Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 41001 — 42000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
41001 1143 A2 & Mõtsast tuuas, mõtsa ei mahu Ägel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (62)
41002 1143 A3 & Pisuke on ja metsa ei mahu Äke Hls 1894 J. Riiet H III 19, 835 (54)
41003 1143 Ba Merde mahub, metsa ei mahu Äke 1913 E EM2 81 (1008)
41004 1143 Ba Merde mahub, metsa ei mahu Äke VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (103)
41005 1143 Ba & Merde mahub, metsa ei mahu Äke Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24406 (22)
41006 1143 Bb & Merde sünnib, metsa ei sünni Äke Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (14)
41007 1143 C & Lagedale mahub, metsa ei mahu Ägel Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (12)
41008 1143 D & Metsa ei mahu, peenrale mahub Äke Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (14)
41009 1143 D Metsa ei mahu, peenrale mahub Äke 1890 E EM 95 (802)
41010 1143 D Metsa ei mahu, peenrale mahub Äke 1913 E EM2 81 (1015)
41011 1143 E/ & Nigiseb ja nagiseb, üle aia ei saa ega metsa ta ei mahu Äke Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140 (152) 1454Ü
41012 1143 # 1149 1794
41013 1144 A & Kol pihlapuu tsalka kest merd Talse-, lihavõte-, suvidsepühi' Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (70)
41014 1144 B% & Üts tamm kesket merd, kolm kullast sauka sisen Aaste, kolm suurt pühi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (294) 2727A6c
41015 1144 Ca & Mere pääl kol' kullatsäuka Lihavõõdõ, suvistõpühä, talsipühä Se 1929 V. Savala S 17564 (118)
41016 1144 Cb1 & Kolm tsäuka mere pääl Pühi': talse-, suvistõ- ja munapühi Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (12)
41017 1144 Cb2 Kolm säuka meres Kolm aasta pühadeaega Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (69)
41018 1144 Cb2 Kolm säuka meres Kolm suurt pühadeaega Trv 1894 J. Vaine E 13627 (114)
41019 1144 Cb2 & Kolm säuku meren Kolm suurt püha aastas Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (146)
41020 1144 Cb2 Kolm salka meres Kolm pühadeaega aastas Vil 1892 H. Pihlap E 727 (96)
41021 1144 Cb3 & Merel kolm tsäuka Pühi' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (27)
41022 1145 a Meri kolme tulba otsas 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
41023 1145 a Meri kolmõ tulba otsah Mõskmõ- ja söömätõrdu Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (59)
41024 1145 a Meri kolme tulba otsah Taaritõrdu Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (40)
41025 1145 a & Meri kolme tulba otsah Tõrdu Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (15)
41026 1145 a Meri kolmõ tulba otsah Tõrdu kolmõ jala otsah Se 1935 A. Jänessoo S 105263 (22)
41027 1145 a & Meri kolmõ tulba otsah Mõskmõtõrdo Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (83)
41028 1145 a Meri kolmõ tulba otsah Tõrdu Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 190 (44)
41029 1145 a Meri kolme tulba otsah Tõrdo Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 164 (9)
41030 1145 b* & Meri kolmõ jala pääl Tõrdo Se 1934 F. Paloots S 86155 (6)
41031 1145 b* Meri kolmõ jala õtsah Se 1927 Linnasaar S 1474 (6)
41032 1145 # 698 923 1146 1147 2097
41033 1146 & Meri nelja tulba pääl Taevas Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (75)
41034 1146 Meri nelja tulba peal (Ein Meer auf vier Pfählen) Der Himmel 1876 Wied. 277
41035 1146 Meri nelja tulba pääl Taevas 1890 E EM 94 (801)
41036 1146 Meri nelja tulba pääl Taevas 1913 E EM2 81 (1014)
41037 1146 # 698 923 1145 1147 2097 2651
41038 1147 A Kirik (meri) viie tulba otsas 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
41039 1147 A & Kirik viie tulba peal Taarikann käe peal Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (118)
41040 1147 Ba1 & Meri viie tulba otsan Taarikapp Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (51)
41041 1147 Ba2 & Meri viie tulba pääl Veenõu viie sõrme peal Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 573 (64)
41042 1147 Bb & Meri viie tulba otsah, sisse satat, ar' ka uput Viinanaps Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (11)
41043 1147 # 698 923 1145 1146 2097
41044 1148 & Mets lihamäe pääl Juuksed Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (88)
41045 1148 Mets lihamäe pääl Juuksed 1913 E EM2 82 (1025)
41046 1149 a & Metsa mahub ja merde ei mahu Linnusulg VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (105)
41047 1149 a Metsa mahub, aga merre ei mahu 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
41048 1149 b & Merde ei mahu, metsa mahub Põis MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (23)
41049 1149 # 1143 1795
41050 1150 & Metsan sündünu, metsan kasvanu, tule kodu putru sööma Puulusik 1934 O. Lipstok ERA II 83, 189 (126)
41051 1150 Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb koju putru sööma Puulusikas 1968 SSTT 66
41052 1150 Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb koju putru sööma Puulusikas 1979 Metstak 12 ja 33 (81)
41053 1150 Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb koju putru sööma Puulusikas 1992 Metstak2 26 ja 27
41054 1150 Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb koju putru sööma Puulusikas 1991 VJr 39 ja 40 (14)
41055 1150 # 1152
41056 1151 A & Metsas elab, metsast tuuakse, vahel sees üks hing, vahel kaks, mõnikord kolm ka Voodi Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 6 (101)
41057 1151 B & Küün om, põhku ei kanna', neli jalga om, loom ei olõ', rõivit kand, inemine ei olõ', sulgi kand, lind ei olõ', vahel om üts hing siseh, vahel om kats hinge Voodi Plv 1949 J. Sulengo RKM II 22, 103 (4)
41058 1151 # 1157
41059 1152 Aa1* & Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee pääl ma elan, tules ma suren, ütle, mis ma olen Laev Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 8 ja 11 (1871) 48 ja 66 (7)
41060 1152 Aa1* Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee pääl ma elan, tules ma suren, ütle, mis ma olen Laev 1878 Mötleja 21 ja 53 (85)
41061 1152 Aa1* Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee peal ma elan, tules ma suren, ütle, mis ma olen Laev 1883 ER Kal. (1883) 86 ja 93 (2)
41062 1152 Aa1* Metsas ma kasvasin, rannal sündisin, vee peal ma elan ja tules ma suren, ütle, mis ma olen Laev MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (6)
41063 1152 Aa1* Metsas ma kasvin, randas ma sündisin, vees ma elan ja tules ma suren Laev Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (18)
41064 1152 Aa1* Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee peal ma elan, tules ma suren Laev VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (126)
41065 1152 Aa2 & Metsas kasvis, rannas sündis, vees elab, tules sureb Laev Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (112)
41066 1152 Aa2 Metses kasvab, randes sünnib, viis elab, tules sureb Puulaev, paat, lootsik Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 633 (33)
41067 1152 Aa3 & Mõtsah ta kasus, rannah sünnüs, viih eläs, tuleh kooles Laiv Plv 1889? J. P. E 29553 (1)
41068 1152 Ab1* Mõtsan kasvi, rannan ma sündse, vee pääl ma elän, tuulen ma suren Laev Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (101)
41069 1152 Ab1* Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee peal ma elasin, tuulesse ma suren Laev Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 399 (3)
41070 1152 Ab1* & Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee peal ma elan, tuules ma suren Laev VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (56)
41071 1152 Ab1* Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vee peal ma elan ja tuules ma suren, ütle, mis ma olen Laev Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 280 (33)
41072 1152 Ab1* Metsas ma kasvin, randas ma sündsin, vees mina elan ja tuules ma suren Laev SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (32)
41073 1152 Ab2* & Metsas kasvab, randas sünnib, vee peal elab, tuulde sureb Laev Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (133)
41074 1152 Ab2* Metsas kasvand, rannas sündind, vee peal elab, tuules ja tormis sureb Laev JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 266 (2)
41075 1152 Ac Metsas kasvab, rannal sünnib, vees elab, tormis sureb Paat 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (13)
41076 1152 Ac Metsas kasvab, rannal sünnib, vees elab, tormis sureb 1957 Janno-Salun III 212
41077 1152 Ac Metsas kasvab, rannal sünnib, vees elab, tormis sureb 1963 Siim-Vallner III 46
41078 1152 Ac Metsas kasvab, rannal sünnib, vees elab, tormis sureb 1977 Hiie-Moks II2 85
41079 1152 Ac Metsas kasvab, rannal sünnib, vees elab, tormis sureb 1987 Hiie-Müürsepp III/II 105
41080 1152 Ac Metsas kasvan, rannal sünnin, vees elan, tormis suren Paat San 1963 O. Esta RKM II 169, 347 (72)
41081 1152 Ac & Metsas kasvab, rannas sünnib, vees elab, tormis sureb Laev Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 238 (29)
41082 1152 Ad* Metsas ta kasvas ja rannal ta sündis, meres ta elas ja tuules ta suri Laev Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 189 (15)
41083 1152 Ad* & Metsas ma kasvin, rannas ma sündisin, meres ma elasin ja tuules ma surin Laev KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (16)
41084 1152 Ae1* Metsas ta kasvis, randas ta sündis, meres ta elas, tules ta suri Laev Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (20)
41085 1152 Ae1* Metsas kasvab, randas sünnib, meres elab, tules sureb Laev Hii 1891 G. Tikerpuu E 713 (13)
41086 1152 Ae1* & Metsas kasvab, rannal sünnib, meres elab, tules sureb Laev Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 545 (16)
41087 1152 Ae2 & Metsas ma kasvasin, rannas ma sündisin, meres ma elan ja tules ma suren Laev Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (1)
41088 1152 Af & Metsas kasvab, meres elab, rannal sünnib, rannal sureb Laev, paat Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 299, 288 (22)
41089 1152 Ag & Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (16)
41090 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1890 E EM 95 (804)
41091 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Purjelaev 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 5 ja 32 (6)
41092 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1913 E EM2 81 (1018)
41093 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1914 E MM 12 ja 44 (157)
41094 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1920 E MM2 12 ja 47 (159)
41095 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1994 E MM3 9 ja 38 (159)
41096 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1925 Puus. KH III5 76/7
41097 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb 1927 Ainelo III 62
41098 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1930 Huvit. II3 113 ja 248 (10)
41099 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1939 Nugis 290 ja 314 (138)
41100 1152 Ag Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees sureb Laev 1995 Mihkel nr. 7 (1995) 54 (5)
41101 1152 Ah & Metsas ma kasun, mere ääres ma sünnin, vees ma elan ja tuules ma suren Laev Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 382 (28)
41102 1152 Ai & Suos ma sündsin, laanes ma kasvsin, vees ma elasin, tules ma suren Lootsikas KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (30)
41103 1152 Aj & Metsas ta sündis, randas ta kasvis, meres ta elas ja tuules ta suri Laev Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (37)
41104 1152 Ak1* & Metsas ma sündisin, rannal ma kasvasin, vee peal ma elan ja tules ma suren Laev Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (32)
41105 1152 Ak1* Metsas ma sündisin, rannal ma kasvasin, vee sees ma elan ja tules ma suren Laev Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 463 (8)
41106 1152 Ak2 & Metsas ta sünnib, rannas kasvab, vees elab, tules sureb Laev VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (7)
41107 1152 Al Metsas sünnin, metsas kasvan, meres elan, meres suren Laev 1968 Säde nr. 104 (1967) ja 9 (1968) 8 (4)
41108 1152 Al & Metsas sünnin, metsas kasvan, meres elan, merde suren Laev Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 449 (2)
41109 1152 B & Metsas kasvab, rannal sünnib, tuules elab, vees upub Purjelaev Tln 1926 M. Sengbusch E 57371
41110 1152 Ca & Metsas sündind, mere ääres kasvand, vee pääl elab, tules põleb Laev Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (11)
41111 1152 Cb & Mõtsan ma sündse, rannan ma kasve, meren ma elä ja tulen ma pala Laev Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (2)
41112 1152 Cc & Mõtsan kasvab, rannan sünnib, vii pääl eläb, tulen palab Lootsik Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (4)
41113 1152 D & Mõtsah ma kasvi, rannah ma sündi, vee pääl ma ela, tuule[h] ma liigo Laiv Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (20)
41114 1152 E & Metsas ma kasvasin, rannal ma sündisin, vees ma käin ja tormis ma suren Laev KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (10)
41115 1152 Fa & Laandes olen ma kasvand, randas olen ma sündind ja meresse ma surin Laev Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 139 (148)
41116 1152 Fb* Metsas kasvab, rannal sünnib, merel sureb Laev 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas (1)
41117 1152 Fb* & Metsas kasvab, rannal sünnib, merde sureb Laev Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (30)
41118 1152 Fb* Metsas kasvab, rannas sünnib ja meres sureb Laev Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (23)
41119 1152 Fc & Metsas kasvab, randas sünnib, vees sureb Laev Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 95 (11)
41120 1152 Fc Metsas kasvab, randas sünnib, vees sureb Laev Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 81 (39)
41121 1152 Fd & Metsas on kasvanud, mere ääres on sündinud ja tuules on surnud Laev Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (134)
41122 1152 Fe+ & Rannan ma sündsi, viin ma kasvi, tulle suresi Laiv Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (3)
41123 1152 Fe+ Metsas kasvab, maal sureb, vies sünnib Laiv Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (24)
41124 1152 Ga & Laanen ma sündi, meren ma elli, tuulde ma surri Laiv Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (1)
41125 1152 Gb* & Kuival maal sündisin, vees ma elan, tules ma suren Vene Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (25)
41126 1152 Gb* Maa peal ma olen sündinud, vee peal ma elan ja tulesse ma suren Laev Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (42)
41127 1152 Gc & Metsas ma sündisin, vees ma elasin, tules ma suresin Laev Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (189)
41128 1152 Ha & Metsas mina sünnin, rannas mina kasvan, meres mina elan Laev Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (16)
41129 1152 Hb & Mõtsan sündü, rannah kasvi, viin elas, tuld ei pelgä Laiv Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (91)
41130 1152 Hc & Metsas sündind, metsas kasvand, vees elab Paat Kir 1937 A. Kiindok ERA II 147, 634 (14)
41131 1152 Hc Metsas sündinud, metsas kasvanud, vees elab Lootsik 1992 Metstak2 70 ja 71
41132 1152 Hd & Metsas kasvab, rannas sünnib ja vees elab Laev Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 112 (13)
41133 1152 He & Metsas kasvab, maa peal sünnib, meres elab Laev JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (54)
41134 1152 I* & Metsas kasvab, rannas sünnib, vee pääl liigub Laev Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (89)
41135 1152 I* Metses kasvab, randes sünnib, viis kõnnib Puulaev, paat, lootsik Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 633 (33)
41136 1152 Ja* & Metsas ta kasvab, meres ta elab ja tuules ta sureb Laev Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (118)
41137 1152 Ja* Metsas kasvab, vees elab, tuules sureb Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (9)
41138 1152 Jb & Puis kasvas, veel elab, mais sureb Laev Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (34)
41139 1152 K & Metsas ta kasvab, meres ta elab ja randas ta seisab Paat ehk ruup Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (7)
41140 1152 L & Metsas kasvab, rannal sünnib Laev Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (18)
41141 1152 M & Metsas kasvab, meres sureb Laev Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (12)
41142 1152 N* Rannal sünnib, merel sureb Laev Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 218 (49)
41143 1152 N* & Maal sünnib, merel sureb Laev Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 498 (321)
41144 1152 N* Maal sünnib, merel sureb Laev Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (2)
41145 1152 O & Vee peal elab ja tuuldes magab Lootsik Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (28)
41146 1152 P & Vees elab, tuules sureb Laev Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (24)
41147 1152 Q+ Metses kasvab, meres kõnnib Puulaev, paat, lootsik Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 633 (33)
41148 1152 Q+ & Metsas ta kasvab, meres ta elab, tuul teda purustab Laev Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (72)
41149 1152 # 1150 1157 1158 1159
41150 1153 & Metsas raiutakse, kodu kuulukse Püssilaskmine JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (102)
41151 1154 Aa1* Metsas must, tee pääl lauk, kodu valge Lõhmus, pärn, kellest suge kistakse 1890 E EM 95 (805)
41152 1154 Aa1* Metsas must, tee pääl lauk, kodu valge Lõhmus, pärn, kellest suge kistakse 1913 E EM2 82 (1019)
41153 1154 Aa1* Metsas must, tee pääl lauk, kodus valge 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
41154 1154 Aa1* Metsas must, tee peal lauk, kodu valge Puupalk, saepakk Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 270 (41)
41155 1154 Aa1* Metsas must, tee peal lauk, kodu valge Puupalk JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (10)
41156 1154 Aa1* Metsas must, tee peal lauk, kodu valge Raiutud puu Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3741 (18)
41157 1154 Aa1* Metsas must, tee peal lauk, kodu valge Peeruhalg Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (63)
41158 1154 Aa1* Metsas must, tee peal lauk, kodu valge Puu, metsas, maharaiutult, kooritult Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (150)
41159 1154 Aa1* & Metses must, tee peal lauk, kodu valge Palk (metsas koorega, tee peal ots kooritud ja kodu kõik kooritud) Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (14)
41160 1154 Aa1* Metsas must, tee pääl lauk, kodus valge Lõhmus vai pärn, millest suge kistakse Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (11)
41161 1154 Aa1* Mets must, tee peal lauk, kodu valge Niinepuu Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (7)
41162 1154 Aa1* Metsas must, tee pial lauk, kodu valge Niinepuu – lõhmus Sim 1892 T. Franzdorf E 1517 (53)
41163 1154 Aa1* Metsas must, tee peal lauk ja kodu valge Lõhmus; metsas kasvab, tee pe[al] maharaiu[tud] ja kodu koor ära võetud Lai 1902 K. A. Simmer E 43771 (18)
41164 1154 Aa2* & Metsas must, tee pääl lauk ots, kodus valge Palk Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (18)
41165 1154 Aa2* Mõtsan must, tee pääl laik ots, kodun peris valge Palk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (11)
41166 1154 Aa3* & Metsäs must, tie pääl lauk, saab kuo, koguni valge Palk Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (84)
41167 1154 Aa3* Metsas must, tee peal lauk, kodu üsna valge Niinepuu (metsas kasvab) on must, raiutud on ots valge, kodus võetakse koor ära, on valge Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 255 (18)
41168 1154 Ab & Mees metsas must, tee peal lauk, saab kodu, siis üsna valge Pärnapuu Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (156)
41169 1154 B & Mees läheb metsa, on must, tuleb kodo, on lauk otses Mees tuleb, niine seljatäis selges Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (25)
41170 1154 Ca1 Metsas must, tee peal päits, kodu valge Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (180)
41171 1154 Ca1 & Metsas must, tee pääl päits, kodus valge Palki veetas Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (61)
41172 1154 Ca1 Mõtsas must, tee pääl päits, kodus valge Palk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (219)
41173 1154 Ca2* & Metses must, tie peal päits, kodu üsna valge Palk Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (27)
41174 1154 Ca2* Metsas must, tee peal päits, saab kodu, on valge Palk Pär 1888 H. Martinson H III 5, 344 (8)
41175 1154 Ca2* Metsas must, tee peal päits, saab kodu, on koguni valge [Palgivedu] SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 471/2
41176 1154 Cb & Mõtsan must, tee pääl päits, kotun lumivalge Palk Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (26)
41177 1154 Cc & Enne on kogoni must, on tee peal, siis päits, aga saab ta kodo, siis kogoni valge Puu seljast võetakse koort Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (97)
41178 1154 Da1 & Mõtsas must, tee pääl päitspää, kodus valge Palgiots Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (18)
41179 1154 Da2* & Mõtsan must, tii pääl päitspääge, kodun koguni valge Palk Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (40)
41180 1154 Da2* Metsas must, tee pääl päitspää, kui kodu saab, koguni valge Kuusk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 27
41181 1154 Db & Metsas must, tee peal päitspää, saab kodu, siis lumivalge Puu Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (191)
41182 1154 E & Metsas on mustik, tee peal on päitsik, kui kodu saab, siis on vaalik Lõhmus Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (77)
41183 1154 F & Metsas must, kodus päitspää Puu, mis maha raiutakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (113)
41184 1154 G & Metsas päits, kodu valg Niinepuu Äks 1888 J. Järveots H I 3, 530 (2)
41185 1154 H & Metsas hall, tee pääl lauk, kui koju saab, siis valge Puu Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (55)
41186 1154 I & Metsas must, tee peal lauk, kodu pugal Puu JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (97)
41187 1154 J & Pugel metsas, kirjes tee peal ja vaalik kodu Maha raiutud puu Pär 1902 J. J. Pulst E 43216 (17)
41188 1154 K & Metsas must, tee peal kirju, kodu valge Lõhmus, suapuu Tor 1888 G. Volmerson H I 2, 707 (7)
41189 1154 L & Metsas must, küit, tee peal valge Lõhmus Lai 1890 A. Sommer H III 9, 82 (1)
41190 1155 a Metsa läheb kirbukene, koju tuleb kuusekene 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
41191 1155 a & Mõtsa lätt kirbukõnõ, kodu tulõ kuusekõnõ Kanep Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (57)
41192 1155 a Mõtsa lätt kirbukene, kodu tule kuusekene Kanep Urv 1890 J. Teder H III 11, 340 (127)
41193 1155 b & Metsa läheb kui kirp, koju tuleb kui kuus Kanep San 1929 L. Kuusik E 64012 (40)
41194 1155 # 676 2519Fa*
41195 1156 A1a & Mõtsa läät, kodo kaes, kodo tulet, mõtsa kaes Kirves perse pääl Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (34)
41196 1156 A1b1 & Lätt mõtsa, vahis kodo, tule kodo, vahis mõtsa Puuragojal kirves ola pääl Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (11)
41197 1156 A1b2 & Lääd mõtsa, vahis kodu, lääd kodu, vahis mõtsa Rehe või vigel Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 203 (26)
41198 1156 A1c* Läheb metsa, vaatab kodu poole, läheb koju, vaatab metsa poole Kirves 1968 SSTT 99
41199 1156 A1c* Läheb metsa, vaatab kodu poole, läheb koju, vaatab metsa poole [Kirves] 1987 Kivi-Roosleht II/2 14
41200 1156 A1c* Läheb metsa, vaatab kodu poole, läheb koju, vaatab metsa poole 1985 Kivi-Roosleht I 62
41201 1156 A1c* & Läheb metsa, vaatab koju, läheb koju, vaatab metsa Kirves või sääremari Tln 1992 D. Tiitsaar RKM, KP 51, 280 (6)
41202 1156 A1c* Lähed metsa poole, vaatab kodu poole, lähed kodu poole, vaatab metsa Trt 1992 T. Talur RKM, KP 38, 10 (19)
41203 1156 A1d+ Läheb metsa, vaatab kodu poole, tuleb koju, vaatab metsa poole 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
41204 1156 A1d+ Läheb metsa, vaatab koju, tuleb koju, vaatab metsa Reha heinalise seljas 1955 ÜÕÕ 14 (6)
41205 1156 A1d+ & Läheb metsa, vaatab kodu poole, tuleb kodu, vaatab metsa poole Kirves Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (152)
41206 1156 A1d+ Tuleb koju, vaatab metsa poole, läheb metsa, vaatab kodu poole Kirves õlal Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 346 (8)
41207 1156 A1d+ Hommiku läheb metsa, vaatab kodu poole, õhtul tuleb koju, vaatab metsa poole Kirves Trt 1992 R. Rästa RKM, KP 35, 354/5 (15)
41208 1156 A2a & Läheb metsa, vaatab kodu poole, tuleb metsast, vaatab metsa poole Kirves Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 79 (29)
41209 1156 A2b Ku lätt mõtsa, kuu' kaes, a ku mõtsast, mõtsa kaes Kirvõs Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
41210 1156 A2b & Ku lätt mõtsa, kuu' kaes, a ku mõtsast, mõtsa kaes Kirvõs Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 342 (8)
41211 1156 Ba & Mees läheb metsa ja vaatab kodu poole, mees läheb koju ja vaatab metsa poole Kirves Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 530 (51)
41212 1156 Bb & Miis lätt mõtsa, pää vahis kodu, miis tulõ kodu, pää vahis mõtsa Riha hainalise sälän Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 131 (14)
41213 1156 Ca & Poiss lätt mõtsa, siis kotto kais, ku lätt kuu, siis mõtsa kais Mees, kirves Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (152)
41214 1156 Cb & Poiss lätt mõtsa, kaõs kuu', tulõ kuu, kaõs mõtsa Kirves Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
41215 1157 & Mõtsah ma olõ sündünü ja kasunu, kotoh ma olõ, neli jalga mul all om Säng Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (16)
41216 1157 # 1151 1152 2693
41217 1158 Aa & Mõtsan sündinu, mõtsan kasunu, tule vällä pääle tiirutama Ägel Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (27)
41218 1158 Ab & Metsan sündünu, metsan kasvanu, tule välja pääle kurja tegema Puuäkl Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (67)
41219 1158 Ba & Mõtsan sündinu, mõtsan kasunu, nurme pääle tuleb kärisemä Karuägli Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (23)
41220 1158 Bb & Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb nurmele maad segama Äke Elv 1976 S. Arras RKM II 324, 206 (14)
41221 1158 Bc & Metsas üles kasvanud, nurme pääle tuleb rookima Karuägel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (144)
41222 1158 # 1152
41223 1159 a & Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb kodu, väga nutab Viiul Mih 1894 A. Kappak H III 18, 805 (11)
41224 1159 b & Mõtsan sünnis, mõtsan kasvas, võetes käte pääle, nakkas ikma Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 547 (150)
41225 1159 c% & Mõtsan om kasunu, mõtsan om sündinu, laste käen vingub Puu Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (99) 1188
41226 1159 d & Metsas sündinud, metsas kasvanud, nüüd nutab mehe põlvel Kannel Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (17)
41227 1159 d Metsas sündinud, metsas kasvanud, nüüd nutab mehe põlvel Kannel 1890 E EM 95 (808)
41228 1159 d Metsas sündinud, metsas kasvanud, nüüd nutab mehe põlvel Kannel 1913 E EM2 82 (1022)
41229 1159 e & Metsas sündinud, metsas kasvanud, inimeste käes nutab Viiul Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 486 (1109)
41230 1159 e Metsas sündinud, metsas kasvanud, nüüd nutab inimeste käes Kannel 1890 E EM 95 (808)
41231 1159 e Metsas sündinud, metsas kasvanud, nüüd nutab inimeste käes Kannel 1913 E EM2 82 (1022)
41232 1159 # 1152
41233 1160 a1 & Metsas on, aga metsas ei näe Puu süda Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 486 (1108)
41234 1160 a1 Metsas on, aga metsa ei näe Puu süda 1890 E EM 95 (806)
41235 1160 a1 Metsas on, aga metsa ei näe Puu süda 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64
41236 1160 a1 Metsas on, aga metsas ei näe Puu süda 1913 E EM2 82 (1020)
41237 1160 a1 Metsas on, aga metsas ei näe Puu süda 1914 E MM 12 ja 44 (158)
41238 1160 a1 Metsas on, aga metsas ei näe Puu süda 1920 E MM2 12 ja 47 (160)
41239 1160 a1 Metsas on, aga metsas ei näe Puu süda 1994 E MM3 9 ja 38 (160)
41240 1160 a2 & Mõtsan um ja mõtsa ei näe Puu süa Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (109)
41241 1160 a2 Metsas on ja metsa ei näe Puu süda Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (4)
41242 1160 a3 & Mõtsahn um, mõtsa ei näe Puu süda Rõu 1897 G. Raup H III 28, 720 (98)
41243 1160 a4 & Metsa sees on, aga metsa ei näe Puu süda Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (1)
41244 1160 b & Mõtsan ta eläs ja mõtsan ta om, mõtsan tedä ütski ei näe Puu süda Nõo 1926 E. Päss E 56956 (15)
41245 1161 Aa Metsast tuuaks mõõdupuu, tee veerest tammepuu, ninaga osa mõõdetaks, ninaga pala paigal pandaks Vakk 1890 E EM 95 (809)
41246 1161 Aa Metsast tuuaks mõõdupuu, tee veerest tammepuu, ninaga osa mõõdetaks, ninaga pala paigal pandaks Vakk 1913 E EM2 82 (1023)
41247 1161 Aa & Mõtsast tuuas mõõdipuu, tii veerest tammepuu, minga osa mõõdetas, minga pala paigale pandas Vakk (viljamõõt) Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (52)
41248 1161 Ab1 & Mõtsast tuu mõõdupuu, tii veerest toomepuu, miska osa hoietes, miska jagu jaetes Pästli (päsmär) Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (360)
41249 1161 Ab2* & Mõtsast tuudi mõõdupuu, tii veerest toomõpuu, seega jagu jaidas ja paigalõ pandas Siik vai vakk Har 1948 S. Nigol KKI WS
41250 1161 Ab2* Mõtsast tuuas mõõdupuu, tii veerest toomepuu, seega jagu jaidas, paigale pandas Vakk, minga vil'lä mõõdetas Har 1944 S. Tanning KKI WS
41251 1161 Ab2* & Mõtsast tuuas mõõdipuu, tii veerest toomõpuu, minga pala paigallõ pandas, minga jagu jaetas Siik (külimõõt) Har 1890 J. Pähn H II 32, 198 (40)
41252 1161 B & Mõtsast tuuas mõõdupuu, saab kodu osa jagaja Kulp Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 128 (67)
41253 1161 # 1340
41254 1162 & Mõtsahülli, mõtsahälli, mõtsa vaabatu vanemba Kõivud Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (15)
41255 1162 Metsahülli, metsahälli, metsa vaabatud vanemad 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
41256 1162 # ns
41257 1163 & Miki-kiki mäe pääl, tsiasitt käe pääl Tatt (porovik) Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 427 (37)
41258 1163 # 1913 1969
41259 1164 Aa1 & Mikk-mäkk mäe otsas, neli sarve pääs Pukktuulik Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 184 (82)
41260 1164 Aa2 & Mekk-mäkk mäe otsas, neli sarve peas Tuuling Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 348 (1)
41261 1164 Aa2 Mekk-mekk mäe otsas, neli sarve peas (Ein Meckerer ist oben auf dem Berge, am Kopfe sind vier Hörner) Eine Windmühle 1876 Wied. 277
41262 1164 Aa2 Mekk-mäkk mäe otsas, neli sarve peas Tuuleveski 1979 Metstak 11 ja 32 (64)
41263 1164 Aa2 Mekk-mäkk mäe otsas, neli sarve peas Tuuleveski 1992 Metstak2 22
41264 1164 Aa2 Mekk-mekk mäe otsas, neli sarve pääs Tuuleveski 1890 E EM 94 (795)
41265 1164 Aa2 Mekk-mekk mäe otsas, neli sarve pääs Tuuleveski 1913 E EM2 81 (1007)
41266 1164 Aa2 Mökk-mökk mäe otsas, neli sarve peas Tuuleveski 1994 Siirak EKTv VII2 58 (11)
41267 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve pääs Tuulik, tuuleveske 1890 E EM 96 (820)
41268 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve pääs Tuulik, tuuleveski 1913 E EM2 83 (1037)
41269 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve pääs Veski 1921 Nurmik II 44 (1)
41270 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve pääs 1922 Nurmik EKÕr 141 (5)
41271 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve peas Tuulik 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (13)
41272 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve peas Veski mäe otsas Var 1938 H. Tolli A 16508 (7)
41273 1164 Ab1 Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve peas Veski Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (12)
41274 1164 Ab1 & Mikit-mukit mäe otsas, neli sarve peas Tuulingi Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 162 (44)
41275 1164 Ab2 & Mikid-mukid mäe peal, neli sarve peas Tuuleveski Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 55 (56)
41276 1164 Ac & Mikit-mökit mäe otsas, neli sarve peas Veski Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 371 (16)
41277 1164 Ad Mikit-mäkit mäe otsas, neli sarve peas Tuulik 1955 ÜÕÕ 58 (11)
41278 1164 Ad Mikit-mäkit mäe otsas, neli sarve peas Tuulik 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (8)
41279 1164 Ad Mikit-mäkit mäe otsas, neli sarve peas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 32
41280 1164 Ad & Mikit-mäkit mäe otsas, neli sarve pääs Veski Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (47)
41281 1164 Ad Mikit-makit mäe otsas, neli sarve peas Tuuleveski Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 281 (24)
41282 1164 Ae & Nikit-näkit mäe piäl, neli sarvõ piäs Veski Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (23)
41283 1164 Af & Miki-mäki mää pääl, neli sarve peas Tuuling Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (38)
41284 1164 Ag & Köki-möki mäe pääl, nelli sarve pää pääl Tuulõveske Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (91)
41285 1164 B & Kits mäe peal, neli sarve peas Tuuleveski Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 538 (54)
41286 1164 # 657 658 2725
41287 1165 A & Ma elan üleval kõrges majas, kui ma ise maha kukun, siis leian ma oma haua, kui teised mind välja peksavad, siis saab minust kõige maailmale Rukis Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (10)
41288 1165 B & Kui mina kõigun teiste seas, saab minust ilmale, kui mina maha kukun, siis leian ma haua Rukis Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (114)
41289 1165 C & Üks maja seisab posti otses, mis isi ennast ehitab, vaatab aknast välja, varssi leiab oma haua Viljakõrs Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (30)
41290 1166 a1 & Ma hakkan igast kohast ja lõpen iga kohta ja olen siiski kõige pitkem asi maailmas Tee Tt 1809 Anonüüm XXX Gressel (1809) lk-ta
41291 1166 a1 Ma hakkan igast kohast ja lõpen iga kohta ja olen siiski keige pitkem asi maailmas Tee 1817 Holtz 212 (7)
41292 1166 a1 Ma hakkan igast kohast ja lõpen iga kohta ja olen siiski keige pitkem asi maailmas Tie 1851 Lönnrot2 185 (80)
41293 1166 a1 Ma hakkan igast kohast ja lõppen iga kohta ja olen siiski kõige pitkem asi maailmas (Ich beginne überall und höre überall auf, und bin doch das längste Ding in der Welt) Der Weg 1876 Wied. 275
41294 1166 a1 Ma hakkan igast kohast ja lõpen igasse kohta ja olen siiski kõige pikem asi maailmas Tee 1880–1881 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (21)
41295 1166 a1 Igas kohas alustan ja igas kohas lõpetan, aga siiski olen kõige pikem maailmas Maantee 1912 Lasteleht nr. 3 (1912) 48 (4)
41296 1166 a1 Hakkan igast kohast, lõpen igasse kohta, olen siiski kõige pikem asi maailmas 1920 Kmpm. KLr I8 111
41297 1166 a1 Hakkan igast kohast, lõpen igasse kohta, olen siiski kõige pikem asi maailmas 1924 Kmpm. EL I9 137
41298 1166 a1 Hakkan igast kohast, lõpen igasse kohta, olen siiski kõige pikem asi maailmas Tee 1992 Metstak2 37 ja 38
41299 1166 a2 & Ma hakkan igast kohast ja lõpen igasse kohta ja olen siiski kõige pikem maailmas Tee Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (46)
41300 1166 a3 & Ma hakkan igast kohast ja lõpetan igast kohast ja olen kõige pikem asi maa pääl Tee Hls 1894 J. Riiet H III 19, 838 (83)
41301 1166 b & Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem Tee Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (227)
41302 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem Tee 1890 E EM 34 (104)
41303 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem Tee 1913 E EM2 32 (125)
41304 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem Tee 1914 E MM 7 ja 42 (34)
41305 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem Tee 1920 E MM2 7 ja 45 (34)
41306 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem Tee 1994 E MM3 4 ja 36 (34)
41307 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem 1927 Ainelo III 123
41308 1166 b Hakkab ja lõpeb, aga on ometi kõige pikem 1927 Ainelo III 118
41309 1166 c1 & Hakkab igast kohast ja lõpeb igasse kohta Tee Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (70)
41310 1166 c2 & Igalt poolt hakkab, igale poole lõpetab Tee Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 191 (8)
41311 1167 A & Ma ise olen habemik ja seisan peidus häbelik, kui keegi vaatab minu suud, ei näe seal ühtki hambaluud, aga kõvema kui kondi, teen pehmemaks kui londi Naissugu Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 120 (1)
41312 1167 B & Ma olen ilmas imelik ja seisan varjul häbelik, suu mul on, aga mitte üks, hambaluu teeb siiski kõva kondi pehmeks Kodunemine KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 363 ja 372 (326)
41313 1167 C & Sa oled väike, häbelik ja elad peitus salalik Trv 1905 A. Anderson E 45334 (19)
41314 1168 a & Ma kannan koormad üle vee, käin ühest kaldast teise juure ja seisan seegipärast ikka ühe paiga peal Sild 1817 O. R. Holtz Holtz 212 (6)
41315 1168 a Ma kannan koormad üle vee, käin ühest kaldast teise juure ja seisan seegipärast ikka ühe paiga peal Silta 1851 Lönnrot2 185 (81)
41316 1168 a Kannab koormat üle vee, ise paigalt ei liigu, aga on mõlemal pool kaldal Sild 1913 E EM2 50 (449)
41317 1168 b+ Ma käin kaldast kaldasse ja kannan rahvast üle ja siiski seisan koha peal, ei nihuta ma ennast Sild Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (13)
41318 1168 b+ Kannab koormad üle vee, paigast ta ei liiguta, aga isi on ta mõlemal pool kaldas Sild Jür 1896 A. Suurkask E 25496 (7)
41319 1168 b+ & Kes kannab koormat üle jõe ja ei liigu paigast Sild Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (33)
41320 1168 b+ & Ma kannan koormad üle vee, käin ühest äärest tõise Sild jõe pääl Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (100)
41321 1168 b+ Käib ühest äärest teisi, aga ei liigu paigastki Sild 1890 E EM 60 (401)
41322 1168 b+ Käib ühest äärest teisi, aga ei liigu paigastki Sild 1913 E EM2 54 (512)
41323 1168 b+ Käib ühest äärest teisi, aga ei liigu paigastki Sild 1914 E MM 9 ja 43 (91)
41324 1168 b+ Käib ühest äärest teisi, aga ei liigu paigastki Sild 1920 E MM2 9 ja 46 (93)
41325 1168 b+ Käib ühest äärest teise, aga ei liigu paigastki Sild 1994 E MM3 7 ja 37 (93)
41326 1168 b+ Käib ühest äärest teise, aga ei liigu paigastki 1927 Ainelo III 62
41327 1168 b+ Käib ühest äärest teise, aga ei liigu paigastki Sild 1939 Nugis 288 ja 313 (87)
41328 1168 b+ Käib ühest äärest teise, aga ei liigu paigastki Sild 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (25)
41329 1168 b+ Käib ühest äärest teise, aga paigast ei liigu Sild 1994 Mihkel nr. 7 (1994) 57 (3)
41330 1168 b+ Viib ühest äärest teisi, ei liigu ise paigastki Sild 1923 Huvit. II 216 ja 224 (42)
41331 1168 b+ Viib ühest äärest teise, ei liigu ise paigastki 1924 Tamman 21
41332 1169 Aa1 & Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenikene on mo keha, siiski paljo minul teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elos inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (20)
41333 1169 Aa1 Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenikene on mo keha, siiski palju minul teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina ja kanep 1878 Mötleja 16 ja 53 (60)
41334 1169 Aa1 Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenikene on mu keha, siiski palju minul teha, seun, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina 1883 ER Kal. (1883) 88 ja 93 (11)
41335 1169 Aa2* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, ehk küll kõhn on minu keha, siiski palju minul teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 348 (1)
41336 1169 Aa2* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenikene minu keha, siiski palju minul teha, seun, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, ilmas inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216
41337 1169 Aa2* Kasvas selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenike on minu keha, siiski palju minul teha, see on: sõlmin, vinnan, vean, viima mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 257 (2)
41338 1169 Aa2* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nii kui puu, peenikene on mo keha, aga siiski palju teha, seon, sõlmin, vinnun, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 213 (5)
41339 1169 Aa2* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge kui üks puu, peenike on minu keha, palju võin ma teha, teen tööd, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (52)
41340 1169 Aa2* & Ma kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenike on minu keha, aga mul on palju teha, mina vinnan, mina vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (50)
41341 1169 Aa2* Olen selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenike on mu keha, siiski palju minul teha, vean, vinnan, sõlmin, seon, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 63 (127)
41342 1169 Aa3 & Ma olen paljas nahk ja luu, ja ise sirge nii kui puu, peenike on minu keha, siiski palju mul on teha, seon, sõlmin, vinnas vean, viinavooris käima pean, elus inimesi katan, pärast surma maha matan Lina Vil 1895 H. Äniline E 18994 (1)
41343 1169 Aa4 & Ma kasvan nagu nahk ja luu, siiski sirge nii kui puu, pikk ja peenike mo keha, siiski palju tööd mul teha, sõlmin, seon, veon, neon, ja vihma katma mina pean, ilmas inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 350 (9)
41344 1169 Ab* & Ma kasvan üles nii kui puu, mul pole muud kui nahk ja luu, peenikene minu keha, siiski palju tööd mul teha, seon, neon, vinnan, vean, palju tegema ma pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Mih 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 157 (2)
41345 1169 Ab* Kasv on sirge nigu puu, olen selge nahk ja luu, peenike on minu keha, siiski on mul palju teha, seon, sõlman, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 470 (55)
41346 1169 Ac & Olen nii kui nahk ja luu, aga siiski sirge nagu puu, ehk küll pailu tööd mool teha, siiski sirge minu keha, siun, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi ma katan, pärast surma hauda matan Lina Mus 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 385 (48)
41347 1169 Ba* & Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenike on minu keha, siiski on mul palju teha, mina sõlmin, vean, vinnan, elus inimesi katan, viimaks surnud hauda matan Lina Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 241/3 (16)
41348 1169 Ba* Kasvan paljas nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenike on minu keha, aga palju on mul teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Koe 1925 H. Mugasto ERA II 11, 198 (1)
41349 1169 Ba* Kasvan paljas nahk ja luu, siiski sirge kui üks puu, peenike on minu keha, siiski palju minul teha: seon, sõlmin, vinnan, vean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 125 (53)
41350 1169 Ba* Olen paljas nagu nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, pikk ja peenike mu keha, siiski on mul palju teha, seon, sõlmin, vean, vinnan, elus inimesi katan, viimaks neid ka hauda matan Lina Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 26 (150)
41351 1169 Ba* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nägu puu, peenike ja pikk mu kiha, siski om mul pallu tettä, sii om: sõlmi, vinnade, vedäde, elun inimisi katta, peräst surma hauda matta Lina Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 350 (2)
41352 1169 Bb & Pikk ja sirge nagu puu, kasvan muudkui nahk ja luu, peenike on minu keha, siiski palju minul teha, sidun, sõlmin, vinnan, vean, elus inimesi katan, pärast surnu hauda matan Lina MMg 1889 A. S. H I 2, 461 (2)
41353 1169 Ca* Kasvan üles nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, aga palju on mul teha, vinnan, vean, sõlmin, seon, ilmas inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Vlg 1930 O. Nemvalts E 68263 (1)
41354 1169 Ca* & Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, ikka on mul pal'lu tehä, siun, viän, sõlmin, vedin, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 370 (3)
41355 1169 Cb* & Olen selge nahk ja luu, kasvan sirge nagu puu, siiski on mul palju teha, viima, tooma mina pean, inimesi elus katma ja pärast surma hauda matma Lina Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 474 (2)
41356 1169 Cb* & Ma olen nagu nahk ja luu ja peenike kui metsapuu, kuid siiski on mul palju teha, vean, vinnan, katan, pärast surma hauda matan Lina Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 449 (1)
41357 1169 Cb* Ma kasvan sirge nagu puu, ise olen nahk ja luu, küll mina vean ja küll mina vinnan, küll mina seon ja küll mina sõlmin, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 37/8 (26)
41358 1169 Cb* Olen nii kui nahk ja luu, peenike kui metsapuu, ise tassin, vinnan, katan, pärast surma hauda matan Lina Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 558 (2)
41359 1169 D* & Kassab üles nahk ja luu, pikk ja peenike ta keha, siiski on tal palju teha, siub, viab, vinnab, heina tooma piab, elus inimesi katab, pärast surma hauda matab Lina Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (7)
41360 1169 D* Maast ma tõusen luu ja nahk, peenike on minu keha, viimaks saan ma viima maha, maa peal inimesi katma, pärast surma haudas matma Lina Mih 1920 A. Leppik E 50898 (52)
41361 1169 D* Kasvan paljas luu ja nahk, siiski sirge minu kere, sõlmin, vinnan, vian, viimati koolu kooluhauda matan Lina Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (7)
41362 1169 D* & Mina kasvan nahk ja luu, peenike on minu keha, mina sõlmin, mina siun, mina vinnan, mina vean, pärast surma siis ma matan Lina Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 393 (109)
41363 1169 Ea & Seisan sirge nii kui nahk ja luu, siiski on mul palju teha, siun, sõlman, vinnan, vean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 244/5 (12)
41364 1169 Eb & Maast mina tõusen luu ja nahk, seon, sõlmin, vean, vinnan, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Trv 1893 J. Kuusk E 770 (3)
41365 1169 Ec & Ise luu ja nahk, siiski elan, liigun, koormat kinni köidan, elusaid inimesi katan, viimse hauda matan Lina Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (38)
41366 1169 Fa* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, sõlmen, vinnan, vean mina, viimä, tooma peä mina, elun inimesi katan, viimast surmahauda matan Lina Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 15 (73)
41367 1169 Fa* Kasvan sirge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (7)
41368 1169 Fa* & Kasvan üles nahk ja luu, siski sirge nagu puu, seon, sõlmin, vinnan, vian, tooma mina pean, elun inemisi katan, perast surma hauda matan Lina Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (111)
41369 1169 Fa* Ma kasvan üles nahk ja luu ja seisan sirge kui üks puu, ma sõlmin, seon, vinnan, vean ja viima, tooma mina pean, ma elus inimesi katan ja viimaks surnuid hauda matan Lina Vil 1939 S. Joamets ERA II 208, 244/5 (20)
41370 1169 Fa* & Kasvab üles nahk ja luu, ise nagu metsapuu, veab ja vinnab, viib ja toob, elus inimesi katab, viimati neid hauda matab Lina Pst 1935 S. Kutti ERA II 115, 231 (1)
41371 1169 Fa* Kasvab üles nahk ja luu, sirge nagu metsas puu, veab ja vinnab, viib ja toob, elus inimesi katab, viimaks ka neid hauda matab Lina Kõp 1944 S. Lätt RKM II 1, 39 (11)
41372 1169 Fa* Kasvab paljas nahk ja luu, ise sirge nagu puu, seub, sõlmib, vinnab, veab, viima, tooma tema peab, elus inimese katab ja ka surnu kiha katab Linad Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 64 (21)
41373 1169 Fa* Hindäl pole muud kui nahk ja luu, sõski sirgo nägu puu, köüdäb, sõlmin, viäb, vinnan, viina vidämä ma pia, elos inemisi katta, perän surma hauda matta Inemine Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (53)
41374 1169 Fb* Kasun sirge nagu puu, siiski nagu nahk ja luu, seon, sõlmin, vinnan, vean, tooma, viima mina pean, elusaid inimesi katma, peale surma hauda matma Lina Krj 1941 K. Unger ERA II 304, 439 (15)
41375 1169 Fb* & Kasvan sirge nii kui puu, pole muud kui nahk ja luu, sõlmin, seon, vinnan, vean, viina tooma mina pean, inimese mina katan, pärast surma maha matan Lina JJn 1923 P. Havik EKnSe 39 (1)
41376 1169 Fb* Kasvan sirge nagu puu, ise paljas nahk ja luu, seon, sõlmin, vean, vinnan, viima, tooma pian mina, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539/40 (69)
41377 1169 Fb* Kasvan sirge nii kui puu, ise selge nahk ja luu, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surmagi hauda matan Lina Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (33)
41378 1169 Fb* Kasvab sirge nagu puu, perast selge nahk ja luu, viab, vinnab, viima, tooma, piab tema elust inimest katma, pärast surma hauda matma Lina Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (29)
41379 1169 Fb* & Olen sirge nagu puu, kasvan ise nahk ja luu, seon ja sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Pst 1971 A. Luik RKM II 286, 218 (11)
41380 1169 Fc* Kasvab nii kui nahk ja luu, siiski sirgem veel kui puu, seob, sõlmib, vinnab, veab, tuult ja vihma vastu peab, elus inimesed katab, pärast surma mulda matab Lina Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (74)
41381 1169 Fc* & Kasvab paljas nahk ning luu, ise sirgem veel kui puu, seob, sõlmib, vinnab, veab, tuult ja vihma vastu peab, hinges inimessi katab, pärast surma mulda matab Lina Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 334 (25)
41382 1169 Fc* Kasvab paljas nahk ja luu, ise sirgem veel kui puu, seob, sõlmib, vinnab, veab, tuult ja vihma vastu peab, hinges inimesed katab ja pärast mulda matab Lina Muh 1954 V. Männilaid RKM II 41, 368 (1)
41383 1169 Fc* Kasvab paljas nahk ja luu, ise sirgun veel kui puu, seob, sõlmib, vinnab, veab, tuult ja vihma vastu peab, hinges inimesi katab ja pärast mulda matab Lina Muh 1952 L. Pauts RKM II 39, 47 (1)
41384 1169 Fc* Kasvab paljast nahk ja luu, ise sirgem kui üks puu, seob, sõlmib, vinnab, veab, tuult ja vihma vastu peab, hinges inimesi katab, pärast surma mulda matab Lina Muh 1958 P. Vinkel RKM II 83, 445 (70)
41385 1169 Ga* & Kasvan selge nahk ja luu, ise sirge nagu puu, seon, sõlmin, vinnan, vean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 122 (2)
41386 1169 Ga* Kasvab selge nahk ja luu, esi sirge nagu puu, sõlmen, vinnan, tema viab, elus inimesi katab ja ka surmahauda matab Lina Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 435 (2)
41387 1169 Ga* Kasvab selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, sõlmin, vean, vännan, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Räp 1989 K. Kõiv RKM I 22, 12 (5)
41388 1169 Ga* Olen mina luu ja nahk, siiski õige nii kui puu, mina seon, mina sidun, mina vean, mina vinnan, elavaid inimesi mina katan, pärast surma hauda matan Lina põllul, köis, voodilina Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (8)
41389 1169 Ga* Mina kasvan nahk ja luu, sirge nagu metsapuu, seon selmi, velmi, ilmas inimesi katta, viimaks surnud hauda matta Lina Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (16)
41390 1169 Ga* Esmalt kasvab nahk ja luu, perast sirgõ nii kui puu, viab vinna, siob sõlmi, inemesi ilmal katma, perast surma maha matma Lina Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 654 (65)
41391 1169 Ga* Esmält kasus nahk ja luu, perän sirge nii kui puu, viä vinna, seo sõlmi, inimisi elon katma, perän surma hauda matma Lina Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (79)
41392 1169 Ga* Maast ma tõusen luu ja nahk, pikk ja sirge nii kui puu, kisun köötsa, vinnas vean, elus inimesi katan ja ka viimaks hauda matan Lina Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (101)
41393 1169 Ga* & Kasvas üles nahk ja luu, pikk ja peenike ku puu, veap, venip, seap, sõlmip, mõnda inimest ta katap, mõnda surma hauda matap Lina, mis kasvab Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (42)
41394 1169 Gb* Seon, sõlmin, vinnan, vean, kasvan sirgeks, pikk kui puu, siiski puhas nahk ja luu, seon, sõlmin, vinnan, vean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 133
41395 1169 Gb* Kasvan sirge nagu puu, siiski olen nahk ja luu, seon, sõlmin, vean, vinnan, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Krl 1959 M. Talts EKRK I 24, 238 (5)
41396 1169 Gb* & Kasvan sirge nagu puu, siiski olen nahk ja luu, seon, sõlmin, vean, vinnan, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 236/7 (23)
41397 1169 Gb* Ta kasvab sirge nagu puu, aga pole muud kui luu ja nahk, siis seo sõlmi, vinna, via, elus inimesi katab, pärast surma hauda matab Lina Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 125 (16)
41398 1169 Gb* & Sa seisad sirge nii kui puu, sul pole muud kui nahk ja luu, sind seon sõlme ja vean vinna, sa esiteks mind katad ja viimaks surma haudas matad Lina Vil 1895 J. Täht E 16078 (16)
41399 1169 Gb* Sirge kasvand kui üks puu, ise paljast nahk ja luu: see on vindan-vändan, vean, elus inimesi katab, peale surma maha matab Lina Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 377 (32)
41400 1169 Gb* Pikk ja peenike kui puu, üles kasvab nahk ja luu, vinnab-vännab, kinni keidab, elun inimesi katab, pärast surma hauda matab Lina Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 191 (35)
41401 1169 Gb* & Sirge kui puu, kasvab kui luu, veab ja vinnab, hinges inimeseid katab, surnud ka viimaks hauda matab Lina Mus 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (30)
41402 1169 Gb* Kasva sirge nigu puu, pole mul muud kui nahk ja luu, küll mä kisu, küll mä keedä, küll mä seo, küll mä sõlmi, egäüts küll miu kannap, viimäst surnuhauda matan Lina Nõo 1926 E. Päss E 56955 (8)
41403 1169 Gb* Kasvan pikk ja peenikene, pole muud kui luu ja nahk, siis mina sõlman, seon, vinnan, vean, elus inimesi katan, viimaks surnu hauda matan Lina Trt 1927 K. Pormeister E 59831/2 (158)
41404 1169 Gc% & Üks võsa tõusis mullapinnast, ta kasvis üles kui üks puu, aga siiski paljas nahk ja luu, tema siub, sõlmib, vinnab, veab ja hinges inimesi katab, viimaks surnud hauda matab Lina ehk kanep Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 95 (10) 2736La
41405 1169 H & Kasvab selge nahk ja luu, saisab sirge nagu puu, vinnas veab, elus ja surmas inemisi katab Lina Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (35)
41406 1169 I & Ma seisan nii kui luu ja nahk ja ise sirge kui puu, tooma, viima pean mina, elus inimeisi katan, pärast surma hauda matan Lina Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (1)
41407 1169 Ja* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirgõ nigu puu, elus inemisi kata, perast surma hauda mata Lina 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 272 (27)
41408 1169 Ja* Kasva selge nahk ja luu, sõski sirgõ nigu puu, elun inemisi kata, pärast surma hauda mata Lina Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (32)
41409 1169 Ja* & Olen selge nahk ja luu, siski sirge nagu puu, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Pal 1889 J. Varik H II 27, 642 (6)
41410 1169 Ja* Kasvab pal'las nahk ja luu, siski sirge nägu puu, elus inimesi katab, pääle surma muldes matab Lina Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (138)
41411 1169 Jb1 & Kasvan sirge nii kui puu, ise paljas nahk ja luu, inimesed kõik mina katan, peale surma maha matan Lina Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 376/7 (28)
41412 1169 Jb2 & Esi pikk nagu puu, pole muud kui nahk ja luu, kõrtsis joodab, elus katab, viimaks surnuaeda maha matab Lina Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (277)
41413 1169 Jc & Mina olen peenikene mees, kasvan üles nii kui puu, pole muud kui nahk ja luu, elus inimisi katan, perast surma hauda matan Linad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (97)
41414 1169 Jd% & Sirge ku puu, õgev ku luu, sinine pää, valge pääliha, siin ilman inemisi katap ja peräst surma hauda matap Lina Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (12) 443Ee
41415 1169 K & Maast om tõusnud luu ja liha, peenike om tema keha, seun, sõlmin, vean, vinnan, inimesi ilman katan ja ka pärast mulda matan Lina Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (3)
41416 1169 L & Olen pikk ja seisan sirge, peenike on minu keha, aga mul on palju teha, mina künnan, mina vean, viima, tooma mina pean, elusaid inimesi mina katan, pärast surma hauda matan Lina HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (1)
41417 1169 M* & Ma kasvan pikk ja sirge nagu puu, peenike on mu keha, siiski on mul palju teha, vinnan, vaon, sõlmin, seon, elus inimesi katan, peale surma hauda matan Lina MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 402 (13)
41418 1169 M* & Olen sirge nagu puu, peenike on minu luu, seon, sõlmin, vinnan, vean, viina tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Iis 1955 Ü. Tedre KKI 20, 330 (8)
41419 1169 M* Pikk ja peenike mu keha, ma olen sirge nagu puu, mind veets, vinnats, seots, sõlmits, elus inimesi katan, pärast surnuid hauda matan Lina Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 373 (5)
41420 1169 M* Kui ma kasvi sirge, ilus minu keha, minust tehaks palju, inemiisi mina kata, surnud haua sisse mata Lina Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 24/5 (5)
41421 1169 M* Pitk ja peenikene keha, siiski sirge nagu puu, võimatuma inimese elon katan, pärast surma matan Lina Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (64)
41422 1169 M* Pitk ja peenike kui puu, eluaegas ta sind katab, pärast surma maha matab Lina Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 713 (6)
41423 1169 N* & Peenike on minu keha, aga siiski palju teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, viimaks surmahauda matan Lina Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 568 (13)
41424 1169 N* Peenike on minu keha, siiski on mul palju teha, siun, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 258/9 (150)
41425 1169 N* Pikk ja peene on mu keha, siiski jõuan palju teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, peale surma hauda matan Käi 1951 H. Tüll RKM II 37, 373 (3)
41426 1169 N* Pikk ja pienike mo keha, mina võin ka mõnda teha, mina vinnan, mina vian, piima tooma mina pian, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (8)
41427 1169 O* & Pikk ja peenike mu keha, siiski on mul palju teha, vinnan, vean, sõlmin, seon, elus inimesi katan, surnuid hauapõhja matan Lina Trt 1930 L. Birnbaum E 64937/8 (1)
41428 1169 O* Pikk ja peenikene on mu keha, palju tööd mu kallal tuleb teha, seotakse, sõlmitakse, kokku veetakse, elus inimest ise katan, pärast surma hauda matan Lina PJg 1933 M. Tõnisson E 83488/9 (2)
41429 1169 O* Pikk ja peenike mu keha, siiski on mul pallu teha, vean, vinnan, seon, sõlmin, elavat kõik maa peal katan ja ka surnud hauda matan Lina Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (39)
41430 1169 O* & Minu kiha on pikk ja peenike, kuid siiski on mul pal'lu tööd teha, vean, vinnan, seon, sõlmin, inimest elus katan, pärast surma maha matan Lina, mis põllul kasvab Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 307/8 (16)
41431 1169 O* Pikk ja sirge on mo keha, siiski võib must palju teha, seun, sõlmin, vean, vinnan, elus inimeisi katan, pärast surma hauda matan Lina Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (1)
41432 1169 O* Küll pienike on minu keha, kuid siiski pallu minust teha, mina vinnan, vian, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 145 (74)
41433 1169 O* Pikk ja piinike mu keha, siiski paelu on mul teha, seon, sõlmin, vinnan, väen, hinges inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 300 (189)
41434 1169 Pa* & Peenike küll on mu keha, siiski on mul palju teha, vean veod, seon sõlmed, viimaks surnu hauda matan Lina Äks 1983 A. Korb RKM II 368, 195 (31)
41435 1169 Pa* Pikk ja peenike mo keha, siiski minust palju teha, elus inimeisi katta, viimaks surnud hauda matta Lina, mis põllu peal kasvab, kellest elusatele riideid valmistakse ja ka sellele, kes ära sureb Pal 1889 L. Arst H III 8, 264 (6)
41436 1169 Pa* Mina pikk ja peenike, minust palju tehakse, mina katan, viimaks matan Lina Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 353 (3)
41437 1169 Pa* Ise pikk ja peenikene, eluaeg katab, mulda matab Lina Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (153)
41438 1169 Pb% & Alt ma terrav, päält ma lai, peenikene om minu keha, siski palju minul teha, elust inemist mina kata, perast surma hauda mata Lina Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (32) 1556E1a
41439 1169 Q* Seon, sõlmin, vinnan, vean, viima tooma neid ma pean, elusaid ma katan, surnuid hauda matan Linad Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (83-84)
41440 1169 Q* Seon, sõlmin, vinnan, vean, tooma, viima mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Linad SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (110)
41441 1169 Q* & Siun, solmin, vinnan, vean, veemä, tooma mina pean, elus inimesi katan, peräst surma hauda matan Lina Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (58)
41442 1169 Q* Seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean, elus inimeisi katan, pärast surnud hauda matan Lina Plt 1889 Ülempaalalane H II 26, 928 (5)
41443 1169 Q* & Siun, sõlmin, vinnan, vean, tooma, viima mina pean, kõik maailma mina katan, viimaks hauapõhja matan Lina VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (118)
41444 1169 Q* Seon, sõlmin, vinnan, vean, taluma ka mina pean, elus katan, surnud matan Lina Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 506 (89)
41445 1169 Q* Siun, sõlmin, vinnan, vännan, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Var 1938 L. Tänav A 16509 (14)
41446 1169 Q* Sõlmin, seon, vinnan, viän, viima, tooma mina pian, elus inimeisi katan, pärast surma hauda matan Kangur Lai 1889 A. Sommer H III 9, 67 (6)
41447 1169 Q* Sõlman, seon, viin, vean, toon, vinnan, elus inimeisi katan, surnud hauapõhja matan Lina KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (14)
41448 1169 Q* Vinnan, vian, sõlmin, seon, viima, tooma mina pean, elus inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 327 (30)
41449 1169 Q* Siun, solmin, vinnan, vian, viema, tuoma mina pian, elus inimesi kadan, peräst surma hauda madan Lina Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 3 (3)
41450 1169 R* & Seon, sõlmin, vinnan, väan, hinges inimesi katan, hauda pärast surma matan Linase riide tegemine Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (59)
41451 1169 R* Seon, sõlmin, vinnan, vean, paljaid inimesi katan, pärast surma hauda matan Lina VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 377 (3)
41452 1169 R* & Seon, sõlmin, vinnan, vean, elusaid ma katan, surnuid hauda matan Lina Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 105 (26)
41453 1169 R* Mina seon, mina sõlmin, mina vean, mina nakkan, mina inimese katan, pärast surma hauda matan Lina Kam? 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 199/200 (94)
41454 1169 R* Sõlmin, seon, vinnan, vean, elus inimesi katan, viimaks surnu hauda matan Lina Trv 1895 J. Sims E 21673 (4)
41455 1169 R* Sõlmib, siub, vinnab, veab, elus inimesi katab, pärast surma hauda matab Lina Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (104)
41456 1169 R* Sõlmab, seob, vinnab, viäb, elun inimest ta kardab, pääle surma hauda matab Lina, mis põllu pääl kasvab Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 5/6 (28)
41457 1169 R* Sõlmis seon ja vinnas vean, elu inimesi katan, viimaks surnuid hauda matan Lina Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 27 (15)
41458 1169 R* Vean, vinnan, seon, sõlmin, elus inimeisi katan, pärast surma hauda matan Lina Plt 1917 M. Palm E 50385
41459 1169 R* Vedän, vinnan, sidon, sõlmin, elon inimeisi katan, päras surma hauda matan Lina 1996 EMrd IV 228 (123)
41460 1169 R* & Vedän, vinnan, sidon, sõlmin, elon inimeisi katan, perass surma hauda matan Lina Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
41461 1169 R* Vinnab, veab, sõlmab, seob, elus inimesi katab, piäle surma maha matab Linane riie KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (21)
41462 1169 R* Viab, siob, sõlmib, elus inimesed katab, surnud hauapõhja matab Lina Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (5)
41463 1169 R* Kisun, siun, vean, hingeis inimisi katan, pärast surma teda matan Lina Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 198 (6)
41464 1169 R* Kitkub ja katkub, vinnab ja veab, elus inimesi katab ja surnuid hauda matab Lina Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 55 (52)
41465 1169 S* Seon, sõlmin, vinnan, vean ja ka surnu hauda viin Köis Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (9)
41466 1169 S* & Vinnab, piäb, sõlmab, seob, perast surma hauda matab Lina Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 42 (2)
41467 1169 Z* Kasvan selge nahk ja luu, siiski sirgem veel kui puu, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean Lina Plt 1891 J. Reinthal E 477 (44)
41468 1169 Z* & Kasvab üles nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean Lina Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (15)
41469 1169 T+ & Olen selge nahk ja luu, siiski sirge nagu puu, peenike on minu keha, siiski mul on palju teha, seon, sõlmin, vinnan, vean, viima, tooma mina pean Lina Hel 1964–1965 A. Kaarmäe EKRK I 54, 413 (9)
41470 1169 T+ Ise kasvab sirge nagu puu, ise selge nahk ja luu, sõlmab, veab, viimaks suutma peab Lina Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 314, 76 (4)
41471 1169 T+ Kasvab kui üks luu ja nahk, pikk ja peenikene, seotakse, sõlmitakse Lina Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 536 (186)
41472 1169 T+ & Ma kasvan üles nahk ja luu ja siiski sirge minu keha Kanep Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (45)
41473 1169 T+ Kannan paljas nahk ja luu, süüa mul ei anta, siiski suur on minu töö Vene JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 590 (52)
41474 1169 U* & Seon, sõlmin, vinnan, vean, viinä tooma mina pean Lina Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 168 (18)
41475 1169 U* Solmin, seon, vinnan, vean, viina tooma mina pean Linad Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 607 (1)
41476 1170 Aa & Veike laps ma olin, ma läksin, ma käisin, kümme keelt ma leidsin, üks läks, üheksa jäi Laps leiab linnupesa, lind lendab, munad jäävad Koe 1895 O. Hintzenberg E 16428 (1)
41477 1170 Ab & Metsa läksin, tagasi tulin, sealt ma leidsin kümme keelt, üks läks, üheksa jäi Linnupesa VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (10)
41478 1170 Ac & Edasi ma läksin ja tagasi ma tulin, kümme keelt oli, üks läks ära ja üheksa jäi Lind ja poead pesas Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (45)
41479 1170 B & Ma läksin ja käisin ja leidsin üks pesa, seal sees oli kümme keelt, üks läks ja üheksa jäi Linnupesa Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 58 ja 84 (167)
41480 1170 C1a* Ma läksin ja tulin ja pea ma leidsin, kümme keelt oli, üks läks ja üheksa jäi Linnupesa Kad 1898 J. Dania E 38015 (1)
41481 1170 C1a* & Ma läksin ja tulin ja leidsin ühe pea, seal oli [kümme] keelt, üks lendas ära ja [üheksa] jäi sisse Linnupesa Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (7)
41482 1170 C1a* Edasi läksin, tagasi tulin, leidsin ühe pea, kümme keelt ja üheksa jäi Linnupesa Vän 1933 A. Michelis E 82579 (6)
41483 1170 C1b* & Ma läksin, ma käisin, ühe pia ma leidsin, kümme keelt ma kuulsin, üks läks, üheksa jäi Linnupesa SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (40)
41484 1170 C1b* Läksin ma ja käisin ma ja leidsin üks pää ja sellel kümme keelt, üks läks ära ja üheksa jäi Linnupesa Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 508 (99)
41485 1170 C1b* Ma läksin ja käisin ühte pikka teed ja leidsin ühe pea, pea sees oli kümme keelt, üks läks ja üheksa jäi Linnupesa Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 197, 135 (1)
41486 1170 C2 & Pääl oli kümme keelt, üks lendas ära, üheksa jäid järele Linnupesa Lai 1897 H. Asper H III 28, 526/7 (102)
41487 1170 Da & Läksin-läksin, käisin-käisin, leidsin ühe pialuu, sial sies oli kümme kielt, üks läks ää ja üheksa jäi Linnupesa Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (11)
41488 1170 Db & Üht teed ma käisin ja pealuu ma leidsin, kümme keelt sääl oli, üks läks ära ja üheksa jäi Linnupesa Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 57 (60)
41489 1170 Dc & Tulin ja läksin, pealuu leidsin, kümme asju, keigil elu sees Linnupesa munadega Vai 1893 H. Masing H II 36, 403 (107)
41490 1170 Ea/ & Tütar ma olin, emaks ma sain, ühe pealuu ma leidsin, kümme keelt sel oli, üks läks ära, üheksa jäi Kanapojad Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (40) mj AT927
41491 1170 Eb/ & Ma läksin, ma tulin, [kümme] keelt leidsin, üks läks, üheksa jäi, tütar ma olin, emaks ma sain Tütar käis iga päev oma isa vangis imetamas ja leidis teelt linnupesa, lind lendas pesalt ära, üheksa poega jäivad pessa HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 344 (23) mj AT927
41492 1170 # mst-jutt: ATU 927
41493 1171 & Ma olen loodud karune, ei siiski karvu kanna ma Lehma keel Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (120)
41494 1171 Ma olen loodud karune, ei siiski karvu kanna ma Lehma keel 1979 Metstak 16 ja 34 (133)
41495 1171 Ma olen loodud karune, ei siiski karvu kanna ma Lehma keel 1992 Metstak2 40 ja 43
41496 1172 a & Ma olen puust ning ilma meeleta, mu süda räägib ilma keeleta Pliiats 1901 F. Kuhlbars Lasteleht nr. 4 (1901) 64 (5)
41497 1172 a Ma olen puust ning ilma meeleta, mu süda räägib ilma keeleta Pliiats 1910 Kuhlbars 4 ja 24 (7)
41498 1172 a Ma olen puust ja ilma meeleta, mu süda räägib ilma keeleta Pliiats 1992 Metstak2 34 ja 35
41499 1172 b & Ma olen puust ja ilma meeleta, mu süda räägib ilma keeleta Pliiats Vai 1930 A. Aavik E 66031 (53)
41500 1172 b Ma olen puust ja ilma meeleta, mu süda räägib ilma keeleta Pliiats VJg 1939 M. Sepp EFA I 6, 370
41501 1173 A & Ma olen sündind taimesoost ja elan paarikaupa koos, üks rahva tööriist olen ma, minuta ju ükski läbi ei saa, ma teen nii hääd kui santi tööd, mis sul on tarvis nii päev kui ööl, nüüd katsu järel mõtelda, mis nime võid mul ütelda Linast tehakse kangeniied Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 373 (7)
41502 1173 B & Eest otsast kolmandamas reas, teeb nii head kui ka santi tööd Kanganiied Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 442 (120)
41503 1174 Aa* & Ma olen veike, madal miis ja till mul seesäb kikkis iis, ei lase neiud magada, vaid piäväd vara ärkämä, nad ühtelugu mind katsuvad ja reite vahele topivad Lüpsik KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (50)
41504 1174 Aa* Ma olen veike, madal miis, tillike mul tiksis iis, ei lase neiud magada, ta piab vara ärkama, nad mind ühtelugu katsuvad ja reite vahel topivad Lüpsik KJn 1938 J. Raidla ERA II 179, 423/4 (62)
41505 1174 Aa* Ma olen veike, madal mees, mu till on ikka pingul ees, kõik neiud üles äratan, ei lase kaua magada, nad minu tilli katsuvad ja jalge vahele säädavad Lüpsik puust Plt 1917 M. Palm E 50384
41506 1174 Ab & Ma olen väike, madal mees, mu asi hästi trammil ees, ma neiud üles äratan, ei lase kaua magada, nad tihti mind katsuvad ja jalgade vahele seadavad ja pärast headust tunnevad Lüpsipang Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 83 (1)
41507 1174 Ac & Ma olen väike, madal mees, mul ikka trammil ees, ma tihti neiud äratan, ei lase teda magada, nad jalge vahet säädavad ja pärast headust tunnevad Lüpsik Lai 1932 A. Pall ERA II 253, 323 (18)
41508 1174 Ad & Ma olen väike, madal miis, mul till on ikki õieli iis, ma nasterahvi tülitan ja vara unest äratan, nad minu tilli katsuvad ja reite vahel säevad Lüpsik Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 42 (163)
41509 1174 Ae & Ma olen väike, madal mees, mu till on alati pinguli ees, ma tihti neidusid tülitan ja unest neid ülesse äratan, kuid siiski nad mind meeles peavad ja oma jalgade vahele seavad Vanaaegne tibaga lüpsik Vln 1968 H. Linde RKM II 259, 289 (1)
41510 1174 Af & Ma olen üks väike, madal mees, mu asi on alati trammil ees, ku hommikul neiud tõusevad, siis minu asja katsuvad ja jalge vahel säädavad Lüpsik Lai 1935 D. Vool ERA II 118, 157 (7)
41511 1174 Ag & Ma olen väike, madal mees ja toruke mul tiklid ees, kui neiud hommikul ärkavad, siis ruttu mind nad katsuvad, nad lauda juurde ruttavad ja mind reite vahele topivad Kilgid KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 351 ja 369 (177)
41512 1174 Ah & Ma olen maa pial madal mies, mu munn on aina pingul ies, ma võtan piigad piinata, ei lase kaua magada, nad piavad üles tõusema ja minu munni katsuma Lehmalüpsik Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 126/7 (149)
41513 1174 Ai & Ma olen väike, madal mies ja pudrunui on toru sies, ei tüdrukud saa magada, vaid peavad tõusma ülesse ja pudrunuia mudima Lüpsik Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 373 (68)
41514 1174 B1 & Ei tüdrukud saa magada, vaid peavad üles tõusema ja minu munni katsuma Lüpsik (toruga) Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 64 (17)
41515 1174 B2 & Kui naised hommikul ärkavad, siis jalge vahele torkavad Lüpsik, lehmi lüpsma Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (15)
41516 1174 Ca* & Ma olen väike miis, mul tibi otsa iis, mind naised tihti katsuvad ja reite vahele litsuvad Lüssik Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 128 (65)
41517 1174 Ca* Ma olen väike madal mees, mul titt on aja oiel ees, nad minu titti katsuvad ja jalge vahelt seavad Lüpsik Pal 1922 L. E. Soodla A 223 (3)
41518 1174 Cb & Ma olen väike, madal mees ja suu mul üsna trammil ees, päevas kolm kord katsutaks ja jalge vahel seisavad ja pärast aastat kinni on Lehmalüpsmine Lai 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (28-29)
41519 1174 Cc & Ma olen lühike ja jäme mees ja till on ala õiel ees ja naisterahvast pealegi ma kiusan kolm korda päevas Lüpsik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 134/5 (115)
41520 1174 Cd* & Väike, madal mees, pill tal püsti ees, naise jalge vahel näed, iga päev tal vaja läeb Toruga lüpsik Rap 1974 M. Hiiemäe RKM II 319, 363 (36)
41521 1174 Cd* Pisikene mies, munn kõva ies, seda naised tarvitavad, reite vahele topivad Lüpsik As 1993 A. Korb RKM II 459, 156 (26)
41522 1174 Ce & Ma olen väike, madal mees, mul toru ala pingul ees, mind naised võtvad armasta, ei mehed või mind sallida Lüpsik Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 57 (76)
41523 1174 # 1423
41524 1175 A & Ma olen üks veike loom ja keige halvem teiste seas ning alati istun kohtulaudas Hanesulud Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (27)
41525 1175 B/ & Piklik, ümarik, allotsas pragu, sees hapukas, must magu, kirjatundjatega ja kohtumõistjatega istub tema lauas ja kõik otsus tuleb tema käest Kirjutussulg Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 530 (18) 2713F
41526 1176 A1 & Ma ripun tuttipidi palkis, mu keel see ripub välja suust, saan vanaks, aga mitte halliks, ma pole ka ei lihast, luust, see on mu kõige ülem töö, et noort ja vana kutsun ma, neil pole enam pime öö, kes võtvad seda kuulda ka, kui oled mees, siis ütle sa nüüd usinast, kes olen ma Sind tunnen ma, mind usu sa, kes tutis kõlgub palkis, sa oled vask, mis kumiseb, ja kelluke, mis heliseb 1864 Anonüüm XXX PPost. nr. 37 ja 39 (1864) 295/6 ja 311
41527 1176 A2 & Ma ripun tuttipidi palgis, keel mul ripub välja suust, ma lähen vanaks, mitte halliks, ma pole mitte lihast-luust, ma noori-vanu kutsun kokku, kes minu kutsmist võtvad kuulda, neil pole mitte pime öö Kirikukellad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 192 (38)
41528 1176 A3* & Ripub tuttipidi palgis, ta keel see ripub välle suust, ta pole lihast ega luust, ta hüieb noort ja hüieb vana, kes tema kutsmist kuulda votab, sel pole enam pime öö Kirikukell Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 10 (16)
41529 1176 A3* Ta ripub tuitipidi pailgis, ta kiel sie ripub välja suust, ta põle mitte lihast-luust, ta kutsub noori ja ka vanu, kis tema kutsumist kuulda võttab, sel põle mitte pime öö Kirikukell Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 704 (58)
41530 1176 A4 & Ma rippun palkist tuti otsas ja minu suust käib välja keel, ma lähen vanaks, mitte halliks, ma pole mitte lihast-luust, see on mu kõige ülem töö, et noort ja vana kutsun ma Kirikukell Han 1968 L. Briedis RKM II 253, 107/8 (23)
41531 1176 A5 & Ta ripub tuttipidi palgis ja keel tal välja ripub suust, ta läheb vanaks, mitte halliks, kuid see on ta kõige ülim töö, et noort ja vana kutsub ta Kirikukell Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 376 (2)
41532 1176 A6 & Ripun tuttupiti palgih, mu keel käib välja suust, see on mo kõige parem töö, et noori-vannu kutsun ma Kerikokell Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 369
41533 1176 A7 & Ma ripun tuttipidi palgis ja mu keel on mu suust väljas ja vanaks ma lähan, aga halliks ei läha, ja mu hääl kutsub küll noort ja vana Kirikukell Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (43)
41534 1176 A8 & Mees ripub tuttipidi palgi küllen, ta saab vanaks, ometi mitte halliks, ta kutsub noori ja vanu ende manu Kirikukell Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (41)
41535 1176 A8 Mees ripub tuttipidi palgi küljes, saab vanaks, aga mitte halliks, kutsub noori ja vanu Kirikukell 1913 E EM2 79 (987)
41536 1176 A9a1 & Ripub tuttipidi palgi küljes, keel ulatab välja, kutsub noori ja vanu Kirikukell TMr 1930 E. Schmidt E 71298 (38)
41537 1176 A9a2 & Tuttipidi ripub ta palgis, keel tal väljas, kutsub noort ja vana Kirikukell Plt 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (75)
41538 1176 A9b & Ma ripu tuttupitti palgin, keel ripnes suust väljan ja egä kõrd, kui ma hüüä, siss kuuld noor ja vana Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (102)
41539 1176 A10 & Nupp tuttipidi palkis, kutsub iga päev hingeleisi oma juurde Kergukell Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 50 (15)
41540 1176 A11 & Tuttipidi palkis ripub, keel tal suust välja tolgub Kirikukell Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (17)
41541 1176 A12+ & Ma ripun nagipidi palgis, mu keel on hammaste vahelt väljas, mu laulu võtvad kõik rahvas kuulda, ma saadan noored ja vanad igavesse kodu Kirikukell Trm 1991 A. Tuisk RKM II 446, 426 (22)
41542 1176 A12+ Tuti ripub palgis, keel pikali suus, kõiki ta kutsub, noori ja vanu, ei ta jää vanaks, ega jää halliks Kirikukell Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 260 (19)
41543 1176 A12+ Ma rippu tutti palgis, mul kiil rippu välän suust, ma es ole lihast, luust Kirikukell Kan 1924 A. V. Kõrv E 55033 (4)
41544 1176 B1a & Ma ripun tukkapidi puus ja keel mul ripub aga suus, ma kutsun noort ja vana, ma lähen küll ka vanaks, ei lähe mitte halliks Kirikukell Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (19)
41545 1176 B1b1 & Ma tuttipidi ripun puus ja kiil mul ripub välja suust, ma lähe küll vanass, aga mitte halliss, ma hõika nuurt ja vanna Sainakell As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 13 (9)
41546 1176 B1b2 & Tuttupidi ripun puus, keel on mul suus, ma lähen küll vanaks, aga mitte halliks, hõigun ikka noort ja vana Kirikukell Nõo 1924 L. Rosenberg A 6155 (45)
41547 1176 B2 & Ta ripub tukkapidi puus, ei ole ta lihast, luust, ei maast, kuulutab uudist nii noorele kui vanale Kirikukell Puh 1933 L. Saar E 83783 (1)
41548 1176 B3* & Ma ripun tuttipidi puus ja kiil mul välla ripub suus, vanaks ma lään, aga hallis ei läha Kirikukell KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (40)
41549 1176 B3* Ma ripun tuttipidi puus ja keel mul ripub välja suust, vanaks ma lähen, halliks ei lähe Kirikukell Vil 1896 H. Maaten E 25977 (43)
41550 1176 B3* Ma ripun tuttimööda puus, mul keel on välja suust, elan vanaks, halliks ei lähe Kirikukell Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 107 (65)
41551 1176 B4a & Ripub puu otsas, kutsub noori, kutsub vanu Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (613)
41552 1176 B4a Ripub puu otsas, kutsub noori, kutsub vanu Kirikukell 1890 E EM 134 (1257)
41553 1176 B4a Ripub puu otsas, kutsub noori, kutsub vanu Kirikukell 1913 E EM2 117 (1642)
41554 1176 B4b & Külgub puu otsas, kutsub noori ja vanu Kirikukell Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (147)
41555 1176 B4b Kõlgub puu otsas, kutsub noori, kutsub vanu Kirikukell 1890 E EM 69 (516)
41556 1176 B4b Kõlgub puu otsas, kutsub noori, kutsub vanu Kirikukell 1913 E EM2 62 (671)
41557 1176 C1 & Ma rippun tuttipiti laes, mo keel rippub ära mo suust, ma pole lihast ega luust, saan vanaks, mitte halliks, see mo ülem töö, et kutsun noori ja vanu, kes minu kutsumist kuuleb, sel pole mitte pime öö Kerikukell Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 57/8 (61)
41558 1176 C2 & Ma ripun tottipedi laes, mul keel on kistu vällä suust, mu kõige ülem töö on see, et rahvast kutsun kokko ma Kerikukell Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (43)
41559 1176 D1 & Ma ripun kui üks tutike ja keel mul ripakile suus ja igaüks mind kuulatab, kas olen kaugel või ligi Kell Amb 1894 J. Neublau E 10418 (4)
41560 1176 D2 & Läheb vanaks, ei mitte halliks, keel tal ripub suust väljas, kutsub noori, kutsub vanu, kõik sinna ruttavad, ei seal pole pime aega Kirkukell Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (170)
41561 1176 D3 & Keel on, aga ei saa rääkida, vanaks lähen, aga haleks [sic!] ei jää Kirikukell Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (9)
41562 1177 Aa1* & Ma tahan sind nikkernillida, su koht piab suureks minema Leivä vaalimine Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (16)
41563 1177 Aa1* Ma tahan sind nikkernillida, su kõht piab suureks menema Leivasõtkumine Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (28)
41564 1177 Aa1* Ma tahan sind nikkernillida, su kõht peab suureks minema Leiva veeretamine Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (73)
41565 1177 Aa1* Ma tahan sind kikernillida, su kõht peab suureks minema Leiva veeretamine Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 117 (49)
41566 1177 Aa1* Ma tahan sind nikkernillida, et su kõht peaks suureks minema Leivategemine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (92)
41567 1177 Aa2 & Ma tahun sinu nikkerdusnellidä, sinu koht pidäb suureks paisuma Leivasõtkumine Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
41568 1177 Ab1 & Ma tahan sind nikkernillida, su koht piab korgeks kasvama Leivasotkimine Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (4)
41569 1177 Ab1 Ma tahan sind nikkernillida, su koht piab korgeks kasvama Leivasotkimine 1995 EMrd V 73 (13)
41570 1177 Ab2 & Ma tahan sind niberniilida, su kõht peab kõrgeks minema Leiva veeretamine Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (43)
41571 1177 Ab3* Mina tahon sinu nikernillida niin kauva, kun koht korkes saap Leiva hiertamine, silumine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (54)
41572 1177 Ab3* & Ma tahan sind nii kaua nikkernillida, kui sinu koht korgeks saab Leiva hierdamine, vaalimine Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2333 (43)
41573 1177 Ab4 & Nii kaua nikkernillib, kui kõht kõrgeks tõuseb Leivategemine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (53)
41574 1177 Ac & Ma tahan sind kikernillida, et sinu kõht peab kerkima Leivasõtkumine HJn 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 232 (22)
41575 1177 Ad & Nii kaua tahun mina sinu nikernillidä, kui sinu koht kobejaks saab Leiväsotkimine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (37)
41576 1177 Ae & Tahan sind nikkernillida, nii kaua kui su kõht täis saab Leiva vaalimine Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (7)
41577 1177 Ba & Ma tulen su otsa, tallan sind, teen sulle nikerdinilli ja su kõht saab suureks paisuma Leib kerkib Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 228 (62)
41578 1177 Bb & Ma tulen su juurde, ma rõhun su pääle, ma tahan sind nikkernillida nii kaua, kui kõht suureks paisub Leiva vaalimine Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 576 (63)
41579 1177 Bc & Ma tulen su juure, rehun su pääle, tahan nikkernillida, kuni su koht saab kerkima Leivasotkimine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (18)
41580 1177 Bd & Ma tulen su ligi, ma tükin su ligi, ma tulen sind nikernillima, su kõht peab kõrgeks kerkima Leivasõtkumine leivaastjas Sim 1978 A. Korb RKM II 331, 182 (3)
41581 1178 Aa1 & Ma tean üht kammert, kus kolmkümmend kaks haamert, ei vihma seal pole ega lund sinna tule, aga märg seal on ikka, kust leian neid tükka Hambad suus 1881 Anonüüm XXX ER Kal. (1881) 102 (6)
41582 1178 Aa1 Ma tean üht kammert, kus kolmkümmend kaks haamert, ei vihma seal pole ega lund sinna tule, aga märg seal on ikka, kust leian neid tükka Hambad suus 1889 ER Kal. (1889) 103 (7)
41583 1178 Aa1 Ma tunnen kambri, kus [kolmkümmend kaks] vasarat, vihma sääl ei saja ja lund sääl ei saja, aga märg on ta alati Suu 1890 E EM 89 (735)
41584 1178 Aa1 Ma tunnen kambri, kus [kolmkümmend kaks] vasarat, vihma sääl ei saja ja lund sääl ei saja, aga märg on ta alati Suu 1913 E EM2 77 (935)
41585 1178 Aa1 Ma tunnen kambri, kus [kolmkümmend kaks] vasarat taovad, vihma seal ei saja ja lund seal ei saja, aga märg on ta alati Suu 1929 Jürisson 208 (12)
41586 1178 Aa1 Ma tunnen kambrit, kus [kolmkümmend kaks] vasarat, vihma sääl ei saja, lund sääl ei saja, aga märg on ta alati Suu 1939 Nugis 290 ja 314 (131)
41587 1178 Aa1 Ma tean kambrit, kus on kolmkümmend kaks vasarat, seal ei saja ei vihma ega lund, aga märg on alati Suu 1992 Metstak2 10 ja 11
41588 1178 Aa2* Ma tean ühte kambert, kus [kolmkümmend kaks] haambert, ei vihma seal põle ega lund sinna tule, aga märg on seal ikka, kust leian sealt tükka Suu ja hambad HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (7)
41589 1178 Aa2* & Ma tean üht kammert, kus [kolmkümmend kaks] haamert, ei vihma seal ole ega lund sinna tule, aga märg on seal ikka ja leian lumetükka Suu, hambad, ila Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 217 (5)
41590 1178 Ab* Ma tean ühte kambrit, kus kolmkümmend haamrit, ei seal saja vihma ega sada lund, aga ikka märg ta on Suu Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (9)
41591 1178 Ab* Ma tean üht kammert, kus [kolmkümmend kaks] haamert, vihma sinna ei tule ja lund sääl ei ole, aga märg on ta alati Suu ja hambad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (92)
41592 1178 Ab* & Ma tean seda kamert, kus [kolmkümmend kaks] haamert, ei lund seal ole, ei vihma seal saja, aga märg on alati Hammad suus Pil 1894 H. Keller E 10046 (53)
41593 1178 Ac & Mul on üks kammer, kus kolmkümmend kaks haamert, ei külma seal ole ega lund sinna tule, aga alati ta niiske on Suu Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 82
41594 1178 Ad & Mul on üks kammer, kus [kolmkümmend kaks] haamert sees on, alati on ta märg, vihma ei saja seal ilmaski Hambad suus Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (5)
41595 1178 Ae & Väike kambrike, [kolmkümmend] vasart sees, vihma pääle ei sada, aga märjad nad alati Hambad suus Vil 1895 H. Nigul H III 25, 348 (26)
41596 1178 Ba & Üks kammer, kolmkümmet kaks huamrid ühtepuhku taovad, alate märjäd Hambad Kod 1942 S. Tanning KKI WS
41597 1178 Bb & Üks kamber, [kolmkümmend kaks] haamert Suu ja hambad LNg 1895 J. Prooses E 21362 (37)
41598 1178 Ca & Kolmkümmend kaks haambrid, aga kuiba seal põle, vihma seal koa põle, aga märg oo tä ikke Suu ja hambad Mar 1938 E. Põldre KKI WS
41599 1178 Cb & Kaks haamrid, vihma sõnna ei tule, aga märg oo seal ikke Suu, vihma tule sõnna mette Mar 1942 E. Põldre KKI WS
41600 1179 a1 & Kas tunned üht maja, mis kindlast on tehtud, ta hääl ja rammu on kaugele nähtud, küll palju võõraid mängib seal, ei ole kuulda nende häält, küll maadest maasse liigub ta ja tema võerad temaga, mis on see maja nimi Meri Pld 1927 A. Grep E 74065/6 (11)
41601 1179 a2 & Üks maja, mis on hästi tehtud, ta hääl ja rammu kaugel nähtud, ja palju võeraid mängvad sääl, ei iial kuuldud nende häält, küll maadest maasse liigub ta ja tema võerad temaga, mis on see maja nimi Maja on meri ja võerad on kalad Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (8)
41602 1179 b & Kas tunned üht maja, mis hästi on tehtud, ta hääl ja rammu on kaugelt ju nähtud, ja sinagi näinudki teda, küll palju võõraid mängivad seal, ei ükski kuule nende häält, ta maadest maale rändab ka, kõik tema võerad temaga, mis on see maja nimi Meri ja temas elavad loomad ja kalad Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 511 (2)
41603 1179 c1 & Üks maja, mis hästi tehtud, kelle häält ja rammu kaugel nähtud ja sina kuuled seda, küll palju võõraid mängvad sääl ja sina kuuled seda häält, küll maadest maasse liigub ta ja tema võõrad temaga, mis on selle maja nimi Meri, lainete kahisemine, kalad Pai 1930 E. Trautman E 64571 (7)
41604 1179 c2 & Üks maja, mis hästi tehtud, ta hääl ja ramu kaugelt nähtud, ka sina kuulud sedä, küll palju võõraid mängvät sääl, ei siiski kuule nende häält, küll maadest maasse liigub ta ja tema võõrad temägä, mis on see maja nimi Laev merel Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 7 (6)
41605 1179 d & Ma tunnen ühte maja, mis hästi ehitud, ta häält ja rammukaja ju iemalt kostab korvu mul, tal tuhat voerast mängvad sies, ei ükski kuule nende häält, nii maadest maasse liigub ta ja tema voerad temaga Meri, kalad (kalad on voerad, kes ei tie häält) Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (117)
41606 1180 Aa & Ma vaeste vaeva vähendan ja rikast tihti hirmutan, sul võin ma roosililleks olla, sind põrgupiina tundma panna, sest ela hellalt minuga, tee õigust ligimesega (Ich vermindere die Last des Armen und schrecke oft den Reichen, dir kann ich eine Blume sein und der Hölle Qual dich fühlen lassen, darum lebe zart mit mir, thu Recht dem Nächsten) Das Gewissen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 276
41607 1180 Aa Ma vaeste vaeva vähendan ja rikast tihti hirmutan, sul võin ma roosililleks olla, sind põrgupiina tundma panna, sest ela hellalt minuga, tee õigust ligimesega Südametunnistus 1883 ER Kal. (1883) 90 ja 93 (22)
41608 1180 Ab & Ma vaest ta vaevas vähendan ja rikast tihti hirmutan, sul võin ma roosililleks olla, sind põrgupiina tundma panna, sest ela hellast, tee õigust ligimesega Südametunnistus Ris 1888 J. Truusmann EKS 4° 5, 701
41609 1180 B & Ma vaeste vaeva vähendan ja rikast tihti hirmutan, ma võin sul roosiks, lilleks olla ja sind põrgupiina tundma panna Südametunnistus Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 475 (3)
41610 1181 & Mina kõndse mäkke pitti, jänes jukerd jõkke pitti Inimese vari Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (101)
41611 1182 & Mina mees märgutu, mul on seitse perset, kaheksas oli karvaauk; kui ühte liigutan, siis teised kõik röögatavad Torupill Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 807 (433)
41612 1182 # 2670D4*
41613 1183 & Mina panen valge kõhu musta kõhu peale, mina lasen valge riista musta auku pooma (ich lege einen weissen bauch auf einen schwarzen bauch, lasse ein weisses geräth in ein schwarzes loch hängen) Ein gepichtes Fass und dem Zapfen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 278
41614 1184 A* & Mind sagest palutakse ja oodetakse, näitan, siis jooksevad eest ära Vihm Vil 1895 J. Täht E 16078/9 (21)
41615 1184 A* Mind sagedasti palutakse ja oodetakse, näitan ennast, jooksevad eest ära Vihm 1913 E EM2 83 (1052)
41616 1184 A* Mind sagedasti palutakse ja oodatakse, näitan ennast, joostakse eest ära Vihm 1939 Nugis 291 ja 314 (144)
41617 1184 A* Mind sagedaste palutakse, oodetakse, aga niipea kui ennast näitan, hakatakse eest ära peitma Vihm 1899 Kuusik KT 215 (45)
41618 1184 A* Mind tihti oodatakse ja palutakse, aga kui ma tulen, siis mu eest põgenetakse ära Vihm 1909 Lasteleht nr. 6 (1909) 96 (7)
41619 1184 A* & Mind väga oodatakse, mind palutakse, ma olen inimestele väga vajalik, kui ma ilma tulen, siis jookstakse minu eest ära Vihm Tt 1961 S. Lätt RKM II 107, 438 (15)
41620 1184 A* Mind oodatakse ja kui ma tulen, siis joostakse mu eest peitu 1980 Laur IV 22
41621 1184 B+ Oodatakse, vaadatakse, kui tuleb, joostakse ära Vihm Trt 1992 M. Kõiva RKM II 461, 445 (2)
41622 1184 B+ Paluvad ja kutsuvad, ent kui külla tulen ma, kaovad ise tuppa nad, uksed-aknad sulgevad Vihm 1981 Välba VI 50 (7)
41623 1184 B+ Paluvad ja kutsuvad, ent kui külla tulen ma, kaovad ise tuppa nad, aknad-uksed sulevad Vihm 1975 AKS 99 (2)
41624 1184 B+ & Kõik oodavad ja loodavad, aga kui ma tulõ, juuskva kõik pakku Vihm San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (171)
41625 1184 B+ & Mind nad aina ootavad ja kui tulen ma neile külla, siis minu eest nad põgenevad Vihm Kad 1971 J. Valdur RKM, Valdur 1, 177/9 ja 183a (39)
41626 1184 B+ Vahest mind palju palutakse, aga kui tulen, siis jooksevad kõik mu eest varju Vihm 1905 Lasteleht nr. 10 (1905) 160 (2)
41627 1184 B+ Igal pool mind oodatakse, aga kui ma tulen, siis kõik jooksevad minu eest peitu Vihm Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 252/3 (115)
41628 1184 B+ Imeks panen inimesi: mind nad ikka ootavad, kui siis tulen neile võersi, minu eest nad putkavad Vihm 1900 Rahva Lõbul. nr. 6 (1900) 379
41629 1185 & Minu ragu, sinu ragu, puu ragu, pinu ragu Tuisk Vai 1893 D. Torpan H II 36, 747 (5)
41630 1186 Aa & Minul on kaunis kojake, kullast ehitud kaunake, hõbedast ehitud hooneke, kus ma hommikust õhtuni tallitamas orjatööd, väsimata ikka valvan, uneraasukest ei rüüpa, tule mind, vader, vaatamaie, läbi akna vahtimaie, kuida käsi ruttu käimas, süda mul sala kutsumas, pane tähele, mis ma teen, olgu ma väike ja võimatu, siiski on mul suured sõbrad: kuu on minu külaline, päike minu vana vend, taevatähed minu tutvad, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane, mõista, mis see on Taskukell 1875 Anonüüm XXX EPost. Lisal. nr. 20 ja 21 (1875) 120 ja 126 (1)
41631 1186 Aa Minul on kaunis kojake, kullast ehitud kaunake, hõbedast ehitud hooneke, kus ma hommikust õhtuni, tallitamas orjatööd, väsimata ikka valvan, uneraasukest ei rüüpa, tule mind, vader, vaatamaie, läbi akna vahtimaie, kuida käsi ruttu käimas, süda mul tasa tuksumas, pane tähele, mis ma teen, olen ma veike ja võimatu, siiski on mul suured sõbrad, kuu on minu külaline, päike minu vana vend, taevatähed minu tutvad, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane Taskukell 1886 ER Kal. (1886) 96 ja 101 (7)
41632 1186 Ab & Mul on üks kaunis kojake, kullast tehtud kaunake, hõbedast ehitud hooneke, kus hommikust ma õhtuni orjatööd tegemas, ikka valvan, une raskusest ei rüppa [sic!], tule mind, vader, vaatamaie, läbi akna vahtimaie, kuda mul süda ruttu käimas, süda tasa tuksumas, pane tähele, mis ma teen, olen veike võimetu, siiski mul on suured sõbrad, kuu on minu külaline, päike minu vana vend, taevatähed minu tütred, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane Taskukell VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (131)
41633 1186 B & Minul on kaunis kojakene, kullast ehitud hooneke, kus ma hommikust õhtuni tallitamas orjatööd, väsimata ikka valvan, uneraasukest ei rüüpa, tule mind, vader, vaatamaie, läbi akna vahtimaie, kuda käsi ruttu käimas, süda mul tasa tuksumas, pane tähel, mis ma teen, olen veike ja võimatu, siiski mul on suured sõbrad, kuu on minu külaline, päike minu vana vend, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane Taskukell JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (7)
41634 1186 C & Mul on kaunis koeakene, kullast ehitud hooneke, kus ma õhtust hommikuni orjatööd väsimata vältan, uneraasukest ei rüüpa, tuleb mind vader vaatama, läbi akna vahtima, kuida mu käsi ruttu käimas, süda sala tuksumas, mul on palju sõbru, kuu on mu külaline, päike mu perisvend, taevatähed minu tutvad, iga kuningas mu ori, mõni suurem sulane Taskukell Vil 1893 J. Pihlap E 3440
41635 1186 D & Mul on hõbedast hooneke, kullast ehitud kambrike, kus ma hommikust õhtuni oma talitusi teen, tule, sõber, mind vaatama, läbi akna mind sihtima, kuda käsi mul hästi käib ja kuda süda mul tuksub, kuu on minu külaline, tähed minu tutvad, päike minu vana vend, iga kuningas mu ori ja iga sant mu sulane Kell Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 29 (91)
41636 1186 E* & Mul on üks väike majake, hõbedast tehtud hooneke, kullast tehtud kaunake, kus ma väsimata ööd ja päevad töötan, uneraasukest ei rüüpa, kuu on minu külaline, taevatähed minu tutvad, päike minu vanem vend, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane, tule mind, vader, vaatama, läbi akna katsuma Taskukell Trv 1946 G. Kaljuvee RKM II 12, 509 (9)
41637 1186 E* Mul on üks väike majake, kullast tehtud kojake, hõbedast tehtud hooneke, kus ma väsimata ööd ja päevad orjan, uneraasukest ei rüüpa, kuu on minu külaline, taevatähed minu tutvad, päike minu vanem vend, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane, tule mind, vader, vaatema ja läbi akna vahtima Taskukell Trt 1919 A. Paulmann E 40705a
41638 1186 F & Mul on hõbedast hooneke, kullast tehtud kambrike, päike on minu vana vend, kuu on minu külaline, tähed on kõik minu tuttavad, tule sõber mind vaatama, läbi akna mind sihtima, kudas ma oma igapäivasi tallitusi teen, kuda minu süda tuksub, iga kuningas mu ori, iga sant minu sulane Kell Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 250 (4)
41639 1186 G & Mul on kaunis kojake, kullast ehitud kaunike, kui ma õhtust homikuni, talitan mo orjatööd, siis on mul suured sõbrad, kuu on minu külaline, päike minu vanem vend, taevatähed minu tutvad, iga sant mo sulane Taskukell Pil 1894 H. Keller E 10041 (27)
41640 1186 H & Tule, sõber, mind vaatama, läbi akna mind sihtimä, kuidas minu käsi käib, süda sala tuksumas, mina olen küll väike ja väetike, aga siiski on mul suured sõprad, kuu on minu küläline, tähed minu tutvad, päike minu vana vend, igä kuningas mu ori, igä sant mu sulane Uur, käekell vai niisugene väikä uur Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 47 (1)
41641 1186 I & Tule, sõber, mind vaatama, läbi akna mind sihtima, kuda ma oma igapäevasi tallitusi teen, kuula, kuda mu süda tuksub, päike on minu poolvend, kuu on minu külaline, tähed on kõik minu tuttavad, iga kuningas mu ori, iga sant mu sulane Kell Kuu 1977 R. Kravtsov RKM II 332, 374
41642 1186 J & Tule mind, vader, vaatama, läbi akna vahtima, kuidas mina oma tööd edasi teen viibimata, ühtegi kübet aega ei viida, uneraasugi ei raiska, sulasel ma olen kuri, peremehel pärisori Kell Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 259 (24)
41643 1186 K* & Mul om lavvust kambreke, ajanumrist palgike, astun sammu aigamööda, kuldne kukk mul sugulane, esi mulle muidu tutva Seinakell Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (112)
41644 1186 K* Mul oli lauvust kambrike, aeanumbrest aiake, astsin sammu aegamööda, kuldne kukk mu sugulane, esi mulle muidu tuttav Sainakell Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (5)
41645 1187 A1* & Ema ollit mulle, emas saa ma jälle sulle Vesi olli jäele ema ja jäest sai jälle vesi Tt 1843 Anonüüm XXX Schünm. Mr Kal. (1843)
41646 1187 A1* Ema olit mulle, emas saa ma jälle sulle Vesi ja lumi (jää, pilvi) 1851 Lönnrot2 178 (5)
41647 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina jälle sulle Vesi ja lumi; vesi ja jää 1890 E EM 32 (88)
41648 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina jälle sulle Vesi ja lumi; vesi ja jää 1913 E EM2 31 (108)
41649 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina jälle sulle Vesi ja lumi; vesi ja jää 1914 E MM 6 ja 42 (31)
41650 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina jälle sulle Vesi ja lumi; vesi ja jää 1920 E MM2 6 ja 45 (31)
41651 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina jälle sulle Vesi ja lumi; vesi ja jää 1994 E MM3 4 ja 36 (31)
41652 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina jälle sulle 1927 Ainelo III 123
41653 1187 A1* Ema oled mulle, emaks mina jälle sulle 1931 Kmpm. EL II10 97
41654 1187 A1* Emaks olid mulle, emaks mina jälle sulle Vesi ja jää 1941 Käis EV I5/II 65
41655 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina sulle Veest sünnib jää ja jääst saab jälle vesi 1955 ÜÕÕ 26 (4)
41656 1187 A1* Ema olid mulle, mina emaks sulle Veest sai jää, jääst jälle vesi 1968 SSTT 8
41657 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina sulle Veest sünnib jää ja jääst saab jälle vesi 1970 Kriisa-Villand 51 (1)
41658 1187 A1* Ema olid mulle, emaks mina sulle 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 134
41659 1187 A1* Emaks olid mulle, emaks jäen jälle sulle Jäe vee peal Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 59 ja 85 (185)
41660 1187 A1* Ema olid mulle, mina emaks sulle Veest sai jää ja jääst jälle vesi Trm 1991 M. Kõiva RKM II 448, 562 (6)
41661 1187 A2a1 & Mu ema sünnitas mind, aga pea sünnitasin ma ema Jää Tt 1880 Anonüüm XXX Is. Kal. (1880) 85 (8)
41662 1187 A2a1 Minu ema sünnitas mind, aga mina sünnitasin ema Vesi ja jää 1913 E EM2 83 (1053)
41663 1187 A2a2* & Mu ema sünnitas mind ja pia sünnitan ma ema Jää Pst 1891 J. Leppik H III 14, 290 (157)
41664 1187 A2a2* Minu ema sünnitas mind, aga pia sünnitan ma oma ema Vesi ja jäe Trv 1895 J. Sams E 18070 (20)
41665 1187 A2b & Pea sünnitab mind emä, pea sünnitan ma emä Jõevesi Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (92)
41666 1187 A2c & Vahel sünnita ma ema, vahel ema minu Vesi ja jää Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365 (11)
41667 1187 A2d & Ema sünnitas mind, mina ema Jää ja vesi Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 308 (27)
41668 1187 B & Emäst sünnib poig, pojast sünnib emä Jää Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (96)
41669 1188 A1a* & Mo süda mo seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, mo suu on vilti leigatud, mul augud selga tergitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokko kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajopill 1821 O. W. Masing Maarah. Nädalal. nr. 5 ja 11 (1821) 38 ja 88 (5)
41670 1188 A1a* Mu süda mu seest on väänatud, mulle paljas nahk jäetud, mu suu on viltu lõigatud, mulle auk on selga tärgitud, ma vingun toorelt tuule käes, ma kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma (Mein Inneres ist mir heraus gedreht, die blosse Haut ist mir gelassen, mein Mund ist scheif geschnitten, ein Loch mir in den Rücken gekerbt, ich pfeife roh im Winde, ich schrumpfe zusammen in der Trockenheit, wenn man anfängt Baumsaft zu trinken, dann geht man mich aus dem Walde zu holen) Eine Weidenflöte 1876 Wied. 279/80
41671 1188 A1a* Mo süda on seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, mo suu on viltu lõigatud, ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste kääs ja kortsun kokku kuiva kääs, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill 1878 Mötleja 21 ja 53 (86)
41672 1188 A1a* Mu süda mu seest väänatud, mulle paljas nahk on jäetud, mu suu on viltu lõigatud, mulle auk on selga tärgitud, ma vingun toorelt tuule käes, ma kortsun kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill 1884 ER Kal. (1884) 94 ja 97 (19)
41673 1188 A1a* Mu süda sees on väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva väes, kui mahla hakatakse jooma, siis mindakse mind metsast tooma Pajupill 1906 Lasteleht nr. 6 ja 7 (1906) 96 ja 112
41674 1188 A1a* Mo süda mo seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mul suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajopill Trt 1888 S. Bergmann H II 29, 79 (1)
41675 1188 A1a* Mo süda mo seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mo suu om viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku kuuma käes, kui mahla hakatakse jooma, siis mindakse metsast tooma Pajuvile MMg 1889 A. S. H I 2, 461 (3)
41676 1188 A1a* Mu süda mo sees väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on vinti leigatud, mul augud selga tärgitud, ma vinsan [sic!] toorelt laste käes ja körtsun kokku kuiva sees, kui mahla hakatakse juuma, siis minnakse mind metsast tuuma Pajupill Trm 1889 H. F. K. H III 9, 259 (1)
41677 1188 A1a* & Mu süda mu sees väänatud ja paljas nahk veel jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (39)
41678 1188 A1a* Mo süda mo seest on väänetud, mul paljas nahk on jäetud, mul suu on vilti leigatud, mul augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajuvile Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (6)
41679 1188 A1a* Mu süda mu seest väänatud, mul paljas nahk on jäätud, mu suu on viltu leigatud, mul augud seljas torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajuvile Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (13)
41680 1188 A1a* Mu süda seest on väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsa tooma Pajupill Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 123 (1)
41681 1188 A1a* Mu süda seest on väänetud ja paljas nahk on jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgatud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuivand käes, kui mahla hakatakse jooma, siis metsa minnakse mind tooma Pajupill Hls 1946 L. Talu RKM II 99, 555
41682 1188 A1a* Mo süda mo seest vääneti ja paljas nahk mul jäeti, mul augud selga tärgiti ja suu mul viltu lõigati, ma vingun toorelt laste käes, mu korts on kokku kuivanud, kui metsas mahla juuakse, siis minu kodu tuuakse Vilespill Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (41)
41683 1188 A1a* Mu süda seest kääntud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu kiiva leigetud ja augud selga torgatud, ma kiunun, karjun laste käes ja kuivan ära pääva kääs, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 643/4 (159)
41684 1188 A1a* Süda seest mul väänetud, tühi nahk mul jäetud, suu mul viltu lõigatud, augud selga torgitud, vingun toorelt laste käes, kuivan kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, minnakse mind metsast tooma Pajupill Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 447/8 (1)
41685 1188 A1a* Mu süda on seest võetud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Vil 1895 H. Äniline E 18995 (3)
41686 1188 A1b* Mo süda välja vääneti ja paljas nahk mul jäetud, mo suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, ma vingun toorelt laste ees ja kuivan koku pääva käes Pajupill KJn 1870 J. Tiedemann E 167/8 (304)
41687 1188 A1b* Mo süda mo seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, mo suu on viltu lõigatud ja silmad selga tärgitud, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 157
41688 1188 A1b* & Kui kased mahla jooksevad, siis minnakse mind metsa tooma, mu süda ära käändakse ja nahk mul seljast võetakse, siis suu mul viltu lõigataks ja augud selga torgataks, ma vingun toorelt laste suus ja kuivan kokku kuiva käes Pajupill Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (50)
41689 1188 A2 & Mu süä seest käänetäs ja paljast nahka jäetäs, mu suu om viltu lõigatu ja prunti ette topitu, mu sälg om katski tsärgitü, ma vingu tuuralt lastõ käen ja kuiva kortsu tuulõ käen, ku mahla nakatas juuma, sõs mindäs minno mõtsast tuuma Pajupill Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 120
41690 1188 B1* & Mo süda seest on väänatud ja suu on viltu leigatud, mul augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis mind minnakse metsast tooma Pajovile Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 206 (1)
41691 1188 B1* Kui mahla joodi, siis mind metsast toodi, suu mul viltu lõigati, süda seest välja väänati, augud sisse tärgiti, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku päeva käes Laste mänguriist – pajukoorepill KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (22)
41692 1188 B1* Kui kevade mahla juuakse, siis minu mõtsast tuuakse, süa mul välja väänetas ja augud selga tärgitas, suu mul viltu lõigatas, siis kiunun toorelt laste käes ja seisan kõrtsu päiva ees Pajupill Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (71)
41693 1188 B2 & Ise pikk ja peenikene, süda välja vääneti, suu viltu leigati, selga augud trükiti, toorelt vingun laste suus, kortsus kuivan laste käe, kui mindi mahla jooma, siis mindi mind metsast tooma Vile (pajupill) Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (124)
41694 1188 B3 & Kui kevade mahla joosevad, siis minu kodu tuvvasse, söand välla vääneti, pal'las nahk mul jäeti ja augud selga tärgiti, toorelt vingun laste käen, kortsun seisan päeva käen Pajupill Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 852 (25)
41695 1188 B4 & Kui mindi mahla jooma, siis mindi mind ka tooma, mu süda mu seest kääneti ja augud selga torgati, nii paljas nahk must üle jäi ja liha tuleroaks sai, ma kiuksun-viuksun laste käes ja kuivan kokku sooja sees Pajuvile Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (118)
41696 1188 B5 & Mu süda on seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, ku mahla hakatasse juuma, sis minnasse mu mõtsast tuuma Pajupill Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 125 (40)
41697 1188 B6 & Mo südä sisest väänati ja paljast nahka jäeti, mo suu om vilto lõigato ja prundi ette topiti, mo jalg om katki torgito, ma vingun toorelt laste käen ja kuiva kortse tuule käen, kui mahla hakatas jooma, siis hakatas minno metsest tooma Paiopill Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 445 (44)
41698 1188 C1* Süda seest mul võeti, paljas särk mul jäeti, suu mul viltu leigati, tõrked selga tõrgiti, toorelt vingun laste käe, kortsun kokku kuiva käe Pajupill Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 135 (1)
41699 1188 C1* Mu süda mu seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud sisse tärgitud, ma kortsun kokku kuiva käes ja vingun toorelt käes Pajupill Vän 1878–1879 J. Seimann EKS 4° 2, 819 (153)
41700 1188 C1* & Mo liha mo seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, mul augud selga torgitud, mo suu on vilta lõigatud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes Pajuvile Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (1)
41701 1188 C1* Mo süda mo seest vääneti ja paljas nähk jäeti, sis säpud sälgä säeti ja suumulk risti lõigati, nüüd vingun toorelt laste käes ja näirtsin kuivalt päeva käes Pajupill Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 270 (46)
41702 1188 C2* & Mu süda mu seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kortsu päeva käes, kui mahla hakataks jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajopill Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (35)
41703 1188 C2* Mo süda mo seest vianeti ja paljas nahk mul jääti, ma vingun toorelt laste käe ja kortsun kokku kuiva käe, kui mahla hakatasse jooma, siis minnasse mind metsast tooma Pajuvile Lai 1889 A. Sommer H III 9, 67 (7)
41704 1188 C3a* Mu suu viltu leigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste kääs ja kortsun kokku kuiva kääs, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Hlj 1926 E. Pruhl ERA II 41, 81 (2)
41705 1188 C3a* Mu suu on viltu veanatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajuvile Lai 1923 K. Martinson A 4096 (20)
41706 1188 C3a* Mo suu on viltu lõegatud ja augud seilga tärgitud, ma vingun vainul laste käe ja kuivan kortsus päeva käe, kui mahl jo hakkab jooksma, siis mindakse mind metsast tooma Pajupuust vile Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (16)
41707 1188 C3a* & Mo suu om viltu lõigatu, mo sälg om katski torgitu, kui mahla nakatas juuma, sis nakatas minnu mõtsast tuuma, ma vingu tuurelt laste käen, kui kuiva käätsä tuule käen Pajopill Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 532 (150)
41708 1188 C3b* Kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse metsast tooma, mu suu on viltu lõigatud ja augud sisse tõugatud, ma toorelt karjun laste käe ja kortsun kokku kuiva käes Pajupill Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 401 (2)
41709 1188 C3b* & Kui mahla hakatakse jooma, siis mind mindakse metsast tooma, siis suu mul viltu lõigataks ja augud selga torgitaks, ma vingun toorelt laste suus ja kuivan kortsu tuule käes Pajupill SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (6)
41710 1188 C3b* Kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, mu suu saab viltu lõigatud ja selg saab lõhki tärgitud, siis kiunun,vingun laste käes ja kuivan kokku päeva käes Pajupill Iis 1956 H. Kihno KKI 21, 205 (1)
41711 1188 C3b* Kui mahla hakatse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, suu mul vilta lõigatakse, augud peale tärgitakse, kiunun toorelt laste käes, kuivan kokku kuiva käes Pajuvile Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (120)
41712 1188 C3b* Kui kevadel mahla juuakse, siis minu kodo tuuakse ning suu mul vilto leikakse ja selga auk mul tärgit, siis toorelt röögin laste käes ja kord siis seisan pääva ees Pajupill Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (109)
41713 1188 C3b* Kevadel, kui mahla juuakse, siis mind ka mõtsast tuuakse, mul suu saab viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käen ja seisan kõrtsin päeva ees Pajupill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (10)
41714 1188 C3b* Kui mahla hakatakse jooma, siis mind metsast tuuakse, suu mul viltu lõigatse, augud selga tärgitse, kui puhud, siis hüian ma, kui ei puhu, siis kuivan ma Lepavile Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (48)
41715 1188 C4 & Mu nahk mu sel'last võetaks ja augud selga tärgitaks, ma kiunun, karjun laste käe ja kuevan kokku kueva käe, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Paeopill SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 469 (41)
41716 1188 C5 & Mu suu om viltu lõigutu ja tropi ette topitu, kui kuiva kärdsu tuulõ käen, kui toorõlt vingu lastõ käen, kui mahla nakatas juuma, sis mindäs minnu mõtsast tuuma Pajopill Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (8)
41717 1188 C6* & Ma toorelt vingun laste käes, kuni kokku kuivan päiva käes, mu suu on viltu lõigatu ja sälg on ära haavatu, mu süda välja pööretu ja keskelt katski lõigatu Pajupill San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (11)
41718 1188 C6* Ma toorelt vingun laste käes, kuni kokku kuivan päeva käes, mu suu on viltu lõigatu ja selg on ära haavatu ja süda välja pööretu ja keskelt katki lõigatu Pajupill San 1967 H. Kukk RKM II 245, 548
41719 1188 C6* Kui esimest kord müristab, siis nahk mul seljas pakatab, mul keel suust leigataks, süda seest mul väänataks ja augud selga torgitaks, siis vingun toorelt laste peus ja kuivan kokku päeva käes Pajuvile Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (39)
41720 1188 C7 & Kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, mo süda välja väänati ja augud jalga torgati, siis vindun toorelt laste käe ja kortsen kokku päeva käe Pajuvile Pal 1888 H. Maasen H III 8, 406 (42)
41721 1188 C7 Kui kevädä mahla juuasse, sõs minu vällä tuuas ka ja söä mul vällä käändässe ja auku selgä lõigatasse, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes Karjaste pajupill Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (13)
41722 1188 C7 Kui kevadel mahla juuakse, siis minu välja tuuakse, süa mul välla käänatas ja auku sisse lõigatas, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva ees Paju Trv 1893 J. Kuusk E 769 (2)
41723 1188 C8 & Kui haketi mahla juuma, siis mindi metsast tuuma, mu süda seest väentud ja tühi nahk mul jäetud, ma olen kuivand päeva ees ja tuorelt vingun laste käes Pajupill Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (17)
41724 1188 C9 & Kui mahla hakkas joosma, siis mindi metsest tooma, siis suu tal lõhki leigati ja süda tal välla veanati, ta vingub toorelt laste kää ja kuivab kokku pääva kää Pajupuuvile Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 564 (590)
41725 1188 C10 & Mindi mahla jooma, tuldi mindo tooma, ihu, hinge vääneti, augud selga kääneti, toorelt anti laste kätte, kuivalt kokku kortsuti Pajupill Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 191 (1)
41726 1188 C11 & Kui mahla hakati jooma, siis mindi metsast tooma, mo süda seest siis käänati ja laste kätte anti, siis kiunusin ma laste käes ja kortsin kokku kuiva käes Pajupill Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (138)
41727 1188 C12 & Kui mahla hakatie jooma, siis metsäst mennä mind tooma, mul suu saab viltu lõigetu ja selg saab kiriks torgitu, ma kiunun, vingun laste kääs ja kortsun kokko sooja väes Pajopill Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (46)
41728 1188 C13 & Kui kevade mahla juuasse, sõs miu mõtsast tuuasse, sõs liha mul luu pääl lapites ja augu selga tärgites, sõs vingu, toores latse kähen ja seisa körtsun päeva ehen Puukoorest pill Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 532 (32)
41729 1188 C14 & Kui mind mindi tooma, siis mahla hakkas jooksma, ihu, hing sai võetud, augud selga torgitud, mis toorelt vääksub lapse suus ja kuivalt kokku kortsutab Vile Mih 1920 A. Leppik E 50905/6 (114)
41730 1188 D1 & Süda mul välla väänatud, punn mul rindu peksetud, tärked selga tärgitud, vingun ära laste käe, kuivan ära kuiva käe Puukoorest tehtud vile Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (7)
41731 1188 D2 & Süda mul välja väänetakse, suu mul viltu pööretakse, silmad selga käänetakse, kiunun toorelt laste käes, kuivan kokku pääva käes Paeupill Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 90 (178)
41732 1188 D3 & Mu suu um viltu lõigatu, mu sälg um ärä haavatu, mu südä vällä pööretü, ma kiitsu-käätsu lastõ käen ja kuio ärä päävä käen Paiupill Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (21)
41733 1188 D4 & Mindie mõnda mõtsast tooma, söänd mul seest kääneti ja suud mul viltu lõigati, ma vingun toorelt laste käe ja kuivan kortsu kuiva käe Puukoore pill Trv 1894 K. Tober H III 20, 309 (2)
41734 1188 D5 & Mind metsast koju toodi, sial suu mul viltu lõigati ja augud piale tärgiti, ma toorelt vingun laste käes ja kuivan kokku kuiva käes Pajuvile Pal 1888 M. Uus H II 27, 402 (11)
41735 1188 D6* & Mul suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgetud, ma vingun toorelt laste käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Vile Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (57)
41736 1188 D6* Kevade, kui mahla juuakse, siis mo välja tuuakse, suu mul lõigatakse, selg mul läbi tärgitakse ja vingun toorelt laste käes Pajupill Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (220)
41737 1188 E1 & Mul süda on seest väänatud, mul paljas nahk on jäetud, mul suu on viltu lõigatud, mul auk on selga tärgitud Pajupill VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (123)
41738 1188 E2* Süda seest mul väänatud, nahk mul üksi jäetud, ma vindun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes Pajupill Lai 1895 K. Taras H III 26, 79 ja 82 (119)
41739 1188 E2* Mo südä sisest väänätü, mul pal'as nahk om jäetü, ma tuurält vingu lastõ käen ja kuivalt körtsü kisu Pajupill Kan 1924 A. V. Kõrv E 55033 (1)
41740 1188 E2* & Mu süda seest käänati ja paljas nahk mul jäeti, ma kiunun, käunun laste kääs ja kuivan kokku tuule ees Pajupill MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 726 (121)
41741 1188 E2* Süda temal seest keerdud, nahk pealt ära väändud, toorelt vingub laste käes, aga päeva käes kuivab ära Pajuvile Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 448 (85)
41742 1188 E3* & Mu suu on viltu lõigatu, mu süda vällä väänätu, ma vingun toorelt laste käes ja ära kuivan päeva ees Pajupill Vas 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 165 (19)
41743 1188 E3* Mo suu om ärä rajotu ja südä vällä pööretü, ma kiitsu-käätsu lastõ käeh ja kuio ärä pääva käeh Paiupill Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (44)
41744 1188 E4 & Süä mul vällä pööretu, suu mul viltu lõigatu, karjalatsõ räägutasid ja sis võssa ära visksid Paiopill Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (2)
41745 1188 E5* & Nahk mul seljast võetakse ja augud selga tärgitakse, toorelt vingun laste käe ja kortsun kogu kuivaga Pajuvile PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (16)
41746 1188 E5* Nahka selläst nülletässe, nahka ta piält müietässe, kortsad kokko kuivavad, laste käes ta tuorelt vingub Pajopill KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (71)
41747 1188 E6* Mu suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes Pajupill Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (18)
41748 1188 E6* & Suu on viltu lõigatud, augud selga torgitud, ta vingub tuurelt laste kää ja kortsub kokku pääva kää Pajupill Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (107)
41749 1188 E6* Suu oli viltu leigatud, auk oli selga tärgatud, toorelt vingub laste käes, kuivab ära laste käes Pajuvile Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (28)
41750 1188 E6* Mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma kiunun, viunun laste käes ja kortsun kokku kuiva käes Pajupill Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (47)
41751 1188 E6* Mu suu saab viltu leigatud ja augud mool selga tärgitud, ma vingun värskelt laste käes ja kirtsun kogu pääva ees Pajupill Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (1)
41752 1188 E6* Mu suu on viltu lõigatu ja mulku sälgä tsärgitu, ma vingu toorelt laste käen ja kisu kokku kuiva käen Pajopill Rõn 1888 H. Urb H II 30, 751 (49)
41753 1188 E6* Mul suu on viltu lõigatud ja täkmed selga torgitud, ma vingun suvel laste käes ja kortsun kokku kuuma käes Pajupill Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (5)
41754 1188 E6* Suu viltu, väära leigetu, auk augu ääres tärgitu, ta kisendab sääl laste käes ja kuivab kokku päeva käes Pajupill VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 712 (7)
41755 1188 E6* Mu suu on viltu väänatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja närtsin kokku kuiva käes Vile Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 261 (26)
41756 1188 E6* Mu suu on viltu väänatud ja augud selga tärgitud, ma vingun märjalt laste käes ja närtsin kokku kuiva käes Pajupill Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 71 (3)
41757 1188 E6* Suu on viltu leigatud, augud on selga torgitud, kiiksub-kääksub poiste käes, kuivab pajupõõsastes Pajupill Jõh 1956 A. ja A. Rõõm EKRK I 12, 297 (6)
41758 1188 E6* Mu suu om viltu lõigatu, mu sälg om ära haavatu, ma vingu siski laste käen ja kuiva kokko päiva käen Pajupill Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (20)
41759 1188 E6* & Suu om viltu lõigatu, sälg om rassõst haavatu, toorõlt laulap lastõ suun, peräst kuiup pääva käen Pajupill Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 12
41760 1188 E6* Mu suu om viltu lõigatu, mu sälg om kangest haavatu, ma laula tooralt laste peon ja kuiun kuuma päeva käen Pajupill Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (38)
41761 1188 E6* Mo suu om lihva lõigatu, mo sälg om ära haavatu, ma kuiva kokku päiva käen ja vingu tuurelt laste käen Paiopill Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (38)
41762 1188 E6* & Mu kiil um viltu lõigatu, mu sälg um ära haavatu, ma kuiu ärä päävä käen ja vilgu sõski latsõ käen Paiupill Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (29)
41763 1188 E6* Mu külg on viltu lõigatu, mu sälg on raskest haavatu, ma kokku kuivan päeva käes ja toorelt vingun laste käes Pajupill Urv 1927 O. Sermat ARS I, 861 (1)
41764 1188 E7* Suu sul lõhki lõigati, nina sul viltu veeti, augud selga torgiti, tuules vingud laste käes Pajupill Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (49)
41765 1188 E7* & Suu sul lõhki lõigati, nina sul viltu veeti, augu selgä torgiti, tuulen vingud laste kähen Pajuvilispill Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (66)
41766 1188 E7* Suu lõhki, nina viltu, augud seljas, kiunub-karjub et küll saab Pajuvile 1890 E EM 146 (1380)
41767 1188 E7* Suu lõhki, nina viltu, augud seljas, kiunub-karjub et küll saab Pajuvile 1913 E EM2 126 (1801)
41768 1188 E7* Suu lõhki, nina viltu, augud seljas, kiunub ja karjub et küll saab Pajuvile 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 19 ja 42 (18)
41769 1188 E8* & Suu mul viltu lõigatu, punni ette topitu, kuiva kortsu päevä käen, vingu tuulen laste käen Paeopill Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (145)
41770 1188 E8* Mo suu om viltu lõigatu, mo nahk om tuppe nülitu, ma vingu toores latse käen ja kõrtsu koku kuuma käen Pajopill Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (3)
41771 1188 E9* Ma vindun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakkab saama, siis minnakse metsa tooma Pajupill Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 667 (17)
41772 1188 E9* Ma vingun toorelt laste käen ja kortsun kokku päeva käen, kui kevade mahla hakatakse jooma, siis nakatakse mind ka metsast tooma Trt 1967 A. Poltan KKI 46, 509 (10)
41773 1188 E9* & Ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis mind mindakse metsast tooma Pajupill Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (95)
41774 1188 E10 & Mind viidi mahla jooma, mind viidi mahla tooma, suud päha viltu lõigati ja auku sisse torgiti Pajuvile Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 813 (152)
41775 1188 E11 & Mõtst minti tooma, naksi välla aama, sai säpp sisse lõigatus ja mulk sisse puuritus Pill Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (60)
41776 1188 E12* Kui mahla jooma hakatse, siis mind ka metsast tuuakse, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kortsu päeva ees Pajupill Sa 1894 L. V. H. EPost. Lisa nr. 5 ja 6 (1894) 40 ja 48
41777 1188 E12* & Kui mahlad metsas juuakse, siis mind ka metsast tuuakse, toorelt kiunun poiste käes, kuivan, närtsin pääva ees Puukoorevile Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (109)
41778 1188 E12* Kui mahla hakatakse jooma, siis mind hakatakse kodu tooma, toorelt vingun laste käes, kokku kärtsun kuival ajal Pajupill Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (8)
41779 1188 E12* & Kortsub kokku kuiva käes, vingub toorelt laste käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill KJn 1924 M. Sander E 54738
41780 1188 E13+ & Metsast mind kodu tuuakse, nahk mul selläst nüllitakse, toorelt vingun laste käes, kuivan kortsu kuuma käes Pajukoorest pill Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (7)
41781 1188 E13+ Metsast toodi toores puu, augud sisse lõigati, tõrgeti ja tärgeti, laste käes ta karjus, päeva käes ta kokku kuivas Pajuvile JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (42)
41782 1188 F1 & Kiil om liuhka lõigatu, kihä kokku kuiunu päävä käen, latsõ' tedä kiidsutasõ Pajopill Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (25b)
41783 1188 F2 & Kui maikuus mahlad juuakse, siis mind ka metsast tuuakse, siis kiunun, karjun poiste suus Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 36 (1)
41784 1188 F3+ & Südä välla pööretü, sälg ära haavatu, nägu välla lõõgatu, kavvõdahõ kuulus, heledähe helises Pajupill Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (47)
41785 1188 F3+ Mu süda välla vääneti ja nina viltu lõigati ja augud selga sirgati Karjapoisi sõrmiline SJn 1893 J. Mein H II 43, 383 (140)
41786 1188 F3+ Nahk seljast nülitakse, augud sisse torgitakse, karjub karjalaste käes Puukoorest vile Tür 1889 M. Tults H II 13, 629 (8)
41787 1188 G1 & Kiil om liuhka lõigatu, kihä ärä klopitu Pajopill Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (25)
41788 1188 G2* & Toorelt vingub laste kää, kortseb kokku kuivaga Vile Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (42)
41789 1188 G2* Kiunub-viunub laste käes ja kuivab ära päeva käes Pajupuuvile Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155 (12)
41790 1188 G2* Viug-vaug lastõ käehn, kuumas lämmä pääva käehn Pajupill Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (48)
41791 1188 G2* Kõld saab kokku kuiva kähen, vingub toorelt laste kähen Pajupill Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (102)
41792 1188 G2* Tuuralt ving tuule käeh, kuivalt ving laste käeh Pajupill Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 53 (58)
41793 1188 Ha/ & Vissi-vassi virelivassi, kui mahla nakatas jooma, sis nakatas minnu kodu tooma Pajopill Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (88) 1348Ba
41794 1188 Hb/ & Virelivissi, varelivassi, mahla nakat jooma, kodu tooma Pajupill Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (62) 1348Bb
41795 1188 I/ & Tuhat-tuhat tuuliauku, sada sandi sitaauku, kortsub kokku pääva kääs, vingub karjapoiste kääs Pajupill Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (3) 2272Ö
41796 1188 # 1159c 1544
41797 1189 a1 & Mul ei ole seda ja mina ei taha seda ka mitte, aga kui see mul oleks, siis ei annaks mina seda mitte tuhat rubla eest ära Üks ainus silm Tt 1869 C. Körber Körber VRMK 48 (7)
41798 1189 a2* Mul ei ole seda, ma ei taha ka seda, ja kui mul oleks, siis ei annaks ma seda mitte ka tuhande rubla eest ära Üks ainus silm Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 27
41799 1189 a2* Seda minul ei ole, seda mina ei taha ka, aga kui ta mul oles, ei annas ma teda tuhande rubla eest ära Üts silm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 8 (52)
41800 1189 a2* & Seda mul ei ole, seda mina ei taha ka, aga kui ta minul oles, siis ei annas ma teda tuhante rubla eest ära Üks silm Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (34)
41801 1189 a2* Seda mul pole, seda ma ei taha, kui ta mul oleks, ei annaks ma teda tuhande rubla eest ära Üks silm Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 183 (79)
41802 1189 b & Mul ei ole seda ja ma ei taha ka seda, aga kui mul see oleks, siis ei müüks ma seda ühegi hinna eest ära Üks silm Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136 (119)
41803 1190 & Mul neli, sul neli, igalühel neli Käed ja jalad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 698 (109)
41804 1190 # 2170
41805 1191 Aa* & Mul on hele laulusuu, nägo pitk ja puhas luu, osast olen õpetaja, osast une lõpetaja, Jumal ise andis kuue, tema käest saan ka uue Kukk 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (18)
41806 1191 Aa* Mul on hele laulusuu, nägu pitk ja puhas luu, osast olen õpetaja, osast une lõpetaja, Jumal isi andis kuue, tema käest saan ka uue Kukk, sa kena kirju lind 1878 Mötleja 20 ja 53 (83)
41807 1191 Aa* Mul on hele laulusuu, nägu pitk ja puhas luu, osast olen õpetaja, osast une lõpetaja, Jumal ise andis kuue, tema käest saan ka uue Kukk 1883 ER Kal. (1883) 86 ja 93 (5)
41808 1191 Aa* Mul on hele laulusuu, nägu pikk ja puhas luu, otsast olen õpetaja, otsast une lõpetaja, Jumal ise andis kuue, tema käest saan ma uue Kukk Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 474 (1)
41809 1191 Aa* Mul on hele laulusuu, nägu pikk ja puhas luu, osalt olin õpetaja, osalt une lõpetaja, Jumal ise andis kuue, tema käest saan jälle uue Kukk Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 544 (40)
41810 1191 Ab* Mul om hele laulusuu, nägu pikk ja puha luu, lihast olen õpetaja, lihast olen lõpetaja, Jumal ise andis kuue, tema käest saan jälle uue Kukk Trv 1894 K. Tober H III 20, 309 (1)
41811 1191 Ab* & Mul on kena laulusuu, nägu pikk ja puhas luu, osalt olen õpetaja, osalt une lõpetaja, Jumal annab mulle kuue, iga aasta jälle uue Kukk Rap 1928 M. Puusepp-Soo ERA II 11, 365 (5)
41812 1191 Ab* Mul on hele laaluhääl, so nägu pikk ja puhas luu, otsast ole opetedu, otsast une lõpetus, Jummal ande esi kuvve, tema käest saa tõõse uvve Kikas Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (23)
41813 1191 Ab* Mul on selge lauluhääl, nägu pikk ja puhas luu, osalt ole opetaja, osalt une ajaja, Jummal andis mulle kuvve, temä käest saan jälle uvve Kikas Rõn 1888 H. Urb H II 30, 750 (47)
41814 1191 Ac* & Mul on hea laulusuu, nägu pikk ja kõver luu, Jumal andis mulle kuue, tema käest veel saan ka uue, olen rahva ärataja, varane päikese teretaja Kukk Trm 1930 J. Hinno A 11277 (6)
41815 1191 Ac* Mul on hele laulusuu, nägu pikk ja puhas luu, Jumal ise andis kuue, tema käest saan jälle uue, osast olen õpetaja, osast une lõpetaja Kukk Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 149/50 (9)
41816 1191 Ad & Osast olen õpetaja, osast une lõpetaja, mul on hele laulusuu, nägu pikk ja puhas luu, Jumal esi annab kuuvve, temä käest ma saan ka uuvve Kukk Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 87 (4)
41817 1191 B & Mul on hele lauluhääl, nägu pikk ja puhas luu, osast une lõpetaja, Jumal annud mulle kuue, tema käest saan jälle uue Kukk Vlg 1930 L. Uibopuu E 64728 (90)
41818 1191 C & Mul on hele laulud suus, nägu pikk ja puhtast luust, Jumal ise andis kuue, temä käest saan jälle uue Kukk Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 401 (14)
41819 1191 D* & Mul on hele laulusuu, nägu pikk ja paljas luu, ma osalt olen õpetaja ja osalt une lõpetaja Kukk Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (49)
41820 1191 D* Mul om helle laulusuu, nägu pikk ja puhas luu, osas olen õpetaja, osas une lõpetaja Kikas San 1888 P. Koolmeister H III 10, 519 (7)
41821 1191 D* Mul on kena laulusuu, nägu pitk ja paljas luu, isi olen õpetaja, pärast elu lõpetaja Kukk Pst 1895 H. Lensin E 16968 (24)
41822 1191 E* Osast olen õpetaja, osast une lõpetaja, Jumal andis mulle kuue, tema käest saan jälle uue Kukk Vlg 1930 O. Nemvalts E 68263 (2)
41823 1191 E* & Otsast olen õpetaja, otsast une lõpetaja, Jumal andis mulle kuue, tema käest saan jälle uue Kukk HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 92 (22)
41824 1191 E* Otsast olen õpetaja, otsast olen lõpetaja, Jumal andis mulle kuue, tema käest saan jälle uue Kukk Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (44)
41825 1191 F & Osaks olen õpetaja, osaks une lõpetaja, nägu pikk ja puhas luu Kukk Nrv 1893 A. Valts E 2713 (1)
41826 1191 G & Vahest olen õpetaja, vahest olen une lõpetaja Kukk Lai 1936–1937 E. Vinkel RKM II 192, 479 (310)
41827 1192 A1a1 & Mul on sile suu ja sile keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kell 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
41828 1192 A1a1 Mul on sile suu ja sile keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kell 1817 Holtz 214 (27)
41829 1192 A1a1 Mul on sile suu ja sile keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kello 1851 Lönnrot2 188 (109)
41830 1192 A1a1 Mul on sile suu ja sile keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse (Ich habe einen glatten Mund und eine glatte Zunge, aber ich singe nicht eher, als bis man mich schlägt) Eine Glocke 1876 Wied. 280
41831 1192 A1a1 Mul on sile suu ja sile keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kell Tõs 1892 G. Anniko E 992 (119)
41832 1192 A1a2 & Mul on sile suu ja sile keel, enne ma ei laula, kui lüiakse Kirikukell Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (201)
41833 1192 A1b & Sile suu, sile keel, muidu ei hüia, kui ei lööda Kirikukell Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (185)
41834 1192 A2a1 Mul on libe suu ja libe keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse (Ich habe einen glatten Mund und eine glatte Zunge, aber ich singe nicht eher, als bis man mich schlägt) Eine Glocke 1876 Wied. 280
41835 1192 A2a1 Mul on libe suu ja libe keel, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kirikukell 1884 ER Kal. (1884) 94 ja 97 (16)
41836 1192 A2a1 Mul on libe keel ja libe suu, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kell 1890 E EM 103 (894)
41837 1192 A2a1 Mul on libe keel ja libe suu, aga enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kell 1913 E EM2 90 (1183)
41838 1192 A2a1 Mul on libe suu ja libe keel, enne ma [ei] laula, kui mind lüüakse Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (7)
41839 1192 A2a1 & Mul on libe suu ja libe keel, enne ma ei laula, kui mind lüiakse Kirikukell Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (76)
41840 1192 A2a2 & Libe mu suu ja libe mu keel, aga enam ma ei laula, kui mind lüiakse Kirikukell VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (135)
41841 1192 A2b & Mul libe keel ja libe suu, aga enna ma ei laula, kui hüütakse Kirikukell Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (41)
41842 1192 A2c & Mul on libe suu ja libe keel, aga enne ei laula, kui kästakse Kirikukell Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (69)
41843 1192 A2d & Libe keel ja libe suu, siiski enne ei laula, kui lüvvas Kirikukell Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (82)
41844 1192 A2d Libe keel, libe suu, siiski enne ei laula, kui lüüakse Kirikukell 1913 E EM2 72 (841)
41845 1192 A2d Libe keel, libe suu, siiski enne ei laula, kui lüüakse Tornikell 1914 E MM 11 ja 44 (132)
41846 1192 A2d Libe keel, libe suu, siiski enne ei laula, kui lüüakse Tornikell 1920 E MM2 11 ja 47 (134)
41847 1192 A2d Libe keel, libe suu, siiski enne ei laula, kui lüüakse Tornikell 1994 E MM3 8 ja 38 (134)
41848 1192 A2d Libe keel, libe suu, siiski enne ei laula, kui lüüakse 1927 Ainelo III 124
41849 1192 Ba Soovid sa, et ma laulan, siis pead mind lööma Tornikell 1905 Lasteleht nr. 4 (1905) 64 (4)
41850 1192 Ba Soovid sa, et ma laulan, siis pead mind lööma Tornikell 1910 Kuhlbars 20 ja 26 (127)
41851 1192 Ba & Enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kirikukell Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (3)
41852 1192 Bb & Kui mind lüiakse, siis ma hüian Kell VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (63)
41853 1192 C% & Tiksub-täksub ööd ja päevad, muidu ei laula, kui lüiakse Kell Trv 1896 J. Vaine E 24380 (2) 878 2205
41854 1192 # 2786
41855 1193 A & Mul um sääne sulanõ, inne ei lää minemä, kui külgluie vahele tsuska Vokk Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 653 (62)
41856 1193 B & Hobu een, uhja pääl, enne ei lää minema ku tsuska sõrmega läbi küleluie Voki jooksma panemine Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (56)
41857 1194 a* Mulle annab suud, sulle näitab pe[rse]t Joogiriist juues 1890 E EM 103 (893)
41858 1194 a* Mulle annab suud, sulle näitab pe[rse]t Joogiriist juues 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 7 ja 32 (11)
41859 1194 a* Mulle annab suud, sulle näitab pe[rse]t Joogiriist juues 1913 E EM2 90 (1182)
41860 1194 a* Mulle annab suud, sulle näitab perset Joomine nõu seest Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (28)
41861 1194 a* Mulle annab suud, sulle näitab perset Jooginõu Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (50)
41862 1194 a* Mulle annab suud, sulle näitab perset Joomine Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 117 (84)
41863 1194 a* & Mulle annab suud, sulle näitab perset Jooginõu Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (25b)
41864 1194 a* Minul annab suud, sulle näitab perset Pudel, kui tast juuakse Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (128)
41865 1194 a* Minul annab suud ja sinul näitäb perset Inimene joob, joomanõu näitab sinule perset Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (25)
41866 1194 a* Mulle annab suud, aga sulle näitab p[er]set Toop Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (4)
41867 1194 a* Mulle annab suud, aga sulle näitab perset Kapast, toobist või kruusist joomine Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 115 (9)
41868 1194 b & Minul annab suud, teisel näitab perset Toop joomise ajal Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 754 (78)
41869 1194 c & Ütele and suud, tõsele näütäs perst Joogiannum, ku juut Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 233 (11)
41870 1194 d & Ühel annab suud, üheksal näitab persset Taarikann, kui juuakse SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (204)
41871 1194 # 2584
41872 1195 & Ljätt maakunigas, küsüs kivikuniga käest, kas või mööda ahukunigat är minda söömä Hiirekene küsüs kikkalt, ke jahvekivi pääl söö, kas või mööda kassi minna, ke ahu pääl makas Lut 1894 O. Kallas LMr 128/9 (8)
41873 1196 & Läheb veele, kõht jääb koju (es geht zum wasser, der bauch bleibt zu hause) Eine Kissenüberziehe Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
41874 1196 Läheb veele, kõht koju poole Padjapüür 1890 E EM 81 (646)
41875 1196 Läheb veele, kõht koju poole Padjapüür 1913 E EM2 71 (830)
41876 1196 # 1079
41877 1197 A1 & Miis lätt mõtsa, ei kõsaha, lätt lumpi, ei lobaha Var'o Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 412 (22)
41878 1197 A2* & Lätt lumpi, lobaha-ai, lätt mõtsa, kõsaha-ai Vari Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (11)
41879 1197 A2* Lätt lumpi, ei robaha, lätt mõtsa, ei kõsaha Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (63)
41880 1197 Ba & Lätt mõtsa, kõsaha-ai', lätt vette, molaha-ai' Inemisõ vari Se 1935 J. Orusaar ERA II 117, 258 (10)
41881 1197 Bb & Metsa läheb, ei kõssata, vette läheb, ei sulpsata Vari Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 88 (68)
41882 1197 Ca Vett piteh lätt, mulaha-ai, maad piteh lätt, kõsaha-ai Vari 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (20)
41883 1197 Ca & Vett piteh lätt, mulaha-ai, maad piteh lätt, kõsaha-ai Vari Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (91)
41884 1197 Cb & Maa pääl lätt, kõsaha-ai', vii pääl lätt, mulaha-ai' Vari Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 457 (65)
41885 1197 D & Vett pitten lätt, ei vulisa, tiid pitten lätt, ei kõsisa Vari Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (64)
41886 1197 Ea & Lätt vette, molaha-ai, lätt pahma, kõsaha-ai Inimese vari Se 1934 M. Peramets S 78540 (86)
41887 1197 Eb & Puhma lätt, ei kõsaha, vette lätt, ei valaha Vari Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (2)
41888 1197 F & Kui võssa lätt, ei kõsata-ai, kui vette lätt, ei mulata-ai Vari Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 379 (242)
41889 1197 G & Lätt vette, vipsaha-as, lätt suuhu, ei sopsaha Varjo Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (34)
41890 1197 H & Lätt kõlksõhe, ei kõsahta, tulõ vällä, ka-i kõsahta Inemise vari Se 1930 A. Nurmetu S 20411 (27)
41891 1197 I & Lätt suuho, ei sobahta', lätt ruugo, ei robahta' Vari Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (30)
41892 1197 J/ & Vette lätt, vesi ei liigu, ruugu lätt, ruug ei kõhise, tulle lätt, tuli ei paluta Vari Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (19) 206H 2490P
41893 1198 & Mine puusse, mine kivisse, ikka näeb Jumal Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (140)
41894 1198 # vs: EV 9572
41895 1199 a & Mineva-aastased luud, aga tänavune liha Heinakuhi Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (67)
41896 1199 b & Mineva aasta luu, see aasta keha Heinakuhi Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 187 (123)
41897 1200 Aa1 & Mida rohkem sorgib, seda enäm sallib Leivakastmine Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (191)
41898 1200 Aa2 & Mida änam torgid, seda änam sallid Lebakastmine SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 467 (24)
41899 1200 Ab1 & Mida enam tambitakse, seda enam tahetakse Leivakastmine Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (114)
41900 1200 Ab2 & Mida enam sõtkutakse, seda enam tahetakse Leivakastmine Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (114)
41901 1200 B & Medä enämb esä torgip, sedä enämb ema tahap Leiba kastetas Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (34)
41902 1200 C & Midä enämb emätsele pistät, sedä enämb emäne sallip Leevakastmine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (66)
41903 1200 Da1 & Mida enam isane pistab, seda enam emane sallib Leivakastmine Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (10)
41904 1200 Da2* Emane pistab, isane sallib Leivakastm[ine] Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (50)
41905 1200 Da2* & Isane sallib, emane pistab Leivasõtkumine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (58)
41906 1200 Db1 & Isane pistab nii palju, kui emane tahab Kaev SJn 1893 J. Mein H II 43, 377 (17)
41907 1200 Db2 & Mida enam emane pistab, seda enam isane tahab Leivategemine Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (6)
41908 1200 Ea1 Mida enam isand pistab, seda enam emand sallib Leiba kastetakse Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (61)
41909 1200 Ea1 & Mida enam isand pistab, seda enam emand sallib Leivasõtkumine Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (8)
41910 1200 Ea1 Mida enam isand pistab, seda enam emand sallib Leivasõkumine Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (63)
41911 1200 Ea1 Mida enam isand pistab, seda enam emand sallib Leivasõtkumine Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (34b)
41912 1200 Ea1 Mida enam isand pistab, seda enam emand sallib Leivataina sõtkumine Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (15)
41913 1200 Ea1 Mida enam isand pistab, seda enam emand sallib Leevataina sõtkumine Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 275 (96)
41914 1200 Ea1 Mida enamb isand pistab, seda enamb emand sallib Leiba kastetas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (69)
41915 1200 Ea1 Mida enam isand pistab, seda enam emand tahab Leiba kastetse Pst 1892 J. Leppik E 358 (106)
41916 1200 Ea2* Mida enam emand pistab, seda enam isand sallib Leivakastmine Ksi 1923 H. Korp E 53236
41917 1200 Ea2* & Mida rohkem emand pistab, seda rohkem isand sallib Leivakastmine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 214 (2)
41918 1200 Ea3 & Emand pistab, isand sallib Leivasõtkumine Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (7)
41919 1200 Eb1 & Mida enam emand pistab, seda enam isand tahab Leivasõtkumine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (84)
41920 1200 Eb2 & Mida enam emand tahab, seda enam isand pistab Leivasõtkumine Pal 1890 H. Maasen E 437 (17)
41921 1200 Ec & Mida enam isand pistab, seda enam emand laseb Leivakastmine KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (54)
41922 1200 Ed & Mida enam emand tipib, seda enam isand tahab Leiba kastma MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (22)
41923 1200 F & Mida enam prouat torgitakse, seda enam proua torki tahab Leivatainas Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (54)
41924 1200 Ga & Mida rohkem herra torgib, seda rohkem proua tahab Leib Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (9)
41925 1200 Gb* & Mida rohkem härra sorgib, seda rohkem rouva tahab Leivakastmine Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 436 (105)
41926 1200 Gb* Mida änam härra sorgib, seda rohkem proua tahab Leivakastmine Ta 1913 J. Müür E 48013 (14)
41927 1200 Gc1 & Mida änam härra pistab, seda änam proua tahab Levakastmine Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (18)
41928 1200 Gc1 Mida enam herra pistab, seda enam proua tahab Leivakast[mine] ehk sõtkumine Pst 1890 J. Leppik E 431 (30)
41929 1200 Gc2 & Mida enam proua pistab, seda enam härra tahab Leivataigna sõtkumine Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (48)
41930 1200 H & Prelli ei jõua nii palju pista, kui proua tahab Lebasõkkumine Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (176)
41931 1200 I & Kümme pistab, pehme tahab, mida rohkem kümme pistab, seda rohkem pehme tahab Leivakastmine Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (10)
41932 1200 I Kümme pistab, pehme tahab, mida rohkem kümme pistab, seda rohkem pehme tahab Leivakastmine 1913 E EM2 66 (742)
41933 1200 Ja & Päälmine pistab, pistab, alumine tahab, tahab, päälmine väsib ära, alumine tahab veel Leivasõkkumine Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (14)
41934 1200 Jb*% & Alumine ähib, pealmine puhib, alumine tahaks, pealmine ei jaksa Leivasõtkumine VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 383 (22) 38A2a*
41935 1200 Jb*% Alumine ähib, pealmine puhib, alumine tahaks saada, pealmine ei jaksa Leivasõtkumine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (107) 38A2a*
41936 1200 Jc & Alumine sallib, pealmine väsib Leivasõtkumine Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 281 (44)
41937 1200 Jd & Pealmine väsib ära, alumine tahab veel Leivasõtkumine Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (11)
41938 1200 Je & Alumine tontis-tantis, päälmine es jõvva enamb Leiba kastetas Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 591 (12)
41939 1200 Ka/ & Sisse pista ja välja võtta, alumine sallib ja pealmine väsib, perse jupsib ja parem tuleb Leivasõtkumine HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (21) 1664Pa
41940 1200 Ka/ Sisse pista, välja võtta, alumine sallib, pealmine väsib, pe[rse] jupsib ja parem tuleb Leivasõtkumine 1890 E EM 142 (1340) 1664Pa
41941 1200 Ka/ Sisse pista, välja võtta, alumine sallib, pealmine väsib, pe[rse] jupsib ja parem tuleb Leivasõtkumine 1913 E EM2 123 (1751) 1664Pa
41942 1200 Kb1/ & Nikuta perst, tüü lähäp kõrda, alumane sallip, päälmäne väsip Leeväkastmine Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 420 (7) 1664Pb1
41943 1200 Kb1/ Nikuta perst, tüü lähäp kõrda, alumine sallip, päälmäne väsip Leeväkastmine 1970 EMrd III 236 1664Pb1
41944 1200 Kb2/ & All ähib, peal puhib, tagumik vehib, töö läheb korda Leivasõtkumine Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 324 (312) 1664Pb2
41945 1200 La/ & Puuruhike ja luutitt, mida enam pistad, seda enam tahab Leivakastmine Hel 1928 E. J. Kase E 61786 1780Ga
41946 1200 Lb/ & Luine ja puine, mida enam pistab, seda rohkem armastab Leivasõtkumine Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (38) 1780Gb
41947 1200 Lc*/ Puine puts, lihane türa, mida rohkem ära nikutud, seda rohkem proua tahab Leivategemine Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 122 (38) 1780Gc*
41948 1200 Lc*/ & Puine puts ja lihane türa, mida param härra nikutab, seda param proua tahab Leivasõtkumine Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 192 (7) 1780Gc*
41949 1200 M/ & Puust puts, luust türa, pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, mida rohkem sa sõtkud, seda enam ta tahab ja seda parem ta on Leivasõtkumine Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (19) 437F 1664S 1780I
41950 1200 N/ & Sisse lähäb lips, välja tuleb lops, alumine sallib, pealmine väsib Leevasõkkuja Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (6) 1020D
41951 1200 O/ & Alomane nõvvab, päälmine väsib, mis enamb torgib, seda paremb saab Leivakastmine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (84) 437D
41952 1201 a Mis muutub seda lühemaks, mida enam teda tõmmatakse Sigar 1932 Romaan nr. 24 (1932) 768
41953 1201 a & Mida rohkem tõmbad, seda lühemaks ta läheb Pabeross Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (15)
41954 1201 b & Mida rohkem otsast tõmbad, seda pikemaks läheb Pabeross Lüg 1925 S. Perv E, StK 30, 101 (70)
41955 1202 & Mida selgemad so silmad, mida ilosamad ilmad, seda sandimast mind näed, mida sandimad so silmad, mida inetumad ilmad, seda selgemast mind näed Pimedus 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 13 ja 15 (1871) 78 ja 90 (25)
41956 1202 Mida selgemad su silmad, mida ilusamad ilmad, seda sandimast mind nääd, mida sandimad su silmad, mida inetumad ilmad, seda selgemast mind nääd Pimedus 1878 Mötleja 20 ja 53 (82)
41957 1202 Mida selgemad su silmad, mida ilusamad ilmad, seda sandimast mind näed, mida sandimad su silmad, mida inetumad ilmad, seda selgemast mind näed Pimedus 1883 ER Kal. (1883) 88 ja 93 (12)
41958 1203 & Mis hääleta tumm, aga palju räägib Raamat Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (48)
41959 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1890 E EM 37 (146)
41960 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1913 E EM2 35 (180)
41961 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1914 E MM 7 ja 42 (40)
41962 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1920 E MM2 7 ja 45 (41)
41963 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1994 E MM3 4 ja 36 (41)
41964 1203 Healeta tumm, aga räägib palju 1907 Okas 77
41965 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju 1920 Kmpm. KLr I8 2
41966 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju 1924 Kmpm. EL I9 2
41967 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1926 Raud KL III 213 (9)
41968 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1934 Raud VMj 213 ja 214 (9)
41969 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1932 Kmpm. EL III10 148
41970 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1939 Nugis 286 ja 313 (33)
41971 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (1)
41972 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1968 SSTT 74
41973 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju 1971 Hiie-Jõgisalu 78
41974 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1978 Täheke nr. 2 (1978) lk-ta
41975 1203 Hääletu ja tumm, aga räägib palju 1994 Müürsepp-Viisimaa 29
41976 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1979 Metstak 13 ja 33 (116)
41977 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1992 Metstak2 34 ja 35
41978 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju 1983 Maanso-Rukki IV 7
41979 1203 Hääleta tumm, aga räägib palju Raamat 1984 Muhel VN 36 ja tagakaas (1)
41980 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju 1987 Hiie-Müürsepp III/I 49
41981 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (5)
41982 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76
41983 1203 Hääletu tumm, aga räägib palju 1991 Maanso-Rukki V3 9
41984 1203 Ise healeta tumm, aga räägib palju 1907 Pet. ELA 107
41985 1203 Ise hääletu tumm, aga räägib palju Raamat 1968 Mihkla-Tedre EK9 21
41986 1203 Ise tumm, aga räägib palju 1960 Ordlik EKÕ (1960) 135 (1)
41987 1203 Hääleta mees, aga palju räägib Raamat 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja 2 (1957) 31 ja 32 (15)
41988 1203 Võib olla suur või väike, õhuke või paks, koosneb lehtedest, ise vaikib, kuid ometi jutustab palju 1991 Maanso-Rukki V3 44 (3)
41989 1204 a1* & Mis küläline, tuu padi Sammõl saina vaihõl Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635 (6)
41990 1204 a1* Mis küläline, tuu padi Tarõsain Se 1932 A. Nurmetu S 49053 (53)
41991 1204 a1* & Miä külaline, tuul padi Tarõhirre' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (93)
41992 1204 a1* Määne küläline, tuul padi Toapalk, sammal vahel Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (12)
41993 1204 a2 & Mia külalinõ tulõ, tuu padi pandas Tarrõ sammõldõdas Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (3)
41994 1204 b1 & Mis küläline, tuu postel Tarrõ sammõldadas, mis palk pandas, toolõ pandas sammõld ka vaihõllõ Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (97)
41995 1204 b2 & Tarõ täüs üümajalisi, õgal ütel postel Tarõvanigõ' Se 1927 M. Pihlapuu S 1989 (3)
41996 1205 & Mis lend see on, tiivad on, nokki pole, küüned on, jalgu pole Nahkhiir Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 123 (15)
41997 1205 Tiivad on, nokka pole, küüned on, jalgu pole Nahkhiir 1955 ÜÕÕ 55 (3)
41998 1205 Tiivad on, nokka pole, küüned on, jalgu pole Nahkhiir 1960 Kuut VI (1960) 117 (13)
41999 1206 a1 & Mis mass miku-maku, ku ei olõ kippõt kirutajad Mis mass putr ilma soolata Har 1889 J. Pähn H II 32, 204 (127)
42000 1206 a2 & Mis mass mikke-makke, kui ei ole kippe-kappe kirutajad Soolata roog Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (50)