Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 64001 — 65000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
64001 1793 E9a Linnuke lennab, ise täidab koorma Vokk 1869 Ahlqvist 73
64002 1793 E9a Linnuke lendab, ise täidab koormat Vokk 1890 E EM 85 (692)
64003 1793 E9a Linnuke lendab, ise täidab koormat Vokk 1913 E EM2 74 (886)
64004 1793 E9b & Lind lendäb, kuurmad täedetässe Keträmene KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (24)
64005 1793 E10* Kullike lendab, koormat täidetakse Vokk 1890 E EM 74 (568)
64006 1793 E10* Kullike lendab, koormat täidetakse Vokk 1913 E EM2 66 (738)
64007 1793 E10* & Kullike lendab, koormad täidetse Vokiluht ja pool Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (12)
64008 1793 E10* & Kullike lendab ja koormat täidetakse Vokiluht KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (69)
64009 1793 E11 & Mida enam linnuke lendab, seda raskemaks koorem läheb Värten KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (88)
64010 1793 E12 & Mida rohkem linnuke lendab, seda rohkem koormad kogub Vokk (ketramine) KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 29 (2)
64011 1793 E13 & Lind lendab, esi kogub pesa Voki siivuline Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (161)
64012 1793 F1 & Änam hobune jookseb, seda pikemaks tee lähäb Kehramine Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (79)
64013 1793 F2a% & Hobene sõit, kuurma kasvas Vokki kedratas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (89) 246
64014 1793 F2b1 & Mida rohkem hobu sõidab, seda rohkem koorm kasvab Okk Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 124 (1)
64015 1793 F2b2 & Mida enam hobu sõidab, seda enam koorm kasvab Vokipool Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 396 (131)
64016 1793 F2c1 & Änam hobone jookseb, suuremaks koorm kasvab Vokivärkel LNg 1891 G. Ollik H II 26, 228 (16)
64017 1793 F2c2 & Midä rutubahe hopõn juusk, sedä rutuba kuurma kasus Präädetäs, vokipuul Se 1940 A. Tammeorg ERA II 296, 151/2 (5)
64018 1793 F2d1 & Mida enam hobu kargab, seda enam koorm kasvab Okk Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 114 (1)
64019 1793 F2d1 Mida enam hobu kargab, seda enam koorm kasvab Vokk Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 459 (34)
64020 1793 F2d2 & Mida hobu rohkem kargab, seda rohkem koorm kasvab Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 444 (64)
64021 1793 F3a & Hobu jooseb, kõht tõuseb Vokipool SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (244)
64022 1793 F3b & Hobune jookseb ja kõht kasvab Ketramine Mus 1958 E. ja H. Tampere RKM II 75, 47 (1)
64023 1793 F3c & Mida enam hobu jookseb, seda enam kõht kasvab Ketramine Tt 1897 A. Suurkask H I 9, 254 (132)
64024 1793 Ga & Talleke tantsib, kõht paesub Vokk Vil 1896 H. Maaten E 25976 (35)
64025 1793 Ga Tallõkõnõ tants, kõtt paisus Vokipuul Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (39)
64026 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Vokk 1890 E EM 148 (1403)
64027 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Vokk 1913 E EM2 128 (1836)
64028 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Värten 1914 E MM 15 ja 45 (234)
64029 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Värten 1920 E MM2 15 ja 48 (237)
64030 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Värten 1994 E MM3 13 ja 39 (237)
64031 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Vokk 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (7)
64032 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Vokivärten Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 229 (118)
64033 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Vokk, värten Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (127)
64034 1793 Gb Talleke tantsib, kõhuke paisub Okivärten SJn 1936 L. Takk ERA II 124, 407 (16)
64035 1793 Gb & Talleke tantsib, kõhuke paisub Vokk Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (79)
64036 1793 Gb Tallekene tansib, kõhukene paisub Vokivärten Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (7)
64037 1793 Gb Talleke tantsib, kõtuke paisub Vokivärgän Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (2)
64038 1793 Gb Talleke tantsib, kõtuke paisub Kedrataks Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (57)
64039 1793 H1 & Põdra jookseb, põrn seisab Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 538 (205)
64040 1793 H2 & Poiss jookseb, põnn paisub Vokipool Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (22)
64041 1793 I1a* Mida enam põrsas jookseb, seda rammusamaks läheb Värten MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (34)
64042 1793 I1a* & Mida põrss enamb joosep, seda ramusemaks lääp Vokki kedratas Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (1)
64043 1793 I1a* Mis põrss inämb joosep, see ramsamas lätt Vokipool Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (10)
64044 1793 I1a* & Midä inäb põrsa' juuskva', tuu ramsabast nää läävä' Vokipooli Se 1927 M. Pihlapuu S 1942/3 (135)
64045 1793 I1b* Mia põrss rohkõp juusk, tuu lätt rambsamast Ketramine Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (4)
64046 1793 I1b* & Mis põrss rohkõp juusk, tuu rohkõp lätt ramsapast Puul Se 1932 A. Nurmetu S 49047 (8)
64047 1793 I1c*% & Midä enamb põrss ümbre tare joosk, seda rammumpahe lätt Vokipool Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (100) 221A5b
64048 1793 I1c*% Mis põrss enam ümbre tare joosk, seda rammutsemas lätt Vokki kedratas Kan 1888 G. Veski H III 11, 518/9 (79) 221A5b
64049 1793 I1d & Väikene põrsakõnõ, miä inäbä virotat, tuu lätt ramsabast Lang pooli pääl, mis inäbä präätät, tuu lätt jämehebist Se 1933 A. Tammeorg S 66773 (34a)
64050 1793 I2a1* Mida enab põrsas jookseb, seda jämedamaks ta läheb Värten MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (69)
64051 1793 I2a1* & Põrss mia inaba juusk, tuu jämehabast lätt Puul, ku präätas Se 1930 V. Ruusamägi S 25957 (48)
64052 1793 I2a2 & Mida rohkõm põrss juusk, sedä jämembäs ta lätt Vokipool Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (45)
64053 1793 I2b & Põrsas juokseb küla vahel ja ikka läheb jämedamaks Uokipuol Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 369 (3)
64054 1793 I2c & Väikene põrsakõnõ juusk palo poolõ ja lätt kõõ jämehebäst Puul Se 1930 A. Tammeorg S 23865 (30)
64055 1793 I2d1 & Väikene põrsakõnõ juusk ümbretsõõri, kõõ lätt jämedamaks Kedratakse lõnga pooli pääle Se 1959 A. Relli RKM II 92, 93 (239)
64056 1793 I2d2 & Miä põrss voori ümbre tarõ juusk, tuu jämehempäst lätt Langapuul Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (67)
64057 1793 I2e & Põrsakõnõ ümbre tarõ käu, kõõ lätt jämehebäs, lätt är otsani jämmest, seen kui lätt lahki ar Langaga puul Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 422 (32)
64058 1793 I3a & Põrss juusk, esi lihones Vokk ja pool Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (70)
64059 1793 I3b & Põrsake juusk, kõõ lätt lihavabast Vokipuul ketramisel Se 1928 E. Põllula S 5466 (9)
64060 1793 I3c & Põrsas jooseb, mida rohkem ta jooseb, seda lihavamaks ta läheb Lõngavärten Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (23)
64061 1793 I3d* & Mis põrss enämb juusk, lihavambas lätt Pooli kerimine Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 336 (3)
64062 1793 I3d* Mida enamb põrss juusk, seda lihavambas lätt Vokivärten Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (116)
64063 1793 I3d* & Põrsagõnõ mia inämb juusk, tuu lätt lihavabast Prääteh puul Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (7)
64064 1793 I3e & Põrsakene juusk ümber tsõõri ja kõgõ lihonõs Vokipuul, timä juusk ümber ja aigamööda saa' tävvest Se 1935 A. Kits S 100011 (8)
64065 1793 I3f & Põrsakõnõ juusk ümbre tarõ, kõõ lätt lihavabast Puul Se 1934 F. Paloots S 81372 (1)
64066 1793 I3g & Miä põrsakõnõ ümbre tarõ juusk, tuud inäp tä lihonõs Vokipuul Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (28)
64067 1793 I4a & Väike valge põrsake, kui jooseb, sis tävvembas lätt Vokipool Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (8)
64068 1793 I4b & Põrsakõnõ juusk külä poole, kõõ lätt tävvebäst Vokipuul Se 1935 P. Külaniit S 105570 (4)
64069 1793 I4c1 & Põrsakõnõ joostõlõs pääl ümbre tarõ, kõgõ saa kõtt tävvel Vokipuul Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 464 (74)
64070 1793 I4c2 & Mida põrss rohkem ümbre tarõ juusk, toda kõtt tävvembäs saa Vokipool Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (17)
64071 1793 I4d & Põrsakõnõ käüse ümbre tarõ, kõõ lätt kõtt tävvembäs Lang poolil Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 100 (10)
64072 1793 I5a & Meda enamb põrss jooseb, seda suurembas ta lääb Vokivärden Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 314 (78)
64073 1793 I5b & Väikene põrsakanõ, mis inämbä juusk, tuu suurõmbast kasus Langapuul voki pääl Se 1930 N. Sõrmus S 28599 (3)
64074 1793 I5c* & Põrss juusk ümbre ja kasv suurõst Okk (vokk) Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 146 (1)
64075 1793 I5c* Põrss juusk ümbre, esi lätt iks suurõmbas Vokipuul Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (131)
64076 1793 I5d & Kuuenädäline põrsas juusk ümbre maja, kõtt lätt kõrd-kõrrast suurembas Langa kerimine Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 56 (65)
64077 1793 I6a* Mida enam põrsas jookseb, seda paksemaks läheb Vokivärten MMg 1925 V. Lille E 59999
64078 1793 I6a* Mida põrss enamb juusk, seda paksembas lätt Vokki kedratas Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (101)
64079 1793 I6a* & Mis põrss inäbä juusk, tuu lätt paksõbast Vokipuul Se 1936 M. Vabarna S 121663 (26b)
64080 1793 I6b & Veike valge põrsake, mida rohkemb jookseb, seda paksembaks läheb Vokipool Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (29)
64081 1793 I7 & Mes põrsas kõvemast jookseb, sedä tugevamast liäb Vänter Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (72)
64082 1793 I8 & Põrsas joosep, esi kasvap Langapool Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (2)
64083 1793 J1a* & Mida tsiga inämb juusk, toda inämb lihonõs Langa kedratas Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (75)
64084 1793 J1a* Tsiga midä inäbä juusk, tuu lihanõs Puul Se 1930 A. Nurmetu S 20412/3 (32)
64085 1793 J1a* & Tsiakõnõ miä inäbä juusk, tuu lätt lihavambast Vokk präätätedäs Se 1934 N. Oinas S 72895 (15)
64086 1793 J1b1 & Tsiga juusk voori ümbre tarõ, kõõ lätt lihavambas Lang poolil Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 100 (11)
64087 1793 J1b2 & Miä tsika ajadõ' ümbre tarõ inämbä, tuu lätt tsiga lihavapas iga kõrra aigu Prääditämise man pooli tävvest saamine Se 1932 J. Ojavere S 37535/6 (117)
64088 1793 J1c & Meä tsiga inämbä sõit, tuu rohkõb lihonõs Vokipuul Se 1935 D. Karnask S 101882 (40)
64089 1793 J1d & Mida enam siga sööb, seda enam liha saab Ketramine KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (18)
64090 1793 J1e & Siga sõidab pahemale poole, mida enam sõidab, seda enam lihuneb Pooli ketramine Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (11)
64091 1793 J2a & Tsiga juusk nii kaua, kui rammu lätt Vokipool Kan 1924 A. V. Kõrv E 55034 (13)
64092 1793 J2b & Tsiga mis kavvõmbahe juusk, sedä ramsabast lätt Se 1933 N. Oinas S 58590 (33)
64093 1793 J2c & Tsiga juusk ümbre tarõ, kõrd-kõrralt lätt rammõmbas Vokipuul Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (22)
64094 1793 J2d & Tsiga sõit ja lätt iks rammutsembas Langa keritas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (10)
64095 1793 J2e & Mis tsik[a] rohkemb virot, too ramsambas lätt Vokipool Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 26 (169)
64096 1793 J3a & Siga jookseb ümber toa, ikka läheb jämedamaks Lõngakera Se 1932 M. Lillemägi E 81660 (15)
64097 1793 J3b & Tsiakõnõ mia ümbre käänd, tuu lätt jämehembäst Vokipuul Se 1935 T. Uiboaed S 99946 (21)
64098 1793 J4a & Mia tsiga juusk, tuu lätt suurõbas Vokipuul, präätedäs Se 1934 A. Tammeorg S 69081 (24)
64099 1793 J4b & Valgõ tsiakõnõ juusk ümbre, kõõ lätt suurõmbast Pool Se 1937 N. Ress ERA II 163, 43 (9)
64100 1793 J4c & Mia tsiakõnõ inäbä tsung, tuu suurõbast kasus Prääteh puul lätt suurõmbast Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (59)
64101 1793 J5a & Tsiakõnõ juusk ümbre tarõ, kõtt kõõ saa tävvebast Präätedäs Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (29)
64102 1793 J5b & Tsiga käuse ümbre paha, kõtt lätt kõõ tävvembäst Vokipuul Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (81)
64103 1793 J6a & Siga jookseb aja vahel, ikka läheb paksemaks Vokipool Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (50)
64104 1793 J6b & Tsiga juusk ümbre tarõ, midä inämb juusk, tuud paksõmbas lätt Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 5
64105 1793 J7a & Mia tsiga juusk, tuu lätt vähämbäst Puuli aetakse langalõimele Se 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (246)
64106 1793 J7b & Mia tsiga lätt, tuu jääs vähäbäst Langa aetas langalõimõlõ Se 1934 A. Tammeorg S 69081 (26)
64107 1793 J7c & Om väikene tsiakõnõ, süü kõtu tävvest, lätt suurõst, ku lätt kõtt tühäst, lätt väikost Vokipuul Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 498 (10)
64108 1793 K & Mida rohkem ruigam jookseb, seda paksemaks ta läheb Värten Trt 1980 T. Kukk RKM I 14, 232 (20)
64109 1793 L1a Mida tulisemalt hobune jookseb, seda rammusemaks ta läheb Värten 1890 E EM 96 (818)
64110 1793 L1a Mida tulisemalt hobune jookseb, seda rammusemaks ta läheb Värten 1913 E EM2 82 (1035)
64111 1793 L1a & Midä tulisameni hobene jooseb, seda rammusamas ta lähäb Vokivärten KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (28)
64112 1793 L1b1 & Mida rohkem hobu sõidab, seda rammusamaks läheb Okk Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 479 (88)
64113 1793 L1b2 & Mida enam hobune sõidab, seda ramusamaks ta läheb Pooli pääle kedratakse lõnga Pär 1888 H. Martinson H III 5, 345 (19)
64114 1793 L1b3 & Hobõnõ miä inäbä sõit, tuu ramsapast lätt Vokipuul Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (4)
64115 1793 L2a & Mida rohkem hobune jookseb, seda lihavamaks lähäb Vokk Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (15)
64116 1793 L2b & Mia hoppen juusk inämbä ümbre, tuu lihavabast lätt Puul präätamisel Se 1927 E. Põllula S 616 (13)
64117 1793 M & Mida rohkem täkk kargab, seda rammusamaks ta läheb Ketrus, mida rohkem kedratakse, seda suuremaks kasvab pool Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 72 (34)
64118 1793 N & Pisike jääras, palju jookseb, vähe sööb, mida rohkem ta jookseb, seda jämedamaks ta läheb Vokipool Kär 1960 A. Sepp RKM II 126, 16
64119 1793 O* & Mida enam linnuke lennab, seda lihavamaks lähab Lõngapool SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (41)
64120 1793 O* Mida enam lind lennab, seda lihavamaks ta lähab Ketramine SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (15)
64121 1793 P Mida enam sirk lendab, seda lihavamaks läheb Värten 1890 E EM 96 (814)
64122 1793 P Mida enam sirk lendab, seda lihavamaks läheb Värten 1913 E EM2 82 (1029)
64123 1793 P & Mida enamb sirk lendab, seda lihavamaks läheb Kedratakse San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 424 (60)
64124 1793 Q1a1 & Enam ta jookseb, rammusamaks läheb Lõngapool LNg 1895 J. Prooses E 21362 (18)
64125 1793 Q1a2 & Mida enam jookseb, seda rammusamaks läheb Vokivärten Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (65)
64126 1793 Q1b & Mida enam sõidad, seda rammusamaks läheb Okk Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (66)
64127 1793 Q2a & Jookseb ringi ja kord-korralt läheb paksemaks Vokipool Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 420
64128 1793 Q2b Mida rohkem ennast keerutab, seda paksemaks läheb Vokipool 1913 E EM2 82 (1033)
64129 1793 Q2b & Mida rohkem ma ennast keerutan, seda paksemaks mina lähen Vokipool Trv 1905 A. Anderson E 45328 (8)
64130 1793 Q3* Mis inämbä juusk, too inämbä löhenes Vokki aetakse ümber Se 1932 L. Johanson E 81696 (4)
64131 1793 Q3* & Mia inämbä sõit, tuu inämbä lihonõs Kedratakse Se 1934 M. Peramets S 78617 (111)
64132 1793 Q4 & Miä inämbä juusk, tuu suurõmbast kasus Vokipuul Se 1929 V. Savala S 17523 (73)
64133 1793 Q5 & Enam sa sõidad, priskemaks läheb Vokiga kedrates kederus (värtel) lähab täis Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (16)
64134 1793 Q6 & Aa ringi ja kõht tõuseb Värten Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 107 (52)
64135 1793 R+ Kui sikkane jookseb, siis jõekene kasvab Kangast kuduma Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (81)
64136 1793 R+ Kümme neitsid söödavad kolmejalgsed lehma, muudkui põnn tõuseb Kedramine Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 314 (34)
64137 1793 R+ & Põrsa' ümbre imise juustelese, põrsil lätt kõtt tühäst, imsel tävvest Langa lõim ja pooli Se 1927 E. Põllula S 563 (22)
64138 1793 R+ & Pisukene kui põnn, ühtepuhku kasvab suuremaks Vokivärten (lõngaga) Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (43)
64139 1793 R+ Pisike poisike jõngitseb ikka, mida änam ta jõngitseb, seda jämemaks ta läheb Kedervars Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (29)
64140 1793 S/ & Lind lennab, pugu paisub, [kümme] kitsi kuhja kallal Koonal Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (90) 900Ü
64141 1793 Z/ & Istup kui herr, sõit kui saks, mis rohkem sõit, see ramsamas lätt Ketramine Vas 1895 P. Saar H III 22, 336 (86) 416G
64142 1793 T/ Üks oli üürapuu, teine küürapuu, kolmas üsna kõverik, neljas neitsi auk, viies viiburiauk, kuues kusimisepulk, seitsmes sõbra auk, kaheksas karvapard ja mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokiga ketrad, vanamutt on seal voki taga 1995 Eas I 31 (41) 2670H
64143 1793 T/ & Üks oli üürapuu, teine küürapuu, kolmas üsna kõverik, neljas neitsi auk, viies viiburiauk, kuues kusimisepulk, seitsmes sõbraauk, kaheksas karvapard ja mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokiga ketrad, vanamutt on seal voki taga As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 275/6 (143) 2670H
64144 1793 Ua/ & Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokk As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 366 (64) 2324Ga
64145 1793 Ua/ Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokk As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 446 (12) 2324Ga
64146 1793 Ua/ Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokk 1995 Eas I 131 (192) 2324Ga
64147 1793 Ub/ & Ema tiine, tütar aher, magab surnu reite vahel, mida rutem hobu jookseb, seda rutem kõht tõuseb Voki ketramine As 1992 A. Korb RKM II 449, 21 (5) 2324Gb
64148 1794 A & Põue ei mahu, merele mahub Põis Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (106)
64149 1794 Ba & Merde mahub, pihku ei mahu Põis TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (30)
64150 1794 Ba & Merde mahub, pihu ei mahu Tulesädä Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (55)
64151 1794 Bb & Merde mahub, aga pihku ei mahu HMd 1918–1940 L. Vilmann E 73885 (7)
64152 1794 Bc & Merde mahub, kätte ei mahu Vesi Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (9)
64153 1794 # 1143 1795
64154 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 40 (15)
64155 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis 1890 E EM 126 (1169)
64156 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis 1913 E EM2 111 (1535)
64157 1795 A1a1 Põue mahub, meresse ei mahu Põis 1892 Tõn. LLr 31 (5)
64158 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Kops, põis 1992 Metstak2 11
64159 1795 A1a1 Põue mahub, merre ei mahu Põi Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (53)
64160 1795 A1a1 & Põue mahub, merre ei mahu Põis KJn 1870 J. Tiedemann E 151 (192)
64161 1795 A1a1 Põue mahub, merre ei mahu Põis SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (42)
64162 1795 A1a1 Põue mahub, merre ei mahu Põis Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (11)
64163 1795 A1a1 Põue mahub, merre ei mahu Põis Vän 1933 K. Pärman E 82561 (5)
64164 1795 A1a1 Põue mahub, merre ei mahu Siapõis (täis puhutud) Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 195 (37)
64165 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Seapõis Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 338 (24)
64166 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (55)
64167 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (100)
64168 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Villad Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (44)
64169 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (23)
64170 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis Trv 1893 J. Kuusk E 8109 (25)
64171 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (172)
64172 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Kops Ran 1895 J. Palu E 18774 (38)
64173 1795 A1a1 Põue mahtub, merde ei mahu Põis Vil 1892 H. Pihlap E 727 (102)
64174 1795 A1a1 Põue mahub, merde ei mahu Põis Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (63)
64175 1795 A1a1 Põue mahub, merre ei mahu Põis Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (77)
64176 1795 A1a1 Põue mahub, meresse ei mahu Rakk Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (71)
64177 1795 A1a1 Põue mahub, meresse ei mahu Põis Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (161b)
64178 1795 A1a1 Pouesse mahtup, meresse ei mahu Pois Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (95)
64179 1795 A1a1 Põvve mahus, merde ei mahu Põi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (334)
64180 1795 A1a2 Põue mahub, aga meresse ei mahu Põis Tt 1889 Anonüüm XXX Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (9)
64181 1795 A1a2 Põue mahub, aga merde ei mahu Põis 1907 Rõuk 36 (9)
64182 1795 A1a2 Põue mahub, aga merre ei mahu Põis Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (34)
64183 1795 A1a2 Põue mahub, aga merre ei mahu Põis Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 196 (64)
64184 1795 A1a2 Põue mahub, aga merre ei mahu Loomapõis Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (20)
64185 1795 A1a2 Põue mahub, aga merre ei mahu Täispuhutud põis SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (223)
64186 1795 A1a2 Põue mahub, aga merre ei mahu Mõte Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 367 (141)
64187 1795 A1a2 Põue mahub, aga merre ei mahu Põis Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 366 (5)
64188 1795 A1a2 Põue mahub, aga merde ei mahu Põis Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (102)
64189 1795 A1a2 Põue mahub, aga merde ei mahu Põis Trv 1894 J. Kala E 14276 (80)
64190 1795 A1a2 Põue mahub, aga merde ei mahu Täispuhutud põis Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 314 (6)
64191 1795 A1a2 Põue mahub, aga merde ei mahu Kirp Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 831 (27)
64192 1795 A1a2 Põue mahub, aga merde ei mahu Põis Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (6)
64193 1795 A1a2 Põue mahub, aga meresse ei mahu Põis või searakk VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (133)
64194 1795 A1a2 & Põue mahub, aga meresse ei mahu Põis Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (174)
64195 1795 A1a2 Põue mahub, aga meresse ei mahu Põis Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (45)
64196 1795 A1a2 Põue mahub, aga merese ei mahu Püstol Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (24)
64197 1795 A1a3* Põue mahub, kuid merde ei mahu Põis KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (9)
64198 1795 A1a3* & Põue mahub ja merde ei mahu Põis Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (97)
64199 1795 A1a3* Põue mahub ja meresse ei mahu Põis õhku täis Var 1965 R. Kotkas EKRK I 56, 437 (9)
64200 1795 A1b* Merde ei mahu, aga põue mahub Põis Vig 1889 M. Liedenberg H II 2, 698 (4)
64201 1795 A1b* & Merre ei mahu ja põue mahub Põis Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 540 (71)
64202 1795 A2a1 Puhu mahub, merre ei mahu Põis Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (58)
64203 1795 A2a1 Puhu mahub, merre ei mahu Põi Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (84)
64204 1795 A2a1 Puhu mahub, merre ei mahu Põis, ei vaju merepõhja Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (13)
64205 1795 A2a1 Puhu mahub, merde ei mahu Põesi Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (93)
64206 1795 A2a1 Puhu mahub, merde ei mahu Põis Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (48)
64207 1795 A2a1 & Puhu mahub, merde ei mahu Põis Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (10)
64208 1795 A2a1 Puhu mahub, merde ei mahu Põi Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (78)
64209 1795 A2a1 Puhu mahub, meresse ei mahu Põi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (211)
64210 1795 A2a1 Puhu mahus, merde ei mahu Kussem Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (85)
64211 1795 A2a1 Puhu mahus, merde ei mahu Kussem Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (24)
64212 1795 A2a1 Puhu mahus, merde ei mahu Kusem Ote 1892 J. Ainson H II 44, 555 (128)
64213 1795 A2a1 Puhu mahus, merde ei mahu Põi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (152)
64214 1795 A2a1 Puhu mahus, merde ei mahu Põi Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (9)
64215 1795 A2a1 Puhu mahus, merde ei mahu Kussõm, põis Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (27)
64216 1795 A2a1 & Puuhu mahus, merde ei mahu Kussõm Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (23)
64217 1795 A2a2 & Puhu mahub, ei mahu meresse mitte Eine Blase Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (93)
64218 1795 A2a2 Puhu mahub, ei mahu meresse mitte Põis 1782 Willmann 172 (84)
64219 1795 A2a2 Puhu mahub, ei mahu meresse mitte Rakko 1851 Lönnrot2 191 (131)
64220 1795 A2a2 Puhku mahub, ei mahu meresse mitte Põis 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (87)
64221 1795 A2a3* Puhu mahub, aga merre ei mahu Põi Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (22)
64222 1795 A2a3* & Puhu mahub, aga merre ei mahu Pillipõis Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (6)
64223 1795 A2b & Merde ei mahu, puhu mahub Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (13)
64224 1795 A2c & Puhu sünnip, merde ei sünni Kusem Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (28)
64225 1795 Ba1* Peusse mahub, merde ei mahu (In der Hand hat es Raum, im Meere nicht) Eine Blase 1876 Wied. 284
64226 1795 Ba1* Peusse mahub, merde ei mahu Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (27)
64227 1795 Ba1* Piosse mahub, merde ei mahu Põis 1890 E EM 122 (1117)
64228 1795 Ba1* Piosse mahub, merde ei mahu Põis 1913 E EM2 107 (1475)
64229 1795 Ba1* Peosse mahub, merde ei mahu Põis 1914 E MM 14 ja 44 (193)
64230 1795 Ba1* Peosse mahub, merde ei mahu Põis 1920 E MM2 14 ja 48 (195)
64231 1795 Ba1* Peosse mahub, merde ei mahu Põis 1994 E MM3 11 ja 39 (195)
64232 1795 Ba1* Pihku mahub, merre ei mahu Põis 1920 Nurmik I 43
64233 1795 Ba1* Pihku mahub, merde ei mahu 1934 Ajusp. Mag. nr. 4 (1934) lk-ta
64234 1795 Ba1* Peosse mahub, merre ei mahu Põis Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (7)
64235 1795 Ba1* Peosse mahub, merde ei mahu Põis Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (16)
64236 1795 Ba1* Peosse mahub, merre ei mahu Täispuhutud põis Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (41)
64237 1795 Ba1* Peusse mahub, merde ei mahu Põis Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (91)
64238 1795 Ba1* Pihusse mahub, merde ei mahu Põis Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (6)
64239 1795 Ba1* Pihusse mahub, meresse ei mahu Suled ehk rakk Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (48)
64240 1795 Ba1* & Pihusse mahub, meresse ei mahu Suled Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (105)
64241 1795 Ba1* Pihu mahub, merre ei mahu Sea rakk VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (5)
64242 1795 Ba1* Piiu mahub, merre ei mahu Põis Pst 1890 J. Leppik E 431 (28)
64243 1795 Ba1* Pihku mahub, merre ei mahu Põis Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (3)
64244 1795 Ba1* Pihku mahub, merde ei mahu Põis Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (163)
64245 1795 Ba1* Piiu mahub, merre ei mahu Põis täis puhutu Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (42)
64246 1795 Ba1* Piiu mahub, merre ei mahu Põis Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (9)
64247 1795 Ba1* & Piiu mahub, merre ei mahu Põi Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (59)
64248 1795 Ba1* Piiu mahub, merde ei mahu Juuksed Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (19)
64249 1795 Ba1* Piiu mahub, merde ei mahu Puupulk Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (8)
64250 1795 Ba1* Piiu mahub, merde ei mahu Põis Pst 1913 J. Müür E 48012 (10)
64251 1795 Ba1* Piiu mahub, merde ei mahu Põis Trv 1913 J. Müür E 48012 (10)
64252 1795 Ba1* Peusse mahub, ei mahu merese mitte (In der Hand hat es Raum, im Meere nicht) Eine Blase 1876 Wied. 284
64253 1795 Ba2 Pihku mahub, aga merre ei mahu 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
64254 1795 Ba2 Peosse mahub, aga merde ei mahu Põis Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 145 (181)
64255 1795 Ba2 Peosse mahub, aga meresse ei mahu Põis Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (31)
64256 1795 Ba2 Piusse mahub, aga merde ei mahu Põis VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (155)
64257 1795 Ba2 & Piusse mahub, aga meresse ei mahu Põis Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (11)
64258 1795 Ba2 Pihusse mahub, aga merde ei mahu Rakk Rak 1895 M. Tamm E 18874 (3)
64259 1795 Ba2 Pihusse mahub, aga meresse ei mahu Põis Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (15)
64260 1795 Ba2 Pihusse mahub, aga meresse ei mahu Seapõis Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (7)
64261 1795 Ba2 Pühusse mahub, aga merde ei mahu Pühutäis sulgi Kad 1899 A. Seemann E 39273 (1)
64262 1795 Ba2 Pihu mahub, aga merde ei mahu Rakk ehk põi Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (52)
64263 1795 Ba2 Pihu mahub, aga meresse ei mahu Põis Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (37)
64264 1795 Ba2 Pihku mahub, aga merde ei mahu Pall Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (24)
64265 1795 Ba2 Pihku mahub, aga merde ei mahu Põis Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (171)
64266 1795 Ba2 Piiu mahub, aga merde ei mahu Põis Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (60)
64267 1795 Ba3* & Pöose mahob, aga merre ep maho mette Härjavets Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (17)
64268 1795 Ba3* Pihusse mahub, kuid merde ei mahu Põis Pee 1947 O. Viide RKM II 11, 34 (55)
64269 1795 Ba4 Pihuse mahub ja merde ei mahu Rakk Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (22)
64270 1795 Ba4 & Pihuse mahub ja merde ei mahu Rakk Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (43)
64271 1795 Ba4 Piiu mahub ja merre ei mahu Põi Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (74)
64272 1795 Bb & Meresse ei mahu, aga piusse mahub Põis Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (17)
64273 1795 Bb Merre ei mahu, aga pihku mahub Õhk Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 355 (14)
64274 1795 Bc & Pihuse sünnib, merde ei mahu Põis Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 80 (97)
64275 1795 Bd* Pihusse sünnib, merde ei sünni Siarakk, põis VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (59)
64276 1795 Bd* & Pihku sünnib, aga merde ei sünni Põis (rakk) Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (73)
64277 1795 C & Üskä mahus, merde ei mahu' Kussõm (põis) Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 64 (24)
64278 1795 D & Pihta mahus, merde ei mahu Sia kussem Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (218)
64279 1795 E & Pangi mahus, merde ei mahu Kussem Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 182 (75)
64280 1795 F% & Jõõkukk ja ossasikk, merde ei mahu, puhu mahus Tsea kussem (põis) Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 576 (40) 2165N2
64281 1795 # 1149 1598 1794 1926
64282 1796 & Põõsas maas, teivas sees Luud Kaa 1947 E. Reinart RKM II 5, 572 (4)
64283 1796 # 45 1472
64284 1797 a & Päeva alaspidi, ööse ülespidi Habe Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (627)
64285 1797 a Päeva alaspidi, ööse ülespidi Habe 1890 E EM 116 (1054)
64286 1797 a Päeval alaspidi, öösel ülespidi Habe 1913 E EM2 102 (1395)
64287 1797 a Päeval alaspidi, öösel ülespidi Habe 1992 Metstak2 11
64288 1797 b & Päiva om allapoolõ, üüse om ülespoolõ Habõna Se 1936 M. Vabarna S 121937 (62)
64289 1797 # 938 1541
64290 1798 & Päeva maas, ööse maas ja taevas Söel 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (22)
64291 1798 Päeva maas, ööse maas ja taevas Sõel 1890 E EM 117 (1058)
64292 1798 Päeval maas, öösel maas ja taevas Sõel 1913 E EM2 103 (1399)
64293 1798 Päeval maas, öösel maas ja taevas Sõel 1914 E MM 13 ja 44 (185)
64294 1798 Päeval maas, öösel maas ja taevas Sõel 1920 E MM2 13 ja 47 (187)
64295 1798 Päeval maas, öösel maas ja taevas Sõel 1994 E MM3 11 ja 39 (187)
64296 1798 Päeval maas, öösel maas ja taevas Sõel ja taevasõel 1992 Metstak2 26 ja 27
64297 1798 # 1462
64298 1799 Aa Päeva ripub ja öösse läheb auku Aknapolt 1995 Eas I 31 (42)
64299 1799 Aa & Päeva ripub ja öösse läheb auku Aknapolt As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 444 (5)
64300 1799 Ab & Päeva ripnes, a ööses pantasse auku Usseramp As 1996 A. Korb EFA I 17, 92 (25)
64301 1799 Ac & Päeva aal ripub, aga ööseks torgatakse auku Uksehaak Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 245 (85)
64302 1799 Ad & Päeval ripub, öösel on aukus Uksehaak Tln 1992 J. Preegel RKM, KP 41, 389 (9)
64303 1799 Ae & Öösel augus, päeval ripub Haak Kuu 1992 S. Sandström RKM, KP 5, 556 (16)
64304 1799 Ba1 & Päeva tolkus ja üösi aukus Ukseramp Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (8)
64305 1799 Ba2 & Päeva tolkos ning ööse aukus Ukseramp Khn 1955 O. Niinemägi RKM II 56, 279 (2)
64306 1799 Ba3 Päeval tolkus, öösel aukus Sukk Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 204 (57)
64307 1799 Ba3 & Päeval tolkus, öösel aukus Ramp Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 207 (91)
64308 1799 Bb & Üese aukus, päävä tolkos Uksekramp Khn 1971 S. Saar RKM II 285, 29 (3)
64309 1799 Ca & Päeval teeb ligadi-logadi, öösel läheb auku PJg 1979 I. Raist RKM II 343, 487 (1)
64310 1799 Cb & Päeval kõlksub ja jõlksub niisama, öösel pistetakse auku Uksehaak Kei 1992 T. Järv RKM, KP 10, 79 (13)
64311 1799 Cc & Pääväl teeb tinkä-tänkä, öösel pannakse kinni Uksehaak Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 50 (13)
64312 1799 Cd & Päiva lask tilla-talla, öösse susatass mulku Usseramp As 1996 A. Korb EFA I 17, 50 (8)
64313 1799 D & Töllendab, töllendab, ööseks torgatakse auku Uksehaak Pal 1992 U. Lainesaar RKM, KP 29, 244 (13)
64314 1799 E & Päeval tilgendab, õhta tolgendab ja öössse pannakse sisse, vahepeal liigutatakse ja hommikul võetakse vällä ja jääb päevaks seisu Uksel haak, ennevanasti oli haak küljes VJg 1984 T. Tammo RKM II 370, 418/9 (10)
64315 1800 & Päevaeg elab, ööse surnud Inimene MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (37)
64316 1800 Päeva elab, ööse surnud Inimene, loom 1890 E EM 117 (1055)
64317 1800 Päeval elab, öösel surnud Inimene, loom 1913 E EM2 103 (1396)
64318 1800 Päeval elab, öösel surnud 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
64319 1800 # 1630 1802
64320 1801 & Päeval karjas, öösel orjas Koer Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 42 (52)
64321 1801 Päeva karjas, ööse orjas Koer 1879 Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (41)
64322 1801 Päeva karjas, ööse orjas Koer 1890 E EM 117 (1056)
64323 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1913 E EM2 103 (1397)
64324 1801 Päeval karjas, öösel orjas 1903 Pet. HS I 34 (9)
64325 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1913 NP 6
64326 1801 Päeval karjas, öösi orjas 1938 Käis EV I4/I 36 (12)
64327 1801 Päeval karjas, öösel orjas 1945 Käis EVÕ I 45
64328 1801 Päeval karjas, öösel orjas 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
64329 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (7)
64330 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1968 SSTT 171
64331 1801 Päeval karjas, öösel orjas 1969 Janno-Salun IV12 241
64332 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (17)
64333 1801 Päeval karjas, öösel orjas 1976 Välba IV 228
64334 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1979 Metstak 16 ja 34 (142)
64335 1801 Päeval karjas, öösel orjas Koer 1992 Metstak2 41 ja 43
64336 1801 Päeval karjas, öösel orjas 1979 Rukki 57
64337 1801 # vs: EV 4101
64338 1802 a1 & Päeval on surnud, aga öösel elab Voodi Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (6)
64339 1802 a1 Päeval on surnud, aga öösel elab Voodi Pöi 1951 V. Väärtnõu RKM II 36, 207 (4)
64340 1802 a2 & Öösi elab ja päeval sureb Kuu Se 1938 N. Lume ERA II 175, 513 (13)
64341 1802 b & Pääva surnud, öösse hinges Küünal Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (62)
64342 1802 c & Üüse üleväh, päivä maka Pilak Se 1930 V. Ruusamägi S 25965 (106)
64343 1802 # 1630 1800
64344 1803 & Päeval tiine, öösel aher Sukad Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (57)
64345 1803 Päeva tiine, ööse aher Sukk, saabas 1890 E EM 117 (1061)
64346 1803 Päeval tiine, öösel aher Sukk, saabas 1913 E EM2 103 (1403)
64347 1803 # 2324 2607
64348 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk, saabas 1913 E EM2 103 (1404)
64349 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk või ümberpöördult voodi 1934 ERM Ar VIII 131
64350 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk, kinnas, saabas 1992 Metstak2 12 ja 14
64351 1804 A1a & Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (125)
64352 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukkad Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (9)
64353 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Saapad Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400/1 (18)
64354 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Kingad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (24)
64355 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukad Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (32)
64356 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukad Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (86)
64357 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 112 (6)
64358 1804 A1a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Jalanõud Khk 1955–1956 I. Truuväärt RKM, Lümanda 82 (38)
64359 1804 A1a Pääval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukkad Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (66)
64360 1804 A1a Pääval toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Saabas Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 33 (44)
64361 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (86)
64362 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Saabas Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (54)
64363 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukad Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 280 (17)
64364 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis (Den Tag über voll rohen Fleisches, Nachts voll leeren Windes) Der Schuh 1876 Wied. 283
64365 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Sukk, saabas 1890 E EM 117 (1062)
64366 1804 A1a Päeva toorest liha täis, öösi tühja tuult täis 1899 Sander 71 (13)
64367 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis King Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (6)
64368 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis King Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 322 (265)
64369 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis King Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 367/8 (136)
64370 1804 A1a & Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Saapad Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (6)
64371 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Kingad, kindad Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (11)
64372 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Saabas Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (15)
64373 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Sukk Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 565 (81)
64374 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Keng Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136 (122)
64375 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis King Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (36)
64376 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Kingad Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (13)
64377 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Kingad Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (55)
64378 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis King, saabas Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (4)
64379 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Sukad Pai 1893 A. Hanson H II 38, 869 (6)
64380 1804 A1a Päeva toorest liha täis, öösse tühja tuult täis Kingad Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 496 (59)
64381 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösse tühja tuult täis Sukk Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (56)
64382 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösse tühja tuult täis Sukk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (33)
64383 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösse tühja tuult täis Kingad Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (17)
64384 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösse tühja tuulta täis Saabas Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 157 (4)
64385 1804 A1a Päeva tuorest liha täis, öösi tühja tuult täis Sukk Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (2)
64386 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öösi tühja tuult täis Sukk Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (16)
64387 1804 A1a Pääva toorest liha täis, öössi tühja tuult täis Kingad Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 167 (17)
64388 1804 A1a & Peeva toorest liha täis, öösse tühja tuuld täis Kingad Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
64389 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühjast tuult täis (Des Tags voll roh Fleisch, des Nachts voll Wind) Ein Handschuch Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 115 (17)
64390 1804 A1a Pääva toorest liha täis, ööse tühjast tuult täis Kintas, kenkä 1844 Lönnrot 159
64391 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühjast tuult täis Der Handscuh, Schuh und umgekehrt das Bette 1852 Neus 393 ja 390 (3)
64392 1804 A1a Päeva toorest liha täis, ööse tühjast tuult täis Kinnas, king 1869 Ahlqvist 74
64393 1804 A1b & Pääva ajal toorest liha täis, ööse tühja tuult täis Saabas Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (33)
64394 1804 A1c* & Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult Sukad jalas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 29 (8)
64395 1804 A1c* Pääva toorest liha, öösel tühja tuult täis Kindad Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (33)
64396 1804 A2a Öösel tühja tuult täis, päeval toorest liha täis Sukk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (143)
64397 1804 A2a Öösel tühja tuult täis, päeval toorest liha täis King Mus 1978 L. Reinert KKI 68, 789 (19)
64398 1804 A2a Üösel tühjä tuult täüs, päiväl tuorest liha täüs Püksid Kuu 1962 R. Lilhein Vilbaste 5, 541 (2)
64399 1804 A2a Üösel tühja tuult täis, päeval tuorest liha täis Sukk Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (114)
64400 1804 A2a & Ööse tühja tuult täis, päeval toorest liha täis Sukk Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (110)
64401 1804 A2a Ööse tühja tuult täis, päeval toorest liha täis Tool Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536 (106)
64402 1804 A2a Ööse tühja tuult täis, päeva toorest liha täis King Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (47)
64403 1804 A2a Ööse tühja tuult täis, pääva toorest liha täis King Tt 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (3)
64404 1804 A2a Ööse tühja tuult täis, pääva toorest liha täis Sukk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (57)
64405 1804 A2a Öösse tühja tuult täis, päeva toorest liha täis Sukk Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 546 (17)
64406 1804 A2a Üüse tühjat tuult täis, päeva toorest liha täis Suka Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (42)
64407 1804 A2a Öösi tühja tuult täis, päeva toorest liha täis Sukk Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (34)
64408 1804 A2b & Öösel tühja tuult täis ja pääval toorest liha täis Sukk Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (25)
64409 1804 A2b Ööse tühja tuult täis ja pääva toorest liha täis Sukk Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (41)
64410 1804 B & Päeval toorest liha täis, öösel tuult ja õhku täis King Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 318 (97)
64411 1804 C1* Pääva liiga liha täis, ööse tühja tuult täis King Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (40)
64412 1804 C1* Pääva liiga liha täis, ööse tühja tuult täis Kingad Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 435 (87)
64413 1804 C1* & Pääva liiga liha täis, ööse tühja tuult täis King Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (30)
64414 1804 C1* Pääva liiga liha täis, öösse tühja tuult täis King Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (11)
64415 1804 C1* Päeva liiga liha täis, öösse tühja tuult täis Saabas, king Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 26 (13)
64416 1804 C1* Päeva liiga liha täis ja ööse tühja tuult täis Saabas Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (50)
64417 1804 C2 & Öösel tühja tuult täis, päeval liiga liha täis Saabas Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 260 (92)
64418 1804 D Ööse tühja tuult täis, päiva verist liha täis Sukk Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (6)
64419 1804 D & Üüse tühja tuult täüs, päivä verist liha täüs Sukk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (8)
64420 1804 E & Päeval liha-verd täis, öösel tühja tuult täis Sukad Kuu 1893 J. Ploompuu, H. Rebane H II 47, 23 (8)
64421 1804 E Päeval liha-verd täis, öösel tühja tuult täis Saabas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 88 (31)
64422 1804 Fa & Päeval liha ja verd täis, aga öösel tühi kui põrgu Saabas Rõu 1897 A. Suurkask H I 9, 38 (79)
64423 1804 Fb & Päiva täis liha-verd, ööse tühi kui põrgupull Saabas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (29)
64424 1804 Fc* Päeval täis liha ja verd, öösi tühi kui põrguhaud Sukk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (76)
64425 1804 Fc* & Päivä täis liha ja verd, üüse tühi kui põrguhaud Sukk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (293)
64426 1804 Fc* Päivä täüs verd ja liha, üüse ommõ tühi kui põrguhaud Saabas, kui om päivä jalah, ommõ ta täüs liha ja ka verd, a kui üüsest tõmmatakse jalast timä ar, sis om tühi kui põrguhaud Se 1935 A. Kits S 100018 (45)
64427 1804 G & Ööse tühi kui tünder, päiva täis kui põrguhaud Saabas TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (23)
64428 1804 H & Päeval tünner liha täis, üösel tühja tuult Sukk Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (82)
64429 1804 I+ Päeval täis liha ja verd, öösel suu pärani nagu trollil King 1971 Noorus nr. 4 (1971) 73
64430 1804 I+ & Ööse tuulen, päivä liha, verd täis Saapa Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (121)
64431 1804 I+ Päivä om verd täüs, üüsse om üüd täüs Küpär Se 1928 T. Haak S 4349 (84)
64432 1804 I+ Päeval liha täis, öösel tühja tuult täis Kinnas Trt 1927 K. Pormeister E 59837/8 (209)
64433 1804 I+ Päeva liha täis, öösel ei tarvita teda keegi Iste Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (56)
64434 1804 J1a Päeval täis ja öösel tühi Sukk 1968 SSTT 12
64435 1804 J1a Päeval täis ja öösel tühi Sukk 1971 Säde nr. 35 ja 44 (1971) 8 (1)
64436 1804 J1a Päeval täis ja öösel tühi Sukk 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (19)
64437 1804 J1a Päeval täis ja öösel tühi 1981 Karlep-Vihm-Kronberg 10 (4)
64438 1804 J1a Päeval täis ja öösel tühi 1985 Kivi-Roosleht I 27
64439 1804 J1a Päeval täis, öösel tühi Sukk As 1974 R. Ottesson RKM II 313, 390
64440 1804 J1a Päeval täis, öösi tühi Sukk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (71)
64441 1804 J1a & Päeva täis, öösi tühi Sukk ehk kinnas Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (33)
64442 1804 J1a Päivä täüs, üüse tühi Küpär Se 1930 N. Sõrmus S 28612 (104)
64443 1804 J1b & Päävä om täüs, un üöse om tühi Saapa' Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 34
64444 1804 J2 & Öösi tühe, pääva täis Sukk SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (10)
64445 1804 K/ & Pääval täis kummuli, ööse püsti ja tühi Müts, kübar Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 732 (1) 808L
64446 1804 # 1806 2323
64447 1805 & Päeval täis liha ja verd, ööse seisab, suu lahti (am tage voll fleisch und blut, nachts steht der mund offen) Ein Boot Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283
64448 1805 Päeva täis liha ja verd, ööse seisab suu lahti Paat, lootsik, vene 1890 E EM 117 (1060)
64449 1805 Päeval täis liha ja verd, ööse seisab suu lahti Paat, lootsik, vene 1913 E EM2 103 (1402)
64450 1805 # 1806
64451 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Säng 1992 Metstak2 28 ja 30
64452 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösel toorest leha täis Voodi Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (16)
64453 1806 A1a & Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Säng Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (85)
64454 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Säng Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (23)
64455 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Voodi Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (33)
64456 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Voodid Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536 (107)
64457 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Voodi Mus 1978 L. Reinert KKI 68, 789 (20)
64458 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öesel toorest liha täis Säng Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (23)
64459 1806 A1a Pääval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Säng ehk voodi Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 191 12
64460 1806 A1a Pääval tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Voodi Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 410 (40)
64461 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (5)
64462 1806 A1a Pääval tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Ase Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (53)
64463 1806 A1a Pääval tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Säng Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (95)
64464 1806 A1a Päiväl tühjä tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi, kus magatakse Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (55)
64465 1806 A1a Päeval tühja tuult täis, öösi toorest liha täis Voodi JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 325 (28)
64466 1806 A1a Pääval tühja tuult täis, öösi toorest liha täis Voodi Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (92)
64467 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Voodi Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (12)
64468 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Ase Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (16)
64469 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Voodi Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (15)
64470 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, öösel toorest liha täis Oeted Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (55)
64471 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Säng Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (28)
64472 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Säng Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (47)
64473 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Ase või voodi Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (7)
64474 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Inimese magamise koht Lih 1968 K. Salve KKI 48, 356 (58)
64475 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Ase Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136 (121)
64476 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi Tt 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (4)
64477 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (3)
64478 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, öösse toorest liha täis Säng ehk voodi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (886)
64479 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (11)
64480 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Inimesed magavad öösi voodis ja pääva ajal on tühi Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (44)
64481 1806 A1a Peeva tühja tuuld täis, öösse toorest liha täis Voodi, õled sees Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
64482 1806 A1a & Peeva tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (16)
64483 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, üüse toorest liha täis Säng Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (43)
64484 1806 A1a Pääva tühja tuult täis, öösse toorest liha täis Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (79)
64485 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, öösi toorest liha täis Säng Vil 1892 H. Pihlap E 727 (100)
64486 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, öösi toorest liha täis Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (29)
64487 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, öösi toorest liha täis Voodi Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 539/40 (146)
64488 1806 A1a Päeva tühja tuult täis, üüsi toorest liha täis Vuudi Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (74)
64489 1806 A1b1 Päeva tühja tuult täis ja ööse toorest liha täis Voodi Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (35)
64490 1806 A1b1 & Pääva tühja tuult täis ja ööse toorest liha täis Säng Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (40)
64491 1806 A1b2* & Päeval tühja tuult täis, öösel toorest liha Voodi HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (74)
64492 1806 A1b2* Pääva tühja tuult täis, öösi toorest liha Voodi Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 622 (61)
64493 1806 A1b2* Päeva ajal tühja tuult täis, ööse toorest liha täis Voodi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (11)
64494 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi 1913 E EM2 101 (1370)
64495 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Säng 1914 E MM 13 ja 44 (179)
64496 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Säng 1920 E MM2 13 ja 47 (181)
64497 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Säng 1994 E MM3 10 ja 39 (181)
64498 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi 1929 Jürisson 166 (12)
64499 1806 A2a Päeval toorest liha täis, öösel tühja tuult täis Sukk 1934 ERM Ar VIII 131
64500 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Säng Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (3)
64501 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (17)
64502 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (154)
64503 1806 A2a & Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (22)
64504 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 513 (13)
64505 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 200 (25)
64506 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Muh 1951 S. Kõrtsmik RKM II 36, 132 (2)
64507 1806 A2a Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Khk 1955–1959 I. Truuväärt RKM, Lümanda 82 (35)
64508 1806 A2a Öösel toorest liha täis, pääval tühja tuult täis Voodi Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 33 (41)
64509 1806 A2a Öösel toorest liha täis, pääval tühja tuult täis Voodi VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (24)
64510 1806 A2a Öösel toorest liha täis, pääval tühja tuult täis Voodi Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (21)
64511 1806 A2a Üösel tuorest liha täis, päiväl tühjä tuult täis Säng Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
64512 1806 A2a Üüssel toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Vuudi Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 154 (13)
64513 1806 A2a Öösel toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Säng Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 280 (16)
64514 1806 A2a Öösel toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Ase Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (28)
64515 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Säng Kad 1888 J. Kuus H II 9, 654 (1)
64516 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Säng, voodi Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (122)
64517 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Rak 1905 K. Holm H II 74, 311 (51)
64518 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 99 (20)
64519 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (18)
64520 1806 A2a Öösse toorest liha täis, pääval tühja tuult täis Voodi Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 505 (3)
64521 1806 A2a Öösse toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (16)
64522 1806 A2a Üöse tuarest liha täis, pääval tühja tuult täis Vuadi Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (7)
64523 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis (Nachts voll rohen Fleisches, den Tag über voll leeren Windes) Das Bett 1876 Wied. 283
64524 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Voodi 1890 E EM 115 (1033)
64525 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Voodi Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 114 ja 117 (119)
64526 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Voodi Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 96 (75)
64527 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Säng, voodi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (12)
64528 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Säng Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (28)
64529 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Voodi Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 367/8 (136)
64530 1806 A2a Ööse toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Ase, voodi Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (6)
64531 1806 A2a Ööse toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Ase Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (3)
64532 1806 A2a Ööse toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (14)
64533 1806 A2a Ööse toorast liha täis, päeva tühja tuult täis Voodi Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (24)
64534 1806 A2a Öösse toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Ase Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 496 (60)
64535 1806 A2a Öösse toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Säng ehk voodi Juu? 1891 M. Antje H III 3, 332 (40)
64536 1806 A2a Öösse toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Säng Kos 1892 T. Wiedemann E 8982 (20)
64537 1806 A2a Öösse toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (18)
64538 1806 A2a Üösse toorest liha täis, peeva tühja tuult täis Ase Khk 1940 A. Kukk KKI WS
64539 1806 A2a Öösi toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Vooodis magamine Var 1938 L. Tänav A 16509 (10)
64540 1806 A2a Öösi toorest liha täis, päeva tühja tuult täis Ase Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 369 (134)
64541 1806 A2a Öösi toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Säng Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (15)
64542 1806 A2a Öösi toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (19)
64543 1806 A2a Öössi toorest liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 167 (18)
64544 1806 A2a Pääva toorest liha täis, ööse tühjast tuult täis (Des Tags voll roh Fleisch, der Nachts voll Wind) Ein Handschuh Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 115
64545 1806 A2a Ööse toorest liha täis, päävä tühjast tuult täis Vuode 1844 Lönnrot 164
64546 1806 A2a Päeva toorest liha täis, ööse tühjast tuult täis Das Bette 1852 Neus 393 ja 390 (3)
64547 1806 A2b* Ööl toorest liha täis, päeval tühja tuult täis Voodi Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (14)
64548 1806 A2b* Öösel toorest liha täis, päeval tühja tuult Voodi JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (41)
64549 1806 A2b* & Öösi toorest liha täis, päeva tühja tuult Ase Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 495 (4)
64550 1806 A2b* Ööse toorest liha, päiva tühja tuult täis Säng San 1895 J. Kuldsep E 19086 (74)
64551 1806 B* Öösel toorest liha täis, päeval tuult täis Voodi Var 1938 L. Roos A 16506 (23)
64552 1806 B* & Päeva tuult täis, ööse toorest liha täis Säng Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (64)
64553 1806 C Ööse liiga liha täis, päeva tühja tuult täis Säng ehk voodi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (49)
64554 1806 C Ööse liiga liha täis, pääva tühja tuult täis Ase Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (39)
64555 1806 C Ööse liiga liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (102)
64556 1806 C Ööse liiga liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 435 (86)
64557 1806 C Ööse liiga liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (29)
64558 1806 C Öösse liiga liha täis, päeva tühja tuult täis Voodi, ase Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 26 (14)
64559 1806 C & Öösse liiga liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (10)
64560 1806 C Öösse liiga liha täis, pääva tühja tuuld täis Säng Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (10)
64561 1806 D & Öösel puhast liha täis, pääval tühja tuult täis Voodi Vai 1893 D. Torpan H II 36, 747 (2)
64562 1806 E & Ööse värsket liha täis, pääva tühja tuult täis Voodi Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (37)
64563 1806 F1a Öösel liha täis, päeval tühja tuult täis Säng, voodi Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (13)
64564 1806 F1a & Öösel liha täis, pääval tühja tuult täis Voodi, säng VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (56)
64565 1806 F1a Öesel liha täis, päeval tühja tuult täis Säng Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (55)
64566 1806 F1b* & Öösel liha, päeval tühja tuult täis Voodi JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (114)
64567 1806 F1b* Öösi on liha täis, päeva tühja tuult Sängi SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (109)
64568 1806 F2 & Salv päeva tühi, ööse liha täis Säng Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (29)
64569 1806 G & Ööse liha ja luid täis, pääval tühja tuult täis Säng HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (19)
64570 1806 H1 Öösel liha, verd täis, päeval tühja tuult täis KJn? 1904 K. Aint H II 68, 510 (7)
64571 1806 H1 Öösel liha, verd täis, päeval tühja tuult täis Voodi JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 608 (8)
64572 1806 H1 & Öösel liha, verd täis, pääval tühja tuult täis Voodi Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (21)
64573 1806 H1 Ööse liha, verd täis, pääval tühja tuult täis Säng JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (2)
64574 1806 H2 & Päeval tühja tuult täis, ööse liha, verd täis Voodi Koe 1889 R. Rapin H IV 1, 299 (3)
64575 1806 H2 Päeval tühja tuult täis, öösel liha, verd täis Voodi Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 88 (30)
64576 1806 I & Päeva tühja tuult täis, öösel sooja verd täis Voodi Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (12)
64577 1806 J & Ööse toorest liha täis, pääva tühja tolmu täis Sängis inimene PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (27)
64578 1806 K & Päeval tühja täis ja öösel toorest liha täis Sängid Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (111)
64579 1806 L & Üüse toorest liha täüs, päivä külmä õhku täüs Säng (voodi) Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (336)
64580 1806 M1 & Üüsel täis, päeval tühi Sängid Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 133 (64)
64581 1806 M1 Üüse täüs, päivä tühi Säng Se 1930 N. Sõrmus S 28612 (103)
64582 1806 M1 Üüse täüs, päivä tühi Säng Se 1931 N. Sõrmus S 33784 (15)
64583 1806 M2 & Päivä tühi, üüse täis Säng Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (76)
64584 1806 M2 Päeva tühi, ööse täis Riidenagid Tõs 1895 O. Schantz E 15473 (1)
64585 1806 M2 Hummogult tüh'a, õdago tävve' Rõivavaja' Se 1936 M. Vabarna S 121939 (77)
64586 1806 M3 Üks asti, neli jalga, päeval tühi, öösel täis Voodi Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (309)
64587 1806 M3 Üks asti, neli jalga, päeval tühi, öösel täis Voodi Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (74)
64588 1806 M3 Üks asti, neli jalga, päeval tühi, öösel täis Voodi Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 197 (99)
64589 1806 M3 Üks asti, neli jalga, päeval tühi, öösel täis Voodi Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 298 (121)
64590 1806 # 1804 1805 2323 2608
64591 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Tt 1882 Anonüüm XXX Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (2)
64592 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk 1913 E EM2 103 (1405)
64593 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (17)
64594 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (57)
64595 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (12)
64596 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Pil 1890 J. Bock H III 11, 130 (46)
64597 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (51)
64598 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Trv 1895 J. Sams E 18071 (42)
64599 1807 A1a1 & Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Lai 1904 J. Ermann E 44365 (21)
64600 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 227 (34)
64601 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Rap 1926 M. Reimann E 72967 (24)
64602 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (208)
64603 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (10)
64604 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Ta 1932 L. Zirk E 81964 (8)
64605 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (63)
64606 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (39)
64607 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Var 1938 L. Roos A 16506 (22)
64608 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 234 (44)
64609 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 261 (93)
64610 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukk KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 194 (48)
64611 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolikas Sukapüksid Iis 1992 K. Kürsa RKM, KP 7, 221 (2)
64612 1807 A1a1 Pääval vorst, öösel soolikas Sukk MMg 1889 G. Tenter H II 28, 447 (3)
64613 1807 A1a1 Pääval vorst, öösel soolikas Sukk Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (13)
64614 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (52)
64615 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (98)
64616 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (128)
64617 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Trt 1930 M. Sika E 66462 (66)
64618 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 55 (61)
64619 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 202 (31)
64620 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolik Sukk Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 37 (24)
64621 1807 A1a1 Päival vorst, öösel soolik Sukk Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (37)
64622 1807 A1a1 Pääväl vorst, üüsel soolik Sukk Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (35)
64623 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolike Sukk Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (122)
64624 1807 A1a1 Päeval vorst, öösel soolike Sukk Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 221 (11)
64625 1807 A1a1 Päeval vorst, öösi soolikas Sukk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (20)
64626 1807 A1a1 Päeval vorst, öösi soolikas Sukk Prn 1933 K. Ivask ERA II 69, 499 (22)
64627 1807 A1a1 Päeval vorst, öösi soolikas Sukk Prn 1933 A. Akkermann ERA II 69, 454 (8)
64628 1807 A1a1 Pääval vorst, ööse soolikas Sukk Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (141)
64629 1807 A1a1 Päeval vorst, ööse soolik Sukk Tt 1932 E. Glass E 81096 (11)
64630 1807 A1a1 Päeval vorst, öösse soolik Sukk Pst 1926 I. Kurrik E 57213 (28)
64631 1807 A1a1 Päeval vorst, ööse soolek Sukk TMr 1926 L. Berg E 57148
64632 1807 A1a1 Pääval vorss, üüsi sualik Sukk Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 302 (152)
64633 1807 A1a1 Päeva vorst, öösel soolikas Sukk Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (8)
64634 1807 A1a1 Päeva vorst, öösel soolikas Sukk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (153)
64635 1807 A1a1 Päeva vorst, öösel soolikas Sukk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (72)
64636 1807 A1a1 Pääva vorst, öösel soolikas Sukk Tür 1888 M. Tults H II 13, 578 (90)
64637 1807 A1a1 & Pääva vorst, öösel soolikas Sukk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (186)
64638 1807 A1a1 Päeva vorst, öösel soolik Sukk Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 403 (11)
64639 1807 A1a1 Päeva vorst, öösel soolik Sukk Plv 1932 M. Torop E 79975 (7)
64640 1807 A1a1 Pääva vorst, öösel soolik Sukk Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (106)
64641 1807 A1a1 Päivä vorst, öösel soolik Sukk Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (35)
64642 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (14)
64643 1807 A1a1 Päivä vorst, ööse soolk Sukk 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 272 (29)
64644 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolikas Sukk 1890 E EM 117 (1063)
64645 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk 1970 EMrd III 237
64646 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolikas Sukk jalas Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (164)
64647 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolikas Sukk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (70)
64648 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolikas Sukk jalas Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (19)
64649 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolikas Sokid, kapetas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (56)
64650 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolikas Sukk Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (30)
64651 1807 A1a1 Päeva vorst, öösi soolikas Sukk Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (36)
64652 1807 A1a1 Pääva vorst, ööse soolikas Sukk Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (76)
64653 1807 A1a1 Pääva vorst, ööse soolikas Sukad KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (279)
64654 1807 A1a1 Pääva vorst, ööse soolikas Sukk Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (11)
64655 1807 A1a1 Pääva vorst, öösse soolikas Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (80)
64656 1807 A1a1 Pääva orst, öösi soolikas Sukk Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (40)
64657 1807 A1a1 Pääva vorst, üüsi soolikas Sukk Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (160)
64658 1807 A1a1 Päävä vorst, öösse soolikas Sukk Juu? 1891 M. Antje H III 3, 532 (42)
64659 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Sukk Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (67)
64660 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Sukk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (16)
64661 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Sukk Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (46)
64662 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Sukk Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (1)
64663 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Sukk Puh 1929 R. Maiste ERA I 2, 599 (1)
64664 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolik Sukk Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (108)
64665 1807 A1a1 Päeva orst, ööse soolik Sukk Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (6)
64666 1807 A1a1 & Päeva orst, ööse soolik Sukk Trv 1894 A. Rull H III 20, 145 (64)
64667 1807 A1a1 Päeva orst, ööse soolik Sukk Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (35)
64668 1807 A1a1 Päeva vorst, öösi soolik Sukk Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (32)
64669 1807 A1a1 Päeva vorst, öösi soolik Sukk Vil 1892 H. Pihlap E 727 (101)
64670 1807 A1a1 Päeva vorst, öösi soolik Sukk Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 18 (24)
64671 1807 A1a1 Päeva orst, üüsi soolik Sukk Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (27)
64672 1807 A1a1 Pääva vorst, ööse soolik Sukk Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (47)
64673 1807 A1a1 Pääva vorst, üüsi soolik Sukk SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (3)
64674 1807 A1a1 Päevä vorst, üüse soolik Sukk TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (6)
64675 1807 A1a1 Päevä vorst, üüse soolik Sukk Hel 1925 E. Päss E 56009 (52)
64676 1807 A1a1 Päevä vorst, öösi soolik Sukk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (31)
64677 1807 A1a1 Päevä orst, öösi soolik Sukk Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 221 (23)
64678 1807 A1a1 Päiva vorst, ööse soolik Sukk Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (36)
64679 1807 A1a1 Päiva vorst, ööse soolik Sukk Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (64)
64680 1807 A1a1 Päiva vorst, ööse soolik Sukk Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (26)
64681 1807 A1a1 Päiva vorst, ööse soolik Sukk Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (29)
64682 1807 A1a1 Päiva vorst, ööse soolik Sukk Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (54)
64683 1807 A1a1 Päiva vorst, ööse soolik Sukk Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (34)
64684 1807 A1a1 Päiva vorst, üüse soolik Sukk Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (6)
64685 1807 A1a1 Päiva vorst, öösi soolik Sukk Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (42)
64686 1807 A1a1 Päivä vorst, ööse soolik Sukk Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (35)
64687 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (7)
64688 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (25)
64689 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (31)
64690 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (6)
64691 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (39)
64692 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 14 (13)
64693 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 141 (15)
64694 1807 A1a1 Päivä vorst, üüse soolik Sukk San 1888 K. Gross H II 31, 806 (36)
64695 1807 A1a1 Päeva vorst, ööse soolike Sukk Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (8)
64696 1807 A1a1 Päeva vorst, üüse soolike Sukk Trv 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (64)
64697 1807 A1a1 Päeva vorst, öösi soolike Sukk Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (18)
64698 1807 A1a1 & Päevä vorst, ööse soolike Sukk Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (131)
64699 1807 A1a1 Päevä orst, ööse soolike Sukk Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (61)
64700 1807 A1a1 Päevä orst, ööse soolike Sukk Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (146)
64701 1807 A1a2 Päeval vorst ja öösel soolikas Sukk Tln 1926 M. Sengbusch E 57371
64702 1807 A1a2 Päeval vorst ja öösel soolikas Sukk Kos 1930 S. Veske E 64971 (171)
64703 1807 A1a2 Päeval vorst ja öösel soolikas Sukk Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 733 (5)
64704 1807 A1a2 Päeval vorst ja öösel soolik Sukk Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (87)
64705 1807 A1a2 Päeval vorst ja öösi soolik Sukk TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (14)
64706 1807 A1a2 Päeva vorst ja öösel soolikas Sukk Plt 1917 M. Palm E 50385
64707 1807 A1a2 Päiva vorst ja öösel soolik Sukk Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (32)
64708 1807 A1a2 Pääväl vorss ja üüsi soolik Sukk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (68)
64709 1807 A1a2 Päeva vorst ja ööse soolikas (Den Tag über eine Wurst und Nachts ein Darm) Der Strumpf 1876 Wied. 283
64710 1807 A1a2 Päeva vorst ja öösi soolikas 1898 Univer-Laurits IV 8
64711 1807 A1a2 Päeva vorst ja ööse soolikas Sukk Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (16)
64712 1807 A1a2 Pääva vorst ja öösi soolikas Sukk Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (7)
64713 1807 A1a2 & Päeva vorst ja öösi soolikas Sukk SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (38)
64714 1807 A1a2 Päeva vorst ja ööse soolik Sukk Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (13)
64715 1807 A1a2 Päeva vorst ja ööse soolik Sukk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (9)
64716 1807 A1a2 Päeva vorst ja ööse soolik Sukk Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (128)
64717 1807 A1a2 Päeva vorst ja öösi soolik Sukk Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 338 (19)
64718 1807 A1a2 Päeva vorst ja öösi soolik Sukk KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 630
64719 1807 A1a2 Pääva vuorst ja öösi soolik Sukk jalas Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (58)
64720 1807 A1a2 Päevä vorst ja üöse soolik Sukk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (122)
64721 1807 A1a2 Päävä vorst ja ööse soolik Sukk Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (29)
64722 1807 A1a2 Päiva vorst ja ööse soolik Sukk Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (59)
64723 1807 A1a2 Päiva vorst ja ööse soolik Sukk Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (13)
64724 1807 A1a2 Päiva vorst ja öise soolik Sukk Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 338 (10)
64725 1807 A1a2 Päivä vorst ja üüse soolik Sukk Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 576 (42)
64726 1807 A1a2 Päivä vorst ja üüse soolik Sukk, päivä om jalan, siss om vorst ja üüse om soolik Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 41 (25)
64727 1807 A1a2 Päevä orst ja üüse soolike Jalg, sukk Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (39)
64728 1807 A1a2 Päeva vorst ja öösi soolikene Sukk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (117)
64729 1807 A1a3* Päeval on vorst, öösel soolikas Sukad Saa 1963 T. Eimre, R. Tamm EKRK I 46, 269 (9)
64730 1807 A1a3* & Päivä om vorst, üüse soolik Sukk Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
64731 1807 A1a3* Päeva on vorst, aga ööse soolikas Sukk Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (66)
64732 1807 A1a3* Päiva vorst, ööse om soolik Sukk, kui ta päeva inimesel jalas, siis on ta vorst, öösel võetakse ta jalast, siis on ta soolik Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (86)
64733 1807 A1a3* Päivä om vorst, ööse om soolik Kaput ehk jalarätt Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (7)
64734 1807 A1b* Päeva aeg vorst, ööse soolikas Saapasäär Lai 1895 K. Taras H III 26, 78 ja 82 (114)
64735 1807 A1b* Päev aeg vorst, ööse soolik Sukk MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (35)
64736 1807 A1b* Päeva aeg vorst, ööse soolik Sukk Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 279 (44)
64737 1807 A1b* Päeva ajal vorst, öösel soolikas Sukk Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (9)
64738 1807 A1b* & Pääva ajal vorst, ööse soolik Sukk MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (32)
64739 1807 A1b* Pääva aal vorst, ööse soolik Sukk Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (11)
64740 1807 A1b* Päeva ajal vorst ja üüsi soolik Sukk Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (9)
64741 1807 A1c Pääval kui vorst, öösel kui soolikas Sukk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 464 (13)
64742 1807 A1c & Päeval kui vorst, öösel kui soolik Sukk Trm 1896 J. Soodla E 26678 (5)
64743 1807 A1d & Mis on päeval vorst ja öösel soolik Sukk Tt 1887 E. L. Wöhrmann Meelej. nr. 21 ja 22 (1887) 168 ja 175 (8)
64744 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk 1934 ERM Ar VIII 131
64745 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk 1955 ÜÕÕ 95 (13)
64746 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (16)
64747 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk 1984 Muhel VN 19 ja tagakaas (2)
64748 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk 1992 Nahkur 46/7 (15)
64749 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk Urv 1918–1940 E. Mõttus RKM, AK 883, 15 (11)
64750 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (100)
64751 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 611 (48)
64752 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (60)
64753 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk: vorst siis, kui jalas, aga kui jalas ei ole, siis on soolikas Elv 1931 E. Voormann E 71401 (4)
64754 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (85)
64755 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (16)
64756 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Sukk Tln 1935 H. Mankin A 14470 (20)
64757 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeval vorst Elv 1976 R. Pöör RKM II 324, 208
64758 1807 A2a1 Üösel suoligas, päeval vorst Sukk Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (113)
64759 1807 A2a1 Öösel soolikas, päiväl vorst Sukk Nrv 1938 E. Mets ERA II 183, 95 (10)
64760 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (144)
64761 1807 A2a1 Öösel suolik, päeval vorst Sukk Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (2)
64762 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (13)
64763 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (52)
64764 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 458 (37)
64765 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (32)
64766 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Nõo 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 301 (67)
64767 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
64768 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Vas 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 164 (18)
64769 1807 A2a1 & Öösel soolik, päeval vorst Sukk MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 231 (12)
64770 1807 A2a1 Öösel soolik, päeval vorst Sukk Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (22)
64771 1807 A2a1 Öösel soolikas, päeva vorst Sokk Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 437 (25)
64772 1807 A2a1 Öösel soolik, päeva vorst Sukk Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (29)
64773 1807 A2a1 Öösel soolik, päiva vorst Sukk Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (44)
64774 1807 A2a1 Öösi soolikas, päeval vorst Sukk 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (47)
64775 1807 A2a1 Öösi soolikas, päeval vorst Sukk 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (47)
64776 1807 A2a1 Öösi soolikas, päeval vorst Sukk 1935 Huvit. V Lisa 17 (18)
64777 1807 A2a1 & Ööse soolikas, pääval vorst Sukk Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (9)
64778 1807 A2a1 Öösi soolik, päeval vorst Sukk Ote 1957 M. Kivilo RKM II 84, 231 (4)
64779 1807 A2a1 & Ööse soolikas, päeva vorst Sukk Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (108)
64780 1807 A2a1 Ööse soolikas, pääva vorst Sukk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (57a)
64781 1807 A2a1 Öösse soolikas, pääva vorst Sukk Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 76 (5)
64782 1807 A2a1 Öösi soolikas, päeva vorst Sukk Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (24)
64783 1807 A2a1 Öösi soolikas, päeva vorst Sukk Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (13)
64784 1807 A2a1 Öösi soolikas, pääva vorst Sukk Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (44)
64785 1807 A2a1 Öösi soolikas, pääva vorst Sukk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (183)
64786 1807 A2a1 Öösi soolikas, pääva vorst Sukk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 196 (203)
64787 1807 A2a1 Öösi soolikas, pääva vorst Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (60)
64788 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Sukk Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (35)
64789 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Sukad Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (3)
64790 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Sukk Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (36)
64791 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (12)
64792 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Sukk Nõo 1897 A. Koger E 30003 (7)
64793 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Sukk Puh 1913 Koni E 48250 (5)
64794 1807 A2a1 Ööse soolik, päeva vorst Inimene magama minnes võtab sukad jalast, siis on sukk tühi nagu soolikas, päeval on sukk nagu vorst, sest ta on jalas Plv 1927 E. Lepasson ARS 1, 924 (3)
64795 1807 A2a1 Ööse soolik, pääva vorst Sukk Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (65)
64796 1807 A2a1 Ööse soolik, pääva vorst Sukk Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (10)
64797 1807 A2a1 Üüse soolik, päevä vorst Sukk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (95)
64798 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukka Puh 1889 J. Loskit H III 10, 65 (2)
64799 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (45)
64800 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Inemise jalg Rõn 1888 H. Urb H II 30, 750 (42)
64801 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (26)
64802 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (52)
64803 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (88)
64804 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (20)
64805 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk jalan Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (74)
64806 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (3)
64807 1807 A2a1 Ööse soolik, päiva vorst Sukk Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 414 (23)
64808 1807 A2a1 Ööse soolik, päivä vorst Sukk TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (24)
64809 1807 A2a1 Ööse soolik, päivä vorst Sukk Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (27)
64810 1807 A2a1 Ööse soolik, päivä vorst Sukk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (25)
64811 1807 A2a1 Ööse soolik, päivä vorst Sukk Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (43)
64812 1807 A2a1 Ööse soolik, päivä vorst Sukk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (120)
64813 1807 A2a1 Üüse soolik, päiva vorst Sukk Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (130)
64814 1807 A2a1 Üüse soolik, päivä vorst Sukk Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (20)
64815 1807 A2a1 Üüse soolik, päivä vorst Sukk Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (41)
64816 1807 A2a1 Üüse soolik, päivä vorst Sukk Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (3)
64817 1807 A2a1 & Üüse soolik, päivä vorst Kaput Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (8)
64818 1807 A2a1 Üüse soolik, päivä vorst Plv 1928 E. Sepp E 62824 (3)
64819 1807 A2a1 Üüse soolik, päivä vorst Kaput San 1924 E. Päss E 54089 (13)
64820 1807 A2a1 Üüse soolik, päivä vorst Sukk Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 129 (102)
64821 1807 A2a1 Öösi soolik, päeva vorst Sukk Ran 1895 J. Palu E 18773a (16)
64822 1807 A2a1 Öösi soolik, päeva vorst Sukk Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (20)
64823 1807 A2a1 Öösi soolik, päeva vorst Sukk Kam 1922 A. Ammon E, StK 16, 26 (2)
64824 1807 A2a1 Öösi soolik, päeva vorst Sukk Trt 1934 H. Senka E 85906 (12)
64825 1807 A2a1 Öössi soolik, päevä vorst Sukk KJn 1890 A. Pihlak E 456 (16)
64826 1807 A2a1 Öösi soolik, päivä vorst Sukk Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 68 (7)
64827 1807 A2a1 Üüsi soolik, päeva vorst Sukk Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (38)
64828 1807 A2a1 Üüsi soolik, päiva vorst Sukk Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (89)
64829 1807 A2a1 Üüsi soolik, päiva vorst Sukk Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 57 (39)
64830 1807 A2a1 Ööse soolike, päeva orst Sukk Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (17)
64831 1807 A2a1 Ööse soolk, päiva vorst Sukk Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (71)
64832 1807 A2a1 Ööse soolk, päivä vorst Vorst Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (77)
64833 1807 A2a1 Ööse soolk, päevä vorst Sukk Võn 1896 J. Juhkam E 23908 (3)
64834 1807 A2a1 Üüse soolk, päiva vorst Sukk Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (18)
64835 1807 A2a1 Üüse soolk, päivä vorst Sukk Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (9)
64836 1807 A2a1 Üüse soolk, päivä vorst Sukk Plv 1895 J. Tamm H II 51, 898 (4)
64837 1807 A2a1 Üüse soolk, päivä vorst Sukk Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 18 (26)
64838 1807 A2a2 Öösel soolikas ja päeval vorst Sukk Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 55 (54)
64839 1807 A2a2 Öösi soolikas ja päeval vorst Sukk Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 350 (56)
64840 1807 A2a2 Öösel soolik ja päeval vorst Sukk Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 545 (18)
64841 1807 A2a2 Öösi soolik ja päeval vorst Sukk Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (24)
64842 1807 A2a2 Öösi soolik ja päeva vorst Sukk Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 13 (12)
64843 1807 A2a2 & Üüse soolik ja päiva vorst Sukk Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (22)
64844 1807 A2a2 Ööse sool ja pääva vorst Sukk Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (55b)
64845 1807 A2a3 & Üüse om soolik ja päeva vorst Sukk Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (8)
64846 1807 A2a4 & Ööse soolikas, aga päeva vorst Sukk Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (44)
64847 1807 A2a4 Öösi soolikas, aga päeva vorst Sukk Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (24)
64848 1807 A2a4 Üüsel soolk, aga päiväl vorst Sukk jalan ja ilma Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (30)
64849 1807 A2b* Öösi soolik, päevaeg vorst Sukk Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (114)
64850 1807 A2b* Öösel soolik, päeva ajal vorst Sukk Pal 1890 H. Maasen E 52836 (6)
64851 1807 A2b* & Öö ajal soolike, aga päeva ajal vorst Sukk Trv 1905 A. Anderson E 45333 (15)
64852 1807 A2c & Öine soolik ja päivane vorst Sukk Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (17)
64853 1807 A2d & Ööse tühi kui soolikas, päeva täis kui vorst Sukk Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (48)
64854 1807 A2e% & Öösel soolikas ja päevaeg vorst, öösel lahti ja päevaeg kinni Sukk Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (63) 2611
64855 1807 A3a & Päeval vorst ja ööse vorsti nahk Sukk VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (62)
64856 1807 A3b & Päeval vorst, öösel nahk ja on igal inimesel Sukk Plt 1942 P. Alvre ERA II 302, 29 (1)
64857 1807 A4 & Päeva mauk ja öösse soolikas Sukk Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 346 (25)
64858 1807 A4 Päeval mauk ja öösel soolikas Sukk 1979 Metstak 9 ja 32 (31)
64859 1807 A4 Päeval mauk, öösel soolikas Sukk 1992 Metstak2 12 ja 14
64860 1807 B* & Päeva vorst, õhta soolik Sukk Nõo 1924 I. Piho A 6153 (30)
64861 1807 B* Päeval vorst, õhta soolikas Sukk Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 193 (42)
64862 1807 B* Päeval vorst, õhtul soolikas Sukk Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 324 (314)
64863 1807 B* Päeval vorst, õhtul aga soolik Sukk Ote 1941–1994 Anonüüm 082 RKM II 363, 345 (21)
64864 1807 C & Hommikul vorst, õhtul soolik Sukk San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 538
64865 1807 D* Ööse vorst, päeva soolik Sukk Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (128)
64866 1807 D* & Öösi orst, päevä soolik Sukk jalas Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (48)
64867 1807 D* Öösi vorst ja pääva soolikas Sukk Pär 1902 J. J. Pulst E 43216 (20)
64868 1808 & Päevä viab sõõri, üüsi loeb tähti taevast Kaevuling Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (15)
64869 1809 A1a Päeval puus, öösel maas Müts 1913 E EM2 103 (1400)
64870 1809 A1a Päeval puus, öösel maas Müts 1992 Metstak2 12 ja 14
64871 1809 A1a & Päivel puus, öösel maas Müts Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 9 (8)
64872 1809 A1b & Pääval puus ja öössel maas Naiste müts ehk tanu Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 704 (61)
64873 1809 A2 & Mis lind sie on, mis pääval puus ja üesel maas Müts (piakate) Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (6)
64874 1809 B & Homik läheb puule, õhta tuleb puult maha Müts VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (153)
64875 1810 & Päiväl pilgub, öösel pilgub, pilkasel pimedal pilgub Aken Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (49)
64876 1810 # 2075G+ 2609
64877 1811 Päävä luu, öösse luts Sukk Juu 1947 M. Must KKI WS
64878 1811 & Pääva luu, öösse luts Sukk Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 76 (6)
64879 1812 & Päevane poisike, aga vanem kui saja-aastane hallpea Lumi 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (32)
64880 1812 Päevane poisike, aga vanem kui saja-aastane hallpea Lumi 1890 E EM 117 (1059)
64881 1812 Päevane poisike, aga vanem kui saja-aastane hallpää Lumi 1913 E EM2 103 (1401)
64882 1812 Päevane poisikene, aga valgem kui vanataat 1903 Pet. HS I 75
64883 1812 # 1889
64884 1813 A & Päkapiku poisike, kaks ööd ööl Luud SJn 1893 J. Mein H II 43, 382 (135)
64885 1813 B% & Iraline, haraline, kaks vööd vööl, üks saba taga Luud Trm 1897 J. Soodla E 33767 (7) 353
64886 1813 B% Iraline, araline, kaks vööd vööl, üks saba taga Luud 1913 E EM2 42 (319) 353
64887 1813 # 2014 2445 2652
64888 1814 A1a1 Kes on pärast surma punane Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (2)
64889 1814 A1a1 Kes on pärast surma punane Vähk Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 48 (91)
64890 1814 A1a1 & Kes on pärast surma punane Vähk keedetult Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 870 (26)
64891 1814 A1a1 Kes on pärast surma punane Vähk Lai 1992 M. Ojamets RKM, KP 38, 608 (18)
64892 1814 A1a1 Kes on perast surma punane Vähk Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 431 (2)
64893 1814 A1a2 & Kes on peale surma punane Vähk Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (1)
64894 1814 A1b & Mis on pärast surma punane Vähk Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (127)
64895 1814 A1c & Missugune surnu on pärast surma punane Vähk Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (27)
64896 1814 A2 Pärast surma punane Vähk Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 406 (8)
64897 1814 A2 Pärast surma punane Vähk MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 182 (72)
64898 1814 A2 Perast surma punane Vähi Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (12)
64899 1814 A2 & Perast surma punane Vähk Vil 1892 H. Pihlap E 725 (54)
64900 1814 B1 & Mis pääle surma vereväs lätt Vähk Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (58)
64901 1814 B2a Peran surma verev Vähk Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (95)
64902 1814 B2a & Peran surma verrev Vähk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (125)
64903 1814 B2a Peran surma verrev Vähk Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (19)
64904 1814 B2b & Perän kuulmist verrev Vähk Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (17)
64905 1814 C & Must ku mutikas, a perän surma lätt vereväs Vähk Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (28)
64906 1814 D & Kui terve, siis must; kui koolu, siis verev Vähk Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (80)
64907 1814 E* Kes on elusalt must, keedetud – punane 1907 Okas 47
64908 1814 E* & Elusalt must, keedetult punane Vähk Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 571 (32)
64909 1814 F1 & Mis on elavana must, surnuna punane Vähk Vlg 1992 E. Lõiv RKM, KP 26, 398 (2)
64910 1814 F2a* Elus must, surres punane Vähk 1913 E EM2 30 (95)
64911 1814 F2a* Elus must, surres punane Vähk 1939 Nugis 285 ja 312 (15)
64912 1814 F2a* Elus must, surres punane Vähk 1992 Metstak2 52
64913 1814 F2a* Elusalt must, surnult punane Vähk Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 231 (61)
64914 1814 F2a* Elusalt must, surnult punane Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (52)
64915 1814 F2a* & Elusalt must, surnult punane Vähk Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV, 41 (108)
64916 1814 F2b & Kui elan, siis must, kui suren, siis punane Vähk Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (44)
64917 1814 G & Ellen must, kooldõn verrev Vähk Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (16)
64918 1814 H1 & Elus sinine, surmas punane Vähk Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (60)
64919 1814 H2 & Enne surma sinine, pärast surma punane Vähk Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (29)
64920 1814 H2 Enne surma sinine, peräst surma punane Vähi Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 188 (123)
64921 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must ja keedetud verev (Das Fleisch unten, der Knochen oben, lebend schwarz, gekocht roth) Der Krebs 1876 Wied. 274 975L*
64922 1814 I*/ & Liha all, luu pääl, elusalt must ja keedetud verev Vähi Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (30) 975L*
64923 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1890 E EM 82 (658) 975L*
64924 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1913 E EM2 72 (845) 975L*
64925 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1914 E MM 11 ja 44 (133) 975L*
64926 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1920 E MM2 11 ja 47 (135) 975L*
64927 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1994 E MM3 8 ja 38 (135) 975L*
64928 1814 I*/ Liha all, luu pääl, elusalt must, surnult punane 1927 Ainelo III 65 975L*
64929 1814 I*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1929 Jürisson 208 (6) 975L*
64930 1814 I*/ Liha all, luu pääl, elusalt must, surnult punane Vähk 1939 Nugis 290 ja 313 (123) 975L*
64931 1814 I*/ Liha all ja luu peal, elavalt must ja keedetas punane Vähk Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (11) 975L*
64932 1814 J/ & Kaks kätt, kaheksa jalga, kui elab, siis must, kui keedetu, siis punane Vähk Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 882 (28) 580O
64933 1815 Aa1 & Tuisk lõhmusse all Jahu sõglutas Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (66)
64934 1815 Aa1 Tuisk lõhmusõ all Jahu sõglutas Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (4)
64935 1815 Aa2 & Lõhmusse all om tuisk Jahu sõglutas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (121)
64936 1815 Ab & Pähnä all tuul käänäs Sõkl jauhke Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (143)
64937 1815 Ba & Pärna all tuiskab, kõik maailm on selge Tuulamine Sim 1892 T. Franzdorf E 1513 (16)
64938 1815 Bb% & Mõjalt maailm selge, pärna alt tuiskab Jahu sõelumine Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 665 (1) 2131A2a2*
64939 1815 C & Alt ilm tuiskab, pealt ilm selge Jahu sõelutakse Trm 1896 J. Soodla E 28001 (2)
64940 1815 C Alt ilm tuiskab, pealt ilm selge Jahu sõelumine 1913 E EM2 26 (30)
64941 1815 C Alt ilm tuiskab, pealt ilus, selge Jahu sõelumine 1979 Metstak 13 ja 33 (100)
64942 1815 C Alt ilm tuiskab, pealt ilus, selge Jahu sõelumine 1991 VJr 39 ja 40 (10)
64943 1815 C Alt ilm tuiskab, pealt ilus, selge Jahu sõelumine 1992 Metstak2 31
64944 1815 # 2252
64945 1816 & Päts pajupöline, sadul saja-aastane Kivi pääl sammel Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (73)
64946 1817 A & Püha jõgi, püha mägi, püha isa, püha ema, pühad marjad pihlapuus Piibel Trv 1890 J. Käger H IV 3, 304 (2)
64947 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäele, pühad marjad pihlakas Eine Kirche Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 51 (10)
64948 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäel, pühad marjad pihlakas Kirkko 1844 Lönnrot 159
64949 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäel, pühad marjad pihlakas Kirik 1869 Ahlqvist 74
64950 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäele, pühad marjad pihlakas Die Kirche 1852 Neus 393 ja 390 (6)
64951 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäel, pühad marjad pihlakas Kirik 1890 E EM 132 (1229)
64952 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäel, pühad marjad pihlakas Kirik 1913 E EM2 115 (1607)
64953 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäella, pühad marjad pihlakas 1899 Sander 71 (11)
64954 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäel, püha marjad pihlakas Kirik Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (40)
64955 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihelgas mäele, pühad marjad pihelgas Kirik Saa 1892 H. Langholts H III 13, 506 (41)
64956 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäela, pühad marjad pihlakas Kirik, kirikurahvas, õpetaja Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (41)
64957 1817 Ba1 Pühä jõgi, pühä mägi, pühä pihlakas mäele, pühä marjad pihlakasse Rukki KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (9)
64958 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlaks mäela, pühad marjad pihlakassa Naisterahvas Amb 1902 K. Kuusik E 42475 (8)
64959 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäella, pühad marjad pihlakassa Raamat KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (76)
64960 1817 Ba1 & Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäella, püha marjad pihlakassa Kirik Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (138)
64961 1817 Ba1 Pühä jogi, pühä mägi, pühä pihlagas määllä, pühäd marjad pihlagassa Kirik, kogudus Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2333 (42)
64962 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas määla, püha marjad pihlakas Kirik ja jummalateenistus Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (11)
64963 1817 Ba1 Pühä jõgi, pühä mägi, pühä pihlakas mäele, pühä marja pihlakasse Kirik Pst 1895 J. Reevits H I 7, 472 (33)
64964 1817 Ba2* Püha jõgi, püha mägi, pühad pihlakad mäele, pühad marjad pihlakalle Kirik Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (2)
64965 1817 Ba2* & Pühä jõgi, pühä mägi, pühä pihlakas mäelä, pühäd marjad pihlaka ots Kirik KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (17)
64966 1817 Bb1 & Püha mägi, püha jõgi, p[üha] pihlak jõessa, p[ühad] marjad pihlakassa Piibel KJn 1870 J. Tiedemann E 145 (148)
64967 1817 Bb2 & Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakad jões, püha marjad otsa[s] Kirik, inimesed Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (5)
64968 1817 Bc & Püha mägi, püha jõgi, püha pihelgas mäel, pühad oksad pihelgas Kirik – mägi, lugemine – jõgi, õpetaja – pihelgas, rahvas – oksad Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 220
64969 1817 Ca & Pühä jõgi, pühä mägi, mäe pääl pihlik, pühä Maarja külän [sic!] Kerik Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (90)
64970 1817 Cb & Püha mägi, püha jõgi, püha piilike mäeni, püha marju kerikun Raamat Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (22)
64971 1817 Da & Püha mägi, püha jõgi, püha pihlakas mäela Kirik SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (1)
64972 1817 Db & Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäela Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (40)
64973 1817 Dc & Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas Kiriko lauluraamat Hää 1889 E. Martinson H III 5, 716 (5)
64974 1817 Ea1 Püha jõgi ja pühä mägi, pühä marjad pihlakas Laoluraamat 1965 EMrd II 368
64975 1817 Ea1 & Pühä jõgi ja pühä mägi, pühä marjad pihlakas Laoluraamat KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (21)
64976 1817 Ea2 & Püha jõgi, püha mägi, püha marja pihlapun Kirik Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (121)
64977 1817 Eb & Püha jõgi, püha mägi, pihlak püha marju täis Kirik Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (20)
64978 1817 Fa & Püha pihlakas mäele, püha marjad pihlakalle Kirik ja kogudus KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (14)
64979 1817 Fb & Punapihlakas mäel, punamarjad pihlakas Kirikus inimesed PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (21)
64980 1817 Fc & Pihlakas istub pühal mäel, iga pühapäev marju täis Kirik HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84 (1)
64981 1817 G & Pihlak pühä mäe pääl, kott kaalan kumardas Õpetaja kantslin Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (1)
64982 1817 Ha & Püha jõgi, püha mägi, püü lendab püha jõkke, püha jõgi pööratab Õpetaja kirikus Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (15)
64983 1817 Hb & Püha jõgi, püha mägi, püha püü lendab üle mäe, jõgi pööritab Õpetaja ja kogudus Vil 1894 H. Niggol H III 20, 657 (48)
64984 1817 I% & Püha mägi, piima jõgi Kirik Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (125) 992
64985 1817 J & Püha mägi (Der heilige Berg) Die Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (94)
64986 1817 J Püha mägi Kirik 1782 Willmann 172 (85)
64987 1817 J Püha mägi (Ein heiliger Berg) Eine Kirche 1876 Wied. 285
64988 1817 J Püha mägi Kirik 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (88)
64989 1818 & Püha kuhi, pikk varras Kirik Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (65)
64990 1818 Püha kuhi, pikk varras Kirik 1890 E EM 132 (1230)
64991 1818 Püha kuhi, pikk varras Kirik 1913 E EM2 115 (1608)
64992 1819 & Pühapäeval kolme jalaga, aripäeval viie jalaga Vokk Pal 1892 M. Uus H II 43, 707 (6)
64993 1819 # 263
64994 1820 a1 Püsti sööb, küliti si[tu]b Püss 1890 E EM 132 (1233)
64995 1820 a1 Püsti sööb, küliti si[tu]b Püss 1913 E EM2 115 (1611)
64996 1820 a1 & Püsti sööb, küliti situb Püss Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (14)
64997 1820 a1 Püsti sööb, küliti situb Püss Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (8)
64998 1820 a1 Püsti sööb, küliti situb Püss Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (142)
64999 1820 a2 & Püsti sööb, külleli situb Püss Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (68)
65000 1820 b & Püsti sööb, selili s[it]ub Püss Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (117)