP 7, 86 (2)
29609 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Tln 1992 E. Kering RKM, KP 11, 76 (12)
29610 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Kei 1992 S. Kukk, N. Tamm RKM, KP 13, 11 (35)
29611 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Vln 1889 A. Tamm RKM II 426, 624 (5)
29612 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell TMr 1992 U. Kesa RKM, KP 14, 194 (6)
29613 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Mär 1992 M. Gavrilov RKM, KP 16, 305 (2)
29614 878 Pa Käib, käib, aga ukseni ei jõua Kell Mär 1992 Anonüüm 087 RKM, KP 17, 118 (1)
29615 878 Pb* Käib ja käib, aga ukseni ei jõua Kell Kõp 1992 E. Valk RKM, KP 23, 257 (32)
29616 878 Pb* Käib, käib, ukseni ei jõua Kell Jõe 1992 K. Stern RKM, KP 11, 348 (2)
29617 878 Pb* & Käib, aga ukseni ei jõua Kell Iis 1992 J. Voist RKM, KP 7, 444 (4)
29618 878 Pc & Kõnnib, kõnnib, aga ukseni ei jõua Kell Trt 1992 M. Kõiva RKM II 461, 445 (3)
29619 878 Pc Kõnnib, kõnnib, aga ukseni ei jõua Kell Trt 1992 T. Talur RKM, KP 38, 9 (15)
29620 878 Pd & Kes käib, aga ukseni ei jõua Kell PJg 1979 H. Pik RKM II 343, 181 (IV lj)
29621 878 Q* & Käib, käib, aga kohale ei jõua Kell Han 1992 I. Rohula RKM, KP 20, 381 (6)
29622 878 Q* Kõnnib, kõnnib, aga kohale ei jõua Kell Nõo 1992 I. Ossul RKM, KP 32, 362 (3)
29623 878 Ra & Üü ku päiv lätt, a esi kõõ üte paiga pääl sais Mõts kasus Se 1935 A. Põhi S 116159 (42)
29624 878 Rb+ Mis käib kogu päev, ent jääb siiski paigale Kell 1963 Kal. (1963) 322 ja 325 (9)
29625 878 Rb+ & Käib, käib, aga seisab ühe koha peal Kell Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 460 (9)
29626 878 Rb+ Jookseb, jookseb, aga paigal seisab Kell Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 50 (6)
29627 878 Rb+ Käib, käib, kuid ikkagi jääb samale kohale Kell Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 193 (74)
29628 878 Rb+ Käib kõik maailma läbi, ise seisab paigal Vän 1925 E. Männik E 55625
29629 878 Sa Edes-tagasi käib Kell, kündja 1890 E EM 28 (43)
29630 878 Sa Edes-tagasi käib Kell, kündja 1913 E EM2 28 (53)
29631 878 Sa Edes-tagasi käib Kell, kündja Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (130)
29632 878 Sa & Kes käu üü ja päävä kokko Kell Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (12)
29633 878 Sb & Käib üed ja päävad, põle õtsa Seenakell Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
29634 878 Sc & Mis ühtelugu käib, aga kunagi ei seisa Maakera TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (22)
29635 878 Z+ & Käü, käü ümbretsõõri, paigale ei saa kohegi Tunnikell Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (14)
29636 878 Z+ Käib ööd ja päevad, aga ei liigu Kell Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (2)
29637 878 Z+ Vanamiis juusk üüd ja päivä, järgi ei saa kunagi Tuul Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 228 (47)
29638 878 Z+ Mis käib, aga seinast kaugemale ei saa Kell Kuu 1992 T. Genergard RKM, KP 5, 151 (4)
29639 878 Z+ Käib, aga ei käi ka, saisab, aga ei saisa ka Kell Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
29640 878 Z+ Käib, aga ei käi, seisab, aga ei seisa Kell Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 165 (7)
29641 878 Z+ & Ööd ja päevad käib, ei iialgi tee otsa lõpe Kell Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (10)
29642 878 Z+ Käib ja käib, aga käidud ei saa ja tee ei lõpe ka Kell Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 285 (10)
29643 878 Z+ Mis imeloom see olla võib, kes ööd ja päevad aina käib, käib väsimatult ammu nii, ei astu aga sammugi Kell 1955 Truu lk-ta
29644 878 Z+ Mis imeloom see olla võib, kes ööd ja päevad aina käib, käib väsimatult ammu nii, ei astu aga sammugi 1960 Bachman-Vilbok I 6
29645 878 Z+ Ma päeva käin ning käin ka ööl, mul ripub kellukene vööl, kui sada aastat sammun ka, ei siiski kaugemale saa Tunnikell 1901 Lasteleht nr. 7 (1901) 112 (3)
29646 878 Z+ Ma päeva käin ja käin ka ööl, mul ripub kellukene vööl, kui sada aastat sammun ka, ei siiski kaugemale saa Tunnikell 1910 Kuhlbars 8 ja 24 (28)
29647 878 Z+ Kuigi käin nii päev kui öö, ei ära lähe ma, kuigi mõnikord ka löön, ei keegi haiget saa Kell 1949 Säde nr. 44 ja 46 (1949) 4
29648 878 Z+ Ma käin ja käin küll päeval, ööl, ei paigast nihku ma, ja käies mõnikord ka löön, ei keegi haiget saa 1967 Täheke nr. 2 (1967) 14
29649 878 # 230c 431Ba* 610 648 707 876 880Bc 880H+ 1134 1192C 1425 1703 2205Cc | vs | kk
29650 879 & Kand õhkub kate mäe vahel Piip Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (35)
29651 879 # 2420
29652 880 Aa Kes käib ilma jalgeta Kellu Tt 1879 Anonüüm XXX Borm Prn. Er Kal. (1879) 5
29653 880 Aa Kes käib ilma jalgadeta Kell 1879 Is. Kal. (1879) 65 ja 67 (13)
29654 880 Aa Kes käib ilma jalgadeta Seinakell 1902 Rätsep Koduk. 67 (6)
29655 880 Aa Kes käib ilma jalgadeta Kell Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (17)
29656 880 Aa Kes käib ilma jalgadeta Tunnikell Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 267 (12)
29657 880 Aa Kes käib ilma jalguta Kell Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 97 (18)
29658 880 Aa Kes käib ilma jaluta Kell Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (71)
29659 880 Aa & Kes käib ilma jalgeta Kell Tor 1889 J. Tilk H II 21, 372 (2)
29660 880 Ab* & Jaluta käib Tuul Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (37)
29661 880 Ab* Ilma jalolda käüse Kell Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 44 (6)
29662 880 Ac & Kis kõnnib ilma jalgadeta Kell Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (85)
29663 880 Ad* Jalgu ei ole, aga käib 1981 Ojasaar 43
29664 880 Ad* & Jalgu pole, aga ise käib Kell Trm 1895 S. Sommer H II 56, 205 (5)
29665 880 Ad* Jalgu all ei ole, aga ise käib Kell Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 240 (88)
29666 880 Ba Kuigi mul pole jalgu ega käsi, käimast ööl ega päeval ei väsi, minuta läbi keegi ei saa, mõtle ja mõista, kes olen ma Kell 1961 Täheke nr. 2 (1961) 12
29667 880 Ba & Ilma käteta ja ilma jalgadeta, aga käib Pld 1918–1940 E. Springberg E 73900 (3)
29668 880 Bb & Ilm käsildä ja jalolda, a käuse ka', päivä ne üüse, kuna õnnõ vaja om Latsõhäll, timmä võit alate hällütätä Se 1929 N. Nurmetu S 9993 (25)
29669 880 Bc% & Käib ilma käte-jalgadeta ega väsi kunagi ära Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 291 (10) 431 878
29670 880 C Kes lööb ilma käsita Kell Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 15 ja 16 (1871) 90 ja 96 (13)
29671 880 C Kes lööb ilma käsita Tunnikell 1885 ER Kal. (1885) 94 (6)
29672 880 C Kes lööb ilma käeta Seinakell 1882 Kas. Talur. Kal. (1882) 46 (11)
29673 880 C Kes lööb käsita Kell 1913 E EM2 56 (553)
29674 880 C Kes lööb käeta Välk 1914 E MM 21 ja 48 (50)
29675 880 C Kes lööb käeta Välk 1920 E MM2 21 ja 51 (54)
29676 880 C Kes lööb käeta Välk 1994 E MM3 17 ja 42 (54)
29677 880 C & Kes lööb ilma käsita Kell Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (60)
29678 880 C Kes lööb ilma käsita Tunnikell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 116 (75)
29679 880 C Kes lööb ilma käsita Kell Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (14)
29680 880 C Kesse lööb käeta Tunnikell Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 181
29681 880 Da Kes käib jaluta ja lööb käsita 1883 Kruus 36 (6)
29682 880 Da & Kes lätt ilma jaluta ja lüü ilma käteta Saenakell Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (42)
29683 880 Db & Olõ-õi kässi, õi jalgu, a käuse ja lööse Kell Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 153 (7)
29684 880 Db Ta käib ning lööb ilma jalata ning käeta, seisab tasku sees, ripub seina külges 1863 Körber USKÕr I 78 (8)
29685 880 Db Pean ööd kui päevad valvama: mul jalgu pole, käima pean, mul käsi pole, lööma pean, kes võib mu nime arvata Kell 1929 Jürisson 126 (3)
29686 880 Db Mul jalgu pole, käima pean, mul käsi pole, lööma pean Kell 1954 Aleksejeva II-IV 145 (2)
29687 880 Db Mul jalgu pole, käima pean, mul käsi pole, lööma pean Kell 1960 Aleksejeva IV 94 (2)
29688 880 Db Mul jalgu pole, käima pean, mul käsi pole, lööma pean, kes võib mu nime arvata Seinakell 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 32 (6)
29689 880 Db Mul jalgu pole, käima pean, mul käsi pole, lööma pean, kes võib mu nime arvata Seinakell 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 32 ja 173 (6)
29690 880 E% & Ilm jalalda käü, ilm keeleldä kõnõlõs Kell Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 520 (4) 654
29691 880 E% Jalgu ei ole, aga käib, suud pole, aga ütleb, millal magama minna, millal tõusta 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 45 654
29692 880 E% Jalgu pole, kuid käib, suud pole, aga räägib, millal magama minna, millal üles tõusta, millal õppima hakata 1960 Bachman-Vilbok II 129 654
29693 880 E% Jalgu pole, aga käib, suud pole, aga ütleb, millal magama minna, millal üles tõusta Kell 1984 Muhel VN 33 ja tagakaas (2) 654
29694 880 F & Käeta lööb, jalata käib ja suuta kõneleb Tunnikell MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 749 (2)
29695 880 G & Jalalda käü, silmildä näge, kõrvalda kuuld Sainakell Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (22)
29696 880 H+% Keeletu, aga räägib Kell 1889 Niggol LVKÕR 27 878
29697 880 H+% Seinal käib ta päevad-ööd, ei ta seista taha, ja kui tarvis, siis ta lööb, kuid ei tule maha Seinakell 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 54 ja 173 (9) 878
29698 880 H+% Seinal käib ta päevad-ööd, ei ta seista taha, ja kui vaja, siis ta lööb, kuid ei tule maha 1990 Belskaja-Aleksejeva VI4 105 878
29699 880 H+% & Käü üü ku päävä', ei olõ jalgu, ei silmi, ei kässi eih Kell Se 1956 V. Pino RKM II 51, 430 (53) 878
29700 880 H+% Ilm käsilda, ilma jalolda, ei olõ suud ega silme, a käüse ja kõnõlõs ka viil Kell, mis käü Se 1929 N. Nurmetu S 9990/1 (13) 878
29701 880 H+% Kõnnib ilma jalgeta, näitab ilma käteta, lööb kõiki igavikku, pole inimene Kell Prn 1901 A. Gärtner E 41920 (1) 878
29702 880 H+% Jalgadeta käib, silmita näeb, suuta laulab, käteta kolistab ja hobuseta sõidab Päe ja kuu, pilt, pill, tunnikell, laev Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (17) 878
29703 880 # 426
29704 881 Aa1 Käsi oisu pe[rse]s Käsi kindas 1890 E EM 60 (402)
29705 881 Aa1 Käsi oisu pe[rse]s Käsi kindas 1913 E EM2 53 (510)
29706 881 Aa1 Käsi oisu persen Käsi kindan Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (14)
29707 881 Aa1 Käsi oisu persen Kinnas Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 406 (309)
29708 881 Aa1 Käsi oisu persen Kinnas Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (30)
29709 881 Aa1 & Käsi oisu persen Kinnas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (4)
29710 881 Aa1 Käsi oisu persen Kinnas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (10)
29711 881 Aa1 Käsi oisu persen Kinnas käen Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 182 (10)
29712 881 Aa1 Käsi oiso perseh Kinnas käeh Se 1938 N. Lume ERA II 175, 511 (4)
29713 881 Aa1 & Käsi oiso perseh Kinnas käeh Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (5)
29714 881 Aa1 Käsi oisö perseh Käsi kindasse Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (49)
29715 881 Aa1 Käsi oisö perseh Kasugakäüs Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (72)
29716 881 Aa1 Käsi ossö perseh Kinnas Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 289 (22)
29717 881 Aa1 Käsi oisu perseh Se 1927 Linnasaar S 1475 (23)
29718 881 Aa1 Käsi ussu p[er]sen Kinnas käen Ote 1896 H. Maasen H III 28, 515 (2)
29719 881 Aa1 Käsi uisu perses Kinnas käes Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (241)
29720 881 Aa1 Käsi uisu perseh Käsi kinda seeh Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (12)
29721 881 Aa1 Käsi uisu persen Kinnas käen Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (39)
29722 881 Aa1 Käsi ussu persen Kinnas Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 188 (5)
29723 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Kinnas Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (7)
29724 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 413 (23)
29725 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Kinnas käeh Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (32)
29726 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Kinnas käeh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (13)
29727 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Käsi kindas Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (15)
29728 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Kinnas käes Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (40)
29729 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1935 T. Uiboaed S 99944 (9)
29730 881 Aa1 Käsi ois'o perseh Kinnas Se 1928 T. Linna S 9127 (36)
29731 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1935 A. Kits S 100012 (12)
29732 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1934 A. Kits S 81843 (10)
29733 881 Aa1 Käsi usso perseh Kinnas Se 1930 A. Nurmetu S 20413 (35)
29734 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1933 N. Oinas S 67368 (29)
29735 881 Aa1 Käsi ussö perseh Se 1933 N. Oinas S 58567 (26)
29736 881 Aa1 Käsi ussö perseh Tatt Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (119)
29737 881 Aa1 Käsi ussö perseh Käsi kindah Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (2)
29738 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1935 A. Põhi S 116158 (26)
29739 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1930 A. Põhi S 22342 (51)
29740 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnast aetas kätte Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (14)
29741 881 Aa1 Käsi ussö persehe Kinnas Se 1934 A. Tammeorg S 80770 ja 80771 (37)
29742 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1936 A. Tammeorg S 122922 (2)
29743 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1930 V. Ruusamägi S 25955 (36)
29744 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas käeh Se 1929 I. Sonts S 124441 (79)
29745 881 Aa1 Käsi us's'o perseh Kinnas Se 1929 V. Savala S 17523 (70)
29746 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas Plv 1893 J. Tobre H III 15, 441 (1)
29747 881 Aa1 Käsi ussö persen Kinas käen Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (2)
29748 881 Aa1 Käsi ussö perseh Käsi kindah Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (158)
29749 881 Aa1 Käsi ussö perseh Käsi kindah Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 641 (19)
29750 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (18)
29751 881 Aa1 Käsi ussö perseh Kinnas Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118/9 (31)
29752 881 Aa1 Käsi ossö perseh Kinnas Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 351 (46)
29753 881 Aa2* Käsi ussö persehe Kinnast aetas kätte Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 91 (209)
29754 881 Aa2* & Käsi oisu persel Käsi kinda sihen Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 24, 553 (201)
29755 881 Aa2* Käsi uisu persele Kinnas kätte Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (21)
29756 881 Aa2* Käsi om oisö perseh Kinnas käeh Se 1927 J. Orusaar S 2357 (4)
29757 881 Aa2* Käsi ussö sisse Kinnas käes Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (26)
29758 881 Aa2* Käsi hoid seo oina perseh Kinnas Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 414 (1)
29759 881 Ab1 & Tsuska käsi uiso persehe Kinnas Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (88)
29760 881 Ab2 & Pista käsi oisu persse Pane käsi kindasse, kinnas on oina villast tehtud Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (20)
29761 881 B & Käsi ute perseh Käsi kindas Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 501 (23)
29762 881 C & Käsi ussi persen Kinnas käen Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (111)
29763 881 C Käsi ussi persen Kinnas käen Urv 1890 J. Teder H III 11, 337 (98)
29764 881 D*/ & Lammas lehma kõtuh, käsi usso perseh Kinnas tubinitsah Se 1932 V. Ruusamägi S 40376 (11) 927I*
29765 881 D*/ Käsi oina persen, jalg lehma kõtun Kinnas ja tsuug (pastal), edimäne villast, tõnõ (lehma-) nahast Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (66) 927I*
29766 882 Käsi ümber kaila, ise kargab nelja Keiamine Khk 1947 H. Tarkin RKM II 2, 230 (5)
29767 882 & Käsi ümber kaila, ise kargab nelja Käi Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 507 (92)
29768 883 & Käsita rätsep käristab riiet Käerid 1896 A. Kuldsaar E 24809 (90)
29769 883 Käsita rätsep käristab riiet Käärid 1913 E EM2 54 (513)
29770 883 Käsita rätsep käristab riiet Käärid 1979 Metstak 10 ja 32 (45)
29771 883 Käsita rätsep käristab riiet Käärid 1992 Metstak2 17 ja 19
29772 884 Aa1* & Käteta ja jalgadeta, aga juonistab Pakane Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 145 (77)
29773 884 Aa1* Ilma käteta, ilma jalgadeta, aga joonistab Tt 1918–1940 Anonüüm 078 RKM II 218, 105 (53)
29774 884 Aa2 & Ilma kätetä, ilma jalgajeta, aga ilusasti joonistab Külmalilled akunaruutudel Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 29 (87)
29775 884 Ab Ilma jalgeta, ilma käteta, aga joonistada mõistab Külm 1992 Metstak2 64 ja 66
29776 884 Ab & Ilma jalguta, ilma kässita, aga joonistada mõistap Külm Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 372 ja 377 (131)
29777 884 Ac & Ilma käteta ja ilma jalgadeta, aga maalida oskab Külm aknaklaasil Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 248 (102)
29778 884 Ad & Ilma käteta, ilma jaluta, ise tieb ilusa juonistuse Külm As 1993 A. Korb RKM II 459, 276 (168)
29779 884 B Kes maalib ilusasti ilma käteta Külm 1909 Lasteleht nr. 10 (1909) 159 (2)
29780 884 B Käsi pole, aga joonistab Pakane 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (14)
29781 884 B Käsi ei ole, aga joonistab Pakane 1981 Ojasaar 67
29782 884 B & Kes joonistab ilma käteta Külm Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 865 (1)
29783 884 C/ & Hammasteta hammustab, käteta joonistab Pakane Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (12) 176B
29784 884 # 1061
29785 885 A & Kätte saa, peoh piät, a silmiga näe-ei Uma kõrva Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (58)
29786 885 Ba1 Mida pead peos, aga ei näe Kõrva 1920 E MM2 23 ja 51 (104)
29787 885 Ba1 Mida pead peos, aga ei näe Kõrva 1994 E MM3 19 ja 43 (104)
29788 885 Ba1 & Peoh piat, näe-ei Kõrv Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (115)
29789 885 Ba1 Peoh piät, näe-ei Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 430 (40)
29790 885 Ba2 & Pööon piat, da näe-ei Kõrva' Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (153)
29791 885 Bb & Peon piäd, silmäge ei näe Inemise kasu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (285)
29792 885 Bc & Piuh piiat, nägemist näe-ei Kõrva' Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (150)
29793 885 Bd & Pion om, aga ei näe Kõrvat Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (11)
29794 885 Ca1% & Kumpi saa, a' nätä saa-ai Kõrva' Se 1928 T. Linna S 9128 (51) 1979
29795 885 Ca2 & Kumpi saa, nätä-äi saa Kõrva' Se 1934 N. Oinas S 76984 (2)
29796 885 Cb & Kumpi saa, silmägä näe-ei Kõrvo Se 1934 A. Tammeorg S 90824 ja 90828 (19)
29797 885 Cc & Mis ommõ hinda ümbre, silmaga saie kaia, a kässiga saat kumpi Kõrva Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15244 (4)
29798 885 # vs: EV 10468
29799 886 & Käänä, käänä, satte maha Pini, kun lätt magale Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (35)
29800 886 # 609 613
29801 887 A1 & Missugune rätsep lõikab ilma käärideta Vana körtsik (perasoolik) Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 364 (8)
29802 887 A2a & Käärisi pole, aga junna lõikab Sittumine Lai 1904 J. Ermann E 44375 (130)
29803 887 A2b & Kääre olõ-õi, juppõ lõik Perseh Se 1934 N. Oinas S 70628 (52)
29804 887 B & Ilma sae ja kirveta paku lõikamine Sõnnikutegemine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (2)
29805 887 B & Ilma saeta paku lõikamine Sittumine Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (29)
29806 887 C & Hambutu suu, aga vorsti leikab Oma asjalkäimine Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (15)
29807 887 D/ & Kääre tal ei ole, aga juppe ta lõikab, kaant tal ka ei ole, aga vett ta peab Loomusund, naissugu Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 121 (6) 461C
29808 888 & Köster kündis, paadam patsis, ingel laulis keset küla Siga, lammas ja kukk Trt 1895 R. Maksim E 18985 (2)
29809 889 A* Küla suur, kikast olõ-õi ütegi Matusõd Se 1934 M. Peramets S 78488 (16)
29810 889 A* Küla suur, kikast õi olõ Kuuljaaid Se 1934 N. Oinas S 81954 (7)
29811 889 A* & Külä suur, kikast olõ-õi Matus Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (1)
29812 889 A* Suur külä, kikast olõ-õi Kalmõ Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (113)
29813 889 B & Pere on, aga kalja ei ole, küla on, aga kukke ei ole Surnuaed Nrv 1893 F. Valts E 2530 (2)
29814 889 B Pere on, aga kalja ei ole, küla on, aga kukke ei ole Surnuaed 1913 E EM2 105 (1442)
29815 889 B Pere on, aga kalja ei ole, küla on, aga kukke ei ole Surnuaed 1939 Nugis 293 ja 314 (194)
29816 889 Ca1 & Külä ilm kikaldah, talo ilm taarilda Kääpä' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (49)
29817 889 Ca2 & Küla ilma kuketa, talu ilma taarita Surnuaed Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (29)
29818 889 Ca2 Küla ilma kuketa, talu ilma taarita Surnuaed Pst 1913 J. Müür E 48015 (33)
29819 889 Ca2 Küla ilma kuketa, talu ilma taarita Surnuaed Trv 1913 J. Müür E 48015 (33)
29820 889 Cb* Külä om, kikast olõ-õi, talo om, taari olõ-õi Kalmõhtõaid Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (84)
29821 889 Cb* Küla om, kikast olõ-õi, talo om, taari olõ-õi Kalmõ Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (14)
29822 889 Cb* Külä ommõ, kikkast olõ-õi, talo ommõ, taari olõ-õi Kääpä Se 1934 N. Oinas S 70625 (27)
29823 889 Cb* & Külä om, a kikast olõ-õi, talo om, a taare olõ-õi Kalmõaid Se 1949 V. Pino RKM II 30, 209 (774)
29824 889 Cc1 & Suur küla, kikast ei ole, suur talo, ei ole taari Matuseaed Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (26)
29825 889 Cc2 & Suur talu, põle taariaestast, suur küla, põle kukke Surnuaed SJn 1889 T. Köstner H II 26, 391 (116)
29826 889 Cc3 & Suur talu, pole taari, suur küla, pole kukke Kirik ja surnuaid Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (27)
29827 889 Cd & Suur küla, ei ole kukke, palju talusid, ei ole kalja Surnuaed Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (16)
29828 889 Cd Suur küla, ei ole kukke, palju talusid, ei ole kalja Surnuaed 1890 E EM 146 (1385)
29829 889 Cd Suur küla, ei ole kukke, palju talusid, ei ole kalja Surnuaed 1913 E EM2 127 (1806)
29830 889 Cd Suur küla, ei ole kukke, palju talusid, ei ole kalja 1932 Kmpm. EL III10 209
29831 889 D & Talo ommõ, taari olõ-õi, kihlkond kikkalda Kuuljakirst ja matsaid Se 1930 V. Ruusamägi S 25965 (105)
29832 889 E & Maja om, taaritõrkest ei ole, küla om, kukke ei ole, kihelkond om, kerkude ei käi Surnuaed Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (7)
29833 889 F* Pereh ilma pinilda, talo ilma taarilda, kihelkond kikkalda Kalmõ Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (13)
29834 889 F* & Talo taarilda, pereh pinilda, kihõlkund kikkalda Kalmõ Se 1929 I. Sonts S 124432 (4a)
29835 889 G* Külä om, kikast olõ-õi, talo om, taari olõ-õi, pereh om, pinni olõ-õi Surnuaid Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (32)
29836 889 G* & Talo taarilda, pereh pinildä, külä kikalda Kalmõ' Se 1929 V. Savala S 17564 (116)
29837 889 H & Pere um, pinki ei olõ, talu um, tarrõ ei olõ Matuseaid Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (10)
29838 889 I & Külä om, kikast ei ole, talu om, tarre ei ole, pere om, penni ei ole Kalmu Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 466 (140)
29839 889 Ja* Küla om, ei ole kikast, talu om, ei ole taaritõrdud, pere om, ei ole istepenki Matus Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (94)
29840 889 Ja* & Küla on ja kukke põle, talu on ja taari põle, pere on ja pinki põle Surnuaid KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (1)
29841 889 Jb & Pere on, pinki põle, külä on, kukke põle, talu on, taariastjat ka põle Surnuaid KJn 1890 A. Pihlak E 458 (46)
29842 889 Jc & Pere on, pinki põle, talu on, taariastjat põle, küla on, kukke põle Surnuaed KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (72)
29843 889 Jd & Talu om, taari ei ole, pere om, penki ei ole, küla om, kukke ei ole Surnuaid Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (18)
29844 889 K & Pere om, aga penki ei ole, latse om, aga lauda ei ole, küla om, aga kukke ei ole Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 292 (3)
29845 889 L* Linn on, leiba ei ole, küla on, kukke ei ole, talu on, taari ei ole Surnuaed Vän 1890 M. Jaason H III 5, 472 (2)
29846 889 L* & Linn on, leiba ei ole, talu on, taari ei ole, küla on, kukke ei ole Kalmistu Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238 (4)
29847 889 M* & Küla asutud, kus kuked ei laula, inimesed ei tõuse üles Surnuaed Vil 1895 H. Niggol H III 20, 841 (2)
29848 889 M* Küla on ehitatud, kus kuked ei laula ja inimesed ei tõuse üles Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (1)
29849 889 N+ Kus on see küla olemas, kus sees on rahvast palju, kus kukelaulu kõlamas ei ole kuulda sugu Surnuaed VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (60)
29850 889 N+ Suur-suur küla, ei kuule koera haukun, ei kukke laulen, aga kõik lähevad külla Matuseaed Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (109)
29851 889 N+ & Küla rahvast suur, taari ei teta, kikas ei kiri Matus Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (12)
29852 889 N+ Küla on ja kukke ei ole, rahvast on ja ramu ei ole, kirik on ja kella ei ole, linn on ja leiba ei ole Surnuaed Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 526 (50)
29853 889 Oa/ & Suur soo, sutt ei ole, suur küla, kikast ei ole Järv ja kabel TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (19) 2043Ba
29854 889 Ob*/ & Suur mõts soelda, suur küla kikkalda Matus Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (25) 2043Bb*
29855 889 Ob*/ Suur külä kikalta, suur mõts soelda Matus Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (12) 2043Bb*
29856 890 a1 Küla poole kükitab, koju poole kumardab Kaevuvinn, kook 1890 E EM 78 (609)
29857 890 a1 Küla poole kükitab, koju poole kumardab Kaevuvinn, kook 1913 E EM2 68 (786)
29858 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaev 1921 Nurmik II 12 (2)
29859 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaev 1925 Puus. KH III5 74
29860 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaevuvinn 1992 Metstak2 70 ja 71
29861 890 a1 & Küla poole kükitab, kodu poole kumardab Kaevuvinn Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (107)
29862 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaevuvinn Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (41)
29863 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kumardab Kaju Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (79)
29864 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kumardab Kaev Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (29)
29865 890 a1 Külä poole kükitab, kodu poole kumardab Kajo Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (13)
29866 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kumardab Kaevuling Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (77)
29867 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kumardab Lätte-, kaevuvinn Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (127)
29868 890 a1 Külä poole kükites, kodu poole kumardes Kaeovinn Trv 1894 A. Rull H III 20, 152 (114)
29869 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Vinnaga kaev Kad 1969 M. Proodel RKM II 251, 269 (6)
29870 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Vinnakaev Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 250
29871 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kooguga kaev Jäm 1977 E. Kaunissaar KKI 68, 131 (1)
29872 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaev Hls 1946 Anonüüm 074 RKM II 99, 548
29873 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Vinnaga kaev Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 463
29874 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Hlj 1934 M. Adamberg ERA II 70, 461 (14)
29875 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaevukook Tor 1933 A. Jantson E 82504 (3)
29876 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaev Trm 1934 H. Oja ERA II 72, 659 (12)
29877 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA II 210, 250 (10)
29878 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaev Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (34)
29879 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaevuvinn Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 734 (15)
29880 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (15)
29881 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Jungaga kaev Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 153 (10)
29882 890 a1 Küla poole kükitab, kodu poole kummardab Kaevulink Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (41)
29883 890 a1 Küla puole kükitab, kodu puole kummardab, meie õues on sie ka, muidu meie juua ei saa Kaev VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 298 (7)
29884 890 a1 Külä poole kükitäp, kodu poole kumardap Kooguga kaeo Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 233 (1)
29885 890 a2 Küla puale kükitab ja kodo puale kummardab Kaiv Lüg 1948 A. Parijõgi KKI, MT 46, 92
29886 890 a2 Küla poole kükitab ja kodu poole kummardab Kaev Trm 1991 M. Kõiva RKM II 448, 647 (6)
29887 890 a2 & Küla poole kükitab ja kodo poole kummardab Vinnakaev Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 92 (14)
29888 890 a3 & Kodu poole kummardab, küla poole kükitab Kaevuvinn PJg 1990 T. Lusik RKM II 441, 340 (24)
29889 890 b & Küla puole kummartab ja koto puole kükkitab Kaiv Lüg 1948 A. Parijõgi KKI WS
29890 890 c & Kodu poole kummardab, küla poole koogutab Kaevujung Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 392 (2)
29891 890 d+ & Metsa poole kükitab, kodu poole kummardab Kaevuling Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (41)
29892 890 d+ Küla poole kükitab, kodu poole kükitab Kaevuvinn Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 169 (20)
29893 890 d+ Külä poole küksilla, kao poole kumardas Kaovaldas Se 1927 E. Põllula S 563 (18)
29894 891 a & Külakuera kükküsilla, lugeb lainiu meresta Vergukupp Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 243 (46)
29895 891 b & Küläkuer on kükkäkile, kaik lained lugeb Kupp (puust märgilaud, mis võrkusi vee pääl hoiab) Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (51)
29896 891 c & Külakoirat kükäkille, kaiki lainet latvo Pulgapääd, verkude pääl kuput Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (92)
29897 891 # 892
29898 892 Aa% & Hall sikk sais üte jala pääl ja luge taevatähti Kaevuvinn Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (19) 657Rc
29899 892 Ab & Kile kits keset küla, luge tähti taivas Kaev Võn 1896 P. Rootslane E 24265 (30)
29900 892 Ac1 & Külähatt istus, lugõ tähti taivahe Valtaga kaiv Se 1928 T. Haak S 4339 (42)
29901 892 Ac2 & Külähatt luge taivatähti Kaevukaal Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (13)
29902 892 Ad1 & Koer ühe jala pääl, loeb taevatähti Kaev Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (14)
29903 892 Ad2 & Koer istub kesk ussaida, loeb taevatähti Kaevutulp TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (2)
29904 892 Ad3 & Külakoer vahib taevatähti Kooguga kaev Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 254 (147)
29905 892 Ae & Peni hauk ööd ja päiva tähti taivan Kaivuling Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (66)
29906 892 Ba & Küläpini kükseläh Se 1933 N. Oinas S 58567 (28)
29907 892 Bb Külähatt kükasila Kaivukaala' Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (87)
29908 892 Bb Külähatt küküsellä Kaovaldas Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (13)
29909 892 Bb & Külähatt küküskalla Kaaluga küläkaiv Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (9)
29910 892 Bb Külähatt kükikellä Kaiv, innevanast oll küläütine Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 318 (137)
29911 892 Bb Külähatt küksellä Kaovaldas Se 1930 V. Ruusamägi S 25957 (52)
29912 892 Bb Külähatt küksillä Kaovaldas Se 1935 N. Oinas S 103037 (22)
29913 892 Bc & Küläkutsa istus keset küllä kükäkillõ Küläkaivo valdas Se 1929 N. Nurmetu S 9988/9 (4)
29914 892 Ca1 & Küläpini küksellä', lugõ taivahe tähti Kaovaldas Se 1928 T. Linna S 9125/6 (22)
29915 892 Ca1 Küläpini kükükõlla, lugõ taivahe tähti Kaovaldas Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (18)
29916 892 Ca1 Küläpini küküsellä, lugõ taivatähti Kaiv Se 1934 M. Peramets S 78515 (60)
29917 892 Ca1 Küläpini kükselä, lugõ taevatähti Kaovaldas Se 1934 N. Oinas S 70623 (11)
29918 892 Ca1 Külapeni kükakile, loeb taevatähti Kaev Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (21)
29919 892 Ca1 Külapeni kükikule, lugõ taivatähti Kaotulp ja valdas Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1135 (31)
29920 892 Ca1 Külapeni kükakule, luge taevatähti Kaovaldas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (7)
29921 892 Ca1 Küläpeni kükikuli, luge taivatähti Valtage kaev San 1924 E. Päss E 54089 (18)
29922 892 Ca1 Küläpini küküsellä, lugõ taivatähti Kaevuvaldas Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (28)
29923 892 Ca1 Külapeni kükikuli, luge taivatähti Kajovaldas Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (80)
29924 892 Ca1 Küläpini kükikällä, lugõ taivah tähti Kaovaldas püstü üleväh Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 278 (81)
29925 892 Ca2 Küläpini küküsillõ, lugõ tähti taivah Kaevuling 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (8)
29926 892 Ca2 Külapini kükelde, lugi tähti taivahe Kaivovaldas Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (26)
29927 892 Ca2 Külapini kükildõ, lugõ tähti taivahe Kaivovaldas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (38)
29928 892 Ca2 & Küläpini küküsillä, lugõ tähti taivah Kaokaal Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (22)
29929 892 Ca3* Küläpini kükskellä ja lugi taivatähti Kaovaldas, kaevust vee võtmine Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 162 (3)
29930 892 Ca3* Küläpini kükskellä, luge taiva poolõ tähti Kaovaldas Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 433 (43)
29931 892 Ca3* Küläpini om kükskalla, lugõ taivatähti Kaovaldas Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica III 746
29932 892 Ca3* & Küläpini istus kükselä, lugõ taevatähti Kaovaldas Se 1933 N. Oinas S 67368 (32)
29933 892 Ca4* Külapeni kükitab, loeb taevatähti Kaevukook, vinn 1890 E EM 78 (608)
29934 892 Ca4* Külapeni kükitab, loeb taevatähti Kaevukook, vinn 1913 E EM2 68 (785)
29935 892 Ca4* Külapeni kükitab, lueb taevatähti Kaevuling Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (57)
29936 892 Ca4* & Küläpeni kükitas, luge taivatähti Ägel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (73)
29937 892 Ca4* Külapeni kükitas, luge taivatähti Kajovinn Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (99)
29938 892 Ca4* Külapeni kükites, luge taivatähti Kaivuvaldas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (309)
29939 892 Ca4* Küläpeni kükites, luge taivatähti Kaovaldas Urv 1925 E. Päss E 56007 (39)
29940 892 Ca4* Küläpini kükütäs, lugõ taivatähti Kaaluga kaiv Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (32)
29941 892 Ca4* Küläpini kükütäs, lugõ taivatähti Kaivukaal Rõu 1893 P. Kanger E 9126 (11)
29942 892 Ca4* Külapini kükkas, lugõ taivatähti Kaaluors Har 1890 J. Pähn H II 32, 196 (25)
29943 892 Ca4* Külapeni kükitas ja luge taivatähti Korstna San 1889 M. Lepp H III 10, 582 (4)
29944 892 Ca5 & Külapeni kükitab, loeb tähti taevas Kaev Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (87)
29945 892 Ca5 Külapeni kükitab, loeb tähti taevas Kajuvinn Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 125 (43)
29946 892 Ca5 Küläpeni kükitab, loeb tähti taevast Kaev Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (29)
29947 892 Ca5 Külapeni kükitab, loeb tähti taevast Kajoling Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (62)
29948 892 Ca6 Külapini kükakile, vahis taivatähti Harkader Urv 1963 L. Lust RKM II 173, 53 (2)
29949 892 Ca6 & Küläpini kükikille, vahis taivatähti Kooguga kaev Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 123 (83)
29950 892 Ca7 & Küläpini kükükellä, eis kaes taivahe Valtaga kaiv Se 1929 V. Savala S 17526 (94)
29951 892 Cb1* Külahatt küküsilla, lugõ taivatähti Kaovaldas Se 1930 A. Põhi S 24830 (1)
29952 892 Cb1* Külähatt küksilla, lugõ taivahe tähti Kaovaldas Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (14)
29953 892 Cb1* Külähatt kükikilla, lugõ taivahe tähti Kaovaldas Se 1932 V. Ruusamägi S 40376 (8)
29954 892 Cb1* Külähatt küksellä, lugõ taivatähti Kaovaldas Se 1927 M. Pihlapuu S 1933/4 (52)
29955 892 Cb1* Külähatt küksellä, lugõ taivatähti Kaovaldas Se 1934 A. Põhi S 92229a (3)
29956 892 Cb1* Külahatt kükikalla, luge taivatähti Kaivuvaldas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (49)
29957 892 Cb1* & Külahatt küküsillä, lugõ taivatähti Kaiv Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (69)
29958 892 Cb1* Külähatt kükikõlla, lugõ taivatähte Kaivovaldas Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (19)
29959 892 Cb1* Külähatt küküskala, luge taivatähti Valtaga kaiv Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (70)
29960 892 Cb1* Külähatt küküsille, lugõ taivatähti Kaaluga kaiv Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 574 (4)
29961 892 Cb1* Külahatt kükasille, lugõ taivatähti Ader Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (16)
29962 892 Cb1* Külahatt kükakile, ise loeb taevatähti Kaevukaal Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (70)
29963 892 Cb2* Külähatt küksellä, lugõ tähti taivahe Kaovaldas Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (1)
29964 892 Cb2* Külähatt küksellä, lugõ tähti taivah Kaovaldas Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109740 (33)
29965 892 Cb2* Külähatt küksilla, lugõ tähti taivahe Kaovaldas Se 1934 F. Paloots S 76503 (7)
29966 892 Cb2* Külähatt kükkalla, lugõ tähti taivahe Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 460 (70)
29967 892 Cb2* & Külähata' kükikallõ, loeva tähti taivahe Kaivovaldas Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 431 (41)
29968 892 Cb2* Külahatt küksellä ja luge tähti taivahe Se 1927 Linnasaar S 1474 (4)
29969 892 Cb3 Külahatt kükitas, luge taivatähti Kooguga kaev Võn 1960–1961 M. Tõlgo RKM II 131, 321 (60)
29970 892 Cb3 & Külahatt kükitas, luge taivatähti Kajovaldas Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (57)
29971 892 Cb3 Külähatt kükütäs, lugõ taivatähti Kaokaal Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (24)
29972 892 Cc & Külälita kükitäs, loeb taivatähti Kajoling Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (24)
29973 892 Cc Külalita kükitab, loeb taivatähte Kaevuling Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 306 (4)
29974 892 Cd* Külakoer kükakile, loeb taevatähti Kajuroog Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 167 (108)
29975 892 Cd* Külakoer kükitab, loeb taevatähti Kooguga kaev Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 51 (11)
29976 892 Cd* & Külakoer kükitab, loeb taevatähti Kaivuvinn Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 249 (46)
29977 892 Cd* Külakoer kükitab, vahib taevatähti Kooguga kaev Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 106 (60)
29978 892 Cd* Koer istu kükitab, loeb taevatähti Kajoling Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (28)
29979 892 Ce1* Külakuts kükitab, loeb tähti taevas Lättevinn Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 767 (1)
29980 892 Ce1* Külakuts kükitab ja lueb tähti taevas Kaevuvinn Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (91)
29981 892 Ce1* Külakutsik kükitab, ise loeb taevatähti Kooguga kaev Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 54 (37)
29982 892 Ce1* & Külakuts kükitab ja loeb tähti taeva all Kaovinn Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 787 (199)
29983 892 Ce2 & Üks külakuts kükitab, loeb tähti taevas Kaevuvinn Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 240 (84)
29984 892 Cf & Külakrants kükakile, luge tähti taivan Kaevukook Se 1932 A. Altin E 81714 (4)
29985 892 Cg% & Küläjänes küküsilla, lugõ taivatähti, ei jõua kunagi ar' lukkõ Kaokaal Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (18) 556
29986 892 D+ Küläkutsa lugõ taivatähti Kaivovaldas Se 1932 J. Ojavere S 37540 (137)
29987 892 D+ Küläkuuk küksellä, luge tähti taivah Kaovaldas Se 1928 E. Põllula S 5466 (14)
29988 892 D+ Küla all kükitab ja loeb taevatähti Kaev San 1930 H. Toom E 64769 (7)
29989 892 D+ & Külähatt kest küllä Kaiv Se 1931 T. Uiboaed S 31477 (11)
29990 892 D+ & Külähatt kaes taivahe Kaivovaldas Se 1935 D. Karnask S 101883 (54)
29991 892 E/ & Külakoer kükitab, pikk piip suus, lai kabi otsas, loeb taevatähti ja vahib merepõhja Kaev Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 451 (12) 233N 2443R
29992 892 F1a1*/ & Küläpeni kükitäs, luge taiva tähti, liiva mere põhja Kajovaldas Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (16) 2443S1a1*
29993 892 F1a1*/ Küläpeni kükitab, loeb tähti taevast, merepõhjast liivä Kooguga kajo Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (15) 2443S1a1*
29994 892 F1a1*/ Külapeni kükitava, loeva taiva tähti ja merepõhja liiva Kaevuling Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (21) 2443S1a1*
29995 892 F1a2/ & Külahatt kükükila, loeb taevatähti ja merepõhja liiva Kooguga kaev Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 306 ja 332 (15) 2443S1a2
29996 892 F1b1*/ & Külapeni kükitab, loeb taevan tähti, merepõhjan sõmerid Kaevokook Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (16) 2443S1b1*
29997 892 F1b1*/ Küläpini küksellä, lugõva merde sõmõrit ja taiva pääle tähti Kaivust viivõtminõ Se 1938 N. Lume ERA II 175, 511 (3) 2443S1b1*
29998 892 F1b2*/ & Külähatt küksällä, lugõ taivahe tähti, merde sõmõrit Kaiv ja kaovaldas Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 263 (4) 2443S1b2*
29999 892 F1b2*/ Külähatt küksellä, luge taivah tähti ja merde sõmerit Kooguga kaiv Se 1958 H. Haljaste, I. Link, L. Mühlberg EKRK I 21, 90 (13) 2443S1b2*
30000 892 F1b2*/ Külahatt kükakila, lugi taivahe tähti ja merde sõmeraid Valtaga kaiv Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 436 (7) 2443S1b2*