Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 4001 — 5000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
4001 155 D Hall utt, auk seljas Käsikivi 1913 E EM2 33 (155)
4002 155 D & Hall utt, auk seljän Javekivid Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (11)
4003 155 D Hall utt, auk seljas Käsikivi Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 120 (25)
4004 155 D Hall utte, auk seljän Käsikivi Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (25)
4005 155 D Hall utt, auk seljal Javekivi Kod 1923 A. Poolakese A 2143 (8)
4006 155 E & Haljas kult, mulk sälä siseh Veskikivi Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (5)
4007 155 F* & Hall hunt, auk seljas Javekivi Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (17)
4008 155 F* Hall hunt, auk seljän Käsikivi Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (23)
4009 155 F* Hall hunt, auk seljan Veskekivi Krk 1890 J. Kivisäk E 408 (11)
4010 155 F* Hall hunt ja auk sellan Käsikivi Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 303 (160)
4011 155 G1a1/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb, küljest si[tu]b Käsikivi 1890 E EM 34 (107) 1938L1a1
4012 155 G1a1/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb, küljest si[tu]b Käsikivi 1913 E EM2 32 (128) 1938L1a1
4013 155 G1a1/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb, küljest situb Veskikivi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (21) 1938L1a1
4014 155 G1a1/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb, küljest situb Käsikivid MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (2) 1938L1a1
4015 155 G1a1/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb, küllest situb Veskikivi Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (8) 1938L1a1
4016 155 G1a1/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb, küljest situb Jahvekivi Mus 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 974-975 1938L1a1
4017 155 G1a1/ Hall härg, auk sellas, sellast sööb, küllest situb Veskekivi SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (34-35) 1938L1a1
4018 155 G1a1/ Hall härg, auk selgas, seljast sööb, küljest situb Veskekivi Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (67-68) 1938L1a1
4019 155 G1a1/ & Hall härg, auk sel'las, sel'last süüb, küllest situb Käsikivi Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (10) 1938L1a1
4020 155 G1a1/ Hall härg, auk sellas, sällast süüb, küllest sittub Tuulik, kivipool, jahu eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (6) 1938L1a1
4021 155 G1a1/ Hall härg, auk sällas, sällast süü, küllest sittus Veskikivi San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (11) 1938L1a1
4022 155 G1a2/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb ja küljest situb (Ein grauer Ochs, ein Loch im Rücken, am Rücken frisst er, an der Seite sch... er) Die Handmühle Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 262/3 1938L1a2
4023 155 G1a2/ & Hall härg, auk selgas, seljast sööb ja küljest situb Veskikivi Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (46) 1938L1a2
4024 155 G1a2/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb ja küljest situb Veskikivi Trm 1926 L. Berg E 57151 1938L1a2
4025 155 G1a2/ Hall härg, auk seljas, seljast sööb ja küljest situb Käsikivi Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (29-30) 1938L1a2
4026 155 G1a3/ Hall härg ja auk seljas, seljast sööb ja küljest s[itu]b Käsikivi Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (3) 1938L1a3
4027 155 G1a3/ Hall härg ja auk sellas, sellast süüb ja küllest s[itub] Javekivid MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 400 (6) 1938L1a3
4028 155 G1a3/ & Hall härg ja auk seilas, seilast sööb ja küllest situb Ankur Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (17) 1938L1a3
4029 155 G1a4/ & Hall härg, auk sellä sihen, selläst söö ja küllest situs Veskekivi Trv 1894 J. Sikk H II 49, 111 ja 115 (5) 1938L1a4
4030 155 G1b/ & Hall härg möirgab nurkas, auk seljas, seljast sööb ning küljest situb Käsikivid, jahvekivid Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (10) 1938L1b
4031 155 G1c+/ & Hall härg, auk seljas, seljast süüb ja küljest aab välja Vesiveski MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (45) 1938L1c+
4032 155 G1c+/ Seljast sööb, küllest sittub, hall härg, auk seljas Veskikivi Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (41) 1938L1c+
4033 155 G1c+/ Hall härg, auk sella pääl, sellast sööb, aga suust annab välla Vaat Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (20) 1938L1c+
4034 155 G1c+/ & Kiri härg nurkas, ouk selgas, seljast sööb ja küljest situb Jahvekivi Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (6) 1938L1c+
4035 155 G2*/ Hall lammas, auk seljas, seljast sööb, küljest situb Veskikivi Vai 1889 H. Masing H II 7, 88 (188) 1938L2*
4036 155 G2*/ Hall lammas, auk seljas, selläst süöb, küllest situb Olleasti, -vaat, veskikivi Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1291 (55-56) 1938L2*
4037 155 G2*/ & Hall lammas, auk seljas, seljast sööb ja küljest sittub Veskikivi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (56) 1938L2*
4038 155 G2*/ Hall lammas, auk seljas, seljast sööb ja küljest si[tu]b Veskikivi Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 438 (27-28) 1938L2*
4039 155 G2*/ Hall lammas, auk seilgas, seiljast söeb ja küljest sittub Veskikivi Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (7-8) 1938L2*
4040 155 G3/ & Hall utt ja auk seljän, seljäs süüb ja küljes situb Käsikivi Kod 1932 A. Tamm ES, MT 88, 40 1938L3
4041 155 H*/ & Hall härg, auk seljas, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veskikivi Pal 1889 J. Varik H II 27, 641 (3) 156Ö*
4042 155 H*/ Hall härg, auk seljas, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (117) 156Ö*
4043 155 H*/ Hall härg, keskel auk, võttis sauna sarvile ja kehelkonna kukile JJn 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (70) 156Ö*
4044 155 # 154
4045 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veski Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (27)
4046 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 335 (21)
4047 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 340 (36)
4048 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuulveski Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (37)
4049 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveske Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (1)
4050 156 A1a1 & Hall härg, hangus sarved Kirik Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 536 (125)
4051 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veski Han 1936 L. Uusküla ERA II 139, 70 (22)
4052 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veske Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (17)
4053 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veski Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (8)
4054 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Potiork Noa 1926 L. Berg E 57147
4055 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veske Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 260 (60)
4056 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (23)
4057 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 111 (35)
4058 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 460 (6)
4059 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veske Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (6)
4060 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veske Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (3)
4061 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veske Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 418 (41)
4062 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuliveske Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 199 (9)
4063 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (4)
4064 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuulik PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 708 (4)
4065 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (1)
4066 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veske Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (15)
4067 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veski Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (27)
4068 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (10)
4069 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuulik Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 367 (73)
4070 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Tuuleveski Trt 1927 K. Pormeister E 59841 (234)
4071 156 A1a1 Hall härg, hangus sarved Veski Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (21)
4072 156 A1a1 & Hall härg, hangis sarved Tuuleveske Mih 1894 A. Kappak H III 18, 805 (12)
4073 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Vokk Tln 1892 K. Puusemann E 1672 (14)
4074 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuulik Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 108 (54)
4075 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuuleveski Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (42)
4076 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Veski Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (79)
4077 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Veski Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (13)
4078 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuuleveske Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (36)
4079 156 A1a2 & Hall härg ja hangus sarved Veski Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (12)
4080 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Pukkveski Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 223 (2)
4081 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Veski Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 619 (5d)
4082 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuulik Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (94)
4083 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tulease Hii 1928 M. Meiusi ERA II 9, 284 (4)
4084 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuuleveski Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 270 (40)
4085 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuuleveske Aud 1964 R. Praakli RKM II 176, 105 (28)
4086 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Veske Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (21)
4087 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Veske Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (18)
4088 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Veske PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (23)
4089 156 A1a2 Hall härg ja hangus sarved Tuuleveski Tor 1933 A. Jantson E 82505 (8)
4090 156 A1a2 Hall härg ja hangos sarved Tuulik LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 766 (45)
4091 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Veske Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 210 (33)
4092 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveski Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (7)
4093 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Veske Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (58)
4094 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveski Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 97 (40)
4095 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveski Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78p. (1)
4096 156 A1b1 & Hall härg, hangud sarved Tuuleveske SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (79)
4097 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveske Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (27)
4098 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveske Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40146 (64)
4099 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveski Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 80 (12)
4100 156 A1b1 Hall härg, hangud sarved Tuuleveske Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (4)
4101 156 A1b1 & Hall härg, hango sarve Tuuleveski Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 447 (54)
4102 156 A1b2 & Hall härg ja hangud sarved Veski KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 370 (4)
4103 156 A1c & Hall härg, hanged sarved Tuuliveske Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (2)
4104 156 A1d & Hall härg ja hangjad sarved Tuuleveski Vig 1889 M. Liedenberg E, A 13 (1)
4105 156 A1e & Hall härg ja harkis sarved Tuuleveski Mar 1931 A. Iisberg E 74570 (48)
4106 156 A1e Hall härg ja harkis sarved Tuuleveski LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (11)
4107 156 A1f Hall härg ja ahtrad sarved Tuuleveski Rid 1939 R. Merilo ERA II 228, 389 (4)
4108 156 A1f & Hall härg ja ahtrad sarved Tuuleveski Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (2)
4109 156 A1g & Hall härg, hakkajad sarved Adra Amb 1889 J. Ney H II 14, 167 (6)
4110 156 A1h & Hall härg, hangud sarveks VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 300 (5)
4111 156 A2 & Hall härg ja hangus sarved, keerleb keikse kehaga Pukkveski Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (25)
4112 156 A3a & Hall härg ja hangus sarved, keel käib üle kihelkonna Tuuleveski Mih 1920 A. Leppik E 50905 (106)
4113 156 A3b & Hall härg, hangud sarved, kutsub kõik kihelkonna kokku Tuuleveske Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (6)
4114 156 A3b Hall härg, hangjad sarved, kutsub kõik kihelkonna kokku Tuuleveski 1890 E EM 34 (109)
4115 156 A3b Hall härg, hangjad sarved, kutsub kõik kihelkonna kokku Tuuleveski 1913 E EM2 32 (130)
4116 156 A3b Hall härg, hangjad sarved, kutsub kihelkonna kokku Tuuleveski 1939 Nugis 285 ja 312 (22)
4117 156 A3b Hall härg, hangjad sarved, kutsub terve kihelkonna kokku Tuuleveski 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (9)
4118 156 A3c & Hall härg, hangus sarved, kaevab kõik kihelkonna ringi Veski Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (48)
4119 156 A3c Hall härg, hangus sarved, kaevab kõik kihelkonna laiali Tuuleveski 1890 E EM 34 (110)
4120 156 A3c Hall härg, hangus sarved, kaevab kõik kihelkonna laiali Tuuleveski 1913 E EM2 32 (131)
4121 156 A3d & Hall härg, pahurpidi sarved, pöörab kihelkonna segamini Tuuleveski Rid 1961 R. Säinas KKI 27, 414 (21)
4122 156 A3e & Hall härg, hangus sarved, pöörab kihelkonna ümber Tuul Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25555 (84)
4123 156 A3e Hall härg, hangud sarved, pöörab kihelkonna ümbre Tuulõveski Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (33)
4124 156 A3f & Hall härg, hangu sarve, käänd kik kihelkonna ümbre Tuulekivi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (210)
4125 156 A3g & Hall härg, hangud sarved, kerib ümber kihelkonna Pukktuulik Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (10)
4126 156 A3h1 & Hall härg, hangus sarved, keerab ümber kihelkonna Veski Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (66)
4127 156 A3h1 Hall härg, hangus sarved, keerab ümmer kihelkonna Veski Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (147)
4128 156 A3h2 Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 52 (32)
4129 156 A3h2 Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Pukkveski Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 23/4 (29)
4130 156 A3h2 Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (93)
4131 156 A3h2 Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski, haspel VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (13)
4132 156 A3h2 Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Veski Jõh 1935 Anonüüm 049 ERA II 118, 400 (121)
4133 156 A3h2 & Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 230 (54)
4134 156 A3h2 Hall härg, hangus sarved, kiirab kihelkonna ümmer Tuuleveski Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 2 (7)
4135 156 A3h3 & Hall härg ja hangus sarved, kierab ümmer kihelkonna Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 136 (17)
4136 156 A3h3 Hall härg ja hangus sarved, keerab ümber kihelkonna Tuuleveski Rei 1967 E. Küttim KKI KS
4137 156 A3h4 & Hall härg ja hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 158 (42)
4138 156 A3h5 Hall härg, hangud sarvõ', keeräp ümbre kihelkonna Tuuleveski Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 51 (4)
4139 156 A3h5 Hall härg, hangud sarved, keerab ümber kihelkonna Tuulik vai tuulveski Räp 1959 H. Rebane EKRK I 22, 74 (8)
4140 156 A3h5 & Hall härg, hangu sarve, keeräb ümbre kehelkonna Veske Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 141 (3)
4141 156 A3h6 & Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Rak 1905 K. Holm H II 74, 307 (17)
4142 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (6)
4143 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (1)
4144 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536 (110)
4145 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 438 (26)
4146 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveske Hls 1923 A. Laarson A 1709 (13)
4147 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 420 (8)
4148 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keeras kihelkonna ümber Veski Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 875 (67)
4149 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Tuuleveski Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 131 (97)
4150 156 A3h6 Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna ümber Hel 1891 J. Lammas E 421 (110)
4151 156 A3h7 & Hall härg, hangud sarved, kierab kihelkonna ringi Tuuleveski Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
4152 156 A3h8 & Hall härg, hangus sarved, keerleb ümber kihelkonna Tuuleveski Rid 1961 T. Piiper KKI 27, 416 (42)
4153 156 A3h9 & Hall härg, hangud sarved, keerleb kihelkonna ümber Veski Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (292)
4154 156 A3h10 & Hall härg ja hangjad sarved, keerab ümber kihelkonna Veski Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (18)
4155 156 A3h11 & Hall härg, harkis sarved, kierab kihelkonna ümber Tuuleveski Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 112 (47)
4156 156 A3h12 & Hall härg, ahtrad sarved, ise keerleb ümber kihelkonna Tuuleveski Mar 1937 A. Hiiemägi ERA II 137, 440 (6)
4157 156 A3h13 & Hall härg ja ahtrad sarved, keerab kihelkonna ümber Veski Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 222 (3)
4158 156 A3h14 & Hall härg, ankursarved, keerab ümber kihelkonna Tuuleveski MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 355 (34)
4159 156 A3h15 & Hall härg ammub, keerab sarved kihelkonna ümber Tuuleveski Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 77
4160 156 A3i1 & Hall härg, hangud sarved, keerab kihelkonna keskel Veski Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 641 (102)
4161 156 A3i2 & Hall härg, hangud sarved, keerleb kihelkonna keskel Tuuleveski Urv 1963 L. Lust RKM II 173, 54 (6)
4162 156 A3j* & Hall härg, hangus sarved, keerab kihelkonna kukile Tuuleveske Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (13)
4163 156 A3j* & Hall härg ja hangus sarved, keerab kihelkonna kukile Tuuleveski Lih 1968 K. Salve KKI 48, 74 (31-34)
4164 156 A3j* Hall härg ja hangus sarved, keerab terve kihelkonna kukile Veski Han 1968 L. Briedis RKM II 253, 109 (25)
4165 156 A3k1* & Hall härg, hangus sarved, võtab kihelkonna kukile Veski Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (2)
4166 156 A3k1* Hall härg, hangus sarved, võtab kihelkonna kukile Veske Han 1877–1917 J. Lambert SKS, Eisen 141 (1)
4167 156 A3k1* Hall härg, hangus sarved, võtab kihelkonna kukile Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (77)
4168 156 A3k1* Hall härg, hangus sarved, võtab kihelkonna kukile Tuuleveski Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 608 (20)
4169 156 A3k1* & Hall härg ja hangus sarved, võtab kihelkonna kukile Tuulik JJn 1923 P. Havik EKnSe 39 (5)
4170 156 A3k2 & Hall härg, hangus sarved, võtab kõik kihelkonna kukile Veski Han 1946 L. Truuvert RKM II 5, 133 (2)
4171 156 A3k3 & Hall härg, hangud sarved, võtab kihelkonna kukile Tuuleveski VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (41)
4172 156 A4a1 & Hall härg, hangud sarved, keerab ümber kihelkonna, haarab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 55 (28)
4173 156 A4a2 & Hall härg ja hangus sarved, keerab kihelkonna ümber, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (4)
4174 156 A4b & Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, keerab kihelkonna kummuli Ahjuhark JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 352 (5)
4175 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (23)
4176 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile 1948 Pioneer nr. 3 (1948) lk-ta (2)
4177 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 13 (4)
4178 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 592 (360)
4179 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (106)
4180 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 201 (118)
4181 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (35)
4182 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (81)
4183 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (44)
4184 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski HJn 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 231 (19)
4185 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Tln 1887 J. Eichwaldt H, R 4, 49 (1)
4186 156 A5a1 & Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 190 (1)
4187 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 102 (20)
4188 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 285 (34)
4189 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Heinahang Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (6)
4190 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (13)
4191 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 440 (1)
4192 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (11)
4193 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 337 (5)
4194 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (11)
4195 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 390 (3)
4196 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 119 (7)
4197 156 A5a1 Hall härg, hangus sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Veske Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (2)
4198 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (161)
4199 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 501 (8)
4200 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 489 (113)
4201 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (104)
4202 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Trt 1930 E. Raag E 71290 (2)
4203 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1957 M. Kivilo RKM II 84, 231 (2)
4204 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (37)
4205 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 125 (56)
4206 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 127 (70)
4207 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 129 (82)
4208 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 139 (145)
4209 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tln 1926 M. Sengbusch E 57362
4210 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 261 (66)
4211 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 346 (23)
4212 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Veske Trv 1892 J. Kill H III 14, 225 (2)
4213 156 A5a1 & Hall härg, hangus sarved, võtab sanna sarvilõ, kihelkonna kukilõ Kirik Har 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 199
4214 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 16 (60)
4215 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, vottab sauna sarvile, kihelkonna kukkile Tuuleveski Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (8)
4216 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvedele, kihelkonna kukile Tuuleveski Lüg 1971–1972 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 293, 156 (4)
4217 156 A5a1 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvedele, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (32)
4218 156 A5a2 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuliveski Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (105)
4219 156 A5a2 & Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (87)
4220 156 A5a2 Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 692 (57)
4221 156 A5a2 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 94 (35)
4222 156 A5a2 Hall härg, hangus sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Juu? 1891 M. Antje H III 3, 328 (5)
4223 156 A5a3 Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (16)
4224 156 A5a3 & Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (14)
4225 156 A5a3 Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Har 1937 H. Mesikäpp ERA II 132, 479 (10)
4226 156 A5a3 Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (126)
4227 156 A5a4 Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (22)
4228 156 A5a4 & Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Hollandi veski Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355 (46)
4229 156 A5a4 Hall härg ja hangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Hps 1923 V. Lao E 53568 (4)
4230 156 A5a5* Hall härg, hangus sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Veski HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (46)
4231 156 A5a5* Hall härg, hangus sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveski Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (9)
4232 156 A5a5* Hall härg, hangus sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveske Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (29)
4233 156 A5a5* & Hall härg, hangus sarvad, võtab saanad sarvile, kihelkonnad kukile Veski Amb 1889 J. Ney H II 14, 167 (4)
4234 156 A5a5* Hall härg, hangus sarved, võtab saanad sarvile, kehelkonnad kukile Sild Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 552 (12)
4235 156 A5a5* & Hall härg ja hangus sarved, võtab saunad sarvile ja kehelkonna kukile Tuuleveski Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (9)
4236 156 A5a5* Hall härg ja hangus sarved, võtab saunad sarvile ja kihelkonnad kukile Tuuleveski JJn 1965 R. Praakli RKM II 212, 725 (7)
4237 156 A5a6 & Hall härg ja hangus sarved, ta võtab kõik saunad sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 554 (83)
4238 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik 1934 Loorits VrP 26 (53)
4239 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (53)
4240 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski 1935 Huvit. V Lisa 18 (78)
4241 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik 1949 Pioneer nr. 8 ja 9 (1949) lk-ta (3)
4242 156 A5a7 & Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (9)
4243 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (34)
4244 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 529 (28)
4245 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (30)
4246 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (4)
4247 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (15)
4248 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 146 (189)
4249 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 189 (21)
4250 156 A5a7 Hall härg, hangus sarved, võttis saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
4251 156 A5a8 Hall härg, hangus sarved, võttis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Saa 1933 J. Seeman E 85457 (23)
4252 156 A5a8 & Hall härg, hangus sarved, võttis saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (830)
4253 156 A5a8 Hall härg, hangus sarved, võttis saana sarvile ja kihelkonna kukile Veski Juu 1947 M. Must KKI WS
4254 156 A5a9 & Hall härg ja hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 924 (6)
4255 156 A5a9 Hall härg ja hangus sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 59 (9)
4256 156 A5a10 & Hall härg ja hangus sarved, võttis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Kei 1888 J. Vinter H III 3, 345 (43)
4257 156 A5a11 & Hall härg, hangus sarved, võttis saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveski Juu 1888 J. Oras H III 3, 488 (23)
4258 156 A5a12 & Hall härg ja hangus sarved, võtab kihelkonna kukile, saana sarvile Kerik Mär 1937 L. Uustalu ERA II 147, 479 (15)
4259 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (43)
4260 156 A5b1 & Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski; sitasõnn Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (31)
4261 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (3)
4262 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (13)
4263 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Koe 1927 A. Jürgen E 61380 (20)
4264 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tür 1935 H. Sakkeus A 14676 (1)
4265 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (51)
4266 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (47)
4267 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 134 (51)
4268 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (84)
4269 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 165 (6)
4270 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1889 J. Jung H II 22, 343 (5)
4271 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (10)
4272 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (8)
4273 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (8)
4274 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 237 (59)
4275 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 247 (11)
4276 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (56)
4277 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (71)
4278 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (20)
4279 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1894 H. Keller E 9631 (10)
4280 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1895 H. Keller E 18362 (8)
4281 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tähed ja kuu Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (120)
4282 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Lai 1904 J. Ermann E 44366 (28)
4283 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1895 E. Palm E 20129 (9)
4284 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pal 1897 H. Karro H IV 8, 342 (79)
4285 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Talunaiste haspeldamine Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (11)
4286 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (8)
4287 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (54)
4288 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski SJn 1889 T. Köstner H II 26, 401 (225)
4289 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuulik SJn 1979 J. Joandi KKI KS
4290 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Veske KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (4)
4291 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (5)
4292 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (64)
4293 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Veske Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (48)
4294 156 A5b1 Hall härg, hangud sarved, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuliveski Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (60)
4295 156 A5b1 Hall härg, hangut sarve, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukilõ Tuuleveski Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (17)
4296 156 A5b1 & Hall härg, hangu sarve, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 192 (160)
4297 156 A5b1 Hall härg, hangu sarve, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (37)
4298 156 A5b1 Hall härg, hangu sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 800 (66)
4299 156 A5b2 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveske Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (8)
4300 156 A5b2 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 568 (28)
4301 156 A5b2 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 341 ja 367 (48)
4302 156 A5b2 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Kirik Äks 1933 P. Lukk E 83272 (9)
4303 156 A5b2 & Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (48)
4304 156 A5b2 & Hall härg, hangu sarve, võtt sanna sarvile ja kihelkonna kukile Tuulekivi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (176)
4305 156 A5b3 Hall härg ja hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik, veski Trt 1914 A. Mälson E 48996 (c)
4306 156 A5b3 & Hall härg ja hangud sarved, võtab sauna sarvil, kihelkonna kukile Veski Lai 1895 V. Ervart E 18382 (2)
4307 156 A5b4 & Hall härg ja hangud sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (2)
4308 156 A5b4 Hall härg ja hangud sarved, võtab saana sarvile ja kihelkunna kukile Tuuliveski KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (43)
4309 156 A5b5* Hall härg, hangud sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveski Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 3 ja 51 (1)
4310 156 A5b5* Hall härg, hangjad sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveski 1890 E EM 34 (111)
4311 156 A5b5* Hall härg, hangjad sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveski 1913 E EM2 32 (132)
4312 156 A5b5* & Hall härg, hangud sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Veski JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (4)
4313 156 A5b5* Hall härg, hangud sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuulik Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (60)
4314 156 A5b5* Hall härg, hangud sarved, võttab saunad sarvile, kihelkonnad kukkile Veski Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (27)
4315 156 A5b5* Hall härg, hangud sarved, võtab sannad sarville, kihelkonnad kukiella Veske Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (6)
4316 156 A5b5* & Hall härg, hangud sarved, võtab saunad sarvile ja kihelkonnad kukile Tuuleveski Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (19)
4317 156 A5b6 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarve otsa, kihelkonna kukile Tuuleveske Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 512 (26)
4318 156 A5b6 & Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarve otsa, kihelkonna kukile Tuuleveske SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (9)
4319 156 A5b7 & Hall härg, hangud sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 327 (24)
4320 156 A5b8 & Hall härg ja hangud sarved, võtab saana sel'lale, kihelkonna kukile Veske KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 453 (55)
4321 156 A5b9 & Hall härg, hangud sarved, võtab kihelkonna kukile, sauna sarvile Veske tuulega As 1896 J. Keller H III 26, 650 (125)
4322 156 A5c & Hall härg ja hangjad sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (4)
4323 156 A5d1 Hall härg, hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Suits Mus 1949 A. Kikerist KKI 10, 337 (19)
4324 156 A5d1 Hall härg, hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Udu Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 169 (22)
4325 156 A5d1 & Hall härg, hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Aud 1918–1940 M. Pommer ERA II 59, 465 (8)
4326 156 A5d1 Hall härg, hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Saa 1963 T. Eimre EKRK I 46, 240 (11)
4327 156 A5d1 Hall härg, hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 452 (8)
4328 156 A5d2 & Hall härg, hangus sarved, tõstab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski KJn 1971 P. Kippar KKI 51, 23 (7)
4329 156 A5d3 & Hall härg ja hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 412 (10c)
4330 156 A5d3 Hall härg ja hangus sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 165 (1)
4331 156 A5d4 & Hall härg, hangus sarved, tõstab saana sarvile ja kihelkonnad kukile Tuuleveski Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 5 (13)
4332 156 A5d5* Hall härg, hangus sarved, tõstis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (3)
4333 156 A5d5* & Hall härg ja hangus sarved, tõstis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 432 (25)
4334 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile 1890 Bergm. 16 (2)
4335 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile 1938 Lasteleht nr. 12 (1938) 190 (4)
4336 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 530 (8)
4337 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 75 (29)
4338 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (12)
4339 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (21)
4340 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 187 (1)
4341 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Plt 1917 M. Palm E 50385
4342 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Haspeldamine Trm 1906 M. Sild H II 74, 855/6 (15)
4343 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Haspel Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa EKRK I 60, 249 (26)
4344 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (1)
4345 156 A5e1 & Hall härg, hangud sarved, tõstab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (58)
4346 156 A5e1 Hall härg, hangud sarved, tõstab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Plt 1895 T. Kukk H II 55, 745 (6)
4347 156 A5e2 & Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvele, kihelkonna kukile Tuuleveski Võn 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 63 (18)
4348 156 A5e3 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveske Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 641 (101)
4349 156 A5e3 Hall härg, hangud sarved, tõstab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 292 (13)
4350 156 A5e3 & Hall härg, hangud sarved, tõstab saana sarvile ja kehelkonna kukile Tuuliveski SJn 1936 L. Takk ERA II 124, 407 (17)
4351 156 A5e3 Hall härg, hangud sarved, tõstab sanna sarvile ja kihelkonna kukile Veske Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 4 (1)
4352 156 A5e4 & Hall härg ja hangud sarved, tõstab saana sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveske KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (14)
4353 156 A5e5 & Hall härg ja hangud sarved, tõstab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Plt 1923 H. Katmann A 2082 (3)
4354 156 A5e6 Hall härg, hangud sarved, tõstis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 119 (691)
4355 156 A5e6 & Hall härg, hangud sarved, tõstis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (28)
4356 156 A5f* & Hall härg, hangud sarved, viskab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1893 M. Kuum E 1375 (6)
4357 156 A5f* Hall härg, hangud sarved, viskab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 322 (18)
4358 156 A5f* & Hall härg, hangud sarved, viskab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuliveski Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 400 (40)
4359 156 A5g & Hall härg, hangud sarved, keerab sanna sarvile, kihelkonna kukile Haspeldamine Trm 1906 M. Sild H II 74, 855/6 (15)
4360 156 A5h & Hall härg, hangusarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuliveske Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (95)
4361 156 A5i & Hall härg, hangusarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski PJg 1969 E. Allik, R. Rebane, H. Vesterberg EKRK I 69, 292 (82)
4362 156 A5j & Hall härg, hangud sarvis, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (45)
4363 156 A5k1 & Hall härg, harkis sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 102 (20)
4364 156 A5k2 & Hall härg, harkis sarved, võttis saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 201 (4)
4365 156 A5l & Hall härg, hargud sarved, tõstab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tor 1967 V. Laats, R. Saukas, J. Tammleht, R. Treial EKRK I 63, 262 (8)
4366 156 A5m & Hall härg, haunas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Kirik; veski JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (16)
4367 156 A5n & Hall härg, hangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile, ise üstku veski [Veski] Pee 1952 V. Taim KKI, MT 120, 64
4368 156 A6 & Hall härg, hangus sarved, võtab saare sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (5)
4369 156 A7 & Hall härg, hangud sarved, võtab saksa sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Amb 1889 J. Freimann H II 14, 470 (6)
4370 156 A8 & Hall härg, hangud sarved, tõstab saba sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 158a (31)
4371 156 A9 & Hall härg, hangud sarved, võtab sangata sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (54)
4372 156 A10 & Hall härg, hangus sarved, tõstab tua turjale, sauna sabaroo peale Veski HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (94)
4373 156 A11 & Hall härg ja hangus sarve', tõstap sanna sarvilõ ja valla vankrilõ Tuulõveski Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
4374 156 A12 & Hall härg, hangus sarved, võttis valla vankrile, kihelkonna kukile, saonad oma sarvile Veski Kos 1892 T. Wiedemann E 8981 (11)
4375 156 A13 & Hall härg, hangus sarved, keerab küla küljeli, saunaeided seljali Tiibadega veski JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 376 (13)
4376 156 A14 & Hall härg, hangus sarved, kutsub küla kiigule, valla vaagule, kihelkonna kukile Veske VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (30)
4377 156 A15 & Hall härg ja hangud sarved, võtab küla kainlasse, kihelkonna kukile Veski KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (59)
4378 156 A16a1* Hall härg, hangus sarved, võtab valla sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 122 (36)
4379 156 A16a1* & Hall härg, hangus sarved, võtab valla sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Vil 1889 H. Niggol H II 26, 149 (3)
4380 156 A16a1* & Hall härg, hangu sarve, võtse valla sarvile, kihelkonna kukele Tuuleveski Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (19)
4381 156 A16a2 & Hall härg, hangu sarve, võtt valla sarve vahel, kihelkonna kukil Tuuleveske Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (5)
4382 156 A16a3 & Hall härg, harkis sarved, võtab valla sarvile, kehelkonna kukile Tuulik Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 477 (55)
4383 156 A16b1 Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tt 1882 Anonüüm XXX Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (3)
4384 156 A16b1 & Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveske PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (83)
4385 156 A16b1 Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (96)
4386 156 A16b1 Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveske Plt 1891 J. Reinthal E 474 (66)
4387 156 A16b1 Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (7)
4388 156 A16b1 Hall härg, hangus sarve, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Veski Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (84)
4389 156 A16b1 Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrille, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (36)
4390 156 A16b2 Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankrisse, kihelkonna kukile Tuuleveski Trt 1927 K. Pormeister E 59824/5 (98)
4391 156 A16b2 & Hall härg, hangus sarved, võtab valla vankresse, kihelkonna kukile Tuuleveske Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 260 (9)
4392 156 A16b3 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Juu? 1944 H. Virkus ERA II 309, 66 ja 75 (209)
4393 156 A16b3 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 195 ja 199 (1)
4394 156 A16b3 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 57 (35)
4395 156 A16b3 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Veski Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (16)
4396 156 A16b4 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrele ja kehelkonna kukile Tuuleveske Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 541 (68)
4397 156 A16b5 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse, kihelkonna kukile Veske Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (63)
4398 156 A16b5 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse, kihelkonna kukile Tuuleveski Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 648 (6)
4399 156 A16b5 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse, kihelkonna kukile Tuuleveski Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 545 (46)
4400 156 A16b5 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse, kihelkonna kukile Tuuleveski Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (123)
4401 156 A16b6 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse ja kihelkonna kukile Tuuleveski Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (20)
4402 156 A16b6 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse ja kihelkonna kukile Tuuleveski Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 238 (72)
4403 156 A16b7 & Hall härg, hangjad sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 272 (59)
4404 156 A16b8 & Hall härg, hangust sarved, võtab valla vankrist ja võtab kihelkonna kukile Tuuleveski Vln 1968 H. Linde RKM II 259, 290 (7)
4405 156 A16b9* Hall härg, hangus sarved, võtab kõik kihelkonna kukile ja valla vankrille Tuuleveski Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (45)
4406 156 A16b9* & Hall härg, hangud sarved, võtab kihelkonna kukile ja valla vankrile Tuuleveske Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (34)
4407 156 A16b10 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vankrisse ja kihelkonna keskele Veske Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (22)
4408 156 A16c1 & Hall härg, hangus sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuleveski Vil 1892 H. Pihlap E 725 (36)
4409 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (3)
4410 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuliveske Tln 1895 J. Salme E 18598 (2)
4411 156 A16c2 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuliveske Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (83)
4412 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuleveski Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (22)
4413 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Veski Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (1)
4414 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuliveske Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (20)
4415 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuleveski Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (4)
4416 156 A16c2 Hall härg, hangud sarved, võtab valla vanguli, kihelkonna kukile Tuuleveski Vän 1933 L. Mägi E 82740 (8)
4417 156 A16c3 & Hall härg, hangud sarved, tõstab valla vangule, kihelkonna kukile Veske Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (118)
4418 156 A16c4 & Hall härg, hangud sarved, võtab valla vangud sarved, kihelkonna kukile Tuuleveski Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768/9 (15)
4419 156 A16d1 & Hall härg, hangus sarved, võttis valla varjule, kehelkonna kukile Kirik Rap 1930 L. Uustalu E 70658 (6)
4420 156 A16d2 & Hall härg ja hangud sarved, võtab valla varjule, kihelkonna kukile Tuuleveski Rak 1893 G. J. Jürjev E 3549 (4)
4421 156 A16e1* & Hall härg, hangus sarved, võtab valla vahele, kihelkonna kukile Veski JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (7)
4422 156 A16e1* Hall härg, hangus sarved, võtavad valla vahele, kihelkonna kukile Tuuleveski Se 1938 V. Kivine RKM II 80, 314 (2)
4423 156 A16e1* Hall härg, hangus sarved, võtab valla vahele ja kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1893 M. Kuum RKM II 99, 550
4424 156 A16e1* & Hall härg ja hangus sarve, võtab valla vahele ja kihelkonna kukile Tuuleveske Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (36)
4425 156 A16e2 & Hall härg ja hangus sarved, võtab valla vahele ja kihelkonna keskele Tuuleveski Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 766
4426 156 A16e3 Hall härg ja harkis sarved, võtab valla vahele ja kihelkonna keskele Tuuleveski 1992 Metstak2 22
4427 156 A16e3 & Hall härg ja harkis sarved, võtab valla vahele ja kihelkonna keskele Tuuleveske Rid 1941 E. Poom ERA II 293, 423 (6)
4428 156 A17 & Hall härg ja hangud sarved, tõstab tiivad kõrgele ja puhub tuuled edesi Tuuleveski Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 10 (2)
4429 156 B1 & Hall pull, hangus sarved, võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveske Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (12)
4430 156 B2 & Hall pull, hagilad sarved, võtap sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (12)
4431 156 C+ & Hall hunt, hangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Kod 1923 H. Vilde A 2153 (74)
4432 156 C+ Hall hunt, hangus sarved, tõstab saana sarvile, kehelkonna kukile Sild Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (1)
4433 156 C+ Hall oinas, hallid sarved, rändap ümber kihelkonnas Tuuleveski Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (4)
4434 156 D1 & Hall härg ja sargis sarved Tuuleveske Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (36)
4435 156 D2 & Hall härg, suured sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (6)
4436 156 E & Hall härg, sarved seljas, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (160)
4437 156 F & Hall härg, sarvõ sälän, võtab sanna sarvilõ, kihelkonna kukõlõ Veske Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 131 (20)
4438 156 G & Hall härg ja rangus sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Veski Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 289 (8)
4439 156 H & Hall härg, vigelsarve, võtab valla vankresse, kihelkonna kukile Tuuliveske Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (33)
4440 156 I & Hall härg, vasest sarved, võtab valla vahele, kihelkonna kukile Tuuleveski Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (9)
4441 156 J1 & Suur härg, hangus sarved, keerab kihelkonna ümber Veske Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 195 (19)
4442 156 J2 & Suur härg, hangus sarved, võtab valla varjule, kihelkonna kukile Tuuleveski Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (26)
4443 156 K1 & Üks härg keerab sarved ümber kihelkonna Veski Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (87)
4444 156 K2a & Hall härg võtab kihelkonna kukile Viina- ehk õllevaat Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (28)
4445 156 K2b & Hall härg võtab valla sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 191 (1)
4446 156 K2c & Hall härg võtab valla vankrile, kihelkonna kukile Tuuleveski Mih 1920 A. Leppik E 50904 (106)
4447 156 L1 & Hall härg, mügarad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Nõo 1940 O. Sild ERA II 274, 565 (3)
4448 156 L2 & Must härg, hangud sarved Veski Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (36)
4449 156 M1a & Must härg, mungus sarved, hall härg, hangus sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Tuuleveski Tln 1926 M. Sengbusch E 57365
4450 156 M1b & Hall härg ja hangus sarved, must härg ja mukil sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske Kuu 1909 A. Ploompuu E 46415 (7)
4451 156 M2 & Hall lehm ja hangus sarved, must lehm ja mugarad sarved, tõstab sauna sarvile ja kihelkonna kukile, ise nad on sugulased Tigu Tt 1952 A. Tuim RKM II 39, 350 (2)
4452 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Pastor Nõo 1963 Anonüüm XXX EKMS IV 934 1236
4453 156 N1a1% Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Paljad kogud 1890 E EM 104 (912) 1236
4454 156 N1a1% Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Paljad kogud 1913 E EM2 92 (1207) 1236
4455 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitikas Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (245) 1236
4456 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (106) 1236
4457 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Padakougud VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (1) 1236
4458 156 N1a1% & Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitasitikas Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (53) 1236
4459 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Settikas Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (9) 1236
4460 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitasitik Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (28) 1236
4461 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Lai 1891 A. Ramul A 3475 (10) 1236
4462 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sõnnikusitikas Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 461 (21) 1236
4463 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Talunaiste haspeldamine Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (11) 1236
4464 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 181 (64) 1236
4465 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Jahuveski Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (6) 1236
4466 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Veski Lai 1889 A. Sommer H III 9, 66 (5) 1236
4467 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (3) 1236
4468 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Veski TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (47) 1236
4469 156 N1a1% Must härg, mugula sarve, võtap sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (87) 1236
4470 156 N1a1% & Must härg, mugola sarvõ, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski siiva Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (22) 1236
4471 156 N1a2* & Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Sitasõnn Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 191 (19)
4472 156 N1a2* Must härg, mugulad sarved, võttab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Sitavurr Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (38)
4473 156 N1a2* & Must härg ja mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Pal 1891–1892 H. Maasen E 52045 (2)
4474 156 N1a2* & Must härg ja mugulad sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Ahi, tuli Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 37 (20)
4475 156 N1a3* Must härg, mugulad sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonna kukile Mumm Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (44)
4476 156 N1a3* & Must härg, mugulad sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile Sitapõrnikas Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (66)
4477 156 N1a4* & Must härg, mugulad sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (21)
4478 156 N1a4* Must härg, mugulad sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (37)
4479 156 N1a4* & Must härg ja mugulad sarved, võttis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (46)
4480 156 N1a5 Must härg, mugalad sarved, kannab sauna sarvedel, kihelkonna keele pääl Puusild kraavi pääl 1890 E EM 104 (909)
4481 156 N1a5 Must härg, mugalad sarved, kannab sauna sarvedel, kihelkonna keele pääl Puusild kraavi pääl 1913 E EM2 92 (1204)
4482 156 N1a5 & Must härg, mugulad sarved, kannab sauna sarvidel, kihelkonna keele peale Puusild kraavi peal Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 10 (28)
4483 156 N1a6 & Must härg, mugulase sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Kuldtiibadega sitikas, kui kegu alla poeb VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 815 (5)
4484 156 N1a7 & Must härg, mugolased sarved, võtab saana sarvile, kehelkonna kukile Veski MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 404 (100)
4485 156 N1a8* & Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitikas Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 52 (33)
4486 156 N1a8* Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 112 (48)
4487 156 N1a8* Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitasitikas Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 376 (225)
4488 156 N1a8* Must härgi, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski VJg 1928–1929 M. Ots KKI WS
4489 156 N1a8* & Must härg ja mugulas sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Sõnnikusitikas Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 37 (56)
4490 156 N1a9 & Must härg, mukulas sarved, tõstab sauna sarvile, kehelkonna kukile Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (58)
4491 156 N1a10 & Must härg, mugul sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitasitikas Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 367 (72)
4492 156 N1b1 Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
4493 156 N1b1 Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulveski MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (3)
4494 156 N1b1 Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski MMg 1891 G. Puus H II 28, 775 (13)
4495 156 N1b1 Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (15)
4496 156 N1b1 & Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (68)
4497 156 N1b1 Must härg, mugalad sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (46)
4498 156 N1b1 Must härg, mugala sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (54)
4499 156 N1b1 Must härg, mugala sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (11)
4500 156 N1b1 Must härg, mugala sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Puh 1888 V. Mõts H IV 4, 467 (5)
4501 156 N1b1 Must härg, mugala sarve, võtap sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske, ka laiva kohta käip see Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (50)
4502 156 N1b1 Must härg, mugala sarve, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (27)
4503 156 N1b1 & Must härg, mugala sarve, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukile Veski Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (18)
4504 156 N1b2 Must härg, mugalad sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Haspel Trm 1930 J. Hinno A 11277 (10)
4505 156 N1b2 & Must härg, mugalad sarved, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Veski Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (53)
4506 156 N1b2 Must härg, mugala sarve, võtap sanna sarvile ja kihkonna kukile Keriksänt Nõo 1970 H. Keem EMrd III 236
4507 156 N1b2 & Must härg, mugala sarvõ, võtt sanna sarvile ja kihkonna kukile Veski Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (9)
4508 156 N1b3 & Must härg, mugalad sarved, võttis saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 741 (5)
4509 156 N1b4 & Must härg ja mugalad küljes, võttis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Jõgi 1896 J. Hinderov E 26085 (10)
4510 156 N1b5 & Must härg, mugalad sarved, tõstab saana sarvile, kihelkonna kukile Veski Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (14)
4511 156 N1b6 & Must härg, mugala sarve, võtt sauna sarvile, kihelkonna kissili Veskikivi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (18)
4512 156 N1b7 & Must härg, mugalased sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukule Veski Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (10)
4513 156 N1b8 Must härg, mugali sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski TMr 1930 E. Schmidt E 71293 (1)
4514 156 N1b8 Must härg, mugali sarve, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (20)
4515 156 N1b8 Must härg, mugali sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (90)
4516 156 N1b8 Must härg, mugali sarvõ, võtap sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (40)
4517 156 N1b8 & Must härg, mugali sarve, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (77)
4518 156 N1b8 Must härg, mugali sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Veski Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (24)
4519 156 N1b9 & Must härg, mugali sarve, võtt sanna sarvi otsa, kihelkonna kuke pääle Tuuleveske Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (3)
4520 156 N1b10 & Must härg, mugali sarve, võtt kihkonna kukile, sanna sarvile Tuuleveski Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (147)
4521 156 N1b11 & Must härg, mugalsarv, võtap sanna sarvile, kihelkonna kukile Veski Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (4)
4522 156 N1b12 & Must härg, mugalsarve, võtab sanna sarvikile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (24)
4523 156 N1b13 & Must härg, mugalsarvega, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Veskid: tuuleveski, vesiveski Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (159)
4524 156 N1c1* & Must härg, mugelsarv, võttis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Veske Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (78)
4525 156 N1c1* Must härg, mugelsarv, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitasõnn VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (161)
4526 156 N1c1* & Must härg mugelsarvige, võtt kik sanna sarvile ja kihelkonna kukele Õpeteje kantslen Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (70)
4527 156 N1c2 & Must härg, muglatse sarve, võtt sanna sarvi otsa, kihelkonna kuke pääle Tuuleveski San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (15)
4528 156 N1d1 & Must härg, mugurad sarved, võttab sauna sarvile, kihelkonna kukkile Sittapõrnikas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (87)
4529 156 N1d2 & Must härg ja mugurad sarved, võtab saunad sarvile ja kihelkonnad kukile Veski Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (18)
4530 156 N1d3 & Must härg, mugura sarvõ, võtt sanna sarvilõ, kihkuna kuke pääle Tuulik Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (53)
4531 156 N1d4 & Must härg, muguritse sarve, võtt sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (40)
4532 156 N1d5 & Must härg, mugru sarve, võtt sanna sarvi, kihelkonna kukele Veske Hel 1889 K. Gross H II 31, 879 (8)
4533 156 N1d6 & Must härg, mugarad sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (75)
4534 156 N1d7 & Must härg, mugara sarve, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukrule Tuulekivi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 405 (63)
4535 156 N1d8 & Must härg, mugara' sarve', võtt sanna sarvile, kihkunna kukru pääle Viinakoda Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (64)
4536 156 N1d8 Must härg, mugara sarvõ, võtt sanna sarvilõ, kihõlkunna kukro pääle Kerk, pallo rahvast kerkoh Se 1929 I. Sonts S 124431/2 (4)
4537 156 N1e1 & Must härg, mugusarvõ, võtt sanna sarvilõ, kihelkonna kukilõ Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (28)
4538 156 N1e2 & Must härg, mugusarv, võtab sauna sarve otsa, kihelk[onna] kukile Veeuputus Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 532 (37)
4539 156 N1e3 & Must härg, mugusarv, võttis saunad sarvile, kehelkonnad kukile Veeuputus Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (25)
4540 156 N1e4 & Must härg, mugasarved, võtab sauna sarvile, aga kihelkonna kukile Veskikivi Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 49 (12)
4541 156 N1e5 & Must härg, mugijad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuulik Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 70 (9)
4542 156 N1f1 Must härg, mukid sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (19)
4543 156 N1f1 & Must härg, mukid sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Jõgi MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (116)
4544 156 N1f2 & Must härg ja mukkis sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sitasitikas pueb hobusesita alla VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (17)
4545 156 N1g Must härg, mudalad sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski TMr 1926 L. Berg E 57151
4546 156 N1g & Must härg, mudala sarve, võtse sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (28)
4547 156 N1h & Must härg ja muhali sarve, võtt sauna sarvile ja kihelkonna kukile Veske Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (19)
4548 156 N1i & Must härg, mungul sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veske Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (104)
4549 156 N2 & Must härg, mugulad sarved, võtab sanna sarvile, talutua turjale, kihelkonna kukile Sitamumm Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (10)
4550 156 N3 & Must härg, muhari moka, võtt saja sarvile, kihelkonna kukile Viin Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (5)
4551 156 N4 & Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvedelle, valla vaese vatsa'alle, kihelkonna kukelasse Sitasõnn, -pomm Rak 1877–1917 J. Lilienbach E 878 (27)
4552 156 N5a & Must härg, mugali sarve, võtt valla sarvile, kihkonna kukile Tuuleveski Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (59)
4553 156 N5b & Must härg, mugulad sarved, võtab valla vankrille, kihelkonna kukile Tuuleveski VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 288 (178)
4554 156 N5c & Must pull, mukid sarved, võtab valla vankeresse, kihelkonna kukile Tuuleveske Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (98)
4555 156 N5d & Must härg, mugulas sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuleveski Sim 1927 M. Kasikov E 61491
4556 156 N5e & Must pull, mugali sarve, võtt valla vahele, kihelkonna kuke pääle Õpetaja Urv 1890 J. Teder H III 11, 338 (107)
4557 156 N6% & Must härg ja mugulas sarved, tõstas kuhja kukkile ja saadu sarvile Tuuleveski Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (61) 1235
4558 156 O Must pull, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Paljad kogud 1890 E EM 107 (941)
4559 156 O Must pull, mugalad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Paljad kogud 1913 E EM2 94 (1251)
4560 156 O & Must pull, mugusarv, võtt sanna sarvile, kihelkonna kukile Veske Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (66)
4561 156 P1a & Must härg, pugal sarviga, võtab sanna sarvile ja kihelkonna kukile Veski Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (40)
4562 156 P1b & Must härg, suured sarved, võtab sauna sarvi otsa, kihelkonna keele pääle Kirikuõpetaja Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (4)
4563 156 P2* & Must härg võtt kihelkonna kuke pääle Veski vesiratas San 1888 K. Gross H II 31, 808 (78)
4564 156 P2* Must härg võtt kõge kihkvane kuke pääle Veskekoda Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 398 (14)
4565 156 P3 & Pisikene must härg, võtab saana sarvile ja kihelkonna kukile Sitasitikas VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 387 (73)
4566 156 Q & Must härg, muugid sarved, kirju härg, kikud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Veski Trm 1895 S. Sommer H II 56, 214 (4)
4567 156 R & Hall härg ja hangus sarved, kirju härg ja keerdus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tulekahju Jür 1976–1979 E. Leek KKI KS
4568 156 S & Sinihärg ja sirgas sarved, kirju härg ja kitsad sarved, lauk härg ja laiad sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veski Pal 1888 H. Maasen SKS, Eisen 387 (1)
4569 156 S Sinihärg ja sirgad sarved, kirju härg ja kitsad sarved, lauk härg ja laiad sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veske 1890 E EM 142 (1336)
4570 156 S Sinihärg ja sirgad sarved, kirju härg ja kitsad sarved, lauk härg ja laiad sarved, võttis sauna sarvile, kihelkonna kukile Veske 1913 E EM2 123 (1742)
4571 156 S Sinihärg ja sirged sarved, lauk härg ja laiad sarved, võttis sauna sarvile ja kihelkonna kukile Veski 1920 Nurmik I 14
4572 156 S Sinihärg ja sirged sarved, lauk härg ja laiad sarved, võttis sauna sarvilta ja kihelkonna kukilta 1934 Ajusp. Mag. nr. 4 (1934) lk-ta
4573 156 Š1 & Valge härg, sangas sarved Vikerkaar Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 451 (3)
4574 156 Š2 Valge härg, sanges sarved, võtab valla vahele, kihelkonna kukile Veske 1892 Tõn. LPr 6 (1)
4575 156 Š2 & Valge härg, sangas sarved, võtab valla vahele, kihelkonna kukile Vikerkaar Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 451 (4)
4576 156 Z1* Vana härg, vangus sarved Tuuleveski San 1963 O. Esta RKM II 169, 344 (30)
4577 156 Z1* & Vana härg, vangud sarved Tuuleveske Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1191 (13)
4578 156 Z2 & Vana härg, vangu sarve, kutsub kiik kihelkonna kokku Tuuleveske Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (31)
4579 156 Z2 Vana härg, vangu sarve, kotsub kik kihkonna kokku Veski Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 73 (63)
4580 156 Z3 & Vana härg, vangu sarve, võtab kik kihelkonna kukile Veski Pst 1913 J. Müür E 48015 (32)
4581 156 Z3 Vana härg, vangu sarve, võtab kik kihelkonna kukile Veski Trv 1913 J. Müür E 48015 (32)
4582 156 Z4a Vana härg, vangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuliveske Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (114)
4583 156 Z4a & Vana härg, vangud sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske KJn 1870 J. Tiedemann E 159 (265)
4584 156 Z4a Vana härg, vangud sarved, võtab saana sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (9)
4585 156 Z4a Vana härg, vangu sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (55)
4586 156 Z4b & Vana härg, vangud sarved, võtab sanna sarve otsa, kihelkonna kukile Tuuliveske Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (84)
4587 156 Z5a & Vana härg, vangud sarved, võtab valla vankrisse, kihelkonna kukile Tuuleveski Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (31)
4588 156 Z5b & Vana härg, vangud sarved, võtab valla vangule, kihelkonna kukile Tuuleveski Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (28)
4589 156 Z6 & Puust härg, pugala sarve, võtab sanna sarvile, kihelkonna kukile Veski Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (43)
4590 156 T & Kirju härg võtab kihelkonna selga Kirik Vil 1891 J. Karus H III 7, 144 (80)
4591 156 U% & Kerapää oinas, ketsud sarved, võtab valla vaagile, kihelkonna kukile Veske Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (22) 623
4592 156 V1 & Võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Sipelgas Nrv 1893 J. Laur E 6891 (7)
4593 156 V1 Võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveske SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (6)
4594 156 V2 & Võtab valla vangule, kihelkonna kukile Veske Saa 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (98)
4595 156 W/ & Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile, olgu kuiv ehk vihmane, ikka tolm taga Tuuleveski Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (1) 1851M
4596 156 Õa*/ & Hall härg, hangus sarved, küljest sööb ja seljast situb Tuuleveski Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (35) 893Ba*
4597 156 Õa*/ Hall härg, hangus sarved, küllest sööb ja seljast situb Veske Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145 (69) 893Ba*
4598 156 Õa*/ & Hall härg ja hangus sarved, küllest sööb ja sel'last situb Tuuleveski Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 667 (3) 893Ba*
4599 156 Õb & Hall härg ja hangus sarved, küllest sööb ja kõrvast situb Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (28)
4600 156 Ä1a*/ Hall härg, hangus sarved, sellast sööb, küllest situb Veske Vig 1894 T. Pulst H III 18, 540 (8) 1938J1a*
4601 156 Ä1a*/ & Hall härg, hangus sarved, seljast sööb, küljest situb Tuulik Kul 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 329 (3) 1938J1a*
4602 156 Ä1a*/ Hall härg, hangud sarved, sellast sööb, küllest situb Tuuleveski Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (25) 1938J1a*
4603 156 Ä1a*/ Hall härg, hangus sarved, seilast sööb ja küllest situb Veski Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 676 (5) 1938J1a*
4604 156 Ä1a*/ Hall härg, hangjad sarved, seljast sööb ja küljest situb Tuuleveski Rap 1889 J. Vällü H II 16, 477 (42) 1938J1a*
4605 156 Ä1a*/ Hall härg ja hangus sarved, seljast sööb ja küljest situb Veske Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (91) 1938J1a*
4606 156 Ä1a*/ Hall härg ja hangos sarved, sellast sööb ja küllest setub Tuulik LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 665 (63) 1938J1a*
4607 156 Ä1a*/ Hall härg ja hangjad sarved, seljast sööb ja külgest situb Veske Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (55) 1938J1a*
4608 156 Ä1a*/ Hall härg ja hangud sarved, seljast sööb ja küljest situb Käsikivi Khn 1929 H. Tampere ERA II 16, 323 (1) 1938J1a*
4609 156 Ä1a*/ Hall härg, ahked sarved, sellast sööb, küllest situb Veskekivi Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (13) 1938J1a*
4610 156 Ä1b/ & Hall härg ja hangus sarved, suust sööb ja külest situb Veski Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 16 (4) 1938J1b
4611 156 Ä1c/ & Hall härg, hangud sarved, seljast sööb ja küljest heidab välja Veske Hää 1924 N. Taago A 5014 (7) 1938J1c
4612 156 Ä1d/ & Kõrge härg ristsarvedega, silmast sööp, heidab välja Tuulveski tiivadega Võn 1877–1917 J. Pint ERM 139, 45 (10) 1938J1d
4613 156 Ä2a/ & Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarve otsa, kihelkonna kukile, seljast sööb ja küljest situb Veske Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (26) 1938J2a
4614 156 Ä2b1/ & Must härg, mugulad sarved, seljast sööb, küljest situb, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 239 (84) 1938J2b1
4615 156 Ä2b2/ & Must härg, murave sarve, sälläst süü, suust situs, võtt salve sällä pääle ja kihelkonna kuke pääle Veske Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 547 (148) 1938J2b2
4616 156 Ö*/ & Hall härg, auk seljas, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Veskikivi Pal 1889 J. Varik H II 27, 641 (3) 155H*
4617 156 Ö*/ Hall härg, auk seljas, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Tuuleveski VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (117) 155H*
4618 156 Ö*/ Hall härg, keskel auk, võttis sauna sarvile ja kehelkonna kukile JJn 1941–1994 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (70) 155H*
4619 156 Ü1/ & Härg läheb mäele möirates, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Tuuleveski Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (19) 292J1
4620 156 Ü2a/ & Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile, läheb üle mäe möirates Sitikas JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (106) 292J2a
4621 156 Ü2b/ & Must härg, mugulas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile ja läheb möirates mäele Veski Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 121 (266) 292J2b
4622 156 Ü3/ & Hall härg, hangud sarved, võtab kihelkonna kukile, sauna sarvile ja läheb möirates mäele Tuuleveske Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (16) 292J3
4623 156 X/ & Hall härg ja hangus sarved, kopsud-maksad liikuvad sees, keerab ümmer kihelkonna Tuuleveske Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 371 (142) 294R
4624 156 Y/ & Tuule-puttu, taale-puttu, keskelt oli kene-puttu, pealt oli puttu peenikene, võttab saunad sarvile ja kihelkonnad kukkile Tuuleveski Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (50) 2297I
4625 156 # 159 1233 1234
4626 157 & Hall härg, kahes otsas hangus sarved Talutuba Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 4 ja 51 (5)
4627 157 Hall härg, kahes otsas hangjad sarved Talutuba 1890 E EM 34 (112)
4628 157 Hall härg, kahes otsas hangjad sarved Talutuba 1913 E EM2 32 (133)
4629 157 # 2675
4630 158 A1* & Üks härg ja mäda selg Või pudru sees Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (22)
4631 158 A1* Härjal mäda selges Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (4)
4632 158 A2 & Hahk härg, mäda säl'g Leib mõhen Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (19)
4633 158 A2 Hahk härg, mädä sälg Leevämõhk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (45)
4634 158 A3a1 Hall härg, mädane selg Või pudru pääl 1890 E EM 34 (114)
4635 158 A3a1 Hall härg, mädane selg Või pudru pääl 1913 E EM2 32 (136)
4636 158 A3a1 Hall härg, mäda selg Puder võiga Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (46)
4637 158 A3a1 Hall härg, mäda selg Või pudru peal Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 245 (71)
4638 158 A3a1 & Hall härg, mäda selg Või pudru sees Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (9)
4639 158 A3a1 Hall härg, mäda selg Või pudrus Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (34)
4640 158 A3a2 Hall härg ja mäda selg Või pudru peal Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (189)
4641 158 A3a2 Hall härg ja mäda selg Või pudru sees Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (17)
4642 158 A3a2 Hall härg ja mäda selg Pudru võiga Tõs 1893 J. Öövel E 5178 (9)
4643 158 A3a2 & Hall härg ja mäda selg Või tangupudrus Saa 1933 J. Seeman E 85457 (24)
4644 158 A3b+ Hall härg nurkas, mäda selgas Leivalõime Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 631 ja 636 (3)
4645 158 A3b+ & Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, hall härg, mäda selg Pudru vaagnas Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 193 (3)
4646 158 A3b+ Hall härg ja mäda külg Või jahupudru sees Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (87)
4647 158 A3b+ & Hall härg, mädä silm piäs Puder Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (33)
4648 158 A3b+ Hall härg laual, suur silm peas Pudru võiga 1913 E EM2 32 (134)
4649 158 Ba* Hall oinas, mäda selg Pudru ja või sees Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (6)
4650 158 Ba* & Hall oinas ja mäda selges Või kile sees Tor 1889 M. Tilk E 493 (17)
4651 158 Bb & Hall oinas ja mäda auk selgas Pudru võiga kausis Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (53)
4652 158 C1 & Lammas aja taga, mädapütt selgas Või pudru peal Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (12)
4653 158 C2a & Hall lammas, sel'la pääl mäda auk Pudrukauss Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (18)
4654 158 C2b & Hall lammas, mäda silm Pudru kaussis, või silmas Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (28)
4655 158 C3 & Vana lammas, mäda selg Leevämõhk Trv 1894 A. Rull H III 20, 149 (95)
4656 158 C3 Vana lammas, mäda selg Pudru, või keskel Prn 1901 A. Gärtner E 41956 (90)
4657 158 C4a1* Valge utt, mäda seljas Pudrul või peal 1890 E EM 170 (1651)
4658 158 C4a1* Valge utt, mäda seljas Pudrul või pääl 1913 E EM2 148 (2150)
4659 158 C4a1* Valge lammas, mäda selg Või pudru sees Pär 1902 J. J. Pulst E 43215 (5)
4660 158 C4a1* Valge lammas, mäda selg Või pudrus Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 16 (10)
4661 158 C4a1* Valge lammas ja mäda selg Või pudru sees Aud 1895 R. Niemann E 19150 (7)
4662 158 C4a1* & Valge lammas ja mäda selg Võisilm pudrus Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (81)
4663 158 C4a2 & Valge lammas, mäda selgas Või pudrusilmas Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (62)
4664 158 C4a2 Valge lammas, mäda selgas Pudrul või peal Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (21)
4665 158 C4a2 Valge lammas, mäda selgas Pudru peal või Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (6)
4666 158 C4a3 & Valge lammas magab maas, mäda auk selgas Pudru vaagnas Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (72)
4667 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Pudru vaagnas, või silmas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 33 ja 55 (141)
4668 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Pudrul või peal 1890 E EM 170 (1642)
4669 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Pudrul või peal 1913 E EM2 147 (2139)
4670 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Puder ja võisilm keskel 1955 ÜÕÕ 45 (3)
4671 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Pudru võiga 1992 Metstak2 32 ja 33
4672 158 C4b1 & Valge lammas, sula selg Või pudrusilmas VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (121)
4673 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Pudrul või silmas Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 89 (1)
4674 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Või pudrusilmas Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (57)
4675 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Tangupuder KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (89)
4676 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Kartulepudru Plt 1917 M. Palm E 50381
4677 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Või pudru sees SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (111)
4678 158 C4b1 Valge lammas, sula selg Pudrusilmas või Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 187 (15)
4679 158 C4b2 & Valge lammas ja sula selg Või kartulipudru silmas Pai 1930 E. Trautman E 64571 (1)
4680 158 C4b2 Valge lammas ja sula selg Supitadrek JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 381 (23)
4681 158 C4c & Valge lammas, tüma selg Kartulipudru Lai 1939 P. Tammepuu ERA II 253, 556 (27)
4682 158 C4d% & Valge lammas, auk külje sees Või pudru sees Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (55) 155Ba1
4683 158 # 154
4684 159 & Hall härg, sarved peas, tõld tuudeldi taga Ussikoda 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (23)
4685 159 Hall härg, sarved pääs, tõld tuuleldi taga Ussikoda 1890 E EM 35 (117)
4686 159 Hall härg, sarved pääs, tõld tuuleldi taga Ussikoda 1913 E EM2 33 (139)
4687 159 # 156
4688 160 & Hall härg, valge sarve Heenakuurm Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 162 (183)
4689 161 a1 & Hall kera ja hambaid täis Siil 1892 T. Wiedemann E 9105 (6)
4690 161 a1 Hall kera ja hambaid täis Siil Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 349 (9)
4691 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1913 E EM2 33 (146)
4692 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1920 Nurmik I 114
4693 161 a2 Hall kera, hambaid täis 1922 Nurmik EKÕr 141
4694 161 a2 Hall kera, hambaid täis 1923 Huvit. II 39 ja 224
4695 161 a2 Hall kera, hambaid täis 1924 Tamman 19
4696 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1930 Huvit. I4 148 (6)
4697 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1935 Huvit. V Lisa 18 (52)
4698 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1939 Nugis 285 ja 312 (25)
4699 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1968 SSTT 74
4700 161 a2 Hall kera, hambaid täis [Siil] 1988 Kivi-Roosleht EkTv II 30
4701 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1979 Metstak 17 ja 34 (156)
4702 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil 1992 Metstak2 44
4703 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 436 (13)
4704 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (17)
4705 161 a2 & Hall kera, hambud täis Siil Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
4706 161 a2 Hall kera, hambaid täis Siil Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (4)
4707 161 b Hall kera, okkaid täis Siil 1984 Muhel VN 6 ja tagakaas (2)
4708 161 b & Hall kera, okkaid täis Siil VJg 1936 L. Böckler ERA II 131, 79 (66)
4709 162 & Hall kits, kekud sarved, läheb läbi taarutse tänava, hall habe suus Voki Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (157)
4710 162 # 623 1638
4711 163 & Hall kukk, punane hari Maja põleb VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (19)
4712 163 Hall kukk, punane hari Tulekahju 1890 E EM 35 (123)
4713 163 Hall kukk, punane hari Tulekahju 1913 E EM2 33 (147)
4714 164 & Hall küräk mehek lää mõtsa, tege põllu puhtes Sirp Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (12)
4715 164 # 1080 2575C2a
4716 165 a Hall lehm ühe nisaga, toidab kõige pere piimaga Taariastja 1913 E EM2 33 (149)
4717 165 a & Hall lehm ühe nisaga, toidab kõik oma pere piimaga Taarikeha 1896 A. Kuldsaar E 24809 (89)
4718 165 b & Üks lehm ilma udarata, toidab pere oma piimaga Kaju 1896 A. Kuldsaar E 24809 (97)
4719 165 # kk
4720 166 & Hall mees ja perekond per[ses] Ämblik 1896 A. Kuldsaar E 24808 (76)
4721 166 Hall mees, perekond seljas Ämblik 1913 E EM2 33 (152)
4722 166 Hall mees, perekond seljas Ämblik 1992 Metstak2 49 ja 50
4723 167 A & Hall mees nurkas, habe kirpusi täis Luud Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32472 (6)
4724 167 A Hall mees nurgas, habe kirpusid täis Luud 1913 E EM2 33 (151)
4725 167 A Hall mees nurgas, habe kirpe täis Luud 1979 Metstak 12 ja 33 (91)
4726 167 A Hall mees nurgas, habe kirpe täis Luud 1992 Metstak2 28 ja 30
4727 167 B & Poiss nurkas, täid seljas Päsmer Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (53)
4728 167 # 2437 2460A
4729 168 A1 & Hall teedakõnõ tulõ tarõst vällä, küünütäs kätt taiva poolõ Sau Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (44)
4730 168 A2a & Hall teedakõnõ küüntäs pääle taiva poolõ Sau Se 1929 A. Gehrke S 17313 (81)
4731 168 A2b & Hall teedakõnõ küntäs pääle kässi taivahe Sau Se 1929 T. Kõivastik S 11645 (6)
4732 168 A2c & Vana hall teedakõnõ, künnütäs pääle taivatähti Saun, vana saun Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (10)
4733 168 A2d & Vana teedakõnõ õga hummogu kõõ künnütäs taiva poolõ Sau Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (98)
4734 168 Ba & Vana hall mehekene küntäs hummokult varra käega taiva poolõ Jookseb sau korstnast välja Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (25)
4735 168 Bb & Vana mehekene küntäs hummogul varra taiva poolõ Sau hummogul Se 1928 T. Haak S 4343 (57)
4736 168 Bc & Vana hall mees aeab toa taga kätt pilve Suits Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 707 (26)
4737 168 C% & Vanamees istup mäe pääl, näitap sõrmega taiva poole Kerik Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (23) 566J2a*
4738 168 D & Taavit aeab kätt tag[a t]ara taeva poole Suits Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (20)
4739 168 E1 Naene läheb uksest välja, näitab käega taeva poole Suits 1913 E EM2 95 (1265)
4740 168 E1 & Naene läheb uksest välja, näitab käega taeva poole Suits Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40144 (41)
4741 168 E2 & Lesknaene ajab kätte taeva poole Suits SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (207)
4742 168 # 997 2443J5 2538 2567
4743 169 A & Miis tulõ tarrõ, tsuska pää pingi ala, tulõ-õi tarrõgi Külm Se 1934 N. Oinas S 72896 (23)
4744 169 B & Hall mehekäne tulõ tarrõ ja tsuskas pää pingi alla Külm tulõ ussõst sisse Se 1930 N. Nurmetu S 19854 (7)
4745 169 Ca & Teedakõnõ kargas tarrõ, nii tsuskas pää pingi alla Külm Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 122 (69)
4746 169 Cb & Teedakene tuleb tuppa, suskab pea pingi alla Külm Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 37 (4)
4747 169 Da & Vana teedakõnõ tulõ tarrõ ja tsuskas pää pingi ala Külm Se 1927 V. Ruusamägi S 2316 (57)
4748 169 Db & Vana teedakõnõ tulõ tarrõ, lüü uma pää vastu pinki ar Külm Se 1934 F. Paloots S 81373 (10)
4749 169 Ea Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Se 1933 N. Oinas S 66546 (10)
4750 169 Ea Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120057 ja 120059 (20)
4751 169 Ea Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (22)
4752 169 Ea & Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1933 A. Tammeorg S 57837 (107)
4753 169 Ea Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm tulõ tarrõ Se 1930 J. Ojavere S 19784 (16)
4754 169 Ea Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1934 M. Peramets S 73747 (14)
4755 169 Ea Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1930 V. Ruusamägi S 26005 (45)
4756 169 Eb* Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, nii lätt pingi ala Külm tulõ tarrõ Se 1931 T. Uiboaed S 31478 (20)
4757 169 Eb* & Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, lätt pingi ala Külm talvõl Se 1929 A. Gehrke S 17311 (70)
4758 169 Ec & Hall teedakõnõ tulõ tarrõ, tsuskas pää lavva alla Külm tulõ tarrõ Se 1928 T. Haak S 4344 (60)
4759 169 Ed & Hall teeda tulõ tarrõ, lätt peräpingi ala Külm Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (28)
4760 169 F & Miis tulõ tarre, hall teedakõnõ iih, lätt pingi ala Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 445 (55)
4761 169 Ga* Vanamiis tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Talvõl tulõ külm tarrõ, kui ussõ vallalõ tiit Se 1930 J. Ojavere S 21235 (9)
4762 169 Ga* Vanamiis tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109901 (22)
4763 169 Ga* & Vanamiis tulõ tarre ja tsuskas pää pingi ala Külm õhk Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 17 (21)
4764 169 Gb Vanamees tuleb tuppa, pistab pea pingi alla Külm tuleb tuppa 1992 Metstak2 64 ja 66
4765 169 Gb & Vanamiis tule tarre, pess pää pingi ala Külm tule tarre Vas? 1900 J. Sandra H II 63, 587 (5)
4766 169 Gc & Vanamiis tulõ tarrõ, lätt pingi ala Külm Se 1931 N. Sõrmus S 33785 (23)
4767 169 Gd Vana mehekene tul'l tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (47)
4768 169 Gd & Vana mehekene tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi alla Külm tulõ tarrõ Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (5)
4769 169 Ge & Vana mehekene tulõ tarrõ ja löön pää pingi ala Külm Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 287 (2)
4770 169 Ha* & Hall vanamiis tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (114)
4771 169 Ha* Hall vanamiis tulõ tarrõ ja tsuskas pää pingi alla Külm Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (6)
4772 169 Hb & Hall vanamehekene tul'l tarre, ist peranuka pingi ala Külm tule tarre, sis lätt, juusk edesi Se 1959 S. Lätt, A. Strutzkin RKM, Mgn. II 322b
4773 169 Hc & Hall vanamehekene tulõ tarrõ, lätt arke peränulka pingi ala Külm tulõ talvel tarrõ Se 1949 V. Pino RKM II 30, 205 (751)
4774 169 Hd & Hall vanakene tuleb tuppa, pistab pää pengi alla Külm TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (59)
4775 169 Ia* Halli pääga vanamiis tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm tuleb tuppa Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 499 (15)
4776 169 Ia* & Halli pääga vanamehekene tulõ tarrõ ja tsuskas pää pingi ala Külm talvõl Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (65)
4777 169 Ib & Halli päägä vanamiis juusk tarrõ ja lüü pää vasta pinki Külm kargas tarrõ Se 1934 M. Peramets S 78540 (92)
4778 169 Ic & Halli pääga vanamiis tul'l tarrõ, juusk peränulka pingi ala Külm Se 1936 M. Vabarna S 121933 (23)
4779 169 J & Vana halli pääga vanamees tulep lävest sisse, pistap pää pengi alla Külm Urv 1890 J. Teder H III 11, 331 (41)
4780 169 Ka% & Halli habõnõga' vanamiis tulõ tarrõ ja lätt peräpingi ala Külm tulõ tarrõ ja lätt pingi ala Se 1932 J. Ojavere S 37541 (140) 1638
4781 169 Kb Vana mehekene, halli habõnakõsõ, tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (17)
4782 169 Kb Vanamees väljas, hall habe suus, tuleb tuppa, pistab pea pangi alla Külm 1890 E EM 174 (1689)
4783 169 Kb Vanamees väljas, hall habe suus, tuleb tuppa, pistab pää pange alla Külm 1913 E EM2 150 (2191)
4784 169 Kb Vanamees väljas, hall habe suus, tuleb tuppa, pistab pää pange alla Külm 1921 Nurmik I2 245
4785 169 Kb Vanamees väljas, hall habe suus, tuleb tuppa, pistab pää pange alla 1925 Oro-Nurmik ELM 41
4786 169 Kb Vanake väljas, hall habe suus, tuleb tuppa, peidab pää pingi alla Külm 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (1)
4787 169 Kb Vanamees väljas, hall habe suus, tuleb tuppa, pistab pea pange alla 1931 Kmpm. EL II10 119
4788 169 Kb & Vana mehekene, halli habõnakõsõ, tulõ tarrõ, tsuskas pää pingi alla Külm Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (58)
4789 169 Kb Vana mehekene, halli habõnakõsõ, tule tarrõ, tsuskas pää pingi ala Külm Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (58)
4790 169 Kc & Vana mees, hall habe, tulep tarre, pistap pää pengi alla Külm Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (22)
4791 169 Kd & Vanamees vällan, hall habe suun, tuleb tuppa, pistab pää parte alla Puh 1988 E. Tampere RKM II 412, 87 (2)
4792 169 L+ & Sant tul'l tarrõ, tsusas pää pingi alla Ku külm tulõ tarrõ Se 1929 V. Savala S 17526 (91)
4793 169 L+ & Külaline tulõ tarrõ, lätt peränulka pingi alla Külm Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (68)
4794 169 L+ Hall vatimees tuli tuppa ja pistis pea pingi alla Aur Nrv 1992 V. Kuzmin RKM, KP 1, 338 (1)
4795 169 L+ Kui uksest välla lähäd, tulõb tuppa, ronis sängi alla Külm Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 52 (30)
4796 169 L+ Vanake vällan, hall hapõn suun Külm Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (2)
4797 169 # 1072C11 1114
4798 170 Aa Hall undruk, valgeid herneid täis Taevas 1890 E EM 35 (124)
4799 170 Aa Hall undruk, valgeid herneid täis Taevas 1913 E EM2 33 (154)
4800 170 Aa Hall undruk, valgeid herneid täis Taevas 1929 Jürisson 178 (3)
4801 170 Aa Hall undrik, valgid hernid täis Taivatähe Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (67)
4802 170 Aa & Hall undrik, valgit hernit täis Taivas Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (57)
4803 170 Aa Hall ündrik, valgid hernid täüs Taivas Vru 1904 O. Jõgeva E 44408 (29)
4804 170 Aa Hall ündruk, valgit hernit täis Taevas San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (45)
4805 170 Ab & Hall rõõvas, valgit hernit täüs Taevas ja tähed Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 123 (81)
4806 170 B & Haljas tekk, valgid hernid täis Taivas tähtig[a] San 1895 J. Kuldsep E 19086 (68)
4807 170 B Haljas tekk, valgeid herneid täis Tähed taevas 1913 E EM2 33 (156)
4808 170 Ca & Sinine kleit, valgid hernid täis Taivas Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (65)
4809 170 Cb & Sinine ündrik, valgid hernid täüs Taevas ja tähe San 1888 K. Gross H II 31, 806 (42)
4810 170 Cc+ & Sinine rõivas, valgit hernit täis Taivatähe Urv 1890 J. Teder H III 11, 341 (134)
4811 170 Cc+ Sinine rõivas, täis käsi Taevas ja tähed Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (64)
4812 170 Cc+ Sinine põld, hõbedasi herneid täis Tähed taevas 1987 Muhel HK II 40 ja 64
4813 171 & Hall vanamees haigutab Maja ja suits 1909 J. Sõggel E 46993 (4)
4814 171 Hall vanamees haigutab Maja ja suits 1913 E EM2 157 (2300)
4815 171 # 172
4816 172 & Hall vanamees õues Udu 1909 J. Sõggel E 46993 (11)
4817 172 Hall vanamees õues Udu 1913 E EM2 157 (2303)
4818 172 # 171
4819 173 a & Hamõh väläh, käüs tarõh Päiv Se 1928 T. Linna S 9128 (46a)
4820 173 b & Hame välän, aga käüs taren Päikesekiiret Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (10)
4821 174 a1 Hambad on, aga ei söö Hammastega nuga 1890 E EM 35 (126)
4822 174 a1 Hambad on, aga ei söö Hammastega nuga 1913 E EM2 33 (157)
4823 174 a1 Hammad on, aga ei söö Hammastega nuga Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (208)
4824 174 a1 & Hambad on, aga ei söö Kamm Tor 1895 S. Sommer H II 56, 144 (46)
4825 174 a2 Hambad tal on, aga ei söö iialgi Saag 1992 Metstak2 28 ja 30
4826 174 a2 & Hambad tal on, aga ei söö iialgi Saag Tõs 1892 G. Anniko E 992 (118)
4827 174 a2 Hambaid palju, aga mitte midagi ei söö Kamm 1940 Pioneer nr. 1 ja nr. 2 (1940) 31 ja 63 (3)
4828 174 a2 Kellel on hambad, aga ei söö 1898 Univer-Laurits IV 8
4829 174 a3 & Hamba umma, a süvvä ei saa Reha Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 614 (112)
4830 174 b & Hamba' umma', mitte ei pure' Reha Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 43 (12)
4831 174 c Hambad on, aga ei hammusta Reha Nrv 1992 V. Kuzmin RKM, KP 1, 341 (25)
4832 174 # 981
4833 175 & Hambad tuppes, silmad taskus, jalad peus Nuga, prillid ja kepp Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (7)
4834 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad pihus Nuga, prillid ja kepp 1890 E EM 36 (127)
4835 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad pihus Nuga, prillid ja kepp 1913 E EM2 33 (158)
4836 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad pihus Nuga, prillid, kepp 1914 E MM 7 ja 42 (36)
4837 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad pihus Nuga, prillid, kepp 1920 E MM2 7 ja 45 (36)
4838 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad pihus Nuga, prillid, kepp 1994 E MM3 4 ja 36 (36)
4839 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad peos Nuga, prillid, kepp 1926 Raud KL III 213 (7)
4840 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad peos Nuga, prillid, kepp 1934 Raud VMj 213 ja 214 (7)
4841 175 Hambad on tupes, silmad taskus, jalad pihus 1927 Ainelo III 123
4842 175 Hambad tupes, silmad taskus, jalad pihus 1927 Ainelo III 119
4843 176 Aa1 & Hambinda, a puree Külm Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (10)
4844 176 Aa2 Hambaid ei ole, aga pureb Pakane 1920 E MM2 7 ja 45 (37)
4845 176 Aa2 Hambaid ei ole, aga pureb Pakane 1994 E MM3 4 ja 36 (37)
4846 176 Aa2 Hambaid pole, aga pureb Külm 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (2)
4847 176 Aa2 Hambaid pole, aga pureb Külm 1941 Käis EV I5/II 29
4848 176 Aa2 Hambaid pole, aga pureb 1949 Seilental I 60
4849 176 Aa2 Hambaid pole, aga pureb 1950 Seilental EkLõ 88
4850 176 Aa2 Hambaid ei ole, aga pureb 1955 Bachman-Rebane I 56
4851 176 Aa2 Hambaid pole, aga pureb 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (3)
4852 176 Aa2 Hambaid ei ole, aga pureb 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (3)
4853 176 Aa2 Hambaid pole, aga hammustab 1969 Eisen-Hiie 62
4854 176 Aa2 Hambaid pole, aga hammustab 1984 Laur III 91
4855 176 Aa2 Hambaid pole, aga hammustab 1985 Kivi-Roosleht I 4
4856 176 Aa2 Hambaid ei ole, aga hammustab Külm, pakane 1984 Muhel VN 23 ja tagakaas (1)
4857 176 Aa2 Hambaid pole, aga pureb Külm 1992 Metstak2 64 ja 66
4858 176 Aa2 & Hambit olõ-õi, a purõ Külm Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (42)
4859 176 Ab & Hambit olõ-õi', a' halusahe purõ Mehine Se 1929 A. Gehrke S 17310 (62)
4860 176 Ac & Purib ja purib, kuid hambaid tal pole Külm Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 594 (17)
4861 176 B/ & Hammasteta hammustab, käteta joonistab Pakane Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (12) 884C
4862 176 # 2194
4863 177 a & Hani haljas, pealt paljas, lagipealt lääb auk sisse Pudel Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (17)
4864 177 b & Hani haljas, pea paljas, lagipealt käib auk sisse Pudel Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 58 (13)
4865 177 c & Hani haljas, pea paljas, pea päält läheb auk sisse Pudel Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (20)
4866 177 d & Hani haljas, pea paljas, pealae sees auk Pudel Khk 1955–1959 Anonüüm 099 RKM, Lümanda 17 (1)
4867 177 e & Hani haljas, pea paljas, pea sees auk Nõel Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (16)
4868 177 f & Hani haljas, pea paljas, peaajust auk läbi Nöel Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (18)
4869 177 # 178 1245 2139
4870 178 A1a Hani haljas, pea paljas (Grüne Gans, kahler Kopf) Ein Badequast Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (7)
4871 178 A1a Hani haljas, pea paljas (Die Gans grün, der Kopf kahl) Eine Badequaste 1780 Hupel 119
4872 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1782 Willmann 164 (6)
4873 178 A1a Hani haljas, pea paljas Kylpyvasta eli vihta 1844 Lönnrot 150
4874 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1869 Ahlqvist 71
4875 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht 1868 Nörmann 36 ja 56 (86)
4876 178 A1a Hani haljas, pea paljas (Eine grüne Gans, der Kopf kahl) Der Badebesen 1876 Wied. 263
4877 178 A1a Hand haljas, pää paljas (Der Schwanz grün, der Kopf kahl) 1876 Wied. 6
4878 178 A1a Hani haljas, pea paljas 1882 Just Sak. Kal. (1882) 151 (5)
4879 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (25)
4880 178 A1a Hani haljas, pea paljas 1902 Kmpm. KH 32
4881 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1912 Jürjens 26
4882 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1914 E MM 7 ja 42 (37)
4883 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1920 E MM2 7 ja 45 (38)
4884 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1994 E MM3 4 ja 36 (38)
4885 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1916 Songi2 34
4886 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1934 Loorits VrP 26 (57)
4887 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (57)
4888 178 A1a Hani haljas, pea paljas 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (1)
4889 178 A1a Hand haljas, pää paljas 1986 Krikmann 99
4890 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Nrv 1927 M. Kasikov E 62234
4891 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (21)
4892 178 A1a Hani haljas, pea paljas Oras Vai 1893 D. Torpan H II 36, 409 (54)
4893 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (75)
4894 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht, miska vihelda Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (28)
4895 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (254)
4896 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (49)
4897 178 A1a Hani haljas, pea paljas Vihma sadab Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (36)
4898 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (51)
4899 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (21)
4900 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Hlj 1899 N. Traks E 38464 (1)
4901 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (87)
4902 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (81)
4903 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (34)
4904 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (22)
4905 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (3)
4906 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 (9)
4907 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 73 (103)
4908 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 322 (7)
4909 178 A1a Hani haljas, pea paljas Kapsas? Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 134 (4)
4910 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (14)
4911 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (12)
4912 178 A1a Hani haljas, pea paljas Heinakuhi Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
4913 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 122 (6)
4914 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (40)
4915 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
4916 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 360 (23)
4917 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht San 1981 T. Keis RKM II 357, 49 (17)
4918 178 A1a Hani haljas, pea paljas Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (37)
4919 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht, millega saunas vihutaks Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 399 (10)
4920 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 484 (92)
4921 178 A1a Hani haljas, pea paljas Vihtlemine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 491 (3)
4922 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (4)
4923 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (4)
4924 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (12)
4925 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (9)
4926 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (1)
4927 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (20)
4928 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (19)
4929 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322 (12)
4930 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (14)
4931 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (11)
4932 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (10)
4933 178 A1a Hani haljas, pea paljas Kei 1925 R. Soom E 72962 (7)
4934 178 A1a Hani haljas, pea paljas Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (24)
4935 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (75)
4936 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (64)
4937 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 112 (1)
4938 178 A1a Hani haljas, pea paljas Lehtluud LNg 1895 J. Prooses E 21361 (6)
4939 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (2)
4940 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 117 (5)
4941 178 A1a Hani haljas, pea paljas Luud Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 258 (7)
4942 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (16)
4943 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Pöi 1891 T. Kõrv H III 12, 715 (1)
4944 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
4945 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (4)
4946 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 633 ja 636 (51)
4947 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 268 (28)
4948 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (13)
4949 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (38)
4950 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tor 1877–1917 T. Juurikas E 392 (68)
4951 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (3)
4952 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (54)
4953 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (46)
4954 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 734 (12)
4955 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tor 1971 A. Mälk EKRK I 71, 285
4956 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (65)
4957 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (3)
4958 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (12)
4959 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Pst 1889 J. Henno H IV 3, 361 ja 379 (3)
4960 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht, millega veheldakse Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (2)
4961 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (47)
4962 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (67)
4963 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (76)
4964 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (43)
4965 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (10)
4966 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (64)
4967 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (46)
4968 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (45)
4969 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (117)
4970 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (2)
4971 178 A1a & Hani haljas, pea paljas Viht Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (38)
4972 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Lai 1898 J. Ermann E 37940 (10)
4973 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Lai 1923 K. Martinson A 4096 (24)
4974 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Lai 1962 P. Tammepuu RKM II 192, 269 (18)
4975 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Lai 1918–1940 E. Schmidt RKM II 192, 395 (134)
4976 178 A1a Hani haljas, pea paljas Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 171 (30)
4977 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (19)
4978 178 A1a Hani haljas, pea paljas Hernesard [sic!] Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (14)
4979 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (12)
4980 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (23)
4981 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (21)
4982 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Äks 1922 L. Meos A 108 (23)
4983 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Trt 1927 K. Pormeister E 59842 (249)
4984 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (2)
4985 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (32)
4986 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 222 (32)
4987 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 547 (34)
4988 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Ran 1895 J. Palu E 18774 (29)
4989 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 430 (15)
4990 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (18)
4991 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (70)
4992 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (37)
4993 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (81b)
4994 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (12)
4995 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (26)
4996 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Räp 1877–1917 Sööt SKS, Eisen 399 (3)
4997 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Räp 1887 J. Punnisk H, R 4, 162 (6)
4998 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (11)
4999 178 A1a Hani haljas, pea paljas Saunaviht Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (15)
5000 178 A1a Hani haljas, pea paljas Viht Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (19)