Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 52001 — 53000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
52001 1470 I & Naane nulgah, kaadsa kaalah Pühäne nulgah, pühäserätt pääl Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (10)
52002 1470 I Naane nulgah, kaatsa kaalah Pühäne Se 1934 N. Oinas S 81954 (12)
52003 1470 Ja & Nuuts nulgah, kaadsa' kaalah Se 1942 L. Pedajas ERA II 301, 281 (126)
52004 1470 Jb & Nuis nulgah, kaadsa' kaalah Kivot, obraz Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (17)
52005 1470 Jc & Nukuss nulgan, kalsa' kaalan Oherd Har 1932 S. Tanning KKI MS
52006 1470 K & Miis nulgah, kaadsa kaalah Pühäsel pühäserätt pääl Se 1935 A. Põhi S 116158 (32)
52007 1470 L & Miis nulgah, hamõ kaalah Pühaserätt Se 1934 N. Oinas S 82300 (27)
52008 1470 M% & Noorik nukah, nisa' peoh Setu pühäne Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (55) 1409
52009 1470 N/ & Noor'k nulgah, kaadsa kaalah, hapu türä pioh Taaritõrdu Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (15) 2432X
52010 1470 # 1413
52011 1471 & Noorik istub nurmel, sada linti peas Kaalikas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (164)
52012 1471 Noorik istub nurmel, sada linti peas Kaalikas 1890 E EM 112 (1004)
52013 1471 Noorik istub nurmel, sada linti pääs Kaalikas 1913 E EM2 99 (1334)
52014 1471 Noorik (neitsi) nurmel, sada linti pääs 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
52015 1471 Noorik istub nurmel, sada linti peas Kaalikas 1979 Metstak 19 ja 35 (199)
52016 1471 Noorik istub nurmel, sada linti peas Kaalikas 1990 Hennoste 38 (11)
52017 1471 Noorik istub nurmel, sada linti peas Kaalikas 1992 Metstak2 55 ja 56
52018 1471 # 566Za* 1083P 1371F1c
52019 1472 & Noorik niidul, vai sees, mätas mütsiks peas Heinakuhi 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (44)
52020 1472 Noorik niidul, vai sees, mätas mütsiks peas Heinakuhi 1890 E EM 112 (1002)
52021 1472 Noorik niidul, vai sees, mätas mütsiks pääs Heinakuhi 1913 E EM2 99 (1332)
52022 1472 Noorik niidul, vai sees, mätas mütsiks pääs Heinakuhi 1939 Nugis 292 ja 314 (188)
52023 1472 Noorik niidul, vai sees, mätas mütsiks peas Heinakuhi 1992 Metstak2 59 ja 61
52024 1472 # 45 562 688 1769 1796
52025 1473 A & Noorik noroh, perse tsoroh, iga üü hürr-harr, sittus sõklit, pasandas paklit Linakolgits Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 46 (70)
52026 1473 B & Noorik noroh, perse tsoroh Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 53 (19)
52027 1473 # 1577
52028 1474 Aa Noorik nurkas, põll palavaid pabulid täis Kolle, tulisid süssi täis Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 22 ja 53 (89)
52029 1474 Aa Noorik nurgas, põll palavaid pabulaid täis Kolle tulisid süsi täis 1890 E EM 112 (1003)
52030 1474 Aa Noorik nurgas, põll palavaid pabulaid täis Kolle tulisid süsa täis 1913 E EM2 99 (1333)
52031 1474 Aa Noorik nurgas, põll palavaid pabulaid täis Kolle 1920 Nurmik I 13
52032 1474 Aa Noorik nurgas, põll palavaid pabuleid täis Ahi Hps 1923 V. Lao E 53569 (19)
52033 1474 Aa & Noorik nurgas, põll palavid pabunid täis Kolle KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (90)
52034 1474 Aa Noorik nurkas, põll palavaid pabulaid täis Lee palavaid süsa täis Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (36)
52035 1474 Ab & Neitsi istub nurgas, põll palavaid paabulid täis Leivad ahjus Vll 1995 A. Korb EFA II 3, 96 (21)
52036 1474 Ac1 Vanamoor nurgas, põll palavaid pabulaid täis Kolle tulisid süsi täis 1890 E EM 112 (1003)
52037 1474 Ac1 Vanamoor nurgas, põll palavaid pabulaid täis Kolle tulisid süsa täis 1913 E EM2 99 (1333)
52038 1474 Ac1 & Vanamoor nurkas, põlevaid pabulaid täis Ahi Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 153 (9)
52039 1474 Ac2 & Vanaeit istub nurkas, süle sooje mugulaid täis Tln 1923 H. Esko A 4254 (2)
52040 1474 Ba & Noorik istub nurgas, põll punaseid pabulaid täis Ahi küdemas Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (24)
52041 1474 Bb & Vana naene nurkas punasi paabulid põll täis Saunaahi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (54)
52042 1474 Ca & Neitsi nurgas, punasõ õuna põllel Kolle Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 65 (140)
52043 1474 Cb & Vanamuur nukan, üsk verevit marju täüs Tuhkhaud Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (16)
52044 1474 Cc & Vanamiis nukan, rüpp verevit hernit täis Tuhkhavva nukk hüstega Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (5)
52045 1474 # 2431B2a3
52046 1475 A & Noorik nurkas, nuga kurkus Taarinõu Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 260 (59)
52047 1475 A Noorik nurgas, nuga kurgus Taarianum Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (31)
52048 1475 B & Mees nurkas, hapu keel kurkus Taarianum Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (33)
52049 1475 # 737
52050 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul kiunub 1890 E EM 112 (1006)
52051 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul kiunub 1913 E EM2 99 (1336)
52052 1476 a Noorik nutab nurga taga 1965 Täheke nr. 6 (1965) 16 (4)
52053 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul 1968 SSTT 121
52054 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul 1979 Karlep-Vihm-Karu 16 (4)
52055 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul 1979 Metstak 23 ja 35 (234)
52056 1476 a Noorik nutab nurga taga 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
52057 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul 1992 Metstak2 63 ja 66
52058 1476 a & Noorik nutab nurga taga Tuul kiunub PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (45)
52059 1476 a Noorik nutab nurga taga Tuul Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (23)
52060 1476 b & Mõr'sa ikva mõtsa takah Kägo kuuk Se 1935 T. Uiboaed S 99948 (35)
52061 1476 # kk
52062 1477 A & Neiu viiakse mehele, p[ers]e jääb kodu peret tegema Puukand Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (19)
52063 1477 Ba Neitsi viiakse mehele, p[ers]e jäetakse koju Kuhi 1913 E EM2 96 (1283)
52064 1477 Ba & Neitsikene viiakse mehele, aga perse jäetakse koju Heinakuhi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 634 (21)
52065 1477 Bb & Neitsi lähäb mehele ja perse jäeb koju Heinakuhja põhi VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (60)
52066 1477 Ca1 Noorik viiakse ära, p[ers]e jäetakse maha Heinakuhi 1913 E EM2 99 (1337)
52067 1477 Ca1 & Noorik viiäs ärä, perse jäetes maha Heinäkuhi Trv 1895 A. Rull H III 20, 249 (2)
52068 1477 Ca2* & Noorik viias ära, perse jääb maha Heinakuhi Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (1)
52069 1477 Ca2* Noorik viiakse ära, perse jääse maha Heinakuhi Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 705 (4)
52070 1477 Ca2* Noorik viiakse ära ja perse jääb maha Kuhi Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (13)
52071 1477 Ca3 & Noorik tuuas ärä, perse jääb maha Kuhi Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (62)
52072 1477 Ca4 & Noorik tuuakse kodu, perse jäeb metsa Heinakuhi Pst 1892 J. Leppik E 359 (130)
52073 1477 Cb* Noorik viias ära, aga vitt jääb maha Heinakuhi veetakse ära, lava jääb maha Vil 1893 J. Evert E 1421 (13)
52074 1477 Cb* & Noorik viias ärä, vitt jääb maha Kuhi ja kuhjapesa Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (160)
52075 1477 Cc & Noorik viiasse ärä, kõht jääb maha Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (42)
52076 1477 Cd & Noorik viiakse ära, kusenaba jääb maha Heinakuhi viiakse, lava jääb Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (30)
52077 1477 Ce & Noorik viiakse ära, ase jääb maha Kuhi viiakse ära Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (55)
52078 1477 Da & Mõrsja viiäs mehele, tagapuul jääs paigalõ Hainakuhi viiäs kodo Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (34)
52079 1477 Db* Mõrsja viiäs ar', tuul jääs perrä Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (155)
52080 1477 Db* & Mõrsja viias, tool jääs Hainakuhja asõ Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (88)
52081 1477 Ea & Pruut viidi ära, tool jäi järele Heinaase Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 165 (5)
52082 1477 Eb & Pruut viiäs ärä, hame jääs sinnä Haenakuhi Rõn 1889 C. Berg H II 30, 725 (86)
52083 1478 a1* Mis laps muidu saab, noormees varastab ja vanataat raha eest ostab Musi Rkv 1971 O. Surva RKM II 283, 48 (22b)
52084 1478 a1* & Laps saab muidu, noormees varastab ja vanamees ostab raha eest Musi Vln 1992 S. Raud RKM, KP 25, 233 (6)
52085 1478 a1* Laps saab muidu, noormees varastab ja vanamees ostab Musi Käi 1992 M. Milter RKM, KP 44, 368 (11)
52086 1478 a1* Lapsele antakse muidu, noormees varastab, aga vana ostab Musu As 1963 J. Olev RKM II 172, 253 (117)
52087 1478 a2 & Noormees varastab, vanamees ostab raha eest ja lapsele antakse muidu Musu Krk 1961 A. Vari RKM II 134, 475 (1)
52088 1478 a3 & Vana ostab raha eest, noor varastab, laps saab muidu Suudlus Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 102 (605)
52089 1478 b* & Mis on ainuke asi, midä vanamiis ostap, nuurmiis võtap vägisi ja väike lats saap päris muidu Musi Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 385 ja 402 (54)
52090 1478 b* Mis om üts asi: vanamiis ostap, nuurmiis võtap vägisi ja lats saab ilma Suudlus Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (77)
52091 1478 # kküs
52092 1479 a1 & Nudi juusk nurmõ pite, pal'aspää paio pite Hiir ja huss Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635/6 (8)
52093 1479 a1 Nudi juusk nurmõ piti, pal'aspää paijo piti Hiir, uss Se 1932 A. Nurmetu S 49048 (14-15)
52094 1479 a2 & Nudipää juusk nurmõ piti, pal'aspää paio piti Hiir juusk nurmõ piti, jänes juusk paio piti Se 1930 A. Nurmetu S 20419/20 (64)
52095 1479 b* & Nutt lätt nurmõ piti, pal'aspää paiu piti Hiir ja kunn Se 1928 T. Haak S 4345 (66)
52096 1479 b* Lüdi juusk nurmõ piti, pal'aspää paiju piti Hiir ja kunn Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (8)
52097 1480 Aa & Nudipääga Rein lääb karvakõrtsi Mehe suguliige Trv 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 308 (16)
52098 1480 Aa Nudipeaga Rein läks karvakõrtsi Hel 1942 H. Martin ERA II 303, 439 (113)
52099 1480 Ab & Plesspääga mehekene lätt karvatsõhe kõrtsi Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 428 (38)
52100 1480 Ac & Valge peaga vanamees lääb karvatsese kõrtsi [Häbedus] Võn 1896 P. Rootslane E 24295 (3)
52101 1480 Ba & Viis miist viiväd pimedäd rätseppä karvakõrtsi õmlema Coitus KJn 1925 A. Kruus E 56311 (26)
52102 1480 Bb & Viis venda viivad lombakat rätsepat karvajaama õmblema Abielukohuste täitmine, kui selle juures käega kaasa aidatakse Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 73 (439)
52103 1480 C% & Nudipeaga Rein sõitis karvalinna, tükk sooheinu perse all Coitus Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 525 (298) 475Ac 1083A1e
52104 1480 D1/ & Kate rattaga kaarikuga vanamees lääb karvakõrtsi, hainamärs perse all Ran 1889 H. Raag H II 30, 316 (167) 475E1
52105 1480 D2/ & Katõ rattaga postimiis sõit karvakõrtsi sisse Савокупление Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (5) 475E2
52106 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirikeller keskel Kass 1890 E EM 113 (1009)
52107 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirikeller keskel Kass 1913 E EM2 100 (1342)
52108 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel 1903 Pet. HS I 35 (22)
52109 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekelder keskel Kass 1920 Nurmik I 32
52110 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekelder keskel Kass 1923 Huvit. II 215 ja 224 (11)
52111 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass 1955 ÜÕÕ 41 (5)
52112 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel 1958 Alttoa-Raigna (1958) 101
52113 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass 1960 Kuut VI (1960) 116 (9)
52114 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel 1964 Praakli III 92
52115 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (7)
52116 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel 1966 Juhani-Kõll-Lipp 87 (3)
52117 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass 1974 Maanso-Valgma-Villand 26
52118 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel 1991 Hiie-Müürsepp III2 76
52119 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass 1992 Metstak2 41 ja 43
52120 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 626 (15)
52121 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (23)
52122 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (67)
52123 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Jür 1929 T. Wiedemann ERA II 10, 708 (28)
52124 1481 A1a1 & Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Pal 1889 E. Uus H II 27, 546 (18)
52125 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (111)
52126 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 750 (11)
52127 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (59)
52128 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Jür 1978 E. Leek KKI KS
52129 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (75)
52130 1481 A1a1 Nui ies, väät taga, hiirekelder keskel Kass Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (17)
52131 1481 A1a1 Nui iis, väät taga, hiirekelder keskel Kass Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 296 (18)
52132 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 713 (52)
52133 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 17 (2)
52134 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Pal 1930 M. Jürgenson E 70357 (55)
52135 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (26)
52136 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 958 (30)
52137 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Hää 1889 E. Martinson H III 5, 716 (1)
52138 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Saa 1892 H. Langholts H III 13, 503 (9)
52139 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (49)
52140 1481 A1a1 Nui ees, väet taga, hiirekelder keskel Kass Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 20 (18)
52141 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1892 J. Leppik E 354 (23)
52142 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Elv 1976 G. Kukemelk RKM II 324, 219 (2)
52143 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 244 (21)
52144 1481 A1a1 Nui ees, väet taga, hiirekeller keskel Kass Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 432 (5)
52145 1481 A1a1 Nui iis, väät taga, hiirekeller keskel Kass Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 530 (3)
52146 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirikeller keskel Kass Pee 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 62 (8)
52147 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirikeller keskel Kass Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (195)
52148 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirikeller keskel Kassi mõistatus SJn 1967 Ü. Tedre KKI 45, 145 (17)
52149 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirikeller keskel Kass Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 256 (54)
52150 1481 A1a1 Nui een, väät takka, hiirekeller keskel Kass Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (14)
52151 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekelder keskel Kass Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (9)
52152 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekelder keskel Kass Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (14)
52153 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekelder keskel Kass Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (37)
52154 1481 A1a1 Nui ehen, vääs taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 9 (16)
52155 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskel Kass JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (15)
52156 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskel Kass Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (8)
52157 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskel Kass Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 317 (194)
52158 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirikeller keskel Kass Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (42)
52159 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskel Kass Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (35)
52160 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskel Kass Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (64)
52161 1481 A1a1 Nui iis, vääs taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (24)
52162 1481 A1a1 Nui ees, väsk [sic!] taga, hiirekeller keskel Kass Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (111)
52163 1481 A1a1 Nui ees, vääs taga, hiirikeller keskel Kass Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 162 (79)
52164 1481 A1a1 Nui ees, vään taga, hiirekelder keskel Kass JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 383 (47)
52165 1481 A1a1 Nui ees, vään taga, hiirekeller keskel Kass Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 548 (5)
52166 1481 A1a1 Nui ees, veat taga, hiirekelder keskel Kass Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (148)
52167 1481 A1a1 Nui ees, veat taga, hiirekelder keskel Kass Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (48)
52168 1481 A1a1 Nui ees, veat taga, hiirikelder keskel Kass Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (1)
52169 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskel Kass Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (11)
52170 1481 A1a1 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Tor 1996 M. Tenno EFA II 19, 96 (7)
52171 1481 A1a2* & Nui ies ja väät taga, hiirekelder keskel Kass Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (6)
52172 1481 A1a2* Nui ees, vääs taga ja hiirekeller keskel Kass Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (50)
52173 1481 A1a3 Nui ees, väät taga, hiirekeller keskkohal Kass oma pea, saba ja kehaga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 23 ja 53 (94)
52174 1481 A1a3 & Nui ees, väät taga, hiirekelder keskkohal Kass JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (52)
52175 1481 A1a3 Nui ees, väät taga, hiirekelder keskkohal Kass Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 107 (2)
52176 1481 A1a3 Nui ies, väät taga, hiirekeller keskkohal Kass Tor 1889 J. Nuut H III 5, 600 (9)
52177 1481 A1a3 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskkohas Kass HMd 1927 L. Tummeleht E 74031 (21)
52178 1481 A1a3 Nui ees, veat taga, hiirekelder keskkohal Kass HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (56)
52179 1481 A1a3 Nui ees, viat taga, hiirekelder keskkohal Kass Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (82)
52180 1481 A1a4 Nui ees, vääs taga, hiirekeller keskpaigas Kass Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (6)
52181 1481 A1a4 & Nui ees, vääs taga, hiirikeller keskpaikas Kass Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (6)
52182 1481 A1a5* Ees nui, taga vääs, hiirekeller keskel Kass Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761 (4)
52183 1481 A1a5* Ees nui, taga vääs, hiirekeller keskel Kass Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (32)
52184 1481 A1a5* & Ehen nui, taga väät, hiirekeller keskpaigan Kass Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (141)
52185 1481 A1a5* Ees nui, taga vääs, keskel hiirekeller Kass Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (102)
52186 1481 A1b1 Nui ees, väät järel, hiirekeller keskel Kass Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (11)
52187 1481 A1b1 Nui ees, vääs järel, hiirekeller keskel 1907 Pet. ELA 85 (3)
52188 1481 A1b1 Nui ees, vääs järel, hiirekeller keskel 1923 Pet. UA7 71 (3)
52189 1481 A1b1 Nui ees, väät järel, hiirekelder keskel Kass MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (41)
52190 1481 A1b1 Nui ees, väät järel, hiirekelder keskel Kass Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 41 (64b)
52191 1481 A1b1 Nui ees, väät järel, hiirekeller keskel Kass Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 258 (81)
52192 1481 A1b1 Nui ees, vääs järel, hiirekelder keskel Kass Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 439 (55)
52193 1481 A1b1 Nui ees, vääs järel, hiirekeller keskel Kass Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 117 (46)
52194 1481 A1b1 & Nui ees, vääs järel, hiirekeller keskel Kass Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (35)
52195 1481 A1b1 Nui ees, vääs järel, hiirekeller keskel Kass Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (32)
52196 1481 A1b2 & Nui ees, väet järge, hiirikelder keskpaikas Kass Pöi 1961 O. Kõiva RKM II 103, 81 (13)
52197 1481 A1c Nui ees, veat taga, hiirikamber keskel Kass Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (86)
52198 1481 A1c & Nui ees, väät taga, hiirekammer keskel Kass SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (40)
52199 1481 A1d+ Nui ees, hiirekelluk keskel, vääs taga Kass Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 27 (154)
52200 1481 A1d+ Nui ees, väis taga, rotikelder keskel Kass Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (2)
52201 1481 A1d+ Nui ees, veats taga, hiirekeel keskel Kass JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (55)
52202 1481 A1d+ & Nui ees, vääs järel, tagavarakelder keskel Kass Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 512 (102)
52203 1481 A2 & Nui ees, vänt taga, hiirekeller keskel Kass Trt 1930 M. Sika E 66459 (30)
52204 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel Kass 1930 Huvit. I4 148 (3)
52205 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel 1933 Käis EV I/II nr. 6
52206 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel Kass 1941 Käis EV I5/II 36
52207 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel 1949 Seilental I 66
52208 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel 1950 Seilental EkLÕ 97
52209 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 107
52210 1481 A3 & Nui ees, kepp taga, hiirekeller keskel Kass Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (33)
52211 1481 A3 Nui ees, kepp taga, hiirekelder keskel Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 2 (11)
52212 1481 A4a Nui ees, tääk taga, hiirikeller keskel Kass 1890 E EM 113 (1009)
52213 1481 A4a Nui ees, tääk taga, hiirikeller keskel Kass 1913 E EM2 100 (1342)
52214 1481 A4a Nui ees, tääk taga, vangikammer keskel Kass 1913 NP 4
52215 1481 A4a Nui ees, tääk taga, hiirekeller keskel Kass KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (21)
52216 1481 A4a Nui ies, tääk taga, hiirekeller keskel Kass KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (142)
52217 1481 A4a & Nui ehen, tääk taga, hiirekeller keskel Kass Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (75)
52218 1481 A4a Nui iin, tääks taga, hiirekeller kesken Kass Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (7)
52219 1481 A4a Nui ees, tääk taga, hiirekeller keskel Kass Vil 1892 H. Pihlap E 725 (51)
52220 1481 A4b1 & Nui ees, tääk taga, hiirekamber keskel Kass KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (218)
52221 1481 A4b1 Nui ees, tääk taga, hiirekammer keskel Kass Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (12)
52222 1481 A4b1 Nui een, tääk tagan, hiirekammer keskel Kass Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 852 (27)
52223 1481 A4b2 & Ees nui, taga tääk, keskel hiirekammer Kass Vil 1894 G. Karu H II 49, 357 (35)
52224 1481 A4c & Een nui, takka tääk, rotikammer keskel Kass Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (115)
52225 1481 A5a1 & Nui ees, teivas taga, hiirekelder keskel Kass LNg 1895 J. Prooses E 21362 (43)
52226 1481 A5a1 Nui ees, teivas taga, hiirekelder keskel Kass Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 235 (57)
52227 1481 A5a1 Nui ehen, teiväs taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 87 (2)
52228 1481 A5a2* Ees nui, taga teivas, hiirekeller keskel Kass Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (2)
52229 1481 A5a2* & Eest kui nui, tagast kui teivas, keskel hiirtekelder Kass MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (45)
52230 1481 A5b & Otsas nui, otsas teivas, keskel hiirekeller Kass Pst 1890 J. Leppik E 430 (16)
52231 1481 A6 & Nui ihen, taras taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (63)
52232 1481 A6 Nui ehen, taras taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 87 (2)
52233 1481 A6 Nui ehen, taras taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 162 (12)
52234 1481 A7* Ees nui, taga ora, keskel hiirekeller Kass Vil 1896 H. Maaten E 25973 (12)
52235 1481 A7* & Ees nui, keskel hiirekeller, taga ora Kass Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (58)
52236 1481 A8+% Nui ees, malk taga, hiirekelder keskel Kass 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas (5) 1958
52237 1481 A8+% & Nui ehen, piits taga, hiirekeller keskel Kass Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 435 (100) 1958
52238 1481 A8+% Nui iis, tiuk taga, hiirekeller keskel Kass KJn 1925 A. Kruus E 56310 (22) 1958
52239 1481 A8+% & Nui ies, touripuu taga, hiirekeller keskel Kass Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 754 (72) 1958
52240 1481 A8+% Nui ees, tõõs taga, hiirekeller keskel Kass Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (7) 1958
52241 1481 A8+% Nui ees, vaat järel, hiirekelder keskel, tagant kui ora Kass Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (89) 1958
52242 1481 A8+% & Nui ees ja vars taga, hiirekeller keskpaigas Kass Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 37 (13) 1958
52243 1481 A8+% & Nui ees ja vemmal taga ja hiirepesa keskpaigas Kass Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (62) 1958
52244 1481 A8+% Ees nui, taga vikat, hiirekelder keskel Kass Kuu 1964 L. Ott Vilbaste 1, 77 1958
52245 1481 A8+% Nui ees, vai taga, hiirekeller keskel Kassi kohta Muh 1958 A. Strutzkin RKM, Mgn. II 304a 1958
52246 1481 B1a1 Nupp een, nuul takan, hiirekelder keskel Kass Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 34 (31)
52247 1481 B1a1 & Nupp iih, nuul takah, hiirekeldre keskeh Kass Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 18 (25)
52248 1481 B1a2 & Nupp iin, nuul takan, hiirekeldre keskpaigan Kass Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (100)
52249 1481 B1a2 Nupp iin, nuul taga, hiirekeldre kespaigah Kass Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 266 (26)
52250 1481 B1a2 Nupp iih, nuul takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 53 (20)
52251 1481 B1a2 Nupp iih, nuul takah, hiirekeldre keskpaigah Kass Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 387 (332)
52252 1481 B1a2 Nupp iih, nool taga, hiirekelder keskpaigas Kass Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane, S. Räppo EKRK I 48, 242 (12)
52253 1481 B1b & Nutt iin, nuul takan ja hiirekeldre keskpaigan Kass Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 377 (19)
52254 1481 B2a Nutt ees, nui taga, hiirekeller keskel Kass San 1929 L. Kuusik E 64009 (18)
52255 1481 B2a & Nutt iin, nui takan, hiirekeller keskel Kass Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (59)
52256 1481 B2a Nutt iin, nui takan, hiirekeller keskel Kass Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (10)
52257 1481 B2a Nutt iin, nui takan, hiirekeller keskel Kass Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (258)
52258 1481 B2a Nutt iin, nui takah, hiirekeller keskeh Kass Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (6)
52259 1481 B2b* Nupp ees, nui taga, hiirekelder keskel Kass Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 445 (56)
52260 1481 B2b* & Nupp ehen, nui taga, hiirekeller keskpaigan Kass Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (8)
52261 1481 B2c & Nutt iin, nui takan, rotikeller keskel Kass Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (258)
52262 1481 B3* Nupp ees, väät taga, hiirekelder keskkohal Kass 1913 Laste prillid I 18 (3)
52263 1481 B3* Nupp ees, vääs taka, hiirekeller keskel Kass Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (8)
52264 1481 B3* & Nupp ees, väät taga, hiirekelder keskkohal Kass Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (2)
52265 1481 B4a & Nobi ihen, tääk taka, hiirekeller keskel Kass Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (117)
52266 1481 B4b & Nupp een, tääk taga, hiirekera keskel Kass San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (12)
52267 1481 B5* Nutt iin, teivas takan, hiirekeller keskel Kass Ote 1933 E. Selge E 82928 (3)
52268 1481 B5* Nutt iin, saivas takan, hiirekeller vahel Kass Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (67)
52269 1481 B5* Nutt iihn, saivas takahn, hiirekelder keskel Kass Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (70)
52270 1481 B5* Nudi een, saivas takan, hiirekeller keskpaigan Kass Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (118)
52271 1481 B5* & Nutt eden, teevas taga, hiirekamber keskel Kass Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (34)
52272 1481 B6 Nupp ots, pats taga, hiirekammer keskel Kass Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 444 (3)
52273 1481 B6 & Nupp otsas, pats taga, hiirekammer keskel Kass Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (43)
52274 1481 C1a* Tomp iin, toru takan, hiirekeller keskel Kass Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (29)
52275 1481 C1a* & Tomp een, toru taga, hiirekeller keskel Kass Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (1)
52276 1481 C1a* Tomp iin, toru takan, hiirekeldre keskel Kass Kam 1888 J. Siimus H II 29, 797 (2)
52277 1481 C1a* Tomp iin, toru taga, hiirekeller keskpaigan Kass Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 796 (40)
52278 1481 C1a* Tomp iin, toru takan, hiirekeller keskkottal Kass Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (14)
52279 1481 C1b* & Tomp iin, toru takan, hiirekarp keskel Kass Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (53)
52280 1481 C1b* Tomp iin, toru takan, hiirekarp keskpaigan Kass Ote 1888 V. Vaher H III 10, 371 (40)
52281 1481 C1b* Torp iin ja toru tagan, hiirekarp keskpaigas Kass Puh 1932 Veeber E 81924 (1)
52282 1481 C1c & Tomp een, toru taga, hiirekere keskel Kass Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (50)
52283 1481 C2* Tomp ees, togi taga, hiirekelder keskel Kass HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (11)
52284 1481 C2* & Tomp otsas, togi taga, hiirekelder keskel Kass HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 85 (7)
52285 1481 C2* Ees on tomp, taga togi, keskel hiirte kelder Kass Koe 1927 A. Jürgen E 61380 (22)
52286 1481 C3* Tomp ees, teivas taga, hiirekelder keskel Kass HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (11)
52287 1481 C3* Tamp ees ja teibas taga, hiirikelder keskel Kass Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (9)
52288 1481 C3* Tomp ees ja teibas taga, keskel hiirekelder Kass Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (15)
52289 1481 C3* & Ees tomp, taga teivas, hiirekeller keskel Kass Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (8)
52290 1481 C4 & Tomp iin, tääk taga, rotikeller keskel Kass Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (124)
52291 1481 D & Mõõk taga, pall ees, hiirekeller keskpaigas Kass VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (122)
52292 1481 D Mõõk taga, pall ees, hiirekeller keskel Kass 1890 E EM 101 (880)
52293 1481 D Mõõk taga, pall ees, hiirekeller keskel Kass 1913 E EM2 89 (1166)
52294 1481 D Mõõk taga, pall ees, hiirekeller keskel Kass 1939 Nugis 292 ja 314 (177)
52295 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (17) 1977
52296 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (17) 1977
52297 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1935 Huvit. V Lisa 18 (51) 1977
52298 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (9) 1977
52299 1481 E1a1% Ees kera, taga ora, hiirekelder keskel Kass 1949 Selmet 43 1977
52300 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1950 Pioneer nr. 4 ja 8 (1950) lk-ta (3) 1977
52301 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (25) 1977
52302 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1957 Mihkla-Tedre 56 1977
52303 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1979 Metstak 16 ja 34 (144) 1977
52304 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1992 Metstak2 41 ja 43 1977
52305 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1984 Muhel VN 29 ja tagakaas 1977
52306 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass 1992 Nahkur 46/7 (7) 1977
52307 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (10) 1977
52308 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (15) 1977
52309 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Lüg 1948 A. Voitk RKM II 11, 455 (5) 1977
52310 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Ran 1982 H. Rebane RKM II 361, 101 1977
52311 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 186 (110) 1977
52312 1481 E1a1% Kera ies, ora taga, hiirekelder keskel Kass Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 146 (81) 1977
52313 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekeller keskel Kass Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (111) 1977
52314 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekeller keskel Kass Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 577 (24) 1977
52315 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekeller keskel Kass Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (66) 1977
52316 1481 E1a1% & Kera iin, ora takkan, hiirekelder keskel Kass Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 33 (12) 1977
52317 1481 E1a1% Kerä iih, ora takah, hiirekeller keskel Kass Se 1934 M. Peramets S 78540 (84) 1977
52318 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Mär 1992 K. Kaljuma RKM, KP 17, 50 (7) 1977
52319 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Mus 1978 I. Kivistik KKI 68, 569 (115) 1977
52320 1481 E1a1% Kerä ihen, ora taga, hiirekeller keskel Kass Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 550/1 (9) 1977
52321 1481 E1a1% Kera ees, ora taga, hiirekelder keskel Kass Mus 1978 M. Janson, M. Kuusemets KKI 68, 409 (3) 1977
52322 1481 E1a1% Kera ies, ora taga, hiirekeller keskel Kass Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (19) 1977
52323 1481 E1a1% Kera ees, õra taga, hiirekeller keskel Kass Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 27 (45) 1977
52324 1481 E1a2* & Kera ies ja ora taga ja hiirekelder keskel Kass Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 398 (59)
52325 1481 E1a2* Kerä iih, ora takah, keskel hiirekeldri Kass Se 1927 E. Põllula S 2691 (6)
52326 1481 E1a3% & Kerä iin, ora takan, keskel hiirekeller, neli tulpa all Kass Har 1927 E. Ariste ERA II 10, 353 (4) 1437
52327 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 97 (3)
52328 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 147 (8)
52329 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 532 (91)
52330 1481 E1a4 Kera ees, ora taga, hiirekeldri keskpaigas Kass Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (26)
52331 1481 E1a4 Kera ees, ora takah, hiirekelder keskpaigah Kass Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 149 (17)
52332 1481 E1a4 Kerä iil, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
52333 1481 E1a4 Kera een, ora takan, hiirekeldre keskpaigan Kass Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (21)
52334 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldre keskpaagah Kass Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (2)
52335 1481 E1a4 Kera iih, ora takah, hiirekeldre kespaagah Kass Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 452 (75)
52336 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 460 (84)
52337 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 257 (3)
52338 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri kespaigah Kass Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (62)
52339 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1929 A. Gehrke S 17311 (63)
52340 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (24)
52341 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldre keskpaigah Kass Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (2)
52342 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldre keskpaigah Kass Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (67)
52343 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri kespaigah Kass Se 1934 A. Põhi S 76938 (4)
52344 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri kespaigah Kass Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 442 (68)
52345 1481 E1a4 & Kerä iih, ora takah, hiirekeldre kespaigah Kass Se 1956 V. Pino RKM II 51, 431 (58)
52346 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldre kespaigah Kass Se 1929 I. Sonts S 124434 (21)
52347 1481 E1a4 Kerä iih, ora takah, hiirekeldri kespaigah Kass Se 1935 P. Külaniit S 105574 ja 105585 (1)
52348 1481 E1a4 Kerä een, ora takan, hiirekeldre keskpaika Kass Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (1)
52349 1481 E1a4 Kerä iih, ora taga, hiirekeller kespaika Se 1927 Linnasaar S 1475 (21)
52350 1481 E1a5 & Kera ies, ora taga, hiirekeller keskkuhas Kass Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (20)
52351 1481 E1a6* Een kera, takan ora, keskel hiirekeldre Kass Võn 1889 J. Pint H II 33, 729 (37)
52352 1481 E1a6* & Een kerä, takan ora, kesken hiirekeldre Kass Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (30)
52353 1481 E1a6* Ees kera, taga ora, keskel hiirekeller Kass Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (48)
52354 1481 E1a6* Ees kera, taga ora, keskel hiirekelder Kass Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 429 (15)
52355 1481 E1a6* Ees kera, taga ora, keskel hiirekeller Kass Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 718 (75)
52356 1481 E1a6* Een on kera, takan ora, keskel hiirekeldre Kass Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (27)
52357 1481 E1a7* & Iih kerä, takah ora, hiirekelder oli keskpaigah Kass Räp 1959 I. Link, H. Rebane EKRK I 23, 173 (5)
52358 1481 E1a7* Ees kera, taga ora, hiirekeller keskpaigas Kass Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (14)
52359 1481 E1a7* Eest kera, tagast ora, hiirekeller kespaigan Kass Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (149)
52360 1481 E1b & Iist kui kerä, takast kui ora, hiirekeldre keskpaigan Kass Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (15)
52361 1481 E1b Iist kui kerä, takast kui ora, hiirekeldri kespaigah Kass Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (20)
52362 1481 E1c & Ora taga, kera ees, hiirekeller keskel Kass KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 36 (57)
52363 1481 E1d* Ora otsah, kera takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 175 (29)
52364 1481 E1d* & Üteh otsah kera, tõõsõh ora, hiirekeldri kestpaigah Kass Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (22)
52365 1481 E1d* Kerä üteh otsah, tõõsõh otsah ora, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1935 A. Põhi S 116200 (35)
52366 1481 E1e* Üteh otsah ora, tõõsõh kera, kespaigah hiirekeldri Kass Se 1929 V. Savala S 17524 (76)
52367 1481 E1e* Üteh otsah ora, tõõsõh kerä, hiirekeldri kespaigah Kass Se 1930 V. Ruusamägi S 25960 (69)
52368 1481 E1e* & Üteh otsah ora, tõõsõh otsah kerä, keskpaigah hiirekeldre Kass Se 1928 T. Haak S 4334 (20)
52369 1481 E1e* Üteh otsah ora, tõiseh otsah kera, keskeh hiirekeldreke Kass Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (35)
52370 1481 E1e* Üteh otsah ora, tõõsõh kerä, tõõspaigah hiirekeldri Se 1933 N. Oinas S 58647 (47)
52371 1481 E1f & Pää ku kera, hand ku ora, keskpaigah hiirekeldre Kass Se 1888 H. Prants H II 3, 450 (76)
52372 1481 E1g* Kera ees, ora taga, hiirekamber keskel Kass Tor 1969 E. Maasik RKM II 277, 161 (10)
52373 1481 E1g* & Eest kui kera, tagast kui ora, hiirekammer keskel Kass Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 519 (5)
52374 1481 E1h & Eest kera, keskelt hiirekera, taga ora Kass Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (36)
52375 1481 E1i & Eest kerajas, takka orajas, rotikeller keskel Kass Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (28)
52376 1481 E2* Kerä iin, ors takan, hiirekeller keskel Kass Urv 1964 A. Kurg KKI KS
52377 1481 E2* & Kera ees, õrss taga ja hiirekelder keskel Kass Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 355 (98)
52378 1481 E3 & Kera ees, nui taga, hiirekeller keskel Kass San 1976 L. Ojarand RKM II 322, 365
52379 1481 E3 Kera ees, nui taga, hiirekeller keskel Kass Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 306 ja 332 (16)
52380 1481 E4a & Kerä iih, kerä takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 243 (46)
52381 1481 E4b & Eest kera, takka kera, rotikammer keskpaigas Kass Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (18)
52382 1481 E5+ & Kera ees, väät taga, hiirekelder keskel Kass Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 336 (49)
52383 1481 E5+ Kera ees, händ taga, hiirekelder keskel Kass Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 245 (81)
52384 1481 E5+ Kera ees, kepp taga, hiirekelder keskel Kass Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (53)
52385 1481 E5+ Ees kera, taga pulk, keskel hiirekelder Kass Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (114)
52386 1481 E5+ & Kera iis, tüür taga, hiirekeller keskel Kass Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 402 (4)
52387 1481 F1 Ora ees, kera taga, hiirekelder keskel Kass Khk 1955–1956 E. Poopuu RKM, Lümanda 73 (18)
52388 1481 F1 & Ora iih, kerä takah, hiirekeldri keskpaigah Kass Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (48)
52389 1481 F2+ & Ora ees, vääs taga, hiirekelder keskel Kass Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 546 (28)
52390 1481 F2+ Ora iin, vänt takkan, hiirekeller keskel Kass Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (26)
52391 1481 F2+ Eest kui ora, keskelt kui kera, hiirekeller keskel Kass Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 82
52392 1481 G+ & Ääs ees ja ora taga, hiirekeller keskel Kass Pil 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 418 (25)
52393 1481 G+ Täht iis, täht taga, hiirekelder keskel Kass Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (39)
52394 1481 G+ Noos ees, viat taga, hiirekelder keskel Kass Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (12)
52395 1481 G+ Otsan uppin, takkan nui, kesken hiirekeller Kass Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (66)
52396 1481 G+ Iin nukk, takan nuul, hiirekeldre keskel Kass Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (136)
52397 1481 G+ Muna ees, kepp taga, hiirekelder keskel Kass Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 432 (3)
52398 1481 G+ & Otsast nigu kerä, keskpaigast keldre, tagaots om nigu nuul Kass Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (35)
52399 1481 G+ Otsast kui muna, tagant kui ora, hiirekelder keskel Kass Trt 1955 J. Viidalepp KKI 20, 674 (26)
52400 1481 G+ Nigiseb ja nagiseb, hiirikeller keskel Kass Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144 (174)
52401 1481 G+ & Igerik ees, agerik taga, hiirekammer keskel Kass SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (110)
52402 1481 G+ Um ora, um kerä, hiirekeldri keskel Kass Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (46)
52403 1481 H1a Ees nupp, keskel kera, taga ora Kass 1890 E EM 29 (46)
52404 1481 H1a Ees nupp, keskel kera, taga ora Kass 1913 E EM2 28 (56)
52405 1481 H1a Ees nupp, keskel kera, taga ora Kass 1913 NP 4
52406 1481 H1a & Ees nupp, keskel kera, taga ora Kass Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (40)
52407 1481 H1b & Eest kui nui, keskelt kui kera, tagast kui ora Kass Pal 1897 H. Karro H IV 8, 398 (52)
52408 1481 H1c & Otsast upin, keskelt kera, tagant ora Kass San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (50)
52409 1481 H2a* & Eest kui kera, keskelt kui kalts, taga kui taputeivas Kass Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 239 (15)
52410 1481 H2a* Otsast kui kera, keskelt kui kolti, tagast kui taputeivas Kass MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (39)
52411 1481 H2b & Otsast kui kera, keskelt kui kott, takka terav kui teevas Kass Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (5)
52412 1481 H2c+ Eest kera, otsast ora, pikk koer keskel Kass Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 450 (119)
52413 1481 H2c+ Ees nui, keskel koobas, taga väät Kass Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (10)
52414 1481 I & Nui ees, väät taga Kõhn venelane Trt? 1975 J. Viikberg RKM II 420, 70
52415 1481 J1a1/ & Kaks kikikõrva, neli impijalga all, pikk tolu-lolu taga, hiirekelder keskel Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84 1437M1a1
52416 1481 J1a1/ Kaks kikkis kõrva, neli tippis jalga, suur tolu-lolu taga, hiirekelder keskel Kass 1992 Muhel PÜ 22 ja tagakaas 1437M1a1
52417 1481 J1a2/ & Kaits kikki kõrva, neli nippi jalga, hiirekerä keskel, pikk tolu-lolu taga Kass Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 27 (153) 1437M1a2
52418 1481 J1a3/ & Kaks tipikõrva, [neli] tipijalga, keskel hiirekeller ja pikk saba tolu-lolu taga Kass KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 631 1437M1a3
52419 1481 J1b/ & Neli tömpi jalga, kaks kikki kõrva, hiirekeller keskel, väätsipuu taga Kass Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 278 (5) 1437M1b
52420 1481 J1c/ & Neli lilli-lalli, kaks kirri-kõrri, hiirekamber keskel, pikk tola taga Kass Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (93) 1437M1c
52421 1481 J2a/ & Neli nika-naka, kaits nika-naka, üits sirr-sorr, hiirekelder keskel Kass Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 166 (8) 1437M2a
52422 1481 J2b/ & Neli tilli-talle, kaks kirri-kõrri, üks sirr-sorr, hiirekeller keskel Kass Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 193 (29) 1437M2b
52423 1481 J3/ & Ihen nirr-norr, taga sirr-sorr, hiirekeller keskel Kass Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (26) 1437M3
52424 1481 J4/ & Nupp ees, hiirekelder keskel, pikk toru-loru taga Kass Jõh 1993 E. Valter KKI KS 1437M4
52425 1481 J5/ & Ora ees ja kera keskel ja töllu-löllu taga Kass MMg 1988 M. Hiiemäe RKM II 414, 359 (81) 1437M5
52426 1481 K/ & Mees läheb lakka, latt seljas, nodi ees, hiirekamber keskel Kass Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (6) 1073P
52427 1481 L/ & Nui ees, vääts taga, hiirekeller keskel, isi igerik ja agerik, aga istub istme pial Kass: nui – pia, vääts – saba, hiirekeller – kõht Han 1969 I. Aavekukk KKI KS 394B
52428 1481 # 29 56 1083Õ* 1322Ua 1384 1508 1517 2233
52429 1482 & Nuiakene nurga pääl Lehmä hand Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 572 (393)
52430 1483 & Nuri-näri nurkõ piten, käü ahu kolkõ piten, käänd käpä rupikullõ, tsuskas piimä länikullõ Kass Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 131 (19)
52431 1484 & Nurr-narr nurka, pirr-parr parsile, nõgelasi varsile, läheb puu pragoje Lumi sadab Vai 1893 J. Sorro H II 36, 422 (8)
52432 1484 # ll
52433 1485 & Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul Pal 1897 H. Karro H IV 8, 578 (30)
52434 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul 1955 ÜÕÕ 16 (1)
52435 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1955 Bachman-Rebane I 253
52436 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1955 Bachman-Rebane II (1955) 51
52437 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul 1956 Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (7)
52438 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul 1957 Mihkla-Tedre 57
52439 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1958 Terri 6 (1)
52440 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1965 Hellerma V-VIII 141
52441 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1972 Belskaja-Aleksejeva V 120 (4)
52442 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 150 (18)
52443 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1974 Eisen A 81 ja 88
52444 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul 1974 Maanso-Valgma-Villand 26
52445 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 32
52446 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer 1990 Belskaja-Aleksejeva VI4 135
52447 1485 Nutab kui laps, ulub kui koer Tuul 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 142 ja 173 (18)
52448 1485 # kk
52449 1486 & Nõõlas miis, kängä jalan Orjavitsa puhm Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (366)
52450 1486 # 566
52451 1487 & Nägemata asi, aga kõigile tuttav Soe 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (140)
52452 1487 Nägemata, aga tuttav Soe 1890 E EM 108 (957)
52453 1487 Nägemata, aga tuttav Soe 1913 E EM2 96 (1275)
52454 1487 Nägemata, aga tuttav Soe 1914 E MM 12 ja 44 (168)
52455 1487 Nägemata, aga tuttav Soe 1920 E MM2 12 ja 47 (170)
52456 1487 Nägemata, aga tuttav Soe 1994 E MM3 10 ja 38 (170)
52457 1488 & Nägus majakene, käeta ja kirveta ehitatud Kanamuna Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (36)
52458 1489 a & Nilgutas härga, löütas oinast, nilgutas oinast, löütas inemist Saabas, sukk ja jalg Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (46)
52459 1489 b & Isa nülib härga, jääb järele oinas, oina ära nülib, jääb järele inimene Kui saapa (härja) jalast ära võtad, jääb järele sukk (oinas), suka ära võtad, jääb järele jalg (inimene) Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (7)
52460 1490 & Odrane orikas, sarapuune s[i]taauk Lähker VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (54)
52461 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid põle Vitt Rak 1892? J. Lilienbach E 1716
52462 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hammid põle Suguelund KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 452 (27)
52463 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hammid pole Naiste teatud koht KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 433 (3)
52464 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Kapsapea KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 363 ja 371 (325)
52465 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambid põle Mehe liikme kohta Trm 1930 E. Tikk KKI WS
52466 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Har 1956 H. Kokamägi RKM II 52, 644 (22)
52467 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid põle Naisterahva asi Ris 1892 J. Holts E 1846 (34)
52468 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Hel 1926 K. Puusepp E 58446
52469 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (27)
52470 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Clitoris Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 326 (298)
52471 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Naisterahva suguorgan JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (18)
52472 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Naisterahva häbedus KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (141)
52473 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid pole Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 867 (3)
52474 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hammid põle Naiste riist, v[itt] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (118)
52475 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid põle Vitt Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 498 (322)
52476 1491 Aa1 Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hambaid põle Naiste suguelund Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (448)
52477 1491 Aa1 & Oh sa ime, esi pime, habe suus ja hambid pole Puts Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (23)
52478 1491 Aa2 & Oh sa ime, ise pime, habe suus, aga hambaid põle V[itt], teise nimega kodukaru Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 90 (191)
52479 1491 Aa2 Oh sa ime, isi pime, habe suus, aga hammid põle Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 622 (650)
52480 1491 Aa2 Oh sa ime, isi pime, habe suus, aga hambaid ei ole Naisterahva intiimelund Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 100 (596)
52481 1491 Aa3* Oh sa ime, ise pime, habe suus, hambaid pole V[itt] HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (82)
52482 1491 Aa3* Oh sa ime, ise pime, habe suus, ei hambaid pole Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 428 (146)
52483 1491 Aa3* & Toho ime, esi pime, habe suhun ja hambid ei ole Vitt Krk 1931 L. Lepp KKI MS
52484 1491 Aa3* Küll on ime, ise pime, habe suus ja hambaid põle Rkv 1934 E. Kala ERA II 70, 353 (8)
52485 1491 Aa3* Küll on ime, ise pime, habe iis, aga hambaid pole Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (13)
52486 1491 Aa3* Oh sa ime, ise pime, habe ees ja hambaid pole Pime vanamees Trt 1930 G. Kaal ERA II 31, 177 (3)
52487 1491 Ab* & Oh sa ime, ise pime, habe on ja hambaid põle Naiste asi Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (57)
52488 1491 Ab* Oh sa ime, ise ta pime, habe on ja hambaid pole Naise "veevärk" Hää 1984 M. Mäesalu RKM II 372, 206 (92)
52489 1491 Ac% Ise ime, ise pime, habe suus, aga hambaid pole Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 6, 471 (21) 1391B1
52490 1491 Ac% Ise ime, ise pime, habe suus, aga hambaid ei õle Puts Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 739 (11) 1391B1
52491 1491 Ac% & Ise ime, ise pime, habe suus, aga hambaid pole Häbe, vulva Kuu 1960–1964 R. Lilhein Vilbaste 1, 221 1391B1
52492 1491 B & Oh sa ime, esi pime, ütsainuke silm ja siigi pime, habe suun ja hambid põle Naise suguosa TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (4)
52493 1491 C*% & Habe on, hambi põle, üks silm, siigi pime Naste p[er]se Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (144) 1974 2628
52494 1491 C*% Habe on ja hambi põle, ainus silm ja seegi pime Hää 1978 M. Mäesalu RKM II 333, 235 (71) 1974 2628
52495 1491 Da* Habe suus, hambaid pole Trm 1906 M. Sild H II 74, 856 (17)
52496 1491 Da* Habe suus, hambaid pole Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 212 (20)
52497 1491 Da* Habe suus, hambaid pole Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 461 (224)
52498 1491 Da* & Habe suus, aga hambaid pole Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (9)
52499 1491 Db & Habe om, hambid ei ole Naise asi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 19 (88)
52500 1491 Db Habe on, hambaid ei ole Suguorganid Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (23)
52501 1491 Ea% & Suu om, silmi ei ole, moka om ja nina ei ole, habe om ja hambit ei ole Naisterahva alumine ilm Urv 1890 J. Teder H III 11, 346 (169) 2040
52502 1491 Eb & Suu on, silmi ei ole, nägu on, nina ei ole, habe on, hambaid pole Kliitoris Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 326 (299)
52503 1491 Fa/ & Oh sa ime, esi pime, habe suun ja hambid ei ole, kui istub, siis irvitab, kui kõnnib, siis mäletab, kui kükitab, siis mökitab Ran 1877–1917 H. Raag E 468 (30) 751Ka
52504 1491 Fb/ & Oh sa ime, ise pime, habe suus ja hammaid pole, kui kökitab, siis mökitab, kui käib, siis mäletseb Kits Plt 1891 J. Reinthal E 485 (22) 751Kb
52505 1491 # 604B1a 1651 2605A3 | kk
52506 1492 A & Oh sa selge ja sinine, oh sa puhas ja punane, igaüks sind armastab Viin Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (7)
52507 1492 A Oh sa selge ja sinine, ole sa puhas ja punane, igaüks sind armastab Viin 1913 E EM2 100 (1347)
52508 1492 B & Oh sina sile ja sinine, oh sina puhas ja punane, vaskkatlas oled sa kienud, nahkpauna piad sa menema, kolm korda piad tegema: klonks, klonksadi, klonks Viin Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (1)
52509 1493 a1 Oherdi upub keskel väina Naba 1890 E EM 113 (1011)
52510 1493 a1 Oherdi upub keskel väina Naba 1913 E EM2 100 (1345)
52511 1493 a1 Oherdi upub keskel väina Naba Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (63)
52512 1493 a1 Oherdi upub keskel väina Naba Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 528 (306)
52513 1493 a1 Oherdi upub kesket väina Naba Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (36)
52514 1493 a1 & Uherdi upub keskel väina Naba Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 579 (8)
52515 1493 a1 Uherdi upub kesked väina Naba Muh 1938 J. Arike KKI WS
52516 1493 a1 Oherdi upub keske väina Naba Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 741 (1)
52517 1493 a2 Uherdi upub keskpaika väina Kõhupunn (naba) Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (12)
52518 1493 a2 & Uherdi upub kespaika väina Kõhupunn Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (79)
52519 1493 b Uherdi upib keske väina Naba Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (249)
52520 1493 b & Uherdi upib keske väina Naba keske kõhto Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (58)
52521 1493 b Uherdi upib keske väina Naba Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (102)
52522 1493 c & Uherdi keskel väina, ära ei upu Naba Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (29)
52523 1493 d Oherdupa keske väina Naba Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (48)
52524 1493 d & Oherdiuppa kesk väina Naba kesk kõhtu Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 123 (45)
52525 1494 & Ohjad jooksvad, tee käib ringi Vokk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 478 (639)
52526 1494 Ohjad jooksvad, tee käib ringi Vokk 1890 E EM 113 (1012)
52527 1494 Ohjad jooksvad, tee käib ringi Vokk 1913 E EM2 100 (1346)
52528 1494 Ohjad jooksvad, tee käib ringi Vokk 1921 Nurmik II 4 (10)
52529 1494 Ohjad jooksevad, tee käib ringi Vokk 1955 ÜÕÕ 111 (2)
52530 1494 Ohjad jooksevad, tee käib ringi 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (4)
52531 1494 Ohjad jooksevad, tee käib ringi 1963 Siim-Vallner III 103
52532 1494 Ohjad jooksevad, tee käib ringi Vokk 1975 Õunapuu VII 19 (12)
52533 1494 Ohjad jooksevad, tee käib ringi 1979 Rukki 59
52534 1494 Ohjad jooksevad, tee käib ringi 1985 Maanso-Rukki Kt IV2 75
52535 1494 Ohjad jooksvad, tee käib ümber Vokk 1890 E EM 113 (1012)
52536 1494 Ohjad jooksvad, tee käib ümber Vokk 1913 E EM2 100 (1346)
52537 1494 # 236
52538 1495 a & Oenas situs rasva Oherd Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (280)
52539 1495 b & Tsiga situs rasva Oherd Se 1929 A. Gehrke S 17305 (18)
52540 1496 & Oinass laudah, pää väläh Tati nõnast väläh Se 1949 V. Pino RKM II 30, 214 (797)
52541 1496 # kk
52542 1497 & Oinas sulgu situs, esi usse vidas sulust Uherd Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (134)
52543 1498 & Okkaline, nokkaline, pigi p– punn Vist takjanupp 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (42)
52544 1498 Okkaline, nokkaline, pigi p– punn Takjapea 1890 E EM 113 (1014)
52545 1498 Okkaline, nokkaline, pigi p– punn Takjapää 1913 E EM2 100 (1349)
52546 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1927 V. Ruusamägi S 2316 (54)
52547 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Pähe Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (41)
52548 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1934 F. Paloots S 86157 (23)
52549 1499 a1 & Okse kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (3)
52550 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1935 T. Uiboaed S 99947 (25)
52551 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sibul Se 1937 M. Palo ERA II 151, 210 (9)
52552 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (25)
52553 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1935 A. Jänessoo S 105427 (4)
52554 1499 a1 Okse kuvvõ koorõ seeh Sibul Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 693 (13)
52555 1499 a1 Okse kuvve koore seeh Sibul Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (69)
52556 1499 a1 Okse kuvve koore seeh Sibul Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 343 (20)
52557 1499 a2 & Okse ommõ kuue koorõ seeh Sipul Se 1935 A. Kits S 100012 (14)
52558 1499 a3 & Oksja kuvvõ koorõ seeh Sipul Se 1927 J. Orusaar S 2357 (1)
52559 1499 a3 Oksja kuvvõ koorõ seeh Sibul Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 259 (19)
52560 1499 b & Kul'lo kuvve koore seeh Sipul Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 336 (31)
52561 1499 c & Miä um kuvvõ koorõ seeh Sibul Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (93)
52562 1500 a & Olen ise keeletu, aga siiski kõnelen, olen ise meeletu, aga siiski mõistan meelt, tunnen kurbtust, tunnen rõõmu, annan arvo ajastki – mõista, mis ma olen Kirikukell 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 11 ja 12 (1871) 66 ja 72 (13)
52563 1500 a Olen isi keeletu, aga siiski kõnelen, olen isi meeletu, aga siiski mõstan meelt, tunnen kurbtust, tunnen rõõmu, annan arvu aeastki Torni tunnikell ehk kirikukell 1878 Mötleja 8 ja 51 (25)
52564 1500 a Olen ise keeletu, aga siiski kõnelen, olen ise meeletu, aga siiski mõistan meelt, tunnen kurbtust, tunnen rõõmu, annan arvu ajastki 1879 Undritz ELKk II 122 (8)
52565 1500 a Olen ise keeletu, aga siiski kõnelen, olen ise meeletu, aga siiski mõistan meelt, tunnen kurbtust, tunnen rõõmu, annan arvu ajastki Kirikukell 1882 ER Kal. (1882) 107 ja 110 (7)
52566 1500 b & Olen ise keeletu, aga siiski kõnelen, olen ise meeletu, aga siiski mõistan meelt, tunnen kurbtust, tunnen rõõmu – mõista, mis ma olen Kirikukell Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (21)
52567 1501 A & Kuida mina olen, nõnda mina jään, olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, vanaks mina jään, silmad minul on, aga need ei näe, kõrvad minul on, aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi Inimese pilt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 25 ja 27 (1871) 148 ja 160 (8)
52568 1501 A Kuida mina olen, nõnda mina jään, olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, silmad minul on, aga need ei nää, kõrvad minul on, aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi Inimese pilt 1885 ER Kal. (1885) 96 (19)
52569 1501 A Olen mina noor, nooreks siis ka jään, olen mina vana, vanaks siis ka jään, silmad minul on, aga need ei nää, kõrvad minul on, aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei ütle Inimese pilt 1878 Mötleja 8 ja 51 (27)
52570 1501 B & Kui nuur ma olen, siis nooreks ka jään, kui vana ma olen, siis vanaks ma jään, suu mul on, sii ei kõnele, kõrvad on, niid ei kuule, silmad on, niid ei näe, jalad on, niid ei kõnni, käed on, niid ei tii tüüd Inimese pilt Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 542 (85)
52571 1501 C* & Olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, vanaks mina jään, silmad minul on, aga need ei näe, kõrvad minul on, aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi – ütle, mis ma olen Inimese pilt KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (81)
52572 1501 C* Kui noor ole, jää noores, kui vana olen, jään vanas, silmä mul om, aga ei näe, kõrva mul om, aga ei kuule, suu om, aga ei kõnela Pilt Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (2)
52573 1501 D* & Olen noor, nooreks jään, olen vana, vanaks jään, silmad on, aga need ei näe, kõrvad on, aga need ei kuule, jalad on, aga need ei käi Pilt Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 236 (2)
52574 1501 D* Olen mina noor, nooreks mina jään, olen ma vana, vanaks ma jään, silmad mul on, aga ma ei näe, kõrvad mul on, aga ma ei kuule, jalad mul on, aga ma ei käi Pilt, kuju Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (181)
52575 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kuda olen, nõnda jään Pilt 1890 E EM 113 (1008)
52576 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kudas olen, nõnda jään Pilt 1913 E EM2 99 (1339)
52577 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kudas olen, nõnda jään Pilt 1914 E MM 13 ja 44 (172)
52578 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kudas olen, nõnda jään Pilt 1920 E MM2 13 ja 47 (174)
52579 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kudas olen, nõnda jään Pilt 1994 E MM3 10 ja 38 (174)
52580 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kuidas olen, nõnda jään Pilt 1992 Metstak2 34 ja 35
52581 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kuda olen, nõnda jään Pilt 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 7 ja 32 (9)
52582 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kuidas olen, nõnda jään 1927 Ainelo III 118
52583 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kuidas olen, nõnda jään Pilt 1925 Puus. KH III5 79
52584 1501 E* Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, kuidas olen, nõnda jään Pilt 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (3)
52585 1501 E* & Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, missugune olen, niisuguseks jään Pilt Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (34)
52586 1501 E* Noor olõn ja noorõs jään, vana olõn ja vanas jään, kuida elän, nõnda jään Pilt Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
52587 1501 E* Noor olin, vanaks jäin, vana olin, nooreks jäin Kuu 1913 E EM2 99 (1340)
52588 1501 E* Noor olin, vanaks jäin, vana olin, nooreks jäin Kuu 1939 Nugis 292 ja 314 (189)
52589 1501 E* Noor olin, vanaks jäin, vana olin, nooreks sain 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (9)
52590 1501 F+ Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään Pilt 1929 Jürisson 166 (11)
52591 1501 F+ & Noor oled, nooreks jääd, vana oled, vanaks jääd Kadunud (surnud) inimene Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 37 (13)
52592 1501 F+ Olen noor, siis nooreks jään, olen vana, vanaks jään, suren ära, ikka alles jään Tln 1928 Sommer E 72997 (18)
52593 1501 F+ On noor, jääb nooreks, on vana, jääb vanaks, elab maailma muutmata Inimese päevapilt Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (20)
52594 1501 G & Silmad mul on ja need ei näe, kõrvad mul on ja need ei kuule Pilt Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 507 (86)
52595 1501 H & Suu tal on, aga see ei räägi, kõrvad tal on, aga need ei kuule, silmad tal on, aga need ei näe, meel tal on, aga see ei mõtle Inimese pilt Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (40)
52596 1501 I & Kõrvad mul on, nendega ma ei kuule, silmad on, nendega ma ei näe, pea mul on, sellega ma ei mõtle, käed on mul, nendega ma ei tööta, jalad on, nendega ma ei käi Kuju Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 628 (3)
52597 1501 J* Silmad mul on, ei ma näe, kõrvad mul on, ei ma kuule, suu mul on, ei ma söö, käed mul on, ei ma kaetsu, jalad mul on, ei ma käi Pilt, kuju Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (105)
52598 1501 J* & Silmad mul on, ei näe, kõrvad mul on, ei kuule, suu mul on, ei räägi, käed mul on, ei tööta, jalad mul on, ei käi Inimese pilt Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (184)
52599 1501 K & Suu om, ei kõnele, nõna om, ei nuhuta, silmä om, ei näe, kõrva om, ei kuule, jala om, ei kõnni, käe om, ei tee tööd Pilt Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (74)
52600 1501 # vs: EV 10449 | kk
52601 1502 & Olgu mis on ja tee muga, mis tahad; kui kõigutan, siis kardad, ja kui torkan, siis tahad Õmblusmasin Han 1968 L. Briedis RKM II 253, 109/10 (26)
52602 1503 & Olõ hoobis ümärik, ümbreringi imelik Lõngakera Ote 1887 G. Wulff Meelej. nr. 38 (1887) 304 (69)
52603 1504 a & On pikk, pane juure, on lühike, leika maha Nõu vitsaküin HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (88)
52604 1504 b & Kui pitk, pane juure, kui lühike, leika maha Nõu vits Jür 1899 J. Saalverk H IV 9, 222 (1)
52605 1505 a1 Oma rahvas, võeras hais Paha hais 1890 E EM 113 (1016)
52606 1505 a1 Oma rahvas, võeras hais Paha hais 1913 E EM2 100 (1351)
52607 1505 a1 Omad rahvas, võeras hais Püksiaur Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (19)
52608 1505 a1 & Oma rahvas, võõras hais Sitahais Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (29)
52609 1505 a1 & Oma rahvas, võeras hais Püksiaur Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (19)
52610 1505 a2 & Oma rahvas, aga võeras hais Peeruhais Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (70)
52611 1505 b Oma inimene ja võeras hais Sitahais Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (137)
52612 1505 b & Oma inimesed ja võeras hais Sitahais Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (130)
52613 1505 # kk
52614 1506 a Onu ootab aia taga, käseb kärssa käima tulla 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
52615 1506 a & Onu oatap aea takan, pallep kärssä käimä tulla Susi hiil tsika Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (186)
52616 1506 b & Onu ootab aia taga, käseb kärsa välja tulla Hunt oodab a[ia] t[aga], k[äseb] siga välja tulla Ran 1895 J. Palu E 18774 (26)
52617 1506 c & Uno uut aia takah, käske mullõ kärsakut, võtkõ mullõ villakut Susi uut aia takah, taht lambit Se 1933 A. Tammeorg S 57836/7 (101)
52618 1506 # 241 | mj: Medne 122*D | rl
52619 1507 & Oota mind, katsu mind, võta mind Odrapääd põllul Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (79)
52620 1507 Oota mind, kutsu mind, võta mind (Erwarte mich, rufe mich, nimm mich) Die Gerste auf dem Felde 1876 Wied. 283
52621 1507 Oota mind, kutsu mind, võta mind Odrad põllul 1890 E EM 113 (1017)
52622 1507 Oota mind, kutsu mind, võta mind Odrad põllul 1913 E EM2 100 (1352)
52623 1508 A1a1 & Ora ees, kera keskel, käärid tagaotsas Pääsuke 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 478 (643)
52624 1508 A1a1 Ora ees, kera keskel, käärid tagaotsas Pääsukene 1890 E EM 113 (1018)
52625 1508 A1a1 Ora ees, kera keskel, käärid tagaotsas Pääsukene 1913 E EM2 100 (1353)
52626 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid selja peal 1903 Pet. HS I 72
52627 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke 1939 Nugis 292 ja 314 (190)
52628 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Plt 1917 M. Palm E 50385
52629 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Lai 1922 E. Kustlov A 726 (5)
52630 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (31)
52631 1508 A1a2 & Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (29)
52632 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Harakas TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (12)
52633 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 601 (7)
52634 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (57)
52635 1508 A1a2 Ora ies, kera keskel, käärid taga Pääsuke Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 148 (96)
52636 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 322 (16)
52637 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 93 (31)
52638 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 58 (18)
52639 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 287 (43)
52640 1508 A1a2 Ora ees, kera keskel, käärid taga Pääsuke Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 458 (40)
52641 1508 A1a3* Ees ora, keskel kera, taga käärid Pääsuke Kõp 1992 E. Valk RKM, KP 23, 30 (46)
52642 1508 A1a3* & Iess ora, keskel kerä, taga käärid omast kääst Pääsuke Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
52643 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel 1905 Kmpm. KLr. 28
52644 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel 1910 Kmpm. KLr I4 30 (56)
52645 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke 1920 Nurmik I 134
52646 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel 1931 Kmpm. EL II10 81
52647 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke 1941 Käis EV I5/II 85
52648 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel 1977 Täheke nr. 10 (1977) lk-ta
52649 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel 1978 Randmäe-Sprenk III 121
52650 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, hiirekera keskel Pääsuke 1992 Metstak2 47
52651 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 18 (4)
52652 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Trt 1930 V. Arbeiter E 71279 (15)
52653 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Trt 1934 K. Kirss E 85927 (33)
52654 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (34)
52655 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (44)
52656 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Amb 1936 L. Böckler ERA II 131, 203 (301)
52657 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsukene Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 319 (11)
52658 1508 A1b1* Ora iin, kääri taga, kerä keskel Pääsuke Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (5)
52659 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Päästlane Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (34)
52660 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 439 (54)
52661 1508 A1b1* & Ora iis, kääri taga, kera keskel Pääsuke Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (11)
52662 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsukene As 1963 J. Olev RKM II 172, 244 (79)
52663 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Käi 1979 E. Tampere RKM II 339, 124 (11)
52664 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsukene As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (1)
52665 1508 A1b1* Ora iis, käärid taga, kerä keskel Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 149 (5)
52666 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Trm 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 183 (153)
52667 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerä keskel Pääsuke San 1967 S. Lätt RKM II 226, 106 (32)
52668 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera kessel Pääsuke Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (24)
52669 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kera keskel Pääsuke Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
52670 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga ja kera keskel Saa 1986 E. Leppik KKI KS
52671 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel Pääsuke 1955 ÜÕÕ 118 (5)
52672 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel 1957 Janno-Salun III 290
52673 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel 1963 Siim-Vallner III 267
52674 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel 1968 Parbo 131
52675 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel 1971 Täheke nr. 6 (1971) 15
52676 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel Pääsuke 1984 Muhel VN 37 ja tagakaas (1)
52677 1508 A1b1* Ora ees, käärid taga, kerakene keskel Pääsuke 1985 Kivi-Roosleht I 89
52678 1508 A1b2 & Ora ies, käärid taga, lõngakera keskel Pääsukene As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 364 (6)
52679 1508 A1b3 & Ora ees, käärid taga, kere keskel Pääsukene Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (88)
52680 1508 A2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui käärid Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (11)
52681 1508 A2* Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant kui käärid Pääsuke Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (6)
52682 1508 A2* & Eest kui ora, keskelt kui kera, takka kui käärid Pääsuke Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (41)
52683 1508 A2* Eest kui ora, tagant kui käärid, keskelt kui kera Pääsuke Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (12)
52684 1508 B Ora ees, käärid taga Pääsuke 1923 Huvit. II 215 ja 224 (16)
52685 1508 B Ora ees, käärid taga 1964 Hellerma Eü 109
52686 1508 B & Ora ees ja käärid taga Pääsuke Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (67)
52687 1508 C & Kera keskel ja keerid taga Pääsukene Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 211 (26)
52688 1508 # 56 324Ü 1083Õ* 1481 1508 1748
52689 1509 A & Mis um uru oinas Vähi Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (97)
52690 1509 B1a & Mis om uru oinas, laane lammas Vähi, kahru Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (213)
52691 1509 B1b & Kes om uru oinas, kes om laane lammas Vähi, siug Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (61-62)
52692 1509 B2a1 & Oru oinas, laane lammas Hunt ja karu Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (23)
52693 1509 B2a2 & Oru oinas ja laane lammas Vähi ja susi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (64)
52694 1509 B2b & Oru oinas ja aidu lammas Konn Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (89)
52695 1509 C/ & Mõtsakukk, järvesikk, uru oinas, laanõ lammas Kägu, haug, vähi, uss Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (86) 2165X
52696 1509 # 908 1518 2543
52697 1510 & Orik origu pääl, rasv keskpaigan Tarehire', sambla' Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (137)
52698 1511 A & Ork ees, hark taga, pealt sinine siidikarva, alt punane purpurikarva, sibinal ja sabinal saksa keelt reegivad Peesuke Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (13)
52699 1511 B & Sibinal-sabinal saksa keele rääkis, ees oli ork ja taga oli ork Pääsuke Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 144 (3)
52700 1511 B Sibinal-sabinal saksa keeli rääkis, ees ork, taga hark, pealt sinine kalevine, alt valge lõuendine Pääsukene 1899 Kuusik KT 218 (68)
52701 1511 # 1517
52702 1512 & Osalt sikusarv, osalt juuksekarv Hooletu tüdruku heie 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 478 (645)
52703 1512 Osalt sikusarv, osalt juuksekarv Hooletuma tüdruku heie 1890 E EM 113 (1020)
52704 1512 Osalt sikusarv, osalt juuksekarv Hooletuma tüdruku heie 1913 E EM2 100 (1355)
52705 1512 Vahest sikusarv, vahest juuksekarv 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
52706 1512 # kk
52707 1513 & Osta oma rahaga, pista oma pikaga, söö oma kõhtu ja pööra perse peale Leivategemine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (134)
52708 1514 & Otendolli, atendolli, üles välja ütendolli, alla välja atendolli Põllupeenar Tt 1877–1917 Anonüüm 001 Veske 3, 253 (3)
52709 1515 & Ots ees, ots sees, keha kui kapsapea Kera 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (51)
52710 1515 Ots ees, ots sees, keha kui kapsapea Kera 1890 E EM 114 (1025)
52711 1515 Ots ees, ots sees, keha kui kapsapää Kera 1913 E EM2 101 (1360)
52712 1515 Ots ees, ots sees, keha kui kapsapea Kera 1992 Metstak2 17 ja 19
52713 1515 Ots ees, ots sees, keha kui kapsapää 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
52714 1515 Ots ees, teine sees, keha kui kapsapea Lõngakera 1968 SSTT 166
52715 1515 Ots ees, teine sees, keha kui kapsapea Lõngakera 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (4)
52716 1516 a & Otsad kitsad, keskelt lai, kuidas see siga siia sisse sai Süstik pooliga KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 349 ja 369 (157)
52717 1516 b & Eest terav, tagalt terav, keskelt lai, kuidas see siga sinna sisse sai Kangakudumise süstik ühes pooliga Vil 1969 A. Seep RKM II 268, 182
52718 1516 # ul
52719 1517 & Otsast ork, tagant tork, keskelt aisade asupuu Ader 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (25)
52720 1517 Otsast ork, takka tork, keskelt aisade asupuu (kabjatagune) Ader 1890 E EM 114 (1024)
52721 1517 Otsast ork, takka tork, keskelt aisade asupuu (kabjatagune) Ader 1913 E EM2 101 (1359)
52722 1517 Otsast ork, tagant tork, keskelt aisade asupuu (keskelt kabjatagune) 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
52723 1517 # 56 1481 1511
52724 1518 A & Läti lammas lätsutab mööda tänavad Konn Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 607 (7)
52725 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab mööda tänavat Konn 1890 E EM 114 (1021)
52726 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab mööda tänavat Konn 1913 E EM2 100 (1356)
52727 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsub mööda tänavat Konn 1920 Nurmik I 121
52728 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab tänavat mööda 1922 Nurmik EKÕr 92
52729 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab tänavat mööda 1933 Nurmik EKÕM II 120
52730 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab mööda tanavit Konn KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (60)
52731 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab mööda tanavad Konn Pil 1894 H. Keller E 10042 (33)
52732 1518 Ba* & Oti oenas, läti lammas, tatsutab mööda tänavat Konn Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (110)
52733 1518 Ba* Oti oenas, läti lammas, tatsutab mööda tanavad Konn Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 754 (71)
52734 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tätsutas mööda tänavat Konn Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (1)
52735 1518 Ba* Oti oinas ja läti lammas, tatsutab mööda tänavat Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84/5
52736 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab tänavat mööda Konn Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (16)
52737 1518 Ba* Oti oinas, läti lammas, tatsutab piki tanavat Kana Tt 1923–1933 M. J. Eisen E 8° 12, 49 (152)
52738 1518 Ba* Läti lammas, oti oenas, tatsutab müüda tanavid Konn KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (27)
52739 1518 Bb* Oti oinas, läti lammas, luusib külatänavas Konn 1913 NP 12
52740 1518 Bb* Oti oinas, läti lammas, tatsub külatänaval Konn 1935 Huvit. V Lisa 18 (54)
52741 1518 Bb* Oti oinas, läti lammas, tatsutab külatänaval Konn 1992 Metstak2 52
52742 1518 Bb* & Oti oinas, läti lammas, tatsutab külatänavas Konn Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543 (1)
52743 1518 Bb* Oti oinas, läti lammas, tatsutab külatänavas Konn Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (19)
52744 1518 Bb* Oti oinas ja läti lammas, tatsutab külatanavis Konn Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (62)
52745 1518 Bc & Oti oinas, läti lammas, tatsutab kõik külatänavad Konn Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (42)
52746 1518 Bd & Oti oinas ja läti lammas, tätsutab mööda karjatänavad Konn Ksi 1888 M. Mauer H III 8, 52 (10)
52747 1518 Be & Oti oinas, lati lammas, tatsutab üle turutänava, Märdi Jaani pastlad jalas, Pambu Hantsu paelad taga Konn Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (10)
52748 1518 Ca & Oru oinas, läti lammas, tatsutab küla tanumin Konn Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 466 (75)
52749 1518 Cb & Oru oinas ja läti lammas lähävad üle külaõue Kukk ja kana Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 985 (940)
52750 1518 Da1 Oru oinas, laane lammas, latsutab tänavat mööda Konn 1939 Vl 118
52751 1518 Da1 Oru oinas, laane lammas, latsutab tänavat mööda 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (9)
52752 1518 Da1 & Oru oinas, laane lammas, tatsutab tanavat mööda Konn Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (37)
52753 1518 Da2 & Oru oinas, lääne lammas, tatsutab tanumat mööda Konn KJn 1870 J. Tiedemann E 166 (296)
52754 1518 Db1 & Oru oinas, laane lammas, tatsutab külatänavaid müüda Konn Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (105)
52755 1518 Db2 & Oru oinas, laane lammas, tiirutab ja taarutab mööda külatanavaid Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 537 (202)
52756 1518 Dc* & Oru oinas, laane lammas, tatserdab külatanumin Konn Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (86)
52757 1518 Dc* Oru oenas ja laane lammas, tatsutab külätanumil Konn Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (16)
52758 1518 Ea & Oidu oinas, laane lammas, patsutab külatanavas Konn Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (135)
52759 1518 Eb & Aru oinas, laane lammas, tatsutab külatanumin Konn Puh 1889 S. Sepp H II 30, 73 (1)
52760 1518 Ec & Oolo oinas, lääne lammas, tatsutab külatänavis Konn SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (8)
52761 1518 Ed & Laane lammas, lattu oinas, taarutab külatänaval Heinakoorm Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (16)
52762 1518 Ee & Lääne lammas, läti oinas, taarutab külatänaval Heinakoorm Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (16)
52763 1518 F & Ussi oinas, lätte lammas, komberdas üle pori Konn Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (51)
52764 1518 G & Vii voo[n], läti lammas, tands talutarre möödä Konn San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (158)
52765 1518 Ha & Oti oenas, läti lammas, tatsutab mööda tänavid, otsib villa niitijada Konn KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (75)
52766 1518 Hb% & Oru oinas, oidu lammas, tatsutab mööda tänavat, otsib villa niitijada, katsub karva katkujada Konn Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (21) 626
52767 1518 # 1509 2312 2412 2489 2543 | kk
52768 1519 Aa & Paar härgi, palk taga, õlekubu kurgu all Munnid ehk "altelamine" Hlj 1892 V. Klaas H III 12, 261 (5)
52769 1519 Ab & Paar härgi, palk taga, sasikubu kurgu all Meesterahva nõu Hlj 1889 I. Lank H II 9, 457 ja 458 (65)
52770 1519 Ba & Paar härgi, palk peran, hainatuut turja pääl Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (9)
52771 1519 Bb% & Paar härgi, palk peran, kooram hainu kukru pääl Ran 1889 H. Raag H II 30, 316 (165) 475
52772 1519 Bb% Paar härgi ja palk taga lähvad Kena-Kaiele võersi Munn Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (18) 475
52773 1519 C & Paaris härjad ja palk taga Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 527 (27)
52774 1519 # 700 737
52775 1520 & Paas all, paas peal, kribu-krabu vahel Veskekivid 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (993)
52776 1520 Paas all, paas peal, kribu-krabu vahel Veskekivid 1890 E EM 116 (1044)
52777 1520 Paas all, paas pääl, kribu-krabu vahel Veskekivid 1913 E EM2 102 (1384)
52778 1521 A1a1* Pada kiis palo pääl, ilma puilta tõrvatsilta Sipelgate pesa 1887 Meelej. nr. 50 (1887) 399 (34)
52779 1521 A1a1* & Pada kiis palo pääl, ilma puilda tõrvasilda Kusikuklasõ pesä Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (5)
52780 1521 A1a1* Pada kiis palo pääl, ilma puilda tõrvaselda Kusikuklasõ pesä Se 1929 I. Sonts S 124438 (54)
52781 1521 A1a1* Pada kiis palo pääl, ilma puilda tõrvasilda Kusikuklase pesä Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (46)
52782 1521 A1a1* Pada keeb palu pääl, ilma puida tõrvasida Kusikuklase pesa Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (48)
52783 1521 A1a1* Pada keese palo pääl, ilma puilda tõrvaselda Kusikuklasõ pesä Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (42)
52784 1521 A1a1* Pada keese palo pääl, ilma puita ja tõrvaliseta Sipelgapesa Räp 1905 V. Songi H III 31, 363 ja 364(3)
52785 1521 A1a2 Pada kiis palo pääl, ilm puilda, ilm tõrvatsilda Kusikuklasõ pesä Se 1934 F. Paloots S 81378 (39)
52786 1521 A1a2 Pada kiis palo pääl, ilm puilda, ilm tõrvasilda Kusikuklasõ pesä Se 1934 N. Oinas S 72893 (2)
52787 1521 A1a2 & Pada keese palo pääl, ilm puilda, ilm tõrvasselda Kusikuklaistõ pesä Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (20)
52788 1521 A1a3 & Pada keese paloh, ilma puida, tõrvatseda Kusikuklase pesa Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (4)
52789 1521 A1b1* & Pada kees palo pääl, ilm tulõlda, ilm tõrvaselda Kusikuklasõ pesä Se 1932 A. Nurmetu S 49050 (33)
52790 1521 A1b1* Pada kiis palo pääl, ilma tõrvalista, ilma tulõlda Kusikuklasõ käävä ja segähäse Se 1934 N. Oinas S 70629 (58)
52791 1521 A1b1* Pada palo pääl keese, ei olõ tuld ei tõrva Kusikuklasõ pesä Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (112)
52792 1521 A1b2 & Kesset pallo keese pada, sääl ei ole tuld ei tõrva Kusikuklase pesa Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 409 (81)
52793 1521 A1c & Pada kees palo pääl, ilma puilda, tulelda Kusikuklase pesa Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (5)
52794 1521 A1d1* & Pada kiis palo pääl, olõ-õi tuld õi vett Sipelgapesa Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 644 (26)
52795 1521 A1d1* Pada kiis palo pääl, ei tuld ei vett Sipelgapesa Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (6)
52796 1521 A1d1* Pada kiis palo pääl, olõ-õi vett õi tuld Kusikuklasõ pesä Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (19)
52797 1521 A1d2* Pada keeb palo pääl, ilma veeta ja ilma tuleta Sipelgapesa Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 312 (1)
52798 1521 A1d2* & Pada kiis palo pääl, ilma tulõlda, ilma viildä Kusikuklasõ pesä Se 1929 P. Podrätšikov S 13888/9 (18)
52799 1521 A1d2* Pada kiis palo pääl, ilma tulõlda, ilma viildä Kusikuklaistõ pesä Se 1930 A. Põhi S 24832 (24)
52800 1521 A1d2* Pada kees palo pääl, ilma tulõlda, ilma viildä Kusilase pesä Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 521 (2)
52801 1521 A1d2* Pada kiis palo pääl, ilma tulõlda ja viildä Kusikuklasõ pesä Se 1930 V. Ruusamägi S 25957 (47)
52802 1521 A1d2* Palo pääl pada kiis, ilma viildä, ilma tulõlda Kusikuklasõ pesä Se 1935 P. Külaniit S 105584 ja 105590 (47)
52803 1521 A1e* Pada kiis palo pääl, ei tuld ega tuhka Kusikuklasõ pesä Se 1935 A. Kits S 100025 (84)
52804 1521 A1e* Pada kiis palo pääl, ei tuhka ei tuld Kusikuklasõ pesä Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 46 (2)
52805 1521 A1e* & Pada kiis palu all, ei olõ tuld ei tuhka Sipelgapesä Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 407
52806 1521 A1f Pada kiis palu pääl ilma tulõlda Kusikuklase pesa Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (87)
52807 1521 A1f & Pada kiis palu pääl ilma tulõlda Kusikuklasõ pesä Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (85)
52808 1521 A1g & Pada kiis palo pääl nigu üle veere Sipelgapesa Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (24)
52809 1521 A1h & Palo pääl paakõnõ kiis, nigu kukõlõs õnnõ Kusikuklasõ pesä Se 1935 T. Uiboaed S 99947 (27)
52810 1521 A1i Pada kiis palo pääl Kusikuklasõ pesä Se 1935 A. Põhi S 116156 (14)
52811 1521 A1i & Pada kiis palo pääl Kusikuklasõ pesä Se 1928 T. Linna S 9130 (78)
52812 1521 A1i Pada keese palu pääl Võn 1897 P. Sika E 31009 (3)
52813 1521 A1i Pada keep palo pääl Sipelgapesa Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (56)
52814 1521 A2a & Pada keeb palumäel, ilma tuleta, ilma veeta Sipelgapesa Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (40)
52815 1521 A2a Pada keeb Palumäel, ilma tuleta, ilma veeta Sipelgapesa Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (14)
52816 1521 A2b & Pada keeb parumäel, ilma tuleta, süte sees Sipelgapesa Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (61)
52817 1521 A3 & Pada keeb palusast, ilma puude, tõrvaseta Kusilaste pesa MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (42)
52818 1521 A4a Pada keeb padrikus, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1890 E EM 116 (1045)
52819 1521 A4a Pada keeb padrikus, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1913 E EM2 102 (1385)
52820 1521 A4a Pada kiib padrikus Sipelgapesa Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (10)
52821 1521 A4a & Pada keeb padrikus Sipelgapesa Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (70)
52822 1521 A4a Pada keeb padrikus Sipelgapesa Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (25)
52823 1521 A4a Pada keeb padrikus Sipelgapesa Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (10)
52824 1521 A4b & Pada keeb padrikus ilma tuleta Sipelgapesa Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (33)
52825 1521 A4c% & Pada keeb padrikus, sõna kaks oksa peal Sipelgapesa Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 495 (3) 2221E1b
52826 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1890 E EM 116 (1045) 1701
52827 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1913 E EM2 102 (1385) 1701
52828 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (5) 1701
52829 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1955 ÜÕÕ 55 (6) 1701
52830 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1960 Kuut VI (1960) 117 (15) 1701
52831 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (13) 1701
52832 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all 1965 Valgma-Villand 14 1701
52833 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all 1965 Hellerma V-VIII 21 1701
52834 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1968 Leht 8 (9) 1701
52835 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1970 Kriisa-Villand 51 (4) 1701
52836 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1975 Juhani-Tammoja 13 (9) 1701
52837 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1979 Metstak 18 ja 34 (172) 1701
52838 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1992 Metstak2 49 ja 50 1701
52839 1521 A5a*% Pada metsas keeb, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1984 Muhel VN 7 ja tagakaas (1) 1701
52840 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all 1986 Laagus-Õunapuu 168 1701
52841 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (7) 1701
52842 1521 A5a*% Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (7) 1701
52843 1521 A5a*% & Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all Sipelgapesa Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 487 (1129) 1701
52844 1521 A5a*% Pada keeb metsas, aga puid ega tuld all ei ole Sipelgapesa Pal 1990–1991 H. Kaeval RKM II 441, 354 (4) 1701
52845 1521 A5a*% Pada kieb metsas, ei ole tuld all ega puid all Sipelgapesa Muh 1968 A. Esko, I. Linna, M. Luuk, A. Rõõm EKRK I 65, 268 (1) 1701
52846 1521 A5b & Pada keeb metsas, ei ole tuld all ega kaant pääl Sipelgapesa Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 478/9 (148)
52847 1521 A5c & Pada kiis kest mõtsa, puid olõ-õi all Kusikuklase pesä Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 471 (31)
52848 1521 A6 & Pada kiib kõige kõrgema mäekünka peal, ilma tuleta, ilma veeta, õlekulp keskel Sipelgapesa Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 585 (35)
52849 1521 A7a & Pääkene [sic!] palas, tulõkõist olõ-õi Kusikuklane Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (123)
52850 1521 A7b & Tõrvapada keeb, tuld all ei ole Kusilaste pesa TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 477 (6)
52851 1521 B & Tuli palas palo pääl ilma puiõlda' Kusikuklase pesä Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (3)
52852 1521 C & Palo pääl palas, ei olõ tuld ei puid Kusikuklasõ pesä Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (6)
52853 1521 D1a & Kittila-kattila määllä, kieneb ilma tuletervaksita Höürüläse pesä Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2331 (29)
52854 1521 D1a Kittila-kattila määl, keeneb ilma tuletervaksita Sipelgapesa Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 253 (11)
52855 1521 D1b Kattil määllä keitäb ilmä puita, terväksitä Sibelgäpesä Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 716 (5)
52856 1521 D1b & Kattila määllä keitäb ilma puita tervaksitta Sipelgapesa Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (7)
52857 1521 D1b Kattila mäella keitab ilma puita tervaksita Sipelgapesa Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 767 (14)
52858 1521 D1b Katel mäel, keeb ilma puudeta Sipelgapesa 1913 E EM2 53 (504)
52859 1521 D2 & Kattel keeb kaldas, ilma veeta ja ilma tõrvaksita Sipelgapesa Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (31)
52860 1521 D3 & Metsas keeb suur katal Sipelgapesa Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (144)
52861 1521 D4+ Katel keeb ilma puudeta Sipelgapesa 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (10)
52862 1521 D4+ Katel keeb ilma puudeta Sipelgapesa 1968 SSTT 171
52863 1521 D4+ Katel keeb ilma puudeta Sipelgapesa 1974 Eisen A 81
52864 1521 D4+ Katel keeb ilma puudeta 1975 Õunapuu VII 19 (8)
52865 1521 D4+ & Kattel keeb ilma tuleta Allikas Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 584 (317)
52866 1521 D4+ Suur katal keeb ilma tuleta Meri Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 432 (1)
52867 1521 # 2031 | kk | rl | mng: ERA II 101, 256/7 < Nõo
52868 1522 & Pahrukene nulgah, aa valged vattu suust vällä Käsikivi Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (102)
52869 1523 A1a & Paja pial on sang Vikerkaar Kad 1931 O. Loorits ERA II 34, 108 (36)
52870 1523 A1b & Sang üle paja Vikerkaar Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 104 (13)
52871 1523 A1c & Mitmes värvis sang üle paja Vikerkaar Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 459 (46)
52872 1523 A2a & Üle mere sanga Paasang Vai 1893 J. Sorro H II 36, 421 (7)
52873 1523 A2b & Paeasang üle mere Vikerkaar Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (53)
52874 1523 A2c & Pajasang kukkund merde Vikerkaar Kuu 1931 O. Loorits ERA II 34, 103 (2)
52875 1523 A3 & Paeasang üle järbe Vikerkaard SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (27)
52876 1523 A4 & Sang üle ilma Vikerkaar LNg 1895 J. Prooses E 21361 (12)
52877 1523 A5 & Kuldsang üle pia Vikerkaar KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (94)
52878 1523 B & Paahand üle mere Vikakaar Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 418 (11)
52879 1523 C1% & Look üle katla Vikerkaar Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 222 (100) 821Fa1
52880 1523 C2 & Paja pial on luok Vikerkaar Kad 1931 O. Loorits ERA II 34, 108 (36)
52881 1523 # 821
52882 1524 & Paeust papike, ladvast mütsike Putke SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (96)
52883 1524 Pajust papike, ladvast mütsike Pilliroog KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (30)
52884 1525 a & Paklane aid, õlitse eläjä, mürräse, müügvä, välla ei pääse Pääalutse kott Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (79)
52885 1525 b & Paklane aid, õlitse eläjä, müügvä ja mürisese, välla ei päseva Õle kotin Urv 1890 J. Teder H III 11, 340 (125)
52886 1525 c & Õlist eläjä, paklist aid, müügva ja mürisäse, välla ei päse Õlõkott Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (61)
52887 1526 a & Paklane ait, kanepine võti Kott Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (64)
52888 1526 a Paklane ait, kanepivõti Kott ja kotinöör Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 187 (121)
52889 1526 b1 & Linane ait, pähnane taba Kott Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (60)
52890 1526 b2 & Linanõ ait, pähnäne tabagi eeh Kott, köütüs pähnäne Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 268 (5)
52891 1526 c & Linane ait, paone lukk Kott niinega köidetud Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (29)
52892 1526 c Linane ait, parne [sic!] lukk Kott niinega seotud 1913 E EM2 73 (874)
52893 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele (ein Betttuch verbrennt, die Ränder bleiben nach) Ein Feld wird gepflügt, die Raine bleiben 1876 Wied. 283
52894 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele Põllu kündmine 1890 E EM 116 (1049)
52895 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele Põllu kündmine 1913 E EM2 102 (1389)
52896 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele 1910 Kmpm. KLr I4 46 (82b)
52897 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele 1905 Kmpm. KLr 41
52898 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele 1924 Kmpm. EL I9 99
52899 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele 1931 Kmpm. EL II10 74
52900 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele Põllu kündmine 1939 Nugis 293 ja 314 (193)
52901 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
52902 1527 Aa1 & Palakas põleb ära, ääred jäävad järge Põld küntakse ära, peenrad jäävad Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (30)
52903 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad jä[rele] Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (5)
52904 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele Põld niidetakse maha, peenrad jäävad kasvama Hel 1926 K. Puusepp E 58441
52905 1527 Aa1 Palakas põleb ärä, ääred jääväd järele KJn 1924 M. Sander KKI WS
52906 1527 Aa1 Palak põleb ära, ääred jäävad järele Põllukündmine, põld küntakse ära, ääred jäävad järele Mus 1959 E. ja H. Tampere RKM II 88, 236 (1)
52907 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele Linapõld Krk 1961 A. Vari RKM II 134, 475 (5)
52908 1527 Aa1 Palakas põleb ära, ääred jäävad järele Põllu künd Phl 1958 O. Kiin RKM II 82, 200 (9d)
52909 1527 Aa1 Palajas põleb ära, ääred jäävad järele Põllu kündmine Hls 1946 Anonüüm 074 RKM II 99, 547
52910 1527 Aa2 & Palakas pöleb ää, ääred jäävad järge Pöld ja pöllupeendrad peale niitmist Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507/8 (45)
52911 1527 Aa2 Palakas põleb ära, ääred jäävad järgi Vil'lapõld, ku ta koltseks läheb Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 716 (47)
52912 1527 Aa3* & Palakas põleb, ääred jäävad järgi Rukkikõrre põletus As 1993 A. Korb RKM II 459, 274 (161)
52913 1527 Aa3* Palk [sic!] põleb, aga ääred jäävad järele Silmasära [sic!] Ote 1930 A. Aavik E 66028 (42)
52914 1527 Aa3* Palakas põlend, ääred jään järele Küntud põld, kraavikaldad Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 590 (352)
52915 1527 Ab & Palakas põleb, ääred jäävad terveks Põld küntakse ära, peenrad alles Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (114)
52916 1527 Ac & Palakas põleb ära, aga ääred jäävad alles Põllupeendrad: põld küntakse ümmer, aga peenrad jäävad Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (36)
52917 1527 Ad & Palaje palas ära, veere jääve järgi Kõrs künnets üles, peenre jääve järgi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (71)
52918 1527 Ba1 Palakas põleb ära, palistus jääb järele Põllu äestamine Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (13)
52919 1527 Ba1 Palakas põleb ära, palistused jäävad järele 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
52920 1527 Ba1 Palak põleb ära, palistused jäävad järele Põld õsutakse ära, peenrad jäävad järele 1992 Metstak2 60 ja 61
52921 1527 Ba1 Palak põleb ära, palistused jäevad järele Põld õsutakse ära, peendrad jäävad järele Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (34)
52922 1527 Ba1 Palakas põleb ära, palistused jäävad järele Kõrrepõld küntakse, kraavikaldad jäävad Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (71)
52923 1527 Ba1 Palakas põleb ära, palistus jääb järele Põllupienar Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (13)
52924 1527 Ba1 & Palakas põleb ära, palistus jäeb järele Põllupeenrad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (21)
52925 1527 Ba1 Palakas põleb ära, palistus jäeb järele Põllu äestamine Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 632 ja 636 (35)
52926 1527 Ba1 Palakas põleb ära, palistus jääb järele Põld küntakse ära, peenar jääb järele Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (118)
52927 1527 Ba1 Palakas põleb äe, palistus jääb jälle Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 72 (16)
52928 1527 Ba2* & Pallai palas ära, palistuse jääse järgi Lumi sulab kevadel põllu pealt Har 1991 M. Kõivupuu EKRK I 92, 42
52929 1527 Ba2* Palakas põleb ära, aga palistus jäeb järgi Künnetud põld Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 812 (70)
52930 1527 Ba2* Palakas põleb ää ja palistus jääb järele Põld soab ää küntud ja peenar jääb järele Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 75 (2)
52931 1527 Ba3 Palak polededa, palistus jääb järele Kündmine Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (18)
52932 1527 Ba3 & Palak polededä, palistus jäeb järele Kündämine Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (37)
52933 1527 Ba3 Palak põletakse, palistus jäeb järele Põld küntakse Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (11)
52934 1527 Ba4 & Palakas põleb, palistus jäeb Põllu kündmine Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (19)
52935 1527 Ba4 & Pallai palap, palistus jääp Äästamine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (10)
52936 1527 Ba4 Pallai palap, palistus jääp Äestamine Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (46)
52937 1527 Bb & Palakas kadund, palistused alles Majalt lumi suland, ajaääred sulamatta Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (45)
52938 1527 Bb Palakas kadunud, palistused alles Lumi aia ääres 1890 E EM 116 (1048)
52939 1527 Bb Palakas kadunud, palistused alles Lumi aia ääres 1913 E EM2 102 (1388)
52940 1527 C & Lina põleb, palistus jäeb Päev Vai 1893 H. Masing H II 36, 402 (98)
52941 1527 D* & Palak põleb, õmblused jäävad järele Põld küntakse, peenrad jäevad Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (3)
52942 1527 D* Palakas põleb ära, õmblused jäävad järgi Põld Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (15)
52943 1528 A & Pal'la luu, palanu kooriku ja ask hunik maata Koer Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (106)
52944 1528 Ba & Pal'las luu, palanu koorike, oma rõõvaga teeni, külm küllease, hunikul uni magada, kõtuvara kasin Koer Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (3)
52945 1528 Bb & Oma rõõvastega teeni, külm küllease, hunigul uni magade, kõtuvara muduki kasin: pal'las luu, palanu kooriguke Peni Trv 1894 A. Rull H III 20, 145/6 (69)
52946 1528 Bc & Paljas luu ja põlenu kooruke, külm küljease ja hunikus uni magada, oma riidega teenib ja kõhuvara kasin Koeral Trv 1905 A. Anderson E 45333 (13)
52947 1529 a & Pal'las lätt kerigole, hamõt vii puuhn Küünäl Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (139)
52948 1529 b & Kerkohe lätt pal'as, hamõt vii puuh Küünäl Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (59)
52949 1529 # 380
52950 1530 a & Palk muas, aga inime ei sua tedä üles tõsta egä üle astu Inimese vari Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 523 (12)
52951 1530 b1 & Palk on tee peal, üle astu ei saa, ringi minna ka ei saa Vari Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 196 (147)
52952 1530 b2 & Palk on tee pääl ees, üle ei saa ja ümbert otsa ka läbi ei saa Inimese enda vari Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 394 (115)
52953 1531 & Pane pantavane, võta liblige', kutsu kutsige' Pane leib lava pääle, võta luhidsa', kutsu latsõ' söömä Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (140)
52954 1532 Aa & Ma panen silmad nutma ja jätan südant liigutamata Määrõigas Tt 1809 Anonüüm XXX Gressel (1809) lk-ta
52955 1532 Aa Ma panen silmad nutma ja jätan südant liigutamata Määrõigas 1817 Holtz 213 (10)
52956 1532 Aa Ma panen silmad nutma ja jätan südant liigutamata Piparuuti 1851 Lönnrot2 185 (82)
52957 1532 Aa Ma panen silmad nutma ja jätan südame liikumata (Ich mache die Augen weinen und lasse das Herz unbewegt) Der Meerrettich 1876 Wied. 276
52958 1532 Aa Mis paneb silmad nutma, aga südame jätab liigutamata Sibul 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (20)
52959 1532 Aa Mis paneb silmad nutma, aga südame jätab liigutamata Sibul 1910 Lasteleht nr. 7 ja 8 (1910) 112 ja 128 (6)
52960 1532 Ab1 & Silmad paneb nutma, südant jätab liigutamata Sibul Amb 1895 J. Neublau E 15059 (9)
52961 1532 Ab2 & Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibul Lai 1897 H. Asper H III 28, 541 (267)
52962 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibulas 1890 E EM 116 (1051)
52963 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibulas 1913 E EM2 102 (1391)
52964 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibulas 1914 E MM 13 ja 44 (184)
52965 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibulas 1920 E MM2 13 ja 47 (186)
52966 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibulas 1994 E MM3 11 ja 39 (186)
52967 1532 Ab2 Paneb silma nutma, aga ei liiguta südant Sibul 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (3)
52968 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant 1927 Ainelo III 51
52969 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant Sibul 1929 Jürisson 178 (17)
52970 1532 Ab2 Paneb silmad nutma, aga ei liiguta südant 1960 Ordlik EKÕ (1960) 135 (2)
52971 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta Sibul 1955 ÜÕÕ 70 (6)
52972 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta 1963 Siim-Vallner III 31 (4)
52973 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta 1971 Hiie-Jõgisalu 48
52974 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta 1972 Täheke nr. 9 (1972) 9
52975 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta Sibul 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 22 (4)
52976 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta Sibul 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 22 ja 173 (4)
52977 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta 1987 Hiie-Müürsepp III/I 25
52978 1532 Ab2 Silmad paneb nutma, aga südant ei liiguta 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 27
52979 1532 Ac & Silmä pand ikma, süä jääs liigutamata Sipul Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (53)
52980 1532 B & Kelle juures on süda rõemus, aga silmad nutavad Sibula Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (14)
52981 1533 A1a & Kõtt kõttu vasta ja kangõ pulk vaihõl Kats hobõst iih ja vehmer vaihõl Se 1935 A. Jänessoo S 101843 (17)
52982 1533 A1b & Kõtt kõtu pääl, pulk seahn Jahvekivi', pill seahn Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (74)
52983 1533 A2a1 & Kõtt kõttu liki, karv karva liki, pulk keskpaigah Hobused niidumasina ees Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 417 (2)
52984 1533 A2a2% & Kõht kõhu vastu, karv karva vastu, sile pulk keskel Härjad ikkes KJn 1877–1917 I. Kampus E 862 (15) 978
52985 1533 A2a3 & Kõht kõhu vastu, karv karvu vastu, kõva pulk vahepääl Paar hobust tiisliga vankri ees Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 474 (124)
52986 1533 A2a4 & Kaks kõhtu kohtamisi, kaks karvast vastamisi, pulk kahe karvase vahel Hobused tiislis Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 134 (50)
52987 1533 A2a5 & Kahed kõhud vastamisi, kahed karvad vastamisi, kõva pulk käib keskelt läbi Hobused tiislis Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 431 (17)
52988 1533 A2a6 & Kõtt om kogusen, karva kogusen, pulk om vahel Hobese tiislen Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 20 (90)
52989 1533 A2a7 & Kõtu kuuh ja karva kuuh, puupulk keskpaigah Kahehobuserakendus Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 387 (323)
52990 1533 A2b1 & Kõtt kõttu vasta, karv karva vasta, pikk puu keskel Kats hobõst tõlla iil Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
52991 1533 A2b2 & Kõht kõhtu vastu, karv karva vastu, kõva puu keskel Härjad adra ees Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (46)
52992 1533 A2b3 & Kõtt kõtu vasta, karv karva vasta, kangõ puu ommõ vaihõl Vehmer Se 1934 A. Kits S 81843 (14)
52993 1533 A2b4 & Kõtu' kuuh, karva' kuuh, kangõ puu vaihõl Paar hobõsit tiisliga' iih Se 1940 M. Linna ERA II 278, 567 (33)
52994 1533 A2c1 & Kõht kõhtu vasta, karvad karvade vasta, kaegas karvade vahel Härjad ikkes KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 402 (26)
52995 1533 A2c2 & Kõtt kõtu vastu, karv karva vastu, kõva kaigas keskel Kaks hobust tiislis Lai 1904 J. Ermann E 44372 (103)
52996 1533 A2c3 & Kaks kõhtu kohastikku, kahed karvad vastastikku, kõva kaigas keskel Hobused tiisliga ees Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (1)
52997 1533 A2d & Kõtt kõtto liki, karva' karva liki, juhipuu vaihhõl Hobõsõ' massina iih Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (128)
52998 1533 A2e & Kõht kõhu vastu, karv karva vastu, kõra nende keskel Hobused tiisles SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (5)
52999 1533 A2f & Kõtt kõtuga, karv karvaga, pikk ors vahel Hobused tiislis Rõn 1920 E. Ahas ERM 21, 177
53000 1533 A2g & Kõht kõhuga, karv karvaga, üks kõva keskel Kaks hobust tiisliga vankri ees KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 49 (261)