Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 49001 — 50000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
49001 1419 Ra* Viis hoost tallis, üks siedab ümberkauda Vardad kootasse Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 465 (7)
49002 1419 Rb* & Üks hobu tallis, neli jooksvad ümber aia Sukakudumine Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 273 (6)
49003 1419 Rb* Üks hobu tallis, neli jooksevad ümber talli Sukategemine Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 660 (25)
49004 1419 Rb* Üks hobune tallis ja neli jooksevad ümber talli Sukavardad HMd 1927 O. Niimannn E 74006 (29)
49005 1419 Rc & Neli hobu jooksevad ümber talli Kudumine Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 5 (1)
49006 1419 Rd+ & Üks hobene tallis, teine jookseb ümmer talli Salli kudumine Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (118)
49007 1419 Rd+ Neli täkku tantsva tallin, kolmas käi ümbre talli Sukakudamine Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (17)
49008 1419 Rd+ Viiekese hobõsõ kõõ juuskva ümbre talli, a talli ka saa-ai Kaptat koetas Se 1930 V. Ruusamägi S 25961 (79)
49009 1419 Sa* & Neli hobust laudas, viies jookseb ümber lauda Sukakudumine Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 427 (8)
49010 1419 Sa* Neli hobust laudas, viies tantsib ümber lauda Sukakudumine Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627/8 (23)
49011 1419 Sb* Neli hobust lahtris, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 80 (478)
49012 1419 Sb* Neli hobust latris, viies käib ümber latri Sukavardad Pöi 1952 V. Kask RKM II 39, 100 (8)
49013 1419 Sb* & Neli täkku latris, viies jookseb ringi Sukakudamine TMr 1926 L. Berg E 57146
49014 1419 Sc1% & Neli hobust söövad kuhja kallal, aga viies hobune jookseb ümber kuhja Sukakudumine As 1963 J. Olev RKM II 172, 243 (72) 900
49015 1419 Sc2 & Neli hobust söövad ümmer heinakuhja, üks sõidab rinki Sukakudumine Vll 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 274 (75)
49016 1419 Sd+ & Nelli hobõst tarõh, viies juusk ümbre tarõ Kaputad koetas Se 1928 T. Linna S 9129 (69)
49017 1419 Sd+ Neli hobust rehes, viies käib ümber teiste Sukavarrastega kudumine Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (9)
49018 1419 Sd+ & Neli täkku tõlla ees, viies kargab ümber Vardad Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (3)
49019 1419 Z+ & Neli hobust teevad ased, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (37)
49020 1419 Z+ & Neli hobõst sikasõ, viies juusk ümbre talli Sukavardad Rõu 1893 P. Kanger E 9126 (10)
49021 1419 Z+ Täku juuskva, neli hobest sõidava ringi, üks joosep ikka vällä Sukakudumine Hel 1940 I. Novek ERA II 271, 355 (86)
49022 1419 Z+ Neli täkku toredat tallis aga tambivad, kuna viies ümber talli peab pidulikult balli Sukavardad Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (28)
49023 1419 Ta* & Neli lammast on laudan, viies kargap ümber lauda Sukakudumine Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (45)
49024 1419 Ta* Nelli lammast laudah, viies käü ümbre lauda Kaputat koetas, varda' Se 1934 A. Kits S 81849 (54)
49025 1419 Tb & Nelli tsika suluh, üts käüse ümbre sullu Kaputat koetas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 248 (89)
49026 1419 Tc1* Neli neitsikat käib ümber ja viies teeb pesa Sukavardad Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 260 (22)
49027 1419 Tc1* Neli neitsit tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hps 1923 V. Lao E 53568 (17)
49028 1419 Tc1* & Neli neitsit majas, viies jooseb ümber maja Sukavardad Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 346 (25)
49029 1419 Tc1* Neli neitsit joosvad ümmer, viies lippab nende ümmer Vardakudumine Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 123 (46)
49030 1419 Tc1* & Neli neitsid tallis, viies kargab ümber Sukakudumine Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 123 (20)
49031 1419 Tc1* Vanaeit istub nurgas, neli neitsit käivad ümber, üks seisab paigal Sukakudumine varrastega Sa 1932 E. Rossner E 81994 (36)
49032 1419 Tc1* Neli neitsit istuvad toas ja üks käib ümber toa Sukakudumine Trt 1934 K. Kirss E 85928 (39)
49033 1419 Tc1* Neli neitsikest, viies läheb auku Sukavardad Plt 1917 M. Palm E 50383 (14)
49034 1419 Tc2 & Neli neitsi seisavad paigal, üks jookseb kiili Sukakudumine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (87)
49035 1419 Tc3% & Neli neitsid seisavad ringis, üks jookseb ringi ümber, aga ühtegi kätte ei saa Sukakudumine Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (14) 1419U+ 1429
49036 1419 Td & Viiekesi sõsarit, neli tükki tarõh, viies juusk ümbre tarõ Kapude kudaminõ Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 423/4 (4)
49037 1419 Te* Neli veljä saisva paigah, viies aelõs ümbre tarõ Kaputakudaminõ Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (50)
49038 1419 Te* & Neläkesi veltsid tallih, viies käü ümbre talli Kaptad koetas Se 1934 N. Oinas S 72893 (5)
49039 1419 Tf+ Neli poissi hoidvad karja, viies poiss käib ümber karja Sukka koetakse Pal 1897 H. Karro H IV 8, 395 (26)
49040 1419 Tf+ & Neli meest lautas, viies jookseb ümber lauda Varraste kudumine Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (3)
49041 1419 Tg* & Neli tükki tallis, üks jookseb ümber talli Sukavarras Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 222 (4)
49042 1419 Tg* & Neli tükki seisavad ja üks jookseb ringi Sukategemine Sim 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 457 (25)
49043 1419 Tg* Neli tükki tallis ja viies jookseb ümber talli Vardad Aud 1895 R. Niemann E 19150 (8)
49044 1419 Tg* Neli istva laudan, a viies juusk ümbre lauda Sukakudumine Krl 1976 A. Pärsimägi KKI KS
49045 1419 Tg* Neli on laudas, viies jookseb ümber lauda Sukakudumine Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (9)
49046 1419 Tg* Neli tükki tallis, viies käib ümmer talli Sukavardad Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 669 (11)
49047 1419 Th & Neli palki vanikuh, viies juusk ümbre vanikidõ Kaput, varras Se 1935 A. Jänessoo S 105261 (12)
49048 1419 U+% Viis hobust jookseb ümber talli, üks ei saa üht ega teine teist Sukakudumine Kad 1969 M. Proodel RKM II 251, 270 (7) 1419Tc3 1429 2517F
49049 1419 U+% Neli hobest tallih, viies aeles ümbre talli, kunagi manu ei saa Sukakudamine Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (20) 1419Tc3 1429 2517F
49050 1419 U+% & Neli hobest jooksevad ümber talli, viies aab neid takka Sukka koetas Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 231 (4) 1419Tc3 1429 2517F
49051 1419 U+% & Neli hoost tallis, viies aja neid taga ja ei saa ühtki kätte Sukavardad Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (13) 1419Tc3 1429 2517F
49052 1419 # 2517
49053 1420 & Neli hobust, ühed ohjad Veske Tõs 1895 O. Schantz E 15473 (2)
49054 1420 Neli hobust, ühed ohjad Tuuleveski 1913 E EM2 96 (1288)
49055 1420 Neli hobust, ühed ohjad Veski 1921 Nurmik II 13 (6)
49056 1420 Neli hobust, ühed ohjad Veski 1925 Puus. KH III5 74
49057 1421 A & Neli kandvad ühte Rattad Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (43)
49058 1421 A Neli kannavad ühte Vanker 1968 SSTT 113
49059 1421 A Neli kannavad ühte Vanker 1970 Säde nr. 58 ja 68 (1970) 7 ja 8 (1)
49060 1421 B & Neli meest kannavad ühte surnut Sängi sammad ja magaja SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (224)
49061 1422 & Neli kitse kusevad ühte aukuje Lehmä lüpsamaie Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (25)
49062 1422 # 1430 2524
49063 1423 A1a Neli kord aestas käib karune naiste reite vahel Lambad niites Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (24)
49064 1423 A1a & Neli kord aastas käib karune naiste reite vahel Lambaniitmine Hii 1891 G. Tikerpuu E 714 (17)
49065 1423 A1a Neli korda aastas käib karvane naeste reite vahel Lambaniitmine Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (18)
49066 1423 A1b1 & Neli korda aastas käib karune naiste jälge vahel Lammast niidetakse Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 103 (19)
49067 1423 A1b2 & Neli korda aastas karune keib naiste jalge vahel Lammast niidetakse Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234/5 (7)
49068 1423 A1b3 & Karune keib neli korda aastas naiste jalge vahel Lammast niidetakse Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 209 (34)
49069 1423 A2a & Kis käib neli kord aastas naeste harude vahel Lammas niidu ajal Mär? 1944 E. Poom ERA II 309, 107 (25)
49070 1423 A2b & Mis käib neli kord aastas perenaise reide vahel Niidetav lammas Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (4)
49071 1423 B*/ & Seest libe, väljast karune, neli korda aastas keib naise jalge vahel Lammas Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 123 (44) 30B*
49072 1423 B*/ Seest sile, väljastpoolt karvane, neli korda aastas käib naiste ees Lammmast niidetakse Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432 (50) 30B*
49073 1423 B*/ Seest sile ja libe, väljapoolt karune, käib neli korda aastas naise jalge vahel Lammas Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (38) 30B*
49074 1423 # 316 1174 2717
49075 1424 Aa Neli libedat venda, ühel päeval sündinud Varsa jalad 1890 E EM 109 (967)
49076 1424 Aa Neli libedat venda, ühel päeval sündinud Varsa jalad 1913 E EM2 97 (1291)
49077 1424 Aa Neli libedat venda, ühel päeval sündinud Varsa jalad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (109)
49078 1424 Aa & Neli libedad venda, ühel pääval sündinud Varsa jalad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (175)
49079 1424 Ab & Neli libadad vennaksed, keik ühel tunnil sündind Varsa jalad Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (51)
49080 1424 Ac1* Me oleme neli libedad venda, ühel pääval ühest emast sündinud Varsa jalad Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (119)
49081 1424 Ac1* & Neli libedad venda, ühel päeval ühest emast sündinud Varsa jalad PJg 1893 H. Pihlap E 726 (69)
49082 1424 Ac1* Meie sündisime ühel päeval, ühest emaihust, neli libedat venda Varsa jalad Jür 1905 J. Saalverk H III 31, 458 (1)
49083 1424 Ac2 & Neli libedat venda sünnivad ühel päeval emaihust Varsa jalad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (97)
49084 1424 Ad & Neli libedat venda, ühel tunnil ühest emast sündinud Täku jalad Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (1)
49085 1424 Ae & Neli libadat velle, ütest emäst sündin Varsa jala Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (341)
49086 1424 Af & Kats paari, ütest imäst sündünü Varsa kabjad Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (25)
49087 1424 Ag & Neli libedat sünnivad ühe korraga Hobusevarss Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 289 (200)
49088 1424 Ba* & Meie oleme neli libedat venda, ühel päeval ühest emast sündinud, mis need kaks vanemat võidavad, noorematele kautavad, kui mäng otsas, ei või ükski võitu kui oma üles näidata Hobuse jalad kõndides Kad 1897 A. K. Kivi E 33929 (20)
49089 1424 Ba* Meie oleme neli libedat venda, ühel päeval ühest emast sündinud, mis need kaks vanemat võidavad, noorematele kaotavad, kui mäng otsas, ükski ei või võitu nagu oma üles näidata Varsa jalad Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (2)
49090 1424 Bb & Neli venda on ühest emast sündinud ühel tunnil ja ühel minutil, esimese võidave, tagumise kaotave ära Hobuse jalad Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (109)
49091 1424 Bc & Neli venda sünnivad ühe korraga, kaks on neist vanemad, kaks nooremad, mis vanemad kaotavad, seda nooremad nopivad ülesse Varsa jalad SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (213)
49092 1424 Bd & Neli venda sündvad päävaga, teised hommiku, teised õhtu, mis võivad suuremad vähematele teha Hobusevarss Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (178)
49093 1425 & Neli meest käivad ööd ja päävad, aga siiski ei saa edasi Veskitiivad Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (6)
49094 1425 # 878
49095 1426 Aa1 & Neli meest riidlevad tee peal, aga kokku ei sua Vanker Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 116 (12)
49096 1426 Aa2 & Nelli miist taplõs tii pääl, a' kokko õi saa Rattatsõõri Se 1940 A. Tammeorg ERA II 296, 151/2 (8)
49097 1426 Ab & Neli miist riidlevad, aga üksteist kätte ei saa Vankrirattad Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 146 (38)
49098 1426 B & Neli vellekest ei saa ilman enne kokku, kunni neid pandas Rattasõõri Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (124)
49099 1426 # 503Ü3
49100 1427 & [Neli] neidu, [kümme] peigu Kindad 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 461 (273)
49101 1427 Neli neidu, kümme peigu Labakindad 1890 E EM 109 (970)
49102 1427 Neli neidu, kümme peigu Labakindad 1913 E EM2 97 (1294)
49103 1428 & Neli neitsid juuskva ütel katrel takan Hobene ja vankri Ote 1895 E. Palm E 20131 (62)
49104 1428 # 1429
49105 1429 A1a1* Nelli neitsid jooskva nurme pite, ei saa üks ühte, tõine tõist kätte Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (113)
49106 1429 A1a1* Neli neitsit jooksevad nurme pidi, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 114 (660)
49107 1429 A1a1* [Neli] neitsit jooksevad nurme piti, üts ei saa üht, teine teist kätte Vanker Võn 1986 A. Korb RKM II 396, 385 (8)
49108 1429 A1a1* Neli neitsit jooksva nurme pite, üts ei saa ütte, tõine tõist kätte Tsõõri Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (3)
49109 1429 A1a1* Neli neitsit jooksevad nurme pidi, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanker Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 76 (456)
49110 1429 A1a1* & Nelli neitsit juuskva nurmõ pitteh, üts ei saa ütte, tõinõ ei saa tõist kätte Rattatsõõrit Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (44)
49111 1429 A1a1* [Neli] neitsit jooksva nurme pidi, üks ei saa ühte kätte, teine teist Vankritsõõri Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 356 (11)
49112 1429 A1a1* Neli neitsit jooseva nurme piti, üts ei saa ütte kätte, tõine tõist Vankrirattad Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 342 ja 356 (68)
49113 1429 A1a1* & Neli neitsit juuskva nurme piti, üts ei saa ütte kätte, tõine tõist Vankrirattad Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 386 ja 402 (74)
49114 1429 A1a1* Neli neitsit jooksva nurme pite, üts ei saa ütte kätte, tõne ei saa tõist kätte Vanker Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 116 (27)
49115 1429 A1a2* Neli neitsid jooksevad nurme mööda, üksi ei saa teine teist kätte Nõo 1924 A. Veeliks A 6157 (2)
49116 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, aga üks ei saa teist kätte Vän 1925 E. Männik E 55625
49117 1429 A1a2* & Neli neitsid jooksevad nurme mööda, ükski ühtegi kätte ei saa Vanker Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 59 (4)
49118 1429 A1a2* Neli neitsit jookseb nurme mööda, üks ei saa ühte, teine teist kätte 1949 Nurmik EK III 133 (8)
49119 1429 A1a2* Neli neitsid jookseb nurme mööda, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Kod 1923 L. Hallik A 2138 (19)
49120 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte, teine teist kätte 1888 CRJ KLr I7 132 (9)
49121 1429 A1a2* Neli neitsid jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrerattad Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (22)
49122 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vanker Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 40 (5)
49123 1429 A1a2* Neli neitsid jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte, tõine tõist kätte Vankred Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (24)
49124 1429 A1a2* Neli neitsit juuskva nurmõ müüdä, üts ei saa ütte, tõnõ tõist kätte Vankriga sõidetakse nurmel Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 65 (60)
49125 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa üht ega teine teist kätte Vanker Kad 1967 J. Valdur RKM II 223, 407 ja 409 (18)
49126 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanker SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 445 (17)
49127 1429 A1a2* & Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Lai 1904 J. Ermann E 44367 (35)
49128 1429 A1a2* Neli neitsit joosvad nurme mööda, üks ei saa üht ega teine teist kätte Tuulik Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 265 (1)
49129 1429 A1a2* Neli neitsit jooseva nurme müüda, üits ei saa ühte ega tõine tõist kätte Vankreratta Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (30)
49130 1429 A1a2* & Neli neitsikest jooseva nurme mööda, üits ei saa ütte ega tõine tõist kätte Veuvanger Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (62)
49131 1429 A1a2* Neli neitsikest joosev nurme mööda, üits ei saa ütte ega tõine tõist kätte Vankreratta Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (23)
49132 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte, teine ei saa teist kätte Vanker Vil 1895 H. Äniline E 18996 (13)
49133 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte, tõine ei saa tõist kätte Vanker MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (53)
49134 1429 A1a2* Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühte kätte, teine ei saa teist kätte Vankrirattad JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (39)
49135 1429 A1a2* Neli neitsid jooseve nurme müüdä, üits ei saa ütte kätte, tõine ei saa tõist kätte Ratta Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (44)
49136 1429 A1a2* & Neli neitsit juuskva nurme müüdä, üts ei saa ütte kätte ja tõne ei saa tõist kätte Vanker Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 51 (6)
49137 1429 A1a2* Neli neitsid juoksevad nurme müeda, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vankrirattad Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 147 (93)
49138 1429 A1a2* Neli neitsit joosklese nurme möödä, üits ei saa ütte kätte ega tõne tõist Vankreratta Trv 1894 A. Rull H III 20, 148 (82)
49139 1429 A1a3* Neli neitsit juuskva nurmõ müüdä, üts ei saa tõõsõlõ järge Ratta Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (23)
49140 1429 A1a3* & Neli neitsit juuskva nurmõ müüda, ütski ei saa tõõsõlõ järge Vankritsõõri Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (16)
49141 1429 A1a3* Neli neitsit juuskva nurme müüdä, üts ei saa ütele, tõne tõsele järgi Vankrirattad Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (8)
49142 1429 A1a3* & Neli neitsikest jooksevad nurme mööda, üks ei saa ühel järgi, tõine ei saa tõisel järgi Vankrirattad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (52)
49143 1429 A1a4 & Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ei saa üht ega toine toist kini Vankrirattad Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (69)
49144 1429 A1a5* & Neli neitsit jooksevad mööda nurme, aga üks ei saa teist kätte Vanker Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 40 (8)
49145 1429 A1a5* Neli neitsit jooksevad mööda nurme, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 450 (25)
49146 1429 A1a5* Neli neitsid jooksevad mööda nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Ksi 1923 L. Joor E 53237
49147 1429 A1a5* & Neli neitsikest jooksevad mööda nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrerattad Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (132)
49148 1429 A1a5* Neli neitsi joosevad mööda nurme ja üts ei saa ütte kätte, teine ei saa teist kätte Vankrirattad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 66 (30)
49149 1429 A1a5* & Neli neiut jooksevad mööda nurme, üks ei saa ühte kätte ja teine ei saa teist kätte Vanker Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 437 (27)
49150 1429 A1a5* Neli neitsit jooseva müüdä nurme, üits ei saa ütte kätte ega tõõne tõist Vankrerattad Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 17 (12)
49151 1429 A1a6* Neli neitsid juoksvad üle nurma, üks ei saa teist käde Vankrirattad Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (8)
49152 1429 A1a6* Neli neitsid jooksevad üle nurme, aga ei saa teineteist kätte Vankrirattad Pal 1922 R. Pukk A 215 (9)
49153 1429 A1a6* & Neli neitsid jooksevad üle nurme, ei saa üksteist kätte Vankrirattad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (41)
49154 1429 A1a6* [Neli] neitsid jooksevad üle nurme, ei ükski saa üksteist kätte Vanker Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (39)
49155 1429 A1a6* Neli neitsit jooksevad üle nurme, ükski teist kätte ei saa Vankrirattad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (154)
49156 1429 A1a6* Neli neitsit jookseb üle nurme, ükski neist teineteist kätte ei saa Vankrirattad JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (29)
49157 1429 A1a6* & Neli neitsit juuskva üle nurme, ei saa kunagi ütstõist kätte Ratta (vankri) tsõõri Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (36)
49158 1429 A1a6* Neli neitsid jooksevad üle nurme, üks ei saa ühte, tõine tõist kätte Vankrerattad Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (30)
49159 1429 A1a6* Neli neitsit juuskva üle nurmõ, üts ei saa ütte, tõnõ tõist kätte Vankriratta Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (14)
49160 1429 A1a6* Neli neitsit jooksvad üle nurme, üks ei saa üht ega teine teist kätte Vankrirattad Lai 1895 K. Taras H III 26, 59 ja 60 (14)
49161 1429 A1a6* Neli neitsit jooksevad üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad jooksevad, mõni ütleb, need ka tuuleveski tiivad olevat Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 548 (43)
49162 1429 A1a6* & Neli neitsit jooksvad üle nurme, üks äi saa ühte ega teine teist kätte Tuulik; vanker; kerilauad Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 211 (18)
49163 1429 A1a6* Neli neitsid jooksevad üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanker VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 71 (91)
49164 1429 A1a6* Neli neitsid jooksevad üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad, nad ei saa iial üks ühte ega teine teist kätte Tln 1940 E. Kriitmäe ERA II 273, 552 (17)
49165 1429 A1a6* Neli neitsit juoksevad üle nurme, üks ei saa üht kätte, teine teist Vanker Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 108 (16)
49166 1429 A1a6* & Neli neitsit jooksevad üle nurme, üks ei saa üht kätte, teine teist Vankrirattad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 225 (19)
49167 1429 A1a6* Neli neitsit jooksevad üle nurme, üks ei saa ühte kätte, teine teist Vanker Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 100 (12)
49168 1429 A1a6* Neli neitsid jooksevad üle nurme, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vanker Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 338 (15)
49169 1429 A1a6* Neli neitsid jooksevad üle nurme, üks ei saa kätte üht ega teine teist Vankrirattad Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 403 (8)
49170 1429 A1a7 & Neli neitsit jooseva üle nurme, üits ei saa ütele perrä, tõene tõist kätte Ratta: neli sõõri jooseva üle nurme Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 425 (38)
49171 1429 A1a7 Neli neitsit jooseva üle nurme, üits ei saa ütele perrä, tõene tõist kätte Ratta: neli siiri jooseva üle nurme 1970 EMrd III 236
49172 1429 A1a8* & Neli neitsid joosvad öle norme, üks äi saa ühte kinni, teina äi saa teist kinni Tuuleveske tiibad Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 6
49173 1429 A1a8* & Neli neitsikest jooksevad üle nurme, ei üks saa ühele ega teine teisele ligemale Vankrerattad Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (114)
49174 1429 A1a9 Neli neitsid jooksevad üle nurme, üks ei saa ühele, teine teisele järgi Vankrirattad Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 457/8 (31)
49175 1429 A1a9 & Neli neitsit juuksva üle nurme, üts ei saa ütele, ei tõne tõsele järgi Vankreratta Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (79)
49176 1429 A1a10* & Neli neitsit jooksvad ümber nurme, üksteist kätte ei saa Veskitiivad; keripuud Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (32)
49177 1429 A1a10* Neli neitsit jooksevad ümbre nurme, üks ei saa ühte ega tene teist kätte Vanker Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 445 (66)
49178 1429 A1a10* & Neli neitsid jooksevad ümber nurme, üks ei saa ühte kätte, teine teist Kei 1925 R. Soom E 72962 (12)
49179 1429 A1a11* & Neli neitsikeist jooseva nurme pääl, üits ei saa ütte kätte, tõine tõist Vankreratta Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (22)
49180 1429 A1a11* & Neli neitsid jooksevad nurme pääl, üks ei saa ühelegi järgi Vankrisõõrid Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (53)
49181 1429 A1a12* & Neli neitsid joosvad nurmel, äi saa ühteteist käde Tuulikutiivad Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
49182 1429 A1a12* Neli neitsit jooksevad nurmel, aga üksteist kätte ei saa Vanker Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 557 (120)
49183 1429 A1a12* Neli neitsit jooksevad nurmel, aga üksteist kätte ei saa Vankrirattad Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 201 (22)
49184 1429 A1a12* Neli neitsit jooksevad nurmel, kuid üksteist kätte ei saa Vankrirattad Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (10)
49185 1429 A1a12* & Neli neitsit jooksevad nurmel, kuid teineteist kätte ei saa Vanker Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (92)
49186 1429 A1a12* Neli neitsit jooksevad nurmel ringi, aga üks ühte kätte ei saa Vankrirattad Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (12)
49187 1429 A1a12* & Neli neitsit jooksevad nurmel, aga ükski saa teist kätte Vankrirattad Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 400 (13)
49188 1429 A1a12* Neli neitsit juoksevad nurmel, üks ei saa üht, tõine tõist kätte Vankrirattad Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
49189 1429 A1a12* Neli neitsit jooksvad nurmel, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Veski Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5i)
49190 1429 A1a12* Neli neitsid jooksevad nurmel, üks ei [saa] ühte ega teine teist kätte Vankreratad KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 33 (35)
49191 1429 A1a12* Neli neitsit jooksvad nurmel, üks ei saa teist ega teine teist kätte Vanker Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 552 (7)
49192 1429 A1a12* & Neli neitsit jooksevad nurmel, üks ei saa üht, teine ei saa teist kätte Vankrirattad jooksmas Kad 1897 A. K. Kivi E 35028 (1)
49193 1429 A1a12* Neli neitsit jooksevad nurmel, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vanker Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 154 (17)
49194 1429 A1b1* & Neli neitsit lähevad üle nurme, üks ei saa ühte kätte Vankrirattad Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (102)
49195 1429 A1b1* Neli neitsit lähevad üle nurme, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrerattad Vln 1929 H. Rebane A 10894 (21)
49196 1429 A1b1* Neli neitsid lähvad üle nurme, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrerattad SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (52)
49197 1429 A1b1* Neli neitsit lääve üle nurme, üks ei saa ühte ega tõine tõist kätte Vankrirattad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 372 ja 382 (3)
49198 1429 A1b1* & Neli neitsit lähevad üle nurme, üks ei saa üht ega teine ei saa teist kätte Vanker Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (33)
49199 1429 A1b1* Neli neitsit lähevad üle nurme, üks ei saa üht kätte, teine ei saa teist kätte 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (8)
49200 1429 A1b1* & Neli neitsit läävä üle nurme, üits ei saa ütte kätte, tõine tõist Rattatsõõri Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (94)
49201 1429 A1b2* & Neli neitsit läävad üle nurme, üks ei saa ühele, teine teisele järgi Vankred San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (16)
49202 1429 A1b2* & Neli neitsid lääve üle nurme, üts ei saa ütel perrä Lehmanisa Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 144 (3)
49203 1429 A1b3 & Neli neitsit lähvad nurme mööda, üks ei saa ühte kätte, teine teist Vankrirattad Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 398 (28)
49204 1429 A1c & [Neli] neitsit tantsva nurmõ piti', üks ei saa ühte kätte Ratta' Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 269 (43)
49205 1429 A1d1* & Neli neitsit jooksevad üle nurme, üks ajab ühte, teine teist taga, aga kunagi üksteist kätte ei saa Vankrirattad Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (38)
49206 1429 A1d1* Neli neitsit jooksevad üle nurme, üks ajab ühte, teine teist taga, üks ei saa ühte kätte, teine ei saa teist kätte Vankrirattad KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (14)
49207 1429 A1d1* & Neli neitsikest joosevad üle nurme, üks püüab ühte, teine teist, kuid kumb kummagit kätte ei saa Veskitiivad (ehk ka vankrir[attad]) KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (49)
49208 1429 A1d2 & Neli neitsit jooksevad nurme mööda, üks ajab ühte, teine teist taga, aga ei saa kätte üksteist kunagi Vankrirattad Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 633 (77)
49209 1429 A1d3* & Neli neitsit jooksevad nurme pidi ja ajavad üksteist taga, üks ei saa ühte kätte, teine ei saa teist kätte Vanker (rattad) Ote 1930 E. Schmidt E 71301 (53)
49210 1429 A1d3* Neli neitsid jooksevad nurme pidi, üks ajab ühte, teine teist taga, aga kunagi nad ei saa teineteist kätte Ta 1922 L. Kangro A 8 (15)
49211 1429 A1d4 & Neli neitsit jooksevad nurme pääl, üks ajab ühte taga, teine teist, aga kätte ei saa Rattad Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (34)
49212 1429 A1e & Neli neitsikäst juoksevad nurmel, üks ajab üht, toine toist taga Vankrirattad Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 207
49213 1429 A1f* & Neli neitsikest lähevad üle nurme, üks aab ühte taga, teine teist, aga kätte ei saa Vankrirattad veerevad Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 238 (8)
49214 1429 A1f* Neli neitsit läävä üle nurme, üts ajap ütte, tõine tõist Vanker Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 (66)
49215 1429 A1g & Neli neitsit lääve üle nurme, üits huikas ütte, tõine tõist, kätte ei saa kunagi Rattad Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (22)
49216 1429 A1h* & Neli neitsit ajavad üksteist nurme pidi taga, aga üksteist kätte ei saa Vankrirattad Trt 1934 K. Kirss E 85926 (18)
49217 1429 A1h* Neli neitsit ajavad nurmel üksteist taga, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 189 (24)
49218 1429 A1h* & Neli neitsit ajavad nurme peal üksteist taga, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vanker PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 139/40 (9)
49219 1429 A2a* & Neli neitsit jooksevad üle välja, aga üksteist kätte ei saa Vanker Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (67)
49220 1429 A2a* Neli neitsikest jookseve välla müüda, üks ei saa ühel järgi, teine ei saa teisel järgi Rattad Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (30)
49221 1429 A2a* & Neli netsid jooksevad paaris mööda välja, ükski teisest mööda ei saa Trt 1933 H. Siska E 83948 (2)
49222 1429 A2b* Neli neitsit lähevad üle välja, üks ajab ühte taga, teine teist, aga üks ei saa ühte kätte, teine teist Vankrerattad Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (20)
49223 1429 A2b* & Neli neitsit jooksevad välja pääl, üks ajab ühte, teine teist taga, ei saa ühtegi kätte Rattad Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 46, 221 (3)
49224 1429 A3* Neli neitsit jooksevad üle põllu, üksteist kätte ei saa Vankrirattad Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (284)
49225 1429 A3* & Neli neitsikest jooseve mööda põldu, üks ei saa ütte, tõine tõist kätte Vankreratta Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 158a/9 (33)
49226 1429 A4a% & Neli neitsit jooksvad teed mööda ja ajavad üksteist taga Vankrirattad Krl 1930 L. Uibopuu E 64703 (3) 1971C2a1
49227 1429 A4b* Neli neitsid jooksevad teid mööda, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Plt 1917 M. Palm E 50383
49228 1429 A4b* & Neli neitsit lähevad mööda teed, üks ei saa üht ega teine teist kätte Vankrirattad Iis 1969 E. Maasik RKM II 277, 157 (6)
49229 1429 A4b* & Neli neitsit juuskva tiid piten, ei saa kunagi üts tõõsõlõ järge Rattatsõõri Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (30)
49230 1429 A4b* Neli neitsit tõttavad teel, üksteist kätte ei saa Vankrirattad Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 13/4 (9)
49231 1429 A4b* Neli neitsit jooksva tiid pite, üts ei saa ütele järgi, tõõne tõõsele Vankri Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 82 (8)
49232 1429 A4c & Neli neitsid lääva teed mööda, ei saa kokko kunagi Vankri Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (67)
49233 1429 A5* & Neli neitsit joosvad määl, ükski teist kätte ei saa Tuulik Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 123 (47)
49234 1429 A5* & Neli neitsit läävä üle mäe, üts ei saa tõsõlõ järgi, tõnõ tõsõ järele Vankritsõõri, -ratta Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 149 (85)
49235 1429 A5* & Neli neitsit tulevad ükstõise järel mäelt maha, ei saa iialgi ühttõist kätte Tuuleveski tiivad Kär 1889 T. Jank H II 18, 843 (17)
49236 1429 A5* Neli neitsit kõnnivad mäge mööda, üks ei kohta teist Rõu 1932 E. Mihkelson E 81942 (3)
49237 1429 A6+ & Neli neitsid jooksevad mööda maad, üksteist kätte ei saa Vanker Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (17)
49238 1429 A6+ & Neli neitsit jooksevad aasal ringi, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vankrirattad Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 329 (32)
49239 1429 A6+ & Neli neitsid jooksevad üle muru, üks ei saa ühele järgi, teine teisele Vankrirattad Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 119 (9)
49240 1429 A6+ Neli neitsit lähäväd üle õue, ei saa üks ühele, ei ka teine teisele järele Vankrerattad Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (99)
49241 1429 A6+ Neli neitsit sõidavad õhus, ükski teist kätte ei saa Veskitiivad Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 346 (26)
49242 1429 A7a1* Neli neitsit jooksvad, ei saa üksteist kätte Vankrirattad Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 179 (7)
49243 1429 A7a1* & Neli neitsit jooksvad, iial ei saa kätte Kerilouad Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 271 (54)
49244 1429 A7a1* Neli neitsit jooksvad, üks ei saa üht, teine teist kätte Vankrirattad Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 311 ja 333 (10)
49245 1429 A7a1* Neli neitsid joosevad ja üts ei saa ütte kätte ja teine teist kätte Rattasõõri Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 24 (50)
49246 1429 A7a1* & Neli neitsitid jooksvad üheteise järel, aga ei saa ial teineteist kätte Tuulikutiivad Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 625
49247 1429 A7a1* Neli neitsid jooksevad järjestiku, üks ei saa üht ega teist kätte Vanker VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (42)
49248 1429 A7a1* Nele neitset joosved, öks öhe järel, teine teise järel, ei ep saa elmal öhtateist kätte Tuulikeve tiived Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (33)
49249 1429 A7a1* & Neli neitsid joosevad ja üts ei saa ütte kätte ja teine teist kätte Sukka koetakse varrastega Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 10/1 (4)
49250 1429 A7a2* & Neli neitsit jooseva, järgi ei saa kunagi Ratta Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (103)
49251 1429 A7a2* Neli neitsid joosõva, kunagi ei saa ütstõisele järele Vankrid Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 422 (354)
49252 1429 A7a2* & Neli neitsikõist juuskva, kumb kummagilõ ei saa järgi Vankriratta Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (11)
49253 1429 A7a2* Neli neitsit jooskva, ei saa üts ütele järgi, tõnõ tõsõlõ Neli ratast (ratta vai vankritsõõri) Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (4)
49254 1429 A7a2* & Neli neitsikest juuskva, üts ei saa ütele järgi, tõne tõsele Vankritsõõri Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 576 (45)
49255 1429 A7a2* Neli neitsit juuksva, üts ei saa ühele järgi, teene ei saa teisele järgi Vankritsõõri Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 169 (18)
49256 1429 A7a2* Neli neitsit jookseva ütsteise järele, aga järgi ei saa Vankrirattad Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (25)
49257 1429 A7a3* Neli neitsit joosvad üheteise eest ära, iialiste ei saa üheteist kinni Tuulik Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 15 (26)
49258 1429 A7a3* & Neli neitsit jooksevad üksteise järgi, ükski ühtteist kinni ei saa Kerilauapuud Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 101 (66)
49259 1429 A7a3* Neli neitsit jooksevad üheteise järgi, üks ei saa ühte, teine teist kinni Veskitiivad Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (30)
49260 1429 A7a3* & Neli neitsid jooksevad üksteise järel, üks ei saa ühte kinni [e]ga teina saa teist kinni Veskitiivad Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 38 (11)
49261 1429 A7a4* & Neli neitsid jooseva, kokku ei saa konagi Vanker sõõrega Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (13)
49262 1429 A7a4* Neli neitsikest jooksvad ükstõise järele, ei saa eladeski ühte Ratta Hls 1893 M. Kuum E 1376 (21)
49263 1429 A7a5 & Neli neitsit jooksevad, aga üksteisest mööda ei saa Vanker Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 339 (101)
49264 1429 A7a6% & Neli neidu jooksvad ööd ja päevad, aga ometi ei saa üksteisele ligemale Tuuleveski tiivad Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (9) 431
49265 1429 A7b* Neli neitsit jooksevad, ajavad üksteist taga, aga ükski ei saa teineteist kätte Trt 1933 V. Gnesdilov E 83844 (2)
49266 1429 A7b* & Neli neitsit jooksevad, ajavad üksteist taga, aga iialgi kätte ei saa Vanker Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 551 (61)
49267 1429 A7c & Neli neitsikest jooksevad, üks ajab ühte taga, teine teist Kanga (kudumine) loomine Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (38)
49268 1429 A7d1* Neli neitsid ajavad ühtteist taga, aga kätte ei saa Vankrirattad Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 256 (139)
49269 1429 A7d1* & Neli neitsid aavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vankrirattad Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (9)
49270 1429 A7d1* Neli neitsit ajavad ühtteist taga, ükski ei saa teist kätte Veskitiivad Hii 1941–1994 Anonüüm 105 KKI 43, 266 (2)
49271 1429 A7d1* & Neli neitsikst aave üitstõist taga, aga ei saa kunagi üitstõist kätte Vankreratta Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (101)
49272 1429 A7d1* Neli neitsit aava ütstõist taga, ei saa kätte kunagi Ratastega sõitmine Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (56)
49273 1429 A7d1* Neli neitsid ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa kunagi Vankrirattad Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (35)
49274 1429 A7d1* Neli neitsid ajavad üks ühte, teine teist taga, kätte ei saa kunagi Rattad vankri all San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 539
49275 1429 A7d2* Neli neitsi ajavad ühteteist taga, ei saa kätte iialgi Vankrirattad Kär 1890 K. Loiken E 433 (26)
49276 1429 A7d2* [Neli] neitsid ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa ialgi Vankrerattad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (45)
49277 1429 A7d2* & Neli neitsid ajavad üksteist taga, aga ei saa iialgi kätte Kanga käärimine Trm 1896 J. Soodla E 26678 (4)
49278 1429 A7d2* & Neli neitsikest ajavad üksteist taga, aga ei saa iialgi üksteist kätte Vankrirattad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (3)
49279 1429 A7d3* Neli neitsikest aave üitstõist taga, üits ei saa ütte ega tõine tõist kätte Vankrirattad Hls 1893 H. Sulsenberg H II 42, 466 (50)
49280 1429 A7d3* Neli neitsit ajavad üksteist taga, üks ei saa ühte, teine ei saa teist kätte Vankrirattad Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 10 (51)
49281 1429 A7d3* & Neli neitsit ajavad üksteist taga, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Kerilauad Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 601 (94)
49282 1429 A7d4 & Neli neitsikeist aava ütstõist takan, järgi ei saa kunagi Rattatsõõri Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (29)
49283 1429 A7d5 & Neli liklõginat neitsit ajava üitstõist takan, ei järgi ei saa konagi Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (17)
49284 1429 A7e & [Neli] neitsit ajavad ühteteist taga Kerilauad Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 461 (271)
49285 1429 A7e Neli neitsit ajavad teineteist taga Kerilauad 1890 E EM 109 (971)
49286 1429 A7e Neli neitsit ajavad teineteist taga Kerilaud 1913 E EM2 97 (1295)
49287 1429 A7f & Neli neitsit tantsivad, üksteist iial kätte ei saa Vankrirattad Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 433 (24)
49288 1429 B & Neli tüdrikut jooskva teed möödä ja ütstõsõlõ ei saa järge Ratta (vankri) tsõõri' Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
49289 1429 C1 & Neljakesi sõsarit läävä' tiid piteh kõrvuti, aga ükski ütele järgi ei saa Vankrirattad Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 93 (235)
49290 1429 C2a & Neläkese sõsarõ juuskva ütetõisõ takah Kerilaud Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 519 (11)
49291 1429 C2b1 & Nelli sõsart juuskva, ütski ütele järgi saa-ai Vankritsõõri' (vankrirattad) Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (33)
49292 1429 C2b2* Neli sõsarat ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vankrirattad Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 70 (416)
49293 1429 C2b2* & Neli sõsarat ajava ütstõist takan, üts ei saa ütte, tõinõ tõist kätte ei saa Vankrirattad Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (51)
49294 1429 C2b2* & Neläkesi sõsarit ajava' ütstõist takah, kunagi kätte ka saa-ai' Rattatsõõri' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (43)
49295 1429 C2c & Neläkese sõsarit, ütski üteligõ järge õi saa Rattatsõõri Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (70)
49296 1429 D & Kaks õde ja kaks venda ajavad ühtteist taga, kätte ei saa iialgi Vankrerattad Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (168)
49297 1429 E1a* Neli velja jooksevad teed mööda, üks ei saa ühele, teine teisele järgi Vankrirattad Plv 1890 J. Tamm E 491 (71)
49298 1429 E1a* & Neli velle tiid müüdä juuskva, ei saa tõene tõesele perrä Vankreratta Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (45)
49299 1429 E1b & Neli veljä käävä tiid, ütski saa-ai' ütele järgi Rattatsõõri Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (14)
49300 1429 E1c* & Neläkese velidse', lätvä öö, päiv teed pide, kunagi ütstõsele järel saa-ai Ratta' Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (119)
49301 1429 E1c* Neli velja läävä tiid mööda ja ei saa kunagi ükstõisele järgi Vankrid Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1132 (22)
49302 1429 E1d & Neli velekeist lindasõ' tiid pitih, ütstõist juvva-ai kunagi järgi aia' Vankri' Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 15
49303 1429 E2* & Neli velle jooseve nurme möödä, üits ei saa ütele, tõine tõisele järgi Vankriratta Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (20)
49304 1429 E2* Neli velle jooskva nurme pääl ja omma ütstõsest ilma tahtmata üte kaugel Vankri Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (63)
49305 1429 E3 & Neli velle läävä värjist välja, üts ei saa ütele, tõine tõisele järgi Ratta Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (4)
49306 1429 E4* Nelli velja juuskva ümbre ilma, a ütski üttele järgi saa-ai Rattatsõõri Se 1929 V. Savala S 17520 (48)
49307 1429 E4* & Neläkeske velidse', käävä' üle ilma, kokko ei saa kunagi Rattatsõõri' Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
49308 1429 E5 & Neli velle õhu sisen, ajava ütstõist takka, juuskva, juuskva valiste, tõene tõesele perrä ei saa Tuuleveske siiva Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (50)
49309 1429 E6a1* & Nelli velja juuskva, ütski ütele järge saa-ai Ratta' Se 1931 T. Uiboaed S 31476 (6)
49310 1429 E6a1* Nelli velja juuskva, ütski ütele järge saa-ai Rattatsõõri Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 440 (51)
49311 1429 E6a1* Nelli velja, kõik juuskva ja ütski ütele järgi äi saa Ratta Se 1935 T. Uiboaed S 99943/4 (6)
49312 1429 E6a1* Neli velle jooseva, üits ei saa ütele, tõne tõsele järgi Ratta Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (113)
49313 1429 E6a1* & Nelli velja juuskva ütstõõsõl takah, järgi ütstõõsõlõ saa-ai kunagi Ratta Se 1935 P. Külaniit S 105570 (3)
49314 1429 E6a2* Neläkesi veltsid juuskva, ütski ütele järgi saa-ai Se 1933 N. Oinas S 58568 (37)
49315 1429 E6a2* & Nelakese velitse juuskva, ütski ütele järgi saa-ai Rattatsõõri Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (33)
49316 1429 E6a2* Neläkese velitsit juuskva, saa-ai kunagi ütstõsõlõ järgi Vankrirattad Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (7)
49317 1429 E6a2* Neläkese velitsit kõõ juuskva, kunagi saa-ai ütstõõsõlõ järgi Rattatsõõri Se 1930 A. Põhi S 22338 (4)
49318 1429 E6a2* & Neläkeiste velju, kõõ suvõ juuskva, saa-ai kunagi ütstõõsõl järgi Rattatsõõri Se 1934 F. Paloots S 81376 (24)
49319 1429 E6a2* Neläkeisi velitsit, eloaig juuskva ja ütski ütele järgi saa-ai Rattatsõõri Se 1935 A. Jänessoo S 105262/3 (19)
49320 1429 E6a2* Neläkese velitsit juuskva tõõnõ tõõsõlõ takah, aga ei saa Rattatsõõri Se 1929 A. Gehrke S 17147 (11)
49321 1429 E6a2* & Neläkesi velitsit, üte esä pojad, kõgõ juuskva, kunagi ütstõõsõlõ ei saa' ar järge Rattatsõõrid Se 1935 A. Kits S 100016 (35)
49322 1429 E6b & Neläkesi veltsid juuskva, ütski ühele järgi õi saa, a' ette ka õi saa Rattatsõõri Se 1934 N. Oinas S 81957 (47)
49323 1429 E6c* & Neli velist sõitva, ei saa ütstõsõlõ järgi Vangõr Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 389 (5)
49324 1429 E6c* Neli velidsekeist ütel vooril sõitvad, kunagi järgi ütstõsele ei saa Ratta' Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (130)
49325 1429 E6d1 & Neli velle ajava ütstõist takan, järgi ei saa kunagi Ratta 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (19)
49326 1429 E6d2* Neläkese veltsit ajava' ütstõist takah, a järge saa-ai Rattatsõõri Se 1929 A. Gehrke S 17308 (43)
49327 1429 E6d2* & Nelakese velidse ajava ütstõist takah, a ütski ütele järgi saa-ai Rattatsõõri Se 1930 V. Ruusamägi S 26002 (26)
49328 1429 E6d3*% Neläkesi veltsit ajava ütstõist takah, kunagi järgi õi saa Ratta Se 1935 P. Külaniit S 113865 ja 113867 (17) 466
49329 1429 E6d3*% Neläkese velitsit ütstõist takah ajamah, a kunagi järgi saa-ai Vanker 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (18) 466
49330 1429 E6d3*% & Neläkese velitsit, ütstõist takah ajamah, a kunagi järgi saa-ai V[ankri]ratta Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (59) 466
49331 1429 E6d3*% Neläkese velidse, aiava ütstõist takah, a kunagi järgi ei saa Rattatsõõri Se 1934 J. Mägiste KKI WS 466
49332 1429 E6d3*% Neläkesi veltsid ajava ütsteist takah, kunagi saa-ai järgi Rattatsõõr Se 1927 E. Põllula S 563 (21) 466
49333 1429 E6d3*% Neläkese veltsit ütstõist aava takah, kunagi saa-ai järgi Rattatsõõri Se 1928 T. Haak S 4340 (47) 466
49334 1429 E6d3*% Neläkeske velitse ajava ütetõist takah, järgi saa-ai kunagi Vankretsõõrid Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (33) 466
49335 1429 E6d3*% & Nelakese velssit, ajava ütsteist taga, ütstõsõle järgi saa-ai kunagi Ratta Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica III 768 466
49336 1429 E6d3*% Neläkesi velidsit, kõõ ajava ütstõist takah, a uma iägi järgi saa-ai Rattatsõõri Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (58) 466
49337 1429 E6d3*% & Neläkeske velitse, virotasõ pääle tõõnõtõist takah, uma iäge saa-ai järge Ratta Se 1930 A. Nurmetu S 20421 (71) 466
49338 1429 E6d4 & Neli velle aava ütstõist taga, üts ei saa ütele, tõine tõisele perra Vanker Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (15)
49339 1429 E6d5* Neläkesi veltsit ajava ütstõist takah, a kunagi kätte ka saa-ai Rattatsõõri Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (47)
49340 1429 E6d5* & Neläkese velitset aava pääle ütstõist takah, a kunage kätte saa-ai' Rattatsõõri' Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (117)
49341 1429 E6d6 & Neläkese velidse' uma iä virotasõ' ütstõist takah, kunage saa-ai kätte Rattatsõõri' Se 1949 V. Pino RKM II 30, 205 (755)
49342 1429 E6d7 Neläkese veltsit ajava ütstõist takah, a kinni ka kunagi saa-ai Rattatsõõri Se 1929 M. Pihlapuu S 18682 (7)
49343 1429 E6d7 & Neläkeisi velju ajava ütstõist takah, a kuagi juvva-ai ütstõist kinni võtta Langalõim Se 1935 A. Põhi S 116157 (24)
49344 1429 E6e & Neli velle jooseve, üits aap ütte taga, tõine aap tõist taga Ratta jooseve Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (6)
49345 1429 E6f & Neli velle peratside, ei saa kokku konagi Ratta Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (59)
49346 1429 E6g* Kats velja ajava tõist kattõ velja takah, aga kunagi kätte ka ei saa Rattatsõõri Se 1930 N. Sõrmus S 28599 (2)
49347 1429 E6g* & Kats velja iih, kats velja takah, kunage saa-ai ütstõõsõlõ järge Rattatsõõri' Se 1936 M. Vabarna S 121937 (66)
49348 1429 E6g* Rühkva tõinõtõse takan kats velle, aga kumbki kummalõgi järgi ei jõua Öö ja päev Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 568 (6)
49349 1429 E6h & Neli velist virotase viiedät takan, ei saa kunagi kätte Vanker ja hobune Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (32)
49350 1429 F1 & Neli venda aave nurme mööda üksteist taga, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vankrerattad Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (115)
49351 1429 F2a1 Neli venda jooksevad, aga üksteist kätte ei saa 1958 Säde nr. 95 (1958) 4
49352 1429 F2a1 & Neli venda jooksevad järjestikku, ei saa ühteteist kätte Vankrirattad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (78)
49353 1429 F2a1 Neli venda jooksevad järjestikku, ei saa teineteist kätte Vankrirattad 1890 E EM 111 (987)
49354 1429 F2a1 Neli venda jooksevad järjestikku, ei saa teineteist kätte Vankrirattad 1913 E EM2 98 (1313)
49355 1429 F2a2 & Neli venda jooksevad ühel samal kiirusel, kumbki ei saa teineteisest ette Rattad Vil 1922 G. Sepp A 38 (5)
49356 1429 F2b1 Neli venda ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vankrirattad Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 649 (9)
49357 1429 F2b1 & Neli venda aavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vankrerattad SJn 1948 A. Ratas RKM II 22, 499 (102)
49358 1429 F2b2* & Kõige eluaja ajavad neli venda üksteist taga, aga ei saa kätte Vankrirattad; tuulikatiivad; neli aastaaega Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 665 (4)
49359 1429 F2b2* Neli venda aeavad üksteist eluaea taga ja ei saa siiski kätte Vankrerattad Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (32)
49360 1429 F2b3* & Neli venda ajavad ühtteist taga, aga kätte ei saa ialgi Vankrerattad Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40149 (84)
49361 1429 F2b3* Neli venda ajavad üksteist taga, aga ei saa kätte iialgi Vankrirattad Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 335 (40a)
49362 1429 F2b3* Neli venda ajavad ühteteist taga, aga ei saa kätte iialgi Vankrirattad 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 1
49363 1429 F2b3* Neli venda ajavad ühtteist taga, aga ei saa kätte iialgi Veskitiivad Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (58)
49364 1429 F2b3* & Neli venda aavad üksteist taga, ei saa ialgi üksteist kätte Veskitiivad Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 333 (17)
49365 1429 F2b3* Neli venda ajavad üksteist taga, aga ei saa iialgi üksteist kätte Vesketiivad Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (66)
49366 1429 F2b3* Neli venda ajavad ühtteist taga, ei saa iialgi teineteist kätte Vankrerattad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (197)
49367 1429 F2b3* Neli venda aeavad üksteist taga, ei saa iialgi teineteist kätte Vankrerattad SJn 1892 H. Karell E 1608 (25)
49368 1429 F2b3* Neli venda ajavad üksteisa taga, aga iialgi kätte ei saa Vanker Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 456/7 (18)
49369 1429 F2b4* & Neli venda aavad üksteist taga, ei saa kätte ilmaski Vankrerattad Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (35)
49370 1429 F2b4* Neli venda ajavad ühteteist taga, aga kätte ei saa ühteteist ilmaski Vankrerattad Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 30
49371 1429 F2b4* & Neli venda ajavad päeva otsa ühteteist taga, ei saa kätte ilmaski Vankrirattad Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 65 ja 67 (9)
49372 1429 F2b5 & Neli venda ajavad üksteist taga, ei saa kätte eladeski Vankrirattad Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (35)
49373 1429 F2b6 & Neli venda ajavad teineteist taga, aga ei saa kätte kunagi Vankrirattad San 1919–1926 M. J. Eisen E 8° 2, 11 (51)
49374 1429 F2c & Neli venda aevad ükstõist taga, aga ei saa kokku elades Vankriratta Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (116)
49375 1429 F2d & Neli venda katsuvad ükstõist kätte, aga ei saa kätte iialgi Tuuleveski tiivad Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (39)
49376 1429 F2e+ Ees kaks venda, kaks on taga, tõttavad kõik ruttu, aga üks ei pääse teisest ette, ükski neist ei saa teist kätte Vankrirattad 1955 Truu lk-ta
49377 1429 F2e+ Ees kaks venda, kaks on taga, tõttavad kõik ruttu, aga üks ei pääse teisest ette, ükski neist ei saa teist kätte Vanker 1960 LS 418
49378 1429 F2e+ Kaks venda jooksevad ees, kaks kihutavad taga Vankrirattad 1899 Kuusik KT 218 (66)
49379 1429 F2e+ & Kaks suuremad venda ajavad kahte vähemad taga ja ei saa millaski kätte Vankrirattad Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (63)
49380 1429 F2e+ & Vend ajab venda taga, aga kätte ei saa Vankrerattad Vil 1896 H. Maaten E 25972 (7)
49381 1429 F2e+ & Vanem vend ajab nooremat taga, aga kätte ei saa Hel 1891 J. Lammas E 423 (341)
49382 1429 G1 & Neli poissi jooksevad murul, ükski ühteteist kätte ei saa, igalühel ühesugune vahe Vankrirattad JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 350 (24)
49383 1429 G2 & Nelli poiskõist juuskva, kunagi ütstõõsõlõ järge ei saa Rattatsõõri Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (7)
49384 1429 H & Neli vanameest jooksvad, kuid üks ei saa ühte ega teene teist kätte Vankrirattad Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 429 (19)
49385 1429 I & Neli väljavarast ajavad ühtteist taga: võta kinni, võta kinni Puute[l]jaga vanker määrimata As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 556 (29)
49386 1429 J1% & Neli koera jooksevad teed mööda, teene teist kätte ei saa Vankrirattad Pal 1922 A. Lõhmus A 243 (10) 501
49387 1429 J2% & Neli koera aavad üksteist taga, aga kätte ei saa üksteist Vankrirattad Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 431 (25) 501
49388 1429 K & Neli jänest jooseva, üts ei saa ütele järgi, tõine tõisele Vanger Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (19)
49389 1429 L & Neli härga jooseva, ei saa üts üte, tõine tõisega kokku Haspeldamine Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 337 (8)
49390 1429 M & Neli hane lendavad, üksteisele ligemale ei saa Tuuleveski tiivad Pil 1991 L. Kolk RKM II 443, 708 (3)
49391 1429 N & Neli ruuna aavad teineteist taga Veskitiivad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 12 (30)
49392 1429 O1 & Kaks ratast jooksevad ees ja kaks ajavad taga, aga kätte ei saa Vankrirattad VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 535 (10)
49393 1429 O2 & Neli vänta püidvad ühteteist kinni, äi saa ilmaski kinni Tuulik Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (16)
49394 1429 P1* Suur mees ajab väikest meest taga, aga ilmaski kätte ei saa Hel 1891 J. Lammas E 423 (341)
49395 1429 P1* & Suur mees aab veikest meest taga, aga ei saa ilmaski kätte Vankrerattad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (26)
49396 1429 P1* Suur mees ajab väikest taga, aga ei saa ilmaski kätte Vankrirattad 1913 E EM2 127 (1807)
49397 1429 P2* Suur aab veikest taga, aga ilmas ei sua kätte Vokk MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 819 (4)
49398 1429 P2* & Suurem ajab veiksemad taga, ei saa kätte iialgi Vankrerattad SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (166)
49399 1429 P2* & Suur püüab väikest, kätte ei saa Vankrirattad Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 37
49400 1429 P2* Suurem aab pisemat taga Van[kri]rattad Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (14)
49401 1429 P3 Kaks suuremat ajavad kaht vähemat taga, aga ei saa ialgi kätte Vankrirattad 1890 E EM 54 (341)
49402 1429 P3 Kaks suuremat ajavad kaht vähemat taga, aga ei saa iialgi kätte Vankrirattad 1913 E EM2 49 (434)
49403 1429 P3 & Kaks suuremad aeavad kahte vähemad taga Vankrirattad PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (20)
49404 1429 P3 Kaks vähemat jooksevad ees, kaks suuremat ajavad taga, aga ei saa ilmaski teisi kätte Rattad 1929 Jürisson 166 (5)
49405 1429 Q & Tagumised ajavad esimeisi taga, aga kunagi ei saa kätte Vankrirattad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 342 (73)
49406 1429 R1 & Neli jooksvad nurmel, üks ei saa üht kinni ja teine ei saa teist kinni Vanker Phl 1954 R. Viidalepp KKI 27, 27 (10)
49407 1429 R2 & Nelli jooskva tiit pitte, ütski ei saa järgi tõisele Ratta Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (24)
49408 1429 R3 & Üte' läävä' tiid pite, ei saa' iiäl üttekokko Vankrirattad Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 499 (17)
49409 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks jooksevad järele, teineteist kätte äi saa Vankrirattad Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (83)
49410 1429 R4a* & Kaks jooksevad ees, kaks jooksevad järel, aga teineteist kinni ei saa Vanker Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 175 (43)
49411 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks taga, kunagi üksteist kätte ei saa Vankrirattad Ote 1955–1956 Õ. Kundver RKM II 84, 107 (9)
49412 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks järgi, aga üksteist kätte ei saa Autorattad Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 582 (301)
49413 1429 R4a* & Kaks jooksevad ees, kaks kihutavad taga järele, aga ei saa ilmaski tõisi kätte Vankrirattad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (185)
49414 1429 R4a* & Kaks jookseb ees, kaks jookseb taga, aga kumb kumbagi kätte ei saa Vankrirattad Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (7)
49415 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks jooksevad taga, kunagi teineteist kätte ei saa Vanker Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 153 (51)
49416 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, üksteist kätte ei saa Vankrirattad 1968 SSTT 113
49417 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, üksteist kätte ei saa Vankrirattad 1979 Metstak 14 ja 33 (124)
49418 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, üksteist kätte ei saa Vankrirattad 1992 Metstak2 37 ja 38
49419 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga üksteist kätte ei saa 1958 Terri 34 (2)
49420 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa üksteist kätte Vanker 1941 Käis EV I5/II 94
49421 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa ilmaski teisi kätte Vankrirattad 1890 E EM 52 (317)
49422 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa ilmaski teisi kätte Vankrirattad 1913 E EM2 47 (402)
49423 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa iialgi teist kätte Rattad 1914 E MM 8 ja 43 (76)
49424 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa iialgi teist kätte Rattad 1920 E MM2 8 ja 46 (78)
49425 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa iialgi teist kätte Rattad 1994 E MM3 6 ja 37 (78)
49426 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, aga ei saa iialgi teist kätte Rattad 1916 Songi2 35
49427 1429 R4a* Kaks jookseb ees, kaks ajab taga, aga ei saa kunagi teisi kätte Vankrirattad 1939 Nugis 287 ja 313 (72)
49428 1429 R4a* Kaks jooksevad ees, kaks ajavad taga, kunagi üksteist kätte ei saa Vankrirattad 1923 Huvit. II 216 ja 224 (40)
49429 1429 R4b*% & Üks ajab teist taga, keegi ei saa esimest kätte Veskitiivad VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (67) 52C
49430 1429 R4b*% Üts aab ütte takan, tõnõ tõist, ei saa kunagi kätte Vangõr Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 427 (26) 52C
49431 1429 R4b*% & Üts ajap ütte takan, tõine ajap tõist takan, aga ütstõisega kokku ei saa kunagi Vankriratta Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 370 ja 377 (116) 52C
49432 1429 R4c & Neli ajavad ühteteist taga, ei saa ilmaski kätte Vankrirattad Rak 1892? J. Lilienbach E 1715 (44)
49433 1429 R4d & Kats iin, kats takan, aga konagi järgi ei saa Vankrisõõrid Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (14)
49434 1429 R4e & Kaks ees, kaks taga, tagumised ajavad esimesi taga, kuid kätte ei saa Vankrirattad Ote 1955–1956 L. Meesak RKM II 84, 205 (25)
49435 1429 R4f* & Kaits jooseva iin ja kaits aava taga Vankreratta Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 5 (25)
49436 1429 R4f* Kaks juoksevad ies, kaks ajavad taga Vankrirattad Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
49437 1429 R4f* Kaks jooksevad ees, kaks taga Vanker Prn 1933 S. Pärn ERA II 69, 506 (7)
49438 1429 R4f* & Kaks ees, kaks taga, jooksvad ühteviisi edasi Vankrirattad Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (5)
49439 1429 R4g% & Üks ajab ühte taga, teine teist Vankrirattad Lai 1926 H. Nigul E 57617 2745
49440 1429 S1a1/ & Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks püiab ühte, teine teist, aga ei saa käde Veskitiivad Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 403 (16) 1431Z1a1
49441 1429 S1a2/ & Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme, katsuvad ühtteist, kätte aga ei saa Rattad Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1034 1431Z1a2
49442 1429 S1b1*/ & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes, üks ei saa üht kätte ega teine ei saa teist kätte Vankrirattad Lih 1968 K. Salve KKI 48, 356 (54) 1431Z1b1*
49443 1429 S1b1*/ Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes, ei saa üks ühte kätte ega teine teist kätte Rattad Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 538 (137) 1431Z1b1*
49444 1429 S1b1*/ Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte, teine ei saa teist kätte Vankrirattad Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (7) 1431Z1b1*
49445 1429 S1b1*/ & Neli neitsit lähväd üle nurme nuttes, ei üks saa ühte kätte ega teine teist Vankrirattad LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (4) 1431Z1b1*
49446 1429 S1b1*/ Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte, teine teist Vanker Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 216 (100) 1431Z1b1*
49447 1429 S1b1*/ & Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Trv 1895 J. Sams E 18070 (13) 1431Z1b1*
49448 1429 S1b2*/ Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 342 (74) 1431Z1b2*
49449 1429 S1b2*/ Neli neitsikest läävad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vankrirattad Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 765 1431Z1b2*
49450 1429 S1b2*/ & Neli neitsikest lääve üle nurme nutten, üits ei saa kätte ütte ega tõine tõist Vankreratta Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (16) 1431Z1b2*
49451 1429 S1b2*/ & Neli neitsikest lahevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Mih 1920 A. Leppik E 50905 (110) 1431Z1b2*
49452 1429 S1b3*/ & Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanger Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (10) 1431Z1b3*
49453 1429 S1b3*/ Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Puutelgedega vanker Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 44 (68) 1431Z1b3*
49454 1429 S1b3*/ Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanker Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (40) 1431Z1b3*
49455 1429 S1b3*/ Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (41) 1431Z1b3*
49456 1429 S1b4*/ Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vanker Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (18) 1431Z1b4*
49457 1429 S1b4*/ & Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Tuuleveski Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 306 (41) 1431Z1b4*
49458 1429 S1b4*/ Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa üht kätte, teine teist Vanker Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (44) 1431Z1b4*
49459 1429 S1b5/ & Neli neitsikest lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Määrimata vanker KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (14) 1431Z1b5
49460 1429 S1b6/ & Neli neitsit läind üle nurme nuttes, üks pole ühte ja teine teist kätte saand Vanker Pil 1967 Ü. Tedre KKI 45, 55/6 (27) 1431Z1b6
49461 1429 S1c/ & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttajes, ei üks saa ühttoist kinni Vankrirattad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (57) 1431Z1c
49462 1429 S1d1/ & Neli neitsit lääve nutten üle nurme, üits ei saa ütele järgi ega tõene tõesele Vankreratta Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (71) 1431Z1d1
49463 1429 S1d2/ & Neli neitsikest läävad üle nurme nuttes, üks ei saa järele ühele, teine teisele Vankrirattad Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (52) 1431Z1d2
49464 1429 S1e/ & Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes, aga üksteist kätte ei saa Vanker Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (30) 1431Z1e
49465 1429 S1f/ & Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme, ei saa üksteisele järgi Vankretsõõrid Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (5) 1431Z1f
49466 1429 S1g/ & Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üks ajab ühte taga, teine ajab teist taga, aga iialgi kätte ei saa Hobune veab nurmel vankrit Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (3) 1431Z1g
49467 1429 S1h1*/ & Neli neitsid jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, teine teist iialgi kätte Vankrirattad Rak 1905 K. Holm H II 74, 311 (50) 1431Z1h1*
49468 1429 S1h1*/ Neli neitsid jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa üht kätte ega teine ei saa teist kätte Iis 1924 E. Ruuben A 5143 (29) 1431Z1h1*
49469 1429 S1h1*/ Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 235 (3) 1431Z1h1*
49470 1429 S1h1*/ Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, tõine tõist kätte Hel 1891 J. Lammas E 423 (972) 1431Z1h1*
49471 1429 S1h1*/ Neli neitsit joosvad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vanker Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (63) 1431Z1h1*
49472 1429 S1h1*/ & Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üksteist kätte ei saa Vanger Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (46) 1431Z1h1*
49473 1429 S1h2/ & Neli neitsit jooksevad nuttes üle nurme, ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vankrirattad Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 83 1431Z1h2
49474 1429 S1h3/ & Neli neitsid jooksevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte, ei teine teist kätte Vankrerattad KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 630 1431Z1h3
49475 1429 S1h4/ & Neli neitsit jooksvad nuttes üle nurme, aga ükski teisele ligi ei saa Vankrerattad Prn 1933 H. Talts ERA II 69, 371 (3) 1431Z1h4
49476 1429 S1i1/ & Neli neitsit lähvad nuttes nurme poole, üks ei saa teist kätte Määrimata vankrirattad Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (13) 1431Z1i1
49477 1429 S1i2/ & Neitsid lähtvad nuttes nurme puole, üks ei sua ühte kätte, teine ei sua teist kätte Vanker Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 358 (16) 1431Z1i2
49478 1429 S1j/ & Neli neitsid jooksvad nuttes nurme poole, ei saa iialgi ühteteist kätte Rattad Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (56) 1431Z1j
49479 1429 S1k/ & Neli neitsid lähevad nuttes kohe nurmed ega saa üksteist kätte Vankrid Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (22) 1431Z1k
49480 1429 S1l/ & Neli neitsit lähävad nuttajes nurme müödä, üks ei saa üht kinni ega toine ei saa toist kinni Vanker, vankrirattad Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (20) 1431Z1l
49481 1429 S1m/ & Üle nurme lätva ikken neli neitsit, a ütstõisega kokku ei saa Vankriga sõit As 1996 A. Korb EFA I 17, 92 (29) 1431Z1m
49482 1429 S2a/ & Neli netsit lähavad karjudes üle nurme, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 290 (155) 1431Z2a
49483 1429 S2b/ & Neli neitsit jooksevad nurme mööda, ajavad üks ühte taga, teine teist, ise karjuvad Vanker Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (59) 1431Z2b
49484 1429 S3a/ & Neli neitsit lääva üle nurme, üks ütleb ühele, teine teisele: ooda järgi, ooda järgi, aga üks ei ooda ühte ega teine teist järgi Vanker, kui rattad kääksuvad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (171) 1431Z3a
49485 1429 S3b/ & Neli neitsid lääve üle nurme kiuks-käuks, üits ei oota ütte ega tõine tõist järgi Vankreratta Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (33) 1431Z3b
49486 1429 S4/ & Neli neitsit lähvad üle nurme ja ise laulavad, ajavad ühteteist taga, kätte ei saa Vanker JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 396/7 (3) 1431Z4
49487 1429 S5/ & Neli neitsid lähvad üle nurme mäele, kidsisese ja kädsisese, üks ei saa ühele ja teine teisele järgi Vanger, neli ratast all Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 402 (68) 1431Z5
49488 1429 S6/ & Neli neitsit lääve ikken mäele, üts ei saa ütel ega tõine tõisel järgi Vanker Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 350 (5) 1431Z6
49489 1429 S7a/ & Neli neitsit jooksevad nuttes üle välja, kaks ajavad kahte taga, aga üksteist kätte ei saa Vanker Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 21 (5) 1431Z7a
49490 1429 S7b/ & Neli neitsit jooksevad mööda välja ja kisendavad ise: kiuks, kiuks, kiuks; ajavad üksteist taga, ei saa üks ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 230 (29) 1431Z7b
49491 1429 S8/ & Neli neitsitit nutavad, lähevad veeojast läbi, ei saa üks ühte ega teine teist kätte Vankrerattad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (35-36) 1431Z8
49492 1429 S9/ & Neli neitsit ikevä, üttetõist nä püvvävä, siski kätte ei saa Rattasõõri Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (10) 1431Z9
49493 1429 S10+/ Neli neitsit lähevad nuttes mööda teed, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (11) 1431Z10+
49494 1429 S10+/ & Neli velle läävä vilisten üle nurme, ei saa ütstõsele järgi Vankri Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (1) 1431Z10+
49495 1429 S10+/ & Kaits joosev ehen, kaits joosev jären ja röögiv: ooda järgi, ooda järgi, aga mitti järgi ei saa Vanker Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 15 (51) 1431Z10+
49496 1429 Z1/ & Neli neitsit jooksevad nurme peal, vanamees istub varemil, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (20) 2401D1
49497 1429 Z2/ & Hall mees istub vare otsas, [neli] jooksevad ümber, äga üksteist käde äi saa Tuuligutiivad, tuulik Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 66 (15) 2401D2
49498 1429 T1a1/ & Neli neitsit seisavad mäe piäl, valged põlled iis, üks ajab ühte taga, tõene ajab teist taga, üks ei sua ühte kätte, tõene ei sua teist kätte Tuuleveski Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 49 (53) 1412U1a1
49499 1429 T1a2/ & Neli neitsid seisavad mäe piäl, valged põlled eden, üks ajab üste taga, tõene tõist, üks ei saa üste kätte, tõene tõist Tuuleveski Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (25) 1412U1a2
49500 1429 T1b/ & Neli neitsit ajavad ükstõist taga, valged põlled ees, ei saa ilmaski kätte Vesketiivad VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (14) 1412U1b
49501 1429 T2/ & Neli venda, kõigil valged põlled ees, ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vesketiivad Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (16) 1412U2
49502 1429 # 184B 305 503 1419Tc3 1419U+ 1428 1431 1432 1446Õc 2177 2255 2275J17b 2517
49503 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Kuu 1948 H. Ernesaks KKI 8, 174 (358)
49504 1430 A1a1 Nelli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsamine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (32)
49505 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (133)
49506 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 535 (174)
49507 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (27)
49508 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Vig 1894 T. Pulst H III 18, 545 (35)
49509 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (56)
49510 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 875/6 (51)
49511 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (14)
49512 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (66)
49513 1430 A1a1 & Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (22)
49514 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 315 (9)
49515 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lüpsmine Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (101)
49516 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsm[ine] Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (91)
49517 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (57)
49518 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad, lüpstaks lüpsikus Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (78)
49519 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (50)
49520 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Plt 1895 T. Kukk H II 55, 748 (38)
49521 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad ja lüpsmine Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (25)
49522 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad lüpsavad ühte ämbri Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 37 (72)
49523 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lüpsmine Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (55)
49524 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisadest piim lüpsikusse Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (3)
49525 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (6)
49526 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (4)
49527 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lai 1904 J. Ermann E 44367 (36)
49528 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Pal 1891–1892 H. Maasen E 52045 (4)
49529 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lüpsmene Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (21)
49530 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Hps 1923 V. Lao E 53568 (10)
49531 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine HMd 1927 O. Niimann E 74006 (31)
49532 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma neli nisa lüpsavad lüpsikusse Tln 1926 M. Sengbusch E 57362
49533 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (181)
49534 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lüpsmine Trt 1934 K. Kirss E 85926 (17)
49535 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (5)
49536 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (6)
49537 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (5)
49538 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (21)
49539 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Iis 1924 H. Ojama A 5145 (29)
49540 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad, lüpsik Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58939/40 (6)
49541 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Juu 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 429 (29)
49542 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 179 (8)
49543 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (10)
49544 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 230 (33)
49545 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (24)
49546 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 428 (12)
49547 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (3)
49548 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (17)
49549 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmälüpsämine Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (13)
49550 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (100)
49551 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 260 (41)
49552 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 452 (127)
49553 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 412 (14)
49554 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (37)
49555 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lüpsmine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 483 (65)
49556 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 259 (11)
49557 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma lüpstakse Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 132 (105)
49558 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (28)
49559 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 558 (10)
49560 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (251)
49561 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (38)
49562 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (26)
49563 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (118)
49564 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (10)
49565 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 172 (6)
49566 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (37)
49567 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Mär? 1948 E. Poom RKM II 24, 67 (25)
49568 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 739 (30)
49569 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 551 (8)
49570 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad Tor 1971 A. Mälk EKRK I 71, 286
49571 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 375 (8)
49572 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmälüpsämine Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
49573 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüps Kuu 1964 J. Volberg Vilbaste 1, 83
49574 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmälüpsämine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (28)
49575 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (48)
49576 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehma nisad HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (75)
49577 1430 A1a1 Neli neitsit kusevad ühte auku Lehmalüpsam[ine] Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (35)
49578 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 61 (12)
49579 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (21)
49580 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (1)
49581 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmä nisäd Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (19)
49582 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (40)
49583 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (240)
49584 1430 A1a1 [Neli] neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad lüpsavad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (42)
49585 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 816 (8)
49586 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (99)
49587 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (45)
49588 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 154 (4)
49589 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (13)
49590 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma tissisi lüpsetakse Kad 1890 F. Krass H III 2, 653 (4)
49591 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (45)
49592 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (41)
49593 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 963 (129)
49594 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmene Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (7)
49595 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (22)
49596 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehma nisad lüpsavad ühte lüpsikusse Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 163 (55)
49597 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (33)
49598 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (11)
49599 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehm Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 148 (4)
49600 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüps Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 679 (16)
49601 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmatissid Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (457)
49602 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (28)
49603 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (13)
49604 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auku Lehmalüps Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (43)
49605 1430 A1a1 Neli neitsid kusevad ühte auko Lehma nisad Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (14)
49606 1430 A1a1 Neli neitsed kusevad ühte auku Neljast lehma nisast lüpsetakse ühte lüpsikusse Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 253 (54)
49607 1430 A1a1 Neli netsit kusevad ühte auku Lehmalüps Rap 1930 J. Uustalu E 70660 (25)
49608 1430 A1a1 Neli netsit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (75)
49609 1430 A1a1 Neli neitsi kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (3)
49610 1430 A1a1 Neli neitsi kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (37)
49611 1430 A1a2 Neli neitsitit kusevad ühte auku Lehma lüpstes HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (62)
49612 1430 A1a2 Neli neitsitit kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 138 (142)
49613 1430 A1a2 & Neli neitsitit kusevad ühte auku Lehmalüps Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 683 (4)
49614 1430 A1a2 Neli neitsitit kusevad ühte auku Lehma nisad Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (6)
49615 1430 A1a2 Neli neitsitid kusevad ühte auku Lehmalüpsmene Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (8)
49616 1430 A1a2 Neli neitsitid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Juu? 1891 M. Antje H III 3, 332 (39)
49617 1430 A1a2 Neli neitsitid kusevad ühte auku Lehma nisad VMr 1889 K. J. Haus H III 2, 748 (2)
49618 1430 A1a2 Neli neitsitid kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (15)
49619 1430 A1a2 [Neli] neitsitid kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (8)
49620 1430 A1a2 Neli neitsitid kusevad ühte auku Lehma nisad Tõs 1893 M. Kurul E 1481 (14)
49621 1430 A1a2 Neli neitsitid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 125 (13)
49622 1430 A1a2 Neli neitsitad kusevad ühte auku Lehmalüpse Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (15)
49623 1430 A1a2 Neli neitsitad kusevad ühte auku Lehma nisad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (30)
49624 1430 A1a2 Neli neitsidid kusevad ühte auku Lehmalüpsmine lüpsiku Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (38)
49625 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (24)
49626 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku KJn? 1904 K. Aint H II 68, 510 (5)
49627 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (15)
49628 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (43)
49629 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (30)
49630 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (67)
49631 1430 A1a3 & Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (54)
49632 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 230 (11)
49633 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmene Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (833)
49634 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (4)
49635 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Amb 1889 J. Ney H II 14, 171 (70)
49636 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma lüpsetakse Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 195 ja 199 (18)
49637 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (42)
49638 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (19)
49639 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (95)
49640 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmene Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (61)
49641 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (22)
49642 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (20)
49643 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma lüpstasse Vig 1889 M. Liedenberg E, A 17 (3)
49644 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehma nisad Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (35)
49645 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 370 (4)
49646 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1090 (39)
49647 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmaudar Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (6)
49648 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (11)
49649 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüps Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 102 (19)
49650 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 344 (4)
49651 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehm Lai 1935 A. Valdmann ERA II 97, 414 (3)
49652 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüps Lai 1935 D. Vool ERA II 118, 155 (2)
49653 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 550 (369)
49654 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (20)
49655 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 437 (58)
49656 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 432 (10)
49657 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ühte auku Lehmalüpsamine Lüg 1943 S. Tanning KKI WS
49658 1430 A1a3 Neli neitsikest kusevad ütte auku Lehmalüpsja Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (35)
49659 1430 A1a3 Neli neitsikast kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 254 (6)
49660 1430 A1a4 & Neli neidu kusevad ühte auku Naene lüpsab lehma Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (8)
49661 1430 A1a5 Neli neitsit kuseb ühte auku Lehm lüpsab PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 220 (1)
49662 1430 A1a5 & Neli neitsit kuseb ühte auku Lehmalüpsamine VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (22)
49663 1430 A1a5 Neli neitsid kuseb ühte auku Lehmalüpsmine Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 39 (66)
49664 1430 A1a6 & Neli neitsit kusevad ühe augu sisse Lehma nisad Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (28)
49665 1430 A1a6 Neli neitsid kusevad ühe augu sisse Lehma nisad Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 273 (61)
49666 1430 A1a7* Neli neitsit kusevad kõik ühte auku Lehma nisad Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (58)
49667 1430 A1a7* Neli neitsit kusevad kõik ühte auku Lehmalüpsmine VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 61 (12)
49668 1430 A1a7* & Neli neitsit kusevad kõik ühte auku Lehmalüpsmine Trm 1927 B. Sööt E 61047 (10)
49669 1430 A1a7* Neli neitsit kusevad kõik ühte auku Lehmalüps Pee 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 63 (15)
49670 1430 A1a7* Neli neitsida kusevad kõik ühtä auku Lehmalüpsämine Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (62)
49671 1430 A1a7* Neli neitsitid kusevad kõik ühte auku Lehma nisad, kui lüpsetakse VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 321 (2)
49672 1430 A1a7* Neli neitsikest kusevad kõik ühte auku Lehma nisad Noa? 1889 J. Lievoh H II 17, 954 (96)
49673 1430 A1a7* Neli neitsikest kusevad kõik ühte auku Lehmalüpsmine Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (110)
49674 1430 A1a8 & Neli neitsikest, kõik ühte auku kusevad Lehma nisad Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (39)
49675 1430 A1a9 & Neli neitsikest, ühte auku kusevad Lehmalüpsmine Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 21 (16)
49676 1430 A1a9 Neli neitsikest, ühte auku kusevad Lüpsmine Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 376 (36)
49677 1430 A1a10 & Neli neitsid käivad ühte auko kosele Lehmalüpsmine Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (34)
49678 1430 A1b & Neli nuorta neitsikästä, ühest süövad, ühest juovad, ühte auku nie kusevad Lehma nisad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2334 (56)
49679 1430 A1c* Neli neitsit pissivad ühte auku Lehmalüpsmine Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 162 (13)
49680 1430 A1c* & Neli neitsid pissivad ühte auku Lehmalüpsmine Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 288 (6)
49681 1430 A1c* Neli neitsit pissuvad ühte auku Lehmalüps Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (4)
49682 1430 A1c* Neli neitsit pissivad ühe augu peal Naine lüpsab lehma Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 635 (59)
49683 1430 A1d & Neli neitsid soristavad ühte auku Lüpsmine Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 373 (201)
49684 1430 A1d Neli neitset soristavad ühte auku Lehmalüps Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 593 (365)
49685 1430 A1e & [Neli] neitsit soruvad ühte auku Lehmalüps Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (6)
49686 1430 A1f & Neli neitsid valavad ühte auku Lehma lüpsetakse PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (50)
49687 1430 A1g & Neli neitsit kallavad vett ühte auku Lehmalüpsmine Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (305)
49688 1430 A1h* & Neli neitsit lasevad ühte auku Lehma nisad Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (33)
49689 1430 A1h* Neli neitsikest lasevat ühte auku Lehmalüpsamine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (100)
49690 1430 A1i & Neli neitsit nutavad ühte auku Lehmalüps VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (26)
49691 1430 A1j* Neli neitsid jooksevad ühte auku kokku Lehma nisad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (20)
49692 1430 A1j* & Neli neitsid juosvad ühtä auku Lehmälüps Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 509 (20)
49693 1430 A1k & Neli neitsit langeb ühte auku Lehm lüpsab nisast, piim jooseb sorinal, eks ta lähäb ühte auku, ühü nõu sisse Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (8)
49694 1430 A2 & Neli poissi kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 365 (121)
49695 1430 A3 & Neli meest kusevad ühte auku Lehma nisad Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
49696 1430 A3 Neli meest kusevad ühte auku Lehmalüpsmine Lai 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (12)
49697 1430 B1 & Neli tütrukeist, ütte havakesse kusese' Lihmä nisä' üte nüsigule nüsvä' Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (126)
49698 1430 B2 & Nelli velekeist, a ütte havvakeiste kusõsõ Lehmä nisä' Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 14
49699 1430 C & Neli sõsarat, ütte tsopakõisde kusese' Lihmä nüstäs Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (124)
49700 1430 Da* & Neli neitsid kusevad ühte riissa Lehmälüpsmine Kod 1942 S. Tanning KKI WS
49701 1430 Da* Neli neitsida kusevad kõik ühtä riista sisse Lehmalüpsämine Nrv 1938 E. Mets ERA II 183, 94 (8)
49702 1430 Db & Neli neitsi nutavad ühte riista Lehm lüpsab piima JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 334 (12)
49703 1430 E* & Neli neitsit kusevad ühte pütti Lehmalüpsmine Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (2)
49704 1430 E* Neli neitsit kusevad ühte pütti Lehmalüps VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (8)
49705 1430 E* Neli neitsid kusevad ühte pütti Lehmalüpsmine Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (44)
49706 1430 E* Neli neitsit kusevad ühe püti sisse Lüpsmine Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 58 (19)
49707 1430 F1a1 Neli neitsid ku[seva]d ühte potti Lehmalüpsmine HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (11)
49708 1430 F1a1 & Neli neitsit kusevad ühte potti Lehma nisad PJg 1891 M. Reimann H II 41, 979 (5)
49709 1430 F1a1 Neli neitsit kusavad ühte potti Lehma nisad Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 497 (70)
49710 1430 F1a1 Neli neitsit kusad ühte potti Lehmalüpsm[ine] Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (47)
49711 1430 F1a1 Neli neitsi kusevad ühte potti Lehma nisad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (35)
49712 1430 F1a2* Neli neitsit kusevad ühe poti sisse (Vier Jungfern pissen in einen Topf) Wenn die Kuh gemelkt wird Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 115 (13)
49713 1430 F1a2* Neli neitsit kusevad ühe poti sisse Lehmän nisät 1844 Lönnrot 157
49714 1430 F1a2* Neli neitsit kusevad ühe poti sisse (Vier Jungfrauen harnen in einen Topf) Das Melken 1876 Wied. 281
49715 1430 F1a2* Neli neitsit kusevad ühe poti sisse Lehma nisad lüpsavad ühte lüpsikusse 1890 E EM 109 (973)
49716 1430 F1a2* Neli neitsit kusevad ühe poti sisse Lehma nisad lüpsavad ühte lüpsikusse 1913 E EM2 97 (1297)
49717 1430 F1a2* Neli neitsi kuseva üte poti sisse Die Stricknadeln Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36:1, l. 106p.
49718 1430 F1a2* Neli neitsit kusevad öhe poti sisse Lehma nisad Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (104)
49719 1430 F1a2* Neli neitsed kusevad ühe poti sisse Lehma nisad Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (8)
49720 1430 F1a2* Neli neitsid kusevad ühe poti sisse Lehmalüpsmine Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (87)
49721 1430 F1a2* & Neli neitsikest kusevad ühe potikese sisse Lehmalüps Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 493 (24)
49722 1430 F1b & Neli neitsit jooksvad ühte potti Lehma nisad lüpsetakse Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (93)
49723 1430 F2 & Neli neitsid kusevad ühe kuldpotisse Lehmalüpsmine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (87)
49724 1430 Ga1 & Neli neitsikest kusevad ühte nõusse Lehmalüpsmine Mih 1920 A. Leppik E 50898 (49)
49725 1430 Ga2 Neli neitsit kusevad ühe nõu sisse Lehma nisad Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (63)
49726 1430 Ga2 & Neli neitsit kusevad ühe nõu sisse Lehma nisad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (41)
49727 1430 Ga2 Neli neitsid kusevad ühe nõu sisse Lehma nisad Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (20)
49728 1430 Gb & [Neli] neitsit sülgavad ühte nõusse Lehma nisad lüpsmisel Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (22)
49729 1430 H1a1 & Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehma lüpstakse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (41)
49730 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 281 (100)
49731 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lüpsmine Pär 1933 E. Mihelson E 84872 (2)
49732 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehma lüpsetakse Vil 1893 J. Evert E 1421 (4)
49733 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (6)
49734 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 306 (58)
49735 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehmalüps Prn 1970 E. Maasik RKM II 277, 266 (5)
49736 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehmalüpsmene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (52)
49737 1430 H1a1 Neli neitsid kusevad ühte kappa Lehma nisad Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (25)
49738 1430 H1a1 Neli neitsid kusevad ühte kappa Lehma lüpsetakse Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (12)
49739 1430 H1a1 Neli neitsitid kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
49740 1430 H1a1 Neli neitsid kusevad ühte kappa Lehmalüps Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 178 (62)
49741 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40142 (27)
49742 1430 H1a1 Neli neitsit kusevad ühesse kapasse Lehmalüpsmine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (31)
49743 1430 H1a1 Neli neitsid kusevad ühe kapasse Lehmalüpsmine Vil 1895 J. Täht E 16080 (40)
49744 1430 H1a1 Neli neitsid kusevad ühe kopasse Lehma nisad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (94)
49745 1430 H1a2 & Neli neitsikest kusevad ühte kappa Lehma lüpsetakse KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (13)
49746 1430 H1a2 Neli neitsikest kusevad ühe kappa Lehma lüpstakse Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (102)
49747 1430 H1a2 Neli neitsikest kusevad ühte kappa Lehmalüps KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 428 (57)
49748 1430 H1a2 Neli neitsikest kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (23)
49749 1430 H1a3 & Neli neidu kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (23)
49750 1430 H1a3 Neli neiut kusevad ühte kappa Lehma nisad Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (38)
49751 1430 H1a4 & Neli neitsid ühte koppa kusevad Lehma lüpstas San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 539
49752 1430 H1a5* Neli neitsid kusevad ühe kapa sisse Lehmalüpsmisel Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (64)
49753 1430 H1a5* Neli neitsit kusevad ühe kapa sisse Lehmalüpsmine Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (60)
49754 1430 H1a5* & Neli neitsit kusevad ühe kapa sisse Lehma lüpsetakse Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (41)
49755 1430 H1a5* Neli neitsit kusevad ühe kapa sisse Lehmä nüssätäs Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 122 (4)
49756 1430 H1a5* Neli neitsit kusevad ühü kapa sisse Lehmalüpsmine Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 51 (82)
49757 1430 H1a5* Neli neitsid kusevad ühe kapa sisse Lehma nisad Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (37)
49758 1430 H1a5* Neli neitsit kuseve üte kapa sisse Lehmenüsmine Hls 1894 H. Sulsenberg H II 48, 58 (157)
49759 1430 H1a5* Neli neitsed kusevad ühe kopa sisse Lehma udar Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (32)
49760 1430 H1a5* Neli neitsikest kusevad ühe kapa sisse Lehmalüpsmine MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (18)
49761 1430 H1a5* Neli neitsikest kusevad ühe kapa sisse Lehma nisad Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (27)
49762 1430 H1a5* Neli neitsikest kusevad ühe kapa sisse Lehmälüpsmene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (22)
49763 1430 H1a5* Neli neitsikest kusevad ühe kapa sisse Lehmä nisäd KJn 1925 A. Kruus E 56313 (40)
49764 1430 H1a5* Neli neitsikest kusevad ühe kapa sisse Lehmälüpsmene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (22)
49765 1430 H1a5* Neli neitsikest kusevad ühe kapa sisse Lehma nisad KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 370 (2)
49766 1430 H1a5* Neli neiukest kusevad ühe kapa sisse Lehma lüpsetakse VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (132)
49767 1430 H1a5* Neli neiud kusevad ühe kapa sisse Lehma nisad SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (82)
49768 1430 H1a6 & Neli neitsit kusevad kõik ühe kapa sisse Lehmalüpsmine Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (7)
49769 1430 H1a7 & Neli neitsid korraga ühte kappa kusevad Lehma nisad, kui neid lüpsetakse Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 22 ja 53 (91)
49770 1430 H1a7 Neli neitsid korraga ühte kappa kusevad Lehma nisad Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (45)
49771 1430 H1b+ Neli neitsid lasevad ühe kapasse Lehmalüps ühe lüpsikusse Var 1938 H. Tolli A 16508 (6)
49772 1430 H1b+ Neli neitsid silkva ütte kappa Lihma nüsma Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (22)
49773 1430 H1b+ & Neli neitsid nutavad ühe kapa sisse Lehma nisad SJn 1892 H. Karell E 1608 (26)
49774 1430 H2 & Neli naist kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 209 (32)
49775 1430 H3 & Neli meest kusevad ühte kappa Lehmalüpsmine Pal 1897 H. Karro H IV 8, 513 (14)
49776 1430 H4 & Neläkesi sõsarid, ütte koppa kusõsõ Lehmä nisa Se 1929 V. Savala S 17513 (5)
49777 1430 H5 & Neli neitsit kusevad aeva pleekind kapa sisse Lehma nisad Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (24)
49778 1430 H6* Neli neitsitat kusevad ühe kuldkapa sisse Lehmalüpsmine Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (72)
49779 1430 H6* Neli neitsit kusevad ühe kullatse kapa sisse Lehma nisad, lüpsik Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1001 (54)
49780 1430 H6* Neli neitsid kusevad ühe kuldse kapa sisse Lehmalüpsmine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (41)
49781 1430 H6* & Neli neitsit kusevad ühe kuldse kapa sisse Lehmalüps Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (45)
49782 1430 H6* Neli neitsit kusevad ühe kuldse kapa sisse Lehmalüpsmine Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 602 (98)
49783 1430 H6* Neli neitsikest kusevad ühe kuldse kapa sisse Lehmä lüpsetässe KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (41)
49784 1430 H6* Neli neitsikest kusevad ühe kuldkapa sisse Lehmalüpsmine Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (15)
49785 1430 H6* Neli neitsit kusevad ühte kullakapa sisse Lehmalüps Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (28)
49786 1430 I Neli neitsit kusevad ühte kippi Lehmalüpsmine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 452 (133)
49787 1430 I & Neli neitsid kusevad ühte kippu Lehm Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (17)
49788 1430 J & Neli neitsit kusevad ühe vaagna sisse Lehmalüpsmine Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 531 (9)
49789 1430 K1* Neli neitsit kusevad ühte ämbre Lehm As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 367 (70)
49790 1430 K1* & Neli neitsikest, ühte ämbri kusevad Lehmalüps Nrv 1927 M. Kasikov E 61441
49791 1430 K2 & Neli poissi valavad vett ämbri Lehma nisad Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 358 (50)
49792 1430 L1 & Neli neitsit kusõsõ ütte pangi Lehmalüpsmine Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 187 (1)
49793 1430 L1 Neli neitsit kusevad ühte pangi Lehmalüpsmine Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (19)
49794 1430 L2 & Neli preilit ühte pange pissivad Lehmalüps Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 39 (5)
49795 1430 L3a & Nelli venda ütte pange pisisi' Lehmänüsmine Se 1980 E. Kaselo, V. Pille, E. Tammo EKRK I 79, 151 (7,5)
49796 1430 L3b & Neli velje kusõssõ ütte pangi Lehmälüpsmine Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (25)
49797 1430 L4 & Neläkeisi sõsarit, kõik ütte pangi kusõsõ Lehmi nüstäs, kõik nelli nissa ütte pangi nüstäs Se 1935 A. Jänessoo S 105265 (33)
49798 1430 L5 & Neli neitsit kusõssõ ütte kuldpangi Lehmalüpsmine Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
49799 1430 M1a* Neli neitsit kusevad ühte kannu (Vier Jungfrauen harnen in eine Kanne) Das Melken 1876 Wied. 281
49800 1430 M1a* Neli neitsit kusevad ühte kannu Lehma nisad lüpsavad ühte lüpsikusse 1890 E EM 109 (973)
49801 1430 M1a* Neli neitsit kusevad ühte kannu Lehma nisad lüpsavad ühte lüpsikusse 1913 E EM2 97 (1297)
49802 1430 M1a* Neli neitsit kusevad ühte kanni Lehma nisad Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (3)
49803 1430 M1a* & Neli neitsit kusõssõ ütte kanni Lehmä nisa nüsmise aigu Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148 (73)
49804 1430 M1a* Neli neitsid kusevad ühte kannu Lehma lüpsma Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (68)
49805 1430 M1a* Neli neitsit kusevad kõik ühte kanni Lehmalüpsmene Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 80 (476)
49806 1430 M1b* Neli neitsid kusevad ühe kannu sisse Lüpsmine Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 146 (40)
49807 1430 M1b* Neli neitsit kusevad ühe kanni sisse Lehmalüpsmine Ote 1930 E. Schmidt E 71300 (54)
49808 1430 M1b* Neli neitsit kuseva üte kanni sisse Lüpsmine Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (33)
49809 1430 M1b* Neli neitsid kusõsõ üte kanni sisse Lehma lüpsetaks Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (24)
49810 1430 M1b* & Neli neitsikest kusevad ühe kannu sisse Lehmalüpsmine Pal 1888 E. Uus H II 27, 512 (18)
49811 1430 M2a1 & Neli neitsid kusevad kuldse kanni Lehm Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (5)
49812 1430 M2a2* & Neli neitsid kusevad kuldkannu sisse Lehmalüpsmine MMg 1891 G. Puus H II 28, 774 (5)
49813 1430 M2a2* Neli neitsi kusevad kuldkanni sisse Lehmalüpsmine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 101 (35)
49814 1430 M2a2* Neli neitsikest kusevad kuldse kanni sisse Lehmalüpsmine MMg 1888 A. Artis H II 28, 355a (97)
49815 1430 M2a3* Neli neitsit kusevad ühte kuldasse kanni Lehmalüpsmine HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (13)
49816 1430 M2a3* Neli neitsit kusevad ühte kullatsede kanni Lehmi lüpsetakse San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (20)
49817 1430 M2a3* Neli neitsit kuseva üte kullatsehe kanni Lehmalüpsmine Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 587 (19)
49818 1430 M2a3* Neli neitsit kusõsõ ütte kullatsõhõ kanni Lehmä nüstäs Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (17)
49819 1430 M2a3* & Neli neitsist kusesse ütte kullakanni Lehmi nüstas Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (16)
49820 1430 M2a4* Neli neitsit kusevad ühe kuldkannu sisse Lehmalüpsmine MMg 1983 M. Hiiemäe RKM II 367, 7 (18)
49821 1430 M2a4* Neli neitsi kusevad üte kullakanni sisse Lehm lüpstakse Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 66 (31)
49822 1430 M2a4* Neli neitsid kusõva üte kuldkanni sisse Lehma nüstäs Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (46)
49823 1430 M2a4* Neli neitsit kusõssõ üte kuldkanni sisse Lehma lüpsetakse Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (59)
49824 1430 M2a4* Neli neitsit kuseva üte kullakanni sisse Lehma nüstas Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (38)
49825 1430 M2a4* Neli neitsit kusesse ühte kullatse kanni sisse Lehma lüpstas Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (32)
49826 1430 M2a4* Neli neitsit kusesse üte kullatse kanni sisse Lehmänüsmine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (57)
49827 1430 M2a4* Neli neitsid kusesse üte kullatse kanni sisse Lehmanüsmine Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (12)
49828 1430 M2a4* Neli neitsit kusesse üte kullatse kanni sisse Lehmanüsmine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (59)
49829 1430 M2a4* Neli neitsit kusesse üte kullatse kanni sisse Lehma nüssetas Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (83)
49830 1430 M2a4* Neli neitsit kuseva üte kullatse kanni sisse Lehma lüpsetakse Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (21)
49831 1430 M2a4* Neli neitsit kuseva üte kullatse kanni sisse Lehma nüstas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (72)
49832 1430 M2a4* Neli neitsid kusevad ühe kuldse kanni sisse Lehma nisad Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 379 (18)
49833 1430 M2a4* Neli neitsit kusevad ühe kuldse kanni sisse Lehmalüpsmine Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (43)
49834 1430 M2a4* Neli neitsit kusevad ühe kuldse kanni sisse Lehmalüpsmine Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 37 (2)
49835 1430 M2a4* & Neli neitsit kusevad ühe kuldse kanni sisse Lehmalüpsmine MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (38)
49836 1430 M2a4* Neli neitsid kuseva üte kuldse kanni sisse Lehma nüssetas Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (21)
49837 1430 M2a4* Neli neitsit kuseva üte kuldse kanni sisse Lehmalüpsm[ine] Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 205 (74)
49838 1430 M2a4* Neli neitsit kusevad ühe kultse kannu seest Udar Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (59)
49839 1430 M2a4* Neli neitsikeist kusevad üte kuldkannu sisse Lehmalüpsmine Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (46)
49840 1430 M2b & Neli neitsit juuskva kullatsõdõ kanni Lehmänüsmine Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 209 (24)
49841 1430 M2c & Neli neitsid lüpsavad kuldse kanni Lehmaudar MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (68)
49842 1430 N1 & Neli neitsit käüvä ütte kruusi kusõle Lehma nüstas Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (48)
49843 1430 N2* Nelitsid kusevad kuldkruusi sisse Lehma lüpstakse Ksi 1923 L. Joor E 53237
49844 1430 N2* Neli neitsid kusevad üte kullatse kruusi sisse Lüpsmine Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (15)
49845 1430 N2* & Neli neitsid kusesse üte kullatse kruusi sisse Lehmalüpsmine Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (55)
49846 1430 N2* Neli neitsit kusesse üte kullatse kruusi sisse Lehmä nüstäs 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (18)
49847 1430 N2* Nelli neitsid kusõva ütte kullatsihe kruusi Lehmänüsmine Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (27)
49848 1430 N2* Neli neitsit kusevad kullasele kruusi Lehmalüpsmine San 1929 L. Kuusik E 64013 (47)
49849 1430 N2* Neli neiud kusevad ühte kullakruusisse Lehmalüpsmine Plv 1893 J. Melzov E 8383 (9)
49850 1430 O* Neli neitsit kuseva üte kuldse karbi sisse Lehmanüsmine Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (4)
49851 1430 O* & Neli neitsid kuseva üte kullatse karbi sisse Lehmalüpsmine TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 409 (15)
49852 1430 O* Neli neitsikest kusevad ühe kuldkarbikese sisse Lehma nisad lüpsav[ad] Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 364 (45)
49853 1430 P1 & Nelläkesi velitse, ütte korvi kusese Lehmalüpsmine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 80 (29)
49854 1430 P2* Neli neitsit kusõsõ kuldsõlõ korvi Lehmänüsmine Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (39)
49855 1430 P2* Neli neitsit kuseseva kullatsehe korvi Lehmalüps Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 116 (28)
49856 1430 P2* & Neli neitsid kusese ütte kullatsede korvi Lehmanüsmine Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (66)
49857 1430 Q1a* & Neli neitsit kuseva kullatsehe kaussi Lehmi nüstas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (20)
49858 1430 Q1a* Neli neitsid kusevad kollatsehe kaussi Lehma nüssetas Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (25)
49859 1430 Q1a* Neli neitsid kusevad kullast kausi sisse Lehmalüpsmine TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (44)
49860 1430 Q1a* Neli neitsid kuseva üte kullatsede kaussi Lehma nüstas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (89)
49861 1430 Q1a* Neli neitsikeist kusõsõ kullatsõhõ kaussi Lehma nüstäs Rõu 1889 K. Thom H III 11, 85 (32)
49862 1430 Q1b & Neli neitsit pissuse kullatsõ kaussi Lehmalüpsmine Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 142 (8)
49863 1430 Q2 & Neli neitsit kusevad ühe hõbekausi sisse Lehmalüpsmine Rõn 1930 J. Aab E 66327 (19)
49864 1430 R & Neli neitsit kuseve üte pikre sisse Lehmälüpsmine Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (18)
49865 1430 S1* Neli neitsid kusevad ütte anumale Lehmalüpsmine Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 625 (4)
49866 1430 S1* Neli neitsit kusõsõ ütte anumahe Lehmanüsmine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (35)
49867 1430 S1* Neli neitsüt kusõssõ ütte anumahe Lehmänüsmine Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 82 (9)
49868 1430 S1* & Neli neitsikest kusõsõ ütte anumahe Lehmänisa Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 12 (20)
49869 1430 S1* Nelli neitsikest kusese ütte anumahe Lehmalüpsmine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 10 (70)
49870 1430 S1* Neli neitsikest kusevad ühe anuma sisse Lüpsmine Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
49871 1430 S2 & Neli neitsit kussõsõ ütte kullatsõhe anumahõ Lehmä nüstäs Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (21)
49872 1430 Z1a1* Neli neitsit kusevad ühe kinga konsasse Lehmalüps Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 557 (126)
49873 1430 Z1a1* Neli neitsid kusevad ühe kinga kontsasse Lehmalüpsmine Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (29)
49874 1430 Z1a1* Neli neitsikest kusevad ühe kinga kontsasse Lehma lüpsetse Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (31)
49875 1430 Z1a1* & Neli neitsikest kuseve ühe kengä kontsasse Lehmä lüpsetse Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 234 (31)
49876 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühe kingakontsa sisse Lehmanüsmine Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 15 ja 24 (107)
49877 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseva üte kängäkontsa sisse Lehmänüsmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (2)
49878 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 213 (2)
49879 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetse Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (43)
49880 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve üte kengäkontsa sisse Lehmänüsmine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (29)
49881 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakonsa sisse Hel 1891 J. Lammas E 423 (973)
49882 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 185 (5)
49883 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 75 (446)
49884 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakontsa sisse Lehm Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 166 (9)
49885 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (170)
49886 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühe kingakonsa sisse Lehma lüpsetakse Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (128)
49887 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetas Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (115)
49888 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (5)
49889 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühe kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Vil 1892 H. Pihlap E 724 (22)
49890 1430 Z1a2 Neli neitsit kosevad ühe kingakonsa sisse Lehma nisad Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (7)
49891 1430 Z1a2 Neli neitsid kuseva ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetas Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 196 (62)
49892 1430 Z1a2 Neli neitsit kusevad üte kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 323 (24)
49893 1430 Z1a2 Neli neitsit kusese üte kingakontsa sisse Lehmalüps Trv 1969 P. Puudersell RKM II 391, 349 (36)
49894 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve üte kingäkonsa sisse Lehmä nisad, pang Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 155 (113)
49895 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühe kengakontsa sisse Lehma lüpsetakse Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (13)
49896 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseva üte kengakontsa sissi Lehma lüpsetakse Trv 1924 M. Raekson KKI WS
49897 1430 Z1a2 Neli neitsid kuseve üte kingakontsa sisse Lehma nüssets Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 48 (4)
49898 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad ühte kengakonsa sisse Lehmalüps Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 359 (22)
49899 1430 Z1a2 Neli neitsid kusevad üte kingakonsa sisse Lehma nüssetase Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (63)
49900 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve ühe kengakontsa sisse Lehmalüpsmine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 372 ja 382 (4)
49901 1430 Z1a2 Neli neitsi kuseve üte kengakontsa sissi Lehma lüpsetas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (13)
49902 1430 Z1a2 Neli neitsit kusev üte kengakontsa sisse Lehma nüssets Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13/4 (37)
49903 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve üte kengäkontsa sisse Lehma nisad Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 28 (21)
49904 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve üte kengäkontsa sissi Lehmä nüssetes Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (70)
49905 1430 Z1a2 Neli neitsid kuseve üte kengäkontsa sissi Lehma lüssetse Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (4)
49906 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve üte kängakontsa sisse Lehma nüssetes Hel 1889 J. Keernik H III 6, 69 (2)
49907 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseva üte kängakontsa sisse Lehmanüsmine Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (36)
49908 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseva üte kängakontsa sisse Lehma lüpsma Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 851 (17)
49909 1430 Z1a2 Neli neitsid kuseva üte kängakontsa sisse Nüsmine Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (56)
49910 1430 Z1a2 Neli neitsid kuseva üte kängakontsa sisse Lehma nüssetas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (66)
49911 1430 Z1a2 Neli neitsid kusese üte kängakontsa sissi Lehma lüpsetas Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (114)
49912 1430 Z1a2 & Neli neitsid kuseva üte kängäkondsa sisse Lehmaudar Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (2)
49913 1430 Z1a2 Neli neitsid kuseve üte kängäkonsa sisse Lehmänüsmine San 1925 E. Päss E 56011 (20)
49914 1430 Z1a2 Neli neitsit kuseve üte kängäkontsa sissi Lehmänüsmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (69)
49915 1430 Z1a2 Neli neitsid kusese üte kängäkontsa sisse Lehmä nüssetes Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (134)
49916 1430 Z1a2 Neli neitsit kusese üte kängäkontsa sisse Lehmänüsmine Trv 1894 A. Rull H III 20, 141 (39)
49917 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetakse Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (151)
49918 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsetakse Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (55)
49919 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma lüpsma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 290 (93)
49920 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kingäkontsa sisse Kitse lüpsetakse Krk 1889 J. Mägi H III 9, 508 (9)
49921 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve üte kengäkontsa sisse Lehmä lüssetse Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (96)
49922 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kingakontsa sisse Lehma nisad ja lüpsik KJn 1870 J. Tiedemann E 136 (73)
49923 1430 Z1a3 Nelli neitsikest kusevad ühe kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (20)
49924 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusva üte kingakontsa sisse Lehma lüpsetse Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (65)
49925 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve üte kingakontsa sissi Nüsmine Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (20)
49926 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusev üte kingäkontsa sissi Lehmalüpsmine Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281/2 (19)
49927 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kengakontsa sisse Lehmalüpsmine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (51)
49928 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusevad ühe kengakontsa sisse Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 90 (7)
49929 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve ühe kengakontsa sisse Lehmalüpsmine Hls 1896 H. Reissar E 23823 (13)
49930 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve ühe kengakontsa sisse Lehma nisad Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (29)
49931 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve ühe kengakontsa sisse Lehmalüpsmine Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 154 ja 171 (61)
49932 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseva üte kengakonsa sisse Lehmalüpsmine Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 508 (13)
49933 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseva üte kengakonsa sissi Lehmalüpsa[mine] Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 429 (59)
49934 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve üte kengakontsa sisse Lehmalüps Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 574 (66)
49935 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseva üte kengäkontsa sisse Lehmanüsmine Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (17)
49936 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve üte kengäkontsa sisse Ku lehmä nüssets Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (134)
49937 1430 Z1a3 & Neli neitsikest kuseve üte kengäkondsa sisse Lehmä lüssetse Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (78)
49938 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve üte kengäkonsa sisse Lehmalüps Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (14)
49939 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuseve üte kengäkontsa sissi Lehmaudar Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (8)
49940 1430 Z1a3 Neli neitsikest kusev üte kengäkontsa sisse Lehmalüpsmine Krk 1937 S. Tanning KKI WS
49941 1430 Z1a3 Neli neitsikest kussev üte kengäkonsa sisse Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 381 (28)
49942 1430 Z1a3 Neli neitsikest kuses üte kengäkontsa sisse Lehmäudar Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 512 (56)
49943 1430 Z1b & Neli neitsid pissuvad kingakontsasse Lehmalüps Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 217 (33)
49944 1430 Z1c & Neli neitsid kallavad ühe kengakontsa sisse Lehmalüpsmine Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (35)
49945 1430 Z1d+ & Neli neitsit käivä üte kängäkonsa sisse Lehmänüsmine Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (120)
49946 1430 Z1d+ Neli neitsid nüssäve üte kängäkonsa sisse Lehmänüsmine San 1925 E. Päss E 56011 (20)
49947 1430 Z1d+ Neli neitsit sülitavad ühe kingakontsa sisse Lehmalüpsmine Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 51 (7)
49948 1430 Z1d+ Neli neitsit joove ühe kingakontsa Lehmalüpsmine Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 426 (82)
49949 1430 Z2a* Neli neitsitid kusevad ühe kinga kannasse Lehma lüpsetse Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (22)
49950 1430 Z2a* Neli neitsit kusevad ühe känga kannasse Lehmalüpsmine Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 417 (33)
49951 1430 Z2a* Neli neitsit kusevad ühe kingakanna sisse Lehmalüpsmine Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (6)
49952 1430 Z2a* Neli neitsit kusevad ühe kingakanna sisse Lehmalüpsmine Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 164 (24)
49953 1430 Z2a* Neli neitsit kusevad ühe kingakanna sisse Lehmalüps Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 39 (6)
49954 1430 Z2a* & Neli neitsid kusevad ühe kingakanna sisse Lehmalüpsmine Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (5)
49955 1430 Z2a* Neli neitsikest kusevad ühe kingakanna sisse Lehma nisad Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (23)
49956 1430 Z2b & Neli neitsit valavad ühe kingakanna sisse Lehma lüpsetakse lüpsikuse Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 193 (4)
49957 1430 Z3 & Neli neitsid kusevad ühe kingasse Lehmalüpsmine Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 207 (17)
49958 1430 Z3 Neli neitsit kusevad ühe kingasse Lehma lüpsetakse Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (59)
49959 1430 Z4 & Neli neitsikest kuseva üte kuldkengä kondsa sisse Lehmanüsmine Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (48)
49960 1430 Z5a* & Neli neitsid kuses üte kullast kengä sissi Lehmänüsmine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (29)
49961 1430 Z5a* Neli neitsikest kusevad ühe kuldkinga sisse Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (38)
49962 1430 Z5b & Neli neitsit nüsvä üte kullatsõ kängä sisse Lehmänisad Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (37)
49963 1430 T1 & Neli neitsid kusevad ühte saapasse Lehma lüpstakse lüpsikusse Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (65)
49964 1430 T2a1 & Neli neitsit kusevad ühte saapasääre Lehmalüpsmene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (52)
49965 1430 T2a2% & Neli neitsit kuseva üte saapaseere sisse Lehmänüsmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (2) 1434
49966 1430 T2a2% Neli neitsid kusevad ühe saapaseere sisse Lehma lüpsetakse Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (46) 1434
49967 1430 T2a2% Neli neitsid kusevad ühe saapasääre sisse Lehmalüpsmine Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (11) 1434
49968 1430 T2a2% Neli neitsit kusevad ühe saapasääre sisse Lehmalüpsmine Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 538 (31) 1434
49969 1430 T2a2% Neli neitsit kuseva ühe saapasääre sisse Lehmalüpsmine Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (11) 1434
49970 1430 T2a2% Neli neitsid kuseva ühe saapaseere sisse Lehma lüpsetas Ran 1895 J. Palu E 18774 (27) 1434
49971 1430 T2a2% Neli neitsit kusevad ühe saapaseere sisse Lehma lüpstakse Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (13) 1434
49972 1430 T2b & Neli neitsit ikeva üte saapaseere sisen Lehmanüsmine (lüpsmine) Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (59)
49973 1430 T3 Neläkõsõ sisarõ, ütte saapasiirde kusõsõ Lehmälüpsmine Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 460 (79)
49974 1430 T3 & Neläkeske sõsarõ', ütte saapasiirde kusõsõ' Lehmänisä Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (71)
49975 1430 T4* & Neläkese velidse', üte saapa seerde kusese' Lihmä nüstäs Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (120)
49976 1430 T4* Neläkeske veltsit, kõik ütte saapasiirde kusõsõ Lehmä nüstäs Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 100 (12)
49977 1430 U* Neli neitsid kusevad ühtekokku Lehm lüpsab Pal 1922 R. Pukk A 215 (11)
49978 1430 U* & Nelli neitsikest üttekokko kusese Lehmalüps Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (13)
49979 1430 U* Neli neitsikõist üttekokko kusõsõ Lehmä udar, lüpsatõse Se 1930 N. Sõrmus S 28606 (58)
49980 1430 V1a1 Neli neitsid kusevad kuldsesse kaevu Lehmä lüpsetakse Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (23)
49981 1430 V1a1 Neli neitsit kuseva kullatside kaivu Lehmalüpsmine San 1967 S. Lätt RKM II 226, 107 (3)
49982 1430 V1a1 Neli neitsit kuseva kullatsehe kaivu Lehmä nüstäs Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (58)
49983 1430 V1a1 & Neli neitsit kusesse kullatsehe kaivu Lehma nüstas Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (82)
49984 1430 V1a1 Neli neitsit kusesse kullatsehe kaivo Lehmä lüpstäs Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 430 (30)
49985 1430 V1a1 Neli neitsid kusese kullatsele kaevu Lehmi lüpstas Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (15)
49986 1430 V1a2* Neli neitsit kusevad ühe kullakaevusse Lehma nisad ja lüpsik Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 108 (123)
49987 1430 V1a2* Neli neitsid kusesse ütte kullatsede kaivo Lehmanüsmine Ote 1895 E. Palm E 20130 (39)
49988 1430 V1a2* Neli neitsit kusetse ütte kullatsesse kaivo Lehmalüpsmine Rõu 1928 R. Viidebaum E 62645 (9)
49989 1430 V1a2* Neli neitsit kusesse ütte kullatsehe kaivu Lehmi nüstäs Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 377 (18)
49990 1430 V1a2* Neli neitsit kusesse ütte kullatsehe kaivu Lehma nüstas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (5)
49991 1430 V1a2* Neli neitsit kusesse ütte kullatsehe kaivo Lehmanüsmine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 449 (63)
49992 1430 V1a2* Nelli neitsid kusõsõ ütte kullatsõhe kaivo Lehmalüpsmine Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (16)
49993 1430 V1a2* Neli neitsit kusõsõ ütte kullatsõhõ kaivu Lehmä lüpstäs Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 169 (16)
49994 1430 V1a2* Neli neitsit kusesse ütte kullatsede kajju Lehmänüsmine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (70)
49995 1430 V1a2* Neli neitsit kusõssõ ütte kullakaivu Lehma nüstäs Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (67)
49996 1430 V1a2* & Neli neitsikest kusese ütte kullatsehe kaivo Lehmä nüssetäs Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 576 (44)
49997 1430 V1a3 & Neli neiut kusevad kõik ühte kullakajju Lehma lüpsetakse Vil 1889 J. Toss H IV 3, 414 (27)
49998 1430 V1b & Neli neitsit pissivad ühte kullast kaevu Lehmalüpsmine Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (263)
49999 1430 V1c & Neli neitsid tsoristasõ ütte kullatsõhe kaivo Lehmi nüstäs Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (5)
50000 1430 V1d & Neli neitsit juuskva ütte kullatsõle kaivu Lehmänüsmine Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 142 (21)