Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 25001 — 26000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
25001 751 J2 & Kui käib, siis mäeletseb, kui üle aja astub, siis haigutab Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (99)
25002 751 Ka/ & Oh sa ime, esi pime, habe suun ja hambid ei ole, kui istub, siis irvitab, kui kõnnib, siis mäletab, kui kükitab, siis mökitab Ran 1877–1917 H. Raag E 468 (30) 1491Fa
25003 751 Kb/ & Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hammaid pole, kui kökitab, siis mökitab, kui käib, siis mäletseb Kits Plt 1891 J. Reinthal E 485 (22) 1491Fb
25004 751 # kk | ul
25005 752 & Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, siis pane toed vasta Veski MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (21)
25006 752 Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, siis pane tued vasta Veski 1890 E EM 71 (534)
25007 752 Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, siis pane tued vasta Veski 1913 E EM2 63 (699)
25008 752 Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, siis pane toed vasta Veski 1914 E MM 10 ja 43 (113)
25009 752 Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, siis pane toed vasta Veski 1920 E MM2 10 ja 46 (115)
25010 752 Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, siis pane toed vastu Veski 1994 E MM3 7 ja 38 (115)
25011 752 Kui jookseb, siis pillutab, kui seisab, pane toed vastu Veski 1921 Nurmik II 44 (3)
25012 753 & Kui kummuli, siis tühi, kui selili, siis täis King Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (8)
25013 753 # 808
25014 754 & Kui külge puudutad, siis kummardab, kui mööda lähed, siis ei liigutagi Kaevuvinn VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (54)
25015 754 Kui puudud, siis kumardab, kui mööda lähed, ei liigutagi Kaevuvinn 1890 E EM 71 (538)
25016 754 Kui puutud, siis kumardab, kui mööda lähed, ei liigutagi Kaevuvinn 1913 E EM2 64 (704)
25017 754 Kui puutud, siis kumardab, kui mööda lähed, ei liigutagi Kaevuvinn 1914 E MM 10 ja 43 (116)
25018 754 Kui puutud, siis kumardab, kui mööda lähed, ei liigutagi Kaevuvinn 1920 E MM2 10 ja 47 (118)
25019 754 Kui puutud, siis kummardab, kui mööda lähed, ei liigutagi Kaevuvinn 1994 E MM3 8 ja 38 (118)
25020 754 Kui puutud, siis kummardub, kui mööda lähed, ei liigutagi 1927 Ainelo III 130
25021 754 Kui puutud, siis kummardab, kui mööda lähed, ei liigutagi 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (19)
25022 755 & Kui ma käin, siis ma seisan, ja kui ma seisan, siis ma käin Kääri-ihutaja käru 1817 O. R. Holtz Holtz 212 (3)
25023 755 Kui ma käin, siis ma seisan ja kui ma seisan, siis ma käin Rukki, mylly, tahkoratas 1851 Lönnrot2 182 (52)
25024 755 Kui seisab, siis käib, kui käib, siis seisab Käi, veski 1890 E EM 71 (539)
25025 755 Kui seisab, siis käib, kui käib, siis seisab Käi, veski 1913 E EM2 64 (706)
25026 756 & Kui ma tühi ole, siis tõse, kui täis, sis vaju Häll Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (59)
25027 756 # 776B8a2*
25028 757 A & Oleksin ma püsti, ma ulataks taeva, oleks mul käed, ma võtaks kõik vargadki kinni, oleks mul suu, ma räägiksin kõik üles Tee Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (23)
25029 757 B & Kui ma üles saistasi, siss taivahe küünüssi Tee Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (93)
25030 757 C & Kui lamab, on madalam maarohust, kui üles tõuseb, puudutab taevast Tee Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (13)
25031 757 D% & Kui nõses ülös, sis pikem muud puud; kui lammes maha, sis madalab maahaina Luuk (= look) Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (79) 1610
25032 758 & Kui mütsaus, nii suitsanõ Püssu lastas Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (17)
25033 759 a1 Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Linnud ja mais TMr 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi, T. Vitsur EKRK I 30, 78 (23)
25034 759 a1 Kui nad tulevad, sis nad ei tule, kui nad ei tule, sis nad tulevad Rõn 1888 M. Kaerick H, Jõgever 2, 18
25035 759 a1 Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Nisud ja varblased Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (37)
25036 759 a1 Kui na tuleva, sis na ei tule, kui na ei tule, sis na tuleva Kui linnukesed tulevad, siis vili ei tule, kui linnukesed ei tule, siis tuleb vili Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (62)
25037 759 a1 Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Varblased ja nisud Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (189)
25038 759 a1 Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Linnud tulevad, siis vili ei tule, kui linnu ei tule, siis vili tuleb põllu peal Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (211)
25039 759 a1 Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Herneküli juures: kui varblased tulevad, siis herned ei tule, kui mitte, siis herned tulevad Hel 1891 J. Lammas E 419 (31)
25040 759 a1 & Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Seeme ja linnud Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (82)
25041 759 a1 Kui nad tulevad, siis nad ei tule, kui nad ei tule, siis nad tulevad Põllum[ees] külvamas Rap 1926 M. Reimann E 72966 (4)
25042 759 a2* Kui nad tulevad, siis nad ei tule ja kui nad ei tule, siis nad tulevad Külvas teri, et kui need kaarnad või mis nad seal olid, tulevad, söövad terad ära, siis vilja ei tule Urv 1996 K. Mägi EFA II 20, 406/7 (42)
25043 759 a2* & Kui nad tulevad, siis ei tule, ja kui nad ei tule, siis nad tulevad Tuikesed linnast ja herned moa seest Pal 1891–1892 H. Maasen E 52045 (6)
25044 759 a2* Kui nema tuleva, sis neo ei tule, a kui nema ei tule, sis neo tuleva Hernekülvjä: kui tuvikese tuleva ja herne ärä söövä, sis herne ei tule, a kui tuvikese ei tule, sis herne tuleva üles Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (12)
25045 759 b1 Kui tulevad, siis ei tule, kui ei tule, siis tulevad Vän 1922 L. Kontus A 1528 (22)
25046 759 b1 & Kui tuleva, sis ei tule, kui ei tule, sis tuleva Tsirgu ja herne Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (119)
25047 759 b1 Ku tuleva, sis ei tule, ku ei tule, sis tuleva Ku herne (poka) kasuma lätvä, sis ei tule haigus (rõuge) Rõu 1897 G. Raup H III 28, 712 (5)
25048 759 b1 Kui tulevad, siis ei tule, kui ei tule, siis tulevad Hernesaak Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (77)
25049 759 b2 & Kui tulevad, siis ei tule, aga kui ei tule, siis tuleb Kui linnud tulevad vilja sööma, siis ei saa vilja, aga kui ei tule, siis tuleb vilja Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (29)
25050 759 c1 & Kui ta tuleb, siis ta ei tule, kui ta ei tule, siis ta tuleb Värblane ja hernes MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 727 (128)
25051 759 c2 & Kui ta tuleb, siis ei tule, kui ei tule, siis tuleb Kui tuvid herneid ära ei söö, siis hakkavad kasvama Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 523 (5)
25052 759 d & Kui tuleb, siis ei tule, kui ei tule, siis tuleb palju Rukkiuss, kui uss ep tule mette, siis tuleb palju vilja Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 257 (58)
25053 759 # mst-jutt: ATU 921
25054 760 A* Kord olen mina suur mees, keskigäl seisan pisuke su ehen, kui kutsub rahuhingus sind, sõs olen suur, kes mõõdab mind Päeva vari hommiku, lõuna ajal ja õhtu Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (30)
25055 760 A* & Kui olen ma noor, siis olen ma suur, keskea sees seisan pisuke su ees, kui kutsub mind rahu hingusele, siis olen ma suur, kes mõõdab siis mind Vari Trv 1896 J. Tõllasson E 28607 (4)
25056 760 A* Noorelt olen suur miis, keskeas veike sinu ehen, ku kuts õdak ja hingus minu, kes om sis see, kes minu veel mõõta või Päeva vari Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (52)
25057 760 B & Kui olen ma noor, siis olen mina suur, kui saan keskealiseks, siis olen ma lühike, saan mina vanaks, siis ei või keegi mind ära mõõta Inimese vari, hommiku pikk, lõune aeal lühike, õhtu väga pikk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 294 (130)
25058 760 B Noores põlves suur, keskias lühike, vanas põlves nii pikk, et keegi ei või mõõta Vari 1890 E EM 112 (1001)
25059 760 B Noores põlves suur, keskias lühike, vanas põlves nii pikk, et keegi ei või mõõta Vari 1913 E EM2 99 (1331)
25060 760 B Noores põlves suur, keskeas lühike, vanas põlves nii pikk, et keegi ei või mõõta Vari 1914 E MM 13 ja 44 (171)
25061 760 B Noores põlves suur, keskeas lühike, vanas põlves nii pikk, et keegi ei või mõõta Vari 1920 E MM2 13 ja 47 (173)
25062 760 B Noores põlves suur, keskeas lühike, vanas põlves nii pikk, et keegi ei või mõõta Vari 1994 E MM3 10 ja 38 (173)
25063 760 B Noores põlves suur, keskeas lühike, vanas põlves nii pikk, et keegi ei või mõõta 1927 Ainelo III 64
25064 760 B Noorena suur, mehena lühike, vanana mõõtmatu pikk Vari 1930 Huvit. II3 227 ja 248 (4)
25065 760 C & Sündiden olen suur mees, keskea sees pisem kui poisike, kui vanasse saa ja surm ehen, sõs kasvan veel Päeva vari Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (57)
25066 760 D & Noores eas suur, keskeas väike, vanas eas pikk nagu tee Vari Trt? 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 12 (47)
25067 761 Aa & Kui on soe, siis on pehme, kui on külm, siis on kange Küinal VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (84)
25068 761 Aa Kui soe, siis pehme, kui külm, siis kange Küünal 1890 E EM 72 (541)
25069 761 Aa Kui soe, siis pehme, kui külm, siis kange Küünal 1913 E EM2 64 (709)
25070 761 Ab & Külmas lähab kõvaks, sojas pehmeks Saapapigi Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (2)
25071 761 B & Külmaga valge ja pehme, kõva ja kange, soojaga vedel kui vesi Lumi Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 414 (14)
25072 762 & Kui pime, sis valge, kui valge, sis pime Tuli Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (124)
25073 763 Aa1 & Kui pistab, siis pirtsub, kui tõmmab, siis tortsub Leivasõtkumine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (56)
25074 763 Aa1 Kui pistab, siis pirtsub, kui tõmbab, siis tortsub Leivategem[ine] Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 319 (6)
25075 763 Aa2 & Kui pistad, siis pirtsub, kui tõmmad, siis tortsub Leivasõtkumine Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 33 (69)
25076 763 Ab & Kui pistad, siis piriseb, kui tõmmad, siis toriseb Leivategemine Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (13)
25077 763 Ac & Kui pistab, siis pirtsatab, tõmbad välja, siis turtsatab Leivasõtkumine Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (7)
25078 763 Ad & Kui pistad, siis tirtsub, kui tõmbad, siis tortsub Leivasõtkumine Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 533 (71)
25079 763 Ae & Kui pistad, siis peeretab, kui tõmbad, siis tortsub Leivasõtkumine Jõh 1892 T. Wiedemann H III 12, 93 (23)
25080 763 Af & Kui sisse pistab, siis liksub, kui välja tõmmab, siis laksub Levasõtkumine Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32513 (14)
25081 763 Ag & Kui pistad, siis piriseb, kui tõstad, siis toriseb Leivasõtkumine Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
25082 763 Ah & Kui torka, siis poriseb, kui tõmma, siis piriseb Leivasõtkumine Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (7)
25083 763 B & Kui pistad, siis tirsatab, kui tõmbad, siis torsatab, kui tõmbad välja, siis läheb kinni koguni Leivasõtkumine JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (29)
25084 763 C & Kui pistad, siis piriseb, kui tõmbad, siis toriseb, auk teeb taga liks-laks Leivasõtkumine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 284 (98)
25085 763 D1a/ & Lükka sisse, tõmba välja, auk teeb taga liksa-laksa Leivasõtkumine Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (25) 1664O1a
25086 763 D1b/ & Pista sisse, tõmma välla, auk tiib vasta niks ja naks Levakastmene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (35) 1664O1b
25087 763 D2a/ & Pista sisse, tõmma välja, auk läheb kinni lipsa-lapsa, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128 1664O2a
25088 763 D2b/ & Pista sisse, tõmba välja, auk jäeb taha liksa-laksa, keera selga, töö läheb korda Leivasõtkumine Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (35) 1664O2b
25089 763 Ea/ & Puust puts, kui pistad, siis piriseb, kui torkad, siis toriseb Leevasõkkumene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (65) 1780Fa
25090 763 Eb/ & Puune puts ja lihane türa, kui vaotad, siis viriseb, kui tõstad, siis toriseb Leivasõtkum[ine] Noa? 1889 J. Lievoh H II 17, 955 (107) 1780Fb
25091 763 Fa/ & Isända itsiauk, emända atsiauk, ku pistad, sis piriseb, ku tõmmad, sis toriseb Eks leiväasti õle juo mehe tehto, naine sõtkub ja taigin piriseb ja toriseb Lüg 1964 A. Källo RKM II 201, 30 (22) 376Da
25092 763 Fb/ & Isand hiirauk, emand karnatsakas, kui tsuskab, siis susiseb, kui pistab, siis peeretab Leivakastmine Kam 1922 A. Ammon E, StK 16, 46 (1) 376Db
25093 763 # 768Ba
25094 764 & Kui pitsita, siis peata, kui hõõrud, siis õhtu, kui salvad, siis ei saagi minna Kirp Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 444 (1)
25095 765 a1 & Kui pole, siis ihkan, kui on, siis vihkan Äiataat Hls 1894 J. Riiet H III 19, 835 (49)
25096 765 a2 & Kui pole, siis ihkaks, kui on, siis vahest vihkaks Äiataat Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 92 (12)
25097 765 b1 & Kui ei ole, siis ihaldakse, kui on, siis vihatakse Äi Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (10)
25098 765 b2 & Kui ei ole, ihaldakse, kui on, siis vihatakse Äiataat Tür 1888 M. Tults H II 13, 578 (94)
25099 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte Pimedus 1890 E EM 71 (536)
25100 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui sa mind ei näe, näed igaühte 1905 Kmpm. KLr 51
25101 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte Pimedus 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 9 ja 32 (15)
25102 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui sa mind ei näe, näed igaühte 1910 Kmpm. KLr I4 58 (94b)
25103 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui sa mind ei näe, näed igaühte Päike 1911 Freymann 239
25104 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte Pimedus 1913 E EM2 64 (701)
25105 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte Udu 1914 E MM 10 ja 43 (115)
25106 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte Udu 1920 E MM2 10 ja 46 (117)
25107 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte Udu 1994 E MM3 8 ja 38 (117)
25108 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui ei näe mind, näed igaühte 1927 Ainelo III 50
25109 766 A1a1* Kui mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui mind ei näe, siis näed igaüht 1931 Kmpm. EL II10 243
25110 766 A1a1* Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui sa mind ei näe, siis sa näed igaühte Udu 1992 Metstak2 64 ja 66
25111 766 A1a1* & Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi, aga kui sa mind ei näe, siis näed igatühte Pimedus Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (10)
25112 766 A1a1* Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui mind ei näe, siis näed igatühte Udu Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 70 (12)
25113 766 A1a2* & Kui näed sa mind, siis ei näe sa mitte midagi, kui ei näe sa mind, sis näed egatütte Päe Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13 (35)
25114 766 A1a2* Kui sa mind näet, siss ei näe sa midagi ja kui sa mind ei näe, siss näet igaühte Päike Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 298 (9)
25115 766 A1a3 Kui sa mind näed, ei näe sa muid, aga kui sa mind ei näe, näed sa kõiki Pimedus 1913 E EM2 64 (705)
25116 766 A1a3 & Kui mind näeb, ei näe kedagi, kui mind ei näe, näeb kõiki Päike Tor 1966 E. Maasik RKM II 219, 262
25117 766 A1b* Ku sa minnu näed, sõs sa ei näe, ku sa ei näe, sõs sa minnu näed Üü Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (77)
25118 766 A1b* & Kui sa minu näed, sis sa ei näe, kui sa minu ei näe, sis sa näed Pimedus Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (48)
25119 766 A1b* Kui sa teda näed, siis sa ei näe, kui sa teda ei näe, siis sa näed Pimedus Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (82)
25120 766 A1c & Kui sa mind näed, siis sa ei näe mitte kedagi, aga kui sa kedagi ei näe, siis näed igaühte Kui päike paistab ja sa päikese otsa vaatad, siis sa kedagi ei näe, aga kui päike on luojas, siis näed igaühte VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 621 (6)
25121 766 A2* & Kui sa näed, siis sa mind mitte ei näe, kui sa aga ei näe, siis näed sa mind küll Pimedus 1879 C. M. Redlich Redlich 106 ja 107 (33)
25122 766 A2* & Kui sa näed, sis sa mo ei näe, kui sa ei näe, sis sa mo näed Pimedus TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (47)
25123 766 A2* Kui sa näed, siis sa mind mitte ei näe, kui sa ei näe, siis näed mind Pimedus Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (182)
25124 766 A2* Kui sa näed, siis sa mind mitte ei näe, kui sa aga ei näe, siis sa mind näed Pimedus Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 856 (10)
25125 766 A2* Kui sa näed, siis sa mind mitte ei näe, kui sa ei näe, siis sa mind näed Pimedus Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (60)
25126 766 A2* Kui sa näed, siis sa teda ei näe, aga kui sa ei näe, siis sa teda näed Pimedus 1879 EPost. Kal. (1879) 133
25127 766 A2* & Kui sa mind näed, siis sa mind ei näe, kui sa mind ei näe, siis sa näed Pimedus VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (56)
25128 766 Ba & Kui kaet, sis ei näe, kui ei kae, sis näet Pimme, pimedus San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (147)
25129 766 Bb & Kui ei näe, sis om, kui näed, sis ei ole Pimedus Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 560 (273)
25130 766 C & Kui mind ei ole, siis näed ennast, kui aga ennast näed, siis sa ei näe mind Pimedus Vln 1981 J. Viikberg RKM II 421, 290
25131 767 & Kui siasõda sõidab, siis laseb tüvesse, kui raudsõda, siis lääb latva Täi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 324 (281)
25132 767 Kui siasõda sõidab, siis laseb tüvesse, kui raudsõda, siis läheb latva Täi: pääd harjaga sugedes ja nuaga otsides 1890 E EM 71 (540)
25133 767 Kui siasõda sõidab, siis laseb tüvesse, kui raudsõda, siis läheb latva Täi: pääd harjaga sugedes ja nuaga otsides 1913 E EM2 64 (708)
25134 767 # vs: EV 12348
25135 768 Aa1 Kui sisse läheb, väriseb, kui välja tuleb, tilgub 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
25136 768 Aa1 Kui sisse läheb, siis väriseb, kui välja tuleb, siis tilgub Veeämber Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (61)
25137 768 Aa1 & Kui sisse läheb, siis väriseb, kui välja tuleb, siis tilgub Kaevuvinn Ksi 1923 H. Korp E 53236
25138 768 Aa2* & Läheb sisse ja väriseb, tuleb välja ja tilgutab Kaevukook Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (24)
25139 768 Aa2* Läks sisse ja värises, tuli välja ja tilkus Kaevupang Lai 1926 H. Nigul E 57616
25140 768 Aa3* & Läheb sisse värisetes, tuleb välja tilkudes Kaevupang Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (5)
25141 768 Aa3* Läheb sisse, väriseb, tuleb välja, tilgub Kaevulink Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (15)
25142 768 Ab1 & Kui sisse ajad, siis väriseb, kui välja võtad ja vastu kintsu lööd, siis tilgub Nööriga kaev Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 72 (430)
25143 768 Ab2% & Kui sisse lähäb, siis väriseb, kui vällä tulõb, siis tjõlgub ja vasta kintsu kopotab Kooguga kaev Khn 1972 S. Saar RKM II 294, 396 (7) 1664M3b
25144 768 Ba% & Kui pistab, siis peeretab, kui tõstab, siis tilgutab Kaevust veevõtmine Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (30) 763
25145 768 Ba% Kui pistab, siis pea, kui tõstab, siis tilgutab Veevõtmine kaevust 1890 E EM 71 (537) 763
25146 768 Ba% Kui pistab, siis pea, kui tõstab, siis tilgutab Veevõtmine kaevust 1913 E EM2 64 (703) 763
25147 768 Bb* & Kui pistab, siis peeretab, kui tõmmab, siis tilgutab Vee vinnamine kaevust Lai 1904 J. Ermann E 44374 (123)
25148 768 Bb* Kui puistad, siis peeretab, kui tõmbad, siis tilgutab Kaev Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (41)
25149 768 Bc & Tõmba välja, tilgutes, pista sisse, peeretes Kaevust veevõtmine Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (12)
25150 768 Bd & Kui pistad, siis peeratab, kui välja võtad, siis on vesi taga Taaritõrdu haan Pär 1911 A. Karu E 47865
25151 768 C & Pista sisse, nikutab, tõmma välla, soriseb Kaev Juu 1947 M. Must KKI WS
25152 768 D/ & Taat koogutap eide mulgu pääl, kui sisse lääp, tiip jõnka-jõnka, kui vällä tulep, om tilk otsan Kooguga kaeo Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (12) 2128H
25153 768 E1/ & Taivajummal lätt maajumalale kostile, kui sisse lätt, sis raputap, kui vällä tulõ, sis tilgutap Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (110) 233O1
25154 768 E2a/ & Pika piibuga ja laia kaabuga, läheb sisse ja väriseb, tuleb välja ja tilgub Kaevukook ja pang, mis sisse aetes väriseb ja välja tulles tilgub Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (13) 233O2a
25155 768 E2b/ & Suur pikk miis, pika piiboga, laia kaaboga, sisse lätt, lõngutas, vällä tule, pilgutas Kaavost kistas vett Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (1) 233O2b
25156 768 # 233B4a4 769
25157 769 Aa1* Kui sisse paned, on kõva, kui välja võtad, on pehme Kurk Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 101 (20)
25158 769 Aa1* & Kui sisse paned, on kõva, võtad välja, on pehme Kurkide hapendamine Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (1)
25159 769 Aa1* Kui sisse paned, kõva ja välja võtad, pehme Kurk Se 1992 Ü. Talo RKM, KP 26, 316 (23)
25160 769 Aa2* & Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme Hapukurk Kad 1992 R. Lass RKM, KP 40, 535 (1)
25161 769 Aa2* Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme Hapukurk LNg 1992 M. Käärid RKM, KP 14, 521 (5)
25162 769 Aa2* Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme Hapukurk Hps 1992 A. Jaansalu RKM, KP 14, 504 (2)
25163 769 Aa2* Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme Hapukurk Pee 1977 L. Peetrik RKM II 327, 239 (36)
25164 769 Aa2* Paned sisse, on kõva, võtad välja ja on pehme Kurgisoolamine Vil 1992 T. Kivirand RKM, KP 25, 532 (3)
25165 769 Aa3 & Sisse pantas, kõva, vällä võetas, pehme Hapukurk Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 67 (2)
25166 769 Ab & Sisse läheb kõvana, välja tuleb pehmena Hapukurk Pöi 1992 R. Popova RKM, KP 44, 90 (2)
25167 769 B1a1 & Paned sisse – kõva, võtad välja – pehme ja tilgub Hapukurk Kõp 1992 K. Roosalk RKM, KP 23, 383 (82)
25168 769 B1a1 Paned sisse – kõva, võtad välja – pehme ja tilgub Hapukurk Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 108 (1)
25169 769 B1a2 Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja tilgub Hapukurk Vig 1992 M. Kuus RKM, KP 19, 208 (24)
25170 769 B1a2 Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja tilgub Hapukurk Nõo 1992 M. Täkker RKM, KP 34, 579 (2)
25171 769 B1a2 Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja tilgub Kurk Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 601 (14)
25172 769 B1a2 & Paned sisse, om kõva, võtad välla, om pehme ja tilgus Tooras ja hapu kurk Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (124)
25173 769 B1a2 Pane sisse, on kõva, võta välja, on pehme ja tilgub Kurgihapendamine Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (10)
25174 769 B1a2 Paneb sisse, on kõva, võtab välja, on pehme ja tilgub Hapukurk Nrv 1992 A. Piik RKM, KP 2, 130 (33)
25175 769 B1a3* Sisse paned, om kõva, välja võtad, om pehme ja tsilgus Kurk Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 626/7 (16)
25176 769 B1a3* & Sisse paned, on kõva, välja võtad, pehme ja tilgub Hapukurk Tln 1992 J. Preegel RKM, KP 41, 389 (13)
25177 769 B1a4 & Kui sisse paned, on kõva, kui välja võtad, on pehme ja tilgub Kurgihapendamine Vru 1993 K. Pent RKM, KP 52, 7 (22)
25178 769 B1a4 Kui sisse paned, om kõva, kui vällä võtad, om pehme ja tsilgus Hapukurgi San 1967 E. ja H. Tampere RKM II 225, 278/9 (10)
25179 769 B1b* Pistad sisse – kõva, võtad välja – pehme ja tilgub Hapukurk Mär 1992 T. Teekivi RKM, KP 19, 533 (28)
25180 769 B1b* & Pistad sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja tilgub Kurk PJg 1985 H. Peedimaa RKM II 389, 225 (30)
25181 769 B1c% & Pista sisse, on kõva, tõmba välja, on pehme ja tilgub Hapukurk Kad 1934 E. Rink ERA II 70, 377 (5) 1663
25182 769 B2 & Paned sisse, on kõva, võtad välja, on tilkuv ja pehme Hapukurk Kõp 1992 E. Valk RKM, KP 23, 252 (6)
25183 769 B3 & Kõva pannaksõ sisse, pehme võetaksõ vällä, tjõlgub vett Kurk Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (35)
25184 769 B4a* Kui sisse paned, on kõva ja kui välja võtad, on pehme ja otsast tilgub Hapukurk Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (11)
25185 769 B4a* Kui sisse paned, on kõva, kui välja võtad, on pehme ja otsast tilgub Soolatud kurk Iis 1937 L. Maalma KKI MS
25186 769 B4a* & Kui sisse paned, on kõva, kui välja võtad, on pehme ja otsast tilgub Hapukurk Äks 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 522 (28)
25187 769 B4b & Kui sisse paned, om kõva, võtad välja, om pehme, pigistad, siis otsast tilgub Hapukurk Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (43)
25188 769 B4c1* & Sisse pannakse, on kõva, välja võetakse, on pehme ja otsast tilgub Kurk San 1929 L. Kuusik E 64008 (13)
25189 769 B4c1* Sisse pandas – kõva, vällä võetas –pehme, otsast tsilgus Hapukurk Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 387 (322)
25190 769 B4c2* & Pane sisse, on kõva, võta välja, on pehme, otsast tilgub Hapukurk Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 386 (17)
25191 769 B4c2* Sisse paned – kõva, välja võtad – pehme, otsast tilgub Kurk Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 354 (74)
25192 769 B5a1 & Kui sisse paned, on kõva, kui välja võtad, on pehme ja otsast tilgub vett Hapukurk Elv 1976 M. Pille RKM II 324, 233
25193 769 B5a2* & Sisse pantas – kõva, vällä võetas – pehme ja otsast tsilgus vett Kurk pantas hapnõma Plv 1949 J. Sulengo RKM II 22, 104 (7)
25194 769 B5a2* Paned – kõva, võtad – pehme, otsast tsilgus vett Hapukurk Urv 1956 K. Antsov RKM II 60, 593 (7)
25195 769 B5a3 & Sisse pistan, on kõva, välja võtan, on pehme, otsast tilgub vesi Kurk Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 335 (43)
25196 769 B5b & Tsuskad sisse, on kõva, tõmbad välla, on pehme ja otsast tsilguse vett Hapukurk As 1996 A. Korb EFA I 17, 50 (7)
25197 769 B6 & Kui sisse panet, om kõva, kui vällä võtat, om pehme ja ots tsilgus vett Hapukurk Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 382 (42)
25198 769 B7a1* & Kui sisse paned, siis on kõva, kui välja võtad, on pehme ja ots tilgub Kurgihapendamine Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 552 (63)
25199 769 B7a1* Kui sisse paned, on kõva, välja võtad, on pehme ja ots tilgub Kurk Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 176/7 (59)
25200 769 B7a1* Kui sisse paned, on kõva, välja võtad, on pehme, ots tilgub Hapukurk Trt 1930 R. Bruus ERA II 31, 163 (5)
25201 769 B7a2* & Kui sisse pannakse, on kõva, aga kui välja võetakse, siis on pehme ja ots tilgub Kurk Trt 1934 K. Kirss E 85925 (2)
25202 769 B7a2* Kui sisse pannakse, on kõva, kui välja tõmmatakse, siis pehme ja ots tilgub Hapukurk Trt 1930 L. Uibopuu E 64713 (43)
25203 769 B7a2* Sisse pannaks kõva, välja võetaks pehme, ots tilgub Hapukurk Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (5)
25204 769 B7a3* Pane sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja ots tilgub Hapukurk Trt 1930 M. Sika E 66460 (38)
25205 769 B7a3* & Pane sisse, on kõva, võta välja, on pehme ja ots tilgub Kurk Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 447 (73)
25206 769 B7a3* Paned sisse – kõva, võtad välja – pehme, ots tilgub Hapukurk Vlg 1992 E. Koduvere RKM, KP 26, 571 (26)
25207 769 B7a3* Sisse panõd, om kõva, vällä võtad, om pehme ja ots tsilgus Hapnamada ja hapatadu kurk Ote 1939 A. Kroon ERA II 290, 209 (21)
25208 769 B7b & Pane sisse – ots kõva, võta välja, siis ots on pehme ja tilgub Hapukurk Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 64 (24)
25209 769 B7c & Tsuskad sisse, om kõva, võtad vällä, om pehme ja ots tsilgus Kurk Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 153 (45)
25210 769 B7d & Sisse torkad, on kõva, välja tõmbad, on pehme, ots tilgub Hapukurk Pal 1992 U. Lainesaar RKM, KP 29, 244 (14)
25211 769 B7e & Pistad sisse, on kõva, tõmbad välja, on pehme ja ots tilgub Hapukurk Vän 1933 P. Ehrenpreis E 82416 (2)
25212 769 B8a1 & Kui paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ning tilk otsas Hapukurk PJg 1985 K. Jõemetsa RKM II 389, 180 (6)
25213 769 B8a2* & Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja tilk otsas Kurk Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 460 (18)
25214 769 B8a2* Paned sisse, on kõva, võtad välja, on pehme ja tilk otsas Hapukurk Han 1980–1989 E. Tamme RKM, KP 21, 322 (23)
25215 769 B8a2* Pane sisse, on kõva, võta välja, on pehme ja tilk on otsas Kurk Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (143)
25216 769 B8a2* Paned mind sisse, olen kõva, võtad välja, olen pehme, tilk otsas Kurk Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 220 (70)
25217 769 B8b1 & Kui pistad sisse, on kõva, kui võtad välja, on pehme ja tilk otsas Kurk PJg 1985 T. Pärnpuu RKM II 388, 120 (29)
25218 769 B8b2* Pista sisse, on kõva, võta välja, on pehme ja tilk otsas Kurk Amb 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 321 (28)
25219 769 B8b2* & Pistad sisse – kõva, võtad välja – pehme, otsas tilk Hapukurk Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 380 (76)
25220 769 B8b2* Sisse pistab, on kõva, välja tõmbab, on pehme ja tilk otsas Hapukurk Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 33 (140)
25221 769 B8c & Läheb sisse, on kõva, tuleb välja, on pehme ja otsas tilk Kurk Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23/4 (12)
25222 769 B9 & Sisse pistad – kõva, välja võtad – pehme, veetilk otsas Hapukurk, kurgihapendamine Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 203 (44)
25223 769 B10 & Läheb sisse, on kõva, tuleb välja – pehme, tilgad taga Hapukurk Vil 1992 K. Jõulu RKM I 27, 185 (1)
25224 769 C1 & Sisse pant, om kõva, vällä võtat, om nõrk ja tsilgus Soolakurk Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 417 (1)
25225 769 C2 & Kui om väläh, siss om kõva, kui panõ sisse, võta vällä, siss om nõrk ja otsast tsilks Ugurits soolah Se 1927 E. Põllula S 615 (4)
25226 769 D1 & Paned sisse, on kõva, võtad välja, on tüma Kurk pannakse hapnema VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (173)
25227 769 D2 & Pannakse sisse, on kõva, võetakse välja, on tüma ja ots tilgub Hapukurk Rkv 1934 E. Sakk ERA II 70, 428 (6)
25228 769 E & Sisse pistad, on kõva, välja võtad, on vedel ja tilgub Hapukurk Kuu 1992 M. Makuhhin RKM, KP 5, 369 (1)
25229 769 E Sisse pistad, on kõva, välja võtad, on vedel ja tilgub Hapukurk Kuu 1992 K. Kiivit RKM, KP 5, 346 (1)
25230 769 F & Sisse pant, om kangõ, a vällä võtab, sis om pehmekene ja otske tsilgus Ugurits Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (115)
25231 769 G1* Kui sisse paned, on kõva ja kange, kui välja võtad, on pehme ja tilgub Hapukurk Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 72 (429)
25232 769 G1* & Paned sisse, on kõva ja kange, võtad vällä, on pehme ja tilgub Kurgihapandamine Jõh 1939 E. Mets ERA II 268, 275 (8)
25233 769 G1* Panõ sisse, ommõ kõva ja kangõ, võta vällä, ommõ pehme ja tsilgus Ugurits inne hapnõma pandmist ommõ kõva ja kangõ ja ku võta hapnõmast vällä, sis ommõ pehme ja tsilgus Se 1935 A. Jänessoo S 105265 (32)
25234 769 G1* Kui sisse pistad, on kõva ja kange, võtad välja – pehme ja silgub Hapukurk Nõo 1924 M. Tomson A 6156 (22)
25235 769 G2* Kui sisse paned, on kõva ja kange, kui välja võtad, on pehme ja tilk otsas Kurk Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 96 (557)
25236 769 G2* & Paned sisse, on kõva ja kange, võtad välja – pehme ja tilk otsas Hapukurk Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 120 (12)
25237 769 H & Mis on piklik, sisse pannes kõva, välja võttes pehme ja tilk otsas Hapukurk Saa 1992 I. Volkov RKM, KP 34, 329 (13)
25238 769 I & Sisse paned, on kuiv ja kõva, välja võtad, siis on pehme ja otsast tilgub Kurk Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (11)
25239 769 J* & Paned sisse, on kuiv ja kõva, võtad välja, on märg, pehme ja tilk otsas Kurgihapendamine SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (1)
25240 769 J* Paned sisse – kõva ja kuiv, võtad välja – pehme ja märg ning tilk otsas Kurgisoolamine Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 456 (20)
25241 769 K & Mis on sisse pannes kõva, välja võttes märg ja pehme Hapukurk Nrv 1992 H. Illipe RKM, KP 2, 637 (10)
25242 769 L & Võta peio, on külm ja kõva, pane sisse ja võta välja, on märg ja pehme Kurk Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 246 (60)
25243 769 M & Sisse pannakse, on kõva ja roheline, välja võetakse, on pehme ja kollane, pealegi ots tilgub Kurk Ote 1957 T. Landra RKM II 84, 377 (31)
25244 769 N* Kui sisse paned, on kõva, kui välja võtad, tilgub otsast Hapukurk Ote 1957 V. Vuks RKM II 84, 411 (31)
25245 769 N* & Paned sisse, on kõva, võtad välja, on tilk otsas Hapukurk Ta 1983 M. Kõiva RKM II 369, 419 (47)
25246 769 N* Paned sisse, on kõva, võtad välja – tilkuv Hapukurk Kõp 1992 E. Valk RKM, KP 23, 469 (76)
25247 769 O% & Pistad sisse, on kuiv, tõmbad välja, ots tilgub Sulg SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (19) 1922
25248 769 P% & Sisse pandaks kõva, välja võetaks pehme, taldreku pääle pandaks ja noaga lõigataks Kurk Ote 1930 A. Aavik E 66022 (25) 1897
25249 769 # 768 1664 1924 2348
25250 770 A & Kui sünnib, kohe jookseb Kana, kui ta muneb, kana muna tegemisega, kui muna tuleb, siis kergitab ennast, muna jooksep poksti vasta teisi Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17 (1)
25251 770 B & Täna sünnivad, homme kõnnivad Mutukad, putukad Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (4)
25252 770 # 502
25253 771 A & Kui sa istud, istun mina, kui sa astud, astun mina Vari Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 44 (67)
25254 771 B & Kui teed, siis teen, kui seisad, siis seisan, kui valge, siis näitan, kui pime, siis jätan sind maha Vari Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (130)
25255 771 C & Päeval koos me sammume, ühes taktis tammume, seisad sa, siis seisan ma, kumbki ära minna ei saa Vari Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 196 (148)
25256 772 a & Kui torkab, siis näitab, kui ei torka, siis ei näita Tule põlema panemine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (69)
25257 772 a Kui torkab, siis näitab, kui ei torka, siis ei näita Tule põlema panemine 1890 E EM 72 (542)
25258 772 a Kui torkab, siis näitab, kui ei torka, siis ei näita Tule põlema panemine 1913 E EM2 64 (710)
25259 772 b & Kui torkad, siis näitab, kui ei torka, ei näita Lamp VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (51)
25260 773 Aa1* Kui tuul aida takka, siis aidauks lahti, kui tuul aida eest, siis aidauks kinni Kana saba 1890 E EM 72 (544)
25261 773 Aa1* Kui tuul aida takka, siis aidauks lahti, kui tuul aida eest, siis aidauks kinni Kana saba 1913 E EM2 64 (712)
25262 773 Aa1* Kui tuul aida takka – aidauks lahti, kui aida eest – aidauks kinni Kana saba tuulse ilmaga Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 138 (6)
25263 773 Aa1* & Kui tuul aida tagalt, siis on aidauks lahti, kui tuul on aida eest, siis on aidauks kinni Kana saba VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (83)
25264 773 Aa2 & Kui tuul aida eest, lükkab aidaukse kinni, kui tuul aida takka, siis lükkab aidaukse lahti Kana saba Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (33)
25265 773 Ab* & Kui tuul aidaukse eest, siis on aidauks lahti, kui tuul aida tagalt, siis on aidauks kinni Kana saba SJn 1893 J. Mein H II 43, 382 (126)
25266 773 Ab* Kui tuul aidaukse eest, siis aidauks lahti, kui tuul aida tagast, siis aidauks kinni Kana Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (74)
25267 773 B% & Pisike aidake mäel, tuul teeb lukust lahti, tuul paneb lukku Kana saba Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (1000) 1636
25268 773 B% Pisike aidake mäel, tuul teeb lukust lahti, tuul paneb lukku Kana saba 1890 E EM 123 (1127) 1636
25269 773 B% Pisike aidake mäel, tuul teeb lukust lahti, tuul paneb lukku Kana saba 1913 E EM2 108 (1486) 1636
25270 773 Ca* Väiksed väravakesed, tuul päästab, tuul paneb Kana saba 1890 E EM 177 (1725)
25271 773 Ca* Väiksed väravakesed, tuul päästab, tuul paneb Kana saba 1913 E EM2 153 (2237)
25272 773 Ca* Väikse väratikse, tuul päästab, tuul paneb Kana händ Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (3)
25273 773 Ca* & Veike värav, tuul päästab, tuul paneb Kana händ Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (10)
25274 773 Cb1 & Veike värav, tuul aeab kinni ja lahti Kana saba KJn 1870 J. Tiedemann E 160 (269)
25275 773 Cb2 & Tilluke väravake, tuul ajab lahti ja paneb kinni Kana saba Pst 1890 J. Leppik E 430 (15)
25276 773 D & Vastatuuli läts perseh kinni, perituult vallalõ Kana Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (30)
25277 774 & Kui valge, siis aher, kui must, siis tiine Pilved 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (16)
25278 774 Kui valge, siis aher, kui must, siis tiine Pilv 1890 E EM 72 (545)
25279 774 Kui valge, siis aher, kui must, siis tiine Pilv 1913 E EM2 64 (713)
25280 774 # 2607
25281 775 A & Kui vihastab, siis venib, kui kurvastab, siis läheb kokku, kui süda täis, siis sinine Ihuhaan VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (150)
25282 775 B & Kui vihastab, siis venib, kui kurvastab, siis kaub Kalkoni lott HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (95)
25283 776 A1a & Meda rohkemb minust võetas, seda suurembas Liivaauk Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 690 (37)
25284 776 A1b* Läheb suuremaks, kui võtad juurest ära Auk Trt 1932 F. Sepmann E 82013 (1)
25285 776 A1b* & Kui võtad juurest ära, aina suuremaks läheb Auk maa sees Sim 1969 A. Traks RKM II 264, 508
25286 776 A1c Mis on see, mis läheb suuremaks, mida enam temast ära võtta Auk 1940 Lugemist Lastele nr. 3 ja 5 (1940) 24 ja 40 (3)
25287 776 A1c Mis see on, mis läheb suuremaks, mida rohkem temast ära võtta Auk 1950 Pioneer nr. 1 ja 2 (1950) lk-ta
25288 776 A1c & Mis lätt suurembas, kui säält mant ära võetas Mulk Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 458/9 (65)
25289 776 A1d & Mis asi kasvab, kui juurest võetasse Auk Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (103)
25290 776 A2a1* Mida enam temast võtad, seda suuremaks ta läheb Haud Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 34 ja 54 (32)
25291 776 A2a1* Midä änäm võtad, seda suuremas lääb Aiaauk, mulk Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (9)
25292 776 A2a1* Mida rohkem võtad, seda suuremaks läheb Auk Vl 1932 A. Zimmermann E 82139 ja 82145 (59)
25293 776 A2a1* & Mida rohkem võtad, seda suuremast läheb Augu kaevamine Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (31)
25294 776 A2a1* Mida rohkem võtad, seda suuremaks läheb Liivaauk Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (8)
25295 776 A2a1* Mida rohkem võtad, seda suuremaks läheb Auk Tln 1992 K. Arulaane RKM, KP 10, 18/9 (1)
25296 776 A2a1* Mida rohkem võtad, seda suuremaks läheb Augu kaevamine Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 414 (12)
25297 776 A2a2* Seda enam sa ära võtad, seda suuremaks ta saab Auk Tt 1861 Anonüüm XXX Mönnus Kal. (1861) lk-ta (11)
25298 776 A2a2* Mida enam sa säält ära võtad, seda suuremaks ta saab Liivaauk 1902 Lasteleht nr. 9 ja 10 (1902) 144 ja 160 (5)
25299 776 A2a2* Mida enam sa säält ära võtad, seda suuremaks ta saab Liivaauk 1910 Kuhlbars 19 ja 26 (122)
25300 776 A2a2* Mida enam sa säält ära võtad, seda suuremaks ta saab Liivaauk 1992 Nkal. (1992) 182 ja 191 (15)
25301 776 A2a2* Mida enam võtad, seda suuremaks saab Haud Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 103
25302 776 A2a2* & Mida rohkem temast võtad, seda suuremaks ta saab Augu kaevamine Tln 1895 J. Salme E 18598 (10)
25303 776 A2a2* Mida rohkem sa võtad, seda suuremaks Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (78)
25304 776 A2b* Mida enam võetakse, seda suuremaks läheb Augu kaevamine 1890 E EM 96 (815)
25305 776 A2b* Mida enam võetakse, seda suuremaks läheb Augu kaevamine 1913 E EM2 82 (1030)
25306 776 A2b* Mida enam võetakse, seda suuremaks läheb Augu kaevamine 1920 Nurmik I 98
25307 776 A2b* Mida enam võetakse, seda suuremaks lääb Augu kaevamine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (55)
25308 776 A2b* Mida rohkem võetakse, seda suuremaks lääb Augu kaevamine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (55)
25309 776 A2b* & Mida rohkem võetakse, seda suuremaks läheb Augu kaevamine Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (34)
25310 776 A2b* Mida enam võetakse, seda suuremaks saab Augu kaevamine Trt 1918–1940 M. J. Eisen E 8° 9, 54 (201)
25311 776 A3* Mida enam juurde paned, seda veiksemaks jääb Auk Plt 1891 J. Reinthal E 484 (61)
25312 776 A3* & Änam sa paned ja vähämaks ta lähäb Aida tegema Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (38)
25313 776 A4a* Mida rohkem sa ära võtad, seda suuremaks ta lähab, mida rohkem sa paned, seda väiksemaks ta lähab Aiaauk Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 542 (84)
25314 776 A4a* & Änam sa ää võtad, suuremaks lähäb, änam sa juure paned, vähämaks lähäb Aeaauk Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (12)
25315 776 A4a* Mida rohkem sa võtad, seda suuremaks ta läheb, mida rohkem sa paned, seda veiksemaks ta läheb Augu kaevamine maa sisse Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (73)
25316 776 A4a* Mida enam sa võtad, seda suuremaks läheb, mida enam sa paned, seda pisemaks ta läheb Hauda kaevates Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (76)
25317 776 A4a* Mida rohkem võtad, seda suuremaks läheb, mida rohkem paned, seda pisemaks läheb Maa sisse augu tegem[ine] Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (16)
25318 776 A4b* & Mida rohkem sa juure paned, seda vähemaks jääb, ja mida rohkem sa ära võtad, seda suuremaks lääb Kiviaja mulk Muh 1968 A. Esko, I. Linna, M. Luuk, A. Rõõm EKRK I 65, 268/9 (2)
25319 776 A4b* Mida änam juurde paned, seda veiksemaks saab, mida änam juurest ära võtad, seda suuremaks saab Augu kaevamine Vil 1893 J. Täht H III 20, 384/5 (86)
25320 776 B1a1* Kui sa võtad, siis läheb suuremaks, kui paned, siis läheb vähemaks (Wenn du nimmst, so wird es grösser, wenn du legst, wird es kleiner) Ein Loch 1876 Wied. 271
25321 776 B1a1* Kui sa võtad, siis läheb suuremaks, kui paned, siis läheb vähemaks Auk 1884 ER Kal. (1884) 93 ja 97 (8)
25322 776 B1a1* Kui võtad, läheb suuremaks, kui paned, läheb vähemaks Auk 1973 Kal. (1973) 128 (9)
25323 776 B1a1* Kui võtad, siis läheb suuremaks, kui paned, siis läheb vähemaks Aiaauk Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (32)
25324 776 B1a1* Kui juurest võtad, lääb suuremaks, kui juure paned, jääb vähemaks Auk Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 631 (40)
25325 776 B1a1* Kui võtad mant ära, siis läheb suuremaks, kui paned manu, siis läheb vähemaks Auk maas Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (7)
25326 776 B1a1* Kui võtad, lätt suurembes, kui manu paned, lätt vähembes San 1924 E. Päss KKI WS
25327 776 B1a1* & Kui võtad, siis läheb suuremaks, kui paned, siis läheb vähemaks Auk maa sees Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 534 (27)
25328 776 B1a1* Ku võtad, sõs lätt suurõmbas, ku panõd, sõs lätt vähämbäs Hauda kaivõtas Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (150)
25329 776 B1a1* Ku võta, sõs lätt suurõmbas, ku panõ, sõs jääs vähämbäs Haud Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (34)
25330 776 B1a1* Kui võtad, saab suuremaks, kui paned, saab vähemaks Haud Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (67)
25331 776 B1a1* & Mant võtat, lätt suurõmbas, manu panõt, lätt vähämbäs Haud Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (60)
25332 776 B1a1* Kui ära võtad, läheb suuremaks, kui juurde paned, läheb väiksemaks Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA II 210, 249 (2)
25333 776 B1a1* Kui ära võtad, läheb suuremaks, kui juurde paned, läheb väiksemaks Augu kaevamine Vän 1967 L. Peebu KKI 44, 551 (7)
25334 776 B1a1* Kui võtad, läheb suuremaks, kui paned, siis väheneb Liivaauk Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (7)
25335 776 B1a1* Kui võtad, lähen suuremaks, kui paned, jään väiksemaks Auk maa sees Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 228 (36)
25336 776 B1a2* Kui panõt, sis lätt vähembäs, kui võtat, sis lätt suurõmbas Plv 1928 E. Sepp E 62826 (14)
25337 776 B1a2* Kui juure paned, siis läheb vähemaks, kui aga juurest võtad, siis läheb suuremaks Aiaauk Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (4)
25338 776 B1a2* Kui juure paned, lähäb vähämaks, kui ära võtad, lähäb suuremaks Mulk Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 157 (1)
25339 776 B1a2* Kui panet, lätt vähämbäs, kui võtat, lätt suurembas Puu sisse lastu mulk San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (135)
25340 776 B1a2* Kui paned juurde, siis läheb väiksemaks, kui võtad ära, siis läheb suuremaks Auk Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (80)
25341 776 B1a2* Paned juure, läheb väiksemaks, võtad ära, läheb suuremaks Auk Trt 1927 K. Pormeister E 59838/9 (217)
25342 776 B1a2* Kui paned manu, vähene, võtad mant ärä, lää suurembas Mulk Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 464 (114)
25343 776 B1a2* & Ku mano pant, sis vähänes, ku mant võtat, suurenes Haud Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (78)
25344 776 B1a2* Kui juure paned, siis väheneb, kui ära võtad, siis suureneb Maa sees auk Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (19)
25345 776 B1b1 & Pane pääle, sõs veidemb, võta är, sõs rõhkõmb Ketramine Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (11)
25346 776 B1b2* & Kui võtta, siis läheb suuremaks, kui panna, siis läheb väiksemaks Aiaauk HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (3)
25347 776 B1b2* Kui võtta, siis jääb suuremast, kui pane, siis pisemast Auk Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 323 (5)
25348 776 B1c1* Kui võetaks, lääb suuremaks, kui pannaks, siis läheb vähemaks Ajaauk Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (55)
25349 776 B1c1* & Kui võetakse, siis lähäb suuremaks, kui pannakse, siis lähäb vähämaks Kibiaea auk LNg 1891 G. Ollik H II 26, 226 (1)
25350 776 B1c1* Kui võetas, lätt suurembas, kui pandas, lätt vähämbas Kooljahaud Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (9)
25351 776 B1c1* Mant võetes, suurembes saa, manu pandas, vähämbes jääs Haud San 1888 K. Gross H II 31, 805 (15)
25352 776 B1c2* Kui pandakse, jääb vähemaks, kui võetakse, saab suuremaks Aiamulk, auk Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 273 ja 277 (7)
25353 776 B1c2* & Jääb vähemaks, kui juure pannakse, saab suuremaks, kui ära võetakse Aiaauk Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (124)
25354 776 B1c2* Kui manu pandas, jääs vähämbäs, ku mant võetas, lätt suurõmbas Haud Vil 1896 A. Suurkask E 29378 (113)
25355 776 B1d & Võttes läheb suuremaks, aga pannes läheb väikemaks Ajaauk VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 281 (28)
25356 776 B1e* Võta juurõst ää, lähäb suurõmaks, panõ juurõ, lähäb vähämaks Auk Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (52)
25357 776 B1e* Võta ära, läheb suuremaks, pane juure, läheb vähemaks Mulk Noa 1931 S. Barud ERA I 3, 621 (5c)
25358 776 B1e* & Mant võta, lätt suurõmbas, panõ manu, jääs vähämbäs Haud Har 1890 J. Pähn H II 32, 198 (41)
25359 776 B1e* Päält võta är, lätt suurõmbas, panõ pääle, lätt vähämbõs Aiamulk Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (49)
25360 776 B1e* Pane juure, läheb vähemaks, võta ära, läheb suuremaks Mulk Noa 1931 M. Undo ERA I 3, 629 (5a)
25361 776 B1f* Mis läheb suuremaks, kui tema juurest ära võetakse, aga vähemaks, kui talle juurde lisatakse Auk 1907 Lasteleht [nr. 8] (1907) 128
25362 776 B1f* Mis läheb suuremaks, kui ta juurest ära võetakse, aga vähemaks, kui talle juurde pandakse Haud, auk 1910 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1910) 128 ja 144 (3)
25363 776 B1f* Mis läheb äravõtmisega suuremaks ja jääb juurdepanemisega vähemaks Liivaauk 1939 Nugis 281 ja 310 (6)
25364 776 B1f* Mis suureneb ära võttes ja väheneb juurde pannes Auk Vln 1992 S. Viitak RKM, KP 24, 287 (82)
25365 776 B1f* & Kes jääb vähemaks, kui juure pannakse, ja saab suuremaks, kui ära võetakse Aiaauk Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (55)
25366 776 B1f* Mis äravõtmisega suureneb ja juurde panemisega väheneb Liivaauk Tln 1992 K. Nõlvak RKM, KP 8, 23 (2)
25367 776 B1f* Mis läheb äravõtmisega suuremaks ja juurde panemisega vähemaks Liivaauk Tln 1992 J. Kõusaar RKM, KP 8, 466 (8)
25368 776 B2* & Võta' maaha, saa suurõb, panõ' pääle, saa vähäb Aiamulk Se 1928 T. Linna S 9127 (35)
25369 776 B2* Pand pääle, saa vähämb, võtat päält, saa suurõm Aiamulk Se 1934 F. Paloots S 81372/3 (6)
25370 776 B2* Pääle pand, saa vähämb, päält võtad, saa suurõmb Varbulinõ aid Se 1934 N. Oinas S 72894 (7)
25371 776 B2* Panõ pääle, saa veidü, võta päält, saa pallõ Aiamulk Se 1927 M. Pihlapuu S 1989 (6)
25372 776 B2* & Ku panõdõ manu, sis saa väämb, ku võtade vällä, sis jääs suurõb Aiavarba' ja mulk Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 33
25373 776 B3* Võta ära, läheb suuremaks, pane juure, läheb pisemaks Augu kaevamine Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (48)
25374 776 B3* Kui võtad, siis saab suuremaks, kui paned, siis läheb pisemaks Aja-auk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 797 ja 810 (1)
25375 776 B3* & Kui pääle panet, jää tillemas, kui võtat, lää suurembas Haud Rõn 1935 R. Viidalepp ERA II 298, 357 (11)
25376 776 B4* Ära võttad, suuremaks saab, juure paned, vähemaks saab Augu kaevamine Kuu 1970–1979 R. Kravtsov EFA I 10, 33 (3)
25377 776 B4* & Kui võtat, lätt suuremas, kui manu panet, lätt vähamas Havva kajumine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (68)
25378 776 B5* Kui võtad, siis suureneb, kui paned, siis kahaneb Augu kaevamine Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (15)
25379 776 B5* & Kui juure paned, siis kahaneb, kui võtad, siis suureneb Auk Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 185 (80)
25380 776 B5* Kui võtat, siis suurenes, kui panet, siis vähenes Mulk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (52)
25381 776 B6* Ku võtad, s' lääb suureks, ku paned, s' kaub ära Auk ja paigatud auk Hää 1940 M. Mäesalu ERA II 269, 507 (18)
25382 776 B6* & Võta ära, läheb suureks, pane juure, kaob ära Auk ja kinnipaigatud auk Hää 1940 M. Mäesalu ERA II 269, 507 (13)
25383 776 B7a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Kätki 1890 E EM 72 (547)
25384 776 B7a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Kätki 1913 E EM2 64 (716)
25385 776 B7a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Kätki 1914 E MM 10 ja 44 (119)
25386 776 B7a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Kätki 1920 E MM2 10 ja 47 (121)
25387 776 B7a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Kätki 1994 E MM3 8 ja 38 (121)
25388 776 B7a1 & Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Lapse häll Trv 1893 J. Kuusk E 8109 (24)
25389 776 B7a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis väheneb Lapse häll Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (3)
25390 776 B7a2* Kui paned, siis väheneb, kui võtad, tõuseb Kätki Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (119)
25391 776 B7a2* & Kui paned, siis väheneb, kui võtad, siis tõuseb Kätki Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (170b)
25392 776 B7a2* Kui paned, siis väheneb, kui võtad, siis tõuseb Lapse vedrukiige Saa 1933 J. Seeman E 85456 (14)
25393 776 B7b & Kust võetakse, säält tõuseb, kus pannakse, säält väheneb Häll Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (109)
25394 776 B7c* Mis väheneb, kui pantakse ja tõuseb, kui võetakse Haud Prn 1901 A. Gärtner E 41955 (78)
25395 776 B7c* & Mis asi see üksi on, mis kui paned, siis väheneb, kui võtad, siis tõuseb Aeaauk Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (54)
25396 776 B8a1% Ku võtad, sis tõuseb, ku paned, sis vajub Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (34) 1788
25397 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Häll Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 51 (8) 1788
25398 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Lapse häll SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (75) 1788
25399 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Lapse kiik Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (84) 1788
25400 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vaob Häll Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (6) 1788
25401 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Lapse häll Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 343 (12) 1788
25402 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Viuga lapse käki Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 315 (10) 1788
25403 776 B8a1% Ku võtad, sis tõusus, ku paned, sis vajus Latse hällipanek ja äravõtmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (50) 1788
25404 776 B8a1% Kui võtad, sis tõusub, kui paned, sis vajob Latse häll Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (1) 1788
25405 776 B8a1% Kui võtat, sis tõses, kui panet, sis vajus Latse häll Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (49) 1788
25406 776 B8a1% & Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Lapse kiigu Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (13) 1788
25407 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vaub Lapse kiigu PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (3) 1788
25408 776 B8a1% Kui võtad, siis tõusep, kui paned, siis vajup Latse häll, ka villade kohta Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (73) 1788
25409 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Kätki Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (58) 1788
25410 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Häll Vil 1896 H. Maaten E 25976 (34) 1788
25411 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Kätkis Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (9) 1788
25412 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Suled Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 197 (2) 1788
25413 776 B8a1% Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis vaob Lapse kiigu Var 1938 L. Tänav A 16509 (9) 1788
25414 776 B8a1% Kui võtad, siss tõusub, kui paned, siss vaob Häll Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 21 (6) 1788
25415 776 B8a1% Kui võetse, siis tõuseb, kui pantse, siis vajob Leivasõkkumine Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (16) 1788
25416 776 B8a2*% Kui paned, siis vaob, kui võtad, siis tõuseb Kätki 1905 Lasteleht nr. 5 (1905) 80 (8) 756
25417 776 B8a2*% Kui paned, siis vaob, kui võtad, siis tõuseb Laps hällis 1992 Metstak2 29 ja 30 756
25418 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Kätki Tor 1971 A. Mälk EKRK I 71, 287 756
25419 776 B8a2*% Kui paned, siis vaob, kui võtad, siis tõuseb Villad Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (10) 756
25420 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 202 (84) 756
25421 776 B8a2*% Kui paned, siis vaos, kui võtad, siis tõses Villade võtmine ja juurde panemine Plv 1927 E. Lepasson ARS 1, 924 (4) 756
25422 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Häll Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (70) 756
25423 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (57) 756
25424 776 B8a2*% Kui paned, siis vaob, kui võtad, siis tõuseb Kätki Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (98) 756
25425 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Lapse häll Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (59) 756
25426 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Häll Vil 1894 G. Karu H II 49, 369 (12) 756
25427 776 B8a2*% Kui paned, siis vaob, kui võtad, siis tõuseb Häll, kätki Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (12) 756
25428 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Häll Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 714 (95) 756
25429 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Lapse häll Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (93) 756
25430 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Häll Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (178) 756
25431 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Lapse kätki Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (4) 756
25432 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Lapse häll Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (7) 756
25433 776 B8a2*% & Ku paned, sõs vajob, ku võtad, sõs tõusub Häll Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (100) 756
25434 776 B8a2*% Kui paned, siis vaob, kui võtad, siis tõuseb Laps hällis Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 208 (4) 756
25435 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Latse häll Pst 1889 J. Henno H III 16, 42 (76) 756
25436 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Käki Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (51) 756
25437 776 B8a2*% Kui paned, siis vajos, kui võtad, siis tõusus Latse häll Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (6) 756
25438 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Häll lapsega Vil 1895 H. Nigul H III 20, 844 (22) 756
25439 776 B8a2*% Kui paned, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Lapsekiiku Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 280 (50) 756
25440 776 B8a2*% Ku paned, sis vajub, ku võtad, sis tõuseb Häll SJn 1936 L. Takk ERA II 124, 407 (15) 756
25441 776 B8a2*% Ku paned, sis vajus, ku võtad, sis tõusus Laits hällun Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (128) 756
25442 776 B8a2*% Kui paned juurde, siis vajub, kui võtad, siis tõuseb Lapse häll Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (12) 756
25443 776 B8a2*% & Kui pääle paned, sis vajub, kui ärä võtad, sis tõseb Padi TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (107) 756
25444 776 B8b & Kui paneb, siis vaub, võtab, siis tõusub Lapse häll Trv 1894 K. Tober H III 20, 314 (41)
25445 776 B8c* Kui võetakse, siis tõuseb, kui pannakse, siis vaob Surnuhaud Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (35)
25446 776 B8c* Kui võetakse, siis tõuseb, kui pannakse, siis vajub Lapse kiigu Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 536 (188)
25447 776 B8c* & Kui võetakse, siis tõuseb, kui pannakse, siis vaob Lapse häll Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (18)
25448 776 B8c* Kust võetakse, säält tõuseb, kus pannakse, säält vajub Häll Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (109)
25449 776 B8d+ Kui tõstad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Häll 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (3)
25450 776 B8d+ Kui tõstad, siis tõuseb, kui paned, siis vajub Häll Hls 1965–1966 K. Jõulu RKM I 27, 160 (3)
25451 776 B8d+ & Kui paned, siis vajub, kui tõstad, siis tõuseb Laps, häll Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (64)
25452 776 B8d+ & Kui litsut, sis vaeos, kui võtat, sis tõses Latse häll Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (71)
25453 776 B8d+ Kui võtad, siis tõuseb, kui lisad, siis vajub Lapse kätki, häll PJg 1891 M. Reimann H II 41, 980 (11)
25454 776 B9a1 Kui võtat, siis tõusub, kui paned, siis alaneb Lapse häll Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 110 (2)
25455 776 B9a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis alaneb Lapse häll Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (42)
25456 776 B9a1 & Kui võtad, sis tõoses, kui paned, sis alanes Latse häll Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (276)
25457 776 B9a1 Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis alaneb Häll Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (152)
25458 776 B9a2 Kui paned, siis alaneb, kui võtad, siis tõuseb Hällitamine TMr 1930 E. Raag E 71294 (10)
25459 776 B9a2 & Kui paned, siis alaneb, kui võtad, siis tõuseb Häll Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (33)
25460 776 B9b* Kui võetakse, siis tõuseb, kui pannakse, siis alaneb Surnuhaud Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (35)
25461 776 B9b* & Kui võetakse, siis tõuseb, kui pannakse, siis alaneb Kätki Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (86)
25462 776 B9b* Kui pannakse, siis alaneb, kui võetakse, siis tõuseb Laev Hls 1894 J. Riiet H III 19, 838 (80)
25463 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Lapse kiige Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 41 (17)
25464 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Kätki 1879 Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (46)
25465 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Kätki 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 8
25466 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Lapse kiik Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 232 (31)
25467 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Lapse kätki Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 268/9 (14)
25468 776 B10a1* & Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Käkki Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (123)
25469 776 B10a1* Kui võtab, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Kätki Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (186)
25470 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Häll KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (15)
25471 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui paned, siis kahaneb Auku kaevates maa sisse Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 612 (24)
25472 776 B10a1* Kui võtad, sis tõses, kui paned, sis kahanes Latse häll Ote 1895 E. Palm E 20128 (1)
25473 776 B10a1* Kui võtad, siis tõuseb, kui juure paned, siis kahaneb Villad Trv 1894 J. Vaine E 14177 (8)
25474 776 B10a2 Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis tõuseb Auk 1907 Rõuk 35/6 (15)
25475 776 B10a2 Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis tõuseb Last pannakse hälli ja võetakse hällist KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (48)
25476 776 B10a2 & Kui paned, sis kahaneb, kui võtad, sis tõuseb Last hällitadas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (10)
25477 776 B10b* Kui võta, siis tõuseb, kui pane, siis kahaneb Villad Rak 1892 J. Lilienbach E 1675 (16)
25478 776 B10b* & Kui pane, siis kahaneb, kui võta, siis tõuseb Suled Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (36)
25479 776 B10c & Kui võtab, siis tõuseb, kui paneb, siis kaheneb Lapse kätkid Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (25)
25480 776 B10d & Kui pannakse, siis kahaneb, kui võetakse, siis tõuseb Lapse häll Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (53)
25481 776 B11 & Kui võtad, siis kerkib, kui paned, siis vajub Lapse häll SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 447 (25)
25482 776 B12a & Paned, siis kahaneb, võttad, siis kasvab Iga auk Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (46)
25483 776 B12a Võtad, siis kasvab, paned, siis kahaneb Kätki 1890 E EM 181 (1770)
25484 776 B12a Võtad, siis kasvab, paned, siis kahaneb Kätki 1913 E EM2 156 (2295)
25485 776 B12a Võtad, siis kasvab, paned, siis kahaneb 1932 Kmpm. EL III10 14
25486 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb (Wenn du nimmst, so wächst es, wenn du legst, nimmt es ab) Ein Loch 1876 Wied. 271
25487 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Kätki 1890 E EM 72 (547)
25488 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Kätki 1913 E EM2 64 (716)
25489 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Kätki 1914 E MM 10 ja 44 (119)
25490 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Kätki 1920 E MM2 10 ja 47 (121)
25491 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Kätki 1994 E MM3 8 ja 38 (121)
25492 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Liivaauk 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (12)
25493 776 B12b1* Kui võtad, siis kasob, kui paned, siis kahaneb Aiaauk Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (32)
25494 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (6)
25495 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk Kad 1899 J. Dania E 39396 (8)
25496 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auk Plt 1917 M. Palm E 50382
25497 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Augu kaevamine Kär 1890 K. Loiken H III 5, 98 (26)
25498 776 B12b1* & Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aeaauk Mar 1913 M. Bormeister, C. Kreek, R. Väljaots EÜS X 613 (81)
25499 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajateiba auk Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 268 (19)
25500 776 B12b1* Ku võtad, sõs kasvab, ku paned, sõs kahaneb Haud Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (27)
25501 776 B12b1* Kui võtad, siis kasub, kui paned, siis kahaneb Auk aia sees Har 1872 A. Janushoff EKS 4° 4, 440 (4)
25502 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aeaauk PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (20)
25503 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auk, kaevanduses Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (46)
25504 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk, auku kaevatakse maa sisse VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (82)
25505 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (28)
25506 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (68)
25507 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (75)
25508 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (10)
25509 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aa-auk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (857)
25510 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auku kaevama Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (56)
25511 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (36)
25512 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (27)
25513 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiamulk SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (208)
25514 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaparandus Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 9 (5)
25515 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (25)
25516 776 B12b1* & Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auk VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (125)
25517 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aeaauk Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (13)
25518 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aa-auk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 106 (1)
25519 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (64)
25520 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 732 (5)
25521 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (18)
25522 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auk Trt 1933 M. J. Eisen E 8° 14, 78 (225)
25523 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (32)
25524 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Auk Jür 1896 J. Saalverk H III 29, 39 (6)
25525 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Ajaauk Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 535 (116-117)
25526 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Augu kaevamine Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 357 (18)
25527 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Aiaauk Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (41)
25528 776 B12b1* Kui sa võtad, siis kasvab, kui paned, siis kahaneb Kiviaia mulk Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 343 (6)
25529 776 B12b1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned juurde, siis kahaneb Labidaga augu maa sisse tegemine Mar 1931 A. Iisberg E 74570 (47)
25530 776 B12b1* Kui sa võtad, siis kasub, kui sa paned, siis kahaneb Aja-auk Tt 1877–1917 Anonüüm 020 H, R 1, 354 (7)
25531 776 B12b1* Kui sa võtad, siis ta kasub, kui sa paned, siis ta kahaneb Aamulk Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (105)
25532 776 B12b1* Kui juurest võtad, sis kasvab, kui juure paned, sis kahaneb Auk SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (39)
25533 776 B12b2* Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis kasub Aiateivas Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 183 (76)
25534 776 B12b2* Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis kasvab Aiamulk PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (41)
25535 776 B12b2* Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis kasvab Ouk ja riist Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (51)
25536 776 B12b2* & Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis kasvab Ajaauk Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 873 (41)
25537 776 B12b2* Kui paned, siis kahaneb, kui võtad, siis kasvab Valgus Iis 1956 L. Raudsep KKI 22, 222 (3)
25538 776 B12b2* Kui juurde paned, siis kahaneb, kui juurest vetad, siis kasub Aiamulk Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 399 (18)
25539 776 B12c & Kui võtan, siis kasvab, kui panen, siis kahaneb Aiamulk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140/1 (155)
25540 776 B12d Kui võetakse, siis kasvab, kui pannakse, siis kahaneb Aiaauk Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (74)
25541 776 B12d Kui võetas, siis kasvab, kui pannasse, siis kahaneb Aiaauk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 196 (63)
25542 776 B12d & Ku võetes, sõs kasvab, ku pannas, sõs kahanep Aiaauk Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (32)
25543 776 B12e* & Kus võetakse, see kasvab, kus pannakse, see kahaneb Ajaauk Rid 1932 R. Põldmäe ERA II 55, 68 (34)
25544 776 B12e* Kust võetakse, sealt kasvab, kuhu pannakse, sealt kahaneb Aiamulk Hps 1923 V. Lao E 53570 (48)
25545 776 B12e* Koe pannas, säält kahaneb, kust võetse, sinna kasvab Vesketoro ja jahukast Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (84)
25546 776 B12f* & Kui võtta, siis kasvab, kui panna, siis kahaneb Auk Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 194 (80)
25547 776 B12f* Kust võtta, sinna kasvab, kuhu pane, sealt kahaneb Ajaauk Rak 1893 G. J. Jürjev E 3549 (7)
25548 776 B12g & Kust võtab, seal kasvab, kus kallad, seal kahaneb Veskis, kust jahu võtad, seal kasvab hunik suuremaks, kolusse, kus kallad, seal kahaneb PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (60)
25549 776 B13 & Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis kaob Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (39)
25550 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis vähäneb 1882 Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (4)
25551 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis vähäneb Maa sisse kaevatud auk 1992 Metstak2 22
25552 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis väheneb Ajaauk Pil 1894 H. Keller E 9629 (2)
25553 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis väheneb Haud Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (4)
25554 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis väheneb Maa sisse kaevatud auk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (221)
25555 776 B14a1* & Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis väheneb Auk VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (26)
25556 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis vähäneb Auk Juu? 1891 M. Antje H III 3, 329 (16)
25557 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis väheneb Mesipuu Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (68)
25558 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis väheneb Auk Tln 1994 K. Kuusk EFA II 8, 94 (4)
25559 776 B14a1* Kui võtad, siis kasvab, kui paned, siis läheb vähemaks Auk mulla sees Jür 1980 E. Leek KKI KS
25560 776 B14a2* & Kui paned, siis väheneb, kui võtad, siis kasvab Ajaauk Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (28)
25561 776 B14a2* Paned juurde, jääb vähemaks, võtad ära, kasvab juurde Mulk aja sees Jür 1877–1917 J. Pihlakas E 953 (2)
25562 776 B14b & Kui võetakse, siis kasvab, kui pannakse, siis väheneb Surnuhaud SJn 1892 H. Karell E 1606 (13)
25563 776 B14c Mis väheneb, kui pannakse ja kasvab, kui võetakse Haud 1884 Tõn. Prn. Tähtr. (1884) 61 (5)
25564 776 B14c & Mis väheneb, kui juure pannakse, ja kasvab, kui ära võetakse Auk maa sees PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 711 (22)
25565 776 B15a & Paned – alaneb, võtad – üleneb Latse häll Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 330 (6)
25566 776 B15b & Kust võtad, sääl üleneb, kus paned, sääl alaneb Surnuhaud Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (22)
25567 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb 1920 Kmpm. KLr I8 8
25568 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb 1924 Kmpm. EL I9 11
25569 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb 1931 Kmpm. EL II10 18
25570 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Maa sisse augu kaevamine Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (73)
25571 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Aja tegemine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (94)
25572 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Aja lahutamine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 202 (123)
25573 776 B15c1 & Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Aiaauk Vil 1892 H. Pihlap E 725 (42)
25574 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Lapse kiik Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (26)
25575 776 B15c1 Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Kätki Hls 1889 A. M. H I 2, 132 (1)
25576 776 B15c1 & Kui võtad, siis üleneb, kui paned, siis alaneb Kaalud Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (7)
25577 776 B15c2 & Kui paned, siis alaneb, kui võtad, siis üleneb Kätki Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (49)
25578 776 B15d1 & Kui võetakse, siis ülendab, kui pannakse, siis alandab (Wenns genommen wird, so erhöhets, wenns gemacht wird so erniedrigets) Ein Loch im Zaune Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (40)
25579 776 B15d1 Kui võetakse, siis ülendab, kui pannakse, siis alendab Uus aedas 1782 Willmann 167 (38)
25580 776 B15d1 Kui võetakse, siis ülendab, kui pannakse, siis alandab Vaaka 1851 Lönnrot2 182 (53)
25581 776 B15d1 Kui võetakse, siis üleneb, kui pannakse, siis alaneb (Wenn man nimmt, so nimmt es zu, wenn man legt, so nimmt es ab) Ein Loch 1876 Wied. 271
25582 776 B15d1 Kui võetakse, siis ülendab, kui pandakse, siis alandab Aiaauk 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (38)
25583 776 B15d2 & Kui pandas, sis alanes, kui võetas, sis ülenes Aiamulku tetas Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (60)
25584 776 B15d2 Kui pannakse, siis alaneb, kui võetakse, siis üleneb Aiaauk Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (84)
25585 776 B15d2 Kui pannakse, siis alaneb, kui võetakse, siis üleneb Aiaauk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (106)
25586 776 B15d2 Kui pannaks, siis alaneb, kui võetaks, siis üleneb Lapse kiigu Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (17)
25587 776 B15e* & Kus pannakse, sääl alaneb, kust võetakse, sääl üleneb Aiaauk KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (202)
25588 776 B15e* Kus pannakse, sealt alaneb, kus võetakse, sealt üleneb Lumetuisk Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (86)
25589 776 B16* & Kui pannakse, siis väheneb, kui võetakse, siis üleneb Ajaauk JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (1)
25590 776 B16* Kus pannasse, säält väheneb, kust võetse, säält üleneb Veski Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (60)
25591 776 B17a & Kui võtad, siis paisub, kui paned, siis väheneb Villad Hel 1928 E. J. Kase E 61784
25592 776 B17b & Kui sa paned, siis väheneb, kui võtad, paisub Latse häll Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 523 (6)
25593 776 B18 & Kui võtad, siis tuleb juurde, kui paned, siis väheneb Ajaauk Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (29)
25594 776 B19 & Kui võetakse, siis tekib, kui pannakse, siis vähaneb Aia-auk Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 112 (154)
25595 776 C1a & Võtad sa ära, siis saan ma suuremaks, paned sa pääle, siis lähen ma vähemaks Haud 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (15)
25596 776 C1a Võtad sa minust, suuremaks ma saan, paned sa minusse, vähemaks ma jään Kaevetud auk maa sees 1878 Mötleja 34 ja 55 (147)
25597 776 C1b & Võtad sa minust, suuremas saan, paned sa minuse, vähemas jään Augu kaevmine KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (9)
25598 776 C1c & Kui mult võetakse, lähän suuremaks, kui pandakse, saan vähemaks Kruusa- ehk saviauk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (137)
25599 776 C2* & Kui sa minust võtad, siis kasvan, kui juure paned, kahanen Auk Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (62)
25600 776 C2* Kui võtad, siis kasvan, kui paned, siis kahanen Auk Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (123)
25601 776 Da & Kui tõstad, siis kahaneb, kui muljud, siis tõuseb Lapse kätki Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (67)
25602 776 Db & Kui muljud, siis tõuseb, kui tõstad, siis langeb Lapse kätkit Kaa 1889 A. Pea H I 2, 612 (18)
25603 776 Ea Tehes kahaneb, lahutades kasvab Auk aia sees 1888 Ol. Lisa nr. 14 (1888) 224 (3)
25604 776 Ea & Tehjes kahaneb, lahutades kasvab Auk aja sees Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (17)
25605 776 Eb & Tetten kasvab, lahken kaob Mulk aia sehen Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (46)
25606 776 F & Mes kaop, kui kasvatat, ja kasvap, kui kaotat Mulk Tt 1843 Anonüüm XXX Schünm. Mr Kal. (1843) 48
25607 776 F Kaop kui kasvatat, kasvap kui kaotat Veräjä, avanto 1851 Lönnrot2 181 (37)
25608 776 F Kaob, kui kasvatad, kasvab, kui kaotad Kätki 1890 E EM 55 (352)
25609 776 F Kaob, kui kasvatad, kasvab, kui kaotad Kätki 1913 E EM2 50 (450)
25610 776 F Kaob, kui kasvatad, kasvab, kui kaotad Kätki 1914 E MM 9 ja 43 (84)
25611 776 F Kaob, kui kasvatad, kasvab, kui kaotad Kätki 1920 E MM2 9 ja 46 (86)
25612 776 F Kaob, kui kasvatad, kasvab, kui kaotad Kätki 1994 E MM3 6 ja 37 (86)
25613 777 & Kuiu kuus, kullatse soone Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (380)
25614 777 # 1261
25615 778 Aa & Kuju om, ei pala, toores om, ei lehi Osja Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (2)
25616 778 Aa Kuju om, ei põle, toores om, ei lehi Tuhk, kivi Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (25)
25617 778 Ab & Kuiv külh um, a ei pala, hal'as um, a ei lehine Tuhk, osi Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (18-19)
25618 778 Ac & Hal'as ommõ, lehti õi olõ, kuiv ommõ, õi pala Os'a väigä halja, a' tuhk ommõ kuiv ja pala-ai Se 1934 N. Oinas S 83209/10 (19)
25619 778 Ba & Talvõ hal'as, suvõl hal'as, a olõ-õi ei lehti ni ossõ Osi Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 341 (7)
25620 778 Bb & Suve haljas, talve haljas, ei lehe' lihtne, ei osa' urbu lää Os'akene Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (171)
25621 779 a1 & Mis on kuivamaa laev Lapse kiigu Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 704 (56)
25622 779 a2 & Laevuke liigub kuival maal Lapse kiigu Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 582 (304)
25623 779 b & Kuivamaa laev nelja sambaga Kätki Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (193)
25624 779 c & Kuivamaa laev, ilma mastita, nelja sambaga Lapse kätki Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (24)
25625 779 c Kuivamaa laev, ilma mastita, nelja sambaga Kätki 1913 E EM2 64 (715)
25626 779 c Kuivamaa laev, ilma mastita, nelja sambaga Kätki 1921 Nurmik II 4 (7)
25627 779 d & Laev ilma mastita ja purjedeta Kiige VNg 1947 A. Krikmann RKM II 8, 259 (2)
25628 779 e & Laev liigub ilma mastita, ilma purjuta, viiks-vääks sees Laps hällis Hää 1968 M. Mäesalu RKM II 256, 98 (31)
25629 779 # uk
25630 780 & Kukel [kolm] jalga Tulejalg Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (18)
25631 780 Must kukk, kolm jalga all Tulejalg 1890 E EM 105 (920)
25632 780 Must kukk, kolm jalga all Tulejalg 1913 E EM2 93 (1219)
25633 780 # 717
25634 781 A1% & Kukk kuldas, saba rõngas, seisas aidas seina peal, ise laulab: situ rekke Püss VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (53) lh
25635 781 A1% Kukk kullas, saba rõngas, seisab aida seina peal, ise laulab: si[t]u rekke Püss 1890 E EM 73 (551) lh
25636 781 A1% Kukk kullas, saba rõngas, seisab aida seina peal, ise laulab: si[t]u rekke Püss 1913 E EM2 65 (720) lh
25637 781 A2a & Kukk aidas seina peal, saba rõngas Sirp Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (18)
25638 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Sirp Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (65)
25639 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Sirp Juu 1890 J. Trull H II 38, 849 (95)
25640 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Püss VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (31)
25641 781 A2b1 & Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Püss MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (30)
25642 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Aidavõti Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1002 (59)
25643 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Aidavõti Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (28)
25644 781 A2b1 & Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Sadul Lai 1904 J. Ermann E 44367 (41)
25645 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina peal Aidavõti Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 262 (12)
25646 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina pial Püss MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (62)
25647 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina pial Püss MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (36)
25648 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina pial Püss Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (25)
25649 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina pial Püss Rak 1892? J. Lilienbach E 1716 (52)
25650 781 A2b1 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida seina pääl Püssikukk Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (80)
25651 781 A2b2 & Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aidas seina peal Pulmamõek Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (35)
25652 781 A2b2 Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aidas seina peal Sirp Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (75)
25653 781 A2c1 Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seina pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
25654 781 A2c1 Kukk kuldas, saba rõngas, istub aida seina peal Püss Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (56)
25655 781 A2c1 & Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seina pial Aidavõti Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 144 (65)
25656 781 A2c1 Kukk kuldas, saba rõngas, istub aida seina peal Püss Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 407 (3)
25657 781 A2c2 Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seina vahel Sirp 1890 E EM 72 (549)
25658 781 A2c2 Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seina vahel Sirp 1913 E EM2 65 (718)
25659 781 A2c2 Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seina vahel Sirp 1921 Nurmik II 13 (9)
25660 781 A2c2 & Kukk kuldas, saba rõngas, istub aida seina vahel Sirp Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (48)
25661 781 A2c2 Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seina vahel Sirp LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 204 (11)
25662 781 A2c3 Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seinas Sirp 1992 Metstak2 59 ja 61
25663 781 A2c3 & Kukk kullas, saba rõngas, istub aida seinas Sirp Rid 1941 E. Poom ERA II 293, 423 (12)
25664 781 A3a & Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aedas varna ots Püss KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729/30 (95)
25665 781 A3b & Kukk kuldas, saba rõngas, istub aidas varna otsas Püss Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (11)
25666 781 A3c & Kukk kuldas, saba rõngas, ripub aidas varna otsas Püss Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (30)
25667 781 A4 & Kukk kuldas, saba rõngas, istub aida ukse pial Võti Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (85)
25668 781 A5 & Kukk kuldas, saba rõngas, seisab aida viilu vahel Sirp räästasse pistetud Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543/4 (7)
25669 781 A6 & Kukk kuldas ja saba rõngas, seisab toas seina peal Püss Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (24)
25670 781 A7 Kukk kullas, saba rõngas Sirp 1968 Ordlik EKTv 18 (1)
25671 781 A7 & Kukk kuldas, saba rõngas Püss Vl 1932 A. Zimmermann E 82138 ja 82145 (41)
25672 781 B1a Kukk kuldas, jalad raudas, seisab aidas seina peal Püss Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (78)
25673 781 B1a Kukk kuldas, jalad raudas, seisab aida seina peal Püss Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (6)
25674 781 B1a & Kukk kuldas, jalad raudas, seisab aida seina pial Adra MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (35)
25675 781 B1b & Kukk kuldas, jalad raudas, istub aida seina peal Püss Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 431 (3)
25676 781 B2 & Kukk kuldas, jalad raudas, seisab paigal seina peal Püss Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (19)
25677 781 C/% & Kuldris, muldris, kivises keldris, seisab aidas seina peal Püss Trm 1930 A. Ilves A 11278 (5) 784P 784
25678 781 D/ & Must puu, õõnes puu, seisab aida seina peal Püss Pal 1930 M. Jürgenson E 70347 (10) 1295S
25679 782 & Kukk laulab aida ulu all Veikse kaelakell Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (28)
25680 782 # 2189
25681 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas (Ein Hahn krähet auf einer Gräänbaum, der Schwanz hängt auf der Erde) Eine Glocke Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (42)
25682 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell 1782 Willmann 167 (39)
25683 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirkonkello 1851 Lönnrot2 182/3 (54)
25684 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas (Ein Hahn kräht oben auf einer Fichte, der Schwanz hängt herab) Die Kirchenglocke 1876 Wied. 271/2
25685 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kell 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (39)
25686 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kell 1912 Jürjens 20
25687 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (9)
25688 783 A1a1 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (41)
25689 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukella lüüakse Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (62)
25690 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (2)
25691 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (13)
25692 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell tornis Kse 1889 M. Reimann H III 4, 485 (3)
25693 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Päärätt Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (1)
25694 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 118 (25)
25695 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kuusekäbi Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (124)
25696 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 101 (14)
25697 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Perekell Hps 1923 V. Lao E 53568 (9)
25698 783 A1a1 Kukk laulab kuuse ots, saba ripub maas Kirikukell Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (40)
25699 783 A1a1 Kukk laulab kuuse ots, saba ripub maas Kell VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (75)
25700 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otses, saba ripub maas Seinakell Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (120)
25701 783 A1a1 Kukk laulab kuuse õtsas, saba rippub maas Kirikukell Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (7)
25702 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (112)
25703 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (42)
25704 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vil 1889 J. Toss H IV 3, 419 (67)
25705 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kell kirikutornis Pst 1913 J. Müür E 48013 (15)
25706 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kell kirikutornis Trv 1913 J. Müür E 48013 (15)
25707 783 A1a2* Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub tal maas Kirikukell Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (124)
25708 783 A1a2* Kukk laulab kuuse ots, saba ripneb maas Hel 1891 J. Lammas E 423 (553)
25709 783 A1a2* & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripneb maas Kirikukell Nõo 1897 A. Koger E 30003 (8)
25710 783 A1a2* Kukk laul kuuse otsan, saba rippa maan Kägu Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (5)
25711 783 A1a2* Kukk laalab kuuse otses, saba lipub maas Kirikukellad SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (199)
25712 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba rippub maha Kirikukell Nrv 1906 M. Russmann H III 31, 560 (1)
25713 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Noa 1927 P. Ariste E 60302 (36)
25714 783 A1a3 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (45)
25715 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kiriku- ehk tulekahjukell Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (208)
25716 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (11)
25717 783 A1a3 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (16)
25718 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (9)
25719 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (17)
25720 783 A1a4 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub mööda maad Kirikukell Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (105)
25721 783 A1a4 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub mööda maad Kirigukell Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (25)
25722 783 A1a5 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maa pool Kell tornis Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (95)
25723 783 A1a6 & Kukk laulab kuuse otsas ja saba ripub maani Kirikukell Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (65)
25724 783 A1b & Kukk laulab kuuse otsas, saba sipitseb maas Kirikukell Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (27)
25725 783 A1c & Kukk laulab kuuse otsas, saba jookseb mööda maad Kirikukell Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (13)
25726 783 A1d & Kukk laulab kuuses otsas, saba vastu maad Perekell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (56)
25727 783 A1e Kukk laulab kuuse otsas, saba maas (Ein Hahn kräht oben auf einer Fichte, der Schwanz hängt herab) Die Kirchenglocke Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 271/2
25728 783 A1e Kukk laulab kuuse otsas, saba maas Perekell Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (5)
25729 783 A1e & Kukk laulab kuuse otsas, saba muas Kirikukellad Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (33)
25730 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripub maas Kirikukell HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (20)
25731 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripub maas Kirkokell Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (23)
25732 783 A1f* & Kukk laulab kuuse otsan, händ ripub maha Seinäkell Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (104)
25733 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripneb maha Kirikukell Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (143)
25734 783 A2 & Kukk ripub kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (35)
25735 783 A3 & Kikas kireb kuuse otsan, hand ripub maan Kerkukell Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (10)
25736 783 A4a% & Kukk kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell KJn 1870 J. Tiedemann E 163 (291) 1257
25737 783 A4b Kukk kuuse otsas, saba maas Kirikukell 1890 E EM 72 (550)
25738 783 A4b Kukk kuuse otsas, saba maas Kirikukell 1913 E EM2 65 (719)
25739 783 A4b & Kukk kuuse otsas, saba moas Seenakell Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (2)
25740 783 A4b Kukk kuuse otsan, saba maan Kirikukell TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (34)
25741 783 A4c* & Kukk kõrges kuuse otsas ja saba maas Kirikukell: hääl on küll üleval, alla kostab ka Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (17)
25742 783 A4c* Kukk kuuses, saba maas Seinakell Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (24)
25743 783 A4c* & Kukk kuuse otsas, händ maas Kirikukell Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (43)
25744 783 B1a & Kukk laulab kuhja otsas, saba ripub maas Kirikukell Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (28)
25745 783 B1b & Kukk laulab kuhja otsas, händ ripub maha Kirikukell Tt 1897 A. Suurkask H I 9, 254 (130)
25746 783 B1c & Kukk laulab kuhja otsas, händ ojub maas Die Kirchenglocke Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
25747 783 B1c Kukk laulab kuhja otsas, händ ujub maas (Ein Hahn kräht oben auf einem Schober, der Schwanz schwimmt am Boden) Die Kirchenglocke 1876 Wied. 271/2
25748 783 B1c Kukk laulab kuhja otsas, händ maas Kirikukell 1890 E EM 73 (553)
25749 783 B1c Kukk laulab kuhja otsas, händ maas Kirikukell 1913 E EM2 65 (722)
25750 783 B1d* Kukk laulab kuhja otsas, händ puutub maha Kirikukellad Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (10)
25751 783 B1d* Kukk laalab kuhja otses, hand puudub maha Kirikukell Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 468 (26)
25752 783 B1d* & Kukk laulab heenäkuhja otsas, hand puutub maha Kirikukell Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (28)
25753 783 B2a & Kukk kuhja otsas, händ ripub moas Kergukell Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (34)
25754 783 B2b & Kukk kuhja otsas, händ ojub maad Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (26)
25755 783 Ca & Kukk laulab puu otsas, saba maas Välk Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 626 (13)
25756 783 Cb & Kukk istub puu otsas, saba ripub maas Kirikukell Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (61)
25757 783 Da & Kikas kirg orrõ pääl, mõõga maa pääl Kerigukell Se 1930 V. Ruusamägi S 26001 (21)
25758 783 Db & Kikas orrõ pääl kirg, mõõga haarusõ maa pääle Kerigukellä kablat Se 1934 A. Kits S 92764 (9)
25759 783 Dc & Kikas kirg, mõõga' putusõ' maa külge Kerigukellä' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (11)
25760 783 Dd Kuus kukke laulvad õrrel, sabad maas Kirikukellad Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (5)
25761 783 E Kukk laulab harja pääl, händ maas Kirikukell 1913 E EM2 65 (722)
25762 783 E & Kukk laulab harja pääl, händ vastu maad Kirikukell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (25)
25763 783 F1a1*% & Kägu kukub kuuse otsan, saba ripub maan Kerikukell Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (54) 784Dj 874 875
25764 783 F1a1*% Kägu kukub kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (46) 784Dj 874 875
25765 783 F1a1*% Kägu kukkus kuuses, saba rippus maas Seinakell San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 537 784Dj 874 875
25766 783 F1a2* Kägu kukub kuuse otsas, saba ripub maa peal Tornikell Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (37)
25767 783 F1a2* Kägu kukkub kuuse otsas, saba rippub maa ligi Kell seina peal Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (70)
25768 783 F1a2* & Kägu kukub kuuse otsan, saba ripub mua küllen Kell TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (4)
25769 783 F1b & Kukulind kukub kuuse otsas ja saba ripub maas Seinakell Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (10)
25770 783 F1c & Kägu kukub kuuse otsas, saba ulatab maha Seinakell Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (69)
25771 783 F2a* Kägu kukub kuuse otsan, händ seerib mööda maad Seinakell ja ketid Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (11)
25772 783 F2a* Kägu kukub kuuse otsas, händ seerib mööda maad Kell Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (39)
25773 783 F2a* & Kägu kukub kuuse otsas, händ seerib maad mööda Kell Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (29)
25774 783 F2b & Kägu kukk kuuse otsan, hand puutus maa külge Kell Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (41)
25775 783 G & Lind laulab puu otsas, saba liputab maas Kellaraag VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (102)
25776 783 G Lind laulab puu otsas, saba liputab maas Kell 1890 E EM 84 (685)
25777 783 G Lind laulab puu otsas, saba liputab maas Kell 1913 E EM2 73 (877)
25778 783 H & Harakas kuuse otsas, saba vastu maad Kirikukella heli Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1051 (5)
25779 783 Ia & Kukk laulab kuuse ots, saba maas meeste kääs Kirikukell Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (13)
25780 783 Ib & Kägu kukub kuuse otsas, saba mehe peos Kirikukell Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (89)
25781 783 Ja & Kukk laulab kuuse otsas, hõbesõrmus hänna otsas Kirikukellad Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (55)
25782 783 Jb & Kukk laulab kuhja otsas, hõbesõrmus hanna otsas Kirikukell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25553 (69)
25783 783 K & Kägu kukub kuuse otsas, sagariku maja sees Kirikukella lüiakse Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (9)
25784 783 K Kägu kukub kuuse otsas, saguriku maja sees Kirikukell 1913 E EM2 53 (507)
25785 783 L & Kikas kirg kuusen, kuuse kumm, pedäje pomm Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (65)
25786 783 M & Kukk laulab kuuses, joonas jugib savas Kirigukellu löömine Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (1)
25787 783 Na & Must kukk laulab kuuse otsas Kergokell Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (12)
25788 783 Nb & Kukk laulab kuhja otsas Kerkokell Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (1)
25789 783 O/ & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aa sihes, augu sihes, kivi sihes, keldri sihes, händ ripub moas Kirikukell Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859/60 (12) 784M
25790 783 # 655
25791 784 A1 & Kikas kireb kuusikun, kaasikun, tündren, tändren, kivitsen keldren Õpetaja kantslis Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (2)
25792 784 A1 Kikas kireb kuusikun, kaasikun, tündren, tändren, kivitsen keldren Kerik Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (38)
25793 784 A2a1* Kukk laulab kuusis, kaasis, kibises keldris, raudses tõrdes Kilk Mar 1941 L. Püss KKI WS
25794 784 A2a1* & Kukk laulab kuusis, kaasis, kibises keldris, raudses tonnis Kilk Mar 1939 E. Põldre KKI WS
25795 784 A2a2 & Kukk laulis kuu sees, kuu sees ja kaa sees, kivi sees ja keldris, tamme sees ja tündris Kilk Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 80
25796 784 A2b1 & Kits röök keldren, kuusen, kaasen, tündren, tändren, kivi all keldren Ritsik Puh 1913 Koni E 48250 (1)
25797 784 A2b2* & Kukk laulab kuusin, kaasin, tündren, tändren, kivi all keldren Ritsik Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 218 (2)
25798 784 A2b2* Kukk laulab kuu sehen, kaa sehen, tündren, tändren, kivi all keldren Ritsik Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (24)
25799 784 A2c & Kukk laulab kuusis, kaasis, kivises keldris, umbses hoones Kilk Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (54)
25800 784 A2d & Kukk laulab kuusis, kaasis, vaskis vaagnas, umbses hoones, kivises keldris Kirikukell Hps 1923 V. Lao E 53568 (8)
25801 784 A2e & Kukk laulab kuu sees, kuu sees, kaa sees, vee sees, vaa sees, umbses astjas, tamses tündris, kivises keldris Kirik Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (119)
25802 784 A2f% & Kukk see laulis kuusis, kaasis, kivi all keldris, vaskses vaadis, pimedas tornis, kuldses kambris Kilk Saa 1933 J. Seeman E 85456 (9) 784L
25803 784 A2g & Kukk laulab kuu sees, kaa sees, kivises keldris, tamses tündres, vaskses vaatis, maa all augo sees Kilk Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (11)
25804 784 A2g Kukk laulab kuu sees, kaa sees, kivises keldris, tammises tündris, vaskses vaadis, maa all augu sees Kilk 1890 E EM 73 (554)
25805 784 A2g Kukk laulab kuu sees, kaa sees, kivises keldris, tammises tündris, vaskses vaadis, maa all augu sees Kilk 1913 E EM2 65 (723)
25806 784 A2g Kukk laulab kuu sees, kivisetes keldrites, tammisetes tündrites, vasksetes vaatides, maa all augu sees 1902 Kmpm. KH 41
25807 784 A3a & Kukk laulab koosis, kaasis, tündris, tändris, kivises keldris Kilk Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (16)
25808 784 A3b & Kukk laulab koosis, kaasis, tündris, tändris, kõige kõrgemas kivist keldris Kilk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (176)
25809 784 A4a & Mies laolab kiivsis, kaasis, kivises keldris Kilk Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 510 (27)
25810 784 A4b & Kukk laulis kiisis, kaasis, tammõtündris Kilk Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 195 (7)
25811 784 A4c & Kukk laulab kiisis, kaasis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Orel kirikus Vig 1895 M. Aitsam H III 18, 457 (22)
25812 784 A5a & Kukk laulab koosmaas, kivises keldris, tamses tündris Kilk Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (44)
25813 784 A5b & Kukk see laulis kuusnas, koldes, kippis, keldres, tühjas tündres Kilk SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (44)
25814 784 A5c & Kukk laulab kuusnas, kivistikus keldris, umbses hoones, raudses türnis Kilk Pal 1888 H. Maasen H III 8, 407 (43)
25815 784 A6a & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivisnas keldres Kilk laulab ahjumööri sees Tür 1888 M. Tults H II 13, 581 (129)
25816 784 A6b* & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tammises tündris Kilk Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (49)
25817 784 A6b* Kukk laulab kuusmas, kaasmas, kivises keldris, tamses tündris Kilk JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (33)
25818 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kuasnas, kivises keldris, tamses tündris Kirikukell Hag 1889 O. Kallas, M. Ostrov H II 2, 666 (2)
25819 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tamses tündris Kilk Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 374 (210)
25820 784 A6b* & Kukk laulab kuusnas, kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tamses tündris Kilk Amb 1889 J. Freimann H II 14, 470 (2)
25821 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivi all keldris, tamses tündris Kilk Pee 1927 R. Viidebaum E 59542 (24)
25822 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kuusnas, kaasnas, tambses tündris, kivi all keldris Kilk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 136 (126)
25823 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivi all keldris, umbses tündris Kilk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 141 (159)
25824 784 A6b* Kukk aga laulis kuusnas, kääsnas, kivises keldris, tamses tündris Kilk ahjus Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (67)
25825 784 A6b* Kukk laalab kuusnas ja kääsnas, kivitses keldris ja tampses tündris Kilk laulab ahjus Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (42)
25826 784 A6b* Kukk laulab kuusmaas, kaaasmaas, kivises keldris, tammises tündris Seinakell Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (15)
25827 784 A6b* Kukk laulab kuusmaas, kaaasmaas, kivises keldris ja tammises tündris Kirikukell Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 320 (3)
25828 784 A6b* Lind laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tamses tündris Kilk Amb 1890 J. Freimann E 386 (6)
25829 784 A6c & Kukk laalab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tamses tuas Kilk Amb 1889 J. Ney H II 14, 168 (14)
25830 784 A6d & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises kambris, tamses tündris Kilk Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 68/9 (48)
25831 784 A6e1* & Kukk laulab kuusmas, kaasmas, kivises keldris, tammises tündris, vaskises vaagnas Kirikukell Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (23)
25832 784 A6e1* Kis laalab kuusnas ja kaaasnas, vaskis vaatis, tamsis tündris, kivises kelris Kilk ahjus VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 377 (2)
25833 784 A6e1* Kukk laulab kuusnas, kaasnas, vasknas vaagnas, kivi all keldris, tamses tündres Kilk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 133 (108)
25834 784 A6e2 & Kukk laulab kuusna, kaasna, kivitses kildris, raudses tündris, vaskses vaagnas Kirikukell Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (3)
25835 784 A6f & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, vaskses vaagnas, tamses tündris, umbses astnas Kilk Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 154 (1)
25836 784 A6g Kukk laulab kuusnas, kuusnas ja kaasnas, kivises keldris, umbses asjas, tampses tündris Kilk VMr 1890 J. Palm H II 11, 866 (21)
25837 784 A6g & Kukk laulab kuusnas, kuusnas ja kaasnas, kivises keldres, umbses astjas, tamses tündris Kilk müüri sees JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (56)
25838 784 A6h & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tamses tündris, kaskses kambris, lepses lähkris, haabses astjas Kilk Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (15)
25839 784 A6i & Kukk laalab kuusnas, kaasnas, umbses hoones, kibi all keldres Kilk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 994 (952)
25840 784 A6j* & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, umbses hoones, tampses tündris Kilk Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (29)
25841 784 A6j* Kukk laulis kuusnas, kaasnas, umbses hoones, tamses tündres ja kivises keldres Kilk Kos 1892 T. Wiedemann E 8987 (82)
25842 784 A6k & Kukk laulab kuusnaas, kuusnaas, kuusnaas, kivises keldris, tomses tündris, haabses hoones Kilk laulab ahju sees Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 878 (63)
25843 784 A6l & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kiitses keldris, raudses rakkes, umbses hoones Kilk laulab ahju sees Lai 1904 J. Ermann E 44365 (12)
25844 784 A6m & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, tampses toas, umbses hoones Kilk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 138 (15)
25845 784 A6n & Kukk see laulis kuusmas, kaasmas, tamses tündris, umbses ahjus, kivises keldris Kilk laulab ahjus savi sees VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 416 (8)
25846 784 A6o & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldris, raudses ahjus, tündres tünnis Ritsik MMg 1889 G. Tenter H II 28, 448 (5)
25847 784 A6p & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivitses keldris, raudses rakkes, vaskses tündris Kilk Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (164)
25848 784 A7a & Kikas kirg kiisnas ja kaasnas, kivi all keldreh, tammitseh tortõh [sic!] Vesiveski Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 399 (20)
25849 784 A7b & Kukk laulab kiisnas, kaasnas, kivises keldris, tunases tuhkas Kilk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (7)
25850 784 A8a & Kukk laulab keerus, käärus, hõbeõue vasklinnas, kivikeldris Kilgid Ans 1891 F. Peters H II 41, 398 (2)
25851 784 A8b & Kikas kirg kiiruse käärusen, kivise keldren, kullase kooban Ritsik Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (245)
25852 784 A9a & Kukk laulab kuuris, kaaris, kivises keldris, tammises tündris Orel Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (36)
25853 784 A9b & Kukk laulab kuuris, kaaris, maa all aukus, kivi all keldris Kilk Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (43)
25854 784 A9b Kukk laulab kuuris, kaaris, maa all augus, kivi all keldris Kilk 1992 Metstak2 49 ja 50
25855 784 A9c & Kukk see laulis kuuris, kaaris, maa all aukus, kivi all keldres, toobis, trehtris, vaskses vaatis Kilk Mär 1931 J. Piilberg ERA I 3, 601 (19)
25856 784 A9d & Kukk laulab kuuris, kaares, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Kilk Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (104)
25857 784 A10 & Kukk laulab koornas, kaarnas, raudses keldris, kivises keldris Ritsikas Pal 1891–1892 H. Maasen E 52100 (8)
25858 784 A11 & Kukk laulab kiirnas ja kaarnas, siignas ja saagnas, savises saunas, umbses hoones, kivises keldris, raudses ahjus Kilk Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (7)
25859 784 A12 & Kukk laulis koordis, kivises keldris, tammises tündris Õpetaja kirikus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 406 (9)
25860 784 A13 & Kukk laulab koordis, kaardis, kivises keldris Kilk ahjus Ksi 1933 A. Lübek E 84417 (4)
25861 784 A14a & Kukk laulab kuurdes, keerdus, tua taga tündris, kivissaare keldris Kilk Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (144)
25862 784 A14b & Kukk laulab kuurdu, keerdu, tammises ankrus, kivises keldris Orel kirikus VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (82)
25863 784 A14c & Kukk laulab kuurdu ja keerdu, kivises keldris, tamses tündris, lepses kambris Kilk ahjus VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 377 (4)
25864 784 A15* Kukk laulab kuurdu ja käärdu, kivises keldris, tammises tündris Kilk VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (27)
25865 784 A15* Kukk laulab kuurdes, käärdes, kivises keldris, tammises tündris Õpetaja kantslis Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (42)
25866 784 A15* & Kukk laulab kuurdes, käärdes, kivises keldris, tammises tündris Kilk VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (60)
25867 784 A15* Kukk laulab kuurdes, kaardes, kivises keldris, tammises tündris Kerik, torn, kellat VNg 1926 M. Kampmann ES, MT 21, 12 (2)
25868 784 A16* & Kukk laulab koordis ja käärdis, kivises keldris ja tammises tündris Õpetaja peab kiriku kantslis jutlust Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (81)
25869 784 A16* Kukk laulab koordis, käärdis, kivises keldris ja tammises tündris Õpetaja kerikus Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 548 (4)
25870 784 A17a & Kukk laulab kuudis ja kaadis, kivises keldris ja tammises tündris Kilk Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (42)
25871 784 A17b & Kukk see laulis kuudes, kaades, kivises keldris, vaskses vaanas Kirikukell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (48)
25872 784 A17c* Kukk laulab kuudis, kaadis, kivises keldris, tammises tündris, vaskises vaadis Kilk Vai 1893 A. Feldbach E 4469 (1)
25873 784 A17c* Kukk laulab koodis, kaadis, tammises tündris, vaskises vadis Kilk Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (27)
25874 784 A17c* & Kukk laulab kuudis, kaadis, kivises keldris, vaskises vaadis, tammises tündris Kilk Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (2)
25875 784 A17d & Kukk laulab kuudis, kaadis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Kerikukell Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (1)
25876 784 A18a* Kes laulab kuudris, kaadris, kivises keldris, tammises tündris Kilk Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (154)
25877 784 A18a* & Kukk laulab kuudris ja kaadris ja kivises keldris ja tammises tõrres Kilk ahju vahel Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (60)
25878 784 A18b & Kukk laulab kuudris, kaadris, kivises tundus, tammises keldris Kilk Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (63)
25879 784 A18c & Kukk laulab kuudris ja kaadris ja kivises keldris, tammises tündris ja vaskises vaadis Kilk laulab müüri sees Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (58)
25880 784 A19% & Kukk laulab kiidris, kuudris, kivises keldris, tammises tündris, sadame lukku taga Kilk laulab ahju sees Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (53) 784A37
25881 784 A20 & Kukk laulab kuudres, tammise tündres, kivise keldres Ritsik Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (60)
25882 784 A21 & Kukk laulab kuutses, kaatses, kivitses keldris, savitses saunas, tampses toas Kilk Lai 1937–1938 E. Pall RKM II 192, 513/5 (353)
25883 784 A22 & Koogus, käägus, kivi taga keldris, vaskes väravas, hõbedases õues, kuldses kirikus Kilk Kse 1890 M. Reimann H II 17, 869 (3)
25884 784 A23 & Laulab koogis, kaagis, kivi taga keldris Kilk Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (80)
25885 784 A24 & Kiigub, kaagub, kivises keldris, tammises tündris Kirikukell Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (87)
25886 784 A25 & Kukk oli kiigus, kõõgus, kivi all keldris, toa taga tündris Kilk Tor 1926 V. Erm E 56894 (6)
25887 784 A26 & Lind laulab kiiges, kääges, kivi all keldres, ahu ees nurkes Kilk Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (171)
25888 784 A27 & Kukk laalab kuukus, kaakus, tündres, tündres, kibises keldres Kirikuorelid Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (43)
25889 784 A28 & Kukk laulab koognas, kivitses keldris, raudses tündris Kirikukell Lai 1937–1938 E. Pall RKM II 192, 515 (354)
25890 784 A29a & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, kahekordses kambris, tünnis Kilk JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 335 (28)
25891 784 A29b & Koognas, kaagnas, kivi all keldris Ritsikas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 444 (2)
25892 784 A29c1 & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, kivises keldris ja tammises tünnikus Riitsikud laulavad müüri vahel Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 343 (14)
25893 784 A29c2 & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, kivi all keldris, tammetõrres Kilk Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (22)
25894 784 A29d* & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, umbses huunes, tampses tündris, kivitses keldres Kilk laulab ahju sees Ksi 1889 H. Paap H III 8, 98 (3)
25895 784 A29d* Kukk laulab kuugnas, kaagnas, umbses hoones, kivises keldris, tamses tündris Kilk Trt 1895 R. Maksim E 18985 (1)
25896 784 A29e1 & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, umbses hoones, tammises tündris, kivises keldris, savises saunas Kilk Plt 1891 J. Reinthal E 473 (8)
25897 784 A29e2 & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, savises saunas, kivises keldris, raudses tündris, umbses hoones Ahjuriitsik Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (55)
25898 784 A30* & Kukk laulab kiiknas ja kaaknas, kivises keldris, tamses tündris Kirikukell Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (19)
25899 784 A30* Kiiknas ja kaaknas, kivitsas keldris, tammitses tündris Õpetaja kerikus Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (34)
25900 784 A31 & Must kukk laulab kiignas, kuugnas, kivises keldris, külmas kambris Ritsik laulab ahju taga Hls 1893 O. Sapas E 3356 (14)
25901 784 A32a1* & Kukk laulab kuukses, kaakses, kivises keldris, tammises tündris Kilk Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (19)
25902 784 A32a1* Kukk laulab kuukses, kaakses, kivises keldres ja tammises tündris Kilk Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108/9 (72)
25903 784 A32a1* Kukk laulab kuuksis ja kaaksis, kivises keldris ja tammises tündris Kilk laulab Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (11)
25904 784 A32a1* Kukk laalab kuuksin, kaaksin, kivitsin keldrin, tammitsin tündrin Riitsik Pal 1888 E. Uus H II 27, 511 (15)
25905 784 A32a2 & Kukk laalab kuuksen, kaaksen, kivitsen keldrin, raudsen tünnin Kerikukell TMr 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 410 (64)
25906 784 A32b & Kukk laalab kuuksin, kauksin, kivisen keldrin ja raudsen rattin Ritsik Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (71)
25907 784 A32c & Kukk laulab kuuksen, kaaksen, kivisen keldrin, raudsen ratin, umbsen hoonen Riitsik ahju vahel Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (1)
25908 784 A32d & Kukk laulab kuuksis, kaaksis, umbses hoones, kivises keldris Kilk Ris 1896 J. Niinas E 26296 (5)
25909 784 A32e1 Muss härg rüägib kivisen keldrin, rautsen rattan, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Kerik one kivine, kantsel one puust tünder ja õptaja sii one kukk 1996 EMrd IV 228 (123)
25910 784 A32e1 & Muss härg rüägib kivisen keldrin, raudsen rattan, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Õpetaja, kirik Kod 1940 S. Tanning KKI WS
25911 784 A32e2% & Muss härg rüägib kivisen keldrin, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Kirik, kantsel Kod 1940 S. Tanning KKI WS 297 298 1232
25912 784 A33 & Kukk laulab kiikses, kaakses, kivitses keldris, raudses rakkes, tamses tündris Kilk Lai 1890 A. Sommer H III 9, 82 (3)
25913 784 A34 & Kiiksub, kääksub kivises keldris, vaskises vaagnas, tammises tündris Kilk Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 529 (4)
25914 784 A35* Kukk laalab kliiksen ja klaaksen, kivisen keldrin ja tammesen tündrin Õpetaja keriku kantslin Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 23 (24)
25915 784 A35* & Kukk laalab kliiksen ja klaaksen, kivisen keldrin ja tamsen tündrin Õpetaja kantslin Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (46)
25916 784 A35* Kukk laalab kliiksen, klaaksen, kivisen keldrin ja tamsen tündrin Õpetaja kantslis Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (22)
25917 784 A36 & Kukk laalab kiibas, kaabas, kivises keldres, raudses tündres Kilk laalab ahju sees Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (13)
25918 784 A37% & Kiipsis, kaapsis, kivises kambris, tammises tündris, [viiekümne] luku taga Kilk ahju sees Iis 1968 M. Proodel RKM II 251, 17 (2) 784A19
25919 784 A38 Kukk see laulis kuldris, kaldris, umbse astas, tammetündris Müristab LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 623 (6)
25920 784 A38 & Kukk see laulis kuldris, kaldris, umbse astas, tammetündris Kilk laulab ahjus LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 204/5 (12)
25921 784 A39 & Kukk laulab kuldnas, kivises keldris, raudses tündris Kirikukell Lai 1936–1937 J. Fink RKM II 192, 477 (307)
25922 784 A40 & Kilkas, kalkas, kivises keldris, raudses tünnis, savises saunas Kilk Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 42 (1)
25923 784 A41 & Liuleb, lauleb, kiuleb, kauleb, kivi all keldris, umbses hoones, tampses kambris Kilk, sauelind Phl 1928 M. Meiusi ERA II 9, 25 (28)
25924 784 B1a & Kukk laulab kuukses, muukses, kivises keldris, tammises tündris Kilk laulab ahju taga Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (76)
25925 784 B1b & Kukk laulab kulksis, mulksis, kivises keldris, tammises tündris Kilk Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (13)
25926 784 B1c & Kilk laulab kuukus, muukus, kivises keldris, savises tündris Võti Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 437 (9)
25927 784 B1d & Härg ammub kuuksis, muuksis, haabases astjas, leppäses lehkris ja tammises tündris Peeretama Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
25928 784 B2a & Kukk laulab koosus, moosus, kivises keldris ja tammises tündris Kilk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (49)
25929 784 B2b & Kukk laulab kooses, mooses, kuldses keldris, tamses tündris Kilk laulab ahju sees HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (7)
25930 784 B2c & Kukk laulab koosus ja moosus, kivises keldris ja tampses astjas Kilk laulab ahjus HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (21)
25931 784 B2d & Kukk laulab koosus, moosus, kivises keldris ja umbses astjas Kilk HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (38)
25932 784 B2e & Kukk laulab kooses, mooses, hoabses astjas, tampses tündres Kilk Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (11)
25933 784 B3* Kukk laulab kuu sies, kuu sies, moa sies, kivises keldris, tammises tündris Kilk laulab ahju sees Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (59)
25934 784 B3* & Kukk laulab kuu sees, kuu sees, maa sees, kivises keldris ja tamses tündris Kilk laulab ahju sees Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (8)
25935 784 B4a & Kuu [sic!] laulab kuu sehen, muu sehen, kivitsen keldren Ritsik laulab Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (23)
25936 784 B4b* Kukk laulab kuuses, muuses, kivises keldris, tammises tündris Heinaritsik Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 556 (109)
25937 784 B4b* Kukk laulab kuu sees, muu sees, kivitses keldris, tammetses tündris Ritsik, õpetaja Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (64)
25938 784 B4b* & Kukk laulab kuu sees, muu sees, tammise tündri sees, kivise keldri sees Kirikukell Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (79)
25939 784 B4c & Kuu sihen, muu sihen, kivitsen keldren, tammitsen taren Pähkel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (125)
25940 784 B5 & Kukk laul kuusus, muusus, kivitsen keldren, tammitsen taren, lepätsen liinan Ritsik San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (151)
25941 784 B6* Kukk laulab kuusren ja muusren, kivitsen keldren ja tammisen tündren Õpetaja(?), Ritsik(?) Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (123)
25942 784 B6* & Kukk laulab kuudsren, muudsren, kivitsen keldren, tammitsen taren Kilk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (35)
25943 784 B7 & Kukk laulab kuutsu, muutsu, kivitsen keldren, tammitsen lühteren Ku kirikukellä lüvväs Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (144)
25944 784 B8+ & Kukk laalab kuugnas, mua all muugnas, tamses tündres Kilk laalab Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (2)
25945 784 B8+ Kukk laulab kaasen, maasen, kivitsen keldrin, tammitsen taren Ritsik ahjuaugun Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (34)
25946 784 B8+ & Kikas laulap koosist, moosist, kivitsest kirstust, tammetsest tõrrest Pastor jutlustab Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (210)
25947 784 B8+ Kukk laulab kuusa, muusa, kivitsen keldren ja kamitsas keldres Kilk Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (12)
25948 784 C1 & Kukk laalab iignass, aagnass, kivisen keldrin, tampsen tündrin Kerik one kivine, kantsel one puuss tünder ja õpetaja sii one kukk Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
25949 784 C1 Kukk laalab iignas, aagnas, kivisen keldrin, tampsen tündrin Kerik one kivine, kantsel one puust tünder ja õptaja sii one kukk 1996 EMrd IV 228 (123)
25950 784 C2a* Kukk laulab puu sees, maa sees, kivises keldris, tamses tündris Kilk Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (8)
25951 784 C2a* & Kukk laalab puu sees ja maa sees, kivises keldres ja tammises tündres Kilk Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (14)
25952 784 C2b & Kukk laulab puus, maas, puus, maas, paas, maas, tammises tündris, kivises keldris Kilk laulab ahjus Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 300 (18)
25953 784 C3+ Kukk laulab koosnas, kaasnas, viisnas, vaasnas, kivisis keldris, savises saunas, raudses ahjus Kilk Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (6)
25954 784 C3+ & Kikas kireb toositsen, moositsen, kivitsen keldrin ja tammitsen tõrdun Õpetaja kantslis Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (4)
25955 784 C3+ Sirk laul sildren, maa all muldren, kivitsen keldren Ritsik Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 514 (67)
25956 784 Da & Kuked laulavad kivises keldris Kilgid ahju keresel Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (34)
25957 784 Db & Kukk laulab kivist tündri sees Kirikukell Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (12)
25958 784 Dc% & Kiirdles-viirdles kivitsen keldren Tuli ahjun Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (155) 611
25959 784 Dd & Kivises keldris, tamses tündris Kilk JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (14)
25960 784 De & Kukk laulab keldris, tammitses tõrres Õpetaja Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (3)
25961 784 Df & Lind laulab savises tündris, kivises keldris Kilk ahjus Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (7)
25962 784 Dg & Kukk laulab kivises keldris, tammises toas Kilk ahjus Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 21 ja 22 (30)
25963 784 Dh & Tündren tümmin, vadren vannin, [sic!] kivitsen keldrin Kikas kirg Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (54)
25964 784 Di% & Mees laulab kivises keldris, vaskises vaadis, tuhkases tündris Kilk laulab ahju sees Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (81) 2430
25965 784 Dj% & Kukk laalab umses hoones, kibises keldres, lepses linnas, tamses tallis Kirikohärrä teeb kirikos jutlust Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (19) 783F1a1*
25966 784 Dk% & Kägu kukub kuuse otsan, kivitsen keldren, ummitsen anuman Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (77) 874
25967 784 Dl & Kukk laulab kuldses toas ja kivises keldris Kilk Tln 1926 M. Sengbusch E 57366
25968 784 Dm & Kukk laulab kuldses kambris, tamses tündris, kivises keldris Veskikivid käivad Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 22 (24)
25969 784 Dn & Kukk laulab kivises keldris, saueses kambris, lihases tündres, raudses astjas Kilk ahju sees HJn 1896 J. Tannenthal H III 23, 362 (11)
25970 784 Do & Hõbedases õues, vaskises väravas, kivi taga keldris Kilk, ritsikas Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (59)
25971 784 Dp & Kukk laulab kiltris ja keldris, raudses linnas Kilk Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 667 (16)
25972 784 Dq & Kuked laulavad kuldas keldris, kuldas keldris, tammetündris, kuueskümnes kivikeldris Kilgid ahju sees Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (43)
25973 784 Dq Kuked laulvad kuldakeldris, kuldakeldris, tammetündris, kuueskümnes kivikeldris Kilgid 1890 E EM 72 (548)
25974 784 Dq Kuked laulvad kuldakeldris, kuldakeldris, tammetündris, kuueskümnes kivikeldris Kilgid 1913 E EM2 65 (717)
25975 784 Dq Kuked laulvad kuldakeldris, kuldakeldris, tammetündris, kuueskümnes kivikeldris Kilgid 1921 Nurmik II 4 (4)
25976 784 Ea & Kukk laulab kuugnas, kaagnas, kivi otsas keldris, läätseleeme länikus, kamajahu kotis Ritsikas Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (36)
25977 784 Eb & Kukk laalab kiignas, kaagnas, kivises keldris, raudses tünnikus, läätseleeme lännikus, kamajahu kotikus Tua- ehk ahjuritsikas Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 713 (11)
25978 784 Ec* Kukk laulab kuurtis, kaartis, kivises keldris, tammises tündris, läätseleeme länikus, kamajahu kottis Tuakilk Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (4)
25979 784 Ec* & Kukk laalab kuurdis, kaardis, tammises tündres, kivises keldres, läätseleeme lännikus, kamajahu kottis Riitsikas Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (39)
25980 784 Ed & Kivi all keldris, maa all möldriks, läätseleeme lännikus ja kamajahu kotis Hiir Ksi 1933 A. Lübek E 84417 (5)
25981 784 Fa & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivises keldres, tinases tündres, uudes hoones, kindlas kambris Kilk laulab müüri sees Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (11)
25982 784 Fb% & Kukles ja kakles, kivi all keldres, uudes hoones ja kindlas kambris Kilk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (88) 2296E1
25983 784 Fc & Kukk see laulab keerus, käärus, hõbeõues, kindlas kambris Aidavõti Mih 1920 A. Leppik E 50891 (3)
25984 784 Fd & Kukk laulab kuusis, kaasis, üleval kõrgis, kindlas kambris Kilk Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 260 (56)
25985 784 G & Kukk laulab kiiglas, kaaglas, kivi all keldres, maa all möldres, Kiikülas, Kookülas, kõige kindlamas kambris Kilk SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (39)
25986 784 H1a & Kiikkülän, Kaakkülän, kivi all keldren, maa all möldren Ritsigu Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 514 (68)
25987 784 H1b & Kukk laulab Kuutkülän, kivi all keldren, maa all möldren Ritsik Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (25)
25988 784 H1c & Kukk laulab Kuukülas, kana laulab Kaakülas, kiignes, kaagnes, kivi all keldres, maa all möldres Ritsikas Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611/2 (150)
25989 784 H1d & Üks laulis Kuukülas, Kaakülas, maa all mundris, kivi all keldris Kilk Pal 1897 H. Karro H IV 8, 400 (65)
25990 784 H2a & Kukk laulab Kookkülas, Kookkülas, Kaakkülas, tildres, tõldres, maa all möldres, kivi all keldres Kilk KJn 1870 J. Tiedemann E 156 (236)
25991 784 H2b & Kukk laulab Kuukülas, Kuukülas, Kaakülas, tildres ja töldres, maa all möldres, kivi all keldres Riitsik Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 120 (114)
25992 784 H2c & Kukk laulab Kookülas, Kookülas, Kaakülas, tildres, taldres, kivi all keldris, maa all möldris Ahjuriitsik Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (69)
25993 784 H2d & Kukk laulab Kiikülas, Kääkülas, tindres, tändres, maa all möldres, kivi all keldres Ritsik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (191)
25994 784 H3 & Kukk laulab Kiikülän, Kaakülän, kivitsen keldren, savitsen sannan, maa all möldren Ritsik Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 512 (25)
25995 784 H4% & Kukk laulab Kiikkülan, Kaakkülan, magab keldren, vana naise pudrupaan Krk 1963 M. Allik RKM II 167, 386 (10) 784J12g
25996 784 I1a1 & Kukk laulab koogles, kaagles, kivisilla keldres Ahjuritsik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (94)
25997 784 I1a2 & Kikas laulse kiiglen, kaaglen, kivisilla keldren Kirikukell Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (14)
25998 784 I1b & Kukk laul kuuglen, kaaglen, kivisilla keskel Ritsik Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (75)
25999 784 I2a* Kukk laulab kiidren, kaadren, kivisilla keldres Ahjuritsik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (94)
26000 784 I2a* Kukk laul kiidren, kaadren, kivisilla keldren Kirigukell Trv 1894 A. Rull H III 20, 147 (77)