Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 11001 — 12000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
11001 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
11002 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Rap 1926 M. Reimann E 72967 (20)
11003 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (5)
11004 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Pld 1925 Liibek E 73833 (13)
11005 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp HMd 1918–1940 L. Vilmann E 73885 (5)
11006 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Pld 1918–1940 E. Springberg E 73900 (5)
11007 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Sa 1932 E. Rossner E 81992 (1)
11008 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Plt 1932 A. Zimmermann E 82139 ja 82145 (49)
11009 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (11)
11010 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Pal 1922 R. Pukk A 215 (12)
11011 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukkikõrs Pal 1922 R. Tamm A 225 (6)
11012 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Plt 1923 H. Katmann A 2082 (6)
11013 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (30)
11014 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Võilill Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (47)
11015 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Kullerkupp SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 572 (64)
11016 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Viljapää JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 363 (8)
11017 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 366 (20)
11018 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (21)
11019 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 52 (17)
11020 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Nisu põllul Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 417 (61)
11021 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukkikõrs Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (8)
11022 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Nisu SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 443 (6)
11023 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 59 (27)
11024 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
11025 280 A1a* Hobekepp, kuldnupp Rukis Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (9)
11026 280 A1a* Hobekepp, kuldnupp Lina Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
11027 280 A1a* Hõpekepp, kuldnupp Rügä Se 1980 E. Kaselo, V. Pille, E. Tammo EKRK I 79, 151 (7,3)
11028 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukis Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 78 (60)
11029 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Margapuu Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (49)
11030 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp Rukkikõrs Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (26)
11031 280 A1a* Hõbekepp ja kuldnupp Rukkipea ja -kõrs VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (23)
11032 280 A1a* & Hõbekepp ja kuldnupp Lina Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (24)
11033 280 A1a* Hõbekepp ja kuldnupp Rukkipää Kos 1930 S. Veske E 64969 (146)
11034 280 A1a* Hõbekepp ja kuldnupp Rukis Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 129 (81)
11035 280 A1a* Hõbekepp ja kuldnupp Nisu Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 392 (8)
11036 280 A1a* Hõbekepp ja kuldnupp Nisupea ja -kõrs Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 94 (36)
11037 280 A1a* Hõbekepp ja kuldnupp Rukis Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (51)
11038 280 A1a* Hõbekepp ja kuldne nupp Linavars Iis 1889 E. Ellert H III 1, 571 (53)
11039 280 A1a* Hõbõkepp, kullat nupp Pässül Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (44)
11040 280 A1a* Hõbedane kepp ning kuldne nupp Rukis Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 318 (98)
11041 280 A1a* Hõbõhõnõ kepp, kullanõ nupp Rüäpää kõrrõga Se 1929 V. Savala S 17521 (52)
11042 280 A1a* Hõbedane kepike, kuldane nupuke Rukkipää Ote 1930 A. Aavik E 66029 (47)
11043 280 A1a* Hõbekepp, kuldnupp, kulda rootsisse [sic!] kuulata Rukki Vai 1889 H. Masing H II 7, 86 (157)
11044 280 A1b* Kuldnupp, hõbekepp Võilill Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (9)
11045 280 A1b* Kuldnupp ja hõbekepp Rukkipea Kuu 1939 E. Sommer ERA II 222, 650 (4)
11046 280 A1b* & Kuldnupp ja hõbõkepp Rüäkõrs ja pää Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
11047 280 A2 Hõbekett, kuldnupp Linad 1913 E EM2 39 (261)
11048 280 A2 Hõbekett, kuldnupp Lina 1921 Nurmik II 78 (1)
11049 280 A2 & Hõbekett, kuldnupp Linad Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (15)
11050 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs 1890 E EM 73 (559)
11051 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs 1913 E EM2 65 (728)
11052 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp 1905 Kmpm. KLr 35
11053 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs 1921 Nurmik II 42 (5)
11054 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs 1939 Nugis 289 ja 313 (110)
11055 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (1)
11056 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkipea Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (1)
11057 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Õlekõrs Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (30)
11058 280 Ba* & Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs ja -pea Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (85)
11059 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (30)
11060 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukki MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (56)
11061 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs ja -pea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (88)
11062 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkipea Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (19)
11063 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkipea Plt 1917 M. Palm E 50384
11064 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukis Vän 1925 J. Kree E 55627
11065 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukis HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73873 (13)
11066 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukis Trt 1934 K. Kirss E 85926 (12a)
11067 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rügä Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (59)
11068 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukis Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 61 (95)
11069 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 484 (97)
11070 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Võilill Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (82)
11071 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Ruki Kir 1971 M. Tuul RKM II 284, 498 (121)
11072 280 Ba* & Kuldkepp, hõbenupp Lina Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
11073 280 Ba* Kuldkepp, hõbenupp Rukkikõrs VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 279 (4)
11074 280 Ba* Kuldkepp ja hõbenupp Rükis Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 393 (45)
11075 280 Ba* Kuldne kepike, hõbedast nupuke Rukkipia ja -kõrs Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (53)
11076 280 Bb* Hõbenupp, kuldkepp Rukis Trt 1927 K. Pormeister E 59824 (96)
11077 280 Bb* Hõbenupp, kuldkepp Nisu Hää 1952 M. Mäesalu RKM II 33, 469 (107)
11078 280 Bb* & Hõbenupp ja kuldkepp Sibulas As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 367 (67)
11079 280 Bc% & Kuldkepp, hõbenupp, kähar pää otsas Viljapää Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 866 (47) 1694
11080 280 Bd & Kuldkupp, hõbenupp, raha raksub massinas Vartaga rehepeksmine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (50)
11081 280 Ca & Vaskkilp, kuldnupp Rukipää KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (224)
11082 280 Cb & Vasksed varred, kuldsed nupud Vahrakad Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 52 (53)
11083 280 D & Kullane kepp, vasine nupp Rüga Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (48)
11084 280 E1* Kuldkurik, vaskvari Rukkipea 1890 E EM 74 (562)
11085 280 E1* Kuldkurik, vaskvari Rukkipea 1913 E EM2 65 (731)
11086 280 E1* Kuldkurik, vaskvars Rukkipea Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (184)
11087 280 E1* Kuldkurik, vaskvars Rüäpää Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (50)
11088 280 E1* Kuldkurik, vaskvars Röapää Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (3)
11089 280 E1* & Kuldkurik, vaskvars Odrapää Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (29)
11090 280 E1* Kuldkurik, vaskvarreke Käsi Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (3)
11091 280 E1* Kuldkurik, vaskine vars Rüga Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (8)
11092 280 E1* Kuldne kurik, vaskne vars Nisupää Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (5)
11093 280 E1* & Kuldne kurik, vaskne vars Odrapiä ja -kõrs KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (86)
11094 280 E1* Kuldine kurik, vaskine vars Kesü Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (21)
11095 280 E1* Kuldine kurik, vaskine vars Odrapää Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (19)
11096 280 E1* Kuldene kurik, vaskene vars Viljapea Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (51)
11097 280 E1* Kuldne kurikas, vaskne vars SJn 1889 T. Köstner H II 26, 398 (189)
11098 280 E1* & Kuldne kurikas, vaskne vars Viljapea ja -kõrs Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 857 (2)
11099 280 E1* Kuldne kurikas, vaskne vars Sibul Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (4)
11100 280 E1* Kuldne kurikas, vaskne vars Viljapea SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 356 (12)
11101 280 E1* & Kuldne kurik ja vaskne vars Oder Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (150)
11102 280 E1* Kuldne kurik ja vaskne vars Nisu Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (28)
11103 280 E1* Kuldine kurik ja vaskine vars Rukis Sa 1932 E. Rossner E 81992 (2)
11104 280 E1* Kuldne kurikas ja vaskne vars Rukkipää Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (40)
11105 280 E1* Kuldne kurikas ja vastne vars Nisupea Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 212 (9)
11106 280 E1* Kuldane kurik, vaskine varreke Rukis Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (157)
11107 280 E1* & Kuldene kurikake, vaskene varreke Nisupää ja -kõrs Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (32)
11108 280 E1* Kuldne kurikuke, vaskne varreke Röäpää Trv 1894 A. Rull H III 20, 144 (60)
11109 280 E1* Kuldine kurikuk, vaskine varrek Nisupääk Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (9)
11110 280 E2* Vaskne varras, kuldne kurikas Kasvav rukis 1890 E EM 176 (1711)
11111 280 E2* Vaskne varras, kuldne kurikas Kasvav rukis 1913 E EM2 152 (2217)
11112 280 E2* Vaskne varras, kuldne kurikas 1931 Kmpm. EL II10 188
11113 280 E2* & Vaskne varras, kuldne kurikas Rukikõrs ja -pea Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (72)
11114 280 E2* Vaskne varras ja kuldne kurikas Kasvaja rukis Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 235 (31)
11115 280 E3a Kuldkurik, vasksaba Rukkipea 1890 E EM 74 (562)
11116 280 E3a Kuldkurik, vasksaba Rukkipea 1913 E EM2 65 (731)
11117 280 E3a & Kuldkurik, vasksaba Rukipea Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (184)
11118 280 E3b & Kuldkurik, vaskhänd Kesväpää varrega Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (130)
11119 280 F & Vaskvarras, kuldne kaarikas Rukis Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (148)
11120 280 G & Kuldne kulp, vaskne vars Rügä Trv 1894 A. Rull H III 20, 152 (113)
11121 280 G Kuldene kulp ja vaskene vars Rukis Trv 1893 J. Kuusk E 770 (19)
11122 280 Ha & Kuldkoot, vasine vars Rüäpää San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (164)
11123 280 Hb & Vaskvars ja koot otsas kuldne Rüga Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (16)
11124 280 I & Kuldine kirveke, vaskine varreke Kesväpää Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (42)
11125 280 J & Kuldine kurik, hõbedine vars perän Kesväpää Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (10)
11126 280 K/ & Hõbekepp ja kuldnupp, talvel on lühike, suvel on ta pikk, keskpaik keldris ja kabjad kambris Rukis Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (10) 1284C
11127 280 K/ Hõbekepp, kuldnupp, talvel lühike, suvel pikk, keskpaik keldris, kabjad kambris Rukis 1972 Kal. (1972) 265 (4) 1284C
11128 280 # 801E
11129 281 Aa & Hõbelaast ukse all Prees rinnas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (53)
11130 281 Aa Hõbeluast ukse all Prees kaelas Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (16)
11131 281 Ab1 Hõbeleht ukse all Prees Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (120)
11132 281 Ab1 & Hõbeleht ukse all Prees Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (50)
11133 281 Ab1 Hobeleht ukse all Raha kaelas JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (10)
11134 281 Ab2 & Hõbeleht ukse ees Raha kaulas Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (114)
11135 281 Ab2 Hõbeleht ukse ees Prees Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (39)
11136 281 Ab2 Hõbeleht ukse ees Prees Plt 1891 J. Reinthal E 481 (11)
11137 281 Ac & Hõbelaud ukse all Prees KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (13)
11138 281 Ad Hõbehaud ukse all Rees rindas SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (97)
11139 281 Ad Hõbehaud ukse all Riis rinnas KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (17)
11140 281 Ad & Hõbehaud ukse all Sõlg rinnas Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (19)
11141 281 Ad Hõbehaud ukse all Rees rinnas KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (8)
11142 281 Ad Hõbehaud ukse all Prees KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (3)
11143 281 Ae & Hõbekaev ukse all Prees rinnas KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (117)
11144 281 Af & Hõbepakk ukse all Rees SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1804 (26)
11145 281 Af Hõbepakk ukse all Rees Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (69)
11146 281 Ag & Hõbeliud ukse all Prees rinnas Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (91)
11147 281 B1a% & Hõbelipp lääve all Kaelaraha Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (27) 2259
11148 281 B1b Hõbelaast läve all Sõlg 1890 E EM 43 (213)
11149 281 B1b Hõbelaast läve all Sõlg 1913 E EM2 39 (262)
11150 281 B1b Hõbelaast lõua all Sõlg 1939 Nugis 287 ja 313 (55)
11151 281 B1b Hõbelaast läve all Sõlg 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (29)
11152 281 B1b Hõbelaast läve all Naesterahval raha kaelas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 117 (82)
11153 281 B1b & Hõbelaast läve all Rees lõua all Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (62)
11154 281 B1b Hõpelast läve all Kaalaraha Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (19)
11155 281 B2 & Kuldlast läve all Raha Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (6)
11156 281 # 284 832 832V2
11157 282 & Hõbeõhjad, vaskvaljad, seest siidine, päält pärline Lõõtsapill, härmoonik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (71)
11158 282 # 1832
11159 283 A1a & Hõbeoda, kuldkoda, kaks timmandikivi sees Ropu tähendusega Vän 1889 J. Peterson H II 20, 603 (124)
11160 283 A1b & Hõbekett, kuldkott, kaks timmandikivi sees Ropu tähendusega Vän 1889 J. Peterson H II 20, 603 (125)
11161 283 A1c1 & Hõbeora ja kuldkotid ja kaks tiimandikivi sees Kellad, детородный членъ Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (6)
11162 283 A1c2* & Hõbeork, kuldkott, kaks teemantikivi sees Inimese asjad Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (77)
11163 283 A1c2* Kuldkott, hõbeork, kaks teemandikivi sees Munnikotid PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (99)
11164 283 A1d* Kuldkukkur, hõbeora, kaks teemandikivi Amb 1889 K. Kuusik H I 1, 301 (103)
11165 283 A1d* & Kuldkukur ja hõbeora, kaks teemantikivi sees Munnid Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (51)
11166 283 A1e & Hõbeora, kuldkera, kaks teemandikivi sees Munnid Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (46)
11167 283 A1e Hõbeora, kuldkera, kaks teemandikivi sees Meeste värgid Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (21)
11168 283 A1e Hõbeora, kuldkera, kaks teemandikivi sies Munn Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (36)
11169 283 A1e Hõbeora, kuldkerad, kaks tiemandikivi sees Nokk, munn ehk till Hlj 1892 V. Klaas H III 12, 261 (3)
11170 283 A2 & Raudora, kuldkera, kaks teemandikivi sees Seemekott Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (13)
11171 283 B1a Kaks teemantikivi, üks hõbeora (Zwei Diamanten, ein silberner Pfriem) Auge und Nase 1876 Wied. 267
11172 283 B1a Kaks teemandikivi, üks hõbeora Silmad ja nina 1890 E EM 54 (344)
11173 283 B1a Kaks teemandikivi, üks hõbeora Silmad ja nina 1913 E EM2 49 (438)
11174 283 B1a & Kaks teemandikivi, üks hõbeora K - K - K [sic!] Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (22)
11175 283 B1b & Üks hõpeora ja kaks teemandikivi Meester[ahva] suguosa Muh 1940 J. Arike KKI WS
11176 283 B2 & Üits kuldora ja kaits marmonikivi Elunui (meesterahva suguliige) Krk 1931 L. Lepp KKI MS
11177 283 B3a1 & Hõbevile, kaks teemandikive M[unn] Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (44)
11178 283 B3a2* & Üks hõbevile, kaks teemandikive Meesterahva s[ugu]o[rgan] Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 439 (33)
11179 283 B3a2* Üks hõbevile ja kaks tiimandikivi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25555 (90)
11180 283 B3b & Hõbevile ja kaks pilgarikive Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (13)
11181 283 C+ & Üks ora ja kaks kivi Meeste munnid Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (2)
11182 283 C+ Üks turulikott ja kaks marmorikivi sees Pal 1891–1892 H. Maasen E 52128
11183 283 D/% & Porilind põesas, tust heinu turja peal ja kaks teemanti sees Inimese kusemise toru Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (2) 1791D 475
11184 284 a & Hõberaha aida ääre peal Päike, kui pas'tab lõuneaeg Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (5)
11185 284 b & Hõberubla aida ääre peal Kuu taevas Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (28)
11186 284 # 281 832 1961 2225 2328
11187 285 Aa & Kuldköüds ärä kakõs, hõpõliud lahki läts Kuulmine Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (75)
11188 285 Ab & Hõbekarp lääb lõhki, kuldküüs lääb taevas Inimene sureb, hing lääb taevas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (6)
11189 285 Ab Hõbekarp läheb katki, kuldküüs läheb taevasse Inimene sureb, hing läheb taevasse 1890 E EM 43 (212)
11190 285 Ab Hõbekarp läheb katki, kuldküüs läheb taevasse Inimene sureb, hing läheb taevasse 1913 E EM2 39 (260)
11191 285 Ac & Hõbekarik lääb katik, kuldköüs lääb taevase Inimese heng Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (34)
11192 285 B & Aken katetes musta linikuga kinni, hõbekarik läheb lõhki, kuldköüds jääb taevasse Välk Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (7)
11193 285 C & Kiriku luugid lähavad kinni, savipott lähab lõhki, kuldköis venib taeva Inimene sureb SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (37)
11194 285 Da & Hõbevits väändub, kuldkauss lõhkeb, vahvad poisid väsivad, veski jääb seisma Inimene sureb Iis 1956 H. Kihno KKI 21, 204 (3)
11195 285 Db & Hõbevits veandib, kuldkauss lõhkeb, jahvatajad seisavad, vahvad mehed väsivad Surm, süda, hambad, silmad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (125)
11196 285 E & Kuldkauss läheb katki, hõbeköis venib, veskikohin läheb alla ja kojahoidjad tukuvad Inimene sureb Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (207)
11197 285 Fa & Ratas kakki kaevu ääres, hõbetaldrek lõhki lähäb, kuldköis venib Inime sureb, südä lähäb lõhki, hing lähäb vällä, sii on sii kuldköis SJn 1925 A. Kruus E 56306 (3)
11198 285 Fb & Ratas lähab kaeu ääres katki, kuldkauss lähab lõhki, hõbekauss venib Inimene Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 267 (57)
11199 285 # Piibel: Kg 12, 3
11200 286 a & Hämm puu rajotas, kuiva lastu kargase Kella löömine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 461 (117)
11201 286 b & Märga tamme raiutakse, kuiva' lastu' kargase Lammast niidetakse Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (16)
11202 287 Aa* & Härg all maa, händ pääl maa Kaal Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (44)
11203 287 Aa* Härg maa all, kahar händ peal maa Kaal Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (88)
11204 287 Ab & Hall härg maa all, kahar händ peal maa Kaal Trv 1895 J. Sims E 21675 (15)
11205 287 B & Verrev pullike maa all Põrgen Rõn 1889 C. Berg H II 30, 721 (2)
11206 287 # 1128
11207 288 & Härg ilma sarvita Saepukk 1896 A. Kuldsaar E 24806 (61)
11208 288 Härg ilma sarvita Saepukk 1913 E EM2 35 (183)
11209 289 Aa* Põder kodo, sarved metsas Palk kodo, oksad metsas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 26 ja 54 (108)
11210 289 Aa* Põder kodu, sarved metsas Palk ja oksad 1890 E EM 126 (1162)
11211 289 Aa* Põder kodu, sarved metsas Palk ja oksad 1913 E EM2 110 (1527)
11212 289 Aa* Põder kodus, sarved metsas Palk ja oksad 1968 Ordlik EKTv 18 (5)
11213 289 Aa* Põder kodu, sarved metsas Palk Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (17)
11214 289 Aa* Põder kodus, sarved metsas Palk KJn 1888 J. Koit H I 2, 323 (1)
11215 289 Aa* & Põder kodus, sarved metsas Palk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (128)
11216 289 Aa* Põder kodu, sarved metsas Palk kodu, oksad metsas Trt? 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 11 (30)
11217 289 Aa* Põder kodus, sarved metsas Puu Rid 1961 L. Puumeister KKI 27, 415 (35)
11218 289 Aa* Põder kodu ja sarved metsas Palk Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (71)
11219 289 Ab & Põder metsäs, sarved kodus Palk, oksad Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 757 (105)
11220 289 B & Kits kodu, sarved metsas Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (1)
11221 289 Ca Härg kodus, sarve mõtsan Puujuure Hls 1891 J. Riiet H III 13, 593 (190)
11222 289 Ca Härg kodu, sarved metsas Metsast toodud puu Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (23)
11223 289 Ca & Härg kodus, sarved metsas Palk kodus, juured metsas Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (86)
11224 289 Cb & Härg tuvvas mõtsast kodo, sarve jäetäs mõtsa Puu tuvvas kodo, ossa jäetäs mõtsa Kan 1889 J. Väggi H II 32, 483 (14)
11225 289 Da1 Härg kodo, sooled metses (Der Ochse zu Hause, die Därmen im Busche oder Walde) Ein behauener Balcken Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (8)
11226 289 Da1 Härg kodo, sooled metsas Puu, mis metsast ära toodud 1782 Willmann 164 (7)
11227 289 Da1 Härg kodo, sooled metsas (Der Ochse zu Hause, die Gedärme im Walde) Der Balken, dessen Zweige im Walde geblieben sind Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 115 (12)
11228 289 Da1 Härg kodo, sooled metsas Ovi kotona, oksat puusta metsään karsitut 1844 Lönnrot 150
11229 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Palk, kelle oksad metsas 1869 Ahlqvist 71
11230 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas (Ein Ochs ist zu Hause, die Eingeweide sind im Walde) Ein behauener Balken 1876 Wied. 264
11231 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Raiutud palk 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (7)
11232 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu kodu, känd juurtega metsas Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (112)
11233 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Õue toodud puu Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (7)
11234 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (33)
11235 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (8)
11236 289 Da1 & Härg kodu, sooled metsas Puu HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (70)
11237 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (21)
11238 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu kodu, oksad metsas Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (20)
11239 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu kodu, oksad metsas Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (30)
11240 289 Da1 Härg kodu, sooled metsas Puu, kel oksad metsas Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (73)
11241 289 Da1 Härg kodus, suuled metses Palk kodus, oksad metses SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (41)
11242 289 Da1 & Härg kodu, suoled metsas Palk Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (97)
11243 289 Da2 Härg kodus, soolikad metsas Puuoksad jäävad metsa 1992 Metstak2 53
11244 289 Da2 Härg kodu, soolikad metsas Puu Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (9)
11245 289 Da2 Härg kodu, soolikad metsas Puud kodu, oksad metsas Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (118)
11246 289 Da2 Härg kodus, soolikad metsas Puu tuuakse metsast koju, oksad jäävad maha Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 26 (12)
11247 289 Da2 Härg kodus, sooliksed metsas Palk, oksad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (14)
11248 289 Da2 & Härg kodun, soolikse mõtsan Puu, mis kodu toodu, hao mõtsan Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (30)
11249 289 Da2 Härg koton, soolku mõtsan Puu koton, ossa koton Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (71)
11250 289 Da2 Härg kotoh, sooligo mõtsah Puu tuvvas kodo, ossa jääva mõtsa Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (34)
11251 289 Da3 & Härg on kodu, sooled metsas Puu kodu, oksad metsas Jõh 1889 D. Timotheus H II 7, 710 (6)
11252 289 Da4 & Härg kodu laudas, soolikad metsas Puu kodu, juured metsas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (7)
11253 289 Db1 Härg tuuakse koju, sooled jäävad metsa (Ein Ochs wird nach Hause gebracht, die Eingeweide bleiben im Walde) Ein behauener Balken 1876 Wied. 264
11254 289 Db1 Härg tuuakse koju, sooled jäävad metsa Puu tuuakse koju, raud jäävad metsa Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 35p.
11255 289 Db1 & Härg tuuakse koju, sooled jäävad metsa Puu tuuakse koju, oksad jäävad Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 203 (148)
11256 289 Db1 Härg tuuas kodu, sooliku jääse mõtsa Kuusepuu Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (2)
11257 289 Db2 & Härg veetäs kodu, soolika jäävä mõtsa Palk tuvvas kodu Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (196)
11258 289 Db3* Härg tuua metsast ära, sooled jäävad maha P[uu] tuua metsast ära, oksad jäävad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (74)
11259 289 Db3* & Härg tooda metsast välja, sooled jäävad metsa Puu Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (70)
11260 289 Db4 & Härg tuuakse metsast koju, sooled jäetakse maha Puu VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (26)
11261 289 Db4 Härg toodakse koju, sooled jäetakse metsa Palk 1890 E EM 38 (160)
11262 289 Db4 Härg toodakse koju, sooled jäetakse metsa Palk 1913 E EM2 35 (196)
11263 289 Db4 Härg tuuakse koju, sooled jäetakse metsa Palk 1939 Nugis 286 ja 313 (37)
11264 289 Db4 Härg tuuakse koju, sooled jäetakse metsa Palk 1979 Metstak 11 ja 33 (65)
11265 289 Db4 Härg tuuakse koju, sooled jäetakse metsa Palk 1992 Metstak2 22
11266 289 Dc & Härg ammub kodu, sooled mädanevad metsas Puust uks, oksad metsas Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (218)
11267 289 Dc Härg ammub kodu, sooled mädanevad metsas Puust uks, puuoksad metsas 1890 E EM 37 (148)
11268 289 Dc Härg ammub kodu, sooled mädanevad metsas Puust uks, puuoksad metsas 1913 E EM2 35 (182)
11269 289 Dd+ Härg majas, sooled kodus Puu metsas, mille oksad ära raiutud ja kodu toodud on Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (9)
11270 289 Dd+ & Härg hagerikus, sooled soos Puu kodu, juured metsas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (7)
11271 289 E* Härg kodus, sooned metsas Puu, mis kodu on toodud Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 700 (3)
11272 289 E* Härg kodus, sooned metsas Puu maha raiutud ja oksad metsa jäetud Trv 1889 J. Käger H III 6, 322 (198)
11273 289 E* & Härg kodus, sooned metsas Puu ja kand Saa 1892 H. Langholts H III 13, 503 (11)
11274 289 E* Härg kodus, sooned metsas Puu, mis kodo toodud, haod metsa jäänud Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 290 (89)
11275 289 E* Härg kodus, sooned metsas Kaev Aud 1895 R. Niemann E 19150 (16)
11276 289 E* Härg kodun, soone metsas Palk (puu) Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (6)
11277 289 E* Härg kodun, soone mõtsan Puu (palk), mis mõtsast kodu tuudu Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 537 (40)
11278 289 E* Härg kotoh, soone mõtsah Puukand Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 441 (22)
11279 289 E* Härg kodu ja sooned metsas Puu Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (67)
11280 289 F Härg kodus, suled metsas Puu kodu, oksad metsas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (24)
11281 289 F & Härg kotun, sulõ mõtsan Puu ja puuossa' Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (31)
11282 289 Ga & Lind kotun, sule mõtsan Puu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (379)
11283 289 Gb & Mõtsan lastas lind, sulõ jäässe mõtsa, lind tuuas kodu Puu tuuas kodu, ossa jäässe mõtsa Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (56)
11284 289 H & Mees toodi metsast koju, aga sooned jäivad metsa Puu tuuakse koju, oksad metsas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 813 (156)
11285 289 I% & [Mees] toas, pea õues Palk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (27) 1115 1441 2442
11286 289 I% Mees toas, keha õues Palk 1890 E EM 93 (787) 1115 1441 2442
11287 289 I% Mees toas, keha õues Palk 1913 E EM2 80 (997) 1115 1441 2442
11288 289 I% Mees toas, keha õues Palk 1914 E MM 12 ja 44 (155) 1115 1441 2442
11289 289 I% Mees toas, keha õues Palk 1920 E MM2 12 ja 47 (157) 1115 1441 2442
11290 289 I% Mees toas, keha õues Palk 1994 E MM3 9 ja 38 (157) 1115 1441 2442
11291 289 I% Mees toas, keha õues 1939 RpS nr. 6 (1939) 191 1115 1441 2442
11292 289 # 1409C 1784D1d
11293 290 A & Ilus post, kaunis post, nädalas käia kord katsumas Kerik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (27)
11294 290 B & Härg koplis, kuus silma peas, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (95)
11295 290 B Härg koplis, kuus silma pääs, iga kuue päeva takka käidakse vaatamas Kirik 1890 E EM 37 (149)
11296 290 B Härg koplis, kuus silma pääs, iga kuue päeva takka käidakse vaatamas Kirik 1913 E EM2 35 (184)
11297 290 B Härg koplis, kuus silma peas, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik 1914 E MM 7 ja 42 (41)
11298 290 B Härg koplis, kuus silma peas, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik 1920 E MM2 7 ja 45 (42)
11299 290 B Härg koplis, kuus silma peas, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik 1994 E MM3 5 ja 36 (42)
11300 290 B Härg on koplis, kuus silma pääs, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas 1927 Ainelo III 68
11301 290 C/ & Kont koplemäel, kuus kullatud silma peas Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (45) 2365H
11302 290 C/ Kont koplemäel, kuus kullatud silma pääs Kirik 1890 E EM 67 (494) 2365H
11303 290 C/ Kont koplemäel, kuus kullatud silma pääs Kirik 1913 E EM2 60 (641) 2365H
11304 290 D1a/ & Valge kont koplis, iga kuue päeva järele käiakse teda vaatamas Kirik Hag 1890 H. Raudvere E 469 (11) 2365J1a
11305 290 D1b/ & Valge kont koplemäel, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (43) 2365J1b
11306 290 D1c/ & Kont koplemäel ja iga kuue päeva takka keisid teda vaatamas Kirik Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (113) 2365J1c
11307 290 D2/ & Kont koplemäel, iga seitsme päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417/8 (51) 2365J2
11308 290 D3a1/ & Valge kont kopli peal, iga nädal käia katsumas Kirik Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (46) 2365J3a1
11309 290 D3a2/ & Valge kont koples, iga nädal käiakse kord vaatamas Kirik Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (62) 2365J3a2
11310 290 D3b/ & Valge kont koplis, vareksed käivad iga nädalas üks kord vaatamas Kirik Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (4) 2365J3b
11311 290 D4a/ & Valge kont tagakoplis, iga pühapäeva hommikul käiakse teda teretamas Kirik Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (19) 2365J4a
11312 290 D4b/ & Valge kont koplis, inimesed käivad iga pühapääv teretamas Kirik Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (55) 2365J4b
11313 291 Aa1 Härg lautas, sarved väljas (Ochse im Stall, die Hörner draussen) Ein Degen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (10)
11314 291 Aa1 Härg lautas, sarved väljas Moek 1782 Willmann 164 (9)
11315 291 Aa1 Härg laudas, sarved väljas (Ein Ochs im Stall, die Hörner draussen) Die Balkenenden an der Hausecke 1876 Wied. 264
11316 291 Aa1 Härg laudan, sarvõ välän Tigu 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (65)
11317 291 Aa1 Härg lautas, sarved väljas Mõõk tupes 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (9)
11318 291 Aa1 Härg lautas, sarved väljas Mõõk tupes 1912 Jürjens 20
11319 291 Aa1 & Härg laudas, sarved väljas Mõek tuppes Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (49)
11320 291 Aa1 Härg laudas, sarved väljas Mõõk tupes Muh 1927 T. Kaljo E 60660 (1)
11321 291 Aa1 Härg laudas, sarved väljas Mõõk tupes Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (273)
11322 291 Aa1 Härg lautas, sarved väljas Mõõk tupes Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (21)
11323 291 Aa1 & Härg lautas, sarved väljas Veski Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (3)
11324 291 Aa1 Härg lautas, sarved väljas Mõek Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (111)
11325 291 Aa1 & Härg lautas, sarved väljas Õllenõu Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (3)
11326 291 Aa1 Härg lautes, sarved välles Mõek tuppes Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (114)
11327 291 Aa1 Härg laudan, sarve väljan Mõõk Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (32)
11328 291 Aa1 & Härg laudan, sarvõ välän Tigu Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (107)
11329 291 Aa2 Härg laudas, sarv väljas (Ein Ochs im Stall, das Horn draussen) Ein Degen 1876 Wied. 264
11330 291 Aa2 Härg laudas, sarv väljas Mõõk, tigu 1890 E EM 38 (151)
11331 291 Aa2 Härg laudas, sarv väljas Mõõk, tigu 1913 E EM2 35 (187)
11332 291 Aa2 Härg laudas, sarv väljas 1902 Kmpm. KH 32
11333 291 Aa2 Härg laudas, sarv väljas Tigu 1939 Nugis 286 ja 313 (35)
11334 291 Aa2 & Härg lautas, sarv väljas Elunurk Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (53)
11335 291 Aa2 Härg lautas, sarv ukse sees (Der Ochs im Stall, sein Horn in der Thüre) Ein Degen in der Scheide 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (3)
11336 291 Aa2 Härg laudas, sõrad väljas Majanurgad 1890 E EM 38 (152)
11337 291 Aa2 Härg laudas, sõrad väljas Majanurgad 1913 E EM2 35 (188)
11338 291 Ab & Härg laudan, sarve' usehn Tala, risthirs Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (16)
11339 291 B* & Lehm laudas, sarved väljas Uksepöör Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (256)
11340 291 B* & Lehm laudan, sarvõ välan Talaotsa Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (19)
11341 291 B* Lehm laudan, sarvõ ussen Täretara Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 31 (26)
11342 291 C & Oinas laudahn, sarvõ väläh Korstnaga ahi Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (33)
11343 291 C Oinas laudas, sarv väljas Ahi ja korsten 1890 E EM 113 (1013)
11344 291 C Oinas laudas, sarv väljas Ahi ja korsten 1913 E EM2 100 (1348)
11345 291 C Oinas laudas, sarv väljas Mõõk Hls 1890 E. Kitzberg E 402 (5)
11346 291 C & Oinas laudas, sarv väljas Korsten Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 117 (3)
11347 291 C Oenas laudan, sarve vällän Mõõk tuppen Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (57)
11348 291 D & Oinas laudan, pää väljan Majanurk Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 187 (116)
11349 291 # 1231 1970
11350 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekesta, maos marjavarrekesta Lõõtsapill, torupill, viiul 1890 E EM 38 (154)
11351 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekesta, maos marjavarrekesta Lõõtsapill, torupill, viiul 1913 E EM2 35 (190)
11352 292 A1a1* Härg läheb mõirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Harmonik Lai 1904 J. Ermann E 44372 (101)
11353 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Pasun VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (113)
11354 292 A1a1* Härg läeb mõirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Õlepass MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 726 (122)
11355 292 A1a1* & Härg liäb müüraten mäele, ei õle kõhun kõrrekestä, maun marjavarrekestä Lõõtsapill Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (2)
11356 292 A1a1* Härg liäb müüräten mäele, ei õle kõhun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Pill Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (22)
11357 292 A1a1* Härg läheb müirates mäele, ei õle kõhun kõrrekess, ei maon marjavarrakess Lõõtsapill Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407 (1)
11358 292 A1a1* Härg läheb möörates mäele, pole kõhus kõrrekest, maus marjavarrekest Kangast aetakse telgede peale Lai 1897 H. Asper H III 28, 528 (121)
11359 292 A1a1* Härg lääb möirates määle, põle kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (48)
11360 292 A1a1* Härg läheb mõõrates mäele, pole kõhtus kõrrekesta, maus marjavarrekesta Torupill Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (3)
11361 292 A1a1* Härg läheb müürates määle, ei kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Pasun MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (26)
11362 292 A1a1* & Härg läheb mürades mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Torupill Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (9)
11363 292 A1a1* Härg lähab möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Plt 1878 K. Moks H, R 7, 156 ja 169 (214)
11364 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, pole tal kõhus kõrrekestki, maus marjavarrekestki Erelid Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (7)
11365 292 A1a2 & Härg läheb möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjaterakest Pasun Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (98)
11366 292 A1a3* & Härg lätt müüräten mäele, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjakest Passun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (173)
11367 292 A1a3* Härg lääb möirates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjakest KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (81)
11368 292 A1a4 & Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest ega vatsas marjavarrekest Torupill Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (13)
11369 292 A1b* & Härg läks möirates mäele, põle tal kõhun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Härmoonik Kod 1955 O. Niinemägi RKM II 48, 372 (15)
11370 292 A1b* Härg läks müirates mäe poole, polnud kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Torupill MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (19)
11371 292 A1c & Must härg läits mõiraten mäele Sitasitik Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (18)
11372 292 A1d & Härg läks möirates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest, isi ku torupillike Torupill KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (266)
11373 292 A1e & Härg lähäb luesates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Toropill KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (28)
11374 292 A2a* Härg läheb mäele möirates, põle temal kõhus kõrrekest, maus marjavarrekest Harmonika Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (10)
11375 292 A2a* Härg lähäb mäele möirates, põle kõhun kõrrekesta, maon marjavarrekesta Torupill MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (26)
11376 292 A2a* & Härg lääb määle möirates, põle kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Pill Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (1)
11377 292 A2a* Härg lätt mäele möiratõn, ei olõ kõtun kõrrõkõist, ei maon marjavarrõkõist Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (109)
11378 292 A2a* Härg lätt mäele müürätehn, ei ole kõtuhn koorekeist, ei marjavarrekeist Piibar Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (60)
11379 292 A2b1 & Härg läks mäele möirates, pole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Pasun Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (39)
11380 292 A2b2 & Härg läks mäele möirates, ei olnud kõhus kõrrekest ja maos metsamarjakest Torupill Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (143)
11381 292 A2b2 Härg läks mäele möirates, ei olnud kõhus kõrrekest ja maos metsamarjakest Torupill 1992 Metstak2 36
11382 292 B1a* Härg lätt mõtsa murraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maan marjavarrekest Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (37)
11383 292 B1a* Härg lätt mõtsa mürraten, ei ole kõtul kõrrekest ega maan marjavarrekest Müristamine Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (8)
11384 292 B1a* & Härg lää mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, naha vahel varrekest Härmoonik Trv 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (63)
11385 292 B1a* & Härg lätt mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Passun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (100)
11386 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lutusarve ajamine Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 263 (16)
11387 292 B1b1* & Härg läts mõtsa mürräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lõõtspill Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (332)
11388 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürräten, olõ kõtun kõrrõkõist, maasikõmarja varrõkõist Lutusarvõ aias Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (2)
11389 292 B1b2 & Härg läts mõtsa müraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Lõõtsapill Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (9)
11390 292 B2a & Härg läts mõtsa mürraten, tulli kodu jõrraten, es ole kõtun kõrrekest, ei marjapuu all marjakest Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (34)
11391 292 B2b & Härg lääb mõtsa mõiraten, tuleb kodu tõrraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei ka hainaraasukest Sitasitik Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (51)
11392 292 B2c & Härg lätt mõtsa mürraten, tule koda jõrraten, es ole hainakõrrekest ega õlekõrrekest Lõõtspill Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (122)
11393 292 B2d & Härg läts mõtsa mürraten, kodu tulli jõrraten, suun ei hainakõrrekest ega viljavarrekest Härmoonik Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (56)
11394 292 B3a & Must härg läks metsa mürrates, ei ole kõhus kõrrekest ega maasikmarja varrekest Vanaaegne lutusarv Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (2)
11395 292 B3b* & Pull läts mõtsa mürräten, ei olõ kõtun kõrrõkõist ja maasikmarja varrõkõist Pasun Urv 1961 M. Külaase RKM II 135, 520
11396 292 B3b* Pull läks metsa murraten, es ole kõtun kõrrekest, maaskmarja varrekest Pasun San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
11397 292 B3c & Pull lätt mõtsa mürräten, ei ole kõtun kõrrekest Vii järele min[emise] paarid seljas San 1925 E. Päss E 56007 (34)
11398 292 C & Must härg läheb mööda möirates, kõhus pole õlekõrtki Lõõtspill Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
11399 292 D & Hall härg läks ammudes, küla kajule karjudes, tal põle kõhtus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill hüiab Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (124)
11400 292 Ea & Härg tuleb arust ammutesse, ei ole kõhus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Loetsapill Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (46)
11401 292 Eb & Härg tuli koju möirates, ei olnud kõhus kõrrekest Mängitakse harmoonikat Hel 1926 K. Puusepp E 58454
11402 292 F & Härg läheb möirates, ei ole kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Torupill KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 27 (102)
11403 292 F Hall härg möirgab, ei ole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill 1955 ÜÕÕ 45 (8)
11404 292 G & Mees läheb metsa möirates, pold taal kõhtus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (31)
11405 292 H/ & Kena oinas, keerud sarved, keksib külatanavil, ei ole kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Saan Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 464 (1) 623B
11406 292 I/ & Kena oinas, ketsud sarved, läheb möirates mäele, tairutes üle tammi Konn Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (35) 623C
11407 292 J1/ & Härg läheb mäele möirates, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (19) 156Ü1
11408 292 J2a/ & Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile, läheb üle mäe möirates Sitikas JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (106) 156Ü2a
11409 292 J2b/ & Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile ja läheb möirates mäele Veski Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 121 (266) 156Ü2b
11410 292 J3/ & Hall härg, hangud sarved, võtab kihelkonna kukile, sauna sarvile ja läheb möirates mäele Tuuleveske Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (16) 156Ü3
11411 292 # 181F 1268 | ul
11412 293 & Härg magab määl, silmad külje peal Saun Pöi 1902 J. Prooses E 42384 (9)
11413 294 A1a1% Maarik magab, maksad liiguvad Maja 1890 E EM 87 (720) 1042
11414 294 A1a1% Maarik magab, maksad liiguvad Maja 1913 E EM2 76 (918) 1042
11415 294 A1a1% Maarik maka, masa' liiguse' Tare – inimese Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (101) 1042
11416 294 A1a1% Maarik magab, maksad liiguvad Maja, inimesed sees 1992 Metstak2 20 ja 22 1042
11417 294 A1a1% Maarik maka, massa liigusõ Inemise käävä tarõh Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (78) 1042
11418 294 A1a1% Maarik maka, massa' liiguse Maja ja inimesed Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (80) 1042
11419 294 A1a1% Maarik maka, massa' liiguse Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (4) 1042
11420 294 A1a1% Maarik maka, massa' liiguse Elumaja Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (2) 1042
11421 294 A1a1% & Maarik maka, massa liiguse Kaivuvesi Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 204 (3) 1042
11422 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigussõ Maja, inimese sehen Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 141 (5) 1042
11423 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Maja, inemise Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (1) 1042
11424 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Maja Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (9) 1042
11425 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (3) 1042
11426 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Sau Se 1930 A. Tammeorg S 23866 (38a) 1042
11427 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Kell Se 1959 A. Relli RKM II 92, 91 (211) 1042
11428 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Kiisla Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (46) 1042
11429 294 A1a1% Maarik maka, massa' liiguse Pilve' Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (80) 1042
11430 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Kaovesi Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (19) 1042
11431 294 A1a1% Maarik maka, massa' liigusõ Järv Se 1928 T. Linna S 9130 (75) 1042
11432 294 A1a1% & Maarik maka, massa liigusõ' Ahi küttüs Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (20) 1042
11433 294 A1a1% Maarik maka, massa' liiguse' Tare Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS 1042
11434 294 A1a1% Maar'k maka, massa' liiguse Lätte' Se 1927 E. Põllula S 2693 (28) 1042
11435 294 A1a1% Maar'k maka, massa' liigusõ Sau tarõh – suitsutares Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (15) 1042
11436 294 A1a1% Maarik makab, massad liiguvad Elutuba TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (34) 1042
11437 294 A1a1% Maarik maka, massa' liiguse Vas? 1877–1917 J. Sandra E 29762 1042
11438 294 A1a1% Maari makkas, massa' liikus Heinakuhi, tuul liigutab kõrse Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (13) 1042
11439 294 A1a2* Maarik makas ja massa' liikusõ Maja ja inimesed Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 61 (101)
11440 294 A1a2* & Maarik maka maah, a massa liigusõ Järv ja lainõ Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (48)
11441 294 A1a3* Maarik magab, massad sees liiguvad Inimesed toas liig[uvad] Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (7)
11442 294 A1a3* Maarik makka, massa sisen liiguse Maja ja inemise Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (42)
11443 294 A1a3* Maarik makka, massa sisen liigusõ Inemise tarõn Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (54)
11444 294 A1a3* Marik maga, massa' seeh liiguse Veski Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (14)
11445 294 A1a3* & Maarik maka, massa seeh kõik liigusõ Mustsõh suitsutarõh sau liigus üleveh Se 1935 A. Kits S 100015 (28)
11446 294 A1b* Maarik maka, massa' hel'osõ Kiisla livvaga lavva pääl Se 1929 N. Nurmetu S 9988 (1)
11447 294 A1b* & Maarik maka, massa' siseh hel'osõ' Kaivosalvõ' ommava paigah, a vesi siseh liigus Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 285 (117)
11448 294 A1c & Maarik maka, massa' tõrguse' Läte Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (61)
11449 294 A1c & Maarik maka, massa' tõrgusõ' Sau tarõh Se 1929 M. Pihlapuu S 18098 (5)
11450 294 A1c Maar'k maka, massa' tõrgusõ Sau Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (85)
11451 294 A1c Maar'k maka, massa' tõrgusõ Sauga tarõ Se 1930 V. Ruusamägi S 25954 (26)
11452 294 A2 & Maarik magab, maksad-kopsud liiguvad Tare inimestega Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (23)
11453 294 A2 Maarik makas, massa-kopsu liiguva Inemise maeas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (31)
11454 294 A3 & Maar'k maka, täü liigus Elomaja Se 1935 A. Jänessoo S 105260 (3)
11455 294 Ba1 Maasik magab, maksad liiguvad Maja Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (13)
11456 294 Ba1 Maasik magab, maksad liiguvad Kiisla Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 88 (72)
11457 294 Ba1 Maasik magab, massad liiguvad Maja San 1929 L. Kuusik E 64009 (19)
11458 294 Ba1 Maasik maka, massa' liiguse Inemise tareh Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 413 (98)
11459 294 Ba1 Maasik maka, massa' liiguse Maja ja inimesed Plv 1932 M. Torop E 79975 (5)
11460 294 Ba1 Maasik maka, maksa liikuse Kell Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 359 (19)
11461 294 Ba1 Maasik maka, massa' liigusi Tuas inimesed käivad Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (40)
11462 294 Ba1 Maasik maka, massa' liigusõ Maja Vas 1905 O. Jõgeva H II 74, 392 (18)
11463 294 Ba1 Maasik maka, massa' liikusõ Maja Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (20)
11464 294 Ba1 & Maasik maka, massa liigusõ Kiisla livvah Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (25)
11465 294 Ba1 Maasik maka, massa' liigusõ Maja inemistega Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (11)
11466 294 Ba1 & Maasik maka, massa' liigusõ Pliidi all tuli Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (31)
11467 294 Ba1 Maasik maka, massa' liiguse Maja Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 382 (17)
11468 294 Ba1 Maasik maka, massa' liigussõ Maja Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 488/9 (3)
11469 294 Ba1 Maasik maka, massa' liigusse Maasik on leh'm, tuu tähendäs tarrõ, koh inemise' liigussõ' Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 18 (27)
11470 294 Ba2* & Maasik maka, massa' siseh liigusõ' Inimesed liiguvad majas Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (85)
11471 294 Ba2* Maasik maka ja massa' seeh liiguse S'oo tare, maas'k – mee [meie s.o. seesolijad] Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
11472 294 Bb Maasik maka, massa' hel'osõ Vesi juusk üle mätäste Se 1936 M. Vabarna S 121934 (39)
11473 294 Bb & Maasik maka, massa' hel'osõ' Järvelainõ' Se 1949 V. Pino RKM II 30, 210 (780)
11474 294 Bb & Maas'k maka, massa' hel'osõ Kiisla Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (17)
11475 294 Bb Maas'k maka, massa' hel'osõ Hainakuhi, haina tuulõga helas Se 1929 I. Sonts S 124439 (68)
11476 294 C Mahe makas, masa' liiguse Tare, inimese' Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (102)
11477 294 C Mahe makas, massa' liigusse Lehm Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (34)
11478 294 C & Mahe maka, massa liiguse Tare, inemise sisen Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (14)
11479 294 D & Mustik maah, sooliku halosõ [sic!] Kaiv Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (101)
11480 294 E1* Lehm maka, massa' liigusõ Maja Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (59)
11481 294 E1* & Lehm maka ja massa' liigusõ' Tarõn inemise kõndva Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 139 (5)
11482 294 E2 & Lehm seisab ööd ja päävad, kopsud ja maksad sees liiguvad Maja Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (65)
11483 294 F1a1 Härg makas, massa' liigussõ Maja inimestega 1887 Meelej. nr. 32 (1887) 255 (2)
11484 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Kartohvlid keevad 1890 E EM 38 (157)
11485 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Kartohvlid keevad 1913 E EM2 35 (193)
11486 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja Pal 1892 M. Uus H II 43, 707 (7)
11487 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (8)
11488 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Suits MMg 1891 G. Puus H II 28, 774 (7)
11489 294 F1a1 & Härg magab, maksad liiguvad Maja inimestega Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (64)
11490 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Veski JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (2)
11491 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba ja inimesed Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 321 (65)
11492 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Õllevaat Lai 1897 H. Asper H III 28, 527 (103)
11493 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Kääriv õllevaat VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (22)
11494 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 202 (124)
11495 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba, inimesed sees Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (13)
11496 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba ja inimesed sees Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (14)
11497 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja, kus inimesed sees on Pal 1889 E. Uus H III 8, 334 (4)
11498 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja, kelle sees inimesed kõnnivad Pal 1889 L. Arst H III 8, 228 (7)
11499 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Inimesed tuas HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (67)
11500 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba ja inimesed sees Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 284 (96)
11501 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Inimesed majas MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (8)
11502 294 F1a1 & Härg magab, maksad liiguvad Kartulid keevad Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (7)
11503 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba ja inimesed Plv 1893 J. Melzov E 8391 (8)
11504 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Inimesed käivad toas Plt 1894 M. Luu H IV 5, 545 (37)
11505 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Jõgi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (1)
11506 294 F1a1 Härg magab, massad liiguvad Maja San 1929 L. Kuusik E 64009 (19)
11507 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Elumaja Kuu 1909 A. Ploompuu E 46415 (9)
11508 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Õlut käib Vän 1925 V. Neidlich E 55629
11509 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 143 (169)
11510 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (3)
11511 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba, inimesed sees Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (4)
11512 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Veski Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 201 (146)
11513 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Inimesed majas liikumas Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (10)
11514 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Tuba Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (4)
11515 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Vesiveski Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (24)
11516 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Vän 1925 A. Milvek E 55635a
11517 294 F1a1 Härg makap, maksad liiguvad Maja, kus elatakse Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 437 (21)
11518 294 F1a1 Härg magab, massa' liiguva Inimese tuas, kambres käimine Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (18)
11519 294 F1a1 Härg magab, massa' liiguva Maja ja inimesed Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 332 (23)
11520 294 F1a1 Härg makab, massa' liiguva Maja inimestega Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (55)
11521 294 F1a1 Härg makap, massa' liiguva Maja Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (2)
11522 294 F1a1 Härg magab, massa' liiguse Inimene hingab Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 628 (29)
11523 294 F1a1 Härg makas, massa' liigusseva Tare Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (51)
11524 294 F1a1 Härg makas, massa' liiguse Maja Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427
11525 294 F1a1 Härg makas, massa' liigusse Tare ja rahvas Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (21)
11526 294 F1a1 Härg makas, massa' liigussõ Maja ja rahvas San 1924 E. Päss E 54088 (6)
11527 294 F1a1 Härg makas, massa' liigussõ Inimesed toas Kan 1924 A. V. Kõiv E 55025 (13)
11528 294 F1a1 Härg makas, massa' liigussõ Inimesed majas Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (2)
11529 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Tuba, kus liiguvad inimesed Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 10
11530 294 F1a1 Härg maka, massa' liigussõ Tarõ Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (20)
11531 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusse Tuba, rahvas sees Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (37)
11532 294 F1a1 Härg maka, massa' liigussõ Maja Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (7)
11533 294 F1a1 Härg maka, massa' liigussõ Maja Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
11534 294 F1a1 Härg maka, massa' liigussõ Maja ja elaniku Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (17)
11535 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Tarepõrmand, inemise kõndva pääl Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (10)
11536 294 F1a1 Härg makas, massa' liigusõ Maja, inemise Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (52)
11537 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Maja Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 172 (9)
11538 294 F1a1 Härg makas, massa' liiguse Tare, tuba Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (5)
11539 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Inimese majan Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (45)
11540 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Inemise liiguse taren Rõu 1889 K. Thom H III 11, 85 (34)
11541 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Maja sees eletakse Räp 1905 V. Songi H III 31, 377 (2)
11542 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Maja, kos eletas Krl 1909 J. Sööt EKnSc 222 (1)
11543 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Rahvas tarõn Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (10)
11544 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Maja ja inimese Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (73)
11545 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Elumaja Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (19)
11546 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Maja Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (39)
11547 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Maja Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1131 (9)
11548 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Inemise' kerkoh Se 1929 A. Gehrke S 17305 (21)
11549 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Tarõ Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 397 (8)
11550 294 F1a1 Härg maka, massa' liiguse Tare, inemise sisen Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (14)
11551 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Maja ja seal inimesed Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 13 (10)
11552 294 F1a1 Härg magab, maksad liiguvad Inimesed majas Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 17 (8)
11553 294 F1a2 Härg magab ja maksad liiguvad Veski Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (21)
11554 294 F1a2 Härg magab ja maksad liiguvad Tuba ehk veski ja kibid veskis Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 989 (950)
11555 294 F1a2 & Härg magab ja maksad liiguvad Kuuseoksad Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 108 (53)
11556 294 F1a2 Härg magab ja maksad liiguvad Veski Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (149)
11557 294 F1a3* Härg magab maas, maksad liiguvad Käiv õlut Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238a (9)
11558 294 F1a3* & Härg maka, massa seehn liigusõ Majarahvas Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (80)
11559 294 F1b* & Härg makka, mass seen liigus Tare Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (25)
11560 294 F1b* Härg magab, maks liigub Tuba Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 488 (22)
11561 294 F2 & Härg magab, kopsud liiguvad Meri Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (73)
11562 294 F2 Härg magab, kopsud liiguvad Rahvas, magavad tuas eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (5)
11563 294 F2 Härg magab, kopsud liiguvad Elumaja JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (15)
11564 294 F2 Härg magab, kopsud liiguvad Tuba inimestega Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (13)
11565 294 F2 Härg magab, kopsud liiguvad Maja San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 418 (12)
11566 294 F2 Härg makab, kopsu' liiguvad Maja ja inimese Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (22)
11567 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Elumaja KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (212)
11568 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Tuba Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (12)
11569 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Õlu käib vaatis Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45 (6)
11570 294 F3a1 & Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Õlut käib Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (108)
11571 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Vesi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (7)
11572 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Veske jookseb Vil 1894 G. Karu H II 49, 355 (2)
11573 294 F3a1 & Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Allikas keeb Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (75)
11574 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Tuba inimestega Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (8)
11575 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Maja öösel Trt 1934 H. Senka E 85906 (9)
11576 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Elumaja SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (8)
11577 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Õlut keib PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (17)
11578 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liiguvad Maja, inimesed Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (256)
11579 294 F3a1 Härg magab, kopsud-maksad liikvad Haav Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (121)
11580 294 F3a1 Härg makab, kopsud-maksad liiguvad Hel 1891 J. Lammas E 422 (720)
11581 294 F3a1 Härg magab, kopsu-maksa liiguvad Rahvas kirikus Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (13)
11582 294 F3a1 Härg magab, kopsu-massa liiguve Tuba, inimesed sees Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (7)
11583 294 F3a1 Härg makas, kopsu-massa liigusse Elumaja San 1888 K. Gross H II 31, 806 (29)
11584 294 F3a1 Härg makas, kopsu-maksa liigussõ Maja ja inim[esed] Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
11585 294 F3a1 Härg makas, kopsu-massa liiguse Maja ja inemise Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (101)
11586 294 F3a2* & Härg magab, kopsud ja maksad liiguvad Järv ja kalad Trv 1895 J. Sams E 18071 (27)
11587 294 F3a2* Härg magab, aga kopsud-maksad liiguvad Maja ja veski Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (25)
11588 294 F3a3 & Härg magab ja kopsud-maksad liiguvad sees Maja Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (9)
11589 294 F3a4 & Härg magab maas, kopsud-maksad liiguvad Maja JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 367 (34)
11590 294 F3a4 Härg magab maas, kopsud-maksad liiguvad M[aja] Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (41)
11591 294 F3a5* & Härg magab maas, kopsud-maksad liikvad sees Elumaja inimestega Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (15)
11592 294 F3a5* Härg magab maas ja kopsud-maksad liiguvad sees Inimeste elumaja Mih 1920 A. Leppik E 50893 (15)
11593 294 F3b+ & Härg magab seina ääres, kopsud-maksad liiguvad Ollevaat Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (7)
11594 294 F3b+ Härg tee ääres, kopsud-maksad liiguvad sees Elumaja LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 766 (47)
11595 294 F3b+ & Härg seliti maas, kopsud-maksad liikvad sees Käsikivi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (76)
11596 294 F3b+ Härg magab ööd ja päevad, kopsud-maksad liiguvad Maja, inimesed Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (21)
11597 294 F4a Härg magab, maksad-kopsud liiguvad Maja MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (14)
11598 294 F4a Härg magab, maksad-kopsud liiguvad Õllevaat ja maja Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 452 (28)
11599 294 F4a Härg magab, maksad-kopsud liiguvad Tuba Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (34)
11600 294 F4a Härg maka, massa-kopso liigusiva Maja ja rahvas Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (2)
11601 294 F4a Härg magab, maksad-kopsud liiguvad Inimesed toas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (25)
11602 294 F4a Härg magab, maksad-kopsud liiguvad Maja Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (258)
11603 294 F4a Härg magab, maksad-kopsud liiguvad Maja, inimesed liiguvad Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (6)
11604 294 F4a Härg magab, massad-kopsud liiguva Tuba TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (7)
11605 294 F4a Härg magab, maksa-kopsu liiguvad Maja ja inimesed TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (2)
11606 294 F4a Härg magab, maksa-kopsu liiguva Ote 1922 S. Brücker A 426 (9)
11607 294 F4a Härg magab, massa-kopsu liiguva Elumaja Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (25)
11608 294 F4a Härg magab, massa-kopsu liiguva Maja elanikkudega Nõo 1924 M. Tomson A 6156 (26)
11609 294 F4a Härg makab, maksa-kopsu liiguva Maja Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (87)
11610 294 F4a Härg makas, maksa-kopsu liiguva Maja, inimesed sees Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (42)
11611 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liiguva Maja Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (3)
11612 294 F4a Härg makas, massa-kopso liiguva Maja, inimesed liiguva Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 ja 376 (64)
11613 294 F4a Härg maka, massa-kopsu liiguva Tare 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (7)
11614 294 F4a Härg magas, massa-kopsu liigussõva Maja ja tiä eläniku Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (13)
11615 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigus Maja Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 31 (2)
11616 294 F4a Härg makab, massa-kopsu liigusse Maja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (32)
11617 294 F4a Härg makap, massa-kopsu liigusse Maja inimestega Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (29)
11618 294 F4a Härg makas, maksa-kopsu liigusse Maja Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (43)
11619 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Tuba inemestega Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (14)
11620 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Tare inimestega Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (14)
11621 294 F4a & Härg makas, massa-kopsu liigusse Elutare Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (58)
11622 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Maja Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (1)
11623 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Tare ja inimise Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (4)
11624 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Inemise majan Urv 1890 J. Teder H III 11, 328 (8)
11625 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Maja ja inemise Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (17)
11626 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusse Tarõ, inimese sisen Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66 (40)
11627 294 F4a Härg makas, massa-kopso liigusse Inimese majan Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (26)
11628 294 F4a Härg maka, massa-kopso liigusse Hoone, elaniku seen Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (7)
11629 294 F4a & Härg maka, massa-kopsu liigusse Rehetare Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (89)
11630 294 F4a Härg maka, massa-kopsu liigussõ Maja ja inemise Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (55)
11631 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liikuse Inimesed tuas Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (14)
11632 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liikuse Tare San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (5)
11633 294 F4a Härg makas, maksa-kopsu liiguse Maja ja inimese Räp 1933 E. Zirnak ERA II 60, 405 (4)
11634 294 F4a Härg makas, massa-kopsu liigusõ Inemise tarõ sisen Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (40)
11635 294 F4a & Härg maka, massa-kopso liiguse Pada keese Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 461 (115)
11636 294 F4a Härg maka, massa-kopso liigusõ Tarõ Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (23)
11637 294 F4a Härg maka, massa-kopso liigusõ Tuli ahjoh Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (18)
11638 294 F4b* & Härg makas mäe pääl, massa-kopsu liigusse Talumaja Võn 1889 J. Kripson H II 29, 785 (1)
11639 294 F4b* Härg magab mäe pääl, maksa-kopsu liiguva Maja Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (72)
11640 294 F4b* Härg makap mäe külle pääl, massa-kopsu sehen liiguva Maja Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (42)
11641 294 F4c* Härg magab maas, maksad-kopsud liiguvad Maja Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 460 (213)
11642 294 F4c* & Härg sais, massa-kopsu liiguse Maja, elanikud Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (18)
11643 294 F5 & Härg magab, süda, maksad liikuvad Inimesed keivad toas Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (10)
11644 294 F6* Härg magab, sooled liiguvad Tuba ja inimesed sees Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (9)
11645 294 F6* & Härg magab maas, sooled liiguvad sees Tuba, inimesed liiguvad sees Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 205 (167)
11646 294 F7* Härg magab maas, sooned liiguvad sees Elumaja Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (78)
11647 294 F7* & Härg magab, sooned liiguvad Õllevaat PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 147 (11)
11648 294 F8* Härg magab ja sapsud liiguvad Õlut käib Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (24)
11649 294 F8* & Härg magab, sapsud lõdisevad Haavapuu JJn 1888 M. Roosileht H I 1 267 (24)
11650 294 G1a1% Hall härg magab, kopsud-maksad liiguvad Maja Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (67) 155A8b
11651 294 G1a1% Hall härg magab, kopsud-maksad liiguvad Maja Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (34) 155A8b
11652 294 G1a1% Hall härg magab, kopsud-maksad liiguvad Tuba MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (83) 155A8b
11653 294 G1a1% & Hall härg magab, kopsod-maksad liikvad Pilved Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 533 (63) 155A8b
11654 294 G1a2* & Hall härg, kopsu-massa liiguve Maja Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (141)
11655 294 G1a2* Hall härg ja kopsud-maksad liiguvad Tuba ja inim[esed] Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (4)
11656 294 G1a2* Hall härg, kopsud-maksad liiguvad sees Vesiveski Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (21)
11657 294 G1a3 Hall härg magab maas, kopsud-maksad liiguvad sees Elumaja Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (11)
11658 294 G1a3 Hall härg magab maas, kopsud-maksad liiguvad sees Maja ja inimesed Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 266 (3)
11659 294 G1a3 & Hall härg magab maas, kopsud-maksad liikvad sees Maja, inimesed sees Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 460 (7)
11660 294 G1b* & Hall härg magab vainul, kopsud-maksad liikuvad sees Kirik Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (65)
11661 294 G1b* & Hall härg tee ääres maas, kopsud-maksad liiguvad Elumaja Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (33)
11662 294 G2 Hall härg magab, maksad-kopsud liiguvad Tuba Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (4)
11663 294 G2 Hall härg magab, maksad-kopsud liiguvad Veski Ote 1955–1956 H. Samuel RKM II 84, 164 (25)
11664 294 G2 & Hall härg makas, massa-kopsu liigus Inimesed elumajas Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (14)
11665 294 G3 & Hall härg lautas, kopsud liiguvad Veski, eks kibi käi ringi Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (3)
11666 294 G4 & Hall härg maas, sooled liiguvad sees Tuba Nis 1888 M. Neumann H III 3, 376 (5)
11667 294 G5 & Hall härg magab maas, sooned liiguvad Tuba, millel inimesed sees Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (83)
11668 294 H1a* Must härg magab, kopsud-maksad liiguvad Inimesed toas töötavad Vai 1889 H. Masing H II 7, 85 (133)
11669 294 H1a* Must härg magab, kopsud-maksad liiguvad Tuba Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (39)
11670 294 H1a* & Must härg magab, kopsud-maksad liiguvad Tuba ja inimesed Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (46)
11671 294 H1a* Must härg makab, kopsud-maksad liiguvad Tuba oma ukse, akende ja inimestega Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (47)
11672 294 H1a* Must härg magab, kopsud-maksad liikuvad Elumaja LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (18)
11673 294 H1a* Must härg magab, kopsod-maksad liegovad Elumaea Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (26)
11674 294 H1a* Must härg magab, aga kopsud-maksad liiguvad Maja inimestega Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (43)
11675 294 H1b* Must härg magab maas, kopsud-maksad liiguvad Inimesed toas Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 161 (66)
11676 294 H1b* Must härg magab maas, kopsud-maksad liikuvad sees Tuba, inimesed liikuvad seal sees Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (51)
11677 294 H1b* Must härg magab maas, kopsud-maksad liikvad sees Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 244 (64)
11678 294 H1b* Must härg magab maas, kopsud-maksad liikvad sees Elumaja Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (148)
11679 294 H1b* Must härg magab maas, kopsud-maksad liikvad sees Tuba ja inimesed Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (7)
11680 294 H1b* & Must härg makab maas, kopsud-maksad liikväd sies Elumaea Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (23)
11681 294 H1c% & Must härg magab mäel, kopsud-maksad liikuvad sees Maja Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (46) 2360A3 2361
11682 294 H1d* & Must härg magab koplis, kopsud-maksad liiguvad Inimesed toas Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (140)
11683 294 H1d* Must härg keset kopelt, kopsud-maksad liiguvad Maja Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (63)
11684 294 H2a Must härg magab, maksad-kopsud liiguvad Maja SJn 1889 T. Köstner H II 26, 401 (217)
11685 294 H2a Must härg magab, maksad-kopsud liiguvad Inimesed majas Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (39)
11686 294 H2a Must härg magab, maksad-kopsud liiguvad Inimese majas San 1963 O. Esta RKM II 169, 347 (74)
11687 294 H2a Must härg makab, massa-kopsu liiguva Tare Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (26)
11688 294 H2a Must härg makab, massa-kopsu liiguva Tare Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (56)
11689 294 H2a Must härg makap, massa-kopsu liiguva Maja, rahvas elap sisen Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (40)
11690 294 H2a & Must härg makas, massa-kopsu liiguve Vesiveske Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (133)
11691 294 H2a Must härg makas, maksa-kopsu liiguse Maja Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (93)
11692 294 H2a Must härg makas, massa-kopsu liikuse Maja inemistega San 1895 J. Kuldsep E 19083 (14)
11693 294 H2a Must härg makas, massa-kopsu liigusse Maja Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (8)
11694 294 H2a Must härg makas, massa-kopsu liigusse Elumaja ja inimes[ed] tema sisen Ote 1895 E. Palm E 20128 (3)
11695 294 H2a Must härg makas, massa-kopsu liigusse Maja San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 303 (359)
11696 294 H2a Must härg makas, maksa-kopsu liiguse Elumaja Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (26)
11697 294 H2b & Must härg makab mulla pääl, massa-kopsu liiguva Majarahvas Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (23)
11698 294 H2b Must härg magab mulla pääl, maksa-kopsu liiguva Maja Ran 1922 L. Ots A 110 (15)
11699 294 H3 & Must härg makap, kopsu liiguva sisen Tare inemistega Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (13)
11700 294 H4* Must härg magab maas, sooled liiguvad Tuba 1890 E EM 104 (907)
11701 294 H4* Must härg magab maas, sooled liiguvad Tuba 1913 E EM2 91 (1202)
11702 294 H4* & Must härg magab maas, sooled liikuva sees Elumaja Hii 1888 G. Tikerpuu H II 41, 152 (1)
11703 294 H5 & Must härg magab maas, sooled-maud liikuvad Tuba Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (80)
11704 294 H6 Must härg magab, sisikond liigub Tuba ja inimesed VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (125)
11705 294 H6 Must härg magab, süsikond liigub Tuba VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (52)
11706 294 H6 & Must härg magab, sisikõnnad liiguvad Tuba, kus inimesed sees hulguvad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (47)
11707 294 I1a & Vana härg magab maas, sooled liiguvad (Ein alter Ochse liegt an der Erde, steht still, die Därmen regen sich) Ein bewohnt Haus Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (127)
11708 294 I1a Vana härg magab maas, sooled liiguvad Elomaja 1782 Willmann 175 (117)
11709 294 I1a Vana härg magab maas, sooled liiguvad Maja, teltta, rankinen, huone 1851 Lönnrot2 194 (164)
11710 294 I1a Vana härg magab maas, sooled liiguvad (Ein alter Ochs liegt am Boden, die Eingeweide rühren sich) Ein bewohntes Haus 1876 Wied. 293
11711 294 I1a Vana härg magab maas, sooled liiguvad Elumaja 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (121)
11712 294 I1a Vana härg magab maas, sooled liiguvad Ein Haus mit seinen Bewohnern Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36p (27)
11713 294 I1a Vana härg pikali maas, sooled liiguvad Tuba 1890 E EM 171 (1660)
11714 294 I1a Vana härg pikali maas, sooled liiguvad Tuba 1913 E EM2 148 (2159)
11715 294 I1b & Vana härg seisab maas, sooled liiguvad (Ein alter Ochse liegt an der Erde, steht still, die Därmen regen sich) Ein bewohnt Haus Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (127)
11716 294 I1b Vana härg seisab maas, sooled liiguvad Elumaja 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (121)
11717 294 I2a & Vana härg magab ja sooned liiguvad Tuba Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (156)
11718 294 I2b* Vana härg magab maan, sooned liiguvad Maja inimestega Pst 1913 J. Müür E 48011 (3)
11719 294 I2b* Vana härg magab maan, sooned liiguvad Maja inimestega Trv 1913 J. Müür E 48011 (3)
11720 294 I2b* Vana härg magab mahan, soone liiguva Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (23)
11721 294 I2b* & Vana härg magab maan ja soone liiguva sehen Elumaja Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 74 (69)
11722 294 I3 & Vana härg ära koolu, kopsu-massa liiguve Tare Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (26)
11723 294 J+ & Surnu härg, kopsud-maksad liiguvad Kammer Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (33)
11724 294 J+ Härg surnud, sooled kipuvad Inimesed majas Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 561 (12)
11725 294 J+ Ruske härg mauli maas, sooled liiguvad sees Maja ja inimesed Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (12)
11726 294 J+ & Härg eläs, kõru palas, kopsu-massa liiguse Tuli ja suits Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 887 (2)
11727 294 K & Lammas makas, massa-kopsu liigus Lammas om maja või hoone, liikje massa-kopsu om eläniku huune sehen: inimese või eläje Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 72 (12)
11728 294 L & Kits makas ja maksa-kopsu liigusse Elumaja San 1967 R. Praakli RKM II 227, 282 (30)
11729 294 M1a & Karu magab, kopsud-maksad liiguvad Maja Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (73)
11730 294 M1b & Karu magab mäe peal, kopsud-maksad liiguvad Ader Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (17)
11731 294 M2% & Vana karu magab, süsikond liigub Elumaja Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (8) 564 576 1947Bb2
11732 294 M3 & Karu on koolu, aga kopsud-massad elave Maja ja inimesed majas Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (32)
11733 294 M3 Karu koollud, kopsud-maksad elavad Maja 1913 E EM2 50 (459)
11734 294 N+ Hall hunt makas, kopsud-maksad liiguvad Hel 1891 J. Lammas E 422 (720)
11735 294 N+ & Mees magab, maksa-kopsu liiguva Maja, inimesed toas Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (6)
11736 294 N+ Kuningas istub mäe pääl, maksad sees liiguvad Kirik Trm 1930 J. Hinno A 11277 (5)
11737 294 O/ & Härg makab, massa liigu, hanna viskab tare otsa pääle üles Maja, inimesed, suits (toss) Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (51) 951E
11738 294 P/ & Lammas magab härja sees, kopsud-maksad liiguvad Sukk saapa sees ja jalavarbad liiguvad Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (9) 927H
11739 294 Q/ & Härg magab, vasikas nina all, maksad-kopsud liiguvad Tuli ahjus on härg, kolle on vasikas, maksad-kopsud liiguvad on tuli liigub SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 433 (2) 2468D
11740 294 R/ & Hall härg ja hangus sarved, kopsud-maksad liikuvad sees, keerab ümmer kihelkonna Tuuleveske Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 371 (142) 156X
11741 294 # 567
11742 295 & Härg makas mäe pääl, hand alan haavistikun Puu vari Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (16)
11743 295 # 1042E4b2
11744 296 & Härg möirab harjumaal, lapsed kardavad karjamaal Kõueke 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (221)
11745 296 Härg möirab Harjumaal, lapsed kardavad karjamaal Kõueke, müristamine 1890 E EM 38 (158)
11746 296 Härg möirab Harjumaal, lapsed kardavad karjamaal Kõueke, müristamine 1913 E EM2 35 (194)
11747 297 Aa & Härg möirab iga kuue pääva taga Kirik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (22)
11748 297 Ab & Punane härg ammub ega kuue pääva takka Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (21)
11749 297 B/ & Valge härg mää pääl, üks sari pääs, ega seitsme pääva taga möirab Kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (14) 2361C
11750 297 # 153 298 784A32e2
11751 298 Aa1* & Härg mürrä müürü pääl Vanaaolinõ kivi Se 1930 V. Ruusamägi S 26001 (22)
11752 298 Aa1* Härg möergab müüri pääl Kirikukell Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (22)
11753 298 Aa2 & Härg mürras müüri sisen Kerkokell tornin Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (30)
11754 298 Aa2 Härg mürrä müürü seeh Kerigukellä' Se 1929 V. Savala S 17521 (58)
11755 298 Aa3 & Härg müüg müürü seeh Se 1933 N. Oinas S 58648 (58)
11756 298 Ab & Must härg mürräs müürü sisen Pada kiis Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (75)
11757 298 Ac & Härg müüg müürü pääl, nii õt tolm tuiskas Kerigukell Se 1936 A. Tammeorg S 123072 (26)
11758 298 Ad & Härg mürrä müürü seeh, nii et maa käeh kõik värises Kerigukellä lüvväs Se 1935 A. Kits S 100022 (66)
11759 298 Ba & Härg mürä jämmen pedajan Kerikukell Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (48)
11760 298 Bb & Härg möirgab suures pedajas Kirikukell Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 247 (78)
11761 298 Bc & Härg möö pikä pedäjä otsan Kell kerigutornihn Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (17)
11762 298 Bd Härg mürrä pühäh pedäjäh Kirikukell Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (4)
11763 298 Bd & Härg mürrä pühäh pedäjäh Opõtaja kantsli pääl kerkoh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (12)
11764 298 Be & Pühä härg mürräs pühä pedajan Kerikul kell Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (60)
11765 298 Bf & Härg mürrä tühän pedäjän Kell tornis Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
11766 298 Bg & Härg mürra pikäh pühäh pedäjäh Kell kerkotornih Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (28)
11767 298 Bh* & Härg mürrä, härg jõrra, pitäh pühäh pedäjäh Kirikukell Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (2)
11768 298 Bh* Härg mürra, härg põrra, püha pikah pedajah Kerikutorn Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (2)
11769 298 Bi Härg mürrä, härg jõrra, püha pikse pedäjäh Kell kerikutornis Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (3)
11770 298 Bi & Härg mürrä, härg jõrra, püha pikse pedäjäh Kerikukell Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (3)
11771 298 Bi Härg murräh, härg jõrrah, pühä pikne pedäjäh Kerikokella Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (49)
11772 298 Bi Härg mürra, härg jõrra, püha pikse pedajan Kerikukell Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (63)
11773 298 Bj & Härg möirab püha palus männi otsas Õpet[aja] kantslis Lai 1897 H. Asper H III 28, 538 (227)
11774 298 Ca & Härg müüg müürü seeh, pääle pikä pedäjäh Kerigukellü lüvväs Se 1934 A. Tammeorg S 84028 ja 84029 (2)
11775 298 Cb1* Härg mürrä müüru sisen, pikah puuh pedäjäh Kerikokell Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 406 (67)
11776 298 Cb1* & Härg mürrä müürü seeh, pikäh puuh pedäjäh Kerkokell Se 1929–1930 E. Põllula S 17888 (8)
11777 298 Cb1* Härg murra müürü pääl, pika puu pedäjä Äike Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 33 (4)
11778 298 Cb2 & Härg müüg müürü seeh, pikä puu pedäjäh Kerigukellä Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (3)
11779 298 Cb2 Härg müüg müürü seeh, pikä puu pedäjäh Kerigukellä Se 1934 A. Põhi S 92229a (4)
11780 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell 1887 Meelej. nr. 32 (1887) 263 (18)
11781 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suure pika pedajas Kirikukell 1890 E EM 38 (159)
11782 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suure pika pedajas Kirikukell 1913 E EM2 35 (195)
11783 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suure pika kuuse sees Kirikukell 1890 E EM 38 (159)
11784 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suure pika kuuse sees Kirikukell 1913 E EM2 35 (195)
11785 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suures pitkas pedajas Kerikukell Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (4)
11786 298 Cc1 Härg müirab müüri sees, suures pikas pedajas Kirikukell TMr 1889 M. Napp H III 16, 424 ja 425 (58)
11787 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suuren pikan pedajan Kerikukell Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (1)
11788 298 Cc1 Härg mürrab müüri seen, suuren pikan pedäjän Kirikukella lüvväs Kan 1964 R. Praakli RKM II 176, 216 (7)
11789 298 Cc1 Härg mürräp müüri sihen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 246 (58)
11790 298 Cc1 Härg mürräp müiri sisen, suuren pikan pedajan Kirikutornin kell Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (39)
11791 298 Cc1 Härg mürräp müiri sehen, suuren pikan pedajan Kerkukell Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (109)
11792 298 Cc1 Härg mürras müiri sees suures pikas pedakas Kirikukell Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (100)
11793 298 Cc1 Härg mürräs müüri sees, suuren pikän pedajän Kirikutorn kelladega Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 461 (225)
11794 298 Cc1 Härg mürras müüri seen, suuren pikan pedajan Kerkukell tornin Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365/6 (12)
11795 298 Cc1 Härg müüräs müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kerkokell Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (31)
11796 298 Cc1 Härg mürräs müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Urv 1964 A. Kurg KKI KS
11797 298 Cc1 Härg mürräs müüri sehen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 (106)
11798 298 Cc1 Härg mürras müüru sehen, suuren pikan pedäjän Kerikukell Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (4)
11799 298 Cc1 Härg mürräs müiri sihen, suuren pikän pedäjen Kirikukell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (173)
11800 298 Cc1 Härg mürras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerikokell Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (78)
11801 298 Cc1 Härg mürräs müiri sisen, suuren pikan pedajan Kerkukell Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (10)
11802 298 Cc1 Härg müras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerk, kerkukell, õpetaja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (70)
11803 298 Cc1 Härg müüras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerikukell Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (57)
11804 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suuren pikän pedäjen Kerkukell Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (89)
11805 298 Cc1 Härg mürräs müüri sisen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (12)
11806 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kell tornih Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (39)
11807 298 Cc1 Härg mürräs müüri sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148 (78)
11808 298 Cc1 & Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (21)
11809 298 Cc1 Härg müräs müirü sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66/7 (42)
11810 298 Cc1 Härg müra müürü seen, suuren pikan pedajan Kirigukell Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (22)
11811 298 Cc1 Härg mürrä müüri seen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (262)
11812 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikukell Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (35)
11813 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (4)
11814 298 Cc1 Pull mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kirikutornin kella lüvväs Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 474 (6)
11815 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikokell Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 532 (11)
11816 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikukell Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 416 (2)
11817 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (7)
11818 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (4)
11819 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suureh pikäh pedajah Tornikell Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (45)
11820 298 Cc1 Härg mürrä müürü sisen, suuren pikän pedäjen Kerigukell Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (7)
11821 298 Cc1 Härg mürrä müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Urv 1888 G. Seen H III 9, 626 (4)
11822 298 Cc1 Härg mürra müürü seeh, suurõh pikäh pedäjäh Kerigukell Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206/7 (10)
11823 298 Cc2 & Härg mürräs müürin, suuren pikän pedäjen Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (23)
11824 298 Cc3 Härg mürab müüri tagas, suures pitkas pedajas Kirikukell Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (16)
11825 298 Cc3 Härg mürrap müürü takan, suuren pikän pedäjän Kerikukell Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (36)
11826 298 Cc3 & Härg mürräs müürü takan, suuren pikän pedäjän Kerikukell Ote 1895 E. Palm E 20129 (10)
11827 298 Cc3 Härg mürräs müiri takan, suuren pikän pedäjän Kerkukell Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (9)
11828 298 Cc3 Härg mürrä müüri takan, suurõn pikän pedäjän Plv 1928 E. Sepp E 62826 (18)
11829 298 Cc4* Härg müürgäs müürü takan, suurõn pikän pedäjän Kerigukell Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 137 (63)
11830 298 Cc4* & Härg müüg müüri takan, suuren pikan pedajan Kerikukell Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (13)
11831 298 Cc4* Härg möirgab müüri sees, suures pikas pedajas Kirikukellad Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 17 (9)
11832 298 Cd* Härg mürab müiri sees, kõrges pitkas pedajas Kirikukell Plv 1893 J. Melzov E 8383 (6)
11833 298 Cd* & Härg mürrä müürü seeh, pikäh korgõh pedäjäh Kerigukell Se 1928 T. Linna S 9125 (13)
11834 298 Ce & Härg mürrä müürü sisen, pikän, piinün pedäjän Kellä kerkun San 1924 E. Päss E 54088 (5)
11835 298 Cf & Härg müüräs müürü seehn, pikähn kuivahn pedäjän Kerigukell Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (14)
11836 298 Cg1 & Härg mürrä müürü seen, pikän pühan pedäjän Kerigokell Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (14)
11837 298 Cg1 Härg mürräb müüri sees, pikah pühäh pedajah Kirik Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (36)
11838 298 Cg1 Härg mürra müürü seeh, pikäh pühäh pedäjäh Kerigukell Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 587 (2)
11839 298 Cg2* & Härg mürrä müürü seen, pühän pikän pedäjän Kerikukell Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (1)
11840 298 Cg2* Härg mürab müüri sees, pühas pikas männis Kirikutorn Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (75)
11841 298 Ch Härg mürab müüri sees, püha pikne pedajas Rõu 1961 E. Aaspalu RKM II 135, 545 (4)
11842 298 Ch Härg mürab müüri sees, püha pikne pedajas Kirikukell Urv 1963 E. Aaspalu RKM II 173, 12 (3)
11843 298 Ch & Härg mürräs müürü seehn, pühä pikse pedäjähn Kerigukell Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (37)
11844 298 Ci & Härg mürä müürü seen, pühä elu pedäjän Kerk Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (23)
11845 298 D & Härg müürgas müüri seen, pika suurõ torni seen Kirikukell Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 570 (14)
11846 298 E & Härg mürab müüri sees, suures kõrges taeva all Kirikukell Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (6)
11847 298 E Härg möirab müüri sees, suure kõrge taeva all Kirikukell 1910 Lasteleht nr. 7 ja 8 (1910) 112 ja 128 (1)
11848 298 Fa/ & Härg müüg müürü pääl, sooligu orrõ all Sainakellä Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15244 (1) 655Fa
11849 298 Fb/ & Härg mürrä müürü pääl, sooligu ribah Kerigukell Se 1934 F. Paloots S 86156 (14) 655Fb
11850 298 G/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 784N
11851 298 # 297 299 354 784A32e2 875 1232 1289 2220
11852 299 A1a & Härg müürü pääl, lihaliud pää pääl Se 1933 N. Oinas S 66546 (13)
11853 299 A1b1 & Härg mürrä müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas Se 1934 M. Peramets S 73747 (6)
11854 299 A1b1 Härg mürrä müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikka hari Se 1934 F. Paloots S 86155 (4)
11855 299 A1b2* Härg mürrä müürü all, lihaliud pää pääl Kikas Se 1935 T. Uiboaed S 99948/9 (36)
11856 299 A1b2* & Härg mürrä müürü seeh, lihaliud pää pääl Kukk Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (2)
11857 299 A1c & Härg mürises müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas, hari pää pääl Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (8)
11858 299 A1d Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas kirg aia otsah Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 365 (17)
11859 299 A1d Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas kirg Se 1937 A. Oinas-Tammeorg ERA II 173, 636 (5)
11860 299 A1d Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas Se 1930 A. Põhi S 24831 (11)
11861 299 A1d Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas Se 1930 A. Põhi S 22340 (31)
11862 299 A1d Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (6)
11863 299 A1d & Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kikas Se 1935 D. Karnask S 101882 (41)
11864 299 A1d Härg müüg müüri peal, lihaliud pää peal Kikas har'aga Se 1928 E. Põllula S 5466 (10)
11865 299 A1d Härg müüg müürü pääl, lihaliud pää pääl Kukk Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (17)
11866 299 A2* & Härg mürrä müürü pääl, lihatükk pää pääl Kerigukellä' Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (77)
11867 299 A2* Härg müüg müüri pääl, lihatükk pää pääl Kikas Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (13)
11868 299 A3 & Härg müürü pääl, kiviliud pää pääl Kellä lüvväs Se 1929 A. Gehrke S 17148 (20)
11869 299 B & Härg müüg moro pääl, lihaliud pää pääl Kikas kirg, hari pääh Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (42)
11870 299 Ca* Härg mürab tare pääl, lihaliud pää pääl Kukk Vil 1892 H. Pihlap E 724 (5)
11871 299 Ca* & Härg mürab tare peal, lihaliud peas Kukk Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (54)
11872 299 Cb & Härg müra ümmer tare, lihaliud pää pääl Kukk Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (134)
11873 299 Cc & Härg kõnd ümmer tare, lihaliud pää pääl Kukk Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (5)
11874 299 Cd & Must härg kõnd ümmer tare, lihaliud pää pääl Kukk Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 32 (10)
11875 299 D & Härg lääb laudil, lihakauss pää otsan Kukk Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 92
11876 299 # 298 1072C1a1
11877 300 & Härg sees, vikid väljas Õllenõu Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (4)
11878 301 A* & Härgadega tulevad, hobustega lähevad Jõulupühad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (104)
11879 301 A* Härgadega tulevad, hobustega lähevad Pühad Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (4)
11880 301 A* Härgadega tulevad ja hoostega lähevad Jõulud Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 533 (89)
11881 301 A* Härgadega tuleb, hobusega läheb Jõulud Pha 1947 A. Lepp RKM II 4, 406 (43)
11882 301 A* Härgadega tuleb, hobustega lihab Jõulud, aegamisi tulevad, kiiresti lähvad Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (42)
11883 301 B & Jala tulevad, hobusega lähavad Pühad Vil 1895 J. Täht E 16080 (39)
11884 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad Pühad 1913 E EM2 40 (275)
11885 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad Pühad 1914 E MM 8 ja 43 (57)
11886 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad Pühad 1920 E MM2 8 ja 46 (58)
11887 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad Pühad 1994 E MM3 5 ja 37 (58)
11888 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad 1927 Ainelo III 65
11889 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad Pühad 1930 Huvit. II3 170 (1)
11890 301 B Jala tulevad, hobusega lähvad 1933 Käis EV II/I lk-ta
11891 301 # 257 | vs: EV 2726 | kk
11892 302 & Härja pea, haraka jalad Margapuu 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (14)
11893 302 Härja pää, haraka jalad Margapuu 1890 E EM 38 (161)
11894 302 Härja pää, haraka jalad Margapuu 1913 E EM2 36 (200)
11895 303 Aa1 Härja perse härmatand Linnaste idud Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 300 (17)
11896 303 Aa1 & Härja perse härmatand Linnased Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 984 (938)
11897 303 Aa1 Härjä perse härmätänd Uksepakk härmäs KJn 1890 A. Pihlak E 458 (38)
11898 303 Aa2 & Härja perse härmätet Kesväterä Trv 1894 J. Kuusk E 9953 (55)
11899 303 Ab & Härja perse härmatab Lina kasvab Vil 1893 J. Evert E 1423 (34)
11900 303 Ba Härja perse on härmas (kärnas) suvel ja talvel 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
11901 303 Ba & Härja perse härmes suvel ja talvel Veski Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (41)
11902 303 Bb% & Härja perse on härmas suvi ja talve, kesakünni ajadki Veski VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (12) 1733Db2
11903 303 Bc & Härja perse kärnas sügisel, kevadel ja kesakünni aal Veski Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (23)
11904 303 # 2572
11905 304 & Härja vaev lehma reite vahel Lehma piim udaras Nrv 1893 F. Valts E 2627 (8)
11906 305 & Härjad ees, härjad taga, ei saa kummagid kätte Ägi Tõs 1895 O. Schantz E 15473 (5)
11907 305 Härjad ees, härjad taga, ei saa kumbagit kätte Äke 1913 E EM2 36 (197)
11908 305 # 1429
11909 306 a & Härjal enam auka selgas kui tähta taevas Kõrreväli Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (21)
11910 306 b & Enam auka härja perses kui tähta taevas Kõrred lõigatud põllul Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (2)
11911 307 & Härjä haukva, hanna sälän, peni kündvä persipäidi Eläjä kargasõ Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (62)
11912 307 # rl
11913 308 & Härjakari uppumas, kõigil ikked peas Vorstid keemas 1896 J. Saalverk H IV 9, 149 (3)
11914 308 Härjakari uppumas, kõigil ikked peas Vorstid keemas 1913 E EM2 36 (198)
11915 308 Härjakari uppumas, kõigil ikked pääs Vorstid pajas 1939 Nugis 286 ja 313 (38)
11916 309 & Höörik tarõkõnõ, kohe hiirekene saa-ai sisse Kanamuna Se 1937–1938 I. Rohtla ERA II 267, 548 (22)
11917 310 & Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1887 C. M. Redlich SKS, Eisen 2 (4)
11918 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1890 E EM 44 (220)
11919 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1913 E EM2 40 (271)
11920 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1914 E MM 8 ja 43 (54)
11921 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1920 E MM2 8 ja 46 (55)
11922 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1994 E MM3 5 ja 37 (55)
11923 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (3)
11924 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1939 Nugis 287 ja 313 (58)
11925 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk 1962 Täheke nr. 7 (1962) 3 (2)
11926 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1968 SSTT 105
11927 310 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk Rohutirts 1992 Metstak2 49 ja 50
11928 310 Hüppab kui hiir ning kargab kui kass Sirts 1913 NP 10
11929 311 a* Hüpatela, keigutela, tagurpidi tööda tehja Kana siblimine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (64)
11930 311 a* & Hüppädella, keigudella, taguperi tüöda tehjä Kana siblimine Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (40)
11931 311 a* Hüpätelä ja keigütelä, tagurperi tüödä tehjä Kana siplimine Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (17)
11932 311 b Tiiruteleb, taaruteleb, tagurpäidi tüöda tegeb Kana Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (79)
11933 311 b & Tiiruteleb, taaruteleb, taguperi tüöda tegeb Kana Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 301 (65)
11934 311 # 50
11935 312 a Hüürd, püürd, saina rabat Oherdimulk Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (44)
11936 312 a Hüürd, püürd, saina rabat Oherdimulk Se 1930 A. Põhi S 20933 (12)
11937 312 a Hüürd, püürd, saina rabat Oherd Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (13)
11938 312 a Hüürd, püürd, saina rabat Oherdimulk Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (76)
11939 312 a Hüürd, püürd, saina rabat Oherd Se 1930 M. Pihlapuu S 21651 (6)
11940 312 a Hüürt, püürt, saina rabat Keremulk Se 1928 T. Linna S 9124 (9)
11941 312 a & Hüürt, püürt, saina rabat Oherdimulk Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (15)
11942 312 a Hööret, pööret, saina rabat Oherdimulk Se 1930 N. Sõrmus S 28606 (53)
11943 312 b* Vüürt, püürt, saina rabat Se 1933 N. Oinas S 58592 (63)
11944 312 b* & Püürt, püürt, saina rabat Oherd Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 125 (20)
11945 313 & Iband ippa ja taband tappa, päda jussi mända metsa Uba Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 195 (8)
11946 314 A & Iduke ihualasti, aidukesel hame seljas ja küdükesel kübar peas Vili ehk taim põllu peal Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 102 (36)
11947 314 Ba & Idukeset ihualasti, haidukestel hamme seljan Konna, roti Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (1-2)
11948 314 Bb & Intsuke ihualaste, Hantsukesel hame sällän Õun ja õunapuu Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (29)
11949 314 Ca & Hull-Ants ihualasti Küünal Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (111)
11950 314 Cb & Ilves ihualastõ Konn Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (65)
11951 314 # 667I2 1060 | kk
11952 315 Aa & Üks lammas saab iga nädalas niidetud Toa pühkimine Kos 1892 T. Wiedemann E 9105 (11)
11953 315 Ab1 & Üht lammast niidäta seitsä korda nädälas Tua pühkiminä Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (10)
11954 315 Ab2 & Üks lammas, seitse korda nädalas niidetakse Tua pühkimine Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (190)
11955 315 Ab2 Üks lammas, seitse kord nädalas niidetakse Põranda pühkimine Hlj 1890 V. Klaas H III 2, 562 (5)
11956 315 Ac1 & Mis on lammas, keda iga päev niidetakse Toa põrand Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (38)
11957 315 Ac2 & Mis lammas see on, mida iga päev pöetakse Põrmand Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 30 ja 33 (1883) lk-ta
11958 315 Ad & Minul on üks nii hea lammas, et niidan teda üheksa korda päevas Toa parand Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 220 (1)
11959 315 Ba & Ega päev pöetas lambid, ikki saab villu Põrmandu pühkmine Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (122)
11960 315 Bb & Õga päiv püät lammast ja kõõ saa korvitäüs villo ka' Tarrõ pühit Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (148)
11961 315 Bc & Ega päiv pöetäs puud ja villu ka' saa' Tarrõ pühitakse ega päiv ning purru saa' ega päiv Se 1935 A. Kits S 100025 (79)
11962 315 Bd1 & Õga päivi pöetas lammast ja saa pund villu Tarõ pühtas Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (45)
11963 315 Bd2 & Õga päivi püät lammast, õga päivi and punna villo Tarrõ pühitas Se 1929 I. Sonts S 124444 (103)
11964 315 Be & Õga päiv pöetäs ja õga päiv saa pund villa Tarõ pühkm[ine] Se 1935 D. Karnask S 101880 (28)
11965 315 Ca1 & Lambalt saa ega päivi pund villu Tarrõ pühitäs, sis tuu asu, miä jääse Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (73)
11966 315 Ca2 & Lammas and ega päiv punna villo Tarõ ask Se 1888 H. Prants H II 3, 444 (112)
11967 315 Cb & Üts lammas and puuda villu Tarõ põrmand aski Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (91)
11968 315 Cc & Lammas annap päivas kats püki villu Tuba pühitas päival kaks kõrda Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (3)
11969 315 Cd Lammas and õga päivi nagla villu Tarrõ pühitäs, puru Se 1928 T. Haak S 4345 (64)
11970 315 Cd Lammas and õga päivi nagla villu Tarrõ pühitäs Se 1933 A. Tammeorg S 66772 (27a)
11971 315 Cd & Lammas and õga päiv nagla villu Tarõ pühkmine Se 1927 E. Põllula S 646 (15)
11972 315 Ce & Üks lammas annab [sada] villa päevas Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (237)
11973 315 Cf* Üks lammas, mittu villa päevas Toa pühkim[ine] Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 452 (19)
11974 315 Cf* & Üks lammas annab mittu villa päiväs Põranda pühkimine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (75)
11975 315 D & Meil um säne hatakane: egä aastaga neli puuda karva võetas päält Neli voori lammast püetas Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (13)
11976 315 # uk
11977 316 & Iga päev pestakse, jalge vahel pannakse Lüpsik Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 474 (122)
11978 316 # 1423
11979 317 a1 & Olen kündjal ristiks ees Kivi põllul SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (103)
11980 317 a2 & Kündjale ikka ristiks ees Kivi Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 93 (26)
11981 317 a3 & Igal künnimehel ristiks ees Kivi Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (25)
11982 317 b & Põllumehel ristiks ees Kivi Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (73)
11983 318 a & Igal silmapilgul neelab sajad oma kõhtu, aga ilmaski ei saa täis Tt 1882 Anonüüm XXX Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (9)
11984 318 b & Igal silmapilgul neelab sajad oma kõhtu, aga iialgi ei saa täis Meri Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (37)
11985 318 b Igal silmapilgul neelab sajad oma kõhtu, aga iialgi ei saa täis Tuli Hls 1890 J. Riiet E 488 (37)
11986 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaanekene 1960 Täheke nr. 3 (1960) 5
11987 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaanekene Jää järve peal 1968 SSTT 8
11988 319 a1 Igavene tünnike, pooleaastane kaaneke 1970 Hiie-Moks II 17
11989 319 a1 Igavene tünnike, pooleaastane kaaneke Järv jääkaanega 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (5)
11990 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaanekene Jää järve peal 1979 Metstak 24 ja 35 (255)
11991 319 a1 Igavene tünnike, pooleaastane kaaneke 1987 Kivi-Roosleht II/1 119
11992 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaanekene 1987 Hiie-Müürsepp III/I 1
11993 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaanekene 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 139
11994 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaanekene Jää järve peal 1992 Metstak2 70 ja 71
11995 319 a1 & Igavene tönnikene, poolõaastanõ kaasõkõnõ Järv talvõl Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (61)
11996 319 a1 Igavene tünnikene, pooleaastane kaasekene Järv, kui kinni külmab Rõn 1930 J. Aab E 66328 (28)
11997 319 a1 Igavene tünnike, pooleaastane kaaneke Jõgi või järv või mõni muu või tiik Trm 1991 M. Kõiva RKM II 448, 561 (5)
11998 319 a2 & Igavene tõrike, poole aasta vanu kaas Järvejää Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 396 (14)
11999 319 b1 & Aastane tönnikene, pooleaastane kaasekene Vesi, jää Urv 1890 J. Teder H III 11, 342 (141)
12000 319 b2 & Aastavannunõ tönnikene, poolõaastanõ kaasõkõnõ Lomp ja iä Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (66)