Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 86001 — 87000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
86001 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi 1929 Jürisson 190 (7)
86002 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi 1939 Nugis 292 ja 314 (181)
86003 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nime SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (92)
86004 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (37)
86005 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (286)
86006 2490 A5a1 & Mullas ei mädäne, viis ei upu, tules ei põle Nimi Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (59)
86007 2490 A5a2 & Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (4)
86008 2490 A5a2 Muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Inimese nime Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (112)
86009 2490 A5a3* Mulda ei mädane, vette ei upu, tulle ei pala Nimi Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (33)
86010 2490 A5a3* & Muld ei mäända, vesi ei uputa, tuli ei paluta Inimese nimi Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (10)
86011 2490 A5b* & Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäusst, u. Im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name Tt 1732 A. Thor Helle Helle 361 (2)
86012 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Inimese nimi 1782 Willmann 164 (2)
86013 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Inimese nimi 1787 Lindf. (1787) lk-ta (2)
86014 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1867 CRJ Uar 30 (6)
86015 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle (Was ist es, das in der Erde nicht fault, im Wasser nicht ertrinkt und im Feuer nicht verbrennt) Der Name 1876 Wied. 279
86016 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1886 Org 57 (2)
86017 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Inimese nimi 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (2)
86018 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1902 Tõn. ABDr12 38
86019 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1910 Mäesepp K 40 (6)
86020 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Nimi 1912 Jürjens 20
86021 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1930 Mihkla LEKÜ 13
86022 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1939 Mihkla EK I 21
86023 2490 A5b* Mis mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle 1971 Pioneer nr. 7 (1971) 21
86024 2490 A5b* Mes mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei pala Inimese nimi Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (1)
86025 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei uppu, tules ei põle (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäust, im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name 1780 Hupel 120
86026 2490 A5b* & Mes mullan ei mädäne, veen ei upu, tulen ei pala (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäust, im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name eL 1780 A. W. Hupel Hupel 120
86027 2490 A5b* Mis muldas ei mädene, vees ei upu, tules ei põle Nimi 1844 Lönnrot 157
86028 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi 1869 Ahlqvist 73
86029 2490 A5b* Mis muldas ei mädene, vees ei upu, tules ei põle 1869 Körber VRMK 40 (15)
86030 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (32)
86031 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, mis vees ei upu, mis tules ei põle Inimese nimi 1868 Nörmann 35 ja 55 (61)
86032 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nimi Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (66)
86033 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Inimese nimi Hel 1926 K. Puusepp E 58430
86034 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nimi Rap 1926 M. Reimann E 72966 (12)
86035 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nime Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (10)
86036 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nimi Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 35 (4)
86037 2490 A6a1 Muldas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 443 (53)
86038 2490 A6a1 & Mullas ei mädane, tules ei pala, vees ei upu Armastus Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (100)
86039 2490 A6a1 Mullan ei mädäne, tulen ei pala, veen ei uppu Inimese nimi Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (66)
86040 2490 A6a2* Muldas ei mädane, tules ei põle ega vees ei upu Inimese nimi Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (31)
86041 2490 A6a2* & Mullasse ei mädäne, tulesse ei põle, veesse ei upu Nimi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (2)
86042 2490 A6b* Mis muldas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nime Vil 1889 J. Sihver H II 26, 180 (2)
86043 2490 A6b* Mis muldas ei mädäne, tules ei pole, vees ei upu Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 48
86044 2490 A6b* Mis muldas ei mädane, tules ei pöle, vees ei uppu Inimese nimi Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 133 (56)
86045 2490 A6b* & Mis mullas ei mädane, tules ei põle ja vees ei upu Inimese nimi Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (97)
86046 2490 A6b* Mis ei mädane mullan, ei põle tulen ega uppu veen Nimi, vari Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (19)
86047 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 7
86048 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (59)
86049 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (51)
86050 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 329 (52)
86051 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Keel Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (8)
86052 2490 B1a1 & Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Kivi VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (5)
86053 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (172)
86054 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 365 (8)
86055 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi, mis kellegil on Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (57)
86056 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Inimese nimi KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (15)
86057 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (21)
86058 2490 B1a1 Tules ei põle, viis ei upu, maas ei mädäne Nimi KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 360 (41)
86059 2490 B1a1 Tules ei pala, vees ei uppu, maas ei mädäne Nimi Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (27)
86060 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane 1879 Gressel Uus ABDr 11 (2)
86061 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (62)
86062 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (16)
86063 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (21)
86064 2490 B1a2* & Tules ei põle, viis ei upu ega maas ei mädane Nime SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (38)
86065 2490 B1a3* Tulen ei pala, viin ei uppu, maa sehen ei mädäne Inimeste nime Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (50)
86066 2490 B1a3* & Tulle ei pala, vette ei upu, maan ei mädane Inemise nimi Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (144)
86067 2490 B1a3* & Tuli ei palota, viih ei upu, maah ei mädäne Vari Plv 1889? J. P. E 29553 (2)
86068 2490 B1b & Mis ei põle tules, vees ei upu ega maas ei mädane Inimese nime Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (46)
86069 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi 1890 E EM 159 (1522)
86070 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi 1913 E EM2 137 (1979)
86071 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi 1914 E MM 16 ja 45 (250)
86072 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi 1920 E MM2 16 ja 48 (253)
86073 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi 1994 E MM3 13 ja 40 (253)
86074 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu 1927 Ainelo III 124
86075 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (47)
86076 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (11)
86077 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (82)
86078 2490 B2* & Tules ei pole, maas ei mädäne, vies ei uppu Nimi Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 253 (3)
86079 2490 B2* Tules äi põle, maas äi mädäne, vees äi upu Inimese nimi Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (82)
86080 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädäne ja viis ei uppu Inimese nimi Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (121)
86081 2490 B3a1 Vees ei upu, tules ei põle, maas ei mädane Inimese nimi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (209)
86082 2490 B3a1 Viis ei uppu, tules ei põle, maas ei mädane Nime SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (79)
86083 2490 B3a1 & Veen ei upu, tulen ei põle, mahan ei mädäne Vari Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (69)
86084 2490 B3a1 Veen ei upu, tulen ei pala, maan ei mädane Hing Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (117)
86085 2490 B3a2 & Vees ei upu, tules ei põle ja maas ei mädane Inimese nimi KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (16)
86086 2490 B3a3* Ei upu vies, ei põle tules, ei mädane maas Inimese nimi Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (9)
86087 2490 B3a3* & Õi upu vette, õi pala tullõ, õi mädäne maa seeh Hing Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 259 (20)
86088 2490 B3b & Mes viin ei upu, mes tulen ei pala, mes maan ei mädäne Inimese nimi Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6/7 (35)
86089 2490 B4* Vees ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Hea inimese nimi Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (6)
86090 2490 B4* Vees ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (1)
86091 2490 B4* Viis ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 508 (35)
86092 2490 B4* Vees ei ubu, maas ei mädäne ega tules ei pole Nimi Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
86093 2490 B4* & Viis ei upu, maas ei mädane ega tulen ei põle Nimi Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (37)
86094 2490 B4* Vees ei uppu, maas ei mädane, tules ma ei põle Inimese nimi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (104)
86095 2490 B5 Maas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nime Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (25)
86096 2490 B5 Maas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554/5 (81)
86097 2490 B5 & Mahan ei mädäne, tulen ei põle, viin ei upu Nimi Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (70)
86098 2490 B6a* Muan ei mädäne, veden ei upo, tulen ei põle Inimese nimi 1996 EMrd IV 228 (123)
86099 2490 B6a* Muan ei mädäne, veden ei upo, tulen ei põle Inimese nimi Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
86100 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei uppu, tules ei põle Nimi Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (99)
86101 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Hel 1928 E. J. Kase E 61784
86102 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 632
86103 2490 B6a* & Maan ei mädäne, viin ei upu, tulen ei pala Inemise heng Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (131)
86104 2490 B6a* Maa sees ei mädane, vees ei uppu, tules ei põle Nimi TMr 1930 E. Schmidt E 71297 (31)
86105 2490 B6b & Mes moha ei mädäne, vette ei uppu, tulesse ei põle Inimese nimi Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (15)
86106 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei upu Jää 1995 Mihkel nr. 1 (1995) 55 (4)
86107 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei upu Jää Rak 1905 K. Holm H II 74, 309 (37)
86108 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei upu Inimese nimi VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (158)
86109 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (71)
86110 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei uppu Hing Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 191 (48)
86111 2490 C1a1 & Tulen ei põle, viin ei upu Inimese vari Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (193)
86112 2490 C1a1 Tulõh ei pala', viih ei upu' Inemisõ nimi Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 278 (84)
86113 2490 C1a2* Tules ei pala, vii seen ei upu Nimi As 1995 A. Korb EFA II 2, 18 (11)
86114 2490 C1a2* & Tullõ pala-ai, vette upu-ui Uma vari Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (75)
86115 2490 C1a2* & Tuli ei paluta, vesi ei uputa Vari Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (7)
86116 2490 C1a2* Tuli ei põleta ega vesi ei upputa Inimese nimi Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (45)
86117 2490 C1a2* Ei ole puust ega ka luust, tules ei põle, vees ei upu Nimi Rkv 1948 H. Tõnisson RKM II 31, 233 (33)
86118 2490 C1b* Mis õi pala' tulõh, õi upu' ka viih Vari (päävä tulõ ju) Se 1930 J. Ojavere S 19702 (3)
86119 2490 C1b* Mis ei pala tulle, ei upu vette Nimi Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (31)
86120 2490 C1b* & Mis ei pala' tullõ, ei upu' vette Inemise nimi Se 1936 M. Vabarna S 121941 (97)
86121 2490 C1c & Mis lätt tullõ, pala-ai, mis lätt vette, upu-ui Vari Se 1933 A. Tammeorg S 57779 (3)
86122 2490 C2a1 Vees ei upu, tules ei põle 1980 Laur IV 7
86123 2490 C2a1 Vees ei uppu, tules ei põle Inimese hing Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (154)
86124 2490 C2a1 Vees ei upu, tules ei põle Vari ehk nimi Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 167 (14)
86125 2490 C2a1 Veen ei upu, tulen ei pala Nimi Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 95 (1)
86126 2490 C2a1 Viin ei uppu, tulen ei pala Inimese nimi Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 794 (21)
86127 2490 C2a1 & Viin ei upu, tulen ei pala Inimese tarkus Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 103 (12)
86128 2490 C2a2* Ei upu vette, ei pala tullõ Inemise nimi Se 1929 I. Sonts S 124443 (99)
86129 2490 C2a2* & Upu-ui viih, õi pala tulõh Vari Se 1934 N. Oinas S 82298 (13)
86130 2490 C2b* & Mis vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 494 (38)
86131 2490 C2b* Mis ei upu vees ega põle tules Nimi Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (120)
86132 2490 D1a* Mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (12)
86133 2490 D1a* & Mulda ei mädäne, vette ei upu Nimi Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (128)
86134 2490 D1b & Mis muldas ei mädane, vees ei upu Inimese nime SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (10)
86135 2490 D2* Vies ei uppu ja mullas ei mädane Nimi Lüg 1937 R. Laanes KKI WS
86136 2490 D2* & Vies ei uppu ega mullas ei mädane Inimese nimi Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (102)
86137 2490 E1* Tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (25)
86138 2490 E1* Tules ei põle, mullas ei mädane Inimese hing Võn 1986 A. Korb RKM II 396, 385 (7)
86139 2490 E1* Tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 540 (7)
86140 2490 E1* Tulen ei pala, mullan ei mädane Inemise nimi Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (23)
86141 2490 E1* & Tulõh ei pala' ja mullah ei mädäne Nimi, mis sais põlvõst põlvõ Plv 1948 S. Kaarheit KKI, MT 35, 74
86142 2490 E2 & Mis on muldas mädanemata, mis on tules põlemata Inimese hing Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (53)
86143 2490 F Mis ei mädane mullas 1900 Einer EKÕ 63
86144 2490 F & Mis muldas ei mädane Inimese hing Sa? 1841 F. A. H. Schmidt KM EKLA, ÕES, M. A. 5, l. 160p.
86145 2490 G & Mata maa sisse – ei mädäne, viska vette – ei upu Hüdsi Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 454 (14)
86146 2490 H & Tulen ei põle, muan ei mädäne Inimese hing Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 268 (59)
86147 2490 I+ & Vees ei huku, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 364 (118)
86148 2490 I+ Vees ei upu, tules ei kustu, mullas ei mädane Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (14)
86149 2490 J+ & Vee sees ta ei vau, tule sees ta ei kau, maa sees ta ei mädane Aus ja mõnus nimi Tt 1875 Anonüüm XXX EPost. Lisal. nr. 20 ja 21 (1875) 120 ja 126 (2)
86150 2490 J+ Vee sees ta ei vau, tule sees ta ei kau, maa sees ta ei mädane Inimese nimi 1885 ER Kal. (1885) 96 ja 100 (18)
86151 2490 J+ Mis tules ei põle ja vee sees ei uppu ja maa sisse ei mahu Inimese nime Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 344 (60)
86152 2490 J+ Maa ei määdä, tuli ei paluda, vesi ei väädä Nimi Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (26)
86153 2490 J+ Vees äi sure, tules äi põle ja maas äi mädane Inimese hing Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 383 (37)
86154 2490 K Viin ei mädäne, tulen ei pala Nimi San 1929 E. Voormann ERA I 2, 659 (4)
86155 2490 K & Viin ei mädäne, tulõn ei pala Nimi San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (7)
86156 2490 L1 Tules ei põle, maas ei mädane, meres ei upu (Im Feuer verbrennt es nicht, in der Erde fault nicht, im Meere ertrinkt es nicht) Der Name Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 290
86157 2490 L1 & Tules ei põle, meres ei upu, maas ei mädane Inimese nimi Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (82)
86158 2490 L1 Meres ei upu, tules ei põle, maas ei mädane Inimese nimi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (22)
86159 2490 L2 & Meres ei upu, tules ei põle Inimese nimi Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 219 (14)
86160 2490 L2 Tules ei põle, meres ei upu, mullas ei mädane Nimi 1954 Pioneer nr. 5 ja 7 (1954) 31 (4)
86161 2490 M1* Tules ei põle, vees ei uppu, ära ei sure ja mullas ei mädane Inimese nimi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (641)
86162 2490 M1* Vees ei upu, tules ei põle, surmas ei sure, mullas ei mädane Inimese nimi Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (107)
86163 2490 M1* & Mullas ei mädane, vees ei upu, surres ei sure, tules ei põle Inimese nimi Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (48)
86164 2490 M2 & Õi pala tulõh, õi upu viih, õi saa ar surmada, õi saa maa sisse matta Nimi Se 1935 A. Jänessoo S 105358 (2)
86165 2490 M2 Vees ei upu, tules ei põle, surmas ei kau, näha ei ole iialgi Inimese nimi Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (35)
86166 2490 M3* Tules ei põle, vees ei uppu, surres ei sure Inimese nimi VMr 1877–1917 J. Landsmann E 756 (67)
86167 2490 M3* & Ei tuli teda põleta, ei vesi teda uputa ega surm teda sureta Nimi Tln 1892 K. Puusemann E 382 (7)
86168 2490 M4 & Surres ei sure ja mullas ei mädane Nime Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 434 (14)
86169 2490 N+ Ilmast ilma elab, tules ei põle, vees ei uppu, muldas ei mädane Inimese nimi Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (22)
86170 2490 N+ & Tuli ei põleta, vesi ei uputa, elab ilmast ilma Inimese nimi Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (92)
86171 2490 N+ Kirves ei rao, tuli ei paluta, vesi ei uputa Vari San 1929 E. Voormann ERA I 2, 659 (5)
86172 2490 N+ Ahjus ei põle, jões ei upu ega mädane Inimese nime Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 337 (46)
86173 2490 N+ Ahjus ei põle ega vees ei upu Jää As 1993 A. Korb RKM II 459, 154 (18)
86174 2490 N+ Sõjas ei hukku, mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Urv 1992 Anonüüm 091 RKM, KP 28, 340 (3)
86175 2490 N+ Missugune asi see on, õhus ei põle, maas ei mädane ja vees ei upu Pld 1931 A. Schwan E 74001 (8)
86176 2490 N+ Vee sees ta ei vau, tuule sees ta ei kau, maa sees ei mädane Inimese nimi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (33)
86177 2490 N+ & Mis ei põle, mis ei uju Mälestus Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (22)
86178 2490 N+ Ei kulu, ei mädane ega roosteta Nimi As 1963 J. Olev RKM II 172, 255 (134)
86179 2490 N+ Ei mädane, ei põle ega roosteta Nimi JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (9)
86180 2490 N+ Mis ei upu, ei mädane, ei põle Nimi Trt 1992 B. Reimets RKM, KP 35, 33 (2)
86181 2490 N+ & Ära ei kao, tulen ei pala, viin ei upu Nimi Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 692 (34)
86182 2490 O1 & Mürk ei müta, raud ei raiu, tuli ei põleta, vesi ei uputa, muld ei mäända Inimese vari Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (47)
86183 2490 O2* Mürk ei müta, raud ei raiu, tuli ei põleta, vesi ei uputa Vari 1890 E EM 107 (948)
86184 2490 O2* Mürk ei müta, raud ei raiu, tuli ei põleta, vesi ei uputa Vari 1913 E EM2 95 (1262)
86185 2490 O2* Mürk ei müta, raud ei raiu, tuli ei põleta, vesi ei uputa Vari Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (208)
86186 2490 O2* & Mürk ei müta, raud ei raiu, tules ei põle, vees ei upu Nimi; vari Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (100)
86187 2490 P/ & Vette lätt, vesi ei liigu, ruugu lätt, ruug ei kõhise, tulle lätt, tuli ei paluta Vari Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (19) 206H 1197J
86188 2490 Q1a/ & Tulõn ei pala, viin ei upu, mullan ei mädäne, olgi pääl ei kõsise Inemise nimi Har 1889 J. Pähn H II 32, 196 (16) 206F1a
86189 2490 Q1b/ & Viih ei upo, tulõh ei pala, olgi pääle sateh kõsahtõ ka õi' Vari Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (14) 206F1b
86190 2490 Q2a/ & Tullõ lätt, pala-ai, vette lätt, upu-ui, olgi piteh lätt, kõsisõ-õi Vari Se 1927 M. Pihlapuu S 1991 (15) 206F2a
86191 2490 Q2b/ & Lätt vette, upu-ui ar, lätt tullõ, pala-ai ar, lätt läbi olgi kõsisõki-i' Päiv Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109739 (28) 206F2b
86192 2490 R/ & Kiigub ja liigub, maha ei kuku, tules ei põle, maas ei mädane, veden ei upu Nimi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (22) 647M
86193 2490 # 2150 | rl
86194 2491 a & Vees seisab, maas ei seisa Võrk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (705)
86195 2491 a Vees seisab, maas ei seisa Võrk, noot 1890 E EM 177 (1727)
86196 2491 a Vees seisab, maas ei seisa Võrk, noot 1913 E EM2 153 (2240)
86197 2491 a Vees seisab, maas ei seisa Võrk, noot 1914 E MM 18 ja 46 (280)
86198 2491 a Vees seisab, maas ei seisa Võrk, noot 1920 E MM2 18 ja 49 (283)
86199 2491 a Vees seisab, maas ei seisa Võrk, noot 1994 E MM3 15 ja 40 (283)
86200 2491 a Vees seisab, maa peal ei seisa 1955 Bachman-Rebane II (1955) 13
86201 2491 a Vees seisab, maa peal ei seisa Kalavõrk 1955 ÜÕÕ 114 (3)
86202 2491 a Vees seisab, maa peal ei seisa 1977 Hiie-Moks II2 85
86203 2491 a Vees seisab, maa peal ei seisa 1971 Hiie-Jõgisalu 8
86204 2491 a Vees seisab, maa peal ei seisa 1978 Hiie-Müürsepp III/II 105
86205 2491 b & Maal ei seisa, veel seisab Vene 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (10)
86206 2491 b Maal ei seisa, vees seisab Vene, lootsik, paat, uup, laev 1890 E EM 87 (716)
86207 2491 b Maal ei seisa, vees seisab Vene, lootsik, paat, uup, laev 1913 E EM2 75 (914)
86208 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas ja vaarao Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (16)
86209 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli lapsed läbi Punase mere Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (112)
86210 2492 A1a1 & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrali rahva Punasest merest läbiminek, varao väe uppumine Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (98)
86211 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Lind – iisraeli rahvas, kütt – vaarao, lukk – Punane meri, võti – Moosese kepp Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (80)
86212 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (4)
86213 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva läbiminek Punasest merest Sa 1932 E. Rossner E 81992 (9)
86214 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Vaarao ja iisraeli läbiminek Punasest merest Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 136 (2)
86215 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Moosese Punasest merest läbiminek ja vaarao surm Hii 1877–1917 Anonüüm 038 TEM 13, 33 (1)
86216 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas läks Punasest merest läbi, vaarao uppus ära Kul 1934 J. Nurme ERA II 86, 433 (329)
86217 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, iisraeli rahva juhi kepp, iisraeli rahvas, vaarao, läbiminek Punasest merest Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 544 (39)
86218 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrali lapsed läbi Punase mere Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (41)
86219 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Mooses läheb Punasest merest läbi Pär 1939 M. Metsa ERA II 212, 126 (2)
86220 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Mooses viib iisraeli rahvast läbi Punase mere Phl 1923 A. Lätti E, StK 21, 61 (5)
86221 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Juutide minek läbi Punase mere Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (31)
86222 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrael läheb Punasest merest läbi Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 536 (47)
86223 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läits läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva Punatsest merest läbiminek Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (152)
86224 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt sai häbi Iisraeli laste Punasest merest läbitulek Hel 1925 E. Päss E 56010 (63)
86225 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt sai häbi Viist lukk om Punane meri, kost Mooses läbi läts, puust võti om Moosese kepp ja kütt olli vaarao Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (19)
86226 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt sai häbi Viist lukk om Punane meri, kost Mooses läbi läts, puust võti om Moosese kepp ja kütt olli vaarao Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (19)
86227 2492 A1a2* & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Lind – israeli lapsed, kütt – varao, vesi – Punane meri, võti – Moosese kepp Koe 1893–1903 H. Schultz H II 67, 24 (1731)
86228 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas Moosese kepiga läbi Punase mere, vaarao jäi sisse Hel 1926 K. Puusepp E 58435
86229 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas läheb läbi Niiluse jõe Trt 1930 M. Sika E 66457 (5)
86230 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Puh 1922 A. Pallon A 164 (10)
86231 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrael Punases meres Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 101 (6)
86232 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt sai häbi Mooses lõi kepiga vee lõhki Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (48)
86233 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läits läbi ja kütil sai häbi Vaarao läits merest läbi minema, jäi sisse, iisrael läits, see oli lind, Moosese kepp oli võti ja meri oli lukk Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (18)
86234 2492 A1a3* Veest lukk, puust võtmed, lind lääb läbi, kütt saab häbi Krk 1891 E. Kitzberg H III 13, 747 (4)
86235 2492 A1a3* Viest oli lukk ja puust oli vodi, linnud läksid läbi ja kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisrael, vaarao Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (3)
86236 2492 A1a3* Vesilukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva Punasest merest läbiminek Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 323 (21)
86237 2492 A1a3* & Vesist lukk ja puune võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli laste põgenemine Egiptusest, läbi Punase mere minek Krl 1985 P. Puudersell RKM II 391, 349 (35)
86238 2492 A1a3* Viine lukk, puune võti, lind lätt läbi, kütt sai häbi Iisraelid läbi mere Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (25-26)
86239 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, Aaroni kepp, iisraeli lapsed, vaarao Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (16)
86240 2492 A1a4 & Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraelli lapsed läksid läbi Punase mere Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (155)
86241 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli laste teekond läbi Punase mere Trv 1898 A. Anderson E 36281 (5)
86242 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas läks läbi Punase mere Krl 1930 L. Uibopuu E 64703 (5)
86243 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütt sai häbi Vaarao Punases meres Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (52)
86244 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läts läbi, kütt sai häbi Iisraeli lapsed ja vaarao Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (65)
86245 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütil sai häbi Iisraeli rahvas lätt merest läbi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (87)
86246 2492 A1a5 & Lukk on veest, võti puust, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva teekond läbi Punase mere: lukk – meri, võti – Moosese kepp, lind – rahvas, kütt – vaarao Pär 1887 M. Kampmann H, R 6, 584
86247 2492 A1b & Veest lukk, puust võti, lind sai läbi, kütt sai häbi Iisraeli läbim[inek] Punasest m[erest] Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 90 (119)
86248 2492 A1c & Veest lukk, puust võti, lind lendas läbi ja kütt sõi häbi Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 122 (1)
86249 2492 A1d & Veest lukk, puust võti, lind lendas läbi, kütil hakkas häbi Iislali rahvas Saa 1939 M. Kallaste ERA II 213, 283 (8)
86250 2492 A1e & Vesilukk ja puuvõti ja linnud lendasid läbi ja kütt sai häbi ja murdis oma kaela Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi, vaarao oli see kütt, see sai häbi, et teesed said läbi Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 368 (130)
86251 2492 A1f & Puust lukk ja veest võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Vaarao sõit merest läbi Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 150 (11)
86252 2492 A1g+ Puunane [sic] võti, veene lukk, lind läts läbi, kütt sai häbi Iisraeli latse Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 15 ja 24 (108)
86253 2492 A1g+ Veest ait, puust lukk, lind läks läbi ja kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas ja vaarao Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (4)
86254 2492 A1g+ & Veest ait, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Veest ait – Punane meri, puust võti – Aroni kepp, lind läks läbi – israli rahvas, kütt sai häbi – varau jäi sisse Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (31)
86255 2492 A1g+ Veest lukk, puust püss, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Hls 1946 E. Laugaste KKI 2, 197 (2)
86256 2492 A1g+ & Puupüss, vesilukk, lind läks metsa, kütt sai häbi Varao Punases meres Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (7)
86257 2492 A1g+ Veest lukk, lind läks läbi, kütt sai häbi Kui iisrali rahvas läks läbi Punasest merest Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 448 (2)
86258 2492 A1g+ & Veest lukk, puust võti, saak läks läbi, kütt sai häbi Israeli rahvas Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (34)
86259 2492 A2 & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kits sai häbi Mooses ja vaarao Rid 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (36)
86260 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahvas Punasest merest läbi minnes Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 708 (1)
86261 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Juudid Punasest merest läbi JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (24)
86262 2492 B1a1 & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Vaarao ja israeli lapsed Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (8)
86263 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli latse läksivad merest läbi ja vaarao jäi sisse Ran 1895 J. Palu E 18773a (1)
86264 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisrali rahva läbiminek Punasest merest TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (15)
86265 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Vaarao, ajades iisraellasi taga, jäi Punase mere taha kinni Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 189 (5)
86266 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli merest läbiminekul Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 154 (2)
86267 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi, kui Mooses kepiga vett lõi, vaarao uppus oma väega Punasesse merde ära, mis tähendab mõistatuses kütti TMr 1930 M. Pärn ERA II 23, 232/3 (1)
86268 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses viis rahva Punasest merest läbi, vaenlane ei saand Rkv 1973 E. Tuisk RKM II 297, 637 (730)
86269 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jähi kinni Vaarau Punases meres Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (39)
86270 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahvas läksid Punasest merest läbi Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 717 (69)
86271 2492 B1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Mooses läks läbi Punase mere Plv 1926 P. Berg E, StK 34, 118 (1)
86272 2492 B1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Moosese kepp, iisraeli latse ja vaarao Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (70-71)
86273 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses oli lind, kes oma kepiga meretee lahti tegi, ja vaarao oli kütt, kes ära uppus merese Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (19)
86274 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Vaarao Punases meres Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (43)
86275 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahva Punasest merest läbiminek Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (112)
86276 2492 B1a2* Viist lukk, puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 475 (47)
86277 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Pal 1922 A. Kask A 308 (5)
86278 2492 B1a2* & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Israeli rahvas läheb Moosesega läbi Punase mere Pde 1936 H. Neumann ERA II 122, 241 (6)
86279 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, aga kütt jäi kinni Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 323 (77)
86280 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, aga kütt jäi kinni Iisreli rahvas läks Punasest merest läbi, vaarao oma vägedega uppus Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 68 (9)
86281 2492 B1a2* Veest oli lukk ja puust oli võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Iisrael läks Punasest merest läbi Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 293/4 (65)
86282 2492 B1a2* Vesilukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Iisraeli lapsed VMr 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 265 (29)
86283 2492 B1a3* Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses Punases meres Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1088 (13)
86284 2492 B1a3* Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütt jäi kinni Verev meri, Moosese kepp, iisraeli latse, vaarao Ran 1889 H. Raag H II 30, 388 (6)
86285 2492 B1a3* & Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütt jäi kinni Israeli rahvas Verevä mere veeren Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (29)
86286 2492 B1a3* Vesilukk, puuvõti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Vaarao iisraeli l[aste] taga Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (34)
86287 2492 B1a3* Vesilukk ja puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli lapsed, vaarao Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (49)
86288 2492 B1a3* Vesilukk ja puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli laste Punasest merest läbiminek Trt 1895 A. Rühka E 18052/3 (2)
86289 2492 B1a4* Vesine lukk, puune võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses viib iisraeli lapsed Punasest merest läbi Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (20)
86290 2492 B1a4* & Vesine lukk, puunõ võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Verrev meri, Mosese kepp, israeli latse ja varao Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407/8 (57)
86291 2492 B1a4* Vesine lukk, puunõ võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisrali latsõ Vereväst merest läbiminek; vesine lukk – meri, puunõ võti – Moosese kepp, lind – iisraeli rahvas, kütt – vaarao Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (15)
86292 2492 B1a4* Vesine lukk, puune võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli laste läbiminek Punasest merest Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (17)
86293 2492 B1a4* Vesine lukk ja puune võti, lind läts läbi ja kütt jäi kinni Iisraeli rahvas läts läbi Punase mere Räp 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 257 (19)
86294 2492 B1a5 Vesilukk, puuvõti, linnu lätsi läbi, küti jäive kinni Ku Mooses iisraelli rahvage Niiluse jõest läbi lätsive Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (82)
86295 2492 B1a5 & Veest lukk, puust võti, linnu läitsva läbi, kütt jäi kinni Punatse mere man israel lätsi läbi, aga varao oma rahvaga upuva Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (81)
86296 2492 B1a6* & Veest lukk, puust võti, lind lähäb läbi, kütt jääb kinni Iisraeli rahva Verevast merest läbiminek TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (88)
86297 2492 B1a6* Vesilukk, puuvõti, lind lääb läbi, kütt jääb kinni 1) türa (ütlesid mehed); 2) iisraeli latse: Moosese kepp – puuvõti, lind – juudi, kütt – vaarao Rõn 1928 O. Loorits ERA II 34, 337 (6)
86298 2492 B1a6* Vesilukk ja puuvõti, lind läheb läbi, kütt jääb kinni Iisraeli läbiminemine Punases meres Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4277 (4)
86299 2492 B1a6* Vesilukk ja puuvõti, lind läheb läbi, kütt jääb kinni Mooses viis iisraeli rahva läbi jõe ja vaarao ei saanud läbi Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (52)
86300 2492 B1a6* Veene lukk, puune võti, lind lätt läbi, kütt jääse kinni Kui iisraeli latse läbi Verevä mere lätsivä Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 414 (99)
86301 2492 B1a7* & Veest lukk, puust võti, lind pääsis läbi, kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, varao Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (30)
86302 2492 B1a7* Veest lukk, puust võti, lind lendab läbi, kuid kütt jääb kinni Krk 1939 L. Paut ERA II 214, 659 (1)
86303 2492 B1a7* Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi ja kütt sai kinni Varas Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (171)
86304 2492 B1a7* Vesilukk, puuvõti, lind sai läbi, kütt jäi kinni Iisraeli lapsed ja vaarao Punases meres Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (250)
86305 2492 B1a8* Puuvõti, vesilukk, lind lähäb läbi, ent kütt jääb kinni Mooses viib iisraeli rahva läbi, vaarao Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (42)
86306 2492 B1a8* & Puunõ võti, viine lukk, lind läts läbi, kütt jäi kinni Vaarao Verevähn merehn Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (35)
86307 2492 B1a8* Puune võti, vesine lukk, lind läks läbi, kütt jäi kinni Moosese kepp, meri, iisraeli rahvas, vaarao sõjavägi; läbiminek Punasest merest Plv 1939 E. Luht ERA II 268, 52 (11)
86308 2492 B1a8* Puunõ võti, vesine lukk, lind läts läbi, kütt jäi kinni Vaarao vägi Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (7)
86309 2492 B1a8* & Lind läks läbi, kütt jäi kinni, veest lukk, puust võti Israeli lapsed läksid läbi Punase mere Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 218 (496-497)
86310 2492 B1b & Kivilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Läbiminek Punasest merest Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 417 (284)
86311 2492 B1c & Vesine lukk, punane taba, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Iisraeli rahva minek läbi Punase mere Räp 1959 H. Rebane EKRK I 22, 112 (6)
86312 2492 B1d & Veene lukk, puune taba, lind lätt läbi, kütt jääse kinni Isreali latse ja varao egipti rahvaga läävä Punasest merest läbi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 392 (47)
86313 2492 B1e & Puunõ taba, viine võti, lind läts läbi ja kütt jäi kinni' Iisraeli lapsed lähevad läbi Punase mere, ent vaarao mitte Räp 1938 V. Raud ES, MT 255, 45
86314 2492 B1f1* Veest taba, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisrael, vaarao Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 13 (91)
86315 2492 B1f1* Vesitaba, puuvõti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisraelli latsõ merest läbiminek Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (5)
86316 2492 B1f1* & Vesitaba, puuvõti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, varao Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (13)
86317 2492 B1f1* Viine taba, puune võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1179 (6)
86318 2492 B1f1* Veene taba, puune võti, lind pääse läbi, kütt jäi kinni Moosese Punasest merest läbiminek Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 392 (6)
86319 2492 B1f1* Vessin taba, puune võti, lind lätt läbi, kütt jäi kinni Iisraelid läbi mere Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (25-26)
86320 2492 B1f2 Puunõ võti, vessin taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahva minek läbi Punase mere Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 12
86321 2492 B1f2 & Puunõ võti, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni' Aaroni sõjavägi Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 4
86322 2492 B1f2 Puunõ võti, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisraeli latsõ' lätsi läbi mere, vaarao ai takah, jäi kinni Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 16 (18)
86323 2492 B1g* & Puune püss, vessine taba, lind läts läbi ja kütt jäi kinni' Vaarao sõjavägi Har 1948 A. Kuus KKI WS
86324 2492 B1g* Puune püss, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni Ku vaarao läts läbi Verevä mere Har 1944 S. Tanning KKI WS
86325 2492 B1h+ Puust lukk, veest ait, lind lendas läbi, kütt jäi taha kinni Mooses ja vaarao Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 381 (39)
86326 2492 B1h+ & Vesine lukk, puunõ võti, tsirk läts läbi, kütt jäi kinni Mooses läts läbi Punase mere, vaarao es saa läbi Krl 1959 A. Reigo EKRK I 24, 444 (19)
86327 2492 B1h+ & Veest lukk, puust võti, jänesed lähevad läbi, kütid jäävad kinni Israeli rahva läbi mere minemist Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (84)
86328 2492 B1h+ Veest lukk ja puust võti, hiir läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli laste läbiminek Punasest merest Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 638 (83)
86329 2492 B1h+ Veest lukk, puust võti, kütt läks läbi, lind jäi kinni Sõidab lootsikuga, heidab ankru merde, ise läheb saarele Vl 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (65)
86330 2492 B2* Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi, püüdja jääb kinni Vän 1922 L. Kontus A 1528 (17)
86331 2492 B2* & Vesilukk ja puuvõti, lind lähab läbi, püüdja jääb kinni Varao israeli rahvast taga ajamas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (17)
86332 2492 B3 & Vesilukk ja puuvõti, linnud läksid läbi, ajajad jäid kinni Israeli rahva läbiminek Punasest merest: vesilukk – meri, puuvõti – Moosese kepp jne. Hää 1933 E. Kurm E 83389 (2)
86333 2492 B4 & Vesivärav, puuvõti, lind läheb läbi, jääger jääb kinni Punane meri, Moosese kepp, israeli lapsed päesevad läbi, varao sõjavägi jääb kinni Rak 1903 G. J. Jürjev E 44311
86334 2492 B5 & Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, jutt jäi kinni Israeli rahva Punasest merest läbiminek Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (41)
86335 2492 B6 & Viine lukk, puune võti, lind läts läbi, kukk jäi kinni Vaarao jälitas veeuputuse ajal inimesi San 1969 E. Orav, M. Saavel RKM II 270, 191 (5)
86336 2492 B7+ & Lind läheb läbi, kütt jääb kinni Vaarau Punases meres Pil 1894 H. Keller E 10040 (26)
86337 2492 B7+ Lind lääb läbi aja, püüdja jääb kinni Kangakudumine SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (11)
86338 2492 C & Lind läts mõtsa, kütt jäi kappi, vesilukk ja puuvõti Vaarao latse lätsiva läbi Punatse mere Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 203 (62)
86339 2492 D & Puust püss, viist lukk, lind läits läbi, kütt jäi kaplu Iisraelli ja egiptuse rahva läbiminek Punatsest merest Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (37)
86340 2492 Ea & Puinõ võti, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kiili Israeli lastõ Verevast merest läbiminek Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (25)
86341 2492 Eb & Kütt jäi keeli, tsirk läts lindu, puine võti, vesine taba Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 225 (6-7)
86342 2492 F1a & Veest lukk, puust võti, lind lääb läbi, kütt jääb kätte Israelli rahvas ja varao sõavägi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (115)
86343 2492 F1b & Viine taba, puune võti, lind pässi ära ja kütt jäi kätte Israeli rahvas lätt Punasest merest läbi Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (44)
86344 2492 F1c & Veene taba, puune võti, lind läts pakku, kütt jäi kätte Israeli rahva läbi mere minek Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (102)
86345 2492 F1d & Vesipüss, puuvõti, lind lääb ärä, kütt jääb kätte Punane meri, Aruni kepp, israeli lapsed läksivad Punasest merest läbi, varao jääb sisse Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (44-45)
86346 2492 F2 & Puust oli püss ja veest oli lukk, lind läks läbi ja mees jäi kätte Iisraeli rahva Punasest merest läbiminek PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 307
86347 2492 G1a1* Puuvõti, vesilukk, lind läks metsa, kütt läks kotti Vaarao iisraeli lapsi Punases meres taga ajamas 1890 E EM 132 (1227)
86348 2492 G1a1* Puuvõti, vesilukk, lind läks metsa, kütt läks kotti Vaarao iisraeli lapsi Punases meres taga ajamas 1913 E EM2 115 (1605)
86349 2492 G1a1* Puuvõti, vesilukk, lind läks metsa, kütt läks kotti Iisraeli rahva üleminek Punas[est] mer[est] VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (3)
86350 2492 G1a1* & Veest lukk, puust võti, lind läks metsa, kütt läks kotti Israeli rahvas läks Punasest merest läbi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (236)
86351 2492 G1a1* Vesilukk ja puuvõti, lind läks metsa ja kütt läks kotti Kui Mooses lõi kepiga, meri läks kahele poole ja läks üle kui lind, egiptlased uppusid Trm 1989 Ü. Pärnik RKM I 21, 2
86352 2492 G1a1* Vesi lukus, puust võti, lind läks metsa, kütt läks kotti Kui iisraeli rahvas läks läbi Punase mere, siis vaarao ajas teda taga, aga Aaron lõi kepiga vastu kaljut ja Punane meri vajus kokku, vaarao vägi uppus ära ning iisraeli rahvas sai läbi Ksi 1978 H. Kull RKM II 344, 358/9 (80)
86353 2492 G1a1* Veest lukk, puust võti, lind läks metsa, kütt jäi kotti Vaarau Punases meres Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (94)
86354 2492 G1a1* Veest lukk ja puust võti, lind läks metsa ja kütt jäi kotti Vanal ajal, kui Punasest merest läbi läksivad VJg 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi, P. Lepik, M. Loo, P.-E. Rummo, K. Uibo EKRK I 32, 401 (1)
86355 2492 G1a1* Veelukk ja puuvõti, lind läks metsa, kütt jäi kotti Vaarao läks Punasest merest läbi Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (453)
86356 2492 G1a1* Veelukk ja puuvõti, lind läks metsa ja kütt jäi kotti Vanal ajal, kui Punasest merest läbi läksivad VJg 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi, P. Lepik, M. Loo, P.-E. Rummo, K. Uibo EKRK I 32, 401 (1)
86357 2492 G1a2* & Veest lukk, puust võtti, lind läks läbi, kütt jäi kotti Israeli laste Punasest merest läbimenemine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (104)
86358 2492 G1a2* Vesine lukk ja puuvõti, lind läks läbi ja kütt jäi kotti Punane meri, Muasese kepp, iisraeli rahvas ja vaarau Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (2)
86359 2492 G1a3 & Vesilukk, puuvõti, lind läks lendu, kütt läks kotti Israeli rahva ärapääsmine vaarao käest: vesilukk – Punane meri, puuvõti – Moosese kepp, lind – israeli rahvas, kütt – vaarao Rak 1905 K. Holm H II 74, 305 (3)
86360 2492 G1b & Vesivõti, puulukk, jänes läks metsa, kütt jäi kotti Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 237 (28)
86361 2492 G2 & Vesilukk, puuvõti, lind läks metsa, [kütt] jäi kotti Israeli laste läbiminek Punasest merest Trm 1927 B. Sööt E 61045 (1)
86362 2492 G3 & Kütt läks kotti ja linnud läksid metsa Vaarao ja israeli lapsed Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 1010 (966)
86363 2492 H1a & Veest lukk ja puust võti, linnud pääsevad lõksust välja, kütt jääb lõksu Israeli lapsed lähevad Punasest merest läbi Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 29 (8)
86364 2492 H1b & Veetaba, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi lõksu Kui iisraeli latse tulle läbi, võti – Mooses – lõi kepiga ja vaarao jäi lõksi Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 278 (11)
86365 2492 H2 & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, ajaja jäi lõksu Israeli läbiminek Punasest merest SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 74 (27)
86366 2492 H3 & Lind läks läbi ja kütt läks lõksu Iisraelli rahva Punasest merest läbiminek Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (14)
86367 2492 I1a* Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi paela Iisraeli laste Punasest merest läbiminemine Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 523 (1)
86368 2492 I1a* Vesilukk ja puine võti, lind läks läbi, kütt sai paela Iisraeli lapsed lähevad läbi (Surnu-) Punase mere; vaarao surm Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (23)
86369 2492 I1a* & Vesine lukk, puune võti, linnud lähvad läbi, kütt jäeb paela Punane meri ja Moosese kepp, israeli lapsed ja varau Amb 1890 J. Freimann H II 14, 481 (21)
86370 2492 I1a* Veest lukk, puust võti, lind lähab läbi, kütt lähab paela Vaarao SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (28)
86371 2492 I1a* Puuvõti ja vesilukk, linnud läksid metsa ja kütid jäid paela Vesiveski, kivid, terad Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (9)
86372 2492 I1b* Puupüss ja vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paela (Eine hölzerne Flinte, ein Schloss von Wasser, das Wild ging durch, der Jäger bleibt in der Schlinge) 1876 Wied. 285
86373 2492 I1b* Puupüss, vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paelu Vaarao Punases meres 1890 E EM 130 (1210)
86374 2492 I1b* Puupüss, vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paelu Vaarao Punases meres 1913 E EM2 114 (1587)
86375 2492 I1b* Puupüss, vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paela Vaarao ja iisraeli lapsed Punases meres KJn 1870 J. Tiedemann E 142 (127)
86376 2492 I1b* & Puupüss ja vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paela Moosese kepp, Punane meri, israeli rahvas, varao Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (78)
86377 2492 I1c & Puupüss, kivilukk, lind läks metsa, kütt jäi paela Vaarao sõjavägi jäi Jordani taha, juudid said üle Jür 1980 E. Leek KKI KS
86378 2492 I2* & Veest lukk ja puust vöti, lind lääb läbi ja püidja jäeb paela Iisraeli Punasest merest läbiminek Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 254 (45)
86379 2492 I2* Vesilukk ja puuvõti, lind läeb läbi, aga püüdja jäeb paelu Iisraeli laste ja vaarao lugu Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 1 (3)
86380 2492 I2* Vesilukk ja puuvõti, lind läks metsa ja püüdja jäi paela Iisraeli lapsed läksid läbi Punase mere ja Mooses lõi kepiga vee lõhki Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 210 (27)
86381 2492 I3 & Lind läheb läbi ja kütt jääb paelu Varao ja israelid Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
86382 2492 J1* Veest lukk, puust võti, lind lähäb läbi, püidja jääb puuri Punases meres, kui vaarao Jumala lapsi taga tolmutas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 32/3 ja 54/5 (137)
86383 2492 J1* Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi, püüdja jääb puuri Vaarao Punases meres iisraeli lapsi tagasi ajades 1890 E EM 177 (1730)
86384 2492 J1* Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi, püüdja jääb puuri Vaarao Punases meres iisraeli lapsi tagasi ajades 1913 E EM2 153 (2243)
86385 2492 J1* & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, püüdja jäi puuri Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi, aga vaarao jäi sisse Trv 1894 J. Kala E 14277 (92)
86386 2492 J1* Puust võti, viist lukk, lind lääb läbi, püüdja jäeb puuri Moosese kepp, Punane meri, iisraeli lapsed, vaarao Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (92)
86387 2492 J1* Veest lukk, puust võti, lind läeb läbi, püüdja jääb puuri Iisraeli rahvas Punases m[eres] Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (32)
86388 2492 J1* Viist lukk, puust võti, lind läks läbi ja püüdja jäi puuri Iisrael lähab Punasest merest läbi Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 537 (54)
86389 2492 J2 & Puust võti, veest lukk, lind läts läbi, kütt jäi puuri Vaaro jäi Punatsesse merre Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 505 (7)
86390 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli rahva läbiminemine Punasest merest Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (7)
86391 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli meeste põgenemine läbi Punase mere Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (129)
86392 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Mooses viib iisraeli lapsed Punasest merest läbi ja vaarao jääb sisse Hls 1895 J. Sõggel H III 24, 466 (22)
86393 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli laste läbiminek P[unasest] merest Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (26)
86394 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Veest lukk on Punane meri, puust võti on Moosese kepp, lind – iisraeli rahvas ja kütt – vaarao Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (230)
86395 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas ja vaarao SJn 1889 T. Köstner H II 26, 393 (133)
86396 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Meri, Moosese kepp, Iisrael, vaarau Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (8)
86397 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, Iisrael, vaarao Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (92)
86398 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Moosese Surnumerest läbiminemine Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 166 (92)
86399 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli lapsed, vaarao Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (50)
86400 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Krj 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 186
86401 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli lapsed ja vaarao sõjavägi, Moosese kepp ja Punane meri Tln 1892 K. Puusemann E 382 (8)
86402 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (139)
86403 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Vaarao ja iisraeli rahvas Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (3)
86404 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Vaarao, Punane meri Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (19)
86405 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Egiptuse kuningas vaarao iisraeli lapsi taga ajamas Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 130 (92)
86406 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli lapsed ja vaarao Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 235 (14)
86407 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Mooses läbi Punase mere Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 521 (6)
86408 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi sisse Vaarao uppumine Punase merde TMr 1889 A. Puusep H III 9, 587 (12)
86409 2492 K1a1 & Veest lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi sisse Vaarao ja israeli latse lääva Verevast merest läbi Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (39)
86410 2492 K1a2 Vesilukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Piiblilugu sellest, kuidas Mooses lõi kepiga järve vette, nii et iisraeli latsed said läbi, aga vaarao väed, kes neid taga ajasid, jäid sisse, uppusid Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 263 (7)
86411 2492 K1a2 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeliidid ja vaarao Punases meres Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (84)
86412 2492 K1a2 & Vesine lukk, puune võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Juudid läksid Punasest merest läbi Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 345 (20)
86413 2492 K1a2 Vesine lukk, puune võti, lind läts läbi, kütt jäie sisse Iisraeli latse lääva läbi Vereve mere San 1895 J. Kuldsep E 19084 (42)
86414 2492 K1a3* & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sissi Mooses läks läbi Punasest merest Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 430 (67)
86415 2492 K1a3* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi sisse Lukk on siis meri ja puust võti on Moosese kepp, lind iisraeli rahvas ja kütt vaarao Kul 1934 A. Samet ERA II 70, 71 (5)
86416 2492 K1a3* Veest lukk, puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi sisse Vaarao läks Punasest merest läbi Ann 1965 O. Kõiva RKM II 213, 533 (2)
86417 2492 K1a3* Vesilukk ja puuvõti, linnud läksid läbi ja kütt jäi küürakile sisse Vaarao Punases meres Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 614 (67)
86418 2492 K1a4* Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi, kütt jääb sisse Iisraeli rahvas läheb läbi Punase mere Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 109 (22)
86419 2492 K1a4* & Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi ja kütt jäeb sisse Varao ja israeli rahvas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (51)
86420 2492 K1a4* Vesine lukk, puune võti, lind lääb läbi, kütt jääb sisse Punasest merest lähti läbi Saa 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 131 (70)
86421 2492 K1b* & Vesine lukk, puunõ võti, lind läts vällä, kütt jäi sisse Verrev meri, Moosese kepp, israeli latsõ, varao Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (28)
86422 2492 K1b* Veest lukk, puuvõti, lind lendis läbi ja kütt jäi sisse Läbiminek Punasest merest: Punane meri oli lukk, Moosese kepp oli võti, iisraeli rahvas oli lind ja vaarao sõjavägi oli kütt Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 94 (1)
86423 2492 K1c Veest võti, puust lukk, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli lapsed läksivad Punasest merest läbi Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (7)
86424 2492 K1c & Veest võti, puust lukk, lind läks läbi, kütt jäi sisse Israeli lapsed läksivad läbi Punase mere Pst 1894 M. Reimann E 13023 (18)
86425 2492 K1d & Veetaba ja puuvõti, lind pääseb ära ja kütt jääb sisse Iisrael läks välla, vaarao – kütt – jäi sisse ja Punane meri oo vesi, Mooses oma puuvõtmega pani vee sisse Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 356 (56)
86426 2492 K2a & Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, jääger jäi sisse Punane meri jne. Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 480 (49)
86427 2492 K2b & Veest lukk, puust võti, jänes läheb läbi, jääger jäeb sisse Iisraeli rahva läbiminek Punasest merest Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (1)
86428 2492 K3 & Puunõ võti, viist oll lukk, jänes läts läbi, tsirk jäi sisse Moosõsõ kepp, meri, iisrali rahvas, vaarao Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (17)
86429 2492 K4 & Veelukk ja puuvõti, lind läks läbi, orav jäi sisse Punane meri Trt 1930 V. Barannikov ERA, Vene 3, 220 (11)
86430 2492 L & Veest lukk ja puust võti, linnud lähvad läbi, kütid jäävad maha Iisraeli lapsed lähevad läbi Punase mere, Mooses tegi tee oma kepiga Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 199 (258)
86431 2492 M & Vesilukk, puust võti, lind läks läbi, kütt ei saand Israeli lapsed lähvad läbi Punase mere, varao upub ära Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (1)
86432 2492 N Veest lukk, puust võti, lind läits läbi, kütt uppus ärä Vaarao läheb läbi Punase mere, lõi kepiga vee lõhki Hel 1931 L. Lepp ERA II 21, 641 (4)
86433 2492 N & Veest lukk, puust võti, lind lää läbi, kütt upus ärä Mooses lei kepige vett, esraeli rahvas läits läbi, vaarao uppus Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 459 (2)
86434 2492 N Viist lukk, puust võti, lind läits läbi, kütt uppusi ärä Krk 1937 S. Tanning KKI WS
86435 2492 O & Puine võti, vesine taba ja lindaja läts läbi, takkaaiaja kinni Wie Moses durch rothe Meer ging und Pharao ertrank Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 159
86436 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild 1890 E EM 177 (1729) 1390
86437 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild 1913 E EM2 153 (2242) 1390
86438 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild 1968 Ordlik EKTv 18 (6) 1390
86439 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild 1979 Metstak 25 ja 35 (260) 1390
86440 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti 1986 Laagus-Õunapuu 168 1390
86441 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild 1992 Metstak2 70 ja 71 1390
86442 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (707) 1390
86443 2492 Pa1% & Veest lukk, puust võti Israeli lapsed läksid üle Surnumere: Surnumeri oli lukuks, Moosese kepp võtmeks Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (35) 1390
86444 2492 Pa2 Veest lukk ja puust võti Kaev Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 135 (116)
86445 2492 Pa2 & Vesilukk, puust võti Mooses lööp kepiga kalju vastu, et vett välja tuleks Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (22)
86446 2492 Pa2 Vesi on lukk ja puust võti Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (195)
86447 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Punane meri ja Moosese kepp Tor 1877–1917 A. Madisson H, Jõgever 2, 192 (1)
86448 2492 Pa3 & Vesilukk ja puuvõti Mooses läheb kepi abil merest läbi Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (86)
86449 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Mooses lahutas kepiga Punase mere; Moosese kepp – puuvõti, Punane meri – vesilukk Võn 1932 O. Paris E 81933 (23)
86450 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Kui Mooses läks Punasest merest läbi Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 229 (30)
86451 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 585 (23)
86452 2492 Pa4 & Vesine lukk, puune võti Verrev meri, mida Mooses oma kepiga avas Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (70)
86453 2492 Pa4 Vesine lukk, puune võti Kui Mooses iisraeli lastega luamerest läbi läts, lei Mooses kepiga vee pääle, et tii vallale sai, ja peräst jälle, et tii neide takanajajide een lukku panti Ote 1895 E. Palm E 20129 (22)
86454 2492 Pa5 & Puust võtti ja vesilukk Moosese kepp ja Punane meri Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (1)
86455 2492 Pb & Kivilukk, puuvõti Mooses lõi kepiga kaljust vee välja Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 259 (14)
86456 2492 Pc & Vesitaba, puuvõti Verrev meri ja Moosese kepp Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (61)
86457 2492 Q/ & Veene lukk ja puune võti, jõõkri läeb een ja jaht läeb taga, jõõkri peasse pakku ja jaht jäes kinni Iisraeli rahvas ja egiptlased Punases meres Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (101) 460B
86458 2492 # 696 1019 | Piibel: 2 Mo 6, 10-11; 2 Mo 14, 5, 21-30
86459 2493 a & Vesi all ja tuli peal Lamp Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (18)
86460 2493 b & Vesi all, tuli peal Lamp Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 541 (52)
86461 2494 A & Vesi all ja vesi peal, kala ujub siiski kuivalt läbi Kangakudumine Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 21 ja 22 (26)
86462 2494 A Vesi all, vesi peal, kala ujub kuivalt läbi Kangakudumine 1890 E EM 178 (1735)
86463 2494 A Vesi all, vesi pääl, kala ujub kuivalt läbi Kangakudumine 1913 E EM2 153 (2249)
86464 2494 A Vesi all, vesi peal, kala ujub kuivalt läbi Kangakudumine 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 23 ja 42 (25)
86465 2494 A Vesi all, vesi pääl, kala ujub kuivalt läbi Kangakudumine 1921 Nurmik II 78 (14)
86466 2494 A Vees suples, aga kuivaks jäi 1958 Säde nr. 33 (1958) 4 (2)
86467 2494 A Vesi all, vesi peal, kala ujub kuivalt läbi Süstik 1992 Metstak2 18 ja 19
86468 2494 B & Kala ujub kahest veest läbi Kangakudumine Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (55)
86469 2494 B Kala ujub kahest veest läbi Kangakudumine 1957 Mihkla-Tedre 56
86470 2494 B Kala ujub kahest veest läbi Kangakudumine 1979 Metstak 10 ja 32 (53)
86471 2494 B Kala ujub kahest veest läbi Kangakudumine 1992 Metstak2 18 ja 19
86472 2494 B Kala ujub kahest veest läbi 1994 Müürsepp-Viisimaa 61
86473 2494 # 920
86474 2495 & Vesi all, nahk peal, küljekondid kõige peal Astja 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (706)
86475 2495 Vesi all, nahk peal, küljekondid kõige peal Taariastja, kaljaastja 1890 E EM 178 (1736)
86476 2495 Vesi all, nahk pääl, küljekondid kõige pääl Taariastja, kaljaastja 1913 E EM2 153 (2250)
86477 2496 a & Vesi jookseb vasta mäge üles Lehm joob KJn 1870 J. Tiedemann E 168 (306)
86478 2496 a Vesi jookseb vasta mäge üles Elajas joob 1890 E EM 178 (1737)
86479 2496 a Vesi jookseb vasta mäge üles Elajas joob 1913 E EM2 153 (2251)
86480 2496 a Millal jookseb vesi vastu mäge ülesse 1903 Pet. HS I 35 (24)
86481 2496 a Vesi jookseb vastu mäge üles Elajas joob 1929 Jürisson 190 (15)
86482 2496 a Vesi jookseb vastu mäge üles Lehm joob 1955 ÜÕÕ 98 (9)
86483 2496 a Vesi jookseb vastu mäge üles Lehm joob 1979 Metstak 17 ja 34 (151)
86484 2496 b% & Jõgi jookseb vasta mäge Loom joob Krk 1897 J. Hünerson E 29889 (40) 221Ka 440
86485 2496 b% Jõgi jookseb vastu mäge Loom joob 1913 E EM2 42 (317) 221Ka 440
86486 2496 b% Jõgi jookseb vastu mäge Loom joob 1939 Nugis 287 ja 313 (64) 221Ka 440
86487 2496 b% Jõgi jookseb vastu mäge Loom joob 1992 Metstak2 40 ja 43 221Ka 440
86488 2496 # 439
86489 2497 & Vesi jooseb kahe karuse vahelt Nutma SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (113)
86490 2498 & Vesi juusk üle lepälehti Kusema Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (106)
86491 2498 # 35Bb
86492 2499 & Vesi keskpaigan, tuli ümmer vee Pada tule pääl Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (3)
86493 2499 # 2288Ba
86494 2500 a1 & Muidu vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema Kustutamata lubi 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
86495 2500 a1 Muidu vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema Kustutamata lubi 1817 Holtz 212 (4)
86496 2500 a1 Muidu vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema Kastamatoin kalkki 1851 Lönnrot2 188 (108)
86497 2500 a1 Muidu vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema (Sonst löscht Wasser das Feuer, mich setzt es in Brand) Ungelöschter Kalk 1876 Wied. 280
86498 2500 a1 Muidu vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema Kustutamata lubi 1888 ER Kal. (1888) 101 ja 103 (15)
86499 2500 a1 Muidu vesi kustutab tuld, mind paneb põlema Lubi 1890 E EM 102 (888)
86500 2500 a1 Muidu vesi kustutab tuld, mind paneb põlema Lubi 1913 E EM2 90 (1175)
86501 2500 a2* Vesi tuld kustutab, mind aga paneb põlema Lubi 1913 E EM2 154 (2252)
86502 2500 a2* Vesi tuld kustutab, mind aga paneb põlema Lubi 1914 E MM 18 ja 46 (284)
86503 2500 a2* Vesi tuld kustutab, mind aga paneb põlema Lubi 1920 E MM2 18 ja 49 (287)
86504 2500 a2* Vesi tuld kustutab, mind aga paneb põlema Lubi 1994 E MM3 15 ja 40 (287)
86505 2500 a2* Vesi tuld kustutab, mind aga paneb põlema 1927 Ainelo III 50
86506 2500 a2* & Vesi kustutab tuld, mind ta paneb põlema Lubja Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (111)
86507 2500 a2* Vesi tuld küll kustutab, mind ta paneb põlema Lubi Tln 1892 K. Puusemann E 1671 (1)
86508 2500 a2* Tuld vesi kustutab, mind paneb tema põlema Kustutamata lubi Amb 1894 J. Neublau E 9770 (10)
86509 2500 a2* Kõik tuld see vesi kustutab ja mind ta paneb põlema Kustutamata lubi HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (104)
86510 2500 b Vesi teisi kustutab, mind paneb põlema Lubi 1924 Ronk nr. 46 (1924) 1112
86511 2500 b & Teisi vesi kustutab, mind paneb põlema Lubi Rak 1902 A. K. Kivi E 42337 (3)
86512 2501 & Vett täis, vett täis, põle prunti ies, sõisab püsti, sõisab püsti, põle konti sies Kanamuna; kurk Jõh 1939 E. Mets ERA II 268, 275 (7)
86513 2502 & Vii sehen eläs, kala ei oole, silmä om, pähän ei oole, luu om, sehen ei oole, edesi lää, edespidi ei lää Vähi Krk 1893 J. Hünerson H II 42, 827 (8)
86514 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte pääs, luud on, aga mitte sees Vähk 1913 E EM2 153 (2239)
86515 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1914 E MM 18 ja 46 (279)
86516 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1920 E MM2 18 ja 49 (282)
86517 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1994 E MM3 15 ja 40 (282)
86518 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte pääs, luud on, aga mitte sees Vähk 1939 Nugis 295 ja 315 (253)
86519 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1916 Songi2 35
86520 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (13)
86521 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1992 Metstak2 52
86522 2502 Vees elab, aga pole kala, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1926 Raud KL III 214 (32)
86523 2502 Vees elab, aga pole kala, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1933 Meigas LLL 19 (5)
86524 2502 Vees elab, aga pole kala, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1934 Meigas LKA 22
86525 2502 Vees elab, aga pole kala, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1934 Mihkla 69 (5)
86526 2502 Vees elab, aga pole kala, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees Vähk 1946 Laugaste 134
86527 2502 Vees elab, aga pole kala, silmad on, aga mitte peas, luud on, aga mitte sees 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (8)
86528 2502 Vees elab, aga kala pole, silmad on, aga mitte peas, kondid on, aga mitte sees 1958 Terri 42 (3)
86529 2503 Aa1* & Viist sündüs, vett pelgas Soola Se 1935 D. Karnask S 101878 (3)
86530 2503 Aa1* Viist sünnüse ja vett pelgäse Sool Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 92 (104)
86531 2503 Aa1* Viist sündünü, vett pelgäs Suul Vru 1903 G. Sandra H II 70, 131 (35)
86532 2503 Aa1* Viist sündünü, a vett pelgäs Suul Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (36)
86533 2503 Aa2 & Viih om sündünü' ja vett pelgäse' Soola' Se 1929 T. Kõivastik S 16163 (27)
86534 2503 Aa3 & Viist ommõ eis kül' sündünüt, a' vett eis ka väigä pelgäs Soolad Se 1935 A. Kits S 100013 (17)
86535 2503 Aa4 & Viist püvvetäs, vett pelgäs Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (9)
86536 2503 Ab* Veest sünnib, aga vett kardab Sool 1905 Lasteleht nr. 10 (1905) 160 (4)
86537 2503 Ab* & Veest sünnib, aga vett kardab Sool TMr 1926 P. Berg E 57694 (2)
86538 2503 Ab* Vees sündinud, aga vett kardab Sool Vln 1992 K. Küttis RKM, KP 25, 335 (29)
86539 2503 Ab* Veest sünnib, vett kardab Sool Rak 1905 K. Holm H II 74, 307 (21)
86540 2503 Ab* Vees on sündinud, kuid kardab vett Sool Pld 1918–1940 A. Klaas E 72976 (10)
86541 2503 B & Viih sünnis, viih ristitas, ku umalõ imäle mano saa, um surm käeh Sool Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/2 (1887) 410 (75)
86542 2503 B Vees sünnib, vees ristitakse, saab aga ema juurde, on surm käes Sool 1890 E EM 177 (1728)
86543 2503 B Vees sünnib, vees ristitakse, saab aga ema juurde, on surm käes Sool 1913 E EM2 153 (2241)
86544 2503 B Vees sünnib, vees ristitakse, saab aga ema juure, on surm käes Sool 1914 E MM 18 ja 46 (281)
86545 2503 B Vees sünnib, vees ristitakse, saab ega ema juure, on surm käes Sool 1920 E MM2 18 ja 49 (284)
86546 2503 B Vees sünnib, vees ristitakse, saab ega ema juurde, on surm käes Sool 1994 E MM3 15 ja 40 (284)
86547 2504 Aa & Vesiveski ja tuuliveski, kahe kuhja alla heinamaada, kaks nüpsilehma Inimese asja: augu ja tissi Rõn 1928 O. Loorits ERA II 34, 338 (8)
86548 2504 Ab & Kaasa tõi ühes: ühe vesiveski, ühe tuuleveski, üks emalammas, kaks lüpsilehma Naisterahva riistad Vai 1889 H. Masing H II 7, 93 (265)
86549 2504 B & Vaese neiu rikkus: kaks hoost, kaks härga, kaks lehma, kaks veskit, teine tuuleveski, teine vesiveski Jalad, käed, nisad, rinnad Jür 1896 J. Saalverk H II 58, 61 (3)
86550 2504 # nlj: H II 71, 119/120 (26) < Vas
86551 2505 Aa & Veskilt tuleb, veskile läheb, ilmaski kotti koju ei too Jõgi Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (61)
86552 2505 Ab & Veskile lähen, veskilt tulen, iial kotta kodu ei too VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (9)
86553 2505 Ba*/ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Mis sa tahad, nühkapaljas, veskile, veskile, aga ilmaski kotti kätte ei saa Jõgi Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 314, 76 (1) 872Ca*
86554 2505 Ba*/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljas, mis sa tahad, ma läen veskist veskile, ei too kotti elades Jõgi ja heinamaa Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (24) 872Ca*
86555 2505 Ba*/ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühka pallas, mis sa tahad, ma lään veskilt veskisse, ei saa kottis iialgi Jõgi ja heinamaa MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (54) 872Ca*
86556 2505 Bb/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad, ma lää mõisast mõisasse, veskikojast veskisse, ei saa kotti kustkiltki Jõgi Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (46) 872Cb
86557 2505 Bc/ & Kõverik, kõverik, kohes sa lähed? – Tühipaljas, mes sa tahad, ma lään veskilt veskile, ei vii kotti ilmaski Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 305 (169) 872Cc
86558 2505 Bd*/ Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Nühkapaljast, mis sa tahad, veskilt tulen ja veskile läen, aga millalgi kotti koju ei too Jõgi Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 84 (3) 872Cd*
86559 2505 Bd*/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Tahku paljast, mis sa tahad? – Veskilt tuled, veskile lähed, ilmaski kotti koju ei too Jõgi Lai 1926 H. Nigul E 57614a 872Cd*
86560 2505 Be*/ & Kõverik, kõverik, kust sa tuled? – Haljas-paljas, mis sa tahad, veskilt tulen, veskile lähen, kotti ei vii kodu iialgi Jõgi ja heinamaa Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 424/5 (127) 872Ce*
86561 2505 Be*/ Koverik, koverik, kus sa lähed? – Haljak-paljak, mes sa tahud, veskilt tulen ja veskile lähen ja kotti ei tuo kodu iialgi Jõgi ja heinamaa Kuu 1963–1964 A.-M. Salström Vilbaste 1, 224 872Ce*
86562 2505 Bf/ & Kõverik, kõverik, kus sa lähed? – Veskilt tulen, veskile lähen, ilmaski kotti kodu ei too Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 428 (26) 872Cf
86563 2506 Aa & Veskikoda kotta täis, pole ust ega akant Oakaun Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (11)
86564 2506 Ab & Veskikoda kotte täis, pole ust ega akant ees Hernekaun Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (23)
86565 2506 Ab Veskikoda kota täis, pole ust ega akent ees Hernes Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 255 (16)
86566 2506 B & Veskikoda kotta täis Oakaun VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (8)
86567 2506 # 2573
86568 2507 a Vibudega veski ja käbidega kätki 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
86569 2507 a & Vibudega veski, käbidega kätki, soosamblast padi peal? Hani [sic!] Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (83)
86570 2507 b1 & Vibudega veski, käbidega kätki, soosammaldest padi sees Kaelkoukudega veetoomine Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (43)
86571 2507 b1 & Vibudega veski, käbidega kätki, soosammaldest padi sees Mesipuu HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 341 (1)
86572 2507 b2 & Vibudega veski ja käbidega kätki ja soosamblast padi sees Kaev Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (24)
86573 2508 A1a & Nibu kisub nabu persest soolikad välja Ketramine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 149 (199)
86574 2508 A1b & Sipsik kisub sapsiku kõtust soolikit Vokk (ketramine) Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 826 (148)
86575 2508 A1c & Imelik kisub häbeliku persest soolikaid välja Takuketrus SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (58)
86576 2508 A1d & Keel kisub kadila kõhust sooli Ketrus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 406 (7)
86577 2508 A1e & Idel kisub kadeli persest sooli Vokk Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (4)
86578 2508 A1f & Härilane veab vidilase persest soolikit Lina- või takukedramine Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 540 ja 541 (41)
86579 2508 A1g & Sudelik kisub videliku persest sooli Sukkakudumine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 86 (197)
86580 2508 A1h1* Vidil (Visila) kisub vädila (Vasila) persest soolikaid 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
86581 2508 A1h1* & Vidil kisub vadila persest soolikaid Kedratas Ran 1877–1917 H. Raag E 466 (3)
86582 2508 A1h1* Vittil kisub vädilä persest soolikit vällä Langa haspeltadas Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (14)
86583 2508 A1h2 & Visila kisk vasila persest soolikit Langakerimine Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (82)
86584 2508 A1h3 & Vidin harutab vädinä p[erse]st soolikid Lõnga ajamene KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 875 (37)
86585 2508 A1h4* & Vidiläne kisup vädilase persest soolikid Langakerimine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (26)
86586 2508 A1h4* Vidiläne kisub vädilase persest soolikit välja Langa aetas Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (49)
86587 2508 A1h5 & Vidiläne veab vidiläse persest soolikid Kedramine Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (17)
86588 2508 A2a & Viis vidilad kisuvad vadila perssest sooli Linakehramine Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (30)
86589 2508 A2a Viis vidilat kisuvad vadila päält sooli Linakedramine 1913 E EM2 155 (2272)
86590 2508 A2b & Viis vidilad kisuvad kadila p[ersest] sooli Takukedrus Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (16)
86591 2508 A2b Viis vidila kisuvad kadila persest sooli Iis 1924 E. Ruuben A 5143 (27)
86592 2508 A2c & Viis vidinad kisuvad vadina persest sooni Lina- ehk takuketramine Lai 1923 K. Martinson A 4096 (21)
86593 2508 A2d & Viis vidinat kisuvad pädina perssest suoli Kedramine, kisub näppudega kuonlast Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (59)
86594 2508 A2e Viis vidilat kisuvad vadila päält sooli Linakedramine 1913 E EM2 155 (2272)
86595 2508 A2e & Viis vibula kisuvad vabula persest sooli Viis sõrme kisuvad koondlast takku Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (254)
86596 2508 A2f & Viis pidilä kisuvad pädilä persest sooli Takku ehk linade ketramine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (32)
86597 2508 B1a & Sudel kisub madeli peast karvu Villakraasimine Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (10)
86598 2508 B1a Sudel kisub madeli pääst karvu Villakraasimine 1913 E EM2 125 (1775)
86599 2508 B1b1 Tudel kisub tudeli p[erse]st karvu Villakraasimine 1913 E EM2 136 (1954)
86600 2508 B1b1 & Tudel kisub tudeli persest karvu Villakraasimine Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (4)
86601 2508 B1b1 Tudel kisub tudeli persest karvu Villakraasimine Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (18)
86602 2508 B1b2 & Tuder kisub tuderi persest karvu Villu kraasitakse JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 372 ja 374 (9)
86603 2508 B1b3 & Tuderik kiskub tuderigu kuklast karvu Villakraasimine Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (63)
86604 2508 B1b4 & Tudelik kisub tudeliku küllest karvu Villakraasimine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (84)
86605 2508 B1b5 & Tuuder kisub tiideri persest karvu Villakraasimine Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (43)
86606 2508 B1c & Kiderik kisub videriku p[erse]st karvu Villakroasimine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (10)
86607 2508 B1d & Kiderik kisub kaderiku persest karvu Takukoonal ja ketramine Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (24)
86608 2508 B1e & Vider kisub vaderi habemest karvu Villakraasimine Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (20)
86609 2508 B1e Vider kisub vaderi habemest karvu Villakraasimine 1890 E EM 178 (1738)
86610 2508 B1e Vider kisub vaderi habemest karvu Villakraasimine 1913 E EM2 154 (2253)
86611 2508 B1e Vider kisub vaderi habemest karvu Villakraasimine 1921 Nurmik II 189 (2)
86612 2508 B1f & Vidilad kisuvad vadila perssest karvu Lina-või takuketramine Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 287 (3)
86613 2508 B1g & Midri kisub Kadri persest karvu Villakraasimine Amb 1902 K. Kuusik E 42474 (1)
86614 2508 B1h & Simel kisub Sameli peast karvu Villakraasimine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (108)
86615 2508 B2 & Viis vigurid kisuvad kiduri küljest karvu Kedraja Kad 1899 J. Dania E 39396 (10)
86616 2508 B2 Viis vidilat kisuvad vadila pääst karvu Linaketramine 1921 Nurmik II 78 (9)
86617 2508 C & Idulinnuke kisub udulinnukese persest sulgi Vokiga ketramine Lai 1936–1937 H. Timusk RKM II 192, 477 (305)
86618 2509 a & Vihane võtt ihatse, pand vihatside sekka Mõegaga tõsteti siug kusikuklaste sekka Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (65)
86619 2509 b & Vihane võtt ihatse, pand ihatside sekkä Mõõgaga tõsteti siug kusikuklaste pessa Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (88)
86620 2510 & Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (25)
86621 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1890 E EM 178 (1741)
86622 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1913 E EM2 154 (2256)
86623 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1914 E MM 18 ja 46 (285)
86624 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1920 E MM2 18 ja 49 (288)
86625 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1994 E MM3 15 ja 40 (288)
86626 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1929 Jürisson 190 (16)
86627 2510 Vihma kardab, külma ei karda 1931 Kmpm. EL II10 126
86628 2510 Vihma kardab, külma ei karda 1960 Täheke nr. 3 (1960) 5
86629 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1968 SSTT 8
86630 2510 Vihma kardab, külma ei karda 1970 Hiie-Moks II 17
86631 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1979 Metstak 9 ja 32 (26)
86632 2510 Vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1992 Metstak2 12 ja 14
86633 2510 Vihma kardab, külma ei karda 1987 Hiie-Müürsepp III/II 21
86634 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (8)
86635 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1955 ÜÕÕ 95 (14)
86636 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda 1958 Terri 48 (1)
86637 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, kardab vihma, külma ei karda 1960 Bachman-Vilbok II 136
86638 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1970 Kriisa-Villand 51 (11)
86639 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 14 (3)
86640 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1976 Uuspõld-Valmet 12
86641 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1981 Valmet-Uuspõld-Turu 317
86642 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda 1987 Kivi-Roosleht II/2 14
86643 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 134
86644 2510 Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda Kasukas 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 14 ja 173
86645 2510 # 2072
86646 2511 & Vihma sadab kahe samba vaheld Kusemine Kuu 1960–1964 R. Lilhein Vilbaste 1, 222
86647 2511 Vihma sadab kahe samba vahelt Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 6, 466 (16)
86648 2512 & Vihma satas, santi pestäs, vanna essä vaivatas Rukireht rabatakse käsitsi Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (18)
86649 2513 & Viht viiduti, tuust tuudeti, ise jalajuht Teejuht 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (26)
86650 2513 Viht viiduti, tuust tuudeti, ise jalajuht Talvine teemärk 1890 E EM 178 (1739)
86651 2513 Viht viiduti, tuust tuudeti, ise jalajuht Talvine teemärk 1913 E EM2 154 (2254)
86652 2513 Viht viiduti, tuust tuudeti, ise jalajuht Tähis, talitee tuust 1921 Nurmik II 13 (16)
86653 2514 & Viht vitsata, luud lehita, tort takuta Habe 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (55)
86654 2514 Viht vitsata, luud lehita, tort takuta Habe 1890 E EM 178 (1740)
86655 2514 Viht vitsata, luud lehita, tort takuta Habe 1913 E EM2 154 (2255)
86656 2514 Viht vitsata, luud lehita, tort takuta 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
86657 2514 Viht vitsuta, luud lehita, tort takuta Habe 1920 Nurmik I 67
86658 2514 Viht vitsuta, luud lehita, tort takuta Habe 1935 Huvit. V Lisa 17 (8)
86659 2514 Viht vitsuta, luud lehita, tort takuta Habe 1949 Pioneer nr. 6 ja 7 (1949) lk-ta (2)
86660 2515 A1a & Mõõdupuu üle mõtsa Vikatkaar Vru 1905 G. Sandra E 45078 (25)
86661 2515 A1a Mõõdupuu üle metsa Vikerkaar 1913 E EM2 89 (1165)
86662 2515 A1a Mõõdupuu üle metsa Vikerkaar 1979 Metstak 23 ja 35 (245)
86663 2515 A1a Mõõdupuu üle metsa Vikerkaar 1992 Metstak2 64 ja 66
86664 2515 A1a Mõõdupuu üle metsa 1994 Müürsepp-Viisimaa 39
86665 2515 A1b Üle metsa mõõdupuu Päiksetõus Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 119 (165)
86666 2515 A1b Üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
86667 2515 A1b Üle mõtsa mõõdupuu Vikahtkaar Se 1930 A. Nurmetu S 20411 (24)
86668 2515 A1b Üle mõtsa mõõdupuu Vikahtkaar Se 1934 A. Tammeorg S 90824 ja 90828 (31)
86669 2515 A1b Üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 308 (2)
86670 2515 A1b Üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 243 (42)
86671 2515 A1b Üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (43)
86672 2515 A1b Üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (20)
86673 2515 A1b & Üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (5)
86674 2515 A1b Üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1928 T. Haak S 4348 (79)
86675 2515 A1b Üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1929 A. Gehrke S 17146 (5)
86676 2515 A1b Üle mõtsa mõõdipuu Se 1933 N. Oinas S 58568 (36)
86677 2515 A1b Üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116111 (2)
86678 2515 A2 & Üle metsa möödapuu, läbi metsa lingipuu Pada, puud all Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (127)
86679 2515 A3a Kaugest kaia kannipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikat Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 221 (2)
86680 2515 A3a & Kavvõst kaia' kannipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Se 1937 N. Ress ERA II 163, 47 (54)
86681 2515 A3b & Üle mõtsa mõõdupuu, kavvest [k]aia kannipuu Vikerkaar Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (6)
86682 2515 A4 & Mikipuu, mõkipuu, üle mõtsa moodipuu Vikerkaar Vil 1894 G. Karu H II 49, 370 (20)
86683 2515 A5 & Nikipuu, näkipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (23)
86684 2515 A5 Nikipuu, näkipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar 1890 E EM 111 (996)
86685 2515 A5 Nikipuu, näkipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar 1913 E EM2 98 (1325)
86686 2515 A6* Niksipuu, naksipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (102)
86687 2515 A6* & Niksipuu ja näksipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Hel 1889 J. Keernik H III 6, 69 (9)
86688 2515 A7 & Nipsipuu, näpsipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikatkaar Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (126)
86689 2515 A8 & Timbipuu, tambipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (15)
86690 2515 A9a & Lindipuu, landipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (13)
86691 2515 A9b & Lindipuu, lendipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerk[aar] Rõu 1927 H. Eller KKI WS
86692 2515 A10a & Liidipuu, laadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (5)
86693 2515 A10b & Liidipuu ja laadipuu, üle mõtsa moodipuu Vikahtkaar Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (10)
86694 2515 A11 & Siigipuu ja saagipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (8)
86695 2515 A12 & Siidipuu, viidipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1929 V. Ruusamägi S 12454 (37)
86696 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle metsa mõõdupuu Vikerkaar Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 38 (7)
86697 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (1)
86698 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikakaar Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (15)
86699 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikõrkaar Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 460 (80)
86700 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar Räp 1908 H. Heering EKnSc 162 (1)
86701 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (30)
86702 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (65)
86703 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Pikne Võn 1986 M. Kõiva RKM II 461, 294 (5)
86704 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (106)
86705 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (84)
86706 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (48)
86707 2515 A13a1 & Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (83)
86708 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (21)
86709 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (26)
86710 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (17)
86711 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579 (63)
86712 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (9)
86713 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1929 V. Savala S 17519 (43)
86714 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1929 I. Sonts S 124436 (39)
86715 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikarkaar Se 1930 N. Sõrmus S 28607 (66)
86716 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Se 1932 L. Telk E 81705 (1)
86717 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1934 M. Peramets S 73747 (12)
86718 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1934 F. Paloots S 76503 (5)
86719 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (45)
86720 2515 A13a1 Viidippuu, vaadippuu, üle mõtsa mõõdippuu Vikahtkaar Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 262 (1)
86721 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1935 N. Oinas S 98648 (9)
86722 2515 A13a1 Vitipuu, vatipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1934 N. Oinas S 81954/5 (15)
86723 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109740 (34)
86724 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120056 (14)
86725 2515 A13a1 Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1933 A. Tammeorg S 57837 (104)
86726 2515 A13a2* Viidipuu ja vaadipuu, üle metsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
86727 2515 A13a2* Viidipuu ja vaadipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikahtkaar Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (40)
86728 2515 A13a2* & Viidipuu ja vaadipuu ja üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (26)
86729 2515 A13b & Viidipuu, vaadipuu, üle ilma mõõdupuu Vikerkaar Vru 1925 J. Kont A 8066 (24)
86730 2515 A13c1 Viidipuu, väädipuu, üle metsa mõõdupuu Vikerkaar Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (55)
86731 2515 A13c1 & Viidipuu, väädipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1928 T. Linna S 9128 (58)
86732 2515 A13c1 Viitipuu, väätipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Se 1934 N. Oinas S 83208 (8)
86733 2515 A13c2 & Viidipuu ja väädipuu, pika mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (10)
86734 2515 A13d & Viidipuu, voodipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (125)
86735 2515 A13d Viidipuu, voodipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1927 J. Orusaar S 2358 (24)
86736 2515 A13e* Viidipuu, väidipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (9)
86737 2515 A13e* & Viidipuu ja väidipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikakaar Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (6)
86738 2515 A13e* Viitipuu ja väitipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 17 (131)
86739 2515 A13e* Viilipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikõrkaar Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (8)
86740 2515 A13f & Vidipuu, vadipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (315)
86741 2515 A14 Viigipuu, vaagipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar TMr 1949 E. Siil RKM II 29, 77 (8)
86742 2515 A14 & Viigipuu, vaagipuu, üle mõtsa mõõdipuu Kan 1896 J. Väggi H II 56, 638
86743 2515 A15 Viigipuu, väägipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar 1890 E EM 179 (1743)
86744 2515 A15 Viigipuu, väägipuu, üle metsa mõõdipuu Vikerkaar 1913 E EM2 154 (2259)
86745 2515 A15 & Viigipuu, vägipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (1)
86746 2515 A15 Viigipuu, vägipuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikarkaar Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (79)
86747 2515 A16 & Viibepuu, vaabepuu, üle mere mõõdupuu Vikerkaar Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (26)
86748 2515 A17 & Viipsipuu ja vaapsipuu, üle metsa mõõdupuu Vikerkaar Vil 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84/5 (102)
86749 2515 A18 & Viispuu, vaaspuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikahtkaar Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (2)
86750 2515 A19* Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikakaar Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (95)
86751 2515 A19* Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (63)
86752 2515 A19* Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikakaar Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (12)
86753 2515 A19* & Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (11)
86754 2515 A19* Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikakaar Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (1)
86755 2515 A19* Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (7)
86756 2515 A19* Virvipuu, värvipuu, mõtsa mõõdipuu Vikerkaar Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 336 (4)
86757 2515 A19* Virvipuu ja värvipuu, üle metsa mõõdupuu Vikerkaar 1955 ÜÕÕ 16 (7)
86758 2515 A19* Virvipuu ja värvipuu, üle metsa mõõdupuu 1960 Bachman-Vilbok II 24
86759 2515 A19* Virvipuu ja värvipuu, üle metsa mõõdupuu 1967 Säde nr. 33 (1967) 6 (6)
86760 2515 A19* Virvipuu ja värvipuu, üle metsa mõõdupuu 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
86761 2515 A19* & Virvipuu ja värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 90
86762 2515 A20a & Virmipuu, varmipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (45)
86763 2515 A20b & Virmipuu, värmipuu, üle mõtsa mõõdupuu Vikerkaar Ran 1877–1917 H. Raag E 466 (22)
86764 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1890 E EM 181 (1764)
86765 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1913 E EM2 156 (2285)
86766 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1901 EkÕ 17 (2)
86767 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1992 Metstak2 64 ja 66
86768 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (7)
86769 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (40)
86770 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 93 (24)
86771 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (2)
86772 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar Tt 1932 L. Prost E 81986 (10)
86773 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar 1887 Meelej. nr. 34 (1887) 271 (21)
86774 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar, vikatkaar Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (71)
86775 2515 B1a1 & Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikakaar Ote 1888 V. Vaher H III 10, 346 (32)
86776 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (108)
86777 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (24)
86778 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (57)
86779 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikakaar Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (19)
86780 2515 B1a1 Virvipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (87)
86781 2515 B1a2 & Virvipuu ja värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Nõo 1926 E. Päss E 56957 (19)
86782 2515 B1b & Virvipuu, värvipuu, üle ilma loogapuu Vikakaar Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (17)
86783 2515 B1c & Virvepuu, värvipuu, üle metsa loogapuu Vikerkaar Ote 1889 J. Illak H II 31, 271 (4)
86784 2515 B1d & Virvepuu, värvepuu, üle ilma loogapuu Vikerkaar Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (100)
86785 2515 B1e & Virvi-värvi värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikakaar San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (141)
86786 2515 B2a & Virmipuu, värmipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (149)
86787 2515 B2b & Virmipuu, värmipuu, üle ilma loogapuu Vikerkaar Puh 1888 H. Huik H II 44, 136 (46)
86788 2515 B3 & Virmitu, värmitu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (65)
86789 2515 B4 & Pirnipuu, värvipuu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar San 1929 E. Voormann ERA I 2, 663 (25)
86790 2515 B5% Üle ilma loogapuu Vikerkaar Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 577 (17) 2777 2782
86791 2515 C1 & Virmipuu, värmipuu, üle ilma heidipuu Püss Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (314)
86792 2515 C2a & Virvipuu, värvipuu, üle metsa heidepuu Vikerkaar Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (3)
86793 2515 C2b & Virvipuu, värvipuu, üle ilma heidipuu Vikakaar San 1888 K. Gross H II 31, 807 (52)
86794 2515 C3 & Viiripuu, vääripuu, üle mõtsa heidepuu Lõngalõim Hel 1893 J. Karu E 2922 (30)
86795 2515 C3 Viripuu, vääripuu, üle metsa heidepuu Naeste langalõim Pär 1911 A. Karu E 47863
86796 2515 C4a Viipsipuu, vaapsipuu, üle metsa heidepuu Vikerkaar Kod 1923 A. Poolakese A 2143 (14)
86797 2515 C4a & Viipsipuu, vaapsipuu, üle metsä heedepuu Kerilauad KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 875 (38)
86798 2515 C4b & Võipsipuud, vaapsipuud, üle mere heidepuud Päike veereb Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (30)
86799 2515 D & Viipsipuu, vaapsipuu, üle metsa õunapuu Vikerkaar VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (37)
86800 2515 E & Viidipuu, vaadipuu, üle metsa meie puu Vikkerkaar Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85(196)
86801 2515 F/ & Üle ilma pihlapuu, üle mõtsa mõõdipuu Vikatkaar Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (19) 2778D
86802 2515 G/ Must puu, põlend puu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1890 E EM 107 (942) 1295V
86803 2515 G/ Must puu, põlend puu, üle metsa loogapuu Vikerkaar 1913 E EM2 94 (1252) 1295V
86804 2515 G/ Must puu, palanu puu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar 1887 Meelej. nr. 36 (1887) 287 (43) 1295V
86805 2515 G/ & Must puu, palanu puu, üle mõtsa loogapuu Vikerkaar Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (60) 1295V
86806 2516 & Viieharalene hark, punane pulk vahel Mees kuseb Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 896 (804)
86807 2516 # 2381 2486
86808 2517 Aa & Viiekese veltsit aava' pääle ümbre tarõ ütstõist takah, konagi perrä saa-ai' Varda' Se 1958 H. Haljaste, I. Link, L. Mühlberg EKRK I 21, 89 (9)
86809 2517 Ab & Viiekese ve[ltsit] juuskva ümbre kao, kõõk ütstõõsõ takah, kuagi järgi saa-ai, ette saava, järgi saa-ai Se 1933 N. Oinas S 66545 (6)
86810 2517 Ac1 & Viiekesi veltsid aava ütstõist takah, saa-ai kunagi järgi Kapudavarda Se 1935 D. Karnask S 101882 (38)
86811 2517 Ac2* Viiekese vel'tsit ajava ütstõist takah, ütski ütele järgi saa-ai Kapudavarda' Se 1934 M. Podrätšikov S 85762/3 (9)
86812 2517 Ac2* & Viiekese veltsid ajava ütstõist takah, uma iä saa-ai ütstõõsõlõ järgi Kapudakudaminõ Se 1935 P. Külaniit S 105580 ja 105588 (28)
86813 2517 Ac3* Viiekese velitse aava ütstõist takah, kunagi järge ka jovva-ai ütstõõsõlõ Kapudavarda' Se 1932 J. Ojavere S 37534/5 (114)
86814 2517 Ac3* & Viiekese veltsit ajava' pääle ütsteist takah, a' kunagi ütstõõsõlõ järgi saa-ai Sukakudumine Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (37)
86815 2517 Ac4 & Viiekese velitset aava pääle ütstõist takah, a kunage kätte saa-ai' Kaputat koetas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (116)
86816 2517 Ac5 & Viiekeske veltsit virotasõ ütstõist takah, saa-ai kunagi ütstõõsilõ järge Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 424 (34)
86817 2517 Ba & Neli venda põgenevad, viies ajab taga, aga järele ei jõua kunagi Sukakudumine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 78 (15)
86818 2517 Bb & Nelja venda ajab viies taga, aga kätte ei saa kunagi Vardad Kre 1946 A. Sepp RKM II 4, 349 (13)
86819 2517 Ca & Viiekese sõsarit aava pääle ümbre talli ütstõist takah, saa-ai' kuna ütstõsõlõ järgi Kindakudaminõ Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 265/6 (18)
86820 2517 Cb* Viiekese sõsarit ajava ütsteist takah, saa ei eloiä järgi Kapudavarda' Se 1927 E. Põllula S 563 (19)
86821 2517 Cb* & Viiegese sõsarit kõõ aava ütstõist takah, kunagi järgi ka ei saa' Kapudavarda Se 1934 J. Mägiste KKI WS
86822 2517 Cc & Viiekesi sõsarid juuskva, ütski ütele järgi õi saa, õi ette ka saa-ai Kaptad koedas Se 1934 N. Oinas S 81957 (48)
86823 2517 Cd & Viiekese sõsarit ajava' ütstõist takah Kinnast koetass Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (17)
86824 2517 D* & Viis õde, üksteist taga ajavad Sukk ja kudumisvarrad VLk 1935 A. Verlis ERA II 115, 271 (10)
86825 2517 D* Viis õekest, üksteist ajavad taga Sukakudumine Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 187 (118)
86826 2517 E & Viis memmekest ajavad üksteist taga Sukka kuduma Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (69)
86827 2517 F% & Viis vesihallid hobused kargavad ring ümber kaevu ning üks ei saa teist kätte (Fünf wassergraue Pferde laufen um einen Brunnen, und eins ereilt das andere nicht) Die Stricknadeln Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 113 (4) 1419U+
86828 2517 F% Viis vesihallid hobosed kargavad ring ümber kaevu ning üks ei saa teist kätte Sukkavartaat eli tikut 1844 Lönnrot 162 1419U+
86829 2517 G & Viis nirki jooksvad ilma niiti, üks ei saa teist kätte Ein Strickstrumpf mit fünf Spiessen Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36p.
86830 2517 G Viis nirki jooksevad ilma niiti, üks ei saa teist kätte (Fünf Marder laufen ohne Faden, einer holt den anderen nicht ein) Das Stricken 1876 Wied. 294
86831 2517 G Viis nirki jooksevad ilma niiti, ei saa teist kätte Sukakudumine 1890 E EM 179 (1750)
86832 2517 G Viis nirki jooksevad ilma niiti, ei saa teist kätte Sukakudumine 1913 E EM2 154 (2267)
86833 2517 # 466 1419 1429
86834 2518 a1 & Too must, vii must, pane must lõõga Pada Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (77)
86835 2518 a1 Too must, vii must, pane must lõõga (Hol den Schwarzen, bring den Schwarzen, lege den Schwarzen an den Strick) Ein Kochtopf 1876 Wied. 289
86836 2518 a1 Too must, vii must, pane must lõõga Pada 1890 E EM 155 (1478)
86837 2518 a1 Too must, vii must, pane must lõõga Pada 1913 E EM2 134 (1932)
86838 2518 a2 Vii must, too must, pane must lõõga Pada 1890 E EM 179 (1744)
86839 2518 a2 Vii must, too must, pane must lõõga Pada 1913 E EM2 154 (2260)
86840 2518 a2 Vii must, too must, pane must lõõga Pada 1921 Nurmik II 6 (3)
86841 2518 a2 Vii must, too must, pane must lõõga Pada 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
86842 2518 a2 & Vii must, too must, pane must lõõga Pada KJn 1870 J. Tiedemann E 155 (234)
86843 2518 a2 Vii must, too must, pane must lõõga Pada Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (116)
86844 2518 b & Too musta, vea musta, pane musta kütkesse Paat, kinni seotud Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (94)
86845 2518 c & Võta must, vii must, pane must lõõga Pada Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (31)
86846 2519 A1a1 & Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen (Es wird hinaus getragen wie ein Floh, wird wiedergebracht wie eine Schüssel) Eine Teller-Rübe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (134)
86847 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen (Es wird hinaus getragen wie ein Floh und wieder zurückgebracht als eine Schüffel) Eine Tellerrübe 1780 Hupel 122
86848 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen Naeris 1782 Willmann 176 (124)
86849 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen Naires 1868 Nörmann 36 ja 56 (81)
86850 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen 1869 Körber VRMK 41 (24)
86851 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen Naeris 1872 Körber Uus ABDr 12 (5)
86852 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen (Es wird hinaus getragen wie ein Floh, zurück gebracht wie eine Schüssel) Eine Rübe 1876 Wied. 294
86853 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen Nairis 1890 E EM 178 (1742)
86854 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen Nairis 1913 E EM2 154 (2257)
86855 2519 A1a1 Viidakse välja kui kirp, toodakse jälle kui vaagen Nairis 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (128)
86856 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui vaagen Sööginaeris 1955 Laug. Vestr. 179 (5)
86857 2519 A1a1 Viiakse välja kui kirp, tuu[akse] jälle kui vaagen Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 53
86858 2519 A1a2 Viiakse välja kui kirp, tuuakse sisse kui vaagen Naaris MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (13)
86859 2519 A1a2 & Viiakse välja kui kirp, tuuakse sisse kui vaagen Naeris Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (19)
86860 2519 A1a2 Viiasse välla kui kirp, tuuasse sisse kui vaagen Naaris SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (92)
86861 2519 A1a2 Viiakse välja kui kerp, tuuakse sisse kui vaagen Leiked Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (1)
86862 2519 A1a2 Viiakse välja kut kerp, tuuakse sisse kut vaage Leiges Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (56)
86863 2519 A1a3% Viiakse välja kui kirp, tuuakse tagasi kui vaagen Nairis Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (29) 1745B
86864 2519 A1a3% & Viiakse välja kui kirp, tuuakse tagasi kui vaagen Kapsapea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (239) 1745B
86865 2519 A1b Viiakse kui kirp, tuuakse kui vaagen Naeris, kaalikas 1992 Metstak2 55 ja 56
86866 2519 A1b Viiakse kui kirp, tuuakse kui vaagen Nairis Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (52)
86867 2519 A1b Viiakse kui kirp, tuuakse kui vaagen Nairis Lai 1904 J. Ermann E 44371 (85)
86868 2519 A1b Viiakse kui kirp, tuuakse kui vuagen Nairis Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (17)
86869 2519 A1b & Viias kui kirp, tuuas kui vaagen Naaris Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (19)
86870 2519 A1c* & Viies kui kirp, tuues kui vaagen Kaalik Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (100)
86871 2519 A1c* Vii välja nagu kirp, too tagasi nagu vaagen Naaris VMr 1890 A. Elken H II 11, 577 (4)
86872 2519 A1d* & Keväde viiäs vällä ku kirp, sügüsi tuuas sissi ku vaagen Kapustapää Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (64)
86873 2519 A1d* Kevade kerbule viiakse, sügise vaagnaga tuuakse Leiges Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (32)
86874 2519 A2a & Lääb vällä kui kirp, tuleb sisse kui vaagen Kapsaseeme ja kapsapia SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (13)
86875 2519 A2b & Kirpul läheb, vaagel tuleb Leiges, seeme kerpul Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (21)
86876 2519 A2b Kirbus läheb, vaagnas tuleb Kaalik MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (43)
86877 2519 A2b Kirbun lää, vaagnan tule Kapsas Hel 1889 K. Gross H II 31, 878 (5)
86878 2519 Ba* Viiakse kui kirp, tuuakse kui kausike Naires 1892 Tõn. LLr 31 (9)
86879 2519 Ba* Viidakse kui kirbukene, toodakse kui kausikene Kaalikas, naeris 1909 Lasteleht nr. 5 (1909) 79 (1)
86880 2519 Ba* & Viiakse kui kirbuke, tuuakse kui kausike Naaris Kõp 1903 M. Evert H III 30, 517 (8)
86881 2519 Ba* Viiäs ku kirp ja tuuvas ku kauss Kapstapää Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (18)
86882 2519 Bb* & Viias vällä kui kirp, tuuvas sisse ku kauss Naaris Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (50)
86883 2519 Bb* Vällä viiäkse kui kirp, sisse tuuakse kui kauss Kaal Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (7)
86884 2519 Bc & Kevaja tuvvas kui kirbuke, suvel viias kui kausike Naaris Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (88)
86885 2519 Bd & Viies kirp, tuues kauss Kaalikas Trt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 16 (159)
86886 2519 C & Viias välja kui kirp, tuvvas jälle kui liud (Es wird hinaus gebracht wie ein Floh, und wieder zurück geholt wie eine Schüssel) Eine Tellerrübe eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 174
86887 2519 D & Välja viias kui kirbuke, sisse tuuas kui vakake Naaris Nõo 1897 A. Koger E 30004 (19)
86888 2519 E1a & Kirbusuurdune külvatakse mulla sisse kasuma, kakusuurdune võetakse välja Naeres ehk lõiges Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (22)
86889 2519 E1b* & Kirbula metsa viiase, kakkula kodu tuuvase Naaris Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (4)
86890 2519 E1b* Kerpus viiakse metsa ja kakkus tuuakse tagasi Naerid Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (66)
86891 2519 E1c & Kirp viiakse, kakk tuuakse Naeres Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 649 (9)
86892 2519 E2 Kirbul läheb, kakul tuleb Naires 1890 E EM 64 (460)
86893 2519 E2 Kirbul läheb, kakul tuleb Naires 1913 E EM2 58 (594)
86894 2519 E2 & Kirbus läheb, kakus tuleb Naaris VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (28)
86895 2519 Fa*% Mõtsa viiäs kirbusuuru, kodo tuvvas sõirasuuru Naariseeme 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (4) 1155
86896 2519 Fa*% & Mõtsa viiäs kirbusuuru, kodo tuvvas sõirasuuru Naariseeme Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (7) 1155
86897 2519 Fa*% Mõtsa viias kirbusuuru, kodu tuuas sõirasuuru Nakri Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 47 (435) 1155
86898 2519 Fa*% Mõtsa vii kirbusuuru, kodo tuu sõirasuuru Nakri Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 258 (11) 1155
86899 2519 Fa*% Mõtsa kirbusuuru, kodu sõirasuuru Naariseeme Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 674 (49) 1155
86900 2519 Fb & Kirbusuuru viias mõtsa, tsõirasuuru tuvvas kodo Naaris Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (114)
86901 2519 G & Viiakse välja kui kirp, tuuakse tagasi kui ratas Naaris Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (94)
86902 2519 G Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui ratas Nairis 1890 E EM 178 (1742)
86903 2519 G Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui ratas Nairis 1913 E EM2 154 (2257)
86904 2519 G Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui luud Nauriin siemen ja nauris 1844 Lönnrot 162
86905 2519 G Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui luud Nairis 1890 E EM 178 (1742)
86906 2519 G Viiakse välja kui kirp, tuuakse jälle kui luud Nairis 1913 E EM2 154 (2257)
86907 2519 H+ & Viiasse vällä kui kirp, tuuasse sisse kui paun Kapsas Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (87)
86908 2519 H+ Kerp külvates, kübar leigates Kapsas VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (92)
86909 2519 H+ Ku' mõtsa viiäs, sis om täisuuru, ku' kodo tuvvas, sis om pääsuuru Kapstapää Se 1929 A. Gehrke S 17314 (95)
86910 2519 # 676
86911 2520 Aa* Viib kaare, toob kaare, üle metsa heidab kaare Viipsipuud 1913 E EM2 154 (2258)
86912 2520 Aa* Viib kaare, toob kaare, üle metsa heidab kaare Hasplid, viipsik 1921 Nurmik II 78 (12)
86913 2520 Aa* & Viib kaare, toob kaare, üle metsa heidab kaare Viipsipuud Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (19)
86914 2520 Aa* Viib kaare, toob kaare, üle metsa heidab kaare Haspel VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 70 (80)
86915 2520 Aa* & Toob kaare, viib kaare, üle metsa heidab kaare Haspeldamine VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (172)
86916 2520 Ab Vii kaar, too kaar, üle metsa heida kaar 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
86917 2520 Ab & Vii kaar, too kaar, üle metsa heida kaar Viipsipuu Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (44)
86918 2520 Ab Vii koar, too koar, üle metsa heida koar Viipsipuud, haspid Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (95)
86919 2520 Ab Vii koar, too koar, üle metsa heida koar Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (16)
86920 2520 Ab & Vii kaar, too kaar, üle metsa heida kaar Vikerkaar Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (9)
86921 2520 Ac+ & Viiga, tooga, üle metsa heidega Kerepuud Mih 1920 A. Leppik E 50896 (32)
86922 2520 Ac+ & Tee kaar, tuu kaar, üle mõtsa heidekaar Rätik Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (25)
86923 2520 B & Võtab kaare, jätab kaare, üle metsa toob kaare Villakraasid Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (70)
86924 2520 B Võtab kaare, jätab kaare, üle metsa lööb kaare Villakraasimine 1913 E EM2 156 (2293)
86925 2520 B Võtab kaare, jätab kaare, üle metsa toob kaare Villakraasid 1992 Metstak2 18 ja 19
86926 2520 B Võtab kaare, jätab kaare, lööb kaare Villakraasimine 1914 E MM 18 ja 46 (289)
86927 2520 B Võtab kaare, jätab kaare, lööb kaare Villakraasimine 1920 E MM2 18 ja 49 (292)
86928 2520 B Võtab kaare, jätab kaare, lööb kaare Villakraasimine 1994 E MM3 15 ja 40 (292)
86929 2520 B Võtab kaare, jätab kaare, lööb kaare 1927 Ainelo III 50
86930 2521 & Viipa toru, vaapa toru, viska üle aia, jäleki toru Püksi 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (1)
86931 2522 Aa1 & Viis seitset ei kanna, kolmkümmend kaks järele ei anna Seitse kuud on söömaaega, viis kuud on tööaega, kolmkümmend kaks on hambad, need alati tahavad Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 523 (289)
86932 2522 Aa2 & Viis ei kanna seitset ja [kolmkümmend kaks] ei anna järele [Viis] suvekuud, [seitse] talvekuud ja hambad Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (47)
86933 2522 Aa2 Viis ei kanna seitset ja kolmkümmend kaks ei anna järele Viis raskemat töökuud ei varusta inimest küllaldaselt seitsmeks kergemaks kuuks, sest inimene tahab alati süüa Hää 1970 E. Maasik RKM II 277, 264 (5)
86934 2522 Aa2 Viis ei kanna seitset ja kolmkümmend kaks ei anna järele Viis kuud suve ei jõua seitsme talvekuule ülespidamist anda, aga [kolmkümmend kaks] hammast ei anna järele Pal 1889 L. Arst H III 8, 263 (1)
86935 2522 Aa3 & Viis ei kanna seitset ülal, kolmkümmend kaks ei anna järele Hambad Mih 1920 A. Leppik E 50892 (8)
86936 2522 Ab & Viis seitset ei kanna, kolmkümmend kaks järgi ei anna, sest näeme vaeva Hambad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (161)
86937 2522 Ac & Viis seidset üleval ei pea ja kolmkümmend kaks aega ei anna Viis suvekuud seidset üleved [sic!] ei toida ja kolmkümmend kaks hammast aga ei anna kurta Hls 1893 O. Sapas E 3357 (16)
86938 2522 Ad & Viis ei pea seitset üleval ja kolmkümmend kaks ajavad taga Viis sõrme ei pea seitset päeva üleval, kolmkümmend kaks hammast tahavad süüa, seega siis ajavad taga Lai 1939 P. Tammepuu ERA II 274, 385 (39)
86939 2522 B* & Viis ei kanna säidset, katskümmend neli ei anna järgi Viie kuuga ei või seda ära tiini, miska [seitse] kuud üle võid eläde, katskümmend neli hammast tahtva süvvä Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (342)
86940 2522 B* Viis ei kanna seitset üleval ja kakskümmend neli ei anna järele Hambad ja kuupäevad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 635 (10)
86941 2522 Ca & Seitse ei kaalu viite ülesse, aga kolmkümmend kaks ei anna neljale järgi Seitse on talv, see ei kaalu suve – viide – ülesse, kolmkümmend kaks on hambad, need ei taha ühtegi kuud – nelja nädalat – söömata olla Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 49 (1)
86942 2522 Cb & Seitse ei kaalu viit üles ehk kui peaks seitse viit üles kaaluma, aga kolmkümmend kaks ei anna järele Viis kuud on suvi pikk, seitse kuud talve pikk, [kolmkümmend kaks] hammast tahvad aga süüa Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58931/2 (3)
86943 2522 D & Neli ei kanna kaheksat üleval ja kolmkümmend kaks ei anna järele Aastateenistus ja hambad Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 291 (19)
86944 2522 Ea & Viis teevad tööd, seitse seisavad, [kolmkümmend kaks] ei anna järele Viis suvist, [seitse] talist kuud, [kolmkümmend kaks] hammast Hel 1891 J. Lammas E 419 (30)
86945 2522 Eb & Viis teevad, seitse söövad, kolmkümmend kaks panevad paigale Suvi, talve, hambad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (61)
86946 2522 Ec & Viis ei jõua teha, mis seitse söövad ja kolmkümmend kaks ei anna järele Viis kuud ei jõuta töötada selleks, et teenistusest seitse kuud ära elada Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 291 (18)
86947 2522 F & Kaks on laiska, ei viitsi kontigi liigutada, kümme kärmast ei viitsi koa kedagi teha, kolmkümmend kaks ei anna järele Kaks jalga, kümme sõrme Kos 1892 T. Wiedemann E 9084 (11)
86948 2522 Ga & Viis koguva kokku, säitse pillava ära Viis kuud aastal kasvap vili ja hain, kuna säitse kuud sellest kasvust elama peap Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (95a)
86949 2522 Gb & Viis toova, säitse sööva Viis kuud aastal kasvap vili ja hain, kuna säitse kuud sellest kasvust elama peap Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (95b)
86950 2522 # vs: EV 10993 | mst-jutt: ERA II 192, 397/8 (7) < Hag
86951 2523 & Viis käväd ühte tied Jala varbad Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 467 (22)
86952 2523 # 963G*
86953 2524 a & Viis meest koduvad ühte kaevu Sukavardad Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (8)
86954 2524 a Viis meest kaduvad ühte kaevu (Fünf Männer verlieren sich in einem Brunnen) Das Stricken Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 294
86955 2524 a Viis meest kaevad ühte kaevu Sukakudumine 1890 E EM 179 (1748)
86956 2524 a Viis meest kaevavad ühte kaevu Sukakudumine 1913 E EM2 154 (2265)
86957 2524 a Viis meest kaevavad ühte kaevu 1932 Kmpm. EL III10 88
86958 2524 a Viis meest kaevavad ühte kaevu 1931 Kmpm. EL II10 84
86959 2524 b & Viis meest kuduvad villast kaju Varrastel kudumine Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (3)
86960 2524 # 1422 1430
86961 2525 a & Viis meest kuhja otsas kuivad, viis meest kuhja all märjad Linaketramine Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (61)
86962 2525 a Viis meest kuhja otsas kuivad, viis meest kuhja all märjad Linakedramine 1890 E EM 179 (1747)
86963 2525 a Viis meest kuhja otsas kuivad, viis meest kuhja all märjad Linakedramine 1913 E EM2 154 (2264)
86964 2525 a Viis meest kuhja otsas kuivad, viis meest kuhja all märjad Linaketramine 1921 Nurmik II 78 (8)
86965 2525 a Viis meest kuhja otsas kuivad, viis meest kuhja all märjad 1932 Kmpm. EL III10 130
86966 2525 b & Kümme meest kuhja otsas kuivad, kümme meest kuhja all märjad Ketramine Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 257 (63)
86967 2525 # 900Ra
86968 2526 & Viis paari härgi ei jõua vidädä, midä inemine jõuta vedä Inimese vari Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (30)
86969 2526 # 907A4
86970 2527 & Viis venda lähevad ees, paljaspea taga järel Varvad, kand 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (708)
86971 2527 Viis venda lähevad ees, paljaspea taga järel Varvad ja kand 1890 E EM 179 (1752)
86972 2527 Viis venda lähevad ees, paljaspää taga järel Varvad ja kand 1913 E EM2 155 (2269)
86973 2527 Viis lähevad ees, paljaspää taga 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
86974 2528 a Viis venda magavad ühes voodis 1907 Anonüüm XXX Pet. ELA 82 (4)
86975 2528 a Viis venda magavad ühes voodis Jalg saapa sees 1955 ÜÕÕ 134 (13)
86976 2528 a Viis venda magavad ühes voodis Jalg saapa sees 1960 Kuut VI (1960) 215 (10)
86977 2528 a Viis venda magavad ühes voodis Jalg saapa sees 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (10)
86978 2528 a & Viis venda magavad ühes voodis Varbad suka sees Hää 1983 M. Mäesalu RKM II 366, 281 (5)
86979 2528 a Viis venda magavad ühes voodis Sõrmkinnas Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 134 (25)
86980 2528 b & Viis venda magavad ühes asemel Sõrmed labakindas; varbad suka pöises Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 463
86981 2528 # 2733Ga
86982 2529 & Viis venda viskavad kaks viletsat (tõbist) toast välja Ninanuuskamine 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (710)
86983 2529 Viis venda viskavad kaks viletsat (tõbist) tuast välja Ninanuuskamine 1890 E EM 179 (1753)
86984 2529 Viis venda viskavad kaks viletsat (tõbist) tuast välja Ninanuuskamine 1913 E EM2 155 (2271)
86985 2530 & Viis vendä ühes aitas võerusil, rist piäl Varbad sukas ja pastlas Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (53)
86986 2531 A & Viis viisipuud, kümme kuusipuud, käivad ühe ümber hööriaugu Ratas Pöi 1902 J. Prooses E 42404 (35)
86987 2531 A Viis viisipuud, kümme kuusipuud, käivad ühe nööriaugu ümber Ratas 1913 E EM2 155 (2276)
86988 2531 B & Viis virri, kümme kõrri, üksteistkümmes öterauk Vankreratas Vän? 1896 J. Reimann H I 7, 172 (3)
86989 2531 C1 & Viis viira ja kümme küira, ella-möira keskel Ratas Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 258 (9)
86990 2531 C2a & Viis vimpu, kümme kimpu, käivad ümber möiraja augu Vardakudumine Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (68)
86991 2531 C2a Viis vimpu, kümme kimpu, käivad ümber möiraja augu Sukakudumine, vankrirattad 1890 E EM 180 (1755)
86992 2531 C2a Viis vimpu ja kümme kimpu, käivad ümber möiraja augu Sukakudumine, vankrirattad 1913 E EM2 155 (2274)
86993 2531 C2a Viis vimpu ja kümme kimpu, käivad ümber möiraja augu Vankrirattad 1921 Nurmik II 13 (12)
86994 2531 C2b1 & Viis vimpu, kümme kimpu, keivad ümmer möiriaugu Sukakudumine Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (15)
86995 2531 C2b2 & Viis vimpu, kümme kimpu, joosvad ümber möiraougu Sukavardad Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
86996 2531 C3a* Viis vimpu, kümme kimpu, käivad ümber hiireaugu 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
86997 2531 C3a* Viis vimpu, kümme kimpu, käivad ümber hiireaugu Sukakudumine 1992 Metstak2 17 ja 19
86998 2531 C3a* & Viis vimpu, kümme kimpu, käivad ümber hiireaugu Sukakudumine Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 107 (38)
86999 2531 C3a* Viis vimpu, kümme kimpu, käivad ümmer hiireaugu Vardakudumine Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 343 (76)
87000 2531 C3a* Viis vimpu, kümme kimpu, keivad ümmer hiiriaugu Sukakudumine Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 430 (39)