Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 47001 — 48000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
47001 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kanda, mõjub pähe Puuksu laskma Hää 1930 L. Lepp KKI MS
47002 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kandu, mõõdub päha Alumine püksivärbli avamine Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (144)
47003 1394 A1a1* Nahkpüss, udukuul, laseb kandu, pähe mõjub Ülearuste gaaside laskmine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (118)
47004 1394 A1a2 Nahkpüss, udukuul, kanda laseb, pähe mõjub Peeretis Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (28)
47005 1394 A1a2 Nahkpüss, udukuul, kandu laseb, pähe mõjub Jõh 1967 E. Kaljurand RKM II 234, 141 (51)
47006 1394 A1a2 Nahkpüss, udukuul, kandu laseb, pähe mõub Peeretamine Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 532 (27)
47007 1394 A1a2 Nahkpüss, udukuul, kandu laseb, pähe mõedub VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 ja 855 (10)
47008 1394 A1a2 & Nahkpüss, udukuul, kandu laseb, pähe mõidub Peer Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (58)
47009 1394 A1a3 Nahkpüss ja udukuul, kandu laseb ja pähe mõõtub "Rabapüss" – tagumik Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 348 (4)
47010 1394 A1a3 & Nahkpüss ja udukuul, kandu laseb ja pähe mõidub Peeretus Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 213 (83)
47011 1394 A1a3 Nahkpüss ja udukuulid, kandu laseb ja pähe mõjub Peeretamine Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 107 (11)
47012 1394 A1b & Nahkpüss, udukuul, kanda siheb, päha mõjub Peeretamine, inim[ese] väljaheide Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (96-97)
47013 1394 A1c & Kandu taotab, peasse puudub, nahke püss ja udused kuulid Püksituuled Pil 1890 J. Bock H III 11, 126 (2)
47014 1394 A2a* Nahkpüss, udukuul, kanda laseb, ninasse mõjub Peeruhais Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (161)
47015 1394 A2a* Nahkne püss, udune kuul, kanda laseb, ninasse mõedub Tossuhais Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (98)
47016 1394 A2a* & Nahkpüss, udukuul, kanda laseb, ninast mõjub Pussulaskmine Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 202
47017 1394 A2a* Nahkpüss, udukuul, kanda lased, ninasse mõjub Haisutamine Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 139 (12)
47018 1394 A2a* Nahkene püss ja udune kuul, kanda laseb ja ninasse mõjub Peer Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (4)
47019 1394 A2a* Nahkne püss ja udukuulid, kanda laseb ja ninasse mõjub Peeretamine KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 426 (42)
47020 1394 A2a* Nahkpüss, udukuulid, kanda laseb, aga ninasse mõjub Peeretamine SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 183 (6)
47021 1394 A2b* & Nahknõ püss, udukuul, kandu lastassõ, ninäse puudub Peerutamine Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (44)
47022 1394 A2b* Nahkpüss, udukuul, kanda laseb, aga ninas' puudub Peer Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (48)
47023 1394 A2c & Nahkpüss, udukuul, kanda laseb, ninna kargab Rabapüss Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 8 (44)
47024 1394 A2d & Nahkne püss, udune kuul, kandu laseb, ninasse tungib Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 269 (1)
47025 1394 A2e & Nahkpüss, udukuul, kandu laseb, ninasse lähäb Perse Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (106)
47026 1394 A2f* Nahkpüss, udukuul, kanda sihib, ninasse mõjub Peeretamine Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (140)
47027 1394 A2f* & Nahkpüss ja udukuul, kanda sihib ja ninasse mõjub Peerestus Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (65)
47028 1394 A2g* & Nahkne püss, udukuul, kanda sihib, ninna laseb Pussuhais Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 121 (14)
47029 1394 A2g* Nahkne püss, udukuul, kanda sihib, ninasse laseb Peeretamine SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (4)
47030 1394 A2g* Nahkpüss, udukuul, kanda sihib, ninna laseb Sitalaskmine MMg 1895 K. E. Martinson E 18100 (27)
47031 1394 A2g* Nahkne püss, udune kuul, kanda sihib ja ninasse laseb Peeretamine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (31b)
47032 1394 A2h* Nahkane püss, udune kuul, kanda sihti, nenässe karga Kõhugaaside väljalaske Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 339 (4)
47033 1394 A2h* & Nahkpüss, udukuul, kanda sihib ja ninasse kargab Tussulaskmine Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 191 (2)
47034 1394 A2i & Nahkne püss ja udukuul, kanda sihib ja ninasse trehvab Kos 1930 S. Veske E 64973 (186)
47035 1394 A2j & Nahkpüss ja udukuulid, kanda sihib ja ninasse riivab Peeretamine SJn 1936 L. Takk ERA II 124, 406/7 (13)
47036 1394 A2k* & Nahkne püss, udune kuul, kanda sihib, ninasse läheb Pussulaskmine Mär 1903 M. Evert H III 30, 522 (71)
47037 1394 A2k* Nahkpüss, udukuul, kanda sihib, ninna lähäb Peeretamine MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (25)
47038 1394 A2k* Nahkpüss ja udsukuul, kanda sihib ja nõnna läheb Peerulase Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (23)
47039 1394 A2l & Nahkpüss, udukuul, kanda sihib, ninna käib Peeretamine Lai 1992 A. Päll RKM, KP 38, 321 (1)
47040 1394 A2m & Nahkpüss ja udukuulid, kanda sihid, aga ninasse jookseb Kui kärtsu lased Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17 (3)
47041 1394 A3a* Nahkpüss, udukuul, kondsa sihib, ninasse laseb Peerulaskmine Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 155 (6)
47042 1394 A3a* & Nahkpüss, udukuul, konsa sihib, ninna laseb Paha hais Trt 1929 M. Pohka ERA II 11, 486 (15)
47043 1394 A3a* Nahkpüss ja udsukuulid, kondsa sihib ja nõnna laseb Piiru laseb Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6 (31)
47044 1394 A3a* Nahkne püss ja udukuul, kontsa sihib, aga ninna laseb Peeretamine Vlg 1930 L. Uibopuu E 64735 (112)
47045 1394 A3b & Nahane püss, udune kuul, kondsa sihit, a nõnna lätt Piir, piiru lasse As 1995 A. Korb EFA II 2, 14 (43)
47046 1394 A3c & Nahkpüss, udukuul, kontsa sihib, aga ninna pistab Gaas Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 444 (55)
47047 1394 A3d & Nahkpüss, udukuul, kontsa tähendab, ninasse laseb Peeretamine Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (7)
47048 1394 A3e & Nahkpüss, udukuul, kondsa lased, nõnna tule Piir, puss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (278)
47049 1394 A4+ Nahkne püss, udukuul, kandu laseb Paha haisu laskma Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (141)
47050 1394 A4+ & Nahkne püss, udukuul Peeretus Trt 1927 K. Pormeister E 59820 (54)
47051 1394 A4+ Nahkpüss, udukuul, kontsa laseb, ninas tal hais Perset laseb Saa 1939 L. Toodu ERA II 213, 291 (13)
47052 1394 B & Nahane püss, udune luut, kondsa tsihip, aga ninna lähäp Peer Võn 1896 J. Juhkam E 23908 (4)
47053 1394 C1a & Lihapüss ja udsukuul, kontsa tähendap, nõnna kargap Peerulaskmine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (81)
47054 1394 C1b & Lihane püss, udune kuul, nõnna tunnus, kondsa tsihk Inimene laseb p[eer]u Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (86)
47055 1394 C1c & Lihane püss, udune kuul, kondsa tsihit, nõnna lätt Inemine lask pussu Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (7)
47056 1394 C1d & Lihane püss, udune kuul, kondsa lastas, nõnna lätt Puss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 565 (324)
47057 1394 C2 & Lihane püss, udune kuul, kandu laseb, ninasse mõjub Inimese hais Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (22)
47058 1394 D* Lihapüss ja udsuluut, konsa tähendab, nõnna kargab Peeretamine Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (57)
47059 1394 D* & Lihapüss, udsuloot, kontsa tähendab, nõnna kargab Sitalaskmine Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (100)
47060 1394 E & Nahkpüss, õhkpadrun, kanda sihid, pähe mõedub Pussuhaisu laskmine VNg 1994 M. Hiiemäe RKM II 463, 325 (17)
47061 1394 F & Nahkne püss ja udune lahing, kanda sihib, aga ninasse mõedub Pierulaskmine As 1993 A. Korb RKM II 459, 275 (165)
47062 1394 G & Nahkne püss ja udune tuul, kanda lastakse ja ninasse mõjub Peeretamine Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (67)
47063 1394 H & Tolmutsõ kuulikõsõ, kondsa trehv, nõnna kargas Soolikuvingu laskmine Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (88)
47064 1394 I1a & Nahast püss, tolmutsõ kuuli, kondsa tsiht, nõnna lätt Piiro lastas Räp 1937 P. Voolaine ERA II 162, 602 (55)
47065 1394 I1b* Nahkne püss, tolmutse kuuli, kondsa sihk ja nõnna kargas Rõn 1922 A. Eichfeld A 88 (13)
47066 1394 I1b* & Nahane püss ja tolmune kuul, konsa sihib ja ninna kargab Inimene laseb paha luhti TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (24)
47067 1394 I1c & Nahane püss, tolmune kuul, kontsa tähendap, nõnna kargap Luhvti laskmine Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (8)
47068 1394 I1d & Nahane püssike, tolmune kuulike, kondsa trehvib, nõnna lähab Pöksituul Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 314 (79)
47069 1394 I2 & Nahanõ püssäkene, tolmunõ kuulikõnõ Pussu lastas Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 208 (24)
47070 1394 Ja* Nahanõ püss, tolmunõ luut, kondsa tähendäs, nõnna kargas Peeretämine Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 428 (29)
47071 1394 Ja* & Nahanõ püss, tolmunõ luut, kundsa tähendäs, nõnna kargas Piir Se 1935 P. Külaniit S 113864 ja 113867 (13)
47072 1394 Ja* Nahanõ püss, tolmunõ luut, kundsa tähendäs, a ülest nõnna kargas Piir Se 1934 A. Kits S 92766 (25)
47073 1394 Jb & Nahkne püss, tolmune loot, kontsa tähendas, ninna lätt Puss Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (39)
47074 1394 Jb Nahane püss, tolmune luut, kundsa tähendäd, ninna lätt Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (21)
47075 1394 Jb Nahanõ püssäkene, tolmunõ luutkõnõ, kundsa tähendäs, nõnna lätt Pussulask Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (112)
47076 1394 Jc & Nahanõ püss, tolmunõ luut, kuntsa tähendäs, nõnna puttus Puss Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 653 (58)
47077 1394 Jd & Nahanõ püss, tolmunõ luut, kundsa tähendas, nõnna nakkas Pussulaskmine Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 810 (21)
47078 1394 Je & Nahanõ püss, tolmunõ luut, kundsa tähendäs, nõnna saa P[u]ss Se 1935 A. Põhi S 116156 (12)
47079 1394 Jf* Nahkpüss, tolmune luut, kondsa tsihk, ninna kargas Piiru lastas Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (22)
47080 1394 Jf* & Nahane püss ja tolmutse loodi, kondsa tsihk ja ninna kargas Peerulaskmine Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (12)
47081 1394 Jg & Nahkne püss, tolmune lood, konsa siht, nõnna vida Paha hais Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (40)
47082 1394 Jh & Nahane püss, tolmune luut, kondsa trehvitas, nõnna tule Inimese puss Ote 1888 V. Vaher H III 10, 374 (79)
47083 1394 K* Lihane püss, tolmune luut, konsa tähendase, nõnna kargase Inemene Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 94 (236)
47084 1394 K* & Lihanõ püss, tolmunõ luut Piir Se 1934 N. Oinas S 83207 (2)
47085 1394 L1 & Nahane püss, tuuline kuul, kundsa tähendab, ninna kargab Piir Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 45 (419)
47086 1394 L2 & Nahkne püss ja tuulne kuul, kanda laseb ja ninase sihib Sitahais Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (87)
47087 1394 M1 & Nahanõ püss, tulinõ kuul, kundsa lastas, ninna lätt Puss Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (65)
47088 1394 M2 & Nahkne püss, tuline kuul, kandu sihib, ninna läheb Haisutam[ine] Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (19)
47089 1394 N1a & Nahkanõ püss, tuulinõ luut, kundsa lask, nõnna puttus Halv õhk Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (51)
47090 1394 N1a Nahkane püss, tuuline luut, kondsa lased, ninna puutus Puss ja piir, inimene haisutab Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (66)
47091 1394 N1b & Nahanõ püss, tuulinõ luut, kundsa lastas, ninna lätt Pussu lastakse Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (16)
47092 1394 N1c & Nahkana püss, tuuline luut, kondsa tähendas, ninna juusk Piir, puss Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (61)
47093 1394 N1d & Nahkpüss, tuuline loot, ninna lätt, kundsa tähendas Pussulaskmine Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (19)
47094 1394 N2 & Nahkpüss, tuulelööd (Eine lederne Flinte, eine Windkugel) Ein Farz Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 281
47095 1394 N2 Nahkpüss, tuulelööd Paha hais 1890 E EM 108 (954)
47096 1394 N2 Nahkpüss, tuulelööd Paha hais 1913 E EM2 96 (1271)
47097 1394 Oa & Lihane püss, tuuline luut, kondsa tsihit, nõnna kargas Puss Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (46)
47098 1394 Oa Lihanõ püss, tuulinõ luut, kondsa tsihit, ninna kargas Peeretama Urv 1964 A. Kurg KKI KS
47099 1394 Ob & Lihanõ püss, tuulõnõ luut, kondsa tsihk, nõnna juusk Puss Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (51)
47100 1394 Oc & Lihane püss, tuulene loot, kondsa tähendat, ninna lätt Halv hais Rõu 1895 J. Gutves E 45858
47101 1394 P1 & Nahanõ püss, tuhanõ luut, kundsa tähendäs, nõnna kargas Piir Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 438 (33)
47102 1394 P2 & Nahkne püss, tuhkne lood, kanda sihib, ninna oskab Peerulaskmine Trm 1926 L. Berg E 57152
47103 1394 Q & Nahkne püss ja toimne lood, kanda sihtis ja nina jooksis Paha hais MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (8)
47104 1394 R1 & Rabapüss ja udukuul, kandu laseb, pähä mõedub Peeru laskma Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (115)
47105 1394 R2% & Rabapüss ja udukuulid, kanda lased ja ninasse tungib Sitahais Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 627 (2) kk
47106 1394 S & Vidune püss, udused kuulid, kanda laseb, ninase mõub Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (96)
47107 1394 Ša & Nahast püss, õhust kuul, kanda sihib, ninasse läheb Sitahais Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (22)
47108 1394 Šb & Nahkpüss, õhust kuul, kanda sihib ja ninna kargab Peerulaskmine HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (17)
47109 1394 Šc & Nahast püss, õhust kuul, sihib kandu, trehvab ninna Sitahais HJn 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (70)
47110 1394 Z & Nahkne püss ja luhtikuul, kanda sihib, ninna trehvab Õhurikkumine Lai 1932 A. Pall ERA II 253, 323 (20)
47111 1394 Ž+ & Nahkpüss ja viukuulid, kontsa sihib ja nõnna laseb Peerpauk Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 152 (13)
47112 1394 Ž+ Nahkne püss, leibne loos, kintsu sihib, ninasse riivab Hais SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (30)
47113 1394 T & Nahkne püss, tolmune laeng, kontsa sihib, ninasse läeb Soolikaving (peerestamine) Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 277 (102)
47114 1394 U* & Nahkpüss, tolmust laad, kanda sihib, ninasse mõjub Halb lõhn Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1494 (21)
47115 1394 U* Nahkne püss, tolmune laad, kanda sihib, ninase läheb Sitahais Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (9)
47116 1394 Va & Nahkne püss ja tuulne löök, kanda sihib ja ninasse läheb Puss Jõe 1925 P. Berg E 55973
47117 1394 Vb & Nahkne püss, tolmune löök, jalakanda sihib, ninasse hakkab Sittumine VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (13)
47118 1394 Vc & Lihane püss, tolmune löök, alla sihib, ninasse läheb Peerestamine Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (13)
47119 1394 W+ Nahkpüss, udust laad, kanda tautab, ninase oskab Sitahais Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (61)
47120 1394 W+ Lihanõ püss, paklanõ laat, kundsa tähendäd, nõnna kargas Puss, õhuvahetus Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (59)
47121 1394 W+ Udune püss ja nahkne load, kanda tautab ja ninasse soskab Peeretamine Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 402 (39-40)
47122 1394 W+ Nahkne püss ja udulüsi, kandu sihib, ninasse trehvab Peeretamine, paha luht SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 323 (27)
47123 1394 W+ Nahkpüss, udupauk, jalakanda sihib, aga kuul läheb ninasse Peer As 1963 J. Olev RKM II 172, 252 (113)
47124 1394 W+ Nahkne püss, udune lask, pihta ei lase, aga ninase puutub Peeretamine Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 451 (124)
47125 1394 W+ & Nahkpüss ja lihalukk, kontsa sihib, ninna jookseb Peeratemine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (215)
47126 1394 W+ & Nahkne püss, tuuline rohi, kanda lased, ninasse läheb Peer, puss Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 155 (3)
47127 1394 W+ Tuulne topp, nahkne püss, kandu laseb, ninase osab Peeretamine Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (24)
47128 1394 W+ & Luune püss ja nahkne toos, kanda sihib ja ninasse suskab Sitahais VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (165)
47129 1394 W+ Lihane püss, udune nool Peeretamine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (98)
47130 1394 Õ & Udukuul ja õhupomm, kandu laseb ja piha mõub Sitahais Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 210 (27)
47131 1394 Ä & Udune kuul, nahkne lood, kandu laseb, ninase mõõdub Tagumise otsa hingamine (peeretus) Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (34)
47132 1394 Ö Lihane püss, laseb kandu, oskab ninase (Eine fleischerne Flinte schiesst auf die Fersen, trifft in die Nase) Ein Farz 1876 Wied. 275
47133 1394 Ö Lihane püss, laseb kandu, oskab ninasse Paha hais 1890 E EM 83 (667)
47134 1394 Ö Lihane püss, laseb kandu, oskab ninasse Paha hais 1913 E EM2 72 (855)
47135 1394 Ö Lihane püss, laseb kandu, osab ninase 1955 Laug. Vestr. 179 (8)
47136 1394 Ö & Lihane püss, laseb kandu, osab ninase (Eine fleischerne Büchse, zielt nach dem Hacken und trifft die Nase) Tt 1720–1729 S. H. Vestring KM EKLA, ÕES, M. B. 69, l. 123
47137 1394 Ö Lihane püss, laseb kandu ja trehvab nenasse ka 1887 Wolde ÕkÕ2 69
47138 1394 Üa & Udune püss, kanda laseb, ninasse mõjub Peeretama SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (114)
47139 1394 Üb & Udupüss, kundsa tsiht, a nõnna putus Pussulaskmine Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 211 (23)
47140 1394 X1a & Kanda sihib, ninna läheb Sitahais Amb 1973 M. Hiiemäe RKM II 319, 70 (11)
47141 1394 X1a Kanda sihib, ninna läheb Püksituul, pussuhais Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (76)
47142 1394 X1b Kanda sihib, ninnä puudob Piärettämine 1996 EMrd IV 308 (194)
47143 1394 X1b & Kanda sihib, ninnä puudob Piäretämine Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 45 (13)
47144 1394 X1c & Kanda siheb, ninasse riivab Peeretamine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (59)
47145 1394 X1d* & Kanda sihib, ninna tungib Sitahais Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 648 (12)
47146 1394 X1d* Sihib kanda, aga ninasse tungib Sitahais Pal 1897 H. Karro H IV 8, 397 (47)
47147 1394 X1e & Kanda sihib, aga nina juakseb Pussuhais, peerestamine Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 303 (159)
47148 1394 X1f & Kanda sihtib, nenasse oskab Peerulaskmine Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (32)
47149 1394 X1g & Kanda sihib, ninna laseb Pumpsulaskmine Pal 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 117 (70)
47150 1394 X1h Kandu lased, ninasse mõjub Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 196 (142)
47151 1394 X1h & Kanda laseb, ninasse mõedub Sit[a]hais HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (39)
47152 1394 X1i & Kanda tautab, ninasse puudub Sitahais Tor 1889 M. Tilk E 493 (11)
47153 1394 X1j+ Kargab kandu ja torkab ninasse Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 240 (86)
47154 1394 X1j+ & Tulistab kandu, aga satub ninna Peer Rid 1992 M. Sinegrebova RKM, KP 15, 19 (1)
47155 1394 X2a Kontsa tähendab, ninasse kargab Peeru laskma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (229)
47156 1394 X2a Kontsa tähendab, nõnasse kargab Pussuhais Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (49)
47157 1394 X2a Kontsa tähendap, nõnna kargap Sitahais Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (7)
47158 1394 X2a Kondsa tähendäs, nõnna kargas Halb hais Kam 1890 J. Siimus H II 19, 922 (3)
47159 1394 X2a Kundsa tähendäs, nõnna kargas Piir vai puss Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (89)
47160 1394 X2a Kundsa tähendäs, nõnna kargas Pussu lastas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (15)
47161 1394 X2a Kundsa tähendäs, nõnna kargas Puss Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (7)
47162 1394 X2a Kundsa tähendäs, nõnna kargas Se 1933 N. Oinas S 58591 (50)
47163 1394 X2a Kundsa tähendäs, nõnna kargas Puss Se 1936 A. Tammeorg S 122687 (2)
47164 1394 X2a & Kundsa tähendäs, nõnna kargas Pussu lastas Se 1934 F. Paloots S 86158 (26)
47165 1394 X2a Kundsa tähendät, nõnna kargas Puss Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (84)
47166 1394 X2a Kundsa tähendät, nõnna kargas Piiru last Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 438 (14)
47167 1394 X2b & Kondsa tähendas, nõnna pist Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (108)
47168 1394 X2c & Kundsa tähendas, nõnna saasõ Õhk Se 1929 V. Savala S 17564 (115)
47169 1394 X2d & Kontsa tähenteb ja ninnä laseb Peerulaskmine Hls 1939–1940 S. Lätt ERA II 285, 260 (20)
47170 1394 X2e* & Kundsa tsiht, nõnna kargas Piir Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (9)
47171 1394 X2e* Kontsa sihib, aga nõnna kargab Pussu laskmine Ote 1985 L. Gross RKM II 390, 267 (646)
47172 1394 X2e* Kontsa sihib, ninna kargab Peeretus Vln 1992 M. Link RKM, KP 24, 225 (58)
47173 1394 X2f Kondsa sihib, nõnna laseb Haisutamine Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 190 (23)
47174 1394 X2f & Kontsa sihid, nõnna lased Peeru laskma Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (4)
47175 1394 X2g Konsa sihit, ninnä trehväb Inemine pussup Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 582 (13)
47176 1394 X2g & Kontse sihib, ninasse rehvab Peeruhais Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (36)
47177 1394 X2h & Kontsa sihid, ninasse läheb Pussulaskmine Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 888 (112)
47178 1394 X2i & Kontsa sihib, ninna pistab Sitalaskmine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (36)
47179 1394 X2j & Kontsa sihib, aga nina riivab Peerulaskmine KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 36 (52)
47180 1394 X2k Konsa lastakse, ninasse kargab Püss Plv 1893 J. Melzov E 8392 (12)
47181 1394 X2k & Kontsa lastakse, ninasse kargab Peeretamine Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 273 ja 277 (12)
47182 1394 X2l & Kundsa lastas, nõnna putus Pussu lastas Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (15)
47183 1394 X2m & Konsa lasõ ja nõnna tulõp Piir Trt 1931 P. Ariste ERA II 31, 542 (2)
47184 1394 X2n & Kontsa kukub, ninna kargab Sitahais Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (72)
47185 1394 X3 & Kontsa sihib, nukki laseb Perselaskmine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 20 (94)
47186 1394 Y & Tagant sihib, nenasse oskab Sitahais Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 304 (6)
47187 1395 & Naanõ läts laolõ, lag'a lapju sälan Kana Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (19)
47188 1396 a & Naine istub nurgas, süle lapsi täis Leivaahi Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 7 (105)
47189 1396 b & Kurat nurgas, süle lapsi täis Ahi Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 7 (108)
47190 1397 & Naise kärnäne pää Kaaligas Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (11)
47191 1397 # 2434
47192 1398 & Naise kübär pääh, mehe vöö vööl Hainakuhi Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 455 (92)
47193 1398 Naise kübar pääs, mehe vöö vööl 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
47194 1398 Naise kübar peas, mehe vöö vööl Päevaroos 1995 Eas I 194 (285)
47195 1398 # 562 1612
47196 1399 A1a* Naiste tahk, kana suurätik 1924 Kmpm. EL I9 34
47197 1399 A1a* Naiste tahk, kana suurätik 1931 Kmpm. EL II10 42
47198 1399 A1a* Naiste tahk, kana suurätik VMr 1934 A. Adler ERA II 70, 244 (9a)
47199 1399 A1a* Naiste tahk, kana suurätik Uksepakk Lai 1918–1940 E. Schmidt RKM II 192, 395 (133)
47200 1399 A1a* Naeste tahk ja kana suurätik Põrmand 1890 E EM 108 (951)
47201 1399 A1a* Naeste tahk ja kana suurätik Põrmand 1913 E EM2 95 (1267)
47202 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik 1910 Kmpm. KLr I4 7 (17)
47203 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik 1925 Kmpm. EL IV 259
47204 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Põrand 1992 Metstak2 20 ja 22
47205 1399 A1a* & Naiste tahk ja kana suurätik Põrmand Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 303 (234)
47206 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Uksepakk KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (23)
47207 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Põrand Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (17)
47208 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Põrand Muh 1951 S. Kõrtsmik RKM II 36, 132 (3)
47209 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Maa Phl 1958 O. Kiin RKM II 82, 199 (9)
47210 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Põrand KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 36 (56)
47211 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Toapõrand Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 132 (41)
47212 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Põrand VMr 1965 M. Priimets RKM II 204, 128 (34)
47213 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätik Uksepakk Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 133 (62)
47214 1399 A1a* Naiste tahk ja kana suurätt Maa ja ukselävi Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 571 (3)
47215 1399 A1a* Naeste tahk ja kanade suurätt Põrand Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (49)
47216 1399 A1a* & Naiste tahk ehk kana suurätik Kivi Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
47217 1399 A1b & Mis on naise tahk ja kana suurätik Põrand Pee 1927 R. Viidebaum E 59539 (2)
47218 1399 A2* Naiste tahk, kana suurrätt Põrand Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (29)
47219 1399 A2* & Naiste tahk, kana suurätt Uksepakk Sim 1927 M. Kasikov E 61490/1
47220 1399 A2* Naiste tahk ja kana suurrätt Sim 1963 V. Viirmann RKM II 171, 478 (10)
47221 1399 A3a* Naiste tahk, kana ninarätik Põrand Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (83)
47222 1399 A3a* Naeste tahk, kana ninarätt Põrand Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (16)
47223 1399 A3a* Naiste tahk ja kana ninarätik Kivi Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (13)
47224 1399 A3a* & Naiste tahk ja kana ninarätt Kulunud lävepakk Rõn 1974 O. Parts RKM II 313, 95 (2)
47225 1399 A3a* Naiste tahk, aga kanade ninarätik Põrand Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (86)
47226 1399 A3b1 Mis on naise tahk ja kana ninarätik Põrand Pee 1927 R. Viidebaum E 59539 (2)
47227 1399 A3b1 & Mis on naiste tahk ja kana ninarätt Tuapõrmand Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (9)
47228 1399 A3b1 Mis om naiste tahk ja kana nõnarätt Kõvaks sõkutud muldpõrand, kus naised võisid nuga terita ja kuhu kana oma nokka pühkis Trv 1963 A. Kask RKM II 167, 242 (19)
47229 1399 A3b2 & Kus on naiste tahk ja kana ninarätik Toapõrandal Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 906 (889)
47230 1399 A4 & Naiste tahk ja kana taskurätt Maa Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 415 (19)
47231 1399 A5 & Kus on naise kõvasi ehk luisk ja kana suurätik See on igaspool: naine ihub oma nuga kas kivi peal või paku peal või pliidaraua peal ja kana pühib oma nokka kas muru peal ehk põrandal ehk ka paku ehk ukseläve peal Muh 1989 L. Luht RKM II 436, 356 (38)
47232 1399 A6a & Naeste kõvasi, kana ninarätik Põrmand Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (171)
47233 1399 A6b & Naesterahva kõvasi ja kanade ninarätik Tuapõrand Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (17)
47234 1399 A7 & Mis on naiste luisk ja kana taskurätt Pliit ja muldmaa Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 325 (354)
47235 1399 B & Naiste tahk ja kuke ninärätik Kivipõrand Jür 1896 J. Saalverk H IV 9, 149 (1)
47236 1399 Ca & Mis on kana ninarätik Põrand ja maa Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (80)
47237 1399 Ca Mis on kana ninarätt Põrand Urv 1964 A. Kurg KKI KS
47238 1399 Cb & Kus on kana ninärätik Põrand Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (24)
47239 1399 # 2336
47240 1399 # vs: EV 7254 | kk | mj: ATU 1177**
47241 1400 Aa Kes istub ratsa ja viskab jalad kõrva taha Prillid ninal 1924 Vikerk. nr. 45 ja 49 (1924) 1110 ja 1228 (1)
47242 1400 Aa & Mis ratsamees see on, istub seljas, jalad kõrvade taga Prillid Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (9)
47243 1400 Ab & Kes sõidab ratsa, jalad kõrvade taga Prillid nina peal, jalad kõrvade taga Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 216 (12)
47244 1400 B & Nal'lakas ratsamiis istub hobese sällän, jala kõrva taga Prillid Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (28)
47245 1400 C & Istub ninal, jalad kõrva taga Prill Trt 1930 M. Sika E 66462 (64)
47246 1400 C Ise kaksiratsa, jalad kõrva taga Prillid 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (16)
47247 1400 C Ise kaksiratsa, jalad kõrva taga Prillid 1984 Muhel VN 24 ja tagakaas
47248 1401 a1 & Narva koer kükakille Ater Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (2)
47249 1401 a1 Narva koer kükakille Ader Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 431 (2)
47250 1401 a1 Narva koer kükakille Ader Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (17)
47251 1401 a1 Narva koer kükäkille Ater Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 401 (88)
47252 1401 a1 Narva koer kükäkille Ater, sahk Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (12)
47253 1401 a1 Narva kuer kükakille Ader Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 303 (156)
47254 1401 a2 Narva koer kükäkille väljä piäl Konksater 1996 EMrd IV 228 (123)
47255 1401 a2 & Narva koer kükäkille väljä piäl Konksater Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
47256 1401 b & Narva korv kükkakille Adra Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (41)
47257 1402 Aa1 & Neitsi neljanurgeline Kaev Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (177)
47258 1402 Aa1 Neitsi neljanurgeline Pada Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85 (192)
47259 1402 Aa2 & Neitsi neljanukaline Kaiv Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (2)
47260 1402 Ab & Neljanukeline neitsi Kaiv Ote 1895 E. Palm E 20130 (40)
47261 1402 Ba & Kadri kahejätkuline Pajaahelad Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (41)
47262 1402 Ba Katre katejakuline Kaev Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (74)
47263 1402 Bb & Kadri kahe jätkuga Kaev Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (45)
47264 1402 C & Kabu katõjakulise Kaovaldas Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (38)
47265 1402 D & Kadri kaheharuline, auk neljanurgeline Linguga kaev MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (29)
47266 1402 D Kadri kaheharuline, auk neljanurgeline Kaev MMg 1889 G. Tenter H II 28, 447 (2)
47267 1402 Ea1 & Neitsi neljanukeline, Kadri kaheharuline Kaev Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 831 (33)
47268 1402 Ea2 Kadri kaheharuline, neitsi neljanurgeline Kaevuvinn ja kaev 1890 E EM 51 (303)
47269 1402 Ea2 Kadri kaheharuline, neitsi neljanurgeline Kaevuvinn ja kaev 1913 E EM2 46 (385)
47270 1402 Ea2 & Kadri kaheharaline, neitsi neljanurgaline Kaevupost ja kaev MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (41)
47271 1402 Eb & Neitsi nelänukeline, Kadri katekõrvaline Kaiv ja kaeopang Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (111)
47272 1402 Ec* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejärguline Kaev, vinn 1992 Metstak2 70 ja 71
47273 1402 Ec* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejärguline Kaev Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (6)
47274 1402 Ec* & Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejärguline Kaev Lai 1889 A. Sommer H III 9, 67 (8)
47275 1402 Ec* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejärguline Kaev, vinn Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (69)
47276 1402 Ec* Neitsi neljanurgaline, Kadri kahejärguline Kaev Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (2)
47277 1402 Ec* Neitsit neljanurgeline, Kadri kahejärguline Vinnaga kaev Hlj 1890 V. Klaas H III 2, 561 (2)
47278 1402 Ec* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejärguline Kaevurakked ja -vinn Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (11)
47279 1402 Ec* Neitsit neljanurgeline ja Kadri kahejärguline Kaev Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (18)
47280 1402 Ec* Kadri kahejärguline, neidu neljanurgeline Kaev Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (78)
47281 1402 Ed1* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejätkuline Kaev 1890 E EM 108 (960)
47282 1402 Ed1* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejätkuline Kaev 1913 E EM2 96 (1280)
47283 1402 Ed1* Neitsit neljanurgeline, Kadri kahejätkuline Kaev ja kaevuvinn Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (12)
47284 1402 Ed1* Neitsi neljanukeline, Kadri kahejatkuline Kaev on neljanukeline, Kadri kahejatkuline on vinn Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 368 (76)
47285 1402 Ed1* Neitsi neljänukaline, Katre katõjakuline Kaiv Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (17)
47286 1402 Ed1* Neitsi neljanurgelene, Kadri kahejakuline Voodi Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (29)
47287 1402 Ed1* & Neitsi nellänurgeline, Katri katejakuline Kaiv ja valdas Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (41)
47288 1402 Ed1* Neitsi neljanukeline, Kadri kahejakuline Kaev Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (4)
47289 1402 Ed1* Neitsi neljanukaline, Kadi kahejakuline San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 420 (33)
47290 1402 Ed1* Neitsi nellanukaline, Katri katejakuline Kaev ja valdas Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (21)
47291 1402 Ed1* Neitsit neljanurgeline, Kadri kahejätkuline Kaev Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (3)
47292 1402 Ed1* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejatkuline Kaev MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (23)
47293 1402 Ed1* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejakuline Neitsi neljanurgeline on kaev, Kadri kahejakuline on vinn ja kook Saa 1895 P. Ramberg E 18976 ja 18977 (123)
47294 1402 Ed1* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejätkuline Äke Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (1)
47295 1402 Ed1* Neitsi nellanurgaline, Katri kahejakuline Kaju, vinn ja kook Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (17)
47296 1402 Ed1* Neitsi neljanukeline, Katre katejakuline Kaiv, kaivuvaldas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (85)
47297 1402 Ed1* Neitsi nellanukeline, Kadri katejakuline Kajo Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (14)
47298 1402 Ed1* Neitsi nellänukaline, Katre katejakuline Kaiv, pool täis, pool tühi Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 573 (400)
47299 1402 Ed1* Neitsi nellanukaline, Katre katejakuline Võn 1897 P. Sika E 31009 (6)
47300 1402 Ed1* Neitsi neljanurgeline, Kadri kahejatkuline Kaev ja kaevuvinn Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 90 (53)
47301 1402 Ed1* Neidu neljanurgeline, Kadri kahejätkuline Kaev Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (59)
47302 1402 Ed2* & Kadri kahejakuline, neiu neljanurgeline Kaev Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (149)
47303 1402 Ed2* Kadri kahejätkuline, neitsit neljanurgeline Kadri – kaevuvinn, neitsit – kaev HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 343 (14)
47304 1402 Ed2* Katre katejakuline, neitse neljanukaline Kaiv Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (48)
47305 1402 Ed3* Neitsit nelja nurgaga, Katrik kahe jätkuga Kaev Jõh 1927 E. Kaup E 61200
47306 1402 Ed3* Neitsi neljanukeline, Kader katest jakatu Kaev Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (28)
47307 1402 Ed3* & Neitsi nellänukaline, Kadi katest jakatu Kajo ja valdas Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (15)
47308 1402 Ed3* Kate katte jakku, neitsi nellänurgeline Kaiv ja vänt Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (7)
47309 1402 Ee & Neitsi nellänukaline, Katri kolmõjakuline Kaiv ja kuuk Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (31)
47310 1402 Ef & Neitsi nellänukaline, Katri katsekandiline Kaiv Krl 1909 J. Sööt EKnSc 222 (3)
47311 1402 Fa* Netsü nelänulkalinõ, kabo katõjakulinõ Kaiv Se 1888 E. Aun H II 27, 744 (15)
47312 1402 Fa* Neitsi neljanurgeline, kabu katejakuline Kaev Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (142)
47313 1402 Fa* & Neitsi nel'lanurgeline, kabu katejakuline Kajo Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (58)
47314 1402 Fa* Neitsi nellänukeline, kabu katejakuline Kaiv Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (63)
47315 1402 Fa* Neitsi neljanurgeline, kabud kahejakulised Läte Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (1)
47316 1402 Fa* Neitsi neljanurgeline, kaabu kahejärguline Vinnaga kaev Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (100)
47317 1402 Fb* & Neitsi neljanukeline, kabo kaheharuline Kaev Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (22)
47318 1402 Fb* Neitsi nelänukõlinõ, kabut katõharulinõ Kaiv Rõu 1896 A. Perli H II 60, 217 (98)
47319 1402 Fb* Neitsi nelänukaline, katõ kabu [sic!] haruline Kaovaldas Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (6)
47320 1402 Fc & Neitsi neljanurgeline, kaabu kahenurgeline Kaev linguga Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (108)
47321 1402 Ga* Nebu neljanurgaline, kabu katejakuline Kaev Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 146 ja 164 (14)
47322 1402 Ga* Nibu neljanurgaline, kabu katejakuline Kaev Pst 1913 J. Müür E 48012 (4)
47323 1402 Ga* Nibu neljanurgaline, kabu katejakuline Kaev Trv 1913 J. Müür E 48012 (4)
47324 1402 Ga* Nebu neljanukaline, kabu katejakuline Kaev Trv 1894 J. Kala E 14275 (73)
47325 1402 Ga* Nebu nellänurgeline, kabu katejakuline Kaju Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 132 (163)
47326 1402 Ga* Nebu neljanurgeline, kabu kahejakuline Kaju Vil 1892 H. Pihlap E 724 (21)
47327 1402 Ga* Nebu nellänurgaline, kabu katejakuline Kaeo Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (74)
47328 1402 Ga* Nebu neljanurgeline, kabu katejakuline Kaev Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (117)
47329 1402 Ga* Nebut neljanurgeline, kabut kahejakuline Kaeu SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (28)
47330 1402 Ga* Nebu nellanukeline, kabu katejakuline Kaju Trv 1894 A. Rull H III 20, 148 (86)
47331 1402 Ga* Neebu neljanukaline, kabu katejakuline Kaev Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (9)
47332 1402 Ga* Nebu nellänurgaline, kabu katejakuline Läte Hls 1891 J. Riiet H III 13, 584 (94)
47333 1402 Ga* Nebu nellänurgeline, kabu katejakuline Kaju ja vinn Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (56)
47334 1402 Ga* Nebu nellanurgelene, kaabu katejakuline Kaev Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (35)
47335 1402 Ga* Nebu nellänurgaline, kabu katejakuline Kooguga läte Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (19)
47336 1402 Ga* Nebu neljanurgeline, kabu kahejakuline Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (17)
47337 1402 Ga* Nebu neljanukeline, kabu kahejakuline Kaev ja vinn Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (6)
47338 1402 Ga* Nebu neljanurgeline, kabu katejakuline Kaju Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (4)
47339 1402 Ga* Nebu neljanurgaline, kabu katejakuline Kaev Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 195 (55)
47340 1402 Ga* Nebu nellänurgeline, kabu kahejakuline Kaju Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (38)
47341 1402 Ga* & Nebu neljanurgaline, kabu kahejakuline Kaev SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (9)
47342 1402 Ga* Nibu nellänulgaline, kabu katõjakuline Kaiv ja kaaluors Har 1890 J. Pähn H II 32, 200 (66)
47343 1402 Ga* Nibu nelänukaline, kabu katejakuline Kaaluorrega kaiv Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (63)
47344 1402 Ga* Kabu katejakuline, nebu nellanurgeline Kaju Trv 1896 J. Tõllasson E 28607 (5)
47345 1402 Gb* Nibu neljanurgeline, kaabu [sic!] kahejärguline Kaev 1890 E EM 111 (990)
47346 1402 Gb* Nibu neljanurgeline, kaabu [sic!] kahejärguline Kaev 1913 E EM2 98 (1318)
47347 1402 Gb* & Nebu neljanurgeline, kabu kahejärguline Kaev Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (14)
47348 1402 Gb* Nibu neljanurgeline, kabu kahejärguline Kaev Plt 1896 M. Luu H II 59, 555 (21)
47349 1402 Gc1* Neebut nellänukaline, kaabut katejalaline Kaiv Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (8)
47350 1402 Gc1* & Nebu nellänurgaline, kabu katejalaline Läte ja lättevaldas ja kuuk Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (1)
47351 1402 Gc2 & Kabu katejalaline, nebu nel'lanurgaline Läte Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 514/5 (71)
47352 1402 Gc2 Kabu kahejalaline, nebu nellänurgaline Kaeotulp, salved Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (40)
47353 1402 Gd* & Nebu neljanukaline, kabu kateharaline Kaiv ja kaivuhark Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (69)
47354 1402 Gd* Nibu neljanurgeline, kabo kateharaline Kaeo Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (88)
47355 1402 Ge & Nibu nellä nulgaga, karu katõ kõrvaga Kaiv ja pang Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (41)
47356 1402 H* Nebu neljanurgeline, kabu kahejakuline, vibu viiesüllaline Kaev 1890 E EM 108 (958)
47357 1402 H* Nebu neljanurgeline, kabu kahejakuline, vibu viiesüllaline Kaev 1913 E EM2 96 (1276)
47358 1402 H* Nebu neljanurgeline, kabu kahejatkuline, vibu viiesüllaline Kaev 1921 Nurmik II 12 (3)
47359 1402 H* Nebu neljanurgeline, kabu kahejätkuline, vibu viiesüllaline Kaev 1926 Ainelo II-III 115
47360 1402 H* & Nebu neljanurgeline, kabu kahejakuline, vibu viiesüllaline Kaev Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (213)
47361 1402 H* Nebu nellanukaline, kabu katejakuline, vibu viiesülläline Kooguge läte Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12/3 (28)
47362 1402 I+ & Neitsit neljanurgeline, kael kahejärguline Kaju Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (103)
47363 1402 I+ Neiu nellänurgelene, kolu kolmejärgulene Kaev KJn 1877–1917 A. Pihlak E 465 (39)
47364 1402 I+ & Nebu nellänukeline, Kadri kolmejakuline Kaiv Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (20)
47365 1402 I+ Nebu neljanukane ja nabu katejakuline Vanaaegne koogukaev Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 59 (5)
47366 1402 I+ & Eit on neljanurgeline, taat kahejakuline Kaju Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (37)
47367 1402 J & Neljanurgeline, kahejärguline Kaev (esimene jagu on kaevukook, teine jagu kaev ise) Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (19)
47368 1402 Ka/ & Neitsi nellänukaline, Kadri katest jakatu, lugõ taivatähti, liiva merepõhja Kaiv San 1940 I. Novek ERA II 271, 345 (76) 2443Za
47369 1402 Kb/ & Neitsi neljanukuline, kao kahejakuline, loeb tähti taevan Kaju Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (6) 2443Zb
47370 1402 # 2039
47371 1403 Nebukadnetsar kesset merd Naba Hls 1890 J. Riiet E 488 (27)
47372 1403 & Nebukadnetsar kesk merd Naba Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (92)
47373 1404 A1* Neem neemes, saar saares, igas saares sada pesa, igas pesas üks muna Kapsapeenrad 1913 E EM2 96 (1277)
47374 1404 A1* Neem neemes, saar saares ... 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
47375 1404 A1* Neem neemes, saar saares, igas saares sada pesa, igas pesas üks muna Kaalikapeenrad Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (65)
47376 1404 A1* Neem neemes, saar saares, igas saares sada pesa, igas pesas üks muna Kapsapeenar ja -pead Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 728 (3)
47377 1404 A1* Niem niemes, saar saares, igas saares sata pesa, igas pesas üks muna Kapsapientäret Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (9)
47378 1404 A1* Niem niemes, saar saares, igäs saares sada pesä, igäs pesäs üks muna Kaalikapeenrad ja kaalikad Kuu 1964 O. Virulaine Vilbaste 1, 208
47379 1404 A1* & Niem niemes, saar saares, iges saares sada pesä, iges pesäs üks muna Kaalikapiendrad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (7)
47380 1404 A1* Niem niemes, saar saares, iges saares sada pesä, iges pesäs üks muna Kapustapeenräd Kuu 1891 M. Odenberg E 52801 (2)
47381 1404 A1* Niem niemes, saar saares, iges saares sada pesä, iges pesäs üks muna Kapsapiendrad Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (82)
47382 1404 A1* Niem niemes ja saar saares, iges saares sada pesa, iges pesäs üks muna Kaalikapienar Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 241 (37)
47383 1404 A2 Üks saar, sada pesä, igäs pesäs üks muna Kaalikapienär 1995 EMrd V 185 (84)
47384 1404 A2 & Üks saar, sada pesä, igäs pesäs üks muna Kaalikapienär Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 128 (5)
47385 1404 B & Saar saares, igas saares sada pesa, igas pesas kaks muna Läätsed Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (204)
47386 1404 C & Neem neemes, saar saares, igäs saares sada pesä, igäs pesäs sada muna Kapsapeenrad Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (15)
47387 1404 D & Niem niem, saar saar, igas saares seitse pesa, igas pesas üks muna Kaalikapeenrad VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (67)
47388 1404 # 2727A12
47389 1405 A1a1 Noorik ehib Hiiumaal, ehted paistavad meie maale Välk Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (26)
47390 1405 A1a1 & Noorik ehib Hiiumaal, ehted paistvad meie maal Välguheitmene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 38 (129)
47391 1405 A1a1 Noorik ehib Hiiumaal, ehted paistvad meie maale Välk Hel 1891 J. Lammas E 418 (17)
47392 1405 A1a2* Noorik ehib Hiiumaal, ehted paistvad siia maale Välgulöömine Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (47)
47393 1405 A1a2* & Noorik ehib Hiiomaal, ehted paistvad siia maale Välk Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (53)
47394 1405 A1a2* Noorik ehitakse Hiiumaal, ehted paistavad siia maale Heidab välku Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (103)
47395 1405 A1a2* Noorik elab Hiiomaal, ehted paistvad siia maal Päike Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (73)
47396 1405 A1a2* Noorik ehib Hiiumaal, ehe paistab siia maale Välki lööb Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (126)
47397 1405 A1b & Noorik ehib Hiiomaal, vari paistus siia maal Päikesetõus Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (179)
47398 1405 A1b Noorik ehis Hiiumaal, vari paistus siiä maale Päevä või kuu tõusmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 46 (73)
47399 1405 A1c & Noorik ehib Hiiumaal, pale paistab siia maal Päev Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (46)
47400 1405 A2a* Neiu ehib Hiiumaal, ehted paistavad meie maal Päike 1968 SSTT 121
47401 1405 A2a* Neiu ehib Hiiumaal, ehted paistavad meie maal Päike 1979 Metstak 23 ja 35 (227)
47402 1405 A2a* Neiu ehib Hiiumaal, ehted paistavad meie maal Päike 1992 Metstak2 63 ja 66
47403 1405 A2a* Neitsi ehib Hiiumaal, ehte paistva siia maale Päike ehib, lähäb tõusema Pär 1911 A. Karu E 47863
47404 1405 A2a* Neitsit ehib Hiiomaal, ehted paistavad siia maal Päike Hää 1889 E. Martinson H III 5, 720 (8)
47405 1405 A2a* & Neitsi eht Hiiumaal, ehte näisse siiä maale Päe Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (118)
47406 1405 A2b & Neitsi ehib Hiiumaal, nägu paistab siia Vikerkaar Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 125 (18)
47407 1405 A3 & Neiu ehib Hiiumaal, au paistab siia maal Välk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (153)
47408 1405 A4 & Mõrsja ehis Hiiumaal, ehte paistva siiä maale Päike, päe Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (73)
47409 1405 A5 & Emand ehib Hiiumaal, rõiva paistva siia maale Päiv Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (27)
47410 1405 B1a1 Noorik ehib mujal maal, ehted paistavad meie maal Päike tõuseb 1955 ÜÕÕ 16 (2)
47411 1405 B1a1 Noorik ehib mujal maal, ehted paistavad meie maal 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 153
47412 1405 B1a1 Noorik ehib mujal maal, ehted paistavad siia maale Äike 1992 Metstak2 63 ja 66
47413 1405 B1a1 & Noorik ehib muial maal, ehte pas'tav siiä maal Vikerkaar Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (39)
47414 1405 B1a1 Noorik eht mujal maal, ehte paistus siia maale Välk Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 15 (49)
47415 1405 B1a2* Mujal maal ehitets noorikut, ehte paistav me maale Päe taevan Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (9)
47416 1405 B1a2* Mujal maal ehitas noorikut, ehted paistavad siia maale Päike Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (8)
47417 1405 B1a2* & Muial maal ehidets noorikut, ehte paistus siia maale Päe tõusub Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (11)
47418 1405 B1a2* Mujal maal ehitakse noorikut, siia maale paistavad ehted Vikerkaar, päike Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (10)
47419 1405 B1b & Noorik eht es' muial maal, helme paistva meie maal Päikesetõus Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (46)
47420 1405 B1c & Noorik ehib mujal maal, saba paistab siia maal Agu (koit) Hel 1893 J. Karu E 2922 (24)
47421 1405 B2a* & Muul maal ehitas mõrsjat, siia paistuse ehte Päiv Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (18)
47422 1405 B2a* Mõjal maal ehitedes mõrsjat, ehtme paistva siia maale Välk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (225)
47423 1405 B2b & Muial maal ehitedäs mõrsjat, siiä maalõ näüs tanu Päikesetõus Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 10
47424 1405 C1a & Sääl maal ehitadas noorikut, ilu paistap siia maale Päev tõuseb Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (47)
47425 1405 C1b% & Sääl maal ehitetse noorikud, valu paistab siia maale Päivatõus Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (20) 1952L
47426 1405 C2 & Sääl maal ehitedäs mõrsjat, siiä maale paistva ehte Välkü hiit Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (39)
47427 1405 C2 Sääl maal ehitedäs mõrsjat, siiä maalõ paistva ehte Välk Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (25)
47428 1405 Da & Mõrsja ehib võeral maal, ehted paistva meie maale Päiva tõusmine Võn 1897 P. Rootslane E 29964 (2)
47429 1405 Db & Võõral maal pandas mõrsjat rõivilõ ja mii maalõ paistus ilu Hummuguni aovalgõ Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
47430 1405 Db Neiu ehib kaugel maal, ehted paistavad meie maale Päike 1984 Muhel VN 29 ja tagakaas (2)
47431 1405 E & Tõisel maal ehitakse noorikud, siia maale paistab pale ära Välk Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (49)
47432 1405 F1a & Tõises ilmas ehitedes noorikud, aga siia paistave ehte Päikesetõus Trv 1894 J. Kala E 14276 (90)
47433 1405 F1b* Tõises ilmas ehitakse noorikut, siia nähakse ära Välk Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (28)
47434 1405 F1b* & Tõisen ilman ehites noorikud, siia nättas ära Tulekahju Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (60)
47435 1405 F1b* Tõesen ilman ehitadas noorikat, siiä nätäs ära Vikerkaar Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (8)
47436 1405 F1b* Tõisen ilman ehitetse noorikut, siiä nätäs ärä Päev tõuseb Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (18)
47437 1405 F1b* Teises ilmas ehitatakse noorikud, siia näikse ära Päike Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (65)
47438 1405 F1b* & Tõisen ilman ehitakse noorikud, aga meile kõik nätta Päevapaiste Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (38)
47439 1405 F2 & Sääl ilman ehitedes mõrsjat, siiä ilma näüs luuk Vikahtkaar San 1925 E. Päss E 56004 (8)
47440 1405 F3 Teises ilmas ehitatakse pruuti, ehted paistavad siia Päikesetõus 1890 E EM 150 (1432)
47441 1405 F3 Teises ilmas ehitatakse pruuti, ehted paistavad siia Päikesetõus 1913 E EM2 131 (1874)
47442 1405 F3 & Teises ilmas ehitatakse pruuti, ehted paistavad siia Päike Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (225)
47443 1405 Ga* Mõrsja ehis mõtsa takan, ehte' paistva siiä maalõ Päike tõuseb Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (13)
47444 1405 Ga* Mõrsja ehib metsa taga, ehted paistvad siia maale Päikesetõus 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (9)
47445 1405 Ga* & Mõrsja ehis mõtsa takan, ehte paistva siia maale Päiv Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (37)
47446 1405 Ga* Mõrsja ehib mõtsa takan, ehte paistva soole maale Päikene tõuseb Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (43)
47447 1405 Ga* Mõrsja ehib metsa taga, ehted näha meie maal Päike 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (2)
47448 1405 Ga* Mõr'sa ehis mõtsa takan, siiä maalõ näüse ehte Päiv tõsõs Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (34)
47449 1405 Gb & Mõr'sa mõtsah, ehte kodo paistusõ Päiv Se 1934 N. Oinas S 83207 (7)
47450 1405 # 242 1216 1964
47451 1406 & Neitsi istub toas, siiditanu peas Lamp JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 383 (49)
47452 1406 # 1412E1a 2457
47453 1407 & Neitsi naard läbi katõ sõrme Kussõm Plv 1894 J. Tamm H II 51, 841 (5)
47454 1408 a & Neitsit neljatöllakile, ootab piale pistetava Toover KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (29)
47455 1408 b & Neitsi nellätölläkille, uutab urva pistetävä Tuul KJn 1890 A. Pihlak E 459 (52)
47456 1408 c & Neiu nellätölläkille, ootab urva pistevät Tuul KJn 1925 A. Kruus E 56311 (25)
47457 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa väljan Hoone talaotsad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (178)
47458 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa väljan Tala Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (20)
47459 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa väljan Tala Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (29)
47460 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa väljän Tare risttala otsa Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 182 (49)
47461 1409 Aa1 Neitsi taren, nisä väljän Majanukk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (59)
47462 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällan Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (24)
47463 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällan Tala Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (61)
47464 1409 Aa1 & Neitsi taren, nisa vällän Taretala Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (47)
47465 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Tala taren, ots vällänpuul saina Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (14)
47466 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Taren tala, ots vällän Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (76)
47467 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Taretala ots Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (45)
47468 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Tala Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (31)
47469 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Taretala ots Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (10)
47470 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Korstna 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (15)
47471 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa vällän Tuli Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (57)
47472 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa välan Taretala Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (40)
47473 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa välan Talaotsad Võn 1897 P. Rootslane E 29964 (7)
47474 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa välan Taretala ots Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (58)
47475 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa välän Taretala ots tõselpool saina Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (101)
47476 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa välän Talaotsa Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (200)
47477 1409 Aa1 Neitse taren, nisa välah Taretalah rihel Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (28)
47478 1409 Aa1 Neitsi taren, nisa väläh Taretala ots Plv 1893 J. Tobre H II 45, 194 (13)
47479 1409 Aa1 Neitsi tarõn, nisa vällän Tarõtala Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (34)
47480 1409 Aa1 Neitsi tarõn, nisa välän Majatala Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (46)
47481 1409 Aa1 Neitsi tarõn, nisa välän Tala Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 139 (3)
47482 1409 Aa1 Neitsi tareh, nisa välah Taretala otsa Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 396 (68)
47483 1409 Aa1 Neitsi tarõh, nisa väläh Tala Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (30)
47484 1409 Aa1 Neitsi tarõh, nisa' väläh Risttala ja otsa' Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (66)
47485 1409 Aa1 Netsü tarõh, nisa' väläh Tarõtala ots küünüs kaartõ alla vällä Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (12)
47486 1409 Aa1 Netsü tarõh, nisat väläh Tarõnulgat Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 655 (77)
47487 1409 Aa2 & Näitsik tarõh, nisa' väläh Tarõtala Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (8)
47488 1409 Aa2 Näitsik tarõh, nisa väläh Tarõl talaotsa väläh Se 1934 M. Peramets S 78515 (62)
47489 1409 Aa3 & Neiu tarõh, nisa' väläh Tarõtala Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 416 (26)
47490 1409 Aa3 Näio tarõh, nisa' väläh Tala ja tala ots Se 1936 A. Tammeorg S 123070 (10)
47491 1409 Ab Neitsi tarel, nisa ussel Tala tarel, talaotsad ussel, välläpool saina Krl 1907 J. Sööt EKnS 22, 14
47492 1409 Ab Neitsi taren, nisat ussen Laetalat Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (18)
47493 1409 Ab Netsü tareh, nisad usseh Tala Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (73)
47494 1409 Ab & Neitsi tarõh, nisa ussõh Tarõnulga Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (87)
47495 1409 Ac1 Neitsi tarõh, nännä väläh Urv 1963 E. Aaspalu RKM II 173, 12 (1)
47496 1409 Ac1 Netsü tarõh, nännä' väläh Tarõtala Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 390 (1)
47497 1409 Ac1 Netsü tarõh, nännä väläh Tarõpalgi ja näil ommova nulga välähpuul Se 1927 N. Nurmetu S 9993 (23)
47498 1409 Ac1 & Netsü tarõh, nännä välah Tala Se 1888 E. Aun H II 27, 744 (16)
47499 1409 Ac2 & Nännä' väläh, nätsu' tarõh Rehetala Se 1930 J. Ojavere S 21236 (16)
47500 1409 Ac3 & Näitsik tarõh, nännä väläh Talaots Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 387 (318)
47501 1409 Ac3 Näitsk tarõh, nänna' väläh Laetala Se 1927 E. Põllula S 647 (26)
47502 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Tarõtala' (otsa) Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (107)
47503 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Tarõtala, tala tarõh, otsa' väläh Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120057 ja 120059 (19)
47504 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä' väläh Talaotsad Se 1959 A. Relli RKM II 92, 91 (212)
47505 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Tala tarõh, otsah väläh Se 1935 N. Oinas S 103314 (3)
47506 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Tarõtala, otsa väläh Se 1934 N. Oinas S 83209 (15)
47507 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Se 1933 N. Oinas S 58648 (62)
47508 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä' väläh Talaotsa' väläh Se 1934 M. Podrätšikov S 85764 (21)
47509 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Talaotsa Se 1934 A. Tammeorg S 80769 ja 80771 (34)
47510 1409 Ac4 & Näio tarõh, nännä väläh Talaotsa Se 1934 A. Tammeorg S 90826 ja 90829 (56)
47511 1409 Ac4 Näio tarõh, nännä väläh Talaotsa omma väläh, tala tarõh Se 1930 A. Tammeorg S 23867 (46)
47512 1409 Ac5 & Näio ommõ tarõh, nännä omma väläh Talaotsad, mis omma läbi saina väläh veitkese Se 1935 A. Kits S 100014 (24)
47513 1409 Ad* & Näitse tarõn, nännä ussõn Tarõl tala sisen, ots ussõn Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (63)
47514 1409 Ad* Nännä ussõh, näitsi tarõh Nännä on väljäs – toanurgad, aga näitsi on seinad Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (8)
47515 1409 Ae+ & Neitsi tarõn, rinna välän Laetala Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (51)
47516 1409 Ae+ Neitsi tarõh, nipu väläh Tarõnulga Se 1935 A. Põhi S 116197 (14)
47517 1409 Ba & Neitsi toas, nisad väljas San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (51)
47518 1409 Ba Neitsi toas, nisad väljas Aampalgid, talad 1890 E EM 108 (962)
47519 1409 Ba Neitsi toas, nisad väljas Aampalgid, talad 1913 E EM2 96 (1282)
47520 1409 Bb & Neitsi tuas, nisad õues Taretala otsad Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (5)
47521 1409 C% & Neitsi kodus, nisa mõtsas Puukänd Võn 1897 P. Rootslane E 29964 (3) 289
47522 1409 Da & Neitsi liinan, nisa vällän Laetala San 1888 K. Gross H II 31, 805 (24)
47523 1409 Da Neitsi liinah, nisa välah Tala Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (71)
47524 1409 Db & Neitsi liinan, nänna ussen Taretala Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (123)
47525 1409 Db Neitsi liinan, nännä ussen Talapalgi otsa Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (56)
47526 1409 E Neitsi sees, nisa väljas Majatala – talaots on ju läbi seina väljas Vil 1898 A. Suurkask H I 9, 889 (145)
47527 1409 E & Neitsi sisen, nisa välän Tarepalgi nuka Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 337 (9)
47528 1409 F & Neitsil nisa' välähn Tarõtala' Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (22)
47529 1409 Ga & Tütrik tarõh, nisa väläh Tarõnulga Se 1934 N. Oinas S 81955 (21)
47530 1409 Gb & Tütruk tarehn, nisa usehn Tarenulga hirre' Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (200)
47531 1409 H & Näätsk nulgah, nännä' ussõh Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
47532 1409 I & Naane nulgah, nisa väläh Se 1933 N. Oinas S 58711 (75)
47533 1409 J & Baaba tarehn, nisa usehn Risthirre' tarehn, otsa usehn Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (189)
47534 1409 K & Tsidsa tarõh, nännä' välah Talaots Se 1929 M. Pihlapuu S 18682 (4)
47535 1409 L & Tsigani tarehn, nisa usehn Risthirre' tarehn, otsa usehn Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (189)
47536 1409 M & Inimene tarõh, nisa' väläh Tarõtala Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 416 (26)
47537 1409 # 1415 1470M 1699 2757
47538 1410 & Neitsid tantsivad, punane poisike vahel Keel ja hambad VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (15)
47539 1411 & Neitsit istub mäe pääl, neli last süles Tuulik Ans 1891 F. Peters H II 41, 385 (26)
47540 1411 # 1412
47541 1412 Aa1*% & Üks neitsi, neli põlle Tuulik Krj 1938 L. Böckler ERA II 131, 365 (125) 2661 2757
47542 1412 Aa1*% Üks neitsit, neli põlle Tuuleveski Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (54) 2661 2757
47543 1412 Aa1*% Üks neitsit, neli pölle Tuulik Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (26) 2661 2757
47544 1412 Aa2 & Üks neitsit ja neli pölle Tuulikratas Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689 (3)
47545 1412 Ab & Üks neiu, neli põlle ees Tuulik Trt 1992 P. Paris RKM, KP 36, 119 (2)
47546 1412 B1a1% Neitsi mäel, neli põlle ees Tuuleveski, tiibadega Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (21) 566R1b*
47547 1412 B1a1% Neitsi mäel, neli põlle ees Veske Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (3) 566R1b*
47548 1412 B1a1% Neitsit mäel, neli põlle ies Tuuleveski Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 305 (40) 566R1b*
47549 1412 B1a1% Neitsit määl, neli põlle ees Tuuleveski Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (7) 566R1b*
47550 1412 B1a1% & Neitsit määl, neli põlle ees Tuuleveski Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (6) 566R1b*
47551 1412 B1a1% Neitsid määl, neli põlle ees Tuulik Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (87) 566R1b*
47552 1412 B1a1% Neitsik mäel, neli põlle ees Tuuleveski Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (73) 566R1b*
47553 1412 B1a2 & Neitsike mäel, neli põlle ees Veski VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (95)
47554 1412 B1a3 & Neitsit mäe otsas, neli põlle ees Tuulevesk VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (40)
47555 1412 B1b1 Neitsit mäel, neli põlle ööl Veski HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (12)
47556 1412 B1b1 Neitsit mäel, neli põlle ööl Tuuleveske Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (21)
47557 1412 B1b1 & Neitsit mäel, neli põlle öel Tuuleveski Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (148)
47558 1412 B1b2 & Üks neitsi mäel, neli põlle vööl Tuulik Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (252)
47559 1412 B2a1* Neitsi istub mäel, neli põlle ees Veski 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (1)
47560 1412 B2a1* Neitsi istub mäel, neli põlle ees Veski Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (7)
47561 1412 B2a1* Neitsi istub mäel, neli põlle ees Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 124 (51)
47562 1412 B2a1* Neitsi istub mäel, neli põlle ees Tuulik Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (39)
47563 1412 B2a1* Neitsi istub mäel, neli põlle ees Hollandi veski Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (12)
47564 1412 B2a1* Neitsit istub mäel, neli põlle ees (Eine Jungfrau sitzt auf einem Berge, hat vier Schürzen vor) Eine Windmühle Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 281
47565 1412 B2a1* Neitsit istub mäel, neli põlle ees Tuuleveski Kos 1938 T. Võimula ERA II 261, 245 (37)
47566 1412 B2a1* Neitsit istub mäel, neli põlle ees Tuulik Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 495 (56)
47567 1412 B2a1* & Neitsit istub määl, neli pölle ees Tuuling Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 200 (28)
47568 1412 B2a1* Neitsid istub mäel, neli põlle ees Tuuleveski Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (14)
47569 1412 B2a1* & Üks neitsit istub mäel, neli põlle ees Veski JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (22)
47570 1412 B2a2 Neitsi istub mäe peal, neli põlle ees Veski Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 137 (1)
47571 1412 B2a2 & Neitsi istub mäe pääl, neli põlle ees Tuuleveske Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (73)
47572 1412 B2a2 Neitsit istub mäe peal, [neli] põlle ees Tuulik Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1016
47573 1412 B2a2 Neits istup mäe pääl, neli põlle iin Tuuleveske Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (16)
47574 1412 B2a3 Neitsi istub mäe otsas, neli põlle ees Tuulik 1905 Lasteleht nr. 5 (1905) 80 (2)
47575 1412 B2a3 & Neitsi istub mäe otsas, neli põlle ees Tuuleveske Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (59)
47576 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle vööl (Eine Jungfrau sitzt auf einem Berge, hat vier Schürzen vor) Eine Windmühle 1876 Wied. 281
47577 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle vööl Tuuling Tt 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (7)
47578 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle vööl Tuulik Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (17)
47579 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli pölle vööl Tuuling Krj 1872 A. Janushoff EKS 4° 4, 440 (1)
47580 1412 B2b1* Neitsi istub mäel, neli põlle ööl Neitsi on tuuleveski, neli põlle – veskitiivad Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 532 (29)
47581 1412 B2b1* Neitsi istub mäel, neli põlle ööl Tuuleveski Pöi 1951 A. Tuim RKM II 36, 241 (3)
47582 1412 B2b1* Neitsi istub mäel, neli põlle ööl Veski Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 446 (4)
47583 1412 B2b1* Neitsi istub mäel, neli pölle ööl Tuuling Pöi 1961 O. Kõiva RKM II 103, 89 (3)
47584 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle ööl Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
47585 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle ööl Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (3)
47586 1412 B2b1* & Neitsit istub mäel, neli põlle ööl Tuuleveski Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 116 (14)
47587 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, [neli] põlle ööl Tuuleveski Sa 1960 I. Hinn EKRK I 31, 373 (9)
47588 1412 B2b1* Neitsit istub määl, neli põlle ööl Tuulik Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (5)
47589 1412 B2b1* Neitsit istub määl, neli põlle ööl Tuulik Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (43)
47590 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle üöl Tuuleveski Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 333 (16)
47591 1412 B2b1* Neitsit istub mäel, neli põlle üöl Veski Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 12
47592 1412 B2b1* Neitsit istub määl, neli põlle üöl Tuuleveski Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 358 (15)
47593 1412 B2b1* Neitsid istub mäel, neli põlle ööl Tuuling Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 860 (17)
47594 1412 B2b1* Neitsid istub määl, neli põlle ööl Tuuling Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (49)
47595 1412 B2b1* & Neitsid istub määl ja neli põlle ööl Tuuling Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 168 (2)
47596 1412 B2b1* Neitsike istub mäel, neli põlle ööl Tuuleveski Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (15)
47597 1412 B2b1* & Neiu istub määl, neli polle vüöl Tuuleveski Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (19)
47598 1412 B2b2 & Neitsit istub mäe pääl, neli põlle vööl Tuulik Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 95 (13)
47599 1412 B2b2 Neitsit istub mäe peal, neli põlle ööl Purjedega veski Muh 1951 M. Ots RKM II 36, 203 (4)
47600 1412 B2b2 Neitsit istub mäe pääl, neli põlle ööl Tuulevaski Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (3)
47601 1412 B2c & Neitsid istuvad mäel, neli põlle ees Tuulik Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 382 (45)
47602 1412 B2d & Neitsit istub põllumäel, neli põlle ees Tuulik Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (10)
47603 1412 B3a Neitsi tantsib mäel, neli põlle ees Tuulik 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas (9)
47604 1412 B3a & Neitsi tantsib mäel, neli põlle ees Tuuleveski Var 1938 S. Reeder A 16505 (8)
47605 1412 B3a Neitsi tantsib mäel, neli põlle ees Tuulik Muh 1927 T. Kaljo E 60660 (3)
47606 1412 B3a Neitsi tantsib mäel, neli põlle ees Tuuleveski Hel 1926 K. Puusepp E 58451
47607 1412 B3a Neitsi tantsib määl, neli põlle iis Tuuleveski MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 178 (45)
47608 1412 B3b Neitsi tantsib mäel, neli põlle vööl Tuuleveski 1912 Kuusik La 26 (1)
47609 1412 B3b Neitsi tantsib mäel, neli põlle vööl Tuuleveski 1913 Laste prillid I 30 (1)
47610 1412 B3b Neitsi tantsib mäel, neli põlle vööl Veski 1992 Metstak2 22
47611 1412 B3b Neitsi tantsib mäel, neli põlle vööl Veski Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 429 (18)
47612 1412 B3b Neitsi tansib mäel, neli põlle vööl Veske, neli põlle on vesketiivad purjedega Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 220 (124)
47613 1412 B3b & Neitsit tantsib mäel, neli põlle üöl Tuuling Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (37)
47614 1412 B3b Neitsit tansib määl, neli põlle ööl Tuuleveski Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 479 (85)
47615 1412 B4a1 Neiu seisab mäel, neli põlle ees 1965 Säde nr. 103 (1965) 8 (1)
47616 1412 B4a1 & Neitsi seisab mäel, neli põlle ees Tuuleveski VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (23)
47617 1412 B4a2 & Neitsi seisab mää pääl, neli põlle ees Tuulik Pha 1946 A. Sepp RKM II 4, 430 (21)
47618 1412 B4a2 Neitsit seisab mää peal, neli põlle ees Tuuleveski Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (142)
47619 1412 B4b & Neitsit seisab määl, neli põlle vööl Tuuling Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (1)
47620 1412 B4c & Neitsid seisvad mäe peel, neli pölle ees Tuulik Jäm 1977 M. Jaago KKI 68, 119 (2)
47621 1412 B5 & Neitsit sõelub mäel, neli põlle üöl Tuuleveski Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 458 (28)
47622 1412 C1a & Üks neitsi välja peal, neli põlle ees Veski HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (45)
47623 1412 C1b* Neitsit väljal, neli põlle vööl Tuuleveski Kär 1889 T. Jank H II 18, 842 (13)
47624 1412 C1b* & Neitsit väljal ja neli põlle vööl Tuuling Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (1)
47625 1412 C2a1 & Neitsi istub väljal, neli põlle ees Veski Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 338 (7)
47626 1412 C2a1 Neitsi istub väljal, neli põlle ees Tuuleveski VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (5)
47627 1412 C2a2 & Neitsi istub välja peal, neli põlle ees Tuuleveski Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2488 (19)
47628 1412 C2a2 Neitsit istub välja peal, neli põlle ees Tuuleveski Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 867 (10)
47629 1412 C2b & Neitsit istub väljal, neli põlle vööks Tuuleveski Kär 1890 K. Loiken E 433 (25)
47630 1412 C2c & Neitsid istuvad välja peal, neli põlle ees Tuulik Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (19)
47631 1412 C3 Neitsi tantsib väljal, neli põlle ees Tuulik Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (7)
47632 1412 C3 & Neitsit tantsib väljal, neli põlle ees Tuuleveski Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 431 (41)
47633 1412 C3 Neitsit tantsib väljal, neli põlle ees Tuulik Khk 1955–1959 Anonüüm 099 RKM, Lümanda 17 (2)
47634 1412 C4 & Neitsit höörib väljal, neli põlle ööl Tuulik Sa 1909 O. Liiv RKM, Liiv 34 (11)
47635 1412 C4 Neitsi õõritab väljal, neli põlle õõles Tu[ulik] Kär 1941 T. Luks ERA II 294, 146 (5)
47636 1412 C5 & Neitsit saas'ab väljal, [neli] põlle üül Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (11)
47637 1412 D1 & Neitsi põllal, neli põlle ees Tuulik Mus 1958 E. ja H. Tampere RKM II 75, 47 (4)
47638 1412 D1 Neitsi pöllal, neli pölle ees Tuulik Mus 1958 L. Nigul RKM II 75, 610 (16)
47639 1412 D2 & Neitsit istub põllal, neli põlle ööl Pukktuulik Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 209 (22)
47640 1412 E1a% Neitsit istub kivi otsas, neli põlle ees (Eine Jungfrau sitzt auf einem Steine, hat vier Schürzen vor) Eine Windmühle 1876 Wied. 281 1406
47641 1412 E1a% Neitsi istub kivi otsas, neli põlle ees Tuuleveske 1890 E EM 108 (959) 1406
47642 1412 E1a% Neitsi istub kivi otsas, neli põlle ees Tuuleveske 1913 E EM2 96 (1278) 1406
47643 1412 E1a% Neitsi istub kivi otsas, neli põlle ees Tuuleveski 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 17 ja 42 (16) 1406
47644 1412 E1a% Neitsi istub kivi otsas, neli põlle ees Veski Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (55) 1406
47645 1412 E1a% Neitsi istub kivi otsas, neli põlle ees Tuuleveski Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 163 1406
47646 1412 E1a% & Neitsit istub kivi otsas, neli põlle ees Tuuleveski Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (39) 1406
47647 1412 E1b1 Neitsit istub kivi otsas, neli põlle vööl (Eine Jungfrau sitzt auf einem Steine, hat vier Schürzen am Gürtel) Eine Windmühle 1876 Wied. 281
47648 1412 E1b1 Neitsit istub kivi otsas, neli põlle vööl Mus 1889 T. Palk H II 18, 728 (3)
47649 1412 E1b1 Neitsit istub kivi otsas, neli põlle ööl Tuuling Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (12)
47650 1412 E1b1 Neitsit istub kivi otsas, neli põlle ööl Tuulik Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 412 (235)
47651 1412 E1b1 Neitsit istub kivi otsas, neli põlle ööl Tuulik Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (2)
47652 1412 E1b1 & Neitsit istub kivi otsas, neli põlle öel Tuulik Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 11 (4)
47653 1412 E1b2 & Neitsi istub kivi peal, neli põlle vööl Tuulik, neli põlle vööl on purjed, siivad peal Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 98 (199)
47654 1412 E1b2 Neitsi istub kivi pääl, neli põlle vööl Tuuleveski Trt 1965 A. Vigla RKM II 207, 313 (20)
47655 1412 E1c & Neiu istub kivil, neli põlle süles Aastaajad Tln 1994 L. Kaljo EFA II 7, 205 (2)
47656 1412 E1d & Neitsid istub kivivare otsas, neli põlle ööl Tuuling Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 174 (38)
47657 1412 E2 & Neitsit kükitab kivi otsas, neli põlle ööl Tuulik Mus 1890 T. Palk H III 5, 114 (12)
47658 1412 F1 & Neitsit istub nurmel, neli põlle vööl Tuuleveski Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 637 (74)
47659 1412 F2 & Muruneitsi nurmel, neli põlle ees Tuulik Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 210 (102)
47660 1412 G% & Neitsit istub vare otsas, neli põlle ööl Tuuling, veski Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (5) 2401
47661 1412 H & Neitsi istub toa taga, neli põlle ees Tuuleveski Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 313 (60)
47662 1412 I & Neitsi tantsib lagedal, neli pölle ööl Tuulik Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 92 (17)
47663 1412 J & Neitsi tansib, neli põlle ees Tuulik Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (29)
47664 1412 J Neitsit tantsib, neli põlle ees Tuulik jooksub Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (1)
47665 1412 K Neitsit sõõlub, neli põlle ees (Eine Jungfrau siebt, hat vier Schürzen vor) Eine Windmühle 1876 Wied. 281
47666 1412 K Neitsi sõelub, neli põlle ees Tuuleveske 1890 E EM 108 (961)
47667 1412 K Neitsi sõelub, neli põlle ees Tuuleveske 1913 E EM2 96 (1281)
47668 1412 K Neitsi sõelub, neli põlle ees 1923 Plmp. LõK2 40
47669 1412 K & Neitsit sõelub, neli põlle ees Veski ehk tuulik Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (16)
47670 1412 L1* Üks naene, neli põlle Veske Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (75)
47671 1412 L1* & Üks naine ja neli põlle Veskipurjed Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (26)
47672 1412 L2 & Naene istub kivi otsas mäe peal, neli põlle ees Tuulik Ans 1891 F. Peters H II 41, 421 (1)
47673 1412 M & Eit mäel, neli põlle ees Veski, tuulik Han 1992 J. Lepik RKM, KP 20, 221 (9)
47674 1412 N & Lesk leinab määl, neli põlle ööl Tuulik, millel riidest purjed tiibadel Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 464
47675 1412 O Üks hani, neli põlle Veske purjud 1913 E EM2 141 (2037)
47676 1412 O & Üks hani, neli põlle Veski purjed Nrv 1909 M. Russmann E 46523 (36)
47677 1412 P & Istub põllal, neli valget põlle ees Tuulik Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 42 (14)
47678 1412 Q & Tiiu istub põllu peal, põll ees Tuuleveske Pai 1894 A. Hanson H II 46, 944 (6)
47679 1412 R & Neitsike istub kivi otsan, valge põll ehen Tuuleveske Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (30)
47680 1412 S1a & Neli neitsitit mäel, valged põlled ees Tuulik Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 143 (168)
47681 1412 S1b & Neli neitsikest seisavad mäel, valged põlled ees Tuuleveski Tt 1907 M. Rõuk Rõuk 36 (11)
47682 1412 S1c & Neli neitsid tantsivad mäe pääl, neli põlle ees Tuuleveski Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (24)
47683 1412 S1d & Neli neitsit lähevad mäele, põlled ees Veskitiivad VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (17)
47684 1412 S2 & Neli neitsit vainu peal, valged põlled ees Veski Trt 1927 K. Pormeister E 59839/40 (226)
47685 1412 S3 & Neli neitsit tantsivad väljas, köikidel valged pölled ees Tuulikud Jäm 1977 A. Tõnnson, V. Tülp KKI 68, 195 (23)
47686 1412 Z1* Vanamooril neli tütart, tütardel põlled ees Veski Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (78)
47687 1412 Z1* & Üks vanamoor, neli tütart, tütardel on põlled ees Veski Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 318 (198)
47688 1412 Z1* Üks vanamoor, neli tütart, kõikidel on põlled ees Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 381 (221)
47689 1412 Z1* & Vanaeit, vanaeidel neli tütart, igalühel valged põlled ees Veski Jõh 1935 Anonüüm 049 ERA II 118, 400 (131)
47690 1412 Z1* Vanaeit, vanaeidel neli tütart, kõikidel põlled ees Veski Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (151)
47691 1412 Z2 & Naisel neli tütart, igalühel valge põll ees Veski Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 201 (147)
47692 1412 T% & Üks peremees, neli sulast, igal sulasel valged põlled ees Veskitiivad Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (17) 1439
47693 1412 U1a1/ & Neli neitsit seisavad mäe piäl, valged põlled iis, üks ajab ühte taga, tõene ajab teist taga, üks ei sua ühte kätte, tõene ei sua teist kätte Tuuleveski Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 49 (53) 1429T1a1
47694 1412 U1a2/ & Neli neitsid seisavad mäe piäl, valged põlled eden, üks ajab üste taga, tõene tõist, üks ei saa üste kätte, tõene tõist Tuuleveski Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (25) 1429T1a2
47695 1412 U1b/ & Neli neitsit ajavad ükstõist taga, valged põlled ees, ei saa ilmaski kätte Vesketiivad VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (14) 1429T1b
47696 1412 U2/ & Neli venda, kõigil valged põlled ees, ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vesketiivad Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (16) 1429T2
47697 1412 # 1411
47698 1413 a & Neitsit nurgas, kuldkie kaelas Luuda VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (29)
47699 1413 a & Neitsike nurgas, kuldkee kaelas Koorekern Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (143)
47700 1413 b & Neitsid nurkas, keed kaelas Luud Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (1)
47701 1413 b Neitsi nurgas, kee kaelas 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
47702 1413 b Neiu nurgas, elmed kaelas Vokk 1995 Eas I 195 (285)
47703 1413 # 178A6* 1470
47704 1414 & Neitsit nurkas, neli pääd otsas Voodid Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (13)
47705 1415 & Neitsit nurkas, nina ümber kaela Võrguhark Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (132)
47706 1415 # 1409
47707 1416 A1a* Neli andjat, neli kandjat 1980 Säde nr. 61 (1980) 3
47708 1416 A1a* Neli kandjat, neli andjat Lehm Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (14)
47709 1416 A1a* Neli kandjat, neli andjat Lehm Tor 1933 A. Jantson E 82506 (17)
47710 1416 A1a* & Neli andjad, neli kandjad Lehm Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (55)
47711 1416 A1b1* Neli annavad, neli kannavad Lehm Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 529 (1)
47712 1416 A1b1* Neli annavad, neli kannavad Lehm Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 117 (676)
47713 1416 A1b1* & Neli annava, neli kannava Lehm Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 531 (12)
47714 1416 A1b1* Neli, kes annav, neli, kes kannav Lehm nelja jala ja nisaga Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (41)
47715 1416 A1b2 Neli kandvad, neli andvad Lehm ja lehma nisad Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
47716 1416 A1b2 & Neli kannab, neli annab Lehm ja udar KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (25)
47717 1416 A2a1* Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits Lehm Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 673 (21)
47718 1416 A2a1* & Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits Lehm Khk 1958 E. Veskisaar RKM II 73, 158 (24)
47719 1416 A2a1* Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 366 (13)
47720 1416 A2a1* Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits Lehm JMd? 1937 H. Lippassaar ERA II 172, 377 (9)
47721 1416 A2a1* Neli andjat, neli kandjat, üts parmupiitsk Lehm Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (7)
47722 1416 A2a1* Neli andjat, neli kandjat ja üks parmupiits Lehm Nrv 1992 V. Kuzmin RKM, KP 1, 341 (18)
47723 1416 A2a2 & Neli andjat, neli kandjat, viies parmupiitsk Lehma liikme Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (38)
47724 1416 A2a2 Neli andjad, neli kandjad, viies parmupiits Se 1933 N. Oinas S 58566 (15)
47725 1416 A2a3* & Neli andjat, neli kandjat, otsan parmupiitsk Lehm Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (66)
47726 1416 A2a3* Neli andjat, neli kandjat ja parmupiits Lehm Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 690 (22)
47727 1416 A2a4* Neli kandjat, neli andjat, üks parmupiits Lehm PJg 1990 K. Reinthal RKM II 441, 248 (1)
47728 1416 A2a4* & Neli kandjat, neli andjat ja üts parmupiitsk Lehm Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
47729 1416 A2a4* Nelli kandjat ja nelli andjat ja üts parmupiitsk Lehmä jala', nisa' ja hand Se 1929 V. Savala S 17520 (45)
47730 1416 A2b1 Neli annavad, neli kannavad, üks parmupiits Lehm Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249/51 (15)
47731 1416 A2b1 Neli andvad, neli kandvad, üks parmupiits Lehm Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 260, 106 (128)
47732 1416 A2b1 & [Neli] andvad, [neli] kandvad, [üks] parmupiits Lehm: nisad, jalad, saba Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (47)
47733 1416 A2b1 [Neli] andvad, [neli] kandvad, [üks] parmupiits Lehm Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1014
47734 1416 A2b2 & Neli andvad ja neli kandvad, üks on parmupiits Rei 1925 E. Aidas KKI WS
47735 1416 A2b3 & Neli and, neli kand, viies parmupiits Lehm Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (29)
47736 1416 A2b4* & Neli kannavad, neli annavad, üks parmupiits Lehm Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (22)
47737 1416 A2b4* Neli kannab, neli annab ja parmupiits taga Lehm Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 252 (110)
47738 1416 A3 & Neli kannavad, neli annavad ja koerapiits Lehm Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 543 (19)
47739 1416 A4a* Neli annap, neli kannap, kats kaetsep koera Lehm Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 386 (20)
47740 1416 A4a* & Neli andjad, neli kandjad, kaks kaitsevad koera Lehm Hel 1893 J. Karu E 3200 (23)
47741 1416 A4b & Neli andjad, neli kandjad, kaks törivad koera Lehm Hel 1893 J. Karu E 3200 (23)
47742 1416 A5a & Kats koeratääki, üts parmupiits Härg Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (19)
47743 1416 A5b & Kaks koeratõre ja üks parmupiits Lehma sarved ja saba JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (17)
47744 1416 A5c & Kaks koerakaigast ja üks parmupiits Härja saba ja sarved Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 493 (25)
47745 1416 A5d & Üts parmupiits, kats koeramõeka Lehm: saba, sarved Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 531 (13)
47746 1416 A5e & Kats kutsakaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (20)
47747 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1923 Huvit. II 95 ja 224
47748 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm 1930 Huvit. I4 148 (2)
47749 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 101
47750 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm 1960 LS 421
47751 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1960 Bachman-Vilbok I 68
47752 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1964 Praakli III 71
47753 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1966 Juhani-Kõll-Lipp 87 (1)
47754 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits [Lehm] 1985 Kivi-Roosleht I 83
47755 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 546 (27)
47756 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaits koeratõrjet, üits parmupiits Lehm Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 396 (1)
47757 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Nõo 1992 D. Fortuna RKM, KP 32, 317 (10)
47758 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Lai 1992 A. Päll RKM, KP 38, 321 (3)
47759 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Rõn 1930 J. Aab E 66326 (11)
47760 1416 B1a1 & Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 221 (2)
47761 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (10)
47762 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 170 (28)
47763 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 113 (5)
47764 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 370 (96)
47765 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 530 (32)
47766 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 83
47767 1416 B1a1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 831 (32)
47768 1416 B1a1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Noa 1927 P. Ariste E 60416
47769 1416 B1a1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 100 (10)
47770 1416 B1a1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrijat, üks parmupiits Lehm Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (67)
47771 1416 B1a1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koiratõrjujad, üks parmupiits Lehm Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (52)
47772 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kats koeratõrjujat, üts parmupiits Lehm Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 384 ja 402 (44)
47773 1416 B1a1 Neli andajad, neli kandajad, kaks kueratõrjujad, üks parmupiits Lehm Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (17)
47774 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Krk 1960 S. Lätt RKM, Mgn. II 368a (54)
47775 1416 B1a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (37)
47776 1416 B1a2 Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat ja üks parmupiits Lehm KJn 1918–1940 J. Raidla RKM, Raidla 382
47777 1416 B1a2 Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujad ja üks parmupiits Lehm, [neli] jalga, [neli] nisa, [kaks] sarve ja saba VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (33)
47778 1416 B1a2 Neli andaja, neli kandaja, kaks kueratorjuja ja üks paarmupiits Lehm Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 207
47779 1416 B1a2 Neli andjat, neli kandjat, kaits koeratõrjujat ja üits parmupiits Lehm Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (54)
47780 1416 B1a2 & Neli anjat, neli kanjat, kats koeratõrjujat ja üts parmupiitsk Lehm Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 646 (1)
47781 1416 B1a3 & Andjad ja kandjad, kaks koeratõrjujad ja üks parmupiits Lehm Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (36)
47782 1416 B1a4 Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits, kaks koeratõrjujat Plv 1929 Musto E 64481 (19)
47783 1416 B1a4 Neli andjad, neli kandjad, üks parmupiits, kaks koeratõrjujad TMr 1927 E. Prett A 9793 (8)
47784 1416 B1a4 & Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits, kats koeratõrjet Lehm Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 89 (40)
47785 1416 B1a5* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks paras parmupiits Lehm 1888 Ol. Lisa nr. 14 (1888) 224 (8)
47786 1416 B1a5* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks paras parmupiits Lehm: nisad, jalad, sarved, saba Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (9)
47787 1416 B1a5* & Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujat, üks paras paarmupiits Lehm Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 314
47788 1416 B1a5* [Neli] kandjat, [neli] andjat, [kaks] koeratõrjujat, paras paarmupiits Lehm Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (4)
47789 1416 B1a6 Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1957 Janno-Salun III 138
47790 1416 B1a6 Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 284 (119)
47791 1416 B1a6 Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Prn 1933 B. Kriiver ERA II 69, 518 (13)
47792 1416 B1a6 Neli kandjad, neli andjad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Tür 1967 P. Kippar KKI 45, 458 (7)
47793 1416 B1a6 Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (1)
47794 1416 B1a6 Neli kandjad, neli andjad, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 354 (14)
47795 1416 B1a6 Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 570 (36)
47796 1416 B1a6 & Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 529 (48)
47797 1416 B1a6 Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Mär 1992 Anonüüm 087 RKM, KP 17, 118 (6)
47798 1416 B1a7 Neli kandjat, neli andjat, kats koeratõrjujat ja üks parmupiits Lehm Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 392 (8)
47799 1416 B1a7 & Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjujat ja üks parmupiits Lehm Pil 1993 A. Tuisk RKM II 456, 547 (7)
47800 1416 B1a8* Neli kandjat, neli andjat, üks parmupiits, kaks koeratõrjujat Lehm Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (11)
47801 1416 B1a8* Neli kandjad, neli andjad, kaks tõrjuvad külakoeri, üks parmupiits Lehm Vän? 1896 J. Reimann H I 7, 172 (2)
47802 1416 B1a8* & Neli kandjad, neli andjad, kaks koeratõrjujad, kolmas parmupiits Lehm Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (25)
47803 1416 B1a9* Neli annavad, neli kannavad, [kaks] koeratorjujad, [üks] parmupiits Lehm Kuu 1935 I. Piibeman ERA I 5, 38 (8)
47804 1416 B1a9* Neli annavad, neli kannavad, kaks koeratorjujad, üks parmupiits Lehm Kuu 1935 I. Piibeman ERA II 110, 219 (46)
47805 1416 B1a9* Neli annavad, neli kannavad, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (35)
47806 1416 B1a9* & Neli annab, neli kannab, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (34)
47807 1416 B1a9* Neli annab, neli kannab, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (15)
47808 1416 B1a9* Neli annab ja [neli] kannab, [kaks] kueratõrjujat, üks parmupiits Lehm As 1993 A. Korb RKM II 459, 275 (166)
47809 1416 B1a9* Neli annab, neli kannab, kaks koeratõrjujad, üks parmupiitsuke Lehm Juu 1947 M. Must KKI WS
47810 1416 B1a9* Neli annab, neli kannab, üks parmupiits ja kaks tükki tõrjuvad koera kallalt ära Lehm Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (77)
47811 1416 B1a10* Neli kannavad, neli annavad, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1938 Lasteleht nr. 12 (1938) 190 (2)
47812 1416 B1a10* & Neli kannab, neli annab, kaks koeratõrjumist ja üks parmupiits Lehm Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (28)
47813 1416 B1a10* Neli kannab, neli annab, kaks koeratõrjujad, viies parmupiits Lehm VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 15 (44)
47814 1416 B1b* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 39 (36)
47815 1416 B1b* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõukajat ja üks parmupiits Lehm Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 297 (19)
47816 1416 B1b* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõukajat, parmupiits taga Lehm Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 295 (57)
47817 1416 B1b* & Neli kanjat, neli anjat, kats koeratõukajat, üts parmupiits Lehm Võn 1986 M. Hiiemäe RKM II 395, 81 (67)
47818 1416 B1c* & Neli andjad, neli kandjad, üks parmupiits, kaks koerahoidjad Lehm Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 328 (11)
47819 1416 B1c* Neli andjad, neli kandjad, kaks koera pea üleval hoidjad, üks parmupiits Lehm Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (68)
47820 1416 B1d1* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeraõrilat ja üks parmupiits Lehma jalad, nisad, sarved ja saba Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (73)
47821 1416 B1d1* Neli annab, neli kannab, kaks koeraõrr, üks parmupiits Lehm Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (100)
47822 1416 B1d1* & Neli kannab, neli annab, kaks koeraärinat ja üks parmupiits Lehm Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 509 (102)
47823 1416 B1d2 & Neli kandvad ja neli andvad, kaks äridavad koera ja siis üks on paarmupiits Lehm Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
47824 1416 B1e* & Neli andjat, neli kandjat, kaks koerahirmutajat, üks parmupiits Lehm Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 384 (15)
47825 1416 B1e* Neli andjat, neli kandjat, kaks koerahirmutust, üks parmupiits Lehm Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (24)
47826 1416 B1f & Neli andjad, neli kandjad, kaks koera taga-aajad, üks parmupiits, ise üstku lehm [Lehm] Pee 1952 V. Taim KKI, MT 120, 64
47827 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1955 ÜÕÕ 41 (1)
47828 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1957 Mihkla-Tedre 56/7
47829 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1960 Kuut VI (1960) 116 (6)
47830 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1979 Metstak 16 ja 34 (131)
47831 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (1)
47832 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1990 Hennoste 38 (8)
47833 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm 1992 Metstak2 40 ja 43
47834 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaits koerakaitsjat, üits parmupiits Lehm Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 258 (22)
47835 1416 B1g1 & Neli andjat, neli kandjat, kats koerakaitsjat, üts parmupiitsk Lehem Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 16 (14)
47836 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsejat, üks parmupiits Lehm Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (264)
47837 1416 B1g1 Neli andjad, neli kandjad, kats koerakaitsjad, üts parmupiitsk Lehm Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 406 (305)
47838 1416 B1g1 Neli andjad, neli kandjad, kats koerakaitsjad, üts parmupiits Lehm San 1895 J. Kuldsep E 19086 (60)
47839 1416 B1g1 Neli andjad, neli kandjad, kaits koerakaitsjad, üits parmupiitsk Lehm San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (7)
47840 1416 B1g1 Neli andjad, neli kandjad, kaits koerakaitsjad, üits parmupiitsk Lehm San 1967 H. Kukk RKM II 245, 539 (267)
47841 1416 B1g1 Neli andjat, neli kandjat, kats koirakaitsjat, üts parmupiitsk Lihm Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (58)
47842 1416 B1g2* Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat ja üks parmupiits Lehm Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 519 (5)
47843 1416 B1g2* Neli andjad, neli kandjad, kats koerakaitset ja üks parmupiitsk Lehm Har 1927 E. Ariste ERA II 10, 353 (3)
47844 1416 B1g2* Neli andjat, neli kandjat, üts parmupiitsk ja kats koerakaitsjat Lehm Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 148 (15)
47845 1416 B1g2* & Neli andjat, neli kandjat, kats koerakaitsjat, üts parmupiitsakõnõ Lehm Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 107 (14)
47846 1416 B1g2* Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmuajaja Lehm Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 237
47847 1416 B1g3* Neli kandjat, neli andjat, kats koerakaitsjat, üts parmupiits Lehm Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (39)
47848 1416 B1g3* & Neli kanjat, neli anjat, kats koerakaitsjat ja üts parmupiits Lehm Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 96 (7)
47849 1416 B1g3* Neli kandjat, neli andjat, kats koerakaitsjat, üts pikk parmupiits Lehm Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 340 (38)
47850 1416 B1g4 & Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad koera, üks parmupiits Lehm Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 531 (4)
47851 1416 B1h1 Neli andjat, neli kandjat, [kaks] koerakaigast, üks parmupiits Lehm Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357/8 (6)
47852 1416 B1h1 & Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (27)
47853 1416 B1h1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 379 (105)
47854 1416 B1h1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 356 (9)
47855 1416 B1h1 Neli andjad, neli kandjad, kaks koerakaegast, üks parmupiits Lehm Pöi 1961 O. Kõiva RKM II 103, 85 (5)
47856 1416 B1h1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaegast, üks parmupiits Lehm Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (35)
47857 1416 B1h1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaegast, üks parmupiits Lehm Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (14)
47858 1416 B1h1 Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 401 (29)
47859 1416 B1h2* Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits, kaks koerakaegast Lehm Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (18)
47860 1416 B1h2* & Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits ja kaks koerakaigast Lehm Plt 1981 E. Tampere RKM II 358, 215 (18)
47861 1416 B1h3 Neli kandjat, neli andjat, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm 1907 Rõuk 36 (5)
47862 1416 B1h3 & Neli kandjad, neli andjad, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (56)
47863 1416 B1h4* & Neli annavad, neli kannavad, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (22)
47864 1416 B1h4* Neli annavad, neli kannavad, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (10)
47865 1416 B1h4* Neli annavad, neli kannavad, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 277 (101)
47866 1416 B1h4* Neli annava, neli kannava, kaits koerakaigast, üits parmupiitsk Lehm San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (167)
47867 1416 B1h4* Neli andvad, neli kandvad, kaks koerakaigast ja üks parmupiits Lehm Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 828 (3)
47868 1416 B1h4* Neli annavad, neli kannavad, kaks koerakaegast, hea parmupiits Lehm Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (35)
47869 1416 B1h5 Neli annab, neli kannab, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (54)
47870 1416 B1h5 Neli annab, neli kannab, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Plt 1891 J. Reinthal E 476 (31)
47871 1416 B1h5 Neli annab, neli kannab, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Lai 1904 J. Ermann E 44369 (68)
47872 1416 B1h5 Neli annab, neli kannab, kaks koerakaegast, üks parmupiits Lehm Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 25 (13)
47873 1416 B1h5 & Neli annab, neli kannab, kats koerakaigast, üts parmupiitsk Lehm kõige sarvedega Võn 1889 J. Pint H II 33, 730 (43)
47874 1416 B1h6* Neli annab ja neli kannab, kaks kuerakaigast ja üks parmupiits Lehm Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 371 (184)
47875 1416 B1h6* Neli annab ja neli kannab, kaks koerakaigast ja parmupiits Lehm Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (22)
47876 1416 B1h6* Neli annab, neli kannab, kaks head koerakaegast ja üks piits Lehm SJn 1889 T. Köstner H II 26, 381 (6)
47877 1416 B1h6* & Neli annab, neli kannab, üks parmupiits ja kaks koerakaigast Lehm Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (38)
47878 1416 B1h6* Neli and, neli kand, kats koerakaigast, üts parmupiitsk Lehm San? 1890 P. Roose H III 10, 569 (3)
47879 1416 B1h7* & Neli kannab, neli annab, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Plt 1894 M. Luu H IV 5, 544 (35)
47880 1416 B1h7* Neli kannab, neli annab, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (7)
47881 1416 B1h7* Neli kannavad ja neli annavad, kaks koerakaegast ja üks parmupiits Lehm SJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 277 (6)
47882 1416 B1i & Neli kandjad, neli andjad, kaks koerakali ja üks parmupiits Lehm Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 171 (5)
47883 1416 B1j & Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakantsikut, üks parmupiits Lehm VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 153 (17)
47884 1416 B1k & Neli andjat, neli kandjat, kaks koerapura, üks parmupiits Lehm Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 115 (38)
47885 1416 B1k Neli andjat, neli kandjat, kaks koerapure, üks parmupiits Lehm Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 619 (53)
47886 1416 B1l* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratoru, üks parmupiits Lehm Khk 1955–1956 E. Poopuu RKM, Lümanda 72 (15)
47887 1416 B1l* Neli annavad, neli kannavad, kaks koeratoru, üks parmupiits Lehm Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (8)
47888 1416 B1l* Neli annab, neli kannab, kaks koeratore [sic!] ja üks parmupiits Lehm Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 119 (250)
47889 1416 B1l* Neli annab, neli kannab, kaks kõverat koeratoru, üks parmupiits Lehm JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 331 (3)
47890 1416 B1l* & Neli annavad ja neli kannavad, üks parmupiits ja üks koeratoru Lehm As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 647 (11)
47891 1416 B1l* Neli kannavad, neli annavad, kaks koeratoru, üks parmupiits Lehm Tür 1888 M. Tults H II 13, 573 (21)
47892 1416 B1m & Neli annab, neli kannab, kaks koeraoda, üks parmupiits Lehm Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (148)
47893 1416 B1n & Neli annavad, neli kannavad, kaks koeramõõka ja üks parmupiits Lehm Iis 1936 H. Neumann ERA II 122, 315 (28)
47894 1416 B1o & Neli andjat, neli kandjat, kats koeratääki, üts parmupiits Lehm Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 372 ja 377 (133)
47895 1416 B1p* Neli anjat, neli kanjat, kats penitääki, üts parmupiitsk Lehm Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (59)
47896 1416 B1p* & Neli andjat, neli kandjat, kats pinitääke, üts parmupiitsk Lehm Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (31)
47897 1416 B1p* Neli kandjad, neli andjad, kats penitääke, üts parmupiitsk Lehm Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (99)
47898 1416 B1p* Neli anjad, neli kanjad, üts parmupiitsk, kats penitääke Lehm Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (22)
47899 1416 B1p* Neli andjat, neli kandjat, üts parmupiits, kats penitääki Lehm Ote 1896 H. Maasen H III 28, 516 (9)
47900 1416 B1q & Neli and, neli kand, üts parmupiitsk, kats peninäga Lehm: lehma nisa, jala, hand ja sarve Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (11)
47901 1416 B1r* Neli andjat, neli kandjat, kats penikaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 144 (42)
47902 1416 B1r* Neli andjad, neli kandjad, kats penikaitsjad, üts parmupiits Lehm Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (7)
47903 1416 B1r* & Neli kandjat, neli andjat, kats penikaitsjat, üts parmupiits Lehm Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 321 (2)
47904 1416 B1s* & Neli kanjat ja neli anjat, kats pinihoitjat, üts parmoruusk Lehm Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 123
47905 1416 B1s* Nelli kandjad, nelli andjad, kats pinihoidjad, kolmas parmumõõk Lehm Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (12)
47906 1416 B1z* Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujad, üks sääsepiits Lehm Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 147 (94)
47907 1416 B1z* & Neli kannavad, neli annavad, üks pikk sääsepiits, kaks tõrjuvad koeri Lehm Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (21)
47908 1416 B1t1 & Neli kandjat, neli andjat, kaks koeratõrjet, üks kärbsepiits Lehm Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 321, 334 (3)
47909 1416 B1t2 Neli annab, neli kannab, kaks kaetsevad koeri, üks kärpsid Lehm KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (15)
47910 1416 B1t2 Neli annab, neli kannab, kaks kaitsevad koeri, üks kärbseid Lehm KJn 1877–1917 I. Kampus E 862 (17)
47911 1416 B1t2 & Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad koeri, üks kärblasi Lehm Pst 1925 S. Lõhmus E 56095 (2)
47912 1416 B2a & Neli andjat, neli kandjat, kaks sääsetõrjujat ja üks parmupiits Lehm Sim 1969 E. Maasik RKM II 277, 228 (5)
47913 1416 B2b & Neli andjad, neli kandjad, üks parmupiits, kaks kärbsepüüdjad Lehm Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 337 (5)
47914 1416 B3+ Neli kandjat ja neli andjat, kats koerakaitsjat ja üts koerapiitsk Lehm Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (34)
47915 1416 B3+ & Neli annavad ja neli kannavad, kaks kueratoru ja üks karjapiits Lehm As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 275 (140)
47916 1416 B4a & Neli andjat, neli kandjat, kaits trääsjät ja üits parmupiitsk Lehm Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 34 (13)
47917 1416 B4b1* & Neli andjad, neli kandjad, kaks tõrijad, üks parmopiits Lehm: neli nisa, neli jalga, kaks sarve ja üks saba Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (52)
47918 1416 B4b1* Neli andjat, neli kandjat, kaks tõrjujat ja üks parmupiits Lehm Rõn 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 66 (246)
47919 1416 B4b1* Neli andjat, neli kandjat, kaks tõrjujat ja üks parmupiits Lehm Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 428 (144)
47920 1416 B4b1* Neli andjad, neli kandjad, kaks vastutõrjujad, üks parmupiits Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (4)
47921 1416 B4b1* Neli kandjad, neli andjad, kaks tõrjujad, üks parmupiits Lehm Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (39)
47922 1416 B4b2 & Neli kandvad, [neli] andvad, [kaks] tõrjuvad ja üks on paarmude piitsaks Lüpsilehm Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (59)
47923 1416 B4c & Neli kandjat, neli andjat, kaks tõrjuvad vaenlast, üks parmupiits Lehm Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (43)
47924 1416 B4d* & Neli kanjat, neli anjat, kats tuletõrjujat, üts paras parmupiitsk Lehm Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (40)
47925 1416 B4d* Neli andjad, neli kandjad, üks parmupiits, kaks tuletõrjujad Lehm Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 602 (11)
47926 1416 B4d* Neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits, kaks tuletõrjejat Lehm Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 101 (3)
47927 1416 B4e1 & Neli andjat, neli kandjat, kaks kaitsjat, üks parmupiits Lehm Rap 1974 M. Hiiemäe RKM II 319, 365 (45)
47928 1416 B4e1 Neli andjad, neli kandjad, kaks kaitsjad, üks parmupiits Lehm Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 601 (95)
47929 1416 B4e1 Neli andjat, neli kandjat, kats kaitsjat, üks parmupiits Lehm Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 626 (13)
47930 1416 B4e1 Neli anjat, neli kanjat, kaits kaitsjat, üits parmupiitsk Lehm, neli anjat om neli nisa, neli karjamaale kanjat om neli jalga, kaitsja om sarve, parmupiitsk om hand Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 420 (4)
47931 1416 B4e2* & Neli anjad, neli kanjad, kats kaitsjad, viies parmupiitsk Lehm Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (52)
47932 1416 B4e2* Neli andjat, neli kandjat, kaks kaitsjat ja üks parmupiits Lehm JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 529 (118)
47933 1416 B4e2* Neli andjat, neli kandjat, kaks kaitsjat, üks piits Lehm As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 555 (22)
47934 1416 B4e3* Neli kanjat, neli anjat, kats kaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 382 (40)
47935 1416 B4e3* & Neli kandjat, neli andjat, üks parmupiits ja kaks kaitsjat Lehm Plt 1981 T. Tammo RKM II 358, 294 (31)
47936 1416 B4e3* [Neli] kandjat, [neli] andjat, [kaks] ihukaitsjat, [üks] parmupiits Lehm Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 458 (43)
47937 1416 B4e4 & Neli andvad, neli kandvad, kaks kaitsvad, üks ajab kärblasi Lehm Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (36)
47938 1416 B4f & Neli andjat, neli kandjat, kats soekaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 569 (10)
47939 1416 B4g & [Neli] andvad, [neli] kandvad, [kaks] karjatoru, [üks] parmupiits Lehm Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (54)
47940 1416 B4h & Neli anjat, neli kanjat, kaits kurja karjamõõka, üits parmupiits Lehm Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (142)
47941 1416 B4i* Neli andjad, neli kandjad, kaks tääke, üks parmupiits Lehm Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 142 (58)
47942 1416 B4i* & Neli andjat, neli kandjat, kaits mõõka ja üits parmopiits Lehm Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 219 (38)
47943 1416 C1 & Nelli andjad, nelli kandjad, kats pulka, üts parmupiits Lehm Se 1929 V. Ruusamägi S 12452 (17)
47944 1416 C2a* Neli kandjat, neli andjat, kaks vehklevad taeva poole, üks parmupiits 1920 Kmpm. KLr I8 40
47945 1416 C2a* Neli kandjat, neli andjat, kaks vehklevad taeva poole, üks parmupiits 1924 Kmpm. EL I9 41
47946 1416 C2a* Neli kandjat, neli andjat, kaks vehklejat, üks parmupiits Lehm Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 210 (91)
47947 1416 C2a* & Neli andjat, neli kandjat, kats vehklejät ja üts parmupiits Lehm Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 573 (3)
47948 1416 C2b & Neli andjat, neli kandjat, kaks vihtlevad taeva poole, üks on parmupesjä Lehm Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 495 (19)
47949 1416 C2c & Neli andjad, neli kandjad, kats taivakaejad ja üts parmupiits Lehm Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (62)
47950 1416 C2d & Neli andjat, neli kandjat, kaks vaatavad taeva poole, üks parmupiits Lehm Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 109 (28)
47951 1416 C3% & Neli annavad, neli kannavad, kaks vahivad taeva poole ja üks kaitseb koeri Lehm Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (34) 2425
47952 1416 C3% Neli annavad, neli kannavad, kaks vahivad taeva poole ja üks kaitseb koere (Vier geben, vier tragen, zwei blicken den Himmel, eines hütet die Hunde) Die Kuh 1876 Wied. 281 2425
47953 1416 C3% Neli andvad, neli kandvad, kaks vahivad taeva poole, üks kaitseb koeri Lehm 1890 E EM 109 (964) 2425
47954 1416 C3% Neli andvad, neli kandvad, kaks vahivad taeva poole, üks kaitseb koeri Lehm 1913 E EM2 96 (1285) 2425
47955 1416 C4 & Neli annavad, neli kannavad, kaks vahivad taeva poole Lehm Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 586 (38)
47956 1416 C5* & Neli andvad, neli kandvad, kaks taevatugi, üks parmupiits Lehm Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (1)
47957 1416 C5* Neli andvad, neli kandvad, kaks taevatugi, üks parmupiits Lehm Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191 (81)
47958 1416 C5* Neli andjat ja neli kandjat, kaks taevatugi ja üks parmupiits Lehm Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 213 (11)
47959 1416 C5* Nelli kandjat, nelli andjat, kats taivatuge, üts parmupiits Lehm Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (50)
47960 1416 C6+ Neli andjad, neli kandjad, kaks tükki katsuvad rammu, üks parmupiits Lehm Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (19)
47961 1416 C6+ Neli andjat, neli kandjat, kaks hundirelva, üks kärbsepiits Lehm Tln 1994 R. Ööpik EFA II 8, 133 (14)
47962 1416 D1a* Neli kannavad, neli annavad, kaks kaitsevad koeri, üks sapsib sabasid Lehm 1892 Tõn. LPr 6 (2)
47963 1416 D1a* Neli kandvad, neli andvad, kaks kaitsvad koeri, üks sapsib sadasi Lehm Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 68 (13)
47964 1416 D1a* Neli kannavad ja neli annavad, kaks kaitsevad koeri ja üks sapsib sadasid Lehm Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (32)
47965 1416 D1a* & Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad koeri ja üks sapsib sadasid Lehm: [neli] nisa, [neli] jalga, [kaks] sarve ja saba Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 609 (131)
47966 1416 D1a* Neli annab, neli kannab, kats kaitseb peni ja üts sapsib sadasid Lehm Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 13 (16)
47967 1416 D1b+ & Neli kannavad, neli annavad, kaks kaitsevad koeri, üks vihub salkasid Lehma jalad, nisad, sarved ja saba Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (45)
47968 1416 D1b+ Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad karja, üks sopsib sabund Lehm Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 533/4 (91)
47969 1416 D2 & Neli andvad, neli kandvad, kaks hoidvad koera, üks peksab ümber sitatanni Lehm Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (21)
47970 1416 D2 Neli annavad, neli kannavad, kaks hoiavad koera, üks peksab ümber sitatanni (Vier geben, vier tragen, zwei halten den Hund ab, eines schlägt um den Kothbottich) Die Kuh 1876 Wied. 281
47971 1416 D2 Neli andvad, neli kandvad, kaks hoiavad koera, üks peksab ümber maja Lehm 1890 E EM 109 (963)
47972 1416 D2 Neli andvad, neli kandvad, kaks hoiavad koera, üks peksab ümber maja Lehm 1913 E EM2 96 (1284)
47973 1416 D2 Neli andvad, neli kandvad, kaks hoiavad koera, üks peksab ümber maja Lehm 1921 Nurmik II 22 (7)
47974 1416 D2 Neli andvad, neli kandvad, kaks hoiavad koera, üks peksab ümber maja Lehm 1926 Ainelo II-III 121
47975 1416 D3a* Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad koeri, üks ajab tagant järele Lehma nisad, jalad, sarved ja saba Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (9)
47976 1416 D3a* & Neli annave, neli kannave, kaits tükki kaidsave koeri, üits aab tagat Lehm Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (95)
47977 1416 D3a* Neli kannavad, neli annavad, kaks kaitsevad koeri, üks ajab sabast järele Lehm Vln 1929 H. Rebane A 10894 (20)
47978 1416 D3b & Neli kannavad, neli annavad, kaits kaitsevad, üks ajab tagalt järgi Lehm Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (56)
47979 1416 D3c & Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad karja, üks ajab tagant järele Lehm Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (63)
47980 1416 D3d & Neli kannab, kaks kaitseb, üks lööb tagalt järele Lehm SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (41)
47981 1416 D4* [Neli] andjad, [neli] kandjad, [kaks] koeratõrjujad, [üks] linnuhirmutaja Lehm Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (61)
47982 1416 D4* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrijat, üks linnuhirmutaja Lehm Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (112)
47983 1416 D4* Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrijad ja üks linnuhirmutaja Lehma nisad, jalad, sarved ja händ Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (31)
47984 1416 D4* Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, üks linnuhirmuts Lehm Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (147)
47985 1416 D4* & Neli andvad, neli kandvad, kaks koeratõrjujat, üks linnuhirmutaja Lehm PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 293 (2)
47986 1416 D5 & Neli annave, neli kannave, kaits tükki kaitseve koera, üts teeb taga tšoh-tšoh Lehm Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439/40 (132)
47987 1416 D6 & Neli annab, neli kannab, üks lööb karsäuh Lehm Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (15)
47988 1416 E1 & Neli annavad, neli kannavad, kaks vehklevad taeva poole, üks sapsib sadasid Lehm: sarved vehklevad taeva poole, saba sapsib söödikuid Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 130 (14)
47989 1416 E2 & Nelli kandjat, nelli andjat, kats tulpa, üts viht Lehm Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (65)
47990 1416 E3 & Neli andjad, neli kandjad, kaks käsarad, üks viht Lehm Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 478 (32)
47991 1416 E3 Neli andjat, neli kandjat, kaks käsarat, üks viht Lehm 1913 E EM2 96 (1287)
47992 1416 E4 & Neli um kandjat, neli um andjat, peenisse saksa jaos um piits, kurja luuma jaos viglä Lehm Hls 1961 L. Pärna RKM II 123, 276/7 (18)
47993 1416 F+ Neli maamõõtjat, kats taivakaarjat, säitsmes parmupiitsk Lehm Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (36)
47994 1416 F+ Neli jooksevad, kaks kaitsevad koera, üks töllitab taga Lehm: nelja jalaga jookseb, [kaks] sarve kaitseb koera, saba töllerdab taga Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 705 (9)
47995 1416 F+ & Neli kõnnivad, kaks kaidsavad koeri ja üks ajab tagat Lehm Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 154 (21)
47996 1416 F+ Neli tükki annavad, neli jalga, kaks koerakaegast ja üks parmupiits Lehm Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 344 (8)
47997 1416 G1a & Kaks juhivad, neli kannavad, neli annavad Lehm Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (33)
47998 1416 G1b & Kats juhiva, kats kaitsva penni, neli kõnnive, üts aja takast Lehm Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (8)
47999 1416 G2a Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (3)
48000 1416 G2a Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (3)