Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 3001 — 4000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
3001 109 Aa Ema imeb lapsi Meri Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 177 (57)
3002 109 Aa Ema imeb lapsi Meri imeb laevu Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (55)
3003 109 Aa Ema imeb lapsi Jõgi Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (14)
3004 109 Aa Ema imeb lapsi Emajõgi Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (20)
3005 109 Ab1 Ema ime poigi Meri, jõed Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 888 (42)
3006 109 Ab1 & Ema imeb poegi Jõed jooksevad merde Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (2)
3007 109 Ab1 Imä imes poigõ Suurõ jõõ juuksva kõik ütte jõkkõ Se 1930 V. Ruusamägi S 25957 (50)
3008 109 Ab1 Imä ime poigõ Järv Se 1928 T. Haak S 4335 (25)
3009 109 Ab2 Imä imes poiga Oja, juusk jõkke Räp 1889 J. Poolakess E 29656 (93)
3010 109 Ab2 & Imä imes poiga Jõgi ja uja Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (82)
3011 109 Ab2 Ema imeb poega Meri ja jõed Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (10)
3012 109 Ac & Ema imeb tütarde piima Jõed jooksevad merde Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 186 (18)
3013 109 B & Siga imeb põrsaid Meri ja jõed Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (1)
3014 110 & Ema läheb ees, ei saa suhu ega selga, tüter läheb taga, saab suhu ja selga Vokk Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (74)
3015 110 # vs: EV 9968, 9984 | kk
3016 111 & Ema on, aga ema ei ole, peas sarved, käses küüned Võerasema 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (150)
3017 111 Ema on, aga ema ei ole, pääs sarved, käsis küüned Võõrasema 1890 E EM 32 (89)
3018 111 Ema on, aga ema ei ole, pääs sarved, käsis küüned Võõrasema 1913 E EM2 31 (109)
3019 111 Ema on, aga ema ei ole, peas sarved, käsis küüned Võõrasema 1929 Jürisson 208 (2)
3020 112 Aa Ema paks ja põline, tütar erk ja tuline, poeg veab vööd, mis läinud valla, otsapidi taeva alla Ahi, tuli ja suits 1980 Vitka 40
3021 112 Aa & Imä jämme, tütär verrev, poig tark, lätt taivahe Ahi, tuli, sau Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 262/3 (2)
3022 112 Aa Imä jämme, tütär verrev, poig tark, lätt taivahe Ahi, tuli, sau Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 260 (26)
3023 112 Ab & Imä jämme, tütär verrev, poig julgõ, lätt taivahe Ahi, tuli, sau Se 1934 A. Kits S 81849 (52)
3024 112 Ac & Imä jämme, tütär verrev, poig lätt taiva poolõ Ahi, hüdse, sau Se 1929 V. Savala S 17562 (106)
3025 112 Ad & Paks imä, punanõ tütär, poig käib taivaalust müüdä Ahi, tuli ja suits Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 56 (68)
3026 112 Ae & Ema paks, tütar tuline ja poeg kärmas, kaub kõrgele Ahi, tuli, suits Plv 1893 J. Melzov E 8392 (13)
3027 112 B & Imä jämme, poig pikk, tütär illos Ahi, truba ja tuli Se 1934 F. Paloots S 86157 (22)
3028 113 Ema kõver, isa kõver, poeg sirge ja verejooja Püss 1913 E EM2 30 (101)
3029 113 & Imä kõvvõr, esä kõvvõr, poig õkv ja verejuuja Püss Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (12)
3030 114 Aa & Imä must, hamõ valgõ Lumi maah Vru 1905 G. Sandra E 45077 (15)
3031 114 Ab & Must imä, valgõ särk Maa ja lumi pääl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 248 (90)
3032 114 Ab Ema must, särk valge Lumi maas 1913 E EM2 30 (103)
3033 114 Ab Ema must, särk valge Lumi maas 1914 E MM 6 ja 42 (30)
3034 114 Ab Ema must, särk valge Lumi maas 1920 E MM2 6 ja 45 (30)
3035 114 Ab Ema must, särk valge Lumi maas 1994 E MM3 4 ja 36 (30)
3036 114 Ab Ema must, särk valge Lumi maas 1930 Huvit. II3 175 ja 248 (4)
3037 114 Ab Ihu must, särk valge Lumi maas 1932 Huvit. II4 175 ja 248 (4)
3038 114 Ab Ihu must, valge särk 1933 Käis EV II/I lk-ta
3039 114 Ab Must ihu, valge särk Lumi maas 1992 Metstak2 65 ja 66
3040 114 Ac & Must ema ja valge kuub Lumi maas 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (4)
3041 114 Ac Must ema, valge kuub Lumi maas 1890 E EM 104 (903)
3042 114 Ac Must ema, valge kuub Lumi maas 1913 E EM2 91 (1197)
3043 114 B & Valge kask katab musta meest Lumi katab maad Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (39)
3044 115 Aa Emand ehib metsa taga Päikesetõus 1890 E EM 32 (86)
3045 115 Aa Emand ehib metsa taga Päikesetõus 1913 E EM2 31 (104)
3046 115 Aa & Emand ehib metsa taga Loojaminev pää Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (42)
3047 115 Aa Emand ehib metsa taga Päike tõuseb VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (10)
3048 115 Ab Emand ehib mäe taga Päike tõuseb MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (5)
3049 115 Ab & Emand ehib mäe taga Päikesetõus Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (16)
3050 115 Ab Emand ehib mäe taga Päev tõuseb Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (64)
3051 115 Ab Emand ehib mäe taga Päev tõuseb Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (10)
3052 115 Ab Emand ehib mäe taga Päikese tõus Lai 1904 J. Ermann E 44374 (122)
3053 115 Ac & Emand ehib mäe pealt ülesse-alla Päev Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (46)
3054 115 B1a & Emand ehib mäe pääl, helmi täis Pihlakas Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 376 (31)
3055 115 B1b1 & Emand ehib mäe peal, punased pärlid kaelas Pihlakas Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (14)
3056 115 B1b2* Emand ehib mäe all ja punased pärlid kaelas Päev tõuseb Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (54)
3057 115 B1b2* Emand ehib mäe tagas, punased perlid kaelas Päikene tõuseb Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (21)
3058 115 B1b2* & Emand ehib mäe taga, punased pärlid kaelas Päikese tõusmine Trm 1896 J. Soodla E 26677 (1)
3059 115 B1c & Emand ehib aa taga, punased pärlid kaelas Pihlakas Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (201)
3060 115 B2 & Ema ehib mäe all, kuldsed pärlid kaelas Päike VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (17)
3061 115 B3 & Mamsel ehib mää peal, kuldse pärlitega Pihlakas Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (43)
3062 115 B4 & Kuningas ehib mäe taga, kuldsed pärlid kaelas Päikese tõusmine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (89)
3063 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlak 1913 E EM2 31 (105)
3064 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas 1921 Nurmik II 22 (1)
3065 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas 1922 Nurmik EKÕr 141
3066 115 C1a* Emand õues, punased helmed kaelas Pihlakas 1935 Huvit. V Lisa 18 (38)
3067 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
3068 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas 1979 Metstak 19 ja 34 (185)
3069 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas 1992 Metstak2 53
3070 115 C1a* Emand mäel, punased helmed kaelas 1989 Maanso-Niit IV 5
3071 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas 1991 VJr 39 ja 40 (12)
3072 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Vokk 1995 Eas I 195 (285)
3073 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlak Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (57)
3074 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihelgas Trt 1927 K. Pormeister E 59843 (256)
3075 115 C1a* & Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas Iis 1931 L. Uustalu E 76531 (9)
3076 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas Plv 1933 S. Kuusik E 83967 (2)
3077 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlapuu Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (37)
3078 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Pihlakas Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 55 (57)
3079 115 C1a* Emand mäel, helmed kaelas Võn 1986 S. Pent RKM II 396, 203 (17)
3080 115 C1a* Emand määl, helmed kaelas Pihlakas Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (41)
3081 115 C1a* Emand määl, helmed kaelas Õpetaja kantslis Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (64)
3082 115 C1a* Emand määl, helmed kaulas Pihlakas Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (10)
3083 115 C1a* Imänd mäel, helme kaalah Vislapuu Se 1935 A. Jänessoo S 105260 (4)
3084 115 C1a* Imänd mäe pääl, helme kaalah Pihlapuu Se 1934 M. Peramets S 73748 (16)
3085 115 C1b & Emand mäel, helmi täis Pihlakas Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (11)
3086 115 C1c & Emand määl, pärlid kaelas Iis 1924 H. Ojama A 5145 (38)
3087 115 C2 & Mamsel mäel, helmed kaelas Pihlakas Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (21)
3088 115 C3% & Noorik mäel ja helmed kaelas Pihelgas Trt 1922 V. Reisenbuk A 35 (3) 657O*
3089 115 C4 & Vanaeit mäe piäl, helmed kaelas Pihlak Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (21)
3090 115 C5 Seisab põllupeenral, roheline kleit seljas, kaelas punased pärlid Pihlakas 1971 Säde nr. 14 ja 30 (1971) 7 ja 8
3091 115 C5 Uhke emand, roheline kleit ja punased pärlid Pihlakas Jõh 1993 E. Valter KKI KS
3092 115 C5 Uhke emand, roheline kleit, punased pärlid Pihlakas Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 268 (4)
3093 115 # 809 926 1371
3094 116 & Imänd läts üle nurme, tuul puhk persehe Kana Kra 1894 O. Kallas LMr 126 (26)
3095 116 # 1083P 2267
3096 117 & Imänd piibutas läbi käüsse Suits lätt läbi korstna Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (31)
3097 117 Imänd piibutas läbi käüsse Korsna suitsas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (24)
3098 118 a & Emäne pist esast Leiba kastetas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (101)
3099 118 b & Emane tallab isast Leivasõtkumine Pal 1897 H. Karro H IV 8, 513 (13)
3100 118 # 1973 2128C6
3101 119 & Immis all, orik pääl, immissel vüü vüül, orikõl oda säläh Käsikivid ja timä käsipuu Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (3)
3102 120 A1a1 Enam auka maas kui tähtä taevas (Mehr Löcher in der Erde als Sternen am Himmel) Stoppeln auf dem Acker Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (5)
3103 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas (Mehr Löcher auf der Erde als Sterne am Himmel) Ein Stoppelfeld 1876 Wied. 264
3104 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Auka: õlekõrred 1890 E EM 32 (90)
3105 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrreväli 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (4)
3106 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Auka: õlekõrred 1913 E EM2 31 (110)
3107 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Rukkikõrs Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (19)
3108 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Rukikõrs pärast lõikamist Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (38)
3109 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (34)
3110 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrte augud maa sees Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (25)
3111 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrs Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (72)
3112 120 A1a1 Enam auke maas kui tähte taevas Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 381 (9)
3113 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (10)
3114 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Viljakõrred Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (10)
3115 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrreväli Pal 1897 H. Karro H IV 8, 341 (59)
3116 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrreväli MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (15)
3117 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (12)
3118 120 A1a1 & Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (62)
3119 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (63)
3120 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Rukkikõrs Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (65)
3121 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Viljakors KJn 1904 K. Aint H II 68, 510 (9)
3122 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrs Vil 1894 G. Karu H II 49, 357 (47)
3123 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Sügise õlekõrred Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (31)
3124 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (55)
3125 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Rukkikõrs Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (96)
3126 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Leigatud viljakõrs JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (14)
3127 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Rukkikõrs VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (11)
3128 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (35)
3129 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Rukkikõrs Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (13)
3130 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (123)
3131 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Lõigatud viljakõrs Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (6)
3132 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Lõigatud rukkiväli Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (36)
3133 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Hps 1923 V. Lao E 53568 (5)
3134 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Viljakõrred Lai 1926 H. Nigul E 57616
3135 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Viljatüigas Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (66)
3136 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrrepõld Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (4)
3137 120 A1a1 Enam auka maas kui tähti taevas Kõrreväli Lai 1941 P. Tammepuu ERA II 299, 431 (314)
3138 120 A1a1 Enäm auka maas kui tähti taevas Rukkikõrs KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 322 (28)
3139 120 A1a1 Enamb auka maas kui tähti taevas Viljakõrs põllu peal Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (3)
3140 120 A1a1 Enam auka muas kui tähti taevas Õlekõrred väljal MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 819 (8)
3141 120 A1a1 Enam auka muas kui tähti taevas Kõrs Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (80)
3142 120 A1a1 Enam auka moas kui tähta taevas Rukikõrs leigatult Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 60 (12)
3143 120 A1a1 Enam auka moas kui tähta taevas Rukikõrred Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (79)
3144 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Niidetud kõrs KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (33)
3145 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Kõrrepõld leiku järel VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (101)
3146 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Viljatüükad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (23)
3147 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Kõrrepõld Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (19)
3148 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Viljakõrred Trm 1895 S. Sommer H II 50, 588 (14)
3149 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Viljakõrs JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (87)
3150 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Kõrs Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (74)
3151 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Viljakõrs põllul SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (28)
3152 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Lõigatud kõrs Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (1)
3153 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Koristud viljapõld Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (115)
3154 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Kõrrepõld Tor 1889 C. Tults H II 21, 812 (81)
3155 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Rukkikõrred põllu peal Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (55)
3156 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Kõrrepõld Kse 1889 M. Reimann H II 17, 849 (32)
3157 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Lõigatud rükkitüvi põllul Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155 (14)
3158 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Viljakõrs Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 260 (3)
3159 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Kõrred põllul Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (16)
3160 120 A1a1 Enam auka maas kui tähta taevas Rukki- ja odrakõrred HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (63)
3161 120 A1a1 Änäm auka maas kui tähtä taevas Kõrs Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45 (3)
3162 120 A1a1 Enam auka maas kui tähte taevas (Mehr Löcher auf der Erde als Sterne am Himmel) Stoppeln auf dem Acker 1780 Hupel 119
3163 120 A1a1 Enam auku maas kui tähtä taevas Kõrs 1782 Willmann 164 (4)
3164 120 A1a1 Enam auku maas kui tähtä taevas Elonsänget pellolla 1844 Lönnrot 149
3165 120 A1a1 Enam auku maas kui tähte taevas Kõrrepõld 1869 Ahlqvist 71
3166 120 A1a1 Enam auku maas kui tähtä taevas 1869 Körber VRMK 40 (2)
3167 120 A1a1 Enam auku maas kui tähtä taevas Viljakõrred 1872 Körber Uus ABDr 11 (1)
3168 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Rukikõrred 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (2)
3169 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Kõrrepõld Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (9)
3170 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Rukkikõrs VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 377 (5)
3171 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Rukkikõrs Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (39)
3172 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Viljakõrred Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (2)
3173 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Viljakõrre asemed Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (8)
3174 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Viljakõrs Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (47)
3175 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Rukkikõrs Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (6)
3176 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Kõrreaugud Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (62)
3177 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Põllutukad Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (9)
3178 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Kõrred Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 286 (4)
3179 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Rukkikõrs Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (14)
3180 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Viljakõrre augud pärast leikust VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 ja 855 (17) ja H, Mapp 28 (17)
3181 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Kõrreväli Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 13 (3)
3182 120 A1a1 Änäp auku mahan kui tähti taevan Viljakõrre Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 72 (3)
3183 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Lõigutud viljapõld Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (46)
3184 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Viljakõrred Tln 1892 K. Puusemann E 1624 (14)
3185 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Viljakõrs VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (33)
3186 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Rukkikõrs, kõrrepõld Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (62)
3187 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 46
3188 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taevas Kõrred Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 448 (40)
3189 120 A1a1 Änam auku maas kud tähti taevas Rugitüid põllal Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (31)
3190 120 A1a1 Änam auku maas ku tähti taevas Lõigatud vil'la kõrretüikad Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (109)
3191 120 A1a1 Enam auku maas kui tähti taivas Leigatud ehk niidetud viljakõrs Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (39)
3192 120 A1a1 Enamb auku maas, kui tähti taivas Rukki- ehk odrakõrs Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (2)
3193 120 A1a1 Enamb auku maas kui tähti taevas Lõigatud kõrrepõld VNg 1953 A. Krikmann RKM II 45, 298 (4)
3194 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähti taevas Kõrrepõld 1888 Ol. Lisa nr. 14 (1888) 224 (7)
3195 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähti taevas Viljakõrs VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (3)
3196 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähti taevas Viljakõrs Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (32)
3197 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähti taevas Viljatüüd Jäm 1906 H. Usin H III 31, 595 (6)
3198 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähti taevas Viljakõrred põllul Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (21)
3199 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähti taevas Kõrrepõld Kad 1899 J. Dania E 39395 (1)
3200 120 A1a1 Enamb aukusi maas kui tähti taevas Põllul viljakõrre augud Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (39)
3201 120 A1a1 Enamb aukusi maas kui tähti taevas Viljakõrre põld ehk ka väli Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 162 (4)
3202 120 A1a1 Änam aukusi maas kui tähti taevas Põllutüü Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 94 (5)
3203 120 A1a1 & Änam aukusi maas kui tähti taevas Põllutüü Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 187 (118)
3204 120 A1a1 Enam aukusi maas kui tähta taevas Kõrrepõld Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (29)
3205 120 A1a1 Enam aukusid maas kui tähti taevas Viljatüüd Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (13)
3206 120 A1a1 Enam aukusid maas kui tähti taevas Lõigatud viljakõrs Rak 1895 M. Tamm E 18874 (6)
3207 120 A1a1 Enap auki maas ku tähti taivas Viljakors Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (45)
3208 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas 1903 Neumann 80
3209 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld 1921 Nurmik II 42 (8)
3210 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas 1925 Kmpm. EL IV 259
3211 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrred 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (23)
3212 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrred 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (23)
3213 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrred 1935 Huvit. V Lisa 18 (64)
3214 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas 1935 Muuk-Mihkla I 104
3215 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrred põllul 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (10)
3216 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas 1939 Mihkla EK I 20
3217 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld 1949 Pioneer nr. 8 ja 9 (1949) lk-ta (5)
3218 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld 1955 ÜÕÕ 14 (9)
3219 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas 1963 Siim-Vallner III 27
3220 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld 1974 Maanso-Valgma-Villand 26
3221 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Rukis 1992 Metstak2 60 ja 61
3222 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrred põllul Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 10 (9)
3223 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Viljakõrs Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (26)
3224 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Leikusest jäänud kõrs VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (4)
3225 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Odrakõrs (lõigatud põld) Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 866 (1)
3226 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Rukkikõrs Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (106)
3227 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld Sa 1926 L. Berg E 57153
3228 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Rukkikõrs Trt 1930 M. Sika E 66459 (33)
3229 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld Vän 1933 H. Martinson E 82627/8 (8)
3230 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Rukkikõrre otsad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90 (5)
3231 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Hlj 1935 E. Luuk ERA II 83, 469 (10)
3232 120 A1a1 Enam auke maas ku tähti taevan Vil'lakõrs Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (35)
3233 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Viljakõrs Kad 1969 M. Proodel RKM II 251, 268 (2)
3234 120 A1a1 Enam auke maas kui tähte taevas Viljakõrred Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (1)
3235 120 A1a1 Enam auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 280 (8)
3236 120 A1a1 Änam auke maas kui tähti taevas Põllutüügas Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (31)
3237 120 A1a1 Enam auke mahan kui tähti taevan Vil'lakõrre Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 534 (54)
3238 120 A1a1 Enämb auke mahan ku tähti taevan Villäkõrre Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (49)
3239 120 A1a1 Änäm auke mahan ku tähte taevan Villäkõrs Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (83)
3240 120 A1a1 Enämb auke maan ku tähti taevan Kõrrepõld Trv 1892 J. Kill H III 14, 226 (10)
3241 120 A1a1 Enam auke maan kui tähti taevan Kõrred Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (54)
3242 120 A1a1 Enamb auke maan kui tähte taivan Põllukõrs San 1895 J. Kuldsep E 19083 (13)
3243 120 A1a2 & Enam auka maas kui taevas tähti Kõrsspõld Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (6)
3244 120 A1a3 & Enam auka maas kui tähti taeva all Viljakõrs Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (11)
3245 120 A1a4 Enam auka maas kui öösel tähta taevas Rukkikõrdes ehk koristud viljapõllul Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 5 ja 51 (12)
3246 120 A1a4 & Änam auka maas kui öösse tähta taevas Viljakõrs Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (27)
3247 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähti taevas Kõrreväli 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (19)
3248 120 A1a5* Enam auka maa sees ku tähti taevas Rukkikõrs Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (22)
3249 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähti taevas Viljakõrs Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (9)
3250 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähti taevas Viljakõrs Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (34)
3251 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähti taevas Kõrs Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (45)
3252 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähti taevas Viljakõrred KJn 1895 J. Koord E 20366 (1)
3253 120 A1a5* Enam auka moa sees kui tähti taevas Kõrrepõld Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (142)
3254 120 A1a5* Änam auka maa sees kui tähti taevas Kõrrepõld Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 194 (52)
3255 120 A1a5* & Änam auka maa sees kui tähti taevas Lõegatud rukkipõld Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 199 (10)
3256 120 A1a5* Enäm auka maa sees kui tähti taevas Kõrremaa KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (34)
3257 120 A1a5* Enäm auka maa sies kui tähti taevas Kõrrepõld Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (11)
3258 120 A1a5* Enäm auka maa sies kui tähti taevas Kõrreväli KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (57)
3259 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Rükkikõrs Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (38)
3260 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Rukkikõrs Trt 1888 S. Bergmann H II 29, 79 (4)
3261 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Kõrrepõld Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (110)
3262 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Kõrrepõld Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (5)
3263 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Viljakõrred Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (76)
3264 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Rukkikõrs Vil 1889 H. Niggol H II 26, 149 (1)
3265 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Lõigatud viljakõrred Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (5)
3266 120 A1a5* Enam auka maa sees kui tähta taevas Niidetud kõrs Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (9)
3267 120 A1a5* Änam auka maa sees kui tähta taevas Kõrs Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (78)
3268 120 A1a5* Enam auka maa siis kui tähta taevas Rukkikõrs SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (21)
3269 120 A1a5* Enam auku maa sees kui tähti taevas Viljakõrred Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 236 (68)
3270 120 A1a5* Änam auku maa sees kui tähti taevas Viljakõrred MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (25)
3271 120 A1a5* Änam aukusi maa sees kui tähta taevas Viljakõrs Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (36)
3272 120 A1a5* Enämb auke maa sehen ku tähti taevan Äralõigat (niidet) kõrrepõld Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (5)
3273 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Viljakõrred Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 345 (7)
3274 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Rukkikõrs Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (1)
3275 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Kõrrepõld Trv 1889 J. Käger H III 6, 308 (36)
3276 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Kõrs Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (31)
3277 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Rükkikõrs Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 767 (3)
3278 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Rukkikõrs Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (69)
3279 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Viljakõrs Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (73)
3280 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Viljakõrred Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (39)
3281 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Viljakõrs Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (28)
3282 120 A1a5* Enam auke maa sees kui tähti taevas Viljakõrs KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (91)
3283 120 A1a5* Enamb auke maa sees kui tähti taevas Rükkikõrs Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (92)
3284 120 A1a5* Änäm auke maa sees kui tähti taevan Viljakõrs Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (33)
3285 120 A1a5* Enam auka maa sehes kui tähta taevas Kõrreväli Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (148)
3286 120 A1a5* Enäm auka maa sehes kui tähti taevas Villäkõrred KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8 (42)
3287 120 A1a5* Enam auke maa sehes kui tähti taevas Rukkikõrs Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (10)
3288 120 A1a5* Änäm auke maa sehen kui tähti taevan Villäkõrs Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (61)
3289 120 A1a5* Enämb auke maa sehen ku tähti taevan Rüäkõrs Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (118)
3290 120 A1a5* Enämb auke maa sehen ku tähti taevan Rüakõrs Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (6)
3291 120 A1a5* Enämp auke maa sehen ku tähte taevan Röäkõrs Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (41)
3292 120 A1a5* Änäp auke maa sehen ku tähti taevan Sõgel Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 72 (13)
3293 120 A1a5* Enamb auke maa sisen kui tähti taivan Rüakõrs San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (2)
3294 120 A1a5* Enam auke maa seen kui tähti taevan Kõrs Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 436 (110)
3295 120 A1a5* Änam auka moa sees kui tähta taevas on Rukkikõrs Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (884)
3296 120 A1a6* Enamb auke maa peal kui tähti taivan Kõrs Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (25)
3297 120 A1a6* & Enam auka maa peal kui tähta taevas Viljatüikad Kse 1889 K. Karu H II 17, 913 ja 907 (65)
3298 120 A1a6* Enam auka maa peal kui tähta taevas Viljakõrred PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (19)
3299 120 A1a6* Enam aukusi maa pääl kui tähti taevas Rügitüid Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (51)
3300 120 A1a6* Enam auke maa peal kui tähti taevas Viljakõrs Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (12)
3301 120 A1a6* Enam auke maa peal kui tähti taevas Kõrs Vln 1929 H. Rebane A 10894 (28)
3302 120 A1a6* Enam auke maa peal kui tähti taevas Rukkikõrs Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (132)
3303 120 A1a6* Enab auke maa peal kui tähti taevas Villakors Hls 1893 O. Sapas E 3354 (5)
3304 120 A1a6* Enam auke maa pääl kui tähti taevan Rukkikõrred Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (27)
3305 120 A1a6* Enämb auke maa pääl ku tähti taevan Viljakõrred Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (9)
3306 120 A1a6* Änämb auke maa pääl ku taevan tähte Villakõrre Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (9)
3307 120 A1a7 & Enam auka kui tähti taevas Rukkikõrs Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (21)
3308 120 A1a8 Rohkem aukusid maas kui tähti taevas Kõrs 1892 Tõn. LLr 54 (1)
3309 120 A1a8 Rohkem auka maas kui tähti taevas Viljapõllud Tõs 1893 J. Öövel E 3622 (30)
3310 120 A1a8 Rohkem aukusid maas kui tähti taevas Kõrs Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (8)
3311 120 A1a8 Rohkem aukusi maas kui tähti taivas Kõrrepõld Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
3312 120 A1a8 Rohkem auki maas kui tähti taevas Kõrrepõld Pöi 1958 P. Vinkel RKM II 83, 437 (50)
3313 120 A1a8 Rohkem auke maas kui tähti taevas Sõel HMd 1927 A. Viilas E 74021 (13)
3314 120 A1a8 & Rohkem auke maas kui tähti taevas Niidetud viljapõld Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (5)
3315 120 A1a8 Rohkem auke maas kui tähti taevas Kõrrepõld Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 38 (28)
3316 120 A1a8 Rohkem auke maas kui tähta taevas Rukkikõrs Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 261 (68)
3317 120 A1a9 Rohkem auka maas sees kui tähti taevas Kõrs Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (45)
3318 120 A1a9 & Rohkem auka maas sees kui tähti taevas Viljakõrs MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (38)
3319 120 A1a9 Rohkem auke maas sees kui tähti taevas Kõrrepõld KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 715 (60)
3320 120 A1a10 & Rohkem auka mua pial kui tähta taevas Kõrreväli Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (67)
3321 120 A1b1* & Enam maa sees auka kui taevas tähti Kõrred väljal Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (13)
3322 120 A1b1* Enam maa sees auke kui tähti taevas Kõrrede augu Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461 (20)
3323 120 A1b1* Enam maa sees auke kui tähti taevas Viljakõrred Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 43 (398)
3324 120 A1b2* Enamb maa pääl auka kui taevas tähta Viljakõrs San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 422 (46)
3325 120 A1b2* Enam maa pääl auke kui tähti taevas Rukkikõrs Tt 1877–1917 M. Undi E 499 (33)
3326 120 A1b2* & Enam maa peal auka kui tähti taevas Viljakõrred Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (2)
3327 120 A1b3 & Rohkem maa sees auka kui taevas tähta Rukkikõrs Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (19)
3328 120 A1b3 Rohkem maa seen auke ku taivan tähti Põld pärast niitmist Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 530 (2)
3329 120 A1c* & Auka änäm maas kui tähta taevas Viljakõrs SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (66)
3330 120 A1c* Auka enam maa sees kui tähta taevas Rukkikõrred Plt 1917 M. Palm E 50383
3331 120 A1d1* Maas enam auka kui taevas tähti Rukkikõrred Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (38)
3332 120 A1d1* Maas änam aukusi kui taevas tähti Kõrrepõld Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 181 (63)
3333 120 A1d1* & Maas enam auke kui taevas tähti Kõrrepõld Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (29)
3334 120 A1d1* Maas enam auka kui tähti taevas Viljakõrre põld Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 206 (118)
3335 120 A1d1* Maas enam auka kui tähti taevas Viljakõrs Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (50)
3336 120 A1d2* & Maa sees enam aukusid kui taevas tähti Kündmata tüüpõld Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 170 (6)
3337 120 A1d2* Maa sees on enam auki kui tähti taevas Viljakõrred Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (18)
3338 120 A1d3* Maa peal enam auka kui taevas tähta Kõrrepõld Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (47)
3339 120 A1d3* Maa peal änam auka ku taevas tähta Villakõrred Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (42)
3340 120 A1d3* & Maa pääl enam aukusi kui taevas tähti Rugitüü Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (67)
3341 120 A1d3* Maa peal enam auke kui taevas tähti Kõrs Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 154 ja 171 (60)
3342 120 A1d3* Maa pääl änäp auke ku taevan tähti Vil'lakõrre Krk 1937 S. Tanning KKI MS
3343 120 A1d3* Maa peal enam auka kui tähta taevas Viljakõrs SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (82)
3344 120 A1d4* & Maas rohkem aukusi kui taevas tähti Kõrrepõld Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (56)
3345 120 A1d4* Maas rohkem auke kui taevas tähti Viljakõrred Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (13)
3346 120 A1d4* Maas auke rohkem kui tähti taevas Niidetud põld Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (16)
3347 120 A1d4* Maas on auke rohkem kui tähte taevas Kõrrepõld Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (12)
3348 120 A1d5 & Maa sehen auke rohkep ku taevan tähti Viljakõrs Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 573 (57)
3349 120 A1d6* & Maa pääl rohkem auke kui taevas tähti Rukkikõrs Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (82)
3350 120 A1d6* Maa peal on rohkem auke kui taevas tähti Kõrrepõld Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 267
3351 120 A1d6* Maa peal auke rohkem kui taevas tähti Viljakõrs Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (13)
3352 120 A1d6* Maa peal rohkem auke kui tähti taevas Viljakõrs Trv 1905 A. Anderson E 45334 (17)
3353 120 A1d6* Maa peal aukusi rohkem kui taevas tähti Viljakõrss Tt 1954 U. Talvis KKI 28, 186 (35)
3354 120 A1d6* Maa pääl om auke rohkep ku taevan tähti Viljakõrs Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 21 (97)
3355 120 A1e* & Maa sees nii paljo oukosed kud taevas tähte Pöllutüi Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (13)
3356 120 A1e* Maa pääl nii palju aukusi kui taevas tähti Viljakõrs Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (42)
3357 120 A1f & Vähem tähti taevas kui auka maa sees Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (8)
3358 120 A2a1 & Kas enam tähta taevas või auka maa sees Auka Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (61)
3359 120 A2a2 & Kos one enam auka mua siden kui tähti taevan Kõrrepõllul Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (83)
3360 120 A2a3 & Kas on maas enam auka või taevas enam tähta Maas on enam auka PJg 1888 J. Reinson H IV 2, 572 ja 573 (1)
3361 120 A2b & Kumba on rohkem: auku maas vai tähti taevas Kõrres on rohkem auku Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (52)
3362 120 A2c & Kel on enam auke sees kui tähti taevas Kõrrepõld Tõs 1892 G. Anniko E 991 (106)
3363 120 B1a1 Enam mulke maas kui tähti taevas Viljakõrs Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (32)
3364 120 B1a1 Enam mulke maan kui tähti taivan Kõrs Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 799 (58)
3365 120 B1a1 Enamb mulke maan ku tähti taivan Rüäõlg Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (2)
3366 120 B1a1 Enamb mulke maan kui tähti taivan Röäkõrs Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (44)
3367 120 B1a1 Enäm mulka maan ku tähti taevan Kõrs Kod 1888 V. Kirik H III 9, 368 (9)
3368 120 B1a1 & Enämb mulke maan kui tähti taivan Kesäkõrs Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (21)
3369 120 B1a1 Enämb mulkõ maan kui tähti taivan Kõrrepõld Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 39 (29)
3370 120 B1a1 Inämb mulkõ maan kui tähti taivan Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (99)
3371 120 B1a1 Inämb mulke maah kui tähti taivah Rüäkõrs Plv 1893 J. Tobre H II 45, 196 (28)
3372 120 B1a1 Inäb mulka maah ku tähti taivah Olõkõrrõ Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (55)
3373 120 B1a2* Enam mulke maa sehen kui tähti taivan Röakõrs Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (44)
3374 120 B1a2* Enamb mulke maa sehen kui tähti taivan Rüakõrs Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (3)
3375 120 B1a2* Enamb mulke maa sehen kui tähti taivan Kõrs TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (65)
3376 120 B1a2* Enämb mulke maa sehen kui tähti taivan Kõrred Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (14)
3377 120 B1a2* Enamb mulke maa sisen kui tähti taivan Villäkõrs Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (69)
3378 120 B1a2* Enämb mulke maa sisen kui tähti taivan Viljakõrre Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (159)
3379 120 B1a2* Inämb mulkõ maa seen ku tähti taivan Kõrs Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (84)
3380 120 B1a2* Inäp mulka maa siseh kui tähti taivah Villäkõrre kandsu Se 1929–1930 E. Põllula S 17890 (21)
3381 120 B1a2* Inämbä mulka maa seeh kui tähti taivah Rügäolg Se 1928 T. Haak S 4330/1 (8)
3382 120 B1a2* & Inäp mulka maa seeh ku' tähti taivah Rügaolg Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (44)
3383 120 B1a2* Inämp om mulka maa seeh ku tähte taivah Rügäolg Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (99)
3384 120 B1a2* Inäp mulka maa seeh ku taivah tähti Rüäolg Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (24)
3385 120 B1a3 Enamb mulke maa pääl kui tähti taivan Viljakõrred Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (5)
3386 120 B1a3 Enämb mulke maa pääl kui tähti taivan Niidetu kõrs Ote 1895 E. Palm E 20132 (72)
3387 120 B1a3 & Inämb mulkõ maa pääl kui tähti taivan Rügäolõ nurm Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (33)
3388 120 B1b1 & Inamb maah mulka kui taivah tähti Rügaolõ kõrs Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (27)
3389 120 B1b1 Inäb maah mulka ku taivah tähti Se 1927 M. Pihlapuu S 1934 (53)
3390 120 B1b2 Inäp maa sees mulke kui taevan tähti Kõrsvilja lõigatud põld Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 51 (34)
3391 120 B1b2 Inämb maa sisen mulkõ ku taivan tähti Raha, mis maa pääl ehk olõkõrrõ, mis nurme pääl sügise, kui vili ära lõigatas Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (49)
3392 120 B1b2 Enamb maa seen mulka kui taivan tähti Rügaole kõrs Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (62)
3393 120 B1b2 & Inämb maa seehn mulke ku taivahn tähti Sügüsene kõrrepõld Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (71)
3394 120 B1b2 Inäbä maa seeh mulka ku taivah tähti Rüäolõ kandsu' Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 258 (8)
3395 120 B1b2 Inäb maa seeh mulka kui taivah tähti Rüäolõ kandsu' Se 1929 V. Savala S 17516 (20)
3396 120 B1b2 Inäb maa seeh mulka kui taival tähti Rügäolõ kandsu' Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
3397 120 B1b3 Enamb maa pääl mulke kui taivan tähti Viljakõrs Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (59)
3398 120 B1b3 & Enämb maa pääl mulke kui taivan tähti Kõrre Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (120)
3399 120 B1b3 Inämb maa pääl mulkõ kui taivan tähti Rügäolg Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (99)
3400 120 B1b4 & Enamb maa pääl mulke kui tähti taivan Põllukõrre Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (21)
3401 120 B1b4 Enamb maa pääl mulke kui tähti taivan Vili kasvas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 37 (335)
3402 120 B1b4 Enämb maa pääl mulke kui tähti taivan Kõrred Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (24)
3403 120 B1b5* Inämbä maal mulka ku taivah tähti Vil'akandsu nurmõn Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (7)
3404 120 B1b5* Inäp maal mulka kui taival tähti Põimet rüapõld Se 1927 E. Põllula S 562 (12)
3405 120 B1b5* & Inämb maal mulka kui taiva' tähti Rüäõlõpõld Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 436/7 (42)
3406 120 B1b5* Inäp om maal mulka kui taivah tähti Rügäolõ kandsu Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (3)
3407 120 B1b5* Inäp om maal mulka mis taivah tähti Rüäolõ kandsu Se 1927 E. Põllula S 647 (27)
3408 120 B1b6 & Inämb maamulka ku taivatähti Viljakantsu Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (51)
3409 120 B1b6 Inäbä maamulka ku taivatähti Rüäkõrs Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 400 (10)
3410 120 B1b7 & Rohkõmb maamulka ko taivatähte Rügäolg Se 1956 V. Pino RKM II 51, 431/2 (62)
3411 120 B1c1* & Maah inäbä mulka ku taivah tähti Rüäolõ kõrrõ' Se 1936 M. Vabarna S 121935 (50)
3412 120 B1c1* Maah inäb mulkõ ku taevatähti Rüäolõ kandsu Se 1933 N. Oinas S 67368 (33)
3413 120 B1c1* Maah om inambä mulka kui taivah tähti Viljakõrreh põllul Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 471 (42)
3414 120 B1c2 & Maase inämbä mulka ku taivah tähti Rüäolg, kui ar' põimõdas, sis om pal'lo kandsõ Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 263 (3)
3415 120 B1c3 & Maa siseh inämbä mulka ku taivah tähte Viläkõrrõ' maa siseh Se 1930 N. Nurmetu S 19877 (23)
3416 120 B1c4* Maa pääl inamb mulke kui taivan tähti Olekõrre Urv 1890 H. Lellep H III 11, 432 (32)
3417 120 B1c4* & Maa pääl enämb mulkõ kui taivan tähti Vil'lakõrs Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (33)
3418 120 B1c4* Maa pääl inäbä mulka kui taivah tähti Rüäolg, lõigatud rukkiväli Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 51 (41)
3419 120 B1c4* Maa pääl inäbä mulka ku taivah tähti Rügäolõh Se 1934 F. Paloots S 76504 (13)
3420 120 B1c4* Maa pääl inab mulka ku tähti taivah Olõkandsu Se 1930 V. Ruusamägi S 20994 (26)
3421 120 B1c4* & Maa pääl om inäbä mulka ku taivah tähti Tõuolõ kandsu Se 1932 A. Tammeorg S 35486 (11)
3422 120 B1c4* Maa pääl om inäp mulkõ ku taivatähti Rüäolõ põld Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 310 (14)
3423 120 B1c4* Maa pääl inamb mulke kui tähti taivan Kan 1888 J. Väggi H III 11, 498 (8)
3424 120 B1c5* & Maal inäbä mulkõ kui taivah tähti Rüäolõ kantsu Se 1935 N. Oinas S 103035 (9)
3425 120 B1c5* Maal inäbä mulka kui taivah om tähti Rüäolõ kantsu päräst põim'mist Se 1934 A. Kits S 81848 (48)
3426 120 B1c6* Maah om rohkõmp mulka ku' taivah tähti Se 1929 T. Kõivastik S 16163 (15)
3427 120 B1c6* & Maa pääl rohkem mulke kui taevan tähti Rüakõrs Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (110)
3428 120 B1c6* Maa pääl rohkõmb mulka mis taivah tähti Rügaolõ kandsu Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 372 (23)
3429 120 B1d & Maamulka om rohkõb ku taivatähti Rüäolõ kandsu mulka om rohkõb ku taivatähti Se 1935 P. Külaniit S 105582 ja 105589 (40)
3430 120 B1e1* & Mitu om taivas tähti, situ om maahn mulku Rügäkandsu', kun jääse' põimaten maa pääle Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (113)
3431 120 B1e1* Mitu maamulku, setu taivatähte Lut 1936–1938 A. Sang KKI WS
3432 120 B1e2 & Nii' pal'lo mulka maah ku' taivah tähti Hainajuurtõ mulgu' Se 1930 M. Pihlapuu S 21651 (4)
3433 120 B2a & Kas inäbä mulka maa seeh ko tähte taivah Rügäolg, ar põimõt Se 1949 V. Pino RKM II 30, 213 (794)
3434 120 B2b* & Kas maal inäbä mulka vai taivah inäbä tähte Rügäolg Se 1956 V. Pino RKM II 51, 431/2 (62)
3435 120 B2b* Kas maa pääl mulkõ inäb vai taivah tähti inäb Rüäolõ kandsu' ja tõuolõ kandsu' ja mulgu' linamaa seeh, sis om õks mulkõ inäb maa pääl ku' tähti taivah Se 1929 A. Gehrke S 17307 (33)
3436 120 C+ Enam pulki maa pääl kui tähti taivan Kõrrepõld Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 79 (5)
3437 120 C+ & Enam tähti maa pääl kui taevas Rügakõrs Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (58)
3438 120 C+ & Midäs inämb on kui taivatähti Rügaole kantsa Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (12)
3439 120 # 1635H3h
3440 121 & Enam perse poole lükkad, paremaks läheb Saapa jalgapanemine Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (21)
3441 122 Aa & Änam sa pihta pistad, lisemale toleb Mõrra ehk vörgu kudumeine Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 6
3442 122 Ab & Enam sa pihta roogid, seda ligemale tuleb Võrgu kudumine Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (28)
3443 122 B & Mida rohkem sa otsa pihta loobid, seda suuremaks läheb Võrgu kudumine Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 101 (68)
3444 123 & Enam toas kui õues Jäljed Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (11)
3445 123 Enam toas kui õues Jäljed 1890 E EM 33 (92)
3446 123 Enam toas kui õues Jäljed 1913 E EM2 31 (112)
3447 123 Enam toas kui õues 1931 Kmpm. EL II10 183
3448 123 Enam toas kui õues 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
3449 123 # 83
3450 124 Aa* & Enne elas, nüid ei ela, kannab ihu ja hinge Pastlad Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (12)
3451 124 Aa* Enne ta elas, nüüd ta ei ela, kannab ihu hingega Saabas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (69)
3452 124 Aa* Enne elasi, nüid ei ela, siiski kand ihu ja henge Tsuug Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (1)
3453 124 Aa* Enne ta elas, nüüd ta ei ela, aga kannab ihu hingega Pastal Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (117)
3454 124 Ab & Elas ja ei ela – on surnud, ometi kannab ta ihu ja hinge Pastel Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (134)
3455 124 Ac* Enne elas, nüid surnd, kannab ihu ja hinge Pasles Kos 1892 T. Wiedemann E 8985 (60)
3456 124 Ac* & Enne elas, nüüd surnud, ise kannab ihu ja hinge King Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 58 (1)
3457 124 Ad & Mis enne elas ja nüüd ei ela, kannab nüüd inimese ihu, hinge Nahk VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (27)
3458 124 B & Mis enne elas, nüüd ei ela, aga kui käid ehk püsti seisad, siis kannab ihu hingega üleval Pastel ehk saabas Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (18)
3459 124 Ca & Enne on elanud, nüid enam ei ela, käib ümber, kannab ihu ja hinge Saapad KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (12)
3460 124 Cb & Enne on ta elanud ja iga kord on ta surnud ja nüid kõnnib mööda ilma ja talob ihu ja hinge Nahk Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (26)
3461 124 Cc & Elas, aga nüüd enam ei ela, käib müöda ilmat ja kannab elavaid hingi Luomanahk, tied jalavarjud ja käid müöda ilmat ringi VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 739 (34)
3462 124 Cd & On eland ning äi ela änam, keib mööda maad ning talub ihu ja hinge Lehm pärast nahana Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 621 (56a)
3463 124 Ce* & On elanud, ei ela mitte, kõnnib mööda maad, kannab ihu, hinge Pastal Tõs 1893 J. Tõnnisson E 52686
3464 124 Ce* Eland ma olen, enam ei ela, maa peal ma kõnnin ja ihu, hinge kannan Jalanõud Vil 1996 K. Jõulu EFA I 12, 51 (1)
3465 124 Cf1 & Kes elab ja enam ei ela, käib maa peal, kannab ihu ja hinge Pastel Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 377 (33)
3466 124 Cf2* Kes ennem on eland, nüüd enam ei ela, ilma kaude luusib ja ihu, hinge kannab Pastlad Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 267 (20)
3467 124 Cf2* & Kes enne oo elan, nüid enam ei ela, maailma mööda luusib ja ihu, hinge kannab Pastal Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 271 (35)
3468 124 Cg & Esiti oli ta hinges, nüüd on ta surnud, kannab mööda maailma ihu ja hinge Saabas Mih 1920 A. Leppik E 50902 (85)
3469 124 D & Lihast ma olen saand ja liha ma ei ole, siiski kannan ihu ja hinge Saabas KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (3)
3470 124 Ea & Enne ma elasin, nüüd ma ei ela, aga ikka ma elan ja ümber liigun Nahk Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (155)
3471 124 Eb & Enne elas, nüüd surnud, käib veel Saapanahk HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (81)
3472 124 Ec & Ole ära tapetu, ole ära süüdu, väljan käi ma siski Saapa Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (37)
3473 124 F & Surnud, aga elab siiski Pastlad, veisenahk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 538 (208)
3474 125 a1 & Enne lai ja kollane, pärast valge, ümargune Võilill Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (29)
3475 125 a2 & Enne lai ja kollane, pärast valge ja ümargune Võilill Hel 1923 H. Martin E 53257 (3)
3476 125 b & Enne lai ja kollane, pärast ümargune ja valge Võilill Pld 1926 H. Grep E 73838 (23)
3477 125 c & Enne kollane ja lai, pärast valge ja ümargune Võilill Rõu 1913 J. Raudsepp EKnS 35, 32 (303)
3478 126 a & Enne lakub ja pärast pistab Niiti aetakse nõela taha KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (257)
3479 126 a Enne lakub ja pärast pistab Niiti aetakse nõela taha 1890 E EM 33 (94)
3480 126 a Enne lakub, pärast pistab Niiti aetakse nõela taha 1913 E EM2 31 (114)
3481 126 b & Enne muisutab, siis pistab Niiti nõela taha Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (2)
3482 126 b Enne musutab, siis pistab Niit nõela taha 1913 E EM2 31 (116)
3483 127 A1 & Kel on võõra roog reite vahel Lehmal piim = võõraste roog Pee 1927 R. Viidebaum E 59539 (6)
3484 127 A2a & Võera roog on reite vahel Piim Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 198 (113)
3485 127 A2b & Võeras vara jalgade vahelt Piim Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (199)
3486 127 A2c & Võera erku jalte vahel Lehmapiim ehk või Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (8)
3487 127 B1 & Ergutis perses, reite vahel roog Kanamuna, lehma udar VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (1)
3488 127 B2a Erguti pe[rse]s, võõra roog reite vahel Kanamuna, lehmapiim 1890 E EM 33 (98)
3489 127 B2a Erguti pe[rse]s, võõra roog reite vahel Kanamuna, lehmapiim 1913 E EM2 31 (119)
3490 127 B2a & Erguti persses, võera roog reite vahel Kanamuna, lehmapiim VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (8)
3491 127 B2b & Ergutis per[ses], võera vara reite vahel Kanamuna ja lehma udar VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (159)
3492 127 B2c Ergutes perses, võera vara jalge vahel Kanal muna, lehmal piim Lai 1904 J. Ermann E 44371 (82)
3493 127 B2c & Ergutis perses, võera vara jalge vahel Kanamuna, lehma udar ja piim Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (253-254)
3494 127 B2d & Võõra vara jalge vahel ja ergutis perses Lehma udar ja kanamuna Sim 1937 E. Lippus ERA II 167, 29 (27)
3495 127 Ca Perseh magõhhus, seerte vaihhõl serbähüss Kanamuna loomalda' ja piim lehmä nisah Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (6)
3496 127 Ca & Perseh magõhhus, seerde vaihõl serbähüs Kanamuna ja lehmapiim Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 639 (51)
3497 127 Cb & Seerde vaihõl serbähüs, persseh magõhhus Lehma udar jalgade vahel ja piim, mida rüübatas, kanal muna veel munemata Se 1992 Anonüüm 115 RKM I 28, 439
3498 127 # 1050
3499 128 A & Edimine iluehetege, rõõmurõividege, kuldse kroonige, sinitse siidige, tõne tolle järgi tõttas, es ta inämb järgi-s saa, iluehte õreti, rätiviir täl vereti Päike ja kuu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 551 (183)
3500 128 B & Neiokese noorekese, sõsarekese sirgekese, tulep edimene manu, rõõmurõivin, iluehten, sinitside siidega, verevide veerdega, kullakrooni preetsike Agu ja päiva tõsemine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 459 (107)
3501 129 a* & Edimält aetiva muna kuumas, seo sai võõril nigu leeväs, sis naate Moosõst parkma, võõrit kangõst vällä kärkmä, seeh tetti tsiss-tsoss, vällä kaüde vips-vops Sannah käük Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 248 (76)
3502 129 a* Eesmält aetas muna kuumas, tuu om võõrale kui leeväs, ega muna ei naata kärkmä, võerit naatas õigest parkma, rüps ja raps om väljast kuulda, sisest nii kui tahas neelda Sannah käümine Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 412 (91)
3503 129 b & Esmalt aetas munad keevas, see om võeril nagu leevas, sisen tetas tsiss ja tsoss, väljast kuultas rips ja rops Sauna[skäik] Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (120)
3504 129 c1 & Enne aetas mu nahk keevas, see om võõrale ku leevas, sis ei naata mo joht pesma, võõrid naatas muudku parkma Saun ja vihtlejad Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (52)
3505 129 c2 & Enne kütan naha kuumast, see on võõrsil nagu leevast, umma küljes es nad läe kerkima ja võerid nad jo õigid parkma Sannah kävemine Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 369 (17)
3506 130 & Esite nahk nüllitaks, siis villad võetakse Saapad ja sukad 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (138)
3507 130 Esiti nahk nüllitakse, siis villad võetakse Saapad ja sukad, pastlad ja sukad 1890 E EM 33 (101)
3508 130 Esiti nahk nüllitakse, siis villad võetakse Saapad ja sukad, pastlad ja sukad 1913 E EM2 31 (122)
3509 130 Esiti nahk nülitakse, siis villad võetakse Saapad ja sukad 1939 Nugis 285 ja 312 (19)
3510 130 Esiti nahk nülitakse, siis villad võetakse 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
3511 130 Esiti nahk nülitakse, siis villad võetakse Saabaste ja sukkade jalast ära võtmine 1979 Metstak 9 ja 32 (29)
3512 130 Esiti nahk nülitakse, siis villad võetakse Saabaste ja sukkade jalast ära võtmine 1992 Metstak2 12 ja 14
3513 131 & Esite pisike ja punane, pärast ei mahu püksi Pähkle õis HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (45)
3514 132 A1a1* & Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsile magus kui mesi Kirsimari Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 12 ja 13 (1871) 72 ja 78 (16)
3515 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1955 ÜÕÕ 120 (1)
3516 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (20)
3517 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (12)
3518 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi 1967 Säde nr. 33 (1967) 6 (3)
3519 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1957 Mihkla-Tedre 58
3520 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1960 Kuut VI (1960) 189 (12)
3521 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1968 Leht 8 (20)
3522 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1975 Juhani-Tammoja 13 (20)
3523 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Kirsimari KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (105)
3524 132 A1a1* Esite valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimaks verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1883 Kruus 44 (1)
3525 132 A1a1* Esite valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimaks verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1886 Org 29 (1)
3526 132 A1a1* Esite valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimaks verev kui veri, lapsele magus kui mesi Kirsimari 1886 ER Kal. (1886) 95 ja 101 (3)
3527 132 A1a1* Esite valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi Kirsimari 1903 Rätsep Koduk.2 40
3528 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1890 E EM 33 (102)
3529 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1913 E EM2 32 (123)
3530 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1914 E MM 6 ja 42 (33)
3531 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1920 E MM2 6 ja 45 (33)
3532 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1994 E MM3 4 ja 36 (33)
3533 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1916 Songi2 34
3534 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1926 Raud KL III 213 (6)
3535 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1926 Ainelo II-III 195
3536 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1927 Ainelo III 118
3537 132 A1a1* Esiteks valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1933 Meigas LLL 19 (4)
3538 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1934 Raud VMj 213 ja 214 (6)
3539 132 A1a1* Esiteks valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1934 Meigas LKA 22
3540 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1939 Nugis 285 ja 312 (20)
3541 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 72 (1)
3542 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (1)
3543 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (5)
3544 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi 1980 Laur IV 12
3545 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (4)
3546 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, aga lapsele magus kui mesi 1933 Reiman KTr VI 33
3547 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, aga lapsele magus kui mesi 1937 Reiman KsTv VI/IV 8
3548 132 A1a1* & Esmalt valge kui lumi, perast kui haljendav rohi, viimate verrev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (59)
3549 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 118 (12)
3550 132 A1a1* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 39 (2)
3551 132 A1a1* Esite valge kui lumi, pärast haljendav rohi, viimaks veereb kui veri, lapsel magusam kui mesi Maasikas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (115)
3552 132 A1a1* Esite ma valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati verev kui veri, lastele magus kui mesi Kirsimari, kui ta õitseb, valmistab ja valmis juba on 1878 Mötleja 6 ja 51 (18)
3553 132 A1a2* Enne haljendab kui rohi, pärast valendab kui lumi, viimaks verev kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas VJg 1936 L. Böckler ERA II 131, 79 (64)
3554 132 A1a2* & Eside hal'lõndap kui rohi ja peräst valgõ kui lumi ja viimäte verrev kui veri, latsõlõ makus kui mesi Maasikmarja Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
3555 132 A1b & Esti ma valge kui lumi, pärast kui haljeneb rohi, viimati eredam kui veri, lastel magus kui mesi Kirsimari Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (32)
3556 132 A1c* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati punane kui veri, aga lapsele magus kui mesi 1937 Jänes-Parlo Ekõ V 16
3557 132 A1c* Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati punane kui veri, aga lapsele magus kui mesi 1944 Sööt V 11
3558 132 A1c* Esiti on valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimati punane kui veri, aga lapsele magus kui mesi 1973 Maanso-Ordlik-Rukki V/II 17 (7)
3559 132 A1c* Esite valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimaks punane kui veri, lapsel magus kui mesi Mantsikas Vai 1889 H. Masing H II 7, 79 (16)
3560 132 A1c* & Esite tema valge kui lumi, pärast haljendab kui rohi, viimati punane kui veri, lapsele magus kui mesi Kirsimari Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (42)
3561 132 A1c* Esitaks valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi, viimaks punane kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (12)
3562 132 A1c* Esimeseks haljendab kui rohi, teiseks valendab kui lumi, kolmandaks punendab kui veri, ise on magus kui mesi Maasikas Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 414 (26)
3563 132 A2a* Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati punane kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikad 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (2)
3564 132 A2a* Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati punane kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1960 LS 421
3565 132 A2a* Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati punane kui veri, lapsele magus kui mesi 1963 Aver-Alttoa (1963) 194
3566 132 A2a* Kõigepealt valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimaks punane kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1984 Muhel VN 25 ja tagakaas
3567 132 A2a* & Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati punane kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikamari Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 167 (17)
3568 132 A2a* Esiti valge kui lumi, siis haljas kui rohi, viimati punane kui veri, lastele magus kui mesi 1933 Käis EV I/II nr. 25
3569 132 A2a* Esiti valge kui lumi, siis haljas kui rohi, viimati punane kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1941 Käis EV I5/II 98
3570 132 A2a* Valgem kui lumi, haljam kui hein, punasem kui veri, lastele magus kui mesi Maasikas 1992 Metstak2 54
3571 132 A2a* Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimaks punane kui veri, lapsele maitsvam kui mesi Maasikas Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 16 (3)
3572 132 A2b Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1920 Nurmik I 147
3573 132 A2b Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati verev kui veri, lapsel magus kui mesi 1922 Nurmik EKÕr 141 (3)
3574 132 A2b Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1923 Huvit. II 216 ja 224 (43)
3575 132 A2b Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimaks verev kui veri, lapsel magus kui mesi Maasikas 1932 Puus. KA V-VI 7
3576 132 A2b Esiti valge kui lumi, pärast haljas kui rohi, viimati verev kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1935 Huvit. V Lisa 18 (68)
3577 132 A2b & Enne hal'las kui rohi, sis valge kui lumi, viimaks verrev kui veri, latsele makus kui mesi Kirsimari Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (311)
3578 132 A3a1* Algul roheline kui rohi, pärast valge kui lumi, lõpuks punane kui veri, lapsele magus kui mesi 1985 Kivi-Roosleht I 91
3579 132 A3a1* Valge kui lumi, roheline kui rohi, punane kui veri, magus kui mesi Maasikas 1976 Randmäe-Sprenk II 28
3580 132 A3a1* Enne valge kui lumi, pärast roheline kui rohi, viimaks punane kui veri, lapsele magusam kui mesi Maasikas VMr 1927 E. Klaas E 73816 (36)
3581 132 A3a1* & Valge kui lumi, roheline kui rohi, punane kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235/6 (28)
3582 132 A3a1* Roheline nagu rohi, valge kui lumi, punane kui veri, magus kui mesi Maasikas Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 21 (24)
3583 132 A3a1* Esiteks valge kui lumi, siis roheline kui rohi, viimaks punane kui veri, lastele magusam kui mesi Maasikas Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 319 (21)
3584 132 A3a2 & Esiteks valge kui lumi, siis roheline kui rohi, viimaks punane kui viin, lastel magusam kui mesi Kirsimari Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (18)
3585 132 A3b* & Esite valge kui lumi, siis roheline kui rohi, siis punane kui veri, siis mekib hea Kirsimari Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 134p. (81)
3586 132 A3b* Esmalt valge kui lumi, siis roheline kui rohi, siis punane kui veri, maitseb lastele hää Kirss Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (7)
3587 132 A3b* Enne valge kui lumi, siis roheline kui rohi, pärast punane kui veri, maitseb lastele hää Kirss Kuu 1935 I. Piibeman ERA I 5, 52 (3)
3588 132 A3b* Valgem kui lumi, rohelisem kui rohi, punasem kui veri, maitseb lastele hää Kirss Lai 1935 A. Valdmann ERA II 97, 414 (4)
3589 132 A4 & Esiti valge kui lumi ja siis roheline kui hein ja siis punane kui veri ja siis mekib hää Tt 1877–1917 Anonüüm 036 EKnS, Veske 45, lk-ta
3590 132 A5* & Esite on see valge kui lumi, siis roheline kui ristikhein, pärast punane kui veri, viimaks maitseb see hästi Kirsimari Tt 1869 C. Körber Körber VRMK 48 (8)
3591 132 A5* & Esiteks valge kui lumi, siis roheline kui ristikhein, sellepeale punane kui veri ja mekib väga hea Kirsimari Vil 1895 H. Äniline E 18995 (4)
3592 132 A5* Esiteks valge kui lumi, roheline kui ristikhein, punasem kui veri, aga maitseb hea Maasikas Trt 1934 K. Kirss E 85927 (36)
3593 132 A6 & Enne on roheline, siis on valge kui lumi, pärast punane kui veri, viimaks maitseb ta hästi Kirsimari Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (27)
3594 132 A7+ Esiti valge kui lumi, pärast roheline kui muru, siis punane kui veri ja lastele magus kui mesi 1976 Hellerma IV-V 38
3595 132 A7+ Enne roheline, siis valge, lõpuks magus, punane 1990 Auli-Ivin V 10
3596 132 Ba* Mis on esmalt valge kui lumi, pärast roheline nagu rohi, lõpuks punane justkui veri 1938 Kobolt 285
3597 132 Ba* Enne valge kui lumi, siis roheline kui rohi, viimaks verev kui veri Mari Pal 1930 M. Jürgenson E 70355/6 (49)
3598 132 Ba* & Valgem kut lumi, rohelisem kut rohi, punasem kut veri Kirsimari Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (3)
3599 132 Ba* & Esmalt valge kui lumi, perast haljas kui rohi, viimaks punane kui veri Kirsimari Trv 1889 J. Käger H III 6, 322 (200)
3600 132 Ba* Haljendab kui rohi, valendab kui lumi, punetab kui veri Kirsid Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 6 (33)
3601 132 Bb*% Valgem kui lumi, haljam kui hein, punasem kui veri Maasikas 1968 SSTT 74 1635H3a*
3602 132 Bb*% Valgem kui lumi, haljam kui hein, punasem kui veri Maasikas 1979 Metstak 19 ja 34 (193) 1635H3a*
3603 132 Bb*% Verrev kui tuli, valge kui lumi, haljas kui hain Maasikamari Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 18 (141) 1635H3a*
3604 132 Bb*% & Inne hal'as ku' hain, siss valgõ ku' lumi, peräst verrev ku' veri Maas'k Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 461 (87) 1635H3a*
3605 132 Bb*% & Edimalt valgemb kui lumi, perast kui hal'lendav hain, viimast verevamb kui veri Kirsimari Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (44) 1635H3a*
3606 132 Bc1 & Esteks valge kui lumi, siis roheline kui ristikhein, pärast punane kui veri Kirsimari Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 60/1 (47)
3607 132 Bc2 & Esiti valge kui lumi, siss rohiline kui ristikhain, viimati punane kui ristikhain Maasikas Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (7)
3608 132 Bc2 Maikuul olen valge kui lumi, suvel olen rohiline kui rohiline härjapäähein, pärast lähen punaseks kui veri, siis korjad mind magusa toiduna korvi, mis on mu nimi 1906 Lasteleht nr. 4 (1906) 64
3609 132 Bd & Roheline kui muru, valge kui lumi, punane kui veri Maasikas Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (34)
3610 132 Be* Kõige enne valge, siis roheline, siis punane Kirsimari Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 183 (98)
3611 132 Be* & Nooren ian valgin rõivin, keskian hallin rõivin, vanan ian verevin rõivin Maasikmari Rõu 1894 A. Assor H I 51, 406 (36)
3612 132 C & Edimalt valge kui lume, peräst hal'las kui rohi, latsele makus kui mesi Visnapuumari Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (12)
3613 132 Da & Valgemb kui lumi, verevämb kui veri, latsele magusamb kui mesi Maasikmari Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6 (30)
3614 132 Db & Estiks valge kui lumi, pärast punane kui veri, lastel magusam kui mesi Maasikas Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (28)
3615 132 Db Valgem kui lumi, punasem kui veri, magusam kui mesi Kirss 1955 Päll 117
3616 132 Ea* Esiti haljendab kui rohi, viimaks veereb kui veri, lapsele magus kui mesi Kirsimari 1890 E EM 33 (99)
3617 132 Ea* Esite haljendab kui rohi, viimaks veereb kui veri, lapsele magus kui mesi Maasikas 1903 Rätsep Koduk.2 40
3618 132 Ea* Esite haljendab kui rohi, viimaks veereb kui veri, lapsele magus kui mesi 1904 LRJP (1904) 51
3619 132 Ea* & Esiti haljas kui rohi, viimaks veereb kui veri, lastel magusam kui mesi Kirsimari Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (91)
3620 132 Ea* Esiteks haljendab kui rohi, viimaks veerleb kui veri, lapsel magus kui mesi Kirsimari VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (6)
3621 132 Ea* Esiti haljendab kui rohi, viimaks verev kui veri, lapsele magus kui mesi Kirsimari 1913 E EM2 31 (120)
3622 132 Ea* Esiti haljendab kui rohi, viimaks verev kui veri, lapsele magus kui mesi Kirsimari 1939 Nugis 285 ja 312 (18)
3623 132 Ea* & Esteks haljendab kui rohi, pärast punane kui veri, viimaks lapsel magusam kui mesi Õun Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (52)
3624 132 Fa & Esti valge kui lumi, viimaks veerev kui veri Maasikas Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (79)
3625 132 Fb & Esiti valge kui lumi, pärast punane kui veri Maasikas Võn 1960 G. R. Sordla RKM II 100, 351 (3)
3626 132 G & Esite haljas kui rohi, viimaks punane kui veri, keskelt kõva kui kivi, maitseb lapsele magus Kirss Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (11)
3627 132 H & Este haljas kui rohi, pärast punane ku veri, keskel kõva kui kivi Kirsimari Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (63)
3628 132 I & Päält punane kui veri, sees kõva kui kivi, maitseb lapsele magus Kirsimari Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (6)
3629 132 J & Seest kõva kui kivi, päält punane kui veri Kirsimari Vai 1893 H. Masing H II 36, 401 (70)
3630 132 J Seest kõva kui kivi, pealt punane kui veri Kirsimari 1992 Metstak2 54
3631 132 K+ Punane kui veri, maitseb hää lastele Maasikas Kuu 1935 I. Piibeman ERA II 110, 218 (42)
3632 132 K+ & Höör ku muna, verrev ku veri, latsile makus ku mesi Uiboupin Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (22)
3633 132 K+ & Esite valge, siis sinine, kõige viimaks punane Kirsimari HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (97)
3634 132 K+ Esiti valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi 1936 Jänes-Parlo EKG IV 168
3635 132 L/ & Esiteks haljendab rohi, pärast pehme ja valge, viimati punane ja kõva, pükstes kasvab, noor teda armastab, vana ei taha Pähkmes Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 299 ja 331 (7) 1574Ü
3636 132 M/ & Esti valge ja roheline, pärast konsust karune ja ots punane, ripub alaspidi Maasikas Vän 1933 M. Hansen E 82376 (14) 1550G
3637 132 # 1051 1253 1322 2366
3638 133 & Et mu suguharu küll kaunis perekas, siiski pole nad mind siiamaale hingekirja üles võtnd, ma olen väike nime poolest, veel vähem kere poolest, ma istun alati kohtulaudas, kus mu kääst seda viimist aru nõutakse, ka toatütrukud ja kööginaesed on alati mu järgis Liivatoos 1660–1876 Anonüüm 018 H, R 1, 36 (2)
3639 133 Et mu suguharu küll kaunis perekas, siiski ep ole nad mind siiamaale hingekirja üles võtnud, ma olen veike nime poolest, veel vähem kere poolest, ma istun alati kohtulauas, kus minu käest viimist aru nõutakse, ka toatüdrukud ja kööginaesed on alati mu järjes (Obgleich mein Geschlecht sehr zahlreich ist, so bin ich doch bisher noch nicht in das Seelenverzeichniss aufgenommen, ich bin klein von Namen, noch kleiner von Körper, ich sitze immer am Gerichtstisch, und von mir fordert man die letzte Entscheidung, auch Stubenmädchen und Köchinnen sind immer hinter mir her) Die Sandbüchse 1876 Wied. 265
3640 133 Et mu suguharu küll kaunis perekas, siiski ep ole nad mind siiamaale hingekirja üles võtnud, ma olen veike nime poolest, veel vähem kere poolest, ma istun alati kohtulauas, kus minu käest viimist aru nõutakse, ka toatüdrukud ja kööginaesed on alati mu järjes Liivatoos 1884 ER Kal. (1884) 94 ja 97 (18)
3641 134 & Haavlid kõik maailm täis, kütti pole kusagil Rahe 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (19)
3642 134 Haavleid kõik maailm täis, kütti pole kusagil Rahe 1890 E EM 33 (103)
3643 134 Haavleid kõik maailm täis, kütti pole kusagil Rahe 1913 E EM2 32 (124)
3644 134 Haavleid kõik maailm täis, kütti pole kuskil Rahe 1939 Nugis 285 ja 312 (21)
3645 134 Haavleid kõik maailm täis, kütti pole kusagil Rahe 1979 Metstak 24 ja 35 (248)
3646 134 Haavleid kõik maailm täis, kütti pole kusagil Rahe 1992 Metstak2 64 ja 66
3647 135 & Hahk härg, must mulk, sinine kusi Otspaja Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (31)
3648 136 a & Hahk lammas, hand küllen Kinnas Har 1890 J. Pähn H II 32, 195 (2)
3649 136 b & Hahk lammas, saba küllen Tala Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (4)
3650 136 # 139
3651 137 Aa1 & Hahk nahksepp, must nühksepp, savihaua pühksepp Täi, kirp, lutik Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (1)
3652 137 Aa1 Hahk nahksepp, must nühksepp, savihaua pühksepp Täi, kirp, lutikas 1890 E EM 25 (4)
3653 137 Aa1 Hahk nahksepp, must nühksepp, savihaua pühksepp Täi, kirp, lutikas 1913 E EM2 25 (4)
3654 137 Aa2 & Must nühksepp, hahk nahksepp, savihavva pühksepp Kirp, lutik, täi Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (37)
3655 137 Ab & Ühk nühksepp, must nühksepp, savihaua pühksepp Lutikas PJg 1990 T. Lusik RKM II 441, 340 (23)
3656 137 Ac & Hahk nahksepp, must nühksepp, vere savihavva pühksepp Täi, kirp, lutik Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (3)
3657 137 Ad & Nahk-nahksed, mustad nühksed, saviaugu pühksed Lutikad, kirbud, täid Vil 1895 H. Niggol H III 20, 841 (4)
3658 137 Ae & Nühksepp, nahksepp, saviaugu pühksepp Lutikas Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 223 (20)
3659 137 Af & Hahk nahksepp, must nühksepp, prügikasti pühksepp Täi, kirp ja lutikas Kan 1963 R. Praakli RKM II 176, 236 (74)
3660 137 Ba & Hahk nahksepp, must juhtsepp, verrev punapüks Täi, kirp, lutikas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (2)
3661 137 Bb1 & Hahk nahkjas, must järijas ja verrev punapüks Täi, kirp ja lutik Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (60)
3662 137 Bb2 & Hahk nakjas, must sarjas, verrev punapüks Täi, kirp, lutik Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (57)
3663 137 Bc & Punapüksjäs, mustpruunjas, hahk nahkjas Lutik, kirp, täi Urv 1892 G. Seen H II 36, 320 (68)
3664 137 Bd* Hahkijas ja pahkijas, vinasarvijas ja punapüksies Täi ja kirp, prussakas ja lutikas Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (23)
3665 137 Bd* & Hahkijas ja pahkijas, vinasarvijas ja punapöksijas Täi, kirp, lutik ja prussak Se 1937 N. Ress ERA II 163, 43 (5)
3666 137 Bd* Hahkijas, pahkijas, ninasarvijas, punapüksijas Kirp, täi, prussak ja lutikas Se 1934 M. Peramets S 78513 (34)
3667 138 & Hahk oinas orre otsan Pilliroog Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (54)
3668 139 A & Hahk oinas, hangu sarvõ', verevä' villa', pükä ei saa Nöördega hahk särk Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (47)
3669 139 B & Hall oinas, hangu sarve, punase villa äären Vanaaegne valge särk Urv 1927 O. Sermat ARS I, 863 (39)
3670 139 C & Hahk lammas, hangu sarve, iialgi ei ole pöet Vana nööridega särk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (361)
3671 139 C Hahk lammas (oinas), hangus sarved, iial ei pöeta 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
3672 139 # 136
3673 140 & Hahk sikk, ahara sarve, vedävä üles taiva poolõ Hainakuhi Har 1890 J. Pähn H II 32, 195 (1)
3674 141 Haljas mees, sinine kübar Lina õitseb 1968 SSTT 123
3675 141 Haljas mees, sinine kübar Lina õitseb 1979 Metstak 22 ja 35 (224)
3676 141 Haljas mees, sinine kübar Õitsev linaväli 1992 Metstak2 60 ja 61
3677 141 & Haljas mees, sinine küpar Lina Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (59)
3678 141 Haljas mihekõne, sinine küpär Lina häitsemine San 1888 K. Gross H II 31, 805 (25)
3679 141 # 1659 2092A3c
3680 142 & Hal'las kerik, valgõ rahvas Kurk Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (77)
3681 143 & Hall mies, haruline naba Puu 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (71)
3682 143 Hall mees, haruline naba Puu 1913 E EM 33 (150)
3683 144 & Hall ammub ja must mürab, valge põikab mööda põesid Veske Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (61)
3684 144 Hall ammub ja must mürab, valge põikab mööda põõsaid Veski 1890 E EM 34 (105)
3685 144 Hall ammub ja must mürab, valge põikab mööda põõsaid Veski 1913 E EM2 32 (126)
3686 145 & Hall emis magab tuhkas Käsikivi Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (16)
3687 146 & Hall hapen, valge miis Naaris Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (25)
3688 146 # 1278e 1638 2373b
3689 147 A & Hobuse kabjake püha põllu peenra sees Kiriku uks KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (216)
3690 147 A Hobuse kabjake püha põllu peenra sees Kiriku uks 1890 E EM 42 (205)
3691 147 A Hobuse kabjake püha põllu peenra sees Kiriku uks 1913 E EM2 39 (249)
3692 147 B Hall hobune harmijalga, istub püha põllu peenra pääl Kirik 1890 E EM 35 (118)
3693 147 B Hall hobune harmijalga, istub püha põllu peenra pääl Kirik 1913 E EM2 33 (140)
3694 147 B Hall hobene, harmi jala, istub pühä põllu piendre pääl Ader Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (3)
3695 147 B & Hall hobu, harmi jala, istub püha põllu peendra pääl Kirik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (229)
3696 147 B Suur kukk, tõrvahari, püha põllu peenral Kirik 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 ja 192 (3)
3697 147 B Suur kukk, tõrvahari, püha põllu peenra peal Kirik 1890 E EM 146 (1383)
3698 147 B Suur kukk, tõrvahari, püha põllu peenra pääl Kirik 1913 E EM2 126 (1804)
3699 148 Aa & Hall hobune sööb läbi katusse kaaru Suits Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (19)
3700 148 Aa Hall hobune sööb läbi katukse kaeru Suits Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (16)
3701 148 Ab & Väike hall hobene süüb kaarde alt kaaru Suits TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (22)
3702 148 B & Kits sööb läbi katuse kaeru Suits Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (17)
3703 148 # 253 2485
3704 149 a & Hall hobune vahib üle katuse Kuu Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 739 (6)
3705 149 b & Valge hobune nii suur, et vahib üle katuse Kuu Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 249 (48)
3706 150 A & Hall hobu, rohelised ohad Jõgi Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 309 (213)
3707 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi 1890 E EM 35 (119)
3708 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi 1913 E EM2 33 (141)
3709 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi 1939 Nugis 285 ja 312 (23)
3710 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi 1955 ÜÕÕ 114 (8)
3711 150 Ba1* Hall hobune, aga rohelised aisad 1965 Hellerma V-VIII 142
3712 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (3)
3713 150 Ba1* & Hall hobune, rohelised aisad Jõgi Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (20)
3714 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 117 (88)
3715 150 Ba1* Hall hobune, rohelised aisad Jõgi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (26)
3716 150 Ba1* Hall hobu, rohelesed aesad Jõgi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (24)
3717 150 Ba1* Hall hobune ja rohelised aisad Jõgi As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 367 (68)
3718 150 Ba2 Hall hobune rohiliste aisade vahel 1907 Pet. ELA 93
3719 150 Ba2 Hall hobune roheliste aisade vahel 1923 Pet. UA7 94
3720 150 Ba2 & Hall hobune roheliste aiste vahel Hlj 1934 I. Webermann ERA II 70, 471 (15)
3721 150 Ba2 Hall hobune roheliste aisade vahel Jõgi Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (35)
3722 150 Bb+ & Must hobu, rohelised aisad Põld ja põllupeenrad Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (88)
3723 150 Bb+ Hall hobune, rohelised aesad, jookseb ja jookseb, aga ei jõua kuhugi Jõgi Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 287 (8)
3724 151 & Hall hunt, saba suus Oherdi 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (53)
3725 151 Hall hunt, saba suus Oherd 1890 E EM 35 (120)
3726 151 Hall hunt, saba suus Oherd 1913 E EM2 33 (142)
3727 151 Hall hunt, saba suus 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
3728 151 Hall hunt nurgas, saba hambus Vokk 1995 Eas I 195 (285)
3729 151 Kits nurgas, saba suus Vokk 1995 Eas I 195 (285)
3730 151 # 699
3731 152 Aa1 Hall härg ajab sarved räästa 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
3732 152 Aa1 & Hall härg ajab sarved räästa Suits Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (26)
3733 152 Aa2 & Hull härg pistab sarved räästa Tuli Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 820 (73)
3734 152 Ab1 & Hall härg ajab sarved karupersest välja Suits Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (2)
3735 152 Ab2 & Hall härg aeab sarved karupersest välja Suits Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1000
3736 152 B & Hall härg tuleb rihalt välja, ajab sarved räästa Suits Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 207 (10)
3737 152 # 951B1a4
3738 153 A & Hall härg möirab nurkas Jahvekivi Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1044
3739 153 Ba & Hall härg nurkas, kui ta kipitab, siis ta moirab (Ein Ochse im Winkel, wenn er sich bewegt, so brüllt er) Die Handmühle Sa 1914 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (2a)
3740 153 Ba Hall härg nurkas, kui ta kippitab, siis ta moirab Käsikivi 1844 Lönnrot 150
3741 153 Ba Hall härg nurkas, kui ta kipitab, siis ta mõirab Käsikivi 1869 Ahlqvist 71
3742 153 Ba Hall härg nurgas, kui kipitab, siis möirab Käsikivi 1890 E EM 35 (115)
3743 153 Ba Hall härg nurgas, kui kipitab, siis möirab Käsikivi 1913 E EM2 32 (137)
3744 153 Bb & Hall härg nukas, kui puutud, siis möirab Käsikivi Tõs 1892 G. Anniko E 991 (117)
3745 153 C & Hall härg möirab nurkas, üks sari sirgus ülal Käsikivi Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 123 (48)
3746 153 Da/ & Hall härg möirab, seljast sööb, küljest situb Jahvekivi Kär 1890 K. Loiken H III 5, 96 (2) 1938Ka
3747 153 Db1/ & Hall härg nurkas, seljast sööb, küljest situb Jahvekivi Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (13) 1938Kb1
3748 153 Db1/ Hall härg nurgas, seljast sööb, küljest situb (Ein grauer Ochs im Winkel, am Rücken isst es, aus der Seite mistet es) Die Handmühle 1876 Wied. 263 1938Kb1
3749 153 Db1/ Hall härg nurgas, suu ammuli, sööb seljast, si[tu]b küljest Käsikivi 1890 E EM 35 (116) 1938Kb1
3750 153 Db1/ Hall härg nurgas, suu ammuli, sööb seljast, si[tu]b küljest Käsikivi 1913 E EM2 32 (138) 1938Kb1
3751 153 Db2*/ Hall härg nurkas, seljast sööb, küllest laseb välja Jahvekivi Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (17) 1938Kb2*
3752 153 Db2*/ & Hall härg nurkas, seljast sööb ja küljest laseb välja Jahvekivid Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (20) 1938Kb2*
3753 153 Dc/% & Hall härg, puu kütkes, seinas kinni, seljast sööb, küljest situb Käsikiviga jahvatamine Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (14) 1938Kc 1733Bb
3754 153 Dd/ Hall härg, seljast sööb ja küljest sittub Veskikivi Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 81 (1) 1938Kd
3755 153 Dd/ Hall härg, seljast sööb ja küljest situb Veski Trt 1930 M. Sika E 66463 (75) 1938Kd
3756 153 Dd/ Hall härg, seilast sööb ja küllest situb Veski Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (29) 1938Kd
3757 153 Dd/ & Hall härg, säläst süü ja külest situs Veskikivi Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (43) 1938Kd
3758 153 Dd/ Hall härg, säläst süü ja külest sittus Kivipuul Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (36) 1938Kd
3759 153 De/ & Hall härg, sel'last sööb Veskekivi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (83) 1938Ke
3760 153 Df/ & Hall härg, küllest situb Vaat Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (24) 1938Kf
3761 153 Dg/ & Sinine härg, säläst sööse, külest situs Käsikivi Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3 1938Kg
3762 153 Dg/ Sinine härik, sälläst söösse, küllest sittus Käsikivi Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (31) 1938Kg
3763 153 # 155A8b 155A10a 297
3764 154 Aa1 Hall härg, allikas seljas Vaat 1890 E EM 34 (108)
3765 154 Aa1 Hall härg, allikas seljas Vaat 1913 E EM2 32 (129)
3766 154 Aa1 Hall härg, kaev seljas 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (5)
3767 154 Aa1 Hall härg, allikas seljas Vaat 1979 Metstak 12 ja 33 (85)
3768 154 Aa1 Hall härg, allikas seljas Vaat 1992 Metstak2 26 ja 27
3769 154 Aa1 Hall härg, allikas seilas Veevoat VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 202 (122)
3770 154 Aa1 & Hall härg, allikas sel'las Õllevaat SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (10)
3771 154 Aa1 Hall härg, allikas selgas Vaat Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (59)
3772 154 Aa1 Hall härg, allikas selgas Õllevaat Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (24)
3773 154 Aa1 Hall härg, allikas selges Õllevaat Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (54)
3774 154 Aa1 Hall härg, allik seljas Õllevaat Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (23)
3775 154 Aa1 Hall härg, allik seljas Õllevaat KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (34)
3776 154 Aa1 Hall härg, allik sellas Õllevaat Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (10)
3777 154 Aa1 Hall härg, allik sellän Vaskekivi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (38)
3778 154 Aa2 Hall härg, allik sellä sihen Vaat Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (4)
3779 154 Aa2 & Hall härg, allik sellä sehen Veskekivi Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (26)
3780 154 Ab & Hall härg laudas, allikas seljas Õlleasti HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (43)
3781 154 B & Must härg laadas, hall sel'las Õllevaat Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (35)
3782 154 Ca1 Härg lautes, allikas selges (Ochse im Stall, Brunnen aufm Rücken) Ein Bierfass Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (9)
3783 154 Ca1 Härg lautas, allikas selgas Õllevaat 1782 Willmann 164 (8)
3784 154 Ca1 Härg lautas, allikas selgas (Ein Ochse im Stalle, eine Quelle auf (bessen) Rücken) Ein Bierfass 1818 Hupel2 170
3785 154 Ca1 Härg lautas, allikas selgas Oluttynnyri 1844 Lönnrot 151
3786 154 Ca1 Härg lautas, allikas selgas Õluvaat 1869 Ahlqvist 71
3787 154 Ca1 Härg laudas, allikas seljas (Ein Ochs im Stall, ein Quell auf dem Rücken) Ein Bierfass 1876 Wied. 263
3788 154 Ca1 Härg laudas, allikas seljas Õllevaat 1890 E EM 38 (150)
3789 154 Ca1 Härg laudas, allikas seljas Õllevaat 1913 E EM2 35 (186)
3790 154 Ca1 Härg lautas, allikas seljas Õllevaat 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (8)
3791 154 Ca1 Härg laudas, allikas seljas Õllevaat Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (28)
3792 154 Ca1 Härg laudas, allikas seljas Veskikivi VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (15)
3793 154 Ca1 Härg lautas, allikas seljas Õllevaat SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (98)
3794 154 Ca1 Härg lautas, allikas sellas Õllevaat SJn 1893 J. Mein H II 43, 381 (90)
3795 154 Ca1 Härg lautas, allikas sellas Taariaste Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (92)
3796 154 Ca1 & Härg lautas, allikas selgas Pudru kaussis, või silmas Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (29)
3797 154 Ca1 Härg lautas, allik selgas Õllenõu Noa 1927 P. Ariste E 60416
3798 154 Ca1 Härg laudas, allik seljas Kaljaastja Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (17)
3799 154 Ca1 & Härg laudan, allik säljan Õllevaat Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (31)
3800 154 Ca2 & Härg lautas, allikas selja sees Õllevaat Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (22)
3801 154 Cb & Härg nukas, allikas seljas Vaat Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (57)
3802 154 Cc & Härg metsas, allik seljas Õllevaat Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (11)
3803 154 Cd & Härg magab, allikas selgas (Ein Ochse schläft und hat eine Quelle auf dem Rücken) Ein Bierfass Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 115 (2a)
3804 154 Cd Härg magab, allikas selgas Oluttynnyri 1844 Lönnrot 151
3805 154 Cd Härg magab, allikas selgas Õluvaat 1869 Ahlqvist 71
3806 154 Cd Härg magab maas, allikas visiseb seljas Õllevaat 1890 E EM 38 (155)
3807 154 Cd Härg magab maas, allikas sisiseb seljas Õllevaat 1913 E EM2 35 (192)
3808 154 # 155 158
3809 155 A1a1 Hall härg, auk selgas (Grauer Ochse, Loch aufm Rücken) Ein Mühlstein Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (6)
3810 155 A1a1 Hall härg, auk selgas (Ein grauer Ochs, ein Loch im Rücken) Der Mühlstein 1780 Hupel 119
3811 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Jahvatamise kivi 1782 Willmann 164 (5)
3812 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Myllyn pääliskivi 1844 Lönnrot 150
3813 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Veskikivi 1868 Nörmann 34 ja 54 (34)
3814 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Veski pealmine kivi 1869 Ahlqvist 71
3815 155 A1a1 Hall härg, auk seljas 1881 Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (1)
3816 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (5)
3817 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivi 1968 SSTT 62
3818 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivi 1979 Metstak 12 ja 33 (90)
3819 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivi 1992 Metstak2 28 ja 30
3820 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskekivi KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (35)
3821 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Õlleankur JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (98)
3822 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (24)
3823 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (32)
3824 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 457 (12)
3825 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (20)
3826 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (4)
3827 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (79)
3828 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Viinavaat Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (55)
3829 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (56)
3830 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Aam VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (148)
3831 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 382 (35)
3832 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (57)
3833 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (55)
3834 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (20)
3835 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (33)
3836 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (12)
3837 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Aam VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (1)
3838 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Õllevaat Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (120)
3839 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Jahvekivi KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (26)
3840 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (103)
3841 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veski JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (13)
3842 155 A1a1 & Hall härg, auk seljas Veskikivi Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (9)
3843 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (26)
3844 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (28)
3845 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Viinavaat Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (40)
3846 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (43)
3847 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (9)
3848 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Õllevaat Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (128)
3849 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Pal 1897 H. Karro H IV 8, 341 (60)
3850 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (78)
3851 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 344 (19)
3852 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Õllevaat Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (19)
3853 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (21)
3854 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Jahvekivid Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (44)
3855 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Ankur Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (15)
3856 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Õllevaat Pär 1911 A. Karu E 47864
3857 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 88 (32)
3858 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veevaat Vän 1933 H. Martinson E 82628 (9)
3859 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (16)
3860 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 13 (5)
3861 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivid VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (2)
3862 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (111)
3863 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (3)
3864 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Vaat Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (26)
3865 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veevaat VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 97 (5)
3866 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Vln 1929 H. Rebane A 10894 (29)
3867 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivi Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (9)
3868 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Õllevaat Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (79)
3869 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivid Mar 1937 A. Hiiemägi ERA II 137, 441 (20)
3870 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskikivi Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (31)
3871 155 A1a1 Hall härg, auk sellas Veskikivi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (11)
3872 155 A1a1 Hall härg, auk sellas Veskikivi Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (26)
3873 155 A1a1 Hall härg, auk sellas Veskikivi Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (127)
3874 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Vaat Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (16)
3875 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Käsikivi JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (18)
3876 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Jahvekivi Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (33)
3877 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Veskikivi Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (122)
3878 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Õlleankur Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (8)
3879 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Veeaam Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (45)
3880 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Veskikivi Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 190 (2)
3881 155 A1a1 Hall härg, auk seilgas Ankur Juu? 1891 M. Antje H III 3, 328 (4)
3882 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Viina-aam Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (7)
3883 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
3884 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Veskikivi PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (26)
3885 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Käsikivi, jahvekivi Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (1)
3886 155 A1a1 Hall härg, auk selgas Jahvekivi Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 265 (5)
3887 155 A1a1 Hall herg, ouk selges Käsekive Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (5)
3888 155 A1a1 Hall härg, auk selläs Veskekivi Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45 (1)
3889 155 A1a1 Hall härg, auk seljän Veskikivi Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (16)
3890 155 A1a1 Hall härg, auk säljan Jahvatemise kivi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (29)
3891 155 A1a1 Hall härg, auk sellän Veskikivi TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (3)
3892 155 A1a1 Hall härg, auk sellän Veskekivi Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (2)
3893 155 A1a1 Hall härg, auk sälän Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (112)
3894 155 A1a1 & Hall härg, auk sälän Vaat Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (41)
3895 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Veskekivi San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 424 (63)
3896 155 A1a1 Hall härg, auk seljas Käsikivi Kuu 1992 P. Jürgens RKM, KP 4, 64 (3)
3897 155 A1a2* Hall härg ja auk seljas Aam ehk vaat Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 186 (16)
3898 155 A1a2* Hall härg ja auk seljas Õllevaat Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (26)
3899 155 A1a2* Hall härg ja auk seljas Veskikivi Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (2)
3900 155 A1a2* & Hall härg ja auk seljas Õllevaat Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (27)
3901 155 A1a2* Hall härg ja auk seljas Vaat Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (19)
3902 155 A1a2* Hall härg ja auk seilas Õllevaat Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (32)
3903 155 A1a2* Hall härg ja auk selgas Veskekivi Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (26)
3904 155 A1a2* Hall härg ja auk selgas Õllevaat Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (10)
3905 155 A1a2* Hall härg ja auk selgas Käsikivi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (84)
3906 155 A1a2* Hall härg ja auk selgas Käi Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 345 (14)
3907 155 A1a2* Hall härg ning auk selgas Veskikivi Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (9)
3908 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskekivi Hls 1889 A. M. H I 2, 132 (6)
3909 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskekivi Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (31)
3910 155 A1b Hall härg, auk selja sees Vaat Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (24)
3911 155 A1b Hall härg, auk selja sees Vaat SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (37)
3912 155 A1b Hall härg, auk selja sees Jahvekivi Kär 1890 K. Loiken H III 5, 96 (3)
3913 155 A1b & Hall härg, auk selja sees Õllevaat Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 767 (4)
3914 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskekivi Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (172)
3915 155 A1b Hall härg, auk selja sees Vaat Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 345 (23)
3916 155 A1b Hall härg, auk selja sees Õllevaat, veskikivi Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (29)
3917 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskekivi Trt 1890 Anonüüm 024 E 492 (1)
3918 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskikivi Vil 1895 J. Täht E 16080 (33)
3919 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskikivi Trv 1895 J. Sams E 18071 (36)
3920 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskekruvi Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (3)
3921 155 A1b Hall härg, auk selja sees Vaat, veskekivi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (36)
3922 155 A1b & Hall härg, auk sellä sehen Veskekivi Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (32)
3923 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veskikivi Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (4)
3924 155 A1b Hall härg, auk selja sees Veski Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (58)
3925 155 A1b Hall härg, auk selja sees Jahvikivi Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 146 ja 164 (12)
3926 155 A1b Hall härg, auk sellä sees Veskekivi Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (16)
3927 155 A1b Hall härg, auk selja seen Veskekivi Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (10)
3928 155 A1b Hall härg, auk sälja seen Veskikivi poole Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 402 (42)
3929 155 A1b Hall härg, auk selja sehen Veskikivi Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (5)
3930 155 A1b Hall härg, auk sella sehen Veskekivi Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (19)
3931 155 A1b Hall härg, auk sella sehen Sannakeres Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (38)
3932 155 A1b Hall härg, auk sella sehen Veskekivi Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 509 (29)
3933 155 A1b Hall härg, auk sellä sehen Veskikivi Trv 1893 J. Kuusk E 771 (29)
3934 155 A1b Hall härg, auk sellä sehen Veskekivi Trv 1892 J. Kill H III 14, 225 (3)
3935 155 A1b Hall härg, auk sellä sehen Veskekivi Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (27)
3936 155 A1b Hall härg, auk sellä sehen Veskekivi Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (81)
3937 155 A1b Hall härg, auk sellä sehen Veskekivi Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (1)
3938 155 A1b Härg hall, auk selja sees Veskekivi Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (52)
3939 155 A1b Hall härg, auk sellä sehen Veskekivi Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1191 (11)
3940 155 A1b Hall härg, auk sälla sehen Veskikivi Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (49)
3941 155 A1b Hall härg, auk sella sihen Veskikivi Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (88)
3942 155 A1c* Härg all, auk selja sees Veskekivi Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (48)
3943 155 A1c* & Hall härg, auk selja peal Veskekivi Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (16)
3944 155 A1c* Hall härg, selja pääl auk Vaat Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (44)
3945 155 A2 & Hall härg, hand sällan Veskikivi Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (75)
3946 155 A3* & Hall härg, mulk sälän Kivipool Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (80)
3947 155 A3* Hall härg, mulk sälga peäl (Ein grauer Ochs, der auf dem Rücken ein Loch hat) Ein Mühlstein 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (2)
3948 155 A3* Hall härg, mulk sälla sisen Kivipuul Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 ja 459 (36)
3949 155 A4 Hall härg, auk külje sees Veevaat Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (78)
3950 155 A4 & Hall härg, auk külle sehen Vaat Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (11)
3951 155 A5 & Hall härg, auk otsas Õlleankur JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (15)
3952 155 A6 & Hall härg, auk keskel Õllevaat Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (44)
3953 155 A7a% & Hall härg, auk seljas, ise mängib tõrre sees Veskekivi VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (18) 1232Ab
3954 155 A7b & Hall härg, auk seljas, ise tantsib tõrre sees Veskikivi Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (18)
3955 155 A8a* Hall härg nurkas, auk seljas Vaat HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (42)
3956 155 A8a* Hall härg nurkas, auk selgas Käsikivi Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (7)
3957 155 A8a* & Hall härg nurgan, auk sel'la sehen Veskikivi Hel 1913 J. Müür E 48020 (57)
3958 155 A8b% & Hall härg magab nurgas, auk seljas Veskikivi Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (53) 153 294G1a1
3959 155 A8c & Härg nurkas ja auk selgas Käsikivi Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 451 (2)
3960 155 A9 & Hall härg maas, auk selgas Või pudru pääl Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (48)
3961 155 A10a% Hall härg möirab, auk seljas Käsikivi (rahvakeeli jahvekivi) Kär 1889 T. Jank H II 18, 842 (7) 153
3962 155 A10a% & Hall härg möirab, auk selgas Veskekivi Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (31) 153
3963 155 A10b & Hall härg mürab, auk selja sees Veskikivi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (20)
3964 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas 1906 Pet. Ah 41 158C4d
3965 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Käsikivi 1890 E EM 35 (125) 158C4d
3966 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi 1913 E EM2 33 (148) 158C4d
3967 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Käsikivi 1913 E EM2 33 (155) 158C4d
3968 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Olleastja Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2334 (53) 158C4d
3969 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Õlleankur VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (20) 158C4d
3970 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Vaat, ankur Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (281) 158C4d
3971 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (106) 158C4d
3972 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Käsikivi Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (107) 158C4d
3973 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Käsikivi Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 387 (73) 158C4d
3974 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (32) 158C4d
3975 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 50 158C4d
3976 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Õllekeha Khk 1957–1958 E. Leesi RKM, Lümanda 93 (73) 158C4d
3977 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Õllevaat Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (19) 158C4d
3978 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Vaat Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (20) 158C4d
3979 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (6) 158C4d
3980 155 Ba1% & Hall lammas, auk seljas Õllevaat VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (24) 158C4d
3981 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (10) 158C4d
3982 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Käsikivi Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (24) 158C4d
3983 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Vaat Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (42) 158C4d
3984 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi Kuu 1899 C. Salström H III 29, 751 (9) 158C4d
3985 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Õllevaat Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (3) 158C4d
3986 155 Ba1% Hall lammas, auk seljas Veskikivi Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 230 (193) 158C4d
3987 155 Ba1% Hall lammas, auk sellas Kaev Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 369 (159) 158C4d
3988 155 Ba1% Hall lammas, auk seljäs Õludeaam Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (4) 158C4d
3989 155 Ba1% Hall lammas, auku seljas Veskikivi Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (35) 158C4d
3990 155 Ba1% Halli lammas, auk seljas Veskikivi Jõh 1889 P. Paurmann H II 18, 437 (57) 158C4d
3991 155 Ba1% Halli lammas, auku seljas Veskikivi Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (38) 158C4d
3992 155 Ba2 Hall lammas ja auk seljäs Veskikivi Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (21)
3993 155 Ba2 & Hall lammas ja auk seljas Õllevaat Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (5)
3994 155 Ba2 Hall lammas ja auk seljas Ankur Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 414 (25)
3995 155 Bb & Hall lammas, auk selja peal Ankur Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 204 (159)
3996 155 C & Hall oinas, auk seljas Vaat Rak 1892 J. Lilienbach E 1674 (3)
3997 155 C Hall oinas, auk seljas Vaat 1913 E EM2 33 (153)
3998 155 C Hall oinas, auk seljas Vaat 1939 Nugis 285 ja 312 (26)
3999 155 D Hall utt, auk seljas Käsikivi 1908 Tander 29
4000 155 D Hall utt, auk seljas Käsikivi 1890 E EM 35 (125)