Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 82001 — 83000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
82001 2358 Ec2 & Valge kirik, vahast tulba Hani Krk 1889 J. Kivisäk E 51947 (1)
82002 2358 Ec3 & Valge kirik kahe vahatse tulba pääl Hani Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 531 (253)
82003 2358 Ed & Valge kirik, vahtretulbad Hani Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (49)
82004 2358 Ee1 & Valge kirik, kollased tulbad Hani Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (53)
82005 2358 Ee2 & Kerk katõ kõllatsõ tulba pääl Hani Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (21)
82006 2358 Ef & Valge kirik, vahatse jala Hani Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (287)
82007 2358 Eg & Valge kerk, vahatse posti Hani Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 11 (27)
82008 2358 Eh & Valge kirik ja vaabatud postid Hani Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (11)
82009 2358 F & Valge kirst, punased sambad Hani Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (85)
82010 2358 G & Valge säng, punased sambad Hani Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (14)
82011 2359 A1a1 Valge hobune vainu peal, seisab üsna paigal seal, ei ta söö, ei ta joo, kõhust kõlab lauluheal, mis on kena kuulda küll, nii et lõbusaks lääb meel, muud tal pole kõhu sees, kui mitusada konnakest, kes ilusaste laulavad Kirik kogudusega 1886 EPost. nr. 10 ja 11 (1886)
82012 2359 A1a1 Valge hobu konne täis Kirik Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (45)
82013 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1895 J. Sams E 18072 (53)
82014 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trt 1895 A. Rühka E 18053 (9)
82015 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (13)
82016 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (75)
82017 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Vil 1896 H. Maaten E 25977 (37)
82018 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Rahvas kirikus Pst 1890 J. Leppik E 431 (22)
82019 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (14)
82020 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (159)
82021 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (11)
82022 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Inimesed kirikus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (105)
82023 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik inimesi täis Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (6)
82024 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvaga Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (121)
82025 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (6)
82026 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Valge keresega ahi Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (162)
82027 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (89)
82028 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 323 (25)
82029 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 73 (124)
82030 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (105)
82031 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvast täis Trv 1896 J. Tõllasson E 28607 (2)
82032 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (60)
82033 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (133)
82034 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvast täis Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (42)
82035 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvast täis Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (9)
82036 2359 A1a1 & Valge hobene, konne täis Kirik rahvast täis Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (52)
82037 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Inimese kirikus Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (100)
82038 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvaga Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (121)
82039 2359 A1a1 Valgõ hobõnõ konnõ täüs Rahvas kirikus Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 64 (54)
82040 2359 A1a2 & Valgõ hopõn, kunnõ täüs ku kobisõs Rahvas kerikun Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (76)
82041 2359 A1b Valge hobune kirju konne täis Kirik rahvast täis Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 366 (10)
82042 2359 A1b Valge hobune kirjuid konne täis Kirik Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (30)
82043 2359 A1b Valge hobune, kirivesi konni täis Kirik Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (59)
82044 2359 A1b Valge hobune, kirivesi konne täis Hel 1891 J. Lammas E 423 (1635)
82045 2359 A1b & Valge hobene, kirivit konne täis Rahvas kerkun Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (14)
82046 2359 A1c & Valge hobune, muste konne täis Kirik Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (11)
82047 2359 A1c Valge hoben muste konne täis Kirikun rahvas Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 91
82048 2359 A1d & Valge hobune, konne seest täis Kirik ja inimesed sees Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 343 (13)
82049 2359 A1e & Valge hobune, kõht konni täis Kirik JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 349 (14)
82050 2359 A1e Valge hobune, kõht konnasid täis Kirik JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (12)
82051 2359 A1f & Valge hobene, kõrva konne täis Kirik rahvast täis Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (313)
82052 2359 A2a1 Valge hobu vainul, kõht konni täis Kirik Tõs 1893 M. Kurul E 1485 (52)
82053 2359 A2a1 Valge hobu vainul, kõht konne täis Kirik Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (74)
82054 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40111 (45)
82055 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik on rahvast täis Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (1)
82056 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik rahvast täis SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (52)
82057 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (146)
82058 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (97)
82059 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik ja rahvas Ksi 1889 H. Paap E 442 (6)
82060 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (17)
82061 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (13)
82062 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Rahvas kirikus Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (14)
82063 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (45)
82064 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik ja rahvas Lai 1904 J. Ermann E 44373 (111)
82065 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Plt 1917 M. Palm E 50385
82066 2359 A2a1 Valge hobune vainul, koht konne täis Rahvas kirikus Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (12)
82067 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (99)
82068 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (135)
82069 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (96)
82070 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Pal 1930 M. Jürgenson E 70346 (6)
82071 2359 A2a1 & Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 59 (4)
82072 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik inimeisi täis Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (51)
82073 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (134)
82074 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (38)
82075 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (137)
82076 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (34)
82077 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
82078 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht kõnnu täis Kirik HMd 1927 O. Niimann E 74005 (24)
82079 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasid täis Kirik Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (8)
82080 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (6)
82081 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (887)
82082 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (14)
82083 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (11)
82084 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (23)
82085 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 487 (102)
82086 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik, inimesed SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (3)
82087 2359 A2a1 Valge hobene vainul, kõht konne täis Kirik Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (54)
82088 2359 A2a1 Valge hobene vainul, koht konne täis Kirik Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (25)
82089 2359 A2a1 Valge hobene vainul, kõtt konne täüs Kirik Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (47)
82090 2359 A2a1 Valge hobune vainul, koht konni täüs Kirik Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (50)
82091 2359 A2a1 & Valge hobune vainiulle, koht konni täüs Kabel inimesi täüs Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 241 (35)
82092 2359 A2a1 Valki hopune vainul, koht konni täüs Kirik inimesi täüs Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (67)
82093 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 328 (26)
82094 2359 A2a2 & Valge hobune vainul, konni kõht täis Kirik rahvast täis SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (15)
82095 2359 A2a3 Valge hobune vainul ja kõht konni täis Kirik Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (21)
82096 2359 A2a3 & Valge hobune vainul ja kõht konni täis Kirik Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 332 (4)
82097 2359 A2a4 Valge hobune vainu peal, kõht konni täis Kirik Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (16)
82098 2359 A2a4 Valge hobune vainu peal, kõht konne täis Kirik rahvaga Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 876 (56)
82099 2359 A2a4 Valge hobune vainu pial, kõht konne täis Kirik Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (52)
82100 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konni täis Kirik Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (50)
82101 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik, inimesed Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 46, 221 (2)
82102 2359 A2a4 & Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (37)
82103 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (11)
82104 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik ja kirikulised Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 532 (20)
82105 2359 A2a4 Valge hobune vaino pääl, kõht konne täis Kirik KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (16)
82106 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht kõnnu täis Kirik Ta 1913 J. Müür E 48438 (2)
82107 2359 A2a4 Valge hobene vainu pääl, kõtt konne täis Inimese kerikun Ote 1895 E. Palm E 20131 (60)
82108 2359 A2a4 Valge hobene vainu pääl, kõtt konne täüs Kerk rahvast täüs Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (38)
82109 2359 A2a4 Valge hobene vainu pääl, kõtt konne täis Linaleotus Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (15)
82110 2359 A2b & Valge hobune seisab vainu pääl, kõht on konne täis Kirik Trt 1930 M. Sika E 66457 (3)
82111 2359 A2c* Valge hobune vainul, kõht kirju konne täis Kirik KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (11)
82112 2359 A2c* Valge hobune vainul, kõht kirjuid konne täis Kirik Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (20)
82113 2359 A2c* Valge hobune vainul, kõht kirevaid konne täis Kirik Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 455 (159)
82114 2359 A2c* Valge hobene vainul, kõtt kirivit konne täis Kerik Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (26)
82115 2359 A2c* Valge hobune vainu pääl, kirivit konne kott täis Kirik Puh 1913 Koni E 48252 (13)
82116 2359 A2c* Valge hobone vainul, kirjuid konne täis Kirik rahvaga Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (22)
82117 2359 A2c* Valge hobune vainu pääl, kirjusid konne täis Kirik TMr 1932 H. Glück E 81919 (2)
82118 2359 A2c* & Valge hobõnõ vainu pääl, kirivid konne täus Kerik Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (15)
82119 2359 A2d & Valge hobune vainul, kirjud konnad kõhus Kirik Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (37)
82120 2359 A2e & Valge hobune vainul, kõht kilpkonni täis Inimesed kirikus Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (4)
82121 2359 A2f* Valge hobu vainu peal, kõht kuivalt konni täis Kirik Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (3)
82122 2359 A2f* & Valge hobune vainu pääl ja kõht kuivalt konni täis Rahvas kirikus Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (114)
82123 2359 A2g* & Valge hobune vainul, kõht krooksujaid konne täis Kirik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (292)
82124 2359 A2g* Valge hobune seisab keset vainut, kõht konne täis ja krooksuvad Kirik jumalateenistusega Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (1)
82125 2359 A2h & Valge hobene vainu pääl, konna krooksuva kõtun Kerik Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (33)
82126 2359 A2h Valge hobune vainu pääl, konnad krooksuvad kõhus Kerik ja inimesed Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (49)
82127 2359 A2i* Valge hobene vainul, konna krooksuva sehen Ker'k, rahvas laalava sehen 1970 EMrd III 237
82128 2359 A2i* Valge hobune vainul, konna krooksuva sehen Kirik Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (37)
82129 2359 A2i* Valge hobu vainu pääl, konnad krooksuvad sees Kirik Tt 1932 L. Prost E 81986 (2)
82130 2359 A2i* Valge hobune vainu pääl, konnad krooksuvad sees Kirik ja inimes[ed] Ran 1895 J. Palu E 18773a (9)
82131 2359 A2i* & Valge hobene vainu pääl, konnad krooksuvad sehen Kerik TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (5)
82132 2359 A2i* Valge hobune vaenu pääl, konna krooksuva sees Kerik Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (12)
82133 2359 A2i* Valge hobene vainu pääl, konna krooksuva sisen Kerk Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (68)
82134 2359 A2i* Valge hobu vainu pääl, konna krooksuva sehen Kirik Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (70)
82135 2359 A2i* Valge hobene vaino pääl ja konna krooksuva sehen Kerk Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (41)
82136 2359 A2j & Valge hobu vainu peal, konnad kisendavad sees Kirik MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (78)
82137 2359 A3 & Valge hobune seisub väljäl, kärnkonni koht täüs Kirik inimes[tega] Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (8)
82138 2359 A4 & Valge hobene nurme pääl, kõtt konne täus Kirik Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (128)
82139 2359 A5 & Valge hobune mäel, kõht konnasid täis Kirik JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (89)
82140 2359 A6 & Valge hobene tii veeren, konna krooksuva sisen Kerk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (91)
82141 2359 A7 & Hobune vainul, kõht kirjuid konnasid täis Kirik inimestega Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 533 (24)
82142 2359 A8 & Kirju hobune vainu peal, kõht konne täis Kerik Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (6)
82143 2359 B1a & Valge mära, konne täis Kirik Hel 1926 K. Puusepp E 58429
82144 2359 B1a Valge mära, konne täis Kirik ja rahvas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (156)
82145 2359 B1b & Suur valge mära, kirivid konne täis Kerik Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (23)
82146 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konni täis Kirik Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (130)
82147 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kerik Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (31)
82148 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik ja inimesed kirikus KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (231)
82149 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (100)
82150 2359 B2a & Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (20)
82151 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik rahvaga Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493 (35)
82152 2359 B2b & Valge märä vainul, kõht kirevid konne täis Kirik KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (18)
82153 2359 B2c* & Valge mära vainu peal, kõht kubiseb konni täis Kõrts Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (22)
82154 2359 B2c* Valge mära vainul, kõht kobiseb, konnasi täis Kirik Vän 1933 M. Hansen E 82375 (6)
82155 2359 B2d* & Valge mära vainul, kõht kuivalt konni täis Kirik Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (2)
82156 2359 B2d* Valge mära vainu pääl, kõht kuivi konne täis Hel 1891 J. Lammas E 423 (1635)
82157 2359 B2e* Valge mära vainul, konna krooksuva kõtun Kerik Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (32)
82158 2359 B2e* Valge mära vainul, konna krooksuva kõtun Kerk Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (22)
82159 2359 B2e* & Valge mära vainu pääl, konna krooksuva kõtun Kerik Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (28)
82160 2359 B2e* Valge märä vainu pääl, konna krooksuva sehen Kerk Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (48)
82161 2359 B2e* Valge mära vainul, kõhus konnad krooksuvad, matakad madelevad Kirik 1890 E EM 170 (1643)
82162 2359 B2e* Valge mära vainul, kõhus konnad krooksuvad, matakad madelevad Kirik 1913 E EM2 147 (2140)
82163 2359 B3 & Valge märä vaarikun, konna krooksuva kõtun Kerk ja kogudus Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (143)
82164 2359 B4 & Valge mära mäel, konnad krõbisevad kõhtus Kirik, inimesed Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (29)
82165 2359 B5a & Kirju mära vainul, kõht konne täis Kõrts Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (37)
82166 2359 B5b% Hall mära magab mäel, kõht konne täis Kirik HJn 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (8) 1042I1
82167 2359 B5b% & Hall mära magab mäel, koht konne täis Rahvas kirikus HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (98) 1042I1
82168 2359 Ca & Valge härg vainul, kõht konne täis Kirik ja inimesed Kad 1899 N. Traks E 38465 (20)
82169 2359 Ca Valge härg vaenul, kõht konne täis Kerik Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (28)
82170 2359 Ca Valge härg vainul, kõht konnasi täis Kirik Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (76)
82171 2359 Cb & Valge härg vainul, kõht kirju konne täis Kirik Kod 1932 A. Kull ERA II 41, 423 (16)
82172 2359 Cc & Valge härg vainul, kirjud konnad kõhtus Kirik kogudusega Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 34 ja 55 (146)
82173 2359 Cc Valge härg vainul, kirjud konnad kõhus Kirik 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 29 ja 42 (35)
82174 2359 Cc Valge härg vainul, kirjud konnad kõhus Kirik 1890 E EM 169 (1637)
82175 2359 Cc Valge härg vainul, kirjud konnad kõhus Kirik 1913 E EM2 147 (2132)
82176 2359 Cc Valge härg karjamaal, kirjud konnad kõhus Inimesed kirikus 1929 Jürisson 190 (12)
82177 2359 D & Valge vari vainu pääl, kõtt kirivit konne täis Kirik Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (49)
82178 2359 E & Vanaema vainul, kõht konne täis Kirik rahvaga Plt 1891 J. Reinthal E 485 (33)
82179 2359 F1a & Valge hobu kiliseb-koliseb, konta täis Sandikott Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (47)
82180 2359 F1b & Valge hobone, musti konte täis Kirik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (31)
82181 2359 F2a & Valge hobune vainul, kõht luid-konta täis Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (61)
82182 2359 F2a Valge hobune vainul, kõht luid-konta täis Kirik 1890 E EM 169 (1635)
82183 2359 F2a Valge hobune vainul, kõht luid-konta täis Kirik 1913 E EM2 147 (2130)
82184 2359 F2b* Valge hobu vainul, kiliseb-koliseb, konta täis Kirik Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (100)
82185 2359 F2b* Valge hobune vainul, kiliseb-koliseb, konta täis Veske Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (136)
82186 2359 F2b* Valge hobune vainul, kiliseb-koliseb, konta täis Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (53-54)
82187 2359 F2b* & Valge hobune vainu peal, kiliseb-koliseb, konta täis Tuuleveski Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (119)
82188 2359 F2c* & Valge hobu vainu väravas, kiliseb ja koliseb, konta täis Kirik inimesi täis Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (88)
82189 2359 F2c* Valge hobune vaimu väratis, kiliseb-koliseb, konte täis Kirik Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 220
82190 2359 G & Täkk vainu väraval, kondid kolisevad sees Kirik Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (49)
82191 2359 H & Valge hobune, seest setukid täis Kirik SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (36)
82192 2359 I & Valge hobõnõ vainu pääl, kirivid karja täüs Kerk külavainul Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (27)
82193 2359 Ja & Valge hobune, sipelgid täis Kirik Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (24)
82194 2359 Jb & Valge hobune vainul, seest sipelgaid täis Kirik ja kogudus Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (30)
82195 2359 K & Valge mära vainul, kõht sipelgaid täis Kirik rahvaga Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1494 (25)
82196 2359 L & Valge kivi vainu peal, sitikaid täis Kirik Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (8)
82197 2359 Ma/ & Valge kont vainul, seest sipelgaid täis Kerik Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (55) 2365Ia
82198 2359 Mb/ & Valge kont kopli peal, seest sipelgaid täis Kirik VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (73) 2365Ib
82199 2359 Mc/ & Valge kont koplis, seest sittikaid täis Kirik Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (68) 2365Ic
82200 2360 A1 & Hall härg määl, igaüks käib haistmas Juuakse kaevust Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (57)
82201 2360 A2a & Valge härg rennil ja igaüks annab taale musu Taarikapp Pha 1939 E. Ennist ERA II 254, 136 (26)
82202 2360 A2b & Valge härg magab mäe pääl, igaüks annab musu Kaljakapp Pha 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 117 (6)
82203 2360 A3% & Punane härg magab mäe pääl, igaüks, kes mööda läheb, annab suud Õllekann Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 99 (51) 294H1c 1042G1 1947Cb3
82204 2360 A4% & Küüt härg magab mäe peal, igaüks annab munti Taarikapp laual Pha 1897 T. Wiedemann H II 57, 277 (3) 2361
82205 2360 A5* Ühe sarvega härg tuleb tuppa, annab igaühele suud Kaljakapp 1938 Lä 138
82206 2360 A5* & Ühe sarvega härg tuleb tuppa, annab igaühele suud Kaljakapp Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (13)
82207 2360 A5* Ühe sarvega härg tuleb sisse, annad igaühele suud Kaljakapp Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 29 (37)
82208 2360 Ba & Neitsit istub laval, egaüks annab suud Taarikapp Kei 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (40)
82209 2360 Bb & Kõik pere andvad ühe neitsile suud Taarikann Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (15)
82210 2361 A1a1 & Valge härg mäe otsas, üks sarv pääs Kirik Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (35)
82211 2361 A1a1 Valge härg mäe otsas, üks sarv peas Kirik 1890 E EM 169 (1636)
82212 2361 A1a1 Valge härg mäe otsas, üks sarv pääs Kirik 1913 E EM2 147 (2131)
82213 2361 A1a1 Valge härg mäe otsas, üks sarv peas Kirik 1929 Jürisson 196 (13)
82214 2361 A1a2* & Valge härg mää peal, üks sari peas Kapp Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (36)
82215 2361 A1a2* Valge härg mäel, üks sarv päes Kaljakapp Emm 1927 M. Meiusi E 61148
82216 2361 A1b & Valge härg magab mää pääl, üks sari pääs Kirik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 23 (87)
82217 2361 A1c & Valge härg seisab keset küla, seitse sarve peas Vene kirik Tõs 1892 G. Anniko E 991 (116)
82218 2361 A2 Kirju härg mäel, üks sarv pääs Vän 1925 A. Trei E 55239 (3)
82219 2361 A2 & Kiri härg mäel, üks sari pääs Kaljakapp Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 29 (36)
82220 2361 A3* Küüt härg mäel, üks sarv peas Kapp renni pääl 1890 E EM 78 (617)
82221 2361 A3* Küüt härg mäel, üks sarv pääs Kapp renni pääl 1913 E EM2 69 (795)
82222 2361 A3* Küüt härg mäel, üks sarv pääs Taarikapp 1921 Nurmik II 6 (11)
82223 2361 A3* Küüt härg mäel, üks sarv peas 1932 Kmpm. EL III10 62
82224 2361 A3* & Küit härg mäel, üks sarv peas Kapp renni peal Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 160 (18)
82225 2361 A3* Küüt härg mäe peal, üks sari pääs Taarikapp laual Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 277 (2)
82226 2361 A4a & Hall härg mäel, üks sarv pääs Kirik Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (56)
82227 2361 A4b & Hall härg magab mää pääl, üks sari pääs Kärk Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (26)
82228 2361 A5a & Härg magab mäel, üks sari peas Kirk Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (12)
82229 2361 A5b & Härg magab mäe peal, sari teise külje peal Kirk Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (158)
82230 2361 A5c & Härg magab maas, üks sarv pääs Kirik Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (8)
82231 2361 B & Kivine koer, sarv pään Kerik Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (50)
82232 2361 C/ & Valge härg mää pääl, üks sari pääs, ega seitsme pääva taga möirab Kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (14) 297B
82233 2361 D/ & Hall härg, üks sarv, kõhust sööb, seljast s[itu]b, iga pala peale aevastab Höövel Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (12) 844D
82234 2361 # 294H1c 1042G1 1890 1947Cb3 2037 2360A4 2415 2725
82235 2362 & Valge härg, viis pääd Jala varvad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (289)
82236 2362 Valge härg, viis pead Jalg ja varbad 1979 Metstak 8 ja 32 (22)
82237 2362 Valge härg, viis pead Jalg ja varbad 1992 Metstak2 11
82238 2363 & Valge nirgike jooseb ümber mätta Vokilüht (ümber pooli) Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (206)
82239 2363 Väike nirgike jookseb ümber mätta Värten ümber pooli 1890 E EM 170 (1644)
82240 2363 Väike nirgike jookseb ümber mätta Värten 1913 E EM2 152 (2231)
82241 2363 Väike nirgike jookseb ümber mätta Värten 1921 Nurmik II 78 (9)
82242 2364 & Valge kirik, vaskvõti Hani Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (44)
82243 2364 # 2358Ec1*
82244 2365 Aa & Valge kont kesk koplit (Ein weisser Knochen mitten im Koppel) Eine Kirche Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 293
82245 2365 Aa Valge kont kesk koplit Kirik 1890 E EM 170 (1641)
82246 2365 Aa Valge kont kesk koplit Kirik 1913 E EM2 147 (2137)
82247 2365 Ab1 Valgõ kont koplin Päiv Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (9)
82248 2365 Ab1 Valge kont koplis Kanamuna Pal 1892 M. Uus H II 43, 707 (1)
82249 2365 Ab1 & Valge kont koplis Lumehang Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (46)
82250 2365 Ab2 Valge kont kopli pääl Kirikutorn Trv 1896 J. Kala E 25052 (6)
82251 2365 Ab2 Valge kont kopli pääl Kirikutorn Trv 1894 J. Sikk H II 49, 149 (8)
82252 2365 Ab2 & Valge kont kopli peal Jää Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (3)
82253 2365 B & Valge kont koples ja kibist aed on ümmer Kirik Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1018)
82254 2365 C & Kont koplis, punane vaht peal Kirik punase katusega LNg 1895 J. Prooses E 21361 (2)
82255 2365 C Kont (hunt) koplis, punane vaht pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
82256 2365 D% & Valge kont koplis, musti seemneid täis Kirik Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (3) 735
82257 2365 E & Valge kont kopli pääl, mustad silmad sees Kirik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (94)
82258 2365 F & Valge kont koplis, igaüks käib sääl nuusutamas ja joomas Kask Vig 1928 R. Saaliste A 10269 (4)
82259 2365 G & Valge hobuseraibe seisab külavainul, külakoerad käivad lakkumas, ükski ei too ära Kirik ja inimesed Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (96)
82260 2365 H/ & Kont koplemäel, kuus kullatud silma peas Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (45) 290C
82261 2365 H/ Kont koplemäel, kuus kullatud silma pääs Kirik 1890 E EM 67 (494) 290C
82262 2365 H/ Kont koplemäel, kuus kullatud silma pääs Kirik 1913 E EM2 60 (641) 290C
82263 2365 Ia/ & Valge kont vainul, seest sipelgaid täis Kerik Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (55) 2359Ma
82264 2365 Ib/ & Valge kont kopli peal, seest sipelgaid täis Kirik VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (73) 2359Mb
82265 2365 Ic/ & Valge kont koplis, seest sittikaid täis Kirik Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (68) 2359Mc
82266 2365 J1a/ & Valge kont koplis, iga kuue päeva järele käiakse teda vaatamas Kirik Hag 1890 H. Raudvere E 469 (11) 290D1a
82267 2365 J1b/ & Valge kont koplemäel, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (43) 290D1b
82268 2365 J1c/ & Kont koplemäel ja iga kuue päeva takka keisid teda vaatamas Kirik Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (113) 290D1c
82269 2365 J2/ & Kont koplemäel, iga seitsme päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417/8 (51) 290D2
82270 2365 J3a1/ & Valge kont kopli peal, iga nädal käia katsumas Kirik Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (46) 290D3a1
82271 2365 J3a2/ & Valge kont koples, iga nädal käiakse kord vaatamas Kirik Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (62) 290D3a2
82272 2365 J3b/ & Valge kont koplis, vareksed käivad iga nädalas üks kord vaatamas Kirik Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (4) 290D3b
82273 2365 J4a/ & Valge kont tagakoplis, iga pühapäeva hommikul käiakse teda teretamas Kirik Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (19) 290D4a
82274 2365 J4b/ & Valge kont koplis, inimesed käivad iga pühapääv teretamas Kirik Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (55) 290D4b
82275 2366 A & Valge kui lumi, kõva kui kivi, isi magus kui mesi Suhkur Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1494 (24)
82276 2366 Ba Valge kui lumi, magus kui mesi 1907 Okas 49
82277 2366 Ba Valge kui lumi, magus kui mesi Suhkur 1944 Aavik 53 ja 102
82278 2366 Ba Valge kui lumi, magusam kui mesi Suhkur Sa 1932 E. Rossner E 81994 (35)
82279 2366 Ba Valge kui lumi, magus kui mesi Sukur Rak 1905 K. Holm H II 74, 315 (58)
82280 2366 Ba & Valge kui lumi, magus kui mesi Suhkur Trm 1968 L. Jõgi RKM II 263, 388
82281 2366 Bb & Valgem kui lumi ja magusam kui mesi Suhkur Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 469 (51)
82282 2366 C* Kõva kui kivi, magusam kui mesi Suhkrupea 1913 E EM2 63 (683)
82283 2366 C* Kõva kui kivi, magusam kui mesi 1926 Ainelo II-III 195
82284 2366 C* Kõva kui kivi, magusam kui mesi Suhkrupea 1914 E MM 10 ja 43 (108)
82285 2366 C* Kõva kui kivi, magusam kui mesi Suhkrupea 1920 E MM2 10 ja 46 (110)
82286 2366 C* Kõva kui kivi, magusam kui mesi Suhkrupea 1994 E MM3 7 ja 37 (110)
82287 2366 C* & Kõva kui kivi, magusam kui sai Suhkrupea Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (7)
82288 2366 C* Kõva ku kivi, a makus um Tükksuhkur Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (30)
82289 2366 D Valge kui lumi, magus kui mesi, tee sisse vajun, silme eest hajun Suhkur Nõo 1992 H. Martinov RKM, KP 33, 70 (4)
82290 2366 D Valge kui lumi, magus kui mesi, tee sisse vajub, silme eest hajun Suhkur Nõo 1992 L. Nagel RKM, KP 33, 28 (3)
82291 2366 # 132 1051 1251 1253 1322 1556D | kküs | kk
82292 2367 & Valge kui lumi, suur kui sõel Kuu Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (83)
82293 2367 Valge kui lumi, suur kui sõel Kuu 1913 E EM2 147 (2138)
82294 2367 # kk
82295 2368 Aa1 Valge lehmake, must piimake 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
82296 2368 Aa1 & Valgõ lehmake, must piimake Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (82)
82297 2368 Aa2* Valge lehm, must piim Kõiv, mahl Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 35 (312)
82298 2368 Aa2* & Valge lehm, must piim Mahlakask Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (34)
82299 2368 Aa2* Valge lehm ja must piim Külmetanud jõgi Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4279 (45)
82300 2368 Ab & Valge lehm lüssab musta piimä Mahlakask Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (36)
82301 2368 B & Valgõ lehmäke, hahk piimäke Kõiv ja mahõl Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (26)
82302 2368 C & Pikk lehm, hahk piim, pärähn vessi saa kandma Kask annab mahla Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (36)
82303 2368 C Pikk lehm, hahk piim, pärähn vesi saa kandma Kask annab mahla 1890 E EM 121 (1106)
82304 2368 C Pikk lehm, hahk piim, pärähn vesi saa kandma Kask annab mahla 1913 E EM2 106 (1461)
82305 2368 D/ & Valgõ lehmäke, must makus piimäke Kõiv Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 271 (54) 2576E
82306 2368 # 665 2576
82307 2369 & Valge lehm, sada sarve pääs, ühest nisast lüpsetas Mahlakõiv Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (288)
82308 2369 # 2725
82309 2370 & Valge lita, musta jala Söögilaud Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (118)
82310 2371 a & Valge maeake, kõllane lillike sihen Kanamuna Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (3)
82311 2371 b Kollane lilleke keset kopelt Munakollane 1913 E EM2 60 (633)
82312 2371 b & Kollane lillike keset kopelt Munasora; päev Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (12)
82313 2371 c & Kõrge mägi, kõllane lill keskel Muna Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (22)
82314 2371 # 790
82315 2372 Aa1 & Valge meri, punane roosike keskel Kiri petsadiga Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (290)
82316 2372 Aa2 & Punane roosike keset valget merd Pitse kirja peal Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (24)
82317 2372 Ab & Valge meri, punane lill Kiri Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (90)
82318 2372 Ac% & Verrev roosikene keset merd Päiv Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 6 (40) 712
82319 2372 Ad & Valge meri, punane kruus keskel Kiri petsatiga Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (27)
82320 2372 Ae & Valge meri, punane saar keskel Kiri Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (63)
82321 2372 B & Valge meri, musta kala Kiri Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (25)
82322 2372 Ca1 Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (14)
82323 2372 Ca1 Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (14)
82324 2372 Ca1 Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri 1948 Mihkla KlL 75 (13)
82325 2372 Ca1 Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (13)
82326 2372 Ca1 Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri 1992 Metstak2 34 ja 35
82327 2372 Ca1 & Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri Trv 1894 J. Vaine E 13626 (104)
82328 2372 Ca2 & Valge meri, mustad kalad, mere keskel punane roos, kes roosi katki murrab, oskab kaladega rääkida Pitsatiga kiri Trt 1930 M. Sika E 66462 (72)
82329 2372 Ca3 & Valge meri ja mustad kalad, keset merd roos, kes selle roosi katki murrab, saab kaladega kõnelda Kiri Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 185 (17)
82330 2372 Cb & Valge meri, mustad kalad keskel, verev lillitutt, kes nu lillituti är kakke, saa musti kaluge kõnelda Kiri Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 341 (5)
82331 2372 Cc & Väikene järvekene, sääl oma musta kala sisen ja verev roos kasvab peal, kes see roosi ära kaksab, saab neide kalakestega kõnelda Kirja lugeda Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (58)
82332 2372 Cd & Valge meri, mere pääl saar, saare pääl lill, kes too lilli ära kakses, see saab kõiki merekalloga kõnelda Kiri Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (78)
82333 2372 Cd Valge meri, mere pääl saar, saarel lill, kes selle lille katkub, saab kõigi merekaladega kõnelda Kiri 1913 E EM 147 (2141)
82334 2372 Da & Valge meri, mustad kalad, punane roos keskkohal, kes roosi katki ei murra, see kalu kätte ei saa Trt 1931 H. Särg A 11599
82335 2372 Db & Valgõ meri, musta kala, ku kruusi katski ei murra, kallo kätte ei saa Kiri, petsat Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (90)
82336 2372 Dc & Ühe valge järve pääl ojub üks punane roos, tahad sa muste kallu püüda, pead sa punast roosi murdma Kiri ja kirjalakk Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (93)
82337 2372 Dd & Valge meri, musta kala sisen, verrev iä pääl, kui iä katski lüüt, sis kallu kätte ei saa Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (26)
82338 2372 E1a1 & Valge meri, punane roosike keskel, kes selle punatse roosikse katik murrab, saab valge merege kõnelde Kiri Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (1)
82339 2372 E1a2 & Valge meri, punane roos, kes selle roosi katki murrab, saab selle merega kõnelda Kiri Hls 1893 H. Sulsenberg H II 42, 464 (6)
82340 2372 E1b1 & Valge meri, punane lill, kessi selle lilli katik murrab, saab merege kõnelte Petser, mis kirjä pääl om Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (156)
82341 2372 E1b2 & Valge meri ja punane lill keset merd, kes selle lille katki murrab, saab selle merega rääkida Kiri Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (20)
82342 2372 E1c & Valge meri, verrev roos, kes merega taht kõnelda, see murdku roos katski Kiri Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (30)
82343 2372 E2a1 & Valge järv, punane roos keskel, kui sa selle roosi ära võtad, siis saad järvege rääkida Kiri ja petsat kirja pääl Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 344 (19)
82344 2372 E2a2 & Valge järv, punane roos, kes see roosi katki teeb, saab valge järvega kõneleda Kiri ja kirjalakk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 103
82345 2372 E2b & Valge järv, verev roos keskel, kes järvega tahab juttu ajada, peab roosi murdma Kiri ja kuväär Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (3)
82346 2372 Fa & Siin seisab üks loss ja lossis elab härra, lossi ukse ees on punane roos, kui sa seda roosi murda saad, siis saad lossihärraga rääkida Kiri Vän 1933 S. Rungi E 82679 (1)
82347 2372 Fb & Lossis on herra, muidu sa temaga rääkida ei saa, kui sa uksel olevat punast lille puruks ei sõku Kiri Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 86 (113)
82348 2372 Fc & Roos on lossi ukse ees, muidu lossihärraga kokku ei saa, kui murra roos katki Kiri pitseriga kinni pandud Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (58)
82349 2373 a1 & Valge poisike, must nina peas Uba Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (25a)
82350 2373 a2 Valge poisike, must nina Uba 1913 E EM2 147 (2143)
82351 2373 a2 Valge poisike, must nina Uba 1914 E MM 17 ja 46 (270)
82352 2373 a2 Valge poisike, must nina Uba 1920 E MM2 17 ja 49 (273)
82353 2373 a2 Valge poisike, must nina Uba 1994 E MM3 14 ja 40 (273)
82354 2373 a2 Valge poisike, must nina Uba 1939 Nugis 295 ja 315 (247)
82355 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (1)
82356 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1968 SSTT 136
82357 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1970 Säde nr. 58 (1970) 7 ja 68 (1970) 8 (7)
82358 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (8)
82359 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (4)
82360 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1979 Metstak 20 ja 34 (205)
82361 2373 a2 Valge poiss, must nina Uba 1992 Metstak2 55 ja 56
82362 2373 a2 & Valge poisike, must nina Uba Mih 1920 A. Leppik E 50905 (107)
82363 2373 b% & Valge mees, must nina Uba Vl 1932 A. Zimmermann E 82139 ja 82145 (60) 146
82364 2373 c & Valge pätsike, must otsake Uba Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 53 (26)
82365 2373 d & Valge utikene, must otsakene Uba Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (72)
82366 2373 # 1696
82367 2374 & Valge poiss, rohelised juuksed Kask lehtes 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 204 (52)
82368 2374 Valge poiss, rohelised juuksed Lehtinud kask 1979 Metstak 19 ja 34 (183)
82369 2374 Valge poiss, rohelised juuksed Lehtinud kask 1992 Metstak2 53
82370 2374 # 1731
82371 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat ja kiri 1890 E EM 170 (1646)
82372 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat ja kiri 1913 E EM2 147 (2144)
82373 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat 1914 E MM 17 ja 46 (271)
82374 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat 1920 E MM2 17 ja 49 (274)
82375 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat 1994 E MM3 14 ja 40 (274)
82376 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat ja kiri 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (10)
82377 2375 Aa* Valge põld, must seeme Kiri 1923 Huvit. II 216 ja 224 (24)
82378 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat 1930 Huvit. I4 132 (7)
82379 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat 1935 Huvit. V Lisa 18 (31)
82380 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatu lehekülg 1938 Käis EVA4 39
82381 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatu lehekülg 1948 Aabits (1948) 40
82382 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatu lehekülg 1950 Raigna 55
82383 2375 Aa* Valge põld, must seeme 1994 Müürsepp-Viisimaa 80
82384 2375 Aa* Valge põld, must seeme 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (11)
82385 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatuleht, kirjaleht 1979 Metstak 13 ja 33 (117)
82386 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatuleht, kirjaleht 1992 Metstak2 34 ja 35
82387 2375 Aa* Valge põld, must seeme Kiri Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (67)
82388 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (35)
82389 2375 Aa* Valge põld, must seeme Paber ja tint Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (15)
82390 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (132)
82391 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (10)
82392 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (4)
82393 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (63)
82394 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (60)
82395 2375 Aa* & Valge põld, must seeme Raamat Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (124)
82396 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (77)
82397 2375 Aa* Valge põld, must seeme Paber, tint Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (115)
82398 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (60)
82399 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (25)
82400 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 401 (23)
82401 2375 Aa* Valge põld, must seeme Kiri Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 32 (131)
82402 2375 Aa* Valge põld, must seeme Lehekülg raamatus Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 430 (134)
82403 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 247 (74)
82404 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 436 (18)
82405 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
82406 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatu lehekülg Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
82407 2375 Aa* Valge põld, must seemen Kirjaleht ja tähed Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (21)
82408 2375 Aa* Valgõ põld, must seeme Raamat Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 441 (66)
82409 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (3)
82410 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat ja kiri 1929 Jürisson 196 (15)
82411 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (53)
82412 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamatu kiri Tor 1889 M. Tohv H III 5, 682 (6)
82413 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (49)
82414 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (126)
82415 2375 Aa* Valge põld, mustad seemned (Ein weisses Feld, schwarze Saat) Beschriebenes Papier Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 293
82416 2375 Ab% Valge väli, must seeme Raamat ja tähed SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (220) 2385H2
82417 2375 Ab% & Valge väli, must seeme Raamatu leht Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (7) 2385H2
82418 2375 Ab% Valge väli, must seeme Trükk ehk kirjutus Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (8) 2385H2
82419 2375 Ab% Valge väli, must sieme Raamat Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (45) 2385H2
82420 2375 Ac Valge nurm, must seeme Raamat Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (217)
82421 2375 Ac Valge nurm, must seeme Kiri Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (55)
82422 2375 Ac Valge nurm, must seeme Raamat Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (17)
82423 2375 Ac & Valge nurm, must seemen Paber ja tint Trv 1894 A. Rull H III 20, 150 (103)
82424 2375 Ac Valgõ nurm, must seeme Raamat Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (10)
82425 2375 Ac Valgõ nurm, must seeme Kirotamine, papõr Se 1934 J. Mägiste KKI WS
82426 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat KJn 1870 J. Tiedemann E 148 (169)
82427 2375 Ad1 & Valge maa, must seeme Raamat Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (73)
82428 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamatu tähe Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (89)
82429 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamatu trükkimine Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (85)
82430 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Kiri ehk raamat Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (13)
82431 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (35)
82432 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (5)
82433 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (95)
82434 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat ja kiri sees Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (4)
82435 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (48)
82436 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (95)
82437 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (47)
82438 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (118)
82439 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (76)
82440 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (77)
82441 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (18)
82442 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (49)
82443 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (4)
82444 2375 Ad1 & Valge maa, must seeme Kiri Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (33)
82445 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Kiri paberil Sa 1904 A. Valtin H III 31, 156 (20)
82446 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat, kirjutus Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (178)
82447 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (45)
82448 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat San 1929 L. Kuusik E 64016 (62)
82449 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Se 1934 M. Peramets S 78515 (58)
82450 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Raamat Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (28)
82451 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Raamat Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (115)
82452 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Paper, kiri Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (222)
82453 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Raamat Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (114)
82454 2375 Ad1 & Valgõ maa, must seeme Kirutamine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (56)
82455 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (69)
82456 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (97)
82457 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (98)
82458 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Se 1927 Linnasaar S 1474 (6)
82459 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kir'atähe Se 1930 V. Ruusamägi S 25959 (65)
82460 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (39)
82461 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1929 M. Pihlapuu S 18097 (1)
82462 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
82463 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (86)
82464 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (2)
82465 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 420 (22)
82466 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (92)
82467 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamatu tähed KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (16)
82468 2375 Ad2* & Valge maa ja must seeme Raamat Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (165)
82469 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (26)
82470 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat Pst 1890 J. Leppik E 431 (21)
82471 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat, kiri Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (43)
82472 2375 Ad2* Valgõ maa, musta siimne Rõu 1888 A. Jennes H I 2, 577 (152)
82473 2375 Ad2* Must seeme, valgõ maa Raamat Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (7)
82474 2375 Ba & Valge väli, must vili Raamat SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (35)
82475 2375 Bb & Valge maa, must vili Tähed raamatus Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 222 (98)
82476 2375 C & Valge väli, hall küli Pleispulga kiri Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (19)
82477 2375 D+ Valge põld, must seeme, kes külvab, see ka mõistab Paber, kiri 1890 Gr. RkÕrE III 170
82478 2375 D+ Valge põld, must seeme, kes seda külvab, see seda ka mõistab Paber, kiri 1899 Kuusik KT 215 (43)
82479 2375 D+ Valge põld, must seeme, kes seda külvab, see seda mõistab Kiri 1903 Lasteleht nr. 9 (1903) 144 (3)
82480 2375 D+ Valge väli, must seeme, kes külvab, see ka mõistab Kirjutamine paberi peale 1912 Kuusik La 12 (2)
82481 2375 D+ Valge väli, must seeme, kes külvab, see ka mõistab Kirjutamine paberi peale 1913 Laste prillid I 14(2)
82482 2375 D+ Valge põld, must seeme, kes seda külvab, see seda mõistab 1920 Lasteleht nr. 8 (1920) 128
82483 2375 D+ Valge väli, mustad seemned, käega külvad, suuga nopid Raamatu lugemine Jõh 1946 A. Krikmann RKM II 7, 112 (2)
82484 2375 D+ Valgõ nurm, must seeme, kiä külb, tuu saa arvu Raamat ja lehe Se 1933 N. Oinas S 68132 (45)
82485 2375 D+ & Valge põld, must seeme, kes seda külvab, saab targaks Kiri Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (23)
82486 2375 D+ Valge väli, kirju küli, kes teda külvab, see teda mõistab Kiri 1992 Metstak2 34 ja 35
82487 2375 # 1374Qa2* 2378 2386 2389
82488 2376 & Valge põll, mustad ääred Ake Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (31)
82489 2376 Valge põll, mustad ääred (Eine weisse Schürze, schwarze Ränder) Das Fenster 1876 Wied. 293
82490 2376 Valge põll, murtud ääred Aken 1890 E EM 170 (1647)
82491 2376 Valge põll, murtud ääred Aken 1913 E EM2 147 (2145)
82492 2377 & Valge sadul, mustad kirbud sees Raamat 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (60)
82493 2377 Valge sadul, mustad kirbud Raamat ja kiri 1890 E EM 170 (1649)
82494 2377 Valge sadul, mustad kirbud Raamat ja kiri 1913 E EM2 148 (2147)
82495 2378 a & Valge taivas ja musta tähe Raamat Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (35)
82496 2378 b & Valge taevas, muste tähti täus Raamat Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (33)
82497 2378 c & Mustad tähed valges taevas Kiri raamatus Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 219 (62)
82498 2378 # 2375
82499 2379 & Valge tekk ja mustad kirjad Raamat Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (6)
82500 2380 A & Valge utt ja punased huuled Valge kasukas punase liigenahka äärtega Plt 1891 J. Reinthal E 472 (4)
82501 2380 B & Valge p-s, punased ääred Kasukas Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (128)
82502 2380 # 1294
82503 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani, punane nokk 1890 E EM 171 (1652)
82504 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani, punane nokk 1913 E EM2 148 (2151)
82505 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk ees Hani 1979 Metstak 16 ja 34 (145)
82506 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk ees Hani 1992 Metstak2 41 ja 43
82507 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (41)
82508 2381 A1a1 & Valge vaat, punane pulk Hani HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (79)
82509 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 399 (4)
82510 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (104)
82511 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (111)
82512 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (42)
82513 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (36)
82514 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani Pal 1897 H. Karro H IV 8, 396 (35)
82515 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (23)
82516 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 709 (34)
82517 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Hani, nokk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (9)
82518 2381 A1a1 Valge vaat, punane pulk Part KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (41)
82519 2381 A1a2 Valge vaat ja punane pulk Hani SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (77)
82520 2381 A1a2 & Valge vaat ja punane pulk Hani SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (180)
82521 2381 A1a2 Valge vaat ja punane pulk Hani Juu 1890 J. Trull H II 38, 849 (91)
82522 2381 A1a2 Valge vaat ja punane pulk Hani Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (48)
82523 2381 A1a2 Valge vaat ja punane pulk Hani Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (155)
82524 2381 A1a3 & Valge vaadike, punane pulgake Hani Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 409 (15)
82525 2381 A1a4 & Valge vaat, punast pulgad Hani Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (9)
82526 2381 A1a5* Punane pulk, valge vaat Hani 1913 E EM2 112 (1556)
82527 2381 A1a5* Punane pulk, valge vaat Hani Pil 1894 H. Keller E 9630 (4)
82528 2381 A1a5* Punane pulk ja valge vaat Hani Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 198 (46)
82529 2381 A1a5* & Punane pulk ja valge vaat Hani Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (10)
82530 2381 A1a5* Punane pulk ja valge vaat Hani KJn 1890 A. Pihlak E 457 (32)
82531 2381 A1b* & Valge vaat, punane punn Hani Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 74 (127)
82532 2381 A1b* Valge vaat, punane punn Hani Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (2)
82533 2381 A1b* Valge vaat, punane punn Hani Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (252)
82534 2381 A1b* Valge vaat ja punane punn Hani Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (49)
82535 2381 A1b* Valge vaat ja punane punn Hani Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (103)
82536 2381 A1c & Valge vaat ja punane prunt Hani Lai 1904 J. Ermann E 44374 (128)
82537 2381 A1d & Valge vaat ja punane hoan ees Hani Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1019)
82538 2381 A2+ & Punane pulk ja valge vaat, jookseb kahe ratta peal Hani SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (32)
82539 2381 A2+ Punane punn, hall vaat, kahe rattaga kaarik all Hani Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
82540 2381 A2+ Valge vaat seisab kahe punase puki pääl Hani Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (101)
82541 2381 B Vaat vainul, punane pulk ees Hani 1890 E EM 169 (1628)
82542 2381 B Vaat vainul, punane pulk ees Hani 1913 E EM2 146 (2117)
82543 2381 B & Vaat vainul, punane pulk ees Hani Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (2)
82544 2381 C & Valge haan ja punane pulk Hani kael ja nokk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (21)
82545 2381 # 2486A7 2516
82546 2382 a & Valge palajaga või kõik maa ärä katta Lumi Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (49)
82547 2382 b & Valge vaip üle maa Lumi Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (106)
82548 2382 b Valge vaip üle maa Lumi 1992 Metstak2 64 ja 66
82549 2382 b Valge vaip üle ilma Lumi 1899 Kuusik KT 211 (3)
82550 2382 c & Kõik ilm valgõ rõivaga katõd Lumi maah Se 1934 N. Oinas S 82297 (7)
82551 2383 & Valge vares lävi aia latsi ravitses Kerkesänd võtt patale Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (218)
82552 2384 & Valge vits, keel külles Sõlg või prees 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (56)
82553 2384 Valge vits, keel küljes Sõlg, prees 1890 E EM 171 (1656)
82554 2384 Valge vits, keel küljes Sõlg, prees 1913 E EM2 148 (2155)
82555 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija (Ein weisses Feld, eine bunte Vieh-Weide, ein weisser Heerde-Beschüzer) Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (125)
82556 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija (Ein weisses Feld, eine bunte Heerde, ein kluger Beschüzer der Heerde) Die Kirche 1780 Hupel 122
82557 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik 1782 Willmann 175 (115)
82558 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirkkokansa ja pappi, seurakunta ja pappi 1844 Lönnrot 161
82559 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Die Kirche 1852 Neus 393 ja 390 (5)
82560 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik 1868 Nörmann 36 ja 55 (77)
82561 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja (Ein weisses Feld, eine bunte Herde, ein kluger Hüter der Herde) Kirche, Gemeine und Prediger 1876 Wied. 293
82562 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja 1890 E EM 171 (1654)
82563 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja 1913 E EM2 148 (2153)
82564 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (119)
82565 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja 1899 Sander 71 (12)
82566 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, kark karjakaitseja 1931 Kmpm. EL II10 101
82567 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja Kirik 1955 Laug. Vestr. 179 (16)
82568 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Õpetaja, kirik, kogudus PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (24)
82569 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja Kirik Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (124)
82570 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (32)
82571 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (19)
82572 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 266 (6)
82573 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja Raamat, lugeja Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (96)
82574 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 114 ja 117 (118)
82575 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Rahvas kirikus Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 108 (18)
82576 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kogudus ja õpetaja Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (12)
82577 2385 A1a1 & Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamat Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (19)
82578 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamat Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (3)
82579 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamatut loetasse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (85)
82580 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (70)
82581 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamat ja inimene Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (65)
82582 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (10)
82583 2385 A1a2* Valge väli ja kirju kari, tark karjakaitsja Pastor Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 38 (18)
82584 2385 A1a2* & Valge väli ja kirju kari, tark karjakaitseja Kirik, õpetaja, kogudus Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (61)
82585 2385 A1a2* Valge väli ja kiriv kari ja tark kar'akaitsja Kerk Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 470 (19)
82586 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja 1890 E EM 65 (464)
82587 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja 1913 E EM2 58 (600)
82588 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Kirikulised, kirik, õpetaja 1914 E MM 9 ja 43 (97)
82589 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Kirikulised, kirik, õpetaja 1920 E MM2 9 ja 46 (99)
82590 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Kirikulised, kirik, õpetaja 1994 E MM3 7 ja 37 (99)
82591 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (51)
82592 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Õpetaja Plt 1917 M. Palm E 50386
82593 2385 A1b Kiri kari, valge väli, tark karjakaitsja Inimesed, ilm, õpetaja Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (17)
82594 2385 A1b & Kiri kari, valge väli, tark karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (205)
82595 2385 A1c & Valge väli, kirju kari, tark karjane kaitsmas Vän 1925 E. Männik E 55625
82596 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Õpetaja, kirik, kogudus SJn 1892 H. Karell E 1607 (18)
82597 2385 A1d & Valge väli, kirju kari, tark karjane Kirik, kogudus, õpetaja Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (25)
82598 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Kirik, õpetaja, rahvas Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (34)
82599 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Kiriklik jumalateenistus Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (16)
82600 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Kirik ja kogudus Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (44)
82601 2385 A1d Valge väli, kirivene kari, tark karjane Kirik ja õpetaja Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 112
82602 2385 A1e & Kirju kari, valge väli, tark karjahoidja Rahvas, kirik, õpetaja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (246)
82603 2385 A1f & Valge väli, kirju kari, tark karjapoisike Kirik Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (31)
82604 2385 A1g & Kirriv kari, lakõ väli, tark kar'akaitsja Kir'atähe', papõr, lukõi Vas 1975 H. Keem KKI, TS
82605 2385 A1h & Kiri kari, valge väli, tark karjakaitseja, must murepidaja Kirik, kogudus, õpetaja Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (15)
82606 2385 A2a* & Valge vari, kirju kari, tark karjakaitsja Kirik Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (38)
82607 2385 A2a* Valge vari, kirrev kari, tark karjakaitsja Kerikuopetaja, rahvas Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (2)
82608 2385 A2a* Kiri kari, valge vari, tark aga karjakaitseja Õpetaja Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (12)
82609 2385 A2b & Valgõ vari, kirriv kari, tark karjatallitaja Kerik Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (71)
82610 2385 A2c* Verev vari, kirev kari, tark karjakaitsja Kirik Tt 1932 L. Prost E 81986 (8)
82611 2385 A2c* & Kirriv vari, verrev kari, tark kar'akaitsja Rahvas kerikoh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (100)
82612 2385 A3 & Suur kari, lake väli, tark karjakaitsja Rahvas kirikus, kirik ja õpetaja Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (79)
82613 2385 A4 & Kirju kari, kõrge mägi, tark karjakaitseja Kihelkond, kirik, õpetaja HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (15)
82614 2385 A5 & Valgõ nurm, must tõbrass, targal kar'ussõl kaitsa' Raamadu kir'a' Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
82615 2385 A6 & Kirriv kari, tark karjakaitsja Rahvas kerikon ja õpetaja Vas 1895 P. Saar H III 22, 337 (93)
82616 2385 B1a% & Valge väli, kirju kari, kaunis karjakaitsja Rahvas ja õpetaja kirikus SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (78) 1995
82617 2385 B1a% Valge väli, kirju kari, kaunis karjakaitsja Kirik, rahvas, õpetaja KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (38) 1995
82618 2385 B1b & Valge väli, kiriv kari, kaunis karjavalitseja Kerk Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (28)
82619 2385 B1c & Kiriv kari, valge väli, kaunis karjahoidja Rahvas kerikun TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (6)
82620 2385 B2 & Kiri kari, valge väli, vaga karjakaitseja Kogudus, kirik ja kirikuhärra Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (60)
82621 2385 B3 & Valge vari, kirrev kari, hea karjakaitsja Õpetaja Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (47)
82622 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik kogudusega, õpetaja jumalasõna kuulutamas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 34 ja 55 (145)
82623 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja 1890 E EM 171 (1654)
82624 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja 1913 E EM2 148 (2153)
82625 2385 C1a1 & Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357 (4)
82626 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas, õpetaja KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (38)
82627 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144 (176)
82628 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kogudus kirikus, õpetaja kantslis Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (10)
82629 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogud[us] ja õpet[aja] Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (35)
82630 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, pastor Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 62 (10)
82631 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (211)
82632 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (62)
82633 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, kirikherra HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (31)
82634 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (37)
82635 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (27)
82636 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, papp Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (69)
82637 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (64)
82638 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (55)
82639 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (17)
82640 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, papp Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (27)
82641 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (18)
82642 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (12)
82643 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, õpetaja Trv 1894 J. Sirul H III 21, 459 (2)
82644 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (36)
82645 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (36)
82646 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 283 (10)
82647 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kiriklised ja õpetaja Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (24)
82648 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja Tor 1889 M. Tohv H III 5, 682 (5)
82649 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (15)
82650 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, õp[etaja] Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (20)
82651 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja ja kirik VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (15)
82652 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Väli, kirju kari, inimene KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 340 ja 367 (31)
82653 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja kirikuhärra Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 209
82654 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kirikulised, kirikuõpetaja Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
82655 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik ja kirkuõpetaja Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (3)
82656 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja, rahvas, kirik JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (22)
82657 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (91)
82658 2385 C1a1 Valge väli, kerju kari, must karjakaitseja Kerik Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 181 (7)
82659 2385 C1a1 Valge väli, kiri kari, must karjakaitseja Rahvas kirikus Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (41)
82660 2385 C1a1 Valge väli, kirriv kari, must karjakaitsja Kerk, kogudus ja õpetaja Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (23)
82661 2385 C1a1 Valgõ väli, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja Rõu 1896 G. Raup H III 28, 690 (10)
82662 2385 C1a1 Valgõ väli, kirriv kari, must karjakaitsja Kerik Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (49)
82663 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari ja must karjakaitsja Kirik, kogud[us] ja õp[etaja] Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (95)
82664 2385 C1a2* & Valge väli, kirju kari ja must karjakaitsja Õpetaja Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 485 (95)
82665 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari ja must karjakaitseja Kirik Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (147)
82666 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari ja must kaitseja Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (47)
82667 2385 C1a2* Valge väli, kirriv kari ja must on karjakaitsja Kirik, rahvas kirikus ja õpetaja kantslis Elv 1931 E. Voormann E 71402 (11)
82668 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari, must on karjakaitseja Kirik, inimesed ja õpetaja Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (42)
82669 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja (Bunte Herde, weisses Feld, schwarzer Hüter der Herde) Gemeine, kirche, prediger 1876 Wied. 269
82670 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Rahvas, kirik, kiriksand 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (7)
82671 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikulised, kirik, õpetaja 1890 E EM 65 (464)
82672 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikulised, kirik, õpetaja 1913 E EM2 58 (600)
82673 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikulised, kirik, õpetaja 1914 E MM 9 ja 43 (97)
82674 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja 1920 E MM2 9 ja 46 (99)
82675 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja 1994 E MM3 7 ja 37 (99)
82676 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitsja 1927 Ainelo III 119
82677 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitsja Kogudus, kirik, õpetaja Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 119 (17)
82678 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Mär 1930 J. Piilberg ERA I 3, 256 (13)
82679 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Rahvas kirikus Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (9)
82680 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik ja teised Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (63)
82681 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (69)
82682 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik Kos 1892 T. Wiedemann E 8988 (97)
82683 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Trv 1896 J. Sikk H II 55, 483 (18)
82684 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (18)
82685 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, pastor Vil 1949 J. Kala RKM II 13, 523 (45)
82686 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Rahvas, kirik, õpetaja VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (92)
82687 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikuhärra Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 321 (20)
82688 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Inimesed kirikus, kirik, õpetaja Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 867 (12)
82689 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (89)
82690 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Rahvas, kirik ja õpetaja Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (30)
82691 2385 C1b1 & Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Kogudus, kirik ja õpetaja Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (45)
82692 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Kirik ja õp[etaja] Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 987
82693 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Õpetaja on karjane, kirik on väli, kari on inimesed Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (155)
82694 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsija Rahvas, kerk, õpetaja Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (27)
82695 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsija Õpetaja kirikus Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (20)
82696 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsija Kirik Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (1)
82697 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (27)
82698 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikuõpetaja ja rahvas Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 185 (102)
82699 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Luteruse kirikuõpetaja Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 180 (70)
82700 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Õpetaja Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (21)
82701 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (10)
82702 2385 C1b1 Kirrev kari, valge väli, must karjakaitsja Rahvas, kerik ja opetaja Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (51)
82703 2385 C1b1 Kirrev kari, valgõ väli, must karjakaitsja Kogudus, kirik, õpetaja Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (9)
82704 2385 C1b1 Kirivene kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (94)
82705 2385 C1b2* Kiri kari ning valge väli ning must karjakaitsja Õpetaja Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (7)
82706 2385 C1b2* Kiri kari, valge väli, must on karjakaitseja Rahvas kerikus ja õppetaja kantsli pääl Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 270 (2)
82707 2385 C1b2* & Kirju kari, valge väli, must om karjakaitsije Inimese, kirik, õpeteje Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 349 (1)
82708 2385 C1c & Valge väli ja kirju kari ja karjal on must kaitsja Kirik, kihelkonna rahvas ja kirikhärra Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1020)
82709 2385 C1d & Valge väli, kirju kari, must karja karjane Kirik Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (25)
82710 2385 C1e1* Valgõ väli, kirrev kari, must karus Kirik, rahvas, õpetaja Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (45)
82711 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, kogudus, papp Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (27)
82712 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (39)
82713 2385 C1e1* & Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, rahvas, õpetaja VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (78)
82714 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, rahvas, kirikuõpetaja Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (10)
82715 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, õpetaja, kogudus Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (126)
82716 2385 C1e1* Valge väli, kiri kari, must karjane Kirikulised Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (270)
82717 2385 C1e2* Valge väli, kirju kari ja must karjane Kirik Pee 1947 O. Viide RKM II 11, 34 (53)
82718 2385 C1e2* & Valge väli, kirju kari, aga must karjane Õpetaja Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493 (36)
82719 2385 C1f1* Kirju kari, valge väli, must karjane Rahvas kirikus, opetaja kanslis Lüg 1971–1972 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 293, 156 (2)
82720 2385 C1f1* Kirev kari, valge väli, must karjane Kirikuõpetaja Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (43)
82721 2385 C1f1* & Kirrev kari, valge väli, must karjus Kogudus, kerk, opetaja Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (42)
82722 2385 C1f2* Kirju kari, valge väli ja must karjane Kirik Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (20)
82723 2385 C1f2* & Kirju kari ja valge väli ja must karjane Kirik Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2491 (44)
82724 2385 C1f2* Kiri kari, valge väli, must on nende karjane Kirik ja õpetaja Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 436 (17)
82725 2385 C1g & Kiri kari, valge väli, mustas mundris karjane Kirik, öpetaja ja kogudus Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (16)
82726 2385 C1h & Valge väli, kirju kari, must karjahoidja Kirik PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (7)
82727 2385 C1h Valge väli, kirju kari, must karjahoidja Kirik, kogudus, õpetaja Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (16)
82728 2385 C1i & Kiri kari, valge väli, must karjahoidja Kirikuõpetaja Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (72)
82729 2385 C1j & Kiri kari, valge väli, must karja kaits Opetaja Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (24)
82730 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas ja õpetaja Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (96)
82731 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitsja Kirik siis, kui õpetaja jutlust peab TMr 1930 E. Schmidt E 71297 (32)
82732 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas, kirikuõpetaja Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 341 (5)
82733 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja ja rahvas kirikus Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (252)
82734 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirik koguduse ja õpetajaga Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (9)
82735 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, õpetaja Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 98 (3)
82736 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirikuõpetaja JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (15)
82737 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirikuõpetaja JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (32)
82738 2385 C2a1 Valge vare, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (14)
82739 2385 C2a1 & Valge vari, kiriv kari, must karjakaitsja Kerik, rahvas, opetaja Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (140)
82740 2385 C2a1 Valge vari, kiriv kari, must karjakaitsja Kirik, kog[udus], õp[etaja] Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (12)
82741 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik, õpetaja ja rahvas kirikus Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (61)
82742 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kerk, rahvas, opetaja Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (89)
82743 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Opetaja Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (20)
82744 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (8)
82745 2385 C2a1 Valgõ vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik ja rahvas, õpetaja Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
82746 2385 C2a2* Valge vari, kirrev kari ja must karjakaitsja Kerik San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (17)
82747 2385 C2a2* & Valge vari, kirriv kari ja must karjakaitsja Kerik, rahvas ja õpetaja Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (58)
82748 2385 C2a2* Valge vari ja kirriv kari, must karjakaitsja Kerik ja õpetaja om karjakaitsja Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (17)
82749 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitsija Kiri kari – kirkorahvas, valge vari – kirik, must karjakaitsija – õpetaja Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (29)
82750 2385 C2b1 & Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Ans 1891 J. Magus H IV 4, 159 (74)
82751 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 185 (88)
82752 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Kirikuõpetaja Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 171 (19)
82753 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 634 (7)
82754 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Inimesed, kirik ja kirikuõpetaja Tt 1952 A. Tuim RKM II 39, 350 (3)
82755 2385 C2b1 Kiriv kari, valge vari, must karjakaitsja Õp[etaja], kogudus Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (61)
82756 2385 C2b1 Kiriv kari, valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kerik ja õpetaja Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (11)
82757 2385 C2b1 Kirriv kari, valge vari, must karjakaitsja Kerik, õpetaja, rahvas (kogudus) Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (89)
82758 2385 C2b1 Kirriv kari, valgõ vari, must kar'akaitseja Kerik Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (18)
82759 2385 C2b1 Kirriv kari, valgõ vari, must kar'akaitsja Rahvas kerikoh, kerik ja papp Se 1936 M. Vabarna S 121939 (78a)
82760 2385 C2b2 & Kirju kari ja valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Amb 1890 J. Freimann H II 14, 503 (5)
82761 2385 C2c & Kirriv kari, verrev vari, must karjus kaits karja Kirik, rahvas, õpetaja Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (159)
82762 2385 C2d & Kiri kari, valge vari, must karjane kaitseb Kogudus, kerik ja õpetaja Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (47)
82763 2385 C2e & Valge vari, kiri kari, must karjane Kirik Kär 1890 K. Loiken H II 18, 891 (17)
82764 2385 C2f & Valge vari, kirju kari, must karjahoidja Kirikuopetaja Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (10)
82765 2385 C3+ Valge maa, kirju kari ja must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Jõh 1935 O. Aps ERA II 118, 221 (147)
82766 2385 C3+ Valge maa, kirju kari, must karjane hoiab loome Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (88)
82767 2385 C3+ & Valge nurm, kiri' kari, must karjus Valge nurm om kirik, kiri' kari om rahvas kerikoh, must karjus om õpetaja Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 412 (94)
82768 2385 C3+ & Kirju kari, kõrge mägi, must karjakaitseja Kihelkond, kirik, õpetaja HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (15)
82769 2385 C3+ Valge hari, kirju kari, must karjakaitseja Kirikukogudus Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 440 (3)
82770 2385 C3+ Valge karjalaut, must karjakaitseja Kirik, õpetaja VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (63)
82771 2385 C4a Kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (7)
82772 2385 C4a & Kirriv kari, must karjakaitsje Õpetaja kerikun Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 8 (56)
82773 2385 C4b*% Kirju kari, must karjane Rahvas ja õpetaja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (121) 795
82774 2385 C4b*% & Kiriv kari, must karjus Õpetaja ja kog[udus] Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (44) 795
82775 2385 C4b*% Kirriv kari, must karjus Inimese ja kirikuõpetaja Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 375 ja 377 (154) 795
82776 2385 C4b*% Kirriv kari, must karjots Kogudus ja opõtaja Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (92) 795
82777 2385 C4b*% Kirju kari ja must karjane Õpetaja ja kogudus SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (18) 795
82778 2385 C4c Must kar'us, kirrev kari Õpetaja kantslin Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 412 (13)
82779 2385 C4c & Must karjus, kirrev kari Opetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (347)
82780 2385 C4d% & Kirriv kari ja must karjus, kutsub iga kuue päeva järele karja kokko Õpetaja ja kogodus Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (109) 1256
82781 2385 C5 & Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja, kust ta sööb ja kust ta joob Kirik, pastor, inimesed – taldrigu peelt sööb ja laasidest juub Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 94 (23)
82782 2385 C6a% & Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja, valge lapp tal kurgu all Luterluse õpetaja Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 261 (18) 1232Bd
82783 2385 C6b* Valge väli, kirju kari, must karjane, valge lapp lõua all Kirik, õpetaja Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (12)
82784 2385 C6b* Valge väli, kirju kari, must karjane, valge lapp lõua all Kirik, kogudus, õpetaja Tür 1927 R. Viidebaum E 59896
82785 2385 C6b* & Valge väli, kirrev kari, must karjus, valge lapp lõvva all Kerik, rahvas, õpetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (365)
82786 2385 C6c & Valge väli, kirju kari, muss karjus ja valge kaal Kerik, kogudus ja õpet[aja] Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (20)
82787 2385 C6d & Kiri kari, valge väli, must karjane, valge kurgualune Kirikuõpetaja Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (17)
82788 2385 C6e & Valge väli ja kirju kari, must karjane keskel, kaks lehte lõua all Kir[iku]õp[etaja] Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (31)
82789 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall sell Kirik Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (5)
82790 2385 C7a & Kiri kari, valke väli, must karjane, hall säll Kokutus, opetaja, köster VNg 1926 M. Kampmann ES, MT 21, 12 (1)
82791 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall säll Kerikurahvas Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (40)
82792 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall säll Kirik, kogudus, õpetaja ja köster Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 768 (17)
82793 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall säll Kogudus, kerik, keriksand, kester Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 648 (50)
82794 2385 C7b Must karjane, hall sell Kiriksand ja köster 1890 E EM 105 (917)
82795 2385 C7b Must karjane, hall sell Kiriksand ja köster 1913 E EM2 92 (1214)
82796 2385 C7b Kiri kari, valge väli, must karjane ja hall sell Rahvas kirikus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 408 (16)
82797 2385 C7b & Kiri kari, valge väli, must karjane ja hall sell Kirikhärra ja köster Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 11 (33)
82798 2385 C7b Kiri kari, valge väli, must karjane ja hall säll Kirik rahvaga Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (8)
82799 2385 C8 & Valge väli, kirju kari, must karjus, hall kõrraline Kerik, rahvas, õpetaja ja köster MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (74)
82800 2385 C9a & Kiri kari, valge väli, must karjane, hall koer Rahvas, kerik, õpetaja, kester Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (16)
82801 2385 C9b & Kirju kari, valge vari, hall koer ja must karjane Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728/9 (32)
82802 2385 C10 & Valge väli, kirju kari, must koer kirju karja keskel Kirik, kogudus, õpetaja Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 362 (38)
82803 2385 D1* & Valge väli, kirju kari, must krantskael karjus Kirik Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (65)
82804 2385 D1* Valge väli, kirju kari, musta krants on karjane Paber, trükitähed, õpetaja VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (14)
82805 2385 D1* Kirju kari, valge väli, must krantskael karjus Kogudus, kerik, õpetaja Pal 1891–1892 H. Maasen E 52100 (4)
82806 2385 D2 & Valge vari, kirev kari, must krantskaalaga karjamees Kerik, kogudus, õpetaja Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (39)
82807 2385 D3a* Valge väli, kirju kari, rantskael karjakaitseja Kirik SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (86)
82808 2385 D3a* Valge väli, kirju kari, krantskael karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja ehk jutlustaja MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (11)
82809 2385 D3a* & Kerju kari, valge väli, krantskael karjakaitseja Kerik, rahvas, õpetaja Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (74)
82810 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjane Kirik, õpetaja ja rahvas Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (47)
82811 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjane Kirik, kogudus ja õpetaja Plt 1891 J. Reinthal E 476 (39)
82812 2385 D3b1 & Valge väli, kirju kari, krantskael karjus Kirik, rahvas ja õpetaja MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 741 (1)
82813 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjus Kirik, rahvas ja õpetaja Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (76)
82814 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjus Kerik Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (14)
82815 2385 D3b2* & Valge väli, kirju kari ja rantskaal karjane Kirik, kogudus, õpetaja Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (137)
82816 2385 D3b2* Valge väli, kirju kari ja krantskael karjus Valge väli on kirik, kirju kari on rahvas ja krantskael karjus on õpetajahärra Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (23)
82817 2385 D3b2* Valge väli ja kirju kari ja krantskael karjus Inimesed, kirik ja õpetaja Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 642 (11)
82818 2385 D3b2* Kirju kari, valge väli, krantskael karjane Inimesed valges kirikus, pastor, lips kaelas Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 485 (26)
82819 2385 D3c+ & Valge väli, kirju kari, krantskaal karjas Õpetaja ja kerik Kod 1926 P. Berg E, StK 34, 232 (8)
82820 2385 D3c+ Valge väli, kirju kari, krantskaelaga karjus Jumalateenistus kirikus Trt 1927 F. Suits ARS 1, 700 (11)
82821 2385 D3c+ Valge väli, kirju kari, krantskael karjahoidja Kirik, kogudus, pastor Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (8)
82822 2385 D4a & Kirev kari, valge vari, krantskaalaga karjus Õpetaja ja kirik Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 242 (46)
82823 2385 D4b & Kirrev kari, valge vari, krantskaalaga karjamiis Rahvas, kerk, opetaja Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (90)
82824 2385 D5 & Kirriv kari, verrev mari, krantskaalaga karjus Rahvas kirkun Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (86)
82825 2385 D6a Valge väli, kirju kari, krants karjakaitseja Õpetaja, kirik, rahvas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 86 (14)
82826 2385 D6a & Valge väli, kirju kari, krants karjakaitsja Õpetaja ja kogudus Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (25)
82827 2385 D6b & Valge väli, kirju kari, krants karjane Kirik Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (22)
82828 2385 D6c & Valge väli, kirju kari, krants karja keskel Kirik Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (20)
82829 2385 D6d & Kirriv kari, valgõ väli, krants kar'akuningas Õpetaja kantslin Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (82)
82830 2385 D7+ Kirju kari valgel väljal, must krantskoer Inimesed kirikus ja õpetaja HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (24)
82831 2385 D7+ Valge väli, kirju kari, mustem krants karjakoer Kirik, rahvas, õpetaja Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (22)
82832 2385 D7+ & Valge väli, must kari, must krantskael koer haugub ümmer karja Kirikus inimesed Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (146)
82833 2385 D7+ Verev vari, kirju kari, must krantskaela koer haugub keskel Kirik, rahvas, õpetaja jutlustab Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (112)
82834 2385 D8a & Valge väli, kirju kari, krantskael koer karjane Kirik, kirikurahvas ja õpetaja Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (1)
82835 2385 D8b* Valge väli, kirju kari, krantskoer karja hoidmas Õpetaja, kerik on valge väli, rahvas on kirju kari, krants koer on õpetaja, kes rahvast aiab Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 76 (156)
82836 2385 D8b* & Valge väli, kirju kari ja krantskoer karja hoidmas Kirik Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (20)
82837 2385 D8c & Kirju kari, valge väli, krantskoer karjahoidija Kirikus Pal 1895 M. Kitznik H I 7, 602 (8)
82838 2385 D9 & Valge krantskoer karjakaitseja Kirikuhärra Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 231 (18)
82839 2385 E1 & Kirriv kari, valgõ vari, karjus tõrdun, valge rist kaalan Õpetaja jutlustab Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (44)
82840 2385 E1 Kirriv kari, valge vari, karjus tõrdun, valgõ rist kaalan Õpetaja kantslis 1887 Meelej. nr. 35 (1887) 280 (33)
82841 2385 E1 Kirju kari, valge väli, karjus tõrres, valge rist kaelas Kogudus, kirik ja õpetaja 1890 E EM 65 (463)
82842 2385 E1 Kirju kari, valge väli, karjus tõrres, valge rist kaelas Kogudus, kirik ja õpetaja 1913 E EM2 58 (599)
82843 2385 E1 Kirju kari, valge väli, karjane tõrres, valge rist kaelas Kirikhärra kantslis 1907 Leoke Vv. Tähtr. (1907) lk-ta (3)
82844 2385 E2* & Valge vari, kirju kari, karjus pütün, kaas pääl Kirik, rahvas, õpetaja Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 33 (22)
82845 2385 E2* Valge varik, kirrev kari, karjats pütin, kaas pääl Kirik jutluse ajal Har 1913 J. Müür E 48017 (43)
82846 2385 E3* & Valge väli, kirju kari, karjane hõigub kivi otsas Kirik Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (98)
82847 2385 E3* Valge väli ja kirju kari, karjane õisub kõrge kivi ots Kiriksaks Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (12)
82848 2385 F% & Kirju kari, valge väli, karjub karjakaitseja Kirik, rahvas, õpetaja Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (33) 2220D
82849 2385 G1a & Valge väli, kirju kari, kaks tarka karjast juures Kirik, inimesed, õpetaja, köster Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (3)
82850 2385 G1b & Kirrev kari, verrev hari, kats tarka karjust man Rahvas, kerik, opõtaja, köstre Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (37)
82851 2385 G1c% & Kirrev kari, verrev hari, kats tarka karjust man ja tõne pull mürräs tõse karja seen Kerik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 453 (46) 1232
82852 2385 G2* Kirrev kari, verrev hari, kaks musta karjust Kogundus, kirik, õpetaja ja kõstre Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (6)
82853 2385 G2* & Kiriv kari ja verev vari, kats musta kar'ust man Kirik, õpõtaja, kõstre ja rahvas Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (18)
82854 2385 G3a & Valge väli, kirriv kari, kats karjust karjan Opetaja, köster, kerik ja rahvas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (67)
82855 2385 G3b & Kirriv kari, verrev vari, kats kar'ust kar'an Rahvas kerkun Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (9)
82856 2385 G3c & Valge varik, kirju kari, kats karjakaitsjat Kirik, kogudus, köster ja õpetaja Rõu 1928 R. Viidebaum E 62645 (10)
82857 2385 H1a% Valge väli, kirju kari 1971 Hiie-Jõgisalu 78 1740
82858 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat – trükk valgel paberil 1968 SSTT 74 1740
82859 2385 H1a% Valge väli, kirju kari 1987 Hiie-Müürsepp III/I 49 1740
82860 2385 H1a% Valge väli, kirju kari 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76 1740
82861 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamatutähed Pil 1894 H. Keller E 10043 (39) 1740
82862 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamatuleht Plt 1891 J. Reinthal E 485 (32) 1740
82863 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Kirik KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (7) 1740
82864 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Inimesed kirikus Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (10) 1740
82865 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Kirik Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (64) 1740
82866 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Paber ja kiri Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 201 (15) 1740
82867 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamatutähed PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (17) 1740
82868 2385 H1a% & Valge väli, kirju kari Raamatutrükk Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (61) 1740
82869 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat Mär 1992 K. Suislep RKM, KP 18, 232 (1) 1740
82870 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (106) 1740
82871 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (291) 1740
82872 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 246 (65) 1740
82873 2385 H1b1 Kirju kari, valge väli 1928 Plmp. LõK3 55
82874 2385 H1b1 Kirju kari, valge väli Kirjandus, trükk või kiri Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 22 (25)
82875 2385 H1b1 Kirju kari, valge väli Raamat Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (56)
82876 2385 H1b1 & Kiri kari, valge väli Rahvas kirikus Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (17)
82877 2385 H1b2 & Kirju kari ja valge väli Kiri ja paber VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (28)
82878 2385 H1b2 Kirju kari ja valgõ väli Rahvas kirikun Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (6)
82879 2385 H1c+ & Kirju karja, valge välje, silmäd kaigel karjal kiilavad Vanaaigsed litridega tanod Vai 1891 P. Paurmann H II 37, 200 (1)
82880 2385 H1c+ Valge väli, kirju elajid täis Kirik, inimesed Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (14)
82881 2385 H2% Valge väli, must kari Raamat Ote 1955–1956 L. Meesak RKM II 84, 204 (15) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82882 2385 H2% & Valge väli, must kari Kiri, raamat JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 67 (19) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82883 2385 H2% Valge väli, must kari Raamat ja kiri Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (13) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82884 2385 H3 & Must kari, valgõ vari Kiri Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (42)
82885 2385 I Valge väli, kirju kari, pisike karjane käib järel 1938 Käis EVA4 39
82886 2385 I Valge väli, kirju kari, pisike karjane käib järel Lugemik 1948 Aabits (1948) 40
82887 2385 I Valge väli, kirju kari, pisike karjane käib järel Lugemik 1950 Raigna 55
82888 2385 I & Valge leht, must kiri ja väike karjane käeb järele Laps loeb Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 103 (43)
82889 2385 Ja & Valge väli ja kirivane kari ja kangekaelne karjane aeab tagant järele Laps õpib raamatud lugema Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 341 (41)
82890 2385 Ja Valge väli, kirivane kari, kangekaelne karjane käib taga järele Laps õpib raamatut lugema 1890 E EM 171 (1655)
82891 2385 Ja Valge väli, kirivane kari, kangekaelne karjane käib taga järele Laps õpib raamatut lugema 1913 E EM2 148 (2154)
82892 2385 Jb & Valge väli, kirju kari, kangekaelne poisike ajab karja taga Aabits, õppija pilpaga Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (110)
82893 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad (Bunte Herde, weisses Feld, trübe, kluge Treiber) Ein Buch 1876 Wied. 269
82894 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat 1888 ER Kal. (1888) 100 (9)
82895 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat 1890 E EM 65 (465)
82896 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat 1913 E EM2 58 (601)
82897 2385 K1a & Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (31)
82898 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 118 (8)
82899 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat, poiss Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (8)
82900 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat ja lugeja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (270)
82901 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (73)
82902 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tohmid, targad taka-aajad Raamatulugijad Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (145)
82903 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tohmid, targad tagaajajad Raamatulugud ja lugejad Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (32)
82904 2385 K1b & Valge väli, kirriv kari, tohmid, targad takka-aajad Raamat Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 118 (26)
82905 2385 K1b Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat 1992 Metstak2 34 ja 35
82906 2385 K1c & Kiri kari, valge väli, tohmid, targad taka aevad Raamat ja lugejad Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (9)
82907 2385 K1d & Kiri kari, valge väli, tuhmid tagaajajad Piibel Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (105)
82908 2385 K1e & Kiri kari, valge väli, tark tagaaebija Kogudus, kirik ja õpetaja Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (14)
82909 2385 K2 & Kirju kari, valge vari, tuhmid, targad tagaajajad Tähed ja lugejad lapsed Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (17)
82910 2385 L/ & Ümberringi kirju kari, valge väli, härg möirgab tõrre sees Kirik ja kirikuõpetaja Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (34) 1232D
82911 2385 M/ & Kire kari, valge väli, lähvad raudsesse linna Hernesupp panna keema Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (48) 2275Z
82912 2385 N/ & Ööpikk, maakukk, valge väli, kiri kari, tark karja kaitsja (Eine Nachtigall, ein Landhahn, ein weisses Feld, eine bunte Herde, ein kluger Hüter der Herde) Orgel, Küster, Kirche, Gemeine, Prediger Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283 2165Ü
82913 2385 N/ Ööpikk, maakukk, valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Orel, köster, kirik, kogudus, õpetaja 1890 E EM 114 (1028) 2165Ü
82914 2385 N/ Ööpikk, maakukk, valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Orel, köster, kirik, kogudus, õpetaja 1913 E EM2 101 (1363) 2165Ü
82915 2385 # 2482
82916 2386 a & Valge väli, mustad vaod Kirjutamine SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 79 (62)
82917 2386 a Valge väli, mustad vaod Raamat Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 353 (22)
82918 2386 b* & Valke põld ja mustad vaud Kirjutamise raamat Lüg 1948 A. Parijõgi KKI WS
82919 2386 b* Valged põllud, mustad vaud Raamat Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (14)
82920 2386 b* Valge põld, mustad-mustad vaud Paber Pal 1897 H. Karro H IV 8, 348 (126)
82921 2386 # 2375 2385H2
82922 2387 & Valged lambad hüppavad meres Herned pajas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (103)
82923 2387 Valged lambad hüppavad meres Herned pajas 1890 E EM 169 (1632)
82924 2387 Valged lambad hüppavad meres Herned pajas 1913 E EM2 146 (2124)
82925 2387 Valged lambad hüppavad meres Herned keevad pajas 1929 Jürisson 190 (11)
82926 2387 # 2388
82927 2388 & Valged mehed tantsivad mustas körtsis Herned keevad pajas 1896 A. Kuldsaar E 24802 (14)
82928 2388 Valged mehed tantsivad mustas kõrtsis Herned pajas 1913 E EM2 147 (2128)
82929 2388 # 2387
82930 2389 a1* Valged põllud, mustad peenrad Aknad 1899 Kuusik KT 213 (26)
82931 2389 a1* Valged põllud, mustad peenrad Valged lehed, mustad jooned 1912 Kuusik La 12 (1)
82932 2389 a1* Valged põllud, mustad peenrad Valged lehed, mustad jooned 1913 Laste prillid I 14 (1)
82933 2389 a1* Valged põllud, mustad peenrad Aken 1913 E EM2 147 (2129)
82934 2389 a1* & Valged põllud, mustad peenrad Aknad Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (44)
82935 2389 a1* Valged põllud, mustad peendrad Aknad Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (72)
82936 2389 a1* Valged põllud ja mustad peendrad Aken Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (38)
82937 2389 a1* Valged põllud ja mustad peenrad Aknaruudud Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (9)
82938 2389 a2 & Põllud valged, pienrad mustad Äke [sic!] Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (150)
82939 2389 a3* & Valge põld, mustad peenrad Ake Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (19)
82940 2389 a3* Valgõ põld, musta' pindre' Raamat Se 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (254)
82941 2389 a3* Valge põld ja mustad peenrad Ake Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 94 (6)
82942 2389 a4 & Valgel põllul mustad peendrad Aken Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (9a)
82943 2389 b & Hallid põllud, valged peenrad Aken Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 306 (56)
82944 2389 c & Valge nurm, musta peendre' Raamat Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (216)
82945 2389 d & Musta pindre, valgõ maa Akõn Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (9)
82946 2389 e & Valged pihted, mustad peenrad Aken Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (175)
82947 2389 # 2375
82948 2390 & Valged suled valendavad, udusuled langenevad, ilma talu tahtemata, ilma sauna saatemata Lopsulumi 1893 M. Tõnisson E 8872 (2)
82949 2390 Valged suled valendavad, udusuled langevad, ilma talu tahtemata, ilma sauna saatemata Lumi 1913 E EM2 147 (2127)
82950 2391 & Valgede rõividega poisikene aian Kapstapää Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (35)
82951 2392 & Valget kitse nüstas ööd kui päiva üte kullatse kopa sisse Ketramine Urv 1890 J. Teder H III 11, 346 (170)
82952 2393 Aa1 Valget sööp, musta situp (Weisses isst es, schwarzen Koth giebt es von sich) Ein Talglicht eL 1780 A. W. Hupel Hupel 122
82953 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb (Weisses isst es, schwarzen Koth giebt es von sich) Ein Talglicht 1780 Hupel 122
82954 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Pärevalkia ja karsi, künttilä 1844 Lönnrot 161
82955 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Küünal 1868 Nörmann 36 ja 55 (78)
82956 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb (Weisses frisst es, Schwarzes scheisst es) Ein brennender Kienspan 1876 Wied. 293
82957 2393 Aa1 Valget sööb, musta si[tu]b Peerg 1890 E EM 170 (1650)
82958 2393 Aa1 Valget sööb, musta si[tu]b Peerg 1913 E EM2 148 (2148)
82959 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Küünal põleb Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 531 (259)
82960 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Küünal KJn 1870 J. Tiedemann E 139 (104)
82961 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Põlev peerg Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (36)
82962 2393 Aa1 & Valget sööb, musta situb Põlev peerg VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (44)
82963 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Peerutuli SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (22)
82964 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Peerg põleb JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (24)
82965 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Peerg palab Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (6)
82966 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Pird palab Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 689 (9)
82967 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Kirp ehk küünel Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (45)
82968 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Küinal Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (82)
82969 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Küünal Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (18)
82970 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Tuli põletab peergu Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (67)
82971 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Piirg Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1291 (51)
82972 2393 Aa1 Valget sööb, musta situb Peerutuli Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (90)
82973 2393 Aa1 Valget süöp, musta s[itup] Pääru poletamine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (63)
82974 2393 Aa1 Valged sööb, musta situb Tuli, piirg põleb Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (32)
82975 2393 Aa1 Valged sööb, musta situb Tulepeerg JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (18)
82976 2393 Aa1 Valged sööb, musta situb Pirrutuli Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (55)
82977 2393 Aa1 Valged sööb, musta situb Küünal Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (83)
82978 2393 Aa1 Valged sööb, musta situb Peergutuli Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (76)
82979 2393 Aa1 Valged söeb, musta situb Pierg põleb Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (49)
82980 2393 Aa1 Valged sööb, musta situp Küünäl Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 441 (24)
82981 2393 Aa1 Valged sööb, musta situp Pirrutuli Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (88)
82982 2393 Aa1 & Valget sööp, musta situp Pird Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (11)
82983 2393 Aa1 Valget süüb, mussa situb Piirg põleb Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (3)
82984 2393 Aa1 Valged süü, musta situb Peergu põletama San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 542
82985 2393 Aa1 Valged sööb, musta situs Pird palas Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (58)
82986 2393 Aa1 Valget süüb, musta situs Peerg põleb Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (86)
82987 2393 Aa1 Valget süüp, musta situs Pird põlep Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (10)
82988 2393 Aa1 Valget söö, musta situs Pird Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (72)
82989 2393 Aa1 Valget söö, musta s[itu]s Pird palas Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (77)
82990 2393 Aa1 Valged süü, musta situs Pirru palamine San 1888 K. Gross H II 31, 805 (28)
82991 2393 Aa1 & Valget söö, musta situs Tuli Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (31)
82992 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Tuli Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 359 (9)
82993 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pirrutuli Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 11 (74)
82994 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pird põleb Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (8)
82995 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pird Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (47)
82996 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pird palas Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (11)
82997 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pirru palutemine Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 891 (36)
82998 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pird palas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (298)
82999 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pirrutuli Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (16)
83000 2393 Aa1 Valget süü, musta situs Pird palas Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (79)