Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 43001 — 44000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
43001 1250 & Must ku kurat, valgõ ku lumi, hirn ku hopõn Tuul Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (52)
43002 1250 # 958P1a* 1322 | kk
43003 1251 & Must kui hüdsi, kõva kui kivi Sitasitik Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 573 (405)
43004 1251 # 958K3b* 1252 1253 2366 | kk
43005 1252 & Must kui süsi, süsi ei ole, tuhnib kui siga, siga ei ole, karvad ta kannab ning sile ei ole Mutt on must kui mustem süsi VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 53
43006 1252 # 958K3b* 1251 1253 | kk
43007 1253 & Must kui süsi, valge kui lumi, hiilgab kui hõbe Silm 1896 A. Kuldsaar E 24810 (99)
43008 1253 Must kui süsi, valge kui lumi, hiilgab kui hõbe Silm 1913 E EM2 93 (1218)
43009 1253 # 132 1051Ea3 1251 1252 1322 2366 | kk
43010 1254 Aa & Must kukk ja kuldsed mokad Vasklukuga piip Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 314 (1)
43011 1254 Ab & Must kukk, kuldsed huuled Püss Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (21)
43012 1254 B & Must koer ja koldsed mokad Vaskega piip Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 451 (7)
43013 1254 # 1236Eb 1246 1258 1259 1260 1261 1278 1294Pa
43014 1255 & Must kukk ja mugurad silmad, ise nöpib nööpnõelu Mõtus SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (13)
43015 1255 # 1236Ea
43016 1256 & Must kukk kutsub kõik kihelkonna kokku Õpetaja Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (17)
43017 1256 Must kukk kutsub kõik kihelkonna kokku Õpetaja 1890 E EM 105 (922)
43018 1256 Must kukk kutsub kõik kihelkonna kokku Õpetaja 1913 E EM2 93 (1221)
43019 1256 Must kukk kutsub kõik kihelkonna koju 1906 Pet. Ah 41
43020 1256 # 2006 2385C4d 2408A2c
43021 1257 & Must kukk kuuse otsan, viskab paska viljäle Õptaja kantslin Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 346 (110)
43022 1257 # 783A4a
43023 1258 & Must kukk, kuldsed kannuksed Kardraiustega särk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (165)
43024 1258 # 1254 1259 1260 1261 1262
43025 1259 & Must kukk, kuldsed sarved Kannel Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (24)
43026 1259 # 1254 1258 1259 1260
43027 1260 A & Must kukk, kuldsed siived Püss Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (67)
43028 1260 A Must kukk, kuldsed siivad Kirp Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (22)
43029 1260 B & Must kull ja kuldsed tiivad, seisab aitas seina pial Püss 1892 T. Wiedemann E 9104 (2)
43030 1260 B Must kull, kuldsed tiivad, seisab aidas seinal Püss 1913 E EM2 93 (1228)
43031 1260 # 1254 1258 1259 1262
43032 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned (Ein schwarz Hahn, goldene Adern) Eine Harfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (76)
43033 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned (Ein schwarzer Hahn, goldne Adern) Eine Harfe 1780 Hupel 121
43034 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1782 Willmann 170 (71)
43035 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kantele 1844 Lönnrot 157
43036 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned (Ein schwarzer Hahn, goldene Därme) Die Harfe 1876 Wied. 280
43037 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (73)
43038 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1869 Ahlqvist 73
43039 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (20)
43040 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (20)
43041 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1948 Mihkla KlL 75 (18)
43042 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (18)
43043 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Holstre vammus Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (68)
43044 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Vammus Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (12)
43045 1261 Aa1 Must kukk, kuldse soone Nööritatud särk Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (29)
43046 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Sukk Vil 1892 H. Pihlap E 725 (33)
43047 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Viiul Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 12975 (78)
43048 1261 Aa1 & Must kukk, kuldsed sooned Kannel Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (39)
43049 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (71)
43050 1261 Aa1 Must kukk, kuldse soone Viiol Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 439 (10)
43051 1261 Aa1 Must kukk, kuldse soone Kannel Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (112)
43052 1261 Aa1 Must kukk, kullatse soone Viiul San 1888 K. Gross H II 31, 808 (77)
43053 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Tulesüsi KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 327 (63)
43054 1261 Aa2 & Must kukk ja kuldsed sooned Nööridega vammus Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (35)
43055 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Vanamoodi nööridega kuub Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 15 (1)
43056 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Kannel Vil 1889 J. Toss H IV 3, 421 (80)
43057 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Viiulpill Kse 1889 M. Reimann H III 4, 485 (2)
43058 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Kannel Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (62)
43059 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Kannel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (53)
43060 1261 Aa3* & Must kukk, kuldsooned Viiul Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (37)
43061 1261 Aa3* Must kikas, kuldsed sooned (Ein schwarzer Hahn mit goldnen Adern) Eine Harfe 1805 St. Pet. Mon. (1805) 64 ja 250 (13)
43062 1261 Aa3* Must kikk, kuldse soone Kannel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (114)
43063 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel 1890 E EM 105 (921)
43064 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel 1913 E EM2 93 (1220)
43065 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 48
43066 1261 Ab1 & Must kukk, kuldsed sooled Sõrmkinnas ja sõrmed sees Kad 1897 A. K. Kivi H II 57, 54 (3)
43067 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Viiul KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (15)
43068 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (34)
43069 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (45)
43070 1261 Ab1 Must kukk, kuldased suoled Kannel Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (91)
43071 1261 Ab1 Must kukk, kuldaiset suolet Viiul Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (77)
43072 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (38)
43073 1261 Ab1 Must kukk, kuldse soole Kannel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (198)
43074 1261 Ab2 & Must kukk ja kuldsed suoled Ahjus süed Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 478 (28)
43075 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Must sukk, vaskvarrastega, kuduja käes Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 20 ja 53 (80)
43076 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Seinakell Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (3)
43077 1261 Ab3 & Must kukk, kuldsed soolikad Särk, vammus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (209)
43078 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Holstre, Tarvastu, Aidu, Loodi jne. nööriga vammus Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (139)
43079 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Sukk, vaskvardad Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (52)
43080 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Sukakudumine SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (107)
43081 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Must sukk, vaskvardad Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 ja 1476 (13)
43082 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Must sukk, kuldvardad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (72)
43083 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Kannel Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (56)
43084 1261 Ab4 & Must kukk, kuldsoolika Ahi Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (132)
43085 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Vorstid ahjus Tor 1889 M. Tilk E 493 (9)
43086 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Uba Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (101)
43087 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Nööridega vammus Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (19)
43088 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Vardad PJg 1894 M. Reimann E 13023 (23)
43089 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Vardad Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (10)
43090 1261 Ab5 & Must kukk ja kuldsed soolikad Sukk, vardad SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (37)
43091 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Sukk varrastega Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (5)
43092 1261 Ab5 Must kukk ja kuldsed soolikad Sukakudumine Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (9)
43093 1261 Ab6 & Must kukk ja kullast soolikse Härmoonik Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 525 (9)
43094 1261 Ac Must kukk, koldsed sooled Kannel Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (43)
43095 1261 Ac & Must kukk, koldsed sooled Viiul Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (39)
43096 1261 Ac Must kukk, koldsed soolikad Sukakudumine Saa 1894 M. Tults E 11181 (122)
43097 1261 Ac Must kukk, kollased soolikad Viiul SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (51)
43098 1261 Ac Must kukk, kollased soolikad Viiul Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (196)
43099 1261 Ad & Must kukk, siidisooled Viiul Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (31)
43100 1261 Ad Must kukk, siidisooled Viiul 1890 E EM 105 (925)
43101 1261 Ad Must kukk, siidisooled Viiul 1913 E EM2 93 (1224)
43102 1261 Ad Kollane kukk ja siidised sooled Viiul 1955 ÜÕÕ 45 (7)
43103 1261 Ad Kollane kukk ja siidist sooled 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
43104 1261 Ad Kollane kukk ja siidised sooled Viiul 1970 Kriisa-Villand 51 (3)
43105 1261 Ad Must kikas, siidised soolikad Viiul 1992 Metstak2 36
43106 1261 Ba1 & Punane kukk, kuldsed sooned Kannel KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (109)
43107 1261 Ba1 Punane kukk, kuldsed sooned Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 205 (110)
43108 1261 Ba1 Punane kukk, kuldse soone Viiol Trv 1889 J. Käger H III 6, 322 (196)
43109 1261 Ba2* & Punane kukk, kuldsooned Viiol Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (59)
43110 1261 Ba2* Punane kukk ja kuldsed sooned Viiul Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (48)
43111 1261 Bb & Punane kukk, kuldsed soolikad Viiul Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 246 (98)
43112 1261 Bc Punane kukk ja kollased sooned Viiul Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 289 (197)
43113 1261 Bc & Punane kukk ja koldsed sooned Viiul SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (10)
43114 1261 Bd & Punane kukk ja sinised sooned Viiul Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (63)
43115 1261 Be & Punane kukk, kuivanud soolikad Viiul Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (4)
43116 1261 C+ & Kõllane kikas, punatse sooliku Viiul Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 424 (32)
43117 1261 C+ Kiri kukk ja koldsed soolid Tunnikell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (36)
43118 1261 C+ Kassil kõlladsõ sooligu Kiik-viiul Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (83)
43119 1261 D*/ & Must kukk, kuldsed sooned, laulab korra nädalis Kirikuõpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 430 (14) 1264H*
43120 1261 D*/ Must kukk ja kuldsed sooned, laulab korra nädalis Õpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (15) 1264H*
43121 1261 # 777 1246 1254 1258 1262
43122 1262 a Must kukk, kuldsed suled (Ein schwarzer Hahn, goldene Federn) Die Harfe 1876 Wied. 280
43123 1262 a Must kukk, kuldsed suled Viiolipill Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (18)
43124 1262 a Must kukk, kuldsed suled Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (49)
43125 1262 a & Must kukk, kuldsed suled Viiul VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (121)
43126 1262 a Must kukk, kuldsed suled Kannel Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (42)
43127 1262 a Must kukk, kuldsed suled Püss Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (82)
43128 1262 a & Must kukk, kuldsed suled Pada tulel Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (37)
43129 1262 a Must kukk, kuldised suled Pada tule pääl koogu otsan Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (101)
43130 1262 a & Must kukk, kuldse sule Särk Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (60)
43131 1262 a Must kukk, kuldse sule Särk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (77)
43132 1262 b & Must kukk ja kuldse sule Lauluraamat Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (122)
43133 1262 # 1258 1260 1261
43134 1263 & Must kukk, muru hari Pudel Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (169)
43135 1263 Must kukk, muru hari Pudel 1890 E EM 105 (924)
43136 1263 Must kukk, muru hari Pudel 1913 E EM2 93 (1223)
43137 1263 Must kukk, muru hari 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
43138 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Kirikuhärra Saa 1892 H. Langholts H III 13, 506 (42)
43139 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Kirikuõpetaja Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 23 (57)
43140 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Kirikuõpetaja Saa 1939 V. Voll ERA II 213, 403 (40)
43141 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Pastor, papp Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (212)
43142 1264 Aa1 & Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (136)
43143 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpussad Opetaja TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 410 (20)
43144 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 528 (87)
43145 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Kirikhärra Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (21)
43146 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (82)
43147 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (43)
43148 1264 Aa2 Must kukk ja valged lõpused Kirikuõpetaja TMr 1926 L. Berg E 57149
43149 1264 Aa2 & Must kukk ja valged lõpused Õpetaja Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (10)
43150 1264 Aa2 Must kukk ja valge lõpuse Õpetaja Tt 1877–1917 Anonüüm 022 H, R 4, 56 (39)
43151 1264 Aa3 & Must kikas, valge lõpusse Kerksant Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 357 (33)
43152 1264 Aa4 & Must kikas, valgõ' lõtusõ' Õpetaja Har 1935 S. Tanning KKI MS
43153 1264 Aa5 & Must kukk kantslis, valge lõput lõua all Õpetaja Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (6)
43154 1264 Ab1 Must kukk, valged lõtid Õpetaja Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (172)
43155 1264 Ab1 & Must kukk, valged lõtid Kiriksand Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (121)
43156 1264 Ab1 Must kukk, valged lõtid Kirikuhärra PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (18)
43157 1264 Ab2 Must kukk ja valged lotid Opetaja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (118)
43158 1264 Ab2 & Must kukk ja valged lotid Kirikuõpetaja Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (36)
43159 1264 Ab3 Must kukk ja valged lõtid Õpetaja, papp Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (45)
43160 1264 Ab3 & Must kukk ja valged lõtid Kirikhärrä Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (28)
43161 1264 Ab3 Must kukk ja valged lõtid Kirikuhärra Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (1)
43162 1264 Ac1% & Must kukk, valged lotutid Kirikhärra Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (29) 1232Ba
43163 1264 Ac2 & Must kukk tünni sees, valged lotutid ees Õpetaja kantslis Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 288 (19)
43164 1264 Ad & Must kukk ja valged lindid Kirikuõpetaja Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 539 (141)
43165 1264 Ae1 Must kukk, valge kurgualune Kirikuõpetaja SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (98)
43166 1264 Ae1 & Must kukk, valge kurgualune Kiriksand Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (42)
43167 1264 Ae1 Must kukk, valge kurgualune Kirikherra Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (3)
43168 1264 Ae2 & Must kukk ja kurgualune valge Kirikuõpetaja Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (1)
43169 1264 Af & Must kukk ja valge kael Õpetaja Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (40)
43170 1264 Ag & Must kukk, valge helt Kerguõpetaja Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (203)
43171 1264 B+ Must mees, valged lõtid Õpetaja 1913 E EM2 94 (1240)
43172 1264 B+ & Must mees, valged lotid Õpetaja Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (6)
43173 1264 B+ Must kala, valged lõpused Kirikuõpetaja Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (60)
43174 1264 B+ Must kass, valge kurgualune Õpetaja JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (2)
43175 1264 C* & Must kukk, valged lõtid, kireb üle kihelkonna Kirikuõpetaja Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 113 (1)
43176 1264 C* Must kukk ja valged letid, kiriv üle kihelkonna Õpetaja Tor 1964 S. Lätt RKM II 176, 606 (41)
43177 1264 Da* Must kukk, valged lõpused, laulab üks kord nädalas Õpetaja Ksi 1923 H. Korp E 53236
43178 1264 Da* Must kukk, valged lõpused, laulab üks kord nädalas Vln 1929 H. Rebane A 10984 (27)
43179 1264 Da* & Must kukk ja valged lõpuksed, laulab üks kord nädalas Kirikuõpetaja kantslis Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 195 (17)
43180 1264 Da* Must kukk ja valged lõpukesed, laulab üks kord nädalas Õpetaja kirikus Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (35)
43181 1264 Da* Must kukk ja valged lõpuksed ja laulab kord nädalas Kirikuõpetaja Trt 1936 K. Kirss E 85926 (6)
43182 1264 Db* Must kukk, valged lotutid, laulab üks kord nädalas Kirikhärra Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 437 (8)
43183 1264 Db* Must kukk, valged lokutid, laulab üks kord nädalas Kirikuõpetaja Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (5)
43184 1264 Db* Must kukk, valged lokutid, laulab ühe korra nädalas Kirikuõpetaja Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (84)
43185 1264 Db* & Must kukk, valged lokutid, üks kord nädalas laulab Kirikuõpetaja Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (90)
43186 1264 Dc1* Must kukk, valged lotid, laulab korra nädalis Kiriksand 1890 E EM 106 (926)
43187 1264 Dc1* Must kukk, valged lotid, laulab korra nädalis Kirikuõpetaja 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 7 ja 32 (10)
43188 1264 Dc1* Must kukk, valged lotid, laulab korra nädalis Kiriksand 1913 E EM2 93 (1226)
43189 1264 Dc1* Must kukk, valged lotid, laulab üks kord nädalas Kirikhärra Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (144)
43190 1264 Dc1* & Must kukk, valged lõtid, laulab üks kord nädalas Kirikisand PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (34)
43191 1264 Dc1* Must kukk ja valged lotid, laulab üks kord nädalas Kirikuõpetaja Kuu 1956 H. Kokamägi EKRK I 12, 120 (105)
43192 1264 Dc1* Must kukk ja valged lõtid, laulab üks kord nädalas Kirikhärra Mär? 1950 E. Poom RKM II 9, 465
43193 1264 Dc2* Must kukk, valged lotid, ühe korra nädalas laulab Kirikuõpetaja Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (18)
43194 1264 Dc2* & Must kukk, valged lotid, üks kord nädalis laulab Õpetaja Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
43195 1264 Dc2* Must kukk, valged lõtid, nädalis üks kord laulab Kirikuõpetaja PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (23)
43196 1264 Dd* & Must kukk, valged lõkad, laulab kord nädalas Pastor Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 192 (53)
43197 1264 Dd* Must kukk, valge lõka, üks kord laulab nädalas Kirikuõpetaja Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 544 (41)
43198 1264 De1 & Must kukk, valged heldad, üks kord nädalas laulab Pastor Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (15)
43199 1264 De2 & Must kukk ja valged heldad, üks kord laulab nädalas, selle eest saab süüa Kirikuõpetaja Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (22)
43200 1264 Df1 & Must kukk, valge lõuaalune, nädalas laulab ühe korra Õpetaja Amb 1938 J. Lunts ERA II 183, 530 (135)
43201 1264 Df2 & Must kukk ja valge lõuaalune, üks kord nädalis kiirgab Õpetaja KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 370 (1)
43202 1264 Dg*% Must kukk ja valge hari, laalab korra nädalis Kirikuõp[etaja] Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 356 (1) 1947A1i
43203 1264 Dg*% & Must kukk ja valge harjane, laulab üks kord nädalas Kirikupapp Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 170 (14) 1947A1i
43204 1264 E1 & Musta lindu, madala jalga, valge kurkalune, sealiha tema sööb, kanamuna tema joob, kuus päeva tema magama, seitsmendal laulma: puh-puh! Mis lindu see on Kirikuõpetaja KJn 1958–1959 E. Liiv RKM II 139, 105 (10)
43205 1264 E2 & Must kukk, valged lõpused, kuus päeva seisab ja seitsmendal päeval laulab Kirikuõpetaja Saa 1963 T. Eimre, R. Tamm EKRK I 46, 269 (7)
43206 1264 E3 & Must kukk ning valge kurgualune, iga seitsme pääva kohta laulab kaks tundi Kerguõpetaja Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 413 (245)
43207 1264 F & Must kukk, valged lotid, laulab igal pühapäeval Kirikherra Trt 1927 K. Pormeister E 59843 (253)
43208 1264 G & Valge kaalaga kikas lätt nädälil üts kõrd orsile Opetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (110)
43209 1264 H*/ & Must kukk, kuldsed sooned, laulab korra nädalis Kirikuõpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 430 (14) 1261D*
43210 1264 H*/ Must kukk ja kuldsed sooned, laulab korra nädalis Õpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (15) 1261D*
43211 1264 # 1249 | vs: EV 14743
43212 1265 Aa Must kuus muru pääl Öö Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (116)
43213 1265 Aa & Must kuus moro pääl Üü Se 1928 T. Linna S 9130 (74)
43214 1265 Ab & Must pakk moro pääl Üü Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (20)
43215 1265 Ac & Must papp moro pääl Öö Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 311 (20)
43216 1265 B*/ Must kuus muru pääl, ei saa üle ega ümbre Inemise vari Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (124) 2560F*
43217 1265 B*/ & Must kuus muru pääl, ei saa kostki üle ei ümbre Inimese vari San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (24) 2560F*
43218 1265 # 651 1274
43219 1266 & Must lammas, valge moka Kinnas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (59)
43220 1266 # 1240 1294Mb
43221 1267 & Must laud ja valged jaared Tahvel 1892 T. Wiedemann H II 37, 635 (11)
43222 1267 Must laud, valged ääred 1913 E EM2 93 (1229)
43223 1268 A1 & Kena lehm ja keegud sarved, lääb ammudes arusse Torupill VJg 1889 J. Müllerbeck H II 10, 719 (1)
43224 1268 A2% & Kena lehm, keigukad sarved, tuleb ihkujes ihasta, ammujes arusta Torupill Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (18) 669
43225 1268 A3 & Kena lehm, keigukad sarved, tuleb ammudes arusta, ihkudes Ihasalusta, ei ole kohus korrekest, maos marjavarrekest, ise täis kui puuk Torupill Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 767 (15)
43226 1268 B1a & Kena lehm ja keigud sarved, must lehm, mugurad sarved, tuleb ammujes arusta, ehkujes Ihasalusta, ei ole kohus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Torupill Kuu 1963–1964 A.-M. Salström Vilbaste 1, 223
43227 1268 B1b* & Must lehm, mõnusad sarved, kena lehm, on keigud sarved, tuleb ammujes arusta, ihkudes Ihasalusta, kõhus ei mitte kõrrekesta, maus ei marjavarrekesta Torupill Jõe 1940 T. Võimula ERA II 283, 156 (60)
43228 1268 B1b* Must lehm, mugarad sarved, kenä lehmäl keigud sarved, sie tuleb ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei ole kohus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Torupill Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 41p. (1)
43229 1268 B1c & Must lehm ja mugarad sarved, kena lehm ja keerus sarved, tuli ammudes arusta, singudes Sinisalusta, ei olnud kohus korrekesta, maos ei marjavarrekesta Torupill Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (2)
43230 1268 B2a1 Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammudes arusta, ihkudes Ihasalusta, ei olnud kõhus kõrrekest, maos ei marjavarrekest, ise täis kui tiine puuki Torupill 1913 E EM2 93 (1225)
43231 1268 B2a1 Must lehm, mugurad sarved, kena lehm ja keigud sarved, tuli ammudes arusta, ihkudes Ihasalusta, polnud kõhus kõrrekesta, maos ei marjavarrekesta, ise täis kui tiine puuki Torupill 1921 Nurmik II 162 (7)
43232 1268 B2a1 & Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammudes arusta, ihkudes Ihasalusta, ei ole kõhus kõrrekesta, maus ei marjavarrekesta, ise täis kui tiine puuki Torupill Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (67)
43233 1268 B2a2 & Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei old kohus korrekasta, maus ei marjavarrekasta, ise täüs kui täine puuki Torupill Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (35)
43234 1268 B2a2 Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei old kohus korrekasta, maus ei marjavarrekasta, ise täüs ku täine puuki Torupill Kuu 1962 J. Mikiver RKM I 6, 615 (9)
43235 1268 B2b* & Must lehm, mugurad sarved, kenä lehm, keigüd sarved, tuli ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei ole kohus korrekasta, maus ei marjaraasukasta, ise täüs kui täüsi puuki Torupill Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 716 (10)
43236 1268 B2b* Must lehm, mukulat sarvet, kena lehm, kirjut sarvet, see tuli ammujen arusta, ihkues Ihasalusta, ei ollut kohus korrekasta, maus ei marjavarrekasta, ise täüs kui tainapukk Torupill Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (76)
43237 1268 B3 & Must härg, mugarad sarved, kena lehm, kegarad sarved, tuleb arust ammudes, ei ole kõhus kõrrekest ja ei maus varrekest, siiski kõht täis Torupill VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 201 (117)
43238 1268 B4 & Must härg, mugulad sarved, läheb aru ammudes, ei õle kõhus kõrrekest, vatsas marjavarrekest Torupill Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 14 (47)
43239 1268 B5 & Must härg, mugulad sarved, läheb aruje ammudes Sitavurr Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (42)
43240 1268 B6 & Must härg, mugaras sarved, läheb singujes siru-sarusse Püss Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2332 (36)
43241 1268 C1 & Kirju lehm ja kiigu sarve, ei ole kõtun kõrrekest ega maon marjavarrekest Pasun Elv 1931 E. Voormann E 71401 (8)
43242 1268 C2 & Kirriv lehm, kõigu sarve, tule kodu tuida-taida, ei ole kõtun kõrrekest, maon marjavarrekeist Lõõtspill Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (29)
43243 1268 C3 & Kirju lehm ja kiili sarved, möirgab kui härg, ei ole kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Härmonik Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (6)
43244 1268 D & Alt tuleb ambudes, seeri-sääri singudes, ise püha lehm, pügalikud sarved pääl Torupill Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (52)
43245 1268 # 292 619 623 699 2006 | kküs
43246 1269 a Must lehm, üks kõrv, üks nisa Teekann 1979 Metstak 12 ja 33 (84)
43247 1269 a Must lehm, üks kõrv, üks nisa Teekann 1992 Metstak2 26 ja 27
43248 1269 a & Must lehm, üts kõrv, üts nisa Teekann Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 45 (410)
43249 1269 b & Must mees, üks kõrv, üks nisa Kann Mus 1978 I. Kivistik KKI 68, 560 (16)
43250 1270 & Must maa taivatähti täüs Rüakõrs Se 1935 A. Jänessoo S 105262 (17)
43251 1271 & Must maa, vahane seemen Räni ja tulekibenä Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (12)
43252 1271 # 695 1374Qa2*
43253 1272 & Must mees marsib sauna, sada sammuvad järele Kiriksand ja kogudus Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (123)
43254 1272 Must mees sammub sauna, sada sammuvad järele Kiriksand ja kogudus 1890 E EM 106 (934)
43255 1272 Must mees sammub sauna, sada sammuvad järele Kiriksand ja kogudus 1913 E EM2 94 (1238)
43256 1272 # 1537Da
43257 1273 Aa Must märk mehetapja Püss Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (123)
43258 1273 Aa & Must märk mehetapja Püss Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (30)
43259 1273 Ab Must märss mehetapja Püss Pst 1889 J. Henno H IV 3, 372 ja 382 (24)
43260 1273 Ab & Must märss mehetapja Püss Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (59)
43261 1273 Ac1 & Must mees mehemurdja Püss SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (53)
43262 1273 Ac2 & Must mees, murja sees Püss Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (25)
43263 1273 Ac3 & Must mees om egä mihe hengevõtja Püss Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (94)
43264 1273 B/ & Must mees, murdja sehest, siivuta lendab, hammasteta järäb Püss Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (25) 2194L
43265 1274 A1a1 Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk oma suure harjaga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 19 ja 53 (77)
43266 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal Kukk 1890 E EM 106 (930)
43267 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal 1903 Pet. HS I 34 (3)
43268 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal 1907 Pet. ELA 85 (1)
43269 1274 A1a1 Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk 1913 E EM2 93 (1233)
43270 1274 A1a1 Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk 1921 Nurmik II 22 (15)
43271 1274 A1a1 & Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kikas Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (103)
43272 1274 A1a1 Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 612 (29)
43273 1274 A1a1 Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (30)
43274 1274 A1a1 Must mees muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 51 (2)
43275 1274 A1a1 Must mies muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 423 (119)
43276 1274 A1a1 Must mies muru pial, tükk liha turja pial Murkel (kevadine sien) VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 289 (58)
43277 1274 A1a1 Must miis moro pääl, tükk liha tur'a pääl Se 1933 N. Oinas S 58567 (29)
43278 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal Kukk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (13)
43279 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal Kukk Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (12)
43280 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal Kukk Lai 1952 Anonüüm 077 RKM II 192, 663 (570)
43281 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal Kukk Lai 1918–1940 K. Aasmaa RKM II 192, 739 (658)
43282 1274 A1a1 Must mees muru peal, tükk liha turja peal Must kukk magab Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 126 (15)
43283 1274 A1a2 Must mees murul, tükk liha turjal 1923 Pet. UA7 71 (1)
43284 1274 A1a2 Must mees murul, tükk liha turjal Kukk 1968 SSTT 20
43285 1274 A1a2 Must mees murul, tükk liha turjal 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (11)
43286 1274 A1a2 Must mees murul, tükk liha turjal Kukk 1979 Metstak 17 ja 34 (149)
43287 1274 A1a2 Must mees murul, tükk liha turjal Kukk 1992 Metstak2 42 ja 43
43288 1274 A1a2 & Must mees murul ja lihatükk turjal Kukk Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (1)
43289 1274 A1b & Miis käü murru müüdä, lihatükk turja pääl Kikas Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (55)
43290 1274 A2 & Must miis turu pääl, tükk liha turja pääl Kukk Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (29)
43291 1274 A3 & Must mees muru pääl, mõõgad suured selja pääl Kukk Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (112)
43292 1274 A3 Must mees muru pääl, mõõgad suured turja pääl Kukk 1913 E EM2 93 (1233)
43293 1274 Ba & Must Mikk moro pääl, lihatükk tur'o pääl Sitasitik Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 15 (8)
43294 1274 Bb & Must Mikk muru pääl, lihakints turja pääl Kikas Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (36)
43295 1274 C & Must mätäs muru pääl, tükk liha turja pääl Kukk Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (66)
43296 1274 D+ & Must kurat moru pääl, tükk liha turja pääl Kikas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (197)
43297 1274 D+ Must kukk muru peal, tükk liha turja peal Hlj 1924 A. Raudleberg A 5185 (4)
43298 1274 E1/ & Must mees muru pääl, lihaliud pää otsan Kukk Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 435 (99) 1072Z1
43299 1274 E2+/ & Vanamees laulab puu peal, tükk liha turja peal Kukk Lih 1968 K. Salve KKI 48, 248 (19) 1072Z2+
43300 1274 E2+/ Mees läheb aia otsa, tükk liha turjal, tänitab natuke veel Kukk kireb aia otsas Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 346 (10) 1072Z2+
43301 1274 E2+/ Mees läheb väljale, tükk liha turja peal Kukk Lai 1936–1937 V. Ivask RKM II 192, 561 (413) 1072Z2+
43302 1274 E2+/ Mees seisab jõe kaldal, tükk liha turja peal Kukk Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 614 (6) 1072Z2+
43303 1274 # 651 1072P2* 1265 1949
43304 1275 a & Must mees nurgas, viskab kust Taaritõrdu Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 309 ja 332 (4)
43305 1275 b & Must mees kuseb nurgas Taarianum Vil 1896 H. Maaten E 25975 (28)
43306 1275 c & Vanamiis kuseb nurgan Taaritõruke Pst 1926 O. Loorits ERA II 34, 337 (5)
43307 1275 # 1868 2008
43308 1276 A & Must mees sülitab üle metsa Püss MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (34)
43309 1276 A Must mees sülitab üle metsa Püss 1913 E EM2 94 (1239)
43310 1276 Ba/ & Musta süüb ja valget viskab, üle metsa sülitab Püss MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (98) 1316Ba
43311 1276 Bb/ & Musta sööb ja valget situb, üle metsa sülitab Püss MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 742 (9) 1316Bb
43312 1276 Bb/ Musta sööb ja valged situb, üle metsa sülitab Püss MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (16) 1316Bb
43313 1276 Bc/ & Musta sööb ja musta situb, üle metsa sülitab Püss Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 98 (1) 1316Bc
43314 1276 # 1573Bb1
43315 1277 & Must mees, kalasaba taga Pääsuke VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 72 (95)
43316 1277 Must mees, kalasaba taga Pääsuke 1979 Metstak 18 ja 34 (165)
43317 1277 Must mees, kalasaba taga 1990 Randmäe-Sprenk III2 37
43318 1277 Must mees, kalasaba taga Pääsuke 1992 Metstak2 47
43319 1277 # 2357
43320 1278 a1 Must mees, mustad mokad, punane piip, valge vars Tulejalg ja tuli 1890 E EM 106 (931)
43321 1278 a1 Must mees, mustad mokad, punane piip, valge vars Tulejalg ja tuli 1913 E EM2 94 (1234)
43322 1278 a1 & Must mees, mustad mokad, punane piip, valge vars Tulejalg, kelle peal peerg põleb Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (17)
43323 1278 a2 Must mees, mustad mokad, punane piip ja valge vars Ahju otsa peal põleja peerg Plt 1917 M. Palm E 50381
43324 1278 a2 Must mees, mustad mokad, punane piip ja valge vars Tulehark Tor 1939 V. Miilaste ERA I 6, 424 (3)
43325 1278 a2 Must mees, mustad mõkad, punane piip ja valge vars Küünlajalg, piibud Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 325 (3)
43326 1278 a2 & Must mees, mustad mokad, punane piip ja valge vars Piirujalg, mille külges piirg põlenud Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 393 (107)
43327 1278 a2 Must mees, mustad mokad, punane piip ja valge vars Lamp Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 514 (1)
43328 1278 a2 Must miis, mustad mokad, punane piip ja valge vars Lamp Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 536 (8)
43329 1278 a2 Must mees, mustad mokad, punane piip ja valge vars Tulejalg piirgude jaoks Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 472 (116)
43330 1278 a3 Must mies ja mustad mokad, punane piip ja valge vars Tuleauk Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (31)
43331 1278 a3 Must mees ja mustad mokad, punane piip ja valge vars Peeruhoidja ehk "tulekadri" Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (7)
43332 1278 a3 & Must mees ja mustad mokad, punane piip ja valge vars Tulejalg peeru jaoks Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 170 (1)
43333 1278 a4 & Must mees ja mustad mokad, punane piip valge varrega Peerujalg peerutulega Sa 1904 A. Valtin H III 31, 156 (23)
43334 1278 b & Must mees ja mustad mokad, punane piip ja valge ork Piirg rauas Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 262 (73)
43335 1278 c & Must miis, musta moka, verrev piip ja valge vars Tulis ja räni Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (73)
43336 1278 d & Must mees, mustad mokad, valge piibuvars ja punane otsas Peerg raudas Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 197 (36)
43337 1278 e% & Must mees, mustad mokad, valge mees, punased põsed Tulejalg, peerg Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (11) 146
43338 1278 # 1254 1281
43339 1279 & Must mees, punatse hamba Nööritatud särk (vammus) Trv 1893 J. Kuusk E 8107 (6)
43340 1279 # 1281
43341 1280 & Must mees, roheline kuub selgas Maa 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (58)
43342 1280 Must mees, roheline kuub Maa ja rohi 1890 E EM 106 (933)
43343 1280 Must mees, roheline kuub Kiriksand ja kogudus 1913 E EM2 94 (1237)
43344 1280 # 1731Aa
43345 1281 & Must mies ja punane perse Sipelgas 1892 T. Wiedemann E 9106 (14)
43346 1281 Must mees, punane p[ers]e Sipelgas 1913 E EM2 94 (1235)
43347 1281 # 1278 1279 1293 1294
43348 1282 & Must miis, sada väist, lõikas leibä, punane miis süüve Puu lõigatav saag, puu pandas tullõ Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
43349 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk (Ein schwarzes Loch, ein rother Pflock) Eine Mohrrübe 1876 Wied. 280
43350 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Põrgan ja see mulk, kost põrgan välla võetas Ran 1889 H. Raag H II 30, 388 (7)
43351 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Põrknas ja timast järgi jäänu uss Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (24)
43352 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Verev naaris Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (28)
43353 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Porgant Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (62)
43354 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Põrgan maa sehen Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (31)
43355 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Porgand Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (43)
43356 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Porknad Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (66)
43357 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Porgan Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (7)
43358 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgnas Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (13)
43359 1283 Aa1 & Must mulk, verrev pulk Põrkna Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (31)
43360 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Põrgnas Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 154 (13)
43361 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Porgand Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 437 (9)
43362 1283 Aa1 Must mulk, verev pulk Põrknas Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (39)
43363 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Peedi Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (74)
43364 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgan Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (4)
43365 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgan Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (10)
43366 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (28)
43367 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgen maa sisen Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (64)
43368 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgan Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (19)
43369 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (62)
43370 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porkna Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (187)
43371 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgandid Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (21)
43372 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (49)
43373 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (120)
43374 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgnas Rõu 1897 G. Raup H III 28, 712 (1)
43375 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (9)
43376 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknad maa sees Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (60)
43377 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna maa sisen Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (24)
43378 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (87)
43379 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Purgand Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (46)
43380 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Ote 1895 E. Palm E 20131 (54)
43381 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand maa sees Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (13)
43382 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkõn Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
43383 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgan Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 262 (6)
43384 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porkan Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 14 (105)
43385 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Verrev piit Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 434 (44)
43386 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgnas Se 1935 A. Jänessoo S 105360 (11)
43387 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1935 A. Jänessoo S 106160 (4)
43388 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1935 P. Külaniit S 105580 ja 105588 (31)
43389 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1930 A. Nurmetu S 20420 (65)
43390 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1932 A. Nurmetu S 49048/9 (23)
43391 1283 Aa1 & Must mulk, verrev pulk Verrev nakri Se 1927 M. Pihlapuu S 1934 (59)
43392 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas maa seeh Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (5)
43393 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas maa seeh Se 1929 P. Podrätšikov S 13888/9 (20)
43394 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1933 A. Põhi S 66977 (12)
43395 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Verrev nakris Se 1930 A. Põhi S 24833 (35)
43396 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas maa seeh Se 1935 A. Põhi S 116156 (17)
43397 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Verrev nakri Se 1935 N. Oinas S 103036 (16)
43398 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Se 1933 N. Oinas S 58588 (3)
43399 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas maa seest vällä tõmmat Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 437 (23)
43400 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1929 V. Ruusamägi S 12455 (42)
43401 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1935 T. Uiboaed S 99949 (39)
43402 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Se 1918–1940 O. Loorits ERA II 34, 336 (2)
43403 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (11)
43404 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgen, porgand Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 495 (21)
43405 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Verevä nakri Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (14)
43406 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (1)
43407 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615 (6)
43408 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand maas Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627 (22)
43409 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 494 (18)
43410 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand mullas Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (31)
43411 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (16)
43412 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (1)
43413 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrknas Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (18)
43414 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 332 (256)
43415 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Piit Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (31)
43416 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Die Gelbrübe (Burkann) in der Erde Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 142p.
43417 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Se 1956 V. Pino RKM II 51, 477 (32)
43418 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgan Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 422 (14)
43419 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Urv 1963 L. Lust RKM II 173, 53 (3)
43420 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 172 (29)
43421 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 51 (2)
43422 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 537
43423 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Ei ole too ..., on porgand Räp 1967 H. Heering RKM II 250, 65 (47)
43424 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand As 1969 P. Voolaine RKM II 279, 438 (238)
43425 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Urv 1964 A. Kurg KKI KS
43426 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 108 (13c)
43427 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 417 (39)
43428 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrkna Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 140 (11)
43429 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Põrgnas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (82)
43430 1283 Aa1 Must mulk, verrev pulk Porgand Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68p. (12)
43431 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrkna Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (8)
43432 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrgand As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 13 (8)
43433 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrgand As 1996 A. Korb EFA I 17, 34 (70)
43434 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrgand As 1996 A. Korb EFA I 17, 72 (86)
43435 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrgand maa seen As 1996 A. Korb EFA I 17, 105 (50)
43436 1283 Aa2 Must mulk ja verev pulk Porgand Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 799 (62)
43437 1283 Aa2 & Must mulk ja verrev pulk Põrkna kasvas maan Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (15)
43438 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrkna Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66 (36)
43439 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrkna maa seen Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (49)
43440 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Porgand Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 57 (8)
43441 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Porgand Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 218 (27)
43442 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrgan Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 373 (4)
43443 1283 Aa2 Must mulk ja verrev pulk Põrkna Plv 1966 S. Lätt RKM II 209, 156 (38)
43444 1283 Aa3* & Must mulk, a verrev pulk om seeh Põrknas maa seeh Se 1935 A. Kits S 100012 (11)
43445 1283 Aa3* Mulk om must ja pulk om verrev Porgand Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 65 (58)
43446 1283 Aa4 Verrev pulk, must mulk Põrgan kakkatas maa seest üles, must mulk jääp järgi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (99)
43447 1283 Aa4 & Verrev pulk, must mulk Põrkna Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (22)
43448 1283 Aa4 Verrev pulk, must mulk Põrkna Se 1935 A. Põhi S 100786 (2)
43449 1283 Aa4 Verrev pulk, must mulk Põrknas Se 1934 N. Oinas S 76986 (12)
43450 1283 Aa4 Verrev pulk, must mulk Põrknas Se 1934 N. Oinas S 81957 (39)
43451 1283 Aa4 Verev pulk, must mulk Põrknas Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (15)
43452 1283 Aa4 Verrev pulk, must mulk Põrgand maa sisen Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 150 (101)
43453 1283 Aa5 Verrev pulk ja must mulk Põrgand As 1996 A. Korb EFA I 17, 49 (62)
43454 1283 Aa5 & Verrev pulk ja must mulk Põrknas As 1996 A. Korb EFA I 17, 38 (17)
43455 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk (Ein schwarzes Loch, ein rother Pflock) Eine Mohrrübe 1876 Wied. 280
43456 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand 1890 E EM 106 (936)
43457 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand 1913 E EM2 94 (1243)
43458 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgan kasvab 1970 EMrd III 236
43459 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porkan Tt 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 27p.
43460 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (10)
43461 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 260 (43)
43462 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Trv 1896 J. Sikk H II 55, 485 (36)
43463 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (63)
43464 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgan Võn 1889 J. Pint H II 33, 732 (58)
43465 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porkna Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (104)
43466 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (93)
43467 1283 Ab1 & Must mulk, punane pulk Porgand Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (32)
43468 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgen Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (47)
43469 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgan Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (78)
43470 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgand Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (275)
43471 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgen Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (91)
43472 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (48)
43473 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgan TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (111)
43474 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgan kasvab Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (7)
43475 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgan Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (68)
43476 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand (põrken) Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (52)
43477 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrkna Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (16)
43478 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgan Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (17)
43479 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgan Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (8)
43480 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ksi 1923 L. Joor E 53237
43481 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgan Plv 1929 Musto E 64484 (38)
43482 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand TMr 1932 H. Glück E 81919 (5)
43483 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (15)
43484 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Võn 1932 H. Rootsman E 81945 (1)
43485 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Ksi 1933 J. Suits E 83964 (2)
43486 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (34)
43487 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand maa sees Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (2)
43488 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand TMr 1923 R. Jõgi-Soom A 4171 (9)
43489 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Tln 1923 N. Vaher A 4248 (1)
43490 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Tln 1923 R. Albert A 4251 (2)
43491 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Nõo 1924 E. Matto A 6151 (42)
43492 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Trt 1930 F. Veidenbaum A 11479 (7)
43493 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
43494 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand, auk Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (18)
43495 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 661 (46)
43496 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrkand ja auk maa sees on must Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (10)
43497 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Kirjutamine Hel 1940 I. Novek ERA II 271, 355 (88)
43498 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 77 (100)
43499 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (6)
43500 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 365 (61)
43501 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 356 (74)
43502 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand maa sees Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 386 ja 402 (71)
43503 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 119 (6)
43504 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 102 (29)
43505 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (1)
43506 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1956–1957 S. Illak RKM II 84, 391 (34)
43507 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 153 (46)
43508 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (10)
43509 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 420 (37)
43510 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 241 (17)
43511 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Triikraud [sic!] Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (233)
43512 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 V. Sõna RKM II 84, 292 (18)
43513 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 M. Uibo RKM II 84, 319 (21)
43514 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ote 1957 V. Vuks RKM II 84, 411 (28)
43515 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 171 (7)
43516 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrkna Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 48 (6)
43517 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (282)
43518 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 547 (31)
43519 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
43520 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (91)
43521 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgand Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 399 (17)
43522 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 145/6 (8)
43523 1283 Ab1 Must mulk, punanõ pulk Porgand maa sees Khn 1972 S. Saar RKM II 294, 395 (5)
43524 1283 Ab1 Must mulk, punanõ pulk Põrkna maa sisen Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (6)
43525 1283 Ab1 Must mulk, punanõ pulk Põrknas kasus maa seeh Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (10)
43526 1283 Ab1 Must mulk, punanõ pulk Porgand Urv 1964 A. Kurg KKI KS
43527 1283 Ab1 Must mulk, punanõ pulk Porkna maa seeh Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 455 (55)
43528 1283 Ab1 & Must mulk, punanõ pulk Põrknas Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 289 (21)
43529 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Porgand Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 7 (2)
43530 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgen Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (44)
43531 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Põrgan Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (8)
43532 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgand As 1993 A. Korb RKM II 459, 156 (27)
43533 1283 Ab2 & Must mulk ja punane pulk Porgand Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 451 (5)
43534 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Põrgand kasub As 1996 A. Korb EFA I 17, 92 (26)
43535 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgand As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 445 (6)
43536 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgand võetakse maa seest välja MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (66)
43537 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Põrgen Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (30)
43538 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgant Vil 1895 A. Suurkask H I 7, 281 (3)
43539 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgand Ote 1958 M. Kaupmees RKM II 83, 607 (1)
43540 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgand Krl 1989 M. Kõiva RKM II 428, 271 (6)
43541 1283 Ab2 Must mulk ja punane pulk Porgand Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 82
43542 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Har 1990 A. Sinimets EKRK I 89, 731 (17)
43543 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand kasvab Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (145)
43544 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (41)
43545 1283 Ab3 & Punane pulk, must mulk Porgand Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (209)
43546 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 590 (54)
43547 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (95)
43548 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Põrgen maa sehen Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (127)
43549 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Türä ja puts Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (99)
43550 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (109)
43551 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (18)
43552 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Lai 1926 H. Nigul E 57616
43553 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Hel 1926 K. Puusepp E 58444
43554 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Äks 1933 I. Pääsukene E 83853 (4)
43555 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Krk 1933 H. Puidet E 84426 (1)
43556 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Trt 1922 R. Adamson A 47 (15)
43557 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (15)
43558 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Rkv 1934 V. Luuberg ERA II 70, 454 (7)
43559 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 527 (53)
43560 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand tõmba maast üles Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 476 (52)
43561 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Purgant Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 27 (152)
43562 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand peenras Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (20)
43563 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 444 (50)
43564 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 544 (74)
43565 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand tõmmatakse maa seest välja Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (14)
43566 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand maa sees Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 212 (5)
43567 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 430 (13)
43568 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Ote 1957 E. Kõrgekivi RKM II 84, 304 (4)
43569 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 472 (111)
43570 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Mullas kasvab porgand Jür 1979 E. Leek KKI KS
43571 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Trt 1983 E. Fuchs RKM II 366, 372 (4)
43572 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 260 (28)
43573 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Põrkan Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 505 (13)
43574 1283 Ab3 Punanõ pulk, must mulk Porgand Se 1934 M. Peramets S 78488 (19)
43575 1283 Ab3 Punane pulk, must mulk Porgand väljatõmmatult Tln 1992 T. Schütz RKM, KP 9, 190 (10)
43576 1283 Ab4 Punane pulk ja must mulk Porgand 1996 Eas II 194 (218)
43577 1283 Ab4 Punane pulk ja must mulk Porgand As 1994 A. Korb RKM II 466, 419 (5)
43578 1283 Ab4 Punane pulk ja must mulk Porgant Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (93)
43579 1283 Ab4 Punane pulk ja must mulk Porgand Trt 1927 A. Kõrge E 61556 (3)
43580 1283 Ab4 Punane pulk ja must mulk Porgand Ote 1957 B. Ommuk RKM II 84, 332 (10)
43581 1283 Ab4 & Punane pulk ja must mulk Porgand maa sees Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 239 (13)
43582 1283 Ab4 Punane pulk ja must mulk Porgand maa sees Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 209 (86)
43583 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (40)
43584 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (37)
43585 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (26)
43586 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (28)
43587 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Pär 1902 J. J. Pulst E 43569 (15)
43588 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Prn 1901 A. Gärtner E 41956 (89)
43589 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1799 (311)
43590 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand maas Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (23)
43591 1283 Ac1 & Must auk, punane pulk Porgand Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (28)
43592 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 297 (82)
43593 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (41)
43594 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 122 (37)
43595 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Kuu 1940 H. Malm ERA II 263, 206 (1)
43596 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 182 (37)
43597 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (72)
43598 1283 Ac1 Must auk, punane pulk Porgand Võn 1960–1961 M. Tõlgo RKM II 131, 322 (69)
43599 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 576 (70)
43600 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 810 ja 814 (197)
43601 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (15)
43602 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Var 1933 M. Jakobson E 82453 (7)
43603 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 132 (100)
43604 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 240 (81)
43605 1283 Ac2 & Must ouk ja punane pulk Porgand Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (14)
43606 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 382 (36)
43607 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 198 (10)
43608 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Phl 1933 R. Viidalepp RKM II 323, 112 (8)
43609 1283 Ac2 Must auk ja punane pulk Porgand Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 590 (36)
43610 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Hani Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (44)
43611 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (43)
43612 1283 Ac3 & Punane pulk, must auk Porgand VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (43)
43613 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (156)
43614 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porkan Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (29)
43615 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand maa sees Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (15)
43616 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porkand Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 ja 1476 (1)
43617 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (17)
43618 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand mullas Vig 1928 S. Kamarik A 10264 (7)
43619 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (36)
43620 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 701 (68)
43621 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 492 (214)
43622 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (33)
43623 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgant maas Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 218 (46)
43624 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 339 (9)
43625 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 552 (16)
43626 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand mullas Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 9 (51)
43627 1283 Ac3 Punane pulk, must auk Porgand Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 309 (208)
43628 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Purgant Krk 1893 J. Hünerson H II 42, 827 (10)
43629 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Porgant Trv 1894 K. Tober H III 20, 325 (5)
43630 1283 Ac4 & Punane pulk ja must auk Porgand Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (15)
43631 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Porgand maa sees Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (14)
43632 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Porgan Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (30)
43633 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Porgand SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (78)
43634 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Porgand Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 87 (517)
43635 1283 Ac4 Punane pulk ja must auk Porgand Lih 1968 K. Salve KKI 48, 248 (21)
43636 1283 Ad & Must auk, verev pulk Porgan Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (20)
43637 1283 Ae & Must muld ja punane pulk Porgand Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 12 (10)
43638 1283 Af & Must maa, verev pulk Põrkand Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (83)
43639 1283 Ag* & Valge pulk, must mulk Porgand TMr 1926 L. Berg E 57148
43640 1283 Ag* Valge pulk, must mulk Sigur Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 544 (76)
43641 1283 Ag* Must mulk, valge pulk Loomaporgand Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 ja 376 (67)
43642 1283 Ah+ & Must, must, punane pulk Põrkna Võn 1986 M. Kõiva RKM II 461, 295 (8)
43643 1283 Ah+ Must mulk, punane kopp Vahrakamari Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 221
43644 1283 Ah+ Must auk, punane teivas Porgand Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (23)
43645 1283 Ah+ Punane pulk, valge julk Porgand Trt 1930 M. Sika E 66462 (69)
43646 1283 Ba & Must auk ja punane pulk, karvad otsa pääl Porgand Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 415 (263)
43647 1283 Bb & Punane pulk mustas augus, kaharad karvad peal Porgand Lai 1904 J. Ermann E 44374 (118)
43648 1283 Bc & Must mulk, punane pulk, natuke karvu pääl Porgand Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (9)
43649 1283 Bd & Punane pulk ja üleni karvu täis Porgand Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 627 (4)
43650 1283 C1a1 & Must mulk, punane pulk, näputäis karvu pääl Porgand Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (71)
43651 1283 C1a1 Must mulk, punane pulk, näputäus karvu peal Porgand Urv 1956 K. Antsov RKM II 60, 593 (2)
43652 1283 C1a1 Must mulk, punane pulk, näputäis karvu pääl Porgand Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 136 (117)
43653 1283 C1a2* & Punane pulk, must mulk, näputäis karvu pääl Porgand Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (153)
43654 1283 C1a2* Punane pulk, must mulk, näputäüs karvi pääl Porgant Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13 (32)
43655 1283 C1a2* Punane pulk ja must mulk ja näputäis karvu piäl Porgand KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (35)
43656 1283 C1b* & Must auk, punane pulk, näputäis karvu peal Porgand Jõh 1986 O. Kruusa RKM II 398, 32 (60)
43657 1283 C1b* Must muld, punane pulk, näputäis karvu pial Porgand Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 367 (140)
43658 1283 C1c* Punane pulk, näputäis karvu Porgand Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 576 (65)
43659 1283 C1c* Punane pulk, näputäis karvu pääl Porgand KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 18 (37)
43660 1283 C1c* & Punane pulk ja näbitäus karvu pääl Porgand Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (10)
43661 1283 C1c* Punane pulk, näpuga karvu pääl Porgand Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 542 (17)
43662 1283 C1d* Must mulk, punane pulk, näputäis karvu otsa peal Porgand Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (3)
43663 1283 C1d* Must mulk, punane pulk, näputäis karvu otsa pääl Porgand Trv 1890 A. Rull H III 16, 362 (12)
43664 1283 C1d* & Must mulk, punane pulk, näputäis karvu otsan Porgand Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (76)
43665 1283 C1e Must auk, punane pulk, näputäis karvu otsa pääl Põrgand Vil 1892 H. Pihlap E 725 (52)
43666 1283 C1e & Must auk, punane pulk, näputäis karvi otsa pääl Porgand Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (186)
43667 1283 C1f & Punane pulk, näputäis karvu otsas Porgand Ran 1895 J. Palu E 18775 (60)
43668 1283 C1g1* Must mulk, punane pulk, näputäis karvu kaala pääl Porgand Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 236
43669 1283 C1g1* Must mulk, punane pulk, näputäis karvu kaela peal Porgand Hel 1963 T. Alla, R. Kotkas EKRK I 45, 383 (15)
43670 1283 C1g1* & Must mulk ja punane pulk, näputäis karvu kaala pääl Porgand Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 535 (40)
43671 1283 C1g2 & Punane pulk, must mulk, näputäis karvu kaala pääl Porgand Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (80)
43672 1283 C2 & Must mulk, punane pulk, näputäis jõhve pääl Porgand Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (24)
43673 1283 D1a & Must auk, punane pulk, peutäis karvi küljes Porgand mullas Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 618 (104)
43674 1283 D1b* Must mulk, punane pulk, pihutäis karvu peal Porgand Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 207 (87)
43675 1283 D1b* Must mulk, punane pulk, peotäis karvu pääl Porgant Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 336 (68)
43676 1283 D1b* Must mulk, punane pulk, pihutäis karvu peal Porgand VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 534 (8)
43677 1283 D1b* Must mulk, punane pulk ja peotäis karvu pääl Porgand Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (41)
43678 1283 D1b* Must mulk, punane pulk ja piutäis karvu peal Porgand As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 368 (74)
43679 1283 D1b* & Must mulk ja punane pulk, peotäis karvu peal Porgand LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (25)
43680 1283 D1b* Punane pulk, must mulk, peotäis karvu pääl Porgant Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (124)
43681 1283 D1c & Must auk, punane pulk, pihutäis karvu katteks peal Porgand Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 82
43682 1283 D1d & Must muld, punane pulk, pihutäis karvast pääl Porgand Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 138 (4)
43683 1283 D1e & Punane pulk ja must ouk ja piutäis karvi otsa peel Porgand, maa seest üles võetuna Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
43684 1283 D1f & Punane pulk ja peotäis karvu otsa peal Porgand Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 211 (15)
43685 1283 D1g & Must mulk, punane pulk, peutäis karvu kaala pääl Porgand Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (36)
43686 1283 D1h & Must auk, punane pulk, peotäis karvu kaela ümber Porgant Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (4)
43687 1283 D2 & Must mulk, verrev pulk, peotäüs päälsit pääl Must mulk om, kost põrkna om ar kaksat, verrev pulk põrkna ja peotäüs päälsit pääl põrknalehe Se 1933 A. Tammeorg S 57837 (105)
43688 1283 E & Must auk, punane pulk, kamalatäis karvu kaela ümber Porgant Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (4)
43689 1283 Fa Punane pulk, must mulk, käputäis karvu peal Porgand 1890 E EM 128 (1186)
43690 1283 Fa Punane pulk, must mulk, käputäis karvu pääl Porgand 1913 E EM2 112 (1555)
43691 1283 Fa & Must mulk, punane pulk, käputäis karvu pääl Porgand Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 431 (74)
43692 1283 Fb* Punane pulk, must auk, käputäis karvu peal Porgand 1890 E EM 128 (1186)
43693 1283 Fb* Punane pulk, must auk, käputäis karvu pääl Porgand 1913 E EM2 112 (1555)
43694 1283 Fb* & Punane pulk, must auk, käpatäis karvi pääl Porgand kasvamas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 38 (131)
43695 1283 Fb* Punane pulk ja must auk, käputäis karvu peal Porgand Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (131)
43696 1283 Fc & Must mulk, punane pulk, käputäis karvu kaala pääl Porgand Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 236
43697 1283 Ga & Must mulk, punane pulk, tutike karvu pea peal Porgand Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 207 (87)
43698 1283 Gb & Must mulk, punane pulk ja tutuke karvu pea peal Porgant Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (3)
43699 1283 Gc & Must mulk, punane pulk, karvatutt on otsa pääl Porgand Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 193 (39)
43700 1283 Gd & Must mulk, punane pulk, karvatutuke pää pääl Porgand Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 515 (78)
43701 1283 Ge & Must mulk, punane pulk, karvatuust käip vahele Põrgen Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (7)
43702 1283 Gf & Must auk, punane pulk, karvatutt otsa peal Porgand Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 185 (85)
43703 1283 H1a & Must mulk, punane pulk, rohelene tutt Porgand muldes Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 37 (117)
43704 1283 H1b1* & Must mulk, punane pulk, roheline tutt otsas Porgand Lai 1895 K. Taras H III 26, 78 ja 81 (106)
43705 1283 H1b1* Must mulk, punane pulk, roheline tutt otsas Porgand Pal 1930 M. Jürgenson E 70347 (13)
43706 1283 H1b1* Must mulk ja punane pulk ja roheline tutt otsas Porgand Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 527 (39)
43707 1283 H1b2 & Must mulk, punane pulk, pulga ots roheline tutt Porgand Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (11)
43708 1283 H1c* & Must auk, punane pulk, roheline tutt Porgand Kse 1889 F. Põld H II 17, 900 (19)
43709 1283 H1c* Must auk, punane pulk ja roheline tutt Porgand Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (124)
43710 1283 H1c* Punane pulk, must auk, roheline tutt Porgand Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (87)
43711 1283 H1c* Punane pulk, must auk, rohiline tutt Porgand Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 441 (12)
43712 1283 H1c* Punane pulk, roheline tutt, must auk Porgand Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (55)
43713 1283 H1d & Must auk, punane pulk, roheline tutt otsa peal Porgand Var 1938 L. Kruus A 16493 (8)
43714 1283 H1e & Punane pulk, roheline tutt Porgand Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 205 (70)
43715 1283 H2* & Must mulk, punane pulk, haljas tutt Põrgand Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (8)
43716 1283 H2* Haljas tutt, punane pulk, must mulk Porgand maa sees Pal 1890 H. Maasen E 52815 (1)
43717 1283 H2* Must mulk, punane pulk, haljas tutt otsas Porgand Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 13 (5)
43718 1283 H3 & Punane pulk ja must mulk, hallikas tutt Porgand Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467/8 (32)
43719 1283 H4+ & Must mulk, punane pulk, rohelised karvad Porgand Trt 1930 M. Sika E 66458 (16)
43720 1283 H4+ Must mulk, punane pulk, roheline kakepael Porgand KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 709 (33)
43721 1283 H4+ Must mulk, punane pulk, roheline tipp otsas Porgand Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 386 (19)
43722 1283 # 2486 2713A1a3 2713C1b1* 2713C2c
43723 1284 A1 & Talvel tapetakse, suvel soolatakse Kütis Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (1)
43724 1284 A2a*% & Mullu mustik tapeti, täna mustik soolati Kündmine Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (40) 241Aa 1218
43725 1284 A2a*% Mullu muustik tapeti, tämmu muustik soolati Sügise põld küntakse, kevade külitakse SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (64) 241Aa 1218
43726 1284 A2b & Mullu mustik tapeti, täo tõmmik soolati Kütised SJn 1889 T. Köstner H II 26, 398 (191)
43727 1284 A3a & Mullu mustik tapeti, täo soolati ja söödi Kütüs Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (51)
43728 1284 A3b & Mullu mustik tapeti, täna söödi, soolati Kütis Hls 1894 J. Riiet H III 19, 834 (42)
43729 1284 B1 Mullu mustik tapeti, tänavu nahka nüllitakse Kütis 1913 E EM2 90 (1184)
43730 1284 B1 & Mullu mustik tapeti, tämu nahka nülitakse Kütis Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (12)
43731 1284 B2a1 Must mullu tapeti, tänavu nülliti, keskpaik keldris, jalad jahukambris Vähk 1913 E EM2 94 (1242)
43732 1284 B2a1 & Must mullu tapeti, tänavude nüliti, keskpaik keldrissa, jalad jahukamberissa Kütis Trm 1896 J. Soodla E 28001 (1)
43733 1284 B2a2 & Mullu mussik tapeti, tänävuode nahk nülliti, jalad jahukambri, keskpaik kivikeldri Alepõletamine Kod 1932 A. Tamm ES, MT 88, 40
43734 1284 B2b & Mullu muiste mateti, tänavu tarvel tapeti, keskpaik keldres, kabjad kambres Ruki Ksi 1900 J. Kool H II 64, 501 (1)
43735 1284 B2c & Mullu musti tapeti, tinavu nahka nüliti, luu-kondi panti korussehe, sõra-kabja kambrehe, lihakindsu keldrehe Rüa põimmine Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (48)
43736 1284 B2d & Minevaasta must härg tapeti, tinavaasta nahk nülliti, sõra-kabja pandi kambrede, luu-kondi karjusele, lihakints keldride Rüga Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 208 (9)
43737 1284 C/ & Hõbekepp ja kuldnupp, talvel on lühike, suvel on ta pikk, keskpaik keldris ja kabjad kambris Rukis Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (10) 280K
43738 1284 C/ Hõbekepp, kuldnupp, talvel lühike, suvel pikk, keskpaik keldris, kabjad kambris Rukis 1972 Kal. (1972) 265 (4) 280K
43739 1284 # 2061 2115
43740 1285 & Must murakas, punane purakas Vähk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (35)
43741 1285 Must murakas, punane purakas Vähk 1890 E EM 106 (937)
43742 1285 Must murakas, punane purakas Vähk 1913 E EM2 94 (1244)
43743 1286 & Must mõisa, punane kubjas, valge vallarahvas Herned paas Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (36)
43744 1286 # 1287
43745 1287 Aa* Must mõis, punased piidad, karvane katus peal Suu ja habe 1890 E EM 106 (935)
43746 1287 Aa* Must mõis, punased piidad, karvane katus peal Suu ja habe 1913 E EM2 94 (1241)
43747 1287 Aa* Must mõis, punased piidad, karvane katus peal Suu habemega Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (39)
43748 1287 Aa* Must mõis, punased piidad, karvane katus pääl Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 527 (26)
43749 1287 Aa* & Must mõisa ja punased piidad, karvane katus pääl Naiste asi Pde 1926 A. Palm E 57587 (4)
43750 1287 Aa* Must mõisi, punased piidad, karvane kattus Naister[ahva] s[ugu]o[rganid] Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 439 (34)
43751 1287 Ab1 & Must mõisa, punased piidad, karvanahka katus peal Naiste suguorg[anid] Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 88 (29)
43752 1287 Ab1 Must mõisi, punased piidad, karvanahust katus peal Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 320 (9)
43753 1287 Ab1 Must mõisi, punased piidad, karvanahka katus peal Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (29)
43754 1287 Ab2 & Must mõis, punased piidad, karunahka katus Nn. koobas VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (9)
43755 1287 Ac & Must mõis, punased uksed, karunahka katus pial Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (82)
43756 1287 Ad & Must korts, punased piidad, karunahast katus peal Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1291 (59)
43757 1287 Ba* Must mõis, punased piidad Naiste asi Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (58)
43758 1287 Ba* Must mois, punased piidad Vulva Kuu 1964 J. Art Vilbaste 1, 207
43759 1287 Ba* & Must mõisa ja punased piidad Vitt Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 196, 285 (1271)
43760 1287 Ba* Must mõis ja punased piidad Puts Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (48)
43761 1287 Bb & Must mõis ja punased pihtjalad N[aise] suguorgaan Hps 1923 V. Lao E 53570 (46)
43762 1287 Bc & Must tuba ja punased pihtjalad Ahi Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (36)
43763 1287 C% & Must mois, karvane kadus pääl Naise suguosa VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 55 (13) 2651J1
43764 1287 D & Punased piidad ja karvane katus Naisterahva asi Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 558 (9)
43765 1287 E & Vakamaa metsa, punased piidad, karvanahka katus peal Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 42 (29)
43766 1287 F & Punane kui Bruuna mõis, karvane katus peal Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 42 (30)
43767 1287 # 1286 2358Bd
43768 1288 a1 Must mätas, auk (mulk) keskel 1939 Rps nr. 6 (1939) 190
43769 1288 a1 Must mätas, mulk sees Kübar Nõo 1897 A. Koger E 30003 (11)
43770 1288 a1 & Must mätas, mulk seen Kübär Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (17)
43771 1288 a1 Must mätäs, mulk sehen Ran 1889 H. Raag H II 30, 316 (166)
43772 1288 a1 Must mätas, mulk sehen Kübar Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (41)
43773 1288 a2 & Must mätas ja mulk sehen Puttel Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (14)
43774 1288 b & Must mätas, auk keskel Karune talimüts Plt 1891 J. Reinthal E 485 (29)
43775 1289 a & Must mühk ja pühä pettäi Õpetaja Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 575 (39)
43776 1289 b & Must mühk, pühä pettäi Opetaja Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (28)
43777 1289 # 298
43778 1290 A & Musta kangast kuotasse, hõbelõnge lõigatasse Kündmene, põlluharimene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (135)
43779 1290 B1a1 Musta [kangast] loodanessa, sinista siotanessa, hõbelõnga lõigatassa Vilja külvamine, kasvamine, lõikamine 1890 E EM 103 (901)
43780 1290 B1a1 Musta [kangast] loodanessa, sinista siotanessa, hõbelõnga lõigatassa Vilja külvamine, kasvamine, lõikamine 1913 E EM2 91 (1193)
43781 1290 B1a1 Musta kangast loodanessa, sinista siutanessa, hõbelõnga lõigatasse Vil'lä tegemene, kasvamene ja lõikamine KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359/60 (35)
43782 1290 B1a1 & Musta kangast loodanessa, sinista sirutanessa, hõbelõngu lõigutasse Rukki Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (110)
43783 1290 B1a2 & Must on kangas luuessagi, sinine on sirgussagi, hõbelõnga lõigatakse Rukis Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
43784 1290 B1b & Kangas musta luuassagi, sinine sirutassagi, kuldatoime lõegatakse Rukis Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (30)
43785 1290 B1c1 & Musta kangast loodaneksi, sinista lõngu sirutaneksi, kullalõngu lõigataksi Viljapõld, künd, kasu, lõikus Lai 1888 M. Sepp H III 9, 196 (1)
43786 1290 B1c2 & Kangas must luues, sinine sirutes, kuldalõnga leigates Rukis VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 202 (121)
43787 1290 B1d1 & Musta kangasta luuakse, sinista sirutasa, kõllata lõnga lõegutasa Kündmine, noor oras, viljaleikus MMg 1891 G. Puus H II 28, 775 (15)
43788 1290 B1d2 & Musta kangast luuanesse, sinist sirutasse, kõllalõngu lõigutasse Rükkiväli Pal 1888 E. Uus H II 27, 509 (1)
43789 1290 B2a & Musta kangast loodi, sinist lõnga saadi ja kuldriiet kujuti Ruki mahategemine ja lõikam[ine] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (101)
43790 1290 B2b & Musta loodakse, sinist veetakse ja kollast koetakse sisse Maa, ater, seeme Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 748 (11)
43791 1290 C & Musta kangast luuakse, rohelist vaadatakse, lõpelõngu lõigatakse JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (117)
43792 1290 D & Kaller veetas, kaller koetas, kard lõigatas maha Rukis Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 56 (9)
43793 1290 Ea1 & Must kangas veetas, kalõvinõ kangas koetas, karranõ kangas lõigatas maha Vili külvetas, kasus, lõigatas Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (72)
43794 1290 Ea2 & Must veetäs, kalevine koetas, karranõ lõigatas maha Rügä Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (88)
43795 1290 Eb1 & Must kangas veetu, kalevini kordas, karvane lõigatas maha Põld ja hein Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 413 (19)
43796 1290 Eb2 & Must veetäs, kalõvinõ koetas, karvanõ lõigatas maha Rügä Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (95)
43797 1290 F1a & Sinisõba luuas, kuldlõng lõigatas Rüga Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (4)
43798 1290 F1b & Viljan visates, sinisõba luuas, kuldalõng lõigates Hel 1889 K. Gross H II 31, 879 (10)
43799 1290 F2a & Sinilangol veetäs, kuldlangol koetas Rüä häitsemine ja põimmine Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (1)
43800 1290 F2b & Kuldlangal koetas, sinilangal veetas Röa Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (41)
43801 1290 G & Hal'as veetäs, kullanõ koetas Rügä Se 1888 E. Aun H II 27, 749 (62)
43802 1291 & Must paik saina pääl Kirstu taba Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (8)
43803 1291 # 1913 1969
43804 1292 & Must poiss, sööb ja joob punast Püss 1892 J. Weltmann E 4512 (12)
43805 1292 Must poiss, sööb ja joob punast Püss 1913 E EM2 94 (1250)
43806 1293 & Must puts ja punased suoned Kihnu rahva pastal Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (12)
43807 1293 # 1281 1294
43808 1294 A1a1 & Must puts, punased veered Vammus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 326 (303)
43809 1294 A1a1 Must p[u]ts, punased veered Vammus Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (41)
43810 1294 A1a1 Must puts, punatse veere Särk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (113)
43811 1294 A1a1 Must puts, punatse veere Musta sõukse, punatse lõngage veeren Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 518 (98)
43812 1294 A1a1 Must puts, punatse veere Holstre särk Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 437 (113)
43813 1294 A1a1 Must puts, punatse veere Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (47)
43814 1294 A1a2 & Must puts ja punatse veere Vanaaegne särk Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 74 (72)
43815 1294 A1a2 Must puts ja punatsed veered Mede moodu vammus Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (69)
43816 1294 A1b* Must puts, punane veer Punase äärtega vammus, iseäranis Tarvastus Hls 1894 J. Riiet H III 19, 838 (78)
43817 1294 A1b* & Must puts, punane viir Mulgi särk Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (31)
43818 1294 A1b* Must puts ja punane veer Vammus Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 82 (85)
43819 1294 A2a1 & Must puts, punased ääred Holstre nööriga vammus Vil 1893 J. Evert E 1421 (14)
43820 1294 A2a1 Must puts, punased ääred Vammus Vil 1939 S. Joamets ERA II 256, 82 (75)
43821 1294 A2a1 Must puts, punased ääred Nööridega kuub Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (10)
43822 1294 A2a1 Must p[ut]s, punased ääred Mulgi särk Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (127)
43823 1294 A2a1 Must puts, punasõd iäred Vammus Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 531 (52)
43824 1294 A2a2* Must p[uts], punane äär Holstre, Tarvastu, Aidu, Loodi, Vardi jne. vammus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (18)
43825 1294 A2a2* & Must puts ja punane äär Punase äärega Kariste kört Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (9)
43826 1294 A2b & Must puts punase äärega Sõuke Hel 1928 E. J. Kase E 61784
43827 1294 A2c & Puts ja punatse ääre Särk Pst 1922 O. Loorits E, StK 10, 60 (5)
43828 1294 B1 & Must müts, punased veered Vammus Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (30)
43829 1294 B2 & Must müts ja punased ääred Vammus Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (17)
43830 1294 C & Must meri, vereva veere Sõuke Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (160)
43831 1294 D & Must kõõrik, vereva veere Pirruhüdsi Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (16)
43832 1294 E% & Must vüü, verevä veere Pirg palas Se 1931 M. Peramets S 78515 (59) 1300
43833 1294 F+ & Must taevas, punased veered Särk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (145)
43834 1294 F+ Must kinnas, punane veer Vana eesti särk Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (1)
43835 1294 F+ Must puts, vanatse veere Sõuke Hel 1893 J. Pausk E 6946 (4)
43836 1294 F+ Must munn, punased veered Vammus Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 106 (111)
43837 1294 F+ & Must mutt, vereva veere Vanaaja naestesärk Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 591 (2)
43838 1294 G+ & Must mets, punased ääred Karbus, naiste müts Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 149 (17)
43839 1294 G+ & Must pütt, punased ääred Mulgi särk (vammus) Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (28)
43840 1294 G+ Must sutt ja punased ääred Holstre rahva vammus Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (4)
43841 1294 H & Muu must, ääred punased (Etwas ist schwarz, die Lippen sind roth) Der Weiber in Wierland ihre Strumpfbänder Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367/8 (77)
43842 1294 H Muu must, ääred punased (Das Uebrige schwarz, die Ränder roth) Die Strumpfbänder der Wierländerinnen 1876 Wied. 281
43843 1294 H Muu must, ääred punased Punase äärega sukk või kuub 1898 KAH EKAl 161/2 ja 163/4 (74)
43844 1294 H Muu must, ääred punased Viru naeste sukapaelad 1890 E EM 107 (945)
43845 1294 H Muu must, ääred punased Viru naeste sukapaelad 1913 E EM2 95 (1259)
43846 1294 H Must muru, punane äär Mulgi vammus 1890 E EM 107 (938)
43847 1294 H Must muru, punane äär Mulgi vammus 1913 E EM2 94 (1245)
43848 1294 Ia & Muu must, huuled punased (Etwas ist schwarz, die Lippen sind roth) Der Weiber in Wierland ihre Strumpfbänder Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367/8 (77)
43849 1294 Ia Muu must, huuled punased (Das Uebrige schwarz, die Lippen roth) Die Strumpfbänder der Wierländerinnen 1876 Wied. 281
43850 1294 Ia Muu must, huuled punased Punase äärega sukk (või kuub) 1898 KAH EKAl 161/2 ja 163/4 (74)
43851 1294 Ia Muu must, huuled punased Viru naeste sukapaelad 1890 E EM 107 (945)
43852 1294 Ia Muu must, huuled punased Viru naeste sukapaelad 1913 E EM2 95 (1259)
43853 1294 Ia Muu must, huuled punased Punase äärega must sukk 1912 Jürjens 36
43854 1294 Ib & Mujalt must ja punased huuled Abu käised Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (4)
43855 1294 J & Muidu must, verevä moka Fagina Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (49)
43856 1294 K* Must utt, punased huuled Umpsriie Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (1)
43857 1294 K* & Must utt ja punased huuled Tanu, nüüd enam tarvitusel pole Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527 (3)
43858 1294 K* Must utt ja punased huuled Vana karilaste punase paelaga kuub (palito) Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (6)
43859 1294 L Must utk, punased mokad Puts Räp 1928 E. Kunmann A 10654 (5)
43860 1294 L & Must utt, punased mokad Naisterahva asi Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (261)
43861 1294 Ma & Must lammas, punased mokad Nööritatud särk ehk vammus Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 767 (2)
43862 1294 Mb% Must lammas, verevä moka Vanaaja särk, must kuub San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (189) 1266
43863 1294 Mb% & Must lammas, vereva moka Sõukõ Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 314 (75) 1266
43864 1294 Mb% Must lammas, verevä moka Sõba Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (19) 1266
43865 1294 N & Must pull, vereva moka Ahi Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (1)
43866 1294 O & Must hunt, punased mokad Ahjulabidas VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (48)
43867 1294 Pa% Must mees, punased mokad Nööridega vammus 1890 E EM 106 (932) 1254
43868 1294 Pa% Must mees, punased mokad Nööridega vammus 1913 E EM2 94 (1236) 1254
43869 1294 Pa% Must mees, punased mokad Nööridega vammus Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (205) 1254
43870 1294 Pa% & Must mees, punatse moka Nöörega särk Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (19) 1254
43871 1294 Pa% Must mees, punatse moka Vammus Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (98) 1254
43872 1294 Pb & Must miis ja punased mokad Tulepiht, kus piirg sisse pannasse KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (54)
43873 1294 Pb Must miis ja punased mokad Tulepiht, kus piirg sisse pannasse 1965 EMrd II 369
43874 1294 # 1281 1293 2380
43875 1295 A & Põlespuu, mõlespuu, keskelt meeste murrespuu Püss Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (124)
43876 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murdaspuu Püss 1890 E EM 115 (1040)
43877 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murdaspuu Püss 1913 E EM2 102 (1379)
43878 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murdespuu Püss Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 221 (151)
43879 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murdespuu Püss Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (20)
43880 1295 B1a* & Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murdespuu Püss Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (69)
43881 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meiste murdespuu Püss Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 755 (85)
43882 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murrespuu Püss Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 196 ja 199 (42)
43883 1295 B1a* Õõnes puu, põlespuu, keskelt meeste murespuu Püss Tor 1889 C. Tults H II 21, 813/4 (125)
43884 1295 B1a* Õõnes puu ja põlespuu ja keskelt meeste murdespuu Püss Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (91)
43885 1295 B1b & Õlespuu, põlespuu, keskelt meeste murdespuu Püss Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (43)
43886 1295 B2* Piitspuu ja paatspuu, põlend puu ja õõnik puu ja mehemurre keskel Püss Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (28)
43887 1295 B2* & Peetspuu, paatspuu, õõnik puu, palanu puu, mehe mure keskel Püss Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (32)
43888 1295 B3a1* & Õõnes puu, põlenud puu, mehemurdja sees Püss Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (25)
43889 1295 B3a1* Õõnes puu ja põlend puu, mehemurdjad sehes Püss Pal 1891 H. Maasen H III 15, 130 (3)
43890 1295 B3a1* Õõne puu ja pala puu, mehemurdja sees Püss Pst 1925 S. Lõhmus E 56095 (6)
43891 1295 B3a1* Õõnega puu, põletad puu, mehemurdja sees Püss Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (75)
43892 1295 B3a2 & Õõnene puu, palanu puu, sihest mihemurdja Püss Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (129)
43893 1295 B3a3* Õõnes puu, põlend puu, keskel mehemurdja Püss Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (48)
43894 1295 B3a3* & Õõnes puu, palanu puu, mihemurdai keskel Püss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (160)
43895 1295 B3a4 & Põlenud puu, õõnes puu, mehemurre keskel Püss Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (98)
43896 1295 B3a5 & Õõnis puu põleb, mehemurdja sees Püss Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (42)
43897 1295 B3b* Õõnes puu ja põlend puu, mehetapjad sees Püss VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (2)
43898 1295 B3b* & Põlend puu ja õõnes puu ja mehetapja sees Püss Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (65)
43899 1295 B3c & Õõnes puu, põlend puu, linnutapja keskel Püss Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 526 (151)
43900 1295 B3d & Õõnes puu ja põlend puu, ise meie hingevõtja Püss Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (190)
43901 1295 C Must puu, põlenud puu, mehemurdja sees Püss 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (40)
43902 1295 C Must puu, põlenud puu, mehemurdja sees Püss 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (40)
43903 1295 C Must puu, põlenud puu, mehemurdja sees Püss 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (17)
43904 1295 C Must puu, põlenud puu, mehemurdja sees Püss Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (64)
43905 1295 C & Must puu, põlend puu, mehemurdja sees Püss Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (14)
43906 1295 C Must puu, polend puu, mihemurdaja sies Püss Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (53)
43907 1295 C Must suu, põlend puu, mehemurdja sees Püss 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (42)
43908 1295 Da* Must puu ja õõnes puu, mehemurdja sees Püss Lai 1897 H. Asper H III 28, 538 (230)
43909 1295 Da* & Must puu, õõnes puu, mehe mahamurdja Püss VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (49)
43910 1295 Db & Must puu, õõnes puu, inimese hingevõtja Püss Vil 1895 H. Niggol H III 25, 347 (17)
43911 1295 E & Must puu, pikk puu, mehemurdja mulk seen Püss Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (33)
43912 1295 F Pikk puu, põlend puu, siidikõbinad sees Püss 1913 E EM2 107 (1466)
43913 1295 F & Pikk puu, põlend puu, siidikõbinad sees Püss Amb 1894 J. Neublau E 9770 (5)
43914 1295 G & Puu piku, põlend kändu, mehemurdijad sehessa Püss Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (97)
43915 1295 H* Pikk puu, põlenud pärn, mehemurdjad sees Püss Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 530 (7)
43916 1295 H* & Puu pikka, põlenud pärna, mehemurdjad seessa Püss HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 809 (2)
43917 1295 H* Puu pikka, põlenud pärna, mehemurdijad seessa Püss Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 506 (8)
43918 1295 H* Puu pikka, polenda pärna, mehemurdijad sees Püss Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (36)
43919 1295 H* Puhu pikka, polenud pärna, mehemurdijat seessa Püss HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 343 (16)
43920 1295 H* Pitka puu, põleva vändra [sic!], mehemurdjat sees Püss Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (17)
43921 1295 I & Õõnes puu, palanu põrn, mehetapja sehen Püss Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (8)
43922 1295 J1* Õõnes puu, põlend perse, mehemurdjad sees Püss Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (10)
43923 1295 J1* & Õõnes puu, põlend perse, mehetapja sihes Püss Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (22)
43924 1295 J2 & Põlend puu ja õõnes perse, inimese hingevõtja Püss KJn 1890 A. Pihlak E 451 (68)
43925 1295 J3 & Põlend perse, paljas perse, mehemurdjad sees Püss Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (19)
43926 1295 K+ Õõs puu, õõnes puu, keskel puu mehemurdja Püss Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (119)
43927 1295 K+ Õõnes puu, tanes puu, mettetappaja toru Püss Vai 1889 H. Masing H II 7, 85 (137)
43928 1295 K+ & Õõnes puu, mädänud auk, inimese hingevõtja Püss Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (2)
43929 1295 L & Must puu ja mädand puu, me[h]emurdja sees Püss Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (39)
43930 1295 M & Must puu, muu puu, mehemurdjad sees Püss Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90 (2)
43931 1295 Na & Põlend puu, mehemurdja sees Püss Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (87)
43932 1295 Nb% & Põlend puu aida all, mehemurded sees Kass Juu 1890 J. Trull H II 38, 849 (93) 832Pa1 837 1758
43933 1295 O1a1 Uus puus, palanu petai, mehetapja sisen Püss Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (29)
43934 1295 O1a1 & Uus puus, palanu pettai, mehetapja sisen Püss Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (98)
43935 1295 O1a1 Uus puus, palanu pedäi, mehetapja seen Püss Ta 1913 J. Müür E 48440 (14)
43936 1295 O1a1 Uus puus, põlenu petai, mehetapja sisen Piip Võn 1896 P. Rootslane E 24265 (36)
43937 1295 O1a2* Uus puus, põlenud pedak, sisest sivvu mehetapja Püss Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (51)
43938 1295 O1a2* & Uus puus, palanu pettäi, sisest mehetapja Püss Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (114)
43939 1295 O1b* Uus puus, palanu petäi, sisest mehemurdja Püss Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (75)
43940 1295 O1b* Uus puus, palanu petai, mehemurdja sisen Püss Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (69)
43941 1295 O1b* & Uus puus, palanu petai, mehemurdja seen Püss Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (32)
43942 1295 O1b* Uus puus, palanu petäi, mehemurdja seen Püss Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (29)
43943 1295 O1b* Uus puu, palanu pedaja, mehemurdja siseh Püss Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 412 (93)
43944 1295 O1c* Uus puu, palanu petai, meheröövli sisen Püss Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 19 (147)
43945 1295 O1c* & Uus puu, palanu petäi, meherüüvli kesken Püss Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (26)
43946 1295 O1d & Uus puus, palanu petäi Võn 1897 P. Sika E 31009 (2)
43947 1295 O2 & Uus muus, sisest kui palanu pettäi, esi kui mehemurdja Püss Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (16)
43948 1295 O3 & Uus kuus, palanu pettai, sisest sivvu' mehetapja Püss Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 219 (27)
43949 1295 O4 & Kuusk, kuusk, palanu petai, mehetapja sisest Püss Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (53)
43950 1295 O5* & Uus puus, palanu pettäi, sisest sivvü mehetapja Püss Ote 1895 E. Palm E 20131 (61)
43951 1295 O5* Hoos poos, paha puu pedaja, mehetappai sehen Püss Trv 1898 J. Sikk E 35702 (4)
43952 1295 O6 & Haospuu, palanu pettai, sisen mehemurdja Püss Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (58)
43953 1295 O7 Must puu, palanu petäi, mehemurdja mulk sisen Püss Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (49)
43954 1295 O7 & Must puu, palanu pettäi, mehemurdja mulk sihen Püss Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (11)
43955 1295 O7 Must puu, palanu petai, mehemurdja mulk sehen Püss Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (75)
43956 1295 O7 Must puu, palanu petai, mehemurdja mulk seen Püss Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 42 (388)
43957 1295 O8 & Pikk puu, palanu petäi, mehemurdja mulk sisehn Püss Rõu 1896 A. Perli H II 60, 210 (1)
43958 1295 O9 & Palanu pettäi, palanu kuus, meherüüvli kesken Püss Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (15)
43959 1295 P & Ilus puu, helle puu, mehetapja puu Püss Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (166)
43960 1295 Q & Vastnõ puu, vana võti, esi suurõ mihetapja Püss Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (46)
43961 1295 R & Muist puud, muist rauda, mehesööja keskel Püss SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (208)
43962 1295 S/ & Must puu, õõnes puu, seisab aida seina peal Püss Pal 1930 M. Jürgenson E 70347 (10) 781D
43963 1295 Z/ & Illus väike liinakene, mihetapja sihen Püss Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (7) 2573S
43964 1295 T/ & Õõnes puu ja põlend puu, puu seest tuli mehemurdja, hüüab, mets põriseb, lehta maha variseb Püss JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (13) 1824B
43965 1295 U/ & Pinu puid, leisik linu, riga-raga rauda ja mehemurdjad sees Püss Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (46) 973Ö
43966 1295 V/ Must puu, põlend puu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1890 E EM 107 (942) 2515G
43967 1295 V/ Must puu, põlend puu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1913 E EM2 94 (1252) 2515G
43968 1295 V/ Must puu, palanu puu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar 1887 Meelej. nr. 36 (1887) 287 (43) 2515G
43969 1295 V/ & Must puu, palanu puu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (60) 2515G
43970 1295 # 2594
43971 1296 & Must põrgu, tuhat tonti sisen Kartulikuup Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (98)
43972 1297 & Must päkk, sada sõrme (sees) Äke 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (52)
43973 1297 Must päkk, sada sõrme Äke 1890 E EM 107 (940)
43974 1297 Must päkk, sada sõrme Äke 1913 E EM2 94 (1249)
43975 1298 A1% & Üks rakake raksib mitme händu Lävepakk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (124) 1722
43976 1298 A2a & Pinikene um säne: egälütel perse lakk är Üle läve egäüts uma persega lätt Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (21)
43977 1298 A2b1 & Üits rakake lakub kike pere perse Tarelävi Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (34)
43978 1298 A2b1 Üts rakake lakub kiik pere perse Lavapakk Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (45)
43979 1298 A2b2 & Üks rakk lakub iga pere perse Lävi Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 213 (4)
43980 1298 A2c & Tillukene rakakene lakub ega-alati pere perse ära Tarelävi Kan 1894 J. Saarva H III 22, 558 (1)
43981 1298 A2d & Veike must rakikene lakub kõik pere p[er]se puhtaks Uksepakk Äks 1894 P. Sepp H II 56, 517 (105)
43982 1298 A2e1 & Must rakk lakub kõige pere persed Uksepakk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (209)
43983 1298 A2e2 & Must rakk lakub homiku vara kõige pere perse Ukse aluspakk Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (5)
43984 1298 A2f & Must koer noolib iga hommiku keige pere persed puhtaks Ukselääve Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (8)
43985 1298 B & Pisike poisike nääb keige pere persed Ukselääve Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (22)
43986 1298 C & Vana, vana esäkene kõegilõ piersele kaes Lävi Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
43987 1298 # 856 924 1120
43988 1299 & Must reili kate müüri vahel Siiber Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 509 (32)
43989 1300 a1 Must rätt, rohelised ääred Ülesküntud põld 1968 SSTT 42
43990 1300 a1 Must rätt, rohelised ääred Ülesküntud põld 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (1)
43991 1300 a1 Must rätt, rohelised ääred 1976 Randmäe-Sprenk II 10
43992 1300 a1 Must rätt, rohelised ääred Ülesküntud põld 1979 Metstak 22 ja 35 (220)
43993 1300 a1 Must rätt, rohelised ääred Ülesküntud põld 1992 Metstak2 60 ja 61
43994 1300 a1 & Must rätik, rohelised ääred Põld Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (54)
43995 1300 a2 & Must rätt, rohilise veere Nurm ja niit, põld ja heinamaa Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 183 (97)
43996 1300 b & Must tekk ja rohilised ääred Põld Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (6)
43997 1300 # 1294E
43998 1301 A1 & Saksad lähvad mustalt linna, punaselt tulevad välja Vähid Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (4)
43999 1301 A2 & Saks lääb sanna, musta rõõva sellän, tuleb vällä, om punatse rõõva Vähk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (89)
44000 1301 B & Must sauna lätt, punane vällä tule Vähk Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 187 (117)