Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 53001 — 54000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
53001 1533 A2h1% Kõtt kõtu vasta, karv karva vasta, kõva puu keskel, midä kõvõmb, toda paremb Kats hobõst vangõrdõ iin, tiisli om vahel 1993 Võro-Seto tähtr. (1994) 57 2348B 2581
53002 1533 A2h1% & Kõtt kõtu vastu, karv karva vastu, kõva puu keskel, midä kõvemb, toda paremb [Kaks] hobest vangerde iin, tiisli om vahel Har 1990 K. Kabun EKRK I 89, 186 (1) 2348B 2581
53003 1533 A2h2 & Karv karva vastu, kõtt kõtu vastu, kõva puu vahepääl, midä kõvemb, sedä paremb Kats hobest niidumassina iin, tiisel vahel Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 241 (53)
53004 1533 A2h3* & Karv karva vasta, kõtt kõtu vasta, mis kangemb, seda paremb, pulk keskel Kaks hobust tiisliga vankre ees Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (45)
53005 1533 A2h3* Karv karva vastu, kõht kõhu vastu, keskel on telg, midä kõvõb, sedä parõmb Hobused tõlla ees Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 50 (16)
53006 1533 A3 & Kõhtu, kõhtu, nahka, nahka, kahed karvad vastastiku, karvade vahel kaigas Künnihärjad ikkes Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (101)
53007 1533 A4 Nahk nahka vasta, karv karva vasta, vahepulk on vahepeal Hobused vankri ees 1996 Eas II 78 (68)
53008 1533 A4 & Nahk nahka vasta, karv karva vasta, vahepulk on vahepeal Hobused vankri ees As 1995 A. Korb EFA II 2, 78 (35)
53009 1533 A5a & Külg küle vasta, karv karva vasta, kangõ puu vaihõl Tiisliga' sõidõtas Se 1928 T. Linna S 9129 (63)
53010 1533 A5b & Karv karva vastu, külg külva [sic!] vastu, kõva pulk vahel Niidumasin San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 166 (34)
53011 1533 A6 & Külg külje vastu, jalad jalge vastu, puulatt vahel Tiisles hobused Plt 1891 J. Reinthal E 475 (22)
53012 1533 A7 & Kõtt kõtu vasta, silm silmä vasta, kangõ pulk vaihõl Kaks hobust kõrvuti aistes Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 644 (24)
53013 1533 A8a1 & Öhed õhud, kahed kõhud, kõva tükk vahel [Kaks] hobust vankri ees, tiisel vahel Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 476 (54)
53014 1533 A8a2 & Ühed õhud, kahed kõhud, kahed karvad vastastikku, kõva tükk keskel Kaks hobust tiisliga vankri ees Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 535 (42)
53015 1533 A8b & Õhk õhku vastu, kõtt kõttu vastu, kahed karvad vastastiku, kahed riistad ristastiku Hobesa tiisle ehen Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 128 (66)
53016 1533 B1 Kaks karu vastamisi Villakraasid Kse 1894 M. Reimann E 13022 (16)
53017 1533 B1 & Kaks karu vastamisi Villakraasid PJg 1891 M. Reimann H II 41, 979 (2)
53018 1533 B2a Kaks karvast vastastiku Kraasid Vig 1895 M. Aitsam H III 18, 457 (8)
53019 1533 B2a & Kaks karust vastastiku Villakraasid Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 314 (4)
53020 1533 B2a Kaks karust vastastiku Villakraasid Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (127)
53021 1533 B2a & Kaks karust vastakute Kaarid Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25550 (46)
53022 1533 B2a Kaks karust vastamisi Villakraasid Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (33)
53023 1533 B2a & Kaks karust vastamine Villakaared Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (3)
53024 1533 B2b & Kaks karust lähvad vastamisi, kraps ja kraps Kraasid Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 328 (64)
53025 1533 B3 Kahed karvad vastastiku (Zwei Partien Haare gegen einander gerichtet) Wollkratzen 1876 Wied. 266
53026 1533 B3 Kahed karvad vastastikku Kraasid 1890 E EM 51 (305)
53027 1533 B3 Kahed karvad vastastikku Kraasid 1913 E EM2 46 (388)
53028 1533 B3 Kahed karvad vastastiku Villakraasid Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (20)
53029 1533 B3 & Kahed karvad vastastikku Kraasid Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (6)
53030 1533 B4a1 & Karv karva vasta, a' kangõ pulk vaihhõl Hobõsõ' rattidõ iih ja' tiislipuu vaihhõl Se 1930 M. Pihlapuu S 21651 (3)
53031 1533 B4a2% & Kaks karvast ligistikku, mida kõvem pulk vahel, seda parem Kahehobusevanker, tiisel vahel Tln 1991 M. Janneste RKM II 445, 766 (2) 2581
53032 1533 B4b & Kahed karvad vastakute, keskel sile pulk Hobused tiisles ehk vankre ees Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (14)
53033 1533 B4c1 & Kaks karvast vastastikku ja üks kõva kaigas keskel Kaks hobust tiisles Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (5)
53034 1533 B4c2 & Kaks karust vastastiku, kaigas kahe vahel Hobused tiislis Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (9)
53035 1533 C1 & Neljad reied ristakute, nabanibu vahel Kerilauad Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (61)
53036 1533 C1 Neljad reied ristakute, nabanibu vahel Kerilauad 1890 E EM 111 (988)
53037 1533 C1 Neljad reied ristakute, nabanibu keskel Kerilauad 1913 E EM2 98 (1314)
53038 1533 C2a Neli reit ristakuti, kaks karust vastakuti Villakraasid 1913 E EM2 97 (1303)
53039 1533 C2a Neli reit ristakuti, kaks karust vastakuti Kaarid Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (9)
53040 1533 C2a & Neli reit ristakute, kaks karust vastakute Villakraasimine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (34)
53041 1533 C2a Neli reit ristatiku, kaks karust vastatiku Villakraasimine Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (70)
53042 1533 C2a & Neli reita ristastikku, kaks karust vastastikku Kaarid Mus 1978 T. Toomsalu KKI KS
53043 1533 C2b1 & Kaks karvast vastakuti, neljad reied ristakuti Kraasid Muh 1958 P. Vinkel RKM II 83, 447 (73)
53044 1533 C2b2 & Kaks karust vastakuti, neli reit ristakuti Kaarid Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 611 (32)
53045 1533 C2b2 & Kaks karust vastatusse, neli reit ristatusse Villakraasimine, kraasid ja käed Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 257 (5)
53046 1533 C2b3 & Kaks karust vastatakse, neli reit ristatakse Villukaarid Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (16)
53047 1533 C3a & Neljad reied ristakuti, kahed karvad vastakuti Kraasid HMd 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 565 (84)
53048 1533 C3a Neljad reied ristakuti, kahed karvad vastakuti Villakraasid Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 10 (55)
53049 1533 C3a & Nel'lad reied ristaksi, kahed karvad vastuksi Kangakudumine LNg 1938 E. Ennist ERA II 189, 424 (74)
53050 1533 C3a Neljad reied ristatiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (24)
53051 1533 C3a Neljad reied ristatiku, kahed karvad vastatiku Kaarid villadega Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (27)
53052 1533 C3a & Nelä rei[e] ristatsiku, katõ karva vastatsiku Villakraasi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (23)
53053 1533 C3b & Kahed karvad vastatusi, neljad reied ristatusis Villad kraaside vahel Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (4)
53054 1533 C3b & Kahed karvad vastakille, neljad reied ristakille Krõbaku tegemine Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 331 (178)
53055 1533 C4a Kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 263 (2)
53056 1533 C4a & Kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasimine Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 259 (11)
53057 1533 C4a Kahed reied ristastiku, kahed karvad vastastiku Kraasid VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 738/9 (26)
53058 1533 C4a Kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 702 (71)
53059 1533 C4a Kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Villad kraaside vahel Kul 1934 J. Nurme ERA II 86, 433 (330)
53060 1533 C4a & Kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Villakraasid Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (20)
53061 1533 C4a Kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Villakraasid Khn 1971 S. Saar RKM II 285, 29 (2)
53062 1533 C4a Kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Villakraasid Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 72 (433)
53063 1533 C4a Kahed reied ristakuti, kahed karvad vastakuti Villakraasimine Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 690 (20)
53064 1533 C4a & Kahed reied ristakute, kahed karvad vastakute Kraasid Pal 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 117 (69)
53065 1533 C4b & Kahed karvad vastakute, kahed reied ristakute Villakraasimine Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (69)
53066 1533 C4c & Kahed reied ristamesi, kahed karvad kaksipidi Kraasid Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 527 (128)
53067 1533 C4d & Kahed karvad kaksipidi, kahed reied ristipidi Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 189 (21)
53068 1533 C4e & Kahed reiad ristastiku, kahed karvad vastastiku, üts iks kiipas, tõne ikka kaapas Villakraasi' Rõu 1957 O. Niinemägi, H. Tampere, I. Trikkel RKM, Mgn. II 60a
53069 1533 C4f & Kahed karvad vastati, kahed reied ristati, ise nobed ja nobed Kaarid (kraasid) Rei 1985 A. Saster RKM II 384, 49/50 (175)
53070 1533 C5a & Ühed reied ristakutti, kahed karvad vastakutti Kraasid, villakraasid Kuu 1978 M. Must, P. Raud KKI, MT 377, 152 (43)
53071 1533 C5b & Reied ristastiku, kahed karvad vastastiku Kraasid Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (34)
53072 1533 C5c* & Reied risti, kahed karvad vastamisi Kraasid LNg 1895 J. Prooses E 21362 (30)
53073 1533 C5c* Reied risti ja kahed karvad vastamisi Villakraasid Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 201 (33)
53074 1533 C6 & Reied ristastiku, karvad vastastiku Villakraasid Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 377 (36)
53075 1533 C7a & Neljad reied ristakute, kahed reied vastakute, punane pulk keskel Maja katus ja korsten Jõh 1935 Anonüüm 048 ERA II 118, 387 (51)
53076 1533 C7b & Kahed reied ristamisi, neljad reied vastamisi, punane pulk keskel Katus ja korsten Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 200 (140)
53077 1533 C8a & Neljad reied rististiku, kahed karvad vastastiku, pikk pulk vahepääl Maja seinad, katus, katusehari ja korsten As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 554 (19)
53078 1533 C8b1 Neljad reied ristakuti, kahed karvad vastakuti, kaigas vahel 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
53079 1533 C8b1 & Neljad reied ristakuti, kahed karvad vastakuti, kaigas vahel Linakolkimine Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 154 (14)
53080 1533 C8b1 Neljad reied ristakuti, kahed karvad vastakuti, kaigas vahel Naine kaarib Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 71 (53)
53081 1533 C8b2 & Neljad reied ristastiku, kahed karvad vastastiku, kaegas karvade vahel Härjad adra ees Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (195)
53082 1533 C8b2 Neljad reied ristastiku, kahed karvad vastastiku, kaegas karvade vahel Künnihärjad adra ees SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (50)
53083 1533 C8b3 & Neljad reied reastiku, kahed karvad vastatiku, kaigas karvade vahele Kaks hobust tiisliga vankri ehk saani ees Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 84 (20)
53084 1533 C8b4 & Neljad reied ridastikku, kahed karvad vastastikku, puukaigas karvade vahel Ikkes härjad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (137)
53085 1533 C8c & Kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamise, vaalikaigas vahepeal Kraasimine Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 55 (55)
53086 1533 C8d% & Kahed karvad vastastikku, kahed reied ristastikku, kaigas karvade vahelle Kraasid Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (39) 470
53087 1533 C8e & Nel'lad reied ristakuti, kahed karvad vastakuti, vorst vahel Villakaarimine Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 8 (47)
53088 1533 C8f & Kahed karvad vastastiku, neljad reied ristastiku, talva taotakse vahele Kangast kuduma Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (19)
53089 1533 C9 & Teine reis teisepidi, kaks karust vastati Villakaarid Mus 1909 O. Liiv RKM, Liiv 37 (26)
53090 1533 C10 & Kahed reied ristastiku, kahed vatsad vastastiku Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611 (148)
53091 1533 C11 & Neli rauku ristati, kaks karust vastati Mus 1909 O. Liiv RKM, Liiv 36 (22)
53092 1533 C12 & Neli siled ristati, kaks karust vastati Kaarid Mus 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 385 (50)
53093 1533 C13 & Neljad varbad ristakute, kahed varbad vastakute, punane pulk keskel Katus, korsten Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 324 (313)
53094 1533 C14 & Kahed kõhud kohakute, kahed karvad vastakute, tõmbab kriipsti, tõmbab kraapsti, trullib välja nii kui laasti Kraasid As 1963 J. Olev RKM II 172, 252 (111)
53095 1533 D1a1 & Ristakuti-rästakuti, kahed karvad vastakuti Villakraasimine Kuu 1935 A. Adler ERA II 111, 169 (47)
53096 1533 D1a1 Ristakuti-rästakuti, kahed karvad vastakuti Pähklid Juu 1995 H. Laars EFA, Laars 190 (7)
53097 1533 D1a1 Ristakuti-rastakuti, kahed karvad vastakuti Kraasid Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 130 (24)
53098 1533 D1a2 & Ristati ja rästati, kahed karvad vastakuti Kraasid Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 134 (1)
53099 1533 D1a3 Ristastikku-rästastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Kos 1898 J. Mõsikepp E 37189 (4)
53100 1533 D1a3 Ristastikku-rästastikku, kahed karvad vastastikku Villakaarid Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (31)
53101 1533 D1a3 Ristastikku-rästastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 475 (6)
53102 1533 D1a3 Ristastikku-rästastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 358 (17)
53103 1533 D1a3 & Ristastikku-rästastikku, kahed karvad vastastikku Beischlaf ausüben Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (122)
53104 1533 D1a3 Ristastiku-rästastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (9)
53105 1533 D1a3 Ristastiku-rästastiku, kahed karvad vastastiku Silmalaud SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 563 (2)
53106 1533 D1a3 Ristastikku-rästastikku, kahed karbad vastastikku Villakraas Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 308 (207)
53107 1533 D1a3 Ristastikku ja rastastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 351/2 (5)
53108 1533 D1a4 & Ristaku-rästaku, kahed karvad vastastikku Kraasid Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (1)
53109 1533 D1b & Riga-räga, priga-präga, kahed karvad vastastikku Villakaarid Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (72)
53110 1533 D2 Rist-rästi, reied püsti, kahed karvad vastastikku Kraasid 1995 Eas I 31 (42)
53111 1533 D2 & Risti-rästi, reied püsti, kahed karvad vastastikku Kraasid As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 445 (11)
53112 1533 E1 & Ööse ületside, päivä perätside Villakraasi Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (3)
53113 1533 E2a1* Ööse ületsede, päeva peratside, kahed karvad vastatsede Kraasid Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (32)
53114 1533 E2a1* Ööse ületside, päeva peratside, kate karva vastatside Kraasid Puh 1913 Koni E 48250 (4)
53115 1533 E2a1* Ööse ületside, päeva peratside, kate karva vastatside Villakraasi Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (24)
53116 1533 E2a1* Öösel ületside, päeval peratside, kated karvad vastatside Villakraasid Trt 1963 A. Vigla RKM II 163, 142 (4)
53117 1533 E2a1* Ööse ületside, päiva peratside, kate karva vastatside Kraasi Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (37)
53118 1533 E2a1* Üüse ületside, päivä perätside, katõ karva vastatside Käsikraasi Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 386 (313)
53119 1533 E2a1* Üüse ületside, päivä perätside, kate karva vastatside Kraasi, üüse es kraasita, siss olliva ületside, päivä kraasiti, siss olliva perätside ja kate karva vastatside: kae, villa om vahel sääl 1970 EMrd III 237
53120 1533 E2a1* & Üüse ületside, päivä perätside, kate karva vastatside Kraasi, üüse es kraasita, siss olli ületside, päivä kraasiti, siss olliva perätside ja kate karva vastatside: kae villa om vahel sääl Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 420 (5)
53121 1533 E2a1* Üüse ületside, päiva perätside, kate karva vastastiku Kraasi Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (65)
53122 1533 E2a1* & Ööse ületside, päiva peratside ja kate karva vastatside Kraasi Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (47)
53123 1533 E2a1* Üüse ületside, päivä perätside, kate karva vasta Villakraasid Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 (65)
53124 1533 E2a1* Öösi ületside, päeva peratside, vahel kahed karvad vastatside Villakraasid Ran 1895 J. Palu E 18773a (14)
53125 1533 E2a1* Üüse ületside, päiva perätside, kate karva vahel Villakraasid Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (16)
53126 1533 E2a1* Ööse ületsi, päävä perätsi ja kate vahepääl Villakaari Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (81)
53127 1533 E2a2 & Üüse ületsiku, päivä perätsiku, kate karva vastatsiku Villakaarsi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (170)
53128 1533 E2a3 Öösi ülestemisi, päeva parastemisi, kahed karvad vastamisi Kraasid 1890 E EM 115 (1034)
53129 1533 E2a3 Öösi ülestemisi, päeva parastemisi, kahed karvad vastamisi Kraasid 1913 E EM2 101 (1371)
53130 1533 E2a3 & Ööse ülestemise, päeval parastemise [sic!], kahed karvad vastamise Villakraasid Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (51)
53131 1533 E2a4* Öösi ülestikku, päeva pärastikku, kahed karvad vastamisi Villakraasid Vln 1939 S. Joamets ERA II 208, 245 (22)
53132 1533 E2a4* & Ööse ülestikku, pääva pärastikku, kahed karvad vastumise Kraasid Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (9)
53133 1533 E2a4* & Öösi seisvad ülestikku, päeva käivad pärastikku ja kahed karvad vastamisi Kraasid Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (10)
53134 1533 E2a5+ & Ööse ülespidi, päeva pärastikku, kaks karust vastamisi Villakraasid Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (192)
53135 1533 E2a6 & Öösel ülestiku, päeval pärastiku, kahed karvad vastastiku Villakaarid Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (13)
53136 1533 E2a6 Ööse ülestikku, päeva pärastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid SJn 1890 E. Saabas H II 26, 725 (13)
53137 1533 E2a6 Öösi ülestikku, päeva pärastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 695 (48)
53138 1533 E2a6 Öösi ülestikku, päeva pärastikku, kahed karvad vastastikku Silmad Vän 1933 E. Koppel E 82381 (3)
53139 1533 E2a6 Öösi ülestikku, päeva pärastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 404 (40)
53140 1533 E2a6 Öösi ülestikku, pääva pärastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (12)
53141 1533 E2a6 Öösi ülestikku, pääva pärastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 564 (31)
53142 1533 E2a6 Üüsse ülestikku, päävä pärästikku, kahed karvad vastastikku Villaraasimine KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 4 (1)
53143 1533 E2a6 Öösel ülestikku, päeva perastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (4)
53144 1533 E2a6 Ööse ülestiku, päeva perastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
53145 1533 E2a6 Ööse ülestiku, päeva perastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (2)
53146 1533 E2a6 Ööse ülestiku, päeva perastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Vil 1895 P. Pallu H III 22, 588 (4)
53147 1533 E2a6 Ööse ülestiku, pääva perastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (61)
53148 1533 E2a6 Öösi ülestiku, päeva perastiku, kahed karvad vastastiku Villaraasi Vil 1893 J. Täht H III 20, 378 (7)
53149 1533 E2a6 Öösi ülestiku, päeva perastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (13)
53150 1533 E2a6 Üüsi ülestikku, päeva perastikku, kahed karvad vastastikku Villaraasid Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (35)
53151 1533 E2a6 Üüsi ülestiku, päeva perastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 36 (54)
53152 1533 E2a6 Üüsi ülestiku, päevä perästiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Pst 1895 J. Reevits H I 7, 473 (45)
53153 1533 E2a6 & Üüse ülestiku, päevä perästiku, kate karva vastastiku Villakaari Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 326 (65)
53154 1533 E2b1 & Ööse ülestikku, päeva paaristikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 683 (3)
53155 1533 E2b1 Öösi ülestikku, pääva paaristikku, kahed karvad vastastikku Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (41)
53156 1533 E2b2 & Öösi ülestikku, päeva paaristikku, kahed karused vastastikku Kraasid Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (3)
53157 1533 E2c & Öösi ülestiku, päeva paaristiku, kahed karvad kaksipidi Villakaared Tor 1889 M. Tohv H III 5, 682 (2)
53158 1533 E3a & Öösi ülestikku, päeva pärastikku, kahed karvad vastastikku, kaegas karvade vahel Villakraasid SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (218)
53159 1533 E3b & Öösi ülestikku, pääva pärastikku, kahed karvad vastamisi ja kaegas on vahel Kraasid Noa 1927 P. Ariste E 60415
53160 1533 E4 & Öösi ülestikku, päeval pärastikku, kahed varvad vastastikku Villakraasid KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (115)
53161 1533 E5 & Öösi ülestiku, päeva pärastiku, kahed hambad vastastiku Kraasid Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (31)
53162 1533 E6 & Ülestikku, alastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 328 (30)
53163 1533 F1a Papa-mamma paaristikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid JJn 1965 K. Veinberg RKM II 204, 292 (22)
53164 1533 F1a Papad-mammad paaristikku, kahed karvad vastastikku Villa kraasimine käsitsi KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
53165 1533 F1a Papa-mamma paaristiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Pal 1904 H. Karro H II 74, 197 (104)
53166 1533 F1a & Papa-mamma paaristiku, kahed karvad vastastiku Kraasid ja villad Pal 1909 H. Karro EKnS 48XX 107 (84)
53167 1533 F1a Papa-mamma paaristikku, kahed karvad vastastikku Kaarid Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 285/6 (38)
53168 1533 F1b & Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Khn 1972 S. Saar RKM II 294, 395 (2)
53169 1533 F1c & Papa-mamma paaristiku, nende reied ristastiku Villakraasimise kraasid Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 210 (26)
53170 1533 F1d & Papat-mammat paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristamisi Villakraasid Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 233 (3)
53171 1533 F1e & Papa-mamma paaristikku, karune junn kahe vahel, risti-rästi, risti-rästi Villakaarimine (kraasimine) Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 207 (13)
53172 1533 F1f* Papad-mammad paaristikku, nellad reied ristastikku, kahed karvad ristastikku [sic!] Kraasid JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1606 (25)
53173 1533 F1f* & Papa-mamma paaristiku, neljad reied ristastiku, kahed karvad vastastiku Kraasid Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (16)
53174 1533 F1g* Papa-mamma paaristikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 39 (6)
53175 1533 F1g* Papa-mamma paaristiku, kahed reied ristastiku, kahed karvad vastastiku Kraasid Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 123 (82)
53176 1533 F1g* & Papa-mamma paaristikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Lai 1904 J. Ermann E 44364 (1)
53177 1533 F1g* Papad-mammad paaristikku, kahed reied rististikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Ksi 1989 M. Hiiemäe RKM II 431, 259/60 (16)
53178 1533 F1g* Papa-mamma paaristiku, kahed reied ristastiku ja kahed karvad vastastiku Kraasid Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (22)
53179 1533 F1g* & Papa-mamma paarikute, kahed reied ristakute, kahed karvad vastakute Villakraasid JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128
53180 1533 F1h+ & Papa-mamma parsil, kahed karvad vastamisi, kahed reied ristamisi Käärid Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (20)
53181 1533 F1i & Papad-mammad paaristikku, nende reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid, villakraasid Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 120 (11)
53182 1533 F1j* & Papa-mamma paaristikku, reied on neil ristastikku, karvadki on vastastikku Villakraasid Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 41 ja 31 (26)
53183 1533 F1j* Papa-mamma paaristiku, reied on meil ristastiku, karvad on meil vastastiku Kraasid Kad 1927 M. Andrespuk A 9770 (7)
53184 1533 F1k1 & Papa-mamma paaristikku, reied risti-rästastikku, karvatutid vastastikku Villakraasimine Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (12)
53185 1533 F1k2 & Papat-mammat paaristikku, jalad-reied ristastikku, karvad-tutid vastastikku Villakaarid Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 163 (45)
53186 1533 F1l1* Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Amb 1938 E. Jäätes A 16979 (14)
53187 1533 F1l1* Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kangakudumine Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 440 (3)
53188 1533 F1l1* & Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (9)
53189 1533 F1l1* Papa-mamma paaristiku, tagakambris kaelastiku, kahed reied ristastiku ja kahed karvad vastastiku Kraasidega kraasitakse Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (68)
53190 1533 F1l1* & Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristakute, kahed karvad vastakute Kraasimine Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 298 (48)
53191 1533 F1l1* Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristakute, kahed karvad vastakute Villakraasimine Trm 1936 O. Vinkmann ERA II 179, 490 (33)
53192 1533 F1l1* Papat-mammat paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Villakraasid Pil 1991 L. Kolk RKM II 443, 708 (2)
53193 1533 F1l1* & Papat-mammat paaristiku, tagakambris kaelastiku, kahed reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Villakraasid Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 32/3 (6)
53194 1533 F1l2 & Papa-mamma paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed karvad vastastikku, kahed reied ristastikku Villakraasid Vai 1913 A. Kingu, R. Vilmansen EÜS X 2968 (2)
53195 1533 F1l2 Papad-mammad paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed karvad vastamisi, kahed reied ristamisi Kraasid Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (42)
53196 1533 F1l3+ & Papat-mammat katekeste, tagakambris paaristikku, kahed karvad vastastikku, kahed reied ristastikku Villakaarid Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (3)
53197 1533 F1m & Papa-mamma paaristiku, tagakambris kaelastiku, kahed karvad vastastiku, neljad reied ristastiku Kraasid Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1534 (266)
53198 1533 F1n Papad-mammad paaristiku, tagakamris kaelustiku, nende reied ristatiku, kahed karvad vastastiku Villakoosti Rõu 1912 M. Siipsen EÜS IX 145 (33)
53199 1533 F1n & Papad-mammad puaristikku, tagakambris kaelastikku, nende reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kangas Tür 1894 J. Johannson H III 18, 79 (4)
53200 1533 F1o+ & Papa-mamma katekesi, tagakambris kaelastikku, reie on neil ristamisi, karvad neil on vastamisi Kraasid Trv 1969 P. Puudersell RKM II 391, 349 (40)
53201 1533 F1p & Papad-mammad paaristikku, tagakambris kahekesti, kahed jalad ristamisi, kahed karvad vastamisi, kaigas karvade vahel Villakraasid Saa 1932 V. Dööring ERA II 85, 188 (27)
53202 1533 F1q1 & Papa-mamma paaristikku, neljad reied ristastikku, kahed karvad vastastikku, kaigas karvade vahella Kangakudumine Amb 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 319 (2)
53203 1533 F1q2 & Papa-mamma paaristikku, neljad reied ristastikku, kaks karvast kõrvustikku, pikka kaigas karvaste vahel Hobused tiislis Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (51)
53204 1533 F1r1 & Papa-mamma paaristiku, kahed reied ristimisi, kahed karvad vastamisi, kaigas kahe vahelt käib läbi Pal 1922 O. Kuusik A 198 (5)
53205 1533 F1r2 & Kahed reied ristastiku, papa-mamma paaristiku, kahed karvad vastastiku, kaigas karvade vahela Villakraasid Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 157 (9)
53206 1533 F1s & Papa-mamma paaristikku, nende reied ristastikku, kahed karvad vastastikku, kaigas karvade vahel veel Kraasid Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (10)
53207 1533 F2 & Papad-mammad vastastikku, nende reied ristastikku, karvane asi vahel Villakraasimine Rap 1974 M. Hiiemäe RKM II 319, 363 (35)
53208 1533 F3 & Isa-ema iiristikku, papa-mamma paaristikku, kahed reied ridastikku, kahed karvad kaksipidi Villakaarid (kraasid) Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 57 (14)
53209 1533 F4a & Isad-emad paaristikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Vän 1963 S. Karro RKM II 164, 446 (19)
53210 1533 F4b1 & Isa-ema paaristikku, kambris koos kaelastikku, karvad neil ka vastastikku Villade kraasimine Plt 1899 M. Luu E 38346 (45)
53211 1533 F4b2 & Isa-ema paaritsite, tagakambrin kaalatsite, karvad karve vastu Villukraasimine kraasidega Rkv 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 318 (30)
53212 1533 F4c Isa-ema paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed karvad vastastikku, kahed reied ristati Kraasid 1890 E EM 47 (257)
53213 1533 F4c Isa-ema paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed karvad vastastikku, kahed reied ristati Kraasid 1913 E EM2 43 (327)
53214 1533 F4c & Isa-ema paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed karvad vastastikku, kahed reied ristati Kraasid VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (34)
53215 1533 F4d & Isa-ema paaristiku, tagakambris kaelastiku, nende reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Kraasid Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 106 (9)
53216 1533 F4e & Isa-ema paaristiku, tagakambris kaelastiku, kahed reied ristastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid villadega VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (8)
53217 1533 F5 & Eite-taati paaristikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238a (8)
53218 1533 F6a & Papa-mamma tagatoas, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 361 (34)
53219 1533 F6b & Papa-mamma tagatoas, risti-rästi karvad koos Kraasid Iis 1955 J. Viidalepp KKI 20, 675 (31)
53220 1533 F7a & Eit ja taat olid tagakambris, jalad risti, reied püsti, kahed karvad vastamisi Villakraasimine Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 29 (25)
53221 1533 F7b1 & Eite-taati tagatoas, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasid Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 212 (234)
53222 1533 F7b2* Eite-taati kambris, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Trt 1927 K. Pormeister E 59840 (231)
53223 1533 F7b2* & Eite-taati tagakambris, kahed karvad vastamisi, kahed reied ristamisi Villakaarid Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (7)
53224 1533 F7b3 & Eit ja taat tagatoas, kahed reied ristakute, kahed karvad püstakute Kraasid Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (11)
53225 1533 F7c & Eite-taati tagakambris, reied risti, karvad koos Villakraasimine PJg 1995 K. Jõulu EFA I 6, 220 (21)
53226 1533 F7d & Eit ja taat tagakambris, karvatutid vastamisi Kaarid, villakraasid Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 209 (117)
53227 1533 F7e & Eit aetiga koos, kahed karvad vastamisi Villakraasid Khn 1971 S. Saar RKM II 285, 29 (1)
53228 1533 F8a1 & Isa-ema tagatoas, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 285 (124)
53229 1533 F8a2 & Isa-ema tagatoas, kahed karvad vastastikku, kahed reied ristastikku Kraasid Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 465 (17)
53230 1533 F8b & Isa-ema tagatoas, reied risti, karvad koos Nrv 1939 E. Männioks ERA II 268, 17 (20)
53231 1533 F8c & Isa-ema tagakambris, kahed karvad vastastikku, reied ristastikku Kraasid Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 404 (22)
53232 1533 F8d1 & Isa ja ema tagakambris, karvad vastamisi Kraasid Kod 1931 S. Kitsak A 11776 (19)
53233 1533 F8d2 & Isa ja ema kambris, karvad vastakuti Kraasid Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 78
53234 1533 F9 & Isa-ema teises toas kaelatsidi, neljad reied ristamisi, kahed karvad vastamisi Kraasid Trt 1930 M. Sika E 66460 (40)
53235 1533 F10a & Isa-ema istakute, kahed reied ristakute Villakraasimine Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 321 (27)
53236 1533 F10b & Isa-ema istakute, kahed reied ristakute, kahed karvad vastakute Villakraasimine Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (29)
53237 1533 F10c & Isa-ema istukile, tagakambris kaelastiku, kahed reied ristastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Pal 1922 E. Konks A 193 (6)
53238 1533 F11a & Isa-ema ülestiku, kahed karvad vastastiku KJn 1904 K. Aint H II 68, 510 (1)
53239 1533 F11b & Isad-emad ülestikku, tagakambris paaristikku, kated karvad vastastikku Villakraasid KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (26)
53240 1533 F11c & Isa-ema ülestiku, tagakambris kaelastiku, kahed viud vidastiku, kahed karvad vastastiku Villakraasid Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 195 (138)
53241 1533 F12 & Isa-ema kohastikku, mitmed reied ristastikku Villakraasid JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (28)
53242 1533 F13 & Isa-emä vastastikku, tagakambris kaelastikku, neljäd reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Villakraasimine Kuu 1964 J. Art Vilbaste 1, 205
53243 1533 F14 & Isa-ema pealakute, tagakambris kaelakute, kahed reied ristikute, kahed karvad rästikute Kraasid Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 197, 136 (5)
53244 1533 F15 & Isa-ema kaksikite, tagakambris kaelakite, kahed karvad vastakuti Kraasid Trm 1923 A. Kuusik A 3265 (2)
53245 1533 F16a & Isa-ema kahekesi tagakambris kaelastikku, kahed reied ristastikku, kahed karvad vastastikku Kraasid Lai 1926 H. Nigul E 57614a
53246 1533 F16b & Isa-ema kahekesi tagakambris ligistikku, kahed reied rististikku, kahed käivad vastastikku Villakraasimine Tln 1991 M. Janneste RKM II 445, 766 (3)
53247 1533 F16c & Isa-ema kahekeisi tagakambri[s] kaelastiku Kod 1923 L. Welt A 2147 (31)
53248 1533 F17 & Isa-ema kõhuli, kahed karvad vastakute Kraasid Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (141)
53249 1533 F18 & Isa-ema ahju peal, ühed reied ristamisi ja kahed karvad vastamisi Kraasid Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 373/4 (69)
53250 1533 F19 & Isa-ema heinamaal, kahekesi kaare pääl, kahed reied rissastiku, kahed karvad vastastiku Kangakudumine Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 317 (2)
53251 1533 G & Tipa-tapa paaristikku, tagakambris kaelastikku, kahed kaaned ristakuti, kahed vatid vastakuti Kraasid Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 132 (43)
53252 1533 H & Kaks meistert kahekeisi, kahed hambad vastastiku, kahed reied rististiku Käsitsi kraasimise villakraasid Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 594 (370)
53253 1533 I1/ & Isa-ema vastastikku, kahed reied rästastikku, valge vaht käib vahelt välja Villakraasimine Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (18) 106K1
53254 1533 I2/ & Kaks karust vastamisi, vinta-vänta vahepeal Kraasid hännaga Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (34) 106K2
53255 1533 J/ & Luised luisad, puised pulgad, kaks karust vastastikku, pikk ja sile vahel Härja sarved, ike, härjad ise ja ader Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (71) 1765M
53256 1533 J/ Luised luisad, puised pulgad, kaks karust vastastikku, pikk ja sile vahel Sarved, ike, härjad, sahk 1890 E EM 86 (706) 1765M
53257 1533 J/ Luised luisad, puised pulgad, kaks karust vastastikku, pikk ja sile vahel Sarved, ike, härjad, sahk 1913 E EM2 75 (902) 1765M
53258 1534 & Papi tilk palas, baaba suuga kand vjett pääle Suga Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 16
53259 1534 # kk
53260 1535 Aa Papi titt mee sian Hari, mil pääd suetas Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (141)
53261 1535 Aa Papi titt mii seen Se 1956 V. Pino RKM II 51, 477 (31)
53262 1535 Aa Papi titt mii siseh Harja tetäs vaigu siseh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (32)
53263 1535 Aa Papi titt mii seeh Pääsugemise hari Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 389 (344)
53264 1535 Aa Papi titt mii seeh Päähari Se 1927 J. Orusaar S 2358 (20)
53265 1535 Aa Papi titt mii siih Päähari Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (34)
53266 1535 Aa Papi titt mii seeh Taaripulk Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 480 (90)
53267 1535 Aa & Papi titt mii seeh Hari Se 1928 T. Linna S 9132 (96)
53268 1535 Aa Papi titt mii seeh Pääsugimisõ hari Se 1930 A. Põhi S 22340 (23)
53269 1535 Aa Papi titt mii seeh Hari Se 1930 V. Ruusamägi S 25965 (110)
53270 1535 Aa Papi titt mii seeh Har'ahand Se 1930 V. Ruusamägi S 25999 (6)
53271 1535 Aa Papi titt mii seeh Pääd suki, har'ahand vahaga kinni pant Se 1933 A. Tammeorg S 57835 (84)
53272 1535 Aa Papi titt mii seeh Se 1933 N. Oinas S 58647 (53)
53273 1535 Aa Papi titt mii seeh Har'ahand vaigu seeh Se 1934 M. Peramets S 78539 (80)
53274 1535 Aa Papi titt mii seeh Harähand Se 1934 F. Paloots S 81377 (36)
53275 1535 Aa Papi titt mii seeh Hari Se 1934 M. Podrätšikov S 85763 (12)
53276 1535 Aa Papi titt mii seeh Päähari Se 1934 A. Tammeorg S 90826 ja 90829 (55)
53277 1535 Aa Papi titt miil seeh Har'ahand, minkõga suitas pääd Se 1934 A. Kits S 92767 (28)
53278 1535 Aa Papi titt mii seeh Taarihaam Se 1935 T. Uiboaed S 99945 (13)
53279 1535 Aa Papi titt mii seeh Seaharjastest tehtud niisugune pääsugimise hari, kust peetakse üht otsa pite kinni Se 1935 A. Kits S 100014 (23)
53280 1535 Aa Papi titt mii seeh Pääsugimise hari Se 1935 A. Jänessoo S 105427 (1)
53281 1535 Aa Papi titt mii seeh Taarihaan Se 1936 M. Vabarna S 121932 (7)
53282 1535 Aa Papi titt mii seeh Taaripulk Se 1936 A. Tammeorg S 123075 (58)
53283 1535 Aa Papi titt mii seeh Taaritõrdu pulk Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (21)
53284 1535 Aa Papi titt mii seeh Taarihaan Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 153 (8)
53285 1535 Aa Papi titt mii seeh Päähari Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (55)
53286 1535 Aa Papi titt mii seeh Taarihaani pulk Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (79)
53287 1535 Aa Papi titt mii seeh Peahari Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 273 (29)
53288 1535 Aa Papi titt mii seeh Pääsugimise hari Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (59)
53289 1535 Aa Papi titt mii seeh Taaripulk Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (17)
53290 1535 Aa Papi titt mii seeh Taaripulk Se 1949 V. Pino RKM II 30, 207 (765)
53291 1535 Ab & Papi tilk mii seeh Taaritõrdo haam Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 289 (20)
53292 1535 Ab Papi tilk mii seeh Vaiguga harjased Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (89)
53293 1535 Ac & Papi sõrm mii seeh Taaripulk haani seeh Se 1929 A. Gehrke S 17311 (65)
53294 1535 Ad & Papi naba mii seeh Taarihaan Se 1929 V. Savala S 17522 (62)
53295 1535 B & Vanamehe tilk um mii seeh Harjahand um tõrva seeh Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (7)
53296 1535 C & Kähärä päägä tsura, hand mii seeh Hari vaigu seeh Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (50)
53297 1535 D & Õpetaja t[i]ll nõega Päähari San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540
53298 1536 A1a1 Papike pajus, lokike pääs 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
53299 1536 A1a1 Papike all, lakike peal Seen 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (20)
53300 1536 A1a1 Papike pajus, lokike peas Pütsikas KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (46)
53301 1536 A1a1 Papike pajon, lokike pähän Pütsik Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (141)
53302 1536 A1a1 Papike pajun, lokike pähän Pütsik Trv 1893 J. Sikk E 2743 ja 2744 (3)
53303 1536 A1a1 Papike pajos, lokike piäs Siin KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (18)
53304 1536 A1a1 Papikene pajun, lokikene pään Pütsk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (127)
53305 1536 A1a1 & Papike pajun, lokike pähän Pütsik Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (12)
53306 1536 A1a1 Papike paion, lokike pään Pütsk Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (25)
53307 1536 A1a1 Papike pajon, lokike pähan Pütsik Trv 1894 J. Sirul H III 21, 432 (4)
53308 1536 A1a1 Papikene pajun, lokikene pään Pütsk Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (45)
53309 1536 A1a1 Papikene paiona, lokikene pääs Pütsik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (186)
53310 1536 A1a1 Papike pajus, lokike peas Päkk, seen Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (3)
53311 1536 A1a1 Papike pajun, lokike pähan Pütsik Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (10)
53312 1536 A1a1 Papike paeus, lokike peas Pütsik Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (84)
53313 1536 A1a2 & Papikene paion, lokikene peal Pütsk Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (1)
53314 1536 A1a3 & Papp pajun, lokk pään Pütsk Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (71)
53315 1536 A1b Papikene pajus, lopikene peas Heinakuhi Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (6)
53316 1536 A1b Papike pajus, lopike peas Putk Pal 1897 H. Karro H IV 8, 394 (9)
53317 1536 A1b Papike pajus, lopike pääs Pütsikas Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40148 (80)
53318 1536 A1b Papike pajon, lopike pähan Pütsik Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (15)
53319 1536 A1b & Papike pajon, lopike pään Siin Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (34)
53320 1536 A1c & Papike paeun, lotike pään Seen TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (2)
53321 1536 A1d & Papike pajas, lapike peas Kännu otsas lumi Pal 1891–1892 H. Maasen E 52045 (3)
53322 1536 A1e & Papike pajos, lõkike pääs Pütsik (putk) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (150)
53323 1536 A1e Papike pajus, lakike peas Seen, päkk 1890 E EM 116 (1053)
53324 1536 A1e Papike pajus, lakike pääs Seen, päkk 1913 E EM2 102 (1393)
53325 1536 A1e Papike pajus, lakike pääs Seen 1921 Nurmik II 22 (5)
53326 1536 A1f1 & Papp paiuh, parok pääh Pütsk Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (41)
53327 1536 A1f2 & Papp paiuh, parak pääh Kikkapütsk Se 1927 J. Orusaar S 2358 (14)
53328 1536 A1f3 & Papp pajul, parõk peas Öökull Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (24)
53329 1536 A1g & Papp paiun, matt peas Seen Võn 1896 J. Juhkam E 23908 (1)
53330 1536 A2 & Papike pajopuhmas, lokike peas Putke Plt 1878 K. Moks H, R 7, 152 ja 168 (163)
53331 1536 A3 & Papike pajupõõsan, läkike pään Pütsikas Pst 1913 J. Müür E 48012 (7)
53332 1536 A3 Papike pajupõõsan, läkike pään Pütsikas Trv 1913 J. Müür E 48012 (7)
53333 1536 A4 & Papike pajustikus, lokike pääs Putke (pütsik) Vil 1892 H. Pihlap E 726 (61)
53334 1536 A5 & Papikõne puhmun, lokikõne pään Penipütsk Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (83)
53335 1536 A6 & Papikene põõsas, lopikene pääs Pütsik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (185)
53336 1536 A6 & Papike põõsan, küpike pähan Karuohak Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (74)
53337 1536 A7 & Papp mõtsah, lokk pääh Tatt (seen) Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (103)
53338 1536 B1 & Poisike pajus ja lokikene pääs Pütsik Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (36)
53339 1536 B1 Poisikene pajus, lakikene peas (Ein Bürschchen im Weidenbusch, ein Hütchen auf dem Kopfe) Eine Schirmpflanze 1876 Wied. 285
53340 1536 B1 Poisike pajus, lakikene peas Seen 1890 E EM 125 (1149)
53341 1536 B1 Poisike pajus, lakikene pääs Seen 1913 E EM2 109 (1512)
53342 1536 B1 Poisike pajus, lakikene peas Seen 1979 Metstak 20 ja 35 (211)
53343 1536 B1 Poisike pajus, lakikene peas Seen 1992 Metstak2 57
53344 1536 B1 Poisike pajus, mütsike peas 1931 Kmpm. EL II10 68
53345 1536 B2 & Poisikene pajustikun, lokikene pään Pütsk Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (17)
53346 1536 B3 & Poisikene suun, lokike pään Siin Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (13)
53347 1536 Ca & Pakike pajos, lõkike pääs Pütsik (putk) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (150)
53348 1536 Cb & Pakike pajun, lokike pähän Pütsik Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (40)
53349 1536 D & Vanamees põesas, loduke peas Pütsikas põesas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (1)
53350 1536 E & Paaba paiuh, paro pääh Pütsk Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (97)
53351 1536 # 1538 1659
53352 1537 Aa & Papp läheb kirikusse, aga ei oska välja tulla Kala võrgus Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 85 (39)
53353 1537 Ab* Papp lätt kerikohe, aga vällä ei mõista tulla Kala lätt võrko Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (67)
53354 1537 Ab* & Papp lätt kerikohe, mõista-ai kerikost vällä tulla' Kala lätt riihtsähe Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208 (768)
53355 1537 Ac & Papp läts kerkohe, mõista-as kerkust tagasi minnä Kala läts võrku, saa-as tagasi Se 1935 T. Uiboaed S 99949 (37)
53356 1537 B Noorik lätt kerikohe, ei mõista välja tulla Kala võrgun Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (14)
53357 1537 B & Noorik lätt kerikohe, mõista-ai' vällä tulla Kala lätt võrko Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (14)
53358 1537 C & Mees lätt kirku, vällä ei saa Kala võrgun Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (12)
53359 1537 C Mees läheb kirikusse, välja ei saa Kala võrgus 1890 E EM 89 (745)
53360 1537 C Mees läheb kirikusse, välja ei saa Kala võrgus 1913 E EM2 78 (948)
53361 1537 Da% & Mees läheb sauna, jätab ukse lahti, aga ei mõista enam tagasi tulla Kala mõrdas Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (104) 1272
53362 1537 Db & Mees läheb sauna, uks on lahti, aga ei mõista tagasi tulla Kala läheb püinusesse Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (90)
53363 1538 a & Papp pajuh, köstre küläh Susi pajuh, pini küläh Se 1930 A. Nurmetu S 20419 (62)
53364 1538 b & Köstre küläh, papp pajuh Pini küläh, susi pajuh Se 1929 I. Sonts S 124431 (1)
53365 1538 # 1536
53366 1539 & Papp sais silla pääl, täntäs kõiki: ää kusõ Samavar Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
53367 1539 # 8
53368 1540 A & Must kukk meres, händ väljas Kulp katlas Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1228 (4)
53369 1540 A Must kukk meres, händ väljas (Ein schwarzer Hahn im Meere, der Schwanz draussen) Der Suppenlöffel im Kessel 1876 Wied. 280
53370 1540 A Must kukk meres, saba väljas Kulp 1890 E EM 105 (923)
53371 1540 A Must kukk meres, saba väljas Kulp 1913 E EM2 93 (1222)
53372 1540 A Must kukk meres, saba väljas 1903 Pet. HS I 19 (7)
53373 1540 B1a Part vees, saba väljas Kulp 1992 Metstak2 26 ja 27
53374 1540 B1a & Part vees, saba väljas Kulp leemepajas Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (1)
53375 1540 B1a Part vies, saba väljas Kulp vaagnas Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (23)
53376 1540 B1b & Parts vees, saba mäe otsas Lusikas kausin Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (83)
53377 1540 B1b Part vees, saba mäel Lusikas 1968 SSTT 48
53378 1540 B1b Part vees, saba mäel Lusikas supitaldrikus 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (22)
53379 1540 B1b Part vees, saba mäel Lusikas 1979 Metstak 12 ja 33 (78)
53380 1540 B1b Part vees, saba mäel Lusikas 1979 Karlep-Vihm-Karu 16 (5)
53381 1540 B1b Part vees, saba mäel Lusikas 1984 Muhel VN 17 ja tagakaas (2)
53382 1540 B1b Part vees, saba mäel Lusikas 1992 Metstak2 26 ja 27
53383 1540 B2a & Parts järveh, händ välah Pang kaoh, nüür välah Se 1929 V. Savala S 17565 (126)
53384 1540 B2b & Part järves ja nokk kaldal Kopsik vieämbris As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 275 (142)
53385 1540 B3a & Part jões ja nokk väljas Kopsik veeämbris As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 535 (24)
53386 1540 B3b & Part jões ja nokk kaldal Kopsik vieämbris As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 367 (71)
53387 1540 B4 Part meres, saba aia peal 1958 Säde nr. 95 (1958) 4
53388 1540 B4 & Parts ujus meren, a hand om perve pääl Kopp om vee seen, a hand veere küllen As 1996 A. Korb EFA I 17, 93 (36)
53389 1540 C% & Harak meren, hand välän Kulp paan Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (87) 191
53390 1540 D & Lind meres, saba kaldas Kulp Iis 1889 E. Ellert H III 1, 569 (30)
53391 1540 # 248D1a1 573
53392 1541 a Pea alaspidi, jalad ülespidi Hanesulg 1890 E EM 117 (1064)
53393 1541 a Pea alaspidi, jalad ülespidi Hanesulg 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (4)
53394 1541 a Pää alaspidi, jalad ülespidi Hanesulg 1913 E EM2 103 (1408)
53395 1541 a Pea alaspidi, jalad ülespidi Hanisulg Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 487 (1143)
53396 1541 a & Pea alaspidi, jalad ülespidi Sibul Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (1)
53397 1541 a Pea alaspidi, jalad ülespidi Sibul Võn 1895 J. Paltser E 18799 (2)
53398 1541 a Pää alaspidi, jala ülespidi Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (37)
53399 1541 b & Pea alaspidi, saba ülespidi Puu, mis kasvab Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (56)
53400 1541 # 938 1797
53401 1542 a & Pead mul on ja neli tervet jalga, siiski nähakse mind mitu kord peata ja jalata ja elan ikka priskeste Siil 1817 O. R. Holtz Holtz 212 (5)
53402 1542 a Pea mul on ja nelli tervet jalga, siiski nähakse mind mitu kord peata ja jalata ja elan ikka priskeste Siili, iiliskotti 1851 Lönnrot2 190 (122)
53403 1542 b+ Pea mul on ja neli teravat jalga, vahel nähakse mind ilma peata ja ilma jalata, siiski elan ma priskesti Siil Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 66 ja 88 (254)
53404 1542 b+ & Pea mul on ja [neli] jalga, mitu kord näikse mind ilma peata ja ilma jaluta ja siiski elan priskesti Siil Pal 1891 H. Maasen E 52813 (4)
53405 1542 b+ Pea mul on ja neli tervet jalga, siiski nähakse sagedaste mind ilma piata ja jalgeta Siil Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (8)
53406 1542 b+ Puhu silmita, puhu jalgeta, ise elab priskeste Siil Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 167 (150)
53407 1542 b+ Pea on, aga tihti peata, jalad on, aga tihti jaluta Siil 1890 E EM 118 (1075)
53408 1542 b+ Pää on, aga tihti pääta, jalad on, aga tihti jaluta Siil 1913 E EM2 104 (1421)
53409 1542 b+ Pea on, aga tihti peata, jalad on, aga tihti jaluta Siil 1914 E MM 13 ja 44 (187)
53410 1542 b+ Pea on, aga tihti peata, jalad on, aga tihti jaluta Siil 1920 E MM2 13 ja 47 (189)
53411 1542 b+ Pea on, aga tihti peata, jalad on, aga tihti jaluta Siil 1994 E MM3 11 ja 39 (189)
53412 1542 b+ Pea on, aga tihti peata, jalad on, aga tihti jaluta 1955 Bachman-Rebane I 126
53413 1542 b+ Pea on, aga tihti ilma peata, jalad on, aga tihti ilma jalgadeta 1903 Pet. HS I 52
53414 1542 b+ Pea aga on – tihti peata, jalad aga on – tihti jaluta Siil 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (5)
53415 1543 a1 & Pea nöökus, perse köökus, jalad all kui murakalehed Koer Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (72)
53416 1543 a1 Pea nõõkus, pe[rse] kõõkus, jalad all kui murakalehed Koer 1890 E EM 118 (1074)
53417 1543 a1 Pea nõõkus, pe[rse] kõõkus, jalad all kui murakalehed Koer 1913 E EM2 104 (1420)
53418 1543 a2 & Pea köökus, perse nöökus, jalad all kui murakalehed Koer Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 154 (10)
53419 1543 b & Nina nöökus, perse köökus, jalad nagu murakalehed Koer Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (14)
53420 1543 # 2038
53421 1544 & Pea otsast raiutakse, sooled seest võetakse, suu lõhki lõigatakse, siis alles mehine mees valmis Sulg 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (629)
53422 1544 Pea otsast raiutakse, sooled seest võetakse, suu lõhki lõigatakse, siis alles mehine mees valmis Hanesulg 1890 E EM 118 (1076)
53423 1544 Pää otsast raiutakse, sooled seest võetakse, suu lõhki lõigatakse, siis alles mehine mees valmis Hanesulg 1913 E EM2 104 (1422)
53424 1544 Pea otsast raiutakse, sooled seest võetakse, suu lõhki lõigatakse, siis alles mehine mees valmis Hanesulg 1914 E MM 13 ja 44 (188)
53425 1544 Pea otsast raiutakse, sooled seest võetakse, suu lõhki lõigatakse, siis alles mehine mees valmis Hanesulg 1920 E MM2 13 ja 47 (190)
53426 1544 Pea otsast raiutakse, sooled seest võetakse, suu lõhki lõigatakse, siis alles mehine mees valmis Hanesulg 1994 E MM3 11 ja 39 (190)
53427 1544 # 1188
53428 1545 A Pää pääl nupp, kõhus saun, üks käsi, seegi selja pääl Teekann 1913 E EM2 104 (1424)
53429 1545 A & Pea peal nupp, kõhus saun, üks käsi, seegi selja peal Teekann Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (35)
53430 1545 B & Auk maa pool, auk taeva pool, sõel silmeks, üks ainuke käsi selja peal Teekann Mih 1894 A. Kappak H III 18, 814 (5)
53431 1545 # 46Aa*
53432 1546 & Pea peletu peo sees, keha meeletu, mõistab mõndago tööd Nuga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 25 ja 54 (105)
53433 1546 Pea peletu, keha meeletu, mõistab mõndagi Margapuu 1890 E EM 119 (1078)
53434 1546 Pää peletu, keha meeletu, mõistab mõndagi Margapuu 1913 E EM2 104 (1425)
53435 1547 A Pea süüakse, nahk müüakse 1922 Põld 21
53436 1547 A Pead süüakse, nahka müüakse 1936 Jänes-Parlo EKG IV 49
53437 1547 A Pea süüakse, nahk müüakse 1945 Sööt IX 119
53438 1547 A & Pää süüakse, nahk müüakse Lina Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (7)
53439 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelege (Den Kopf isst man, das Fell verkauft man, das Fleisch taugt nicht einmal für die Hunde) Flachs Tt 1732 A. Thor Helle Helle 368 (85)
53440 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelege (Der Kopf wird gegessen, die Haut verkauft, das Fleisch taugt nicht einmal für die Hunde) Der Flachs 1780 Hupel 121
53441 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelege Lina 1782 Willmann 171 (79)
53442 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelege Liina, hamppu, pellava 1844 Lönnrot 158
53443 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad ja kanepid 1868 Nörmann 36 ja 55 (65)
53444 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad 1869 Ahlqvist 74
53445 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep 1878 Mötleja 23 ja 53 (96)
53446 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad ja kanepid 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (23)
53447 1547 Ba1 Pää söödakse, nahk müüdakse, liha ei kõlba koertelegi Lina 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (82)
53448 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (9)
53449 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (9)
53450 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep 1992 Metstak2 60 ja 61
53451 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina, kanep SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 356 (13)
53452 1547 Ba1 Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Lüg 1949 M. Must KKI WS
53453 1547 Ba1 Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 67 (56)
53454 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 9 (2)
53455 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (48)
53456 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (5)
53457 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linaseeme süüakse, kiu müüakse, puud ei kõlba koertelegi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (12)
53458 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Vist lina JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (71)
53459 1547 Ba1 Pea süüasse, nahk müüasse, liha ei kõlba koertelegi Lina Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611 (144)
53460 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (12)
53461 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (8)
53462 1547 Ba1 Pia süüässä, nahk müüässä, liha ei kõlba kueridelegi Lina Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (30)
53463 1547 Ba1 & Pea süiakse, nahk müiakse, liha ei kõlba koertelegi Lina VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (168)
53464 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (164)
53465 1547 Ba1 Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep ehk lina Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 72 (1022)
53466 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanepid Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (65)
53467 1547 Ba1 Pää süüvässe, nahk müüvässe, liha ei kõlba koertelegi Kanep Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (112)
53468 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanepid Trv 1895 J. Sams E 18070 (10)
53469 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Kanep Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (37)
53470 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad, peast teha eli jne. Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (35)
53471 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (18)
53472 1547 Ba1 Pea süüasse, nahk müüasse, liha ei kõlba koerdelegi Lina Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (93)
53473 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 175 (23)
53474 1547 Ba1 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 112
53475 1547 Ba1 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (69)
53476 1547 Ba1 Pää süüäs, nahk müüäs, liha ei kõlba koertelegi Kanep Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (43)
53477 1547 Ba1 Pää süüväs, nahk müüväs, liha ei kõlba koertelegi Kanep Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (31)
53478 1547 Ba1 Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba koertelegi Kanep Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (72)
53479 1547 Ba1 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Trt 1948 J. Sulengo RKM II 17, 517 (31)
53480 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koerdelgi Kanep Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (89)
53481 1547 Ba1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelgi Lina Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (70)
53482 1547 Ba2* & Pea süiakse ja nahk müiakse, liha ei kõlba koerdelegi Linad Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 677 (58)
53483 1547 Ba2* Pea süüakse, nahk müüakse, liha kõlva koerdelegi Kanep SJn 1890 T. Kuresson H III 7, 416 (5)
53484 1547 Ba2* Pead süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Linad Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (32)
53485 1547 Ba3 & Nahk müvväs, pää süvväs, liha ei kõlba koertelegi Kanep Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 279 (20)
53486 1547 Ba4 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ep kölva koertele Kanep Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (59)
53487 1547 Ba4 & Pea süiasse, nahk müiasse, liha ei kõlba koertele Lina Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 350 (12)
53488 1547 Ba4 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertele Lina Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (44)
53489 1547 Ba5* & Pää süüakse, nahk müüakse, liha see visatakse koerdele Lina Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (14)
53490 1547 Ba5* Pea süüakse, nahka müüakse, liha ei kõlba koertele Linad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (152)
53491 1547 Ba6 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Kanep Tt 1892 Anonüüm XXX Tõn. LLr 54 (6)
53492 1547 Ba6 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi 1903 Neumann 91
53493 1547 Ba6 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Linad Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (23)
53494 1547 Ba6 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralgi Kanepapää süüas, nahk müüas, luu ei kõlba koeralgi Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (77)
53495 1547 Ba6 Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Kanepid Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (84)
53496 1547 Ba6 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Lina Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (12)
53497 1547 Ba6 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Lina Plt 1891 J. Reinthal E 473 (7)
53498 1547 Ba6 & Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Kanep Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 345 (22)
53499 1547 Ba6 Pea süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba koeralegi Kanep Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (29)
53500 1547 Ba6 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Kanepid Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (111)
53501 1547 Ba6 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Kanep Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (3)
53502 1547 Ba6 Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koeralegi Kanep Vil 1943 J. Kala ERA II 305, 251
53503 1547 Ba7* Pää süvväs, nahka müvväs, liha ei kõlba koeralegi Kanep Nõo 1926 E. Päss E 56955 (7)
53504 1547 Ba7* & Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei sünni koeralegi Lina Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (27)
53505 1547 Ba8 & Pia süiakse, nahk müiakse, liha ei kõlba külakuertele Lina Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 113 (59)
53506 1547 Bb1 Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba penilegi Kanep Trv 1894 K. Tober H III 20, 314 (40)
53507 1547 Bb1 Pää süvväs, nahka müvväs, liha ei kõlba pinilegi Kanep Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (49)
53508 1547 Bb1 Pää süvväs, nahk müvväs, liha es kõlba penilegi Kanep Ote 1896 H. Maasen E 26552
53509 1547 Bb1 & Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba penile Kanep Kan 1889 J. Väggi H II 32, 482 (10)
53510 1547 Bb2* Pää süvväs ja nahk müvväs, liha ei kõlba pennelegi Kanep San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (15)
53511 1547 Bb2* & Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba külapenelegi Kanep Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (37)
53512 1547 Bb2* Pää süvväs, nahk müvväs, luid ja liha süü-üi pinigi Kanep Se 1933 A. Põhi S 66977 (17)
53513 1547 Bc & Pää süvväs, nahk müvväs, liha kõlba-ai kassilõgi Kanep Rõu 1937 J. Gutves ERA II 143, 384 (6)
53514 1547 Bd1% Nahk müüakse, pea süüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep 1968 Mihkla-Tedre EK9 20 1999
53515 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (89) 1999
53516 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (51) 1999
53517 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Vil 1895 J. Täht E 16077 (10) 1999
53518 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Vai 1889 H. Masing H II 7, 88 (184) 1999
53519 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (8) 1999
53520 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (191) 1999
53521 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (44) 1999
53522 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (106) 1999
53523 1547 Bd1% & Pea süiakse, nahk müiakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (123) 1999
53524 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha äi kõlba kuhugi Lina, kanep Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 71 (44) 1999
53525 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 393 (108) 1999
53526 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Lina Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (33) 1999
53527 1547 Bd1% Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Lina Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (43) 1999
53528 1547 Bd1% Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Lina Pal 1888 M. Uus H II 27, 336 (71) 1999
53529 1547 Bd1% Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Lina Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (16) 1999
53530 1547 Bd1% Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugi Kanep Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 80 1999
53531 1547 Bd1% Pää süüas, nahk müüas, liha ei kõlba kuhugi Kanep Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (9) 1999
53532 1547 Bd1% Pea süietakse, nahka müietakse, liha ei kõlba kuhugi Lina Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (240) 1999
53533 1547 Bd2* Pää süüakse, nahk müüakse, liha, see ei kõlba kuhugi Kanep Hls 1929 E. Nõges A 10895 (5)
53534 1547 Bd2* & Pea süüakse, nahka müüakse, liha ei kõlba kuhugi Lina Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (74)
53535 1547 Bd2* Pääd süüaks, nahka müüaks, liha ei kõlba kuhugi Kanep Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (6)
53536 1547 Bd3* Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuhugile Lina Hls 1895 J. Sõggel H III 24, 349 (1)
53537 1547 Bd3* Pea süvvakse, nahk müvvakse, aga liha ei kõlba kuhugille Kanep Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (21)
53538 1547 Bd3* Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kohegi Kanep Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (28)
53539 1547 Bd3* Pää süüas, nahk müüas, liha ei kõlba kohegi Kasvaja kanep Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (71)
53540 1547 Bd3* Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kohegi Kanep Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (9)
53541 1547 Bd3* Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kohegi Kanep Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (87)
53542 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba kohegi Kanep Võn 1896 J. Juhkam E 23908 (5)
53543 1547 Bd3* Pää süüäs, nahk müüäs, liha ei kõlba kohegi Kanep Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (11)
53544 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba kohegi Kanep Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (146)
53545 1547 Bd3* Pää süüväs, nahk müüväs, liha ei kõlba kohegi Kanep Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (7)
53546 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba kohegi Lina, kanep Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (75)
53547 1547 Bd3* Pää süüas, nahk müüas, liha ei kõlba kohegi Lina Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (58)
53548 1547 Bd3* & Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba koheki Kanep Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (14)
53549 1547 Bd3* Pää süvva, nahk müvva, liha ei kõlba koheki Kanep Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (11)
53550 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba koheki Kanep Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (33)
53551 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba koheki Kanep Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (15)
53552 1547 Bd3* Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba koheki Kanep Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (110)
53553 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba koheki Kanep Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 505 (10)
53554 1547 Bd3* Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba koheki Kanep San 1940 I. Novek ERA II 305, 543 (156)
53555 1547 Bd4* & Pää süvväs, nahk müvväs ja liha ei kõlba koheki Kanep Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (44)
53556 1547 Bd4* Pääd süvväs, nahka müvväs, liha ei kõlba kohegi Kanep Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (4)
53557 1547 Bd5 & Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kohegile Kanep San 1895 J. Kuldsep E 19085 (57)
53558 1547 Bd5 Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kohekile Kanep Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (2)
53559 1547 Bd5 Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kohegil Kanep Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (13)
53560 1547 Bd6* Pääd süüässe, nahk müüässe, liha ei kõlba kohegile Kanep Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 276 (138)
53561 1547 Bd6* & Pea söiakse, nahk müüjakse, liha ei sünni kohegile Lina Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (16)
53562 1547 Bd7* Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuskil Kanep Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (114)
53563 1547 Bd7* & Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba kuskile Kanep Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (151)
53564 1547 Bd7* Pia süüasse, nahk müüasse, liha ei kõlba kuskile Lina KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (72)
53565 1547 Bd7* Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kuskilgi Lina SJn 1889 T. Köstner H II 26, 402 (229)
53566 1547 Bd7* Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kusagil Lina Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (5)
53567 1547 Bd7* Pää süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kusagil Kanep Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (64)
53568 1547 Be Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kellegille Kanep Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (34)
53569 1547 Be & Pia süüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba kellegile Linad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (62)
53570 1547 Be Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba kellegi Kanep Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (90)
53571 1547 Be Pää süvväs, nahk müvväs, liha ei kõlba kellegi Kanep Vil 1896 A. Suurkask E 29378 (109)
53572 1547 Be Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kellegi Kanep Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 34 (33)
53573 1547 Be Pää süvvas, nahk müvvas, liha ei kõlba kellegi Kanep Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (64)
53574 1547 Bf Pia süiasse, nahk müiasse, aga liha ei kõlba Lina 1965 EMrd II 328
53575 1547 Bf & Pia süiasse, nahk müiasse, aga liha ei kõlba Lina Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (8)
53576 1547 Bf Pea süüakse, nahk müüakse, liha ei k[õlba] Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
53577 1547 Bg+ & Pää süvväs, nahk müvväs, liha visates maha Kanep Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 508/9 (28)
53578 1547 Bg+ Nahk müüakse, pea süüakse, liha ei kõlba koheki, see visatasse maha Kanep Ote? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (60)
53579 1547 Bg+ & Pääd süvväss, nahka kannetass, liha pillutass välla Lina As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 75 (4)
53580 1547 Bh Kelle pea süüakse, nahk müüakse ja liha ei kõlba 1867 CRJ Uar 30 (8)
53581 1547 Bh Kelle pää süüakse, nahk müüakse ja liha ei kõlba 1902 Tõn. ABDr12 38
53582 1547 Bh Kelle pää süüakse, nahk müüakse ja liha ei kõlba 1902 Mäesepp UK 13
53583 1547 Bh Kelle pää süüakse, nahk müüakse ja liha ei kõlba 1902 Mäesepp VP 13
53584 1547 Bh Kelle pää süüakse, nahk müüakse ja liha ei kõlba 1910 Mäesepp K 40 (8)
53585 1547 Bh Kelle pea süüakse, nahk müüakse, aga liha ei kõlba 1898 Sööt PA 6 (5)
53586 1547 C & Pea süiasse, nahk müiasse, keha ei kõlba koertelegi Linad: seemned ja luud Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (7)
53587 1547 D* Pea süüakse, nahk müüakse, luud ja liha ei kõlba kuskile Lina Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (70)
53588 1547 D* & Pää süvväs, nahk müvväs, luu ja liha kõlba ei kohegi Kanep Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (4)
53589 1547 Ea* Pead süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi (Der Kopf wird gegessen, die Haut verkauft, die Knochen taugen nicht einmal für Hunde) Der Flachs Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283/4
53590 1547 Ea* Pea süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi Lina 1890 E EM 119 (1081)
53591 1547 Ea* Pää süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi Lina 1913 E EM2 104 (1430)
53592 1547 Ea* Pää süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi Lina 1921 Nurmik II 78 (2)
53593 1547 Ea* Pea süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi Lina PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (13)
53594 1547 Ea* Pääd süüaks, nahk müüaks, luud ei kõlba koertelgi Kanep VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (10)
53595 1547 Ea* Pea süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koerdelegi Lina Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (39)
53596 1547 Ea* Pää süüäs, nahk müüäs, luu ei kõlba koertelegi Kanep Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (52)
53597 1547 Ea* & Pää süvvas, nahk müvvas, luu ei kõlba koiralegi Kanep Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (90)
53598 1547 Ea* Pea süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koeralgi Kanep Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (3)
53599 1547 Ea* Pää süvväs, nahk müvväs, luu ei kõlba koeralgi Kanep Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (51)
53600 1547 Eb* & Pea süiakse, nahk müiakse, luud-kondid ei kõlba koerdelegi Kanep Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (105)
53601 1547 Eb* Pää süvväs, nahk müvväs, luu ega kondi ei kõlba koerdelegi Kanep Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (86)
53602 1547 Ec1* Pää süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Linad 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (14)
53603 1547 Ec1* Pea süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1935 Lasteleht nr. 10 ja 11 (1935) 160 ja 176
53604 1547 Ec1* Pea süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Kanep San 1962 H. Kukk RKM II 155, 38 (24)
53605 1547 Ec1* Pea süüakse, nahk müüakse, kondid [ei] kõlba koerdelegi Lina Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (105)
53606 1547 Ec1* & Pea süiakse, nahk müiakse ja kondid ei kõlba koertelegi Lina Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 392 (11)
53607 1547 Ec1* Pea süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertele Lina Var 1938 L. Roos A 16506 (10)
53608 1547 Ec1* Pea süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina 1935 Huvit. V Lisa 18 (65)
53609 1547 Ec1* Piä süias, nahk müias, kondid ei kõlba koeralegi Lina Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 377 (1)
53610 1547 Ec1* Pea süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koerale Lina JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (20)
53611 1547 Ec2 & Pea süiakse, nahk müiakse, kondid ei sünni koertelegi Linad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (27)
53612 1547 Ec2 Pea süüakse, nahk müüakse, kondid ei sünni koeralegid Lina Ris 1892 J. Holts E 1846 (41)
53613 1547 Ed & Pää süvväs, nahk müvväs, kondi' kõlba-ai' pineleke' Kanep Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 47 (39)
53614 1547 Ee & Pea süüakse, nahk müüakse, aga kondid ei kõlba kuhugi Lina Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 238 (69)
53615 1547 F & Pää süüakse, liha müüakse, nahk ei kõlba kuhugi Kanep Vil 1877–1917 J. Täht E 1388 (157)
53616 1547 G & Pea süüakse, liha müüakse, kondid ei kõlba koertele Lina Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (7)
53617 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi (Das Fleisch wird gegessen, die Haut verkauft, die Knochen taugen nicht einmal für die Hunde) Der Flachs Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
53618 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1890 E EM 83 (673)
53619 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1913 E EM2 73 (861)
53620 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1905 Kmpm. KLr 110
53621 1547 Ha1* Liha söödakse, nahk müüdakse, kondid ei kõlba koertelegi 1910 Kmpm. KLr I4 116 (158)
53622 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1914 E MM 11 ja 44 (135)
53623 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1916 Kmpm. KLr II6 57
53624 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1916 Songi2 35
53625 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse 1919 Rull I 40
53626 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1920 E MM2 11 ja 47 (137)
53627 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1994 E MM3 8 ja 38 (137)
53628 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1922 Kmpm. EL II8 58
53629 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1923 Huvit. II 104
53630 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1927 Ainelo III 50
53631 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1945 Selmet V (1945) 142 (3)
53632 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1948 Mihkla KlL 75 (26)
53633 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1953 Sõgel 59 (3)
53634 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1957 Janno-Salun III 196
53635 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1960 Kriisa V 45 (3)
53636 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1960 Praakli V 64 (11)
53637 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1960 Remmel-Ordlik 176 (1)
53638 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1962 Remmel VI 100 (6)
53639 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1967 Remmel V-VI 107 (10)
53640 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi 1970 Kauer-Kuus-Joonas 86 (8)
53641 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina 1975 Õunapuu VII 19 (1)
53642 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Linaõli süüakse, kiud müüakse, luu ei kõlba koertel süüa Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 161 (6)
53643 1547 Ha1* Liha süiasse, nahk müiasse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
53644 1547 Ha1* Liha süüatse, nahk müüatse, kondid ei kõlva koerdelegi Lina Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 33 (47)
53645 1547 Ha1* Liha süödä, nahk müödä, kondid ei kelba kuerdelegi Lina Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 206
53646 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 81
53647 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84
53648 1547 Ha1* & Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 365 (7)
53649 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Pal 1922 A. Martinson A 244 (13)
53650 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Hel 1928 M. Tõnisson A 10036 (7)
53651 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (16)
53652 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegid Lina Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (18)
53653 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 39 (6)
53654 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234 (3)
53655 1547 Ha1* Liha süiakse, nahk müiakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 286 (113)
53656 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Linad Hlj 1938 E. Tiitsen ERA II 183, 321 (25)
53657 1547 Ha1* Liha süiakse, nahk müiakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina, mis kasvab maas Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 400 (17)
53658 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Linad Emm 1937 H. Kiibus ERA II 147, 583 (5)
53659 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Mih 1920 A. Leppik E 50898 (52)
53660 1547 Ha1* Liha süiasse, nahk müiasse, kondid ei kõlba koertelegi Lina MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 404 (90)
53661 1547 Ha1* Liha süvväss, nahk müvväss, kondi ei kõlba koertõlõgi Lina Urv 1945–1947 E. Siil RKM II 70, 151
53662 1547 Ha1* Liha süüässe, nahk müüässe, kondi ei kõlba koertelegi Lina Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (18)
53663 1547 Ha1* Liha süiakse, nahk müiakse, kondid ei kelba kuertelegi Lina Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (38)
53664 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Urv 1941–1994 H. Klaar RKM, AK 883, 20 (3)
53665 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (11)
53666 1547 Ha1* Liha süüakse, nahka müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Linaluu Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 349 (32)
53667 1547 Ha1* Liha süüakse, nahka müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 444 (60)
53668 1547 Ha1* Liha süüakse, nahka müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (22)
53669 1547 Ha1* Liha süüakse, nahka müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 403 (6)
53670 1547 Ha1* Liha süiakse, nahka müiakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 209 (35)
53671 1547 Ha1* Liha süüakse, nahka müüakse, kondid ei kõlba koerdelegi Lina Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 592 (359)
53672 1547 Ha1* Liha süiakse, nahk müiakse, aga kondid ei kõlba koertelegi Lina JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 141 (128)
53673 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, aga kondid ei kõlba koertelegi Lina Kad 1973 J. Valdur ERM, KV 111, 335
53674 1547 Ha1* Liha söödakse, nahk müüdakse, aga kondid ei kõlba mitte koertelegi Kanep Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 246 (92)
53675 1547 Ha1* Nahk müüakse, liha süüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 121 (7)
53676 1547 Ha1* Nahk müüakse, liha süüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (6)
53677 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertele Lina Kod 1923 H. Vilde A 2153 (66)
53678 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi 1931 Kmpm. EL II10 86
53679 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (28)
53680 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (28)
53681 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Kanep 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (13)
53682 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina 1939 Nugis 290 ja 313 (126)
53683 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (26)
53684 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina 1992 Nahkur 46/7 (12)
53685 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 418 (11)
53686 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid äi kõlba koeralegi Lina, kanep Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 465
53687 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina San 1955 A. Udras RKM II 49, 320 (31)
53688 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 91 (541)
53689 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 91 (541)
53690 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 101 (19)
53691 1547 Ha1* Liha süüakse, nahka müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Pal 1922 A. Liivak A 241 (12)
53692 1547 Ha1* Liha söödakse, nahk müüdakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 412 (10e)
53693 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 357 (5)
53694 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Plt 1917 M. Palm E 50381
53695 1547 Ha1* Liha süiasse, nahk müiasse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (15)
53696 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 752 (3)
53697 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Nõo 1992 H. Martinov RKM, KP 33, 71 (6)
53698 1547 Ha1* Liha süiasse, nahk müiasse, kondid ei kõlba koeralegi Lina Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 158, 149
53699 1547 Ha1* Liha süüä, nahk müüä, kondid ei kelba kueralegi Lina Kuu 1964 A.-M. Salström Vilbaste 8, 57 (6)
53700 1547 Ha1* Liha süiakse, nahk müiakse, aga kondid ei kõlba koeralegi Lina, linaluud Pär 1902 J. J. Pulst E 43217 (22)
53701 1547 Ha1* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlva mitte koeralegi Lina Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 378 (41)
53702 1547 Ha1* Nahk müiakse, liha süiakse, kondid ei kõlba koeralegi Linad Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (31)
53703 1547 Ha2 & Liha süiakse, nahk müiakse, konta ei söö koeradki Linad Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (23)
53704 1547 Hb Liha süvvasse, nahk müvvasse, kondi ei kõlba pennelegi Kanep San 1932 S. Vellner E 81928 (13)
53705 1547 Hb & Liha süvväs, nahk müvväs, kondi' ei kõlba penilegi Lina: seemned süvväs, kiud müvväs ja luu ei kõlba koheki Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 427 (16)
53706 1547 Hb Liha süvväs, nahk müvväs, kondi ei kõlba pinilege Lina Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (74)
53707 1547 Hb Liha süüas, nahka müüas, kondi ei kõlba pennelegi Lina Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 220 (44)
53708 1547 Hc* Liha süüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi Lina Plv 1929 Musto E 64479 (4)
53709 1547 Hc* Liha süiakse, nahk müiakse, aga luud ei kõlba koertelegi Kanepid ehk linad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (28)
53710 1547 Hc* Liha süüakse, nahka müüakse, luud ei kõlva koertelegi Linad: seementest tehakse õli ja kiud müüakse, luud ei kõlva kellekille Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 361 (78)
53711 1547 Hc* & Liha süvväs, nahk müvväs, luu ei kõlba koeralõgi Lina Plv 1893 J. Tamm H II 45, 362 (1)
53712 1547 Hd1 & Liha süvväs, nahka müvväs, luu kõlba-ai pinilegi Lina Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 440 (50)
53713 1547 Hd2* & Liha süvväs, nahka müvväs, luid süü-üi pinigi Lina Se 1929 I. Sonts S 124445 (115)
53714 1547 Hd2* Nahk müvväs, liha süvväs, pini süü-üi luidki Kanep Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (14)
53715 1547 Hd3 & Nahk müvvas, liha süvvas, luid ei haisuta' pinigi Kanep Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (5)
53716 1547 Hd4 & Lihha süvväs, nahka müvväs, a luid süü-üi' Petsere pinike Lina Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (75)
53717 1547 He* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba kohugi Linad Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (7)
53718 1547 He* Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kölba kuhugi Lina Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (13)
53719 1547 He* & Liha süüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba kuhugi Linad Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (42)
53720 1547 He* Liha süvväs, nahk müvväs, kondi ei kõlba kohegi Lina Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (21)
53721 1547 He* Liha süiakse ja nahk müiakse ja kondid ei kõlba kuhugi Lina, linaseemnetest tehakse mitut Hää 1951 M. Mäesalu RKM II 33, 463 (75)
53722 1547 Hf1 & Liha süvväs, nahk müvväs, luu ei kõlba kohegi Lina Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (55)
53723 1547 Hf1 Liha süvvas, nahk müvvas, luu ei kõlba kohegi Kanep Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1134 (26)
53724 1547 Hf2 Nahka müvväs, liha süvväs, luu kõlba-ai kohegi Lina Se 1927 M. Pihlapuu S 1990 (11)
53725 1547 Hf2 & Nahk müvvas, liha süvvas, luu ei kõlba kohegi Kanep Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (127)
53726 1547 I & Liha söögiks, nahk katteks, kondid ei kõlba koeralegi Lina MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 180 (59)
53727 1547 J & Nahk süüakse, pea müüakse, liha ei kõlva koirale Kanebid Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 997
53728 1547 K & Nahk süüase, liha müüetse, kondid ei sünni koeralgi närida Lina ümbertöötlemine Pöi 1958 A. Tustit RKM II 82, 383 (145)
53729 1547 L & Nahk ja pea süüakse, liha ei kõlba kuhugi Linad PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (6)
53730 1547 M & Kondid süiakse, nahk müiakse, liha ei kölba koirdelegid Lina Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 508 (49)
53731 1547 Na & Pead lüüakse, nahk müüakse, luud ei kõlba koertelegi (Der Kopf wird geschlagen, die Haut verkauft, die Knochen taugen nicht einmal für Hunde) Der Flachs Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283/4
53732 1547 Nb & Pea lüüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koertelegi Lina Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV 35 (22)
53733 1547 Nc & Pää lüüasse, nahk müüasse, liha ei kõlba koerdelgi Lina Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (35)
53734 1547 Nc Pea lüüakse, nahk müüakse, liha ei kõlba koertelegi Lina Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (4)
53735 1547 O & Pää pöetes, nahk müvväs, liha ei kõlba penilegi Lina Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (29)
53736 1547 Pa*% Nahka müüakse, liha ei sünni koertelegi Lina Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (25) 958A1f2*
53737 1547 Pa*% & Nahka müiakse, aga liha ei sünni koertelegi süia Lina Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (30) 958A1f2*
53738 1547 Pa*% Nahk on küll müüa, aga liha ei kõlba koertelegi Linad JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (5) 958A1f2*
53739 1547 Pb & Nahk müvväs ära, liha ei kõlba kohegi Kanep San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (4)
53740 1547 Q+ Pealt süüakse, alt müüakse, keskelt ei kõlba kuhugi Kanep 1890 E EM 118 (1071)
53741 1547 Q+ Päält süüakse, alt müüakse, keskelt ei kõlba kuhugi Kanep 1913 E EM2 104 (1417)
53742 1547 Q+ Pealt süüakse, alt müüakse, keskelt ei kõlba kuhugi Kanep 1914 E MM 13 ja 44 (186)
53743 1547 Q+ Pealt süüakse, alt müüakse, keskelt ei kõlba kuhugi Kanep 1920 E MM2 13 ja 47 (188)
53744 1547 Q+ Pealt süüakse, alt müüakse, keskelt ei kõlba kuhugi Kanep 1994 E MM3 11 ja 39 (188)
53745 1547 Q+ Liha müüakse, nahk müüakse, kondid ei kõlba koeralegi Linad Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 209 (36)
53746 1547 Q+ Pia ja nahk müiakse, liha ei kõlba koertelegi Lina: vaata luu müiakse, aga liha ei kõlba koertelegi Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 135 (15)
53747 1547 Q+ & Liha tarvitavad inimesed, linnud söövad pead, konta ei taha koeradki Lina Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (109)
53748 1547 Q+ & Kondid murtakse, liha müüakse, luud ei kõlba koertelegi Lina Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (7)
53749 1547 Q+ Liha viias linna, luid süü ei penigi Lina Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 437 (8)
53750 1547 Ra1 & Nahk kõlbab kuningapojale, liha ei süe kueradki Linad ja luud Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 480 (46)
53751 1547 Ra1 Nahk kõlbab kuningapojale, liha ei söö koeradki Lina 1913 E EM2 95 (1270)
53752 1547 Ra1 Nahk kõlbab kuningapojale, liha ei söö koeradki Lina 1914 E MM 12 ja 44 (167)
53753 1547 Ra1 Nahk kõlbab kuningapojale, liha ei söö koeradki Lina 1920 E MM2 12 ja 47 (169)
53754 1547 Ra1 Nahk kõlbab kuningapojale, liha ei söö koeradki Lina 1994 E MM3 10 ja 38 (169)
53755 1547 Ra1 Nahk kõlbab kuningapojale, liha ei söö koeradki Lina 1920 Kmpm. KLr II7 337
53756 1547 Ra2 & Nahk kõlbab kuningale, liha ei kõlba koeralegi Lina Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (57)
53757 1547 Rb1 & Liha kõlbab kuningalgi kanda, aga kondid ei kõlba koeralegi Linad Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (184)
53758 1547 Rb2 & Liha kõlbab kuningalle, kont ei kõlba koeralegi Lina ja luud Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (1)
53759 1547 Rc & Luu ei kõlba kueralegi, liha kõlbab kuningale Linakiud Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 33 (66)
53760 1547 S/ & Saks sööb, maamiis sööb, luu ei kõlba koerdel mitte Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (2) 1897Ü
53761 1547 Za/ & Suvel kuusk, talvel lehmäk, liha süvväs, nahka müvväs, luu ei kõlba koeralegi Kanep Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 88 (1) 2064Ea
53762 1547 Zb/ & Suvel mõts, talve piim, liha süvväs, leem juvvas, luud ei laku penigi Kanep Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 887 (1) 2064Eb
53763 1547 # 983 2114
53764 1548 A & Pitk, peenikene, suure peaga Leivalasn Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (169)
53765 1548 B & Pea tal pikk ja peenikene, jalg on lai ja lühikene Labidas Tln 1892 K. Puusemann E 1672 (7)
53766 1548 C & Eest ma lai ja õhukene, tagant pee[n] ja ümmargune Labidas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 81 (115)
53767 1548 D & Otsast pitk ja pienikene, taka ümmargune kui kanamuna Leivalabidas Kos 1892 T. Wiedemann E 3783 (12)
53768 1548 # 366B1 366B2
53769 1549 & Pea tules, teine vees Piip 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (628)
53770 1549 Pea tules, teine vees Piip 1890 E EM 119 (1082)
53771 1549 Pää tules, teine vees Piip 1913 E EM2 105 (1431)
53772 1549 Pea tules, teine vees Piip 1914 E MM 13 ja 44 (189)
53773 1549 Pea tules, teine vees Piip 1920 E MM2 13 ja 47 (191)
53774 1549 Pea tules, teine vees Piip 1994 E MM3 11 ja 39 (191)
53775 1550 A1a* Pea punane, kael karvane Maasikas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 134 (112)
53776 1550 A1a* Pea punane, kael karvane Maasikas Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (252)
53777 1550 A1a* & Pia punane, kael karvane Maasikas Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 33 (43)
53778 1550 A1a* & Punane pea, karvane kael Maasik Kad 1927 F. Einmann A 9772 (14)
53779 1550 A1a* Punane pea ja karune kael Maasikas varre otsas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (107)
53780 1550 A1a* Karvane kaal, punane piä Muasked mõessatavad 1996 EMrd IV 228 (123)
53781 1550 A1a* Karvane kaal, punane piä Muasked mõessatavad Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
53782 1550 A1b Pea paljas, punane, kael kure, karvane Maasikas 1890 E EM 118 (1077)
53783 1550 A1b Pea paljas, punane, kael kure, karvane Maasikas 1913 E EM2 104 (1423)
53784 1550 A1b & Pää paljas, punane, kael korre, karvane Maasikas 1875 J. Hurt E 7984 (1)
53785 1550 A2 & Kael karune, ots punane Maasikas Kaa 1947 V. Niit RKM II 3, 642 (24)
53786 1550 A3 & Kand karvane ja ots punane Maasikas Pst 1894 J. Reevits H I 7, 473 (44)
53787 1550 A4 & Ots punane, konts karvane Maasikas Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (12)
53788 1550 A5 & Ots punane, juur karvane Maasikas Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (23)
53789 1550 A6 Latv punane, tüügas karune Maasikas 1890 E EM 80 (636)
53790 1550 A6 Latv punane, tüügas karune Maasikas 1913 E EM2 70 (820)
53791 1550 A6 Latv punane, tüügas karune Maasikas 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (11)
53792 1550 A6 & Latv punane, tüügas karune Maasikas Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 474 (499)
53793 1550 B1a* & Punane pea ja karvane kael ja ots allapidi Maasikas; murakas Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (18)
53794 1550 B1a* Punane pea, karune kael, ots tal oma allapoole Maasikas Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (98)
53795 1550 B1b* Punane pea, karvane kael, ise alaspidi ripakile Maasikas 1890 E EM 128 (1184)
53796 1550 B1b* Punane pää, karvane kael, ise alaspidi ripakile Maasikas 1913 E EM2 112 (1553)
53797 1550 B1b* Punane pea, karvane kael, ise alaspidi ripakile Maasikas HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (83)
53798 1550 B1b* Punane pia, karvane kael, ise alaspidi ripakille Maasikas Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 287
53799 1550 B1b* Punane pea ja karvane kael, ise alaspidi ripakile Maasikas Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 217 (1)
53800 1550 B1b* Punane pea ja karvane kael, ise alaspidi ripakil Maasikas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 132 (98)
53801 1550 B1b* Pea punane, kael karune, isi alaspidi ripakile Maasikas Pil 1894 H. Keller E 10040 (22)
53802 1550 B1b* Pia punane, kael karvane, ise alaspidi ripakile Maasikas Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (52)
53803 1550 B1b* & Pia punane, kael karvane, isi alaspidi ripakille Maasikas Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (36)
53804 1550 B1b* Pea punane, kael karvane, ise allapidi ripakile Maasikas Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 197, 136 (3)
53805 1550 B1b* Peast punane, kaelast karune, isi alaspidi ripakil Maasikas SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (211)
53806 1550 B1b* Pia punane, kael karune, ise alaspidi rippus Maasikas SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (39)
53807 1550 B1b* & Pea punane, kael karvane, ots allapidi ripakille Maasikas Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (14)
53808 1550 B1b* Pea punane, kael karvane, ots allapidi ripakille Maasikas Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (15)
53809 1550 B1b* Pea punane, kaul karvane, õts allepidi rippakile Mantsikas Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (42)
53810 1550 B1b* & Pea punane, kael karvane, allapidi ripakille Maasikas Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 202 (144)
53811 1550 B1c* Pea punane, kael karvane, ise allapoole ripakil Maasikas Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 247 (97)
53812 1550 B1c* & Pea punane, kael karvane, allapoole ripakille Maasikas Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 884 (13)
53813 1550 B1c* Pea punane, kael karvane, allapoole ripakile Maasikas Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (15)
53814 1550 B1d & Pea punane, kael karvane, ots alati ripakil Maasikas HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 344 (20)
53815 1550 B1e & Pea punane, kael karune, ise alaspidi tollekas Maasikas Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (2)
53816 1550 B1f* Pea punane, kael karvane, ise ripub alaspidi Maasikas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (1)
53817 1550 B1f* & Pea punane, kael karvane, ise ripub alaspidi Maasikas Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (17)
53818 1550 B1f* Pea punane, kael karvane, ise alaspidi ripub Maasikas Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (2)
53819 1550 B1f* Pea punane, kael karvane, ise alaspidi ripub Maasikas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140 (153)
53820 1550 B1f* Pää punane, kael karvane, ise alaspidi ripub Maasikas Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 138 (3)
53821 1550 B1f* Pea punane, kael karune, ise alaspidi ripub Maasikas Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (50)
53822 1550 B1f* Pea punane, kael karune, isi alaspidi ripub Maasikas Mär? 1947 E. Poom RKM II 24, 67 (30)
53823 1550 B1f* Pea on punane ja kael karvane, ise allapidi ripub Maasikas Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 77 (56)
53824 1550 B1f* Punane pea, karvane kael, ise ripub alaspidi Maasikas Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (5)
53825 1550 B1f* & Punane pea, karvane kael, ise alaspidi ripub Maasikas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (51)
53826 1550 B1f* & Pea punane, kael karvane, alaspidi ripub Maasikas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 126 (62)
53827 1550 B1f* Pea punane, kael karune, alaspidi ripub Maasikas Tln 1926 M. Sengbusch E 57369
53828 1550 B1f* Punane pea, karvane kael, alaspidi ripub Maasikas Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 71 (12)
53829 1550 B1g* & Pea punane, kaul karvane, ise allepoole rippub Maasikas Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (6)
53830 1550 B1g* Pea punane, kael karvane, allapoole ripub Maasikas Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 466 (20)
53831 1550 B1h* Pea punane, kael karvane, ots allapidi riputab Maasikas Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (1)
53832 1550 B1h* & Pea punane, kael karvane, ots allapidi riputab Maasikas Hlj 1899 N. Traks E 38464 (12)
53833 1550 B1h* Pea punane, kael karvane, ots alepidi ripputab Maasikas Rak 1903 G. J. Jürjev E 44311
53834 1550 B1h* & Punane pää, karvane kaul, allapidi riputab Maasikas Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (5)
53835 1550 B1i* & Pea punane, kael karvane, ots allapoole riputab Maasikas Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (82)
53836 1550 B1i* & Punane pea, karvane kael, pea allapoole riputab Maasikas Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (133)
53837 1550 B1i* Punane pea ja karvane kael, riputab ise allapoole Maasikas Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 54 (44)
53838 1550 B1j* Pää punetab, kael karvendab, ise allapoole tolgendab Maasikas 1913 E EM2 104 (1427)
53839 1550 B1j* & Pea punetab ja kael karvendab, ise allapoole tolgendab Maasikas Trm 1896 J. Soodla E 25879 (18)
53840 1550 B1j* Pea punane, kael karune, tagumine ots tolgendab Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (55)
53841 1550 B1j* Pea punane, kael karvane, ots alaspidi tolk Maasikas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 137 (11)
53842 1550 B1j* Punane pea, karvane kael, allapidi tolku Maasikas Pal 1911 H. Karro E 50792 (13)
53843 1550 B1j* & Punane pää, karvane kael tilbendab ja tolbendab allapoole Maasik Kod 1931 L. Martinson A 11780 (17)
53844 1550 B1k* & Punane pea ja karvane kael, allapoole tolbutab Maasikamari MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 750 (6)
53845 1550 B1k* Punane pea, karvane kael ja allapoole tolbutab Maasikas MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (29)
53846 1550 B1l* & Punane pea, karvane kael, allapidi tolbutab Maasikas Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (15)
53847 1550 B1l* Punane pea, karvane kael, allapidi tilbutab Maasikas Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 229 (16)
53848 1550 B1m & Pää punane, kaul karvane, ots allapoole lotutab Maasikas Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 7 (5)
53849 1550 B1n* Pea punane, kael karvane, ise alapidi norkus Maasikas Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (22)
53850 1550 B1n* & Pea punane, kael karvane, ots allapoole norus Maasikas VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 738 (24)
53851 1550 B1n* Kael karvane, pia punane, õts allapidi norkus Maasikas Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (6)
53852 1550 B1n* Pea punane, kael karvane, allapidi norkus Maasikas Nrv 1893 J. Laur E 6891 (6)
53853 1550 B1n* & Korutab ja norutab, kael karvane ja pea punane Mantsikas Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (59)
53854 1550 B1n* Punase põskedega, karvase kaelaga, norgus peaga noorik Maasikas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (62)
53855 1550 B1o* Pea punane, kael karune, ise vahib maha Maasikas 1890 E EM 119 (1079)
53856 1550 B1o* Pää punane, kael karune, ise vahib maha Maasikas 1913 E EM2 104 (1426)
53857 1550 B1o* & Pea punane, kael karune, ise vahib maha Maasikas Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (85)
53858 1550 B1o* & Punane pea, karvane kael, isi vahib alaspidi Maasikas Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 279 (24)
53859 1550 B1o* Punane pea, karvane kael, ise vahib alla Maasikas 1897 M. Kampmann H II 59, 200 (16)
53860 1550 B1+ Pea punane, kaul karvane, alapoole upakile Mantsikas Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (33)
53861 1550 B1+ & Punane pää, karvane kaal, isi alaspidi kõver Maasik Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (60)
53862 1550 B1+ & Punane pea, karvane kael, ise ripub teise külje peal Maasikas Var 1938 L. Roos A 16506 (27)
53863 1550 B2 & Pea punane, perse karvane, ise alatsi ripub Maasikas HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (98)
53864 1550 B3 & Punane pea, karvane juurik, ise allapidi lontis Maasikas Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (10)
53865 1550 B4a* Ots punane, kael karune, alaspidi ripakile Maasikas 1890 E EM 114 (1026)
53866 1550 B4a* Ots punane, kael karune, alaspidi ripakile Maasikas 1913 E EM2 101 (1361)
53867 1550 B4a* Ots punane, kael karvane, allpidi ripakile Maasikas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (246)
53868 1550 B4a* & Ots punane, kael karune, ise alaspidi ripakile Maasik Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 994
53869 1550 B4a* Ots punane, kael karvane, ise allapidi ripakille Maasikas VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (9)
53870 1550 B4a* Ots punane, kael karvane, ise allapidi ripakil Maasikas Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 84
53871 1550 B4a* & Otsast punane, kaelast karvane, alaspidi ripakile Maasikas Trv 1964 A. Lättemäe RKM II 463, 629 (7)
53872 1550 B4b* & Õts punane, kaul karvane, allapuole ripakile Maasikas Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
53873 1550 B4b* Ots punane, kael karvane, allapoole rippu Maasikas Kuu 1992 K. Kiivit RKM, KP 5, 346 (2)
53874 1550 B4b* Ots punane, kael karvane ja allapoole rippu Maasikas Kuu 1992 K. Kiivit RKM, KP 6, 124 (4)
53875 1550 B4b* & Kael karvane, ots punane ja allapoole rippu Maasikas Kuu 1992 I. Kaisel RKM, KP 6, 115 (1)
53876 1550 B4c* & Ots punane, kael karvane, ise allapedi riputab Maasikas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 76 (12)
53877 1550 B4c* Ots punane, kael karvane, ise allapoole riputab Maasikas JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128 (3)
53878 1550 B4d* Ots punane, kael karune, ise alatsipidi toldakile Maasikas Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 164 (76)
53879 1550 B4d* & Ots punane, kael karvane, ise tolgendab Maasikas Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (28)
53880 1550 B5 & Säär karvane, ots punane, ise riputab allapidi Maasikas Rak 1892 J. Lilienbach E 1678 (41)
53881 1550 B6a & Ots punane ja juurikas karvane, kasvab allapidi longus Maasikas Plt 1893 M. Luu E 8335 (5)
53882 1550 B6b & Juurest karvane, otsast sile ja punane, ise allapidi rippu Maasikas KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 350 ja 369 (159)
53883 1550 B7a Tüükast karvane, keskelt sile, otsast punane, ise otsast tolkneb Maasikas 1890 E EM 160 (1537)
53884 1550 B7a Tüükast karvane, keskelt sile, otsast punane, ise otsast tolkneb Maasikas 1913 E EM2 139 (1999)
53885 1550 B7a & Tüikast karvane, keskelt sile, otsast punane ja ise alaspidi tolkneb Maasikas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (126)
53886 1550 B7b & Ots lontis, ise punane, tüigas karvane Maasikas KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (22)
53887 1550 B8 & Ots punane, vars karvane, ise allapidi riputab Maasikas Amb 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 319 (3)
53888 1550 B9 & Ise karvane, õts punane ja allepoole ripub Maasikas Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 66 (126)
53889 1550 B10+ Ots punane, allapoole rippu, ümbert karvane Maasikas Kuu 1992 R. Sõrmus RKM, KP 4, 480 (13)
53890 1550 B10+ Nina punane, kael karvane, ise ripub alaspidi Maasikmari Hää 1957 M. Mäesalu RKM II 81, 192 (77)
53891 1550 B10+ Pea punane, kael karvane, ots allapidi nolkus Maasikas Sim 1927 M. Kasikov E 61491
53892 1550 B10+ Peal punane, juurest karvane, alaspidi lontis Maasikas Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (13)
53893 1550 B10+ & Pialt punane, kael karvane, ise allapidi tolgendab Maasikas Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 138 (31)
53894 1550 B10+ Kael karvane, ise punane, alapoole ripakile Maasikas JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 341 (10)
53895 1550 B10+ & Pea punetab, alt karvendab, ise allapoole tolbendab Maasikas Lai 1926 H. Nigul E 57616
53896 1550 B10+ Punane poisike, karvane kael ja ise alla ripakile Maasikas Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 483 (16)
53897 1550 B10+ Pealt karvane, alt punane, allapoole rippu Porgand Kuu 1992 T. Laanela RKM, KP 5, 402 (8)
53898 1550 B10+ Punane ja karvane, ise tolgendab Vaarikas Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 107 (10)
53899 1550 B10+ Ripub allapoole, karvane ja punane Maasikas Kuu 1992 S. Suvinõmm RKM, KP 4, 173 (1)
53900 1550 B10+ & Mis on punane, karvane ja ripub allapoole Maasikas Kuu 1992 E. Veeleid RKM, KP 4, 376 (5)
53901 1550 C1 & Pea punane, kael karvane, ots allapidi riputab, noor teda armastab, vana ei salli Maasikas HJn 1896 J. Tannenthal H III 23, 363 (12)
53902 1550 C2 & Karvane vars, punane tolk ripub, iga mees teda himustab Maasikas JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (3)
53903 1550 D1 & Ülespidi kipub, alaspidi ripub, ise punane ja kael karvane Maasikas Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 210 (29)
53904 1550 D2* Pia punane, kael karvane, ülespidi kasvab, allapoole rippub Maasikas Kos 1892 T. Wiedemann E 8983 (36)
53905 1550 D2* & Punane pää, karvane kael, allapoole ripub, ülespoole tikub Maasikas Tln 1930 L. Uibopuu E 64720 (59)
53906 1550 D3* Ülespidi kasvab, alaspidi ripub, kael karune, ots punane Maasik Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 632 (14)
53907 1550 D3* & Alaspidi ripub, ülespidi kipub, punane ots ning karune kael Maasikas Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 184 (73)
53908 1550 D3* Ots punane, kael karvane, ülessepidi kasvab, alaspidi rippub Maasikas Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (6)
53909 1550 D3* Ülessepoale kasvab, ots punane, kael karvane, allapoale rippub Maasikas Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (2)
53910 1550 D4* Ülespidi kasvab, alaspidi ripub, ots punane ja konts karvane Maasikas Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 60 (49)
53911 1550 D4* Ülespoole kasvab, allapoole ripub, ots punane ja konts karune Maasikas Vän 1933 A. Michelis E 82579 (4)
53912 1550 D4* Ülespidi kasvab, alaspidi ripub, otsast punane, kontsust karune Maasikas Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (5)
53913 1550 D4* & Ülespidi kasvab, alaspidi ripub, otsast punane ja konsust karune Maasikas Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (148)
53914 1550 D4* & Ülespoole kasvab, allapoole tolkneb, otsast punane, kansust karvane Metsmaasikas Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 307 (15)
53915 1550 D5 & Ülespidi kasvab, alaspidi ripub, otsast punane, kannast karune Vaarikas Vän 1933 L. Mägi E 82739 (5)
53916 1550 D5 Ülespidi kasvab, alaspidi rippub, otsast punane, kannust karune Vahrak (vaarakumari) Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (13)
53917 1550 D6a* & Ots punane, juur karvane, ülespoole kasvab, allapoole tolgendab Maasikas Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (15)
53918 1550 D6a* Ülespidi kasvab, alaspidi tolkneb, juurikas karvane ja ots punane Maasikas Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (93)
53919 1550 D6a* Ülespidi kasvab, alaspidi tolgendab, juurikas karvane, ots punane Maasikas Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (9)
53920 1550 D6b & Ülespidi kasvab, allaspidi õitseb, juurikas karvane ja ots punane Maasikas Plt 1894 M. Luu H IV 5, 495 (50)
53921 1550 D6c* Ülespidi kasvab, algpidi longus, ots punane, juurikas karvane Maasikas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (88)
53922 1550 D6c* & Ületsipidi kasvab ja alatsi lontis, ots on punane ja juurikas karune Maasikas Var 1933 M. Jakobson E 82454 (9)
53923 1550 D6c* Ülespidi kasvab ja allapidi nottis, juurikas karvane ja otsake punane Maasikas Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (20)
53924 1550 D6d & Ülespidi kikki, alaspidi lotti, otsake punane, juureke karvane Maasikas Kos 1930 S. Veske E 64971 (160)
53925 1550 D6e & Ülespoole lutti, allapoole lonti, verrev ots, karvane juur Maasikmari Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (50)
53926 1550 D6f & Ülespoole kasvab, allapoole torgub, verev ots ja karvane juurik Maasik Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (18)
53927 1550 D7a* & Ülespidi kasvab, alaspidi tolkneb, tüvist karvane, ots punane Maasik Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (8)
53928 1550 D7a* Ülespidi kasvab, alaspidi ripub, otsast punane ja tüükast karune Maasikas Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 599 (82)
53929 1550 D7b* & Ülessepidi kasvab ja alatspidi nookus, ots punane ja tüügas karvane Maasikas Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 102 (2)
53930 1550 D7b* Ülespidi kasvab, allapidi longus, ots punane, tüügas karvane Maasikas VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 281 (16)
53931 1550 D7c & Ülespidi kikkis, alapidi lontis, otsast punane, tüvikast karvane Maasikas Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (31)
53932 1550 D8+ Ülespidi kasvab, allapidi ripub, pealt punane, ots karvane Maasikas Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (9)
53933 1550 D8+ & Ülespidi kikki, allapidi lonti, ots punane ja pera karvane Maasikas Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (19)
53934 1550 D8+ Ülespidi kasvab, alaspidi lontis, ots punane ja ümbert karvane Maasikas Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (126)
53935 1550 D8+ & Alt karune, ots punane, kasvab ülespoole, ripub allapoole Maasikas Aud 1933 E. Ester E 84844 (6)
53936 1550 D8+ & Maas ta kasvab, allapäidi rippub, ise punane, otsast karvane Maasikas Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (43)
53937 1550 D9* Ülespidi kasvab, allapidi lontis, ots punane Maasik Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (185)
53938 1550 D9* & Ülespidi kasvab, alaspidi nokutab ja ots punane Maasikas Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (19)
53939 1550 D10+ & Ülespidi kipub, alaspidi ripub, konsust karune, pealt punane Maasikas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (116)
53940 1550 D10+ & Ülespidi kasvab, alaspidi nottis ja ladu punane ja tüügäs karvane Maasikas KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 325 (50)
53941 1550 D10+ Alaspidi notis, ülespidi kikkis Maasikas KJn 1877–1917 A. Pihlak E 465 (40)
53942 1550 D10+ Allapoole tolgub, ülespoole karva, esi peenikese varre otsan Maasikmari Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (15)
53943 1550 D10+ Ülespoole kasvab ja allapoole tolkneb, kollane ots ja punane juur Maasikas Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (40)
53944 1550 Ea & Pea sile, kael karvane ja allapoole tolbutab Maasikas Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (27)
53945 1550 Eb & Pää sile ja kaul karvane, maas kasvab ja allapoole rippub Maasikas Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (69)
53946 1550 F+ & Ise alaspidi ripakil ja kael karune Maasikas Tln 1926 M. Sengbusch E 57362
53947 1550 F+ Pienike kui nõel, karvane kael, allapidi ripub, kõigile maitseb Maasikas Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (42)
53948 1550 F+ Magus ta kasvab, magus ta maitseb, ots punane, kael karvane Pähkel Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 283 (5)
53949 1550 F+ & Pea punane, kael karvane, püksis ta kasvab ja alaspidi ripub Vaarikamari JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (8)
53950 1550 G/ & Esti valge ja roheline, pärast konsust karune ja ots punane, ripub alaspidi Maasikas Vän 1933 M. Hansen E 82376 (14) 132M
53951 1550 H/ & Hele, valge, kõva, kange, alaspidi ripub, püksis kasvab, punane ots ning karune kael, noored armastavad, vanad ei armasta Pähkel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 75 (90) 1574Ö
53952 1550 I1/ & Punaputs ja valge munn, aga allapoole ripakile Maasikas Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (52) 2486H1
53953 1550 I2/ & Punane auk ja valge pulk, ülespoole kasvab, alaspoole ripub Vaargas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 536 (192) 2486H2
53954 1551 A & Pia sile, keha karvane Viht Amb 1889 J. Ney H II 14, 171 (81)
53955 1551 B & Üleüldse karvane, pihupesa sile Saunaviht Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (3)
53956 1551 # 1564
53957 1552 & Piä mähkus, piä kiirdus, piä viskas mulli otsa Hummal Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 582 (9)
53958 1553 A & Pää palas, jala' külmäse', näe tulõkõsõ, saa-ai manu Tare uss ahu veerehn Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (142)
53959 1553 B & Pää palass, jala' külmäse' Ussõpiida' Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
53960 1553 # 1554
53961 1554 & Pää poleb, jalad mädänevad Patsasammas (vist nn. tulikäpp, kus otsas piergu põletati) Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (85)
53962 1554 Pää põleb, jalad mädanevad Patsosammas 1913 E EM2 104 (1415)
53963 1554 # 1023 1553 1978 2706
53964 1555 & Pääst joob, pääst kuseb Pudel Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (47)
53965 1555 Peast joob, peast kuseb Õllepudel Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (16)
53966 1556 A1a1 & Päält ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupää 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (17)
53967 1556 A1a1 Päält ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupää 1881 EPost. nr. 19 ja 20 (1881) 75 ja 79
53968 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea 1883 ER Kal. (1883) 87 ja 93
53969 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor 1888 Gr. ELr II 38
53970 1556 A1a1 Päält ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine om mino koor, armastap mo egä noor 1913 KlR4 51
53971 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea Kuu 1965 A.-M. Salström KKI 35, 457 (106)
53972 1556 A1a1 & Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (59)
53973 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 277 (8)
53974 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine om minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupää Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (24)
53975 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu kuor, armastab mind iga nuor Suhkrupea Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 301 (62)
53976 1556 A1a1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (169)
53977 1556 A1a1 Päält um terräv, alt um lai, sisu magusap kui sai, sinine um mino koor, armastap mind iga noor Suhkrupää Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 654 (66)
53978 1556 A1a2 Päält terav, alt lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor 1883 Kruus 44 (2)
53979 1556 A1a2 Pealt terav, alt lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor 1886 Org 29 (2)
53980 1556 A1a2 Pealt terav, alt lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor 1905 Kmpm. Kõ 37
53981 1556 A1a2 Pealt terav, alt lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Vanaaegne suhkrupea, mis oli sinises paksus paberis kui torn, pealt terav, alt lai Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 215 (11)
53982 1556 A1a2 Pealt terav, alt lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (8)
53983 1556 A1a2 & Päält terav, alt lai, sisu magusep ku sai, sinine om miu koor, armastap mind ega noor Suhkrupää Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (26)
53984 1556 A1a3 & Pealt vahe ning alt lai, sisu on magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupea Ans 1946 L. Truuvert RKM II 5, 165 (2)
53985 1556 A1b1 Päält ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupea 1878 Mötleja 27 ja 54 (112)
53986 1556 A1b1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupea Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (68)
53987 1556 A1b1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupea Trt 1930 A. Pfeiffer E 66291 (6)
53988 1556 A1b1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusamb kui sai, sinine on minu kuur, armastab mind vana, nuur Suhkrupea Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 68 (7)
53989 1556 A1b1 & Päält ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupää Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (27)
53990 1556 A1b1 Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 361 (37)
53991 1556 A1b2* Pealt ma kitsas, alt ma lai, sisu magus kui üks sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Kei 1925 R. Soom E 72962 (1-2)
53992 1556 A1b2* Pealt ma terav, alt ma lai, pisut magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupea Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 304 (26)
53993 1556 A1b2* & Päält ma terav, alt ma lai, seest ma magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkur Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 705 (1)
53994 1556 A1b2* Pealt ma kitsas, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor Suhkrupea PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 673 (1)
53995 1556 A1c Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vanamoor Suhkrupea Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (13)
53996 1556 A1c & Pealt ma terav, alt ma lai, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vanamoor Suhkrupea Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 292 (26)
53997 1556 A2* Päält terav, alt lai ja sinine on minu koor, sisu magusam kui sai, armastab mind iga noor Suhkrupea Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (161)
53998 1556 A2* Alt lai, päält terav, sinine on minu kuub, sisu magusam kui sai, mind armastab küll noor kui vana Suhkrupää Hls 1923 S. Irv A 1724 (9)
53999 1556 A2* Alt mina lai, pialt mina terav, sinine on minu koor, sisu magusam kui sai, armastab mind iga noor Sukrupia Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (4)
54000 1556 A2* & Alt ma lai, pealt ma terav, sisu magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind iga noor Suhkrupää Tor 1877–1917 T. Juurikas E 390 (52)