Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 92001 — 93000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
92001 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Nõo 1926 E. Päss E 56957 (20)
92002 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 505 (6)
92003 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Hel 1940 I. Novek ERA II 271, 355 (85)
92004 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 236 (39)
92005 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 416 (336)
92006 2722 A1a1 Üts sann, sada akend Puuriit Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (57)
92007 2722 A1a1 Üts sann, sada akend Puuriit San? 1889 P. Roose H II 31, 717 (18)
92008 2722 A1a1 Üts sann, sada akend Puuriit Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 116 (1)
92009 2722 A1a1 Üts sann, sada akend Puuriit Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 525 (11)
92010 2722 A1a1 Üts sann, sada akend Puuriit Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (73)
92011 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puuriit Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (46)
92012 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puuriit, sari ehk sõgõl Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (23)
92013 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puuriit Võ? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 253 (3)
92014 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puuriit Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 248 (216)
92015 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puuriit, puha auke täis, need on aknad Saa 1980 E. Leppik RKM II 381, 204 (89)
92016 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puusüld Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (33)
92017 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (42)
92018 2722 A1a1 & Üts sann, sada akand Puuriit Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (113)
92019 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (17)
92020 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (7)
92021 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Sõrmküpar Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (6)
92022 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Korv Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (24)
92023 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 541 (26)
92024 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 559 (5)
92025 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (23)
92026 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnt Puuriit Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 125 (21)
92027 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnt Puuriit Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (20)
92028 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnt Korv Se 1933 N. Oinas S 67368 (31)
92029 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnt Se 1933 N. Oinas S 58648 (64)
92030 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnt Puuriit Se 1973 Ü. Ende, P. Hagu, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 128 (11)
92031 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnd Puuriit Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (12)
92032 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnd Puuriit Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (65)
92033 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnd Korv Se 1935 T. Uiboaed S 99944 (7)
92034 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnd Puuriit Urv 1964 A. Kurg KKI KS
92035 2722 A1a1 Üts sann, sada akõnd Puuriit Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (76)
92036 2722 A1a1 Üts sann, sada aknat Puuriit Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (19)
92037 2722 A1a1 Üts sann, sada aknat Korv Se 1928 T. Haak S 4332 (12)
92038 2722 A1a1 Üts sann, sada aknat Rihits Se 1932 A. Nurmetu S 49049 (25)
92039 2722 A1a1 Üts sann, sada aknat Puuriit Se 1929 V. Savala S 17517 (31)
92040 2722 A1a1 & Üts sann, sada aknast Kalarihits Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 640 (55)
92041 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu ehk puusüld Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 9 ja 52 (32)
92042 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (18)
92043 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (5)
92044 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 336 (8)
92045 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu (riit) Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155 (13)
92046 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (8)
92047 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (4)
92048 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Söel Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (8)
92049 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõrmkübar Lai 1895 K. Taras H III 26, 59 ja 60 (16)
92050 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõel Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (48)
92051 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (7)
92052 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 229 (65)
92053 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõrmkübar Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (86)
92054 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 999 (24)
92055 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (122)
92056 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Mih 1920 A. Leppik E 50901 (72)
92057 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Tor 1926 V. Erm E 56894 (4)
92058 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (69)
92059 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Trt 1927 A. Kõrge E 61556 (1)
92060 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Tt 1932 A. Sokk E 81974 (17)
92061 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Vän 1933 P. Ehrenpreis E 82416 (3)
92062 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Kod 1923 L. Welt A 2147 (30)
92063 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Var 1938 V. Heinla A 16489 (9)
92064 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puusüld Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 865 (6)
92065 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Saun PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 326 (5)
92066 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (50)
92067 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 467 (35)
92068 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (1)
92069 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 81 (36)
92070 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõel KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (57)
92071 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puusüld KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 427 (52)
92072 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (43)
92073 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (80)
92074 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõrmkübar Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 106 (3)
92075 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõel Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 335 (28)
92076 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (13)
92077 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 95 (10)
92078 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 646 (8)
92079 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 445 (9)
92080 2722 A1a2 & Üks saun ja sada akent Halupinu Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 30 (28)
92081 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 98 (2)
92082 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit SJn 1963 R. Praakli RKM II 158, 213 (4)
92083 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 254 (31)
92084 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõrmkübar Pee 1927 R. Viidebaum E 59541 (15)
92085 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puuriit Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 238 (5)
92086 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Mus 1978 M. Rannikmäe, T. Toomsalu KKI 68, 619 (4)
92087 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puupinu Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (5)
92088 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Sõrmkübar Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (646)
92089 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (83)
92090 2722 A1a2 Üks saun ja sada akend Sõrmkübar VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 322 (6)
92091 2722 A1a2 Üks saun ja sada akend Sõrmkübar, kui juba augud sees VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 925 (18)
92092 2722 A1a2 Üks saun ja sada akend Puuriit Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (5b)
92093 2722 A1a2 Üks saun ja sada akend Haupinu Kos 1892 T. Wiedemann E 3783 (14)
92094 2722 A1a2 Üks saun ja sada akend Sõrmkübar Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (22)
92095 2722 A1a2 Üks saun ja sada akend Sõrmkübar JJn 1965 R. Praakli RKM II 197, 328 (9)
92096 2722 A1a2 Üks saun ja sada akant Puuriit Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (123)
92097 2722 A1a2 Üks saun ja sada akant Puuriit Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (9)
92098 2722 A1a2 Üks saun ja sada akant Puuriit Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 189 (9)
92099 2722 A1a2 Üks saun ja sada akant Puuriit Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 185 (19)
92100 2722 A1a2 Üks saun ja sada akent Puusüld Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (9)
92101 2722 A1a2 Üks saun ja sada aknat Sõrmkübar VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 58 (110)
92102 2722 A1a2 Üits sann ja sada akend Puuriit Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219 (39)
92103 2722 A1a2 & Üits sann ja sada akant Sari Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (192)
92104 2722 A1a2 Üits sann ja sada akand Puuriit Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
92105 2722 A1a2 Üts sann ja sada akent Puuriit Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 205 (78)
92106 2722 A1a2 Üts sann ja sada akent Puuriit Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 506 (2)
92107 2722 A1a2 Üts sann ja sada akand Puuriit Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (31)
92108 2722 A1a2 Üts sann ja sada akent Puuriit Krk 1960 S. Lätt RKM, Mgn. II 367a (9)
92109 2722 A1a3 Üks saun, aga sada akent Puuriit Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 547 (36)
92110 2722 A1a3 & Üks saun, aga sada akant Puuriit Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 303 (10)
92111 2722 A1a4 & Üts sann, koh sada akend Puuriit Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (6)
92112 2722 A1a5 & Üks saun, sada akent ees Puuvirn Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 910 (8)
92113 2722 A1a6 & Üks saun ja sada akent ees Puupinu Mus 1949 A. Hameri, Ü. Tedre KKI 10, 202 (8)
92114 2722 A1a7 Üks saun, sada akent sees Puuriit Prn 1933 S. Tsvetkov ERA II 69, 538 (36)
92115 2722 A1a7 & Üts sann, sada akõnt seen Puuriit Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 575 (10)
92116 2722 A1a8 & Üks saun ja sada akent pääl Pinu Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (69)
92117 2722 A1b1 & Üks vana saun, sada akant Puuriit Kod 1923 L. Tikk A 2146 (4)
92118 2722 A1b2 & Vana sann ja sada akand iin Puuriit Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (30)
92119 2722 A1c Uus saun, sada akent Sari Trt 1922 V. Reisenbuk A 35 (5)
92120 2722 A1c & Uus sann, sada akent Puuriit KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (55)
92121 2722 A1d1 Väike saun, sada akent Sim 1938 A. Kuusalu A 16668 (7)
92122 2722 A1d1 & Väike sann, sada akand Puuriit Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (14)
92123 2722 A1d2* & Väikene sannakene, sada akend sisen Kinnas Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (120)
92124 2722 A1d2* Väike saunake, sada akent ees Puuriit Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (112)
92125 2722 A1e & Suur sann, sada akand Puuriit Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (7)
92126 2722 A1f* Saun ja sada akent Puuriit Vln 1989 T. Triisa RKM II 426, 506
92127 2722 A1f* & Sann ja sada akand iin Puuriit Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 4 (6)
92128 2722 A1g Saunal sada akent Puuriit Trt 1927 E. Teder E 83849 (1)
92129 2722 A1g Sannal sada aknat Korv Se 1933 A. Tammeorg S 57835 (90)
92130 2722 A1g & Sannal sada akõnd Korv Se 1930 A. Põhi S 22342 (48)
92131 2722 A1h & Ise saunasuurune, aga sada akent sees Puuriit Lai 1952 Anonüüm 075 RKM II 174, 200 (3)
92132 2722 A1i & Üks saun ja sada akent, ise üstku puupinu [Puupinu] Pee 1952 V. Taim KKI, MT 120, 65
92133 2722 A1j & Üks saun, sada akna, aga ühestki valget ei paista Sõrmkübar Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (47)
92134 2722 A2a & Üks saun, tuhat akent Haupinu HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (95)
92135 2722 A2a Üks saun, [tuhat] akent Puuriit Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 401 (17)
92136 2722 A2b & Veikene saunahurtsik, [tuhat] akent ees Sõel Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 193 (32)
92137 2722 A3* Üks saun, sada ust 1907 Pet. ELA 49
92138 2722 A3* Üks saun, sada ust Puuriit Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 129 (8)
92139 2722 A3* Üks saun, sada ust Sari JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 342 (11)
92140 2722 A3* & Üts sann, sada ust Olõkubu Se 1935 P. Külaniit S 105577 ja 105586 (15)
92141 2722 A3* Üks saun saea uksega Puuriit Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 696 (2)
92142 2722 A4 Üks saun, sada läve Sõel 1890 E EM 166 (1599)
92143 2722 A4 Üks saun, sada läve Sõel 1913 E EM2 143 (2080)
92144 2722 A4 Üts sann, [sada] lävve Sõgel Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (104)
92145 2722 A4 & Üts sann, sada läpe Sõrmküpär Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
92146 2722 A5a1 Üks saun, sada auku Puuriit 1890 E EM 165 (1598)
92147 2722 A5a1 Üks saun, sada auku Puuriit 1913 E EM2 143 (2079)
92148 2722 A5a1 Üks saun, sada auku Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (21)
92149 2722 A5a1 Üks saun, sada auku Sõrmkübar Nrv 1927 M. Kasikov E 62235
92150 2722 A5a1 & Üits sann, sada auku Puuriit Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (20)
92151 2722 A5a1 Üits sann, sada auku Puuriit Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (65)
92152 2722 A5a2* Üks saun ja sada auku (Eine Badstube und hundert Löcher) Ein Klafter Holz 1876 Wied. 291
92153 2722 A5a2* & Üks saun ja sada auku Süld puid Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (101)
92154 2722 A5a2* Saun, sada auku sees Puuriit Trt 1930 A. Kukin ERA, Vene 3, 281 (8)
92155 2722 A5b% & Saun õues, sada auku selgas Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (82) 1878D6b1
92156 2722 A6a1 Üts sann, sada paia Korv Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (67)
92157 2722 A6a1 Üts sann, sada paia Korv Se 1930 A. Põhi S 24830 (8)
92158 2722 A6a1 Üts sann, sada paia Korv Se 1934 A. Tammeorg S 84108 ja 84110 (7)
92159 2722 A6a1 & Üts sann, sada paia Korv Se 1928 E. Põllula S 5465 (7)
92160 2722 A6a2 & Üts sann ja sada paia Korv Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 209 (4)
92161 2722 A6b & Sannal ommõ sada paia Korvi mulgu Se 1934 F. Paloots S 76504 (9)
92162 2722 B1a* Üks saun, sada akend, üks tuba, tuhat akend Puuriit Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (2)
92163 2722 B1a* Üks saun, sada akent, üks tuba, tuhat akent Puuriit Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (112)
92164 2722 B1a* Üks saun, sada akent, üks tuba, tuhat akent Haopinu Hps 1923 V. Lao E 53568 (6)
92165 2722 B1a* Üks saun, sada akend, üks tuba, tuhat akend Puuriit Trv 1894 J. Kala E 14271 (7)
92166 2722 B1a* & Üks saun, sada akent, üks tuba ja tuhat akent Sõrmkübar Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 358 (7)
92167 2722 B1b & Üks tuba ja tuhat aket, üks saun ja sada aket Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (17)
92168 2722 B2 & Üks saun, sada akend, üks tuba, tuhat ust Puuriit Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (20)
92169 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Puuriit 1890 E EM 167 (1611) 2731
92170 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Puuriit 1913 E EM2 144 (1094) 2731
92171 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Sõel Trm 1992 M. Uuspalu RKM, KP 38, 367 (1) 2731
92172 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Sõrmkübar KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (246) 2731
92173 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Sõrmkübar Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (10) 2731
92174 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Haoriit SJn 1893 J. Mein H II 43, 381 (103) 2731
92175 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Puuriit MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (14) 2731
92176 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Sõrmkübar Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (124) 2731
92177 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Puupinu JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (15) 2731
92178 2722 C1a% & Üks tuba, tuhat akent Pinu (puuriit) Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (94) 2731
92179 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Sõrmkübar Var 1938 L. Tänav A 16509 (19) 2731
92180 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Puuriit Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 347 (28) 2731
92181 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Sõrmkübar Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (85) 2731
92182 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akent Puuriit SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (64) 2731
92183 2722 C1a% Üks tuba, tuhat akant Puuriit Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (6) 2731
92184 2722 C1a% Üks tuba, tuhat aket Sõrmkübar Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (7) 2731
92185 2722 C1b Üks tuba ja tuhat akent Puupinu ehk puusüld Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 9 ja 52 (32)
92186 2722 C1b Üks tuba ja tuhat akent Haoriit Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (97)
92187 2722 C1b Üks tuba ja tuhat akent Kõrrepõld Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (64)
92188 2722 C1b & Üks tuba ja tuhat akent Haopinu Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 438 (1)
92189 2722 C2* & Üks tuba, sada akent Puuriit Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (12)
92190 2722 C2* Üks tuba ja sada akent Puupinu Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 438 (2)
92191 2722 C2* Üks tuba, aga sada akend Sõel Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (12)
92192 2722 C3*% Uus tuba, uksi-aknid täis Puuriit Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (159) 2573M1a*
92193 2722 C3*% & Uus tuba, uksi ja aknaid täis Puupinu VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 67 (59) 2573M1a*
92194 2722 D1 & Üts tarõ, tuhat akõnd seen Puuriit Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (17)
92195 2722 D2 & Üts tarõ, sada aknat Märss Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (49)
92196 2722 D2 Üts tarõ, sada aknat Märss, korv Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (70)
92197 2722 D3 & Üts tarekene, sada pajakest Sõrmküpär Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (191)
92198 2722 E1a* Üks maja, sada akent Puuriit TMr 1930 E. Schmidt E 71298 (35)
92199 2722 E1a* Üks maja, sada akent Puuriit Prn 1933 E. Likman ERA II 69, 468 (16)
92200 2722 E1a* Üks maja, sada akent Puuriit Prn 1933 L. Ley ERA II 69, 490 (13)
92201 2722 E1a* Üks maja, sada akent Korv Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (70)
92202 2722 E1a* Üks maja, sada akent Puuriit Ote 1957 E. Kõrgekivi RKM II 84, 306 (20)
92203 2722 E1a* Üks maja, sada akent Puuriit Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
92204 2722 E1a* Üks maja, sada akant Puuriit Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (3)
92205 2722 E1a* & Üks maja, sada akand Puuriit MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (36)
92206 2722 E1a* Üits maja, sada akant Puuriit Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 295 (2)
92207 2722 E1a* Üts maja, sada akand Puuriit Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (1)
92208 2722 E1a* Üks maja ja sada akent Puuriit Kod 1954 O. Jõgever RKM II 48, 177 (30)
92209 2722 E1a* Üks maja, sada akent sees Puuriit Prn 1933 B. Kriiver ERA II 69, 517 (3)
92210 2722 E1b & Väike maja, sada akend Tln 1928 Sommer E 72998 (30)
92211 2722 E1c & Vahtsõnõ maja, sada akõnd seeh Korv Se 1934 A. Kits S 81845 (26)
92212 2722 E2 Üks maja, tuhat akent Puuriit Tln 1992 T. Schütz RKM, KP 9, 190 (9)
92213 2722 E2 Üks maja, tuhat akent Puuriit KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (216)
92214 2722 E2 & Üks maja, tuhat akent Puuriit Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 336 (15)
92215 2722 E2 Üks maja, tuhat akent Puuriit Trt 1961 H. Haan RKM II 131, 385 (10)
92216 2722 E2 Üts maja, tuhat akõnd Puuriit Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (31)
92217 2722 F1* Üks ait, sada akent Sõel 1890 E EM 162 (1562)
92218 2722 F1* Üks ait, sada akent Puuriit 1901 EKÕ 11
92219 2722 F1* Üks ait, sada akent Sõel 1913 E EM2 140 (2029)
92220 2722 F1* Üks ait, sada akent Puud riidas Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (22)
92221 2722 F1* Üits ait, sada akent Puuriit Hls 1961 S. Lätt RKM II 107, 217 (21)
92222 2722 F1* & Üts ait, sada akend Tsirgupuur Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (42)
92223 2722 F1* Üts ait, sada akõnd Puuriit Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (29)
92224 2722 F1* Üts ait, sada akõnd Tsirgupuur Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (26)
92225 2722 F1* Üts ait, sada akõnd Puuriit Rõu 1896 G. Raup H III 28, 689 (5)
92226 2722 F1* Üts ait, sada akõnd Puuriit Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (40)
92227 2722 F1* Üts ait, sada aknat Korv Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (34)
92228 2722 F1* Üts ait, sada aknad Puuriit Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (134)
92229 2722 F1* Üks ait ja sada akent Sõel Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (85)
92230 2722 F1* Ütel aidal sada akõnd Puuriit Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (60)
92231 2722 F2% & Üts ait, sada lävve Puuriit Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 648 (14) 2747
92232 2722 F3 & Üks ait, tuhat auku sees Puuriit Trt 1930 M. Sika E 66461 (60)
92233 2722 G1 & Üks mõis, sada akent Sõrmkübar Kir 1992 A. Kiho RKM, KP 14, 230 (a)
92234 2722 G1 Üks mõis, sada akent Sõrmkübar Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 29 (41)
92235 2722 G2 & Üks mõis ja tuhat akent Puuriit PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (5)
92236 2722 H & Üts härbal, sada akõnt Puuriit Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (48)
92237 2722 I & Üks onn ja sada ust Sipelgapesa Kad 1969 M. Proodel RKM II 251, 269 (3)
92238 2722 J1 & Üks hoone, [sada] akent Puupinu Koe 1927 A. Jürgen E 61382 (37)
92239 2722 J2 & Üks hoone ja tuhat aknat Puupinu (puuriit) Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 866 (2)
92240 2722 K & Üks laut, sada akna Puuriit Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 673 (20)
92241 2722 L1*% Üks linn, tuhat akent Sõrmkübar 1979 Metstak 10 ja 32 (43) 2688
92242 2722 L1*% Üks linn, tuhat akent Sõrmkübar 1992 Metstak2 17 ja 19 2688
92243 2722 L1*% Üks linn, tuhat aknat Sõrmkübar Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 321 (24) 2688
92244 2722 L1*% Üts liin, [tuhat] akend Puuriit Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (105) 2688
92245 2722 L1*% & Üks linn ja tuhat akent Sõrmkübar Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (49) 2688
92246 2722 L2 & Üts liin, sada mulku Haoriit Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (91)
92247 2722 M & Üks sein, sada akent Puuriit Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (1)
92248 2722 M Üks sain, sada akõnt Korv Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (24)
92249 2722 N* Üks aken, sada auku Sõel 1913 E EM2 140 (2030)
92250 2722 N* Üks aken, sada auku Puupinu As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 328 (68)
92251 2722 N* Üks aken, sada auku Sõel Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (49)
92252 2722 N* & Üts akõn, sada auku Puusüld Se 1929 A. Gehrke S 17148 (24)
92253 2722 N* Üks aken, sada auku sees Mesikärg Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 584 (315)
92254 2722 O & Sandil sada auku, saunal [sada] akent Kivisüld; puusüld KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (227)
92255 2722 P1a% Üks sant, sada sitaauku Sõel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (280) 2644
92256 2722 P1a% Üks sant, sada sitaauku Puuriit Hls 1893 O. Sapas E 3354 (3) 2644
92257 2722 P1a% & Üks sant, sada sitaauku Saunakeres Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 445 (24) 2644
92258 2722 P1b% & Üts sant, sada sitamulku Puuriit Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (26) 2762
92259 2722 P1b% Üts sant, sada sitamulku Puuriit San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (22) 2762
92260 2722 P1b% Üts sant, sada sitamulku Ägel Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (33) 2762
92261 2722 P1c* & Sant, sada sitamulku Puuriit San 1888 K. Gross H II 31, 807 (48)
92262 2722 P1c* Sandil sada sitamulku Puuriit Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (89)
92263 2722 P2a* & Üks sant, sada auku Sõel Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 240 (78)
92264 2722 P2a* Üks sant ja sada auku Rkv 1934 L. Veske ERA II 70, 492 (75)
92265 2722 P2b & Üits sant, sada mulku Puuriit Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (30)
92266 2722 P2b Üts sant, sada mulku Puuriit Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (99)
92267 2722 P2b Üts sant, sada mulku Puuriit Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (18)
92268 2722 P2b Üts sant, sada mulku Puuriit Se 1928 T. Linna S 9126 (26)
92269 2722 P3 Üits sant, sada akant Puuriit Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 278 (14)
92270 2722 P3 Üts sant, sada aknat Puuriit Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 441 (21)
92271 2722 P3 & Üts sant, sada aknad Sarjapõhi Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (49)
92272 2722 P3 Üks sant, sada akend Äke Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (3)
92273 2722 Q% & Üits saks, sada auku Sõgel Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (40) 2671B
92274 2722 R+ Köök küla õues, sada akent ees Puuriit 1913 E EM2 62 (673)
92275 2722 R+ & Üks suu ja sada akent Sõel Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (47)
92276 2722 R+ & Üks uks, sada akent Korv Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (43)
92277 2722 R+ Üks asi, sada akent Puuriit Ote 1957 M. Kongot RKM II 84, 288 (8)
92278 2722 R+ Üks võru, tuhat akent Sõel Saa 1896 J. A. Kangur E 25124 (34)
92279 2722 R+ Üks tõld, sada auku Sõel Pal 1922 E. Orav A 250 (21)
92280 2722 R+ Kõrge virn, sada läve Puuvirn Võn 1877–1917 J. Pint ERM 139, 45 (2)
92281 2722 R+ Puust ja sada akent Puuriit Trt 1992 R. Rästa RKM, KP 35, 354 (13)
92282 2722 Sa1 & Üks sann, sada lävve, tuhat tuulõmulku Puuriit Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (42)
92283 2722 Sa2 & Üts sann, sada akand, tuhat tuulimulku Puuriit Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (8)
92284 2722 Sb & Üts sann, sada mulku, tuhat tuulejoosumulku Puuriit Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (24)
92285 2722 Sb Üks saun, sada mulku, tuhat tuulejooksu mulku Puuriit 1890 E EM 166 (1600)
92286 2722 Sb Üks saun, sada mulku, tuhat tuulejooksu mulku Puuriit 1913 E EM2 144 (2081)
92287 2722 Sc1* & Üits sann, sada akend, tuhat tuulejoosengut Puuriit Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (109)
92288 2722 Sc1* Üts sann, sada akand, tuhat tuulejoosengut Puuriit Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (9)
92289 2722 Sc1* Üts saun, sada akand, tual tuhand tuulõjoosõngut Puuriit Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (66)
92290 2722 Sc2 & Üits sann, sada lävve, tuhat tuulejoosengut Puuriit Ote 1888 V. Vaher H III 10, 374 (75)
92291 2722 Sd & Üts sann, sada akõnd, tuhat tuulõjoosikut Puuriit Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (102)
92292 2722 Sd Üts sann, sada akõnd, tuhat tuulõjoosikut Puuriit Rõu 1894 A. Assor H II 51, 411 (109)
92293 2722 Se & Üks saun ja sada akent, tuhat tuulejooksjat Puuriit Pal 1890 H. Maasen E 439 (35)
92294 2722 Sf & Üits sann, sada akant, tuhat tuulelõõtsangut Puuriit Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (9)
92295 2722 Sg & Üits sann, sada akent, tuhat tuulepuhavust Puuriit Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (25)
92296 2722 Sh & Üits sann, sada läppe, tuhat tuulepuhavust Puuriit San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (168)
92297 2722 Z1a1 & Üts ait, sada akent, tuhat tuulejoosengut Puuriit Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 490 (11)
92298 2722 Z1a1 Üts ait, sada akõnd, tuhat tuulejoorengut Puuriit Rõu 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 80
92299 2722 Z1a1 Üts ait, sada akõnd, tuhat tuulõjoosõngud Puuriit Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (1)
92300 2722 Z1a1 Üts ait, sada akend, tuhat tuulejoosungut Puuriit Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (4)
92301 2722 Z1a2 & Üts ait, ütesä akend, tuhat tuulõjoosingut Puuriit Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (90)
92302 2722 Z1b & Üts ait, sada akõnd, tuhat tuulõjoosikut Puuriit Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (59)
92303 2722 Z1c & Üts ait, sada akõnd, tuhat tuulõjoosumulku Puuriit Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (17)
92304 2722 Z1d & Üks ait, sada akend, tuhat tuulelasengud Puuriit Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (2)
92305 2722 Z2 & Üts ait, sada tuulemulku Puuriit Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (80)
92306 2722 T & Üts maja, tuhat paia, kõik omma tuule tuisata Puuriit Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 182 (52)
92307 2722 Ua & Üts sant, sada sitamulku ja tuhat tuulejoosakut Puuriit Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 306 (3)
92308 2722 Ub & Üks sant, sada auku, tuhat tuulejooksikut Sari, kus tuulutati vilja San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 164 (20)
92309 2722 Uc & Üts sant, sada auku, tuhat tuulejoosumulku Puuriit Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (48)
92310 2722 Ud & Üts sant, sada lävve, tuhat tuulejoosengut Puuriit Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 452 (76)
92311 2722 V/ & Uurimulku, aurimulku, tuha tuulõjoosengut Puuriit Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (12) 2272W
92312 2722 W/ & Üks sant, sada vammust, üks saun, sada akent Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78p. (4) 2762O
92313 2722 Õ/ & Üts sant, sada mänteld, tuhat tuulelasengut Kapstapää Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (8) 2762N
92314 2722 # 2721 2760
92315 2723 & Üks seljali maas, seitse segavad sees Leemekauss ja lusikad Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (10)
92316 2723 Üks selili maas, seitse segavad sees Söömine ühisest anumast 1979 Metstak 12 ja 33 (77)
92317 2723 Üks selili maas, seitse segavad sees Söömine ühest anumast 1992 Metstak2 26 ja 27
92318 2724 & [Üks] siga, [kaheksa] kärsa Laud 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (780)
92319 2724 Üks siga, kaheksa kärsa Laud 1890 E EM 166 (1601)
92320 2724 Üks siga, kaheksa kärsa Laud 1913 E EM2 144 (2083)
92321 2724 # 2676B1 2765
92322 2725 A Üks sikk, neli sarve Tuulik, tuuleveski 1890 E EM 166 (1602)
92323 2725 A Üks sikk, neli sarve Tuulik, tuuleveski 1913 E EM2 144 (2084)
92324 2725 A Üks sikk, neli sarve 1907 Pet. ELA 49
92325 2725 A Üks sikk, neli sarve Tuuleveski 1929 Jürisson 190 (9)
92326 2725 A Üks sikk, neli sarve Tuuleveski 1992 Metstak2 22
92327 2725 A Üks sikk, neli sarve Veski Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (4)
92328 2725 A Üks sikk, neli sarve Tuuleveski Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 454 (23)
92329 2725 A & Üks sikk, [neli] sarve Tuuleveski KJn 1870 J. Tiedemann E 166 (294)
92330 2725 B1 & Üks härg ja neli sarve Tuuleveski Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (67)
92331 2725 B2 & Hall härg ja neli sarve Tuulik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (79)
92332 2725 B3 & Hall härg, neli sarve, sööb valged toitu Veske Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (4)
92333 2725 C% Üks neitsi, neli sarve Veski Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (63) 2757
92334 2725 C% & Üks neitsit, neli sarve Herkli tegemise pink Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25552 (63) 2757
92335 2725 D/ Üks jalg all, händ läbi põlvede, neli sarve pääs Tuulik 1913 E EM2 141 (2043) 657Y
92336 2725 D/ & Üks jalg all, händ läbi põlvede, neli sarve pääs Tuulik Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24808 (74) 657Y
92337 2725 # 1164 1890 2361 2369 2666 2667 2669
92338 2726 & Üks sulane teenib kahte peremeest Sahklusikas VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (27)
92339 2726 # vs: EV 3026B
92340 2727 A1a1* & Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna (Ein Stamm, zwölf Sprossen, an jeder Sprosse vier Nester, in jedem Neste sieben Eyer) Das Jahr mit Monathen, Wochen und Tagen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (117)
92341 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna (Ein Stamm, zwölf Sprossen, an jeder Sprosse vier Nester, in jedem Nest sieben Eyer) Das Jahr mit seinen Monaten, Wochen und Tagen 1780 Hupel 121
92342 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna Aasta, kuu, nädalad ja päävad 1782 Willmann 174 (107)
92343 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, igas pesas seitse muna Vuosi, kuukaudet, viikot, päivät ja tiimat 1844 Lönnrot 163
92344 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna Aastal [kaksteist] kuud, igal kuul neli nädalat, nädalal [seitse] pääva 1868 Nörmann 36 ja 55 (74)
92345 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna 1869 Körber VRMK 40 (20)
92346 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad 1892 Tõn. LLr 31 (11)
92347 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna Aasta kuude, nädalite ja päevadega 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (111)
92348 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru peal neli pesa, igas pesas seitse muna 1902 Rätsep Koduk. 79
92349 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, igas pesas seitse muna 1905 Kmpm. Kõ 55
92350 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru peal neli pesa, igas pesas seitse muna 1911 Elken3 50
92351 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuu, nädal ja nädalipäevad 1912 Jürjens 36
92352 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaajad Hää 1924 A. Tomson A 5016 (8)
92353 2727 A1a1* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, iga pesas seitse muna Tamm on aasta, harud kuud, pesad nädalid, munad päevad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (10)
92354 2727 A1a1* & Üks tamm, [kaksteist] haru, igas haru peal neli pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta PJg 1891 M. Reimann H II 41, 979 (6)
92355 2727 A1a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, iga haru peal [neli] pesa, iga pesas [seitse] muna Aastaaeg Tln 1892 K. Puusemann E 384 (1)
92356 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna 1960 Bachman-Vilbok II 127
92357 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna 1963 Aver-Alttoa (1963) 150
92358 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna 1976 Maanso-Ordlik-Rukki IV3/II 21 (7)
92359 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 389 (30)
92360 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 23 (8)
92361 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta ja kuud ja päevad SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 322 (22)
92362 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Tür 1967 P. Kippar KKI 45, 458 (6)
92363 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (17)
92364 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuu, nädalad ja päevad Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 557 (33)
92365 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalad Nõo 1992 I. Vaarmets RKM, KP 33, 5 (36)
92366 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Plt 1981 E. Tampere RKM II 358, 79 (1)
92367 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Ote 1955–1956 H. Samuel RKM II 84, 165 (68)
92368 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 371 (8)
92369 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 728 (2)
92370 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaaeg Kod 1923 L. Hallik A 2138 (6)
92371 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 193 (1)
92372 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 258 (8)
92373 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta Vai 1913 A. Kingu, R. Vilmansen EÜS X 2886 (19a)
92374 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (41)
92375 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Tln 1926 M. Sengbusch E 57366
92376 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aastaaeg Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (10)
92377 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalapäävad Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (108)
92378 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (43)
92379 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Rak 1905 K. Holm H II 74, 315 (62)
92380 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Üks aasta, [kaksteist] kuud, igas kuus neli nädalat, igas nädalas seitse pääva Kär 1890 K. Loiken H II 18, 890 (1)
92381 2727 A1a2 Üks tamm, kakstõisend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaajad Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (27)
92382 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, [kaksteist] kuud, [neli] nädalid, [seitse] päeva Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (13)
92383 2727 A1a2 & Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (123)
92384 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 323 (22)
92385 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta Tt 1954 U. Talvis KKI 28, 186 (45)
92386 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 114 (656)
92387 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Iis 1955 J. Viidalepp KKI 20, 675 (33)
92388 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, [kaksteist] kuud, [neli] nädalat, [seitse] päeva Tln 1992 A. Hazak RKM, KP 9, 376 (4)
92389 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, iga harus neli pesa, iga pesas seitse muna Aasta Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432 (47)
92390 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 488 (152)
92391 2727 A1a2 Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Üks aasta Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (37)
92392 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, egal harul [neli] pesa, egal pesal seitse muna Aasta, kuud, nädalid, päevad Ran 1895 J. Palu E 18773a (2)
92393 2727 A1a2 Üks tamm, [kaksteist] haru, iga harul [neli] pesa, iga pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalid ja päevad Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 254 (12)
92394 2727 A1a2 Üks tamm, kakstõistku haru, igan harun neli pesa, igan pesan seitse muna Aasta Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (175)
92395 2727 A1a2 Üts tamm, katstõist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 302 (171)
92396 2727 A1a2 Üts tamm, [kaksteist] harru, egan harun [neli] pesä, egan pesän säidse munna Aesta, kuu ja päävä Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (93)
92397 2727 A1a2 Üts tamm, katstõist harru, egan harun neli pessä, egan pesän säidse munna Aasta Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 138 (68)
92398 2727 A1a2 Üts tamm, katsteist harru, igän harun neli pessä, igän pesän säitse munna Aasta Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 397 (6)
92399 2727 A1a2 Üits tamm, katstõist harru, igän harun neli pessä, igän pesän seitse munna Aasta Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (23)
92400 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna 1905 Kmpm. KLr 52
92401 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna 1910 Kmpm. KLr I4 60 (96)
92402 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuu, nädal ja päev 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (14)
92403 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad 1939 Nugis 295 ja 315 (240)
92404 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Pal 1922 A. Lõhmus A 243 (11)
92405 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Pal 1922 S. Jürjental A 307 (15)
92406 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (20)
92407 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 106 (1)
92408 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Kad 1971 J. Valdur RKM, Valdur 1, 173 ja 183a (21)
92409 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta jne. HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (55)
92410 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Üks aasta, kaksteist kuud, igas kuus neli nädalat Trt 1927 Pruuli ARS 1, 802 (9)
92411 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta jaotus Pai 1926 R. Viidebaum E 59242 ja 59248 (4)
92412 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Mih 1920 A. Leppik E 50891 (1)
92413 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Saa 1909 J. Sõggel E 46993 (2)
92414 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta jne. Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (33)
92415 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (46)
92416 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 297 (10)
92417 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Üks aasta, [kaksteist] kuud, igas kuus neli nädalat, igas nädalas seitse pääva Kos 1892 T. Wiedemann E 8983 (41)
92418 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aast, kuu, nädal ja p[äe]v Trv 1895 J. Vaine E 20422 (5)
92419 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (29)
92420 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteiskümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaaeg TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (27)
92421 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (11)
92422 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta ja kuud Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (27)
92423 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalid, päävad Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761/2 (8)
92424 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (41)
92425 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (42)
92426 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aast Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (105)
92427 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Äks 1930 A. Palu E 71269 (1)
92428 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteiskümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaaeg Kär 1941 T. Luks ERA II 294, 147 (16)
92429 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 371 (97)
92430 2727 A1a3 Üks tamm, kakstõistkümmend haru, iga harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, näd[ala]päevad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368/9 (134)
92431 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, päevad JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 531 (140)
92432 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 177 (6)
92433 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päävad SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (97)
92434 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuu, nädalid ja päevad Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (13)
92435 2727 A1a3 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud ja päevad HJn 1927 J. Švan E 74043 (19)
92436 2727 A1a3 Üits tamm, kaitstõistkümmend haru, egän harun neli pesä, egän pesän säitse muna Aasta Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (105)
92437 2727 A1a3 Üits tamm, kaitstõiskümme haru, egän harun neli pesä, egän pesän säidse muna Aasta, kuud, päevad Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 133 (2)
92438 2727 A1a3 & Üks tamm, kakstõiskümme haru, egäh haruh neli pesä, egän pesän seetse muna Uasta Kod 1888 J. Liiv H II 27, 912 (6)
92439 2727 A1a3 Üts tamm, katstõiskümme haru, egäs harus neli pesä, egäs pesäs säitse muna Aasta Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 611 (26)
92440 2727 A1a3 Üts tamm, katstõistkümmend haru, igän harun neli pesä, igän pesän säidse muna Aasta Nõo 1926 E. Päss E 56957 (21)
92441 2727 A1a3 Üts tamm, katstõiskümme haru, egän harun neli pessä, egän pesän säidse munna Aasta Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 573 (5)
92442 2727 A1a3 Üts tamm, katstõiskümme harro, õgah haroh nelli pessä, õgah pesäh säidse munna Üts aestak, katstõistkümme kuud, nelli nädälit, säidse päivä Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828/9 (45)
92443 2727 A1a3 Üts tamm, katstõiskümme harro, õgah haroh nelli pessä, õgah pesäh säidse munna Aestak, katstõiskümme kuud, nelli nädälit, säidse päivä Se 1936 A. Tammeorg S 123073 (41)
92444 2727 A1a4* & Üks tamm ja kaksteist haru, igan harun neli pesa, igan pesan seitse muna Aasta Trv 1962 L. Briedis RKM II 145, 41 (27)
92445 2727 A1a4* Üks tamm ja kaksteistkümmend haru, iga harul neli pesa, iga pesas seitse muna Aasta Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (49)
92446 2727 A1a4* Üks tamm ja kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa ja igas pesas seitse muna Aasta Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 235 (48)
92447 2727 A1a4* Üts tamm ja kaksteistkümme haru, igal harul om neli pesa ja igan pesan seitse muna Aasta Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 171 (30)
92448 2727 A1a4* Üks tamm, kaksteist haru, igan harun neli pesa ja igan pesan seitse muna Aasta Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 60 (8)
92449 2727 A1a4* Üts tamm, katstõist harro, õgah haroh nelli pessä ja õgah pesäh säidse munna' Aestak Se 1927 M. Pihlapuu S 1934/5 (61)
92450 2727 A1a4* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa ja igas pesas seitse muna Aasta kuude, nädalate ja päevadega Lüg 1933 A. Vinni E 84344 (6)
92451 2727 A1a5* Ühel tammel kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuu, nädal ja päev 1935 Huvit. V Lisa 19 (80)
92452 2727 A1a5* & Tammõl katstõistkümme harro, õgah haroh nelli pessä, õgah pesäh säidse munna Aastak – [kaksteist] kuud, kuus [neli] nädalat, nädalas [seitse] päeva Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 54 (62)
92453 2727 A1a5* Ühel tammel on [kaksteist] haru, iga harul [neli] pesa ja iga pesas [seitse] muna [Üks] aasta, [kaksteist] k[uud], [neli] näd[alat], [seitse] pääva Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 53 (24)
92454 2727 A1a6* Üks suur tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 92 (14)
92455 2727 A1a6* Suur tamm, tammõl katstõiskümme harro, egah haroh nelli pessä, egah pesäh säidse munna Aastäk, ümbretsõõre [kaksteist] kuud, kuuh [neli] näd[alat] Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 279 (55)
92456 2727 A1a6* & Suur tamm, kaksteist haru, iga haru otsas [neli] pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 259 (86)
92457 2727 A1a7+ Üks tamm, kaksteist haru, harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 57 (15)
92458 2727 A1a7+ & Kasus üts tamm, tammõl om katstõistkümmend harro, egä haru pääl om neli pessä, egäh pesäh om säidse munna Aastak Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 204 (7)
92459 2727 A1a8 & Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus on [neli] linnupesa, igas pesas [seitse] muna Aasta Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 395 (27)
92460 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus on neli linnupesa, igas pesas seitse muna (Eine Eiche, zwölf Aste, auf jedem Aste sind vier Vogelnester, in jedem Neste sieben Eier) Das Jahr 1876 Wied. 291/2
92461 2727 A1a8 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus on neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta 1885 ER Kal. (1885) 95 (15)
92462 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalid, päevad 1890 E EM 166 (1605)
92463 2727 A1a8 Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus on neli linnupesa, igas pesas seitse muna 1898 Univer-Laurits IV 26
92464 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnu pesa, igas pesas seitse muna 1907 Okas 67
92465 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalid, päevad 1913 E EM2 144 (2087)
92466 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta aegadega 1914 E MM 17 ja 45 (263)
92467 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna 1915 Tammverk 14
92468 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta aegadega 1916 Songi2 35
92469 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta aegadega 1920 E MM2 17 ja 48 (266)
92470 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta aegadega 1920 E MM3 14 ja 40 (266)
92471 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta aegadega 1926 Raud KL III 214 (31)
92472 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta aegadega 1934 Raud VMj 214 (31)
92473 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (10)
92474 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad 1979 Metstak 27 ja 35 (263)
92475 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad 1990 Hennoste 38 (15)
92476 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad 1991 VJr 39 ja 40 (17)
92477 2727 A1a8 Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad 1992 Metstak2 72
92478 2727 A1b* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas haarus neli pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta Iis 1959 P. Kiiver KKI 43, 93 (3)
92479 2727 A1b* Üks tamm, kaksteist haara, igas haaras neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päävad Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 144 (69)
92480 2727 A1b* Üks tamm, [kaksteist] haara, igas haaras [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalad ja päävad Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (232)
92481 2727 A1b* & Üks tamm, kaksteist haaru, igas haarus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päävad Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 557 (3)
92482 2727 A1b* Üks tamm, kaksteist haaru, igas haarus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad As 1963 J. Olev RKM II 172, 242 (67)
92483 2727 A1b* Üks tamm, kaksteiskümmend haru, igas haarus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalapäevad Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 197 (106)
92484 2727 A1b* Üks tamm, kaksteistkümmend haaru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Iis 1956 J. Nõmm KKI 22, 691 (11)
92485 2727 A1b* Üks tamm, kakstõiskümme haaru, igal haarul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Iis 1889 E. Ellert H III 1, 569 (28)
92486 2727 A1b* Üks tamm, kaksteistkümmend haaru, igas haaras neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (11)
92487 2727 A1b* Üks tamm ja kaksteiskümme haaru, igas haarus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta jäotus Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 94 (36)
92488 2727 A1b* Ühel tammel on [kaksteist] haaru, iga haaru peal [neli] pesa, iga pesas [seitse] muna Aastal [kaksteist] kuud, kuu [neli] näd[alat], [seitse] pääva VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 58 (114)
92489 2727 A1c1* Üts tamm katstõiskümme ossega, ossa pääl nelli pessä, egäh pesäh säitse munna Üts aastaig Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (9)
92490 2727 A1c1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalad, päävad Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (66)
92491 2727 A1c1* Üks tamm, kaksteist oksa, igas oksas neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuu, nädal ja päev Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (60)
92492 2727 A1c1* Üts tamm, [kaksteist] ossa, igan ossan [neli] pessa, igan pesan [seitse] munna Aasta, kuu ja nädali San 1895 J. Kuldsep E 19085 (47)
92493 2727 A1c1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, igal oksal neli pessa, igal pesal seitse munna Aasta, kuu, nädala ja päeva Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (9)
92494 2727 A1c1* Üits tamm, [kaksteist] ossa, igän ossan [neli] pessä, igän pesän [seitse] munna Aastak, kuu, nätäl ja näd[ala]päivä Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (23)
92495 2727 A1c1* Üts tamm, katstõisku ossa, egäl ossal neli pessä, egän pesän säedse munna Aaste Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (326)
92496 2727 A1c1* Üts tamm, [kaksteist] ossa, egan ossan neli pessa, egan pesan säitse munna Aasta Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (23)
92497 2727 A1c1* Üts tamm, katstõisku ossa, igan ossan neli pesa, igan pesan säitse muna Aastaajad Hel 1892 G. Anniko H III 13, 47 (1)
92498 2727 A1c1* Üks tamm, kakstõistkümmend oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aastaaeg Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (22)
92499 2727 A1c1* Üks tamm, kakstõistkümmend oksa, igas oksas neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaajad Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 18 (138)
92500 2727 A1c1* Üts tamm, katstõiskümme ossa, egah ossah neli pessa, egah pesah säitse munna Ajastaig Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 452 (78)
92501 2727 A1c1* & Üts tamm, katstõiskümme ossa, egän ossan neli pesä, egän pesän säitse muna Ajasta Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 262 (7)
92502 2727 A1c1* Üts tamm, [kaksteist] ossa, egal ossal om [neli] pessa, egal pessal [seitse] muna Das Jahr, zwölf Monate, der Monat, vier Wochen, die Woche, sieben Tage Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 153
92503 2727 A1c1* Üks tamm, kaksteistkümmend oksa, iga oksa peal neli pesa, igas pesas seitse muna Aastad, kuud, nädalad, päevad Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (44)
92504 2727 A1c1* Üks tamm, kaksteistkümmend oksa, iga oksa otsas neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaajad Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 454 (46)
92505 2727 A1c1* Üts tamm, õgah tammõh katstõistkümmend ossa, õgah ossah neli pessä, õgah pesäh seitse munna Aasta, kuu, nädal ja päevad Se 1934 M. Peramets S 78539 (74)
92506 2727 A1c1* Tamm, katsteiskümme ossa, õgah ossah nelli pessä, õgah pesäh säitse munna Se 1927 E. Põllula S 562 (1)
92507 2727 A1c2* & Üits tamm, tammel kaitstõistkümmend ossa, egan ossan neli pessa, egan pesan säidse munna Aastaig, kuud, nädalad ja päivad Ote 1888 V. Vaher H III 10, 371 (37)
92508 2727 A1c2* Üts tamm, tammõl katstõiskümme ossa, ega ossa pääl neli pesä, egah pesäh säitse munna Aasta Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (40)
92509 2727 A1c2* Om tamm, tammõl [kaksteist] ossa, õga ossa peal [neli] pessä, õgah pesäh [seitse] munna Aastak, kuu, nädäli ja päävä Se 1927 E. Põllula S 616 (12)
92510 2727 A1d1% & All orus kasvas tamm, siilik tamm ja sealik tamm, tammel kaksteist oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas seitse muna Aasta jaotus Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 366 (23) 2148A3a
92511 2727 A1d2 & Tare taga tamm, tammel [kaksteist] oksa, igal oksal neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 196 (12)
92512 2727 A1d3 & Tamm Tallinnas, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igal pesal [seitse] muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (53)
92513 2727 A1d3 Tamm Tallinnas, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalid, päevad 1890 E EM 149 (1414)
92514 2727 A1d3 Tamm Tallinnas, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalid, päevad 1913 E EM2 129 (1852)
92515 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (30)
92516 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (30)
92517 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1948 Mihkla KlL 75 (28)
92518 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (28)
92519 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1954 Kõrgesaar-Lahi II 18 ja 19
92520 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad 1960 Aleksejeva IV 94 (6)
92521 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal oma nimi Aasta, kuud, nädal, päev 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 32 (7)
92522 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi 1978 Randmäe-Sprenk III 74 (2)
92523 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal oma nimi Aasta, kuud, nädal, päev 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 32 ja 173 (7)
92524 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta Vln 1978 V. Pärn RKM II 334, 606 (117)
92525 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Kam 1985 M. Kiho RKM II 392, 303 (25)
92526 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi [Üks] aasta, [kaksteist] kuud, igas kuus [neli] nädalat, igas nädalas [seitse] pääva, igal pääval ise nimi Kär 1890 K. Loiken E 432 (1)
92527 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (13)
92528 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta, kuu, nädal, pääv Tln 1898 A. Borner E 37539
92529 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (5)
92530 2727 A2a1* & Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 417 (87)
92531 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja päevad Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 208 (16)
92532 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (20)
92533 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi Aasta, kuud, nädalad Kir 1937 H. Veelman ERA II 171, 546 (6)
92534 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal isi nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (100)
92535 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nime Aasta, kuud, nädalid, päevad 1890 M. Ostrov H II 17, 773 (14)
92536 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteisend haru, egas harus neli pesa, egas pesas seitse muna, ega munal ise nimi Aasta, kuud, nädalid ja päävad Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (34)
92537 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seetse muna, igal munal isi nimi Aasta, kuud, nädalid ja päevad KJn 1939 J. Raidla ERA II 270, 546/7 (19)
92538 2727 A2a1* Üts tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta, kuu ja nädalad, päevad Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (96)
92539 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus neli pesa, igas pesäs seetse muna, igal munal isi nimi Aasta KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (29)
92540 2727 A2a1* Üits tamm, kaitstõistku haru, egan harun neli pesa, egan pesan seitse muna, egal munal esi nimi Aasta, kuu, nädalapäeva Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (102)
92541 2727 A2a1* Üits tamm, kaitstõisku haru, egan harun neli pesä, egan pesän seidse muna, egäl munal esi nimi Aasta, kuu, nädäli ja päevä Trv 1892 J. Kill H III 14, 236 (125)
92542 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad ja nimed Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (47)
92543 2727 A2a1* [Üks] tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas seitse muna, iga munal ise nimi Aasta Tor 1937 J. Tammsalu ERA II 169, 12 (5)
92544 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nime Aasta Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (1)
92545 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (64)
92546 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (14)
92547 2727 A2a1* Üks tamm, [kaksteist] haru, iga harul [neli] pesa, iga [pesa]l [seitse] muna, [igal munal] ise nimi Aasta Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (57)
92548 2727 A2a1* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal oma nimi Aasta ühes kuude, nädalate ja päevadega Krj 1946 Õ. Ohakas RKM II 36, 412/3 (1)
92549 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 153 (1)
92550 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 30 (43)
92551 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi Aasta, kuud, päevad ja päevade nimed SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 351 (129)
92552 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nime Aasta, kuud, päevad, päevanimed SJn 1892 H. Karell E 1608 (23)
92553 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seetse muna, igal munal isi nime Aasta, kuu, nädalad ja päevad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (22)
92554 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja päävad Sim 1889 H. Aman H III 2, 781 (45)
92555 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteiskümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuu, nädal ja päevad Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 441 (10)
92556 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nime Aasta, nädal, päev Vil 1893 J. Täht H III 14, 400 (1)
92557 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (21)
92558 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul neli pesä, igän pesän seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, [kaksteist] kuud, [neli] nädalat, [seitse] päeva Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (6- 7)
92559 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi Aasta Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (106)
92560 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümme haru, igan harun nelli pesa, igan pesan seitse munna, igal munal ise nimmi Aasta, kuud, nädalad, päävad, päävanimed MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 572 (13)
92561 2727 A2a2* & Üts tamm, katstõiskümme harro, egan haron neli pessä, egan pesän säidse munna, egal munal esi nimi Aasta Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 121/2
92562 2727 A2a2* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Vil 1895 H. Äniline E 18995 (5)
92563 2727 A2a3* Üks tamm ja [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal isi nime Aasta, kuud, nädälid ja päävad PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 478 (3)
92564 2727 A2a3* Üks tamm ja kaksteistkümme haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Üks tamm on aasta ja kaksteistkümme haru on kuud, neli pesa on neli nädalat, seitse muna, mis pesas, on nädalapäevad, kellel igalühel oma nimi on Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (13)
92565 2727 A2a3* Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna ja igal munal ise nime Aasta, kuud Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 531 (7)
92566 2727 A2a3* & Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna ja igal munal ise nimi Aasta, kuud ja päevad Pee 1894 O. J. M. H III 18, 21 (1)
92567 2727 A2a4* Üks tamm, kaksteistkümme haru, iga haru pääl neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi Üks aasta, kaksteistkümme kuud, neli nädalad ja seitse pääva Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 10 ja 52 (36)
92568 2727 A2a4* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru otsas neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi 1901 EKÕ 22
92569 2727 A2a4* [Üks] tamm, [kaksteist] haru, iga haru peal [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, iga munal ise nimi Aastaaead Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (51)
92570 2727 A2a4* & Üks tamm, kaksteistkümme haru, iga haru peal neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nime Aastad, kuud, nädalid ja päävad SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 433 (3)
92571 2727 A2a4* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru peale neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nime Aasta, kuud, nädalid, päevad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 528 (77)
92572 2727 A2a4* Üks tamm, kakstõistkümmend haru, iga haru pääl neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalid, päevad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (115)
92573 2727 A2a4* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, iga haru pial on neli pesa ja igas pesas on seitse muna ja igal munal on veel isi nimi Aasta, kuud, nädalid ja nädalipäevad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 904 (875)
92574 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1934 Loorits VrP 24 ja 26 (1)
92575 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 24 ja 26 (1)
92576 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (1)
92577 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1946 Selmet V (1946) 144 (9)
92578 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja päevad 1949 Pioneer nr. 11 ja 12 (1949) lk-ta
92579 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta 1957 Aben 70
92580 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi VMr 1932 Anonüüm 040 A 15886 (6)
92581 2727 A2a5* Ühel tammel kaksteist haru, iga harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (17)
92582 2727 A2a5* & Ühel tammel kaksteiskümend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta oma jägudega Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (39)
92583 2727 A2a6* Üks suur tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 357 (6)
92584 2727 A2a6* & Suur tamm, kaksteistkümme haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuu, nädal, päev Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 17 (7)
92585 2727 A2a6* Suurel tammel kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal eri nimi Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 214 (19)
92586 2727 A2a7 & Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal neli linnupesa, igas pesas seitse muna sees, igal munal isi nimi [Üks] aasta, [kaksteist] kuud, kuus neli nädalid, nädalis [seitse] päeva Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 787 (195)
92587 2727 A2a8 & [Kaheteistkümne] haruline tamm tare taga, igal harul [neli] linnupesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad Vil 1895 H. Niggol H III 25, 349 (28)
92588 2727 A2b* & Üits tamm, kaitstõistkümme hargu, egän harun neli pesä, egän pesän säidse muna, egäl munal esi nimi Aastak Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (15)
92589 2727 A2b* Üts tamm, katstoistkümme hargu, egan harun neli pesa, egan pesan säidse muna, egal munal esi nimi Aasta, kuud ja nädalipäevad Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (1)
92590 2727 A2b* Üits tamm, [kaksteist] hargu, igän harun linnupesä, igän pesän [seitse] muna, igäl munal esi nimi Aasta San 1929 E. Voormann ERA I 2, 663 (20)
92591 2727 A2c* Üks tamm ja kaksteist haaru, igas haarus neli pesa, igas pesas seitse muna ja igal munal ise nimi Aasta, [kaksteist] kuud, [neli] nädalat igas kuus ja igas nädalas [seitse] päeva Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 78/9 (61)
92592 2727 A2c* Üks tamm ja [kaksteist] haaru, igal haarul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aast Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (58)
92593 2727 A2c* Üks tamm, [kaksteist] haara, igal haaral [neli] pesa, igal pesal [seitse] muna, igal munal eri nimi Aasta, kuud, nädalad ja päevad Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (49)
92594 2727 A2c* Üks tamm ja kaksteistkümme haaru, igas haarus neli pesa, igas pesas seitse muna, iga munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja päevad Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (6)
92595 2727 A2c* & Ühel tammel kakstoist haara, igas haaras neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja päevad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 347 (115)
92596 2727 A2d1* Üks tamm, kaksteist oksa, igal oksal neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi 1949 Nurmik EK III 69
92597 2727 A2d1* Tammel tammekesel on kaksteistkümmend oksa, igal oksakesel on neli pesa, igas pesakeses on seitse muna, igal munakesel on oma nimi, kes arvab ära selle mõistatuse Aasta, kuud, nädalad ja päevad 1980 Vitka 36
92598 2727 A2d1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal isi nimi Aastaaead Vai 1893 H. Masing H II 36, 401 (72)
92599 2727 A2d1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aasta, kuu, nädalad, p[äevad] Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (33)
92600 2727 A2d1* Üits tamm, kaitstõistku oksa, egan oksan neli pesä, egan pesän seidse muna, egal munal esi nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (23)
92601 2727 A2d1* Üts tamm, [kaksteist] ossa, egän ossan [neli] pesä, egän pesän [seitse] munna, egäl munal esi nimi Aasta, kuu, nädälä, päivä Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (37)
92602 2727 A2d1* Üts tamm, katstõistkümmend ossa, igan ossan neli pesa, igan pesan seitse muna, igal munal esi nimi Aasta Kan 1888 G. Veski H III 11, 518 (73)
92603 2727 A2d1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, igal oksal [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Ajastaig Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (3)
92604 2727 A2d1* Üks tamm, kaksteistkümme oksa, igas oksas neli pesa ja igas pesas seitse muna ja igal munal isi nimi Aasta Pil 1894 H. Keller E 10028 (3)
92605 2727 A2d1* Üts tamm, katstõiskümme ossa, egah ossah neli pessä, egah pesäh säädse munna, egal munal esi nimi Aasta Räp 1935 S. Tanning KKI MS
92606 2727 A2d1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, iga oksa pääl [neli] pesa, igas pesas seitse muna, igal munal on ise nimi Aasta, [kaksteist] kuud, [neli] nädalad, [seitse] pääva, päävade nimed Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (276)
92607 2727 A2d1* Üks tamm, [kaksteist] oksa, igal oksal [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal isesugused nimed Aasta, kuud, nädalad, päevad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (120)
92608 2727 A2d1* & Üts tamm, kaitstõiskümmend ossa, iga ossa pääl neli pessa, igan pesan säitse munna, igal munal isesugune nimi Üts aasta Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (48)
92609 2727 A2d2* Üts tamm, tammel katstõistkümmend ossa, egal ossal neli pessa, egal pesal säitse muna, egal munal esi nimi Nädali säitse päiva, kuu ja aasta Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (2)
92610 2727 A2d2* Üks tamm, tammel kaksteistkümend oksa, iga oksa peal neli pesa, igas pesas seitse muna, egal munal isi nimi Tamm on aasta, tammeoksad on kuud ja oksade peal pesad on nädalad, pesade sees munad on nädalapäevad, igal munal isi nimi [on] nädalapäevade nimed Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160/1 (24)
92611 2727 A2d2* & Üts tamm, tammel katstõiskümme ossa, egän ossan neli pessä, egän pesän säidse munna, egäl munal esi nimi Aasta, kakstõiskümme kuud, neli nädalit, säidse päivä ja päivi nime Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (25)
92612 2727 A2d2* Üits tamm, tammõl kaitstõiskümme ossa, egän ossan neli pessä, egän pesän säitse munna, egäl munal esi nimi Aast jne. Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (22)
92613 2727 A2d3 & Taivan om üts tamm, tammõl om katstõiskümme ossa, egäh ossah om neli pessä, egän pesän säidse munna, egäl munal esi nimi Aasta, kuu ja päävä Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 231 (3)
92614 2727 A3a & Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, iga muna ise kirja Aasta, kuud, nädalad, päävad KJn 1870 J. Tiedemann E 147 (162)
92615 2727 A3b* & Üts tamm, katstõistkümme ossa, egal ossal neli pesä, egäl pesäl säitse muna, egal munal esi magu Aasta, kuud, nädalad ja päevad Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (28)
92616 2727 A3b* Üts tamm, [kaksteist] ossa, igäl ossal [neli] pessä, igän pesän [seitse] muna, igal munal esi magu Tamm om aasta, neli pesä [neli] aastajago, [seitse] muna [seitse] päeva Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (51)
92617 2727 A3c% & Üits tamm, kaitstõisku haru, egäl harul neli pesä, egän pesän seitse muna, üits egäst seitsmest kuldmuna Aasta Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 155 (76) 840K
92618 2727 A4* Üts tamm, kakstõistkümme ossa, egan ossan neli pessa, egan pesan säitse munna, egan munan üts poig Aasta, kuud, nädalid ja päev Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (3)
92619 2727 A4* & Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igas munas kakskümmend neli poega Aastaaead LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (20)
92620 2727 A4* Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igas munas [kakskümmend neli] poega, igal pojal [kuuskümmend] sulge, igal sulel [kuuskümmend] haru Aasta, kuu, nädal, pääv, tund, minut, sekund Tür 1888 M. Tults H II 13, 573/4 (31)
92621 2727 A5a & Üits tamm, kaitstõistkümmend ossa, egän ossan neli pessä, egän pesän säidse poiga Aasta, kuu, nädali San 1888 K. Gross H II 31, 806 (45)
92622 2727 A5b* Ühel tammel kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse poega, igal pojal ise nimi Aasta 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (1)
92623 2727 A5b* Üks tamm, [kaksteist] haaro, igas haaros neli pesa, igas pesas seitse poega, igal poeal isi nimi Aastaaead Vai 1893 H. Masing H II 36, 402 (94)
92624 2727 A5b* & Üks tamm ja kaksteistkümmend haru ja igas harus on neli pesa ja igas pesas on seitse poega ja iga pojal on ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja päävad Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (1)
92625 2727 A5b* Üts tamm, katstõiskümme harro, egah haroh nelli pessä, egah pesäh säidse poiga, egal pojal eis nimi Aasta ümbretsõõre Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (74)
92626 2727 A5b* Üts tamm, [kaksteist] ossa, egan ossan nelli pessa, egan pesan säitse poiga, egal pojal esi nimi Aasta Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 36 (327)
92627 2727 A6a* Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igal pesal [kuus] muna Aasta Kod 1923 L. Welt A 2147 (15)
92628 2727 A6a* Üks tamm, [kaksteist] haru, iga harus [neli] pesa, iga pesas [kuus] muna Aastad, kuud, nädalad, päevad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (10)
92629 2727 A6a* & Üts tamm, [kaksteist] ossa, egal ossa pääl nelli pesä, egan pesän kuus munna Aastaaig Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (1)
92630 2727 A6b & Üts tamm, kaitstõistkümmend ossa, ega ossa pääl neli pesa, egan pesan kuus muna, egal munal esi nimi Aasta Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (49)
92631 2727 A6c% & Üits tamm om keset merd, temäl om kaitstõistkümmend ossa, egän ossan neli pessä, egän pesän kuus munna, egän munan kolm rebu Aasta, päeväd Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 272 (15) 1144B
92632 2727 A7* Üts tamm, katstõist haro, õgal harol neli ossa, õgal ossal [seitse] lehte Aasta Se 1930 N. Sõrmus S 28602 (26)
92633 2727 A7* & Üks tamm ja kaksteistkümmend haru, igal harul neli oksa, igal oksal seitse lehte Aasta, kuu, nädal ja päev VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (13)
92634 2727 A8a & Üits tamm, kaitstõistkümmend ossa, igas ossas om üits pesa, igas pesas om seitse muna Aastaarvud Tt 1896 A. Suurkask H I 9, 6 (2)
92635 2727 A8b* Üks tamm, kaksteistkümme hara, igas haras üks pesa, iga pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud ja nädalapäävad Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 7 (4)
92636 2727 A8b* & Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus linnupesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi Aasta, kuu ja päevad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (95)
92637 2727 A8b* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igas harus pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad ja nädalapäevad Trm 1896 J. Soodla E 25878 (1)
92638 2727 A8b* Üts tamm, katstõiskümmend ossa, egä ossa pääl pesä, egän pesän säitse munna ja egäl munal esi nimi Aastaig, kuu, nädali ja päivä Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (67)
92639 2727 A9 & Üks tamm ja [kaksteist] oksa, igas harus üks pesa, igas pesas kuus muna, igal munal ise nimi Kuud ja päevad Pal 1891–1892 H. Maasen E 52249
92640 2727 A10 & Tamm katõtõiskümne haroga, õga haroh tsirgupesä, tsirgupessih viis muna Tamm ommõ aestak, katstõiskümme harro omma kuu', õga tsirgupesäh viis muna, tuu ommõ kuupäävä Se 1934 F. Paloots S 76504/5 (14)
92641 2727 A11* & Üks tamm, [kaksteist] haru, igas harus [seitse] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (58)
92642 2727 A11* Üks tamm, kaksteisend haru, egas harus seitse pesa, egas pesas seitse muna Aasta Jäm 1938 A. Kukk KKI WS
92643 2727 A11* Üks tamm, kaksteist haru, igal harul seitse pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud ja päevad HMd 1927 L. Tummeleht E 74031 (22)
92644 2727 A11* Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul seitse pesa, igas pesas seitse muna Aasta TMr 1932 V. Hintser E 82028 (1)
92645 2727 A12% & Üks tamm, kaksteistkümme haru, igal harul [neli] oksa, igal oksal seitse haru, igal harul üks pesa, igas pesas üks muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, päevad Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 269 (30) 1404
92646 2727 A13* & Üts tamm, neli ossa, egäl ossal üts pesä, egän pesän säedse munna, egäl munal esi nimi Kuu, nädal ja päevad Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (20)
92647 2727 A13* Tammel neli haru, iga haru pääl üks pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Kuu, nädalad ja päevad Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (19)
92648 2727 A14* Üks tamm ja [kaksteist] haru, igal harul [kolmkümmend] oksa külles, igal oksal [seitse] haru, igal oksal õun külles Tamm – aasta, [kaksteist] haru – [kaksteist] kuud, [kolmkümmend] oksa haru külles – [kolmkümmend] päeva kuus, [seitse] haru oksa külles – [seitse] päeva nädalas, igal oksal õun külles – igal päeval oma nimi nädalas Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 873/4 (44)
92649 2727 A14* & Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [kolmkümmend] oksa, igal oksal [neli] pesa, igas pesas [seitse] poega Aasta, kuud, nädalad, päevad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (27)
92650 2727 A15 & Üks tamm, kaksteistkümme oksa, iga oksa küles neli kukku Aasta, kuu San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (22)
92651 2727 A15 Üks tamm, kaksteistkümmend oksa, igas oksas neli kukku Aasta, kuud, nädalid 1890 E EM 166 (1606)
92652 2727 A15 Üks tamm, kaksteistkümmend oksa, igas oksas neli kukku Aasta, kuud, nädalid 1913 E EM2 144 (2088)
92653 2727 A16+ Tammel katstõistkümmend harru, egä haru pääl pesa, egän pesän kats munna Läätsad Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (45)
92654 2727 A16+ Üts tamm, [kaksteist] haru, egal harul [kaksteist] ossa, egal ossal [kaks] pessa, egan pesan [kaks] munna Lääts Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (99)
92655 2727 A16+ & Üts tamm, katstõistkümme ossa, egah ossah katstõistkümme pesä, egah pesäh kats munna Läätsä Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (94)
92656 2727 A16+ Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] oksa, igal oksal [seitse] ise nime [Üks] aasta, kuud, päevanimed Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1072 (16)
92657 2727 A16+ Saisap tamm, tamme pääl [kaksteist] pessa, egan pesan [neli] lindu, ega linnu all [neliteist] munna, [seitse] valget, [seitse] musta Aastaig Plv 1890 J. Tobre H III 11, 563 (31)
92658 2727 A16+ [Üks] tamm, selle tammel [kaksteist] haru, igal harul [neli] oksa, iga oksal [seitse] latva Aasta keige oma kuude ja nädalatega ja päävadega Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (57)
92659 2727 A16+ Üts tamm, katstõiskümme harro, egal harol säidse pessa Aasta, kuu ja nädälipäivä' Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 53 (16)
92660 2727 A16+ Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22
92661 2727 A16+ & Üks tamm, kaksteistkümend oksa, igas oksas neli pesa Aastaaeg Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (36)
92662 2727 A16+ Üks tamm, [kaksteist] haru, igast harust jookseb oja, teeb märga maad kuivaks ja kuiva märjaks Liivatoos, mis kirjutuse juures tarvitati Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (35)
92663 2727 A16+ & Üks tamm, seitse haru Nädalapäevad Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (49)
92664 2727 A16+ Üks tamm, kaksteistküment haru, igal harul ise pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Uasta, kuu ja nädalapäevad Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 81 (174)
92665 2727 B1a* Üks puu, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 123 (134)
92666 2727 B1a* & Üits puu, kaitstõisku haru, egan harun neli pesa, egan pesan seitse muna Aasta Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (56)
92667 2727 B1a* Üks puu, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta Trt 1930 M. Sika E 66459 (23)
92668 2727 B1a* Üks puu, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Jõh 1993 E. Valter KKI KS
92669 2727 B1a* Üks puu, kaksteisku haru, iga harus neli pesa, iga pesas seitse muna Aasta Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 21 (1)
92670 2727 B1a* Üks puu, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (14)
92671 2727 B1a* Üks puu, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Hel 1926 K. Puusepp E 58430
92672 2727 B1a* Üks puu, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Kaa 1946 E. Virveste RKM II 3, 352 (25)
92673 2727 B1a* Üks puu, [kaksteist] haru, iga haru peäl [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
92674 2727 B1a* Üks puu ja puul [kaksteist] haru ja igal haral [neli] pesa ja igas pesas [seitse] muna Aasta, kuu ja päevad Var 1888 M. Karotom H III 4, 592 (71)
92675 2727 B1a* Üks puu ja [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa ja seitse muna sies Aasta As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 276 (145)
92676 2727 B1a* Üks puu, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse poega Aasta, kuud, nädalad, päevad Mär 1992 J. Merilo RKM, KP 18, 36 (4)
92677 2727 B1b* Üks puu, kakstõistkümmend ossad, iga ossa peal neli pesad, iga pesa sisse seitse munad (Ein Baum, daran zwölf Aste, auf jedem Ast vier Nester, in jedem Nest sieben Eier Das Jahr mit seinen Monaten, Wochen und Tagen 1805 St. Pet. Mon. (1805) 64 ja 251 (20)
92678 2727 B1b* Üks puu, [kaksteist] oksa, igal oksal [neli] pesa, igal pesal [seitse] muna [Üks] aasta Sim 1974 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 309, 319 (2)
92679 2727 B1b* Üks puu, [kaksteist] oksa, igal oksal [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta [kaheteistkümne] kuuga, kuus [neli] nädalat ja viimases [seitse] päeva Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 280 (14)
92680 2727 B1b* Üts puu, [kaksteist] ossa, egän ossan [neli] pessä, egän pesän [seitse] muna Aast Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (68)
92681 2727 B1b* Üks puu, kaksteist oksa, iga oksa pääl neli pesa, igas pesas seitse muna Aastaaeg Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (45)
92682 2727 B1b* [Üks] puu, [kaksteist] oksa, iga oksa peal [neli] pesa, iga pesa sees [seitse] muna Aastad, kuud, nädalad ja päävad Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (88)
92683 2727 B1b* & Üts puu, katstõiskümme ossa, egä ossa pääl neli pessä, egän pesän säitse munna Aasta, kuu, nädäli ja päävä Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (24)
92684 2727 B1c & Suure vällä pääl illus puu, puul [kaksteist] ossa, egäl ossal [neli] pessä, egäl pesäl säetse munna Aasta Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (28)
92685 2727 B2a* Üks puu, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal oma nimi 1969 Eisen-Hiie 47
92686 2727 B2a* Üks puu, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal ise nimi Aastaajad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (35)
92687 2727 B2a* & Üks puu, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Aasta Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (103)
92688 2727 B2a* Üts puu, katstõistkümme harro, egah haroh nelli pessä, egah pesäh säidse munna, egal munal eis nimi Puu – tuu om aastak, katstõiskümme harro – nuu uma' katstõiskümme kuud, egah haroh nelli pessä – nelli nädälet egah kuuh, egah nädäleh säidse päivä – säidse munna, egal pääväl om eis nimi – egal munal Se 1949 V. Pino RKM II 30, 202/3 (742)
92689 2727 B2a* Üks puu ja kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seetse muna, igal munal isi nimi Aasta, [kaksteist] kuud, igas kuus oo neli nädalid, igas nädalis [seitse] päeva, iga päeval isi nimi Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 351 (17)
92690 2727 B2a* Üks puu ja kaksteistkümmend haru, iga haru peal neli pesa, igas pesas seitse muna ja igal munal ise nimi Aasta Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (74)
92691 2727 B2a* Kasvab puu kaheteistkümne haruga, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Puu – aasta, neli pesa – neli nädalat kuus, kaksteist haru – kaksteist kuud aastas, seitse muna – nädalapäevad, munal ise nimi – igal nädalapäeval ise nimi Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 398 (12)
92692 2727 B2a* Ühel puul kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal ise nimi Harud on aastad, pesad nädalad, munad päevad Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 378 (35)
92693 2727 B2b & Üts puu, katstõiskümme ossa, egäl ossal neli pessä, egäl pesäl säidse munna, egäl munal esi nimi Ajastaig, kuu, nätäl, päiv Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (50)
92694 2727 B3 Üks puu, kaksteistkümmend haru, igas harus neli linnupesa, igas pesas seitse poega 1907 Jung 26
92695 2727 B3 & Üks puu, kaksteistkümme oksa, igal oksal neli pesa, igas pesas seitse poega Aasta, kuud, nädalad ja nädalapäävad Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 185 (9)
92696 2727 B4+ & Üts puu, katsteistkümme harru, igas harus neli pessa Aasta Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 116 (26)
92697 2727 B4+ Üks puu ja kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas kakskümmend neli liiget Aasta, kuu, nädal Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (10)
92698 2727 B4+ Üks puu, kaksteist haru, igas harus üks pesa, igas pesas neli muna Üks puu – see on üks aasta, kaksteist haru – need on kuud, igas harus üks pesa – see on üks kuu, igas pesas neli muna – see on neli nädalat Se 1938 N. Lume ERA II 175, 511 (1)
92699 2727 B4+ Puul kaksteist oksa, igal oksal pesa, igas pesas seitse muna Aasta Tln 1992 T. Papstel RKM, KP 11, 327 (9)
92700 2727 B4+ Üks puu, neli haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal oma nimi Üks aasta, neli aastaaega, igas kuus neli nädalat, igal nädalapäeval nimi Lai 1992 A. Päll RKM, KP 38, 321 (2)
92701 2727 C1* Üts saar, katstõisku haru, igän harun neli pesä, igän pesän setse muna Aasta, kuu, nädal, päev Krl 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 135 (14)
92702 2727 C1* Üks saar, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (24)
92703 2727 C1* Üits saar, kaitstõistku haru, egan harun [neli] pesa, egan pesan seitse muna Aast, [kaksteist] kuud, [neli] näd[alat], [seitse] p[äeva] Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (26)
92704 2727 C1* Üits saar, [kaksteist] haru, egan harun [neli] pesa, egan pesan [seitse] muna Aasta, kuu, nädal, päiv Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (48)
92705 2727 C1* & Üks saar, kaksteistkümment haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aast Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (72)
92706 2727 C1* Üks saar, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad, päevad Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 75 (448)
92707 2727 C2 & Üts saar, katstõistkümmend harru, egäl harul neli ossa, egäl ossal säidse lehte Aasta jautus Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (86)
92708 2727 C2 Üts saar, katstõiskümme harru, egäl harul neli ossa, egäl ossal säidse lehte Aasta 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 296 (59)
92709 2727 C3 Üks saar, mitu haru, igas harus ise pesa, igas pesas seitse muna Tt 1888 C. R. Jakobson CRJ KLr I7 140
92710 2727 C3 & Üits saar, mitu harru, igän harun esi pesä, igän pesän säidse munna Aasta, kuu, päiva Urv 1890 J. Teder H III 11, 338 (112)
92711 2727 C4 & Üks saar ja kaksteistkümme haru, egän harun esi pesä, egän pesän esi munad Aastad ja kuud Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 236 (53)
92712 2727 D+ Rohuajas kasvas [kolmsada kuuskümmend viis] õunapuud, iga õunapuul on [kakskümmend neli] haaru, igal haarul [kuuskümmend] oksa, iga oksal [kuuskümmend] raagu, iga rau külles [kuuskümmend] kena rohelist lehte Aasta [kolmsada kuuskümmend viis] pääva, pääv [kakskümmend neli] tundi, tunnil [kuuskümmend] min[utit], min[ut] [kuuskümmend] sek[undit] VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 58 (115)
92713 2727 D+ Üts uibos, uibol katstoiskümmend ossa, õga osa küle' säidse ubinat Aasta Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 46 (33)
92714 2727 D+ Üts uibu, neli ossa, egan ossan üts õun Võn 1897 P. Sika E 30976 (3)
92715 2727 D+ & Üks mänd, [kaksteist] haara, igal haaral [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna Aasta, kuud, nädäläd ja päiväd Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (21)
92716 2727 D+ Üts haav, katstõist harro, õgah haroh nelli pessä, õgah pesäh säidse munna Katstõist kuud, nelli nädälit, säidse päivä Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116112 (15)
92717 2727 D+ Suur kõo om ja kaitsteisku haru om ja igan harun om neli linnupessa ja egän linnupesän om säitse munna Aasta ja [kaksteist] kuud ja egan kuun [neli] nädälit ja egan nädälin [seitse] päiva As 1996 A. Korb EFA I 17, 49 (65)
92718 2727 D+ & Üks taim, [kaksteist] haru, igas harus [neli] pesä, igäs pesäs [seitse] muna Aasta Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 53 (76)
92719 2727 D+ Üks tee, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna Aasta, kuud, nädalad ja päevad As 1971 R. Ottesson RKM II 288, 24 (1)
92720 2727 E1a1*/ Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal üks pool must, teine valge Aasta, kuud, nädalad, päevad 1923 Huvit. II 216 ja 224 (45) 1682C1a1*
92721 2727 E1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, pool musta, pool valget Aastajad Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 252 (7) 1682C1a1*
92722 2727 E1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal üks pool must, teine valge Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 85 1682C1a1*
92723 2727 E1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal üks pool musta, teine valget Aasta, kuud, nädalid ja päävad Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (50) 1682C1a1*
92724 2727 E1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, munal üks pool musta, teine valget Aasta Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 525 (38) 1682C1a1*
92725 2727 E1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal teine pool must, teine valge Üks aasta Kuu 1940 H. Malm ERA II 263, 206 (3) 1682C1a1*
92726 2727 E1a1*/ & Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal üks pool must, teine valge Aasta VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (8) 1682C1a1*
92727 2727 E1a2/ & Üts tamm, tuul [kaksteist] ossa, õgah ossah [neli] pessä, õgah pesäh [seitse] munna, õgal munal [üks] puul valgõ, tõõnõ must Aasta, [kaksteist] kuud, kuus [neli] nädalat, nädalas [seitse] p[äeva], päeval on öö ja päev Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643 (20) 1682C1a2
92728 2727 E1b/ & Üks tamm, kaksteist haru, igal haarul neli pesa, igas pesas seitse muna, üks külg musta, teine valget, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, ööd-päevad Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53 (38) 1682C1b
92729 2727 E2a/ & [Üks] puu, [kaksteist] oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igas munas [pool] musta, [pool] valget Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 269 (41) 1682C2a
92730 2727 E2b/ & Üks puu, kakstoist haara, igäl haaral neli pesä, igäss pesäss seitse muna, igäl munal üks külg must, toine valge Aasta, kuu, nädal ja ööpäev Kuu 1980 E. Lindström KKI KS 1682C2b
92731 2727 E3/ & Üks saar, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi, igal munal üks pool valge, teine must Aasta, kuud, nädalid ja päevad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (12) 1682C3
92732 2727 F1/ & Üits tamm, tammel om kaitstõiskümme ossa, igäl ossal om neli haru, igäl harul om kuus kullalehte ja säidsmes hellaleht Aasta, [kaksteist] kuud Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (1) 840P1
92733 2727 F2/ & Üks tamm, tammel [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [kuus] muna ja kuldleht Aastaaeg Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (93) 840P2
92734 2727 # 2719
92735 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb karviuhti Ratsanik ja hobune 1920 Nurmik I 36
92736 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb karviuhti 1938 Käis EV I4/I 40
92737 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb karviuhti 1945 Käis EVÕ I 53
92738 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb karvihti Hobuse jalad ja händ Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (62)
92739 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb karviuhh Hobu Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 505 (27)
92740 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb karviuhti Hobune Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 18 (10)
92741 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb korviuhti Pidi koera tähendama, neli jalga, need olid tümistes, aga saba, see tuli siuhti veel järel Muh 1958 A. Strutzkin RKM, Mgn. II 304a
92742 2728 A1a* & Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies tuleb taga viuh Hobune Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 335 (27)
92743 2728 A1a* Üks tuli tümm-tümm, teine tuli tümm-tümm, kolmas tuli tümm-tümm, neljas tuli tümm-tümm, viies tuli parvihu Pöi 1922 L. Sepp A 2183 (4)
92744 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies teeb karviuhti Hobuse jalad ja saba Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (7)
92745 2728 A1a* Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb tümm-tümm, viies teeb karviuhti Hobune Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 382 (46)
92746 2728 A1b* Üks teeb tümm-tümm, teine teeb tümm-tümm, kolmas teeb tümm-tümm, neljas teeb tümm-tümm, viies teeb karviuhti Hobune Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88/9 (35)
92747 2728 A1b* Üks teeb tümm-tümm, teine teeb tümm-tümm, kolmas teeb tümm-tümm, neljas teeb tümm-tümm, viies teeb karviuhti Hobu Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (29)
92748 2728 A1b* Üks teeb tümm-tümm, teine teeb tümm-tümm, kolmas teeb tümm-tümm, neljas teeb tümm-tümm, viies teeb viu-viuh Hobune Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (40)
92749 2728 A1b* Üts tege tümm-tümm, tõine tege tümm-tümm, kolmas tege tümm-tümm, nel'las tege tümm-tümm, viies tege viuh Hobune San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73/4 (9)
92750 2728 A1b* & Üks tieb tümm-tümm, teine tieb tümm-tümm, kolmas tieb tümm-tümm, neljäs tieb tümm-tümm ja viies tieb karviuhti Hobune Kuu 1976 A. Kask KKI, MT 414, 159 (5)
92751 2728 A1b* Üks teeb tümm-tümm, teine teeb tümm-tümm, kolmas teeb tümm-tümm, neljas teeb tümm-tümm, viies lööb sabaga viuhti Sukakudumine Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 567 (11)
92752 2728 A1b* Üks tegi tümm-tümm, toine tegi tümm-tümm, kolmas tegi tümm-tümm, neljas tegi tümm-tümm, viies tegi karviuhti Hobune Kuu 1964 V. Lainevoog Vilbaste 1, 210
92753 2728 A1c & Üks jookseb tümm-tümm, toine jookseb tümm-tümm, kolmas jookseb tümm-tümm, neljäs jookseb tümm-tümm, viies paneb viuh-vauh Hobune Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (36)
92754 2728 A1d & Üks paneb tümm, toine paneb tümm, kolmas paneb tümm, neljas paneb tümm ja viies paneb viuh-vauh Hobune Kuu 1899 C. Salström H III 29, 751 (6)
92755 2728 A2 & Üks tuleb tümma-tümma, teine tuleb tümma-tümma, kolmas tuleb tümma-tümma, neljas tuleb tümma-tümma, viies tuleb karviuhti Hobune Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (38)
92756 2728 A3 & Üks tege tümp-tümp, tõine tege tümp-tümp, kolmas tege tümp-tümp, neläs tege tümp-tümp, viies tege viuht Hobene sõiten Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (11)
92757 2728 A4* & Üts tege tümba-tümba, tõne tege kah tümba-tümba, kolmas tege kah tümba-tümba, neljäs tege kah tümba-tümba, a viies tege karsiuh Hopõn sõit Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 209 (65)
92758 2728 A4* Üts tege tümpä-tümpä, tõõnõ tege tümpä-tümpä, kolmas tege tümpä-tümpä, nel'as tege tümpä-tümpä, viies tege karviuht Hopõn sõit, neli jalga ja hand Se 1956 V. Pino RKM II 51, 432 (65)
92759 2728 A4* Üks tege tümpa-tümpa, teine, kolmas ja nel'as tegevä sama mis edimene ja viies teeb viu-vipsti Hobune Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 57 (72)
92760 2728 A5 & Üks tuleb tümps, teine tümps, kolmas tümps, neljas tümps, viies läheb karveuhti Hobu Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (6)
92761 2728 A6 & Üks läheb tömm-tömm, teine läheb tömm-tömm, kolmas läheb tömm-tömm, neljas läheb tömm-tömm, viies läheb karviu Hobune Pöi 1891 T. Kõrv H III 12, 716 (5)
92762 2728 A7 & Üks läheb tömp-tömp, teine läheb tömp-tömp, kolmas läheb tömp-tömp, neljas läheb tömp-tömp ja viies teeb karsiuhtik Hobune jookseb Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1031
92763 2728 A8 & Üts tulõ tumm-tumm, tõõnõ tulõ tumm-tumm, kolmas tulõ tumm-tumm, neläs tulõ tumm-tumm, viies tulõ karviuht Hobõsõ jala tulõva tumm-tumm ja hand tulõ karviuht Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (12)
92764 2728 A9 & Üks ütleb timm-timm, teine ütleb timm-timm, kolmas ütleb timm-timm, neljas ütleb timm-timm, viies sihva-sahva Hobune KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (219)
92765 2728 A10* Üks teeb timp-timp, teine teeb timp-timp, kolmas teeb timp-timp, neljas teeb timp-timp, viies teeb karviuhti Hobune Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (6)
92766 2728 A10* & Üks tieb timp-timp, teine tieb timp-timp, kolmas tieb timp-timp, neljas tieb timp-timp, viies tieb viuvipsti Hobune As 1993 A. Korb RKM II 459, 275 (167)
92767 2728 A10* Üks teeb timp-timp, teine teeb timp-timp, kolmas teeb timp-timp, neljas teeb timp-timp, aga viies teeb karviuh Hobune VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (17)
92768 2728 A10* Üks tegi timp-timp, teine tegi timp-timp, kolmas tegi timp-timp, neljas tegi timp-timp, viies tegi karaviuh Hobune Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (18)
92769 2728 A11 & Üks läheb tipp-tipp, teine läheb tipp-tipp, kolmas läheb tipp-tipp, neljas läheb tipp-tipp, viies lööb viuh-vauh Hobune Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (105)
92770 2728 A12 Üks teeb tamp-tamp, teine teeb tamp-tamp, kolmas teeb tamp-tamp, neljas teeb tamp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 674 (10)
92771 2728 A12 & Üks teeb tamp-tamp, teene teeb tamp-tamp, kolmas teeb tamp-tamp, [neljas] teeb tamp-tamp, viies teeb karaveoh Hobune Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (28)
92772 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihti (Einer macht trap-trap, der Andere macht trap-trap, der Dritte macht trap-trap, der Vierte macht trap-trap, der Fünfte macht schwip) Ein Pferd Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 292
92773 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihti Hobune 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (24)
92774 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihti Hobune 1884 ER Kal. (1884) 93 (13)
92775 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies karviuhti Hobune 1890 E EM 166 (1608)
92776 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies karviuhti Hobune 1913 E EM2 144 (2090)
92777 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune 1945 Taev-Mihkla 51
92778 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune 1955 ÜÕÕ 41 (2)
92779 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune 1960 Kuut VI (1960) 116 (7)
92780 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (18)
92781 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune 1979 Metstak 16 ja 33 (127)
92782 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 66
92783 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune 1992 Metstak2 40 ja 43
92784 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti 1994 Müürsepp-Viisimaa 59
92785 2728 A13a1* & Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (56)
92786 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (89)
92787 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihu Hobune Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (12)
92788 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, [teine] teeb timp-tamp, [kolmas] teeb timp-tamp, [neljas] teeb timp-tamp, [viies] teeb karviuh Hobuse jalad ja saba Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (60)
92789 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karaviuh Hobune JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (9)
92790 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karaviuh Saba hobusel Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (23)
92791 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune jookseb Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (40)
92792 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune Pal 1897 H. Karro H IV 8, 340 (58)
92793 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune Trt 1930 F. Veidenbaum A 11479 (1)
92794 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (7)
92795 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 38 (15)
92796 2728 A13a1* Üks tiib timp-tamp, teine tiib timp-tamp, kolmas tiib timp-tamp, neljas tiib timp-tamp, viies tiib karviuh Hobene Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 137 (74)
92797 2728 A13a1* Üks tege timp-tamp, teine tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, neljas tege timp-tamp, viies tege karviuh Hobune Rõn 1922 A. Sinnamägi A 449 (4)
92798 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (45)
92799 2728 A13a1* Üks tiib timp-tamp, tõine tiib timp-tamp, kolmas tiib timp-tamp, nel'las tiib timp-tamp, viies tiib karviuh MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (49)
92800 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõne tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, nel'las tege timp-tamp, viies tege karviuh Hobene Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 94 (237)
92801 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (18)
92802 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (34)
92803 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõine tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, neljas tege timp-tamp, viies tege kaarviuht Hobene nelja jalaga tege timp-tamp, hannaga kaarviuht Kan 1894 J. Saarva H II 51, 909 (7)
92804 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõine tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, neljas tege timp-tamp, viies tege karviuht Hobõsõ jala ja hand Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (65)
92805 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihti Hobune jookseb Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (3)
92806 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, [teine] teeb timp-tamp, [kolmas] teeb timp-tamp, [neljas] teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (215)
92807 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (99)
92808 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõine tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, neljas tege timp-tamp, viies tege karviuti Hobene Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (37)
92809 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 465 (12)
92810 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihti Hobune pahmab Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (14)
92811 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (40)
92812 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karaviuhti Hobune Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 137 (130)
92813 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karaviuhti Hobune Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 284 (120)
92814 2728 A13a1* Üks tiib timp-tamp, teine tiib timp-tamp, kolmas tiib timp-tamp, nellas tiib timp-tamp, viies tiib karvihti Hobune Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (66)
92815 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihvti Hobuse neli jalga ja saba Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (49)
92816 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, nel'las teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (20)
92817 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Lehm Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 210 (101)
92818 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõnõ tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, nel'as tege timp-tamp, viies tege karviuhti Hobõnõ Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (51)
92819 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobu Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 392 (12)
92820 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karaviuhti Hobune JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 375 (7)
92821 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobuse jalad ja saba Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (132)
92822 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobuse jalad ja saba VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (30)
92823 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihutigi Hobuse neli jalga ja saba Hls 1897 M. Polikarpus E 30665 (1)
92824 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb parviuhti Hobuse neli jalga ja saba Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 317 (184)
92825 2728 A13a1* & Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb krauhti Hobuse jalad ja saba Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (46)
92826 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb krauh Hobune Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (14)
92827 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, nellas teeb timp-tamp, viies teeb viuhti Lehma jalad, saba Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (33)
92828 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb viuh-vouh Hobune Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (31)
92829 2728 A13a1* Üks tiib timp-tamp, tõine tiib timp-tamp, kolmas tiib timp-tamp, neljas tiib timp-tamp, viies tiib viu-vau Hobune MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (61)
92830 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb viuh-vauh Hobune jookseb ja tõrjub sabaga kärbseid Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (17)
92831 2728 A13a1* Üks tiib timp-tamp, tõine tiib timp-tamp, kolmas tiib timp-tamp, neljäs tiib timp-tamp, viides tiib viuh-vauh Hobene Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 94/5 (39)
92832 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb viuh-vauh Hobune Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 26/7 (6)
92833 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb viuh-vauh Hobune Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (46)
92834 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb viuh-vauh, viuh-vauh Hobune latris Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 23/4 (30)
92835 2728 A13a1* & Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb siuh-sauh Hobune: hobuse saba, jalad Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (13)
92836 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp ja viies teeb karviuhti Hobune KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 49 (258)
92837 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp ja viies teeb viuh-vauh Hobune Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 55 (49)
92838 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb aga karauhh-karauhh Hobune JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 142 (136)
92839 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, teene tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, neljas tege timp-tamp, viies tege karviuh, mul ütskõik Hobene Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 252 (2)
92840 2728 A13a1* Üts teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies karviuh Hobune Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (64)
92841 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies karviuh Hobune Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (6)
92842 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies karviuh Hobune Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 168 (155)
92843 2728 A13a1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies lööb viuht Hobuse ette panek Trt 1934 K. Kirss E 85926 (19)
92844 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõnõ tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, nel'as tege timp-tamp, viies pand viuhti-väuhti Hobõnõ sõit Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (51)
92845 2728 A13a1* Üts tege timp-tamp, tõne tege timp-tamp, kolmas tege timp-tamp, nel'las tege timp-tamp, viies tege karviuhti Hobene Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (137)
92846 2728 A13a1* Üks tieb timp-tamp, teine timp-tamp, kolmas timp-tamp, nellas timp-tamp, viies tieb karviuhti Hobune, kui kärbsed kallal on Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (127)
92847 2728 A13a2* Üks tegi timp-tamp, teine tegi timp-tamp, kolmas tegi timp-tamp, neljas tegi timp-tamp, viies tegi karviuht Hobune Pal 1930 M. Jürgenson E 70348/9 (18)
92848 2728 A13a2* & Üits tegi timp-tamp, tõine tegi timp-tamp, kolmas tegi timp-tamp, neljas tegi timp-tamp, viies tegi karliuh Hobõne sõitis, hand üleval Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 267
92849 2728 A13a2* Üks tegi timp-tamp, teine tegi timp-tamp, kolmas tegi timp-tamp, neljas tegi timp-tamp ja viies tegi karviuh Hobune jookseb ja lööb sabaga Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (53)
92850 2728 A13a2* Üts tegi timp-tamp, tõnõ tegi timp-tamp, kolmas tegi timp-tamp, nellas tegi timp-tamp, viies – karviuht Lehm, neli jalga, saba Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 606 (13)
92851 2728 A13a2* Üks tegi timp-tamp, tõine timp-tamp, kolmas timp-tamp, neljas timp-tamp ja viies tegi karviuh Hobune juokseb, piits Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 185 (64)
92852 2728 A13b* & Üks läheb timp-tamp, teine läheb timp-tamp, kolmas läheb timp-tamp, neljas läheb timp-tamp, viies läheb karviuhti Hobune Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 61 (3)
92853 2728 A13b* Üks lähäb timp-tamp, teene lähäb timp-tamp, kolmas lähäb timp-tamp, nellas lähäb timp-tamp, viies kaviuhti Hobune SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (245)
92854 2728 A13c* Üts lask timp-tamp, tõnõ lask timp-tamp, kolmas lask timp-tamp, neljas lask timp-tamp, viies lask karuviuhh Hobõsõ jala tampva, hand lask karuviuhh Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (66)
92855 2728 A13c* & Üks pand timp-tamp, teine pand timp-tamp, kolmas pand timp-tamp, neljas pand timp-tamp, viies pand parsiuhti Hobune Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (8)
92856 2728 A13c* Üks käib timp-tamp, teene käib timp-tamp, kolmas käib timp-tamp, neljas käib timp-tamp, viies käib karaviuh Hobuse jalad ja saba Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 402 (43)
92857 2728 A13d* Üks timp-tamp, teine timp-tamp, kolmas timp-tamp, neljas timp-tamp, viies viuh-väuh Hobune Plt 1891 J. Reinthal E 474 (18)
92858 2728 A13d* Üks timp-tamp, teine timp-tamp, kolmas timp-tamp, neljas timp-tamp, viies teeb karviuh Hobune HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (47)
92859 2728 A13d* Üks timp-tamp, teine timp-tamp, kolmas timp-tamp, neilas timp-tamp, viies teeb karviuh Hobusel neli jalga ja saba jooksmisel VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (31)
92860 2728 A13d* Üks timp-tamp, teine timp-tamp, kolmas timp-tamp, neljas timp-tamp, viies teeb karviuh Hobene TMr 1941 S. Solon ERA II 295, 415 (89)
92861 2728 A13d* & Üks timp-tamp, teene timp-tamp, kolmas timp-tamp, nel'las timp-tamp, viies paneb kaviuh Lehm SJn 1889 T. Köstner H II 26, 401 (220)
92862 2728 A13e* Üks teeb timp-tamp, teine, kolmas ja neljas teevad timp-tamp, viies teeb karviuh Hobuse jalad ja saba Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (70)
92863 2728 A13e* & Üks teeb timp-tamp, teine, kolmas ja neljas teeb timp-tamp, viies teeb karasiuh Loom heidab magama HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84 (5)
92864 2728 A13e* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas, neljas ka timp-tamp, viies aga viuh-vouh Hobune jookseb Trm 1895 S. Sommer H II 56, 148 (90)
92865 2728 A13e* Üts teep timp-tamp, tõine teep timp-tamp, kolmas ja nellas kah, viies teep kasviuh Hobene parmega Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (56)
92866 2728 A13f & Üks teeb timp, teine teeb tamp, [kol]mas teeb timp, [nel]jas teeb tamp, viies paneb kaviuh Hobuse [neli] jalga ja saba SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (5)
92867 2728 A14* & Üks teeb timps-tamps, teine teeb timps-tamps, kolmas teeb timps-tamps, neljas teeb timps-tamps, viies teeb kaviuh Hobuse jalad ja saba Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (112)
92868 2728 A14* Üks teeb timps-tamps, teine teeb timps-tamps, kolmas teeb timps-tamps, nellas teeb timps-tamps ja viies teeb karaviuhti Hobune Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 900/1 (844)
92869 2728 A15* Üks teeb timpa-tampa, teine teeb timpa-tampa, kolmas teeb timpa-tampa, neljas teeb timpa-tampa, viies teeb karviuh Koer teeb jalgadega oma aset Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (8)
92870 2728 A15* Üks läheb timpa-tampa, teine läheb timpa-tampa, kolmas läheb timpa-tampa, neljas läheb timpa-tampa, viies läheb viuh-vouh Hobune San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (274)
92871 2728 A15* & Üks tegi timpa-tampa, tõnõ tegi timpa-tampa, kolmas tegi timpa-tampa, neläs tegi timpa-tampa, viies tegi viuh-võuh Hobõsõ jala ja saba San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (10)
92872 2728 A15* Üks tuleb timpa-tampa, teine tuleb timpa-tampa, kolmas tuleb timpa-tampa, neljas tuleb timpa-tampa, viies läheb karviuhti Hobune Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (26)
92873 2728 A16* Üits timm-tamm, kaits timm-tamm, kolm timm-tamm, neli timm-tamm, viis karviuh Hobune Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 667 (1)
92874 2728 A16* Üks timm-tamm, kaks timm-tamm, kolm timm-tamm, neli timm-tamm, viies keib karviuh Hobune Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (43)
92875 2728 A16* Üks teeb timm-tamm, tõine teeb timm-tamm, kolmas teeb timm-tamm, neljas teeb timm-tamm, viies teeb karviuh Hobuse jalad ja saba Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 350 (60)
92876 2728 A16* Üks teeb timm-tamm, teine teeb timm-tamm, kolmas teeb timm-tamm, neljas teeb timm-tamm, viies teeb karviuh Hobune Plv 1934 S. Kuusik E 85930 (2)
92877 2728 A16* Üts tege timm-tamm, tõõne tege timm-tamm, kolmas tege timm-tamm, nel'as tege timm-tamm, viies tege karviuht Hobõsõ jala timm-tamm, hand karviuht Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (38)
92878 2728 A16* Üts tege timm-tamm, tõõne tege timm-tamm, kolmas tege timm-tamm, nel'as tege timm-tamm, viies tege viiuh Miis pess riiht hobõsõga, neli hobõsõ jalga, viies piitsk Räp 1937 P. Voolaine ERA II 162, 602 (54)
92879 2728 A16* Üks tieb timm-tamm, teine tieb timm-tamm, kolmas tieb timm-tamm, neljäs tieb timm-tamm, viies tieb viuh Hobone Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 509 (19)
92880 2728 A16* & Üks teeb timm-tamm, teine teeb timm-tamm, kolmas teeb timm-tamm, neljas teeb timm-tamm, viies teeb siuh Hobune Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 412 (10f)
92881 2728 A16* Üks tuleb timm-tamm, teina tuleb timm-tamm, kolmas tuleb timm-tamm, neljas tuleb timm-tamm, viies teeb vihuk-vähu Hobune Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 15 (3)
92882 2728 A17* Üts tege tipp-tapp, tõine tege tipp-tapp, kolmas tege tipp-tapp, neljas tege tipp-tapp, viies tege karviuh Hobunõ Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 169 (19)
92883 2728 A17* & Üks teeb tipp-tapp, tõõne teeb tipp-tapp, kolmas teeb tipp-tapp, neljas teeb tipp-tapp, viies teeb aga karvuuhti Hobune Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 192 (49)
92884 2728 A17* Üks teeb tipp-tapp, teine teeb tipp-tapp, kolmas teeb tipp-tapp, neljas teeb tipp-tapp, viies teeb viuh Hobune Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (33)
92885 2728 A17* Üts tege tipp-tapp, tõnõ tege tipp-tapp, kolmas tege tipp-tapp, nel'as tege tipp-tapp, viies tege viuht Hobune Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (14)
92886 2728 A17* Üks tipp-tapp, teine tipp-tapp, kolmas tipp-tapp, neljas tipp-tapp, viies teeb karviuhti Hobune Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 463
92887 2728 A18* Üks teeb timp-tomp, teine teeb timp-tomp, kolmas teeb timp-tomp, neljas teeb timp-tomp, viies teeb karvihut Hobuse jalad ja saba Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 194
92888 2728 A18* Üks teeb timp-tomp, teine teeb timp-tomp, kolmas teeb timp-tomp, neljas teeb timp-tomp ning viies teeb karviuht Hobu Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 111 (30)
92889 2728 A18* & Üits tei timp-tomp, tõine tei timp-tomp, kolmas tei timp-tomp, nelläs tei timp-tomp, viies tei karviuhtigi Hoben Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (135)
92890 2728 A19* & Üks tuleb timp-tämp, teine tuleb timp-tämp, kolmas tuleb timp-tämp, neljas tuleb timp-tämp, viies tuleb vihu Hobune Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (11)
92891 2728 A19* Üks tuleb timp-tämp, teine, kolmas, neljas, viies tuleb vihud Hobu ja saba Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (44)
92892 2728 A20 & Üts tege timba-tõmba, tõnõ tege timba-tõmba, kolmas tege timba-tõmba, neläs tege timba-tõmba, viies tege kurnäukst Hobõsõ jala ja hand Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (102)
92893 2728 A21* & Üts tege tõmba-tämba, tõine tege tõmba-tämba, kolmas ja neläs teevä niisama, viies tege viu-viuh Hobese neli jalga ja hand (saba) Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (5)
92894 2728 A22 & Üts tege tümbä-tämbä, tõõnõ tege tümbä-tämbä, kolmas tege tümbä-tämbä, neläs tege tümbä-tämbä, viies tege karviuh Hobõnõ Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (86)
92895 2728 A23 & Üts lüü tümm-tämm, tõne lüü tümm-tämm, kolmas lüü tümm-tämm, neljäs lüü tümm-tämm, viies lüü viu ja vopst Hobõnõ sõidab tiid pitte ja lüü sabaga Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 339 (1)
92896 2728 A24 & Üits teeb tink-tänk, tõine teeb tink-tänk, kolmas teeb tink-tänk, nelläs teeb tink-tänk, viies teeb viuh-väuh Hobese jala ja händ Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (76)
92897 2728 A25 & Üts, tõine, kolmas, neljas tege tikk-tokk, viies tege virvihud Hobune Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 26 (173)
92898 2728 A26 & Üks lööb tiks-taks, teine lööb tiks-taks, kolmas lööb tiks-taks, neljas lööb tiks-taks, viies paneb ära parsiuhti Lehm Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 155
92899 2728 A27+ & Üks teeb tim-tamp, tõine teeb timp-tump, kolmas ja neljas teevad timp-tamm, viies teeb karviuh Hobone jookseb ja viskab saba Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (117)
92900 2728 A27+ Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tramp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb karvihvti Hobune Ans 1891 J. Magus H IV 4, 159 (70)
92901 2728 A28 & Üts tege pimp-pamp, tõne tege pimp-pamp, kolmas tege pimp-pamp, neläs tege pimp-pamp, viies tege karviaht Hobene Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (142)
92902 2728 A29+ Üts tege sika-sakk, [teine] tege [sika-sakk, kolmas sika-sakk, neljas sika-sakk, viies] karauh Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (21)
92903 2728 A29+ Üks teeb sõnk-sõnk, teine teeb sõnk-sõnk, kolmas teeb sõnk-sõnk, neljas teeb sõnk-sõnk, viies teeb karviuhti Hobuse jalad ja saba Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (153)
92904 2728 A29+ & Üts tege sumpa-sampa, tõõnõ tege sumpa-sampa, kolmas tege sumpa-sampa, neläs tege sumpa-sampa, viies tege viuh Hobõsõ jala' ja hand Se 1929 V. Savala S 17566 (132)
92905 2728 A30+ Üks läheb kompa-kompa, teine läheb kompa-kompa, kolmas läheb kompa-kompa, neljas läheb kompa-kompa, viies läheb karviuhti Hobune Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 244 (78)
92906 2728 A30+ Üks teeb kamp, teine teeb kamp, kolmas teeb kamp, neljas teeb kamp, viies teeb viuh Hobune Plt 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (72)
92907 2728 A30+ Üts tege kiip-kaap, tõõne tege kiip-kaap, kolmas tege kiip-kaap, nel'as tege kiip-kaap, viies tege karviuht Hobene sõiteh Vas? 1896 J. Sandra H I 8, 341 (2)
92908 2728 A30+ Üks läheb komp ja kopp, teine jälle komp ja kopp, kolmas ja neljas komp ja kopp ja viies kaviuh Hobuse jalad ja saba Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (59)
92909 2728 A30+ & Üks teeb kõmm-kõmm, teine teeb kõmm-kõmm, kolmas teeb kõmm-kõmm, nel'las teeb kõmm-kõmm, viies teeb karviuhti Hobuse jalad ja saba Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (21)
92910 2728 A30+ Üks teeb kimba-kõmba, teine teeb kimba-kõmba, kolmas teeb kimba-kõmba, neljas teeb kimba-kõmba, viies teeb viu-vops Hobune Vas 1937 L. Koppel ERA II 147, 266 (49)
92911 2728 A30+ Üks teeb kimpa-kompa, teine teeb kimpa-kompa, kolmas teeb kimpa-kompa, neljas teeb kimpa-kompa, viies teeb karviuhti Hobu Khk 1955–1956 E. Poopuu RKM, Lümanda 72 (16)
92912 2728 A30+ & Üks teeb kimp-komp, teine teeb kimp-komp, kolmas karjuhh Hobune Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 170 (31)
92913 2728 A30+ Üks teeb kimp-kamp, teine teeb kimp-kamp, kolmas teeb kimp-kamp, neljas teeb kimp-kamp, viies teeb viuh-vauh Jalad kõnnivad ja saba vehkleb VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 99 (15)
92914 2728 A30+ Üks jalg teeb kimpa-kompa, teine jalg teeb kimpa-kompa, kolmas jalg teeb kimpa-kompa, neljas jalg teeb kimpa-kompa, viies teeb karviuhti Hobune Kul 1996 M. Hiiemäe EFA II 17, 387/8 (35)
92915 2728 A30+ Esimene köps, teine köps, kolmas köps, neljas köps, viies lööb parviuhtik Hobo Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136 (115)
92916 2728 A31* & Üks tuleb komp-komp, teine tuleb komp-komp, kolmas tuleb komp-komp, neljas tuleb komp-komp, viies tuleb parviuhti Hobune Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 37
92917 2728 A31* Üks komp-komp, teine komp-komp, kolmas komp-komp, neljas komp-komp, viies kaviihti Hobuse jalad ja saba Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (150)
92918 2728 A32* Üts tege kopp-kopp, tõne tege kopp-kopp, kolmas tege kopp-kopp, neljas tege kopp-kopp, viies tege viuh Hobune San 1967 S. Lätt RKM II 226, 106 (30)
92919 2728 A32* Üts tege kopp-kopp, tõne tege kopp-kopp, kolmas tege kopp-kopp, neljas tege kopp-kopp, viies tege viuh Hobene Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 405 (64)
92920 2728 A32* & Üks läheb kopp-kopp, teine läheb kopp-kopp, kolmas läheb kopp-kopp, neljas läheb kopp-kopp, viies läheb viuhtik Hobuse jalad ja saba Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (24)
92921 2728 A33 Üks tiib kimp-kamp, teene kimp-kamp, kolmas kimp-kamp, neljäs tiib kimp-kamp, viies tiib viuh Hobune 1996 EMrd IV 309 (194)
92922 2728 A33 & Üks tiib kimp-kamp, tõene kimp-kamp, kolmas kimp-kamp, neljäs tiib kimp-kamp, viies tiib viuh Hobune Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294 (15)
92923 2728 A34* & [Üks] tiib kompa-kampa, [teine] tiib kompa-kampa, [kolmas] tiib kompa-kampa, [neljas] tiib kompa-kampa, [viies] tiib viuh-vauh Hobune Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (22)
92924 2728 A34* Üks läheb kompa-kampa, teine läheb kompa-kampa, kolmas läheb kompa-kampa, neljas läheb kompa-kampa, viies läheb mööda karviuh Hobuse neli jalga ja saba Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (8)
92925 2728 A35 & Üks tuleb kapelt-kapelt, tõine tuleb kapelt-kapelt, kolmas tuleb kapelt-kapelt, neljas tuleb kapelt-kapelt, viies tuleb viuh ja viuh Hobune, neli on jalad, viies saba Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (8)
92926 2728 A36 & Üks tegi limp-lomp, teine tegi limp-lomp, kolmas tegi lump-lomp, neljas tegi lump-lomp, viies tegi karaviuh Hobuse jalad ja saba JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 611 (45)
92927 2728 A37* Üks tinga-tänga, kats tinga-tänga, kolm tinga-tänga, neli tinga-tänga, viies viuh-vauh, varastas võinapakse ära Varss Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 430 (68)
92928 2728 A37* & Üks tinga-tonga, tõine tinga-tonga, kolmas tinga-tonga, neljas ka tinga-tonga, viies vihv-vihv, varastab võinapakse ära Hobene ja vars Pst 1889 J. Henno H IV 3, 378 (8)
92929 2728 B* & Üts tege komba-kamba', tõõnõ tege komba-kamba', kolmas tege komba-kamba', neläs tege komba-kamba' Hobõnõ Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 16 (15)
92930 2728 B* Üts teeb timp-tamp, tõine timp-tamp, kolmas ja neljas teeb ka timp-tamp Hobene Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (23)
92931 2728 B* Üks teeb timp, teine tamp, kolmas timp ja [nel]jas tamp Hobune jookseb Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (240)
92932 2728 C & Kaks esimest teevad timpa-tampa, kaks tagumist teevad timpa-tampa, üks teeb viuh-viuh Hobune PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 711 (20)
92933 2728 D & Kaks teeb tipa-tapa, kaks teeb kipa-kapa, kolmas teeb karviuhti Hobune Ta 1932 L. Zirk E 81964 (7)
92934 2728 E1 & Üks teeb timp-tomp, teine teeb timp-tomp, kolmas teeb karaviuh Hobune VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (25)
92935 2728 E1 Üks läheb tim-tam, teine läheb tim-tam, kolmas läheb karviuh Hobune 1908 Tander 39
92936 2728 E1 Üks tuleb timpa-tampa, teine tuleb timpa-tampa, kolmas tuleb viuh-vauh 1922 Nurmik EKÕr 84
92937 2728 E2 & Üks tieb mukõr-makõr, tõine tieb nikõr-nakõr, kolmas viuh Paela tehasse Khn 1948 S. Lätt RKM II 11, 509 (22)
92938 2728 F & Üks ütleb timmi-tamm, teine ütleb timmi-tamm, viies paneb ära portseuh Lehm Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
92939 2728 G Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb karviuh Hobune, jalad tulevad tümm-tümm, saba tuleb karviuh Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 74 (42)
92940 2728 G & Üks tuleb tümm-tümm, teine tuleb tümm-tümm, kolmas tuleb tümm-tümm, neljas tuleb karviuh Hobused rehepeksul Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 104 (30)
92941 2728 H & Üts tege tipa-tapa, tõne tege tipa-tapa, kolmas tege tipa-tapa, viies tege viuuu Hobõne Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (17)
92942 2728 H Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti 1924 Kmpm. EL I9 63
92943 2728 H Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti 1920 Kmpm. KLr I8 35
92944 2728 I1a* Neli tükki teevad timp-timp, viies tege karviuhti Neli hobuse jalga, viies saba Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 613 (34)
92945 2728 I1a* & Neli tükki juoksevat timp-timp, viies tiep viu-viu Hopone Lüg 1938 H. Reitsnik KKI WS
92946 2728 I1b* Neli teevad timp-tamp, viies teeb karviuh 1964 Praakli III 92
92947 2728 I1b* Neli teevad timp-tamp, aga viies teeb karviuh Hobuse jalad ja saba Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (4)
92948 2728 I1b* Neli teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobuse jalad ja saba Kos 1891 J. Härg H II 40, 891 (4)
92949 2728 I1b* Neli teeb timp-tamp, viies teeb karviuhti Hobune, jalad ja saba Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (9)
92950 2728 I1b* Neli tege timp-tamp, viies tege viuh Lehm Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (77)
92951 2728 I1b* Neli tege timp-tamp, viies tege viuva Hobene sõit Plv 1893 J. Tobre H III 15, 442 (12)
92952 2728 I1b* Neli teevad timp-tamp, viies teeb karvihti Hobuse jalad, saba Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (6)
92953 2728 I1b* Neli teeve timp-tamp, viies tege viuhti Sõkutemine Trv 1894 A. Rull H III 20, 151 (108)
92954 2728 I1b* Neli teeb timp-tamp, viies viuh-vauh Hobune VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 9 (5)
92955 2728 I1b* Neli teevad timp-tamp, viies tiib viuh-vauh Lehm jooseb kiili Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (14)
92956 2728 I1b* & Neli teevad timp-tamp, viies lööb karsäuti Hobune Plt 1895 T. Kukk H II 55, 775 (16)
92957 2728 I1c & Neli ütleb timp-tamp, viies ütleb viuh-vauh Hobune Lai 1904 J. Ermann E 44371 (91)
92958 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies teeb karviuh Hobune 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 239 (9)
92959 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies karviuh Hobune Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (9)
92960 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies karviuh Hobune VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (27)
92961 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies teeb karviuh Hobune Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 100 (11)
92962 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies teeb karviuh Hobuse jalad ja saba Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (10)
92963 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies teeb karviuh Hobune Rak 1905 K. Holm H II 74, 322 (118)
92964 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies teeb karviuh Hobune Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 295
92965 2728 I2* [Neli] teevad timpa-tampa, [viies] teeb karviuh Hobune jookseb Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (3)
92966 2728 I2* & Neli tükki teeva timpa-tampa, viies tege karviuh Hobune sõit Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (72)
92967 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies viuh Looma vehklemine jookstes sabaga Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (39)
92968 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies viskab viuh Hobune Trt 1895 A. Eglon E 19039 (8)
92969 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, viies lööb ka viuh Hobuse jalad ja händ Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (174)
92970 2728 I2* Neli teevad timpa-tampa, üks teeb karviuh Hobune Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (63b)
92971 2728 I3* Neli teevad timba-tamba, viies teeb karvihu Hobu PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (52)
92972 2728 I3* & Neli teevad timba-tamba, viies karviuh Hobuse jalad ja saba Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (125)
92973 2728 I4* Neli teevad trimp-tramp, viies viskab karviuh Hel 1926 K. Puusepp E 58445
92974 2728 I4* & Neli tükki tegevat trimp-tramp, viies see tiib viuh-vauh Hobune huiskap hända Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 6
92975 2728 I5+ Neli juoksevad tümm-tümm ja viies viuh-viuh-vauh Hobune Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (24)
92976 2728 I5+ Neli tege tikk-takk, viies tege karviuh Hob[use] jalad ja saba Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (110)
92977 2728 I5+ & Neli teevad tipp-tapp, viies viskab viuh-vauh Lehm Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (24)
92978 2728 I5+ Neli tiib tõmba-tamba, viies tiib vihu Lehm, jalad ja saba Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (4)
92979 2728 I5+ Neli tege tümba-tämba, viies tege karviuht Hobese jala ja hand Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (71)
92980 2728 I6 & Neli käüvat pimm-pamm, viies käü vihv-vahv Hobuse jalat ja sapa Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (33)
92981 2728 I7+ Neli teevad komp-komp, viies karviuhti Hobu Aud 1889 K. Tarkpea H I 3, 162 (3)
92982 2728 I7+ & Neli käivad komba-kamba, viies vitsutab sihva-sahva Hobune Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 607 (4)
92983 2728 I7+ Neli käivad kamba-kamba, viies vilsutab sihva-sahva Hobuse jalad ja saba Tt 1918–1940 M. J. Eisen E IV 13 (45)
92984 2728 I7+ Neli teevad kõpa-kapa, viies teeb siuh-säuh Hobene Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (21)
92985 2728 I7+ & Nelli tege klimba-klomba, viies vinn-vonn Hobese [nelli] jalga ja [viies] hand Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (12)
92986 2728 I8* Neli tükki toksivad, viies lööb ka viuhti Hobuse jalad ja saba Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (62)
92987 2728 I8* & Neli tükki timbutavad, viies tieb karviuhti Hobose jalad ja saba Jõh 1890 N. Otto H II 7, 847 (12)
92988 2728 J & Neli teevad timp-tamp, viies teeb mööga-määga, kuues teeb karvihti Hobuse jalad, pea, saba Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (137)
92989 2728 K1* & Üks teeb timm-tamm, teine teeb timm-tamm, kolmas teeb timm-tamm, neljas teeb timm-tamm, viies teeb nook-nook, kuues teeb viuh-vauh Hobu Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 167 (14)
92990 2728 K1* Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb noka-naka, kuues teeb karaviuh Hobune Pal 1888 H. Maasen SKS, Eisen 390 (45)
92991 2728 K2* Üks tuleb tümp-tamp, teine tuleb tümp-tamp, kolmas tuleb tümp-tamp, neljas tuleb tümp-tamp, viies teeb kooga-kaaga ja kuues karviuhti Hobune Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 544/5 (17)
92992 2728 K2* Üks teeb timp-tamp, tõine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb timp-tamp, viies teeb viuh-vauh, kuvves teeb kooga-kaaga Hobune Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 850/1 (16)
92993 2728 K2* Üts lääb timp-tamp, tõine lääb timp-tamp, kolmas lääb timp-tamp, nellas lääb timp-tamp, viies lääb viuh-vauh, kuvves lääb koiga-kaiga Hobene sõidab Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (16)
92994 2728 K2* Üks teeb timpa-tampa, tõine teeb timpa-tampa, kolmas teeb timpa-tampa, neljas teeb timpa-tampa, viies teeb vihva-vahva, kuues teeb koka-kaka Hobune suve ajal Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (35)
92995 2728 K2* & Üks teeb timpa, teine timpa, kolmas timpa, neljas timpa, viies vihva, kuues kuhva Hobune Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (123)
92996 2728 K3 & Üks simm-summ, kaks simm-summ, kolm simm-summ, neli simm-summ, viies karviuh, kuues kummipea Hobune LNg 1895 J. Prooses E 21362 (31)
92997 2728 L/ & Neli teevad aset ja kaks teevad aset, viies teeb koravihu, kuus heidab magama Koer JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 380 (17) 1440K
92998 2728 # 1416I12
92999 2729 & Üks tiisel kahe rattaga M..., penis Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (124)
93000 2730 & Üks tuba ja seitsekümmend viis last sies Tikutoos 1892 T. Wiedemann E 9110 (65)