Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 66001 — 67000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
66001 1878 B21d Saarik sais sanna takan, sada pulka persen Ägel Urv 1890 H. Lellep H III 11, 429 (1)
66002 1878 B21d Saarik sais sanna takan, sada pulka persen Puuäke Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 529 (1)
66003 1878 B21d Saarik sais sanna takan, sada pulka persen Äke Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (24)
66004 1878 B21d Sarik sais sanna takan, sada pulka persen Ägel Rõu 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 155 (10)
66005 1878 B21d Saarik sais sanna takan, sada pulka perssen Karuäkke Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 617 (132)
66006 1878 B21d & Saarik sais sanna takal, sada pulka persel Äkl Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
66007 1878 B21d Saarik sais sanna taga, sada pulka perseh Ägel Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (34)
66008 1878 B21d Saarik sais sanna takah, sada pulka perseh Ägel Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 65 (33)
66009 1878 B21e & Saarik sais sanna takan, sada pulka sällän Ägli Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (19)
66010 1878 B21f & Saarik sais sanna takan, sada pulka pään Ägel Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (130)
66011 1878 B21g & Saarik seisab sauna tagan, sada pulka seen Äke Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (27)
66012 1878 B21g Saarik seisab sauna taga, sada pulka sees Äkke San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 75 (20)
66013 1878 B21h & Saarik istus sanna takan, sada pulka persen Äkil Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 141 (17)
66014 1878 B22 & Saarik-Maarik sanna taka, sada pulka persen Ägel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (135)
66015 1878 B23 & Saarik sällä takan, sada pulka persen Ägel Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (22)
66016 1878 B24 & Saar sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (10)
66017 1878 B25a & Sarik sais sanna takan, sada pulka persen Puuägel Urv 1936 A. Jeret ERA II 143, 42 (6)
66018 1878 B25b & Sauna takan sais sarik, sada pulka persen Ägel Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (10)
66019 1878 B26 & Vanasarvik sanna taka, sada pulka persen Ägl Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (174)
66020 1878 B27a Sarvik sais sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (4)
66021 1878 B27a Sarvik sais sanna takan, sada pulka persen Äkke Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (32)
66022 1878 B27a Sarvik sais sanna takan, sada pulka persen Karuäke Urv 1964 A. Kurg KKI KS
66023 1878 B27a & Sarvik sais sanna takan, sada pulka persen Karuägel Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 263 (15)
66024 1878 B27b & Sarvik sanna takan, sada pulka persen Äkli Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 574 (8)
66025 1878 B28 & Kurat istus sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (34)
66026 1878 B29a1 Sant sauna taga, sada pulka perses Äke KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 434 (8)
66027 1878 B29a1 Sant sauna taga, sada pulka perses Ägel Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (45)
66028 1878 B29a1 Sant sanna taka, sada pulka persen Ägel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (128)
66029 1878 B29a1 Sant sanna taka, sada pulka persen Ägel Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (10)
66030 1878 B29a1 & Sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (127)
66031 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (15)
66032 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Nõo? 1891 P. A. Speek H II 31, 475 (1)
66033 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (1)
66034 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Kan 1894 J. Saarva H II 51, 909 (6)
66035 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Puuriit sanna takan Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 380 (34)
66036 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (25)
66037 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägli Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (19)
66038 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Äke Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627 (21)
66039 1878 B29a1 Sant sanna takan, sada pulka persen Ägli As 1996 A. Korb EFA I 17, 49 (64)
66040 1878 B29a1 Sant sanna takahn, sada pulka p[ersen] Ägil Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (18)
66041 1878 B29a2 & Sant on sauna tagan ja sada pulka persen Ägil Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 67 (33)
66042 1878 B29a3 & Üits sant sanna taka, sada pulka persen Äke Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (27)
66043 1878 B29a3 Üits sant sanna takan, sada pulka persen Ägel Urv 1890 J. Teder H III 11, 331 (38)
66044 1878 B29b & Sant sanna takan, sada pulka külen Puuägli' Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 131 (15)
66045 1878 B29c Sant saisab sauna taga, sada pulka p[er]sen Ägel Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (44)
66046 1878 B29c Sant sais sauna taga, sada pulka persen Ägel Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (70)
66047 1878 B29c & Sant sais sanna takan, sada pulka persen Ägel Urv 1888 G. Seen H III 9, 626 (3)
66048 1878 B29c Sant sais sanna takan, sada pulka persen Ägil Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (11)
66049 1878 B29d & Sant sais sanna takan, sada pulka perän Raudpulkadega puuägli Rõu 1972 F. Sillavee KKI KS
66050 1878 B29e & Sant istub saana taga, sada pulka perses Äke KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (31)
66051 1878 B29f & Üks sant, sada pulka perses Äke Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (45)
66052 1878 B29g & Sandil sada pulka persen Ägli Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (34)
66053 1878 B30% & Üks saks sauna takan, sada pulka peas Äkel Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 413 (21) 2721
66054 1878 B31 & Saalis sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148 (77)
66055 1878 B32 & Vana kahr sanna takan, sada pulka persen Ägel Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (3)
66056 1878 B33 & Kahr nurme pääl ja sada pulka persen Ägli Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (47)
66057 1878 B34 & Hani sauna taga, sada pulka perses Äke Trt 1930 M. Sika E 66461 (54)
66058 1878 B35 & Tutt-tatt tua taga, sada pulka perses Äke Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (50)
66059 1878 B36% & Taaliku taga värate, sada auku taalikul Äkes Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (121) 2719Hb
66060 1878 B37a% & Talleke taga väravi, sada pulka perses Äke Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (7) 2136 2137
66061 1878 B37a% Talleke taga värati, sada pulka perses Äkke Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (73) 2136 2137
66062 1878 B37a% Talleke taga värati, sada pulka perses Ägli Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (2) 2136 2137
66063 1878 B37a% Talleke taga värati, sada pulka perses Ägli Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 234 (35) 2136 2137
66064 1878 B37a% Talleke taga väräti, sada pulka perses Ägel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (77) 2136 2137
66065 1878 B37a% Talleke taga värati, sada pulka perses Äke PJg 1894 M. Reimann E 13025 (43) 2136 2137
66066 1878 B37a% Talleke taga värati, [sada] pulka persen Ägel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (2) 2136 2137
66067 1878 B37a% Talleke taga väräti, sada pulka persen Ägel Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (32) 2136 2137
66068 1878 B37a% & Talleke taga väräti, sada pulka persen Ägel Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (34) 2136 2137
66069 1878 B37a% Talleke taga väräti, sada pulka persen Hobene ja ägel Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 152 (2) 2136 2137
66070 1878 B37a% Talleke taga värja, sada pulka persen Ägel Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (14) 2136 2137
66071 1878 B37b & Talleke taga värava, sada pulka seljas Ägel Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (6)
66072 1878 B38 & Malleke-talleke taga värati, sada pulka persen Ägel Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (53)
66073 1878 B39 & Talleke taga aia, sada pulka persen Ägel Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (41)
66074 1878 B40 & Lööd tare otsahn, sada pulka persehn Äkl Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (100)
66075 1878 B41 & Sanna takan sada pulka Ägel Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586 (13)
66076 1878 C1 & Sarvik tarõ takah, sada sarvõ pääh Ägil Se 1929 T. Kõivastik S 16162 (14)
66077 1878 C2 Sarvik sauna taga, sada sarve peas Äkke Pär 1902 J. J. Pulst E 43060 (3)
66078 1878 C2 & Sarvik sauna taga, sada sarve pääs Äke Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (75)
66079 1878 C3a Saarik sauna taga, sada sarve peas Puuäkke Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (60)
66080 1878 C3a & Saarik sauna taga, sada sarve peas Äke Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (24)
66081 1878 C3a Saarik sauna taga, sada sarve peas Äkke Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (2)
66082 1878 C3a Saarik saana taga, sada sarve peas Äke Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (45)
66083 1878 C3a Saarik sauna taga, sada sarve peas Äke Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (1)
66084 1878 C3a & Saarik sanna taga, sada sarve pään Ägel Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (48)
66085 1878 C3b Saarik sais sanna taga, sada sarve pään Ägel San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (153)
66086 1878 C3b & Saarik sais sanna takan, sada sarvõ pään Äke Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 129 (103)
66087 1878 C4 & Sarvik lammas lauda taga, sada sarve peas Ägi Tõs 1892 G. Anniko E 988 (45)
66088 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve peas Äke 1934 Loorits VrP 26 (62)
66089 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve peas Äke 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (62)
66090 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve peas Äke 1935 Huvit. V Lisa 18 (41)
66091 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve peas Äke 1992 Metstak2 59 ja 61
66092 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve peas Äke Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 447 (14)
66093 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve peas Põlluägi Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 371 (18)
66094 1878 C5a & Tont sauna taga, sada sarve peas Hobune ja äke Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (85)
66095 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs Äke 1913 E EM2 134 (1930)
66096 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs Äke 1921 Nurmik II 42 (3)
66097 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs Äke 1923 Huvit. II 216 ja 224 (41)
66098 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs 1924 Tamman 53
66099 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs Äke 1925 Puus. KH III5 74
66100 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs Äke Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (93)
66101 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pääs Äki Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (134)
66102 1878 C5a Tont sauna taga, sada sarve pään Ennemuistne puust äkke Elv 1931 E. Voormann E 71402 (13)
66103 1878 C5b & Tont om sauna kõrval, säitse sarve pään Ägel Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 461 (12)
66104 1878 C6 & Tont kaevu taga, sada sarve peas Äke Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (7)
66105 1878 C7 & Vanatont sauna taga, sada sarve peas Äke Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (9)
66106 1878 C7 Vanatont sauna taga, sada sarve pääs TMr 1927 E. Adamson A 9782 (8)
66107 1878 C8 & Vanatont mõtsan, sada sarve pähan Ägel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (203)
66108 1878 C9 & Vanapagan sauna taga, sada sarve pääs Äki Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 108 (1)
66109 1878 C10a & Vanakurat sauna taga, sada sarve peas Äke Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 211 (142)
66110 1878 C10b & Vanakurat sauna taga, sada sarve seljas Äke Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 353 (21)
66111 1878 C11 & Saja sarvega kurat seisab sauna taga Äke Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (5)
66112 1878 C12 & Vanasaadan aia taga, sada sarve pähan Ägel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (299)
66113 1878 C13 & Sikk sanna takan, sada sarve pään Ägel Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (6)
66114 1878 C14 & Utt-att aea taga, sada sarve peal Äke Rap 1936 E. Poom ERA II 129, 442 (9)
66115 1878 C15 & Miis istus mõtsan, sada sarvõ pään Puuägli Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (20)
66116 1878 C16 & Vanaeit toanurgas, sada sarve pääs Voki Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 20 (31)
66117 1878 D1a & Saarik sauna taga, sada auku perss Äke, kellega enne äästati Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 200 (18)
66118 1878 D1b & Saarik sauna taga, sada auku sees Äke Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 269 (33)
66119 1878 D1c & Saarik seis sanna taga, sada auku persen Puuriit Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (92)
66120 1878 D2 & Vana saarik sauna taga, sada auku selja sees Äke Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (14)
66121 1878 D3 & Saarikas sauna taga, sada auku pers Ägi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (187)
66122 1878 D4a & Sarik sauna taga, sada auku p[er]ses Ägi Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (6)
66123 1878 D4b & Sarik istub sauna taga, sada auku pers Ägi Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (3)
66124 1878 D4c & Sarik situb sauna taga, sada auku pers Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (17)
66125 1878 D5a1 Sarik lammas sauna taga, sada auku perses Ägi Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 861 (19)
66126 1878 D5a1 Sarik lammas sauna taga, sada auku perses Ägel Mih 1920 A. Leppik E 50906 (121)
66127 1878 D5a1 Sarik lammas sauna taga, sada auku pers Pikkade puupulkadega vanaaegne puuäke Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
66128 1878 D5a1 & Saarik lammas sauna taga, sada auko perssis Äke Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (39)
66129 1878 D5a1 & Soarik lammas sauna taga, sada auku pers Ägi Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (83a)
66130 1878 D5a2 & Sarviline lammas sauna taga, sada auku perses Äke Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (95)
66131 1878 D5b & Sarvik lammas sauna taga, sada auku külle sees Haoriit; äke PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (58)
66132 1878 D5b Sarvik lammas sauna taga, sada auku külje sees Haoriit 1890 E EM 137 (1284)
66133 1878 D5b Sarvik lammas sauna taga, sada auku külje sees Haoriit 1913 E EM2 119 (1674)
66134 1878 D6a1% Tutt-tatt tua taga, sada auku pe[rse]s Äke 1890 E EM 159 (1526) 2271B2n
66135 1878 D6a1% Tutt-tatt tua taga, sada auku pe[rse]s Äke 1913 E EM2 138 (1986) 2271B2n
66136 1878 D6a1% & Tutt-tatt toa taga, sada auku persis Äke Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (169) 2271B2n
66137 1878 D6a1% Tutt-tatt tua taga, sada auku persses Äke Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 700/1 (20) 2271B2n
66138 1878 D6a2 & Titt-tätt toa taga, sada auku perses Äge Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 159 (54)
66139 1878 D6a3% & Utt-tutt toa taga, sada auku p[erses] Äge Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (10) 2337
66140 1878 D6a4 & Tiili-tuuli tua taga, sada auku per[se]s Rehekuru Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (18)
66141 1878 D6a5 & Tuuli-tuuli toa taga, sada auku perses Ägid Ans 1891 J. Magus H IV 4, 159 (75)
66142 1878 D6a6 & Illing-talling tua taga, sada auku perses Äge Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (4)
66143 1878 D6b1% & Tutu-lutu tua taga, sada auku selgas Äke Kse 1889 F. Põld H II 17, 900 (16) 2722A5b
66144 1878 D6b2 & Tell-toll toa taga, sada auku selgas Äke Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (44)
66145 1878 D6c & Tiht-täht toa taga, sada auku südames Ägi (äke) Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (4)
66146 1878 D6c Tiht-taht tua taga, sada auku südames Äke 1890 E EM 152 (1446)
66147 1878 D6c Tiht-taht tua taga, sada auku südames Äke 1913 E EM2 132 (1891)
66148 1878 D6d1 & Tikk-täkk toa taga, sada auku sees Äge Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (25)
66149 1878 D6d2 & Tink-tänk tua taga, sada auku sees Äge Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (13)
66150 1878 D6d3 & Tutt-tatt tua ees, tutt-tatt tua taga, sada auku sees Äke Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (26)
66151 1878 D7a & Till-tall aia taga, sada auku perses Äke Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 402 (34)
66152 1878 D7b & Hunt-tont aia taga, sada auku selgas Äke Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 679 (15)
66153 1878 D8a & Tuhat tularulla, sada auku p[er]ses Äge Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (9)
66154 1878 D8b & Tuhat tutulutuline, sada auku selgas Äke Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (43)
66155 1878 D9a & Turu-tutu-luutu, sada auku sees Äke Hps 1923 V. Lao E 53568 (2)
66156 1878 D9b & Kägiseb, nägiseb, sada auku selgas Ägi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (26)
66157 1878 D10a & Tutikas toa taga, sada auku selgas Äge PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (22)
66158 1878 D10b & Tutikas tua taga, sada auku sees Äke Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (123)
66159 1878 D11 & Tallikas toa taga, sada auku selgas Äke Muh 1952 A. Tuim RKM II 38, 290 (3)
66160 1878 D12 & Vana talluks tua taga, sada auku sees Äkke Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 41 (100)
66161 1878 D13 & Taanikas tua taga, sada auku taanikas Äkke Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (26)
66162 1878 D14 & Vana totar tua taga, sada auku totran Ägel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (60)
66163 1878 D15 & Hall härg aja ääres, sada auku selgas Ägi (äke) Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 181 (64)
66164 1878 D16 & Sada auku saalingus Äge Khk 1940 A. Kukk KKI WS
66165 1878 E1 & Must siga nurgas, sada julka perses Äke Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 405 (4)
66166 1878 E2 & Vana karu nurgas ja sada julka perses Äkke Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (2)
66167 1878 F+ Talleke taga värava, sada auku pe[rse]s Äke 1890 E EM 148 (1402)
66168 1878 F+ Talleke taga värava, sada auku pe[rse]s Äke 1913 E EM2 128 (1835)
66169 1878 F+ & Saarik sais sanna taga Kangavõllas San? 1890 P. Roose H III 10, 569 (2)
66170 1878 F+ & Saarik sauna taga, sarved püsti Äke Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (12)
66171 1878 G/ & Vana taarik tare takan, tiks peon tilgus Taaritõrike Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (14) 2432Ü
66172 1878 H/ & Tont tua taga, sada sarvõ piäs, sada kuubõ selgäs, lähäb õuõ, perse ikka paljas Kana Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (41) 2267Ü
66173 1878 # 446 1072C13 2092A3d 2433 2761 2762A2c1
66174 1879 & Saba saksa tokikene, kõrvad kullalipukesed Kass Ran 1877–1917 H. Raag E 468 (25)
66175 1879 # 1437 1463 1648 1977 2038
66176 1880 Aa Sada Jaanust, tuhat Jaanust, üks pitk poiss Jaanus (Hundert Janusse, tausend Janusse, ein langer Bursch Janus) Die Bienen 1876 Wied. 286
66177 1880 Aa Sada Jaanust, tuhat Jaanust, üks pikk Jaanus Mesilased 1890 E EM 135 (1265)
66178 1880 Aa Sada Jaanust, tuhat Jaanust, üks pikk Jaanus Mesilased 1913 E EM2 118 (1653)
66179 1880 Aa Sada Jaanust, tuhat Jaanust, üks pikk poiss Jaanus 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
66180 1880 Aa & Sada Jaanust, tuhat Jaanust, üks pikk poiss Jaanus Mesilased Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (53)
66181 1880 Aa Sada Jaanust, tuhant Jaanust, üits pikk poiss Jaanus Kangas Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (12)
66182 1880 Aa Sada Jaanu, tuhat Jaanu, üks pikk poiss Jaanus Kuused KJn 1870 J. Tiedemann E 162 (290)
66183 1880 Ab & Jaanus, Jaanus, tuhat Jaanust, üks pikk poiss Jaanus Kangalõimed ja koe Pst 1890 J. Leppik E 431 (33)
66184 1880 Ac* Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks pikne Jaanus Kuusk okastega, oksadega ja tüviga 1890 E EM 157 (1500)
66185 1880 Ac* Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks pikne Jaanus Kuusk okastega, okstega ja tüviga 1913 E EM2 136 (1957)
66186 1880 Ac* & Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks pikk poiss Jaanus Kuusk okaste, okse ja tüvega Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (77)
66187 1880 Ac* & Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks pikk poiss Jaanus Heinakuhi Pst 1913 J. Müür E 48014 (22)
66188 1880 Ac* Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks pikk poiss Jaanus Heinakuhi Trv 1913 J. Müür E 48014 (22)
66189 1880 Ac* Tuhant Jaanust, sada Jaanust, üits pikk poiss Jaanus Heinakuhi ja saed Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 221 (17)
66190 1880 Ac* Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üits oli pikk poiss Jaanus Mets Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 158a (32)
66191 1880 B1 & Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks vanapoiss Jaanus Linnupuu SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 183 (3)
66192 1880 B2 & Tuhat Jaanust, sada Jaanust, üks on vana ilma Jaanus Mesilased SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (46)
66193 1880 Ca/ & Sada Jaanust, tuhat Jaanust, ühe ööga kinni pandud Õlekubu Pst 1890 J. Leppik E 431 (34) 2279Ua
66194 1880 Cb/ & Tuhat Jaanust, sada Jaanust, ühe vööga ümmert kinni Õlekubu KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (28) 2279Ub
66195 1881 & Sada musta ratsutavad, [tuhat] koera järel Noot 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (541)
66196 1881 Sada musta ratsutavad, sada koera järel Noot 1890 E EM 135 (1267)
66197 1881 Sada musta ratsutavad, sada koera järel Noot 1913 E EM2 118 (1655)
66198 1882 Sada pauku ühte auku Uhmer ja tampimine 1913 E EM2 118 (1656)
66199 1882 Sada pauku ühte auku Uhmer Lai 1895 V. Ervart E 18383 (15)
66200 1882 & Sada pauku ühte auku Uhmer ja tampimine Trm 1896 J. Soodla E 25878 (2)
66201 1882 # 94
66202 1883 A & Taaderaint löeb pöialt Lammas liigutab oma saba Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 557 (63)
66203 1883 B1a1 & Sada roodu tantsivad, põnt-ränt löövad pöidlid peale Lammas situb Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (130)
66204 1883 B1a2 & Sada roodu tantsivad, print-pränt löövad pöialt peale Lammas situb Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (191)
66205 1883 B1a3 & Sada roodu tantsivad, pänt-rönt lööb pöialt pääle Lammas situb Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (92)
66206 1883 B1a4 & Sada ruutu tantsivad, pönt-rönt lüüb peialt pääl Lammas laseb pabuli Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (43)
66207 1883 B1b & Pönt-rönt lööb pöialt ja sada roodu tantsivad Lammas situb Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (64)
66208 1883 B2a & Sada rootsi tantsivad, pöial lööb pentert peale Lammas situb Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (55)
66209 1883 B2b & Sada rootslast tantsivad, pungel lööb pöialt peale Lammas situb Trt 1927 K. Pormeister E 59825 (100)
66210 1883 B2c & Sada rootslast tansivad ja pöialpoiss lööb pilli Lammas situb Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (2)
66211 1883 B3 & Sada saksa tantsivad, pöial peal pöögeldab Lammas tühjendab end Vän 1933 H. Martinson E 82627 (4)
66212 1883 B4 & Sada tukki tantsivad, üks lööb pöialt peale Lammas situb Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (177)
66213 1883 C1% Hiiu tõstab pöialt, must roots hüppab Lambapabulad 1890 E EM 40 (180) 1586
66214 1883 C1% Hiiu tõstab pöialt, must roots hüppab Lambapabulad 1913 E EM2 37 (223) 1586
66215 1883 C1% & Iiu tõstab pöialt, must roots hüppab Lammas situb PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (88) 1586
66216 1883 C1% Hiiu tõstab pöialt, mustad rootsid hüppavad Lammas situb Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (33) 1586
66217 1883 C2a & Peial lööb penti, mustad saksad tantsivad Orel VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (139)
66218 1883 C2b1 & Pekker peksab pöilaga, mustad saksad tantsivad Lammas situb Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 65 (6)
66219 1883 C2b2 & Pekker kiputab pöialt, mustad saksad tantsivad Lammas situb Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (27)
66220 1883 C2b3 & Mustad saksad tantsivad, peker laksutab pöialt Lammas situb Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1015
66221 1883 C2c & Mustad saksad tantsivad, kubjas laksutab peialt Lammas situb Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (15)
66222 1883 C3 Peiber-liiber lööb peialt, ajab mustad rillid tantsima 1876 Wied. 284
66223 1883 C3 & Peiber-liiber lööb pöialt, ajab mustad rillid tantsima Lammas situb Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 349 (10)
66224 1883 C4a & Peker tõstab pöialt, mustad saiad tansivad Lammas situb Kaa 1939 T. Õunpuu ERA II 255, 489 (43)
66225 1883 C4b & Mustad saiad tantsivad, pekker ise luiskab pöialt Lamba s[i]tt Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (15)
66226 1883 C5 & Kipper laksutab pöialt, mustad mehed tantsivad Lammas s[itu]b Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (5)
66227 1883 C6 & Pönt lööb pöialt, mustad röövlid tantsivad Lammas situb Kse 1889 K. Karu H II 17, 913 ja 907 (64)
66228 1883 C7 & Mustad talled tantsivad ja Simson lööb sõrme peale Lammas s[i]tub Plt 1899 M. Luu E 38345a (2)
66229 1883 C8 & Mustad oad tantsivad ja pöial lööb sõrmilisi pääl Lammas s[it]ub Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924a (6)
66230 1883 D+ & Peker tõstab pöialt, keik saiad tantsivad Lammas situb Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (22)
66231 1883 D+ & Perenaine peksab pöialt, soojad saiad tantsivad Lammas s[itu]b Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (14)
66232 1883 D+ Pekker peksab saia, saiad kukuvad kohe ühes Lammas sit[u]b Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (48)
66233 1883 # 2557 2591
66234 1884 a1 & Sada silma kuhja luu Sõglutas Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (90)
66235 1884 a1 Sada silmä kuhja luu Sõgõl sõgõl jauha Se 1927 E. Põllula S 2691 (3)
66236 1884 a2 & Sada silmä loova kuhja Sõglaga sõõrdma Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (35)
66237 1884 b & Tuhanded silmad kuhja teevad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (185)
66238 1885 A1 & Omal sada silma peas, siiski käib sopa sees Hag 1918–1940 M. Hermann E 72973 (9)
66239 1885 A2a & Sada silma pias, aga ise pime Sukk ehk kinnas VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 383 (46)
66240 1885 A2b1 & Sada silma, aga ei näe Passel (pastel), mis jalgas HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (13)
66241 1885 A2b2 & Sada silma, nägemist ei ole Võrk Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 47
66242 1885 B & Käib kips-käps, mitu paari silmi, aga ei näe Silmadega king Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 223 (114)
66243 1886 & Sada, sada, tuhat, tuhat, [ühest] kaevust vett joovad Hobuse karvad 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (542)
66244 1886 Sada, sada, tuhat, tuhat, ühest kaevust vett joovad Habemekarvad 1890 E EM 136 (1271)
66245 1886 Sada, sada, tuhat, tuhat, ühest kaevust vett joovad Habemekarvad 1913 E EM2 118 (1660)
66246 1886 # 2275 2278
66247 1887 a1 Sadasid läheb võersiks paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetumad, kes tulevad Võrk 1905 Kmpm. Kõ 60 (5)
66248 1887 a1 Sadasid läheb võõrsiks paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetumad, kes tulevad Võrk 1921 Kmpm. A6 58 (5)
66249 1887 a1 Sadasid läheb võõrsiks paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad 1924 Kmpm. EL I9 146
66250 1887 a1 Sadasid läheb võõrsiks paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad 1920 Kmpm. KLr I8 123
66251 1887 a1 & Sadasid läheb võõrsiks paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad Kalad püünises Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 169 (17)
66252 1887 a2 & Sadasid läheb võõraks paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetumad, kes tulevad Kalavõrk Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 103 (14)
66253 1887 b Sadasid läheb külla paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad Võrguga kalapüük 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
66254 1887 b Sadasid läheb külla paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad Võrguga kalapüük 1957 Mihkla-Tedre 56
66255 1887 b Sadasid läheb külla paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad Võrguga kalapüük 1955 ÜÕÕ 114 (2)
66256 1887 b & Sadasid läheb külla paluma, õnnelikud, kes ei tule, õnnetud, kes tulevad Kalapüük Ote 1957 T. Landra RKM II 84, 375 (1)
66257 1888 a & Saelaadad, palvelaadad, pühä tuule lipulaadad Piibel, raamat Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (3)
66258 1888 a Saelauad, palvelauad, püha tuule lipulauad Piibel 1890 E EM 136 (1274)
66259 1888 a Saelauad, palvelauad, püha tuule lipulauad Piibel 1913 E EM2 118 (1663)
66260 1888 b & Saelavvad, salmilavvad, püha tuule lipilavvad Raamat TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 410 (24)
66261 1888 c Siigelauda, säägelauda, tuhat tuule lipi lauda Suga San 1927 A. Gross RKM II 225, 673/4 (34)
66262 1888 c & Siigalauda, saagilauda, tuhat tuule lipilauda Raamat Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 126 (37)
66263 1888 # 2263Q
66264 1889 & [Saja-]aastane vanamoor, päevavanadune pea Lumi kännul 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (554)
66265 1889 Saja-aastane vanamoor, päevavanadune pea Lumi puukännu otsas 1890 E EM 136 (1275)
66266 1889 Saja-aastane vanamoor, päevavanadune pää Lumi puukännu otsas 1913 E EM2 118 (1664)
66267 1889 # 1812
66268 1890 Aa & Sadajalgne loome, üks sarv peas Luud Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (12)
66269 1890 Ab & Sajajalgne poisike, üks sarv peas Luud Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 450 (9)
66270 1890 B & Üks sarv, sada jalga Luud Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (121)
66271 1890 # 2037 2361 2725
66272 1891 & Sadajalgne, seitsmeselgne, neljakõrvne Äke 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (543)
66273 1891 Sajajalgne, seitsmeselgne, neljakõrvne Äke 1890 E EM 136 (1276)
66274 1891 Sajajalgne, seitsmeselgne, neljakõrvne Äke 1913 E EM2 118 (1666)
66275 1892 & Sajajalgsel saadud, punasel pulgal söödud Porgand 1897 A. Kuldsaar E 32473 (12)
66276 1892 Sajajalgsel saadud, punasel pulgal söödud Porgand 1913 E EM2 118 (1665)
66277 1893 & Sajasarviline, tuhatkõrvuline Kask 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (544)
66278 1893 Sajasarviline, tuhatkurguline Kosk 1890 E EM 136 (1277)
66279 1893 Sajasarviline, tuhatkurguline Kosk 1913 E EM2 118 (1667)
66280 1893 # 2270
66281 1894 A & Saks ei taha, antvärk põlgab, talupoeg püüab kätte saada Isanda nime PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (61)
66282 1894 Ba & Mis antvärgid põlgavad, seda mulgid armastavad Isanda nime Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (71)
66283 1894 Bb & Antvärgid põlgavad ära, mulgid püüavad kätte saada Nõo 1895 J. Leitu E 19002
66284 1895 & Saks muud ei söö kui värsket sitta ja perselaket Kanamuna, härjakiil San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (171)
66285 1895 # vs: EV 8623
66286 1896 a & Saksad söövad, talupojad söövad, mis jäeb järele, ei söö koeradki Vorstivarras Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (74)
66287 1896 b & Saks sööb ja maamees sööb, mis järele jääb, ei kõlba koeralegi Vorstivardad Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (63)
66288 1896 c & Saks süüb, mua süüb, mis üle jääb, ei süü koergi Vorst Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (60)
66289 1896 d & Saks sööb, eestlane sööb, mis üle jääb, ei söö koergi Vorstivarras jääb järele TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (10)
66290 1896 # 204 616 1897
66291 1897 Aa & Kuningas, saks ja talupoeg teda söövad, aga laua peale ei panda Emapiim JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (29)
66292 1897 Ab1* & Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei panda elades laua peale, ei noaga leigata (König, Edelmann, Bauer und jedermann essens, wird doch niemals aufm Tisch gesetzt, wird nicht mit dem Messer zerschnitten) Die Muttermilch Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (45)
66293 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei panda elades laua peale, ei noaga leigata (König, Deutscher, Bauer und alle essen es, wird niemals auf den Tisch gesezt, nicht mit dem Messer zerschnitten) Die Muttermilch 1780 Hupel 120
66294 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei pane elades laua peale, ei noaga leigata Emapiim 1782 Willmann 168 (42)
66295 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei pane elades laua peale, ei noaga leigata Emapiim 1787 Lindf. (1787) lk-ta (14)
66296 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei panda elades laua peale, ei noaga leigata Äitinmaito 1844 Lönnrot 153
66297 1897 Ab1* Kuningas, saks, talumees ja kõik söövad, ei panda elades laua peale, ei noaga leigata Emapiim 1868 Nörmann 35 ja 54 (47)
66298 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei panna elades laua peale, ei leigata noaga Ema nisa 1869 Ahlqvist 72
66299 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei panda elades laua peale, ei noaga leigata Emapiim 1872 Körber Uus ABDr 12 (3)
66300 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua peale, ei leika noaga (Der König, die Herrschaft, der Bauer, Alle essen es, aber setzen es nie auf den Tisch, schneiden es nie mit dem Messer) Die Muttermilch 1876 Wied. 272
66301 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua pääle ega lõika noaga Emapiim 1890 E EM 75 (580)
66302 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua pääle ega lõika noaga Emapiim 1913 E EM2 66 (752)
66303 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua peale ega lõika noaga Emapiim 1914 E MM 10 ja 44 (123)
66304 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua peale ega lõika noaga Emapiim 1920 E MM2 10 ja 47 (125)
66305 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua peale ega lõika noaga Emapiim 1994 E MM3 8 ja 38 (125)
66306 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, ei panda elades laua pääle, ei noaga lõigata Emapiim 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (42)
66307 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua pääle ega lõika noaga 1927 Ainelo III 119
66308 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades lauale ega lõika noaga 1927 Ainelo III 124
66309 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua peale ega lõika noaga Emapiim 1926 Raud KL III 213 (19)
66310 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei pane elades laua peale ega lõika noaga Emapiim 1934 Raud VMj 213 ja 214 (19)
66311 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik söövad, ei panda elades laua peale, ei nuaga leigata Emapiim Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (15)
66312 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg ja kõik söövad, elades ei panda laua peale ega lõigata nuaga Emarind Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506/7 (78)
66313 1897 Ab1* Kuningas, saks, talupoeg, kõik ühte söövad, ilmaski neile laua pääle ei panda, nuaga ei lõigata Emarind Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (36)
66314 1897 Ab2* Kuningas, saks, talupoeg söövad, noaga ei lõika, lauale ei pane 1902 Kmpm. KH 32
66315 1897 Ab2* Kuningas söeb, saks söeb, talupoeg söeb, noaga teda ei lõegata ja lauale ei panda Inemene Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 402 (47)
66316 1897 Ab2* Kuningas, saks, talupoeg, kõik teda söövad, laua peale teda ei panda ega nuaga ei lõigata Emapiim Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40138 (19)
66317 1897 Ab2* & Kuningas, saks, talupoig, kõik sööved, aga ei veeta lavvale ega lõigata noaga Ematiss Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 9 (4)
66318 1897 Ab3 & Laua pääle ei panna, nuaga ei lõigata, kuningas, saks ja talupoeg söövad Rinnad Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (19)
66319 1897 Ab4* & Kunningas, talupoeg, saks, kõik söövad üht leiba, ei leigata noaga, ei panda lauale Emapiim Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (11)
66320 1897 Ab4* Kuningas, saks ja talupoeg, kõik söövad ühte toitu, ei panda elades laua peale ega ei leigata noaga Emapiim Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (124)
66321 1897 Ac+ Roog, mis pole keedetud, laua peale ei tuua, söövad kuningas, saks ja talupoeg Lapse imetamine Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (97)
66322 1897 Ac+ & Kuningas, saks, talumees saavad keik ühte rooga maida Emapiim Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (39)
66323 1897 B & Kuningas sööb, saks sööb, sant sööb, ilmas ei lõegata, laua peale ei tooda Emärind SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (31)
66324 1897 B Kõik söövad teda, kuningad, saksad ja sandid, aga lauale ei panda ega nuaga ei lõigata Emapiim 1913 E EM2 62 (670)
66325 1897 B Kõik söövad teda, kuningad, saksad ja sandid, aga lauale ei panda ega noaga ei lõigata Emapiim 1939 Nugis 289 ja 313 (104)
66326 1897 C+ Saks sööb, sant sööb, maamees sööb, laua pääle ei panda, noaga ei lõegata Rinnapiim Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 84 (501)
66327 1897 C+ & Saks sööb, sant sööb, kuningas sööb ja talupoeg sööb, aga nuaga ei lõigata ega laua pääle ei panda Lapse imemine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 205 (11)
66328 1897 C+ Kõik teda söövad, kõigile ta süüa sünnib, kuningad, keisrid, saksad kui sandid ja talupojad, aga laua peale ei panta ega nuaga ei leigata Ema imetab last Pil 1894 H. Keller E 9632 (23)
66329 1897 C+ Liin süü, maa süü, sant süü, saks süü, väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panta Rinnapiim Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 530 (7)
66330 1897 Da & Keetmata ja küpsetamata, kõik on seda söönud, kuningapojad ka Emapiim Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (87)
66331 1897 Da Keetmata, küpsetamata, kõik seda söövad, kuningapojad ka Emapiim 1890 E EM 61 (412)
66332 1897 Da Keetmata, küpsetamata, kõik seda söövad, kuningapojad ka Emapiim 1913 E EM2 54 (524)
66333 1897 Da Keetmata, küpsetamata, kõik seda söövad, kuningapojad ka Emapiim 1914 E MM 9 ja 43 (94)
66334 1897 Da Keetmata, küpsetamata, kõik seda söövad, kuningapojad ka Emapiim 1920 E MM2 9 ja 46 (96)
66335 1897 Da Keetmata, küpsetamata, kõik seda söövad, kuningapojad ka Emapiim 1994 E MM3 7 ja 37 (96)
66336 1897 Da Keetmata, küpsetamata, kõik seda söövad, kuningapojad ka 1927 Ainelo III 124
66337 1897 Db+ Ei keeda keegi, ei küpseta keegi, maitseb niihästi kuningapoeal kui kõigil lastel Rinnapiim Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (66)
66338 1897 Db+ & Kõik seda söövad ja ka kuningapoeg sööb ka Nisa imemine Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 155 (31)
66339 1897 Ea1 & Kuningas ja talupoeg söövad, lauale ei panna ega noaga ei lõigeta Emapiim Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (83)
66340 1897 Ea2 Kuningas sööb, talupoeg sööb, ei lõika keegi, ei kanta lauale Rinnapiim 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (19)
66341 1897 Ea2 Kuningas sööb, talupoeg sööb, ei lõika keegi, ei kanta lauda Rinnapiim 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (42)
66342 1897 Ea2 Kuningas sööb, talupoeg sööb, ei lõika keegi, ei kanta lauda Rinnapiim 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (42)
66343 1897 Ea2 & Kuningas süöb, talupoeg süöb, ei leika kieki, ei kanta lauale Rinnapiim Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (28)
66344 1897 Eb & Ei keedeta, ei kanta lauale, sööb kuningas ja talupoeg Rinnapiim Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (106)
66345 1897 Ec* Ei teda keedeta ega küpsetada, aga siiski maitseb ta kuningal niisama hea kui talupojal 1882 Tõn. R Tähtr. (1882) 58 (12)
66346 1897 Ec* & Keetmata, küpsetamata, siiski mekib niisamma hea kuningal kui talupojal Emarind Pee 1894 O. J. M. H III 18, 21 (6)
66347 1897 Ec* Ei küpsetada, ei keedeta, aga sünnib niihästi kuningale kui talupojale Emapiim Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (37)
66348 1897 Ed & Pajas ei keedeta, nuaga ei lõigata, kirvega ei raiuta, laua peale ei tooda, aga söia ta sünnib, kõik kuningad ja talupojad söövad Piim ema rindas Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (4)
66349 1897 Fa & Kuningas sööb, popsnik sööb, ei lõigata lahti ega kanta lauale, aga söönuks saavad kõik Emarind Tt 1952 A. Tuim RKM II 39, 350 (1)
66350 1897 Fb & Mis süüp kuningas kui saanamiis Nisa, rinda Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (53)
66351 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad teda kõik inimesed, seda rooga ei panta aga mitte laua peale ega lõigata nuaga Ema rinnapiim Tt 1892 Anonüüm XXX Tõn. LLr 54 (12)
66352 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad seda rooga inimesed, seda rooga ei panda laua peale ega leigata noaga Emapiim Jäm 1976 P. Peetsalu KKI 67, 241 (4)
66353 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad seda rooga kõik, seda rooga ei panda laua peale ega lõigata noaga Emapiim Jäm 1976 T. Lind KKI 67, 306 (17b)
66354 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad seda igaüks ja seda rooga ei panda lauale ega lõigata noaga Rinnapiim Nis 1965 M. Einmann, R. Neimar, A. Rõõm, J. Tammleht EKRK I 55, 304 (34)
66355 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad inimesed seda rooga, teda ei panta laua peale ega lõigata noaga Rinnapiim Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (11)
66356 1897 Ga* Kuningast sandini sööva, laua peale ei panda ja noaga ei leigata Inimese piim Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1004
66357 1897 Ga* Kuningast sandini igaüks teda sööb, aga laua peale ei panda ega nuaga ei lõigata Rind Plt 1917 M. Palm E 50382 (5)
66358 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad teda kõik inimesed, aga seda rooga ei panda lauale ega leigata noaga Emapiim Pöi 1902 J. Prooses E 42384 (8)
66359 1897 Ga* & Kuningast kuni sandini söövad kõik inimesed sedä ruuga, ei panta laua piäle egä lõegata nuaga Emarind KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (34)
66360 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad seda rooga, teda ei tooda lauale ega lõigata ka mitte nuaga Emapiim Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (1)
66361 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad seda rooga, ei panda lauale ega lõigata noaga Rinnapiim Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 127 (722)
66362 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad, seda ei lõigata noaga ega panda lauale Lapse imetamine Saa 1963 T. Eimre EKRK I 46, 240 (12)
66363 1897 Ga* Kuningast kuni sandini söövad teda kõik inimesed, teda ei panda laua peale ega lõigata noaga Emarind Kuu 1965 A.-M. Salström KKI 35, 449/50 (89)
66364 1897 Ga* Kuningast kuni sandini tarvitavad teda, siiski ei lõigata rooga noaga ega panda lauale Ema rinnapiim Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 535 (44)
66365 1897 Gb & Kuningast kuni sandini söövad seda rooga, teda ei lõigata ega kirvega raiuta Emapiim Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 537 (195)
66366 1897 Gc & Kuningast kuni sandini kõik teda söövad laitmata Emapiim Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 59 (66)
66367 1897 Ha* & Keisrist kuni sandini köik söövad seda toitu, mis ei panda lauale ega löigata noaga Emapiim Jäm 1977 H. Tomingas KKI 68, 35 (3)
66368 1897 Ha* Keisrist kuni sandini kõik söövad seda toitu, mis ei panda lauale ega lõigata noaga Rinnapiim Jäm 1977 H. Tomingas KKI KS
66369 1897 Ha* Keisrist kuni sandini söövad seda rooga kõik inimesed, seda ei panda lauale ega lõigata noaga Rinnapiim Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 281 (21)
66370 1897 Ha* Süüakse sandist kuni keisrini, noaga ei lõigata ega lauale ei panda Rinnapiim Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (19)
66371 1897 Hb & Ei keedeta ega küpsetata, ei laua peale panda, söövad keisrist kuni sandini Emapiim Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (65)
66372 1897 I & Hüä säksä süük, paras papi ruug, kõik tedä pruukva, ei seot serbätä' luitsega, ei lõigata väitsega, a hüä kõigilõ, saksulõ ja papõlõ Emänisa' Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 60 (17)
66373 1897 Ja1* Saks söö, maa söö, väidsega ei lõigata, laua pääle ei panda Emarind Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (73)
66374 1897 Ja1* Saks sööse, maa sööse, väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emarind Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (72)
66375 1897 Ja1* Saks sööb, maa sööb, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emarind Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (52)
66376 1897 Ja1* Saks süü, maa süü, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Latsõlõ andas rinda Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (71)
66377 1897 Ja1* Saks sööp, maa sööp, väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Ema imetap last Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (79)
66378 1897 Ja1* Saks sööse, maa sööse, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Lats sööse nissa Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (157)
66379 1897 Ja1* Saks söö, maa söö, väitsaga ei lõigata, lavva peale ei panta Latse imetamine Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (108)
66380 1897 Ja1* Saks sööb, maa sööb, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Lats sööb nisa Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (59)
66381 1897 Ja1* Saks sööse, maa sööse, väädsega ei lõigata, laua pääle ei panda Emarind Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (41)
66382 1897 Ja1* Saks söö, maa söö, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emärinna imemine Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (35)
66383 1897 Ja1* Saks sööb, maa sööb, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emanisa Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (64)
66384 1897 Ja1* Saks sööse, maa sööse, väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panta Nisa Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 415 (111)
66385 1897 Ja1* & Saks sööb, maa sööb, väidsega ei lõigate, laua pääle ei panda Emapiim Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (94)
66386 1897 Ja1* Saks süüp, maa süüp, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emarinda ehk nisa Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (18)
66387 1897 Ja1* Saks süü, maa süü, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Nisa Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (60)
66388 1897 Ja1* Saks süü, maa süü, väedsegä ei lõegata, lavva pääle ei panda Nisa Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (113)
66389 1897 Ja1* Saks süü, maa süü, väidsega ei lõegata, lavva pääle ei panda Latsõ imetämine Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (46)
66390 1897 Ja1* Saks sööb, maa sööb, väitsege ei lõigate, laua peale ei panna Laits imes Krk 1889 J. Kivisäk E 45959 (1)
66391 1897 Ja1* Saks sööse, maa sööse, väädsega ei lõõgata, lavva pääle ei panda Nisa, emarind Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
66392 1897 Ja1* Saks süüb, maa süüb, väedsega ei lõegata, lavva pääle ei panda Emärind Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (106)
66393 1897 Ja1* Saks süüb, maa süüb, väitsega ei lõigata ja lavva pääle ei panta Nisa Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (22)
66394 1897 Ja1* Saks süü ja maa süü, väitsega ei lõigata, lauale ei panta Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 216 (7)
66395 1897 Ja1* Saks sööb ja maa sööb, väidsega ei lõigata, lauale ei tuua Emänisa Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (116)
66396 1897 Ja1* Maa sööp, saks sööp, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Nisa Urv 1890 J. Teder H III 11, 342 (138)
66397 1897 Ja1* Saks söö, maa söö, väidsega teda [ei] lõigata, lavva pääle ei panda Rinnapiim Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (100)
66398 1897 Ja1* Saks süüp, maa süüp, kõik tedä süüp, väidsega ei saa lõigata, lavva pääle ei panta Emänisa Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (13)
66399 1897 Ja2* Saks söö, maa söö, lavva pääle tedä ei panda, väidsega tedä ei lõigata Rinnapiim 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (63)
66400 1897 Ja2* Saks sööb, maa sööb, lavva pääle ei panda, väitsega ei lõigata Emarind Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (25)
66401 1897 Ja2* & Saks süü, maa süü, lava pääle ei panda, väidsega ei lõigata Lats imep Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (78)
66402 1897 Ja2* Saks söö, maa söö, lavva pääle ei panna, väidsege ei lõigate Emarind San 1895 J. Kuldsep E 19083 (12)
66403 1897 Ja2* Saks söö, maa söö, lavva pääle ei panta, väidsega ei lõigata Rinda imetas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (31)
66404 1897 Ja2* Saks sööse, maa sööse, lavva pääle ei panda, väidsega ei lõõgata Laits sööse nisa Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (41)
66405 1897 Ja2* Saks söö, maa söö, lavva peale ei panna, väitsege ei lõigate Laps sööb nissa Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (21)
66406 1897 Ja2* Saksa sööva, maa söö, lavva pääl ei panda, väidsega ei lõigata Inemiserind Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (5)
66407 1897 Ja2* Säks söö ja maa söö, laua pääle ei panda, väädsega ei lõigata Nisa Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (16)
66408 1897 Ja2* Saks sööb ja maa sööb, laua pääle ei panna ega väidsege ei lõigate Emarind Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 30 (171a)
66409 1897 Ja2* Saks sööb, maa sööb, laua pääle ei panna ega väidsege ei lõigata Emarind Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 89
66410 1897 Ja3* Saks sööb, maa sööb, noaga teda ei leigata, laua peale ta ei panda Emarind Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (15)
66411 1897 Ja3* Saks süüb, maa süüb, nuaga ei lõigata, lauale ei panda Nisa Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (61)
66412 1897 Ja3* Saks sööb, maa sööb, noaga ei lõigata, laua pääle ei panda Emarind TMr 1930 E. Schmidt E 71298 (33)
66413 1897 Ja3* Saks sööb, maa sööb, nuaga ei lõigata ja laua pääle ei panna Laps imeb Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (83)
66414 1897 Ja3* Saks süüb ja maa süüb, nuaga ei lõigata, lavva piale ei panta Emapiim 1965 EMrd II 328
66415 1897 Ja3* & Saks süüb ja maa süüb, nuaga ei lõigata, lavva piale ei panta Emapiim Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 134 (23)
66416 1897 Ja3* Saks sööb ja maa sööb ja noaga ei lõigata ja lauale ei panta Emarind Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (10)
66417 1897 Ja4* Saks sööb, maa sööb, laua peale ei panda, noaga ei lõigata Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (37)
66418 1897 Ja4* Saks sööb, maa sööb, laua peale ei panda, nuaga ei lõigata Naiserinnad Trm 1896 J. Soodla E 22605 ja 22606 (40)
66419 1897 Ja4* Saks sööb, maa sööb, laua peale ei panna, nuaga ei lõigata Emarind Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (23)
66420 1897 Ja4* Saks sööb, maa sööb, laua peale ei panda, nuaga ei leigata Imeja laps Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (106)
66421 1897 Ja4* & Saks sööb, maa sööb, laua pääle ei panda ega nuaga ei leigata Emarind Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (218)
66422 1897 Ja5* & Nuaga ei leigata, laua peale ei panda, saks sööb, maa sööb Imetamine Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (12)
66423 1897 Ja5* Laua peale ei panta, nuaga ei lõigata, saks sööb, maa sööb Nisa Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (79)
66424 1897 Jb1* Maa sööb, saks sööb, lusikaga ei rüübata, nuaga ei leigata, laua pääle ei panna Laps imeb Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (45)
66425 1897 Jb1* & Saks sööb, maa sööb, lusiguge ei rüübäde, väidsege ei lõigade, laua pääle ei panna Last imetakse Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (18)
66426 1897 Jb2 & Saks sööb, maa sööb, kõik loomad söövad, lusikaga ei rüibata, nuaga ei lõigata, laua peale ei panta Nisa Hel 1893 J. Karu E 2914/5 (10)
66427 1897 Jb3 & Saks sööb, maa sööb, laua peale ei panda, lusikuga ei rüibata, nuaga ei lõigata, süias iga päev Emarind Vil 1895 J. Sims E 21673 (6)
66428 1897 Jc1* Saks sööb, maa sööb, ei kütseta, ei keedeta, laua pääle ei panda, väitsega ei lõigata Laits imeb nisa Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (36)
66429 1897 Jc1* & Saks sööb, maa sööb, ei keedeta, ei küdsätada, väidsega ei lõigata, laua pääle ei panna Emärind Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (139)
66430 1897 Jc1* Saks süü, maa süü, ei küdseta, ei keedeta, lavva pääle ei panda, väidsega ei lõigata Emanisa Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (36)
66431 1897 Jc2 Ei keedeta, ei küpseta, ei laua peale viida ega noaga lõigata, aga saksad söövad ja maad söövad Emarind Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (26)
66432 1897 Jc2 & Ei keedeta, ei küpseta, ei laua peale viida ega noaga lõegata, aga saksad süüvad ja maad süüvad Emarind Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (26)
66433 1897 Jd+ Saks süüb, maa süüb, pajas ei keedeta, nuaga ei lõigata, laual ei panta Emarind Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (107)
66434 1897 Jd+ & Saks süü, maa süü, ei küdseta, ei keedeta ja väidsega ei lõigata Nisa Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (87)
66435 1897 Jd+ Saks sööb, maa sööb, noaga ei lõigata, pajas ei keedeta Emapiim Trt 1927 K. Pormeister E 59833 (164)
66436 1897 Je & Ei küpseta ega keedeta, sööb saks ja maa Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (67)
66437 1897 Jf Eest rappus, taga rappus, maha putte, ära katte, tüdruk löüs kätte, viis kodu naise kätte, naine andis latse kätte, ütel: seda võib süvva, seda võib juua, laua pääle ei panna, väitsege ei lõigate, seda sööb saks, seda sööb maa Nisa Hls 1939 M. Tauts ERA II 213, 646 (11)
66438 1897 K* Ma süü, saks süü, lavva pääle ei panda, väitsega ei lõigata Rind Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 417 (44)
66439 1897 K* & Ma süü, saks süü, väädsega ei lõika, lavva pääle ei pane Lats söö nissa Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (30)
66440 1897 K* Saks süü, mina süü, lavva pääle ei panda, väidsege ei lõigata Imänisä Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
66441 1897 La1* & Saks süü, maamiis süü, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emarind Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (20)
66442 1897 La1* Saks sööse, maamiis sööse, väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emarind latsele Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (18)
66443 1897 La1* Saks sööb, maamees sööb, väitsega ei lõigata ja laua pääle ei panda Laits imeb nisa Puh 1888 J. Loskit H II 30, 14 (40)
66444 1897 La1* Säks sööp, maamiis sööp, väitsega ei lõigata ja lavva pääle ei panta Emarind Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (54)
66445 1897 La1* Saks söö, maamiis söö, väidsega ei lõigata ja lavva pääle ei panna Piim emä nisän Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (96)
66446 1897 La2* Saks sööb, maamees sööb, nuaga ei lõigata, laua peale ei panta Emapiim Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (34)
66447 1897 La2* Saks süüb, maamees süüb, nuaga ei lõigata, laua pääle ei panda Laps imeb rinda Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (66)
66448 1897 La2* Saks sööb, maamees sööb, noaga ei lõigata, laua peale ei panta Rind TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (54)
66449 1897 La2* & Saks süüb, maamees süüb, siiski nuaga ei lõigata ega laua pääle panda Ema rinnapiim Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (15)
66450 1897 La3* Saks süü, maamiis süü, lavva pääle ei panda, väidsega ei lõigata Nisa söömine Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1134 (23)
66451 1897 La3* & Saks sööse, maamiis sööse, lavva pääle ei panda, väädsega ei lõõgata Nisa Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (40)
66452 1897 La3* Saks süü, maamiis süü, laua pääle ei panda, väidsega ei lõigata Emarind Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (27)
66453 1897 La3* Saks sööb ja maamees sööb, laua pääle ei panna, väidsege lõigata Emanisa Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (109)
66454 1897 La3* Saks sööb, maamees sööb, laua pääle ei panna, nuaga ei lõigata Emapiim Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (72)
66455 1897 La3* Saks söö, maamees söö, lavvale ei panda, nuage ei lõigate Emänisä Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (167)
66456 1897 La3* Saks sööb, maamees sööb, laua pääle ei panta, nuaga ei lõigata Laps sööb nisa Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (13)
66457 1897 La4+ & Noaga ei lõigata, laua peale ei panta, siiski sööb saks ja maamees Emarind Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (9)
66458 1897 La4+ Kõik ilm sööb, saks sööb ja maamees sööb, väitsega ei lõigata ja laua pääle ei panda Lapse imetamine Trv 1894 J. Sirul H III 21, 434 (15)
66459 1897 Lb & Saks sööb, maamees sööb, väitsega ei lõigata, luskaga ei rüübata Emarind Trv 1893 J. Kuusk E 771 (38)
66460 1897 Lc & Saks sööb, maamees sööb, lussikaga ei rüibata, laua pääle ei panna ega väitsega ei lõigata Emarind Trv 1890 J. Käger H III 6, 317 (135)
66461 1897 Ld & Väidsege ei lõigade, lusikuga ei rüibäde, kahvle otsa ei võede, saks süü, maamiis süü Latse imemine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325/6 (57)
66462 1897 Le & Ei keedeta, ei küpsetada, nuaga ei lõigata, laua pääle ei tooda, siiski igaüks teda sööb, saks kui maamees Emarind Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (68)
66463 1897 Lf & Saks süüb, maamiis süüb, aga ei keedeta ega küdsätädä, ei lõigata väitsega egä panda liuda egä laua pääle Rinnapiim Trv 1890 A. Rull H III 16, 362 (13)
66464 1897 Lg & Paan ei keetä, väitsega ei lõigata, lavvale ei panda, saks süü, maamiis süü Rinnapiim Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (20)
66465 1897 M1* Saksa sööva ja maarahvas sööva ja kõik sööva, väitsega es lõigata ega lauale panta Rinna imemine Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (18)
66466 1897 M1* Säks süü, maarahvas süü, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Imärind Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (81)
66467 1897 M1* Saks süü, maarahvas süü, väidsega ei lõigata, laua pääle ei panda Emarind Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (68)
66468 1897 M1* & Saks süü, maarahvas süü, lavva pääle ei panda, väitsega ei lõigata Nisa Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431/2 (30)
66469 1897 M2* & Saksarahvas söövä ja maarahvas, väidsega ei lõigata ja lavva pääle ka ei panda' Väikene lats söö nissa Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
66470 1897 M2* Saksarahvas sööva, maarahvas sööva, väitsega ei lõigata, laua peale ei panda Nisa Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (19)
66471 1897 N* & Säks sööse, maainemine sööse, väätsega ei lõõgata, lavva pääle ei panda Imärind Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 797 (57)
66472 1897 N* Saks sööb, maainimene sööb, väidsega ei lõigata, laua pääle ei panta Nisa imemine Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 799 (63)
66473 1897 N* Saks sööb, maainimene sööb, laua peale ei panda, nuaga ei lõigata Emarind Trv 1895 J. Sams E 18072 (47)
66474 1897 Oa1* & Saks sööb, talupoeg sööb, nuaga ei lõigata, laua peale ei panda Rinnapiim Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40114 (135)
66475 1897 Oa1* Saks sööb, talupoeg sööb, nuaga ei lõigata, laua peale ei panda Rinnapiim Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (5)
66476 1897 Oa1* Saks sööb, talupoeg sööb, nuaga ei lõigata ega laua pääle ei panda Imemine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 542 (13)
66477 1897 Oa1* Süüb saks ja süüb talupoeg, kunagi noaga küllest ei lõigata ega lauale ei panda Emarind, lapse imetamine Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 543 (93)
66478 1897 Oa2* Saks sööb, talupoeg sööb, laua peale ei panda ja nuaga ei lõigata Rinnapiim Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (91)
66479 1897 Oa2* Saksad söövad, talupojad söövad, laua pääle ei panda, noaga ei lõigata Emarind, kui ta last imetab Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 890 (159)
66480 1897 Oa2* & Saks sööb teda, talupoeg sööb teda, laua piale ei panda, nuaga ei lõigata Emarind Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (32)
66481 1897 Oa2* Talupoeg sööb, saks sööb, lauale ei panda ja noaga ei leigata Emarind Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (133)
66482 1897 Oa3 & Noaga ei leigata, lauale ei tooda, aga saks ja talupoeg mõlemad söövad Ema rinnapiim Rak 1901 A. K. Kivi E 41548 (1)
66483 1897 Ob* & Saks sööb, talupoeg sööb, ei keedeta, ei küpseta, lauale ei panta, noaga ei lõigata Emapiim KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (106)
66484 1897 Ob* Ei keedeta, ei küpseta, nuaga ei lõegata, laua pial ei panta, sööb saks, sööb talupoeg Emapiim SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (11)
66485 1897 Ob* Ei keedeta, ei küpsetada, laua peale ei panta ega nuaga ei lõigata, siiski sööb saks, sööb talupoeg Emapiim SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (85)
66486 1897 Ob* Ei keedeta, ei küpseta, ei laua peale kanneta, sööb saks ja talupoeg Emarind Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (34)
66487 1897 Ob* Ei keedeta, ei küpseta, ei lõigata, ei laua peale panda, sööb saks ja talupoeg Emapiim Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (62)
66488 1897 Ob* Ei küpsetada, ei keedeta, ei noaga lõigata, ei laua pääle panda, meie kõik oleme seda söönud, saksad ja talupojad Emapiim HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (22)
66489 1897 Oc & Saks sööb, talupoeg sööb, ei keedeta, ei küpseta Imemine Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 103
66490 1897 Od & Ei keedeta, ei küpseta, taldregu peale ei panneta, laua peal ei tooda, aga sööb saks kui talupoeg Rinnapiim Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (122)
66491 1897 P & Saks sööb, mats sööb, lauale ei panta, noaga ei lõigata Emarind San 1962 H. Kukk RKM II 155, 37 (17)
66492 1897 Qa1* Saks sööb, sant sööb, nuaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1890 E EM 136 (1280)
66493 1897 Qa1* Saks sööb, sant sööb, nuaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1913 E EM2 118 (1670)
66494 1897 Qa1* Saks sööb, sant sööb, nuaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1914 E MM 14 ja 45 (210)
66495 1897 Qa1* Saks sööb, sant sööb, noaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1920 E MM2 14 ja 48 (212)
66496 1897 Qa1* Saks sööb, sant sööb, noaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1994 E MM3 12 ja 39 (212)
66497 1897 Qa1* Olgu saks ehk sant, kõik söövad, nuaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1890 E EM 113 (1015)
66498 1897 Qa1* Olgu saks ehk sant, kõik söövad, nuaga ei lõigata, lauale ei kanta Emapiim 1913 E EM2 100 (1350)
66499 1897 Qa1* Saks süöb, sant süöb, nuaga ei leigada, lauale ei panna Lapse imemine Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (76)
66500 1897 Qa1* & Saks sööb, sant sööb, noaga ei lõigata ega laua peale ei panda Imetamine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (67)
66501 1897 Qa1* Saks sööb, sant sööb, nuaga ei lõigata, laua pääle ei kanneta Emarind San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (52)
66502 1897 Qa1* Seda rooga söövad kõik, saksad ja sandid, aga seda rooga ei lõigata ega panda lauale Laps imeb Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 512 (14)
66503 1897 Qa2* & Saks süüp, sant süüp, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Emarind Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (28)
66504 1897 Qa2* Saks sööb, sant sööb, aga väidsega ei lõigata ega laua pääle ei panda Emarind Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (80)
66505 1897 Qa2* Saks sööb ja sant sööb, väetsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Nisa, naeste Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (47)
66506 1897 Qa3* Saks sööb ja sant sööb, lauale ei tooda, noaga ei lõigata Laps imeb rinda, emapiim Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 85
66507 1897 Qa3* Saks sööb, sant sööb, lauale ei panta, nuaga ei lõigata Emarind Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (37)
66508 1897 Qa3* Saks sööb, sant sööb, laua pääle ei panda ega nuaga ei lõigata Emapiim Ta 1913 J. Müür E 48441 (17)
66509 1897 Qa3* Seda sööb saks ja sant, aga laua pääl tend ei panta ja nuaga ei lõigata Tiss Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (48)
66510 1897 Qa3* Saksad ja sandid teda söövad, siiski laua peale ei panta ega nuaga ei lõigata Emapiim Vän 1893 M. Tõnisson E 8874 (24)
66511 1897 Qa3* & Sandid söövad, saksad söövad, laua peale ei tooda, nuaga ei lõigata Nisa Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (172)
66512 1897 Qa3* Saksast kuni sandini seda söövad inimesed, ilma et lauale pannakse ehk noaga lõigatakse Rinnaga imetamine JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 376 (10)
66513 1897 Qa3* Saksast kuni sandini sööväd sidä rooga, mida ei tuua lauale ega leigada nuaga Rinnapiim Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (3)
66514 1897 Qa3* Saksast kuni sandini on söönud seda rooga, mida ei panna lauale ega lõigata noaga Inimese piim Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (34)
66515 1897 Qa4 & Saks söönu, sant saanu, lavva pääle ei ole pantu ega väidsega ei ole lõigatu Emapiim Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (19)
66516 1897 Qa5 & Saks ja sant söövad ühest kotist, nuaga ei lõigata, laua peale ei panta Lapse imemine Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (53)
66517 1897 Qb* & Ei keedeta, ei küpsetada, laua pääle ei panta, nuaga ei lõigata, aga sünnib süüa niihästi sandile kui ka saksale Emanisa Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (110)
66518 1897 Qb* Ei keedeta, ei küpseta, ei lõigata, ei tooda laua peale, aga omiti sööb teda maailm, nii saks kui sant Nisa Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (42)
66519 1897 Qb* Saks sööb, sant sööb, panni pääl ei küpsetata, paas ei keedeta, noaga ei lõigata, laua pääle ei kanta Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 452 (18)
66520 1897 Qc & Ei keedeta, ei küpseta, ei noaga lõigata, aga kõik teda söövad, saksad ja sandid Emarind Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (62)
66521 1897 Qd & Patta ei panda, noaga ei lõigata, lauale ei kanta, aga kõik saksad ja sandid söövad Emapiim Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (4)
66522 1897 Qe & Väidsega ei lõigata, paan ei keedeta, siiski söövä saks ja sant Emarind Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (23)
66523 1897 Qf+ & Kõik teda söövad, saksad ja sandid, laua peale ei panda, pajas ei keedeta ja noaga ei lõigata Emapiim Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (50)
66524 1897 Qf+ Ei keedeta, ei küpsetada, lauale ei tooda, maitseb aga saksa kui sandile väga hää Rinnapiim Rap 1926 M. Reimann E 72967 (23)
66525 1897 Qg* & Küpsetamata ja keedetamata, siiski söövad sandid ja saksad Emapiim Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (84)
66526 1897 Qg* Ei keedeta, ei praadita, sööb saks ja sant Emapiim Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 199 (32)
66527 1897 Qh+ Sandid söövad, saksad söövad, nuaga ei lõigata, taldriku pääle ei panna ega lusikaga ei süüa Rinnapiim Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (31)
66528 1897 Qh+ Sant ja saks söövad, noaga ei lõigata, kahvliga ei süüa Emarind Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (15)
66529 1897 Qh+ & Saks sööp ja sant sööp, kunagi ei lämmistädä, alati seisab lämmi Emarind Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (8)
66530 1897 R+ & Sant süüb, maa süüb, ei kütsetä, ei keedetä, lavva pääle ei panda, väidsega ei lõigata Ema rinnapiim Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (19)
66531 1897 R+ & Egä ineminõ, rikas ja vaenõ süü, a laua pääle panda-ai, väidsega lõigata-ai Väike lats süü rindä Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 209 (1)
66532 1897 R+ & Kõik teda söövad, ülemad ja alamad, aga laua peale teda ei tooda ega nuaga ei lõigata Nisad Lai 1904 J. Ermann E 44366 (29)
66533 1897 R+ Noaga ei leigata, lauale ei panna, siiski sööb seda ülem ja alam Emapiim Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (132)
66534 1897 R+ Liinah süüas, maal süüas, väitse ei lõigate, lauale ei panda Emarind Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (38)
66535 1897 Sa1* Noaga ei leigata, laua peale ei panda, kõige ilma inimeste toit (Mit dem Messer wird es nicht geschnitten, auf den Tisch nicht gesetzt, ist der Menschen Nahrung in der ganzen Welt) Die Muttermilch 1876 Wied. 282
66536 1897 Sa1* Noaga ei lõigata, laua peale ei panda, kõige ilma inimeste toit Emapiim 1884 ER Kal. (1884) 93 (4)
66537 1897 Sa1* & Noaga ei lõigata, laua peale ei panda, kõige ilma inimeste toit Emarind Tt 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 28a
66538 1897 Sa1* Noaga äi leigata, laua peale äi panda, kõige ilma inimeste toit Emapiim Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (12)
66539 1897 Sa1* Nuaga ei lõigata, laua peale ei panda, aga kõige ilma inimeste toit Emapiim Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (183)
66540 1897 Sa2* Noaga ei leigata, laua peale ei panda, üle maailma inimeste toit Emapiim Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 233 (35)
66541 1897 Sa2* & Noaga ei leigata, lauale ei panda, aga kõige maailma inimiste toit Rinnapiim Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (36)
66542 1897 Sa2* Noaga ei leigata, laua peale ei panda, siiski kõige maailma inimeste toit Emapiim Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 533 (25)
66543 1897 Sa3* Noaga ei leigata, laua pääle ei panta, kõige ilma toit Emapiim Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (35)
66544 1897 Sa3* & Lavva pääle ei panda, väidsega ei lõigata, kõige ilma süük Imärind Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (80)
66545 1897 Sa4 & Laua peale ei panna, väitsega ei lõigata, siiski kõige inimeste toit Emapiim Pst 1891 J. Leppik H III 14, 290 (158)
66546 1897 Sb & Nuaga ei lõigata, laua peal ei panda, kõige maailma inimeste toit, Aadam ja Eeva maha arvatud Emarind Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 116 (76)
66547 1897 Za* Noaga ei lõigata, laua peal ei tooda, isi maailma toitja Emanisa Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (55)
66548 1897 Za* Lauale ei tooda, noaga ei leigata, ise keige ilma toitja Nisa ehk tissi Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (50)
66549 1897 Za* & Ei lõegata, ei panda lavva piäle, aga siiski toedab kõik muailma Rinnapiim Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (81)
66550 1897 Zb & Nuaga ei lõegata, padan ei keedeta, toedab kõik muailma ärä Emanisa Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (17)
66551 1897 Ta* Paan ei keeta, väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panda, kõik maailm sööb Emarind Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (85)
66552 1897 Ta* & Katlas ei keedeta, noaga ei leigata, laua peale ei tooda, aga ometi sööb teda kõik maailm Emapiim Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (21)
66553 1897 Tb & Ei keedetä, ei küdsetä, ei panda ka anomahe, kõik maailm süü Imarind Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (15)
66554 1897 Tc & Ei keedeta, ei kütseta, ei kanta lauale, aga kõik ilma inimesed söövad Imevad tissi Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (36)
66555 1897 Td1 & Väitsega ei lõigata, lavva pääle ei panda, kõik maailm süü Imarind Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (15a)
66556 1897 Td2* Kõik ilm sööse, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda Nisapiim Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (10)
66557 1897 Td2* & Kõik maailm süü, väitsega ei lõigata, laua pääle ei panda Imärind Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (5)
66558 1897 Td2* Kik maailm söö, veidsega ei leigatast ja lavva pääle ei pandast Die Brust der Mutter Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 154
66559 1897 Td3 & Kõik ilm sööse, a lavva pääle panda-ai, väidsega ka lõigata-ai' Imänisa Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (31)
66560 1897 Te & Paaga ei keedetä, väitsega ei lõigata, kiik maailm sööse Inemise nisa Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 410 (86)
66561 1897 Tf* & Ei keedeta ega praeta, aga kõik maailm teda sööb Emapiim Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (53)
66562 1897 Tf* Ei keedeta, ei küpsetada, kõik maailm sööb Emapiim Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (102)
66563 1897 Tg & Kõik maailm sööb ja joob, aga laua peale ei tooda Ema rinnad Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (39)
66564 1897 Th+ & Kõk ilm süü, a liuda panda-ai ja väidsega lõigata-ai Latsõ imetämine Se 1935 D. Karnask S 101882 (42)
66565 1897 Th+ Väidsega ei lõigata, liuda ei panda, lavva pääle ei kanneta, siiski kõik ilmamaa sööp Emarind Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (40)
66566 1897 U1a & Ei keedeta, ei küpseta, ei lusikaga võeta, ei vaagna sisse panda, ei laua piale kanta, aga kõik inimesed teda söövad Emapiim Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (8)
66567 1897 U1b* & Ilma keetmata, ilma küpsetamata, ilma nuaga lõikamata, ilma renni pääle toomata ja siiski kõik inimesed on teda söönud Emapiim Kär 1889 T. Jank H II 18, 844 (21)
66568 1897 U1b* Ei küdseta, ei keedeta, väidsega ei lõigata, lavva pääle ei panda, siiski kõik inemise sööva Naeserind Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (71)
66569 1897 U1c* Ei keeta, ei kütseta, lavva pääle ei panta ja inemine süü Lats süü rinda Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (23)
66570 1897 U1c* & Ei keedeta, ei küpseta, ei laua pääle kanneta, sööb igaüks inimene Emapiim SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (100)
66571 1897 U1d & Noaga ei lõigataks, saega ei saetaks ja inimene söeb Lapse imetamine VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 293 (10)
66572 1897 U2+ Kirvega ei raiuta, noaga ei lõigata, katlas ei keedeta, lauale ei kanta ja ometi kõik teda söövad Emapiim Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (5)
66573 1897 U2+ & Pajas ei keedeta, nuaga ei lõegata, laua piäle ei panta, aga kõik teda on söönd Emapiim KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 360 (40)
66574 1897 U2+ Õgaüts süü, lavva pääle panda-ai, väidsega ka lõigata-ai Nisa Se 1927 M. Pihlapuu S 1989 (8)
66575 1897 U2+ Paeas ei keedeta, nuaga ei lõigata ja keik teda söövad Rinnapiim PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (23)
66576 1897 U2+ Kõik väikesed lapsed tedä söövä, laua pääle ei panda, väitsega ei lõigata Rind Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 52 (35)
66577 1897 Va & Pajas ei keedeta, keressel ei küpsetada, lauale ei panda, noaga ei lõigata, aga siiski süiakse Ema rinnapiim VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (164)
66578 1897 Vb* Ei keedeta, ei küpsetata, laua peale ei tooda, aga süüakse heameelega 1907 Pet. ELA 64
66579 1897 Vb* & Ei keedeta, ei küpseta, ei laua peale panda, siiski söiakse Emapiim Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (69)
66580 1897 Vb* Ei keedeta ega küpsetata ega panda lauale, aga söödakse Emapiim Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 527 (6)
66581 1897 Vb* Ei keedeta, ei küpsetata, laua peale ei tooda, aga süüakse Trt 1927 K. Pormeister E 59817 (32)
66582 1897 Vb* Kütseta ei keedeta, lavva pääle ka tuvva-ai, ku süvväs Lats süü nissa Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (38)
66583 1897 Vc & Lauale ei tooda, noaga ei lõigata, aga süüakse Emapiim Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 322/3 (19)
66584 1897 Vd* & Ei küdsetä', ei keedetä', a süvväs Lats sööse nissa Se 1928 T. Haak S 4335 (24)
66585 1897 Vd* Küdsetä-äi õga keedetä-äi, a süvväs Lats ime nissa Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (61)
66586 1897 Vd* Pajas ei keedeta, tules ei küpsetata, siiski sünnib süüa Emapiim Hag 1890 H. Raudvere E 469 (14)
66587 1897 Ve+ Hammastega ei närita, väitsega ei lõigata, laua pääle ei panna ja siiski süüakse Rind, nisa Trv 1894 K. Tober H III 20, 314 (39)
66588 1897 Ve+ & Noaga ei lõegata ega tadreku peale ei panda, aga teda süiakse Ematiss Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (7)
66589 1897 Ve+ & Väitsege ei lõigate, lusiguge ei rüübäte, aga süvväs Laits imes Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (86)
66590 1897 Ve+ Liuda õi panda, väitsega õi lõigata, a õnnõ süvväs Nissa andas latsilõ Se 1934 N. Oinas S 83212 (36)
66591 1897 Wa* Ei keedeta, ei küpseta, laua peale tuuakse, nuaga ei lõigata, aga sünnib süüa Mesi Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (161)
66592 1897 Wa* & Ei keedeta, ei küpseta, ei nuaga ei lõigata ega laua peale panta, aga sünnib siiski süia Ema rinnapiim Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (3)
66593 1897 Wb1 & Ei küpseta, ei keedeta, nuaga ei lõigata, aga sünnib süüa Ema rinnad (nisad) Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (17)
66594 1897 Wb2 & Noaga ei või leigata, paeas ei või keeta, tules ei või küpsetada, aga sünnib süüa Laps imeb Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (173)
66595 1897 Wb2 Noaga ei või lõigata, pajas ei keedeta, tules ei küpsetada, aga sünnib süüa Emapiim 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 9
66596 1897 Wc & Ei keedeta, ei küpseta, ei laua peale panta, aga süüa sünnib Nisa SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (79)
66597 1897 Wc Ei keedeta, ei küpseta, laua peale ei tooda, siiski süüa sünnib Lapse imemine Pil 1894 H. Keller E 10047 (60)
66598 1897 Wd & Lava pääle ei panda, süvva kõlbas, väitsega ei lõigata Nisa Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (37)
66599 1897 We1* Ei küpsetud ega keedetud, siis kõlbab kõigile Emapiim Kaa 1894 D. Jakson H II 47, 306
66600 1897 We1* & Ei mind keedeta, ei mind küpsetada, siiski ma süia sünnin Ema rinnapiim Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 311 (64)
66601 1897 We2 & Ahjus ei soa küpsetud, pajas ei soa keedetud, siiski sünnib süia Piim Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (30)
66602 1897 Õ+ Ei keedetä, õi küdsetä ja süvväs ka ja makus ka ommõ Latsõ sööva nissa Se 1930 V. Ruusamägi S 20993 (19)
66603 1897 Õ+ & Ei keedetä, ei küdsetä, ei lõigata, a ikõtas ja tahetas Nisa Se 1975 P. Voolaine RKM II 317, 534 (217)
66604 1897 Õ+ & Ei keedeta, ei kütsetä, ei panda lavva pääle, ei lõigata, ei süvvä luitsaga Emarind Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (3)
66605 1897 Õ+ & Ei küpsetata, ei keedeta, pere ette ei panta, laua piale ei kanta Emarind Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (34)
66606 1897 Õ+ Paas ei keedeta, nuaga ei leigata, laua peale ei tooda Piim JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (4)
66607 1897 Ä/ & Mu iih üts süü, ma' eis ka' süü, minno ka' süvväs, ilma väidse lõikamalda, lavva pääle pandmalda Hopõn, ineminõ, lats süü nissa Se 1934 A. Kits S 92765 (15) 21Z
66608 1897 Ö/ & Tatratangu mägi, rõõsa piima jõgi, saks sööb ja maamees, nuaga ei lõigata ja laua pääle ei panta Laps imeb Äks 1890 A. Mauer H II 28, 68 (32) 2159C
66609 1897 Ü/ & Saks sööb, maamiis sööb, luu ei kõlba koerdel mitte Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (2) 1547S
66610 1897 X/ & Liha all, liha pääl, väädsega ei saa lõigata, panni pääle ei saa ka panda Veike rinnalaps emal käe peal Räp 1905 V. Songi H III 31, 377 (1) 229G
66611 1897 Y/ & Noaga ei leigata, lauale ei panda, aga siiski kõige ilma inimeste toit ja magusam kui mesi Emapiim Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (22) 1051P
66612 1897 # 86Ca* 204 616 769P 942 985C1b 1896
66613 1898 & Saks teretäp, maamiis teretäp, hommugu edimäne, õdagu viimäne Usselink Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (172)
66614 1898 # kküs
66615 1899 A & Saksal ei ole ja talupojal on Sõrmeküüne peal must Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (19)
66616 1899 B & Talupojal on, saksal ei ole, kuningal ei ole kogunisti Mustus küüne all PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 146 (5)
66617 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Välk 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (8)
66618 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1890 E EM 136 (1278)
66619 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1913 E EM2 118 (1668)
66620 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1920 Nurmik I 113
66621 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid 1922 Nurmik EKÕr 141 (2)
66622 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1923 Huvit. II 215 ja 224 (15)
66623 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1935 Huvit. V Lisa 18 (53)
66624 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1939 Nugis 293 ja 314 (201)
66625 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 32 (7)
66626 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (8)
66627 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk 1992 Metstak2 52
66628 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (202)
66629 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (12)
66630 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 280 (48)
66631 1900 A1a1 & Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (12)
66632 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (64)
66633 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (5)
66634 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (52)
66635 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 358 (49)
66636 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (193)
66637 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (12)
66638 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (1)
66639 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (67)
66640 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 650 (1)
66641 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 488 (149)
66642 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (84)
66643 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 178 (4)
66644 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (14)
66645 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Vig 1928 A. Seiler A 10270 (14)
66646 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (102)
66647 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 632 ja 636 (27)
66648 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (15)
66649 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (109)
66650 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 448 (12)
66651 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (148)
66652 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähi Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (49)
66653 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Saa 1909 J. Sõggel E 46993 (6)
66654 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 373 (21)
66655 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (35)
66656 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Hel 1926 K. Puusepp E 58445
66657 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (201)
66658 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 263 (10)
66659 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (172)
66660 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (170)
66661 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (187)
66662 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Lai 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (13)
66663 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 170 (14)
66664 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (5)
66665 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (9)
66666 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk TMr 1926 L. Berg E 57148
66667 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (12)
66668 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (9)
66669 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (50)
66670 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Kanamuna Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (254)
66671 1900 A1a1 Saksa rätseb, kahed käerid Vähk Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 431 (3)
66672 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed kearid Vähk Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 450 (121)
66673 1900 A1a1 & Saksa rätsep, kahed kiarid Vähk Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (3)
66674 1900 A1a1 Saksa rätseb, kahed käärid Vähk Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (17)
66675 1900 A1a1 Saksa rätseb, kahed käärid Vähk Koe 1889 R. Rapin H IV 1, 300 (5)
66676 1900 A1a1 Saksa rätseb, kahed käärid Vähk Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (142)
66677 1900 A1a1 Saksa rätseb, kahed käärid Vähi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 45 (418)
66678 1900 A1a1 Saksa rätsep, kahed käärid Vähk Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 625 (3)
66679 1900 A1a1 Saksa rätsep, kated käärid Vähk Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (75)
66680 1900 A1a1 Saksa rätsep, kate kääri Vähi Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (96)
66681 1900 A1a1 Saksa rätsep, kate kääri Vähk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (46)
66682 1900 A1a1 Saksa rätsep, kate kääri Vähk Ote 1895 M. Palm E 20132 (83)
66683 1900 A1a1 Saksa rätsep, kate kääri Vähi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (107)
66684 1900 A1a1 Saksa rätsep, kate kääri Vähk Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (76a)
66685 1900 A1a1 Saksa rätsep, kate kääri Vähi Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (59)
66686 1900 A1a1 Saksa rätsep, katõ kääri Vähk Vas 1905 O. Jõgeva H II 74, 391 (2)
66687 1900 A1a1 & Säksa rätsep, katõ kääri Vähk Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (51)
66688 1900 A1a1 Säksa rätsep, katõ kääri Vähi Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (4)
66689 1900 A1a1 Säksä rätsep, katõ kääri Vähk Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 390 (353)
66690 1900 A1a1 Säksa rätsep, katõ kääri Vähk Se 1936 M. Vabarna S 121932 (11)
66691 1900 A1a2 Saksa rätsep ja kahed käärid Vähk Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (38)
66692 1900 A1a2 Saksa rätsep ja kahed käärid Pikne Mar 1941 L. Püss KKI WS
66693 1900 A1a2 Saksa rätsep ja kahed käärid Vähk Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (97)
66694 1900 A1a2 & Saksa rätsep ja kahed kearid Vähk Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 321 (72)
66695 1900 A1a2 Saksa räätsep ja kahed käärid Vähk Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 161 (1)
66696 1900 A1a2 & Saksa rätsep ja katõ kääri Vähk Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (21)
66697 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk 1930 Huvit. I4 148 (7)
66698 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas 1933 Käis EV I/II nr. 25
66699 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk Hlj 1933 K. Schvalbe A 12336 (18)
66700 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (17)
66701 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 345 (2)
66702 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 358 (9)
66703 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 400 (2)
66704 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (16)
66705 1900 A1b1 & Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 256 (56)
66706 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 77 (37)
66707 1900 A1b1 Saksa rätsep, kahed käärid kaasas Vähk Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (97)
66708 1900 A1b2 & Saksa rätsep ja kahed käärid kaasas Vähk Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (69)
66709 1900 A1b2 Saksa rätsep ja kahed käärid kaasas Vähk Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (56)
66710 1900 A1c & Saksa rätsep, kate kääri käen Vähk Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (20)
66711 1900 A1d & Saksa rätsep kahe kääridega Vähk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (114)
66712 1900 A1e & Saksa rätsep, katekõrdse kääri Vähk Trv 1894 A. Rull H III 20, 150 (102)
66713 1900 A1f & Saksa rätsep, katemoodu kääri Vähi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (163)
66714 1900 A2 & Saksa rätsep, mitmed käärid Tuli Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (123)
66715 1900 A3 & Saksa rätsep, pahad käärid Vähk Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (69)
66716 1900 A4 & Saksa rätsep, käärid käes Vähk Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 168 (241)
66717 1900 B & Härra rätseb ja kahed käärid Vähk Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (1)
66718 1900 C* Üks rätsep, kahed käärid Vähk KJn 1890 A. Pihlak E 457 (22)
66719 1900 C* & Üks rätsep, kahed käärid Vähk Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (84)
66720 1900 C* Üits rätsep, kate kääri Käe Ote 1892 J. Ainson H II 44, 553 (113)
66721 1900 C* & Üks rätsep ja kahed käärid Pikne ja välk Tt 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (3)
66722 1900 D & Rätsep kahe kääriga Vähk Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 88 (524)
66723 1900 E/ & Saksa rätsep kannab kaks paari käärid ligi, omal mõlemad silmad perse pääl Vähk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 442 (130) 2041C
66724 1900 # 1874
66725 1901 Aa Samblast saunake, soe kui pott Kasukas 1890 E EM 136 (1281)
66726 1901 Aa Samblast saunake, soe kui pott Kasukas 1913 E EM2 119 (1671)
66727 1901 Aa & Samblist saunake, soe kui pott Kasuk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (122)
66728 1901 Ab* Samblist sannakene, lämi kui potikene Kasuk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (15)
66729 1901 Ab* Samblist sannake, lämi ku potike Kasuk Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (2)
66730 1901 Ab* & Samblist sannake, lämi ku potike Kasukas Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (17)
66731 1901 Ab* Samblist sannake, lämi kui potike Kasukas Vil 1892 H. Pihlap E 726 (63)
66732 1901 Ab* Samblast sannake, lämi kui potike Kasuk Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 194 (43)
66733 1901 Ab* Samblast saunake, lämi kui potike Kasuk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (193)
66734 1901 Ab* Samblist sauna, lämi nagu potike Kasuk Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (136)
66735 1901 Ac & Samblaist saunakene, mine sisse, lämmi kui pott Kasukas Elv 1931 E. Voormann E 71400 (3)
66736 1901 Ad% & Kavvest nätä kaunike, saa manu – samblist sannake, mine sisse – lämmi kui potike Kask Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (158) vs: EV 3479A
66737 1901 B & Saun seest sammelded Kasuk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (179)
66738 1901 B Saun seest sammeldud Kasukas 1890 E EM 137 (1285)
66739 1901 B Saun seest sammeldud Kasukas 1913 E EM2 119 (1675)
66740 1901 B Saun seest sammaldunud Kasukas 1939 Nugis 293 ja 314 (202)
66741 1902 & Sammõl samblõ pääl ja saibas samblõ seeh ja kats kivvi pääl Miis naase man Se 1934 N. Oinas S 79205 (1)
66742 1902 # 2655
66743 1903 a & Kerik kalluss, ni latsõ' laulva' Immiss ni põrsa' Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
66744 1903 b & Sandi' laulva, kerik kallus Imis imet põrsid Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (165)
66745 1903 c & Sandi' laulva', kerik lammõs Immis Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 343 (9)
66746 1904 a & Sandil sada kotti, egah kotih kats leeväpalla Läätsä Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (74)
66747 1904 b & Sant sais katstõiskümme kotte säläh, õgah kotih kats leeväpalla Läätsavili Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (8)
66748 1905 & Sant saunas, kargud käes Haspel 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (49)
66749 1905 Sant saunas, kargud käes Haspled 1890 E EM 137 (1282)
66750 1905 Sant saunas, kargud käes Haspled 1913 E EM2 119 (1672)
66751 1906 & Sant saunas, kott kõhus, jalad ristati p[erse] all Taaritõrs 1887 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (34)
66752 1906 Sant saunas, kott kõhus, jalad ristati istmeks all Taariastja 1890 E EM 137 (1283)
66753 1906 Sant saunas, kott kõhus, jalad ristati istmeks all Taariastja 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 7 ja 32 (8)
66754 1906 Sant saunas, kott kõhus, jalad ristati istmeks all Taariastja 1913 E EM2 119 (1673)
66755 1907 & Saratohvi maal pägimidse söövä hommugust lõunani, lõunast õdaguni Elläi San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (179)
66756 1908 & Saru jookseb mööda sooda, ahelad müda aruda Jõgi KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (20)
66757 1909 & Saun sarvil, koda kukroh Viinakoda vai viinakatla Se 1956 V. Pino RKM II 51, 475 (20)
66758 1910 A1a1 Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Viljasari, mesilased 1890 E EM 137 (1290)
66759 1910 A1a1 Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Viljasari, mesilased 1913 E EM 119 (1681)
66760 1910 A1a1 Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu lennuava 1955 ÜÕÕ 82 (2)
66761 1910 A1a1 & Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesilinnud ja mesipuu SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (107)
66762 1910 A1a1 Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Kangasuga Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 829 (20)
66763 1910 A1a1 & Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Kangasuga Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (95)
66764 1910 A1a1 Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesilastepere Pär 1911 A. Karu E 47864
66765 1910 A1a1 Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Herned puistatakse raginal patta enne keema panemist Jür 1978 E. Leek KKI KS
66766 1910 A1a1 Sealt sõidap suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesilasetaru Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (14)
66767 1910 A1a1 Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (1)
66768 1910 A1a1 Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu auk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (27)
66769 1910 A1a1 Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu auk Hls 1893 O. Sapas E 3355 (7)
66770 1910 A1a1 Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesilased Vil 1894 H. Jaanson E 9187 (24)
66771 1910 A1a1 Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (4)
66772 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mehistetaru mulk Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (13)
66773 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesilase Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (126)
66774 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kust ei mahu kassi saba Jahu sõelutas Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (67)
66775 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (78)
66776 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesilaste lend mesitarusse Urv 1959 M. Noormets RKM II 72, 214 (4)
66777 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Jahu sõglutas Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (25)
66778 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesilese läävä puu sisse Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (104)
66779 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitse Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (118)
66780 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesipuu Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (75)
66781 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitse käüvä tarro Har 1890 J. Pähn H II 32, 200 (68)
66782 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Jahu sõglutas Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (65)
66783 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesipuu Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (8)
66784 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesilaste tee puusse Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (85)
66785 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitse Ote 1895 E. Palm E 20129 (13)
66786 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Jahu sõelutas Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (30)
66787 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesipuu Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 612 (102)
66788 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Linaraatsimine Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 141 (52)
66789 1910 A1a1 Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesilastaru Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417 (7)
66790 1910 A1a2 Sealt sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
66791 1910 A1a2 Sealt sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Augud, kust mesilased puu sisse ja välja käivad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (107)
66792 1910 A1a2 & Sialt sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Linasugemene ehk linnupuu Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (71)
66793 1910 A1a2 Säält sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesilased puu sees Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (60)
66794 1910 A1a2 Säält sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Linnupuu Vil 1892 H. Pihlap E 726 (74)
66795 1910 A1a2 Säält sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (61)
66796 1910 A1a2 Säält sõit suur sõda, kos ei mahu kassi saba Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 436 (14)
66797 1910 A1a3* & Seal sõidab suur sõda, kos ei mahu kassi saba Linnupuu Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 235 (58)
66798 1910 A1a3* Sääl sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesilased lähavad mesipuu sisse Hls 1894 J. Riiet H III 19, 839 (86)
66799 1910 A1a3* Sääl sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Hls 1893 M. Kuum RKM II 99, 552 (39)
66800 1910 A1a3* Senna sõidab suuri sõda, kuhu ei mahu kassi sabagi Linnupuu Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (66)
66801 1910 A1a4 Siist sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitsesüllem Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 17 (20)
66802 1910 A1a4 Siist sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitsetaro Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (14)
66803 1910 A1a4 & Siist sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehiläse Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 800 (83)
66804 1910 A1a4 Siist sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitsetaru Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (19)
66805 1910 A1a4 Siist sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Sõel Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (9)
66806 1910 A1a5* Seal sõit suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesilaste väljakäimine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (10)
66807 1910 A1a5* & Säält sõit sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitsepuu Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (116)
66808 1910 A1a5* Säält sõit läbi suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mehitsetaro Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (81)
66809 1910 A1a6 Kust sõidab suur sõda, säält ei mahu kassi saba Sari 1890 E EM 76 (593)
66810 1910 A1a6 Kust sõidab suur sõda, säält ei mahu kassi saba Sari 1913 E EM2 67 (767)
66811 1910 A1a6 Kust sõidab suur sõda, sealt ei mahu kassi saba Viljasari Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (164)
66812 1910 A1a6 & Kost sõit suur sõda, säält ei mahu kassi saba Mesipuu Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (3)
66813 1910 A1a7 & Kust ei mahu kassi saba, säält sõidab suur sõda Mesipuu Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (16)
66814 1910 A1a7 Kust õi mahu kassi saba, säält sõidab suur sõda Mehilased tarosse minemas Se 1934 M. Peramets S 78513 (36)
66815 1910 A1a7 Kost ei mahu kassi saba, säält sõit suur sõda Jahu sõglutas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (20)
66816 1910 A1a7 Kus ei mahu kassi saba, säält sõidab suur sõda Mesipuu auk Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (39)
66817 1910 A1b Sealt sõidab suur sõda, kust ei pääse kassi saba Mesipuu suuauk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (121)
66818 1910 A1b Säält sõidab suur sõda, kust ei pääse kassi saba Mesipuu auk Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (142)
66819 1910 A1b Sealt sõidab suur sõda, kust ei pease kassi saba Mesilased Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (45)
66820 1910 A1b & Sealt sõidab suur sõda, kus ei pease kassi saba Linnupere tuleb puust VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (169)
66821 1910 A1c & Sealt sõidab suur sõda, kus ei sünni kassi saba Mesipuu Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (41)
66822 1910 A1d1* Sial sõdib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesilased linnupuu augu ümber Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (11)
66823 1910 A1d1* Sial sõdib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Linnupuu Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 159 (2)
66824 1910 A1d1* Sääl sõdib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Prussakad seina vahel Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (42)
66825 1910 A1d1* Sääl sõdib suur sõda, kuhu'i ei mahu kassi saba Mesipuu Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (18)
66826 1910 A1d1* Siin sõdib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (5)
66827 1910 A1d1* & Siit sõdib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Linnupuu mulk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (229)
66828 1910 A1d2* Kost ei mahu kassi saba, säält sõdib suur sõda Linnupuu mulk TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (66)
66829 1910 A1d2* & Kus ei mahu kassi saba, sääl sõdib suur sõda Mesipere Hps 1923 V. Lao E 53569 (21)
66830 1910 A1e1 & Sääl seisab suur sõba, kuhu ei mahu kassi saba Linnupuu Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 151 (2)
66831 1910 A1e2 & Kust ei mahu kassi saba, seal seisab suur sõda Tuulamine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (138)
66832 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (5)
66833 1910 A1f1 Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Linnupere Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (138)
66834 1910 A1f1 & Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Linnupuu Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (1)
66835 1910 A1f1 Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Linnupuu Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (17)
66836 1910 A1f1 Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 812 (111)
66837 1910 A1f1 Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (23)
66838 1910 A1f1 Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (78)
66839 1910 A1f1 Siält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (77)
66840 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 247 (7)
66841 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Puu, mesilise Hel 1889 J. Keernik H III 6, 104 (83)
66842 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (5)
66843 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Plv 1929 Musto E 64482 (25)
66844 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Rõn 1922 A. Sinnamägi A 449 (11)
66845 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehipuu mulgu Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (19)
66846 1910 A1f1 Säält käib suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesipuu Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (12)
66847 1910 A1f1 Säält käis suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehistetaru Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (52)
66848 1910 A1f2 & Sealt käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesilaste lennuauk Lai 1880 M. Kolluk EKS 8° 2, 780 (2)
66849 1910 A1f2 Sealt käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Pal 1889 H. Maasen H III 8, 517 (10)
66850 1910 A1f2 Sealt käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesilased käivad mesipuust välja Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (12)
66851 1910 A1f2 Sealt käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu suuauk SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (22)
66852 1910 A1f2 Sealt käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (140)
66853 1910 A1f2 Sealt käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (28)
66854 1910 A1f2 Säält käib suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (109)
66855 1910 A1f2 Säält käi suur sõda, kos ei mahu kassi saba Mesipuu San 1967 R. Praakli RKM II 227, 331 (116)
66856 1910 A1f2 Säält käi suur sõda, kos ei mahu kassi saba Mehitsetaru San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (14)
66857 1910 A1f3 Säält käib suur sõda, kuhu ei mahu kassi saba Linnupuu auk Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (43)
66858 1910 A1f3 & Säält käüb suur sõda, koe ei mahu kassi saba Mesilinnud Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (93)
66859 1910 A1f4 Sääl käi suur sõda, kust ei mahu kassi saba Linnukse (mesilase) Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (162)
66860 1910 A1f4 & Sääl käib suur sõda, kos ei mahu kassi saba Mesipuu Nõo 1894 V. Grünstamm H II 51, 205 (5)
66861 1910 A1f4 Siit käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mesipuu Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (9)
66862 1910 A1f5 & Kost käip suur sõda, säält ei mahu kassi saba Tarumulgu Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (1)
66863 1910 A1f6 & Kust ei mahu kassi saba, säält käib suur sõda Mesipuu auk Vil 1897 A. Suurkask H I 9, 37 (50)
66864 1910 A1g* Säält käib välja suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (55)
66865 1910 A1g* & Säält käi välla suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesipuu Trv 1894 A. Rull H III 20, 144 (59)
66866 1910 A1g* Säält käib väl'la suur sõda, kuhu ei mahu kassi saba Mehitsetaru Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 588 (28)
66867 1910 A1g* Sialt käib väl'la suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Sim 1929 V. Metsamärt ES, MT 71, 18 (6)
66868 1910 A1h1 & Sealt käib läbi suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mesipuu SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (59)
66869 1910 A1h1 Sealt käib läbi suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 287 (171)
66870 1910 A1h1 Sealt käib läbi suur sõda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu auk Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (45)
66871 1910 A1h2 & Kost ei mahu kassi saba, säält käib läbi suur sõda Mehilased Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (36)
66872 1910 A1i & Säält lätt suur sõda, kust ei mahu kassi saba Mehilased Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (4)
66873 1910 A1j & Säält lääb läbi suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehipuu Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (60)
66874 1910 A1j Säält lätt läbi suur sõda, kus ei mahu kassi saba Jahu sõelumine Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 52 (32)
66875 1910 A1k* & Kost ei mahu kassi saba, säält lätt kõgõ suurõmb sõda Mehitse taroh Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (16)
66876 1910 A1k* Kust ei mahu kassi saba, sealt läheb läbi suur sõda Mesipuu ja mesilased VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (58)
66877 1910 A1k* Kust ei mahu kassi saba, sealt lähäb läbi suuri sõda Mesipuu VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 67 (58)
66878 1910 A1k* & Kus ei mahu kassi saba, sealt lähab läbi suur sõda Sipelgarodo SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (31)
66879 1910 A1k* Kuhu ei sünni kassi saba, sealt läheb läbi suur sõda Mesipuu Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (249)
66880 1910 A1k* Kost ei pääse kassi saba, säält lätt läbi suur sõda Sõgel Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (49)
66881 1910 A1l1* Sealt tuleb suur sõda, kuhu ei mahu kassi saba Mesilasepere VMr 1877–1917 J. Landsmann E 756 (71)
66882 1910 A1l1* & Säält kost tulõ suur sõda, sinnä ei mahu kassi saba Mehiläse süllem Se 1936 M. Vabarna S 121936 (61)
66883 1910 A1l2* Kust ei mahu kassi saba, sealt tuleb suur sõda Linnupuu Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (23)
66884 1910 A1l2* & Kus ei mahu kassi saba, sealt tuleb suur sõda Mesilaste pereheitmine Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 891 (1)
66885 1910 A1m* Säält juusk suur sõda, kost ei mahu kassi saba Mehitsetaro Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (8)
66886 1910 A1m* Siist juusk sääne sõda, kos ei mahu kassi saba Mehitse San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 175 (196)
66887 1910 A1m* & Kost juusk suur sõda, säält ei mahu kassi saba Sõkl, jahu sõglutas Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (8)
66888 1910 A1n* & Säält suur sõda, kost ei mahu kassi saba Kangakudamine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (61)
66889 1910 A1n* Suur sõda mahub läbi, kassi saba ei mahu läbi Mesipuu ja mesilased Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (5)
66890 1910 A2a1* Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi händ Mesipuu 1992 Metstak2 49 ja 50
66891 1910 A2a1* Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi händ Mesipuu auk Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (140)
66892 1910 A2a1* Säält sõidab suur sõda, kost ei mahu kassi händ Mesilinnu puu Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (66)
66893 1910 A2a1* Säält ep sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi händ Mesipuu Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (10)
66894 1910 A2a1* Säält sõidab suur sõda, kost ei mahu kassi händ Linnupuu mesilindude auk, kust nad sisse ja välja käivad Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (24)
66895 1910 A2a1* Säält sõedab suur sõda, kost ei mahu kassi händ Mesilase Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (108)
66896 1910 A2a1* Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassi hand Mehilõiste taru Urv 1888 G. Seen H III 9, 668 (71)
66897 1910 A2a1* & Säält sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi händ Mesipuu auk Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (41)
66898 1910 A2a1* Sääl sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi hand Mesipuu Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (146)
66899 1910 A2a1* Sääl sõidab suur sõda, kus ei mahu kassi händ Mesilaste käimise auk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (15)
66900 1910 A2a2* Säält sõit suur sõda, kust ei mahtu kassi händagi Mesiliste kong Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (3)
66901 1910 A2a2* Säält suur sõda sõidab, kust ei mahu kassi händ Linnupuu Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (190)
66902 1910 A2a2* & Säält sõit suur sõda, kost kassi hand läbi ei päse Jahu sõõratamine Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (47)
66903 1910 A2a2* Suur sõda sõit, kassi hand maha-ai läbi Mehitsepakk Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (12)
66904 1910 A2b1 Kust sõidab suur sõda, säält ei mahu kassi händ Mesilased Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 152 ja 170 (51)
66905 1910 A2b1 & Kust ep sõidab suur sõda, sääld ei mahu kassi händ Linnupuu Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (119)
66906 1910 A2b2 & Kust ei mahu kassi händ, säält sõidab suur sõda Mesilinnud Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (7)
66907 1910 A3a & Kust ei mahtu kassi saba, säält käib läbi sõjavägi Mesilased tarus Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 557 (124)
66908 1910 A3b & Kust ei mahu kassi saba, sealt lääb terve sõjavägi Linnud mesipuust Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (26)
66909 1910 A4a & Kust sõidab suur sada, säält ei mahu kassi sabagi Sõel Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (118)
66910 1910 A4b & Seal käib suur sada, kust ei mahu kassi saba Mesipuu HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (85)
66911 1910 A4c & Säält lätt sada, kost ei mahu kassi saba Sõglaga sõõratedas jahu Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (76)
66912 1910 A5 Seal maal on suur häda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu 1890 E EM 137 (1288)
66913 1910 A5 Sääl maal on suur häda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu 1913 E EM2 119 (1679)
66914 1910 A5 & Seal maal on suur häda, kus ei mahu kassi saba Mesipuu Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (45)
66915 1910 A6a & Säält käib mustsada, kust ei mahu kassi saba Sipelgapesa Trt 1922 M. Terri A 351 (1)
66916 1910 A6b & Siist ei mahu kassi saba, kost sõit suur siga Jahu sõelumine Urv 1936 A. Jeret ERA II 143, 42 (5)
66917 1910 A7 & Säält sõit suur sõda, kost ei mahu kassegi Mehiläse läävä tarro Plv 1893 J. Tamm H II 45, 362 (4)
66918 1910 A7 Sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi käppki 1955 Bachman-Rebane I 176
66919 1910 B1a1* Seal sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Ein Bienenstock Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 52 (17)
66920 1910 B1a1* Seal sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Mehiläispesä 1844 Lönnrot 159/60
66921 1910 B1a1* Seal sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Der Bienenstock 1852 Neus 393 ja 390 (8)
66922 1910 B1a1* Seal sõidab suur sõda, kuhu ei mahu koera saba Mesipuu 1869 Ahlqvist 74
66923 1910 B1a1* Peal sõdab suur sõda, kus ei mahu koera saba (Oben wird ein grosser Krieg geführt, wo kein Hundeschwanz Raum hat) Ein Vogelnest 1876 Wied. 284
66924 1910 B1a1* Seal sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba 1899 Sander 71 (9)
66925 1910 B1a1* Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu koera saba Mesilaste taru Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 331 (1)
66926 1910 B1a1* Sealt sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Linnupuu ja kärjed Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (206)
66927 1910 B1a1* & Sealt sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Mesilased puus HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (23)
66928 1910 B1a1* Sealt sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Mesipuu Plt 1878 K. Moks H, R 7, 157 ja 169 (220)
66929 1910 B1a1* Sealta sõidab suuri sõda, kus ei mahu koera saba Mesilaste pere Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (8)
66930 1910 B1a1* Sääl sõidab suur sõda, kust ei mahu koera saba Mesipuu auk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (6)
66931 1910 B1a1* Seal sõidab suur sõda, kus ei mahu koera saba Linnupuu suu Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (4)
66932 1910 B1a1* Säält sõidab suur sõda, kuhu ei mahu koera saba Mesipuu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 198 (109)
66933 1910 B1a1* Siit sõidab suur sõda, kust ei mahu koera saba Linnupuu, mesipuu KJn 1925 A. Kruus E 56307 (4)
66934 1910 B1a1* Siist sõidab suur sõda, kos ei mahu koera saba Mehitse Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (17)
66935 1910 B1a2 & Kost sõidap suur sõda, säält ei mahu koira saba Mehitsepuu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
66936 1910 B1b & Kus ei sünni koera saba, seal sõidab suur sõda Mesipuu Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (20)
66937 1910 B1c1* Seal sõdib suur sõda, kus ep mahu koera saba Mesilaste pereheitmine Tt 1877–1917 Anonüüm 001 Veske 3, 253 (2)
66938 1910 B1c1* Sial sõdib suur sõda, kus ep mahu koera saba Linnupuu Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (3)
66939 1910 B1c1* & Siel sodib suur soda, kuhu ei mahu kuera saba Herilasepesa Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (60)
66940 1910 B1c2 & Kuhu koera saba ei mahu, seal sõdib suur sõda Mesipuu Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (96)
66941 1910 B1d & Siin seisab suur sõda, kus ei mahu koera saba Linnupuu suu Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (2)
66942 1910 B1e & Sealt tuleb suur sõda, kus ei mahu koera saba Mesipuu Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (137)
66943 1910 B1f & Kuhu mahub suur sõda, sinna ei mahu kuera saba Mesipuu Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 484 (19)
66944 1910 B2a & Säält sõidab suur sõda, kust ei mahu koera hand Mehitse Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 439 (11)
66945 1910 B2b & Kost sõit sõda suur, säält ei mahu koira hand Mehidsepakk ja mehidse Se 1932 N. Sõrmus S 41506 (7)
66946 1910 B3 & Kost ei mahu peni hand, sääl sõdib suur sõda Mehipuu Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (48)
66947 1910 B4* Seal sõidab suur sae, kuhu ei mahu koera saba Mesilased Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (4)
66948 1910 B4* & Sialt sõidab suur sae, kust ei mahu koera saba Mesipuu Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (56)
66949 1910 B4* Säält sõidab suur sae, kust ei mahu koera saba Mesipuu Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 532 (65)
66950 1910 C1 & Säält sõidab suur sõda, kus ei mahu hiire saba Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (16)
66951 1910 C2 & Sada käib läbi, aga hiire händ ei mahu läbi Suga Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 442 (121)
66952 1910 C3 & Säält sõit sõavägi, kost ei päse hiirgi läbi Linahari Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (62)
66953 1910 D1a1*/ & Tuhat tuuli-luuli auku, sada saali-laali auku, sealt sõidab suuri sõda, kus ei mahu kassi saba Sõel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 598 (8) 2272U1a1*
66954 1910 D1a1*/ Tutu-lutu, tuhat auku, sada auku samblaauku, sealt sõidab suur sõda, kust ei mahu kassi saba Sarjaga (sõglaga) vil'la tuulutamine Ote 1939 A. Kroon ERA II 290, 248 (220) 2272U1a1*
66955 1910 D1a1*/ Sada auku sammi auku, kust sõidab suur sõda, sinna ei mahu kassi saba Sõel Vig 1895 M. Väli H III 18, 775 (81) 2272U1a1*
66956 1910 D1a2/ & Tuhat tuudi-luudi auku, sada auku sammiauku, kus ei mahu kassi saba, seal sees sõidab suur sõda Rukkisari Jür 1927 L. Hammermann E 61875 (14) 2272U1a2
66957 1910 D1b/ & Tuhat-tuhat tuulimulku, sada-sada sambleauku, sääl sõdib suur sõda, kos ei mahu kassi saba Kusikuklasepesa Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (2) 2272U1b
66958 1910 D1c/ & Tuuto-luuto, tuhat auko, sada sandi sitaauko, kust käib läbi suur sõda, sealt ei mahu kassi saba Sari Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 350 (11) 2272U1c
66959 1910 D1d*/ & Tuhat tuuli-uuli mulku, säält jookseb suur sõda, kust ei mahu kassi saba Jahu sõelutakse San 1929 L. Kuusik E 64023 (107) 2272U1d*
66960 1910 D1d*/ Tuhat tuuli-uuli mulku, sada auku, samblamulku, kust jookseb suur sõda, säält ei mahu kassi saba Sõel Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (31) 2272U1d*
66961 1910 D1e/ & Tuhat tuuli-luuli auku, saamaauku, saadaauku, seal on suur sõda sees, kus ei mahtu kassi saba Sipelgapesa Pal 1889 A. Korb RKM II 430, 385 (15) 2272U1e
66962 1910 D1f/ & Tuhat tuuli-luli auku, sada saamaauku, kus ei mahu kassi saba, seal seisab suur sada Sari Trt 1927 K. Pormeister E 59840 (233) 2272U1f
66963 1910 D1g/ & Tuhat tuudi-luudi auku, sada sandi sitaauku, kus ei mahtund kassi saba, sinna mahtsid mitusada Sõel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (81) 2272U1g
66964 1910 D1h/ & Tuhat tuuli-luli mulku, sada sandi sambamulku, säält lääb sisse tuhat tükki, kost ei mahu kassi saba Sipelgapesa Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (9) 2272U1h
66965 1910 D2/ & Tuhat tuudi-juudi mulku, sada sandi sitamulku, kust ei mahu kunna saba, säält sõit suur sõda Mesilased lähevad pakku (tarusse) Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281/2 (82) 2272U2
66966 1910 D3/ & Sada saali-laali, tuhat tuuli-luuli, kus ei mahu hiire hända ega kassi saba Sari PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 673 (3) 2272U3
66967 1910 E/ & Suust tuleb suur sõda, kuhu ei mahu kassi saba, annab suud suuremale, kätt kärbse isandale Linnupere puu Iis 1955 L. Raudsep KKI 20, 132 (34) 1966G
66968 1910 # 2275K4b*
66969 1911 a1 & Sealt, kust sööb, sealt situb Keres, leil Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (548)
66970 1911 a1 Sealt, kust sööb, sealt si[tu]b Keris annab leili 1890 E EM 137 (1289)
66971 1911 a1 Säält, kust sööb, säält si[tu]b Keris annab leili 1913 E EM2 119 (1680)
66972 1911 a2 Kust sööb, säält situb 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
66973 1911 a2 & Kust sööb, sealt situb Oherd Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (117)
66974 1911 a2 Kust sööb, sialt situb Uherdi Tõs 1941 A. Laan ERA II 295, 51 (36)
66975 1911 b & Sealt, kust sööb, sealt annab Ankur, vaat Tõs 1895 O. Schantz E 15473 (6)
66976 1911 # 63 2046 2047
66977 1912 & Sinna viskan siidikera, kuhu käed ei ulata Silmanägemine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (31)
66978 1912 Sinna viskan siidikera, kuhu käed ei ulata Nägemine 1913 E EM2 123 (1741)
66979 1912 Sinna viskan siidikera, kuhu käed ei ulata 1921 Plmp. LõK 30
66980 1912 Sinna viskan siidikera, kuhu käed ei ulatu Nägemine 1939 Nugis 293 ja 314 (207)
66981 1913 a1 & Siasitt seina peal Aidalukk Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (46)
66982 1913 a1 Seasitt seina peal Tabalukk Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (32)
66983 1913 a1 Seasitt seina peal Taba Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (69)
66984 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Kirstutaba Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (46)
66985 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba ussõ iih Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (5)
66986 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 49 (1)
66987 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 478 (88)
66988 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 406 (16)
66989 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (13)
66990 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Ribataba ussõ iih Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (17)
66991 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (50)
66992 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (17)
66993 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (19)
66994 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Aidataba Se 1933 N. Oinas S 67367 (26)
66995 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Aidataba Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (43)
66996 1913 a1 Tseasitt saina pääl Taba Se 1930 A. Tammeorg S 23867 (41)
66997 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Kirstutaba Se 1930 V. Ruusamägi S 25951 (1)
66998 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Ribataba kirstu iih Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (30)
66999 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Ahofortka Se 1935 M. Podrätšikov S 102206 (7)
67000 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Puuoss sainah Se 1929 A. Gehrke S 17314 (92)