Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 32001 — 33000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
32001 945 E1f+ Tuba tuttavi täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (147)
32002 945 E1g & Keraoinas kest lauta Kuu Se 1928 T. Linna S 9128 (53)
32003 945 E2+ & Laudatäüs lambaid, keräpäri keskel Taivatähe ja kuu Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (35)
32004 945 E2+ Laadatäüs lambit, keräors keskeh Taivatähe ja kuu Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (71)
32005 945 E2+ & Laudatäüs karja, kerähand keskpaigah Kuu ja tähe taivah Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 88 (10)
32006 945 E3a & Laudatäüs lambit, kerasarvik keskel Kuu ja tähed Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (69)
32007 945 E3b & Laudatäüs lambid, keräsarv keskel Õpetaja kirikus Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 107 (17)
32008 945 E3b Laudatäüs lambid, keräsarv kesken Taevatähed ja sõel Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (14)
32009 945 F1a1 Laut lambu täis, kena oinas keskel (Ein Stall voll Schafe, ein schöner Hammel in der Mitte) Ein Weberstuhl Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (52)
32010 945 F1a1 Laut lambu täis, kena oinas keskel Taevas, tähed ja kuu 1782 Willmann 168 (48)
32011 945 F1a1 Laut lambu täis, kena oinas keskel Hampaat ja kieli suussa 1851 Lönnrot2 184, 51 (70)
32012 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel (Ein Stall voll Schafe, ein schöner Bock in der Mitte) Die Sterne und der Mond 1876 Wied. 274
32013 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (49)
32014 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed taevas, kuu nende keskel Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (29)
32015 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Taevatähed ja kuu Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (15)
32016 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Taevatähed ja päike Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (5)
32017 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (32)
32018 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Taevatähed ja kuu Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 77 (25)
32019 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kirik, rahvas, õpetaja, taevas, tähed, kuu Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (26)
32020 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (2)
32021 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (13)
32022 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (243)
32023 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu, taevatähed JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (69)
32024 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (21)
32025 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja taevatähed HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (59)
32026 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Taevatähed ja kuu Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (43)
32027 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (18)
32028 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (76)
32029 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (17)
32030 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 535 (1)
32031 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu, tähed HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (29)
32032 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Taevatähed ja kuu SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (96)
32033 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Taevas ja kuu tähtega VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (30)
32034 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (82)
32035 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu taevas Sim 1892 T. Franzdorf E 1516 (40)
32036 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja taevatähed Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (57)
32037 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kad 1898 A. Seemann E 37002 (2)
32038 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu Kad 1899 J. Dania E 39395 (2)
32039 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 527 (28)
32040 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (21)
32041 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähistaevas ja kuu keskel Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 132 (36)
32042 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kuu, tähed JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 381 (35)
32043 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (18)
32044 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (10)
32045 945 F1a1 Laut lampaid täüs, kena oinas keskel Tähet ja kuu Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (64)
32046 945 F1a1 Laut lambid täis, kena oinas keskel Taevatähed ja kuu Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (4)
32047 945 F1a1 & Laut lambid täis, kena oinas keskel Tähed ja kuu MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 404 (99)
32048 945 F1a1 Laut lambid täis, kena oinas keskel Rahvas kirikus, õpetaja kantslis Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (12)
32049 945 F1a1 Laut lambit täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (32)
32050 945 F1a1 Laut lambit täis, kenä õenas keskel Kuu Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (4)
32051 945 F1a1 Laut lambit täüs, kena oinas keskel Taivatähe ja kuu Kan 1889 J. Väggi H II 32, 481 (3)
32052 945 F1a1 Laut lambud täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed taevas Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (3)
32053 945 F1a1 Laut lamba täüs, kena oinas keskel Kuu ja tähed Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (20)
32054 945 F1a1 Laut lammaid täis, kena oinas keskel Kuu ja tähed Tür 1927 R. Viidebaum E 59894
32055 945 F1a1 Laut lammaid täis, kena oinas keskel Tähed taevas, kuu keskel Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (65)
32056 945 F1a1 Laut lammid täis, kena oenas keskel Kuu ja tähed Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 705 (1)
32057 945 F1a2* & Laut lambaid täis ja kena oinas keskel Tähed ja kuu HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (57)
32058 945 F1a2* Laut lambaid täis ja kena oinas keskel Kuu ja tähed Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (20)
32059 945 F1a2* Kõik laut lammid täis, kenä õenas keskel Kuu ja tähed Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 393 (48)
32060 945 F1a3 & Laut täis lambaid, kena oinas keskela Kerikherra ja kogudus Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (16)
32061 945 F1a3 Laudatäis lambaida, kena oinas keskel Taevas, kuu ja tähed Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 769 (17)
32062 945 F1b1 & Laut valgeid lambaid täis, kena oinas keskel Inimese suu Var 1938 L. Kruus A 16493 (10)
32063 945 F1b1 Laut valgeid lambaid täis, kena oinas keskel Keel ja hambad Trt 1930 M. Sika E 66459 (32)
32064 945 F1b2* & Valgid lambid laut täis, kenä õenas keskpaegan Kuu ja tähed Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (12)
32065 945 F1b2* Laut lambaid täis, kena oinas keskkohas Taevas tähti täis, kuu keskel Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (35)
32066 945 F2 & Laut lambud täis, kena jääras keskel Tähed ja kuu Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (35)
32067 945 Ga & Laut lambid täis, kena koheoinas keskel Kuu ja taevatähed Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (75)
32068 945 Gb Laut lambaid täis, vana koheoinas keskel Tähed ja kuu 1890 E EM 80 (641)
32069 945 Gb Laut lambaid täis, vana koheoinas keskel Tähed ja kuu 1913 E EM2 71 (825)
32070 945 Gb & Laut lambaid täis, ilus koheoinas kespaikas Taevatähed, kuu kespaikas Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (69)
32071 945 Ha1 Laut lambu täis, koheoinas keskel (Ein Stall voll Schafe, ein schöner Hammel in der Mitte) Ein Weberstuhl Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (52)
32072 945 Ha1 Laut lambu täis, koheoinas keskel Taevas tähed ja kuu 1782 Willmann 168 (48)
32073 945 Ha1 Laut lambu täis, kohioinas keskel Hampaat ja kieli suussa 1851 Lönnrot2 184, 51 (70)
32074 945 Ha1 Laut lambid täis, koheoinas keskel Taevatähed ja kuu nende keskel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 17 ja 53 (68)
32075 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Kuu ja tähed 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (49)
32076 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Tähed ja kuu taevas 1934 Loorits VrP 26 (54)
32077 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Tähed ja kuu taevas 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (54)
32078 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Tähed ja kuu Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (36)
32079 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Kuu ja taevatähed Var 1888 M. Karotom H III 4, 592 (70)
32080 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Taevatähed ja kuu Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (63)
32081 945 Ha1 & Laut lambaid täis, kohioinas keskel Tähed ja kuu Kse 1889 M. Reimann H II 17, 849 (33)
32082 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Kuu ja tähed Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 420 (27)
32083 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Kuu ja tähed Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (22)
32084 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Taevatähed ja kuu Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (33)
32085 945 Ha1 Laut lambaid täis, kohioinas keskel Tähed ja kuu Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (35)
32086 945 Ha1 Laut lambaid täis, koheoinas keskel Kuu ja tähed Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (22)
32087 945 Ha1 Laut lambaid täis, koheoinas keskel Kuu ja tähed Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (34)
32088 945 Ha1 Laut lambaid täis, koheoinas keskel Kuu ja tähed Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (69)
32089 945 Ha1 Laut lambaid täis, koheoinas keskel Tähed ja kuu taevas Pär 1902 J. J. Pulst E 43060 (7)
32090 945 Ha1 Laut lambit täus, koheoinas keskel Taivatähe ja kuu Kan 1889 J. Väggi H II 32, 481 (3)
32091 945 Ha1 Laut lambu täis, koheoinas keskel Kuu ja taevatähed Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (52)
32092 945 Ha1 Laut lambu täis, kohioinas keskel Hambad, keel Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (124)
32093 945 Ha1 Laut lammud täis, koheoinas keskel Kogudus, õpetaja Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (93)
32094 945 Ha1 Laut lammid täis, koheõinas keskel Kuu ja tähed Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (21)
32095 945 Ha1 Laut lammid täis, koheoinas keskel Kuu taevatähtede seas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (883)
32096 945 Ha1 Laut lammaid täis, kohioinas keskel Kuu ja tähed Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (14)
32097 945 Ha2* Laut lambaid täis ja kohioinas keskel Tähed, kuu ja taevas Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (31)
32098 945 Ha2* & Laut lambaid täis ja kohioinas keskel Tähed ja kuu Trm 1896 S. Sommer H II 59, 711 (5)
32099 945 Ha2* Laut lammaid täis ja kohioinas keskel Taevas tähti täis ja kuu nende keskel Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 253 (50)
32100 945 Ha2* Laut on lambaid täis ja koheoinas keskel Tähed ja kuu Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (8)
32101 945 Hb* Laut valgeid lammaid täis ja koheoinas keskel Kuu ja taevatähed Kos 1892 T. Wiedemann E 8985 (63)
32102 945 Hb* & Laut lambaid täis, kohioinas keskpaigas Kuu ja tähed Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (7)
32103 945 I1 & Lambaid laut täis, kuldoinas keskel Kuu ja tähed VMr 1893 C. Mastberg H II 38, 594 (11)
32104 945 I2% & Laut lambaid täis, kuldkera keskel Tähed, kuu Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (167) 790
32105 945 J & Laut lambaid täis, kegu oinas keskel Kuu ja tähed Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (122)
32106 945 K & Laut lambaid täis, kiri jääras keskel Kuu ja tähed Noa? 1889 J. Lievoh H II 17, 951 (39)
32107 945 L1* & Laut lambaid täis, vana oinas keskel Taevatähed ja kuu Iis 1959 P. Kiiver KKI 43, 93 (1)
32108 945 L1* Laut lambu täis, vana oinas keskel Kuu ja tähed Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 257 (34)
32109 945 L1* Laut täis lambaid, vana oinas keskel Taivatähed ja kuu Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (15)
32110 945 L2 & Laut lambaid täis, vana kera keskel Taevas tähed ja kuu Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (33)
32111 945 M Laut täis lambaid, suur oinas keskel Tähed ja kuu Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (9)
32112 945 M & Laut täis lambaid, suur oinas keskel Kuu ja tähed Äks 1929 A. Kriisa ERA II 22, 87 (4)
32113 945 N & Laut lambaid täis, erk oinas keskel Tähed ja kuu Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (142)
32114 945 O & Laut kirjuid lambaid täis, must oinas keskpaegas Kogudus ja õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (20)
32115 945 P & Laut lammit täis, muukoinas keskel Kuu, taevas PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (8)
32116 945 Q & Laut valgit lambit täus, verrev oinas keskpaigan Keel ja hambad Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 569 (12)
32117 945 R & Laut lambaid täis, oinas keskel Kuu, tähed Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
32118 945 R Laut lambaid täis ja oinas keskel Kuu ja tähed 1868 Nörmann 36 ja 56 (85)
32119 945 S/ & Keräoinas kespaigah, lugõ tähti taivah Kuu Se 1936 M. Vabarna S 121940 (90) 2443T
32120 945 # 533H1a 943 1786B
32121 946 a1 & Laut lambaid täis, kõik söövad ühe kõrre otsast Inimesed kirikus laulavad ühte laulu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (29)
32122 946 a2 & Laut lambud täis ja kiik söövad ühest kõrrest Inimesed kirikus Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (64)
32123 946 a3 & Laut lambaid täis, igaüks sööb ühest kõrtest Lauldakse Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432/3 (54)
32124 946 b & Laut valgid lambaid täis, kõik söövad ühte kõrt Inimised laalvad kerkus ühte laalu Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 50 (14)
32125 946 b Laut valgeid lambaid täis, kõik söövad ühte kõrt 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
32126 946 # 533H1a 1786B
32127 947 A1a1 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba Leivad ahjus 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (27)
32128 947 A1a1 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba Leivad ahjus 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (27)
32129 947 A1a1 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba Leivad ahjus 1949 Pioneer nr. 11 ja 12 (1949) lk-ta (1)
32130 947 A1a1 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba Leivad ahjus 1992 Nahkur 46/7 (3)
32131 947 A1a1 & Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba Leivad ahjus Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (31)
32132 947 A1a1 Laut lambaid täis, ühelgi ei õle saba Leivad ahjus Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (40)
32133 947 A1a2 & Laut on lambaid täis, ühelgi ei ole saba Leivad ahjus Trt 1927 A. Kõrge E 61556 (2)
32134 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (10)
32135 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (10)
32136 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus 1948 Mihkla KlL 75 (9)
32137 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (9)
32138 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus 1955 ÜÕÕ 36 (4)
32139 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 138 (19)
32140 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus Var 1938 K. Reeder A 16498 (10)
32141 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Levad ahjus Jäm 1976 T. Lind KKI 67, 308 (17i)
32142 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Levad ahjus Jäm 1976 P. Peetsalu KKI 67, 241 (3)
32143 947 A1a3 & Laut lambaid täis, ühelgi põle saba Leivad ahjus Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (10)
32144 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba Leivad ahjus Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (37)
32145 947 A1a3 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba Leivad ahjus Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (83)
32146 947 A1a4* Laut lambit täis, kuid ütelgi ei ole saba Leivad ahjus Ote 1957 H. Lüütsepp RKM II 84, 99 (20)
32147 947 A1a4* & Laut lambaid täis, kuid ühelgi pole saba Leivad ahjus Muh 1951 M. Ots RKM II 36, 203 (6)
32148 947 A1a5 & Laut lambaid täis, kellelgi pole saba Leivad ahjus Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (62)
32149 947 A1a5 Laut lambaid täis, kellegil pole saba Leib ahjus või leivad ahjus Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 111 (7)
32150 947 A1a6 Laut lammaid täis, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus 1892 Tõn. LLr 54 (5)
32151 947 A1a6 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (11)
32152 947 A1a6 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (56)
32153 947 A1a6 Laut lambaid täis, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Trt 1927 K. Pormeister E 59842 (246)
32154 947 A1a6 & Laut lambid täis, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (114)
32155 947 A1a6 Laut lammaid täis, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (68)
32156 947 A1a6 Laut lambid täis, ühele ei ole saba taga Leivad ahjus KJn 1870 J. Tiedemann E 143 (132)
32157 947 A1a6 Laut lamba täüs, ühelgi ei ole saba taga Leiväd ahjus Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 8 (9)
32158 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus 1939 Nugis 289 ja 313 (120)
32159 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus 1979 Metstak 13 ja 33 (103)
32160 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus 1991 VJr 39 ja 40 (5)
32161 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus 1992 Metstak2 32 ja 33
32162 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (68)
32163 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (23)
32164 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (36)
32165 947 A1a7 & Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (35)
32166 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1088 (15)
32167 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Söed ahjus Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (23)
32168 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (25)
32169 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus Rap 1889 J. Vällü H II 16, 477 (44)
32170 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (7)
32171 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (22)
32172 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (15)
32173 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus Kir 1971 M. Tuul RKM II 284, 454 (56)
32174 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
32175 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühegil põle saba taga Leivad ahjus Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (30)
32176 947 A1a7 Laut lammad täis, ühegil põle saba taga Ahi leibu täis Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (47)
32177 947 A1a7 Laut lammaid täis, ühelgi põle saba taga Söed ahjus Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 123 (47)
32178 947 A1a7 Laut lammaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73873 (4)
32179 947 A1a7 Laut lammid täis, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (5)
32180 947 A1a7 Laut lambid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
32181 947 A1a7 Laut lambu täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (104)
32182 947 A1a7 Laut lambaid täis, ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Iis 1959 P. Kiiver KKI 43, 93/4
32183 947 A1a8 & Laut lambaid täis, üheainukesel pole saba taga Leivad ahjus HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (66)
32184 947 A1a9 Laut lambaid täis, aga ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Kad 1899 J. Dania E 39396 (7)
32185 947 A1a9 Laut lambaid täis, aga ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Var 1938 S. Reeder A 16505 (7)
32186 947 A1a9 Laut lambaid täis, aga ühelgi pole saba taga Leivad Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 451 (2)
32187 947 A1a9 Laut lambaid täis, aga ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (15)
32188 947 A1a9 & Laut lambaid täis, aga ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 542 (88)
32189 947 A1a10 & Laut lambaid täis ja ühelgi pole saba taga Leivad ahjus Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (36)
32190 947 A1a11 & Laut lambaid täis, ühelgi pole saba otsas Leivad ahjus Ote 1957 B. Ommuk RKM II 84, 332 (11)
32191 947 A1a12 & Laut lambid täüs, üttelegi ei ole sappa persen Leiva ahjun Ote 1895 C. Lipping H II 56, 797 (6)
32192 947 A1a13* Laut lambaid täis, ei ühelgi ole saba Leib ahjus 1912 Jürjens 36
32193 947 A1a13* Laut lammaid täis, ei ühelgi ole saba Ahi leibadega Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 253 (52)
32194 947 A1a13* Laut lambaid täis, ei ühelgi saba taga Kad 1898 A. Seemann E 37002 (4)
32195 947 A1a13* & Laut lambaid täis, ei ole ühelgi saba taga Leivad ahjus Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (17)
32196 947 A1a13* Laut lambaid täis, põle ühelgi saba taga Leivad ahjus Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (19)
32197 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1890 E EM 80 (640)
32198 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1913 E EM2 71 (824)
32199 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1921 Nurmik II 5 (13)
32200 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1925 Puus. KH III5 74
32201 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga 1931 Kmpm. EL II10 178
32202 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1941 Käis EV I5/II 50
32203 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga 1949 Seilental I 82
32204 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga 1950 Seilental EkLÕ 123
32205 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (7)
32206 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 625 (6)
32207 947 A1a14* & Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus Kir 1937 A. Kiindok ERA II 147, 634 (17)
32208 947 A1a14* Laut lambaid täis, saba pole ühelgi taga Suu ja hambad ehk leivad ahjus Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 577 (72)
32209 947 A1a14* Laut lambid täis, saba ei ole ühelgi taga Leivad ahjus San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (19)
32210 947 A1a15 & Laut lambid täis, mette ühel pole saba järgas Leivad ahjus Mus 1949 A. Hameri, Ü. Tedre KKI 10, 202 (9)
32211 947 A1b* Lambid laut täis, ühelgi põle saba Leivad ahjus Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (60)
32212 947 A1b* & Lambaid laut täis, kellelgi pole saba Leivapätsid ahjus Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 114 (32)
32213 947 A1c* Laut täis lambaid ja ühelgi pole saba taga Leivad ahjus 1868 Nörmann 35 ja 55 (50)
32214 947 A1c* & Laut täis lambaid, ühelgi põle saba taga Leivad ahjus Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (26)
32215 947 A1c* Laut täis lambaid, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (67)
32216 947 A1d1 Laudatäüs lambid ja ühelgi ei ole saba (Ein Stall voller Schafe, davon keines einen Schwanz hat) Die Brode im Ofen 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (8)
32217 947 A1d1 Laudatäis lambaid, ühelgi ei ole saba 1898 Univer-Laurits IV 26
32218 947 A1d1 & Laudatäis lambaid, ütelgi ei ole saba Kardole kooban Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (83)
32219 947 A1d2 & Laudatäis lambaid ja ühelegi pole saba taga (Ein Stall voll Schaafe und keins hat einen Schwanz hinten) Brodt im Ofen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (50)
32220 947 A1d2 Laudatäis lambaid ja ühelegi pole saba taga (Ein Stall voll Schaafe und keins hat einen Schwanz hinten) Die Brodte im Ofen 1780 Hupel 120
32221 947 A1d2 Laudatäis lambaid ja ühelegi pole saba taga Leiba [sic!] ahjus 1782 Willmann 168 (46)
32222 947 A1d2 Laudatäis lambaid ja ühelgi pole saba taga Leivät uunissa 1844 Lönnrot 154
32223 947 A1d2 Laudatäis lambaid, ühelgi pole saba taga Leivad ahjos 1869 Ahlqvist 73
32224 947 A1d2 Laudatäis lambaid ja ühegil ep ole saba taga (Ein Stall voll Schafe und keines hat einen Schwanz hinten) Die Brote im Ofen 1876 Wied. 273
32225 947 A1d2 Laudatäis lambaid, ei ühelgi ole saba taga Leib ahjus 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (47)
32226 947 A1d2 Laudatäis lambaid, ei ühelgi ole saba taga 1935 Muuk-Mihkla I 86
32227 947 A1e* Lamba laudan, saba põle ütelgi takan Leivad ahjus Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219 (41)
32228 947 A1e* Lambad laudas, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 423 (20)
32229 947 A1e* & Lammad lautas, ei ole ühelgi saba taga Leivad ahjus Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (6)
32230 947 A1e* Lambad laudas, ühelgi ei ole saba taga Leivad ahjus Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (94)
32231 947 A1f+ Valgeid lambaid laut täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1890 E EM 169 (1638)
32232 947 A1f+ Valgeid lambaid laut täis, saba pole ühelgi taga Leivad ahjus 1913 E EM2 147 (2133)
32233 947 A1f+ Must laut valgid lambaid täis, ühilgi põle saba taga Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195/6 (24)
32234 947 A1f+ & Laudan om sulg, sulun viis sabata pruuni lammast Leivad ahjus Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (36)
32235 947 A2a% Laut lambaid täis, kõik ilma sabata Leivad ahjus Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (76) 533A1b5
32236 947 A2a% Laut lambaid täis, kõik ilma sabata Leivad ahjus Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 505 (5) 533A1b5
32237 947 A2a% Laut lammaid täis, kõik ilma sabata Leivad ahjus Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 635 (1) 533A1b5
32238 947 A2a% & Laut lambaid täis, keik ilma savata Leivad ahjus Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (24) 533A1b5
32239 947 A2a% Laut lambaid täis, kõik ilma sabadeta Leivad ahjus Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (64) 533A1b5
32240 947 A2a% Laut lambaid täis, kõik ilma sabadeta Leivad ahjus 1897 M. Kampmann H II 59, 200 (24) 533A1b5
32241 947 A2b Laut täis lambaid, kõik ilma sabata Leivad ahjus Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (13)
32242 947 A2b & Laut täis lammaid, kõik ilma sabata Leivad ahjos Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (25)
32243 947 A2c & Kuus lammast laudas, kõik ilma sabata Leivad ahjus Sim 1892 T. Franzdorf E 1514 (28)
32244 947 A3* Laut ilma sabata lammid täis Lebad ahjus SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (203)
32245 947 A3* Laut sabata lambaid täis Leivad ahjus Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (193)
32246 947 A3* & Laut sabata lambaid täis Leivad ahjus Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 178 (60)
32247 947 B1a1* & Laut lambid täis, ütelgi ei ole handa Levä ahjun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (203)
32248 947 B1a1* Laut lambud täis, ai kennegel pole handa Levad ahjos Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (7)
32249 947 B1a2* Laut lambud täis, ühelgi pole hända taga Levad ahjus Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (42)
32250 947 B1a2* Laut lambaid täis, ühelgil pole hända taga Leivad ahjus Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (61)
32251 947 B1a2* Laut lambud täis, mitte ühigul pole hända taga Levad ahjus Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (63)
32252 947 B1a2* Laut lambit täis, aga ütelegi ei ole handa takkan Leiva ahjun Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (48)
32253 947 B1a2* & Laut lambit täus, ütelgi handa takan Leeva ahjon Kan 1889 J. Väggi H II 32, 481 (1)
32254 947 B1a3 & Laut lambit täüs, ütelgi olõ-õi handa peräh Leevä ahoh Se 1934 A. Oinas-Tammeorg S 96634 (25)
32255 947 B1b1* Laudatäüs lambid, ütelgi ei ole handa Leiva ahjun Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (322)
32256 947 B1b1* Laudatäüs lambit, ütelgi olõ-õi handa Leiva ahoh Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (42)
32257 947 B1b1* Laudatäüs lambit, ütelgi olõ-õi handa Leevä ahoh Se 1934 A. Tammeorg S 90826 ja 90829 (59)
32258 947 B1b1* & Laudatäüs lambit, ütelgi olõ-õi handa Leivapätsi ahoh Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 88 (9)
32259 947 B1b1* Laudatäüs lambid, ütelgi olõ-õi handa Leevä ja vadsa ahoh Se 1935 D. Karnask S 101882 (45)
32260 947 B1b1* Laudatäüs lambid, olõ-õi ütelgi handa Leeväaho Se 1934 N. Oinas S 83211 (27)
32261 947 B1b1* Laudatäis lambaid, ei ole ühelgi handa Leivad ahjus Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (4)
32262 947 B1b2 & Laudatäüs lambid, ütelgi ole-ei handa peräh Leivä' ahoh Se 1927 E. Põllula S 563 (15)
32263 947 B1b3* Laudatäüs lambit, ütelgi olõ-õi handa perseh Leevä ahoh Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (27)
32264 947 B1b3* Laudatäus lambit, ütelgi olõ-õi handa perseh Leevapätsi' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 477 (87)
32265 947 B1b3* Laudatäüs lambida, ütelgi olõ-õi handu perseh Leeväpätsi Se 1934 N. Oinas S 70627 (42)
32266 947 B1b3* Laudatäüs lambit, õlõ-õi ütelgi handa perseh Leeväpätsi Se 1930 V. Ruusamägi S 25953 (23)
32267 947 B1b3* & Laudatäüs lambet, a ütelge olõ-õi' handa perseh Leeväpätsi' ahoh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (109)
32268 947 B1c & Lambad lautas, mitte ühel pole hända taga Leivad ahjus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25547 (17)
32269 947 B2a1 Laut lambid täus, kõik ilma hannata Leiväd ahjon Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (14)
32270 947 B2a1 Laut lambit täis, kiik ilma hannada Leivä ahjun Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 444 (41)
32271 947 B2a1 Laut lambaid täis, kõik ilma hännata Leivad ahjus Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (14)
32272 947 B2a1 & Laut lambaid täis, kõik ilma hännata Leivad ahjus Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (15)
32273 947 B2a1 Laut lambu täüs, kõik jõlma hännätä Leivad ahjus Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (5)
32274 947 B2a2* & Laut lambid täis, kõik hännata Leväd ahjus Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (28)
32275 947 B2a2* Laut lambit täis, kik om ilma hännätä Levä ahjun küdsämän Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (22)
32276 947 B2b* Laudakese täus lambid, kõik hannulda Leibäpätsi' ahon Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (90)
32277 947 B2b* Laudatäüs lambit, kõik ilma hannolda Leevä' ahoh Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (34)
32278 947 B2b* Laudatäüs lambit, kõik ilma hannolda Leevä ahoh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (48)
32279 947 B2b* Laudatäus lambõid, kõik ilma hannulta Tähe taivan Har 1890 J. Pähn H II 32, 197 (38)
32280 947 B2b* Laudatäüs lambit, kõik ilma hannalda Leevä' ahoh Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 645 (54)
32281 947 B2b* & Laudatäüs lambid, kõik ilma hannata Leevä ahohn Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (71)
32282 947 B2b* Laadatäis lambit, kik ilma hännätä Levä ahjun Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (36)
32283 947 B2b* Laudatäis lambaid, kõik hannuta Leivad Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 43 (397)
32284 947 B3 & Laudatäus lambit, ole-ei üttegi handa Leivad ahjus Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 58 (114)
32285 947 B4* Laudatäüs lambid omma kõik hannalda Leevä ahun Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (78)
32286 947 B4* & Laudatäüs lambid ilma hannalda Leevä ahjun Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (99)
32287 947 B4* Lamba laudan, ilma hannata Leivad ahjus Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (63)
32288 947 C* & Laut lambaid täis, saba ega pead põle kellegil Leivad ahjus Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (48)
32289 947 C* Laut lambaid täis, aga kellelgi ei ole pead ega saba Leivad ahjus Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 80
32290 947 D & Laudatäis lambaid, aga ühelgi pole silmi peas ega saba taga Leivad ahjus Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (37)
32291 947 E & Laut lambaid täis, ühelgi põle saba taga ega sarvi peas Leivad ahjus Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (22)
32292 947 F & Laut lambaid täis, ühelgi pole sarve peas Leivad ahjus Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (22)
32293 947 G & Laut täüs lambid, ütelgi ei olõ jalgu Leeväpätsi Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (151)
32294 947 H+ & Laut lambaid täis, aga harva mõnel saba Taevatähed Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (26)
32295 947 H+ Laut lambaid täis, ükski häält ei tee Leivad ahjus Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 161 (5)
32296 947 I/ & Punaseid lammaid laut täis, kõik ilma sabata, must poisike ajab laudast välja Söed, roop tõmbab välja Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (8) 1302X 1786D
32297 947 # 1786B
32298 948 Aa & Lebo lööse lehespilli Kikas Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 645 (55)
32299 948 Ab & Lebo puhk lehespilli Kikas kirg Se 1929 V. Savala S 17564 (120)
32300 948 Ac Lesõ puhk lehesepilli Se 1933 N. Oinas S 58590 (40)
32301 948 Ac & Lesõ puhk lehesepilli Kikas kirg Se 1933 N. Oinas S 67367 (27)
32302 948 Ba & Lebo puhk lebosõpilli, kost üles kuuljist Kikas Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (27)
32303 948 Bb & Libo puhk liina otsah, kuts kooljit üles Kikas kirg Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (20)
32304 948 Bc & Piho puhk lehesepilli, kuts kuuljid üles Kikas Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (48)
32305 948 Bd & Hõikas, lõikas lehesepilli, kuts kuuljit üles Kikka kirgmine Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (28)
32306 948 Be & Heiko-leiko lehespilli, kutsup kooljid üles Kikas Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (24)
32307 949 Aa & Kuldleht liigub, kõik pere vaatab Tuli Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (25)
32308 949 Ab1 & Kuldleht liigutab, kõik silma vahiva Uks: ussest kui tuleb, ikka kõik vahiva As 1994 A. Korb RKM II 466, 362 (20)
32309 949 Ab2 & Kuldleht liigatas, kõik silma kaeva Tare uss Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (32)
32310 949 Ac & Kullaleht liigub, kõik rahvas kaeva Tare uss Vas 1895 P. Saar H III 22, 336 (78)
32311 949 Ad & Kuldleht liigatas, inemise kaese Maja uks Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (19)
32312 949 Ba & Kõuleht kõksatab, keik pere vaadab Ukselink Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (32)
32313 949 Bb & Kõoleht kõpsates, kik rahvas kaese Kui kiägi ussest tule Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (385)
32314 949 C & Haavaleht liigahas, kõik rahvas kaese Tare uss Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (21)
32315 949 Da1 & Tammeleht liigahas, kõik rahvas kahahas Tare uss Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (26)
32316 949 Da2* & Tammeleht leigahas, kõik rahvas kaese pääle Tare uss Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (176)
32317 949 Da2* Tammõleht liigahas, kõik rahvas pääle kaes Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 347 (13)
32318 949 Da3* & Tammeleht liigahas, kõik rahvas kaese Tare uss Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (45)
32319 949 Da3* Tammeleht liigus, kõik rahvas kaeva Uss Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (9)
32320 949 Da3* Kõik rahvas kaesõ, ku tammõleht liigus Tarõ uss Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (69)
32321 949 Da4 & Tammeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tare uss Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (175)
32322 949 Db* Tammeleht liigutas, kõik silmä kaesse Maja uss Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (122)
32323 949 Db* & Tammeleht liigus, kõik silma kaesse Ussest tuldas sisse Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (38)
32324 949 Dc1 & Tammeleht liigatub ja kõik kaesse Ussest tuldas Kan 1964 R. Praakli RKM II 176, 216 (8)
32325 949 Dc2 & Tammeleht liigatas, kõik vaatavad Uks Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (28)
32326 949 Dc2 Tammeleht liigahtab, kõik vaatavad Uks 1890 E EM 149 (1411)
32327 949 Dc2 Tammeleht liigahtab, kõik vaatavad Uks 1913 E EM2 129 (1848)
32328 949 Dd Tammeleht liigub, kõik rahvas vaatab Uksest tullakse Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 276 (30)
32329 949 Dd & Tammeleht liigub, kõik rahvas vaatab Uks Ote 1957 T. Landra RKM II 84, 375 (4)
32330 949 Ea1 Lõmmuleht liigohas, kõik rahvas kaehas Toa uks 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (12)
32331 949 Ea1 & Lõmmuleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (35)
32332 949 Ea2 & Lõmmeleht liigatas, kõik rahvas kaetas Tare uss Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (21)
32333 949 Ea3* Lõmmoleht liigahos, kõik rahvas kaese Tare uss Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (12)
32334 949 Ea3* Lõmmeleht liigus, kõik rahvas kaesse Tare uiss San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (29)
32335 949 Ea3* Lõmmeleht liigub, kõik rahvas kaesse Ussest käias Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (126)
32336 949 Ea3* Lõmmoleht liigus, kõik rahvas kaesõ Tarõ uss Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (32)
32337 949 Ea3* & Lõmmeleht liigus, kõik rahvas kaes Uss Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (53)
32338 949 Ea4 & Lõmmeleht liigub, kõik rahvas käiva Uks Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (5)
32339 949 Eb1 & Lõmmeleht liigatas, kõik silma kaema Tare uiss Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (80)
32340 949 Eb2 & Kui lõmmeleht liikus, sis kõik silma kaesse Ussest tuldes sisse Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (87)
32341 949 Ec* Lõmmuleht liigahas, kiik kari kaehas Tare uss liigahas, kiik kaese Vas 1975 H. Keem KKI, TS
32342 949 Ec* & Lõmmuleht liigahas, kõik kari kaes Tarõ uss Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (90)
32343 949 Ed* Lõmmuleht liigatab, kõik rahvas vaatab Uks 1968 SSTT 99
32344 949 Ed* & Lõmmuleht liigutab, kõik rahvas vaatab Sissetuleja uksest TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (18)
32345 949 Ed* Nõmmeleht liigatus, kõik rahvas vaatavad Uksest tulemine San 1955 K. Neevits RKM II 49, 144 (17)
32346 949 F & Lemmeleht liigahas, kõik ilm kohahas Tarõ uss ja majarahv[as] Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 810 (22)
32347 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tare ust kiä tõmbas vallalõ Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
32348 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tare uks Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 55 (80)
32349 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tare uss Se 1927 E. Põllula S 562 (7)
32350 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tare uss Se 1927 E. Põllula S 646 (12)
32351 949 G Liimeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (89)
32352 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss tõmmatas vallalõ Se 1930 A. Tammeorg S 23867 (44)
32353 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1933 A. Põhi S 60134 (11)
32354 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss liigahas, kõik rahvas kaehas Se 1933 A. Tammeorg S 66771 (28)
32355 949 G & Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Uks Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (3)
32356 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Toa uks Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (9)
32357 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Ust lastas vallalõ Se 1940 M. Linna ERA II 278, 567 (36)
32358 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehas Uss Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 303 (176)
32359 949 G Leemelehte liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1927 V. Ruusamägi S 2315 (49)
32360 949 G Leemeleht liigahas, kõik rahvas kaehtas Tarõ uss Se 1929 V. Ruusamägi ERA II 10, 445 (20)
32361 949 G Leemeleht liigahtas, kõik rahvas kaehtas Tarõ uss Se 1929 I. Sonts S 124432 (11)
32362 949 G Leemeleht liigahtas, kõik rahvas kaehtas Tarõ uss Se 1931 V. Ruusamägi S 35986 (2)
32363 949 G Leemeleht liigatas, kõik rahvas kaehas Uss Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (49)
32364 949 H & Leväliht liigahas, kõik rahvas kaehas Uss Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (93)
32365 949 I & Linaleht liigahas, kõik rahvas kaehas Uss Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (7)
32366 949 Ja*% Liina leht liigahas, kiik rahvas kaehas Tare uks Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 51 (32) 2753
32367 949 Ja*% & Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Uss tõmmatas vallalõ Se 1928 T. Linna S 9129 (64) 2753
32368 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõõk rahvas kaehas Se 1933 N. Oinas S 66547 (23) 2753
32369 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1933 A. Põhi S 66976/7 (10) 2753
32370 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1933 N. Oinas S 67367 (23) 2753
32371 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1934 N. Oinas S 72896 (24) 2753
32372 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1934 N. Oinas S 81954 (8) 2753
32373 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1936 A. Tammeorg S 122505 (3) 2753
32374 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Lävi ja lävest sissetulek Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 210 (71) 2753
32375 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Keegi tuleb tuppa, tõmbab ukse lahti, kõik toasolijad vaatavad Se 1956 V. Pino RKM II 51, 393 (6) 2753
32376 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kaehas Uks Se 1959 A. Relli RKM II 92, 96 (273) 2753
32377 949 Ja*% Liinä leht liigahas, kõik rahvas kaehas Uss Se 1976 S. Madisson EKRK I 77, 45 2753
32378 949 Ja*% Liina leht liigahas, kõik rahvas kajahas Tarrõ tuldas Se 1933 N. Oinas S 68132 (43) 2753
32379 949 Ja*% Liina leht liigahtu, kõik rahvas kaehas Toa uks Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (10) 2753
32380 949 Ja*% Liina leht liigahtu, kõik rahvas kaehti Tarõ uss helähtü Se 1929 A. Gehrke S 17310 (60) 2753
32381 949 Ja*% Liina leht liigahti, kõik rahvas kaehti Tarõ uss Se 1934 M. Podrätšikov S 85764 (18) 2753
32382 949 Ja*% Liina leht liigahti, kõik rahvas kaehti Uks Se 1937 N. Ress ERA II 163, 43 (2) 2753
32383 949 Ja*% Liina leht liigahti ja kõik rahvas kaehti Uss lastakse vallalõ Se 1935 A. Kits S 100026 (85) 2753
32384 949 Jb & Liina liht liigahas, kõik pääle kaese' Uss Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (97)
32385 949 Ka* Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (90)
32386 949 Ka* Liina lipp liigahõs, kõik rahvas kaehõs Uss Se 1928 T. Haak S 4349 (80)
32387 949 Ka* & Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (101)
32388 949 Ka* Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Ku kia tulõ ussõst sisse, sis kõik kaesõ Se 1933 A. Tammeorg S 57836 (94)
32389 949 Ka* Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Uss Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 640 (6)
32390 949 Ka* Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (72)
32391 949 Ka* Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (51)
32392 949 Ka* Liina lipp liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (17)
32393 949 Ka* Liina lipp liigahos, kõik rahvas kaehos Tarõ uss Se 1930 A. Nurmetu S 20412 (30)
32394 949 Ka* Liina lipp liigahtas, kõik rahvas kaehtas Uss Se 1929 T. Kõivastik S 11645 (7)
32395 949 Ka* Liina lipp liigahtas, kõik rahvas kaehtas Kiaki ineminõ tulõ tarrõ Se 1931 T. Uiboaed S 31476 (3)
32396 949 Ka* Linna lipp liigati, kõik rahvas kaesõ Uks Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 352 (3)
32397 949 Kb & Liina lipp liigahtas, kõik kaesõ Tarõ uss Se 1931 N. Sõrmus S 33785 (24)
32398 949 Kc & Liina lippo lehvitädäs, kõik rahvas kaesõ Uss, inemine tulõ tarrõ Se 1936 M. Vabarna S 121940 (82)
32399 949 L & Liina link liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1934 A. Kits S 92763 (2)
32400 949 L Liina link liigahus, kõik rahvas kaehas Uss Se 1929 V. Savala S 17515 (19)
32401 949 M & Liina ussõ liigahtasõ, kõik rahvas kaehtas Keriko usse lastas vallalõ Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (22)
32402 949 M Liina uss liigas, kõik rahvas kaehas Uss tarõl Se 1934 F. Paloots S 81373 (9)
32403 949 N+ Liina liim liigahas, kõik rahvas kaehas Tarõ uss Se 1930 V. Ruusamägi S 26002 (25)
32404 949 N+ Liin liigahas, kõik rahvas kaehtas Tarõ uss Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 311 (17)
32405 949 N+ & Leeme uss liigahtas, kõik rahvas kaetas Uksõ liikmine Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (27)
32406 950 Aa Lehm lamba seljas (selga) 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
32407 950 Aa & Lehm ronib lamba selga Pastalt pannakse jalga San 1929 L. Kuusik E 64007 (8)
32408 950 Ab & Lehm köüdetäs lambalõ sälgä Tsuug aias jalga Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (67)
32409 950 Ac Lehm küüpäs lamba sälgä Tsuuga aias jalga suka pääle Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (21)
32410 950 Ac Lehm küüpäs lamba sällän Suuga pandas jalga Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (138)
32411 950 Ac & Lehm küüpäs lamba sällän Tsoog ja sokk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (64)
32412 950 B & Härg kippas lamba sällän Tsoog sukaga San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (157)
32413 950 B Härg kippas lamba sällän Tsuug om härg, sukk lammas San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 302 (356)
32414 950 # 377 927
32415 951 A1a & Lehm lätt lauta, heit hanna usse pääle Laudatoss Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (33)
32416 951 A1b & Lehm lätt lauta, heit hanna laada otsalõ Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (62)
32417 951 A2a* Lehm läks lauta, viskas hänna lauda otsale Leivade ahju panemine 1890 E EM 81 (647)
32418 951 A2a* Lehm läks lauta, viskas hänna lauda otsale Leivade ahju panemine 1913 E EM2 71 (832)
32419 951 A2a* Lehm lätt lauta, viskas hanna lauda otsale Leibu pandas ahju Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (64)
32420 951 A2a* Lehm lätt lauta, viskas hanna laada otsale Leiva ahjo panek Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 93 (228)
32421 951 A2a* & Lehm lätt lauta, viskas hanna laada otsale Kui leib om ahju pantu, pandas lapju ahju pääle Ote 1895 E. Palm E 20130 (44)
32422 951 A2a* Lehm lätt lauta, viskas hanna laada otsale Leiba pantas ahju lapjuga Võn 1889 J. Kripson H II 29, 785 (18)
32423 951 A2a* Lehm läts lauta, visas hanna lauda otsalõ Leivä ahju panemine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 391 (363)
32424 951 A2a* & Lehm lätt lauta, viskas hanna laada otsale üles Tuli riheahoh Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (6)
32425 951 A2a* Lehm lätt lauta ja viskas hanna laada otsale Leevä ahjupanek, leivälapju visatas ahju otsale Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (52)
32426 951 A2b1* Lehm lätt lauta ja viskas hänna lauda otsa pääle Leiba pannakse labidaga ahju Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (28)
32427 951 A2b1* Lehm läts lauta ja viskas hanna lauda otsa pääle Tuli palas ahjun Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (35)
32428 951 A2b1* & Lehm lätt lauta, viskap hanna lauda otsa pääle Tuli ahjun, suits lätt vällä Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (131)
32429 951 A2b2 & Lehm lätt lauta, hanna viskas lauda otsa pääle Levä ahjupanõk Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (3)
32430 951 A2b2 Lehm lätt lauta, hanna viskas lauda otsa pääle Päiv lätt looja Ote 1889 J. Brücker H II 31, 325 (2)
32431 951 A2c Lehm läts lauta, visas hanna laada pääle Leiba pandas ahju Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (9)
32432 951 A2c & Lehm lätt lauta, viskas hanna laada pääle Leibä pandas ahju ja leivälapju visates ahjo pääle Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (13)
32433 951 A2d & Lehm lätt lauta, viskas hanna lauda katusõlõ Leiva ahjupanemine Urv 1963 L. Lust RKM II 173, 53 (5)
32434 951 A2e* Lehm lätt lauta, viskas hanna lakke Tule ahjo panemine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (55)
32435 951 A2e* & Lehm lätt lauta ja viskas hanna lakke Tuld pannas ahju San 1895 J. Kuldsep E 19084 (36)
32436 951 A3 & Lehm läheb lauta, viskab saba lauda pääle Leivalabidas Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 873 (2)
32437 951 A3 Lehm läks lauta, visas saba lauda pääle Ta 1913 J. Müür E 48440 (12)
32438 951 A4 & Lehm läks lauta, lõi saba lakke Ahi pandas põlema Lai 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (48)
32439 951 B1a1 Härg lätt lauta, viskas hanna lauda otsalõ Toss, aur Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (63)
32440 951 B1a1 & Härg lätt lauta, viskas hanna lauda otsale Sannast tule tossu Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (28)
32441 951 B1a2 & Härg läts lauta, heit hanna lauda otsalõ Suitsu tuleb tarest välja Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (6)
32442 951 B1a3 & Härg lääp lauta, hanna jätap viil lauda otsa pääle Päiv lätt Ote 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (4)
32443 951 B1a4% & Härg tulõ laudast, viskas hanna lauda otsalõ Toss tulõ laudast Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (33) 152
32444 951 B1a5 & Härg tule laadast välja, heit hannaga laada otsale Toss Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (11)
32445 951 B1a6 & Härg laudan, hand lauda otsa pääl Suits Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (97)
32446 951 B1b & Härg lätt lauta ja heit hanna lauda otsa ala Inemine lätt sanna ja pand hammõ sanna otsa ala Se 1929 A. Gehrke S 17148 (22)
32447 951 B1c* & Härg lätt lauta, viskas hanna laoda pääle Päiv lätt luuja Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (32)
32448 951 B1c* Härg lätt lauta, viskas hanna lauda pääle Puu visatas ahju, suits lätt üles Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (36)
32449 951 B1c* Härg lätt lauta ja viskas hanna lauda peale Toss lätt üles Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (60)
32450 951 B1d1 & Härg läts lauta, hiit hanna lakkõ Laudatoss Se 1930 V. Ruusamägi S 25951 (2)
32451 951 B1d2* Härg lätt lauta, lüü hanna lakkõ Suits Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (58)
32452 951 B1d2* & Härg lätt lauta, hanna lüü lakke Sau lätt välla Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (34)
32453 951 B1d2* Härg lätt lauta, lei hanna lakke Tuli ahjun ja suits Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (331)
32454 951 B1d3 & Härg lätt lauta, aja hanna lakkõ Tuli ja suits Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (39)
32455 951 B1e & Härg lätt lauta, hiit hanna ussõ taadõ Kui lauta lääd, siis toss kargas välla Se 1934 M. Peramets S 78540 (91)
32456 951 B2 & Verev härg joosk laadast väljä, heit handa laada pääle Tuli tule ahjust välja Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 450 (66)
32457 951 C & Kits lätt küüni, löö hanna lakke Tuli San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (163)
32458 951 D+ & Maarik lätt lauta, viskas hanna lauda otsalõ Toss Se 1930 A. Nurmetu S 20418 (59)
32459 951 D+ Noorik lätt lauta, heit hanna lauda otsalõ Toss tulõ laudast välla Se 1929 I. Sonts S 124437 (47)
32460 951 D+ Noorik lätt lauta, heit linigu lauda pääle Toss Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 650 (98)
32461 951 E/ & Härg makab, massa liigu, hanna viskab tare otsa pääle üles Maja, inimesed, toss Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (51) 294O
32462 951 # 248 1948A
32463 952 & Lehm tegi luu, luu vasika Kana, muna 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 474 (501)
32464 952 Lehm tegi luu, luu vasika Kana, kanamuna, kanapoeg 1890 E EM 81 (648)
32465 952 Lehm tegi luu, luu vasika Kana, kanamuna, kanapoeg 1913 E EM2 71 (833)
32466 952 Lehm tegi luu, luu vasika Kana, muna, tibu 1921 Nurmik II 22 (10)
32467 952 Lehm tegi luu, luu vasika 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
32468 952 Lehm tegi luu, luu vasika Kana muneb muna, munast tuleb tibu 1968 SSTT 20
32469 953 Aa1* Lehe laiusel seisab, lehma laiusel magab Uks 1913 E EM2 71 (831)
32470 953 Aa1* Lehe laiusel seisab, lehma laiusel magab Uks 1992 Metstak2 20 ja 22
32471 953 Aa1* & Lehe laiusel seisab, lehma laiusel magab Uks Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (63)
32472 953 Aa1* Lehe laiusel seisub, lehmä laiusel magab Uks Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (95)
32473 953 Aa1* Lehe laiusel seisub, lehmä laiusel magab Uks Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (19)
32474 953 Aa1* Lehe laiusel seisub ja lehmä laiusel magab Uks Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (52)
32475 953 Aa2 & Lehe laiuselt seisüb, lehmä laiuselt magab Uks Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (19)
32476 953 Aa2 Lehe laiuselt seisab, lehma laiuselt magab Uks 1955 ÜÕÕ 58 (2)
32477 953 Ab Lehe laiusel liikup, lehma laiusel makap Uks Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (58)
32478 953 Ab & Lihe laiuvel liikub, lehmä laiuvel magab Tua uks Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2334 (49)
32479 953 B & Härja laiuselt seisab, lehe laiuselt magab Uks Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 362 (48)
32480 953 C & Seina asemel seisab, härja asemel magab Lauda uks Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (545)
32481 953 C Seina asemel seisab, härja asemel magab Lauda uks 1890 E EM 138 (1298)
32482 953 C Seina asemel seisab, härja asemel magab Lauda uks 1913 E EM2 120 (1690)
32483 954 & Lehe paksune, mehe sületäis Torupill Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (162)
32484 955 Aa & Lehter-vahter variseb, paha jõgi pöörisleb Tetas õlut Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (10)
32485 955 Ab & Lehter-vahter vaarisklep, paha pöörisklep Õlu Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (29)
32486 955 B & Puu püriseb, maa müriseb, püha järv pööritab Õlut kallatakse vaati KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 709 (31)
32487 955 # 1824A1a1
32488 956 & Lehvitab ja lähvitab, saab õrrele, siis häälitseb Kukk Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (109)
32489 956 Lehvitab ja lähvitab, saab õrrele, siis häälitseb Kukk 1890 E EM 81 (649)
32490 956 Lehvitab ja lähvitab, saab õrrele, siis häälitseb Kukk 1913 E EM2 71 (834)
32491 956 Lehvitab ja lehvitab, saab õrrele, siis häälitseb Kukk 1939 Nugis 290 ja 313 (122)
32492 957 & Leivapätsike vee sees Kuu taevas Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (61)
32493 957 Leivapätsike vee sees Kuu taevas 1890 E EM 81 (650)
32494 957 Leivapätsike vee sees Kuu taevas 1913 E EM2 71 (836)
32495 957 # 573 1602 1679 2550
32496 958 A1a1 & Lendäs kui tsirk, mürräs kui härg, tsong kui tsiga Sitasitk Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 261 (3)
32497 958 A1a1 Lindas kui tsirk, mürä kui härg, tsong kui tsiga Sitasitik Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (50)
32498 958 A1a2* Mürrap kui härg, tsongip kui tsiga, lendap kui tsirk Sitasitik Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (20)
32499 958 A1a2* & Mürras kui härg, tsong kui tsiga, lendas kui tsirk Sitasitikas Ote 1888 V. Vaher H III 10, 371 (39)
32500 958 A1a2* Mürra ku härg, tsung ku tsiga, lindas ku tsirk Sitasitik Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (107)
32501 958 A1a2* Mürräs kui härg, maad tsong kui tsiga ja lendäs kui tsirk Sitasitik Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (55)
32502 958 A1a3* Lendab kui sirk, songib kui siga, möirgab kui härg Sitasitikas Nõo 1924 M. Tomson A 6156 (9)
32503 958 A1a3* & Tsung ku tsiga, mürrä ku härg, lindas ku tsirk Sitasitik Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (17)
32504 958 A1a3* Möurgas kui pull, lindas kui tsirk, tsong kui tsiga Sitasitik Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (8)
32505 958 A1b1*% Lindab kui lind, mürab kui härg ja songib kui siga Sitikas 1892 Tõn. LPr 17 334M
32506 958 A1b1*% Lennab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitikas KJn 1870 J. Tiedemann E 136 (75) 334M
32507 958 A1b1*% Lennab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitikas Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223 334M
32508 958 A1b1*% Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitikas Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (35) 334M
32509 958 A1b1*% Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Kõva sitik Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (11) 334M
32510 958 A1b1*% Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitikas Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (22) 334M
32511 958 A1b1*% Lendas kui lind, mürräs kui härg, tsong kui tsiga Sitik Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (62) 334M
32512 958 A1b1*% Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitasitik Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (62) 334M
32513 958 A1b1*% Lendab kui lind, müirab kui härg, songib kui siga Sitasitik Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (51a) 334M
32514 958 A1b1*% Lindab kui lind, mürab kui härg, tsongib kui tsiga Sitasitikas Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (16) 334M
32515 958 A1b1*% Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitasitik Vil 1889 J. Toss H IV 3, 421 (79) 334M
32516 958 A1b1*% Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitikas Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 707 (24) 334M
32517 958 A1b1*% & Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitasitik Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (51) 334M
32518 958 A1b1*% Lennab kui lind, mürab kui härg ja songib kui siga Sitikas Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 210 (63) 334M
32519 958 A1b2* & Kes lendab kui lind ja mürab kui härg ja songib kui siga Sitasitikas Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (143)
32520 958 A1b2* Mis lendab kui lind, mürab kui härg ja songib kui siga Sitasitik Pst 1890 J. Leppik E 430 (14)
32521 958 A1b3 & Lendäb ku lind, möirab ku härg, songib ku siga Sitasitik Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (77)
32522 958 A1b4* Lendab kui lind, mürab kui härg, songib maad kui siga Sitikas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (136)
32523 958 A1b4* Lendab kui lind, mürab kui härg, songib maad kui siga Sitik Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (3)
32524 958 A1b4* Lendab kui lind, möirab kui härg, songib maad kui siga Põuasitik TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (12)
32525 958 A1b4* Lendab kui lind, müirab kui härg, maad songib kui siga Sitasitik Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (65)
32526 958 A1b4* & Lindas kui lind, mürräs kui härg, tsong maad kui vana tsiga Sitasitik San 1888 K. Gross H II 31, 806 (40)
32527 958 A1b4* Mürab kui härg, lennab kui lind, songib maad kui siga Sitik Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (34)
32528 958 A1b5 & Lendab kui lind, mürab kui härg, songib sitta kui siga Sitik Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (86)
32529 958 A1b6+ Müürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga, maa all elab Sitasitik Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (40)
32530 958 A1b6+ & Müürab kui härg, lendab kui lind, söngib kui siga, aga need ta ei ole Sitasitik Ran 1895 J. Palu E 18775 (48)
32531 958 A1b7* Lendab kui lind, songib kui siga, mürab kui härg Sitasitikas Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (67)
32532 958 A1b7* & Lendäs ku lind, song ku siga, mürä ku härg Sitikas Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 28 (5)
32533 958 A1b7* Lendäs ku lind, song ku siga, mürä ku härg Sitasitik Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 512/3 (57)
32534 958 A1b7* Lendab ku lind, tsong ku tsiga, müräs ku härg Sitasitik Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (12)
32535 958 A1b7* Lendab kui lind, söngib kui siga, müirab kui härg Sitikas Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (26)
32536 958 A1b7* Lendab kui lind, songib kui siga, möirgab kui härg Sitasitikas Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 466 (274)
32537 958 A1b8* Mürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga Sitasitik Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (45)
32538 958 A1b8* Mürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga Sitasitikas Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (25)
32539 958 A1b8* Mürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga Sitikas San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 424 (65)
32540 958 A1b8* Mürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga Sitasitik Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (6)
32541 958 A1b8* Mürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga Sitikas Vig 1928 L. Johnson A 10263 (18)
32542 958 A1b8* Mürrab kui härg, lendab kui lind, tsongib kui tsiga Sitasitik Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (38)
32543 958 A1b8* & Müürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga Sitasitik Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (19)
32544 958 A1b9 Mürab kui härg, songib kui siga, lendab kui lind Sitikas Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (97)
32545 958 A1b9 & Mürab kui härg, songib kui siga, lendab kui lind Sitikas PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 312 (1)
32546 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind ja mõirab kui härg (Es wühlt wie ein Schwein, fliegt wie ein Vogel und brüllt wie ein Ochs) Der Mistkäfer 1876 Wied. 287
32547 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind, mõirab kui härg Sitikas 1890 E EM 142 (1342)
32548 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind, mõirab kui härg Sitikas 1913 E EM2 124 (1755)
32549 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind, möirgab kui härg 1906 Pet. Ah 41
32550 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind, möirgab kui härg 1907 Pet. ELA 60
32551 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind, möirgab kui härg Sõnikupõrnikas 1924 Ronk nr. 19 ja 20 (1924) 463 ja 487 (3)
32552 958 A1b10* Songib kui siga, lennab kui lind, mürab kui härg Sitik Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (90)
32553 958 A1b10* Songib kui siga, lendab kui lind, mürab kui härg Sitik Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 383 (15)
32554 958 A1b10* Sungib kui siga, lendab kui lind, müürab kui härg Sitasitik Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (26)
32555 958 A1b10* Songib kui siga, lennab kui lind ja mürab kui härg Sitik Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (24)
32556 958 A1b10* & Songib ku siga, lendäb ku lind ja müräb ku härg Sitikas Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (91)
32557 958 A1b11* Songib kui siga, mürab kui härg, lendab kui lind Sitasitik Vil 1892 H. Pihlap E 726 (79)
32558 958 A1b11* Songib kui siga, müirab kui härg, lendab kui lind Sitikas Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (53)
32559 958 A1b11* & Songib kui siga, mürrab kui härg, lendab kui lind Sitasitik Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (20)
32560 958 A1b11* Tsung kui tsiga, mürras kui härg, lendas kui lind Maipõrnikas, sitasitik Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 118/9 (162)
32561 958 A1c* Möirgab kui härg, lendab kui lind, sorgib kui siga Sitasitikas Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 495 (41)
32562 958 A1c* & Mürab kui härg, sorgib kui siga, lendab kui lind Sitikas Vil 1896 H. Maaten E 25973 (11)
32563 958 A1d1* Linnab kui lind, mõirab kui härg, tõngub kui siga Sitasitikas Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 308 (26)
32564 958 A1d1* Lindab kui lind, mõirab kui härg, tõngub kui siga Sitik Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (12)
32565 958 A1d1* Lendab kui lind, möirgab kui härg, tõngub kui siga Sitikas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (53)
32566 958 A1d1* Lendab kui lind, mürab kui härg, tõngub kui siga Sitasitikas Trv 1964 A. Lättemäe RKM II 463, 630 (8)
32567 958 A1d1* & Lendab kui lind, mürab kui härg, tõngub kui siga Siasitikas Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (60)
32568 958 A1d2* Lendab kui lind, tõngub kui siga, mõirab kui härg Sitikas Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (24)
32569 958 A1d2* Linnab kui lind, tõnkab kui siga, mõirab kui härg Sitikas Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (47)
32570 958 A1d2* & Tõngub kui siga, möirgab kui härg, lennab kui lind Sitikas Muh 1959 A. Schmuul KKI 27, 167
32571 958 A1d3+ & Lennab kui lind – lind ta pole, möirab kui härg – härg ta pole, töngub kui siga – siga ta pole Sitikas Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 623 (68)
32572 958 A1d3+ Linnab kui lind, aga lind ta pole, mõirab kui härg, aga härg ta pole, tõngub kui siga, aga siga ta pole Sitik Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (35)
32573 958 A1d3+ Tõngub kui siga, siga ta pole, mõirab kui härg, härg ta pole, linnab kui lind, lind ta pole Sitikas Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 177
32574 958 A1e1 Lennab kui lind, möirab kui härg, tustib kui siga Der Rosskäfer Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. III (1816) 51 (4)
32575 958 A1e1 Lennab kui lind, moirab kui härg, tustib kui siga Sontiainen 1844 Lönnrot 154
32576 958 A1e1 Lennab kui lind, möirab kui härg, tustib kui siga Sitik 1869 Ahlqvist 73
32577 958 A1e1 & Lendab kui lind, möirab kui härg, tustib kui siga Sitasitikäs KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (123)
32578 958 A1e2* Mürab kui härg, lendab kui lind, tustib kui siga Sitikas Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (18)
32579 958 A1e2* Tustib kui siga, mürab kui härg, lendab kui lind Sitikas Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (85)
32580 958 A1e2* Tustib kui siga, müüräb kui härg, lendäb kui lind Sitik KJn 1890 A. Pihlak E 456 (10)
32581 958 A1e2* & Tustib kui siga, lendab kui lind, müirgab kui härg Sitasitikas KJn 1925 A. Kruus E 56309 (14)
32582 958 A1e2* Tustib kui siga, aga ei ole siga, lendab kui lind, aga ei ole lind, möirab kui härg, aga ei ole härg Sitikas Vig 1909 M. J. Eisen E 46526
32583 958 A1f1* Lendab kui lind, mürab kui härg, tuhnib kui siga Sõnn JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 367 (38)
32584 958 A1f1* Lendab kui lind, müürab kui härg, tuhnib kui siga Sitasitik Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (6)
32585 958 A1f1* & Lendab kui lind, möirab kui härg ja tuhnib kui siga Sitasütik Pal 1890 L. Arst H III 8, 300 (10)
32586 958 A1f2*% & Lendab kui lind, möörgab kui härg, tuhnib sitta kui siga Sitikas Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (3) 1547Pa*
32587 958 A1f2*% & Lendab kui lind, möirab kui härg, tuhnib kui siga, liha ei sünni süia, nahk ei sünni müia Sitasitik Ksi 1888 M. Mauer H III 8, 51 (5) 1547Pa*
32588 958 A1f2*% Lendab kui lind, lind ei ole, möirgab kui härg, härg ei ole, tuhnib kui siga, siga ei ole Sitasitikas HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (99) 1547Pa*
32589 958 A1f3*% Lendab kui lind, lind pole, tuhnib kui siga, siga pole, möirgab kui härg, härg pole Sitikas Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 555 (102) 2195
32590 958 A1f3*% & Möirgab kui härg, härg ei ole, lendab kui lind, lind ei ole, tuhnib kui siga, siga ei ole Sitasitikas Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (78) 2195
32591 958 A1f3*% Tuhnib kui siga, mürab kui härg, lendab kui lind Sitikas Trv 1895 J. Sams E 18070 (8) 2195
32592 958 A1g & Vingub kui siga, möirgab kui härg ja lendab kui lind Kange tuul, maru Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 161 (8)
32593 958 A1h* Lendab kui lind, müürgab kui härg, sööb sitta kui siga Sitik Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 426 (76)
32594 958 A1h* Lendab kui lind, möirab kui härg, sööb s[it]ta kui siga Sitasitikas Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (47)
32595 958 A1h* Lendab kui lind, möirab kui härg, sööb sitta kui siga Sitasitikas Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (67)
32596 958 A1h* & Lindab kui lind, aga lind ta ei ole, möirgab kui härg, aga härg ta ei ole, sööb sitta kui siga, aga siga ei ole ta Sitasitikas HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (76)
32597 958 A2* & Lendab kui lind, mürab kui härg Sitasitikas Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (59)
32598 958 A2* Lendab kui lind, mõirgab kui härg Tuul Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 283 (6)
32599 958 A2* Lendab kui lind ja möirgab kui härg Põrnikas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (31)
32600 958 A2* Lendäp kui tsirk, mürräp kui härg Sitasitikas Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (206)
32601 958 A2* Lendab kui lind, ei ole lind, möirab kui härg, ei ole härg, laseb maha, ei ole kumbki Sitikas Pal 1911 H. Karro E 50793 (27)
32602 958 A2* Must kui ronk, mürab kui härg, lendab kui lind 1957 Janno-Salun III 117
32603 958 A2* Must kui ronk, aga ronk ei ole, mürab kui härg, aga härg ei ole, lendab kui lind, aga lind ei ole Sitikas 1955 ÜÕÕ 82 (5)
32604 958 A2* Must kui ronk, aga ronk ei ole, mürab kui härg, aga härg ei ole, lendab kui lind, aga lind ei ole Sitikas 1960 Kuut VI (1960) 117 (21)
32605 958 A2* Must kui ronk, aga ronk ei ole, mürab kui härg, aga härg ei ole, lendab kui lind, aga lind ei ole 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (14)
32606 958 A3 & Lendab kui lind ja tõngub kui siga Sitikas Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 130 (37)
32607 958 A4a1* Müräb ku härg, songib ku siga Sitik Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (86)
32608 958 A4a1* Mürras kui härg, tsong kui tsiga Sitasitik San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (2)
32609 958 A4a1* & Müüräs ku' härg, tsung ku' tsiga Sitasitik Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (76)
32610 958 A4a1* Möirgab kui härg, songib kui siga Sitik Hls 1946 Anonüüm 074 RKM II 99, 547
32611 958 A4a2* Songib kui siga, mürab kui härg Sitikas Ote? 1946 L. Lausing KKI 2, 137 (45)
32612 958 A4a2* & Tsung kui tsiga, mürrä kui härg Sitasitk Se 1929 I. Sonts S 124445 (109)
32613 958 A4a2* Songip kui siga, möörgap kui härg Sitasitikas Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (84)
32614 958 A4b* Mürab kui härg, tongib kui siga Seasitikas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (31)
32615 958 A4b* & Mürab kui härg ja tõngub kui siga Sitikas Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (36)
32616 958 A4b* & Möirgab kui härg, tuhnib kui siga Sitapau Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (20)
32617 958 B & Läigib kui siig, möirgab kui härg Sitikas Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
32618 958 C Ammub nagu härg ja määgib nagu lammas Sitikas 1890 E EM 27 (30)
32619 958 C Ammub nagu härg ja määgib nagu lammas Sitikas 1913 E EM2 27 (39)
32620 958 C & Ammub nagu härg ja määgib nagu lammas Kana 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 457 (106)
32621 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga, mõirab kui härg Sitikas 1890 E EM 81 (651)
32622 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga, mõirab kui härg Sitikas 1913 E EM2 71 (837)
32623 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga, mõirab kui härg Sitikas 1914 E MM 11 ja 44 (131)
32624 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga, möirab kui härg Sitikas 1920 E MM2 11 ja 47 (133)
32625 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga, möirgab kui härg Sitikas 1994 E MM3 8 ja 38 (133)
32626 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga, mürab kui härg 1905 Kmpm. KLr 34
32627 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tuhnib kui siga, möirgab kui härg Sitikas 1930 Huvit. I4 148 (8)
32628 958 D1a1 Lendab kui lind, kõnnib kui karu, tuhnib kui siga, mürab kui härg Sitikas 1923 Huvit. II 215 ja 224 (17)
32629 958 D1a1 Lendab kui lind, kõnnib kui karu, tuhnib kui siga, möirgab kui härg Sitikas 1935 Huvit. V Lisa 18 (59)
32630 958 D1a1 Lendab linnuna, käib karuna, tõngub seana, möirab härjana 1927 Ainelo III 67
32631 958 D1a1 Lendab kui lind, käib kui karu, songib kui siga, möirgab kui härg 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (18)
32632 958 D1a1 & Lendab ku lind, käib ku karu, tongib ku siga, möirab ku härg Siasitikas Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 202, 149 (137)
32633 958 D1a2 Songib kui siga, kõnnib kui karu, lendab kui lind, mürab kui härg Sitikas 1913 NP 17
32634 958 D1a2 & Möirgab kui härg, lendab kui lend, töngub kui siga ja käib kui karo Sitikas Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (29)
32635 958 D1b & Käü kui karu, möirgas kui härg, tuhn kui tsiga, lendäs kui lind Sitasitik San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (164)
32636 958 D2a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga (Es fliegt wie ein Vogel, geht wie ein Bär, wühlt wie ein Schwein) Der Mistkäfer Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
32637 958 D2a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga Sitikas 1884 ER Kal. (1884) 94 ja 97 (15)
32638 958 D2a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga Sitikas 1968 SSTT 105
32639 958 D2a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga 1979 Rukki 64
32640 958 D2a1 & Lennab kui lend, käib kui karu, töngub kui siga Sitikas Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (14)
32641 958 D2a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga Sitikas või putukas Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (65)
32642 958 D2a1 Lendab kui lind, käib kui karu, tõngub kui siga Sitikas Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (36)
32643 958 D2a2 Lendab kui lind, käib kui karu, tuhnib kui siga Putukas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (101)
32644 958 D2a2 & Lendab kui lind, käib kui karu, tuhnib kui siga Sitasõnn VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 9 (20)
32645 958 D2b* Tõngub kui siga, käib kui karu, lindab kui lind Sitikas Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (33)
32646 958 D2b* & Käib kui karu, töngib kui siga, lindab kui lind Sitik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (16)
32647 958 D2b* Käib kui karu, tuhnib kui siga, lendab kui lind Sitikas Aud 1926 R. Pikner E 73825 (5)
32648 958 D3 & Möirab kui karu, tongib kui siga, mürab kui härg Sitikas Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (20)
32649 958 D4a & Lendab kui lind, müürab kui härg, kaevab maad kui karu Sitasitik TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (20)
32650 958 D4b & Kõnnib kui karu, möirab kui härg, lendab kui lend Sitik Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 103 (15)
32651 958 D5* Lendab kui lind, mürab kui karu Hlj 1934 I. Webermann ERA II 70, 471 (22)
32652 958 D5* & Lindab kui lind, möirgab kui karu Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (14)
32653 958 D6a & Mürab kui karu, tustib kui siga Sitikas Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 223 (5)
32654 958 D6a Mürab kui karu, tustib kui siga Sitikas 1890 E EM 107 (947)
32655 958 D6a Mürab kui karu, tustib kui siga Sitikas 1913 E EM2 95 (1261)
32656 958 D6a Mürab kui karu, tustib kui siga Sitikas 1914 E MM 12 ja 44 (165)
32657 958 D6a Mürab kui karu, tustib kui siga Sitikas 1920 E MM2 12 ja 47 (167)
32658 958 D6a Mürab kui karu, tustib kui siga Sitikas 1994 E MM3 10 ja 38 (167)
32659 958 D6a Mürab kui karu, tustib kui siga 1927 Ainelo III 69
32660 958 D6b & Käib kui karu, tõngub kui siga Sitikas Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (53)
32661 958 E & Lendab kui lind, möirgab kui lõvi, kõnnib kui karu Sitasitikas Lai 1926 H. Nigul E 57615
32662 958 Fa & Lendab kui lind, möirgab kui lõukoer ja tuhnib kui siga Sitaputukas Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 537 (47)
32663 958 Fb & Lennab kui lind, mõirab kui loukoer, tõngub kui siga Sitikas Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (3)
32664 958 G1a & Sinine kui saks, lendas kui tsirk, mürras kui pull, tsong kui tsiga Sitasitik Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (111)
32665 958 G1b1* Must saks, lindas kui lind, mürräs kui härg, tsong kui tsiga Vist pikne Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (15)
32666 958 G1b1* Sinine kui saks, lendas lui lind, mürras kui härg, tsong kui tsiga Sitasitik Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (13)
32667 958 G1b1* Sinine saksake, lendäs kui lind, möiras kui härg, song kui siga Sitasitik Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (161)
32668 958 G1b1* Sinine kui saks, lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga Sitasitikas Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (57)
32669 958 G1b1* & Sinine kui saks, lendab kui lind, möirab kui härg, songib kui siga Sitasitikas Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (117)
32670 958 G1b1* Sinine saks, lendab kui lind, möögib kui härg, songib kui siga Krk 1889 E. Kitzberg H III 5, 800 (16)
32671 958 G1b1* Sinine ku saks, lendäs ku lind, mürä ku härg, song maad ku siga Sitasitik Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (3)
32672 958 G1b2 & Sinine kui saks, lendab kui lind, song kui siga, möög kui härg Sitasitik Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 396 (6)
32673 958 G1b3 & Sinine kui saks, mürab kui härg, lennab kui lind, songib kui siga Sitasitik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (232)
32674 958 G1b4* & Sinine saks, songib ku siga, lendäb ku lind, müräb ku härg Sitikas Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (91b)
32675 958 G1b4* Sinine kui saks, songib kui siga, müürgab kui härg, lendab kui lind Sitik Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 452 (20)
32676 958 G1b5 & Lendäs ku lind, sõit ku saks, möüg ku härg, song ku siga Sitasitik Krk 1936 A. Univere KKI MS
32677 958 G1b5 Lendäs ku lind, sõit ku saks, müüg ku härg, song ku siga Sitik, ken sedäsi tege Krk 1939 S. Tanning KKI WS
32678 958 G1b6* Lendäb ku lind, müräb ku härg, sinäb ku saks, songib ku siga Sitasitik Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (42)
32679 958 G1b6* & Lendäb ku lind, mürab ku härg, songib ku siga, esi sinine ku saks Sitasitik Trv 1890 A. Rull H III 16, 364 (22)
32680 958 G1b7* Mürräp kui härg, sinetap kui saks, lendap kui lind, tsongip kui tsiga Sitasitk (põrnik) Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (32)
32681 958 G1b7* Mürab ku härg, songib ku siga, lendab ku lind, sinetab ku saks Sitasitikas Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (42)
32682 958 G1b7* & Müräb ku härg, lendäb ku lind, songib ku siga, esi sinine ku saks Sitasitik Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (78)
32683 958 G1b7* Mürab kui härg, lendab kui lind, songib kui siga ja sinetab kui saks Sitasitikas Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (101)
32684 958 G1b8 & Songib kui siga, lendab kui lind, mürab kui härg, sinab kui saks Sitasitik Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (73)
32685 958 G1c1 & Lindab kui lind, mürab kui härg, tõngub kui siga, ise sinine kui saks Sitikas Kse 1890 M. Reimann H II 17, 869 (4)
32686 958 G1c2 & Härja viisi mürab, linnu viisi lennab, sea viisi tõngub, ise sinine kui saks Sitikas Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (42)
32687 958 G1d* & Sinine kui saks, lendab kui lind, möirab kui härg, tuhnib kui siga Sitasitik Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (7)
32688 958 G1d* Sinine kui saks, lendab kui lind, möirgab kui härg ja tuhnib maad kui siga Sitasitikas Plt 1891 J. Reinthal E 481 (19)
32689 958 G1e* Sinab kui saks, lennab kui lind, tongib kui siga, mürab kui härg Sitikas Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (23)
32690 958 G1e* & Lendab kui lind, mürab kui härg, sinetab kui saks, tunneb haisu kui siga Sitasitik Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (104)
32691 958 G1e* & Sinine kui saks, sööb sitta kui siga, möörgab kui härg, lendab kui lind Sitasitikas Plt 1895 T. Kukk H II 55, 745 (3)
32692 958 G2a1* & Sinine kui saks, müüg kui härg, tsung kui tsiga Sitasitikas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (49)
32693 958 G2a1* Sinetes kui saks, mürräs kui härg, tsong kui siga Sitasitik Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 549 (170)
32694 958 G2a1* Sinine ku saks, mürab ku härg, songib ku siga Sitasitik Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1191 (14)
32695 958 G2a1* Sinine kui saks, mürab kui härg, songib kui siga Sitikas Vil 1895 H. Niggol H III 20, 843 (18)
32696 958 G2a1* Sinetab kui saks, mürab kui härg, songib kui siga Sitasitikas Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (55)
32697 958 G2a1* Sinab kui saks, mürab kui härg ja songib kui siga Sitasitik Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (60)
32698 958 G2a2 & Mürises [nagu] härg, song nagu siga, sinine nagu saks Sitikas Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (2)
32699 958 G2b* Sinab kui saks, mürab kui härg, tongib kui siga Sitikas SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (88)
32700 958 G2b* Sinab kui saks, mürab kui härg ja tustib maad kui siga Sitikas SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (53)
32701 958 G2b* & Tuhnib kui siga, möirgab kui härg, isi sinises riides kui saks Sitikas Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (14)
32702 958 G2b* Müräs ku härg, sinine ku saks, süü sitta ku tsiga Sitasitik Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (45)
32703 958 G3* Lendas kui lind, mürras kui härg, sinine kui saks Sitikas Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (19)
32704 958 G3* & Sinine kui saks, lendab kui lind, mürab kui härg Sitasitikas Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (69)
32705 958 G3* Sinisem kui saks, mürab kui härg, lendab kui lind Sitasitikas Tõs 1893 M. Kurul E 1481 (17)
32706 958 G4 & Sinisem kui saks ja tuhnib kui siga Siasitikas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (80)
32707 958 G5* Sinine kui saks, mürab kui härg Sitik Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (44)
32708 958 G5* & Sinine kui saks, mürräs kui härg, käib maad müüda, lendäs õhku müüda Sitik Hel 1925 E. Päss E 56009 (56)
32709 958 H & Tillem kui tihane, sinine kui saks, songib kui siga, lendab kui lind, mürab kui härg Sitikas Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (11)
32710 958 I & Sinine kui saks, lindas kui tsirk, mürräs kui pull ja tükis maa ala kui müger Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 14
32711 958 J Mustem kui süsi, sinisem kui saks, lendab kui lind ja mõirab kui härg (Schwärzer als Kohle, blauer als eine Herrschaft, fliegt wie ein Vogel und brüllt wie ein Ochs) Der Mistkäfer 1876 Wied. 281
32712 958 J Mustem kui süsi, sinisem kui saks, lendab kui lind ja mõirab kui härg Sitikas 1890 E EM 104 (905)
32713 958 J Mustem kui süsi, sinisem kui saks, lendab kui lind, mõirab kui härg Sitikas 1913 E EM2 91 (1200)
32714 958 J & Mustem kui süsi, sinisem kui saks, lennab kui lind, müräb kui härgi Sitik Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (52)
32715 958 K1a* Must kui hüdsi, tsung kui tsiga, mürrä kui härg, lindas kui tsirk Sitasitik Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (1)
32716 958 K1a* Must ku hüdsi, tsung ku tsiga, mürrä ku härg, lindas kui tsirk Sitasitikas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (43)
32717 958 K1a* & Must kui hüdsi, song kui siga, mürräs kui härg, lendas kui tsirk Sitasitik Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (11)
32718 958 K1a* Must ku hüdsi, tsong ku tsiga, lindas ku tsirk, mürräs ku härg Sitasitik Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (82)
32719 958 K1b1* & Lindas kui lind, tsung kui tsiga, must kui hüdsi, mürrä kui härg Sitasitik Se 1949 V. Pino RKM II 30, 204 (750)
32720 958 K1b1* Must kui hüdsi, lindas kui lind, tsong kui tsiga, mürras kui härg Sitasitik Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (33)
32721 958 K1b2* & Must kui hüdsi, hüdsi ei olõ, lindas kui lind, lind ei olõ, müürgäs kui härg, härg ei olõ, tsõngib kui tsiga, tsiga ei olõ Maipõrnikas Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 568 (5)
32722 958 K1b2* Must kui süsi, süsi ta ei ole, lendab kui lind, lind ta ei ole, möirgab kui härg, härg ta ei ole, songib kui siga, siga ta ei ole Sitikas Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (38)
32723 958 K1c* & Lendab kui lind, must kui süsi, mürab kui härg, tuhnib kui siga Sitasõnn Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (17)
32724 958 K1c* Must kui süsi, lendab kui lind, möirab kui härg, tuhnib maad kui siga Sitasitik Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (48)
32725 958 K1c* Must kui süsi, lendab kui lind, tuhnib maad kui siga, möirab kui härg Põrnikas Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (11)
32726 958 K1d* & Lindab kui lind, möirgab kui härg, mustem kui süsi, sööb sitta kui siga Sitasitikas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 564 (593)
32727 958 K1d* Must kui süsi, aga süsi ta ei ole, tuistib kui siga, aga siga ta ei ole, lendab kui lind, aga lind ta ei ole, möirgab kui härg, aga härg ta ei ole Sitikas Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (21)
32728 958 K2a* Must kui hüdsi, tsong kui tsiga, müräs kui härg Sitasitikas Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 337 (12)
32729 958 K2a* & Must kui hüdsi, tsung kui tsiga, müra kui härg Sitasitik Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (53)
32730 958 K2a* Müras kui härg, songib kui siga, must kui hüdsi Sitasitik Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (6)
32731 958 K2b* Must kui hüdsi, tuhnib kui siga, müürab kui härg Sitasitik TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (19)
32732 958 K2b* & Must kui süsi, mürab kui härg, tustib kui siga Sitikas Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (78)
32733 958 K3a* & Must kui hüdsi, tsongip kui tsiga, lendap kui tsirk Sitasitk San 1889 M. Lepp H III 10, 582 (1)
32734 958 K3a* Must ku hüdsi, tsung ku tsiga, lindas ku tsirk Sitikas Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (16)
32735 958 K3a* Must ku hüdsi, tsung ku tsiga, lindas ku lind Sitasitikas Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (40)
32736 958 K3b*% & Must kui süsi, tuhnib kui siga, lendab kui lind, ise keegi neist ei ole Sitasõnn VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (10) 1251 1252
32737 958 K3b*% Mustem kui süsi, süsi ei ole, lendab kui lind, lind ei ole, tuhnib kui siga, siga ei ole Sitasitikas Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (142) 1251 1252
32738 958 K4* & Must kui hüdsi, lindas kui lind, mürisäs kui härg Sitasitk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (77)
32739 958 K4* Must kui süsi, süsi ta ei ole, lendab kui lind, lind ta ei ole, möirgab kui härg, härg ta ei ole Põrnikas Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 444 (52)
32740 958 K4* Mürras ku härg, lendas ku tsirk ja must ku hüdsi Sitasitik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 436 (17)
32741 958 K5 & Mustem kui süsi, tõngub kui siga Seasitikas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (104)
32742 958 K6 & Must kui hüdsi, mürras kui härg Sitasitik San 1895 J. Kuldsep E 19086 (66)
32743 958 K7 & Must ku hüdsi, lendas niiku tsirk, puun ei istu Sitik Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 34
32744 958 L & Must kui süsi, süsi ei ole, pragiseb kui tuli, tuli ei ole, möurab kui härg, härg ei ole, lennab kui lind, lind ei ole Sittavurr Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 330 (4)
32745 958 M & Tuhnib kui siga, mõirab kui karu, must kui tont, lendab kui vares, aga tont ta ei ole Sitasitikas Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (5)
32746 958 N & Must kui kurat, kurat ei ole, möirab kui härg, härg ei ole, kaabib maad kui karu, karu ei ole, sööb sitta kui siga, siga ei ole Sitasitik Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (41)
32747 958 O & Must kui korat, aga ei ole korat, müirap kui lõvi, aga ei ole lõvi, tsongib kui tsiga, aga tsiga ei ole Sitasitik Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (63)
32748 958 P1a*% & Must ku kurat, lindas ku tsirk, mürises ku pull, tsong ku tsiga Sitasitik Har 1889 J. Pähn H II 32, 198 (51) 1250
32749 958 P1a*% Lendäs kui lind, mürräs kui härg, esi must kui kurat, songib maad nigu siga Sitasitik Nõo 1926 E. Päss E 56956 (12) 1250
32750 958 P1a*% Lindäs ku lind, tsung ku tsiga, müüräs ku härg ja must om ku kurat Sitasitik Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (11) 1250
32751 958 P1b & Must kui kurat, aga kurat ta ei ole, mürab kui härg, aga härg ta ei ole, sööb sitta kui siga, aga siga ta ei ole, lindab kui lind, aga lind ta ei ole Sitikas Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 350 (10)
32752 958 P2a* Must kui kurat, mürräb kui pull, tsong kui tsiga Sitasitik Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 406 (307)
32753 958 P2a* & Must ku kurat, mürräs ku pull, tsong ku siga Sitasitik Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68p. (13)
32754 958 P2a* Must ku kurat, tsung ku tsiga, mürises ku pull Sitasitik Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 363 (13)
32755 958 P2b1* & Must ku kurat, pusk ku härg, tsung ku tsiga Sitasitik Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (28)
32756 958 P2b1* Must kui kurat, tsung kui tsiga, mürra kui härg Sitasitik Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (17)
32757 958 P2b1* Must ku kurat, tsong ku tsiga, mürrä ku härg Sitasitik Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (45)
32758 958 P2b2 & Must kui kurat, kurat ei ole, songib kui siga, siga ei ole, mürab kui härg, härg ei ole Sitasitik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (161)
32759 958 P2c Must kui kurat, tõngub kui siga, möirab kui härg Sitasitikas 1890 E EM 105 (919)
32760 958 P2c Must kui kurat, tõngub kui siga, möirab kui härg Sitasitikas 1913 E EM2 92 (1217)
32761 958 P2c & Mustem kui kurat, tustib kui siga, mürab kui härg Seasitikas PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (10)
32762 958 P2d & Must kui kurat, müürab kui härg, sööb sitta kui siga Sitasitik MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (47)
32763 958 P2d Must kui kurat, mõirgab kui härg, sööb sitta kui siga Sitasitikas Pal 1897 H. Karro H IV 8, 512 (2)
32764 958 P3a* Must kui kurat, lindas kui tsirk, tsung kui tsiga Sitasitik Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (61)
32765 958 P3a* & Must kui kurat, lindas kui tsirk, tsung kui tsiga Sitasitik Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (100)
32766 958 P3a* Must ku kurat, lindas ku tsirk, tsung ku tsiga Sitasitik Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (46)
32767 958 P3a* Must ku kurat, tsung ku tsiga, lindas ku tsirk Sitasitik Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (78)
32768 958 P3b* & Must ku kurat, kurat ei olõ, tsung ku tsiga, tsiga ei olõ, lindas ku tsirk, tsirk ei olõ Sitasitik Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (40)
32769 958 P3b* Must kui kurat, ei ole kurat, künd kui siga, ei ole siga, lendas kui lind, ei ole lind Sitasitikas Har 1933 O. Lipstok ERA II 83, 169 (27)
32770 958 P4 & Must kui kurat, lendab kui lind, mürab kui härg Sitasitikas Rõn 1930 J. Aab E 66327 (25)
32771 958 Q1a1 & Must kui tont, möirab kui härg, linnab kui lind, töngub kui siga Sönnikusitik Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (48)
32772 958 Q1a2* Must kui tont, aga tont ta pole, linnab kui lind, aga lind ei ole, tõngub kui siga, aga siga ei ole, möirab kui härg, aga härg ei ole Sitik Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 988
32773 958 Q1a2* & Must kut tont, tont ta pole ka mitte, lennab kut lind, lind ta pole ka mitte, möirab kut härg, härg ta pole ka mitte, tõngub kut siga, siga ta pole ka mitte Sitasitikas Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 181 (66)
32774 958 Q1a2* Must kui tont, aga tont ta pole, lendab kui lind, aga lind ta pole, möirgab kui härg, aga härg ta pole, tõngub kui siga, aga siga ta pole Sitikas Jäm 1947 L. Meister RKM II 6, 139 (11)
32775 958 Q1b1 & Must kui tont, mürrä kui härg, lindas kui lind, tsung kui tsiga Sitasitik Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 15 (7)
32776 958 Q1b2 & Lindas kui tsirk, must kui tont, mürra kui härg, satas maha, nakas tsungma kui tsiga Sitasitikas Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (3)
32777 958 Q1b3 & Linnas kui tsirk, tsirk ei ole, mürrä kui härg, härg ei ole, tsung kui tsiga, tsiga ei ole, must kui vanatont Sitasitk Kan 1889 J. Väggi H II 32, 483 (13)
32778 958 Q2 & Must kui tont, tont ei ole, mürras kui härg, härg ei ole, tsong kui tsiga, tsiga ei ole Sitasitik San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521/2 (28)
32779 958 R & Must kui juudas, lendab kui lind, mürab kui härg, tsongib kui siga Sitasitik Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (10)
32780 958 Sa*% & Lindas kui tsirk, mürrä kui härg, must kui muda, tsung kui tsiga Sitasitik Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (9) 1322N+
32781 958 Sa*% Must kui muda, tsongip kui tsiga ja lindas ko tsirk ja mürräs ko härg Sitasitik Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293 1322N+
32782 958 Sa*% Must kui muda, tsung kui tsiga, lindas kui tsirk ja mäüräs kui härg Sitasitik Se 1929 A. Gehrke S 17304 (16) 1322N+
32783 958 Sa*% Must ku muda, tsung ku tsiga, mürra ku härg, lindas ku tsirk Sitasitikas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (43) 1322N+
32784 958 Sb* Must kui muda, songib kui siga, lendab kui lind ja mürab kui härg Sitikas Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (81)
32785 958 Sb* & Mustem kui muda, tsung kui siga, mürab kui härg, lendab kui lind Sitasitikas Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 309 ja 333 (7)
32786 958 Z* & Lindas ku tsirk, mürrä ku härg, tsung ku tsiga, sinine ku salo Sitasitk Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (7)
32787 958 Z* Mürrä kui härg, lindas kui lind, sinine kui salo, tsongip kui tsiga Sitasitk Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (12)
32788 958 T1* Tule kui tuul, mürrä kui härg, satas maha kui sado, tsung maad kui tsiga Sitasitik Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (66)
32789 958 T1* & Tulõ ku tuul, mürrä ku härg, satas maaha ku sado, tsung ku tsiga Sitasitkas Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 277 (78)
32790 958 T2a Tulõ ku tuul, mürrä ku härg, sattas maha ku vana sado Põuasitikas 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (16)
32791 958 T2a & Tulõ ku tuul, mürrä ku härg, sattas maha ku vana sado Põuasitik Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (54)
32792 958 T2b Tule kui tuul, mürrä kui härg, sattas maha kui sadu Sitasitik Se 1901 E. Kaiv H II 64, 703 (13)
32793 958 T2b Tulõ kui tuul, mürä kui härg, satas maha kui sado Se 1927 Linnasaar S 1474 (8)
32794 958 T2b & Tulõ kui tuul, mürrä kui härg, satas maaha kui sado Sitasitkas Se 1928 T. Linna S 9125 (16)
32795 958 T2b Tulõ kui tuul, mürrä kui härg, satas maaha kui sado Sitikas Se 1940 M. Linna ERA II 278, 567 (30)
32796 958 T3* Tuleb kui tuul ja mürab kui härg, songib kui siga Sitasitik TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (23)
32797 958 T3* & Tulõ kui tuul, mürra kui härg, tsung kui tsiga Sitasitk Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 397 (7)
32798 958 T4a & Tulõ kui tuul, lindas ku lind, mürräs ku härg, satas maaha, tsung ku tsiga Sitasitk Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (19)
32799 958 T4b & Tule kui tuul, mürräs kui härg, satas maha, song kui siga Sitasitik Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 546 (144)
32800 958 T4b Tulõ kui tuul, mürrä kui härg, satas maha, tsung kui tsiga Sitasitik Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (50)
32801 958 T4c* Tulõ ku tuul, mürrä ku härg, maaha tulõ, sis tsung Sitasitikas Se 1960–1967 N. Repän RKM II 247, 147 (6a)
32802 958 T4c* & Tulõ ku tuul, mürra ku härg, maaha tulõ, siss tsung Sitasitikas Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 433 (29)
32803 958 T4c* Tulõ kui tuul, mürra kui härg, satas maalõ, tsung ka Sitasitik Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (15)
32804 958 T5* & Tulõ kui tuul ja mürrä kui härg, satas maaha, matsahas Sitasitikas Se 1935 A. Kits S 100020 (54)
32805 958 T5* Tul'l kui tuul, mürises kui härg, satas maha, matsahõs Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 352 (1)
32806 958 T6a & Tuleb kui tuul, mürab kui härg, satap maha kui saivas, sungib kui siga Sitikas Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (38)
32807 958 T6b & Tule kui tuul, mürra kui härg, satas maha kui saibas Sitasitik Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (4)
32808 958 T6c & Mürrä ku härg, tsung ku tsiga, satas maaha ku saibas Sitasitikas Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (22)
32809 958 T6c Mürra kui härg, sung kui siga, satas maalõ kui saibas Sitasitkas Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 472 (49)
32810 958 T7*% Tule kui tuul, lendäs kui lind, mürrä kui härg, tsong kui siga ja sinitsemb kui saks Sitasitik Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (9) 1321G
32811 958 T7*% & Tulõ ku tuul, lendas ku lind ja mürrä ku härg ja tsong ku tsiga ja sinitsemb ku säks Sitasitik Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3 1321G
32812 958 T8a & Tulõ kui tuul, mürrä kui härg, õga päiv sinine särk säläh Sitasitk Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (36)
32813 958 T8a Tulõ kui tuul, mürrä kui härg, õga päiv sinine särk säläh Sitasitik Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (48)
32814 958 T8b & Tsong kui tsiga, mürab kui härg, lendab kui tsirk, sinine särk sälän Sitasitikas Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (11)
32815 958 T8c & Mürrä kui härg, tsong kui tsiga, egä päiv sinine särk säläh Sitasitik Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 462 (123)
32816 958 T9a & Tule kui tuul, mürrä kui härg, tsong kui tsiga, must kui hüdsi Sitasitk Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (6)
32817 958 T9a Tule kui tuul, mürrä kui härg, tsung kui tsiga, must kui hüdsi Sitasitikas Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (5)
32818 958 T9b & Must kui hüdsi, tulõ kui tuul ja mürrä kui härg, satas maha, tsung kui tsiga Sitasitk Se 1935 D. Karnask S 101881 (30)
32819 958 T10 & Vähämb kui tsirk, suuremb kui mehiläne, must kui hüdsi, tsong kui tsiga, juusk kui tuul, aga ei ole tsirk ega mehiläne ega tsiga ega tuul Sitik Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (66)
32820 958 T11 & Tuleb kui tuul, mörrab kui härg, esi must kui juudas Sõnnikusitikas Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (35)
32821 958 T12 & Tulõ ku tuul, mürrä ku härg, satas maalõ, saa sitasitik Sitasitik Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 122 (73)
32822 958 T13 & Tulõ ku tuul, mürrä ku härg, satas maalõ sällüle Sitasitkas Se 1933 N. Oinas S 66677 (68)
32823 958 T14 & Tule kui tuul, mürrä kui härg, satas maha kui savitükk Sitasitik Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (21)
32824 958 T15 & Tulõ, sis torisõs, a satas maalõ nigu savimääts Sitasitik Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (120)
32825 958 U+ Hall kui harjukas, käib kui kadakasaks, mürab kui härg Lehepõrnikas 1913 NP 17
32826 958 U+ & Mürab kui härg, songib kui siga, lendab kui liblik Sitasitik Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (47)
32827 958 U+ Lendab kui lind, tuhnib kui siga, ulub kui parm Sitasitikas HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (2)
32828 958 U+ Lendab kui lind, mürab kui härg, songib kui siga, must kui tint Sitikas Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (71)
32829 958 U+ Lindas kui linnuk, tulõ kui massin, a satas maalõ ja tsung kui tsiga Sitasitik Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (113)
32830 958 V1/ & Mürab kui härg, songib kui siga, lendab kui sirk, madalam kui regi, kõrgem kui kirikutorn Sitikas Tt 1932 A. Sokk E 81974 (12) 1322V1
32831 958 V2*/ Mürab kui härg, tustib kui siga, kõrgem kui kirik, madalam kui maarohe Sitikas Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (38) 1322V2*
32832 958 V2*/ & Tustib kui siga, mürab kui härg, kõrgem kui kirik, madalam kui maarohi Sitikas Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (5) 1322V2*
32833 958 V2*/ Mürab kui härg ja songib kui siga, mõnikõrd om madalam kui maa, mõnikõrd om kõrgem kui kerikutorn Sitasitik Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (33) 1322V2*
32834 958 V2*/ Songib kui siga, müriseb kui härg, kõrgeb kui kirik, madalam kui maahein Sitasitik San 1929 L. Kuusik E 64013 (44) 1322V2*
32835 958 V3a/ & Madalamb ku maahain, korgõmb ku kerikutorn, lindas ku tsirk Sitikas Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (17) 1322V3a
32836 958 V3b/ & Kõrgem kui kirik, madalam kui regi, lindab kui lind, mustem kui süsi, valgem kui lumi Harakas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 564 (592) 1322V3b
32837 958 V4/ & Must kui hüdsi, matal kui regi, mürrä kui härg, lindäs kui lind, aga lind ta-i ole Sitasitik Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 379 (29) 1322V4
32838 958 V5a/ Madalam kui regi, kõrgem kui kirik, mustem kui süsi, röögib kui härg, songib kui siga Sitikas Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 828 (13) 1322V5a
32839 958 V5a/ & Madalam kui regi, kõrgem kui kirik, mustem kui süsi, röögib kui härg, songib kui siga Sitikas Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (75) 1322V5a
32840 958 V5b/ & Kõrgem kui kirik, madalam kui maarohi, mustem kui süsi, mürab kui härg, sööb sitta kui siga Sitasitikas PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (2) 1322V5b
32841 958 V5c/ & Möörgab kui härg, tõngub kui siga, mustem kui süsi, madalam kui maarohi Sitikas Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (10) 1322V5c
32842 958 V6*/ & Kõrgem kui kirik, madalam kui maarohi, must kui süsi ja mürab kui härg Sitikas Kse 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 100 (22) 1322V6*
32843 958 V6*/ Mustem kui süsi, kõrgem kui kirik, mürab kui härg Sitikas SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (217) 1322V6*
32844 958 V7/ & Mustem kui süsi, lendab kõrgemal kui kirik Sitik Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (77) 1322V7
32845 958 V8/ & Valge kui lumi, must kui süsi, sinine kui saks, mürab kui härg, lendab kui lind Harak Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 222 (16) 1322V8
32846 958 V9/ & Mis on mustem kui süsi, valgem kui lumi, möirgab kui härg Harakas Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 344 (3) 1322V9
32847 958 V10+/ & Madalamb maahaina, korgõb kivikotta, lindas, siis müirä, lask maaha, tsung kui tsiga Sitasitikas Se 1935 D. Karnask S 101879 (16) 1322V10+
32848 958 V10+/ Must kui hüdsi, tsongip kui tsiga, mürräp kui massin, madalep kui maahain, kõrgep kui muu puu Sitasitik San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 176 (200) 1322V10+
32849 958 V10+/ Lendab kui lind, möirgab kui karu, songib kui siga, aga madalam kui siga Sitikas Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (57) 1322V10+
32850 958 W/ & Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi, mõirgab kui härg, tustib kui siga Sitikas KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (100) 1610K
32851 958 Õ/ & Must kui mütt, hall kui rott, mürab kui härg, songib kui siga Sitasitikas Hel 1889 J. Keernik H III 6, 104 (82) 1321H
32852 958 Ä/% & Must härg ja mugijad sarved, ta lendab kui lind ja möirgab kui härg, ta künnab kõik külatänavad ja ajab kõik ajaalused Sitasitikas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 554 (82) 1236Z 623A9b 623A9d
32853 958 Ö/ & Pisem kui rott, suurem kui kilk, mürab kui härg, tustib maad kui siga Sitikas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (127) 1635Ö
32854 958 Ü/ & Lennab kui lind, tõngub kui siga, möirab kui härg, kõrgem kut härg, madalam kut härg, ise kolmest kokku jätkatud Sitikas Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 161 (29) 708C
32855 958 # 959 960 961 | kk
32856 959 A & Lendab, aga lind ei ole, kui teda tapad, oma verd sa valad Sääsk Trt 1934 K. Kirss E 85926 (7)
32857 959 Ba Ei ole lind, aga lendab, nina vahe, hääl hele, kes teda tapab, inimese verd valab Sääsk 1908 Tander 39
32858 959 Ba Lendab linnuke, mitte tihane, pikk nina, peenikene heal, kui sa teda tapad, oma verd sa valad Sääsk 1899 Kuusik KT 212 (12)
32859 959 Ba Ei ole lind, aga lendab, nina vahe, hääl hele, kes teda tapab, inimese verd valab 1920 Nurmik I 136
32860 959 Ba Pikk nina, peenike hääl, kui sa teda tapad, oma verd sa valad Sääsk 1992 Metstak2 49 ja 50
32861 959 Ba & Lendab lennuke, mitte tihane, pikk nokk ja piinike hääl, kui sa teda tapad, oma verd valad Sääsk Kul 1960 J. Nurme RKM II 101, 231 (3)
32862 959 Bb & Lendab linnuke, aga mette tihane, pikk ja peenike nokk, ja kuis teda tapad, oma verd valad Sääsk Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 310 (35)
32863 959 Bc & Üks väikene linnukene, ei mitte sinine, vaid punane, kui sa teda tapad, oma verd valad Lutikas Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (146)
32864 959 Bd & Pikä nokiga tsirk lindas, ku sa timä ärä tapat, sis uma vere maalõ valat Kiholanõ Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (121)
32865 959 C & Lendab nigu sumiseb, a ku istus maha, siss jääs vakka, kes teda tapp, tuu oma verd vala Kihulane As 1996 A. Korb EFA I 17, 93 (39)
32866 959 D & Lind papagoi, istub puu peal trigaltoi, kes seda lindu tapab, see oma vere valab Sääsk Kad 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 187/8 (59)
32867 959 # 958
32868 960 & Lindab, aga ei ole lind, ulub, aga ei ole elajas Tuul Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (56)
32869 960 Lendab – pole lind, ulub – pole elajas Tuul 1899 Kuusik KT 211 (1)
32870 960 # 958
32871 961 Lendab kui tsirk, pureb kui peni, hambaid ei ole Püss 1913 E EM2 71 (838)
32872 961 & Lindas kui tsirk, p[u]re kui pini, hambid es ole Püss Ote 1896 H. Maasen E 26553
32873 961 # 958 | kk
32874 962 a & Lindas, sis hürises, istus, maad künd Sitasitkas Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 55 (71)
32875 962 b & Undas ja mürises, ku maaha satas, sis künd Sitasitik Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (92)
32876 962 b Lendab, ulub, laseb maha, kaevab maad Sitikas 1899 Kuusik KT 211 (6)
32877 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad (Eine Eiche auf Dorpats Grenze, eine Erle auf der Strasse der Stadt, die Wurzeln laufen zusammen, die Wipfel neigen sich zusammen) Bräutigam und Braut Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 288
32878 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig; suguvõsa 1890 E EM 149 (1415)
32879 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig; suguvõsa 1913 E EM2 129 (1853)
32880 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Suguvõsa 1914 E MM 16 ja 45 (240)
32881 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Suguvõsa 1920 E MM2 16 ja 48 (243)
32882 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Suguvõsa 1994 E MM3 13 ja 39 (243)
32883 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peigmees ja pruut 1939 Nugis 294 ja 314 (221)
32884 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksvad, ladvad kokku langvad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (4)
32885 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Armastus KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (6)
32886 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peigmees pruudiga Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 95 (30)
32887 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Meest, naest PJg 1894 M. Reimann E 13023/4 (28)
32888 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Paariminemine Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (117)
32889 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Pal 1909 H. Karro E 46483 (26)
32890 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, latvad kokku langevad Pruut ja peigmees Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (48)
32891 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abiellumine Tor 1974 E. Maasik RKM II 310, 484 (7a)
32892 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 379 (27)
32893 963 A1a1* Tamm Tartu raeal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Suguvõsa Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (9)
32894 963 A1a1* Tamm Tartu rajal, lepp liina uulitsel, juured kokko jooksevad, ladvad kokko langevad TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 403 (14)
32895 963 A1a1* Tamm Tartu raal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Armastus KJn 1971 P. Kippar KKI 51, 23 (8)
32896 963 A1a1* Tamm Tartu rajadel, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peig ja pruut Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (60)
32897 963 A1a1* & Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ladvad kokku langevad, juured kokku jooksevad Abielu Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (12)
32898 963 A1a2* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad (Eine Eiche auf Dorpats Grenze, eine Erle auf der Strasse der Stadt, die Wurzeln laufen zusammen, die Wipfel neigen sich zusammen) Bräutigam und Braut Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 288
32899 963 A1a2* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peigmees ja pruut 1885 ER Kal. (1885) 95 (16)
32900 963 A1a2* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pulmad Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (3)
32901 963 A1a2* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (2)
32902 963 A1a2* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 283 (136)
32903 963 A1a2* Tamm Tartu raja pääl, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielupaar: kos kasvab tõine, kos kasvab tõine, aga juured jooksevad kokku Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 83 (43)
32904 963 A1a2* Tamm Tartu raja pääl, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (61)
32905 963 A1a2* Tamm Tartu raja pääl, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Mees ja naine abielus Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 237 (3)
32906 963 A1a2* Tamm Tartu raea pääl, lepp liina uulitsal, juured kokko jooseva, ladvad kokko langeva Suguvõsa TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (42)
32907 963 A1a2* Tamm Tartu raa pial, lepp linna uulitsal, juured kokku joosevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peidmiis Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (78)
32908 963 A1a2* Tamm Tartu raa peal, lepp linna uulitsal, juured kogu jooksevad, ladvad kogu langevad Abielupaar Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (64)
32909 963 A1a2* & Tamm Tartu raja pial, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Armastajapaar Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 557 (2)
32910 963 A1a2* Tamm Tartu raja pääl, lepp linna uulitsal, latvad kokko langevad, juured kokko jooksevad Pruut ja peigmees Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (58)
32911 963 A1a2* Tamm Tartu raja pial, lepp linna uulitsal, ladvad kokku langevad ja juured kokku jooksevad Pruut, peigmees MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 726 (123)
32912 963 A1a3* Tamm Tarto rajalt, lepp linna uulitsalt, juured kokko jooksevad, ladvad kokko langevad Paariheitmine eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (7)
32913 963 A1a3* & Tamm Tartu raja pealt, lepp linna uulitsalt, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abiellumine KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 35 (42)
32914 963 A1a4 & Tamm Tartu raja ääres, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, kokku ladvad langevad Pruut ja peigmees VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (13)
32915 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad (Der Stamm steht an der Dörptschen Gränze, die Erle in der Stadt-Gasse, die Wurzeln laufen zusammen, die Wipfeln fallen zusammen) Ein Paar Eheleute, die sich von Öösten und Westen zusammen heyrathen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (109)
32916 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad (Eine Eiche an der dörptschen Gränze, eine Erle in der Stadtgasse, die Wurzeln laufen zusammen, die Wipfel fallen zusammen) Ein Paar, die sich aus verschiedenen Gegenden heyrathen 1780 Hupel 121
32917 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad Abielurahvas 1782 Willmann 173 (99)
32918 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad Parikunta, syntyneet eri paikoilla 1844 Lönnrot 160
32919 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad Das Brautpaar 1852 Neus 394 ja 390 (12)
32920 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad Abielupaar 1869 Ahlqvist 74
32921 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Abielupaar 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (103)
32922 963 A1a5 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad 1899 Sander 70 (6)
32923 963 A1a5 Tamm Tartu raeal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Suguvõsa Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (20)
32924 963 A1a5 & Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Abielu KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (57)
32925 963 A1a5 Tamm Tartu rajala, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte latvad langevad Pruut ja peigmees Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (7)
32926 963 A1a6* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Peigmees ja pruut VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (88)
32927 963 A1a6* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Peidmees ja pruut Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (73)
32928 963 A1a6* & Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruutpaar Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (17)
32929 963 A1a6* Tamm Tartu raea pääl, lepp linna uulitsal, ühte juured joosevad, ühte ladvad langevad Mees ja naene; paari minema Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (84)
32930 963 A1a6* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, ühte ladvad langvad, ühte juured jooksvad Mees ja naene Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1007
32931 963 A1a7* Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured ühte jooksevad, ladvad kokku langevad Peigmees ja pruut MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 572 (14)
32932 963 A1a7* Tamm Tartu raea peal, lepp linna uulitsal, juured ühte jooksvad, ladvad kokku langevad Paar rahvast lähvad kokku Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 211 (47)
32933 963 A1a7* Tamm Tartu raja peal ja lepp linna uulitsal, juured ühte jooksevad ja ladvad kokku langevad Pruut ja peidmees Pal 1889 L. Arst H III 8, 266 (20)
32934 963 A1a7* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksvad, ladvad kokku langevad Peigmees ja pruut Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (33)
32935 963 A1a7* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsas, ühte juured jooksevad, kokku ladvad langevad Inimeste abielusse heitmine Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (32)
32936 963 A1a7* Tamm Tartu raea peal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad ühte langevad Peigmees ja pruut Tor 1890 M. Ostrov H II 17, 773 (15)
32937 963 A1a7* Tamm Tartu raja pääl, lepp on linna uulitsal, juured kokku jooksevad, latvad ühte langevad Pruutpaar VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 55 (18)
32938 963 A1a7* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad ühte langevad Peigmees ja pruut Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (180)
32939 963 A1a7* & Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, ühte latvad langevad, kokku juured jooksevad Peigmees ja pruut Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (41)
32940 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raeal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Paaripanemine Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 146 (78)
32941 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielupaar Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (3)
32942 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peidmees Plt 1917 M. Palm E 50381
32943 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 146 (1)
32944 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peimees Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 297 (12)
32945 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Noorik ja peigmees Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (126)
32946 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokko jooksevad, ladvad kokko langevad Pruut ja peidmiis KJn 1925 A. Kruus E 56315 (48)
32947 963 A1a8* Lepp linna uulitsel, tamm Tartu rajadel, juured kokku jooseve, ladvad kokku langeve Mehelesaamine, abiellumine Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 544 (38)
32948 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kogu jooksevad, ladvad kogu langevad Pruut ja peigmees Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (37)
32949 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kogu jooksevad ja latvad kogu langevad Pruut ja peigmees Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (52)
32950 963 A1a8* Lepp linna uulitsel, tamm Tartu rajal, kogu juured jooksvad, kogu ladvad langvad Mees ja naene Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (54)
32951 963 A1a8* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, kokku juured jooksevad, kokku ladvad langevad Pruut ja peigmees Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (13)
32952 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured joosvad kogu, ladvad langvad kogu Pruut ja peigmees paariminemise ajal Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (8)
32953 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ladvad kokku langevad, juured kokku joosevad Pruut ja peig Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (79)
32954 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, kokku ladvad langevad, kokku juured joosevad Abielupaar Mär? 1948 E. Poom RKM II 24, 67 (32)
32955 963 A1a8* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Suguselts Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 290 (12)
32956 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad, latvad kokku langevad Abielu Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (80)
32957 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abiellumine Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 545 (507)
32958 963 A1a9* Lepp linna uulitsas, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Vai 1893 D. Torpan H II 36, 747 (1)
32959 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (32)
32960 963 A1a9* Lepp linna uulitsel, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad, latvad kokku langevad Peigmees ja pruut Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 377 (13)
32961 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (172-173)
32962 963 A1a9* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 200 (130)
32963 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (46)
32964 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peig ja pruut Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (107)
32965 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juure kokku jooseve, ladva kokku langeve Noorik ja noormees Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (136)
32966 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pial, juured kokku juusevad, ladvad kokku langevad Pruuti-peigmiist SJn 1894 H. Raid H II 49, 618 (83)
32967 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku joosevad, ladvad kokku langevad Pruutpaar KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (78)
32968 963 A1a9* Lepp linna uulitsan, tamm Tartu raja pääl, juure kokku jooseve, ladva kokku langeve Pruuti-peigmeest Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (46)
32969 963 A1a9* Lepp liina uulitsan, tamm Tartu raja pääl, juurõ kokku jooseva, ladva kokku langeva Meheleminek Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (31)
32970 963 A1a9* Lepp liina uulitsal, tamm Tartu raja peal, juure kokku jooseva, ladva kokku langeva Pruut ja peigmiis Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (33)
32971 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja piäl, juured kokko joosevad ja ladvad kokko langevad Pruut ja peidmes KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 10 (58)
32972 963 A1a9* Lepp liina uulitsan, tamm Tartu rae pääl, juure kokko jooseva, ladva kokko langeva Naasevõtmine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (36)
32973 963 A1a9* Lepp linna uulitsal ja tamm Tartu raja peal, juured kogu jooksevad, ladvad kogu langevad Suguvõsa ehk pruut ja peigmees PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (57)
32974 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Neiu ja peiu ehk armastajad Amb 1893 J. Freimann E 7818 (17)
32975 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja piäl, juured kokku joosevad ja ladvad kokku langevad Abielusse astmene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (32)
32976 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad ja latvad kokku langevad Noorpaar Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 186
32977 963 A1a9* Lepp linna uulitsalt ja tamm Tartu raja päält, juured kokku jooksevad ja latvad kokku langevad Pruut ja peigmees Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (124)
32978 963 A1a9* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ladvad kokku langevad, juured kokku jooksevad Pruut ja peigmees KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (103)
32979 963 A1a9* Lepp oli linna uulitsal ja tamm oli Tartu raja pääl, neil juure kokku jooseve ja ladva kokku langeve Abielurahvas Trv 1894 J. Sikk H II 49, 111 ja 115 (12)
32980 963 A1a9* Lepp oli linna uulitsal, tamm oli Tartu raja peal, kokku juured jooksevad ja kokku ladvad langevad Pruut ja peigmees Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (108)
32981 963 A1a9* Lepp linna uulitsalt, tamm Tartu rajalt, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Sii on inimeste kohta, kis abielusse heidavad MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 214/5 (49)
32982 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad (Eine Erle auf der Strasse der Stadt, eine Eiche auf der Grenze Dorpats, die Wurzeln laufen zusammen, die Wipfel neigen sich zusammen) Braut ja Bräutigam 1876 Wied. 274
32983 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Paar läheb kokku Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 673 (19)
32984 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Iis 1956 R. Viidalepp KKI 22, 545 (1)
32985 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad Mees ja naene Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 61 (9)
32986 963 A1a10* Lepp linna uulitsel, tamm Tartu rajal, juured ühte jooksevad, ladvad ühte langevad Pruut ja peidmees Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (5)
32987 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langvad Mees ja naene Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (46)
32988 963 A1a10* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Abielu Pai 1926 R. Viidebaum E 59242 ja 59248 (5)
32989 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, ühte latvad langevad Abielupaar Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 89 (3)
32990 963 A1a10* Lepp lenna uulitsal, tamm Tartu raeal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peigmees LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 177 (16)
32991 963 A1a10* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Hag 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 329 (17)
32992 963 A1a10* Lepp linna uulitsalt, tamm Tartu rajalt, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langvad Kaugelt naese võtmine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (26)
32993 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured ühte jooksevad, latvad ühte langevad Mees võtab teisest kihelkonnast naise Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (31)
32994 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured ühte jooksevad, ladvad ühte langevad Peigmees ja pruut MMg 1888 A. Artis H II 28, 354a (100)
32995 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured ühte joosevad, ladvad ühte langevad Peidmees ja pruut Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (6)
32996 963 A1a11* Lepp linna uulitsas, tamm Tartu raeades, juured ühte jooksevad, ladvad ühte langevad Abielusse minemine Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (66)
32997 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peigmees Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 153 (6)
32998 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Ükspuhas, kui kaugelt inimesed tulnud on, siiski astuvad paari Mus 1909 O. Liiv EÜS VI 1282 (32)
32999 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peidmees Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 370 (6)
33000 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peigmees Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (13)