Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 78001 — 79000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
78001 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jalajäljed Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (46)
78002 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (4)
78003 2255 Ga1 Tuba tutvid täis, üts ei tunne ütte, tõne tõist Jalajäle Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (180)
78004 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jalajäljed Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (65)
78005 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Rak 1905 K. Holm H II 74, 305 (1)
78006 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (103)
78007 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (13)
78008 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (6)
78009 2255 Ga1 Tuba tutvit täis, üks ei tunne ütte, tõine tõist Inimese jälle Rõn 1888 H. Urb H II 30, 751 (50)
78010 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajälled VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (29)
78011 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajälled Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (43)
78012 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 742 (10)
78013 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (18)
78014 2255 Ga1 Tuba tuttavid täüs, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jalajälled Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (88)
78015 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (93)
78016 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (65)
78017 2255 Ga1 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (59)
78018 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jalajälle Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (21)
78019 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (54)
78020 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (26)
78021 2255 Ga1 Tuba tuttavi täüs, üks ei tunne üht, toine toist Jäljed Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (29)
78022 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Lai 1902 K. A. Simmer E 43771 (16)
78023 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajälled KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (12)
78024 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte, teene teist Jalajäl'led SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (52)
78025 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jäljed Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (82)
78026 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed porisel teel Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (5)
78027 2255 Ga1 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Inimese jalajälled Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (83)
78028 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Inimese jalajäljed Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (19)
78029 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed LNg 1895 J. Prooses E 21362 (45)
78030 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (80)
78031 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Inimese jalajäljed Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (58)
78032 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (47)
78033 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (45)
78034 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ep tunne ühte, teine teist Jäljed Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (84)
78035 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajälled Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (6)
78036 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jäljed Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 26 (15)
78037 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (1)
78038 2255 Ga1 Tuba tutvid täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jäljed Trv 1893 J. Kuusk E 771
78039 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajälled Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (16)
78040 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Pai 1926 R. Viidebaum E 59243 ja 59248 (8)
78041 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Muh 1927 T. Kaljo E 60663 (29)
78042 2255 Ga1 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Tuapühkmed eP 1889 J. Pint H II 33, 726 (8)
78043 2255 Ga1 Tuba tutvid täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jalajäljed Trv 1894 J. Sikk E 35702 (1)
78044 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed toas Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (8)
78045 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Kan 1929 L. Ass A 11112 (40)
78046 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäl'led Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (40)
78047 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Krj 1966 P. Hagu, A. Laansoo EKRK I 44, 568 (7)
78048 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 115 (661)
78049 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jäl'led Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 9 (17)
78050 2255 Ga1 Tuba tuttavid täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jalajäl'le Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (16)
78051 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 443 (65)
78052 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 444 (12)
78053 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Ote 1955–1956 Õ. Kundver RKM II 84, 107 (10)
78054 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 189 (17)
78055 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Kuu 1964 H. Poltimäe Vilbaste 1, 86
78056 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 381 (36)
78057 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
78058 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, toine toist Jäljed Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
78059 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajälled toas Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (13)
78060 2255 Ga1 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (65)
78061 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Tln 1994 P. Aun EFA II 7, 98 (2c)
78062 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed toas Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 228 (37)
78063 2255 Ga1 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 213 (13)
78064 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Tuas elavate jalajälled Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 31 ja 54 (129)
78065 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist 1921 Nurmik II 7 (26)
78066 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (9)
78067 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (9)
78068 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 163 (2)
78069 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed 1949 Pioneer nr. 9 ja 11 (1949) lk-ta (1)
78070 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed 1968 Leht 8 (6)
78071 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (5)
78072 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed 1975 Juhani-Tammoja 13 (6)
78073 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Inimeste jalad Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 179 (9)
78074 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 7 (107)
78075 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (27)
78076 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (16)
78077 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (3)
78078 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 368 (149)
78079 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 363 (56)
78080 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Inimese jäljed Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 532 (13)
78081 2255 Ga2 Tuba tutvaid täüs, üits ei tunne ütte ega tõine tõist Jälled Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 26 (146)
78082 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (17)
78083 2255 Ga2 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ütte ega tõine tõist Jalajäl'le Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 432 (78)
78084 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Rap 1926 M. Reimann E 72967 (27)
78085 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 221 (4)
78086 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäle Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (77)
78087 2255 Ga2 Tuba tuttavit täis, üits ei tunne ütte ega tõine tõist Jalajälle Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (19)
78088 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljäd Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (16)
78089 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed tuas Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (13)
78090 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed tuas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (8)
78091 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 564 (30)
78092 2255 Ga2 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajälled KJn 1890 J. Saks H II 26, 1116 (13)
78093 2255 Ga2 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte ega teene teist Jalajälled Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (82)
78094 2255 Ga2 & Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jälled Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (97)
78095 2255 Ga2 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (30)
78096 2255 Ga2 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne üht ega teene teist Jalajälled KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (34)
78097 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajälled VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (162)
78098 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (66)
78099 2255 Ga2 Tuba tutvad täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (13)
78100 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed KJn 1930 S. Köögardal ERA II 22, 703 (5)
78101 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (46)
78102 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte ega teene teist Jalajälled Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (31)
78103 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (22)
78104 2255 Ga2 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajälled Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (16)
78105 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Inimese jäljed Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (8)
78106 2255 Ga2 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Inimese jäljed, mis põrmandal Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (22)
78107 2255 Ga2 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Pil 1890 J. Bock H III 11, 126 (7)
78108 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (14)
78109 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (66)
78110 2255 Ga2 Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte ega teene teist Jalajälled Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (55)
78111 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega tõine tõist Jäljed Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (23)
78112 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Inimese jäljed HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (61)
78113 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (16)
78114 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 196 (24)
78115 2255 Ga2 Tuba tutvid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (28)
78116 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajälled Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (8)
78117 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega tõine tõist Jalajäljed Vil 1892 H. Pihlap E 726 (59)
78118 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed toas TMr 1926 L. Berg E 57147
78119 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (67)
78120 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed toa põrandal Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (44)
78121 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Var 1938 H. Saareleht A 16500 (9)
78122 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 112
78123 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed VJg 1930 M. Ots KKI WS
78124 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üts ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 543 (22)
78125 2255 Ga2 Tuba tuttavasi täis, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 60 (29)
78126 2255 Ga2 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte ega tõine tõist Jäljed Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (33)
78127 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht ega toine toist Jäled Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (94)
78128 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte iga teina teist Inimese jalajäljed Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 6 (1)
78129 2255 Ga2 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed põrandal Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 33 (68)
78130 2255 Ga2 Tuba tuttavud täis, üks ei tunne ühte äga teine teist Jalajäljed Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
78131 2255 Ga3* Tuba tuttavaid täis, aga üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 162 (83)
78132 2255 Ga3* Tuba tutvid täis, aga üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajälled Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (20)
78133 2255 Ga3* Tuba tuttavid täis, aga üks äi tunne üht ega teine teist Jäljed Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 622 (83)
78134 2255 Ga3* & Tuba tuttavaid täis, aga üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed Kad 1899 J. Dania E 39395 (5)
78135 2255 Ga3* Tuba tuttavaid täis, kuid üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (17)
78136 2255 Ga3* Tuba tuttavaid täis, mitte üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljeasemed toapõrandal Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (55)
78137 2255 Ga4* Tuba on tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (90)
78138 2255 Ga4* Tuba tuttavaid täis, ei üks tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (81)
78139 2255 Ga4* & Tuba tuttavaid täis, ei üks tunne üht, ei teine teist Jäljed Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (7)
78140 2255 Ga5 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht, teine ei teist Jalajäljed Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (12)
78141 2255 Ga5 & Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei teist Jalajäljed Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (10)
78142 2255 Ga5 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei teist Jalajäljed Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (16)
78143 2255 Ga5 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ütte, ei tõne tõist Jalajäle San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (9)
78144 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist (Eine Stube voll Bekannter, einer kennt den anderen nicht) Spuren Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 289
78145 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jäljed 1892 Tõn. LLr 31 (10)
78146 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (28)
78147 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (28)
78148 2255 Ga6 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (7)
78149 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist Jalajäljed toas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (10)
78150 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (58)
78151 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist Jalajäljed VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (13)
78152 2255 Ga6 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajälled Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (19)
78153 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist Inimese jäljed toas VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 61 (19)
78154 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, tõine ei tunne tõist Jalajäljed Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (21)
78155 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Inimese jalajäljed JJn 1923 P. Havik EKnSe 39 (4)
78156 2255 Ga6 Tuba tutvaid täis, üits ei tunne ütte, tõine ei tunne tõist Jalajäljed Hel 1889 J. Keernik H III 6, 104 (84)
78157 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed Pär 1888 H. Martinson H III 5, 351 (124)
78158 2255 Ga6 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed Pal 1889 E. Uus H III 8, 334 (8)
78159 2255 Ga6 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, tõine ei tunne tõist Jalajäljed Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (239)
78160 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teene ei tunne teist Jalajäljed Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 427 (91)
78161 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jäljed Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (73)
78162 2255 Ga6 Tuba tuttavaid täis, üts ei tunnõ ütte, tõne ei tunnõ tõist Jalajäljed Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (19)
78163 2255 Ga6 & Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 332 (3)
78164 2255 Ga6 Tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajälled KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (83)
78165 2255 Ga6 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist Jäljed Jäm 1977 M. M. KKI KS
78166 2255 Ga6 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jäljed Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 529 (49)
78167 2255 Ga7* Tuba on tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist Jäljed Jäm 1976 T. Lind KKI 67, 307/8 (17g)
78168 2255 Ga7* Tuba on tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist Jäljed Jäm 1976 P. Peetsalu KKI 67, 227 (12)
78169 2255 Ga7* & Tuba on tuttavaid täüs, üks ei tunne üht ärä, toine ei tunne toist ärä Inimeste jäled permandul Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 8 (8)
78170 2255 Ga7* Tuba on tuttavaid täis, aga üks ei tunne üht ega teine ei tunne teist Jalajäljed toas VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 173 (3)
78171 2255 Ga7* Tuba oli tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teene ei tunne teist Tuba on jalajälgesi täis Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 75 (3)
78172 2255 Ga7* Tuba tuttavaid täis, aga üks ei tunne üht ja teine ei tunne teist Jalajäljed Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (55)
78173 2255 Ga8 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ja tõine ei tunne tõist Jalajälled Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (26)
78174 2255 Ga8 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ja teine ei tunne teist Jalajäljed PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (53)
78175 2255 Ga8 & Tuba tuttavid täis, üks ei tunne ühte ja teine ei tunne teist Jalajälled Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (81)
78176 2255 Ga8 Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht ja teine ei tunne teist Jäljed Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 257 (7)
78177 2255 Ga9* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine ei tunne teist Jalajäljed Vig 1928 L. Johnson A 10263 (16)
78178 2255 Ga9* Tuba tuttavit täüs, üits ei tunne ütte ega tõine ei tunne tõist Jäljed Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (5)
78179 2255 Ga9* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine ei tunne teist Jäljed Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (26)
78180 2255 Ga9* & Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne ühte ega teine ei tunne teist Jälled Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (33)
78181 2255 Ga9* Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht ega teine ei tunne teist Jalajäljed Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (4)
78182 2255 Ga9* Tuba tutvaid täis, üks ei tunne üht ega teine tunne teist Jalajäljed Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (23)
78183 2255 Ga10 & Kõik tuba tutvaid täis, üks ei tunne ühte, tõine ei tunne tõist Jäljed MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (56)
78184 2255 Ga10 Kõik tuba tutvid täis, üks ei tunne ühte, tõine ei tunne tõist Jalajäljed Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (35)
78185 2255 Ga11 & Üks ei tunne ühte ja teine ei tunne teist, aga tuba on tuttavaid täis Jalajäljed Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 201/2 (34)
78186 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist 1922 Kmpm. EL II8 2
78187 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Sõrmed kindas Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (15)
78188 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (13)
78189 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 153 (8)
78190 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Trt 1930 M. Sika E 66460 (42)
78191 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine teist Jälled Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (58)
78192 2255 Gb1 & Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine teist Inimese jäljed Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (28)
78193 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (3)
78194 2255 Gb1 Tuba täis tutvid, üts ei tunne ühte, teine teist Jäljed tuas Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (68)
78195 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Inimese jälled SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (39)
78196 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (86)
78197 2255 Gb1 Tuba täis tutvid, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jalajäljed MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 696 (88)
78198 2255 Gb1 Tuba täis tutvid, üks ei tunne ütte, tõine tõist Innimese jälle Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (63)
78199 2255 Gb1 Tuba täis tuttavida, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (114)
78200 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaida, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed VNg 1892 H. Lohk H II 34, 347 (5)
78201 2255 Gb1 Tuba täus tutvid, üts ei tunnõ ütte, tõõne tõist Inemise jäle Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 797 (56)
78202 2255 Gb1 Tuatäis tutvaid, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Lai 1889 A. Sommer H III 9, 68 (11)
78203 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaida, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (28)
78204 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 164 (5)
78205 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Vln 1929 H. Rebane A 10984 (30)
78206 2255 Gb1 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 431 (18)
78207 2255 Gb2 & Tuba täis tuttavaid ja üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (32)
78208 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Jälled 1868 Nörmann 36 ja 55 (71)
78209 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Asjad toas Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 213 (153)
78210 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Sõrmkinnas Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 529 (73)
78211 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 249 (43)
78212 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (3)
78213 2255 Gb3 Tuba täis tutvaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajälled Plt 1894 M. Luu H IV 5, 541 (6)
78214 2255 Gb3 & Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (268)
78215 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht ega teine teist Jalajäljed toas Nrv 1909 M. Russmann E 46523 (33)
78216 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 269 (4)
78217 2255 Gb3 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
78218 2255 Gb3 Tuba täüs tuttavi, üks ei tunne üht ega toine toist Jäled Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (27)
78219 2255 Gb4* Tuba täis tuttavaid, ei üks tunne üht ega teine teist Jalajäljed Kse 1889 M. Reimann H II 17, 849 (29)
78220 2255 Gb4* Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine ei teist Jalajäljed Hlj 1888 J. Kuus H II 9, 640 (2)
78221 2255 Gb4* Tuba täis on tuttavida, üks ei tunne üht ega teine teist Kuu 1877–1917 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 52
78222 2255 Gb4* Tuba täis on tuttavaid, üks ei tunne üht, tõine tõist Jäljed Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (24)
78223 2255 Gb4* Tuba on täis tuttavaid, üks ei tunne ühte ega teine teist Tee peal jälled Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (19)
78224 2255 Gb4* Tuba on täüs tuttavi, üks ei tunne ühte ega toine toist Jäljed Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2332 (33)
78225 2255 Gb4* Tuba on täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (68)
78226 2255 Gb4* & Tuba on täüs tuttavaida, üks ei tunne üht ega toine toist Inimese jäljed Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 240 (32)
78227 2255 Gb4* Tuba oli täis tuttavaid, aga üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed Trv 1905 A. Anderson E 45335 (28)
78228 2255 Gb5 & Tuatäis tutvid, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (3)
78229 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist (Stube voll Bekante, einer kennt den einen nicht, der andre kennt den andern nicht) Die Fustapfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (111)
78230 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist (Eine Stube voll Bekannte, einer kennt den einen nicht, der andre den andern nicht) Die Fusstapfen 1780 Hupel 121
78231 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Inimese jäljed 1782 Willmann 173 (101)
78232 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Askelen jäljet 1844 Lönnrot 161
78233 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Die Fusstapfen 1852 Neus 394 ja 390 (13)
78234 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalgade jäljed 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (105)
78235 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist 1899 Sander 70 (5)
78236 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalgade jäljed 1912 Jürjens 33
78237 2255 Gb6 Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine ei tunne teist 1931 Kmpm. EL II10 24
78238 2255 Gb6 Tuba täis tuttavi, üks ei tunne üht, toine ei tunne toist Jäljed Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 579 (84)
78239 2255 Gb6 & Tuba täus tuttavaid, üits ei tunne ütte, tõine ei tunne tõist Jalajälled Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (3)
78240 2255 Gc* Tutvid tuba täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed Äks 1933 P. Lukk E 83272 (8)
78241 2255 Gc* & Tuttavaid tuba täis, üks ei tunne ühte ja teine teist Jalajäljed põrandal Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 116 (39)
78242 2255 Gc* Tuttavaid tuba täis, aga üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Aud 1895 R. Niemann E 19150 (10)
78243 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist mitte (Eine Stube voll Bekannter, einer kennt den anderen nicht) Spuren 1876 Wied. 289
78244 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Jäljed Pld 1926 H. Grep E 73837 (3)
78245 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Jäljed tuas Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 534 (95)
78246 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks äi tunne teist Jäljed Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 622 (60)
78247 2255 Gd1* & Tuba tutvid täis, üks ei tunne tõist Jäljed toas Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (103)
78248 2255 Gd1* Tuba tutvad täis, üks ei tunne teist Inimese jäljed Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (10)
78249 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Inimese jäljed Sa 1660–1892 M. Klauren H IV 4, 129 (5)
78250 2255 Gd1* Tuba tutvaid täis, üks ei tunne teist Jäljed Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (2)
78251 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Jäljed Jäm 1906 H. Usin H III 31, 595 (3)
78252 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Jäljed Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (5)
78253 2255 Gd1* Tuba tutvaid täis, üks ei tunne teist Jäljed Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (53)
78254 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Kurk Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 21 (21)
78255 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ep tunne teist Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
78256 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ep tunne teist Jäljed Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (20)
78257 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ep tunne teist Jäljed Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (104)
78258 2255 Gd1* Tuba tuttavid täis, üks ep tunne teist end Jäljed toa põrandal Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 172 (26)
78259 2255 Gd1* Tuba tuttavid täis, üks ei tunne teist mitte Jäljed Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (3)
78260 2255 Gd1* Tuba tuttaved täis, äi üks tunne teist Jäljäd Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (6)
78261 2255 Gd1* Tuba tutvaid täis, aga üks ei tunne teist Jäljed; leivad ahjus Vai 1889 H. Masing H II 7, 90 (217)
78262 2255 Gd1* Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne teist Jäljed Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (19)
78263 2255 Gd2 & Tuba tuttavaid täis, ükski ei tunne ühte Jalajäljed HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (34)
78264 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, ükski ei tunne teist Inimese jäljed Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (25)
78265 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, ei ükski tunne ühteteist Jäljeasemed Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (22)
78266 2255 Gd3* Tuba tutvaid täis, ükski ei tunne teineteist Jalajäljed Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (94)
78267 2255 Gd3* & Tuba on tuttavaid täis, ükski ei tunne ühteteist Jäljed Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (61)
78268 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, aga üks ühteteist ei tunne Jalajäljed Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (22)
78269 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, üksteist ei tunne Toolid Khk 1955–1956 I. Truuväärt RKM, Lümanda 83 (46)
78270 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, aga üksteist ei tunne Jäljed Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (4)
78271 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, aga teineteist ei tunne Sõrmed kindas Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (8)
78272 2255 Gd3* Tuba tuttavaid täis, üksühte ei tunne Jalajäljed Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (14)
78273 2255 Ge* & Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne teist Jäljed Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 415 (43)
78274 2255 Ge* Tuba täis tuttavaid, [üks] ei tunne teist Jäljed Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (30)
78275 2255 Ge* Tuba täis tuttavaid, üks ei tunne teist Jalajäljed Aud 1933 E. Ester E 84844 (3)
78276 2255 Ge* Tuba täis tuttavaid, üks ep tunne teist Jäljed Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (4)
78277 2255 Ge* Tuba täite tuttavaida, üks ei tunne teistagida Inimeste jäljed Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (14)
78278 2255 Ge* Tuba täis tuttavaid, keegi ei tunne teist Jalajälged Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (91)
78279 2255 Ge* Tuatäüs tuttava, üks ei tunne ühtätoista Jäljet Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (57)
78280 2255 H & Tuba on tutvid inimesi täis, aga üks ei tunne ühte ega teine teist Jäljed Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544 (13)
78281 2255 I & Tuba tutrid täis, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jäled TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (75)
78282 2255 I Tuba tutterid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jalajäled tuas Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (31)
78283 2255 Ja & Tuba on sugulasi täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Jalajäljed Trt 1927 A. Kõrge E 61556 (5)
78284 2255 Jb & Toatäis sugulasi, ükski ühtteist ei tunne Jäljed Se 1932 M. Lillemägi E 81660 (13)
78285 2255 K* Tuba võõraid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 570 (48)
78286 2255 K* & Tuba täis võeraid, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (51)
78287 2255 L+ & Tuba tunkleid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed põrandal VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (11)
78288 2255 L+ Tuba tädisid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Puh 1922 A. Pallon A 164 (7)
78289 2255 L+ Tuba punase peaga poisse täis, üks ei tunne üht ega teine teist Söed ahjus Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 460/1 (12)
78290 2255 L+ & Tuba sõbru täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jalajäljed Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (23)
78291 2255 L+ Tuba on inimesi täis, üks ei tunne ühte, teine teist Rak 1934 J. Ploom ERA II 70, 366 (9)
78292 2255 Ma* Tare tutvit täis, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jäle Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (40)
78293 2255 Ma* Tare tutvaid täis, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jalajäle Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (4)
78294 2255 Ma* Tare tutvid täis, üks ei tunne ühte, tõine tõist Jäljed Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (65)
78295 2255 Ma* Tare tutvid täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Inimese jala Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (41)
78296 2255 Ma* Tare tutvit täis, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jalajäljed põrmanda peal Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (7)
78297 2255 Ma* & Tare tutvit täis, üts ei tunne ütte, tõne tõist Jäle Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (2)
78298 2255 Ma* Tare tutvit täis, üts ei tunne ütte, tõine ei tunne tõist Jalajäle Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (87)
78299 2255 Mb* Tare täis tutvit, üits ei tunne ütte, tõne tõist Inemise jala Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (30)
78300 2255 Mb* Tare täüs tutvaid, üts ei tunne ütte, tõine ei tunne tõist Jalajälle taren Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (41)
78301 2255 Mb* & Tarõ täüs tutvit, üts ei tunnõ' ütte, tõnõ ei tunnõ' tõist Jalajäle' Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 50 (11)
78302 2255 Mb* Tarõ täüs tutvid, a üteki tunnõ-õi Jäle Se 1929 V. Ruusamägi S 12454 (32)
78303 2255 Na* Tarõ täüs umatsit, üts ei tiia ütte, tõnõ ei tunnõ tõist Jalajäljed Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (71)
78304 2255 Na* Tare omakseid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jalajäljed Hel 1928 E. J. Kase E 61785
78305 2255 Na* & Tare täis omatsid, üits ei tunne ütte, tõine tõist Jälle (jäljed) Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (77)
78306 2255 Na* Tare täus omatsid, üits ei tunne ütte, tõne tõist Jäled San 1888 K. Gross H II 31, 805 (26)
78307 2255 Na* Tare täüs omatsid, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jäle Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (22)
78308 2255 Na* Üts tarõ täus ummi, üts ei tunnõ ütte, tõnõ tõist Inemise jäle tarõn Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (128)
78309 2255 Na* Tarõ täüs umatsit, üts tunnõ-õi ütte, tõõnõ tunnõ-õi tõist Jäle Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 259 (21)
78310 2255 Nb1 & Tare täüs umatsit, umma ei tunne Jäle Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365 (6)
78311 2255 Nb2* Tare täus umasid, üttegi ei tunne Jäle' Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (179)
78312 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsit, üttegi ei tunne Jäle Rõu 1897 G. Raup H III 28, 720 (96)
78313 2255 Nb2* Tare täüs umatsid, üttegi ei tunne-ei Jäle' Se 1927 E. Põllula S 562 (9)
78314 2255 Nb2* & Tarõ täüs umatsid, üttegi' tunnõ-õi Jalajäle' Se 1928 T. Linna S 9129 (65)
78315 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsida, üttegi tunnõ-õi Tarõ pide käüd, jäävä jäle, üttegi tunnõ-õi Se 1934 N. Oinas S 70624 (22)
78316 2255 Nb2* Tare täüs omatsid, üttegi ei tunne Oma jäle Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (88)
78317 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsid, ühtegi ei tunne Inimese jäljed Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (10)
78318 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsõid, üttegi ei tunnõ Uma jälg Har 1947 S. Tanning KKI WS
78319 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsõid, üttegi ei tunnõ Jäle' Har 1945 S. Nigol KKI WS
78320 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsõid, üttegi ei tunnõ Uma jälekese Har 1948 S. Nigol KKI WS
78321 2255 Nb2* Tarõ täüs umatsõid, üttegi ei tunnõ Jälg Har 1948 A. Kuus KKI WS
78322 2255 Nb2* Tare om umatsit täüs, üttegi ei tunne Jalajäle' Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (19)
78323 2255 Nb2* Kõik tarõ umatsõid täüs, üttegi ei tunnõ Inemise jäle tarõn Har 1890 J. Pähn H II 32, 196 (18)
78324 2255 Nb2* Tare täis omatsit, üttegi omast ei tunne Jäle' Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (180)
78325 2255 Nb3* Tarõ täüs umatsit, ütski ei tunnõ umma Inimese jäle Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (27)
78326 2255 Nb3* & Tarõ umadsit täüs, ütski ei tunnõ umma Jäle' Rõu 1895 A. Perli H II 60, 214 (59)
78327 2255 Nb4 Tarõ täüs umatsit, ütski ütte tunnõ-õi Tarõ põrmandu pääl muadsõ jäle Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 263 (6)
78328 2255 Nb4 & Tarõ täüs umatsit, ütski ütte õi tunne Jäljed Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 304 (179)
78329 2255 Nb4 Tarõ täüs umatsit, üks ütte õi tunnõ Jäle Se 1934 F. Paloots S 81379 (47)
78330 2255 Nb4 Tarõ täus umatsit, ütski ütte tunnõ-õi Jäle Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (35)
78331 2255 Nb4 Tarõ täüs umatsit, ütski ütte tunnõ-õi Se 1933 N. Oinas S 58592 (62)
78332 2255 Nb4 Tarõ täüs umatsit, ütski ütte tunnõ-õi Jäle Se 1936 A. Tammeorg S 122506 (6)
78333 2255 Nb4 Tarõ täüs umatsit, ütski ütte tunnõ-õi Mehidse taroh Se 1933 A. Põhi S 66976 (4)
78334 2255 Nb4 Tarõ täüs umatsit, ütski ütte tunnõ-õi Jäle Se 1927 E. Põllula S 646/7 (17)
78335 2255 Nb5* Tarõ täüs umatset, ütstõist ei tunnõ Jäle' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (100)
78336 2255 Nb5* Tare omatsid täüs, aga ütsteist ei tunne Inimese jäle Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (34)
78337 2255 Nb5* & Tarõ täüs umatsid, ei tunnõ ütski ütstõist Varba Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (79)
78338 2255 Nb5* Tarõ täüs umatsit, ütski ütstõist tunnõ-õi Jäle Se 1934 M. Podrätšikov S 85763 (11)
78339 2255 Nb6 & Tarõ täüs umatsit, kuagi kuvva tunnõ-õi Jäle Se 1930 V. Ruusamägi S 25952 (16)
78340 2255 O* & Tare sugulasi täis, üits ei tunne ütte, tõine tõist Inimese jälled Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (10)
78341 2255 O* Tare täus sugulasi, üttegi tunne-ei Jäljed tares Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 49 (8)
78342 2255 O* Tarõ täüs om sugulasi, aga ütski ütte tunnõ-õi Sugulaste jäle põrmahtul Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 209 (6)
78343 2255 O* Tarõ täus sugulaisi, ütski ütte tunnõ-õi Jäljed Se 1934 M. Peramets S 78514 (42)
78344 2255 O* Tarõ täüs sugulaisi, üts tunnõ tõista-ai Jäljed Se 1976 S. Madisson EKRK I 77, 45
78345 2255 P* & Tare täus velitsid, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jalajälje Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (67)
78346 2255 P* Tarõ täüs veltsid, üts tunnõ-õi ütte, tõõnõ tõist Jäljed Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (13)
78347 2255 P* Tarõ täüs veltsit, kuagi kuvva tunnõ-õi Jäljed toas Se 1937 M. Palo ERA II 151, 210 (7)
78348 2255 Q* & Tarõ täüs sõsarid, ütski ütte tunnõ-õi Jäle' Se 1929 V. Savala S 17520 (46)
78349 2255 Q* Tarõ täüs sõsarit, ütstõist tunnõ-õi Jäle Se 1928 T. Haak S 4333 (18)
78350 2255 R* & Tare tädisi täis, üits ei tunne ütte, tõne tõist Jalajäljed Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
78351 2255 R* Tare tädisid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Jalajäljed Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 458 (32)
78352 2255 S* & Tare külälisi täis, üts ei tunne ütte ega tõine tõist Jäljed Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 727 (42)
78353 2255 S* Tarõ täüs külälisi, ütski ütte tunnõ-õi Jäle, mis inemisõ sõkva Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (4)
78354 2255 Z* Tarõ täüs rahvast, ütstõist kiäki õi tunnõ Jäle Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 639/40 (5)
78355 2255 Z* Tare täüs rahvast, üttegi tunnõ-õi Jäle Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (39)
78356 2255 Z* Tarõ täüs rahvast, ütski tunnõ-õi ütstõist Jäle Se 1933 A. Tammeorg S 66773 (33a)
78357 2255 Z* Tarõ rahvast täüs, ütski ütte tunnõ-õi Ugurits Se 1933 A. Põhi S 66977 (22)
78358 2255 Z* & Tarõ täüs rahvast, a kuagi kuvva tunnõ-õi Jalajäle' Se 1929 A. Gehrke S 17313 (84)
78359 2255 T & Tare tutakid-tatakid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Võn 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi EKRK I 29, 146 (e)
78360 2255 U & Tare täüs hõimlasi, üts ei tunne ütte, tõnõ tõist Inimese jäljed Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (10)
78361 2255 V* & Tee täis tuttavaid, üks ei tunne üht, teine teist Jäljed Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (71)
78362 2255 V* Tee tuttavaid täis, üks ei tunne ühte, teine teist Jäljed teel Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 365 (126)
78363 2255 V* Tuttavad saavad teel kokku, üks ei tunne üht ega teine teist Jäljed Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 268 (20)
78364 2255 W & Tuhat tutvat, üts ei tunne ütte, tõine ei tunne tõist Jalajäled Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 439 (9)
78365 2255 W Tuhat tuttaved, öks ep tonne öhte, teine ep tunne teist Jäljed Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (15)
78366 2255 Õ*% Laut lambit täis, üits ei tunne ütte, tõine ei tunne tõist Kuu ja täht Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 39 (33) 1786B
78367 2255 Õ*% Laut lambaid täis, ei üks tunne üht ega toine toist Jäled Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (34) 1786B
78368 2255 Õ*% Laut lambaid täis, üks ei tunne üht, teine teist Jalajäljed tuas Sim 1892 T. Franzdorf E 1516 (42) 1786B
78369 2255 Õ*% & Laut lambaid täis, üks ei tunne ühte ja teine teist Jalajäljed Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (6) 1786B
78370 2255 Õ*% Laut on lambaid täis, üks ei tunne ühte ega teine teist Ahjus söed Kuu 1974 E. Viluoja KKI 65, 518 (23) 1786B
78371 2255 Ä+ Kammer tutvid täüs, üts ei tunne ütte, tõine tõist Jalajälled Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (7)
78372 2255 Ä+ Kerk kõik tutvat rahvast täüs, ütski ütte tunnõ-õi Jäle' Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (73)
78373 2255 Ä+ & Omasid kõik kohad täis, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist Õled KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (65)
78374 2255 Ä+ & Sann saksu täis, üits ei tunne ütte ega tõine tõist Jalajälle Trv 1894 A. Rull H III 20, 143 (53)
78375 2255 Ä+ Sada ja tuhat käivad üksteisest mööda, ei üks tunne ühte, teine teist Sammud käivad üksteisest mööda Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 377 (12)
78376 2255 Ä+ Laut musta peaga mehi täis, üks ei tunne üht ega teine teist Leivad ahjus Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 459 (5)
78377 2255 Ö% & Tare omatsit täis, ei saa üts üte, tõine tõisega kokku Jäljed Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (26) 503A9c
78378 2255 Ü% & Tuba tuttavaid täis ja üts ei saa ütte kätte, teine teist kätte Inimese jäljed Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 14 (19) 503N2b
78379 2255 X*/ Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei tunne üht ega teine teist Vanker Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (151) 1431V*
78380 2255 X*/ & Neli neitsit lähväd nuttes üle nurme, üks ei tunne üht, toine toist Puutelgedega vanker Kuu 1964 V. Lainevoog Vilbaste 1, 208 1431V*
78381 2255 Y1/ & Viis kambrit, igas kambris pime mees, üks ei tunne üht, teine teist Sõrmkinnas ja sõrmed Hlj 1899 N. Traks E 38634 (4) 2733K1
78382 2255 Y2/ & Üks tuba ja viis kambrit, igas kambris pime sant korteris, üks ei tunne ühte, teine teist Sõrmed ja sõrmkindas Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (2) 2733K2
78383 2255 # 713B 945'E1f+ 1429
78384 2256 Tuhane tuba, vaskne värav 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
78385 2256 Tuhkane tuba ja vaskne värav Piip 1992 Metstak2 15 ja 16
78386 2256 Tuhkne tuba, vaskne värav Piip Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (16)
78387 2256 & Tuhkne tuba, vaskne värav Piip Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (22)
78388 2257 a & Tuhat all, sada peal, kaks kuldkeed kaelas, sandikepp keskel Luud Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 496 (25)
78389 2257 b & Tuhat all, sada piäl, kuldkiid kaelas, sandikess o keskel Luud KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (29)
78390 2258 & Tuhat hobost teel, ei kaarust, ei hainust muret, siski usina käügil Die Schneeflocken im Winde Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 250p.
78391 2258 Tuhat hobust teel, ei kaerust ei heinust muret, siiski usinad käigile (Tausend Pferde auf dem Wege, für Hafer und Heu wird nicht gesorgt, dennoch sind sie schnell im Laufe) Schneeflocken 1876 Wied. 289
78392 2258 Tuhat hoost teel, ei taha heinu ega kaeru, siiski nobedad jooksma Lumesadu 1890 E EM 156 (1498)
78393 2258 Tuhat hoost teel, ei taha heinu ega kaeru, siiski nobedad jooksma Lumesadu 1913 E EM2 136 (1955)
78394 2259 a & Tuhat lippu toa peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp õue peal Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
78395 2259 a Tuhat lippu toa peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp õue peal (Tausend Fahnen auf der Stube, hundert Fahnen auf der Badstube, eine silberne Fahne auf dem Hofe) Die Sterne und der Mond 1876 Wied. 289
78396 2259 a Tuhat lippu tua peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp õue peal Tähed ja kuu 1890 E EM 157 (1501)
78397 2259 a Tuhat lippu tua pääl, sada lippu sauna pääl, hõbelipp õue pääl Tähed ja kuu 1913 E EM2 136 (1958)
78398 2259 a Tuhat lippu toa pääl, sada lippu sauna pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
78399 2259 a Tuhat lippu toa peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp õue peal 1987 Kivi-Roosleht II/2 10
78400 2259 b & Tuhat lippu toa peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp oli õue peal Tähed ja kuu Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (29)
78401 2259 b Tuhat lippu toa peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp on õue peal Tähed ja kuu 1979 Metstak 23 ja 35 (232)
78402 2259 b Tuhat lippu toa peal, sada lippu sauna peal, hõbelipp on õue peal Tähed ja kuu 1992 Metstak2 63 ja 66
78403 2259 # 281B1a
78404 2260 & Tuhat sisen, sada ussõn Murruspesä Har 1889 J. Pähn H II 32, 196 (17)
78405 2261 & Tuhat taadi-laadi mulku, sada taivatähte Puuriit Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (11)
78406 2261 # 2272
78407 2262 a & Tuhat toodi, sada saadi, [kümme] paari keideti Kalapüüdmine, kalapüüdmise kohta võrguga: toodi tuhat kala ehk saadi [sada] kala, kümme paari kala keedeti omale Kuu 1971 R. Kravtsov RKM II 298, 291 (26)
78408 2262 b & Sada saadi, tuhat toodi, viiskümmned paari keedeti Kalad Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (19)
78409 2263 Aa1* Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, kats kaanõlavvakõist Raamat 1887 Meelej. nr. 32 (1887) 255 (10)
78410 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1890 E EM 157 (1502)
78411 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1913 E EM2 136 (1959)
78412 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1920 Nurmik I 84
78413 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1923 Huvit. II 216 ja 224 (23)
78414 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1924 Tamman 18
78415 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (12)
78416 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (12)
78417 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1938 Käis EV I4/I 20 (7)
78418 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1939 Nugis 294 ja 315 (229)
78419 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1945 Selmet V (1945) 142 (4)
78420 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1948 Mihkla KlL 75 (11)
78421 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (11)
78422 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1953 Sõgel 59 (4)
78423 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1954 Kõrgesaar-Lahi II 19
78424 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (17)
78425 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1957 Janno-Salun III 52
78426 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1960 Kriisa V 45 (4)
78427 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1960 Bachman-Vilbok II 8
78428 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1961 Juhani-Kõll-Rosin 8 (1)
78429 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1965 Hellerma V-VIII 36
78430 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1976 Hellerma IV-V 43
78431 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1978 Kõlli-Lipp-Rimpaum 8 (1)
78432 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest 1979 Mihkla-Valmis 210
78433 2263 Aa1* Tuhat toomelehte (-lauda), sada saarelehte (-lauda) 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
78434 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 2 (2)
78435 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kats kaanelavvakeist Raamat Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (24)
78436 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaits kaaselavvakest Raamat Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (87)
78437 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kats kaanelavvakest Raamat Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (16)
78438 2263 Aa1* & Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaits kaaselavvakeist Raamat Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (29)
78439 2263 Aa1* Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, kats kaanõlavvakõist Raamat Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (12)
78440 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 228 (4)
78441 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 81
78442 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Tor 1964 S. Lätt RKM II 176, 605 (40)
78443 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (100)
78444 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte ja kaits kaanelauakest Raamat Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (44)
78445 2263 Aa2* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, pääle kaks kaanelauakest Raamat TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (18)
78446 2263 Aa2* Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, pääle viil kats kaasõlehte Raamat, kiri Se 1935 D. Karnask S 101880 (27)
78447 2263 Aa2* & Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, pääle kats kaanõkõist Raamat Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (67)
78448 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1968 SSTT 174
78449 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest 1969 Janno-Salun IV12 151
78450 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1979 Metstak 13 ja 33 (115)
78451 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1992 Metstak2 32 ja 33
78452 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest 1987 Hiie-Müürsepp III/I 49
78453 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76
78454 2263 Ab1 & Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 46 (72)
78455 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 85
78456 2263 Ab2 & Sada saarelehte, tuhat toomelehte, pääle kats kaasõlavvakest Raamat Plv 1928 E. Sepp E 62824 (1)
78457 2263 Ba & Tuhat toomelehte, sada saamelehte, kats kaanelauakest Raamat Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (93)
78458 2263 Bb* & Sada saamelehte, tuhat toomelehte, pääle kats kaanelauda Raamat Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (117)
78459 2263 Bb* Sada saamalehte, tuhat toomõlehte, kats kaanõlavvakõist Raamat Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 420 (25)
78460 2263 C & Sada saelehte, tuhat toomelehte, pääle kats kaanelehte Raamat Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (34)
78461 2263 D & Sada saarõlehekeist, kats kullakaasõkõist Raamat Urv 1888 G. Seen H III 9, 650 (59)
78462 2263 Ea Tuhat toomelehekest, kats kaanelavvakest Raamat Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 35 (314)
78463 2263 Ea & Tuhat toomelehekest, kats kaanõlauakõst Raamat Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (25)
78464 2263 Eb* & Kaks kaanelauakest, tuhat toomelehekest Raamat Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (283)
78465 2263 Eb* Kats kaardilavvakeist, tuhat toomelehekeist Raamat Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (35)
78466 2263 F1a* Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääle [kaks] kaanelauda Raamat Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (13)
78467 2263 F1a* & Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääle kats kaanelauda Raamat Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (2)
78468 2263 F1a* Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääle kats kaanelauda Raamat Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (41)
78469 2263 F1a* Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääl kaits kaaselauda Raamat Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (36)
78470 2263 F1a* Tuhat toomõlauda, sada saarõlauda ja pääle kaits kaanõlauda Raamat Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (20)
78471 2263 F1b & Sada saarõlauda, tuhat toomõlauda, kats pääle kaanõlauda Raamat Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 268 (7)
78472 2263 F1c* Tuhat-tuhat toomelauda, sada-sada saarelauda, pääle kaits kaaselauda Raamat Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (17)
78473 2263 F1c* & Tuhat-tuhat toomelauda, sada-sada saarelauda, pääle kats veel kaanelauda Raamat Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (47)
78474 2263 F1d & Sada-sada saarelauda, tuhat-tuhat toomelauda, pääl oll kats kaaselauda Raamat Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 392 (49)
78475 2263 F2 & Tuhat toomelauda, sada saarelauda Raamat Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (21)
78476 2263 G* Tuhat toomelauda, sada saamelauda, pääle kats kaanelauda Raamat Plv 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 557 (21)
78477 2263 G* & Tuhat toomõlauda, sada saamõlauda, pääle kats kaanõlauda Raamat Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (2)
78478 2263 G* Tuhat toomõlauda, sada saamõlauda, pääle kats kaanõlauda Raamat Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (2)
78479 2263 G* Tuhat toomõlauda, sada saamõlauda, kats kaanõlauda Raamat Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 370 ja 372 (1)
78480 2263 H1a1* & Tuhat toomelauda, sada saelauda, kats kaasõlauda Raamat Rõu 1936 A. Raadla ERA II 125, 220 (15)
78481 2263 H1a1* Tuhat toomõlauda, sada saelauda, pääl kats kaanõlauda Raamat Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (13)
78482 2263 H1a2 & Tuhat toomõlauda, sada saelauda, pääl kats kaasõkõist Raamat Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (43)
78483 2263 H1b1 & Sada saelauda, tuhat toomõlauda, pääl kats kaasõlauda Raamat Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 472 (51)
78484 2263 H1b2 & Sada saelauda, tuha toomõlauda, pääle kats kaasõkõist Kiri Se 1929 M. Pihlapuu S 18097 (2)
78485 2263 H2 Tuhat toomõlauda, sada saelauda Se 1933 N. Oinas S 58590 (38)
78486 2263 H2 & Tuhat toomalauda, sada saelauda Raamatu lehe' Se 1933 N. Oinas S 67365/6 (6)
78487 2263 I & Tuhat-tuhat toomelauda, pääl kats kaanelauda Piibel Võn 1889 J. Pint H II 33, 729 (36)
78488 2263 J & Tuhat tammõlauda, sada saelauda, pääl kats kaanõlauda Raamat Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (28)
78489 2263 Ka & Tuhat-tuhat tuulelauda, sada-sada saelauda, pääl om kaits kaaselauda Piibliraamat Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (80)
78490 2263 Kb & Sada saelauda, tuhat tuulelauda, pääle kaits viil kaaselauda Raamat Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (54)
78491 2263 La & Tuhat tuulelauda, kaits kaaselauda Raamat Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (23)
78492 2263 Lb & Tuhat-tuhat tuulelauda, pääle kats kaaselauda Raamat Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 379/80 (31)
78493 2263 M & Viissada saelauda, kaits veel kaaselauda Raamat Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (25)
78494 2263 N% & Tuhat tutupääkeist, sada saelavvakõist, kats kaasõlavvakõist Raamatu tähe, lehe ja kaasõ Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (105) 2270
78495 2263 N% Tuhat tutu-pääkõist, sada saelauakõist, kats kaasõlauakõist Raamatu tähe, lehe ja laua Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (101) 2270
78496 2263 O & Tuhat tutulutukõist, sada saarõaidakõist Raamat Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (16)
78497 2263 P & Tuhat toome, sada saame ja kats kaanelauda Raamat Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (14)
78498 2263 Q% & Kiigelauda, kaagelauda, pääl kats kaanelauda Raamat Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (39) 647B5a* 1888
78499 2264 & Tuhat torki, sada orki, paistab peul pead Linahari 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (41)
78500 2264 Tuhat torki, sada orki, paitab peol pead Linahark 1890 E EM 157 (1503)
78501 2264 Tuhat torki, sada orki, paitab peol pääd Linahark 1913 E EM2 136 (1960)
78502 2264 Tuhat torki, sada orki, paitab peol pääd Linahari 1921 Nurmik II 78 (6)
78503 2265 & Tuhat tuhti-luhti lauda, sada santi, [kolm] kella Ägli Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
78504 2265 # 2272
78505 2266 & Tuhat tuki-muki, sada kolmi-nelli Telle Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (116)
78506 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse pallas Kana Trm 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 185 (157)
78507 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse pal'las Kana Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 110 (33)
78508 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lähteb pellule, perse paljas Kana Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
78509 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lääb põllule, perse pal'las Kana MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 178/9 (48)
78510 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (51)
78511 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse pal'las Kana Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 146 (4)
78512 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 122 (270)
78513 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse pal'las Kana Lai 1939 P. Tammepuu ERA II 208, 301 (10)
78514 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Tt 1932 E. Glass E 81096 (8)
78515 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Rak 1931 A. Okas E 77457 (16)
78516 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 283 (2)
78517 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 240 (97)
78518 2267 A1a1 & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (111)
78519 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (69)
78520 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 377 (2)
78521 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lähäb põllule, perse pal'las Kana Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (55)
78522 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lätt põllole, perse paljas Kana Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (116)
78523 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (54)
78524 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Vil 1895 A. Suurkask H I 7, 281 (2)
78525 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lääb põllule, perse pal'las Kana KJn 1925 A. Kruus E 56310 (21)
78526 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (156)
78527 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lätt põllule, perse pal'las Kana Ote 1895 E. Palm E 20132 (69)
78528 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Amb 1889 J. Freimann H II 14, 470 (4)
78529 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (12)
78530 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb pollule, perse paljas Kana, kui tuul tagant puhub Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (72)
78531 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kanad Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (91)
78532 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lähab pollule, perse pal'las Kana Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (22)
78533 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 56 ja 83 (142)
78534 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lääb põllule, perse paljas Kana Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (22)
78535 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana tuule käes Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (6)
78536 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, p[erse] paljas Kana JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (115)
78537 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (14)
78538 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lähab põllule, perse paljas Kana VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (205)
78539 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, p[e]rse paljas Kana, kui tuul tagant JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (2)
78540 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lääb põllule, perse pallas Kana eP 1889 J. Pint H II 33, 726 (9)
78541 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (77)
78542 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (34)
78543 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, lääb põllule, perse paljas Kana HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (9)
78544 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Han 1894 P. Einbluth H III 18, 168 (2)
78545 2267 A1a1 Tuhat türki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (16)
78546 2267 A1a1 Tuhat türki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (187)
78547 2267 A1a1 Tuhat türki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Koe 1924 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (10)
78548 2267 A1a1 Tuhat türki, sada särki, lähäb põllole, perse pal'las Kana Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (64)
78549 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb pellule, perse paljali Kana Jõe 1951 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (95)
78550 2267 A1a1 Tuhat turki, sada särki, läheb pollule, perse paljas Kana Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (96)
78551 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, p[er]se paljas Kana Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (5)
78552 2267 A1a2* & Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (8)
78553 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (52)
78554 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Jõe 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 299 (56)
78555 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 99 (16)
78556 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 131 (32)
78557 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule ja perse paljas Kana Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (18)
78558 2267 A1a2* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule ja perse paljas Kana Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (13)
78559 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki ja lähäb põllule ja perse pallas Kana KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326 (58)
78560 2267 A1a2* Tuhat turki ja sada särki, aga läheb põllule, perse paljas Kana JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128
78561 2267 A1a3* Sada särki, tuhat turki, lähäb põllule, perse pallas Kana Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 448 (92)
78562 2267 A1a3* & Tuhat turki, sada särki, mees läheb põllule, perse paljas Kana Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (29)
78563 2267 A1a3* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, persegi paljas Kana läheb põllule, tuul puhub tagumiku pialt udusuled lahku Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
78564 2267 A1a4 & Sada särki, tuhat türki, läheb põllule, endal perse paljas Kana Trt 1930 M. Sika E 66458 (11)
78565 2267 A1a5* Tuhat turki, sada särki, siis kui läheb põllule, perse paljas Kana Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (9)
78566 2267 A1a5* & Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siis perse paljas Kana tuule käes HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 343 (18)
78567 2267 A1a5* Tuhat turki ja sada särki, aga lääb põllule, siis p[ers]e paljas Kana Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105/6 (43)
78568 2267 A1a5* Tuhat turki ja sata särki ja siis kui lähäp põllule, on perse paljas Lüg 1938 H. Reitsnik KKI WS
78569 2267 A1a6* & Tuhat turki, sada särki, läks põllule, perse paljas Kana Kad 1904 G. Rumberg H III 30, 48 (6)
78570 2267 A1a6* Tuhat turki, sada särki, ise läks põllule, perse oli pallas Kana Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 714 (134)
78571 2267 A1a6* Tuhat turki, sada särki, ise läks põllule, perse oli paljas Kana Vil 1943 J. Kala ERA II 305, 262
78572 2267 A1a7 Tuhat turki, sada särki, lääva põllule, perse pallas Kanad Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (27)
78573 2267 A1a7 Tuhat turki, sada särki, lähävad põllule, perse paljas Kana lähäb põllule Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (34)
78574 2267 A1a7 Tuhat turki, sada särki, lähvad põllule, per[se] paljas Kana VMr 1890 J. Palm H II 11, 866 (20)
78575 2267 A1a7 & Tuhat turki, sada särki, lähväd põllule, persed paljad Kukked ja kanad Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (58)
78576 2267 A1a7 Tuhat turki, sata särki, lähvät pellolle, perse paljalle Kana Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (25)
78577 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski p[erse] pal'las Kana Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (15)
78578 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllole, siiski perse paljas Kana Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (5)
78579 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (16)
78580 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Pal 1897 H. Karro H IV 8, 393 (3)
78581 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 19 (3)
78582 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana, kui allatuule lendab VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 324 (20)
78583 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Lai 1897 H. Asper H III 28, 527 (107)
78584 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana MMg 1888 A. Artis H II 28, 354a (98)
78585 2267 A1a8 & Tuhat turki, sada särki, lähäb põllule, siiski perse pal'las Kana Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (92)
78586 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, lätt põllule, siski perse pallas Kana Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (41)
78587 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (15)
78588 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski p[e]rse paljas Kana Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 10 (13)
78589 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana VMr 1890 J. Reise H II 11, 830 (66)
78590 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse pallas Kana Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (6)
78591 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski per[s]e paljas Kana Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 99 (7)
78592 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse pal'las Kana Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 38 (9a)
78593 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Plt 1917 M. Palm E 50383
78594 2267 A1a8 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski pe[rs]e paljas Kana Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 437 (22)
78595 2267 A1a8 Tuhat türki, sada särki, läheb põllale, siiski perse paljas Kana Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (27)
78596 2267 A1a8 Tuhat türki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana (tuule ees) Juu 1890 J. Trull H II 38, 849 (94)
78597 2267 A1a9* & Tuhat turki, sada särki, siiski läheb põllule, perse paljas Kana Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (10)
78598 2267 A1a9* Tuhat turki, sada särki ja siiski läheb põllule, p[er]se paljas Kana Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (106)
78599 2267 A1a9* Tuhat turki, sada särki, siiski läks põllule, perse pallas Kana Sim 1940 H. Joonuks ERA II 304, 123 (133)
78600 2267 A1a9* Tuhand turki, sada särki, lätt põllule, siski om perse pallas Kana Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (84)
78601 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (56)
78602 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, lähäb põllule, siiski perse paljas Hani Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (56)
78603 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (10)
78604 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Linnud, neil puhub tuul suled ära VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (102)
78605 2267 A1a10 & Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (14)
78606 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana MMg 1925 V. Lille E 59999
78607 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Pal 1889 L. Arst H III 8, 266 (22)
78608 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse pal'las Kana Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 398 (60)
78609 2267 A1a10 Tuhat turki ja sada särki, lähäb põllule, siiski perse paljas Kana Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
78610 2267 A1a11* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule ja siiski perse paljas Kana Äks 1933 P. Lukk E 83273 (15)
78611 2267 A1a11* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule ja siiski perse pallas Kana KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 404 (36)
78612 2267 A1a11* & Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (36)
78613 2267 A1a11* Sada särki, tuhat turki, läheb põllule, perse siiski paljas Kukk, kana Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 178 (1)
78614 2267 A1a11* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, aga siiski tuulega perse paljas Kana VMr 1939 M. Ross ERA II 199, 239 (71)
78615 2267 A1a12 & Vanamuor lähäb põllule: tuhat turki, sada särki, siiski on perse paljas Kana Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 217 (2)
78616 2267 A1a12 Vanamuor lähäb põllule: tuhat turki, sada särki, siiski on perse paljas Kana 1996 EMrd IV 55 (28)
78617 2267 A1a13 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (26)
78618 2267 A1a13 & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 284 (123)
78619 2267 A1a13 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ike persse paljas Kana Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (23)
78620 2267 A1a13 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikka [perse] paljas Kana Sim 1927 M. Kasikov E 61490
78621 2267 A1a13 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikke perse pal'las Kana Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 137 (27)
78622 2267 A1a13 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 95 (12)
78623 2267 A1a13 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikke perse paljas Kana As 1993 A. Korb RKM II 459, 174 (72)
78624 2267 A1a14* & Tuhat turki ja sada särki, läheb pollule, ikka perse paljas Kana Vai 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 667 (25)
78625 2267 A1a14* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, p[erse] ikka paljas Kana Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 197 (9)
78626 2267 A1a14* Sada särki, tuhat turki, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Tln 1992 T. Papstel RKM, KP 11, 328 (11)
78627 2267 A1a14* Sada särki ja tuhat turki, aga ku põllule lähäb, ikke perse paljas Sii loetasse kana kõsta Kod 1942 A. Univere KKI WS
78628 2267 A1a15* Tuhat turki, sada särki seljas, läheb põllule, pe[rse] ikka paljas Kana 1890 E EM 158 (1510)
78629 2267 A1a15* Tuhat turki, sada särki seljas, läheb põllule, pe[rse] ikka paljas Kana 1913 E EM2 136 (1967)
78630 2267 A1a15* Tuhat turki, sada särki seljas, läheb põllule, perse ikka paljas Kana Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 156 (100)
78631 2267 A1a15* Tuhat turki ja sada särki on seljas, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 138 (13)
78632 2267 A1a15* & Tuhat turki, sada särki seljas, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 530 (6)
78633 2267 A1a15* Sada särki ja tuhat turki on seljäs, lähäb pellule, siiski perse on paljas Kana Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (18)
78634 2267 A1a16 & Mehel tuhat turki ja sada särki seljas, läheb põllule, siiski perse paljas Kukk tuule käes Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (27)
78635 2267 A1a17* Tuhat turki, sada särki, saab pellule, perse paljas Kana Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 301 (66)
78636 2267 A1a17* & Tuhat turki ja sada särki, saab pellule, siis perse paljas Kana Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (42)
78637 2267 A1a18* & Sada särki, tuhat turki, palja persega läeb pellule Kana VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (27)
78638 2267 A1a18* Tuhat turki, sada särki, läheb siiski palja persega põllule Kana Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (76)
78639 2267 A1a19 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski paistab paljas perse Kana Vil 1893 J. Täht E 7374 (5)
78640 2267 A1a19 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski paistab paljas perse Kana Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (30)
78641 2267 A1a19 & Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski paistab pal'las perse Kana Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 134 (24)
78642 2267 A1a19 Tuhat türki, sada särki, läheb põllule, siiski paistab paljas perse Kana tuulega Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (269)
78643 2267 A1a19 Tuhat turki, sada särki, siiski läheb põllule, ikka paistab paljast per[se]t Kanad Plt 1894 M. Luu H IV 5, 546 (44)
78644 2267 A1a19 Tuhat turki, sada särki, läheb põllule ja siiski paistab paljas perse Kana Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 593 (21)
78645 2267 A1a19 Tuhat turki, sada särki, lääva põllu pääle, siiski paistab paljas perse Kana Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (37)
78646 2267 A1a20* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siis perse paistab Kana Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 59 (6)
78647 2267 A1a20* & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, perse paistab ära Kana SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (26)
78648 2267 A1a21* & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule ja näitab paljast perset Kana Lai 1904 J. Ermann E 44366 (31)
78649 2267 A1a21* Tuhat turki, sada särki, lääb põllule, näitab perse Kana Pst 1895 J. Reevits H I 7, 473 (40)
78650 2267 A1a22 & Tuhat turki ja sada särki seljas, läheb põllule, siiski p[erse] väljas Kana Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (199)
78651 2267 A1a23 & Tuhat turki, sada särki, lähvad põllule, siiski perse punab Kukk ja kanad MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 742 (12)
78652 2267 A1b* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, pepu ikka paljas Kana Iis 1992 E. Rebina RKM, KP 7, 362 (7)
78653 2267 A1b* Tuhat turki, sada särki, ikka läheb põllule, pepu paljas Kana Iis 1992 V. Kaarlõpp RKM, KP 7, 332 (1)
78654 2267 A1b* & Tuhat turki ja sada särki, saab pellul, sies pepu paljas Kana Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (82)
78655 2267 A1c* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, taguots pal'las Kana MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 381 (32)
78656 2267 A1c* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, taguots paljas Kana Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 458 (2)
78657 2267 A1c* & Tuhat turki ja sada särki, lääb põllule, taguots pal'las Kana Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 373 (67)
78658 2267 A1c* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski taguots paljas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (95)
78659 2267 A1c* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikka taguots paljas Kana Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 143 (167)
78660 2267 A1c* Tuhat turki, sada särki, läeb põllule, ikka taguots paljas Kana Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 237 (2)
78661 2267 A1d & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski tagumine ots paljas Kana Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 528 (43)
78662 2267 A1e* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, tagumik paljas Kana Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (15)
78663 2267 A1e* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, tagumik paljas Kana Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (12)
78664 2267 A1e* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, tagumik paljas Kana Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 131 (32)
78665 2267 A1e* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, tagumik paljas Kana Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 567 (17)
78666 2267 A1e* Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, aga siiski tagumik paljas Kana Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (46)
78667 2267 A1e* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, tagumik siiski paljas Kana, kõnnib alla tuule KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
78668 2267 A1e* & Sada särki, tuhat turki, läheb põllule, tagumik paljas Kana Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (45)
78669 2267 A1f & Tuhat turki ja sada särki, läheb põllule, siiski tagument paljas Kana KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 188 (10)
78670 2267 A1g* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, tagu pallas Kana Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 375 (214)
78671 2267 A1g* & Sada särki, tuhat turki, läheb põllule, ikka tagast paljas Kana Lai 1937–1938 A. Reitav RKM II 192, 541 (394)
78672 2267 A1h & Tuhat türki, sada särki, läheb põllule, siiski istmik paljas Kana Pal 1930 M. Jürgenson E 70358 (56)
78673 2267 A1i & Tuhat turki, sada särki, siiski läheb põllule, nahk paljas Kana Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (28)
78674 2267 A1j & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski veel mõnest kohast paljas Kana Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (13)
78675 2267 A1k & [Tuhat] turki, [sada] särki, läheb põllule, pea punab Kana Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (9)
78676 2267 A1l* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski paljas Kana Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (10)
78677 2267 A1l* & Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, siiski paljas Kana MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (100)
78678 2267 A1l* Tuhat turki ja sada särki, lähäb põllule, siiski pallas Kana Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 195 (10)
78679 2267 A1l* Tuhat turki, sada särki, läheb põllule, ikka paljas Kana Trm 1991 A. Korb RKM II 446, 267 (35)
78680 2267 A2a1* Tuhat turki, sada särki, läks nurmele, perse paljas Kana Pil 1962 P. Tammepuu RKM II 192, 715 (637)
78681 2267 A2a1* & Tuhat turki, sada särki, lätt nurmõ, siski perse paljas Kana Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (26)
78682 2267 A2a1* Tuhat turki, sada särki, lätt nurme pääle, perse iks paljas Kana Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (10)
78683 2267 A2a2 & Tuhat türki, sada särki, siski lätt, pal'las perse, nurmele Kana Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (58)
78684 2267 A2b & Tuhat turki, sada särki, läheb nurmele ja tagapool paljas Kana Tt 1932 A. Sokk E 81973 (2)
78685 2267 A3* Tuhat turki, sada särki, läheb välja, perse paljas Kana Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 86
78686 2267 A3* & Tuhat turki, sada särki, lätt välla, siski perse pal'as Kana Plv 1893 J. Tobre H III 15, 442 (7)
78687 2267 A3* Tuhat turki, sada särki, lääb välla, perse iki pal'las Kana Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (32)
78688 2267 A4a1* & Tuhat turki, sada särki, läheb väljale, perse paljas Kana Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (53)
78689 2267 A4a1* Tuhat turki ja sada särki, lääb väljale, perse paljas Kana Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 608 (19)
78690 2267 A4a1* Tuhat turki, sada särki, läheb välja peal, perse paljas Kana VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (46)
78691 2267 A4a1* Tuhat türki ja sada särki, väljale lähvad, persed paljad Iis 1924 E. Ruuben A 5143 (33)
78692 2267 A4a1* Tuhat turki, sada särki, läheb väljale, siiski perse paljas Kana allatuult Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (89)
78693 2267 A4a1* Tuhat turki, sada särki, siiski läheb väljale, perse paljas Kana Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (22)
78694 2267 A4a2 & Tuhat turki, sada särki seljan, lähäb väljale, perse paljas Kana Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (5)
78695 2267 A4b & Kena mamsel läheb väljale, sada särki ja tuhat turki selgas, aga siiski p[ers]e paljas Kana, kui tuul suled üles puhub Kad 1899 J. Dania E 39397 (16)
78696 2267 A4c* & Tuhat turki, sada särki, läheb väljale, ikka tagumik paljas Kana Lai 1918–1940 H. Jõgi RKM II 192, 397 (135)
78697 2267 A4c* Tuhat turki, sada särki, läheb väljale, siiski taguots paljas Kana Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (24)
78698 2267 A5* Tuhat turki, sada särki, läheb õue, perse paljas Kana Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 285 (1)
78699 2267 A5* Tuhat turki, sada särki, läheb õue, perse paljas Kana Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 260, 102 (80)
78700 2267 A5* Tuhat turki ja sada särki, läheb õue, perse paljas Kana Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (29)
78701 2267 A5* Tuhat turki, sada särki, läheb õue, siiski perse paljas Kana HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (3)
78702 2267 A5* & Tuhat turki, sada särki, läheb õue, siiski perse paljas Kana Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (60)
78703 2267 A5* Tuhat turki ja sada särki, läheb õue ja siiski persse paljas Kana HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (40)
78704 2267 A5* Tuhat turki ja sada särki, läks õue, siiski perse paljas Kukk Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (7)
78705 2267 A5* Tuhat turki ja sada särki, siiski läheb õue, perse paljas Kana Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 407 (12)
78706 2267 A5* Tuhat turki ja sada särki, läheb õue, ikka perse paljas Kana Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (40)
78707 2267 A5* Sada särki, tuhat turki, läheb õue, ikka perse paljas Kana Iis 1992 M. Reest RKM, KP 7, 636 (3)
78708 2267 A6 & Tuhat turki, sada särki, läheb luhale, p[erse] paljas Kana Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (11)
78709 2267 A7 & Sada särki, tuhat türki, ise läks metsa, perse pal'las Kana Vil 1893 J. Täht H III 20, 378 (3)
78710 2267 A8a1* & Tuhat turki, sada särki, läheb tuule kätte, perse paljas Kana Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (34)
78711 2267 A8a1* Tuhat turki ja sada särki, läheb tuulde, pers paljas Kana Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (64)
78712 2267 A8a2 & Tuhat turki, sada särki, kui tuulde lätt, paist pal'las perse Kana Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (35)
78713 2267 A8b* & Tuhat turki, sada särki, läheb tuulega, ikka tagumik paljas Kana Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 454 (18)
78714 2267 A8b* Tuhat türki, sada särki, läheb tuulde, taguots paljas Kana Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (29)
78715 2267 A9a1* & Tuhat turki, sada särki, siiski perse paljas Kana TMr 1926 L. Berg E 57149
78716 2267 A9a1* Tuhat turki, sada särki, siiski perse pallas Kõrrepõld SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (232)
78717 2267 A9a1* Tuhat türki, sada särki, siiski lätt ar, paljas perse Kana Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 443 (31)
78718 2267 A9a1* Sada särki, tuhat turki, ikka pee paljas Kana Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (53)
78719 2267 A9a1* & Tuhat turki ja sada särki, aga perse ikki pal'las Kapsas Hää 1937–1938 M. Mäesalu ERA II 185, 102 (12)
78720 2267 A9a1* Tuhat turki, sada särki, aga ikke perse paljas Kod 1923 L. Kümmel A 2141 (6)
78721 2267 A9a1* Sada särki, tuhat turki, siiski perse paljas Kana Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 74 (441)
78722 2267 A9a2 & Kellel om tuhat turki ja sada särki sällän, sõski perse pal'as Kana Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (33)
78723 2267 A9b* & Sada särki, tuhat turki, siiski perse paistab Kana As 1889 K. Vehm H III 16, 74 (11)
78724 2267 A9b* Tuhat türki, sada särki, aga ikka p[ers]e paistab Kanad ja linnud As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 226 (10)
78725 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paestap pal'las perse Kana 1970 EMrd III 237
78726 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paistab paljas perse Kana TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (103)
78727 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paistus pallas perse Kana, kui tuulega lätt Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (9)
78728 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siiski paistap paljas pe[r]se Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (18)
78729 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paistab paljas perse Kana Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (18)
78730 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siiski paistab paljas perse Kana Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (49)
78731 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paistab pallas perse Kana Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (14)
78732 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siiski paistab pallas p[ers]e Kana Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (3)
78733 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paistab pallas perse Kana Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (16)
78734 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paestap pal'las perse Kana Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 424 (30)
78735 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siski paistab pallas perse Kana Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (159)
78736 2267 A9c1 & Tuhat turki, sada särki, sõski paistab pal'las perse Kana Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (89)
78737 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siiski paistab paljas perse Kana Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 81 (481)
78738 2267 A9c1 Tuhat turki, sada särki, siiski paistab paljas perse Kana As 1993 A. Korb RKM II 459, 60 (52)
78739 2267 A9c2* & Tuhat turki ja sada särki, siski paistab paljas perse Kana Nõo 1926 E. Päss E 56957 (24)
78740 2267 A9c2* Tuhat turki ja sada särki, siiski paistab paljas perse Kana Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (68)
78741 2267 A9c2* Tuhat turki ja sada särki, sissegi paistab paljas perse Kana, kui tuul puhub Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 15 (24)
78742 2267 A9c2* Tuhat turki, sada särki, iga paistab paljas perse Kana TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (7)
78743 2267 A9c2* Tuhat turki ja sada särki, aga ikka paljas perse paistab Kana Trt 1948 J. Sulengo RKM II 17, 517 (32)
78744 2267 A9d* Tuhat turki, sada särki, siiski paistap pallas tagument Kana Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (82)
78745 2267 A9d* Tuhat turki, sada särki, siiski tagumine jagu paljas Kana Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (3)
78746 2267 A9d* Tuhat turki, sada särki, kõht ikka paljas Kapsapea Rõu 1932 E. Mihkelson E 81942 (6)
78747 2267 A9d* & Sada särki, tuhat turki, kuid siiski paistab paljast Kana Ta 1932 L. Zirk E 81964 (5)
78748 2267 A9d* Tuhat turki, sada särki, siiski paistus pallas kihä Kana Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 359 ja 376 (4)
78749 2267 A10+ Tuhat turki ja sada särki, tuulab ikka, perse paljas Kana Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 211 (97)
78750 2267 A10+ & Tuhat turki, sada särki, siiski tuul puhub perse paljaks Kana As 1996 A. Korb EFA I 17, 25 (2)
78751 2267 A11+ & Tuhat türki, sada särki Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 63 (58)
78752 2267 A11+ Tuhat turki ja sada särki, ümber pandud õmblemata Kana; kapsapea Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (69)
78753 2267 B1a1* & Tuhat torki, sada särki, lähteb pellule, perse paljas Kana Kuu 1899 C. Salström H III 29, 751 (12)
78754 2267 B1a1* Tuhat torki ja sada särki sellas, läheb põllal, perse pal'las Kana Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 155 (24)
78755 2267 B1a2 & Tuhat törki, sada sörki, lähäb põllumääle ja perse pal'las Kana Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (148)
78756 2267 B1a3 & Tuhat tõrki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (24)
78757 2267 B1a4 & Tuhat tärki, sada särki selgas, siiski läheb palja persega põllule Kana Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (57)
78758 2267 B1a5* & Tuhat törki, sada särki, tuleb põllule, ikka perse paljas Kana Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (5)
78759 2267 B1a5* Tuhat törki, sada särki, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Pai 1926 R. Viidebaum E 59246 ja 59249 (27)
78760 2267 B1b* & Tuhat torki ja sada sarki, lätt põldu, om tagaots pal'las Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 27
78761 2267 B1b* Tuhat törki ja sada särki, läheb põllule ja siiski taguots paljas Kana KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (20)
78762 2267 B1b* Sada särki ja tuhat törki, aga kui läheb põllule, siis tagumik paljas Kana KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 33 (32)
78763 2267 B1c & Sada särki ja tuhat törki, aga kui tuulega põllule läheb, siis perse punab Kana KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 632
78764 2267 B2 & Tuhat torki, sada särki, siiski paistab paljas ihu Kana Ta 1913 J. Müür E 48440 (15)
78765 2267 C1a & Tuhat tulki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (5)
78766 2267 C1a Tuhat tulki, sada särki, lähab põllule, siiski perse paljas Kana Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (49)
78767 2267 C1b & Tuhat tulki, sada salki, läheb põllule, taguots punab Kana Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 13 (4)
78768 2267 C2 & Tuhat tulki, sada särki, läks nurmele, perse paljas Kana Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 490 (114)
78769 2267 C3 & Tuhat tulki ja sada särki, ikka tuul viib perse paljaks Kana Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (40)
78770 2267 D1a1* Tuhat tulpi, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 107 (1)
78771 2267 D1a1* Tuhat tulpi ja sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (75)
78772 2267 D1a1* & Tuhat tulpi, sada särki, läheb põllale, siiski perse paljas Kana Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (40)
78773 2267 D1a1* Tuhat tulpi, sada särki, lähäb põllale, perse siiski paljas Kana Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (59)
78774 2267 D1a2 Tuhat tulpi, sada särki, läheb põllale, siiski paistab paljas perse Kana Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (175)
78775 2267 D1a2 & Tuhat tulpi, sada särki, lähab põllale, siiski paistab paljas perse Kana Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (4)
78776 2267 D1b & Tuhat tulpi, sada salpi, läheb põllule, perse paljas Kana Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (38)
78777 2267 D1b Tuhat tulpi, sada salpi, [läheb põllule, perse paljas] Laev 1890 E EM 158 (1509)
78778 2267 D1b Tuhat tulpi, sada salpi, [läheb põllule, perse paljas] Laev 1913 E EM2 136 (1966)
78779 2267 D2 & Tuhat tulpi, sada särki, lähab väljale, perse paljas Kana Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (78)
78780 2267 D3 & Tuhat tulpi, sada särki, läheb lendu, siiski perse paljas Kana Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (126)
78781 2267 D4 & Tuhat tulpi, sada särki, siiski perse pal'las Kana Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (91)
78782 2267 E1* Tuhat tutti, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana Vai 1889 H. Masing H II 7, 90 (220)
78783 2267 E1* Tuhat tutti, sada särki, lätt mõtsa põllule, perse pallas Kana Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (9)
78784 2267 E1* Tuhat tutti, sada särki, lähäb põllule, siiski perse pallas Kana SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (201)
78785 2267 E1* Tuhat tutti, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Kana Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (17)
78786 2267 E1* Tuhat tutti ja sada särki, lähevad põllule, siiski perse paljas Kana Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (23)
78787 2267 E1* Tuhat tutti ja sada särki, läheb põllule ja ikka pee paljas Kana Sim 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 456/7 (23)
78788 2267 E1* & Tuhat tutti ja sada särki, lähab põllule, perse ikka paljas Kana Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (82)
78789 2267 E1* Tuhat tutti, sada särki, läheb põllule, siis perse ikka paljas Kana läheb, tuul on saba poolt Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 672 (11)
78790 2267 E2* Tuhat tutti, sada särki, lähäb väljale, perse paljas Kana Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 394 (6)
78791 2267 E2* & Tuhat tutti, sada särki, lähäb väljale, siiski perse paljas Kana Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 427 (6)
78792 2267 E3 & Tuhat tutti ja sada särki, siiski perenaise perse paljas Kana Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (70)
78793 2267 F* Tuhat tusti ja sada särki, läheb siiski palja persega põllule Kana VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (20)
78794 2267 F* & Tuhat tuusti, sada särki, läheb põllule, perse paistab ära Kana KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (16)
78795 2267 G1a* Tuhat tükki, sada särki, läheb põllule, siiski perse paljas Vän 1898 E. Tetsmann H II 66, 487 (6)
78796 2267 G1a* Tuhat tükki ja sada särki, läheb põllale, siiski perse paljas Kana Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (56)
78797 2267 G1a* & Tuhat tükki, sada särki, siiski lähäb pal'la perssega põllule Kana Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (52)
78798 2267 G1b & Tuhat tükki, sada särki, läheb põllule, per[se] kiilab taga Kana Pst 1891 J. Leppik H III 14, 283 (135)
78799 2267 G2 & Tuhat tükki, sada sakki, siiski perse paljas Kana Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (118)
78800 2267 H1 & Tuhant körti, sada särki, lääb põllule, perse paljas Kana Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 269 (88)
78801 2267 H2 & Tuhat körti, sada särki, lääb vällä, perse pal'las Kana Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (29)
78802 2267 I1 & Tuhat kuube ja sada särki, lähäb põllule, siiski perse pal'las Kana Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (845)
78803 2267 I2 & Tuhat kuube, sada särki, läheb välja, aga perse ika paljas Kana Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (35)
78804 2267 J* & Tuhat orki, sada särki, läheb põllule, perse paljas Kana: tuhat orki on sulekonsad, sada särki on suled, aga kui põllu peale läheb, tuul aab sabasuled laiali, siis on tagumik paljas vai perse paljas Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 75 (152)
78805 2267 J* Sada särki, tuhat orki, läheb põllule, ikke perse paistab Kana Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 487 (131)
78806 2267 K+ & Tuhat torpi, sada sarpi, lätt põldu, om perse pal'las Kana Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 456 (65)
78807 2267 K+ Tuhat tutti, sada sätsi, läheb põllule, ikke perse paljas Kana Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (463)
78808 2267 K+ Tuhat turti, sada särki, läheb põllule, tagumik paljas Kana Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 217
78809 2267 K+ Tuhat torti, sada särki, siiski perse paljas Kana Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (12)
78810 2267 K+ & Tuhat tössi ja sada särki, läheb väljamääle, siiski perse paljas Kana Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (34)
78811 2267 K+ Tuhat tuuvi ja sada särki, aga perse on ikka pallas Kana Noa 1927 P. Ariste E 60415
78812 2267 K+ & Tuhat tuuli, sada särki, läheb väljale, tagumik paljas Kana Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (44)
78813 2267 K+ Tuhat tutikad, sada satikad, lähvad põllule, ika perse paljas Hag 1937 H. Mesikäpp ERA II 132, 479 (11)
78814 2267 L+ Tuhat torki, sada jorki, läheb välja, ihu paljas Kana SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1804 (15)
78815 2267 L+ Tuhat hilpu ja sada leiti, läheb põllale, siiski perse paljas Kana Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 190 (24)
78816 2267 L+ & Tuhat kuube ja sada kasukast, läheb õue, perse ikka paljas Kana Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 859 (20)
78817 2267 L+ Tuhat hulka ja sada särki, läheb õue ja perse lahti Kana Phl 1928 M. Meiusi ERA II 9, 25 (56)
78818 2267 L+ Sada särki, tuhat märki, lähäb põllu peale, siiski p[er]se paljas Kana VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 618 (6)
78819 2267 M1a & Tuhat-tuhat kuube seljas, läheb õue, ikka perse paljas Kana, suled laiali Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (90)
78820 2267 M1b & Tuhat särki, tuhat kaskat, vasta tuult käu, perse pal'las Kana Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (35)
78821 2267 M1c & Tuhat särki, tuhat mäntlit, vasta tuult iks perse pal'las Kana Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (55)
78822 2267 M2 & Sada särki, sada kasukut, lääb nurme pääle, iki perse pal'las Kana Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (24)
78823 2267 N1a1% Sada särki sel'las, siski perse pal'las Kana Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 300, 258 (52) 657B2
78824 2267 N1a1% Sada särki sellän, siiski perse pallan Kana lääb perrätuult Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 155 (114) 657B2
78825 2267 N1a1% & Sada särki seljas, siiski p[ers]e paljas Kana Kad 1898 A. K. Kivi E 37602 (1) 657B2
78826 2267 N1a2* Sada särki seljas, ikka perse paljas Kana Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 103 (42)
78827 2267 N1a2* Sada särki sellän, perse ikki pallas Kana Trv 1940 J. Veskemäe ERA II 270, 249 (9)
78828 2267 N1a2* & Sada särki selgas, perse ikka pal'las Kana LNg 1891 G. Ollik H II 26, 228 (18)
78829 2267 N1a2* Sada särki seljas, aga ikki p[erse] paljas Kana Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 307 (45a)
78830 2267 N1b* Sada särki sel'lan, a perse ikka väl'lan Kana As 1996 A. Korb EFA I 17, 93 (32)
78831 2267 N1b* Sada särki seljas, aga kui läheb õue, perse paljas Kana Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 350 (2)
78832 2267 N1b* & Lähäb põllule, sada särki seljas, aga perse paljas Kana Kod 1923 L. Welt A 2147 (22)
78833 2267 N2* Sandil sada särki seljas, siiski paistab paljas perse Kapsapea Nõo 1924 L. Rosenberg A 6155 (42)
78834 2267 N2* & Sandil sada särki sälän, siski perapuul pal'as Kapstapää Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (30)
78835 2267 N3 & Saksal [sada] särki sällän, perse ikki pal'las Kana Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (28)
78836 2267 N4 & Vanamooril sada särki seljas, aga perse perani paljas Saunakeres ja ahi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (125)
78837 2267 N4 Vanamooril sada särki seljas, aga pe[rse] paljas Saunakeris ja ahi 1890 E EM 174 (1691)
78838 2267 N4 Vanamooril sada särki seljas, aga pe[rse] paljas Saunakeris ja ahi 1913 E EM2 150 (2193)
78839 2267 N5+ Mees läheb üle nurme, sada särki seljas, aga siiski taguots paljas Kukk Trt 1930 R. Bruus ERA II 31, 163 (6)
78840 2267 N5+ Vanamees läheb üle nurme, sada särki seljas, kuid siiski tagaots paljas Vl 1930 E. Vaaro ERA II 31, 220 (4)
78841 2267 N5+ & Perenaine läheb aida juure, sada särki sel'las, siiski p[er]se pal'las Kana Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 316 (30)
78842 2267 N5+ Preilil sada särki seljas, tagupuul siiski paljas Kana Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 79 (4)
78843 2267 N5+ & Ise suur kuningas, sada särki seljas, läheb põllule ja siiski perse paljas Kukk Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (21)
78844 2267 O1 & Neiul sada kleiti seljas, aga perse paljas Kana Tõs 1918–1940 A. Raavik RKM II 17, 315 (19)
78845 2267 O2 & Mamsel lähab õue, sada leiti selgas, perse ikka paljas Kana Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (19)
78846 2267 O3 & Saks läheb õue, sajakordne kleit seljas, aga tuul lööb ikka perse paljaks Kana Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (17)
78847 2267 P & Perenaine läheb aida juure, sada seelikut selgas, siiski perse paljas Kana Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (56)
78848 2267 Q & Saks õues, sada hilpu seljas, tagapoolt ikka paljas Kana PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 674 (6)
78849 2267 Q Saks õues, sada hilpu seljas, tagantpoolt ikka paljas Kana 1992 Metstak2 42 ja 43
78850 2267 Q Saks õues, sada hilpu seljas, tagantpoolt ikka paljas Kana 1979 Metstak 16 ja 34 (148)
78851 2267 R+ Sada kuube sel'las, üks koht ikki pal'las Kana Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 316 (31)
78852 2267 R+ & Sada mantelt seljas, siiski perse paljas Kana Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (45)
78853 2267 R+ & Sadakordne kasuk seljas, siiski paistab paljas perse Kana Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (190)
78854 2267 R+ Saksal sada rõivast sälan, siski paist iks palas perse Kana Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 45 (412)
78855 2267 R+ Sada paari sitsipükse jalas, aga ikka p[er]se pal'las Kana Hää 1941 M. Mäesalu ERA II 300, 263 (72)
78856 2267 R+ Sandil sada lappa peal, siiski paist paljas perse Kana Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 267
78857 2267 Sa*% Säidse särke säläh, katõsa kaskat, tuul peri, ne perseke vallalõ Kana Se 1929 I. Sonts S 124434 (26) 89
78858 2267 Sa*% Säidse särki, katõsa kaskat, perituuli õks perseh palas Kana Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (25) 89
78859 2267 Sa*% & Säidse särki, katõsa kaskat, tuul peri lätt, perse pal'las Kana Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 429 (34) 89
78860 2267 Sa*% Seitse särki, kaheksa kasukat, pärituult läheb, perse paljas Kana Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 335 (44) 89
78861 2267 Sa*% Säidse särki, katõsa kaskat, lätt perituult minemä, perse' õks pal'as Kana Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 462 (92) 89
78862 2267 Sa*% Tuul peri lätt, perse pal'as, säädse särke, katõsa kaskat Kana Se 1964 P. Voolaine RKM II 179, 56 (98-99) 89
78863 2267 Sb & Säitse särke, katõsa kaskat, perse õks pal'as Kana Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (11)
78864 2267 Z+ & Säitse särki säläh, perse' pal'as Kana Se 1985 M. Parksepp KKI KS
78865 2267 Z+ Seitsekümmend seitse särki seljas, perse paljas Kana tuule käes Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 340 (7)
78866 2267 Z+ Sada särki seljas, seitse vesti peal, läheb põllule, tagumik paljas Kana Kei 1981 T. Birkan RKM II 349, 578
78867 2267 Ta & Särk särgi pial, hark hargi pial, läheb siiski paljal persel põllule Kana KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (109)
78868 2267 Tb & Ork orgi pial, tork torgi pial, läheb siiski pal'lal persel põllule Kana Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (5)
78869 2267 Tc* Tork torke pääl, särk särgi pääl, lähäb siiski, paljal perssel põllule Kana Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 31 ja 54 (132)
78870 2267 Tc* Tork torke peal, särk särgi peal, läheb siiski palja pe[rse]ga põllule Kana 1890 E EM 155 (1482)
78871 2267 Tc* Tork torke pääl, särk särgi pääl, läheb siiski palja pe[rse]ga põllule Kana 1913 E EM2 134 (1936)
78872 2267 Tc* & Tork torga pääl, särk särgi pääl, lääb siski pal'la persege põllu pääle Kana lääb vastutuult Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (106)
78873 2267 U% & Paik paigal pääl, latt latil pääl, tulõ tuulõ puhkuh, perse kui palas [sic!] käeh Kana Se 1935 A. Kits S 100022 (68) 1009G2*
78874 2267 V1a* Lipp lippu pial, lapp lappu pial, läheb põllule, p[e]rse paljas Kana Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (38)
78875 2267 V1a* Lipp lipi peal, lapp lapi peal, läheb põllule, perse paljas Kana Rak 1969 K. Salve KKI 49, 151 (14)
78876 2267 V1a* Lipp lipi peal, lapp lapi peal, läheb põllule, siiski perse paljas Kukk ja kana Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 168 (1)
78877 2267 V1a* Lipp lipi peal, lapp lapi peal, läheb põllule, siiske perse paljas Kana KJn 1877–1917 I. Kampus E 862 (18)
78878 2267 V1a* & Lipp lipi peal, lapp lapi peal, lähäb siiski paljal perssil põllule Kana Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (13)
78879 2267 V1a* Lipp lipi peal, lapp lapi peal, läheb põllule, ikka perse paljas Kana Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (44)
78880 2267 V1a* Lipp lipi peal, lapp lapi peal, aga kui läheb põllule, ikka perse paljas Kana Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (12)
78881 2267 V1b* & Lipp lipi peal, lapp lapi peal, läheb põllule, tagumik paljas Kana Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa, A. Rõõm EKRK I 60, 251 (35)
78882 2267 V1b* Lipp lipi peal, lapp lapi peal, läheb põllule, siiski ihu paistab Kana Jõh 1967 E. Kaljurand RKM II 234, 139 (29)
78883 2267 V2a*%% Lipitud, lapitud, läheb põllule, perse pal'las Kana Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (42) 1009
78884 2267 V2a*%% & Lipitud ja lapitud, läheb põllule, perse pailas Kana Amb 1889 J. Ney H II 14, 169 (41) 1009
78885 2267 V2a*%% Lipitud ja lapitud, lähäb põllole, pjerse paillas Kana Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (23) 1009
78886 2267 V2b & Lipitu, lapitu, siski lätt pal'la persege nurme pääle Kana Urv 1925 E. Päss E 56007 (37)
78887 2267 V2c & Lipitu ja lapitu, aga siiski lääb palja perse väljale Kana Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (22)
78888 2267 V2d & Lipitu, lapitu, läheb tuulde, perse jääb paljaks Kana Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (113)
78889 2267 V3+ Paks ja lapitud kasukas seljas, aga tuule käes ikka perse paljas Kana Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 288 (9)
78890 2267 V3+ Hilp-illugas ees, talp-tallugas taga, lähäb turule, tuss paljalle, kodu on kallis, kampson ümber Kana õues tuule käes VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 460 (3)
78891 2267 W1a & Mees läheb põllule, perse paljas Kukk Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 441 (6)
78892 2267 W1b & Mees läheb põllule, taguots paljas Kukk Lai 1926 O. Vilde E 48653 (13)
78893 2267 W1c & Mees läheb väljale, perse paljas Kana Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1535 (276)
78894 2267 W2 & Noorik läheb põllul, p[er]se pal'las Kana läheb pärituult Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (42)
78895 2267 W3 & Türk läheb põllule, perse paljas Kukk Lai 1918–1940 J. Kandrasin RKM II 192, 569 (425)
78896 2267 W4a & Läks põllule, perse pal'las Tuul puhub suled ära, kana lähäb põllu pääle, kui tuul on tagast Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 78 (37)
78897 2267 W4b & Läeb turule ja tagaots pal'las Kana JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 142 (133)
78898 2267 Õ1a/ & Üks saks, sada mantled, lähäb põllule, perse pal'las Kana Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (23) 2762L1a*
78899 2267 Õ1a/ Üks saks, sada mantlid, siiski lätt palja persega põllalle Kana, tuul puhub tagant San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541 2762L1a*
78900 2267 Õ1b/ & Üks saks, sada mantlet, läheb õue, siiski paljas Kana Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (15) 2762L1b*
78901 2267 Õ1b/ Üks saks läheb üle õue, sada mantelt seljas, siiski perse paljas Kana Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (110) 2762L1b*
78902 2267 Õ1c/ & Üts saks, sada mäntlit, lätt tuulde, siiski perse pal'as Kana Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (55) 2762L1c*
78903 2267 Õ1c/ Üts saks, sada mäntlit, lätt tuulde, siski perse paljas Kana Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (64) 2762L1c*
78904 2267 Õ1c/ Üks saks, sada mantelt, läheb allatuule, p[er]se paljas Kana Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2491 (49) 2762L1c*
78905 2267 Õ1d/ Üks saks, aga sada mantelt, siiski perse pallas Kana Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 205, 450 (12) 2762L1d*
78906 2267 Õ1d/ & Üks saks, sada mandelt, siiski paistab paljas perse Kana Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (102) 2762L1d*
78907 2267 Õ1d/ Üks saks ja sada mantelt seljas, aga siiski ta paljas Kapsas Mär 1937 L. Uustalu ERA II 147, 479 (14) 2762L1d*
78908 2267 Õ2a/ & Üts sant, sada mändeld, perituule lätt, perseke vallalõ Kana Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (37) 2762L2a1
78909 2267 Õ2a/ Üts sant, sada mäntlit, perituult lätt, tagagi palas Kana Se 1930 N. Sõrmus S 28606 (51) 2762L2a2*
78910 2267 Õ2a/ & Üts sant, sada mantlid, ku perituult lätt, sõs tagapuul pal'as Kana Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (104) 2762L2a2*
78911 2267 Õ2b/ & Sant lätt tiid pitte, sada mäntled säläh, siske sitamulk pal'as Kana Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (385) 2762L2b
78912 2267 Õ2c/ Üks sant, sada mantelt seljas, siiski perse paljas Kana Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (3) 2762L2c
78913 2267 Õ2c/ & Üts sant, sada mäntlit säljän, siiski perse paljas Kapstapää Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (188) 2762L2c
78914 2267 Õ3a/ & Üks turk, sada mantlid, perituult perse paljas Kana TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 470 (3) 2762L3a
78915 2267 Õ3b/ & Üks türk ja sada särki, läheb siiski palja persega põllale Kana PJg 1893 M. Reimann H II 47, 636 (32) 2762L3b
78916 2267 Ä/ & Lipp lipi peal, lapp lapi peal ja kõik ilma nõela pistmata, läheb põllu peale, perse siiski paljas Kana Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (166) 1009Z
78917 2267 Öa/ & Tuhat tuti-luti auku, sada sandi sitaauku, läheb põllule, ikke perse pal'las Kana Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 63 (11) 2272Va
78918 2267 Öb/ & Tuhat tuti-rutikad, sada sandi sitaauku, lähvad põllule, persed paljad Kanad Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (10) 2272Vb
78919 2267 Ü/ & Tont tua taga, sada sarvõ piäs, sada kuubõ selgäs, lähäb õuõ, perse ikka paljas Kana Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (41) 1878H
78920 2267 X/ & Hani haljaspiä, liäb põllule, perse paljas Ader Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 364 (50) 178M
78921 2267 X/ Hani haljaspää, läheb põllule, perse paljas Ader 1890 E EM 36 (132) 178M
78922 2267 X/ Hani haljaspää, läheb põllule, perse paljas Ader 1913 E EM2 34 (163) 178M
78923 2267 # 22 116 393 1010B | kk
78924 2268 & Tuhat tutikast, sada satikast Õunapuuõied Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (5)
78925 2268 # 2270Ca
78926 2269 & Tuhat tuti-luti silma, laeni latika silma Pajakook Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 556 (100)
78927 2269 # 641
78928 2270 Aa* [Tuhat] tuttikud, [sada] sarvikud, [viiskümmend] vibunina, [kuuskümmend] kompajalga Kari Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 283 (56)
78929 2270 Aa* Tuhat tutikud, sada sarvikud, viiskümmend vibunina, kuuskümmend kompajalga Lammad, elajad, siad ja hobesed SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (13)
78930 2270 Aa* & Tuhat tutikud, sada sarbikud, viiskümmend vibuninada, kuuskümmend kompajalga Lammad, elajad, siad ja hobesed SJn 1894 H. Raid H II 49, 609 (5)
78931 2270 Aa* Tuhat tutakid, sada sarvikud, viiskümmend vibunina, kuuskümmend kompajalga Lambad, lehmad, sead, hobused Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (5)
78932 2270 Ab1* & Tuhat tutupiad, sada sarvikut, viiskümmend vibunina ja kuuskümmend kompajalga Lammad, elajad, siad ja hobesed KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 454 (65)
78933 2270 Ab1* Tuhat tutipääd, sada sarvikut, viiskümmend vibunina, kuuskümmend kompujalga Lambad, lehmad, sead, hobused JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (10)
78934 2270 Ab2 & Tuhat tudipead, sada sarvipead, [viiskümmend] vibunina, [kuuskümmend] kompajalga Kari Vai 1889 H. Masing H II 7, 90 (225)
78935 2270 Ac & Tohat totukõist, sada sarvikut, kuuskümmet korget jalga, viiskümmend vingjät Lammast, kitse, karieläjä, tsea' Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 259
78936 2270 Ad & Tuhat tutikud, sada sarvikud, viiskümmen villhända, kuuskümmen kompjalga olle hunt ää söön – mis loomad need olid Lambad, veised, koerad, hobused Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 34 (48)
78937 2270 Ae & Viiskümmend vintjalga ja kuuskümmend kontjalga, sada sarvikud ja tuhat tuttpiad Mar 1938 E. Põldre KKI WS
78938 2270 Af & Viiskümmend vibunina, kuuskümmend kompajalga, sada sarvilist, tuhat tutupead Sead, hobused, lehmad ja lambad Plt 1891 J. Reinthal E 477 (40)
78939 2270 B & Viiskümmend vibunina, sada sarvikut, tuhat tutupead Siad, lehmad ja hobused KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (27)
78940 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari 1890 E EM 158 (1512) 2268
78941 2270 Ca% Tuhat tuduludulist, sada sarvilist 1906 Pet. Ah 38 2268
78942 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari 1913 E EM2 137 (1969) 2268
78943 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari 1920 Nurmik I 39 2268
78944 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist 1922 Nurmik EKÕr 141 2268
78945 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist 1939 RpS nr. 6 (1939) 190 2268
78946 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari 1968 SSTT 171 2268
78947 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari 1979 Metstak 16 ja 34 (140) 2268
78948 2270 Ca% Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari 1992 Metstak2 41 ja 43 2268
78949 2270 Ca% & Tuhat tutulutulist, sada sarvilist Kari Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (93) 2268
78950 2270 Cb & Tuhat tuttpääd ja sada sarvikut Har 1943 H. Zernant KKI WS
78951 2270 # 1893 2263N 2272 2279A1p | kk | rl | lh
78952 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Eine Egge Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (112)
78953 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Eine Egge 1780 Hupel 121
78954 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Äke 1782 Willmann 174 (102)
78955 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Äes, karhi 1844 Lönnrot 161
78956 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Eine Egge, nach Anderen ein Scheiterhaufen 1876 Wied. 290
78957 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Äke 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (106)
78958 2271 A1a1 & Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Äke Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 397 (16)
78959 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Äke VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (13)
78960 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Äke Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (26)
78961 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Ääs, äkke Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (10)
78962 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Pajaahilad Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 299 (51)
78963 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Põllutöökad Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 639 (85)
78964 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, [sada] auku sambaline Ägli KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (225)
78965 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambaline Puuriit Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 665 (7)
78966 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambuline Äke JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (20)
78967 2271 A1a1 Tuhat tuudeluudeline, sada auku sambuline Äke JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 588 (27)
78968 2271 A1a1 & Tuhat tuudeluudelene, sada ouku sambalene Äke Han 1893 P. Einbluth H III 18, 133 (2)
78969 2271 A1a2 & Tuhat tuudeluudeline, sada mulku sambaline Puuriit Kan 1889 J. Väggi H II 32, 481 (2)
78970 2271 A1b & Tohat tuudiluudiline, sada auku sambaline Vankreratas Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (138)
78971 2271 A1b & Tuhat tuudiluudiline, sada auku sammiline Äke vist SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (44)
78972 2271 A1c & Tuhat tudeludeline, sada auku sambaline Äke Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 154 (4)
78973 2271 A1c [Tuhat] tudeludeline, [sada] auku sambaline Äke Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (79)
78974 2271 A1d & Tuhat tuteluteline, sada auku sambaline Äke Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (71)
78975 2271 A1d Tuhat tuteluteline, sada auku sambaline Äke Hag 1927 L. Hammermann E 61872 (9)
78976 2271 A1d & Tuhat tuttelutteline, sata auku sambuline Äkke Kuu 1907 L. Ploompuu RKM II 45, 505 (5)
78977 2271 A1e & Tuhat tutulutuline, sada auku sambaline Äke Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (52)
78978 2271 A1f & Tuhat tuuriluuriline, sada auku sambaline Äke MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (60)
78979 2271 A1f Tuhat tuuriluuriline, sada auku sambaline Pakkäke MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (2)
78980 2271 A1g & Tuhat tuuleluudeline, sada auku sambaline Äkke Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (49)
78981 2271 A1h & Tuhat tuuleluule auku, sada auku sambaline Sari Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (41)
78982 2271 A2a & Tuhat tutenuteline, sada auku sammaline Kirikus inimesed Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (106)
78983 2271 A2b & Tuhat tuudemudeline, sada auku sammeline Pakkägli Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 484 (4)
78984 2271 A2c & Tuhat tuuliluuliline, sada auku sammeline Äke HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (39)
78985 2271 A3a & Tuhat tutelutelist, sada auku sambalist Suga Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (53)
78986 2271 A3b & Tuhat tutilutilist, sada auku sambalist Äke Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (244)
78987 2271 A4 & Tuhat tuudeluude auku, sada auku sambeliku Äke Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (42)
78988 2271 A5a1 & Tuhat tuudiruudiline, sada auku sarviline Tuulamise sari Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (42)
78989 2271 A5a1 Tuhat tuudiruudiline, sada auku sarviline Äke Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (15)
78990 2271 A5a2 & Tuhat tuudiruuduline, sada auku sarviline Rattad Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 406 (155)
78991 2271 A5b & Tuhat tuudilaudiline, sada auku sarviline Äke SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (48)
78992 2271 A5c & Tuhat tutulutuline, sada auku sarviline Laev KJn 1870 J. Tiedemann E 144 (141)
78993 2271 A5d & Tuhat, tuhat tuuriline, sada auku sarviline Äke Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (66)
78994 2271 A5d & Tuhat tuudeluudelistä, sada auku sarvilistä Äke Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (5)
78995 2271 B1 & Tuhat tuide-luide peal, sada auku samba peal Äke Noa? 1889 J. Lievoh H II 17, 950 (25)
78996 2271 B2a1 & Tuhat tuudeluudeline, sada auku samba sees Äke Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 631 (26)
78997 2271 B2a2 & Tuhat tuuleluulilene, sada auku samba sehes Puuriit Hää 1927 S. Soosaar KKI WS
78998 2271 B2b & Tuhat tutelutelist, sada auku samba sees Äki Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (96)
78999 2271 B2c & Tuhat titulundilist, sada auku samba sees Ägli KJn 1870 J. Tiedemann E 159 (266)
79000 2271 B2d & Tuhat tuideluidelist, sada auku samba sehes Äge (äke) Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (29)