Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 1001 — 2000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
1001 38 C3b% Eest nikutab, tagant kangutab, süda kutsub, p[e]rs[e] sallib Vihtlemine VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 379 (20) 1461C1a
1002 38 C3c & Eest ringutab, tagant rangutab, süda kutsub, p[ers]e sallib Vihtlemine Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 548 (2)
1003 38 D1 & Alumine ähib ja pealmine puhib, süda kutsub ja ihu ihaldab Vihtlemine Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (35)
1004 38 D2* Pealmine vuhib, alumine ähib, süda kutsub, reied rõõmustavad Vihtlemine Vän 1933 H. Martinson E 82628 (11)
1005 38 D2* & Pialmine vuhib, alumine ähib, süda kutsub ja reied rõõmustavad Vihtlemine Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (39)
1006 38 D3a & Alumine ähib, pealmine vuhib, reied rõõmustavad, perse sallib Vihtlemine Trm 1927 B. Sööt E 61049 (16)
1007 38 D3b & Isi ähib, isi vehib, reied reemustavad, perse sallib Vihtlemine Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 190 (76)
1008 38 D4 & Alumine ähib, pealmine vuhib, süda kutsub, pe[r]se sallib, reied rõõmustavad Vihtlemine Amb 1894 J. Neublau E 9770 (1)
1009 38 D5 & Alumine ähib, pealmine puhib, süda kutsub, perse sallib, ihu himustab, reied rõõmustavad Vihtlemine Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 36 (16)
1010 38 E & Ihu himustab, reied rõõmustab, süda kutsub, perse tahab Vihtlemine SJn 1893 J. Mein H II 43, 382 (117)
1011 38 F1a & Ihu himu, reie rõemu, mis süda himustab ja perse kiidab Vihtlemine VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (30)
1012 38 F1b & Alumine ähib, päälmine puhib, ihu himustab, reied rõõmustavad, perse kiidab Vihtlemine Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 229 (15)
1013 38 F1c & All ähitakse, peal vuhitakse, süda ihkab, reied rõõmustavad, perse kiidab Vihtlemine SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 72 (3)
1014 38 F2a & Ihu himustab, reied rõõmustavad ja süda seegi sallib Vihtlemine Plt 1896 M. Luu H II 59, 555 (26)
1015 38 F2b & Alumine ähib, pealmine vuhib, reis rõemustab ja süda sallib Vihtlemine Tln 1926 M. Sengbusch E 57369
1016 38 F3a & Alumine ähib, pealmine vuhib, süda tunneb, reied rõõmustavad Vihtlemine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (30)
1017 38 F3a Alumine ähib, päälmine vuhib, süda tuksub, reied rõõmustavad Vihtlemine 1913 E EM2 27 (38)
1018 38 F3b & All ähkis, pääl uhtus, ihu tahtis, reied rõõmustasid Vihtlemine Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 535 (43)
1019 38 G1 & Alumine ähib, pealmine puhub, süda himustab, reied rõõmustavad Vihtlemine Lai 1897 H. Asper H III 28, 527/8 (113)
1020 38 G2 & Süda himustab, perse sallib, reied rõõmustavad Vihtlemine Pil 1894 H. Keller E 10040 (21)
1021 38 G3 & Alumine ähib, pealmine rühib, süda himmustab ja perse sallib Vihtlemine Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (46)
1022 38 G4 & All ähib, pääl vehib, süda ihaldab ja ihu sallib Vihtlemine Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 350 (61)
1023 38 H1 & Ülevelt vuhib ja alt ähib, pea tahab ja perse sallib Vihtlemine Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 231 (20)
1024 38 H2 & All ähib ja peal ähib, süda soovib, perse sallib Vihtlem[ine] Sim 1929 R. Viidalepp ERA II 12, 472 (64)
1025 38 I1 & Eest tüma, tagant kõva, perse ruttab, süda sallib Vihtlemine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (62)
1026 38 I2 & Alumine ähib, pealmine vehib, süda teda armastab ja pepu teda sallib Vihtlemine As 1993 A. Korb RKM II 459, 273 (158)
1027 38 I3 & Ülemene vehkis, alumene puhkis, süda tänas, tagumik sai Saunas vihtlemine Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 143 (2)
1028 38 J1 & All ähib, peal vuhib, süda himustab ja reied himustavad Saunas vihtlemine Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 241 (58)
1029 38 J2 & Alumine ähib ja pealmine vehib, kintsud kiidavad, süda soovib Vihtlemine Plt 1981 M. Kõiva RKM II 365, 455 (27)
1030 38 K1 & Alt ähib, pealt puhib, süda tuksub, rinnad rõõmustavad, keskpaik kiidab heaks Vihtleja VMr 1971 E. Leppik RKM II 381, 155 (141)
1031 38 K1 Alt ähib, päält puhib, süda tuksub, rinnad rõõmustavad, keskpaik kiidab hääs Vihtleja Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (33)
1032 38 K2 & All lehkab, peal lehkab, süda võtab vastu ja selg sallib Saunaleil VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (133)
1033 38 K3% & Süda kiidab ja suu tänab, ihul hää ja p[erse]le paras Vihtlemine Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924a (2) 1581A1c3
1034 38 L1 & Ihu sallib, perse tarvitab Vihtlemine Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (85)
1035 38 L2 & Ihu himustab ja keha rõõmustab, all ähib ja peal vuhib Saunavihtlemine Pee 1894 O. J. M. H III 18, 25 (50)
1036 38 M1* Alumene ähib, keskmene sallib, piälmene vuhib Vihtlemene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 10 (62)
1037 38 M1* & Alumine ähib, keskmine sallib ja pealmine vuhib Viht KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (29)
1038 38 M2+ & Alumine ähib, pealmine vehib, keskmine tunneb headust Vihtlemine Amb 1902 K. Kuusik E 42474 (5)
1039 38 M2+ All ähib, pääl puhib, üleval kibe ja kirvendab Saunaleil Lüg 1964 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 186, 352
1040 38 M2+ & Suur all ähib, pisike peal sossutab, teeb inimesele head Vihtlemine Pal 1890 H. Maasen E 438 (25)
1041 38 M2+ Alumine ähkis, pealmine vehkis, pealmine sai otsa, alumisel ei olnud häda kedagi Vihtlemine JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 608 (13)
1042 38 N1 & Pääl uhib ja all ähib Saunas vihtlemine Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 303 (8)
1043 38 N2 & Pealmine vuhib ja alumine ähib Vihtlemine Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 122 (42)
1044 38 N3a & Alumine ähib, ülemine vehib Vihtlemine Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (4)
1045 38 N3b & All ähib, peal vehib Vihtlemine Nrv 1894 F. Valts E 10225 (4)
1046 38 N4a & All ähib, pääl lehib Vihtlemine Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 350 (56)
1047 38 N4b & All ähki, pääl lehki Vihtleja, viht VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (19)
1048 38 N5 & Alumine ähib ja pealmine ähib Vihtlemine Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 121 (262)
1049 38 O/ & Piälmine vuhib, alumene ähib, niuded nikuvad, tüö lääb korda Vihtlemine KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (85) 1664V
1050 38 P/ & Nõmm nõriseb ja soo soriseb, alumine ähib ja pealmine vehib Vihtlemine Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (132) 2004P
1051 38 Q1/ & Tükk paljast, tükk karvast, süda kutsub, perse sallib Saunaviht Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (17) 1581W1
1052 38 Q2/ & Küinar karvast, peotäis paljast, süda kutsub ja perse sallib Viht Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (12) 1581W2
1053 38 Q3/ & Ihu himustab, reied rõõmustavad, tükk tühja, patakas pal'last, küünar karust Vihtlemine saunas Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 539 (15) 1581W3
1054 38 Q4/ & Peotäis paljast, kamalutäis karvast, ihu himustust ja reie rõõmustust Vihtlemine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (57) 1581W4
1055 38 Q5a/ & Peotäis paljast, kamalutäis karvast, ihu ihaldab, süda sallib, reied rõemustavad Saunaviht Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (455) 1581W5a
1056 38 Q5b/ & Piutäis paljast ja kamalutäis karvast, ihu ihaldab, süda sallib ja reied rõemustavad Vihaga anna vasta kannikaid Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 134 (9) 1581W5b
1057 38 Q6/ & Piotäis paljast, kamalutäis karvast, ihule hea ja persele paras, ihu himustab, perse tahab Vihtlemine Lai 1904 J. Ermann E 44371 (92) 1581W6
1058 38 Q7/ & Piutäis siled ja kamalutäis karust, ihu higistab ja reied rõõmustavad Saunas vihtlemine, piutäis siled on viha tüü, kamalutäis karust viha latv Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527 (1) 1581W7
1059 38 R/ & Mõista, mõista moodu, pane peäle paadu, kesk keere-veere, peäle nappa ja kullerkuppa, alumine ähib, peälmine vuhib, süda kutsub ja perse sallib Vihtlemine Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (5) 1356B
1060 39 & Andja ei väsi, võtja väsib Kaev 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (20)
1061 39 Andja ei väsi, võtja väsib Kaev, oja, jõgi, järv, meri 1890 E EM 27 (31)
1062 39 Andja ei väsi, võtja väsib Kaev, oja, jõgi, järv, meri 1913 E EM2 27 (40)
1063 39 Andja ei väsi, võtja väsib 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
1064 39 Andja ei väsi, võtja väsib Kaev, oja, jõgi, järv 1979 Metstak 24 ja 35 (256)
1065 39 Andja ei väsi, võtja väsib Kaev, oja, jõgi, järv 1992 Metstak2 70 ja 71
1066 39 # 730Ca1* | vs: EV 291
1067 40 & Angerjas hernes, saba jões Köis 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 457 (101)
1068 40 Angerjas hernes, saba jões Köis 1890 E EM 27 (32)
1069 40 Angerjas hernes, saba jões Köis 1913 E EM2 27 (41)
1070 41 & Ann anna-ai' inne, ku aru saa Lehm ei anna' inne, ku' sõõrahus Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (69)
1071 42 & Auk all, ait piäl Inimene Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 335 (12)
1072 43 A Auk all, kolk pääl Koera saba 1890 E EM 28 (35)
1073 43 A Auk all, kolk pääl Koera saba 1913 E EM2 27 (44)
1074 43 A Auk all, kolk peal Koera saba Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (16)
1075 43 A & Auk all, kolk peal Koera perse Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (16)
1076 43 Ba Auk all, kaigas peal Koera saba SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 80 (67)
1077 43 Ba & Auk all, kaigas peal Koera saba Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (136)
1078 43 Ba Auk all, kaegas peal Koera saba Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (81)
1079 43 Ba Auk all, kaegas pääl Vil 1913 J. Müür E 48018 (49)
1080 43 Ba Auk all, kaigas pääl Koera sitaauk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (56)
1081 43 Bb & Auk all ja kaigas peal Looma saba Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 195 (17)
1082 43 Ca & Auk all, kaegas piäl, kaika külles karvad Koera saba KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (12)
1083 43 Cb & Auk all, augu peal kaegas, kaika peal karvad Koera saba KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (63)
1084 43 Da% Kaev all, kaigas peal Koera händ Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (62) 2095
1085 43 Da% Kaev all, kaigas peal Koera saba Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (14) 2095
1086 43 Da% Kaev all, kaegas peal Looma roojaauk Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 271 (48) 2095
1087 43 Da% & Kau all, kaigas pial Kassi saba Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 53 (86) 2095
1088 43 Db1 & Kaev on all, kaigas peal Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 242 (26)
1089 43 Db2 Kau all ja kaigas peal Koera tagumine ots Lih 1968 K. Salve KKI 48, 248 (17)
1090 43 Db2 & Kao all ja kaegas pial Koera sitaauk Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 277 (62)
1091 43 Db2 Kaeu all ja kaigas peal Koera saba Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (21)
1092 43 E/ & Auk all, kolk peal, kelder kõvera kuuse all Koera auk VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (160) 866K
1093 43 # 12D 470 1214
1094 44 a Auk ja ümbert karvane Silm Kei 1992 M. Valp RKM, KP 13, 328 (11)
1095 44 a Auk ja ümbert karvane Silm Kei 1992 S. Rass RKM, KP 13, 367 (6)
1096 44 a & Auk ja ümbert karvane Silm Kei 1992 K. Jakobi RKM, KP 13, 410 (12)
1097 44 b* & Auk ümbert karvane Silm Kei 1992 E. Jansen RKM, KP 13, 259 (14)
1098 44 b* Auk ümbert karvane Silm Kei 1992 K. Teinemaa RKM, KP 13, 490 (14)
1099 44 b* Auk, mis ümbert karvane Silm Kei 1992 M. Konso RKM, KP 13, 436 (5)
1100 45 a* Auk maa sees, aid ümber, teivas püsti, teine risti 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
1101 45 a* & Auk maa sehen, aid ümmer, teibäs püsti, tõine risti Läte Hls 1891 J. Riiet H III 13, 584 (92)
1102 45 a* Auk maas, aed ümber, teivas püsti, teine risti Kaev Trt? 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 11 (38)
1103 45 b & Teivas püsti, teine risti, auk maa sees, aid ümber Kaev Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 18 (26)
1104 45 c & Auk maa siis, puuraam ümmer, teibas püsti, teine risti Kaju, vinnaga kaju Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 155 (28)
1105 45 d & Palk on püsti, teine risti, auk on maa sees, aed on ümber Kaev, läte Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (10)
1106 45 # 1472 1796
1107 46 Aa*% Taeva poole auk, maa poole auk, keskel tuli ja vesi Teemasin 1899 Kuusik KT 217 (62) 1545
1108 46 Aa*% Uks taeva poole mul ja teine maha ning keskel vett ja tuld võid näha Teemasin 1921 Lasteleht nr. 8 ja 10 (1921) 128 ja 160 1545
1109 46 Aa*% Üks taeva poole mul ja teine maha ning keskel vett ja tuld võid näha Teemasin 1925 Ronk nr. 19 ja 20 (1925) 456 ja 480 (1) 1545
1110 46 Aa*% Taevas auk, maa sees auk, keskel tuli ja vesi Teemasin Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (40) 1545
1111 46 Aa*% & Taevas auk ja maas auk, keskel tuli ja vesi Teemasin Amb 1894 J. Neublau E 10418 (7) 1545
1112 46 Ab & Taivah mulk, maa seeh mulk, kespaigah tuli, viiri piteh vesi' Samavaar Se 1929 V. Savala S 12906 (1)
1113 46 Ac% & Maa seeh pulk, taivah mulk Samavar Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (6) 2288C
1114 46 Ba1* & All auk, üleval auk, keskel tuli ja vesi Teemasin Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 26 (4)
1115 46 Ba1* Ülal auk, all auk, keskel tuli ja vesi Teemasin Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 253 (131)
1116 46 Ba1* Üleval auk, all auk, keskel tuli ja vesi Rkv 1934 A. Kukke ERA II 70, 442 (35)
1117 46 Ba2 & Auk ülespoole, auk allapoole, vesi ja tuli keskel Teemassin Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (19)
1118 46 Bb & Üleväh mulk, alah mulk, keskeh tuli ja vesi Tiimasin Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (76)
1119 46 C & All tuli, pääl tuli, kespaigah vesi ja hüdse' Samavaar Se 1936 M. Vabarna S 121941 (100)
1120 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kinni Tt 1882 Anonüüm XXX Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (5)
1121 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kinni Võrk, mõrd, noot 1890 E EM 28 (37)
1122 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kinni Võrk, mõrd, noot 1913 E EM2 27 (46)
1123 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kinni Ahelad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (216)
1124 47 Aa* & Auka täis, aga siiski piäb kinni Liiv ehk mõrd KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (49)
1125 47 Aa* Auke täis, aga ikka peab kinni Kett, ahel Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (82)
1126 47 Aa* & Auke täis, aga esi piab kinni Kett Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (38)
1127 47 Aa* Auke täis, aga piab kinni Sõrmkübar Vil 1892 H. Pihlap E 725 (26)
1128 47 Aa* Auke om täüs, siiski pidä kinni Ahele Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (3)
1129 47 Aa* Auke täis, aga peab kinni Kett Vän 1933 H. Martinson E 82627 (1)
1130 47 Aa* Augud sees, aga ise peab Kett, ahel Tt 1952 A. Tuim RKM II 39, 350 (4)
1131 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kõige tugevamadki Ahelad 1890 E EM 28 (36)
1132 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kõige tugevamadki Ahelad 1913 E EM2 27 (45)
1133 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kõige tugevamadki Ahelad 1914 E MM 5 ja 42 (6)
1134 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kõige tugevamadki Ahelad 1920 E MM2 5 ja 45 (6)
1135 47 Aa* Auka täis, aga siiski peab kõige tugevamadki Ahelad 1994 E MM3 3 ja 36 (6)
1136 47 Aa* Auke täis, aga peab kinni kõige tugevamad Ahelad 1939 Nugis 284 ja 312 (4)
1137 47 Aa* Auke täis, aga peavad kõige tugevamatki Ahelad 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (14)
1138 47 Aa* Auke täis, aga siiski peab kõige tugevamadki 1960 Ordlik EKÕ (1960) 135 (4)
1139 47 Aa* Auk augu kõrval, aga ikkagi tugev nagu raud Jalgratta kett 1989 Rv (1989) 53 ja 61 (8)
1140 47 Ab Mis on aukusid täis, aga siiski peab kinni Ahelad 1884 Tõn. Prn. Tähtr. (1884) 61 (6)
1141 47 Ab Mis on aukusid täis, aga peab siiski kinni Ahelad 1913 E EM2 84 (1063)
1142 47 Ab Mis on aukusid täis, aga peab siiski kinni Sõrmkübar 1914 E MM 25 ja 49 (163)
1143 47 Ab Mis on aukusid täis, aga peab siiski kinni Sõrmkübar 1920 E MM2 25 ja 53 (173)
1144 47 Ab Mis on aukusid täis, aga peab siiski kinni Sõrmkübar 1994 E MM3 21 ja 44 (173)
1145 47 Ab & Mis on aukusid täis, aga siiski peab kinni Ahelad Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 507 (13)
1146 47 Ab Mis on aukusi täis, aga siiski peab kinni Ahelad Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (2)
1147 47 Ac% & Sada auku ja siiski peab vett Sõrmkübar SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (18) 1391D
1148 47 B & Kellegist ei ole, aga kinni peab Nöörikeerd Hel 1923 H. Martin E 53257 (4)
1149 47 # 2340
1150 48 & Edasi õhtu, tagasi homiku Silmalaud 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (131)
1151 48 Edasi õhtu, tagasi hommiku Silmalaud 1890 E EM 28 (42)
1152 48 Edasi õhtul, tagasi hommikul Silmalaud 1913 E EM2 28 (51)
1153 48 Edasi õhtul, tagasi hommikul Silmalaud 1914 E MM 5 ja 42 (7)
1154 48 Edasi õhtul, tagasi hommikul Silmalaud 1920 E MM2 5 ja 45 (7)
1155 48 Edasi õhtul, tagasi hommikul Silmalaud 1994 E MM3 3 ja 36 (7)
1156 48 Edasi õhtul, tagasi hommikul 1927 Ainelo III 64
1157 49 Aa Edespidi künnab, tagaspidi äestab Kana 1913 E EM2 28 (52)
1158 49 Aa Edespidi künnab, tagaspidi äestab Kana 1914 E MM 5 ja 42 (8)
1159 49 Aa Edespidi künnab, tagaspidi äestab Kana 1920 E MM2 5 ja 45 (8)
1160 49 Aa Edespidi künnab, tagaspidi äestab Kana 1994 E MM3 3 ja 36 (8)
1161 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab Kana siblib 1921 Nurmik II 22 (14)
1162 49 Aa Edaspidi künnab, tagurpidi äestab 1924 Kmpm. EL I9 80
1163 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab Kana siblib 1925 Puus. KH III5 74
1164 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab 1927 Ainelo III 65
1165 49 Aa Edaspidi künnab, tagurpidi äestab 1931 Kmpm. EL II10 145
1166 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab 1932 Puus. KA I-II 56
1167 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
1168 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab Kana siblib 1955 ÜÕÕ 26 (8)
1169 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab Kana 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (12)
1170 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab Kana siblib 1960 Kuut VI (1960) 116 (3)
1171 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab 1964 Praakli III 92
1172 49 Aa Edaspidi künnab, tagaspidi äestab 1968 Parbo 131
1173 49 Aa Ederpidi künnab, tagurpidi äestab Kana Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (19)
1174 49 Aa Ediriperi künnab, taguriperi äästab Kana Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (25)
1175 49 Aa Ederperi künnab, tagurperi äästab Kana Vai 1889 H. Masing H II 7, 79 (12)
1176 49 Aa & Edasipidi künnab, tagasipidi äästab Kana Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (34)
1177 49 Ab & Tagurpidi künnab, ederpidi äästäb Kana siplib Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (17)
1178 49 Ba & Mis loom see on, kes tagasipidi äästab Kana siblib Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (54)
1179 49 Bb & Kes künnab tagurpidi Kana VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (26)
1180 49 C* Redelita lakka läheb, tagurpidi äestab Kana Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85 (187)
1181 49 C* & Läheb ilma redelita lakka ja äästab tagurpidi Kana Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 531 (12)
1182 49 # 50 | uk
1183 50 Aa1 Edaspidi sööb, tagaspidi teeb tööd Kana 1968 SSTT 74
1184 50 Aa1 Edaspidi sööb, tagaspidi teeb tööd Kana 1992 Metstak2 42 ja 43
1185 50 Aa1 & Edaspidi sööb, tagaspidi teeb tööd Kana Pai 1893 A. Hanson H II 38, 870 (7)
1186 50 Aa1 Edespidi sööb, tagaspidi teeb tööd Kana JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (108)
1187 50 Aa2* Eest sööb, tagast teeb tööd Kana Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 124 (3)
1188 50 Aa2* Eetsi sööb ja tagatsi teeb tööd Kana Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 117 (21)
1189 50 Aa2* & Edetsi sööb ja tagatsi teeb tööd Kana Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859 (8)
1190 50 Ab* & Edaspidi sööb, tagaspidi teeb Kana siblib JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (26)
1191 50 Ab* Eetsi sööb, tagatsi teeb Kana, kui ta libitseb Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (12)
1192 50 Ac Tagaspidi teeb, edespidi sööb Kana muneb JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (34)
1193 50 Ac & Tagaspidi teeb, edespidi sööb Kana JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (34)
1194 50 B & Tagurpidi töötegija Kana VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (137)
1195 50 C/ & Kats kõrra sünnüs ilma, taasperi tege tüüd Kana salitsäs Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (36) 502E
1196 50 # 49 311
1197 51 & Ees elgutimed, taga telgutimed, kaks kanget kahelpool Härja-ikes VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 58 (108)
1198 52 A & Ees jookseb, järele ei jõua Vari Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 91 (97)
1199 52 B & Kelle saa-ai järgi ja kink iist jovva-ai är paeda Uma vari Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (78)
1200 52 C% & Üts miis aase tõist takah, aga kätte ei saa kunage Miis ja vari Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34082 (124) 1429R4b*
1201 53 Aa & Saab eest ja saab takka, noor saab igal ajal, vana siis, kui seisab vakka Vanast old niisugune troska, kuhu võis ronida eest- ja tagapoolt Rap 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 362 (32)
1202 53 Ab1 & Eest ei saa, taka saab, noored saavad alati, vanad saavad siis, kui seisab Trammivaguni Tln 1930 T. Wiedemann ERA II 31, 323 (38)
1203 53 Ab2 & Eest ei saa, tagant saab, noor saab alati, vana siis, kui seisab Omnibuss Trt 1934 K. Kirss E 85926 (14)
1204 53 Ab3 & Tagant saab alati, eest ei saa, noor saab alati, vana siis, kui seisab Omnibus Tt 1931 E. Vardja ERA II 31, 672 (76)
1205 53 B & Noor saab alati, vana ainult siis, kui seisab Tramm Trt 1929 O. Raud ERA II 10, 749 (3)
1206 54 a & Eest kange, tagast karvane Pähkel MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (9)
1207 54 b & Eest sile, takka karvane Pähal Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (68)
1208 55 & Eest kippus, tagant rippus, maha kukkus, maast vötsin ja taha pistsin Nöel ja löng Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1025
1209 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 4 ja 51 (9)
1210 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1890 E EM 29 (47)
1211 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas 1903 Pet. HS I 34 (1)
1212 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, taga lai kui labidas 1906 Pet. Ah 41
1213 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas 1906 Pet. Ah 61
1214 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas 1907 Pet. ELA 60
1215 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1912 Kuusik La 18 (3)
1216 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1913 Laste prillid I 21 (3)
1217 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1913 E EM2 28 (57)
1218 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1914 E MM 5 ja 42 (9)
1219 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1920 E MM2 5 ja 45 (9)
1220 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1994 E MM3 3 ja 36 (9)
1221 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1920 Kmpm. KLr I8 56
1222 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1923 Huvit. II 215 ja 224 (12)
1223 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1924 Tamman 34
1224 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1926 Raud KL III 213 (3)
1225 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1930 Huvit. I4 148 (1)
1226 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1934 Mihkla 69 (1)
1227 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1934 Raud VMj 213 ja 214 (3)
1228 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1935 Huvit. V Lisa 18 (55)
1229 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1939 Nugis 284 ja 312 (5)
1230 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (25)
1231 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1946 Selmet V (1946) 144 (11)
1232 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1955 Bachman-Rebane I 168
1233 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1955 Bachman-Rebane II (1955) 196
1234 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1955 ÜÕÕ 98 (2)
1235 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1957 Mihkla-Tedre 57
1236 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1958 Alttoa-Raigna (1958) 66
1237 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1958 Säde nr. 45 ja 55 (1958) 4 (5)
1238 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1958 Terri 4 (1)
1239 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1960 Bachman-Vilbok II 220
1240 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1960 Ordlik EKÕ (1960) 141 (6)
1241 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1961 Valgma Kvm 32 (14)
1242 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22
1243 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1967 Remmel V-VIII5 171
1244 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1968 Parbo 135
1245 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1968 Vääri EKÕ 145
1246 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1972 Kuut VI (1972) 104
1247 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1979 Metstak 16 ja 34 (147)
1248 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1984 Muhel VN 31 ja tagakaas (2)
1249 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (5)
1250 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1989 Sunts IV/II 138
1251 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1992 Metstak2 42 ja 43
1252 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (38)
1253 56 A1a1 Iest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 482 (67)
1254 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana VMr 1877–1917 J. Landsmann E 754 (2)
1255 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Vai 1893 J. Sorro H II 36, 422 (15)
1256 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (10)
1257 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (7)
1258 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 601 (16)
1259 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Pst 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (6)
1260 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Pääsuke Pst 1977 A. Rannik KKI KS
1261 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 246 (9)
1262 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 115 (33)
1263 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Plt 1981 E. Tampere RKM II 358, 215 (17)
1264 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Plt 1981 E. Tampere RKM II 358, 4/5 (7)
1265 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 85
1266 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (10)
1267 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 438 (24)
1268 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Lai 1938 H. Davel RKM II 192, 711 (627)
1269 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Elv 1976 G. Kukemelk RKM II 324, 219 (2)
1270 56 A1a1 Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant lai kut labidas Kana Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 72 (63)
1271 56 A1a1 Iest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 141/2 (52)
1272 56 A1a1 Eest kui õra, keskeld kui kerä, tagand lai kui labidas Kana Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (7)
1273 56 A1a1 Iest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Lind Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
1274 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kerä, tagant lai kui labidas Harakas Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
1275 56 A1a1 Iest kui ora, keskelt kui kera, tagat lai kui labidas Kana SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (6)
1276 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana TMr 1926 P. Berg E 57694 (4)
1277 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagat lai kui labidas Kana Trv 1895 J. Sams E 18070 (2)
1278 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagat lai kui labidas Kana Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (54)
1279 56 A1a1 Iist ku ora, keskelt ku kera, tagat lai ku labidas Kana Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 404 (14)
1280 56 A1a1 Eest ku ora, keset ku kerä, tagat lai ku labidas Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (2)
1281 56 A1a1 Iist ku ora, keskelt ku kera, tagat lai ku labidas Kana Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (9)
1282 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (3)
1283 56 A1a1 Eest ku ora, keskelt ku kera, tagalt lai ku labidas Kana KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (22)
1284 56 A1a1 Edess kui õra, keskelt kui kerä, tagass lai kui labidas Kana Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 335 (13)
1285 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (9)
1286 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labitas Kana Pal 1889 L. Arst H III 8, 228 (8)
1287 56 A1a1 Eest kui õra, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (14)
1288 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (8)
1289 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (7)
1290 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (116)
1291 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (19)
1292 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (149)
1293 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (7)
1294 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1937 E. Kukk RKM II 192, 493 (330)
1295 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Trm 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 183 (154)
1296 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Trm 1894 S. Sommer H II 50, 539 (2)
1297 56 A1a1 Eest kui õra, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1889 A. Sommer H III 9, 82 (4)
1298 56 A1a1 Iist kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (7)
1299 56 A1a1 Iist kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (40)
1300 56 A1a1 Eest ku ora, keskest ku kerä, takast lai ku labidas Kana Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 266 (27)
1301 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 356 (2)
1302 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pld 1926 H. Grep E 73837 (6)
1303 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Pld 1925 R. Soom E 72962 (17)
1304 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas JMd 1931 H. Tammets E 71483 (4)
1305 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Tor 1933 A. Jantson E 82506 (20)
1306 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Pld 1918–1940 E. Springberg E 73900 (2)
1307 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 310 (16)
1308 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 593 (20)
1309 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana, kukk Noa 1938 E. Ennist ERA II 189, 478 (118)
1310 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (3)
1311 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 143 (166)
1312 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Lai 1904 J. Ermann E 44369 (67)
1313 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (4)
1314 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (36)
1315 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Trv 1894 J. Kala E 14274 (55)
1316 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Pal 1911 H. Karro E 50794 (45)
1317 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (10)
1318 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 190 (5)
1319 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (10)
1320 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (87)
1321 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 695 (55)
1322 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (14)
1323 56 A1a1 Eest ku ora, keskelt ku kera, takka lai ku labidas Kana Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 296 (17)
1324 56 A1a1 Eest ku ora, keskelt ku kera, takka lai ku labidas Kana Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 273 (23)
1325 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kerä, tagal lai kui labidas Kana KJn 1890 A. Pihlak E 447 (5)
1326 56 A1a1 Eest ku ora, keskelt ku kera, taga lai ku labidas Kana Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 16 (55)
1327 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Tür 1923 L. Hansschmidt A 3861 (2)
1328 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Tür 1923 A. Soo A 3877 (2)
1329 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 37 (23)
1330 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (2)
1331 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Harakas Rkv 1948–1949 A. Loit RKM II 31, 204 (7)
1332 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (13)
1333 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai labidas Kana Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 162 (2)
1334 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Pal 1930 M. Jürgenson E 70357 (54)
1335 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (18)
1336 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (20)
1337 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 129/30 (286)
1338 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (14)
1339 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (7)
1340 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana HMd 1926 A. Kreideberg E 73869 (5)
1341 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Nrv 1927 M. Kasikov E 61441
1342 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (1)
1343 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Lüg 1935 L. Kaldes ERA II 87, 436 (4)
1344 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (56)
1345 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (9)
1346 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagand lai kui labidas Kana Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (26)
1347 56 A1a1 & Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Sim 1888 H. Aman H III 2, 782 (50)
1348 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 13 (2)
1349 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (15)
1350 56 A1a1 Eest kui ora, kesselt kui kera, tagant lai kui labid Kana Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 21/2 (8)
1351 56 A1a1 Iist kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 407 (30)
1352 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 548 (45)
1353 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (10)
1354 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Nõo 1992 K. Kamenjuk RKM, KP 33, 79 (10)
1355 56 A1a1 Ees kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Mär 1992 J. Merilo RKM, KP 18, 36 (3)
1356 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Tln 1992 M. Saks RKM, KP 8, 589 (8)
1357 56 A1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kalkun Rkv 1992 A. Kork RKM, KP 15, 396 (6)
1358 56 A1a1 Iist kui ora, keskeld kui kerä, tagast lai kui lapju Kana Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (22)
1359 56 A1a2* Eest kui ora, keskelt kui kera ja tagast lai kui labidas Kana Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 530 (31)
1360 56 A1a2* Eest om kui ora, keskelt kui kerä, takast lai kui lapju Kana Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 220 (45)
1361 56 A1a2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai nagu labidas Kana Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (21)
1362 56 A1a2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai nagu labidas Kana JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 355 (2)
1363 56 A1a2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai nagu labidas Kana Var 1970 E. Maasik RKM II 277, 155 (4)
1364 56 A1a2* & Eest nagu ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (35)
1365 56 A1a2* Eest nagu ora, keskelt kui kera, takka lai nagu labidas Kana JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (53)
1366 56 A1a2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui lai labidas Kana Hel 1926 K. Puusepp E 58445
1367 56 A1a3 & Iist kui ora, keskelt kui kera, taga lai labidas Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (36)
1368 56 A1a4 Eest kui ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (35)
1369 56 A1a4 Eest kui ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Rak 1934 A. Avikson ERA II 70, 332 (10)
1370 56 A1a4 Eest kui ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (31)
1371 56 A1a4 Eest kui ora, keskelt kera, tagand lai kui labidas Kana Rkv 1982 E. Tuisk RKM II 293, 594 (375)
1372 56 A1a4 & Eest kui ora, keskelt kerä, tagant lai kui labidas Kana Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (36)
1373 56 A1a4 Eest kui ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 162 (15)
1374 56 A1a4 Eest ku ora, keskelt kera, takka lai ku labidas Kana Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 353 (7)
1375 56 A1a4 Eest kui ora, keskelt kera, taga lai kui labidas Kana Vil 1943 J. Kala ERA II 305, 262
1376 56 A1a5 & Iih kui ora, keskpaika kerä, takast lag'a kui lapju Kana Se 1934 N. Oinas S 83208 (9)
1377 56 A1a6 & Iist kui ora, keskelt kerä, taga lai labidas Kana Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (56)
1378 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana 1944 Aavik 54 ja 102
1379 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Sa 1932 E. Rossner E 81993 (20)
1380 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Var 1938 L. Roos A 16506 (32)
1381 56 A1a7 Iist ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 139 (79)
1382 56 A1a7 Iist ora, keskelt kerä, tagant lai ku lapi Kana Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (7)
1383 56 A1a7 Iist ora, keskelt kera, tagat lai kui labidas Kana SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (73)
1384 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagat lai kui labidas Kana Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (148)
1385 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagalt lai kui labidas Kana Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (69)
1386 56 A1a7 Eest ora, keskelt kerä, tagalt lai ku labidas Kana Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (80)
1387 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (61)
1388 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518 (6)
1389 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (48)
1390 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 345 (6)
1391 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (4)
1392 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Trt 1888 S. Bergmann H II 29, 79 (5)
1393 56 A1a7 Eest ora, keskelt kerä, tagast lai kui labidas Kana Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (14)
1394 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Lai 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 597 (458)
1395 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (41)
1396 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 762 (9)
1397 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana või kukk Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (20)
1398 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 236 (59)
1399 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 268 (20)
1400 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 619 (5c)
1401 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (64)
1402 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (23)
1403 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (39)
1404 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Saa 1894 M. Tults E 11182 (127)
1405 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 115 (39)
1406 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (64)
1407 56 A1a7 & Eest ora, keskelt kera, taga lai kui labidas Kana PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (7)
1408 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (15)
1409 56 A1a7 Iest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Tor 1889 J. Nuut H III 5, 660 (11)
1410 56 A1a7 Eest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (1)
1411 56 A1a7 Ees ora, keskel kera, taga lai kui labidas Kana Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 718 (76)
1412 56 A1a7 Ees õra, keskel kera, taga lai kui labidas Kana Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 350 (58)
1413 56 A1a8 & Eest ora, keskelt kera, takka lai nagu labidas Kana Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 359 (12)
1414 56 A1a9 Iist ora, keskilt kerä, tagand lai labidas Kana Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 859 (41)
1415 56 A1a9 Eest ora, keskelt kera, tagant lai labidas Kana Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
1416 56 A1a9 & Iist ora, keskelt kera, tagalt lai labidas Kana Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (63)
1417 56 A1a9 Eest ora, keskelt kera, taga lai lapi Kana Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (18)
1418 56 A1a9 Eest ora, keskelt kera, taga lai labidas Kana Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (17)
1419 56 A1a10 & Eest ora, kespaigast kerä, taga lai labidas Kana Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (39)
1420 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, tagast lai kui labidas 1883 Kruus 41 (2)
1421 56 A1a11 & Eest orajas, keskelt kerajas, tagat lai kui labidas Kana KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (56)
1422 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, tagast lai kui labidas Kana, perituult perse paljas TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 470 (2)
1423 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, tagalt lai kui labidas Kana SJn 1893 J. Mein H II 43, 382 (125)
1424 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, tagast lai kui labidas Kana MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (50)
1425 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana LNg 1938 E. Ennist ERA II 189, 424 (78)
1426 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (107)
1427 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 269 (17)
1428 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (67)
1429 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai labidas Kukk Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (2)
1430 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (99)
1431 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Pil 1896 J. Kuldkepp H I 7, 221 (4)
1432 56 A1a11 Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 378 (36)
1433 56 A1a12 & Eest orajas, keskelt kerajas, takka lai nagu labidas Kana Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (74)
1434 56 A1a13 & Eest oraline, keskelt keraline, taka lai kui labidas Kana Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (10)
1435 56 A1a13 Eest oraline, keskelt keraline, takka lai kui labidas Kana Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (18)
1436 56 A1a14 Ora ees, kera keskel, tagast lai kui labidas Kana Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 245 (86)
1437 56 A1a14 Ora ees, kera keskel, tagant lai kui labidas Kana Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 458 (41)
1438 56 A1a14 & Ora iin, kerä keskel, takast lai kui labidas Kana Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 240 (43)
1439 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (45)
1440 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1949 Pioneer nr. 9 ja 11 (1949) lk-ta (2)
1441 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1890 E EM 114 (1023)
1442 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1913 E EM2 100 (1358)
1443 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (8)
1444 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas 1932 Puus. KA I-II 56
1445 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1922 Põld 15
1446 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 1922 Põld 50
1447 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 77 (54)
1448 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (34)
1449 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kir 1937 E. Topmann ERA II 147, 628 (4)
1450 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kuu 1909 A. Ploompuu E 46414 (2)
1451 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (135)
1452 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagand lai kui labidas Kana Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (48)
1453 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Hani Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (20)
1454 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (19)
1455 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (58)
1456 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 876 (55)
1457 56 A1b1 & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (26)
1458 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (76)
1459 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Pääsuke või kana Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 597 (68)
1460 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kukk Lai 1895 V. Ervart E 18383 (11)
1461 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (78)
1462 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
1463 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Pee 1965 P. Kippar KKI 38, 231 (21)
1464 56 A1b1 Otsest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 156 ja 172 (69)
1465 56 A1b1 Ots kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (14)
1466 56 A1b1 Otsast kui õra, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 330 (9)
1467 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagat lai kui labidas Kana Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (49)
1468 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagat lai kui labidas Kana MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (28)
1469 56 A1b1 Otsest kui ora, keskelt kui kera, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 189 (23)
1470 56 A1b1 Otsest kui ora, keskelt kui kera, tagalt lai kui labidas Kana SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (78)
1471 56 A1b1 Otst kui ora, keskelt kui kera, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (69)
1472 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (75)
1473 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Vai 1889 H. Masing H II 7, 86 (158)
1474 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (36)
1475 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (8)
1476 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Tt 1932 A. Sokk E 81973 (8)
1477 56 A1b1 Otsest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (20)
1478 56 A1b1 Otst kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 154 (5)
1479 56 A1b1 Õtsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas Kana Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (54)
1480 56 A1b1 Õtsast ku õra, keskelt ku kera, tagass lai ku labidas Kana Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (6)
1481 56 A1b1 Otsast ku ora, keskelt ku kerä, takas lai ku lapju Kana Se 1973 Ü. Ende, P. Hagu, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 128 (9)
1482 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takkast lai kui labidas Kana Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (2)
1483 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (92)
1484 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (1)
1485 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pee 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 64 (20)
1486 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 145 (180)
1487 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 123 (46)
1488 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 326 (89)
1489 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana HMd 1927 O. Niimann E 74006 (35)
1490 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Pääsuke, kana Kir 1937 H. Veelman ERA II 171, 546 (10)
1491 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 68 (10)
1492 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Plt 1917 M. Palm E 50386
1493 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Juu? 1891 M. Antje H III 3, 332 (41)
1494 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (33)
1495 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taka lai kui labidas Kana Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (27)
1496 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (49)
1497 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (41)
1498 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taka lai kui labidas Kana Vig 1889 M. Liedenberg H II 2, 698 (2)
1499 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taka lai kui labidas Kana Tor 1877–1917 T. Juurikas E 390 (40)
1500 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taka lai kui labidas Kana Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (1)
1501 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taka lai kui labidas Kana Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 394 (2)
1502 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 176 (28)
1503 56 A1b1 Otsast kui ora, keskilt kui kera, taka lai kui labidas Kana Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (27)
1504 56 A1b1 Otsest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 82 (17)
1505 56 A1b1 Otsest kui ora, keskelt kui kera, taka lai kui labedas Kana Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (18)
1506 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taga lai kui labidas Kana Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 114 (5)
1507 56 A1b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, tagant lai kui labidas Kana Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (32)
1508 56 A1b1 Otstest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 672 (12)
1509 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (86)
1510 56 A1b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (70)
1511 56 A1b2 & Otsest kui ora, keskpaigast kui kera, tagast lai kui labidas Kana Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (48)
1512 56 A1b3* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai nagu labidas Kana Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (4)
1513 56 A1b3* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai nagu labidas Kana Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (12)
1514 56 A1b3* & Otsast nii kui ora, keskelt nii kui kera, taka lai kui labidas Kana Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (29)
1515 56 A1b3* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui lai labidas Kana Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (32)
1516 56 A1b4 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai labidas Kana 1912 Jürjens 70
1517 56 A1b4 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagat lai labidas Kana Vl 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 28 ja 29 (1883) lk-ta
1518 56 A1b4 & Otsast kui ora, keskelt kui kerä, takast lai lapjo Kana Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (10)
1519 56 A1b5 & Otst kui ora, keskelt kerä, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1931 O. Loorits ERA II 34, 10 (6)
1520 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas (Am Ende ein Pfriem, in der Mitte ein Knaul, hinten breit wie eine Schaufel) Das Huhn 1876 Wied. 283
1521 56 A1b6 Otsast ora, keskest kerä, takast lagja kui lapju Kana Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (16)
1522 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (1)
1523 56 A1b6 Õtsast õra, keskelt kera, tagant lai kui labidas Kana Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (79)
1524 56 A1b6 Otsest ora, keskelt kerä, tagat lai kui labidas Kana Pst 1922 O. Loorits E, StK 10, 159 (9)
1525 56 A1b6 Otsest ora, keskelt kera, tagat lai kui labidas Kana SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (55)
1526 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 455 (68)
1527 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (15)
1528 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (24)
1529 56 A1b6 & Otsast ora, keskelt kera, tagast lai kui labidas Kana Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (181)
1530 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kerä, tagast lai kui labidas Kana Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (17)
1531 56 A1b6 Otst ora, keskelt kerä, tagast lai kui lapi Kana Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (36)
1532 56 A1b6 Otsas ora, keskel kera, tagast lai kui labidas Kana Ran 1895 J. Palu E 18774 (43)
1533 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takast lai kui labidas Kana San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (5)
1534 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kerä, takast lag'a kui lapju Kana Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (11)
1535 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Mar 1941 L. Püss KKI WS
1536 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (12)
1537 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, taka lai kui labidas Kana Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (1)
1538 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (8)
1539 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (35)
1540 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (76)
1541 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (53)
1542 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 201 (29)
1543 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana või kukk Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (13)
1544 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 539 (145)
1545 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (67)
1546 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (84)
1547 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (57)
1548 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labid Kass Vig 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (94)
1549 56 A1b6 Otsest ora, keskelt kera, taka lai kui labidas Kana Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (45)
1550 56 A1b6 Otsast ora, keskest kera, takka lai kui labidas Kana Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (39)
1551 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, taga lai kui labidas Kana Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (13)
1552 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, taga lai kui labidas Kana Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (20)
1553 56 A1b6 Otsast ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 21 (112)
1554 56 A1b6 Otsest ora, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 328 (28)
1555 56 A1b7 & Otsest ora, keskelt kera, takka lai nagu labidas Kana Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (821)
1556 56 A1b8 & Otsast ora, keskpaigast kera, takast lai labidas Harak Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (27)
1557 56 A1b9 Otsest orajas, keskelt kerajas, tagalt lai kui labidas Kana SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (8)
1558 56 A1b9 Otsast orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (39)
1559 56 A1b9 Otsast orajas, keskelt kerajas, tagast lai kui labidas Kana Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (73)
1560 56 A1b9 Otsast orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (29)
1561 56 A1b9 & Otsest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Pee 1940 L. Böckler ERA II 250, 551 (34)
1562 56 A1b9 Otstest orajas, keskelt kerajas, takka lai kui labidas Kana Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 190 (22)
1563 56 A1b10* & Keskelt kui kera, otsest kui ora, tagant lai kui labidas Kana Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 226 (33)
1564 56 A1b10* Keskelt kui kera, otsest kui ora, tagast lai kui labidas Kana Plt 1917 M. Palm E 50382 (8)
1565 56 A1b10* Keskelt kui kera, otsast kui ora, tagant kui lai labidas Kana Sa 1904 A. Valtin H III 31, 154 (6)
1566 56 A1b10* Keskelt kera, otsest ora, taga lai kui labidas Kana Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (91)
1567 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana 1920 Kmpm. Ekl I2 141
1568 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas 1924 Kmpm. EL I9 80
1569 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas 1931 Kmpm. EL II10 145
1570 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana 1946 Laugaste 134
1571 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas 1962 Täheke nr. 4 (1962) 9
1572 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui labidas Kukk Võn 1892 J. Pint ERM 139, 46 (11)
1573 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (77)
1574 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui labidas Kana Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (19)
1575 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagand kui labidas Kana Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (3)
1576 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana või kukk Tln 1926 M. Sengbusch E 57364
1577 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 418 (19)
1578 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana Trt 1972 O. Peda RKM II 295, 418 (6)
1579 56 A2a1 & Edest kui õra, keskelt kui kerä, tagast kui labid Kana Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (70)
1580 56 A2a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takkast kui lapju Kana Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (66)
1581 56 A2a1 Eest ku ora, keskelt ku kerä, takast ku lapju Kana Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 237 (50)
1582 56 A2a1 Iist kui ora, keskelt kui kera, takant kui labidas Kana Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (29)
1583 56 A2a1 Iist ku ora, keskelt ku kerä, takast ku labijas Kana Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
1584 56 A2a2* Eest ora, keskelt kera, tagalt kui labidas Kana Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (22)
1585 56 A2a2* Eest ora, keskelt kera, taga kui labidas Kana Hls 1929 E. Nõges A 10985 (25)
1586 56 A2a2* Iih ora, keskel kera, takah labidas Kana Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (33)
1587 56 A2a2* & Eest ora, keskelt kera, tagast labidas Kana Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (39)
1588 56 A2a2* Eest kui ora, tagant kui labidas, keskelt kui kera Kana Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (11)
1589 56 A2a3 & Eest orajas, keskelt kerajas, tagant kui labidas Kana Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (12)
1590 56 A2a4* & Ora een, kerä keskpaigan, lapju perähn Kana Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (136)
1591 56 A2a4* Ora ees, kera keskel, labidas taga Kana Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 93 (30)
1592 56 A2a4* Ees ora, keskel kera, tagast kui labidas Kana Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (10)
1593 56 A2b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, taga kui labidas (An der Stirne wie eine Pfrieme, in der Mitte wie ein Kneuel, hinten wie eine Schaufel) Ein Huhn Tt 1732 A. Thor Helle Helle 368 (84)
1594 56 A2b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, taga kui labidas (Vorn (an der Stirn) wie eine Pfrieme, in der Mitten wie ein Knauel, hinten wie eine Schaufel) Ein Huhn 1780 Hupel 121
1595 56 A2b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, taga kui labidas Kana 1782 Willmann 171 (78)
1596 56 A2b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, taga kui labidas Kukko 1844 Lönnrot 158
1597 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taga kui labidas Kana 1868 Nörmann 36 ja 55 (64)
1598 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, taga kui labidas Kukk 1869 Ahlqvist 74
1599 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka kui labidas Kana 1892 Tõn. LLr 54 (7)
1600 56 A2b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, taga kui labidas Kana 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (81)
1601 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas 1905 Kmpm. Kõ 36
1602 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas 1921 Kmpm. A6 35
1603 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 (13)
1604 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (13)
1605 56 A2b1 Otsast ko ora, keskest ko kerä, takast ko labijas Kana Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (13)
1606 56 A2b1 & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast kui labidas Kana Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (128)
1607 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui labidas Kana Ote 1895 E. Palm E 20132 (68)
1608 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagat kui labidas Kana Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (84)
1609 56 A2b1 Õtsast kui õra, keskelt kui kerä, tagant kui labidas Kana Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
1610 56 A2b1 Otst kui ora, keskelt kui kera, takast kui lapju Kana Ote 1888 V. Vaher H III 10, 374 (74)
1611 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui lapju Kana Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (27)
1612 56 A2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagalt kui lappi Kana Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (36)
1613 56 A2b2* Ots ku ora, keskpaik ku kerä, tagaots ku lapju Kana Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (143)
1614 56 A2b2* Otsast ora, keskest kui kerä ja takast kui lapju Kana Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 575 (8)
1615 56 A2b2* Otsast ora, keskelt kerä, takast kui labidas Kana Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (109)
1616 56 A2b2* Otsast ora, keskest kerä, takast ku labidas Kana Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 533 (16)
1617 56 A2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagast kui lapju Kana Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 495 (16)
1618 56 A2b2* Otsah ora, keskeh kerä, takkah nigu labidas Kana Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 17 (23)
1619 56 A2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagaots kui labidas Kana Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (43)
1620 56 A2b2* & Otsast ora, keskelt kera, tagumine ots kui labidas Kana Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (86)
1621 56 A2b2* Otsast ora, keskelt kera, taga labidas Kana Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (6)
1622 56 A2b2* Otst ora, keskelt kera, takast labijas Kana Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (25)
1623 56 A2b2* Otsast ora, keskelt kerä, tagast labi Kana Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68 (4)
1624 56 A2b2* Otsast ora, keskelt kera, perapoolt labidas Kana Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (7)
1625 56 A2b2* Üts ots kui ora, tõnõ ots kui lapju, keskpaik kui kera Kana Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 (25)
1626 56 A3 Otsast ora, keskelt kera, tagant lihtne labidas Kana Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (70)
1627 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai nagu leivalabidas Kana 1892 Tõn. LPr 3
1628 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui leivalabidas Kana Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (8)
1629 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui leivalabidas Kana Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 303 (11)
1630 56 B1a1 Eest kui õra, keskelt kui kera, tagant lai kui leiblabidas Kana Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (12)
1631 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui leivalabidas Kana Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 237 (3)
1632 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui leivalabidas Hani ehk kana Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 223 (34)
1633 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui leevalabidas Kana ehk kukk Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (11)
1634 56 B1a1 Iist ku ora, keskelt ku kera, takast lai ku leevälapju Kana Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 613 (105)
1635 56 B1a1 & Iist kui ora, keskelt kui kerä, takast lai kui leevälapju Kana San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (165)
1636 56 B1a1 Iist ku ora, keskelt ku kerä, takast lag'a ku leevälapju Kana Urv 1964 A. Kurg KKI KS
1637 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui leivalabidas Kukk Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (13)
1638 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui leivalabidas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (94)
1639 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui leivalabidas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 138 (139)
1640 56 B1a1 Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui leivalabidas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 126 (65)
1641 56 B1a2* & Eest kui ora, keskelt kera, tagand lai kui leivalabidas Kana Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 142 (64)
1642 56 B1a2* Ees on ora, keskel kera, taga leivalabidas Kass Äks 1933 I. Pääsukene E 83853 (3)
1643 56 B1b Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui levalabindas Kana Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (22)
1644 56 B1b Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui leivalabidas Kana Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 313 ja 333 (4)
1645 56 B1b Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui leivalabid Kana Äks 1890 A. Mauer H II 28, 70 (79)
1646 56 B1b & Otsast kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui leivalabidas Kana HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 343 (17)
1647 56 B1b Otst kui ora, keskelt kui kera, takast lai kui leivalapju Kana Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (42)
1648 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Kana Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 372 (10)
1649 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Kana Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (8)
1650 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalapju Pääsuke Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
1651 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Kana Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (71)
1652 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Kana Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (2)
1653 56 B2a1* Iist kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leevälabidas Kana MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (22)
1654 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalapju Kana Nõo 1874 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (17)
1655 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leevalapju Kana San 1895 J. Kuldsep E 19084 (37)
1656 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kerä, tagast kui leivälapju Hani Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 692 (35)
1657 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takast kui leevalapju Kana Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (10)
1658 56 B2a1* Iist kui ora, keskelt kui kera, takast kui leevälapju Kana San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 74 (12)
1659 56 B2a1* & Iist kui ora, keskelt kui kerä, takast kui leivälapju Kana San 1924 E. Päss E 54089 (17)
1660 56 B2a1* Eest kui ora, keskest kui kera, takast kui leivalapju Kana Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 18 (140)
1661 56 B2a1* Iist kui ora, keskelt kui kerä, takast kui leivalapju Kikas Ote 1933 E. Selge E 82928 (2)
1662 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, taga kui leivalabidas Kukk Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (17)
1663 56 B2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Harakas Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (23)
1664 56 B2a1* Iist ku ora, keskpaagast ku kerä, takah ku leevälapjo Kana Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (10)
1665 56 B2a2* Eest kui ora, keskelt kui kerä, takast leevälabidas Kana Vru 1903 G. Sandra H II 70, 131 (33)
1666 56 B2a2* Een kui ora, keskel kera, takan kui leivalapju Kana Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (9)
1667 56 B2a2* Iist kui ora, keskelt kera, tagast kui leevalapju Kana Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (57)
1668 56 B2a2* & Eest kui ora, keskelt kerä, takast leivälapju Kana Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (10)
1669 56 B2a2* Iist ora, keskel kui kera, taga kui leivalabid Kana Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 63 (17)
1670 56 B2a2* Iest ora, keskelt kera, takka kui leivalabidas Kana JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 143 (138)
1671 56 B2a2* Iin ora, kesken kerä, takkan om leevälapju Kana Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 105 (14)
1672 56 B2a3 & Eest orajas, keskelt kerajas, takka kui leivalabidas Kana Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (18)
1673 56 B2a4% & Tantsib kui neitsi, eest on ta kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Harak Hel 1893 J. Karu E 2921 (21) 1322Ta*
1674 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Kana Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (67)
1675 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Kana Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 66 (20)
1676 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Kana Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (12)
1677 56 B2b1* Otst kui ora, keskelt kui kera, tagant kui leivalabidas Kana VMr 1890 J. Reise H II 11, 830 (65)
1678 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kerä, tagand kui leibilabi Kana Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (20)
1679 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Kana Kuu 1973 P. Kippar KKI 63, 199 (19)
1680 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Kana Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (18)
1681 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui leivalapju Kana Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (50)
1682 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalapju Kana Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (34)
1683 56 B2b1* Ots kui ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Kana Puh 1932 Veeber E 81924 (2)
1684 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kerä, takast kui leivalapju Kana Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (32)
1685 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kerä, takast kui leevälapju Kana Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (103)
1686 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui leivalapjo Kana Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (32)
1687 56 B2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui leevälapju Kana Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (32)
1688 56 B2b1* & Otst ku ora, keskest ku kerä, takast ku leevälapju Kana Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (62)
1689 56 B2b1* Otsk kui ora, keskelt kui kera, takast kui leivalapju Kana Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (18)
1690 56 B2b1* Otsast nii kui ora, keskelt nii kui kera, takast nii kui leevalapits Kana Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (39)
1691 56 B2b2 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tõisest otsast kui leivalapju Kana Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (82)
1692 56 B2b2 & Otsast ku ora, keskelt ku kerä, tõõsõst otsast ku leevälapjo Kana Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (8)
1693 56 B2b3* Otst ora, keskelt kui kera, tagast kui leivalabidas Kana TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (8)
1694 56 B2b3* & Otsast ora, keskpaigast kui kera, takast kui leivalapju Kana Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (79)
1695 56 B2b3* Otst ora, keskelt kerä, takast kui leevälapju Kana Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (120)
1696 56 B2b3* Otsast ora, keskelt kerä, takast nigu leevälapju Kana Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (52)
1697 56 B2b3* Otst ora, keskelt kerä, takast nigu leevälapju Kana Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (7)
1698 56 B2b3* Otsast ora, keskelt kera, ots kui leevalapju Kana Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (131)
1699 56 B2b3* Otsast ora, keskest kerä, takast leevalapju Kana Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (14)
1700 56 B2b3* Otsast ora, keskest kerä, takast leevälapju Kana Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 443 (36)
1701 56 C1a & Eest kui oda, keskelt kui kera, tagant lai kui tambilasn Kana Tt 1888 Anonüüm XXX ER Kal. (1888) 99 (4)
1702 56 C1a Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui tambilasu Kana 1890 E EM 29 (48)
1703 56 C1a Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui tambilasu Lammaste käärid 1913 E EM2 28 (58)
1704 56 C1b* Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant lai kut tambilasn Kana Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 622 (78)
1705 56 C1b* Eest ora, keskelt kui kera, tagant lai kui tambilabidas Kana Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 366 (133)
1706 56 C1b* Eest ora, keskelt kera, tagant lai kui tambilasn Kana Krj 1938 K. Lepp EFA II 168, 182 (70)
1707 56 C1b* & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui tambilasn Kana Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 273 (49)
1708 56 C1b* Iest kut ora, keskelt kut kera, tagant lai kut tambilabi Kana Khk 1939 A. Kukk KKI WS
1709 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn (Vorn wie ein Speer, od. Pfriem, in der Mitte wie ein Knaul, hinten wie eine Stampschaufel) Das Huhn 1876 Wied. 265
1710 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (13)
1711 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (26)
1712 56 C2a1* Eest kui ora, keskilt kui kera, tagant kui tambilasn Kana ehk kukk Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (146)
1713 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (10)
1714 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (13)
1715 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Jäm 1906 H. Usin H III 31, 595 (4)
1716 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (5)
1717 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (33)
1718 56 C2a1* Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kana Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 52 (17)
1719 56 C2a1* Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasu Kana Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (8)
1720 56 C2a1* & Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kana Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 183 (91)
1721 56 C2a1* Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kana Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (32)
1722 56 C2a1* Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kana Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (63)
1723 56 C2a1* Eest kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kana Mus 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 968
1724 56 C2a1* Iest kui ora, keskelt kui kera, taka kut tahilasn Kana Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (138)
1725 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, taga nii kui tambilasn Kana Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (10)
1726 56 C2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilabidas Kana Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (4)
1727 56 C2a2 & Eest kui oravik, keskelt kui keravik, tagant kui tambilasnuke Kana Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859 (9)
1728 56 C2a3* Ees ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Mus 1949 A. Hameri, Ü. Tedre KKI 10, 202 (10)
1729 56 C2a3* & Eest ora, keskelt kera, tagant tambilasn Kana Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (8)
1730 56 C2a3* Eest ora, keskelt kera, tagant tambilasn Kana Jäm 1937 A. Kukk KKI WS
1731 56 C2a3* Eest nagu ora, keskelt nagu kera, takka kui tahilabidas Kana Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (35)
1732 56 C2a4* & Eest orajas, keskelt kerajas, tagant nagu tambilasn Kana Kär 1890 K. Loiken E 432 (8)
1733 56 C2a4* Eest orajas, keskelt kerajas, tagant kui tambilasn Kana Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (53)
1734 56 C2a5* & Ora ees, kera keskel, tambilasn oli taga Kana Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 49 (9)
1735 56 C2a5* Ora ees, kera keskel, tambilabi taga Kana Khk 1939 A. Kukk KKI WS
1736 56 C2b1 Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Kär 1946 M. Noogen RKM II 3, 557 (4)
1737 56 C2b1 & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn Kana Vll 1890 M. Kolm E 413 (13)
1738 56 C2b1 Otsast kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kana Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 497 (68)
1739 56 C2b1 Otsast kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Kaa 1986 S. Mikk KKI KS
1740 56 C2b1 Otsast kut ora, keskelt kut kera, tagant kut tambilasn Jäm 1925 T. Kaljo KKI WS
1741 56 C2b1 Otsast kui ora, keskel kui kera, taga kui tambilasn Kana Jäm 1937 A. Raadla ERA II 157, 243 (85)
1742 56 C2b2* & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant tambilabidas Harakas Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 371 (91)
1743 56 C2b2* Otsas ora, keskel kera, tagaotsas tambilasn Kana Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (4)
1744 56 C2b3* Otsast orajas, keskelt kerajas, tagant kui tambilasn Kana Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 123 (21)
1745 56 C2b3* & Otsast orajas, keskelt kerajas, tagant nii kui tambilasn Kana Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1035
1746 56 C2b4 & Otsast orave, keskelt kerave, tagant nagut tambilasn Hani Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 788 (79)
1747 56 C2b5* Ora otsas, kera keskel, tambilasn tagaotsas Kana Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (3)
1748 56 C2b5* & Ora otsas, kera keskel, tambilaste tagaotsas Kana Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 403 (17)
1749 56 C2b5* Ora otsas, kera keskel, tambilaste tagaotsas Kana Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (63)
1750 56 C2b5* Ora otsas, kera keskel ja tambilasen taga otsas Kana Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 384 (24)
1751 56 C2c & Eest kui oda, keskelt kui kera, tagant tambilasn Das Huhn Mus 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 35p.
1752 56 C2c Eest kui oda, keskelt kui kera, tagant kui tambilasn (Vorn wie ein Speer, in der Mitte wie ein Knaul, hinten wie eine Stampfschaufel) Das Huhn 1876 Wied. 265
1753 56 D* Eest ora, keskelt kera, tagant tambilasna tera Kana Phl 1933 R. Viidalepp RKM II 323, 112 (6)
1754 56 D* & Otsast ora, keskelt kera, tagant tambilasna tera Kana Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 122 (35)
1755 56 D* Otsast orav, keskelt kerav, tagant lai kui lasna terav Kana Phl 1937 M. Nittim ERA II 147, 345 (3)
1756 56 E* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui taarilabidas Kana Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 37 (2)
1757 56 E* & Otsast nii kui ora, keskelt nii kui kera, takast nii kui taarilapju Kana Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (42)
1758 56 F & Otsast ku ora, keskelt kerä, takast laarilabidas Kana Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 215 (31)
1759 56 G* & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast kui tatslabidas Kana Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 200 (126)
1760 56 G* Keskelt kui kera, otsast kui ora, tagant kui tatslabidas Kana Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (6)
1761 56 H1 & Otsest ora, keskelt kera, takka lai kui tammelabidas Kana Pil 1894 H. Keller E 10049 (81)
1762 56 H2* & Eest kui ora, keskelt kui kerä, tagast kui tammelabid Kana TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (104)
1763 56 H2* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tammine labidas Kana Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (87)
1764 56 H2* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tammine labidas Kana VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (1)
1765 56 I+ & Otsast ora, kestpaigast kerä, takast kui talolapju Kana Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (16)
1766 56 I+ Eest nagu ora, keskelt nagu kera, takka nagu tuhalabidas Kana Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (30)
1767 56 J1a* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui tammelaast Kana 1890 E EM 29 (48)
1768 56 J1a* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui tammelaast Lammaste käärid 1913 E EM2 28 (58)
1769 56 J1a* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui tammelast Kana Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (17)
1770 56 J1a* & Ees ora, keskel kera, tagat lai kui tammelaast Kana Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (59)
1771 56 J1b* & Otsast orajas, keskelt kerajas, tagast lai kui tammelaast Kana Ksi 1923 H. Korp E 53236
1772 56 J1b* Keskelt kera, otsast ora, takka lai kui tammelaast Kana Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (19)
1773 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tammelaast Kana Vi 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 28 ja 29 (1883) lk-ta
1774 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui tammelaast Kana 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (22)
1775 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui tammelaast Kana 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (22)
1776 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui tammelaast 1939 Mihkla EK I 20
1777 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui tammelaast Kana 1948 Mihkla KlL 75 (20)
1778 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui tammelaast Kana 1950 Vih. (1950) 82 (20)
1779 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tammelaast 1969 Vääri EKTv 39 (1)
1780 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tammelaast Kana VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (27)
1781 56 J2a1* & Edess ku õra, keskelt ku kerä, tagass ku tammelass Kana Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (45)
1782 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takast kui tammelast Kana Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (16)
1783 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takkast kui tammelast Kana Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 794 (25)
1784 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast kui tammelaast Kana Ran 1889 H. Raag H II 30, 301 ja 313 (10)
1785 56 J2a1* Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui tammelaast Kana Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (7)
1786 56 J2a2 & Eest kui ora, keskelt kui kera, tagat kui tammelaastuke Kana Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (28)
1787 56 J2a2 Eest kui ora, keskelt kui kera, tagat kui tammelaastuke Kana Vil 1893 J. Evert E 1422 (25)
1788 56 J2a3* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagast tammelaastuke Kana Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (51)
1789 56 J2a3* Iist kui ora, keskelt kui kerä, takast tammelastuke Kana Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (88)
1790 56 J2a3* Iist ora, keskelt kerä, takst ku tammelast Kana Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 513 (61)
1791 56 J2a3* Eest ora, keskelt kera, tagast kui tammelaastuke Kana Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (39)
1792 56 J2a3* Iest ora, keskelt kera, tagalt tammelaast Kana Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (54)
1793 56 J2a3* & Eest ora, keskelt kera, takast tammelast Kana Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (42)
1794 56 J2a3* Eest ora, keskelt kera, tagand tammelaastukene kana Kana Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (26)
1795 56 J2a3* Ees ora, keskel kera, taga tammelaast Kana Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 77 (7)
1796 56 J2a3* Ees ora, keskel kera, taga tammelaastuke Kana Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (8)
1797 56 J2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant kui tammelaast Kana Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (78)
1798 56 J2b1* Otst kui ora, keskelt kui kera, takast kui tammelast Kana San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (11)
1799 56 J2b1* & Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui tammelast Kana Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (30)
1800 56 J2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kerä, takast kui tammelaast Kana Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 128 (24)
1801 56 J2b1* Otsast kui ora, keskelt kui kera, takast kui tammine last Kana Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (45)
1802 56 J2b1* Otsas kui ora, keskel kui kera, taga kui tammelaast Kana Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 282 (3)
1803 56 J2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagast tammelaast Kana 1885 Kündja nr. 16 ja 17 (1885) 87 ja 95 (8)
1804 56 J2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagant tammelaast Kana Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (19)
1805 56 J2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagant tammelaast Kana Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (1)
1806 56 J2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagast tammelast Kana Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (70)
1807 56 J2b2* Otsast ora, keskelt kera, tagat tammelaast Kana Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 87 (1)
1808 56 J2b2* Otsest ora, keskelt kerä, tagat tammelaast Kana Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 159 (9)
1809 56 J2b2* Otsast ora, keskelt kera, taga tammelaastuke Kana Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40141 (14)
1810 56 J2b2* & Otsan ora, kesken kerä, takan tammõlastukene Kana Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 377 (20)
1811 56 J2b3 & Otsast orajas, keskelt keräjas, tagat tammelaast Kana Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (88)
1812 56 K & Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast kui tammeladu Kana Puh 1931? Anonüüm 030 E 71839 (23)
1813 56 L & Otsast kui ora, keskelt kui kerä, takast kui tammelavvake Puh 1948 L. Pedajas RKM II 11, 523 (31)
1814 56 M & Otsest ora, keskelt kerä, tagat lai kui tammehark Kana Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 159 (9)
1815 56 N & Otsast ora, keskest kerä, takast tarulaud Kana Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (38)
1816 56 O & Otsast ora, keskelt kerä, takast nii kui tarõlaud Kana Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (15)
1817 56 Pa* Iist ora, keskest kerä, takast tarlabi Kana San 1888 K. Gross H II 31, 805 (19)
1818 56 Pa* & Iist ora, kespaigast kera, takast tarlapst Kana Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (31)
1819 56 Pb* Otsast ora, keskelt kera, takast tarlabi Kana Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (26)
1820 56 Pb* & Otsast ora, keskelt kerä, takast tarlabi Kana Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (109)
1821 56 Pb* Otsast ora, keskest kera, tagant tarlape Kana Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 435 ja 436 (16)
1822 56 Pb* Otsast ora, keskest kerä, takast taslabi Kana Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (107)
1823 56 Pb* Otsast ora, keskest kerä, takast tarlapst Kana Rõu 1889 J. Gutves H IV 3, 991 (30)
1824 56 Pb* Otsast ora, keskelt kerä, takast tarlamsti Kana Se 1932 L. Telk E 81705 (4)
1825 56 Pb* & Otsast ora, kespaigast kerä, takast tarlatõõ Kana Se 1949 V. Pino RKM II 30, 211 (788)
1826 56 Pc & Ora otsah, kerä keskpaigah, takast ar' lampst Kana Vas 1953 O. Jõgever RKM II 44, 318 (214)
1827 56 Q1a*% Eest kui ora, keskelt kui kera, tagat lai kui laberik Kana Trv 1889 J. Käger H III 6, 308 (38) 1013
1828 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagant lai laberik Kana Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (2) 1013
1829 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagant lai laberik Hel 1891 J. Lammas E 421 (47) 1013
1830 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagalt lai laberik Kana Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (50) 1013
1831 56 Q1a*% & Iist ora, keskelt kerä, tagalt lai laberik Kana Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (54) 1013
1832 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagast lai laberik Kana Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 33 (15) 1013
1833 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagast lai laberik Kana Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (72) 1013
1834 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kerä, tagast lai laberik Kana Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 512 (28) 1013
1835 56 Q1a*% Iist ora, keskelt kerä, takast lai ja laberik Kana Hel 1925 E. Päss E 56010 (66) 1013
1836 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, taga lai laberik Kana Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (90) 1013
1837 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, taga lai laberik Kana Krk 1889 J. Kivisäk E 45959 (9) 1013
1838 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, taga lai laberik Kana Hls 1893 M. Kuum E 1375 (2) 1013
1839 56 Q1a*% Iist ora, keskelt kera, taga lai laberik Kana Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (33) 1013
1840 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagant lai ja laba Kana Hel 1928 E. J. Kase E 61788 1013
1841 56 Q1a*% Eest ora, keskelt kera, tagant lai laperkune Kana VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 464 (15) 1013
1842 56 Q1a*% Eest ora, keskpaik kera, takka lai lapergune Kana Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (3) 1013
1843 56 Q1b* Otsast ku ora, keskelt ku kera, tagant lai laberik Kana Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (10)
1844 56 Q1b* Otsest ku ora, keskelt ku kera, tagant lai laberik Kana Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (76)
1845 56 Q1b* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagat lai laberik Kana Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 286 (50)
1846 56 Q1b* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagat lai laberik Kana Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (14)
1847 56 Q1b* & Otsast ku ora, keskelt ku kerä, tagat lai laberik Kana Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (21)
1848 56 Q1b* Otsast kui ora, keskelt kui kerä, tagat lai laberik Kana Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (11)
1849 56 Q1b* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagast lai laberik Kana Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (16)
1850 56 Q1b* Otsast ku ora, keskelt ku kerä, tagat lai ja laberik Kana Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (51)
1851 56 Q1b* Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai ja laberik Kana Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 546 (35)
1852 56 Q1b* Keskelt ku kera, otsast ku ora, tagast lai laberik Kana Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (81)
1853 56 Q1b* Otsast ora, keskelt kerä, tagast lai laberik Kana Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (31)
1854 56 Q1b* Otsast ora, keskelt kerä, tagat lai laberik Kana Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (66)
1855 56 Q2* & Eest ora, keskelt kera, takka lai kui latakas Kana VMr 1893 C. Mastberg H II 38, 594 (10)
1856 56 Q2* Ora ehen, kera keskel, lai lapakas jären Kana Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (4)
1857 56 Q2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui lapakas Kana JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 357 (2)
1858 56 Q3 & Iist ora, taga lai laberik Kana Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (6)
1859 56 R* Iist ku ora, kespaigast ku kerä, takast lapik Kana Se 1929 V. Savala S 17525 (89)
1860 56 R* & Otsast ora, keskest kerä, takast lapik Kana Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 357
1861 56 S* & Iist ora, keskelt kerä, takast lipi-lapiline Kana Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 142 (23)
1862 56 S* Kerä kesken, ora otsan, mitma lipu-lapuline Kana Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 307 (68)
1863 56 Z & Eest kui ora, keskelt kui kera, tagalt lai kui laastukene Kana Vil 1893 J. Täht E 7375 (10)
1864 56 T* & Eest kui ora, keskelt kui kera, takast kui labihand Kana Võn 1889 J. Pint H II 33, 730 (38)
1865 56 T* Otsast kui ora, keskpaigast kui kera, takast kui labihand Kana Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (19)
1866 56 T* Otsast ora, keskest kera, takkast labihannaga Kana Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (65)
1867 56 Ua & Ots ku ora, keskest ku kerä, hand ku labidas Kana Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (16)
1868 56 Ub* Otsast kui ora, keskelt kui kera, hand kui leivalapjo Kana Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (46)
1869 56 Ub* & Otsast ora, keskest kerä, hand ku leevälapju Kana Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 221 (27)
1870 56 Uc & Otsast ora, keskelt kera, saba taga lai labidas Kana Rid 1932 R. Põldmäe ERA II 55, 477 (178)
1871 56 V+ & Ora iin, kerä keskel, takan tuulelipp Kana Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 650 (11)
1872 56 V+ Iist kui ora, keskelt kui kera, takas kui kana Kana Sim 1978 E. Lips RKM II 330, 532 (13)
1873 56 V+ Otsast kui oraja, keskelt kui keraja, tagant kui ahjuluud Kana Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 194 (10)
1874 56 V+ & Eest ora, keskelt kera, takka nagu kaseoks Kukk Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (22)
1875 56 V+ Eest ora, keskelt kera, tagant lai Kana Aud 1926 R. Pikner E 73825 (4)
1876 56 V+ Eest kui ora, keskelt kui kera, talv taga, kaks orki all, häälitseb nurina, astub padjana, ise kahekümnepäevane kasuline loom Kana 1907 Rõuk 36 (2)
1877 56 V+ Eest terav kui õra, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas Kana Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 548 (1)
1878 56 V+ & Eest vahe kui ora, keskelt ümargune kui kera, tagant kui tambilasn Kana Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (67)
1879 56 V+ Eest peenike kui ora, keskelt ümargune kui kera, tagalt lai kui labidas Kana Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 346/7 (31)
1880 56 W+ & Otsast ora, keskest kera Kana Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (66)
1881 56 W+ Kespaigah kerä, otsah ora Kass Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (73)
1882 56 W+ & Eest kui ora, tagant lai kui labidas Kana Trv 1962 E. Alver RKM II 150, 200 (2)
1883 56 W+ Eest kui ora, tagast kui labidas Pääsuke Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (21)
1884 56 W+ Eest kui ora, tagant kui tangutera Pääsuke Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 81 (483)
1885 56 W+ & Keskelt kui kera, tagant kui labidas Kana VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 545 (12)
1886 56 Õ1a & Eest terav, keskelt kera, takka lai kui labidas Kana LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (24)
1887 56 Õ1b & Eest terav, keskelt kui kera, tagast lai laberik Kana Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (15)
1888 56 Õ1c & Eest teradik, keskelt keradik, takka lai ja labedik Kana Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (106)
1889 56 Õ2 & Eest terav, keskelt jäme, tagalt lai kui labidas Kana KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (5)
1890 56 Õ2 Eest terav, keskelt jäme, takka lai kui labidas Kana 1890 E EM 29 (51)
1891 56 Õ2 Eest terav, keskelt jäme, takka lai kui labidas Kana 1913 E EM2 28 (63)
1892 56 Õ2 Eest terav, keskelt jäme, takka lai kui labidas Kana 1929 Jürisson 178 (2)
1893 56 Õ3 & Eest terav, keskelt ümargune, takka lai kui labidas Kana Tln 1893 J. Primetz H I 3, 51 (7)
1894 56 Ä+ Otsast kui ubin, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1890 E EM 114 (1023)
1895 56 Ä+ Otsast kui ubin, keskelt kui kera, takka lai kui labidas Kana 1913 E EM2 100 (1358)
1896 56 Ä+ Iih ora, takah lapju, keskeh kesvakeldre Kana Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (11)
1897 56 Ä+ Ümmargune kui kera, lai kui labidas, ots on niisama kui taevalik täht ja kuu Kana: kere, saba, kana hari ja silmad Rap 1961 V. Metstak EKRK I 37, 375
1898 56 Ä+ & Ora otsib, kera peidab, labidas taga lahutab Kana Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (6)
1899 56 Ö/ & Tuleb sisse tuiga-taiga, võtab kulla, jätab mulla, ees tal ora, keskel kera, tagat lai kui labidas Kana Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 338 (20) 2224Z
1900 56 Ö/ Tuleb sisse tuiga-taiga, võtab kulla, jätab mulla, ees herra, keskel kera, takka lai labidas Kana 1890 E EM 159 (1520) 2224Z
1901 56 Ö/ Tuleb sisse tuiga-taiga, võtab kulla, jätab mulla, ees herra, keskel kera, takka lai labidas Kana 1913 E EM2 137 (1977) 2224Z
1902 56 # 29 68 1083Õ* 1322Ua 1384 1481 1508 1517
1903 57 a & Iestpuolt kui sõrm, takapuolt kui kapetakand Meester[ahvas] Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (153)
1904 57 b & Eest kut kindasörm, tagant kut pätikand Meiste asjad Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (10)
1905 57 c & Iist kui istmejalg, takka kui kapetakand Meesterahvas Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 146 (43)
1906 58 A1a & Eest litsutakse, tagant lakutakse Kirjamark Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 117 (4)
1907 58 A1b & Pealt litsutakse, alt lakutakse Kirjamark Lai 1992 A. Päll RKM, KP 38, 322/3 (16)
1908 58 A2 & Tagant lakutas, eest litsutas, üks kord pannakse Kirjamark Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 321 ja 334 (2)
1909 58 A3a & Alt lakutakse, pealt litsutakse, noored teevad sagedamini, vanad harvemini, sõdurid ei kunagi Kirja margistamine Rap 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 363 (34)
1910 58 A3b & Pealt litsutakse, alt lakutakse, noored kasutavad tihti, sõdurid üldse mitte, vanad harva Kirjamark Pee 1977 L. Peetrik RKM II 327, 239 (36)
1911 58 B1a & Alt lakutakse, pealt silutakse Postmark Trt 1992 K. Saks RKM, KP 37, 433 (69)
1912 58 B1b & Pealt silitad, alt lakud Postmark Kei 1992 B. Arulaan RKM, KP 13, 297 (2)
1913 58 B2a & Alt lakutakse, pealt silutakse, sõduril pole üldse tarvis Kirjamargi kleepimine Vil 1980–1989 T. Kivirand RKM, KP 25, 532 (2)
1914 58 B2b & Alt lakutakse, pealt litsutakse, sõduril hädasti vaja Mark Vlg 1992 E. Koduvere RKM, KP 26, 571 (25)
1915 58 B3 & Tagant lakutakse, pealt silitakse, p-tähega algab Postmark Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (3)
1916 58 C1 & Altpoolt lakutakse, pealtpoolt surutakse, sõduripoiss ei vaja Kirjamark Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 140 (4)
1917 58 C2 & Eest surutav, tagant lakutav, noor kasutab tihti, vanem harvemini, sõdur mitte kunagi Kirjamark Vln 1992 S. Raud RKM, KP 25, 233 (5)
1918 58 D & Pealt paitatakse, alt lakutakse, terve maailm kasutab Postmark Kei 1992 E. Ritso RKM, KP 13, 312 (1)
1919 58 E & Altpoolt lakud, pealtpoolt vajutad kinni, noor teeb rumalusest, keskealine armastusest, sõdur teeb vajaduse järgi Kirjamark Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 131 (4)
1920 58 Fa & Enne tarvitamist tagant lakkuda Kirjamark Hää 1968 M. Mäesalu RKM II 256, 98 (30)
1921 58 Fb & Mis tuleb enne tarvitamist tagant lakkuda Postmark Trt 1973 M. Mäesalu RKM II 300, 394/5 (11)
1922 59 Aa Eest jookseb iitu, tagant jookseb taatu... 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
1923 59 Aa & Eest jookseb intu, tagast jookseb taatu, rabareinu rantsu Kangasjalad Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (243)
1924 59 Ab1 & Eest jookseb iitu, tagast jookseb taatu, ümber uksepiita, rabareinu rantsu Kangasteljed Pal 1890 H. Maasen E 435 (3)
1925 59 Ab2 & Eest lööb iitu, tagast lööb taatu, ümber uksepiita, rabareinu rantsu Kangast kootakse Pal 1888 H. Maasen H II 27, 227 (5)
1926 59 B & Iist ta tegi iiu-viiu, tagast tegi talle-ralle Vokiga ketramine Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 396 (5)
1927 60 a Eest mökitab, takka lipitab Oinas 1890 E EM 29 (49)
1928 60 a Eest mökitab, takka lipitab Oinas 1913 E EM2 28 (60)
1929 60 a & Eest mökitab, takka lipitab Oinas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (85)
1930 60 a Ees mökitab, takka lipitab Oinas Pal 1897 H. Karro H IV 8, 353 (168)
1931 60 a Eest mökitab, tagast liputab Oinas Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (17)
1932 60 b & Mis mää mökitab, tagaotsast lipitab Talleke Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 197
1933 61 & Eest punane, tagast karvane Maasikas Lai 1904 J. Ermann E 44374 (119)
1934 62 & Eest sirga-sõrga, tagant lihva-lahva, küljest hilbendab, päält narmeldab Hobune heinakoorma ees Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 535 (46)
1935 63 & Eest sööb, eest situb Püss Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (92)
1936 63 # 1911
1937 64 & Eest sööb, takka si[tu]b Uherdi Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (1)
1938 64 # 1591
1939 65 & Eest töögadi, tagast töögadi, nitsadi-natsadi sisse ja välja Leivasõtkumine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (79)
1940 66 & Ette ja taha, külje pääle ja maha, maast üles ja jälle taha Luisk taskuga Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (78)
1941 66 # tl
1942 67 & Ies on hiire itemet, keskel kella korinat, taka taari naka Kaljaasti Lüg 1948 B. Brambat KKI, MT 40, 9
1943 67 # vs: EV 507
1944 68 Aa1 Eest irki-orki, tagant siuh-säuh 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (5)
1945 68 Aa1 Eest irki-orki, tagant siuh-säuh Lehm 1968 SSTT 166
1946 68 Aa1 Eest irki-orki, tagant siuh-säuh 1987 Hiie-Müürsepp III/II 89
1947 68 Aa1 & Iist irki-orki, tagant viuh-väuh Lehm KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403 (33)
1948 68 Aa1 Eest irk-ork, tagant viuh-väuh Lehm Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 152 (8)
1949 68 Aa2 & Eest orki-arki, tagalt siuh-viuh Lehm KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (110)
1950 68 Ab & Irk-ork ja tagast viuh-väuh Lehm Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 129 (28)
1951 68 Ac & Eest irki, tagant orki, tsiuh-tsauh Vähk Lüg 1963 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 162, 248 (5)
1952 68 B & Iist irk-ork, tagant viuh-väuh ja pambud lõhki Eläjäs KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (32)
1953 68 B Iist irk-ork, tagant viuh-väuh ja pambud lõhki Eläjäs 1965 EMrd II 369
1954 68 # 56
1955 69 & Ei astu, aga käib Tunnikell Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 193 (49)
1956 69 Ei astu, aga käib Uks 1899 Kuusik KT 213 (25)
1957 69 Ei astu, aga käib Uks 1992 Metstak2 20 ja 22
1958 69 Käib, aga ei kõnni Kell 1994 Mihkel nr. 7 (1994) 57 (4)
1959 70 & Ei jovva peio pitsitädä, ei vette uputada Tsia kussõm Se 1929 I. Sonts S 124443 (96)
1960 71 & Ei karda merd ei maad, küll aga pöidlaküüst Kirp Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (85)
1961 71 Ei karda merd ei maad, küll aga küünt Kirp 1913 E EM2 28 (65)
1962 72 A & Ei külbetä, ei künnetä, eiski kasus Nõgi Se 1927 V. Ruusamägi S 2318 (70)
1963 72 B & Ei panda seement, ei künnite, ei külvite, ta kasvas esi, ega päiv me süüme Sool Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 74 (4) 2587 | vs: EV 6002 | kk
1964 73 a & Ei ma kuula kurikat, ega karda katlat, saunaleil mind sandiks teeb (Auf das Klopfholz höre ich nicht und den Kessel fürchte ich nicht, der Dampf der Badstube macht mich elend) Die Laus Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 264
1965 73 a Ei karda kurikat ega karda katelt, küll aga saunaleili Täi 1890 E EM 29 (52)
1966 73 a Ei karda kurikat ega karda katelt, küll aga saunaleili Täi 1913 E EM2 28 (64)
1967 73 b & Pajas keeb kui pulmas, kurikast ta ei kuulagi, saunalein teeb mehe sandiks Täi Hlj 1935 A. Holmberg ERA II 115, 609
1968 73 c & Kurikast ei ma kuulagi, keedupaas kui pulmas, saunaleilist ma saatan (Den Waschbläuel achte ich nicht, im Kessel ist es mir wie auf einer Hochzeit, den heissen Dampf der Badstube verwünsche ich) Die Laus Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 272
1969 73 d & Kurikast ma ei kuulagi, keedupada ma kiidan, aga saunaleilist ma ei salli (Den Waschbläuel achte ich nicht, den Kochtopf rühme ich, aber den heissen Dampf der Badstube leide ich nicht) Die Laus Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 272
1970 73 d Kurikast ma ei kuulagi, keedupada ma kiidan, aga saunaleili ma ei salli Täi 1890 E EM 76 (588)
1971 73 d Kurikast ei kuulagi, keedupada kiidab, aga saunaleili ei salli Täi 1913 E EM2 67 (760)
1972 73 d Kurikast ei kuulagi, keedupada kiidab, aga saunaleili ei salli Täi 1914 E MM 11 ja 44 (124)
1973 73 d Kurikast ei kuulagi, keedupada kiidab, aga saunaleili ei salli Täi 1920 E MM2 11 ja 47 (126)
1974 73 d Kurikast ei kuulagi, keedupada kiidab, aga saunaleili ei salli Täi 1994 E MM3 8 ja 38 (126)
1975 73 e & Keedupada kiidab, aga saunaleili kardab, kurikast ei teagi Täi vist oli see Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 93 (19)
1976 73 # vs: EV 12350
1977 74 & Ei näe, kust võetakse, ega näe, kus on, nähakse aga, kust tuleb Vihm 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (17)
1978 74 Ei näe, kust võetakse, ega näha, kus on, nähtakse aga, kust tuleb Vihm 1890 E EM 29 (55)
1979 74 Ei näe, kust võetakse, ega näha, kus on, nähtakse aga, kust tuleb Vihm 1913 E EM2 29 (69)
1980 74 Ei näe, kust võetakse, ega näha, kus on, nähakse aga, kust tuleb Vihm 1914 E MM 6 ja 42 (13)
1981 74 Ei näe, kust võetakse, ega näha, kus on, nähakse aga, kust tuleb Vihm 1920 E MM2 6 ja 45 (13)
1982 74 Ei näe, kust võetakse, ega näha, kus on, nähakse aga, kust tuleb Vihm 1994 E MM3 3 ja 36 (13)
1983 75 a & Kellel pole hakatust, selle eest aga kaks otsa Vorstil Tt 1882 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1882) 46 (10)
1984 75 b & Ei ole hakatust, aga selle eest kaks otsa Vorst Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 162 (5)
1985 75 c & Ei alostust, ei lõpõtust, siski kats otsa Vorst Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
1986 75 # 2548
1987 76 & Ei ole keelt ega meelt, on siiski targem kui sina Kell 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (144)
1988 76 Ei ole keelt ega meelt, on siiski targem kui sina Kell 1890 E EM 30 (59)
1989 76 Ei ole keelt ega meelt, on siiski targem kui sina Kell 1913 E EM2 29 (73)
1990 76 Ei ole keelt ega meelt, on siiski targem kui sina ja mina Kell 1929 Jürisson 166 (2)
1991 76 Ei ole keelt ega meelt, aga siiski targem kui sina Kell 1992 Metstak2 28 ja 30
1992 76 # 332 604
1993 77 Aa & Ei ole kuningas ega suurvürst, aga siiski käib kannusis ja äratab kõik üles Kukk Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 530 (7)
1994 77 Ab & Ei ole mitte vürsti sugust, aga siiski kannab krooni Kukk TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (8)
1995 77 B & Kannab kannuseid, aga ratsa ei sõida Kukk Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (86)
1996 77 C+ & Ei vürti sugust ole ma, ent siiski kõnnin krooniga, a õppind ratsasõidumees, ei kannuksed on saabastes [sic!], üht ööd ei valvel vahi pääl, sind aga vara hüüan tääl, sest arva sõber ülesse, mis mees ma olen õiete Tt 1880 Anonüüm XXX Harj. Kal. (1880) 33/4
1997 77 C+ Kuningas ep ole ma, siiski krooni kannan ka, ei rüitliks ole löödud saand, mind kannuksid sa kandma näed, ei Türgi ülem ole ka ja sultanilt sain [kaks] mõeka ma ja algusest ju noodita ma laulu-kellaks olen ka Kukk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (11a)
1998 77 C+ Ei ole kuningas, ei ole vägev vürst, aga kuninglikku krooni peas kannab, et on lust, ei ole rüütel, sõjamees, ei vahikorras seisa, siiski käib ta kannustes, kõiki võtab üles hüüda Kukk Lai 1937 E. Kukk RKM II 192, 493 (331)
1999 77 # tmng
2000 78 & Ei ole lukk ega riiv, aga kinni peab Nööp 1992 Anonüüm XXX Metstak2 12 ja 14