Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 18001 — 19000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
18001 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu, hambad ja keel Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (26) 943 945 946
18002 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 457 (20) 943 945 946
18003 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (14) 943 945 946
18004 533 H1a% Laut valgeid lambaid täis, punane kukk keskel Suu, hambad ja keel Var 1938 S. Reeder A 16505 (6) 943 945 946
18005 533 H1a% & Laut valgid lambud täis, punane kukk keskel Suu Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (71) 943 945 946
18006 533 H1a% Laut valgid lambud täis, punane kukk keskel Hambad ja keel Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (15) 943 945 946
18007 533 H1a% Laut valgid lambud täis, punane kukk keskel Inimese suu Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 175 (14) 943 945 946
18008 533 H1a% Laut valgit lambit täis, verrev kikas keskel Suu, hambad, keel Rõn 1971 K. Käppa KKI KS 943 945 946
18009 533 H1a% Laut valged lambid täis, punane kukk keskel Suu ja hambad Lai 1935 H. Velt ERA II 118, 129 (16) 943 945 946
18010 533 H1a% Laut täis valgeid lambaid, punane kukk keskel Suu ja keel Tt 1923–1933 M. J. Eisen E 8° 12, 84 (277) 943 945 946
18011 533 H1b* Laut lambaid täis, punane kukk keskel Hambad ja keel Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (49)
18012 533 H1b* & Laut lambaid täis ja punane kukk keskel Suu ja keel Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 371 (98)
18013 533 H1c & Laut valgeid lambaid täis, punane kukk vahib keskel Keel ja hambad HMd 1927 A. Viilas E 74021 (3)
18014 533 H1d & Laut valgeid lambud täis, punane kukk laulab keskel Suu Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (36)
18015 533 H1e* Laut lambaid täis, punane kukk laulab keskel Suu Pöi 1952 V. Kask RKM II 39, 100 (5)
18016 533 H1e* & Lout lambud täis ning punane kukk loulab keskel Suu, hambad ning keel Jäm 1977 A. Arming KKI 68, 151 (12)
18017 533 H2+ & Lout valged lambed täes, öks ponane pukk oo käskel Hambad ja keel Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (11)
18018 533 H2+ & Laut valgid lambi täis, punane post keskel Hambad ja keel Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1002
18019 533 H2+ Laut valgid lambaid täis, punane poiss keskel Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (22)
18020 533 H2+ & Laut valgid lambud täis, punane koer keskel Keel ja hambad suus Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
18021 533 H2+ Laut valgeid lambaid täis, punane kera keerleb keskel Hambad ja keel suus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24807 (69)
18022 533 I+ Maja valgeid hanesid täis, tuline täkk tantsib keskel Suu, keel, hambad 1971 Noorus nr. 4 (1971) 73
18023 533 I+ Valge kari ringi, punane kukk laulab keskel Hambad ja keel Mär? 1948 E. Poom RKM II 9, 299 (21)
18024 533 I+ & Laut valgeid põrssaid täis, üks punane emis keskel Hammad, keel Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 142 (13)
18025 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (6) 1744Ca
18026 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Hambad 1979 Metstak 8 ja 32 (12) 1744Ca
18027 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Hambad 1992 Metstak2 10 ja 11 1744Ca
18028 533 Ja/ & Kaks punast õrt valgi kanu täis Igemed ja hambad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (77) 1744Ca
18029 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanno täis Hambad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (154) 1744Ca
18030 533 Ja/ Kaks punast õrt valgid kanu täis Hambad Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (58) 1744Ca
18031 533 Ja/ Kaks punast õrt valgid kanu täis Hambad KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (12) 1744Ca
18032 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Hambad ja igemed Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (29) 1744Ca
18033 533 Ja/ Kaks punast ort valgid kanu täis Hambad Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (68) 1744Ca
18034 533 Ja/ Kaks punast õrt valgid kanu täis Hammad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (9) 1744Ca
18035 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Hambad suus Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (15) 1744Ca
18036 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Hambad SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (80) 1744Ca
18037 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Igemed, hambad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (21) 1744Ca
18038 533 Ja/ Kaks punast õrt valgid kanu täis Hambad Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (50) 1744Ca
18039 533 Ja/ Kaks punast õrt valgeid kanu täis Hambad SJn 1971 K. Salve KKI 51, 353 (20) 1744Ca
18040 533 Ja/ Kaks punast õrt valgid kanu täis Igemed ja hambad Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611 (143) 1744Ca
18041 533 Jb/ Kaks punast kõrendid valgid kanu täis Igemed ja hambad Vil 1892 H. Pihlap E 726 (58) 1744Cb
18042 533 Jb/ & Kaks punast kõrendat valgeid kanu täis Hambad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (131) 1744Cb
18043 533 Jb/ Kaks punast kõrendat valgeid kanu täis Hambad Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (26) 1744Cb
18044 533 Jb/ Kaks punast kõrendit valgeid kanu täis Hambad Sa 1932 E. Rossner E 81993 (24) 1744Cb
18045 533 Jc/ & Kaks punast ort valgid hanne täis Hambad Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (56) 1744Cc
18046 533 K/ & Harktus, paun, tsälktus, kats õrretäit valgit kannu, pilktus, noss, varik ja varikun musta tsea tsongva Poiss Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (7) 200T
18047 534 & Kats paari ja üts Suu, silmä ja kõrva Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 490 (12)
18048 535 a & Kats piiki, kats vahti, neli maajuuskjat, üts sõajuht Lehm Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 582/3 (14)
18049 535 b & Kaks latti, kaks tutti, neli maasronijat, viies sõjapäälik Lehm TMr 1923 R. Jõgi-Soom A 4202 (5)
18050 535 c Kats tsüskäjät, kats klaasseppa, neli maatampijat ja viies liputõstja Lehm Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (56)
18051 536 & Kats pinni viläpõlluh, tõõnõtõist kätte ei saa Kuu ja päiv 1905 G. Sandra E 45077 (19)
18052 536 Kaks peni viljapõllul, teineteist kätte ei saa Kuu ja päev 1913 E EM2 49 (432)
18053 536 Kaks peni viljapõllul, teineteist kätte ei saa Kuu ja päike 1979 Metstak 23 ja 35 (229)
18054 536 Kaks peni viljapõllul, teineteist kätte ei saa Kuu ja päike 1992 Metstak2 63 ja 66
18055 536 # 504
18056 537 a & Kats pulka raiuva ühte auku ja ise viskavat vahest kust sisse Uhmar (pikk nõu), teradest kruubitegemine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 136 (39)
18057 537 b & Kats pulka vaevava ühte auku ja ise viskavat vahest kust sisse Uhmer, teradest kruubitegemine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 185 (7)
18058 537 # 94 2008
18059 538 A1a & Kats rõngast, kats otsa ja raudnagõl kespaigah Käärid Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (39)
18060 538 A1a Kaks rõngast, kaks otsa, keskel naelake Käärid 1899 Kuusik KT 218 (65)
18061 538 A1a Kaks otsa, kaks rõngast, keskkohast nael läbi Käärid 1913 E EM2 49 (426)
18062 538 A1b & Kats otsa, kats sõrmust, kestpaigah raudnagõl Kääri' Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (23)
18063 538 A1b Kats otsa, kats sõrmust, keskpaigah raudnagõl Kääred Se 1934 M. Peramets S 78539 (79)
18064 538 A1c & Kaks otsa ja kaks võru ja keskpaigas nael Käerid VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 205 (2)
18065 538 A2 & Neli otsa, raudnael keskel Käärid Rõu 1933 V. Talalajev E 83786 (1)
18066 538 B Kats otsa, kats rõngast, kesken pulk Käär Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (10)
18067 538 B & Kats otsa, kats rõngast, keskel pulk Käärid Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (15)
18068 538 C & Kats otsa, kats ringast, keskpaigah naba Kääri' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (46)
18069 538 D & Kats orra, kats sõrmust, kespaigast kinni pant Kaar'e [sic!] Se 1929 T. Kõivastik S 16163 (16)
18070 539 & Kats suskase', kats kokutase' Na'ne kast käsiga leiba, nisuga kokutas Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (49)
18071 540 a & Kats sõsarat silitseva võid Regi Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (3)
18072 540 a Kaits sõsard silitsäse võid Riijalase Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (31)
18073 540 a Kats sõsard silitsese võidu Jala lume sisen Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (43)
18074 540 b & Kats neitsit silitäse võidu Saanijalasõ Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (156)
18075 541 & Kats sülda kõopuid, üts halg lepapuud Hamba ja kiil Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (192)
18076 541 # 20 841 2108b 2621
18077 542 & Kats tükki situse, viis tükki võtva vastu Nõna nuuskamine Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 561 (279)
18078 543 & Kats valget tsirkukõst taplõse katuse pääl Lumi Har 1927 E. Ariste ERA II 10, 353 (5)
18079 544 A1 & Katõsi veltsit lätsi ütte kaevu tsuklõma Viipangi, kaost kistas vett Se 1933 N. Oinas S 68131/2 (41)
18080 544 A2 & Kats veljä tsuklõsõ', kolmas kaes man Pang kaoh, kannipuu käeh Se 1927 J. Orusaar S 2359 (37)
18081 544 B & Katekõisi sõsaridse' ütevärki tsuklese, üts eeh, tõne peräh Kats pangi Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (5)
18082 544 # 484
18083 545 & Kats, veel kats, jalgu vahel kats, a kuis tuud kutstas, kun käehn peetas Jala', käe', muna', titt (tilk) Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (52)
18084 546 & Katõ otsaga orik Netsvä Se 1933 A. Põhi S 66977 (11)
18085 546 # 462 716D 2548
18086 547 & Kala koeb kuldses kambris Vili sarjas Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (36)
18087 548 & Kalevist katel tule peal, lihast pudru täis Müts peas 1897 A. Kuldsaar E 32472 (7)
18088 548 Kalevist katel tule pääl, lihast pudru täis Müts peas 1913 E EM2 50 (443)
18089 549 a Kana all, muna peal Õunapuu 1992 Metstak2 53
18090 549 a Kana all, muna peal Õun puus; keres Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (93)
18091 549 a & Kana all, muna peal Kirikukukk Pal 1889 H. Maasen H III 8, 562 (4)
18092 549 a Kana all, muna peal Õunapuu Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (9)
18093 549 a Kana all, muna peal Uiboh Se 1927 E. Põllula S 647 (19)
18094 549 a Kana all, muna pääl Õunapuu Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (62)
18095 549 a Kana all, muna pääl Õunapuu 1890 E EM 55 (348)
18096 549 a Kana all, muna pääl Õunapuu 1913 E EM2 50 (444)
18097 549 a Kana all, muna pääl Õunapuu TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (17)
18098 549 a Kana all, muna pääl Uibuupin Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (42)
18099 549 a Kana all, muna pääl Õunapuu Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (62)
18100 549 a Kana all, muna pääl Uibu õundega Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (30)
18101 549 a Kana all, muna pääl Uibu Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (11)
18102 549 a Kana all, muna pääl Maja Puh 1888 J. Loskit H III 10, 67 (12)
18103 549 a Kana all, muna pääl Uibu, õunapuu Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (2)
18104 549 a Kana all, muna pääl Uibu Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (55)
18105 549 a Kana all, muna pääl Uibu Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (14)
18106 549 a Kana all, muna pääl Ubina Urv 1890 J. Teder H III 11, 337 (101)
18107 549 a Kana all, muna pääl Õunapuu Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (8)
18108 549 a & Kana all, muna pääl Uibu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (242)
18109 549 a Kana all, muna pääl Inimene Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (56)
18110 549 a Kana all, muna pääl Uibu Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 464 (131)
18111 549 a Kana all, muna pääl Uibu Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (58)
18112 549 a Kana all, muna pääl Uiboh ubina küleh Se 1929 I. Sonts S 124445 (110)
18113 549 a Kana all, muna pääl Kartohka ima Se 1930 V. Ruusamägi S 25958 (57)
18114 549 a Kana all, muna pääl Uibos Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (10)
18115 549 a Kana all, muna pääl Uiboh ubina Se 1933 A. Tammeorg S 66772 (29a)
18116 549 a Kana all, muna pääl Uibu Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (24)
18117 549 b Kana all, muna pääl Õunapuu Kan 1924 A. V. Kõrv E 55026 (27)
18118 549 b & Kana all, muna' pääl Uibo om kana, ubina omma pääl Se 1934 J. Mägiste KKI WS
18119 549 b Kana all, muna' pääl Uiboh ubina Se 1936 A. Tammeorg S 123072 (31)
18120 549 b Kana all, muna' pääl Uibos Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (10)
18121 549 b Kana all, muna' pääl Uiboh Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (66)
18122 549 b Kana all, muna' pääl Uiboh Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (31)
18123 549 b Kana all, munad pääl Uibu ubintega Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (8)
18124 549 b Kana all, munad pääl Õunapuu Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (107)
18125 549 b & Kana all, munad pääl Ubinad Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (65)
18126 549 b Kana all, munad peal Õunapuu 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (19)
18127 549 # 551 552 585 2327
18128 550 & Kana haud mustõ munnõ pääl Saunaviht Urv 1963 L. Lust RKM II 173, 53 (4)
18129 551 Aa & Muna maa all, kana maa pääl Kartok Se 1933 N. Oinas S 68026 (14)
18130 551 Aa Muna maa all, kana maa pääl Kartohka maa seeh Se 1933 A. Tammeorg S 57836 (96)
18131 551 Ab* & Kana maa pääl, muna omma maa all Kartohka Se 1934 A. Kits S 81846 (31)
18132 551 Ab* Kana maa pääl, muna maa seeh Kartohka Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (67)
18133 551 Ac & Kana pääl ja munad all Õõnap Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (7)
18134 551 B & Muna' maa all, parts maa pääl Kartohk Se 1928 T. Haak S 4332 (14)
18135 551 # 549 1128
18136 552 & Kana sõela all, munad sõela pial Saanaahi MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (65)
18137 552 # 549
18138 553 & Kanajala pääl tarõkõnõ juusk ümbre Hunn, vurr Se 1929 V. Savala S 17521 (53)
18139 554 A Kanapesas [kaksteist] muna, igal munal ise nimi 1907 Pet. ELA 88
18140 554 A Kanapesas [kaksteist] muna, igal munal ise nimi 1923 Pet. UA7 80
18141 554 A & Kanapesäh katstõistkümmend munna, õgal munal ese nimi Aistagah ommõ katstõiskümmend kuud ja õgal kuul ommõ ese nimi Se 1930 A. Põhi S 20859 (10)
18142 554 A Kanapesäh ommõ katstõistkümme munna, õgal munal eis nimi Se 1933 N. Oinas S 58648 (63)
18143 554 B & Mõista mõõru, katsu kääru, käärus kaksteist kanapesa, igas pesas neli muna, igas munas seitse poega Aasta Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 177 (31)
18144 554 # 1359
18145 555 & Kanda jõuab, käia ei jõua Tool Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40137 (14)
18146 555 Kanda jõuab, käia ei jõua Tool 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
18147 555 Kanda jõuab, käia ei jõua Tool 1992 Metstak2 28 ja 30
18148 555 # 556
18149 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1885 Kündja nr. 21 (1885) 111 (25)
18150 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1890 E EM 55 (350)
18151 556 Aa1 Kanda jõvad, luke jova-ai Hiuse' Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (37)
18152 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 25 ja 42 (29)
18153 556 Aa1 Kanda jõuab igaüks, aga lugeda ei jõua ükski Juuksed 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (5)
18154 556 Aa1 Kanda jõuab igaüks, aga lugeda ei jõua ükski Juuksed 1910 Lasteleht nr. 7 ja 8 (1910) 112 ja 128 (2)
18155 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1913 E EM2 50 (447)
18156 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1914 E MM 9 ja 43 (83)
18157 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1920 E MM2 9 ja 46 (85)
18158 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1994 E MM3 6 ja 37 (85)
18159 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1923 Huvit. II 215 ja 224 (5)
18160 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1924 Tamman 53
18161 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1926 Raud KL III 213 (15)
18162 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1927 Ainelo III 130
18163 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1927 Ainelo III 124
18164 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1934 Raud VMj 213 ja 214 (15)
18165 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1935 Huvit. V Lisa 17 (6)
18166 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1939 Nugis 288 ja 313 (76)
18167 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 72 (2)
18168 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (17)
18169 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1955 ÜÕÕ 133 (10)
18170 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (2)
18171 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua 1958 Terri 58
18172 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1960 Kuut VI (1960) 215 (8)
18173 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1970 Kriisa-Villand 51 (15)
18174 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1972 Kuut VI (1972) 104
18175 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Kohustuslik kirjandus 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
18176 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Kooliõpikud, õige vastus: juuksed 1989 Säde nr. 70 ja 83 (1989) 1 ja 4 (1)
18177 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (8)
18178 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed 1995 Mihkel nr. 6 (1995) 54 (4)
18179 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 542
18180 556 Aa1 & Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed KJn 1870 J. Tiedemann E 147 (167)
18181 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juusse Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (68)
18182 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (139)
18183 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (11)
18184 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (70)
18185 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juussed Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 270 (100)
18186 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (163)
18187 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juusse Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (73a)
18188 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksekarvad Trt 1930 M. Sika E 66461 (58)
18189 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Pal 1930 M. Jürgenson E 70358 (57)
18190 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (25)
18191 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (58)
18192 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (8)
18193 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juused Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (71)
18194 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Pil 1890 J. Bock H III 11, 130 (48)
18195 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Trt? 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 11 (33)
18196 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (15)
18197 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (76a)
18198 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed SJn 1889 T. Köstner H II 26, 381 (2)
18199 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed VJg 1992 K. Piip RKM, KP 40, 268 (1)
18200 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Tln 1992 I. Vurm RKM, KP 10, 175 (4)
18201 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 20 (13)
18202 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Kõp 1992 M. Pooland RKM, KP 23, 221 (6)
18203 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 62 (11)
18204 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Tor 1995 C. Kolla EFA II 9, 133 (7d)
18205 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juukseid PJg 1995 A. Alu EFA II 11, 39 (2)
18206 556 Aa1 Kanda jõuad, lugeda ei jõua Juuksed Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (13)
18207 556 Aa1 Kanda jõuad, lugede ei jõuva Habe, juuksed Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (8)
18208 556 Aa1 Kanda jõvvat, lugeda ei jõvva Juuse Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (32)
18209 556 Aa1 Kanda jõuat, lugeda ei jõvva Juusse Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (75)
18210 556 Aa1 Kanda jõvvad, lugede ei jõvva Juusse Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (162)
18211 556 Aa1 Kanda jõvvat, lugeda ei jõvva Juusse Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (175)
18212 556 Aa1 Kanda jõuad, luke ei jõua Hiuksed Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 354 (9)
18213 556 Aa1 Kanda jõuad, lukõ ei jõua Hiuksed Se 1901 E. Kaiv H II 64, 701 (5)
18214 556 Aa1 Kanda jõvvat, lukõ ei jõvva' Hius Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (34)
18215 556 Aa1 Kanda jõvvat, lukõ ei jõvva Vas 1937 A. Kade ERA II 151, 221 (1)
18216 556 Aa1 Kanda jõuad, luke ei jõua Juuksed Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (53)
18217 556 Aa1 Kanda jouat, lukõ ei joua Hius Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (52)
18218 556 Aa1 Kanda jõvvat, lukõ ei jõvva Hiussõ Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (78)
18219 556 Aa1 Kanda jõvvat, luke ei jõvva Juuksed Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (100)
18220 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ ei jovva Hiusõ Se 1930 A. Nurmetu S 20422 (73)
18221 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ õi jovva Hiusid Se 1934 A. Kits S 81848 (46)
18222 556 Aa1 Kanda jõvvat, lukõ ei jõvva Hiusõ pääh Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (9)
18223 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ äi jovva Hiusõ Se 1935 T. Uiboaed S 99945 (19)
18224 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ – juuksed Se 1960–1967 N. Repän RKM II 247, 147 (6e)
18225 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (13)
18226 556 Aa1 Kanda joovat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 437 (45)
18227 556 Aa1 Kanda juvvat, lukõ juvva-ai Juuks Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 258 (9)
18228 556 Aa1 Kanda jõvvat, lukõ jõvva-ai Juuksed Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 691 (2)
18229 556 Aa1 Kanda jovvat, luke jovva-ai Hiuse Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (91)
18230 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1927 E. Põllula S 646 (16)
18231 556 Aa1 Kanda jovvad, lukõ jovva-ai Juuksed Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (21)
18232 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hius Se 1932 J. Ojavere S 43784 (1)
18233 556 Aa1 Kanda jovvad, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1934 N. Oinas S 70625 (29)
18234 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Se 1933 N. Oinas S 58591 (44)
18235 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1934 A. Oinas-Tammeorg S 96634 (24)
18236 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1933 A. Tammeorg S 57836 (100)
18237 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (2)
18238 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (138)
18239 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1930 V. Ruusamägi S 25999 (1)
18240 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1930 V. Ruusamägi S 25953 (19)
18241 556 Aa1 Kanda jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1929 V. Savala S 17566 (134)
18242 556 Aa2 Kanda jovvat, a lukõ jovva-ai Juuksed peas Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (68)
18243 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed 1984 Muhel VN 34 ja tagakaas (1)
18244 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 194 (50)
18245 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (1)
18246 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juussed Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 270 (100)
18247 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuse Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (12)
18248 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juukse Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (191)
18249 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juused Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (19)
18250 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 544 (96)
18251 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (16)
18252 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juused Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (50)
18253 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 487 (139)
18254 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (242)
18255 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed Vlg 1992 R. Nahksepp RKM, KP 26, 643 (4)
18256 556 Aa2 Kanda jõuad, aga lugeda ei jõua Juuksed Tln 1992 M. Saks RKM, KP 8, 589 (1)
18257 556 Aa2 Kanda jovvat, a lukõ' jovva-ai Hiusse Se 1973 Ü. Ende, P. Hagu, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 128 (13)
18258 556 Aa2 Kanda jovvat, a lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15245 (5)
18259 556 Aa2 Kanda jovvad, a lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1935 N. Oinas S 114446 (1)
18260 556 Aa2 & Kanda jovvat, a' lukõ jovva-ai' Hiusõ pääh Se 1928 T. Linna S 9130/1 (83)
18261 556 Aa3 & Kanda jovvat hindäga, a lukõ ei jovva Hiusõ, juuksed Se 1931 N. Sõrmus S 33784 (11)
18262 556 Aa4 & Kanda jõuad ja lugeda ei jõua Juuksed Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (117)
18263 556 Ab* & Lugeda ei jõua, kanda jõuad Juuksed Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (68)
18264 556 Ab* Lugeda ei jõua, aga kanda jõuad Juuksed Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (56)
18265 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed 1979 Metstak 8 ja 32 (18)
18266 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed 1990 Hennoste 38 (2)
18267 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Habe 1992 Metstak2 10 ja 11
18268 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (57)
18269 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (1)
18270 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (57)
18271 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (51)
18272 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (109)
18273 556 Ac1 & Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juused SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (98)
18274 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (13)
18275 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (175)
18276 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (7)
18277 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Mär 1992 M. Kuum RKM, KP 16, 396 (1)
18278 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Tln 1994 N. Saar EFA II 8, 235 (2)
18279 556 Ac1 Kanda jõuab, lugeda ei jõua Juuksed Vil 1892 H. Pihlap E 726 (57)
18280 556 Ac1 Kanda jõvvab, lugeda ei jõvva Juuksed Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 190 (29)
18281 556 Ac2 Kanda jõuab, aga lugeda ei jõua 1939 Lasteleht nr. 6 ja 13 (1939) 104 ja 217 (2)
18282 556 Ac2 & Kanda jõuab, aga lugeda ei jõua Inimene oma juuksid Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (51)
18283 556 Ac2 Kanda jõuab, aga lugeda ei jõua Juuksed Nõo 1992 R. Karro RKM, KP 33, 305 (1)
18284 556 Ac2 Kanda jõuab, aga lugeda ei jõua Juuksed Kuu 1992 E. Veeleid RKM, KP 4, 376 (6)
18285 556 Ad & Kanda jõutas, a lugõda ei jõuta Hiussõ inemise pään Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 130 (10)
18286 556 Ae & Ära jõuad kanda, ära ei jõua lugeda Juuksed Vil 1895 H. Niggol H III 20, 844 (26)
18287 556 Af Kanda jaksad, lugeda ei jaksa Juuksed 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
18288 556 Af & Kanda jaksad, lugeda ei jaksa Juuksed Kuu 1992 O. Oreskevits RKM, KP 6, 256 (39)
18289 556 Ba & Tõsta jõuat, lugõda ei jõua Kihä karva' Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (21)
18290 556 Bb* Nõsta jõvvat, luke ei jõvva Juuksed Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 51 (35)
18291 556 Bb* Nõsta jovvat, lukõ jovva-ai Hiusõ Se 1933 A. Tammeorg S 66773 (35a)
18292 556 Bb* Nõsta jõvvadõ, lukõ ei jõvva Hiusse Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
18293 556 Bb* & Nõsta jovvad, aga lukõ' ei jovva' Hiusõ Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (6)
18294 556 Bc & Lukõ' jovva-ai, nõsta jovvat Hius Se 1934 M. Peramets S 78514 (50)
18295 556 C% & Peo sisse mahup, lugeda ei jõvva Juusse Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (120) 595A* | kküs
18296 556 # 555 892Cg 2168
18297 557 & Kandja hingas, sälätäus hinga-ai Hiuse' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (38)
18298 558 Aa* Kangas ei koeta, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada (Auf dem Webstuhl wird es nicht gewebt, auf dem Baum nicht gestrickt, auf dem Rücken kann man es tragen) Ein Pelz 1876 Wied. 267
18299 558 Aa* Kangas ei koeta, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasukas Tt 1880 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (5)
18300 558 Aa* Kangas ei koeta, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasukas 1883 ER Kal. (1883) 89 ja 93 (17)
18301 558 Aa* Kangas ei koota, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasukas 1890 E EM 55 (351)
18302 558 Aa* Kangas ei koota, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasukas 1913 E EM2 50 (448)
18303 558 Aa* Kangas ei koeta, vollas ei vörgita, seljas sünnib pidada Kasukas Tt 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 27a
18304 558 Aa* Kangan ei koeta, võllan ei võrgitada, sälän sünnip pidada Kampsun Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (35)
18305 558 Aa* & Kangas ei koeta, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasuk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 322 (255)
18306 558 Aa* Kangas ei koota, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasukas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (72)
18307 558 Aa* Kangas ei koota, võllas ei võrgita, seljas sünnib pidada Kasukas Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (47)
18308 558 Aa* Kanga ei koota, võllas ei võrgita, siiski seljas sünnib pidada Kasukas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 68 ja 79 (271)
18309 558 Ab* Võllas ei võrgutada, kangas ei kuduta, seljas sünnib siiski pidada Kasukas 1913 E EM2 156 (2291)
18310 558 Ab* Võllas ei võrguta, kangas ei koota, aga seljas sünnib pidada Kasukas 1992 Metstak2 12 ja 14
18311 558 Ab* Võllas ei võrguteda, kangas ei kujuta, seljas sünnib siiski pidada Kasuk Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (1)
18312 558 Ab* Võllas ei võrgita, kangas ei koota, seljas sünnib pidada Kasukas VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (1)
18313 558 Ab* & Võllas ei võrguta, kangas ei koota, aga seljas sünnib pidada Kasukas Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (39)
18314 558 Ba & Võllan ei võeta, kangan ei koeta, rõivas kui ennegi Kask Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (53)
18315 558 Bb & Tellil ei tehta, võllil ei võeta, rõivad kui ennemuistegi Kasukas Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (1)
18316 558 Bc & Tellil ei tetta, võllil ei võeta, parem kui keegi muu Kasepuu Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (254)
18317 558 C & Miä olõ-õi kangah koet, ai välläh veet, ku är umblõ, sis saa sälgä ka aia Kasuk Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (109)
18318 558 D & Kangal ei kuduta, aga siiski soendab keha Kasukas Tt 1918–1940 M. J. Eisen E IV 13 (42)
18319 559 & Kargut, karguti all koogid, kookide all renn, renni all tönn, tönni sees jahud Käsikivid Hlj 1895 D. Pruhl E 15267 (2)
18320 560 A1a1 Kari tunneb karjust, karjus ei tunne karja 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
18321 560 A1a1 & Kari tund kar'st, kar's tunnõ-õi karja Rahvas ja papp Se 1927 E. Põllula S 647 (18)
18322 560 A1a1 Kari tund kar'ust, kar'us tunnõ-õi karja Papp ja rahvas Se 1936 A. Tammeorg S 123075 (54)
18323 560 A1a1 Kari tund kar'ust, kar'us tunnõ-õi karja Papp tunnõ-õi rahvast, a rahvas tunnõ-õi tuud Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (17)
18324 560 A1a1 Kari tund karjast, karjus ei tunne karja Opetaja kerikon Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (64)
18325 560 A1a2 Kari tund kar'st, a' kar'us tunnõ-õi karja Rahvas tund pappi, a' papp tunnõ-õi rahvast Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 370 (62)
18326 560 A1a2 Kari tund kar'st, a' kar's tunnõ-õi karja Papp – rahvas Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (74)
18327 560 A1a2 Kari tund kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp Se 1928 T. Haak S 4344 (63)
18328 560 A1a2 & Kari tund kar'ust, a kar'us tunne-ei karja Papp ja rahvas kerikoh Se 1972 K. Salve RKM II 290, 671/2 (6)
18329 560 A1a2 Kari tund kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp, kerikuliisi Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (34)
18330 560 A1a3* Kari tunneb karjast, aga karjane ei tunne karja Õpetaja kirikus Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (220)
18331 560 A1a3* Kari tund kõik kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp, rahvas tund pappi, a' papp ei tunnõ rahvast Se 1935 A. Kits S 100017 (38)
18332 560 A1a3* & Kari tund är' kar'usõ, kar'us tunnõ-õi' karja Papp ja rahvas Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 101 (16)
18333 560 A1b1 Kari kar'ust tund, kar'us karja tunnõ-õi Rahvas ja papp – rahvas ja preestri Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (36)
18334 560 A1b1 & Kari kar'ust tund, kar'us karja tunnõ-õi' Papp Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 454 (64)
18335 560 A1b1 Kari karjast tunneb, karjane karja ei tunne Kirikuõpetaja Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (103)
18336 560 A1b2 & Kari kar'ust tund, a kar'us karja tunnõ-õi Preester ja rahvas, kirik Se 1935 J. Orusaar ERA II 117, 259 (22)
18337 560 A1b2 Kari kar'ust tund, a' kar'us karja ei tunnõ Kerigorahvas pappe tund, a' papp kerigorahvast ei tunnõ Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (101)
18338 560 A1b2 Kari kar'ust tund, a' kar'us karja ei tunnõ Papp, preester Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (58)
18339 560 A1b2 Kari kar'ust tundva, a' kar'us karja tunnõ-õi Se 1933 N. Oinas S 66546 (15)
18340 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, kari tund kar'ust Rahvas käu kerkohõ, pappi k[irikus] tundva, papp ei tunne Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
18341 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, kari tund kar'ust Papp Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (19)
18342 560 A2* & Kar'us ei tunnõ karja, a kari tund kar'usõ Papp ja rahvas Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (34)
18343 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, a' kari tund Papp tunnõ-õi rahvast, rahvas tund pappi Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109737 (15)
18344 560 B & Kar'us tunnõ-õi umma karja Papp ja rahvas kerkoh Se 1929 V. Savala S 17520 (47)
18345 560 C & Tõbras kar'ust tund, kar'us tõbrast tunnõ-õi Kerkesand Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
18346 561 & Karjane sarviga, lehmad ilma sarvita Kamm ja täid 1893 A. Feldbach E 4469 (6)
18347 561 Karjane sarviga, lehmad ilma sarvita Kamm ja täid 1913 E EM2 50 (452)
18348 561 # 374
18349 562 A & Karp moas ja karvane kübar pias Maja 1892 T. Wiedemann E 9107 (39)
18350 562 A Karp maas, karvane kübar pääs Maja 1913 E EM2 50 (456)
18351 562 A Karp maas, karvane kübar pääs Maja 1920 Nurmik I 13
18352 562 B/ & Karp maas, karune kübar peas, istub kui isand, tolmab kui tont Maja Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 153 (8) 418E
18353 562 # 688 1064 1398 1472 1612
18354 563 & Kahr kate küüdse pääl Tare uss Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (139)
18355 563 # 566A2e3
18356 564 a & Kahr istus, kõrva kargase' Uhmer, pekli, kun surteri surbutas Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (36)
18357 564 b & Kahr sais, kõrva kargas Terri surbtas Se 1934 N. Oinas S 83213 (42)
18358 564 c & Kahr maka, karva kargasõ Uhmõr Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (12)
18359 564 # 294M2 576 1947Bb2
18360 565 & Kahr persega kerkohe lätt Pang lätt kaivu Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
18361 565 Kahr persega kerkohe lätt Pang lätt kaivu Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 345 (11)
18362 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (15) 575Ac
18363 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (15) 575Ac
18364 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1948 Mihkla KlL 75 (14) 575Ac
18365 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (14) 575Ac
18366 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1945 Selmet V (1945) 142 (6) 575Ac
18367 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1953 Sõgel 59 (6) 575Ac
18368 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (9) 575Ac
18369 566 A1a1*% Karu läheb kallast mööda, raudased saapad jalas Hobune 1957 Mihkla-Tedre 56 575Ac
18370 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1960 Kriisa V 45 (6) 575Ac
18371 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas 1961 Juhani-Kõll-Rosin 8 (2) 575Ac
18372 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22 575Ac
18373 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Äke, ka hobune 1968 Mihkla-Tedre EK9 19 575Ac
18374 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas 1974 Juhani-Lindsaar-Rosin 81 575Ac
18375 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, rauast saapad jalas 1976 Hellerma IV-V 38 575Ac
18376 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas 1978 Kõlli-Lipp-Rimpaum 8 (2) 575Ac
18377 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader 1992 Metstak2 59 ja 61 575Ac
18378 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (85) 575Ac
18379 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Kündmine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (40) 575Ac
18380 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (13) 575Ac
18381 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (112) 575Ac
18382 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (4) 575Ac
18383 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Harkader Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 141 (25) 575Ac
18384 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Adra VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (10) 575Ac
18385 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (18) 575Ac
18386 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 74 (16) 575Ac
18387 566 A1a1*% Karu könnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 160 (60) 575Ac
18388 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 281 (21) 575Ac
18389 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Iis 1956 J. Nõmm KKI 22, 649 (15) 575Ac
18390 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapa jalan Kündmine harkadraga Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 295 (3) 575Ac
18391 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapa jalan Adrag künnets Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (170) 575Ac
18392 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapa jalan Ader, künnetakse Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (53) 575Ac
18393 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast müüdä, raudsaapa jalan Ader Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (9) 575Ac
18394 566 A1a1*% Kahru kõnd kallast möödä, raudsaapa jalan Sahh-ader 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (2) 575Ac
18395 566 A1a1*% Karu kõnd kallast müüda, raudsaapa jalan Harkader Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (74) 575Ac
18396 566 A1a1*% & Kahru kõnd kallast müüda, raudsaapa jalan Ader Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (22) 575Ac
18397 566 A1a1*% Karu kõnd kallast müüdä, raudsaapa jalahn Adõr Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (33) 575Ac
18398 566 A1a1*% Karu kõnd kallast müüda, raudsaapa jalan Ader Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 218 (31) 575Ac
18399 566 A1a1*% Karu kõnd kallast müüdä, ravvast saapa jalan Ader Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321/2 (10) 575Ac
18400 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaabas jalas Mees künnab Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (12) 575Ac
18401 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsaabas jalas Ader Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 8 (43) 575Ac
18402 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsed saapad jalas Ader Ote 1957 E. Kõrgekivi RKM II 84, 304 (8) 575Ac
18403 566 A1a1*% Karu kõnnib kallast mööda, raudsed saapad jalas Äke Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 670 (6) 575Ac
18404 566 A1a1*% Karu kõnnib mööda kallast, raudsaapad jalas Ader Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 91 (8) 575Ac
18405 566 A1a1*% Karu käib kallast mööda, raudsaapad jalgas Sahk vaol Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (12) 575Ac
18406 566 A1a1*% Karu läheb kallast mööda, raudsaapad jalas Hobune Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 603 (16) 575Ac
18407 566 A1a2 Karu kõnnib kallast mööda, raudkingad jalas Ater Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (28)
18408 566 A1a2 & Karu kõnnib kallast mööda, raudkingad jalas Kündmine Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (26)
18409 566 A1a2 Kahru kõnd kallast möödä, raudkänga jalan Ader San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (154)
18410 566 A1a2 Kahru kõnd kallast mööda, raudkänga jalan Ader San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (10)
18411 566 A1a3 & Karu kõnnib jõekallast mööda, raudkingad jalas Ader Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (20)
18412 566 A1a4 Karu istub kalda peal, raudsaapad jalas Adra MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (4)
18413 566 A1a4 & Karu istub kalda pääl, raudsaapad jalas Adra MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (41)
18414 566 A1a4 Karu istub kalda peal, raudsaapad jalas Ader MMg 1889 M. Pool H II 28, 679 (2)
18415 566 A1a4 Karu istub kalda peal, raudsaapad jalas Adra MMg 1908 H. Sulg, J. Välbe EÜS V 1055 (2)
18416 566 A1a5 & Karu istub tiikaldas, raudsaabad jalas Adra Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (52)
18417 566 A1a6 & Karu istub kraavikaldal, raudkingad jalgas Adra Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (3)
18418 566 A1a7% Karu kaldal, raudsaapad jalas Ader 1935 Huvit. V Lisa 18 (61) 657Qb
18419 566 A1a7% & Karu kaldas, raudsaapad jalas Atra VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (63) 657Qb
18420 566 A1a8 & Karu kalda peal, raudkingad jalas Adra Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (189)
18421 566 A1b1 Karu kõnnib kallakul, raudsaapad jalas Ader 1885 Kündja nr. 16 (1885) 87 (1)
18422 566 A1b1 Karu kõnnib kallakul, raudsaapad jalas Ader, sahk 1890 E EM 56 (358)
18423 566 A1b1 Karu kõnnib kallakul, raudsaapad jalas Ader, sahk 1913 E EM2 50 (460)
18424 566 A1b1 Karu kõnnib kallakul, raudsaapad jalas Ader Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (4)
18425 566 A1b1 Karu kõnnib kallakul, raudsaapad jalas Adraga künnetakse Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (80)
18426 566 A1b1 & Karu kõnd kallakun, raudsaapa jalan Künnets harkadrage Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (14)
18427 566 A1b2 Karu kõnnib kallakut mööda, raudsaapad jalas Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 165 (17:3)
18428 566 A1b2 Karu kõnnib kallakut müüda, raudsaapa jalan Ader Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 673 (30)
18429 566 A1b2 & Karu kõnd kallakut müüdä, raudsaapa jalan Ader Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (8)
18430 566 A1b2 Karu kõnnib kallakut mööda, raudsaapad jalas Ader Krk 1897 J. Hünerson E 29889 (45)
18431 566 A1b2 Karu kõnd kallakud mööda, raudsaapa jalan Ader Krk 1889 J. Kivisäk E 51947 (13)
18432 566 A1b2 Karu kõnnib kallakud mööda, raudsaapa jalan Ader Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 144 (1)
18433 566 A1b2 Karu kõnd kallakut möödä, raudsaapa jalan Ader Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 513 (31)
18434 566 A1c1* Karu kõnnib mäe peal, raudsaapad jalas Harkader 1955 ÜÕÕ 14 (1)
18435 566 A1c1* Karu kõnnib mäe peal, raudsaapad jalas Harkader 1959 Säde nr. 78 (1959) 4
18436 566 A1c1* Karu kõnnib mäe pääl, raudsaapa jalan Ader Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (8)
18437 566 A1c1* Karu kõnd mäkke möödä, raudsaapa jalan Ader Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (34)
18438 566 A1c1* & Kahru kõnnib mäkke mööda, raudsaapad jalan Hobene, ravva jalan Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (52)
18439 566 A1c2 & Kahru kõnd mäe pääl, raudkängä jalan Adr Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (195)
18440 566 A1c3*% & Karu istub mäe õtsas, raudsuapad jalas Adra Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (7) 1578
18441 566 A1c3*% Karu istus mäe otsan, raudsaapa jalan Ader Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 61 (102) 1578
18442 566 A1c3*% Karu istub mäe otsan, raudsed saapad jalan Ader Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (25) 1578
18443 566 A1c3*% Karu istub mää peal, raudsaapad jalas Adra Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (18) 1578
18444 566 A1c4 & Karu tantsib mäe pääl, raudsaapad jalas Ader Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (65)
18445 566 A1c5 & Karu tantsib mäe pääl, raudpüksi jalas Ader Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (65)
18446 566 A1c6 & Karu kükitäb mäe pääl, raudkängä jalan Ader Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (10)
18447 566 A1c6 Karu kükitab mäe pääl, raudkingad jalgas Ader Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (15)
18448 566 A1c7 & Kahr mäe otsah, ravvadsõ kingad jalah Harkader Se 1935 A. Kits S 100010 (4)
18449 566 A1c8 & Karu mäel, raudjalad all Ader Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (19)
18450 566 A1d1 & Karu läheb üle välja, raudsaapad jalas Ader künnab Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (16)
18451 566 A1d2 & Karu seisab välja pial, raudsaapad jalas Ader Pal 1889 J. Varik H II 27, 642 (10)
18452 566 A1d3 & Karu kükitäb välläl, raudsaapad jalas Ader KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (25)
18453 566 A1d4* & Karu istub väljal, raudsed saapad jalas Ader Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (43)
18454 566 A1d4* Karu istub vällä pääl, raudsaapad jalan Ader TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (13)
18455 566 A1d5 & Karu istub välja pääl, raudkingad jalas Ader TMr 1889 J. Mägi H III 9, 509 (33)
18456 566 A1d6 & Karu väljal, raudsaapad jalas Adra VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (140)
18457 566 A1e1* & Karu kõnnib põldu mööda, raudsaapad jalas Ader Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (15)
18458 566 A1e1* Karu kõnnib mööda põldu, raudsaapad jalas Ader Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 433 (10)
18459 566 A1e2 Karu istub põllu pääl, raudkingad jalas Ader Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (1)
18460 566 A1e2 & Karu istub põllu peal, raudkingad jalas Ader Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (9)
18461 566 A1f1* Karu kõnnib nurme mööda, raudsaapad jalas Hel 1891 J. Lammas E 422/3 (358)
18462 566 A1f1* Karu kõnnib nurme mööda, raudsaapad jalas Ader Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (15)
18463 566 A1f1* Karu kõnnib nurme mööda, raudsaapad jalgas Ader Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 332 (9)
18464 566 A1f1* Karu kõnnib nurme möödä, raudsaapad jalan Ader Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (94)
18465 566 A1f1* Karu kõnnib nurme möödä, raudsaapa jalan Ader Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (8)
18466 566 A1f1* Karu kõnnib nurme möödä, raudsaapa jalan Ader Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (98)
18467 566 A1f1* & Karu kõnd nurme möödä, raudsaapa jalan Ader Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (78)
18468 566 A1f1* Karu kõnd nurme möödä, raudsaapa jalan Ader Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 518 (97)
18469 566 A1f1* Karu kõnnib nurme peal, raudsaapad jalas Ader Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (14)
18470 566 A1f1* Karu kõnnib nurme peal, raudsaapa jalan Ader Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (13)
18471 566 A1f2 & Karu istub nurme peal, raudsaabas jalas Ader Nõo 1897 A. Koger E 30004 (13)
18472 566 A1g Karu istub nurmepeenral, raudsaabas jalas Ader 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 24 ja 26 (2)
18473 566 A1g Karu istub nurmepeenral, raudsaabas jalas Ader 1934 Loorits VrP 24 ja 26 (2)
18474 566 A1g Karu istub nurmepeenral, raudsaabas jalas Ader 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (2)
18475 566 A1g & Karu istub nurmepeenral, raudsaabas jalas Ader Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (80)
18476 566 A1g Karu istub nurmepienral, raudsaapad jalas Ader, sahk Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (13)
18477 566 A1h+ Karu kõnnib jõe ääres, raudkingad jalas Ader Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (177)
18478 566 A1h+ Karu kõnnib maa pääl, raudkänga jalan Harkader Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (83)
18479 566 A1h+ & Karu istus ahervarre otsan, raudsaapa jalan Ader Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 862 (6)
18480 566 A1h+ & Karu istub katusse all, raudkingä jalan Harkader Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (13)
18481 566 A1h+ Karu raavin, raudsaapad jalas Ader Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (31)
18482 566 A1i Karu kõnnib küirakille, raudsaapad jalas Ader Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (24)
18483 566 A1i & Karu kõnnib küürakille, raudsaapad jalas Ader Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (1)
18484 566 A1i Karu kõnnib küürakile, raudsaapa jalan Ader Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (18)
18485 566 A1j* Karu kõnnip, raudsaapa jalan Raudader Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (32)
18486 566 A1j* & Kahr astus, ravvadsõ' saapa' jalah Adõr künd Se 1949 V. Pino RKM II 30, 209 (775)
18487 566 A1j* Karu istub, raudsaapad jalas Ader VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (11)
18488 566 A2a1* Kahru istus mäe otsan, kuldkängä jalan Ader 1887 Meelej. nr. 35 (1887) 280 (40)
18489 566 A2a1* Karu istub mäe otsas, kuldkingad jalas Äke 1890 E EM 55 (356)
18490 566 A2a1* Karu istub mäe otsas, kuldkingad jalas Äke 1913 E EM2 50 (457)
18491 566 A2a1* Karu istub mäe otsas, kuldkingad jalas Äke 1929 Jürisson 166 (7)
18492 566 A2a1* Karu istub mäe otsan, kuldsed kingad jalan Ader Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (25)
18493 566 A2a1* Karo istup mäe otsas, kuldkingad jalas Harkader Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (16)
18494 566 A2a1* & Karo istus mäe otsan, kulladsõ kängä jalan Adõr Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (1)
18495 566 A2a1* Kahr istus mäe otsan, kullatsõ kängä jalan Ader Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 141 (16)
18496 566 A2a1* Kahr istus mäe otsan, kullatsõ kängä jalan Sahk vai ader Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 169 (17)
18497 566 A2a1* Karo istus mäe otsan, kuldkängä jalah Adõr Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (4)
18498 566 A2a1* Kahru istup mäe otsan, kuldkänga jalan Ader Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (44)
18499 566 A2a1* Karu istub mäe peal, kuldkingad jalas Ader Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (89)
18500 566 A2a1* Kahr istub mäe pääl, kuldkingad jalas Ader Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (20)
18501 566 A2a1* Kahru istus mäe pääl, kuldkänga jalan Ader Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (56)
18502 566 A2a1* Kahru istus mäe pääl, kuldkingä jalan Ader Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (50)
18503 566 A2a1* Kahr istus mäe pääl, kuldkängä jalan Atr Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (76)
18504 566 A2a1* Kahru istus mäe pääl, kuldkängä jalan Ader nurme pääl Ote 1895 E. Palm E 20131 (47)
18505 566 A2a1* Karu istub mäe pääl, kullast kingad jalas Ader Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (268)
18506 566 A2a1* Kahr istus mäe pääl, kuldse kängä jalan Ader Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 533 (13)
18507 566 A2a1* Kahr istus mäe pääl, kullatse kinga jalan Harkader Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 463 (8)
18508 566 A2a1* & Kahr istus mäe pääl, kullatse kinga jalan Ader Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (112)
18509 566 A2a1* Karu istus mäe pääl, kullatsõ kängä jalan Adõr Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 158 (11)
18510 566 A2a1* Karo istus mäe küleh, kullatsõ kängä jalah Ader Plv 1903 J. Semm H, Mapp 660 (18)
18511 566 A2a1* Karu istup mäe küllel, kullatse kängä jalan Ader Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (94)
18512 566 A2a2* Kahr mäe otsan, kullatse kängä jalan Adur Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427
18513 566 A2a2* Kahr mäe otsan, kullatse kängä jalan Adur, adraravva' Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (3)
18514 566 A2a2* Kahr mäe otsah, kullatsõ kängä jalah Adõr Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 490 (7)
18515 566 A2a2* & Kahr mäe pääl, kullatsõ kängä jalah Adr Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (5)
18516 566 A2a3 & Kahõr kalinamäel, kuldkota' jalah Harkadõr Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (40)
18517 566 A2a4 & Kahru istup mäe pääl, kullatse käpa all Ader Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (77)
18518 566 A2b & Kaher istus kengo pääl, kullatse känga jalah Ader nurme pääl Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 399 (21)
18519 566 A2c* Karu istub väljal, kuldsed kingad jalas Ader Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (44)
18520 566 A2c* & Karu istub väljä piäl, kuldkingad jalan Ater Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (10)
18521 566 A2d & Karu istub põllul, kuldsed kingad jalas Adra põllul MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (7)
18522 566 A2e1 & Karu kükitab nurme pääl, kullatse kängä jalan Ader Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 15 (72)
18523 566 A2e2 & Kahr istse nurme pääl kullatse käpa all Ader Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (30)
18524 566 A2e3% & Kahru nurme pääl, kullatse küüdse all Ader Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (82) 563
18525 566 A2f* Karu kõnnib kalda pääl, kuldkingäd jalas Ader Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (11)
18526 566 A2f* & Karu kõnnib kallast mööda, kuldsed kingad jalas Ader Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (1)
18527 566 A2g+ & Karu kükitab aia taga, kuldkingad jalas Ader TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (9)
18528 566 A2g+ & Kaher istus kadastikus, kuldkengä jalah Ader Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 370
18529 566 A2g+ Karu kõnnib kahe jala pääl, kuldsaapad jalas Ater Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 64 (16)
18530 566 A2g+ Karu istus orus, kullased kängad jalan Ader Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (113)
18531 566 A3a1 & Karo istus mäe otsah, hõpõkinga' jalah Ader Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 415 (6)
18532 566 A3a2 & Kahr mäe külen, hõpetse känga jalan Ader Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (23)
18533 566 A3a3 & Kaher mäe otsah, hõpetse käpä Ader Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (7)
18534 566 A3b & Kahru sais muru pääl, hõpõkängä' jalan Adõr Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (45)
18535 566 A4 & Karu tantsib mäekingu pääl, kingad jalas Hel 1891 J. Lammas E 422/3 (358)
18536 566 B1a1 & Jänes kükkäs mäe pääl, raudsaabas jalan Ader Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 381 (9)
18537 566 B1a2* Jänes kükitab mäe külje pääl, raudse kinga jalas Ader Trt 1944 S. Lõhmus RKM II 12, 22 (19)
18538 566 B1a2* & Jänes kükkäb mäe pääl, raudkängä jalan Harkader San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (9)
18539 566 B1b & Jänes juusk põldu müüdä, raudpüksi jalah Kündmine Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (43)
18540 566 B1c & Jänes kükitäs nurme pääl, raudjala all Ader Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (14)
18541 566 B2a1 Jänes kükitab mäe otsas, kuldsaapad jalas Ader Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (13)
18542 566 B2a1 & Jänes kükkäs mäe otsan, kulladsõ saapa jalan Harkatr Har 1945 S. Tanning KKI WS
18543 566 B2a2*% & Jänes kükitab mäe külje pääl, kullatse kinga jalas Ader Trt 1944 S. Lõhmus RKM II 12, 22 (19) 451
18544 566 B2a2*% Jänes kükkäs mäe otsan, kuldakängä jalan Harkatr Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (82) 451
18545 566 B2a2*% Jänes kükitab mäe otsan, kullatse kinga jalan Ader Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (69) 451
18546 566 B2a3* & Jänes istus mäe pääl, kuldkängä jalan Ader Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 707 (84)
18547 566 B2a3* Jänes iste mäe otsah, kullatsõ kängä jalah Adõr Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 218 (5)
18548 566 B2a3* Jänes istus mäe otsan, kullatse känga jalan Ader Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 126 (337)
18549 566 B2a4 & Jänes istus mäe otsah, [kolm] kullast känga jalah Sahk, ader Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (21)
18550 566 B2a5 & Jänes mäe otsan, kullatsõ kängä jalan Harkader Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (24)
18551 566 B2a5 Jänes mäe otses, kuldsed kingad jalas Ader SJn 1948 A. Ratas RKM II 22, 491 (4)
18552 566 B2a6* Jänes mäe pääl, kullatsõ kota' jalah Adõr Se 1936 M. Vabarna S 121940 (88)
18553 566 B2a6* & Jänesekene mäe pääl, kulladsõ kotakõsõ' jalah Harkadõr Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 318 (139)
18554 566 B2a7 & Jänes mäe pääl, kuldjala' all Harkadõr Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (87)
18555 566 B2b* Jänes kükitas nurme pääl, kullatse känga jalan Eesti ader Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (33)
18556 566 B2b* & Jänes istus nurme pääl, kullatse kängä jalan Adr Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (220)
18557 566 B2c & Jänes kükkas põllu pääl, kolm kullast saabast jalah Adõr põllul Vas? 1897 J. Sandra H II 60, 911 (82)
18558 566 B2d & Jänes istup mulla pääl, kullatsõ kängä jalah Ader Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (8)
18559 566 B2e & Jänes kükütas perve otsan, kulladse känga jalan Harkader Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 175 (11)
18560 566 B2f & Jänes sais, kulladsõ' kota' jalah Harkadõr Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (65)
18561 566 B3a1 & Jänes kükkas mäe otsan, hõpesaapa jalan Ader Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (10)
18562 566 B3a2* & Jänes kükitas mäe otsan, hõpetse känga jalan Ader Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (63)
18563 566 B3a2* Jänes kükkas mäe otsan, hõpõkängä jalan Atr Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (14)
18564 566 B3a2* Jänes kükitab mäe pääl, hõbetse kengä jalan Ader Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (27)
18565 566 B3a2* Jänes kükitas mäe pääl, hõbekinga jalas Ader San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 538
18566 566 B3a2* Jänes kükkäs mäe küllen, hõpõkängä jalan Atr Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (11)
18567 566 B3a2* Jänes kükitab mäekünka peal, hõbedased kingad jalas Ader, sahk Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (34)
18568 566 B3a3 & Jänes kükitas mäekaldal, hõbepüksi jalan Harkader kate haraga ja hobene on een ja künnab Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586 (17)
18569 566 B3b* Jänes istus mäe otsan, hõbekängä jalan Harkader Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 416 (337)
18570 566 B3b* Jänes istub mäe otsan, hõbekingad jalas Ader Rõn 1930 J. Aab E 66327 (17)
18571 566 B3b* Jänes istub mäe pääl, hõbekingad jalas Harkader San 1967 H. Kukk RKM II 245, 539 (266)
18572 566 B3b* & Jänes ist mäe küllen, hõbekänga jalan Ader Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (40)
18573 566 B4a & Jänes istus mäe pääl, vasksaapa' jalan Atr Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 273 (67)
18574 566 B4b & Jänes nurme pääl, vasitse kängä jalan Adr: hairaraud puu otsan Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 576/7 (46)
18575 566 B5a & Jänes nurme pääl kükitas, sinitse saapa jalan Ader Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (99)
18576 566 B5b & Jänes istus nurme pääl, sinitse pöksi jalah Ader nurmeh Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 394 (60)
18577 566 B6a & Jänes kükitäs nurme pääl, siiditse püksi jalan Ader Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (39)
18578 566 B6b% & Jänes istus aia takka, siidipüksi jalan Ader Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 337 (13) mst-laul
18579 566 B7 & Jänes mäe pääl, kängäkese' käe pääl Atr Se 1958 H. Haljaste, I. Link, L. Mühlberg EKRK I 21, 91 (14)
18580 566 Ca & Hall hunt istub mäel, raudsaapad jalas Sahk VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 299 (4)
18581 566 Cb & Hunt istub nurme pääl, raudkänga jalan Ader Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (47)
18582 566 D1 & Susi makkas nurme pääl, raudkängä jalan Ader Rõn 1889 C. Berg H II 30, 721 (6)
18583 566 D2a & Susi istub mäe külle pääl, kullatse küüdse all Ader Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (3)
18584 566 D2b & Susi mäe pääl, raudkota' jalah Harkader Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 46 (26)
18585 566 E & Repän ists mäe pääl, kulladsõ kängä jalah Repän Se 1935 D. Karnask S 101879/80 (20)
18586 566 Fa & Siga istub tamme all, raudsed saapad jalas Ader Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (38)
18587 566 Fb & Siga sungib nurme pääl, raudsaapad jalas Ader Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (10)
18588 566 G1a1* Kurg kõnnib mäe peal, raudkingad jalas Sahk Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 162 (12)
18589 566 G1a1* & Kurg istub mäe peal, raudkingad jalas Ader Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 269 (12)
18590 566 G1a2 & Kurg mäel, raudsaapad jalas Harkader Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (61)
18591 566 G1b & Kurg kõnnib välja pääl, raudkingad jalas Ader Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (46)
18592 566 G1b Kurg kõnnib välja pääl, raudkingad jalas Ader 1890 E EM 76 (587)
18593 566 G1b Kurg kõnnib välja pääl, raudkingad jalas Ader 1913 E EM2 67 (759)
18594 566 G1b Kurg kõnnib välja peal, raudkingad jalas 1906 Pet. Ah 41
18595 566 G1c & Kurg kõnd nurme müüda, raudsaapa jalan Adr Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (240)
18596 566 G1d & Kurg kõnnib põldu müüda, raudsaapad jalas Ater Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 6 (27)
18597 566 G1e Kurg aia taga, raudsaapad jalas Ader 1913 E EM2 64 (759)
18598 566 G1e & Kurg aja taga, raudsaapad jalgas Ater Aud 1895 R. Niemann E 19150 (4)
18599 566 G2a* Kurg istus mäe pääl, kuldkänga jalan Adõr nurmõ pääl Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (44)
18600 566 G2a* & Kurg istus mäe otsah, kuldkängäd jalah Adõr Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (7)
18601 566 G2b & Kurg nurme pääl, kuldsaapa jalan Ader Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (100)
18602 566 G2c & Kurg istub välja peal, kuldkingad jalan Ader TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (42)
18603 566 G2d & Kurg kõnnib kuiva peal, kuldsaapad jalas Sahk Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (9)
18604 566 G3 & Kurg kõnnip nurme pääl, hõpetse saapa jalan Ader Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (91)
18605 566 H+ & Lita istus mäe pääl, kullatse kängä jalan Harkader Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 430 (31)
18606 566 H+ & Härg taga tare, raudsaapa jalas Ader Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (165)
18607 566 H+ Vasikas käib kallast mööda, raudsaapad jalas Ater Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 108 (2)
18608 566 H+ Konn kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Ader Vil 1889 H. Nigul H I 3, 497 (7)
18609 566 H+ Kukk marsib üle põllu, raudne saabas jalas Ader Rkv 1948 H. Tõnisson RKM II 31, 233 (31)
18610 566 I1a1 & Kurat kükitas nurme pääl, raudkänga jalan Ader San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (22)
18611 566 I1a2*% Kurat kõnnib nurme mööda, raudsaapa jalan Ader Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (30) 717K
18612 566 I1a2*% Tont kõnnib nurme mööda, raudsaapa jalan Ader Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (30) 717K
18613 566 I1a2*% Kurat käi nurme pääl, raudsaapa jalan Ader Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (24) 717K
18614 566 I1a2*% & Kurat kõnnib nurme mööda, raudsaapad jalas Ader Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (48) 717K
18615 566 I1b & Vanakurat kõnnib õue pääl, raudsaapad jalas Ader Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (297)
18616 566 I1c1* & Kurat kükitab mäe peal, raudsaapad jalas Ader Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (29)
18617 566 I1c1* Kurat seisab mäe peal, raudsaapad jalas Atra Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 166 (23)
18618 566 I1c2 & Vana saatan kükitas mäe pääl, raudsarve pääs Äkel San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
18619 566 I1d1 Vanapagan kivi otsas, raudsõrad jalas Äke 1890 E EM 175 (1700)
18620 566 I1d1 Vanapagan kivi otsas, raudsõrad jalas Äke 1913 E EM2 151 (2203)
18621 566 I1d1 & Vanakurat kivi otsas, raudsõrad jalas Ader Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (77)
18622 566 I1d2 & Kurat istub kivi otsas, raudsaapad jalgas Sahad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 154 ja 168 (191)
18623 566 I1e*% Kurat kõnnib kõrta mööda, raudsaapad jalgas Ader SJn 1890 M. Kielas H II 26, 504 (2) mstl
18624 566 I1e*% & Vanapagan kõnnib kõrt mööda, raudsaapa jalan Ader Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (13) mstl
18625 566 I1f+ Vanapagan põllu ääres, raudsaapad jalas Harkader Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 211 (135)
18626 566 I1f+ & Kurat kõnd kessä piti, raudsaapa jalan Ader Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (93)
18627 566 I1f+ Kurat kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas Sahk Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (13)
18628 566 I1f+ & Vanakurat väljal, raudsaapad jalas Adra Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (34)
18629 566 I2a & Vanakurat mäe pääl, kullatse saapa jalan Ader Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (129)
18630 566 I2b1 & Vanatont nurme pääl, kuldsaapa jalan Ader Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (12)
18631 566 I2b2* & Tont istus nurmõ pääl, kuldkängä jalah Adõr Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (1)
18632 566 I2b2* Kurat istus nurmõ pääl, kuldkängä jalah Adõr Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (11)
18633 566 I2b2* Kurat nurme pääl, kuldkänga jalan Ater Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (11)
18634 566 I3 & Vanakurat kükitab välja pääl, hõbekingad jalas Adra MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (32)
18635 566 J1a1% & Vanamees kõnd mäke pite, raudsaapa jalan Ader Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (22) 2429
18636 566 J1a2% & Vanamiis mäe otsan, raudkängä jalah Adõr Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (11) 2429
18637 566 J1b* Vanamees väljal, raudsaapad jalas Ader 1890 E EM 174 (1690)
18638 566 J1b* Vanamees väljal, raudsaapad jalas Ader 1913 E EM2 150 (2192)
18639 566 J1b* Vanamees väljal, raudsaapad jalas Ader Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (725)
18640 566 J1b* & Vanamiis väljü piäl, raudkingad jalan Adõr Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (20)
18641 566 J1c & Vanamees nurme pääl, raudsaapa jalan Ader Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (6)
18642 566 J2a*% Vanamees mäe otsas, kullatud kingad jalas Ader, sahk 1890 E EM 173 (1676) 168C 1659Bf
18643 566 J2a*% Vanamees mäe otsas, kullatud kingad jalas Ader, sahk 1913 E EM2 149 (2177) 168C 1659Bf
18644 566 J2a*% Vanamiis om mäe otsan, kuldakängä jalan Atr minga künnetäs Har 1944 S. Tanning KKI WS 168C 1659Bf
18645 566 J2a*% Vanamees mäe pääl, kuldkängad jalas TMr 1927 E. Adamson A 9782 (9) 168C 1659Bf
18646 566 J2a*% & Vanamees mäe otsas, kullatud kingad jalas Ader Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (7) 168C 1659Bf
18647 566 J2b & Vanamiis istus mäe külle pääl, kulladsõ saapa jalan Ader Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (20)
18648 566 K1a*% & Miis kõnd mäke piteh, raudsaapa jalan Harkader Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 355 (216) 1072C22a1
18649 566 K1a*% Mees istub mää pääl, raudsaapad jalas Adra Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (40) 1072C22a1
18650 566 K1a*% Mees seisab mäe peal, raudsaapad jalas Ader Tln 1992 A. Hazak RKM, KP 9, 377 (7) 1072C22a1
18651 566 K1a*% Mees mäe pääl, raudsed kingad jalas Ader Se 1938 N. Lume ERA II 175, 511 (2) 1072C22a1
18652 566 K1b% & Miis kõnnib nurme müüda, raudsaapad jalan Ader Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (10) 2762H2a
18653 566 K2a*% Miis mäe otsan, kullatse kengä jalan Ader 1968 Mihkla-Tedre EK9 19 1132
18654 566 K2a*% & Miis istus mäe otsan, kuldkängä jalan Ader Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (50) 1132
18655 566 K2a*% Miis mäe otsan, kullatse kängä jalan Ader Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (1) 1132
18656 566 K2b Mees kõnnib nurme peal, kullased kingad jalas Ader 1992 Metstak2 59 ja 61
18657 566 K2b & Mees kõnnip nurme pääl, kullatse känga jalan Ader Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (11)
18658 566 La & Poiss põllul, raudkingad jalas Ader Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (14)
18659 566 Lb & Pisikene poisikene, raudsaapad jalas Adra VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (77)
18660 566 M*% & Sant mäe otsas, kuldsed kingad jalas Harkader mäe otsas Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627 (19) 2762A2e
18661 566 M*% Sant läheb, kullased kingad jalas Harkader Rõu 1935 L. Raudsepp ERA II 83, 319 ja 334 (9) 2762A2e
18662 566 N1a & Säks mäe otsah, kullatse kängä jalah Ader Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (20)
18663 566 N1b & Saks võtap kartuli, kuldkänga jalan Ader Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (37)
18664 566 N2 & Saks kõnd mäkke müüda, kardsaapa jalan Ader Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (74)
18665 566 O1a*% Kuningas sais mäe otsah, kullatsõ kängä' jalah Adõr Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 15 (9) 809
18666 566 O1a*% & Kuningas mäe otsah, kuldkängä jalah Adõr Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (8) 809
18667 566 O1b* Kuningas istus mäe otsah ja kulladsõ kota' jalah Adõr om nurmõ kingo pääl ja haera omma maa siseh Se 1929 N. Nurmetu S 9990 (11)
18668 566 O1b* & Kunigas mäe otsah, kulladsõ kota jalah Adõr ja adra haera Se 1930 A. Nurmetu S 20408 (8)
18669 566 O2 & Kuningas astub põldu mööda, raudsaapad jalas Ater Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 63 (3)
18670 566 O3 & Kuningas istub mäe peal, vanad saapad jalas Adra Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (8)
18671 566 P1* & Preili istus mäe otsahn, kullatsõ kängä jalahn Adõr Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (19)
18672 566 P1* Preili istus mäe otsan, kullatse känga jalan Ader Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (9)
18673 566 P1* Preili istus mäe otsah, kullatsõ kängä' jalah Adõr Se 1929 A. Gehrke S 17304 (13)
18674 566 P1* Preili istus mäe otsan, kuldkängä jalan Ader, harkader Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 143 (33)
18675 566 P1* Preili istus mäe pääl, kuldkängä jalan Ader Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 388 ja 402 (90)
18676 566 P1* Preili sais mäe otsahn, kullatse kängä jalahn Ader Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (23)
18677 566 P1* Preili mäe otsan, kullatsõ kängä jalan Harkadõr Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 214 (18)
18678 566 P2* Preili seisab peenral, hõbekingad jalas Harkader Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (109)
18679 566 P2* & Preili istse pindre pääl, hõpekängä jalan Ader Rõu 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 155 (7)
18680 566 P2* Preili istsõ pindre pääl, hõbekängä jalan Ader Urv 1965–1966 Anonüüm 079 RKM II 218, 339 (19)
18681 566 P2* Preili ist pendre pääl, hõpesaapa jalan Ader Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (1)
18682 566 P3 Preili istus mäe pääl, valusa känga jalan Ader Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (50)
18683 566 P3 & Preili istus mäe pääl, valusa kängä jalan Adõr Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (14)
18684 566 Q* Mamsel istus mäe otsahn, kuldkängä jalahn Ader Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (32)
18685 566 Q* Mamsel istub mäe pääl, kuldkingad jalas Sahk, ader 1890 E EM 88 (733)
18686 566 Q* Mamsel istub mäe pääl, kuldkingad jalas Sahk, ader 1913 E EM2 77 (933)
18687 566 Q* & Mamsel istup mäe pääl, kullatse känga jalan Ader Plv 1890 J. Tobre H III 11, 564 (40)
18688 566 Q* Mamsel istub mäe peal, kuldkingad jalas Ader Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (4)
18689 566 R1a1*% Neitsi saisab mäe pääl, kuldkänga jalan Ader As 1996 A. Korb, A. Tuisk EFA I 17, 60 (8) 657O*
18690 566 R1a1*% & Neitsi sais mäe takan, kuldkängä jalan Ader Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (11) 657O*
18691 566 R1a2* & Neitsi istub mäe küljel, kuldkingad jalas Ader Rõu 1932 E. Mihkelson E 81944 (18)
18692 566 R1a2* Neitsi istub mäe taga, kuldkingad jalas Päike Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 226 (10)
18693 566 R1b*% & Neitsi sais nurme pääl, kullatse kängä jalan Adr Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 573 (401) 1412B1a1 2092A3c
18694 566 R1b*% Neitsi sais nurmõn, kuldkängä jalan Harkader Urv 1964 A. Kurg KKI KS 1412B1a1 2092A3c
18695 566 R1b*% Neitsi nurmen, kuldkingad jalas Ader TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (33) 1412B1a1 2092A3c
18696 566 R2 & Neitsi istus mäe otsan, hõpetse känga jalan Ader Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (9)
18697 566 Sa1* Mõrsja istus mäe pääl, kullatsõ kängä' jalan Adõr Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 172 (27)
18698 566 Sa1* Mõrsja istus mäe otsan, kuldse kenga jalan Ader, kusagile küliti lükatud Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (42)
18699 566 Sa1* & Mõrsja istus mäe otsan, kullatsõ kängä jalan Harkadõr Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 574 (9)
18700 566 Sa1* Mõrsja istus mäe otsah, kuldkängä jalah Harkadõr Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (6)
18701 566 Sa2 & Mõrsja sais mäe pääl, kuldkänga jalan Ader Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (38)
18702 566 Sb & Mõrsja istus mäe pääl, kolm kullast kängä jalan Adõr Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 172 (28)
18703 566 Za*% Noorik nurmeh, kuldkota jalah Ader Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 44 (2) 1083P 1371F1c 1471
18704 566 Za*% & Noorik nurmõ pääl, kulladsõ kota' jalah Adõr Se 1930 N. Sõrmus S 28610 (84) 1083P 1371F1c 1471
18705 566 Zb & Noorik nurmõ pääl, kulladsõ kängä jalah Adõr Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 288 (17)
18706 566 T+% Tüdruk täpsib põllu peal, hõbesaapad jalas Ader Trt? 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 11 (32) 809
18707 566 T+% Piiga peenral, hõbesaapad jalas Ader Hel 1923–1929 M. J. Eisen E 8° I, 11 (33) 809
18708 566 T+% & Vanamoor mäe otsas, raudsed kingad jalas Harkader Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 325 ja 334 (5) 809
18709 566 T+% & Kuntsin mäe otsan, kuldse saapa jalan Ader Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (68) 809
18710 566 U & Surnu kõnnib nurme müüdä, raudsaapa jalan Ader Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (30)
18711 566 V1% & Miki-kiki mäe pääl, ravvatse' kängä' jalah Ader Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 58 (110) 657 658
18712 566 V2a* Kiki-miki mäe pääl, kulladsõ kota' jalah Adõr Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (13)
18713 566 V2a* & Miki-kiki mäe otsah, kulladsõ kota' jalah Harkader Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (100)
18714 566 V2a* Miki-kiki mäe otsah, kulladsõ kota jalah Harkader Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 273 (34)
18715 566 V2a* Miki-kiki mäe otsah, kulladsõ kota jalah Harkadõr Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (4)
18716 566 V2b*% Miki-kiki mäe otsah, kuldkängä käe otsah Harkadõr Se 1935 A. Jänessoo S 105260 (7) 657 658
18717 566 V2b*% & Kiki-miki mäe otsah, kuldkinga käe otsah Harkader Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 301 (168) 657 658
18718 566 W & Nukk nurmel, raudjala all Atr Krl 1909 J. Sööt EKnSc 222 (5)
18719 566 Õ+ & Kullanõ keng om mäe otsah Ader Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 524 (82)
18720 566 Õ+ Kullatseide saabastõgõ istus keset nurmõ pääl Harkatr Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (9)
18721 566 Ä/ & Karu kõnnib kallast mööda, suvel sukkis, talvel suketa Ader KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (13) 2073B
18722 566 Ö/ & Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas, rigadi-ragadi rauda, rebasenahk perse pääl Hobune, ader ja kündja Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (50) 973Ü 1843E
18723 566 # 569 1486
18724 567 A & Karu hingab kahest otsast Elumaja Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (6)
18725 567 B & Härg magab ja hingab kahest otsast Ilma korsnata maja, mis katuseungadest suitsu välja ajab Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (13)
18726 567 # 294 579 1947
18727 568 Aa & Karu istub järve kaldal, vasak jalg perse all Uks Plt 1894 M. Luu H IV 5, 491 (21)
18728 568 Aa Karu istub järve kaldal, vassak jalg perse all Rehetua uks, ukse alumene pakk on vassak jalg Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (22)
18729 568 Ab & Karu istub augu kaldal, vassak jalg p[er]se all Uks Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (10)
18730 568 B & Karu istub kaldas, kaks käppa perses Uks ja põenad ehk sagarad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (1)
18731 568 # 657Qa 657Qb
18732 569 A1 & Karu tareharja pääl, raudkengä jalan Ader Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (19)
18733 569 A1 Karu tareharja pääl, raudkenga jalan Ader Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (11)
18734 569 A2 & Karu katusel, raudkinga jalan Ader Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (13)
18735 569 A3a1 & Karu katuse pääl, kuldkengad jalas Ader Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (25)
18736 569 A3a1 Karu katussa pääl, kuldkenga jalan Ader Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 188 (118)
18737 569 A3a2 Karu katuksel, kuldsed kingad jalgas Korsnas Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (106)
18738 569 A3a2 & Karu kattussel, kuldsed kingad jalas Lumi kattussel sädendab päiväpaistel Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (58)
18739 569 A3b Karu istub katussas, kuldsed kingad jalas Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (13)
18740 569 A3b Karu istub katusel, kuldsed kingad jalas Korsnas Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (77)
18741 569 A3b & Karu istub katusel, kuldsed kingad jalgas Korsten Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (106)
18742 569 A3b Karu istub katusel, kuldsed kingad jalges Korsten Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (179)
18743 569 A3b Karu istub katuses, kuldsed kingad jalas Korsen ja tuluke ahjus Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (38)
18744 569 A4 & Karu katusse pääl, kuldkuub sellän Katussesammal Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (39)
18745 569 B & Kurat katusel, kuldkingad jalas Korsten Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 465 (262)
18746 569 # 566
18747 570 Aa & Karu köndis teed kaudu, karvad tilkusid maha (Der Bär ging längst dem Wege spazieren und die Haare trieften herunter) Ein Fuder Heu Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 113 (3)
18748 570 Aa Karu kõndis teed kaudu, karvad tilkusid maha Heinäkuorma 1844 Lönnrot 152
18749 570 Aa Karu kõndis teed kaudu, karvad tilkusid maha Heinakoorm 1869 Ahlqvist 72
18750 570 Ab & Karu könsib tee kaudu, karvad poovad maha Heufuder Mus 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 66
18751 570 Ab Karu kõnsib tee kauda, karvad poevad maha (Ein Bär wandelt den Weg einher, die Haare fallen nieder) Ein Heufuder 1876 Wied. 267
18752 570 Ac & Karu läheb teed kaudu, karvad tilkuvad Heinakoorem teel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 76 (97)
18753 570 Ad1* Karu käib teed kaudu, karvad tilkuvad Heinakoorm Kär 1890 K. Loiken H III 5, 98 (29)
18754 570 Ad1* & Karu keib teed koutu, karvad tilkuvad maha Heinakoorm Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333/4 (20)
18755 570 Ad1* Karu keib teed kaudu, karvad tilkuvad maha Heinakoorm Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1022
18756 570 Ad1* Karu keib teed kaudu, karvad tilkuvad maha Heinakoorm Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (50)
18757 570 Ad2 & Karu käib teed kaudu, mõlemist küljest tilgub karvi maha Heinakoorm Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 820 (79)
18758 570 Ad3 & Karu käib tiid mööda ja karvad tilkuvad tii-ääri mööda Heinakuurm Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 155 (20)
18759 570 Ba & Karu käib teed kaudu, karvad tilkuvad verd Heinakoorm Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (10)
18760 570 Bb & Karu läheb teed kaudu, karvad tilguvad verd Heinakoorm Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (48)
18761 570 Bc & Karu tuleb metsast, karvad tilkuvad verd Heinakoorem Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 185 (62)
18762 570 C & Karu keib, karvad venivad Heinakoorem Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 601 (40)
18763 570 Da & Karu kõntsib teed kaudu, karvarada taga Heinakoorm Ans 1891 F. Peters H II 41, 398 (3)
18764 570 Db & Karu käib teed mööda, karvarada järges Heinakoorm Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 536 (109)
18765 570 E & Karu kõnnib teed mööda, jätab karvad tee ääre Heinakoorem Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 634 (35)
18766 570 # 181A12
18767 571 & Karu kõnnib teeda mööda, karu perset roabitakse Heinakoorm Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (86)
18768 572 & Karu käpakille, perse pahupidi Kana KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 455 (69)
18769 572 Karu käpäkile, perse pahupidi Kana KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 26/7 (19b)
18770 573 A & Karu käpp meres Supikulp Kõp 1895 J. Laarmann E 20340 (7)
18771 573 B & Kassi saba meres Kulp pajas Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (13)
18772 573 # 957 1540 1602 2550
18773 574 & Karu kükitäb kullase mäe õtsan Pada tulel Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (39)
18774 574 Karu kükitab kullase mäe otsas Pada tulel 1890 E EM 56 (361)
18775 574 Karu kükitab kullase mäe otsas Pada tulel 1913 E EM2 51 (463)
18776 574 Karu kükitab kullase mäe otsas 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
18777 574 # 813 1243E2 2247
18778 575 Aa* Karu kõnnib teed mööda, karvad jooksvad maad mööda Heinakoorm 1890 E EM 56 (359)
18779 575 Aa* Karu kõnnib teed mööda, karvad jooksvad maad mööda Heinakoorm 1913 E EM2 50 (461)
18780 575 Aa* & Karu läheb teed kautu, karvad jooksevad maad kautu Heinakoorem Jäm 1977 K. Koppel KKI 68, 257 (6)
18781 575 Aa* Karu läheb kautu teed, karvad jooksvad kautu maad Heinakoorm Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (48)
18782 575 Ab & Karu käib teed mööda, karvad lohisevad maad mööda Heinakoorm Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 167 (107)
18783 575 Ac% & Karu läheb kallast mööda, karvad jooksevad maad mööda Heinavedu Jäm 1977 A. Tõnnson, V. Tülp KKI 68, 195 (22) 566A1a1*
18784 575 B+ & Sikakõnõ sõit üle silla, karva juuskva ligi maad Hainu veetäs Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (41)
18785 575 B+ & Kits läheb silda mööda, karvad jooksvad mööda maad Heinakoorem Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (21)
18786 575 B+ & Susi sõit, karva juuskeva maad müüda Heinakoorm Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (86)
18787 575 B+ Tibu jookseb teed kautu, karvad lohisevad maad kautu Heinakoorem Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 305 (53)
18788 575 B+ Räkk juusk tiid pite, karva juuskva maad pite Hainakuurma Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 632 (1)
18789 575 # 908
18790 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja uks 1955 ÜÕÕ 58 (1)
18791 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja uks 1957 Mihkla-Tedre 56
18792 576 a Karu magab, kõrv kõigub 1963 Siim-Vallner III 225
18793 576 a Karu magab, kõrv kõigub 1965 Hellerma V-VIII 21
18794 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja uks 1968 SSTT 62
18795 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja uks 1979 Metstak 10 ja 32 (54)
18796 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja uks 1992 Metstak2 20 ja 22
18797 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja uks 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (9)
18798 576 a Karu magab, kõrv kõigub 1994 Müürsepp-Viisimaa 76
18799 576 a Karu magab, kõrv kõigub Maja ja selle uks Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 36 (7)
18800 576 a & Karu magab, kõrv kõigub Maja uks Kse 1889 K. Karu H II 17, 913 ja 907 (67)
18801 576 a Karu magab, kõru kõigub Põrand ja uks Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (2)
18802 576 a Karu makab, kõru kõigub Kell Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 343 (2)
18803 576 b & Karu magab, kõrv liigub Maja, uks liigub Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 535 (120)
18804 576 b Karu magab, kõrv liigub Pendelkell; kaalikas; tuulelipp; näeb head und; uinunud, arenenud kõrisõlmega raskekaaluline vanem noormees; naiste peenrahakott; öövaht Trt 1980 M. Hiiemäe RKM II 359, 315 (6)
18805 576 # 294M2 564 1947Bb2
18806 577 a & Karu paestab üle metsä käppä Tulekahju Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (5)
18807 577 b Karu näitab üle metsa käppa Tulekahju Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (14)
18808 577 b Karu näitab üle metsa käppa Vil 1893 J. Täht H III 20, 389 (23)
18809 577 b & Karu näitab üle metsa käppa Tulekahju Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (104)
18810 577 b Karu näitab üle metsa käppa Kuu Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (73)
18811 577 b Karu näitäb üle metsa käppa Tulekahju Ksi 1892 J. Marmor H II 43, 569 (2)
18812 577 c Karu näitäb üle mere käppä Vikerkaar 1965 EMrd II 369
18813 577 c & Karu näitäb üle mere käppä Vikerkaar KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (34)
18814 577 c Karu näitab üle mere käppa Vikerkaar KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (30)
18815 578 Aa Karu peksab kaht käppa kokku Villakraasid Trt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 16 (158)
18816 578 Aa & Karu peksab kahte käppa kokku Villakraasid Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (14)
18817 578 Aa Karu peksab kahte käppa kokku Villakraasimine MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 573 (22)
18818 578 Aa Karu peksab kahte käppa kokku Käsitsi villakraasimine MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (7)
18819 578 Aa Karu peksab katte käppa kokku Villakraasja TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (19)
18820 578 Aa & Karu pess katte käppä kokku Villu kaarsitas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (169)
18821 578 Aa Kahr pess katte käppa kokku Villu kraasitas Ote 1896 H. Maasen H III 28, 516 (4)
18822 578 Ab Karu lööb kahte käppa kokku Kraasid Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (9)
18823 578 Ab & Karu lüöb kaste käppä kokku Villu kraasitakse Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 410 (28)
18824 578 Ac Karu peksab kaht kätt kokku Villakraasid 1890 E EM 56 (364)
18825 578 Ac Karu peksab kaht kätt kokku Villakraasid 1913 E EM2 51 (466)
18826 578 Ac Karu peksab kahte kätt kokku 1902 Kmpm. KH 48
18827 578 Ac & Karu peksab kahte kätt kokku Villakraasimine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (10)
18828 578 Ac Karu peksab kahte kätt kokku Kraasimine Kod 1954 O. Jõgever RKM II 48, 178 (34)
18829 578 Ac Karu peksäb kahte kätt kokku Villakraasid Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (10)
18830 578 Ac Karu peksab kaste kätt kokku Kraasid Kod 1926 P. Berg E, StK 34, 232 (11)
18831 578 Ad1 & Karu lööb kahte kätt kokku Kraasid Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (41)
18832 578 Ad1 Karu lööb kahte kätt kokku Kraasitakse Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (1)
18833 578 Ad2 & Karu lööb kaks kätt kokku Villakraasid TMr 1926 L. Berg E 57148
18834 578 B1a/ & Karu peksab kahte kätt kokku, vita-vata vahepial Kruasimene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (72) 106L1a
18835 578 B1b/ & Karu lööb kahte kätt kokku ja vita-vata vahel Villakraasimine Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (16) 106L1b
18836 578 B2/ & Karu peksab kahte kätt kokku, vitu-vatu vahel Villakraasimine Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (17) 106L1c
18837 578 B3/ & Karu peksab kahte kätt kokku, vaht käib vahelt välja Villkraasid Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (14) 106L2
18838 579 & Karu põletab [kahe] otsaga piipu Tuaungad (nukad) Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (27)
18839 579 Karu põletab kahe otsaga piipu Toaungad 1890 E EM 56 (365)
18840 579 Karu põletab kahe otsaga piipu Toaungad 1913 E EM2 51 (467)
18841 579 # 567
18842 580 A1a & Kaks pead, [kaheksa] jalga, tükk puud, teine luud, nahkased nibu-nabulad, kuuskised kubu-kabulad, pädakased persepulgad Ikkes härjad Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 397 (19)
18843 580 A1b & Kaks pääd, kaheksa jalga, tükk luud, tükk puud, tükk nahkanuutsakud Härjad ikkes Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (50)
18844 580 A1c & Kaks pead, [kaheksa] jalga, tükk puuda, teine luuda, kolmas heina amblikuida [sic!] Herjad ikkes Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 49 ja 78 (42)
18845 580 A2a & Kaksi päätä, kaheksa jalka, neli silmä pöllütüvät, tukk on luuta, toinen puuta, kolmas nahka napustinta Küntämine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 136 (1)
18846 580 A2b* Kats pääd, katsa jalga, neli silmäsombukest, kats hannarootsukest, tükk puud, tõine luud, kolmas nahanärtsuke Härjad ikkega Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (15)
18847 580 A2b* & Kaks pead ja kaheksa jalga, neli silmasombukest, kaks hannarootsukest, tükk olli puust ja teine luust, kolmas nirtsu-närtsudest Härgiga ehk härjadega künnetas Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (8)
18848 580 A3a & Kats piad ja katesa jalga, neli silma sõõrilist, kats handa rootsulist Nõo 1895 M. Obst E 18940 (3)
18849 580 A3b & Kaks pead ja kaheksa jalga, neli silma aliale [sic!], kaks taga niskurile [sic!] Mees läheb ikkes härgadega põllule VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 325 (26)
18850 580 A4*% Kaks päid, kaheksa jalga, neli silmakulmu Vähk Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (20) 516
18851 580 A4*% & Kaks piäd ja kaheksa jalga, neli silmäkulmu Vähk Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 23 (23) 516
18852 580 A5a & Kaks piäd, kahessa jalga, ühte kandvad mõlemad Härjäd ikkes KJn 1890 A. Pihlak E 456 (21)
18853 580 A5b% & Üks kannab, kaks pead ja kaheksa jalga Lammas toob [kaks] talle Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (33) 1222
18854 580 A5b% Üks kannab, kaks pead ja kaheksa jalga Lammas toob kaks talle 1890 E EM 163 (1573) 1222
18855 580 A5b% Üks kannab, kaks pääd ja kaheksa jalga Lammas toob kaks talle 1913 E EM2 141 (2045) 1222
18856 580 B1a1* & Tükk puud, tükk luud, tükk nahanuustakud Taose' Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (199)
18857 580 B1a1* Tükk puud, tükk luud, tükk nahanuustakat Taosõ Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (21)
18858 580 B1a1* Tükk luud, tükk puud, tükk nahanuustakat Hõbõsõ taossõ Se 1932 A. Nurmetu S 49050 (30)
18859 580 B1a1* Tükk oli puud, tükk oli luud, tükk oli nahka nuastakus Härjaike Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (2)
18860 580 B1a2 & Tükk puud, teine luud, natuke nahahilbakast Piip Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (81)
18861 580 B1b1* Tükk oli puud, teine luud, kolmas nahka natsaku, neli kinda hilbaku Künnihärjad Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 551 (370)
18862 580 B1b1* & Tükk oli puud, tükk oli luud, tükk oli nahka nätsakut, neli kinnast hilbakut Härjad ikkes Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (26)
18863 580 B1b2 & Tükk puud, tükk luud, tükk nahanatsakad, neli kinnast hilbakad, kaks saba uiutusest Härjad ikkes Amb 1902 K. Kuusik E 42475 (7)
18864 580 B1c & Tükk puud, tükk luud, tükk nahka mustakas, kaks hända roodu ees Härjaike, härja sarved, ikkejutad (ehk rihmad), sahad ja kaks härga saha ees Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (809)
18865 580 B1d & Tükk oli puud, tükk oli luud, neli küinart hilbakus Ike Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 53 (49)
18866 580 B1e Tükk puud, tükk luud ja tükk rauda ja tükk nahanuustakut Vokk Se 1935 P. Külaniit S 105574 ja 105585 (3)
18867 580 B1f Tükk puud, tükk luud, tükk liha, tükk rauda, tükk nahka nuustakast, tükk ennast hilbakast Kündja 1913 E EM2 138 (1995)
18868 580 B1f & Tükk luud, tükk puud, tükk liha, tükk rauda, tükki nahka nuustakast, tükki ennast hilbakast Kündja väljal Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (9)
18869 580 B2a* Tükk puud, tükk luud, tükk nahka, [kaks] pead ja [kaheksa] jalga, iseennast hilbakast Kaks härga ikkes Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 125 (59)
18870 580 B2a* & Tükk puud, tükk luud, tükk nahka nuustakut, iseennast hilbakut, [kaks] pead ja [kaheksa] jalga [Kaks] härga ikkes Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 133 (104)
18871 580 B2b & Tükk puud, tükk luud, tükk nahka nuustakast, [kaks] pead ja [kaheksa] jalga, [kaks] hända ruudulist Härjad ikkes Pee 1927 R. Viidebaum E 59540 (11)
18872 580 B2c & Tüki puuda, tüki luuda, tüki nahka nuustakussa, kaks pead ja kaheksa jalga, neli henda roodule [sic!] Künnihärjad Plt 1891 J. Reinthal E 482 (47)
18873 580 B2d & Tükka puida, tükka luida, tükka nahka nustakiida, kaks sidu, kaheksa jalga, neli alla roodevei [sic!] Tõld ja hobesed Pal 1888 E. Uus H II 27, 511 (10)
18874 580 B2e & Natuke puud ja natuke luud ja natuke nahanarmaid, kaks pead ja kaheksa jalga Paaris härjad PJg 1889 H. Lussik H II 20, 514 (32)
18875 580 B2f% & Tükk puud, tükk luud, kaks pead, neli sarve, kaheksa jalga, kaks keha, kaks parmupiitsa Härjad ikkes VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (204) 1416
18876 580 B2f% Tükk puud, tükk luud, kaks pead, neli sarve, kaheksa jalga, kaks keha, kaks parmupiitsa Härjad ikkes 1890 E EM 160 (1533) 1416
18877 580 B2f% Tükk puud, tükk luud, kaks pääd, neli sarve, kaheksa jalga, kaks keha, kaks parmupiitsa Härjad ikkes 1913 E EM2 138 (1994) 1416
18878 580 C1a* Karu kõnnib kallast mööda, [kaks] pääd, [kaheksa] jalga Vähi Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 268 (58)
18879 580 C1a* Karu kõnnib kallast mööda, kaks pääd, kaheksa jalga Vähk vees Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (45)
18880 580 C1a* Karu kõnnib kallast mööda, [kaks] pääd ja [kaheksa] jalga Vähk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
18881 580 C1a* Karu kõnnib kallast mööda, [kaks] pääd ja [kaheksa] jalga Vähk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 98
18882 580 C1a* & Karu kõnnib kalda kaudu, kaks pead ja kaheksa jalga Vähk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (26)
18883 580 C1a* Karu kõnnib kallast möödä, kaks piäd ja kahessa käppä Vähk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 734 (144)
18884 580 C1a* Karu sõidab kallast pidi, kaks pead, kaheksa jalga Vähk Kos 1930 S. Veske E 64969 (148)
18885 580 C1b1* Karu tuleb talle laanest, kaks pääd ja kaheksa jalga Vähk 1890 E EM 56 (367)
18886 580 C1b1* Karu tuleb talle laanest, kaks pääd ja kaheksa jalga Vähk 1913 E EM2 51 (469)
18887 580 C1b1* & Karu tuleb Kallelaanest, kaks pead ja kaheksa jalga Vähk Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (11)
18888 580 C1b1* Karu tuleb Kallemetsast, kaks pead, kümme jalgu Vähk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (115)
18889 580 C1b1* & Karu lätt Kallemõtsa, kats pääd, katessa jalga Regi Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 337 (11)
18890 580 C1b2 & Karu tuleb Kaalemetsast, kaks pead ja kaheksa jalga Härjad ikkes Kad 1897 A. K. Kivi E 34852 (2)
18891 580 C1b3 & Kahru tule Kaagvere mõtsast, kats pääd, katessa jalga Vähk Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (4)
18892 580 C1c & Kahr lätt Kaagumäele, kats pääd, katessa jalga Vähk Se 1972 K. Salve RKM II 290, 672 (9)
18893 580 C1d1 & Kahr tulõ Kallinna maalt, katõsa jalga, kats pääd Vähk Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (108)
18894 580 C1d2* Kahr lätt kaugõ maalõ, katõ pääga, katsa jalaga Se 1927 Linnasaar S 1474 (9)
18895 580 C1d2* & Kahr lätt kaagõ maalõ, kats pääd, katõsa jalga Vähk Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (37)
18896 580 C1e & Kahr lätt kaugemahe, kats pääd, katõsa jalga Vähk Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (11)
18897 580 C2 & Karu tuleb Kalmunõmmest, kaks pead ja kaheksa jalga, tükk puud ja teine luud, nahkased nibu-nabulad Härjad ikkes Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (18)
18898 580 C3a & Karu tuleb Karjalaanest, tükk puud, teine luud, kolmas heinahilbukene, kaheksa jalga ja kaks saba Härjad veavad heinasaadu Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 375 (57)
18899 580 C3b & Karu tuleb, kaks pead ja kaheksa jalga, tükk on puud, teine luud, kolmas heinahilbakaid Ikkes härjad Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 579 (19)
18900 580 C4 & Karu tuleb kalda'asta, kaks pääd, kaheksa jalga, neli silma püürüsilla, neli korva kuulasille, tükk on luuda, toine puuda, kolmas hilba-halbakada Härjapaar ikkes ja kündja Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1290 (37)
18901 580 C5a* & Karu tuleb kalda'asta, kaks pääd ja kaheksa jalga, neli silmä püürüsilla, neli korva kuurusilla Härjad ikkes Kuu 1937 A. Kronström ERA II 167, 190 (1)
18902 580 C5a* Karu tuleb kaldaasta, kaksi pääd, kaheksa jalga, nelja silmä püürüsillä, neli korva kuulusilla Paaris härgijega künneda Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 243 (48)
18903 580 C5b & Karu tuleb kaerast, kaks pead, kaheksa jalga, neli silma pilguteleb, neli kõrva kuulateleb Härjad ikkes Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (4)
18904 580 C6 & Karu tuleb Kalmenõmme poolt, tükk puud, teine luud, nahkased nibu-nabulad küljes Künnihärg Kad 1981 J. Sõster RKM II 349, 540 (25)
18905 580 C7 & Karu tuleb Kaalemaalt, tükk puud, teine luud, saba süllane taga Härjad ikkes Amb 1894 J. Neublau E 10418 (6)
18906 580 C8 & Karu tuleb Kallelaanest, tükk oli luuda, teine puuda, kolmas heinahagudesta Heinakoorem Kuu 1877–1917 J. Ploompuu E 8592 (3)
18907 580 C9 & Kahru lätt Kaigaste mäele, neli silmä pilkles, kaits handa välkles Härja ikken Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (5)
18908 580 C10 & Karu sõidab kallast mööda, kaks kätt ja kaheksa jalga Vähi KJn 1870 J. Tiedemann E 159 (258)
18909 580 C10 Karu kaldas, kaks kätt, kaheksa jalga all Vähk 1890 E EM 56 (357)
18910 580 C10 Karu kaldas, kaks kätt, kaheksa jalga all Vähk 1913 E EM2 50 (458)
18911 580 C11 Karu kaldas, [kaheksa] jalga all Vähk Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (9)
18912 580 C11 & Karu kaldas, kaheksa jalga all Vähä Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (9)
18913 580 C11 Karu kaldas, kaheksa jalga all Vähk Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 258 (8)
18914 580 D & Susi tule suurest mõtsast, kahru tule kasumõtsast, kaits pääd ja katessa jalga Vähi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (33)
18915 580 E* Kari käib kallast mööda, kaks pääd, kaheksa jalga Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82
18916 580 E* Kari käib kallast mööda, kaks pead ja kaheksa jalga Elaja vari ja elajas 1890 E EM 55 (354)
18917 580 E* Kari käib kallast mööda, kaks pead ja kaheksa jalga Elaja vari ja elajas 1913 E EM2 50 (453)
18918 580 E* Kari käib kallast mööda, kaks pead ja kaheksa jalga 1931 Kmpm. EL II10 50
18919 580 E* Kari käib kallast mööda, kaks pead ja [kaheksa] jalga 1903 Pet. HS I 35 (23)
18920 580 E* & Kari käib kallast mööda, [kaks] pääd ja kaheksa jalga Elaja vari ja elajas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (176)
18921 580 E* Kari käib kallast pidi, kaks pead ja kaheksa jalga Vähk Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 89 (1)
18922 580 F & Kits tulõ Kullõmõtsast, kats pääd, katõsa jalga Vähk Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (67)
18923 580 G & Härg lätt mäkke, kats pääd, katessa jalga Vähk Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (3)
18924 580 H1 & Mehed Võnnusta tulevad, tükk puud, tükk luud, tükk nahknuustakud, tükk ennast hilbakud, kaks pääd, kaheksa sarve, kaks hända roodulesta, kaks auku mulgulesta Härjad ikkes ja mees Plt 1889 G. Seen H III 9, 695 (1)
18925 580 H2a Mehed Võnnust tulevad, tükk puud, tükk luud, tükk nahka nuustakussa, iseennast hilbakussa Vene härjad Plt 1891 J. Reinthal E 472 (1)
18926 580 H2a & Mehed Võnnust tulevad, tükk puud, tükk luud, tükk nahka nuustakus, iseennast hilbakus Künnihärjad SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (233)
18927 580 H2a Mehed Võnnust tulevad, tükk puud, tükk luud, tükk nahka nuustakud, isiennast hilbakad Härjad ikkes Plt 1895 M. Luu H II 49, 915 (2)
18928 580 H2b & Mehe Võnnusta tuleva, tükk olli luuda, tõine puuda, kolmas handa keerulista Suure adraga kündma Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 850 (10)
18929 580 I & Mõrsi tuli metsast välja, mõrsil kassi silmad, neli jalga, üks oli puusta, teine luusta, kolmas nahka nuustikusta Härjad ikkes JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (41)
18930 580 Ja & Molgud metsasta tulevad, kaks pead ja kaheksa jalga, neli silma molgusella, tükk on puuda, teine luuda, nahkased nibi-nabinad Härjapaar Jõh 1927 E. Kaup E 61200
18931 580 Jb & Mõtsast tulli meiku-leiku, neli silma neiku-leiku, kats pääd ja katessa jalga, puust tettu puki-paki, nahast nibu-nabu Kats härga tuleva künmast Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (34)
18932 580 Jc & Metsast tulli kiiku-liiku, kaks pead ja kaheksa jalga, puust oll tettu pukit-pakit, nahast oll tettu nipit-napit Kaks hobust om adra iin, tuleva kodo Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 141 (2)
18933 580 Jd1 & Melkud metsast tulevad, neli silma peas, kaks pead, kaheksa jalga Härjad ikkes Trm 1896 J. Soodla E 28001 (5)
18934 580 Jd1 Meljud metsast tulevad, neli silma pääs, kaks pääd, kaheksa jalga Härjad ikkes 1913 E EM2 81 (1006)
18935 580 Jd2 & Melgu metsast tuleb, kaks pead, kaheksa jalga, neli silma melgul peas Härjad ikkes VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 278 (2)
18936 580 Je & Melku metsasta tulekse, neli silma, neli kõrva, kaks pead ja kaheksa jalga Ikkes härjad VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 58 (107)
18937 580 Jf & Metsast mõlguksed tulid, kaks pead, kaheksa jalga Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 2, 206
18938 580 K & Koppeta kõrrest tulevad, kaheksa jalga kilka-kolka, neli silma vilka-volka, kaksi händä õõra-tõõra Härjad künnavad TMr 1889 J. Mägi H III 9, 510 (58)
18939 580 La & Kõpu-kõpu, kõnnu-kõnnu, kaks kaela, kaheksa jalga Vähk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (120)
18940 580 Lb & Kõpu-kõpu, kõnnu-kõnnu, [kaks] pead ja [kaheksa] jalga, [neli] silmakulmu Vähk MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (85)
18941 580 Lc & Kõpa-kõpu, kõnnu-kõnnu, kõpu kõrvusta tulevad, kaks pead ja kaheksa jalga Härjad ikkes Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (11)
18942 580 M1/ & Karu tuleb kalda'asta, [kaks] pääd, [kaheksa] jalga, neli silmä pöllükillä, neli korva kuulatavad, luust luigud ja puust puigud, nahkased nibu-nabulad Paaris härjäd Kuu 1891 M. Odenberg E 52801 (8) 1765H2
18943 580 M2/ & Karu tuleb Kaanemetsast, kaks piad ja kaheksa jalga, puised pulgutid, luised lulgutid, nahkased nigi-näginad Paar härgi ikkes Hlj 1889 V. Klaas H III 2, 498 (1) 1765H3
18944 580 M3/ & Kaks pead, kaheksa jalga, neli silma siiluvad peas, puust pulgutid, luust lulgutid, nahkased nigi-naginad Härjad ikkes Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (69) 1765H4
18945 580 M4/ & Kahte piad ja nelja silma, kaheksat jalga, mulda-malda, puust pulgutid, emanahka nakatsid Paar härgi künnavad Jõh 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (47) 1765H5
18946 580 M5/ & Kaks pead, kaheksa jalga, puust puik, luust luik Härjad ikkes Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (3) 1765H1
18947 580 N1/ & Esite kaks, kahel kaheksa, kaheksal näpats, näpatsil köögats, köögatsil tükk vissi [Kaks] härga, [kaheksa] jalga, ader, kündja, piits Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (5) 496J1
18948 580 N2a/ & Kooguts, mooguts, nipits, näpits, kaks pead ja kaheksa jalga Härjad kündvad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (18) 496J2a
18949 580 N2b/ & Kooguts, nooguts, kaks pead ja kaheksa jalga Ader [kahe] härjaga Aud 1893 J. Sauga H II 41, 877 (2) 496J2b
18950 580 O/ & Kaks kätt, kaheksa jalga, kui elab, siis must, kui keedetu, siis punane Vähk Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 882 (28) 1814J
18951 580 # 581
18952 581 a Karu tuleb kaugelt metsast, seest karvane, pealt karvane Heinakoorem 1979 Metstak 22 ja 35 (219)
18953 581 a Karu tuleb kaugelt metsast, seest karvane, pealt karvane Heinakoorem 1992 Metstak2 59 ja 61
18954 581 a & Karu tuleb kaugelt metsast, seest karvane, pealt karvane Heinakoorem Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354/5 (23)
18955 581 b & Karu tuleb kaugelt maalt, seest karvane ja pealt karvane Heinakoorem Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 78
18956 581 # 580 1916E
18957 582 & Karu tõusis pahnast, karvu kõik maailm täis Tuisk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (869)
18958 582 Karu tõusis pahnast, karvu kõik maailm täis Tuisk 1890 E EM 56 (366)
18959 582 Karu tõusis pahnast, karvu kõik maailm täis Tuisk 1913 E EM2 51 (468)
18960 582 Karu tõusis pahnast, karvu kõik maailm täis Tuisk 1979 Metstak 24 ja 35 (252)
18961 582 Karu tõusis pahnast, karvu kõik maailm täis Tuisk 1992 Metstak2 65 ja 66
18962 583 & Karv all, ihu pääl Riideta kasukas SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (200)
18963 583 # 1564
18964 584 A% & Karva all, karva pääl, oh hoia mu mulgukest Silmad Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (36) 340
18965 584 B1a1 All karu, pääl karu, Jumal hoia mulgukesi Silmad 1913 E EM2 26 (22)
18966 584 B1a1 All karu, pääl karu, Jumal hoia mulgukesi Silmad ja silmakarvad 1920 Nurmik I 78
18967 584 B1a1 All karu, peal karu, Jumal hoia mulgukesi Silmad ja silmakarvad Tt 1923–1933 M. J. Eisen E 8° 12, 84 (275)
18968 584 B1a1 All karv, pääl karv, Jummal hoia mulgukõisi Silmad Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (12)
18969 584 B1a1 All karu, pääl karu, Jumal hoia mulgukesi Silmad Trt 1927 K. Pormeister E 59841 (238)
18970 584 B1a1 & All karu, pääl karu, Jummal hoia mulgukõisi Silmä' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 420 (30)
18971 584 B1a2* Karvad pääl, karvad all, Jummal hoit mulgukõist Urv 1992 Anonüüm 092 RKM, KP 28, 350 (1)
18972 584 B1a2* Karva' all, karva' pääl, Jummal hoia mulgukõist Silm Urv 1964 A. Kurg KKI KS
18973 584 B1a2* Karva all, karva pääl, Jummal hoitku mulgukest Silm Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (134)
18974 584 B1a2* Karva all, karva pääl, Jummal hoitku mulgukõist Silm Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (9)
18975 584 B1a2* & Karva' all, karva' pääl, Jummal hoidku mulgukõist Silm Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 342 (54)
18976 584 B1a3 & All karva, pääl karva, Jummal hoia mulgukõist Silm Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (14)
18977 584 B1a3 All karva', pääl karva', Jummal hoia mulgukeist Silmä' Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 81 (5)
18978 584 B1b & Karv all, karv pääl, Jummal hoia' mulgu iist Silmä' Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 437 (8)
18979 584 B1b Karva all, karva pääl, Jummal hoia mulgu iist Silm Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (73)
18980 584 B1c* All karva, pääl karva, Jumal hoia mulku Silm Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (47)
18981 584 B1c* & All karva', pääl karva', Jummal hoia mulku Silm Se 1934 M. Podrätšikov S 85951 (2)
18982 584 B1c* All karva', pääl karva', Jummal hoia mulku Silmäkulmu Se 1927 J. Orusaar S 2360 (41)
18983 584 B1c* All karva, pääl karva, Jummal hoia mulku Inimese silm Se 1935 A. Kits S 100013 (21)
18984 584 B1c* All karva', pääl karva', Jummal hoia mulku Silm Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 455 (54)
18985 584 B1c* Karva all, karva pääl, Jummal hoia mulku Silmä Se 1934 A. Tammeorg S 77430 (3)
18986 584 B2a* Pääl karva', all karva', Issänd hoia mulko Silm Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (105)
18987 584 B2a* All karva', pääl karva', Issänd hoia mulku Silmä Se 1935 M. Podrätšikov S 102206 (2)
18988 584 B2a* Karva all, karva pääl, Issänd hoia mulku Silmä Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (6)
18989 584 B2a* & Karva' all, karva' pääl, Issänd hoia mulku Silmä Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (13)
18990 584 B2a* Karva all, karva pääl, Issand hoia mulku Silm Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 386 (312)
18991 584 B2a* Karva all, karva pääl, Issand hoia mulku Silm Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (3)
18992 584 B2b & Karvane all, karvane pääl, Issand hoit mulku Silm Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (32)
18993 584 B2c & Karva all, karva pääl, a Issänd hoia, ku mulku saa Silmä' Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 149 (10)
18994 584 B2d* & Karva all, karva pääl, Issand kaitsõ mulku Silmä Se 1934 N. Oinas S 83213 (45)
18995 584 B2d* Karva pääl, karva all, Issänd kaitsõ mulku Silm Se 1934 N. Oinas S 81953 (5)
18996 584 C & All karva, pääl karva, esänd hoid mulgu Silm Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (31)
18997 584 D & Karva all, karva pääl, esäne hoit mulku Silm Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (2)
18998 584 E/ & Pääväl valla, üüse kinni, Jummal hoia mulgukõisi Silmä Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 232 (6) 2611B
18999 584 F/ & Alt karvane, päält karvane, keskest ellav loomakene, Jummal hoia mulgukest Silm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (16) 975N
19000 584 Ga & Issand hoia mulku Silmä Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 523 (4)