Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 33001 — 34000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
33001 963 A1a11* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peigmees Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 152 (7)
33002 963 A1a11* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juured jooksevad, ühte latvad langevad Suguvõsa Trm 1897 E. Soodla E 29869 (4)
33003 963 A1a11* Lepp linna uulitsal ja tamm Tartu raja pääl, juure ütte jooseve ja ladva ütte langeve Abielusse astumine Trv 1893 J. Kuusk E 770 (18)
33004 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad ühte langevad Abielu 1968 SSTT 29
33005 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad ühte langevad Pensionäride Liidu ja Tartu koalitsioon linnavolikogus 1993 Postimees Extra nr. 244 (1993) 5 (7)
33006 963 A1a12* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, ühte juured jooksevad, kokku ladvad langevad Mees ja naene Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (55)
33007 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juured jooksevad, kokku ladvad langevad Noorpaar JMd 1965 M. Proodel RKM II 195, 301 (4)
33008 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juured jooksevad ja kokku ladvad langevad Mees ja naene Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (6)
33009 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajadel, juured ühte jooksevad ja ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 383 (47)
33010 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured ühte jooksevad, kokku ladvad langevad Pruutpaar Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (103)
33011 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, neil juure ütte jooseva ja ladva kokku langeva Naesevõtmine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (11)
33012 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, siiski juured kokku jooksvad, ladvad ühte langevad Peigmees ja pruut Kad 1897 A. K. Kivi E 33929 (18)
33013 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raa pääl, juured kokku jooksevad, ladvad ühte langevad Isa, ema, lapsed, suguvõsa Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (126)
33014 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, juured kokku jooksevad ja ladvad ligi langevad Noorpaar Trm 1969 L. Jõgi RKM II 263, 388
33015 963 A1a12* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja jääres, juured kokku jooksevad, ladvad ühte langevad Pruut, peigmees VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 68 (65)
33016 963 A1a12* Lepp linna uulitsas, tamm Tartu raja ääres, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Paariminek Vän 1933 L. Mägi E 82739 (4)
33017 963 A1a13 & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raeal, juured kokku juhtuvad, ladvad kokku langevad Paariminek Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (124)
33018 963 A1a14 Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku juhtuvad, ladvad kokku puutuvad Noormees ja neiu, kes abielluvad Plt 1950 H. Pärkma KKI 13, 95 (5)
33019 963 A1a14 & Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured kokku juhtuvad, ladvad kokku puutuvad Tüdruk ja poiss abielluvad Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 671 (6)
33020 963 A1a15 & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku puuduvad ja ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 143 (23)
33021 963 A1a16* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured kokku kasvavad, ladvad ühte ülatavad Pruut ja peigmees Sim 1938 K. J. Õis ERA II 183, 378 (7)
33022 963 A1a16* & Üks lepp õli linna uulitsal ja tamm on Tartu raja pääl, neil latvad kokku langened ja juured kokku kasvaned Abielu Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (1)
33023 963 A1a17* Lepp linna uulitsan, tamm Tartu raea pääl, juure ühte jookseve ja ladva kokku laseve Sugukond Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (78)
33024 963 A1a17* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juure neil ütte jooseva, ladva ütte laseva Rõn 1920 E. Ahas ERM 21, 34 (50)
33025 963 A1a17* & Lepp linna uulitsel ja tamm Tartu raja pääl, juure ütte jooseve, ladva ütte laseve Paariminek Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (46)
33026 963 A1a17* Lepp om linna uulitsal, tamm om Tartu rae pääl, juure ütte jooseve, ladva ütte laseve Poisi naisevõtmine Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95/6 (52)
33027 963 A1a17* Tamm Tartu rajalt, lepp linna uulitsalt, ladvad kokku lasevad, juured kokku jooksevad MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 184 (87)
33028 963 A1a17* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured ühte jooksvad, ladvad ühte laskuvad Abielupaar Pst 1895 H. Lensin H III 20, 358 (32)
33029 963 A1a18* & Lepp om linna uulitsan ja tamm om Tartu raja pääl, neil juure ütte jooseve ja ladva kokku lameve Paariminemine Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (41)
33030 963 A1a18* Tamm om Tartu raa pääl, lepp om linna uulitsen, juure ütte jooseve, latva ütte lameve Peigmees-pruuti katekeise Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 524 (7)
33031 963 A1a19* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured ühte uhavad, ladvad ühte langevad Mees ja naine Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 410 (36)
33032 963 A1a19* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku juhavad, ladvad kokku langevad Pruut ja peidmies Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 123/4 (135)
33033 963 A1a19* & Tamm Tartu raja pial ja lepp linna uulitsal, juured kokko juhavad ja ladvad kokko langevad Abielu Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 302 (154)
33034 963 A1a20 Tamm Tartu raja peel, lepp linna uulitsal, juured kogu juhtusid, ladvad kogu langesid Kuu ja aasta Kaa 1947 V. Niit RKM II 3, 642 (22)
33035 963 A1a20 & Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal, juured kokku juhtuvad, ladvad kokku langevad Abielupaar Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (167)
33036 963 A1a21 & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku juurivad, ladvad kokku veavad Peigmees ja pruut Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (10)
33037 963 A1a22* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, juured ühte juurduvad ja ladvad ühte langevad Peigmees ja pruut Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 904 (876)
33038 963 A1a22* Tamm Tartu raja pial, lepp linna uulitsa pial, ühte juured juurduvad, ühte ladvad langevad Paariminek Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (44)
33039 963 A1a22* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku juurduvad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (14)
33040 963 A1a22* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku juurduvad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (93)
33041 963 A1a23 & Lepp õli linna uulitsal, tamm õli Tartu raja pääl, ühte latvaje laduneved, ühte juurde nad juurdaneved Lepp on pruut, tamm peigmees, lähäved paarie Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644/5 (18)
33042 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, juured kokku jooksevad, latvad kokku langevad Peigmees ja pruut VMr 1890 J. Palm H II 11, 866 (22)
33043 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, juured ühte jooksevad ja ladvad ühte langevad Pruuti-peigmeest Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (43)
33044 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Peigmees ja pruut Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 147 (193)
33045 963 A1b* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, ühte juured jooksevad ja ühte ladvad langevad Pruut ja peigmees Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (1)
33046 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (27)
33047 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, juured kokku jooksevad, latvad kokku langevad Pruutpaar Tln 1926 M. Sengbusch E 57365
33048 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, juured kokku jooksevad, latvad kokku langevad Pruut ja peigmees Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (161)
33049 963 A1b* Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajal, juured ühte jooksevad, latvad kokku langevad Naine ja mees Nrv 1893 A. Valts E 2713 (2)
33050 963 A1b* Tamm Tartumaa rajalta, lepp linna uulitsalta, ühte ladvad langevad, ühte juured juoksevad Kuu 1964 A. Tekkel Vilbaste 1, 20
33051 963 A1c1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väravas, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielupaar Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 17 ja 53 (64)
33052 963 A1c1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väraval, juure kokku jookseve, ladva kokku langeva Sugulased Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (10)
33053 963 A1c1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väravas, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielurahva paar Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 187 (17)
33054 963 A1c1* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väravas, juured kokku juoksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 382 (21)
33055 963 A1c1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väraval, juured kokku joosevad, ladvad kokku langevad Noorpaar Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (69)
33056 963 A1c1* Lepp linna uulitsas, tamm Tartu väravas, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielupaar Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (165)
33057 963 A1c1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väraval, juured neil kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peigmees ja mõrsja Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (133)
33058 963 A1c1* Lepp linna uulitsast, tamm Tartu väravast, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruutpaar Vän 1933 M. Hansen E 82376/7 (21)
33059 963 A1c1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väravas, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Abielupaar Tln 1942 P. Alvre ERA II 302, 79 (19)
33060 963 A1c1* Lepp on linna uulitsal, tamm on Tartu väravas, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Mees ja naine – abielu Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 54/5 (48)
33061 963 A1c1* Lepp linna uulitsen, tamm Tartu värävin, nende juure jooseve ütte, nende ladva langeve Noormees ja noorik Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (16)
33062 963 A1c2* Tamm Tartu väraval, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Suguselts SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 351 (131)
33063 963 A1c2* Tamm Tartu väravas, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig Vän 1933 M. Tomberg E 82429 (1)
33064 963 A1c2* & Tamm Tartu väravas, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peimees Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 261 (69)
33065 963 A1c2* Tamm Tartu väraval, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peig ja mõrsja Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (130)
33066 963 A1c2* Tamm Tartu väraval, lepp linna uulitsal, juured kokku joosevad, ladvad kokku langevad Peigmees-pruut Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 707 (28)
33067 963 A1c2* Tamm Tartu värte all, lepp liina uulitsan, ladva kokku langõtadu, juurõ' kokku juuskunu Paarirahvas Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 129 (100)
33068 963 A1c3 & Tamm Tartu väravan, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku lasevad Abielu ja tutvus Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 545 (32)
33069 963 A1c4 & Lepp linna uulitsel, tamm Tartu väratis, juured kokku juurduvad, ladvad kokku langevad Kihelkonna rahvas SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 433 (1)
33070 963 A1d1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu mäel, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielusse heitmine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 812 (113)
33071 963 A1d1* & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu mäe pääl, ladvust kokku langeva ja juurtest kokku jooseva Pruut ja peigmees Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (95)
33072 963 A1d1* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu mää all, ühte juured juoksevad, ühte ladvad langevad VJg 1928 M. Ots KKI WS
33073 963 A1d2 & Lepp linna uulitsen, tamm Tartu mäen, juured kokku joosken, ladvad kokku lobiseve Aasta, nädal Har 1959 M. Talts EKRK I 24, 195 (1)
33074 963 A1d3+ & Tamm Tartu mäe pääl, lepp linna uulitsel, juure kokku jooseve, ladva kokku laseve Mees ja naine Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (103)
33075 963 A1d3+ Lepp linna uulitsas, tamm Tartu mäe otsas, latvad pealt koos, juurikad kasvavad alt kokku Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (29)
33076 963 A1e* & Tamm Tartu tee ääres, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Suguvõsa Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (85)
33077 963 A1e* Tamm Tartu tee ääres, lepp linna uulitsas, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Naesevõtmine Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (11)
33078 963 A1e* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu tee ääres, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 556 (106)
33079 963 A1e* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu tee ääres, juured neil kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Paar rahvast Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 223 (7)
33080 963 A1e* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu tee peal, ladvad ühte langvad, juured ühte jooksvad Mees läheb teisest vallast naist tooma Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (154)
33081 963 A1f & Lepp liina uulitsal, tamm Tarto tänäväl, juurõ' kokko juuskva', ladva' kokko langõhõs Mõr'sa ja kosilanõ Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (71)
33082 963 A1g* Lepp ommõ linna uulitsah, tamm Tarto veere pääl, juurõ kokko juuskva, ladva kokko langõhõsõ' Väiko tii suurõ tii pääle, suurõ tii liina Se 1934 N. Oinas S 82298 (15)
33083 963 A1g* & Tamm Tarto veere pääl, lepp liina uulitsah, juurõ kokko juuskva, ladva kokko langõsõ Suurtii Se 1930 V. Ruusamägi S 20992 (2)
33084 963 A1h1 Lepp linna uulitsal, tamm Tartu lae peal, ladvad kokku langevad, juured kokku jooksevad Abielu 1992 Metstak2 8 ja 9
33085 963 A1h1 & Lepp liina uulitsal, tamm Tartu lae pääl, ladva kokku langeva, juure kokku jooseva Rõn 1928 O. Loorits ERA II 34, 337 (7)
33086 963 A1h2 & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu lae pääl, juure ütte jooseve, ladva ütte laseve Peigmees ja pruut Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (84)
33087 963 A1i1 Tamm Tartu turu pääl, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielu San 1988 A. Korb RKM II 414, 96 (56)
33088 963 A1i1 Tamm Tartu turu pääl, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Puh 1931? Anonüüm 030 E 71840 (29)
33089 963 A1i1 & Tamm Tartu turu pääl, lepp liina uulitsen, juure kokku jooseva, ladva kokku langese Naesevõtmine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (184)
33090 963 A1i1 Tamm Tartu turu pääl, lepp liina uulitsõn, juurõ kokku joosõva, ladva kokku langõva Abielurahvas Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (35)
33091 963 A1i2* Tamm kasvab Tartu turu piäl, lepp linna uulitsal, juured kokko jooksevad, ladvad kokko langevad Peigmees ja pruut, pulm ja kõik Kod 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 92 (20)
33092 963 A1i2* & Tamm kasvab Tartu turu peal, lepp linna uulitsal, neil juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Peig ja pruut Kod 1955 O. Niinemägi RKM II 48, 378 (12)
33093 963 A1i3* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu turu peal, juured ühest jookseva ja ladvad ühte langevad Inimeste suguvõsa San 1983 M. Kõiva RKM II 366, 389 (2)
33094 963 A1i3* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu turu pial, juured kokku joosevad, ladvad kokku langevad Peigmiis ja pruut MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (67)
33095 963 A1i3* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu turu pääl, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Mees ja naine Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (63)
33096 963 A1i4 & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu turu pääl, juure ütte jooseva, ladva ütte laseva Peig ja pruut Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 848 (1)
33097 963 A1i5 & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu turu peal, juure kokku juurduse, ladva kokku langese Paarirahvas Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (27)
33098 963 A1j* Tamm kasvab Tartumal, lepp linna uulitsal, ühte juuret juoksevad, ühte latvat langevad Sie vist on setasi, kes paari lähvad, este juoksevad juuret ühte, saavad kokku kahegesti, pärast langevad latvat, siis on paras aig kääs paari menna 1995 EMrd V 73 (13)
33099 963 A1j* Tamm kasvab Tartumal, lepp linna uulitsal, ühte juuret juoksevad, ühte latvat langevad Sie vist on setasi, kes paari lähvad, este juoksevad juuret ühte, saavad kokku kahegesti, pärast langevad latvat, siis on paras aig kääs paari menna Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 25 (11)
33100 963 A1j* Tamm kasvap Tartumaal, lepp linna uulitsal, ühte juuret juoksevat, ühte ladvat lankevat Pruutpaar Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (8)
33101 963 A1j* & Tamm kasvas Tartumaal, lepp linna uulitsal, juured kogu jooksevad, latvad kogu langevad Abielu, mees ja naine Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
33102 963 A1k+ Tamm Tartu jõe ääres, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Paar rahvast, abielupaar Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195/7 (62)
33103 963 A1k+ Tamm Tartu linna all, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Noorpaar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (236)
33104 963 A1k+ & Tamm Tartu läve ees, lepp linna uulitsas, juured kokko juurdlevad, ladvad kokko langevad Paarirahvas Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (78)
33105 963 A1k+ Tamm kasvab Tartus ja lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad ja kokku latvad langevad Mees ja naine Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (39)
33106 963 A1k+ & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu raendikun, juure kokku jooseva, ladva kokku langeva Naesevõtmine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (56)
33107 963 A1k+ & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu tanomin, juurõ kokko jooksiva, ladva kokko langõva Pruutpaar Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1131 (16)
33108 963 A1k+ Lepp oll liina uulitsil, tamm Tartu tasatsil, juure' ütte juuskva', ladva' ütte langehuse' Mõrsja ja kosilane Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 51 (38)
33109 963 A1k+ Lepp linna uulitsal, tamm Tartu teerajal, juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Pruudid ja peigmehed Kos 1892 T. Wiedemann E 8989 (105)
33110 963 A1l* & Lepp linna liival, tamm Tartu rajal, seal juured kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Abielu Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322 (10)
33111 963 A1l* Lepp linna liival ja tamm Tartu rajal, juure kokku jooksevad ja ladvad kokku langevad Peigmees ja pruut Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (105)
33112 963 A1m* & Lepp on linnas, tamm on Tartus, juured kokko jooksevad, latvad ühte langevad Peig ja pruut VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (7)
33113 963 A1m* Lepp linnas, tamm Tartus, juured ühte jooksevad, ladvad ühte langevad Peigmees ja pruut Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (10)
33114 963 A1m* Lepp linnas, tamm Tartus, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Armastus või abielu Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 22 (21)
33115 963 A1n* Tamm Tartu raja peal, lepp linna tänaval, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peigmees Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 283 (136)
33116 963 A1n* & Lipp linna väljal, tamm Tartu raal, ühte nende juured jooksvad, ühte nende latvad langvad Pruut ja peigmees Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (1)
33117 963 A1o* & Lepp linna lagedal ja tamm Tartu tanuvil, neil juured kokko johovad ja ladvad kokko langevad Pruut ja peig Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (85)
33118 963 A1o* Lepp linna turul, tamm Tartu väraval, ühte juured jooksvad, ühte ladvad langevad Poiss ja tüdruk Ris 1938 E. Ennist ERA II 188, 527 (7)
33119 963 A1o* & Tamm Tartu tii veeren, lepp liina lepistikun, juure kokku jooskeva, ladva kokku lammese Peigmees ja mõrsja Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (95)
33120 963 A1o* Üts tamm Tartun, lepp liina uulitsen, ütte juure juuskva, ütte ladva langeva Abielurahva Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (49)
33121 963 A1p* Tamm Tarvastu mäel, lepp liina uulitsen, juurõ juuskva kokku, ladva langusõ ütte Noormees ja mõrsja Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (7)
33122 963 A1p* Tamm kasvis Tarvastu mäel, lepp linna uulitsal, juured ühte jooksevad, ladvad kokku langevad Abielu hakatus Saa 1892 H. Langholts H III 13, 512 (90)
33123 963 A1p* & Lepp liina uulitsen, tamm Tarvastu mäe pääl, juure kokku jooseva, ladva kokku langeva Naisevõtmine Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (2)
33124 963 A1q & Lepp Riia uulitsel, tamm Tartu väravel, säält me juure kokku lääve, ladva kokku langeve Nuurikut-nuurmiist Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 353 (30)
33125 963 A1r & Lepp Läänemaal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Peig ja pruut Rid 1985 M. Kempi, E. Kuum, T. Roll EKRK I 84, 503
33126 963 A1s1 & Lepp linna uulitsal, tamm Taara mäe pääl, juure kokku jookseva, ladva kokku langeva Abiellumine Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 144 (75)
33127 963 A1s2 & Tamm Taara mäel, lepp leina vainul, juured kokku jooksevad ja ladvad ühte langevad Pruut ja peigmees Plt 1895 T. Kukk H II 55, 775 (12)
33128 963 A1s3 & Lepp leinab heinamaal, tamm Taara hiie orus, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielusse minema Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (145)
33129 963 A1z & Tamm Tartu raea pääl, juured kokku juurduvad ja ladvad kokku langevad Paarisrahvas Hää 1927 S. Soosaar KKI WS
33130 963 A1t+ & Tamm Tartu mäel, lepp Riia lepikus, neil juured kokko jooksevad ja ladvad kokko langevad Pruutpaar San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 542
33131 963 A1t+ Lepp liina uulitsal, tamm Tahtra lae pääl, juure ütte jooseva, ladva ütte langeva Poiss võtab naist Puh 1888 D. Sell H I 2, 516 (1)
33132 963 A1t+ & Lepp leinu vainul, tamm Tarvastu määl, juured kokku juurivad ja ladvad kokku langevad Mees võtab naest Pil 1894 H. Keller E 10043 (41)
33133 963 A1t+ Lepp linna uulitsan, tamm Talina rajal, ladvad kokku keerlevad, juured kokku jooksevad Pruut ja peigmees TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (3)
33134 963 A1t+ & Lepp Linnamäel, tamm Tõrvandi mäel, juured ühte jooksevad, ladvad ühte langevad Pruut ja peigmees Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (10)
33135 963 A1u* & Lepp kasvis linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad, viimaks lähvad kokku Pruutpaar Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816/7 (28)
33136 963 A1u* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raja peal, ühte juure jooksevad, ühte ladvad langevad, viimaks jäävad kokku Pruut ja peigmees Kär 1890 K. Loiken E 434 (29)
33137 963 A1v & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu rae pääl, juure kokku jooseva, ladva kokku langeva, üte meele, üte keele, üte mõistliku mõlemba Pruut ja peigmees Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (30)
33138 963 A2 & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajadel, juured kokku langevad, rahvas kokku jooksevad Pulmad Pär 1888 H. Martinson H III 5, 351 (129)
33139 963 A3a & Lepp linna uulitsal, tamm Tarvastu lävel, juured kokku joosevad, oksad kokku ulatavad, ladvad kokku langevad Pruut, peidmees, pulmalised Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (48)
33140 963 A3b & Tamm Tartu tee ääres, lepp linna uulitsas, ladvad kokku langevad, oksad kokku ujuvad, juured kokku jooksevad Peidmees ja pruut Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (52)
33141 963 A3c & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu väravas, oksad kokku hoiavad, juured kokku juurduvad, ladvad kokku langevad Naesevõtmine SJn 1903 M. Evert H III 30, 517 (2)
33142 963 A4a & Lepp linna uulitsel, tamm Tartu rajal, juured kokko joosevad, ladvad kokko langevad, lehed kokko lendavad Armastus KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (16)
33143 963 A4b* Lepp linna uulitsal ja tamm Tartu väravas, juured kokku joosevad, ladvad kokku langevad ja lehed kokku lepivad Paari minema SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (48)
33144 963 A4b* & Tamm Tartu väravas, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku lasevad, lehed kokku lendavad Paariminek Trv 1896 J. Vaine E 24381 (10)
33145 963 A4c & Tamm Tartu mäe pääl, lepp liina uulitsen, juure ütte jooseva, ladva ütte laseva, lehe ütte lendäse Miis, nani, latse Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (244)
33146 963 A5 & Tamm kasvab Tartumaal ja lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad, ühte haarad hakkavad, ühte ladvad langevad Noorpaar Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (85)
33147 963 A6 & Tamm kasvab Tartumaal, lepp linna uulitsal, ühte lehed langevad, ühte juured jooksevad, ühte haarad hakkavad Abiellumine, tüdruk ei tunne poissi, poiss ei tunne ennem tüdruku Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 252 (8)
33148 963 A7* Lepp lienna uulitsäl, tamm Tarto raea peäl, ühte juured joosevad ja ühte oksad oeovad Peimees ja pruut Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (22)
33149 963 A7* & Lepp liina uulitsen, tamm Tartu raja seen, külep ossa ütte läävä, juurõ kokku joosõve Paarimineku asjus Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (23)
33150 963 A7* Lepp liina uulitsal, tamm Tartu liinan, külläp ossa ütte läävä, juure kokku jooseva Poiss ja tüdruk lähevad paari Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 463 (247)
33151 963 A7* & Tamm Tartu väravas, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, oksad ühte langevad Pruut ja peigmees Kse 1889 K. Karu H II 17, 911/2 ja 916 (45)
33152 963 A8a* Lepp linna uulitsal, tamm Tartu raea piäl, juured kokku joosevad, lehed kokku langevad Sugukond Vig 1894 J. Getreu H II 47, 207 (5)
33153 963 A8a* & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku juurduvad, lehed kokku lendavad Pruut ja peigmees Var 1888 M. Karotom H III 4, 587 (3)
33154 963 A8b & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu turu pääl, lehed ühte libisevad, juured ühte jooksevad Peigmees ja pruut Hel 1928 E. J. Kase E 61784
33155 963 A9*% Tamm Tartu turun, lepp linna uulitsan, haru ütte hanguva, juure ütte jooskva Paarirahvas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 553 (112) 438
33156 963 A9*% & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, juured kokku jooksevad, harud kokku langevad Pruut ja peigmees Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 208 (13) 438
33157 963 A9*% Lepp linna uulitsal, tamm Tarto raja pääl, juured kogu jooksevad, harud kogu ajavad Pruut ja peigmees Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (23) 438
33158 963 A10a & Tamm Tartu raie pääl, lepp liina uulitsel, ütte ladva langese, ütte ossa ojose Maamees võtt liinast naise San 1895 J. Kuldsep E 19085 (51)
33159 963 A10b* & Lepp linna liiva peal, tamm Tartu raja peal, oksad kokku ulatavad, ladvad kokku langevad Peigmees ja pruut Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (18)
33160 963 A10b* Lepp linna liival, tamm Tartu rajal, oksad kokku oskavad ja ladvad kokku langevad Tüdruk ja poiss Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (14)
33161 963 A10c* Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, neil oksad kokku hoidevad ja ladvad kokku langevad Laulatus PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 368 (1)
33162 963 A10c* & Lepp linna tee ääres, tamm Tartu raja ääres, oksad ühte hoidevad, ladvad ühte langevad Naisevõtmine Tor 1926 V. Erm E 56895 (14)
33163 963 A10d & Lepp linna uulitsal, tamm Taaralinna rajal, oksad kokku hoidvad, ladvad kokku langvad Abielupaar Rap 1889 J. Vällü H II 16, 477 (38)
33164 963 A10e & Lepp linna uulitsal, tamm Tartumaa rajala, ühte oksad hoiavada, ühte ladvad langenevad, ühte suud, ühte südamed Pruut ja peigmees HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (80)
33165 963 A11 & Tamm Tartu rajal, lepp linna uulitsal, harad kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Kosjad ehk pruutpaar Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 259 (85)
33166 963 A12a & Lepp liina uulitsan, tamm Tartu raa veeren, tüme kokku tulõva, ladva kokku lammõsõ Mõrsja, peigmiis ja saajarahvas Har 1890 J. Pähn H II 32, 197 (39)
33167 963 A12b & Tamm Tartun, lepp liina uulitsõn, tümä' kokku tümpsivä', ladva' kokku lapsiva' Kerik Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 125 (16)
33168 963 A12c & Tamm Tartu väravast, lepp liina uulitsast, latva kokku langese, tümme kokku tuginese Pruut ja peigmees Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 405 (303)
33169 963 A13 & Lepp linna uulitsal ja tamm Tartu rajal, jooned kokku joosevad ja ladvad kokku langevad Mees ja naine Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 197 (254)
33170 963 A14 & Tamm Tartu väravas, lepp linna uulitsal, oksad kokku hoidevad, lehed ühte lendavad Peigmies ja pruut 1890 M. Ostrov H II 17, 773 (15)
33171 963 A15a* & Lepp linna uulitsal ja tamm Tartu rajal, juured jooksevad kokku Pruut ja peidmees Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (54)
33172 963 A15a* Liip [sic!] oll linna uulitsen, tamm oll Tartu virrä [sic!] pääl, juure ütte jooskenese Peigmees oma pruudiga Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 437 (2)
33173 963 A15b & Lepp liina uulitsan, tamm Tartu tasatsen, juure jooksva üttekokko Abielo, mees-naine Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (33)
33174 963 A15c* Tamm kasvab Tartumaal, lepp linna uulitsal, ühte juured jooksevad Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 52
33175 963 A15c* & Tamm Tartumaal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad Suguvõsa Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 28 (26)
33176 963 A16 & Lepp linna uulitsal, tamm Tartu rajal, oksad kõik ühte ojuvad Pruut ja peigmees Tln 1891 A. F. Bernstein H II 40, 1043 (4)
33177 963 A17* Lepp liina uulitsõl, tamm Tarto tasatsõl, ütte kokko langõnõsõ, ütte kokko painusõ Naisevõtmine 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191
33178 963 A17* & Lepp liina uulitsõl, tamm Tarto tasatsõl, üttekokko langõnasõ, üttekokko painusõ Naasevõtmine Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (14)
33179 963 A17* Lepp liina uulitsõl, tamm Tartu tasatsõn, ütte kokko liginese, ütte kokko painusõ Naisevõtmine Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (57)
33180 963 A18a* & Tamm Tartu raja peal, lepp linna uulitsal Peig-pruut Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (28)
33181 963 A18a* Tamm Tartu rajalt, lepp linna uulitsalt Pal 1897 H. Karro H IV 8, 689 (3)
33182 963 A18b & Lepp linna uulitsan, tamm Tartu Toome pääl Naisevõtmine Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (8)
33183 963 A18c & Tamm tands tasatsen, lepä liina uulitsan Peigmiis ja mõrsja Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (79)
33184 963 B1a* Lipp liina uulitsal, tamm Tartu rajal, juure kokku jooseva, ladva kokku langeva Armastajapaar Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (43)
33185 963 B1a* & Lipp linna uulitsal, tamm Tartu raja pääl, juured jooksvad maha, ladvad langvad kokku Pruut ja peigmees Pöi 1938 K. Lepp ERA II 171, 706 (32)
33186 963 B1a* Tamm Tartu raal, lipp linna uulitsal, ladvad kogu langevad, juured kogu jooksevad Kis kaugelt kogu puari lähvad Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 594 (9)
33187 963 B1b* & Lipp linna uulitsal, tamm Tartu väravas, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruutpaar PJg 1939 N. Lillemäe ERA II 210, 663/4 (2)
33188 963 B1b* Tamm oli Tartu väravas, lipp oli linna uulitsal, juured kokku sulavad, ladvad kokku langevad Mees ja naine PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 673 (2)
33189 963 B1b* Lipp linna uulitsal, tamm Tartu väraval, juured kokku jooksevad, harud kokku hoiduvad, lehed kokku langevad Pruut ja peig Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 213 (12)
33190 963 B1c & Lipp liina uulitsan, tamm Tartu turu pääl, ladva kokku langeva, juure kokku jooseva Pulmad Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (57)
33191 963 B1d* & Lipp linna turul, tamm Tartu rajal, juured kokko jooksevad ja ladvad kokko langevad Pruut ja peigmees Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (30)
33192 963 B1d* Lipp linna uulitsal, tamm Tartu mäel, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Abielu Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 493 (23)
33193 963 B2* & Lipp linna uulitsal, tamm Tartu raeal, ühte juured jooksevad, ühte kohta koguvad Paarrahvas Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (25)
33194 963 B2* Tamm Tartu all, lipp linna all, juured jooksvad ja langevad ühte Abiellumine Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 78 (9)
33195 963 B3 & Tamm Tartu rajal, lipp linna uulitsal, ühte juurde nad jooksevad, ühte lauda nad langevad Abielupaar Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 189 (9)
33196 963 B4 & Lipp linna uulitsal, tamm Tartu rajal Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 94 (37)
33197 963 C1a* Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto tasatsõl, juure kokko juuksva, ladva kokko langese Noor kokkominev abielopaar Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (44)
33198 963 C1a* & Tamm Tartu tasatsen, petäi Pihkva piiri pääl, ladva kokku jooksva, juured kokku lastakse Noorpaar Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 321 ja 334 (3)
33199 963 C1b & Tamm Tartu tasatsõn, pettäi Pihkva perve pääl, ladva ütte lastasõ, juurõ ütte kasusõ Pruut ja peigmiis Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (76)
33200 963 C1c & Tamm Tartu tii pääl, petai Pihkva perve pääl, juure kokku kasusõ, ladva kokku lastasõ Noorpaar Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 174 (33)
33201 963 C1d & Tamm Tartu rae pääl, pedäjäs Peipsi piiri pääl, juure ütte juuksva, ladva ütte langenesse Peigmees ja pruut Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 272 (17)
33202 963 C2a* & Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tartu tii pääl, ossa kokku oiusõ, ladva kokku lammõsõ Peigmees ja pruut Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 210 (70)
33203 963 C2a* Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto tii pääl, ossa kokko oijusõ, ladva kokko lahkõsõ Mõr'sa kosilasõga Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15269/70 (16)
33204 963 C2a* Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto tii pääl, ossa kokko oijusõ, ladva kokko lagõhõsõ Mõr'sa kosilasõga Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (39)
33205 963 C2b* & Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto tii veereh, ossa' kokko oiusõ', ladva' kokko langõsõ' Mõrsja ja kosilanõ Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (20)
33206 963 C2b* Tamm Tarto tii veeren, petai Pihkva piiri pääl, ossa ütte uinuse, ladva ütte langõsõ Mõr'sa ja kosilase arm Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (52)
33207 963 C2c & Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto veere pääl, ossa' kokko oiusõ', ladva' kokko lammõsõ' Meheleminek Se 1956 V. Pino RKM II 51, 393 (5)
33208 963 C2d & Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto tii veereh, ossa' kokko oiusõ, ladva' kokko laiusõ, tüve' kokko tündsähäse Kosilanõ mõrsjaga Se 1929 V. Savala S 17519 (42)
33209 963 C2e & Tamm Tarto tii veereh, petäi Pihkva piiri veereh, aga ossa putusõ kokko Abiellumine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 78 (16)
33210 963 C2f & Petäi Pihkva piiri pääl, tamm Tarto veere pääl Päiv nõsõs Se 1934 F. Paloots S 86156 (13)
33211 963 D1a & Tamm Tarto turu pääl, pihlapuu Pihkva piiri pääl, juure kokko jooskenese, ladva kokko langenese Peigmees oma pruudiga Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 462 (121)
33212 963 D1b & Pihlapuu Pihkva piiril, tamm Tartu tasatsel, juure kokko juuskva, ladva kokko langese Mõr'sa ja kosilane Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (28)
33213 963 D2% & Pihlapuu Pihkvah piiri pääl, tamm Tartoh tasatsõh, ossa' saisva Saarõmaal, tüve' kokko tükise', ladva' kokko lammõs Kuningas ja sõataplus Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 264/5 (13) 963H+ 1600
33214 963 E1 & Suur kuusk Kuremäel, tamm lai Tartomaal, ühte juured jooksevad, ühte latvad langevad Pruut ja peigmees Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 9 (16)
33215 963 E1 Suur kuusk Kuremäel, tamm lai Tartumaal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig, suguvõsa 1890 E EM 146 (1384)
33216 963 E1 Suur kuusk Kuremäel, tamm lai Tartumaal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig, suguvõsa 1913 E EM2 126 (1805)
33217 963 E2 & Kuusk Kullamaal, tamm Hellamaal, ladvad langevad kokku Mees ja naine Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 59 (24)
33218 963 F1 & Kask kasvab Saksamaal, tamm kasvab meie maal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Mees võtab naese Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (1)
33219 963 F2 & Tamm oli Tartu maantee ääres, kask oli Kallu karjasmaal ja lepp oli linna uulitsal, seal need oksad ühinesid ja neil juured kokko keisid Mees ja naine – paar rahvast; ega teene tea teesest enne kedagi, ühekorraga – võtad naese, siis tead Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 94/5 (3)
33220 963 G*% Leppa kasvis linna teela, kaske Harju karjamaale, kuuske suure Kuuramaale, tamme Tarvastu mäela, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad, ühte sulavad südamed, ühte teeda mööda käivad, ühte paika seisma jäevad, ühed kui õeksed, omad kui käliksed Abielusse ehk paari minek Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 389 (1) 2523
33221 963 G*% & Leppa kasvab linna teella, kaske Harju karjamaalla, kuuski kõrge Kuuramaalla, tamme Tartumaa rajalla, ühte juured jooksenevad, ühte ladvad langenevad Naesevõtmine VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 740 (1) 2523
33222 963 H+% & Pihlapuu Pihkva piiri pääl, sarapuu Pihkva saarõ pääl, ossa' kokko oiunõsõ', ladva' kokko lammõnõsõ' Sugulasõ' tulõva' kokko Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (26) 963D2 1601
33223 963 H+% Kuusk kasvab Eestimaal, mänd kasvab Lätimaal, juured kokku juurduvad, ladvad kokku langevad Abielupaar Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 380 (30) 963D2 1601
33224 963 H+% & Saar kasvab Saksamaal, tamm kasvab Tartumaal, juure kokku jooseva, ladva kokku laseva Nuurpaar Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 127 (20) 963D2 1601
33225 963 H+% Kaks puud on kasvanud, kas hommikus, lõunas ehk põhjas, juured kokku jooksevad, ladvad kokku painduvad Abielu ja armastus As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 552 (10) 963D2 1601
33226 963 H+% Lipp linna väljal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig; suguvõsa 1890 E EM 85 (694) 963D2 1601
33227 963 H+% Lipp linna väljal, lepp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig; suguvõsa 1913 E EM2 74 (888) 963D2 1601
33228 963 H+% Lapp linna uulitsal, juured kokku jooksevad, ladvad kokku langevad Pruut ja peig; suguvõsa 1890 E EM 81 (652) 963D2 1601
33229 963 Ia & Juured ühte jooksevad ja oksad ühte langevad Pruut ja peigmees Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (66)
33230 963 Ib & Juured kokko juhavad, ladvad kokko langevad Kod 1939 A. Univere KKI WS
33231 963 Ic & Juurõ kokku juuskõva, ladva kokku lobisese, tüme kokku tümisese Saajarahvas Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (88)
33232 963 J/ & Pitk vits pihlakane, üle õue õunapunane, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peig Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (161) 1619R
33233 963 K/ & Tündä-tändä torva, punda-panda rauda, suvõl juusk suurõ vii, talvel tassa tammõ alt, juurõ ütte juuskva, ladva ütte langõhusõ Mõrsja kosilasõga Se 1930 V. Ruusamägi S 25955 (33) 2075H
33234 963 # kk | rl | Kp
33235 964 & Lebedat süü, labedat juu, rammu ei lää, kõhnas ei jää Pann Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (8)
33236 965 & Libe asi lääb kondise sisse Lusikas suhu Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 113 (30)
33237 965 # 1973B2a1
33238 966 & Libe kala ja kaks piad Viilmeister Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (56)
33239 967 & Libe luts juokseb üle silla Hüövel Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 410 (29)
33240 967 # 2409Ab
33241 968 & Liberik-laberik laudi pääl, kiverik-kõverik kirstu pääl Nõelaja uss Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (88)
33242 969 & Libises, labises, ära ei lää konagi Tanulint Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (30)
33243 969 # 647 648
33244 970 a1 & Ligatab, lagatab luuse plangi taga Keel Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 293 (1)
33245 970 a2 & Ligata-lagata luise plangi taga Keel ja hambad Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (8)
33246 970 b & Ligadi-lõgadi luise aia taga Keel Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 492 (213)
33247 970 # 1720
33248 971 & Lige mulk, kos kõva pehmess tetäs Linaligu Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 42 (5)
33249 972 & Liki liha karvanõ Kask Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 524 (83)
33250 972 Liki liha karvanõ Kasukas Se 1938 N. Lume ERA II 175, 514 (15)
33251 973 A1a & Ligu linu, pinu puid, leisik rauda Vokk Hlj 1895 M. S. H III 23, 151 (1)
33252 973 A1a Ligu linu, pinu puid, leisik rauda Vokk VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (91)
33253 973 A1a & Ligu linu, pinu puid, lõõsikas rauda Saag Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3735 (1)
33254 973 A1a Ligu linu, pinu puid, leisikas rauda Vokk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (56)
33255 973 A1a Ligu linu, pinu puid, leisikas rauda Püss Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (132)
33256 973 A1a Ligu linu, pinu puid, leisik rauda Vokk Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (7)
33257 973 A1b & Pinu puud, ligu linnu, leisik rauda Vokk Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (54)
33258 973 A1c & Pind puud, lesik rauda, ligu linu Püss Vil 1894 G. Karu H II 49, 371 (30)
33259 973 A2 & Lett linu, pinu puid, leesik rauda Saag VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (7)
33260 973 A3 & Leisik rauda, pool sülda puid Margapuu Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (113)
33261 973 A3 Leesika rauda, pool sülda puid Margapuu HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (58)
33262 973 A4 & Nael nahka, leisik rauda, pool sülda puid Vokk Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (33)
33263 973 B1a1 Ligu linu, pinu puid, riga-raga rauda Vokk Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 187 (23)
33264 973 B1a1 & Ligu linu, pinu puid, riga-raga rauda Kangaspuud Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (16)
33265 973 B1a1 Ligu linu, pinu puid, riga-raga rauda Vokk JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (59)
33266 973 B1a1 Ligu linu, pinu puid, riga-raga raudu Vokk VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 236 (30)
33267 973 B1a2 & Ligu linu, pinu puid ja riga-raga rauda Oki Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (1)
33268 973 B1a3 & Ligu linu, pinu puid, risu-rasu rauda Kangaspuud Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 732 (2)
33269 973 B1a4 & Ligu linu, pinu puid, riga-räga rauda ümber Vokk Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1052 (8)
33270 973 B1a4 Ligu linu, pinu puid, riga-raga rauda ümber Vokk HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 342/3 (12)
33271 973 B1a5 & Ligu linu, pinu puid, rigu-ragu rauda seas Okk Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (2)
33272 973 B1b* Pinu puid, ligu linu, riga-raga rauda Vokk Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (62)
33273 973 B1b* Pinu puid, ligu linu, riiga-raaga rauda Vokk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 70 (86)
33274 973 B1b* & Pinu puid, ligu linu, rigä-rägä rauda Vokk Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (14)
33275 973 B1b* Pinu puid, ligu linu, keerab riga-raga rauda Raud Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 431 (1)
33276 973 B2 & Pinu puid, pihu linu, riga-raga rauda Vokk Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
33277 973 B3 & Pinu puid, linaluid, riga-raga rauda Linahari VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (2)
33278 973 B3 Pinu puid, linuluid [sic!], riiga-raaga rauda Vokk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (20)
33279 973 B3 Pinu puid, linaluid, rigu-ragu rauda Püss Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (24)
33280 973 B4a1 Leisik linu, pinu puid, riga-raga rauda Vokk VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (55)
33281 973 B4a1 Leisik linu, pinu puid, rigi-ragi rauda Vokk VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (20)
33282 973 B4a1 Lesik linu, pinu puid, riga-raga rauda Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 185 (6)
33283 973 B4a1 & Leesik linu, pinu puid, riga-räga rauda Vokk Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (4)
33284 973 B4a1 & Lesik linu, pinu puid, rigadi-ragadi rauda Voki Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 253 (6)
33285 973 B4a2 & Pinutäis puid ja leisik linu, riga-raga rauda Vokk Vll 1995 A. Korb EFA II 3, 97 (25)
33286 973 B4b1 & Puid pinu, leisik linu, riga-rada r[a]uda Vokk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (81)
33287 973 B4b2 & Leisik linu, puupinu, riga-raga rauda Vokk Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (40)
33288 973 B4b2 Leisik linu, puupinu, riga-raga rauda Vokk Sim 1929 V. Metsamärt ES, MT 71, 18 (5)
33289 973 B4b2 Leisik linu, puupinu, riga-raga rauda Vokk Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (16)
33290 973 B4b2 Leisik linu, puupinu, riga-raga rauda Vokk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (71)
33291 973 B4b2 Leisik linu, puupinu, riga-raga rauda Linahari Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (12)
33292 973 B5 & Punt puid, ligu linu, riga-raga rauda Vokk Rak 1892 J. Lilienbach E 1677 (34)
33293 973 B6* Süld puid, leesik linu, riga-raga rauda Käsisaag 1913 E EM2 128 (1824)
33294 973 B6* & Süld puid, leisik linu, riga-raga rauda Saag Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 273 (8)
33295 973 B6* Süld puid, leisik linu, riga-raga rauda Käsisaag Hlj 1899 N. Traks E 38465 (26)
33296 973 B6* & Süld puid, leesik linu ja riga-raga rauda Voki Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (25)
33297 973 B7a & Lidu linu, pinu puid, riga-raga rauda Vokk VMr 1888 K. J. Haus H IV 1, 270 (1)
33298 973 B7b* & Lidu linu, pinu puid, riba-roba rauda Vokk Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (30)
33299 973 B8a1 & Lido linno, pido puid, rida-rada rauda Vokk Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (11)
33300 973 B8a2 & Lidu linu, pidu puid, rida-rada mööda rauda Vokk Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (19)
33301 973 B8b & Pidu puid, lidu linno, rida-rada rauda Vokk ja tema osad Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1135 (28)
33302 973 B8c & Pidu puud, lidu linu, söga-röga rauda Vokk Hel 1893 J. Pausk E 6946 (3)
33303 973 B9 & Pigu puid, ligu linu, riga-raga rauda Vokk Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (49)
33304 973 B9 Pigu puid, ligu linu, riga-raga rauda Vokk Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 271 (41)
33305 973 B10a & Ligu linu, koorem puid, riga-raga rauda Vokk Kad 1899 J. Dania E 39396 (9)
33306 973 B10b & Ligu linu, riga-räga rauda, koorem teine puid Vokk Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (8)
33307 973 B11 & Leisik linu, koorem puid, rika-raka rauda Vokk KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (97)
33308 973 B12 & Pugu puid, ligu linu, riks-raks rauda Vokk KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (20)
33309 973 B13 & Leisik linu, punter puid ja riga-räga rauda Hobune Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (39)
33310 973 B14 Pund puid, leisik linu, riga-raga rauda Vokk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 106
33311 973 B14 Pund puid, [leisik] linu, riga-räga rauda Vokki Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (43)
33312 973 B14 & Pund puid, leesik linu, riga-raga rauda Okk Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (45)
33313 973 B14 Pund puid, lesik linu, riga-räga rauda Okk, vokk Vil 1893 J. Evert E 1421 (5)
33314 973 B15 & Puud puid, ligu linu, rigadi-ragadi rauda Vokk Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 32 (5)
33315 973 B16a & Pind puid, ligu linu ja riga-raga rauda Vokk KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (71)
33316 973 B16b & Ligu linu, pind puid, riga-raga rauda Vokk TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (26)
33317 973 B17* & Pund puid, ligu linu, riga-räga rauda Vokk Vil 1894 H. Jaanson E 9187 (21)
33318 973 B17* Pund puid, ligu linu, rigadi-ragadi rauda Vokk Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (96)
33319 973 B17* & Pund puid, ligu linu, rigastik-rägastik rauda Vokk Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (10)
33320 973 B18 & Prigu puid, rigu linu, riga-raga rauda Vokk Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (6)
33321 973 B19 & Pund puid, lett linu, riga-räga rauda Vokk Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (41)
33322 973 B20a* Puut puud, leisik linu, riga-raga rauda Vokk Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (6)
33323 973 B20a* & Puuda puid, leisik linu, riga-raga rauda Vokk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (35)
33324 973 B20b & Puud puid, leisik linu, liga-laga rauda Vokk Vil 1894 G. Karu H II 49, 356 (23)
33325 973 B21 & Liblu linu, pudu puud, ribu-rabu rauda Käsisaag Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (41)
33326 973 B22 & Pilu puid, rida linnu, rida-rada rauda Vokk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (77)
33327 973 B23a1 Pinu puid, leesik linu, härjatäis nahka, riga-räga rauda Vokk 1890 E EM 122 (1115)
33328 973 B23a1 Pinu puid, leesik linu, härjatäis nahka, riga-räga rauda Vokk 1913 E EM2 107 (1473)
33329 973 B23a1 & Pinu puid, leesik linu, härjatäis nahka, riga-räga rauda Vokk MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 749 (4)
33330 973 B23a1 Pinu puid, leisik linu, härjatäis nahka, riga-räga rauda Voki Vän 1933 E. Koppel E 82381 (1)
33331 973 B23a1 Pinu puid, leisik linu, härjatäis nahka, riga-raga rauda Vokk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 120 (22)
33332 973 B23a1 Pinu puid, leisik linu, härjatäis nahka, riga-raga rauda Vokk Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 293 (11)
33333 973 B23a2 & Pinu puid ja leesik linu, härjatäis nahka ja riga-räga rauda Voki, oma pulkade, nööride, nahkkõrva ja mitmesuguse raudadega Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 27 ja 54 (113)
33334 973 B23a2 Pinu puid ja leisik linu, härjatäis nahka ja riga-raga rauda Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (33)
33335 973 B23a2 Pinu puid ja leisik linu, härjatäis nahka ja riga-räga rauda Vokk Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 376 (56)
33336 973 B23b & Pinu puid, leesik linu, riga-räga rauda, härjatäis nahka Vokk SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (50)
33337 973 B24a & Puut puid, leesik linu, rigä-rägä rauda, härjätäis nahka Okk Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (16)
33338 973 B24a Pund puud, leesikene linu, riga-raga rauda, härjatäis nahka Vokk Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (10)
33339 973 B24b & Riga-räga rauda, härjatäis nahka, leesikas linu, süld puid Vokk, oki Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 209 (120)
33340 973 B25 & Riga-raga rauda, natukene nahka, sületäis puid ja ligu linu Vokk Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 448 (86)
33341 973 B26 & Ligu linu, pinu puid, raga rauda, natukene nahka Vokk Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (45)
33342 973 B27a1 Punter puid, leisik linu, riga-räga rauda, natuke nahka Vokk 1880 Meelej. nr. 5 (1880) 159 (3)
33343 973 B27a1 Punter puud, leisik linu, riga-räga rauda, natuke nahka Vokk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (192)
33344 973 B27a1 & Pundar puid, leesik linu, rika-raka rauda, natuke nahka Vokk Nõo 1940 O. Sild ERA II 274, 565 (1)
33345 973 B27a1 Punter puid, leisik linu, riga-räga rauda, natuke nahka Vokk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (102)
33346 973 B27a1 Punter puid, leisik linu, riga-raga rauda, natuke nahka Vokk Plt 1891 K. Moks E 52812 (4)
33347 973 B27a1 Punter puid, leesik linu, riga-raga rauda, natukene nahka Vokk Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (99)
33348 973 B27a1 & Punter puid, leesik linu, rigi-rägi rauda, natukene nahka Vokk Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (79)
33349 973 B27a2 & Punder puid, lesikas linu, riga-räga rauda ja natuke nahka Voki Prn 1901 A. Gärtner E 41953 (53)
33350 973 B27b & Riga-raga rauda, punter puid, natuke nahka, leesik linu Vokk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (80)
33351 973 B27c & Riga-räga rauda, natukene nahka, pundar puid, leesik linu Hobuserangid MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 311 (15)
33352 973 C1 & Natuke nahka, natuke rauda, ligu linu ja pinu puid Voki Aud 1895 R. Niemann E 19150 (24)
33353 973 C2 & Pugu puid ja ligu linu, natukene rauda ja natukene nahka Vokk Saa 1933 J. Seeman E 85456 (12)
33354 973 C3 & Puuriit, natuke nahka, natuke rauda Vokk Hel 1928 E. J. Kase E 61784
33355 973 C4 & Natuke nahka, nael rauda, sületäis puid Okk Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 267 (29)
33356 973 C4 Natuke nahka, nael rauda, sületäis puid Vokk Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 13 (11)
33357 973 C5 & Pinu puid, natuke nahka ja nael rauda Vokk Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 80 (5)
33358 973 C6a1 Pinu puid ja peeruhalga, natuke nahka ja nael rauda Voki 1908 Tander 47
33359 973 C6a1 & Pinu puid ja piiruhalga, natuke nahka ja nael rauda Vokk Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 365 (15)
33360 973 C6a1 Pinu puid ja piiruhalga, natuke nahka ja nael rauda Vokk Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 404 (15)
33361 973 C6a1 Pinu puid ja piiruhalge, natuke nahka ja nael rauda Vokk PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 708 (3)
33362 973 C6a2 & Pirrupuud ja peeruhalga, natuke nahka, nael rauda Vokk Hel 1926 K. Puusepp E 58449
33363 973 C6b & Pinu puid, peergu, halgu, natuke nahka, naela, rauda Vokk VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 383 (45)
33364 973 C6c & Natuke nahka, nael rauda, pinu puid ja piiruhalgu Vokk Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 419 (51)
33365 973 C7a & Ligu linu, pinu puid, nael rauda, natukene nahka Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (106)
33366 973 C7a Ligu linu, pinu puid, nael rauda, natuke nahka Vokk Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 270 (31)
33367 973 C7b1 & Ligu linu, pinu puid, natuke nahka, nael rauda Voki Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (38)
33368 973 C7b2 Ligu linu ja pinu puid, natuke nahka ja nael rauda Vokk Kuu 1965 A.-M. Salström KKI 35, 464 (132)
33369 973 C7b2 & Ligu linu ja pinu puid, natuke nahka ja nael rauda Vokk Tõs 1950 H. Niit EKRK I 1, 92/3 (15)
33370 973 C8 & Pinu puid, leesik linu, nael rauda, natuke nahka ja nibu-näbu Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 189 (20)
33371 973 C9a1 & Ligu linu, pugu puid, natuke nahka, nael rauda Voki Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (6)
33372 973 C9a1 Ligu linu, pugu puid, natuke nahka, nael rauda Voki Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (36)
33373 973 C9a2 Ligu linu, pugu puid, natuke nahka ja nael rauda Püss Vig 1928 L. Johnson A 10263 (14)
33374 973 C9a2 & Ligu linu, pugu puid, natuke nahka ja nael rauda Püss Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (158)
33375 973 C9b & Ligu linu, pugu puid, nael rauda, natuke nahka Voki Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (234)
33376 973 C9c & Pugu puid, ligu linu, natuke nahka, nael rauda Voki Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (109)
33377 973 C9d1 & Natuke nahka, nael rauda, pugu puid, ligu linu Püss Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (18)
33378 973 C9d2 & Natuke nahka ja nael rauda, pugu puid ja ligu linu Oki Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (47)
33379 973 C10 & Pund puid, nagel rauda, natuke nahka Okk Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (110)
33380 973 C11a & Punter puid, raasike rauda, natuke nahka Vokk Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (24)
33381 973 C11b1 Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid Vokk 1890 E EM 108 (956)
33382 973 C11b1 Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid Vokk 1913 E EM2 96 (1274)
33383 973 C11b1 Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid 1902 Kmpm. KH 48
33384 973 C11b1 Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid Vokk 1920 Nurmik I 19
33385 973 C11b1 Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid Vokk Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 83
33386 973 C11b1 & Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid Vokk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (24)
33387 973 C11b1 Natuke nahka, raasuke rauda, puntrik puid Vokk Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 69 (1)
33388 973 C11b2 & Natuke nahka, raasuke rauda ja puntrik puid Vokk VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 739 (35)
33389 973 C11c & Natuke nahka, raasuke rauda, puntrakene puid Vokk Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 459 (10)
33390 973 C12a & Pool sülda puid, raasuke rauda ja natuke nahka Voki Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (13)
33391 973 C12b & Natuke nahka, raasuke rauda ja pool sülda puid Vokk As 1993 A. Korb RKM II 459, 59 (50)
33392 973 C12c & Raasike rauda, natuke nahka, puul sülda puid Okk Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (18)
33393 973 C13a & Pisut puud, natuke nahka, raasuke rauda Voki Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (152)
33394 973 C13b & Pesut puid, raasuke rauda, natuke nahka Voki LNg 1956–1966 E. Põld RKM II 321, 245
33395 973 C13c1 & Natuke nahka, raasuke rouda, pisut puid Voki Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (19)
33396 973 C13c2 & Natike nahka, raasike rauda, pisike pinu puid Voki Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (169)
33397 973 C14 & Natuke nahka, raasuke rauda, pinu puid ja piiruhalgu Vokk Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 201 (9)
33398 973 C15a & Pinu puid, peo linu, raasuke rauda, natuke nahka Voki Var 1938 L. Roos A 16506 (29)
33399 973 C15b & Natuke nahka, raasuke rauda, peo linu ja pinu puid Voki Var 1938 H. Verpson A 16510 (6)
33400 973 C16a & Ligu linu, pinu puid, raasuke rauda, natuke nahka Vokk Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (1)
33401 973 C16a Ligu linu, pinu puid, raasuke rauda, natuke nahka Telled LNg 1938 E. Ennist ERA II 189, 424 (73)
33402 973 C16b1 & Ligu linu, pinu puid, natuke nahka, raasike rauda Vokk Lih 1968 K. Salve KKI 48, 326 (11)
33403 973 C16b2 & Ligu linu, puupinu, natust nahka, raasukest rauda Vokk Phl 1937 E. Steinberg ERA II 147, 387 (2)
33404 973 C16c Pinu puid, ligu linu, natuke nahka, raasuke rauda Vokk 1890 E EM 122 (1116)
33405 973 C16c Pinu puid, ligu linu, natuke nahka, raasuke rauda Vokk 1913 E EM2 107, 1474
33406 973 C16c Pinu puid, ligu linu, natuke nahka ja raasuke rauda Vokk 1992 Metstak2 17 ja 19
33407 973 C16c Pinu puid, leisik linu, natuke nahka, raasuke rauda 1931 Kmpm. EL II10 95
33408 973 C16c & Pinu puid, ligu linu, natuke nahka ja raasuke rauda Vokk Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 598 (76)
33409 973 C16d1 & Natuke nahka, raasuke rauda, ligu linu ja pinu puid Vokk Plt 1917 M. Palm E 50384
33410 973 C16d2 & Natukene naharaasu, rauda, libu linu, pinu puid Vokk Noa 1926 L. Berg E 57149
33411 973 C17 & Pugu puid, ligu linu, natuke nahka, raasuke rauda Vokk Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (4)
33412 973 C18 & Pakuke puid, ligu linu, natuke nahka, raasuke rauda Voki Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (14)
33413 973 C19a1 & Natukõnõ nahka, raasukõnõ rauda, pulk puud Vokk Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129 (2)
33414 973 C19a2 & Natuke nahka, raasuke rauda, pulgake puud Vokk Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 346 (29)
33415 973 C19b & Hulgake puid, raasike rauda, natuke nahka Okk, vokk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (15)
33416 973 C19c & Natuke nahka, raasuke rauda, pihutäis pulki Vokk Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 467 (30)
33417 973 C20a & Natuke nahka, raasuke rauda, pudu-ludu puid Vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (60)
33418 973 C20b & Natuke nahka, raasike rauda, pudi-padi puid Okk Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (47)
33419 973 C21a & Natuke nahka, raasuke rauda, mudu puine puha Vokk Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (118)
33420 973 C21b & Natuke nahka, raasuke rauda, üle puune puha Vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (60)
33421 973 C22a & Pudu puid, ligu linu, natuke nahka, raasike rauda Vokk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (42)
33422 973 C22b & Lidu linu, pudu puid, natuke nahka, raasuke rauda Vokk Trv 1895 J. Sams E 18071 (25)
33423 973 C23a & Puut puid, lidu linu, natuk nahka, raasik rauda Okk või vokk Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (15)
33424 973 C23b & Puud puid, natuke nahka, raasike rauda, lidu linu Okk Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 516 (85)
33425 973 C23c1 & Raasike rauda, natuke nahka, putuke puud, litike linu Vokk Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 863 (11)
33426 973 C23c2 & Raasike rauda, natuke nahka, puuritse puud, liduke linu Okk Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 10 (8)
33427 973 C24a & Pund puud, raasuke rauda, natuke nahka Vokk Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (10)
33428 973 C24a Pund puud, raasike rauda, natuke nahka Vokk Rõu 1991 K. Sak EKRK I 92, 112 (2)
33429 973 C24a Pund puud, raasike rauda, natuke nahka Talonaiste ketrusmasin ehk vokk Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (3)
33430 973 C24a & Pund puid, raasik rauda, natuk nahka Okk Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (1)
33431 973 C24b1 Pund puud, natuke nahka, raasuke rauda Vokk Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 8 (8)
33432 973 C24b1 Pund puud, natuke nahka, raasuke rauda Vokk Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (85)
33433 973 C24b1 & Pund puud, natike nahka, raasike rauda Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (118)
33434 973 C24b2 & Pund puud, natukõnõ nahka ja raasikõnõ rauda Vokk Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 426 (23)
33435 973 C24c Natuke nahka, raasike rauda, pund puud Voki Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (57)
33436 973 C24c & Natuke nahka, raasike rauda, pund puud Vokk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (18)
33437 973 C24c Natuke nahka, raasike rauda, pund puud Vokki Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287
33438 973 C24c Natukene nahka, raasukõnõ rauda, pund puud Vokk Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 575 (6)
33439 973 C24d & Pool punda puud, natike nahka ja raasike rauda Voki Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (62)
33440 973 C24e & Punt puud, raasuke rauda, natuke nahka Vokk Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 107 (64)
33441 973 C25 & Pund puud, raasuke rauda, natuke nahka, leesik linu pääl Vokk Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (52)
33442 973 C26 & Natuke nahka, raaskõnõ rauda, puust kokko plotitu Vokk Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (148)
33443 973 C27a & Riidake puid, natuke nahka, raasuke rauda Vokk Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (67)
33444 973 C27a Riidakene puid, natukene nahka, raasukene rauda Vokk Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (33)
33445 973 C27a Riidakene puid, natukene nahka, raasukene rauda Vokk Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (324)
33446 973 C27b* Raasike rauda, natuke nahka, riidake puid Vokk Pst 1895 H. Lensin H III 20, 358 (33)
33447 973 C27b* & Raasuke rauda, natuke nahka, riit puid Vokk Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 440 (19)
33448 973 C27c & Raasukene rauda, riidakene puid, natukene nahka Vokk Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (41)
33449 973 C27d Natuke nahka, raasuke rauda, riidake puid Vokk Urv 1941–1994 L. Keerov RKM, AK 883, 21 (5)
33450 973 C27d & Natukõni nahka, raasokõni rauda, riidakõni puid Vokk Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 261 (1)
33451 973 D1 & Nibu-nabu nahka, riga-raga rauda, pikk pinu puid Vokk Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (19)
33452 973 D2a & Punter puid ja leesik linu, ribadi-rabadi rauda ja näpuga nahka Vokk ühes linakoonlaga Pst 1966 A. Seep RKM II 223, 130 (37)
33453 973 D2b & Punter puid ja leesik linu, raasuke rauda ja näpuga nahka Vokk linakoonlaga KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 630
33454 973 D2c & Punter puid ja raasuke rauda ja näputäis nahka Vokk Pst 1966 A. Seep RKM II 223, 126 (30)
33455 973 D3a & Pund puud, tõõnõ rauda, kolmas nahanuustakut Vokk Se 1934 I. Paijustik S 72136 (18)
33456 973 D3b & Riitpuu, raudpuu, riit nahanustakit Vokk Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (69)
33457 973 D3c & Nagõl noid, nagõl naid, nagõl nahanuustakit Rangid Se 1934 M. Peramets S 82358 (3)
33458 973 D3d & Nagõl puud, nagõl muud, nagõl nahanuustakit ja nagõl hiirõhilbakit Vokk Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (107)
33459 973 D4a & Pund puid ja leesik linu, riga-raga rauda ja natuke nahahilpa Vokk Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 120 (113)
33460 973 D4b & Pudu puid, lidu linu, sedu-vedu rauda, natuke nahahilpu Vokk Vil 1892 H. Pihlap E 727 (108)
33461 973 D5 & Pund puid, raasik rauda Okk Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 48 (9)
33462 973 D6a & Liud linu, pund puud, härjavidu rauda Voki Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (159)
33463 973 D6b & Lidu linu, pund puid ja tükk härjavidu rauda Vokk Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 302 (7)
33464 973 D7 & Pigu puid, ligu linu, natuke nahka, saga-raga rauda Vokk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (111)
33465 973 D8a & Pudi puud, ligu linu, sedi-vedi rauda Okk Trv 1894 A. Rull H III 20, 149 (94)
33466 973 D8b1 & Pugu puid, ligu linu, sedu-vedu rauda Okk Trv 1894 J. Sirul H III 21, 394 (1)
33467 973 D8b2 & Pudu puid, ligu linu, sedu-vedu rauda Vokk Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 1
33468 973 D8b3 & Ligo linu, pudu puud, sedu-vedu rauda Vokk Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 382 (6)
33469 973 D8c & Pugu puid, ligu linu, kedu-vedu rauda, natuke nahka Vokk Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (33)
33470 973 D8d & Pugu puid, ligu linu, kedse-vedse rauda Vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (76)
33471 973 D8e & Lidu linnu, pidu puid, sede-mede rauda Vokk Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (3)
33472 973 D9 & Pund puid, ligu linu, siirä-viirä rauda Okk (vokk) Trv 1890 A. Rull H III 16, 364 (24)
33473 973 D10 & Lidu linnu, pund puid, tsetsevere rauda, pisukese nahka Vokk Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (51)
33474 973 D11* & Lidu lina, pund puid, kerevere rauda Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
33475 973 D11* Lidu lina, pund puid, kerevere rauda Vokk 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (4)
33476 973 D11* Lidu linu, pund puid, kerevere rauda Vokk Plt 1891 J. Reinthal E 486 (42b)
33477 973 D11* & Lidu linu, pund puid, kerjevere rauda Vokk Ote 1879 J. Vuks H I 4, 724 (2)
33478 973 D11* Liidu linu, pund puid, kerevere rauda Vokk Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (30)
33479 973 D12 & Üts pund puud, kerevere rauda Vokk Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (12)
33480 973 D13a & Pidu puid, lidu linu, perkpund rauda Ader Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (192)
33481 973 D13b & Libõ linno, libõ puid, päterpunna rauda Linahari Se 1936 M. Vabarna S 121941 (94)
33482 973 D13c & Lido linno, põrkapund raudo Linahari Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (30)
33483 973 D14 & Kuda puud, lida linna, pädi-mädi rauda Vokk Se 1935 T. Uiboaed S 99946 (23)
33484 973 D15 & Pudu puid, lido linno, padavägi rauda Vokk Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 317 (211)
33485 973 D16 & Lido linno, lido puid, kats ravvakangõ Vokk Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (80)
33486 973 D17 Pund puud, nagõl rauda Vokk 1887 Meelej. nr. 36 (1887) 287 (48)
33487 973 D17 & Pund puud, nagõl rauda Vokk Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (66)
33488 973 D17 Pund puud, nagel rauda Vokk Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (50)
33489 973 D18 & Lidu lindu [sic!], pund puid, nagõl rauda Vokk Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 800 (81)
33490 973 D19 & Pinu puid, ligu linu ja nael lattrauda Voki Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (6)
33491 973 D20 & Lida linu ja pund puid Vokk Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (86)
33492 973 D21 & Süld puid, ligu linu, ühe korraga puusepa käes Saag Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (158)
33493 973 D22+ Natukene rauda, riidakene puid, raasukene nahka Vokk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (85)
33494 973 D22+ & Pisut pinu linu, puid, rigu-ragu rauda Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (20)
33495 973 D22+ & Rohkem puud, väha nahka, naela ja rauda Voki, oki Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 195 ja 199 (21)
33496 973 D22+ Prigu-pragu puud, rigu-ragu rauda, natuke nahka ja pihutäis puid Vokk Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 85
33497 973 E1a1 & Pukike puud, lukike luud, rida-rada rauda Vokk Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (6)
33498 973 E1a2 & Pukike puud, lukike luud, ribu-räbu rauda Vokk Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (42)
33499 973 E1a3 & Pulgake puud, lukike luud, ribu-räbu rauda Vokk Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (5)
33500 973 E1b1 & Lukike luud, pukike puud, riga-raga rauda Vokk Trv 1893 J. Kuusk E 771 (40)
33501 973 E1b2 & Lukike luud, pukike puud, ribu-rabu rauda Vokk Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (83)
33502 973 E2a & Lukike luud ja pukike puud ja natuke nahka ja ribu-räbu rauda Vokk Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (19)
33503 973 E2b & Pukike puud, lukike luud, natuke nahka, ribu-rabu rauda Vokk Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 73 (436)
33504 973 E2c & Puust pukike, luust lukike, riga-rägä rauda, natuke nahka Okk Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (150)
33505 973 E3 & Pukike puud, tükike luud, raasuke rauda Piip Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (1)
33506 973 E4a & Pukike puud, lukike luud, raasike rauda, natuke nahahilpu Vokk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 182 (3)
33507 973 E4a Pukike puud, lukike luud, raasike rauda, natuke nahahilpu Okk Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (91)
33508 973 E4b & Pukike puud, lukike luud, natuke nahka, raasuke rauda, kae, karune puha Vokk Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (13)
33509 973 E4c% & Raasike rauda, natuke nahka, pukike puud ja lukike luud, endal hambad suus Vokk Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (93) 717
33510 973 E5a & Pukike puud, lukike luud, raasike rauda, natuke nahka, ligu linu Vokk Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (17)
33511 973 E5b & Tükike puud, lukike luud, raasike rauda, natuke nahka, ligu linu Vokk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (171)
33512 973 E6 & Pukike puud, lukike luud, kedu-vedu rauda, natuke nahka Okk Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (31)
33513 973 E7a & Pukike puud, lukike luud, natike nahahilpu, sälk sirevere rauda Vokk Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 849/50 (9b)
33514 973 E7b & Pukike puud, lukike luud, natuke nahka, säkk särevere rauda, ligu linu Vokk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (118)
33515 973 E8a & Pugu puid, lugu luid, nael rauda, natuke nahka Vokk Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 390 (2)
33516 973 E8b & Lugu luist, pugu puist, natuke nahka, nael rauda Voki Saa 1939 M. Lensment ERA II 212, 685 ja 687 (2)
33517 973 E9 & Lugu luud, pugu puud, sedu-vedu rauda, ligu linu Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (22)
33518 973 E10 & Pugu puid, lugu luid, ridu-radu rauda, natuke nahahilpe Vokk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (128)
33519 973 E11+ Pigu puid, ligu luid, riga-räga rauda Vokk 1890 E EM 120 (1095)
33520 973 E11+ Pigu puid, ligu luid, riga-räga rauda Vokk 1913 E EM2 106 (1450)
33521 973 E11+ & Ligu luid, pinu puid, keerab rigu-ragu rauda Vokk Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (18)
33522 973 E11+ Pinu puid, leesik luid, riga-räga rauda Vokk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 107 (3)
33523 973 E11+ & Pinu puid, leisik luid, riga-raga rauapuid Vokk Plt 1891 J. Reinthal E 485 (35)
33524 973 E12 & Ludi luid, pudi puid, natukõnõ nahka, raasukõnõ rauda Vokk Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (92)
33525 973 E13 & Pütike puud, natuke nahka, lutike luud, seks serevere täis rauda Vokk Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (15)
33526 973 E14 & Rida puud, rida luud, rida-rada rauda Vokk Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (91)
33527 973 E15 & Süld puid, teine luid, riga-raga rauda, natuke nahka KJn? 1904 K. Aint H II 68, 510 (10)
33528 973 F & Nitike niiti, natuke nahka, pugu puid ja lugu luid Oki Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 748 (10)
33529 973 G1 & Pund puud, nael rauda, natuke niiti Vokk Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (10)
33530 973 G2a1* Nituke niiti, natuke nahka, pund puud, nagel rauda Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (1)
33531 973 G2a1* & Nituke niiti, natuke nahka, pund puud, nagel rauda Vokk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (371)
33532 973 G2a1* Nitiku niiti, natuke nahka, pund puud, nagel rauda Vokk Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 207 (4)
33533 973 G2a1* Natuke niiti, natuke nahka, pund puud, nael rauda Vokk Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (97)
33534 973 G2a1* & Natike niiti, natukene nahka, pund puud, nagel rauda Vokk Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (61)
33535 973 G2a1* Nibukene niiti, natukene nahka, pund puud, nagel rauda Vokk Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (1)
33536 973 G2a2* Nituke niiti, natuke nahka, pund puud ja nael rauda Vokk Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 375 (24)
33537 973 G2a2* Nitukene niiti, natukene nahka, pund puud ja nael rauda Vokk Tt 1922 R. Adamson A 47 (6)
33538 973 G2a2* Natuke niiti, natuke nahka, pund puud ja nagel rauda Vokk Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 358 (15)
33539 973 G2a2* & Nituke niiti, natuke nahka, pund puud ja nagel rauda Okk Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (9)
33540 973 G2a2* Nituke niiti, natuke nahka, pund puud ja nagel rauda Vokk Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (49)
33541 973 G2a2* Nituke niiti ja natuke nahka, pund puud, nagel rauda Okk Hls 1961 S. Lätt RKM II 107, 154 (28)
33542 973 G2a2* & Nituke niiti ja natuke nahka, pund puud ja nael rauda Vokk Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (40)
33543 973 G2b1 & Pund puud, nagõl rauda, nitukõnõ niiti, natukõnõ nahka Vokk Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (95)
33544 973 G2b2 & Pund puid, nael rauda, nituke niiti ja natuke nahka Okk, vokk Hls 1893 M. Kuum E 1375 (8)
33545 973 G2c & Pund puud, nael rauda, natuke nahka, natuke niiti Vokk Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (9)
33546 973 G3a* & Nituke niiti, natuke nahka, puud puud ja nael rauda Vokk Pst 1926 J. Kruusmann E 56809 (62)
33547 973 G3a* Netuke niiti, natuke nahka ja puut puud ja nagel rauda Vokk Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (17)
33548 973 G3b & Puud puud, nagel rauda, nituke niiti ja natuke nahka Okk Kõp 1944 S. Lätt RKM II 1, 40 (14)
33549 973 G4 & Nituke niiti, natuke rauda, pund puud Vokk Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 452 (23)
33550 973 G5 & Nituke niiti, natuke nahka, pund puud, raasike rauda Okk Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (65)
33551 973 G5 Nituke niiti, natuke nahka, pund puud, raasike rauda Okk Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 505 (5)
33552 973 G6a & Nituke niiti, natuke nahka, raasuke rauda ja pool sülda puid Oki Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 726/7 (5)
33553 973 G6b & Nituke niiti, natuke nahka, raasuke rauda, [leisik] linu, pool sülda puid Voki Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (114)
33554 973 G7 & Lidu linu, pudu puid, nituke niiti, natuke nahka, natuke rauda Vokk Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (1)
33555 973 G8 & Nituke niiti, natuke nahka, veidike rauda, putuke puud Vokk Puh 1931? Anonüüm 030 E 71838 (21)
33556 973 G9 & Natuke niiti, natuke nahka, puud puid, nael rauda, habe orgiga seljas Vokk Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 53 (29)
33557 973 H1 & Natuke niiti, natuke nahka, puud puid ja nael rasva Vokk Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 428 (108)
33558 973 H2 & Nituke niiti, natuke nahka, raasuke rasva, riidake puid Vokk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (108)
33559 973 I1a & Ligu linu, pinu puid, natuke nahka, nael rasva Vokk VNg 1892 H. Lohk H II 34, 347 (2)
33560 973 I1b & Pinu puid, ligu linu, nael rasva, leesikas rauda Vokk SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (97)
33561 973 I1c & Ligu linu, pudi puid, sibu-sabu rauda, nagil aga napilt rasva Vokk Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (11)
33562 973 I2a & Nael rasva, natukene rauda Oki Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3735 (2)
33563 973 I2b Ligu linu, pinu puid, nael rasva, natuke rauda Vokk 1905 Lasteleht nr. 5 (1905) 80 (3)
33564 973 I2b & Ligu linu, pinu puid, nael rasva, natuke rauda Vokk Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (70)
33565 973 I2c & Pugu puid, nael rauda, natuke rasva Oki Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (105)
33566 973 I2d & Ligu linu, pugu puid, nael rauda, natukene rasva Voki Pär 1902 J. J. Pulst E 43216 (14)
33567 973 I2e & Ligu linu, puupinu, nael rauda, natuke rasva Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40113 (87)
33568 973 I3 & Natuke nahka, veidike rasva, raasike rauda ja riidake puid Vokk Vln 1968 I. Elias RKM II 259, 290 (8)
33569 973 I4a & Kubu puid, ligu linu, natuke rasva, natuke nahka, natuke rauda Oki Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (8)
33570 973 I4b & Üits väikene puuriidakene, natukene rauda, natukene rasva ja natukene nahka Vokk Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (113)
33571 973 I5a & Natukene nahka, raasuke rasva, tükike puud Vokk San 1929 L. Kuusik E 64017 (70)
33572 973 I5b1 & Pinu puid, ligu linu, natukene nahka, raasukene rasva Vokk Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (72)
33573 973 I5b2 & Ligu linu, pinu puid, natukene nahka, raasukene rasva Vokk Plt 1895 T. Kukk H II 55, 745 (1)
33574 973 I5b3 & Lidu linu, pudu puid, raasuke rasva, natuke nahka Vokk Nõo 1897 A. Koger E 30004 (17)
33575 973 I5b4 & Natuke nahka, libluke linu, raasuke rasva ja kogu puud Okk Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (18)
33576 973 I5c1 & Pugu puud, natuke nahka, raasuke rasva, raasike raude Vokk Hel 1893 J. Karu E 2914 (9)
33577 973 I5c2 & Putuke puid, natuke nahka, raasuke rasva, setu-vedu rauda Vokk Trv 1936 S. Tanning KKI MS
33578 973 I5d1 & Pigu puid, ligu linu, raasike rasva, natike nahka, riga-raga rauda Voki Pil 1894 H. Keller E 10045 (47)
33579 973 I5d2 & Ligu linu, pinu puid, natuke nahka, raasuke rasva, ribu-rabu rauda Vokk (koonal, puuvärk, nahakraam, määre, raudkraam) Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (122-123)
33580 973 I5d3 & Pugu puid, ligu linu, nael rauda, natuke nahka ja raasikike rasva Oki Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (36)
33581 973 I5e1 & Riidakõnõ puid, raasukõnõ rasva, natukõnõ nahka Vokk Krl 1956 E. Hämalainen RKM II 53, 156 (9)
33582 973 I5e2 & Raasukõnõ rasva, natukõnõ nahka, riidakõnõ puid Vokk Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (60)
33583 973 I5f & Raasuke rasva, riidake puid, tükikene rauda Vokk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 558 (252)
33584 973 I5g & Riidakõne puid, raasukene rasva, natukene nahka, raudosa keskel Vokk Har 1927 E. Potsepp E 59956 (10)
33585 973 I6 & Pudo puid, lido linna, padavägi rasva Vokk Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (44)
33586 973 I6 Podo puu, lido lina, padavägi rasva Vokk, kes süü kõgõ kuutslit Se 1935 A. Kits S 100015 (26)
33587 973 I7a & Ligu linu, pinu puid, leisik rauda, teine rasva Vokk Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 224 (13)
33588 973 I7b & Ligu linu ja pinu puid, rattas rasva ja leisik rauda Vokk, kuanal pial Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (5)
33589 973 I7c & Leisik linu, pinu puid, ratas rasva Vokk Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (11)
33590 973 J & Pulgake puud, tiksuke tina, raasike rasva, natuke nahka Okk Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 27/8 (18)
33591 973 K1a* & Ligu linu, pinu puid, leesikas rauda ja nael tina Püss Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (1)
33592 973 K1a* Ligu linu, pinu puid, leisikas rauda, nael tina Püss Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (77)
33593 973 K1b & Ligu linu, pugu puid, [nael] tina, [leesikas] rauda Püss Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (79)
33594 973 K2 & Natukene nahka, nael rauda, tükk tina, ligu linu, puupinu Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 250 (143)
33595 973 K3 & Natuke nahka, raasike rasva, lidu linu ja siatina Vokk Hel 1925 E. Päss E 56010 (65)
33596 973 L & Süld puid, nael tina, tort takku, riiga-raaga rauda Püss VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 73 (108)
33597 973 M & Pinu puid, riga-räga rauda, raasike rasva, tombike takku Vokk Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (80)
33598 973 N1 & Pund puid, nael rauda, tort takku Okk Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (36)
33599 973 N2 Tort takku, pinu puid, riga-raga rauda Püss Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357 (1)
33600 973 N2 & Tort takku, pinu puid, riga-raga rauda Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (23)
33601 973 N3a & Pinu puid, tork takku, riga-raga rauda Vokk Ksi 1889 H. Paap H III 8, 100 (14)
33602 973 N3b Ligu linu, pinu puid, tort takku, riga-raga rauda Laev Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 506 (9)
33603 973 N3b & Ligu linu, pinu puid, tort takku, riga-raga rauda Laev HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 809 (3)
33604 973 N3c & Pinu puid, riga-räga rauda, tort takku ja nahka nibinal-nabinal Vokk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (64)
33605 973 N4 & Süld puid, teine takku, kolmas riga-raga rauda Vokk Sim 1892 T. Franzdorf E 1511 (3)
33606 973 O & Süld puid, leisik takku, tükk tribu-trabu traati Vokk Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 110 (35)
33607 973 O Süld puid, lesik takku, tükk tribu-trabu traati Vokk Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 203 (3)
33608 973 P1 & Pinu puid, leisik linu, ribu-rabu rauda, tribu-trabu traati Vokk Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (27)
33609 973 P2a & Puupinu, ligu linu, tribu-trabu traati Vokk Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (5)
33610 973 P2b & Ligu linu, pinu puid, prigu-pragu traati Vokk Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (88)
33611 973 P2c & Ligu linu, pinu puid, rigu-ragu rauda, trigu-tragu traati Vokk Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (97)
33612 973 Q1 & Pinu puid, ligu linu, tribu-trabu traati, ribu-rabu rauda Peasugemise hari MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (16)
33613 973 Q2a & Tõrs tõrva, ratas rasva, tribu-trabu traati Hari MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (3)
33614 973 Q2b & Tõru tõrva, ratas rasva, ligu linu, pinu puid, tribu-trabu traadiga ja ribu-rabu rauda Vokk MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (71)
33615 973 R1a & Pinu puid, ligu linu, tõrs tõrva ja ratas rasva Päähari Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 7 (2)
33616 973 R1b & Tõrs tõrva, ratas rasva, ligu linu, pinu puid Peahari VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 538 (2)
33617 973 R1c & Tõrretäis tõrva, rattatäis rasva, leotäis linu, pinutäis puid Harjustest hari Lai 1926 H. Nigul E 57616
33618 973 R1d & Tõrs tõrva, ratas rasva, ligu linu, pinu puid, koorem kiva Peahari Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (156)
33619 973 R1e & Täis tõrva, ratas rasva, leisik linu, pinu puid Peahari Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (262)
33620 973 R1f & Tõrs tõrva, ratas rasva, lett linu, pinu puid Peahari Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (198)
33621 973 R2 & Lido linnu, lido puid, tünn tõrva, pärgapund rasva Vokk, kõige kraami ja rasvatopsiga Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 810 (27)
33622 973 Sa1 & Ligu linu, pinu puid, tünder tõrva, riga-raga rauda Laev Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (38)
33623 973 Sa2 & Ligu linu, pinu puid, lesik rauda ja tünder tõrva Vokk Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (1)
33624 973 Sa3 & Hunder-tunder tõrva, pigi-vigi rauda, pergapund linnu Ketra[mine] Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (17)
33625 973 Sb1 & Ligu linu, pinu puida, tõrs tõrva, härg nahka Saabas Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (80)
33626 973 Sb2 & Tõrs tõrva, ligu linu, pinu puid, härg nahka Saapad Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 277 (10)
33627 973 Sc & Härg nahka, hammas tõrva, rida-rada rauda Vokk Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (4)
33628 973 Sd & Ligu linu, pinu puid ja sälitus tõrva Silguvõrk Vig 1889 M. Liedenberg E, A 17 (9)
33629 973 Š1 & Vaat vaske, tünder tõrva Vokk TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (27)
33630 973 Š2 & Lingu [sic!] linu, pinu puid, riga-raga rauda, vaat vaske, tünn tõrva Vokk Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (160)
33631 973 Z1 Pidu puud, pidu luud, härjavedu vaske 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
33632 973 Z1 & Pidu puud, pidu luud, härjavedu vaske Lauluraamat Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (145)
33633 973 Z2 & Ligu linu, puupinu, nael rauda, natuke vaske Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (88)
33634 973 Z3 & Tükk rauda, natukene vaske, puntar puid Vokk Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408/9 (50)
33635 973 Z4 & Puust ja luust, jõhvist ja vasest Piip Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (160)
33636 973 Ž1 & Ligu linu, pinu puid, raasuke rauda, tükk terast, natuke nahka Voki PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 495 (1)
33637 973 Ž2 & Pund puid, laud linu, tükk terast, natuke nahahilpu Vokk Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (76)
33638 973 T+ Ligu linu, tünder tina, vakk vaske, leesikas rauda, pundar puid Püss laengis Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (144)
33639 973 T+ Punter puid, lesik linu, sibake paela, natuke nahka Vokk Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (6)
33640 973 T+ & Puut puud, rauda nagõl, kapla kats sülda Vokk Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 54 (64)
33641 973 T+ & Sületäis sasi, pundar puid, riga-räga rauda, natuke nahka Vokk Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (99)
33642 973 T+ & Natuke nahka, raasuke rauda, veereke villu, tükike takku Vokk Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 445 (61)
33643 973 T+ & Vihk linu, pinu puid, säletis tõrva ja tikuga tuld Suga Muh 1939 J. Arike KKI WS
33644 973 T+ Pukike puud, lukike luud, natuke nahka, raasike rauda, tiksuke tina, tükike tööd Vokk Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (7)
33645 973 U1/ & Pihu linu, pinu puid, riga-raga rauda, triga-traga traati, istub kui emand, sõidab kui saks Vokk Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 114 (13) 416H1
33646 973 U2/ & Lugu luid, pugu puid, nael rauda, pund rasva, istub kui emand, sõidab kui saks, tallatud kui lits Voki Saa 1895 J. Avikson E 18037 (5) 416H2
33647 973 V1a/ & Mõista ära mõllerile, kipu-kõpu kõllerile, alt u nahka nirra-narra, pealt u paika pirra-parra, natuke rauda, natuke nahka, natuke paela, riidake puid Vokk Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 764 1364N1a
33648 973 V1b/ & Mõista ära mõlle-rille, kipu-kapu kolle-rille, alt oli nahka nirra-narra, pealt oli paika pirra-parra, natuke nahka, raasuke rauda, riidake puid Vokk Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (28) 1364N1b
33649 973 V1c/ & Mõista ära mõlle-rulle, kippu-kõppu kõlle-rulle, päält oli paika pirra-parra, alt oli nahka nirra-narra, raasuke rauda, riidake puid Okk Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (148) 1364N1c
33650 973 V2/ & Pund puid, ligu linu, riga-raga rauda ja peritsepaelad peal Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (58) 1364N2
33651 973 V3/ & All lirin-larin, pääl pirin-parin, pund puud, raasuke rauda, natuke nahka Vokk Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (21) 1364N3
33652 973 W/ & Sõku tõllu-rõllu, päält pirila-parila, kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, natuke nahka, raasuke rauda, padrik puid Vokk Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 283 (1) 717S 1364O
33653 973 W/ Sõku tõllu-rõllu, päält pirila-parila, kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, nahka, raasuke rauda, terve padrik puid Vokk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 437 (6) 717S 1364O
33654 973 Õ/ & Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, natuke nahka ja puntar puid Vokk Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 79 717Z
33655 973 Ä1/ & Pund puud, raasike rauda, nahkised nibunabunid Vokk Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (67) 1765I1
33656 973 Ä2/ & Puust pukutimed, luust lukutimid, nahk nip-nalii, natuke nahka, nael rauda Voki Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (24) 1765I2
33657 973 Ö/ & Pinu puid, leisik linu, riga-raga rauda ja mehemurdjad sees Püss Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (46) 1295U
33658 973 Ü/ & Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas, rigadi-ragadi rauda, rebasenahk perse pääl Hobune, ader ja kündja Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (50) 566Ö 1843E
33659 973 X1/ & Suu pikk, soonõ pikä, aro pikä, aaso pikä, esi pikk, perse pikk, riba-raba raudoga Härmavõrk Räp 1891 S. Keerd H II 32, 928 (1) 2008J1
33660 973 X2/ & Riba-raba rauda, esi pikk, hand pikk, suud pite soonõ pikä, haro pikä, aja pikä Härmävõrk Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (80) 2008J2
33661 973 Y/ & Pukike puud, raasuke rauda rigi-rägi, kui ta töötab, siis ta sööb, seisab, siis magab Vokk Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 546/7 (38) 894D
33662 973 # 1594 1702 1765 1769 1839
33663 974 & Liha all, liha pääl, verev pinkene siseh Inemese kiil suuh Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (42)
33664 975 A1a1 Liha all, luu peal 1957 Janno-Salun III 217
33665 975 A1a1 Liha all, luu peal 1960 Praakli V 70 (14)
33666 975 A1a1 Liha all, luu peal 1964 Praakli III 35
33667 975 A1a1 Liha all, luu peal 1971 Maanso-Praakli 18
33668 975 A1a1 Liha all, luu peal 1986 Maanso EkHv III/II6 44
33669 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Hlj 1899 N. Traks E 38634 (1)
33670 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (15)
33671 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (26)
33672 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 870 (28)
33673 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Tür 1888 M. Tults H II 13, 578 (100)
33674 975 A1a1 Liha all, luu peal Pähkel Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 569 (17)
33675 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 168 (6)
33676 975 A1a1 Liha all, luu peal Pähel Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (29)
33677 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 280 (12)
33678 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (109)
33679 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (38)
33680 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (8)
33681 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk, sõrmeküüs KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (7)
33682 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (15)
33683 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (63)
33684 975 A1a1 & Liha all, luu peal Vähk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (90)
33685 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 450 (120)
33686 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Lai 1897 H. Asper H III 28, 538 (231)
33687 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Lai 1904 J. Ermann E 44371 (87)
33688 975 A1a1 Liha all, luu peal Vähk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (41)
33689 975 A1a1 & Leha all, luu peal Pähkäl Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (7)
33690 975 A1a1 Liha all, luu pial Vähk Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 56 (94)
33691 975 A1a1 Liha all, luu pial Vähä Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (33)
33692 975 A1a1 Liha all, luu pial Vähk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (91)
33693 975 A1a1 Liha all, luu piäl Vähk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (121)
33694 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (23)
33695 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (72)
33696 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (105)
33697 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (12)
33698 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (68)
33699 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 701 (67)
33700 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (26)
33701 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (50)
33702 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (16)
33703 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (21)
33704 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi, pähkel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (121)
33705 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (86)
33706 975 A1a1 Liha all, luu pääl Küünal Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (84)
33707 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 153 (18)
33708 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (106)
33709 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Pst 1895 J. Reevits H I 7, 473 (43)
33710 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (45)
33711 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Vil 1895 H. Niggol H III 25, 346 (10)
33712 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk KJn 1870 J. Tiedemann E 146 (152)
33713 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (62)
33714 975 A1a1 Liha all, luu pääl Lina Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 100 (598)
33715 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (56)
33716 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (35)
33717 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (71)
33718 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (10)
33719 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (35)
33720 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähi Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (38)
33721 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 307 ja 332 (4)
33722 975 A1a1 & Liha all, luu pääl Pähkmä Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (5)
33723 975 A1a1 Liha all, luu pääl Vähk Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (75)
33724 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk 1955 ÜÕÕ 114 (9)
33725 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk 1960 Kuut VI (1960) 117 (22)
33726 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (12)
33727 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (30)
33728 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (106)
33729 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähi Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 539 (144)
33730 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk Vän 1890 J. Tammann H II 20, 692 (134)
33731 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 238 (68)
33732 975 A1a2 & Liha all ja luu peal Pähkel Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (22)
33733 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (206)
33734 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk Plt 1891 J. Reinthal E 485 (26)
33735 975 A1a2 Liha all ja luu peal Vähk Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (16)
33736 975 A1a2 Liha all ja luu pial Vähk Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 376 (222)
33737 975 A1a2 Liha all ja luu pial Vähk KJn 1938 J. Raidla RKM, Raidla 367
33738 975 A1a2 Liha all ja luu piäl Vähk 1965 EMrd II 369
33739 975 A1a2 & Liha all ja luu piäl Vähk KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8 (47)
33740 975 A1a2 Liha all ja luu pääl Vähi Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (37)
33741 975 A1a2 Liha all ja luu pääl Vähi Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (60)
33742 975 A1b & Liha on all ja luu pial Vähk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (825)
33743 975 A2a1 Luu peal, liha all Vähk Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (37)
33744 975 A2a1 & Luu peal, liha all Vähk KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (94)
33745 975 A2a1 Luu peal, liha all Vähk Pal 1897 H. Karro H IV 8, 353 (167)
33746 975 A2a1 Luu peal, liha all Vähk Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (83)
33747 975 A2a1 Luu pääl, liha all Kanep 1890 E EM 86 (709)
33748 975 A2a1 Luu pääl, liha all Kanep 1913 E EM2 75 (906)
33749 975 A2a1 Luu pääl, liha all Küünal Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (84)
33750 975 A2a1 Luu pääl, liha all Vähk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (48)
33751 975 A2a1 & Luu pääl, liha all Kanep Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (8)
33752 975 A2a1 Luu pääl, liha all Vähk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 498 (3)
33753 975 A2a1 Luu pääl, liha all Vähk Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (39)
33754 975 A2a2 & Luu pääl ja liha all Sõrmeküined Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (112)
33755 975 A2b & Luu on peal, aga liha all Kanamuna Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (67)
33756 975 A3 Liha all, kont peal Vähk Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 43 (93)
33757 975 A3 & Liha all, kont peal Lina HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (15)
33758 975 A4 & Liha all, koor pääl Vähk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (96)
33759 975 A5 & Liha all, hame pääl Lina Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (16)
33760 975 B1 & Liha peal luu Vähk Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (188)
33761 975 B2 & Liha luude all Vähk Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 168 (7)
33762 975 C & Liha luu sees TMr 1992 K. Pae RKM, KP 30, 761 (2)
33763 975 D1 & Liha sees ja luu peal Vähk Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (23)
33764 975 D2 & Luu pääl, liha sisen Vähk Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (20)
33765 975 E* & Liha sisen, luu vällän Vähk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (98)
33766 975 E* Liha sees, luud vällas Vähk MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (86)
33767 975 E* Luu väljas, liha sees Vähk 1976 Randmäe-Sprenk II 106 (5)
33768 975 F & Liha sees ja luu väljapool Pähkel Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
33769 975 G1a & Liha seespool, luu väljaspool Vähk Kos 1930 S. Veske E 64970 (148a)
33770 975 G1b & Sisenpuul liha, vällänpuul luu Vähi Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (65)
33771 975 G2a Luu väljaspool, liha seespool Vähk 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (9)
33772 975 G2a Luu väljaspool, liha seespool Vähk 1968 SSTT 171
33773 975 G2a Luu väljaspool, liha seespool Vähk 1979 Metstak 18 ja 34 (179)
33774 975 G2a Luu väljaspool, liha seespool Vähk 1992 Metstak2 52
33775 975 G2a Luu väljaspool, liha seespool 1986 Laagus-Õunapuu 168
33776 975 G2a Luu väljaspool, liha seespool 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (3)
33777 975 G2a & Luu väljapool, liha seespool Vähi HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (68)
33778 975 G2b & Kellel om luu välänpuul ja liha sisenpuul Vähk Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (29)
33779 975 G3 & Liha seespool, kondid väljaspool Vähk Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (8)
33780 975 G4* Kont väljaspool, liha seespool Vähi Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (5)
33781 975 G4* & Kont väljapool ja liha seespool Vähk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (24)
33782 975 Ha & Liha seestpidi, kont väljaspidi Vähe Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (67)
33783 975 Hb & Mis loomadel on kondid väljaspidi ja liha seespidi Vähedel Tt 1869 C. Körber Körber VRMK 49 (19)
33784 975 I1a Liha all, luu peal, ise elav loomakene Vähk 1892 Tõn. LPr 12
33785 975 I1a & Liha all, luu peal, ise elav loomake Vähk Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (83)
33786 975 I1a Liha all, luu peal, ise elav loomake Vähk Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (11)
33787 975 I1a Liha all, luu pääl, ise elav loomake Vähi Vil 1895 J. Täht E 16077 (1)
33788 975 I1a Liha all, luu pääl, ise elav loomake Vähk SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 139 (61)
33789 975 I1a Liha all, luu pääl, esi elläv loomakene Vähk Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (2)
33790 975 I1a Liha all, luu pääl, esi elläv loomakõnõ Vähk Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (92)
33791 975 I1b & Liha all, luu pääl, esi om aga eluloomakene Vähi Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (76)
33792 975 I2 & Luu pääl, liha all, esi elläv loomake Vähk Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (123)
33793 975 I3 & Liha all, nahk pääl, ise elav loomake Vähk Vil 1896 H. Maaten E 25975 (30)
33794 975 J & Liha all ja luu pääl ja ise veike mehike Pähkel Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (92)
33795 975 K1* & Olen imeline mees, luud mul pääl ja liha sees, eluase ikka vees, ütle, kes ma olen Vähk Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 9 ja 52 (28)
33796 975 K1* Olen imeline miis, luud mul pääl ja liha siis, eluase ikki viis Vähk Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 540 (70)
33797 975 K1* Olen imeline mees, luu mul pääl ja liha sees, eluase ikka vees Vähk Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (26)
33798 975 K1* Kes on imeline mees, luud tal pääl ja liha sees, elab ise vees 1888 Ilmjärv Uus EBDr (1888) 41 (8)
33799 975 K1* & Mina imeline mees, luu mul pääl ja liha sees, eluase on mul vees, ütle, kes ma olen Vähk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 137 (13)
33800 975 K1* & Luu mul pääl, liha mul all, ika ase viin, mõista, mis miis Vähk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (49)
33801 975 K1* Imelik mees, isi elab vees, liha all ja luu peal Vähk Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (14)
33802 975 K2* & Olen imeline mees, luud mul pääl ja liha sees Vähk 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 24 ja 25 (1871) 142 ja 148 (2)
33803 975 K2* Olen imeline mees, luud mul peal ja liha sees Vähk 1882 ER Kal. (1882) 108 (23)
33804 975 K2* Olen imeline mees, luud mul pääl ja liha sees 1883 Kruus 40 (1)
33805 975 K2* Olen imeline mees, luu mul peal ja liha sees Vähk 1910 Mickwitz Kal. (1910) lk-ta
33806 975 K2* Õlen imeline mies, luu mul pääl ja liha sies Vähk Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 182 (34)
33807 975 K2* Olen imelik mees, luu mul pääl, liha sees Vähk Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (19)
33808 975 K2* & Oh sa imeline mees, luu tal pääl ja liha sees Vähk Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (70)
33809 975 K3 & Luu mul pääl ja liha sees Pähklas Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 887 (35)
33810 975 K4a & Luu pääl ja liha sees, eluase ikka vees Vähk Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (85)
33811 975 K4b & Luu peal, liha all, ise elab vees Vähk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (37)
33812 975 K4c & Liha all ja luu pääl ja eluase vee sees Vähk Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (37)
33813 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must ja keedetud verev (Das Fleisch unten, der Knochen oben, lebend schwarz, gekocht roth) Der Krebs 1876 Wied. 274 1814I*
33814 975 L*/ & Liha all, luu pääl, elusalt must ja keedetud verev Vähi Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (30) 1814I*
33815 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1890 E EM 82 (658) 1814I*
33816 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1913 E EM2 72 (845) 1814I*
33817 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1914 E MM 11 ja 44 (133) 1814I*
33818 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1920 E MM2 11 ja 47 (135) 1814I*
33819 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1994 E MM3 8 ja 38 (135) 1814I*
33820 975 L*/ Liha all, luu pääl, elusalt must, surnult punane 1927 Ainelo III 65 1814I*
33821 975 L*/ Liha all, luu peal, elusalt must, surnult punane Vähk 1929 Jürisson 208 (6) 1814I*
33822 975 L*/ Liha all, luu pääl, elusalt must, surnult punane Vähk 1939 Nugis 290 ja 313 (123) 1814I*
33823 975 L*/ Liha all ja luu peal, elavalt must ja keedetas punane Vähk Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (11) 1814I*
33824 975 M/ & Kiisnas, kaasnas, kivinas keldres, tühenas tündres, liha all, luu peal Vähk SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 75/6 (17) 784O
33825 975 N/ & Alt karvane, päält karvane, keskelt ellav loomakene, Jummal hoia mulgukest Silm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (16) 584F
33826 976 a1 & Liha ees ja hing sees, kaapsusupp ja limbid sees, limpidel on augud sees, aukudel on pulgad ees Äke Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (29)
33827 976 a2 & Liha on ees ja hing on sees, kapsasupil limbid sees, limpidel on augud sees, aukudel on pulgad ees Mees äestab põllul ja hobune on äkke ees ja äkkepakkudel on augud sees ja aukudel on pulgad ees ja limbid on vist siis pakud Tln 1899 J. Keller E 38880
33828 976 b1 & Kapsaleem ja klimbid sees, klimpidel on augud sees, aukudel on prillid ees Äke Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (21)
33829 976 b2 & Kapsasupp ja klimbid sies, klimpidel olid augud sies ja aukudel olid prillid ees Äke Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (20)
33830 976 # ll
33831 977 & Liha iin, liha taga, puu ja raud kesken Ader, miis, hobune Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (45)
33832 978 a & Liha liha vastu, karva karva vastu, kui tahat, saat jälle Uni Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 130 (3)
33833 978 b & Liha ühineb lihaga, karvad karvadega, enämp saat, seda enämp tahat Uni Trt 1931 P. Ariste ERA II 31, 565 (1)
33834 978 # 1533A2a2 2581 2582
33835 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Lootsikumees Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (101)
33836 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (49)
33837 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Lootsikuga sõitmine Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (23)
33838 979 Aa1 & Liha liuas, leem vardas Mees lootsikus Vil 1895 H. Niggol H III 25, 348 (21)
33839 979 Aa1 Leha liuas, leem vardas Piip Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (115)
33840 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Inimene lootsikus Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
33841 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Inimesed TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (11)
33842 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Mees lootsikus Pal 1888 M. Saar H II 27, 558 (69)
33843 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Inimene lootsikus, vesi aeru küljes Vil 1889 J. Sihver H II 26, 161 (6)
33844 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Vee peal sõudja Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (44)
33845 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Inimene lootsikas KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (18)
33846 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Lotsikas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (105)
33847 979 Aa1 Leha liuas, leem vardas Mees paadis, mõla vees Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 343 (54)
33848 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Lotsikaga sõitja jõe pääl Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (18)
33849 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Mees lootsikus, mõla Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (38)
33850 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (94)
33851 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (50)
33852 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Lootsik vee peal Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (76)
33853 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Pst 1890 J. Leppik E 431 (25)
33854 979 Aa1 & Liha liuas, leem vardas Tuli ja suits Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (22)
33855 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Mees lootsikuga vee peal VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (100)
33856 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (32)
33857 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Vil 1892 H. Pihlap E 724 (3)
33858 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Künaga sõidetakse Vil 1895 J. Täht E 16077 (9)
33859 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip – tubak piibus, pigi varres Trv 1894 J. Kala E 14272 (25)
33860 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Inimesed paadiga vee peal Trm 1897 E. Soodla E 29869 (3)
33861 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Inimene lootsikus, mõla vees Plt 1899 M. Luu E 38345c (21)
33862 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Sa? 1932 E. Rossner E 81993 (30)
33863 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Mees sõidab lootsikus: tema on siis see liha ja vesi on leem ja aerudega tema sõuab, siis on leem vardas Lai 1940 P. Tammepuu ERA II 274, 409 (11)
33864 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 125 (719)
33865 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (34)
33866 979 Aa1 Liha liuas, liim vardas Miis lootsikas ja mõla otsapidi vees KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (120)
33867 979 Aa1 Liha liuas, liim vardas Lootsikuga sõitmine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (38)
33868 979 Aa1 & Liha liuas, liim vardas Inime künas, udil vees Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (92)
33869 979 Aa1 Liha liuas, liim vardas Piip KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (5)
33870 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Tuli, suits Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (4)
33871 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Mees lootsikus ja mõla vee sees Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 344/5 (20)
33872 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Piip Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 81 (5)
33873 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Jõe piäl sõedetasse lootsikaga KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (22)
33874 979 Aa1 Liha liuas, leem vardas Sõit paadiga Äks 1933 P. Lukk E 83272 (3)
33875 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Lootsikus Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (67)
33876 979 Aa1 & Liha liudas, leem vardas Lootsik, mõla SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (35)
33877 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Lootsikuga sõitma Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (1)
33878 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Mees lootsikuga järve peal SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (38)
33879 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Sõudja lootsikuga vee peal Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (191)
33880 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Mees lootsikuga vee peal SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (85)
33881 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Mees lootsikus SJn 1889 T. Kuresson H III 7, 416 (7)
33882 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Mees lootsikus SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (10)
33883 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Mees lootsikus SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (37)
33884 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Inimesed laevas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (86)
33885 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Inimene lootsikuga veel Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (12)
33886 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Inime lootsikus Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (74)
33887 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Sõudja venes Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (1)
33888 979 Aa1 Liha liudes, leem vardas Lootsikuga sõudmine Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (56)
33889 979 Aa1 Liha liudes, leem vardas Mees sõuab lootsikus Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (27)
33890 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Kalad lotsikus, mõlad vees SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (80)
33891 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Lootsikuga sõitjad SJn 1892 H. Karell E 1607 (16)
33892 979 Aa1 Liha liudas, leem vardas Inimene lootsikus Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 399 (35)
33893 979 Aa1 Liha liudas, liim vardas Lootsikuga sõitmine Vln 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (68)
33894 979 Aa1 Liha liudas, liim vardas Lootsikuga sõitmine Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (68)
33895 979 Aa1 Lihä liudas, leem vardas Inime lootsikus Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (23)
33896 979 Aa1 Liha liudes, leem vardas Mees lootsikus Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (1)
33897 979 Aa1 Liha liudes, leem vardes Mees lootsikus Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (21)
33898 979 Aa1 Liha liudes, leem vardes Mees lootsikus, vesi mõla küljes Tor 1888 J. Volmerson H I 2, 707 (6)
33899 979 Aa1 Liha livvah, liim vardah Mees lootsikus Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (51)
33900 979 Aa1 Liha livvan, liim varren Piip Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F.65, M. 60: 35, l. 233 (58)
33901 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (49)
33902 979 Aa1 & Liha liuan, leem vardan Piip Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (81)
33903 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (17)
33904 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (35)
33905 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (5)
33906 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Trv 1894 A. Rull H III 20, 139 (28)
33907 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (102)
33908 979 Aa1 Liha liuan, liim vardan Piip Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (5)
33909 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piibu suitsetamine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (8)
33910 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Piip Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (27)
33911 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Paadiga sõidetakse Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
33912 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Suits Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 431 (70)
33913 979 Aa1 Liha liuan, liim vardan Tuli ahjun, suits korstnan Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (62)
33914 979 Aa1 Liha liuan, liim vardan Piip Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (28)
33915 979 Aa1 Liha liuan, liim vardan Piip Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (58)
33916 979 Aa1 Liha liuan, liim vardan Söe ahjun ja suits Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (1)
33917 979 Aa1 & Liha liuan, leem vardan Piip, lootsik Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (47)
33918 979 Aa1 Liha liuan, leem vardan Suits Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (25)
33919 979 Aa1 Liha livvan, leem vardas Piip ja suits, lõng pooli pääl Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 523 (98)
33920 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Tuli ja puu ahjon, sau korsnan Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (8)
33921 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Mees lootsikun TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (9)
33922 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Inimene lootsikun, mõla veen Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (19)
33923 979 Aa1 Leha livvan, leem vardan Loots[ikuga] sõit Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (16)
33924 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Piip Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (71)
33925 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Piip Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (4)
33926 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Piip Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 824 (127)
33927 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Lootsikuga sõitm[ine] Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (27)
33928 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Vennega kävvas jõe pääl Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (65)
33929 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Lootsikuga sõitmine Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (4)
33930 979 Aa1 Liha livvan, leem vardan Tubak, piip ja suits Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (62)
33931 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Piip Trv 1894 J. Sirul H III 21, 434 (20)
33932 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Miis lootsikun, vesi mõlan Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (66)
33933 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Piip Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 558 (254)
33934 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Lootsikuga sõitmine Ote 1895 E. Palm E 20130 (35)
33935 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Piipu suitsetakse Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (8)
33936 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Piip Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (25)
33937 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Piip Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (6)
33938 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Piip Rõn 1888 H. Urb H II 30, 750 (46)
33939 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Vennega sõidetas vii pääl Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (88)
33940 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Iked Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (5)
33941 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Inimene lootsikus Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (112)
33942 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Küünal Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (136)
33943 979 Aa1 & Liha livvan, liim vardan Silm ikken Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (48)
33944 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Tuli palab Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (11)
33945 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Sõit lootsikuga Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (29)
33946 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Vennega sõidetas Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (7)
33947 979 Aa1 Liha livvan, liim vardan Pliita all tuli, suits läheb korstnast üles Puh 1988 K. Peebo RKM II 413, 49 (9)
33948 979 Aa1 Leha livvan, liim vardan Piip Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (44)
33949 979 Aa1 Liha livvahn, liim vardan Piip Rõu 1896 A. Perli H II 60, 217 (101)
33950 979 Aa1 Liha livvahn, liim vardahn Lootsiku sisehn kala Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (87)
33951 979 Aa2 Liha liuan, liim varda otsas Paadiga sõudmine Plv 1890 J. Tamm E 491 (85)
33952 979 Aa2 Lihane livvan, leem varda otsan Inemine mõlaga sõud lootsikun Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (39)
33953 979 Aa2 Liha livvah, leem varda otsan Lootsik ja rahvas seen Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 463 (126)
33954 979 Aa2 Liha liuah, liim varda otsan Lootsiguga sõidõtas Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (74)
33955 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Lootsik sõidab Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 51 (29)
33956 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Inemine lootsikoh Se 1931 N. Sõrmus S 33785 (18)
33957 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Lootsik, mõla' Se 1932 N. Sõrmus S 41506 (3)
33958 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Lootsk Se 1929–1930 E. Põllula S 17891 (32)
33959 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Inemise lootsikoh, mõla' viih Se 1929 I. Sonts S 124438 (58)
33960 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Inemise' lootsikuh ja mõlloga sõvvõtas Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648/9 (89)
33961 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Rahvas lootsikuh, vesi mõla otsah Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (77)
33962 979 Aa2 & Liha livvah, liim varda otsah Inemese lootsikoh Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (24)
33963 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Lootsik Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (72)
33964 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Loodsigoga mindäs, inemise' loodskoh, tuu om liha, mõla' omma jäl varda' Se 1949 V. Pino RKM II 30, 210 (779)
33965 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Inemise lootskoh Se 1930 A. Nurmetu S 20413 (36)
33966 979 Aa2 Liha livvah, liim varda otsah Lootsik Se 1932 A. Nurmetu S 49053 (52)
33967 979 Aa3 Liha liudas ja leem vardas Mees lootsikus ja mõla vee sees Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 17 ja 53 (66)
33968 979 Aa3 Liha liuas ja liim vardas Miis lootsikas ja jõe piäl 1965 EMrd II 369
33969 979 Aa3 Liha liuas ja leem vardas Inimesed lootsikus vee peal Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (56)
33970 979 Aa3 Liha liuas ja liim vardas Miis lootsikas ja jõe piäl KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (35)
33971 979 Aa3 Liha liuas ja leem vardas Lootsikus inimesed ja aerud vees Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (104)
33972 979 Aa3 Liha liuas ja leem vardas Mees lootsikus Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (8)
33973 979 Aa3 Liha liuas ja leem vardas Piip Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (59)
33974 979 Aa3 Liha liuas ja liim vardas Miis venes ja mõla vees Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (1)
33975 979 Aa3 Liha liuas ja liim vardas Venega sõitmine KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 323 (37)
33976 979 Aa3 & Liha liudes ja leem vardas Sõudja lootsikus Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (87)
33977 979 Aa3 Liha livvan ja leem vardan Lootsikega sõidetas Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (20)
33978 979 Aa3 Liha liuan ja liim vardan Piip Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (23)
33979 979 Aa3 Liha liuas ja liim vardas Mees sõedab lootsikus KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 427 (54)
33980 979 Aa4 & Liha livvan ja liim varda otsan Miis sõit lootskuga Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (37)
33981 979 Aa4 Liha livvah ja liim varda otsah Rahvas lootsikoh ja mõla viih Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (53)
33982 979 Aa5 Liha livvah, a liim varda otsah Rahvas loodsikoh, a mõllo otsah vesi Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (111)
33983 979 Aa5 Liha livvah, a liim varda otsah Inemise' lootskuh Se 1929 A. Gehrke S 17306 (25)
33984 979 Aa5 & Liha livvah, a liim varda otsah Inemine lootskuh, mõla otsah vesi Se 1929 A. Gehrke S 17148 (19)
33985 979 Aa6 & Liha om livvan, leem om vardan Vene Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (19)
33986 979 Ab Liim vardan, liha livvan Lootsikuga sõitmine Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 793 (19)
33987 979 Ab & Leem vardas, liha liuas Lootsik KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (222)
33988 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas (Das Fleisch in der Schüssel, die Suppe am Spiesse) Ein Boot Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
33989 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Inimene lootsikus, venes, paadis 1890 E EM 83 (674)
33990 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Inimene lootsikus, venes, paadis 1913 E EM2 73 (862)
33991 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Inimene lootsikus 1914 E MM 11 ja 44 (136)
33992 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Inimene lootsikus 1920 E MM2 11 ja 47 (138)
33993 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Inimene lootsikus 1994 E MM3 9 ja 38 (138)
33994 979 Ba1 Liha vaanas, leem vardas Mees lootsikus, mõla vees Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (153)
33995 979 Ba1 Liha vaanas, leem vardas Mees lootsikus Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (100)
33996 979 Ba1 Liha vaanas, leem vardas Lootsikuga sõitmine Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 231 (18)
33997 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Inimesed paatis sõuavad mõlaga Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 496 (15)
33998 979 Ba1 & Liha vaagnas, leem vardas Mees lootsikuga vee peal MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 751 (15)
33999 979 Ba1 Liha vaagnas, leem vardas Mees paadis, aer vees Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (32)
34000 979 Ba1 Liha vaagnan, liim vardan Inemine lootskun Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (5)