Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 2001 — 3000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
2001 78 Ei ole lukk ega riiv, aga kinni peab 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (17)
2002 79 A & Ei ole maamees, ei sepp, ei puumees, aga esimene töötegija külas Külm Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (23)
2003 79 A Ei ole maamees, ei sepp ega puusepp, siiski esimene töötegija külas Külm 1913 E EM2 29 (74)
2004 79 A Ei ole maamees, ei sepp ega puusepp, siiski esimene töötegija külas Külm 1914 E MM 6 ja 42 (16)
2005 79 A Ei ole maamees, ei sepp ega puusepp, siiski esimene töötegija külas Külm 1920 E MM2 6 ja 45 (16)
2006 79 A Ei ole maamees, ei sepp ega puusepp, siiski esimene töötegija külas Külm 1994 E MM3 3 ja 36 (16)
2007 79 A Ei ole sepp ega puusepp, siiski esimene sillameister Külm 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (3)
2008 79 A Ei ole sepp ega puusepp, siiski esimene sillameister Külm 1935 Huvit. V Lisa 19 (79)
2009 79 A Ei ole sepp ega puusepp, aga esimene sillameister Külm 1992 Metstak2 64 ja 66
2010 79 B & Ei õle puusepp, ei õle raudsepp, aga esimine sillameister Külm Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 218 (13)
2011 79 B Ei õle puusepp, ei õle raudsepp, aga esimine sillameister Külm 1996 EMrd IV 56 (28)
2012 79 C & Sepp olõ-õi, a silla tege Külm Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (43)
2013 79 Da & Kes on esimene töötegija külas Külm Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 79 (63)
2014 79 Db & Kes on esimene sillameister jõel Külm Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 54 (47)
2015 80 & Ei ole mul meelt, ei ole mul keelt, käin siiski maailmast ma läbi ja kuulutan au ja häbi, ei ole mul healt, vaid nähakse mo pealt, mis head ehk paha ma hõikan maha Seitung 1821 O. W. Masing Maarah. Nädalal. nr. 21 ja 23 (1821) 168 ja 184
2016 80 Ei ole mul keelt, ei ole mul meelt, käin siiski maailmast ma läbi ja kuulutan au ning häbi, ei ole mul häält, vaid nähtaks mo päält, kas head ehk paha ma hõikan kõik maha Ajakiri, Postimees ehk nädalaleht 1878 Mötleja 11 ja 52 (40)
2017 81 & Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (145)
2018 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1890 E EM 30 (60)
2019 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1913 E EM2 29 (75)
2020 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1914 E MM 6 ja 42 (17)
2021 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1920 E MM2 6 ja 45 (17)
2022 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1994 E MM3 4 ja 36 (17)
2023 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1924 Ronk nr. 46 ja 47 (1924) 1112 ja 1134 (1)
2024 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd 1927 Ainelo III 50
2025 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1927 Ainelo III 118
2026 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1929 Jürisson 126 (1)
2027 81 Ei ole näha ega kuulda Mõistus 1957 Mihkla-Tedre 57
2028 81 Ei ole kuulda ega näha, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1959 Säde nr. 60 ja 69 (1959) 4
2029 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1960 Remmel-Ordlik 208 (9)
2030 81 Ei näe ega kuule teda, aga arvab asjad ja teeb tööd Mõistus 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8
2031 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1972 Kal. (1972) 265 (2)
2032 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1979 Metstak 8 ja 32 (1)
2033 81 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd Mõistus 1992 Metstak2 8 ja 9
2034 82 & Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi, aga madalam kui regi Tee VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (5)
2035 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi Tee 1890 E EM 30 (62)
2036 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi Tee 1913 E EM2 29 (77)
2037 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi Tee 1914 E MM 6 ja 42 (18)
2038 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi Tee 1920 E MM2 6 ja 45 (18)
2039 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi Tee 1994 E MM3 4 ja 36 (18)
2040 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi 1962 Täheke nr. 7 (1962) 3 (3)
2041 82 Ei ole suuri-suur ega tilli-tilluke, siiski pikem kui jõgi ja madalam kui regi Tee 1968 SSTT 99
2042 82 # 1322
2043 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1890 E EM 30 (63)
2044 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1913 E EM2 29 (78)
2045 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1914 E MM 6 ja 42 (19)
2046 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1920 E MM2 6 ja 45 (19)
2047 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1994 E MM3 4 ja 36 (19)
2048 83 a1 Ei ole toas ega õues 1902 Kmpm. KH 41
2049 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1905 Kmpm. KLr 360
2050 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1916 Kmpm. KLr II6 349
2051 83 a1 Ei ole toas ega õues 1920 Kmpm. KLr I8 2
2052 83 a1 Ei ole toas ega õues 1924 Kmpm. EL I9 2
2053 83 a1 Ei ole toas ega õues 1927 Ainelo III 61
2054 83 a1 Ei ole toas ega õues 1928 Plmp. LõK3 33
2055 83 a1 Ei ole toas ega õues 1931 Kmpm. EL II10 9
2056 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1939 Nugis 285 ja 312 (9)
2057 83 a1 Ei ole toas ega õues 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (15)
2058 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1955 ÜÕÕ 58 (5)
2059 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (13)
2060 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1958 Säde nr. 45 ja 55 (1958) 4 (4)
2061 83 a1 Ei ole toas ega õues 1963 Siim-Vallner III 95
2062 83 a1 Ei ole toas ega õues 1965 Hellerma V-VIII 17
2063 83 a1 On toa ja õue vahel Aken 1970 Hiie-Moks II 66
2064 83 a1 Ei ole toas ega õues 1976 Hellerma IV-V 22
2065 83 a1 Ei ole toas ega õues 1976 Hellerma IV-V 106
2066 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (6)
2067 83 a1 & Ei ole tuas ega oues Aken Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (26)
2068 83 a1 Ei ole toas ega õues Aken Muh 1951 M. Ots RKM II 36, 203 (7)
2069 83 a2* Ei ole tuas, ei õues Aken 1908 Tander 31
2070 83 a2* Ei ole õues ega toas Aken Rõn 1922 G. Sepp A 38 (10)
2071 83 a2* & Ei ole toas, ei ole õues Aken Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 39 (4)
2072 83 a2* Ei ole toas ega ole õues Aken Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 31 ja 40 (18)
2073 83 a2* & Ei ole tuas ei õues Aken Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (21)
2074 83 a2* Pole õues ega toas Aken JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (43)
2075 83 a2* & Põle tuas, põle õues Aken Pil 1894 H. Keller E 10047 (65)
2076 83 a2* Ei ma ole tuas, ei õues Aken Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (3)
2077 83 a2* Ei ma ole toa sees ega ole õues ka mitte Aken Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 68 ja 89 (270)
2078 83 a2* Mis ei ole õues ega ei ole toas 1907 Pet. ELA 82
2079 83 a2* Mis ei ole toas ega õues Aken 1921 Plmp. LõK 5
2080 83 b1* Ei ole toas ega väljas Aken HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (19)
2081 83 b1* & Ei ole tuas ega vällas Aken SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 445 (16)
2082 83 b1* Pole mitte tuas ega väljas Aken Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (13)
2083 83 b2 & Mis ei ole toas, mis ei ole väljas Aken Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (24)
2084 83 c Mis ei ole maja sees ega väljas Aknad 1886 ER Kal. (1886) 97 ja 101 (15)
2085 83 c & Mis ei ole maja sees ega väljas Aken Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 352 (9)
2086 83 d1* Ei ole sees, ei ole väljas 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (10)
2087 83 d1* Ei ole sees, ei ole väljas Aken 1992 Metstak2 20 ja 22
2088 83 d1* & Ei ole sisen, ei ole vällän Aken San 1888 K. Gross H II 31, 806 (30)
2089 83 d1* Ei ole sees, ei ole väljas Aken Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (138)
2090 83 d1* Ei ole sees ega väljäs Aknaklaas Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (67)
2091 83 d2 & Mees ei ole sees ega väljas Aken Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (28)
2092 83 d3* & Mis ei ole sees ega väljas Aknad Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 22 ja 23 (1871) 130 ja 136 (54)
2093 83 d3* Mis ei ole sees ega väljas Akan 1879 Liiv LMt 42 (48)
2094 83 d3* Mis ei ole sees ega väljas Aken 1879 Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (31)
2095 83 d3* Mis ei ole sees ega väljas Aken 1913 E EM2 84 (1056)
2096 83 d3* Mis ei ole sees ega väljas Aken 1914 E MM 24 ja 49 (154)
2097 83 d3* Mis ei ole sees ega väljas Aken 1920 E MM2 25 ja 53 (163)
2098 83 d3* Mis ei ole sees ega väljas Aken 1994 E MM3 21 ja 44 (163)
2099 83 d3* Mis pole sees ega väljas Aken Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (93)
2100 83 d3* & Mis ei ole sisen ega vällan Aken Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (27)
2101 83 d3* Mis ei ole sees, mis ei ole väljas Aken Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (34)
2102 83 d3* & Mis ei ole väljas ega sees Aken Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 236 (3)
2103 83 d4 & Kes ei ole sees ega vällas Akan MMg 1889 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (78)
2104 83 d4 Kes ei ole sees ega väljas Aknad Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (22)
2105 83 # 123
2106 84 a1 & Ei ma söö, ei ma joo, siiski olen elav alati Elavhõbe 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 11 ja 12 (1871) 66 ja 72 (12)
2107 84 a1 Ei ma söö, ei ma joo, siiski olen elav alati Elavhõbe 1878 Mötleja 5 ja 51 (13)
2108 84 a1 Ei ma söö, ei ma joo, siiski olen elav alati 1879 Undritz ELKk II 122 (7)
2109 84 a1 Ei ma söö, ei ma joo, siiski olen elav alati Elavhõbe 1883 ER Kal. (1883) 86 (4)
2110 84 a2 & Ei ma söö, ei ma joo, ikka elan alati Elavhõbe Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (25)
2111 84 a3 & Ei ma söö, ei ma joo, siiski elan kui üks hing Elavhõbe Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 189 (22)
2112 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe 1939 Nugis 285 ja 312 (10)
2113 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe 1890 E EM 30 (66)
2114 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe 1913 E EM2 29 (81)
2115 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe 1914 E MM 6 ja 42 (21)
2116 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe 1920 E MM2 6 ja 45 (21)
2117 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe 1994 E MM3 4 ja 36 (21)
2118 84 b1 Ei söö ega joo, aga elab 1927 Ainelo III 118
2119 84 b1 & Ei söö ega joo, aga elab Elavhõbe VJg 1936 L. Böckler ERA II 131, 79 (62)
2120 84 b2 & Ei söö ega joo, aga elab siiski Elavhõbe Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (136)
2121 84 c Elab ja liigub, aga ei söö Elavhõbe 1890 E EM 31 (73)
2122 84 c Elab ja liigub, aga ei söö Elavhõbe 1913 E EM2 30 (88)
2123 84 c Elab ja liigub, aga ei söö Elavhõbe 1914 E MM 6 ja 42 (24)
2124 84 c Elab ja liigub, aga ei söö Elavhõbe 1920 E MM2 6 ja 45 (24)
2125 84 c Elab ja liigub, aga ei söö Elavhõbe 1994 E MM3 4 ja 36 (24)
2126 84 c Elab ja liigub, aga ei söö 1927 Ainelo III 118
2127 84 c & Elab ja liigub, aga ilmaski ei söö Elavhõbe VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (7)
2128 84 # 877
2129 85 A & Ei sünni suhu pista ega maksa kopikatki, siis[ki] ihkab iga mees Hea nimi 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (142)
2130 85 A Ei sünni suhu pista ega maksa kopikat, siiski ihkab iga mees Hää nimi 1890 E EM 30 (67)
2131 85 A Ei sünni suhu pista ega maksa kopikat, siiski ihkab iga mees Hää nimi 1913 E EM2 29 (82)
2132 85 A Ei sünni suhu pista ega maksa kopikat, siiski ihkab iga mees Hea nimi 1914 E MM 6 ja 42 (22)
2133 85 A Ei sünni suhu pista ega maksa kopikat, siiski ihkab iga mees Hea nimi 1920 E MM2 6 ja 45 (22)
2134 85 A Ei sünni suhu pista ega maksa kopikat, siiski ihkab iga mees Hea nimi 1994 E MM3 4 ja 36 (22)
2135 85 A Ei sünni suhu pista ega maksa kopikatki, siiski ihkab iga mees 1927 Ainelo III 123
2136 85 A Ei sünni suhu pista, ei maksa kopikatki, aga siiski iga inimene ihkab Lugupidamine, austus 1972 Kal. (1972) 265 (1)
2137 85 B & Ei mind süia, ei mind juvva, siiski kallis igalühel Silmanägemine Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (4)
2138 85 B Ei mind süüa, ei mind juua, siiski kallis igaleühele Nägemine 1913 E EM2 28 (67)
2139 85 B Ei mind süüa, ei mind juua, siiski kallis igaleühele Nägemine 1914 E MM 5 ja 42 (11)
2140 85 B Ei mind süüa, ei mind juua, siiski kallis igaleühele Nägemine 1920 E MM2 5 ja 45 (11)
2141 85 B Ei mind süüa, ei mind juua, siiski kallis igaleühele Nägemine 1994 E MM3 3 ja 36 (11)
2142 85 # 86B1a2
2143 86 Aa1 & Ei seda närita ega neelata ega sula ta suus ära ja siiski mitmel väga magus Tubakapiibu suits 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
2144 86 Aa1 Ei seda närita ega neelata ega sula ta suus ära ja siiski mitmel väga magus Tubakapiibu suits 1817 Holtz 215 (30)
2145 86 Aa1 Ei seda närita ega neelata ega sula ta suus ära ja siiski mitmel väga magus Tupakkapiipun savu 1851 Lönnrot2 177 (3)
2146 86 Aa1 Ei seda närita ega neelata ega sula ta suus ära ja siiski mitmele väga magus (Es wird weder gekaut noch verschluckt, noch schmilzt es im Munde und dennoch ist es Vielen sehr wohlschmeckend) Der Rauch der Tabakspfeife 1876 Wied. 264
2147 86 Aa1 Ei seda närita ega neelata ega sula ta suus ära ja siiski mitmele väga magus Piibusuits 1884 ER Kal. (1884) 93 ja 97 (11)
2148 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus Tubakas, tubakasuits 1890 E EM 30 (57)
2149 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus Tubakas, tubakasuits 1913 E EM2 29 (71)
2150 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus Tubakasuits 1914 E MM 6 ja 42 (15)
2151 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus Tubakasuits 1920 E MM2 6 ja 45 (15)
2152 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus Tubakasuits 1994 E MM3 3 ja 36 (15)
2153 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus, siiski mitmele magus Tubakas 1924 Ronk nr. 46 ja 47 (1924) 1112 ja 1134 (2)
2154 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus 1927 Ainelo III 123
2155 86 Aa1 Ei närita ega neelata ega sula suus ära, siiski mitmele magus Tubakasuits 1939 Nugis 285 ja 312 (8)
2156 86 Aa1 Ei närita, ei neelata, ei sula suus, aga siiski mitmele magus Tubakas 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (8)
2157 86 Aa2* & Ei teda närita ega neelata ega sula ta suus ära, siiski on ta mitmele magus Piibusuits Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (9)
2158 86 Aa2* Ei neelata, ei närita ja suhu ära ei sula ja siiski on mitmel väga magus Piibusuits Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (41)
2159 86 Ab & Ei närita, ei neelata, ei sula ta suus, aga siiski mõne mehe eest magus Tubak Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (18)
2160 86 Ac & Ei teda närita ega neelata ega sula ta ka suus ära, siiski on ta mitmel nii magus kui mesi Piibusuits Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (68)
2161 86 Ad & Ei teda neelata, ei sula ta suus, aga siiski mitmele väga armas Piibusuits Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (184)
2162 86 Ae & Ei närita ega sööda, aga maitseb paljudele Tubakas Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 99 (1)
2163 86 B1a1 & Ei mind süüa, ei mind juua, siiski olen magus mehele, mõnikord ka mammale Tubakas 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 25 ja 27 (1871) 148 ja 160 (7)
2164 86 B1a1 Ei mind süüa, ei mind juua, siiski olen magus mehele, mõnikord ka mammale Tubakas 1882 ER Kal. (1882) 106 ja 110 (4)
2165 86 B1a1 Ei mind süüa, ei mind juua, siiski olen magus mehele, mõnikord ka mammale Tubakas Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (13)
2166 86 B1a2% & Ei mind sööda, ei mind jooda, siiski magus mehele, mõnikord ka mammale Piip MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (19) 85
2167 86 B1a2% Ei mind süüa, ei mind juua, siiski magus mehele, mõnikord ka mammale Tubakasuits Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 533 (23) 85
2168 86 B1b & Ei mind süüa, ei mind juua, siiski magus mehele, mõnikord ka naesele Tubak San 1929 L. Kuusik E 64007 (6)
2169 86 B1c & Ei mind sööda, ei mind jooda, siiski sünnin mehele Tubakas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (91)
2170 86 B2a & Ma olen magus mehele, mõnikord ka mammale Tubak Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 72 (120)
2171 86 B2b & Magus olen papale, mõnikord ka mammale Tubakas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (129)
2172 86 B2b Magus papale, mõnikord ka mammale Tubakas 1890 E EM 88 (729)
2173 86 B2b Magus papale, mõnikord ka mammale Tubakas 1913 E EM2 76 (929)
2174 86 Ca*% & Ei keedeta ega küpsetada, ei süüda ega juuda, aga omiti maitseb pailudel väga hää Tubakas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 42 (167) 1897
2175 86 Ca*% Ei keedeta ega küpsetata, ei sööda ega jooda, aga siiski maitseb mõnele Tubakas San 1919–1926 M. J. Eisen E 8° 2, 11 (46) 1897
2176 86 Cb & Ei keedeta mind, ei praeta mind, ei sööda, ei jooda mind ja maitseb mõnedel veel hea Tubakas Han 1888 J. Bracks SKS, Eisen 441 (2)
2177 86 D & Ei seda katlas keedeta ega seda tõrdas tuubita, ei ka suitsus suitseta, siiski mitme mehele magus Suits piibus Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (5)
2178 86 D Ei seda katlas keedeta ega tõrres tuubita, siiski mitmele magus Piibusuits 1890 E EM 30 (64)
2179 86 D Ei seda katlas keedeta ega tõrres tuubita, siiski mitmele magus Piibusuits 1913 E EM2 29 (79)
2180 86 E & Paistan üsna süüta taim, aga sees mul kuri võim, olen mõnus meestele, mõnikord ka naistele Tubakas Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 357 (19)
2181 87 & Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (132)
2182 87 Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1890 E EM 31 (70)
2183 87 Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1913 E EM2 30 (85)
2184 87 Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1914 E MM 6 ja 42 (23)
2185 87 Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1920 E MM2 6 ja 45 (23)
2186 87 Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1994 E MM3 4 ja 36 (23)
2187 87 Ei vaju merre, aga vajub maa sisse 1927 Ainelo III 62
2188 87 Ei vaju merde, aga vajub maa sisse Rasv 1929 Jürisson 196 (2)
2189 87 Merre ei vaju, aga maa sisse vajub Rasv 1968 SSTT 66
2190 87 Merre ei vaju, aga maa sisse vajub Rada 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (6)
2191 87 Merre ei vaju, aga maa sisse vajub Rasv 1979 Metstak 13 ja 33 (109)
2192 87 Merre ei vaju, aga maa sisse vajub Rasv 1991 VJr 39 ja 40 (6)
2193 87 Merre ei vaju, aga maa sisse vajub Rasv 1992 Metstak2 32 ja 33
2194 87 # 88
2195 88 & Ei vaju vette ega vaju vahtu Päevapaiste 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (146)
2196 88 Ei vaju vette ega vaju vahtu Päevapaiste 1890 E EM 31 (71)
2197 88 Ei vaju vette ega vaju vahtu Päevapaiste 1913 E EM2 30 (86)
2198 88 # 87
2199 89 a1 Ükski võti ei tee lahti, tuleb tuul, lükkab lahti Inimese hais 1890 E EM 163 (1577)
2200 89 a1 Ükski võti ei tee lahti, tuleb tuul, lükkab lahti Inimese hais 1913 E EM2 142 (2052)
2201 89 a1 & Ükski võti ei võta lahti, tuleb tuul ja lükkab lahti Püksiaur Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (111)
2202 89 a2 & Ei ükski võti võta lahti, tuleb tuul ja lükkab lahti Peeretamine Aud 1889 J. Popp H I 2, 46 (4)
2203 89 b & Ükski võti ei tee lahti, aga tuleb tuul ja teeb lahti Paha hais Prn 1933 S. Tsvetkov ERA II 69, 539 (43)
2204 89 # 1653 2267Sa*
2205 90 Aa & Eila kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme lähen valge tuvina sõpradele õnne soovima Paber 1901 F. Kuhlbars Lasteleht nr. 4 (1901) 64 (2)
2206 90 Aa Eila kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme lähen valge tuvina sõpradele õnne soovima Paber 1910 Kuhlbars 3 ja 24 (2)
2207 90 Ab & Eile kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme tulen valge tuvina sõbrannadele õnne soovima Kiri VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 363 (1)
2208 90 Ac & Eila mina kuulsin räbalate kära, täna mina upun mustusesse ära, homme lähän mina rõõmutuhinaga sõbradele õnne soovima Postkaart Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 112 (10)
2209 90 B & Eile kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme lähen sõpradele õnne soovima Ajaleht, trükikoda Vlg 1930 L. Uibopuu E 64729 (91)
2210 91 & Eila uus, täna vana Eilne päev 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (110)
2211 91 Eila uus, täna vana Eilne päev 1890 E EM 29 (53)
2212 91 Eila uus, täna vana Eilne päev 1913 E EM2 28 (66)
2213 91 Eile uus, täna vana Eilne päev 1914 E MM 5 ja 42 (10)
2214 91 Eile uus, täna vana Eilne päev 1920 E MM2 5 ja 45 (10)
2215 91 Eile uus, täna vana Eilne päev 1994 E MM3 3 ja 36 (10)
2216 91 Eile uus, täna vana 1927 Ainelo III 22
2217 91 Eile uus, täna vana 1936 Jänes-Parlo EKG IV 149
2218 91 Eile uus, täna vana 1939 Nugis 284 ja 312 (6)
2219 91 Eile uus, täna vana 1945 Sööt X 34
2220 91 Eile uus, täna vana Eilne päev 1991 VJr 39 ja 40 (15)
2221 91 Eile uus, täna vana Eilne päev 1992 Metstak2 72
2222 92 Aa & Eile saab ta olema, homme joba oli ta Tänane päev Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (14)
2223 92 Aa Eila saab ta olema, homme juba oli ta Tänane pääv 1878 Mötleja 5 ja 51 (14)
2224 92 Aa Eile saab ta olema, homme juba oli ta Tänane päev 1883 ER Kal. (1883) 88 ja 93 (10)
2225 92 Aa Mis see on, mis homme juba oli ja eile alles tuleb 1940 Lugemist Lastele nr. 6 (1940) 48
2226 92 Aa Mis oli homme, aga tuleb eile Tänane päev 1995 Mihkel nr. 2 (1995) 55 (6)
2227 92 Ab & Homme ja oli ta, eila saab ta olema Tänane päev Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 216/7 (16)
2228 92 Ba & Mis oli eila ja on homme Päev Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (30)
2229 92 Ba Mis oli eile ja on homme Päev 1913 E EM2 84 (1061)
2230 92 Ba Mis oli eile ja on homme Päev 1914 E MM 25 ja 50 (166)
2231 92 Ba Mis oli eile ja on homme Päev 1920 E MM2 25 ja 53 (176)
2232 92 Ba Mis oli eile ja on homme Päev 1994 E MM3 21 ja 44 (176)
2233 92 Ba Homme tuleb, eile oli, mis mu nimi, ütle veli Täna 1906 Kodu Kal. (1906) lk-ta (2)
2234 92 Bb & Homme ma saan olema, eile ma juba olin Tänane päev Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (105)
2235 92 Bc & Eila juba olin, homme saan olema Täna Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (91)
2236 92 Bd & Eila ta oli, täna ta jälle Valguse välja tulek homikul Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (78)
2237 92 Be & Eila oli, täna on, homme saab tema olema Päävanime "täna" Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (12)
2238 92 C/ & Pealt terav, alt lai, siiski magusam kui sai, sinine on minu koor, armastab mind vana, noor, täna saab ta olema, homme juba oli ta HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 92 (23) 1556I
2239 92 # kküs
2240 93 A1% & Eeläne miis siih, verrev küpär pääh Ao tulek Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (110) 1659Bd
2241 93 A2 & Eeläne miis siin Valgõ Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (4)
2242 93 B & Eeläne miis mi puul Valgõ väläh Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (55)
2243 93 C & Eiläne mees vällan Valgus Urv 1890 J. Teder H III 11, 343 (146)
2244 93 D & Eeläne miis akna all Valgõ tulõ hummokult Se 1930 J. Ojavere S 19784 (15)
2245 93 E & Eeläne miis paja all Valgõ Se 1934 N. Oinas S 72896 (22)
2246 93 # kk
2247 94 & Eit oli all ja ootas pauku, taat oli peal ja pulk käis auku Vinnaga kaevust veevõtmine Vil 1980–1989 T. Kivirand RKM, KP 25, 532 (1)
2248 94 # 106 537 1882
2249 95 & Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees Lumi 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (111)
2250 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees Lumetuisk 1890 E EM 31 (69)
2251 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees Lumetuisk 1913 E EM2 30 (84)
2252 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees 1907 Pet. ELA 104
2253 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees 1923 Pet. UA7 88
2254 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees 1931 Kmpm. EL II10 118
2255 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees Lumetuisk 1939 Nugis 285 ja 312 (11)
2256 95 Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees 1933 Käis EV II/II lk-ta
2257 95 Eit pühib toa taga, tolm keerutab toa ees Lumetuisk 1920 Kmpm. Ekl I2 141
2258 95 Eit pühib toa taga, tolm keerutab ukse ees Tuisk 1979 Metstak 24 ja 35 (251)
2259 95 Eit pühib toa taga, tolm keerutab ukse ees Tuisk 1992 Metstak2 65 ja 66
2260 95 # 2252
2261 96 A & Reku-reku reisiline, siiri-kuuri veeriline, mis saa ei reku reisiline, seda veab veike reku Vokk Pal 1914 A. Mälson E 48024 (2)
2262 96 B1 & Ekku-rekku reisiline, viiri-kuuri sääriline, mis see viiri-kuuri teeb, seda kannab väike rekku Vokk Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (11)
2263 96 B2a & Mis see viiri-kuuri teeb, seda veike hekku veab Vokk Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (22)
2264 96 B2b1 & Eku-reku reisiline, müri-kuuri sääriline, mis see müri-kuuri teeb, seda veike reku veab Vokk Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (20)
2265 96 B2b2 & Viiri-kuuri, viiri-kuuri, viiri-kuuri sääriline, mis see viiri-kuuri teeb, seda väike eku veab Vokk, eku = värten Trm 1927 B. Sööt E 61045 (4)
2266 96 B2c1* Eku-reku reisiline, veeri-kuuri seeriline, mis su veeri-kuuri tegi, seda vedas väike reku Vokk Pal 1927 G. Kaus E 60060
2267 96 B2c1* & Eku-reku reisiline, veeri-kuuri seeriline, mis see veeri-kuuri tegi, seda vedas veike reku Kedraja vokk Pal 1890 L. Arst H III 8, 299 (4)
2268 96 B2c1* & Eku-reku reerile, miiri-kuuri seerile, mis see miiri-kuuri tegi, seda vedas väike reku Kangastelgedel kootakse Hls 1961 L. Pärna RKM II 123, 276 (18)
2269 96 B2c1* Eku-reku reisiline, seeri-kuuri veeriline, mis see kuuri-veeri tegi, seda vedas veike reku Vokk Lai 1897 H. Asper H III 28, 527 (112)
2270 96 B2c2* & Eku-reku reisiline, seeri-kuuri veeriline, mis sii peeri kurja tegi, seda vedas veike reku Humalad õlle sees Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (70)
2271 96 B2c2* & Rekku-rekku reinu-rekku, mis see rekku kuri tegi, seda vedab veike rekku Vokk MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 749 (3)
2272 96 B2d Eku-reku reiseline, siiri-kuuri viiruline, mes see siiri-kuuri tegi, seda vedas veike regi Vokk Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 508 (98)
2273 96 B2d & Reku-reku reistline, siiru-viiru kuuriline, mis see siiru-viiru tegi, seda vedas veike regi Vokk Äks 1888 J. Järveots H I 3, 530 (1)
2274 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri veab, seda veab väike reku Vokk 1890 E EM 31 (75)
2275 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri veab, seda veab väike reku Vokk 1913 E EM2 30 (90)
2276 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri veab, seda veab väike reku Vokk 1920 Nurmik I 20
2277 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri veab, seda veab väike reku Vokk 1925 Puus. KH III5 106
2278 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri veab, seda veab väike reku Tt 1877–1917 M. J. Eisen E 57323
2279 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri veab, seda veab väike reku Kod 1923 L. Õunap A 2137 (2)
2280 96 B3a & Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri vedab, seda vedab veike riku Vokk MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (4)
2281 96 B3a Eku-reku reisiline, siiri-kuuri viiriline, mis see siiri-kuuri vedab, seda vedab veike riku Vokk MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (11)
2282 96 B3b & Eku-reku reisemaale, mis sii kuuri-seeri veab, seda veab veike regu Vokk Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (28)
2283 96 B3c & Reku-reku reisilinna, veeri-kuuri seerilinna, mis sii veeri-kuuri vedab, seda vedab veike reku Vokk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690/1 (29)
2284 96 B4 & Eku-reku reesiline, seeri-kuuri veeriline, mis see seeri-kuuri veerib, seda vedab veike reku Vokk MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (64)
2285 96 B5 & Eku-treku, treitud meesi, viiri-kuuri, sääri meeri, mis see viiri kuurib, seda väike reku veab Vokk Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (201)
2286 96 C1a & Eku-reku reisiline, viiri-kuuri reisiline, mis see veike eku teeb, seda viiri-kuuri veab Vokk Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (10)
2287 96 C1b & Eku-reku reisiline, suuri-kuuri kuuriline, mis see väike eku teeb, seda suuri-kuuri veab Vokk Lai 1939 P. Tammepuu ERA II 253, 560/1 (39)
2288 96 C1c & Eku-reku reisiline, viiri-kuuri sääriline, mis see väike reku teeb, seda viiri-kuuri veab Vokk Lai 1932 E. Toots ERA II 253, 261 (29)
2289 96 C1d1 & Reku-reku reisi mööda, veeri-kuuri sääri mööda, kuida veike reku teeb, nõnda suuri-kuuri veab Vokk Lai 1904 J. Ermann E 44364 (10)
2290 96 C1d2 & Ekku-rekku reisi mööda, viiri-kuuri sääre mööda, mis see veike rekku teeb, sest ta viiri-kuuri veab Vokk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (59)
2291 96 C2 & Heku-reku reisiline, viiri-vääri vääriline, mida veike heku tegi, seda viiri-kuuri väärt Vokk VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (29)
2292 96 D1 & Ekku-rekku reisilinna, vaari-kuuri seerimuale, keda vedab veike rekku, seda vedab suur rekku Vokk MMg 1891 G. Puus H II 28, 775 (17)
2293 96 D2 & Reku-reku reisiline, seeri-kuuri veeriline, keda vedab veike reku, seda vedab vana reku Vokk Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (13)
2294 96 E & Eku-keku, kehe-reku, mis see vana eku teeb, seda tema ise veeb Vokk Sim 1927 M. Kasikov E 61489
2295 96 Fa & Ekku-rekku reisi mööda, miiri-kuuri seari mööda, mis see rekku ära teeb, seda rekku ära veab Vokk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (855)
2296 96 Fb1 & Ekku-rekku reisiline, viiri-kuuri saariline, mis ekku-rekku teeb, seda viiri-kuuri veab Vokk, värten, ratas Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (49)
2297 96 Fb1 Eku-reku reisiline, viiri-kuuri saariline, mis eku-reku teeb, seda viiri-kuuri veab Vokk Iis 1936 H. Neumann ERA II 122, 287 (1)
2298 96 Fb2 & Ekko-rekko reisuline, viiri-kuuri viiriline, mida ekko-rekko tieb, seda viiri-kuuri viab Vokk Lüg 1967 A. Källo RKM II 230, 496/7 (73)
2299 96 Fc & Keku-reku reisimees, viiri-kuuri säärimees, mis see keku-reku teeb, seda viiri-kuuri veab Vokk Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1497 (51)
2300 96 Ga1 & Eku-reku reisiline, seeri-kuuri veeriline, mis see eku-reku veab, seda veab seeri-kuuri Vokk MMg 1889 A. S. H I 2, 461 (1)
2301 96 Ga2 & Eku-reku reisuline, siiri-kuuri viiruline, mis see väike eku-reku veab, seda siiri-kuuri veab Vokk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (88)
2302 96 Gb & Eku-reku reisile, seeri-kuuri veerile, mis ei veda eku-reku, seda veab seeri-kuuri Vokk Lai 1939 P. Tammepuu ERA II 253, 560/1 (39)
2303 96 H1 & Iiri-kuuri sääriline, mis see iiri-kuuri teeb, seda keku-eku viab Vokk Lai 1889 A. Sommer H III 9, 65 (1)
2304 96 H2 & Iir-puur sääreluu, kõverik õli reieluu, mis iir-puur keerab, seda näverik neelab Vokk Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (35)
2305 96 I & Rikki-rikki riisiline, viiri-kuuri sääriline, mis see viiri-kuuri teeb, iga veike viiru veab Vokk Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (14)
2306 96 J & Müüri-kuuri sääremiisi, mis see müüri-kuuri teeb, seda veike äksi ära viab Kedraja vokk Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 833 (40)
2307 96 K & Suure-kuuri searaline, veike veeri-vaariline, suuri-kuuri seab, veike veeri veab Vokk Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 330 (8)
2308 96 L1a & Keegu-reegu reieluu, viiru-kuuru sääreluu, mida reega reegotab, seda viiru kuurutab Vokk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (28-29)
2309 96 L1b1 & Keku-reku reieluu, viiri-kuuri sääreluu, keda keku rekutab, seda viiri kuuritab Vokk Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (1)
2310 96 L1b2 & Keku-reku reieluu, viiri-kuuri sääreluu, mida keku kekutab, seda viiri kuuritab Vokk Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (248)
2311 96 L2 & Itverikko reieline, viie-kuvvesarveline, mita muoti itverikko, seta muoti kuuruttelle Ketrus Vai 1935 H. Reitsnik ES, MT 151, 8 (2)
2312 96 Ma & Viir-kuur reieline, navariku sääreline, kui viir-kuur kuurib, siis navariku kerib Haspeldamine Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (53)
2313 96 Mb & Viiri-kuuri viiriline, navarika reisiline, mida viiri kuurib, sida navarik kerib Kedramine, langa kehrämine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (13)
2314 96 Mc & Viiri-kuuri sääriline, navarikki reisiline, mis viiri kuurib, seda navarikki kerib Vokilüht ja värtna Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (11)
2315 97 A & Elab ilma ihuta, räägib ilma keeleta, keegi ei saa näha tad, siiski kõik tad kuulevad, suure kurja teeb ta ära, trahvi alla ei ta jää, igal pool on õigus tal, metsas, merel, lagedal Tuul Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (13)
2316 97 Ba* Elab kehata, räägib keeleta, keegi ei näe teda, aga igaüks kuuleb Vastukaja 1889 Niggol LVKÕR 27
2317 97 Ba* Elan ilma ihuta, kõnelen ilma keeleta, ükski mind ei näe, kõik mind kuulevad Kaja 1905 Lasteleht nr. 10 (1905) 160 (5)
2318 97 Ba* Elab ilma ihuta, räägib ilma keeleta, keegi teda ei näe ega kuule Vastukaja Prn 1901 A. Gärtner E 41920 (3)
2319 97 Ba* & Elap ilma ihota, kõnelep ilma keeleta, keaki teda ei näe, ent egaüts kuulep Vastakõla Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (32)
2320 97 Bb+ Elab ilma hingeta ja karjub ilma kõrita Kaja Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 78 (468)
2321 97 Bb+ & Ma elan ilma kehata ja kuulen ilma kõrvuta, ma kõnelen ilma suuta ja sünnin õhu sees Vastukõla Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (61)
2322 97 Ca & Suure kurja teeb ära, aga ei lange mingisuguse trahvi alla Välk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 393 (132)
2323 97 Cb & Kurja ja kahju ta teeb, keski ei mõista kohut Tuul Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (37)
2324 97 D & Metsas, meres, lagedal Tuul Hls 1890 J. Riiet E 488 (21)
2325 97 E1a & Ei näha silma eeski, aga kuuldakse Tuul Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (141)
2326 97 E1a Ei näha silma eeski, aga kuuldakse Tuul 1890 E EM 29 (56)
2327 97 E1a Ei nähta silma eeski, aga kuuldakse Tuul 1913 E EM2 29 (70)
2328 97 E1a Ei nähta silma eeski, aga kuuldakse Tuul 1914 E MM 6 ja 42 (14)
2329 97 E1a Ei näha silma eeski, aga kuuldakse Tuul 1920 E MM2 6 ja 45 (14)
2330 97 E1a Ei näha silma eeski, aga kuuldakse Tuul 1994 E MM3 3 ja 36 (14)
2331 97 E1a Ei nähta silma eeski, aga kuuldakse 1927 Ainelo III 123
2332 97 E1a Ei näha silma eeski, aga kuuldakse 1932 Kmpm. EL III10 19
2333 97 E1b & Kennig ei saa tad mitte nätte, küll aga kuulta Tuul Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (163)
2334 97 E1c & Mis asja sa kuuled, aga ei näe Hääl Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (90)
2335 97 E2a & Tulõ nigu tuhisõs, a nätä olõ-õi Tuul Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 208 (23)
2336 97 E2b & Mühiseb ja kohiseb, aga ei näe Tuul Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (14)
2337 97 F+ & Küll lõhun ja murran, aga siiski sa mind ei näe Marutuul Tln 1892 K. Puusemann E 383 (13)
2338 97 F+ Lõhub majad, lõhub metsad, siiski ei ole kellegil näha Tuul Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (58)
2339 97 F+ Laotas ja kaotas, ei saa käega kosti, ei silmaga kaia Tuul Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (22)
2340 97 F+ Veski aja käümä, vii pand lainõtama, puuossa hällümä, a tedä hennest ei näe Tuul Rõu 1972 F. Sillavee KKI KS
2341 97 F+ Teen kõik vägevad tükid maailmas, aga ükski mind ei leia ega näe ega kinni võtta saa Tuul Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (60)
2342 97 F+ Häält sa kuuled, teda ennast sa ei näe, tööd ta teeb Tuul Jõh 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 433 (9)
2343 97 F+ & Mis see on, keda näha ei või, aga siiski teeb ta väga palju hääd Tuul Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (150)
2344 97 F+ Kuuled küll, aga ei näe, kust ma tulen ehk kuhu ma lähen Tuul Pal 1897 H. Karro H IV 8, 349 (132)
2345 97 F+ Inimene teda tunneb küll, aga siiski teda näha ei saa Tuul Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 63 ja 87 (229)
2346 97 F+ & Igal pool on, aga kuskil ei nähta Tuul Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (14)
2347 97 # 861 864 995 1979
2348 98 Aa1 & Elab maailma algmisest, aga ei ole veel [viie]nädaline Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (133)
2349 98 Aa1 Elab maailma algmisest, aga ei ole veel viienädaline Kuu 1890 E EM 31 (74)
2350 98 Aa1 Elab maailma algmisest, aga ei ole veel viienädaline Kuu 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 5 ja 32 (3)
2351 98 Aa1 Elab maailma algusest, aga ei ole veel viienädaline 1907 Pet. ELA 90 (3)
2352 98 Aa1 Elab maailma algmisest, aga ei ole veel viienädaline Kuu 1913 E EM2 30 (89)
2353 98 Aa1 Elab maailma algmisest, aga ei ole veel viienädaline Kuu 1914 E MM 6 ja 42 (25)
2354 98 Aa1 Elab maailma algmisest, aga ei ole veel viienädaline Kuu 1920 E MM2 6 ja 45 (25)
2355 98 Aa1 Elab maailma algmisest, aga ei ole veel viienädaline Kuu 1994 E MM3 4 ja 36 (25)
2356 98 Aa1 Elab maailma algusest, aga ei ole veel viienädalane Kuu 1926 Raud KL III 213 (4)
2357 98 Aa1 Elab maailma algusest, aga ei ole veel viienädalane Kuu 1934 Raud VMj 213 ja 214 (4)
2358 98 Aa1 Elab maailma algusest, aga ei ole viienädalane Kuu 1968 SSTT 94
2359 98 Aa1 Elab maailma algusest, aga ei ole viienädalane Kuu 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (7)
2360 98 Aa1 Elab maailma algusest peale, aga ei ole veel viienädalanegi 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (2)
2361 98 Aa1 Elab maailma algusest, aga ei ole viienädalane Kuu 1992 Metstak2 63 ja 66
2362 98 Aa2 & Elab maailma algusest saadik, aga ei ole veel viienädalanegi Kuu Tln 1926 M. Sengbusch E 57371/2
2363 98 Aa3 & Eläp ilma algusta, ei ole viel viienätalane Kuu Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 145 (88)
2364 98 Ab & Eläp maailma algusest ja ei saa viienädäligi vannu Kuuve Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
2365 98 Ac & Mis sündis maailma alguses ja sureb maailma lõpus, aga äi saa viit nädalat vanaks Kuu Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (28)
2366 98 Ba & Enne mind sündis, aga alles [nelja]nädaline Kuu Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (137)
2367 98 Ba Enne mind sündis, aga alles neljanädaline Kuu 1890 E EM 33 (95)
2368 98 Ba Enne mind sündis, aga alles neljanädaline Kuu 1913 E EM2 31 (115)
2369 98 Bb & Elab ilma algusest, aga ei saa neljanädalaseks Kuu Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 270 (10)
2370 98 Bc & Maailma algmisest on loodud, aga üle [nelja] nädala vanaks ei ela Kuu Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 191/2 (2)
2371 98 C & Elab ilma algusest saadik, aga ei ole veel kahekuune Kuu Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 776 (65)
2372 98 D & Kunage ei saa aastagu vanast Kuu Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (19)
2373 99 & Elav läheb edasi, jätab naha maha Uss 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (147)
2374 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha Uss, madu jätab kesta maha 1890 E EM 31 (77)
2375 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha Uss, madu jätab kesta maha 1913 E EM2 30 (92)
2376 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha Madu 1914 E MM 6 ja 42 (27)
2377 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha Madu 1920 E MM2 6 ja 45 (27)
2378 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha Madu 1994 E MM3 4 ja 36 (27)
2379 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha 1927 Ainelo III 50
2380 99 Elav läheb edasi, jätab naha maha Uss 1939 Nugis 285 ja 312 (13)
2381 100 A* & Elav peab puud, nöör puu ninas, surm nööra otsas, hing surma suus, liikuv hinge ees Õngitseja, õng, ussikene tema otsas, kala tema ees 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 5 ja 7 (1871) 30 ja 42 (1)
2382 100 A* Elav peab puud, nöör puu ninas, surm nööri otsas, hing surma suus, liikuv hinge ees Õngitseja, õng, ussikene tema otsas, kala tema ees 1878 Mötleja 5 ja 51 (10)
2383 100 A* Elav peab puud, nöör puu ninas, surm nööri otsas, hing surma suus, liikuv hinge ees Õnge Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 245 (84)
2384 100 A* Elav peab puud, nöör puu ninas, surm nööri otsas, hing surma suus, liikuv hinge ees Õngitsejal Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 339
2385 100 A* Elav piab puud, nöör puu ninas, surm nööri otsas, hing surma suus, liikuv hinge ees Kalamees, kes õngega kala püiab, surm nööri otsas on õng, hing surma suus on kala, liikuv hinge ees on vesi Pal 1889 L. Arst H III 8, 263 (2)
2386 100 A* Elav peab puud, nöör puu otsas, surm nööri otsas, hing surma suus, liikuv hinge ees Kalaõngitseja Pai 1893 A. Hanson H II 38, 871 (20)
2387 100 A* Elav peab puud, nöör puu ninas, surnu nööri otsas, hing surma suus, liikmed hinge ees Õngitseja, õng, ussikene tema otsas, kala tema ees 1886 ER Kal. (1886) 96 ja 101 (10)
2388 100 A* & Elab peal puud [sic!], nöör puu ninas, surnu nööri otsas, hing surma suus, liikmed hinge ees Õngitseja Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (54)
2389 100 A* Elav hoiab puud, puu otsas nöör, nööri otsas surm, hing surma suus, liikmed hinge ees Kalapüüdmise riist Hel 1963 T. Alla, R. Kotkas EKRK I 45, 383 (12)
2390 100 B* Elav hoiab puud, puu ninas nöör, nööri õtsas surm, surma suus hing Vähi püidmine Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 740 (15)
2391 100 B* & Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (134)
2392 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja õngega 1890 E EM 31 (76)
2393 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja õngega 1913 E EM2 30 (91)
2394 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1914 E MM 6 ja 24 (26)
2395 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1920 E MM2 6 ja 45 (26)
2396 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1994 E MM3 4 ja 36 (26)
2397 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja õngega 1913 NP 7
2398 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja õngega kala püüdmas 1921 Nurmik II 21
2399 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing 1922 Kmpm. EL II8 47
2400 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1930 Huvit. II3 113 ja 248 (9)
2401 100 B* Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1939 Nugis 285 ja 312 (12)
2402 100 B* Elävä käeh puu, puu otsah nöör, nöörä otsah surm, surma suuh hing Kallo õngitsõtas Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637/8 (30)
2403 100 B* & Elävä käeh puu, puu küleh nüür, nöörä otsah surm ja surma otsah hing Õng Se 1936 M. Vabarna S 121941 (101)
2404 100 B* Elusa käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1926 Raud KL III 213 (5)
2405 100 B* Elusa käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õngitseja 1934 Raud VMj 213 ja 214 (5)
2406 100 B* Elusa käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (3)
2407 100 B* Poisi käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus hing Õng 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas (2)
2408 100 C+ Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus elav Kala õngitsemine 1955 ÜÕÕ 114 (7)
2409 100 C+ Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus elav Õngitsemine 1956 Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (2)
2410 100 C+ Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otsas surm, surma suus elav 1971 Hiie-Jõgisalu 8
2411 100 C+ & Mees hoiab puud, nöör puu ninas, liikuv nööri otsas ja elav tema ees Kala õngitsemine Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (4)
2412 100 C+ & Elu peos piits, piitsa otses surm ja surma suus hing Õng Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 129 (34)
2413 100 C+ & Elava käe surm, surm võtab elava kinni Kalamiis ahengaga või õngega Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 295, 153 (35)
2414 101 & Elläv löö koolut, koolu röögätäs Sainakell San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (149)
2415 102 Aa & Elav elavat süü silmi kaien Sülelaps Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (84)
2416 102 Ab & Elult sööb ja silmi vahib Laps imeb Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (10)
2417 102 B & Murdai pal'lu vähemb ku murretev, aga ta sööb tedä elust peräst, esi vaht tõsele silmaaugust sisse Laits imes Trv 1894 A. Rull H III 20, 136 (6)
2418 102 # 401
2419 103 a1 & Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (52)
2420 103 a1 Ta elust tuleb ja siiski eluta, ta igalühel võib ka vastust anda Kiri 1886 EPost. nr. 9 ja 10 (1886)
2421 103 a1 Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (30)
2422 103 a1 Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Kei 1888 J. Vinter H III 3, 344 (23)
2423 103 a2 & Ta tuleb elust, tal ei ole elu, aga võib kõikidele vastust anda Sulg Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (88)
2424 103 b & Elust tulõ, ellu täl ei olõ, siiski kost kõik küsimise Hanisulg Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (49)
2425 103 # 985
2426 104 A & Eluta elai kõnd ja kõnden ikk, endal must silmavesi Sulega kirjutamine Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (89)
2427 104 B% & Mind kriipsitakse ja kraapsitakse, mu elu välja kistakse, ma läksin üle valge välja ja nutsin mustas silmavees Tindiga paberi peale kirjutamine Plt 1899 M. Luu E 38345a (3) 985G2
2428 105 & Eluaja kantakse, korra tarvitatakse Sõrmus 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (148)
2429 105 Eluaja kantakse, korra tarvitatakse Sõrmus 1890 E EM 31 (79)
2430 105 Eluaja kantakse, korra tarvitatakse Sõrmus 1913 E EM2 30 (94)
2431 105 Eluaja kantakse, korra tarvitatakse Sõrmus 1939 Nugis 285 ja 312 (14)
2432 106 A1a & Isa all, ema pääl, viss-vass vahel Villakraasid KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (256)
2433 106 A1b & Isa all, ema pääl, vissa-vassa vahel Villakraasid Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (6)
2434 106 A1c & Imä all, esä pääl, vitsu-vatsu vahel Villakraasi', ku käsitsi koton kraasiti villu Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 474 (5)
2435 106 A1d1 & Ema all, esa pääl, vitsa-vatsa vahepääl Villaraastimine ja raastid Trv 1896 J. Kala E 25693 (1)
2436 106 A1d2 & Ema all, isa pääl, vatsa-vatsa keskel Leib Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 661 (44)
2437 106 A1e1 & Ema all, isa peal, vita-vata vahepeal Kraasid Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (6)
2438 106 A1e2 & Isa all ja ema peal, vita-vata vahel Villakraasid Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (94)
2439 106 A1f & Esä all, emä pääl, vita-vata vastakutsi Villakaari, ku käsikaarige kaarits Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (87)
2440 106 A1g1* Ema all, isa pääl, vitt-vatt vahepääl Kaarsid San 1929 L. Kuusik E 64018 (76)
2441 106 A1g1* & Ema all, isa pääl, vitt-vatt vahepääl Villakraasimine Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 626 (15)
2442 106 A1g1* & Ema all, esa pääl, vitt-vatt vaie pääl Villu kraasitas Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (14)
2443 106 A1g1* Emä all, esä pääl, vitt-vatt vahite pääl Villakraasi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 560 (270)
2444 106 A1g1* Emä all, esä pääl, vitt-vatt vahepääl Veskekivi Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (13)
2445 106 A1g1* & Emä all ja esä pääl ja vitt-vatt vahepääl Villakraasimine As 1996 A. Korb EFA I 17, 50 (5)
2446 106 A1g2 & Imä all, esä pääl, vitt-vatt vahel Villu kraasitas Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (18)
2447 106 A1g2 Imä all, esä pääl, vitt-vatt vahel Villu kraasitas Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (89)
2448 106 A1h1 Isa all, ema pääl, vitt-vatt vahel Villu kratsitakse San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 424 (61)
2449 106 A1h1 & Esa all, ema pääl, vitt-vatt vaihel Villakraasimine Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (1)
2450 106 A1h2 & Esä all, emä pääl, vitt-vatt vahetepääl Villakraassimine Ote 1895 E. Palm E 20132 (76)
2451 106 A1i & Imä alh, esä pääl, vittu-vattu vaihõpääl Villakaarsmine kässiga Har 1944 S. Tanning KKI WS
2452 106 A1j & Esa all, ema pääl, vahel om vitt-vatak Kraasi villuga Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (115)
2453 106 A1k & Isa all, ema peal, vutt-vatt vahepeal Villakraasid Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (4)
2454 106 A1l & Emä all, esä pääl, vilt-valt vahetepääl Villakraasimine Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 188 (6)
2455 106 A1m & Esä all, emä pääl, viltu-valtu vastastiku Villakraasid Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (4)
2456 106 A1m Esä all, emä pääl, viltu-valtu vastastiku Villakraasimine Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (10)
2457 106 A1n & Isa all, ema peal, vinka-võnka vahepeal Kraasid Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 338 (III)
2458 106 A1o & Esä all ja emä pääl, viku-vaku vahepääl Villakraasi San 1967 R. Praakli RKM II 227, 332 (119)
2459 106 A2a & Eit all, taat peal, vita-vata vahel Villakraasid Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 271 (47)
2460 106 A2b & Eit all, taat peal, vita-väta vahel Kraasid Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 153 (6)
2461 106 A2c & Eit all, taat peal, vita-väta vahepeal Kraasimine Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 441 (21)
2462 106 A2d & Eit all, taat pääl, vitt-vatt vahel Villakraasimine (käsiti) Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (6)
2463 106 A2e & Eit all, taat peal, vitt-vatt vahekohal Villakaarid Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (14)
2464 106 A2f Eit all, taat peal, vutt-vatt vahekohal Villakraasid Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 71 (23)
2465 106 A2f & Eit all, taat peal, vutt-vatt vahekohal Lukk Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (15)
2466 106 A2g Eit all, taat pääl, vutt-vatt vahel Villakraasid 1890 E EM 31 (68)
2467 106 A2g Eit all, taat pääl, vutt-vatt vahel Villakraasid 1913 E EM2 29 (83)
2468 106 A2g & Eit all, taat peal, vutt-vatt vahel Villakraasimine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 265 (3)
2469 106 A2h & Eit all, taat peal, vot-vat vahel Villakraasid Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (170)
2470 106 A2i & Eit all, taat peal, vih-vah vahepeal Villa kraasime Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (120)
2471 106 A2j* Eit all, taat pääl, vint-vant vahepääl Kraaside vahel villad Vai 1889 H. Masing H II 7, 93 (268)
2472 106 A2j* & Eit all, taat pial ja vint-vant vahepial Villakraasimene Kos 1892 T. Wiedemann E 9108 (43)
2473 106 A2k & Eit all, taat peal, vinta-vanta keskel Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 199 (58)
2474 106 A2l & Eit on all ja taat on peal ja vinka-vanka vahepeal Kraasid Mar 1967 E. Allik, M. Joalaid, E. Viluoja EKRK I 62, 299 (34)
2475 106 A2m & Eit all ja taat pääl, vinka-võnka vahel Kraasid Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 179 (10)
2476 106 A3 & Vanamees all, vanamees pääl, vitt-vatt vahepääl Kraasi ja vill vahepääl As 1996 E. Vahtramäe EFA I 18, 99 (12)
2477 106 A4 & Mamma all, papa pääl, vitt-vatt vahepääl Villakraasimine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 111 (12)
2478 106 A5 & Nänn all, taat pääl, vita-vata vahepääl Villu kraastmine Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (13)
2479 106 A6 & Isa all, isa pial, vita-vata vahepial Kraasid Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (58)
2480 106 A7a% & Puu all, puu peal, vissa-vassa keskel Villakaarid Hää 1889 E. Martinson H III 5, 716 (3) 1757
2481 106 A7b & Puu all, puu pääl, vitsad-vatsad vahel Villakaarid Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 155 (25)
2482 106 A7c & Puu all, puu pääl, vitsvatsak vahetepääle Villu kraasmine Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (7)
2483 106 A8 & Nahk all, nahk pääl, vitt-vatt vaihõl Kässiga villakaarsmine Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (62)
2484 106 A9 & Litt all, litt pääl, vitt-vatt vahepääl Villakraasimine Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (26)
2485 106 B1a & Eit oli all, taat oli peal, nika-naka vahepeal Villakraasimise masin Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 865 (13)
2486 106 B1b & Eit all, taat pääl, sika-saka keskel Villakaarid Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 354 (45)
2487 106 B1c & Eit all, taat peal, riht-raht vahel Villakraasimine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (144)
2488 106 B2 & Naine all, miis pääl, putsa-patsa vahepääl Villade kraasimine Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 567 (2)
2489 106 B3 & Emä lätt esäle, muter-vater vahele Kangakudamine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (113)
2490 106 C1a1 & Imä all, esä pääl, vitukarva vahel Villu kraasitas Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (89b)
2491 106 C1a2 & Isa all, ema peal, karvad kahe vahepeal Vill kraaside vahel Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (39)
2492 106 C1b1 & Ema all, isa peal, karvatuustakas vahekohas Kraasid ja villad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 126 (61)
2493 106 C1b2 & Ema all, isa pääl, karvatutt on keskel Villakraas Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 661 (45)
2494 106 C2 & Eit all, taat pääl, karvane vahel Villakaarid Hää 1944 M. Mäesalu RKM II 13, 36 (39)
2495 106 D & Esäne all, emäne pääl, vitu-vatu vastatsidõ, valgõ vatt joosk vahõlt Linaajamine masinaga Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (40)
2496 106 E1a1 Ema all, isa pääl, valget vattu juusk vahelt Veskikivi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 40 (366)
2497 106 E1a1 & Imä all, esä pääl, valgõt vattu juusk vahelt Lina masindamine Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 177 (30)
2498 106 E1a1 Imä all, esä pääl, valgõt vattu juusk vaihõlt Kivipoolõ' Se 1929 M. Pihlapuu S 18682 (3)
2499 106 E1a1 Emä all, esä pääl, valgõt vattu juusk vaihõlt Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (3)
2500 106 E1a2 Ema all, esa pääl, vahelt joosk valged vattu Veskikivid Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (16)
2501 106 E1a2 & Emä all, esä pääl, vahelt juusk valget vattu Jahvatamine Urv 1890 J. Teder H III 11, 331 (44)
2502 106 E1a2 Imä all, esä pääl, vaihõlt juusk valgõt vattu Veskekivi poolõ' Se 1936 M. Vabarna S 121935 (46)
2503 106 E1b & Esä pääl, imä all, valgõt vattu juusk vaihõlt Kivi man tulõva jahu läbi kivipuuli vällä Se 1935 N. Oinas S 103037 (21)
2504 106 E1c1* Esä all, imä pääl, valgõ vatt juusk vahelt Veski Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (101)
2505 106 E1c1* Esa all, ema pääl, valged vattu joosep vahelt Veskekivi ja jahvatamine Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (77)
2506 106 E1c1* Esä all, imä pääl, valgõt vattu juusk vaihõlt Kivi man jahvatõdas Se 1934 N. Oinas S 81953 (6)
2507 106 E1c1* Esä all, imä pääl, valgõt vattu juusk vahõlt Kivi man jahvatatõs Se 1934 N. Oinas S 83209 (17)
2508 106 E1c1* & Esa all ja emä pääl, valge vatt juusk vahel Kivipoole Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (42)
2509 106 E1c2* Esä all, imä pääl, valgõt vattu juusk vahelt vällä Käsikivi Plv 1903 J. Semm H, Mapp 623 (4)
2510 106 E1c2* Esä all, ema pääl, vahelt joosk valget vattu välja Veski jahvatas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (49)
2511 106 E1c2* & Esa all, ema pääl, vahelt joosk valget vattu Veskikivi Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (85)
2512 106 E1c2* Esa all ja ema pääl, vahelt joosk valget vattu Veskikivi Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365 (9)
2513 106 E1c2* Esä all ja imä pääl, vahelt juusk valgõt vattu vällä Käsikraassõga kraasitas villu, tõnõ kraas om all, tõnõ pääl ja vahelt tulõ valget vattu vällä, nuu' omma villa' Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 124
2514 106 E1d1* & Imä all, esä pääl, vaiheld aase valget vattu Kivijauh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (11)
2515 106 E1d1* Ima all, esä pääl, vahelt aase valget vattu väljä Veskikivi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 415 (107)
2516 106 E1d1* Ima all, esä pääl, valgõt vattu aja vaihõlt Kivi jahvatas Se 1927 J. Orusaar S 2359 (29)
2517 106 E1d2* Esä all, imä pääl, valgõt vattu aja vaihõlt Kivi jahvatas Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109906 (55)
2518 106 E1d2* & Esa all, ema pääl, vahelt ajap valget vatto vällä Käsikivi Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (43)
2519 106 E1d3 & Isa-ema kõrvuti, vahelt ajab valget vahtu välja Veskikivi Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 542 (62)
2520 106 E1e* Imä all, esä pääl, valgõt vattu tulõ vaihõlt Kivi vaihõlt jahu tulõ Se 1934 N. Oinas S 70628 (47)
2521 106 E1e* Ema all, isa pääl, vahelt tuleb valget vahtu Veskikivid jahvatavad Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (126)
2522 106 E1e* & Imä all, esä pääl ja vahelt tule valgõt vattu vällä Veskikivi Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 573 (6)
2523 106 E1f & Esä all, ima pääl, vahelt viskab valgõd vattu Veskikivi Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (40)
2524 106 E1g1 Ema all, isa pääl, valge vaht vahel Veskikivid Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (28)
2525 106 E1g1 & Imä all, esä pääl, valge vatt vahel Käsikivi Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (33)
2526 106 E1g1 Imä all, esä pääl, valgõ vatt vaihõl Käsikiviga jauhõtas, jauhu' kivipuule vaihõl Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (23)
2527 106 E1g1 Imä all, esä pääl, valgõ vatt vaihõl Leibä kastõtas Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (95)
2528 106 E1g2* & Emä all, esä pääl, valge vatt vahepääl Veskikivi ja jahu Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (79)
2529 106 E1g2* Imä all, esä pääl, valgõ vatt vaehtõpääl Jahvatamine Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 910 (67)
2530 106 E1g2* Ema all, esa pääl, kahetus valget vattu vahepääl Jahu jahvatamine Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627 (17)
2531 106 E2a1* & Emänd all, esänd pääl, vahelt aja valgõt vattu Veskikivi Se 1934 M. Peramets S 78514 (52)
2532 106 E2a1* Imänd all, esänd pääl, valgõt vattu aja vaihõlt Se 1928 T. Linna S 9132 (98)
2533 106 E2a2 & Imänt all, esänt pääl, aase valget vattu suust vällä Veskikivi jahvatab jahu Räp 1905 V. Songi H III 31, 364 (7)
2534 106 E2a3 & Esänd imändä säläh, vaihõlt aase valgõt vatto Kivijauh Se 1929 I. Sonts S 124444 (107)
2535 106 E2b & Imänd all, esänd pääl, valgõt vattu juusk vaihõlt Veskikivi' Se 1929 A. Gehrke S 17314 (94)
2536 106 E2c1 & Imänd all, esänd pääl, valget vattu tule vaihelt Kivi jahvatab Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 55 (75)
2537 106 E2c2 & Imänd pääl, esänd all, vaihõlt tulõ valgõt vattu Kivipoolõ Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (61)
2538 106 E3 & Esäne all, imäne pääl, valgõt vattu vaihõlt undas Kivi jähvatas, veski töötab Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 52 (46)
2539 106 E4 & Naine all ja mees pääl ja vaihelt tule valget vattu Käsikivi Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 580 (70)
2540 106 E5+ Miis all, miis pääl, valgõd vattu juusk vaihõlt Kivipoolõ Se 1934 A. Kits S 81846 (33)
2541 106 E5+ & Eit oli all ja taat oli peal, valge vaht oli vahepeal Veskikivide jahvatamine As 1993 A. Korb RKM II 459, 155 (20)
2542 106 E5+ Üts all, tõine pääl, vahelt juusk valget vattu Veski Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (119)
2543 106 E5+ & Tükk all, teine peal, valge vaht jookseb vahelta Veskekivid ja jahu Plv 1893 J. Melzov E 8391 (3)
2544 106 E5+ & Tõra all, tõra pääl, valgõt vattu tulõ vahelt Veskikivi Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (64)
2545 106 F1a1 Ema all, isa peal, vahelt ajab vahtu välja Võikarbid Plt 1894 M. Luu H IV 5, 495 (47)
2546 106 F1a1 & Imä all, esä pääl, vahelt aasõ vattu vällä Veski jahvatus Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (23)
2547 106 F1a2 & Isa all, ema peal, vahelt aab vahtu välja Võikarbid Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 165 (38)
2548 106 F1b1 & Esä-emä ülestiku, vatt jooseb vahele Kats veskekivi Nõo 1926 E. Päss E 56958 (29)
2549 106 F1b2 & Esa all, ema pääl, vahelt juusk vattu vällä Jahu joosep veskikivi vahelt Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (118)
2550 106 F1c & Jimä all, jesä pääl, vatt keerüs kesken Jahvikivi Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (29)
2551 106 F1d & Esa all, ema pääl, vatt käib vahelt Käsikivi Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (36)
2552 106 F1d Isa all, ema pääl, vatt käib vahelt Käsikivi 1913 E EM2 43 (322)
2553 106 F1e & Imä all, esä pääl, vatt vahel Veskikivi Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (4)
2554 106 F2 & Esäne all, imäne pääl, vahelt juusk vattu Riiete pesemine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (374)
2555 106 F3 & Paaba all, teeda pääl, vaihelt vattu juusk Jahvikivi' Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (18)
2556 106 G & Esa all, ema pääl, vahelt tuleva valge jahu Veskikivid Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (58)
2557 106 H & Ema all, esa pääl, villavatt on vahepääl Villakaastid Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 223 (23)
2558 106 I & Eit all ja taat peal, villvatalkud vahel Villakraasimine Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (15)
2559 106 Ja & Kaits kõttu vastatside, vatt käib vahepäält välja Veskikivi Puh 1889 S. Sepp H II 30, 73 (3)
2560 106 Jb & Kats kõttu vastatside, aava valged vattu vahelt välja Veskekivi ja jahu Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (51)
2561 106 Jc & Kõtt all, kõtt pääl, valgõ vatt vaihõl Käsikivil teräd vaihõl Se 1935 A. Kits S 100017 (39)
2562 106 K1/ & Isa-ema vastastikku, kahed reied rästastikku, valge vaht käib vahelt välja Villakraasimine Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (18) 1533I1
2563 106 K2/ & Kaks karust vastamisi, vinta-vänta vahepeal Kraasid hännaga Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (34) 1533I2
2564 106 L1a/ & Karu peksab kahte kätt kokku, vita-vata vahepial Kruasimene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (72) 578B1a
2565 106 L1b/ & Karu lööb kahte kätt kokku ja vita-vata vahel Villakraasimine Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (16) 578B1b
2566 106 L1c/ & Karu peksab kahte kätt kokku, vitu-vatu vahel Villakraasimine Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (17) 578B2
2567 106 L2/ & Karu peksab kahte kätt kokku, vaht käib vahelt välja Villkraasid Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (14) 578B3
2568 106 M/ & Muts piio, muts persehe, vahelt aab valget vahtu vällä Käsikiviga jahvatamine (ühe käega keerutab kivi, sülitab pihku, teise käega siputab teri, jahu on valge) Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 76 (14) 2554B
2569 106 N/ & Esänd noogutas, emänd om mulgu pääl, valge vatt vahepääl Linguga kaiv Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (6) 2128I
2570 106 O/ & Kats mulku vastastikku ajava vahelt vattu välja Veskikivid Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (54) 491M
2571 106 # 94 1219 2128G1b
2572 107 Aa Ema ees, tühi kõht, tütar taga, täis kõht Vokk Vän 1933 S. Rungi E 82679 (5)
2573 107 Aa Ema ees, tühi kõht, tütar taga, täis kõht Voki Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (1)
2574 107 Aa & Ema ees, tühe kõht, tütar taga, täis kõht Voki Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (3)
2575 107 Ab & Emal ees, tühi kõht, tütrel taga täis kõht Vokk Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (24)
2576 107 Ac1 & Ema läheb ees, ema kõht tühi, tütar läheb taga, tütre kõht täis Vokk Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (82)
2577 107 Ac2 & Ema läheb ees, tämäl kõht tühi, tüttar tuleb taga, tämäl kõht täis Vokkirattas ja värten Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (46)
2578 107 Ad1 & Ema jookseb ees, ema kõht tühi, tütar jookseb järele, tütri kõht täis Vokk Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (15)
2579 107 Ad2 & Ema jookseb eele, kõht tühi, tütar taga järele, kõht täis Vokk ja värten Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (36)
2580 107 Ae & Ema ajab tütart taga nii kaua, kui tütre kõht täis on Kedramine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (105)
2581 107 B/ & Ema ees, tühe kõht, tütar taga, täis kõht, [kolme] jalaga kurat seisab nurkes, raudhammad suus Voki Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (67) 717U
2582 108 A1a1* Isa alle sündimata, lapsed juba lagedal laiali Suits, mis tuleb korstnest välla, isa on see tuli, alle ahjus põlemata, aga suits tuleb ikki kohe, suits on – lapsed ilmas laiali Saa 1983 E. Leppik RKM II 381, 207/8 (100)
2583 108 A1a1* & Isa alles sündimata, lapsed juba lagedal laiali Heinasaud Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (50)
2584 108 A1a1* Isa alles ilmalle sündimata, lapsed juba mööda lagedad laiali Heinakuhi veel tegemata, aga saadud laiali Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (14)
2585 108 A1a1* Isa on sündimata, lapsed aga jooksevad mööda lagedad Heinasaadud ja kuhi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (44)
2586 108 A1a2 & Isa alles sündimata, pojad laiali lagedal Heinasaod Plt 1891 J. Reinthal E 479 (59)
2587 108 A1b1* Ema alles sündimata, lapsed juba lagedal laiali Tt 1882 Anonüüm XXX Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (8)
2588 108 A1b1* Ema alles sündimata, lapsed lagedal laiali Heinasaud ja kuhe Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 35 (97)
2589 108 A1b1* Ema alles sündimata, lapsed lagedal laiali Heinasaad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 328 (2)
2590 108 A1b1* Ema alles sündimata, lapsed ju lagedal laiali Hel 1891 J. Lammas E 421 (82)
2591 108 A1b1* Ema alles sündimata, lapsed ju lagedal laiali Heinakuhi Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (57)
2592 108 A1b1* Ema alles sündimata, lapsed juba lagedal laiali Heinakuhi ja -saod Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 379 (16)
2593 108 A1b1* & Emä alle sündümede, latse ju lake pääl laiali Heinäkuhja ja sae Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (65)
2594 108 A1b1* Ema alles sündimata, aga lapsed kõik ju laiali lagedal Heinasaud ja kuhi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 351 (128)
2595 108 A1b2 & Ema ilma sündimata, pojad lagedal laiali Heinasaadud MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (72)
2596 108 A1c1* Isäd-emäd alles sündimätä, lapsed joosevad juba lagedal laial Heenäsaod KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (44)
2597 108 A1c1* & Isä-emä sündimätä, lapsed jooksevad müdä lagedat Heenäsuadud Kod 1888 J. Liiv H II 27, 912 (1)
2598 108 A1c2 & Isa-ema sündimata, lapsed lipi lagedal Kuhi, saod Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 465 (18)
2599 108 A1c3 & Esa-ema sündimata, tütre-poja kõnva lake pääl Heinategemine Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (33)
2600 108 A1c4 & Isa-ema alles ilma sündimata, pojad-tütred lagedal laiali Heinasaod ja kuhi Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 233 (1)
2601 108 A1d1* Lapsed lagedal laiali, ema alles sündimata Heinanukud ja saad Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 376 (220)
2602 108 A1d1* & Lapsed lagedal laiali, ema alles sündimatta Heinakuhi VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (124)
2603 108 A1d1* Lapsed lagedal laiali, ema alles sündimata Heinasaud Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 399 (2)
2604 108 A1d1* Latse lagedal laiale, aga ema veel sündimada Hainasao niidu pääl laiale, aga kuhi veel tegemada Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (83)
2605 108 A1d1* Lapsed mööda lagendikku laiali, ema alles sündimata Heinasaod Vän 1925 V. Neidlich E 55629
2606 108 A1d2 & Lapsed ammu lagedal, ema alles sündimata Heinasaud ja kuhi Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (36)
2607 108 A1d3* Lapsed jooksvad lagedal, ema ilma sündimata Heinasaud, kuhja ei ole veel PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (42)
2608 108 A1d3* & Lapsed joosvad lagedal, ema alles sündimata Heinasaud PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (67)
2609 108 A1d3* Lapsed juoksevad müöda lagedat, ema alles sündimata Heinasaadud ja kuhi või viljavihud ja kuhilad As 1993 A. Korb RKM II 459, 274 (163)
2610 108 A1d3* Lapsed joosevad mööda lagedat, ema alles sündimata Heinakuhi HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (27)
2611 108 A1d3* Lapsed jooksvad lagedad mööda, ema alles sündimata Heinakuhi Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (52)
2612 108 A1e* Lapsed lagedal laiali, isa-ema alles sündimata Heinakuhi Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 538 (2)
2613 108 A1e* & Lapsed jooksevad lagedal, isa-ema sündimata Heinasaadud ja kuhi Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (14)
2614 108 A1f & Lapsed jooksevad mööda lagedat, enne kui vanainimene ilma sünnib Heinasaod ja kuhi Jür 1929 R. Põldmäe ERA II 20, 344/5 (4)
2615 108 A2a1 & Ema ilmale loomate, lapsed lagedal laiali Heinakuhi ja ruad Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (108)
2616 108 A2a1 Ema ilmale loomata, lapsed lagedal laiali Heinasaod enne kuhja loomist Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 613 (33)
2617 108 A2a2* Ema alle loomata, lapsed lagedal laiali Kuhi loomata, sae laiali Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 436 (104)
2618 108 A2a2* & Ema alles loomata, lapsed lagedal laiali Heinasaud SJn 1892 H. Karell E 1606 (15)
2619 108 A2a2* Ema alles loomata, aga lapsed lagedal laiali Kuhi ja heinasaad Vil 1895 J. Täht E 16080 (32)
2620 108 A2b* Isa-ema loomata, lapsed lagedal laiali Isa on küün, ema kuhi, lapsed on labud Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (20)
2621 108 A2b* & Isa-ema ilma loomata, lapsed lagedad mööda laiali Heinasaod ja kuhi KJn 1944 S. Lätt RKM II 1, 117 (3)
2622 108 A2c & Lapsed lagedal laiali, isa alles loomata Kuhi, saod SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (35)
2623 108 A2d1 Lapsed lagedal laiali, ema alles loomata Heinakuhi Tt 1889 Anonüüm XXX Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (5)
2624 108 A2d1 Lapsed lagedal laiali, ema alles loomata Heinasaed ja kuhi Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (82)
2625 108 A2d1 Lapsed lagedal laiali, ema alles luomata Heinasaatud Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (9)
2626 108 A2d1 Lapsed lagedal laiali, ema alles loomata Saadud ja heinakuhi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (19)
2627 108 A2d1 Lapsed lagedal laiale, ema alles loomata Heinakuhi Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 81/2 (5)
2628 108 A2d1 & Lapsed lagedal laiali, ema alles loomata Heinasaadud Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (19)
2629 108 A2d2* Lapsed laial lagedal, ema alles loomata Heinasaod Vän 1933 A. Michelis E 82579 (5)
2630 108 A2d2* Lapsed laial lagedal, ema alles loomata Heinasaadud VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (100)
2631 108 A2d2* Lapsed laial lagedal, ema alles loomata Kubud Tõs 1893 O. Schantz E 8768 (76)
2632 108 A2d2* Lapsed laial lagedal, emä alles luomata Heenäsaod Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (21)
2633 108 A2d2* Lapsed laiali lagedal, ema alles loomata Saod ja kuhi Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (60)
2634 108 A2d2* & Latsõ lajal lagedal, imä viil loomalda Hainaroa ja kuhi Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (40)
2635 108 A2d2* Tütred laial lagendikul, ema alles loomata Heinasaod Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 372 (13)
2636 108 A2d3 & Lapsed lagedal, ema alles loomata Heinasaod Vän 1933 M. Hansen E 82376 (17)
2637 108 A2d3 Lapsed lagedal, ema loomata Heinasaod, rukkiparmad 1890 E EM 80 (630)
2638 108 A2d3 Lapsed lagedal, ema loomata Heinasaod, rukkiparmad 1913 E EM2 70 (814)
2639 108 A2d4 & Latse lagedal lameva, ema om veel loomata Hainakuhi Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (3)
2640 108 A2d5* Lapsed jooksvad lagedat mööda, ema alles loomata Heinasaod ja kuhi Tt 1892 Anonüüm XXX Tõn. LLr 54 (9)
2641 108 A2d5* & Lapsed jooksvad lagedat mööda, ema alles loomata Heinasaage veetakse Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (49)
2642 108 A2d5* Lapsed jooksevad lagedat mööda, ema alles loomata Heinasaadud ja kuhi Pal 1930 M. Jürgenson E 70346/7 (9)
2643 108 A2d5* Lapset juoksevat lakea müöte, ema alles luomata Heinakuhi ja heinakökit Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (94)
2644 108 A2d5* Lapsed juoksevad lagedat müödä, emä alles luomata Heinasaadud Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
2645 108 A2d5* Lapsed jooksevad lagedat mööda, ema alles loomata Heinakuhi Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 278 (17)
2646 108 A2d5* Lapsed jooksevad lagedal, ema alles loomata Saod ja heinakuhi Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 114 (658)
2647 108 A2d6 & Latse lage pääl laulive, emä alle loomate Heinakuhi Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (9)
2648 108 A2e* & Latse jooksva möödä laket, esä-emä loomate Rua Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (87)
2649 108 A2e* Lapsed jooksevad mööda lagedad, ilma isa-ema loomata Heinasaud Aud 1895 R. Niemann E 19150 (1)
2650 108 A3* Lapsed ammu juba lagedal, aga isa ja ema pole veel olemaski Heinasaad Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 236 (56)
2651 108 A3* & Latsõ juuskva lakõd pite, immä ollõ-õs tiidäki Hainarukke veetäs Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (16)
2652 108 A3* Lapsed joosevad lagedat mööda, ema alles olemata Heinasaod Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 377 (34)
2653 108 A4 & Esä-emmä viiäs risti, latse jooskva lagedat mööda Hainakuhja tegemine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (43)
2654 108 B1a* Isa ilma sündimata, lapsed luhtas laiali Heinakuhi ja saud Ksi 1889 H. Paap H III 8, 101 (23)
2655 108 B1a* Isa ilma sündimata, lapsed luhtas laiali Heinasaod, kuhi loomata KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 329 (51)
2656 108 B1a* Isa ilmale sündimata, lapsed nüüd luhtas laiali Heinakuhi ja saod Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58939/40 (1)
2657 108 B1a* & Isa alles ilma sündimata, lapsed luhtas laiali Heenasaud SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (95)
2658 108 B1b & Ema alles sündimata, lapsed luhtas laiali Heenasaod SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (41)
2659 108 B1b Ema alles sündimata, lapsed luhal laiali Heinasaod ja kuhi 1968 SSTT 80
2660 108 B1b Ema alles sündimata, lapsed luhal laiali Heinakuhi ja -saod 1979 Metstak 22 ja 35 (218)
2661 108 B1b Ema alles sündimata, lapsed luhal laiali Heinakuhi ja -saod 1992 Metstak2 59 ja 61
2662 108 B1c & Esä-emä sündimädä, latse luan [sic!] laiale Loomata hainakuhi Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (18)
2663 108 B1c Isa-ema sündimata, lapsed luhal laiali Heinakuhi Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (130)
2664 108 B1d & Lapsed luhtas laiali, ema alles sündimata Heinasaad Hls 1889 J. Meomuttel H III 13, 567 (1)
2665 108 B2a Isa ilmale loomata, lapsed luhtas laiali Heinasaod enne kuhja tegemist JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 66 (14)
2666 108 B2a & Isa ilma loomata, lapsed luhtas laiali Heinasaud ja kuhi Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (154)
2667 108 B2b1 & Ema ilmale loomata, lapsed luhtas laiali Heinakuhi ja heinasaadud Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 5 ja 51 (11)
2668 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Saod ja kuhi 1890 E EM 32 (82)
2669 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Saod ja kuhi 1913 E EM2 30 (98)
2670 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod 1914 E MM 6 ja 42 (29)
2671 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod 1920 E MM2 6 ja 45 (29)
2672 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod 1994 E MM3 4 ja 36 (29)
2673 108 B2b1 Ema on ilmale loomata, lapsed luhas laiali 1927 Ainelo III 68
2674 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (1)
2675 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod 1935 Huvit. V Lisa 18 (67)
2676 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Kuhi ja saod 1939 Nugis 285 ja 312 (16)
2677 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhtas laial Heenakuhi ja saod luhtas laial Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 351 (13)
2678 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhas laiali Kuhi tegemata, saod laiali Pst 1938 J. Raidla ERA II 202, 481 (60)
2679 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 341 (8)
2680 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhas laiali Heinakuhi ja saed Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 260 (2)
2681 108 B2b1 Ema ilmal loomata, latse luhan laiali Heinasaod Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (96)
2682 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhas laiali Heinasaad Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 169 (18)
2683 108 B2b1 Ema ilmale loomata, latse' luhan laiali Heinasae' heinamaa pääl Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (15)
2684 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhtas laiali Kuhjaks tegemata heinasaod Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 556 (99)
2685 108 B2b1 Ema ilma loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod Kir 1937 L. Topenberg ERA II 147, 624 (3)
2686 108 B2b1 Emä ilma loomata, lapsed luhas laiali Heinakuhi Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 266 (93)
2687 108 B2b1 Ema ilmale loomata, lapsed luhas laiali Saod, heinakuhi on see ema KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 30 (7)
2688 108 B2b2* & Ema ilmale loomata, lapsed luhta mööda laiale Heinasaadud ja kuhi MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (45)
2689 108 B2b2* Ema ilma loomata, aga lapsed mööda luhta laiali Heinakuhi ja saod Tln 1926 M. Sengbusch E 57367
2690 108 B2b2* Ema ilma loomata, aga lapsed mööda luhta laiali Heinasaud Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 218 (23)
2691 108 B2b3 Ema alles loomata, aga lapsed luhas laiali Heinamaad 1926 Ainelo II-III 131
2692 108 B2b3 Ema alles loomata, lapsed luhas laiali Heinasaod Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (24)
2693 108 B2b3 & Ema alles loomata, lapsed luhas laiali Heinalabud Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 177 (56)
2694 108 B2c & Esäd-emäd loomata, latse luhan laiali Heinasaud Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (7)
2695 108 B2d1 & Lapsed luhtas laiali, ema alles loomata Heinasaadud, kuhi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (206)
2696 108 B2d1 Lapsed luhas laiali, ema alles loomata Heinasaod ja kuhi Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 258 (7)
2697 108 B2d2* Lapsed luhas laiali, ema ilma loomata Heinasaud Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (22)
2698 108 B2d2* Lapsed luhas laiali, ema ilma loomata Heinasaod JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 355 (5)
2699 108 B2d2* & Lapsed luhas laiali, ema ilma loomata Heinasaod ja kuhi Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 544 (102)
2700 108 B3 & Isa-ema ehivad, lapsed luhal tantsivad Heinasaud Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (17)
2701 108 B4+ & Ema ilma tulematta, lapsed luhas laiali Heinasaud, kuhi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (33)
2702 108 B4+ Ema pole ilmas olnudki, lapsed luhas laiali Heinasaod Lüg 1948 A. Voitk RKM II 11, 455 (4)
2703 108 C1a & Isa ilma sündimata, lapsed juba laial väljal Heinalabud Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (89)
2704 108 C1b* Ema ilma sündimata, lapsed juba laial väljal Heinalabud Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (89)
2705 108 C1b* & Ema alles sündimata, lapsed juba laias väljas Heinasaod Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (16)
2706 108 C1c1 & Isa-ema sündimata, lapsed jooksevad mööda lagedad välja Heinasaod Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 209 (58b)
2707 108 C1c2 & Isa-ema ilmale sündimata, lapsed laovad mööda välja Heinasaod Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238 (6)
2708 108 C1d1 & Lapsed laia välja peal, ema alles sündimata Kuhi ja saod Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (73)
2709 108 C1d2 & Lapsed joosvad lagedad välja kaudu, isa-ema ilma sündimatta Heinalabod, kuhi alles tegematta Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (20)
2710 108 C2a & Ema alles loomata ja lapsed lindavad lagedal väljal Labu ja kuhi alles tegemata Mus 1978 M. Rannikmäe, T. Toomsalu KKI 68, 619 (5)
2711 108 C2b* & Esät-emät alla loomata, latse jooseve lagedat vällä möödä Heinäroa Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (62a)
2712 108 C2b* Isa-ema loomata, lapsed jooksevad mööda lagedat välja Heinasaadud ja kuhi Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (8)
2713 108 C2b* Isa-ema loomata, lapsed lippavad mööda lagedat välja Heinasaadud Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (9)
2714 108 C2c* & Lapsed joosevad mööda lagedat välja, isa-ema loomata (Die Kinder laufen aufm flachen Felde, Vater und Mutter sind nicht erschaffen) Die Heusaden Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (48)
2715 108 C2c* Lapsed joosevad mööda lagedat välja, isa-ema loomata (Die Kinder laufen längs der Fläche heraus, Vater und Mutter find nicht erschaffen) Die Heufaden 1780 Hupel 120
2716 108 C2c* Lapsed joosevad mööda lagedat välja, isa-ema loomata Heinasaadud 1782 Willmann 168 (44)
2717 108 C2c* Lapsed joosevad mööda lagedat välja, isa-ema loomata Heinasaadud 1787 Lindf. (1787) lk-ta (16)
2718 108 C2c* Lapsed joosevad mööda lagedat välja, isa-ema loomata Heinäsuova eli pieles ja korret; jüväauma ja lyhteet eli jalalliset; tuli ja säkenet, kipunat; valkia ja savu 1844 Lönnrot 154
2719 108 C2c* Lapsed jooksvad mööda lagedat välja, isa-ema loomata Heinakõrred ning kuhi 1869 Ahlqvist 72
2720 108 C2c* Lapsed jooksevad mööda lagedat välja, ema alles loomata (Die Kinder laufen die weite Weise entlang, die Mutter ist noch unerschaffen) Die kleinen Heuhaufen und der Schober 1876 Wied. 273
2721 108 C2c* Lapsed jooksevad mööda lagedat välja, isa-ema loomata Heinasaod 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (45)
2722 108 C2c* Lapsed jooksevad mööda lagedat välja, isa ja ema alles loomata Heinasaod 1992 Metstak2 59 ja 61
2723 108 C2c* Lapsed joosvad mööda lagedat välja, ema alles loomata Heinasaad Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (74)
2724 108 C2c* Lapsed jooksid mööda lagedat välja, isa ja ema loomata Heinasaadud, kuhi JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (38)
2725 108 C2c* Lapsed jooksvad läbi lageda välja ja isad-emad alles loomata Heinasaed mööda heinamaad, kuhi tegemata Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (12)
2726 108 C3+ & Isa-ema ilma ristimata, lapsed jooksevad kõik mööda välja laiali Heinakuhjad ja saod HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (35)
2727 108 C3+ Ema aset ehitakse, lapsed väljal laiali Kuhjaase ja saod Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 590 (351)
2728 108 C3+ Isa pole ilmas, ema pole ilmas, lapsed on kõik laias väljas Heinalabud enne kuhja tegemist Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 382 (29)
2729 108 Da & Isä alle sündümete, pojad jooseve juba niitu mööda Heinasaed ja kuhi Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (97)
2730 108 Db & Esä-ema sündimätä, latsed jooskva niitu mööda Heinarugate kokko vedamine Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (48)
2731 108 Ea* & Ema alles sündimata, pojad jooksvad nurme mööda Heinasaud Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (51)
2732 108 Ea* Pojad jooksevad nurme mööda, ema alles sündimata Heinasaadusid veetakse kuhja tarvis Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 84 (17)
2733 108 Eb & Lapsed laiali nurmes, isa-ema sündimata Heinakuhi Tln 1926 M. Sengbusch E 57372
2734 108 F1a1* Isa sündimata, lapsed jooksvad sööti mööda Heinakuhja loomine Ris 1892 J. Holts E 1844 (19)
2735 108 F1a1* & Esä om sündümätä, latse juuskva süüti müüdä Haenaruad Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (30)
2736 108 F1a2 & Isa ilmale sündimata, pojad jooksevad mööda sööti Heinakuhi ja saod Lai 1904 J. Ermann E 44375 (131)
2737 108 F1b & Ema alles sündimata, lapsed jooksvad mööda sööti Heinasaadud Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (24)
2738 108 F1c* & Esä-emä sündümätä, latsõ kargasõ süütü pitte Heinasaad Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
2739 108 F1c* Isa-ema sündimata, pojad-tütred jooksevad sööti mööda Heinasaod Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 321/2 (8)
2740 108 F1d & Kus on vanemad alles sündimatta ja lapsed jooksevad juba mööda sööti Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 153 (8)
2741 108 F1e* Lapsed jooksvad sööti mööda, isa ilma sündimata Kuhi PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (15)
2742 108 F1e* & Poja jooskva sööti mööda, esä alles sündimädä Heinakuhi ja heinaroa Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 416 (117)
2743 108 F2 & Ema ristitakse, aga lapsed jooksevad mööda sööti Tuli ja suits Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (32)
2744 108 G* & Ema alles sündimata, lapsed metsas laiali Heinakuhi ja saadud Trm 1895 S. Sommer H II 50, 588 (17)
2745 108 G* Ema ilmale sündimata, lapsed juba metsa mööda laial Saud ja kuhi Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (46)
2746 108 H1 & Lapsed ju laanes lamavad, isa veel ilma sündimata Heinasaod Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (28)
2747 108 H2+ & Esa ilma loomata, latse juba laanel laiali Heinäkuhi ja -roa Trv 1890 A. Rull H III 16, 362 (9)
2748 108 H2+ Isa-ema loomata, lapsed ilmalaanes laiali Heinakuhi Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 112 (14)
2749 108 H2+ Lapsed laanes laiali, ema alles loomata Heinasaod, heinakuhi Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 495 (44)
2750 108 I+ Isa alles sündimata, lapsed laiali muru peal Heinakuhi VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (105)
2751 108 I+ Ema on alles sündimata ja lapsed jooksevad vainul Heinakuhja tegemine Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 230 (24)
2752 108 I+ & Lapsed jooksvad aasa mööda, ema alles loomata Lapsed – saadud, ema – kuhi Trm 1927 B. Sööt E 61048 (15)
2753 108 I+ & Esä ja emä viil loomata, latse jo soo pääl laiale Heinasaadud Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 39 (31)
2754 108 J1* Esä viil om sündimätä, kui poja juuksva müüdä maad Hainakuhi ja rua Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (57)
2755 108 J1* & Isa alles sündimata, pojad jooksvad mööda maada Heinaroad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (38)
2756 108 J2a & Ema ilma loomata, latsõ maa pääl lajalõ Hainakuhi ja roa' Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (23)
2757 108 J2b1 & Esa-ema loomata, poja jooseva mööda maad Hainaroa Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (48)
2758 108 J2b2* Esat-emat loomata, latse om ammu lagel maal Heinasaadud enne kuhjategemist Pst 1913 J. Müür E 48014 (23)
2759 108 J2b2* Esat-emat loomata, latse om ammu lagel maal Heinasaadud enne kuhjategemist Trv 1913 J. Müür E 48014 (23)
2760 108 J2b2* & Imä-esä loomata, latsõ juuskva lagõdad maad Hainarua ümbre kohjapesä Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (78)
2761 108 K1a* Isa ilma sündimata, latse ilman laiali Heinakuhi, road Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (111)
2762 108 K1a* & Esä alla ilma sündümada, latse juba ilman laiali Heinäkuhi, roa Trv 1892 J. Kill H III 14, 226 (9)
2763 108 K1a* Isa alles sündimata, lapsed enne ilmas ju Heinakuhi VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (105)
2764 108 K1b1* Ema alles sündimata, lapsed ilma kaudu laiali Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (90)
2765 108 K1b1* & Ema alles sündimata, poead ilma mööda laiali Heinasaud, kuhja tegemata Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (7)
2766 108 K1b2* & Ema alles sündimata, lapsed laia ilma peal Heinasaad Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (11)
2767 108 K1b2* Ema alles sündimata, lapsed juba laias ilmas Heinalabud – lapsed, kuhi on ema Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (195)
2768 108 K1c & Isa-ema alles sündimata, lapsed rändavad mööda ilma Heinasaadud, mis kuhja panemata on Pal 1889 L. Arst H III 8, 227 (1)
2769 108 K1d* Lapsed mööda ilma laiali, ema alles sündimata Heinakuhi, väiksed saod heinamaad mööda laiali Lih 1955 I. Lõhmus, V. Pino EKRK I 10, 157 (30)
2770 108 K1d* Lapsed on mööda ilma laiali, aga ema on alles sündimata Heinasaod ja kuhe Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (2)
2771 108 K1d* & Lapsed ilmas laiali, ema alles sündimata Heinasaod Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 261/2 (98)
2772 108 K1d* Lapsed laias ilmas, ema sündimata Saed ja kuhi 1897 M. Kampmann H II 59, 200 (13)
2773 108 K1e1* Lapsed rändavad mööda maailma, isa ja ema alles sündimata Heinasaod Pal 1927 G. Kaus E 60060
2774 108 K1e1* & Latse juuskva ilma müüda, esä-imä sündimädä Hainarua Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (1)
2775 108 K1e2 & Lapsed mööda ilmad laiali, isa-ema sündimata Heinasaod ja nukud Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (65)
2776 108 K1e3 & Lapsed laia ilma peal, isa-ema alles sündimata Heinasaud Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (25)
2777 108 K1e3 Lapsed laia ilma peal, isa-ema alles sündimata Heinasaud Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (33)
2778 108 K2a & Isa ilma loomata, lapsed laia ilma peal Heinakuhi ja saadud Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (54)
2779 108 K2b* & Ema loomata, lapsed juba ilma mööda laiali Heinakuhi Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (50)
2780 108 K2b* Ema alles loomata, latse ilman laiali Heinaroovid, kuhjalava alle tegemata Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 82
2781 108 K2c & Esa-ema loomata, poja-latse ilma müüda lajali Hainarua Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (54)
2782 108 K2d* Lapsed ilma mööda laiali, isa alles loomata Heinasaod Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40148 (75)
2783 108 K2d* & Lapsed jooksevad ennem mööda ilma, isa alles loomata Heinasaod ja kuhe Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (85)
2784 108 K2e1* Lapsed mööda ilma laiali, aga ema alles loomata Saod Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 599 (81)
2785 108 K2e1* Lapsed laial ilma mööda, ema alles loomata Heinasaod Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (38)
2786 108 K2e1* & Lapsed on ilma mööda lajan, ema ei ole veel loodudki Heinakämmud Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (33)
2787 108 K2e1* Lapsed ilmas laiali, ema alles loomata Heinaroad ja kuhi Ran 1895 J. Palu E 18773a (7)
2788 108 K2e2 & Lapsed jooksevad ümber ilma, ema alles loomata Heinasaod ja kuhi tegemata TMr 1926 L. Berg E 57147
2789 108 K2e3 & Pojad ammu ilma pääl ja ema alles loomata Pojad ammu ilma pääl on heinasaad, ema alles loomata on kuhi tegemata Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (55)
2790 108 K2e4 & Lapsed laia ilma pääl, ema ilma loomata Saod ja kuhi KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 713 (49)
2791 108 K2f1 & Lapsed jooksevad mööda lagedat ilma, isa-ema loomata Heinasaod Plv 1895 M. Pilberg E 19106 (3)
2792 108 K2f2 & Lapsed istuvad ilmas, isat-emat loomata Heinasaed Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (4)
2793 108 K3+ Lapsed ilmes laiali, ema alles olemata Heinasaod ja kuhi Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 295, 153 (33)
2794 108 K3+ & Latse kõik ilma mööda laiale ja emma ei ole neil veel konnegi Hainarua Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (54)
2795 108 L1a & Isa alles sündimata, lapsed kõik laiali Heinasaod ja kuhi SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (91)
2796 108 L1b1* & Ema ilma sündimata, latse ammu laiale Heinakuhi ja saadud (road) Ote 1889 J. Illak H II 31, 271 (1)
2797 108 L1b1* Ema alles sündimata, lapsed juba laiali Heinad, kuhi Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (83)
2798 108 L1b2 & Ema veel sündimata, latse ju laiale pillatu Haina Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (42)
2799 108 L2 & Isad ega emad ei ole olemaski, poead-lapsed ammu laiali Kuhjalava, heinasaud Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (58)
2800 108 M1 Imä-esä sündimätä, latsõ-poja laokala Heinakuhi Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (42)
2801 108 M1 Imä-esä sündümätä, latsõ-poja laokalla Hainakuhi ja hainarua Urv 1888 G. Seen H III 9, 668 (70)
2802 108 M1 & Emä esi sündimädä, latse-poja laokeli Hainakuhi Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (4)
2803 108 M2 & Esa-ema saamata, poja-latse laokile Hainaroa ja kuhi San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (21)
2804 108 M3 & Immä luvvass, latsõ' kõik laokilõ Kuhja loomine Urv 1964 A. Kurg KKI KS
2805 108 Na1 & Lapsi on kõik maailm täis, aga ema põle viil sündinugi Heinasaod ja kuhi Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 202, 149 (131)
2806 108 Na2 & Kõik maailm om latsi täis, vana ema ei ole mitte koskil Hainarua Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (46)
2807 108 Na3 & Ema alles loomata, poegi pool maailma täis Heinakuhi ja saod Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1496 (44)
2808 108 Nb* Ilm lapsi täis, aga ema loomata Heinakuhi Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (65)
2809 108 Nb* & Lapsi kõik ilm täis, isa-ema loomata Heinanukud Koe 1927 A. Jürgen E 61378 (9)
2810 108 Nb* Lapsi on juba kõik ilm täis, aga isa-ema alles sünnivad Tuld pannakse ahju Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (44)
2811 108 Nc & Lapsi kõik maa täis, aga ema alles loomata Rohtu kõik maa täis, aga hein alles tegemata Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 233 (59)
2812 108 Nd* Isa ja ema on ilmale sündimata, lapsi on juba kõik kohad täis Heinasaod ja kuhi, kui kuhi loomata on Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (863)
2813 108 Nd* & Esä-emä sündimädä, poigi-latsi kõik kotus täis Hainarua Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (45)
2814 108 Nd* Latsi kõik kotusõ täüs, esä-imä sündümäldä Haki, kuhi Vru 1905 G. Sandra E 45076 (4)
2815 108 Ne1 & Lage väli lapsi täis, isa-ema ilma loomata Heinasaadud, kuhi loomata Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 320 (4)
2816 108 Ne2 & Lapsi laiad väljad täis, isa-ema loomata (Die weiten Felder sind voll der Kinder, Vater und Mutter sind unerschaffen) Garben und Kornschober Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 273
2817 108 Ne2 Lapsi laiad väljad täis, isa-ema loomata Vihud väljal, parmad 1890 E EM 80 (633)
2818 108 Ne2 Lapsi laiad väljad täis, isa-ema loomata Vihud väljal, parmad 1913 E EM2 70 (817)
2819 108 Ne2 Lapsi laiad väljad täis, isa-ema loomata Saod 1914 E MM 11 ja 44 (128)
2820 108 Ne2 Lapsi laiad väljad täis, isa-ema loomata Saod 1920 E MM2 11 ja 47 (130)
2821 108 Ne2 Lapsi laiad väljad täis, isa-ema loomata Saod 1994 E MM3 8 ja 38 (130)
2822 108 Ne2 Lapsi laia välja pääl, isa-ema loomata Heinamaad 1926 Ainelo II-III 131
2823 108 Nf+ & Luha lapsi täis, isa-ema alles loomata Heinasaod Hps 1923 V. Lao E 53570 (42)
2824 108 Nf+ Lage lapsi täis, isa-ema sündimata JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 528 (60)
2825 108 Oa* Lapsed teevad enne kära, kui ema ilmale sünnib 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
2826 108 Oa* & Lapsed teevad enne kära, kui ema ilmale sünnib Heinasaadud ja kuhi Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (4)
2827 108 Oa* Lapsed teevad enne kära, kui ema ilmale sünnib Heinakuhi Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 186 (14)
2828 108 Oa* Enne pojad teevad kära, kui ema ilmale sünnib Heinasaadud ja kuhi Vai 1889 H. Masing H II 7, 79 (13)
2829 108 Ob1 & Lapsed teevad enne kära, kui isa ilmale sünnib Saod ja heinakuhi Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 119 (248)
2830 108 Ob2* & Isa ilmale sündimata, pojad kannavad kära Heinakuhjasaod Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 891 (2)
2831 108 Ob2* Isa ilma sündimata, pojad kannavad kära Heinakuhi ja saud SJn 1896 M. Käär H III 28, 364 (3)
2832 108 Ob2* Isä alles ilmale sündimata, poead kannavad kära Kuhi ja saud SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (34)
2833 108 Ob3 & Poead-tütred kannavad kära, isa ilma sündimatta Kuhe, saod Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (97)
2834 108 Oc & Lapsed teevad kära, isa-ema ilma loomata Kuhja luuakse Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 155
2835 108 P Lapsed lähevad ema vaatama, ema alles sündimata Heinakuhja tegemine Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 217 (4)
2836 108 P & Lapsed lähevad ema vaatama, ema alles sündimattu Heinasaud ja kuhi Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (35)
2837 108 Q* & Ema alles loomata, lapsed nutavad laiali Heinaroad (saod), mis laiali, kuhi loomata Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (193)
2838 108 Q* Lapsed nutvad ema löömata Heinakuhi Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 294 (6)
2839 108 Ra & Lapsed juba jooksevad, ema alles loomata Heinasaod Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 228 (39)
2840 108 Rb & Poja-latse jooseve, aga vana ema alla sündimata Hainarua ja kuhi Hel 1892 G. Anniko H III 13, 47 (2)
2841 108 S+ & Lapsed ilutsevad enne, kui isa ilmale sünnib Heinasaadud enne kuhja loomist VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 205 (4)
2842 108 S+ Lapsed keeravad kerrasa [sic!], isa ilmal sündimata Heinasaadud ja kuhjategemine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (14b)
2843 108 S+ Lapsed kükitavad enne ilmas, kui isa ilmale sünnib Heinasaud Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 90 (7)
2844 108 Za* Lapsed juba sündinud, ema alles sündimata Heinasaadud ja kuhi Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (21)
2845 108 Za* & Latsõ ammuki sündünü, ima sündümätä Haa'narua, kuhi Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (64)
2846 108 Zb & Isa-ema sündimata, tütred-pojad sündinud Heinahunikud Puh 1929 R. Maiste ERA I 2, 599 (3)
2847 108 T* Isäd-emäd loomata, lapsed ammu loudud Kuhi, heinäsaed Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (34)
2848 108 T* & Latse oma ära loodu, esa-ema loomata Heinarua Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (27)
2849 108 T* Lapsed juba loodud, isa-ema sündimata Heinasaadud HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (15)
2850 108 U+ & Poja-latse ammu valmis, emä-esä viil sündimädä Hainarua ja kuhi Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (12)
2851 108 U+ & Poja-latse valmis, emä ei ole esi viil teedägi Haenarua, kuhi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 547 (151)
2852 108 U+ Pojad-tütred ammu valmis, isa-ema tegemata Heinasaod Mih 1920 A. Leppik E 50893 (10d)
2853 108 U+ Ema sündib, pojad on juba ammu valmis Heinakuhi ja ruad Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (24)
2854 108 U+ Lapsed ammu enne valmis, kui vanad sünnivad Heinasaod Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (17)
2855 108 U+ Isa veel sündimata, lapsed juba olemas Heinasaadud ja kuhi Rak 1905 K. Holm H II 74, 321 (103)
2856 108 U+ Lapsed ammu inimesed, isa ilma loomata Heinasaod Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (122)
2857 108 Va1* & Pojad kauni pontsakad, isa alles sündimata Heinakuhi Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (74)
2858 108 Va1* Pojad kaunis pontsikud, ema alles sündimata Heinasaod ja kuhi Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 295, 153 (34)
2859 108 Va1* Pojad kaunis pontsikud, ema alles sündimata Saad Hää 1941–1942 M. Mäesalu KKI KS
2860 108 Va2 & Latse-poja pontsagu, ima ei ole veel ilmangi Hainarua Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (94)
2861 108 Vb & Pojad-lapsed ponsukesed, ema ilma loomata Heinaruad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (200)
2862 108 Vc & Esä-emmä ristitugi, poja-tütre pundsukese Hainarua Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (51)
2863 108 Vd & Pojad suured punderikud, emad alles loomata Heinasaod Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (16)
2864 108 Ve & Ema ilmale sündimata, pojad punderlassikesed Heinasaadud Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 24 (31)
2865 108 Vf% & Isa alles sündimata, pojad puperpallikesed Saud ja kuhi Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (127) 366A3c2*
2866 108 W1 & Isa alles sündimata, pojad alles poisikesed Heinakuhi Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (8)
2867 108 W2a1 & Isa alles loomata, pojad kaunis poisikesed Heinakuhi ja saud Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (9)
2868 108 W2a2 & Ema ilma täädmata, isa alles loomata, aga pojad juba kaunid poisikesed Heinasaud Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (48)
2869 108 W2b1* Isa ilma sündimata, poeg kaunis poisikene Die Heusade Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 52 (12)
2870 108 W2b1* Isa ilma sündimata, poeg kaunis poisikene Heinäsuova eli pieles ja korret; jüväauma ja lyhteet eli jalalliset; tuli ja säkenet, kipunat, valkia ja savu 1844 Lönnrot 151
2871 108 W2b1* Isa ilma sündimata, poeg kaunis poisikene Heinakuhi ning kõrred 1869 Ahlqvist 71
2872 108 W2b1* Isa sündimata, poeg kaunis poisike Tuli, suits 1890 E EM 49 (285)
2873 108 W2b1* Isa sündimata, poeg kaunis poisike Tuli, suits 1913 E EM2 45 (359)
2874 108 W2b1* Isa ilma sündimata, pojad kaunid poisikesed Saud, kuhi Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 576 (65)
2875 108 W2b1* Isa ilma sündimata, pojad kaunid poisikesed Heinanökid Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (21)
2876 108 W2b1* Isa ilma sündimata, pojad kaunid poisikesed Heinasaud ja kuhi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (99)
2877 108 W2b1* & Isa veel ilma sündimatta, poeg jo kaunis poisike Heinasaat ja kuhi Hlj 1895 D. Pruhl E 15267 (3)
2878 108 W2b2 & Kui isa alles ilma sündimata, siis pojad juba kaunis poisikesed Kuhi ja saud Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (26)
2879 108 W2b3 Isa alles sündimata, pojad kaunid poisikesed Heinakuhi ja saod 1908 Tander 36
2880 108 W2b3 & Isa alles sündimata, poead kaunis poisikesed Heinasaag Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 706 (20)
2881 108 W2c1* Pojad kaunid poisikesed, isa ilma sündimata Saod ja kuhi Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (29)
2882 108 W2c1* Pojad kaunid pisikesed, isa ilma sündimata Heinasaud ja kuhi Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (18)
2883 108 W2c1* & Pojad kaunis poisikesed, isa ilmale sündimatta Saud Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (46)
2884 108 W2c1* Pojad on kaunid poisikesed, isa ilmale sündimata Heinakuhi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (172)
2885 108 W2c2 Pojad kaunid poisikesed, isa alles sündimata Heinakuhi Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 162 (80)
2886 108 W2c2 Pojad kaunid poiskesed, isa alles sündimata Heinasaud ja heinakuhi Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (4)
2887 108 W2c2 & Pojad kauni poisikesed, isa alles sündmata Heinasaod ja kuhe Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (19)
2888 108 W2c3 & Poead kauni poisikesed ja isa ilma teadmata Heenakuhi ja saod Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 351 (14)
2889 108 W2d Isa ei ole veel, ema ei ole veel, aga pojad juba kaunis poisiksed Heinasaud ja kuhe (kuhi) Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 38 (130)
2890 108 W3* Isa ilma sündimata, poeg hea poisike Heinasaat Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (23)
2891 108 W3* & Isä-emä sündimätä, pojad hüväd poisikesed Heinaruad TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (1)
2892 108 W4* Isa ise sündimata, poead pitkad poisikesed Heinakuhi PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (36)
2893 108 W4* & Isa isi loomata, pojad pikad poisikesed Heinakuhi ja saadud Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (62)
2894 108 W4* Pojad pikad poisid, isa põle veel ilmundki Pojad on heinasaed ja isa kuhi LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (21)
2895 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaod 1992 Metstak2 59 ja 61
2896 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud, kuhi Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (13)
2897 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saadud Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (5)
2898 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaod Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (21)
2899 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Kuhi ja saud Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (30)
2900 108 W5a1* & Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saud Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (58)
2901 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Kuhi ja saod Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (5)
2902 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saed Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 603 (18)
2903 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saod Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546/7 (35)
2904 108 W5a1* Isä ilmä sündimätä, pojad suured poosikesed Heinakuhi ja saadud Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (25)
2905 108 W5a1* Isa ilmale sündimata, pojad suured poisikesed Isa – heinakuhi, pojad on heinasaadud Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (6)
2906 108 W5a1* Isa ilmale sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaud Plt 1894 M. Luu H IV 5, 544 (33)
2907 108 W5a1* Isa ilmale sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaod Plt 1891 J. Reinthal E 475 (26)
2908 108 W5a1* Isä ilmale sündimätä, pojad suured possikesed Heenäsuatud ja kuhi Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (14)
2909 108 W5a1* Isa ilma sündimata, pojad juba suured poisikesed Heinakuhi, saadud Pal 1909 H. Karro EKnS 48XX, 107 (83)
2910 108 W5a2* Isa alles sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (10)
2911 108 W5a2* Isa alles sündimata, pojad suured poisikesed Kuhi ja saod Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (74)
2912 108 W5a2* Isa alles sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud (kuhi tegemata) MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (20)
2913 108 W5a2* Isa alles sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi, saud Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (9)
2914 108 W5a2* Isa alles sündimata, pojad suured poisiksed Heinakuhi Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (9)
2915 108 W5a2* & Isa alles sündimata, pojad ju suured poisikesed Heinasaadud Trm 1895 S. Sommer H II 56, 204 (1)
2916 108 W5a2* Isa enne sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 400 (1)
2917 108 W5a3* Isa ilma loomata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saud Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (40)
2918 108 W5a3* Isa ilma loomata, pojad suured poisikesed Heinasaadud Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 341 (43)
2919 108 W5a3* & Isa on alles loomata, pojad ju suured poisikesed Heinasaadud Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (28)
2920 108 W5a3* Isa pole ilma loodudki, pojad juba suured poisiksed Heinasaadud Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 270 (43)
2921 108 W5a4 & Pojad juba suured poisid, isa pole veel olemaski Heinasaud Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (16)
2922 108 W5a4 Pojad suured poisid, isa pole veel ollagi Heinasaod, parmad 1890 E EM 125 (1150)
2923 108 W5a4 Pojad suured poisid, isa pole veel ollagi Heinasaod, parmad 1913 E EM2 109 (1513)
2924 108 W5b* Ema alles sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saod 1955 ÜÕÕ 14 (8)
2925 108 W5b* Ema alles sündimata, pojad suured poisikesed 1960 Bachman-Vilbok II 25
2926 108 W5b* Ema ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (57)
2927 108 W5b* Ema ilma sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi TMr 1932 H. Glück E 81919 (4)
2928 108 W5b* Ema ilmale sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud enne kuhja tegemist Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (5)
2929 108 W5b* Ema ilmal sündimata, pojad suured poisikesed Heenasaadud Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (16)
2930 108 W5b* & Ema alles sündimata, pojad suured poisikesed Saod, kuhi Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 359 (18)
2931 108 W5b* Ema alles sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaad Trt 1930 M. Sika E 66459 (29)
2932 108 W5c1* & Isa-ema ilmale sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaod Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (46)
2933 108 W5c1* Isa ja ema ilmale sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saadud Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (29)
2934 108 W5c2* Isa-ema sündimata, pojad suured poisikesed Heinakuhi ja saad Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 361 (36)
2935 108 W5c2* Isa-ema sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaadud Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (29)
2936 108 W5c2* Isa-ema sündimata, pojad suured poisikesed Heinasaod Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (82)
2937 108 W5c2* & Esä-emä sündimätä, poja suure poisikese Heinasaod Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (23)
2938 108 W5c2* Ema-esa sündimata, pojad suured poisikesed Heinaruad Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (39)
2939 108 W5d1* Pojad suured poisikesed, isa ilma sündimata Heinakuhi ja saod Pal 1930 M. Jürgenson E 70352 (32)
2940 108 W5d1* Pojad suured poisikesed, isa ilmal sündimata Heinakuhi VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (35)
2941 108 W5d1* Pojad suured poisikesed, isa ilmale sündimata Heinasaod ja kuhi Plt 1917 M. Palm E 50383
2942 108 W5d1* Pojad suured poisikesed, isa ilmale sündimata Heinasaod Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (123)
2943 108 W5d1* & Pojad suured poisikesed, isa ilmale sündimata Heinasaadud Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (45)
2944 108 W5d1* Pojad suured poisikesed, isa alles ilmale sündimata Heinasaud ja kuhi Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (1)
2945 108 W5d2 Pojad suured poisid, isa alles sündimata Heinasaod Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (135)
2946 108 W5d2 Pojad suured poisikesed, isa alles sündimata Heinakuhi Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (3)
2947 108 W5d2 Pojad suured poisikesed, isa alles sündimata Heinasaadud MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 742 (11)
2948 108 W5d2 Pojad suured poisid, isa alles sündimata Heinakuhi Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (35)
2949 108 W5d2 & Pojad suured poisikesed, isa alles sündimata Heinasaud ja kuhi VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (21)
2950 108 W5d3* & Poead suured poisikesed, esä ei ole veel loodugi Hainaruad TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (108)
2951 108 W5d3* Poia suure poisikese ja ema ilma loomata Hainaroa ja kuhi Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (34)
2952 108 W5e & Pojad suured poisikesed, ema alles sündmata Heinaruad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (201)
2953 108 W5f & Pojad suured poisikesed, isa-ema alles sündimata Heinasaod ja kuhjad Hls 1928 E. J. Kase ERA II 3, 99 (3)
2954 108 Wg* Lapsed suured poisikesed, isa-ema sündimata Heinasaud Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (140)
2955 108 Wg* & Lapsed suured poisikesed, isa alles sündimata Heinasaud Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (4)
2956 108 Õa & Imä viil sündümätä, pojad jo poolõ pini suurud Hainaruad Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (13)
2957 108 Õb & Isa alles sündimata, pojad pulli suurused Heinasaadud MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (36)
2958 108 Õc & Isa ilmale sündimata, pojad jalakõrgused poisikesed Heinasaadud Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (9)
2959 108 Õd & Poja' suurõ', innäst ei olõ' sündünü Heinasoad kuhjata Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (65)
2960 108 Õe & Esa-ema sündimada, poja ja tütre hää suurekese Hainarua Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (81)
2961 108 Õf & Isa-ema loomata, lapsed head suurekesed Heinasaadud ja kuhi Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (61)
2962 108 Õg & Poja joba suure mehe, aga esä ei ole koskil Heinasaod San 1932 S. Vellner E 81928 (12)
2963 108 Õh & Lapsed alles tillukesed, ema sündimatta Heinakuhi VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (52)
2964 108 Äa & Poik purjetap, enne kui ema ilmale sünnip Suits Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (83)
2965 108 Äb1*% Enne pojad purjutavad, enne kui isa ilmale sünnib (Eher segeln die Söhne, bevor der Vater zur Welt kommt) Kornschober und Garben Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 265 356
2966 108 Äb1*% Enne pojad purjutavad, kui isa ilma sünnib Vihud ja kuhilas, saod ja kuhi 1890 E EM 33 (96) 356
2967 108 Äb1*% Enne pojad purjutavad, kui isa ilma sünnib Vihud ja kuhilas, saod ja kuhi 1913 E EM2 31 (117) 356
2968 108 Äb1*% Poeg enne purjutab, kui isa ilmale sünnib Suits enne tuld 1913 E EM2 109 (1510) 356
2969 108 Äb1*% Enne poead purjetavad, enne kui isa ilma sünnib Heinasaad, millest kuhi saab, veetakse mööda heinamaad kokku Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (18) 356
2970 108 Äb1*% Enne pojad purjetavad, enne ku isa ilmale sünnib Heinasaadud Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 128 (9) 356
2971 108 Äb1*% Enne pojad purjetavad, kui isa ilmale sünnib Heinahunnikud ja kuhi Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (10) 356
2972 108 Äb1*% Enne poiad purjetavad, kui isa ilmale sünnib Heinasaadude vedamine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (132) 356
2973 108 Äb1*% Pueg enne purjutab, kui isa ilmale sünnib Suits ja tuli, tikust tõmmates Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 478 (34) 356
2974 108 Äb1*% Pojad enne purjudavad, enne kui isa sündis Heinanönnid ja kuhi Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 531 (11) 356
2975 108 Äb1*% & Poig purjestab, enne kui isa ilmale sündüb Taelasuits Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (57) 356
2976 108 Äb1*% Poig purjestab, enne kui isa ilmale sünnib Suits, tuli on isa Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 249 (6) 356
2977 108 Äb1*% Poig jo purjestab, enne kui isa ilmale sündüb Poeg on suits ja isa tuli Kuu 1962 J. Mikiver RKM I 6, 615 (8) 356
2978 108 Äb2* & Enne poeg purjestab, kui isa ilmale saab Suits Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 301 (64)
2979 108 Äb2* Poeg enne purjesta, enne kui isa ilmale tule Suits Kuu 1935 A. Treiman ERA II 111, 483 (7)
2980 108 Äb2* Enne pojad purjetavad, kui isa ilmale tuleb Heinasaadud ja kuhi Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (8)
2981 108 Äb2* Isa pole veel ilmalgi, poiad purjetavad pääle Suits Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (54)
2982 108 Äc & Tütred-pojad purjutavad – isa-ema pole ilmalgid Tuli ja suits Mus 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 972
2983 108 Ö Enne pojad pudenevad, kui ema ilma sünnib Vihud ja kuhilas, saod ja kuhi 1913 E EM2 31 (117)
2984 108 Ö & Enne pojad pudenevad, kui ema ilmale sünni Heinakuhi ja saadud Rak 1893 G. J. Jürjev E 3549 (2)
2985 108 Ü+ & Isa ilma sündimata, pojad peavad pollerit Heinakuhi Saa 1933 J. Seeman E 85456 (11)
2986 108 Ü+ & Esä ei ole viil sündünügi, poig um joba vanamiis Tuli, suits Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 307 (70)
2987 108 Ü+ & Essä olõ-õi viil ilma pääl, pujad jo trooni pääl Heinaruad Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (92)
2988 108 Ü+ Esä-imä ei ole viil ilmahngi, poja jo kauplese rükki 1895 J. Schmidt H I 8, 587 (32)
2989 108 Ü+ Pooleaastased poisikesed, isa sündimata Heinasaod Äks 1933 P. Lukk E 83273 (27)
2990 108 X/ & Lapsed laia välja peal, ema ilma sündmata, kui ema sünnib, siis lapsed surevad Heinakuhi Tõs 1893 J. Tõnnisson E 52686 358B
2991 108 # 359A4b
2992 109 Aa Ema imeb lapsi Jõgi 1939 Nugis 285 ja 312 (17)
2993 109 Aa Ema imeb lapsi Jõgi 1890 E EM 32 (83)
2994 109 Aa Ema imeb lapsi Jõgi 1913 E EM2 30 (99)
2995 109 Aa Ema imeb lapsi Jõgi 1920 Kmpm. Ekl I2 141
2996 109 Aa Ema imeb lapsi 1905 Kmpm. KLr 55
2997 109 Aa Ema imeb lapsi 1904 Kmpm. Kirjaseadm. 36
2998 109 Aa Ema imeb lapsi 1910 Kmpm. KLr I4 62 (100)
2999 109 Aa Ema imeb lapsi Jõgi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (144)
3000 109 Aa & Ema imeb lapsi Meri Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (75)