Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 87001 — 88000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
87001 2531 C3a* & Viis vimpu ja kümme kimpu, keivad ümmer hiireaugu Sukakudumine Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 355 (102)
87002 2531 C3b & Viis vimpu, kümme kimpu, aeavad ümmer hiireaugu Sukakudumine Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 234 (11)
87003 2531 C3c & Viis vimpu, kümme kampu, käivad ümber hiireaugu Sukategemine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 187 (26)
87004 2531 C4 Viis vinti, kümme künti, käivad ümber hiireaugu Sukavarras Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 50 (13)
87005 2531 C4 & Viis vinti, kümme kunti, käivad ümber hiireaugu Vardad Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 774 (38)
87006 2531 C5 [Viis] vimpi, [kümme] kõmpi ümber orjaaugu Nakriratas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (40)
87007 2531 C5 & [Viis] vimpi, [kümme] kõmpi ümber orjaaugu Vankriratas Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (24)
87008 2531 C6 & Viis vimpu ja kümme kimpu, keivad ümmer müüriaugu Vardad ja sõrmed Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 382 (90)
87009 2531 D1% & Viis viilu, kümme kiilu Ratas Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (4) 2272G5+
87010 2531 D2a Viis viilu, kümme kiilu ümber pädakaaugu Vankriratas 1890 E EM 180 (1756)
87011 2531 D2a Viis viilu, kümme kiilu ümber pädakaaugu Vankriratas 1913 E EM2 155 (2275)
87012 2531 D2a Viis viilu, kümme kiilu ümber pätakaaugu Vankriratas Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (11)
87013 2531 D2a & Viis viilu, kümme kiilu ümber pätakaaugu Vankreratas Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (11)
87014 2531 D2a Viis viilu, kümme kiilu ümber patakaaugu Vankriratas Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (96)
87015 2531 D2b & Viis viilu ja kümme kiilu ümber potardiaugu Puuratas SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (17)
87016 2531 D2c & Viis viilu, kümme kiilu ümber pütandiaugu Vankreratas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (83)
87017 2531 D2d+ & Seitse kiilu, viis viilu, jooksevad ümber potisarnase augu Vankreratas Vän 1925 J. Kree E 55627
87018 2531 D3* & Viis viilu, kümme kiilu, üits joosep ümbre ööri-ääri Viis viilu om viis rattapöiga, kümme kiilu om kümme rattakõdarad, üks om ratas, mis tele ümbre joosep Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 824 (132)
87019 2531 D3* & Viis viilu, kümme kiilu, üte mulguga hööriharu Ratas Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 726 (15)
87020 2531 D3* Viis viilo, kümme kiilo, üte mulgu ööri-haru Ratas viie pövväga ja kümne kõdaraga Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (109)
87021 2531 D4a* Viis viilu, kümme kiilu ümber hööriaugu Vankriratas 1890 E EM 180 (1756)
87022 2531 D4a* Viis viilu, kümme kiilu ümber hööriaugu Vankriratas 1913 E EM2 155 (2275)
87023 2531 D4a* & Viis viilu, kümme kiilu ümber ühe hööriaugu Ratas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (311)
87024 2531 D4a* Viis viilu, kümme kiilu ümber ühe ööriaugu Ratas Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (34)
87025 2531 D4a* Viis viilu, kümme kiilu ümmer ühe ööriaugu Ratas SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (86)
87026 2531 D4a* Viis viilu, kümme kiilu ühe ümber ööriaugu Ratas SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (69)
87027 2531 D4a* & Viis viili ja kümme kiili, kiik ümbre üte hööriaugu Ratas San 1893 J. Tammemägi H II 44, 717 (195)
87028 2531 D4a* Kümme kiilu, viis viilu, ühe ööriaugu ümber Ratas Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 245
87029 2531 D4b* Viis viilu, kümme kiilu, jooksevad ümmer hööriaugu Vankriratta viis peiga, kümme kodart Kõp 1922 O. Loorits A 517 (52)
87030 2531 D4b* & Viis viilu, kümme kiilu, joosevad ümmer hööriaugu Ratas Kõp 1923 O. Loorits ERA II 34, 336 (3)
87031 2531 D4b* & Viis viilu, kümme kiilu, kõik jooksvad ümber ühe hööriaugu Vankriratas Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 830 (25)
87032 2531 D4c* & Viis viilu ja kümme kiilu, käivad ümmer vööriaugu Vankrerattad Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (172)
87033 2531 D4c* & Viis viilu, kümme kiilu, kõik käivad ümber ühe hööriaugu Ratas Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (59)
87034 2531 D4c* Viis viilu, kümme kiilu, käib ümber hööratsiaugu Plt 1923 H. Katmann A 2082 (5)
87035 2531 D4d & Viis viilu, kümme kiilu, üits hööriauk Ratas Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (23)
87036 2531 D4e & Viis viilu, kuus kiilu, üks hööriratas Vankriratas Ran 1963 V. Soo RKM II 169, 264 (53)
87037 2531 D5 & Viis viilu, kümme kiilu tütre tüüriaugu man Vankreratas Pst 1935 O. Loorits ERA II 115, 254 (1)
87038 2531 D6a Viis viilu, kümme kiilu, ümmer üte üüriaugu, taga tuudi-ruudi pulga Rattapõõned, kõdared, rumm Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (5)
87039 2531 D6a Viis viilu, kümme kiilu, ümmer üte üüriaugu, taga tuudi-ruudi pulga Vankriratas Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (10)
87040 2531 D6a & Viis viilu, kümme kiilu ümmer üte üüriaugu, taga tuudi-ruudi pulga Vankriratas Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (64)
87041 2531 D6b1 & Viis viilu, kümme kiilu, eest ütte üüriauku, taga tuudi-ruudi pulka Ratas Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 706 (12)
87042 2531 D6b2 & Viis viilu, kümme kiilu, eest üti tüüriauku, tagast tuudi-ruudi pulka Vankreratas Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (45)
87043 2531 D7a & Viis viilu, kümme kiilu ühe ohertiaugu pääl Rattapöiad, kodarad, õõnsus Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (71)
87044 2531 D7b & Viis viilu, kümme kiilu ümmer oratsiaugu Vankreratas SJn 1891 J. Köstner H II 26, 553 (5)
87045 2531 D8* & Viis viilakut, kümme kiilakut, joosvad ümber lututuule augu Vankreratas Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (3)
87046 2531 D8* Viis viirulist ja kümme kiirulist, jooksevad ümber lututoru augu Ratas Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (101)
87047 2531 D8* & Viis viilu ja kümme kiilu ümber lättetiiru augu Vankreratas Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (8)
87048 2531 D8* Viis viilu, kümme kiilu, ümber lutevere augu Vankriratas Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (3)
87049 2531 D9 & Viis viilu, kümme kiilu, jooksvad ümber loteraugu Vankriratas Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (59)
87050 2531 D9 Viis viilu, kümme kiilu, jooksvad ümber läteraugu Vankreratas Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (113)
87051 2531 D10+ & Viis viili, kümme kiilu, jooseve ümmer üte augu Ratta Pst 1895 J. Ainson H II 51, 577 (5)
87052 2531 D10+ Viis viilu, kümme kiilu, lähevad üle mitme augu Rattad Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (147)
87053 2531 D10+ & Viis viilu, kümme kiilu, ümber kambreaugud Ratas Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (145)
87054 2531 D10+ Viis viilu ja kümme kiilu ja kaksteistkümmend törtsauku Vankrerattas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 984 (936)
87055 2531 E1* & Kümme väikest köörimulku, üits suur lõdinamulk Rattarumm Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (16)
87056 2531 E1* & Kümme kööriauku ja üks lödiauk Vankreratas Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (21)
87057 2531 E1* Kümme küüraauku ja üitstõistkus lüteruseauk Ratas, vankri Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (12)
87058 2531 E1* & Kümme kürsäauku, üitstõiskus lopardiauk Vankriratas Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (15)
87059 2531 E2+ & Kümme neitsikest ümmer lõtardiaugu Vankriratas SJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 283 (38)
87060 2531 F1 & Ümberringi hööriaugu, taga tundi-rundi auk Ratas ja rattarumm Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (12)
87061 2531 F1 Ümberringi hööriaugu, taga tuti-ruti auk Ratas ja rattarumm Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 (12b)
87062 2531 F2 & Ümmerd, ümmerd hööriauku, tagat tuti-vuti auku Rattarumm Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (11)
87063 2531 G1 & Kümme kurva ühe hööriaugu üle Rattakodarad rummu sees eP 1889 J. Pint H II 33, 727 (22)
87064 2531 G2a & Viis virba, kümme kirba, keskel olli hõõrehaud Ündruk Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (62)
87065 2531 G2b & Viis vürba, kümme kürba, üheteistmes töllerdisauk Vankriratas Muh 1959 A. Schmuul KKI 27, 167
87066 2531 G2c* & Viis virbu ja kümme kirbu, käivad ümber lodinaaugu Vankriratas, viis pöida ja kümme kodarad Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (63)
87067 2531 G2c* Viis vimba, kümme kürba, käivad ümber laterdesmau Rattapöiad, kodarad ja rumm Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 260, 100 (45)
87068 2531 G2d* & Viis virve ja kümme kirve ühe uruaugu ümmer Vankriratas Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 605 (165)
87069 2531 G2d* Viis virvi ja kümme kõrvi ja ühe uruaugu ümber Vankriratas Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (44)
87070 2531 G2d* Viis virve, kümme kürve, ühe uruaugu ümber Vankriratas Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (132)
87071 2531 G3 & Üheksa virba, kümme kürba, käib ümber logistiaugu Rattakodarad Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (6)
87072 2531 G4 & Kümme karva ümber s[it]aaugu Vankriratta kodarad ümber rummu Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 873 (42)
87073 2531 G5 & Kümme kõrva ja kümme vittu, käivad ümber sitaaugu Voki ratas, rumm ja kodarad Iis 1956 L. Raudsep KKI 22, 223 (8)
87074 2531 H1a* Viis v[itt]u, kümme m[unn]i, ühe s[it]aaugu küljes kinni Vankriratas Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64063 (25)
87075 2531 H1a* & Viis vittu, kümme munni, ühe sitaaugu külges kinni Vankriratas, viis pöida, kümme kodarast ühe rummu külges Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 442 (14)
87076 2531 H1a* Viis vittu ja kümme munni, ühe sitaaugu küljes kinni Vankriratas Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 782 (14)
87077 2531 H1a* Viis vittu ja kümme munni, ühe sitaaugu külles kinni Vankriratas Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 319 (4)
87078 2531 H1a* & Viis vittu ja [kümme] munni, ühe sitaaugu peal kinni Vankriratas VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (16)
87079 2531 H1a* Viis vittu ja kümme munni ja kõik on ühe sitaaugu külles kinni Vankriratas Amb 1966 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (11)
87080 2531 H1b & Kakskümmend vittu, kümme munni, kõik ümber sitaaugu kinni Vankriratas Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 530 (91)
87081 2531 H1c & Kümme putsi, kümme munni, kõik otsapidi ümber sitaaugu kinni Puuratas Mus 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 385/6 (52)
87082 2531 H2a & Üks v[itt] ja kümme m[unni], ühe perse külgis kinni Vankriratas Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 555/6 (3)
87083 2531 H2b* & Viis vittu, kümme munni, kõik ühe persenäka külges kinni Vankriratas Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (74)
87084 2531 H2b* [Viis] vittu, [kümme] munni, kõik ümber perse kinni Ratta kodarad ja rehvid Tt 1931 E. Vardja ERA II 31, 666 (68)
87085 2531 H2c* Viis vittu, kümme türa, ühe perseaugu küljes kinni Vankriratas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 91 (12)
87086 2531 H2c* & Viis vittu, kümme türa, ümber persiaugu koos Vankriratas Kul 1934 J. Nurme ERA II 86, 433 (331)
87087 2531 H2d & Kümme vittu, kümme munni, ühe perse külles kinni Vankriratas Rak 1892? J. Lilienbach E 1716 (56)
87088 2531 H2e & Viis vittu ja kümme munni, kõik on ühe türa küljes kinni Vankrirattas VNg 1965 P. Kippar KKI 38, 251 (4)
87089 2531 H3 & Üheksa tilli, kümme nippi ja kõik keivad ühte auku Vankreratas: eks ole kümme kodarast ja kümme kodaraauku ja need keivad kõik ühte rummuauku Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 211 (73)
87090 2531 H4 & Viis niitsa, kümme türra, üheteistkümnes saputamise auk Vankreratas Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (48)
87091 2531 I & Mitu siiru-viiru auku käivad ümmer musta sandi sitaaugu Siiru-viiru augud on kodarte augud, rumm jooseb ümmer musta rattamäärega telle Saa 1981 E. Leppik RKM II 381, 205 (94)
87092 2531 I Mitu siiru-viiru auku käivad ümmer musta sandi sitaaugu Vankriratas Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (31)
87093 2531 J & Kolmkümmend hööri-tööri, üks vana tutturi Ratas Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (2)
87094 2531 K/ & Viis vimpu ja kümme kimpu ühe heinakuhja kallal Ketraja sõrmed takutordi kallal Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (15) 900Y
87095 2531 # 2272K4 2533
87096 2532 a & Viis viirukõist, kuus kuurukõist, üteainu utra sisen Lohetsa tsõõriklänikun Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (97)
87097 2532 b & Viis viirukest, kuus kuurukest, üte utra sisen Hernekõtr Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (115)
87098 2533 Aa & Viis vitiauku, kuus kutiauku, säitsmes lallitamise auk Karjasarv Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (27)
87099 2533 Ab & Viis vitiauku, kuus kutiauku, seitsmes lorutamese auku Sarv KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (15)
87100 2533 Ac & Viis vitiauku, kuus kutiauku, seitsmes sant sitaauk Piip Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (6)
87101 2533 B1a & Viis vitti, kuus kutti, seitsmes libeauk, kaheksas karvatutt Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (113)
87102 2533 B1b & Viis vinti ja kuues kont, seitsmes sileauk ja kaheksas karvatutt Vokk Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (30)
87103 2533 B1c & Viis vutikest, kuus kutikest, seitsmes seletamise auk, kaheksas karvatutike Vokk Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (8)
87104 2533 B1d & [Viis] vitiauku, [kuus] kutiauku, [seitse] setiauku, [kaheksa] karvatuti auku Vokk Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 89 (176)
87105 2533 B2 Viis vikki, kuus kutti, seitsmes libeauk, kaheksas karekott Vokk 1890 E EM 180 (1754)
87106 2533 B2 Viis vikki, kuus kutti, seitsmes libeauk, kaheksas karekott Vokk 1913 E EM2 155 (2273)
87107 2533 B2 & Viis vikki, kuus kutti, seitsmes libeauk, kaheksas karekott Vokk Pal 1888 H. Maasen SKS, Eisen 390 (43)
87108 2533 B2 Viis vikki, kuus kutti, seitsmes libeauk, kaheksas karekott Vokk Pal 1888 H. Maasen H III 8, 406 (40)
87109 2533 C & Viis oli vattu, kuus oli kuttu, tuhat oli tuuli-luuli auku, seitsmes vana lelepiauku Voki Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 229 (69)
87110 2533 C Viis oli vattu, kuus oli kuttu, tuhat oli tuuli-luuli auku, seistes [sic!] vana lelepiauku Vokk 1890 E EM 179 (1751)
87111 2533 C Viis oli vattu, kuus oli kuttu, tuhat oli tuuli-luuli auku, seistes [sic!] vana lelepiauku Vokk 1913 E EM2 154 (2268)
87112 2533 C Viis oli vattu, kuus oli kuttu, tuhat oli tuuli-luuli auku, seitse vana lellepiauku Vokk 1920 Nurmik I 20
87113 2533 D & Tuhat tuudi-luudi auku, üks logistamise auk Vokk Vll 1995 A. Korb EFA II 3, 96 (24)
87114 2533 # 2272 2531
87115 2534 A & Villavälladi, kitsepäk[k]adi Villakraasid Kos 1892 T. Wiedemann E 9040 (1)
87116 2534 A Villavälladi, kitsepäk[k]adi Villakraasid 1913 E EM2 155 (2279)
87117 2534 B & Villadi-valladi, puupu[u]adi Kraasid Lai 1924 J. Sommer A 4728 (32)
87118 2535 a & Vilimõ-valimõ vao pääl, ei paista päiv, ei putu tuul Soolikud Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (72)
87119 2535 a Vilime-valimõ vao pääl, ei paista päev, ei putu tuul Soolikad 1890 E EM 180 (1757)
87120 2535 a Vilime-valimõ vao pääl, ei paista päev, ei putu tuul Soolikad 1913 E EM2 155 (2277)
87121 2535 b1 & Vilmi-valmi vaja pääl, putu-ui tuul, õi paista päiv Sooligu kõtuh Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (5)
87122 2535 b2 & Vilime-valime vaja otsah, ei putu tuul, ei paista päiv Inimese sooligo Se 1929 I. Sonts S 124440/1 (77)
87123 2535 b3 & Villem-vallem vaja otsah, õi putu tuul, õi paistu päiv Soolige kõtuh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (93)
87124 2535 b4 & Vilmi-valmi vaja otsah, õi putu tuul, õi päiv Lehmä sooligu Se 1929 V. Savala S 17519 (39)
87125 2535 b5 & Visti-vasti vaja otsah, putu-ui' tuul, paista-ai' päiv Sooligõ' Se 1938 I. Rohtla ERA II 175, 650 (49)
87126 2535 b6 & Hurmi-harmi vaaja otsah, õi paista päiv, õi puh[u] tuul Sooligu kõt[u]h Se 1935 D. Karnask S 101883 (49)
87127 2535 # 2296Aa1 | kküs
87128 2536 & Vingub, singub, jookseb üle mere, maa Tuul 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (2)
87129 2536 Vingub, singub, jookseb ümber maa ja mere Tuul, torm 1890 E EM 180 (1759)
87130 2536 Vingub, singub, jookseb ümber maa ja mere Tuul, torm 1913 E EM2 155 (2280)
87131 2536 Vingub, singub, jookseb ümber maa ja mere 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 165
87132 2536 # 334
87133 2537 A* & Vingüsid viletsä munnid, paukusid pagana kelläd pergeli perse mennessesä Oherdi Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 716 (11)
87134 2537 A* Vilguvad viletsa munnid, pauguvad pagana kellad, pergeli persse minnes Oherdiga augu laskmine As 1993 A. Korb RKM II 459, 276 (169)
87135 2537 B & Vinguvad vileta munnid umbse persse minnes Vinnal Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 894 (789)
87136 2538 & Vintab ja väntab värava taga, näitab kääga taeva poole Tuuleveski Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (69)
87137 2538 # 168 997
87138 2539 & Vinta-vänta, könta-känta, silmapilgu sihvatus Välk KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (232)
87139 2539 Vinta-vänta, kõnta-känta, silmapilgu sihvatus Välk 1890 E EM 180 (1763)
87140 2539 Vinta-vänta, kõnta-känta, silmapilgu sihvatus Välk 1913 E EM2 156 (2284)
87141 2539 Vinta-vänta, kõnta-känta, silmapilgu sihvatus 1920 Nurmik I 44
87142 2539 Vinta-vänta, kõnta-känta, silmapilgu sihvatus 1922 Nurmik EKÕr 103
87143 2539 Vinta-vänta, kõnta-känta, silmapilgu sihvatus Äike 1923 Nurmik II2 7
87144 2539 Vinta-vänta, könta-känta, silmapilgu sihvatus Välk 1923 Puus. KH 119
87145 2539 Vinta-vänta, kõnta-känta, silmapilgu sihvatus Välk 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (15)
87146 2539 Vinta-vänta, könta-känta, silmapilgu sihvatus Välk 1960 LS 421
87147 2539 Siira-viira, vinta-vänta, silmapilkne sihvatus Välk 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (21)
87148 2539 Vinta-vänta, könta-känta, silmapilgu sähvatus 1963 Siim-Vallner III 19
87149 2539 Vinta-vänta, könta-känta, silmapilgu sähvatus 1971 Hiie-Jõgisalu 11
87150 2539 Vinta-vänta, könta-känta, silmapilgu sähvatus 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
87151 2539 # 2541
87152 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik (Hin und her sich wendend, über den Wald sich werfend) Der Wind 1876 Wied. 294
87153 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik 1881 Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (8)
87154 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (34)
87155 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Tuul 1890 E EM 180 (1761)
87156 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik 1903 Pet. HS I 81
87157 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
87158 2540 Aa1* & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Püss Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (21)
87159 2540 Aa1* & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Tuul Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (8)
87160 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Tuul Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (17)
87161 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Tuul Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (1)
87162 2540 Aa1* & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Suits Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (5)
87163 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Haspel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (12)
87164 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Välk Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (52)
87165 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Pikne, välk Hls 1889 A. Meo H I 2, 132 (4)
87166 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Välk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (2)
87167 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Hasplid Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (31)
87168 2540 Aa1* & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Langarist Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (70)
87169 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Hasplid Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (146)
87170 2540 Aa1* & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Vikerkaar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (109)
87171 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Viitsip Pst 1895 H. Lensin E 16967 (10)
87172 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Välk Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (42)
87173 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Vikerkaar Muh 1940 J. Arike KKI WS
87174 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle mõtsa heitlik Välk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (114)
87175 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle mõtsa heitlik Haspel Trv 1894 A. Rull H III 20, 149 (93)
87176 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle mõtsa heitlik Välk Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (22)
87177 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
87178 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Var 1936 J. Arike KKI MS
87179 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik Kse 1933–1936 J. Arike KKI WS
87180 2540 Aa1* & Vintlik ja väntlik, üle mõtsa heitlik Välk Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (17)
87181 2540 Aa1* Vintlik-väntlik, üle metsa entlik Hastlid Han 1946 L. Truuvert RKM II 5, 133 (4)
87182 2540 Aa2 Vintrik-väntrik, üle metsa heitlik Haspel MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (19)
87183 2540 Aa2 & Vintrik-väntrik, üle mõtsa heitlik Haspel Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (57)
87184 2540 Aa3 & Vinklik-võnklik, üle metsa heitlik Suits Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (95)
87185 2540 Aa3 Vinklik-võnklik, üle metsa heitlik Suits Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 30 (42)
87186 2540 Aa3 & Vinklik-vänklik, üle metsa heitlik Tee Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (19)
87187 2540 Aa3 Vinklik-vänklik, üle metsa heitlik Tuul VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (60)
87188 2540 Aa4* Sirklik-virklik, üle ilma heitlik Välk Võn 1889 J. Pint H II 33, 732 (57)
87189 2540 Aa4* & Peitlik-veitlik, üle metsa heitlik Hasplid Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (30)
87190 2540 Aa4* & Vilguline-välguline, üle metsa heitlik Vikerkaar Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 884 (14)
87191 2540 Ab* Vintleb-väntleb, üle metsa heitleb Välk TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (28)
87192 2540 Ab* & Vintleb-väntleb, üle mõtsa heitleb Lõngaloi (haspel) Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 8 (11)
87193 2540 Ab* & Vinkleb-vänkleb, üle metsa heitleb Udu Hps 1923 V. Lao E 53570 (43)
87194 2540 B & Vintlik-väntlik, üle mõisa heitlik Haspled Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (136)
87195 2540 B Vintlik-väntlik, üle mõisa heitlik Haspled 1890 E EM 180 (1762)
87196 2540 B Vintlik-väntlik, üle mõisa heitlik Tuul 1913 E EM2 155 (2282)
87197 2540 B Vintlik-väntlik, üle mõisa heitlik Haspled 1913 E EM2 156 (2283)
87198 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Langalõim Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (12)
87199 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (7)
87200 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (38)
87201 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (44)
87202 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (39)
87203 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (48)
87204 2540 Ca & Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (73)
87205 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Puh 1932 Veeber E 81924 (5)
87206 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aia heitlik Haspel Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (60)
87207 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aja heitlik Haspel Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (113)
87208 2540 Ca Vintlik-väntlik, üle aja heitlik Haspled Tõs 1893 J. Öövel E 3619 (8)
87209 2540 Cb & Vintrik-väntrik, üle aia heitlik Haspel Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (14)
87210 2540 Da* Vintlik-väntlik, üle ilma heitlik Maantee 1992 Metstak2 37 ja 38
87211 2540 Da* Vintlik-väntlik, üle ilma heitlik Vikerkaar Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (313)
87212 2540 Da* & Vintlik-väntlik, üle ilma heitlik Maantee Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (51)
87213 2540 Da* & Vintlik-väntlik, üle ilma heitlik Tuul SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (130)
87214 2540 Da* Vintlik-väntlik, üle ilma heitlik Välk Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (3)
87215 2540 Da* Vintlik-väntlik, üle ilma heitlik Välk Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 335 (26)
87216 2540 Da* & Vindlik ja vändlik, üle ilma heitlik Haspel KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 63 (131)
87217 2540 Db & Tsirklik-virklik, üle ilma heitlik Välk Ote 1895 E. Palm E 20130 (31)
87218 2540 E & Vintlik-väntlik, üle nuka heitlik Haspel Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (136)
87219 2540 F/ & Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik, kus sa lähed, pisike piirit lakk Vesi Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (26) 872D
87220 2540 G*/ Vinklik-võnklik, üle metsa heitlik, pikem kui metsapuud, madalam kui metsarohi Tee Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (67) 1610I*
87221 2540 G*/ & Vinklik ja vänklik, üle metsa heitlik, madalam kui maarohi ja pitkem kui metsapuud Tee Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 312 (226) 1610I*
87222 2540 G*/ Vinkledi, vankledi, üle metsa heitlik, madalamad maarohtu, pikemad metsapuid Maantee Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 262 (101) 1610I*
87223 2540 G*/ Vintlik-väntlik, üle metsa heitlik, pikem kut kõik metsapuud, madalam kut maarohi Maantee Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 284 (81) 1610I*
87224 2540 # 2541
87225 2541 a* Vintlik-väntlik, üle metsa õige Torupill Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (5)
87226 2541 a* Vintlik-väntlik, üle metsa õige Torupill Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (24)
87227 2541 a* & Vintlik-väntlik, üle metsa õige Torupill MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (43)
87228 2541 a* Vintlik- väntlik, üle metsa õige Torupill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (139)
87229 2541 a* Vintlik ja väntlik, üle metsa õige Vikkerkaar Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (116)
87230 2541 b & Vintlik-väntlik, üle metsa ulatab Torupill Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (19)
87231 2541 c & Kiveriku-kõveriku, üle ilma imeliku Vikerkaar Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (37)
87232 2541 d & Viiderik ja vääderik, üle mõtsa imelik Torupill Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (11)
87233 2541 # 2539 2540 2783
87234 2542 & Virgaste juusk, haluste salv Püss Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (89)
87235 2543 A1a & Viro vuun, läti lammas, huunih hullas, tanomih tallas Tuisk Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (11)
87236 2543 A1b & Viro vuun, läti lammas, hullas uulitsih, tants tanomih Tuisk Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (46)
87237 2543 A2 & Viro vuun, lati lammas, tants kõik talo tanoma Konn Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (5)
87238 2543 B & Sinisikk, vohomikk, tands külä tanomih Tuiskas Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 427 (24)
87239 2543 # 1509 1518 2412 2489
87240 2544 Aa1 & Viskad ülesse, on valge, kukub maha, on kollane Muna Lai 1895 K. Taras H III 26, 77 ja 81 (95)
87241 2544 Aa1 Viskad ülesse, on valge, kukub maha, on kollane Muna Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 364 (111)
87242 2544 Aa2 & Viskad üles, on valge, kukub alla, on kollane Muna Trt 1983 R. Ulp RKM II 366, 389 (3)
87243 2544 Ab & Viska üles, on valge, tuleb alla, on kollane Muna Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 331 (3)
87244 2544 B & Valgelt katuselle, kollaselt maha Muna visatakse katu[se]lle, kus ta katki lähäb VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (24)
87245 2545 & Vitsust vakk, tohust tõrs, sihvib-sähvib, et sadiseb Sari 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (29)
87246 2545 Vitsust vakk, tohust tõrs, sihvib-sahvib, et sadiseb Sari 1890 E EM 181 (1765)
87247 2545 Vitsust vakk, tohust tõrs, sihvib-sahvib, et sadiseb Sari 1913 E EM2 156 (2286)
87248 2545 Vitsust vakk, tohust tõrs, sihvib-sahvib, et sadiseb Sari 1921 Nurmik II 42 (9)
87249 2546 & Voodis ei maga, jalgega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilve 1894 T. Wiedemann E 9516 (16)
87250 2546 Voodis ei maga, jalgadega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilv 1913 E EM2 156 (2287)
87251 2546 Voodis ei maga, jalgadega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilv 1914 E MM 18 ja 46 (286)
87252 2546 Voodis ei maga, jalgadega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilv 1920 E MM2 18 ja 49 (289)
87253 2546 Voodis ei maga, jalgadega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilv 1994 E MM3 15 ja 40 (289)
87254 2546 Voodis ei maga, jalgadega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilv 1927 Ainelo III 124
87255 2546 Voodis ei maga, jalgadega ei käi, käsi ei ole, aga läheb edasi Pilv 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 162
87256 2546 Voodis ei maga, jalgadel ei käi, käsi ei ole, aga edasi läheb 1960 Bachman-Vilbok II 247
87257 2547 Vorst varnas, ots maas Köis 1890 E EM 181 (1766)
87258 2547 Vorst varnas, ots maas Köis 1913 E EM2 156 (2288)
87259 2547 Vorst varnas, ots maas Köis 1908 Tander 31
87260 2547 Vorst varnas, ots maas Köis 1929 Jürisson 190 (17)
87261 2547 Vorst varnas, ots maas Köis 1939 Nugis 295 ja 315 (255)
87262 2547 Vorst varnas, ots maas Köis varnas 1992 Metstak2 29 ja 30
87263 2547 & Vorst varnas, ots maas Köis 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (715)
87264 2547 Vorst varnas, ots maas Köis Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (137)
87265 2547 Vorst varnas, ots muas Köis varnas Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 195 (5)
87266 2547 Vorst varnan, ots maan Köüds Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 133 (112)
87267 2548 & Vorst ühe otsaga Sukk Vil 1895 H. Niggol H III 20, 844 (25)
87268 2548 # 75 462 546 | kküs | vs: EV 423, 2920, 14282 | kk
87269 2549 Aa & Võib õnne sulle kuulutada, sind õnne kaljust nihutada, kui kuke pea ta punab ja lume värvi kannab (Es kann dir Glück verkünden, von des Glückes Felsen dich schieben, es ist roth wie der Kopf eines Hahnes und trägt die Farbe des Schnees) Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 294
87270 2549 Aa Võib õnne sulle kuulutada, sind õnne kaljust nihutada, kui kuke pia ta punab ja lume värvi kannab 1881 Kas. Talur. Kal. (1881) 40 (12)
87271 2549 Aa Võib õnne sulle kuuluta, sind õnne kaljust nihuta, kui kuke pää ta punab ja lume värvi kannab Kiri Pal 1897 H. Karro H IV 8, 344 (97)
87272 2549 Ab & Tahan sulle õnne kuulutada, sind õnne kaljust nihutada, ta kuke peada punane ja lume värvi karvane Kiri Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 250 (146)
87273 2549 B & Kui kuke pää ta punab ja lume värvi kannab Kiri Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (35)
87274 2550 Aa & Võiutükk kaohn Kuupaiste Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (157)
87275 2550 Ab & Võileivatükk kaevus Päevaläige Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 62 ja 86 (215)
87276 2550 B & Võivitsik vede peal Päike taevas Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (24)
87277 2550 # 573 622 640 793 957 1602 2288
87278 2551 A & Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputakse, puruks tambitakse, saksaks tehakse Lina Vig 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (24)
87279 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1890 E EM 181 (1768)
87280 2551 A Võlla puuakse, pää raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1913 E EM2 156 (2290)
87281 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1914 E MM 18 ja 46 (287)
87282 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1920 E MM2 18 ja 49 (290)
87283 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1992 E MM3 15 ja 40 (290)
87284 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1926 Raud KL III 214 (33)
87285 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1934 Raud VMj 214 (32)
87286 2551 A Võlla puuakse, pea raiutakse, ära uputatakse, puruks pekstakse, saksaks tehakse Lina 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (3)
87287 2551 B & Küll minuga tehakse mitu imet, võetakse mu karvust kinni ja lüiakse vastu maad, pannakse mind tükiks ajaks vette kivide alla, pannakse mind külma hallede alla, tautakse puukolkidega mul liha luude pealt ära, veel raudkammidega purusteta Linad Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (1)
87288 2551 C & Mind karvupidi kistakse ja vastu maad lüüakse Lina Lai 1897 H. Asper H III 28, 528 (115)
87289 2551 D+ Mina vaenõ vilets loom, selle looja ilma pääl, pää mul neljäst säedõs, siski mind ka purutõdõs ja mu luid ja liha vette viiäs, sis mind ära külmädedõs, luid ja liha ärä müidas ja mind raud ja susi söövä, viimädil mo laua pääle pandas, inemisi ka veel mooga hauda pandõs ja veel aunime andas Lina Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 228 (49)
87290 2551 D+ Küll mind pekseti, hõeruti, raiuti, kõigis aukandjateks tehti ja viimaks keisriga troonile tõsteti Lina Trv 1905 A. Anderson E 45328 (7)
87291 2551 D+ Pea lüüakse, keha uputakse Lina Pal 1897 H. Karro H IV 8, 350 (141)
87292 2551 # 895
87293 2552 a & Võta kätte, kääna risti, tee auku, suska sisse, sikuta ja valmis Õlest side Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 196 (3)
87294 2552 b & Võtab pooles, panõb risti, käänäb, väänäb, panõb sissõ, sikutab ja valmis Õlesidet tetäs Ran 1890 H. Raag H II 30, 423 (2)
87295 2552 c & Võta pihku, tõmma lõhki, tee risti, pane sõlme, sikuta, pane keerd peale Linakoo sideme tegemisest KJn 1974 A. Seep RKM II 311, 350
87296 2553 & Võtab silmad, ei võta kõrvu Udu 1895 O. Schantz E 15473 (4)
87297 2553 Võtab silmad, ei võta kõrvu Udu 1913 E EM2 156 (2294)
87298 2553 Võtab silmad, ei võta kõrvu Udu 1914 E MM 18 ja 46 (288)
87299 2553 Võtab silmad, ei võta kõrvu Udu 1920 E MM2 18 ja 49 (291)
87300 2553 Võtab silmad, ei võta kõrvu Udu 1994 E MM3 15 ja 40 (291)
87301 2553 Võtab silmad, ei võta kõrvu 1927 Ainelo III 50
87302 2554 Aa & Mutst peio, mutst persehe Anomet mõstas Se 1929 I. Sonts S 124444 (106)
87303 2554 Ab & Võtta piiu, mutska persede Käsikivi Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (5)
87304 2554 Ab Võta peiu, mutska persede Savetsamine Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (70)
87305 2554 Ab Võta piiu, mutska perste Käsikivi Hel 1889 K. Gross H II 31, 879 (9)
87306 2554 Ac & Peiu võtat, persehe pistat Käsikivi kollu panet terri Se 1901 E. Kaiv H II 64, 701 (2)
87307 2554 B/ & Muts piio, muts persehe, vahelt aab valget vahtu vällä Käsikiviga jahvatamine (ühe käega keerutab kivi, sülitab pihku, teise käega siputab teri, jahu on valge) Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 76 (14) 106M
87308 2554 C/ & Sälläst süü, küllest situs, peoga visatas persede Käsikivi Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (88) 1938M
87309 2554 D/ & Puust tett punger-panger, kivist tett kinger-kanger, peio võta, muutska perse Käsikivi Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (20) 1769Ä
87310 2554 # 474 1590
87311 2555 a & Võõral maal tapõtas härgä, siiä juusk veri Vihma satas Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (77)
87312 2555 b & Tuul maal härgä tapõtas, seolõ maalõ veri karglõs Vihma satas Se 1934 A. Tammeorg S 90824 ja 90828 (30)
87313 2555 # 2174
87314 2556 a & Väkev perse om pengi all Pann Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (15)
87315 2556 b & Vägev liha pingi all Pliiniraud Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (68)
87316 2556 # 2409
87317 2557 & Vägi läheb välja, peremehe peial jäeb püsti Lamba sittumine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (90)
87318 2557 # 1586 1883 2591 | kk
87319 2558 a Vägi vöös, kuningas ilma vööta Õlekuhi VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (4)
87320 2558 a & Vägi vöös, kuningas ilma vööta Õlekuhi VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (11)
87321 2558 b & Kuninga väel kõigil vööd ümber, kuningas ise ilma vööta Õlekuhi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 67 ja 89 (262)
87322 2559 A1% & Veike rakake, käib kõik maailma metsapuud läbi, kahe kannu otsa ei saa Orav, kuu ja päikese peale ei saa Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (209) 1655
87323 2559 A1% Väike rakake käib kõik metsapuud läbi, kahe kännu otsa ei saa Oravas 1890 E EM 177 (1721) 1655
87324 2559 A1% Väike rakike käib kõik metsapuud läbi, kahe kännu otsa ei saa Oravas 1913 E EM2 152 (2232) 1655
87325 2559 A1% Väike rakike käib kõik metsapuud läbi, kahe kännu otsa ei saa Orav 1920 Nurmik I 122 1655
87326 2559 A1% Väike rakike käib kõik metsapuud läbi, kahe kännu otsa ei saa Orav 1941 Käis EV I5/II 22 1655
87327 2559 A2a1 & Pisike poisike, käib kõik puud, ei saa kahe kannu otsa Sipelgas, ei saa kuu ja päike[se] peale VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (41)
87328 2559 A2a2 & Pisike poisike, kõik muud puud käib ära, kahe kannu otsa ei saa Sipelgas käib mõjal, pääva ja kuu peale ei saa VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (58)
87329 2559 A2b & Pisikene poisikene, käib kõik kivid ja kännud läbi, aga kahe kännu otsa ei pease Sipelgas, kuu ega päikese peale ei pease Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (7)
87330 2559 A2c & Pisikene poisikene, käib kõik muud teed, kahe kännu otsa ei saa Sipelgas ei saa kuu ja pääva peale Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (11)
87331 2559 A3 & Pooleuastane poisike, käib kõik muud puud läbi, aga kahe kannu õtsa ei sua Sipelgas: sipelgapoisike suab iga puu õtsa, aga kuu ja päikese õtsa ei sua; kuu ja päike ongi need kaks kandu, kohe õtsa ta ei sua Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 62 (111)
87332 2559 A4 & Pisikene mustukene, käib kõik muud puud, pikemad kui pikad puud, aga kahe kännu peale ei saa Sipelgas, kuu ja päeva peale ei saa JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1798 (305)
87333 2559 A5 & Metsas käib kõik puud läbi, aga kahe kännu peale ei saa Orav Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (33)
87334 2559 B/ & Pisikene mustukene, saba tillitallikene, kõrvad kikivikikesed, käib kõik muud puud, ei soa kahe kännu otsa Sipelgas, kuu ja päeva otsa VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 13 (34) 1648P
87335 2559 C/ & Pisikene piperdaja, maailma rakendaja, käib kõik kannud ära, aga kahe kannu otsa ei saa Sipelgas ei saa kuu ega päikese otsa Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (31) 1651Q
87336 2559 C/ Pisike piperdaja, maailma rakendaja, käib kõik kännud ära, aga kahe kännu otsa ei saa Sipelgas kuu ja päikese peale 1913 E EM2 108 (1495) 1651Q
87337 2560 A1a & Ui-ui umbjärv, ei saa üle egä ümmert Esiende vari Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (34)
87338 2560 A1b Umbne järv, ei saa üle ega ümbert Vari Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (63)
87339 2560 A1b & Umne järv, ei saa üle ega ümmer Inimese vari SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 77 (27)
87340 2560 A1b Umne järv, ei saa üle ega ümber Inimese vari MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (33)
87341 2560 A1b Umne järv, ei saa üle ega ümbre Vari Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (152)
87342 2560 A1b & Umbine järv, ei saa üle ega ümbert Vari Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 146 ja 164 (15)
87343 2560 A1c & Umbene järv, ei saa ligi, üle ega ümmert Vari Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (32a)
87344 2560 A1d & Umbne järv, aga üle minna ei saa Enda vari Trt 1963 A. Vigla RKM II 163, 143 (6)
87345 2560 A2a% & Umbjärv, ei saa üle, ei ümbre, kui paistab päiv, sis om täis, sadab vihma, om ta tühi Inimese vari Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (2) 808B1a2
87346 2560 A2b & Umbjärv, ei saa üle, ei ümbre, kui päiva paistab, siis on täis, kui pilven, siis on tühi Vari Puh 1890 P. Kalk H III 10, 57 (5)
87347 2560 A3a Umbne järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1890 E EM 160 (1538)
87348 2560 A3a Umbne järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1913 E EM2 139 (2000)
87349 2560 A3a Umbne järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1979 Metstak 8 ja 32 (6)
87350 2560 A3a Umbne järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1992 Metstak2 8 ja 9
87351 2560 A3a & Umne järveke, ei sua üle ega ümmer Vari Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (42)
87352 2560 A3a Umbene järveke, ei saa üle ega ümbert Vari Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (47)
87353 2560 A3a & Umbene järveke, ei saa üle ega ümbert Vari Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (156)
87354 2560 A3b & Umbjärveke, üle ega ümbert ei saa Inimese vari Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (46)
87355 2560 A3c* Umbene järveke, ei saa ümmert ega üle Ende vari Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (87)
87356 2560 A3c* & Umbine järveke, ei saa ümbert, ei saa üle Inimese vari Hls 1965 Anonüüm 107 EKRK I 54, 535 (2)
87357 2560 A4a* Väikene umbine järveke, ei saa üle ega ümmer Inimese vari Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (37)
87358 2560 A4a* & Väike umbne järveke, ei saa üle, ei ka ümbre Vari Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (121)
87359 2560 A4a* & Veike umbjärveke, ei saa üle ega ümmert Inimese vari Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (12)
87360 2560 A4a* Väike umbjärveke, aga ei saa üle ega ümmert Vari Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 292 (1)
87361 2560 A4b & Üts väike umbjärveke, ei saa üle ei ümbrest Vari Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 549 (168)
87362 2560 A5a Väike järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1913 E EM2 152 (2224)
87363 2560 A5a Väike järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1914 E MM 17 ja 46 (275)
87364 2560 A5a Väike järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1920 E MM2 17 ja 49 (278)
87365 2560 A5a Väike järveke, ei saa üle ega ümber Vari 1994 E MM3 14 ja 40 (278)
87366 2560 A5a & Veikene järveke, ei saa üle, ei ka ümmert Vari Trv 1895 J. Sams E 18071 (34)
87367 2560 A5b & Vähke järveke, ei ümmert ega läbi saa Inimese vari Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (111)
87368 2560 A5c & Väike järveke mustab, ei saa ümbert ega üle Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 124 (12)
87369 2560 A6 & Veike pikergune järveke, ei saa üle astu ega ümber käia Inimese vari Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (295)
87370 2560 A7 & Piklik järvekene, ei saa üle ei ümbre Uma vari Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (83)
87371 2560 B & Ma olen väike tiigike, ei saa üle ega ümmert Vari Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 857 (27b)
87372 2560 C1 & Väike must mereke, üle ei saa, ümber ei saa Vari Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (24)
87373 2560 C2 & Must meri moro pääl, saa-ai üle ei ümbre, muudku müttä läbi Pime öö Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (11)
87374 2560 D & Ei saa üle minnä, ei saa ümbre minnä Vari Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (49)
87375 2560 E & Umbine järveke, ei saa üle, ei saa ümbert, muidu ei pääse läbi, kui lõhu ära Kanamuna Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (50)
87376 2560 F*/ Must kuus muru pääl, ei saa üle ega ümbre Inemise vari Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (124) 1265B*
87377 2560 F*/ & Must kuus muru pääl, ei saa kostki üle ei ümbre Inimese vari San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (24) 1265B*
87378 2560 # kk
87379 2561 Väike mees, punane kasukas seljas Keedetud vähk 1979 Metstak 18 ja 34 (180)
87380 2561 Väike mees, punane kasukas seljas Vähk 1992 Metstak2 52
87381 2561 & Veikene mees, punane kasukas seljas Vähk Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 46, 220 (1)
87382 2561 # 1693
87383 2562 & Veikene mustlane, aga kõvast laseb peeru Püss Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (18)
87384 2563 & Veiksem kui kera, aga üle ilma ulatab Silm Lai 1895 K. Taras H III 26, 71 ja 80 (20)
87385 2563 # 2792
87386 2564 & Väigu poiskõnõ, nelä kandiga persekene, sooligu käänuse, üte kõrvaga Kul'lus Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (221)
87387 2565 A & Väike linnake, sada ja tuhande kaupa sõjamehi sees, kõik keskelt peenikesed Sipelgapesa Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 351 (91)
87388 2565 Ba Väike majake, [saja] ja [tuhande] kaupa sõjamehi sees 1890 E EM 176 (1718)
87389 2565 Ba Väike majake, [saja] ja [tuhande] kaupa sõjamehi sees 1913 E EM2 152 (2227)
87390 2565 Ba & Väigu majakõne, [saja] ja [tuhande] kaupa sõamehi sisen Moonikõse pää (lill) Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (113)
87391 2565 Bb & Väike majake, musttuhat sõamiist sihen Linnupuu Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (122)
87392 2565 Bc & Väike maja mõtsa sisen, täis virke tüütegijaid Kusirautsiku (sipelga) Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (47)
87393 2566 a & Väike mees ja torupill suus Laps 1896 A. Kuldsaar E 24805 (42)
87394 2566 a Väike mees, torupill suus Laps 1913 E EM2 152 (2229)
87395 2566 a Väike mees, torupill suus Laps tissib 1921 Nurmik II 4 (8)
87396 2566 a Väike mees, torupill suus Laps tissib 1925 Puus. KH III5 74
87397 2566 a Väike mees, torupill suus Laps joob piima 1926 Ainelo II-III 114
87398 2566 b* Väike mees, torupill suus Laps imeb Tor 1933 A. Jantson E 82504 (5)
87399 2566 b* & Pissike mies, toropill suus Imev laps Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (50)
87400 2566 b* Väike poiss, torupill suus Laps tissib Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 147 (84)
87401 2567 & Väike meheke pild raudkangi taiva poolõ Käsi ja nõgõl Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (11)
87402 2567 # 168 997
87403 2568 & Väike miku sõedab musta põldu müüdä Lootsik Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (5)
87404 2569 & Väike onn, aga rohkem peret sees kui kuningal lossis Mesipuu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (135)
87405 2569 Väike unn, aga enam peret kui kuningakojal Mesipuu 1890 E EM 177 (1722)
87406 2569 Väike unn, aga enam peret kui kuningakojal Mesipuu 1913 E EM2 152 (2234)
87407 2569 Väike unn, aga enam peret kui kuningakojal Mesipuu 1914 E MM 18 ja 46 (277)
87408 2569 Väike unn, aga enam peret kui kuningakojal Mesipuu 1920 E MM2 18 ja 49 (280)
87409 2569 Väike unn, aga enam peret kui kuningakojal Mesipuu 1994 E MM3 14 ja 40 (280)
87410 2569 Väike onn, aga enam peret sees kui kuningakojal Mesilane 1913 NP 18
87411 2569 # 1635U5+
87412 2570 & Väike poisike, kolmest kohast kinni Reelaut VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (25)
87413 2571 A & Pisikene kambrike, sees tumeda pääga piigake Tuletikud Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 405 (49)
87414 2571 B% & Ühes toas [viiskümmend] meest, pruunide peadega, ühte nägu Tikutoos Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 30 (29) 2730
87415 2571 Ca & Väike valge aidake, musta peaga poisikesi täis Tikutoos Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 714 (98)
87416 2571 Cb & Üks ait musta piaga poisikesi täis Tikutoos Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (42)
87417 2571 Cc & Valge tuba, musta peaga poisikesi tihkel täis Tikutops, pitski Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (200)
87418 2571 Cd & Valge tuba, punaste peaga poisikesi tihkel täis Tikutops, pitski Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (200)
87419 2571 Da & Höörik maja, musta pääga inemise elässe sisen Tiku toosin Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (93)
87420 2571 Db% & Väike tarõ, musta pääga inemisi täüs Tiku toosin Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (11) 2157
87421 2571 Dc & Väikene valgõ tarõkõnõ, musta pääga mehekesi täus Pitski Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (111)
87422 2571 Dd & Tarõ täüs miihi, kõigil ütelitse kübärä Tiku Se 1934 A. Tammeorg S 90826 ja 90829 (60)
87423 2571 De & Tarõ täüs latse, kõik mustõ päiega Tikutuus Se 1932 A. Nurmetu S 49053 (55)
87424 2571 Df & Sannatäus latse mustõ päiega Toositäus tikka Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (4)
87425 2571 E & Tarõ täüs pinne, kõigil savitsõ pää' otsah Tiku' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (83)
87426 2571 # 2573K3b
87427 2572 a & Väike valge härjäkene, härmatedu hannake Kesvatera Ran 1889 H. Raag H II 30, 387/8 (4)
87428 2572 b & Vähike härjake, härmated hännake Odratera Hel 1893 J. Pausk E 6946 (6)
87429 2572 # 303
87430 2573 A & Väike valge kirkuke Kanamuna Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 4 (3)
87431 2573 B1 & Kerik om, lävve olõ-õi Muna Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (20)
87432 2573 B2 & Hää illus kerkuke, ei ole läppe, kost sisse minnäs Kanamuna San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (170)
87433 2573 B3 & Üts maja ja koaltki puult ei lää läppe sisse ja kats elänikku sisel Kanamuna Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
87434 2573 C1a* & Väike kerkokene, lävve kossegi Kanamuna Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (12)
87435 2573 C1a* Väikene kerkukene, ei ole läve kossegil Kanamuna Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (24)
87436 2573 C1a* Väikekene kerkukene, ei ole lävve kossegi Kanamuna Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (24)
87437 2573 C1a* Väikene kerkokõnõ, lävve ei olõ kongi Kanamuna Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
87438 2573 C1b1* & Väikene valge kerk, lävve konnegi Muna Ote 1895 E. Palm E 20131 (58)
87439 2573 C1b1* Väike valge kerkokene, läve koskil Kanamuna Räp 1933 E. Zirnak ERA II 60, 405 (6)
87440 2573 C1b1* Veike valge ker'k, ei lävve kossegi Kanamuna Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 219 (25)
87441 2573 C1b1* Väike valge kerk, lävve ei ole konnegi Kanamuna Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (9)
87442 2573 C1b1* Väike valgõ kerik, lävve ei olõ koskil Kanamuna Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (61)
87443 2573 C1b1* Väike valge kerkuge, lävve pole koskilgi Kanamuna Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (84)
87444 2573 C1b2 & Väike valge kergukene, läppe ei lövva konnigi Kanamuna Ote 1894 J. Kukrus H III 21, 568 (5)
87445 2573 C1b3 & Väike valge kerikukene, ei tiia lävve kostki Kanamuna San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (12)
87446 2573 C1b4 & Üks veike valge kirik, läve kuskil külje pääl Kanamuna Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (58)
87447 2573 C1c1 Valge kirik ilma läveta Kanamuna Ta 1913 J. Müür E 48439 (7)
87448 2573 C1c1 Valge kirik ilma läveta Muna Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 542 (59)
87449 2573 C1c1 & Valge kerik ilma läveta Kanamuna Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (31)
87450 2573 C1c1 Valge kerik ilma läveta Vas? 1877–1917 J. Sandra E 29718
87451 2573 C1c2*% Valge kerk, läve koneki Kanamuna TMr 1889 M. Napp H III 16, 424 ja 425 (59) 2358Ea
87452 2573 C1c2*% Valge kerk, läve koskil Kanamuna Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (24) 2358Ea
87453 2573 C1c2*% Valge kirik, läve ei kuskil Muna Võn 1877–1917 J. Pint ERM 139, 45 (1) 2358Ea
87454 2573 C1c2*% Valgõ kerk, lävve kohki Kanamuna Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (6) 2358Ea
87455 2573 C1c2*% Valge kerk, läve koski Kanamuna Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (30) 2358Ea
87456 2573 C1c2*% Valge kerik, läve kohki Kanamuna Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (43) 2358Ea
87457 2573 C1c2*% & Valgõ kerik, lävve kohki Kanamuna Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (3) 2358Ea
87458 2573 C1c2*% Valge kerk, ei lävve kossegi Kanamuna Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (31) 2358Ea
87459 2573 C1c2*% Valge kerk, ei lävve kohki Kanamuna Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 394 (59) 2358Ea
87460 2573 C1c2*% Valgõ kerikokene, ei kohengi puul lävve Kanamuna Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 465 (1) 2358Ea
87461 2573 C1c3* & Valge kirik, läve ei ole kuskil Muna Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (37)
87462 2573 C1c3* Valge kirik, ei ole läpe koskil Muna Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (27)
87463 2573 C1c3* Valgõ kerk, kohke olõ-õi lävve Kanamuna Se 1929 I. Sonts S 124434 (27)
87464 2573 C1c4 & Valgõ kerik, a lävve ei olõ Muna Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410
87465 2573 C1c4 Valge kirik, aga läve ei ole Muna 1890 E EM 169 (1639)
87466 2573 C1c4 Valge kirik, aga läve ei ole Muna 1913 E EM2 147 (2134)
87467 2573 C1c5* & Valge kerik, ei lövva lävve Muna Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (16)
87468 2573 C1c5* Valge kirik ja kostkina poolt ei lähä läpe sisse Kanamuna Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 19 ja 25 (128)
87469 2573 C2a1*% & Väikene linnakõnõ, kohki olõ-õi lävve Kanamuna Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (46) 1635Va
87470 2573 C2a1*% Väikene liin lävedä Muna Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (31) 1635Va
87471 2573 C2a1*% Väikene liinakõnõ, lävve ei kongi Muna Urv 1888 G. Seen H III 9, 650 (58) 1635Va
87472 2573 C2a1*% Väike liinake, läve ei ole kuskil Kanamuna Võn 1960–1961 M. Tõlgo RKM II 131, 322 (62) 1635Va
87473 2573 C2a1*% Väikene liinakene, läve ei ole koseki Kanamuna Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (7) 1635Va
87474 2573 C2a2 Väikene liin, lävve ei lää kostõgi Kanamuna Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (50)
87475 2573 C2a2 & Väikene liinakõnõ, ei lähä lävve kostki sisse Kanamuna Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (22)
87476 2573 C2a2 Väikene liinakõnõ, ei lää kostki lävve sisse Kanam[una] Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (16)
87477 2573 C2a3 & Väikene liinakõnõ, ei olõ koski lävve, ku koputat, sõs saa lävi Kanamuna Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (6)
87478 2573 C2a4 & Tillukene liinakene, läve ei lövva konnagi Muna Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (87)
87479 2573 C2b* Väike valge linnake, läve pole kusagil Kanamuna 1890 E EM 177 (1724)
87480 2573 C2b* Väike valge linnake, läve pole kusagil Kanamuna 1913 E EM2 153 (2236)
87481 2573 C2b* Väike valge linnake, läve pole kusagil Muna 1914 E MM 18 ja 46 (278)
87482 2573 C2b* Väike valge linnake, läve pole kusagil Muna 1920 E MM2 18 ja 49 (281)
87483 2573 C2b* Väike valge linnake, läve pole kusagil Muna 1994 E MM3 15 ja 40 (281)
87484 2573 C2b* & Väike valge liinake, ei lää lävve kostki Kanamuna Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (35)
87485 2573 C2b* Väikene valgõ liinakõnõ, ei lää kostki lävve sisse Kanamuna Rõu 1896 G. Raup H III 28, 690 (8)
87486 2573 C2b* Väike valgõ liinakõnõ, ei olõ kostki läpe sisse minna Kanamuna Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (12)
87487 2573 C2b* Väike valge linnake, kuskipoolt ei lähe läve sisse Kanamuna Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 416 (335)
87488 2573 C2b* Väikene valgõ liinakõnõ, kostki läppe sisse Kanamuna Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 357
87489 2573 C2c* Valge liinakene, ei ole kuskil lävve Kanamuna Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 28 (243)
87490 2573 C2c* Valge liinake, läpe ei läha kostki sisse Kanamuna Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (59)
87491 2573 C2c* Valge liinakene, ei lää' kostki läpe sisse Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 11
87492 2573 C2c* & Valgõ liinakõnõ, ei lää lävve sisse Kanamuna Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (9)
87493 2573 C2d% & Ilus valge liinake, lävve ei lää koskilt Muna Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (65) 2358Db2*
87494 2573 C3a & Väikene aidakõne, lävve ei ole kohki Kanamuna Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (15)
87495 2573 C3b* & Veike valge aidake, lävve pole kuskilgi Kanamuna Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (2)
87496 2573 C3b* & Väike valge aidakõne, ei ole üteltki puult läpe sisse Kanamunakõnõ – kas tuul om läpe kualtki puult Har 1944 S. Tanning KKI WS
87497 2573 C3c & Valgõ aidakõnõ, ei kualtki puult läpe Muna Har 1890 J. Pähn H II 32, 203 (113)
87498 2573 C3d & Valge ait varra täis, ei ole lävve konnegi Kanamuna Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (7)
87499 2573 C3e & Ait kallist kraami täüs, a' lävve kostki' sisse minnä' olõ-õi Kanamuna Se 1929 A. Gehrke S 17306/7 (31)
87500 2573 C4* Valgõ tarõkõnõ, lävve kohki Kanamuna Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 587 (1)
87501 2573 C4* & Valgõ tarõ, ei olõ kongi lävve Muna Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (25)
87502 2573 C5 & Väike kambrõkõ, lävve kongi Kanamuna Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (7)
87503 2573 D1a1 & Üits väikene liinakene, kostki ei läha mulku sisse Kanamuna Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (89)
87504 2573 D1a2 & Tilluke liinake, mitte konnegi mulku Kanamuna Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (36)
87505 2573 D1b1* Veike valge linnakene, ei ole mulku konnegi Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (9)
87506 2573 D1b1* & Väikene valge linnakene, kuskiltpoolt ei lähe mulku sisse Muna Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 414 (25)
87507 2573 D1b2* & Väike valge liinake, auku ei ole konnegi Kanamuna Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 792 (8)
87508 2573 D1b2* Väike valge liinakene, üttegi auku sisen ei ole Muna Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 398 (16)
87509 2573 D2 & Väike valge kerkukene, mulku ei ole konnige Muna Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (29)
87510 2573 Ea & Väike valge liinake, teed ei lää kostegilt sisse Kanamuna Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (48)
87511 2573 Eb & Väikene liinakõnõ, kostki ei lää tiid sisse Muna Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (61)
87512 2573 F1 & Tillu-lillu linnake, ei ole lukku koskil Kanamuna Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (34)
87513 2573 F2 & Valgõ liin, kongil ei olõ värajit Kanamuna Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (97)
87514 2573 G* Valge kerik, olõ-õi ust, ei paiu Muna Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (214)
87515 2573 G* & Valgõ kerik, ei paiu, ei ust Muna Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 339 (5)
87516 2573 G* Valgõ kerik, ei paiu, ei ust Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
87517 2573 H & Tarõ om, olõ-õi lävve, õi akent Muna Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (38)
87518 2573 I1 & Mitmõkõrraline maja, usse ja akned ei olõ' Kanamuna Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (69)
87519 2573 I2 & Katõjakulinõ tarõ, õi olõ ust õga akõnd Kanamuna Se 1935 P. Külaniit S 113865 ja 113867 (15)
87520 2573 I3 & Kerik katõjaolist rahvast täiss, ei olõ ust ei akõnd Kanamuna Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (11)
87521 2573 J+ Üks linnakene, aga kuskil ust ei ole Kanamuna Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (24)
87522 2573 J+ & Kerik om, ust olõ-õi' Muna Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (44)
87523 2573 J+ Maja ommõ, olõ-õi ussõ õi aknid Se 1933 N. Oinas S 58648 (65)
87524 2573 J+ & Tarõ om, aknit olõ-õi Kuuljakirst Se 1929 V. Savala S 17565 (129)
87525 2573 K1a1 & Väikene kirik, ei ole ust ega akent Muna TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (19)
87526 2573 K1a2 & Väike kirik, kuskil ust Muna Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (1)
87527 2573 K1b* & Veike valge kirikuke, ei ust ega akend Kanamuna TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (7)
87528 2573 K1b* Väike valge kirik, ei akent, ei ust konnegil Kanamuna San 1895 J. Kuldsep E 19083 (15)
87529 2573 K1b* Väikene valge kirik, ust ei akend konnegi Kanamuna Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (114)
87530 2573 K1b* Väike valge kerkukene, ust ei akand konnegi Kanamuna Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (5)
87531 2573 K1b* Veike valge kergokene, ust ega akent kossegi K[ana]muna Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (46)
87532 2573 K1b* Tilluke valge kirik, ust ega akent pole ees Muna Sa? 1932 E. Rossner E 81993 (28)
87533 2573 K1c* & Väike valge kerkuke, ust ei ole Muna Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (17)
87534 2573 K1c* Väike valge kirkuke, ei ole kuskilpool ust Kanamuna San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (19)
87535 2573 K1c* Üts väike valge kerikukene, aga ust ei lää kuskild sisse Kanamuna Võn 1959 G. R. Sordla RKM II 91, 613 (3)
87536 2573 K1d* Veike valge kirikuke, akant kuskilgi Kanamuna Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (40)
87537 2573 K1d* & Väike valge kerkukene, akent pole kuskil Kanamuna San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 166 (35)
87538 2573 K1e* & Valge kirik, ust ei akant Muna Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (8)
87539 2573 K1e* Valge kirik, ust egä akent ei ole Kanamuna Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (36)
87540 2573 K1e* Valge kirik, ust ei akent ei ole koskil Kanamuna Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (72)
87541 2573 K1e* Valge kerik, ei olõ koski ust egä akent Kanamuna Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (67)
87542 2573 K1f* Valge kerik ilma usseta Kanamuna Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 375 ja 377 (153)
87543 2573 K1f* Valgõ ker'k, ust olõ-õi Muna Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 101 (22)
87544 2573 K1f* & Valgõ kerik, ust koski Kanamuna Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (11)
87545 2573 K1g & Valge kirik ilmä aknite Kanamuna Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (195)
87546 2573 K2a & Üts veike linnaken, kuski pole aknad Kanamuna Rõu 1928 R. Viidebaum E 62645 (13)
87547 2573 K2b* Väike valge liinakene, ei ole ust ei akant Kanamuna Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (9)
87548 2573 K2b* Väike valge liinake, ust ei akend kuskil Muna Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 453 (146)
87549 2573 K2b* Väike valge linnake, ust ei akent kuskilgi Muna Trt 1895 A. Eglon E 19039 (9)
87550 2573 K2b* & Väike valge liinake, ust ei akand koskilgi Kanamuna Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (29)
87551 2573 K2b* Väike valge linnake, ust ei akand kussegi Kanamuna Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (61)
87552 2573 K2b* Väike valge linnake, ust ei akent ei ole kuskil Kanamuna Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (11)
87553 2573 K2b* Väiku valge liinake, ust ei akent kossegi Kanamuna Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (71)
87554 2573 K2b* Väike valge linnake, akant ja ust pole kuskil Kanamuna Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 339 (12)
87555 2573 K2b* Pisikene valge linnakene, ust ega akent pole kuskil Kanamuna Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (17)
87556 2573 K2c* Veike valge linnake, ei ole akant konnege Kanamuna Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
87557 2573 K2c* Väike valge linnake, akent ei ole kuskil Muna 1979 Metstak 13 ja 33 (112)
87558 2573 K2c* Väike valge linnake, akent ei ole kuskil Muna 1992 Metstak2 32 ja 33
87559 2573 K2c* Väike valgõ linnakõne, ilma akendeta Muna Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 55 (60)
87560 2573 K2c* Väike valge linnake, akent mitte kusagil Kanamuna Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (40)
87561 2573 K2c* Väike valge linnake, akent ei ole kuskil Muna Tt 1932 E. Glass E 81095 (5)
87562 2573 K2c* Väike valge linnake, akent es ole kuskilgi Kanamuna Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 196 (4)
87563 2573 K2c* Veike valge linnakene, ei ole akant kuskil Kanamuna Ran 1895 J. Palu E 18773a (15)
87564 2573 K2c* & Väike valge liinake, ei ole akend konnegi Kanamuna Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (148)
87565 2573 K2d & Väike vaikne linnake, akent ei ole kusagil Kanamuna Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 530 (9)
87566 2573 K2e & Ust ei akand konnigi, valge ku päiv Kanamuna Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (28)
87567 2573 K3a Pisike aidake, ei ole ust ega akent Muna 1890 E EM 123 (1124)
87568 2573 K3a Pisike aidake, ei ole ust ega akent Muna 1913 E EM2 108 (1483)
87569 2573 K3a Pisike aidake, ei ole ust ega akent Muna 1914 E MM 14 ja 45 (196)
87570 2573 K3a Pisike aidake, ei ole ust ega akent Muna 1920 E MM2 14 ja 48 (198)
87571 2573 K3a Pisike aidake, ei ole ust ega akent Muna 1994 E MM3 11 ja 39 (198)
87572 2573 K3a & Pisike aidake, ei ole ust ega akent Muna Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (997)
87573 2573 K3b% & Väike valge aidake, ust ei akend kusagil Muna Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 567 (45) 2571
87574 2573 K3c* Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna 1890 E EM 177 (1723)
87575 2573 K3c* Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna 1913 E EM2 153 (2235)
87576 2573 K3c* Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna 1901 EKÕ 17 (4)
87577 2573 K3c* & Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 25 (8)
87578 2573 K3c* Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 550 (53)
87579 2573 K3c* Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (16)
87580 2573 K3c* Üks väike valge aidake, ust pole kusagil Muna Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (80)
87581 2573 K3c* Väike valge aidake, ust pole kusagil Kanamuna Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 242 (23)
87582 2573 K3c* Väike valge aidake, ust põle kuskil Kanamuna Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 269 (16)
87583 2573 K3c* Väike valge aidake, ust ei ole kuskil Kanamuna Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (48)
87584 2573 K3c* Väike valge aidake, ust ei ole kuskil Kanamuna Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (5)
87585 2573 K3c* Väike valge aidake, ust ei ole kuskil Kanamuna Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 82 (16)
87586 2573 K3d & Valge ait varandust täis, ei ust ega akent ees Kanamuna Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 161
87587 2573 K3d Ait, aga ei ole tal ust ega akent Muna 1959 Säde nr. 60 ja 69 (1959) 4 (5)
87588 2573 K4a* Väikene majakene, pole ust ei akent Kanamuna Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (94)
87589 2573 K4a* & Väike maeake, ust ei akent ei ole koskilgi Kanamuna Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (97)
87590 2573 K4a* Väikene majakõne, ust ei akend konnegi Muna San 1888 K. Gross H II 31, 805 (20)
87591 2573 K4b1* Väike valge majake, ust ei akent kusagil Muna 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (7)
87592 2573 K4b1* Väike valge majake, ust ei akent kuskil Kanamuna As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 646 (10)
87593 2573 K4b1* Väike valge majakene, pole ust ega akent sees Kanamuna Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (11)
87594 2573 K4b1* & Väike valge majake, akant ega ust pole kusagil Kanamuna Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (53)
87595 2573 K4b2 Väike valge majakene, ust ei ole konnegi Kanamuna Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (14)
87596 2573 K4b2 & Veike valge majakene, ust ei ole koskilgi Muna Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (15)
87597 2573 K4b3 & Väikene valge majakene, ei lövva akant kossegi Kanamuna Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (18)
87598 2573 K4c1* Valge maja, ilma uste-akendeta Kapsas Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 148 (8)
87599 2573 K4c1* & Valge maja ilma ussõ ja akandõta Kanamuna Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (15)
87600 2573 K4c1* Helevalge maja, mitte ühte ust ega akent ees Muna Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 460 (17)
87601 2573 K4c1* Valge maja, ei ole uksi ega akkuni Muna Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 209
87602 2573 K4c1* Valge majake, uksi ega aknaid polegi Muna Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 211/2 (143)
87603 2573 K4c1* Valge majakene, uksi ega aknaid pole ees, aga elanik on sees Kanamuna JMd? 1938 Õ. Kuuskla ERA II 172, 384 (9)
87604 2573 K4c2 & Valgõ maja, katõjakulinõ, olõ ust õi akõnd seeh Muna Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 272 (22)
87605 2573 K4d & Ilus valge maja, ust ega akent pole ees Kanamuna Var 1938 L. Roos A 16506 (13)
87606 2573 K5 & Üits väike tareke, ei pillu ega paiu Muna San 1889 M. Lepp H III 10, 601 (4)
87607 2573 L1 & Üks ait, ust ega aket ollagi Muna Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (35)
87608 2573 L2a & Üks ümarike tuba, ilma ukse, akneda Kanamuna Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (65)
87609 2573 L2b% & Kuninga tuba, ei ole ust ega akent Muna Trm 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 757 (683) 1635U5+
87610 2573 M1a*% Uus tuba, ei ole ust ega akent 1907 Pet. ELA 93 2722C3*
87611 2573 M1a*% Uus tuba, ei ole ust ega akent 1923 Pet. UA7 96 2722C3*
87612 2573 M1a*% Uus tuba, ei ole ust ega akent Muna 1912 Jürjens 26 2722C3*
87613 2573 M1a*% Uus tuba, ei ust ega aknat Kanamuna Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 189 (6) 2722C3*
87614 2573 M1a*% Uus tuba, ei ust ega akent Kanamuna Lai 1936–1937 H. Timusk RKM II 192, 479 (311) 2722C3*
87615 2573 M1a*% & Uus tuba, ei ole ust ega akent Kanamuna Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (7) 2722C3*
87616 2573 M1a*% Uus tuba, ei ole ust ega akent Muna Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (15) 2722C3*
87617 2573 M1a*% Uus tuba, ei ole ust ega akent Kanamuna Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 59 (43) 2722C3*
87618 2573 M1a*% Uus tuba, põle ust ega akent Kanamuna Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (157) 2722C3*
87619 2573 M1a*% Uus tuba, ust ega akent pole Muna Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 452 (3) 2722C3*
87620 2573 M1a*% Uus tuba, ei ust ega akent ees Muna Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 471 (21) 2722C3*
87621 2573 M1a*% Uus tuba, ei ole ust ega akent ees Muna Vän 1933 M. Hansen E 82375 (8) 2722C3*
87622 2573 M1a*% Uus tuba, pole ust ega akent ees Kanamuna Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (158) 2722C3*
87623 2573 M1a*% Uus tuba, pole ust ega akent ees Kanamuna Trm 1897 J. Soodla E 33767 (5) 2722C3*
87624 2573 M1a*% Uus tuba, põle uksi ega aknaid ees Kanamuna VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 538 (4) 2722C3*
87625 2573 M1a*% & Uus tuba, ei ole uksi ega aknaid ees Surnukirst Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (48) 2722C3*
87626 2573 M1a*% Uus tuba, aga ei ole uksi ei aknaid Surnu puusärk Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 632 (11) 2722C3*
87627 2573 M1a*% Uus tuba, ust ega akent kuskil Kanamuna Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (31) 2722C3*
87628 2573 M1b* Uus tuba, ust pole kusagil Muna 1890 E EM 161 (1543)
87629 2573 M1b* Uus tuba, ust pole kusagil Muna 1913 E EM2 139 (2008)
87630 2573 M1b* Uus tuba, ust pole 1903 Pet. HS I 34 (4)
87631 2573 M1b* Uus tuba, ilma ukseta Kanamuna PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 708 (6)
87632 2573 M1b* Uus tuba, ust ei ole Kanamuna Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (34)
87633 2573 M1b* Uus tuba, ust ei ole Kanamuna Pil 1894 H. Keller E 10050 (85)
87634 2573 M1b* Uus tupa, ust ei ole Muna Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (29)
87635 2573 M1b* & Uus tuba, ei ust kussagi Muna Kuu 1903 J. Mikiver E 43940 (110)
87636 2573 M1b* Uus tuba, ust pole kuskil Kanamuna Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (20)
87637 2573 M1b* Uus tuba, ust pole kuskil Kanamuna Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (5)
87638 2573 M1b* Uus tuba, ust pole kuskil Kanamuna Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (5)
87639 2573 M1b* Uus tuba, ust põle kuskil Kanamuna KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (20)
87640 2573 M1b* Uus tuba, ust pole kuskil Kanamuna KJn 1870 J. Tiedemann E 167 (298)
87641 2573 M1b* Uus tuba, ust põle kuskil Kanamuna KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (47)
87642 2573 M1b* & Uus tuba, aga ust põle kuskil Kanamuna KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 421 (38)
87643 2573 M1b* Uus tuba, ust põle kuskil Muna Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (104)
87644 2573 M1b* Uus tuba, ust põle kuskil Kanamuna SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (75)
87645 2573 M1b* Uus tuba ja ust pole kuskil Kanamuna Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 407 (4)
87646 2573 M1b* Uus tuba, ust ei ole kuskilgi Kanamuna Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (87)
87647 2573 M1b* Uus tuba, ust põle kuskilt läida Kanamuna Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (6)
87648 2573 M2a* Uus maja, ei ole ust ega akena Muna Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 618 (14)
87649 2573 M2a* Uus maja, ei ole ust egä akõnt Kanamuna Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 302 (173)
87650 2573 M2a* Uus maja, pole ust ega akent Muna HMd 1926 H. Palmkron E 73851 (11)
87651 2573 M2a* Uus maja, pole ust ega akent Kanamuna Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (23)
87652 2573 M2a* & Uus maja, pole ust ega akent Muna Pöi 1951 K. Tiitma RKM II 36, 342 (1)
87653 2573 M2a* Uus maja, ust ega akent põle ees Kanamuna Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (25)
87654 2573 M2a* Uus maja, aga pole ühtegi ust ega akent ees Kanamuna Lai 1937–1938 R. Kadak RKM II 192, 533 (385)
87655 2573 M2a* Uus maja, aga mitte ühte ukse- ega aknaauku Kanamuna Tõs 1893 J. Öövel E 3621 (23)
87656 2573 M2b & Vahtsõnõ maja, olõ-õi ust, ei akant Ugurits Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 248 (91)
87657 2573 M3* & Uus koda, ust pole kusagil Kanamuna Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (37)
87658 2573 M3* Uus koda ning ust põlõ kusagil Muna Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 507 (11)
87659 2573 M4 & Uus hoone, ust pole kusagil Kanamuna Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (36)
87660 2573 M5a & Uus saun, ust ega akend ei ole ees Muna Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 257 (33)
87661 2573 M5b* & Uus saun ilma ukseta Muna KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (53)
87662 2573 M5b* Uus saun, ust pole kuskil Kanamuna KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (213)
87663 2573 M5b* Uus saun, ust põle kuskil Kanamuna Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (38)
87664 2573 M5b* & Uus saun ja ust pole kuskil Kanamuna KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 369 (35)
87665 2573 M6 & Uus ait ilma ukseta Kanamuna Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (37)
87666 2573 M6 Uus ait ilma ukseta Kanamuna Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (26)
87667 2573 M7 & Ise uus ja ilma ukseta Muna Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (117)
87668 2573 N1a* & Ilus kirik, kena kirik, ei ole ust ega akent ees Kanamuna Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 228/9 (41)
87669 2573 N1a* Ilus kirik, kena kirik, ei kuskilt lähe ust ega aknat Kanamuna Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (7)
87670 2573 N1b* & Ilus kirik, kena kirik, ei ole ust, kust sisse menna Kanamuna Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 40 (94)
87671 2573 N1b* Ilus kirik, kena kirik, ei ole ust, kust sisse minna Kanamuna VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (74)
87672 2573 N1b* Ilus kirik, kena kirik, ei ole ust, kust sisse minna Muna Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (13)
87673 2573 N1b* Ilus kirik, kena kirik, põle ust, kust sisse minna Kanamuna VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (10)
87674 2573 N1b* Ilus kerik, kena kerik, pole ust, kust sisse menna Kanamuna Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 909 (6)
87675 2573 N2a*% Ilus mõis, kena mõis, ei ust ega akent Puusärk 1890 E EM 46 (245) 339
87676 2573 N2a*% Ilus mõis, kena mõis, ei ust ega akent Puusärk 1913 E EM2 42 (305) 339
87677 2573 N2a*% Ilus mõis, kena mõis, ei ust ega akent ees Muna 1913 E EM2 139 (2007) 339
87678 2573 N2a*% Ilus mõis, kena mõis, ei ust ei akent ees Muna VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (4) 339
87679 2573 N2a*% Ilus mõis, kena mõis, ust ei akend ole ees Surnupuusärk Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 116 (78) 339
87680 2573 N2a*% & Ilus mõis, kena mõis, põle ust ega aknaid ies Muna Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 475 (7) 339
87681 2573 N2a*% Ilus mõis, kena mõis, ust ei akent kuskil pool Muna Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (11) 339
87682 2573 N2b* Ilus mõis, kena mõis, põle ust, kust sisse menna Muna Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 476 (8)
87683 2573 N2b* & Ilus mõis, kena mõis, põle ust, kust sisse läheks Kanamuna Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 201 (14)
87684 2573 N3 Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kust sisse minna Muna 1955 ÜÕÕ 98 (3)
87685 2573 N3 Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kust sisse minna Muna 1968 Leht 8 (4)
87686 2573 N3 Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kust sisse minna Muna 1975 Juhani-Tammoja 13 (4)
87687 2573 N3 Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kust sisse minna Muna 1979 Metstak 13 ja 33 (114)
87688 2573 N3 Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kust sisse minna Muna 1992 Metstak2 32 ja 33
87689 2573 N3 & Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kost sisse minna Muna TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (46)
87690 2573 N4a & Ilus tuba, kaunis tuba, ei ole ust ega akend ees Kanamuna Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (4)
87691 2573 N4b1* & Ilus tuba, kena tuba, ei ust, kust sisse minna Muna Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (56)
87692 2573 N4b1* Ilus tuba, kena tuba, ei ole ust, kust sisse minna Muna Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (12)
87693 2573 N4b1* Ilus tuba, kena tuba, ei õle ust, kust sisse menna Kanamuna Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (7)
87694 2573 N4b1* Ilus tuba, kena tuba, pole ust, kust sisse menna Muna Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (10)
87695 2573 N4b1* Ilus tuba, kena tuba, ei ole ust sisse minna Kanamuna Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (53)
87696 2573 N4b2* & Ilus tuba, kaunis tuba, ei ole ust, kust sisse minna Muna Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (7)
87697 2573 N4b2* Ilus tuba, kaunis tuba, ust ei ole kuskil Muna Han 1894 P. Einbluth H III 18, 168 (1)
87698 2573 N4b2* Ilus tuba, kaunis tuba, ei ole ust, kust sisse minna Muna Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 437 (23)
87699 2573 N5a & Ilus maja, kaunis maja, ei õle ust, kust sisse menna Kanamuna Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (33)
87700 2573 N5b & Ilus maja ilma ukseta Muna Vai 1893 H. Masing H II 36, 401 (83)
87701 2573 N5c & Ilus uus maja, aga pole ühtegi akent Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 427 (17)
87702 2573 N6* & Ilus hoone, kallis hoone, aga ei õle ust ega akent Kanamuna MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (99)
87703 2573 N6* Ilus hoone, kallis hoone, pole ust ei akent sees Kanamuna MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (15)
87704 2573 N7a & Ilus linn ja uhke linn, uksi-aknaid kusagil Kanamuna Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 41 (76)
87705 2573 N7b & Ilus linn, ei ust ei akend Kanamuna MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 819 (3)
87706 2573 N7c & Ilus linn ja kaunis linn, kuskilt linna sisse ei pääse Kanamuna Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (10)
87707 2573 N8* & Ilus-ilus, kena-kena, ei õle ust, kust sisse menna Kanamuna Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (51)
87708 2573 N8* Ilus-ilus, kena-kena, pole ust, kus sisse minna Muna Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (80)
87709 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna 1890 E EM 26 (10)
87710 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna 1913 E EM2 25 (11)
87711 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna 1914 E MM 5 ja 42 (3)
87712 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna 1920 E MM2 5 ja 45 (3)
87713 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna 1994 E MM3 3 ja 36 (3)
87714 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna 1960 Remmel-Ordlik 208 (7)
87715 2573 O1* & Ait mäel, ei ole ust ega akent Muna Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 457 (99)
87716 2573 O1* Ait mäel, pole ust äga akent Muna Kaa 1947 V. Niit RKM II 3, 642 (21)
87717 2573 O1* Ait mäel, ei ole ust ega akent ees Muna VJg 1936 L. Böckler ERA II 131, 79 (65)
87718 2573 O1* Ait mäel, pole ust ega akend ihen Kanamuna Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 551 (11)
87719 2573 O2 & Maja mäel, aga ust ei ole ees Muna Vig 1928 E. Burmeister A 10256 (28)
87720 2573 Pa Ait toitu täis, pole ust ega akent ees Muna 1923 Huvit. II 216 ja 224 (29)
87721 2573 Pa & Ait toitu täis, pole ust ega akent ees Trt 1930 E. Kippasto E 71286 (11)
87722 2573 Pb*% Ait kraami täis, ei ole ust ega akent Kanamuna Lai 1937–1938 H. Pärn RKM II 192, 521 (362) 1636
87723 2573 Pb*% Ait kraami täis, ust ega akent pole ees Trm 1930 A. Hinno A 11258 (8) 1636
87724 2573 Pb*% & Ait kraami täis, ei ole ust ega akent ees Kanamuna Ote 1930 A. Aavik E 66029 (50) 1636
87725 2573 Pc & Ait vara täis, pole ust pääl Muna Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (4)
87726 2573 Pd & Ait varra täüs, lävve ei lää kostki Muna Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (17)
87727 2573 Pe & Üks ait täis topitud vilja, kustkiltpoolt auku sisse ei lähe Kanamuna Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (152)
87728 2573 Pe Maja toitu täis, ust ei kusagil Muna 1971 Noorus nr. 4 (1971) 73
87729 2573 Q1/ & Üits ait, kattesugust asja sehen Kanamuna Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (64) 2735O1
87730 2573 Q2/ & Valge väik liinake ja katesugutse majade Kanamuna Nõo 1926 E. Päss E 56956 (17) 2735O2
87731 2573 Q3/ & Uus tuba, ust ei akent ees, kahtsugu viina sees Muna VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (21) 2735O3
87732 2573 R1/ & Väike valge aidake, ei ole võtit, mis lahti teeb, kukub maha – läheb ise lahti Muna Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 94 1653X1
87733 2573 R2/ & Uus saun, ei ole ust ega akent ees, kui lähäb katki, siis saab kätte Kanamuna LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (26) 1653X2
87734 2573 R3/ & Kivine ait, ei ole ust, ei akend, kraam om sisen, muidu ei saa kätte, kui pead lahkma K[ana]muna Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 19 (149) 1653X3
87735 2573 R4/ & Valge maja, ei ole ust ega akent ees, kui maha kukub, siis katki läheb Muna Nõo 1992 L. Nagel RKM, KP 33, 28 (9) 1653X4
87736 2573 S/ & Illus väike liinakene, mihetapja sihen Püss Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (7) 1295Z
87737 2573 Z/ & Kolmenulgalinõ aidakõnõ, lävve ei lövvä koskil Tatriguterä Se 1938 N. Lume ERA II 175, 513 (11) 719K
87738 2573 # 2157 2506
87739 2574 A & Väikene merekene, hurmõline veerekene Sõlg Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (48)
87740 2574 A Väike mereke, hurmeline ääreke Sõlg, prees 1890 E EM 177 (1720)
87741 2574 A Väike mereke, hurmeline ääreke Sõlg, prees 1908 Tander 28
87742 2574 A Väike mereke, hurmeline ääreke Sõlg, prees 1913 E EM2 152 (2230)
87743 2574 A Väike mereke, hurmeline ääreke Prees 1921 Nurmik II 162 (1)
87744 2574 A Väike mereke (järveke), hurmeline (sõmerine) ääreke 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
87745 2574 A Väikene mereke, hurmeline ääreke Sõlg, prees 1958 EKMS I 217
87746 2574 Ba & Väikene järvekene, sõmerine veerekene Sõlg Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (129)
87747 2574 Ba Väike järveke, sõmeratse veerekse Sõlg 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (42)
87748 2574 Bb & Veikene järvekene, sõmerine veerekene, orrekesega üle minna Sõlg Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (64)
87749 2574 Ca & Tsõõrik järvekene, sõmerine pervekene Kausis vesi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (95)
87750 2574 Cb & Tsõõrik järvekene, sõmõratsõ' veerekese Sõlg Se 1936 M. Vabarna S 121932 (1)
87751 2575 A & Kõvõrakõnõ ja tillokõnõ, a' kõõ nurmõ käu läbi Tsirp Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (97)
87752 2575 B* & Veikene kühmäkesega kõõ põllu aõles är' Tsirp Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
87753 2575 B* Veikene kühmäkesega kõõ põllu käüles är Tsirp Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
87754 2575 C1a Veike küürakas mehike hüppas üle põllu Kirp 1899 Kuusik KT 214 (38)
87755 2575 C1a & Veike küirakene käib kõik vällad läbi Sirp Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 739 (5)
87756 2575 C1b & Veike küürakas hüppab kõik põllu läbi, jookseb kodu, aasta läbi puhkab Sirp As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 312 ja 316 (2)
87757 2575 C1c & Väikene küürakene lindas terve suvõ, talvel maka Sirp Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (17)
87758 2575 C2a% & Väikene küüroh vanamiis, kõik nurmõ kõnd üle Tsirp Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (6) 164 503D4+
87759 2575 C2b & Küürakas vanamiiss joosep üle vällä Tuulispass Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (32)
87760 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1890 E EM 78 (616)
87761 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1913 E EM2 69 (794)
87762 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1921 Nurmik II 42 (7)
87763 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1929 Jürisson 196 (7)
87764 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (8)
87765 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1935 Huvit. V Lisa 18 (63)
87766 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp 1992 Metstak2 59 ja 61
87767 2575 C3 & Küürakas jookseb üle välja Sirp Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (194)
87768 2575 C3 Küürakas jookseb üle välja Sirp Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 417 (63)
87769 2575 C3 Küüräkäs juõsõb üle väljä Sirp Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 195 (9)
87770 2575 C3 Küürakas jookseb üle põllu Sirp 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (2)
87771 2575 Da & Kühmä säläga teedakõnõ käu nurmõ piteh ja lugõ kõrsi Tsirp Se 1935 A. Jänessoo S 105360 (14)
87772 2575 Db & Kõver teedakene kõõ nurme är aeles Atr Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (76)
87773 2575 E% & Kõvera jalaga miis käüb üle maailma Sirp põim rükkä Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 175 (28) 1302U1b
87774 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Kanepiseeme 1890 E EM 176 (1717)
87775 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Kanepiseeme 1913 E EM2 152 (2226)
87776 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake 1957 Pioneer nr. 10 (1957) lk-ta
87777 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake 1955 Bachman-Rebane I 22
87778 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane 1955 ÜÕÕ 82 (1)
87779 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake 1958 Alttoa-Raigna (1958) 37
87780 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane 1960 Aleksejeva IV 94 (5)
87781 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane 1960 Kuut VI (1960) 117 (20)
87782 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake 1968 Parbo 131
87783 2576 Aa1 & Väike lehmake, magus piimake Kanepitera Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (100)
87784 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Kanepiseeme Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (34)
87785 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 165 (7)
87786 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane Iis 1992 A. Feršel RKM, KP 7, 174 (19)
87787 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 20 (15)
87788 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane Mär 1992 Anonüüm 087 RKM, KP 17, 119 (8)
87789 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (17)
87790 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane MMg 1992 A. Kool RKM, KP 38, 209 (2)
87791 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane Lai 1976 S. Arras RKM II 324, 206 (14)
87792 2576 Aa1 Väike lehmake, magus piimake Mesilane MMg 1983 E. Tampere RKM II 367, 544 (3)
87793 2576 Aa1 Väikene lehmäkene, makus piimakene Kanepiterä Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (45)
87794 2576 Aa1 & Väikene lehmäkene, makus piimäkene Mesiläne Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 183 (15)
87795 2576 Aa1 Väike lehmake ja magus piimake Mesilane Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 390 (1)
87796 2576 Aa1 Väike lehm, magus piimake Mesilane Kir 1971 M. Tuul RKM II 284, 456 (60)
87797 2576 Aa2 & Väikene, väikene lihmäkene, makus, makus piimäkene Mehine; kanepiteräkene Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (224-225)
87798 2576 Aa2 Väike-väike lehmake, magus-magus piimake Mesilane Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (74)
87799 2576 Aa3 & Väikene, väikene lihmäkene, makus, makus pudikene Kanep, kanepileem Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (226)
87800 2576 Ab & Piske lehmake, magus piimake Mesilane Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
87801 2576 Ab Pisike lehm, magus piim Mesilane Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (35)
87802 2576 Ac* & Madal lehmake, magus piimake Kanepi seemnetera Pst 1890 J. Leppik E 430 (12)
87803 2576 Ac* & Madal lehm, magus piim Mesilane Trv 1894 J. Vaine E 13616 (1)
87804 2576 Ac* Madal lehm ja magus piim Mesilane Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (29)
87805 2576 Ad Tillu lehmake, maku[s] piimake Mesilane 1939 Vl 118
87806 2576 Ad Tillu lehmake, magus piimake 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80
87807 2576 Ad & Tillu lehmake, maku[s] piimake Mesilane Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (34)
87808 2576 Ad Tilluke lehmake, magus piimake Mesilane Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
87809 2576 B & Pikk lehm, magus piim Kask jooks mahla Krk 1926 A. Johanson E 58314 (8)
87810 2576 Ca1* Väike hall lehmake, aga magus piimake Kanepatera Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (62)
87811 2576 Ca1* & Väikene hall lehmäkene, väega hää makus piimäkene Kanepitera Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 123
87812 2576 Ca2 & Pisuke hall lehmake, kaunis magus piimake Kanep Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (5)
87813 2576 Ca3 & Hall lehm, magus piim Kanepeterä Krk 1926 A. Johanson E 58314 (7)
87814 2576 Ca4 & Hahk lehmäkene, makus piimakene Kanepiterä Rõu 1897 G. Raup H III 28, 720 (97)
87815 2576 Cb1 & Must lehmäkene, makus piimäkene Kanepiseeme Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 275 (7)
87816 2576 Cb2 & Must lehmake, magus piimake, ise kanepiterake Kanepitera Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 121 (23)
87817 2576 D/ Tille-lille lehmäkene, valge makus piimakene Kanepitera Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (22) 665B
87818 2576 D/ & Tile-lile lehmakene, valge makus piimakene Kanepitera Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (65) 665B
87819 2576 D/ Tille-lille lehmake, valge makus piimake Kanepiseeme Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (37) 665B
87820 2576 E/ & Valgõ lehmäke, must makus piimäke Kõiv Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 271 (54) 2368D
87821 2576 # 665 2368
87822 2577 & Väikene liinakõnõ, lae pääl lauldas Viiul Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (44)
87823 2577 # 916
87824 2578 a1 & Väikene, väikene mehikene, vaib, vaib kirvekene Mehine Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (227)
87825 2578 a1 Väikene mehike, vaib kirveke Mesiläne Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (19)
87826 2578 a2 & Väikene miis, vaib kirvõs Mesilane Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (15)
87827 2578 a3 Väike mees, terav kirves Mesilane 1979 Metstak 18 ja 34 (174)
87828 2578 a3 Väike mees, terav kirves Mesilane 1992 Metstak2 49 ja 50
87829 2578 a3 & Väike mees, terav kirves Mesilane Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (69)
87830 2578 b1 & Tilluke meheke, terave mõõgake Mesilane Krk 1889 E. Kitzberg H III 5, 801 (18)
87831 2578 b2 & Pisike poisike, terav mõõk Mesilane Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 444 (2)
87832 2578 c & Pisukene mees, terav titikene Parm Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
87833 2579 A & Väikene Villem, vaskne kübar peas Sõrm sõrmkübarega Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (11)
87834 2579 B+ Pimedal mehel raudne müts Sõrmkübar ja sõrm Pal 1897 H. Karro H IV 8, 579 (36)
87835 2579 B+ & Palja ihuga mees, raudkübar peas Sõrmkübar sõrmes Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 450 (108)
87836 2579 B+ Pikk-Peetril kullast kübar Sõrmkübar 1993–1994 K. Jõulu RKM I 35, 173 (10)
87837 2579 B+ Kellel on õmblemise aeg vaskkübar peas, kui lõpeb töö, võtab kübara ära Sõrmkübar Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 222 (31)
87838 2579 # 692 1659
87839 2580 Aa* & Väläh mägi, tarõh vesi Lumi Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (30)
87840 2580 Aa* Väljas mäena, toas veena Lumi Trt 1992 L. Leesmaa RKM, KP 38, 31 (30)
87841 2580 Aa* Õue peal mäena, maja sees veena Lumi 1899 Kuusik KT 211 (2)
87842 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1955 ÜÕÕ 26 (2)
87843 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1955 Bachman-Rebane I 57
87844 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1957 Janno-Salun III 105
87845 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1958 Alltoa-Raigna (1958) 105
87846 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1960 Täheke nr. 3 (1960) 5
87847 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1960 Kriisa V 65 (2)
87848 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1968 SSTT 8
87849 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1968 Ordlik EKTv 55
87850 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1968 Leht 8 (18)
87851 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1969 Eisen-Hiie 30
87852 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1970 Kriisa-Villand 51 (17)
87853 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1970 Hiie-Moks II 17
87854 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 101 (15)
87855 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1972 Maanso-Ordlik-Rukki 66
87856 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1975 Juhani-Tammoja 13 (18)
87857 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1976 Uuspõld-Valmet 12
87858 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1978 Täheke nr. 2 (1978) lk-ta
87859 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1979 Metstak 24 ja 35 (249)
87860 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1980 Laur IV 73
87861 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1984 Laur III 83
87862 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1981 Karlep-Vihm-Kronberg 9 (1)
87863 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1981 Valmet-Uuspõld-Turu 317
87864 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1981 Maanso-Rukki V 52 (6)
87865 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (3)
87866 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1984 Muhel VN 20 ja tagakaas (1)
87867 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1985 Kivi-Roosleht I 4
87868 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1986 Laagus-Õunapuu 168
87869 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1986 Säde nr. 3 (1986) 3
87870 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1987 Kivi-Roosleht II/1 118
87871 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1987 Hiie-Müürsepp III/I 115
87872 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (14)
87873 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 134
87874 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 95 ja 173 (15)
87875 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1992 Metstak2 64 ja 66
87876 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1992 Muhel Pü 23 ja tagakaas
87877 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi 1994 Siirak EKTv VII2 58 (9)
87878 2580 Ab* Õues mäena, toas veena 1994 Müürsepp-Viisimaa 92
87879 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Han 1992 E. Elmers RKM, KP 20, 211 (3)
87880 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Jää järve peal Han 1992 E. Salumäe RKM, KP 20, 196 (1)
87881 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Iis 1992 J. Kinks RKM, KP 7, 192 (7)
87882 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Tln 1992 K. Villers RKM, KP 8, 209 (1)
87883 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Tln 1992 I. Vurm RKM, KP 10, 175 (10)
87884 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Plt 1992 S. Järavere RKM, KP 15, 58 (8)
87885 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Kei 1992 T. Toomend RKM, KP 15, 358 (19)
87886 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Rak 1992 A. Kork RKM, KP 15, 396 (13)
87887 2580 Ab* Õues mäena, toas veena TMr 1992 K. Pae RKM, KP 30, 762 (10)
87888 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi või jää Nõo 1992 H. Suurtee RKM, KP 32, 73 (5)
87889 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 137 (14)
87890 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Jää Nrv 1992 K. Kirs RKM, KP 1, 456 (1)
87891 2580 Ab* Õues mäena, toas veena Lumi Rid 1961 T. Piiper KKI 27, 416 (43)
87892 2580 Ab* & Õues mäena, toas veena Lumi Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (38)
87893 2580 Ab* Õuen mäena, tuan viina Lumi Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (9)
87894 2580 Ab* Toas veena, õues määna Lumi Nrv 1992 R. Rutov RKM, KP 1, 236 (13)
87895 2580 Ac Õues mägi, toas vesi Lumi 1960 Aleksejeva IV 94 (7)
87896 2580 Ac Õues mägi, toas vesi 1990 Auli-Ivin V 44
87897 2580 Ac & Õues mägi, toas vesi Lumi Kuu 1992 A. Jordan RKM, KP 4, 192 (6)
87898 2580 Ac Õues kui mägi, toas kui vesi Lumi 1985 Õunapuu 76
87899 2580 B* & Toas veena, õues jääna Lumi Nõo 1992 E. Schults RKM, KP 34, 37 (1)
87900 2580 B* Väljas jääna, toas veena Jää Nõo 1992 K. Jürisoo RKM, KP 32, 3 (1)
87901 2581 A1a1* Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida kõvem hoiad, seda parem lähvad Paaris hobused sõiduriista ees Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 7 ja 51 (23)
87902 2581 A1a1* Õhk õhku vasta, kõht kõhtu vasta, mida kõvemini hoiad, seda paremini lähvad Paaris hobused vankri ees 1890 E EM 115 (1036)
87903 2581 A1a1* Õhk õhku vasta, kõht kõhtu vasta, mida kõvemini hoiad, seda paremini lähvad Paaris hobused vankri ees 1913 E EM2 101 (1373)
87904 2581 A1a1* Õhk õhu vasta, kõht kõhu vasta, mis kõvem hoiad, seda parem läheb Hobused sõiduriista ees Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 184 (1)
87905 2581 A1a1* Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida kõvem hoiad, seda parem läheb Leiva sõtkomine Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 191 (4)
87906 2581 A1a1* & Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida kõvemine hoiad, seda paremine läheb Mees, hobune, koorm Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1001 (51)
87907 2581 A1a1* Õhk õhu vastu ja kõht kõhu vastu ja mida kõbemini ta hoiab, seda paremini nad lähevad Kolme- ehk nellahobusesõit, nad on ligistikku pandud, siis ninad on ligistikku, õhk keib vastu üheteise ninasid, kõhud on külgepidi üheteise vastu, mida kiiremini nad lähevad, seda kõbemini neid peab hoidma Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 214 (85)
87908 2581 A1a2 & Õhud kõrvustiku, kõhud kõrvustiku, mida kõvem hoiad, seda parem läheb Kaks hobust ees Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (7)
87909 2581 A1b & Õhk õha vastu, kõht kõhu vastu, mida kõbemini hoiad, seda kõbemini lähäb Paaris hobused tiisles PJg 1889 H. Lussik H II 20, 514 (35)
87910 2581 A1c & Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida parem hoid, seda parem läheb Hobuse juhtimine aiste vahel Tor 1904 J. Reimann H, R 8, 15 (3)
87911 2581 A2a & Õhk õhu vasta, kõht kõhu vasta, mida kõvem pead, seda enam läheb Paaris hobused Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (139)
87912 2581 A2b & Õhk õhu vasta, kõht kõhu vasta, mida änam sa piad, seda änam ta lähab Kaks hobust vankre ees SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 467 (32)
87913 2581 A3 & Õhk õhu vasta, kõht kõhu vasta, mida änäm surud, seda änäm edasi lähäd Kaks hobust vankre ees SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (162)
87914 2581 A4a & Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida tulisemalt ajad, seda tulisemalt lähvad Tiisles hobused Plt 1891 J. Reinthal E 485 (21)
87915 2581 A4b & Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida tublimine ajad, seda parem läheb Saanisõit kahe hobusega Vän 1893 M. Tõnisson E 8874 (19)
87916 2581 A5 & Õhk õhu vastu, kõht kõhu vastu, mida kõvamine sunnitakse, seda rutumine läheb Kaks hobust ühe vankri ees Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (33)
87917 2581 B & Õhk õhu vasta, kõht kõhu vasta, kaks kahe vasta, mida rutem nad tõmmavad, seda rutem edasi saavad Hobune Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 193 (28)
87918 2581 C & Õhk õhu vastas, kõht kõhu vastas, rõhk rõhu vastas, mida kõvemine lükkad, seda paremine läheb Paaris hobused vees [sic!] ehk kõrvustikku hobused VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (109)
87919 2581 D & Kõht kõhu vastu, karv karva vastu, mida enam pead, seda rohkem läheb Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 252 (167)
87920 2581 E & Karv karva vastu, kõtt kõtu vastu, külg külle vastu, midä kangemb, sedä paremb Katte hobest pandas ette Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (290)
87921 2581 # 978 1533A2h1 1533B4a2 2348
87922 2582 A1a Ohkab ja puhub, isi ilma eluta Sepalõõts Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 8 ja 51 (26)
87923 2582 A1a Ohkab ja puhkab, isi ilma eluta Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (18)
87924 2582 A1a Õhkab ja puhub, ise ilma eluta Sepalõõts 1890 E EM 115 (1035)
87925 2582 A1a Kes ohkab, aga ei ela Lõõts 1910 Lasteleht nr. 5 ja 6 (1910) 79 (2)
87926 2582 A1a Õhkab ja puhub, ise ilma eluta Sepalõõts 1913 E EM2 101 (1372)
87927 2582 A1a Õhkab ja puhub, ise ilma eluta Sepalõõts 1929 Jürisson 178 (16)
87928 2582 A1a Õhkab ja puhub, ise ilma eluta 1931 Kmpm. EL II10 35
87929 2582 A1a Õhkab ja puhkeb, ise ilma eluta Tuul Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (48)
87930 2582 A1a Ohkab ja puhkab, ise ilma eluta Lõõts Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 289 (11)
87931 2582 A1a Ohkab ja puhkab, ise ilma eluta Sepalõõts Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (31)
87932 2582 A1a Ohkap ja puhkap, esi ilma eluta Sepalõõts Ran 1889 A. Tobber H II 30, 299 (1)
87933 2582 A1a & Õhkas ja puhkas, esi ilmä elute Sepälõõts Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (130)
87934 2582 A1a Ohkab ja puhub, ise ilma eluta Lõõts Võn 1896 P. Rootslane E 24263 (10)
87935 2582 A1b & Ohkan ja puhun, aga elu mul ei ole Sepalõõts Võn 1897 P. Rootslane E 29965 (18)
87936 2582 A2 & Ägiseb ja pugiseb, isi ilma eluta Äke KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (84)
87937 2582 Ba & Ähib ja puhib, ise ilma hingeta Lõõts JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (21)
87938 2582 Bb% & Ähib ja puhub, aga hinge põle sees Lõõts SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (30) 1875
87939 2582 # 326 430 978
87940 2583 A* Õhtu ehitakse, hommiku riisutakse Riidevarn 1890 E EM 115 (1037)
87941 2583 A* Õhtul ehitakse, hommikul riisutakse Riidevarn 1913 E EM2 101 (1374)
87942 2583 A* Õhtu ehitakse, hommiku riisutakse Varn 1908 Tander 30
87943 2583 A* Õhtu ehitakse, hommiku riisutakse 1932 Kmpm. EL III10 117
87944 2583 A* Õhtul ehitakse, hommikul riisutakse Riidevarn 1979 Metstak 12 ja 33 (94)
87945 2583 A* Õhtul ehitakse, hommikul riisutakse Riidevarn 1992 Metstak2 28 ja 30
87946 2583 A* Õdagu ehitäse, hummogu riisutasõ Riidevarn 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (7)
87947 2583 A* Õhtu ehitakse, hommiku riisutakse Riidevarn Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 45 (414)
87948 2583 A* Õdangu ehitas, hommingo riisutas Varn Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (40)
87949 2583 A* & Õdagu ehitas, hommugu riisutas Riidevarn Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 674 (48)
87950 2583 A* Õdagu ehitedas, hommuku riisutas Nagi, rõivariiul Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (14)
87951 2583 A* Õdagu ehitäse, hummogu riisutasõ Tarõvaja Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (21)
87952 2583 A* & Õdagu ehitetäs, hummugu riisutas ar Rõivavarn Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (38)
87953 2583 B* Õdagu mõrs'a ehitedas, hummogu riisutas Kübär nagla otsah Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (48)
87954 2583 B* & Õdagu mõrs'a ehtedäs, hummogu riistasõ' Õhtul küpär varna Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 87 (5)
87955 2583 B* Õdagult mõrs'at ehtäs, hummokult riistas Pandas rõivit vaja otsa Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (145)
87956 2583 C* Õdagu noorik ehitäs, hummogu riisutas Rõivad varna Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (40)
87957 2583 C* & Õhtu noorikat ehitadas, hommuku riisutas ärä Kõrend Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (60)
87958 2583 # 2145
87959 2584 a1 Hommikul annab suud, õhtul pühib perset Külanaiste seelik, hommikul aetakse selga üle pea, õhtul lastakse alla üle istmiku Hää 1983 M. Mäesalu RKM II 372, 110 (15)
87960 2584 a1 Homiku annab suud, õhta pühib p[er]set Kört Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (139)
87961 2584 a1 & Hommiku anna suud, õhtu pühi perset Paned seelikut selga Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (90)
87962 2584 a2 Õdagu pühk perst, hummukult and suud Prunts Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 261 (2)
87963 2584 a2 & Õdangu pühid perset, hommuku annad suud Prunts Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (27)
87964 2584 a3 & Õdagu pühk perst, hummogu and muso Undruk Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (7)
87965 2584 a4 & Õhtul pühid tagumenti, hommikul annad suud Seelik Saa 1963 T. Eimre, R. Tamm EKRK I 46, 269 (8)
87966 2584 b1 & Hommikul annab suud, päeval näitab perset Seelik ehk kört Hel 1928 E. J. Kase E 61788
87967 2584 b2 & Hommiku annab suud ja õhtu näitab perset Naesterahvas aja hommiku körtsikud üle pea selga ja õhtul üle perse maha Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (24)
87968 2584 b2 Hommikul annab suud, õhtul näitab selga Naesterahvas seelikuga 1913 E EM2 39 (252)
87969 2584 b3 & Õhtul näitab tagumikku, hommikul annab suud Kleit Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 22 (52)
87970 2584 c1 & Homiku annab suud ja õhtu lakub perset Naesterahva kört Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (28)
87971 2584 c2 & Hommikul annad suud lakkuda, õhtul annad tagumikku lakkuda Undruku ehk seeliku selga ajamine Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (21)
87972 2584 d & Hommiku pühib suud, õhtu perset Kört Hel 1891 J. Lammas E 417 (6)
87973 2584 # 1194
87974 2585 a & Õhta õnnis, kukelaulu aal kuningas, enne valget vaenelaps Leib HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (46)
87975 2585 a Õhtu õnnis, kukelaulu aal kuningas, enne valget vaenelaps Leib 1890 E EM 115 (1038)
87976 2585 a Õhtu õnnis, kukelaulu aal kuningas, enne valget vaenelaps Leib 1913 E EM2 101 (1375)
87977 2585 b & Õhta õnnis, kesköösse kuningas, varahommiku vaenelaps Leivategemine Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (2)
87978 2585 # vs: EV 8090B, 14524B
87979 2586 Õhtul oma, hommikul võõras Säng 1992 Metstak2 28 ja 30
87980 2586 & Õhtu oma, hommiku võõras Säng Trv 1890 J. Käger H IV 3, 304 (4)
87981 2586 Õhtu oma, hommiku võõras Voodi Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (31)
87982 2587 & Õhtu tuleb, pill hüüab Kilk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 478 (642)
87983 2587 Õhtu tuleb, pill hüüab Kilk 1890 E EM 115 (1039)
87984 2587 Õhtu tuleb, pill hüüab Kilk 1913 E EM2 102 (1376)
87985 2587 Õhtu tuleb, pill hüüab Kilk seina vahel 1955 ÜÕÕ 82 (4)
87986 2587 Õhtu tuleb, pill hüüab Kilk 1992 Metstak2 49 ja 50
87987 2587 # 1623
87988 2588 & Õitseb küll, aga vilja ei kanna Sõrmeküün Vil 1896 H. Maaten E 25979 (55)
87989 2588 Õitseb küll, aga vilja ei kanna Sõrmeküün 1913 E EM2 102 (1378)
87990 2588 Õitseb küll, aga vilja ei kanna Sõrmeküün 1914 E MM 13 ja 44 (181)
87991 2588 Õitseb küll, aga vilja ei kanna Sõrmeküün 1920 E MM2 13 ja 47 (183)
87992 2588 Õitseb küll, aga vilja ei kanna Sõrmeküün 1994 E MM3 10 ja 39 (1994)
87993 2588 Õitseb, aga vilja ei kanna 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
87994 2589 & Õkva, kõveriki, õkva Kuutslilaud, vokikäsi Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 391 (2)
87995 2590 a & Õlped läve all Helmed kaelas Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 341 (3)
87996 2590 b & Õlpu koa läve all Helme Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (119)
87997 2590 b Õlpmed koja läve (ukse) all 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
87998 2590 c & Õlped ukse all Helmed kaelas Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (88)
87999 2590 d & Õlped risti ukse all Helmed KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (210)
88000 2590 d Õlped risti ukse all Helmed 1890 E EM 42 (206)