Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 19001 — 20000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
19001 584 Gb & Issänd hoia mulko tsuskamast Silm Se 1936 M. Vabarna S 121934 (26)
19002 584 H & Pealt karvane, alt karvane, sisse torka, siis Jumal hoidku Silm Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (29)
19003 584 Ia1* & All karvad ja pääl karvad, keskel Jumal hoidku Silmad Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (9)
19004 584 Ia1* Karva all, karva pääl, keskel hoidku Jummal Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (77)
19005 584 Ia2 & Karva all, karva pääl, kestpaik Jumal hoia Silm Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (25)
19006 584 Ia3 & Alt karvane, päält karvane, keskelt Jumal hoidku Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 428 (102)
19007 584 Ib+ & Karvad all ja karvad pääl, keskelt kui Jumal paraku Silmad Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (18)
19008 584 Ib+ Pääl omma ripsmõ, all omma ripsmõ, Jumal hoia keskel Silm Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 50 (12)
19009 584 J & Ümmargune auk, karvad ümberringi, Jumal hoidku, kui sisse torkad Silm Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (11)
19010 584 K & Üleval karvad ja all karvad, keskpaigas ise märg, Jumal hoia Silm Trt 1930 L. Uibopuu E 64712 (40)
19011 584 La* Ümbert karvane, seest vesine Silm Vig 1992 M. Kuus RKM, KP 19, 210 (45)
19012 584 La* & Seest vesine ja ümmertringi karvane Silm Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (10)
19013 584 Lb & Ümberringi karvane ja seest märg Silm Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 38/9 (17)
19014 584 Lc & All karvad, peal karvad, keskelt tilgub vett Silm Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 279 (29)
19015 584 Ma* All karvad, peal karvad, keskpaik imelik Silm Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (19)
19016 584 Ma* & All karva, pääl karva, keskpaigan imelik Silm Rõn 1889 C. Berg H II 30, 713 (6)
19017 584 Ma* Karvane all, karvane pääl, keskelt imeline Silm silmakarvuga, ripsmidega Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (70)
19018 584 Mb & All karvad, peal karvad, keskel imeasi Silm Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 282 (51)
19019 584 Mc & Peal karvad, all karvad ja keskelt imehea Silmad Tor 1877–1917 A. Madisson H, Jõgever 2, 192 (3)
19020 584 Md & Alt on karvane, pealt on karvane, keskelt kõige ilusam Silm JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (47)
19021 584 Me & Ülalt karune, alt karune, keskpaigast kõige kallim Silm Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (12)
19022 584 N+ Peal karvad, all karvad, keskel sile Silm Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 283 (58)
19023 584 N+ & Alt karvane ja pealt karvane, ümmargune veereb keskel Silm Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 191 (53)
19024 584 N+ All karu, peal karu, päike paistab keskel Silmad ja silmakarvad Tt 1923–1933 M. J. Eisen E 8° 12, 84 (276)
19025 585 & Karvad all ja muna peal Kaal Plt 1891 J. Reinthal E 481 (15)
19026 585 # 340 549
19027 586 & Karune iis ja urin järges Hobune vankri iis Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 153 (7)
19028 587 A1a & Karune kahe libeda vahel Hobune aiste vahel Kse 1890 M. Reimann H III 4, 494 (5)
19029 587 A1a Karune kahe libeda vahel Hobune aisade vahel Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (10)
19030 587 A1a Karune kahe libeda vahel Hobune ja aisad Ris 1896 J. Niinas E 26297 (12)
19031 587 A1a Karune kahe libeda vahel Hobune aisade vahel Tor 1904 J. Reimann H, R 8, 15 (8)
19032 587 A1a Karune kahe libeda vahel Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (74)
19033 587 A1a Karune kahe libeda vahel Hobune vankri ees Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 347 (6)
19034 587 A1a Karune kahe libeda vahel Hobune aiste vahel Kir 1937 E. Topmann ERA II 147, 627/8 (3)
19035 587 A1a Karune kahe libe vahel Hobune aiste vahel Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 368 (141)
19036 587 A1a Karune kahe libe vahel Hobu aissade vahel Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 112 (28)
19037 587 A1b* Karone lähäb kahe libedä vahele Hobune aeste vahel Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (26)
19038 587 A1b* Karune läheb kahe libeda vahele Hobune pannakse aiste vahele Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 201 (28)
19039 587 A1b* Karune läheb kahe libeda vahele Hobune aiste vahele Var 1933 M. Jakobson E 82454 (12)
19040 587 A1b* Karune läheb kahe libeda vahele Hob[une] aiste vah[el] Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (109)
19041 587 A1b* Karunõ lähäb kahe ljõbõda vahele Hobune aisade vahele Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 521 (7)
19042 587 A1b* Karune lääb kahe libeda vahele Hobu ja aisad Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (73)
19043 587 A1b* & Karune läheb kahe libeda vahele Hobune ja aisad Tor 1888 J. Volmerson H I 2, 707 (10)
19044 587 A1b* Karune läheb kahe libeda vahele Hobune Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (21)
19045 587 A1b* Karune läheb kahe libeda vahele Hobuse ette panemine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 812 (72)
19046 587 A1b* Karune läheb kahe libeda vahele Hobune aiste vahele Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (7)
19047 587 A1b* Karune läheb libeda vahele Hobune rakkes Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 338 (13)
19048 587 A1c & Karune pannakse kahe libeda vahele Hobune aeste vahele Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (14)
19049 587 A1d & Karune pistetakse kahe libeda vahele Hobune aeste vahel Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (10)
19050 587 A1e & Karune liigub kahe libeda vahel Hobune aisade vahel Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 232 (24)
19051 587 A2a Üks karvane kahe libeda vahel Hobune aiste vahel Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (19)
19052 587 A2a Üks karune kahe libeda vahel Hobune aeste vahel, ree- või vankreaeste vahel Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 221/2 (130)
19053 587 A2a Üks karune kahe libeda vahel Hobune ette rakendatud Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 418 (52)
19054 587 A2a Üks karune kahe libeda vahel Hobune aiste vahel Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 251 (85)
19055 587 A2a & Üks karune kahe libeda vahel Hobune LNg 1989 A. Korb RKM II 430, 580 (23)
19056 587 A2b Üks karune lähab kahe libeda vahele Hobune aiste vahele LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (8)
19057 587 A2b & Üks karune läheb kahe libeda vahele Hobune aeste vahel Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (7)
19058 587 B1a & Karune kahe sileda vahel Hobune aiste vahel Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 119 (696)
19059 587 B1b & Karvane lähäb kahe sileda vahele Hobone pannakse aisade vahele Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (12)
19060 587 B1b Karvane läheb kahe sileda vahele Hobune läheb aiste vahele Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 289 (10)
19061 587 B1b Karune lähäb kahe sileda vahele Hobune aiste vahele SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (195)
19062 587 B1c & Karvane pane kahe sileda vahele Hobune aiste vahele Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (2)
19063 587 B1d* Karune läeb sileda sisse Hobune läeb aiste vahele Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (12)
19064 587 B1d* Karune läheb sileda vahele Hobune pantakse aiste vahele SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (3)
19065 587 B1d* & Karvane läheb siledate vahele Hobest pannasse ette Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 713 (10)
19066 587 B1e & Karune pannakse sileda vahele Hobuse rakendamine HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 83 (1)
19067 587 B1e Karvane pandas siledide vahele Hobest pandas ette Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (107)
19068 587 B2a & Üks karune kahe sile vahel Hobu aissade vahel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 76 (95)
19069 587 B2b & Üks karune läheb kahe sileda vahele Hobuse rakendamine Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 539 (8)
19070 587 B2c & Kaks siledad, üks karvane pannakse vahele Hobune aisade vahele HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (27)
19071 587 Ca Karune kahe palja vahel Vän 1933 E. Ruus E 82796 (1)
19072 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune aiste vah[el] Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (156)
19073 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune adra kurge vahel Pil 1894 H. Keller E 9631 (9)
19074 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune aeste vahel Vil 1894 P. Pallu H I 5, 559 (7)
19075 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune aiste vahel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (125)
19076 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune aiste vahel Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (69)
19077 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune aiste vahel Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (40)
19078 587 Ca Karune kahe palja vahel Hobune aiste vahel Vän 1933 H. Martinson E 82628 (13)
19079 587 Ca Karune kahe pal'la vahel Hobune aeste vahel Vän 1889 J. Peterson H II 20, 601 (90)
19080 587 Ca Karune kahe pal'la vahel Hobune aiste vahel Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (115)
19081 587 Ca Karune kate pal'la vahel Hobune Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (3)
19082 587 Ca Karune kahe pallaka vahel Hobune aiste vahel Tor 1926 V. Erm E 56895 (8)
19083 587 Ca & Karvane kahe palja vahel Hobu rakkes Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (29)
19084 587 Cb & Karune lähab kahe palja vahele Hobune lähab aeste vahele Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (89)
19085 587 Cc & Karune katab kahe palja vahe Hobune aiste vahel Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (5)
19086 587 Da% & Karune reide vahel Hobune aisade vahel Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (13) 2717
19087 587 Db% & Karvane kahe palja reie vahel Hobune aiste vahel Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (40) 743Bb
19088 587 Dc & Karune läheb sileda reite vahele Hobune aeste vahele Tür 1926 A. Palm E 57565 (10)
19089 587 Dc Karune läheb siledate reite vahele Hobune Tln 1926 M. Sengbusch E 57364
19090 587 Dd & Karvane kahe reie vahel kraabib Hobune aeste vahel kraabib Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 361 (79)
19091 587 E & Karvane kahe kaika vahel Hobune aeskade vahel HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (74)
19092 587 E Karvane kahe kaika vahel Hobune aiste vahel Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 71 (17)
19093 587 E Karvane kahe kaika vahel Hobune aiste vahel Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (47)
19094 587 Fa Karune kahe puu vahel Hobune aiste vahel 1890 E EM 56 (362)
19095 587 Fa Karune kahe puu vahel Hobune aiste vahel 1913 E EM2 51 (464)
19096 587 Fa Karune kahe puu vahel Hobune aiste vahel 1939 Nugis 288 ja 313 (77)
19097 587 Fa & Karvane kahe puu vahel Hobune rakkes JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 69 (32)
19098 587 Fa Karune kahe puu vahel Hobune aiste vahel Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (133)
19099 587 Fb & Ütel puul puu, tõesel puul puu, karvane veetäs keskele Hopene ja vehmre Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (55)
19100 587 G & Karvane kahe haru vahel Hobune aeste vahel Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 539 (57)
19101 587 H & Karvane kahe vahepääl Villakaarid Hää 1944 M. Mäesalu RKM II 13, 36 (39)
19102 587 I+ Pane karu aiste vahele Pane hobune aiste vahele Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (11)
19103 587 I+ Kaks aita kõru, karune pantakse vahele Hobu aiste vahel Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (14)
19104 587 I+ & Karm lähäb libedade vahele Hobune läks aiste vahele LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (10)
19105 587 J & Karvane asi libeda vahel Hobune aiste vahel Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 32 (132)
19106 587 K & Pane karune poiss reide vahele Hobune aiste vahele Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (132)
19107 587 K Pane karune poiss reite vahele Hobune aiste vahele 1890 E EM 116 (1052)
19108 587 K Pane karune poiss reite vahele Hobune aiste vahele 1913 E EM2 102 (1392)
19109 587 L1 & Karvane makerjas kahe reie vahel Hobune aiste vahel Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (22)
19110 587 L2 & Karune makerjas kahe reba vahel Hobone aeste vahel Juu? 1891 M. Antje H III 3, 329 (17)
19111 587 # 1973K1a1
19112 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana haudub munade pääl Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 14 ja 52 (53)
19113 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana munade pääl 1890 E EM 56 (363)
19114 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana munade pääl 1913 E EM2 51 (465)
19115 588 A1a1 Karvane kuristab kivivareme otsas Kana pesal 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (14)
19116 588 A1a1 Karvane kuristab kivivareme otsas Kana pesal 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (14)
19117 588 A1a1 Karvane kuristab kivivareme otsas Kana munadel 1950 Pioneer nr. 4 ja 8 (1950) lk-ta
19118 588 A1a1 Karune kuuristeb kivivare otsas Kana haudumas Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (9)
19119 588 A1a1 Karune kuristab kivivare otsas Kanapesa Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (165)
19120 588 A1a1 Karune kuristab kivivare otsas Kana pesa peal Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (91)
19121 588 A1a1 & Karune kuristab kivivare otsas Kana haudub Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 335 (38)
19122 588 A1a1 Karune kuristab kivivare otsas Hauduv kana Vil 1895 H. Niggol H III 25, 347 (13)
19123 588 A1a1 Karune kuristab kivivare otsas Kana haub pesal SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (13)
19124 588 A1a1 Karune kuristab kibivare otsas Kana (hauduv kana) munade otsas Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (34)
19125 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana muneb Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 599 (85)
19126 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana munade pääl Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 588
19127 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana muneb Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (5)
19128 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsan Kana munade pääl Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 705 (7)
19129 588 A1a1 Karvane kuristab kivivareme otsan Kana Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (15)
19130 588 A1a1 Karune kuristab kivivareme otsas Kana pesas Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 231 (60)
19131 588 A1a1 Karvane kuristab kivivareme otsas Kana pesal Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (14)
19132 588 A1a2 & Karune kuristap kivivareme pääl Haudja kana Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 404 (80)
19133 588 A1a2 Karune kuristab kivivareme pääl Kana pesa peal, kui teda häritakse, siis ta kuristab SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (108)
19134 588 A1b & Karune koorustab kivivareme ots Kana haub Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (115)
19135 588 A1b Karvane koorustab kivivareme otses Kana munade pääl, hani Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 539 (59)
19136 588 A1c & Karune kolistab kivivaremete peal Kana pesa peal Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (123)
19137 588 A1d & Karune kükitab kivivareme kohas Kana pesa pääl Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 347 (2)
19138 588 A1e & Karvane kuristaja kivivare otsas Kana pesa peal Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 399 (1)
19139 588 A2 & Karvane kuristab ahervarre otsan Kana Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 244 (26)
19140 588 A3 & Karune kuristes kiviahervarre otsan Kana pesa peal Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 863 (9)
19141 588 B* & Kivivarre nurme pääl, vana karvak otsan Kana pesa pääl Ote 1895 C. Lipping H II 56, 807 (152)
19142 588 B* Kivivare nurme peal, vana karvand otsas Kana haub Nõo 1897 A. Koger E 30004 (14)
19143 588 C% & Kivivare all, karvatuustak peal Kana pesa peal Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (14) 2152
19144 588 D & Karvane paganas kükitab kiviahervarre otsas Kana pesa pääl Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (49)
19145 588 E1* Karvane kurat ahervare otsas Kana pesa pääl Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (52)
19146 588 E1* & Karvane kurat ahervare otsan Kana munade pääl Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (25)
19147 588 E1* Karune kurat kindi ahervarre pääl Kana pesa pääl Vil 1896 H. Maaten E 25976 (36)
19148 588 E1* Karvane kurivaim istub ahervarre otsas Kana munade pääl 1890 E EM 56 (368)
19149 588 E1* Karvane kurivaim istub ahervarre otsas Kana munade pääl 1913 E EM2 51 (470)
19150 588 E1* Karvane kurivaim istub ahervare otsas Kana 1921 Nurmik II 22 (12)
19151 588 E2a Karune kurat kiviahervare otsas Hauduja kana pesa pääl Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 5 (21)
19152 588 E2a Karvane kurat kiviahervare otsas Hauduv kana Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (55)
19153 588 E2a Karvane kurat kiviahervarre otsas Trv 1893 J. Kuusk E 771 (25)
19154 588 E2a & Karvane korat kiviahervarre otsan Kana haub Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (34)
19155 588 E2a Karune kurat kiviahervarre otses Kana haub Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (109)
19156 588 E2a Karvane kurat kiviahervarre otsas Kana pesa peal Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (31)
19157 588 E2b* Karune kurat kükitab kiviahervare otsas Kana haudub munade peal Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 408 (13)
19158 588 E2b* & Karune kurat kükitab kiviahervarre pääl Kana munade pääl Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 344 (17)
19159 588 E2c & Karune kurat istub kiviahervarre otses Kana haub SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (202)
19160 588 E2d & Karune kurat magab kiviahervare otses Kana haudub Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (40)
19161 588 E2e+ & Tuline kurat kiviahervarre õtsan Kana pesä piäl Kod 1888 J. Liiv H II 27, 912 (5)
19162 588 E2e+ Kurat kiviahervare peal Kanapesa Tür 1896 J. Johannson H III 18, 82 (44)
19163 588 E3a Karune kurat kivivare otsas Kana haudub 1992 Metstak2 42 ja 43
19164 588 E3a & Karune kurat kivivare otsas Kana pesa pääl KJn 1870 J. Tiedemann E 142 (124)
19165 588 E3a Karune kurat kivivare otsas Kana haub Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (80)
19166 588 E3a Karune kurat kivivare otsas Kana Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (7)
19167 588 E3a Karune kurat kivivare otsas Kana haudumas Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (102)
19168 588 E3a Karune kurat kivivare otsas Kana haudub Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (1)
19169 588 E3a Karvane kurat kivivare ots Kana pesa pial KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 455 (72)
19170 588 E3a Karvane kurat kivivare ots Kana haub KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (42)
19171 588 E3a Karvane kurat kivivare otsas Kana haudub KJn 1925 A. Kruus E 56310 (20)
19172 588 E3a Karvane kurat kibivare otsas Kana muneb pesa pääl Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (68)
19173 588 E3a Karvane kurat kivivare otsas Kana pesä piäl KJn 1890 A. Pihlak E 461 (81)
19174 588 E3b Karvane korat istus kivivare otsan Kana hauvus Trv 1894 A. Rull H III 20, 137 (15)
19175 588 E3b & Karvane kurat istub kivivare otsas Kana pesal KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (7)
19176 588 E3b Karvane kurat istub kivivare otsas Kana munavare otsas KJn 1971 L. Briedis RKM II 290, 160/1 (11)
19177 588 E3c* & Karvane kurat kükitab kivivare otsas Kanapesa Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (17)
19178 588 E3c* Karvane kurat kükitab kivivare otsas Kana haudmine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (17)
19179 588 E3c* Karvane kurat kükitab kivivare otsas Kana pesa peal VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (242)
19180 588 E3c* Karune kurat kivivare otsas kükitamas Kana muneb Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (91)
19181 588 E3d+ Kurat kivivare otsas Kana haudub Vil 1877–1917 J. Evert E 662 (27)
19182 588 E3d+ Karvane kurivaim istub kivivare otsas Kana muneb Tõs 1918–1940 A. Raavik RKM II 17, 315 (20)
19183 588 E3d+ Vanakurat kivivare otses Kana haub munakuhja ots 1965 EMrd II 368
19184 588 E3d+ & Vanakurat kivivare otses Kana haub munakuhja ots KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (10)
19185 588 E4 & Valge kivivare ja karvane korat pääl Kana havvub Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (5)
19186 588 E5a & Ahervars nurgan, karvane kurat pääl Kana haub Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 434 (94)
19187 588 E5b & Kurat nurgas, ahervars all Kana haudub Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (146)
19188 588 E6a & Ahivars all, karvane kuri pääl Kana havub Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 408 (19)
19189 588 E6a Ahervars all, karune kurivaim pääl Kana pesa pääl 1890 E EM 25 (3)
19190 588 E6a Ahervars all, karune kurivaim pääl Kana pesa pääl 1913 E EM2 25 (3)
19191 588 E6a Ahervare all, karvane kurivaim peal 1932 Kmpm. EL III10 165
19192 588 E6b* Ahervare all, karune kurat peal Kana munade peal Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (35)
19193 588 E6b* Ahervare all, karune kurat pääl Kana pesa pääl Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 153
19194 588 E6b* & Ahervars allpuul, karune kurat päälpuul Kana muneman Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 74 (70)
19195 588 E6c & Ahervars aia all, karune kurivaim peal Kana pesa peal Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 481/2 (2)
19196 588 E7 & Karune kurat kivihuniku otsas Kana pesa pääl Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (26)
19197 588 E8a Karune kurat keresel Kana pesa peal Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (149)
19198 588 E8a & Karune kurat keresel Kana muneb Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (78)
19199 588 E8a Karune kurat kerisel Kana pesa pääl Ris 1896 J. Niinas E 26298 (17)
19200 588 E8a Karune kurat keressel Kana haudumen Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 513 (64)
19201 588 E8b & Karvane kurivaim kerisel Kana pesal Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (22)
19202 588 E8c & Kurat istub keresel Kana haub Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (39)
19203 588 E9 & Karvane kurat nulgan, kivine keres kõtu all Kana muneb Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (47)
19204 588 E10+ Vanakurat nukan, kivine sild all Haudja kana San 1967 R. Praakli RKM II 227, 282 (28)
19205 588 E10+ Karune kurat õrrel Kana Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (41)
19206 588 E10+ & Härbär all, karune kurat peal Kana pesas Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (153)
19207 588 E10+ & Valge kurat all, must kurat pääl Kana havvub Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (28)
19208 588 F1* & Karvane jumal kiviahervarre otsan Kana pesa pääl Trv 1894 J. Sirul H III 21, 459 (1)
19209 588 F1* Karvane jumal istub kiviahervarre õtsan Kana munade p[eal] Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (29)
19210 588 F2a1 Karvane jumal ahervarre otsas Kana haub Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (117)
19211 588 F2a1 Karvane jumal ahervarre otsan Kana muneb Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (39)
19212 588 F2a1 Karune jumal ahervarre otsan Kana pesa pääl Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (13)
19213 588 F2a1 Karvanõ jummal ahivarõ ots Se 1927 Linnasaar S 1474 (1)
19214 588 F2a1 & Karvanõ jummal ahivarrõ otsah Kana haub pesal Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (7)
19215 588 F2a1 Karvanõ jummal ahivarrõ otsah Kana luu munõ Se 1934 N. Oinas S 83209 (14)
19216 588 F2a1 Karvanõ jummal ahirvarrõ otsah Kana munnõ pääl Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (7)
19217 588 F2a1 Karvanõ jummal ahivarrõ otsah Kana munno pääl Se 1930 V. Ruusamägi S 25958 (56)
19218 588 F2a2 & Karvanõ jummal ahivarrõ otsah üleveh Kana pesä pääl Se 1934 A. Kits S 92765 (18)
19219 588 F2b & Karvane jumal istub ahervarre otsas Kana haudub Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (54)
19220 588 F2b Karvane jumal istub ahervarre otsan Kana haub Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (56)
19221 588 F2b Karvane jumal istub ahervarre otsan Kana haub Trv 1896 J. Tõllasson E 28608 (13)
19222 588 F3a* Ahervars all, karune jumal peal Kana Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (33)
19223 588 F3a* Ahervars all, karune jumal pääl Kana haudub Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (61)
19224 588 F3a* Ahevars all, karune jumal pääl Kana haudmise pääl Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 440 (16)
19225 588 F3a* Ahervars all, karune jumal peal Kana pesal Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (86)
19226 588 F3a* Ahivars all, karvane jummal pääl Kana pesõl Räp 1959 H. Rebane EKRK I 22, 75 (13)
19227 588 F3a* Ahivars all, karvane jummal pääl Kana munes Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 533 (17)
19228 588 F3a* Ahervars all, karvane jumal pääl Kana havvub Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (23)
19229 588 F3a* Ahervars all, karvane jumal pääl Kana haudub Vil 1892 H. Pihlap E 726 (83)
19230 588 F3a* Ahervars all, karvane jumal pääl Hauduja kana Krk 1933 H. Puidet E 84426 (2)
19231 588 F3a* Ahivars all, karvanõ jummal pääl Haudja kana Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (37)
19232 588 F3a* Ahivars all, karvane jummal pääl Kana havvub munne pääl Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (85)
19233 588 F3a* Ahivars all, karvane jummal pääl Kana munes Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (95)
19234 588 F3a* & Ahivars all, karvanõ jummal pääl Kana havvus Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (67)
19235 588 F3a* Aervars all, karvane jummal pääl Kana pesä pääl Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (40)
19236 588 F3a* Ahivars all, karvane jumal peal Kana munade peal Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 297 ja 331 (2)
19237 588 F3a* Ahevars all, karvane jumal peal Kana haub poegi Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (1)
19238 588 F3a* Ahervars all, karvane jummal pääl Kana istub pesä pääl suure kuhja munade pääl Ote? 1946 L. Lausing KKI 2, 139 (63)
19239 588 F3a* Ahera vare all ja karune jumal pääl Hauduja kana Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (87)
19240 588 F3b & Kiviahervars, karune jumal pääl Ku kana haudub Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (146)
19241 588 F3c & Karvane jummal pääl, ahivars all Kana pesä pääl Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (5)
19242 588 F4a Karvane jummal keresse pääl Kana munes (loob) Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (79)
19243 588 F4a & Karvane jummal kerese pääl Kana munadel Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 51 (28)
19244 588 F4b & Karvane jummal kivitse keresse pääl Kana pesä pääl Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (2)
19245 588 F4c & Karvanõ jummal istus kividse keresse pääl Kana Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (91)
19246 588 F4d & Karvane jumal istub kersekivide otsal Kana haudumas San 1929 L. Kuusik E 64014 (52)
19247 588 F4e* Karvane jummal kambrin, kivine keres kõtu all Kana haud Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (66)
19248 588 F4e* & Karvanõ jummal kambrõn, kivikeres kõtu all Kana munnõ pääl Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (42)
19249 588 F4e* Karvane jummal kambren, kivine keres kõtu all Kana havvus (haud) Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (344)
19250 588 F5 & Kivikuhi all ja karvane jumal peal Kana haudub Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (37)
19251 588 F6* & Karvanõ jummal istus ahuotsa pääl Kana Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (60)
19252 588 F6* Karvanõ jummal aho all Se 1933 N. Oinas S 58592 (53)
19253 588 F6* Karvanõ jummal aho all Kana Se 1934 A. Tammeorg S 84107 ja 84110 (1)
19254 588 F7+ Karune jumal istub kivi otsas Kana Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 11
19255 588 F7+ & Kivine huuv, karvanõ jummal pääl Kana sabistas Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (45)
19256 588 F7+ & Ahuluud all ja karvanõ jummal pääl Kana pesä pääl Krl 1973 V. Pino KKI 62, 265/6 (5)
19257 588 F7+ Tõllatäüs valgid saksu, karvane jummal istus pääl Kana haud Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (42)
19258 588 Ga & Kure jumal istub vare otsas Kana pesa peel Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (49)
19259 588 Gb*% & Koru jumal vare otsas Kana pesa peal SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (46) 736
19260 588 Gb*% Koru jumal vare pääl Kana pesa pääl Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (67) 736
19261 588 H1 & Karune juudas valge vare otsan Kana haudub Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (25)
19262 588 H2 & Ahivars all, karvanõ juudas pääl Kana, muna Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (53)
19263 588 H2 Ahivars all, karvane juudas pääl Kana pesa pääl Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (63)
19264 588 H3 & Karvane juudas kambren, kivine keres kõtu all Kana haudub Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (295)
19265 588 I1 & Karvane kunigas istub kiviahervarre otsan Kana haub Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (53)
19266 588 I2 & Karvane kuningas istub kivivare otsas Kana haub Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (106)
19267 588 I3 & Karvanõ kuningas ahivarrõ otsah Kana haudumas Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (61)
19268 588 J1 & Karu kivivarre otsas Kana haub munadel Trt? 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 11 (37)
19269 588 J2 & Karu kuristab kiviahervarre otsas Kana haudub Hls 1894 J. Riiet H III 19, 839 (85)
19270 588 J3 & Karu kükitab kivikuhja otsas Kana haudub Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (50)
19271 588 Ka & Karune käpp pääl, ahevars all Kana pesa pääl Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 445 (43)
19272 588 Kb & Ahervars all, karukäpp pääl Kana haudumine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 350 (3)
19273 588 L+ & Karune kuusk kuldse ahervarre otsas Kana pesa peal Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (132)
19274 588 L+ Ahivars all, karvane Ivan istus pääl Kana munemas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 18 (137)
19275 588 L+ & Ahivars all, karvanõ ul'l pääl Kana munnõ pääl Se 1928 T. Linna S 9124 (4)
19276 588 L+ Kirju kuristab kivivare otsas Kana põõsas Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (25)
19277 589 & Karvane läheb karvase sisse Müts pähe Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 536 (45)
19278 590 & Kas sa kükitaja külas oled käinu? Kas sa mikutaja jaskat oled nännu? Käib suvi ja talv kaabukübar pääs ja karune kasuk sel'las S.t. meesterahva riista As 1994 A. Korb RKM II 466, 419 (9)
19279 590 Kas sa kükitaja külas oled käinu? Kas sa Mikutaja Jaskat oled nännu? Käib suvi ja talv kaabukübar pääs ja karune kasuk sellas Meesterahva riist 1996 Eas II 194 (218)
19280 591 & Kas tunned seda meistrimiist, kes valas luku välja selgest viist ja tema sulast pölgtud suust, kes vestis vötme välja väiksest puust Jumal: kui Iisraeli rahvas Punasest merest läbi tuli, siis Jumal tegi luku ja Mooses võtme Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 180 (93)
19281 592 Aa Kass ahjus, käpp väljas (Eine Katze im Ofen, die Pfote draussen) Der aus der Nase hängende Schleim 1876 Wied. 268
19282 592 Aa Kass ahjus, käpp väljas Tatt ninas 1890 E EM 57 (378)
19283 592 Aa Kass ahjus, käpp väljas Tatt ninas 1913 E EM2 52 (481)
19284 592 Aa & Kass ahjus, käpp väljas Tatt ninast väljas Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (52)
19285 592 Aa Kass ahjus, käpp väljas Nina tatine Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (34)
19286 592 Ab & Kass ahjus, händ väljas Tatt Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32515 (29)
19287 592 B & Koer majas, kepp väljas Tatt Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 29 (21)
19288 593 & Kass kükitas kanarikupuhma all Kõrv Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (55)
19289 593 # 451 1941Da2
19290 594 a1 Kass sööb konti, liha jääb järele Linade lõugetamine, kolkimine 1890 E EM 58 (380)
19291 594 a1 Kass sööb konti, liha jääb järele Linade lõugetamine, kolkimine 1913 E EM2 52 (484)
19292 594 a1 & Kass sööb konta, liha jätab järele Linalõugut Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (91)
19293 594 a2 & Kass sööb luu ära, jätab liha järele Linamasin Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (26)
19294 594 b1 Koer sööb kondid ära, liha jääb järele Lõuguti purustab lihaluud, linad jäävad järele 1968 SSTT 12
19295 594 b1 & Koer sööb kondid ära, liha jääb järele Lõuguti purustab luud, linad jäävad järele Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (10)
19296 594 b2 & Mu isal on seuke koer, kes kondid ära sööb ja liha järele jätab Lõuget Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (191)
19297 595 A*% Piosse mahub, tuppa ei mahu Ritv 1890 E EM 122 (1119) 556C
19298 595 A*% Piosse mahub, tuppa ei mahu Ritv 1913 E EM2 107 (1477) 556C
19299 595 A*% Peosse mahub, tuppa ei mahu Ritv 1914 E MM 14 ja 45 (194) 556C
19300 595 A*% Peosse mahub, tuppa ei mahu Ritv 1920 E MM2 14 ja 48 (196) 556C
19301 595 A*% Peosse mahub, tuppa ei mahu Ritv 1994 E MM3 11 ja 39 (196) 556C
19302 595 A*% Pihku mahub, aga tuppa ei mahu 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (14) 556C
19303 595 A*% & Peosse mahub, tuppa ei mahu Ritv Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (616) 556C
19304 595 A*% Peosse mahub, aga tuppa ei mahu Vän 1925 A. Milvek E 55635a 556C
19305 595 Ba Tuppa ei mahu, kanapesasse mahub Tuul 1913 E EM2 138 (1984)
19306 595 Ba Tuppa ei mahu, kanapesasse mahub Tuul Lai 1904 J. Ermann E 44372 (95)
19307 595 Ba & Tuppa ei mahu, kanapesasse mahub Tapuroigas Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (57)
19308 595 Bb & Tuppa ei sünni, aga kanapesasse sünnib Tappuritv Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (23)
19309 595 Ca & Kanapesasse mahub, härja asemele ei mahu Tapupiste püsti ja pikuti HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (28)
19310 595 Cb & Härjalauta ei mahu, aga kanapesasse mahub Teibad, tapupisted Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (99)
19311 595 D & Härjalauta ei sünni, aga härja jälje sisse sünnib Tapuviane Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (6)
19312 595 D Härjalauta ei sünni, aga härja jälge sünnib Tapp 1913 E EM2 36 (199)
19313 595 E & Lojuse jala sisse mahub, lojuse lauta ei mahu (In des Thieres Fuss hat es Raum, in des Thieres Stall nicht) Eine Hopfenstange Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 275
19314 595 E Lojuse jala sisse mahub, lojuse lauta ei mahu 1902 Kmpm. KH 40
19315 595 E Lojuse jälge mahub, lojuse lauta ei mahu Tapuritv 1890 E EM 85 (700)
19316 595 E Lojuse jälge mahub, lojuse lauta ei mahu Tapuritv 1913 E EM2 74 (896)
19317 595 E Lojuse jälge mahub, lojuse lauta ei mahu Tapuritv 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 19 ja 42 (20)
19318 595 Fa* Kassi jälje sisse mahub, tuppa ei mahu Tapupiste Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (79)
19319 595 Fa* Tuppa ei mahu, aga kassi jälje sisse mahub Tapuridva Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (5)
19320 595 Fa* & Tuppa ei mahu, kassi jälje sisse mahub Tapud Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (125)
19321 595 Fb* Aita ei mahu, aga kassi jälge mahub Humal 1890 E EM 25 (5)
19322 595 Fb* Aita ei mahu, aga kassi jälge mahub Humal 1913 E EM2 25 (6)
19323 595 Fb* Kassi jäljesse mahub, aita ei mahu Tapulatt Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (135)
19324 595 Fb* Kassi jälje sisse mahub, aga aita ei mahu Tapp Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (143)
19325 595 Fb* Aita ei mahu, aga kassi jäljesse mahub Tapu vai humal Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (51)
19326 595 Fb* & Kassi jäljesse mahub, aga aita ei mahu Tapuvääne Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (11)
19327 595 Ga Mahub hiireauku, ei mahu majasse Ritv 1890 E EM 88 (732)
19328 595 Ga Mahub hiireauku, ei mahu majasse Ritv 1913 E EM2 77 (932)
19329 595 Ga Mahub hiireauku, ei mahu majasse Ritv 1914 E MM 12 ja 44 (148)
19330 595 Ga Mahub hiireauku, aga ei mahu majasse Ritv 1920 E MM2 12 ja 47 (150)
19331 595 Ga Mahub hiireauku, aga ei mahu majasse Ritv 1994 E MM3 9 ja 38 (150)
19332 595 Ga & Mahub hiiriauku, ei mahu majasse Pikk ritv Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (13)
19333 595 Gb & Hiireauku mahub, tuppa ei mahu Tapupihe, ritv Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (55)
19334 595 # 1597 1598
19335 596 a1 & Kasukas ja kuub kõnnivad korraga mööda mägesid Lammas Amb 1894 J. Neublau E 10418 (5)
19336 596 a1 Põllul, aasal kõndimas on meil kuub ja kasukas Lammas 1921 Lasteleht nr. 8 ja 10 (1921) 128 ja 160
19337 596 a1 Mööda mägesid ja niitu kõnnib kasuk, otsib toitu 1949 Selmet 43
19338 596 a1 Mäge mööda, orgu mööda kõnnib kuub ja vammus Lammas 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (46)
19339 596 a2 & Mägede mööda jalutab kuub ja kasukas Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 59 (7)
19340 596 b & Kuub, kasukas ja pehmed kingad, kõik mäed ja orud läbi käib Lammas Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 40 ja 31 (16)
19341 597 a & Ma tulen mullast ja katan sind, ma olen kallim kullast, nii sant kui vürst tahab mind Lina 1885 Anonüüm XXX Meelej. nr. 19 ja 21 (1885) 97 ja 110 (8)
19342 597 b & Ma kasvan maa seest ja katan iga meest, nii keisrid, kuningaid ja iga saunameest Lina Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (84)
19343 597 c & Kasva maa sisest, kata keisrit ja santi Lina Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (51)
19344 598 Aa & Kasvap ja kahanep, aga otsa ei saa kunagi Kuu Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (19)
19345 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1913 E EM2 52 (486)
19346 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1914 E MM 9 ja 43 (86)
19347 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1920 E MM2 9 ja 46 (88)
19348 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1994 E MM3 6 ja 37 (88)
19349 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1926 Raud KL III 213 (16)
19350 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi 1927 Ainelo III 124
19351 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1934 Raud VMj 213 ja 214 (16)
19352 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1934 Mihkla 69 (3)
19353 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1939 Nugis 288 ja 313 (80)
19354 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1945 Taev-Mihkla 51
19355 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (8)
19356 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1979 Metstak 23 ja 35 (230)
19357 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi 1986 Laagus-Õunapuu 168
19358 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1992 Metstak2 63 ja 66
19359 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi 1994 Müürsepp-Viisimaa 48
19360 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi Kuu 1994 Siirak EKTv VII2 58 (9)
19361 598 Aa Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa kunagi 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (14)
19362 598 Ab1 Kasvab ja kahaneb, aga otsa ei saa Kuu 1984 Muhel VN 14 ja tagakaas (2)
19363 598 Ab1 & Kasvas ja kahanes, aga otsa ei saa Kuu Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 572 (42)
19364 598 Ab1 Kasvab ja kahaneb, aga otsa ei saa Kuu Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 49 (78)
19365 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
19366 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa Kuu 1955 ÜÕÕ 16 (6)
19367 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
19368 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (4)
19369 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa 1963 Siim-Vallner III 111
19370 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa Kuu 1968 Säde nr. 12 ja 20 (1968) 5
19371 598 Ab2 Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa Kuu 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (11)
19372 598 Ab2 & Kasus ja kahanes, otsa ei saa Kuu Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (90)
19373 598 B+ & Kasvab ja kahaneb, siiski ei sure Kuu Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 745 (19)
19374 598 B+ Mis kasvab ja kahaneb, siiski ei lähe suuremaks ega jäe vähemaks Kuu Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 751 (7)
19375 598 # 265 510 515
19376 599 & Katel all ja katel pääl, seest puistab sõklit Veskikivid Rõu 1977 K. Kleinmann, P. Mandre, E. Pauskar RKM II 329, 552 (4)
19377 599 # 1577
19378 600 a1 Katla maa all, vang maa pääl Inemine ko ar koolõs, pandas maa alla, nimi jääse maa pääle Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (97)
19379 600 a1 & Katla maa all, vang maa pääl Kuulja Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (54)
19380 600 a1 & Katla maa all, vang maa pääl Kuulnu inemine ja nimi Se 1972 K. Salve RKM II 290, 672 (7)
19381 600 a2 & Katal maa sees, vang maa peal Surnukirst ja rist TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (40)
19382 600 b1 & Pada all maa, vang pääl maa Matus Puh 1890 P. Kalk H III 10, 57 (4)
19383 600 b1 Pada all maa, vang pääl maa Koolu ja nimi Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (102)
19384 600 b2 & Pada all maa, sang peal maa Surnud inimese nimi Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (80)
19385 601 a & Katsu kaatsa kaudu külge, mida pikem, seda parem Nääpskott Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (2)
19386 601 b & Mööda möötsa, kaudo kaatsa, mida pitkem, seda parem Task Sa 1660–1892 M. Klauren H IV 4, 129 (2)
19387 601 c & Piuti pükse, kaudu kaatse, mida pitkim, seda rohkem sisse lähäb Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 3 (24)
19388 602 a & Keegi ei hirmuta, aga väriseb Haavaleht Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (14)
19389 602 b & Keegi teda ei ehmata, aga tema väriseb Haab Nrv 1992 V. Kuzmin RKM, KP 1, 340 (16)
19390 602 # kk
19391 603 A & Keele peal kibe, leeme peal magus Pipar Vai 1893 H. Masing H II 36, 402 (95)
19392 603 B & Keele peal kepe, leeme peal lepe, ise must nagu lambasett Pipar Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 152 (20)
19393 603 # vs: EV 3536
19394 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark (Stumm, dumm, überaus klug) Ein Besemer, Revalsche Waage Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (28)
19395 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark (Stumm, dumm, überaus klug) Ein Besemer (eine Art von Waage) 1780 Hupel 119
19396 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu 1782 Willmann 166 (26)
19397 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu 1808 Gressel (1808) lk-ta (10)
19398 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu 1817 Holtz 214 (24)
19399 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Puntari, pesmeli, mitta 1844 Lönnrot 152
19400 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päsmer 1869 Ahlqvist 72
19401 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark 1869 Körber VRMK 40 (8)
19402 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu 1872 Körber Uus ABDr 11 (1)
19403 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark (Sprachlos, sinnlos, aller Welt weise) Die Handwage, der Besmer 1876 Wied. 268
19404 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Margapuu 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (62)
19405 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Tallinna kaal 1898 KAH EKAL 160 ja 163 (26)
19406 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässerm 1970 EMrd III 236
19407 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päserm Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (66)
19408 604 A1a1 & Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pästli Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (19)
19409 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässül Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (19)
19410 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (50)
19411 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (2)
19412 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (90)
19413 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päserm Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (8)
19414 604 A1a1 & Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässul Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (54)
19415 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päsmer San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (22)
19416 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässil Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (4)
19417 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (28)
19418 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässul Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (59)
19419 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässerm Puh 1888 H. Huik H II 44, 133 (2)
19420 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päserm Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 792 (11)
19421 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässil Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (10)
19422 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässil Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (68)
19423 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässil Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (76)
19424 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (16)
19425 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (18)
19426 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässerm Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (16)
19427 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (10)
19428 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päsmer Ran 1895 J. Palu E 18774 (23)
19429 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (59)
19430 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Kaal Trt 1922 I. Reino A 119 (13)
19431 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Margapuu Plt 1942 P. Alvre ERA II 301, 29 (3)
19432 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päserm Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (30)
19433 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Raamat Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (28)
19434 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päsmer, margapuu Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (25)
19435 604 A1a1 Kiiletu, miiletu, ilmamaa tark Pässerma Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (57)
19436 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Pässül Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (89)
19437 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Päsmer Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (18)
19438 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Pässül, Bessmer Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (6)
19439 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Pässül Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (7)
19440 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Päsmär Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (57)
19441 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Pässül Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (7)
19442 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Pässül Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (29)
19443 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Margapuu Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (92)
19444 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Pässül Ote 1895 E. Palm E 20132 (80)
19445 604 A1a1 Keeletü, meeletü, ilmamaa tark Margapuu Urv 1964 A. Kurg KKI KS
19446 604 A1a1 Keeleta, meeleta, ilmamaa tark Pässül Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 627 (23)
19447 604 A1a1 Keeletä, meeletä, ilmamaa tark Pässül Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (15)
19448 604 A1a2* Ise keeletu ja meeletu, aga ilmamaa tark 1906 Pet. Ah 51
19449 604 A1a2* Keeletu, meeletu, aga ilmamaa tark Margapuu Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (69)
19450 604 A1a2* Keeletu, meeletu, aga ilmamaa tark Margapuu Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 63 (19)
19451 604 A1a2* Keeletu, meeletu, siiski ilmamaa tark 1905 Kmpm. Kõ 17
19452 604 A1a2* & Keeletü ja meeletü, ilmamaa tark Päsul Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (56)
19453 604 A1a2* Keeletü ja meeletü, ilmamaa tark Margapuu Rõu 1893 P. Kanger E 9126 (2)
19454 604 A1a2* Keeletu, meeletu, mis ilmamaa tark Margapuu Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (41)
19455 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Kaalunui 1908 Tander 16
19456 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1890 E EM 60 (406)
19457 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1913 E EM2 54 (518)
19458 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1914 E MM 9 ja 43 (93)
19459 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1920 E MM2 9 ja 45 (95)
19460 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1994 E MM3 7 ja 37 (95)
19461 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1923 Huvit. II 216 ja 224 (31)
19462 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark 1924 Tamman 20
19463 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark 1927 Ainelo III 118
19464 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1935 Huvit. V Lisa 17 (26)
19465 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (12)
19466 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1948 Mihkla KlL 75 (27)
19467 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1957 Selmet V (1957) 14 (11)
19468 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer e. margapuu 1960 Kriisa V 45 (11)
19469 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer, käsikaal 1973 Kal. (1973) 128 (5)
19470 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark 1975 Valgma-Villand-Õunapuu 202
19471 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1992 Metstak2 28 ja 30
19472 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (45)
19473 604 A1b1 & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Kaal Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (18)
19474 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (38)
19475 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (17)
19476 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (31)
19477 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (114)
19478 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (29)
19479 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (57)
19480 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (64)
19481 604 A1b1 & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Kaalunui Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (121)
19482 604 A1b1 & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Mõõdunui Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (28)
19483 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pal 1888 M. Saar H II 27, 558 (70)
19484 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (2)
19485 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (43)
19486 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu, kellega kaalutakse Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (33)
19487 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu, päsmer Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (21)
19488 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margap VMr 1890 J. Palm H II 11, 866 (24)
19489 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (26)
19490 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (33)
19491 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (35)
19492 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (25)
19493 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (3)
19494 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (46)
19495 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapu Lai 1895 V. Ervart E 18383 (12)
19496 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pär 1911 A. Karu E 47864
19497 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Plt 1917 M. Palm E 50382 (11)
19498 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Vän 1925 A. Milvek E 55635a
19499 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pee 1927 R. Viidebaum E 59541 (19)
19500 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (3)
19501 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Kei 1925 R. Soom E 72962 (9)
19502 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer TMr 1930 E. Schmidt E 71296 (24)
19503 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer (margapuu) Trt 1930 E. Raag E 71291 (9)
19504 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Puh 1933 L. Saar E 83783 (3)
19505 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73873 (1)
19506 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (20)
19507 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 38 (11)
19508 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (40)
19509 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 125 (57)
19510 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (27)
19511 604 A1b1 & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Jür 1929 R. Põldmäe ERA II 20, 344 (1)
19512 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (26)
19513 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 61 (2)
19514 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Hag 1934 H. Mesikäpp ERA II 69, 577 (29)
19515 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (33)
19516 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 350 (21)
19517 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (25)
19518 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 546 (11)
19519 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 232 (29)
19520 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 556 (95)
19521 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 155 (17)
19522 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 258 (82)
19523 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsper Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 260 (19)
19524 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsper Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 497 (64)
19525 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Raamat Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (2)
19526 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 284 (22)
19527 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 141/2 (132)
19528 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 349 (539)
19529 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Sim 1969 A. Traks RKM II 264, 508
19530 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 239 (16)
19531 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Ote 1982 A. Väljaots RKM II 363, 321 (3)
19532 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu, päsmer KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 190 (28)
19533 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 328 (29)
19534 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 122 (21)
19535 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 79
19536 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Nuia kohta Tõs 1931 K. Meikop KKI WS
19537 604 A1b1 Kieletu, mieletu, isse ilmamaa tark Margapuu Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (58)
19538 604 A1b1 Kieletu, mieletu, ise ilmamaa tark Margapuu Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (71)
19539 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Rkv 1934 O. Hammer ERA II 70, 344 (6)
19540 604 A1b1 Kieledu, mieledu, ise ilmamaa tark Margapuu Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (22)
19541 604 A1b1 Kieletu, mieletu, ise ilmamaa tark Margapu Trm 1934 A. Aavik T-148, 9
19542 604 A1b1 Kieletu, mieletu, isi ilmamaa tark Kella ja kaalu kohta Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 400 (41)
19543 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamua tark Margapuu Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (39)
19544 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (2)
19545 604 A1b1 Kiiletu, miiletu, isi ilmamaa tark Margapuu SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (72)
19546 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (4)
19547 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 565 (597)
19548 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Päsmer Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (9)
19549 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (34)
19550 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Päsmer Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (15)
19551 604 A1b1 & Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Kaal, margap Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (47)
19552 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (34)
19553 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Päsmer või kaal Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (43)
19554 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu Tln 1926 M. Sengbusch E 57362
19555 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 356 (3)
19556 604 A1b1 Keeletu, meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 605 (167)
19557 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Rid 1961 H. Sass KKI 27, 457 (7)
19558 604 A1b1 Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Rid 1961 R. Säinas KKI 27, 415 (30)
19559 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margap Iis 1956 J. Nõmm KKI 22, 649 (16)
19560 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Päsmer Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (10)
19561 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17 (2)
19562 604 A1b1 Keeletu, meeletu, esi ilmamaa tark Päsmer Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (79)
19563 604 A1b1 Keeletu, meeletu, esi ilmamaa tark Päsmer Trv 1895 J. Liller H II 49, 188 (3)
19564 604 A1b1 Keeletu, meeletu, esi ilmamaa tark Päsmer Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (79)
19565 604 A1b1 Keeletu, meeletu, esi ilmamaa tark Päsmar, margapu Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (41)
19566 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, isi ilmamaa tark Kaal, päsmer ehk margapuu Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 12 ja 52 (41)
19567 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (29)
19568 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (29)
19569 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark 1935 Muuk-Mihkla I 90
19570 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (27)
19571 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1992 Nahkur 46/7 (6)
19572 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (37)
19573 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (43)
19574 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (9)
19575 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (40)
19576 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (49)
19577 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapu Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (7)
19578 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 925 (27)
19579 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu, päsmer Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (71)
19580 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 156 (99)
19581 604 A1b2 & Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Lai 1904 J. Ermann E 44373 (112)
19582 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140 (150)
19583 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Raamat, ka margapuu Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 141 (158)
19584 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84 (3)
19585 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Kaal Vln 1929 H. Rebane A 10894 (26)
19586 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (32)
19587 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 474 (30)
19588 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 359 ja 370 (246)
19589 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Kell Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 112 (17)
19590 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JJn 1965 R. Veinberg RKM II 204, 291 (19)
19591 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, isi ilmamaa tark Päsmer Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (41)
19592 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, isi ilmamaa tark Margapuu JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (15)
19593 604 A1b2 Keeleta ja meeleta, isi ilmamaa tark Päsmer või margapuu Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (12)
19594 604 A1b2 Keeleta ja meeleta, ise ilmamaa tark Margapuu Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (52)
19595 604 A1b3 Keeletu, meeletu, aga ise ilmamaa tark Margapuu Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (13)
19596 604 A1b3 Keeletu, meeletu, aga ise ilmamaa tark Margapuu Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (9)
19597 604 A1b3 & Keeletu, meeletu, aga ise ilmamaa tark Margapuu Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 28 (25)
19598 604 A1b3 Keeletu, meeletu, aga isi ilmamaa tark Margapuu Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (8)
19599 604 A1b3 Keeletu, meeletu, aga ise ilmamaa tark Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 420 (33)
19600 604 A1b4* Kes on keeletu ja meeletu ja ise ilmamaa tark 1888 Ilmjärv Uus ABDr 41 (4)
19601 604 A1b4* & Keeletu ja meeletu, om ilmamaa tark Pässül Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (8)
19602 604 A1b5* & Esi keeletu, meeletu, esi ilmamaa tark Päsmer Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (2)
19603 604 A1b5* Ise keeletu ja meeletu, aga ise ilmamaa tark Margapuu Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 104 (12)
19604 604 A1c1 & Meeleta, keeleta, ilmamaa tark Pässül vai markapuu Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (11)
19605 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu 1979 Metstak 12 ja 33 (86)
19606 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Päsmer KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (70)
19607 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Päsmer PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (15)
19608 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (38)
19609 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (8)
19610 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (11)
19611 604 A1c2* & Meeletu, keeletu, isi ilmamaa tark Margapuu Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (17)
19612 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (38)
19613 604 A1c2* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa tark Margapu KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (33)
19614 604 A1c2* Meeletu, keeletu, esi ilmamaa tark Pästli San 1888 K. Gross H II 31, 804 (8)
19615 604 A1c2* Meeletu ja keeletu, ise ilmamaa tark Margapuu SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (4)
19616 604 A1c2* Meeletu ja keeletu, ise ilmamaa tark Päsmer Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (49)
19617 604 A1d* Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa tark Margapuu HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (18)
19618 604 A1d* & Ise kieletu, ise mieletu, ise jõlmamaa tark Nui Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 466 (13)
19619 604 A1d* Isi keeletu ja isi meeletu, aga ilmamaa tark Margapuu Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (60)
19620 604 A1d* Esi meeletu, esi keeletu, esi ilmamaa tark Pässil Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (24)
19621 604 A1d* & Isi olli meeletu, isi olli keeletu, isi ilmamaa tark Mõõdupuu, mõõdunui Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (118)
19622 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Pässil Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (13)
19623 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 30 (13)
19624 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (12)
19625 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (7)
19626 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (18)
19627 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Päsmär Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (18)
19628 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Päsmär Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (18)
19629 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Päsmer Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (26)
19630 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapu VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (80)
19631 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (4)
19632 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Päsli Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (19)
19633 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (14)
19634 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Päsmli, margapuu Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (35)
19635 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (3)
19636 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Jõh 1935 O. Aps ERA II 118, 217 (88)
19637 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (102)
19638 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 128 (160)
19639 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (461)
19640 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 367 (65)
19641 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Päsmer Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 575 (9)
19642 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (22)
19643 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM II 18, 243 (9)
19644 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 420
19645 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (23)
19646 604 A2a1 Keeleldu, meeleldu, maailma tark Päsmer Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (19)
19647 604 A2a1 Keelitu, meelitu, maailma tark Margapuu Kse 1923 A. Tiitsmaa KKI WS
19648 604 A2a1 Keeleto, meeleto, maailma tark Margapu Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (20)
19649 604 A2a1 Kieledu, mieledu, maailma tark Margapuu Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 299 (50)
19650 604 A2a1 Kieledu, mieledu, maailma tark Margapuu, kaal Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (21)
19651 604 A2a1 & Keeledu, meeledu, maailma tark Margapuu Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (47)
19652 604 A2a1 Keeletü, meeletü, maailma tark Päsmer Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (70)
19653 604 A2a1 Keeletü, meeletü, maailma tark Pässül Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (5)
19654 604 A2a1 Keeletü, meeletü, maailma tark Pässül Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (47)
19655 604 A2a1 Keeleta, meeleta, maailma tark Margapuu Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 479 (27)
19656 604 A2a1 Keeleta, meeleta, maailma tark Margapuu Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (248)
19657 604 A2a1 Keeletä, meeletä, maailma tark Pässül Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (12)
19658 604 A2a1 Keeleldä, meeleldä, maailma tark Pässül Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 49 (11)
19659 604 A2a1 Keeleldä, meeleldä, maailma tark Pässül Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 462 (90)
19660 604 A2a1 Keeletü, meeletü, maailma tark Pästli Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 380 (8)
19661 604 A2a1 Kieledü, mieledü, maailma tark Margapuu Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 259 (9)
19662 604 A2a1 Kieledu, mieledu, maailma tark Margabu Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (13)
19663 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 545 (22)
19664 604 A2a1 Keeletu, meeletu, maailma tark Margapuu Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (59)
19665 604 A2a1 Kieletu, mieletu, maailma tark Pesmen As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 366 (63)
19666 604 A2a2* & Keeletu ja meeletu, maailma tark Margapuu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 194 (78)
19667 604 A2a2* Keeletu ja meeletu, maailma tark Margapuu (kaalumiseks) Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (10)
19668 604 A2a2* Keeletu ja meeletu, maailma tark Margapuu Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 408 (17)
19669 604 A2a2* Keeletü ja meeletü, maailma tark Pästli Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 388 (3)
19670 604 A2a2* Keeletu, meeletu ja maailma tark Päsmer Hel 1925 E. Päss E 56010 (67)
19671 604 A2a2* Meeletu ja keeletu, maailma tark Päsli Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 113 (14)
19672 604 A2a3 Keeletu, meeletu, aga maailma tark Margapuu 1902 Rätsep Koduk. 66 (3)
19673 604 A2a3 & Keeleta, meeleta, aga maailma tark Päsmer Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (6)
19674 604 A2a3 Keeletu, meeletu, aga maailma tark Kuu 1918–1940 J. Bauts E 73809 (15)
19675 604 A2a3 Keeletu, meeletu, aga maailma tark Margapuu Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (5)
19676 604 A2a3 Keeletu, meeletu, aga maailma tark Margap Sim 1964 M. Sepping, M. Vaarmann EKRK I 50, 436 (7)
19677 604 A2a4 Keeletu ja meeletu, aga maailma tark Päsmar 1879 Liiv LMt 44 (74)
19678 604 A2a4 Keeletu ja meeletu, aga maailma tark Tunnikell Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (14)
19679 604 A2a4 & Keeletu ja meeletu, aga maailma tark Margapuu Trm 1894 S. Sommer H II 50, 539 (3)
19680 604 A2a5* & Keeletu, meeletu, siiski maailma tark Margapuu Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
19681 604 A2a5* Keeletu, meeletu, kik maailma tark Päsli, kellega mõõdetas As 1996 A. Korb, A. Tuisk EFA I 17, 61 (17)
19682 604 A2a6* Ilma keeleta, ilma meeleta, siiski maailma tark Margapuu Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (47)
19683 604 A2a6* Keeletu, meeletu, kuid maailma tark Kaal Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 5 (24)
19684 604 A2a6* & Kieledü, mieledü, vade maailma tark Margapuu Kuu 1964 R. Lilhein Vilbaste 5, 656
19685 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark 1928 Plmp. LõK3 30
19686 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsper Mus 1979 V. P. ja M. V. KKI KS
19687 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailma tark Margapuu Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 309 (212)
19688 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margap Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (36)
19689 604 A2b1 & Keeletu, meeletu, ise maailma tark Raamat As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 444 (3)
19690 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsmer Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 519 (7)
19691 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 408 (34)
19692 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 1 (1)
19693 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapu Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (2)
19694 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Õmblusenõel Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (27)
19695 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (62)
19696 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (4)
19697 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsmer Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (82)
19698 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsmer Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 347 (34)
19699 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (12)
19700 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (20)
19701 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (13)
19702 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu (Bessmer) Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (50)
19703 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (85)
19704 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsmer, nui Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (3)
19705 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsmer Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (1)
19706 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Hps 1923 V. Lao E 53569 (40)
19707 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Trt 1927 K. Pormeister E 59821 (62)
19708 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu ehk päsmer Var 1938 L. Kruus A 16493 (5)
19709 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Kaal Hls 1928 E. J. Kase ERA II 3, 99 (4)
19710 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Raamat Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (13)
19711 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (16)
19712 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 297 (109)
19713 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Kell Kir 1937 E. Topmann ERA II 147, 628 (6)
19714 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu JMd? 1936 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (25)
19715 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (4)
19716 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 382 (41)
19717 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (4)
19718 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 15 (2)
19719 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159/61 (21)
19720 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 210 (39)
19721 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Päsper Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 64 (3)
19722 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Rkv 1948–1949 A. Loit RKM II 31, 204 (5)
19723 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 117 (681)
19724 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 545 (31)
19725 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Sim 1969 E. Maasik RKM II 277, 228 (4)
19726 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Kaal ehk käsikaal PJg 1985 A. Alemaa RKM II 387, 363 (18)
19727 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Ran 1982 V. Soo RKM II 361, 179
19728 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Kaal Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (16)
19729 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 178 (6)
19730 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Kaal Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 13 (9)
19731 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Ennemuistne margapuu puust Kir 1973 M. Tuul RKM II 299, 39
19732 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Kell Kir 1970 M. Tuul RKM II 248, 568 (61)
19733 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margapuu Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 79
19734 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Margap Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (4)
19735 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailma tark Raamat Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
19736 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Margapuu Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 79
19737 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Margapuu Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
19738 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Raamat VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (49)
19739 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Puntari, markanpuu Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (28)
19740 604 A2b1 Keelitu, meelitu, ise maailma tark Margapuu Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 378 (42)
19741 604 A2b1 Keelitu, meelitu, ise maailma tark Margapuu Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 71 (24)
19742 604 A2b1 Keelitu, meelitu, isi maailma tark Margabu Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (6)
19743 604 A2b1 & Keeletu, meeletu, isi maailma tark Margep MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (66)
19744 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailma tark Päsmer Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 153 ja 170 (56)
19745 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailma tark Var 1936 J. Arike KKI MS
19746 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (33)
19747 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (17)
19748 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmär Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (40)
19749 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (27)
19750 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päserm Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (11)
19751 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailmä tark Päsmer Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (76)
19752 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Pässul Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (24)
19753 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (52)
19754 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (33)
19755 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailma tark Päsmer Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (3)
19756 604 A2b1 Keeleto, meeleto, ise maailma tark Päsmer Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155 (11)
19757 604 A2b1 Keeleta, meeleta, isi maailma tark Margapuu Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (8)
19758 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailmatu tark Margapuu KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 14 (8)
19759 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailmatu tark Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (2)
19760 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailmamaa tark Margapuu Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 634 (85)
19761 604 A2b1 Keeletu, meeletu, esi maailmatu tark Päsmer Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (128)
19762 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 200/1 (67)
19763 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu või päsmer SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (50)
19764 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 618 (1)
19765 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 756 (65)
19766 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 97 (4)
19767 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Jõh 1963 V. Pino KKI 47, 428/9 (42)
19768 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 237 (37)
19769 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapu Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 76 (49)
19770 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Kaal Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (49)
19771 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (3)
19772 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu Var 1965 R. Kotkas EKRK I 56, 438 (11)
19773 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, ise maailma tark Margapuu Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
19774 604 A2b2* Kieletu ja mieletu, ise maailma tark Margapuu Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 107 (6)
19775 604 A2b2* Kieletu ja mieletu, ise maailma tark Margap ehk kaal Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 140 (41)
19776 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, esi maailma tark Pässil Võn 1889 J. Pint H II 33, 730 (40)
19777 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, esi maailma tark Päsmer Hls 1928 R. Ritsing KKI WS
19778 604 A2b2* Keeletu ja meeletu, esi maailma tark Päsmer, margapuu Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (11)
19779 604 A2b2* Keeleta ja meeleta, ise maailma tark Margapu Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 101 (19)
19780 604 A2b2* & Keeletu ja meeletu ja ise maailma tark Nui (kaaluriist) Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (61)
19781 604 A2b2* Keeletu, meeletu ja ise maailma tark Päsmer Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 233 (19)
19782 604 A2b3 Keeletu, meeletu, aga ise maailma tark Päsmer, margapuu Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 194 (42)
19783 604 A2b3 & Keeletu, meeletu, aga isi maailma tark Päsmer Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (40)
19784 604 A2b3 Keeletu, meeletu, aga ise maailma tark Margapuu Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 120 (5)
19785 604 A2b4 Keeletu ja meeletu, aga ise maailma tark Päsmer Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (2)
19786 604 A2b4 Keeletu ja meeletu, aga ise maailma tark Kaal Lai 1926 O. Vilde E 48653 (10)
19787 604 A2b4 & Keeletu ja meeletu, aga isi maailma tark Margapuu Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (10)
19788 604 A2b4 Keeleta ja meeleta, aga ise maailma tark Päsmer Trv 1895 J. Sams E 18070 (4)
19789 604 A2b5* & Keeletu, meeletu, ise on maailma tark Päsmer Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (58)
19790 604 A2b5* Keeletu ja meeletu, isi on maailma tark Margapuu MMg? 1962 K. Kõivumägi, I. Varik EKRK I 40, 164 (14)
19791 604 A2b6 & Keeletu, meeletu, ise veel maailmatu tark Margapuu, millega kaalutakse Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 42 ja 32 (28)
19792 604 A2c Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma tark Margapuu 1868 Nörmann 35 ja 54 (42)
19793 604 A2c & Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma tark Päsmer Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (17)
19794 604 A2c Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma tark Päsper Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 624
19795 604 A2c Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma tark Margapuu Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (11)
19796 604 A2c Ise keeleto, ise meeleto, ise maailma tark Margapuu Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (7)
19797 604 A2d Meeletu, keeletu, maailma tark Margapuu Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (25)
19798 604 A2d Meeletu, keeletu, maailma tark Margapuu Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (5)
19799 604 A2d Meeletu, keeletu, maailma tark Pässül Plv 1890 J. Tobre H III 11, 563 (24)
19800 604 A2d Meelete, keelete, maailma tark Päsli Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (50)
19801 604 A2d Meeletu, keeletu, maailma tark Päsmar San 1895 J. Kuldsep E 19084 (31)
19802 604 A2d Meeletu, keeletu, maailma tark Pässül Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (33)
19803 604 A2d Meeleta, keeleta, maailma tark Pässül Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (6)
19804 604 A2d Meeleta, keeleta, maailma tark Pässül Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (50)
19805 604 A2d Meeleta, keeleta, maailma tark Pässül, margapuu Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (30)
19806 604 A2d & Meeleta, keeleta, maailma tark Pässül Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 92 (224)
19807 604 A2d Meeleta, keeleta, maailma tark Pässül Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 54 (23)
19808 604 A2d Meeleldä, keeleldä, maailma tark Pässül Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (1)
19809 604 A2e & Meeletu, keeletu, isi maailma tark Margapuu Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (49)
19810 604 A3a1 Kieledu, mieledu, üle ilma tark Margapuu Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 42 (7)
19811 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 226 (27)
19812 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Pässerm, margapuu Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (53)
19813 604 A3a1 Meeletu, keeletu, üle ilma tark Pässerm Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (67)
19814 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (7)
19815 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Pässül, margapuu Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (35)
19816 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 418 (10)
19817 604 A3a1 Meeletu, keeletu, üle ilma tark Pästli Har 1927 E. Potsepp E 59956 (9)
19818 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu Trt 1928 A. Saat E 62813 (7)
19819 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Raamat HMd 1927 A. Viilas E 74021 (6)
19820 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Raamat Ta 1932 L. Zirk E 81965 (14)
19821 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Pästle Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (4)
19822 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (7)
19823 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (6)
19824 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (48)
19825 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Margapuu Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 261 (31)
19826 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Mar[gapuu] Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 426 (11)
19827 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Pässel Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (22)
19828 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 96
19829 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Päsmar Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (39)
19830 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Pesmen, kaal As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 646 (9)
19831 604 A3a1 Kieletu, mieletu, üle ilma tark Margapuu As 1993 A. Korb RKM II 459, 156 (28)
19832 604 A3a1 & Keeletü, meeletü, üle ilma tark Pästli Har 1890 J. Pähn H II 32, 197 (28)
19833 604 A3a1 Kiäletu, miäletu, üle ilma tark Margap Kod 1943 S. Tanning KKI WS
19834 604 A3a1 Keeleldä, meeleldä, üle ilma tark Mõõdupuu Se 1932 L. Telk E 81705 (2)
19835 604 A3a2* Keeletu ja meeletu, üle ilma tark Päsmär Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 127 (40)
19836 604 A3a2* & Keeletü ja meeletü, üle ilma tark Pässül Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (22)
19837 604 A3a2* Keeleldä ni meeleldä, üle ilma tark Pässül Vas 1975 H. Keem KKI, TS
19838 604 A3a3 Keeletu, meeletu, aga üle ilma tark Margapuu Tt 1932 A. Sokk E 81973 (5)
19839 604 A3a3 & Keeletu, meeletu, aga üle ilma tark Margapuu Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (81)
19840 604 A3a4 & Üle ilma tark, keeletu ja meeletu Päsmer Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (8)
19841 604 A3a5 & Keeletu, meeletu, üle ilmamaa tark Päsmer Krk 1889 J. Kivisäk H II 23, 162 (7)
19842 604 A3a5 Keeletu, meeletu, aga üle ilmamaa tark Margapuu Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 333 (24)
19843 604 A3b* Keeletu, meeletu, ise üle ilma tark Margapuu Lai 1935 A. Valdmann ERA II 97, 414 (2)
19844 604 A3b* & Esi keeletu, esi meeletu, üle ilma tark Päsmer Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (49)
19845 604 A3c1* Meeletu, keeletu, üle ilma tark Pässül Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 140 (60)
19846 604 A3c1* & Meeletu, keeletu, üle maailma tark Kaal Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 392 (7)
19847 604 A3c1* Meeletu, keeletu, üle ilma tark Päsmar Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 237 (44)
19848 604 A3c2* Meeledu ja keeledu, üle ilma tark Kaal Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (9)
19849 604 A3c2* Meeledü ja keeledü, üle ilma tark Pästli Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 397 (9)
19850 604 A3c2* & Meeletu ja keeletu, aga üle ilmamaa tark Päsmer Vil 1895 H. Niggol H III 25, 346 (7)
19851 604 A4* & Keeletu, meeletu, kõige ilma tark Pässül Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (18)
19852 604 A4* Keeledü, meeledü, kõgõ maailma tark Pässül Se 1929 A. Gehrke S 17305 (22)
19853 604 A4* Keeletu ja meeletu, kõik maailma tark Margapuu Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (49)
19854 604 A5* Keeletu, meeletu, targem kõigist maailmas Kaal Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 414 (11)
19855 604 A5* & Kõige targem ilmas, ise keeletu ja meeletu Margapuu Phl 1937 M. Nittim ERA II 147, 401 (5)
19856 604 A5* Olõ-õi kiilt ja olõ-õi miilt, üle ilma kõkõ targõp Pässül Se 1936 M. Vabarna S 121941 (98)
19857 604 A6a & Keeletu, meeletu, ilmatark Margapuu MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (39)
19858 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Päsmer Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (65)
19859 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Nõõl Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (4)
19860 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Margapuu Tln 1892 K. Puusemann E 1673 (15)
19861 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Vän 1925 E. Männik E 55625
19862 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Mõõdunui Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (10)
19863 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Margapuu Sim 1927 M. Kasikov E 61489
19864 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Margapu Trt 1927 F. Suits ARS 1, 700 (12)
19865 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Päsmer Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 432 (21)
19866 604 A6b1 Keeletu, meeletu, ise ilmatark Margapuu Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 96 (14)
19867 604 A6b1 & Kieledu, mieledu, ise ilmatark Margapuu Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (17)
19868 604 A6b1 Keeletu, meeletu, isi ilmatark Päsmer Vil 1894 H. Jaanson E 9186 (18)
19869 604 A6b1 Keeletu, meeletu, isi ilmatark Margapuu KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (59)
19870 604 A6b1 Keeletu, meeletu, esi ilmatark Päsmer Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (2)
19871 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, isi ilmatark Margapuu Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (47)
19872 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Päsmer Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (10)
19873 604 A6b2 & Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Margapuu ehk kaal Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 344 (58)
19874 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Margapuu Rap 1930 J. Uustalu E 70658 (3)
19875 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Margapu Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 21 (11)
19876 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Kaal Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (2)
19877 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Margapuu Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (97)
19878 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmatark Kaal Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
19879 604 A6b2 Keeletu ja meeletu, isi ilmatark Nui, päsmer Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (34)
19880 604 A6b3 Keeletu, meeletu, aga ise ilmatark Margapuu Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (111)
19881 604 A6b3 & Keeletä, meeletä, aga ise ilmatark Margapuu Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
19882 604 A6c & Ise keelitu, ise meelitu, ise ilmatark Päsper Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (6)
19883 604 A7*/ & Keeledü, meeledü, targõb ku kuningas Pästle Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 270 (48) kküs
19884 604 A7*/ Meeleldä, keeleldä, targõmb ku kuningas Pässül Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 232 (9) kküs
19885 604 A7*/ & Ilma meeleldä, ilma keeleldä, targõmb ku kuningas Pässül Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (37) kküs
19886 604 A8* & Kiäletu ja miäletu, ise õigusetegija Margap ehk koalud, mõlemad on niiskesed Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 347 (118)
19887 604 A8* Kieletu ja mieletu, maailma õigusetegija Margapuu Lüg 1948 M. Must KKI WS
19888 604 A8* & Keeletu ja meeletu, teeb kõigile ilmale õigus Margapuu Kod 1926 P. Berg E, StK 34, 232 (10)
19889 604 A9* Keeleta ja meeleta, ise maailma õiendaja Margapu Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 101 (19)
19890 604 A9* & Keäletu ja meäletu, isi ilma õiendaja Kual (voag) Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (21)
19891 604 A10* Keeletu, meeletu, ilmamaa rehkendaja Rehkendaja Saa 1939 L. Toodu ERA II 213, 291 (14)
19892 604 A10* Meeletu, keeletu, ise ilmamaa rehkendaja Margapuu Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 272 (58)
19893 604 A10* & Keeletu, meeletu, ise maailma rehkendaja Margapuu Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (109)
19894 604 A10* Keeletu, meeletu, esi veel maailma rehknodi pidäi Päsmer Trv 1894 A. Rull H III 20, 142 (50)
19895 604 A10* Keeletu, meeletu, ilmamaa tark, esi ilma rehkendaja Päsmer Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (21)
19896 604 A10* Meeleta, keeleta, maailma arvendaja, päsmer pääs, auk sees Trt 1931 H. Särg A 11599
19897 604 A11a & Keeletu, meeletu, üle ilma margapuu [Margapuu] Kod 1918–1940 O. Lindpere E 48655 (6)
19898 604 A11a Keeletu, meeletu, üle ilma margapuu [Margapuu] Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (49)
19899 604 A11b & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa margapuu No margapuu ta ongi, aga igaüks ei saand aru Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17 (2)
19900 604 A11b Keeletu, meeletu, ise ilmamaa margapuu [Margapuu] JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (3)
19901 604 A11b Keeletu, meeletu, ise ilmamaa margapuu [Margapuu] Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 57 (37)
19902 604 A11b Keeletu, meeletu, ise ilmamaa margapuu Margapuu Nis 1968 O. Remsujev, R. Saukas, R. Treial EKRK I 63, 551 (5a)
19903 604 A11c Keeletu ja meeletu, ise maailma margapuu [Margapuu] Jõh 1963 V. Pino KKI 47, 428/9 (42)
19904 604 A11c Keeletu, meeletu, ise maailma margapuu [Margapuu] Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (42)
19905 604 A11c Keeletu, meeletu, ise maailma margapuu [Margapuu] Hlj 1934 I. Webermann ERA II 70, 471 (21)
19906 604 A11c & Keeletu, meeletu, ise maailma margapuu Margapuu Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 486 (98)
19907 604 A11c Keeletu, meeletu, ise maailma margapuu [Margapuu] Jür 1980 E. Leek RKM II 346, 32 (12b)
19908 604 A11d & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark margapuu [Margapuu] Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 122 (21)
19909 604 A12+ Keeletu, meeletu, ilmatark riistapuu Margapuu Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 433 (23)
19910 604 A12+ Ilma keeleta, meeleta, ülearu tark Päsmer, raamat Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 210/1 (131)
19911 604 A12+ & Keeletu, meeletu, ilma temata kõik on abitu Kaal Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 407 (9)
19912 604 A12+ Ise keeletu, meeletu, aega mõistab õieti Kell Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 584 (322)
19913 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu 1899 Kuusik KT 214 (34) 1391B1 1491
19914 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 234 (39) 1391B1 1491
19915 604 B1a% & Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Päsper Kär 1890 K. Loiken H II 18, 890 (4) 1391B1 1491
19916 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Päsper Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (9) 1391B1 1491
19917 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Päsper Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (11) 1391B1 1491
19918 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu, päsmer Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (14) 1391B1 1491
19919 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (10) 1391B1 1491
19920 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Jür 1877–1917 J. Pihlakas E 953 (3) 1391B1 1491
19921 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Pal 1891–1892 H. Maasen E 52005 1391B1 1491
19922 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margabu Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 7 1391B1 1491
19923 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Puust margapuu Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 87 (2) 1391B1 1491
19924 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (68) 1391B1 1491
19925 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (73) 1391B1 1491
19926 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 281 (96) 1391B1 1491
19927 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 293 (163) 1391B1 1491
19928 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 122 (38) 1391B1 1491
19929 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 166 (7) 1391B1 1491
19930 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Margapuu Phl 1933 R. Viidalepp RKM II 323, 111 (1) 1391B1 1491
19931 604 B1a% Ise ime, ise pime, ise ilmamaa tark Päsper (margapuu) Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (37) 1391B1 1491
19932 604 B1a% Isi ime, isi pime, isi ilmamaa tark Margapu Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (35) 1391B1 1491
19933 604 B1b & Ise pime, ise ime, ise ilmamaa tark Päsper, saarlaste kaalupuu Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (8)
19934 604 B1b Ise pime, ise ime, ise ilmamaa tark Margapuu Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (106)
19935 604 B1c & Oh sa ime, isi pime, aga isi ilmamaa tark Margapuu Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (7)
19936 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark (Selbst ein Wunder, selbst blind, selbst ein Weiser der Welt) Der Besmer, die Handvage 1876 Wied. 266
19937 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu 1889 ER Kal. (1889) 102 ja 103 (4)
19938 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu 1890 E EM 50 (289)
19939 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu 1913 E EM2 45 (364)
19940 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu 1921 Nurmik II 6 (14)
19941 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Kaal Mus 1979 L. P. KKI KS
19942 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margabu Mus 1978 M. Kuusemets KKI KS
19943 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 7 (1)
19944 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsmer Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (9)
19945 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapu Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (57)
19946 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsper, margapuu Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (23)
19947 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsmer Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 661 (10)
19948 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsmer, margapuu Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (53)
19949 604 B2a1 & Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Ris 1892 J. Holts E 1843 (2)
19950 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 72 (10)
19951 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 620 (5h)
19952 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Noa 1931 S. Barud ERA I 3, 621 (5i)
19953 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5a)
19954 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsper (päsmer) Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 209 (23)
19955 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsper Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 185 (103)
19956 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsper Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 170 (18)
19957 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsmer või margapuu Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 413 (248)
19958 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 641 (71)
19959 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Kuu 1939 E. Sommer ERA II 222, 650 (2)
19960 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsper Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 319 (100)
19961 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Päsper Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 36
19962 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 415 (42)
19963 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 460 (37)
19964 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Krj 1966 P. Hagu, A. Laansoo EKRK I 44, 568 (10)
19965 604 B2a1 Ise ime, ise püme, ise maailma tark Päsmer Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 206 (1)
19966 604 B2a1 Ise ime, ise püme, ise moailma tark Päsmer Pöi 1974 A. Toomessalu KKI KS
19967 604 B2a1 Ise ime, ise pime, ise maailma tark Margapuu Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
19968 604 B2a2 & Ise ime, ise püme, ise riu moailma tark Päsmer Pöi 1974 A. Toomessalu KKI KS
19969 604 B2a3* Ise ime, ise pime, aga ise maailmatu tark Margapuu Mar 1931 A. Iisberg E 74571 (51)
19970 604 B2a3* & Ise ime, ise pime, aga maailma tark Kaal, margapuu Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (6)
19971 604 B2a3* Ise ime, ise pime, ise ka maailma tark Margapuu Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (61)
19972 604 B2a3* Ise ime, ise pime, ise maailmmaaa targem Margapuu Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (14)
19973 604 B2a3* Ise ime, ise pime, ise maailmatuma tark Margapuu Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 337 (3)
19974 604 B2b* Ise pime, ise ime, ise maailma tark Tunnikell Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 632 (12)
19975 604 B2b* & Ise pime, ise ime, ise siiski maailma tark Päsper Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 532 (26)
19976 604 B3 Ise ime, ise pime, ise üle ilma tark Margapuu Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 312 (227)
19977 604 B3 Ise ime, ise pime, ise üle ilma tark Margabu Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (13)
19978 604 B3 & Ise ime, ise pime, ise üle ilma tark Nui, margabu Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 14
19979 604 B3 Ise ime, ise pime, ise üle ilma tark Margapuu Hii 1928 M. Meiusi ERA II 9, 284 (7)
19980 604 B4a & Ise ime, ise pime, ise keige ilma tark Päsper Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 188 (123)
19981 604 B4b* & Ise ime, ise pime, ise keik maailma tark Päsmer Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 246 (13)
19982 604 B4b* Ise ime, ise pime, ise kõige maailma tark Margapuu 1992 Metstak2 28 ja 30
19983 604 B4b* Ise ime, ise pime, ise kõige maailma tark Margapuu Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (59)
19984 604 B4b* Ise ime, ise pime, ise keige maailma tark Päsmer Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
19985 604 B4b* & Ise ime, ise pime, ise keige maailma tark Päsmer Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
19986 604 B4b* Ise ime, ise pime, ise kõige maailma targem Puumargapuu Emm 1937 H. Üksik ERA II 147, 613 (2)
19987 604 B4b* Ise pime, ise ime, ise kõige maailma targem Margapuu Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 15 (27)
19988 604 B4b* Ise ime, ise pime, ise kõige maailma targem Margapuu Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 446 (2)
19989 604 B5* Ise ime, ise pime, ise ilmatark Päsper Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (18)
19990 604 B5* & Ise ime, ise pime, aga ise ilmatark Margapuu Vll 1942 P. Alvre ERA II 302, 433 (235)
19991 604 C+% Ise ime, ise pime, ise maailma tark Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 3 (29) 862
19992 604 C+% Silmitu, keeletu ja meeletu, ise maailma tark Mõedunui Aud 1895 R. Niemann E 19150 (5) 862
19993 604 C+% & Ei kuule, ei näe, kuid ise väga tark Margapuu Kam 1922 A. Ammon E, StK 16, 33 (5) 862
19994 604 C+% Ise jaluta, ise pime, ise maailmatu tark Margapuu Pld 1927 L. Johanson E 74033 (9) 862
19995 604 C+% Ilma käteta ja jalgadeta, ise üle maailma tark Margapuu As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 226 (6) 862
19996 604 C+% Käsildä ja jalulda, a üle ilma tark Kaal, minka kaalutas Vas 1975 H. Keem KKI, TS 862
19997 604 C+% Ei kõnni, ei kõnele, aga ise ilmatark Kaal Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 243 (63) 862
19998 604 C+% & Suurt miilt ei ole pääh, ilmamaa tark Pässul Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615/6 (12) 862
19999 604 C+% Juhm ja rumal, aga isi ilmamaa tark Margapuu Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 667/8 (4) 862
20000 604 C+% Ise kurt, ise tohm, ise jõlmamua tark Khn 1947–1952 P. Nurmekund KKI, MT 321, 200 (621) 862