Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 17001 — 18000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
17001 503 A1c & Kaks kukke kaklevad üle mäe, aga ei saa iial üksteise ligi Kaks silma Hls 1889 J. Jung H II 22, 344 (26)
17002 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, teine teisel pool mäge Silmad Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
17003 503 A1d1 Kaits kukke kakleve, tõine tõispool mäge Silmad Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (7)
17004 503 A1d1 Kaits kukke kakleve, tõine tõisel pool mäge Silmä Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (28)
17005 503 A1d1 & Kaits kukke kakleve, tõine tõisel pool mäge Silmä Trv 1890 A. Rull H II 25, 439 (147)
17006 503 A1d1 Kaits kukke kakleve, tõine tõispool mäge Silmäd Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (29)
17007 503 A1d1 Kaks kukke kakleva, tõine tõisel pool mäge Silmad Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461 (17)
17008 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, tõine tõispool mäge Silmad Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 769/70 (23)
17009 503 A1d1 Kaits kukke kakleve, tõine tõisel puul mäge Silmä Trv 1892 J. Kill H III 14, 226 (14)
17010 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Pst 1892 J. Leppik E 355 (55)
17011 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (77)
17012 503 A1d1 Kaits kukke kakleve, tõine tõispuul mäge Silmä Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (46)
17013 503 A1d1 Kaits kukke kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (25)
17014 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, tõine tõise pool mäge Silmad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (136)
17015 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, teine teisel pool mäge Silmad Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (151)
17016 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, tõine tõispool mäge Silmad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (31)
17017 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, teene teene pool mäge Silmad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (24)
17018 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, tõine tõispool mäge Silmad Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (34)
17019 503 A1d1 Kaits kukke kakleva, tõine tõispool mäge Silmad peas Pst 1913 J. Müür E 48015 (30)
17020 503 A1d1 Kaits kukke kakleva, tõine tõispool mäge Silmad peas Trv 1913 J. Müür E 48015 (30)
17021 503 A1d1 Kats kukke kakleva, tõine tõisel puul mäge Silma Nõo 1926 E. Päss E 56955 (3)
17022 503 A1d1 Kaks kukke kakleve, tõine tõispool mäge Silmad Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 154 (107)
17023 503 A1d1 Kaks kukke kaklevad, teine teisel pool mäge Silmad Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (32)
17024 503 A1d1 Kaits kukke kakleve, tõine tõispool mäge Silmä Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (4)
17025 503 A1d1 Kaks kukekest kakleva, tõine tõisel pool mäge Silmad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (2)
17026 503 A1d2 & Kaks kukke kaklevad, mägi nende vahel Silmad Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (13)
17027 503 A1e & Kats kukke tahtvad kakelda, mägi vahel, ei saa Silmad Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (71)
17028 503 A1f* & Kaits kukke kakleve, iialgi ei saa kokku Silmäd Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (28)
17029 503 A1f* Kaks kukke kaklevad, ei saa iialgi kokku Silmad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (21)
17030 503 A1f* Kaks kukke kaklevad, aga ilmaski ei saa kokku Silmad Kos 1930 S. Veske E 64973 (190)
17031 503 A1f* Kaks kukke kaklevad, aga kokku ei saagi Silmad Plv 1929 Musto E 64484 (36)
17032 503 A2a1* Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge, kokku ei saa elades Silmad 1890 E EM 53 (325)
17033 503 A2a1* Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge, kokku ei saa elades Silmad 1913 E EM2 48 (411)
17034 503 A2a1* Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge, ei saa kokku elades Silmad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (57)
17035 503 A2a1* & Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge, kokku ei saa elades Silmad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (104)
17036 503 A2a2* Kaks kukke taplevad, tõine tõise pool mäge, aga ei saa ilmaski kokku Silmad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (67)
17037 503 A2a2* & Kaks kukke taplevad, teine teisel pool mäge ja ilmaski kokku ei saa Silmad Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (13)
17038 503 A2a2* Kaks kukke taplevad, teine teise pool mäge ja iialgi kokku ei saa Silmad Vän 1933 L. Mägi E 82739 (3)
17039 503 A2a3 Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge, aga kokku ei saa Silmad Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 875 (47)
17040 503 A2a3 & Kaks kukke taplevad, teine teisel pool mäge, aga kokku ei saa Silmad Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (21)
17041 503 A2a4 & Kaks kukke, teine teisel pool mäge taplevad, ei saa ial ühte (Zwei Hähne streiten, einer auf der einen, der andere auf der anderen Seite des Berges, aber zusammen kommen sie im Leben nicht) Die Augen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 267
17042 503 A2a5 & Kaks kukke taplevad, teine teine pool mää, ei teine saa teise ligi ega teine teise ligi Silmad Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (25)
17043 503 A2b1 Kaks kukke taplevad, teine teisel pool mäge Silmad TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (53)
17044 503 A2b1 Kaks kukke taplevad, teine teisel pool mäge Silmad Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (41)
17045 503 A2b1 Kaks kukke taplevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 565 (25)
17046 503 A2b1 Kaks kukke tapleve, tõine teispool mäge Silmad Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 234 (39)
17047 503 A2b1 Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge Silmad Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (30)
17048 503 A2b1 Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge Silmad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (114)
17049 503 A2b1 & Kaks kukke taplevad, teine teine pool mäge Silmad Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (51)
17050 503 A2b2 & Kaks kukke taplevad üle mäe Silmad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (41)
17051 503 A2c* & Kaks kukke püiavad tapelda, mägi on vahel Silmad, nina on vahel Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (85)
17052 503 A2c* Kaks kukke püüdsid tapelda, aga mägi oli vahel Silmad Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (124)
17053 503 A2d & Kaks kukke taplevad üle aia, aga ilmaski kokku ei saa Silmad JJn 1897 A. Mohrfeldt RKM II 69, 194 (22)
17054 503 A2e & Kaks kukke taplevad üle õrre Silmad Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (4)
17055 503 A2f* Kaks kukke taplevad, aga ei saa kokku kunagi Silmad 1992 Metstak2 10 ja 11
17056 503 A2f* & Kaks kukke taplevad, aga ei saa kokku kunagi Silmäd KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (29)
17057 503 A2f* Kaks kukke taplevad, aga kokku ei saa Silmad Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 286 (115)
17058 503 A3a1* Kaks kukke riidlevad, teine teisel pool mäge, aga iialgi kokku ei saa Silmad 1913 Laste prillid I 22 (3)
17059 503 A3a1* & Kaks kukke riidlevad, teine teisal mäge, aga iialgi kokku ei saa Silmad, nina nende vahel Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (14)
17060 503 A3a1* Kaks kukke riidlevad, teine teise pool mäge, kuid ei saa iialgi kokku Silmad Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 320 (10)
17061 503 A3a2* Kaks kukke riidlevad, teine teine pool mägi, aga ilmaski kokku ei saa Inimese silmad PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (43)
17062 503 A3a2* & Kaks kukke riidlevad, teine teine pool mäge, ilmaski kokku ei saa Silmad VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (31)
17063 503 A3a2* Kaks kukke riidlevad, teine teisel mäge, aga ei soa ilmalgid kokku Silmad Muh 1939 J. Arike KKI WS
17064 503 A3a3 & Kaks kukke riidlevad, teine teisel mäge, aga ei saa eladeski kokku Silmad Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (68)
17065 503 A3a4 & Kaks kukke riidlevad, teine teisel pool mäge, aga kokku ei saa Silmad Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (4)
17066 503 A3b* Kaks kukke riidlevad, teine teise pool mäge Silmad Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (6)
17067 503 A3b* Kaks kukke riidlevad, teine teise pool mäge Silmad Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (23)
17068 503 A3b* Kaks kukke riidlevad, teine teine pool mäge Silmad Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (10)
17069 503 A3b* Kaks kukke riidlevad, teine teine pool mäge Silmad Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (74)
17070 503 A3b* & Kaks kukke riidlevad, teine teisel mäge Silmad vihavad Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (38)
17071 503 A3c & Kaks kukke tahavad riidlema minna, suur mägi vahel Silmad ja nina Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (30)
17072 503 A3d & Kaks kukke riidlevad, teine teisel pool maja, aga iialgi kokku ei saa Silmad Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 579 (7)
17073 503 A3e & Kaks kukke riidlevad, teine teisel pool köögihoonet, aga kokku ei saa Silmad Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (83)
17074 503 A3f Kaks kukke riidlevad üle aia vastastikku Silmad 1890 E EM 53 (325)
17075 503 A3f Kaks kukke riidlevad üle aia vastastikku Silmad 1913 E EM2 48 (411)
17076 503 A3f & Kaks kukke riidlevad üle aia vastikku Silmad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (151)
17077 503 A4a* & Kaks kukke kisuvad, teine teine pool mäge ja ei saa kokku iialgi Silmad Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (66)
17078 503 A4a* Kaks kukke kisuvad, teine teisel pool mäge, aga siiski nad kokku ei saa Silmad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (31)
17079 503 A4a* Kaks kukke kisuvad üle mää, teine on teine pool mää, aga ilmaski kokku ei saa Silmad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (865)
17080 503 A4a* Kuked kisuvad teine teine pool mäge, aga kokku ei saa Silmad JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 360 (28)
17081 503 A4a* & [Kaks] kukke kisuvad kahel pool mäge, ei saa iialgi kokku Silmad Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (94)
17082 503 A4b & Kaks kukke tikuvad kiskuma, teine teine pool mäge Silmad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (92)
17083 503 A4c & [Kaks] kukke kisuvad, teine teine pool maja, aga kumbki ei saa teist lüia Silmad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (77)
17084 503 A5 & Kaks kukke kisklevad, mägi nende vahel Silmad, ninä Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 754 (80)
17085 503 A6a & Kaks kukke agulevad, teine teisel mäge Silmad Jäm 1906 H. Usin H III 31, 595 (7)
17086 503 A6b & Kaks kukke tahtvad agulada, aga mägi vahel (Zwei Hähne wollen streiten, aber es ist ein Berg dazwischen) Die Augen Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (11)
17087 503 A6b Kaks kukked tahtvad agulada, aga mägi vahel Silmät päässä 1844 Lönnrot 151
17088 503 A6b Kaks kukke tahtvad hageleda, aga mägi vahel Silmad 1869 Ahlqvist 72
17089 503 A7 & Kats kukke laulavad, teine teisel pool mäge, aga kokku ei saa Silmä' Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 428 (18)
17090 503 A8 & Kaks kukke kaagutavad, teine teine pool mäge Silmad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (13)
17091 503 A9a* Kaks kukke vahivad teine teine pool mägi, iialgi kokku ei saa Silmad SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (94)
17092 503 A9a* & Kaks kukke vahivad teine teine pool mäge, aga ei saa elades kokku Silmad Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (7)
17093 503 A9b & Kaks kukke vahivad ööd ja päävad, ei saa kokku iialgi Silmad SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (22)
17094 503 A9c% & Kaks kukke vahivad teine teine pool penni, kumbki ei saa teist kätte Silmad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (46) 2255Ö
17095 503 A10 & Kaks kukke vaatavad vastamisi, aga ilmaski kokku ei saa Silmad Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (29)
17096 503 A11a* & Teine kukk teispool mäge, ilmaski kokku ei saa Silmad Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (16)
17097 503 A11a* Teine kukk teine pool mäge, iialgi ei saa kokku Silmad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (30)
17098 503 A11b* Kaks kukke, teine teisel pool mägi, kokku ei saa eladeski Silmad KJn 1895 J. Koord E 20367 (7)
17099 503 A11b* & Kaks kukke, tõine tõisel pool mäge, kokku ei saa elades Inimese silmad Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (51)
17100 503 A11b* Kaks kukke, teine teine pool mäge, ei saa kokku elades Silmad Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (48)
17101 503 A11b* Kaks kukke, teine teispool mäge, aga kokku ei saa Silmad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (16)
17102 503 A11c+ & Kaks kukke mäe taga, tahavad teineteisega kokku saada Silmad Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (11)
17103 503 A11c+ Kaks kukke, teine teine pool mäe, kumbki ei saa teineteise ligi Silmad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 559 (82)
17104 503 A11d Kaks kukke, teine teine pool mäge, kumb kumbagi ei näe Silmad JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 339 (26)
17105 503 A11d & Kaks kukke, teine teisel pool mäge, kumbki ei näe teineteist Silmad JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 335 (20)
17106 503 A11e & Kaks kukke kahel pool küngast, ei saa iialgi kokku Silmad JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (29)
17107 503 A11f Teine kukk teine pool õrt (Ein Hahn auf der einen, der andere auf der anderen Seite der Stange) Die Augen 1876 Wied. 288
17108 503 A11f Teine kukk teine pool õrt Silmad 1890 E EM 150 (1428)
17109 503 A11f Teine kukk teine pool õrt Silmad 1913 E EM2 130 (1870)
17110 503 A11f & Teine kukk teipool õrt Silmad Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (19)
17111 503 B1a* & Kaks kullast kukke taplevad, teine teisel pool mäge, aga elades kokku ei saa Silmad Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (4)
17112 503 B1a* Kaks kullast kukke taplevad, teine teine pool mägi, aga kunagi kokku ei saa Silmad Vän 1933 K. Pärman E 82562 (12)
17113 503 B1b+ & Kaks kullast kukke taplevad, teine teisepool mäge Silmad Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (8)
17114 503 B1b+ Kaks kuldast kukke taplevad, lumemägi vahel Silmad Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (67)
17115 503 B1c+ Kaks kuldsed kukke taplevad, teine teisel pool õrt, ei saa kokku iialgi Silmad Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (4)
17116 503 B1c+ & Kaks kullast kukke taplevad üle õrre, teineteest kätte ei saa Silmad HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (14)
17117 503 B1c+ Kaks kullast kukke taplevad üle hõbedase õrre Silmad, nina JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (33)
17118 503 B1d & Kuldsed kuked üle tee taplevad, mägi vahel Silmad Lai 1918–1940 M. Toommägi RKM II 192, 375 (102)
17119 503 B1d Kuldsed kuked üle tee taplevad, mägi vahel Silmad Trm 1936–1937 E. Minner RKM II 192, 509 (342)
17120 503 B2 & Kaks kuldkukku riitlevad, teine teisepool mäge, aga iialgi kokku ei saa Nina on mägi ja silmad on kugud Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (1)
17121 503 B3 & Kaks kuldast kukku, üle orre voitlevad Silmad Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (93)
17122 503 B4 & Kaks kullast kukke vaatavad üle õrre Silmad Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (55)
17123 503 B4 Kaks kuldset kukke vaatavad üle õrre Silmad Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (174)
17124 503 B5 & Kaks kuldast kukku vahtivad üle orre vastutigu, üks ei nää üht egä toine toist Silmäd Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 716 (18)
17125 503 B6a & Kaks kullast kukke, teine teise pool mäge, ei saa eladeski kokku Silmad Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (117)
17126 503 B6b & Kaks kullast kukke, teine teine poole mäge Silmad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (91)
17127 503 C & Kaks kurja kukke vahivad vastakute, ilmaski üksteist ei näe Silmad VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (18)
17128 503 D1a* Kaks kikast kaklese, tõine tõsel puul mäke, ei saa kokko kunagi Silma Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (44)
17129 503 D1a* Kats kikast kaklese, tõine tõisel pool mäke, ei saa kokku konagi Silmad Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (9)
17130 503 D1a* Kaits kikast kaklese, tõine tõisel puul mäke, ei saa kokku konagi Silma Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (98)
17131 503 D1a* & Kats kikast kaklese, tõne tõsel puul mäke, kokku ei saa kunagi Silmä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (16)
17132 503 D1a* Kaits kikast kakleva, tõne tõsel pool mäke, ilmaski kokku ei saa Silma Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (10)
17133 503 D1a* Kaks kikast kakleva, tõine tõisel pool mäge, aga kumbki ei saa kummaga kokku Silmad Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (20)
17134 503 D1b Kaks kikast kaklevad, teine teisel pool mäge Silmad Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (16)
17135 503 D1b Kaks kikast kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (48)
17136 503 D1b Kats kikast kaklevad, tõine tõisel pool mäke Silmad Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (150)
17137 503 D1b Kats kikast kakleva, tõine tõisel pool mäge Silmad Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (46)
17138 503 D1b Kats kikast kakleva, tõine tõisel pool mäge Inimese silmad Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 793 (16)
17139 503 D1b Kats kikast kakleva, tõine tõisel pool mäge Silma Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (55)
17140 503 D1b Kats kikast kakleva, tõine tõisel pool mäge Silma Puh 1888 V. Mõts H IV 4, 467 (4)
17141 503 D1b & Kaits kikast kakleva, tõne tõsel pool mäkke Silma Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (45)
17142 503 D1b Kats kikast kaklese, tõne tõsel pool mäke Silma San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (25)
17143 503 D1b Kats kikast kaklese, tõne tõsõl puul mäke Silmä Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 466 (11)
17144 503 D1b Kats kikast kaklõsõ, tõne tõsõl puul mäke Silmä Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (24)
17145 503 D1b Kaks kikast kaklevad, teine teine pool mägi Silmad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (54)
17146 503 D1b Kats kikast kakleva, tõne tõsest puuld mäge Kaks silma Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 340 (36)
17147 503 D2a* Kats kikast taplõsõ, tõõnõ tõõsõl puul mäke, ei saa kunagi kokko Silmä Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (66)
17148 503 D2a* Kats kikast tapleva, tõine tõisel pool mäke, ei saa kokko kunagi Silma Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (43)
17149 503 D2a* & Kats kikast tapleva, tõine tõisel pool mäkke, kokku ei saa kunagi Silma Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (97)
17150 503 D2a* Kats kikast, üts ütel puul mäke, tõõnõ tõõsal puul mäke, taplõsõ, aga kokko ei saa kunagi Silmä Se 1930 N. Sõrmus S 28607 (63)
17151 503 D2a* Kats kikast taplese, tõine tõisel pool mäke, ei saa kumbki kummaga kokku Silma Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 6 (35)
17152 503 D2a* Kats kikast, tõine tõisele pool mäke, tapleva, ütte ei saa kunagi Silmad Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 388 ja 402 (86)
17153 503 D2a* Üts puul mäke kikas, tõõsõl puul mäke, eloiä taplõs, kunagi saa-ai kokko Silmä Se 1934 N. Oinas S 83207 (6)
17154 503 D2a* Kikka taplese, tõne tõsel pool mäke, aga kokku ei saa Silmad Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (75)
17155 503 D2b Kats kikast taplese, tõine tõisel pool mäge Silma Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (47)
17156 503 D2b & Kats kikast taplõsõ, tõõnõ tõõsõl puul mäke Silmä Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (19)
17157 503 D2b Kikkad taplese, tõine tõisel pool mäge Silmad Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (21)
17158 503 D2c & Kikka' taplõsõ' üle mäe Silmä Se 1928 T. Linna S 9127 (37)
17159 503 D2d & Kats kikakõist taplõs pääle üle mere, kokko ka' saa-ai' Silmälaka Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (109)
17160 503 D2e & Kikka' üle mere taplõsõ Silmä Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (1)
17161 503 D2e Kikas üle mere taplõsõ Silmad Se 1934 M. Peramets S 78462 (10)
17162 503 D2f & Verevä kikakõsõ' kõõ läbi aia taplõsõ Silmä' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (85)
17163 503 D3* Kats kikast kirgvä, üts ütehn puul mäke, tõne tõsehn puul mäke, saa ei ütte kunagi Kõrva' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (43)
17164 503 D3* & Kats kikast kirgvä', tõõnõ tõõsõl puul mäke, kokku ei saa kunagi Silmä Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (66)
17165 503 D4+% & Kats kikakõist lätva usse, kolm(? ) nurme är joostelese' Silmä Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (42) 2575C2a
17166 503 D4+% & Kats kikast lindava, tõnõ tõsõl puul mäkke, ei saa kokku kunagi Inemise silmä Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (18) 2575C2a
17167 503 D4+% Kats kikakõist kaesõ, üts ütel puul, tõõnõ tõõsõl puul mäke, kunage kokko ka saa-ai Silmä Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (4) 2575C2a
17168 503 D5a & Kats kikkakeist ümbre mäe Silmä' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (44)
17169 503 D5b & Kaks kikast tõine tõisel pool mäge, ei saa iial kokko Silmad Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (33)
17170 503 D5b Kats kikast, tõõnõ tõõsi poodi mäke, kokku ei saa Silmä Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (57)
17171 503 E & Kats nõgikikast taplese, tõine tõisel pool mäkke Silmad Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (5)
17172 503 F* Katõkese tsipakõsõ tsäunva pääle mäe küleh, ütski ütte näe-ei, aga konagi kokko saa-ai Silmä Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15270 (22)
17173 503 F* & Kats tsipäkõist tsäunva pääle mäe küleh, a ütski ütte õi näe Silmä Se 1929 V. Ruusamägi S 12451 (7)
17174 503 G1a & Kaks kaarnat kaklevad, teine teispool, aga ühte ei saa Silmad Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 339 (105)
17175 503 G1b* & Kaits kaarnet kaklev, tõine tõispuul mäge, ei saa ilmangi kokku Silmä Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 350 (6)
17176 503 G1b* Kaks kaarnad kakleve, tõine tõisel pool mäge, ei saa kokku ilmaski Silma Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (8)
17177 503 G1b* Kaks kaarnat kaklevad, teine teispool mäge, kokko ei saa ilmaski Silmad Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (36)
17178 503 G1b* Kaits kaarnet kakles, tõine tõispuul mäge, ilmaski kokku ei saa Silmad Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (10)
17179 503 G1b* Kaks kaarnat kaklevad, tõine tõisel pool mäge, ei saa kokku iialgi Silmad Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (41)
17180 503 G1b* Kaits kaarnet kakleve, tõine tõispuul mäge, iial ei saa kokku Inim[ese] silmad Krk 1937 S. Tanning KKI WS
17181 503 G1b* Kaks kaarnad kaklevad, teine teisel pool mäge, eladeski kokku ei saa Silmad KJn 1870 J. Tiedemann E 147 (168)
17182 503 G1b* Kaks kaarnat kaklevad, tõine tõisel pool mäge, ei saa kokku elades Silmad Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (47)
17183 503 G1c Kaks kaarnat kaklevad, teine teisel pool mäge Silmad Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (85)
17184 503 G1c Kaks kaarnat kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Pst 1892 J. Leppik E 362 (172)
17185 503 G1c Kaks kaarnad kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Vil 1892 H. Pihlap E 726 (67)
17186 503 G1c Kaits kaarnad kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (52)
17187 503 G1c Kaks kaarnat kaklevad, teine teispool mäge Silmad Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (48)
17188 503 G1c Kaks kaarnakest kakleve, teine teispool mäge Silmad Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 426 (78)
17189 503 G1c Kaits kaarnet kakles, tõine tõisel pool mäge Silmä Krk 1889 J. Kivisäk H III 5, 919 (6)
17190 503 G1c & Kaits kaarnad kakleve, tõine tõispuul mäge Silmä Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (38)
17191 503 G1d & Kaks kaarnat kaklevat üle mäe Silmad Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 332/3 (17)
17192 503 G2 & Kaks kaarnast kiskuvad, teine teine pool mäge, aga ilmaski kokku ei saa Silmad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (26)
17193 503 G3a* Kaks kaarnast vahivad, teine teine pool mägi, ei saa kokku elades Silmad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (58)
17194 503 G3a* & Kaks kaarnat vahivad üle mäe, ei saa kokku elades Silmad SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (42)
17195 503 G3a* Kaks kaarnat vahivad, teine teise pool mäge, aga kokku ei saa Silmad Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 82 (82)
17196 503 G3b* & Kaits kaarnakest vahiva, teene teesel puul mäge Silmad Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 162 (185)
17197 503 G3b* Kaarnad vahivad üle mäe Silmad SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (38)
17198 503 G3c & Kaks kaarnast vahivad teineteise otsa, elades ei saa kokku Silmad Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (38)
17199 503 G4a* Kaks kaarnat, tõine tõisel pool mäge, ei saa ilmaski kokku Silmad Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (17)
17200 503 G4a* Kaks kaarnad, teine teise pool mäge, ei saa iialgi kokku Kaks silma Tor 1877–1917 T. Juurikas E 390 (42)
17201 503 G4a* Kaks kaarnat, teine teisel pool mäge, aga ei saa iialgi kokku Jõe kaldad Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (12)
17202 503 G4a* & Kaks kaarnat, teine teisel pool mäge, ei saa elades kokku Silmad Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (38)
17203 503 G4a* Kaits kaarent, tõine tõispool mäge, kokku kunagi ei saa Silmad Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 22 (109)
17204 503 G4b & Kaks kaarnast, teene teene puul mäge Silmad SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (6)
17205 503 G4b Kaks kaarnakest, teine teisel pool mäge Silmad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (10)
17206 503 H & Kats ronka tahtva kaklema minnä, aga mägi vahel Silmä Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (56)
17207 503 I1 & Kaits kulli tahave kakleme minnä, aga ei saa, mägi vahel Silma Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (55)
17208 503 I2 & Kats kulli ragova, tõine tõisel pool mäkke, kokko ei saa Silma Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (23)
17209 503 I3 & Kaks kulli vahivad, teine teispuul mäge, aga ilmaski kokku ei saa Silmad Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 610 (140)
17210 503 I4 & Kaks kulli kõõristavad, teine teispool mäge, aga kokku ei saa ega teineteist ei näe Silmad Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 592 (181)
17211 503 I5 & Kaks kulli, tõine tõispool mäge Kaits silmä Krk 1960 S. Lätt RKM, Mgn. II 368a (10)
17212 503 J Kaits kotkast kakleva, tõine tõisel pool mäge Silma Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (43)
17213 503 J & Kaits kotkast kakleve, tõine tõispool mäge Silmäd Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (91)
17214 503 K & Kaks linnukest, tõine tõese mäe peal, ei saa eladeski ühte Silmad Hls 1893 M. Kuum E 1376 (20)
17215 503 L & Kaks hani kaklevad, teine teisel pool mäge Silmad Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (19)
17216 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel (Zwey Ochsen wolten sich mit einander schlagen, ein Berg war dazwischen) Zwey Augen im Kopfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (23)
17217 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel (Zwey Ochsen wolten streiten, ein Berg war dazwischen) Die Augen im Kopfe 1818 Hupel2 170
17218 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmad peas 1782 Willmann 166 (22)
17219 503 M1a* Kaks härjad püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmad peas 1808 Gressel (1808) lk-ta (5)
17220 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmät päässä 1844 Lönnrot 151
17221 503 M1a* Kaks härjad püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmad peas 1817 Holtz 214 (19)
17222 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmad 1869 Ahlqvist 72
17223 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel 1869 Körber VRMK 40 (6)
17224 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel (Zwei Ochsen versuchten zu kämpfen, ein Berg war dazwischen) Die Augen 1876 Wied. 267
17225 503 M1a* Kaks härga püüdsivad tapelda, mägi oli vahel Silmad 1890 E EM 52 (314)
17226 503 M1a* Kaks härga püüdsivad tapelda, mägi oli vahel Silmad 1913 E EM2 47 (399)
17227 503 M1a* Kaks härga püüdsivad tapelda, mägi oli vahel Kaks silma 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (22)
17228 503 M1a* Kaks härga püidsid tapelda, mägi oli vahel Silmad 1912 Jürjens 70
17229 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmad Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 286 (7)
17230 503 M1a* Kaks härge püüevad tapelda, mägi on vahel Silmad Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (31)
17231 503 M1a* & Kaks härga püüdvad tapelda, aga mägi on vahel Silmad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (64)
17232 503 M1a* Kaks härga püüdsid tapelda, mägi oli vahel Silmad VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 382 (36)
17233 503 M1a* Kaks härga püüdvad tapelda, mägi vahel Silmad Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (32)
17234 503 M1b & Kaks härga läheksid taplema, kui maa oleks ilma mäeta Silmad VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (80)
17235 503 M2a1* Kaks härga püüdvad puskelda, aga mägi on vahel Silmad KJn 1870 J. Tiedemann E 144 (138)
17236 503 M2a1* & Kaks härga püüdvad puskleda, mägi vahel Silmad ja nina Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (12)
17237 503 M2a2* Kats härga tahtva pusklema minna, aga mägi om vahel Silmad ja nõna Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (10)
17238 503 M2a2* & Kaks härga tahavad pukslema minna, mägi vahel Nina ja silmad Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (16)
17239 503 M2a3 & Kats härgä tükise pusklema, mägi vahel, ei saa kokku Inemise silmä Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (24)
17240 503 M2b & Härja pusklese, tõine tõisel pool mäke, ei saa kokku kunagi Silma Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (329)
17241 503 M2c & Kaits härga puskleve, suur mägi vahel Silma Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (5)
17242 503 M3a1* Kaks härga tahavad kaevleda, mägi vahel Silmad Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (48)
17243 503 M3a1* Kaks härga tahtvad teineteist kaevata, aga mägi on vahel Silmad ja nina Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 176 (19)
17244 503 M3a1* Kaks härga tahavad kaevleda, aga mägi vahel, ei saa Silmad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (37)
17245 503 M3a1* & Kaks härga tahavad kaevelda, aga mägi vahel Silmad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (124)
17246 503 M3a2 & Härjad tükivad kaevlema, mägi vahel Silmad Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 409 (14)
17247 503 M3b & Kaks härga kaevlevad, aga mägi vahel Silmad Lai 1897 H. Asper H III 28, 527 (108)
17248 503 M3c & Kaks härga mäe taga kaevlevad, aga kokku ei saa Silmad MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (17)
17249 503 M3d & Kaks härga kaevlevad, kokku ei saa eladeski Silmad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (17)
17250 503 M3e & Kaks härga tahavad kaelada, aga aed on vahel Silmad ja nina Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (6)
17251 503 M4* & Kaks härga püüavad riielda, aga mägi on vahel Silm Tür 1926 A. Palm E 57565 (14)
17252 503 M4* Kaks härga püiavad riielda, neil mägi kahe vahel Silmad Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 165 (15)
17253 503 M5* & Kaks härga pöörlevad, teine teisel pool mäge, aga elades nad kokku ei saa Silmad Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (6)
17254 503 M5* Kats härga püürdlese, tõine tõsel puul mäke, kokku ei saa Silma Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (4)
17255 503 M6 & Kaks härga jooksvad ümber mäe ja ei saa kunagi kokku TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (12)
17256 503 M7+ Teine härg vahib teine pool mäge, ei saa ilmaski kokku Silmad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (36)
17257 503 M7+ & Kats härgä kõõritasõ, tõõnõ tõõsõl puul mäke, ei saa kunagi kokku Silmad Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (2)
17258 503 M7+ Kaks härga näevad kõik ilma, teineteist ei näe Silmad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 72 (94)
17259 503 M8* Kaks härga, teine teisel pool mäge, aga kokku ei saa Silmad ei või kokku saada, sellepärast et nina on neil vahel As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 517 (16)
17260 503 M8* & Teine härg teist poolt mäge, ei saa ilmas kogu Silmad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (23)
17261 503 M8* Kaks härga, teine teisel pool mäge, ei saa ilmaski kokku Silmad VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (24)
17262 503 M8* & Kaks härga, teine teisipool mäge, ei saa iialgi kokku Silmad Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (43)
17263 503 M8* Teine härg teisel pool mäge, kumbki ei saa teineteist kätte Silmad Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 147 (5)
17264 503 N1+ & Kaks halli härga tahavad kaklema minna, aga mägi vahel Silmad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (69)
17265 503 N1+ Kaks halli härga katsuvad teine teibust mäge, kokko ja ei saa ialgi Silmad Tt 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (6)
17266 503 N2a* Kaks halli härga, tõine tõine pool mäge, ei saa iialgi kogu Silmad Kär 1889 T. Jank H II 18, 841 (3)
17267 503 N2a* & Kaks halli härga, teine teise pool mäge, ei saa ial kokko Silmad Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 929
17268 503 N2a* Kaks halli härga, teine teine pool mäge, ei saa elades kokku Silmad Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (4)
17269 503 N2b% & Kaks halli härga, teine teisel mäel, kumbki ei saa teineteist kätte Silmad Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 59 (20) 2255Ü
17270 503 N2c & Teine hall härg teine pool mäge, kumbkid ep nää teineteist Silmad Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (23)
17271 503 O & Kaks musta härga kraabivad, teine teine pool mäge, aga taplema ei pääse Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 899 (3)
17272 503 P & Pullikesed tahavad kaevlema minna, aga mägi vahel Silmad VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (13)
17273 503 Q & Kaks lehma püüavad tapelda, aga mägi on vahel Silmad JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 588 (28)
17274 503 R* & Kaks kitse, teine teisel pool mäge, ilmaski ei saa kokku Silmad Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (24)
17275 503 R* Kaks kitse mäe taga, kokku ei saa iialgi Nina keskel, silmad kõrval Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 339 (55)
17276 503 S & Kaks sikku kaklevad, tõine tõisel pool mäge Silmad Vil 1894 G. Karu H II 49, 373 (55)
17277 503 Z & Kaks koera, teine teispool mäge, ühte asja näevad, tõinetõist ei näe Silmad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (14)
17278 503 T & Kaks rakatsid vaatavad, teine teine pool mägi, iialgi kokku ei saa Silmad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (108)
17279 503 U* Teine rebane teisel pool mäge, kokku ei saa ilmaski Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (40)
17280 503 U* & Kaks rebast, teine teine pool mäge Silmad Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 38 (84)
17281 503 V & Kaks luurajat hunti, teine teisel mäge, ei saa ligi iialgi Silmad Kär 1890 K. Loiken H III 5, 96 (7)
17282 503 Wa% & Kaits jänest, tõine tõisel pool mäge, ei saa kokku Silma Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 48 (11) 451c
17283 503 Wb & Kaits jänest, tõine tõistpuul mäke, aga kumbki ei näe tõõnetõist Silmad San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (5)
17284 503 Wc & Ütel puul mõtsa üts jänes, tõõsõl puul tõõnõ Silmä Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (74)
17285 503 Õ1a Kaks venda elavad teine teisel pool teed, kuid üksteist ei näe Hangupiid Vru 1956 A. Piir RKM II 71, 104 (620)
17286 503 Õ1a & Kaits vendä elävä tõene tõesel puul tiid, aga kumb kumbagi ei näe Silmä, nõna om vahepääl Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (41)
17287 503 Õ1a Elavad kaks venda üle tee, aga teineteist ei näe Silmad As 1963 J. Olev RKM II 172, 259 (155)
17288 503 Õ1a & Velitse üle tiikese eläse, a ütstõist kunagi õi näe Silmäd Se 1934 A. Kits S 81849 (53)
17289 503 Õ1a Vend vennaga üle tee elavad, aga üksteist ei näe Silmad Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (3)
17290 503 Õ1a Veli velega üle tii eläse, tõõnetõist ei näe Vru 1903 G. Sandra H II 70, 131 (40)
17291 503 Õ1b Kaks venda elavad ligistikku, teineteist ei näe Silmad HMd 1927 O. Niimann E 74004 (18)
17292 503 Õ1b & Kaks venda elavad ligistikku, kokku ei saa Põrand, lagi Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (6)
17293 503 Õ1b Kaks venda elavad kõrvu, kõik ilma ümberringi nad näevad, aga üksteist ei eladeski Silmad 1899 Kuusik KT 215 (44)
17294 503 Õ1b Kaks venda kõrvuti elavad, kuid teineteist ei näe Silmad 1951 Säde nr. 52 (1951) ja nr. 5 (1952) 4 (2)
17295 503 Õ2a & Kaks venda vaatavad teineteise peale, aga kokku ei saa Kaks silma Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 266 (6) 525
17296 503 Õ2a Kaks venda vaatavad, aga kokku ei saa Silmad Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 193 (50) 525
17297 503 Õ2b & Teene vend uatab teeneteese piäle, jõlmaski sua võerusile Silmäd Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 508 (15)
17298 503 Õ2b Kaks venda vahivad üksteise silmi, aga kokku ei saa Põrand, lagi 1899 Kuusik KT 213 (23)
17299 503 Õ2b Kaks venda vahivad teineteise silmi, aga kokku ei saa Lagi ja põrand 1968 SSTT 62
17300 503 Õ2b Kaks venda vahivad teineteisele silmi, aga kokku ei saa Lagi ja põrand, vastasseinad 1979 Metstak 10 ja 32 (56)
17301 503 Õ2b Kaks venda vahivad teineteisele silmi, aga kokku ei saa Lagi ja põrand, vastasseinad 1992 Metstak2 20 ja 22
17302 503 Õ2b Kaks venda vahivad teineteisele silmi, aga kokku ei saa Järelevastaja ja järeleaitaja 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
17303 503 Õ2b Kaks venda vahivad teineteisele silma, aga kokku ei saa Põrand ja lagi 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (15)
17304 503 Õ3 & Katõkese velidse', tõõnõtõist nägevä, uma iäge kokko saa-ai Tõõnõ mägi tõõsõl puul ojja Se 1936 M. Vabarna S 121936 (52)
17305 503 Õ4a & Katõkeski velidse taplese, tõõne tõõsel pool mäkke, kunagi saa-ai kokko Kats silmä Se 1929–1930 E. Põllula S 17892 (45) 484C1b2
17306 503 Õ4b & [Kaks] velje taplese, tõne tõsel puul mäkke, kumbki ei saa kumba kätte Kaks silma Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 356 (11) 484C1b2
17307 503 Õ5* & Kats velist käülese, üts üten poolen mäke, tõne tõsen poolen mäke, kunagi ütte saa-ai Silmä Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (53)
17308 503 Õ5* Kaks venda käivad, teine teise pool mäge, aga ilmaski kokku ei saa Silmad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (40)
17309 503 Õ6 & Üks vend läheb ühelt poolt mägi, teine vend läheb teise poolt mägi, aga kokku ei saa ilmaski Silmad Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (35)
17310 503 Õ7 & Kats velle uikuva, üts ütel pool mäge, tõne tõsel pool, ei saa iial ütstõisega kokku Silmä Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (25)
17311 503 Õ8 & Kats velle ikva, tõne tõspuul mäke, kokku ei saa kunagi Silmä Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (122)
17312 503 Õ9a Kaks venda, teine teine pool mägi, ei saa ilmaski kokku Silmad Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (63)
17313 503 Õ9a Kaks venda, teine teisel pool mäge, kokku ei saa eladeski Silmad Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (36)
17314 503 Õ9a & Kaks venda, teine teisel pool mäge, ei saa kunagi kokku Silmad Har 1925 S. Lõhmus E 56506 (1)
17315 503 Õ9a & Katõkese velidse', tõõnõ tõõsõl puul mäke, uma iäge saa-ai kokko Kõrva' Se 1949 V. Pino RKM II 30, 205/6 (756)
17316 503 Õ9a Üts veli ütel puul, tõnõ tõsõl puul mäke, ei saa ilmast-ilma kokku Silmä Har 1889 J. Pähn H II 32, 204 (126)
17317 503 Õ9a & Üts veli ütel puul mäke, tõõnõ veli tõõsõl puul mäke, ei saa kokku kunagi Silmä Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (13)
17318 503 Õ9b Kaks venda, teine teisel pool teed, aga kumbki teineteist ei näe Silmad Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 671 (9)
17319 503 Õ9b & Vend vennaga, teine teisel pool teed, aga kumbki ei näe teist Silmad TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (27)
17320 503 Õ9c & Üks vend ühel pool, teine vend teisel pool, kokku ei saa kunagi Silmad Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 98 (575)
17321 503 Õ9c & Kats veljä, üts ütel puul, tõõnõ tõõsõl puul, a ütstõist ei näe' Silmä' Se 1956 V. Pino RKM II 51, 430 (50)
17322 503 Õ9d Kaks venda ligistikku, aga üksteist ei näe Silmad 1992 Metstak2 10 ja 11
17323 503 Õ9d & Kaits venda kõrvu ja tõinetõist ei näe Silma As 1996 A. Korb EFA I 17, 35 (72)
17324 503 Õ9d Kaits venda kõrvuti, aga üksteist ei näe Silmad Trt 1930 M. Sika E 66461 (57)
17325 503 Õ9e & Katõkese velidse, ütski ütte näe-ei Silmä Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (30)
17326 503 Äa & Katekeisi sõsaridse' lätva öö, päivä, kunagi ütte saa-ai, mägi vaihhel Silmä' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (41)
17327 503 Äb & Kaks sõsarakest mõlembil pool mäge Silmad Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (68)
17328 503 Ö & Kaks naist vaatavad tõine tõisel pool mäge, ei saa ühte elades Silmad Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (25)
17329 503 Ü1* Mehed tükivad taplema, mägi vahel Silmad, nina Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (6)
17330 503 Ü1* & Kaks meest tükivad taplema, mägi vahel Silmad Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (9)
17331 503 Ü2a & Kaks meest küll püidvad riielda, suur mägi on neil vahel Inimese silmad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (66)
17332 503 Ü2b & Kaks meest riidlevad, teine teine pool mäge Silmad Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (36)
17333 503 Ü3% & Kaks miest võitlevad, ilmas kokku ei saa Silmad SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (32) 1426
17334 503 Ü4a & Kaks meest vahivad alati vastastiku Toobre kõrvad Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (19)
17335 503 Ü4b & Mehed vahivad üksteisele otsa, aga kokku ei saa Lagi ja põrand Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 77 (16)
17336 503 Ü4c & Kaks meest vahivad vette, aga ei saa iialgi kokku Silmad VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 534 (7)
17337 503 Ü4d% & Kaks meest vahivad üle tussumäe Silmad vahivad üle nina Plt 1899 M. Luu E 38346 (29) 904I2a*
17338 503 Ü5+ & Kats meest vehkleva, tõine tõisel pool mäkke, ialgi na kokku ei saa Silma Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (49)
17339 503 Ü5+ Üks uulits, kaks meest kõnnivad, teine teisel pool uulitsat, aga üksteist kumbki ei näe Silmad Nõo 1940 O. Sild ERA II 274, 565 (4)
17340 503 Ü6+% Teine mees teine pool mäge, aga kumbki ei saa teineteisega kokku Silmad 1957 Mihkla-Tedre 56 2172
17341 503 Ü6+% Teine mees teisel pool mäge, aga kumbki ei saa teisega kokku 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22 2172
17342 503 Ü6+% Teine mees teispool mäge, kokku ei saa Silmad 1968 Mihkla-Tedre EK9 19 2172
17343 503 Ü6+% Teine mees teisel pool mäge, aga kumbki ei saa teineteisega kokku Silmad 1979 Metstak 8 ja 32 (11) 2172
17344 503 Ü6+% Teine mees teisel pool mäge, aga kumbki ei saa teineteisega kokku Silmad 1992 Metstak2 10 ja 11 2172
17345 503 Ü6+% Teine mees teisel pool mäge, aga kumbki ei saa teineteisega kokku Silmad 1994 Siirak EKTv VII2 58 (4) 2172
17346 503 Ü6+% & Teine mees teine pool mäge, aga kumbki ei saa teineteisega kokku Silmad Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 828 (4) 2172
17347 503 Ü6+% Kaks meest, teine teispool mäge, üks ei saa üht, teine ei saa teist kätte Silmad Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (9) 2172
17348 503 Ü6+% Kaks meest, teine teise pool tee, aga teineteist ei näe Maanteekraavid Khk 1955–1956 I. Truuväärt RKM, Lümanda 83 (41) 2172
17349 503 X1 & Kaits kuningat kakleva, mägi vahel, ei saa kokku kunagi Silma Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (8)
17350 503 X2* Kaks kuningat ühe mäe all, aga kunagi ei saa kokku Silmad 1913 E EM2 48 (412)
17351 503 X2* & Kaks kuningad ühe mäe all, aga kunagi ei saa kokku Silmad Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (30)
17352 503 X2* Teine kuningas teise pool mäge, ial ei saa kokku Silmad Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 996
17353 503 X3 & Kaks kuningat, ei näe teineteist ilmaski Silmad Plt 1891 J. Reinthal E 483 (60)
17354 503 Y+ & Isandid, emandid, tõne tõse tua sees, ei saa kokku kunagi, üte mõtte mõlemil Silmad Trv 1894 J. Kala E 14276 (75)
17355 503 Y+ Isandad, emandad, teine teise tua sees, ei saa kokku kunagi, üks mõte mõlemal Silmad 1913 E EM2 43 (338)
17356 503 Y+ Isandad, emandad, teine teise toa sees, ei saa kokku kunagi, üks mõte mõlemail Silmad 1939 Nugis 287 ja 313 (68)
17357 503 Y+ & Kaits poisikest tõine tõispool mäge Silmad Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (17)
17358 503 Y+ Kaks vanamiist istuva, tõne tõisel puul mäge ja kokku ei saa Kõrvad Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (19)
17359 503 Y+ Kaks sõpra ligistiku, näevad üksteist, aga kokku ei saa Põrand ja lagi Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 582 (303)
17360 503 Y+ Kats soldatid tapleva, tõine tõsel puul mäge, kokku es saa kunagi Silmad Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (7)
17361 503 Y+ Õde-venda kõrvuti, teineteist ei näe iialgi Päev ja öö Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (100)
17362 503 Y+ Üts ütel puul mäke, tõõnõ tõõsõl puul mäke, aga kokku ei saa kunagi Silma vai kõrva Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 130 (9)
17363 503 Y+ Kaks potti seisavad kitsal kaldal, aga kokku ei saa Silmad Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 38 (9)
17364 503 Y+ Kaks tähte teine teine pool mäge, aga üksteise juurde ei saa Silmad Rid 1961 Õ. Tammissaar KKI 27, 412 (9)
17365 503 Y+ Kaks –, teine teisel pool mäge 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
17366 503 Y+ Kes seisavad kõrvuti ega näe teineteist 1958 Säde nr. 63 (1958) 3
17367 503 # 521 608 1371G1 1429 1941Ce
17368 504 & [Kaks] laeva merel, teine ei saa teist kätte Kuu, päike 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (866)
17369 504 Kaks laeva merel, teineteist kätte ei saa Kuu ja päike 1890 E EM 53 (327)
17370 504 Kaks laeva merel, teineteist kätte ei saa Kuu ja päike 1913 E EM2 48 (414)
17371 504 Kaks laeva merel, teineteist kätte ei saa Kuu ja päike 1929 Jürisson 166 (4)
17372 504 # 536
17373 505 & Kaks lodulombikest ja luhtrohi ümber Silmad Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 19 (2)
17374 506 & [Kaks] lootsikut merel, [üks] tõuseb, teine vajub Kuu, päike 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (868)
17375 506 Kaks lootsikut merel, üks tõuseb, teine vaob Kuu ja päike 1890 E EM 53 (330)
17376 506 Kaks lootsikut merel, üks tõuseb, teine vaob Kuu ja päike 1913 E EM2 48 (417)
17377 506 Kaks lootsikut merel, üks tõuseb, teine vajub Päike ja kuu 1939 Nugis 287 ja 313 (74)
17378 506 Kaks lootsikut merel, üks tõuseb, teine vajub Kuu ja päike 1992 Metstak2 63 ja 66
17379 507 A & Kaks maas, kaks seisavad, viies käib, kuues juhatab, seitsmes laseb laulu Uks Vil 1895 J. Täht E 16079 (26)
17380 507 A Kaks seisavad, kaks lamavad, viies käib, kuues veab, seitsmes laulab laulusid Uks: piitjalad, pealispuu ja läve, pind (laba), käsiraud (link), kand 1899 Kuusik KT 213 (24)
17381 507 A Kaks maas, kaks seisavad, viies käib, kuues juhatab, seitsmes laseb laulu Uks 1913 E EM2 48 (419)
17382 507 A Kaks seisavad, kaks lamavad, viies käib, kuues talutab, seitsmes laulab Uks 1922 Vikerk. nr. 2 ja 3 (1922) 64 ja 95 (4)
17383 507 B & Kaks magavad, [kaks] seisavad, viies veab, kuues laulu laulab Uks ja inimene Rõn 1889 C. Berg H II 30, 713 (20)
17384 507 C+ Kaks magavad, kaks seisavad, üks edasi-tagasi sõuab Uks ja uksepostid, künnis 1924 Nurmik IV 36
17385 507 C+ & Kats sais, kats maga, viis egä voori käülese Uss Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (48)
17386 507 C+ Kats saisva, kats magahasõ, kolmas laul laulu Tarõ uss pirduga [sic!] Se 1932 V. Ruusamägi S 49440/1 (15)
17387 508 Kaks meest ühe kübara (mütsi) all 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
17388 508 Kaks meest ühe kübara all Härjad ikkes Hag 1890 H. Raudvere E 469 (8)
17389 508 & Kaks meest ühe kübara all Aja tugiteibad, ühe kübara all ja ühe ööga kinni koa Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 546 (18)
17390 508 Kaks meest ühe kübara all Härjad ikkes Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (74)
17391 508 Kaks meest ühe kübara all Härjad ikkes Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (173)
17392 508 & Kaks meest ühe kübara all Härjad ikkes Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (1)
17393 508 Kaks meest ühe kübara all Härjad ikkes Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (187)
17394 508 Kaks meest ühe kübara all Härjad ikkes Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (7)
17395 508 Kaks meest ühe kübara all Aiateibad KJn 1870 J. Tiedemann E 160 (273)
17396 508 # 467G5a1 710 1369Ab 1446
17397 509 A* & Kaks meid kõrvo seisma pandi, mõnele meid enam anti, päält meil kirjo klaasi nägo, ammetis meil akna tego, kergest meie keerleme, sinna-tänna veerleme, käime kinni, käime lahti, seks me täiest saime mahti, üksi välja võib meist näha, tõisipidi ei või teha Silmad Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (21)
17398 509 A* Kaks meid kõrvu seisma panti, mõnele meid rohkem anti, päält meil kirju klaasi nägu, ametis meil akna tegu, kergelt meie keerleme, sinna-tänna veerleme, käime kinni, käime lahti, seks me täiest saime mahti, üksi välja võib meist näha, teisepidi ei või teha Silmad 1878 Mötleja 15 ja 52 (57)
17399 509 A* Kaks meid kõrvu seisma pandi, mõnele meid enam anti, pealt meil kirju klaasi nägu, ammetiks meil akna tegu, kergest meie keerleme, sinna-tenna veerleme, käime kinni, käime lahti, seks me täiest saime mahti, üksi meist võib välja näha, teisipidi ei või teha Silmad 1882 ER Kal. (1882) 106 ja 110 (6)
17400 509 A* Kaks meid kõrvu seisma pandi, mõnelegi enam anti, peal meil kirju klaasi nägu, ammetiks on akna tegu, kergelt meie keerleme, sinna-tänna veerleme, käime kinni, käime lahti, täiest siiski saame mahti, ükski meist ei või välja näha, teisipidi ei või tiha Silmad Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 290 (1)
17401 509 A* Kaks meid kõrvu seisma panti, mõnele meid enam anti, pealt meil kena kirju nägu, ametiks meil akna tegu, kergest meie keerleme, sinna-tänna veerleme, keime kinni, keime lahti, seks me täiest saame mahti, üksi välja võib meid näha, teisepidi ei või teha Silmad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 510 (60)
17402 509 B & Kaks meid kõrvu seisma pandi, mõnele meid enam anti, pealt meil kirju klaasi nägu, ammetiks meil akna tegu, käime kinni, käime lahti, mõni saanud see-eest mahti, keerleme ja veerleme, sinna-tenna veerleme Silmad Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 63 (1)
17403 509 C* Kaks meid kõrvu seisma panti, mõnele meid enam anti, pealt meil kirju klaasi nägu, ametiks meil akna tegu,käime kinni, käime lahti, seks me vabalt saame mahti Silmad Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 217 (18)
17404 509 C* & Kaks meest kõrvu seisma panti, mõlemil neist rohkem anti, pealt tal kirju klaasi nägu, ametis tal akna tegu, käeme kinni, käeme lahti, siis me viimaks saame mahti Silmad Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 224 (28)
17405 509 D* & Piält meil kirju klaasi nägu, ametiks meil akna tegu, käeme kinni, käeme lahti, seks me saame täiest mahti Silmäd KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 371 (5)
17406 509 D* Pealt neil selge klaasi nägu, ammetiks neil akna tegu, käivad kinni, käivad lahti, seks nad saavad ikka mahti Silmad Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 238 (1)
17407 509 E* Kaks meid kõrvu seisma pandi, mõnele meid enam anti, pealt meil kirju klaasi nägu, ametiks meil akna tegu Silmad Kos 1930 S. Veske E 64971 (168)
17408 509 E* Kaks meid kõrvu seisma pandi, mõlemil meil rohkem anti, ametis meil akna tegu, peale me kirju akna nägu Silmad Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (23)
17409 509 E* & Kaks meest kõrvu seismä panti, ametid neil kätte anti, ametis neil akna tegu, mitmed karva klaasi nägu Silmäd KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (30)
17410 509 E* Kaks meest kõrvu seismä panti, ametid neil kätte anti, ametis neil akna tegu, mitmed kirja klaasi nägu Silmäd KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (30)
17411 509 F+ Kaks meid kõrvu pandi, ammetiks meil akna tegu, seest võib välja näha, väljast ei või sisse näha Silmad LNg 1894 J. Reimann H II 47, 263 (1)
17412 509 F+ & Kaks meid kõruti seisma panti, esmalt kirju klaasi nägu, viimaks akna oma tegu Silmad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (48)
17413 509 F+ & Kierleme, vierleme, köeme kinni, köeme lahti, ametiks meil akna tegu, alt meil aknalaasi nägu Silmad Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (152)
17414 509 F+ Kui hele on, siis klaasi nägu, kui ametis, siis akna nägu Silm Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (153)
17415 510 & Kaks miist teevä ütte tüüd, tõise tüü kahaneb ja tõisel kasvab Koormat teevad Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 240 (79)
17416 510 # 598
17417 511 & Kaks neitsid ühe kuldse karbi sees Läätsed kauna sees Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (52)
17418 511 # 1931Ac1
17419 512 & Kaks neitsikest tulevad emalt ja nutavad Veepanged Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (36)
17420 512 # 514
17421 513 Aa1 & Kaks neitsit lähevad läbi metsa, ise laulavad Lammasrauad VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (16)
17422 513 Aa1 Kaks neitsit lähevad läbi metsa, ise laulavad Lambarauad lammast niites 1890 E EM 53 (333)
17423 513 Aa1 Kaks neitsit lähevad läbi metsa, ise laulavad Lambarauad lammast niites 1913 E EM2 48 (423)
17424 513 Aa1 Kaks neitsit lähevad läbi metsa, ise laulavad 1920 Kmpm. KLr I8 38
17425 513 Aa1 Kaks neitsit lähevad läbi metsa, ise laulavad 1924 Kmpm. EL I9 40
17426 513 Aa1 Kaks neitsit lähevad läbi metsa, ise laulavad Lambaniitmine 1992 Metstak2 31
17427 513 Aa2 & Kaks neitsid lähevad läbi metsa ja laulavad Lambaniitmise käärid Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 367 (138)
17428 513 Aa3 & Kaks neitsid lähvad läbi metsa lauldes VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (14)
17429 513 Ab1 & Kaits näiut lääve läbi lehtse mõtsa, esi laulave Lambapügamine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (138)
17430 513 Ab2 & Kaks neitsit lähevad läbi lehese metsa lauldes Lammaste rauad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (24)
17431 513 Ab3 & Kaks neiud lähvad läbi lehtse metsa lauluga Lambaniidus – rauad villast läbi VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (34)
17432 513 Ac & Kaks neitsid lähvad läbi lehtse laane lauldes Lamba niitmine Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (94)
17433 513 Ba & Kaks neitsit lähevad läbi paksu metsa, ikka kliuh-klauh, kliuh-klauh Lambaniitmine lambaraudadega Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 78
17434 513 Bb & Kaks neitsid lähvad läbi lehtse metsa, kriuks-kriuks-kriuks Lambaniit raudadega VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (7)
17435 513 # 1361 1431
17436 514 A & Kaks neitsit lähvad nuttes üle nurme Veepanged Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 400 (15)
17437 514 B1a/ & Kaks neitsid lähevad üle turu, silmad tilguvad vett Veega täidetud panged Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (21) 181Z1a
17438 514 B1b/ & Kaks neitsid lähevad üle nurme nuttes, ninad tilguvad verd Aerudega sõudmine Vil 1894 G. Karu H II 49, 355 (15) 181Z1b
17439 514 B2/ & Kaits hani lääve üle nurme nutten, nõna tilguve verd Vee kandmine õlbetega (kaalpuud) Trv 1893 J. Kuusk E 770 (10) 181Z2
17440 514 B2/ Kaks hani lähevad üle nurme nuttes, ninad tilguvad verd Veepaaridega minek Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (89) 181Z2
17441 514 # 512 1431 1432
17442 515 & Kaks nädalad kasvab, kaks kah[a]neb Kuu Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (89)
17443 515 # 265 598
17444 516 A & Kaks pääd, neli kõrva, neli silma, kaks suud, kaks rinda, kaks nina, kaks lakka, kaks selga, kuus jalga, kaks saba, kaks vittu Preili sõidab ratsa Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 535 (41)
17445 516 B & Kaits pääd, [kuus] jalga, [neli] kõrva, [neli] silmä, [kaits] suud, [kaits] kätt, [üits] hand Ratsal miis Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (30)
17446 516 C & Kuus jalga, kaks kätt, neli kõrva, kaks nina, neli silma ja üks saba Ratsamees hobusega Plv 1934 S. Kuusik E 85930 (3)
17447 516 D & [Kaks] pead, [kolm] silma, [kuus] jalga, [neli] kõrva, [üks] saba, [kaks] nippi [Ühe] silmaga tüdruk istub märahobuse selgas Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 123 (81)
17448 516 E & Kaks kätt, kaks piad, neli silma, neli kõrva ja kuus jalga Ratsaline Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (53)
17449 516 F & Kuus jalga, kaks pead, neli silma, üks saba ja neli kõrva Hobune ja inimene seljas Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (63)
17450 516 F Kuus jalga, kaks pead, neli silma, neli kõrva ja üks saba Ratsanik 1890 E EM 77 (600)
17451 516 F Kuus jalga, kaks pääd, neli silma, neli kõrva ja üks saba Ratsanik 1913 E EM2 68 (776)
17452 516 G & Kaks pead, kolm silma, kuus jalga, kaks putsi, üks händ (Zwei Köpfe, drei Augen, sechs Füsse, zweierlei Scham, ein Schweif) Ein einäugiges Weib reitend Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 267
17453 516 H & Kats pääd, kats kätt, kuus jalga, kats perst ja üts hand Miis hõbõsõ säläh Se 1935 A. Põhi S 116157 (23)
17454 516 Ia* Kaks kätt, kaks pead, neli silma, kuus jalga Ratsanik 1929 Jürisson 166 (6)
17455 516 Ia* Kaks kätt, kaks pääd, neli silma, kuus jalga Ratsamees ja hobune 1890 E EM 52 (320)
17456 516 Ia* Kaks kätt, kaks pääd, neli silma, kuus jalga Ratsamees ja hobune 1913 E EM2 47 (406)
17457 516 Ia* Kaks kätt, kaks pead, neli silma, kuus jalga Ratsamees ja hobune 1914 E MM 9 ja 43 (77)
17458 516 Ia* Kaks kätt, kaks pead, neli silma, kuus jalga Ratsamees ja hobune 1920 E MM2 9 ja 46 (79)
17459 516 Ia* Kaks kätt, kaks pead, neli silma, kuus jalga Ratsamees ja hobune 1994 E MM3 6 ja 37 (79)
17460 516 Ia* [Kaks] kätt, [kaks] pead, [neli] silma, [kuus] jalga Ratsamees Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (865)
17461 516 Ia* & Kaks pead, kaks kätt, neli silma ja kuus jalga Ratsamees Han 1894 A. Reimann H IV 5, 109 (4)
17462 516 Ia* Kaks pead, kuus jalga, neli silma ja kaks kätt Mees hobuse seljas Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (38)
17463 516 Ib & Kahe käega, kahe peaga, nelja silmaga ja kuue jalaga Ratsamees Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 488 (24)
17464 516 Ja & Kaks pead, neli silma, kuus jalga, üks händ Ratsamees Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (36)
17465 516 Jb & Kuus jalga, neli silma, kaks pead, üks saba Mees hobuse seljas Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 234 (44)
17466 516 Jb Kaks pääd, kolm silma, kuus jalga, üks händ Ühe silmaga naene hobuse seljas 1890 E EM 54 (340)
17467 516 Jb Kaks pääd, kolm silma, kuus jalga, üks händ Ühe silmaga naene hobuse seljas 1913 E EM2 49 (431)
17468 516 Jb Kuus jalga, kaks pääd, üks saba ja neli silma 1937 Lasteleht nr. 5 (1937) 103 (3)
17469 516 K* [Kaks] pead, [kaks] kätt, [kuus] jalga, [kümme] varvast Ratsamees Tt 1881 Anonüüm XXX ER Kal. (1881) 103 (9)
17470 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsamees ja hobune 1890 E EM 54 (339)
17471 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsamees ja hobune 1913 E EM2 49 (430)
17472 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast 1902 Kmpm. KH 37
17473 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsanik ja hobune 1920 Nurmik I 36
17474 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast 1922 Nurmik EKÕr 84
17475 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsanik ja hobune 1925 Puus. KH III5 77
17476 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsanik hobusega 1939 Nugis 288 ja 313 (75)
17477 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast 1934 Ajusp. Mag. nr. 4 (1934) lk-ta
17478 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast 1949 Nurmik EK III 12
17479 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsanik ja hobune 1992 Metstak2 40 ja 43
17480 516 K* & Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsasõitja Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (101)
17481 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast Ratsamees Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (268)
17482 516 K* Kaks pead ja kaks kätt, kuus jalga ja kümme varvast Ratsanik Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (90)
17483 516 K* Kaks pead, kuus jalga, kaks kätt ja kümme varvast Ratsamees Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (177)
17484 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast, üks händ, kolm silma Ühe silmaga naisterahvas hobuse seljas 1914 E MM 9 ja 43 (79)
17485 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast, üks händ, kolm silma Ühe silmaga naisterahvas hobuse seljas 1920 E MM2 9 ja 46 (81)
17486 516 K* Kaks pead, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast, üks händ, kolm silma Ühe silmaga naisterahvas hobuse seljas 1994 E MM3 6 ja 37 (81)
17487 516 K* Kaks pääd, kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast, üks händ, kolm silma Ühe silmaga naisterahvas hobuse seljas 1926 Ainelo II-III 122
17488 516 L & Kaks pead, üks saba, kaks kätt, kuus jalga Ratsasõitja Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (31)
17489 516 M & Kaks pead, kaks perset, [üks] saba ja [kuus] jalga Inimene hob[use] seljas Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 245
17490 516 N & [Neli] silma, [neli] kõrva, [kaks] kätt, [kuus] jalga Ratsanik ja hobune Trm 1992 M. Uuspalu RKM, KP 38, 367 (2)
17491 516 Oa & Kuus jalga, neli kõrva, neli silma, üks saba Ratsasõitja JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 611 (46)
17492 516 Ob & Kuus jalga, kaks saba, neli silma, neli kõrva Harakas sea seljas JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (46)
17493 516 P & Kaks kätt, kuus jalga, kümme varvast, neli silma Ratsamees Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (23)
17494 516 Q & Neli silma, kuus jalga, kaks perset, üks saba Inimene hobuse selgas Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (192)
17495 516 R* Kaks pead, kuus jalga, kaks kätt PJg 1979 Õ. Laid RKM II 343, 633 (2)
17496 516 R* Kuus jalga, kaks kätt ja kaks pead Ratsamees Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (18)
17497 516 R* & Kuus jalga, kaks pääd ja kaks kätt Ratsanik Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (12)
17498 516 S+ & Kaks pead, kuus jalga, üks saba Ratsanik hobuse seljas Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 198 (6)
17499 516 S+ Kaks pead, kuus jalga, üks saba Ratsanik Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 101 (9)
17500 516 S+ Kaks pead, kuus jalga, üks saba Ratsanik ja hobune Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 372 (1)
17501 516 S+ Kuus jalga, kaks pead, üks saba Ratsamees Kir 1973 M. Tuul RKM II 299, 40
17502 516 S+ Kuus jalga, kaks pead, üks saba Ratsanik ja hobune 1972 Täheke nr. 12 (1972) 15
17503 516 Z & Kaks pead, kaks t[uss]i, [kuus] jalga Mõisapreili märahobuse seljäs Trm 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 146, 272 (4b)
17504 516 T & Kuus jalga, kaks kätt, neli silma Ratsamees Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (54)
17505 516 U* Kaks pead, kuus jalga Ratsanik VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (1)
17506 516 U* Kaks pääd, kuus jalga Ratsanik Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (32)
17507 516 U* Kaks pead ja kuus jalga Inimene hobuse seljas 1934 Õpilasleht nr. 31 (1934) 2 ja 8
17508 516 U* Kaks pead ja kuus jalga Vares sea seljas 1968 SSTT 113
17509 516 U* & Kaks pead ja kuus jalga Vares sea seljas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (33)
17510 516 U* Kaks pead ja kuus jalga Vares kassiraipe kallal Kse 1890 M. Reimann H III 4, 494 (3)
17511 516 U* Kaks pead ja kuus jalga Ratsasõit Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (32)
17512 516 U* Kuus jalga ja kaks pead Ratsanik Rap 1980 Anonüüm 103 EFA I 13, 145 (2)
17513 516 V & Kuus jalga ja kaks putsi Naine hobuse selgas Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (146)
17514 516 Wa & Kaks pead, kuus jalga, üks perse vastu selga Hobune ratsanikuga Pal 1990–1991 H. Kaeval RKM II 441, 354 (1)
17515 516 Wb1 & Kaks pead ja kuus jalga, sitaauk on keset selga Ratsanik hobuse seljas Plt 1981 M. Hiiemäe RKM II 359, 70 (10)
17516 516 Wb2 & [Kuus] jalga, [kaks] pead, sitamulk on keset selga Ratsanik hobuse seljas Vlg 1992 R. Püvi RKM, KP 26, 542/3 (1)
17517 516 Wc & Kaks pead, kuus jalga, tuutuauk on keset selga Ratsamees Ann 1956 A. Kagovere RKM II 58, 678 (169)
17518 516 Wd & Kaks pead ja kuus jalga, vitt keset selga Naisratsanik Hää 1970 E. Maasik RKM II 277, 263 (3)
17519 516 We & Kaks pead, kuus jalga ja üks puts keskpaiga selga Hobune, naine seljas Tln 1940 T. Võimula ERA II 283, 141 (2)
17520 516 Wf & Kuus jalga, [kaks] pead, prigu keskpaika selga Naisratsanik Kuu 1992 K. Eepold RKM, KP 5, 100 (8)
17521 516 Wg & Kaks pead ja kuus jalga ning munad on keskpaiga selga Ratsanik ja hobune Koe 1966–1967 E. Liivar RKM I 9, 186 (115)
17522 516 Wh & Kuus jalga, kaks pääd, teine istub teise seljas Ratsanik hobusega Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 212 (145)
17523 516 Wi1 & Kuus jalga, [kaks] pääd ja punane rist keskel Halastajaõde hob[use] seljas Trt 1931 R. Viidebaum ERA II 33, 260 (5)
17524 516 Wi2 & Kuus jalga ja kaks pääd ja rist keskpaegas Halastajaõde sõan ratsal hobese sällän Võn 1961 G. R. Sordla RKM II 132, 50 (29)
17525 516 Õ1a & Kuus jalga, neli silma ja see asi keset selga Brigadir Tiiu ratsahobuse seljas SJn 1992 R. Hansen RKM, KP 25, 396 (8)
17526 516 Õ1b & Neli silma, kuus jalga ja tuss keset selga Naisterahvas hobuse seljas As 1992 K. Peebo RKM II 449, 481 (3)
17527 516 Õ1c & Kuus jalga, neli silma, ahi kesk sälgä Ratsanik hobusel Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 112 (12)
17528 516 Õ2 & Kuus jalga ja neli silmä Vares söö konna San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (166)
17529 516 Õ3 & Kümme jalga, kolm silma, teed käivad ja koorma veavad Kaks ühe silmaga hovost ja [üks] ühe silmaga mees lähvad teed mööda Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (123)
17530 516 Ä & Kats kätt ja katõssa jalga Vähk Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (17)
17531 516 Ö & Kuus jalga ja pärakas keset selga Hobune ja ratsanik Trt? 1976 J. Viikberg RKM II 420, 293
17532 516 # 580A4* 1222 2680 2720 | mst-jutt: RKM II 3, 110 (3) < Kaa
17533 517 a & Kaks poega uputavad isa ära Munn Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (5)
17534 517 b & Kaks poega uputavad pime isa ärä Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1028
17535 518 & Kaks rida kalu elavad veikses kraavis, suuremaks ei kasva, veiksemaks ei lähe, ujuvad edasi-tagasi, aga hingesid ei ole Pärlid kaelas 1893 A. Feldbach E 4469 (12)
17536 518 Kaks rida kalu väikses kraavis, suuremaks ei kasva, väiksemaks ei lähe, ujuvad edasi-tagasi, aga hinges ei ole Pärlid kaelas 1913 E EM2 49 (440)
17537 519 & Kaks santi ukse taga Tatine nina Kuu 1893 J. Ploompuu, H. Rebane H II 47, 21 (5)
17538 520 Aa & Kahe sarvega ja neljä jalaga Televiisor laual Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
17539 520 Ab & [Neli] jalga all ja [kaks] sarve peas Televiisor Pal 1991–1992 U. Lainesaar RKM, KP 29, 264 (13)
17540 520 Ba & Kaks sarve, neli jalga ja Brežnevi nägu ees Teler Trt? 1976–1977 J. Viikberg RKM II 420, 442
17541 520 Bb & Neli jalga all, kaks sarve peas ja Ljonja nägu ees Televiisor Hää 1978 M. Mäesalu RKM II 448, 109 (4)
17542 520 # 2645Rb 2693
17543 521 & Kaks seent kasvavad tõine tõisel pool mäge Kõrvad Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (6)
17544 521 # 503 1941Ce
17545 522 & Kaks surnut vastupidi ja teevad hääd tööd edasi Linalõuk Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (10)
17546 523 & Kaks teivast, vitstega vahelt seotud Paar rahvast HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (49)
17547 523 # 467
17548 524 & Kaks valda, kümme teopoissi Käed San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (54)
17549 524 Kaks valda, kümme teopoissi Käed 1890 E EM 54 (345)
17550 524 Kaks valda, kümme teopoissi Käed 1913 E EM2 49 (439)
17551 524 Kaks valda, kümme teopoissi 1902 Kmpm. KH 37
17552 525 & Kaks venda vahivad vette, aga ei saa ilmaski ühte Jõekaldad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (186)
17553 525 Kaks venda vahivad vette, aga ei saa ilmaski ühte Jõekaldad 1890 E EM 55 (347)
17554 525 Kaks venda vahivad vette, aga ei saa ilmaski ühte Jõekaldad 1913 E EM2 50 (442)
17555 525 Kaks venda vahivad vette, aga kunagi teineteist ei kohta Jõekaldad 1940 Pioneer nr. 1 ja 2 (1940) 31 ja 63 (2)
17556 525 Kaks venda teineteist näevad, kuid kokku ei saa Jõekaldad 1951 Säde nr. 52 (1951) ja nr. 5 (1952) 4 (1)
17557 525 Kaks venda vahivad vette, aga ei saa ilmaski ühte Jõekaldad 1992 Metstak2 70 ja 71
17558 525 # 503Õ2a*
17559 526 a & Kaks õde tõmbavad ühe siidirätiku ümber, ei saa ialgi katki Ajateivad ja vits Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (77)
17560 526 a Kaks õde kisuvad ühe siidirätiku kallal, ei saa eladeski katki Teivad 1890 E EM 54 (336)
17561 526 a Kaks õde kisuvad ühe siidirätiku kallal, ei saa eladeski katki Teivad 1913 E EM2 49 (427)
17562 526 a Kaks õde tõmbavad ühe siidirätiku ümber, ei saa iialgi katki Aiateibad ja vits 1938 Lä 138
17563 526 b & Kaks õde kisuvad aastate kaupa ühe siidiplehi paela kallal, aga katki ei saa Ajateibad Noa 1926 L. Berg E 57150
17564 527 a Kahest tombist valmis saab, kalmuküngast kaunistab Rist Ote 1887 G. Wulff Meelej. nr. 37 ja 38 (1887) 295 ja 304
17565 527 a & Katest tombist valmis saap, kalmukünka kaunistap Rist Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (38)
17566 527 a Kahest tombist valmis saab, kalmukünkaid kaunistab Rist Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 226 (34)
17567 527 b & Kahest tombust valmistud, kalmuküngast kaunistab Rist KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 63 (130)
17568 528 Aa & Kaks hiirekest, neli sabakest Paar pastlid Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (17)
17569 528 Ab & Kats hiirt, neli handa Soog (pastal) Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (67)
17570 528 Ab Kaks hiirt, neli hända 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
17571 528 B & Kaks rotti ja neli saba, vanad pastlad ja paelad taga [Vanad pastlad ja paelad taga] Muh 1922 T. Kolk A 883 (7)
17572 528 # 2663
17573 529 & Kats hõbelehte, kolmas kullaleht Suviste-, talviste- ja lihavõttepüha Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (15)
17574 529 Kaks hõbelehte, kolmas kullaleht Lihavõte, nelipühi ja jõulud 1890 E EM 52 (315)
17575 529 Kaks hõbelehte, kolmas kullaleht Lihavõte, nelipühi ja jõulud 1913 E EM2 47 (400)
17576 529 # 840Af
17577 530 A & Kats jalga istus kolmõ jala pääl, tege ütte jalga, neli jalga tulõ ja taht ütte jalga är võtta, kats jalga võtt üte jala ja lüü nelä jalalõ nii, et kolm jalga saa Kängsepp, kolmõ jalaga pink, saabas ja pini Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (104)
17578 530 B & Kahejalgne kolmejalgsel töötab rahulikul palgel, nel'lajalgne kargab kauhti, äkki häälitsedes auhti, kahejalgne kahmab kähku kolmejalgse kohe pihku, neljajalgsel läigutab, ehmatajaid heidutab Kingsepp töötab kolmejalgsel pingil, järsku kargab koer talle kallale, kingsepp tõmbab kolmejalgse pingi ja virutab koerale Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 117/8 (14)
17579 530 C & Neljajalgne on kambris ja üks jalg on suus, sealt tuleb kahejalgne, võtab kolmejalgse ja viskab neljajalgsele järele Koer kondiga, mees, kolmejalgne iste Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 139 (144)
17580 531 a & Kats kaes, kats kullõs, sada valmitsas Hõbõsõ silmä', kõrva' ja hand Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (18)
17581 531 b Üks räägib, kaks vahivad ja kaks kuulavad Suu, silmad, kõrvad 1899 Kuusik KT 217 (58)
17582 531 b Kaks vaatavad, kaks kuulavad, üks kõneleb 1949 Nurmik EK III 88
17583 531 b Üks räägib, kaks vastavad, kaks kuulavad Suu, silmad ja kõrvad 1984 Muhel VN 35 ja tagakaas (1)
17584 531 b & Üks räägib, kaks vahivad ja kaks kuulavad Suu, silmad, kõrvad 1992 Metstak2 10 ja 11
17585 532 & Kats meest kääva üle mäe, üts lätt üles, tõõnõ alla Kuu ja päiv 1905 G. Sandra E 45078 (20)
17586 532 Kaks meest käivad üle mäe, üks läheb ülesse, teine alla Kuu, päev 1913 E EM2 48 (420)
17587 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hambad 1887 Meelej. nr. 35 (1887) 280 (37)
17588 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Urv 1941–1994 H. Klaar RKM, AK 883, 20 (1)
17589 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 7 (38)
17590 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (15)
17591 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (62)
17592 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Plv 1932 M. Torop E 79975 (4)
17593 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Rõn 1930 J. Aab E 66327 (16)
17594 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Hel 1928 E. J. Kase E 61785
17595 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad San 1929 L. Kuusik E 64010 (29)
17596 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (37)
17597 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (6)
17598 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (2)
17599 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Trt 1927 E. Urm ARS 1, 921 (2)
17600 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad suus Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 306 ja 332 (14)
17601 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (12)
17602 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Ote 1930 E. Schmidt E 71299 (45)
17603 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 275 (16)
17604 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 202 (33)
17605 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (259)
17606 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (14)
17607 533 A1a1 Kaks orõtäit valgeid kanu Hambad Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 320 (18)
17608 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Võn 1960–1961 M. Tõlgo RKM II 131, 322 (68)
17609 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 402 (14)
17610 533 A1a1 Kaks õrretäit valgeid kanu Hambad Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 58/9 (83)
17611 533 A1a1 Kaks orretäit valgeid kanu Hamba San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540
17612 533 A1a1 Kaks õrretäit valgit kanu Hambad San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (43)
17613 533 A1a1 Kaks õrretäit valgid kannu Kaks rida hambaid on inimesel Pär 1911 A. Karu E 47865
17614 533 A1a1 Kaks õrretäit valgid kanu Hambad suus Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (55)
17615 533 A1a1 Kaks õrretäit valgid kanu Hambad suus Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (68)
17616 533 A1a1 Kaks orretäit valgid kanu Hambid Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (36)
17617 533 A1a1 Kaks orretäit valgid kannu Hamba Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (34)
17618 533 A1a1 Kaks orretäit valgid kanu Hambad Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (46)
17619 533 A1a1 Kaks orretäit valgid kanu Hambad TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (54)
17620 533 A1a1 Kaks orretäit valgid kannu Hambad Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (18)
17621 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba' Vas 1975 H. Keem KKI, TS
17622 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba' Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (10)
17623 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba' Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (42)
17624 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba' Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (10)
17625 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba' Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (11)
17626 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba suun Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (32)
17627 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Kaks hambarida Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (23)
17628 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (83)
17629 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Rõu 1897 G. Raup H III 28, 712 (8)
17630 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba suun Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 653 (56)
17631 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba Se 1930 A. Põhi S 24830 (6)
17632 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba Se 1935 A. Põhi S 116159 (39)
17633 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (6)
17634 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (38)
17635 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Inimise hambad Se 1938 N. Lume ERA II 175, 514 (17)
17636 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hambad Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (30)
17637 533 A1a1 Kats õrrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (3)
17638 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hambad Urv 1964 A. Kurg KKI KS
17639 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 398 (15)
17640 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 108504 (7)
17641 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (1)
17642 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hambad Se 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 266 (6)
17643 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hamba' Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 419 (18)
17644 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1933 A. Tammeorg S 57820 (67)
17645 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1929 A. Gehrke S 17148 (17)
17646 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba' Se 1928 T. Linna S 9127 (45)
17647 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba' Se 1927 J. Orusaar S 2359 (27)
17648 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 437 (6)
17649 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hambad Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 131 (108)
17650 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1935 P. Külaniit S 105583 ja 105589 (41)
17651 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba' Se 1953 H. Tampere RKM II 57, 264 (11)
17652 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (39)
17653 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kanno Hamba Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (21)
17654 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kanno Hamba Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (42)
17655 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kanno Hambad Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (14)
17656 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (29)
17657 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hambad Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 387 (321)
17658 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hambad Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 276 (53)
17659 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hambad Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (26)
17660 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 101 (18)
17661 533 A1a1 Kats orrõtaut valgit kanno Hamba' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (75)
17662 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 640 (9)
17663 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 244 (56)
17664 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
17665 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 438 (46)
17666 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kanno Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 353 (9)
17667 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hambad Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 500 (18)
17668 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1936 A. Tammeorg S 123073 (39)
17669 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hambad Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (219)
17670 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 437 (21)
17671 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1956 V. Pino RKM II 51, 476 (26)
17672 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kannu Hambad Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (62)
17673 533 A1a1 Kaits orrõtäüt valgit kannu Hamba Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 383 (21)
17674 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1929 V. Savala S 17520 (50)
17675 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1936 M. Vabarna S 121934 (27)
17676 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1932 J. Ojavere S 37536 (119)
17677 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kannu Hamba Se 1934 N. Oinas S 72896 (28)
17678 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgid kanno Hamba Se 1934 N. Oinas S 70628 (54)
17679 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1933 N. Oinas S 67368 (38)
17680 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1935 A. Jänessoo S 105260 (6)
17681 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 163 (6)
17682 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hambad Se 1934 A. Kits S 92763 (1)
17683 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (32)
17684 533 A1a1 Kats õrrõtäüt valgit kanno Hamba' Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (4)
17685 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgõt kanno Hamba Se 1930 V. Ruusamägi S 25959 (66)
17686 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgõt kanno Hamba' Se 1930 N. Nurmetu S 19876 (20)
17687 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hambad Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (7)
17688 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hamba' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (66)
17689 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hamba' Se 1930 N. Sõrmus S 28606 (56)
17690 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hamba' suuh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (41)
17691 533 A1a1 Kats orrõtäüt valged kanno Hamba Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (8)
17692 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hambad Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (12)
17693 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hamba' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 471 (81)
17694 533 A1a1 & Kats orrõtäüt valget kanno Hamba' Se 1949 V. Pino RKM II 30, 207 (763)
17695 533 A1a1 Kats orrõtäüt valget kanno Hamba Se 1929 I. Sonts S 124435 (31)
17696 533 A1a1 Kats orrõtäüt valged kanno Hamba Se 1930 A. Nurmetu S 20410 (18)
17697 533 A1a1 Kats orrõtäüt valgõid kannu Hambad Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (13)
17698 533 A1a1 Kats õrretäüt valgid kannu Hambad Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 239 (40)
17699 533 A1a1 Kats õrretäit valgid kannu Hambad Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 415 (31)
17700 533 A1a1 Kats õrretäit valgit kannu Hamba Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (13)
17701 533 A1a1 Kats õrretäit valgit kannu Hamba Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (1)
17702 533 A1a1 Kats orrõtäit valgid kannu Hambad Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 416 (339)
17703 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kanno Hamba Plv 1966 S. Lätt RKM II 209, 156 (34)
17704 533 A1a1 Kats orretäüt valgid kanno Hamba Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (43)
17705 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kanno Inimise hamba Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (53)
17706 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kanno Hambad Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (6)
17707 533 A1a1 Kats orretäüt valgid kanno Hambad Vru 1906 J. Samson H II 74, 841 (4)
17708 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kanno Hamba' Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 466 (12)
17709 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kanno Hamba' Se 1927 E. Põllula S 2692 (16)
17710 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hambad Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (52)
17711 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hamba Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (79)
17712 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hamba suus Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 451 (72)
17713 533 A1a1 Kats orretäüt valgid kannu Hamb[ad] Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (41)
17714 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hamba suun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (19)
17715 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hambad Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (15)
17716 533 A1a1 Kats orretäüt valgit kannu Hambad Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (18)
17717 533 A1a1 Kats orretäüt valgeid kannu Hamba' Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 270 (51)
17718 533 A1a1 Kats orretäit valgit kanno Hamba' Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 428 (19)
17719 533 A1a1 Kats orretäit valgit kanno Hamba Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 378 (24)
17720 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba' Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 117 (31)
17721 533 A1a1 Kats orretäit valgid kannu Inemise hamba Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (88)
17722 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (24)
17723 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (20)
17724 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (6)
17725 533 A1a1 Kats orretäit valgit kanu Hamba Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (81)
17726 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (44)
17727 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (12)
17728 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 262 (10)
17729 533 A1a1 Kats orretäit valgit kannu Hamba suun Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (5)
17730 533 A1a1 Kats orretäit valgeid kanno Hambad Pär 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (37)
17731 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Kaks rida hambid Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 454 (43)
17732 533 A1a1 Kaits orretäit valgeid kannu Hambad Trt 1967 A. Poltan KKI 46, 508 (6)
17733 533 A1a1 Kaits orretäit valgid kanu Hamba Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (47)
17734 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Hamba Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (41)
17735 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Hamba Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (43)
17736 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Hamba Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (25)
17737 533 A1a1 Kaits orretäit valgid kanu Hambad Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (14)
17738 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Hamba Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (36)
17739 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Inimese hamba Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (26)
17740 533 A1a1 Kaits orretäit valgit kannu Inimese hamba Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (19)
17741 533 A1a1 Kaits orretäüt valgid kannu Hamba Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 204 (28)
17742 533 A1a1 Kaits orretäüt valgit kannu Hamba' Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 150 (4)
17743 533 A1a1 Kaits orretäüt valgit kannu Hamba As 1996 A. Korb EFA I 17, 105 (52)
17744 533 A1a1 Kaits orretäüt valgid kannu Hamba San 1888 K. Gross H II 31, 807 (49)
17745 533 A1a1 Kaits õrretäit valgit kanu Hamba Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (40)
17746 533 A1a2 & Kats orrõtäüt om valgit kanno Hamba' Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 521 (4)
17747 533 A1a3 Kaks orretäit valgeid kanasseid Hambad Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68 (6)
17748 533 A1a3 & Kats orrõtäüt valgõid kanassõid Hambakõsõ' Har 1948 S. Nigol KKI WS
17749 533 A1a3 Kats orretäüt valgeid kanasseid Hamba Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (26)
17750 533 A1a4 Kats orretäit valgid kanassid Hambad San 1925 E. Päss E 56004 (5)
17751 533 A1a4 & Kats orrõtäüt valgid kanassid Hamba Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (62)
17752 533 A1a4 Kats orrõtäüt valgid kanassid Hamba' Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
17753 533 A1a5* Kats orrõtäüt valgid kanakõisi Hamba' Se 1927 E. Põllula S 647 (28)
17754 533 A1a5* Kats orrõkõsõtäüt valgit kanakõisi Hamba suuh Se 1929 T. Kõivastik S 16163 (25)
17755 533 A1a5* Kats orrõkõsõtäüt valgit kannu Hamba' Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 129 (31)
17756 533 A1a5* & Kats orrõkõsõtäüt valgit kannu Hamba' Se 1927 M. Pihlapuu S 1930 (19)
17757 533 A1a5* Kats orrõkõsõtäüt valgit kannu Hamba' Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (20)
17758 533 A1a5* Kats orrõkõsõtäüt valgid kannu Hamba Se 1933 A. Põhi S 60133 (1)
17759 533 A1a5* Kats orrõkõsõtäüt valgid kanno Se 1933 N. Oinas S 66545 (5)
17760 533 A1a6* Kats orrõtäüs kanno Hamba Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (79)
17761 533 A1a6* Kats orrõkõsõtäüt kanno Hamba Se 1932 A. Nurmetu S 49049 (26)
17762 533 A1a6* & Kats orrõtäüt kanassõid Hambad Har 1947 A. Kuus KKI WS
17763 533 A1a7 Kaks orretäit valgid kanu täis Hambad Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (53)
17764 533 A1a7 & Kaks õrretäit valgid kano täis Hambad Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 400 (15)
17765 533 A1a8+ & Kaks õrretäit valgeid kanu magavad Hambad Ta 1913 J. Müür E 48439 (6)
17766 533 A1a8+ Kaks õrretäit valgeid kanu laulavad laksnjäm Hambad Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 435 (41)
17767 533 A1a8+ Kats orretäüs valgit kanasit, tsagava, tsagava, kunagi väsü ar ka Hamba' suuh Se 1927 E. Põllula S 563 (17)
17768 533 A1b1 Kaks õrret valgit kanu täis ([Zwei] Stangen voll weisse Hühner) Die Zähne im Munde Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (25)
17769 533 A1b1 Kaks õrret valgid kanu täis Hambad suus 1782 Willmann 166 (24)
17770 533 A1b1 Kaks õrret valgid kanu täis 1818 Hupel2 171
17771 533 A1b1 Kaks õrret valgid kanu täis Hampaat suussa 1844 Lönnrot 152
17772 533 A1b1 Kaks õrret valgid kanu täis 1869 Körber VRMK 40 (7)
17773 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad 1869 Ahlqvist 72
17774 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis (Zwei Stangen voll weisser Hühner) Die Zähne 1876 Wied. 267
17775 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad 1890 E EM 54 (338)
17776 533 A1b1 Kaks õrret valgeid kanu täis Hambad 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (24)
17777 533 A1b1 Kaks õrret valgid kanu täis Hambad suus 1912 Jürjens 33
17778 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad 1913 E EM2 49 (429)
17779 533 A1b1 Kaks orret valge kanadega täüs 1986 Krikmann 99
17780 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Tür 1926 A. Palm E 57565 (13)
17781 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Pee 1927 R. Viidalepp RKM II 335, 257 (4)
17782 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (19)
17783 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (49)
17784 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (74)
17785 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Trt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° III, 22 (213)
17786 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 360 (36)
17787 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Suu on hammid täis KJn 1925 A. Kruus E 56309 (12)
17788 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 770 (26)
17789 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Inimese hambad Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 341 (39)
17790 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (2)
17791 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (31)
17792 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (7)
17793 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad suus MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (25)
17794 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Plt 1889 Ülempaalalane H II 26, 928 (2)
17795 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (12)
17796 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (16)
17797 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (17)
17798 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (12)
17799 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (11)
17800 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (23)
17801 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Inimese hambad suus Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 874/5 (46)
17802 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Vän 1933 K. Pärman E 82562 (6)
17803 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (5)
17804 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Saa 1933 J. Seeman E 85456 (7)
17805 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (8)
17806 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 87 (20)
17807 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (73)
17808 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 345 (7)
17809 533 A1b1 Kaks õrt valgeid kanu täis Hambad Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 197 (159)
17810 533 A1b1 Kaks õrret valgeid kanu täis Hambad Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (8)
17811 533 A1b1 Kaks õrret valgeid kanu täis Hambad VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (8)
17812 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (21)
17813 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 428 (60)
17814 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 454 (66)
17815 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad Muh 1939 J. Arike KKI WS
17816 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad suus SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (178)
17817 533 A1b1 Kaks õrt valged kanu täis Hammad KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (132)
17818 533 A1b1 Kaks õrt valged kanno täis Hambad Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (26)
17819 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (102)
17820 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (35)
17821 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (16)
17822 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (63)
17823 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (58)
17824 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad suus Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 196 (18)
17825 533 A1b1 Kaks õrt valgit kanu täis Inimese hambad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (14)
17826 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78p. (3)
17827 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (89)
17828 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad suus Pil 1894 H. Keller E 10053 (101)
17829 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hammad Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (12)
17830 533 A1b1 Kaks õrt valgid kanu täis Hambad suus Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 254 (9)
17831 533 A1b1 Kats ort valgid kanu täis Hamba Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (56)
17832 533 A1b1 Kats õrt valgid kanu täis Hambad TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (71)
17833 533 A1b1 Kats ort valgid kannu täis Hamba San 1895 J. Kuldsep E 19083 (21)
17834 533 A1b1 & Kaits ort, valgit kannu täis Hamba Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (12)
17835 533 A1b1 Kaits ort valgit kannu täis Hamba Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (32)
17836 533 A1b2 Kaks õrt täis valgi kanu Hambad Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (20)
17837 533 A1b2 & Kaks õrt täis valgeid kanu Hambad suus Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (54)
17838 533 A1b3* Kaits õrrekest valgid kanaksid täüs Hambad Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (54)
17839 533 A1b3* & Kaits õrrekest valgid kanu täüs Inimese hambad Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (79)
17840 533 A1b3* Kaks õrrekest valgid kanu täis Hambad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (3)
17841 533 A1b3* Kaks õrrekest valgid kanu täis Hammad KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (17)
17842 533 A1b4 & Kahed õrred valgid kanu täis (Zwei Stangen voll weisser Hühner) Die Zähne Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 267
17843 533 A1b5% & Kaks õrt valgeid kanu täis, aga kõik ilma savata Hambad suus VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (163) 947A2a
17844 533 A1b6 & Kaks õrt kanu täis Hambad Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (10)
17845 533 A1b7* & Kats orrekeist valgeid kanu Hamba' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (45)
17846 533 A1b7* Kaits ort valgit kannu Hamba Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (8)
17847 533 A1c* Orretäis valgit kannu Hamba Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 795 (30)
17848 533 A1c* Orrõtäüs valgit kannu Hamba Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (46)
17849 533 A1c* & Orrõksõtäüs valgid kanassid Hamba' Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 357
17850 533 A1d Ors valgid kannu täis Hambad Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (8)
17851 533 A1d Õrss valgeid kanu täis Hambad suus Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85 (193)
17852 533 A1d & Õrs valgit kannu täis Hamba Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (11)
17853 533 A1e & Kats ort valgid kanu tares Hambad suus Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (6)
17854 533 A1f* Kaks õrretäit valgeid kanu laudas [Kaks] rida hambaid suus Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (73)
17855 533 A1f* & Laudah kats õrretäut valgit kanno Hamba' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 450 (60)
17856 533 A2+ & Kaks laudatäit valgeid kanu Hambad Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (25)
17857 533 A2+ Üks laut ja kaks kõrenda valgeid kanu sees Hambad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (29)
17858 533 A3a1 Kaks kõrdutit [sic!] valgeid kanu täis 1880 Sak. Kal. (1880) 82 (7)
17859 533 A3a1 Kaks kõrendid valgeid kanu täis Hambad Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
17860 533 A3a1 Kaks kõrendid valgeid kanu täis Hambad Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (24)
17861 533 A3a1 Kaks kõrendid valgeid kanu täis Hambad suus Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 265 (1)
17862 533 A3a1 Kaks kõrendit valgeid kanu täis Hambad Vil 1893 J. Evert E 1421 (17)
17863 533 A3a1 Kaks kõrendit valgeid kanu täis Hambad Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (61)
17864 533 A3a1 Kaks kõrendid valgeid kanu täis Hambad KJn 1895 J. Koord E 20366 (5)
17865 533 A3a1 Kaks kõrendid valgid kanu täis Hammad PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (12)
17866 533 A3a1 Kaks kõrendat valgeid kanu täis Hambad suus SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (68)
17867 533 A3a1 Kaks kõrendad valgeid kanu täis Hambad suus VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (37)
17868 533 A3a1 Kaks kõrendat valgeid kanu täis Hambad Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (86)
17869 533 A3a1 Kaks korendad valgeid kanu täis Hambad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (77)
17870 533 A3a1 Kaks kõrendat valgeid kanu täis Hambad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (38)
17871 533 A3a1 Kaks kõrendat valgeid kanu täis Hambad suus Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (25)
17872 533 A3a1 Kaks kõrendad valgeid kano täis Hammad suus Juu? 1891 M. Antje H III 3, 329 (15)
17873 533 A3a1 Kaks kõrendad valgid kanu täis Hammad SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (22)
17874 533 A3a1 Kaks kõrendad valged kanu täis Hambad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (12)
17875 533 A3a1 Kaks kõrendat valgid kanu täis Hambad Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (37)
17876 533 A3a1 Kaks korenda valgi kanu täis Suu ja hambad Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (1)
17877 533 A3a1 Kaks kõrenda valgeid kanu täis Hambad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (14)
17878 533 A3a1 Kaits kõrendit valgit kanu täüs Hambad Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (18)
17879 533 A3a1 & Kaits kõrentid valgid kanu täus Hamba Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (39)
17880 533 A3a1 Kaits kõrendit valgit kanu täüs Hambad Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (15)
17881 533 A3a1 Kaits kõrendit valgit kanu täis Hamba Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (59)
17882 533 A3a2 & Kats kõrendi täis valgid kanu Hambad Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (16)
17883 533 A3a3 & Kaks kõrendad valgid kanu Hambad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (102)
17884 533 A3a3 Kaks korendid valgeid kanu Hambad VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (50)
17885 533 A3a3 Kaks kõrenda valged kanu Hambad Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (41)
17886 533 A3a3 Kaks kõrenda valgeid kanu Hambad suus Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (26)
17887 533 A3a3 Kaks kõrenda valgeid kanu Hambad Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (194)
17888 533 A3a3 Kaks kõrendid valgid kanu Hammad Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (90)
17889 533 A3a4% & Kaks kõrendat valgeid kanu täis, üks vommib ühte, teine teist Valged hambad suus Trm 1896 J. Soodla E 22605 ja 22606 (39) 713B
17890 533 A3b* Kõrend valgeid kanu täis Hambad Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (55)
17891 533 A3b* & Kõrend valgid kanu täis Hamba Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (4)
17892 533 A3b* Kõrend valgid kanu täis Hambad suus Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (27)
17893 533 A3b* Üks kõrent valgid kanu täis Hambad Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 400 (15)
17894 533 A3c & Hulk valgid kanu kõrentin Hambad Krk 1889 J. Kivisäk H II 23, 162 (3)
17895 533 A3d & Valge kana kõrendin Hamba Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (18)
17896 533 A3d Valge kana kõrendin Hambad Trv 1893 J. Kuusk E 8108 (8)
17897 533 A4a & Kaks pennitäit valged kanno Hambad Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (25)
17898 533 A4b Kaks penni valgeid kanu täis Hambad Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 175 (46)
17899 533 A4b & [Kaks] penni valgid kanu täis Hambad Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (154)
17900 533 A4b Kaks penni valged kanu täis Hambad Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (27)
17901 533 A4b Kaks penni valged kanu täis Hambad suus Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (9)
17902 533 A5 & Varn valgeid kanu täis Hambad Krk 1889 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (51)
17903 533 A5 Varn valgeid kanu täis Hambad 1890 E EM 175 (1708)
17904 533 A5 Varn valgeid kanu täis Hambad 1913 E EM2 151 (2213)
17905 533 A6* & Kaks rida valgeid kanu Hambad Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (31)
17906 533 A6* & Kaks rida valgeid kanu täis Hambad Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (24)
17907 533 A6* Kaks suurt pikka rida valgeid kanu täis Hambad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (77)
17908 533 A7* Kaks tõrt valgid kanu täis Hambad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 70 (85)
17909 533 A7* & Kats tõrdutäut valgit kannu Hamba Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (56)
17910 533 A7* Kaks tört ja valged kanad sees Weisse Zähne im Munde Muh 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 35p.
17911 533 A8 Ait valgid kanu täis Hambad Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (97)
17912 533 A8 & Aet valgid kanu täis Hambad suus Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (80)
17913 533 A9* Kats paari valgit kanu Hamba' Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 231 (5)
17914 533 A9* & Kats paarakeist valgeid kanakeisi Hamba' suuhn Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (47)
17915 533 A10+ Kahel õuel palju valgeid kanu Hambad suus 1960 Täheke nr. 8 (1960) 6 (2)
17916 533 A10+ & Väikene majakene täus valgit kannu Hamba suun Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (12)
17917 533 A10+ & Kaks parve täis valgeid kanu Hambad Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (11)
17918 533 A10+ & Oras valgit kanno täüs Hambad suus Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (8)
17919 533 A10+ Kats sarvõtäüt valgit kanakõisi Hambad Se 1934 M. Peramets S 78514 (44)
17920 533 A10+ Kats oosõtäüt valgid kanno Inemisõ seeh omma hamba Se 1935 N. Oinas S 103314 (1)
17921 533 B1a & Kaks õrretäit valgeid hanesid Hambad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (37)
17922 533 B1b Kaks õrt valgeid hani täis Hambad Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (169)
17923 533 B1b & Kaks õrt valgeid hani täis Hambad JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (34)
17924 533 B2a* & Kaks kõrendat valgeid hani täis Hambad suus Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (6)
17925 533 B2a* Kaks korenda valge hani täüs Hambad Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 242 (43)
17926 533 B2a* Kaks kõrendit valgeid hanisid täis Hambad Ris 1896 J. Niinas E 26296 (1)
17927 533 B2a* Kaks korenta valkia hani Hampat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (91)
17928 533 B2b & Kõrendad valgid hanisid Hambad Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 23 (28)
17929 533 B3 & Kaks rida valgi hani Hambad Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (25)
17930 533 C & Kats orrõ täüs valgit tsipu Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (10)
17931 533 D & [Kaks] penni valged kukkesid Hambad Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (14)
17932 533 E & Kaks korendi valge luike täis Igemed ja hambad Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (30)
17933 533 F1a & Kats õrretäit valget lambid Hambad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 147 (69)
17934 533 F1b & Orrõtäüs valgid lambid Hambad Se 1985 M. Parksepp KKI KS
17935 533 F2a% Laut valgeid lambaid täis Hambad VMr 1927 E. Klaas E 73812 (7a) 1786B
17936 533 F2a% Laut valgeid lambaid täis Suu Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (8) 1786B
17937 533 F2a% Laut valgeid lambaid täis Hambad suus Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (25) 1786B
17938 533 F2a% Laut valgeid lambaid täis Hambad suus Kos 1970 J. Palm RKM II 279, 100 (14) 1786B
17939 533 F2a% & Laut valgeid lambaid täis Hambad Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 379 (50) 1786B
17940 533 F2a% Laut valgi lambaid täis Hambad suus Hää 1951 M. Mäesalu RKM II 33, 468 (101) 1786B
17941 533 F2a% Laut valgid lambid täis Hamba Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (6) 1786B
17942 533 F2a% Laut valgid lambud täis Hambad Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (29) 1786B
17943 533 F2b* Laudake on valgeid lambaid täis Suu, hambad 1899 Kuusik KT 213 (22)
17944 533 F2b* Laudatäüs valgit lambid Vru 1903 G. Sandra H II 70, 131 (43)
17945 533 F2b* Laudatäüs valgit lambit Leevä ahoh Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 442 (70)
17946 533 F2b* Laut täis valgeid lambaid Hambad suus Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 479 (30)
17947 533 F2b* & Laut on valgeid lambaid täis Suu Trt 1934 K. Kirss E 85927 (25)
17948 533 F2b* Üks laut on valgeid lambaid täis Hambad Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 288 (1)
17949 533 F2b* Laut lambaid täis Hambad Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 117 (679)
17950 533 F3 & Ait valgid lambaid täis (Ein Vorrathshaus voll weisser Schafe) Der Mund mit den Zähnen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 262
17951 533 F3 Ait valgeid lambaid täis Suu ja hambad 1890 E EM 26 (14)
17952 533 F3 Ait valgeid lambaid täis Suu ja hambad 1913 E EM2 26 (15)
17953 533 F3 Ait valgeid lambaid täis Suu ja hambad 1929 Jürisson 196 (1)
17954 533 G1a1* Kaks õrretäit valgeid kanu, punane kukk keskel Suu Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (4)
17955 533 G1a1* & Kaks õrretäit valgid kanu, punane kukk keskel Hambad, keel Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (20)
17956 533 G1a1* Kaks õrretäit valgid kanu ja punane kukk keskel Hambad ja keel Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1003
17957 533 G1a2* Kaks õrretäit valgeid kanu, punane kukk laulab keskel Suu Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (13)
17958 533 G1a2* Kaks õrretäit valgeid kanu, punane kukk loulab keskel Suu, hambad, keel Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (9)
17959 533 G1a2* Kaks örretäit valged kanu, punane kukk laulab keskel Suu Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689 (6)
17960 533 G1a2* & Kaks õrretäit valgeid kanu ja punane kukk laulab keskel Keel ja hambad Mus 1949 H. Valk KKI 11, 332 (38)
17961 533 G1b1 & Kaks õrt valgid kanu täis, punane kukk keskel Hambad ja keel Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (66)
17962 533 G1b2 Kaks õrt valged kanu täis, punane kukk laulab keskel Suu Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 6 (2)
17963 533 G1b2 & Kaks õrt valgid kanu täis, punane kukk laulab keskel Hambad ja keel Kär 1890 K. Loiken E 433 (14)
17964 533 G1b2 Kaks õrt valgeid kanu täis, punane kukk laulab keskel Hambad ja keel Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (26)
17965 533 G1b3 & Kaks õrt valgid kanu täis, punane kukk istub keskel Suu Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (6)
17966 533 G1b4 & Kaks õrt valgeid kanu, punane kukk keskel Hambad Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (6)
17967 533 G1c Valged kanad orrel, punane kukk keskel Keel ja hambad Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
17968 533 G1c Valged kanad õrrel, punane kukk keskel Suu Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 422 (14)
17969 533 G1c & Valged kanad õrsil, punane kukk keskel Suu Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (16)
17970 533 G2a Laut valgeid kanu täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1935 Huvit. V Lisa 17 (7)
17971 533 G2a & Laut valgi kanu täis, punane kukk keskel Hambad ja kiil Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (73)
17972 533 G2b & Laut valgit kannu täüs, punanõ kikas keskel Hambad ja keel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (48)
17973 533 G2c & Laut valgeid kanu täis, punane kukk laulab keskel Keel ja hambad Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 116 (17)
17974 533 G3a & Kaks rida valgid kanu, punane kukk keskel Hambad ja keel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (130)
17975 533 G3b & Kaks rida valgeid kanu, punane kukk laulab keskel Suu Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 102 (21)
17976 533 H1a% Laut valgid lambaid täis, punane kukk keskel (Ein Stall voll weisser Schafe, ein rother Hahn in der Mitte) Die Zähne und die Zunge 1876 Wied. 274 943 945 946
17977 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1890 E EM 81 (643) 943 945 946
17978 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1913 E EM2 71 (827) 943 945 946
17979 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad, keel 1920 Nurmik I 78 943 945 946
17980 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu 1923 Huvit. II 215 ja 224 (8) 943 945 946
17981 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1929 Jürisson 178 (9) 943 945 946
17982 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1939 Nugis 289 ja 313 (121) 943 945 946
17983 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1955 ÜÕÕ 133 (8) 943 945 946
17984 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel 1955 Bachman-Rebane II (1955) 81 (2) 943 945 946
17985 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel 1957 Janno-Salun III 223 943 945 946
17986 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1960 Kuut VI (1960) 215 (6) 943 945 946
17987 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu 1968 Mihkla-Tedre EK9 19 943 945 946
17988 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel 1977 Vaino 24 (3) 943 945 946
17989 533 H1a% Laut luust lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1984 Muhel VN 9 ja tagakaas (2) 943 945 946
17990 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu, hambad ja keel 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (7) 943 945 946
17991 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel 1992 Metstak2 10 ja 11 943 945 946
17992 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu, hambad ja keel Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (21) 943 945 946
17993 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel suus Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 417 (64) 943 945 946
17994 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 210 (100) 943 945 946
17995 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Rkv 1934 A. Keevit ERA II 70, 410 (12) 943 945 946
17996 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel Jõh 1939 E. Mets ERA II 268, 276 (13) 943 945 946
17997 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel Kir 1937 A. Kiindok ERA II 147, 634 (16) 943 945 946
17998 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (11) 943 945 946
17999 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Kuu 1940 E. Pajul ERA II 263, 119 (10) 943 945 946
18000 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 371 (3) 943 945 946