Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 7001 — 8000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
7001 200 C13a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas suured hallid sead, must poiss läheb metsa, ajab sead välja Tln 1922 M. Tedre A 512 (13)
7002 200 C13a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas hallid sead, must poiss ajab välja Inimene Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 101 (7)
7003 200 C13a2* & Hark all ja paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas hallid siad ja must poiss ajab need sialt välja Inimene kammib piad Rap 1961 V. Metstak EKRK I 37, 363 (10)
7004 200 C13a2* Hark all, paun peal, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsas hallid sead sees, vahel must poiss ajab sigu taga Inimene Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (31)
7005 200 C13a2* Hark all, paun peal, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets, metsas hallid sead jooksevad, must poiss kupatab rehaga sead metsast välja Inimene Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 214 (20)
7006 200 C13b1* All hark, peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja must poisike ajab sealt põrssaid välja Inimene Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 399 (63)
7007 200 C13b1* & All hark, peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas must poiss ajab piitsaga põrsaid taga Inimene VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 127 (1)
7008 200 C13b1* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsa sees põrsad, must poiss läheb aab välja Inimese jalad, koht, käed, pea, juuksed, täid ja peahari Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (19)
7009 200 C13b2 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, must poiss läheb metsa, ajab valged põrsad välja Inimene Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (37)
7010 200 C13b3 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal must poiss, ajab kirjusid põrsaid taga Inimene, hari ja täid Rak 1877–1917 J. Lilienbach E 877 (13)
7011 200 C13c+ & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elajad sees, must poiss aab metsast elajad välja Inimene Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 125 (15)
7012 200 C13c+ Hark all, paun peal, pauna otsas nupp, nuppu otsas mets, metsas ajab must poiss halle loomi taga Mar 1939 A. Hiiemägi ERA II 200, 609 (230)
7013 200 C14a & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, halli peaga poiss ajab sead välja Inimene, juuksed, peahari Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (31)
7014 200 C14b & Hark on all, paun on peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal on mets, metsa peal on halli peaga poiss, ajab põrssaid taga Inimene, halli peaga poiss on peahari Tln 1926 M. Sengbusch E 57363
7015 200 C15* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead ja hall poiss ajab sigu taga Inimene Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (106)
7016 200 C15* Hark all ja paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, all poisike aab välla Inimene LNg 1938 E. Ennist ERA II 159, 384 (26)
7017 200 C15* & Hark all, hargi otsas paun, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets, metsas sead, hall poiss ajab sead välja Inimene Ris 1895 J. Niinas H IV 7, 42 (1)
7018 200 C15* Hark all, paun pial, pauna pial nupp, nupu pial on mets ja metsas on siad, hall poiss läheb metsa, ajab siad välja Inimene Noa 1927 P. Ariste E 60417
7019 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, valge peaga poisike läheb metsa ja ajab välja Inimene Vil 1894 G. Karu H II 49, 339 (1)
7020 200 C16a1* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, valge peaga poisike läheb metsa, ajab sead välja Inimene Tor 1888 G. Volmerson H I 2, 707 (1)
7021 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead sees, valge peaga poiss läheb ajab sead metsast välja Inimene Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (6)
7022 200 C16a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, valge peaga poisike ajab metsast sigu välja Inimene Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 690 (44)
7023 200 C16a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets ja metsa sees sead, valge pääga poisike ajab metsast sigu välja Inimese keha, käed, pea, juuksed, päähari ja sadajalgsed Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (21)
7024 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja metsas siad, valge peaga poisikene ajab sigu metsast välja Inimene Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (24)
7025 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupi peal mets, sead metsas, valge peaga karjapoisike ajab sead metsast välja Inimene ja täied ja sugemine Saa 1892 H. Langholts H III 13, 503 (1)
7026 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, mets sigu täis, valge peaga poisike ajab siad välja Inimene ja peahari KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (15)
7027 200 C16a1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, väike valge peaga poisike ajab metsast sead välja Inimene ja päähari Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (14)
7028 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, väike valge peaga poisike ajab neid sealt seest välja Inimene SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 356 (14)
7029 200 C16a1* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti otsas nupp, nupu pial mets, metsas elavad siad ja veike valge piaga poisike ajab siad metsast välla Peaharjaga täide maha sugemine Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 280/1
7030 200 C16a1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl knupp, knupu otsas mets, metsa sees sigu, üks valge pääga poiss ajab neid iga homiku takka, suur pikk piits käes Inimene HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (56)
7031 200 C16a1* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsa sees sead, valge peega poiss keib ära ajamas Inimene ja peahari Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 188 (121)
7032 200 C16a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas valge peaga poiss ajab sigu taga Inimene ja pea kammimine harjaga Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (29)
7033 200 C16a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, veikene valge peaga poisikene ajab metsast sigu välja Ksi 1922 R. Stahlberg A 750 (5)
7034 200 C16a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl paks mets, väike valge pääga poisike läheb metsa, ajab metsast sigu välja tapale Harjaga pää sugemine Hel 1891 J. Lammas E 421 (144)
7035 200 C16a1* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, iga hommiku valge peega poiss käib taga ajamas Inimene Mus 1949 H. Valk KKI 11, 331 (32)
7036 200 C16a2% & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas on sead sees, väike valge peaga poiss läheb ajab sead kõik puise heinamaa peale, kus nad tapetakse ära luise vikatiga Inimene ja pää sugemine Pai 1926 R. Viidebaum E 59242 ja 59248 (3) 200D7d2 200D7d3 200Z3j
7037 200 C16a3 & Hark all ja paun peal, pauna peal rist ja risti peal nupp, nupu peal mets, metsas valged sead ja valge peaga poiss aeab sealt sigu välla Inimene, täid juuste sees ja peaharjaga (valged harjased) soetakse juuseid Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 351 (16)
7038 200 C16b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, valge peaga poisike läheb metsa, ajab sealt valged põrsad välja Inimene tükis pea sugemisega Pil 1895 H. Keller E 18363 (12)
7039 200 C17* Hark all ja paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, laia peaga poiss ajab metsas sigu taga Peahari Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 130 (38)
7040 200 C17* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl paks mõts, mõtsan halli sea, laia pääga poisike ajab neid säält välla Harjaga pää sugemine Trv 1890 A. Rull H III 16, 362 (10)
7041 200 C18a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, laia lakiga poiss ajab sead metsast välja (Unten eine Gabel, darauf ein Ranzen, auf dem Ranzen ein Kreuz, auf dem Kreuz ein Knopf, auf dem Knopf ein Wald, im Walde Schweine, ein Junge mit breitem Hut treibt die Schweine aus dem Walde) Der Mensch und die Kopfbürste 1876 Wied. 263
7042 200 C18a* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas sead, laia lakega poiss läheb ajab sead metsast ää Inimene, täid ja peehari Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 622 (80)
7043 200 C18a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, väikene laia lakiga poiss läheb metsa, ajab sead ära Pea sugemine Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (10)
7044 200 C18a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, laia lakiga poiss läheb metsa ja ajab sead metsast koju, kodu tapetakse ära Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (19)
7045 200 C18a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, laia lakiga poiss aiab sead metsast välja Inimene ja peahari Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (11)
7046 200 C18a* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas sead, laia lakiga poiss ajab sead metsast välla Hark – inimese jalad, paun – kere, rist – käed, nupp – pea, mets – juuksed, poiss – peahari, sead – täid Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (14)
7047 200 C18a* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets ning metsas sead, laia lakiga poiss ajab metsast sead välja Täiharjaga aeti pääst täid maha lauatükile, mis oli meeter pikk ja pool meetert lai, hari oli vaiguga kõvaks tehtud Khk 1958 O. Jõgever RKM II 73, 451/2 (89)
7048 200 C18a* Hark all, paun peel, pauna peel on rist, risti peel on nupp, nupu peel on mets, metsas kasuvad sead, laia lakiga poiss aeab sead metsast välja Inimene Jäm 1977 E. Tuutma KKI 68, 25 (2)
7049 200 C18a* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti otses nupp, nupu otses mets, laia lakige poiss leheb aab sead metsest välja Täitapmine Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 89 (38)
7050 200 C18a* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, laia lakiga poiss ajab metsast sead ära Inimene Khk 1955–1956 I. Truuväärt RKM, Lümanda 80 (21)
7051 200 C18b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, laia lakiga poiss läheb pühapäeva hommikul õige vara, ajab sead metsast välje, pöial-mats lööb maha Jalad, kõht, käed, pea, juuksed, täid, peahari, pöial Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (8)
7052 200 C19a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, musta lakiga poiss ajab sead metsast välja Inimene, vanast soeti juuksid harjastest tehtud harjaga, hari oli musta lakiga poiss Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 538 (123)
7053 200 C19a* Hark all ja pütt pääl, püta pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead, musta lakiga poiss ajab sead metsast välja Inimene Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (13)
7054 200 C19a* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, iga hoomiku musta lakiga poiss ajab sead välja Inimene, täid ja peahari Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (51)
7055 200 C19b & Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas elajad, pisine musta lakiga poiss ajab elajad metsast välja, valge lakiga poiss tuleb vastu ning tapab ära Inimene, peehari, sõrm Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 498 (73)
7056 200 C20a & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, halli laki poiss keib neid välja aeamas Inimene ja peahari Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 608
7057 200 C20b & Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas hallid elajad, halli lakiga poiss läheb elajaid ära ajama Inimene, hallid elajad – täid, halli lakiga poiss – kamm Khk 1973 V. Lonn RKM II 299, 115/6 (62)
7058 200 C21 & Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas loom, pisine lakiga poiss kargutab taga Inimene Khk 1947 H. Tarkin RKM II 2, 248 (68)
7059 200 C22+ & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas on siad, väike vaiguse kasukaga poiss ajab siad välja Inimese liikmed, hari Vil 1889 H. Niggol H II 26, 149 (5)
7060 200 C22+ Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nups, nupsi pial mets, metses siad, kähara peaga poisike, vaegukasukas sellas, aeab sigu metsest välja ja vanamies tapab lageda heinamaa peal luege vikatiga ära Inimese jalad, keha, pea, juuksed, täid, peahari, pealaud, sõrmeküün Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 505/6 (66)
7061 200 C23* Hark all, paun peal, pauna peal riss, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead ja pigine poisike ajab neid taga Inimene kammib pead harjaga Vai 1889 H. Masing H II 7, 79 (2)
7062 200 C23* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas valged sead, higine poiss ajab sead metsast välja Inimene Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (22)
7063 200 C23* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, mets valgid sigu täis, pigipoiss aab välla Inimene Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 176 (27)
7064 200 C23* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, mets valgid sigu täis, pigipoiss aab välla Harjaga pea sugemine Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 268 (33)
7065 200 C24* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal mets, metsas sead, pigipeaga poiss aiab sigu metsast välja Pigipeaga poiss on peahari, ega enne kammi ei olnud sugen Hag 1937 H. Mesikäpp ERA II 132, 477 (8-9)
7066 200 C24* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nups, nupsi pääl mets, metsas sead, pigipeaga poiss läheb metsa ja ajab valged põrsad metsast välja Harjaga pääd sugema Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (109)
7067 200 C24* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad loomad, pigipääga poiss ajab loomi metsast välja Pal 1930 M. Jürgenson E 70350 (25)
7068 200 C25* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, pigise kasukaga poiss ajab metsas sigu taga Inimene HMd 1927 A. Viilas E 74021 (7)
7069 200 C25* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa all sead, väike pigikuuega poiss ajab sigu taga Inimene Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (9)
7070 200 C26a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas on sead, pisike poisike, tõrvarüüd seljas, ajab sead metsast välja Inimene JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (49)
7071 200 C26a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, veikene poisikene, tõrvarüü selgas, ajab sigu metsast välja Inimene ja vaigust peahari Pee 1894 O. J. M. H III 18, 21 (3)
7072 200 C26a1* Hark all, paun peal, pauna pääl, risti peal nupp, nuppu peal mets, metsas sead, karjane ajab sigu taga, tõrvane rüüd seljas Inimene Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 273
7073 200 C26a1* & Hark all ja paun on peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja sead metsas, päkapikune poiss ajab sigu taga, tõrvarüüd sel'las Inimene Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 373 (66)
7074 200 C26a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, poiss ajab sigu taga, tõrvarüüd seljas Inime, kis sueb piad JJn 1965 R. Praakli RKM II 212, 725 (8)
7075 200 C26a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad põrssad, must poiss, tõrvarüid seilas, läheb metsa ja ajab põrssad välja Inimene ja peahari VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (41)
7076 200 C26a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees siad, tõrvarüü poiss aab sead metsast välja Inimene kammib pead JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (22)
7077 200 C26a2* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas väiksed valged sead, tõrvarüiga poiss ajab nad välla Inimene Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (6)
7078 200 C26a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal paks mets, metsas valge seakari, tõrvarüidiga poiss ajab sigu välja Inimene soeb pead harjaga VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 ja 855 (7)
7079 200 C26a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas on põrsad, veike tõrvarüiga poiss läheb peksab kõik põrsad metsast välja Poisikene: hark – jalad, paun – kõht, pauna peal rist – käed laiali, nupp – pea, mets – juuksed, põrsad – täid, tõrvarüiga poiss – peahari Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 874 (45)
7080 200 C26a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees põrssad ja tõrvarüük ajab põrssaid metsast välja Inimene Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (4)
7081 200 C26a2* Hark all, paun peal, pauna peal mets, metsa sees sead, tõrvarüüga poisike ajab sigu seest välja Pea sugemine peaharjaga Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 70 (5)
7082 200 C26a2* Ristal nupp peal, nupu peal mets, metsa sees sead, tõrvarüitel poiss aab sead väilla Harjaga pea sugemine Amb 1889 K. Kuusik H III 4, 183 (2)
7083 200 C26a3* All on hark ja hargi peal on paun ja pauna peal on rist ja risti peal on nupp ja nupu peal on mets ja metsa sees on sead ja pisike poiss, tõrvakasukas seljas, aab sead metsast välja Inimene Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (4)
7084 200 C26a3* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, tõrvakasukaga poiss aiab metsast sead välja Inimene keikse täiega ja harjaga soetakse loomasi peast maha Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (10)
7085 200 C26a3* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, pisikene poisikene, tõrvane kasukas selgas, ajab sigu taga Inimene, pea sugemine Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 372 (35)
7086 200 C26a3* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees põrsad ja tõrvakasukaga poisike aeab põrsid välja Inimene ja pea sugemine Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (33)
7087 200 C26a3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas põrssad ja tõrvakasukaga poisikene ajab neid taga: "Õiss! Murule sööma!" Inimene, tõrvakasukaga poisikene on peahari, sellega soetakse täiad maha Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (39)
7088 200 C26a3* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets ja tõrvase kasukaga karjapoiss ajab metsast sigu välja Hark – jalad, paun – kõht, rist – käed, nupp – pea, mets – juuksed, karjapoiss – peahari, sead – täid Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 161 (8)
7089 200 C26a4* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, tõrvakuuega poiss ajab sigu taga Inime ja peahari JJn 1965 R. Veinberg RKM II 204, 292 (25)
7090 200 C26a4* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, poisike aab taga, must tõrvariidest kuub selgas Inimene soeb pääharjaga täiu pääst Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 123 (274)
7091 200 C26a5* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, must tõrvane poiss ajab sigu taga Jalad, kõht, käed, pea, juuksed, täid, harjaga suetakse pead Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (93)
7092 200 C26a5* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nuppu pial mets, metsas on siad, tõrvane poiss ajab sigu taga Inimene Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
7093 200 C26a6 & Hark all, paun pääl, pauna otsas rist, ristil nupp, nupul mets, metsas sead ja karjane ajab sigu tõrvase londiga taga Inime Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 407 (23)
7094 200 C26b* & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, metsas elajad, veike tõrvakasukaga poiss ajab elajad metsast välja Inimene, täid ja piahari Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 475 (2)
7095 200 C26b* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal mets, metsas elavad elajad, tõrvase kuuega vanamees ajab neid taga Jalad, pea, käed, juuksed, täid, varemalt tarvitusel olnud tõrvase käsna taolise peaharjaga pea sugemine Trm 1936 A. Haav ERA II 132, 173 (29)
7096 200 C26b* Hark all, paun keskel, nupp peal, nupu peal mets, metsa sees elajad, tõrvase kasukaga poiss ajab taga Inimene Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 672 (18)
7097 200 C27a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas on sead ja raudrüüs poiss ajab sigu metsast välja Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 351/2 (8)
7098 200 C27a* Hark all, paun peal, pauna peal rist ja risti peal nupp ja nupu peal mets ja metsas suured hallid sead ja raudkasukaga poiss ajab neid välja Pea Kir 1937 H. Veelman ERA II 171, 546 (7)
7099 200 C27a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, raudpükstega poiss ajab neid taga Inimene VJg 1930 E. Serm E 66106 (14)
7100 200 C27b & All hark, hargi pääl paun, paunal rist, ristil nupp, nupul mets, metsas loomad ja väike raudkasu[ka]ga poiss ajab metsas loomi välja Inimene Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (9)
7101 200 C28* & Rist all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, raudkasukaga mees ajab sead metsast välja Inimene Juu 1958 L. Raudsep KKI 29, 111 (17)
7102 200 C28* Hark all, paun peal, pauni peal nupp, nupu peal mets, raudkasugaga vanamees ajab sigu metsast välja Inimene Kod 1923 L. Welt A 2147 (16)
7103 200 C29 & Nupp ja nupu otsah mõts ja mõtsah põdra', raudvanamiis aasõ mõtsast põtru vällä Kreebeniga suitas pääd Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (38)
7104 200 C30* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead sees, väike poiss aab raudkepiga taga Inimene Kul 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 330 (8)
7105 200 C30* All ork, orgi peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad sead, väikene poisike aiab raudkepiga metsas sigu taga Inimene Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 144 (6)
7106 200 C30* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, poiss ajab raudkangiga metsas sigu taga Inimese peast täide otsimine Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4277 (3)
7107 200 C31 & All on hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas siad ja luune poiss ajab sigu Inimene Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 323 (3)
7108 200 C32 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsah eläjä, punatse tsõbaga poisike aja eläjit vällä Inemine Räp 1959 I. Link, H. Rebane EKRK I 23, 174 (6)
7109 200 C33* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu otsas mets, metsas hallid sead, musta kuuega poiss ajab taga Inimene Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 430 (7)
7110 200 C33* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, musta kuuega poiss ajab sead metsast välja Inimene ja vaiguhari Mär? 1940 E. Poom ERA II 264, 351 (33b)
7111 200 C33* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, musta kuuega poiss ajab sead metsast välja Inimene, sead on täid, musta kuuega poiss hari, millega täid maha soetakse Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (103)
7112 200 C34 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nuppu peal mets ja metsa sees sead ja musta kuuega vanamees aeab metsas sigu taga Inimene ja peahari oma ammetis Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (10)
7113 200 C35* & Hark all, paun piäl, paana piäl rist, rissi piäl nupp, nupu õtsan mets, metsän elutsavad siad, muss vanamiis aab siad metsäss väljä Inimene, piähari Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 334 (4-5)
7114 200 C35* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, must vanamees ajab sigu metsas takka Inimene, pea, täid, peahari Hps 1923 V. Lao E 53569 (41)
7115 200 C35* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsas valged sead, must mees läheb metsa ja ajab säält need sead välja Inimene Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761 (1)
7116 200 C36* & Hark all, paun piäl, paana õtsan rist, risti õtsan nupp, nupu õtsan mets, metsä siden siad, hall vanamiis aab metsäst sigu väljä Inimene Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (45)
7117 200 C36* Hark all, paun peal, paunal rist, ristil nupp, nupul mets, metsas loomad ja hall vanamees ajab loomi taga Inimene Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 236 (27)
7118 200 C37 & Hark all, paun pääl, paona pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõts om mõtseläjit täis, pikä hammastega vanamiis aab mõtsast eläjit vällä Inimene, juussed, täid, kamm Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 41 (32)
7119 200 C38a & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees siad, vanamees ajab nuiaga taga Inimene Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa EKRK I 60, 250 (31)
7120 200 C38b & Hark all, paun pial, paunal rist, risti ots nupp, nupu pial mets, metsa sees siad, vanamees ajab tõrvase nuiaga taga Harjaga soetakse peast täiu, vanasti oli kammi asemel hari: seaharjased kastetud üht otsa pidi tõrva sisse Iis 1957 T. Vaas KKI 22, 727 (1)
7121 200 C39* & Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti otsas nupp, nupu peel mets, metsas hallid sead, pisike Peeter keib iga homiku neid säält välla ajamas Poiss Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 611 (34)
7122 200 C39* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, pisike Peeter ajab sead metsast välja Inimene, täid ja kamm Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 319 (14)
7123 200 C40* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal mets, metsas sead, homiku vara pisike punase peaga Peeter läheb ajab sead metsast ära Inimene Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (12)
7124 200 C40* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, homiku vara pisike punase peaga Peeter läheb ajab sead ära Inimese peahari, täid Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (16)
7125 200 C41* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsas nupp, nupu pääl mets, metsa sihes sead, Vaigu-Peeter tuleb ja ajab sead ära Inimene ja peahari Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379/80 (10)
7126 200 C41* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsas sead, Vaigu-Peeter aab sead metsast välja Peahari, inimene Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (25)
7127 200 C41* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad, Vaigu-Peeter aeab sead välja Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (29)
7128 200 C41* Hark all, paun peal, pauna otsas nupp, nupu otsas mets, Vaigu-Peeter aias metsast sead välja Jaa 1923 V. Valt A 2928 (15)
7129 200 C42 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, Pigi-Peeter aab metsas sigu taga Inimene, Pigi-Peeter – muistne tümaga ja vaiguga liidetud kõvadest seaharjastest valmistatud söödikute sugemise hari – peahari Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 462
7130 200 C43 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, Kummi-Peeter ajab sead metsast välja Inimene ja kammiga kammitakse täid juustest Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 571 (31)
7131 200 C44* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees siad, karjane ajab neid taga Inimesel täiad pääs Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 461 (22)
7132 200 C44* & Hark all, paun piäl, pauna piäl rist, risti piäl nupp, nupu piäl mets, metsäs siäd, sigade taga karjane Inime Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 467 (20)
7133 200 C44* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsäs siäd, karjane järgi Inimene Khn 1955 O. Niinemägi RKM II 56, 279 (4)
7134 200 C44* Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsast aab haraline karjus põrsaid väl'lä Täide kammimine Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 295 (4)
7135 200 C44* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, millest karjus ajab valgeid sigu välja Inimene, kellel otsitakse täie peast Ote 1957 T. Landra RKM II 84, 377 (29)
7136 200 C44* Hark all, paun peal, peal rist, risti peal nupp, nupul kasvab mets, metsas kirjud sead, karjane ajab sigu metsast välja Inimene pead sugides Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 132 (51)
7137 200 C45+ Alt hark, keskelt paun, pauna peal rist, risti otsas nupp, nupul mets, metsas sead ja kütt ajab metsas sigu taga Inimene, eks jalad ole hark ja eks keha ole paun ja käed ole rist ja eks pea ole nupp ja eks juuksed ole mets ja eks täid ole sead ja eks käsi, kes neid kratsib, ole see kütt (poiss), kes neid taga ajab Tln 1940 E. Kriitmäe ERA II 273, 546/7 (5)
7138 200 C45+ Hargi pial paun, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, metsas sikukari, viis metsavahti ajavad ühe püssiga sikku taga Inimene sueb pead Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 108 (17)
7139 200 D1a & Hark all, tünder pääl, tündri pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Hii 1928 M. Meiusi ERA II 9, 284 (5)
7140 200 D1b* Hark all, tünder peel, tündri peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsa sees sead Inimene Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
7141 200 D1b* Hark all, tünder pääl, tündri pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead Inimene, ihuliikmed Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (16)
7142 200 D1b* & Hark all, tünder peal, tündri peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja metsa sees sead Inimene ja täid peas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (56)
7143 200 D1c1 & Hark all, tünder pääl, tündri pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead, hall poiss käib vahel kuulamas Inimene, juuksed, täid, hari Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (34)
7144 200 D1c2* & Hark all, tünder peel, tündri peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsa sees sead, must poiss aeab välja sead Inimene Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (15)
7145 200 D1c2* Hark all, tünder peal, tündri peal rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, must poiss aeab sead välla Inimene Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 403 (18)
7146 200 D1c2* Hark all, tünder peal, tündri peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, must poiss keib neid välja ajamas Inimene ja peahari Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (74)
7147 200 D1c3 & Hark all, tünder peal, tündre peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, Must-Ants aeab sead välja Inimene Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 284 (83)
7148 200 D1c4 & Hark all, tünder pääl, tündri pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees kasvavad sead, iga päev käib must mees neid vaatamas Täitapmine Emm 1937 H. Üksik ERA II 147, 613 (3)
7149 200 D2+ Hark all, vaat pääl, vaadi pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead jooksevad Inimene Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (18)
7150 200 D2+ Hark all, hargi peal vaat, vaadi peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees kari, karjane ajab karja takka, tõrvarüüd seljas Inimene on see, hari on see karjane, kes täisi takka ajab Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (44)
7151 200 D2+ & Hark all, vaat peal, nupp otsas, nupu peal paks mets, vaigupoiss ajab loomi välja Inimene, vaigupoiss – ennem olid sellised peaharjad, vaiguga olid pealt ära sulatatud, must, nii et läikis Ann 1965 O. Kõiva RKM II 213, 345 (9)
7152 200 D3a* Hark all, pütt pääl, pütta pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, laja lakaga poiss ajab metsast sead ära Inimene Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (22)
7153 200 D3a* & Hark all, pütt peel, püta otsas rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets, metsas sead, laia lakiga poiss aeas sead metsast välja Inimene Jäm 1977 T. Tõnissoo KKI 68, 233 (12)
7154 200 D3a* Hark oli all, pütt oli peal, püti otsas rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets, metsas sead, laia lakiga poiss aeas sead metsast välja Juuste kammimine Jäm 1977 S. Vesper KKI 68, 201 (1)
7155 200 D3a* Hark all, pütt peel, püta otsas rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets ning laia lakiga poiss aeab sead metsast välja Hari aeab täid peest maha Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 5 (5)
7156 200 D3b & Hark all, pütt peal, püta peal rist, risti nopp, nopp [sic!] peal mets, metsas sees seat, punase peaga poiss lähab ajab sea metsas välja Mensch Vll 1660–1876 G. Törne ERA, Holzmayer III 25, 12 (16)
7157 200 D3c Hark all, pütt pääl, püta pääl rist, nupu pääl mets, pisike poiss läheb metsa, ajab härjad maha Kamm Jäm 1976 T. Lind KKI 67, 307 (17f)
7158 200 D4% & Hark all, hargi pääl pütt, pütü pääl rist, risti pääl pada, paa pääl mõts, mõtsa seeh kari, kõvõra jalaga vanamehekene aase ravvadsõ kooguga karja mõtsast välla Inemise jala', jalgo pääl kõtt, kõtu pääl käe', pää pääl hius, hiustõ seeh täi', väidsega tapõtas täie, uma iäge jovva-ai är tappa' Se 1936 M. Vabarna S 121938 (71) 1302Z2*
7159 200 D5a* & Hark all, pari pääl, pari pääl rist, risti pääl nupp, nubu pääl mets, metsas süövad siad Inimene ja täid Jõe 1951 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (3)
7160 200 D5a* Hark all, pari pääl, pari pääl nupp, nubu pääl mets, metsas siad Pää ja täid Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (4)
7161 200 D5b1 & Hark all, pari peal, parja peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja metsas elajad, pisikene poisikene läheb torvase kasukaga metsa ja ajab kõik elajad metsast välja Inimene ja päähari Kuu 1909 A. Ploompuu E 46415 (8)
7162 200 D5b2 & Hark all, pari pääl, pari pääl nupp, nubu pääl lagendik, lagendiku pääl mets, metsas siad ja karjane ajab metsäs sigu taga Inimese kere Kuu 1964 V. Lainevoog Vilbaste 1, 204
7163 200 D6+ & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl rups, rupsi pääl mets, metsas elajad Inimene Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 41 ja 42 (1883) lk-ta
7164 200 D6+ Hark all, paun pääl, pauna pääl nööp, nööbi pääl mets, mets punasi põrsid täis Inimene Pal 1922 A. Annus A 230 (8)
7165 200 D7a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui Inimese kiha Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (9)
7166 200 D7a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsan nui Inimene Puh 1888 A. Mõts H IV 4, 467 (1)
7167 200 D7a* Hark all, paun peal, pauna otsas rist, risti peal nui Inimene Lai 1895 V. Ervart E 18384 (22)
7168 200 D7b* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts Inimene Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (62)
7169 200 D7b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts Inimene Hls 1930 S. Tanning KKI WS
7170 200 D7b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui ja nuia pääl kasvab tihe mets Inimene Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 576 (4)
7171 200 D7c1 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mõts, mõtsan sea Inimene Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 154/5 ja 171 (64)
7172 200 D7c1 Hark all, paun peäl, pauna peäl rist, risti peäl nui, nuia peäl mets, metsas sead Inimene Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (56)
7173 200 D7c2* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metsas mõndasugust looma Inimene Trv 1895 J. Sams E 18070 (14)
7174 200 D7c2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metsas loomad Inimene Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 329 (33)
7175 200 D7c3 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metsas mõnda lindu Inimene Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (74)
7176 200 D7d1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mõts, mõtsa sehen sea, kaherpää poisikene aab mõtsast sia välla Inimene suib harjaga pääd Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 ja 262 (26)
7177 200 D7d1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets ja metsas siad, kähara peaga poisike ajab siad metsast välja Inimene ja sugeb pead Hls 1893 M. Kuum E 1376 (23)
7178 200 D7d1* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nui, nuia pial mets, mets siad, kähärpiaga poisike aab siad välla Inime ja hari Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (45)
7179 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsan nui, nuia otsan mõts, mõtsan sea, kahara päägä poisikene ajap sigu välja Inimene Puh 1888 D. Sell H I 2, 516 (3)
7180 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsa sehen sea, valge kahupääge poiss aab sea mõtsast vällä Inimene Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (20)
7181 200 D7d1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metsas siad, veike kähara peaga poisike ajab sead metsast välla Inimene, täid, peahari SJn 1893 J. Mein H II 43, 382 (120)
7182 200 D7d1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõts väiksid sigu täüs, väike kähärä pääge poisike ajab sia mõtsast välla Inimene, päähari Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (25)
7183 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsas sia, väike käharpääge poisike tuleb ja aab mõtsast sia välja Inimene suib pääd Pst 1927 J. Jaako A 9438 (9)
7184 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsa lääva sia sisse, kaharpääga poisike ajab välja Pää ja juuksehari Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (3)
7185 200 D7d1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, kahara pääga poisike lähab mõtsa, ajab sigu välja Inimene Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (173)
7186 200 D7d1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, käharpiaga poisike lähäb metsa ja ajab siad sealt välja Inimene, harjaga suitakse pead Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (71-72)
7187 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, kaharpääga poisike lääb aab siad metsast välja Inimene Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (35)
7188 200 D7d1* Hark all ja paun pääl, pauna pääl rist ja risti pääl nui ja nuia pääl mets, kahara pääga poisike läeb metsa ja ajab sia metsast vällä Inimene Pst 1969 H. Niinemägi, H. Rajalo, V. Vidil EKRK I 68, 183 (15)
7189 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl suur mets, kahara peaga poisike läheb ajab siad metsast välja Inimene soeb pead Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (40)
7190 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, kahupääga poisike ajab siad mõtsast välla Inimene, pääd suiuts (pea sugemine) Krk 1889 J. Kivisäk E 45960 (19-20)
7191 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, kahupääge poisik aap sigu mõtsast vällä Inimene suijub harjage täiji pääst maha Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 10 (6)
7192 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, kahara pääga poisike aab sea mõtsast vällä Jala, kõtt, käe, pää, juusse, päähari ja täi Trv 1890 A. Rull H II 25, 439 (145)
7193 200 D7d1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsa sehen sead, kaharpääga poisikene aab sead mõtsast vällä Inimene suib pääd Pst 1889 A. Luts H III 6, 930 (11)
7194 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, kähara pääga poisike aeab metsast sead välja Inimene suib pääd Vil 1894 H. Jaanson E 9187 (25)
7195 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts ja kaharpääga poisike aab mõtsast sigu välja Inimese kiha ja päähari Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (36)
7196 200 D7d1* Hark all, paun pial, paana otsas rist, risti otsas nui, nuia otsas mets, metsast aab kähara piaga poisike sigu välla Inimene Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (23)
7197 200 D7d1* & Meil oli hargik, hargikse pääl paanak, paanakse pääl ristik, ristikse pääl nuiak, nuiakse pääl mõtsak ja kahupääge poisik aab mõtsast sigu vällä Inimene Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (52)
7198 200 D7d1* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nui, nuia pial mets, veike kahara piaga poisike aeab siad metsest välja Inime SJn 1894 H. Raid H II 49, 615 (56)
7199 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets ja väike kahara pääga poisike ajab metsast sigu välja Inimene suib pääd Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 154 (24)
7200 200 D7d1* All hark, hargi pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsan om mitmesugusid linde ja loome, kahara pääga poisike aeab säält sigu vällä Inimese reied om hark, hargi pääl rist om inimese keha kätega, risti pääl nui om pää ja nuia pääl mõts om juussed pähan, tingu ja täi om mitmesuguse linnu ja looma, kahara pääga poisike, kes sigu mõtsast välla aeab, om hari, kellega pääd suitas Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (22)
7201 200 D7d1* Hark all, paun peal, pauna peal nui, kähara peaga poisike ajab sead metsast välla Inimene Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 90 (4)
7202 200 D7d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl nui, nuia pääl mets, kähärä pääga poisike aab metst sigu vällä Inime, hari Kõp 1922 O. Loorits A 517 (51)
7203 200 D7d2% & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metses sead, kähärpea poisike aeab sead metsest puise põranda peale ja luise nuiaga löödas surnus Inime, pea sugemine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (80) 200C16a2 200Z3j
7204 200 D7d3% & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsa sehen sia, kaharpea poisike lähäb mõtsa, ajab sia mõtsast välja ja tapab nad luise nuiaga puise heinamaa pääl ära Pää sugimine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 361 ja 379 (1) 200C16a2 200Z3j
7205 200 D7d4* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, kahara pääga poiss läheb mõtsa, aab põrsad välla Inimene Hls 1930 R. Viidalepp ERA II 24, 360 (26)
7206 200 D7d4* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, veike kahupia poisike ajab metsest põrsad välja Inimene SJn 1889 T. Köstner H II 26, 402 (233)
7207 200 D7d5* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, metsast veike kahara peaga poisike aeab elajaid välja Inimene, pääd sugim[a] harjaga Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 283 (9)
7208 200 D7d5* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsan om mitmesugutsed elajaid, kasarpääga poisike läheb metsa sisse ja ajab kõik loomad välja Hari, inimene Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (8)
7209 200 D7d6* & Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsan mitmetsugu loomi, kähärä päägä poisike lääb mõtsa ja aab kik nii looma säält vällä Inimene, täid, hari Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (1)
7210 200 D7d6* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, metsast leiab kaherpeaga poisike ka vahel loomakest Inimene Vil 1896 H. Maaten E 25972 (8)
7211 200 D7d7 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mõts, mõtsan om mõndasugu linde, kahara pääga Jaanus lääb mõtsa ja ajab kik linnu mõtsast vällä Inimene Trv 1892 J. Kill H III 14, 225 (1)
7212 200 D7e* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metsast aiab kärnase peaga poisike sigu välja Inimene ja peahari Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (65)
7213 200 D7e* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, must kärnane poisike ajab sigu metsast välja Pea sugemine harjaga Plt 1895 T. Kukk H II 55, 745 (5)
7214 200 D7f & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nui, nuia pial mets, metsast ajab valge piaga poisike sigu välja Inimene soeb piad Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (44)
7215 200 D7g* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, metsa sees sead, halli peaga poisikene ajab sigu metsast välja Inime Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (10)
7216 200 D7g* Hark all, rist peal, risti peal nui ja nuia peal mets, halli peaga poisike ajab sigu metsast välja Inimene ajab täiu juukseist Äks 1933 P. Lukk E 83273 (21)
7217 200 D7h* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl salu, salu sees siad, musta pääga poisike ajab sigu välja Inimene Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 25 (15)
7218 200 D7h* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, metsas sead, musta pääga poisike ajab metsast sead välja Inimene soeb pead harjaga Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (21)
7219 200 D7i & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia pääl mets, veike poisike lähab metsa ja ajab sia välja Inimene sugeb harjaga pead Hls 1893 O. Sapas E 3354 (4)
7220 200 D7j & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nui, nuia peal mets, sadajalgne poisike aab sead metsast välja Inime soeb pead Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (11)
7221 200 D8 & Pukk all ja puki pial paun, pauna pial rist, risti pial nui, nuia pial mets, metsas siad, musta piaga poisike aab siad välla Inimene Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408/9 (12)
7222 200 D9 & Hark all, paun pääl, pauna pääl nui, nuia pääl mägi, mäe pääl mets ja kähara pääga poisikene ajab metsast sigu välja Inimene, harjaga soetakse täia Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (15)
7223 200 D10a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mõts Inemine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 141 (17)
7224 200 D10a* All hark, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal mägi, mäe otsas mets Inimene Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 239/40 (6)
7225 200 D10a* Hark all, paun pääl, pauna päääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mägi, mäe pääl mõts Inimene Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 56/7 (69)
7226 200 D10b* & Hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poiss aab tsigu mõtsast vällä Inemine Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (66)
7227 200 D10b* Hark all, paun peal, pauna peal mägi, mäe peal mets, metsas siad, kähara peaga poisike ajab metsast sigu välja Vanal ajal, kui veel ei olnud tihidaid kamme maal ja lastel olid putukad peas, siis olid veel niisugused harjad, need tegid pea veel puhtamaks kui tihe kamm ja sellepärast oli ka niisugune mõistatus, see hari oli ümargune ja kui selle harjaga kammiti pead, siis peanahk valutas pärast tükk aega Tln 1969 S. Kiislar RKM II 263, 372/3
7228 200 D10b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast ajab käharpäine poiss sigu välja Pea kammimine Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 538 (34)
7229 200 D10b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mets, metsast ajab kahara pääga poisike sigu välja Inimene soeb pääd kammiga Vru 1925 J. Kont A 8066 (20)
7230 200 D10b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mets, metst ajab kähara pääga poiss tsiku mõtst välja Ote 1922 H. Särg A 1780 (16)
7231 200 D10b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsa sisen kari, kähärä päägä poisike aja mõtsa sisest karja vällä Inimene, harjaga täie sugimine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 141 (18)
7232 200 D10c+ Hark all, paun pääl, pauna pääl mägi, mäe pääl mets, metsa sees sead, tõrvane poiss ajab sigu, lepane kepp käes Inimene soeb pääd Vi 1956 A. Piir RKM II 71, 67 (401)
7233 200 D10c+ & Suur mägi, mäe otsan mõts, mõtsa seen poiss, raudnuiaga aase tsikko välla Pääd otsitas Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 578 (55)
7234 200 D10c+ & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast ajava' punatse pääge poisikese' tsiko vällä Inimene Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 236 (43)
7235 200 D10c+ Hark all, paun pääl, pauna pääl mägi, mäe pääl mets, karjapoiss ajab sigu taga Inimene San 1922 G. Sepp A 38 (8)
7236 200 D11a & Kark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl muna, muna pääl mõts Ineminõ Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109903 (36)
7237 200 D11b1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl muna, muna pääl mets, metsas söövad sead, väike raudkasukaga poiss ajab sigu metsast välja Sõrmeküün tapab täisid inimese pääst 1890 E EM 37 (144)
7238 200 D11b1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl muna, muna pääl mets, metsas söövad sead, väike raudkasukaga poiss ajab sigu metsast välja Sõrmeküün tapab täisid inimese pääst 1913 E EM2 34 (177)
7239 200 D11b1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl muna, muna pääl mets, metsas söövad sead, väike kivikasukaga poiss ajab sigu metsast välja Sõrmeküün tapab täisid inimese pääst 1890 E EM 37 (144)
7240 200 D11b1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl muna, muna pääl mets, metsas söövad sead, väike kivikasukaga poiss ajab sigu metsast välja Sõrmeküün tapab täisid inimese pääst 1913 E EM2 34 (177)
7241 200 D11b1 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal muna, muna peal mets, metsas on sead, sajajalgne poisike läheb sinna ja ajab need sead kõik välja Inimene Plt 1981 E. Tampere RKM II 358, 216 (4)
7242 200 D11b2 & All oli hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl muna, muna pääl mets, metsas sead, punase peaga poisike ajab sigu taga Inimene, täid peas, harjaga soetakse, harjal oli punane vars vanast Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 634 (80)
7243 200 D12 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl veske, veske pääl suur kaharik mõts ja väike valge poisike aa luumi mõtsast vällä Hel 1925 E. Päss E 56009 (57)
7244 200 D13+ & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, nupul klaasid ees Inimene VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 378/9 (9)
7245 200 D13+ Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial kaks kloasi ja kloaside pial suur paks kuusemets, üsna pime kohe, üks tõrvarüiga, valge piaga poisike tuleb aab kuusemetsest hulk sigu välla ja üks tuleb lööb kõik korraga maha Inimene, inimese juused ja piahari ja pöial, täid on siad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 900 (841)
7246 200 D14+ Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal mälu, mälu peal vingerpillid Inimene Trm 1978 O. Peda RKM II 333, 395/6 (1)
7247 200 D14+ Rist all, risti peal kivi, kivi peal nupp, nupu peal mets, metsas valged lambad Var 1938 L. Kivimäe A 16785 (33)
7248 200 E1 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl varras, varda otsan nui Inimene Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (1)
7249 200 E2a & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl torn, torni pääl nupp, nupu pääl mõts Inimene Ran 1889 H. Raag H II 30, 301 ja 313 (5)
7250 200 E2b & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl kepp, kepi pääl nupp, nupu pääl mõts Inimene Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 669 (4)
7251 200 E2c+ Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal niit, niidi peal nupp, nupu peal mets Poiss Vig 1928 E. Jammer A 10260 (5)
7252 200 E2c+ Hark all, luok pääl, luogal nupp ja nubul mets Inimese keha Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 204
7253 200 E3a & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial lipp, lipu pial nupp, nupu pial mets, metsas siad siis Inimene Jõh 1963 I. Sarv KKI 47, 686 (68)
7254 200 E3b & Hark all, paun pääl, pauna pääl vits, vitsa pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead Inimene Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (32)
7255 200 E3c* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal kepp, kepi peal nupp, nupu peal mets, metsas koll Inimene Iis 1970 E. Maasik RKM II 277, 156 (1)
7256 200 E3c* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal kepp, kepi peal nupp, nupu peal mets, metsast leitakse mõnikord loomi Tõs 1939 H. Kuura ERA II 210, 279 (1)
7257 200 E3d & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal varras, varda peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad loomad Inimene Ann 1956 A. Kagovere RKM II 58, 545 (10)
7258 200 E3e & All hark, pial paun, pauna pial rist, risti pial roigas, roika pial nupp, nupu pial mets, metsa sees loomat Terve inimese keha ja pea Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (2)
7259 200 E3f & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl post, posti pääl nui, nuia pääl mets, metsas mõndasugust lindu Inimene Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (98)
7260 200 E4a Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal roigas, roika peal nupp, nupu peal mets, metsa sees metssiad ja metsavahid toimetavad neid täitapja tööks ja kõdenduse sööks 1900 Uus Eestl. Kal. (1900) lk-ta
7261 200 E4a & Hark all, pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl kepp, kepi pääl mägi, mäe pääl mets, metsas jooksevad sead, kähara pääga poisike ajab sead metsast välja Poisike otsib pääst täisid TMr 1923 R. Jõgi-Soom A 4202 (4)
7262 200 E4b & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl pulk, pulga pääl nui, nuia pääl mets, metsas siad, veike valge peaga poisike ajab metsast sigu välja Inimene soeb harjaga pead Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (8)
7263 200 E4c & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl pulk, pulga pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, laia lakiga poiss läheb ajab sead välja Inimene Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 820 (78)
7264 200 E4d & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal post, posti otsas nupp, nupu peal mets, metsas laisad põrsad, üks pigine poisike ajab põrsaid taga Inimene Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (43)
7265 200 E4e & Hark all, paun peal, pauna peal vits, vitsa peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas põrsad, väike musta mütsiga poisike ajab põrsad metsast välja Inimene Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 234 (42)
7266 200 E4f & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otses ora, ora otses nupp, nupu peal mets, metsas sead, väike pime poisike ajab sigu metsast välla Hark – jalad, paun – keha, rist – käed, ora – kael, nupp – pea, mets – juuksed, sead – täid, pime poisike – peahari Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (47)
7267 200 Fa & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu külles auk ja pilgut, pilguti peal mets ja musta peaga poisike ajab suured sead metsast välja Inimene Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (67)
7268 200 Fb & Hark all, paun pääl, pauna pääl on rist, risti pääl on nui, nuia pääl on veske, veske pääl on säkats, säkatsi pääl on pilkne, pilkne pääl on mets, metsas mõndasugust lindu Inimene Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (63)
7269 200 Fc & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nuppu pääl plaksut, plaksuti pääl nohik, nohiku pääl pliksutid, pliksuti pääl mets, metsas elavad sead, must vanamees ajab metsast sead vällä Inimene soeb vanamoodi peaharjaga pead Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 442 (127)
7270 200 G* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otsas nui, nuia peal tobias, tobia peal pilkus, pilkuse peal mets, metsas on mõndasugust lindu, käherpeaga poisikene ajab kõik linnud välja Inimene, pea suiumine Hel 1893 J. Karu E 2922 (25)
7271 200 G* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal toopias, toopia peal pilkon, pilkoni peal mets, metsan mõndasugu lindu, kahara peaga poisike aiab kõik välja Inimene, juuksed on mets, täid ja tingud on linnud, hari ehk kamm kisub kõik linnud välja Pär 1911 A. Karu E 47865
7272 200 H1a & Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mets Muh 1974 I. Kolk RKM II 310, 258 (3)
7273 200 H1b & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial nohisti, nohisti pial pilguti, pilguti pial mägi, mäe pial mets, metsas siad Inimene Muh 1954 I. Sarv RKM II 40, 453 (1)
7274 200 H2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mätsuti, mätsuti peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mets Mätsuti – suu, nohisti – nina, pilguti – silmad 1913 Laste prillid I 22 (1)
7275 200 H2a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist ja risti peal nupp ja nupu peal nätsuti ja nätsuti peal on nohisti ja nohisti peal on pilguti ja pilguti peal on mets Inimene Muh 1989 J. Oras RKM II 418, 345/6 (7)
7276 200 H2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mätsuti, mätsuti peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mets Plv 1924 K. Raudsepp A 5299 (17)
7277 200 H2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal näätsuti, näätsuti peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal suur mets Inimene Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (120)
7278 200 H2b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nuppus mätsuti, mätsuti peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mets, metsas elavad loomad Inimene Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 382 (43)
7279 200 H2c & Hark all, paun peal, pauna peal lopsuti, lopsuti peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mägi, mäe peal mets, mets sinisid sigu ja punasid põrssaid täis Inimene Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (37)
7280 200 Ia & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mets, üks laia lakiga poiss käib iga päev sealt linda välja ajamas Inimene, laia lakiga poiss on peahari Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 74 (41)
7281 200 Ib* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal nätsuti, nätsuti peal nohi, nohi peal pilguti, pilguti peal mets, metsas sead ja punase peaga poiss ajas neid välja Inimene Muh 1959 A. Schmuul KKI 27, 167
7282 200 Ib* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal nätsuti, nätsuti peal notsuti, notsuti peal pilguti, pilguti peal paks mets, paksus metsas palju pisikesi loomi, pisike musta peaga poisike aab need sealt välja Hark on jalad ja paun on kõht, rist on siis käed ja see ülemine kere osa, nupp on pea, matsuti on suu, notsuti on nina, pilguti on silmad ja paks mets on siis juuksed ja siis loomad, need pidid olema siis täid, sest muiste, see oli vaene inimene, kel põlnd täid, täid pidid olema kohe kõigil peas ja siis see pigirehaga peahari, sellega soeti nad sealt maha ja see oli siis see poisike, kes nad sealt välja ajas Muh 1958 A. Strutzkin RKM, Mgn. II 304a
7283 200 Ib* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mähuti, mähuti peal nohisti, nohisti peal pilguti, pilguti peal mets, metsas sead, valge peaga poiss käib metsast sigu välja ajamas Täida täis inimene, valge peaga poiss – täide sugemishari Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 270 (8)
7284 200 Ib* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mätsuti, mätsuti pial nohisti, nohisti pial pilguti, pilguti pial mets, metsa sies siad, musta kuuega poisike ajab sigu taga Inimene Jõh 1937 A. Hallik ERA II 166, 257 (68)
7285 200 Ib* Hark all, paun peäl, pauna peäl nupp, nupu peäl nätsuti, nätsuti peäl nohisti, nohisti peäl pilguti, pilguti peäl mets, metsast iga hommiku halli peaga poiss käib välla ajamas Inimene, halli peaga poiss – vanal ajal piaharjad olid Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 528 (307)
7286 200 Ic & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mätsuti, mätsuti peal nohisti, nohisti peal kuuluti, kuuluti peal pilguti, pilguti peal mets, metsa sees sead, punane poiss ajab sigu taga Inimene Sim 1927 M. Kasikov E 61490
7287 200 J1a & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial veski, veski pial nuusut, nuusuti pial pilgut, pilguti pial mets, metsas elajad Inimene ja täid Rak 1892 J. Lilienbach E 1674 (1)
7288 200 J1a Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl veske, veske pääl nuusat, nuusati pääl pilgut, pilguti pääl mets Inimene 1913 E EM2 34 (176)
7289 200 J1a Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal veske, veske peal nuusat, nuusati peal pilgut, pilguti peal mets Inimene 1914 E MM 7 ja 42 (39)
7290 200 J1a Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal veske, veske peal nuusat, nuusati peal pilgut, pilguti peal mets Inimene 1920 E MM2 7 ja 45 (40)
7291 200 J1a Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal veske, veske peal nuusat, nuusati peal pilgut, pilguti peal mets Inimene 1994 E MM3 4 ja 36 (40)
7292 200 J1a Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl veski, veski pääl nuusat, nuusati pääl pilgut, pilguti pääl mets 1927 Ainelo III 62
7293 200 J1a Hark all, paun peal, paunal rist, ristil nupp, nupul nuusat, nuusatil pilgut, pilgutil mets Inimene 1935 Huvit. V Lisa 17 (1)
7294 200 J1b & Hark all, pari pääl, pari pääl veskit, veskitime pääl nuositime, nuositime pääl pilguti, pilgutime pääl lagedik, lagediku pääl mets, metsas sead Inimene Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 249 (5)
7295 200 J2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal matsut, matsuti peal nuusuti, nuusuti peal pilgut, pilguti peal mägi, mäe peal mets, metsas elajad Inimene Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 471 (24)
7296 200 J2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal matsuti, matsuti peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal mets, metsa sees sead Jalad, kõht, käed, suu, nina, silmad, juuksed, täid Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 208 (191)
7297 200 J2* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal matsuti, matsuti peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal mets Inimene Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (86)
7298 200 J3a & Hark all, paun pääl, pauna pääl riss, rissi pääl nupp, nupi pääl maigut, maiguti pääl nossut, nossuti pääl pilguti, pilguti pääl salu, salus sada siga Inimene Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (24)
7299 200 J3b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti p[eal] nupp, nupu külgis maiguti, maiguti peal nuusut, nuusuti peal pilguti, pilguti peal paks mets Inimene Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (37)
7300 200 J4a & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal lõkut, lõkuti peal nosku, nosku peal pilgut, pilguti peal salu, salu sies saksad Inimese jalad, keha, käed, suu, nina, silmad, juuksed, täiad seal sees MMg 1891 G. Puus H II 28, 775 (16)
7301 200 J4b & All hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl lõuguti, lõuguti pääl nuusuti, nuusuti pääl pilguti, pilguti pääl mets ja metsas sead Inimene Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 409 (23)
7302 200 K1 Hark on all, pari on pääl, pari pääl on veski, veski pääl nuusutimmed, nuusutimme pääl pilgutimmed, pilgutimmie pääl lageik, lageigu pääl mets ja metsäs aeab poiss suuri sigu taga Inimene 1995 EMrd V 185/6 (84)
7303 200 K1 & Hark on all, pari on pääl, pari pääl on veski, veski pääl nuusutimmed, nuusutimme pääl pilgutimmed, pilgutimmie pääl lageik, lageigu pääl mets ja metsäs aeab poiss suuri sigu taga Inimene Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 128 (6)
7304 200 K2* & Hark all, pari pääl, pari pääl rist, risti pääl niel, nielu pääl veski, veski pääl nuusudi, nuusutima pääl pilgutimed, pilgutimie pääl paks mets, vähkäne poisikane lähteb metsä ja ajab sield suure siakarja väljä Inimene: kott või riist, kurk, silmad, kamm, täid Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 259 (1)
7305 200 K2* Hark all, pari pääl, pari pääl veski, veski pääl nuusuti, nuusuti pääl pilgutimed, pilgutime pääl mägi, mäe pääl mets, metsas põrsad, väike poiss läheb metsa ja aiab põrsad väljä Inimene Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (4)
7306 200 K3 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl matsutid, matsutite pääl nuusutid, nuusutite pääl pilgutid, pilgutite pääl mägi, mäe pääl mets, metsa sees sead ja pisikene poisikene ajab sigu taga Inimene Vai 1893 J. Sorro H II 36, 421 (1)
7307 200 K4 & Hark all, pari pääl, pari pääl trumm, trummu pääl rist, risti pääl veskit, veskitu pääl nuusuti, nuusuti pääl pilguti, [pilguti] pääl suur mets, suures metsas suured sead, kümme poissi aeavad sigu taga, raudkepid käes Jalad, puusad, kõht, käed, suu, nina, silmad, juuksed, täid, sõrmed, küüsid Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (8)
7308 200 K5 & Hark all, pari pääl, pari pääl veskidi, veskitimme pääl pilgudi, pilgutimme pääl mägi, mäe pääl mets, metsäs siad ja viis venda ajavad sigu taga Inimene Kuu 1937 A. Kronström ERA II 167, 191 (8)
7309 200 K6a & Hark all, pari pääl, pari pääl veski, veski pääl nuusuti, nuusutime pääl pilkuti, pilkutime pääl lageik, lageiku pääl mets, metsas siat, musta pääka poiss ajap siku taka Inimene Kuu 1907 L. Ploompuu RKM II 45, 505 (6)
7310 200 K6b* Hark all, paun pial, pauna pial rist, rissi pial nupp, nupul maegod, maegote pial nuusud, nuusute pial pilkmed, pilkmete pial mets, metsa siden põrsad, mussa piaga poosikene ajab neid välja Inimene Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 158 (99)
7311 200 K6b* & Hark all, paun piäl, paana piäl riss, rissi piäl nupp, nupu piäl maigot, maigoti piäl nuusut, nuusuti piäl pilkmed, pilkmide piäl mets ja metsä siden põrsad, mussa piägä poeske lää aab välja Inimene Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 97 (52)
7312 200 K6b* Hark all, paun piäl, paana piäl riss ja rissi piäl nupp, nupu piäl maegut, maeguti piäl nuusut, nuusuti piäl mets ja metsa siden põrssad ja mussa piägä poesike ajab põrssad väljä Inimene Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 27 (28)
7313 200 K7a* Hark all, paun piäl, paana piäl riss, rissi piäl maegot, maegoti piäl nuusot, nuusoti piäl pilgot, pilgoti piäl salu, salu piäl suur mets, metsä siden siakari, muss poeske ajab siad välja Inime, kõege õma kehägä 1996 EMrd IV 228 (123)
7314 200 K7a* Hark all, paun piäl, paana piäl riss, rissi piäl maegot, maegoti piäl nuusot, nuusoti piäl pilgot, pilgoti piäl salu, salu piäl suur mets, metsä siden siakari, muss poeske ajab siad väljä Inime kõege õma kehägä Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
7315 200 K7a* & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial lõkut, lõkuti pial nuusut, nuusuti pial pilgut, pilguti pial salu, salu sees siad, must poisike läheb aab kõik siad välja Inimene Pal 1888 E. Uus H II 27, 511/2 (16)
7316 200 K7b & Hark all, paun peal, paana peal rist, risti peal nupp, nupu peal lõks, lõksu peal nosu, nosu peal pilu, pilu peal salu, salu peal mets, metsas sead, must poisike ajab välja Inimene Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (49)
7317 200 K8a* & All hark, peal paun, pauna peal rist, risti peal veski, veski peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal kolu, kolu peal mets, metsas sead, üks pisike pigine poisikene aeab sead metsast välja Inimene Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 63 (2)
7318 200 K8a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal veski, veski peal nuusuti, nuusuti peal tilguti ja tilguti peal mets ja metsas aiab pigine poiss põrssaid taga Inimene Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 21 ja 22 (27)
7319 200 K8b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal veske, veske peal noosuti, noosuti peal pilguti, pilguti peal mägi, mäe peal mets, metsas sead, pisike poiss ajab sigu taga, pigine kasukas selgas Inimene Han 1894 P. Einbluth H III 18, 169 (6)
7320 200 K9* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl matsutid, matsutite pääl nuusutid, nuusutite pääl pilgutid, pilgutite pääl mets, metsas sead, pisikene pihkane poisikene ajab sigu taga Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 263 (1)
7321 200 K9* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl maiguti, maiguti pääl nuusuti, nuusuti pääl pilguti, pilguti pääl mägi, mäe pääl mets, metsa sees siad, pisikene pihkane poisikene ajab siad metsast välja Inimene, jalad, kõht, käed, suu, nina, silmad, pialagi, juuksed, täid, piahari Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 39 (86)
7322 200 K10a1 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nuppu külles matsuti, m[atsuti] p[ääl] nuusuti, n[uusuti] p[ääl] pilguti, pilguti pääl maantee, maantee ääres mets, valge peaga poisike, tõrvane kasukas seljas, lähäb metsast sigu välja aema Inimene ja peahari Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (52)
7323 200 K10a2 & Hark all ja pari peal, pari peal paun ja pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal kõlguti, kõlguti peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal mets, metsas sead, tõrvase kasukaga poiss ajab metsast sigu välja Jalad ja taguots, paun – kõht, kõlguti – keel, nuusuti – nina, pilguti – silmad, mets – juuksed, sead – täid, tõrvase kasukaga poiss – hari; inimene Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 78 (59)
7324 200 K10a3 & Hark all ja paun peal, pauna peal rist, peal kuresti, kuresti peal veski, veski peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal nupp, nupu peal pikk mets ja metsas asuvad siad, tõrvase kasukaga poiss ajab sead metsast välja Inimene, tõrvase kasukaga poiss on piahari ja sead on täid Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (1)
7325 200 K10a4 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal matsuti, matsuti peal muisutu, muisutu peal pilguti, pilguti peal mägi, mäe peal mets, pisikene poisikene, tõrvane kasukas seljas, ajab metsast sead lageda välja peale Inimene, täid peas, peahari ja pealaud Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182/3 (57)
7326 200 K10a5 & Kaks harki, üks kuhi, üks kera, üks rist, maigutab maigutamise peal, musutab musutamise peal, pilgutab pilgutamise peal, pilgutamise peal mets, metsas tõrvase kasukaga karjane ajab lambu välja Inimene soeb pead Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (63)
7327 200 K10b & All hark, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal matsut, matsuti peal nuusuti, nuusuti peal pilgut, pilguti peal mets, metsas sead, pisike poiss, tõrvarüüt seljas, ajab metsast sead välja VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 204/5 (1)
7328 200 K10c & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal matsuti, matsuti peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal mägi, mäe peal mets, metsa sees sead, tõrvanahka poiss ajab sigu taga Inimene Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (20)
7329 200 K10d* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal maikuti, maikuti peal nusuti, nusuti peal mägi, mäe peal mets, valgeid sigu täis tõrvane poiss ajab taka Inimene ja soeb peaharjaga täisi peast maha Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (24)
7330 200 K10d* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal matsut, matsuti peal nuusut, nuusuti peal mägi, mäe peal mets, metsa sees veike tõrvapoisike ajab sigu taga Inimene Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 64 ja 88 (244)
7331 200 K10d* All hargid, harkide pääl paun, pauna pääl nupp, nupu pääl rist, risti pääl natsudi, natsudi pääl nuusuti, nuusuti pääl pilguti, pilguti pääl mägi, mäe pääl mets, metsas sead, tõrvane poisike ajab neid taga Inimene Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (42)
7332 200 K10d* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl lõuguti, lõuguti pääl matsuti, matsuti pääl nuusuti, nuusuti pääl pilgutid, pilgutite pääl mägi, mää pääl mets, tõrvane poiss ajab sead metsast välja Jalad, magu, käed, lõug, suu, nina, silmad, pealagi, juuksed, peahari, täid Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 528 (57)
7333 200 K11 Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nupul nuusat, nuusatil pilgut, pilgutil mets, metsas loomad ja väike raudkasukaga poiss ajab loomi metsast välja Inimene, päähari soeb loomad juustest maha 1920 Nurmik I 78
7334 200 K11 & Hark all, pari pääl, pari pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl veski, veski pääl nuusudi, nuusutime pääl pilgutimed, pilgutimie pääl lagejik, lagejigu pääl mets, metsas siad, kivikasugaga poiss ajab sigu taga Inimene Kuu 1903 J. Mikiver E 43939c (103)
7335 200 K12 & Hark all, pari pääl, pari pääl rist, risti pääl veski, veski pääl nuusudi, nuusutimme pääl pilgutimmed, pilgutimmie pääl lageik, lageigu servas mets, metsäs sead, kus poiss puunuaga ajab möükü taga Paha laps Kuu 1939 S. Hirrend ERA II 261, 136 (2)
7336 200 K13* Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nuputil nuusad, nuusatil pilgud, pilgutil mets, metsas loomad ja poiss ajab luuse kepiga metsast loomi välja Inimene kammib pead Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 399 (13)
7337 200 K13* & Hark all, paun peal, pauna peal laud, laua peal rist, risti peal nupp, nupu peal notsut, notsuti peal pilgut, pilguti peal mets, metsas seakari, luupoisike aab taga ööd kui päevad Inimene VJg 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 453 (57)
7338 200 K14a & Hark all, pari pääl, pari pääl veskit, veskitime pääl nuusudi, nuusutime pääl pilgudi, pilgutime pääl lageik, lageigu pääl mets, metsäs siad, Nigula-mees tuleb raudase kebigä sigu taga ajama, kui käde saab, siis tapab Inimene Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (1)
7339 200 K14b & Hark all, pari pääl, pari pääl rist, risti pääl veskit, veski pääl nuusudi, nuusutimme pääl pilgutimmed, pilgutimme pääl lagejik, lagejiku pääl lebik, lebikus siad, Nigulas küütüb raudase ruoskaga sigu taga Inimene Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2332 (38)
7340 200 K15* & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial veski, veski pial nuusuti, nuusuti pial pilgutid, pilguti pial mets, metsas on siad ja karjane ajab neid raudse piitsaga taga Inimene Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 428 (145)
7341 200 K15* Hark all, paun pääl, pauna pääl matsuti, matsuti pääl nuusuti, nuusuti pääl pilguti, pilguti pääl mets, metsa sees sead ja karjane ajab neid taga Inimene, ta peast otsitakse täisid Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (116)
7342 200 K16 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal veski, veski peal nuusuti, nuusuti peal pilguti, pilguti peal mets, metsas ajab mees raudkepiga sigu taga Inimene, teine tapab noaga peast täisid Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (19)
7343 200 K17* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal matsut, matsuti peal nossut, nossuti peal pilgut, pilguti peal suur mets, metsas suur seakari, must vanamees ajab aga neid seal taga Inimene, täid peas, harjaga soetakse Iis 1936 H. Neumann ERA II 122, 315 (28)
7344 200 K17* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal lõõgut, lõõguti peal nosut, nosuti peal pilgut, pilguti peal salu, salu sees magavad sead, must vanamees ajab kepiga taga Inimene Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (8)
7345 200 K18 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal natsut, natsuti peal nuusut, nuusuti peal pilgut, pilguti peal kolu, kolu peal salu, salu sees sead ja vanamees ajab nuiaga sigu taga Inimene Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 18/9 (1)
7346 200 K19 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu külles matsut, matsuti peal nuusut, nuusuti peal pilgut, pilguti peal kuulut, kuuluti peal mets, metsas sead, veike Tibu-Toomas ajab sigu taga Inimine, peahari VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (85)
7347 200 K20 & Hark all, paun peal, paunal rist, ristil nupp, nupul nuusat, nuusatil pilgut, nupu peal mets, piitsaga aetakse loomi taga Inimene Kad 1967 M. Proodel RKM II 251, 270 (9)
7348 200 L+ Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal matsuti, matsuti peal pilguti, pilguti peal vilguti, vilguti peal sild, silla peal mets, metsa sees sead, pisikene pigine poiss läheb ajab kõik sead välja Inimene Hlj 1918–1940 E. Pruhl, E. Tiitsen ERA II 120, 581/2 (31)
7349 200 L+ & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal natsat, natsati peal pilgut, pilguti peal mets, metsas sead, karjane ajab neid taga, tõrvane rüüd seljas Inimene Iis 1931 L. Uustalu E 76531 (11)
7350 200 L+ Hark all, paun peal, pauna peal matsutid, matsuti peal rist ja risti peal mägi ja mäe peal mets, raudkasukaga poiss läheb metsa, ajab sead välja Inimene VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 9 (23)
7351 200 L+ Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupuk, nupukil pilgut, pilgutil mets, raudkasukaga mees aja metsast loomi välja Pää otsimine Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 181 (91)
7352 200 Ma & Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl om mõts, mõtsa sisen om maigutaja, maigutaja pääl haisutaja, haisutaja pääl pilgutaja, kähara pääga poiskene aja mõtsast sikku vällä Inemine, harjaga suitas pääd Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 264 (19-20)
7353 200 Mb* & Hark all, paun pääl, pääl pauna maigutaja, pääl maigutaja nuusutaja, pääl nuusutaja pilgutaja, pääl pilgutaja mägi, pääl mäe mõts, a mõtsan om kähärä pääga poisikene ja aa siku vällä Inimene Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 415 (30)
7354 200 Mb* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl maigutaja, maigutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts Urv 1964 A. Kurg KKI KS
7355 200 Mc & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nui, nuia sehen maigutaja ja pilgutaja, nuia pääl mõts, punatse pääga poisike ajab sigu mõtsast välla Inimene, pääd suitas Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 851 (23-24)
7356 200 N1 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupuke, nupukese peal lõksutaja, lõksutaja peal nuusutaja, nuusutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets Inimene Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 13 (11)
7357 200 N2a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupukõnõ, nupukõsõ pääl lõksutaja, lõksutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja', pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aja kähärä pääga poiskõnõ suuri tsiku vällä' Inemine: jalad, keha, käed, lõug, suu, nina, silmad, pea, juuksed, seaharjastest harjaga harjates sai pea puhtaks Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 437 (10)
7358 200 N2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl lõksutaja, lõksutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poiskõnõ aja mõtsast tsiku vällä Inimene harjab pääd Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 123 (82)
7359 200 N2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl lõksutaja, lõksutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kahara pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiku välja Inimene harjab pead Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (52)
7360 200 N2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl lõksutaja, lõksutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja [pääl] mägi, mäe pääl mõts, mõtsan omma põrsa, mõtsast ajave kähara pääga poiskese põrsid välja Inimene Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1135 (52)
7361 200 N2b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl lõksutaja, lõksutaja pääl haistaja, haistaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsast ajab kähara pääga poisike sigu välja Trt 1931 H. Särg A 11599
7362 200 N2b* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi külen lõksutaja, lõksutaja pääl haisutaja, haisutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl suur mõts, kahara pääga poiskõnõ aja tsiku mõtsast vällä Inemine sugi harjaga pääd Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (72)
7363 200 N2c & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl lõksutaja, lõksutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl kolu, kolu pääl mõts, mõtsan mõnesugust lindu, kahra pääga poisikene lätt mõtsa ja ajab lindu välla Inimene Krl 1889 E. Kornel H III 10, 659 (65)
7364 200 Oa & Hark, hark all, hargi pääl paun, pauna pääl om rist, risti pääl om noogutaja, noogutaja pääl om haigutaja, haigutaja pääl om nossutaja, nossutaja pääl om pilgutaja, pilgutaja pääl om kahar mõts Hark – jala, paun – kõht, rist – käe, noogutaja – pää, haigutaja – suu, pilgutaja – silm, juus om kahar mõts As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 13 (10)
7365 200 Ob & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal maigutaja, maigutaja peal noogutaja, noogutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mets, metsas sead, musta peaga poisike ajab metsast sigu välja Inimene Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (27)
7366 200 Oc & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tulp, tulba pääl maigutaja, kongutaja ja pilgutaja, neide pääl mõts valgide tsikuge Inemine San 1895 J. Kuldsep E 19083 (26)
7367 200 Od & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl koogutaja, koogutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mets, metsas on loomad Inimene Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (22)
7368 200 Oe & Hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl vaagutaja, vaagutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan om eläveid susse ja karhe sisen Jala, kõtt, käe, suu, silma, pää, mõts, täi (inemine) Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (8)
7369 200 Of & Hark all ja paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja Inemine San 1967 R. Praakli RKM II 227, 210/1 (11)
7370 200 Og & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl mägi, mäe pääl mõts Inimene Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 275 (17)
7371 200 P1a & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl mokutaja, mokutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast ajab kahara pääga poiske tsiku välä Ote 1922 L. Tamberg A 466 (6)
7372 200 P1b & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl matsutaja, matsutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets ja kähara pääga poisike ajab metsast sigu välja Inimene kammib harjaga pääd Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 79 (470)
7373 200 P1c* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl maegutaja, maegutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsast ajab kähara pääga poisike sigu välla Inimene Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 86 (4)
7374 200 P1c* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl maigutaja, maigutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl varik, kähärä pääga poisike aab sigu vaarikust vällä Inimene TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 409 (19)
7375 200 P1d* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl lipp, lipu pääl koogutaja, koogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aa kähärä päägä poisikene sigu vällä Inimene Nõo 1926 E. Päss E 56958/9 (34)
7376 200 P1d* Hark all, paun pääl, pauna pääl kuugutaja, kuugutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsas aja kahariku peaga poiss sigu välja Trt 1933 K. Paama E 83857 (2)
7377 200 P1e & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja kähärä pääga poisikõnõ aja mõtsast tsikku vällä Inimene Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (8)
7378 200 P2a & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu külles lõõriauk, lõõriaugu pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutajad, pilgutajate pääl mets, metsas siad, käharpääga karjane ajab sigu metsast välja Pää sugimine Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (2)
7379 200 P2b* & Hark all, paun pääl, pauna pääl koogutaja, koogutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl mõts, mõtsast ajab kähara pääga poiss punase persega tsiku välja Pääharjaga suitakse täiu pääst Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (4)
7380 200 P2b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl koogutaja, koogutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl mets, metsast ajap kähärä päägä poisike tsiko vällä Poiss, inimene Võn 1986 K. Peebo RKM II 397, 38 (8)
7381 200 P2c & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl koogutaja, koogutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsast ajab kähärä pääga poisike tsikku vällä Inimene Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
7382 200 P2d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl maigutaja, maigutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mets, kahara pääga poisike ajab sigu metsast välja Inimene Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (8)
7383 200 P2d1* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal maigutaja, maigutaja peal noogutaja, noogutaja peal pilkutaja, pilkutaja peal mets, metsast ajab kaharpeaga poiss sigu välja Kam 1922 V. Voltri A 3450 (4)
7384 200 P2d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl maigutaja, maigutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mets, mets[ast] ajab kahupääga poiss sigu välja Nõo 1922 O. Toro A 381 (23)
7385 200 P2d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl maagutaja, maagutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsast aase kähara pääga poiskene tsigu vällä Plv 1924 J. Lutsar A 5287 (30)
7386 200 P2d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl koogutaja, koogutaja pääl maigutaja, maigutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mets, kähara pääga poisike ajab sigu metst välja Elv 1924 E. Urm A 5621 (8)
7387 200 P2d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl magutaja, magutaja pääl nogutaja, nogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl kahar mõts, kähärä pääga poiskene aase elajid vällä Inemine Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (41)
7388 200 P2d1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl maigutaja, maigutaja pääl koogutaja, koogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsan siginep tsiakari, tsiakarja ajap väike kähara pääga poisikene mõtsast välja Inimene Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 812 (1)
7389 200 P2d2 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl maigutaja, maigutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl pilv, pilve pääl mõts, mõtsan omma tsia, kähärä pääga poisikene ajap tsia mõtsast vällä Inimene, päähari Ote 1892 J. Ainson H II 44, 553 (114)
7390 200 P3 & Hark all, paun pääl, pauna pääl nöögutaja, nöögutaja pääl pilgutajad, pilgutaja pääl varik, varikost aja kahara pääga poisikene põrsit välja Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (37)
7391 200 P4 & Kaks harki, nende pääl ork, orgi pääl koogutaja, koogutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl mets ja metsas karud, kahurpääga poiss ajab metsast karusid välja Inimene Ote 1930 A. Aavik E 66021 (20)
7392 200 P5 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl maigutaja, maigutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsast aab kärnätse pääga poisike sigu vällä Jala, kihä, käe, pää, suu, nõna, silmä, juusse, hari ja täi Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1081 (34)
7393 200 P6 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl maigutaja, maigutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsas sead, valge pääga poisike ajab sigu metsast välja Inimene Trt 1930 E. Raag E 71290 (5)
7394 200 P7 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl maigutaja, m[aigutaja] p[ääl] noogutaja, n[oogutaja] p[ääl] pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsan om sia ja vahatse pääga poisike aab sigu mõtst väljä Inimene Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (11)
7395 200 P8* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal maigutaja, maigutaja peal noogutaja, noogutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets, metsas siad, punase peaga poisike ajab metsast sigu välja Inimene: hark on jalad, jalgade peal kõht, kõhu peal käed, käte peal suu, suu peal nina, nina peal silmad, silmade peal pealagi, pealae peal juuksed, juukstes täiad, punase harjaga kammitaks täiad välja juukste seest Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 565 (26)
7396 200 P8* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal koogutaja, koogutaja peal mets ja metsast ajab punase peaga poiss sigu välja Inimene, täid peas Plv 1989 L. Kähr RKM II 428, 462 (10)
7397 200 P9 & All hark, pääl paun, pääle pauna poptus, pääle poptusõ noktus, pääle noktusõ pilktus, pääle pilktusõ vahanõ var'k, vana mehekene aase valget varso vällä Inemine Se 1949 V. Pino RKM II 30, 202 (741)
7398 200 Q1 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts Inemine Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
7399 200 Q2a* & Hark hargi pääl, tsalgutaja tsalgutaja pääl, pilgutaja pilgutaja pääl, mõts mäe pääl, soe' mõtsahn Inimene Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (18)
7400 200 Q2a* Hark all, pakk peal, paka peal rist, risti peal tsälkutaja, tsälkutaja peal pilkutaja ja selle peal mägi, mäe peal mets Inimene Kam? 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 204 (118)
7401 200 Q2b & Hark, hargi pääl palk, palgi pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl var'k, var'koh kuku naase põrsa Ineminõ: jala, kihä, hamba, silma, hiusõ ja täi Se 1930 V. Ruusamägi S 25999 (2)
7402 200 Q2c* Hark, paun, rist, tsälgutus, pilgutus, kahar mõts Jala', kõtt, käe', hamba', silmä' ja pää Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (70)
7403 200 Q2c* & Hark, paun, tsälktus, pilktus, kahhar mõts ja suurõ' kannu' mõtsah Inemine Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (68)
7404 200 Q2d & Harktus all, paun pääl, tsälktus, noors, pilktus, vools Inemine Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 415 (25)
7405 200 Q3+ All hark, pääle hargi paun, pääle pauna tsälktus, pääle tsälktusõ om pilktus, pääle pilktusõ padi suur Ots, jala, kihä, suu, silmä, silmäkarva Se 1934 A. Tammeorg S 90825/6 ja 90829 (47)
7406 200 Q3+ Hark all, paun pääl, tsilktus, tsälktus, noos, pilktus, kahar vark, kahara varkuh musta tsiia Se 1927 Linnasaar S 1475 (14)
7407 200 Q3+ & Hark, hargi otsah paun, tsilktus, tsälktus, pilktus ja pälktus Inimene Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (117)
7408 200 Q4a & Kats tulpa, tulba otsan rist, risti otsan ts'ank, ts'anga otsan pilk, pilgu otsan mõts ja mõtsan toidõdu' eläjä' Inemine Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 125 (17)
7409 200 Q4b* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl popatus, popatuse pääl tsänk, tsängu pääl pilk, pilgu pääl mägi, mäe pääl varik, varikun tsia tsongva Inemine Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (87)
7410 200 Q4b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl pobandus, pobanduse pääl tsänk, tsängu pääl pilk, pilgu pääl mägi, mäe pääl varik, varikun katesugutse loomah Inimene: pobandus – suu, tsänk – nina, pilk – silm Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 110 (2)
7411 200 Q5a* & Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälktaja, tsälktaja pääl nooktaja, nooktaja pääl pilktaja, pilktaja pääl mõts Inimene Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 356 (11)
7412 200 Q5a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nokutaja, nokutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 400 (30)
7413 200 Q5a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts Inimene Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (16)
7414 200 Q5a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal tsälgutaja, tsälgutaja peal noogutaja, noogutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal kasvab mets Inimene Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 93 (27)
7415 200 Q5a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan elava loomad Inimene Krl 1930 L. Uibopuu E 64704 (6)
7416 200 Q5a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tulp, tulba pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan elaja Inemene Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344/5 (22)
7417 200 Q5a* Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl tsälktus, tsälktusõ pääl nooktus, nooktusõ pääl pilktus, pilktusõ pääl suur mõts, mõtsa seeh tsia' Inemine Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 463 (95)
7418 200 Q5a* Maa pääl hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutus, tsälgutuse pääl noogutus, noogutuse pääl pilgutus, pilgutuse pääl kolo Inemine Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 650 (28)
7419 200 Q5b & Hark all, paun pääl, pauna pääl om nupp, nupu pääl om suur mõts, mõtsa all söövad paljo punasid härgi, nupu kõrval om kats tsäberiku, pilgutaja, noogutaja, tsälgutaja Inimine kõige oma kerega: hark – jalad, paun – kõht, nupp – pää, härg – täiad, pilgutaja – silmad, noogutajad – nina, tsälgutaja – suu Võn 1889 J. Pint H II 33, 732 (60)
7420 200 Q5c* Hark ja paun, tsälgtus ja nõõskus ja pilgutus ja kahhar varik Inemine: jala', kõtt, suu, nõna, silmä', hius Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 279 (57)
7421 200 Q5c* & All harktus, peal paunatus, siss tsalktus, noos, pilktus ja kõke peal kähär kõovar'k Inemine Se 1927 E. Põllula S 2693 (31)
7422 200 Q5c* Hark, paun, tsälgutaja, noorskaja, pilgutaja, mägi ja mäe pääl mõts Ineminõ Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121 (65)
7423 200 Q5d & Pilgutaja, noogutaja, tsälgutaja, rist, risti all paun, pauna all kats harki Silm, nina, suu, käed, keha, jalad – inemene Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 252 (5)
7424 200 Q6 & All om hark, sis om paun, pääle pauna rist, pääle risti tsälgutus, pääle tsälgutusõ lapjo, pääle lapjo noogutus, pääle noogutusõ pilktus Inemise jala, käe, kihä, silmä, nõna, suu ja kõrva Se 1930 A. Nurmetu S 20415/6 (45)
7425 200 Q6 All om hark, siseh om paun, pääle pauni rist, pääle risti tsälktus, pääle tsälktusõ lapjo, pääle lapjo noogutus, pääle noogutusõ pilktus Inemine: jala', käe, kihä', silma', nõna, suu ja kõrva Se 1932 J. Ojavere S 43598 (5)
7426 200 Q7 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl sälgutaja, sälgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl laud, lavva pääl mõts, mõtsan mõndasugust lindu Inemine Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 565 (317)
7427 200 Q8a & Hark all, paun pääl, pauna pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl kongutaja, kongutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets Inimene San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (12)
7428 200 Q8b & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl sälgutaja, sälgutaja pääl kongutaja, kongutaja pääl välgutaja, välgutaja pääl laud, lavva pääl mõts, mõtsan mõndasugust lindu Inemine Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 565 (317)
7429 200 Q9+ & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl koogutaja, koogutaja pääl sälgutaja, sälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl kasvab mets, metsas elavad põrsad Inimene Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 53 (50)
7430 200 Q9+ Hark all, paun pääl, pauna pääl käiuti, käiuti pääl käänati, käänati pääl tsälguti, tsälguti pääl pilguti, pilguti pääl mets, metsas palju sigu olemas Vru 1922 E. Schütz A 349 (5)
7431 200 Q9+ Hark all ja paun pääl ja pääle pauna tsalktus, pääle tsalktusõ koontus ja pääle koontusõ pilktus ja suur mõts ja tsia seeh kasusõ ja eläse Inemine Se 1929 A. Gehrke S 17309/10 (55)
7432 200 Q9+ & Hark, paun, tsalktus, pilktus, amtus, vigõl, krõpstus, näpstus Inemese liikmõ' Se 1928 T. Haak S 4346/7 (72)
7433 200 R1a1 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälkutaja, tsälkutaja pääl mägi, mäe pääl paksu kanariku sisest aeab kähärä pääga poisike tsikko väljä Inimene ja pää sugimine Plv 1890 J. Tamm E 490 (54)
7434 200 R1a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl tsälgutaja mägi, mäe pääl mets, kahara pääga poisikene ajab sigu välja Inimene, soeb harjaga pääd Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (18)
7435 200 R1a2* & Hark all, paun pääl, rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan tsia, kähärä pääga poiskõne aja mõtst tsiku välja Inimene Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (34)
7436 200 R1b1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal tselgutaja, tselgutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets ja metsal kähara peaga poisikene, ajab seal sigu välja Jalad, kõht, käed, suu, silmad, pää, juuksed, täid Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 60 (7)
7437 200 R1b1* & Hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poisikõnõ aja tsiku mõtsast vällä Jalad, kõht, rind, suu, silmad, pää, juuksed, harjaga suitakse pääd Rõu 1896 G. Raup H III 28, 690 (12)
7438 200 R1b2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl varik, kähara pääga poisikene ajab tsiku varikust välja, aga asjata, viimaks tuleb terav tütarlats ja ajab kõik välja Inimene Võn 1895 K. Mäekala H II 51, 112 (1)
7439 200 R1b2* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl varik, varikun põrssa', kähärä pääga poisike ajap põrssit varikust vällä Terve inemine, kähärä pääga poisike om ümmärgune hari tsiahar'assist Võn 1949 J. Sulengo RKM II 22, 11/2 (4)
7440 200 R1c & Hark all, paun pääl, paana pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl mägi, mäe pääl varik, varikun tsea, kähärä päägä poiskene aase tsiku varikust vällä Inemine Ote 1895 E. Palm E 20129 (24)
7441 200 R1d1* Hark all, paun pääl pauna pääl rist risti pääl nupp, nupu pääl tsäkutaja, tsäkutaja pääl nokutaja, nokutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aje kahara pääga poisikõnõ tsiku vällä Inemine sugi pääd Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 137 (64)
7442 200 R1d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, kähara pääga poisike ajab metsast sigu välja Inimene kammib juukseid Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 873 (5)
7443 200 R1d1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan hulk tsiku, kahara pääga poiskõnõ aja tsiku vällä Inemine Urv 1889 G. Seen H III 9, 721/2 (8)
7444 200 R1d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nupp, nupu pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast ajap kähara pääga poisikene tsiku välla Inimene sugi harjaga pääd Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (6)
7445 200 R1d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl post, posti pääl sälgutaja, sälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsast aja kähara pääga poisikene sigu välja Inimene Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (7)
7446 200 R1d2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsan omma tsia, kahara pääga poiske aja mõtst tsiku välla Inimene pead sugemas 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 296 (56)
7447 200 R1d2* All hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan omma tsia, kahara pääga poiskõnõ aja mõtsast tsiku välla Inimene sueb pead Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (80)
7448 200 R1d2* Hark all, paun pääl, paona pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan tsia, kähärä päägä poisikene aa tsikku mõtsast vällä Inemene San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 175/6 (197)
7449 200 R1d2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl om tsälgutaja, tsälgutaja pääl om noogutaja, noogutaja pääl om pilgutaja, pilgutaja pääl om mägi, mäe pääl om mõts, mõtsan omma tsia, kahara pääga poisike ajab tsigu mõtsast vällä Inimene Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 171/2 (31)
7450 200 R1d2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsas tsia, kähara pääga poiss aja mõtsast tsikku välja Inimene, pää sugemine harjaga Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 332 (21)
7451 200 R1d2* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsan tsia, kähara pääga poiskene ajap tsigu mõtsast väljä Inemise kere ja hari Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (26)
7452 200 R1d2* All hark, pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsas sead, kähara pääga poisikene ajab metsast sigu välja Pal 1922 H. Laas A 291 (16)
7453 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsäägutaja, tsäägutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poiskene aab mõtsast tsiku vällä Ote 1922 L. Niggol A 463 (4)
7454 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kahara pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiku välla Jalad, kõht, käed, suu, nõna, silmä, pää, juus, hari, tsiga – täi Plv 1929 A. Hinnov ERA II 23, 17 (4)
7455 200 R1d3* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal sälgutaja, sälgutaja peal noogutaja, noogutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets, kähara peaga poisike ajab metsast sigu välja Inimene Vas 1937 L. Koppel ERA II 147, 266 (48)
7456 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja kähära pääga poisike aja mõtsast tsiku vällä Inemine, harjaga täie sugimine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148/9 (81)
7457 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl sälgutaja, sälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsast ajab kähara pääga poisike sigu välja Inimene Ta 1913 J. Müür E 48438 (1)
7458 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälkutaja, tsälkutaja pääl nookutaja, nookutaja pääl pilkutaja, pilkutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja mõtsast aese kähärä pääga poisike tsiku välla Inimine: jalad, kõht, käed, lõug, nõna, silmad, otsaesine, juuksed ja pääsugemise hari Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (2)
7459 200 R1d3* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja mõtsast aase üts kähärä pääga poisikene tsiku vällä Inemine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (15)
7460 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsa lätt kähärä pääga poisike ja aese tsiku vällä Jala, kõtt, käe, suu, nõna, silmä, pää, juusse, harjaga suitas täi maha Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (106)
7461 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälkutaja, tsälkutaja pääl nookutaja, nookutaja pääl pilkutaja, pilkutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aase kähärä pääga poiskõnõ tsikko vällä Inimene Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (10)
7462 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aja kähärä pääga poiskõnõ tsiko vällä Inemine Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (28)
7463 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl sälgutaja, sälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsas ajab kähara pääga poisike sigu taga Inimene Tt 1932 A. Sokk E 81974 (16)
7464 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aasõ üts kähärä pääga poiskõnõ tsiku vällä Inemine ja pää sugimine Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (19)
7465 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, kähärä päägä poisikene ajas tsiku välja Inimene Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 48 (4)
7466 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähära pääga, poisikene aja tsiku välja Inemise liikme (suitas) Urv 1890 J. Teder H III 11, 328 (11)
7467 200 R1d3* Hark om all, paun om pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl om pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähara pääga poisikene ajab tsiko mõtsast vällä Inemene Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 94 (235)
7468 200 R1d3* All hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poisikõne aja mõtsast tsiku vällä Inemine, harjaga suitas pääd ja tollega tõmmati sis täi vällä, nu olli nu tsia, tsälgutaja – suu, noogutaja – nõna, pilgutaja om silmä ja mägi om pää, hiusse ommava mõts Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 374/5 (9)
7469 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aab kähära pääga poisike tsiku välla Inemine Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (15)
7470 200 R1d3* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl vaarik, kähärä pääga poisikene aase tsiku vaarikust välja Päähari, inimene Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (22)
7471 200 R1d4 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja [pääl mägi], mäe pääl mõts, kähara pääga poisike aeap mõtsast tsiku välla Inimene suip harjaga pääd Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (2)
7472 200 R1d5* Hark all, paun pääl, pauna pääl om tsalgutaja, tsalgutaja pääl om noogutaja, noogutaja pääl om pilgutaja, pilgutaja pääl om mägi, mäe pääl om mõts, mõtsast aja kahara pääga poiskõnõ tsiku vällä Inimene harjaga pääd kammimas Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 65 (57)
7473 200 R1d5* & Hark all, paun pääl, pauna pääl tsälktaja, tsälktaja pääl nooktaja, nooktaja pääl pilktaja, pilktaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poiskõnõ aase mõtsast tsiko vällä Inemene Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 797 (61)
7474 200 R1d6+ & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl torn, torni pääl tsälktaja, tsälktaja pääl nulktaja, nulktaja pääl pilktaja, pilktaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aase kähärä pääga poiskõnõ tsiko vällä Inemene Se 1963 P. Voolaine RKM II 155, 513
7475 200 R1d6+ Hark all, pütt pääl, pütü pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogotaja, noogotaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kähärä pääga poiskõnõ aasõ tsiko mõtsast vällä Inemine Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 81 (4)
7476 200 R1d6+ Haud all, rist pääl, risti pääl sälgutaja, sälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl lask harjapääga poiske sigu välja TMr 1927 E. Karu A 9784 (25)
7477 200 R1d6+ Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal mägi, mäe külje pääl pilgutaja, pilgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, mäe pääl mõts ja mõtsast ajab kähari pääga poisikene tsiku välla Inimene täisid kammib välja San 1988 A. Korb RKM II 414, 97 (61)
7478 200 R1d7 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl loogutaja, loogutaja pääl nupp, nupu pääl mõts, kahara pääga poisike aa sigu mõtsast välja Inimene Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (73)
7479 200 R1d8* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsan om tsia, mõtsast aas kahara pääga poisikene tsikku välla Pääd suitas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (55)
7480 200 R1d8* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pääl kasus mõts, mõtsah valgõ tsia, kähärä pääga poisikõnõ aja tsiko vällä Inemine Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (105)
7481 200 R1d8* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl tsälgutaja, tsälgu[taja] pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl om mõts, mõtsan tsia ja kähärä pääga poiske ai metsast tsikku vällä Inimene: jala, kõht, käe, pea, suu (hamba), nina, silmä, juusse, täi, täihari Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 322 (4)
7482 200 R1d9* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, mõtsast aise kähärä pääga poiske punatsit tsiku vällä Inimene Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 374 ja 377 (145)
7483 200 R1d9* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl salgutaja, salgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl polgutaja, polgutaja pääl mõts ja mõtsan kähera peaga poiss aiab sead välja Inimene Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 34 (29)
7484 200 R1d9* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, kähärä pääga poiss aise tsiku mõtsast välla Inemine, sugi pääd harjaga Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (2)
7485 200 R1d9* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pelgutaja, pelgutaja pääl kahar mõts, mõtsast aja kahara pääga poisike tsigu vällä Inimene kõige oma värgiga Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (60)
7486 200 R1d10 & Hark all, mõhk pääl, mõhõ pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl varik, varikust aja kahara pääga poisikene tsiku välja Inemine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 9 (67)
7487 200 R1d11 & Hark all, paun pääl, pauna pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl om noogutaja, n[oogutaja] p[ääl] om pilgutaja, sis om var'k, sis om kähärä pääga poiskõnõ, raudnuiaga aase tsikku vällä Inemine: hius – var'k, kähärä pääga poiskõnõ – hari Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 466 (10)
7488 200 R1d12 & All hark, pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl sälgutaja, sälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl sööt, söödi pääl mets, metsast ajab käharpääga poisikene sigu välja Inimene Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (28)
7489 200 R1e1 & Hark all, paun pääl, pääl pauna tsälgutaja, pääl tsälgutaja kongutaja, pääl kongutaja pilgutaja, siis tuleb üks kahar kasemõts, kust üks pöetud pääga poisikene sigu ja lambid välja ajab Inimene San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 420 (31)
7490 200 R1e2 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi küllen kongutaja, pilgutaja, tsälgutaja, nupi pääl mõts, kahupääge poiskõne lätt mõtsa, aja karja tsikku vällä Inimene, harjage pää sugimine San 1890 K. Gross H II 31, 804 (11-12)
7491 200 R1f1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nuhutaja, nuhutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aa kähärä pääga poiskõnõ tsiko vällä Kähärä pääga poiskõnõ om hari Vas 1975 P. Voolaine RKM II 317, 485 (99)
7492 200 R1f1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal sälgutaja, sälgutaja peal nuusutaja, nuusutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets ja käharpeaga poisikene ajab sigu metsast välja Inimene Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 429 (3)
7493 200 R1f1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu seen tsälgutaja, tsälgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl peenikene kõomõts, säält aja kahara pääga poisikõnõ tsiku vällä Inemine sugõ har'aga pääd Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129/30 (7)
7494 200 R1f1* Hark all, paun pääl, pauna pääl om rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja mõtsa pääl aa karvatse pääga poisikene tsiku välla Inimene, suiti pääd ja täi olli As 1996 A. Korb, A. Tuisk EFA I 17, 61 (18)
7495 200 R1f1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nuusut, nuusuti pääl pilgut, pilguti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsast ajab kähara pääga poisike sikku välja Ote 1922 H. Pauskar A 465 (5)
7496 200 R1f2* & Hark all, hargi peal mõhk, mõhe peal rist, risti peal tsälgutaja, tsälgutaja peal nuusutaja, nuusutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal kahar varik, kahara variku seest ajab kahara peaga poisike sikku välja Inimene Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (23)
7497 200 R1f2* Hark all, mõhk pääl, mõhe pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl peenükene kõovõsu, kahara pääge poiskõnõ aja võsust tsikku välla Inemise kihä Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (13)
7498 200 R1g* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal noogutaja, noogutaja peal tsälgutaja, tsälgutaja peal nuusutaja, nuusutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets ja poisike ajab metsast karja välja Inimene Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 422 (10)
7499 200 R1g* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, kahara pääga poiskõnõ aa mõtsast tsiku välla Inemine Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 340 (37)
7500 200 R1h+ & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl kõlgutaja, kõlgutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nulgutaja, nulgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast aase kähärä pääga poiskõnõ tsiko vällä Inemene Räp 1937 P. Voolaine ERA II 162, 598 (43)
7501 200 R1h+ Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu sees näegutaja, noogutaja ja pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja mõtsan tsia, kähära pääga poisik aja mõtsast tsiko vällä Inimene, kellel on täid peas ja neid maha kammitakse Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 426 (14)
7502 200 R1h+ Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälkutaja, tsälkutaja pääl hirmutaja, hirmutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mets, metsas kähara pääga poisikene ajab sigu välja Kam 1922 A. Johanson A 510 (40)
7503 200 R2a & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl tsalgutaja, tsalgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts, mõtsast ajab käharpääga poiss tsiku, lambid välja Inimene, pääharjaga suiti täie maha San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 539
7504 200 R2b* & Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutus, tsälgutuse pääl noogutus, noogutuse pääl pilgutus, pilgutuse pääl suur mets, metsas elajad, säält ajab neid kähera pääga poisikene välja Inimene Rõu 1895 J. Gutves E 45858
7505 200 R2b* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu külles tsälgitaja, noogutaja, pilgutaja, nupu peal mets, kähara peaga poiss ajab metsast elajaid välja Inimese jalad, keha, käed, pea, nõna, suu, silmad, juuks, täid ja peahari Plv 1893 J. Melzov E 8383 (12)
7506 200 R2c* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mets ja veike kähara pääga poisike ajab metsast loomi välja Inemine Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (94)
7507 200 R2c* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal tselgutaja, tselgutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mägi, mäe peal mets ja metsal kähara peaga poisikene ajab seal väikesi loomi välja Jalad, kõht, käed, suu, silmad, pää, juuksed, täid Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 60 (7)
7508 200 R2d & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl nuusutaja, nuusutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl suur mägi, mäe pääl mõts, mõtsan mõndasugust lindu, üts kähärä pääga poisikene ajap vällä, jääger võtap vasta Inimene Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (1)
7509 200 R2e* & Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal tsälgutaja, tsälgutaja peal pilgutaja, pilgutaja peal mõts, kahara pääga poissene aase soe mõtsast vällä Inimene, inimesel omma jala', kellega kõnd, paun, kellega toitu võtt, kähärä pääga poiss om hari Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 408 (3)
7510 200 R2e* Edimält om hark, siss om paun, siss om tsälgutus, noogutus, siss pilgutus, siss om suur mõts sussõ täüs, tulõ üts kahara pääga poiskanõ, aase kõik soe mõtsast vällä Inemise jala, inemise kõtt, inemise suu, inemise nõna, inemise silmä, inemise hius, pääh inemise täi, hari sugi täi maalõ Se 1929 I. Sonts S 124435/6 (34)
7511 200 R2f+ & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl kongutaja, kongutaja pääl pilgutaja, pääle pilgutaja mägi, mäe pääl mõts, mõtsan aa kähre pääge poisikene karja vällä Inimene ja kamm San 1924 E. Päss E 54088 (9)
7512 200 R2f+ Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl noogutaja, noogutaja pääl tsälgutaja, tsälgutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mõts, kahara pääga poiskõnõ aja lehmi vällä Inemine Vas 1905 O. Jõgeva H II 74, 392 (16)
7513 200 R3 & Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl rist, risti pääl tsängutaja, tsängutaja pääl noogutaja, noogutaja pääl pilgutaja, pilgutaja pääl mägi, mäe pääl mõts ja punase pääga poisikene aas hargiga mõtsast tsikku vällä Inimene Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275/6 (45)
7514 200 R4 & Hark, hargi pääl tsilktus, tsilktusõ pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl veski, veski pääl noorsk, noorska pääl pilktus, pilktusõ pääl mägi, mäe küleh kats pinni, mäe pääl kuusõmõts, kuusõmõtsah tsia', kümme poiskõist ajava tsiku takah Jala, kusõmulk, kõtt, käe, suu, nõna, silmä, pää, kõrva, hiusõ, täi, sõrmõ Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 436 (19)
7515 200 R5 & Ommõ hark, sis hargi otsah paun, pauna otsah tsälktaja, tsälktaja otsah pilktaja, pilktaja otsah kahhar var'k, vana teedakõnõ aja kõõ verevid tsiko vällä Pääd otstas Se 1934 N. Oinas S 76985 (8)
7516 200 R6 & All hark, pääl paun, pääle pauna tsälktus, nooktus, pilktus, varik, kõvõra kepiga aja teedakõnõ tsiku varikust vällä Inimene Se 1934 M. Peramets S 78539/40 (83)
7517 200 R7 & All om hark, pääle hargi paun, pääle pauna tsalktus, pääle tsalktusõ nolktus, pääle nolktusõ om pilktus, pääle pilktusõ om mäe pääl var'k, var'koh vanamiis asõ ravvatsõ kepiga var'kost põrsit vällä Ineminõ: all omma' jala', siis om kõtt, siss om suu, siss om nõna ja nõna pääl om silmä', silmi pääl om ots, otsa pääl hiusõ' ja hiusidõ seest otstas täie' Se 1929 P. Toomeorg S 12483 (17)
7518 200 R8* & All hark, pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl tsälgutus, tsälgutuse pääl noogutus, noogutuse pääl pilgutus, pilgutuse pääl mägi, mäe pääl suur mõts ja eläjägi siseh, halli pääga vanamiis lätt mõtsa ja aja eläjä' mõtsast vällä Inimene Se 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 266 (7)
7519 200 R8* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl tsalktus, tsalktusõ pääl var'k, var'koh põrsa, kahara pääga vanamiis aja põrsit var'kost vällä Ineminõ Se 1930 V. Ruusamägi S 25960 (70)
7520 200 R9 & All hark, sis pann, pääle panna tsälgutus, sis pilgutus, pääle pilgutusõ vahanõ varigokõnõ, ne soeke seeh juuskva ja kõvõra jalaga ravvanõ mehekene aase pääle sussi mõtsast vällä Inimene ja päädotsijas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (46)
7521 200 R10 & Harktus, paumtus, tsälgutaja, nuhisõja, pilgutaja, vahanõ varigokõnõ otsah, sääl Tsidsi-Andre tsia' seeh, kõvõra jalaga Andrekõnõ aja pääle näid vällä Jalad, kõht, hambad, nina, silmad, juuksed, täid ja päähari Se 1937 N. Ress ERA II 163, 43 (8)
7522 200 Sa* & Tsalgutaja' – pilgutaja' Hamba', silmä' Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (185)
7523 200 Sa* All tsalgutaja, pääl pilgutaja Nägu Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 174 (30)
7524 200 Sb & Nokutaja, pilgutaja ja tsäkutaja Lõug, silmad, hambad Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 64 (29)
7525 200 Sc1 & Pilktus, tsälktus, nuustus Silmä', hamba', nõna Se 1953 H. Tampere RKM II 57, 264 (10)
7526 200 Sc2 & Nuhisõja, habisõja, tsälktaja, pilktaja Nõna, hamba ja silmä Se 1934 A. Põhi S 76938 (1)
7527 200 Z1a* & Pisikene poisikene, läheb metsa, ajab suure seakarja välja Peahari VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (35)
7528 200 Z1a* Pisigene poiss läks metsa ning ajab sead metsast välja Peahari Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (8)
7529 200 Z1b & Väike poisike lääb metsa ja tuub paelu põrsid välla Päähari Hää 1933 H. Tampere ERA II 56, 381 (20)
7530 200 Z2a & Mets sigu täis, pisike kärnane poisike ajab sigu välja Pea sugemine Plt 1891 J. Reinthal E 486 (37)
7531 200 Z2b & Pisukene kärnane poisikene, ajab kuusemetsas põrsaid taga Harjaga suetakse pead Lai 1904 J. Ermann E 44375 (134)
7532 200 Z2c% & Üks pisi kärnpea poisike läheb metsa, ajab hulk pisikesi loomi välja Peahari Koe 1927 A. Jürgen E 61382 (40) 1786
7533 200 Z3a1* Kähärä pääga poiske aab mõtsast sigu vällä Pääharjaga suitas pääst täie 1970 EMrd III 236
7534 200 Z3a1* Kähara pääga poisikene ajab metsast tsigu välja Päähari Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1179 (2)
7535 200 Z3a1* Kähärä päägä poisikene aasi mõtsast tsiku välja Päähari Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 121 (40)
7536 200 Z3a1* Kähärä pääga poisikene ajab mõtsast tsiko vällä Pää sugimine har'aga Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 52 (10)
7537 200 Z3a1* Kahara päägä poiskõnõ aja mõtsast tsiku vällä Tsiaharjastest tehtud hari täide sugemiseks Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 417 (342)
7538 200 Z3a1* Kähara peaga poisike ajab metsast sigu välja Pea kammimine Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 246/7 (66)
7539 200 Z3a1* Kähara pääga poiss ajab metsast sigu välja Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (6)
7540 200 Z3a1* Kahara pääga poiskene aa mõtsast tsiku vällä Hari Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 271 (53)
7541 200 Z3a1* Kahara pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiku vällä Päähari Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (28)
7542 200 Z3a1* & Kahara pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiku vällä Päähari Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (35)
7543 200 Z3a1* Kähara pääga poisikene aeab mõtsast sigu välja Päähari Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (44)
7544 200 Z3a1* Kahara pääga poisike aab mõtsast sigu välla Pääharjaga suitas pääd Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (43)
7545 200 Z3a1* Kahra pääga poisikene aja mõtsast tsiga välja Pää sugemine Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (125)
7546 200 Z3a1* Kähara pääga poiskene aja mõtst tsiku välla Pää sugimise hari Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (18)
7547 200 Z3a1* Kahara peaga poisike ajab metsast sigu välja Peahari (täid) Puh 1888 H. Huik H II 44, 136 (45)
7548 200 Z3a1* Kahara pääga poiskene aja mõtsast tsiku välja Harjaga suites pääd Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (20)
7549 200 Z3a1* Kahara pääga poisikene ajab mõtsast tsiku välla Harjaga pää sugimine Kan 1894 J. Saarva H II 51, 909 (4)
7550 200 Z3a1* Kahara pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiku vällä Har'aga pää sugimine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (18)
7551 200 Z3a1* Kähara pääga poisike aab mõtsast sigu välla Päähari suib pääd Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (26)
7552 200 Z3a1* Kähara peaga poisikene aiab mõtsast tsiku välja Pääharjaga suitakse pääd Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (6)
7553 200 Z3a1* Kähara peaga poiss ajab sigu metsast välja Pea sugemine Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 18 (12)
7554 200 Z3a1* Kahara pääga poisikene ajab sigu metsast vällä Juukste kammimine Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (23)
7555 200 Z3a1* Kahara pääga poiskõnõ aja tsiku mõtsast vällä Päähari Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (22)
7556 200 Z3a1* Käherpeaga poisikene ajab sigu metsast välja Kammitakse juukseid Hel 1926 K. Puusepp E 58454
7557 200 Z3a1* Kahara pääga poisikene aase tsiko mõtsast välja Päähari Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 449 (61)
7558 200 Z3a1* Käharpääga poisikene aeab sigu metsast välla Harjaga sugitakse pääd Vil 1889 J. Toss H IV 3, 419 (66)
7559 200 Z3a1* Kahara pääga poisikõnõ aja tsiku mõtsast välla Hari Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (23)
7560 200 Z3a1* Kahara päägä poisikõnõ aja tsiku mõtsast vällä Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (2)
7561 200 Z3a1* Kähara peaga poisike ajab sead metsast välja Peahari Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (56)
7562 200 Z3a1* Kahupääge poisik ajab siad metsast välja Pääd suiuts Krk 1890 J. Kivisäk E 410 (31)
7563 200 Z3a1* Üks kähara peaga poiss ajab sigu metsast välja Hari soeb peast täia maha Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (12)
7564 200 Z3a1* Väikene kähhär poiskõnõ aase tsiko mõtsast vällä Harjaga suitas pääd Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (21)
7565 200 Z3a1* Kahara pääga poisikene jookseb ja ajab metsast sigu välja Täi sugimine Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 628 (27)
7566 200 Z3a1* Kähärä pääga poiskõnõ aas mõtsast tsiko vällä – suuri ja väikesi põrsit Har'aga suitas täia pääst vällä Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 67 (3)
7567 200 Z3a2* Kaharpääga poisike lääb mõtsa, aab siad mõtsast vällä Päähari Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 9 (15)
7568 200 Z3a2* Kähara peaga poisike läheb metsa, ajab sead metsast välja Pöial tapab juustes täisid TMr 1918–1940 M. J. Eisen E XII 64 (219)
7569 200 Z3a2* Kaharpeaga poisike lähab metsa, aiab sead metsast välja Peahari Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (45)
7570 200 Z3a2* Käharpääga poisike lähab mõtsa, ajab kik sia mõtst välja Päähari Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (62)
7571 200 Z3a2* Kahare pääga poisike lääb mõtsa, aab sia säält vällä Päähari suiub täie maha Hls 1961 S. Lätt RKM II 107, 154 (29)
7572 200 Z3a2* Kähara peaga poiss läheb metsa, ajab sigu välja Päähari Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (57)
7573 200 Z3a2* Kähara pääga poisike lääb mõtsa, aab sea välla Päähari Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (14)
7574 200 Z3a2* & Kähara piaga poisike lähäb metsa ja aeab siad välla Hari soeb täied maha SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (19)
7575 200 Z3a2* Väike kahupääge poisike lääb mõtsa, aa sead seest välla Päähari juukstes Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (13)
7576 200 Z3a2* Vähik kähärpääge poisik lää mõtsa ja aa suure karja sigu vällä Päähari Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 326 (60)
7577 200 Z3b1* Kahara pääga poiskõnõ aja var'kost tsiku vällä Vanast oll päähar'a, tuu ai täie vällä Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 277 (77)
7578 200 Z3b1* & Kahara pääga poisikõne aja varikust tsiku välja Päähari Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 648 (18)
7579 200 Z3b1* Väike käharpääga poisikene ajap siku varikust välja Vanaaigne peahari seaharsis [sic!] tehtud Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (10)
7580 200 Z3b2 & Üts varik olli, varikun olliva tsea, üts kähra pääga poisikene aie neid välja Päähari Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36:1, l. 38
7581 200 Z3b2 Üts varik oll, varikoh oliva tsea, üts kährä pääga poisikene aio neid välja (Es war ein Gebüsch, im Gebüsch waren Schweine, ein Bürschchen mit krausem Kopf trieb sie hinaus) Haar, läuse, kopfbürste 1876 Wied. 291
7582 200 Z3c & Kahara pääga poiskõnõ aja kadastikust sikka Harja', millega pääd soetakse Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
7583 200 Z3d & Kähäre pääge poiskini lähäp võssu, ajap hulga põrsid vällä Tsiaharjassist tett päähari Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
7584 200 Z3e Kahara pääga poiskõne aja tsiku pahast vällä Hari Har 1927 E. Ariste ERA II 10, 563 (3)
7585 200 Z3e & Väike kahara pääga poiskõne aab pahast põrssid vällä Päähari Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 221 (29)
7586 200 Z3f & Kähärä päägä poisikõnõ aja mõtsast valgit tsiko vällä Pea sugimine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (7)
7587 200 Z3f Kähara pääga poisike aja mõtsast valgid tsiku välja Pääd suites harjage San 1895 J. Kuldsep E 19086 (70)
7588 200 Z3f Kahara pääga poisikõnõ aa mõtsast valgid tsiku vällä Päähari Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (16)
7589 200 Z3g* Kahara pääga poisikõnõ aja luumi mõtsast vällä Vanaaegne päähari Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 426 (24)
7590 200 Z3g* & Käharpääga poisikene läheb mõtsa ja ajab kõik mõtsaloomad mõtsast välja Peahari Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (26)
7591 200 Z3g* Kähare peaga poisike lääb metsa ja ajab kõik loomad välja Päähari Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 153 ja 170 (55)
7592 200 Z3g* Kahara pääga poisikene lääb metsa, ajab metsa seest hulga loomi välja Harjaga pääd sugima Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (30)
7593 200 Z3g* Pisike käharpääga poisike läheb metsa, ajab metsloomad välja Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (27)
7594 200 Z3h* Kahare pääge poisike lää mõtsa, aa mitmesugu linde vällä Harjage pää sugimine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (44)
7595 200 Z3h* Käharpää poisike lää metsa, aa metsast mõndasugu lindusi välla Päähari – pää sugimine Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (48)
7596 200 Z3h* Käharpää poiss läheb metsa, ajab metsast välja mõndasugust lindu Päähari ja söödikud Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 612 (26)
7597 200 Z3h* & Kähärä päägä poisike lähäb mõtsa, aab kiksugu linde vällä Pää sugimine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (109)
7598 200 Z3h* Kahara peaga poisikene lähab metsa ja ajab sealt mitmesugusid linde välja Peahari Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (7)
7599 200 Z3i & Üks käherpeaga poisike läheb metsa, ajab kõik metsast välja Peahari Ris 1892 J. Holts E 1845 (32)
7600 200 Z3j% & Veike kähärpia poisike ajab siad-lambad puuheenamaalle, luuvikatiga lüiakse maha Harjaga soetakse piad, pialaud all SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (199) 200C16a2 200D7d2 200D7d3 1873
7601 200 Z3k & Kahara pääga poiskõne aja mõtsast susse ja karhe välle Hari juuste sisest täie Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (15)
7602 200 Z3l & Kahara pääga poiskõnõ, aja Tsitsi-Andri tsiku vällä Pääsugimisõ hari Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (7)
7603 200 Z4* Kahara pääga vanamees aja metsast sigu välja Juusesugimise hari Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (71)
7604 200 Z4* Kähärä pääga vanamiis lätt mõtsa ja aase kõik mõtseläjä vällä Hari Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34079 (101)
7605 200 Z4* & Kähärä pääga mehekene aja mõtsast valgit varsu vällä Pääd otsitas Se 1929 A. Gehrke S 17148 (25)
7606 200 Z5* Punase peaga poiss ajab pühapa homiku kõik härjad metsast välja Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (52)
7607 200 Z5* & Punatse pääga poisikene aja vitsaga lambid takan Täikamm oll, aja täisid takan As 1996 E. Vahtramäe EFA I 18, 99 (14)
7608 200 Z6a & Pisike valge peaga poiss ajab suure seakarja metsast välja Peahari Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (158)
7609 200 Z6b & Valge peaga poiss läheb metsa, aab hallid sead välja Harjaga pead sugedes Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (72)
7610 200 Z6c* & Mets valgid sigu täis, valge peaga poiss ajab välja Täid peas ja peahari Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (10)
7611 200 Z6c* Valge peaga poisike ajab valged põrsad metsast välja Peahari Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (13)
7612 200 Z7a* Musta peaga poiss läheb metsa ja ajab metsast sead välja Peahari Tor 1888 G. Volmerson H I 2, 707 (2)
7613 200 Z7a* & Must poisike läheb metsa, ajab sead välja Peahari ajab täid peast maha Ann 1956 A. Kagovere RKM II 58, 545 (9)
7614 200 Z7b* & Musta peaga poiss ajab metsast hallid sead välla Peahari Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (30)
7615 200 Z7b* Must poiss ajab metsast valgeid põrssaid välja Peahari Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 82
7616 200 Z7c* & Must poiss aeab valged lammad metsast välja Peahari Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (55)
7617 200 Z7c* Must karjane läks metsa ja ajas valged lambad välja Kamm ja täiad pääs Nõo 1922 J. Rebane A 347 (2)
7618 200 Z8 & Must mees, must kaabu peas, ajab iga pää põrsad lautast välja Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (53)
7619 200 Z9* Pigise kasukaga poiss ajab sead metsast välja Peahari Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 174 (3)
7620 200 Z9* & Pisike pigine poiss läheb metsa, ajab põrsad välja Peahari HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (6)
7621 200 Z9* Pisike pigispeaga poisike läheb metsa, ajab loomad välja Peahari Tln 1926 M. Sengbusch E 57365
7622 200 Z10 & Veikene mets sigu täis, pihkane poiss ajab kanepise kepiga sigu taga Pea ja peahari Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (114)
7623 200 Z11a & Pisikene poisikene, vaiguvammus sel'las, aab pisikesed põrssad laadast välla Piahari Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 379 (101)
7624 200 Z11b & Laia peaga poisikene, vaiguvammuses vennike, aeab loomad lagedale, puistab piinajad tapule Peahari Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 18 ja 53 (69)
7625 200 Z11b Laia peaga poisike, vaiguvammuses vennike, ajab loomad lagedale, puistab piinajad tapule Peahari 1890 E EM 79 (626)
7626 200 Z11b Laia pääga poisike, vaiguvammuses vennike, ajab loomad lagedale, puistab piinajad tapule Päähari 1913 E EM2 70 (806)
7627 200 Z12* Tõrvase kasukaga poiss ajab sead metsast välja Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 179 (1)
7628 200 Z12* Tõrvane poiss läheb metsa, ajab punased põrssad välja Peahari JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 380 (30)
7629 200 Z12* & Tõrvapoisike läheb metsa, ajab metsast kirjuid sigu välja Peahari Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (3)
7630 200 Z13 & Metsas sead, veike raudkasukaga poisike ajab sigu taga (Im Walde sind Schweine, ein kleiner Junge mit eisernem Pelz verfolgt die Schweine) Läuse Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 277
7631 200 Z13 Metsas siad, väike raudkasukaga poisike ajab sigu taga Täid pääs 1890 E EM 95 (807)
7632 200 Z13 Metsas siad, väike raudkasukaga poisike ajab sigu taga Täid pääs 1913 E EM2 82 (1021)
7633 200 Z14+ Pisike musta kasukaga poiss aeab paksus metsas sigu taga Peaharjaga pea sugemine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (83)
7634 200 Z14+ Kõba kasukaga poiss ajab sead metsast koju Harjaga pea sugemine Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 582 (23)
7635 200 Z14+ & Luuka kaskage poisike lää mõtsa, ajas kiksugu linde vällä Harjage pää sugimine Trv 1894 A. Rull H III 20, 139 (24)
7636 200 Z15a & Laia laki mees, lihab metsa, aeab siad metsast välja Peahari Jäm 1937 A. Kukk KKI WS
7637 200 Z15b & Musta lakiga poiss lääb metsa ja aab pörssud taga Pea sugemine harjaga Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 155 (21)
7638 200 Z16+ Poiss ajab metsas sigu taga Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (23)
7639 200 Z16+ Sajajalgne poisikene ajab sead välja Hari Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (10)
7640 200 Z16+ & Nudi peaga poiss läheb metsa ja ajab hallid sead välja Harjaga pead sugema Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 49 (20)
7641 200 Z16+ Hall poiss läheb metsa, ajab karja sigu välja Täi kammimine peast Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (9)
7642 200 Z17a & Halli pääga miis lätt mõtsa, aase kõik soe' mõtsast vällä Hari Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (73)
7643 200 Z17b & Hall-hall teedakõnõ aja ravvatsõ nuiaga mustõ tsiku takah Pääd otsitas Se 1928 T. Linna S 9131 (85)
7644 200 Z17c & Vana hall teedakõnõ aja var'kost Vooru tsiku ja Intsu-Antsu põrsid Se 1933 N. Oinas S 58591 (45)
7645 200 Z18a* Kõvõra jalaga teedakõnõ aja Antsu tsiko var'kost vällä Pääd otstas Se 1934 A. Tammeorg S 84029 (11)
7646 200 Z18a* Kõvõra jalaga teedakõnõ aja Intsu-Antsu põrssit ar Pääd otstas Se 1934 A. Tammeorg S 84029 (11)
7647 200 Z18a* & Kõvõra jalaga teedakõnõ aja Indsu-Andsu tsiko ja Oina-Andsu põrssit välla Kuuk kisk ahost hütsi vällä Se 1936 A. Tammeorg S 123070 (1)
7648 200 Z18b & Kõvera jalaga Jaanikene ajab kaasikust sigu välja Harjaga kammitakse juust Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (26)
7649 200 Z18c & Vana kõvõra jalaga mehekene, var'kust aja eläjit vällä Pääd otstas, väidsega täie Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
7650 200 Z18d & Kõvõra jalaga mehekene aasõ hummogu varra tsiko pahast vällä Kuuk Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 650 (100)
7651 200 Z18e & Üte jalaga teedakõnõ aja pääle tsiku vällä Täie otsmas Se 1934 M. Peramets S 78514 (51)
7652 200 Z19+% Vanamiis aja tsiku mõtsast vällä Kammiga kammitas pääd Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 491 (11) 1080 1778
7653 200 Z19+% Mees läheb metsa, ajab valged sead välja Peahari ja täid Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (92) 1080 1778
7654 200 Z19+% Ravvanõ sõdur aja mõtsast tsiko vällä Pääd otsitakse Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 96 (279) 1080 1778
7655 200 Z19+% & Tsinds-Ands, Antskõnõ, aasõ ravvadsõ kepiga mõtsast tsikko vällä Täie tapõtas Se 1929 V. Savala S 17515 (14) 1080 1778
7656 200 Z19+% & Ravvanõ miis, puu pää, käu suurt mõtsa piteh ja kelle saa mano, tuu höörahüt purust Pääd otsitas, ravvanõ miis, puu pää ommõ väits Se 1935 A. Jänessoo S 105358/9 (6) 1080 1778
7657 200 T/ & Harktus, paun, tsälktus, kats õrretäit valgit kannu, pilktus, nos, varik ja varikus musta tsea tsongva Poiss Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (7) 533K
7658 200 U/ & Hark all ja paun peal, hargi peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa all sead, pooleaastane poisikene, kivikasukas seljas, ajab metsast sead välja Inimene ja peahari ajab täid välja Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (10) 1693Y
7659 200 # 625 1302
7660 201 A1a & Hatt hauk, hamba' pudovase Ku kolk linnu, nii luu pudovase Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (2)
7661 201 A1b1 Hatt hauk, hamba tsilguse Linnu kolgitas Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (27)
7662 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilguse Kolgitsaga kolg'tas linno Se 1929–1930 E. Põllula S 17893 (60)
7663 201 A1b1 & Hatt hauk, hamba tsilgusõ Linno kolgitas Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (26)
7664 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgasõ Linade kolkimine Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (35)
7665 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linu kolgitas kolgitsaga Se 1934 M. Peramets S 78515 (56)
7666 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linnu kolgõtas Se 1928 T. Linna S 9126 (25)
7667 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linno kolg'tas kolgitsaga Se 1928 T. Haak S 4339 (43)
7668 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linakolkmine Se 1927 J. Orusaar S 2358 (22)
7669 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linnu kolgõtas Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (48)
7670 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linno kolgõtas kolgitsõga Se 1930 A. Põhi S 23132 (3)
7671 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linno kolgõtas Se 1935 A. Põhi S 116198 (27)
7672 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Kolgitsõga linno kolgõtas Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (13)
7673 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Linno kõlgõtas Se 1930 V. Ruusamägi S 25957 (51)
7674 201 A1b1 Hatt hauk, hamba' tsilgusõ Väikõ kolkitsa Se 1933 N. Oinas S 66676 (65)
7675 201 A1b1 Hatt hauk, hamba tsilkusõ Se 1927 Linnasaar S 1475 (12)
7676 201 A1b2* & Hatt hauk, hamba' usse tsilguse' Kolgits, linu kolgadas Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (19)
7677 201 A1b2* Hatt hauk, hamba' tsilgusõ' vällä Linakolgits Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (99)
7678 201 A1b2* & Hatt hauk, hamba' suust tsilgusõ Linnu kolgitas Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (12)
7679 201 A1c* Külähatt hauk, hamba' tsirgusõ Linno kolgotas Se 1932 V. Ruusamägi S 40376 (7)
7680 201 A1c* & Külähatt hauk ja hamba tsilgusõ Linnu kolgitas Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 521 (5)
7681 201 A1c* Külähatt hauk, tsilgusõ hamba' suust vällä Linno kolgõtas Se 1935 N. Oinas S 103036 (17)
7682 201 A2a & Peni haogup, hamba pudinase Linnu rabatas Rõn 1889 C. Berg H II 30, 725 (89)
7683 201 A2b1 Peni hauk, hamba tsilguse Linakolkmine Vas 1895 P. Saar H III 22, 334 (56)
7684 201 A2b1 & Peni hauk, hamba tsilguse Linakolkmine Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (2)
7685 201 A2b1 Pini hauk, hamba' tsilgusõ Linnu kolgõtas, luu tsilgusõ Se 1933 A. Tammeorg S 66771 (29)
7686 201 A2b1 Pini hauk, hamba' tsilgusõ Linu kolgitakse Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 644 (29)
7687 201 A2b1 Pini hauk, hamba' tsilgusõ Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 519 (9)
7688 201 A2b1 Pini hauk, hamba' tsilgusõ Linakolkminõ Se 1927 E. Põllula S 647 (20)
7689 201 A2b2 & Pini hauk, hamba' tsilgusõ suust vällä Linno kolgõtas Se 1933 V. Ruusamägi S 65061 (33)
7690 201 A2c & Küläpini hauk, hamba silguse Linamasin Se 1895 J. Tint H III 26, 466 (71)
7691 201 A3* & Koer haugub, hambad pudenevad Linamasin Plt 1891 J. Reinthal E 476 (37)
7692 201 A3* Koer haugub, hambad tilguvad suust Linade kolkimine Räp 1961 A. Org RKM II 135, 663 (4)
7693 201 A3* Koer haugub, hambad kukkuvad suust välja Linu kolgitakse Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493/4 (21)
7694 201 B & Pini hauk, persest tsilgus luid Linnu kolgõtas kolgitsaga Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (27)
7695 201 B Halli mäel haugub, suust tilgub luid Lõks 1887 Meelej. nr. 47 (1887) 375 (2)
7696 201 C/ & Pini hauk, perse pauk, hatt hauk, hamba' tsilgusõ' Kolgits Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 273 (72) 1577F
7697 202 a1 & Haud pääl, haud all, tedrekeele kesken Reheparred Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 17 (132)
7698 202 a2 & Haud all, haud pääl, tedrekeele keskel Parred rehes ehk tares Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (39)
7699 202 b & Maa all, maa pääl, tedrekeele kesken Kooljahaud Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 35 (315)
7700 202 c & Lagi all, lagi pääl, tedrekeele kesken Sari Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 13 (32)
7701 203 & Hea mees, kui ei saa, paha mees, kui saab Laenaja 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (236)
7702 203 Hää mees, kui ei saa, paha mees, kui saab Laenaja 1890 E EM 39 (164)
7703 203 Hää mees, kui ei saa, paha mees, kui saab Laenaja 1913 E EM2 36 (203)
7704 203 Hea mees, kui ei saa, paha mees, kui saab Laenaja 1914 E MM 7 ja 42 (44)
7705 203 Hea mees, kui ei saa, paha mees, kui saab Laenaja 1920 E MM2 7 ja 46 (45)
7706 203 Hea mees, kui ei saa, paha mees, kui saab Laenaja 1994 E MM3 5 ja 36 (45)
7707 203 # vs: EV 5260
7708 204 A1a1* & Hää söök herrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupoegadele, siiski ei söö siga ega kõlba koertele Sool Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 5 ja 7 (1871) 30 ja 42 (2)
7709 204 A1a1* Hää söök herrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupoegadele, siiski ei söö siga ega kõlba koertele 1879 Undritz ELKk II 122 (9)
7710 204 A1a1* Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupoegadele, siiski ei söö siga ega kõlba koertele Sool 1882 ER Kal. (1882) 105 ja 110 (1)
7711 204 A1a1* Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupoegadele, siiski ei söö siga ega kõlba koertele Sool 1910 Mickwitz Kal. (1910) lk-ta
7712 204 A1a1* Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupoegadele, siiski ei söö sigagi ega kõlba koertele Sool Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (11)
7713 204 A1a1* Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupojale, siiski ei söö siga ega kõlba koertele Sool Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 57 (74)
7714 204 A1a1* Hää söök härrale, kaunis söök kuningale, tarvis talupojale, siiski ei söö siga ega kõlba koertele Sool Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 548 (122)
7715 204 A1a1* Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, läheb tarvis talupojale, siiski ei söö seda sead ega kõlba koertele Sool Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (85)
7716 204 A1a1* Hää söök herrale, kaunis söök kuningale, tulus talupojale, siiski ei söö siga teda ei ka kõlba koertele Sool Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (2)
7717 204 A1a1* Hää söök herrale, kaunis söök kuningale, ei söö tsiga ei ka kõlba penile, tarvis talupojale Sool Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (66)
7718 204 A1a1* Hää süük herräle, kaunis süük kunigalõ, tarbis talupojalõ, ei süü tsiga ei ka kõlba koeralõ Imärind Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (18)
7719 204 A1a2 & Hää söök härräle, kaunis kunigale, vaja talupoigile, siski ei söö siga ega kõlba penile Sool Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (27)
7720 204 A1a3* Hüvä ruok herralle, kaunis ruok kuninkalle, tarvis talupoikielle, ei sitä süö sika ega kelpa koerteleki Suol Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 143 (75)
7721 204 A1a3* Hiä roog härräle, kallis roog kuningalle, talupoegadelle, ei sünni sigadelle egä kõlba koerdele Sool KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (37)
7722 204 A1a3* & Hää roog härrale, kallis roog kuningale, tarvis talupoigele, mis ei taha siga ega kõlba koerale Sool Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (39)
7723 204 A1a4 & Hea härrale, kaunis kuningale, tarvis talupojale, siiski ei söö sead ega kolba koertele Sool Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (53)
7724 204 A1b & Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, tervis [sic!] talupoegadele, siiski ei söö siga Sool SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (87)
7725 204 A1c & Herräle hää süük, kuningallõ kaunis süük, tarvis talopojalõ, sõski ei kõlba pinilegi Suul Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (46)
7726 204 A1d & Hea roog härrale, läheb tarvis talupojale, ei teda süö sead ega kõlba koertele Seened VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 364 (6)
7727 204 A1e & Ole hää söök härrale, ole hää söök kunigale, ole hää söök talumehele Sool Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 826 (149)
7728 204 A2a & Hea söök saksale, kallis söök kuningale, tarvis talupoegadele, ei teda söö siga, ei kõlba koertele Sool Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 62 ja 87 (221)
7729 204 A2b & Hää söök säksale, kaunis talopojale, siski ei söö tsiga Sool Plv 1890 J. Tobre H III 11, 628 (33)
7730 204 A3 Ilus söök isandale, kaunis söök kuningale, tarvis talupoegadele Sool 1992 Metstak2 32 ja 33
7731 204 A3 & Ilus söök oli isandale, kaunis söök oli kuningale, tarvis talupoegadele Sool Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 564 (74)
7732 204 A4a & Kaunis toit kuningale, tarvis talupoegadele, aga ei kõlba koertele Suul MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (17)
7733 204 A4b & Hea söök kuningal, tulus talopojale, sial siiski kõlbmata Sool Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (98)
7734 204 A5+ & Hea söök herrale, aus ametnikule, tarvis talupoegille, siga ega koer ei söö Sool Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (6)
7735 204 A5+ Kuningale kuulus asi, herrale hea asi, talupojale tarvitusest, viska maha, siga ka ei taha Sool Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 99 (100)
7736 204 A5+ Kuulus roog kuningale, hea roog isandale, mekib mõni mamma ka, koer ei söö kudagi Tubakas JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (16)
7737 204 Ba Hää söök herrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1890 E EM 39 (166)
7738 204 Ba Hää söök herrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1913 E EM2 36 (205)
7739 204 Ba Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1914 E MM 7 ja 43 (45)
7740 204 Ba Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1920 E MM2 7 ja 46 (46)
7741 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1994 E MM3 5 ja 36 (46)
7742 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1926 Raud KL III 213 (11)
7743 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1934 Raud VMj 213 ja 214 (11)
7744 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 72 (6)
7745 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1979 Metstak 13 ja 33 (111)
7746 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1992 Metstak2 32 ja 33
7747 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, aga ei söö siga ega katsu koer Sool 1991 VJr 39 ja 40 (8)
7748 204 Ba Hia süök härrale, kaunis süök kuningalle, siiski ei süö sika eka kolba kuertele Tupak 1995 EMrd V 73 (13)
7749 204 Ba & Hää süük härräle, kaunis süük kuningale, siski ei süü siga egä kõlba koerale Suul Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (26)
7750 204 Ba Hea söök härrale, kaunis söök kuningale, siiski ei söö siga ega kõlba koertele Vorstiork, pahl Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (26)
7751 204 Ba Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, siski ei söö siga ega kõlba koerale Sool Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 408 (24)
7752 204 Ba Hia süök herrale, kaunis süök kuningale, siiski ei süö siga ega kõlba kueridele Suol Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 182 (31)
7753 204 Ba Hia süök härrale, kaunis süök kuningalle, siiski ei süö sika eka kolba kuertele Tupak Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 23 (2)
7754 204 Bb & Aus söök härrale, kallis söök kunningale, siiski ei söö teda sead ega kõlba koerdelegi Sool Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 535 (43)
7755 204 C1a & Kuningale kõlbab, koer teda ei söö Sool JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 210 (101)
7756 204 C1b & Kõlbab kuningale, kõlbab inimisele, siiski siga ei söö Sool Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 272 (14)
7757 204 C2a Ei seda söö siga ega katsu koer, siiski sööb saks ja tahab talupoeg Sool 1890 E EM 30 (65)
7758 204 C2a Ei seda söö siga ega katsu koer, siiski sööb saks ja tahab talupoeg Sool 1913 E EM2 29 (80)
7759 204 C2a & Ei seda söö siga ega katsu koer, siiski sööb saks ja tahab talupoeg Sool Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (140)
7760 204 C2b1 & Olgu ta saks ehk sant, kõik teda söövad, aga anna koertele, need teda ei söö Sool VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (142)
7761 204 C2b2 & Saks sööb, sant sööb, viska maha, koergi ei söö Vorstivarras Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (66)
7762 204 C2c & Saks sööb, aga siga ei söö Sool Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (12)
7763 204 C3 & Koerad ja sead ei söö, inimesed söövad Keedusool Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (58)
7764 204 # 1896 1897
7765 205 A1a1 Hüä lind, liha süvvä-äi, hüä puu, palki saa-ai Mesilane ja mesipuu 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (13)
7766 205 A1a1 Hea lind, liha ei sööda, hea puu, palki ei saa 1963 Siim-Vallner III 282
7767 205 A1a1 Hää lind, liha ei süvvä, hää puu, palki ei saa Mesiläne Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (43)
7768 205 A1a1 & Hüä lind, liha süvvä-äi, hüä puu, palki saa-ai Mehine ja taropakk Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (37)
7769 205 A1a1 Hää lind, aga liha ei sööda, hää puu, aga palki ei saa Mesilane ja mesipuu 1890 E EM 39 (163)
7770 205 A1a1 Hää lind, aga liha ei sööda, hää puu, aga palki ei saa Mesilane ja mesipuu 1913 E EM2 36 (202)
7771 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1914 E MM 7 ja 42 (43)
7772 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1920 E MM2 7 ja 45 (44)
7773 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1994 E MM3 5 ja 36 (44)
7774 205 A1a1 Hää lind, aga liha ei sööda, hää puu, aga palki ei saa Mesilind ja mesipuu 1901 EkÕ 17 (6)
7775 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa 1940 Lasteleht nr. 8 (1940) 160 (11)
7776 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa 1920 Kmpm. KLr I8 16
7777 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa 1924 Kmpm. EL I9 16
7778 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1926 Raud KL III 213 (10)
7779 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1934 Raud VMj 213 ja 214 (10)
7780 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane ja mesipuu 1935 Huvit. V Lisa 18 (58)
7781 205 A1a1 Hää lind, aga liha ei sööda, hää puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1939 Nugis 286 ja 313 (39)
7782 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane ja mesipuu 1959 Säde nr. 60 ja 69 (1959) 4
7783 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa 1960 Ordlik EKÕ (1960) 139 (3)
7784 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa Mesilane, mesipuu 1960 Remmel-Ordlik 208 (1)
7785 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saa 1963 Aver-Alttoa (1963) 231
7786 205 A1a1 Hää lind, aga ta liha ei sööda, hää puu, aga palgiks ei kõlba Mesilind, mesipuu 1909 Lasteleht nr. 7 (1909) 112 (3)
7787 205 A1a1 Hea lind, liha ei sööda, hea puu, palki ei saada Mesilane ja mesipuu 1955 ÜÕÕ 82 (3)
7788 205 A1a1 Hea lind, liha ei sööda, hea puu, palki ei saada 1957 Janno-Salun III 220
7789 205 A1a1 Hea lind, liha ei sööda, hea puu, palki ei saada Mesilane ja mesipuu 1970 Kriisa-Villand 51 (10)
7790 205 A1a1 Hea lind, liha ei sööda, hea puu, palki ei saada Mesilane, mesipuu 1972 Täheke nr. 12 (1972) 15
7791 205 A1a1 Hea lind, liha ei sööda, hea puu, palki ei saada Mesilane ja mesipuu 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (9)
7792 205 A1a1 Hea lind, aga liha ei sööda, hea puu, aga palki ei saada Mesilane, puu Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (4)
7793 205 A1a2 & Hia lind ja liha ei söö ja hia puu ja palki ei saa Membrum virile (mehe liige) Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 37 (1)
7794 205 A1a3 & Lind hüä, lihha õi süvvä, puu paras, palki õi saa Mehiläne ja vabarnas Se 1934 A. Tammeorg S 90824 ja 90828 (32)
7795 205 A1b Hüä lind, liha süvvä-äi, paras puu, varrast ei saa Mehiläne ja vabarnavars Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 78/9 (18)
7796 205 A1b Hüä lind, liha süvvä-äi, paras puu, varrast saa-ai Mesilane, vabarnapuu Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (49)
7797 205 A1b & Hüvä lind, lihha süvvä-äi, paras puu, varrast saa-ai Mesilane ja vabarnas Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 693 (12)
7798 205 A1c & Lind hüä, lihha süvvä-äi, puu paras, parrast saa-ai Mehiläne, vabarnas Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (1)
7799 205 A1d & Hüä lind, lihha süvvä-äi, paras puu, asja saa-ai Mesiläne, vabarnas Se 1927 E. Põllula S 646 (14)
7800 205 A1e & Lind om, liha ei saa, puu om, palki ei saa Tarupakk ja mehilese' Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
7801 205 A1f & Lind hüä, lihha saa-ai, puu hüä, varrast saa-ai Mehine, vaparn Se 1930 A. Põhi S 24831 (17)
7802 205 A1g & Lind hüä, liha saa-ai, puu hüä, pird saa-ai Se 1933 N. Oinas S 58567 (30)
7803 205 A1h* Lind om, lihha saa-ai, puu om, pulka saa-ai Mehidsepakk Se 1929 V. Savala S 17527 (104)
7804 205 A1h* & Hää lind, liha ei saa, hää puu, pulka ei saa Mesilane, vabarnas Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (6-7)
7805 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Mesipuu ja mesilased 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (17)
7806 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Mesipuu ja mesilased 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (17)
7807 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda 1935 Muuk-Mihkla I 21
7808 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Mesipuu ja mesilased 1948 Mihkla KlL 75 (16)
7809 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Mesipuu ja mesilased 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (16)
7810 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Mesipuu ja mesilinnud 1979 Metstak 18 ja 34 (175)
7811 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Mesipuu ja mesilinnud 1992 Metstak2 49 ja 50
7812 205 A2a* & Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga liha ei sööda Linnupuu, mesilind SJn 1903 M. Evert H III 30, 521 (50)
7813 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, liha ei süüa Mesipuu, mesilind Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 330 (10-11)
7814 205 A2a* Hää puu, palki ei saa, hää lind, liha ei söö Mehine Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 268 (38-39)
7815 205 A2a* Hea puu, aga palki ei saa, hea lind, aga ei sööda Mesipuu ja mesilased Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 228 (3)
7816 205 A2b1* & Puu hüä, pulka saa-ai', lind hüä, lihha süvvä-äi' Vabarnavars ja mehiläne Se 1928 T. Haak S 4330 (6)
7817 205 A2b1* Puu hüä, pulka saa-ai, lind hüä, süvvä saa-ai Mesiläne ja vabarnas Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (125)
7818 205 A2b1* Hüä puu, pulka saa-ai, hüä lind, liha süvvä-äi Vabarnas, mehilane Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (50)
7819 205 A2b1* Puu om, pulka saa-ai, hüä lind, lihha ka süvvä-äi Vabarnas – puu ja mehiläne Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
7820 205 A2b1* & Puu om, pulka saa-ai', lind om, lihha süvvä-äi' Vabarnavars ja mehiläne Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (29)
7821 205 A2b1* Puu ommõ hüä, a pulka timäst saa-ai, lind ommõ, a lihha ei süü inimene, ei luum Vabarnavars, mesiläne Se 1935 A. Kits S 100020/1 (57-58)
7822 205 A2b2 & Paras puu, pulka õi saa, hüä lind, lihha õi süvvä Vabarnas ja mehiläne Se 1933 A. Tammeorg S 66772 (30a)
7823 205 A2c & Paras puu, varrast saa-ai', hüä lind, lihha saa-ai' Vabarnas ja mehiläne Se 1928 T. Linna S 9132 (95)
7824 205 B & Hüä puu, a palki õi saa Kadajas Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (22)
7825 205 B Hea puu, aga palki ei saa 1980 Laur IV 22
7826 205 B Hää puu, aga palki ei saa Se 1991 A. Relli RKM II 444, 465 (91)
7827 205 C Hea lind, aga liha ei sööda 1980 Laur IV 13
7828 205 C & Lind hüä, lihha süvvä-äi Mehine Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (53)
7829 205 # lsmng
7830 206 A1a & Heinte peal käib, aga ei kobise Vari Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (108)
7831 206 A1b1 & Haina pääl käib ja ei kabise Vari Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (20)
7832 206 A1b2 & Heenus kõnnib, ei kabise Inimese vari KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 875 (34)
7833 206 A1c & Heinas käib, ei kahise Päike HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (5)
7834 206 A1d & Käib üle heinte, aga ei sahise Vari Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 386 (170)
7835 206 A1e & Käib heinte peal, aga ei pragista Vari Trt 1927 K. Pormeister E 59839 (220)
7836 206 A2a & Kes heinte peal käib, aga ei kabise Vari Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (1)
7837 206 A2a Kes käib heinte peal ja ei kabise Vari 1913 E EM2 55 (547)
7838 206 A2a Kes käib heinte peal ja ei kabise Vari 1914 E MM 20 ja 48 (46)
7839 206 A2a Kes käib heinte peal ja ei kabise Vari 1920 E MM2 20 ja 51 (50)
7840 206 A2a Kes käib heinte peal ja ei kabise Vari 1994 E MM3 17 ja 42 (50)
7841 206 A2b* Kes käib heinte pääl ja ei kabista Vari Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 121 (33)
7842 206 A2b* & Kes käib heinte peal, aga ei kabista Vari TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (58)
7843 206 A2c & Kes heinte peal käib ja ei krabise Vari MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (44)
7844 206 A2d1 & Kes käib heinte pääl, aga ei kahista Vari Pal 1930 M. Jürgenson E 70354 (41)
7845 206 A2d2 & Kes käib heinte pääl kahinata Inimese vari Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (109)
7846 206 A2e & Mis kõnnib mööda heinu ja ei kõhista Vari Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (11)
7847 206 A2f & Mis läheb kabinata heinast läbi Vari Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (108)
7848 206 A2g & Mis lähab kahisemata heinalattu Päävapaiste Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (16)
7849 206 B & Õlge pial tallab, aga ei sabise Vari MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 696 (83)
7850 206 C & Kõnnib ja ei kõbisa Vari Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (135)
7851 206 D & Tiiuke kõnnib, ei kõbise Inimese vari Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (22)
7852 206 E/ & Pitkem puist, pitkem maist, heinus kõnnib, ei kõbise Vari KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (3) 1610M
7853 206 F1a/ & Tulõn ei pala, viin ei upu, mullan ei mädäne, olgi pääl ei kõsise Inemise nimi Har 1889 J. Pähn H II 32, 196 (16) 2490Q1a
7854 206 F1b/ & Viih ei upo, tulõh ei pala, olgi pääle sateh kõsahtõ ka õi' Vari Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (14) 2490Q1b
7855 206 F2a/ & Tullõ lätt, pala-ai, vette lätt, upu-ui, olgi piteh lätt, kõsisõ-õi Vari Se 1927 M. Pihlapuu S 1991 (15) 2490Q2a
7856 206 F2b/ & Lätt vette, upu-ui ar, lätt tullõ, pala-ai ar, lätt läbi olgi, kõsisõki-i' Päiv Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109739 (28) 2490Q2b
7857 206 G/ & Isi tillu mutikene, kõrvad kõku-rõkukesed, saba tillu-tallike, õlis kõnnib, ei kõbise Kirp Ksi 1889 H. Paap H III 8, 100 (15) 1648Q
7858 206 H/ & Vette lätt, vesi ei liigu, ruugu lätt, ruug ei kõhise, tulle lätt, tuli ei paluta Vari Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (19) 1197J 2490P
7859 207 & Heinakuhi metsas ja mehed jooksevad üle kuhja Sipelgapesa 1892 T. Wiedemann E 9106 (13)
7860 207 Heinakuhi metsas, mehed jooksevad üle kuhja Sipelgapesa 1913 E EM2 36 (206)
7861 207 Heinakuhi metsas, mehed jooksevad üle kuhja Sipelgapesa 1939 Nugis 286 ja 313 (40)
7862 207 Heinakuhi metsas, mehed jooksevad kuhja ümber 1980 Laur IV 15
7863 208 & Hiidä halukene – ei halukene, võta tsirk kinni – ei tsirk, kaku pudsajid – ei pudsaj, söö liha – ei liha Kala Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (20)
7864 209 Aa & Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat (Hellklingender Baum, hellklingender Stamm, da ist Gold, da ist Silber) Eine Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (13)
7865 209 Aa Hele puu, hele tamm, seäl on kulda, seäl on hõbedat Kirik 1782 Willmann 165 (12)
7866 209 Aa Hele puu, hele tamm, seäl on kulda, seäl on höbedat Kirkko 1851 Lönnrot2 178 (14)
7867 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat (Ein heller Baum, eine helle Eiche, da ist Gold, da ist Silber) Eine Kirche 1876 Wied. 264
7868 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl on kulda, sääl on hõbedat Kirik 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (12)
7869 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl on kulda, sääl on hõbedat Kirik 1890 E EM 39 (168)
7870 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl on kulda, sääl on hõbedat Kirik 1913 E EM2 36 (208)
7871 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (11)
7872 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (11)
7873 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat 1905 Kmpm. KLr 13
7874 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (39)
7875 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (213)
7876 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (59)
7877 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hobedad Kirik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (14)
7878 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl on kulda, sääl on hõbet Kirik Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (2)
7879 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl om kulda, sääl om hõbedat Kerik Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (21)
7880 209 Ab & Hele puu ja hele tamm, sääl om kulda, sääl om hõbet, sääl om kikke Kirik Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 192 (157)
7881 209 Ba & Helle kuus, helle tamm, sääl om kulda, sääl om hõpet Kirik Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (24)
7882 209 Bb & Hele kuusk, kole tamm, seal kulda, seal hõbe Kirik Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (11)
7883 209 # 705 803 1847 1853
7884 210 Aa & Hele täht, tume täht, rikka mihe maja külles Aken Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 479 (41)
7885 210 Ab & Hele täht, tume täht, rikka mehe aida ees Aidavõti Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (3)
7886 210 Ab Hele täht, tume täht, rikka mehe aida ees Võti 1890 E EM 39 (169)
7887 210 Ab Hele täht, tume täht, rikka mehe aida ees Võti 1913 E EM2 36 (209)
7888 210 Ba% & Hele täht rikka mehe läve all Aknad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (9) 832V1
7889 210 Bb & Hele täht rikka mehe räästa all Akken Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (106)
7890 210 C & Ilus leht, kena leht, rikka mehe tua ees Aken Koe 1889 R. Rapin H IV 1, 299 (2)
7891 210 # 705 1847 1853
7892 211 A & Heliseb kui kell, tuleb sisse kui kuningas, läheb välja kui sant Jõulud Tt 1877–1917 Anonüüm 020 H, R 1, 354 (5)
7893 211 B & Heliseb ja kõliseb, tuleb sisse ku saks, lääb välla ku sant Pühapäe Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (89)
7894 211 C & Heliseb kui isand, kuliseb kui kuningas, tuleb seia kui saks, lähäb ära kui sant Suured pühad Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (24)
7895 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Jõulud 1890 E EM 39 (172)
7896 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Jõulud 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 29 ja 42 (33)
7897 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Jõulud 1913 E EM2 36 (212)
7898 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Pühad 1914 E MM 7 ja 43 (46)
7899 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Pühad 1920 E MM2 7 ja 46 (47)
7900 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Pühad 1994 E MM3 5 ja 36 (47)
7901 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant 1927 Ainelo III 69
7902 211 D1a & Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Joulud Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (9)
7903 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Jõulud HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (44)
7904 211 D1b & Heliseb kui emand, kõliseb kui kuningas, saab siia saks, läheb ära kui sant Pühad Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 403 (45)
7905 211 D1b Heliseb emandana, kumiseb kuningana 1927 Ainelo III 67
7906 211 D2a* Heliseb kui emand, kuulus kui kuningas, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 427 (20)
7907 211 D2a* & Helisep kui emänd, kuulus kui kuningas, tuleva meile kui saksa, läävä ära kui sandi Pühi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (17)
7908 211 D2b1* & Kuulus kui kuning, heliseb kui emand, tuleb kui saks, läheb kui sant Pühad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (70)
7909 211 D2b1* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Pühad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 156 ja 169 (212)
7910 211 D2b2* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Pühad Plt 1889 Ülempaalalane H II 26, 928 (6)
7911 211 D2b2* & Kuulus kui kuning, heliseb kui emand, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Jõulud Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (97)
7912 211 D2b2* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb seie kui saks, läheb ära kui sant Pühad VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 (30) ja H, Mapp 27 (30)
7913 211 D2c & Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, saab siia kui saks, lähab ära, ei ole sant Pühad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (96)
7914 211 D2d & Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, saab süüa kui saks, läheb ära kui sant Pühad Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (48)
7915 211 E & Kuulsa kui kuningas, helijäs kui herr, tule siiä kui saks, lätt är kui sant Pühi (pühad) Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (72)
7916 211 Fa* Kuulus kui kuningas, saab siia kui saks, lähab ära kui sant Jõulupühad Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (43)
7917 211 Fa* & Kuulus kui kuningas, sõidab sisse kui saks, aga lähab välla kui sant Pühad Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (80)
7918 211 Fa* Kuulus kui kuningas, sõidab sisse kui saks, läheb ära, pole sandi taolenegi Jõulupühad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 191 (35)
7919 211 Fa* Kuulus kui kuningas, tuleb vastu kui saks, lähäb mööda kui sant Pühad Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (103)
7920 211 Fa* Nii kuulus kui kuningas, saab siia kui saks, saadetas ärä kui sant Jõulupühi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 407 (73)
7921 211 Fb* Kuulukse kui kuningas, saab siia kui saks, läheb mööda kui sant Suured pühad Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (7)
7922 211 Fb* & Kui kuulda, siis kuningas, saab siia, siis saks, lähab ära kui sant Pühad Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 51
7923 211 Fc* Kaugelt kuulus kui kuningas, saab seie, on saks, lääb mööda kui sant Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (82)
7924 211 Fc* & Kaugelt kuulus kui kuningas, saabub kui saks, läheb kui sant Pühad KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 345 ja 368 (110)
7925 211 Fd* Kuulus tulla kui kuningas, saab kätte kui saks, lähäb ära kui sant Jõulupühad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (647)
7926 211 Fd* & Kui tulemas, siis oo kuulus kui kuningas, saab siia kui saks ja läheb mööda kui sant Jõulupühad Kul 1938–1940 V. Eenveer ERA II 291, 211 (71)
7927 211 Fd* & Kui ligidal on tulemas, siis kuulus nii kui kuningas, tuleb seia kui saks, lähäb müeda kui sant Jõulud Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (20)
7928 211 Fd* Kui ligidale tulemas, kuulub kui kuningas, saab ligi kui saks, läheb mööda kui sant Pühad Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (16)
7929 211 Fe* Kuulus kui kuningas, sõidab kui saks, lähäb müöda muudkui nihä [sic!] aga taga Pühad Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (3)
7930 211 Fe* & Tulles kuulus kui kuningas, saab mööda läind, siis kui sant Suured pühad Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (141)
7931 211 G & Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui lähab, siis sant Pühad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 351 (130)
7932 211 G Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui läheb, siis sant Pühad 1890 E EM 72 (543)
7933 211 G Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui läheb, siis sant Pühad 1913 E EM2 64 (711)
7934 211 G Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui läheb, siis sant Pühad 1914 E MM 10 ja 43 (118)
7935 211 G Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui läheb, siis sant Pühad 1920 E MM2 10 ja 47 (120)
7936 211 G Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui läheb, siis sant Pühad 1994 E MM3 8 ja 38 (120)
7937 211 G Tuleb kuningana, elab isandana, läheb sandina 1927 Ainelo III 67
7938 211 H & Tuuakse tuppa kui härra, istub kui isand, viiakse välja kui sant Jõuluõled Pai 1926 R. Viidebaum E 59244 ja 59248 (10)
7939 211 I & Tuleb kui härra, istub kui isand, läheb välja kui kerjaja Jõulud Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 294 (18)
7940 211 J* Tuleb kui kuningas, läheb kui sant Pühad 1930 Huvit. II3 170 ja 248 (2)
7941 211 J* Tuleb kui kuningas, läheb kui sant 1933 Käis EV II/I lk-ta
7942 211 J* & Tuleb kui kuningas, läheb välja kui sant Suured pühad Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (148)
7943 211 J* Tuleb tuppa kui kuningas, läheb välja kui sant Näärikuusk Har 1970 M. Patte RKM II 279, 395 (1)
7944 211 K1a* Tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Pühad 1890 E EM 159 (1521)
7945 211 K1a* Tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Pühad 1913 E EM2 137 (1978)
7946 211 K1a* Tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Pühad 1929 Jürisson 166 (15)
7947 211 K1a* Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Pühad Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 11 (14)
7948 211 K1a* Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Suured pühad Trm 1969 J. Sildvee RKM II 268, 564 (67)
7949 211 K1a* & Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Pühad Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 91 (12)
7950 211 K1a* Tuleb kui saks, läheb kui sant Pühad Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 125 (13)
7951 211 K1b & Sant ast vällä, saks ast sisse Vana ja vastne aasta Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (85)
7952 211 K2 & Tuleb kui sant, läheb kui saks Pühad Rkv 1935 H. Lemeti A 14305 (32)
7953 211 L1* & Tuleb kui isand, läheb kui sant Pühad, valmistad selle vastu ja pärast, kui mööda on, siis oled väsind Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 330 (39)
7954 211 L1* Tuleb sisse kui isand, läheb välja kui sant Pühad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (211)
7955 211 L2 & Tuleb kui sant, läheb kui isand Jõulud Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (58)
7956 211 M & Äilib kui härra, saab seie, kuningas, üks kord aastas Jõulud Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (23)
7957 211 # 257 | vs: EV 9363 | kk
7958 212 & Helle helle heitis suure kuuse otsa pika poisi hõlma Hernes Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (13)
7959 213 & Helmid täis heinamaa, noppima ei lähe ükski Kaste 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (21)
7960 213 Helmeid täis heinamaa, noppima ei lähe ükski Kaste 1890 E EM 40 (173)
7961 213 Helmeid täis heinamaa, noppima ei lähe ükski Kaste 1913 E EM2 36 (213)
7962 213 Helmeid täis heinamaa, noppima ei lähe ükski Kaste 1979 Metstak 24 ja 35 (246)
7963 213 Helmeid täis heinamaa, noppima ei lähe ükski Kaste 1992 Metstak2 64 ja 66
7964 213 Heinamaa helmeid täis, keegi ei lähe noppima Kaste 1960 LS 420
7965 213 Heinamaa helmeid täis, keegi ei lähe noppima Kaste 1939 Nugis 286 ja 313 (42)
7966 213 Heinamaa helmeid täis, noppima ei lähe ükski Kaste 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (5)
7967 214 a & Ingli-ängli, kaks paari kingi, külimit kiisaluid, matt raudrõngaid Kell Ote 1955–1956 M. Lill RKM II 84, 139 (15)
7968 214 b & Heng-heng-heng, kaits paari kängi, matt raudrõngid, külimit kisaluid Lehm Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (2)
7969 214 c & Engi-engi, kaits paari kängi, matt raudrõngit, külimit kisalikke Kõrva Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (106)
7970 215 & Herelese emä, murelese muna, kari kapa rääks Püss Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (8)
7971 216 & Herm on toas, herm on kojas, hermu karvad katusel Suits Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (29)
7972 217 & Herned parsil pajatavad, ühes kooris kohisevad, põrandalle põgenevad, vasta maada madisevad, ei nad sünni patta panna ega viljaks veskel viia Rahe 1893 M. Tõnisson E 8874 (17)
7973 217 Herned pajas pajatavad, ühes kooris kabisevad, põrandale põgenevad, vasta maada madisevad, ei nad sünni patta panna ega viljaks veske viia Rahe 1913 E EM2 37 (214)
7974 218 & Hiilgab kui hõbe, paistab kui päe, särab kui kuld Tuli 1896 A. Kuldsaar E 24807 (64)
7975 218 Hiilgab kui hõbe, paistab kui päike, särab kui kuld Tuli 1913 E EM2 37 (217)
7976 219 a & Hiir istub, müts peas, kass käib ümber, kindad käes Sinepott, sinetaja TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (11)
7977 219 b & Hiir istub, kübar peas, kass ajab taga, kindad käes Mees situb, kübar peas, ja siga ajab taga, sõrad jalgade otsas Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (32)
7978 219 b Kass seisab kübar pääs, hiir käib ümber, kindad käes 1939 Lasteleht nr. 17/18 (1939) 296
7979 220 A1a1 Hiir läheb urgu, kats kullust kaalas Suguline akt Pst 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 314 (26)
7980 220 A1a1 Hiir lähab urgu, kats kullust kaalan Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (31)
7981 220 A1a1 Hiir lää urgu, kaits kullust kaalan Meeste asi Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (19)
7982 220 A1a1 & Hiir lääp urgu, kaits kul'lust kaalan Mehe asi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 19 (85)
7983 220 A1a1 Hiir lääb urgu, kaits kullust kaalan Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (139)
7984 220 A1a1 Hiir lätt urgu, kaits kullust kaalan Tsuuga pandas jalga Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (137)
7985 220 A1a1 Hiir lätt urgu, kaits kullust kaalan Man magamine Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (114b)
7986 220 A1a1 Hiir lätt urgu, kats kullust kaalan Geschlechts actus Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (46)
7987 220 A1a1 Hiir lätt urgu, kats kuljust kaalan Nusmine Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (10)
7988 220 A1a2 & Hiir läks urgu, kaks kuljust kaelas Jalg ja pastlanöörid Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (267)
7989 220 A1a2 Hiir läts urgu, kats kullust kaalal Kulli munineen Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
7990 220 A1a3 & Hiir lääp urgu, kaits kul'lust om kaalan Elunui (meesterahva suguliige) Krk 1931 L. Lepp KKI MS
7991 220 A1b1 Hiir lätt uustõ, kats kuljust kaalan Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 273 (70)
7992 220 A1b1 Hiir lätt uustõ, kats kullust kaalah Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (153)
7993 220 A1b1 Hiir lätt uustõ, kats kuljust kaalah Se 1933 N. Oinas S 58591 (43)
7994 220 A1b1 Hiir lätt uustõ, kats kullust kaalah Koinlõminõ Se 1935 A. Põhi S 116159 (41)
7995 220 A1b1 Hiir läks oonde, kaks kuljust kaelas Võn 1896 P. Rootslane E 24294 (1)
7996 220 A1b1 Hiir läts uundõ, kats kullust kaalah Савокупление Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (4)
7997 220 A1b1 & Hiir läts uustõ, kats kuljust kaalan Suguline ühinemine Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (21)
7998 220 A1b2* Hiir lätt uustõ, kats kuljust kaala pääl Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 910 (73)
7999 220 A1b2* & Hiir läits uuste, kats kõllust takan Sugutamine Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (73)
8000 220 A1b2* Lätt hiir uustõ, kats kullust kaalahn Rõu 1889 J. Gutves H III 11, 242 (820)