Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 37001 — 38000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
37001 1061 A Mees elab metsas, raiub kirveta, ehitab maju Rähn 1992 Metstak2 47
37002 1061 B & Kes raiub puid ilma kerveta Rähn 1892 K. Puusemann E 384 (5)
37003 1061 B Kes raiub puid ilma kirveta Rähn 1974 Eisen A 81
37004 1061 B Kes raiub puid ilma kirveta Rähn 1968 SSTT 42
37005 1061 B Kes raiub ilma kirveta 1981 Karlep-Vihm-Kronberg 10 (7)
37006 1061 B Raiub puid ilma kirveta Rähn 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (15)
37007 1061 B Raiub puid ilma kirveta Kooli karate-äss; pakane 1989 Säde nr. 70 ja 83 (1989) 1 ja 4 (5)
37008 1061 # 884
37009 1062 & Mees istub mätta otsas, suitsetab piipu, kui aega, siis hingab Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (8)
37010 1062 Mees istub mätta otsas, suitsetab piipu, kui aega saab, siis hingab Känd 1913 E EM2 77 (941)
37011 1063 A & Mees istub nurkas, vaigulatrid põlevad Kassi silmad Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (49)
37012 1063 A Mees istub nurgas, vaigulaternad põlevad 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
37013 1063 B/ & Vurrud ees, laternad peas, toobripuu püsti seljas Kass Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 217 1073Q
37014 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas (Ein Kerl sizt am Wege, ein weisser Hut aufm Kopfe) Ein Stein mit Schnee bedeckt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (62)
37015 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas Puukänd, mis peal lumi on 1782 Willmann 169 (57)
37016 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas Kanto saa talveksi lumitykyn päällensä 1851 Lönnrot2 186 ja 142 (86)
37017 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas (Ein Mann sitzt am Wege mit einem weissen Hute auf dem Kopf) Ein beschneiter Baumstumpf 1876 Wied. 277
37018 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar pääs Puukänd lume all 1890 E EM 89 (739)
37019 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar pääs Kasekänd 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (59)
37020 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas Seen 1912 Jürjens 30
37021 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar pääs Puukänd lume all 1913 E EM2 77 (942)
37022 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas Puukand Lai 1897 H. Asper H III 28, 537 (223)
37023 1064 Aa1 & Mees istub tee ääres, valge kübar peas Puukänd ja lumi peal Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (8)
37024 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas Puukänd, lumi ots Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 297 (9)
37025 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar peas Känd Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (39)
37026 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar pääs Värske kand Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (129)
37027 1064 Aa1 Mees istub tee ääres, valge kübar pääs Känd Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (19)
37028 1064 Aa2 & Mees istub tee ääres, valge kübar pea peal Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 47
37029 1064 Aa3 Miis ist tee veeren, valge küpar pähan Kand Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (111)
37030 1064 Aa3 & Miis istus tii veeren, valge küpär pähän Lumi kannu pääl Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (200)
37031 1064 Ab & Mees metsas, valge kübar peas Känd Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (48)
37032 1064 Ab Mees mõtsas, valge kübar pääs Kand Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (243)
37033 1064 Ac & Mees istub kahe mäe vahel, valge kübar pääs Puukand tee ääres, lumi pääl Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 889 (144)
37034 1064 B & Mees istub metsas, iga talvel uus kübar pääs Puukänd VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (3)
37035 1064 Ca% Mees seisab tee ääres, valge müts peas Puukänd Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (99) 2089
37036 1064 Ca% & Mees seisab tee ääres, valge müts peas Känd talve ajal Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (68) 2089
37037 1064 Cb1 & Mees seisab metsas, valge müts pääs Puukand Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 23 (85)
37038 1064 Cb2 & Mees metsas, valge müts peas Puukänd Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (16)
37039 1064 Cb2 Mees metsas, valge müts peas Lumi kannu otsas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 82 (120)
37040 1064 D & Mees metsas, valge lakk peas Känd Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (15)
37041 1064 E* & Must mees, valge küpar Kannu otsan lumi Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (34)
37042 1064 E* Must miis, valgõ kübäräkene Lumi aiasaiba otsah Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (2)
37043 1064 E* Must mihekõne, valge küpär Lumi maa pääl San 1888 K. Gross H II 31, 809 (83)
37044 1064 F & Must mees ja valge müts Känd Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (23)
37045 1064 Ga1 Taat istub tee ääres, valge kübar peas Känd 1992 Metstak2 53
37046 1064 Ga1 & Taat istub tie ääres, valge kübar peas Kand Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (16)
37047 1064 Ga2 & Vanamees tee ääres, valge kübar pääs Kand lumega Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (72)
37048 1064 Gb Vanamees metsas, valge kübar peas Kand, lumi otsas Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (5)
37049 1064 Gb & Vanamiis mõtsan, valgõ küpär pään Puukand Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (32)
37050 1064 Ha% & Vanamees istub tee ääres, valge müts peas Puukänd talve aeg Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (16) 2421
37051 1064 Ha% Vanamees istub tee ääres, valge müts peas Puukänd, lumi peal Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (62) 2421
37052 1064 Hb & Vanamees tee ääres, valge müts peas Puukänd HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (71)
37053 1064 I & Hall vanamees tee ääres, valge müts peas Känd, kellel lumi otsas on Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (54)
37054 1064 J & Saks istub mõtsa veeren, valge kübar pähan Saks [sic!] Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (85)
37055 1064 K & Vanamemm istub metsas, valge tanu peas Lumine kand Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (34)
37056 1064 L% & Mõrs'a mõtsa takah, valgõ tano pääh Lumi kannu otsah Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (23) 1371
37057 1064 # 562 1612 1624 1748Tf 1929 2229 2324E
37058 1065 & Mees kaheteistkümne näuga Aasta ja kuud 1877–1917 J. Abreldal E 4279 (54)
37059 1065 Mees kaheteistkümne näoga Aasta 1979 Metstak 27 ja 35 (261)
37060 1065 Mees kaheteistkümne näoga Aasta 1992 Metstak2 72
37061 1065 Mees kaheteistkümne näoga Aasta 1994 Siirak EKTv VII2 58 (8)
37062 1065 Kaheteistkümne näoga mees 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (7)
37063 1066 & Mees kukil kõveras, kell kaelas Look 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (46)
37064 1066 Mees kukil kõveras, kell kaelas Look 1890 E EM 89 (742)
37065 1066 Mees kukilt kõveras, kell kaelas Look 1908 Tander 31
37066 1066 Mees kukilt kõveras, kell kaelas Look 1913 E EM2 77 (945)
37067 1067 & Mees käib toas, ei näe meest ega mehe jälgi Soe 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (29)
37068 1067 Mees käib toas, ei näe meest ega mehe jälgi Soe 1890 E EM 89 (741)
37069 1067 Mees käib toas, ei näe meest ega mehe jälgi Soe 1913 E EM2 77 (944)
37070 1068 A1a & Mees käib õues, punane müts pias Kukk Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 419 (46)
37071 1068 A1b & Punase mütsiga poiss läheb pööningul, kott sel'las Kukk Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 202, 149 (135)
37072 1068 A2 & Mees käib toas, punane lakk peas Kukk Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (6)
37073 1068 B+% & Mees läheb lakka, tanu pea peal Kukk läheb lakka, hari pea peal Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 132 (33) 1072
37074 1068 B+% Vanamees toas, verikübar peas Kukk Var 1938 K. Reeder A 16498 (9) 1072
37075 1068 B+% Mees läheb lakka, kuldkübar peas Kukk Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (103) 1072
37076 1068 # 1074 1132 1659Bc 1727b
37077 1069 & Mees kükitab küla vahel, piits peos Linguga kaev Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 513 (15)
37078 1069 # 1629
37079 1070 A1a & Mees künnab ja künnab, aga vagu ei saa Laev merel Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 90 (55)
37080 1070 A1b* Mees künnab, aga vagusid järele ei jää Laev sõidab Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (71)
37081 1070 A1b* & Mees kündäb, aga vagu ei jää järele Laev merel Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
37082 1070 A2a* Mees künnab põllul, ei ole elades vagu taga (Ein Mann pflügt aufm Felde, ist niemals eine Furche hinter ihm) Ein Schiff auf der See Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (63)
37083 1070 A2a* Mees künnab põllul, ei ole elades vagu taga (Ein Kerl pflügt auf dem Feld, niemals ist eine Furche hinterher) Ein Schiff in der See 1780 Hupel 120
37084 1070 A2a* Mees künnab põllul, ei ole elades vagu taga Laev mere peal 1782 Willmann 169 (58)
37085 1070 A2a* Mees künnab põllul, ei ole elades vagu taga Laiva 1844 Lönnrot 155
37086 1070 A2a* Mees künnab põllul ja ei ole elades vagu taga Laev meres 1868 Nörmann 35 ja 55 (57)
37087 1070 A2a* Mees künnab põldu, ei ole elades vagu taga Laev 1869 Ahlqvist 73
37088 1070 A2a* Mees künnab põllul, ilmas ep ole vagu taga (Ein Mann pflügt auf dem Felde, nie ist eine Furche hinter ihm) Ein Schiff 1876 Wied. 277
37089 1070 A2a* Mees künnab põllul, ei ole elades vagu taga Laev merel 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (60)
37090 1070 A2a* Mees künnab põllul, iialgi pole vagu taga 1920 Kmpm. KLr I8 121
37091 1070 A2a* Mees künnab põllul, iialgi pole vagu taga 1924 Kmpm. EL I9 142
37092 1070 A2a* Mees künnab põllul, iialgi pole vagu taga 1931 Kmpm. EL II10 234
37093 1070 A2a* & Miis künd põllul, ei ole elädes vagu taka Laev merel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (112)
37094 1070 A2a* Mees künnap põllul, aga ei ole elades vagu taga Laiv mere pääl Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (2)
37095 1070 A2b & Mees see künnab mööda põldu, vagu taga tundmata Laev merel Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 707 (30)
37096 1070 A3 & Mees künnab lagedal väljal, aga ilmaski ei jäe vagu taha Laev Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 162 (9)
37097 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Laev; kell 1890 E EM 89 (743)
37098 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Laev; kell 1913 E EM2 77 (946)
37099 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Kell; laev 1914 E MM 12 ja 44 (150)
37100 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Kell; laev 1920 E MM2 12 ja 47 (152)
37101 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Kell; laev 1994 E MM3 9 ja 38 (152)
37102 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski 1927 Ainelo III 64
37103 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei ole vagu eladeski Laev; kell 1890 E EM 89 (743)
37104 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei ole vagu eladeski Laev; kell 1913 E EM2 77 (946)
37105 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei ole vagu eladeski Kell; laev 1914 E MM 12 ja 44 (150)
37106 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei ole vagu eladeski Kell; laev 1920 E MM2 12 ja 47 (152)
37107 1070 A4a1* Mees künnab ööd ja päevad, ei ole vagu eladeski Kell; laev 1994 E MM3 9 ja 38 (152)
37108 1070 A4a1* & Mees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu elades Laevasõit Trm 1896 J. Soodla E 26677 (3)
37109 1070 A4a1* Mees künnab ööd kui päiva, ei saa vagu elades Lootsikuga sõidetas Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (24)
37110 1070 A4a2 & Mees künnab ööd kui päevad, ei jää elades vagu taha Laev VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (23)
37111 1070 A4b* Mees künnab ööd ja päävad, vagu ei saa iialgi Laevatee Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (39)
37112 1070 A4b* & Mees künnab ööd ning päevad, ei saa vagu iialgi Laev Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 177 (26)
37113 1070 A4c1* Mees künnab ööd ja päevad, ilmas ep ole vagu taga (Ein Mann pflügt Nächte und Tage lang, nie ist eine Furche hinter ihm) Ein Schiff 1876 Wied. 277
37114 1070 A4c1* Mees künnab ööd ja päävad, ilmal pole vagu taga Laev käib mere peal Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (8)
37115 1070 A4c1* Mees künnab ööd-päävad, pole ilmalgi vagu taga Laev Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (74)
37116 1070 A4c1* & Mees künnab ööd ja päevad, ilmaski ei ole vagu Laev Ris 1896 J. Niinas E 26296 (6)
37117 1070 A4c2* Mees künnab ööd kui päävad, ei saa vagu ilmas Uup Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (95)
37118 1070 A4c2* & Mees künnäb ööd ku päevä, ei saa vagu ilmangi Laevaga sõitmine Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (37)
37119 1070 A4c2* Mees künnab ööd kui päeva, ei saa ilmaski vagu taha Sõudmine Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (139)
37120 1070 A4c3 & Mees künnab ööd kui päevad, ilmaski vagu taha ei jää Paat merel Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (96)
37121 1070 A4d & Mees künnab ööd ja päeva, vagu ei jää kunagi Vee peal sõitmine Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (46)
37122 1070 A4e & Mees künnab ööd ja päävad, ei saa vagu siiski Laev ojub Pär 1888 H. Martinson H III 5, 345 (13)
37123 1070 A4f & Mees künnab ööd ja päevad, ei saa ühtki vagu Laevaga purjetamine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (11)
37124 1070 A4g & Mees künnab ööd ja päevad, aga ei saa vagu taha Laev vees VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (115)
37125 1070 A4h & Mees künnab ööd ja päävad, vagu taha ei jää SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (81)
37126 1070 A4i & Mees künnab ööd ja päevad, siiski vagu ei jää järele Paadimees merel Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 229 (7)
37127 1070 A4j1 & Mees künnab ööd ja päävad, ilmaski vagu sisse ei saa Laev purjutab Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (51)
37128 1070 A4j2 & Mees künnab ööd kui päevad, aga vagu sisse ei saa Laev merel Koe 1960 M. Ots RKM II 112, 287 (4)
37129 1070 A4k* & Mees künnab ööd ja päävad, vagu taga tundmata Laev mere pääl purjutades Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 20 ja 53 (79)
37130 1070 A4k* Mees künnab ööd ja päävad, vagu taga tundmata Lootsiku sõit SJn 1889 T. Kuresson H III 7, 416 (8)
37131 1070 A4k* Mees künnab ööd kui päeva, vagu taga tundmata Veemassin Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (86)
37132 1070 A4l & Mees künnab ööd ja päevad, vagu taga kusagil Vän 1922 L. Kontus A 1528 (23)
37133 1070 A5* Mees künnab päevad läbi, aga vagu põldu ei saa Laev Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 339 (19)
37134 1070 A5* & Mees künnab päeva läbi, aga üht vagu ei jää Laev Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (17)
37135 1070 A6* Mees künnab alati, aga vagu ei ole Laev sõidab Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (109)
37136 1070 A6* & Mees künnab alati, vagu ei saa iialgi Laev Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (7)
37137 1070 A7 & Mees künnab elu otsani, ei saa vagu iialgi Paat, laev Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (80)
37138 1070 Ba & Vanamees künnab ööd ja päevad, ei saa vagu elades Laev Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 170
37139 1070 Bb & Vanamees künnab ööd ja päävad, ilmas vagu järele ei jää Laev sõidab mere peal Saa 1894 M. Tults E 11183 (129)
37140 1070 C1* & Must härg künnab, ilmas ei jää vagu järele Laev Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 28 (30)
37141 1070 C1* Must härg künnab, ei jää ilmal vagu taha Laev Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (9)
37142 1070 C2* Must härg künnab ööd kut päävad, ai siisked jää vagu ta'a Laev Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (25)
37143 1070 C2* & Must härg künnab ööd kui päevad, iialgi vagu järgi ei jää Laev Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 101 (65)
37144 1070 C2* Must härg künnab ööd kui päävad, aga vagu ei jäe ial taha Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 991
37145 1070 D1 & Hobu künnab, aga vagu ei saa Laev Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (8)
37146 1070 D2 & Hobu künnab ööd ja päävad, ei saa vagu elades Laev Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (5)
37147 1070 E1 & Ater künnab, aga vagu põle Laev Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 64 (17)
37148 1070 E2 & Ader künnab ööd ja päävad, ilmal pole vagu taga Laev käib mere peal Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (8)
37149 1070 F1a* Künnab, aga vagu ei jää järele ühtid Paat laineil 1937 Õpilasleht nr. 15 (1937) 4 (5)
37150 1070 F1a* Künnab ja künnab, aga vagu ei saa 1977 Hiie-Moks II2 85
37151 1070 F1a* Künnab ja künnab, aga vagu ei saa 1987 Hiie-Müürsepp III/II 105
37152 1070 F1a* Künnab aga künnab, aga vagu ei saa Laev Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (10)
37153 1070 F1a* Künnab ja künnab, aga vagu ei saa Laev Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (157)
37154 1070 F1a* Künnab ja künnab, aga vagu ei saa Laev Pld 1927 A. Grep E 74065 (7)
37155 1070 F1a* Künnab ja künnab, aga vagu ei saa Laev Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 882 (30)
37156 1070 F1a* Künnab ja künnab, kuid vagu ei saa Laev merel Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 238 (50)
37157 1070 F1a* & Künnab ja künnab, vagu ei saa Laev sõidab JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 381 (38)
37158 1070 F1a* Künnab, künnab, aga vagu ei saa Laev Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 601 (3)
37159 1070 F1b* Künnab, künnab, aga vagu ei jää Laev merel 1992 Metstak2 70 ja 71
37160 1070 F1b* & Künnab ja künnab, aga vagu järgi ei jää Paat Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 142 (14)
37161 1070 F1b* Künnab, künnab, aga vagu ei jää Laev merel Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 204 (55)
37162 1070 F1c & Künnab, künnab, aga küntud ei saa Laev merel Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 204 (55)
37163 1070 F1c Künnab, künnab, aga küntud ei saa Laev Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 338 (48)
37164 1070 F2+ Künnab küll ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Seinakell 1920 Kmpm. KLr II7 337
37165 1070 F2+ & Ööd kui päevad künnab, siiski rohkem kui üks vagu Jõgi VMr 1890 J. Palm H II 11, 866 (25)
37166 1070 F2+ Künnab pool aastat, aga vagu maha ei saa Laev Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (68)
37167 1070 G/ & Mees künnab ööd kui pääva, aga ei saa laastu elades Laev Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (140) 1133U
37168 1070 # 1071 1133
37169 1071 a & Mees künnab, ei ole atra ega ole hoost Siga 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (18)
37170 1071 a Mees künnab, pole atra ega hoost Siga 1890 E EM 89 (744)
37171 1071 a Mees künnab, pole atra ega hoost Siga 1913 E EM2 77 (947)
37172 1071 a Mees künnab, pole atra ega hoost Siga 1914 E MM 12 ja 44 (151)
37173 1071 a Mees künnab, pole atra ega hoost Siga 1920 E MM2 12 ja 47 (153)
37174 1071 a Mees künnab, pole atra ega hobust Siga 1994 E MM3 9 ja 38 (153)
37175 1071 a Mees künnab, pole atra ega hobust 1903 Pet. HS I 35 (15)
37176 1071 a Mees künnab, pole atra ega hobust 1920 Kmpm. KLr I8 12
37177 1071 a Mees künnab, pole atra ega hobust 1927 Ainelo III 68
37178 1071 a Mees künnab, pole atra ega hoost Siga 1929 Jürisson 178 (10)
37179 1071 a Mees künnab, endal pole atra ega hobust 1931 Kmpm. EL II10 164
37180 1071 a Mees künnab, pole atra ega hobust Siga 1932 Kmpm. EL III10 25
37181 1071 a Mees künnab, pole atra ega hobust 1958 Terri 32 (1)
37182 1071 a Mees künnab, ei ole atra ega hobust Siga tuhnib 1968 SSTT 113
37183 1071 a Mees künnab, ei ole atra ega hobust Siga tuhnib 1979 Metstak 16 ja 34 (137)
37184 1071 a Mees künnab, ei ole atra ega hobust Siga tuhnib 1992 Metstak2 40 ja 43
37185 1071 a Mees künnab, ei ole atra ega hobust 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (6)
37186 1071 b & Mies künnäb, aga hoost ega atra põlõ kusagil Mees roolib laeva Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (48)
37187 1071 # 1070 | kküs
37188 1072 A1* & Mees lähäb lakke, lihavaagen peas (Ein Mann geht /- - -/ auf die Lage, eine fleischerne Schüffel aufm Kopf) Ein Hahn Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (64)
37189 1072 A1* Mees lähäb lakke, lihavaagen peas (Ein Kerl geht auf die Lage, eine Fleischschüssel auf dem Kopf) Ein Hahn 1780 Hupel 120
37190 1072 A1* Mees lähäb lakke, lihavaagen peas Kukk 1782 Willmann 169 (59)
37191 1072 A1* Mees lähäb lakke, lihavaagen peas Kukko 1844 Lönnrot 155
37192 1072 A1* Mees lähäb lakke, lihavaagen peas Kukk 1868 Nörmann 35 ja 55 (58)
37193 1072 A1* Mees lähab lakke, lihavaagen peas Kukk 1969 Ahlqvist 73
37194 1072 A1* Mees läheb lakke, lihavaagen pääs Kukk 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (61)
37195 1072 A1* Mees läheb lakke, lihavaagen peas 1935 Muuk-Mihkla II 48
37196 1072 A1* Mees läheb lakke, lihavaagnas peas Kukk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 648 (7)
37197 1072 A1* Mees läheb lakke, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 434 (20)
37198 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (22)
37199 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (22)
37200 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (11)
37201 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1945 Selmet V (1945) 142 (2)
37202 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1953 Sõgel 59 (2)
37203 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (17)
37204 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1960 Kriisa V 45 (2)
37205 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (27)
37206 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (6)
37207 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (22)
37208 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (10)
37209 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk läheb lakka, hari peas Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (21)
37210 1072 A2a1 Mees läheb lakka, liha vaagen pea peal Kukk VMr 1887 K. Roost H II 11, 638 (7)
37211 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (40)
37212 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukehari Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (29)
37213 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Vai 1893 J. Sorro H II 36, 422 (13)
37214 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Vai 1893 D. Torpan H II 36, 409 (53)
37215 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 49 ja 77 (37)
37216 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (39)
37217 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk läheb lakka Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (20)
37218 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (7)
37219 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (37)
37220 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (25)
37221 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (247)
37222 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (5)
37223 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (56)
37224 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk läheb õrrele Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 13 (2)
37225 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (54)
37226 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 E. Aidak RKM II 84, 228 (4)
37227 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 239 (4)
37228 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 280 (15)
37229 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 283 (2)
37230 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 M. Kongot RKM II 84, 287 (2)
37231 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (28)
37232 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 421 (2)
37233 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 429 (1)
37234 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Lai 1936–1937 H. Timusk RKM II 192, 479 (312)
37235 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (24)
37236 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 101 (18)
37237 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 4 (20)
37238 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 12 (4)
37239 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 20 (16)
37240 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Trt 1955 J. Viidalepp KKI 20, 675 (34)
37241 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis 1956 J. Nõmm KKI 22, 649 (13)
37242 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Tt 1954 U. Talvis KKI 28, 183 (10)
37243 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 231 (56)
37244 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (15)
37245 1072 A2a1 Mees lähäb lakka, lihavaagen pea peal Kukk MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 572 (16)
37246 1072 A2a1 Mees lähäb lakka, lihavaagen pea peal Kukk VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (32)
37247 1072 A2a1 Mees lähäb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (35)
37248 1072 A2a1 Mees lähäb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 438/9 (6)
37249 1072 A2a1 Mies lähäb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
37250 1072 A2a1 Mies lähäb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 300 (57)
37251 1072 A2a1 Mies lähäb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk lähäb lakka Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (61)
37252 1072 A2a1 Mies läheb lakka, lihavaagen pia pial Kukk Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 670 (4)
37253 1072 A2a1 Mies läheb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (44)
37254 1072 A2a1 Mies lähäb lakka, lihavaagen pia pial Kukk õma suure harjaga Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
37255 1072 A2a1 Mies lääb lakka, lihavaagen pea pääl Kukk Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (42)
37256 1072 A2a1 Mies läeb lakka, lihavaagen pea pääl Kukk VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (43)
37257 1072 A2a1 Mees lääb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk lääb lakkaje Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (6)
37258 1072 A2a1 Mies läheb lakka, lihavoagen pea peal Kukk ja hari Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (51)
37259 1072 A2a1 Mees lähäb lakka, lihavaagen pia pial Kukk Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (18)
37260 1072 A2a1 & Mees läheb lakka, lihavaagen pea pääl Kukk Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (105)
37261 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (61)
37262 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (12)
37263 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (7)
37264 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (6)
37265 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea pääl Kukk Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 438 (25)
37266 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea pääl Kukk Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (9)
37267 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavaagen pea pääl Kukk harjaga Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (55)
37268 1072 A2a1 Mees läheb lakka, lihavoagen pea peal Kukk, hari peas Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (42)
37269 1072 A2a1 Miis lääp lakka, lihavaagen pää pääl Kukk Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 551/2 (12)
37270 1072 A2a1 Mees lääp lakka, lihavaagen pää pääl Kukk lähäp magama Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 240 (27)
37271 1072 A2a1 Miis lätt lakka, lihavaagen pea peal Kukk Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219 (40)
37272 1072 A2a2 Mees läheb lakka ja lihavaagen pia peal Kukk Kos 1892 T. Wiedemann E 8988 (101)
37273 1072 A2a2 & Mees lääb lakka ja lihavaagen pea peal Kukk Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (22)
37274 1072 A2a3 Mees lähäb lakka, lihavaagen peas (Ein Kerl geht auf die Lage, eine Fleischschüssel auf dem Kopfe) Der Hahn eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 172
37275 1072 A2a3 Mees läheb lakka, lihavaagen peas (Ein Mann geht auf den Boden, eine Fleischschüssel auf dem Kopf) Der Hahn 1876 Wied. 277
37276 1072 A2a3 Mees läheb lakka, lihavaagen peas Kukk JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (27)
37277 1072 A2a3 & Mees läheb lakka, lihavaagen peas Kukk Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (7)
37278 1072 A2a3 Mees läheb lakka, lihavaagen peas Kukk Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (27)
37279 1072 A2a3 Mees läheb lakka, lihavaagen peas Kukk oma harjaga Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (19)
37280 1072 A2a3 Mees läheb lakka, lihavaagen peas Kukk läheb pennile Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (12)
37281 1072 A2a3 Mees läheb lakka, lihavaagen peas Kukk Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 648 (10)
37282 1072 A2a4 & Mees läks lakka, lihavaagen peas Kukk Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 406 (10)
37283 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (2)
37284 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (21)
37285 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (17)
37286 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (30)
37287 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk läheb lakka magama Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 273 (4)
37288 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk, hari pea peal Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (18)
37289 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (15)
37290 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (12)
37291 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (65)
37292 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pealael Kukk Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (54)
37293 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen pialael Kukk, kui lakka läheb Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (30)
37294 1072 A2a5 Mies lähäb lakka, lihavaagen pialael Kukk Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 254 (7)
37295 1072 A2a5 Mees lähäb lakka, lihavaagen päälael Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 48
37296 1072 A2a5 Mees lähteb lakka, lihavaagen päälael Kukk Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 253 (14)
37297 1072 A2a5 Mees läheb lakka, lihavaagen päälael Kukk Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (22)
37298 1072 A2a5 & Mies läeb lakka, lihavaagen pialael Kukk Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 33 (67)
37299 1072 A2a5 Mies lähäb lakka, lihavaagen päälael Kukk Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 8 (5)
37300 1072 A2a6 Mees läheb lakka, lihavaagen pea kohal Kukk Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 275 (26)
37301 1072 A2a6 & Miis lähäb lakka, lihavaagen pia kohal Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 1 (2)
37302 1072 A2a7+ & Mees läheb lauluga lakka, lihavaagen pea peal Kukk Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 291 (6)
37303 1072 A2a7+ Mees läheb lakka, lihavaanas peal Kukk Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (38)
37304 1072 A2a7+ Harkjalg mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl, saba vihana taga Kukk Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 435 (39)
37305 1072 A2a7+ Mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl, katsuda ei anna kellegile Kukk 1890 E EM 90 (747)
37306 1072 A2a7+ Mees läheb lakka, lihavaagen pää pääl, katsuda ei anna kellegile Kukk 1913 E EM2 77 (943)
37307 1072 A2b1 Taat läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1968 SSTT 62
37308 1072 A2b1 Taat läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk 1992 Metstak2 42 ja 43
37309 1072 A2b1 Vanamees läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Lai 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 345 (71)
37310 1072 A2b1 & Vanamies läheb lakka, lihavaagen pia pial Kukk Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 147 (92)
37311 1072 A2b1 Vanamees lähäb lakka, lihavoagen peä peäl Kukk lähäb õrrele magama Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (74)
37312 1072 A2b2 & Vanamees läheb lauldes lakka, lihavaagen pea peal Kukk läheb lauldes magama Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (27)
37313 1072 A2c & Poiss lääb lakka, lihavaagen suus Kukk läheb lakka Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 198 (116)
37314 1072 A2d & Isand läheb lakka, lihavaagen pea peal Kukk Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 212 (8)
37315 1072 A3a1% Mees läheb laudile, lihavaagen pea peal Kukk Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 191 (10) 1074
37316 1072 A3a1% Mees lähab laudile, lihavaagen pää pääl Kukk KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (25) 1074
37317 1072 A3a1% Mees läheb laudile, lihavaagnas pea peal Kukk Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (26) 1074
37318 1072 A3a1% Mees läheb laudile, lihavaanas pea peal Kukk Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 104 (6) 1074
37319 1072 A3a1% Mees leheb laudile, lihavaage pea peal Kukk Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (13) 1074
37320 1072 A3a1% & Miis leheb laudile, lihavaage pee peel Kukk Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5 1074
37321 1072 A3a1% Mees leheb laudile, lihavaage pee peel Kukk, hari pea peal Emm 1931 S. Soosaar KKI MS 1074
37322 1072 A3a2 & Mees läks laudile, lihavaage oli pee peel Kukk Phl 1933 R. Viidalepp RKM II 323, 111/2 (5)
37323 1072 A3a3 Mees läheb laudile, lihavaagen peas Kukk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (27)
37324 1072 A3a3 Mees läheb laudile, lihavaagen pääs Kukk Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 87 (4)
37325 1072 A3a3 & Mees leheb loudile, lihavaagen pees Kukk Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (45)
37326 1072 A3a3 Mees läheb laudile, lihavaage pääs Kukk Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 29 (38)
37327 1072 A3a3 Mees läheb laudile, lihavaage pääs Kukk Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 304 (12)
37328 1072 A3a3 Mees lähäb laudile, lihavaage pääs Kukk Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 166 (11)
37329 1072 A3a3 Mees lääb laudele, lehavaage pees Kukk Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (20)
37330 1072 A3a4 Mees läheb laudile, lihavaagen pea otsas Kukehari Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (48)
37331 1072 A3a4 & Mees läheb laudile, lihavaagnas pea otsas Kukk Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761 (6)
37332 1072 A3a4 Mees läeb laudile, lihavaanas pea otsas Kukk Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (6)
37333 1072 A3a5 & Mees lähäb laudile magama, lihavaagen pea otsas Kukk Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (12)
37334 1072 A3b & Vanamees läheb laudile, lihavaagen peas Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 532 (19)
37335 1072 A3b Vanamees läheb laudile, lihavaagen pea peal, ei anna maitsta maikugi ega katsuda kõhkugi Kukk 1890 E EM 172 (1673)
37336 1072 A3b Vanamees läheb laudile, lihavaagen pää pääl, ei anna maitsta maikugi ega katsuda kõhkugi Kukk 1913 E EM2 149 (2173)
37337 1072 A4a1 & Mees läheb parsile, lihavaanas pea otsas Kukk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (118)
37338 1072 A4a2 & Mees parsil, lihavaage pääs Kukk Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (35)
37339 1072 A4b+ Pisene pois parsil, lihavaage pea pääl Kukk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554 (78)
37340 1072 A4b+ & Kuningas parsil, lihavaagen peaja peal Kukk Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (15)
37341 1072 A5a1 & Mees lähäb toa peale, lihavaagen peas (Ein Mann geht zur Fräncke /- - - /, eine fleischerne Schüffel aufm Kopf) Ein Hahn Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (69)
37342 1072 A5a1 Mees lähäb toa peale, lihavaagen peas (Ein Kerl geht auf die Stube, eine Fleischschüssel auf dem Kopf) Ein Hahn 1780 Hupel 120
37343 1072 A5a1 Mees läheb toa peale, lihavaagen peas (Ein Mann geht auf den Boden, eine Fleischschüssel auf dem Kopfe) Der Hahn 1876 Wied. 278
37344 1072 A5a1 Mees läheb toa pääle, lihavaagen pääs Kukk 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (66)
37345 1072 A5a1 Mees läheb toa pääle, lihavaage pääs Kukk 1890 E EM 91 (769)
37346 1072 A5a1 Mees läheb toa pääle, lihavaagen pääs Kukk 1913 E EM2 79 (974)
37347 1072 A5a2 & Mees lähäb toalaele, lihavaagen pealael Kukk, kukehari Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (52)
37348 1072 A5b* Vanamees läheb toa poole, lihavaagen pea peal Kukk Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (10)
37349 1072 A5b* & Vanamees läheb toa peale, lihavaanas pea peal Kukk Vän 1926 L. Tohver A 8612 (45)
37350 1072 A5b* Vanamees läheb tua pääle, lihavaagen pää pääl Kukk Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (17)
37351 1072 A5c & Kuningas läheb tua pääle, lihavaanas pea pääl Kukk Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (57)
37352 1072 A6a1 & Mees toa peal, lihavaang peas Kukk Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (17)
37353 1072 A6a2 & Mees karjub tua peal, lihavaagen peas Kukk Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (23)
37354 1072 A6a3 Mees tua peal, lihavaagen pea peal Kukk tualail Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 258 (39)
37355 1072 A6a3 & Mees tua peal, lihavaagnas pea peal Kukk Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (1)
37356 1072 A6a4 & Mees lähäb toa peal, lihavaagen peas (Ein Kerl geht auf die /- - - / Stube, eine Fleischschüssel auf dem Kopfe) Der Hahn eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 172
37357 1072 A6a5 & Mees käib tua peal, lihavaang pea peal Kukk Aud 1895 R. Niemann E 19150 (18)
37358 1072 A6a6* Mees kõnnib toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 380 (35)
37359 1072 A6a6* Mees kõnnib toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (131)
37360 1072 A6a6* Mees kõnnib toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Muh 1927 T. Kaljo E 60661 (10)
37361 1072 A6a6* & Mees kõnnib tua peal, lihavaagen pea peal Kukk Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (7)
37362 1072 A6a6* Mies kõnnib tua pial, lihavuoge pia pial Kukk Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 359 (19)
37363 1072 A6a6* Mees kõnnib toa peal ja lihavaagen pea peal Kukk Muh 1958 A. Strutzkin RKM, Mgn. II 304a
37364 1072 A6a7 & Mees hõiskab tua peal, lihavaagnas pea peal Kukk Pär 1902 J. J. Pulst E 43061 (16)
37365 1072 A6b1 Vanamees toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Pee 1927 R. Viidebaum E 59542 (26)
37366 1072 A6b1 Vanamees toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (8)
37367 1072 A6b1 Vanamees toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 476 (63)
37368 1072 A6b1 Vanamees toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (8)
37369 1072 A6b1 Vanamees toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 625 (5)
37370 1072 A6b1 Vanamees tua peal, lihavaagen pea peal Kukk Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (52)
37371 1072 A6b1 Vanamees tua peal, lihavaang pea peal Kukk Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (39)
37372 1072 A6b1 Vanamees tua peal, lihavaanas pea peal Kukk Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 269 (11)
37373 1072 A6b1 Vanamees tua peal, lihavaanas pea peal Kukk Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (60)
37374 1072 A6b1 & Vanamees toa peal, lihavoanas pea peal Kukk Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (5)
37375 1072 A6b2 Vanamees kõnnib tua peal, lihavaagen pea peal Kukk Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (6)
37376 1072 A6b2 Vanamees kõnnib tua pial, lihavaagen pia pial Kukk Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 567 (12)
37377 1072 A6b2 Vanamees kõnnib toa peal, lihavoage pea peal Kukk Muh 1958 P. Vinkel RKM II 83, 447 (72)
37378 1072 A6b2 Vanamees kõnnib toa peal, liha-aage pea peal Kukk Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (20)
37379 1072 A6b2 & Vanamees kõnnib tua pial, lihauage pia pial Kukk Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 334 (19)
37380 1072 A6b3 & Vanamees huikab tua pääl, lihavaagen pää pääl Kukk Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (135)
37381 1072 A6c & Poiss kõnnib toa peal, lihaoage pea peal Kukk Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 12
37382 1072 A6d* Peremees tua peal, lihavaagen pea peal Kukk Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (14)
37383 1072 A6d* & Peremees kõnnib toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Muh 1951 M. Ots RKM II 36, 203 (5)
37384 1072 A6e*% Toomas toa peal, lihavaagen pea peal Kukk Mih 1920 A. Leppik E 50897 (40) 427K 1073H1d
37385 1072 A6e*% & Toomas toa peal ja lehavaang pea peal Kukk Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 201 (20) 427K 1073H1d
37386 1072 A6f & Tont toa peal, lihavaanas pea peal Kukk Tt 1907 M. Rõuk Rõuk 36 (7)
37387 1072 A7a1 Mees kõnnib mööda tuba, lihavaagen pea peal Kukk Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 454 (20)
37388 1072 A7a1 & Mees kõnnib mööda tuba, lihavaag pea peal Kukk LNg 1895 J. Prooses E 21361 (11)
37389 1072 A7a2 Mees käib tuba mööda, lihavaanas pia pial Kukk Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (43)
37390 1072 A7a2 & Mees käib tuba mööda, lihavaage pea peal Kukk Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (29)
37391 1072 A7a3 Mees käib tuba kaudu, lihavaage pää pääl Kuke harjane Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (18)
37392 1072 A7a3 Mees käib tuba kaudu, lihavaagen pea pääl Kukk Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (14)
37393 1072 A7a3 Mees käib tuba kaudu, lihavaagen pea peal Kukk Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (2)
37394 1072 A7a3 Mees käib tuba kaudu, lihavaang pea peal Kukk Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 631 ja 636 (10)
37395 1072 A7a3 & Mees käib tuba kauda, lihavaage pea peal Kukk Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 415 (45)
37396 1072 A7a3 Mees käib tuba kaudu, lihavaage pea pääl Kukk Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (30)
37397 1072 A7a3 Mees käib tuba kaudu, lihavaage pea peel Kukk Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
37398 1072 A7a3 Mees keib tuba kaudu, lihavaage pee peel Kukk Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (63)
37399 1072 A7a4* & Mees jookseb tuba kaudu, lihavaagnas pea peal Kukk Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (9)
37400 1072 A7a4* Mees taurib tuba kauda, lihavaage pea peal Kukk Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (100)
37401 1072 A7a5* Mees käib toas, lihavaage pea pääl Kukk Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (9)
37402 1072 A7a5* & Mees käib tuba pidi, lihavaage pea pääl Kukk Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (36)
37403 1072 A7a5* Mees käib üle toa ja lihavaagen pea peal Kukk ja kuke hari VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 322 (10)
37404 1072 A7a6* & Mees käib tuba mööda, lihavaage pääs Kukk Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (10)
37405 1072 A7a6* Mees käib tuba kaudu, lehavaage pääs Kukk Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (5)
37406 1072 A7a7 & Mees köntsib tuba kaudu, lihavaage pääs Kukk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (40)
37407 1072 A7a8 & Mees käib mööda tuba, lihavaagen pea peal, kellegile kätte ei anna Kukk Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (149)
37408 1072 A7a8 Mees käib mööda tuba, lihavaagen pää pääl, katsuda ei anna kellegile Kukk 1890 E EM 89 (740)
37409 1072 A7a8 Mees käib mööda tuba, lihavaagen pää pääl, katsuda ei anna kellegile Kukk 1913 E EM2 77 (943)
37410 1072 A7a8 Mees käib mööda tuba, lihavaagen pea peal, katsuda ei anna kellelegi Kukk 1929 Jürisson 166 (22)
37411 1072 A7b1 & Vanamees kõnnib toas, lihavaage pea pääl Kukk Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (255)
37412 1072 A7b2* & Vanamees kõnnib mööda tuba, lihavaagen pea peal Kukk Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (18)
37413 1072 A7b2* Vanamees kõnnib mööda tuba, lihavaagen pia peal Kukk Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (4)
37414 1072 A7b2* Vanamees könnib mööda tuba, lihavaagen pää pääl Kukk Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (17)
37415 1072 A7b2* Vanamees kõnnib mööda tuba ja lihavaage pea pääl Kukk Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 96 (18)
37416 1072 A7b3 Vanamees keib mööda tuba, lihavaagen pia pial Kukk Noa 1927 P. Ariste E 60417
37417 1072 A7b3 Vanamees käib mööda tuba, lihavaanas pea peal Kukk Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (32)
37418 1072 A7b3 & Vanamees käib mööda tuba, lihavaan pea peal Kukk Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (74)
37419 1072 A7b3 Vanamees käib mööda tuba, lihavaan pea peal Kukk Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (85)
37420 1072 A7b3 Vanamees keib mööda tuba, lihavaan pea peal Kukk Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (19)
37421 1072 A7b4 Vanamees kõnnib tuba kaudu, lihavaage pea peal Kukk Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (13)
37422 1072 A7b4 & Vanamees kõnnib tuba kaudu, lihavaage pea peal Kukk Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 176 (51)
37423 1072 A7b4 Vanamees könnib tuba kaudu, lihavaage pää peal Kukk Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (20)
37424 1072 A7b5 & Vanamees kõmbib tuba kaudu, lihavaage pea peel Kukk Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (46)
37425 1072 A7b6 & Vanamees käib tuba kaudu, lihavaagen pea peal Kukk Pöi 1961 O. Kõiva RKM II 103, 89 (5)
37426 1072 A7b6 Vanamees käib tuba kaudu, lihavaagen pea peal Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 73 (21)
37427 1072 A7b7 & Vanamees kõnnib tuba kaudu, lihavaagen peas (Ein alter Mann wandelt die Stube entlang, eine Schüssel mit Fleisch auf dem Kopfe) Der Hahn Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 293
37428 1072 A7b7 Vanamees kõnnib tuas, lihavaagen pea peal, ei söö ise ega anna teistele Kukk 1890 E EM 172 (1674)
37429 1072 A7b7 Vanamees kõnnib tuas, lihavaagen pää pääl, ei söö ise ega anna teistele Kukk 1913 E EM2 149 (2175)
37430 1072 A7c & Isand tuas, lihavaagen pea peal Kukk Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (12)
37431 1072 A7d & Kuningas kõnnib tuba pidi, lihavaanas pea peal Kukk Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (85)
37432 1072 A7e1 & Jaan käib tuba kaudu, lihavaage peas Kukk Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 531 (74)
37433 1072 A7e2 & Peetrus seerib tuba kauda, lihavaanas pää pääl Kukk Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678/9 (110)
37434 1072 A8a1* Mees kõnnib mööda õuet, lihavaagen pea peal Kukk Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (35)
37435 1072 A8a1* Mees kõnnib mööda õuet, lihavaagen pää pääl Kukk Tõs 1933 J. Bachson E 82412 (2)
37436 1072 A8a1* Mees kõnnib õuet mööda, lihavaage pea peal Kukk Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 391 (4)
37437 1072 A8a1* Mees kõnnib õuet kaudu, lihavaage pea peal Kukk Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 419 (50)
37438 1072 A8a1* & Mees köntsib ouvet koutu, lihavaage pee peel Kukk Jäm 1937 A. Kukk KKI WS
37439 1072 A8a2 Mees kõnnib õue peal, lihavaagen peas 1898 Univer-Laurits IV 26
37440 1072 A8a2 & Mies keib õuves, lihavaage pees Kukk Khk 1939 A. Kukk KKI WS
37441 1072 A8a3 & Mies kondib oues, lihane vaagan päälael Kukk Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 206
37442 1072 A8b & Ise kõnnib õues, lihavaagen pea peal Kukk Khk 1927 T. Kaljo E 60778
37443 1072 A9% Mees läheb metsa, lihavaagen pea peal Ote 1955–1956 Õ. Kundver RKM II 84, 108 (12) 1080
37444 1072 A9% & Mees läheb metsa, lihavaagen pea peal Kukk Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (17) 1080
37445 1072 A9% Mees läheb metsa, lihavaagen pää pääl Kukk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 87 (23) 1080
37446 1072 A9% Mees lääb metsä, lihavaagen pää pääl Kukk lääb lakkaje Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (6) 1080
37447 1072 A10a* Mees käib, lihavaagen pea peal Kukk Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (2)
37448 1072 A10a* Mees käib, lihavaanas pea peal Kukk Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 735 (126)
37449 1072 A10a* & Mees lähäb, lihavaage pea peal Kukk Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (14)
37450 1072 A10b & Vanamees kõnnib, lihavaagen pea peal Kukk Hps 1923 V. Lao E 53569 (31)
37451 1072 A11+ Mees käib mööda talu, lihavaagen pea peal, katsuda ei anna kellegile Kukk 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (10)
37452 1072 A11+ & Mees leheb pööningule, lihavaagen pea peal Kukk Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (96)
37453 1072 A11+ Vanamees käib mööda õrssa, lihavaang pea peal Kukk LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (14)
37454 1072 A11+ Vanamees nurgas, lihavaagen peas Kukk Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 619/20 (5g)
37455 1072 A11+ Vanamees läheb lauldes magama, lihavaagen pea peal Kukk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (81)
37456 1072 A11+ & Mees läheb ees, lihavaage pääs, naine läheb taga, rapipiru järel Kukk ja kana poegadega Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (26)
37457 1072 A11+ Lihavagun pea peal Kukk VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (22a)
37458 1072 B1a & Vanamees laulab toa peal, verevaagen pää peal Kukk Han 1877–1917 J. Lambert SKS, Eisen 141 (4)
37459 1072 B1a Vanamees laulab tua peal, verevaagen pea peal Kukk 1890 E EM 172 (1672)
37460 1072 B1a Vanamees laulab tua pääl, verevaagen pää pääl Kukk 1913 E EM2 149 (2172)
37461 1072 B1a Vanamees laulab toa pääl, verevaagen pää pääl Kukk 1939 Nugis 295 ja 315 (249)
37462 1072 B1b & Vanamees tua pial, verevaang pia pial Kukk Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 25 (32)
37463 1072 B2+ & Vanamees laulab laudil, verevaang pea peal Kukk Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 378 (40)
37464 1072 B2+ Vanamees istub nurkas, verevaagen pias Kukk PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (27)
37465 1072 B2+ & Vanamees väljas, verevann peas Kukk Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (63)
37466 1072 B2+ Mees käib tuba mööda, verevaagen pea peal Kukk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 797 ja 810 (6)
37467 1072 B2+ Mees magab penni peal, verevaagnas pea peal Kukk Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (2)
37468 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk 1955 ÜÕÕ 98 (1) 299
37469 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pää pääl Kukk 1957 Mihkla-Tedre 57 299
37470 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (6) 299
37471 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22 299
37472 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal 1965 Säde nr. 103 (1965) 8 (3) 299
37473 1072 C1a1% Miis läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk 1965 EMrd II 328 299
37474 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk, kana 1968 Ordlik EKTv 15 (1) 299
37475 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk 1968 Mihkla-Tedre EK9 20 299
37476 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (4) 299
37477 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk Lai 1936 P. Tammepuu RKM II 192, 259 (6a) 299
37478 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk Lai 1918–1940 M. Toommägi RKM II 192, 373 (99) 299
37479 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk läheb lakka Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (95) 299
37480 1072 C1a1% & Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (29) 299
37481 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 470 (4) 299
37482 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk läheb lakka MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (23) 299
37483 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk läheb õrsile Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (8) 299
37484 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk VNg 1926 B. Peters E 59603 299
37485 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk Pal 1930 M. Jürgenson E 70354 (43) 299
37486 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (47) 299
37487 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea peal Kukk läheb õrsile Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (24) 299
37488 1072 C1a1% Mees läeb lakka, lihaliud pea peal Kukk Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (18) 299
37489 1072 C1a1% Mees läeb lakka, lihaliud pea peal Kukk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (65) 299
37490 1072 C1a1% Mees lääb lakka, lihaliud pea peal Kukk Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 100 (64) 299
37491 1072 C1a1% Mees lähäb lakka, lihaliud pea peal Kukk Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (6) 299
37492 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea pääl Kukk Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (48) 299
37493 1072 C1a1% Mees lääb lakka, lihaliud pia pääl Kukel hari pias Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (9) 299
37494 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pää pääl Kukk Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58939/40 (5) 299
37495 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pea pääl Kukk Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (26) 299
37496 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pää pääl Kukk Trm 1930 J. Hinno A 11277 (4) 299
37497 1072 C1a1% Mees läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (26) 299
37498 1072 C1a1% Mees lähäb lakka, lihaliud pia pial Kukk Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (7) 299
37499 1072 C1a1% Mees lähäb lakka, lihaliud pia pial Kukk lähäb lakka Ksi 1889 J. Pruuli H III 8, 104 (16) 299
37500 1072 C1a1% Miis läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (66) 299
37501 1072 C1a1% Miis läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (39) 299
37502 1072 C1a1% Miis läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (2) 299
37503 1072 C1a1% Miis läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (48) 299
37504 1072 C1a1% Miis läheb lakka, lihaliud pia pial Kukk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (6) 299
37505 1072 C1a1% Miis liäb lakka, lihaliud piä piäl Kukk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (38) 299
37506 1072 C1a1% Miis lähäb lakka, lihaliud pää pääl Kukk Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 137 (75) 299
37507 1072 C1a1% & Miis lätt lakka, lihaliud pää pääl Kikas Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (28) 299
37508 1072 C1a1% Mees lähäb lakka, lihaliud pia pial Kukk Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (19) 299
37509 1072 C1a2 & Mees lakka, lihaliud pea peal Kukk Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 117 (40)
37510 1072 C1a3 Mees läheb lakka, lihaliud peas Kukk Pal 1897 H. Karro H IV 8, 341 (64)
37511 1072 C1a3 Mees läheb lakka, lihaliud peas Kukk Lai 1926 H. Nigul E 57617
37512 1072 C1a3 Mees läheb lakka, lihaliud peas Kukk läheb lakka, hari peas Lai 1904 J. Ermann E 44367 (45)
37513 1072 C1a3 Mees läheb lakka, lihaliud peas Kukk Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 192 (17)
37514 1072 C1a3 Mees läheb lakka, lihaliud peas Kukk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 494 (259)
37515 1072 C1a3 Miis lähäp lakka, lihaliud pään Kukk Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 340 ja 356 (40)
37516 1072 C1a3 & Mees läheb lakka, lihaliud peas Kukk Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (15)
37517 1072 C1a4* Mees läheb lakka, lihaliud pealael Kukk VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (12)
37518 1072 C1a4* & Mees lääb lakka, lehaliud pää otsan Kukk Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (103)
37519 1072 C1b & Miis läheb lakka, lihaliud kukla peal Kukk MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (18)
37520 1072 C2a1 Mees läheb laudile, lihaliud pea peal Kukk Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (78)
37521 1072 C2a1 Mees lääb laudile, lihaliud pea peal Kukk Pil 1894 H. Keller E 10046 (55)
37522 1072 C2a1 Mees lähab laudile, lihaliud pea peal Kukk SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (77)
37523 1072 C2a1 Mees lähab laudile, lihaliud pea peal Kukk ja kuke hari SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (23)
37524 1072 C2a1 Mees lääb laudile, lihaliud pää pääl Kukk Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (17)
37525 1072 C2a1 & Mees lääb laudile, lihaliud pää pääl Kukk Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (71)
37526 1072 C2a1 Mees lääb laudile, lihaliud pää pääl Kukk laudile, õrrele Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (235)
37527 1072 C2a1 Miis lääb laudile, lihaliud pää pääl Kukk õrrele Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 542 (69)
37528 1072 C2a1 Mees läheb laole, lihaliud pea pial Kukk KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (110)
37529 1072 C2a2 & Miis lää laudil magame, lihalivvak pää otsan Kukk Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (4)
37530 1072 C2a3 & Mees lähab redelt mööda laudile, lihaliud pää otsas Kukk Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (4)
37531 1072 C2b1 Vanamees lähäb laudile, lihaliud pea pääl Kukk lähäb õrsile Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 34 ja 55 (143)
37532 1072 C2b1 Vanamees lähab laudile, lihaliud pea peal Kukk oma harjaga Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (10)
37533 1072 C2b1 & Vanamees lää laudile, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1894 J. Kala E 14272 (26)
37534 1072 C2b2 Vanamees lääb laudile, lihaliud pää otsan Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 244 (22)
37535 1072 C2b2 & Vanamiis läits laudil, lihaliud pää otsan Kukk Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (73)
37536 1072 C3a1 Mees läheb toa pääle, lihaliud pää pääl Kukk Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (75)
37537 1072 C3a1 Mees läheb toa peale, lihaliud pea peal Kukk katusel Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 46 ja 32 (50)
37538 1072 C3a1 Mees läheb toa pääle, lihaliud pea pääl Kukk läheb toa pääle KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 709 (35)
37539 1072 C3a1 Mies lähab toa piale, lihaliud pia pial Kukk Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (98)
37540 1072 C3a1 Mees läheb tua peale, lihaliud pea peal Kukk SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (40)
37541 1072 C3a1 Mees läheb tua piale, lihaliud pia pial Kukk läheb õrrele KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (11)
37542 1072 C3a1 Miis lähäb tua piäle, lihaliud piä piäl Kukk lääb õrrele KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (36)
37543 1072 C3a1 Mees läeb toa peal, lihaliud pea peal Kukk SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 246 (7)
37544 1072 C3a1 Mees läheb tua peal, lihaliud pea peal Kukk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (64)
37545 1072 C3a1 Mees läheb tua pääl, lihaliud pää pääl Kukki Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (81)
37546 1072 C3a1 Mees läheb toa pääle, lihaliud pää pääl Kukk Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (92)
37547 1072 C3a1 Mees läheb toa pääle, lihaliud pää pääl Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 441 (6)
37548 1072 C3a1 Mees lääb toa pääle, lihaliud pää pääl Kukk Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (5)
37549 1072 C3a1 & Miis lääb tua pääle, lihaliud pää pääl Kikas Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 7 (36)
37550 1072 C3a1 Miis läheb toan pääle, lihaliud pään pääl Kukk Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 541 (12)
37551 1072 C3a1 Mees lähäb tua peäle, lihaliud peä peäl Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 83 (44)
37552 1072 C3a2 Mees läheb toa peale, lihaliud peas 1890 Bergm. 16 (3)
37553 1072 C3a2 Mees läheb toa peale, lihaliud peas Kukk Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 541 (3)
37554 1072 C3a2 Mees läheb toa peale, lihaliud peas Kukk Vig 1895 M. Väli H III 18, 769 (28)
37555 1072 C3a2 Mees läheb toa peale, lihaliud peas Kukk läheb toa peale SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 569 (36)
37556 1072 C3a2 Mees läheb tua peale, lihaliud peas Kukk Trt 1948 J. Sulengo RKM II 17, 516 (26)
37557 1072 C3a2 Mees läheb tua peale, lihaliud peas Kukk läheb õrrele As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 226 (8)
37558 1072 C3a2 Mees lähab toa peale, lihaliud peas Kukk Trt 1895 A. Eglon E 19039 (7)
37559 1072 C3a2 Mees läheb toa pääle, lihaliud peas Kukk Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (14)
37560 1072 C3a2 Mees läheb toa pääle, lihaliud pääs Kukk Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 32 (129)
37561 1072 C3a2 Mees läheb toa pääle, lihaliud pääs Kukk läheb õrrele Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (44)
37562 1072 C3a2 & Miis lähäb toa pääle, lihaliud pähän Kukk Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 192 (165)
37563 1072 C3a3 & Miis lääb tua pääle, lihaliud pää otsas Kukk Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (11)
37564 1072 C3a3 Mies lääb tua pääle, lihaliud pää otsan Kukk Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (1)
37565 1072 C3a3 Miis lähäp toa pääle, lihaliud pää otsan Kukk Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 55 (29)
37566 1072 C3a4* Mees läheb toa peale, lihaliud selgas Kukk Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 600 (88)
37567 1072 C3a4* & Mies lähäb tua piale, lihaliud pias ja isi hõiskab Kukk SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (5)
37568 1072 C3b+ Taat lääb tua pääle, lihaliud peas Kukk Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (49)
37569 1072 C3b+ Vanamees läheb toa peale, lihaliud pea peal Kukk Kos 1930 S. Veske E 64972 (183)
37570 1072 C3b+ & Naine läheb toa peale, lihaliud pea peal Kana Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (32)
37571 1072 C4* Mees kõnnib toa pääl, lihaliud pää pääl Krk 1933 H. Puidet E 84427 (7)
37572 1072 C4* & Mees laulab toa peal, lihaliud pea peal Kukk Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (31)
37573 1072 C4* Miis läheb tua pääl, lihaliud pää pääl, sirp sel'las Kukk Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (133)
37574 1072 C5a & Mees kõnnib toa lael, lihaliud peas Kukk Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa EKRK I 60, 250 (33)
37575 1072 C5b & Vanamees toa lae peal, lihaliud pea peal Kukk Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (11)
37576 1072 C6 & Mees kõnnib tuba mööda, lihaliuda pea pääl Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (45)
37577 1072 C7 & Mees kõnnib ümber toa, lihaliud pää pääl Kukk Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 714 (100)
37578 1072 C8a1 Mees lääb tare pääle, lihaliud pää pääl Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (10)
37579 1072 C8a1 Mees läheb tare pääle, lihaliud pea pääl Kukk Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 470 (101)
37580 1072 C8a1 Mees läheb tare peale, lihaliud pea pääl Kukk Puh 1888 H. Huik H II 44, 136 (48)
37581 1072 C8a1 Mees läheb tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk Sa 1932 E. Rossner E 81993 (21)
37582 1072 C8a1 Mees lähäb tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 409 (18)
37583 1072 C8a1 Mees läheb tare pääl, lihaliud pää pääl Kukk Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (12)
37584 1072 C8a1 Mees lähab tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk õrrel Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (10)
37585 1072 C8a1 Mees lähab tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (7)
37586 1072 C8a1 Miis lähab tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 546 (115)
37587 1072 C8a1 Mees lääb tare pääle, lehaliud pää pääl Kukk l[äheb] õrre[le] Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (8)
37588 1072 C8a1 Miis lää tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (15)
37589 1072 C8a1 Mees lätt tare pääle, lihaliud pää pääl Kikas Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 439 (12)
37590 1072 C8a1 Mees lätt tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (91)
37591 1072 C8a1 Mees lätt tare pääle, lihaliud pää pääl Kikas lätt orsile Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (61)
37592 1072 C8a1 & Miis lätt tare pääle, lihaliud pää pääl Kikas Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (45)
37593 1072 C8a1 Miis lätt tare pääle, lihaliud pää pääl Kikas Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 940 (4)
37594 1072 C8a1 Miis lätt tarõ pääle, lihaliud pää pääl Kikas lätt orsilõ Rõu 1896 A. Perli H II 60, 210 (2)
37595 1072 C8a2* Miis lätt tarõ pääle, lihalivvaga pää pääl Kikas lätt orsilõ Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 916 (137)
37596 1072 C8a2* & Miis lätt tare pääle, hoiab lihaliuda pää pääl Kikas lätt orsile Ote 1895 C. Lipping H II 56, 806 (145)
37597 1072 C8a3 & Mees lääb tare peale, lihaliud peas Kuke hari Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (24)
37598 1072 C8a3 Mees läheb tare peale, lihaliud pääs Kukk Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (37)
37599 1072 C8a3 Mees lääb tare peale, lihaliud pääs Kukk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
37600 1072 C8a4 Miis lähäb tare pääle, lihaliud pää otsan Kikas Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (20)
37601 1072 C8a4 & Miis lääb tare pääle, lihaliud pää otsan Kukk Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (9)
37602 1072 C8a4 Miis lätt tare pääle, lihaliud pää otsan Kikas lätt tare pääle Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (10)
37603 1072 C8a4 Miis lätt tare pääle, lihaliud pää otsan Kukk Ote 1888 V. Vaher H III 10, 374 (76)
37604 1072 C8a5* Mees lähäb tare pääle, lihaliud otsa pääl Kikas ja kikka hari Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (21)
37605 1072 C8a5* & Mees läheb tare poole, lihaliud pää pääl ja ise kukkab Kukk Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (93)
37606 1072 C8b* & Peremees lääb tare pääle, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (9)
37607 1072 C8b* Peremees lähab tare pääle, lihaliuke pää pääl Kukk Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (1)
37608 1072 C9 & Mees tuleb tare päält maha, lihaliud pää otsas Kukk tuleb õrsilt Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (145)
37609 1072 C10a1* Mees tare otsa pääl, lihaliud pää pääl Kikas Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (12)
37610 1072 C10a1* & Mees tare pääl, lihaliud pää pääl Kikas Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (38)
37611 1072 C10a2 & Miis kõnnib tare pääl, lihaliud pään Kukk Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (39)
37612 1072 C10a3 & Mees istub tare pääl, lihaliud pää pääl Kukk õrsil Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (45)
37613 1072 C10a4* & Miis sais tare pääl, lihaliud pää pääl Kikas Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (19)
37614 1072 C10a4* Miis sais tarõ pääl, lihaliud pää otsan Kikas Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (18)
37615 1072 C10a5 & Mees hõikab tare pääl, lihaliud pää pääl Kukk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 381 (15)
37616 1072 C10a6 & Mees kõnnib tare harjal, lihaliud pea pääl, katsu ei anna kellelgi Kukk Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (46)
37617 1072 C10b Vanamees tare pääl, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (70)
37618 1072 C10b & Vanamees tare pääl, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (95)
37619 1072 C10b Vanamiis tare pääl, lehaliud pää pääl Kukk Trv 1892 J. Kill H III 14, 236 (130)
37620 1072 C10c & Peremees tarõ pääl, lihaliud pää pääl Kikas Urv 1890 H. Lellep H III 11, 429 (7)
37621 1072 C10d & Kuningas tare pääl, lihaliud pää pääl Kikas õrsil San 1888 K. Gross H II 31, 807 (63)
37622 1072 C11% & Kunigas tulõ tarrõ, lihaliud pää pääl Kikas Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15244 (2) 169
37623 1072 C11% Kunigas tulõ tarrõ, lihaliud pää pääl Kikas ja kikka hari Se 1934 N. Oinas S 70623 (10) 169
37624 1072 C11% Kunigas tulõ tarrõ, lihaliud pää pääl Kikas Se 1934 N. Oinas S 81957 (44) 169
37625 1072 C11% Kunigas tulõ tarrõ, lihaliud pää pääl Kikas kirg Se 1934 A. Tammeorg S 84028 (1) 169
37626 1072 C12 & Miis kõnd tarrõ pite, lihaliuk pää otsan Kikas Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (8)
37627 1072 C13% & Kunigas kõnd tare takan, lihaliud pää otsan Kikas Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (33) 1878
37628 1072 C14a1 Mees kõnnib ümber tare, lihaliud pea pääl Kukk Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (23)
37629 1072 C14a1 Mees kõnnib ümber tare, lihaliud pää pääl Kukk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (103)
37630 1072 C14a1 Mees kõnnib ümbre tare, lihaliud pää pääl Kukk Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (41)
37631 1072 C14a1 & Mees kõnd ümber tare, lihaliud pää pääl Kikas Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (13)
37632 1072 C14a2 Mees kõnnib ümber tare, lihaliud pia otsas Kukk Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (90)
37633 1072 C14a2 & Miis kõnd ümmer tare, lihaliud pää otsan Kukk Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (16)
37634 1072 C14a2 Miis kõnnib ümmer tare, lihaliud pää otsan Kukk Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (54)
37635 1072 C14b* Peremees kõnnib ümber tare, lihaliud pea peal Kukk Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (92)
37636 1072 C14b* & Peremees kõnd ümbre tare, lihaliud pää otsan Kikas San 1895 J. Kuldsep E 19087 (79)
37637 1072 C14b* Peremees kõnd ümbre tare, lihaliud pea otsan Kikas Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (56)
37638 1072 C14b* Peremees käi ümbre tare, lihaliud pää otsan Kikas Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (20)
37639 1072 C14c Kuningas kõnnib ümber tare, lihaliud pää otsas Kukk Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 273 ja 277 (14)
37640 1072 C14c & Kuningas kõnd ümbre tare, lihaliud pää otsan Kukk Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (14)
37641 1072 C15* Mees kõnnib ümber maja, lihaliud pea peal Kukk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (6)
37642 1072 C15* & Mees kõnnib ümber maja, lihaliud pää pääl Kukk harjaga Hel 1928 E. J. Kase E 61785
37643 1072 C15* Mees käib ümber maja, lihaliud pää pääl Kukk harjaga SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (126)
37644 1072 C16a* Mees käib mööda õue, lihaliud peas Kukk Lai 1918–1940 H. Davel RKM II 192, 449 (209)
37645 1072 C16a* & Mees lääb üle õue, lihäliud pääs Kuke hari Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 48 (34)
37646 1072 C16a* Mees kõnnib õue pidi, lihaliud pää otsas Kukk suure harjaga Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 76 (453)
37647 1072 C16b & Kuningas kõnnib õues, lihaliud pää pääl Kukk Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 323 (23)
37648 1072 C17a*% Mees läheb mööda nurka üles, lihaliud pea peal Kukk Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (14) 427Pa*
37649 1072 C17a*% & Miis lähab müüda nurka üles, lihaliud pia pial Kukk lähab õrrele KJn 1939 J. Raidla ERA II 270, 547 (21) 427Pa*
37650 1072 C17a*% Mies lähäb möödä nurka üles, lihaliud piä piäl Kukk lähäb õrrele KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (56) 427Pa*
37651 1072 C17a*% Mees läheb mööda nurka üles, lihaliud pia pial Kukk läheb õrrele Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (42) 427Pa*
37652 1072 C17a*% Miis läeb müüda nurki üles, lihaliud pia pial Kukk SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (76) 427Pa*
37653 1072 C17a*% Mees lääb nurka mööda üles, lihaliud pää otsas Kukk Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (26) 427Pa*
37654 1072 C17b & Vanamies lääb müöda nurka üles, lihaliud pia pial Kukk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (38)
37655 1072 C18* Mees läheb katusele, lihaliud peas Kukk Ksi 1923 L. Joor E 53237
37656 1072 C18* Mees läeb katusele, lihaliud peas Kukk Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 224 (116)
37657 1072 C18* & Vanamees läheb katusele, lihaliud peas Kukk Plt 1917 M. Palm E 50385
37658 1072 C19* & Mees läheb õrrele, lihaliud pää pääl Kukk Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 633 (78)
37659 1072 C19* Vanamiis lähäb õrrele, lihaliud pää pääl Kukk Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 608 (127)
37660 1072 C20 Mees läheb metsa, lihaliud pea peal Kukk läheb lakka Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (4)
37661 1072 C20 & Mees lähab metsa, lihaliud pää pääl Kukk Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (38)
37662 1072 C20 Miis läits mõtsa, lihaliud pää pääl Kukass Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 127 (41)
37663 1072 C21a Miis kõnnib muru pääl, lihaliud pää pääl Kukk Hls 1894 H. Sulsenberg H II 48, 58 (155)
37664 1072 C21a & Mees kõnd muru pääl, lihaliud pää pääl Kikas Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (26)
37665 1072 C21b & Peremiis kõnd muru pääl, lihaliud pää pääl Kikas Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (21)
37666 1072 C22a1% & Miis kõnd mäkke müüdä, lihaliud pään Kikas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (48) 566K1a* 2420
37667 1072 C22a2 & Mees saisab mäe otsas, lihaliud pää otsas Kukk San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (47)
37668 1072 C22b% & Vanamees huikas mäe pääl, lihaliud pää pääl Kikas Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (211) 2420
37669 1072 C23 Mees lendab magama, lihaliud pea peal Kukk 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas (6)
37670 1072 C23 & Mees läheb magama, lihaliud peas Kukk SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (72)
37671 1072 C24a1 & Miis kõnd, lihaliud om pää pääl Kukk Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 525 (8)
37672 1072 C24a2 & Mees hõikab, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461 (18)
37673 1072 C24b & Peremees kõnnib, lihaliud pää pääl Kukk Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (9)
37674 1072 C25+ Vanamees lähäb põllule, lihaliud pias Kukk 1996 EMrd IV 55 (28)
37675 1072 C25+ & Vanamees lähäb põllule, lihaliud pias Kukk Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 217 (5)
37676 1072 C25+ Mees läheb lauda pääle, lihaliud pea pääl Kukk SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (54)
37677 1072 C25+ Kuning lätt trooni pääle, lihaliud pää otsah Kikas Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 462 (91)
37678 1072 C25+ & Vanapagan pöönikul, lihaliud pää pääl Kukk Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (8)
37679 1072 D & Miis kõnnib ümmer tare, vereliud pähän Kukk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (44)
37680 1072 E1* Mees läheb lakka, lihakauss pea peal Kukk 1935 Huvit. V Lisa 18 (57)
37681 1072 E1* & Mees läheb lakka, lihakauss pää pääl Kukk Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (13)
37682 1072 E1* Mees läheb lakka, lihakauss peas Kukk Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 484 (15)
37683 1072 E1* Mees läks lakka, lihakauss päälael Kukk Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (55)
37684 1072 E2 & Mees ronib elu peele, lihakauss lagipeel Kukk Kaa 1947 V. Niit RKM II 3, 642 (16)
37685 1072 E3 & Mees läheb laudile, lihakauss peal Kukk Trt 1933 M. J. Eisen E 8° 14, 78 (224)
37686 1072 E4* & Mees käib tua peal, lihakauss pea peal Kukk Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (9)
37687 1072 E4* Mees kõnnib tuba mööda, lihakauss pea pääl Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (45)
37688 1072 E4* Mees läheb toa poole, lihakauss pää pääl Kukk Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 556 (113)
37689 1072 E5* & Miis käi ümbre tare, lihakauss pää otsan Kikas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (120)
37690 1072 E5* Peremiis läts tarõ pääle, lihakauss oll pää pääl Kikas Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 546 (6)
37691 1072 F & Mees lähab pennile, verekauss pea peal Kukk Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (28)
37692 1072 G* Mees läheb laudile, lihapütt peas Kukk Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 75 (13)
37693 1072 G* & Vanamees kõnnib tua peal, lihapütt pea peal Kukk Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (22)
37694 1072 G* Kuningas jooseb ümber tare, lihapütt pää otsan Kukk Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 220 (33)
37695 1072 H1* & Vanamees toa peal, verepütt pea peal Kukk Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (10)
37696 1072 H1* Vanamees toa peal, verepütt pea peal Kukk Var 1938 H. Verpson A 16510 (8)
37697 1072 H1* Vanamees toa peal, verepütt pea peal Kukk Var 1938 L. Tänav A 16509 (8)
37698 1072 H1* Vanamees kõnnib toa peal, verepütt pea peal Kukk Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (7)
37699 1072 H2 & Taat läheb lakka, verepütt peas Kukk PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 710 (15)
37700 1072 H3% & Ants ahju peal, verepütt pea peal Kukk Var 1938 L. Roos A 16506 (17) 1073K2a
37701 1072 I* Vanamees kõnnib toa peal, lihataldrik pea peal (Ein alter Mann wandelt auf der Stube, ein Teller mit Fleisch auf dem Kopfe) Der Hahn 1876 Wied. 293
37702 1072 I* & Vanamees kõnnib toa peal, lihataldrik pea peal Kukk, harjas peal Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (24)
37703 1072 I* Mees läheb lakka, lihataldrik pea peal Kukk läheb lakka Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 282 (62)
37704 1072 J* & Mees läheb lakka ja lihaastja pea peal Kukk Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (12)
37705 1072 J* Mees kõnnib mööda õue, lihaasten pea peal Kukk Lai 1918–1940 H. Davel RKM II 192, 751 (679)
37706 1072 K & Mees läheb lakka, lihatõrs pealael Kukk VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (59)
37707 1072 L* & Mies läheb lakka, lihatünner pää pääl Kukk Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (45)
37708 1072 L* Mees läheb lakka, lihatünder pea peal Kukk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 487 (135a)
37709 1072 L* Mees läheb lakka, lihatünn peas Kukk Kod 1923 L. Hallik A 2138 (20)
37710 1072 L* Mees läks lakka, lihatünn pää pääl Kukk Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 244 (142)
37711 1072 L* Kuningas läheb lakka, lihatünner pea peal Kukk läheb lakka Kuu 1935 I. Piibeman ERA II 110, 219 (53)
37712 1072 M & Mees läheb lakka, lihavaat pea peal Kukk Trm 1927 B. Sööt E 61048 (12)
37713 1072 M Mees läheb lakka, lihavaat pea pääl Kukk Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (8)
37714 1072 N & Mees läheb lakka, lihakoorem pea peal Kukk Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 78 (58)
37715 1072 N Mees läheb lakka, lihakoorem pea peal Kukk Rak 1934 J. Ploom ERA II 70, 366 (8)
37716 1072 O & Mees läheb parsile, lihane lipp peas Kukk Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (63)
37717 1072 P1*% Mees läheb lakka, lihatükk seljas Kukk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 139 (146) 1327
37718 1072 P1*% & Vanamees läheb lakka, lihatükk pea pääl Kukk Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (46) 1327
37719 1072 P2*% & Miis kõnnib tua pääl, lihatükk pää pääl Kukk Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (44) 1274
37720 1072 P2*% Toomas toa peal, lihatükk pea peal Kukk Mih 1920 A. Leppik E 50897 (40) 1274
37721 1072 P3 Miis mäe otsan, lihatükk pää pääl Kikas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (89)
37722 1072 P3 & Miis mäe otsan, lihatükk pää pääl Kikas Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (76)
37723 1072 P4 & Mees läheb väljale, lihatükk pea peal Kukk Lai 1936–1937 V. Ivask RKM II 192, 559 (412)
37724 1072 Q1 & Mees läheb lakka, lihapank pia pial Kukk Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (18)
37725 1072 Q2 & Mees huikab ümber tare, lihapatsak pää otsas Kukk Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (73)
37726 1072 Q3 & Poiss lähäb lõsnale, lihapakk pea peal Kukk LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (23)
37727 1072 R+ & Mees istub õues, lihahunnik pea peal Kukk Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 58 (41)
37728 1072 R+ Mees läheb lauta, lihakänakas pea peal Kukk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 494 (258)
37729 1072 R+ & Mees läheb laudile magama, lihakuhi pää pääl Kukk lääb õrrele Pst 1889 J. Henno H III 16, 42 (75)
37730 1072 R+ Mees läheb lakka, liha liibub pea peal Kukk Lai 1937–1938 H. Pärn RKM II 192, 519 (359)
37731 1072 S+ Mees kõnnib mööda tuba, praevaagen pea peal Kukk Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 319 (15)
37732 1072 S+ & Mees lähäb lakka, pudruvoanas pia pial Kukk lähäb lakka Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 984 (939)
37733 1072 Z1/ & Must mees muru pääl, lihaliud pää otsan Kukk Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 435 (99) 1274E1
37734 1072 Z2+/ & Vanamees laulab puu peal, tükk liha turja peal Kukk Lih 1968 K. Salve KKI 48, 248 (19) 1274E2+
37735 1072 Z2+/ Mees läheb aia otsa, tükk liha turjal, tänitab natuke veel Kukk kireb aia otsas Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 346 (10) 1274E2+
37736 1072 Z2+/ Mees läheb väljale, tükk liha turja peal Kukk Lai 1936–1937 V. Ivask RKM II 192, 561 (413) 1274E2+
37737 1072 Z2+/ Mees seisab jõe kaldal, tükk liha turja peal Kukk Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 614 (6) 1274E2+
37738 1072 Ta*/ Mees läheb lakka, lihavaagen pea peal, pihutäis peergu perses Kukk VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (55) 1083Öa*
37739 1072 Ta*/ & Mees läheb lakka, pihutäis peergu p[er]ses ja lihavaagen pealael Kukk Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (6) 1083Öa*
37740 1072 Tb/ & Mees läheb laudi pääle, lihavaage pea pääl, naine läheb järge, piutäis piirgu pers Kukk ja kana Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (4) 1083Öb
37741 1072 Tc/ & Vanamees läheb lauta, lihavaagen lae peal, pihutäis peergu tagaotsas Kukk Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 289 (9) 1083Öc
37742 1072 # 447 1068B+ 1073 1083B1b 1132 1672A1a
37743 1073 A1 & Mees lähäb, teivas sel'las Kass Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (8)
37744 1073 A2 & Miis kõnnib, palk seljas Kass MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (30)
37745 1073 B1a* Mees läheb metsa, teivas seljas 1903 Pet. HS I 35 (21)
37746 1073 B1a* & Mees läheb metsa, teivas seljas Kass Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 300 (55)
37747 1073 B1a* Mees läheb metsa, teivas seljas Kass Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (25)
37748 1073 B1a* Mees lähäb metsa, teivas selges Kass Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (34)
37749 1073 B1a* Mees läeb metsa, teivas sel'las Kass Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 369 (166)
37750 1073 B1b & Mees läheb metsa, teivas õlal Kass Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (21)
37751 1073 B2* Mees läheb metsa, mõõk seljas Kass 1890 E EM 90 (752)
37752 1073 B2* Mees läheb metsa, mõõk seljas Kass 1913 E EM2 78 (955)
37753 1073 B2* Mees läheb metsa, mõõk seljas Kass 1979 Metstak 16 ja 34 (143)
37754 1073 B2* Mees läheb metsa, mõõk seljas Kass 1992 Metstak2 41 ja 43
37755 1073 B2* Mees läheb metsa, mõõk seljas 1987 Hiie-Müürsepp III/I 102
37756 1073 B2* & Mees lääb metsa, mõek selgas Kass Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (100)
37757 1073 B2* Üks mees tulep, mõõgad puusas Kuke kaks kõverat sulge sabas Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 435 ja 436 (14)
37758 1073 B3 & Mees läheb metsa, kuusk seljas Koera saba püsti Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (6)
37759 1073 B4 & Mees läheb metsa, lasipuu seljas Kass Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 593 (24)
37760 1073 B5 & Mees lääb metse, palk sälges Kass Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (21)
37761 1073 C & Vanamees ajab mööda õrsa ja parsa, teivas seljas Kass Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (60)
37762 1073 C Vanamees ajab mööda õrsa ja tõrsa, teivad seljas Kana 1890 E EM 172 (1664)
37763 1073 C Vanamees ajab mööda õrsa ja tõrsa, teivad seljas Kana 1913 E EM2 148 (2163)
37764 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass 1913 E EM2 78 (949)
37765 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (30)
37766 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Trm 1927 B. Sööt E 61047 (11)
37767 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (54)
37768 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Rak 1895 M. Tamm E 18874 (7)
37769 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (26)
37770 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (80)
37771 1073 D1a1 & Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (53)
37772 1073 D1a1 Mees lähab lakka, teivas seljas Kass Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (25)
37773 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kassi saba seljas VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (72)
37774 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (57)
37775 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (101)
37776 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass sabaga Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (3)
37777 1073 D1a1 Mees lähab lakka, teivas seljas Kass JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 359 (16)
37778 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas sel'las Kass Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (4)
37779 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teivas seljas Kass Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (17)
37780 1073 D1a1 Miis lääb lakka, teevas sel'las Kass Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408 (10)
37781 1073 D1a1 Mees läheb lakka, teibas seljas Kass VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (117)
37782 1073 D1a1 Miis läheb lakka, teibas sel'las Kass Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (96)
37783 1073 D1a1 Mees lääb lakka, teivas seljas Kass Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (4)
37784 1073 D1a2 & Mees läks lakka, teivas seljas Kass VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 67 (61)
37785 1073 D1a2 Mees läks lakka, teivas seljas Kass Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 407 (11)
37786 1073 D1b1 Mees läheb lakka, teivas õlal Kass 1992 Metstak2 41 ja 43
37787 1073 D1b1 Mees läheb lakka, teivas õlal Kass, saba seljas Jõh 1889 D. Timotheus H II 7, 710 (5)
37788 1073 D1b1 Mees läheb lakka, teivas õlal Kass VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (10)
37789 1073 D1b1 & Mees läheb lakka, teivas õlal Kass Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (31)
37790 1073 D1b1 Mees läheb lakka, teivas õlal Kass, saba seljas JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (16)
37791 1073 D1b2 & Mees läheb lakka, lihateivas õlal Kass Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (31)
37792 1073 D1c1 & Mees lääb lakkaje, teiväs pihas Kassi saba Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (45)
37793 1073 D1c2 & Mees lähäb kaba mööda lakka, teivas pihal Kass Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (22)
37794 1073 D2 & Mees lähab lakka, kaigas seljas Kass lähab lakka Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (139)
37795 1073 D3 & Mees läheb lakka, ridva seljas Kass, saba seljas Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (19)
37796 1073 D4 & Mees läheb lakka, lasipuu seljas Kukk läheb õrrele Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (18)
37797 1073 D5 & Mees läheb lakka, palk järel Kass Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (162)
37798 1073 D6 & Must kurat läheb lakka, toobrepuu seljas Kass Plt 1894 M. Luu H IV 5, 491 (26)
37799 1073 E1 & Mees läheb laudile, latt seljas Kass Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (16)
37800 1073 E2a Mees läheb laudile, toobripuu seljas Kassi saba Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (54)
37801 1073 E2a Mees lähäb loudile, toobripuu selgas Kass Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (13)
37802 1073 E2a & Mees leheb loudile, toobripuu selgas Kass Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (44)
37803 1073 E2a Mees leheb loudile, toobripuu selgas Kass Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 470 (74)
37804 1073 E2a Mees leeb loudile, tooripuu selgas Kass läheb laudile, saba seljas Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
37805 1073 E2b* & Mees läheb laudile, tuargapuu selgas Kassi saba Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (35)
37806 1073 E2b* Mies lääb laadile ning tueripuu selgäs Kassi händ Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 506 (4)
37807 1073 E3 & Vanamies läheb laudile, teevas õlal Kass Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (65)
37808 1073 F1 & Miis lähäb tare pääle, puuhalg sällän Kass Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (14)
37809 1073 F2 & Mees lähab tare peale, teibas seljas Kass Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 283 (69)
37810 1073 G & Mees läheb elu peele, tooripuu selgas Kass Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (61)
37811 1073 H1a* Mees käib toas, tooripuu selgas Kass Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (10)
37812 1073 H1a* Mees käib tuba kaudu, tooripuu selgas Kass Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (39)
37813 1073 H1a* & Mees käib tuba pidi, tooripuu selgas Kass Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (37)
37814 1073 H1b* Vanamees kõnnib tuba kaudu, tooripuu selgas Kass Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 176 (50)
37815 1073 H1b* & Vanamees kõmbib tuba kaudu, tooripuu selgas Kass Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (41)
37816 1073 H1c & Vanamees käib toa lage kaudu, toovripuu seljas Kass Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (57)
37817 1073 H1d% & Toomas käib tuba kaudu, toobripuu selgas Kass Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 531 (73) 1072A6e*
37818 1073 H2a1 & Mees kõnnib mööda tuba, teivas seljas Kass Tõs 1933 J. Bachson E 82412 (1)
37819 1073 H2a1 Mees kõnnib mööda tuba, teivas selgas Kass Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 162 (81)
37820 1073 H2a2 & Mees keib mööda tuba, teivas selgas, aga kellegist ei löö Kass Noa 1927 P. Ariste E 60417
37821 1073 H2b1 & Vanamees käib mööda tuba, teivas selgas Kass Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (65)
37822 1073 H2b1 Vanamees keib mööda tuba, teivas selgas Kass Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (20)
37823 1073 H2b1 Vanamees keib mööda tuba, teivas selgas Kass Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (67)
37824 1073 H2b2 & Vanamees lähäb üle toa, teivas selgas Kass PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (30)
37825 1073 H3a & Mees käib tuba kaudu, roigas seljas Kassil saba püsti (händ) Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (19)
37826 1073 H3a Mees käib tuba kaudu, roegas selgas Kass Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (1)
37827 1073 H3b & Vanamees kõnnib mööda tuba, roigas selgas Kass Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (14)
37828 1073 H4 & Mees kõnnib mööda tuba, tümikas selgas Kass Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (30)
37829 1073 H5 & Mees käib tuba mööda, luuavars selgas Kass Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (28)
37830 1073 H6* & Mees käib tuba kaudu, pars selgas Kukk Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 23 (86)
37831 1073 H6* Mees keib tuba kaudu, pars selgas Kass Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 210 (38)
37832 1073 H6* Mees käib tuba mööda, pars selgas Kass Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (8)
37833 1073 I+ Noormees kõnnib õues, toobripuu seljas Kass Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 182 (2)
37834 1073 I+ & Mees keib mööda maad, parss selgas Kass Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 419 (47)
37835 1073 I+ & Vanamees kõnnib põrandal, teivas seljas Kass Hps 1923 V. Lao E 53569 (30)
37836 1073 I+ Mees marsib kodu ehk külas, malakas vangub alati õlal Kass Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (11)
37837 1073 J1a Mees käib tuba kaudu, pars perses Kass Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (1)
37838 1073 J1a Mees käib tuba kaudu, pars perss Kass Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (31)
37839 1073 J1a Mees käib tuba kaudu, pars perss Kass Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (6)
37840 1073 J1a & Mees käib tua kaudu, parss perses Kass Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (10)
37841 1073 J1b*% & Vanamees käib tuba kaudu, pars perses Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 72 (13) 2433Bc
37842 1073 J1b*% Vanamees käib mööda tuba, pars perss Pöi 1897 J. Prooses E 32650 (27) 2433Bc
37843 1073 J2% & Mees tuleb tuppa, palk perses Kass Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 117 (2) 606
37844 1073 J3 & Miis leheb laudile, palk perss Kass Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 7
37845 1073 J4 & Mees läheb elu pääle, palk perses Kass Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (35)
37846 1073 J5 Vanamees istub ahju ääres, pulk pe[rse]s Kass 1890 E EM 172 (1667)
37847 1073 J5 Vanamees istub ahju ääres, pulk pe[rse]s Kass 1913 E EM2 149 (2167)
37848 1073 J5 & Vanamees istub ahju äärel, palk perses Kass Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (18)
37849 1073 K1% & Ants aho man, jalakõnõ perseh Tatt Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (124) 657A1a2
37850 1073 K2a% & Ants aho pääl, pikk pars perseh Kass Se 1973 Ü. Ende, P. Hagu, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 127 (7) 1072H3
37851 1073 K2b1 & Andre aho virusil, pikk pars perseh Kass Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (1)
37852 1073 K2b1 Andri aho viruseh, pikk pars perseh Kass Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 182 (72)
37853 1073 K2b2 Andri aho pääl, pikk pars perseh Kass aho pääl Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (37)
37854 1073 K2b2 & Andre aho pääl, pikk pars perseh Kass Se 1928 T. Linna S 9124 (6)
37855 1073 K3+ & Andri lätt aho pääle, must pass perseh Kass lätt aho pääle Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 911 (88)
37856 1073 K3+ Andre aho pääl ja pikk [pars] perseh Kassi hand Se 1935 A. Kits S 100026 (86)
37857 1073 L1a* & Annus lähäb ahjo peale, teivas selgas Der Deckel Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 52 (15)
37858 1073 L1a* Annus lähäb ahjo peale, teivas selgas Reppänen lauta, pelti ja varsi 1844 Lönnrot 149
37859 1073 L1a* Hannus läheb ahju pääle, teivas seljas Kukk 1890 E EM 36 (136)
37860 1073 L1a* Hannus läheb ahju pääle, teivas seljas Kukk 1913 E EM2 34 (167)
37861 1073 L1a* Hannus lätt ahju pääle, saivas sällan Kass Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (6)
37862 1073 L1b* Ants ahju peal, teivas selges Kass Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (55)
37863 1073 L1b* & Hans ahju peal, teivas selgas Kass Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (9)
37864 1073 L2a1* & Annus lääb ahju pääle, halg sällän Kass oma sabaga Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (25)
37865 1073 L2a1* Annnus läks ahju pääle, halg seljas Kass Nõo 1924 A. Kirp A 6149 (8)
37866 1073 L2a1* Hannus läks ahju pääle, halg selgas Kass Pld 1927 M. Mirka E 74041 (4)
37867 1073 L2a2* Ants läks ahju peale, halg seljas Kass Noa 1931 S. Barud ERA I 3, 621 (5b)
37868 1073 L2a2* & Hans läks ahju peale, halg seljas Kass HMd 1927 A. Viilas E 74021 (10)
37869 1073 L2b Andres aidan, halg sel'lan Kass Krk? 1868–1896 L. Kase H, Kase 110 (4)
37870 1073 L2b & Andres aidas, halg seljas Kass Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (94)
37871 1073 L2b Andres aidas, halg seljas Kass Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 157 ja 172 (73)
37872 1073 L2c & Hani lähäb aita, halg seljas Kass Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (27)
37873 1073 M+ Hans sõidab taret mööda, puuhalg seljas Kass Hel 1891 J. Lammas E 419 (29)
37874 1073 M+ & Aadu läheb lakka, hang seljas Kass Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (26)
37875 1073 Na & Poiss lähäb katusele, küinarpuu selgas Kass LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 536 (33)
37876 1073 Nb1 & Rätsep läheb katusel, küinarpuu sel'las Kass Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 315 (19)
37877 1073 Nb2 & Rätsep läheb katusele, küünarpuu jookseb järele Kass Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 218 (45)
37878 1073 Oa Tädi läkub [sic!], tääk seljas Kass 1890 E EM 149 (1419)
37879 1073 Oa Tädi läkub [sic!], tääk seljas Kass 1913 E EM2 130 (1859)
37880 1073 Oa & Tädi lähäb, tääk selläs Kass KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (34)
37881 1073 Ob & Tädi läits aita, tääks sällän Kass Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 126 (32)
37882 1073 P/ & Mees läheb lakka, latt seljas, nodi ees, hiirekamber keskel Kass Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (6) 1481K
37883 1073 Q/ & Vurrud ees, laternad peas, toobripuu püsti seljas Kass Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 217 1063B
37884 1073 # 1072 1092 1095 1097 | kk
37885 1074 & Mees läheb laudile, matt pea otses Kukk Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (127)
37886 1074 # 1068 1072A3a1 1132B+
37887 1075 A1a Miis lätt mõtsa, tege kaits külimitu Pähit haugatas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 806 (140)
37888 1075 A1a Mees lätt mõtsa, tege kats külimittu Pähme söömine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (105)
37889 1075 A1a & Miis lätt mõtsa, tegi kaits külimittu Pähkmä puremine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (69)
37890 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu korraga Pähkli katki närimine Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (37)
37891 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu korraga Hammustab pähkla katki Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (39)
37892 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu korraga Sööb pähkle ära SJn 1889 T. Köstner H II 26, 403 (240)
37893 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu korraga Pähkli söömine Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (101)
37894 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu korraga Pähkelt sööma Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (47)
37895 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu korraga Pähkal hammustatakse pooleks Rak 1895 M. Tamm E 18874 (16)
37896 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu korraga Pähkli söömine Tür 1926 A. Palm E 57564 (6)
37897 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu korraga Hlj 1935 E. Luuk ERA II 83, 470 (14)
37898 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu korraga Pähkle söömine, pähklekoore tiib kaheks Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (100)
37899 1075 A1b1* Miis läheb metsa, tiib kaks kilimettu kõrraga Hammustab pähkli katki MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (79)
37900 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimatti korraga Pähklakoored VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (21)
37901 1075 A1b1* & Mees lääb metsa, teeb kaks külimitti korraga Pähklakoore pooled Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (29)
37902 1075 A1b1* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu ühekorraga Närib pähel katki Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (22)
37903 1075 A1b1* Mees läheb metsa ja teeb kaks külimittu korraga Pähkel Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (43)
37904 1075 A1b2* Miis lätt mõtsa, tege kõrrage kats külimittu Pähel salvetas pooles Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (354)
37905 1075 A1b2* & Mees lätt mõtsa, tegi korraga kaits külümüttü Pähkmit salvetas katski Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (162)
37906 1075 A1b2* Mees läks metsa, tegi korraga kaks külimittu valmis Pähkel lõhki lõigatud KJn 1870 J. Tiedemann E 136 (76)
37907 1075 A1c* Mees teeb kaks külimittu ühe hoobiga Pähkle katki hammustamine Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (15)
37908 1075 A1c* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Hammustab pähkli pooleks Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 422 (80)
37909 1075 A1c* Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu ühe hoobiga Mees hammustab pähkla pooleks Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (33)
37910 1075 A1c* Mees läheb metsa, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Orav sööb pähklid Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (51)
37911 1075 A1c* Mees läheb metsa, teeb kaks külimettu ühe hoobiga Salvab pähkla Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (52)
37912 1075 A1c* Mees läheb metsa, teeb ühe hoobiga kaks kilimitu Kui pähkel katki tehakse Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (58)
37913 1075 A1c* Mees lähäb mõtsa, teeb üte hoobiga kats külimittu Mees hammustab pähkna poolest TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (62)
37914 1075 A1c* & Mies lääb metsa, lööb ühe hoobiga kaks külimettu Mies hammustab pähkla pooleks Hlj 1895 A. Raid H III 23, 109 (73)
37915 1075 A1d & Mees läheb metsa, kaks külimittu käib ühe pauguga Mees närib pähklid Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (36)
37916 1075 A2 & Mees läheb metsa, teeb kirveta kaks kilimittu valmis Pähkel Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 87 (22)
37917 1075 A3% & Mees läheb metsa, teeb kerveta külimitu Pähkel katki hammustada VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (19) 1126B1b2
37918 1075 A4a* Mees läheb metsa, teeb noata ja kirveta kaks külimettu valmis Hammustab pähkli pooleks 1890 E EM 91 (765)
37919 1075 A4a* Mees läheb metsa, teeb noata ja kirveta kaks külimittu valmis Hammustab pähkli pooleks 1913 E EM2 79 (970)
37920 1075 A4a* Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu ilma nua ja kirveta valmis Hammustab pähkli katki Pär 1888 H. Martinson H III 5, 345 (14)
37921 1075 A4a* Mees läheb metsa, teeb kaks kilimetu valmis ilma kirveta ja nuata Pähkel Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 634 ja 636 (56)
37922 1075 A4a* Mies lääb metsä ilma kirve ja noata, teeb kaks külimete valmis Pähklekoore pooled Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 757 (103)
37923 1075 A4a* Mees läheb metsa, teeb kaks külemitu ilma noa ja kirveta Kui pähke pooleks hammustad VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 324 (19)
37924 1075 A4a* Mees lähäb metsa ja teeb kaks külimitu ilma noa ja kirveta Pähklepooled Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (5)
37925 1075 A4a* & Mees läheb metsa ilma noa, kirveta ja teeb kaks külimittu Kaks pähklipoolt SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (100)
37926 1075 A4a* Vanamees läheb metsa, ei ole kirvest ei nuga kaasas, aga teeb kaks külimitu Mees läheb metsa pähklile, teeb pähkli pooleks TMr 1923 R. Jõgi-Soom A 4202 (3)
37927 1075 A4b* Mies läks metsa ilma kirbeta ja nuata ja tegi kaks külimittu ühekorraga valmis Pähkel SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (8)
37928 1075 A4b* Mees läheb metsa ilma nua ja kirveta, teeb kaks külimetu korraga valmis Pähkel suus katki HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (51)
37929 1075 A4b* Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu korraga ilma noata ja kirveta Pähkli katki hammustamine Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (9)
37930 1075 A4b* Mees läheb metsa, ei ole kirvest ega nuga, teeb kaks külimittu korraga Mees hammustab pähkli katki Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (119)
37931 1075 A4b* & Miis tiib metsäs ilma nua ja kirveta kaks külümetti korraga Pähkle salumine Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 859 (44)
37932 1075 A4c*% Mees lähäb metsa ilma noata ja ilma kirveta, teeb kaks külimittu ühe hoobiga (Ein Mann geht in Busch ohne Messer und ohne Beil, macht zwey Külmet auf einmahl) Eine Nuss gerade in der Mitte entzwey gebissen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366/7 (66) 2283B
37933 1075 A4c*% Mees lähäb metsa ilma noata ja ilma kirveta, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Pähkel, kui ta katki on 1782 Willmann 170 (61) 2283B
37934 1075 A4c*% Mees lähab metsa ilma noata ja ilma kirveta, teeb kaks kilimittu ühe hoobiga (Ein Mann geht in den Wald ohne Messer und ohne Beil, er macht zwey Külmete mit einem Schlage Eine gespaltete Nuss 1818 Hupel2 172 2283B
37935 1075 A4c*% Mees lähäb metsa ilma noata ja ilma kirveta, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Pähkinä halkaistaan 1844 Lönnrot 156 2283B
37936 1075 A4c*% Mees läheb metsa ilma noata ja ilma kirveta, teeb kaks külimitu ühe hoobiga (Ein Mann geht in den Wald ohne Messer und ohne Beil, macht zwei Metzen mit einem Hiebe) Eine zerbissene Nuss 1876 Wied. 277 2283B
37937 1075 A4c*% Mees lähab metsa ilma nuata ja kirveta, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Hammustab pähkle katki 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (3) 2283B
37938 1075 A4c*% Mees läheb metsa ilma noata ja ilma kirveta, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Katkihammustat ud pähkel 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (63) 2283B
37939 1075 A4c*% Mees läheb metsa ilma nuata ja ilma kirveta, teeb kaks külimettu ühe hoobiga Katkihammustat ud pähkel 1912 Jürjens 70 2283B
37940 1075 A4c*% & Mees läheb metsa ilma nua ja kirveta, teeb kaks külimittu ühe hoobiga Pähkel hammustatakse katki Plt 1891 J. Reinthal E 482 (43) 2283B
37941 1075 A4c*% Mees lähäb metsa, teeb ilma nua ja kirveta ühe hoobiga kaks külimittu Pähkel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (170) 2283B
37942 1075 A4c*% Mees läheb metsa ilma kerveta ja noata, teeb kaks kilimitu ühe hoobiga Pähkel Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 233 (32a) 2283B
37943 1075 A4c*% Mees lääb metsa ilma kirve ja noata, teeb siiski kaks kilimetu ühe hoobiga Pähkla hammustamine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (54) 2283B
37944 1075 A4c*% Mees läheb metsa, teeb kaks külimitu ühe hoobiga, ilma noata ja ilma kirveta Pähkelt hammustatakse katki Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (41) 2283B
37945 1075 A4c*% Mees läheb metsa ilma kirveta ja noata, teeb kaks külemitu ühe hoobiga valmis Pähkel Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2490 (40) 2283B
37946 1075 A5a* & Miis lätt mõtsa, tege kats külümüttü ilma väitse, kirveta Hammustab pähkli katki Kan 1924 A. V. Kõiv E 55025 (19)
37947 1075 A5a* Mees lääb mõtsa ja teeb kaits külimütti valmis ilma väise ja kirveta Pähkle salvab katik Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (127)
37948 1075 A5b* Mees lääb mõtsa, teeb ilma kirveta ja väitseta [kaks] külümittu kõrraga Salvab pähkle katik Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (93)
37949 1075 A5b* & Miis lätt mõtsa ilma kirve ja väidseta ja tege ütekõrraga kaits külümüttu Miis jära pähkme katski Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (31)
37950 1075 A5b* Miis lääb mõtsa, tiib ilma kirve ja väitseta kaits külimitu ütekõrraga valmis Pähkit süvvas Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (61)
37951 1075 A6* Mees lähäb nuata ja kirveta metsa, teeb külimitu valmis 1882 Just Sak. Kal. (1882) 151 (7)
37952 1075 A6* Mees läheb metsa ilma kerveta, noata, teeb külimitu valmis Pähkli purustam[ine] Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 559 (97)
37953 1075 A6* Mees läheb metsa, teeb ilma nua ja kirveta külimitu valmis Pähklakoor VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (116)
37954 1075 A6* & Mees lähab metsa, teeb külimitu ilma noa ja kirveta valmis Hammustab pähkle pooles Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (18)
37955 1075 A7 & Miis lätt mõtsa ilma kirvõda ja ilma väidseta ja tege külümüttü Miis lätt mõtsa ja salv pähkme katski Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (122)
37956 1075 A8* & Mees läheb metsa, teeb kaks kilimittu ilma kerveta ja kiimita valmis Pähkla söömine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 273 (3)
37957 1075 A8* Mees läheb metsa kerveta ja kiimita, teeb kaks külimitu korraga valmis Hammustab pähkla poolest Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 170 (2)
37958 1075 A9 & Mees läheb metsa kerveta, kiinita, noata, teeb kaks külimittu korraga Salvab pähelt HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (12)
37959 1075 A10* & Mees läheb metsa, teeb ilma riistata kaks külimettu valmis Mees hammustab pähkle pooleks Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (43)
37960 1075 A10* Mies läheb metsa ja tieb kaks külimittu valmis ilma miski terariistata Hammustas pähal pooles Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 92 (12)
37961 1075 B & Mees läheb ilma nuata ja kirveta metsa ja teeb külinõu valmis Hammustab pähkli katki Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (4)
37962 1075 C & Mees läks metsa ilma nuata ja kerveta, tõi kodu külimittusid ja mattisid Pähklid tooma Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (84)
37963 1075 D & Mees läheb metsa, teeb ilma terariistata kilimitu ja poole vakka valmis Pähkla söömine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 49 ja 77 (34)
37964 1075 E & Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta [kaks] vakka Hammustab pähkli Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (17)
37965 1075 F & Mees läheb kirveta metsa, saab kaks halgu ja kaks küna Pähkel Mih 1894 A. Kappak H III 18, 814 (4)
37966 1075 G1a & Mees läheb metsa koorest küna tegema Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (59)
37967 1075 G1b & Mees läheb metsa, teeb küna valmis Pähkel Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (48)
37968 1075 G1c & Mees läheb metsa, teeb kaks küna ühe löögiga Hammustab pähkelt VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (35)
37969 1075 G1d & Mees läheb metsa, tiib minutiga kaks küna Mees läheb metsa, hammustab pähkli poolest Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (53)
37970 1075 G2* Mees läheb metsa, teeb kaks küna kirveta valmis Hammustab pähkli katki Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (13)
37971 1075 G2* & Mees läheb metsa, teeb ilma kerveta kaks küna valmis Teeb pähkla pooleks VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (36)
37972 1075 G2* Mees läheb metsa, teeb kerveta kaks küna valmis Hammustab pähkli katki VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (159)
37973 1075 G2* Mees läks metsa, tegi ilma kerveta kaks küna Pähal Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 185 (9)
37974 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb kirveta küna Jäljed 1913 E EM2 78 (969)
37975 1075 G3a* Mees läks metsa, teeb kirveta küna Jalajälg Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (276)
37976 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb kirveta küna Astub lunde Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 196 (81)
37977 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Pähkli söömine 1992 Metstak2 54
37978 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Astub jälje lume sisse Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (116)
37979 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Hammustab pähkla katki VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (32)
37980 1075 G3a* & Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Jäled lume pääl TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (60)
37981 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Jäljed Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (17)
37982 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Jalajäljed lumes Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (22)
37983 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Sööb pähklaid Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (25)
37984 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Pähkli söömine Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (3)
37985 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Pähkel Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (25)
37986 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Jälg lumme Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (81)
37987 1075 G3a* & Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küna Jalajäljed Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 414 (21)
37988 1075 G3a* Mees läheb metsa ja teeb ilma kirveta küna Jäljed Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (5)
37989 1075 G3a* Mies läheb metsa ja tieb ilma kirveta küna Jalajäljed lume sies talvel Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (31)
37990 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta küne Jäljed Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (55)
37991 1075 G3a* Mees läheb metsa, teeb ilma kirveta künesid Jäljed Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (15)
37992 1075 G3b* Mees teeb kirveta küna Auk mudas Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 407 (13)
37993 1075 G3b* Mees läheb metsa, teeb küna ilma kerveta Mees hammustab pähkla pooleks Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 32 (33b)
37994 1075 G3b* Mees läheb metsa, teeb küna valmis ilma kerveta Hammustab pähkle pooleks JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 607 (4)
37995 1075 G3b* & Mees läheb metsa, teeb küna ilma kerveta valmis Pähkel pooleks Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (37)
37996 1075 G4* Mees läks metsa ja tegi ilma noa ja kirveta kaks küna Hammustas pähkli katki Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 254 (7)
37997 1075 G4* Mies läheb metsa, tieb ilma nua ja kerveta kaks küna valmis Hammustab pähklit Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 375 (218)
37998 1075 G4* & Mees läheb metsa ilma nuata ja kerveta ning teeb kaks küna Hammustab pähkli katki Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (27)
37999 1075 G4* Mees läheb ilma nua ja kirveta metsa ja teeb kaks küna korraga Sööb pähklaid Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (79)
38000 1075 G5* & Mees läheb metsa, teeb küna ilma noa ja kirveta Pähklakoor Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (9)