Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 46001 — 47000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
46001 1364 A2c & Mõkatsille, kõkatsille, peal see piritsepaela Voki Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (141)
46002 1364 A3* Kõppu-tõllu, kõllu-rõllu, päält pirilla-parilla Kedramine 1890 E EM 69 (519)
46003 1364 A3* Kõppu-tõllu, kõllu-rõllu, päält pirilla-parilla Kedramine 1913 E EM2 62 (675)
46004 1364 A3* Kõppu-tõllu, kõllu-rõllu, päält pirilla-parilla Vokk 1920 Nurmik I 19
46005 1364 A3* Kõputõllõs kõllõ-rõllõ, päält pirila-parila Kedramine 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 296 (60)
46006 1364 A3* Kõpu-tilli, kõrri-lilli, päält pirila-parila Vokk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (12)
46007 1364 A3* & Kõputõllõs kõllõ-rõllõ, päält pirila-parila Vokk Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (67)
46008 1364 A4 & Pea peal piiritspaelad Vokk Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 598 (77)
46009 1364 Ba1* & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputimed kõlle-rõlle, pää pääl piiritsepaelad Vokk Hää 1946 M. Mäesalu RKM II 13, 35 (33)
46010 1364 Ba1* Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputimid kõlle-rõlle, pea peal piiritsepaelad Vokk Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 162 ja 175 (93)
46011 1364 Ba1* Mõista, mõista mõlle-ralle, kõputõmid kõlle-rõlle, pea pääl piiritsapaelad Härjaike Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (78)
46012 1364 Ba1* Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputiimit kõlle-rõlle, pea peal piiritsepaelad Vokk Iis 1934 H. Kiss ERA II 70, 507 (22)
46013 1364 Ba1* & Mõista, mõista mõlle-relle, kõputiimi kõlle-relle, pea peal piiritsapaelad Vokk Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
46014 1364 Ba1* Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputive kõlle-rõlle, pea peal pritsipaelad Vokk 1933 M. Pärn ERA II 58, 625 (4)
46015 1364 Ba1* & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kopsitimid kolle-rolle, pea peal piiritisepaelad Vokk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (96)
46016 1364 Ba1* & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõpati, kõpati kõlle-rõlle, pea peal piiritsipaelad Vokk Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543 (3)
46017 1364 Ba2 & Mõtle, mõista mõllerilla, kõputille kõllerille, pää pääl piiritsapael Vokk Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (11)
46018 1364 Ba3* Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputi kõlle-rõlle, pea peal on pirtsepaelad Vokk Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 261 (28)
46019 1364 Ba3* & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputiimu kõlle-rõlle, pea peal on pritsepaelad Vokk Võn 1932 H. Rootsman E 81945 (4)
46020 1364 Ba3* & Mõista, mõista mölle-rölle, kõpudi mind kölle-rölle, pea peal on pirtsepaelad Vokk Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (1)
46021 1364 Ba3* Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputi mind kõlle-rõlle, pea peal on pirtsepaelad Vokk Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 107 (1)
46022 1364 Ba4 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõpsutimed kõlle-rõlle, pea peal ollid piritsapaelad Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 396 (135)
46023 1364 Ba5* Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõpatimid kõlle-rõlle, pia piale piiritsepaelad Vokk SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 445 (18)
46024 1364 Ba5* & Mõista, mõista möllerile, kõputi ma köllerile, pea peale piiripaela Vokk Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 54 (24)
46025 1364 Ba6 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõkatsile kõlle-rõlle, päält käiväd piitsäpaalad Okk Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 48 (35)
46026 1364 Ba7 & Mõesta, mõesta mõlle-rõlle, kõputimid kõlle-rõlle, peale panti piiripaelad Voki SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (61)
46027 1364 Ba8 & Mõistke, mõistke mõllad-rõllad, kõpud sees rilla-ralla, pääle pandud piiritsepaelad Kaju Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (2)
46028 1364 Bb & Mõllerille mõkatimid, kõllerille kõkatimid, pane peale piiritsepaelad Vokk SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (1)
46029 1364 Bb Mõlle-rõlle mõkatimid, kõlle-rõlle kõkatimid, pani peale piiritsepaelad Vokk 1890 E EM 101 (881)
46030 1364 Bb Mõlle-rõlle mõkatimid, kõlle-rõlle kõkatimid, pani pääle piiritsepaelad Vokk 1913 E EM2 89 (1167)
46031 1364 Bb Mõlle-rõlle mõkatimed, kõlle-rõlle kõkatimed, pani pääle piiritsepaelad Vokk 1921 Nurmik II 189
46032 1364 Bc1 & Mõista, mõista mõlle-rille, kõlgutimid kõlle-rille, pialsed piri-parinad Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (111)
46033 1364 Bc2 & Mõista, mõista mõllerile, kapitile kõllerile, päält pirila-parila Vokk Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (122)
46034 1364 C1 & Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka nirra-nõrra, päälta nahka pirra-põrra Vokk Hel 1893 J. Karu E 3617 (2)
46035 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka nirra-nõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (32)
46036 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka nirra-nõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (32)
46037 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka kirra-kõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1939 Mihkla EK I 20
46038 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rõlle, alta nahka nirra-nõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1944 Aavik 91 ja 102
46039 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka nirra-nõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1948 Mihkla KlL 75 (30)
46040 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka nirra-nõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (30)
46041 1364 C1 Mõista ära mõlle-rõlle, kipa-kapa, kille-rille, alta nahka nirra-nõrra, pealta nahka pirra-põrra Vokk 1992 Metstak2 17 ja 19
46042 1364 C2 & Mõista ära mõlle-rõlle, tea ära tälle-rälle, kõpud löövad kölle-rölle, päälmised pirinad-parinad Kangakudumine; kedraja ja vokk KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (60)
46043 1364 C3 & Mõista, mõista mölle-rille, kolgutimet kolle-rille, peale vinni, peale vanni, kõige peal pirila-parila Vokk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 540 (1)
46044 1364 C4 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõpitsele kõlle-rõlle, üles-alla õige ruttu, keskpaika kerä ruttu Vilja vakaga valetakse Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (32)
46045 1364 C5 & Mõista ära mõlle-rolle, alla ruttu, pääle ruttu, keskpaigas keeruratas Vokk Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 73 (437)
46046 1364 C6 & Tölleri tökati, mölleri mökati, peal on veel piiritsepaelad Voki Rap 1930 J. Uustalu E 70658 (5)
46047 1364 D1 & Mõista ära mölle-rölle, kökatile köller, all aotselauad, peal piritsepaelad Vokk Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 51 (48)
46048 1364 D2 & Mõista ära mõlle-rõlle, võristaja võlle-rõlle, peale pandi pealispaelad, alla pandi aluspaelad Vokk Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (88)
46049 1364 D2 Mõista ära mõlle-rõlle, võristaja võlle-rõlle, peale pandi pealispaelad, alla pandi aluspaelad Vokk 1890 E EM 100 (872)
46050 1364 D2 Mõista ära mõlle-rõlle, võristaja võlle-rõlle, pääle pandi päälispaelad, alla pandi aluspaelad Vokk 1913 E EM2 88 (1155)
46051 1364 D2 Mõista ära mõlle-rõlle, võristaja võlle-rõlle, pääle pandi päälispaelad, aluspaelad alla laua Vokk 1921 Nurmik II 78 (11)
46052 1364 D3a & Võrelivõssi võlle-rõlle, alla panti aluspaelad, pääle panti päälispaelad Vokk Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 258/9 (4)
46053 1364 D3b & Mõista ära mõlle-rõlle, võrelivõssi võlle-rõlle, kõpsutaja kõlle-rõlle, pääle pandi piirispaela, alla pandi aluspaela Voki PJg 1894 M. Reimann E 13025 (44)
46054 1364 D3c & Kökatsille kölle-rölle, völlerirössi ja völle-rölle, alla pannin aluspaelad, pääle pannin piiritspaelad Voki Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (15)
46055 1364 D3d & Mõista ära mõlle-rõlle, võgarivõssi võlle-rõlle, kõput tiiva kõlle-rõlle, alla panti aluspaelad, pääle panti pikad paelad, päälispuud panid pirra-põrra Vokk Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 176 (215)
46056 1364 D4a & Kipsi, kõpsi kõlle-rõlle, viripuvõssi võlle-rõlle, päälispuud piri-parinad Vokk SJn 1893 J. Mein H II 43, 377 (3)
46057 1364 D4b & Kõputimid kõlle-rõlle, vana võlli võlle-rõlle, peale veel piretiriistad Kangateled Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (2)
46058 1364 D4c1 & Kille-rille, kõlle-rõlle, virudessevisse võlle-rõlle, peale pandi piiritsepaelad, viskas metsa kavirdi Vokk Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761 (2)
46059 1364 D4c2 & Virelivissi ville-rille, kõpad käevad kõlle-rõlle, piäle pantaks piiripaelad, viskab metsa kaviuhti Vokk SJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 276 (3)
46060 1364 D4d & Mõista ära mõlle-rõlle, kõpatimad kõlle-rõlle, panti peale pikki paela, viskas metsa karviuh Vokk SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (93)
46061 1364 D4e1 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõpitimeid kõlle-rõlle, piale pandaks piiripaelad, viskab mõtsa karviuh Vokk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (274)
46062 1364 D4e2 & Mõista, mõista mõlle-rille, kõpatsille kõlle-rille, peale panti piiritsepaelad, viskas metsa kaviuh Voki viskab paelad pealt SJn 1889 T. Köstner H II 26, 391 (117)
46063 1364 D4e3 & Mõesta, mõesta mõkatsimad, kõkatsimad kõlle-rõlle, piale pannin piiripaelad, viskas metsa kavirdi Oki SJn 1894 H. Raid H II 49, 609 (1)
46064 1364 D5 & Ölle-rölle ökud silmad, peal olid piritsepaelad, viskas metsa kaviuhti Vokk Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 90 (177)
46065 1364 D6 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kibadi-kõbadi kõlle-rõlle, pane sulega määret peale, lase metsa parvirdi Voki Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (122)
46066 1364 E & Kõlle-rille kõppimine, pääl oo tiri-tärine Vokk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (82)
46067 1364 Fa1 & Mõista, mõista mõlle-rille, kõlgutimid kõlle-rille, piale panen tili-tälinad Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (111)
46068 1364 Fa2 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõlgutimad kõlle-rõlle, ise pealt tiri-tärinal Vokk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (103)
46069 1364 Fb1 & Mõista ära mõlleralli, kõputelle kõlleralli, pääl om tirina-tärina Vokk Tln 1961 A. Kask RKM I 6, 91 (14)
46070 1364 Fb2 & Mõista ärä mõlle-ralla, koputelle kõlle-rõlle, siist tege tirr-tärr Kell Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 71 (3)
46071 1364 G & Mõesta ärä mõlleralli, tiiä ärä tilleralli, kõpitse ollive kõrva juuren, pääl ollive tirine-tärine Vokk Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 887 (4)
46072 1364 H & Mõista, mõista mõller-õller, mõller-kõller kõlgutimed, piale tipitäpilised, alla tiritarilised Vokk Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 505 (2)
46073 1364 I & Mõista, mõista mõtelille, sinilille, sõkelille, lao minu lademe peale, ise söö tiri-tärinida Kangatelled Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (74)
46074 1364 Ja & Molgutemed mollu-rollu, kolgutemed kollu-rollu, taga on tiri-tärinad, peal on peened piitsukesed Vokk Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 138 (2)
46075 1364 Jb & Mõista, mõista mollu-rollu, kolguteled kollu-rollu, taga tirin-tärinät, peal peened piitsukesed Vokk Kad 1926 S. Noor E 57650
46076 1364 Jc & Mõista, mõista mollu-rollu, kargutimend kollu-rollu, peäl on peened piitsukesed, taga tiri-tärinad Vokk, kedramine Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (6)
46077 1364 K1a1 & Mõista ära mõlle-rille, Kõpu mõisa kõlle-rille, peal paneb tirr-tärr Tunnikell Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (97)
46078 1364 K1a2 & Mõista ära mõlle-rille, Kõpu mõisa kõlle-rille, peal paneb tirr-tärr Tunnikell Hls 1890 E. Kitzberg E 406 (1)
46079 1364 K1a3 & Mõista ära mõlle-rõlla, Kõpu mõisan kõlla-rõlla, ise pääl pilla-rilla, ise pääl sirr-särr Töökell Hls 1939 M. Tauts ERA II 213, 663 (1)
46080 1364 K1a4 & Mõista ära mõllerpuu, Kõpu mõisan kõllerpuu, pääle veel tirina-tärina Vokk Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 431 (71)
46081 1364 K1b1 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, Kõpu mõisan kõlle-rõlle, isi teeb tirr-tärr Vokk Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 162 ja 176 (94)
46082 1364 K1b2 & Mõista, mõista mõlleriga, Kuku mõisa kullõriga, esi tege tirr-tarr Peele (telle) Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (88)
46083 1364 K1c & Mõista, mõista mõllerile, Kõpu mõisa kõllerile, pääl tiri-tärina, man istup Mallekene Vokk Nõo? 1891 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (38)
46084 1364 K2a1 & Mede mõisas mõlle-rõlle, Kõpu mõisas kõlle-rõlle, pääl lööb tirr-tärr Viiulimängimine Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (10)
46085 1364 K2a1 Mede mõisan mõlle-rulle, Kõpu mõisan kõlle-rulle, päält lööb tirra-tarra Kangakudamine Hls 1891 J. Riiet H III 13, 593 (186)
46086 1364 K2a2 & Mede mõisas mõlle-rõlle, Kõpu mõisas kõlle-rõlle, saab siia, siis teeb tirr-tärr Voki Hel 1891 J. Lammas E 417 (2)
46087 1364 K2a3 & Mede mõisan mõlle-ralle, Kõpu mõisan kõlle-ralle, üks teep tirr-tärr Vokk Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (10)
46088 1364 K2b & Mede mõisas mõllerile, Kapa mõisas kallerile, pia pial tiri-tärinad Vokk Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (31)
46089 1364 K2c & Me mõisan mõlleri, Kõpu mõisan kõlleri, esi pand tirr-tärr Vokk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 558 (247)
46090 1364 K2d1 & Mede mõtsan mõllerpuu, Kõpu mõtsan kõllerpuu, pääle lüvväs tirr-tärr Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (40)
46091 1364 K2d2 & Kõpu mõtsan kõre puu, pääle lüvvas tirin-tärin Vikatit tõmmatas Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (133)
46092 1364 K2e & Mede mõisan mõõlenpuu, Kõpu mõisan kõõlenpuu, otsan tirina-tärina Vokk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (22)
46093 1364 K3 & Või, või võlle-võlle, Kõpu mõisa kõlle-võlle, taga tei tirr-tarr Vokk Hel 1893 J. Karu E 2914 (8)
46094 1364 La & Mõista ära mölle-rille, kõputralli kölle-rille, pääle titi tille-rille, pääle koti kolle-rille, pääl oo tiri-täringe Vokk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (152)
46095 1364 Lb1 & Mõista ära mõlle-ralli, kõputalli kõlle-ralli, pääl nii tiri-tärina, all nii tilli timberalli Vokk Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (26)
46096 1364 Lb2 & Mõista ära, mõtle ralli, kõputa kõlle-ralli, pääle nii tiri-tarina, pääle titi timpermanni Õlletegemine Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 848 (2)
46097 1364 Lc & Mõs'ta, mõs'ta mõlle-ralle, kõpitsal olli kõlle-ralle, pääl olli tiritorulla, all olli timpa tille-ralle Kerk (kirik) Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (9)
46098 1364 M1 & Mõista ära mõlle-rille, kelgutimed kelle-rille, kuradi pussu pulle-rille, saba teeb taga tirra-tirra Vokk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (3)
46099 1364 M2 & Kuradi vussi vulle-rille, kelgutimid kelle-rille, saba tiib taga tiira-taara Vokk Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (8)
46100 1364 M3 & Kelgutimid kelle-rille, saba teeb täri-tarinid Vokk MMg 1889 G. Tenter H II 28, 447 (4)
46101 1364 M4 & Kuradi pussu pulle-rille, saba tiib taga tirra-tarra Vokk Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (46)
46102 1364 M5a & Mõista, mõista mõlleri, kuradi pussi kõlleri Vokk Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (51)
46103 1364 M5b & Kõlksu, kõlksu kõlle-relle, puraski purssi pulle-relle Rehepesmine Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (91)
46104 1364 M5c & Mölleri, pölleri, vanakuradi kolleri Vokk Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (59)
46105 1364 M6a1 & Mõtle, mõtle mõllõri, kuradi pussu kullõri, saba pand takan tirr-tirr-tirr Vokk San 1929 L. Müllerson ERA II 11, 677 (2)
46106 1364 M6a2 & Mõista, mõista mõlleri, kuradi pussi kolleri, hand takka tirra-tirra Vokk Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (4a)
46107 1364 M6a3 & Mõista, mõista mullerile, kuradi pussu kollerile, takan tege tirr ja tõrr Vokk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (78)
46108 1364 M6a4 & Mõista ära mõlle-rilla, kuradi pussu kolle-rilla, saba teeb taga tolle-rilla Vokk Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (20)
46109 1364 M6b & Molle-rille, malle-rille, kurat kussa kolle-rille, saba pand takan tirr-tarr Ader Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (30)
46110 1364 M7a & Mõista, mõista mõlleri, kuradi pussi kolleri, viskas langa võlleri, saba tei taga tolleri Vokk Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (9)
46111 1364 M7b & Mõista, mõista mölleri, kuradi pusku kolleri, viskab lõnga võlleri, saba teeb taga tölleri Vokk Trt 1930 F. Veidenbaum A 11479 (4)
46112 1364 M8 & Mõista, mõista mülleri, kuradi pussi kolleri, ise ees olleri, saba taga tölleri Haamer Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (18)
46113 1364 N1a/ & Mõista ära mõllerile, kipu-kõpu kõllerile, alt u nahka nirra-narra, pealt u paika pirra-parra, natuke nahka, natuke paela, riidake puid Vokk Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 764 973V1a
46114 1364 N1b/ & Mõista ära mõlle-rille, kipu-kapu kolle-rille, alt oli nahka nirra-narra, pealt oli paika pirra-parra, natuke nahka, raasuke rauda, riidake puid Vokk Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (28) 973V1b
46115 1364 N1c/ & Mõista ära mõlle-rulle, kippu-kõppu kõlle-rulle, päält oli paika pirra-parra, alt oli nahka nirra-narra, raasuke rauda, riidake puid Okk Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (148) 973V1c
46116 1364 N2/ & Pund puid, ligu linu, riga-raga rauda ja peritsepaelad peal Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (58) 973V2
46117 1364 N3/ & All lirin-larin, pääl pirin-parin, pund puud, raasuke rauda, natuke nahka Vokk Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (21) 973V3
46118 1364 O/ & Sõku tõllu-rõllu, päält pirila-parila, kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, natuke nahka, raasuke rauda, padrik puid Vokk Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 283 (1) 717S 973W
46119 1364 O/ Sõku tõllu-rõllu, päält pirila-parila, kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, nahka, raasuke rauda, terve padrik puid Vokk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 437 (6) 717S 973W
46120 1364 P1/ & Mõista ära mõlle-rille, kuradi pussi pulle-rulle, kolme jalaga kurat, raudhambad suus, saba teeb taga tirr-tirr-tirr Vokk Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 298 (13) 717R1
46121 1364 P2/ & Kõpu-kõllu, tõllu-rõllu, päält pirila-parila, kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, pimara pääs, takutükk kõhus Vokk Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 305 ja 332 (9) 717R2
46122 1364 Q1/ & Mõista ära mõlle-rõlle, mõlle-rõlle mõkutimid, kõlle-rõlle kõkutimid, nahknahatsid, puupugatsid Voki Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 444 (7) 1765J1
46123 1364 Q2/ & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõlgutimid kõlle-rõlle, puust pukatimid, luust lukatimid, nahksed nibu-nabunad Kangatelled KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 29 (1) 1765J2
46124 1364 R1/ & Mõistatelle mõlle-relle, kõkatelle kõlle-relle, päält nee piri-parine, alt joosk hall kass, päält ruskine rebane Heinaniitmine Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 28 (1) 26M1
46125 1364 R2/ & Alt jookseb hall koer, keskelt küürakas rebane, pealt jookseb piri-päri Veske Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (106) 26M2
46126 1364 R2/ Alt jookseb hall koer, keskelt küürakas rebane, päält jookseb piri-päri Veski 1890 E EM 27 (24) 26M2
46127 1364 R2/ Alt jookseb hall koer, keskelt küürakas rebane, päält jookseb piri-päri Veski 1913 E EM2 27 (31) 26M2
46128 1364 S/ & Mõtle, mõtle mõõlu, kassihanna kaalu, saba õks takan tirr-tirr-tirr Vokk San 1929 L. Müllerson ERA II 11, 677 (1) 1357T
46129 1364 # 26E2* 1337 1348 1365A2
46130 1365 A1a1 & Moista, moista monna sonna, see sonna sosari sonna, seitse sonna vastakute Leeahilad ja paeakook Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (28)
46131 1365 A1a2 Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sõsera sõnne, seitse sõnne vastakute Pajaahelad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (7)
46132 1365 A1a2 Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sosara sõnne, seitse sõnne vastakute Pajaahelad Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 1 (1)
46133 1365 A1a2 & Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute Ahelad Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (15)
46134 1365 A1a2 Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute Rauast hobusekett Rak 1931 A. Okas E 77456 (2)
46135 1365 A1a2 & Mõista, mõista mõnnes sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute Kangaloomine VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (18)
46136 1365 A1a2 Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute Kangaloom[in]e VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 98 (1)
46137 1365 A1a3 & Mõista, mõista mõnna sõnna, see sõnna sõsera sõnna, seitse sõnna vastakute Ahelad VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (24)
46138 1365 A1a4 & Mõista, mõista mõnnu sõnnu, see sõnnu sõsara sõnnu, seitse sõnnu vastastiku Ahelad Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (45)
46139 1365 A1a5* & Mõista ära mõnni sõnni, mõnni sõnni sõsara sõnni, seitse sõnni vastastiku Kangas telge peal Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (36)
46140 1365 A1a5* Mõista ära mõnni sõnni, sõsari sõnni, seitse sõnni vastastiku Pajakuuk Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 489 (4)
46141 1365 A1a6 Mõista, mõista mõni sõna, soo sõna, soseri sõna, [seitse] sõna vastastiku Keeduahelad Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 162 (10)
46142 1365 A1a6 & Mõista, mõista mõni sõna, soo sõna, soseri sõna, seitse sõna vastastikku Keeduahelad Kuu 1892 J. Ploompuu H II 40, 505 (3)
46143 1365 A1a7 & Mõista, mõista mõne sõna, seitse sõsera sõna, seitse sõna vastakute Raudahelad Kad 1877–1917 J. Laur E 3837 (1)
46144 1365 A1a8* & Mõista, mõista mõnda sõna, sie sõna sõsera kanda, seitse sõnuda vastakute Amb 1892 V. Kullerkupp H II 38, 715 (2)
46145 1365 A1a8* Mõista, mõista mõnna sõna, see sõna, see sõsara sõna, seitse semma vostastikku Ahelad Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 292 (24)
46146 1365 A1b1 & Mõista, mõista mõnda sõrme, see sõrme sõsara sõrme, seitse sõrme vastakute Toanurgad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (75)
46147 1365 A1b2 & Mõista, mõista mõnna sõrme, see sõrme see sisara sõrme, seitse sõrme vastakute Ahel Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 198 (115)
46148 1365 A1c & Mõista, mõista mõlme sõlme, see sõlme sõsara sõlme, seitse sõlme vastakute Pajaahelad Amb 1889 J. Ney H II 14, 170 (54)
46149 1365 A2% & Mõista, mõista molle-rolle, kõlgutimed kolle-rolle, need sõlmed sõsera sõlmed, sajad sõlmed vastakute Raudahilad Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (27) 1364
46150 1365 A3a & Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sõsara sõnne, seitse sõnne vastakute, kaheksa sõnne kaelakute Paa-ahelad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (8)
46151 1365 A3a Mõista, mõista mõnne sõna, see sõna sõsara sõna, seitse sõna vastakute, kaheksa sõna kaelakute Pajaahilad Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578/9 (11)
46152 1365 A3b & Mõista, mõista mõnne sõnne, sõnne see sõsara, seitse sõnne seljakute, kaheksa sõnne kaelakute Ahelad Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (45)
46153 1365 A4 & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõlgutumaks kõlle-rõlle, seitse sõlme sõnarassa, seitse sõlme vastakute Kanganiied Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 82
46154 1365 A5 & Mõista, mõista mõlle-rõnne, seitse sõnne vastakute Supipaja ahelad kougu otsas Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 521 (269)
46155 1365 A6 & See sõnni sõsera sõnni, seitse sõnni vastakute Keedupaja ahilad Hlj 1897 A. Klaas E 35198
46156 1365 B & Mõista, mõista mõnne sõnne, soo sõnne, sõsara sõnne, üheksa ülessepidi, kümme küinta vastastiku Kangastelled Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 988 (945)
46157 1365 Ca & Mõista, mõista mõnne sõnne, see sõnne sõsara sõnne, peale tegin tille-lille Tanu Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1535 (277)
46158 1365 Cb & Mõista, mõista mõrume sõmme, suu vomme, sõsara sõmme, peale tipi tilli-lilli Vokk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 130 (89)
46159 1365 D & Mõistatele mõne sõna, sõna see särise, sõna seitse vastastikku, seal oli serisärilasi Herilasekopp Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (145)
46160 1365 E1a1 Mõista, mõista munnad-sunnad, maamunnad, madalad sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Keeduahelad talutubades Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 162 (11)
46161 1365 E1a1 & Mõista, mõista munnad-sunnad, maamunnad, madalad sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Keeduahelad Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 367 (1)
46162 1365 E1a1 Muista, muista munnad-sunnad, maadmunnad, madalad sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Pajaahelad Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (18)
46163 1365 E1a2* Muista, muista munnad-sunnad, maas on madalad sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed, tutkamed toa laessa Pajakouk, mis lees rippus Kuu 1977 R. Kravtsov RKM II 332, 374
46164 1365 E1a2* & Muista, muista munnad-sunnad, maas on madalad sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed toa laela Pajakouk Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 249 (1)
46165 1365 E1b1 Muista, muista munnat-sunnat, maa-sunnat, masuna-sunnat, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tualaessa Nied kougud, mes jälle lie kohas olid 1995 EMrd V 185 (84)
46166 1365 E1b1 & Muista, muista munnad-sunnad, maasunnad, masunasunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Paakougud lie kohal Kuu 1939 S. Hirrend ERA II 261, 136 (1)
46167 1365 E1b1 Muista, muista munnad-sunnad, maasunnad, masunasunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Pajajung, milles on pajakook lee kohal Kuu 1964 O. Virulaine Vilbaste 1, 207
46168 1365 E1b1 Muista, muista munnad-sunnad, maa-sunnad, masunasunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tualaessa Nied kougud, mes jälle lie kohas olid Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 127 (3)
46169 1365 E1b2 & Muista, muista munnat-sunnat, masuna-masuna sunnat, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Ahelad Kuu 1899 C. Salström H III 29, 750 (1)
46170 1365 E1c* Muista, muista muud sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laessa Pajakook lee kohal Kuu 1964 V. Lainevoog Vilbaste 1, 207
46171 1365 E1c* & Muiste, muiste munnat-sunnat, maat-sunnat, matalat sunnat, mitu sunna tutkamessa, seitse sunna tutkamessa, tutkamet tua laessa Ketju, ahilat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 136 (2)
46172 1365 E2a & Muista, muista munna-sunnad, maas on madalad sunnad, laes on lademed sunnad, seitse sunna tutkamessa, tutkamed tua laella Pajaahilad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2330 (23)
46173 1365 E2b & Mõista, mõista munnad-sunnad, laes on lademesunnad, tutkamed tua laes Pajaahelad JMd 1939 T. Võimula ERA II 261, 254 (154)
46174 1365 F1a1 Mõesta ärä mõnni-sõnni, sii sõnni sõsare sõnni, pääle kiti-kati sõnni, säitse sõnni vastastikku Ahilelüki Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 549 (171)
46175 1365 F1a1 Mõista ärä mõnni-sõnni, see sõnni sõsara sõnni, pääle kitti-katti sõnni, seitse sõnni vastastiku Raudne paeakook Vil 1892 H. Pihlap E 724 (12)
46176 1365 F1a1 & Mõesta ärä mõnni sõnni, sii sõnni sõsara sõnni, pääle kiti-kati sõnni, seitse sõnni vastastigu Ahelõõg Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (59)
46177 1365 F1a1 Mõista ärä mõnni-sõnni, see sõnni sõsara sõnni, pääle kiti-kati sõnni, säidse sõnna vastatside Pajaahelad Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 669 (1)
46178 1365 F1a2* Mõista, mõista mõnni sõnni, sii ärä sõsare sõnni, pääle kiti-kati sõnni, seitse sõnni vastatiku Pajakook Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 298 (2)
46179 1365 F1a2* & Mõista ära mõnni sõnni, see sõsara sõnni, pääle kiti-kati sõnni, seitse sõnni vastastiku Pajakook Trv 1877–1917 A. Parts E 1353 (20)
46180 1365 F1a2* Mõista ärä mõnni sõnni, sõnnisi sõsara sõnni, pääle kiti-kati sõnni, seitse sõnni vastastikku Kett, ahel Trv 1890 A. Rull H II 25, 439 (149)
46181 1365 F1a2* Mõista ära mõnni sõnni, see sõnni sõsara sõnni, pääle kitti-katti sõnni, seitse sõnni vastatiku Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 193 (34)
46182 1365 F1a3 Mõista ära mõnni sõnni, mõnni sõnni sõsara sõnni, pääle kiti-kati sõnni, seitse sõnni vastatikku Trv 1923 P. Havik EKnSe 47 (1)
46183 1365 F1a3 & Mõista ära mõnni sõnni, mõnni sõnni sõsara sõnni, pääle kiti-kati sõnni, seitse sõnni vastatiku Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 532 (31)
46184 1365 F1b & Mõista ära mõnni sõnni, need on sõnni sõsarad, peale kitse-katsi sõnni, [seitse] sõnni vastastiku Paea-ahelad Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 54 (58)
46185 1365 F2 & Mõista ära mõnni sõnni, pääle kite-kate sõnni, seitse sõnni vastatiku Ahelad Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (17)
46186 1365 G1 & Mõista ära mõni sõnu, tää tänni sõnni, pääle kiti-kati sõnni, see sõnni sõsare, pääle kiti-kati sõnni Päämeeled Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 848/9 (3)
46187 1365 G2 & Mõista ära mõnni sõnni, tää ära tänni sõnni, sõsara sõnni, seitse sõnni vastatiko Raudkett, paakook Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (113)
46188 1365 H1 & Mõnnu sõnnu, peale kiti-kati sõnnu, lae alla lati sõnnu, seitse sõnnu vastikku Ahelad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (50)
46189 1365 H1 Mõnnu sõnnu, pealta kiti-kati sõnnu, lae alla lati sõnnu, seitse sõnnu vastastikku Ahelad 1890 E EM 101 (882)
46190 1365 H1 Mõnnu sõnnu, päälta kiti-kati sõnnu, lae alla lati sõnnu, seitse sõnnu vastastikku Ahelad 1913 E EM2 89 (1168)
46191 1365 H2 & Lae all oli letisõlme, keskel kiti-kati sõlme, seitse sõlme vastastiku Loomaketid Kos 1898 T. Wiedemann E 58742 (3)
46192 1365 H3 & Mõista, mõista mõtte-rõtte, lae alla latikate, peale kitikatikate, seitse sõrme tuttenasse Pajaahelad Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 230 (14)
46193 1365 I & Mõnnu sõnnu, pealt oli katte viilu sõnnu, tutne sõnnu Inimese hing Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (15)
46194 1365 I Mõnnu sõnnu, pealt on katti viilu sõnnu, tutne sõnnu Hing 1890 E EM 102 (883)
46195 1365 I Mõnnu sõnnu, päält on kati viilu sõnnu, tutne sõnnu Hing 1913 E EM2 89 (1170)
46196 1365 J1a1 & Mõista ära mõnni sõnni, laeka latika sõnni ja piale kiti-kati sõnni Ahelad MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (14)
46197 1365 J1a2% & Mõista, mõista mõnni sõnni, laeni latika sõnni, pääle kiti-kate sõnni Padaahela Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (40) 641
46198 1365 J1b & Mõista, mõista mõnne sõnna, läbi lae latiksõnne, peale tipu tilli-lilli Kirikutorn Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 807 (431)
46199 1365 J1c & Mõista, mõista mõnni sõnni, pääli koti-kati sõnni, alla liti-lati sõnni Rott [sic!] Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (21)
46200 1365 J1d & Mõista mannasõna, mõnnasõna, kätasõna, litike-latike sõna, pääle liti kätasõna Pada, ahila ja kuuk Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (7)
46201 1365 J1e1 & Mõtle, mõtle mõnne sõnne, mõnne sõnne, õnne sõnne, lutika-lätika sõnne, peale kiti-kati sõnne Raudohelik Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (11)
46202 1365 J1e2 & Mõesta, mõesta mõnnu sõnnu, mõnnu sõnnu, kõnnu sõnnu, lutikas-latikas sõnnu, peale kiti-käti sõnnu Raudohelik Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (26)
46203 1365 J2 & Mõista, mõista mõnne sõnne, Lauri latika sõnne, meie memme kiti-kati Pajaahelad Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (20)
46204 1365 J3 Mõista ära mõni sõnagi, laane latika sonni, seitse sonni põrmandul Nädal 1890 E EM 100 (870)
46205 1365 J3 Mõista ära mõni sõnagi, laane latika sonni, seitse sonni põrmandul Nädal 1913 E EM2 88 (1153)
46206 1365 J3 Mõista ära mõnni sõnni, ... seitse sõnni põrandal 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
46207 1365 J3 & Mõista ära mõnni sõnni, laane latika sõnni, seitse sõnni põrandal Nädal MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (2)
46208 1365 J3 Mõista ära mõnni sõnni, laane latika sõnni, seitse sõnni põrandal Puuriit MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 457 (6)
46209 1365 Ka & Mõista, mõista mõnne sõnne, peale kiele kate sõnne, sinna laia laane sisse, tuttelusse Söömine ja pärast põõsasse puistamine Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (7)
46210 1365 Kb & Mõista, mõista mõnnessõnne, peale kite-kote sõnne, suure laia laane sõnne Aud 1893 J. Sauga H II 41, 877 (1)
46211 1365 L & Mõista, mõista mõne sõna, mõne sõna, sädeme sõna, kutika-mutika läki sõna Tulesäde, kivi, raud Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (81)
46212 1365 M% & Mõista ärä mõnni sõnni, läbi kiti-kati sõnni, laeale latika sõnni, sada sõnni, tuhkakunni Ahilad Võn 1895 J. Moodis H II 51, 53 (1) 1355Ad
46213 1365 N1 & Mõista, mõista mõnna sõnna, kõnna sõnna, litiksõnna, latiksõnna, sea sõnna tutu Ahelad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (169)
46214 1365 N2 & Mõista, mõista mõnne sõnne, litika-latika sõnne, sia sõnne tuttu Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 675 (42)
46215 1365 O1 & Mõista ära mõnnessaare, mõnnessaarest kõnnessaare, litika-latika saare, pääle kiti-kati saare Augulised pajakoogud Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 224 (8)
46216 1365 O1 Mõista, mõista mõnnesaarde, mõnnesaarest kõnnesaarde, litika-latika saarde, peale kiti-kati saare Augulised pajakoogud 1890 E EM 101 (875)
46217 1365 O1 Mõista, mõista mõnnesaarde, mõnnesaarest kõnnesaarde, litika-latika saarde, pääle kiti-kati saare Augulised pajakoogud 1913 E EM2 89 (1159)
46218 1365 O2 & Mõista, mõista mõnnessaare, peale kittes-kattes saare, laulu lassangi saare PJg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (56)
46219 1365 P & Mõista ärä mõnni sõnni, kik sõnni o sõsarte puul Paakoogu ahele Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 72 (10)
46220 1365 Q & Mõista, mõista mõnne sõnne, tuhat sõnne kuke nossu Pajaahelad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (68)
46221 1365 R & Mõista, mõista mõnni sõnni, sudarillõ suurõ sõnni, laia latika sõnni Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (65)
46222 1365 S% & Mõs'ta ära mõnni sõnni, pääle nii tiri-täringa, pääle tilli timparalli, seitse sõnni vastatiku Ahela lülid Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (103) 1559
46223 1365 Z & Kiti-käti komme sõmme, see sõmme susara sõmme, peale kitti-kätti sõmme, sula sõmme neitsike Sõrmkinnas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (62)
46224 1365 # mstl
46225 1366 A1a* Mõesta mõõru, katsu kääru, käärus kaks kanamuna Muna Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (19)
46226 1366 A1a* Mõista mõõru, katsu kõõru, käärus kaks kanamuna Kellakott Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (31)
46227 1366 A1a* Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kaks kanamuna Inimese munad Saa 1894 M. Tults E 11183 (134)
46228 1366 A1a* & Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kaks kanamuna Meesterahva riistad Pil 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 115 (11)
46229 1366 A1a* Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kats kanamuna Munni Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 417 (122)
46230 1366 A1a* Mõista mõõru ja katsu kääru, käärus kaks kanamuna Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (24)
46231 1366 A1a* Mõista mõõru ja katsu kaaru, kaarus kaks kanamuna Laps kõige kiiguga VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (96)
46232 1366 A1b & Mõista moori, katsu koari, koaris kaks muna sees Inimese kusemise toru Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (3)
46233 1366 A2 & Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kott, kotis kaks muna Oina kellad Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 501 (7)
46234 1366 A3a* Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Phallus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 326 (300)
46235 1366 A3a* Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kanapesa, [kaks] muna sees Püksipoisi munad Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (113)
46236 1366 A3a* Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Silmad Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 146 (80)
46237 1366 A3a* & Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Suguelund KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 452/3 (28)
46238 1366 A3a* Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Veski KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 363 ja 371 (322)
46239 1366 A3a* Mõista mõõru ja katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna siis Meiste munnid Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677/8 (96)
46240 1366 A3b & Mõista mõõru, katsu kaaru, kaarust leiad kanapesa, kaks muna sees Mehe kohta Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 138 (137)
46241 1366 A4+ & Mõista mõõru ja katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees, tükk teivast juures Meeste teatud koht KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 434 (6)
46242 1366 A4+ Mõista mõõru, katsu kääru, käärukamris kanapesa, kaks muna sees Käärpuud Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 242 (2)
46243 1366 B1 & Mõista, mõista mõõlu, katsu, katsu kääru, käärus kaks kanamuna Härja munakott Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (5)
46244 1366 B2* Mõsta, mõsta mõõru, katsu, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Käsikivid Tor 1889 M. Tilk E 494 (18)
46245 1366 B2* & Mõista, mõista mõeru, katsu, katsu kaeru, kaerus kanapesa, kaks muna sees Läätsekaun HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (15)
46246 1366 B2* Mõista, mõista mõõru, katsu, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna siis Meeste kohta Hää 1962 M. Mäesalu KKI KS
46247 1366 B2* Mõista, mõista mäeru, katsu, katsu kaeru, kaeras kanapesa, kaks muna sees Mehe munad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (116)
46248 1366 B2* Mõista, mõista mõõru, katsu, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Vän 1967 V. Laats, R. Saukas, J. Tammleht, R. Treial EKRK I 63, 387 (4)
46249 1366 B2* Mõista, mõista mõõru, katsu, katsu kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Läätsekaun VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (94)
46250 1366 B2* Mõista, mõista mõõnu, katsu, katsu kääru, käärus kanapesa, kats muna seen Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (90)
46251 1366 C1a & Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärust saab kaks kanamuna Lambaniitmise rauad Pär 1902 J. J. Pulst E 43216 (12)
46252 1366 C1b & Mõesta, mõesta, läbi käte kiaru, kiarus kaks kanamuna Mehe suguosad Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 525 (24)
46253 1366 C2a1* Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Kanapesa Pär 1902 J. J. Pulst E 43060 (8)
46254 1366 C2a1* Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Koera munad Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 176 (74)
46255 1366 C2a1* Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Koera munnid VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (46)
46256 1366 C2a1* Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (18)
46257 1366 C2a1* Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna siis Tähendust ei tihka ma mitte ütelda Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (124)
46258 1366 C2a1* Mõesta, mõesta mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna siis Lebad ahjus Tor 1889 J. Nuut H III 5, 599/600 (3)
46259 1366 C2a1* & Mõsta, mõsta mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa ja kaks muna siis Poste munad Tor 1963 R. Praakli RKM II 158, 218 (24)
46260 1366 C2a2 & Mõista, mõista mõõlu, läbi käte kääru, käärus kanapesa, kaks muna sees Meesterahva kotid Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 273 (20)
46261 1366 C2a3 & Mõista, mõista mõõrdu, läbi käte käärdu, käärdus kanapesa, kaks muna sees Munnikotid PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (98)
46262 1366 C2a4 & Mõista, mõista mõeru, läbi küüta kaeru, kaerus kanapesa, kaks muna sees Silm Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (83)
46263 1366 C2b1 & Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, käärus kanapesa, pesas kaks muna Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (115)
46264 1366 C2b2 & Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, leidsin kanapesa, kaks muna sehes Koer Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408 (11)
46265 1366 C3% & Mõista, mõista läbi käte kääru, piust pilliroogu, sada korda keerdu, keerdus kaks muna Kanga käärimine Aud 1895 R. Niemann E 19150 (15) 1558Ba
46266 1366 D1 & Mõista ära mõõlu, kassisaba kaalu, kaalus kaks kanamuna Veepangid (ämber) Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (112)
46267 1366 D2 & Mõista, mõista mõõlu, kassihänd kaalu, kaalus kanapesa, kaks muna siis Mun'nuskid, ja kassihänd on tilu Saa 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 131 (71)
46268 1366 D3 & Kassihand kaalun, kats kanamunna sisen Veepaar Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (89)
46269 1366 D4a Mõista, mõista mõõlu, kassihänd kaalu, kaalu peal kaks kanamuna Kaelkoogud ja panged 1890 E EM 101 (876)
46270 1366 D4a Mõista, mõista mõõlu, kassihänd kaalu, kaalu peal kaks kanamuna Kaelkoogud ja panged 1913 E EM2 89 (1160)
46271 1366 D4a & Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalu pääl kaks kanamuna Veepaar Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (26)
46272 1366 D4b & Mõista ära mõõlu, kassisaba kaalu, kaalu otsas kaks muna Lapse häll Trv 1895 J. Sams E 18070 (9)
46273 1366 D5a & Mõista ära mõõlu, kassisaba kaalu, kaalub kaks kanamuna Vee kaevust välja võtmine Vil 1892 H. Pihlap E 724 (11)
46274 1366 D5b1% Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaks kanamuna Kaelpuud Trv 1894 J. Vaine E 13621 (57) 1363Ca
46275 1366 D5b1% Mõista ärä mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Õlpu pangega Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (11) 1363Ca
46276 1366 D5b1% Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Kaalpuud veepangidega Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (11) 1363Ca
46277 1366 D5b1% Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Veepaar Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (9) 1363Ca
46278 1366 D5b1% Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Trv 1895 M. Siipsen E 19621 (476a) 1363Ca
46279 1366 D5b1% Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Veepangid ja õlapuud Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (1) 1363Ca
46280 1366 D5b1% Mõista ära mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Lapse häll Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (90) 1363Ca
46281 1366 D5b1% & Mõista ärä mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Õlped (kaelkoogud) Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (52) 1363Ca
46282 1366 D5b1% Mõista ärä mõõru, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Õlpega pangi sellän Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (57) 1363Ca
46283 1366 D5b1% Mõesta ärä mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaits kanamuna Laste häll Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (58) 1363Ca
46284 1366 D5b2 Mõista, mõista mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kats kanamuna Puh 1929 P. Ariste ERA II 14, 656 (10)
46285 1366 D5b2 & Mõista, mõista mõõlu, kassihänna kaalu, kaalub kaits kanamuna Latse häll Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 667 (3)
46286 1366 D5b2 Mõista, mõista mõõlu, kassihänd kaalu, kaalub kaks kanamuna Trv 1926 L. Tamm A 8917 (2)
46287 1366 D5c & Mõista ärä mõõlu, kassihänd kaalub kaits kanamuna Õlbutega viikandmine Trv 1890 A. Rull H III 16, 363 (17)
46288 1366 D6 & Mõista ära mõõlu, tää ära täälu, kassihänd kaalu, kaalub kaks kanamuna Veepangid Trv 1877–1917 A. Parts E 1353 (19)
46289 1366 E Miilub, mõõlub, kaalub kaks kanamuna Laps hällis 1890 E EM 96 (819)
46290 1366 E Miilub, mõõlub, kaalub kaks kanamuna Laps hällis 1913 E EM2 83 (1036)
46291 1366 E & Miilib, mõõlib, kaalub kaks kanamuna Laps hällis Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (174)
46292 1367 & Mõsta, mõsta mõlle-rõlle, kõlgutimid kõlle-rõlle, vana vossi võttis naista, vana vompali tütärtä Kajost viivõtmene KJn 1890 A. Pihlak E 460 (68)
46293 1367 # 1342
46294 1368 a & Mõlemad otsad elavad, keskkoht surnud Mees, ader ja hobune Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (86)
46295 1368 b & Mõlemad otsad elavad, aga keskpaik surnu Kündja, ader ja hobune Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (70)
46296 1369 Aa & Mõlõmba velidse üte palaja all Kaaraterä Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (10)
46297 1369 Aa Mõlõmba velitse üte palaja all Kaaraterä Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (12)
46298 1369 Ab% & Kats velle üte saba all Kaaraterä Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 454 (55) 508 710
46299 1369 Ab% Kats velle üte saba all Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 28 508 710
46300 1369 B% & Kats sõsard üte sõba all Kaeraterad 1875 J. Hurt E 7984 (3) 853T6
46301 1369 B% Kaks õde ühe sõba all Kaeraterad 1890 E EM 54 (337) 853T6
46302 1369 B% Kaks õde ühe sõba all Kaeraterad 1913 E EM2 49 (428) 853T6
46303 1369 B% Kaks ühe vaiba (sõba, palaja) all 1939 RpS nr. 6 (1939) 189 853T6
46304 1369 B% Kaks õde ühe vaiba all Kaer 1955 ÜÕÕ 70 (11) 853T6
46305 1369 B% Kaks õde ühe vaiba all Kaer 1957 Mihkla-Tedre 57 853T6
46306 1369 B% Kaks õde ühe vaiba all 1963 Siim-Vallner III 27 853T6
46307 1369 B% Kaks õde ühe vaiba all Kaeraterad 1979 Metstak 22 ja 35 (221) 853T6
46308 1369 B% Kaks õde ühe vaiba all Kaeraterad 1992 Metstak2 60 ja 61 853T6
46309 1369 C & Kaits noorikut üte kaalaräti all Kaaraterad lipne all Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (26)
46310 1369 Da & Kaks neitsit ühe naba all Kaaraterad Vil 1893 J. Täht H III 20, 389 (25)
46311 1369 Db & Kats neitsit makasi üte kaali all Tissi Võn 1986 M. Kõiva RKM II 461, 295 (7)
46312 1369 # 1446
46313 1370 & Mõnikõrd lendas, mõnikõrd purre Püss Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (132)
46314 1371 A1a1 Mõrsja ehib metsa taga, piotäis piergu käes Päikesetõus 1890 E EM 102 (885)
46315 1371 A1a1 Mõrsja ehib metsa taga, piotäis piergu käes Päikesetõus 1913 E EM2 90 (1172)
46316 1371 A1a1 Mõrsja ehib metsa taga, peotäis peergu käes Päikesetõus 1939 Nugis 292 ja 314 (178)
46317 1371 A1a1 Mõrsja ehib metsa taga, peotäis peergu käes Päike tõuseb 1992 Metstak2 63 ja 66
46318 1371 A1a1 & Mõrsja ehib metsa taga, peutäis piirga käes Päike tõuseb Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (33)
46319 1371 A1a1 Mõrsja ehib metsa taga, pihutäis peerga käes Päev läheb looja Trm 1926 L. Paigaline E 58243 (1)
46320 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen Päike tõuseb 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 271 (22)
46321 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taga, peotäis peerde käes Päiv läheb Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (27)
46322 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taga, peutäis piirde käes Päike Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (100)
46323 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taga, peotäis pirde käes Päike tõuseb Ran 1895 J. Palu E 18773a (18)
46324 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taga, peutäis pirde käes Päikse loojaminek San? 1889 P. Roose H II 31, 698 (2)
46325 1371 A1a2 Mõrsja ehib metsa taga, peutäus pirde käen Loojaminev päike TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (28)
46326 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taga, peotäis pirde käen Päiv lähäb alla Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (20)
46327 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taga, peotäis pirde käen Päike tõuseb Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 152 (11)
46328 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa tagan, peotäis pirde käen Päeva tõsemine Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 796 (37)
46329 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäis pirde käen Päiv lätt l[ooja] Ote 1889 J. Brücker H II 31, 325 (1)
46330 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa takan, peotäis pirde käen Päiv tõuseb Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (73)
46331 1371 A1a2 Mõrsja ehip mõtsa takan, peotäüs pirde käen Päiv tõusep Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (4)
46332 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa taga, peotäis pirde käen Päiv tõses Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (4)
46333 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäis pirde käen Päivätõseng Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (41)
46334 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäus pirde käen Päiv nõses Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (21)
46335 1371 A1a2 & Mõr'sa ehis mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen Päiv Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (26)
46336 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen Koit Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (25)
46337 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen Päiva tõsõmine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (54)
46338 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taade, peotäis pirde käen Päiv lähab looja Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (38)
46339 1371 A1a2 Mõrsja ehib mõtsa taka, peotäis pirde käen Päiv lääb ära Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (47)
46340 1371 A1a2 Mõrsja ehis mõtsa takah, peotäüs pirdõ käen Päiv lätt Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (26)
46341 1371 A1a2 Mõrsja ehip mõtsa taka, peutäis pirde käen Päivatõus Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (21)
46342 1371 A1a2 Mõrsja ehip mõtsa taka, peotäis pirde käen Päikesetõus Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (23)
46343 1371 A1a3 Mõrsja ehib metsa taga, peotäis peerga peos Päikesetõus 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (8)
46344 1371 A1a3 & Mõrsja ehib metsa taga, peutäis peergi peus Päivatõus Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (8)
46345 1371 A1a3 Mõrsja ehib metsa taga, peotäis peerga peos Päike tõuseb Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 185
46346 1371 A1a4 Mõrsja ehib metsa taga, peotäis pirde peon Päike Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 445/6 (65)
46347 1371 A1a4 Mõrsja ehib metsa tagan, peotäis pirde peos Päike tõuseb Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (6)
46348 1371 A1a4 Mõrsja ehib mõtsa taga, peotäis pirde peon Päiv tõuseb Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 314 (77)
46349 1371 A1a4 Mõrsja ehib mõtsa taga, peotäis pirde peon Päikesetõus Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 322 (13)
46350 1371 A1a4 Mõrsja ehis mõtsa taga, peotäis pirde pihus Päike tõuseb San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 165 (24)
46351 1371 A1a4 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäis pirde peon Päiv tõses Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (84)
46352 1371 A1a4 & Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäis pirde peon Päiva allaminek Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (2)
46353 1371 A1a4 Mõrsja eht mõtsa takan, peotäüs pirde peon Päivä tõsemine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (45)
46354 1371 A1a4 Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäis pirde peon Päikeseloojak Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 35 (5)
46355 1371 A1a5 & Mõrsja ehis mõtsa taga, peotäüs pinde peon Päävä allaminek San 1888 K. Gross H II 31, 807 (57)
46356 1371 A1a6 & Mõrsja ehib mõtsa taga, pirrukubu peon Päev tõusub Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (56)
46357 1371 A1a7 & Mõrsja ehis mõtsa takan, tuli piranduga käen Päiv nakas tõsema Rõu 1889 K. Thom H III 11, 85 (40)
46358 1371 A1a8 & Mõrsja ehis mõtsa takan, peotäis pirde pea peal Tõusev päike Võn 1932 H. Rootsman E 81945 (5)
46359 1371 A1a9 & Mõrsja ehib metsa taga, peutäis peerge p[er]ses Päike tõuseb Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (55)
46360 1371 A1b1* Mõrsja seisab metsa ääres, pihutäis peerga käes Eha Lai 1897 H. Asper H III 28, 538 (229)
46361 1371 A1b1* Mõrsja sais mõtsa takan, peotäis pirde kähen Päe, päiv Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (105)
46362 1371 A1b1* & Mõrsja sais mõtsa takan, peotäis pirde käen Päiv lätt alla Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (9)
46363 1371 A1b1* Mõrsja sais mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen Päiv Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (91)
46364 1371 A1b2* Mõrsja seisis metsa ääres, piotäis tunglaid käes Päikese loojaminemine 1913 E EM2 90 (1173)
46365 1371 A1b2* Mõrsja sais mõtsa takah, peotäüs pirda peoh Plv 1924 H. Jänes KKI WS
46366 1371 A1b2* Mõrsja seisis metsa ääres, piotäis tunglaid käes Päikese loojaminemine 1890 E EM 102 (886)
46367 1371 A1b2* & Mõrsja sais mõtsa takan, peotäüs pirdõ peon Päikesetõus Urv 1964 A. Kurg KKI KS
46368 1371 A1b2* Mõrsja sais mõtsa veeren, peotäis pirde peon Päeva loojaminek Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (11)
46369 1371 A1b3 & Mõrsja seisab metsa taga, peu pirde täis Päikesekiired metsa tagast näha Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (155)
46370 1371 A1c1* Mõrsja istub metsa taga, peotäis peerge peos Päikese loojumine Urv 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 74/5 (19)
46371 1371 A1c1* Mõrsja istub mõtsa takan, peotäis pirde peon Päiv Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (39)
46372 1371 A1c1* & Mõrsja istus mõtsa takan, peotäüs pirdõ peon Päikesetõus Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 65 (56)
46373 1371 A1c2* Mõrsja istub metsa taga, peotäis pirde käes Päike Trt 1961 H. Haan RKM II 131, 384 (2)
46374 1371 A1c2* & Mõrsja istus mõtsa takan, peotäus pirde käen palas Päiv lätt Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 6 (32)
46375 1371 A1d & Mõrsja hiilib metsa taga, pihu piirga käes Päike tõõseb MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (8)
46376 1371 A1e & Mõrsja vahib mõtsa taga, peotäis pirda käes San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (58)
46377 1371 A1f & Mõrsja hääl metsa taga, peotäis pirde käes Päike Trt 1934 K. Kirss E 85925 (3)
46378 1371 A1g & Mõrsja esi metsa takan, peotäis piirde käen Päike Rõu 1928 R. Viidebaum E 62645 (11)
46379 1371 A1h1* Mõrsja om mõtsa takan, peotäis pirde käen Päikene Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 172 (33)
46380 1371 A1h1* Mõrsja mõtsa takan, peotäis pirde käen Päevatõus 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (11)
46381 1371 A1h1* Mõrsja mõtsa takan, peotäis pirde käen Päikesetõus Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 143 (71)
46382 1371 A1h1* & Mõrsja mõtsa takah, peotäüs pirda käeh Päiv lätt jumalehe Se 1929 V. Savala S 17519 (41)
46383 1371 A1h1* Mõr'sa mõtsa takah, peotäüs pirda käeh Päiv Se 1933 A. Põhi S 66977 (20)
46384 1371 A1h1* Mõrsja mõtsa takan, peotäis pirga käen Päiv tõses Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (17)
46385 1371 A1h2 & Mõrsja mõtsa takan, peotäis pirde peon Päiv tõsep Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (36)
46386 1371 A1h2 Mõrsja mõtsa takan, peotäis pirde peon Allaminev päike Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (15)
46387 1371 A1h2 Mõrsja mõtsa takan, peotäüs pirde peon Päiv tõsep Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (51)
46388 1371 A1h3 & Mõrsja mõtsa takah, käpätäus pirda peoh Päiv lätt Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 800 (85)
46389 1371 A1h4 & Mõrsja mõtsa takah, pirand pinda käeh Päiv nõsõs Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (1)
46390 1371 A1h5 & Mõrsja mõtsa takah, peotäis pirde perse all Päikesetõus Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 53 (18)
46391 1371 A1i1* & Mõrsja lätt mõtsa veert müüda, peotäus pirde käen Päiv lätt Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (79)
46392 1371 A1i1* Mõrsja läheb üle mõtsa, peutäis pirda kähen Päike läheb looja Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (46)
46393 1371 A1i1* Mõrsja lääb taga mõtsa, peotäis pirde kähen Päev veereb Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (55)
46394 1371 A1i1* Mõrsja lätt mõtsa taade, peotäis pirde käen Päivä loojaminek Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (19)
46395 1371 A1i2 & Mõrsja läheb taga metsa, kubu pirde peon Päev veereb Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 182 (2)
46396 1371 A1j* Mõrsja tuleb mõtsa tagant, peotäis piirge käen Päevatõus Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (16)
46397 1371 A1j* & Mõrsja tulõ mõtsa takast, peotäus pirdõ käen Päiv Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 443 (37)
46398 1371 A1j* Mõrsja tuleb metsa tagant, peotäis pirde käes Päike tõuseb Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 12 (3)
46399 1371 A2a & Mõrsja ehib mäe takan, peotäis pirde käen Päiv tõsep Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (23)
46400 1371 A2b* & Mõrsja istus mäe otsan, peotäüs pirdõ käen Tõusev päike Urv 1948 E. Siil KKI, KT 62, 106
46401 1371 A2b* Mõr'sa istub mäe tagan, peotäis pirdõ käen Päike Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (26)
46402 1371 A2c1* & Mõrsja mäe otsan peotäüs pirda käen Päiva allaminek Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (56)
46403 1371 A2c1* Mõrsja mäe taga, pihutäis pirde käes Päikese tõusmine Krk? 1889 E. Kitzberg H II 22, 602 (6)
46404 1371 A2c2 & Mõr'sa mäe takah, pirand pirda käeh Päikesetõus Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (31)
46405 1371 A2c3 & Mõrsja taga mäe, põlev piirg tal käe Tõusev päike Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (101)
46406 1371 A2c4 & Mõrsja mäe pääl, peotäüs pirdõ pää pääl Päike Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (6)
46407 1371 A2c5 & Mõrsja sais mäe pääl, peotäis pirde käen, ütte läitäs, ütessä lägünes Päiv tõseb Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (18)
46408 1371 A3 & Mõrsja lätt, peotäüs pirdõ käen Päiv lätt Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (64)
46409 1371 B & Pruut ehib mäe taga, peotäis pirde käes Päiksetõus Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (15)
46410 1371 C1a & Neitsi ehis mõtsa taga, peotäis pirde peon Päiv tõuseb San 1967 R. Praakli RKM II 227, 332 (117)
46411 1371 C1b* & Neitsi sais mõtsa takan, peotäüs pirdõ käen Päiv (päikene) Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (80)
46412 1371 C1b* Neitsi seisab metsa taga, peo pirde täis Päike läheb looja Tt 1877–1917 M. Undi E 499 (34)
46413 1371 C1c & Neitsi istse mõtsa takan, peutäis pirde käen Päivä loojaminek Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (35)
46414 1371 C1d & Neitsi kõnd mõtsa veeren, peotäis pirde palas käen Koidu- ehk aovalgus Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (31)
46415 1371 C1e & Neitsi tuleb metsa tagast vällä, peotäis põlevaid pirde käes Päike tõuseb Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 275 (18)
46416 1371 C1f Neitsi mõtsa takan, peotäüs pirde käen Päiv mõtsa takan Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 375 (11)
46417 1371 C1f & Neitsi mõtsa takan, peotäüs pirda käen Päiv Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (25)
46418 1371 C1f Neitsi mõtsa takahn, peotäüs pirda käehn Päiv lätt alla Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (85)
46419 1371 C1g & Neitsi metsa taga, piran peos Päeva loojaminemine Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (90)
46420 1371 C2 & Neitsi istup mäe otsan, peotäis pirde käen Agu (koit, ahe) Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 357 (34)
46421 1371 C3 & Neitsi lätt nulga taadõ, peotäus pirdõ käehn Päiv lätt alla Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (51)
46422 1371 C4 & Neitsike lääb üle mere, peotäis pirde kähen Päev Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (14)
46423 1371 D & Neiu ehib metsa tagan, peotäis pirde peon Päikse loojaminek ja ülestulek Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (15)
46424 1371 E1 & Mees tuleb metsa tagant, peotäis pirde peos Agu Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (61)
46425 1371 E2 & Miis lääb üle mere, peutäis pirde kähen Päike läheb luuja Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (5)
46426 1371 F1a1 & Mõrsja eht mõtsa takah, lumõkäkk peoh Päike tõuseb Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (4)
46427 1371 F1a2 & Mõrsja ehis mõtsa takan, lumõkäkk käen Päiv tulõ üles Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (73)
46428 1371 F1b Mõrsja mõtsa takan, lumekäkk käe pääl Päiv Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (25)
46429 1371 F1b & Mõr'sa mõtsa tagah, lumõkäkk käe pääl Päiv tõsõs Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (42)
46430 1371 F1c% & Noorik nurmõ pääl, valgõ käkk käe pääl Hainakuhi ja lumõjupp varva pääl Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34080 (113) 566Za* 1083P 1471 2431L1a
46431 1371 F2% & Naisterahvas metsa taga, lumekäkk peo pääl Heinakuhi Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 311 ja 333 (9) 2217
46432 1371 G1% & Mõrsja ehis mõtsa takan, noormees vahis nuka takan, konagi ei saava kokku Kuu ja päiv Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (53) 503
46433 1371 G2 & Noormees ehis nuka takan, mõrsja ehis mõtsa takan, sinisõba aia pääl Päiva tõsemine Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (12)
46434 1371 Ha & Noorik eht mõtsa nulga takah Kuu Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 208 (33)
46435 1371 Hb & Noorik istus nurme otsah Päiv nõses Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (15)
46436 1371 # 115 192 1064L 1083K
46437 1372 A1a1% Neitsike ei luba muidu näpeldada, kui kasta näpp märjaks Lõnga nõelasilma panemine 1913 E EM2 96 (1279) 1238Oa1*
46438 1372 A1a1% & Neitsike ei luba muidu näpeldada, kui kasta näpp märjaks Lõnga nõelasilma panem[ine] Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (68) 1238Oa1*
46439 1372 A1a2 & Neiu ei lase nipsata, muidu kui kasta näpp märjaks Küünlatahi nuuskamine Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (10)
46440 1372 A1b1 & Neitsi ei anna muidu nippi katsuda, ku kasta sõrm suus märjaks Nõelale niiti taha panemine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 464 (12)
46441 1372 A1b2 & Muidu ei saa neitsi nippi katsuda, kui kasta märjaks Nõela taha lõnga ajamine Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (32)
46442 1372 A1c & Neitsi ei anna enne nisa katsuda, kui kasta näpp märjaks Kerp Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (205)
46443 1372 A1d & Neitsit muidu putsi katsu ei anna, kui sa sõrme suhu ei pista Nõelale niidi järele ajan SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 78 (54)
46444 1372 A2a1 & Pereneitsit ei lase muidu perset katsuda, kui kasta näpp märjaks Kerbu püidmine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (21)
46445 1372 A2a2 & Peretütar ei lase muidu perset katsuda, kui kasta näpp märjaks Küündlatahti vai niiska näpistedes Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (82)
46446 1372 A2a2 Peretütar ei lase muidu perset katsuda, kui kasta näpp märjaks Kerp Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (4)
46447 1372 A2a3 & Muidu ei saa peretütre perset katsu, kui tie näpp märjaks Nõelale niidi taha panemine Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (41)
46448 1372 A2b & Peretütar ei lase pääd katsuda, muidu kui kasta näpp märjaks Niidi panemine nõelasilma Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 304 (7)
46449 1372 A2c & Muidu ei saa peretütart katsuda, kui kasta sõrm märjaks Nõelasilma lõnga panna Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (44)
46450 1372 A3 & Mõrsjat ei tohi muidu puttu, kui näppu likes ei tee Nõelasilma aetaks niiti Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (35)
46451 1372 A4 & Pruut ei lase muidu putsi kaeda, kui näpp ei ole like Niiti aetakse nõela järele Hel 1926 K. Puusepp E 58455
46452 1372 A5 & Pisikene pirekene, ei või muidu mulku kaeda, kui tee näpp likes Niiti aetas nõgla taade Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (37)
46453 1372 A6 & Must neitsike ei lase muidu katsuda, kui kasta näpp märjaks Kirp Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 119 (247)
46454 1372 A7 & Must poiss ei lase muidu ennast katsuda, kui tee näpp märjaks Kirp Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (18)
46455 1372 B1a & Mõrsja ei anna enne auku, kui tee ots ligedas Niiti aetas nõela taha Ran 1895 J. Palu E 18773a (19)
46456 1372 B1b & Mõr'sa inne näütä-äi' mulku, ku' hämmä titti Langa aetas nõgla perrä Se 1938 I. Rohtla ERA II 175, 648 (27)
46457 1372 B2a & Pruut ei näita enne mulku, kui titi ots ligi Nõelale niidi taha ajamine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 447 (77)
46458 1372 B2b & Pruut ei anna muidu mulku, kui tii titiots ligedäs Niidi nõgla perrä aamine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (5)
46459 1372 C1a1* & Mõrsja muidu mulku ei näita, kui titt keelega lakutu ei ole Langa nõgla perra ajamine Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (69)
46460 1372 C1a1* Mõrsja muidu mulku ei näita, kui titti keelega ei laku Nõgla perra aetas langa Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (8)
46461 1372 C1a1* Mõrsja näitäs muidu mulku, laku titti keelega Langa ajamine nõgla perrä Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (52)
46462 1372 C1a1* Enne mõrsja mulku ei näita, kui laku t[it]ti keelega Nõela järele niiti ajad San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 538
46463 1372 C1a2 & Mõrsja muidu mulku ei näütä, kui otsa ei laku keelega Langa nõgla perrä ajamine Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (84)
46464 1372 C1a3 & Enne ei näüta mõrsja mulku, kui peigmees titti ei laku Langa aetas nõgla perra Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 28 (246)
46465 1372 C1b & Mõr'sa ei näita muidu vittu, kui laku keelega titti Niiti nõela perra ajama Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (48)
46466 1372 C1c & Kui mõrsja muidu auku ei lähe, siis laku teda keelega Nõela järgi aetakse lõnga Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (105)
46467 1372 C2a & Pruut ei näita muidu mulku, kui laku titte keelega Niiti nõelasilma panemine Ote 1930 A. Aavik E 66024 (35)
46468 1372 C2b & Pruut ei näita muidu mulku, katsu titti keelega Nõelasilm Trm 1923 A. Kuusik A 3265 (1)
46469 1372 C2c & Muidu pruut ei näita auku, kui ei laku keelega Nõel ja niit KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 30 (12)
46470 1372 C3a Ega mamsel muidu mulku ei näita, ku laku keelega Niiti aetas nõgla taade 1970 EMrd III 236
46471 1372 C3a & Ega mamsel mud'u mulku ei näitä, ku laku keelega Niiti aetas nõgla taade Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 182, 57 (7)
46472 1372 C3b & Mamsel ei näita muidu mulku, kui laku tilka keelega Langa nõglasilma ajamine Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (153)
46473 1372 C4a & Kui neitsi muidu mulku ei näitä, siss laku perset keelega Niiti nõela järele ajama Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (212)
46474 1372 C4b & Neitsi mulku ei näitä ilma keele lakmata Nõgla perrä aetas langa Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (69)
46475 1372 C5 & Noorik muidu mulku ei näita, kui pulka keelega ei laku Nõela taha niidi ajamine Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 99 (584)
46476 1372 C6a & Preili ei lase muidu pista, kui on munni keelega lakutud Nõela niidi järgi ajamine Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (14)
46477 1372 C6b & Peenikene preili, inne naka-ai tüühü, ku keelega laksat Nõgla perra aias langa Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 208 (25)
46478 1372 C7 & Plika lasõ-õi inne tsuskada, kui piat keelega lakma Nõela perrä aetav lang, sest muidu ei saa' langa aia nõglalõ perrä, kui piat keelega ar lakkuma Se 1935 A. Kits S 100010 (2)
46479 1372 C8* Tüdruk ei näita enne oma auku, kui lakud titti keelega Nõela järele ajad niiti 1996 Eas II 78 (68)
46480 1372 C8* & Tüdruk ei näita enne oma auku, kui lakud titti keelega Nõela järele ajad niiti As 1995 A. Korb EFA II 2, 77 (32)
46481 1372 C8* Tüdruk muidu auku ei näita, kui keelega titti ei laku Niiti nõelasilma ajama Vil 1992 K. Jõulu RKM I 27, 185 (4)
46482 1372 Da* & Muidu ei saa sa mulku näha, kui ei laku titti keelega Niidi nõela järgi ajamine, niidi teed ikka märjaks Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 386 (16)
46483 1372 Da* Enne ma sulle mulku ei näütä, kui sa titeotsaga likes ei tii Niiti nõela järgi ajama Urv 1971 U. Paltser RKM II 287, 480 (51)
46484 1372 Db* & Inne saa-ai tsusada', ku laku titt keelega' Langa nõgla perrä Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (153)
46485 1372 Db* Laku titti keelega, sest muidu ei saa tsusata Niidi nõela taha ajamine Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 82 (487)
46486 1372 Dc & Inne lää-äi' pulk mulku, kui kol' kõrd lakaha' Langa nõgla perrä ajaminõ Se 1928 T. Linna S 9129 (61)
46487 1372 Dd & Inne mulku lää-äi, ku piat jürämä ja lakma Langa nõgla perrä ajaminõ Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (6)
46488 1372 De1 & Midäs jovva-ai inne mulku aia, ku keelega laku Lang lää-äi nõgla perrä Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (39)
46489 1372 De2 Midäs jovva-ai inne mulku aija', ku keelega lakut Nõgla perrä aetav lang Se 1977 P. Hagu EKRK I 7, 289 (24)
46490 1372 # 1641 2700 | vs: EV 8679
46491 1373 Aa Ei astu uksest, ei ka aknast sisse, kuid igas toas seisab sees Päike 1992 Metstak2 63 ja 66
46492 1373 Aa & Ei astu ussest, ei ka aknast sisse, kuid igas toas seisab sees Päike Räp 1905 V. Songi H III 31, 377 (6)
46493 1373 Ab & Tuppa tuleb, tuast välja lähab, aga uksed ja aknad on kinni Päev KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (6)
46494 1373 B & Uksed ja aknad on kinni, aga mees tuleb tuppa Päike Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 499 (4)
46495 1373 C & Mõrsja tulep tarre, ei liiguta ust, ei akant Päiv Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (70)
46496 1374 Aa1 & Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb 1887 A. Piirikivi Gr. ELr I 6 (13)
46497 1374 Aa1 Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1896 Gr. LLr I 3 (3)
46498 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1910 Kmpm. KLr I4 13 (29)
46499 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1910 Rätsep EEH II 25
46500 1374 Aa1 Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kirja õppimine tahvli peal 1911 Freymann 149
46501 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest ta künd ta targaks teeb Laps õpib tahvli peale krihvliga kirjutama 1912 Kuusik La 12 (3)
46502 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Laps õpib tahvli peale krihvliga kirjutama 1913 Laste prillid I 14 (3)
46503 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1923 Nurmik I3 170
46504 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1924 Kmpm. EL I9 23
46505 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb 1985 MKKS 45
46506 1374 Aa1 & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolilaps Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59/60 (119)
46507 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvli peale Trt 1927 A. Zettermann ARS 1, 715 (1)
46508 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Se 1922 V. Nurm A 618 (9)
46509 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kre 1922 E. Tutk A 1364 (11)
46510 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kul 1922 K. Zimmermann A 1583 (9)
46511 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Kan 1924 L. Alter A 6362 (6)
46512 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Rap 1923 E. Roosmann A 2233 (10)
46513 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kan 1924 M. Taba A 6359 (15)
46514 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvliga tahvlile kirjutamine KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
46515 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps Vig 1928 A. Jeerik A 10262 (36)
46516 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tor 1939 V. Tuisk ERA II 211, 579 (5)
46517 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 337 (2)
46518 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel ja poiss Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 19 (28)
46519 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Khk 1955–1959 H. Paju RKM, Lümanda 37
46520 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Käi 1951 H. Tüll RKM II 37, 374 (4)
46521 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvliga kirjutamine tahvlile Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 81 (482)
46522 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel ja õpilane SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (1)
46523 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 856 (2)
46524 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väikene vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilapse kirjutamine kivist tahvli peal Trv 1898 A. Anderson E 36280 (3)
46525 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kan 1924 A. Küünal A 6365 (3)
46526 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Lüg 1925 A. Meiel A 7898 (1)
46527 1374 Aa2 Mõtle, mõista, vähikä vader, kivest pold ja kivest ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd täma targaks teeb Poiss kirjutab kriidiga tahvlile Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (2)
46528 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Õppija, krihvel ja tahvel Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (147)
46529 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Urv 1962 E. Aaspalu RKM II 155, 347 (2)
46530 1374 Aa2 Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvlile Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 244 (77)
46531 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vaod om valged, kündjal alles noored palged, kündja südä rõõmus kiib, sest et künd ta targas tiib Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 108 (55)
46532 1374 Aa2 Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Mina kündsin selle adraga VNg 1970 P. Aasa RKM II 274, 513
46533 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmsast keeb, sest et künd ta targaks teeb Laps krihvli ja tahvliga Tor 1970 E. Maasik RKM II 277, 160 (3)
46534 1374 Aa2 & Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõemust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvel ja tahvel Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (12)
46535 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd teda targaks teeb Koolipoiss, tahvel ja kriit Elv 1930 E. Voormann E 71400 (1)
46536 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targaks teeb Ote 1922 E. Tõukar A 1769 (27)
46537 1374 Aa3* Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et see künd ta targaks teeb Laps kirjutab krihvliga tahvlile Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 217 (17)
46538 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et künd ta targaks teeb Kriit ja tahvel Pal? 1992 M. Sepp RKM, KP 29, 104 (5)
46539 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmsast keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss, tahvel ja krihvel Pal 1922 E. Saar A 258 (12)
46540 1374 Aa3* & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, aga kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolilaps Trv 1962 L. Briedis RKM II 145, 40/1 (25)
46541 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündja alles noores palges, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kirjutaja, tahvel, krihvel San 1962 H. Kukk RKM II 155, 38 (21)
46542 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündja alles noores palges, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kivitahvel, krihvel ja kirjutaja San 1967 H. Kukk RKM II 245, 549
46543 1374 Aa4* Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, muld on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündjal süda rõõmus sees, sest et künd ta targaks teeb Laps, kes tahvle peale kirjutab Plt 1896 M. Luu H II 59, 553 (2)
46544 1374 Aa4* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja kivi valge, kündjal alles noore palge, kündjä süda rõõmust kiib, sest et künd ta targaks tiib Kivitahvel ja krihvel, millega vanast kirjutede Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 426 (15)
46545 1374 Aa4* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et mind ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 141 (18)
46546 1374 Aa4* Mõtlõ, mõista, väike vatõr, kivist põld ja kivist adõr, maa om must ja vao valgõ, kündjäl väega noorõ palgõ, kündjä süä rõõmust kiip, künd ja kündja targas tiip Laps õppides kirjutab krihvliga tahvlile Urv 1949 E. Siil RKM II 29, 66 (62)
46547 1374 Aa4* Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist sahk, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kooliõpilane JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (14)
46548 1374 Aa4* & Mõtle, mõista, mehikene, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (86)
46549 1374 Aa4* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja alles rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps, tahvel ja kriit Plv 1989 L. Kähr RKM II 428, 464 (16)
46550 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal endal noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolipoiss 1896 Sak. Lisa nr. 18 ja 21 (1896) 40 ja 64
46551 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1933 Meigas LLL 9
46552 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1934 Meigas LKA 17
46553 1374 Ab1 Mõtle, mõista, väike sõber, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1937 Luik 45
46554 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike sõber, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, sest et kündjal roosad palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1940 LR nr. 7 (1940) 166
46555 1374 Ab1 Mõistle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targast teeb MMg 1927 N. Ivask A 9493 (19)
46556 1374 Ab1 Mõsta, mõsta, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alle noored palged, künja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targas teeb Tahvel ja rihvel, kündja on kirjutaja Saa 1982–1983 E. Leppik KKI KS
46557 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Trt 1933 L. Vaga A 12570 (23)
46558 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Lai 1932 M. Kirsch ERA II 253, 395 (21)
46559 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vao valge, kündjäl alles noore palge, kündjä süda rõõmust kiip, sest et künd ta targas tiip Krihvel ja tahvel Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 371 ja 377 (119)
46560 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa oo must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd tend targaks teeb Aud 1964 R. Praakli RKM II 176, 103/4 (24)
46561 1374 Ab1 & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvel ja tahvel San 1981 T. Keis RKM II 357, 49 (16)
46562 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targast teeb Õpilane kirjutab tahvlile Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 551 (3)
46563 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targaks teeb Tahvlile kirjutamine JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 358 (8)
46564 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ning kivist ader, maa oli must ning vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Laps õpib tahvli pääle kirjutamist Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 66 (16)
46565 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest ta kündja targaks teeb Tahvlile kirjutamine Ote 1955–1956 M. Lill RKM II 84, 139 (6)
46566 1374 Ab2* Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (470)
46567 1374 Ab2* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et ta kündja targaks teeb Krihvel ja tahvel Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 223 (5)
46568 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja valged vaod, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kirjutama õppimine Phl 1931? Anonüüm 030 E 71851 (41)
46569 1374 Ab2* Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et ta künd nii targaks teeb Tahvel, krihvel, laps Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (44)
46570 1374 Ab3* Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd teda targaks teeb Kui koolis paberi ja tinti ei old, oli tahvel ja krihvel, tahvli peale kirjutasime krihvliga Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 436 (16)
46571 1374 Ab3* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaod valged, kündjal omal noored palged, kündjal süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolilaps KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 355 ja 370 (206)
46572 1374 Ab3* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest see põld ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 76 (4)
46573 1374 Ab3* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et süda targaks teeb Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 257 (4)
46574 1374 Ab4 & Mõista, mõista, vana vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vagu valge, kündjail alles noore palge, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, laps kirjutab tahvlile Vil 1949 J. Kala RKM II 13, 523/4 (46)
46575 1374 Ab4 Mõista, mõista, vana vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Vil 1942 P. Alvre ERA II 302, 53 (22)
46576 1374 Ac & Mõista, vaata, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et seega targaks saab Tahvel, krihvel, koolipoiss Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (73)
46577 1374 Ba1 Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Tln 1928 Sommer E 72998 (33)
46578 1374 Ba1 & Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 436 (17)
46579 1374 Ba1 Kivist põld ja kivist ader, mua on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targast teeb Lapse krihvliga kiri tahvli peal Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 30 (50)
46580 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 436 (17)
46581 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kriidiga tahvlile kirjutamine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 79 (22)
46582 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust kieb, sest sie kündja targaks tieb Tahvel, krihvel, kündja koolilaps ehk kirjutuse õppija Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (56)
46583 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmsalt keeb, sest et kündja targaks teeb Kirjutusõppija, tahvliga ja krihveliga Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (36)
46584 1374 Ba2* & Kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vao valge, kündjäl alla noore palge, kündjä süä rõõmust kiis, sest et tedä targas tege Tahvel, krihvel, kiri, koolilats Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (259)
46585 1374 Bb* Kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, tema süda rõõmust keeb, et see künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvli peal 1897 M. Kampmann H II 59, 201 (27)
46586 1374 Bb* Kivist põld ja kivist ader, maa must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, sest et künd ta targas teeb, kündja süda rõõmus sees Koolipoiss kirjutab tahvle pääle Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (23)
46587 1374 Bb* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja valged vaod, kündjal alles noored jalad, kündjal süda rõõmusteleb, sest et targaks kündjaks saab Laps õpib krihvliga tahvli pääle kirjutama Hls 1894 J. Riiet H III 19, 834 (44)
46588 1374 Bb* & Kivist põld ja kivist ader, must maa ja valged vaud, noored kündjad, valged palged, kündja süda rõõmustab, et see künd ta targaks teeb Tahvel Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 990
46589 1374 Bb* & Kivimaa, kiviader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et tema targaks saab Tahvel Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (2)
46590 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal noorel puna palgel, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb 1986 Laagus-Õunapuu 175
46591 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targast teeb Tor 1924 M. Pommer A 6755 (4)
46592 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Õpilane kirju[tab] Rap 1926 M. Reimann E 72967 (26)
46593 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Laps õpib Kir 1937 L. Topenberg ERA II 147, 623/4 (2)
46594 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tor 1924 N. Raudsepp A 6741 (5)
46595 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Poiss, tahvel ja kiri SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 568 (29)
46596 1374 Ca1 Maa om must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targas teeb Tahvel ja krihvel Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 237 (41)
46597 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keep, sest et künd ta targaks teep Tahvel, krihvel San 1963 O. Esta RKM II 169, 348 (82)
46598 1374 Ca1 & Maa oo must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõemust keeb, sest et künd tä targas teeb Tahvlile kirjutamine Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
46599 1374 Ca1 Maa om must ja vaod valged, kündjäl alles noored palged, kündjä südä rõõmust kiib, sest et künd ta targas tiib Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6 (29)
46600 1374 Ca2 Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Lüg 1925 A. Aamer A 7883 (5)
46601 1374 Ca2 Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Lüg 1925 E. Lipp A 7896 (3)
46602 1374 Ca2 & Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Õpilane Pöi 1956 O. Jõgever RKM II 55, 542 (9)
46603 1374 Ca3* & Maa must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd neid targaks teeb Tahvlilt lugema õppimine Har 1956 H. Kokamägi RKM II 52, 643 (19)
46604 1374 Ca3* Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et see künd ta targaks teeb Laps õpib tahvli ja krihvliga kirjutama KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (19)
46605 1374 Ca3* Maa on must, vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Raamat Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 448 (11)
46606 1374 Ca3* Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest see kündja targaks teeb Tahvel, krihvel ja koolipoiss Koe 1967 E. Liivar RKM I 9, 190 (145)
46607 1374 Ca3* Maa oli must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et mind ta targas teeb Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 288 (17)
46608 1374 Cb* Must maa ja valge vagu, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvli peale Amb 1895 J. Neublau E 15059 (7)
46609 1374 Cb* Maa on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmustab, et künd hästi korda läeb Rak 1931 A. Okas E 77458 (3)
46610 1374 Cb* Põld on must ja vaod on valged, kündjal alles noorus palgel, kündjal süda rõõmust keeb, sest et künd teda targaks teeb Mar 1939 A. Hiiemägi ERA II 200, 607 (211)
46611 1374 Cb* & Mustad mullad, valged vaod, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd tal tarkust toob Laps kirjutab krihvliga tahvlile Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 273 (11)
46612 1374 Da* & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vagu valge, kündjal alles noored palged Tahvel, krihvel, koolilaps Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 326/7 (29)
46613 1374 Da* Mõista, mõtle, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Kan 1881–1886 A. Arras ERA, AK 71, 65
46614 1374 Da* Mõista, mõtle, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvel Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 253 (134)
46615 1374 Da* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal süda, noored palged Koe 1924 H. Müller A 5951 (2)
46616 1374 Db* Mõsta, mõsta, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alle noored palged Tahvel Saa 1986 E. Leppik KKI KS
46617 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel, krihvel, kirjutus, kirjutaja Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 2 (1)
46618 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Kirjutaja, tindipott ja sulepea JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 337 (3)
46619 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Kooliõpilane kirjutab kriidiga Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 225 (5)
46620 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvlile kirjutamine Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (35)
46621 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Saa 1926 H. Pikkur A 8186 (5)
46622 1374 Db* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vao' valge, kündjal esi noorõ' palge Tahvel ja krihvel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (62)
46623 1374 Dc & Isi alles väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa oli must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 176 (1)
46624 1374 E* & Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja valge vagu Tahvel ja krihvel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (7)
46625 1374 E* Mõista, mõtle, väike vader, kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaod on valged Rihvel ja tahvel Khk 1955–1956 E. Poopuu RKM, Lümanda 71 (2)
46626 1374 E* Oh sa veike reinuvader, kivist põld ja kivist ader, künnab põldu, vaud on valged Krihvel, tahvel Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (2)
46627 1374 Fa* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader Tahvel ja kriit Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 218 (26)
46628 1374 Fa* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader Krihvliga kirjutamine Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 48 (89)
46629 1374 Fb & Mõtle, mõista, väike vares, kivist põld ja kivist tare PJg 1979 K. Laane RKM II 343, 435/6 (5)
46630 1374 Ga1* Kivist põld ja kivist ader, maa must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel, kriit ja koolipoiss Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (14)
46631 1374 Ga1* & Kivist põld ja kivist ader, maa must, vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel ja krihvel Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 57 (42)
46632 1374 Ga1* Kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vao valge, künjal alles rõõsa palge Tahvel, krihvel, koolipoiss Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
46633 1374 Ga2 & Kiviss põld ja kiviss ater, mua on muss ja vaod valged, künjäl enel nuared palged Tahvel ja krihivel Kod 1942 A. Univere ERA II 300, 120 (8)
46634 1374 Ga2 Kiviss põld ja kiviss ater, mua on muss ja vaod valged, künjäl enel nuared palged Krihvel ja tahvel Kod 1940 A. Univere KKI WS
46635 1374 Gb & Kivipõld ja kiviseeme, must maa ja valged vaud, kündjal punased prisked palged Koolipoiss kirjutab tahvli peale Trm 1896 J. Soodla E 25879 (10)
46636 1374 H* Kivine põld ja kivine ader, maa on must ja vaod on valged Tahvlile kirjutamine 1992 Metstak2 34 ja 35
46637 1374 H* & Kivine põld ja kivine ader, maa on must ja vaod on valged Tahvli pääle kirjutamine Äks 1894 P. Sepp H II 56, 512 (24b)
46638 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged Krihvel ja tahvel, koolipoiss kirjutab Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 578 (18)
46639 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged Tahvel ja krihvel Hel 1926 K. Puusepp E 58442
46640 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged Kriit ja tahvel Rid 1961 H. Sass KKI 27, 457 (4)
46641 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged Kriit ja tahvel Rid 1961 L. Puumeister KKI 27, 415 (32)
46642 1374 H* Maa olli kivist, põld olli kivist, ader olli must ja vaod valged Võn 1897 P. Sika E 30971
46643 1374 Ia* Maa on must, vaod valged, kündjal alles noored palged Ote 1924 E. Nuuma A 6941 (10)
46644 1374 Ia* Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvli pääle kirjutatud Nõo 1924 I. Piho A 6153 (31)
46645 1374 Ia* Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Õpilane Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 371 (1)
46646 1374 Ia* & Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvel ja krihvel Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 544 (24)
46647 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Õpilane kirjutab tahvlile Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 382 (47)
46648 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Koolilaps JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 348 (23)
46649 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel ja krihvel Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (42)
46650 1374 Ib & Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Koolipoiss KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 448 (14)
46651 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Noorelt õppimine on igati kasulik Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 521
46652 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Krihvel ja tahvel Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 453 (26)
46653 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Koolipoiss, krihvel, tahvel Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 473 (36)
46654 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Trt 1922 L. Jalak A 141 (5)
46655 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel kriidiga, kirjutis ja laps Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (18)
46656 1374 Ic+ Valge põld ja mustad vaod, kündjal alles noored palged Raamat ja õpilane Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (29)
46657 1374 Ic+ Kündjal alles noored palged, veab valge vagu taga Kirjutamine tahvlile Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (32)
46658 1374 J & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvel ja tahvel Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 404 (22)
46659 1374 K* & Mõista, mõista, väike sõber, kivist põld ja kivist ader, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel Rõu 1977 K. Kleimann, P. Mandre, E. Pauskar RKM II 329, 551 (1)
46660 1374 K* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvli ja tahvliga kirjutamine Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 259 (25)
46661 1374 L & Kivist põld, kivist ader, maa om must ja vao omma valge, kündja süda rõõmustelep, sest et künd ta targas teep Krihvliga kirjutedas tahvli pääle Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (73)
46662 1374 Ma* Maa on must ja vaud valged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoisi kooliskäimine Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 42 ja 32 (31)
46663 1374 Ma* Maa on must ja vaod valged, kündja süda rõõmust keeb, sest künd ta targaks teeb Krihvliga tahvlile kirjutamine Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 454 (21)
46664 1374 Ma* & Maa on must ja vaod valged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targaks teeb Kriit ja tahvel Räp 1989 K. Kõiv RKM I 22, 12 (1)
46665 1374 Mb & Maa must, vaod valged, kündja süda rõõmu täis, et see künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvl[i] peal Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (4)
46666 1374 Mc & Must maa ja valged vaud, künja künnab küürakil, sest ta viimaks kasu saab Koolipoiss ja tahvel Tln 1892 K. Puusemann E 1672 (6)
46667 1374 N & Mõista, mõista, vend ja õde, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Õpilane Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 322 (12)
46668 1374 Oa & Kivist põld, kivist ader, kündjal alles noored palged Koolipoiss, krihvel ja tahvel Hls 1889 A. Meo H I 2, 132 (9)
46669 1374 Ob & Kivist põld ja kivist ader, kündja väega noor Tahvli, krihvli ja laits Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 826 (150)
46670 1374 P* Kivist põld ja kivist ader Tahvli ja krihvli Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (44)
46671 1374 P* & Kivine põld, kivine ader Tahvli ja krihvli Kan 1888 J. Väggi H III 11, 490 (130)
46672 1374 Qa1* & Maa on must ja vaod valged Tahvel Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (59)
46673 1374 Qa1* Maa on must, vaod valged Kiri tahvlil Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 587 (335)
46674 1374 Qa2*% Must maa, valged vaod Tahvli kiri 1913 E EM2 93 (1231) 1271 2375
46675 1374 Qa2*% Must maa, valged vaod Kiri 1992 Metstak2 34 ja 35 1271 2375
46676 1374 Qa2*% Must maa, valged vaod Tahvel ja krihvel Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 338 (50) 1271 2375
46677 1374 Qa2*% Must maa ja valged vaod Tahvli pääle kirjutamine Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (19) 1271 2375
46678 1374 Qa2*% Must maa, aga valge vao Tahvel Trv 1895 A. Rull H III 20, 151 (104) 1271 2375
46679 1374 Qa2*% & Must maa, valge vagu Tahvlejuti Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (27) 1271 2375
46680 1374 Qa2*% Mustal maal valged vaod Tahvlile krihvliga kirjutus Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 85 (505) 1271 2375
46681 1374 Qb* Must põld, valged vaod Kriidikirjutus tahvlil Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 441 (22)
46682 1374 Qb* & Must põld, valged vaod Tahvel ja kriit Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 19 (3)
46683 1374 Qb* Must põld ja valged vaod Kui musta tahvlile valge kriidiga kirjutab Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (5)
46684 1374 Qb* Põld must, vaod valged Krihvliga kirjutama Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (70)
46685 1374 Qc+ Poiss künnab mustale põllule valgeid vagusid Kriidiga tahvlile kirjutamine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (115)
46686 1374 Qc+ Must põld, valged peendrad, musta adraga künna, valge vagu jäeb taha Tahvli pääle kirjutamine krihvliga Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (45)
46687 1374 # 695
46688 1375 & Mõõdsu, kõõdsu – lavva ala sitte, laste pääle käänti Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (15)
46689 1376 Mõegast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikati VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (44)
46690 1376 & Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (124)
46691 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1890 E EM 102 (884)
46692 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1913 E EM2 90 (1171)
46693 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1914 E MM 12 ja 44 (160)
46694 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1920 E MM2 12 ja 47 (162)
46695 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1994 E MM3 9 ja 38 (162)
46696 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsad 1926 Ainelo II-III 195
46697 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa 1927 Ainelo III 53
46698 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1979 Metstak 22 ja 35 (215)
46699 1376 Mõõgast pikem, nurgast kõveram, teeb mitme elule otsa Vikat 1992 Metstak2 59 ja 61
46700 1376 Pikem kui mõõk, kõveram kui nurk 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (5)
46701 1376 Pikem kui mõõk, kõveram kui nurk Vikat 1955 ÜÕÕ 14 (5)
46702 1376 Pikem kui mõõk, kõveram kui nurk 1965 Hellerma V-VIII 141
46703 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, pe[rse] tolmab taga Äke 1890 E EM 89 (736)
46704 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, pe[rse] tolmab taga Äke 1913 E EM2 77 (936)
46705 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, perse tolmab taga 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
46706 1377 A1a1 Mäger mängib mäe peal, perse tolmab taga Jahusõeluja Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (9)
46707 1377 A1a1 Mäger mängib mäe peal, perse tolmab taga Jahu sõelmine Trv 1895 J. Sims E 21677 (34)
46708 1377 A1a1 & Mäger mängib mäe pääl, perse tolmab taga Jahu sõõlutakse KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (63)
46709 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, perse tolmab taga Jahu sõõldakse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 48/9 (36)
46710 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, perse tolmab taga Sõgel Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 850 (14)
46711 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, p[e]rse tolmab taga Linamassin Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (90)
46712 1377 A1a1 Mäger mängib mäe pääl, perse tolmab taga Sõgelmine Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (90)
46713 1377 A1a1 Mägar mängib mäe peal, perse tolmab taga Jahu sõelumine SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (72)
46714 1377 A1a1 Mägar mängib mäe peal, perse tolmab taga Jahu sõelumine Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (199)
46715 1377 A1a1 Mäker mäng mäe pääl, perse tolmas taka Jahu sõglutes Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (159)
46716 1377 A1a2 Mägar mängib mäe otsas, perse tolmab taga (Ein Dachs spielt oben auf dem Berge, der Hintere stäubt hinten) Die Egge 1876 Wied. 276
46717 1377 A1a2 Mäger mängib mäe otsas, perse tolmab taga Ägli Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (98)
46718 1377 A1a2 Mäger mängab mäe otsas, perse tolmab taga Jahu sõelutakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (35)
46719 1377 A1a2 Mäker mängib mäe otsas, perse tolmab taga Jahusõeluja SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (10)
46720 1377 A1a2 Mäger mängib mäe otsan, perse tolmub taga Ku sõlguts Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (115)
46721 1377 A1a2 & Määras mängib mäe otses, perse tolmab taga Sõeluma SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (187)
46722 1377 A1b1 Mäger mängib mäe peal, perse tossab taga Jahu sõelumine Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (44)
46723 1377 A1b1 Mäger mängib mäe peal, p[erse] tossab taga Ägel Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (6)
46724 1377 A1b1 Mäger mängib mäe peal, perse tossab taga Äke, kütis Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285/6 (32)
46725 1377 A1b1 Mäger mängib mäe peal, perse tossab taga Äestamine PJg 1894 M. Reimann E 13025 (38)
46726 1377 A1b1 Mäger mängib mäe pääl, perse tossab taga Kütus Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (9)
46727 1377 A1b1 Mäger mängib mäe pääl, perse tossab taga Kütisse kütmine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (53)
46728 1377 A1b1 Mäger mängib mäe pääl, perse tossab taga Jahu sõõlutse sõõlaga Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 431 (76)
46729 1377 A1b1 Mäger mängib mäe pääl, perse tossab taga Äestamine Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (14)
46730 1377 A1b1 Mäger mängab mäe pääl, perse tossab taga Ägel äestamas Pst 1913 J. Müür E 48014 (26)
46731 1377 A1b1 Mäger mängab mäe pääl, perse tossab taga Ägel äestamas Trv 1913 J. Müür E 48014 (26)
46732 1377 A1b1 Mäger mängab mäe pääl, perse tossab taga Äestamine Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 73 (64)
46733 1377 A1b1 & Mäger mängäb mäe pääl, perse tossab taga Jahu sõelumine Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (2)
46734 1377 A1b2 & Mäger mängib mäe külje pääl, perse tossab taga Kütis Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (34)
46735 1377 A1c Mäger mängib mäe pääl, taguots tolmab Jahu sõelumine Trv 1893 J. Kuusk E 770 (5)
46736 1377 A1c & Mäger mäng mäe pääl, tagaots tolmas Jahu sõglutes Trv 1894 A. Rull H III 20, 137 (10)
46737 1377 A1d & Mäger mängib mäe pääl, sitt tolmas taga Äestamine Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (61)
46738 1377 A1e & Mäger mängib mäe pääl, puss tossab taga Äestamine Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (11)
46739 1377 A1f & Mäger mängäb mäe pääl, tee tolmab taga Äestaja nurme pääl Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (8)
46740 1377 A2a & Mäger mässäb mäe pääl, perse tossab taga Jahu sõglutes Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (28)
46741 1377 A2a Mäger mässäb mäe pääl, perse tossab taga Ägel Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (9)
46742 1377 A2b & Mäger mässab mäge mööda, perse tolmab taga Äkkega äestamine Trv 1895 J. Kala E 17064 (3)
46743 1377 A3a & Mäger tantsib mäe otsan ja perse tuulab tagan Jahu sõelutasse Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (195)
46744 1377 A3b% & Mäger tantsib mäe pääl, perse pillub sõklid Jahusõel Nõo 1894 V. Grünstamm H II 51, 205 (4) 1577D1a*
46745 1377 A4a & Mäger jookseb mäge mööda, perse tolmab taga Aestse (äestamine) Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (4)
46746 1377 A4b & Mäger joosk mäge mööda, perse tossas taga Äestemine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (13)
46747 1377 A5a & Mäger istub mäe peal, perse tolmab taga Sõel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (90)
46748 1377 A5b & Mäger istub mäe pääl, perse tossab taga Kütis Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (34)
46749 1377 A6 & Mäger mäe pääl, perse tolmab Jahu sõgelma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (197)
46750 1377 B & Mäkerjas mängib mäel, perse tolmab taga Jahu sõõlumine Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (12)
46751 1377 Ca & Mängel mängib mäe pääl, perse tossab taga Jahu sõõlmine Vil 1892 H. Pihlap E 726 (73)
46752 1377 Cb & Mangel mängib mäe otsas, perse tolmab taga Jahu sõelumine Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (99)
46753 1377 D & Miller-möller mängis mäe peal, perse tolmas taga Sõelumine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (11)
46754 1377 E% & Jänes kükitab mäe küle peal, perse tolmab taga Veskikivide vahelt jookseb tolmu Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (100) 449 451
46755 1377 F & Rebane mängab mäe otsas, perse tuiskab taga Sõel (sõõl) Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (49)
46756 1377 G & Kaarnas mängib mäe otsas, päramine ots tormab taga Jahu sõelumine SJn 1890 E. Saabas H II 26, 727 (37)
46757 1377 H & Pisike poisike tantsib mäe peal, perse tormab taga Jahu sõelumine SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (60)
46758 1377 I% & Linnuke tantsib mäe pääl, perse pillab sõklid Jahu sõgelma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (152) 1577D1a*
46759 1377 I% Linnuke tantsib mäe pääl, p[ers]e pillub sõkleid Jahu sõelumine 1890 E EM 85 (693) 1577D1a*
46760 1377 I% Linnuke tantsib mäe pääl, p[ers]e pillub sõkleid Jahu sõelumine 1913 E EM2 74 (887) 1577D1a*
46761 1378 & Mäe pääl Grigoral om viis kotitäüt kivikeisi, Ala-Martinal üts ainus palmigene Herne', kesväpää Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (104)
46762 1379 & Mäelt üts, alast kats Kaadsa Se 1930 V. Ruusamägi S 26003 (37)
46763 1379 # kküs
46764 1380 & Mägi oeas, läte kuivi Kristus risti pääl Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (7)
46765 1381 & Märg laud lepikus Keel Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (95)
46766 1381 Märg laud lepikus Keel 1890 E EM 89 (737)
46767 1381 Märg laud lepikus Keel 1913 E EM2 77 (937)
46768 1381 # 2150H5
46769 1382 & Märtkene käu maad pite, sada hamõht säläh, olõ-õi oma ea, kuu päiva ummeld, ei niidiga kist, ei nõglaga näidet Kana Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (8)
46770 1382 # 1009G9 2762A2g
46771 1383 & Müttadi-mättadi männad sisse Võitegemine Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 734 (13)
46772 1384 & Naba ees, kera keskel, labidas tagaotsas Naeris 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 461 (268)
46773 1384 Naba ees, kera keskel, labidas tagaotsas Naires 1890 E EM 107 (949)
46774 1384 Naba ees, kera keskel, labidas tagaotsas Naires 1913 E EM2 95 (1264)
46775 1384 # 56 1481
46776 1385 & Nabal rist peal Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 915 (19)
46777 1386 & Nabast vass, persest päss Puts Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 363 (1)
46778 1387 a & Naerab, aga ei räägi Seinapragu 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 461 (269)
46779 1387 a Naerab, aga ei räägi Seinapragu 1890 E EM 107 (950)
46780 1387 a Naerab, aga ei räägi Seinapragu 1913 E EM2 95 (1266)
46781 1387 a Naerab, aga ei räägi Pragu 1914 E MM 12 ja 44 (166)
46782 1387 a Naerab, aga ei räägi Pragu 1920 E MM2 12 ja 47 (168)
46783 1387 a Naerab, aga ei räägi Pragu 1994 E MM3 10 ja 38 (168)
46784 1387 a Naerab, aga ei räägi 1906 Pet. Ah 41
46785 1387 b% Naerab, aga ei kõnele Seinapragu 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 ja 192 (8) 862
46786 1387 b% & Naerab, aga ei kõnele Hobu hirnub, aga ei kõnele Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 822 (106) 862
46787 1388 a & Nahk all, liha peal Künnal Kuu 1892 J. Ploompuu H II 40, 507 (14)
46788 1388 a Nahk all, liha peal Küünal Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 161 (3)
46789 1388 b & Nahk seespool, liha väljapool Küünal Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (14)
46790 1388 # 1021 1756 2107
46791 1389 & Nahk all, nahk peal, karvad vahel Sukk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 461 (275)
46792 1389 Nahk all, nahk peal, karvad vahel Sukk jalas 1890 E EM 108 (952)
46793 1389 Nahk all, nahk pääl, karvad vahel Sukk jalas 1913 E EM2 95 (1268)
46794 1389 Nahk all, nahk peal, karvad vahel Sukk jalas 1929 Jürisson 178 (14)
46795 1389 # 723
46796 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst 1890 E EM 108 (953)
46797 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst 1913 E EM2 95 (1269)
46798 1390 Aa1 Nahkait, puulukk 1906 Pet. Ah 41
46799 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorstid 1934 ERM Ar VIII 130
46800 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst ja vorstitikk 1979 Metstak 13 ja 33 (108)
46801 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst ja vorstitikk 1991 VJr 39 ja 40 (2)
46802 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst ja vorstitikk 1992 Metstak2 32 ja 33
46803 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 122 (5)
46804 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (78)
46805 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst LNg 1895 J. Prooses E 21361 (7)
46806 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Makk Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (12)
46807 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst 1890 M. Ostrov H II 17, 773 (18)
46808 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Mauk Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (3)
46809 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Tanguvorst Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 534 (34)
46810 1390 Aa1 & Nahkait, puulukk Makk (vorst) Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (15)
46811 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Pöi 1933 V. Pukk ERM, KV 14, 499
46812 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (151)
46813 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Hobuse rangid Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (149)
46814 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Pst 1889 J. Henno H IV 3, 372 ja 382 (2)
46815 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (127)
46816 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (33)
46817 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Vil 1895 J. Täht E 16077 (7)
46818 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Vil 1896 H. Maaten E 25972 (2)
46819 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (242)
46820 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (26)
46821 1390 Aa1 Nahkait, puulukk Vorst Lai 1904 J. Ermann E 44365 (20)
46822 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk (Ein lederner Speicher und ein hölzernes Schloss) Eine Wurst 1876 Wied. 281
46823 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Vorst Kad 1888 J. Kuus H II 9, 654 (2)
46824 1390 Aa2 & Nahkait ja puulukk Vorst vardaga Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 190 (42)
46825 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Vorst Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 486 (2)
46826 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Vorst Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (9)
46827 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Vorst Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (8)
46828 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Makk Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (78)
46829 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Makk Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 210 (43)
46830 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Makk ja selle pahl Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (12)
46831 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 248 (117)
46832 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Vorst Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (167)
46833 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Vorst ja vorstitikk SJn 1971 K. Salve KKI 51, 353 (21)
46834 1390 Aa2 Nahkait ja puulukk Makk Tt 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (1)
46835 1390 Ab & Puulukk ja nahkait Vorst HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (84)
46836 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Makk Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (200)
46837 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Makk Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 326 (7)
46838 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Puutikuga kindi põimitud makk Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 463
46839 1390 Ac1 & Nahkait, puust lukk Vorst Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (204)
46840 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Vorst Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (20)
46841 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Vorst SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (3)
46842 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Vorst KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (9)
46843 1390 Ac1 Nahkait, puust lukk Suu ja lusikas Võn 1937 J. Moodis ERA II 150, 72 (1)
46844 1390 Ac2 Nahkait ja puust lukk Vorst Tln 1926 M. Sengbusch E 57366
46845 1390 Ac2 Nahkait ja puust lukk Makk Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (32)
46846 1390 Ac2 & Nahkait ja puust lukk Vorst ja pahl Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (27)
46847 1390 Ac2 Nahkait ja puust lukk Vorst Pil 1894 T. Saks H I 5, 568 (1)
46848 1390 Ac3 & Nahkait ning puust lukk Makk Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 412 (236)
46849 1390 Ad & Nahkne ait ja puust lukk Vorst ja tikk Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (6)
46850 1390 Ae1 & Nahke ait, puine lukk Vorst Pär 1902 J. J. Pulst E 43215 (1)
46851 1390 Ae2 & Nahke ait ja puine lukk Makk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (28)
46852 1390 Ae2 Nahkait ning puine lukk Makk Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32514 (17)
46853 1390 Af & Nahast ait, puust lukk Vorst Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (52)
46854 1390 Ag & Nahkne ait, puulukk Vorst KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (38)
46855 1390 Ah1 & Nahkait, puust lukk ees Vorst Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (58)
46856 1390 Ah2* & Nahkne ait, puulukk ees Vorst HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (9)
46857 1390 Ah2* Nahkne ait, puulukk ees Vorst Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518 (3)
46858 1390 Ah2* & Nahkne ait ja puulukk ees Vorst Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (1)
46859 1390 B1 & Nahkait, puutaba Vorst Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (12)
46860 1390 B2 & Nahkne ait, kaskne taba Vorst SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (84)
46861 1390 C1a & Nahkait, puust võti Vorst HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (9)
46862 1390 C1b & Nahkait ja puuvõti Vorst Pst 1890 J. Leppik E 431 (26)
46863 1390 C2 & Nahkait, lõngalukk, puuvõti Vorst Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 231 (16)
46864 1390 C3 & Nahkait, niinest võti Lehm lõõgas Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (30)
46865 1390 D1 & Lihast ait ja puust lukk Vorst Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 227 (4)
46866 1390 D2 & Lihast ait, puust võti Vorst Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (147)
46867 1390 Ea1 Nahkaed, puulukk Vorst Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (4)
46868 1390 Ea1 & Nahkaid, puulukk Vorst Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (29)
46869 1390 Ea2 & Nahkaed ja puulukk Vorst Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (69)
46870 1390 Eb & Nahkaed, puust lukk Makk Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (12)
46871 1390 Fa & Nahkkott, puulukk Vorst Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 259 (16)
46872 1390 Fb & Nahkne kott, puine lukk Vorst Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 207
46873 1390 G & Nahkkirst, puust lukk Vän 1925 A. Trei E 55239 (4)
46874 1390 H & Puust lukk, nahast maja Vorst Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 614 (1)
46875 1390 Ia Üks ait, kaks puulukku ees (Ein Speicher, zwei hölzerne Schlösser davor) Eine Wurst 1876 Wied. 291
46876 1390 Ia Üks ait, kaks puulukku ees Vorst 1890 E EM 162 (1560)
46877 1390 Ia Üks ait, kaks puulukku ees Vorst 1913 E EM2 140 (2027)
46878 1390 Ia Üks ait, kaks puulukku ees Vorstid 1934 ERM Ar VIII 130
46879 1390 Ia Üks ait, kaks puulukki ees Korts, vorst ehk makk Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (4)
46880 1390 Ia & Üks ait, kaks puulukki jees Makk Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 14
46881 1390 Ia Üks ait, kaks puulukku ees Vorst Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 92 (106)
46882 1390 Ib & Üks ait, kaks puulukku Võn 1937 J. Moodis ERA II 150, 72 (2)
46883 1390 J% & Üks auk, [kaks] puulukki Mäkk (vorst) Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (147) 2652
46884 1390 K1* & Nahkait, puulukk iis, odraiva siis Tanguvorst Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 125 (21)
46885 1390 K1* Nahkait, puulukk ees, odraivad sees Tanguvorst Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 123 (84)
46886 1390 K2a & Nahkkott, puust lukk, odraivad sees Vorst JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 339 (29)
46887 1390 K2b Nahkkott, odraivad sees, puupöör ees Tanguvorst 1992 Metstak2 32 ja 33
46888 1390 K2b & Nahkkott, odraivad sees, puupöör ees Vorst Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 121 (265)
46889 1390 K3a1 Nahktuba, odraivad sees, puulukk ees Vorst 1920 Nurmik I 157
46890 1390 K3a1 Nahktuba, odraivad sees, puulukk ees Vorst 1930 Huvit. II3 170 ja 248 (3)
46891 1390 K3a1 Nahktuba, odraivad sees, puulukk ees 1933 Ajaviiteleht nr. 1 (1933) 8
46892 1390 K3a1 Nahkne tuba, odraivad sees, puulukk ees Vorst 1935 Huvit. V Lisa 18 (32)
46893 1390 K3a1 & Nahktuba, odraivad sees, puulukk ees Vorstid Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 438 (3)
46894 1390 K3a2+ & Nahkne tuba, odrad, ubad sees, puulukk ees Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 452 (134)
46895 1390 K3b Nahktuba, odraivad sees, puulukud ees Vorst 1913 E EM2 96 (1273)
46896 1390 K3b Nahktuba, odraivad sees, puulukud ees Vorst 1939 Nugis 292 ja 314 (184)
46897 1390 K3b Nahktuba, odraivad sees 1933 Käis EV II/I lk-ta
46898 1390 K3b & Nahktuba, odraivad sees, puulukud ees Vorst Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (13)
46899 1390 K3b Nahktuba, odraivad sees, puulukud ees Tanguvorst Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 502 (2)
46900 1390 K3c Nahkne tuba, odraivad sees, puupöör ees Vorstid 1934 ERM Ar VIII 131
46901 1390 K3c & Nahkne tuba, odraivad sees, puupöör ees Vorst Saa 1933 E. Vöörman ERM, KV 14, 65
46902 1390 K4 & Odraiva sees, puulukk ees Verivorst Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (52)
46903 1390 L1a% & Ait tangu täis, puu põigiti ees Vorst JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (3) 14
46904 1390 L1b & Nahkait, puulukk ees, tangutera sees Vorst Rap 1926 M. Reimann E 72967 (22)
46905 1390 L2a & Nahkne tuba, tanguivad sees Vorst Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 339 (56)
46906 1390 L2b & Nahkne tuba, tanguivad sees, puupöör ees Vorst Prn 1933 E. Maasikas ERA II 69, 391 (6)
46907 1390 L3 & Nahast tünn ja tangud sees Jõuluvorst Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (18)
46908 1390 M1a1 & Nahast aed ja puust lukk, toidukraami sies Voerst Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 634 (15)
46909 1390 M1a2 & Nahkne ait ja puine lukk, seest söödavad toitu täis Vorst Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 199 (49)
46910 1390 M1b & Nahkait, puulukk, otsast otsani vara täis Orst Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (21)
46911 1390 M2% & Nahkait, puutaba, rimpsu-rampsu täis, muidu kätte ei saa, kui ära ei lõhu Vorst Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (11) 2296P
46912 1390 Na & Nahkait ja puulukk, ukse taga kriba-kraba Vorst Kad 1897 A. K. Kivi E 33565 (2)
46913 1390 Nb & Nahkauk, puulukk, kribu-krabu ukse taga V[orst] Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 427 (14)
46914 1390 O1a & Nahkait, puulukk, ise makk Makk ehk vorst Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 534 (41)
46915 1390 O1b & Nahkait, puust lukk, ise makk [Makk] Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (2)
46916 1390 O1c & Nahkait, puust lukk, ise istub nagu makk Vorst ja nimelt tikuvorst, mida kutsutakse Saaremaal makk Krj 1938 L. Böckler ERA II 131, 364 (119)
46917 1390 O2 & Nahkne kott, puine lukk, ise justkui makk Vorst Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (8)
46918 1390 # 11T 13 696 1019 1459 2492Pa1
46919 1391 A & Ise ime, ise pime, kannab vett ja karvad suus Naisterahva asi Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (162)
46920 1391 A Ise pime, ise ime, kannab vett ja karvad suus "Elu-ora" Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (8)
46921 1391 B1% & Ise ime, ise pime, suu alaspidi, ise piab vett Emaste riist Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 112 (23) 604B1a 1491Ac 1651B1b
46922 1391 B2a1* Nahkkott ja narmad suus, suu alaspidi ja ise peab vee Pähkel Mus 1978 U. Kruusamäe, L. Kull, T. Vackermann KKI 68, 737 (2)
46923 1391 B2a1* & Nahkkott ja narmad suus, suu alaspidi, aga peab vee Naiste asjad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 537 (117)
46924 1391 B2a1* Nahkkott ja narmad suus, suu alatsipidi ja peab vee Emase inimese asi Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 182 (68)
46925 1391 B2a1* Nahkkott ja narmad suus, suu alatsipidi ja peab vee Naise suguelund Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 415 (261)
46926 1391 B2a2 & Nahkhiir ja narmad suus, suu alatsipidi, ise peab vee N[aiste] suguliige Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64061 (8)
46927 1391 B2b & Nahkkinnas, narmad suus, auk alaspidi, ise kannab vett Veski KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 363 ja 371 (323)
46928 1391 B3 & Suu alatsi, ise peab vee Naisterahva lilleaas Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 525 (300)
46929 1391 B3 Suu alatsi, esi peab vee P-p-p Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (21)
46930 1391 Ca & Auk alaspidi, vesi seisab sees Kusim Nõo 1897 A. Koger E 30002 (3)
46931 1391 Cb & Auk allepidi, aga vett peab Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 527 (32)
46932 1391 Cc & Auk om allpool, vesi ei tule välla Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 19 (83)
46933 1391 D% & Põhja all ei õle, vesi on siden Silmavesi Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 393 (50) 47Ac 2322
46934 1391 E1a% & Kauss kummaldõ, vesi seen, vällä ei tulõ Kusemise orgaanid Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (22) 1844
46935 1391 E1b & Ilma vitsata vann, kummuli peab vett Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 36 (17)
46936 1391 E2 & Missugune anum hoiab vett sees, suu alaspidi Põis Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 364 (9)
46937 1391 # 1785
46938 1392 Aa & Nahkne rott ja linane saba Pastel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (107)
46939 1392 Aa Nahkne rott (hiir), linane saba 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
46940 1392 Ab & Nahkne rott, linane händ Pastal Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 258 (44)
46941 1392 Ac* Nahkne rott, kaks linast saba Pastal Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 245 (75)
46942 1392 Ac* & Nahkne rott ja kaks linast saba Pastlad Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 270 (43)
46943 1392 Ad & Nahkrott ja kaks linast hända Pastal PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (25)
46944 1392 Ba & Nahkhiir, linast saba Pastal Vig 1895 T. Pulst H III 18, 648 (15)
46945 1392 Bb & Nahkhiir, kaks linast hända taga Pastal Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (53)
46946 1392 # 1835Cg*
46947 1393 A1a1 & Nahksaun, karvane keres, üts vihub, kats tükki pilluva lõunu Coitus e. narrimine TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (5)
46948 1393 A1a2 Nahksaun, karvane keris, üks vihtleb, kaks tükki viskavad leili Vana nuss ise Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17 (4)
46949 1393 A1a2 & Nahkne saun, karvane keris, üks vihtleb ja kaks viskavad leini Meesterahva asi Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (263)
46950 1393 A1b & Nahane sann, karvane keres, üts vihus, kats tükkü pääle Urv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 403
46951 1393 A1c1 & Nahane saun ja karvune keris, üks valge peaga vanamees käib sauna ja kaks poisikest pilluva leili [Häbedus] Võn 1896 P. Rootslane E 24295 (4)
46952 1393 A1c2 & Nahksann, karvane keres, valge pääga Villem lääb vihtma, kaits kannupoissi viskava lõunu Ran 1889 H. Raag H II 30, 316 (171)
46953 1393 A1c3 & Nahkne saun, karvane keress, kaks poisikest vihtlevad, vanamis viskab leini Mõistatese tähendust ei tihka ma mitte ütelda Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (123)
46954 1393 A2a* Nahkne saun, vilne keres, üks vihtleb, kaks viskavad leini Beischlaf ausüben Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (123)
46955 1393 A2a* & Nahkne saun ja vilne keris, üks vihtleb, kaks viskavad leili Munnid Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (41)
46956 1393 A2b & Nahanõ sann, villanõ keres, üts käü sannahn, kats hiitvä lõõnat Inim[este] suguakt Rõu 1936 J. Gutves ERA II 143, 384 (1)
46957 1393 A2b Nahane saun, villane keris, üks käib saunas, kaks heitvad leili Sugutamine Rõu 1895 J. Gutves E 45858
46958 1393 A2c* Nahkne saun, villane keres, kaks viskavad leili ja üks vihub Kõht, riided, käed KJn 1870 J. Tiedemann E 148 (174)
46959 1393 A2c* & Nahast sann, villane keres, kaits tükki pilluv lõunu, üts viht Inimese süümine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (28)
46960 1393 A3a1 & Lihane saun, karvane keres, üks vihub, kaks pilluvad leinu San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (44)
46961 1393 A3a2* & Lihanõ sann, karvanõ keres, üts vihus, kats andva lõõnaht Nussiminõ Se 1935 P. Külaniit S 113860 ja 113866 (1)
46962 1393 A3a2* Lihanõ sann, karvanõ keres, üts vihus ja kats andva lõõnaht Naisterahva suguosa ja meesterahva suguosa on selle patutöö päält tabatuna Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 274/5 (44)
46963 1393 A3b & Lihanõ sann, karvanõ keres, üts heit lõõnaht, kats vihusõ' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 458 (68)
46964 1393 A3c* Lihanõ sann, karvane keres, üts käü sannahn, kats hiitvä lõõnaht 0000000 Rõu 1889 J. Gutves H IV 3, 991 (40)
46965 1393 A3c* & Lihane saun, karvane keres, üts käu sannan, kats viskava lõunu Sugutamine Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 490 (13)
46966 1393 A4 Karvane saun, nahkkeris, üks vihub, kaks tükki pilluvad leili Rebasenahka kübar 1890 E EM 57 (369)
46967 1393 A4 Karvane saun, nahkkeris, üks vihub, kaks tükki pilluvad leili Rebasenahka kübar 1913 E EM2 51 (471)
46968 1393 A4 & Karvane saun, nahkkeres, üks vihub, kaks tükki pilluvad lõunu Rebasenahast kübar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (219)
46969 1393 B1a & Must sann, karune keres, Pimme-Toomas lää ütsinte sanna ja viht sääl niigu Suguline akt Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 511 (46)
46970 1393 B1b & Must sann, karvane keres, Pimme-Toomas lääp ütsinde vihtme Kaits asja ametin Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 19 (86)
46971 1393 B1c & Lihane sann, karvane kotus, pal'la pääge kuninges lätt vihtma Sugutegemine Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 891 (40)
46972 1393 B2 & Nahksaun, vilne keris, Junni-Jaan viskab leili Nahkkübar pannakse pähe Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1496 (41)
46973 1393 C1a1* Nahksaun, karvane keres Kask Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (6)
46974 1393 C1a1* Nahksann, karvane keres Ran 1958–1960 A. Tamm KKI, MT 243, 82
46975 1393 C1a1* Nahksann, karvanõ keres Naisterahva riist Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (3)
46976 1393 C1a1* & Nahksaun, karvane keres Kasuk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (112)
46977 1393 C1a1* Nahksaun, karvane keres Kasuk Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (20)
46978 1393 C1a1* Nahkne saun, karvane keres Kasuk Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (4)
46979 1393 C1a2 Nahksann ja karvane keres Kask Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (113)
46980 1393 C1a2 & Nahksaun ja karvakeris Pastal ja sukk Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (12)
46981 1393 C1b* Nahksaun, villane keres Kasuk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (168)
46982 1393 C1b* & Nahane sann, villane keres Kask Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (139)
46983 1393 C1c & Lihane sann, villane keres Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (30)
46984 1393 C2* & Nahkne ahi, villane keres Kasukas Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (36)
46985 1393 C2* Nahkne ahi ja vildne keris Vitt Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58889/90 (2)
46986 1393 Da & Üks vihub ja kaks pilluvad leili Mehe intiimelund Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 83 (499)
46987 1393 Da Üks vihub ja kaks pilluvad leili Kana vihub Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 83 (498)
46988 1393 Db & Üks miis viht, kats hiitvä lõõnaht Mehe suguakt Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 63 (65)
46989 1393 E1a/ & Karvanõ saun, nahanõ keres, üte haloga kütetäs Habemega mees sööb Rõu 1896 G. Raup H III 28, 691 (16) 2741B1a
46990 1393 E1b/ & Punane ahi, karvane keress, ühe haluga köetasse Coitus Kod 1929 P. Ariste ERA II 14, 519 (1) 2741B1b
46991 1393 E2/ & Üits sann, karvane keress, üte puuhaluga kütetäss, ütsä kuud saesab hele Tooja (rase) Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (6) 2741B2
46992 1393 F/ & Nahksaun, karvane keres, üks vihub, kaks tükki viskavad lõunu, üks kord köetakse, üheksa kuud seisab kuum Geschl. Actus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 325 (294) 2741C
46993 1393 G1/ & Lihanõ sann, karvanõ keres, üts miis sannah, kats miist sanna usse takah koptasõ Se 1927 E. Põllula S 615 (1) 2755D1
46994 1393 G2a/ & Nahanõ sann, villanõ keres, üts miis sannah, a kats miist pidävä ust kinni Miis naase man Se 1935 A. Põhi S 116156 (10) 2755D2a
46995 1393 G2b/ & Nahanõ sann ja villanõ keris ja üts miis õnnõ sannah vihus ja katõkesi pidävä ust kinni Nussimine Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 128 (1) 2755D2b
46996 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kandu, mõõdub pähä Altpoolt püksivärble paugutaja Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 23 ja 53 (95)
46997 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kandu, mõjub pähä Paha hais 1890 E EM 108 (955)
46998 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kandu, mõjub pähä Paha hais 1913 E EM2 96 (1272)
46999 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kandu, mõjub pähe Peeretamine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (118)
47000 1394 A1a1* & Nahkpüss, udukuul, laseb kanda, mõjub pähe Peeretamene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (29)