Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 70001 — 71000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
70001 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuuripuu Kass Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (21)
70002 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuuripuu Kass Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (65)
70003 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuurjapuu Kass Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (73)
70004 1958 A1a1 Siidikerä, niidikerä, aganakott ja tuuripuu Kass Ote? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (58)
70005 1958 A1a1 Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuripuu Kass As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 14 (15)
70006 1958 A1a2 Siidikera, niidikera, aganakott, toobripuu Kass Trt 1934 K. Kirss E 85927 (32)
70007 1958 A1a2 Siidikera, niidikera, aganakott, tooripuu Kass Tor 1889 M. Tilk E 493 (12)
70008 1958 A1a2 & Siidikera, niidikera, aganakott, toorepuu Kass Hls 1896 H. Reissar E 23823 (12)
70009 1958 A1a2 Siidikera, niidikera, aganakott, tõrrepuu Kass Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (3)
70010 1958 A1a2 Siidikerä, niidikerä, aganakott, tuubripuu Kass Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (211)
70011 1958 A1a3 Siidikera ja niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 190 (23)
70012 1958 A1a3 & Siidikera ja niidikera, aganakott ja toovripuu Kass MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (82)
70013 1958 A1a4 & Siidikerä, niidikerä, aganakott ning tuoripuu Kass Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 507 (6)
70014 1958 A1b Siidiniidi kerakene, aganakott ja toobripuu Kass Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 142 (65)
70015 1958 A1b Siidiniidi kerake, aganakott ja toobripuu Kass Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 465 (71)
70016 1958 A1b & Siidiniidi keräkene, aganakott ja tuuripuu Kass Urv 1890 J. Teder H III 11, 338 (111)
70017 1958 A1c & Siidikerä, niidikerä, tuubripuu ja aganakott Kass Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 ja 377 (80)
70018 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja toobripuu Kass Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (19)
70019 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja toobripuu Kass Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (26)
70020 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja tooripuu Kass Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 457 (21)
70021 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja toobrepuu Kass Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (10)
70022 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja tooripuu Kass Vig 1895 M. Väli H III 18, 776 (100)
70023 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja tuuripuu Kass Ote 1888 V. Vaher H III 10, 346 (35)
70024 1958 A1d* & Niidikerä, siidikerä, aganakott ja tuubripuu Kass Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (9)
70025 1958 A1d* Niidikera, siidikera, aganakott ja tuurvipuu Kass Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (38)
70026 1958 A1d* Niidikerä, siidikerä, aganakott, tuuripuu Kass Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (3)
70027 1958 A1e & Üks niidikera, üks siidikera, aganakott ja toovrepuu Kass Plt 1917 M. Palm E 50385
70028 1958 A1f & Üks siidikera, kaks niidikera, aganakott ja toovripuu Kass Kse 1889 K. Karu H II 17, 913 ja 907 (66)
70029 1958 A1g* & Üks niidikera, kaks siidikera, aganakott ja toobripuu Kass Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (180)
70030 1958 A1g* Kaks siidikera, üks niidikera, aganakott ja toobripuu Kass Rid 1939 R. Merilo ERA II 228, 389 (1)
70031 1958 A1h & Üks niidikera, kaks siidikera, üks aganakott, üks toobrepuu Kass? Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (12)
70032 1958 A1i & Kaks siidikera, kaks niidikera, üks aganakott ja üks toobripuu Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (133)
70033 1958 A1j & Siidikerad, niidikera, aganekott ja toobrepuu Kass Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (8)
70034 1958 A1k+ Siidikene, niidikene, aganakott ja toobripuu Kass Saa 1933 J. Seeman E 85457 (20)
70035 1958 A1k+ Siidikera, niidikera, aganakott ja saba tuubripuu Kass Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 126 (3)
70036 1958 A1k+ Silmad siidkerad, pea niidikera, keha aganakott, händ tooripuu Kassi liikmed Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (5)
70037 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja toobripuu Kass 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
70038 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja toobripuu Vän 1925 E. Männik E 55625
70039 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja toobripuu Kass Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (13)
70040 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja tuobripuu Kass Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (32)
70041 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja toobripuu Kass? Trm 1936 A. Haav ERA II 132, 173 (28)
70042 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja tooripuu Kass Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 101 (6)
70043 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja tooripuu Kass Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (9)
70044 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja tooripuu Kass Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (39)
70045 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kolkakott ja toobripuu Kass Var 1888 M. Karotom H III 4, 587 (1)
70046 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kolkakott ja toobrepuu Kass Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (13)
70047 1958 A2a1 & Siidikera, niidikera, kõlkakott ja tooripuu Kass Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (54)
70048 1958 A2a1 Siidikerä, niidikerä, kõlkakott ja tooripuu Kass Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (10)
70049 1958 A2a1 Siidikera, niidikera, kõlkakott ja tuobripuu Kass Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 352 (2)
70050 1958 A2a2* Siidikera, niidikera, kõlkakott, tooripuu Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (17)
70051 1958 A2a2* & Siidikera, niidikera, kõlkakott, tooripuu Kass Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191 (82)
70052 1958 A2a2* Siidikera ja niidikera, kõlkakott ja toorepuu Kass Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (79)
70053 1958 A2b Niidikera, siidikera, kõlkakott ja toobripuu Kass, saba püsti VMr 1979 M. Hiiemäe RKM II 336, 546 (10)
70054 1958 A2b & Niidikera, siidikera, kõlkakott ja toobripuu Kass Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (63)
70055 1958 A2c* Kaks siidikera, üks niidikera, kõlkakott ja toobripuu Kass Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (102)
70056 1958 A2c* & Kaks siidikera, üks niidikera, kõlkakott ja tooripuu Kass Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (12)
70057 1958 A2c* Üks niidikera, kaks siidikera, keskel kõlkakott, tagand tooripuu Kass Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 28 (31)
70058 1958 A2d1 & Kaks siidikera, kaks niidikera, kõlkakott ja toobripuu Isane kass Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (9)
70059 1958 A2d2 & Kaks siidikera, kaks niidikera, keskpaigas kõlkakõht, taga tooripuu Kass Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (12)
70060 1958 A3 & Siidikera, niidikera, kõlkakorv ja toobripuu Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (56)
70061 1958 A4 & Üks niidikera, kaks siidikera, keskkohas keekott, tagaotsas tuobrepuu Kass Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (19)
70062 1958 A5a Siidikera, niidikera, tubakakott ja toobripuu Kass Var 1938 H. Verpson A 16510 (5)
70063 1958 A5a Siidikera, niidikera, tubakakott ja toobripuu Kass Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (6)
70064 1958 A5a & Siidikera, niidikera, tubakakott ja tuobripuu Kass Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
70065 1958 A5a Siidikera, niidikera, tubakakott ja toorepuu M[ehe] suguliige Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64061 (9)
70066 1958 A5b & Siidiniidi kerä, tubakukott ja tuuvripuu Kass Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (11)
70067 1958 A6 & Siidikera, niidikera, tuhakott ja toobripuu Kass Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (46)
70068 1958 A6 Siidikera, niidikera, tuhakott ja tooripuu Kass Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 218 (43)
70069 1958 A6 Siidikerä, niidikerä, tuhakott ja tuuripuu Kass Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 141 (19)
70070 1958 A6 Siidikerä, niidikerä, tuhakott ja tuuripuu Kass Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (6)
70071 1958 A7 & Siidikera, niidikera, tuhakast ja tuuripuu Kass Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 41 (153)
70072 1958 A8 & Siidikera, niidikera, hiirekott ja toobripuu Kass Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 128 (11)
70073 1958 A9 & Siidikerä, niidikerä, paklatuust ja tuurjapuu Pää Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (16)
70074 1958 A10* & Siidikera, niidikera, tuust heinu ja toobrepuu Munn, munadega ja karvadega Tln 1926 M. Sengbusch E 57371
70075 1958 A10* Siidikera, niidikera, tuust heinu, toobripuu Pai 1894 A. Hanson H II 46, 943 (1)
70076 1958 A11 & Siidikera, niidikera, aganaauk ja toobripuu Kass Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 309 (211)
70077 1958 A12 & Siidiniidi kerakene, toorepuu ja kasepütt Kass: pea, saba, ihu As 1993 A. Korb EFA II 2, 18 (10)
70078 1958 A13 & Siidikera, niidikera, pool toobripuud Kass Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (28)
70079 1958 B Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuleluht Kass Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (50)
70080 1958 B & Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuleluud Kass Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (87)
70081 1958 C+ & Siidikera, niidikera, aganakott ja tuuleora Kass Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (127)
70082 1958 C+ & Siidikerä, niidikerä, aganakott ja vihupuu Kass Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (5)
70083 1958 C+ Siidikera, niidikera, aganakott, puusaba Kass: silmad, pea, keha, saba Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (64)
70084 1958 C+ Kaks siidikera, üks niidikera, rappekott ja uriluu Kass:[kaks] silma, pää, kõht ja händ Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 65 (27)
70085 1958 C+ Hiilis hiiri, tahtis võtta, karvatort ja tuuvripuu Kass Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (58)
70086 1958 Da/ & Siidine kerake, augud sees, aganakott ja toobripuu ja seitse auku sees Kass As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 557 (31) 1960La
70087 1958 Db/ & Siidiniidi kera, seitse auku sees, aganakott ja toobripuu Trt 1925 E. Rammi A 7387 (4) 1960Lb
70088 1958 # 1481A8+ 1960 | uk | ul | lh
70089 1959 A1a & Siidilõngast seotud, kullalõngast koetud, istun ilma harja pääl Vikerkaar Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (78)
70090 1959 A1a Siidilõngast seutud, kullalõngast koutud, istun ilma harja peal (Aus Seidenfaden gebunden, aus Goldfaden gewebt, sitze ich auf dem First der Welt) Der Regenbogen 1876 Wied. 287
70091 1959 A1b1 Siidilõngast seud, kullalõngast koud, istub ilma harja peal 1885 Kündja nr. 21 (1885) 111 (34)
70092 1959 A1b1 Siidilõngast siotud, kuldlõngast kujutud, istub ilma harja peal Vikerkaar 1890 E EM 140 (1316)
70093 1959 A1b1 Siidilõngast siotud, kuldlõngast kujutud, istub ilma harja pääl Vikerkaar 1913 E EM2 121 (1713)
70094 1959 A1b1 Mis on siidilõngast seutud, kullalõngast koutud, istub ilma harja peal 1886 Org 57 (9)
70095 1959 A1b1 Siidilõngast seotud, kullalõngast kujutud, istub ilma harja peal Päike Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (177)
70096 1959 A1b1 Siidilõngast seotud, kullalõngast kujutud, istub ilma harja peal Naese müts Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (21)
70097 1959 A1b1 Siidilõngast siutud, kullalõngast kuetud, istub ilma harja peal Vikerkaar Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (53)
70098 1959 A1b1 & Siidilõngast siutud, kuldlõngast koetud, istub ilma harja pääl Vikerkaar Vil 1893 J. Täht H III 20, 383 (71)
70099 1959 A1b1 Siidilõngast seotud, kullalõngast kootud, istub ilma harja pääl Vikerkaar Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 339 (15)
70100 1959 A1b1 Siidilõngast seutud, kullalõngast koetud, istub ilma harja pääl Vikerkaar KJn 1870 J. Tiedemann E 145 (146)
70101 1959 A1b1 Siidilõngust seut, kullalõngust koet, istub ilma harja pääl Vikerkaar Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (84)
70102 1959 A1b1 & Siidilangast seotu, kullalangast koetu, istus ilma harja pääl Vikatkaar Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (86)
70103 1959 A1b2 & Siidilõngast veetakse, kullalõngast koetakse, istub ilma harja pääl Vikerkaar Hel 1928 E. J. Kase E 61788
70104 1959 A1c & Siidilõngaga seotud, kullakõngaga köidetud, istub ilmamaa harja otsas Naise müts Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (30)
70105 1959 A1d & Siidil seot, kullal koet, istub ilma harja pääl Vikerkaar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 383 (17)
70106 1959 A2a & Kullalõngest koetud ja siidilõngest seutud, istub ilma harja pääl Vikerkaar Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 338 (21)
70107 1959 A2b & Kullalõngast kuetud, siidilõngast seotud, istub maailma harja peal Vikerkaar Trv 1895 J. Sams E 18072 (55)
70108 1959 B1a & Siidilõngast seutud, kullalõngast koetud, istub ilma ääre peal Päikene Plt 1894 M. Luu H IV 5, 497 (63)
70109 1959 B1a Siidilõngast seotud, kullalõngast kootud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1955 ÜÕÕ 16 (14)
70110 1959 B1a Siidilõngast seotud, kullalõngast kootud, istub ilma ääre peal 1971 Hiie-Jõgisalu 11
70111 1959 B1a Siidilõngast seotud, kullalõngast kootud, istub ilma ääre peal 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
70112 1959 B1a Siidilõngast seotud, kullalõngast kootud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1992 Muhel PÜ 35 ja tagakaas
70113 1959 B1a Siidilõngast seotud, kuldlõngast kootud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1979 Metstak 23 ja 35 (244)
70114 1959 B1a Siidilõngast seotud, kuldlõngast kootud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1992 Metstak2 64 ja 66
70115 1959 B1b & Siidilõngast seotud, kuldlõngast koetud, isi istub ilma ääre peal Vikerkaar SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (38)
70116 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1890 E EM 74 (566)
70117 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1913 E EM2 66 (736)
70118 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1914 E MM 10 ja 44 (121)
70119 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1920 E MM2 10 ja 47 (123)
70120 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1994 E MM3 8 ja 38 (123)
70121 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre pääl 1924 Tammann 54
70122 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre pääl Vikerkaar 1923 Huvit. II 216 ja 224 (44)
70123 1959 B2a Kullalõngast kujutud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1935 Huvit. V Lisa 18 (72)
70124 1959 B2a Kullalõngast koetud, siidilõngast seotud, istub ilma ääre peal Vikerkaar 1971 Pioneer nr. 7 (1971) lk-ta
70125 1959 B2a Kuldlõngast kujutud, siidlõngast seotud, istub maailma ääre pääl Vikerkaar 1939 Nugis 289 jas 313 (111)
70126 1959 B2a & Kuldlõngast kuetud, siidilõngast seutud, istub ilma ääre pääl Vikerkaar Vil 1893 J. Evert E 1422 (22)
70127 1959 B2b & Kuldkangast koetud, siidlõngast seotud, istub ilma ääre pääl Vikerkaar Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 572 (45)
70128 1959 C & Siidilangust seotu, kullalangust koetu, istub ilma sälja pääle Vikerkaar Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (69)
70129 1959 Da1 & Siidilõngal seotud, kullalõngal kujutud Naeste müts Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (142)
70130 1959 Da2 & Siidlõngast seutud ja kuldlõngast koetud Vikerkaar Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (58)
70131 1959 Db & Siidlõngast säet, kuldlõngast koot Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (153)
70132 1959 Dc & Siidilõngal köidetud, kuldlõngal koetud Vikerkaar Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 829 (15)
70133 1959 # 789 | kküs
70134 1960 Aa1* & Siidilõnga kera, seitse auku peel Inimese pea Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (57)
70135 1960 Aa1* Siidilõnga kera, seitse auku peel Inimese pea Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (4)
70136 1960 Aa1* Siidilõnga kera ning seitse auku peel Inimese pee Jäm 1977 A. Arming KKI 68, 151 (13)
70137 1960 Aa2* Siidilõnga kera, seitse auku sees Inimese pea Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (11)
70138 1960 Aa2* Siidilõnga kera, seitse auku sees Inimese pea Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (19)
70139 1960 Aa2* & Siidilõnga kera ja seitse auku sees Inimese pea Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1024
70140 1960 Ab Siidilanga kera, säidse mulku seen Inemise pää Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (16)
70141 1960 Ab & Siidilanga kerakene, säidse mulku sehen Inimese pää Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 793 (15)
70142 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pia Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (82) 2792Lb
70143 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (12) 2792Lb
70144 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204 2792Lb
70145 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pää 1923 Huvit. II 215 ja 224 (4) 2792Lb
70146 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees 1924 Tamman 53 2792Lb
70147 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (37) 2792Lb
70148 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (37) 2792Lb
70149 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea 1935 Huvit. V Lisa 17 (3) 2792Lb
70150 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (16) 2792Lb
70151 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea 1949 Pioneer nr. 9 ja 11 (1949) lk-ta (3) 2792Lb
70152 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (30) 2792Lb
70153 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (79) 2792Lb
70154 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pealuu KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (53) 2792Lb
70155 1960 Ba1% Siidiniidi kera, [seitse] auku sees Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 273 2792Lb
70156 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pää Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101 2792Lb
70157 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pää Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (109) 2792Lb
70158 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pia MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (48) 2792Lb
70159 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 573 (20) 2792Lb
70160 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pää MMg 1888 G. Tenter H II 28, 402 (9) 2792Lb
70161 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (19) 2792Lb
70162 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pia Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (642) 2792Lb
70163 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (66) 2792Lb
70164 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (9) 2792Lb
70165 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Lai 1897 H. Asper H III 28, 527 (106) 2792Lb
70166 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (14) 2792Lb
70167 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (55) 2792Lb
70168 1960 Ba1% Siidiniidi kera, [seitse] auku sees Inimese pea SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (37) 2792Lb
70169 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pia Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (50) 2792Lb
70170 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (39) 2792Lb
70171 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (53) 2792Lb
70172 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (197) 2792Lb
70173 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pää Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (4) 2792Lb
70174 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (23) 2792Lb
70175 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Vll 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 274 (73) 2792Lb
70176 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (16) 2792Lb
70177 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (22) 2792Lb
70178 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (110) 2792Lb
70179 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 339 (29) 2792Lb
70180 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (34) 2792Lb
70181 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inim[ese] pea Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (85) 2792Lb
70182 1960 Ba1% & Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (61) 2792Lb
70183 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pää Pil 1894 J. Sirul H III 21, 492 (5) 2792Lb
70184 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pää Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (21) 2792Lb
70185 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (48) 2792Lb
70186 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Tln 1895 J. Salme E 18598 (6) 2792Lb
70187 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Lai 1904 J. Ermann E 44373 (108) 2792Lb
70188 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Pal 1909 H. Karro E 46483 (23) 2792Lb
70189 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Trm 1927 B. Sööt E 61049 (20) 2792Lb
70190 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (8) 2792Lb
70191 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Trt 1933 A. Mirt E 83946 (1) 2792Lb
70192 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 237 (52) 2792Lb
70193 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 82 (81) 2792Lb
70194 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Trt 1922 H. Riismandel A 348 (12) 2792Lb
70195 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Nrv 1923 L. Siiru A 4193 (4) 2792Lb
70196 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 408 (19) 2792Lb
70197 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (241) 2792Lb
70198 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (7) 2792Lb
70199 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pää Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (55) 2792Lb
70200 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pia Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (462) 2792Lb
70201 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 257 (75) 2792Lb
70202 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (42) 2792Lb
70203 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 363 ja 372 (329) 2792Lb
70204 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Pea Ann 1955 A. Kagovere RKM II 43, 56 (111) 2792Lb
70205 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Ote 1956–1957 Õ. Kundver RKM II 84, 115 (5) 2792Lb
70206 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (4) 2792Lb
70207 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sies Inimese pia Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (26) 2792Lb
70208 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sies Inimese pea Sim 1927 M. Kasikov E 61490 2792Lb
70209 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sees Inimese pää Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (72) 2792Lb
70210 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sees Inimese pää Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (32) 2792Lb
70211 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sees Pää Jõh 1964 V. Rünne KKI KS 2792Lb
70212 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku siis Inimese piä KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (27) 2792Lb
70213 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seetse auku sies Pea Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 505 (59) 2792Lb
70214 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seetse auku siis Inimese pia SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (46) 2792Lb
70215 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seetse auku siis Pia SJn 1894 H. Raid H II 49, 615 (55) 2792Lb
70216 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sihes Inimese pee Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (9) 2792Lb
70217 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sehes Inimese pea Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (15) 2792Lb
70218 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sehes Inimese pea Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (23) 2792Lb
70219 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sisen Inimise pea Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 405 (1) 2792Lb
70220 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku siden Inimese piä Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (20) 2792Lb
70221 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seetse auku siden Piä Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (108) 2792Lb
70222 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sihen Inimese pää Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (6) 2792Lb
70223 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sehen Pää Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (3) 2792Lb
70224 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sehen Inimese pää Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (13) 2792Lb
70225 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sehen Inimese pea Tln 1961 A. Kask RKM I 6, 91 (17) 2792Lb
70226 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku sehen Pää Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 96 (16) 2792Lb
70227 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sehen Inim[ese] pää Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (49) 2792Lb
70228 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sehen Inimese pää Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (17) 2792Lb
70229 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sehen Pää Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (114) 2792Lb
70230 1960 Ba1% Siidiniidi kerä, seitse auku sehen Pää Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 28 (9) 2792Lb
70231 1960 Ba1% & Siidiniidi kerä, säidse auku sehen Inimese pää Nõo 1926 E. Päss E 56954 (2) 2792Lb
70232 1960 Ba1% Siidiniidi kera, seitse auku siden Inimese piä Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 27 (29) 2792Lb
70233 1960 Ba2 & Siidiniidi kera ja seitse auku sees Inimene Noa 1927 P. Ariste E 60416
70234 1960 Ba2 Siidiniidi kera ja seitse auku sees Inimese pea Äks 1933 P. Lukk E 83272 (11)
70235 1960 Ba2 Siidiniidi kera ja seitse auku sees Inimese pea HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84 (4)
70236 1960 Ba2 Siidiniidi kera ja seitse auku sees Pea Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 254 (57)
70237 1960 Ba2 Siidiniidi kera ja seitse auku sees Pea Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 210 (90)
70238 1960 Ba3* Üks siidiniidi kera, [seitse] auku sees Pea hiustega Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (13)
70239 1960 Ba3* & Üks siidiniidi kera, seitse auku sees Inimese pea Vai 1889 H. Masing H II 7, 93 (275)
70240 1960 Ba3* [Üks] siidiniidi kera ja [seitse] auku sees Pea Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (20)
70241 1960 Ba4 & Siidiniidi keral seitse auku sees Inimese pea Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (8)
70242 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pää Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (3)
70243 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pea Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 10 (8)
70244 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pea Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (38)
70245 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pea Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 215 (28)
70246 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pea Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (22)
70247 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inime[se] pää Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (57)
70248 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pea Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (12)
70249 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pää Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (32)
70250 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Inimese pää Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (8)
70251 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pää Vil 1892 H. Pihlap E 726 (76)
70252 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pää Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (38)
70253 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Inimese pää Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (73)
70254 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sihen Inimese pää Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (93)
70255 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pää Ran 1895 J. Palu E 18774 (33)
70256 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pää Trt 1930 M. Sika E 66460 (39)
70257 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pää Trt 1922 E. Reiman A 34 (11)
70258 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pea Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 764
70259 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pea Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 401 (4)
70260 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pää Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 319 ja 334 (3)
70261 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pea Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (52)
70262 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pää Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (24)
70263 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pää Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 454 (53)
70264 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese veski[?] Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (106)
70265 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pea Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 649 (3)
70266 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pea Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 460 (45)
70267 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Pea San 1983 R. Ulp RKM II 366, 389 (5)
70268 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pää Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (227)
70269 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pää Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (9)
70270 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pea Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (30)
70271 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pea Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (30)
70272 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, [seitse] auku sees Pää Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (33)
70273 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pää Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (23)
70274 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pää Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (17)
70275 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pea Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (53)
70276 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Nägu, pea Nõo 1924 A. Kirp A 6149 (22)
70277 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pää Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (72)
70278 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pää TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (6)
70279 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pea Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (38)
70280 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pea Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (66)
70281 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pea Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (20)
70282 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, [seitse] auku sees Inimese pea JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 359 (22)
70283 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pea Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 91 (17)
70284 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pea Hel 1962 H. Kala RKM II 149, 63 (47)
70285 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pea San 1962 H. Kukk RKM II 155, 38 (25)
70286 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Inimese pea San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (272)
70287 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, [seitse] auku sees Kassi pea Plt 1981 H. Kalmu RKM II 354, 454 (20)
70288 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, seitse auku sees Pää Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (252)
70289 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, säidse auku seen Pää Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267 (1)
70290 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, säidse auku sees Pea Rõu 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 155 (9)
70291 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, säidse auku sees Inimese pää Nõo 1974 A. Kivi RKM II 312, 98 (584)
70292 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sees Inimese pää Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (48)
70293 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku siis Pea Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (21)
70294 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, [seitse] auku siis Inimese pää Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (55)
70295 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sihes Pea Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (48)
70296 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sehen Pää Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (141)
70297 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sehen Inimese pää Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (3)
70298 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Inimese pää Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (2)
70299 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sehen Inimese pea Trv 1893 J. Kuusk E 8107 (5)
70300 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sehen Inimese pää Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (32)
70301 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sehen Pea San 1967 S. Lätt RKM II 226, 106 (28)
70302 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Inimese pää Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (107)
70303 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Inimese pää Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (18)
70304 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (15)
70305 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (27)
70306 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Inimese pää Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (21)
70307 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (13)
70308 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (36)
70309 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (2)
70310 1960 Ba5 & Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 512 (27)
70311 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sehen Pää Krk 1937 S. Tanning KKI WS
70312 1960 Ba5 Siidiniidi keräk, seitse auku sehen Pää Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 863 (10)
70313 1960 Ba5 Siidiniidi keräk, seitse auku sehen Inimese pää Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (47)
70314 1960 Ba5 Siidiniidi keräk, seitse auku sehen Pää Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (22)
70315 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sihen Inimese pää Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 558 (78)
70316 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sihen Inimese pää Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (29)
70317 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sihen Inimese pää Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (93)
70318 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, seitse auku sihen Inimese pää Pst 1894 J. Reevits H I 7, 473 (49)
70319 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, seitse auku sihen Inimese pea Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 550 (8)
70320 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, säidse auku sihen Pää Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 231 (4)
70321 1960 Ba5 Siidiniidi kerakõnõ, säidsõ auku sisõh Pää Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 215 (30)
70322 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku sisen Pää Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
70323 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, säidse auku seen Pää As 1996 A. Korb EFA I 17, 72 (87)
70324 1960 Ba5 Siidiniidi kerake, seitse auku seen Inimese pää Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (2)
70325 1960 Ba5 Siidiniidi keräkene, säidse auku seen Pää inemesel San 1967 R. Praakli RKM II 227, 333 (125)
70326 1960 Ba5 Siidiniidi keräke, säidse auku seen Pea San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (6)
70327 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, säidse auku seeh Pää Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 298 (8)
70328 1960 Ba5 Siidiniidi kerakene, säidse auku seen Pää Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 52 (9)
70329 1960 Ba6 & Siidiniidist kerake, seitse auku sees Pea SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (13)
70330 1960 Ba7 Siidiniidi kera, seitse auku peas Pea Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (13)
70331 1960 Ba7 Siidiniidi kera, seitse auku peas Lapse nägu Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 226 (13)
70332 1960 Ba7 & Siidiniidi kerake, seitse auku peas Pea Pst 1926 I. Kurrik E 57213 (29)
70333 1960 Ba8 & Siidiniidi keräkene, säidse auku perän Pää Hel 1925 E. Päss E 56009 (49)
70334 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Pea 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 272 (30)
70335 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, seitse mulku sees Pää San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 418 (18)
70336 1960 Bb1 Siidiniidi kerake, säidse mulku sees Pää Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (6)
70337 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säidse mulku sehen Inimese pää Puh 1888 V. Mõts H IV 4, 467 (3)
70338 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säedse mulku sehen Inimese pää TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (99)
70339 1960 Bb1 Siidiniidi keräke, säidse mulku sehen Inimese pää Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (39)
70340 1960 Bb1 Siidiniidi keräke, säidse mulku sehen Inimese pää Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (35)
70341 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, seitse mulku sihen Inemise pää Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (20)
70342 1960 Bb1 Siidiniidi keräke, säedse mulku sihen Inimse pää Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (4)
70343 1960 Bb1 Siidiniidi keräke, säedse mulku sihen Inimse pää Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (4)
70344 1960 Bb1 & Siidiniidi keräkene, säidse mulku sihen Inimse pää Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (157)
70345 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sihen Pää Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (51)
70346 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, seitse mulku sisen Inimese pää Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (7)
70347 1960 Bb1 Siidiniidi keräkini, säidse mulku sisen Inemine Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 388 (1)
70348 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku seen Pää Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 399 (19)
70349 1960 Bb1 Siidiniidi kerake, säidse mulku sisen Inimese pää Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (30)
70350 1960 Bb1 & Siidiniidi kerakene, säitse mulku sisen Pääluu Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (118)
70351 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säidse mulku sisen Inemise pää Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (63)
70352 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säidse mulku sisen Inimese pää Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (37)
70353 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säätse mulku sisen Pää Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (39)
70354 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku sisen Pää Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (4)
70355 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku sisen Pää Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 262 (8)
70356 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku sisen Pea Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 612 (100)
70357 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku sisen Inimese pea Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 188 (10)
70358 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Pää Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (89)
70359 1960 Bb1 Siidiniidi keräkõne, säidse mulku sisen Pää San 1888 K. Gross H II 31, 807 (50)
70360 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Pää Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (80)
70361 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Pea Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (38)
70362 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Inemise pää Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (15)
70363 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Inimese pää Urv 1890 J. Teder H III 11, 337 (105)
70364 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Pää Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (73)
70365 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku sisen Pää Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (55)
70366 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku sisen Inimise pää Võn 1889 J. Kripson H II 29, 785 (3)
70367 1960 Bb1 Siidiniidi keräkini, säidse mulku sisel Inemise pää Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
70368 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, seitse mulku seen Inemise pää Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (58)
70369 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säidse mulku seen Pää Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (38)
70370 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säitse mulku seen Pää Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (20)
70371 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säitse mulku seen Pää Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1135 (30)
70372 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku seen Pää Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (87)
70373 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku seen Pää Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (36)
70374 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku seen Pää Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 574 (2)
70375 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku seen Inemise pää Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129 (6)
70376 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku seehn Pää Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (36)
70377 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku seehn Inimese pää Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (80)
70378 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku siseh Pää Se 1930 A. Nurmetu S 20415 (44)
70379 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku sisen Pea inim[esel] Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68 (7)
70380 1960 Bb1 Siidiniidi kerakene, säitse mulku seeh Inemise pää Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (56)
70381 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säitse mulku seeh Pää Se 1928 T. Linna S 9130 (82)
70382 1960 Bb1 Siidiniidi keräkesse, säitse mulku seeh Inimese pää Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 372 (24)
70383 1960 Bb1 Siidiniidi keräkene, säidse mulku seeh Inimese pea Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 273 (4)
70384 1960 Bb2 Siidiniidi kera, seitse mulku sisen Inemise pea Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (4)
70385 1960 Bb2 Siidiniidi kera, seitse mulku sees Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (11)
70386 1960 Bb2 Siidiniidi kera, seitse mulku sehen Inimese pea Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (4)
70387 1960 Bb2 Siidiniidi kera, säidse mulku sehen Inimese pää Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (15)
70388 1960 Bb2 Siidiniidi kera, säidse mulku sehen Inimese pää Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (36)
70389 1960 Bb2 Siidiniidi kera, säidse mulku sehen Pää Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (111)
70390 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, [seitse] mulku sehen Pää Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (6)
70391 1960 Bb2 Siidiniidi kera, seitse mulku sisen Pää Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (5)
70392 1960 Bb2 Siidiniidi kera, säitse mulku sisen Inemise pää San 1895 J. Kuldsep E 19086 (71)
70393 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, säitse mulku sisen Pää Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (4)
70394 1960 Bb2 & Siidiniidi kerä, säidse mulku sisen Inemise pää Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 125
70395 1960 Bb2 Siidiniidi kera, seetse mulku seen Pea Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (17)
70396 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, säidse mulku seen Inemise pää Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (73)
70397 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, säitse mulku siseh Pää Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (7)
70398 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, säitse mulku siseh Pää Plv 1949 J. Sulengo RKM II 22, 116 (6)
70399 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, säitse mulku seeh Inemese pää Se 1929 P. Toomeorg S 12483 (16)
70400 1960 Bb2 Siidiniidi kerä, säidse mulku seeh Inimese pää Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (40)
70401 1960 Bb3* Säitse mulku üte siidiniidi kera sisen Inimese pea Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (1)
70402 1960 Bb3* & Siidiniidi keräkene, säidse mulku pään Pää San 1925 E. Päss E 56008 (43)
70403 1960 Bb4 & Mõista, mõista mõõrdu, kassi hand kõõrdu, siidiniidi kerä, seitse mulku siseh Inemese pää Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 93 (234)
70404 1960 C & Siidilindi kerä, [seitse] mulku sisen Inimese pää Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (25)
70405 1960 C Siidilindi kerakene, säidse mulku sisen Võn 1897 P. Sika E 31009 (1)
70406 1960 Da & Siidi-liidi kerakene, seitse auko sees Inimese pää Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (107)
70407 1960 Db & Siidi-liidi kerä, säidse mulku seeh Pää Se 1929 V. Savala S 17520 (49)
70408 1960 Db Siidi-liidi keräkõnõ, säidse mulku seeh Inemise pää Se 1932 J. Ojavere S 37530/1 (99)
70409 1960 Db Siidi-liidi keräkene, säidse mulku seeh Inemisõ pää Se 1935 N. Oinas S 98651 (26)
70410 1960 Ea & Siidi-riidi keräkene, säidse mulku seeh Inimese pää Se 1927 E. Põllula S 646 (13)
70411 1960 Eb & Siidi-riidi keräkene, kõik mulka täüs Pää mulka täüs Se 1933 A. Tammeorg S 66772 (31a)
70412 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea 1913 Laste prillid I 22 (2) 1920P+
70413 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää 1939 Nugis 293 ja 314 (205) 1920P+
70414 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea 1955 ÜÕÕ 133 (3) 1920P+
70415 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees 1957 Janno-Salun III 228 1920P+
70416 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees 1965 Hellerma V-VIII 19 1920P+
70417 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea 1968 Leht 8 (1) 1920P+
70418 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea 1975 Juhani-Tammoja 13 (1) 1920P+
70419 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees 1976 Hellerma IV-V 106 1920P+
70420 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 77 ja 80 (2) 1920P+
70421 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea 1987 Muhel HK II 31 ja 64 1920P+
70422 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (13) 1920P+
70423 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Tln 1994 P. Aun EFA II 7, 98 (2d) 1920P+
70424 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 19 (10) 1920P+
70425 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Nõo 1992 D. Fortuna RKM, KP 32, 317 (8) 1920P+
70426 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Mär 1992 A. Herkel RKM, KP 17, 379 (29) 1920P+
70427 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Iis 1992 E. Kase RKM, KP 7, 279 (13) 1920P+
70428 1960 Fa1% Siidikerä, niidikerä, seitse auku sies Inimese pea Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 259 (6) 1920P+
70429 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sies Pea Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (88) 1920P+
70430 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (2) 1920P+
70431 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pai 1896 A. Hanson H II 57, 697 (5) 1920P+
70432 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (36) 1920P+
70433 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (43) 1920P+
70434 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (7) 1920P+
70435 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (7) 1920P+
70436 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pää Kos 1930 S. Veske E 64971 (167) 1920P+
70437 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Trt 1930 E. Raag E 71291 (11) 1920P+
70438 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pää TMr 1930 E. Schmidt E 71294 (7) 1920P+
70439 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees HJn 1918–1940 P. Samaarin E 73842 (5) 1920P+
70440 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Trt 1933 V. Gnesdilov E 83845 (6) 1920P+
70441 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pää Trt 1922 M. Terri A 351 (17) 1920P+
70442 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Hel 1923 A. Sults A 3650 (6) 1920P+
70443 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Lai 1923 S. Puusepp A 4032 (10) 1920P+
70444 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Plv 1924 K. Raudsepp A 5299 (18) 1920P+
70445 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (5) 1920P+
70446 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (39) 1920P+
70447 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (20) 1920P+
70448 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Prn 1933 A. Johanson ERA II 69, 477 (15) 1920P+
70449 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 338 (52) 1920P+
70450 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Rkv 1934 E. Jõesaar ERA II 70, 468 (35) 1920P+
70451 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Hlj 1934 O. Webermann ERA II 70, 400 (17) 1920P+
70452 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (73) 1920P+
70453 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (48) 1920P+
70454 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Jõh 1935 O. Aps ERA II 118, 213 (3) 1920P+
70455 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 241 (97) 1920P+
70456 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (112) 1920P+
70457 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 450 (108) 1920P+
70458 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 154 (25) 1920P+
70459 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 379 (46) 1920P+
70460 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pää Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (19) 1920P+
70461 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (197) 1920P+
70462 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, [seitse] auku sees Inimese pea Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 337 (80) 1920P+
70463 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 413 (9) 1920P+
70464 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pia VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 380 (23) 1920P+
70465 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 178 (13) 1920P+
70466 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 244 (22) 1920P+
70467 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 37 (21) 1920P+
70468 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 475 (3) 1920P+
70469 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Iis 1969 E. Maasik RKM II 277, 157 (11) 1920P+
70470 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sees Inimese pea Plt 1981 M. Kõiva RKM II 365, 455 (28) 1920P+
70471 1960 Fa1% & Siidikera, niidikera, seitse auku sees Pea Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543 (4) 1920P+
70472 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sies Pia Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 142 (55) 1920P+
70473 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sies Inimese pea Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (22) 1920P+
70474 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sies Kana Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 384 (12) 1920P+
70475 1960 Fa1% Siidikerä, niidikerä, seitse auku sies Pia Kuu 1978 M. Must, P. Raud KKI, MT 377, 152 (35) 1920P+
70476 1960 Fa1% Siidikerä, niidikerä, seitse auku sees Pea Kuu 1954 E. Lindström KKI KS 1920P+
70477 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seetse auku siis Inimese pea Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 402 (1) 1920P+
70478 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sihes Pea Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 429 (20) 1920P+
70479 1960 Fa1% Siidikera, niidikera, seitse auku sehen Pää Hls 1929 E. Nõges A 1098 (4) 1920P+
70480 1960 Fa2* Siidikera, niidikera ja seitse auku sees Pea, inimese pea Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 832 (35)
70481 1960 Fa2* & Niidikera, siidikera, seitse auku sees Inimese pea Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 333 (28)
70482 1960 Fa3 & Siidikera, niidikera, seitse auku siis, kahed luugid iis Prillidega pää Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 633 (34)
70483 1960 Fb & Siidikerä, niidikerä, seitse mulku siden Inimese pea Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (36)
70484 1960 Fb Siidikera, niidikera, säitse mulku sisen Inimese pää Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (18)
70485 1960 Fb Siidikerä, niidikerä, säidse mulku sisen Pea Rõu 1972 F. Sillavee KKI KS
70486 1960 Fb Siidikerä, niidikerä, säidse mulku seen Inemise pää Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (4)
70487 1960 Fb Siidikerä, niidikerä, säidse mulku seen Pää Urv 1964 A. Kurg KKI KS
70488 1960 Fb Siidikerä, niidikerä, säidse mulku seeh Pää Se 1927 E. Põllula S 562 (5)
70489 1960 Fb Siidikerä, niidikerä, säidse mulku seeh Pää Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 472 (82)
70490 1960 Fb Siidikerä, niidikerä, säidse mulku seeh Inimese pää Se 1927 V. Ruusamägi S 2312 (15)
70491 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimise pea 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (9)
70492 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pia Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (75)
70493 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (72)
70494 1960 Ga1 Siidikera, [seitse] auku Pea Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (74)
70495 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (81)
70496 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (1)
70497 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (4)
70498 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (24)
70499 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 488 (25)
70500 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (181)
70501 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (36)
70502 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (15)
70503 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 270 (22)
70504 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inim[ese] pea Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (68)
70505 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pealuu Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 253 (5)
70506 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (84)
70507 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (13)
70508 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pia Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (100)
70509 1960 Ga1 & Siidikera, seitse auku Inimese pea HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (87)
70510 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 116 (81)
70511 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (53)
70512 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 641 (104)
70513 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 641 (70)
70514 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (47)
70515 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 450 (50)
70516 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Inimese pea Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 314
70517 1960 Ga1 Siidkera, seitse auku Pea Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (9)
70518 1960 Ga1 Siidikera, seitse auku Pea Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (33)
70519 1960 Ga1 Siidikerä, seitse auku Inimese pea Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (34)
70520 1960 Ga1 Siidikerä, seitse auku Inimese pea Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (55)
70521 1960 Ga1 Siidikerä, seitse auku Pää Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (99)
70522 1960 Ga1 Siidikera, seetse auku Inimese piä Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (5)
70523 1960 Ga1 Siidikerä, seetse auku Piä Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (15)
70524 1960 Ga1 Siidikerä, seitse auku Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 44 (2)
70525 1960 Ga2 Siidikera ja [seitse] auku Inimese pea Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (59)
70526 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Inimise pea Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (40)
70527 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Pea, inimese Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (119)
70528 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Pää Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (27)
70529 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Inimese pea Rap 1889 J. Vällü H II 16, 477 (39)
70530 1960 Ga2 & Siidikera ja seitse auku Inimese pia Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (76)
70531 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Inimese pea Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 196 (26)
70532 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Inimese pea Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (71)
70533 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Inimese pea Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (28)
70534 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Pea Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (22)
70535 1960 Ga2 Siidikera ja seitse auku Pea Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (54)
70536 1960 Ga3 Siidikera, [seitse] auku sees Pea TMr 1890 J. Tootsi H III 9, 488 (1)
70537 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Pää Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (8)
70538 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Pea Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (1)
70539 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Inimise pea Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (5)
70540 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Inimese pea Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (95)
70541 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Inimese pea PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (69)
70542 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Inimese pea Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (83)
70543 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Inimese pea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (249)
70544 1960 Ga3 Siidikera, seitse auku sees Inimese pea Tln 1926 M. Sengbusch E 57372
70545 1960 Ga3 & Siidikera, seitse auku sees Inimese pea Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 102 (11)
70546 1960 Ga3 Siidikerä, säidse auku seen Inemise pää Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 419 (16)
70547 1960 Ga4 & Siidikera ja seitse auku sees Pia Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 153 (2)
70548 1960 Ga4 Siidikera ja seitse auku sees Pää Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 458 (48)
70549 1960 Ga4 Siidikera ja seitse auku sees Inimese pea Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 253 (88)
70550 1960 Ga4 Siidikera ja seitse auku sees Inimese pää VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 149 (1)
70551 1960 Ga4 Siidikerä ja seitse auku sees Inimese pea Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 360 (25)
70552 1960 Ga5 & Siidikera, seitse ouku peel Jäm 1923 K. Kurgvel KKI WS
70553 1960 Ga6 Siidikeral seitse auku sees Pea 1979 Metstak 8 ja 32 (9)
70554 1960 Ga6 Siidikeral seitse auku sees Pea 1992 Metstak2 10 ja 11
70555 1960 Ga6 Siidikeral seitse auku Inimese pää Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (21)
70556 1960 Ga6 & Siidikeral seitse auku Pea Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (18)
70557 1960 Ga6 Siidikeral seitse auku Pea Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (33)
70558 1960 Ga6 Siidikeras seitse auku Pea Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (52)
70559 1960 Ga7* Seitse auku siidikeräl Inimese piä Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (25)
70560 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Pea Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 178 (12)
70561 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Inimese pia seitsme auguga Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (54)
70562 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Pea VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (43)
70563 1960 Ga7* & Seitse auku siidikeras Pea JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (32)
70564 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Pia Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 479 (36)
70565 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Inimese pia Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (24)
70566 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Inimese pea Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (12)
70567 1960 Ga7* Seitse auku siidikeras Pea Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (13)
70568 1960 Ga7* Seitse auku siidikera sees Inimese pea Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (6)
70569 1960 Ga8* Üks siidikera, seitse auku Inimese pää Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (3)
70570 1960 Ga8* & Üks siidikera ja seitse auku Inimese pea Tür 1888 M. Tults H II 13, 573 (23)
70571 1960 Ga9 & Üks siidikera, seitse auku sees Inimese pea Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (12)
70572 1960 Ga9 Üks siidikera, seitse auku sies Pia Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 142 (54)
70573 1960 Ga10 & Siidine keragene, seidse auku sihen Pää Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (15)
70574 1960 Gb1* Siidikerä, säidse mulku Inemise pää Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (37)
70575 1960 Gb1* & Siidikerä ja säidse mulku Inemise pää Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (11)
70576 1960 Gb2* Siidikerä, säidse mulku seen Pää Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (6)
70577 1960 Gb2* & Üts siidine kerä, säitse mulku sisen Inemise pää Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (23)
70578 1960 Gb3 Siidine keräkene, säidse mulku sihen Pää Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 151 (5)
70579 1960 Gb3 Siidine kerakene, [seitse] mulku sisen Inemise pää Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (83)
70580 1960 Gb3 Siidine keräke, [seitse] mulku sisen Pää Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (28)
70581 1960 Gb3 & Siidine keräkene, säidse mulku sisen Pää Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (74)
70582 1960 Gb3 Siidine keräkene, säidse mulku sisen Inemine Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (54)
70583 1960 Gb3 Siidine kerake, seitse mulku seen Pää Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (24)
70584 1960 Gb4 & Üts siidikeräkene, säidse mulku sisen Inimise pää Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (41)
70585 1960 Gc* Kuldne siidikera ja seitse auku sees Inimese pea Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 474 (31)
70586 1960 Gc* & Väike siidikerake, säitse mulku sisen Inimese pää Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (61)
70587 1960 H Siidimoodi kera, seitse auku sees, iga auk isemoodi Pea 1890 E EM 140 (1318)
70588 1960 H Siidimoodi kera, seitse auku sees, iga auk isemoodi Pea 1913 E EM2 121 (1715)
70589 1960 H & Siidikera, seitse auku, arutab sul arvamisi, mitmed moodi mälestusi Inimese pea Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 29 ja 54 (119)
70590 1960 H Siidikera, seitse auku, arutab sul arvamise, mitmet moodi mälestuse Pea 1890 E EM 140 (1315)
70591 1960 H Siidikera, seitse auku, arutab sul arvamise, mitmet moodi mälestusi Pea 1913 E EM2 121 (1712)
70592 1960 I+ Sammõtinõ kerä, säidse mulku seeh Inemise pää Vru 1903 G. Sandra H II 70, 131 (39)
70593 1960 I+ & Ümärike kerä, seidse auku sehen Pää Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (46)
70594 1960 I+ Väike valge keräkene, säitse auku sehen Pea Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (86)
70595 1960 I+ Siidikera, lõngakera, seitse auku sees Pea Tln 1992 M.-L. Karu RKM, KP 8, 129 (6)
70596 1960 I+ & Sudi-mudi kera, seitse auku sees (Ein derber, runder Knaul, sieben Löcher darin) Der Kopf Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 287
70597 1960 I+ Siidi-muudi kerake, seitse auku sees Inemise pea Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (4)
70598 1960 I+ Sinililli keräkene, säidse mulku seeh Inemisõ pää Se 1934 A. Kits S 92764 (13)
70599 1960 Ja1 Üks kera, seitse auku sees Pea 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
70600 1960 Ja1 & Üks kera, [seitse] auku sees Inimese pea Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (90)
70601 1960 Ja1 Üks kera, seitse auku sees Nägu Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (23)
70602 1960 Ja2* & Üks kera, seetse auku Pea Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 273 (22)
70603 1960 Ja2* Üks kera ja [seitse] auku Inimese pea VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (6)
70604 1960 Ja3 & Ühel keral [seitse] auku sees Inimese pea Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (90)
70605 1960 Jb* Üts kerekene, säidse mulku siih Pää Se 1927 M. Pihlapuu S 1991 (20)
70606 1960 Jb* & Säidse mulku kerä seeh Pää Se 1929 A. Gehrke S 17303 (7)
70607 1960 K+ & Üks siidimuna, seitse auku sees Pea Amb 1888 E. Hannov H II 14, 533 (2)
70608 1960 K+ Kiidiline-niidiline, säidse mulku sees Inemise pää Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 406 (65)
70609 1960 K+ Muna seitsme auguga Inimese pea Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (5)
70610 1960 K+ Ümargune pall, seitse auku sees Pea Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (79)
70611 1960 K+ & Ümmargune pallikene, säitse auku sisen Pää Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 78 (1)
70612 1960 K+ & Mätsigal säidse mulku seeh Inemisõ pää Se 1931 T. Uiboaed S 31477 (10)
70613 1960 K+ & Üts kaal, säidse mulku sihen Inemise pää Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (7)
70614 1960 K+ Üts pää, säidse mulku Inemise pää Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (1)
70615 1960 La/ & Siidine kerake, augud sees, aganakott ja toobripuu ja seitse auku sees Kass As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 557 (31) 1958Da
70616 1960 Lb/ & Siidiniidi kera, seitse auku sees, aganakott ja toobripuu Trt 1925 E. Rammi A 7387 (4) 1958Db
70617 1960 # 200A1b 1417 1958 2643 2792La | ul | uk | lh
70618 1961 & Siidiniidi nupuke tare harja otsas Kuke hari Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (106)
70619 1961 # 284 832U 2225 2328
70620 1962 Aa Siidisukk jookseb ümber tua Paha hais 1890 E EM 140 (1319)
70621 1962 Aa Siidist sukk jookseb ümber tua Paha hais 1913 E EM2 121 (1717)
70622 1962 Aa & Siidisukk jookseb ümber toa Sitahais Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (82)
70623 1962 Ab & Siidisukk käib ümber tua Inimese paha luhvt käib ümber tua vahel Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (45)
70624 1962 Ba* & Siidisaba lendab, kõik teda tunnevad, ükski teda ei näe Peer Kad 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 155 (9)
70625 1962 Ba* Siidisaba lendab, kõik teda tunnevad, aga ükski teda ei näe Sitahais Trt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 545 (20)
70626 1962 Bb & Siidisaks sammub mööda tuba, kõik teda tunnevad, aga keegi ei näe Paha hais Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 371 (97)
70627 1962 Bc & Siidisaks käib toas ümber, kõik teda tunnevad, aga keegi teda ei näe Sitahais Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (27)
70628 1962 C Kõik tunnevad, aga ükski ei näe Hais 1913 E EM2 62 (678)
70629 1962 C Kõik tunnevad, aga ükski ei näe Hais 1992 Metstak2 8 ja 9
70630 1962 C & Kõik tunnevad, aga ükski ei näe Hais Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (12)
70631 1962 # 1310
70632 1963 & Siidisaks sõidab kahe mäe vahel Peeru laskma Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (116)
70633 1963 # 1966 2420
70634 1964 A1a & Siin maal ehitedes mõrsja, võõrale maale viiäs mihele Linapund Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (164)
70635 1964 A1b1 & Siin maal ehitedas mõrsjat, muule maal viias mehele Linapund Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (80)
70636 1964 A1b1 Siin maal ehitatakse mõr'sa, muiale maale viiakse mehele Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (14)
70637 1964 A1b2 & Mii maal tettäs mõrsja, mujale maale viias mihele Linapund Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (9)
70638 1964 A1c & Siin maal ehitedes mõrsjat, sinnä maale viiäs mihele Linapund Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 891 (37)
70639 1964 A2a Siin maal mõrsja ehitedäs, toole maale viias Linapund Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (71)
70640 1964 A2a & Siin maal mõrsja ehitadas, tolle maale viias Pund linu Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (8)
70641 1964 A2b & Siin maal ehitedäs mõrsjat, sinnä maalõ viiäs Linapund Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (28)
70642 1964 A2c & Siin ilmas ehitud mõrsjake, teise ilma viiakse Linapund Tt 1982 B. Ilver RKM II 361, 439
70643 1964 B & Siin maal pruut ehitakse, aga võerale maale viiakse Linapund Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (38)
70644 1964 Ca & Siin maal ehitetas preilit, sinna maale viias Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 12 (25)
70645 1964 Cb & Seol maal preilit ehitädäs, muiale maale viiäs Linapunna Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 233 (16)
70646 1964 # 1405
70647 1965 & Siin pale, seal pale, nägu ei kusagil Rangipaled 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (28)
70648 1965 Siin pale, seal pale, nägu pole kusagil Rangipaled 1890 E EM 140 (1320)
70649 1965 Siin pale, sääl pale, nägu pole kusagil Rangipaled 1913 E EM2 121 (1719)
70650 1965 Siin pale, seal pale, nägu pole kusagil Rangipaled 1914 E MM 15 ja 45 (214)
70651 1965 Siin pale, seal pale, nägu pole kusagil Rangipaled 1920 E MM2 15 ja 48 (217)
70652 1965 Siin pale, seal pale, nägu pole kusagil Rangipaled 1994 E MM3 12 ja 39 (217)
70653 1965 Siin pale, sääl pale, nägu pole kuskil Rangipaled 1939 Nugis 293 ja 314 (206)
70654 1966 A1a1 & Siist sõit siidisaks, siist siidikuningas, and suud sulasille, and kätt noorile mehile Puss, piir Kan 1889 J. Väggi H II 32, 482 (7)
70655 1966 A1a2 Siist sõit siidisaks, siist seedikuningas, and suud sulasile, kätt noorile mehile Herne' Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (3)
70656 1966 A1a2 & Siist sõitva siidisaksa, siist siidikuninga, andva suud sulasile, kätt noorile mehile Kui inemise magase, peeru laskmine Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 413 (96)
70657 1966 A1a3 & Siist sõit siidisaks, säält siidikuningas, annab suud sulasile mehile, pakub kätt noorile mehile Piir Ote 1895 E. Palm E 20129 (12)
70658 1966 A1a3 Siit sõidab siidisaks, säält siidikuningas, annab suud sulasile mehile, pakub kätt noorile mehile Pierg 1913 E EM2 122 (1722)
70659 1966 A1a3 Siit sõidab siidisaks, säält siidikuningas, annab suud sulasile, kätt noorile mehile 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
70660 1966 A1b & Siist sõit siidiline, siist siidikuningas, and suud sundõlõ, kätt noorilõ herrile Vesi jookseb kevadel Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 5
70661 1966 A2 & Siit sõit siidisaks, säält siidikuningas, and suud sulasele Lina ketramine 1930 L. Birnbaum E 64935 (1)
70662 1966 A3 & Siidisaks, siidikuningas, pakk kätt noorile mehile Puss ja piir Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (30)
70663 1966 A4 & Siit tuleb siidi, siit tuleb siidiisand, annab suud sundile ja sandile Paha haisu laskmine Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (21)
70664 1966 A5 & Siist sõit siidisaks, säält siidisaksa kuningas Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (52)
70665 1966 Ba Siist sõitva siidisaksa, vasta vaadikuninga, andva suud sulasile, kätt noorile herrile Karjuse ja kari Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 443 (34)
70666 1966 Ba & Siit sõit siidisäks, vasta vaadikuningas, and suud sulasille, kätt noorile herrile Puss ja peer Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 575 (38)
70667 1966 Bb & Siist sõit siidiherr, vahelt joosep vaadikuningas, annap suud sundjale, kätt noorte poistele Adraga künnetas Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (15)
70668 1966 Bc & Siist sõit siidiherr, vahelt vaadikuningas, anna suud sunningule, kätt noorele poisile Laulatus vene kirikus Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 531 (8)
70669 1966 C1 & Soos sõidab siidisaks, vangutab vana isanda Part Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (38)
70670 1966 C2a & Sõidab kui see siidisaksa, vangutab vana isandat, annab suuda sundijale, kätta noorilla mehilla Sitahais Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 231 (19)
70671 1966 C2b & Siit aga sõidab siimusaksa, vapustab vana isandad, kätt annab kõigi perele, suud iga sundijalle Sitahais Kos 1892 T. Wiedemann E 3784 (27)
70672 1966 C3a & Tee tuleb Tuudelinnast, läheb läbi kõvera kase alt, vapustab vara [sic!] kuningat ja annab noorel saksale suud Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 3 (25)
70673 1966 C3b & Tee tal tuleb Tuudelinnast, sealta kõvera kaseje, seal ta sõidab siidisaksa, vapustab vana kuningad, annab kätt karupea mehele Sittumine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (118)
70674 1966 C4 & Siist sõit siidine saks, and suud noorile naisile, valgustes vanna immä Puss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (363)
70675 1966 D1a & Sisse tulid sinised saksad, täna tapitsed isandad, andsid suud sundijale, kätt kõigele perele Sitahais Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (87)
70676 1966 D1b & Sisse sõidab siidisaks, tagant tärgeldud emanda, annab suud sundimata, kätt kõigele perele Õhk VJg 1960 I. Hinn EKRK I 31, 391 (3)
70677 1966 D1c & Mõista ära mõnni-sõnni, eden istub siidisaks, tagan sundija emand, annab suud ka sundijalle, käsku kõigile perele Inimene situb MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (24)
70678 1966 D1d & Siin sõidab siidisaksa, kähära peaga isand, käib igaühe nina all, enne kui toast välja läheb Sitahais Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (147)
70679 1966 D1d Siin käib siidisaksa, kähära peaga isand, käib igaühe nina all, enne kui toast välja läheb Sitahais Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (147)
70680 1966 D1e & Tuleb sisse siidisaksa, kierab käharpea isanda, annab suuda suuremale, ninatubakat tuttavale Pierulaskmine As 1993 A. Korb RKM II 459, 275 (164)
70681 1966 D2 & Ujutab udukuningas, sõedab siidisaksukene Paha hais Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (16)
70682 1966 E1a & Siit on läinud siidisaksad, annud suuda suuremalle, kätta kõigile külale Inimese hais Tür 1926 A. Palm E 57565 (12)
70683 1966 E1b & Siit tuleb sinine, annab suud sundijale, kätt kõigele perele Sitahais Lai 1904 J. Ermann E 44369 (64)
70684 1966 E2a & Siidisaks tuleb, annab suud, käänab kätt, lehvitab linajuusid Püksiõhk Ran 1877–1917 H. Raag E 468 (26)
70685 1966 E2b* & Siit läheb siidisaks, annab suud, käänab kätt, lehitab linajuukseid Sitahais Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (2)
70686 1966 E2b* Siit läks siidisaks, andis suud, käänis kätt, lehitas linajuuksid Paha (sita)hais Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (39)
70687 1966 E2b* Siält tulli siidisaks, andis suud ja käänis kätt, lehitäs oma linajuussid Peeretamine KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (42)
70688 1966 E2c% & Siist läits siidisaksa, lehitas leinajuust, andis suud ja kabas kõttu Puss Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (24) rl
70689 1966 E3 & Siita käisid siidisaksad, andsid suud ja andsid kätt, lahkusivad karplaterti Kangakudumine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 28186 (4)
70690 1966 E4 & Siit on tulnud siidisaksad, läbi uue uulitsa, tammitsa tänava, andnud suud sugulasel, kätt noorele mehele, ninanuusku naabrile Sitahais Pal 1897 H. Karro H IV 8, 353 (165)
70691 1966 F/ & Tulli tuppa siidisaksa, andis käppa käharpää härra, puhus mulda, leidis kulda, läks ta välja vinda-vända Koer Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 17 (2) 2224S
70692 1966 G/ & Suust tuleb suur sõda, kuhu ei mahu kassi saba, annab suud suuremale, kätt kärbse isandale Linnupere puu Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 132 (34) 1910E
70693 1966 H/ & Mõista, mõista mõlle-rõlle, läbi käte källe-rälle, läbi läks lehesse metsä, läbi harva haavikmetsä, pööris suud ja käänis kätt, lehitäs linajuusid Paha hais KJn 1877–1917 A. Pihlak E 465 (35) 1361V
70694 1966 # 1963 | rl VK VII: 1, nr. 36
70695 1967 A1a1 Siit sõit, sealt sõit, halli ruunarõipe manu Kirikusse Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (46)
70696 1967 A1a1 Siist sõit, säält sõit, halli ruunaraipe manu Kerk Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (56)
70697 1967 A1a1 Siit sõit, säält sõit, halli ruunarõipe manu Kirik ja rahvas San 1924 E. Päss E 54089 (23)
70698 1967 A1a1 Siist sõit, säält sõit, halli ruunarõipe manu Urvaste kerik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 436 (16)
70699 1967 A1a1 Siist sõit, säält sõit, halli ruunaraipe mano Rahvas lätt kerikuhe Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (79)
70700 1967 A1a1 & Siist sõit, säält sõit, halli ruunaraipe manu Inimese lääva keriku Urv 1890 J. Teder H III 11, 328 (9)
70701 1967 A1a2 & Siit sõidab ja säält sõidab, halli ruunaraipe juurde Kirikusse sõidetakse Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (1)
70702 1967 A1b & Siist sõit, säält sõit, halli ruunarõipe luust Kirikust sõidetas Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 573 (404)
70703 1967 A2a1 Siit jookseb, säält jookseb, halli ruunaraipe manu Kirik Tt 1877–1917 M. Undi E 499 (35)
70704 1967 A2a1 & Siist juusk, säält juusk, halli ruunaraipõ manu Inemise lääva kerikohe Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (13)
70705 1967 A2a1 Siist joosk, säält joosk, halli ruunarõibe man Kiriguse minek Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (23)
70706 1967 A2a1 Siist juusk, säält juusk, halli ruunarõipe manu Mindäs keriku 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (12)
70707 1967 A2a2 & Siist juusk, säält juusk, halli ruunarõipõ ala Rahvas läheb kiriku Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 64 (53)
70708 1967 A2b & Säält juusk, täält juusk, alla ruunarõipõ manu Rahvas lätt kerkohe Urv 1888 G. Seen H III 9, 668 (69)
70709 1967 A2c & Siist juusk, säält juusk, üte halli rõipõ manu kokku Kerk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (69)
70710 1967 A2d & Säält juusk, täält juusk, hallitu rõipe manu Inemise lähvä kerkude San 1889 M. Lepp H III 10, 601 (3)
70711 1967 A3 & Siist lätt, säält lätt, halli ruunarõipe manu Kerik San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (169)
70712 1967 A4 & Siist tsusk, säält tsusk, üte halli rõipe man San 1890 O. Koolmeister H III 22, 178 (4)
70713 1967 B & Siit juusk sõda, säält juusk sõda, halli ruunarõipe mani Kerkude mindäs Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (51)
70714 1967 C & Kümme sutt halli hobõsõrõipõ man Vokki kedrätäs Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (82)
70715 1967 D/ & Liugles, laugles halli ruuna raisa poole, ei sata maha kunagi Suits Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (16) 647L
70716 1967 # 2011B
70717 1968 & Siit siugati, säält säugati Jõekäärud ehk jõgi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (233)
70718 1969 Aa1 Siku sarved seina pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
70719 1969 Aa1 Sika sarvõ' saina pääl Palgiossa' Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (94)
70720 1969 Aa1 & Sika sarvõ' saina pääl Vaja Se 1931 N. Sõrmus S 33784 (13)
70721 1969 Aa1 Sika sarvõ' saina pääl Ossa' hirre seeh Se 1933 A. Tammeorg S 57836 (97)
70722 1969 Aa2 Siku sarved seina külles Oks 1890 E EM 141 (1325)
70723 1969 Aa2 Siku sarved seina külles Oss 1913 E EM2 122 (1727)
70724 1969 Aa2 & Sika sarve' saina küleh Oss Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (5)
70725 1969 Aa3 & Siku sarved seina sees Kõrged palgiotsad Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (6)
70726 1969 Aa3 Sika sarvõ' saina seeh Ossa' saina seeh Se 1928 T. Haak S 4349 (81)
70727 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Ossa' Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (22)
70728 1969 Ab1 Siku silmad seina pääl Palgiotsad 1913 E EM2 122 (1726)
70729 1969 Ab1 Siku silmad seina peal Oksad seinas Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (250)
70730 1969 Ab1 Siku silmad seina peal Seinapalgi oksad Lai 1904 J. Ermann E 44372 (99)
70731 1969 Ab1 Sika silmad seina pääl Palgioksad tuas Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (26)
70732 1969 Ab1 Siku silmad seina pääl Palgioksade asemed seina peal Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (88)
70733 1969 Ab1 Sika silmäd saina pääl Majasaintõ küleh raotud puuostõ jäled Se 1935 A. Kits S 100010 (1)
70734 1969 Ab1 Sika silma' saina pääl Puuossa' jäle sainapalgõh Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 52 (50)
70735 1969 Ab1 Sika silma' saina pääl Puuossa' Se 1934 N. Oinas S 72895 (16)
70736 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Puuossa' palgi seeh Se 1934 N. Oinas S 82300 (32)
70737 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Ossa' saina siseh Se 1929 I. Sonts S 124432 (7)
70738 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Puuoksad Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 49 (12)
70739 1969 Ab1 & Sika silmä' saina pääl Ossa saina pääl Se 1928 T. Linna S 9124 (7)
70740 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Ossa' jäle' huunõ sainah Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (16)
70741 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Palgiossa' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (70)
70742 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Puuossa' saina pääl Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (19)
70743 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Puuossa' kotusõ' sainapalkõ seeh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (27)
70744 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Hirreossa' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (37)
70745 1969 Ab1 Sika silmä' saina pääl Ossa' hirre seeh Se 1934 J. Mägiste KKI WS
70746 1969 Ab2 Siku silm seenä pääl Õks palgi sidel Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (15)
70747 1969 Ab2 Sika silm saina pääl Puuoss Se 1930 A. Nurmetu S 20415 (42)
70748 1969 Ab2 Sika silm saina pääl Oss hirreh Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 425 (15)
70749 1969 Ab2 Sika silm saina pääl Puuossa' Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (17a)
70750 1969 Ab2 & Sika silm saina pääl Ossamulk hirre pääl Se 1949 V. Pino RKM II 30, 207 (762)
70751 1969 Ab3 Siku silmad seina sees Oksad palkides Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (236)
70752 1969 Ab3 Siku silmad seina sees Madalad palgi oksad Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (7)
70753 1969 Ab3 & Siku silm seena siden Palgi siden õks Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (1)
70754 1969 Ab4 & Siku silmad seina külles Oksad seinas Sim 1892 T. Franzdorf E 1511 (4)
70755 1969 Ba & Soka silmad seina peal Oksaasemed Saa 1892 H. Langholts H III 13, 509 (68)
70756 1969 Bb & Soku silmad seina sees Oksaaugud Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (39)
70757 1969 C Kitse silmad seina peal Oksaaugud 1913 E EM2 58 (606)
70758 1969 C & Kitsi silmad seina pääl Oksaaugud Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (72)
70759 1969 D & Puki silm seina peal Oks palgis Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 203 (147)
70760 1969 E% Tsia silm saina pääl Oss Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (187) 1913
70761 1969 E% Sea silm seina peal Oksaauk seinas 1992 Metstak2 20 ja 22 1913
70762 1969 E% & Sea silm seina pääl Oks seinapalgi sees Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (19) 1913
70763 1969 F & Hõbõse silm saina pääl Oss hirrehn Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (22)
70764 1969 G & Härja silm seina sees Oksaauk Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (9)
70765 1969 H & Soe silmä' saina pääl Akna' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (26)
70766 1969 I & Savo silmä' saina pääl Palgiossa Se 1929 V. Savala S 17515 (13)
70767 1969 J & Sika silmä' sängü pääl Taba kirstu iih Se 1934 N. Oinas S 76984 (4)
70768 1969 # 1163 1291
70769 1970 Aa1 Sikk koopas, sarved väljas Puud ahjus 1992 Metstak2 23 ja 25
70770 1970 Aa1 Sikk koopan, sarvõ välän Puu ahun Har 1890 J. Pähn H II 32, 200 (73)
70771 1970 Aa1 Sikk kooban, sarvõ välän Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (12)
70772 1970 Aa1 & Sikk kooban, sarvõ välän Puu ahon Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (33)
70773 1970 Aa1 Sikk kooban, sarvõ vällän Puu' ahjun Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 131 (17)
70774 1970 Aa1 Sikk koopas, sarved väljas Puuotsad ahjust väljas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (235)
70775 1970 Aa1 Sikk kooban, sarvõ vällän Puud ahjust väljas Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 10
70776 1970 Aa2 & Sikk kooban, sarve ussen Ahjust puuotsa Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (84)
70777 1970 Ab & Sikk ahun, sarvõ välän Puu ahun Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (4)
70778 1970 Ab Sikk ahjun, sarve vällan Puu ahjun Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (37)
70779 1970 Ba & Kits kooban, sarvõ välän Puu ahjun Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (23)
70780 1970 Bb1 & Kits kotis, sarved väljas Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 1, 369
70781 1970 Bb2 & Kits kotin, sarvõ ussõn Puu ahjun Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (7)
70782 1970 # 255 291 682
70783 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (97)
70784 1971 A1a1* Sikk sõit silda möödä, karva käüvä katsipäidi Heinavedamine 1887 Meelej. nr. 32 (1887) 255 (9)
70785 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi 1938 Lasteleht nr. 12 (1938) 190 (6)
70786 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad katsipidi Heinakoorem 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (4)
70787 1971 A1a1* Sikk sõedäp silda müüdä, karva käevä katsipäädi Haenakuurma 1970 EMrd III 237
70788 1971 A1a1* Sikk sõit silda möödä, karva käüvä katsipäidi Hainu veetakse Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (10)
70789 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 74 (444)
70790 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käive katsipidi Heinäkoorm Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (13)
70791 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva kaksipäide Heinakoorma Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (3)
70792 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (32)
70793 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorm Trv 1894 J. Sikk H II 49, 149 (5)
70794 1971 A1a1* Sikk sõit silda möödä, karva käevä katsipidi Heinäkoorm Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (30)
70795 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Viljakoormat veetakse Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (31)
70796 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käive katsipidi Heinakoorem Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (12)
70797 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käive katsipidi Heinakoorem Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 50 (5)
70798 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käivä katsipidi Hainakoorem läheb mööda silda Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 ja 377 (72)
70799 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käive katsipidi Heinakoorm Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (20)
70800 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käve katsipidi Heinakoorm Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 862 (4)
70801 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakuurmaga mindas Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 791 (5)
70802 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (9)
70803 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käüve katsipidi Heinakoorm Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (5)
70804 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad katsipäide Hainakoorm Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (11)
70805 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käiva katsipäidi Hainakuurma Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (27)
70806 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakuurma Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (35)
70807 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käivä katsipidi Hainakuurma Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (9)
70808 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käävä katsipäädi Haanakuurma Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 800 (86)
70809 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorm Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (63)
70810 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva keeva katsipidi Hainakoormat veetas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (4)
70811 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorem Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (33)
70812 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 215 (30)
70813 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käüvä katsipäädi Hainakuurma Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (114)
70814 1971 A1a1* Sikk sõidab silda möödä, karva käüve katsipidi Heinäkoorm Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (12)
70815 1971 A1a1* Sikk sõidab silda möödä, karva käive katsipidi Heinakoorem Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 549 (6)
70816 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüda, karva käivä katsipäidi Hainarukke veetas Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (15)
70817 1971 A1a1* Sikk sõidab silda müüdä, karva käevä katsipidi Hainu veetäs Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (15)
70818 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käüvä katsipäie Hainakuurma San 1888 K. Gross H II 31, 804 (2)
70819 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käeva katsipidi Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (75)
70820 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käive katsipidi Heinakoorm Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (56)
70821 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käüve katsipidi Heinakoorme Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (14)
70822 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorm Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (45)
70823 1971 A1a1* Sikk sõidab silda müüdä, karva käüve katsipidi Heinäkuurm Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (60)
70824 1971 A1a1* & Sikk sõit silda möödä, karva käiva katsipidi Hainakoorm Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (156)
70825 1971 A1a1* Sikk sõidab silda möödä, karva käive katsipidi Heinäkoorm Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (21)
70826 1971 A1a1* Sikk sõidap silda mööda, karva käiva katsipäidi Hainakoorm Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (60)
70827 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva kävve katsipidi Heinä- ja õlekuurme Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (44)
70828 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Vil 1895 J. Täht E 16077 (12)
70829 1971 A1a1* Sikk sõidab silda möödä, karva käve katsipidi Heinäkoorm Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (9)
70830 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipäidi Hainakoorma Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (28)
70831 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakoorma Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (20)
70832 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorm Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (32)
70833 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (2)
70834 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käiva katsipidi Hainakoorem Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (57)
70835 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Hobune heinakoormaga Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (3)
70836 1971 A1a1* Sikk sõidab silda möödä, karva käivä katsipidi Heinakoorm Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (96)
70837 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipäide Rõu 1877–1917 M. Siipsen ERA II 26, 383 (41)
70838 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Trv 1895 J. Sams E 18071 (40)
70839 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorm Ran 1895 J. Palu E 18775 (52)
70840 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (15)
70841 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipäie Hainakoorma lätt üle silla San 1895 J. Kuldsep E 19083 (18)
70842 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (7)
70843 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Linakoorem Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40119 (166)
70844 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käive katsipidi Heinakuhi Trt 1890 Anonüüm 024 E 492 (4)
70845 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Vilja- ehk heinakoorm Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (50)
70846 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakoorma Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (36)
70847 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakoorm Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (16)
70848 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käivä katsipäie Koormaga minemine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (72)
70849 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (7)
70850 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorm Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 186 (124)
70851 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorm Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 382 (12)
70852 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorm Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (1)
70853 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva kääva katsipoodi Heinakoormat veetas Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (32)
70854 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüda, karva käiva katsipidi Hainakoorma Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (26)
70855 1971 A1a1* Sikk sõidab silda möödä, karvad käiväd kaksipäidi Heinakoorm Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (33)
70856 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoormat veetakse Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (24)
70857 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorm Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (27)
70858 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (104)
70859 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Vil 1892 H. Pihlap E 726 (72)
70860 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorem Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (39)
70861 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad katsipidi Heinakoorem Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (15)
70862 1971 A1a1* Sikk sõedab silda müüda, karva käeve katsipidi Heinäkuurm Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (105)
70863 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüda, karva käivä katsipidi Haenakuurma Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (21)
70864 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Vil 1893 J. Evert E 1421 (10)
70865 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva katsipäidi Hainakoorma Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (7)
70866 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (93)
70867 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorm Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (226)
70868 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käüva kaksipidi Hainakoorma Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1132 (20)
70869 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakoorma Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (15)
70870 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käävä katsipoodi Heinakoorem Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
70871 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (35)
70872 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Heinakoorem Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (108)
70873 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem KJn 1895 J. Koord E 20366 (3)
70874 1971 A1a1* Sikk sõidab silda müüda, karva käiva katsipäidi Hainakuurma Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (122)
70875 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käivä katsipidi Heinakoorem Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 442 (35)
70876 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käive katsipidi Linakuurm Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 508 (26)
70877 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Plv 1929 Musto E 64480 (13)
70878 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (8)
70879 1971 A1a1* Sikk sõedab silda mööda, karvad käevad katsipidi Heinakoorem Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 234 (33)
70880 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva käeva katsipidi Heinakoorem Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (1)
70881 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Hel 1928 E. J. Kase E 61786
70882 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
70883 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Hel 1926 K. Puusepp E 58451
70884 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käivä katsipäide Hainakuurm San 1924 E. Päss E 54088 (2)
70885 1971 A1a1* Sikk sõidab silda müüdä, karva käiva katsipäidi Hainakuurma San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (9)
70886 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (1)
70887 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karva keeve katsipidi Heinakoorm Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 154 ja 171 (59)
70888 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorma San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (271)
70889 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva kävve katsipidi Heinakoormet veets Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (11)
70890 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 217
70891 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käivä katsipidi Heinakoorem Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 143 (72)
70892 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva kävä katsipidi Heinakoorma San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (13)
70893 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käivä katsipidi Hainakuurm San 1967 E. ja H. Tampere RKM II 225, 278 (6)
70894 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüdä, karva käivä katsipäidi Heinakoorma Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (26)
70895 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (18)
70896 1971 A1a1* Sikk sõedab silda müüdä, karva käevä katsipäädi Haenakuurma Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 425 (35)
70897 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüda, karva kävve katsipidi Heinakuurmat veets Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 512 (29)
70898 1971 A1a1* Sikk sõit silda möda, karva käiva katsipidi Heinakoorma Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (30)
70899 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad katsipidi Heinakoorem Hls 1965–1966 K. Jõulu RKM I 27, 160 (4)
70900 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käiva katsipidi Hainakoorma Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (32)
70901 1971 A1a1* Sikk sõitis silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Pal 1890 H. Maasen E 52836 (7)
70902 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüda, karva käevä katsilte Haenakuurm Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (8)
70903 1971 A1a1* Sikk sõit silda müüda, karva käevä katsilte Haenakuurm Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (8)
70904 1971 A1a1* Sikk sõit silda mööda, karva käivä katsite Hainakoorma Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (52)
70905 1971 A1a1* Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad katsipidi Heinakoorma sõidab Võn 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 62 (13)
70906 1971 A1a2* Sikk sõidab silda pidi, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 365 (114)
70907 1971 A1a2* Sikk sõidab silda pide, karvad käivad kaksipide Heinakoorm San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (39)
70908 1971 A1a2* Sikk sõit silda pidi, karva kääva katsipidi Koorem Urv 1958 E. Mürk RKM II 72, 188 (1)
70909 1971 A1a2* & Sikk sõidab silda piti, karva käivä katsipidi Hainakuurma Nõo 1926 E. Päss E 56957 (18)
70910 1971 A1a2* Sikk sõidab silda pidi, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Tt 1932 A. Sokk E 81974 (14)
70911 1971 A1a2* Sikk sõit silda pitte, karva kääva katsildõ Hainakuurma Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (4)
70912 1971 A1a2* Sikk sõit silda pite, karva kääva katsilde Hainakuurma Vru 1904 G. Sandra H II 74, 51 (18)
70913 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinakoorem Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204 2234A2
70914 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinakoorem Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (25) 2234A2
70915 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinakoorm Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (14) 2234A2
70916 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinakoorem Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (87) 2234A2
70917 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinakoorem Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (34) 2234A2
70918 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karva käive kattelpoole Heinakoorme Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 144 (2) 2234A2
70919 1971 A1a3*% Sokk sõidab silda mööda, karvad käivad kahelta poolt Heinakoorm Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (17) 2234A2
70920 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinasaadu veetakse Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 673 (135) 2234A2
70921 1971 A1a3*% & Sikk sõit silda müüdä, karva käävä katsilõ poolõ' Heinakoorem Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (72) 2234A2
70922 1971 A1a3*% Sikk sõidab silda mööda, karvad käivad katsipoole Heinakoorm TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (52) 2234A2
70923 1971 A1a4 & Sikk sõidab silda mööda, karvad löövad kaksipidi Heinakoorem Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (61)
70924 1971 A1a5 & Sikk sõidab sildä mööda, karvad lähväd kaksipidi Heinäkoorm Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (66)
70925 1971 A1a6* Sikk sõit silda pitten, karva rapusõ katsildõ Hainakuurma Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (70)
70926 1971 A1a6* & Sikk sõit üle silla, karva' katsilõ rapusõ' Hainakoorm Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
70927 1971 A1a7* & Sikk sõidab silda möödä, karva ripendev katsipidi Heinäkoorme Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (10)
70928 1971 A1a7* Sikk sõidab silda müüda, karva rippuse katsile poole maha Heinakuurmaga sõidetes Krl 1930 L. Uibopuu E 64703 (4)
70929 1971 A1a8 & Sikk sõidab silda mööda, karvad kaitsevad katsipidi Koorm Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 381 (11)
70930 1971 A1a9 & Sikk sõit silda pitehn, katsipoodi karva Hainakuurma Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (9)
70931 1971 A1a10* Sikk läheb üle silla ja karvad käivad katsipidi Heinakoorem Trt 1930 F. Veidenbaum A 11479 (5)
70932 1971 A1a10* & Sikk sõidab üle silla, karvad käivad kahele poole Heinakoorm Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (93)
70933 1971 A1a11* Sikk sõidab silda mööda, karvad jooksvad kaksipidi Heinu veetaks MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (1)
70934 1971 A1a11* Sikk sõidab silda mööda, karvad jooksevad kaksipidi Heinakoorem Hls 1893 M. Kuum RKM II 99, 532 (35)
70935 1971 A1a11* Sikk sõidab silda mööda, karvad jooksvad kaksite Heinakoorm Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
70936 1971 A1a11* & Sikk sõit silda pite, karva juuskva katsildõ Hainakoorm Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (6)
70937 1971 A1b1 & Sikk jooseb silda möödä, karva joosev katsipidi Heinäkoorme Hls 1891 J. Riiet H III 13, 577 (3)
70938 1971 A1b2 & Sikk jookseb silda mööda, karvad kahele poole Heinakoorm Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (45)
70939 1971 A1c+ & Sikk sibab silda mööda, karvad käivad kahele poole Heinakoorm Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 442 (126)
70940 1971 A1c+ Sikk sõidab silda mööda, karvakera kaksipidi Heinakoorem Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1497 (53)
70941 1971 A2a1* Sika sõitva teed mööda, karva kääva katsile poole maha Hainakuurma Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (14)
70942 1971 A2a1* Sikk sõit tiid möödä, karva käävä katsipäidi Hainakoorma Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (20)
70943 1971 A2a1* & Sikk sõit tiid pite, karva käüvä katsipäida Hainakuurma Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (12)
70944 1971 A2a2 & Sikk sõidab teed piti, karva' jäivä' katsipidi Hainakoorem Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 220 (32)
70945 1971 A2b% & Sikk sõidab suurt teed, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (89) 2075B1b
70946 1971 Ba1 Siga sõit silda mööda, karva käive katsipidi Heinakoorm Trv 1894 A. Rull H III 20, 142 (44)
70947 1971 Ba1 Siga sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinavedamine Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (27)
70948 1971 Ba1 & Siga sõidab silda mööda, karva käeve katsipidi Heinakoorm Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (132)
70949 1971 Ba1 Siga sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinasaag Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 706 (22)
70950 1971 Ba1 Siga sõidab silda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 542/3 (18)
70951 1971 Ba2 & Tsiga sõit silda piti, karva teeva kõssa-kõssa Hainakuurma Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (4)
70952 1971 Bb & Siga jookseb silda mööda, karva käiva kaksipidi Heinakoorem Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (2)
70953 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544 (10) 442G 2188 2197
70954 1971 C1a1*% Tiidu sõidab tieda müeda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (126) 442G 2188 2197
70955 1971 C1a1*% Tiidu sõidab tieda müeda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakuorm Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 450 (46) 442G 2188 2197
70956 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 999 (25) 442G 2188 2197
70957 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (38) 442G 2188 2197
70958 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (92) 442G 2188 2197
70959 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (121) 442G 2188 2197
70960 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Plt 1894 M. Luu H IV 5, 541 (1) 442G 2188 2197
70961 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (209) 442G 2188 2197
70962 1971 C1a1*% Tiidu sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (26) 442G 2188 2197
70963 1971 C1a1*% Tiidu sõidab mööda tieda, Tiidu karvad kaksipidi Heinäkoorem KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (20) 442G 2188 2197
70964 1971 C1a1*% & Tiidu sõidab mööda teeda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (5) 442G 2188 2197
70965 1971 C1a1*% Tiidu sõidab müüda teedä, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Pil 1894 H. Keller E 9630 (6) 442G 2188 2197
70966 1971 C1a2 & Tiido sõitsõ tiid pite, Tiidol karva' katsildõ Hainakuurm Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 417 (11)
70967 1971 C1a3 & Teedu sõidab teeda mööda, Teedu karvad kaksipidi Heinakoorem Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (12)
70968 1971 C1a4 & Tiitus sõidab teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (41)
70969 1971 C1a5 & Tiidse sõit müüdä tiidä, tiidse karva katsipooli Hainakoorem Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (85)
70970 1971 C1a6 & Tidu sõidab mööda teed, tidu karvad kaksipidi Heinakoorm Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (20)
70971 1971 C1a7* & Titu sõidab teeda mööda, titu karvad kaksipidi Heinakoorm Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 344 (9)
70972 1971 C1a7* Titu sõidab teeda mööda, titu karvad kaksipidi Heinakoorem Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (25)
70973 1971 C1a7* Titu sõidab teeda mööda, titu karvad kaksipidi Heinakoorm Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (82)
70974 1971 C1a7* Titu sõõdab tiida müüda, titul karvad kaksipidi Heinakoorem Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (2)
70975 1971 C1a7* Titu sõidab teeda mööda, titu karvad kaksiti Heinakoorem Tor 1889 M. Tilk E 493 (10)
70976 1971 C1a8 & Tetu sõidab teeda mööda, tetu karvad kaksipidi Heinakoorm KJn 1870 J. Tiedemann E 132 (43)
70977 1971 C1a8 Tetu sõidab teeda mööda, tetu karvad kaksipidi Heinakoorm Äks 1933 P. Lukk E 83272 (4)
70978 1971 C1b1 & Tiidu sõidab teeda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (21)
70979 1971 C1b2* & Tiide sõit tiit pite, karva keeva katsipoodi Haina vedamine Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (39)
70980 1971 C1b2* Tiide sõit tiid pite, karva' käüvä katsipoodi Hainakoorm Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423
70981 1971 C1b2* Tiide sõit tiid pite, karva' käivä kattõpitõ Hainakuurma Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 68 (9)
70982 1971 C1b2* Tiide sõit tiid pite, karva käävä katsipite Heinakoorm Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (15)
70983 1971 C1b2* Tiide sõit tiid piten, karva käävä katsildõ Hobõnõ hainakuurmaga Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (23)
70984 1971 C1b2* Tiide sõit tiid müüda, karva käüvä katsipidi Heinakoorem Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 148 (12)
70985 1971 C1b3 & Teedu sõidab mööda teed, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (44)
70986 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm 1890 E EM 152 (1448) 1429A4a 1843D 2198C3
70987 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem 1913 E EM2 132 (1893) 1429A4a 1843D 2198C3
70988 1971 C2a1% Tita jookseb mööda teed, tita karvad kaksipidi Heinakoorm 1907 Rõuk 36 (13) 1429A4a 1843D 2198C3
70989 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem 1921 Nurmik II 77 1429A4a 1843D 2198C3
70990 1971 C2a1% & Tiidu jooseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 266 (18) 1429A4a 1843D 2198C3
70991 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 297 (8) 1429A4a 1843D 2198C3
70992 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Han 1877–1917 J. Lambert SKS, Eisen 141 (3) 1429A4a 1843D 2198C3
70993 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (25) 1429A4a 1843D 2198C3
70994 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (50) 1429A4a 1843D 2198C3
70995 1971 C2a1% Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 244 (63) 1429A4a 1843D 2198C3
70996 1971 C2a1% Tiidu jookseb teida mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Plt 1917 M. Palm E 50383 1429A4a 1843D 2198C3
70997 1971 C2a1% Tiidu jooseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 173 (13) 1429A4a 1843D 2198C3
70998 1971 C2a2 & Tiidi jookseb teeda mööda, tiidi karvad kaksipidi Heinakoorem Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (57)
70999 1971 C2a2 Tiidi jookseb teeda mööda, Tiidi karvad kaksipidi Heinakoorem 1992 Metstak2 59 ja 60
71000 1971 C2a3 & Tiida jookseb teeda mööda, tiida karvad kaksipidi Heinakuhi Rid 1939 R. Merilo ERA II 228, 389 (2)