Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 88001 — 89000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
88001 2590 d Õlped risti ukse all Helmed 1913 E EM2 39 (251)
88002 2590 # 832
88003 2591 Aa & Õpetaja tõstab sõrme ülesse, siis läheb kihelkond kirikust välla Lammas situb Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (50)
88004 2591 Ab & Õpetaja tõstab sõrme, kogudus tuleb uksest välla Lammas situb LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 205 (16)
88005 2591 Ac1 & Õpetaja tõstab näpu püsti, kogudus tuleb välja Lamba sittumine Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 296 (2)
88006 2591 Ac2 & Õpetaja näitab näpuga, kogudus läheb välja Lammas teeb musta Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (290)
88007 2591 Ad & Rahvas tulevad kirikust välja, õpetaja näitab näpuga Lammas situb Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 429 (21)
88008 2591 Ae & Enne kogudus kirikust välja ei tule, kui õpetaja näpuga näitab Lammas si[tu]b, toimetab oma asja Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 210 (31)
88009 2591 Af & Ennem kogudus ei tule välja, kui õpetaja näitab sõrmega Lammas situb, saba ülevel VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 324 (22)
88010 2591 Ba & Kirikhärra tõstab sõrme üles, rahvas tuleb välja Lamba sittumine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (28)
88011 2591 Bb & Rahvas tuleb kirikust välja, kirikhärra tõstab sõrme püsti Lammas teeb pabulaid Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1051/2 (6)
88012 2591 Ca & Papp tõstab sõrme, kogudus tuleb kirikust välja Kits situb Vai 1893 H. Masing H II 36, 402 (93)
88013 2591 Cb & Papp näiteb sõrme, kogudus läheb välje Lammas pägeldab Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (53)
88014 2591 Da1 & Köster näitab näpuga ja rahvas tuleb krobinal Lammas JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (22)
88015 2591 Da2 & Köster näitab näppe, rahvas tuleb kõbinal Lammas situb VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (29)
88016 2591 Db & Köster näitab näpuga, rahvas tuleb rutuga Lammas laseb pabulaid Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 1, 377 ja 392 (22)
88017 2591 Dc1 & Köster näitab näppu ja kirik tuleb välja Lambal pabulate tegemine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (11)
88018 2591 Dc2 & Köster näitab näpuga, kirik läheb välja Lammas situb Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (2)
88019 2591 Dd & Rahvas tuleb kirikust välja, köster väristab sõrme Lammas situb Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (76)
88020 2591 De & Köster koputab, kogudus läheb välja Lammas situb Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 186 (12)
88021 2591 # 1586 1883 2557
88022 2592 & Õue tölk ja välja välk Piits 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (17)
88023 2592 Õue tölk ja välja välk Piits 1890 E EM 115 (1041)
88024 2592 Õue tölk ja välja välk Piits 1913 E EM2 102 (1381)
88025 2592 Õue tõlk, välja välk 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
88026 2592 # 2165U9 2165U11b* 2313
88027 2593 & Õues sepp, tuas sepp, tagakambris on tõllassepp Linamasin VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (71)
88028 2594 Aa Õõnespuu, põlespuu, noorte meeste mängispuu Püss Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 247 (16)
88029 2594 Aa & Õõnespuu, põõlespuu, noorte meeste mängispuu Püss Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 237 (4)
88030 2594 Ab1 & Õõnispuu, põõnispuu, noorde meeste mängupuu Püss Tor 1889 M. Tilk E 493 (1)
88031 2594 Ab1 Õõnispuu, põõnispuu, noorte meiste mängupuu Kannel Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 451 (14)
88032 2594 Ab2 Õõnispuu ja põõnispuu, noorte meeste mängupuu Viiul 1992 Metstak2 36
88033 2594 Ab2 & Õõnispuu ja põõnispuu, noorte meeste mängupuu Viiul Hls 1939–1940 S. Lätt ERA II 285, 259 (17)
88034 2594 Ac Õõnispuu, mõõnispuu, noorte meeste mängupuu Viiul Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 384 (142)
88035 2594 Ac & Õõnispuu, mõõnispuu, noorte meeste mängipuu Püss Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 484 (3)
88036 2594 Ad & Õõnespuu, mõõnespuu, noorte meeste mängupuu Püss Hls 1893 O. Sapas E 3354 (2)
88037 2594 Ae & Õõnespuu, kõõnespuu, noorte meeste mängipuu Püss Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (111)
88038 2594 Af & Õõnispuu, õõnispuu, noorte meeste mängipuu Viiol Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (26)
88039 2594 Ag & Õõnikpuu, mõõnikpuu, noorte meeste mängupuu Kannel Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (38)
88040 2594 Ah & Ilus puu, õõnispuu, noorte meiste mängupuu Papiross Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (44)
88041 2594 B & Õõnespuu, põõnespuu, mõisameeste mängupuu Püss Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (3)
88042 2594 # 1295
88043 2595 & Õõnsest võtab, auku pistab Lusikaga söömine 1911 H. Karro E 50794 (61)
88044 2595 Õõnsest võtab, auku pistab Lusikaga söömine 1913 E EM2 102 (1380)
88045 2596 & Ämm õues, silm toas Oksaauk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 457 (100)
88046 2596 Ämm õues, silm toas Oksaauk 1890 E EM 28 (41)
88047 2596 Ämm õues, silm toas Oksaauk 1913 E EM2 28 (50)
88048 2596 # 1115
88049 2597 a & Är palas tamm, ei hütsi, ei tuhka Küünel Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 340 (6)
88050 2597 b & Roovik palas ära, tuhka ega hütsi perrä ei jää Küinäl Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (56)
88051 2597 b Sammas põleb, aga sütt ei ole Küünal 1899 Kuusik KT 214 (36)
88052 2597 b Sammas põleb, aga sütt ei ole Küünal 1911 Lasteleht nr. 3 (1911) 48 (1)
88053 2597 b – põleb, aga sütt ei ole 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
88054 2598 Aa1 & Ürgu-türgu tõllakile, niiru-kuuru tõllakile, sihva-sahva tõllakile Linalõugutamine Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (13)
88055 2598 Aa2 & Ärgu-tõrgu tõllakille, viiru-kuuru tõllakille, sihva-sahva tõllakille Linad ja nende lõugutamine Pai 1893 A. Hanson H II 38, 869 (3)
88056 2598 Aa3 & Törken-tärken tõllakille, viiru-kuuru tõllakille, siiba-saaba tõllakille Linamasindamine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90 (4)
88057 2598 Ab1 & Örku-törku töllakille, sipa-sapa töllakille, viiru-kuuru töllakille Linalõugutaja Vi 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 22p.
88058 2598 Ab1 Õrku-tõrku tõllakile, siipa-saapa tõllakile, viiru-kuuru tõllakile 1876 Wied. 283
88059 2598 Ab2 & Tölkä-tölkä tölläkile, sipa-sapa tölläkine, viira-koiro tölläkine Linakolgits Ote 1895 C. Lipping H II 56, 797 (8)
88060 2598 B & Argen-tõrgen töllakille, sipardi-sapardi sel'lakille JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (118)
88061 2599 & Ääred ringi tirgid-tärgid, otsad kinni ommeldud Pastal Trv 1895 J. Sims E 21674 (13)
88062 2600 & Öö piuku, pääva piuku, öösi piuku-liuku Rapi, krapp Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (52)
88063 2600 # 2609
88064 2601 a & Peseb ööd, peseb päevad, ei saa valgeks eladeski Lained kaljusid Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (994)
88065 2601 a Peseb ööd, peseb päevad, et saa valgeks eladeski Laened kiva, kaljud 1890 E EM 120 (1092)
88066 2601 a Peseb ööd, peseb päevad, ei saa valgeks eladeski Laened kiva, kaljud 1913 E EM2 105 (1447)
88067 2601 a Peseb ööd, peseb päevad, ei saa valgeks eladeski Vesi kiva 1914 E MM 14 ja 44 (192)
88068 2601 a Peseb ööd, peseb päevad, ei saa valgeks eladeski Vesi kiva 1920 E MM2 14 ja 48 (194)
88069 2601 a Peseb ööd, peseb päevad, ei saa valgeks eladeski Vesi kiva 1994 E MM3 11 ja 39 (194)
88070 2601 b1 & Mis pestakse päevad ja ööd ja lähäb siiski mustemaks Veski vesiratast Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 42 (33)
88071 2601 b1 Mis pestakse päevad ja ööd, aga läheb mustemaks Veskerattad 1879 Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (55)
88072 2601 b1 Mis pestakse päevad ja ööd, aga läheb siiski mustemaks Mustemaks läheb alalise pesemise läbi veski vesiratas 1887 Meelej. nr. 17 ja 18 (1887) 135 ja 143 (5)
88073 2601 b1 Mis pestakse iga päev, aga läheb mustemaks Veskeratast 1914 E MM 26 ja 50 (189)
88074 2601 b1 Mis pestakse iga päev, aga läheb mustemaks Veskeratast 1920 E MM2 26 ja 53 (199)
88075 2601 b1 Mis pestakse iga päev, aga läheb mustemaks Veskeratast 1994 E MM3 22 ja 45 (199)
88076 2601 b2* & Ööd ja päävad pestakse, ikka läheb mustemaks Vesiveski ratas Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (23)
88077 2601 b2* Ööd kui päeva pestakse, ikka läheb mustemaks Vesiratas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 496 (12)
88078 2601 b3* Ööd ja päeva peseb, ikka läheb mustemaks Veskeratas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (48)
88079 2601 b3* & Peseb ööd ja päevad, ikka läheb mustemaks Veskiratas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (194)
88080 2601 b4 & Üüt ja päävä mõsk alati, sõski lätt mustõmbas Vesiratas Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (20)
88081 2601 c & Üttepuhku mõstas, sõski lätt mustõmpas Vesiratas Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (40)
88082 2601 # 468A4 1000 2066B
88083 2602 a & Ööse olen riidis, päiva alasti Riidevarn Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (39)
88084 2602 a Öösel riides, päeval alasti Riidevarn 1913 E EM2 101 (1368)
88085 2602 a Öösel riides, päeval alasti Riidevarn 1914 E MM 13 ja 44 (177)
88086 2602 a Öösel riides, päeval alasti Riidevarn 1920 E MM2 13 ja 47 (179)
88087 2602 a Öösel riides, päeval alasti Riidevarn 1994 E MM3 10 ja 39 (179)
88088 2602 a Öösel riides, päeval alasti 1927 Ainelo III 65
88089 2602 a Öösel riides, päeval alasti Riidevarn 1939 Nugis 293 ja 314 (192)
88090 2602 b & Päevä alasti, ööse rõõvin Nagel seinan Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (19)
88091 2602 # 18 2071
88092 2603 a Öösi põld, päeva peenar Teerada lumes Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (30)
88093 2603 a Öösi põld, päeva peenar Õlekubu Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 233 (41)
88094 2603 a Ööse põld, pääva peenar Oose [sic!] Võ? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 253 (2)
88095 2603 a & Ööse põld, päiva pennar Õlekubu Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (9)
88096 2603 a Üüse põld, päiva pinnar Õlõkubo, kelle pääl maatas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 498 (7)
88097 2603 b Päeva põldus, öösi peendras Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (6)
88098 2603 b & Päevä põllun, üüsi piindren Säng (voodi) Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (47)
88099 2603 c & Päeva lavas, öösel peendras Õlease Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1494 (29)
88100 2604 Aa & Ööse sünnib, päeva sureb Kaste Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 478 (640)
88101 2604 Aa Ööse sünnib, päeva sureb Kaste 1890 E EM 115 (1032)
88102 2604 Aa Öösel sünnib, päeva sureb Kaste 1913 E EM2 101 (1369)
88103 2604 Aa Öösel sünnib, päeva sureb Kaste 1914 E MM 13 ja 44 (178)
88104 2604 Aa Öösel sünnib, päeval sureb Kaste 1920 E MM2 13 ja 47 (180)
88105 2604 Aa Öösel sünnib, päeval sureb Kaste 1994 E MM3 10 ja 39 (180)
88106 2604 Aa Öösel sünnib, päeva sureb Kaste 1927 Ainelo III 64
88107 2604 Aa Öösi sünnib, päeval sureb Kaste 1930 Huvit. II3 113 ja 248 (4)
88108 2604 Aa Öösi sünnib, päeva sureb 1932 Kmpm. EL III10 206
88109 2604 Aa Öösi sünnib, päeval sureb Kaste 1935 Huvit. V Lisa 18 (76)
88110 2604 Ab & Üüse sünnüb, päival kooleb Kaste Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (30)
88111 2604 Ac & Öösel elab, päeval sureb Kastetilk Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 95 (535)
88112 2604 B Öösi sünnib, hommikul sureb Kaste 1923 Huvit. II 216 ja 224 (38)
88113 2604 B & Öösel sünnib, hommikul sureb Kaste Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 103 (17)
88114 2604 C Õhtul sünnib, hommikul sureb Kaste 1992 Metstak2 64 ja 66
88115 2604 C & Õdagu sünnüs, hommuku koolõs Kastõ' Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 64 (25)
88116 2604 C Õdagolt sünnüs, hummogult koolõs Kastõ Se 1936 M. Vabarna S 121939 (81)
88117 2604 # 264 1630 2121
88118 2605 A1a & Loeb tähed, tunneb tuuled Lipp Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (16)
88119 2605 A1b & Tunneb tuuled, loeb tähed Lipp Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554 (76)
88120 2605 A1c & Tuuled tunneb, tähed näeb Tuulelipp Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (31)
88121 2605 A2 & Tunneb tuuled, loeb tähed, arvab ankrud meresse Lipp Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 638 (84)
88122 2605 A3% & Ise ime, ise pime, aga tunneb taevatuuled Tuulelipp Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 465 1491
88123 2605 B1a1 & Ööse õues, pääva õues, nääb kuu, loeb tähäd Lipp Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 293 (162)
88124 2605 B1a2 & Ööse õues, pääva õues, kuu nääb, tähed loeb Lipp Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 280 (94)
88125 2605 B1a3 & Ööse õues, päeva õues, kuud tema näeb, tähed tema loeb Lipp Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (13)
88126 2605 B1a4 & Öösse õues, päeva õues, kuud ta näeb ja tähed lueb Lipp Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (31)
88127 2605 B1b & Öösse öues, peeva öues, vaatap kuud ja loep tähtesi Tuulelepp Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5
88128 2605 B2 & Öössi õues, pääva õues, vaatab tuult, nääb kuud, loeb tähed Lipp Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (90)
88129 2605 C & Öösse oues ja pääva oues, loeb tuult ja tähib taevast Tuulelipp Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (22)
88130 2605 # 2443Pc*
88131 2606 A1a & Öösi ussiluuga viisi, päeva tõrrevitsa viisi Naeste öö Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (1)
88132 2606 A1b & Päeva tõrrevitsa moodu, öösi ussilooga moodi Püksirihm Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (27)
88133 2606 A2 & Öösi uss, päeval tõrrevits Vöö VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (122)
88134 2606 B1 & Öösel angerjas, päeval tõrrevits Naiste vöö Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (116)
88135 2606 B1 Ööse angerjas, päeva tõrrevits Naeste vöö 1890 E EM 114 (1029)
88136 2606 B1 Öösel angerjas, päeva tõrrevits Naeste vöö 1913 E EM2 101 (1364)
88137 2606 B1 Öösel angerjas, päeval tõrrevits Naiste vöö 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (4)
88138 2606 B2 & Päeval tõrrevits ja öösel angerjas Vöö Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (70)
88139 2606 B3 & Päevä pütivitsäkene, ööse angerjas Vöörihm Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (136)
88140 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Voodi Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (49)
88141 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Voodi magades Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (8)
88142 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Voodi Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (9)
88143 2607 Aa1 & Öösel tiine, päeval aher Säng Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (24)
88144 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Voodi Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (8)
88145 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Säng Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (188)
88146 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Voodi Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (277)
88147 2607 Aa1 Öösel tiine, päeval aher Voodi Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 493 (30)
88148 2607 Aa1 Üösel tiine, päival aher Voodi Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (58)
88149 2607 Aa1 Üösel tiine, päiväl aher Ase, vuodi Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (14)
88150 2607 Aa1 Üösel tiine, päiväl aher Vue Kuu 1962 R. Lilhein Vilbaste 5, 541 (3)
88151 2607 Aa1 Öösel tiine, päävä aher Oeded Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (21)
88152 2607 Aa1 Ööse tiine, päeval aher Voodi VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (34)
88153 2607 Aa1 Ööse tiine, pääval aher Voodi Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (17)
88154 2607 Aa1 Ööse tiine, pääval aher Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 49
88155 2607 Aa1 Ööse tiine, päeva aher Säng Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (56)
88156 2607 Aa1 Ööse tiine, päeva aher Voodi Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 683 (2)
88157 2607 Aa1 Ööse tiine, pääva aher Säng Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (14)
88158 2607 Aa1 Üöse tiine, päevä aher Säng Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (65)
88159 2607 Aa1 Öösi tiine, pääva aher Säng Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (184)
88160 2607 Aa1 Üüsi tiine, päevä aher Säng Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 515 (76)
88161 2607 Aa2 & Öösel tiine ja päeval aher Voodi Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (56)
88162 2607 Aa2 Öösi tiine ja päeva aher Voodi Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 82 (6)
88163 2607 Ab & Kes on öösel tiine, päeval aher Voodi Iis 1959 P. Kiiver KKI 43, 93 (5)
88164 2607 Ba1 Ööse ramm, päeva aher Säng 1890 E EM 115 (1031)
88165 2607 Ba1 Öösel ramm, päeva aher Säng 1913 E EM2 101 (1367)
88166 2607 Ba1 Öösel ramm, päeval aher Säng 1914 E MM 13 ja 44 (176)
88167 2607 Ba1 Öösel ramm, päeval aher Säng 1920 E MM2 13 ja 47 (178)
88168 2607 Ba1 Öösel ramm, päeval aher Säng 1994 E MM3 10 ja 38 (178)
88169 2607 Ba1 Öösel ramm, päeval aher Säng, voodi Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (36)
88170 2607 Ba1 Öösi ramm, päevä aher Säng KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (20)
88171 2607 Ba1 Öösi ramm, päeva aher Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (34)
88172 2607 Ba1 & Üüse ramm, päivä aher Säng Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (42)
88173 2607 Ba2 & Öösel ramm ja päeval aher Säng Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (8)
88174 2607 Bb & Öösi ramm ja pääva aeg aher Säng Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (141)
88175 2607 Bc & Päeval aher, öösi ramm Voodi Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 447 (76)
88176 2607 C & Öösi ramm, päeva lahja Säng Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (54)
88177 2607 D & Öösi paks ja päeva aher Voodi Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544 (14)
88178 2607 # 23 774 1803 2143 2173 2324
88179 2608 & Öösi rikas, päeva vaene Riidekõrend (varn) Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (2)
88180 2608 Üüsi rikas, pääva vaene Kõrend Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (121)
88181 2608 # 1806
88182 2609 a Öösel kulkib, päeval kulkib, öösel kulkib ühtepuhku Looma mäletsemine 1913 E EM2 101 (1366)
88183 2609 a Üösel kulkab, päiväl kulkab, öüsel kulkab ühtepuhku Lehma mäletsemine Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 8 (2)
88184 2609 a & Üösel kulkib, päiväl kulkib, üösel kulkib ühtepuhku Luom mäletseb Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (11)
88185 2609 a Üösel kulkib, päiväl kulkib, üösel kulkib ühtepuhku Looma mäletsemine Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (73)
88186 2609 a Öösel kulkib, pääval kulkib, öösel kulkib ühtepuhu Lehm mäletseb Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (2)
88187 2609 a Öösel kulkib, päeval kulkib, öösel kulkib ühtepuhku Lamba mäletsemine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (39)
88188 2609 b & Öösel kolgib, päeval kolgib, öösel kolgib ühtepuhku Kell Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (10)
88189 2609 # 1810 2066B 2075G+ 2600
88190 2610 A & Öö, päiva töö Lumi Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (101)
88191 2610 B & Suu töö, pää töö, käbejam kui käe töö Tsirgu pesa Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (29)
88192 2610 C Öö töö, päeva töö, käbedam kui käsitöö Pääsukese pesa 1968 SSTT 42
88193 2610 C Öö töö, päeva töö, käbedam kui käsitöö Pääsukese pesaehitamine 1979 Metstak 18 ja 34 (166)
88194 2610 C Öö töö, päeva töö, käbedam kui käsitöö Pääsukese pesaehitamine 1992 Metstak2 47
88195 2610 C Öö töö, päeva töö, käbedam kui kätetöö Pääsukese pesa 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (17)
88196 2610 C & Üü tüü, päävä tüü, käbehep ku käsitüü Pääsokese pesä Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (45)
88197 2610 Da & Öö töö, päeva töö, käbehemb kui käsitöö, muutsamb kui muu töö Pääsokese pesakandmine Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (8)
88198 2610 Db & Öö tüü, päävä tüü, muutsab ku muu tüü, jämehemb ku käsitüü Pääsokese pesä Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (38)
88199 2610 E & Üü tüü, päävä tüü, ku lähembäst kaet, tuu muudsambas muutus Pääsläse pesä Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (4)
88200 2611 Aa & Ööse kinni, päeva lahti Silmad 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 478 (641)
88201 2611 Aa Öösi kinni, päeva lahti Silmad 1890 E EM 114 (1030)
88202 2611 Aa Öösil kinni, päeva lahti Silmad 1913 E EM2 101 (1365)
88203 2611 Aa Öösi kinni, päeval lahti Silmad 1920 Nurmik I 78
88204 2611 Aa Öösel kinni, päeval lahti Silmad 1929 Jürisson 178 (15)
88205 2611 Aa Öösi kinni, päeval lahti Silmad 1930 Huvit. II3 227 ja 248 (8)
88206 2611 Aa Öösi kinni, päeval lahti 1933 Käis EV II/I lk-ta
88207 2611 Aa Öösel kinni, päeval lahti Silmad 1954 Aleksejeva II-IV 245 (1)
88208 2611 Aa Öösel kinni, päeval lahti Silmad 1960 Aleksejeva IV 94 (1)
88209 2611 Aa Öösel kinni, päeval lahti Silmad 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 7 (2)
88210 2611 Aa Öösel kinni, päeval lahti Silmad 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 7 ja 173 (2)
88211 2611 Aa Öösel kinni, päeval lahti Silmad 1992 Metstak2 10 ja 11
88212 2611 Ab & Üüse kinni, päivä vallalõ Silmä' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 419 (29)
88213 2611 B/ & Pääväl valla, üüse kinni, Jummal hoia mulgukõisi Silmä Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 232 (6) 584E
88214 2611 # 1807A2e
88215 2612 a & Üüse nõrk, päivä kõva Kaput Se 1932 A. Nurmetu S 49046/7 (6)
88216 2612 b & Päeval kõva, öösel pehme Sukk Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 71 (418)
88217 2613 a & Üüse sajah, päivä vajah Rehepesmise kuut Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (156)
88218 2613 b & Üüse sõjah, päivä vajah Koodi' Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (9)
88219 2614 & Üüse sille, päevä karvane Jalg Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (348)
88220 2614 # 30
88221 2615 a1 Öösel noorik, päeval lesk 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
88222 2615 a1 Ööse noorik, pääva lesk Tool Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (78)
88223 2615 a1 Ööse noorik, päeva lesk Suka kuivatamine öösi Ran 1889 A. Tattar H II 30, 540 (5)
88224 2615 a1 & Üüsi noorik, päevä lesk Lamp Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 276 (137)
88225 2615 a2 & Öösel noorik ja päeval lesk Tuli Pst 1890 J. Leppik E 430 (10)
88226 2615 a3 & Päeva lesk, ööse noorik Lamp Trv 1890 A. Rull H III 16, 350 (7)
88227 2615 b & Ööse noorik, päeva vanamoor Tulepihid Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (13)
88228 2615 # 2079
88229 2616 & Üümüts pääh, savirõiva säljah Ritsik aho sees Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 447 (50)
88230 2616 # 784J2d
88231 2617 & [Ühe]jalgne kannab [kahe]jalgset Kantsel 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 481 (779)
88232 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1890 E EM 161 (1546)
88233 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1913 E EM2 139 (2013)
88234 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1914 E MM 16 ja 45 (256)
88235 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1920 E MM2 16 ja 48 (259)
88236 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1994 E MM3 13 ja 40 (259)
88237 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1926 Raud KL III 214 (28)
88238 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1934 Raud VMj 214 (28)
88239 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset 1927 Ainelo III 50
88240 2617 Ühejalgne kannab kahejalgset Kantsel 1926 Ainelo II-III 121
88241 2618 A & Üheksa auku ümber augu Rattarumm KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (253)
88242 2618 A Üheksa auku ümber augu Rattarumm 1890 E EM 161 (1549)
88243 2618 A Üheksa auku ümber augu Rattarumm 1913 E EM2 140 (2016)
88244 2618 B & Kümme auku ümmer ühe hööriaugu Rattarumm Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (83)
88245 2619 A & Üheksa kuud pimedas kambris, kolm kuud seoti, kolm aastad olin vahi all Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1495 (38)
88246 2619 B/ & Üheksa päikesekuud olli vangitornis, kaksteistkümme nädalad olli pakus, homiku olli neljajalgne, lõunaaeg olli kahejalgne, õhta olli kolmejalgne Inimese eluiga Ksi 1889 H. Paap E 441 (1) 263G
88247 2620 A & Üheksa meest panevad kübara kovera ja kümnes lööb lapjaga ledu pääle Piibu polema panemine Kuu 1935 R. Põldmäe ERA II 114, 381 (42)
88248 2620 B & Viis meest keeravad keeru kõvera, viis panevad lapjaga tule pääle Piipu süitama ja täitma Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (11)
88249 2621 & Üheksa sülda siledat ja kaheksa sülda karvast Heinakuhi Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (6)
88250 2621 # 541 1581J 2739
88251 2622 & Üheksast lapsest saab kolm poissi ja kolmest poisist tugev mees Üheksakesine köis Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (94)
88252 2622 Üheksast lapsest saab kolm poissi ja kolmest poisist tugev mees Üheksakeene köis 1890 E EM 161 (1550)
88253 2622 Üheksast lapsest saab kolm poissi ja kolmest poisist tugev mees Üheksakeene köis 1913 E EM2 140 (2017)
88254 2623 & [Üheksakümmend üheksa] istvad laudas, ise tulijad ja minijad Raibe ja kaarnad Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 445 (7)
88255 2624 & Ütehn käut, umi ainut tunne-ei Tare pide käut, umi jälgi tunne-ei Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (208)
88256 2625 & Ühe ema lapsed, teineteist ei tunne Jäljed VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (23)
88257 2626 & Ühe hirrega mulk Rees Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (58)
88258 2627 & Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1901 A. Gärtner E 41623 (5)
88259 2627 Ühe jala pääl seisab, sarvega vett joob Kurg 1913 E EM2 139 (2011)
88260 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1914 E MM 16 ja 45 (254)
88261 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1920 E MM2 16 ja 48 (257)
88262 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1994 E MM3 13 ja 40 (257)
88263 2627 Ühel jalal seisab, vett joob sarvega Kurg 1939 Nugis 294 ja 315 (232)
88264 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1968 SSTT 20
88265 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega joob vett Kurg 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (13)
88266 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1975 Õunapuu VII 19 (2)
88267 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1979 Metstak 17 ja 34 (163)
88268 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob 1990 Randmäe-Sprenk III2 37
88269 2627 Ühe jala peal seisab, sarvega vett joob Kurg 1992 Metstak2 47
88270 2627 # 1659D1a 2629
88271 2628 Aa Ühe jalaga poiss, üks silm pääs Võti 1913 E EM2 139 (2012)
88272 2628 Aa Ühe jalaga poiss, üks silm peas Võti 1914 E MM 16 ja 45 (255)
88273 2628 Aa Ühe jalaga poiss, üks silm peas Võti 1920 E MM2 16 ja 48 (258)
88274 2628 Aa Ühe jalaga poiss, üks silm peas Võti 1994 E MM3 13 ja 40 (258)
88275 2628 Aa Ühe jalaga poisike, üks silm peas 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (6)
88276 2628 Aa & Ühe jalaga pisuke poiss, üks silm pääs Võti Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24809 (91)
88277 2628 Ab & Üks poiss on ühe jalaga ja ühe silmaga ka Võti Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (48)
88278 2628 Ba% Ühe jalaga poiss, üks hammas suus, üks silm pääs, läheb sisse, teeb kriuh Võti 1930 Huvit. I4 132 (2) 2332Ac
88279 2628 Ba% Ühe jalaga poiss, üks hammas suus, üks silm peas, läheb sisse, teeb kriuh Võti 1935 Huvit. V Lisa 17 (15) 2332Ac
88280 2628 Ba% Ühe jalaga poiss, üks hammas suus, üks silm peas, läheb sisse, teeb kriuh Võti 1960 LS 421 2332Ac
88281 2628 Ba% & Ühe jalaga poiss, üks silm pääs, üks hammas suus, läheb sisse, teeb kriuh Võti JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (13) 2332Ac
88282 2628 Bb% & Ühe jalaga mees, üks silm peas, üks hammas suus, läeb sisse kriuh-kruh Võti Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 256 (64) 843
88283 2628 C & Ühejalgne poiss, üks silm pääs, läheb sisse, teeb krueh Aidavõti Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 170 (25)
88284 2628 D & Raudkasukaga poiss, üks silm pääs, läheb sisse, teeb kriuh Võti Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 585 (17)
88285 2628 Ea & Öhe jalaga poiss läheb auku, tiib kriuh Võti Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (47)
88286 2628 Eb & Ühe jalaga poiss läheb auku, teeb kruuksti Võti Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 480 (9)
88287 2628 Ec & Ühe jalaga poisike, läheb sisse, teeb karviuhti Võti Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (11)
88288 2628 F & Üks jalg, üks silm, üks kere Võti Tor 1996 K. Kaljuste EFA II 19, 110 (3)
88289 2628 # 657Ü1a 1491C* 2100 2316 2629
88290 2629 A & Ühe jalaga sant kaitsab kõige karja kokku Uks, vana eesti moodi uks Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (159)
88291 2629 A Ühe jalaga sant kaitseb kõige karja (kokku) ära Uks, värav 1890 E EM 161 (1545)
88292 2629 A Ühe jalaga sant kaitseb kõige karja (kokku) ära Uks, värav 1913 E EM2 139 (2010)
88293 2629 B & Ühe jalaga poisike kaitseb talukarja ära Väräv KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (201)
88294 2629 # 180 657Ra 1659D1b 1925 1974 2100 2316A2* 2627 2628
88295 2630 a Ühe mehe mõistus, üheksa mehe jõud 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
88296 2630 a & Ühe mehe mõistus, üheksa mehe jõud Karu Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 175 (12)
88297 2630 a Ühe mehe mõistus, üheksa mehe jõud Karu Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 154 (15)
88298 2630 a Ühe mehe mõistus, üheksma mehe jõud Karu Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 372 (99)
88299 2630 b1* Ühe mehe mõistus, üheksa mehe ramm 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22
88300 2630 b1* Ühe mehe mõistus, üheksa mehe rammu Karu Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 587 (341)
88301 2630 b1* & Ühe mehe mõistus, üheksa mehe rammu Karu Kad 1897 A. K. Kivi E 34852 (3)
88302 2630 b1* Ühe mehe mõistus, üheksa mehe rammu Karu Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 280 (53)
88303 2630 b1* Ühe mehe mõistus, üheksama mehe ramm Karu Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
88304 2630 b1* Öhe mehe mõs'tus, üessama mehe ramu Hunt Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 716 (44)
88305 2630 b1* Ühe mehe mõistus, aga üheksa mehe ramm Karu Ote 1956 M. Uibo RKM II 84, 312 (21)
88306 2630 b1* Ühe mehe mõistus, aga üheksa mehe rammu Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (20)
88307 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Hunt 1929 Jürisson 81
88308 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu 1955 ÜÕÕ 64 (1)
88309 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu 1957 Mihkla-Tedre 57
88310 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus 1958 Alttoa-Raigna (1958) 98
88311 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu 1960 Kuut VI (1960) 117 (16)
88312 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu 1979 Metstak 17 ja 34 (152)
88313 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus 1986 Laagus-Õunapuu 168
88314 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus 1987 Hiie-Müürsepp III/I 87
88315 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus 1988 Kivi-Roosleht EkTv II 30
88316 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu 1992 Metstak2 44
88317 2630 b2 & Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 113 (54)
88318 2630 b2 Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus Karu Elv 1990 Ü. Keerov, M. Lamp RKM II 441, 426 (2)
88319 2630 c & Üheksa mehe ramu, ühe mehe aru Karu Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (32)
88320 2630 d & Öessa mehe jõud, öhe mehe aru Karu Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (11)
88321 2630 e & Ühe mehe meel, üheksa mehe jõud Karu Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 324 ja 334 (6)
88322 2630 f+ Ühe mehe mõistus, kümne mehe rammu 1926 Ainelo II-III 73
88323 2630 f+ Mitme mehe jõud, ühe mehe mõistus Karu Hel 1926 K. Puusepp E 58449
88324 2630 f+ & Ütsä mehe joud, a poolõ mehe miil Susi Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (151)
88325 2630 # 2631 | vs: EV 1610 | kk
88326 2631 a* Ühe mehe rammu, üheksa mehe mõistus Hunt 1890 E EM 162 (1554)
88327 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus 1905 Kmpm. KLr 96
88328 2631 a* Ühe mehe rammu, üheksa mehe mõistus 1908 Kmpm. KLr I3 101
88329 2631 a* Ühe mehe rammu, üheksa mehe mõistus Hunt 1913 E EM2 140 (2021)
88330 2631 a* Ühe mehe rammu, üheksa mehe mõistus 1916 Kmpm. KLr II6 41
88331 2631 a* Ühe mehe rammu, üheksa mehe mõistus 1922 Kmpm. EL II8 44
88332 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus 1932 Kmpm. EL III10 123
88333 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt 1955 ÜÕÕ 64 (2)
88334 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus 1955 Aver-Alttoa (1955) 56
88335 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt 1957 Mihkla-Tedre 57
88336 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt 1960 Kuut VI (1960) 117 (17)
88337 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt 1979 Metstak 17 ja 34 (154)
88338 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus 1988 Kivi-Roosleht EkTv II 30
88339 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 51
88340 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt 1992 Metstak2 44
88341 2631 a* & Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (23)
88342 2631 a* Ühe mehe ramm, üheksa mehe mõistus Hunt Trt 1962 A. Lutsar ERM, KV 80, 587
88343 2631 a* Üheksa mehe mõistus, ühe mehe ramm Hunt Elv 1990 M. Lamp, Ü. Keerov RKM II 441, 426 (1)
88344 2631 b Ühe mehe jõud, üheksa mehe mõistus Hunt 1963 Aver-Alttoa (1963) 57
88345 2631 b & Üheksa mehe mõistus, ühe mehe jõud Hunt Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 175 (13)
88346 2631 c & Öhessa mehe mõistus, kahe mehe jõud Hunt Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (115)
88347 2631 d & Ühe mehe jõud, mitme mehe mõistus Rebane Hel 1926 K. Puusepp E 58450
88348 2631 # 2630 | vs: EV 1610 | kk
88349 2632 a1* Ühel on kitsas, kahel on paras, kolmel väga lai (Für einen ist es zu eng, für zwei eben recht, für drei zu weit) Ein Geheimniss Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 291
88350 2632 a1* & Ühel kitsas, kahel paras, kolmel väga lai Salaasi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (253)
88351 2632 a1* Ühele kitsas, teisele paras, kolmandamale väga lai Saladus 1890 E EM 161 (1552)
88352 2632 a2 Ühele kitsas, teisele paras, kolmandamale väga lai Saladus 1913 E EM2 140 (2019)
88353 2632 a2 & Ühele kitsas, teisele paras, kolmandale liiga lai Salajutt Mus 1978 I. Kivistik KKI 68, 560 (13)
88354 2632 a3* Ühele kitsas, kahele paras, kolmele liiga lai Salajutt 1968 Mihkla-Tedre EK9 21
88355 2632 a3* & Ühele kitsas, kahele paras, kolmele liiga lai Salajutt Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (104)
88356 2632 a3* Ühele kitsas, kolmele lai, kahele paras Saladus Nrv 1992 S. Selimaa RKM, KP 2, 575 (7)
88357 2632 a3* Mis on ühele kitsas, kahele paras, kolmele palju Saladus 1885 Meelej. nr. 9 ja 11 (1885) 38 ja 46 (3)
88358 2632 a3* Mis on ühele kitsas, kahele paras, kolmele palju Saladus 1914 E MM 25 ja 50 (186)
88359 2632 a3* Mis on ühele kitsas, kahele paras, kolmele palju Saladus 1920 E MM2 26 ja 53 (196)
88360 2632 a3* Mis on ühele kitsas, kahele paras, kolmele palju Saladus 1994 E MM3 22 ja 45 (196)
88361 2632 b1 & Ühele vähe, kahele paras, kolmele palju Saladus PJg 1985 J. Lillemägi RKM II 387, 91 (32)
88362 2632 b2 & Mis vähe ühele, otse paras kahele, liig kolmele Vist on musi Rkv 1971 O. Surva RKM II 283, 48 (22c)
88363 2632 c1 & Ühele palju, kahele küllalt, kolmele vähe Musi Käi 1992 M. Milter RKM, KP 44, 368 (8)
88364 2632 c2 & Ühele palju, kahele paras, kolmele vähe Abieluvoodi Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
88365 2632 # vs: EV 14933
88366 2633 & Ühel pool[t] mets, teiselt poolt põld Kasukas 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (790)
88367 2633 Ühel pool mets, teisel pool põld Kasukas 1890 E EM 161 (1553)
88368 2633 Ühel pool mets, teisel pool põld Kasukas 1913 E EM2 140 (2020)
88369 2633 Ühel pool mets, teisel pool põld Kasukas 1968 SSTT 66
88370 2634 a1 & Ühes oleme kaks ja kui kokku lähme, teeme kaheks, mis vahele tuleb Käärid 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
88371 2634 a1 Ühes oleme kaks ja kui kokku lähme, teeme kaheks, mis vahele tuleb Käärid 1817 Holtz 215 (29)
88372 2634 a1 Ühes oleme kaks ja kui kokku lähme, teeme kaheks, mis vahele tuleb Sakset, keritsimet 1851 Lönnrot2 195 (174)
88373 2634 a1 Ühes oleme kaks ja kui kokku läheme, teeme kaheks, mis vahele tuleb (Zwei bilden wir eines und wenn wir zusammen gehen, so machen wir zu zweien, was dazwischen kommt) Eine Schere 1876 Wied. 291
88374 2634 a1 Ühes oleme kaks ja kui kokku läheme, teeme kaheks, mis vahele tuleb Käärid 1884 ER Kal. (1884) 93 ja 97 (12)
88375 2634 a1 Ühes on kaks, saavad kokku, teevad kaks Käärid 1890 E EM 162 (1555)
88376 2634 a1 Ühes on kaks, saavad kokku, teevad kaks Käärid 1913 E EM2 140 (2022)
88377 2634 a1 Ühes on kaks, saavad kokku, teevad kaks Käärid 1939 Nugis 294 ja 315 (234)
88378 2634 a1 Ühes oleme kaks ja kui kokku läheme, siis teeme kaheks, mis ette juhtub Käärid 1992 Metstak2 17 ja 19
88379 2634 a2 & Ühes on meid kaks, kui kokku saame, siis teeme kaheks, mis vahele tuleb Käärid Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (16)
88380 2634 a3 & Ühes oleme kaks, kokku läheme, teeme katki, mis vahele tuleb Käärid Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (182)
88381 2634 b & Ühe meie lähme, mis vahele tuleb, selle kaheks tieme Raud Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 321 (67)
88382 2634 c* & Kaheksi me oleme ja see, mes meite vahel on, teeme koa kaheks Käärid LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (7)
88383 2634 c* Kahekesi meie oleme ja see, mis meite vahel, see tee ka kahes Käärid Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (10)
88384 2634 d & Kaks meie oleme, kui kokku läheme, siis üks Käärid Kse 1889 K. Karu H II 17, 913 ja 907 (62)
88385 2634 e+ Kaks meid on, aga üks me oleme ja meie töö on alati ühte kaheks teha Käärid Saa 1877–1917 J. Jakobson E 1122 (3)
88386 2634 e+ & Kaks ühes, mis vahele tuleb, saab kaheks Käärid Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (250)
88387 2634 e+ Kui seisan, siis üks, kui käin, siis kaks Käärid Saa 1893 J. A. Kangur E 1638 (22)
88388 2635 A1a & Ühest uksest läheb sisse, aga kahest tuleb välja Söömine ja väljaheited Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (10)
88389 2635 A1b & Ühest uksest tuleb sisse ja kahest lähab välja Suits KJn 1870 J. Tiedemann E 137 (82)
88390 2635 A1b Ühest uksest tuleb sisse, kahest läheb välja Suits katuse unkadest 1890 E EM 162 (1557)
88391 2635 A1b Ühest uksest tuleb sisse, kahest läheb välja Suits katuse unkadest 1913 E EM2 140 (2024)
88392 2635 A2+ Ühest august sisse, kahest august välja, kui kahest august välja tuled, siis päris sees oled Kuub selga Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 206 (75)
88393 2635 A2+ & Üts suur sisseminek, kats väikest välläminekid Kaadsa Se 1929 V. Ruusamägi ERA II 10, 446 (31)
88394 2635 A2+ Üks läheb sisse, kaks tulevad välla, sis on sees Särki selga ajada Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 585 (34)
88395 2635 B1a & Ühest august sisse, kolmest välja Särk Tt 1885 Anonüüm XXX Meelej. nr. 43 ja 44 (1885) 286 ja 294 (2)
88396 2635 B1a Ühest august sisse, kolmest välja Hame Pee 1939 E. Roov ERA II 221, 222 (4)
88397 2635 B1b & Ühest august poeb sisse ja kolmest tuleb välja Kas pluuset või särki tõmbab selga Plt 1981 T. Tammo RKM II 358, 294 (33)
88398 2635 B1c & Ühest august sisse, kolmest august välla, siis ongi siis Särgi selgaajamine Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 316 (29)
88399 2635 B1d & Ühest august sisse, kolmest august välja, kui kolmest august välja, siis päris sees ongi Särk selga Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 206 (74)
88400 2635 B1d Ühest august sisse, kolmest august välja, kui kolmest august välja, siis päris sees ongi Särk selga 1992 Metstak2 12 ja 14
88401 2635 B2 & Ühest uksest minnakse sisse, kolmest tullakse välja Särk pannakse selga Tt 1918–1940 M. J. Eisen E IX 8 (18)
88402 2635 B2 Majake nelja uksega, ühest minnakse sisse, kolmest välja Pluus, kleit 1984 Muhel VN 27 ja tagakaas (1)
88403 2635 B3+ & Ütest läät sisse, kolmest tulet vällä Hame Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (76)
88404 2635 B3+ Ühest suurest lähed sisse, kolmest väiksest tuled välja, kui sa õieti välja ei tule, pole õieti sisse läinud Riietesse panek Tõs 1918–1940 A. Raavik RKM II 17, 314 (14)
88405 2635 # 1937
88406 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmetakse, kõik linn liigub Lõngakerimine 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (14)
88407 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilaudadelt keritakse lõnga 1955 ÜÕÕ 111 (3)
88408 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatasse, kõik linn liigub Lõngakerimine 1965 EMrd II 368
88409 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Keripuud Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 252 (169)
88410 2636 A1a1 Ütest köüest tõmmats, kik linn liigub Lõnga keriden Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (136)
88411 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõnga keripuu Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 770 (25)
88412 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 263 (11)
88413 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõnga keritakse Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (39)
88414 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilaud VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (221)
88415 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (74)
88416 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (220)
88417 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Trv 1877–1917 J. Kuusk E 771 (28)
88418 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Trt 1927 K. Pormeister E 59842 (250)
88419 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilaud Nõo 1924 L. Rosenberg A 6155 (41)
88420 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Vln 1929 H. Rebane A 10894 (24)
88421 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Vokk Tür 1935 Ü. Riismann A 14680 (3)
88422 2636 A1a1 & Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 306 (15)
88423 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (460)
88424 2636 A1a1 Ühest köövest tõmmatakse, kiik linn liigub Keripuud, kerijalg Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (22)
88425 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatasse, kõik linn liigub Lõngakerimine KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (8)
88426 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatasse, kõik linn liigub Lõngakerimene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (15)
88427 2636 A1a1 Ühüst köiest tõmmatasse, kõik linn liigub Kerilauad Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (6)
88428 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatase, kõik linn liigub Lõngakerimine Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (10)
88429 2636 A1a1 Ühest köiest tõmbatakse, kõik linn liigub Kerilauad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (110)
88430 2636 A1a1 Ühest köiest tõmbatakse, kõik linn liigub Kedramine Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (46)
88431 2636 A1a1 Ühest köiest tõmbatakse, kõik linn liigub Kerilauad Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 641 (73)
88432 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmetakse, kõik linn liigub Keripuud Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (27)
88433 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmatakse, keik linn liigub Lõngakera Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (51)
88434 2636 A1a1 Ühest köiest tõmmetaks, kõik linn liigub Lõngakerimine Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (23)
88435 2636 A1a1 Ütest kövvest tõmmatse, kik linn liigub Lõnga keritse Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (2)
88436 2636 A1a1 Ütest keiest tõmmatas, kõik linn liigub Lõngakerimine Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (64)
88437 2636 A1a1 Ütest köitsest tõmmatas, kõik liin liigup Lõnga keritas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (31)
88438 2636 A1a1 Ütest köiest tõmmates, kik linn liigus Langakerimine Hel 1925 E. Päss E 56011 (69)
88439 2636 A1a1 Ütest köiest tõmmatas, kõik liin liigus Langa keritas Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (30)
88440 2636 A1a1 Ütest keidsest tõmmates, kik liin liigus Langakerimine Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (189)
88441 2636 A1a1 Ütest köidsest tõmmatas, kiik liin liigus Langa keritas Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (117)
88442 2636 A1a1 Ütest köüdsest tõmmatas, kõik liin liigus Langakera Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (42)
88443 2636 A1a1 Ütest köidsest tõmmatas, kõik liin liigus Langakerimine Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (29)
88444 2636 A1a1 Ütest köüdsest tõmmatas, kõik liin liigus Langakerä Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 418 (14)
88445 2636 A1a2* Ütest köiest tõmmatas, kik liin liigatas Kerilauad Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
88446 2636 A1a2* & Ütest köödsest tõmmatas, kõik liin liigatas Langakerimine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 34 (5)
88447 2636 A1a2* Ütest köüest tõmmates, kik linn liigeldap Lõngakerimine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (151)
88448 2636 A1a3 Ühest köiest tõmmatakse ja kõik linn liigub Lõngakerimine Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (18)
88449 2636 A1a3 & Ühest köiest tõmmatasse ja kõik linn liigub Lõng kerilaudadel KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 421 (29)
88450 2636 A1a4 & Ütest kevvest tõmmates, terve linn liigus Keripuu Trv 1894 A. Rull H III 20, 140 (31)
88451 2636 A1a4 Ühest köiest tõmmatakse, terve linn liigub Kerilauad SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 444 (10)
88452 2636 A1a5 & Ühest köiest temmada, kogu linn liikub Langakerimine Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (116)
88453 2636 A1a6+ Ütest kevvest tõmmates, kik see linn liigus Lõngakerimine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (6)
88454 2636 A1a6+ & Ühest köiest tõmmatakse kõik linn liikuma Keripuud Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 166 (97)
88455 2636 A1b & Ühest köiest tõmmatasse, neli linna liiguvad Kerilauad Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (143)
88456 2636 A1c Ühest köiest kistakse, kõik linn liigub Lõngakerimine 1890 E EM 162 (1556)
88457 2636 A1c Ühest köiest kistakse, kõik linn liigub Lõngakerimine 1913 E EM2 140 (2023)
88458 2636 A1c Ühest köiest kistakse, kõik linn liigub Kerilauad 1914 E MM 16 ja 45 (257)
88459 2636 A1c Ühest köiest kisutakse, kõik linn liigub Kerilauad 1920 E MM2 16 ja 48 (260)
88460 2636 A1c Ühest köiest kisutakse, kõik linn liigub Kerilauad 1994 E MM3 13 ja 40 (260)
88461 2636 A1c & Ühest köiest kistakse, kõik linn liigub Keripuud, pääl lõng Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (64)
88462 2636 A1d & Ühest köiest tõmmatasse, kõik linn lajatab Kerilauad Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (28)
88463 2636 A1e & Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn jookseb ümmer Kerilauad Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (164)
88464 2636 A1f & Ütest köiest liigute, kik liin liigus Langakerimine Hel 1925 E. Päss E 56011 (69)
88465 2636 A2a & Ühest köiest tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerilauad Pal 1888 H. Maasen H II 27, 227 (8)
88466 2636 A2a Ühest köiest tõmmatasse, kõik maailm liigub Kerilaud Lih? 1968 K. Salve KKI 48, 284 (3)
88467 2636 A2b & Ühest köiest tõmmatakse, kõik maailm kõigub Kerilauad Plt 1891 J. Reinthal E 477 (42)
88468 2636 A2c & Köidsega tõmmatas, kiik ilm liigus Langakerimine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (131)
88469 2636 B1a* Ühest nöörist tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (48)
88470 2636 B1a* & Ühest nöörist tõmmatakse, kõik linn liigub Kirikukell Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (8)
88471 2636 B1a* Ühest nüörist tommada, kõik linn liigub Kerilauad Jõe 1932 H. Tampere ERA II 56, 151 (4)
88472 2636 B1a* & Ühest nöörist tõmma, kõik linn liigub Niidikera Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (37)
88473 2636 B1a* & Ühest nöörist tõmmatakse, kõik linn liigatab Vokk KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 29 (3)
88474 2636 B1a* Ühest nöörist tõmmata, terve linn liigub Kerilauad Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 337 (43)
88475 2636 B1b & Ühest nöörist tõmmates, neli liina liigates Langu kerites Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (376)
88476 2636 B1b Ühest nöörist tõmmatas, neli linna liigata Lõngakerimine Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (8)
88477 2636 B2 & Ühest nöörist tõmmatakse, kõik maailm kõigub Kerilauad Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 115 (38)
88478 2636 B3 & Ühest nöörist tõmmatakse, kõik lind liigatab Kerilauad Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 292 (11)
88479 2636 C & Ühest niidist tõmmatakse, kõik linn liigub Keripuud Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (62)
88480 2636 C Ütest niidist tõmmatas, kõik liin liigus Plv 1928 E. Sepp E 62825 (12)
88481 2636 D1a1* & Ühest jõhvist tõmmatakse, kõik linn liigub Kedratakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (68)
88482 2636 D1a1* Ühest jõhvist tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilaud Vil 1896 H. Maaten E 25978 (44)
88483 2636 D1a1* Ühest jõhvist tõmmatasse, kõik linn liigub Lõngakerimene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (87)
88484 2636 D1a1* Ühest jõhvest tõmbatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (12)
88485 2636 D1a1* Ütest jõhvist tõmmatakse, kõik linn liigub Keripuu Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (5)
88486 2636 D1a1* Ühest jõhvist tõmmatas, kõik linn liigub Keripuu Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (148)
88487 2636 D1a1* Ütest jõhvist tõmmatas, kõik see linn liigub Lõngakerimine Trv 1896 J. Tõllasson E 28609 (15)
88488 2636 D1a1* & Ütest jõhvist tõmmats, kõik see linn liigub Kerimine Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (7)
88489 2636 D1a2* & Ühest jõhvist tõmmatakse, kõik linn liigatab Lõngakera KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (113)
88490 2636 D1a2* Ütest jõhvist tõmmatakse, kik linn liigatab Keripuu lõngaga Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (43)
88491 2636 D1a2* Ühest jõhvist tõmmatasse, kõik linn liigatab Kerilauad KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (9)
88492 2636 D1a2* Ühest jõhvist tõmmatase, kõik linn liigatab Kerilauad Ksi 1889 H. Paap H III 8, 100 (16)
88493 2636 D1a2* Ütest jõhvist tõmmates, kik linn liigätäp Keripuu Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (119)
88494 2636 D1a2* & Ütte ehvi tõmmates, kõik liin liigates Langu kerites Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (193)
88495 2636 D1a3* Ühest jõhvist tõmmatakse, kõik see linn liigatab Vokk Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (17)
88496 2636 D1a3* Ütest jõhvist tõmmatas, keik sii linn liigatab Vokk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (21)
88497 2636 D1a3* Ütest jõhvist tõmmatse, kik sii linn liigäteb Lõngakerimine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 276 (132)
88498 2636 D1a3* Ühest jõhvist tõmmatakse, kõik see linn aga liigutab Okk Vil 1893 J. Täht H III 20, 383 (75)
88499 2636 D1a3* & Ütte jõhvi tõmmatas, kõik see liin siis liigatab Langa keripuu Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (40)
88500 2636 D1a4* Üht jõhvi tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (125)
88501 2636 D1a4* Ühte jõhvi tõmmatasse, kõik linn liigub Lõngakerimene Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (30)
88502 2636 D1a4* & Ütte jõhvi pitti tõmmatas, kõik liin liigub Langa keritäs Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (22)
88503 2636 D1a4* Ühest jõhvist tõmbad, kõik linn liigub Lõngakerimine Vil 1892 H. Pihlap E 724 (9)
88504 2636 D1b & Kõik linn liigub, kui ühest jõhvist tõmmatakse Langa keritakse Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (81)
88505 2636 D1c & Ühest jõhvist tõmmatas, neli linna viiratab Keripuud Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (36)
88506 2636 D1d & Ühest jõhvist liigutakse, kõik linn liigub Vokk; on ka lõnga kerima Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (160)
88507 2636 D2 & Ühte jõhvi tõmmatakse, kõik jõhvid liiguvad Kerimine Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (200)
88508 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (13)
88509 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Kos 1892 T. Wiedemann E 8981 (14)
88510 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 732 (3)
88511 2636 E1a1 & Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (26)
88512 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakerimine JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (10)
88513 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (2)
88514 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (160)
88515 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 71 (5)
88516 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (61)
88517 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Tln 1926 M. Sengbusch E 57365
88518 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Lõngakera Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238 (7)
88519 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (11)
88520 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (13)
88521 2636 E1a1 Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Hag 1934 H. Mesikäpp ERA II 69, 577 (28)
88522 2636 E1a1 Ühest harost tõmmatakse, kõik linn liigob Kerilauad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (71)
88523 2636 E1a1 Ühest harust tõmmata, kõik linn liigub Lõngakerimine Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (9)
88524 2636 E1a2 & Ühest harust tõmmatakse, kõik linn liigatab Kerilauad Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (25)
88525 2636 E1b* Ühte haru tõmmatakse, kõik linn liigub Kerepuud Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (98)
88526 2636 E1b* & Ühte haru tõmmatakse, kõik linn liigub Keripuud Aud 1893 J. Sauga H II 41, 878 (6)
88527 2636 E1b* Ühest harust tõmma ja kõik linn liigub Kerilauad Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (12)
88528 2636 E1b* Ühest harust tõmmad, kõik linn liigub Kerilauad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (130)
88529 2636 E1b* Mis ühest harust tõmbatakse, et kõik linn liigub Kerilauad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (17)
88530 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Lõngakerimine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (131)
88531 2636 E2a & Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerilauad Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (11)
88532 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerilauad, kellega lõnga keritakse HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (10)
88533 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerilaud Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (26)
88534 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerepuud Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 269 (31)
88535 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Lõngakerimine Mih 1920 A. Leppik E 50899 (56)
88536 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Lõngakerimine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (29)
88537 2636 E2a Ühest harust tõmmatakse, kõik maailm liigub Lõngakerimine HJn 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 231 (17)
88538 2636 E2b & Kõik maailm liigub, ühest harust tõmbatakse Kerilauad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (72)
88539 2636 E2b Kõik maailm liigub, ühest harust tõmmatakse Kerilauad 1890 E EM 69 (512)
88540 2636 E2b Kõik maailm liigub, ühest harust tõmmatakse Kerilauad 1913 E EM2 62 (666)
88541 2636 E2b Kõik maailm liigub, ühest harust tõmmatakse Kerilauad 1992 Metstak2 17 ja 19
88542 2636 E2b Kõik maailm liigub, ühest harust tõmmatakse Kerilauad 1979 Metstak 10 ja 32 (47)
88543 2636 E2c & Ühest harust tõmba, kõik maailm kõigub Kerilaud Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 553 (69)
88544 2636 E3a Ühest harust tõmmatakse, kõik mets liigub Kerepuud Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (98)
88545 2636 E3a & Ühest harust tõmmatakse, kõik mets liigub Oki SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (36)
88546 2636 E3b & Ühest harust tõmbab, kõik mets kõigatab Kerilaud Rap 1926 M. Reimann E 72967 (15)
88547 2636 Fa Ühest haarust tõmmata, kõik linn liigub Kerilauad Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (63)
88548 2636 Fa Ühest haarast tõmmata, kõik linn liigub Langakerimine Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 371 (25)
88549 2636 Fa & Ühest haarust tõmma, kõik linn liigub Kerilaud Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 320 (17)
88550 2636 Fb & Ühest haarust tõmmatakse, kõik maailm läigatab Kerilauad Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (9)
88551 2636 G1a1* Ühest ohjast temmada, kaik linn liikkub Langakerimine Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (22)
88552 2636 G1a1* Ühest ohjast temmata, kaik linn liikup Lankakerimine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 136 (4)
88553 2636 G1a1* Ühest ohjast tõmmatakse, kõik see linn liigub Kerilauad Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (13)
88554 2636 G1a1* & Ühte ohja tõmmataksõ, kõik ljõnn liigub Keripuud Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (31)
88555 2636 G1a1* Ühest ohjast tõmbad, kõik linn liigub Kerilauad Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (1)
88556 2636 G1a1* Ühest ohjast tõmbab, kõik linn liigub Kerilauad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (54)
88557 2636 G1a1* Ühest ohjast tõmbab, kõik linn liigub Kerilauad Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (33)
88558 2636 G1a2 Ühest ohjast tõmmatakse, kõik linn liigatab Kerilauad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 894 (791)
88559 2636 G1a2 & Ühest ohjast temmada, kaik linn liigatab Langakerimine, kerilauad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (5)
88560 2636 G1a2 Ühest ohjast temmada, kaik linn liigatab Lõngakerimine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (5)
88561 2636 G1a2 Ühest ohjast temmada, kaik linn liigatab Kerilaud Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 579 (87)
88562 2636 G1b & Ühte ohjapidi väetässe, kõik linn liigub Naiste keribud Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 424 (37)
88563 2636 G2a* Ühest ohjast tõmmatakse, kiik maailm liigub Lõnga keritakse Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (55)
88564 2636 G2a* Ühest ohjast tõmbad, kõik maailm kiigub Kerilaud Mär 1937 L. Uustalu ERA II 147, 479 (16)
88565 2636 G2a* Ühte ohja tõmmatasse, kõik maailm kiigob Kerilauad Mar 1939 E. Põldre KKI WS
88566 2636 G2a* & Ühest ohjast tõmmatasse, kõik maailm kõigub Haspel, kerepuud (käärpuud) Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (44)
88567 2636 G2a* Üht ohja tõmmatakse, kõik maailm kõigub Kerilaud Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (10)
88568 2636 G2a* Ohjasi tõmmatakse, kõik maailm kõigub Kerilauad Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 27 (15)
88569 2636 G2a* Üht ohjapidi väetasse, kõik jõlm liigub Keribud Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 466 (15)
88570 2636 G2b & Kahtõ ohja pidi väetasse, kõik jõlm liigub Äke Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (45)
88571 2636 G2b Kõik maailm liigub, ühest ohjast tõmmatakse Kerilaud 1890 E EM 69 (512)
88572 2636 G2b Kõik maailm liigub, ühest ohjast tõmmatakse Kerilaud 1913 E EM2 62 (666)
88573 2636 G3a* Ühest ohjast tõmman, kõik mets kõigub Kerilauad Kul 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 329 (4)
88574 2636 G3a* & Ühte ohja tõmmatasse, kõik mets kõigub Kerilaud Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (18)
88575 2636 G3a* Ühte ohja tõmmatakse, kõik mets kõigub Kerilaud Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (4)
88576 2636 G3a* Üht ohja tõmmatakse, kogu mets kõigub Kerilaud Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 211 (2)
88577 2636 G3b* & Kõik mets kõigub, ühest ohjast tõmmatakse Kerilauad Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (48)
88578 2636 G3b* Kõik mets kõigub ja ühest ohjast tõmmatakse Kerilauad Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 668 (7)
88579 2636 G4 & Ühte ohja tõmmatakse, kõik maja kõigub Keripuud Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (108)
88580 2636 H1* Ühest otsast tõmma, kõik linn liigub Lõngakera Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (26)
88581 2636 H1* & Ühest otsast temmada, kaik linn liigutab Lõngakerimine Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (78)
88582 2636 H1* Kui ühest otsast tõmbad, siis kogu linn liigub Keripuud HMd 1927 O. Niimann E 74005 (23)
88583 2636 H2a & Ühest otsast tõmmatakse, kõik maailm kõigub Kerilauad Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (4)
88584 2636 H2b* & Ühest otsast tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerilaud Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 293 (42)
88585 2636 H2b* Ühest otsast tõmmatse, aga kõik maailm liigub Kerilauad Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (73)
88586 2636 H3 & Kõik mets kõigub, ühest otsast tõmmatakse Kerilaud Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 475 (4)
88587 2636 I1* & Ühte oksa tõmmatasse, kõik maailm kõigub Kerilaud Lih 1968 K. Salve KKI 48, 325 (10)
88588 2636 I1* Kui ühest oksast tõmbad, siis kõik maailm kõigub Kerilauad Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 159 (33)
88589 2636 I2a1* Ühte oksa tõmmatakse, kõik mets kõigub Keripuud Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (19)
88590 2636 I2a1* Ühte oksa tõmmatakse, kõik mets kõigub Kerilauad Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 226 (5)
88591 2636 I2a1* & Ühte oksa tõmmatakse, kõik mets kõigub Kerilaud Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 290 (11)
88592 2636 I2a1* Ühte oksa tõmmatakse, kõik mets kõigub Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (37)
88593 2636 I2a1* Ühte oksa tõmmatakse, terve mets kõigub Kerilaud Kir 1930 O. Paalberg ERA II 32, 109 (8)
88594 2636 I2a2* & Ühest oksast tõmmatakse, kõik mets kõigub Kerilauad Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (30)
88595 2636 I2a2* Ühest oksast tõmmatakse, kõik mets kõigub Lõnga keretas Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (14)
88596 2636 I2a2* Ühest oksast tõmmatakse, kõik mets kõigub Kerilauad Kir 1970 M. Tuul RKM II 248, 540 (21)
88597 2636 I2a2* Ühest oksast tõmmatse, kõik mets kõigub Kerilauad Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 266 (19)
88598 2636 I2a2* Ühüst oksast tõmmatse, kõik mets kõigub Kerilauad Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 174 (6)
88599 2636 I2a2* Ühest oksast tõmmasse, kõik mets kõigub Kerepuud Han 1946 L. Truuvert RKM II 5, 133 (1)
88600 2636 I2a2* Ühest oksast tõmmatakse, terve mets kõigub Lõngakerimine Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (43)
88601 2636 I2a3* & Ühest oksast tõmmata, kõik mets kõigub Kerilaud lõngavihtidega Kse 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (3)
88602 2636 I2a3* Ühest oksast tõmbad, kõik mets kõigub Vokk Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (6)
88603 2636 I2a3* Ühest oksast tõmbad, keik mets kõigub Kerilauad Kse 1889 F. Põld H II 17, 900 (23)
88604 2636 I2a3* Kui ühest oksast tõmbad, kõik mets kõigub Kerilauad Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (35)
88605 2636 I2b & Ühest oksast tõmmatakse, terve mets liigub Käärpuud PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 146 (4)
88606 2636 I3 & Ühest oksast tõmbad, kõik oksad kõiguvad Keripuud Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (55)
88607 2636 J & Ühest august tõmmatakse, kõik maailm liigub Kerilaud HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (29)
88608 2636 Ka & Ütest nulgast tõmmatas, kõik liin liigus Langakerimine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (24)
88609 2636 Kb & Suur linn, ütest nurgast tõmmatse, kik see linn liigub Keripuu Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (30)
88610 2636 L & Ühest kõrist tõmmats, kõik linn liigub Lõnga kerits Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 128 (87)
88611 2636 M & Ütest paigast tõmmatas, kõik liin liigahas Langa keritäs Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 656 (88)
88612 2636 N+ Ütest harjassest tõmmatas, kik liin liigatab Vokk Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (135)
88613 2636 N+ & Juuksekarvast tõmmatakse, kõik linn liigub Kerilauad Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (66)
88614 2636 N+ Üks mets, kui sa üht puud kõigutad, siis kõikuvad kõik Pöi 1897 J. Prooses E 32650 (28)
88615 2636 N+ Ühest küljest õmmeldakse, teisest küljest liigub Keripuud Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (8)
88616 2637 a1 & Mitte üks tund pole mööda läind, kui üks pole teise selgas käind Kellaseierid Muh 1954 S. Mundi RKM II 41, 41 (2)
88617 2637 a1 Mitte üks tund pole mööda läind, kui üks pole teise selgas käind Kellaseierid Pöi 1954 S. Mundi RKM II 41, 41 (2)
88618 2637 a1 Mitte üks tund pole mööda läind, kui üks pole teise selgas käind Kellanäitajad Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (35)
88619 2637 a2 & Ühtki tundi pole mööda läind, kui et teine pole teise seljas käind Kellaosutid Jäm 1976 T. Lind KKI 67, 307 (17d)
88620 2637 a3 & Mitte ühte tundi pole mööda läind, kui pole teineteise selgas käind Kellaseiurid Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527 (5)
88621 2637 a4 & Ükskid tund ei saa muidu mööda minna, kui teine pole teise selgas keind Kell Kaa 1946 J. Laes RKM II 3, 110 (5)
88622 2637 b & Põle ühtki tundi mööda läind, kui üks põleks teisest üle käind Ajanäitaja osutid Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 464
88623 2638 & Üits kasvas aastak läbi, tõne kasvas suvi läbi, üteliste saava valmis ja üteliste peetäs peie Rügä ja kaar Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (60)
88624 2639 a & Üits kints, kümme säärt, viis labajalga Ratas Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (3)
88625 2639 b & Üks kints, kümme säärt ja viis labajalga Ratas Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 157a/8 (27)
88626 2640 & Üits lehm, kaits magu Nisutera Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (59)
88627 2640 # 2659 2660
88628 2641 & Üits lätt tarre, ütesse huikase vasta Taresaina San 1888 K. Gross H II 31, 805 (23)
88629 2642 & Üits pesa nellänukeline, ega nuka pääl üits vaht Säng Ote 1895 C. Lipping H II 56, 807 (155)
88630 2642 # 2651
88631 2643 a1 Üks puu, üheksa auku 1882 Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (6)
88632 2643 a1 Üks puupakk, üheksa auku Inimene 1890 E EM 165 (1592)
88633 2643 a1 Üks puupakk, üheksa auku Inimene 1913 E EM2 143 (2071)
88634 2643 a1 Üits puu, öessä auku Inimene Tt 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (3)
88635 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (3)
88636 2643 a1 Üts puu, ütesse auku Inime Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (192)
88637 2643 a1 Üks puu, [üheksa] auku Inemise keha Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (3)
88638 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (8)
88639 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (100)
88640 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (40)
88641 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (158)
88642 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Plt 1895 T. Kukk H II 55, 748 (40)
88643 2643 a1 Üks puu, ühessa auku Inime SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (29)
88644 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (94)
88645 2643 a1 Üks puu, ühessa auku Inime KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (28)
88646 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (70)
88647 2643 a1 & Üits puu, ütessa auku Inimene Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (33)
88648 2643 a1 Üks puu, [üheksa] auku Inimene SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (58)
88649 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Vil 1892 H. Pihlap E 726 (77)
88650 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (70)
88651 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (8)
88652 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (31)
88653 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Rõn 1889 C. Berg H II 30, 713 (2)
88654 2643 a1 Üks puu, üheksa auku Inimene Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (38)
88655 2643 a2 & Üits puu, ütessa mulku Inimene Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (33)
88656 2643 b1 & Üks pakk, üheksa auku Inime Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (20)
88657 2643 b2 Üks pakk ja üheksa auku Inimene Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 235 (30)
88658 2643 b2 Üks pakk ja üheksa auku Inimene Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (25)
88659 2643 b2 Üks pakk ja üheksa auku Inimene Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (13)
88660 2643 b2 Üks pakk ja üheksa auku Inimene Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (54)
88661 2643 b2 Üks pakk ja üheksa auku Inimene Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (43)
88662 2643 b2 & Üks pakk ja üheksa auku Inimene Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (36)
88663 2643 b3* & Üks pakk ja üheksa auku sees Inimene SJn 1971 K. Salve KKI 51, 353 (19)
88664 2643 b3* Üks pakk, üheksa auku sees Inimene Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (34)
88665 2643 c & Üits mesipuu, ütessä auku Inimene Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (9)
88666 2643 c Üks mesipuu, üheksa auku Inimene Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (10)
88667 2643 d & Üks linnupuu ja üheksa auku Inimene Trv 1894 K. Tober H III 20, 314 (47)
88668 2643 e Üks tulp, üheksa auku Inimene 1913 E EM2 145 (2097)
88669 2643 e & Üits tulp, ütese auku Inimene Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (77)
88670 2643 f & [Üheksa] auku ühes sambas Inimene Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 481 (778)
88671 2643 f Üheksa auku ühes sambas Inimene 1890 E EM 161 (1548)
88672 2643 f Üheksa auku ühes sambas Inimene 1913 E EM2 140 (2015)
88673 2643 f Üheksa auku ühes sambas Inimene 1929 Jürisson 166 (16)
88674 2643 f Üheksa auku ühes sambas Inimene 1939 Nugis 294 ja 315 (233)
88675 2643 g Üks tünn, [üheksa] auku Inime Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 432 (6)
88676 2643 g & Üks tünn, üheksa auku Inimene Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 48 (92a)
88677 2643 h & Üks tünder, üheksa auku Inimene Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (3)
88678 2643 i & Üks post, üheksa auku Inimene Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (9)
88679 2643 j & Üits tamm, ütsa auku Inimene Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (70)
88680 2643 k & Üits hütike, ütesse auku Inimene KJn 1894 J. Reevits H I 7, 473 (47)
88681 2643 l% & Üks karu, üheksa hingeauku Inimene SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (30) 2676A3a1
88682 2643 m Üks hark ja üheksa auku Inimene Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (12)
88683 2643 m Üks pilk ja üheksa auku Tähendab inimene HMd 1927 O. Niimann E 74005 (22)
88684 2643 # 1960
88685 2644 A & Üits saks, sada silmä Sari Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (18)
88686 2644 B & Üts sant, sada silmä, kõik umma purru täüs Korv Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 229 (53)
88687 2644 C & Pütike saa silmägä Sõrmküpär Rõn 1889 C. Berg H II 30, 721 (23)
88688 2644 D & Üts kere, mitu tuhat silmä Püüglisõgel vai silendre Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (24)
88689 2644 E+ & Keha ümarik, sada silma peas Sõel 1892 J. Weltmann E 4512 (9)
88690 2644 E+ Keha ümarik, [sada] silma peas Sõel 1913 E EM2 54 (527)
88691 2644 E+ Keha ümarik, sada silma pääs Sõel 1921 Nurmik II 7 (23)
88692 2644 E+ Keha ümar, sada silma peas Sõel 1979 Metstak 12 ja 33 (82)
88693 2644 E+ Keha ümar, sada silma peas Sõel 1992 Metstak2 26 ja 27
88694 2644 E+ Keha ümar, sada silma peas 1994 Müürsepp-Viisimaa 59
88695 2644 E+ Üks suu, sada silma Pambuskorv 1992 Päevaleht nr. 51 (1992) 11 (1)
88696 2644 E+ Üts nõna, tuhat silmä Sukk Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 382 (38)
88697 2644 E+ Sarvik lammas sauna taga, sada silma peas Äke PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 146 (6)
88698 2644 # 1084 2715 2722P1a 2762
88699 2645 A & Vanakurat läheb koju, sada jalga all Karuäklid Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (6)
88700 2645 B & Härg seisab sauna takan, sada jalga all Ägel Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 38 (344)
88701 2645 C% & Tallek taga aia, sada jalga all Ägel Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 862 (5) 2137
88702 2645 D & Reba kükitab väljal, sada jalga all Karuägli Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
88703 2645 E & Saks seisab nurme pääl, sada jalga all Ägel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (217)
88704 2645 F% Üks saks, sada jalga Äkke Hls 1890 J. Riiet E 488 (29) 2721
88705 2645 F% Üks saks, sada jalga Ägel Hel 1891 J. Lammas E 421 (47) 2721
88706 2645 F% & Üks saks, sada jalga Ägli Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 76 (134) 2721
88707 2645 Ga & Sass, sada jalga Ägel Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (6)
88708 2645 Gb1 Üks Sass, sada jalga Äke 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
88709 2645 Gb1 Üks Sass, sada jalga Äkkel (ägel) Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (27)
88710 2645 Gb1 Üks Sass, sada jalga Äkke Hel 1893 J. Karu E 3617 (3)
88711 2645 Gb1 Üks Sass, sada jalga Karuägel Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 332 (10)
88712 2645 Gb1 Üks Sass, sada jalga Äke Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 478 (143)
88713 2645 Gb1 Üits Sass, sada jalga Äke Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (14)
88714 2645 Gb1 Üits Sass, sada jalga Karuägel Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (48)
88715 2645 Gb1 Üits Sass, sada jalga Ägel Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (7)
88716 2645 Gb1 Üits Sass, sada jalga Ägel, vanast karuägel Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 513 (32)
88717 2645 Gb1 & Üits Sass, sada jalga Ägel Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (4)
88718 2645 Gb1 Üits Sass, sada jalga Karuägel Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (4)
88719 2645 Gb1 Üks Sass ja sada jalga Äke 1955 ÜÕÕ 14 (3)
88720 2645 Gb1 Üks Sass ja sada jalga Äke 1957 Mihkla-Tedre 56
88721 2645 Gb2 & Üks Sass ja sada jalga Ägel Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (33)
88722 2645 H & Üks kass, sada jalga Ägel Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (6)
88723 2645 I & Üks sakk, sada jalga Äke Tt 1877–1917 M. Undi E 499 (40)
88724 2645 J & Üks konn, sada jalga Äki Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (89)
88725 2645 K & Üks kütt, sada jalga Äke Hls 1894 J. Riiet H III 19, 831 (15)
88726 2645 L & Üks hunt ja sada jalga Äge põllul Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (54)
88727 2645 Ma Üks sant, sada jalga Ägel Pst 1892 J. Leppik E 354 (25)
88728 2645 Ma Üits sant, sada jalga Ägel Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (17)
88729 2645 Ma & Üts sant, sada jalga Ägel Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 534 (49)
88730 2645 Ma Üts sant, sada jalga Ägel Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (22)
88731 2645 Mb & Sant saa jalaga Ägel Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (128)
88732 2645 N% & Üts sant, sada jalga, ilma avitamata üle aia ei saa Ägel Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (123) 1454
88733 2645 O & Sada jalga all, aga ei saa muidu paigastki ärä, ku nelläjalgne appi ei tule Ägel Trv 1890 A. Rull H III 16, 363 (21)
88734 2645 Pa* Kellel on sada jalga, aga lähab ometi seliti koju Äkkel Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (37)
88735 2645 Pa* Kellel on [sada] jalga, aga läheb ometi selili koju Äkke (ägli) 1887 Meelej. nr. 17 ja 18 (1887) 135 ja 143 (3)
88736 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb selili koju Äke 1890 E EM 135 (1266)
88737 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1913 E EM2 118 (1654)
88738 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1914 E MM 14 ja 45 (209)
88739 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1920 E MM2 14 ja 48 (211)
88740 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1994 E MM3 11 ja 211 (211)
88741 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (6)
88742 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1926 Raud KL III 213 (22)
88743 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1934 Raud VMj 213 ja 214 (22)
88744 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1926 Ainelo II-III 121/2
88745 2645 Pa* Sada jalga all, aga seliti läheb koju 1927 Ainelo III 65
88746 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb selili koju Äke 1939 Nugis 293 ja 314 (200)
88747 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb selili koju Äke 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (4)
88748 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (13)
88749 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju Äke 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (7)
88750 2645 Pa* Sada jalga all, aga läheb seliti koju 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (6)
88751 2645 Pa* Sada jalga all, läheb seliti koju Äke 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
88752 2645 Pa* & Sada jalga all, lätt sällulde kodo Ägli Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (45)
88753 2645 Pa* Sada jalga all, lätt sällüle kodo Ägli Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (68)
88754 2645 Pa* Sada jalga all, aga seliti lähäb kodu Äke Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (125)
88755 2645 Pa* & Sada jalga all, aga kodu tulep sälile Ägel Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (10)
88756 2645 Pb & Sada jalga all, siski piäp säliti käimä Ägel Nõo? 1891 P. A. Speek H II 31, 475 (2)
88757 2645 Q & Sada jalga omal all, aga siiski läheb kõhuli põllule Äke TMr 1926 L. Berg E 57146/7
88758 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1913 E EM2 49 (433) 520 2419
88759 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1914 E MM 9 ja 43 (80) 520 2419
88760 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1920 E MM2 9 ja 46 (82) 520 2419
88761 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1994 E MM3 6 ja 37 (82) 520 2419
88762 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (5) 520 2419
88763 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all 1933 Käis EV II/II lk-ta 520 2419
88764 2645 Ra% Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1935 Huvit. V Lisa 18 (62) 520 2419
88765 2645 Ra% & Kaks sarve ees, sada jalga all Äke 1896 J. A. Kangur E 25123 (10) 520 2419
88766 2645 Rb & Kaks sarve, sada jalga Vähk Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 573 (50)
88767 2645 S & Sada jalga, kaks hända Ägel Hel 1891 J. Lammas E 420 (43)
88768 2645 # 2410 2671C
88769 2646 A Üits sikk, kolm sälgruutsu Tatrigutera Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (16)
88770 2646 A & Üits sikk, kolm sälgrootsu Tatrik Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (5)
88771 2646 A Üts sikk, kolm sälgrootsu Tatrikutera Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (9)
88772 2646 A Üts sikk, kolm seljarootsu Tatretera Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (52)
88773 2646 B & Üts härg, kolm sälgruudsu Tatrik Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (126)
88774 2646 # 2678
88775 2647 & Üits tammõlast kütt kõik ah'u kuumas Süük Ote 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (8)
88776 2647 # 2657 2741
88777 2648 a1 & Üits tuba, kaitskümmed viis kammerd, egan kambren üits valge pääga poisike Pudelide korv Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (55)
88778 2648 a2 & Üks tuba, kakskümmed viis kammert, igas kambres üks valge pääga poiss korteris Paiassapudelite korv Vil 1892 H. Pihlap E 724 (24)
88779 2648 b & [Kakskümmend viis] kammert, igas kambris valge peaga poisike Paerissekorv Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (147)
88780 2648 # 2733E5a1
88781 2649 & Üits ülemb, tuhand soldatit Õpetaja ja rahvas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (110)
88782 2649 # 2688
88783 2650 A & [Üks] ahi ja [kaks] aukud Suu ja nina Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 661 (12)
88784 2650 B & Üks mägi, kaks auku Nina Saa 1896 J. A. Kangur E 25124 (32)
88785 2651 A1a & Nelänukaline ait, egä nuka all üts raud Hobuseraud Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (28)
88786 2651 A1a Ait nelänukaline, egä nuka all üts raud Hobune 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 271 (25)
88787 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud Hobune 1890 E EM 26 (11)
88788 2651 A1a Neljanurgeline ait, iga nurga all rauda Rautatud hobune 1890 E EM 111 (989)
88789 2651 A1a Neljanurgeline ait, iga nurga all rauda Rautatud hobune 1913 E EM2 98 (1317)
88790 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud Hobune 1913 E EM2 25 (12)
88791 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud Hobune 1920 Nurmik I 36
88792 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud 1922 Nurmik EKÕr 84
88793 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud 1932 Puus. KA I-II 128
88794 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud 1942 Puus. EkÕ II3 98 (3)
88795 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all üks raud 1949 Nurmik EK III 133 (7)
88796 2651 A1a Ait neljanurgeline, iga nurga all raud Hobune 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (8)
88797 2651 A1b* & Neljanurgeline ait, igas nurkas latt rauda Hobuse jalad Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (47)
88798 2651 A1b* Neljanurgaline ait, iga nurga all üks raudlatt Hobune Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (61)
88799 2651 A1b* Neljanurgaline ait, iga nurga all raualatt Hobune Kse 1889 K. Karu H II 17, 907 ja 914 (70)
88800 2651 A1c & Nellänukeline ait, igä nuka all ravvakang Hobene Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (31)
88801 2651 A1d & Neljanurgeline ait, iga nurga all nael rauda Rautud hobune Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (72)
88802 2651 A2a* Majakene nelja nurgaga, iga nurga all raud Hobune 1929 Jürisson 126 (2)
88803 2651 A2a* & Nelänulgaline maja, ega nulga all raud Hobõsõl omma rauad jalas Se 1935 A. Kits S 100026 (88)
88804 2651 A2a* Nelänulgaline maja, ega maja all raud Hobõsõl omma rauad jalas Se 1935 A. Kits S 100026 (88)
88805 2651 A2a* Maja nel'lanurgeline, iga nurga all üts raud Hobõne rauan As 1996 A. Korb EFA I 17, 92 (30)
88806 2651 A2b & Neljanukeline maja, ega nuka all veedike rauda Hobune Puh 1890 P. Kalk H III 10, 57 (7)
88807 2651 B1a* Üks ait, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune 1979 Metstak 16 ja 33 (129)
88808 2651 B1a* Üks ait, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune 1992 Metstak2 40 ja 43
88809 2651 B1a* Üks ait, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (1)
88810 2651 B1a* & Üks ait, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobu Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (30)
88811 2651 B1a* Üks ait, neli nurka, iga nurga all nael rauda Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (3)
88812 2651 B1a* Üks ait ja neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 180 (59)
88813 2651 B1a* Üks ait, iga nella nuka all nael rauda Hobune Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 328 (27)
88814 2651 B1b* & Üks ait, neli nurka, igas nurkas leisik rauda Hobune Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (97)
88815 2651 B1b* Üks ait, neli nurka, iga nurga all leisik rauda Hobu Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (92)
88816 2651 B1c & Üks ait, neli nurka, iga nurga all raud Hobune Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (48)
88817 2651 B1d & Üks ait, neli nurka, igas nurkas natuke rauda Hobu Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (4)
88818 2651 B1e & Üks ait ja neli nurka ja igal nurgal raudkang Hobune Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (116)
88819 2651 B2 Üks maja, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune 1890 E EM 164 (1583)
88820 2651 B2 Üks maja, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune 1913 E EM2 142 (2060)
88821 2651 B2 Üks maja, neli nurka, iga nurga all nael rauda 1932 Puus. KA I-II 128
88822 2651 B2 Üks maja, neli nurka, iga nurga all nael rauda 1942 Puus. EkÕ II3 98 (1)
88823 2651 B2 & Üks maja, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (1)
88824 2651 B2 Üks maja, neli nurka, iga nurga all nael rauda Hobune Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (64)
88825 2651 B3a & Üks saun, neli nurka, iga nurga all raudkang Hobune, rauad all Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (69)
88826 2651 B3b & [Üks] saun, [neli] nurka, iga nurga all [neli] raudlatti Hobune Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (84)
88827 2651 B3b Üks saun, neli nurka, iga nurga all raudlatt Hobune 1890 E EM 165 (1597)
88828 2651 B3b Üks saun, neli nurka, iga nurga all raudlatt Hobune 1913 E EM2 143 (2078)
88829 2651 Ca & Üks ait, iga nurga all raud Hobune Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (27)
88830 2651 Cb & Üks ait, igas neljas nurkas latt rauda Raotatud hobune Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (5)
88831 2651 Cc & Ait pääl, iga nurga all natuke rauda Hobune Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 184 (28)
88832 2651 D1 & Ait neljanurgeline, igas nurkas hõbedat Hobune ja hobuserauad Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (43)
88833 2651 D2a & Üks ait ja neli nurka, igal nurgal hõbedat Hobune Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 149 (65)
88834 2651 D2a Üks ait, neli nukka, igal nukal hõbedat Hobune 1890 E EM 162 (1561)
88835 2651 D2a Üks ait, neli nukka, igal nukal hõbedat Hobune 1913 E EM2 140 (2028)
88836 2651 D2a Üks ait, neli nurka, igal nukal hõbedat 1932 Puus. KA I-II 128
88837 2651 D2a Üks ait, neli nukka, igal nukal hõbedat 1942 Puus. EkÕ II3 98 (2)
88838 2651 D2b & Üks aita, neli nurka, iga nurga all hõbetükk Hobune Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (70)
88839 2651 D3a & Üks ait ja ega nurga all hõbedad Hobune Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (24)
88840 2651 D3b & Ait õues, iga nurga all hõbedad Hobune Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2487 (10)
88841 2651 D4a Neli nurka, iga nurga all hõbedat Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (32)
88842 2651 D4a & Neli nurka, iga nurga all hõbedat Rautud hobune LNg 1894 J. Reimann H II 47, 263 (3)
88843 2651 D4b & Neli nurka ja iga nurga all tükk hõbedat Raud kabja külles Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 190 (41)
88844 2651 E* & Üks ait ja neli nurka, iga nurga all kulda Hobone Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (12)
88845 2651 E* Neli nurka, iga nurga all kulda Hobuserauad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (14)
88846 2651 E* Ait, iga nurga all kulda Hobon, iga jala all raud Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (3)
88847 2651 F & Üks ait ja neli nurka, iga nurga all rublatükk Hobuserauad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (14)
88848 2651 Ga & Üks ait ja neli nurka ja iga nurga all on üks kibi ja iga kibi all on veel kuus kibi Hobune, hobuse jalad, kabjad, rauad ja rauanaelad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 1010 (967)
88849 2651 Gb & Üks ait, [neli] nurka, iga nurga peal raudvits, iga vitsa sees kuus naela Hobu Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (68)
88850 2651 H1 Üks tare, neli tulpa all, iga tulba all nael rauda Hobune 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (5)
88851 2651 H1 Üks tare, neli tulpa all, iga tulba all nael rauda Hobune 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (5)
88852 2651 H1 Üks tare, neli tulpa all, iga tulba all nael rauda Hobune 1935 Huvit. V Lisa 18 (47)
88853 2651 H1 Üks tare, neli tulpa all, iga tulba all nael rauda Hobune 1948 Mihkla KlL 74 (5)
88854 2651 H1 Üks tare, neli tulpa all, iga tulba all nael rauda Hobune 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (5)
88855 2651 H1 Üks tare, neli tulpa, iga tulba all nael rauda Hobune 1963 Siim-Vallner III 159
88856 2651 H1 & Üts tarõ, neli tulpa all, ega tulba all nagõl rauda Hobõnõ Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (26)
88857 2651 H1 Üks tare, neli tulpa all, iga tulba all nael rauda Hobune Pal 1990–1991 H. Kaeval RKM II 441, 354 (2)
88858 2651 H2a* & Üks ait, [neli] tulpa, iga tulba all toll rauda Hobune Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
88859 2651 H2a* Üks ait, neli tulpa, igal tulbal toll rauda Hobune Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 530 (2)
88860 2651 H2a* Üks ait, neli tulpa, igal tulbal toll rauda Hobune SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (69)
88861 2651 H2b & Ait nelja tulva peal, iga tulva all raud Hobune Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 481 (10)
88862 2651 H2c & Ait nelja tulba pääl, raudkanged all Hobune Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (62)
88863 2651 H3+ & Hoone nelja tulba pääl, iga tulba all toll rauda Hobune Vil 1894 H. Niggol H III 20, 657 (47)
88864 2651 H3+ Üits maja nelja tulba all, iga tulba all tükk rauda, iga raua man kuus peatust Hobune Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 79 (3)
88865 2651 I% Ait nelja tulba peal (Ein Vorrathshaus auf vier Pfosten) Ein Thier 1876 Wied. 262 2358Ca*
88866 2651 I% Ait nelja tulba pääl Elajas, loom 1890 E EM 26 (12) 2358Ca*
88867 2651 I% Ait nelja tulba pääl Elajas, loom 1913 E EM2 25 (13) 2358Ca*
88868 2651 I% Ait nelja tulba peal Neljajalgne loom 1979 Metstak 16 ja 34 (139) 2358Ca*
88869 2651 I% Ait nelja tulba peal Neljajalgne loom 1992 Metstak2 41 ja 43 2358Ca*
88870 2651 I% & Ait nelja tulba pääl Elajas Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (33) 2358Ca*
88871 2651 I% Ait [nelja] tulba peal Lehm Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (49) 2358Ca*
88872 2651 J1% & Lihane ait, karvane katus ja iga nurga all natukene rauda Hobune Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 139 (39) 1287C
88873 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda Hobune 1890 E EM 82 (660) 1287C
88874 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda Hobune 1913 E EM2 72 (847) 1287C
88875 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natukene rauda 1903 Pet. HS I 34 (5) 1287C
88876 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda Hobune 1929 Jürisson 166 (8) 1287C
88877 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda 1932 Puus. KA I-II 128 1287C
88878 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda Hobune 1939 Nugis 290 ja 313 (124) 1287C
88879 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda 1942 Puus. EkÕ II3 98 (5) 1287C
88880 2651 J1% Lihane ait, karvane katus, iga nurga all natuke rauda 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (8) 1287C
88881 2651 J2 & Lihane laut, karvane katus, iga nurga all natuke rauda Hobu Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 443 (66)
88882 2651 J3 & Lihast maja, karvane katus, iga nurga all natuke rauda Hobune Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 531 (11)
88883 2651 K Lihast ait, iga nurga all natuke rauda Hlj 1934 M. Adamberg ERA II 70, 461 (16)
88884 2651 K & Lihane ait, iga nurga all natuke rauda Hobune Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (12)
88885 2651 La & Uus ait ja iga nurga all natuke rauda Hobune PJg 1894 M. Reimann E 13023 (24)
88886 2651 Lb% & Uus ait ja karune katus, iga nurga all natuke rauda Hobune Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 213 (2) 2341
88887 2651 M1a & Nahkait ja neli nurka, iga nurga all raud Hobune Plt 1894 M. Luu H IV 5, 545 (43)
88888 2651 M1b & Nahkne ait, liha täis, iga nurga all natuke rauda Hobune Koe 1933 A. Ledt E 83910 (2)
88889 2651 M1c & Nahkne ait ja raudsed nurgad Hobune Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (7)
88890 2651 M2 & Nahkne tuba, aga iga nurga all raasike rauda Hobune Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 362 (45)
88891 2651 # 1146 2097 2642
88892 2652 & Üks auk, kolm vööd, kaks kõrva Pang Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (136)
88893 2652 # 1390J 1564B+ 1813
88894 2653 & Üks ema toidab ilosast, küll mitusada tuhat last, ta hoiab kõiki hellaste, neid ise kannab, katab, ja tuleb õnnis õhtuke, siis oma hõlma võtab Maapind Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 13 ja 15 (1871) 78 ja 90 (23)
88895 2653 Üks ema toidab ilusast, küll mitu tuhat last, ta hoiab kõiki hellaste, neid isi kannab, katab, ja tuleb õnnis õhtuke, siis oma hõlma võtab Maa, kelle andest kõik inimesed ja teised loomad elavad 1878 Mötleja 11 ja 52 (39)
88896 2653 Üks ema toidab ilusast, küll mitusada tuhat last, ta hoiab kõiki hellaste, neid ise kannab, katab, ja tuleb õnnis õhtuke, siis oma hõlma võtab Maapind 1882 ER Kal. (1882) 106 ja 110 (5)
88897 2654 A & Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis [kaheksa] last, igal lapsel ise kiigutaja Läetses Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 62 ja 86 (216)
88898 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab (Eine Mutter, neun Wiegen, in jeder Wiege zwei Kinder, alle wiegt sie selbst) Linsen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 291
88899 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Läätsed 1884 ER Kal. (1884) 92 ja 97 (1)
88900 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Läätsid 1890 E EM 162 (1564)
88901 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Läätsid 1913 E EM2 140 (2032)
88902 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Läätsad 1921 Nurmik II 42 (12)
88903 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Läätses VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (94)
88904 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõik ise kiigutab Läätsed Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (39)
88905 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkid, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Lääts (kõdrad ja terad) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 322 (256)
88906 2654 B1a1 Üks ema, üheksmad kätkid, igas kätkis kaks last, kõik ise kiigutab Läetsad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (40)
88907 2654 B1a1 Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki ise kiigutab Lääts Iis 1934 H. Kiss ERA II 70, 507 (20)
88908 2654 B1a1 & Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõik ise kiigutab Lääts Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 371 (90)
88909 2654 B1a2* & Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõiki tema ise kiigutab Läätsed Iis 1936 H. Neumann ERA II 122, 287 (1)
88910 2654 B1a2* Üks ema ja ühisa kätkid, iga kätkis kaks last, neid keiki tema ise kiigutab Läätsed Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (46)
88911 2654 B1a2* Üks ema ja ühessa kätkid ja igas kätkis kaks last ja kõik ta isi neid kiigutab Lääts, läätsil ole jo ühessa kauna külges Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 351/2 (18)
88912 2654 B1b1* & Üks ema, üheksa kätkid, igas kätkis kaks last, kõiki üks ema kiigutab Läätsed Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 203 (149)
88913 2654 B1b1* Üks ema ja üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, üks ema kõiki kiigutab Läätses Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (17)
88914 2654 B1b1* Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, üks ema kiigutab kõiki Läätsad Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 482 (70)
88915 2654 B1b1* Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõik üks ema kiigutab Lääts Rap 1930 J. Uustalu E 70658 (1)
88916 2654 B1b2* & Üks ema, üheksa kätkid, igas kätkis kaks last ja ema kõiki kiigutab Lääts Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 52 (30)
88917 2654 B1b2* Üks ema, üeksa kätkid, igas kätkis kaks last, kõiki korraga kiigutab Lääts VMr 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (20)
88918 2654 B1b2* Üks ema, üheksa kätkid, igas kätkis kaks last, kõiki kiigutab korraga Lääts Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 568 (14)
88919 2654 B1c & Üks ema ja üheksa kätki, igas kätkis kaks last, kõiki kiigutatakse Lääts Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (11)
88920 2654 B1d* Üks ema, üheksa käkki, igas käkkis kaks last, kõik iseennast kiigutavad Läätsed Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (22)
88921 2654 B1d* Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, kõik kiigutavad iseendid Läätsed Mih 1920 A. Leppik E 50899 (55)
88922 2654 B1d* Üks ema ja üheksa käkkid ja igas käkkis on kaks last, kõik isi kiigutavad endid Läätsivars on ema, harud ja kaunad on käkkid, terad on lapsed Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 984 (940)
88923 2654 B1d* & [Üks] ema, [üheksa] kätkit, igas kätkis [kaks] last, kõik ise kiigutavad Läätsad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (24)
88924 2654 B1e & Üks ema, üheksa kätki, igas kätkis [kaks] last, kätki ise kiigutab Läätsed kasva[va]d Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (60)
88925 2654 B1f & Üks ema, üheksa kätkid, igas kätkis kaks last, isä kiigutab ja liigutab Läätsäd kauna sies Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 300 (13)
88926 2654 B2* Üks ema, üheksa kiigut, igas kiigus kaks last, kõiki korraga ta neid kiigutab Lääts Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 511/2 (13)
88927 2654 B2* & Üks ema, üheksa kiigud, igas kiigus kaks last, ema kõiki kiigutab Lääts Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 142 (163)
88928 2654 B3 & Üheksa hälli, igas hällis kaks last, üks ema kiigutab kõiki Läätse kasvamine Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (88)
88929 2654 B4 & Üks vibu, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last, üks ema kiigutab Lääts Lai 1904 J. Ermann E 44373 (115)
88930 2654 C & Üks ema, seitse hälli, igas hällis kaks last, aga kõik korraga kiiguvad Lääts Plt 1899 M. Luu E 38345c (18)
88931 2654 D & Üks ema ja seitse käitkid, igas käitkis on kolm last ja neid kõiki ta ühe jalaga kiigutab Leatsid Kos 1892 T. Wiedemann E 9105 (8)
88932 2654 E & Üks vibu, neli kätkit, igas kätkis kaks last, aga üksainus kiigutaja Läätsed Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 813 (154)
88933 2654 F & Üks ema, üheksa kätkid, igas kätkis mitu last, kõik ise kiigutab Hernes Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 407 (7)
88934 2654 G & Üks ema kiigutab kümme kätkit, igas kätkis kaks last Lääts Rap 1926 A. Hamburg E 72980 ja 72981 (57)
88935 2654 H & Viis kätkit, kaks last, üks ema kiigutab Läätsed VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (99)
88936 2654 I & Üits häll, seitse last seen, üits kiigutas sisen Läätsataim Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 216 (11)
88937 2654 Ja Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last Lääts Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (59)
88938 2654 Ja Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last Läätsed Sim 1908 V. Rosenstrauch, H. Siimer EÜS V 789 (6)
88939 2654 Ja & Üks ema, üheksa kätkit, igas kätkis kaks last Lääts Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (41)
88940 2654 Ja Üks ema, ühiksa käkkit, igas käkkis kaks last Leätsid Tür 1891 M. Antje H III 3, 335 (70)
88941 2654 Jb & Üts imä, ütesä hällü, egan hällün kats last Lääts Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (33)
88942 2654 Jc & Üks vibu ja [üheksa] kätkit, igas kätkis [kaks] last Lääts Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (49)
88943 2654 K & Üks ema, [seitse] kätkid, igas kätkis kaks last Lääts Amb 1896 G. Klemmer H II 57, 474 (1)
88944 2654 L* Üks ema, üheksa kätkit, kõiki ise kiigutab Läätsed Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (52)
88945 2654 L* & Üts ema, ütessa hälli, esi tema kõiki kiigutap Lääts, herne kasvap Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 904 (45)
88946 2654 M & Üks ema kiigutab üheksa last Leats JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (111)
88947 2654 # 1931
88948 2655 Aa & Halg ahjus, kaks kivi keriksel Keel JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (21)
88949 2655 Ab1 & Üks halg ahjus ja kaks kivi keriksel Nikkumene Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (17)
88950 2655 Ab2 & Üks halg ahjus, kaks kivi kireaukus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (98)
88951 2655 B/ & Halg ahjus, kaks kivi kerissel, leisik letti, kaks kera kuet VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (114) 906B
88952 2655 # 1902 2656 2657 2741
88953 2656 a & Üks halg ahjus Keel suus Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (6)
88954 2656 b & Ütte halgo ahi täus Saapas jalg Se 1934 M. Peramets S 78513 (30)
88955 2656 # 2655 2657 2741
88956 2657 Aa1 Üks halg kütab [kaks] ahju Lehma keel Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (29)
88957 2657 Aa1 Üks halg kütab [kaks] ahju Lehma keel Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (87)
88958 2657 Aa1 Üks halg kütab [kaks] ahju Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (179)
88959 2657 Aa1 Üks halg kütab [kaks] ahju Lehma keel ühest sõõrmest teisi Koe 1927 A. Jürgen E 61379 (16)
88960 2657 Aa1 Üks halg kütab [kaks] ahju Lehma keel Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (5)
88961 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Das gegenseitige Blecken der Thiere Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 51 (9)
88962 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehmän kieli ja sieramet 1844 Lönnrot 162
88963 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju (Ein Scheit heizt zwei Oefen) Die Zunge des Rindes, welche in beide Nasenlöcher geht 1876 Wied. 291
88964 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel käib mõlema ninasõõrme sisse 1878 Mötleja 10 ja 52 (34)
88965 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (19)
88966 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Härja keel 1890 E EM 162 (1565)
88967 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Härja keel 1913 E EM2 141 (2034)
88968 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Keel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (48)
88969 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (270)
88970 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Elaja keel Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (63)
88971 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Keel ninasõermeid JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (107)
88972 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Veise keel Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (11)
88973 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehm pistab keelt ühte ja teise ninasõõrmesse Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (42)
88974 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma ninasõõrm Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (52)
88975 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (6)
88976 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehm lakub nina Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (31)
88977 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehm lakub nina Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (46)
88978 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel käib kahes ninaoukus Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (21)
88979 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehm noolib nina Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 49 (8)
88980 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Veis limpsab keelt SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (23)
88981 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehm limpsab keelt Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (45)
88982 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Looma keel LNg 1895 J. Prooses E 21362 (42)
88983 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehm lakub ninasõermeid Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (7)
88984 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Elaja keel, ninasõermed Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 486 (7)
88985 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (93)
88986 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Elaja keel Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 341 (40)
88987 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel ja ninaaugud Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (1)
88988 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Hingehaul Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (10)
88989 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Veise keel Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (11)
88990 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Elaja keel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (177)
88991 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 797 ja 810 (5)
88992 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (111)
88993 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (7)
88994 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (75)
88995 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (3)
88996 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Elaja ninasõõrmed Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (16)
88997 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Hää 1889 E. Martinson H III 5, 719 (15)
88998 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Lehma keel Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (113)
88999 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Looma keel ninasse HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (77)
89000 2657 Aa1 Üks halg kütab kaks ahju Härja keel Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (6)