Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 63001 — 64000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
63001 1769 I* Puust tegin punder-pander, niinepuust niker-naker ja rauapuust ratsahobune Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (47)
63002 1769 J & Puust tehti punder-pander, niinepuust tehti niter-nater, peale pandi raudpulk Aam Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (67)
63003 1769 K* & Puust tehtud punter-panter, niinest tehtud nipper-näpper, vahterast vähikrõbinad Lähker, märss ja karbid Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (10)
63004 1769 K* Niinest tehtud niper-näper, puust tehtud punter-panter, vahterast vähikrõbinad Märss, lähker, silgukarbid Sim 1965 L. Palu RKM II 203, 96 (2)
63005 1769 L & Puust tehti puka-paka, niinest tehti nika-naka, karvajalg sai mooduks Päternas, viisk MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (6)
63006 1769 L Puust tehti puka-paka, niinest tehti nika-naka, karvajalg sai mooduks Viisk MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (1)
63007 1769 M & Nikker-nakker niintest tehtud, pukker-pakker puudest tehtud, sõmerast ja sauest tehtud Sõõl ja ahi Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158/9 (57)
63008 1769 N & Poger-pager puust tehtud, niger-nager niinest tehtud, sagaraug [sic!] oli sauest tehtud Tuba Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 114 ja 117 (117)
63009 1769 N Poger-pager puust tehtud, niger-nager niinest tehtud, sagaraud oli sauest tehtud Tuba 1890 E EM 125 (1148)
63010 1769 N Poger-pager puust tehtud, niger-nager niinest tehtud, sagaraud oli sauest tehtud Tuba 1913 E EM2 109 (1511)
63011 1769 O1a Pika-paka puust tehtud, nika-naka niinest tehtud, sokusari sauest tehtud 1876 Wied. 284
63012 1769 O1a & Pika-paka puust tehtud, nika-naka niinest, sokusari sauest tehtud Elumaja, ahi Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (2)
63013 1769 O1a Pika-puka puust tehtud, nika-naka niinist tehtud, sokusari sauest tehtud Meie tuba Sa 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (1)
63014 1769 O1b* Puhkel-pahkel puust tehtud, nihkel-nahkel niinest tehtud, sokusarved rauast tehtud Voki Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 814 (160)
63015 1769 O1b* & Nikel-nakel niinist tehtud, pikel-pukel puust tehtud, sokusarved olid sauest tehtud Elumaja Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (20)
63016 1769 O1c1* Pukker-pakker puust tehtud, nikker-nakker niinest tehtud, sokusarved souest tehtud Kse 1923 A. Tiitsmaa E 53744
63017 1769 O1c1* & Pikker-päkker puust, nikker-näkker niinist, sokusari sauest Levalõime, sööl, korsnas Ans 1891 J. Magus H, Mapp 133 (17)
63018 1769 O1c1* Pikar-päkar puust tehtud, nikär-näkär niinist tehtud, sokusari sauest tehtud Maja Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (16)
63019 1769 O1c1* & Pikker-pukker puust tehtud, nikker-näkker näpuga tehtud, sokusari sauest Majakatus, seinad, kosnas Ans 1891 F. Peters H II 44, 384 (17)
63020 1769 O1c2* Niker-naker niinest tehtud, puker-paker puust tehtud, sokusari on sauest tehtud 1876 Wied. 282
63021 1769 O1c2* Nikker-näkker niinist tehtud, pukker-pakker puust tehtud, sokusari on sauest tehtud Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (2)
63022 1769 O1c2* Nikker-nakker niinest tehtud, pikker-pakker puust tehtud, sokusarved sauest tehtud Jahusööl ja toakorsnas Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (45)
63023 1769 O1c2* Niker-näker niinist tehtud, piker-puker puust tehtud, sokusari sauest tehtud Maja Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (22)
63024 1769 O1c2* & Niker-näker niinist tehtud, piker-päker puust tehtud, sokusari sauest tehtud Elumaja: katus, seinad, ahi Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (10)
63025 1769 O1c2* Neeker-nääker niinist tehtud, pooker-paaker puust tehtud, sokusari sauest tehtud Neeker-nääker –niinist sööl, pooker-paaker –puust lähker, sokusari sauest ahi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (48)
63026 1769 O1c2* Nikker-nikker niinest tehtud, pukker-pukker puust tehtud, sokasari oli sauest tehtud Lähker Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (43)
63027 1769 O1d1* Nikerdi-näkerdi niinist, pikerdi-päkerdi puust, sokusari sauest Sõel, leivalõime (lähker), ahi (kosnas) Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (16)
63028 1769 O1d1* Nikerdi-näkerdi niinest tehtud, pikerdi-pakerdi puust tehtud, sokusari oli sauest tehtud, kaks auku peal Ahi Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (16)
63029 1769 O1d1* & Nikerdi-näkerdi niinest tehtud, pikerdi-pukerdi puust tehtud, sokusari oli sauest tehtud Maja Kär 1960 A. Sepp RKM II 126, 16
63030 1769 O1d2* & Nikkeldi-nikkeldi niinist tehtud, pukkeldi-pukkeldi puust tehtud, sokusari oli sauest tehtud Viht, saun, saunaahi Jäm 1977 A. Tõnnson, V. Tülp KKI 68, 194 (17)
63031 1769 O1d2* Nigeldi-nägeldi niinest tehtud, pigeldi-pugeldi puust tehtud, sokusari sauest tehtud Elumaja Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24807 (65)
63032 1769 O1e & Niinest nikerdud, puust pukerdud, sokusari sauest tehtud, kaks auku pääl Ahi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23785 (7)
63033 1769 O1e Niinest nikerdatud, puust pukerdatud, sokusari sauest tehtud, [kaks] auku pääl Ahi 1913 E EM2 98 (1323)
63034 1769 O2a & Nipper-näpper nahast tehtud, pinter-panter puust tehtud, sokusari sauest tehtud Lõõts (pill), leivanõu, ahi Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 327 (93)
63035 1769 O2b & Nisser-nasser niinest tehtud, pukker-pakker puust tehtud, sokusarved sauest tehtud Niineköis, lähker, korsnas Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (7)
63036 1769 Pa1 & Niinest niker, puust puker, rohust tehtud rusman taha Heinakoorm Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 463 (14)
63037 1769 Pa2 & Niinest nikel, puust pukel, rohust tehti roosman pääle Heinakoorem Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (11)
63038 1769 Pb & Niinest nikel, puust pukel, rohust kabi ja roosmen pääl Heinakoorem Tt 1941–1994 Anonüüm 105 KKI 43, 266 (3)
63039 1769 Q1* Puust pundrik, savist sandrik, niinest nikanäkakene Leivaanum, leivajuur, sõel Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (81)
63040 1769 Q1* & Puust pundrik, savist sandrik, niidsest nikanakakene Leivämõhk, ahi, sõgel Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (10)
63041 1769 Q1* Puust pundrik, savist sandrik, niidist nikanakakene Leivamõhk Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (6)
63042 1769 Q1* Puust puntrik, sauest santrik, niinipuust nirsaki-narsaki Leivanõu, ahi, sõel Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 260 (58)
63043 1769 Q2 & Puust pundrike, sauest sandrike, niinepuust nigulas Leivalõim, ahi, sõel Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 194 (8)
63044 1769 R1a* & Puust punder, savist sander, nitsest nikanakake Leivamõhk, ahi, sõgel Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (6)
63045 1769 R1a* Puust punder, savist sander, neitsist nika-naka Ahi Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (34)
63046 1769 R1a* Puust punder, savist sander, niidsist nikanakake Sõgel, mõhk, ahi Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (72)
63047 1769 R1b* Puust punder, sauast sander, niinepuust nigadi-nagadi Äke Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 132 (99)
63048 1769 R1b* & Puust punder, sauest sander, niinepuust nigadi-nagadi Leivaküna, ahi, sõel JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (28)
63049 1769 R1b* Puust punder, sauast sander, niinepuust niga-näga Sõel PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (31)
63050 1769 R1b* Puust ponder, sauest sander, niinepuust niganägadi Leivaastja, ahi, sõel Sim 1981 H. Joonuks RKM II 349, 374 (204-205)
63051 1769 R2* & Puust punder, savist sander, niinepuust nibu-nabu Leivaküna, ahi, sõel Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (67)
63052 1769 R2* Puust punder, sauast sander, niinepuust nibunabunad Leivaasten, ahi ja jahusõel Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (41)
63053 1769 R2* Sauast sander, puust ponder, niinepuust nibunabulad Ahi ja sõel ahju pial ja sõelapõhi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (814)
63054 1769 R3a & Puust puutrike, sauest sautrike, niinepuust nigulas Leivalõime, ahe ja sõel Aud 1895 R. Niemann E 19150 (20)
63055 1769 R3b* Puust punter, savist santer, niinepuust nigulas Kilimit, ahi ja sõel VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (108)
63056 1769 R3b* Puust punder, sauast sander, niinepuust nigulas Äke Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 134 (109)
63057 1769 R3b* Puust punder, savist sander, niinepuust nigulas Leivaasten, ahi ja sõel Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (24)
63058 1769 R3b* & Puust punder, sarvist sander, niinepuust nigul Tuba, ahi, kestel KJn 1890 A. Pihlak E 458 (43)
63059 1769 R3b* Puust punder, savist sander, niinepuust nigul Küna, ahi ja sõel Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (77)
63060 1769 R4* & Puust punder, sauest sander, nigulast nibulas Leivanõu, ahi ja leivalabidas Vän 1933 A. Michelis E 82578 (1)
63061 1769 R4* Sauest sander, puust punder, niinepuust nibunas Ahi, leivalõim ja villavakk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (18)
63062 1769 R4* Puust punder, sauast sander, niinepuust nibu Ahi Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 103 (23)
63063 1769 R5a & Puust punder, niinest ninder, sauest sander Leibalõime, sõel, ahe PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (91)
63064 1769 R5a Puust punder, niinest ninder, sauest sander Leivalõime, sõel, ahi 1890 E EM 131 (1218)
63065 1769 R5a Puust punder, niinest ninder, sauest sander Leivalõime, sõel, ahi 1913 E EM2 114 (1595)
63066 1769 R5b & Puust punder, savist sander, nahkne nabadine neiuke Maja JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 347 (3)
63067 1769 R5c & Puust punder Leivaaste JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (37)
63068 1769 R5c Puust punter Leivaastja JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (9)
63069 1769 S1a & Puust punts, savist sants, niintest nibu-nabumid Leivakirn, ahi ja sõel Plt 1894 M. Luu H IV 5, 498 (66)
63070 1769 S1a Puust punts, savist sants, niintest nibunabumid Lõime, ahi ja sõel 1913 E EM2 114 (1596)
63071 1769 S1b & Niinepuu nigul, savist sants, puust punts Sõel, ahi, leivakern Plt 1877–1917 J. Reinthal E 919/20 (6-8)
63072 1769 S2 & Kivist kints, sauest saks, puust oli tehtud pummerlats Maja Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23785 (6)
63073 1769 S2 Kivist kints, sauest saks, puust tehtud pummerlats Maja 1913 E EM2 59 (620)
63074 1769 Z+% Puust pugadi, sauest sagadi, niinepuust nigadi-nagadi Maja Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 223 (47) 1661Aa
63075 1769 Z+% & Savist sakerdud, puust pokerdud, istub kõrge künkä otsas Maja Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (37) 1661Aa
63076 1769 Z+% Puust pukerdud, niinest nikerdud, rohust tehtud [sic!] Heinakoorm niinest köiega VMr 1877–1917 J. Landsmann E 754 (1) 1661Aa
63077 1769 Z+% Puust pummerid, luust lummerid, kivist kimmer-kammerid, nivist [sic!] nimmer-nammerid Kangateljed MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (31) 1661Aa
63078 1769 Z+% Puust tehtud pumbrikene, kivist tehtud kambrikene, niidist toodud niiber-naaber Saun Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 60 (28) 1661Aa
63079 1769 Ta & Puust puuliluuliline, niinest nipsitipsiline Sõel Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 199 (98)
63080 1769 Tb & Puust pullu-lulluke, niinest nipukoodike Lehmalõõg Hel 1891 J. Lammas E 419 (25)
63081 1769 Tc & Puust pulju-luljuke, niinest nipermannike Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (19)
63082 1769 Td% & Puust pullu-lulluke, niinest nikumannike Sõel Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (60) 1766 1769B7* 1769E3b*
63083 1769 U1a1* & Puinõ pukri, savinõ sakri, niidsine nikri Vasna, ahi, sõgil Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 260 (27)
63084 1769 U1a1* Puinõ pukri, savinõ sakri, niidsine nikri Vasna, ahi ja sõgõl Se 1935 A. Põhi S 116155 (3)
63085 1769 U1a1* Puinõ pukri, savinõ sakri, niitsine nikri Leivategemise nõu, ahi, sõel Se 1937 M. Palo ERA II 151, 210 (4)
63086 1769 U1a1* Puinõ pukri, savinõ sakri, niidine nikri Puinõ pukri om leevävasna, savinõ sakri om ahi, niidsine nikri om sõgõl Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 317 (14)
63087 1769 U1a1* Puinõ pukri, savinõ sakri, niidsinõ nikri Leevamõhk, ahi, sõgõl Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 47 (11)
63088 1769 U1a1* Puinõ pukri, savinõ sakri, niidsinõ nikri Plenikohetus Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (68)
63089 1769 U1a1* Puinõ pukre, savinõ sakre, niidsine nikre Tarõ, ahi, sõgõl Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (38)
63090 1769 U1a1* Puine pukri, savine sakri, niitsine nikri Leevaanum, ahi, sõgel Vas 1895 J. Tint H III 26, 462 (22)
63091 1769 U1a1* Puine pukri, savine sakri, niitse nikri Leivaastja, ahi, sõel Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (1)
63092 1769 U1a1* Puinõ pukre, savine sakre, niidsinõ nikre Leevämõhk, ahi, sõgõl Se 1932 A. Nurmetu S 49046 (2-4)
63093 1769 U1a2 & Puupukri, savisakri, nitsõnikri Leevävasna, ahi, sõgõl Se 1927 E. Põllula S 646 (8)
63094 1769 U1a2 Puupukri, savisakri, niidsenikri Leeväküdsämine, vasna Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
63095 1769 U1a2 Puupukri, savisakri, niidsenikri Ahi, sõgõl, vasna Se 1933 A. Tammeorg S 66770 (24)
63096 1769 U1b1 & Puinõ pukri, niidsine nikri, savinõ sakri Levämõhk, sõgõl, ahi Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 425 (10)
63097 1769 U1b2 & Puune pukri, niitsene nikri, savine sakri, kullane kukri Leivamõhk, sõkl, ahu, leeväpäts Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (19)
63098 1769 U1c1* & Savinõ sakri, puinõ pukri, niidsine nikri Ahi, leevamõhk, sõgõl Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (29)
63099 1769 U1c1* Savinõ sakri, puinõ pukri, niidsine nikri Ahi, leevävasna, sõgõl Se 1933 A. Tammeorg S 59161 (25)
63100 1769 U1c1* Savinõ sakri, puinõ pukri, niitsine nikri Savinõ sakri ahi, puinõ pukri vasna, niitsine nikri sõgõl Se 1933 N. Oinas S 67365 (4)
63101 1769 U1c1* Savine sakri, puine pukri, niidine nikri Savine sakri on ahi, puine pukri on vastna, niidine nikri on sõel Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 319 (37)
63102 1769 U1c1* Savinõ sakri, puinõ pukri ja niidsine nikri Ahi, vasna, sõgõl Se 1934 A. Kits S 81847 (40)
63103 1769 U1c2 Savisakre, puunõ pukre, niitsenikre Ahi, leevämõhk ja leeväjauhmise sõgõl Se 1931 N. Sõrmus S 33784 (14)
63104 1769 U1c2 Savisakri, puupukri, niitsenikri Savisakri ommõ ahi, puupukri ommõ leevavasna, niitse nikri ommõ sõgõl Se 1935 N. Oinas S 98650 (22)
63105 1769 U1c2 & Savisakri, puupukri, niidsenikri Ahi, mõhk, sõgõl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (3)
63106 1769 U1d & Savinõ sakri, niidsine nikri, puinõ pukri Ahi, sõgõl ja huhmõr Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (25)
63107 1769 U1d Savinõ sakri, niitsenikri, puinõ pukri Savinõ sakri ahi, niitsenikri sõgõl, puinõ pukri vasna Se 1935 N. Oinas S 103318 (13)
63108 1769 U1e1* Niidsine nikri, savinõ sakri, puinõ pukri Niidsine nikri om sõgõl, savinõ sakri ahi, puinõ pukri vasna Se 1935 P. Külaniit S 105576 ja 105586 (10)
63109 1769 U1e1* Niidsine nikri, savinõ sakri, puinõ pukri Ahi, sõgõl, vasna Se 1932 V. Ruusamägi S 40378 (25)
63110 1769 U1e1* Niidsine nikri, savinõ sakri, puinõ pukri Sõgõl, ahi ja vasna Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 369 (53)
63111 1769 U1e1* & Niitsine nikre, savinõ sakre, puinõ pukre Sõgõl, ahi, leevämõhk Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 639 (48)
63112 1769 U1e1* Niidsinõ nikri, savinõ sakri, a puinõ pukri Sõgõl, ahi ja vasna Se 1929 V. Ruusamägi S 12598 (2)
63113 1769 U1e1* Niidsinõ nikri, savinõ sakri ja puinõ pukri Sõgel, ahi, leevanõu Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 148 (10)
63114 1769 U1e2 & Niidse nikri, savisakri, puupukri Sõgel, ahi, leevaanum Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 317 (212)
63115 1769 U1f* Niidsine nikri, puinõ pukri, savinõ sakri Savinõ sakri ommõ ahi, vasna ja sõgõl Se 1930 A. Põhi S 20856 (1)
63116 1769 U1f* & Niidsinõ nikri, puinõ pukri, savinõ sakri Sõgõl, leeväannom, pada (pott) Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 522 (6)
63117 1769 U1f* Niidse nikri, puupukri, savisakri Sõgil, leevämõhk, ahi Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 640 (7)
63118 1769 U1g & Savinõ sakri, puinõ pukri ja tinanõ tikri Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 352 (5)
63119 1769 U2a Puunõ puhkri, savinõ sahkri, niidsene nihkri Leevävann (ehk -mõhk), ahi, sõgõl Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (5)
63120 1769 U2a & Puunõ puhkri, savinõ sahkri, niitsene nihkri Leivavann, ahi, sõel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (69)
63121 1769 U2a Puune puhkri, savine sahkri, niitsine nihkri Leivamõhk, ahi ja sõel Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (73)
63122 1769 U2a Puine puhkri, savine sahkri, niidsine nihkri Vasna, ahi, sõgel Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (94)
63123 1769 U2b & Puune puhkri, niidsine nihkri, savine sahkri Mõhk, viis, ahi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (243)
63124 1769 U2b Puune puhkri, niidsenihkri, savine sahkri Puust leivanõu Har 1973 O. Kõiva RKM II 307, 342 (20)
63125 1769 U2c & Niidsene nihkri, savinõ sahkri, puune puhkri Sõkl, ahi, leevävann Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 234 (19)
63126 1769 U2d & Niitsene nihkri, puune puhkri, savine sahkri Leväannum ja ahu (ahju) Krl 1909 J. Sööt EKnSc 222 (9)
63127 1769 U2e1 & Savine sahvrikõne, niisene nihkrikene, puunõ puhkrikõnõ Ahi, sõgõl, leeväannum Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (63)
63128 1769 U2e2 & Punane puhkri, savine sahkri, niitsine nihkri Leivamõhk, ahi, sõel San 1929 L. Kuusik E 64010/1 (31)
63129 1769 Va/ & Niidsine nika-naka, puune puka-paka, savine sika-saka, imä pikk, esä lag'a, tütre tündse, puja pundsõ Sõkl, puu, ahu, leevälapju, mõhk ja leeväpätsikese Har 1889 J. Pähn H II 32, 199 (61) 366Üa
63130 1769 Vb/ & Isa pikk ja peenikene, ema lai ja lühikene, pojad punnipannikesed, tütred tünnitännikesed, sõmerane rääskopp Leivalabid, mõhk, pätsid, kokergid, ahi TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (35) 366Üb
63131 1769 Wa/ & Puust pulgutimad, luust tulgutimad, sõsaratest sõnn-põnn, näsiniintest traksman Adra Tln 1889 G. G. H III 3, 302 (3) 1765Ka
63132 1769 Wb/ & Puune pulk, luune lulk, nahkasta nidi-nädina, sõmerasta rääskopp Härg ja härjaike Jõh 1963 I. Sarv KKI 47, 684 (62) 1765Kb
63133 1769 Õ/ & Puust tettu puta-pata, niinest tettu nika-naka, saab kokku, teeb tirr ja lärst Kangatelle Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (36) 1603X
63134 1769 Ä/ & Puust tett punger-panger, kivist tett kinger-kanger, peio võta, muutska perse Käsikivi Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (20) 2554D
63135 1769 Öa*/ & Puust puuliluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsvaa, lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö lähäb korda Leivategemine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (44) 1664Ua*
63136 1769 Öa*/ Puust tuuliluulikene, niinest nipsukepikene, sauest tatsva, lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (52) 1664Ua*
63137 1769 Öa*/ Puust puuliluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsvaa, lükka sisse, tõmma välja, nikuta niuet, töö korras Leivasõtkumine 1890 E EM 131 (1219) 1664Ua*
63138 1769 Öa*/ Puust puuliluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsvaa, lükka sisse, tõmma välja, nikuta niuet, töö korras Leivasõtkumine 1913 E EM2 114 (1597) 1664Ua*
63139 1769 Öb/ & Puust punder, savist sander, niinest nigulas, keerutab perset ja töö lähab korda Leivategemine Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (8) 1664Ub
63140 1769 # 973 1472 | ns
63141 1770 & Puust, kolmekandiline, viga-vaga vasksed peal Kannel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (134)
63142 1770 # 719G
63143 1771 A1* Puuemis, pugalad pojad Mesipuu 1890 E EM 129 (1200)
63144 1771 A1* Puuemis, pugalad pojad Mesipuu 1913 E EM2 113 (1574)
63145 1771 A1* Puuemmis, pugalad pojad Mesipuu Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (50)
63146 1771 A1* Puuemis, puugalikud pojad Mesipuu Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (133)
63147 1771 A1* Puuemis, pugalad pojad Mesipuu Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 524 (22)
63148 1771 A1* & Puuemis, pugalad pojad Mesipuu, mesilased Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (125)
63149 1771 A1* & Puuemis, pugalad pojad Lepaurvad Lai 1904 J. Ermann E 44374 (117)
63150 1771 A1* Puuemmis, pugalad pojad Mesipuu Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (85)
63151 1771 A1* Puuemmis, pugalad pojad Linnupuu Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (196)
63152 1771 A1* Puuemmis, pugalad poead Puu ja mesilased Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (45)
63153 1771 A1* Puuemis ja pugalad pojad Mesipuu ja mesilased Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (113)
63154 1771 A2a*% Puuemis, pugalad põrsad Linnupuu Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (55) 1704
63155 1771 A2a*% Puuemis, pugalad põrsad Linnupuu Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (9) 1704
63156 1771 A2a*% Puuemis, pugalad põrsad Mesipuu VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (26) 1704
63157 1771 A2a*% & Puuemis, pugalad põrsad Vaagen, lusikad Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 884 (9) 1704
63158 1771 A2a*% Puuemis, pugalad põrsad Mesipuu mesilastega Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (15) 1704
63159 1771 A2a*% Puuemis, pugalad põrsad Linnupuu Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (3) 1704
63160 1771 A2a*% Puuemis, pugelad põrsad Mesipuu Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (15) 1704
63161 1771 A2a*% Puuemis, pugalad põrssad Linnupuu Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (11) 1704
63162 1771 A2a*% Puuemmis, pugulas põrsad Linnupuu ja linnud Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (11) 1704
63163 1771 A2a*% Puuemmis, pugalad põrsad Mesipuu Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (8) 1704
63164 1771 A2a*% Puuemmis, pugalad põrsad Mesipuu Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (34) 1704
63165 1771 A2a*% Puust emis, pugalad põrsad Mesipuu ja mesilased VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (5) 1704
63166 1771 A2a*% & Puust emis, pugalad põrssad Mesipuu PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (102) 1704
63167 1771 A2a*% Puine emis, pugalad põrsad Mesilased Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 157 (6) 1704
63168 1771 A2a*% Puuemis ja pugalad põrsad Linnupuu Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (3) 1704
63169 1771 A2a*% Puuemis ja pugalad põrsad Linnupuu ja mesilased Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (120) 1704
63170 1771 A2b & Puune emmis, punased põrsad Mesilastaru Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 128 (8)
63171 1771 B & Hall emis, pugalad põrsad Mesipuu ja mesilased Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (48)
63172 1771 C & Ramm emmis ja pügalad pojad Mehistepuu Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (6)
63173 1771 D1 & Puust siga ja pugalad pojad Mesipuu Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (136)
63174 1771 D2 & Puusiga, pugalad põrssad Mesilased VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (158)
63175 1771 E & Puuema, pugalad põrsad Linnupuu VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 322 (12)
63176 1771 # 1779 | uk
63177 1772 Aa & Ilm uiskab, taevas tuiskab, muapüeraja küined püsti Siga rukkijahukoti kallal Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (15)
63178 1772 Aa Ilm uiskab, maa tuiskab, maapööraja küüned püsti Siga jahukoti kallal 1913 E EM2 41 (301)
63179 1772 Aa Ilm uiskab, maa tuiskab, maapööraja küüned püsti Siga jahukoti kallal 1920 Nurmik I 41
63180 1772 Ab & Ilm tuiskab, ilm möllab, maa pöörab ja pöiad püsti Siga tustib Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (9)
63181 1772 B1a & Köverik läks üle maapööra ja maapöör aas sussid püsti Mees viskas siga loogaga, siga kukkus seliti, jalad püsti Pöi 1956 O. Jõgever RKM II 55, 398/9 (112)
63182 1772 B1b & Kõverik käis üle maapööraja ja neli posti püsti Rõn 1924 E. Tomingas A 4864 (1)
63183 1772 B2 & Maapööraja lõi neli posti püsti Siga Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 273 (4)
63184 1772 C1 & Põllumiis maka, küpär tõsõ küle pääl Tsiga Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (57)
63185 1772 C2 & Maapöörja maha sadanu, kübar üte külle pääle vajunu Siga magab Trv 1893 J. Kuusk E 770/1 (21)
63186 1772 C3 & Kuu kubitseb, päike sabitseb, maapöörja magab maas, kübar ühe külje pääl Ader, kukk Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (30)
63187 1772 C4 & Puukuurje poolest ilma, maapüürje makkas maha, kübär üte külle pääl Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 725 (30)
63188 1772 D1 & Maapöörja maha lööd, seitse inglid ikkeve Emis maha lööd Trv 1895 M. Siipsen E 19609 (391)
63189 1772 D2a & Maatuuraja pikale maan, säidse englid laulva man, puujüraja poolen ilman Emmis imetas põrsid, kits Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (5-6)
63190 1772 D2b & Puujüräi poolest ilma, maapööräi maha sadanu, seitse ingelt ikeve all Kits, emmis, põrsad Trv 1895 P. Teckel H III 25, 46 (72)
63191 1772 D2c & Puujüräje poolel taeval, maapüürdse pikäli maal, säitse englid ikva man Sikk, emmis põrstega Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 560 (274)
63192 1772 D2d & Puujüräje poolel taeval, maapüürdse pikäli maal, säitse englid laulva man Sikk, emmis põrstega Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 560 (274)
63193 1772 D3 & Kuu kupendab ja päev sapendab, maapöörja magab maas, seitse hingelist laulavad selja taga ja puunärija saab poolest ilma Üks voorimees oli kõrtsi sea maha löönud, kes tema koorma ära oli lõhkunud, siga oli maapöörja, seitse hingelist on põrsad, puunärija on kits, selli oli ta penni külge üles poonud ja päev oli looja läinud ja kuu tõusnud Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (71)
63194 1772 E & Puujüräje poolest taevast, maajüräje maha lüüd Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 520 (110)
63195 1772 F & Ilm hõiskab, taevas tuiskab, vana roonapas külili maas Surnud siga Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 123 (85)
63196 1772 Ga & Kuu kupitseb, päe sapitseb, maapöörja magab Seatapmine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (18)
63197 1772 Gb & Kuu kubitseb, päev sabitseb, maha pöörab, maha sadab Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (41)
63198 1772 H & Kuuda kupatsi, pääda päkatsi, maaküdi neli lala ülespidi, lõugati ristati üti külje peal Hiidlane tappis sea ja kitse kõrtsi hoovis Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 130 (91)
63199 1772 I & Pää päklitsa, kuu ku[k]litsa, körtö-lörtö külje päält Siga mudas pöhördab Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (92)
63200 1772 # vs: EV 4721 | nlj: ERA II 56, 308 (64) < Lih
63201 1773 A & Puukirik, raudköster keskel Höövel Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (12)
63202 1773 B & Piske puukirguke, raudtorn teise otsa pääl, raudköster keskel Höövel Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 333 (15)
63203 1773 # 1778
63204 1774 & Puumaa, nahkpõld, raudseeme Villakaared Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (1)
63205 1774 Puumaa, nahkpõld, raudseeme Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (44)
63206 1774 Puumaa, nahkpõld, raudseeme Kraasid 1890 E EM 129 (1202)
63207 1774 Puumaa, nahkpõld, raudseeme Kraasid 1913 E EM2 113 (1577)
63208 1774 # 695
63209 1775 & Puun pada, säidse kirivät kivvi sisen Tsirgupesä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (148)
63210 1776 a & Puuninaga hani hüppab puud pidi, ise räägib: to-to-to, to-to-to Haamer As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 312 ja 316 (11)
63211 1776 b & Hahe' lindas[õ], tammitsõ vasara ja' es tegevä: totomõ, totomõ, totomõ Se 1927 Linnasaar S 1474 (5)
63212 1777 & Puupia, raudpia, aga ise kõige ilmaasjade õiendaja Kirjutusesulg 1892 T. Wiedemann E 9104 (9)
63213 1777 Puupää, raudpää, ise kõige asjade õiendaja Sulg 1913 E EM2 113 (1580)
63214 1777 Puupea, raudpea, ise kõigi asjade õiendaja Sulepea sulega 1938 Käis EV I4/I 20 (7)
63215 1777 Puupea, raudpea, ise kõigi asjade õiendaja Sulepea sulega 1940 Käis EV I5/I 12
63216 1777 # 1651
63217 1778 & Puupulk, kõva raud, mees otsan Naaskel Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (40)
63218 1778 Puust pulk, kõva raudmees otsas Naaskel 1913 E EM2 114 (1594)
63219 1778 # 200Z19+ 1773
63220 1779 A & Puupuru, levämuru, tammetõru, vitsavõru, kurja kundi elämest [sic!] ja pugalad persed Linnupuu Pst 1895 J. Reevits H I 7, 472 (32)
63221 1779 B & Puupinu, vitsavõru, tammetõru, hellad emised, kurjad kuldid, pügelad põrsad Mesipuu Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (18)
63222 1779 C1 & Puupuru, tammetõru, vitsavõru, kurjad kuldid, hellad emiksed, pugalad põrsad, küidud kesikud Mesipuu Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 524 (38)
63223 1779 C2a1* & Puupuru, vitsavõru, tammetõru, hellad emmised, kurjad kuldid, pugalad põrsad Mesipuu Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (56)
63224 1779 C2a1* Puupuru, vitsavõru, tammetõru, hellad emised, kurjad kuldid, pugalad põrsad Linnupuu: hellad emised – emad, kurjad kuldid – töötegijad, pugalad põrsad – isa ehk lesk MMg 1888 A. Artis H II 28, 355a (89)
63225 1779 C2a1* Puupuru, vitsavõru, tammetõru, hellad emmised, kurjad kuldid ja pugalad põrsad Linnupuu: puupuru on kärjed, vitsavõru ja tammetõru on linnupuu ise, hellad emmised on emad, kurjad kuldid on töötegijad ja pugalad põrsad on isad MMg 1888 M. Pool H I 2, 446
63226 1779 C2a2 & Puupuru, tammetõru, vitsavõru, kurjad kundid, hellad emmised, pugalad põrsad Mesipuu Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (13)
63227 1779 C2a3 & Puupuru, vitsavõru, tammetõru, kurjad kuldid, hellad emiksed, pugalad põrssad Mesipuu ja mesil[innud] Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 465 (16)
63228 1779 C2b & Puupuru, vitsavõru, tammetõru, seal sees kurjad kuldid, hellad emised, punase peaga põrsad Sipelgapesa MMg 1895 K. E. Martinson E 18098 (9)
63229 1779 C2c & Puupuru, tammetõru ja vitsavõru, sial sees on kurjad kuldid, hellad emmised ja punase persega põrsad Mesipuu Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (6)
63230 1779 D1a1 Puupurud, vitsavarud, hellad emised, kurjad kuldid, punased pugalküljega põrsaksed Mesilased ja mesipuu 1890 E EM 130 (1209)
63231 1779 D1a1 Puupurud, vitsavarud, hellad emised, kurjad kuldid, punased pugalküljega põrsaksed Sipelgapesa, mesilased ja mesipuu 1913 E EM2 113 (1586)
63232 1779 D1a1 Puupurud, vitsavarud, hellad emised, kurjad kuldid, punased pugalküllega põrsakesed Mesipuu ja mesilased 1921 Nurmik II 28
63233 1779 D1a1 & Puupurud, vitsavarud, hella emmisse, kurja kundi, punatse pugalküljega põrsakse Mesilased ja nende puu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (104)
63234 1779 D1a2* & Puupuru, vitsavaru, kurja kundi, hella emmisse, punatse pugalkülle põrsa Mesipuu, mesilased Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (8)
63235 1779 D1a2* Puupuru ja vitsavaru, kurjad kundid ja hellad emmissad, punased pugalkülgega põrsad Linnud ja mesipuu Pst 1890 J. Leppik E 430 (13)
63236 1779 D1b & Puupuru, vitsavaru, kulla kundi, hellä emmisse, punatse pugalküllega põrsa Linnupesa Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (67)
63237 1779 D1c & Puupuru, vitsavaru, kurja kundi, helle emise, pugalkülega põrsa Kusirautske pesa Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (11)
63238 1779 D1d & Puupuru, vitsavõru, kirju kult ja kuri emmis, aga pugalad põrssad Mesilased Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 984 (934)
63239 1779 D1e & Õlepuru, vihavõru, kurjad kuldid, hellad emiksed ja pugalad põrsad Õlgedest põimitud taru koos mesiperega Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 215 (15)
63240 1779 D2a & Puupuru, vitsavõru, hellad kui emised, kurjad kui kuldid Mesilased VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM II 11, 7 (3)
63241 1779 D2b & Puupuru, vitsavaru, kurja kundi, hella emissa Mesilase Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (121)
63242 1779 D2c & Puupuru, vitsavaru, kuri kunt, vaga emmis Mesipuu heidab Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (9)
63243 1779 D3a & Puupuru, vitsavõru, kurjad kuldid, pügalad persed Herilasepesa ja herilased Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (30)
63244 1779 D3b & Puupuru, vitsavõru, kirju kult ja pügalad põrssad Mesipuu Tt 1901 A. Raudkell E 41303 (28)
63245 1779 D4 & Puupuru, vitsavaru, hele emmis, pugalküllega põrsa Kusirautske pesa San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (35)
63246 1779 E1a1 & Puupuru, tammetõru, kurjad kuldid, hellad emmised, pugulad põrsad Mesilaste pere Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (60)
63247 1779 E1a2 & Puupuru, tammetõru, hellad emiksed, kurjad kuldid, pugalad põrsad Mesilinnud VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 278 (5)
63248 1779 E1b & Puupuru, tammetaru, seal siis on hellad emised, kurjad kuldid, pugalad põrsad Linnupuu Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (26)
63249 1779 E2 & Puupuru, tammetõru, hellad emmised ja kurjad kuldid Mesilased Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (20)
63250 1779 E3+ Puupuru, tammetõru, kurjad hurdad ja hellad emmised Mesilased Trm 1895 S. Sommer H II 56, 236 (9)
63251 1779 E3+ & Puupuru, tammetoru, pügelised põrssad Mesipuu Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (88)
63252 1779 E3+ Tammõtõri, puupori, sisest um tsikku täüs Mehise Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (10)
63253 1779 E3+ & Puupuru, tammetõru, sääl om sihen kurja looma Mesipuu Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (143)
63254 1779 E3+ & Puupuru, tammetõru, vöödilesed vinniskundid Linnud (mesilased) KJn 1925 A. Kruus E 56307 (5)
63255 1779 Fa Tammetõru ja vitsavõru, hellad emised ja pugalad põrsad Mesipuu mesilastega 1913 E EM2 129 (1851)
63256 1779 Fa & Tammetõru ja vitsavõru, hellad emissed ja pugalad põrsad Mesipuu (kõige oma täiusega) Trm 1896 J. Soodla E 25878 (5)
63257 1779 Fb & Tammetõru, vitsavõru, hall emmis, pugalad põrsad Mesipuu Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (241)
63258 1779 G & Puupuru, vitsavaru Korv Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (11)
63259 1779 H & Vitsavõru, tammetõru Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 24 (32)
63260 1779 I Kurjad kuldid, hellad emiksed, pügalised põrssad Mesipere Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 115 (70)
63261 1779 # 1771
63262 1780 A1a1* Puuputs, luutira Leivasõkumine künas Pil 1894 H. Keller E 10048 (68)
63263 1780 A1a1* Puuputs, luutüra Leivakastmine Trv 1895 J. Sims E 21677 (35)
63264 1780 A1a1* & Puuputs ja luutüra Leivasõtkumine Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 61
63265 1780 A1a1* Puust p[u]ts ja luust t[ür]ä Leiväkastmene KJn 1890 A. Pihlak E 457 (36)
63266 1780 A1a2 & Kaks luust türa nikuvad ühte puust putsi Leivasõtkumine Phl 1898 T. Wiedemann E 36244 (20)
63267 1780 A1b & Puust p[u]ts ja luust m[un]n Leivaküna Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (113)
63268 1780 A1c & Puine puts, luine liha Leivaastja ja leivasõtkumine Tln 1926 M. Sengbusch E 57364
63269 1780 A1d & Puutuss ja luumunn Leivaastja VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (8)
63270 1780 A2a & Puts puu, türa luu, kui nikub, siis laksub Leivataigna sõtkumine Krj 1941 K. Unger ERA II 304, 438 (13)
63271 1780 A2b* & Puust puts, luust türa, käib sissi sipsa-sopsa Leiba kastetas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (77)
63272 1780 A2b* Puust puts, luust türa, lähab sisse sips ja sops Levakastmine KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (27)
63273 1780 A2c & Puust ja luust, käivad sisse klipsat-klopsat Leivasõtkumine MMg 1983 M. Hiiemäe RKM II 367, 6/7 (17)
63274 1780 A2d & Üks puualus, kaks luust nuia, lähvad sisse lips ja lops Leivasõtkumine Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 328 (63)
63275 1780 A2e1 & Luine luts, puine puts, soaniline sorituspuu Leivasegamine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (19)
63276 1780 A2e1 Luine luts, puine p[ut]s, sooneline soreduspuu Leivasegamine Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 254 (17)
63277 1780 A2e2 & Luine luik, puine puik, suoniline sorjuspuu Võrgu kudumise kalsi, kuersi ja käbü Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (3)
63278 1780 B1a* Puine puts, lihane türa Emane teeb leiba Mus 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (25)
63279 1780 B1a* Puust puts, lihane türa Leevaküna Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (70)
63280 1780 B1a* Puust puts, lihast türa Leivakastmine kätega Hel 1928 E. J. Kase E 61786
63281 1780 B1a* & Puust puts ja lihast türa Leivaastjas Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 213 (3)
63282 1780 B1a* Puuputs ja lihased türad Leivategemine Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (5)
63283 1780 B1b & Puust puts, kaks lihavad munni sees Leivasõtkumine Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 444 (64)
63284 1780 B1c1* & Puust puts ja lihast nui Leivasõtkumine Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (15)
63285 1780 B1c1* Puine p[ut]s ja lihased nuiad Leivasõtkumine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25550 (45)
63286 1780 B1c2 & Puust puts ja lihast nuiad Leivasõtkumine Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432 (51)
63287 1780 B1c2 Puust p[ut]s ja lihast nuiad Leivasõtkumine Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
63288 1780 B1c3 & Puust puts ja kaks lihast nuia taga Leivasõtkumine Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 182 (72)
63289 1780 B1d & Puunõ puts ja lihanõ titt Leevamõhk ja käsi Urv 1889 G. Seen H III 9, 918 (1)
63290 1780 B1e & Puine puts ning lehased pulgad Leivakastmine Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 334 (3)
63291 1780 B1f & Puune tomp, lihane tömp Leivamõhk (küna) Võn 1895 K. Mäekala H II 51, 112 (4)
63292 1780 B1g & Üks puust ema, kaks lihast isa Leivasõtkumine Noa 1926 L. Berg E 57148
63293 1780 B2 & Puhune puts ja lihane türa lähvad teineteise vastu ja teevad liksat-laksat Naine sõtkub leiba Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 94 (25)
63294 1780 Ca & Puust p[ut]s ja nahksed nuiad Leivasõtkumine Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (89)
63295 1780 Cb & Puine pütt ning nahksed nuiad Leivasõtkumine Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (65)
63296 1780 Cc & Puust puts ja nahast kell Leivasõtkumine Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 231 (49)
63297 1780 D & Puust punts Leivakern Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (8)
63298 1780 E1a/ & Puust puts ja luutürä, pista sisse, tõmba vällä, niku niudid, tüü lääb kõrda Leivasõtkumine Pst 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 310 (19) 1664R1a
63299 1780 E1b1/ & Puust p[u]ts, luust t[ür]a, pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 279 (118) 1664R1b1
63300 1780 E1b2*/ & Puust puts ja luust türa, tõrka sisse, tõmma välla, keeruta perset, töö läheb korda Leivakastmine Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 428/9 (17) 1664R1b2*
63301 1780 E1b2*/ Puust puts ja luust türa, turka sisse, tõmma välla, keeruta perset ja töö läheb korda Leevasõtkumine: leevaküna ja käsi, see on luust ja eks kätt surutakse leevataina sisse ja tõmmatakse välla Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 220 (121) 1664R1b2*
63302 1780 E1b3/ & P[ut]s puine ja türa luine, pistab sisse ja tõmbab välja, perse kiidab ja töö läheb korda Leivasõtkumine Pee 1940 L. Böckler ERA II 250, 551 (35) 1664R1b3
63303 1780 E2/ & Puine puts ja luine türa, perse töögib, töö läheb korda Leivategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (22) 1664R2
63304 1780 E3/ & Puurenn, luupulgad, üleskäändud käiksed, liiguta kintse, küll saa hää Inimene kastab leiba Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (60) 1664R3
63305 1780 E4/ Puust pütt, lihane lusik, pista sisse sips, tõmba välja sops Pal 1909 H. Karro E 46483 (17) 1664R4
63306 1780 Fa/ & Puust puts, kui pistad, siis piriseb, kui torkad, siis toriseb Leevasõkkumene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (65) 763Ea
63307 1780 Fb/ & Puune puts ja lihane türa, kui vaotad, siis viriseb, kui tõstad, siis toriseb Leivasõtkum[ine] Noa? 1889 J. Lievoh H II 17, 955 (107) 763Eb
63308 1780 Ga/ & Puuruhike ja luutitt, mida enam pistad, seda enam tahab Leivakastmine Hel 1928 E. J. Kase E 61786 1200La
63309 1780 Gb/ & Luine ja puine, mida enam pistab, seda rohkem armastab Leivasõtkumine Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (38) 1200Lb
63310 1780 Gc*/ Puine puts, lihane türa, mida rohkem ära nikutud, seda rohkem proua tahab Leivategemine Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 122 (38) 1200Lc*
63311 1780 Gc*/ & Puine puts ja lihane türa, mida param härra nikutab, seda param proua tahab Leivasõtkumine Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 192 (7) 1200Lc*
63312 1780 H1a/ & Puupukk, luulukk, mida enam sorgitakse, seda paremaks lähab Leiba kastma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (154) 437E1a
63313 1780 H1a/ Puupukk, luulukk, mida enam sorgitakse, seda paremaks läheb Leivategemine 1890 E EM 130 (1206) 437E1a
63314 1780 H1a/ Puupukk, luulukk, mida enam sorgitakse, seda paremaks läheb Leivategemine 1913 E EM2 113 (1583) 437E1a
63315 1780 H1b*/ & Puuvitt, luutüra, midä enämb sorgit, sedä paremb saap Leiba kastetas Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (36) 437E1b*
63316 1780 H1b*/ Puust vitt ja luust türa, mida rohkep pistat, seda parepes lääp Levakastmine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 20 (96) 437E1b*
63317 1780 H1c/ & Puust puts ja luust türä, medä rohkemb sa pistäd, sedä parembas lähäb Leiväkastmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (10) 437E1c
63318 1780 H1d/ & Luine ja puine, mida enam pistab, seda sitkem seisab Leivasõtkumine Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (39) 437E1d
63319 1780 H2/ & Puuputs ja nahktüts, mida enam sa pistad, seda magusamaks läheb Leivasõtkum[ine] Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 351 (3) 437E2
63320 1780 I/ & Puust puts, luust türa, pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, mida rohkem sa sõtkud, seda enam ta tahab ja seda parem ta on Leivasõtkumine Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (19) 437F 1200M 1664S
63321 1780 # 1019 1752 1765 | ul
63322 1781 & Puusepp puub mind kohe üles, mõõdab ära mere süle Luut Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66 (41)
63323 1781 # 2022
63324 1782 Puutööd teeb, ise sest sööb Rähn 1890 E EM 132 (1228)
63325 1782 Puutööd teeb, ise sest sööb Rähn 1913 E EM2 115 (1606)
63326 1782 Puutööd teeb, ise sest sööb Rähn 1939 Nugis 293 ja 314 (198)
63327 1782 Puutööd teeb, ise sest sööb Rähn 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (6)
63328 1782 Puutööd teeb, ise sest sööb Rähn 1992 Metstak2 47
63329 1782 & Puutööd teeb, ise sest sööb Rähn VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (178)
63330 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puudu Kätki 1890 E EM 126 (1161)
63331 1783 Aa* Põder kargab põllu pääl, jalad maha ei puutu Kätki 1901 Lasteleht nr. 3 (1901) 48 (2)
63332 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puutu Häll 1905 Kmpm. Kõ 60 (2)
63333 1783 Aa* Põder kargab põllu pääl, jalad maha ei puudu Kätki 1913 E EM2 110 (1526)
63334 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puutu Häll 1921 Kmpm. A6 58 (2)
63335 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puutu Häll 1968 SSTT 29
63336 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puutu Häll 1979 Metstak 12 ja 33 (98)
63337 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puutu Häll 1992 Metstak2 28 ja 30
63338 1783 Aa* & Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puudu Kätki 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (995)
63339 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puutu Häll Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 639 (88)
63340 1783 Aa* Põder kargas põllu pääl, jala maha ei putu Häll Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (8)
63341 1783 Aa* Põtõr kargab põllu piäl, jalad maha ei puudu Vedruga kätki Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 195 (6)
63342 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad ei puutu maha Nõel Tt 1877–1917 M. J. Eisen E 54847
63343 1783 Aa* Põder kargab põllu peal, jalad ei puudugi maha Lapse häll KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 435 (13)
63344 1783 Aa* Põdõr kargas põllu pääl, jala' puudu-ui maa pääle Latsõ häll Se 1932 J. Ojavere S 37540 (134)
63345 1783 Ab & Põdõr kargas põllu pääl Latsõ häll Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (47)
63346 1783 Ac & Põder karjub põllu peal, jalad maha ei puutugi Kiik Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (28)
63347 1783 Ac Põder karjub põllu peal, jalad maha ei puudugi Häll Trt 1927 K. Pormeister E 59841 (236)
63348 1783 Ad Põdra hüppab põllu peal, jala ei puudu mahagi Häll Vän 1925 A. Kontus E 55609 (2)
63349 1783 Ad & Põder hüpäs põllo pääl, jala es putu mahha Tuulispask Se 1932 L. Telk E 81705 (3)
63350 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Tuul 1968 SSTT 123
63351 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Tuul 1970 Säde nr. 58 ja 68 (1970) 7 ja 8 (5)
63352 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Tuul 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (6)
63353 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu 1974 Eisen A 119
63354 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Tuul 1979 Metstak 23 ja 35 (235)
63355 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Tuul 1981 Valmet-Uuspõld-Turu 234
63356 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (8)
63357 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Õpilane teel sööklasse; tuul 1989 Säde nr. 70 ja 83 (1989) 1 ja 4 (3)
63358 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei puutu Tuul 1992 Metstak2 63 ja 66
63359 1783 Ae* & Põder jookseb üle välja, jalad ei puutu maha Tuul Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (12)
63360 1783 Ae* Põder jookseb põllu peal, jalad maha ei puutu Uue ilmakodaniku unevoodi, kiigu Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 1, 383 ja 393 (25)
63361 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, aga jalad maha ei puutu Tuul Mär 1992 K. Kaljuma RKM, KP 17, 49 (3)
63362 1783 Ae* Põder jookseb üle põllu, jalad maad ei puuduta Tuul Trt 1992 M. Kõiva RKM II 461, 445 (5)
63363 1783 Af% & Põder jooseb mööda põldu, aga jälgi ei jäe järele Vanaaegne lapsehäll KJn 1969 A. Seep RKM II 268, 166 2096
63364 1783 B* & Kits kargab põllu pääl, jalad ei puudu maa pääle Häll Trt 1930 M. Sika E 66461 (55)
63365 1783 B* Kits hüppab põllul, jalad vastu maad ei puutu Laps kiiges Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (28)
63366 1783 B* Kits hüppab, jalad ei puudu maa külge Kiige Pal 1911 H. Karro E 50793 (24)
63367 1783 C+ Hirv hüppäb üle aasa, jala maha ei putu Latse häll puuossa pääl Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 233 (5)
63368 1783 C+ Jänes kargab põllu peal, jalad maha ei puudu Lapse häll Kod 1923 L. Welt A 2147 (21)
63369 1783 C+ & Härg sais, putu-ui jalaki maa külge Häll Se 1931 T. Uiboaed S 31476 (2)
63370 1783 C+ Lind kargas põllu pääl, a jala' maa külge putu-ui Häll Se 1936 A. Tammeorg S 123075 (52)
63371 1783 # 2458
63372 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Uks Trv 1895 J. Sims E 21675 (16) 1046
63373 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Sagaraga uks Kõp 1895 J. Laarmann E 20340 (8) 1046
63374 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Uks Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (75) 1046
63375 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Uks Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (161) 1046
63376 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Uks Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (82) 1046
63377 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Uks Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (186) 1046
63378 1784 A1a1% Kõrgem kui hobune, magab hiire asemel Uks Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 209 (51) 1046
63379 1784 A1a1% Kõrgem kui hobene, magab hiire asemel Sagaraga uks SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 467 (30) 1046
63380 1784 A1a1% & Kõrgemb kui hobene, makkab hiire asemel Tareuss Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (35) 1046
63381 1784 A1a1% Korgemb kui hobene, makkas hiire asemel Uss valtsis Kan 1888 J. Väggi H III 11, 498 (4) 1046
63382 1784 A1a1% Kõrgemb kui hobene, makas hiire asemel Uss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (327) 1046
63383 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel (Höher als ein Pferd und schläft auf einer Mäusestätte) Die Thür Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (36)
63384 1784 A1a2 Kõrgem kui hobene ja magab hiire asemel (Höher als ein Pferd und schläft auf einer Mausestelle) Die Thür 1780 Hupel 120
63385 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Uks 1782 Willmann 167 (34)
63386 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Seiväs, salko-ovi 1844 Lönnrot 153
63387 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Aiateivas 1869 Ahlqvist 72
63388 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel (Höher als ein Pferd und schläft auf der Stelle einer Maus) Die Thür 1876 Wied. 271
63389 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Uks 1890 E EM 69 (520)
63390 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Uks 1913 E EM2 62 (677)
63391 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Uks 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (34)
63392 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Uks Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (19)
63393 1784 A1a2 Kõrgem kui hobune ja magab hiire asemel Uks JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 588 (30)
63394 1784 A1a2 & Kõrgem kui hobene ja magab hiire asemel Uks SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (216)
63395 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks 1889 Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (3)
63396 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (121)
63397 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks Vig 1889 M. Liedenberg H II 2, 698 (3)
63398 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (41)
63399 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (25)
63400 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (44)
63401 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga magab hiire asemel Uks Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (1)
63402 1784 A1a3 Kõrgem kui hobune, aga makab hiire asemel Uks Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 81/2 (3)
63403 1784 A1a3 & Korgemb kui hobene, aga makkab hiire asemel Uss (uks) Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (46)
63404 1784 A1a4* Kõrgem kui hobune, hiire asemel magab Uks Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (72)
63405 1784 A1a4* Kõrgem kui hobune, ise hiire asemel magab Uks Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (74)
63406 1784 A1a4* & Kõrgem kui hobone, ise magab hiire asemel Uks hingede pääl Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 442 (128)
63407 1784 A1b* & Kõrgem kui hobune, magab hiire augus Uks Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (32)
63408 1784 A1b* & Kõrgem kui hobune, magab hiire augu sees Toauks Ran 1895 J. Palu E 18773a (11)
63409 1784 A1c & Kõrgemp ku hobene, aga makkab hiire pesän Sagarege uss Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (67)
63410 1784 A1d & Kõrgem kui hobu, aga seisab hiire asemel Aiateibas Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (12)
63411 1784 A1e & Hobuse kõrgune, magab hiire asemel Uks Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (8)
63412 1784 A1f & Hobusekõrgone loom, magab hiire asämel Uks Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (4)
63413 1784 A1g & Hobuse kõrgus, hiire asemel magab Uks Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 202 (140)
63414 1784 A2a1 Suurem kui hobune, magab hiire asemel Värav Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (48)
63415 1784 A2a1 & Suurem kui hobune, magab hiire asemel Värav Rak 1893 G. J. Jürjev E 3549 (6)
63416 1784 A2a1 Suurem kui hobune, magab hiire asemel Sagaraga uks Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (2)
63417 1784 A2a1 Suurem kui hobune, magab hiire asemel Uks Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (82)
63418 1784 A2a1 Suuremb ku hobene, magab hiire asemel Sagaraga uss Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (111)
63419 1784 A2a1 Suuremb kui hobene, makap hiire asemel Ussesagara Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (41)
63420 1784 A2a2 & Suurem kui hobune, hiire aseme peal magab Uks hingede peal Lai 1904 J. Ermann E 44375 (138)
63421 1784 A2b & Hobuse suurune ja magab hiire asemel Uks Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (4)
63422 1784 A2c & Hobuse suurune, sõedab hiiri asemel Tõmmata[v] uks Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (12)
63423 1784 Ba1 Hobune magab hiire asemel Uks KJn 1870 J. Tiedemann E 151 (193)
63424 1784 Ba1 Hobune magab hiire asemel Uks Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (35)
63425 1784 Ba1 & Hobune magab hiire asemel Püstiaed Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (5)
63426 1784 Ba2 Hobune magab hiire aseme peal Uks Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (108)
63427 1784 Ba2 & Hobu magab hiire aseme peal Uks hingedes Plv 1893 J. Melzov E 8391 (7)
63428 1784 Bb & Hobu jookseb hiiri asemel Uks Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (166)
63429 1784 Ca Härg magab hiire asemel Tulesäde, mis inimese peale kukub Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 16 ja 17 (1885) 87 ja 95 (10)
63430 1784 Ca & Härg magab hiire asemel Uks Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
63431 1784 Cb Härg magab hiire pesäs Uksesagar 1965 EMrd II 369
63432 1784 Cb & Härg magab hiire pesäs Uksesagar KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8
63433 1784 Cb Härg magab hiire pesas Sagaraga uks KJn 1938 J. Raidla RKM, Raidla 369
63434 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksesagar 1890 E EM 126 (1163)
63435 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksesagar 1913 E EM2 110 (1528)
63436 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks sagaras 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (55)
63437 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks sagaras 1934 Loorits VrP 26 (55)
63438 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks 1992 Metstak2 20 ja 22
63439 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (52)
63440 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksesagar Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (189)
63441 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks sagaras Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (99)
63442 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks sagaras Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (12)
63443 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 266 (54)
63444 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks ja uksesagar Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (7)
63445 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (45)
63446 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksesagar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (166)
63447 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 163 (1)
63448 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks (nimelt on vana lautadel veel väga sellekohane uks) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (101)
63449 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (48)
63450 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (119)
63451 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksesagar SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (71)
63452 1784 D1a & Põder magab hiire pesas Sagaraga uks SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (48)
63453 1784 D1a Põder magab hiire pesas Sagaraga uks Kõp 1904 M. Evert H III 30, 522 (61)
63454 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksesagar Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (122)
63455 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks hingede peal Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (63)
63456 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks sagaras Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (54)
63457 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uksehing Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (14)
63458 1784 D1a Põder magab hiiri pesas Sagaraga uks SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (94)
63459 1784 D1a Põdra magab hiire pesas Verav käib väikses käänuaugus Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (25)
63460 1784 D1a Põdra magab hiire pesas Sagaraga uks Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (34)
63461 1784 D1a Põdra magab hiire pesas Sagaraga uks Pil 1894 H. Keller E 10041 (28)
63462 1784 D1a Põdra magab hiire pesas Uksehing ja sagar Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (150)
63463 1784 D1a Põder magab hiire pesas Uks sagaras Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (76)
63464 1784 D1a Põder magab hiire pesäs Sagarega uss Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 28 (6)
63465 1784 D1a Põder magab hiire pesan Tare uks Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (46)
63466 1784 D1a Põder magab hiire pesan Sagaraga uss Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (25)
63467 1784 D1a Põder magab hiire pesan Ussesagar Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 156 (17)
63468 1784 D1a Põder magab hiire pesän Sagaraga uss Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (26)
63469 1784 D1a Põder magab hiire pesän Sagarege uss Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (40)
63470 1784 D1a Põder makkab hiire pesän Sagaraga uiss Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (14)
63471 1784 D1a Põder makap hiire pesan Sagarege uiss Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 72 (1)
63472 1784 D1a Põder makas hiire pesän Ussesagar Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (13)
63473 1784 D1a Põder makkas hiire pesän Sagarege uss Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (2)
63474 1784 D1a Põder makas hiire pesän Puusagaraga uks Kan 1924 A. V. Kõrv E 55026 (30)
63475 1784 D1a Põder magas hiire pesän Sagarege uss Trv 1895 P. Teckel H III 25, 46 (75)
63476 1784 D1a Põdõr maka hiire pesän Ussõsagara (uss) Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (67)
63477 1784 D1b & Põder hingab hiire pesas Uksehinged Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (6)
63478 1784 D1c Põder hiire pesas Uks SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (52)
63479 1784 D1c & Põder hiire pesas Sagaraga uks Kse 1890 M. Reimann H II 17, 870 (6)
63480 1784 D1d% & Põder makas hiire pesän, sarve mõtsan Sagarege uss Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 509 (31) 289
63481 1784 D1e & Põdrasuuru elajas, hiiresuuru ase Tareuss Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (28)
63482 1784 D2a & Põder magab hiire asemel Uks Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (66)
63483 1784 D2b & Põder hiire asemes Uks Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (33)
63484 1784 D3 & Põder makab roti pesan Sagaraga uss Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (100)
63485 1784 D4 & Põder magab kirbu pesas Uks Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 263 (12)
63486 1784 E & Hobuse kõrgus, põdranaha laius, jookseb hiiri rada mööda Tõmmatav uks SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (93)
63487 1784 Fa & Karu magab hiire pesas Toauks Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 16 (2)
63488 1784 Fb & Karu hiire asemel Uks Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (10)
63489 1784 G & Magab hiire asemel Uks Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 452 (12)
63490 1784 H & Suur magab tilikse asema sees Uss Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (134)
63491 1784 # 222 346
63492 1785 & Põhi all on, aga vett ei pidä Sõul Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 393 (47)
63493 1785 # 1391 2322
63494 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed ahjus 1890 E EM 126 (1165)
63495 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed ahjus 1913 E EM2 110 (1530)
63496 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis 1931 Kmpm. EL II10 25
63497 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed koldes 1955 ÜÕÕ 58 (8)
63498 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed koldes või ahjus 1979 Metstak 11 ja 33 (70)
63499 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed koldes või ahjus 1992 Metstak2 23 ja 25
63500 1786 Aa Põhk punatsit põrsit täüs Tulesöed tuha sees Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (71)
63501 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 90 (4)
63502 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed tuhas Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (46)
63503 1786 Aa Põhk punasid põrsid täis Tulesöed koldes Vil 1892 H. Pihlap E 727 (104)
63504 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed koldes Tor 1889 M. Tilk E 494 (20)
63505 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed kolden Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (7)
63506 1786 Aa & Põhk punasid põrsid täis Söed koldes Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (6)
63507 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed ahjus Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (10)
63508 1786 Aa Põhk punatsit põrsit täus Söe tuha all Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (14)
63509 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Tulesöed ahjus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (217)
63510 1786 Aa Põhk punatsid põrsid täüs Hüdse (söe) ahjun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (337)
63511 1786 Aa Põhk punatseid põrsid täis Koldes söed Vl 1895 A.-A. Kuuben H II 55, 874 (3)
63512 1786 Aa Põhk punasid põrsid täis Ahi Pst 1889 J. Henno H IV 3, 361 ja 379 (3)
63513 1786 Aa & Põhk punatsid põrsid täus Kolle Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (11)
63514 1786 Aa Põhk punaseid põrsaid täis Söed ahjus Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (15)
63515 1786 Aa Põhk punatsid põrsid täis Tulesöed koldes Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (47)
63516 1786 Aa Põhk punatsit põrsit täis Tuli ahjun Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 851 (21)
63517 1786 Ab1 & Põhk verevit põrsit täis Tuli tuhkhavvan Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (7)
63518 1786 Ab2 Põhutäis verevit põrsit Söed Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 673 (38)
63519 1786 Ab2 & Põhutäis verevit põrsit Tulitse hüdse Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (20)
63520 1786 Ac Laut punaseid põrssaid täis 1963 Siim-Vallner III 95 (4)
63521 1786 Ac & Laut punaseid põrsaid täis Söed ahjus Pld 1927 L. Johanson E 74033 (10)
63522 1786 Ad & Kopel punaseid põrsaid täis Tulesöed ahjus Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (12)
63523 1786 B%+ & Laut täis punaseid lambaid Söed Vän 1889 J. Tammann H II 20, 675 (47) 533F2a 943 945 946 947 2255Õ*
63524 1786 B%+ Tall täüs verevid hobesid Ahi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EknS 35, 33 (306) 533F2a 943 945 946 947 2255Õ*
63525 1786 C1a1*/ & Laut punasid põrsaid täis, must siga läheb lauta, ajab kõik välja Söed ja roop Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (18) 1302Ü1a1*
63526 1786 C1a1*/ Laut punaseid põrsaid täis, must siga läheb ajab kõik laudast välja Söed ahjus ja roop Tür 1927 R. Viidebaum E 59894 1302Ü1a1*
63527 1786 C1a1*/ Laut punasid põrsid täis, must siga aeab neid välja Ahjusööd ja roop Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (74) 1302Ü1a1*
63528 1786 C1a1*/ & Punased põrsad laudas ja must vana siga läheb ja ajab põrsad laudast välja Roobiga tõmmataks süsa ahjust välja Kod 1933 K. Kütt E 83939 (4) 1302Ü1a1*
63529 1786 C1a1*/ Üks laut, punased põrsad sies, must siga lääb aab punased põrsad väl'la Ahjust kisu roobiga süsa Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (15) 1302Ü1a1*
63530 1786 C1a2/ & Pesa punatsid põrsid täus, must siga aab punatsid põrsid ahjust välla Tulesöe: süsed t[õm]mate ahjust välla Krk 1889 J. Kivisäk E 45960 (17-18) 1302Ü1a2
63531 1786 C1a3/ & Põhk punasid põrsid täis, must siga lääb lauta, ajab kõik punased põrsad välja Roop ja tulised söed Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (212) 1302Ü1a3
63532 1786 C1b*/ & Laut punassi lambud täis, must siga ajab neid säält välja Roobiga tõmmetesse ahjust süsi Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (34) 1302Ü1b*
63533 1786 C1b*/ Laut punaseid lambaid täis, must siga läheb sisse ja ajab kõik välja Süsi tõmmatakse roobiga ahjust välja Nõo 1924 L. Rosenberg A 6155 (43) 1302Ü1b*
63534 1786 C2a1*/ Laut punaseid põrssaid täis, must emis läheb lauta, ajab punased põrssad välla Süöd ahjus Amb 1889 J. Ney H II 14, 169 (35) 1302Ü2a1*
63535 1786 C2a1*/ & Laut punasid põrsid täis, must emis lähäb ajab välla Söed ahjus, roop Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (68) 1302Ü2a1*
63536 1786 C2a1*/ Punast põrsed lautas, must emis keib välja ajamas Roop toob ahjust sööd välja Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 343 (75) 1302Ü2a1*
63537 1786 C2a2*/ Punasi põrsud laut täis, must emis läheb toob põrsad välja Must roop toob punased sööd ahjust välja Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 97 (24) 1302Ü2a2*
63538 1786 C2a2*/ & Laut punasid põrsid täis, must emmis toob välja Ahjuroop toob söed välja MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (51) 1302Ü2a2*
63539 1786 C2b/ & Pal'lu põrssaid on lautas, must emis lähäb sisse ja aeab kõik välla Söed, roop Noa 1938 E. Ennist ERA II 189, 477 (107) 1302Ü2b
63540 1786 C3/ & Laut punasid põrsaid täis, must põrsas ajab välja Ahi ja tulised söed ja roop Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (23) 1302Ü3
63541 1786 C4a/ & Laut punasid pullikesi täis, must pullike laheb ja puseb kõik välja Ahi tulisid süsi täis, roop kisub kõik välja Pär 1911 A. Karu E 47864 1302Ü4a
63542 1786 C4b/ & Laut um verevid pullõ täus, üts must pull lätt sisse ja aja kõik välla Ahoruup ja hütse Vru 1906 J. Samson H II 74, 840 (1) 1302Ü4b
63543 1786 C5a*/ Laut härgi täide ja keik punased härjad, must härg lähäb lauta, ajab keik punased härjad välja (Stall von Ochsen voll und alle rothe Ochsen, schwarzer Ochse geht in Stall, treibt alle rote Ochsen heraus) Eine Ofenkrücke, die Kohlen heraus zieht Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (51) 1302Ü5a*
63544 1786 C5a*/ Laut härgi täide ja keik punased härjad, must härg lähäb lauta, ajab keik punased härjad välja (Ein Stall voll Ochsen, lauter rothe Ochsen, ein schwarzer Ochs geht in den Stall, jagt alle rothe Ochsen heraus) Die Ofenkrücke, mit der man glühende Kohlen herauszieht 1780 Hupel 120 1302Ü5a*
63545 1786 C5a*/ Laut härgi täide ja keik punased härjad, must härg lähäb lauta, ajab keik punased härjad välja Roop 1782 Willmann 168 (47) 1302Ü5a*
63546 1786 C5a*/ Laut härgi täide ja keik punased härjad, must härg lähäb lauta, ajab keik punased härjad välja Uuninkoukku, hiilihanko 1844 Lönnrot 154 1302Ü5a*
63547 1786 C5a*/ Laut härgi täis ja keik punased härjad, must härg lähäb lauta, ajab keik punased härjad välja Must ahjuroop aeab punased sööd ahjust välja 1868 Nörmann 35 ja 55 (51) 1302Ü5a*
63548 1786 C5a*/ Laut härgi täis ja kõik punased härjad, must härg lähab lauta, ajab kõik punased härjad välja Roop 1869 Ahlqvist 73 1302Ü5a*
63549 1786 C5a*/ Laut härgi täis ja kõik punased härjad, must härg läheb lauta, ajab kõik punased härjad välja (Ein Stall voll Ochsen und lauter rothe Ochsen, ein schwarzer Ochs geht in der Stall, treibt alle rothen Ochsen hinaus) Ein Ofen voll glühende Kohlen und die Ofenkrücke 1876 Wied. 273 1302Ü5a*
63550 1786 C5a*/ Laut punasid härgi täis, must härg läheb lauta, ajab punased härjad välja Söed ja ahjuroop 1890 E EM 81 (642) 1302Ü5a*
63551 1786 C5a*/ Laut härgi täis ja kõik punased härjad, must härg läheb lauta, ajab kõik punased härjad välja Roop küdevas ahjus 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (48) 1302Ü5a*
63552 1786 C5a*/ Laut härgi täis ja kõik punased härjad, must härg läheb lauta, ajab kõik punased härjad välja Perenaine roobiga kisub süed ahjust välja 1912 Jürjens 26 1302Ü5a*
63553 1786 C5a*/ Laut punasid härgi täis, must härg läheb lauta, ajab punased härjad välja Söed ja ahjuroop 1913 E EM2 71 (826) 1302Ü5a*
63554 1786 C5a*/ Laut punasid härgi täis, must härg lääb lauta, aeab punased härjad välja Ahjuroop Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 100 (62) 1302Ü5a*
63555 1786 C5a*/ & Laut punaseid härgi täis, must härg ajab kõik välja Roop tõmbab sööd ahjust välja Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (43) 1302Ü5a*
63556 1786 C5a*/ Laut punaseid härgi täis, üks must ajab kõik välja Roop Trt 1927 K. Pormeister E 59816 (19) 1302Ü5a*
63557 1786 C5b/ & Laudatäüs verevid härgi, üts must härg lätt sisse, aja kõik vereva välja Roop Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (132) 1302Ü5b
63558 1786 C5c/ & Rusked härjad lautas, must härg lihab aab välja Sööd ahjus, roop tõmmab välja Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (53) 1302Ü5c
63559 1786 C5d/ & Üits laut punatsit pulle täüs, must härg lää sisse, aa na puha välla Ahjust roogitakse süse välja Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (17) 1302Ü5d
63560 1786 C5e*/ Väike, väike laudakene, täis verevit lehmäkeisi, must härg lätt sisse, aja kõik vällä Ahi, hüdsi, ahjuruup Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (67) 1302Ü5e*
63561 1786 C5e*/ & Verevit lehmi kik laut täüs, üts must härg lätt sisse, aase kiik väljä Ahjoroop Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 450 (69) 1302Ü5e*
63562 1786 C5f+/ Laut punaseid mullikaid täis, must härg läheb sisse ja ajab nad kõik välja Roop ja süed 1892 Tõn. LLr 31 (7) 1302Ü5f+
63563 1786 C5f+/ Punaseid vasikaid palju laudas, kõik seisavad rahulikult, läheb aga must härg lauta, siis jooksevad kõik laudast välja Ahjuroop ja söed Ote 1930 A. Aavik E 66028 (43) 1302Ü5f+
63564 1786 C5f+/ & Punane laut ja punased loomad, must härg läheb sisse ja aeab kõik välja Ahi, söed, roop Käi 1938 E. Ennist ERA II 189, 453/4 (108) 1302Ü5f+
63565 1786 C6/ & Tallitäüs verevid sõnne, mustakõnõ, kõverakõnõ ajaa verevä' sõnni' usse tallist Kuuk kisk hüdsi' usse ahost Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (174) 1302Ü6
63566 1786 C7a*/ & Tall punaseid hobuseid täis, must läheb sisse ja ajab kõik punased välja Ahjuroop ajab süsi välja TMr 1930 E. Schmidt E 71294 (12) 1302Ü7a*
63567 1786 C7a*/ Tall täis punaseid hobuseid, üks must hobene lääb sisse, ajab kõik välja Köetav ahi Võn 1877–1917 J. Pint ERM 139, 46 (12) 1302Ü7a*
63568 1786 C7a*/ Punaseid hobuseid on tall täis, must hobune läheb talli, ajab punased välja ja tuleb isegi välja Ahi, söed ja luud Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 910 (7) 1302Ü7a*
63569 1786 C7a*/ Neli tallitäit punatsid hobõsid ja üts must hobõne aja vällä Hüdse ommava ahjun ja ruup lätt, aja vällä Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 377 (21) 1302Ü7a*
63570 1786 C7b1*/ & Tall verevid hobõsid täüs, üts must hobõne lätt sisse ja aja kõik vällä Aholuvvaga pühitäs ahju Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (2) 1302Ü7b1*
63571 1786 C7b1*/ Tallitäüs verevit hobõsit, must hobõnõ lätt talli, aja kõik välla Ahuruup Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (106) 1302Ü7b1*
63572 1786 C7b2*/ Üts tall täis verevid hobusid, üts must läheb sisse, ajab kõik välja Ahjuroop Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (61) 1302Ü7b2*
63573 1786 C7b2*/ Vereväid hobõsid tall täus, must lätt sisse ja aa kõik välla Ahjuroop Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (60) 1302Ü7b2*
63574 1786 C7b2*/ Tall verevit hobesit täis, üits must lätt sisse ja aja kõik vällä Pääsugimine Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (18) 1302Ü7b2*
63575 1786 C7b2*/ & Tallitäüs verevid hobõsõid, üts must lätt aja kõik ussõ Ahust kistas roobiga hütsi ussõ Har 1890 J. Pähn H II 32, 195 (13) 1302Ü7b2*
63576 1786 C7b3/ & Tall verevit hobesit täis, üts must hobene aja kõik välla Ahjuroop ja tulitse hüdse San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (24) 1302Ü7b3
63577 1786 C7b4*/ Tallitäüs om verevid hobõsid ja üts must aja kõik verevä vällä Ahost hütsi Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (40) 1302Ü7b4*
63578 1786 C7b4*/ & Tall verevid hobesid täis, must aab kõik neid välja Hütse ahjun, roobiga tõmmatas välja Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (5) 1302Ü7b4*
63579 1786 C8a1/ & Tall punatsit hobesi täis, üts must kompajalg lätt sisse, aja tõise kõik välja Roobiga kistas hütsi ahjust välja Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (29) 1302Ü8a1
63580 1786 C8a2/ & Tallitäüs punatsit hobõsit, üts haigõ jalaga aja kõik välja Söed ja roop Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (29) 1302Ü8a2
63581 1786 C8a3/ & Tallitäis punaseid hobuseid, üks must kõvera jalaga hobune ajab kõik välja Söed ja ahjuroop Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (42) 1302Ü8a3
63582 1786 C8b1/ & Ahutäüs verevit hobõsit, üts kukajalaga lätt, aja kõik välja Ahjuluud pühk hüdse välja Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (10) 1302Ü8b1
63583 1786 C8b2/ & Tallitäüs verevid hobõsid, üts must krõnksjalaga lätt sisse, aase kõik vällä Hütse ja ahoruup Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (70) 1302Ü8b2
63584 1786 C8b3/ & Tallitäüs verevet hobõset, läts üts kungajalaga hobõnõ, aase kõik tallist vällä Ahotäüs kistas vällä hütsikooguga Se 1929 I. Sonts S 124433 (16) 1302Ü8b3
63585 1786 C8b4/ & Tallitäüs verevit hobõsid, üts kõvver krõntsikõnõ aja kiik vällä Ahjuroop ja süed Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (21) 1302Ü8b4
63586 1786 C8b5/ & Tallitäis verevid hobesid, üts must krõntsikene aja kõik välja Ahjuroop Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 44 (403) 1302Ü8b5
63587 1786 C8b6/ & Suur tall täüs verevit hobõsit, must kungajalaga aja kõik vällä Hüdse tõmmatas roobiga vällä Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (12) 1302Ü8b6
63588 1786 C9/ & Verevid hobesid üts tallitäüs, üts lätt, aase kõik vällä Ahjo pühitas luvvaga hüssi vällä Plv 1893 J. Tobre H III 15, 442 (13) 1302Ü9
63589 1786 C10a/ & Tallitäüs punatsid hobõsid, üts must täkk lätt aja kõik vällä Roop ajab-kisub söed ahjust välja Vas 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (81) 1302Ü10a
63590 1786 C10b/ & Tall verevit täkke täüs, must täkk lätt sisse ja aase tõõse kõik vällä Roobiga hüdse välläkiskmine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (48) 1302Ü10b
63591 1786 C11/ & Tallitäüs verevit t'akkõ, üts limbajalaga lätt sisse, pess kõik vällä Hütsi kistas ahjust vällä Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (18) 1302Ü11
63592 1786 C12/ & Laut lammaid täis, üks must läheb keskele, ajab teised kõik välja Roobiga tõmmatakse söed ahjust Pee 1927 R. Viidebaum E 59541 (20) 1302Ü12
63593 1786 C13a1/ & Laut lambaid täis, kohuoinas ajab kõik välja Roobiga kistakse süsa Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (12) 1302Ü13a1
63594 1786 C13a2/ & Laut lambit täis, üts keräsarviga oinas pess vällä Ahjuroop Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (15) 1302Ü13a2
63595 1786 C13b/ & Tall verevit hobesit täis, kerasarviga oinas lätt aa kõik vällä Hüdse ahjun ja roop Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (57) 1302Ü13b
63596 1786 C14*/ & Laut punaseid lambaid täis, must lammas läheb sisse ja ajab punased välja Roop ja sööd Plt 1891 J. Reinthal E 483 (54) 1302Ü14*
63597 1786 C14*/ Laut punaseid lambaid täis, aga üks musta jalaga lammas läheb lauta ja ajab kõik punased lambad laiali Roobiga aetakse söed laiali Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 78 (18) 1302Ü14*
63598 1786 C15a+/ & Punased põrsad laudas, must mees läheb ajab põrsad laudast välja Põlenud söed ahjus ja ahjuroop Kaa 1946 O. Toombu RKM II 3, 426 (76) 1302Ü15a+
63599 1786 C15b/ & Tallitäüs verevid hobesid, kõvera jalaga mees aase kõik vällä Kook Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (22) 1302Ü15b
63600 1786 C16a*/ & Laut punaseid põrssaid täis, must poisike ajab laudast põrssaid välja Roobiga ahjust süte väljavõtmine Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (25) 1302Ü16a*
63601 1786 C16a*/ Laut punasid põrsid täis, musta peaga poiss ajab laudast välja Söed ja ahjuroop Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (9) 1302Ü16a*
63602 1786 C16a*/ Suur laut punaseid põrsid täis ja musta peaga poisike ajab nad välja Tulesöed ahjus MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (21) 1302Ü16a*
63603 1786 C16b1 & Laut punaseid lammaid täis, must poiss ajab lammad välja Süte väljaajamine ahjust Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (83)
63604 1786 C16b2/ & Laut kuldlammaid täis, must poiss lähäb lauta, aab välla Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (1) 1302Ü16b2
63605 1786 D/ & Punaseid lammaid laut täis, kõik ilma sabata, must poisike ajab laudast välja Söed, roop tõmbab välja Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (8) 947I 1302X
63606 1786 # 200Z2c
63607 1787 a Põleb, aga ei paista Põlev lubi 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 11 ja 12 (1871) 66 ja 72 (9)
63608 1787 a Põleb, aga ei paista Kustutamata lubi 1878 Mötleja 26 ja 54 (110)
63609 1787 a Põleb, aga ei paista Põlev lubi 1883 ER Kal. (1883) 86 (3)
63610 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi 1890 E EM 126 (1166)
63611 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi 1901 Lasteleht nr. 3 (1901) 48 ja 64
63612 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi 1913 E EM2 110 (1531)
63613 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi 1914 E MM 14 ja 45 (199)
63614 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi 1920 E MM2 14 ja 48 (201)
63615 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi 1994 E MM3 11 ja 39 (201)
63616 1787 a Põleb, aga ei paista Kustutamata lubi Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 282 (50)
63617 1787 a & Põleb, aga ei paista Lubi Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (56)
63618 1787 a Põleb, aga ei paista Lubi Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (35)
63619 1787 b & Põleb, aga ei nää Lubi Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 175 (17)
63620 1787 c & Põleb ja ei põle Lubi Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (46)
63621 1788 & Põnn tõuseb ja põis vajub Taku- ehk paklakoonalt kedratakse Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 54 (26)
63622 1788 # 776B8a1
63623 1789 & Põrgu piisad, tule tilgad, hullud piisad, hullud tilgad Viin 1890 M. J. Eisen E EM 126 (1167)
63624 1789 Põrgu piisad, tule tilgad, hullud piisad, hullud tilgad Viin 1913 E EM2 110 (1532)
63625 1790 & Põrgu pulst paja pääl Kass Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (96)
63626 1791 Aa1% & Pärelind põesas, must krants kaelas, kaks muna kurgu all Munn Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (27) 2024B 2305Ta* 2305Tc
63627 1791 Aa2 Pirilind põesas, kaks muna kurgu all Penis Iis 1978 M. Hiiemäe KKI KS
63628 1791 Aa2 & Pirilind põõsas, kaks muna kurgu all Poisikese tilts Iis 1964 M. Proodel RKM II 195, 727 (24)
63629 1791 Aa2 Pirilind põõsas, kaks muna kurgu all Iis 1925 J. Arike KKI WS
63630 1791 Aa3 & Porilind põesas, kaks muna kurgu all Mieste värk VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 299 (11)
63631 1791 Aa3 Porilind põõsas, kaks muna kurgu all Kukk Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (88)
63632 1791 Aa4 & Pöörilind põõsas, kaks muna kurgu all Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32515 (33)
63633 1791 Aa5* & Põrilind põesas, kaks muna kurgu all M[u]nn Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (59)
63634 1791 Aa5* Põrilind põesas, kaks muna kurgu all Ihuhaan VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (149)
63635 1791 Aa5* Üks on põrilind põesas, kaks muna kurgu all Meesterahva asi Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 205 (165)
63636 1791 Aa6 & Puurilind poesa all, kaks muna kurgu all Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 527 (30)
63637 1791 Aa7 & Põrits vahib põõsast, kaks muna kurgu all Kse 1890 M. Reimann H II 17, 870 (10)
63638 1791 Ab & Võrilind põõsas, kaks muna kurgu all Meeste teatud koht KJn 1971 E. Liiv RKM II 289, 433/4 (4)
63639 1791 Ab Võrilind põesas, kaks muna kurgu all VMr 1877–1917 J. Landsmann E 756 (70)
63640 1791 Ac & Nürilind põõsas, kaks muna kurgu all Mehe suguelund Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 485 (25)
63641 1791 Ad1 & Kurilind põesas, kaks muna kurgu all M... HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (83)
63642 1791 Ad2 & Kõõrulind põõsas, kaks muna kurgu all Munad Saa 1892 H. Langholts H III 13, 511 (86)
63643 1791 Ae1 & Sirulind põõsas, kaks muna kurgu all Meesterahva suguelund SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (2)
63644 1791 Ae2 & Sirilind põesas, kaks muna kurgu all Munn VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (5)
63645 1791 Ae3 & Siirilind põõsas, kaks muna kurgu all Munn Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 158, 250
63646 1791 Af & Lind istub põesas, kaks muna kurgu all Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (26)
63647 1791 Ag & Kadakalind kadakapõesa ääre all, kaks muna kurgu all Meeste asjad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 537 (118)
63648 1791 Ah & Urblinnuke põõsas, kaks muna kaala all Monn Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (24)
63649 1791 Ba & Lepalind ja kaks muna kurgu all Munn Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (79)
63650 1791 Bb & Kuldne kukk, kaks muna kurgu all M[unn] VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 13 (33)
63651 1791 C & Tirikara põesas, kaks kul'lust kaelas Mehe riist Vai 1893 H. Masing H II 36, 398 (2)
63652 1791 D/% & Porilind põesas, tust heinu turja peal ja kaks teemanti sees Inimese kusemise toru Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (2) 283D 475
63653 1791 # 700 737B 2707
63654 1792 & Põrs põhun, põlve vällan Adraga künnetas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (102)
63655 1792 # kk
63656 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk ja värten 1890 E EM 126 (1168)
63657 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk ja värten 1913 E EM2 111 (1533)
63658 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb 1907 Pet. ELA 46
63659 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten 1992 Metstak2 18 ja 19
63660 1793 A1a1 Põrssas jooseb, põnn tõuseb Vokivärten Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 91 (9)
63661 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 38 (82)
63662 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (32)
63663 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten, kui lõng peale kedratakse Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (5)
63664 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (9)
63665 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 185 (7)
63666 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 54 (43)
63667 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (154)
63668 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (4)
63669 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (45)
63670 1793 A1a1 & Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (47)
63671 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 869 (19)
63672 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 328 (57)
63673 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb JMd 1931 H. Tammets E 71483 (1)
63674 1793 A1a1 Porsas jookseb, põnn tõuseb Kedrevars JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (30)
63675 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (32)
63676 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Lõngavärten Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 94 (4)
63677 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (30)
63678 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (84)
63679 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (90)
63680 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 149 (200)
63681 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Ketramine Pee 1927 R. Viidalepp RKM II 335, 331 (3)
63682 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (3)
63683 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Kedramine Pai 1927 R. Viidebaum E 59244 ja 59249 (14)
63684 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (5)
63685 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Ketramine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 265 (2)
63686 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Ketramine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (13)
63687 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Kehramine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (115)
63688 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Kehramine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (50)
63689 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Tln 1926 M. Sengbusch E 57364
63690 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (10)
63691 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (7)
63692 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (9)
63693 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Ketramine Kos 1930 S. Veske E 64972 (182)
63694 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Kedramine Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (27)
63695 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärgen Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (17)
63696 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Lõngavärten Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 486 (1)
63697 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (7)
63698 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokiga ketram[ine] HMd 1927 A. Viilas E 74024 (7)
63699 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Mih 1920 A. Leppik E 50906 (117)
63700 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (45)
63701 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Okipool Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (5)
63702 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 212 (6)
63703 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk ja värten Var 1969 E. Maasik RKM II 277, 155 (6)
63704 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (95)
63705 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (52)
63706 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Hps 1923 V. Lao E 53570 (47)
63707 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 439 (53)
63708 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärken Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (167)
63709 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 248 (115)
63710 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Ketramine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (40)
63711 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Okipool Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (11)
63712 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk ja värten Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (5)
63713 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145 (75)
63714 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Okipool Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (5)
63715 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Voki ja pool Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (20)
63716 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Okipool PJg 1889 H. Lussik H II 20, 514 (33)
63717 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten PJg 1893 M. Reimann H II 47, 636 (33)
63718 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (20)
63719 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Oki Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 523 (12)
63720 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokipool Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (116)
63721 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Vän 1925 V. Neidlich E 55629
63722 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vän 1925 A. Milvek E 55635a
63723 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Vän 1933 M. Hansen E 82376 (12)
63724 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 233 (33)
63725 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (4)
63726 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (18)
63727 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (86)
63728 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Voki Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (12)
63729 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Lõngapool Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (26)
63730 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (105)
63731 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (17)
63732 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Okipool Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (43)
63733 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 104 (5)
63734 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (9)
63735 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (16)
63736 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk ja pool Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (52)
63737 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (52)
63738 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Saa 1895 J. Avikson E 18037 (3)
63739 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 401 (1)
63740 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Saa 1933 J. Seeman E 85456 (13)
63741 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (112)
63742 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Lõngapool Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 229 (6)
63743 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (89)
63744 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (87)
63745 1793 A1a1 Pörsas jookseb, pönn töuseb Värten voki peal Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (19)
63746 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokiratas Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (14)
63747 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 346 (21)
63748 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Voki ja värten Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 501 (3)
63749 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokk käib ringi, lõng poolil tõuseb Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (38)
63750 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Vl 1932 A. Zimmermann E 82138 ja 82145 (38)
63751 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (8)
63752 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Lai 1898 J. Ermann E 37940 (9)
63753 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Lai 1926 O. Vilde E 48652 (6)
63754 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten ketramisel Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 407 (5)
63755 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Kedramine Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 458 (1)
63756 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (5)
63757 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Kangapool Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (43)
63758 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (44)
63759 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Värten Trt 1927 K. Pormeister E 59841 (241)
63760 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokipool Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 83 (496)
63761 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten As 1993 A. Korb RKM II 459, 153 (12)
63762 1793 A1a1 Põrsas juokseb, põnn tõuseb Kedrus Sim 1929 V. Metsamärt ES, MT 71, 18 (2)
63763 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Vokivärten Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 490 (119)
63764 1793 A1a1 Põrsas jookseb, põnn tõuseb Okk Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 175 (47)
63765 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokivärten VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 379 (16)
63766 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokk JJn 1923 P. Havik EKnSe 39 (2)
63767 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Värten Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 146 (190)
63768 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Lõngavärten Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (87)
63769 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Voki Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (15)
63770 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokipool Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (10)
63771 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Ketramine Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 267 (27)
63772 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Okivärken Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 174 (7)
63773 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Värten Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 295 (171)
63774 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokipool Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (34)
63775 1793 A1a1 & Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokipool Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (37)
63776 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Okipool Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (4)
63777 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Oki Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (28)
63778 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Vokipool Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (66)
63779 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Värten Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (135)
63780 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõuseb Värten kedrades Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (103)
63781 1793 A1a1 Põrssi jooseb, põnn tõuseb Värten MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (33)
63782 1793 A1a1 Põrsas joosseb, põnn tõuseb Vokipool PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (57)
63783 1793 A1a1 Pörses jooseb, pönn töuseb Okipool Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (44)
63784 1793 A1a1 Põrsas jooseb, põnn tõseb Vokivärgan TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (28)
63785 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Värten Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (36)
63786 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Vokivärten Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (8)
63787 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Vokk Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (5)
63788 1793 A1a2 & Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Värten Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (48)
63789 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Vokipool Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (34)
63790 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Vokiratas ja lõngavärtel Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (73)
63791 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Lõngapool voki peal Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 271 (50)
63792 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Okipool Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 276 (59)
63793 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Okipool Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (50)
63794 1793 A1a2 Põrsas jookseb ja põnn tõuseb Vokipool kedrates Tor 1926 V. Erm E 56894 (2)
63795 1793 A1a2 Põrssas jookseb ja põnn tõuseb Vokipool Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 194 (12)
63796 1793 A1a2 Põrsas jooseb ja põnn tõuseb Vokivärten Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (853)
63797 1793 A1a2 Põrsas jooseb ja põnn tõuseb Vokk Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 216 (101)
63798 1793 A1a2 Põrsas jooseb ja põnn tõuseb Vokivärkel LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (17)
63799 1793 A1a2 Põrsas jooseb ja põnn tõuseb Vokipool Tõs 1950 E. Raud EKRK I 1, 196 (18)
63800 1793 A1b & Põrsas tõuseb, põnn tõuseb Vokkipool Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (56)
63801 1793 A1c & Põnn tõuseb, põrsas jookseb Voki Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 309 (11)
63802 1793 A1d & Põrsas sõidab, põnn tõuseb Voki Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (47)
63803 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten ehk pool Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 26 ja 54 (106)
63804 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Värten 1880 Meelej. nr. 5 ja 6 (1880) 159 ja 192 (2)
63805 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten 1910 Lasteleht nr. 7 ja 8 (1910) 112 ja 128 (5)
63806 1793 A2a1 & Põrsas jookseb, põnn paisub Värten JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (26)
63807 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 382 (42)
63808 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokk Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 535 (3)
63809 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (41)
63810 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 648 (11)
63811 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokipool Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32515 (34)
63812 1793 A2a1 Põrss jookseb, põnn paisub Vokikoonal kahaneb, pool tõuseb Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (34)
63813 1793 A2a1 Põrss jookseb, põnn paisub Okk ja pool Hls 1961 S. Lätt RKM II 107, 153 (26)
63814 1793 A2a1 Põrss jookseb, põnn paisub Vokipool Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (22)
63815 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Pool Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
63816 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Pool Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 399
63817 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokipuul Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (21)
63818 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokipool Vil 1892 H. Pihlap E 727 (109)
63819 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokipool Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84 (100)
63820 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Pool Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (31)
63821 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Lõngapooli kedratakse KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (67)
63822 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Värten Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (22)
63823 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (2)
63824 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Kedramine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (37)
63825 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (5)
63826 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (20)
63827 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Värten Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (60)
63828 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokivärten Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (7)
63829 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Värten Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (6)
63830 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40140 (3)
63831 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Vokipool Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (39)
63832 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Okipool Hls 1891 J. Riiet H III 13, 577 (5)
63833 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Kedramine Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (110)
63834 1793 A2a1 Põrss jooseb, põnn paisub Vokipuul Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (28)
63835 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Lõngapool vokil Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (65)
63836 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Vokipuul Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 139 (78)
63837 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Värten SJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 276 (2)
63838 1793 A2a1 Põrsas jooseb, põnn paisub Värten vokil Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 407 (3)
63839 1793 A2a1 Põrss jookseb, põnn paisub Vokivärten Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (15)
63840 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisub Värten või pool Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (4)
63841 1793 A2a1 Põrsas jookseb, põnn paisus Lõngavärten SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (15)
63842 1793 A2a1 Põrss joosk, põnn paisus Vokipool Trv 1894 J. Sirul H III 21, 434 (19)
63843 1793 A2a1 Põrss joosk, põnn paisus Okipool Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 22 (111)
63844 1793 A2a1 Põrss juusk, põnn paisus Vokipuul San 1890 O. Koolmeister H III 22, 178 (2)
63845 1793 A2a1 & Põrss juusk, põnn paisus Vokk ja puul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (230)
63846 1793 A2a1 Põrss juusk, põnn paistus Vokipool Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (16)
63847 1793 A2a2 Põrsas jookseb ja põnn paisub Vokivärten Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 112, 155 (196)
63848 1793 A2a2 Põrsas jookseb ja põnn paisub Vokipool Hää 1939 J. Silling ERA II 212, 601 (1)
63849 1793 A2a2 Põrss jookseb ja põnn paisub Vokipool Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
63850 1793 A2a2 Põrsas jookseb ja põnn paisub Vokipool Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (13)
63851 1793 A2a2 Põrsas jookseb ja põnn paisub Pool SJn 1971 K. Salve KKI 51, 352 (17)
63852 1793 A2a2 Põrsas jookseb ja põnn paisub Värtnaga kedramine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 543 (22)
63853 1793 A2a2 & Põrsas jooseb ja põnn paisub Vokipool Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (103)
63854 1793 A2a2 & Põrsas jookseb ja ponn paisub Vokk Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 59 (3)
63855 1793 A2b & Põrss sõidab, põnn paisub Vokipool Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (49)
63856 1793 A2b Põrss sõidab, põnn paisub Vokipool Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 441 (4)
63857 1793 A2c & Põrss kuseb, põnn paisub Okipuul Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (8)
63858 1793 A3* & Porsas jooseb, ponn üleneb Vokivärten KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (27)
63859 1793 A3* & Põrsas jooseb ja põnn üleneb Värten KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 368 (29)
63860 1793 A4 & Põrsas jooseb, põnn kerkib Okipooli pääl lõng Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (198)
63861 1793 A5 & Võrradi võtab villa-võlla, põrsas jookseb, põnn kasvab Vokk Hää 1944 M. Mäesalu RKM II 13, 35 (32)
63862 1793 A6a & Põrsas juõsõb, rohkõm põnni lähäb Vokipool Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (29)
63863 1793 A6b1 Mida enam põrsas jookseb, seda enam põnni läheb Värten Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (204)
63864 1793 A6b1 & Mida enam põrsas jooseb, seda enam põnni lähab Lõngapool SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (42)
63865 1793 A6b2 & Mida änäm põrsas jooseb, seda änäm põnni jäeb Värten, pool SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (34)
63866 1793 A6b2 Mida änam põrsas jooseb, seda änam põnni jäeb Lõngapool Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 507 (80)
63867 1793 A6c & Mida rohkem põrsas jooseb, seda põnnimas ta lähab Okk ja okipuul Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (77)
63868 1793 A7a & Põrsas jookseb nii kaua, kui põnn täis saab Vokkivärten Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (51)
63869 1793 A7b & Põrsas jookseb põnn-põnn senikaua, kui kõht täis saab Värten (voki) Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (180)
63870 1793 A7c & Põrsas jooseb põnn-põnn, kui kõht täis saab, siis seisab Vokipool Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (38)
63871 1793 A8a1 & Põrsas jookseb, põnnike tõuseb Vokipool KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 703 (3)
63872 1793 A8a1 Põrsas jookseb, põnnike tõuseb Vokivärten Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 492 (5)
63873 1793 A8a1 Põrss joosk, põnnike tõusus Lõngapool Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (45)
63874 1793 A8a1 Põrss joosk, põnnike tõusus Vokipool lõngaga Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (13)
63875 1793 A8a1 & Põrss joosk, põnnike tõses Vokipool San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (190)
63876 1793 A8a1 Põrss joosk, põnnike tõus Vokiratas, pool Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (139)
63877 1793 A8a2 & Põrss jookseb ja põnnike tõuseb Pool San 1967 R. Praakli RKM II 227, 282 (27)
63878 1793 A8b Põrsake jookseb, põnnike tõuseb Vokipool Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (8)
63879 1793 A8b Põrsake jooseb, põnnike tõuseb Vokivärten KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (68)
63880 1793 A8b & Põrsake jooseb, põnnike tõusub Okipuul Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (92)
63881 1793 A8b Põssake jookseb, põnnike tõusub Kedratakse Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (64)
63882 1793 A8c & Mida rutem põrsas jooseb, seda enam põnnike tõõseb Värten Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (51)
63883 1793 A9a & Põrsas jookseb, põnnike paisub Okipool Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (23)
63884 1793 A9a Põrsas jookseb, põnnike paisub Vokivärten Pil 1894 H. Keller E 10044 (46)
63885 1793 A9a Põrsas jooseb, põnnike paisub Vokivärten Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (9)
63886 1793 A9a Põrss jookseb, põnnike paisub Kedras Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (199)
63887 1793 A9a Põrss jookseb, põnnike paisub Vokiga ketramine Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (20)
63888 1793 A9a Põrss jooseb, põnnike paisub Okipool Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (4)
63889 1793 A9a Põrss jooseb, põnnike paisub Värgän Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1080 (12)
63890 1793 A9a Põrss jooseb, põnnike paisub Vokivärgan Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (45)
63891 1793 A9a Põrss jooseb, põnnike paisub Vokiga ketramine Pst 1895 J. Reevits H I 7, 473 (38)
63892 1793 A9a Põrss jooseb, põnnik paisub Värgan Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (26)
63893 1793 A9a Põrss jooseb, põnnike paisub Ketramine Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (71)
63894 1793 A9a Põrss juusk, põnnike paisus Vokipool Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (7)
63895 1793 A9a & Põrss juusk, põnnikõnõ paisus Kedratas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (67)
63896 1793 A9b1 Põrsake jookseb, põnnike paisub Vokipool Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (7)
63897 1793 A9b1 Põrsake jookseb, põnnike paisub Vokipool Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (43)
63898 1793 A9b1 Põrsake jookseb, põnnike paisub Vokipool Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (28)
63899 1793 A9b1 Põrsake jookseb, põnnike paisub Vokk Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 456/7 (24)
63900 1793 A9b1 Põrsakene jookseb, põnnikene paisub Värten ja tiivuline Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 151 (6)
63901 1793 A9b1 Põrsake jooseb, põnnike paisub Okipool Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (20)
63902 1793 A9b1 & Põrsake jooseb, põnnike paisub Okiga ketramine Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (34)
63903 1793 A9b1 Põrsake jooseb, põnnike paisub Ketramine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (11)
63904 1793 A9b1 Põrsake joosk, põnnike paisus Pool oki pääl Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (20)
63905 1793 A9b2 & Põrsakene jooseb ja põnnikene paisub Värtin ja siivuline Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 5 (24)
63906 1793 B1a & Põrsas jookseb, põrn tõuseb Vokivärten VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (5)
63907 1793 B1a Põrsas jookseb ja põrn tõuseb Vokk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (65)
63908 1793 B1b Põrsas jookseb, paun tõuseb Värten Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (13)
63909 1793 B1b & Porsas juoksep, paun tõusep Kehräämise värten Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (43)
63910 1793 B1b Põrsas jookseb, paun tõuseb Värten Tür 1926 A. Palm RKM, Palm 2, 10 (4)
63911 1793 B1c Põrsas jookseb, punn tõuseb Aetakse pooli JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 334 (13)
63912 1793 B1c Põrsas jookseb, punn tõuseb Värten Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (56)
63913 1793 B1c & Põrsas jookseb, punn tõuseb Värten jookseb ringi Ris 1892 J. Holts E 1846 (38)
63914 1793 B1c Põrsas jooseb, punn tõuseb Värten Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (13)
63915 1793 B1c Porsas juokseb, punn tõuseb Kehräämise värten Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (43)
63916 1793 B1d & Põrsas jookseb, põrin tõuseb Vokivärten Ris 1896 J. Niinas E 26297 (8)
63917 1793 B1e & Põrsas jooseb, põnt tõuseb Vokk Rid 1941 E. Poom ERA II 291, 48 (24)
63918 1793 B1f & Põrsas käib ja põnt tal tõuseb Kederus saab lõnga täis Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (1)
63919 1793 B1g & Põrsas jookseb, põmm tõuseb Vokipool SJn 1889 T. Köstner H II 26, 387 (73)
63920 1793 B1g Põrsas jookseb, põmm tõuseb Vokipool SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 569 (34)
63921 1793 B1h1 & Põrsas jookseb, kõht tõuseb Vokivärten Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (5)
63922 1793 B1h1 Põrsas jookseb, kõht tõuseb Vokivärgen Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (17)
63923 1793 B1h1 Põrss joosk, kõtt tõusus Ketramine Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (25)
63924 1793 B1h2 & Põrsas jookseb ja kõht tõuseb Vokivärken TMr 1889 M. Napp H III 16, 424 ja 425 (60)
63925 1793 B2a1 & Põrsas jookseb, põis paisub Värten Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (30)
63926 1793 B2a1 Põrsas jookseb, põis paisub Vokipool Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 376 (55)
63927 1793 B2a1 Põrsas jookseb, põis paisub Ketramine Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (34)
63928 1793 B2a1 Põrsas jookseb, põis paisub Vokivärten TMr 1932 H. Glück E 81919 (1)
63929 1793 B2a2 Põrsas jookseb ja põis paisub Vokivärten Pee 1939 L. Böckler ERA II 250, 550 (29)
63930 1793 B2a2 Põrsas jookseb ja põis paisub Voki ja värten Äks 1933 P. Lukk E 83273 (19)
63931 1793 B2a2 Põrsas jooseb ja põis paisub Vokk 1965 EMrd II 328
63932 1793 B2a2 & Põrsas jooseb ja põis paisub Vokk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (13)
63933 1793 B2b1 & Põrsas jookseb, punn paisub Värten Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (18)
63934 1793 B2b1 Põrsas jookseb, punn paisub Vokk Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (1)
63935 1793 B2b1 Põrsas jookseb, punn paisub Vokk Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (20)
63936 1793 B2b2 & Põrss jooseb ja punnike paisub Värdan saab täis Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (9)
63937 1793 B2c & Põrsas jookseb, põrn paisub Vokivärten Vlg 1930 L. Uibopuu E 64729 (93)
63938 1793 B2d & Põrsas jookseb, põu paisub Ketramine Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 225 (15)
63939 1793 B2e & Põrsas sõidab, poiss paisub Oki Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (9)
63940 1793 B2f1* Põrss juusk, kõtt paisus Langa keritas Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (36)
63941 1793 B2f1* & Põrsas jookseb ja kõht paisub Värten kedramise aega Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (8)
63942 1793 B2f2 & Põrss kõnd, kõtt paisus Vokipool Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (26)
63943 1793 B2g & Põrss juusk, magu paisus Vokipuul kedräten Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (7)
63944 1793 B3 & Põrsas jooseb, kõht kasvab Värten KJn 1898 C. Sööt H II 66, 728 (78)
63945 1793 C1* Siga jookseb, põnn paisub Värten Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 483 (70)
63946 1793 C1* & Siga joosep, põnn paisup Vokivärtna Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (59)
63947 1793 C1* & Siga jookseb ja põnn paisub Vogivärtän Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (6)
63948 1793 C1* Siga jookseb ja põnn paisub Vokivärten Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (2)
63949 1793 C2 Siga süüb ja punn paisub Keträmene 1965 EMrd II 369
63950 1793 C2 & Siga süüb ja punn paisub Keträmene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (26)
63951 1793 C3 & Siga jooseb, kõht tõuseb Vokipool SJn 1893 J. Mein H II 43, 382 (113)
63952 1793 D1 & Kult jookseb, munad paisuvad Värten Trm 1895 M. Reisenpuk H I 7, 598 (3)
63953 1793 D2a & Ups jookseb, kerad kasvavad Vokiratas jookseb, kedervars kasvab Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 7 (3)
63954 1793 D2b & Ups jooseb, munn kasub Vokk Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 30 (48)
63955 1793 D2c & Ups jooseb, munn läheb suuremaks Vokikederus Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (12)
63956 1793 D3 & Änam sa kihudad, suuremaks munn lähäb Vokivärten Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 439 (97)
63957 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Värten 1890 E EM 84 (686)
63958 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Värten 1913 E EM2 73 (879)
63959 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Ketramine Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (43)
63960 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Värten VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (104)
63961 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Ketramine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (7)
63962 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Kehramine Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 284 (94)
63963 1793 E1* & Lind lendab, muna kasvab Värten HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (1)
63964 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Lõng tõuseb värtna peal HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (8)
63965 1793 E1* Lind lendab, muna kasvab Kedramine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 144 (48)
63966 1793 E1* Lind lindab, muna kasvab Kerilaud Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 416 (44)
63967 1793 E1* Lind lendab ja muna kasvab Ketramine Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (101)
63968 1793 E1* Lind lendab ja muna kasvab Vokilühid Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (13)
63969 1793 E1* Lind lendab ja muna kasvab Vokikehrus Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 359 (83)
63970 1793 E1* Lind lendab ja muna kasvab Kerimine: lind oo kerilaud vihiga ja muna on kera, mida rohkem sa kerid, eks seda suuremaks kera läheb Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 220 (123)
63971 1793 E1* & Lind lennab ja muna kasvab Kedramine Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (8)
63972 1793 E1* Lind lindab ja muna kasvab Vokilüht ja värten Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (812)
63973 1793 E2 & Kana lendab, muna kasvab Vokk JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (31)
63974 1793 E3a1 Lind lendab, pugu tõuseb Vokivärten Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 81
63975 1793 E3a1 & Lind lendab, pugu tõuseb Vokk, värten Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (48)
63976 1793 E3a1 Lind lendab, pugu tõuseb Vokk HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (72)
63977 1793 E3a1 Lind lendab, pugu tõuseb Vokipool HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (8)
63978 1793 E3a2 & Lind lendab ja pugu tõuseb Vokivärten Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (3)
63979 1793 E3b & Mida enam lend lendab, seda enam pugu tõuseb Vokk Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (8)
63980 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub (Ein Vogel fliegt, der Kropf schwillt) Ein segelndes Schiff Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 275
63981 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Laev 1890 E EM 84 (687)
63982 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Laev 1913 E EM2 74 (880)
63983 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub 1931 Kmpm. EL II10 233
63984 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub 1933 Käis EV II/II lk-ta
63985 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Vokk – lind, pugu – pool Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (21)
63986 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Vokipool Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (3)
63987 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Vokipool Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (119)
63988 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Okipuul Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (29)
63989 1793 E4 Lind lendab, pugu paisub Vokipool Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (22)
63990 1793 E4 & Lind lennab, pugu paisub Pool Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 112 (158)
63991 1793 E4 Lind lendäb, pugu paisub Vokipool paisub kedrates Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (45)
63992 1793 E5a & Lind lennab ja pooke paisub Pool (voki) Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (102)
63993 1793 E5b & Linnuke lendab, puuke paisub Vokipuul Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (27)
63994 1793 E6 & Värvuke lendab, puuke paisub Vokivärten Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (2)
63995 1793 E7* & Linnuke lendab, kõhuke paisub Vokk KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (19)
63996 1793 E7* Linnuke lendäb ja kõhuke paisub Vokk 1965 EMrd II 368
63997 1793 E7* & Linnuke lendäb ja kõhuke paisub Vokk KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (19)
63998 1793 E8 & Linnuke lendäb, kõhuke kerkib Värten KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (129)
63999 1793 E9a & Linnuke lennab, ise täidab koormat Ein Spinnrocken Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 52 (16)
64000 1793 E9a Linnuke lennab, ise täidab koormat Rukki 1844 Lönnrot 155