Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 15001 — 16000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
15001 427 Fa1 Jalutu Juhan läheb seina kaudu üles Suits 1913 E EM2 40 (278)
15002 427 Fa2 & Ilma jaluta Juhan läheb müda seina üles Suits Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (30)
15003 427 Fb & Jalutu Juhan keib seina koutu üles Suits Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (25)
15004 427 Fc & Jalutu Juhan ronib mööda seina üles Aur, suits Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (2)
15005 427 Ga & Jalutu Juri läheb seina kaudu üles Suits Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (48a)
15006 427 Ga Jalutu Juri läheb seina kaudu üles Suits Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 316 (79)
15007 427 Gb & Jalutu Jüri läheb seina mööda laudile Suits Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (13)
15008 427 Gc* Jalutu Juri jookseb seina kaudu Suits Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (28)
15009 427 Gc* & Jaluta Jüri jookseb seina mööda Suits Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 112 (8)
15010 427 H & Ilma jalgeda Jüts lääb seinä möödä üles Suits Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (46)
15011 427 I & Uimane Juri läheb seina mööda ülesse Suits Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (182)
15012 427 J & Jalutu Ants läheb seina kauda ülese Suits Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 416 (46)
15013 427 K% & Jaluto Toomas läheb ilma kartate lautile Suits Hii 1888 G. Tikerpuu H II 41, 152 (3) 1072A6e*
15014 427 La & Jaluta poiss läheb seina mööda üles Suits Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (47)
15015 427 Lb & Jalutu poiss roomab mööda seina Suits Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (19)
15016 427 M* Jalutu mees läheb seina mööda üles Suits Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (12)
15017 427 M* & Ilma jalulda miis lätt saina pite üles Toss Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (46)
15018 427 N & Hall mees läheb seina kaudu üles Suits Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (37)
15019 427 O & Must mees läheb seinu kautu üles Suits Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (29)
15020 427 Pa*% Ilma jaluta Jaan lääb nurka mööda üles Suits Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 572 (39) 1072C17a*
15021 427 Pa*% Ilma jaluta Jaan lääb nurka mööda üles Suits Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 396 (4) 1072C17a*
15022 427 Pa*% Ilma jalgede Jaan läheb nurka mööda üles Suits Hls 1896 H. Reissar E 23822 (3) 1072C17a*
15023 427 Pa*% Ilma jaluta Jaan lätt nukka mööda üles Suits Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (7) 1072C17a*
15024 427 Pa*% & Jaluta Jaan lätt nukka pitti üles Suits Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (94) 1072C17a*
15025 427 Pa*% Ilma jaluta Jaan lätt nukka pite üles Rehetare suits San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (168) 1072C17a*
15026 427 Pb* Jalutu Jaanike jookseb mööda nurka üles Suits Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (9)
15027 427 Pb* & Jalutu Jaan jookseb nurka kaudu üles Suits Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 95 (8)
15028 427 Qa1 & Käsita-jaluta läheb seina kauda üles Suits Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 394 (111)
15029 427 Qa2 & Käsitu-jalutu, aga seinä möödä lähäb üles Suits Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (104)
15030 427 Qa3* Käsilda ja jalulda, lätt saina pitti üles Tuli Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (103)
15031 427 Qa3* & Ilma käsitä ja ilma jalota, lätt saina pitte üles Toss Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (10)
15032 427 Qa4% & Ei ole kässa, ei ole jalgu, lääb mööda seina üles Suits lähab uksest välja Hls 1894 J. Riiet H III 19, 840 (95) 427T 427Äb 1119
15033 427 Qb* Käsita ja jaluta, jookseb mööda seina ülesse Päev VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (147)
15034 427 Qb* & Käsitä, jalota, juusk saina müüdä üles Vari Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 797 (59)
15035 427 Qc+ & Käteta ja jalgeta, läheb mööda seina üles kui prussakas Suits Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (103)
15036 427 Qc+ Pole jalgu ega tiibu, aga ronib mööda seina ja lendab vastu taevast Suits Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 288 (12)
15037 427 Ra & Jalutu läheb seina kaudu üles Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (10)
15038 427 Rb & Ilma jalota ja kõnd saina pääl Toss Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (16)
15039 427 Sa1 Käsitu ja jalutu, jookseb nurka mööda üles (Ein Hand- und Fussloser läuft an der Ecke hinauf) Der Rauch Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 268
15040 427 Sa1 Käsitu ja jalutu, jookseb nurka mööda üles Suits 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (8)
15041 427 Sa1 Käsitu, jalutu, jookseb nurka mööda ülesse Suits 1890 E EM 60 (403)
15042 427 Sa1 Käsitu, jalutu, jookseb nurka mööda ülesse Suits 1913 E EM2 54 (514)
15043 427 Sa1 Käsitu ja jalutu, jookseb nurka mööda üles Suits 1973 Kal. (1973) 128 (4)
15044 427 Sa1 & Käsita ja jaluta, jooseb nukka müüda üles Suits Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (1)
15045 427 Sa1 Käsitu ja jalutu, jookseb nurka mööda üles Suits Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (15)
15046 427 Sa2 Käsitu-jalutu, jookseb nukka pite üles Tuli Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (147)
15047 427 Sa2 & Käsitu-jalutu, juusk nukka pitti üles Tuli Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (90)
15048 427 Sa3* & Ilma käsita, ilma jalota, juusk nukka pitti üles Tuli Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (25)
15049 427 Sa3* Ilma käsita ja ilma jalota, juusk nukka pidi üles Tuli Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (9)
15050 427 Sb1* & Käsitu ja jalutu, läeb mööda nukka üles Tuli Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 199 (257)
15051 427 Sb1* Ilma käteta, ilma jalgeta, läheb nurka mööda üles Suits Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (6)
15052 427 Sb1* Ilma käte ja jalgede, lää nurka möödä üles Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (22)
15053 427 Sb2* & Käsiltä-jalalda, lätt nulka piteh üles Sau Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (45)
15054 427 Sb2* Ilma käsita ja jaluta lätt nukka pitti üles Tuli Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (47)
15055 427 Z & Ilma silmitä, kõrvuta, ninata, suuta, kässitä, siiski lätt nukka piti üles kui kass Suits Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (78)
15056 427 T% & Ei käsi ega jalg, aga ronib puu otsa Humalas või vääned Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (31) 427Qa4 427Äb
15057 427 U & Jaluta ja käsita, läheb kaba mööde lakka Suits Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (21)
15058 427 V & Jalutu Jaan läheb toa peale Suits Mih 1920 A. Leppik E 50903 (92)
15059 427 W% & Jaluta Jaan läheb taevase Suits Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 442 (27) 237
15060 427 W% Jaloto Jaen lähäb taebasse Mar 1938 H. Hagar KKI WS 237
15061 427 Õ* Ise jalgeta, ise käteta, ronib ruttu räästasse, tagasi ei tulegi Suits 1910 Kuhlbars 20 ja 27 (139)
15062 427 Õ* Jalutu Jaan katusel Suits 1908 Tander 13
15063 427 Õ* & Jaluta Jaan katussen Korsten ehk suits Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (25)
15064 427 Õ* Jaluta Jaan kõnnib katusel Rõn 1922 A. Eichfeld A 88 (11)
15065 427 Äa & Mees ronib ilma käte ja jalgeta Suits Rap 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (20)
15066 427 Äb% & Pole käsi ega jalgu, siiski ronib üles Tapud Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 448 (9) 427Qa4 427T
15067 428 & Jaska tantsib jää peal, kõht õiel ees Kedervars Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (15)
15068 428 # 442
15069 429 & Javool, javool, javool, värten, lühter, küür, kruupink, ratas, nöör Vokk Võn 1986 S. Pent RKM II 396, 43/4 (84)
15070 430 A & Jookseb tuule kiirusel, aga ise on ilma eluta Jõgi Trv 1895 J. Sams E 18071 (28)
15071 430 A Jookseb tuule kiirusel, aga ise eluta Jõgi 1913 E EM2 42 (314)
15072 430 A Jookseb tuule kiirusel, aga ise eluta Jõgi 1914 E MM 8 ja 43 (64)
15073 430 A Jookseb tuule kiirusel, aga ise eluta Jõgi 1920 E MM2 8 ja 46 (66)
15074 430 A Jookseb tuule kiirusel, aga ise eluta Jõgi 1994 E MM3 6 ja 37 (66)
15075 430 B% & Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta Tunnikell Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (63) 1875
15076 430 B% Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta Tunnikell 1890 E EM 114 (1027) 1875
15077 430 B% Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta Tunnikell 1913 E EM2 101 (1362) 1875
15078 430 B% Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta Kell 1914 E MM 13 ja 44 (175) 1875
15079 430 B% Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta Kell 1920 E MM2 13 ja 47 (177) 1875
15080 430 B% Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta Kell 1994 E MM3 10 ja 38 (177) 1875
15081 430 B% Ööd ja päevad käib ja liigub, ise ilma hingeta 1927 Ainelo III 68 1875
15082 430 # 326 2582
15083 431 Aa & Ikka jookseb, aga ära ei väsi kunagi Tuli Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (60)
15084 431 Ab & Jookseb ööd ja päevad ilma väsimata Vesi Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (30)
15085 431 Ab Jookseb ja jookseb, kuid iialgi ei väsi ega jõua pärale Jõgi või oja 1935 Lasteleht nr. 4 ja 5 (1935) 64 ja 80
15086 431 Ab Jookseb ööd kui päevad, ei väsi iialgi ära Jõgi 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13
15087 431 Ab Jookseb ööd kui päevad, ei väsi iialgi ära Jõgi 1968 SSTT 171
15088 431 Ab Jookseb ööd kui päevad, ei väsi iialgi ära Jõgi 1970 Eisen EKTv 9 (4)
15089 431 Ab Jookseb ööd kui päevad, ei väsi iialgi ära 1974 Eisen A 119
15090 431 Ab Jookseb ööd ja päevad, ära ei väsi iialgi Jõgi 1979 Metstak 24 ja 35 (254)
15091 431 Ab Jookseb ööd ja päevad, ära ei väsi iialgi Jõgi 1992 Metstak2 70 ja 71
15092 431 Ab Jookseb ööd kui päevad, ei väsi iial ära Peeter Lorentsi jutt Riigikogus 1993 Postimees Extra nr. 244 (1993) 5 (4)
15093 431 Ac* Ööd kui päevad käib, ära ei väsi Kell As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 446 (13)
15094 431 Ac* & Üüd ku päiva käü, ära ei väsü kunagi Kell Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (15)
15095 431 Ac* Käib öö ja päeva, aga ei väsi iialgi Kell Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 401 (18)
15096 431 Ac* Käib ööd kui päevad, ära ei väsi Kell Pld 1918–1940 A. Klaas E 72976 (18)
15097 431 Ac* Käib ööd ja käib päävad, aga ära ei väsi Tunninäitaja Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 258 (146)
15098 431 Ad & Käib kõik ilma läbi, aga ära ei väsi Tee Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 253 (116)
15099 431 Ae & Käib ilma käte-jalgadeta ega väsi kunagi ära Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 291 (10)
15100 431 Ba*% Mees käib ööd, käib päevad, ei väsi ilmaski Kell 1992 Metstak2 28 ja 30 878
15101 431 Ba*% & Mees käib ööd, käib päived, ei väsi ilmaski Kell Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (30) 878
15102 431 Ba*% Mees käib ööd ja päeva, aga iialgi ei väsi Kellatiksuja Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 538 (213) 878
15103 431 Ba*% Mees kõnnib ööd ja päevad, ära ei väsi kunagi Kell Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (22) 878
15104 431 Bb & Miis laul üüd ja päevä, ärä ei väsi kunagi Saenakell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (310)
15105 431 C & Lind lindas, hand perähn, ei väsü kunagi är Kellälipats Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (21)
15106 431 # 433 610 880Bc 944 1429A7a6 1613 1703 2150A10
15107 432 & Jooksen, jooksen, teeven, teeven, sini olli silma, kuld olli konti, aavel otsa kirjutedu Hani Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (113)
15108 433 & Juusse päävä, j[uusse] üöse, tüüd ei joua lõpeta Urg Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 147
15109 433 # 431
15110 434 A & Jopp-jopp jaama, sisse peab saama Hobuste paaritamine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (5)
15111 434 B/ & Kahe rattaga kaarik, pihutäis heinu persse all, jopp jaama, sisse peab saama Hobuste paaritamine Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 109 (6) 475D
15112 435 & Jumal teed, mes nimi om: kui ütte ei ole, kõik lõppe Mehitse', imä Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (31)
15113 436 & Junkru istus nulgah ni kullanõ müts pääh Küündlekene Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 14
15114 436 # 1659
15115 437 A1a1 & Jupsi, jupsi, mis sa jupsid, enam jupsid, parem tuleb Leivasõtkumine Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (88)
15116 437 A1a1 Jupsi, jupsi, mis sa jupsid, enam jupsid, parem tuleb Leivasõtkumine 1890 E EM 51 (301)
15117 437 A1a1 Jupsi, jupsi, mis sa jupsid, enam jupsid, parem tuleb Leivasõtkumine 1913 E EM2 46 (382)
15118 437 A1a2 & Lupsi, jupsi, mis sa jupsid, jupsi rohkem, parem tuleb Leivasõtkumine Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 526 (44)
15119 437 A1b1 & Jupsi, jupsi, mis sa jupsid, mida rohkem jupsid, seda parem tuleb Leivasõtkumine Iis 1956 H. Kihno KKI 21, 206 (5)
15120 437 A1b2* & Jupsi, jupsi, mida rohkem sa jupsid, seda parem tuleb Leivasõkkumine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 545 (41)
15121 437 A1b2* Jupsi ja jupsi, mida enam jupsid, seda parem tuleb Leivasõtkumine Trm 1923 R. Jungholz ERA II 118, 46 (3)
15122 437 A1b3 & Jupsi, jupsi, mida rohkem jupsid, seda paremaks läheb Leivasõtkumine Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 240 (4)
15123 437 A1b4 & Jumpsi, jumpsi, mida rohkem jumpsit, seda paremp saap Leiba kastetas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (73)
15124 437 A1c & Enam jupsid, parem soad Leivasõtkumine Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (21)
15125 437 A2 & Supsi, supsi, miks sa ei supsi, kauem supsid, parem saab Leivakastmine KJn 1973 A. Seep RKM II 302, 354
15126 437 A3 & Mida rohkem litsud, seda parem saad Leba tegema Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 344 (5)
15127 437 A3 Mida rohkem litsud, seda parem saab Leivategemine 1913 E EM2 82 (1034)
15128 437 B & Mida enam turgitakse, seda paremaks läheb Leivasõtkumine Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (21)
15129 437 C1/ & Liksub, laksub, mida enam sisse pistad ja välja tõmmad, seda paremaks läheb Leivasõtkumine Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (15) 1664Q1
15130 437 C2/ & Pista sisse, tõmba välja, mida enam teed, seda parem saad Leivakastmine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (12) 1664Q2
15131 437 C3/ & Perse öörab-töörab, töö läheb korda, nikuta, nikuta, parem saab Leivategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (23) 1664Q3
15132 437 C4a/ & Nikerda niusi, kikerda keha, änam sa nikerdad, paremaks ta läheb Leivategemine, leivataina sõtkumine Käi 1979 E. Tampere RKM II 339, 124 (10) 1664Q4a
15133 437 C4b/ & Nikerda niusi, kikerda keha, änam sa sisse pistad ja välja võtad, seda paremaks läheb Leivasõtkumine Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 300 (12) 1664Q4b
15134 437 D/ & Alomane nõvvab, päälmine väsib, mis enamb torgib, seda paremb saab Leivakastmine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (84) 1200O
15135 437 E1a/ & Puupukk, luulukk, mida enam sorgitakse, seda paremaks lähab Leiba kastma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (154) 1780H1a
15136 437 E1a/ Puupukk, luulukk, mida enam sorgitakse, seda paremaks läheb Leivategemine 1890 E EM 130 (1206) 1780H1a
15137 437 E1a/ Puupukk, luulukk, mida enam sorgitakse, seda paremaks läheb Leivategemine 1913 E EM2 113 (1583) 1780H1a
15138 437 E1b*/ & Puuvitt, luutüra, midä enämb sorgit, sedä paremb saap Leiba kastetas Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (36) 1780H1b*
15139 437 E1b*/ Puust vitt ja luust türa, mida rohkep pistat, seda parepes lääp Levakastmine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 20 (96) 1780H1b*
15140 437 E1c/ & Puust puts ja luust türä, medä rohkemb sa pistäd, sedä parembas lähäb Leiväkastmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (10) 1780H1c
15141 437 E1d/ & Luine ja puine, mida enam pistab, seda sitkem seisab Leivasõtkumine Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (39) 1780H1d
15142 437 E2/ & Puuputs ja nahktüts, mida enam sa pistad, seda magusamaks läheb Leivasõtkum[ine] Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 351 (3) 1780H2
15143 437 F/ & Puust puts, luust türa, pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, mida rohkem sa sõtkud, seda enam ta tahab ja seda parem ta on Leivasõtkumine Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (19) 1200M 1664S 1780I
15144 438 & Jõed kokku jooksevad, harud kokku aeavad Rahvas läheb kirikusse SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (85)
15145 438 # 963A9*
15146 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk 1890 E EM 46 (252)
15147 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk 1913 E EM2 42 (316)
15148 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk 1968 SSTT 123
15149 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk 1970 Säde nr. 58 ja 68 (1970) 7 ja 8 (3)
15150 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (2)
15151 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk 1992 Metstak2 17 ja 19
15152 439 A1* & Jõgi jookseb, jõhvid suus Naisterahva asi Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (163)
15153 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naesterahva kusi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (199)
15154 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naine kuseb Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (83)
15155 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Kusemine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (26)
15156 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk Phl 1928 M. Meiusi ERA II 9, 27 (72)
15157 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Puts Sa 1909 O. Liiv RKM, Liiv 36 (19)
15158 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Kottist kalletakse vilja välja Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (92)
15159 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (95)
15160 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naeste asi Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (13)
15161 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naine kuseb Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 525 (299)
15162 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vokk Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (31)
15163 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naist[e]r[ahva] kuppelill Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (117)
15164 439 A1* Jõgi jooseb, jõhvid suus Vitt Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (167)
15165 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Veelaskmine naister[ahval] Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 326 (301)
15166 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Veelaskmine Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (25)
15167 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (26)
15168 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naiste riist, v[itt] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (119)
15169 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Piima kurnamine Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (22)
15170 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naiste kusemine Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (210)
15171 439 A1* Jöge jooseb, jöhved suus Habemege jooja Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (14)
15172 439 A1* & Jõgi jookseb, jõhved suus Vokk LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (17)
15173 439 A1* Jõgi jooseb, jõhvid suus Naister[ahvas] Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (141)
15174 439 A1* Jõgi jooseb, jõhvid suus Naesterahvas kuseb SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (248)
15175 439 A1* Jõgi jooseb, jõhvid suus Suguelund KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 453 (29)
15176 439 A1* Jõgi jookseb, jõhvid suus Naesterahva kusemine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46415 (12)
15177 439 A1* Joki juokseb, johvet suus Inimene pissib 1995 EMrd V 73 (13)
15178 439 A1* & Joki juokseb, johvet suus Inimene pissib Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (8)
15179 439 A1* & Jõgi jookseb ja jõhved suus Vokk Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (8)
15180 439 A2 & Jõgi jookseb jõhvide vahelt, saviaugu taga Kusemine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1496 (40)
15181 439 B & Jõgi jookseb, kihvad suus Vitt Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (199)
15182 439 # 221Ka 2496
15183 440 & Jõgi jooseb üles, jõgi jooseb alla, vett ei näe iialgi Joomine 1896 A. Kuldsaar E 24809 (87)
15184 440 Jõgi jookseb üles, jõgi jookseb alla, vett ei näe iialgi Joomine 1913 E EM2 42 (318)
15185 440 # 2496b
15186 441 & Jõõssuke, nõõssuke, tuhat tutti tammelatti Humal Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611 (149)
15187 442 Aa & Jänes tantsib, jälgi ei tunne Vokivänt Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (105)
15188 442 Ab & Jänes jookseb, jälgi ei jää Vokk Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (45)
15189 442 Ac & Jänes kargab, aga jälge ei näe Vokk Trm 1895 S. Sommer H II 56, 139 (3)
15190 442 B1a & Jänes tantsib jää peal, ei tunne jälgi (Ein Hase tanzt auf dem Eise, man merkt keine Spuren) Die Spindel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 266
15191 442 B1a Jänes tantsib jää pääl, ei tunta jälgi Koonal 1890 E EM 45 (235)
15192 442 B1a Jänes tantsib jää pääl, ei tunta jälgi Koonal 1913 E EM2 41 (289)
15193 442 B1b1 & Jänes keksib jäe peal, jälgi ei näe Vokk Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (38)
15194 442 B1b2 & Jänes keksib jää pääl, ei saa jälgi elades Vokk Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 249 (44)
15195 442 B2a & Jänku tantsib jää pääl, kunagi jänku jälgi ei tunne Vokk Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (169)
15196 442 B2b & Jäku tansib jäe pial, ilmas jäku jälgi ei näe Vokk Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 107 (13)
15197 442 B2c & Juku tansib jäe pial, jälga põle kuskilgi näha Vokikeps Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (37)
15198 442 B3a & Jäkk jookseb jää pääl, jälgi ei ole Vokkiratas Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (39)
15199 442 B3b1 & Jäkk tantsib jää pääl, kuski jäkki jälgi ei tunta Vokk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (101)
15200 442 B3b2 & Jekki tantsib jäe peal, jälgi ei jäe järele Vokk, kedramine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 273 (7)
15201 442 B4a & Jäks tantsib jää pääl, siiski jälgi järele ei jää Vokk Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 551 (372)
15202 442 B4b & Jõks kõnnib jõe pial, jõks ei jälga tunnegi Tuisk VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (9)
15203 442 B5 & Jäts tantsib jäe peal, jätsi jälgi ei tunne Vokkivänt Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (47)
15204 442 B6a & Jättis tantsib jää pääl, jättise jälgi ei tunnegi Vokikarguti Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (7)
15205 442 B6b & Jättis tantsib jää pääl, jälgi taha ei jäägi Vokikarguti Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (7)
15206 442 B6c & Jätis tantsib jääda mööda, jälgi pole kuskil Vokitald Rak 1902 A. K. Kivi E 42337 (4)
15207 442 B7a & Jässi tantsib jää pääl, ei jässi jälgi tunne Tuisk Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (21)
15208 442 B7b & Jäss tallab jäe peal, jässi jälgi ei kuskilgi Voki tallapuu Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (19)
15209 442 B8a & Jääger tantsib jäe peal, ilmaski jälgi taha ei jäe Vokki[g]a kedramine Hlj 1895 M. S. H III 23, 151/2 (2)
15210 442 B8b & Jääger kõnnib jäe pial, ei ükski tema jälgi näe Tuul Sim 1892 T. Franzdorf E 1514 (22)
15211 442 B9 & Jäära sõidab jääda mööda, jäära jalgu ei tunne keegi Tuisk Rak 1905 K. Holm H II 74, 307 (18)
15212 442 B10 Täkk tantsib jää pääl, jälgi järele ei jää Vokk 1913 E EM2 130 (1862)
15213 442 B10 & Täkk tantsib jäe pääl, aga ilmaski jälgi ei jää Vokikeps Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (34)
15214 442 B11 & Näkk tantsib jää peal, aga jälgi ei ole Vokk Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (17)
15215 442 B12 & Täss tantsib jäe pial, tässe jälgi tunnegi Vokivärten Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (5)
15216 442 B13 & Eta tantsib jäe peal, jälgi siiski taha ei jäe Ketas VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (16)
15217 442 B14 & Rätsep tantsib jää pääl, ei jää jälgegi järele Puuleht Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (101)
15218 442 C Jäska tantsib välja peal, jäska jälgi ei tunnegi Tuisk 1913 E EM2 41 (290)
15219 442 C & Jäska tansib välja peal, jäska jälga ei tunnegi Tuiskamine Amb 1894 J. Neublau E 9770 (3)
15220 442 D & Jänes jäntsib mööda tuba, jäntsi jälga maha ei jääda Oki Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (64)
15221 442 E & Kettas keksib määl, aga jälgi taha-i jää Vokk Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (29)
15222 442 F & Minda lätt, juus'ka juusk, a jälgi tunne-ei Loodsik lätt Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (109)
15223 442 G% & Tiidu sõidab tiida mööda, Tiidu jälgi ei tunnõgi Tuul Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (51) 1971C1a1*
15224 442 H/ & Jeku tantsib jää pääl, raudhambad suus, keegi jeku jälgi ei tunne Vokk Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (9) 717T
15225 442 I/ & Jänis juoksep jäätä müötä, sapa suurta saarta müötä, jälki ei jää taha suguki Tuisk Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (7) 450B
15226 442 # 428 445 447 448 450 453 455 456 458 2096 2745
15227 443 Aa1* & Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, mitmes majas on mind näha 1879 Anonüüm XXX EPost. Kal. (1879) 108 (2)
15228 443 Aa1* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, mitmes majas on mind näha Suhkrupää Trt 1927 K. Pormeister E 59832/3 (162)
15229 443 Aa1* & Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, mitmes majas on mind näha Suhkrupea VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (102)
15230 443 Aa1* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, mitmes majas on mind näha Suhkrupää Hää 1933 E. Kurm E 83389a (8)
15231 443 Aa1* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, igas majas on mind näha Suhkrupea Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 465 (73)
15232 443 Aa1* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, igas majas on tad näha Ahi Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (49)
15233 443 Aa1* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, igas majas on mind näha Suhkrupea Plt 1893 M. Luu E 8335 (1)
15234 443 Aa1* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, mitmes majas teda näha Suhkrupää Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 193 (37)
15235 443 Aa1* Jämme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, igas majas on tad näha Suhkrupää Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (31)
15236 443 Aa1* Jäme jalg, kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, mitmes majas on taad näha Suhkrupia Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (13)
15237 443 Aa2 & Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge värk, mitmes majas on ta erk Suhkrupea Vai 1889 H. Masing H II 7, 81 (42)
15238 443 Ab & Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, igas talus on mind näha Suhkrupää Tür 1926 R. Viidebaum E 59242 ja 59248 (2)
15239 443 Ab Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge keha, igas talus on mind näha Suhkrupea Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140 (149)
15240 443 Ac & Sa jäme jalg ja kitsas suu ja maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge kehä, igäs peres on ta nähä Suhkrupea KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (36)
15241 443 Ba* & Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge hame Suhkrupää Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (22)
15242 443 Ba* Jäme jalg, kitsas pea, magust täis kui mesipuu, sinine särk ja valge pea Suhkrupea Rõn 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 66 (240-241)
15243 443 Bb & Jäme jalg ja kitsas suu, sinine särk ja valge ihu, ise täis kui mesipuu Viinapodel Kos 1894 T. Wiedemann E 9514 (3)
15244 443 Bb Jäme jalg, kitsas suu, sinine särk, valge ihu, ise täis kui mesipuu Viinapudel 1913 E EM2 40 (282)
15245 443 Bc* & Sinine särk ja valge ihu, jäme jalg ja terav suu, maiust täis kui mesipuu Suhkrupea Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (94)
15246 443 Bc* Sinine särk ja valge kehä, jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu Suhkrupea Tor 1926 K. Mihkla KKI WS
15247 443 C & Sinine särk ja valge vüü, maiust täis kui mesipuu, igas peres on viil näha Suhkur (pää) Ksi 1900 J. Kool H II 64, 501 (2)
15248 443 Da* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu Viinapudel Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (145)
15249 443 Da* Jäme jalg ja kitsas suu, maiust täis kui mesipuu Suhkrupea Tln 1892 K. Puusemann E 1671 (5)
15250 443 Da* & Jämme jälg [sic!], kitsas suu, makust täis kui meepuu Suhkrupää Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (35)
15251 443 Db & Kitsas suu ja jäme jalg, maiust täis kui mesipuu Pudel Puh 1888 D. Sell H I 2, 516 (4)
15252 443 Ea* Sinine särk ja valge kiha, mitmes majas on mind näha Suhkrupää Vil 1892 H. Pihlap E 725 (32)
15253 443 Ea* Sinine särk ja valge keha, igas majas on seda nähä Sukkur Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (93)
15254 443 Ea* & Sinine särk ja valge kõht, mitmes majas on ta näha Suhkrupia Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (48)
15255 443 Eb & Sinine särk ja valge keha, igas talus pole mind näha Suhkrupea Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (273)
15256 443 Ec & Sinine kleit ja valge keha, mitmes majas on mind näha Sukrupea JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (88)
15257 443 Ed & Sinine särk, valge kasukas, igas majas on neid näha Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (6)
15258 443 Ee% & Sinine nahk ja valge liha, igas majas on ta näha Suhkur Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (4) 1169Jd
15259 443 F & Jämme jalg, sinine särk, valge ihu, täis maiust nii kui mesipuu Piip Urv 1890 J. Teder H III 11, 337 (100)
15260 443 F Jäme jalg, sinine särk, valgõ iho ja väikene ja magus suu Tsukropää Plv 1890 J. Tamm E 491 (80)
15261 443 # 1565
15262 444 & Jäme mees, peenike süda Metsapuu Ran 1895 J. Palu E 18773a (22)
15263 444 # 442
15264 445 Aa1* Jänes istu jää peal, pajupõesas pea peal Heinakuhi Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (52)
15265 445 Aa1* & Jänes istub jää pääl, pajupõesas pää pääl Heinakuhi Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (8)
15266 445 Aa1* Jänes istub jää peal, pajupõesas pääs Kalapüüdmise mõrd Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (9)
15267 445 Aa2 & Jänes jää pääl, pajopõõsas pää pääl Heinakuhi Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (14)
15268 445 Ab1 Jänes istub iä pääl, pajopuhmas pea pääl Hainakuhi Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (26)
15269 445 Ab1 Jänes istub jää pääl, pajupuhmas pää pääl Linahari Võn 1888 J. Hannus H I 7, 744 (1)
15270 445 Ab1 & Jänes istus jää pääl, pajopuhmas pää pääl Hainakuhi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (44)
15271 445 Ab2 & Jänes istub künka pääl, paiupuhm pää pääl Linahari Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (17)
15272 445 Ac1 Jänes istub jäe pääl, paapõhi pää pääl Hainakuhi Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (25)
15273 445 Ac1 & Jänes istub jää pääl, paapõhi pää pääl Hainakuhi Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (19)
15274 445 Ac1 Jänes istub jäe peal, pajapõhi pea peal Heinakuhi Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 540 ja 541 (42)
15275 445 Ac1 Jänes istub jää pääl, pajapõhi pea pääl Heinakuhi Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (21)
15276 445 Ac1 Jänes istus jää pääl, paapõhi pää pääl Hainakuhi Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 (71)
15277 445 Ac1 Jänes istup jää pääl, paapõhi pää pääl Heinakuhi Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (41)
15278 445 Ac1 Jänes istub jää pääl, paapõhi pää pääl Heinakuhi Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 224 (3)
15279 445 Ac2 & Jänes kükitäb jää pääl, paapõhi pää pääl Haenakuhjal mätäs varda otsan Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (7)
15280 445 Ad1 & Jänes istub jää pääl, paaperse pää pääl Kuhi Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 717 (7)
15281 445 Ad2 & Jänes kükitab jää pääl, paaperse pää pääl Hainakuhi Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (12)
15282 445 Ae & Jänes istus iä pääl, paalok [sic!] pää pääl Hainakuhi Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (126)
15283 445 Af & Jänes istub jää pääl, paalohk pää pääl Kana pesä pääl Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (1)
15284 445 Ag & Jänes tandsib jää pääl, padalatt pää pääl Ägel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (18)
15285 445 Ah & Jintskane jää pääl, padakonn pää pääl Kan'n ja kaas Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (4)
15286 445 Ai & Juusk jänes jää pide, paateri pää pääl Lava pääl soolanappi lükätäs Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (34)
15287 445 B & Hani jää pääl, paapõhi pää pääl Kuhjal varda otsas mätas Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (44)
15288 445 # 442 447 455
15289 446 & Jänes istus aia takan, kats pulka persen Ader Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (92)
15290 446 # 1878 2332 2333Ab
15291 447 & Jänes istus mää pääl, lihatutt pää pääl Kikas Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (7)
15292 447 # 442 445 1072
15293 448 Jänes jookseb jääd mööda, valged suled taga Tuisk 1890 E EM 45 (232)
15294 448 Jänes jookseb jääd mööda, valged suled taga Tuisk 1913 E EM2 41 (286)
15295 448 & Jänes jookseb jääd mööda, valged suled taga Tuisk Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 456 (72)
15296 448 # 442
15297 449 A & Jänes jookseb üle mäe Tuisk Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (15)
15298 449 B & Jänes lätt üles mäe, ei saa kunagi üles Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (23)
15299 449 # 451 1377E | kküs
15300 450 Aa & Jänes juokseb jäädä müöde, saba soitab saari müöde Tuisk Kuu 1939 S. Hirrend ERA II 261, 136 (5)
15301 450 Aa Jänes juokseb jäädä müöde, saba soitab saari müöde Tuisk Kuu 1964 O. Virulaine Vilbaste 1, 205
15302 450 Aa Jänes jookseb jääda mööda, saba sõidab saari mööda Tuisk 1992 Metstak2 65 ja 66
15303 450 Ab Jänes jookseb jääda mööda, saba sõuab saarta mööda Lumetuisk Kuu 1962 J. Mikiver RKM I 6, 614 (7)
15304 450 Ab & Jänes juokseb jäädä müödä, saba soudab saarta müödä Tuisk Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (61)
15305 450 Ab Jänes jookseb jääd mööda, saba saart mööda Tuisk 1913 E EM2 41 (286)
15306 450 B/ & Jänis juoksep jäätä müötä, sapa suurta saarta müötä, jälki ei jää taha suguki Tuisk Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (7) 442I
15307 450 # 442
15308 451 a1 & Kats jänest istuva mäe külle pääl Kõrvad Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 372 ja 377 (132)
15309 451 a2 & Kats jänest kükitaseva mäe küle pääl Kõrvad Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 252 (4)
15310 451 b & Jänes kükitäp mäe külle pääl Kõrv Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (133)
15311 451 c% & Kats jänest kükitäse tõnõ tõsõl puul mäke Kõrva Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (73) 503Wa
15312 451 # 449 566B2a2* 593 1377E 1941
15313 452 & Jänes lakk läbi uherdimulgu läätsi Aida võti Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 5
15314 452 # 2485
15315 453 Aa & Jänes jookseb järve ääres, tuhat tuisku sabas Piibu suitsetam[ine] Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (31)
15316 453 Ab & Jänes läheb üle mere, tuhat tuisku perses Sõelumene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (99)
15317 453 Ac & Jänis juoksep jäätä müöte, tuhat tuisku perse'essa Jahu seulamine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (26)
15318 453 Ba & Jänes läheb merde, tuhat tolmu perses Jahu sõelumine PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (93)
15319 453 Ba Jänes läheb merde, tuhat tolmu taga Jahu sõelumine 1890 E EM 45 (234)
15320 453 Ba Jänes läheb merde, tuhat tolmu taga Jahu sõelumine 1913 E EM2 41 (288)
15321 453 Ba Jänes läheb merde, tuhat tolmu taga Jahu sõelumine 1979 Metstak 13 ja 33 (101)
15322 453 Ba Jänes läheb merde, tuhat tolmu taga Jahu sõelumine 1992 Metstak2 31
15323 453 Bb & Jänes jookseb mööda teed, tuhat tolmu perses Tuulispask VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (18)
15324 453 C & Jänes hüppas jääd mööda, tuhk tuiskas taga Jahud sõelas Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 456 (73)
15325 453 C Jänes hüppab jääd mööda, tuhk tuiskab taga Jahud sõelas 1890 E EM 44 (229)
15326 453 C Jänes hüppab jääd mööda, tuhk tuiskab taga Jahud sõelas 1913 E EM2 40 (283)
15327 453 C Jänes hüppab jääd mööda, tuhk tuiskab taga Jahud sõelas 1921 Nurmik II 7 (25)
15328 453 C Jänes hüppab jääd mööda, tuhk tuiskab taga Jahud sõelas 1925 Puus. KH III5 74
15329 453 # 442
15330 454 A & Jänes pandas ahjo, soe võetas välla Leevä Kan 1889 J. Väggi H II 32, 482 (5)
15331 454 B & Valged härjad aetakse lauta ja tõmmud aetakse välja Leivad ahjust Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 232 (57)
15332 454 C% & Valge mees leheb ajab lambad lauta, must mees leheb ajab lambad lautast välja Leibade ahjupanem[ine] ja väljavõtm[ine]; levalasn on valge ning ahjuroop on must Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 175 (15) 1302R1a1*
15333 454 D & Punased sead tulevad laudast välja, valged sead lähvad lauta Söed tulevad ahjust välja, leivad lähevad ahju Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 670 (7)
15334 455 A1 & Jänes kükitap jää pääl Kana muneb pesan Ran 1889 A. Tobber H II 30, 299 (3)
15335 455 A2a & Jänesekene juusk ja valgõ lavvakanõ pää pääl Vesi, mis juusk talvõl iä all Se 1929 N. Nurmetu S 9990 (10)
15336 455 A2b & Jänesekene sõit, lavvakanõ pää pääl Iä ja vesi Se 1930 A. Nurmetu S 20412 (28)
15337 455 A3a & Jänes istus iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Mõsupink Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 15 (10)
15338 455 A3b1 Jänes jää pääl, lauakene pää pääl Joogitoop 1890 E EM 44 (231)
15339 455 A3b1 Jänes jää pääl, lauakene pää pääl Joogitoop 1913 E EM2 41 (285)
15340 455 A3b1 & Jänes jää pääl, lavvakene pää pääl Joogitoop Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (31)
15341 455 A3b1 Jänes iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Ader Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (35)
15342 455 A3b1 Jänes iä pääl, lavvakanõ pää pääl Mõsukerk ja tõlv Se 1931 N. Sõrmus S 34081/2 (123)
15343 455 A3b1 Jänes iä pääl, lavvakõsõ pää pääl Se 1933 A. Tammeorg S 57779 (1)
15344 455 A3b2 Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Innevananõ kaasõga joogikann lavva pääl Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (72)
15345 455 A3b2 Jänesekäne iä pääl, lavvakanõ pää pääl Vanaaonõ puinõ kaasõga kann Se 1929 I. Sonts S 124442 (91)
15346 455 A3b2 & Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Lavvajala' Se 1927 M. Pihlapuu S 1939 (100)
15347 455 A3b2 Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Länik Se 1929 V. Savala S 17513 (4)
15348 455 A3b2 Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Mõsupink Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (95)
15349 455 A3b2 & Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Lavva pääl joogikann Se 1949 V. Pino RKM II 30, 213 (792)
15350 455 A3b2 Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Muistõ oll kaasõga livva' Se 1928 T. Haak S 4348 (78)
15351 455 A3b2 Jänesekene eä pääl, lavvakõnõ pää pääl Pink, mõsupink, kerk Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (5)
15352 455 A3b2 Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Kosla Se 1936 M. Vabarna S 121933 (19)
15353 455 A3b2 Jänesekene iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Teekannil kaas pääl Se 1935 A. Kits S 100011 (6)
15354 455 A3b3* Jänes iä all, lavvakõnõ pää pääl Söögilaud Se 1931 N. Sõrmus S 33784 (9)
15355 455 A3b3* & Jänesekene iä all, lavvakanõ pää pääl Vesi iä all Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (15)
15356 455 A3b4 Jänes iä pääl, laud pää pääl Mustinõ puinõ kann Se 1929 V. Savala S 17564 (122)
15357 455 A3b4 & Jänes jää pääl, laud pää pääl Lihakauss lavva pääl San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (11)
15358 455 A4 & Jänes eä pääl, lavak pää pääl Joogikässik lavva pääl, kaas pääl Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 413 (96)
15359 455 A4 Jänes iä pääl, lavvak pää pääl Söögilaud Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 122 (74)
15360 455 A5a1* Jänes istus ia pääl, lavvasilt pää pääl Pesupink Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (26)
15361 455 A5a1* Jänes istub jää peal, lauakild pea peal Kaljakapp 1992 Metstak2 26 ja 27
15362 455 A5a1* Jänes istus iä pääl, lavvakilt pää pääl Jookikipp lavva pääl Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (20)
15363 455 A5a1* Jänes istub jäe peal, lauakilt pea peal Joogikann Plv 1893 J. Melzov E 8392 (9)
15364 455 A5a1* Jääne istub jää pääl, lauakilt pää pääl Kipp Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (57)
15365 455 A5a1* Jänes istub jää pääl, lauakilt pää pääl Mõsipink ja tõlv Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 304 ja 332 (3)
15366 455 A5a1* Jänes istub jää pääl, lauakilt pää pääl Vokk Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 33 (307)
15367 455 A5a1* Jänes istus eä pääl, lavvakildak pää pääl Kann lavva pääl (kaasega) Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (7)
15368 455 A5a1* & Jänes istup iä pääl, lauakilt om piä pääl Kaaluga kaiv Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (14)
15369 455 A5a1* Jänes istus iä pääl, lavvakilt pää otsahn Mõsipakk Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (67)
15370 455 A5a2 & Jänes istus jää pääl, lauakild lae pääl Mõsupink ja tõlv Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 44 (32)
15371 455 A5b Jänes kükiteb jää pääl, lauakilt pää pääl Joogikann laua pääl Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (13)
15372 455 A5b & Jänes kükitab jää pääl, lauakild pää pääl Taarikann Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (98)
15373 455 A5b Jänes kükits jää pääl, lauakilduk pää pääl Vee tõstmise kapp Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 15 (47)
15374 455 A5c & Jänes sõit iä pääl, lavvakilt pääh Joogikann lavva pääl Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (42)
15375 455 A5d Jänes jää peal, lauakild pea peal Kaljakapp 1968 SSTT 48
15376 455 A5d Jänes jää peal, lauakild pea peal Kaljakapp 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (3)
15377 455 A5d Jänes jää pääl, lauakilt pää pääl Taaritõrike Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (2)
15378 455 A5d & Jänes jää pääl, lavvakilt pää pääl Peraregi Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (75)
15379 455 A5d Jänes iä pääl, lavvakilt pää pääl Söögilaud Se 1934 N. Oinas S 70623 (9)
15380 455 A5d Jänes iä pääl, lavvakilt pää pääl Se 1933 N. Oinas S 58592 (61)
15381 455 A5d Jänes iä pääl, lavvakilda' pää pääl Söögilaud Se 1927 M. Pihlapuu S 1944 (147)
15382 455 A6 & Jänes istus ia pääl, puukilt pää pääl Mõsipink Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (44)
15383 455 A7 & Jänes jää pääl, tammelast pää pääl Taarikann Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (30)
15384 455 A8 & Jänes järve pääl, lavvakilst pää pääl Joogikann Se 1930 V. Ruusamägi S 25962 (81)
15385 455 A9 & Jänes istus mäe pääl, lauakilt pää pääl Tõlv mõsipingi pääl Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 656 (89)
15386 455 A9 Jänes istub tee pääl, lauakild pää pääl Pesupink 1890 E EM 44 (230)
15387 455 A9 Jänes istub tee pääl, lauakild pää peal Pesupink 1913 E EM2 40 (284)
15388 455 B & Pinikäne iä pääl, lavvakanõ pää pääl Söögilaud Se 1932 A. Nurmetu S 49047 (11)
15389 455 C & Rebäsekäne sõit, valgõ lavvakõnõ pää pääl Vesi juusk ojah iä all Se 1928 N. Nurmetu S 89289 (2)
15390 455 D & Ivvokõnõ iä pääl, lavvakõnõ pää pääl Pesulaud Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 73 (12)
15391 455 # 442 445
15392 456 A & Jänis jookseb jäädä möödä, timba-tamba teeda möödä Lumi sadab Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (21)
15393 456 B & Jänes jookseb jääd mööda, timbut tuleb teed mööda, pärast pistab pinu pragusse Tuisk Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (32)
15394 456 # 442
15395 457 & Järv tarõh Sau tarõh Se 1928 T. Linna S 9126 (29)
15396 458 A Jätsikas tantsib jää peal, lai lakk peas, kalaniisk suus (Ein Eisstück tanzt auf dem Eise mit einem breiten Hut auf dem Kopfe und einer Fischmilch im Munde) 1876 Wied. 266
15397 458 A Jäitsikas tantsib jäe pääl, lai lakk pääs, kalaniisk suus Vokk, kedervarss 1890 E EM 44 (228)
15398 458 A Jäitsikas tantsib jää pääl, lai lakk pääs, kalaniisk suus Vokk, kedrevars 1913 E EM2 40 (281)
15399 458 A Jätsikas tantsib jääl, lai lakk pääs, kalaniisk suus Vokipool 1920 Nurmik I 20
15400 458 A Jäitsikas tantsib jää peal, lai lakk peas, kalaniisk suus Kedervars 1938 Lä 138
15401 458 A Jäitsikas tantsib jää peal, lai lakk peas, kalaniisk suus Vokk, kedervars 1958 EKMS I 822
15402 458 A & Jätsikas tantsib jäe peal, lai lakk peas, kalaniisk suus Kedervars, long Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 395 (29)
15403 458 B & Jinsib-jänsib jääda mööda, lakikene peas, kalaniisukene suus Kedervars Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (22)
15404 458 C1 & Pisike poisike tansib jääd kauda, lai lakike peas, kalaniisuke suus Kedervars Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 505 (24)
15405 458 C2 & Pisike poiss jooseb pingialust pitte, hall lakk pääs, kalaniisuke suus Pitkad kedervarred (pitk kederus), kui lõnga korratakse Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (21)
15406 458 # 442
15407 459 A1a1 Libe all, libe peäl, libe kala keskel (Glatt unten, schlipfrig oben, ein schlipfriger Fisch in der Mitte) Ein Weberstuhl Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (53)
15408 459 A1a1 Libe all, libe peäl, libe kala keskel (Glatt unten, glatt oben, ein glatter Fisch in der Mitten) Ein Weberstuhl 1780 Hupel 120
15409 459 A1a1 Libe all, libe peäl, libe kala keskel Kangakudumine 1782 Willmann 168 (49)
15410 459 A1a1 Libe all, libe peäl, libe kala keskel Sukkula, syöstäin eli suöstävä kutoessa 1844 Lönnrot 155
15411 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangalõngad ja süstük 1869 Ahlqvist 73
15412 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangas telgedel 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (50)
15413 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel (Glattes unten, glattes oben, ein glatter Fisch in der Mitte) Das Weben 1876 Wied. 274
15414 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Pool, süstik 1890 E EM 81 (653)
15415 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Pool ,süstik 1913 E EM2 71 (839)
15416 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel 1907 Okas 62
15417 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangas teljetel 1912 Jürjens 70
15418 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel 1935 Muuk-Mihkla III 133
15419 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel 1968 Mihkla-Tedre EK9 9
15420 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel 1982 Puhvel IX 9
15421 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangakudumine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (9)
15422 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangas Tür 1894 J. Johannson H III 18, 79 (6)
15423 459 A1a1 Libe all, libe pial, libe kala keskel Kangakudumine Jõh 1889 D. Timotheus H II 7, 710 (4)
15424 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangakudumine VJg 1877–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (67)
15425 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangapoel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (72)
15426 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangakudumine Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (28)
15427 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangas VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (4)
15428 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Kangas, kutspool Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 59 (5)
15429 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangas ja hui KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (205)
15430 459 A1a1 Libe all, libe peal, libe kala keskel Süstikuga kangakudumine SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 444 (9)
15431 459 A1a1 Libe all, libe pial, libe kala keskel Kangakudumine Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (125)
15432 459 A1a1 Libe all, libe piäl, libe kala keskel Kangakudumine KJn 1923 M. Sander KKI WS
15433 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (228)
15434 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangalõim ja -puul Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (44)
15435 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (87)
15436 459 A1a1 & Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangas, uikoda Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (61)
15437 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (34)
15438 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangakudamine Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (142)
15439 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kutspool, süstepool HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (20)
15440 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kuutspuul kanga siis Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 6 (32)
15441 459 A1a1 Libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (85)
15442 459 A1a1 Lipe all, lipe pääl, lipe kala kesken Kangakodamine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (70)
15443 459 A1a2* Libe all, libe peal ja libe kala keskel Kangast koetakse Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (3)
15444 459 A1a2* & Libe all, libe pääl, libe kala keskpaigan Puul kotspoolin Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (14)
15445 459 A1b & Libe all ja libe peal, libe kala lipsab keskel Kangakudumine SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (48)
15446 459 A1c & Libe pääl, libe all, libe kala keskel Keel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (52)
15447 459 A1c Libe pääl, libe all, libe kala keskel Surnukas, sutspool Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (38)
15448 459 A2 & Nilbõ all, nilbõ pääl, nilbõ kala keskel Puul, tsolohk Vru 1904 O. Jõgeva E 44408 (28)
15449 459 B & Sile all, sile piäl, sile kala keskel Kangasüstik käib KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (65)
15450 459 Ca Hää all, hää pääl, libe kala keskel Surnukas Trm 1894 S. Sommer H II 50, 541 (20)
15451 459 Ca & Hea all, hea peal, libe kala keskel Kangakudumine Trm 1896 J. Soodla E 25879 (16)
15452 459 Ca Hea all, hea peal, libe kala keskel Kangakudumine Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (21)
15453 459 Ca Hea all, hea peal, libe kala keskel Kangakudumine Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (37)
15454 459 Ca Hea all, hea peal, libe kala keskella Süstik Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 830 (26)
15455 459 Cb & Hea all, hea peal ja libe kala jookseb läbi Kangakudumine Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (46)
15456 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Süstikas ja lõimed, pool ja lõimed 1890 E EM 44 (226)
15457 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Süstikas ja lõimed, pool ja lõimed 1913 E EM2 40 (279)
15458 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Surnukas läheb lõimede vahelt läbi, kangakudumine VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (9)
15459 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kangakudumine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 493 (23)
15460 459 D1a1 Jää all, jää pial, libe kala keskel Surnukas ja lõimed Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 482 (65)
15461 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Surnuk kangakud[umise] juures Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (17)
15462 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Surnukas VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (151)
15463 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Süstik Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (30)
15464 459 D1a1 Jäe all, jäe pääl, libe kala keskel Surnukas, laevuke kudumise juures Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (23)
15465 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Surnuka viskamine kangakudumise ajal Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (45)
15466 459 D1a1 Iä all, iä piäl, libe kala keskel Surnuk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (9)
15467 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kangatiust: süstik MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (23)
15468 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kanga surnukas Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (157)
15469 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumine Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 192 (19)
15470 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumisel süstik TMr 1930 E. Schmidt E 71294/5 (13)
15471 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kangakudumine Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (162)
15472 459 D1a1 & Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumine Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (78)
15473 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumine Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (25)
15474 459 D1a1 Jää all, jää pial, libe kala keskel Kangakudumine Trm 1934 A. Aavik T-148, 9
15475 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kangalõimed ja surnuk Hlj 1899 N. Traks E 38464 (3)
15476 459 D1a1 Ea all, ea peal, libe kala keskel Kangalõngad ja surnukas Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (47)
15477 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Surnukas lõngade vahel kangakudumise ajal Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (9)
15478 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Kangasteljed JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (14)
15479 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Kangakudumine Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (5)
15480 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Surnuk ehk süstik MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (7)
15481 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Süstik jookseb lõimete vahel HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 344 (21)
15482 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Surnukas, kellel kääv sees on Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (21)
15483 459 D1a1 Ea all, ea peal, libe kala keskel Kangakudumine Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (13)
15484 459 D1a1 Ea all, ea peal, libe kala keskel Kangas, surnuk Pal 1891–1892 H. Maasen E 52100 (6)
15485 459 D1a1 Ea all, ea peal, libe kala keskel Kangast kootakse Pal 1888 H. Maasen H II 27, 227 (1)
15486 459 D1a1 Ea all, ea pial, libe kala keskel Kangakudumine Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (19)
15487 459 D1a1 Ea all, ea peal, libe kala keskel Kangakudumine: libe kala – surnukas kangalõimede vahel Trm 1906 M. Sild H II 74, 856 (18)
15488 459 D1a1 Ia all, ia peal, libe kala keskel Surnukas Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (10)
15489 459 D1a1 Jää all, jää pial, libe kala keskel Süstik MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 179 (51)
15490 459 D1a1 Jäe all, jäe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (67)
15491 459 D1a1 Jäe all, jäe peal, libe kala keskel Kanga sutspool Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (38)
15492 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kangakudumine, süstik Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 229 (8)
15493 459 D1a1 Jää all, jää pial, libe kala keskel Kangakudumine Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (75)
15494 459 D1a1 Jää all, jää peal, libe kala keskel Kangakudumine Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (3)
15495 459 D1a1 Ea all, ea peal, libe kala keskel Süstik, sukul Kuu 1909 A. Ploompuu E 46414 (1)
15496 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kotspool Puh 1913 Koni E 48251 (10)
15497 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumine MMg 1888 G. Tenter H II 28, 402 (7)
15498 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kanga kotspool Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (25)
15499 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumine Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (11)
15500 459 D1a1 Jäe all, jäe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 768 (19)
15501 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kanga kutspool lõngade vahel Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 38 (81)
15502 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Kangakudumine Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (18)
15503 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Piirits Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (22)
15504 459 D1a1 Jää all, jää pääl, libe kala keskel Süstikas ja lõimed VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (23)
15505 459 D1a1 Jea all, jea pääl, libe kala keskel Kotspool Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (67)
15506 459 D1a1 Iä all, iä pääl, libe kala keskel Tsoloke kanga vahel Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (171)
15507 459 D1a1 Jägi all, jägi peal, libe kala keskel Kangakudumine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (39)
15508 459 D1a2* & Jäe all ja jäe peal, libe kala keskel Surnukas Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (24)
15509 459 D1a2* Jäe all ja jäe pääl, libe kala keskel Kangakudumine Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (11)
15510 459 D1a2* Jää all ja jää peal, libe kala keskel Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 427 (16)
15511 459 D1a2* Jää all ja jää peal, libe kala keskel Kangakudumine Rak 1932 S. Okas E 82108 (2)
15512 459 D1a2* Jää all ja jää peal, libe kala keskel Kangakudumine ja surnukas Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (41)
15513 459 D1a2* Jäätes all ja jäätes peal, libe kala keskel Kangakudumine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (151)
15514 459 D1a2* Ea all ja ea peal, libe kala on aga keskel Kangakudumine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (22)
15515 459 D1a2* Jää all ja jää pääl ja libe kala keskel Kangas Jõh 1936 L. Maalma KKI MS
15516 459 D1a2* Ea all ja ea peal ja libe kala keskel Kangakudumine Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 509 (101)
15517 459 D1a3* Iä all, iä piäl, libe kala keskpaegan Surnok oli sii libe kala, süstik Kod 1940 S. Tanning KKI WS
15518 459 D1a3* Jää all, jää pääl, limbe kala keskpaigan Kangakudamine Trv 1894 A. Rull H III 20, 150 (99)
15519 459 D1a3* & Iä all ja iä piäl, libe kala keskpaegan Kangast kudutas Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (16)
15520 459 D1a4 & Jää all, jää pääl, libe kala vahepääl Jääd on kanganiidid, kala on surnukas Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (37)
15521 459 D1b* Jää all, jää peal, libe kala käib vahelt Süstik kangakudumisel 1968 SSTT 123
15522 459 D1b* Jää all, jää peal, libe kala käib keskel Kangakudumine MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (46)
15523 459 D1b* Jää all, jää pääl, libe kala käüb keskel Kangakudum[ine] Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (34)
15524 459 D1b* & Jää all, jää pääl, limbe kala käi keskelt Kotspool Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (36)
15525 459 D1b* Iä all, iä pääl, lipe kala käü keskest Tsolokna, süstik Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 55 (78)
15526 459 D1c & Jää all, jää pääl, libe kala ujub keskel Kangakudumine Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 313 (116)
15527 459 D1d Libe kala jää vahel Surnukas 1890 E EM 82 (654)
15528 459 D1d Libe kala jää vahel Surnukas 1913 E EM2 71 (840)
15529 459 D1d & Libe kala jää vahel Surnukas Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (22)
15530 459 D1e & Libe kala kahe jää vahel Surnuk Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (10)
15531 459 D1f & Kahel pool jääd ujub libe kala Süstik Jõh 1982 M. Kõiva RKM II 362, 640 (5)
15532 459 D1g* & All jää, pääl jää, lipe kala keiskel Kangas San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 540 (594)
15533 459 D1g* Ia pial, ia all, libe kala keskel Surnuk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (54)
15534 459 D1g* Jää pääl, jää all, libeve kala keskel Kangas kudades Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (14)
15535 459 D2a1 Jää all, jää pääl, nilbõ kala vaihhõl Kanga süstik Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (25)
15536 459 D2a1 Iä all, iä pääl, nilbõ kala vaihhõl Süstik kanga vahel Se 1959 A. Relli RKM II 92, 96 (278)
15537 459 D2a1 Iä all, iä pääl, nilbõ kala vaihhõl Kangast koetas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (4)
15538 459 D2a1 & Iä all, iä pääl, nilbõ kala vaihõl Kangast koetas Se 1928 T. Linna S 9128 (56)
15539 459 D2a1 Iä all, iä pääl, nilbõ kala vaihhõl Kangast koetas Se 1928 T. Haak S 4333 (16)
15540 459 D2a1 Iä all, iä pääl, nilbõ kala vaihhõl Kangavaelik, tsölokna vaihhõl Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109735 (4)
15541 459 D2a2 & Iä pääl, iä all, nilbõ kala vaihhõl Tsõlokna Se 1933 A. Tammeorg S 57779 (4)
15542 459 D2b* Eä all, eä pääl, nilbe kala käi vahelt Tsoluk Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (19)
15543 459 D2b* Ia all, ia pääl, nilbe kala käü vahelt Kangakudamine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 25 (163)
15544 459 D2b* & Iä all, iä pääl, nilbõ kala käüse vaihhõlt Kangas Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (8)
15545 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas tsoloknaga Se 1927 J. Orusaar S 2359 (35)
15546 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas Se 1935 A. Põhi S 116155 (7)
15547 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas Se 1930 A. Põhi S 22341 (34)
15548 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas Se 1935 N. Oinas S 114936 (7)
15549 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas, sis tsolkna käü vaihõlt Se 1935 A. Jänessoo S 105264 (28)
15550 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käüse vaihõlt Tsölokna, kangast koet Se 1936 M. Vabarna S 121940 (83)
15551 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vaihhõl Tsolokna Se 1930 V. Ruusamägi S 25954 (30)
15552 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käüse vaihhõl Tsolokna Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (74)
15553 459 D2b* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü vahepääl Kangakudaminõ Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 57 (83)
15554 459 D2b* Iä pääl, iä all, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas Se 1934 N. Oinas S 81957 (42)
15555 459 D2b* All iä, pääl iä, nilbõ kala käü vaihõlt Kangast koetas Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 465 (75)
15556 459 D2c* Iä all, iä pääl, nilbe kala juusk vahelt Tsolohk Plv 1893 J. Tobre H II 45, 194 (15)
15557 459 D2c* Jää all, jää peal, nilbõ kala jookseb vahel Koetakse kangast Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (4)
15558 459 D2c* & Iä all, iä pääl, vahelt joosk nilbe kala Kangast koetas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (47)
15559 459 D2d* & Jää all, jää pääl, nilbe kala keskel Kangast koetas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 806 (139)
15560 459 D2d* Egä all, egä pääl, nilbõ kala kesken Tsolok Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (19)
15561 459 D2d* Iä all, iä pääl, nilbõ kala kespaigah Tsölokna Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (77)
15562 459 D2e* Iä all, iä pääl, nilbõ kala käü kespaigah Tsölokna käü läbi kanga Se 1929 V. Savala S 17564 (119)
15563 459 D2e* & Jää all, jää peal, nilbe kala käib keskel Kangalahk ja ui Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (102)
15564 459 D2f Ea all, ea pääl, nilbe kala jooks keskel Surnuk, kangakudumise juures Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (16)
15565 459 D2f & Iä all, iä pääl, nilbõ kala juusk keskel Kangast koetas, tsolok Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 418 (13)
15566 459 D3 & Iä all, iä pääl, hille luts vaihhõl Tsölökna kangavaeliku vaihhõl Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (16)
15567 459 D4 & Eä all, eä pääl, nilbe lootsik käise läbi Kangakudamine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 440 (15)
15568 459 D5 & Jää all, jää pääl, libe palk keskel Kangapool Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (11)
15569 459 D6 & Jää all, jää pääl, libe jookseb keskel Kangast kootakse Ta 1932 L. Zirk E 81965 (16)
15570 459 D7a & Jää all, jää pääl, kalake keskel Kangas telgedel Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (82)
15571 459 D7b* Jää all, jää pääl, kala ujos keskpaigah Ku kangast koetas Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 456 (60)
15572 459 D7b* & Jää all, jää pääl, kala ujub keskel Kangakudumine Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 415 (29)
15573 459 D7c* Jäe peal, jäe all, jäe vahel ujub kala Kanga kudumist Hlj 1895 M. S. H III 23, 152 (4)
15574 459 D7c* & Jää all, jää peal, kala ujub vahepeal Kangakudumine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 78 (12)
15575 459 D7d* Iä all, iä pääl, kalakene joosk vahelt Kangakudamine Urv 1890 J. Teder H III 11, 341 (130)
15576 459 D7d* & Iä all, iä pääl, kala juusk vahelt läbi Kangast koetas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (47)
15577 459 D7e & Iä all, iä pääl, kala mäng vaihhõl Kangast koetas ja tsölökna juusk vaeliku vaihhõl Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (19)
15578 459 D7f* Iä all, iä pääl, kala katõ vahõl Kangakudumine Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (39)
15579 459 D7f* & Jäe all, jäe peal, kahe jäe vahel kala Süstik Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (13)
15580 459 D7f* Ütel puul iä, tõsel puul iä, kala vahel Kanga tsöloknas Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (17)
15581 459 D7g* Iä all ja pääl, kala käü läbi Tsolok Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (84)
15582 459 D7g* & Iä all, iä pääl, kala käüse läbi Kangast koetas Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (40)
15583 459 D7h & Iä all, iä pääl, kala käü läbi ku lind Tsolokas Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (43)
15584 459 D8* Jää all, jää peal, kuldne kala ujub keskel Kangakudumine Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 752 (1)
15585 459 D8* & Jää all, jää pääl, kuldkala keskel Kangas, kuutspuul veede vahel Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 36 (107)
15586 459 D9 All jää, peal jää, hõbekalake ujub keskel Kangakudumine 1959 Säde nr. 60 ja 69 (1959) 4 (1)
15587 459 D9 & Jää all, jää pääl, hõbekala keskel Kangakudumine Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 241 (93)
15588 459 D10* Iä all, iä pääl, merekala joosk vahelt Kangakodamine San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (136)
15589 459 D10* & Eä all, eä pääl, merekala juusk vahelt läbi Kangast koetas Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (90)
15590 459 D11 & Eä all, eä pääl, havvekala keskeni Kangas ja tsolok või süstik Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (64)
15591 459 D12 & Iä all, iä pääl, vahelt käü vallaskala Kangakudamine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (5)
15592 459 D13 & Iä all, iä pääl, siiakala juusk vahelt Kangakudamine Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 216 (34)
15593 459 D14 & Jää all, jää pääl, ojakala käi keskelt Kangakodamine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 374 (71)
15594 459 D15 & Iä all, iä pääl, kullanõ kana juusk keskpaigast Kangast koetas ja tsolokna juusk Se 1929 A. Gehrke S 17312 (73)
15595 459 E & Sula ees, jää taga, kala kargab keskel Pool Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (550)
15596 459 E Sula ees, jää taga, kala kargab keskel Lõimed, kangas ja pool või süstik 1890 E EM 145 (1370)
15597 459 E Sula ees, jää taga, kala kargab keskel Lõimed, kangas ja pool või süstik 1913 E EM2 126 (1790)
15598 459 F & Jää ees, järv taga, kala keskel Pool kangal Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 456 (71)
15599 459 F Jää ees, järv taga, kala keskel Lõimed, kangas, süstikas 1890 E EM 44 (227)
15600 459 F Jää ees, järv taga, kala keskel Lõimed, kangas, süstikas 1913 E EM2 40 (280)
15601 459 G & Iä all, vesi pääl, kala mäng vaihhõl Tsolokna, minga kangast koetas Se 1930 A. Nurmetu S 20412 (31)
15602 459 H & Jõgi all, jõgi peal, libe kala käib keskel Süst (surnukas) Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (8)
15603 459 H Jõgi all, jõgi pääl, libe kala keskel Süstikas ja lõimed, pool ja lõimed 1890 E EM 46 (251)
15604 459 H Jõgi all, jõgi pääl, libe kala keskel Süstikas ja lõimed, pool ja lõimed 1913 E EM2 42 (315)
15605 459 H Jõgi all, jõgi pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
15606 459 I1 & Meri all, meri pääl, lipõ kala keskpaagah Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (37)
15607 459 I2 Meri all, meri pääl, kuldkala keskel Otspool sisen Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (12)
15608 459 I2 & Meri all, meri pääl, kuldkala keskel Kanga otspuul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (106)
15609 459 I3 & Meri all, meri pääl, veike kala keskel Kutspool kangakudumises Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (6)
15610 459 J1 Vesi all, vesi pääl, libe kala keskel Süstik 1982 Puhvel IX 9
15611 459 J1 Vesi all, vesi pääl, libe kala keskel 1968 Mihkla-Tedre EK9 9
15612 459 J1 & Vesi all ja vesi peal, libe kala jookseb keskelt läbi Kangasüstik Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (4)
15613 459 J2 & Vesi all, vesi pääl, kala kargas vaihhõl Tsölokna käüse kangah Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (96)
15614 459 K1 Sild all, sild pääl, libe kala keskel Süstik 1982 Puhvel IX 9
15615 459 K1 Sild all, sild pääl, libe kala keskel 1968 Mihkla-Tedre EK9 9
15616 459 K1 Sild all, sild pääl, libe kala keskel Surnuk TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (67)
15617 459 K1 & Sild all, sild pääl, libe kala keskel Piirits Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (14)
15618 459 K2* Sild all, sild pääl, sille kala keskel Tsolohk vaeliku vahel Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (26)
15619 459 K2* & Sild all, sild pääl, sille kala keskel Kangas või kangavaelik tsolohkaga Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (1)
15620 459 K2* Sild all, sild pääl, sille kala käü kestpaigah Tsolokas kangakudamiseh Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 915 (127)
15621 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Kangakudumine, süstik 1890 E EM 79 (623)
15622 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Kangakudumine, süstik 1913 E EM2 69 (802)
15623 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Süstik 1992 Metstak2 18 ja 19
15624 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangakudumine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 481 (17)
15625 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangasteljed Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 203 (2)
15626 459 L1a1 Lagi all, lagi pial, libe kala keskel Kangakudumine Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 107 (11)
15627 459 L1a1 Lagi all, lagi pial, libe kala keskel Kangru süstik Amb 1889 J. Ney H II 14, 169 (38)
15628 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Süstik VMr 1889 K. Roost H II 11, 668 (5)
15629 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Surnukas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 64 ja 88 (242)
15630 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangakudumine Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (224)
15631 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangakudumise juures surnuk Trm 1895 S. Sommer H II 56, 139 (4)
15632 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangru süstik Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (19)
15633 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangakudumine, süstik VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (244)
15634 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Surnukas või süstik Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (30)
15635 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Keel suus Trv 1905 A. Anderson E 45334 (18)
15636 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Kangakudumine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 468 (296)
15637 459 L1a1 & Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Surnukas Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (13)
15638 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
15639 459 L1a1 Lagi all, lagi pääl, libe kala keskel Keel suus Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (36)
15640 459 L1a1 Lagi all, lagi peal, libe kala keskel Kangakudumine Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (24)
15641 459 L1a2* Lagi all ja lagi pääl ja libe kala keskel Kangast kootakse, süstik ehk kotspuul 1996 Eas II 195 (218)
15642 459 L1a2* Lagi all ja lagi peal, libe kala keskel Võikarp Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 338 (11)
15643 459 L1a2* Lagi all ja lagi peal, libe kala keskel Kangak[udumine] Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 473 (1697)
15644 459 L1a2* Lagi all ja lagi peal, libe kala keskel Kangasüst Rap 1930 J. Uustalu E 70660 (23)
15645 459 L1a2* & Lagi all ja lagi pääl ja libe kala keskel Kangast kootakse, süstik ehk kotspuul As 1994 A. Korb RKM II 466, 420 (13)
15646 459 L1b* Lagi all, lagi peal, lagede vahel libe kala Surnukas Rak 1877–1917 J. Lilienbach E 878 (25)
15647 459 L1b* & Lagi all, lagi pääl, libe kala käib keskel Kangakudamine Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (38)
15648 459 L1b* Lagi all, lagi pääl, vahelt joosep libe kala Kangakudumine Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 ja 377 (96)
15649 459 L2* Lagi all, lagi pääl, nilbe kala vahel Tsolok Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (323)
15650 459 L2* Lagi all, lagi pääl, nilbõ kala käüse vaihel Tsolokna Se 1968 P. Hagu, A. Kask, J. Valge, E. Viluoja EKRK I 67, 129 (12)
15651 459 L2* & Lagi all, lagi pääl, nilbe kala käü vaihelt Kangast koetas Se 1972 K. Salve RKM II 290, 672 (11)
15652 459 L3 & Lagi all, lagi peal, libe keel keskel Kangas Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (11)
15653 459 L4a & Lagi all, lagi pääl, kala käüse keskel Tsöloknaga koetas kangast Se 1930 N. Nurmetu S 19877/8 (26)
15654 459 L4b & Lagi all, lagi pääl, kala ujub vahel Kangakudumine Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (11)
15655 459 M* Laud all, laud pääl, libe kala keskel 1968 Mihkla-Tedre EK9 9
15656 459 M* Laud all, laud pääl, libe kala keskel Süstik 1982 Puhvel IX 9
15657 459 M* Laud all, laud pääl, libe kala keskel Kangakudumine Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 265 (4)
15658 459 M* & Laud all, laud peal, libe kala jookseb keskel Kangakudumine Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (1)
15659 459 N*% & Puu all, puu pääl, libe kala keskel Süstik Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (62) 1757
15660 459 N*% Puu all, puu peal, nilbu kala keskel Süstik ja lõngapool SJn 1889 T. Köstner H II 26, 393 (134) 1757
15661 459 O* Aed all, teine peal, libe kala keskel (Ein Zaun unten, ein anderer oben, ein glatter Fisch in der Mitte) Aufschlag und Weberschiffchen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 262
15662 459 O* Aed all, teine pääl, libe kala keskel Kangas ja pool 1890 E EM 25 (2)
15663 459 O* Aed all, teine pääl, libe kala keskel Kangas ja pool 1913 E EM2 25 (2)
15664 459 O* Aed all, teine peal, libe kala keskel Kangas ja süstik 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (11)
15665 459 O* & Aed all, teine peal, libe kala keskel Surnu kirstus Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (44)
15666 459 O* Aed all, tõine peal, libe kala keskel Süstik Pal 1897 H. Karro H IV 8, 344 (96)
15667 459 O* Aed all, aed peal, libe kala keskel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 538 (207)
15668 459 P Kumm all, kumm peal, libe kala keskel Suu keelega JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 66 (13)
15669 459 P Kumm all, kumm peal, libe kala keskel Surnuk Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 154 (59)
15670 459 P & Kumm all, kumm peal, libe kala keskel Keel Trm 1895 S. Sommer H II 50, 588 (10)
15671 459 Q+ Ait all, teine peal, libe kala keskel 1906 Pet. Ah 38
15672 459 Q+ & Noot all, noot pääl, libe kala keskel Süstik Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (15)
15673 459 Q+ & Suga all, suga peal, libe kala keskel Kangalõngad ja surnukas Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (48)
15674 459 Q+ Liiv all, liiv peal, libe kala keskel Inimene elumajas Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 420 (26)
15675 459 Q+ All eläs, pääl eläs, nilbe kala keskel Kangakudumine Kan 1924 A. V. Kõrv E 550024 (6)
15676 459 Ra/ & Meekara, meestekara, naakara, naistekara, mede keeli külakara, libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangastelled Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (7) 1603Üa
15677 459 Rb/ & Libe all, libe pial, libe kala keskel, läks läbi lipsti, tõmmas kinni klõpsti Kangakudumine Kos 1892 T. Wiedemann E 8990 (124) 1603Üb
15678 459 S/ & Jää all, jää pääl, libe kala keskel, silma suitsu sõgeneva, jala alla mädaneva Kangakudumine Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (18) 1978B
15679 460 A & Jõõgre lätt iin, jaht taga Vaarao lätt läbi mere San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (145)
15680 460 B/ & Veene lukk ja puune võti, jõõkri läeb een ja jaht läeb taga, jõõkri peasse pakku ja jaht jäes kinni Iisraeli rahvas ja egiptlased Punases meres Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (101) 2492Q
15681 461 A & Kaant ei olõ, kinni piäp, nuurõ ei olõ, kokko vidä Suu Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (140)
15682 461 B1a Kaks aganakotti jooksevad ilma krookspaelata kokku Pe[rse]mutid 1890 E EM 51 (310)
15683 461 B1a Kaks aganakotti jooksevad ilma krookspaelata kokku Pe[rse]mutid 1913 E EM2 47 (395)
15684 461 B1a & Kaks aganakotti jooksvad ilma rookspaelata kokko Kaks persimutti Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (155)
15685 461 B1b & Krookpaela põle, aga kokku veab Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 88 (3)
15686 461 B2 & Mis ilma nöörita kokku tõmbab Taga-auk Rõu 1895 J. Gutves E 45858
15687 461 C/ & Kääre tal ei ole, aga juppe ta lõikab, kaant tal ka ei ole, aga vett ta peab Loomusund, naissugu Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 121 (6) 887D
15688 462 & Kaadsa kate otsaga Niidsekera Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (76)
15689 462 # 546 2279Za1 2548 | vs: EV 2920
15690 463 Aa1 Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta tohiseb Habe Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (18)
15691 463 Aa1 & Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta tohiseb Habe Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (10)
15692 463 Aa2 & Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta täriseb Habe VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (129)
15693 463 Aa3 & Kadakas mäel, ilma tuuleta tõriseb Mehe habe VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (164)
15694 463 Ab & Kadakas mäe all kasvab, ilma tuuleta tuigub Vanamehe habe Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (81)
15695 463 Ac Kadakas mäel, ilma tuuleta tudiseb 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
15696 463 Ac Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta tudiseb Habe 1955 ÜÕÕ 134 (11)
15697 463 Ac Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta tudiseb Habe 1960 Kuut VI (1960) 215 (9)
15698 463 Ac Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta tudiseb Habe 1972 Kuut VI (1972) 104
15699 463 Ac & Kadakas kasvab mäel, ilma tuuleta tudiseb Vanataadi pard, habe Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (156)
15700 463 Ad Kadajas määllä kiikub tüvenellä ilmällä Habe Kuu 1891 M. Odenberg E 52801/2 (9)
15701 463 Ad & Kadajas määllä kiikub tüvenellä ilma'alla Habe Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (24)
15702 463 Ad Kadakas mäel kiigub vagasel ilmal Habe 1913 E EM2 46 (384)
15703 463 Ae & Kadakas kaldas, ilma tuuleta väriseb Habe VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (64)
15704 463 B & Kadakas kärsseb ilma tuleta mäel Vokk ketrab Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (44)
15705 463 # 938L
15706 464 Aa1 Kaev kadakapõesas Habemega mehe suu Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 594 (372)
15707 464 Aa1 & Kaev kadakapõõsas Suu habemes Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 130 (26)
15708 464 Aa1 Kaev kadakapõesas Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (33)
15709 464 Aa1 Kaev kadakapõõsas Siili pea Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 241 (95)
15710 464 Aa1 Kaev kadakapõõsas Vitt Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (81)
15711 464 Aa1 & Kaju kadakapõõsas Naise suguelund Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 532 (100)
15712 464 Aa1 Kaju kadakapõõsas Naiste kohta Hää 1962 M. Mäesalu KKI KS
15713 464 Aa1 Kao kadakapõõsas Naisterahva suguosad Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 535 (75)
15714 464 Aa2* Kaev kadakapõõsa sees Vitt Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 435 (25)
15715 464 Aa2* Kaju kadakpöösa keskel Kuseauk Rei 1967 E. Küttim KKI KS
15716 464 Aa2* & Kaev keset kadakapõõsast Naisterahva suguosa Tor 1937 J. Tammsalu ERA II 169, 12 (7)
15717 464 Ab & Kaju pajupõõsas Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 174 (37)
15718 464 Ac & Kaju kamarapõõsas Naise pissa Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (20)
15719 464 Ad Kaev kuusikus Silm 1890 E EM 51 (304)
15720 464 Ad Kaev kuusikus Silm 1913 E EM2 46 (387)
15721 464 Ad & Kaev kuusikus Silm Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 465 (809)
15722 464 B & Põrguhaud kesk kadakapõõsast Naisterahva suguelund Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 597 (13)
15723 464 C & Länikukõnõ kadajapuhma seeh Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 429 (39)
15724 464 D/ & Kaev kadakapõesas, virstasammas kuusikus Loodud sunni abinõud VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (147) 2488F
15725 464 # 35 465 473 2488 | kk
15726 465 & Kao kahe mätta vahel P[e]rseauk Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (15)
15727 465 # 464
15728 466 A1 & Katõkese velidse, ütski ütele järgi saa-ai' Jäla' Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (32)
15729 466 A2 & Kadõkõsi veltsid, ütstõist ajava taka, eloiä õi saa kätte Kuu ja päiv Se 1934 N. Oinas S 81956 (26)
15730 466 B1 & Kaks meest jooksevad üle välja, aga teineteist nad iialgi kätte ei saa Jalgratas Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (31)
15731 466 B2 & Kats miist juuksva võiki, ütski ette ei saa Rattatsõõr Vru 1905 G. Sandra E 45077 (18)
15732 466 B2 Kaks meest jooksevad võidu, ükski ette ei saa Rattad 1913 E EM2 48 (422)
15733 466 # 1429E6d3* 2517
15734 467 A1a* Kats velle kokko köidet Aidsaaba Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (5)
15735 467 A1a* Katõkese velidse ütte kokko köüdedü Aiasaiba Se 1935 P. Külaniit S 113865 ja 113867 (16)
15736 467 A1a* Katõkese velitsid ütte kokko köüdedü Aiateibad, paar Se 1935 J. Ilvik ERA II 190, 270 (5)
15737 467 A1a* & Katõkese velitsid ütte kokko köüdedü Aiateibad Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (102)
15738 467 A1b & Hulka velli ütte köidet Pirrumühk Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (6)
15739 467 A2 & Kats miist ütte kinni köüdedü Aiasaiba Vas 1905 O. Jõgeva H II 74, 392 (20)
15740 467 B1 & Kaits velle üte vitsage ütte köudet Aiateibä Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (31)
15741 467 B2 & Kaks venda ühe vitsa sees Ajateibad Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 26 (17)
15742 467 C* Kats velje üte rihmaga kinni köütnü Aiasaiba' Se 1929 A. Gehrke S 17306 (26)
15743 467 C* & Kats velja, a' üte rihmaga' kinni' köüdedü' Aiasaiba' Se 1930 M. Pihlapuu S 21650 (1)
15744 467 D1* Kaits velle üte keidissega seotu Aiasaiba Trv 1894 A. Rull H III 20, 149 (91)
15745 467 D1* & Kats velle üte köidusega köidetu Aiapaari Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (108)
15746 467 D1* & Kaits velle üte köidsega köidetu Aiasaiba Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (63)
15747 467 D1* Kats velist köidsega kokko köüdedu Aiasaiba Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 406 (69)
15748 467 D2 & Kaks venda ühe köiega kinni seotud Aiateibad Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 147 (51)
15749 467 D3* Kaks poisiket ühe keidissaga kinni Aiateibad Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (7)
15750 467 D3* & Kaits poisikest üten köidikun kinni Aiateibä Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (46)
15751 467 E & Kats velle umma üte rätiga kinni köüdetü Saibapaar Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (103)
15752 467 F & Katõkeske velitse, mõlõmba üte kaalarätiga kinni köüdetö Aiasaiba' vitsaga kinni mähidö Se 1929 N. Nurmetu S 9992 (19)
15753 467 G1 & Katõkõsõ üte vüürätiga kinni köüdedü Paar aiasaibid üte vitsaga kinni köüdedü Se 1934 N. Oinas S 70625 (26)
15754 467 G2 & Katõkesi umadsõ üte vüürätigä kinni köüdedü' Aiasaiba' Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (22)
15755 467 G3* Kats sõsard üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba' Se 1931 T. Uiboaed S 31476 (7)
15756 467 G3* Katekesi sõsare üte vüürätige köüdedü Aiasaiba' Se 1958 H. Haljaste, I. Link, L. Mühlberg EKRK I 21, 90 (11)
15757 467 G3* & Katõkeske sõsaritse üte vüürätiga kinni köüdedö' Aiasaibapaar, üte vitsaga kinni köüdedö' Se 1956 V. Pino RKM II 51, 397 (23)
15758 467 G4* & Kats poiskõst üte vüürätiga kinni Aiateibad paaris Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (3)
15759 467 G4* Kaks poisikõist üte vüürätiga kinni kist Aiasaiba' Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (2)
15760 467 G5a1% & Kats miist üte vööräti all Aiatsaiba' Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 68 (5) 508 1446Qa
15761 467 G5a2 & Kats meest üte vöörätiga Kats saivast roodmõtsõh aiah Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 518 (5)
15762 467 G5b* & Kats miist üte vüürätiga köüdetü Aiasaiba' Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (45)
15763 467 G5b* Kats miist üte vüürätiga kinni köüdedü Vitsuga mähitud püstiline aed Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (13)
15764 467 G6a1 & Katõkese velidse üte vüürätiga köüdedü Aiasaibapaar Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (31)
15765 467 G6a1 Katõkeske velitse üte vüürätiga köüdedü Saibapaarid Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (16)
15766 467 G6a2 & Katõkese veltsit üte vüürätiga köüdedü Aiasaibad Se 1934 A. Kits S 81843 (9)
15767 467 G6a2 Katõkese veltsit üte vüürätiga köidedü Püstaed maal Se 1937 M. Palo ERA II 151, 210 (5)
15768 467 G6a2 Katõkese velitset üte vüürätiga köüdet Aiateibad Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (32)
15769 467 G6a3 Katõkesi velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba paar Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (25)
15770 467 G6a3 Katõkesi velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Saibapaar Se 1929–1930 E. Põllula S 17892 (43)
15771 467 G6a3 Katekese velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaibad Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 49 (5)
15772 467 G6a3 Katõkese velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba' Se 1932 J. Ojavere S 37534 (113)
15773 467 G6a3 Katõkese velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiapaari Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 433 (30)
15774 467 G6a3 Katõkese velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba', vitsaga kinni pantu Se 1934 J. Mägiste KKI WS
15775 467 G6a3 Katõkese velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiapaari' Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (14)
15776 467 G6a3 & Katõkese velidse' üte vüürätiga' kinni köüdedü' Aiasaiba' Se 1928 T. Haak S 4346 (71)
15777 467 G6a3 Katõkeske velitse üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaibat Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (22)
15778 467 G6a3 Katõkeske velitse üte vüürätiga kinni köüdedö Aiasaiba paar, üte vitsaga kinni köüdedö Se 1956 V. Pino RKM II 51, 397 (23)
15779 467 G6a4 Katekesi velitsit üte vüürätiga kinni köüdedü Saibapaar Se 1928 E. Põllula S 5466 (13)
15780 467 G6a4 Katõkese veltsit üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba' Se 1929 M. Pihlapuu S 18682 (5)
15781 467 G6a4 Katekese veltset üte vüürätiga kinni köüdet Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 444 (54)
15782 467 G6a4 Katõkese veltsit üte vüürätiga kinni köidet Saibapaar Se 1929 P. Toomeorg S 12482 (14)
15783 467 G6a4 & Katõgesi veltsit üte vöörätiga' kinni köüdedü' Aiasaibapaar Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 265 (14)
15784 467 G6a4 Katõkesi veltsit üte vöörätiga kinni köüdedü Aiapaar saibida Se 1933 N. Oinas S 68131 (40)
15785 467 G6a4 Katõkeisi velitsit üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba üte vitsaga kinni köüdedü Se 1935 A. Jänessoo S 105359 (7)
15786 467 G6a4 Katõkeisi veltsit üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba' Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 ja 13889 (24)
15787 467 G6a4 Katõkõisi velitsit üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba' Se 1933 A. Põhi S 60133 (2)
15788 467 G6a4 Katõkõistõ velitsit üte vüürätiga kinni köüdedü Saibapaari Se 1930 A. Põhi S 24831 (16)
15789 467 G6a4 Katõkeske velitsit üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba paari Se 1929 V. Savala S 17527 (98)
15790 467 G6a5* & Katõkese veltset ühe vöörätiga kinni Aiateibapaar Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (16)
15791 467 G6a5* Katekese veltse ja üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba' Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
15792 467 G6a5* Katõkeiste velitsit üte vüürätiga kinni omma köüdetud Kats aiasaibast kinni vitsaga köüdetud Se 1935 A. Kits S 100016 (36)
15793 467 G6a5* Katõkese velitsit, kõik üte vüürätiga kinni katõdu Aiasaiba' Se 1930 A. Tammeorg S 23865 (29)
15794 467 G6a5* Katõkeske veltsit üte vüürätiga kokko köüdet Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 475 (85)
15795 467 G6a6 & Katõkeske velitse' üte vüürätiga kinni köüdetü', imä pääle maaha pantova' Aiasaiba' kinni köüdedü' paariviise, maa pääle või sisse lüüdölt Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (88)
15796 467 G6a7 & Katõkese vele üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba kinni köüdedü vitsaga Se 1933 A. Tammeorg S 59162 (30)
15797 467 G6a7 Katõkõsi velju üte vüürätiga kinni köüdet Aiasaiba Se 1934 F. Paloots S 81376 (26)
15798 467 G6b1 & Kats velle üte vüürätiga kinni mähit Saibapaar Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (36)
15799 467 G6b2* Kats velle vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (82)
15800 467 G6b2* Kats velja üte vüürätiga kinni köüdet Aidsaiba Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (36)
15801 467 G6b2* Kats velja üte vöörätiga kinni köüdetud Aiasaiba Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (18)
15802 467 G6b2* Kats velja üte vüürätiga kinni köüdedü Aiasaiba Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (68)
15803 467 G6b2* Kats veljä üte vüürätiga kinni köüdedö Aiapaar Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34075 (64)
15804 467 G6b2* Kats velle üte vüürätiga kinni köidedu Saibapaar Rõu 1896 G. Raup H III 28, 690 (11)
15805 467 G6b2* Kats velle üte vüürätiga kinni köidedu Aiasaiba Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 573 (5)
15806 467 G6b2* & Kats velle üte vüürätiga kinni köüdet Aiasaiba Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (27)
15807 467 G6b3 & Kats veljä üte vüürätiga' kokko köüdetü Saibapaari' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (57)
15808 467 G6b3 Kats veljü üte vöörätikuga kokko köüdet Aiasaiba Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (51)
15809 467 G6b4 & Kats velist vüürätiga ütte köidetü Teibapaarid Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (3)
15810 467 G7 & Kats venda üte vüürätiga kinni köüdet Aiasaiba Se 1973 Ü. Ende, P. Hagu, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 127 (4)
15811 467 H1a1 & Katõkese velidse üte vüüga kinni köüdedü Aiasaibapaari' Se 1936 M. Vabarna S 121935 (43)
15812 467 H1a1 Katõkesi veltsid üte vüüga kinni köüdedü Saibapaar Se 1927 E. Põllula S 647/8 (30)
15813 467 H1a1 Katõkesi veltsid üte vüüga kinni köüdedü Kats aiasaibast Se 1934 N. Oinas S 83213 (40)
15814 467 H1a1 Katõkese veltsid üte vüüga kinni köüdet Aiasaiba paari Se 1929 A. Gehrke S 17147 (9)
15815 467 H1a2* Katõkesi velitsõ ja üte vüüga kinni köüdedu Aiasaiba pandi vitsaga kinni Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 209 (67)
15816 467 H1a2* Katekesi velju ja üte vööga kinni köidet Saibapaarid Vas 1930 O. Paalberg ERA II 32, 117 (6)
15817 467 H1a2* Kahekesi velitsit omma üte vüüga kinni köüdedü Kaivu kahekordset kinni panekut Se 1938 N. Lume ERA II 175, 513 (13a)
15818 467 H1a2* Katõkesi om veltsid, üte vüüga om kinni köidedü Aiasaiba' Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (13)
15819 467 H1a2* & Katõkeske velitse' üte vüüga' kinni panto' Aiasaibad paari seotud Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 44 (3)
15820 467 H1b1* & Kats veljä üte vüüga kinni köüdedü' Saibapaar vitsaga' kinni Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (13)
15821 467 H1b1* Kats velje üte vüüga kinni köidedu Aiategemine Se 1932 E. Perkman E 81736 (2)
15822 467 H1b1* Kats velle üte vüüga kinni köüdetu Aiasaiba Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148 (80)
15823 467 H1b1* Kats velle üte vööga kinni köidet Saiba Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (54)
15824 467 H1b1* Kaits velle vüüga kinni keidet Aiateiba Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (56)
15825 467 H1b1* Kats velle üte vööga kinni keidetu Aiasaibad TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (50)
15826 467 H1b1* Kaits velle üte ööksege kinni köüdet Aiateiba Krk 1937 M. Sarv ERA II 142, 387 (31)
15827 467 H1b2* Kaits velle vüüdega kinni seotu Aidsaiba Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (29)
15828 467 H1b2* & Kats velle üte vüüga kinni Aiateibad Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (12)
15829 467 H1b2* Kats velja üte vüüga kokko omma köüdedü Aiasaiba' Se 1935 D. Karnask S 101879 (18)
15830 467 H1b2* & Kats velist üte vöökeisega ütte köidet Aiasaiba' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (54)
15831 467 H1b2* Kats velja üte vööga ümbre köüdet Saibapaar Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 650 (36)
15832 467 H1b3 Kaks velje ühe vööga köüdetud Aiateiba paar Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (20)
15833 467 H1b3 Kats velle üte vööga keidetu Aiasaiba Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (13)
15834 467 H1b3 & Kaits velle üte vüüga keidetu Aiasaiba Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (41)
15835 467 H2a1* Kaks venda ühe ööga seutud Ajateibad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 837 (201)
15836 467 H2a1* & Kaks venda ühe vööga siutud Ajateibad JJn 1888 J. Piber H III 1, 171 (5)
15837 467 H2a1* Kaks vennast ühe vööga siutud Ajateibad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (40)
15838 467 H2a1* Kaks vennakest ühe vüügä sidutud Aiateibäd Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (73)
15839 467 H2a2 & Kaks venda ühe vööga kokku siutud Aiateibad Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 7 (2)
15840 467 H2a3 Kaks vennakest ühe vööga ümbert seotud Aiateibad Vil 1891 J. Karus H III 7, 144 (79)
15841 467 H2a3 & Kaks vennakest ühe ööga ümmert seutud Aiateivad SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (221)
15842 467 H2a4* Kaks venda ühe vööga kinni seotud Ajateivad Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (4)
15843 467 H2a4* Kaks venda ühe vööga kinni seotud Aiateibad Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 89 (73)
15844 467 H2a4* Kaks venda ühe vööga kinni seutud Teivapaarid Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (51)
15845 467 H2a4* Kaks venda ühe vööga kinni seutud Ajateibad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (10)
15846 467 H2a4* Kaks venda ühe öökesega kinni seotud Ajateibad Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 345 (21)
15847 467 H2a4* & Kaks vennast ühe vööga kinni siutud Teibad Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (4)
15848 467 H2b1 & Kaks venda ühe vööga kinni keidetud Ajasaibapaarid TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (35)
15849 467 H2b1 Kats venda üte vüüga kinni köüdet Aiapaari Se 1937 I. Daniel ERA II 160, 416 (9)
15850 467 H2b2 & Kaks venda ühe vööga köidetud Aiateibad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 512 (5)
15851 467 H2c & Kaks vennakest ühe ööga kinni pantud Aiateivad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (75)
15852 467 H2d* & Kaks venda ühe vööga vööditud Aateibad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (45)
15853 467 H2d* Kaks venda ühe vööga vöösitud Ajateibad Kuu 1899 C. Salström H III 29, 750 (5)
15854 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Aiateibad 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 239 (13)
15855 467 H1e1 & Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Aiateibad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (45)
15856 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Ajateibad VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (5)
15857 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Ajateibad Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (34)
15858 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Aiateivad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (73)
15859 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Tapp ehk humalas Pil 1896 H. Keller E 29101 ja 29105 (94)
15860 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Aiateibad Rak 1905 K. Holm H II 74, 322 (119)
15861 467 H1e1 Kaks venda ühe vööga ümbert kinni Aiateibad Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (11)
15862 467 H2e2 & Kaks kaksikvenda ühe vöega ümbert kinni Ajateibad VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (28)
15863 467 H2e3* Kaks venda ühe vööga kinni Aiateibad Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 432 (10)
15864 467 H2e3* & Kaks venda ühe vüüga kinni Aeateibad Vän 1889 J. Peterson H II 20, 600 (72)
15865 467 H2e3* Kaks vennast ühe vööga kinni Ajateibad Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (18)
15866 467 H2e3* Kaks vennast ühe vööga kinni Aiateibad Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (7)
15867 467 H2e3* Kaks vennakest ühe vööga kinni Aiateibad Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (40)
15868 467 H2e4 & Kaks venda ühe vööga koos Aiateibad Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 179 (44)
15869 467 H2e4 Kaks venda ühe vööga koos Aiateivad Rap 1938 E. Poom ERA II 200, 377 (29)
15870 467 H2f* & Kaks vända ühä vöö sees Ajateibad Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (19)
15871 467 H2f* Kaks vennaksed ühe vöö sees Teibad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (71)
15872 467 H2f* Kaks venda vöö külles Ajateivad VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 377 (3)
15873 467 H2g & Kaks venda, üks vöö Aiateibad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (120)
15874 467 H2g Kaits venda, üits vöö Kaks aiateivast kinni Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 572 (46)
15875 467 H3a1 Kaks meest ühe vööga kinni seotud Aiateibad Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (74)
15876 467 H3a1 & Kaks meest ühe vööga kinni seotud Aiateivad Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (4)
15877 467 H3a1 Kaks meest ühe vööga kinni seotud Aiateivad Pai 1894 O. J. Siiun H III 18, 68 (5)
15878 467 H3a1 Kaks meest ühe vööga kinni seotud Aiateivad Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (84)
15879 467 H3a1 Kaks meest ühe vööga kinni seotud Aiateibad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 226 (24)
15880 467 H3a1 Kaks meest ühe vööga kinni seutud Teibad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (20)
15881 467 H3a1 Kaks meest ühe vööga kinni seutud Aiateibad Pär 1902 J. J. Pulst E 43291 (12)
15882 467 H3a2 & Kaks meest seotakse ühe vööga ümbert kinni Aiateibad Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 258 (38)
15883 467 H3a2 Kaks meest seotakse ühe vööga ümbert kinni Aiateibad 1992 Metstak2 20 ja 22
15884 467 H3a3 & Kaks mees[t] ühe vöega seotud Aiateivad paaristikku kinni seotud Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (36)
15885 467 H3b1 Kats meest üte vööga kinni köidetu Aiapaar San 1895 J. Kuldsep E 19084 (40)
15886 467 H3b1 Kats meest üte vööga kinni köidetu Aiapaar Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (62)
15887 467 H3b1 & Kats meest üte vööge kinni keidetu Aiasaiba Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (80)
15888 467 H3b2 & Kaits miist üte vööga köidetü Aidsaiba San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (148)
15889 467 H3b2 Kaits miist üte vüüga köidetud Aiasaiba Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (16)
15890 467 H3c & Kaks meest seisavad kahe vööga kinni Aiateibad Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (59)
15891 467 H3d1 Kaks meest ühe vööga kinni Ajateivad Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (10)
15892 467 H3d1 & Kaks meest ühe vööga kinni Ajateivad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (24)
15893 467 H3d1 Kaks meest ühe vööga kinni Aiateivas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (128)
15894 467 H3d1 Kaks meest ühe vööga kinni Aateivad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (847)
15895 467 H3d1 Kaks meest ühe vööga kinni Ajateivad Pai 1893 A. Hanson H II 38, 871 (22)
15896 467 H3d1 Kaks meest ühe vööga kinni Ajateivad Ris 1896 J. Niinas E 26297 (10)
15897 467 H3d1 Kaks meest ühü ööga kinni Ajateibad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (11)
15898 467 H3d1 Kaits miist üte ööksega kinni Aiateibä Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (48)
15899 467 H3d2 & Kaks miest ühe vüöga ümbert kinni Aiateibad Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (27)
15900 467 H3d3 Kaks meest ühe vööga ühes Ajateibad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (2)
15901 467 H3d3 & Kaks meest ühe vööga ühes Ajateivad Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (8)
15902 467 H3e+ & Kaks meest ühe vöö vahel Aeateivad Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 343 (77)
15903 467 H3e+ Kaks meest ühe vöö sees, kumbgid ep saa teineteist satuta Ajateibad Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (55)
15904 467 H3e+ Kaks meest, aga üks vöö mõlemi vööl Aateivad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (847)
15905 467 H4 & Kaks poissi ühe vöö sees Aiatäibad Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (3)
15906 467 H5a1 Kaks neitsid ühe vööga seotud Teivad 1890 E EM 54 (335)
15907 467 H5a1 Kaks neitsit ühe vööga seotud Teivad 1913 E EM2 48 (425)
15908 467 H5a1 Kaks neitsitad ühe vööga seutud Õlevihk Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (32)
15909 467 H5a1 Kaks neitsit ühe vööga siutud Ajateivad Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (104)
15910 467 H5a1 & Kaks neitsit ühe vööga seotud Aiateivad SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (12)
15911 467 H5a2 & Kolm neitsit ühe üüga siutud Aiateibad ja tugiteibas vahel Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (119)
15912 467 H5a3 & Kaks neitsitit kõrvu, vööga vahelt seotud Ajateibad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (38)
15913 467 H5a4 & Kaks neitsikest ühü ööga kinni siutud Aeateibad Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (34)
15914 467 H5b1 & Kaks neitsid ühe vööga kinni köidetud Aiateibad Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (17)
15915 467 H5b1 Kaks neitsid üte vööga kinni köüdedu Saibapaar Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (47)
15916 467 H5b2 Kaks neitsit ühe vööga kinni Ajateivad Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (8)
15917 467 H5b2 Kaks neitsid ühe vööga kinni Ajateibad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (91)
15918 467 H5b2 & Kaks neitsid ühe vööga kinni Aeateivad Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (11)
15919 467 H5c & Neli neitsikest ühe vöögä ümbert kinni Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 364 (52)
15920 467 H6* Kaks neiukest ühe vööga ümbert kinni seotud Aateivad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (87)
15921 467 H6* & Kaks neiukest ühe vööga kinni seutud Ajateibad Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (27)
15922 467 H6* Kaks neiut ühe vööga seotud Aiateibad Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (40)
15923 467 H7 & Kaks piigad ühe vööga ümbert kinni Aiateibad Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (27)
15924 467 H8* Kaks õde ühe vööga kokku köidetud Aiateibad Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493 (17)
15925 467 H8* & Kaks õde ühe ööga kinni Saunaviht PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (54)
15926 467 H9a & Kats sõsard üte üüga kinni köüdedu Aidsaiba Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (41)
15927 467 H9b & Kats sõsard maka üte üü sisen Aidsaiba Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (362)
15928 467 H9c & Kats sõsarat üte vüü all Aiateibad Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (5)
15929 467 H9d & Sõsarepaar üte üüge kinne köidet Aiasaiba Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (111)
15930 467 H10a* & Kaits saksa üte vüüga köidetu Aidsaiba Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (20)
15931 467 H10a* Kaks saksa üte vööga kinni köidetu Aiateibad Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (52)
15932 467 H10b & Kats saksa siidivööga kinni köüdetu Aidsaiba Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (32)
15933 467 H11 & Kaks kuningat ühe vööga ümbert kinni Aiateibad Pal 1930 M. Jürgenson E 70347 (12)
15934 467 I1a1 & Kaks vennaksid ühe sidemega seutakse ([Zwey] Brüder-Kinder werden mit einem Bände gebunden) Zwey Zaunstacken Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (26)
15935 467 I1a1 Kaks vennaksid ühe sidemega seutakse (Zwei Brüderkinder werden mit einem Band gebunden) Zwei Zaunstaaken 1780 Hupel 119
15936 467 I1a1 Kaks vennaksid ühe sidemega seutakse Kaks teivad 1782 Willmann 166 (25)
15937 467 I1a1 Kaks vennaksed ühe sidemega seutakse Kaks teivad 1808 Gressel (1808) lk-ta (9)
15938 467 I1a1 Kaks vennaksed ühe sidemega seutakse Kaks teivad 1817 Holtz 214 (23)
15939 467 I1a1 Kaks vennaksid ühe sidemega seutakse Seiväspari 1844 Lönnrot 152
15940 467 I1a1 Kaks vennaksed ühe sidemega seutakse Aeateivad 1868 Nörmann 35 ja 54 (43)
15941 467 I1a1 Kaks vennaksid ühe sidemega seutakse (Ein Brüderpaar, mit einem Bande werden sie gebunden) Ein Paar Zaunstangen 1876 Wied. 267
15942 467 I1a1 Kaks vennast ühe sidemega seotakse Aiateibad 1869 Ahlqvist 72
15943 467 I1a1 Kaks vennakest ühe sidemega seotakse Aiateivad 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (25)
15944 467 I1a2* & Kaks venda ühe sidemega siutakse Aiateibad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (66)
15945 467 I1a2* Kaks venda ühe sidemega siutakse Ajaroikad VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (29)
15946 467 I1a2* Kaks venda seotakse ühe sidemega ühte Aiateibad Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 346/7 (26)
15947 467 I1b1 Kaks vennakesed ühe sidemega seotud Teivad 1890 E EM 55 (346)
15948 467 I1b1 Kaks vennakesed ühe sidemega seotud Teivad 1913 E EM2 49 (441)
15949 467 I1b1 Kaks vennaksid ühe sidemega seotud Aiatäipad Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (4)
15950 467 I1b1 & Kaks vennaksed ühe sidemega seotud Aiateibad MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (29)
15951 467 I1b1 Kaks vennaksed ühe sidemega seutud Aeateibad Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 348 (4)
15952 467 I1b2 & Kaks vennast ühe sidemega seutud Ajateibad HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (16)
15953 467 I1b2 [Kaks] vennast ühe sidemega seutud Teibapaar Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (47)
15954 467 I1b2 Kaks vennast ühe sidemega siutud Ajateibad Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 79 (78)
15955 467 I1b2 Kaks vennast ühe sidemega siutud Ajateivad Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (70)
15956 467 I1b2 Kaks vennast ühe sidemega siutud Ajateibad VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 288 (179)
15957 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega siutud 1882 Just Sak. Kal. (1882) 151 (2)
15958 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seotud Aiateibad Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (61)
15959 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seotud Aiateibäd Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (19)
15960 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seotud Aiateibad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (132)
15961 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seotud Aiateibad Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (45)
15962 467 I2b3 Kaks vennäkest ühe sidemega seotud Aiateibad KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 327 (64)
15963 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seutud Ajateivad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (21)
15964 467 I2b3 & Kaks vennakest ühe sidemega seutud Aeateivad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (3)
15965 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seutud Aiateibad Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (24)
15966 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seutud Aiateibad Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (103)
15967 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega seutud Aeateibad Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (13)
15968 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega siotud Teivapaar SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (30)
15969 467 I2b3 Kaks vennakest ühe sidemega siutud Aiateibad Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (111)
15970 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seotud Ajateibad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (62)
15971 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seotud Ajateivad Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (54)
15972 467 I1b4 & Kaks venda ühe sidemega seotud Aeateivad Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (5)
15973 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seotud Aateibad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (129)
15974 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seotud Aiateibad paaris Pst 1913 J. Müür E 48014 (25)
15975 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seotud Aiateibad paaris Trv 1913 J. Müür E 48014 (25)
15976 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seutud Ajateibad Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (73)
15977 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seutud Ajateivas Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (6)
15978 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seutud Ajateibad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24801 (3)
15979 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega seutud Aiateibad Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (132)
15980 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega siutud Ajateivaste paar Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (14)
15981 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega siutud Ajateivad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (65)
15982 467 I1b4 Kaks vendä ühe sidemegä siutud Aiateiväd KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (27)
15983 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega siutud Aiateivad Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 ja 1476 (3)
15984 467 I1b4 Kaks venda ühe sidemega siotud Aeateivad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 329 (10)
15985 467 I1b5* Kahed vennaksed ühe sidemega seotud Aiateibad Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (15)
15986 467 I1b5* & Vennad kahekesti ühe sidemega seotud Aiateiba Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (166)
15987 467 I1b6 & Kaks venda ühe sidemega paari seotud Aiateibad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (99)
15988 467 I1b7 & Kaks venda ühe sidemega kinni seotud Aiateibad Tt 1932 E. Glass E 81095 (2)
15989 467 I1b8 & Kaks vennakset ühe sideme sisse seotud Ajateivad Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 470 (71)
15990 467 I1c & Kaks vennakest ühe sidemega küüdedud Aiateibäd Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (19)
15991 467 I1d1* & Kaks vennakest ühe sidemega kinni Aiateivad Pil 1894 H. Keller E 10046 (54)
15992 467 I1d1* Kaks vennast ühe sitemeke kinni Aiateipat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 143 (72)
15993 467 I1d2 Kaks venda ühe sidemega kous (Zwei Brüder mit einem Bande verbunden) Ein Paar Zaunstangen 1876 Wied. 267
15994 467 I1d2 Kaks venda ühe sidemega koos Teivad 1890 E EM 55 (346)
15995 467 I1d2 Kaks venda ühe sidemega koos Teivad 1913 E EM2 49 (441)
15996 467 I1d2 & Kaks venda ühe sidemega koos Aiateibad Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (12)
15997 467 I1d2 Kaks venda ühe sidemega koos Ajateivad Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (41)
15998 467 I1d3 & Kaks vennakest ühe õlesidemega seutud Aiateibas Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (32)
15999 467 I2a* Kaits velle üte sidemega köüdet Aiateibä Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (13)
16000 467 I2a* Kaks velle ühe sidemega seotud Aiateibad Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (210)