Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 48001 — 49000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
48001 1416 G2a Neli kandjat, neli andjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm 1935 Huvit. V Lisa 18 (48)
48002 1416 G2a Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm 1948 Mihkla KlL 74 (3)
48003 1416 G2a Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (3)
48004 1416 G2a Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits 1965 Hellerma V-VIII 34
48005 1416 G2a Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits 1976 Hellerma IV-V 98
48006 1416 G2a & Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 132 (52)
48007 1416 G2b1* Neli annab, neli kannab, kaks teejuhti, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (25)
48008 1416 G2b1* Neli annab, neli kannab, kaks koeratõrjujad ja kaks teejuhtijat ja üks parmupiits Lehm Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (12)
48009 1416 G2b1* & Neli andvad, neli kandvad, kaks juhtivad, kaks törivad koera, üks parmupiits Lehm PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (4)
48010 1416 G2b1* Neli kannavad, neli annavad, kaks teejuhti, kaks koeratõre, üks parmupiits Lehm VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 377 (1)
48011 1416 G2b2 & Neli andjad, neli kandjad, kaks juhtivad teed, kaks tõrjuvad koera, üks paras parmuvits Lehm PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (12)
48012 1416 G2c1* Neli andvad, neli kandvad, kaks ärritavad koera, kaks juhatavad teed ja üks on parmupiits Lehm Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 430 (37)
48013 1416 G2c1* Neli kandvad, neli andvad, kaks ässitavad koera, kaks juhatavad teele, üks on parmupiits Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 28 (99)
48014 1416 G2c1* Neli annavad, neli kannavad, kaks juhatavad teele, kaks ärritavad koera, üks on parmupiits Lehm Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 284 (80)
48015 1416 G2c1* & Neli andvad, neli kandvad, kaks näitavad teed, kaks äritavad koera, parmupiits taga veel Lehm Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (46)
48016 1416 G2c2 & Neli andjad, neli kandjad, kaks koera äripulka, kaks teejuhatajad, üks parmupiits Lehm Kär 1890 K. Loiken H II 18, 891 (16)
48017 1416 G2d & Neli kandjat, neli andjat, kaks koerahirmutajat, kaks teenäitajat ja üks parmukaitsja Lehm San 1955 A. Udras RKM II 49, 320 (33)
48018 1416 G2e & Neli kannavad, neli annavad, kaks teejuhti, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 489 (2)
48019 1416 G2f1* Neli andjat, neli kandjat, [kaks] teejuhti, [kaks] koerakaitsjat, [üks] parmupiits Lehm 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (10)
48020 1416 G2f1* Neli andjad, neli kandjad, kaks teenäitajad, kaks koerakaitsjad ja üks parmupiitsk Lehm San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
48021 1416 G2f1* & Neli kandjad, neli andjad, kaits tiijuhtjad, kaits penikaitsjad ja üits parmupiitsk Elajas Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (83)
48022 1416 G2f2* Neli kandvad, neli andvad, kaks juhatavad teed, kaks kaitsevad koeri, üks parmupiits Lehma jalad, nisad, silmad, sarved, saba Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (77)
48023 1416 G2f2* Neli annab, neli kannab, kaks juhivad teed, kaks kaitsevad koera ja üks parmupiits Lehm Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 471 (104)
48024 1416 G2f2* Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsave koeri, üks kaitsab parme ja kaks juhataved teed Lehm Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (113)
48025 1416 G2f2* & Kaks kaitsevad koeri, kaks juhatavad teed, neli kannavad, neli annavad, üks kaitseb kärbseid Lehm Hel 1928 E. J. Kase E 61785
48026 1416 G2g & Neli annab, neli kannab, kaks kaitseb, kaks juhib teed ja üks on parmupiits Lehm Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (67)
48027 1416 G3* Neli andjat, neli kandjat, kats teejuhti, kats pistjät, üts parmupiitsk Lehm 1887 Meelej. nr. 36 (1887) 287 (44)
48028 1416 G3* & Neli andjat, neli kandjat, kaits teejuhti, kaits pistjat, üits parmupiitsk Lehm Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (48)
48029 1416 G3* Neli andjat, neli kandjat, kats teejuhti, kats pinikaitsjat, kats pistjät, üts parmupiitsk Lehm Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (61)
48030 1416 G4 & Neli andjat, neli kandjat, kaks teejuhti, kaks karukäppa, parmupiits Lehm Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (29)
48031 1416 G5a* & Neli annavad ja neli kannavad, kaks kaitsevad koeri ja kaks juhivad teed ja üks ajab tagast Lehm TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (6)
48032 1416 G5a* Neli annavad, neli kannavad, kaks kaitsevad koeri, kaks juhatavad teed, üks aeab tagant Lehm Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (97)
48033 1416 G5b & Neli annab, neli kannab, kaks tükki juhivad teed, kaks tükki kaitsevad koeri, üks tõukab tagat järele Lehm Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (22)
48034 1416 G6a* Neli annab, neli kannab, kaks juhivad teed, kaks tõrjuvad koeri ja üks lööb takka viuhh ja väuhh Lehm, lehma silmad, sarved, saba ja nisad annavad piima ja jalad kannavad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 900 (839)
48035 1416 G6a* & Neli kannave, neli annave, kaks juhve teed, kaks kaidsave koeri, üks teeb vihuh-vuhuh Lehm Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (11)
48036 1416 G6b & Neli kannavad, neli annavad, kaks kaitseb koeri, kaks juhib teed, üks vihub tuult Lehm Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (22)
48037 1416 G6c & Neli annava ja neli kannava, kaits kaitsevad koeri, kaits juhatavad teed, üits teeb taga tilla-tolla Lehm Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 167 (10)
48038 1416 G7 & Neli andvad, neli kandvad, kaks näitavad teed, kaks äristavad koera, üks sõidab ümber sitatanni Lehmalüpsmine Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (96)
48039 1416 G8a* Neli annavad, neli kannavad, kaks näitavad teed, kaks kaitsevad koeri Lehm Trv 1895 J. Sams E 18071 (35)
48040 1416 G8a* & Neli annave, neli kannave, kaits näitave teed, kaits kaedsave koeri Lehm Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (19)
48041 1416 G8a* Neli annav, neli kannav, kaks kaitsave koeri, kaks juhive teed Lehm Pst 1889 J. Henno H IV 3, 372 ja 382 (5)
48042 1416 G8a* Neli annava, neli kannava, kaits kaitsava koeri, kaits juhiva tiid Lehm Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (61)
48043 1416 G8a* Neli annava, neli kannava, kaits kaetsava koeri, kats juhiva teed Lehm Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 852 (26)
48044 1416 G8a* Neli tükki andva, neli tükki kandva, kats kaitsva penni ja kats juhatese tiid Lehm, nisa, jala, sarve, silmä Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (121)
48045 1416 G8a* Neli annab, neli kannab, kaits kaitsave koeri, kaits juhive teed Lehm Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (9)
48046 1416 G8a* Neli annab, neli kannab, kaits kaitsab koeri, kaits juhib teed Lehm Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (25)
48047 1416 G8a* Neli andjat, neli kandjat, kaks kaitsavad koiri, kaks juhivad teed Lehm Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (11)
48048 1416 G8b & Neli annavad, neli kannavad, kaks näitavad teed, kaks kaitsevad karja Lehm Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (46)
48049 1416 G8c* & Neli annab, neli kannab, kaks juhivad teed, kaks tõrjuvad koeri Lehm Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (13)
48050 1416 G8c* Neli annab, neli kannab, kaks näitab teed, kaks torjub kueri Lehma jalad jne. Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (18)
48051 1416 G8d & Neli andvad ja neli kandvad, kaks juhatavad teed ja kaks hoidvad koera Lehma nisad, jalad, silmad ja sarved Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (72)
48052 1416 G8e & Neli annab, neli kannab, kaks juhib tied, kaks juhib kuera Lehm Trm 1934 A. Aavik T-148, 11
48053 1416 G9a* Neli annab, neli kannab, kaks juhivad teed, parmupiits taga Lehm HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (20)
48054 1416 G9a* & Neli annavad, neli kannavad, kaks juhivad ja üks parmupiits Lehm MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (73)
48055 1416 G9a* Neli kannavad ja neli annavad, kaks teejuhti ja üks parmupiits Lehm Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 642 (12)
48056 1416 G9a* Kaits juhivad teed, neli kannab, neli annab, viies parmupiits Lehm Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (15)
48057 1416 G9b* & Neli andjad, neli kandjad, kaks teejuhti, üks parmupiits Lehm Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 148 (6)
48058 1416 G9b* Neli andjat, neli kandjat, kaks teenäitajat, üks parmupiits Lehm Jür 1978 E. Leek KKI KS
48059 1416 G10 & Neli tükki annave, neli tükki kannave, kaits tükki johatave teed, üits aab roosaga tagat järgi Lehm Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (29)
48060 1416 G11+ Neli kõnnivad teed mööda, kaks juhivad teed, kaks kaitsevad koeri Härg Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (7)
48061 1416 G11+ & Neli nigi-naginad, kaks koeraharijad, kaks teejuhtijad, üks parmupiits Lehma jalad, sarved, silmad ja saba Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (34)
48062 1416 G12+ & Neli annavad, neli kannavad, kaks tükki juhatavad teed, kaks tükki vahivad taeva, üks kaitseb koeri Lehm Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 290 (95)
48063 1416 G12+ Neli annave, neli kannave, kaits kaitsave koeri, kaits juhive teed, kaits vahive taeva, üits aab tagat Lehm Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (48)
48064 1416 G13+ & Neli andjad, neli kandjad, kaks teejuhatajad, kaks tulenäitajad, üks parmupiits Lehm Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 210 (44)
48065 1416 G13+ Neli kannab, neli annab, kaks juhive teed, kaks anna tuld, üks juhi järgi Lehm Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 358 (16)
48066 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrijat, üks parmupiits Lehm 1890 E EM 109 (965)
48067 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrijat, üks parmupiits Lehm 1913 E EM2 96 (1286)
48068 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1907 Okas 80
48069 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm 1920 Nurmik I 38
48070 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1931 Kmpm. EL II10 150
48071 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1932 Käis La 64
48072 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits 1933 Käis EV II/I lk-ta
48073 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm 1939 Nugis 292 ja 314 (185)
48074 1416 G14a1 & Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (41)
48075 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 168 (240)
48076 1416 G14a1 Neli andjad, neli kandjad, kaks tulenäitajad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 209 (33)
48077 1416 G14a1 Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 10 (53)
48078 1416 G14a2* & Neli andjat, neli kandjat, kaks koeratõrjujat, kaks tulenäitajat ja üks parmupiits Lehm Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (26)
48079 1416 G14a2* Neli andjad ja neli kandjad, kaks näitavad tuld ja kaks tõrjuvad koera ja üks on parmupiits Lehm Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (53)
48080 1416 G14a3* Neli annavad, neli kannavad, kaks näitavad tuld, kaks tõrjuvad koera, üks on parmupiits Lehm Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 60 (50)
48081 1416 G14a3* Neli annab, neli kannab, kaks näitavad tuld, kaks tõrjuvad koera ja üks tõrjub parme Lehm Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 208 (24)
48082 1416 G14a3* & Neli kandvad, neli andvad, kaks tükki tõrivad koera, kaks tükki näitvad tuld, piits taga Lehm Tõs 1927–1928 H. Seppik ES, MT 57, 34
48083 1416 G14b* & Neli andvad ja neli kandvad, kaks näitavad tuld ja kaks äritavad koera ja üks näitab parmupiitsa Lehm Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 115 (9)
48084 1416 G14b* Neli andvad ja neli kandvad, kaks äritavad koera ja kaks näitavad tuld, üks oli parmupiits Lehm Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 480 (91)
48085 1416 G14c1 Kellel neli piimaandjat, neli karjamaale kandjat, kellel kaks teenäitajat, toitu leida aitajat, koeratõukajaid ka kaks, parmupiits teeb viuh ja plaks Lehm 1960 LS 418
48086 1416 G14c1 Kellel neli piimaandjat, neli karjamaale kandjat, kellel kaks teenäitajat, toitu leida aitajat, koeratõukajaid ka kaks, parmupiits teeb viuh ja plaks Lehm 1955 Truu lk-ta
48087 1416 G14c1 & Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, kaks koeratõukajat, üks parmupiits Lehm Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (9)
48088 1416 G14c2 & Näli andvad, näli kandvad, kaks narrevad koera, kaks näitvad tuld, üks päksab kärmsed Lähäm Hii 1888 G. Tikerpuu H II 41, 233 (30)
48089 1416 G14d1 Neli kandjat, neli andjat, kaks näitavad tuld, kaks hoiavad koere pealt, üks parmupiits (Vier Träger, vier Geber, zwei zeigen Licht, zwei halten von oben die Hunde ab, eins eine Bremsenpeitsche) Die Kuh 1876 Wied. 281
48090 1416 G14d1 Neli kandjad, neli andjad, kaks näitavad tuld, kaks hoiavad koere pealt, üks parmupiits Lehm 1884 ER Kal. (1884) 93 ja 97 (6)
48091 1416 G14d1 & Neli kandjad, neli andjad, kaks näitavad tuld, kaks hoidvad koeri pealt, üks parmupiits Lehm Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (7)
48092 1416 G14d1 Neli kandjat, neli andjat, kaks näitavad tuld, kaks hoiavad koera pealt, üks parmupiits Lehm VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (93)
48093 1416 G14d2 & Neli andva ja neli kandva, kats näütävä tuld ja kats hoitva pinni ja üts parmupiitsk Lehm kiinih Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (16)
48094 1416 G14e1* & Neli andjet, neli kandjet, kaits tulenäütjet, kaits koerakaitsjet, üits parmupiits Lehm Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (38)
48095 1416 G14e1* Neli annab, neli kannab, kaits näitava tuld, kaits kaitsava penne, üts kaitsab kärpsit Lehm Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (18)
48096 1416 G14e2 & Neli kandjat, neli andjat, kaks tulenäitajat, kaks kaitsjat ja tagaotsas parmupiits Lehm Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 223 (33)
48097 1416 G14f & Neli anjat, neli kanjat, kats tulenäitajat, kats pinipuskjat, üts parmupiitsk Lehm Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 51 (4)
48098 1416 G15 & Neli andjat, neli kandjat, kaks näitavad tuld ja kaks tõrjuvad koera, üks lööb taga sörki Lehm Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 349 (10)
48099 1416 G16 & Neli andvad, neli kandvad, kaks näitavad tuld, kaks kaitsevad koera ja üks höörib taga Lehm Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 141 (26)
48100 1416 G17 & Neli annavad, neli kannavad, kaks tükki näitavad tuld, kaks tükki kaitsevad koeri, üks sapsib sadasid Lehm Trv 1894 J. Vaine E 13624 (91)
48101 1416 G18* Neli annavad, neli kannavad, kaks tükki näitavad tuld, kaks tükki kaitsevad koeri, üks ajab tagant Lehm Trv 1894 J. Vaine E 13624 (91)
48102 1416 G18* & Neli annavad, neli kannavad, kaks kaetsevad koeri, kaks näitavad tuld, üks ajab tagat järgi Lehm SJn 1889 T. Köstner H II 26, 381 (5)
48103 1416 G19 & Neli annab, neli kannab, kaks näitab tuld, kaks kaetsevad koera, üks linnuhirmutes Lehm SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (42)
48104 1416 G20+ Neli kandjad, neli andjad, kaks laternat, kaks koeratõrjujad ja üks parmupiits Lehm Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 11 (15)
48105 1416 G20+ & Neli kannavad, neli annavad, kaks kaitsevad, kaks valgustavad, üks parmupiits Lehm Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa, A. Rõõm EKRK I 60, 298 (5)
48106 1416 G20+ Neli andijat, [neli] kandijat, üks parmupiits, kaks tulenäitajat, kaks luukammi peas Lehm Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 68 (30)
48107 1416 G20+ Neli andjad, neli kandjad, kaks ennast aitajad, kaks tulenäitajad, üks parmupiits Lehm Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (28)
48108 1416 G20+ Kaks sõdijat, kaks valgustajat, neli kandjat, neli andjat, üks jooseb vastu maad Lehm: kaks sarve, kaks silma, neli jalga, neli nisa ja üks saba Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 583 (27)
48109 1416 G21a* Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, üks parmupiits 1902 Kmpm. KH 37
48110 1416 G21a* Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, üks parmupiits 1905 Kmpm. KLr 359
48111 1416 G21a* Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, üks parmupiits 1916 Kmpm. KLr II6 348
48112 1416 G21a* Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, üks parmupiits Lehm Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 88
48113 1416 G21a* Neli andjat, neli kandjat, [kaks] tulenäitajat, [üks] parmupiits Lehm Amb 1966 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (8)
48114 1416 G21a* & Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat, üks parmupiits Lehm Sim 1964 M. Sepping, M. Vaarmann EKRK I 50, 436 (3)
48115 1416 G21a* Neli andjat, neli kandjat, kaks tulenäitajat ja üks parmupiits Lehm Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 90 (56)
48116 1416 G21b* Neli kandjat, neli andjat, kaks tulenäitajat, üks parmupiits Lehm Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 552 (15)
48117 1416 G21b* & Neli tükki kandvad ja neli tükki andvad, kaks näitavad tuld, üks parmupiits Lehm Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (11)
48118 1416 G22 & Neli annavad, neli kannavad, kaks näitavad tuld ja üks ajab järele Lehm SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 76 (37)
48119 1416 G23* Neli andvad, neli kandvad, kaks tõrjuvad koere ja kaks näitavad tuld Lehm Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 149 (66)
48120 1416 G23* Neli andvad, neli kandvad, kaks näitavad tuld ja kaks torjuvad koera Lehm Tor 1926 V. Erm E 56894 (5)
48121 1416 G23* & Neli annab, neli kannab, kaks näitavad tuld ja kaks ajavad koera Lehm Kad 1899 J. Dania E 39396 (14)
48122 1416 G23* Neli annab, neli kannab, kaks näitavad tuld, üks hoiab koeri Lehmalüpsmine Kod 1954 O. Jõgever RKM II 48, 177 (31)
48123 1416 G23* Neli kannab, neli annab, kaks tulenäitajat, kaks koeratukkujat Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 1 (5)
48124 1416 G24% & Neli kandjad, neli andjad, kaks näitavad tuld ja kaks loevad taevatähti Lehm KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 34 (40) 1440 2443
48125 1416 G25 & Neli annavad, neli kannavad, [kaks] näütavad tuld Lehm Vil 1893 J. Täht H III 20, 377 (1)
48126 1416 G26a & Neli kandjat, neli andjat, kaks näitajat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits Lehm Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 406 (13)
48127 1416 G26b & Neli andvad, neli kandvad, kaks kaitsevad, kaks näitavad, üks sapsib sadasid Lehm Vig 1895 M. Väli H III 18, 768 (12)
48128 1416 G27a & Neli andjat, neli kandjat, kaks nägijat, kaks koeratõrjujat ja üks parmupiits Lehm Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (17)
48129 1416 G27b & Neli kandjad, neli andjad, kaks koerakaitsjad, kaks nägijad ja üks linnukaitsja Lehm Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (28)
48130 1416 G28a Neli andjat, neli kandjat, kaks vahivad vaenlast, kaks kaitsevad koeri, üks tõrjub linda 1903 Pet. HS I 35 (11)
48131 1416 G28a & [Neli] kannab, [neli] annab, kaks vaatavad, [kaks] kaitsevad, [üks] üllib tagatjärgi Lehm Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 267 (56)
48132 1416 G28b & Kats kaetsava ja kats kaeva ja neli lendas, neli annava ja viies virutas takast Tõbras Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (17)
48133 1416 G29 & Neli kannab, neli annab, kaks vahivad, kaks loevad taevatähti ja üks kaitseb koeri Lehm KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (55)
48134 1416 H & Neli andvad, neli kandvad, kaks tõrjuvad koera, kaks kuulatavad pealt, üks parmupiits Lehm Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (157)
48135 1416 I1a & Neli kandjad, neli andjad, kaks tõrivad koeri, kaks kuulavad, kaks näitavad tuld, üks parmupiits Lehm Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (8)
48136 1416 I1b & Neli andjad, neli kandjad, kaks näitavad tuld, kaks kuulatavad pealt, kaks tõrivad vastu, üks lükkab takka Lehm Aud 1895 R. Niemann E 19150 (26)
48137 1416 I1c & Neli annab, neli kannab, kaks koerakaitsjad, kaks tiinäitajad ja kaks ilmakuuljad ja üks parmupiits Lehm MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (53)
48138 1416 I2 & Neli kandjad, neli andjad, kaks terävad, kaks nüridad, teejuht ja parmupiits Lehm Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (1)
48139 1416 I2 Neli kandjad, neli andjad, kaks teravad, kaks nüridad, teejuht ja parmupiits Lehm Saa 1877–1917 J. Jakobson E 1122 (1)
48140 1416 I3a1* Neli kandjat, neli andjat, kaks kuuljat, kaks nägijat, kaks koeratõrjut, üks parmupiits Lehm Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (158)
48141 1416 I3a1* & Neli andjad, neli kandjad, kaks kuuljad, kaks nägijad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm JJn 1888 J. Piber H III 1, 171 (1)
48142 1416 I3a1* Neli andjat, [neli] kandjat, [kaks] koeratõrijat, [kaks] nägijat, [kaks] kuuljat, [üks] parmupiits Lehm Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (9)
48143 1416 I3a1* Neli andjad, neli kandjad, kaks nägijad, kaks kuuljad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Lai 1889 A. Sommer H III 9, 68 (12)
48144 1416 I3a1* Neli andvad, neli kandvad, kaks nägevad, kaks kuulvad, kaks koeratõrjujat, üks parmupiits Lehm Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (15)
48145 1416 I3a1* [Neli] andjad, [neli] kandjad, [kaks] nägijad, [kaks] tõrijad, [kaks] kuuljad, [üks] parmupiits Lehm Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (63)
48146 1416 I3a2 & Neli kandjat, neli andjat, kaks kuuljat, kaks nägijat, kaks tõrguvad koera pealt, taga pikk piits Lehm Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (197)
48147 1416 I3a3 & Kaks nägijad, kaks tõrjujad, kaks kuuljad, neli kandjad, neli andjad ja üks kärbsepiits Lehm Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (7)
48148 1416 I3b* Neli andjad, neli kandjad, kats kuuljad, kats nägejad, üts parmupiits, kats koerakaitsjad Lehm Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 260 (79)
48149 1416 I3b* Neli andjat, neli kandjat, kats kaitsjat, kats kuuldjat, kats nägejat, üts paras parmupiitsk Lehm Urv 1964 A. Kurg KKI KS
48150 1416 I3b* Neli andjad, neli kandjad, kaks nägijad, kaks kuuljad, kaks koerakaitsjad, üks parmupiits Lehm TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (50)
48151 1416 I3b* Neli kandjad, neli andjad, kats kaejad, kats kuuljad, kats koirakaitsjad, üts parmupiitsk Lehm Krl 1889 E. Kornel H III 10, 659 (64)
48152 1416 I3b* & Neli kandjat, neli andjat, kats nägijat, kats kuuljat, kats kaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (129)
48153 1416 I3b* Neli andjat, neli kandjat, kats nägijet, [kats] kuuldjet, [kats] koerakaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (325)
48154 1416 I3b* Neli kanjad, neli anjad, kats kuuljat, kats nägijat, kats kaitsjat, üts parmupiitsk Lehm Võn 1889 J. Kripson H II 29, 785 (17)
48155 1416 I3b* Kaks näevad, kaks kuulevad, kaks kaitsevad, neli annavad, neli kannavad, üks parmupiits Lehm Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (65)
48156 1416 I3b* Neli andjad, neli kandjad, kaits kuuljad, kaits nägijad, kaits penikaitsjad, üits parmupiitsk Lehm Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (16)
48157 1416 I3b* Neli annavad ja neli kannavad, kaks näevad ja kaks kuulevad, kaks kaetsevad koeri ja üks kaetseb parma Lehm Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 337 (15)
48158 1416 I3c* Neli kandvad, neli andvad, kaks näevad, kaks kuulvad, kaks koerakaigast, üks parmupiits Lehm Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (43)
48159 1416 I3c* & Neli annave, neli kannave, kaks kuuleve, kaks näeve, kaks koerakaigast ja üks parmupiits Lehm Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (7)
48160 1416 I4a* Neli andjat, neli kandjat, kaks nägijat, kaks kuuljat, kaks koeratõrkujat Loom, lehm HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84/5 (6)
48161 1416 I4a* & Neli annavad, neli kannavad, kaks kuulevad, kaks näevad, kaks tõrjuvad koera Lehm Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (99)
48162 1416 I4a* Neli andvad, neli kandvad, kaks kuulatavad, kaks vaatavad, kaks tõrjuvad Lehm lüpsil Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (135)
48163 1416 I4b* Nelli andjat, nelli kandjat, kats kuuljat, kats nägejat, kats koerakaitsjat Lehm Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (90)
48164 1416 I4b* & Neli annab, neli kannab, kaks kuuleb, kaks näeb, kaks kaetseb koeri Lehm SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (68)
48165 1416 I4b* Neli annab, neli kannab, kaks kuuleb, kaks näeb, kaks kaetseb koeri Lehm KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (27)
48166 1416 I4b* Neli kannavad ja neli annavad ja kaks näeb ja kaks kuuleb ja kaks kaetseb koeri kallalt Lehm KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 325 (48)
48167 1416 I4b* Neli annab, neli kannab, kaks näeb, kaks kuuleb, kaks kaitseb Lehm TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (2)
48168 1416 I4b* Neli haarav, neli kannav, kaits kuulev, kaits näev, kaits kaitsav koera Lehma süvvän Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (7)
48169 1416 I4c & Neli andjat, neli kandjat, kaks kuuljat, kaks nägijat ja kaks koerahirmutajat Lehm Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 352 (3)
48170 1416 I5a1* & Neli andjad, neli kandjad, kaks kuuljad, kaks nägijad, üks parmupiits Lehm Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234 (4)
48171 1416 I5a1* Neli andjad, neli kandjad, kaks kuuljad, kaks nägijäd, üks parmupiits Lehm Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (29)
48172 1416 I5a1* Neli andjat, [neli] kandjat, kaks kuuljat ja kaks nägijat ja üks parmupiits Lehm Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (27)
48173 1416 I5a1* Neli andjat, neli kandjat, kaks kuuljat, kaks nägijat, üks hea parmupiits Lehm Amb 1935 J. Eplik ERA II 172, 483 (64)
48174 1416 I5a1* Neli andjad, neli kandjad, kaits kuuljat, kaits nägijat, üts om paras parmupiitsk Lehm Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (50)
48175 1416 I5a2 & Neli andjad, neli kandjad, kaks kuuljad, kaks nägijad ja kolmasteistmes on parmupiits Lehm Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (20)
48176 1416 I5b* & Neli andjat, neli kandjat, kats nägijat, kats kuuljat ja üts om parmupiits Lehm Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 418 (48)
48177 1416 I5b* Neli andjat, neli kandjat, kaits nägijat, kaits kuuljat, üits paras, palun, parmu piiskop Lehm Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (18)
48178 1416 I5b* Nelli and, nelli kand, kats näge, kats kuuld ja üts parmupiitsk Lehm Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (5)
48179 1416 I6a & Neli kandjat, neli andjat, kaks kuuljat, kaks nägijat, kaks koeratõrijat, üks linnupiits Lehm Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (54)
48180 1416 I6b & Neli kandjad, neli andjad, kaks nägijad, kaks kuuljad, kaks koerakaigast, üks linnupiits Saba Rap 1961 V. Metstak EKRK I 37, 375
48181 1416 I7 & Neli andjad, neli kandjad, kaks kuuljad, kaks nägijad, üks linnupiits Lehm Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (26)
48182 1416 I8* Neli annavad, neli kannavad, kaks näevad, kaks kuulevad, kaks kaitsevad koeri, üks ajab tagant järele 1882 Just Sak. Kal. (1882) 151 (1)
48183 1416 I8* & Neli annavad, neli kannavad, kaks kuulevad ja kaks näevad, kaks kaitsevad koeri ja üks ajab tagant järele Lehm Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 202 (10)
48184 1416 I9* Neli annavad, [neli] kannavad, [kaks] kuuleva, [kaks] näeva, [üks] aab tagast järgi Lehm Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (7)
48185 1416 I9* & Neli kannavad, neli annavad, kaks näevad, kaks kuulevad, üks ajab tagalt järele Lehm Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (63)
48186 1416 I10 & Neli andvad, neli kandvad, kaks kuulavad, kaks vaatavad, kaks hoidvad koera kallalt ää, üks vihub ümber sitatanni Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506/7 (36)
48187 1416 I11 & Neli kandjad, neli andjad, kaks peksjad, kaks nägijad, kaks kuuljad, üks teeb siuh-sauh Lehm VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (137)
48188 1416 I12% & Neli andvad, neli kandvad, kaks kuuljat, kaks nägijat, viies: karviuhti Lehm Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (159) 2728
48189 1416 I13 & Neli andvad, neli kandvad, kaks kuulvad, kaks nägevad, kaks kaitsvad koeri ja üks iseennast Lehm: nisad, jalad, kõrvad, silmad, sarved, saba Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (169)
48190 1416 I14 & Neli andjad, neli kandjad, kaks kuuljad, kaks nägijad ja kaks kaitsjad ja üks lööb üle Lehm Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 459 (32)
48191 1416 I15* Neli andjat, neli kandjat, kats taivadõ vahtjat, kats nägijät, kats kuuljad, parmupiitsk takan Lehm Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (1)
48192 1416 I15* Nelli kandjat, nelli andjat, kats kuuljat, kats nägijat, kats kaes taeva poole, üts parmupiitsk Lehm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 13 (90)
48193 1416 I15* & Neli andjat, neli kandjat, kats kuuljat, kats nägijat, kats kaes taiva poolõ, viies parmupiitsk Lehm Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (48)
48194 1416 I16* & Neli kannavad, neli annavad, kaks kuulevad, kaks näevad, kaks tugevat vahivad taeva poole, üks kaitseb koeri Lehm Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (15)
48195 1416 I16* Neli annavad, neli kannavad, kaks juhatavad teed, kaks vahivad taevasse, kaks kuulavad, üks ja kaks kaitsevad Lehm Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (8)
48196 1416 I17* Kaks kuuljad, kaks nägijad, kaks koeratõrjujad, üks parmupiits Lehm Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (456)
48197 1416 I17* & Kaks kuuljat, kaks nägijat, kaks tõrijat, parmupiits Lehm Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (15)
48198 1416 I18 & Kaks kuuljat, kaks nägijat ja viies parmupiits Lehm Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 510 (1)
48199 1416 I19 & Neli andmas, neli kandmas, kaks nägemas, kaks kuulmas Lehm HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (13)
48200 1416 J1a & Neli andjad, neli kandjad, kaks nägijad, kaks kuuljad, kaks haistjad, kaks tõrijad, üks parmupiits Lehm Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 173 (16)
48201 1416 J1b & Neli andjad, neli kandjad, kaks koeratõrjujad, kaks kuuljad, kaks nägijad, kaks haisuajajad, üks parmupiits Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (22)
48202 1416 J1c & Neli annab, neli kannab, kaks kuuleb, kaks näeb, kaks tükki kaitsevad koera, kaks tükki tunnevad haisu, üks parmupiits Lehm KJn 1925 A. Kruus E 56308 (8)
48203 1416 J2 & Neli andjad ja neli kandjad, kaks nägijad, kaks kuuljad, kaks haesuaajad, üks parmupiits Lehm Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 306 (16)
48204 1416 J3 & Neli kannab, neli annab, kolm kaedsab, kats näeb, kats kuuleb, üts nuusutab Lehm TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (109)
48205 1416 J4 & [Kaks] pistjad, [kaks] nägijad, [kaks] kuuljad, [üks] haistja, [kaks] vesket, [neli] kandjad, viies parmupiits Lehm Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (52)
48206 1416 J5 & Neli andjat, neli kandjat, kaks susijat, kaks nägijat, kaks kuuljat, kaks haistjat, üks maitsja, üks parmupiits Lehm Kse 1965 Ü. Kaarna, L. Männiksoo EKRK I 56, 297 (5)
48207 1416 K1 & Neli kannab, neli annab, kaks näeb, kaks kuuleb, kaks koerahirmutust, türi-lüri auk ja parmupiits Lehm: [neli] jalga, [neli] nisa, [kaks] silma, [kaks] kõrva, [kaks] sarve, suu ja saba Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (16)
48208 1416 K2a & Neli andjat, neli kandjat, kaks nägijat, kaks kuuljat, tuttu-ruttu, paarmupiits Lehm Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 12 (32)
48209 1416 K2b & Neli andjad ja neli kandjad, kaks kuuljad ja kaks nägijad, kaks tuutu-luutud ja parmupiits Lehm VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (9)
48210 1416 K3 & [Neli] annab, [neli] kannab, [kaks] näävad, [kaks] kuulvad, kaks tuutu-luutut Lehm Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (13)
48211 1416 L1a & Neli annavad, neli kannavad, kaks juhivad, kaks tõrjuvad, tutu-lutu, parmupiitsa Lehm HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 696 (87)
48212 1416 L1b & Neli annab, neli kannab, kaks teejuhti ja kaks koeraärritust, turunurru auk ja parmupiits Lehm Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 197, 136 (4)
48213 1416 L2 & Neli andvad, neli kandvad, üks puhub luike, kaks näitavad tuld Lehm Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (28)
48214 1416 M1a1* Neli annab, neli kannab, tutulutu, parmupiits Lehm Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 279 (22)
48215 1416 M1a1* & Neli annab ja neli kannab, tutu-lutu, parmupiits Lehm, tutu-lutu = sarved Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 360 (20)
48216 1416 M1a1* Neli annavad, neli kannavad, tuttuluttu, parmupiits Lehm Tt 1901 A. Raudkell E 41288 (1)
48217 1416 M1a1* Tutuluutu, parmupiits, [neli] annab, [neli] kannab Lehm: sarved, saba, nisad, jalad Kos 1889 J. Riesenkampf H I 1, 360 (76)
48218 1416 M1a2* Neli annavad, neli kannavad, kaks tutulutut, üks parmupiits Lehm Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 442 (11)
48219 1416 M1a2* Neli annavad, neli kannavad, kaks tutululutud, üks parmupiits Lehma neli nisa annavad, neli jalga kannavad ja kaks sarve peas ja saba taga Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 254 (55)
48220 1416 M1a2* Neli annavad, neli kannavad, kaks tutulutu ja üks parmupiits Keik kokku lehm Tln 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 141 (4)
48221 1416 M1a2* Neli kannavad, neli annavad, kaks tutulutu ja üks parmupiits Lehm Kei 1888 J. Vinter H III 3, 345 (40)
48222 1416 M1a2* & Neli kandjad, neli andjad, kaks tutu-lutud, üks parmupiits Lehm VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (61)
48223 1416 M1b1 & Neli andjad, neli kandjad, eritoru auk ja parmupiits Lehm Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (25)
48224 1416 M1b2 & Neli kannab, neli annab, tolu-lolu auk ja parmupiits Lehm Rak 1969 P. Kippar KKI 49, 229 (22)
48225 1416 M1b3 & Neli annab ja neli kannab, hüüdmise toru ja parmupiits Lehm Nrv 1893 F. Valts E 2563 (1)
48226 1416 M2 & Neli annab, neli kannab, kaks koerahirmutust, üks parmupiits, üks tori-lori auk Veis ja tema kehajäud Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (176)
48227 1416 N+ & Haenaküin, parmupiitsk Lehm Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (351)
48228 1416 N+ & Neli kandjat, neli andjat, üks aganakott, kaks koeratõrjujat, parmupiits taga Lehm Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 388 (27)
48229 1416 N+ & Neli andjat, neli kandjat, kats kuuljat, kats nägijat, kats karjakaitsjat, üts parmupiitsk, haenasalv Lehm Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 572 (396)
48230 1416 O+ & Kaks klaasi, kaks tossutoru, kaks koeratääki, neli andjat, neli kandjat, üks parmupiits Lehm Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (48)
48231 1416 O+ Neli annavad, neli kannavad, kaks liiguvad, kaks kiiguvad ja kaks juhivad teed Lehm MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (24)
48232 1416 O+ Toruloru auk ja parmupiits, neli annab, neli kannab, kaks kuuleb, kaks näeb, kaks torjub koera, üks juhib tied Lehm Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (3)
48233 1416 O+ [Neli] hobust all, otsa peal sõjariistad, tagaotsas piits Lehm Kad 1890 F. Krass H III 2, 660 (1)
48234 1416 O+ Üks parmupühitseja ja üks vitsaga Lehma saba Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 632 (17)
48235 1416 O+ Kaks vaatavad, kaks tõrivad, kaks löövad taga sörki Lehm Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (89)
48236 1416 O+ Neli annavad ja neli kannavad, üks võtab vastu, kuus viskavad välja, kaks tirivad ja kaks nägevad, üks linnupiits Lehm Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (19)
48237 1416 O+ Kaks tulevad, kaks lähvad, neli kandvad ja neli andvad, üks teeb taga siuh Lehm LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (22)
48238 1416 O+ Neli kanjat, neli anjat, üits kaitsja, kaits kinnipidajat Lehem Räp 1962 M.-A. Kadarpik, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 109 (13g)
48239 1416 O+ Neli teenäitajat, kaks taevakaejat, kaks koerapuskjat, üks parmukaitsja Lehm Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 157 (30)
48240 1416 O+ Neli kandjad, neli andjad, kaks tiivatõrjujad, üks parmupiits Lehm Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 882 (24)
48241 1416 P1a/ & Neli suusõkjat, kats taivakaejat, üts parmupiits Lehm Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 140 (8) 1449G1a
48242 1416 P1b*/ Neli sõkk suud, kats kaald taivast, üts om palmupiitsk Lehm Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427 1449G1b*
48243 1416 P1b*/ & Neli sõkva sood, kats kaalva taivast, kolmas parmupiits Lehm, tõbras Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (13) 1449G1b*
48244 1416 P2/ & Neli sõkuvad sood, kaks näitavad teed, üks kaitseb koeri Lehm KJn 1870 J. Tiedemann E 145 (144) 1449G2
48245 1416 Q/ & Kaks nägijat, kaks kuuljat, kaks kaitsjat, neli seisjat, neli andjat, tüvi ülevenpool, ladu mahanpool Lehm Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (64) 938M
48246 1416 R1/ & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, kaks tõrjuvad koeri eemale, üks heidab peale Lehm Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (21) 1440J1
48247 1416 R2/ & Neli andab, neli kandab, kaks näütäb tuld, kaks tegeb aset, üks hoidab kueri Lehm Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2334 (57) 1440J2
48248 1416 R3/ & Neli andvad, neli kandvad, kaks kuulavad, kaks vaatavad, kaks hoidvad koera kallalt ää, üks parmupiits, üks heidab magama Lehm Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 506 (35) 1440J3
48249 1416 R4/ & Neli annave, neli kannave, kaits teeve aset, kaits vaatave päält, üits kaidsab kärbläsi Lehm Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (21) 1440J4
48250 1416 # 580B2f 1449
48251 1417 & Neli auku niidikeras Lehma udar Rak 1892 J. Lilienbach E 1677 (27)
48252 1417 Neli auku niidikeras Udar 1913 E EM2 97 (1290)
48253 1417 Neli auku niidikeras Udar 1923 Nurmik II2 24 (9)
48254 1417 # 1960
48255 1418 & Neli hiirt jooksevad ühte auku Lüpsmine VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 379 (13)
48256 1418 # 1430
48257 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli 1880 Sak. Kal. (1880) 82 (16)
48258 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli 1885 Kündja nr. 21 (1885) 111 (31)
48259 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli 1898 Univer-Laurits IV 8
48260 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1923 Huvit. II 215 ja 224 (9)
48261 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli 1924 Tamman 30
48262 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1926 Ainelo II-III 119/20
48263 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad kudumisel 1930 Meos III-IV 141
48264 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (48)
48265 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (48)
48266 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1935 Huvit. V Lisa 17 (29)
48267 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (21)
48268 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega 1939 Nugis 292 ja 314 (186)
48269 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (39)
48270 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (44)
48271 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kinda- või sukakudumine varrastega 1955 ÜÕÕ 95 (12)
48272 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kindakudumine 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (9)
48273 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli 1960 Praakli V 70 (12)
48274 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1968 Leht 8 (14)
48275 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli 1970 Hiie-Moks II 78
48276 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1975 Juhani-Tammoja 13 (14)
48277 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1979 Metstak 10 ja 32 (51)
48278 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1984 Muhel VN 18 ja tagakaas (2)
48279 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (11)
48280 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kindakudumine 1988 Moks III 75
48281 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine 1992 Metstak2 17 ja 19
48282 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1992 Nahkur 46/7 (5)
48283 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Tehakse sukka JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 350 (23)
48284 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukategu Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 407 (22)
48285 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (174)
48286 1419 A1a1 [Neli] hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (265)
48287 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (10)
48288 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukka koetas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (174)
48289 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kos 1930 S. Veske E 64970 (155)
48290 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kindakudumine Nõo 1992 M. Virro RKM, KP 33, 129 (1)
48291 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kudumisvardad San 1955 A. Udras RKM II 49, 320 (32)
48292 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Vil 1889 J. Toss H IV 3, 412 (10)
48293 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (49)
48294 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad, kui sukka tehakse Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (8)
48295 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 291 (6)
48296 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukka kujutakse Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (12)
48297 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukka tehasse Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (41)
48298 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (40)
48299 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (30)
48300 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 718 (74)
48301 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (18)
48302 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (106)
48303 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli [Nelja] vardaga kudumine Lih 1968 K. Salve KKI 48, 74 (33)
48304 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (9)
48305 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (24)
48306 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Rid 1961 R. Säinas KKI 27, 415 (29)
48307 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (55)
48308 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 29 (23)
48309 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Varrastel kudumine As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 367 (66)
48310 1419 A1a1 [Neli] hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Trm 1991 U. Pedastik, K. Sarv RKM II 447, 50 (61)
48311 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (24)
48312 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Vardad Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 170 (32)
48313 1419 A1a1 [Neli] hobust tallis, [viies] jookseb ümber talli Sukavardad Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (53)
48314 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega TMr 1930 E. Schmidt E 71293 (4)
48315 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Suka tegemine varrastega Trm 1896 J. Soodla E 25879 (15)
48316 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Suka tegemine varrastega Trm 1927 B. Sööt E 61046 (7)
48317 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Suka tegemine Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 84 (5)
48318 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukka kootakse Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 4 (13)
48319 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kudumine Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa EKRK I 60, 250 (32)
48320 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (15)
48321 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Plt 1891 J. Reinthal E 478 (53)
48322 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 70 (15)
48323 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Juu 1958 L. Raudsep KKI 29, 111 (16)
48324 1419 A1a1 & Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 ja 866 (15)
48325 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (60)
48326 1419 A1a1 Neli hobust tallis, [viies] jookseb ümber talli Sukavardad Plt 1917 M. Palm E 50383 (15)
48327 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Vardad LNg 1895 J. Prooses E 21362 (34)
48328 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 237 (49)
48329 1419 A1a1 [Neli] hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kindakudumine Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (14)
48330 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (28)
48331 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine viie vardaga Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (34)
48332 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (19)
48333 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (104)
48334 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 228 (2)
48335 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (14)
48336 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 402 (24)
48337 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (27)
48338 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (97)
48339 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (71)
48340 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 93 (25)
48341 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (8)
48342 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (15)
48343 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (28)
48344 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kootakse sukka Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 492 (2)
48345 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 265 (5)
48346 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hps 1923 V. Lao E 53568 (17)
48347 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 324 (31)
48348 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (33)
48349 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Vardakudumine Pil 1895 H. Keller E 18362 (3)
48350 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 715 (58)
48351 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 552 (6)
48352 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Kinda- või sukakudumine KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 189 (22)
48353 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Nrv 1927 M. Kasikov E 62234/5
48354 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hlj 1988 E. Kaljuvee RKM II 408, 72
48355 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (19)
48356 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (53)
48357 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pee 1927 R. Viidebaum E 59540 (13)
48358 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümmer talli Sukka koetas Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (58)
48359 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Var 1938 V. Heinla A 16489 (8)
48360 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Trt 1933 V. Gnesdilov E 83844 (3)
48361 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (5)
48362 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (6)
48363 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Lai 1898 J. Ermann E 37940 (5)
48364 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukka koetakse SJn 1903 M. Evert H III 30, 517 (4)
48365 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (64)
48366 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 261 (97)
48367 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1930 A. Aavik E 66023 (26)
48368 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 175/6 (6)
48369 1419 A1a1 Neli hobust tallis, [viies] jookseb ümber talli Sukakudumine JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 361 (32)
48370 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 228 (38)
48371 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Han 1992 M. Arder RKM, KP 21, 177 (3)
48372 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümmär talli Sukategemine Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 618 (13)
48373 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümbre talli Sukakudumine Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (12)
48374 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jookseb ümmer talli Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (39)
48375 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies juokseb ümber talli Sukkavardad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (58)
48376 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies juokseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 579 (88)
48377 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies juokseb ümber talli Sukakudumine varrastega Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 144 (70)
48378 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümber talli Sukakudumine Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (27)
48379 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümber talli Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (3)
48380 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümber talli Sukakudumine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (28)
48381 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümber talli Sukategemine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (87)
48382 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 565 (79)
48383 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (50)
48384 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumine KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403 (29)
48385 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer talli [Viis] varrast sukas, kudumine SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (73)
48386 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumine KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (26)
48387 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (34)
48388 1419 A1a1 Neli hobust tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad, sukakudumine Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 537 (132)
48389 1419 A1a1 Neli hobust tallin, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 321 (9)
48390 1419 A1a1 Neli hobust tallin, viies jookseb ümber talli Suka-, kindakudumine Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 395 (4)
48391 1419 A1a1 Neli hobust tallin, viies jooseb ümbre talli Sukakudamine San 1929 E. Voormann ERA I 2, 663 (22)
48392 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jookseb ümmer talli Sukavardad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (69)
48393 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jooseb ümber talli Sukakudumine Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (20)
48394 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jooseb ümmer talli Sukka koetes Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (35)
48395 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumine SJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 276 (1)
48396 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (49)
48397 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumine Saa 1966 R. Viidalepp KKI 39, 725/6 (11)
48398 1419 A1a1 Neli hobest tallis, viies jooseb ümmer talli Kudumine Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 139 (77)
48399 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümber talli Sukakudumine varrastel Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 421 (348)
48400 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümbre talli Sukka koetas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (23)
48401 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümbre talli Sukakudamine TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 409 (16)
48402 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümbre talli Sukka koetas Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (22)
48403 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (58)
48404 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümmer talli Sukakudamine Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (49)
48405 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümmer talli Sukavarda Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (42)
48406 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümmer talli Sukavarda Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (44)
48407 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümmer talli Suka-(kinda)kudamine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (97)
48408 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies jooseb ümmär talli Sukavarras Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (22)
48409 1419 A1a1 & Neli hobest tallin, viies juusk ümmer talli Sukka koetakse Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 863 (13)
48410 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juusk ümbre talli Sukavardad Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (23)
48411 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juusk ümbre talli Sukka koetas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (67)
48412 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (42)
48413 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (14)
48414 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juusk ümbre talli Sukka koetas Ote 1895 E. Palm E 20131 (45)
48415 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juust ümbre talli Sukka koetas Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (10)
48416 1419 A1a1 Neli hobest tallin, viies juust ümbre talli Sukk Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (5)
48417 1419 A1a1 Neli hobest tallih, viies joosk ümbre talli Sukavarda Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 463 (124)
48418 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies joosk ümbre talli Sukka koetas Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (3)
48419 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
48420 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (30)
48421 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 141 (14)
48422 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (42)
48423 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies juusk ümbre talli Plv 1928 E. Sepp E 62826 (16)
48424 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies juusk ümbre talli Sukavarda Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (12)
48425 1419 A1a1 Neli hobõst tallin, viies joosep ümbre talli Sukka koetas Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (28)
48426 1419 A1a1 Nelli hobõst tallin, viies joosõb ümbre talli Sukakudumine Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (4)
48427 1419 A1a1 Nelli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Sukakuduminõ Se 1934 M. Peramets S 78540 (89)
48428 1419 A1a1 Nelli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Kaptad koetas Se 1933 N. Oinas S 68131 (35)
48429 1419 A1a1 Nelli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Kaputad koetas Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (10)
48430 1419 A1a1 Nelli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Kaputat koetas Se 1934 T. Uiboaed S 95426 (9)
48431 1419 A1a1 Nelli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Kaputat koetas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (71)
48432 1419 A1a1 Neli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (6)
48433 1419 A1a1 Neli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (41)
48434 1419 A1a1 Neli hobõst talli', viies juusk ümbre talli Sukakudaminõ Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 418 (7)
48435 1419 A1a1 Neli hobõst tallih, viies juusk ümbre talli Sukka koetas Se 1930 N. Sõrmus S 28607 (59)
48436 1419 A1a1 Neli hobess tallin, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (47)
48437 1419 A1a1 Neli hobess tallin, viies juakseb ümmer talli Sukavardad Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 334 (3)
48438 1419 A1a1 Neli hovust tallin, viies juakseb ümbär talli Sukakudumine Nrv 1938 E. Mets ERA II 183, 94/5 (9)
48439 1419 A1a1 Neli hovost tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (28)
48440 1419 A1a2 Neli houst tallis, viies jookseb ümber talli (Vier Pferde im Stall, das fünfte läuft um den Stall) Die Stricknadeln Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 282
48441 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1888 Ol. Lisa nr. 14 (1888) 224 (4)
48442 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad sukka kududes 1890 E EM 110 (976)
48443 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad sukka kududes 1913 E EM2 97 (1300)
48444 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1914 E MM 12 ja 44 (169)
48445 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1920 E MM2 12 ja 47 (171)
48446 1419 A1a2 Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad 1994 E MM3 10 ja 38 (171)
48447 1419 A1a2 Neli hobu tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (22)
48448 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (18)
48449 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine varrastega VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 97 (6)
48450 1419 A1a2 [Neli] hoost tallis, [viies] jookseb ümber talli Sukavardad Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (42)
48451 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad sukka tehes Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 33 (40)
48452 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (14)
48453 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 70 (7)
48454 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Suka tegemine Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (30)
48455 1419 A1a2 [Neli] hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (60)
48456 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (19)
48457 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (50)
48458 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (59)
48459 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viis jookseb ümber talli Sukategemine VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (12)
48460 1419 A1a2 & Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Kir 1930 O. Paalberg ERA II 32, 109 (6)
48461 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Jür 1941–1994 M. Päev RKM II 265, 506 (6)
48462 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (55)
48463 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 394 (3)
48464 1419 A1a2 [Neli] hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (71)
48465 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (17)
48466 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (71)
48467 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 205 (16)
48468 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (11)
48469 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (19)
48470 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad sukka kududes Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 876 (52)
48471 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (26)
48472 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (38)
48473 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukk ja sukavardad Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (4)
48474 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (55)
48475 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukategu Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (37)
48476 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viis jookseb ümber talli Sukakudumine Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 118 (244)
48477 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jookseb ümmer talli Sukakudumine Pee 1927 R. Viidalepp RKM II 335, 313 (3)
48478 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümber talli Sukategemine Kul 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 329 (5)
48479 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 127 (22)
48480 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144 (172)
48481 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 125 (55)
48482 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (69)
48483 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (5)
48484 1419 A1a2 [Neli] hoost tallis, [viies] jooseb ümmer talli Sukavardad Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (117)
48485 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad kudumisel Mär? 1947 E. Poom RKM II 24, 67 (22)
48486 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (8)
48487 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (34)
48488 1419 A1a2 Neli hoost tallis, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 332 (37)
48489 1419 A1a2 Neli houst tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 117 (85)
48490 1419 A1a2 Neli huost tallis, viies juokseb ümber talli Sukategemine Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
48491 1419 A1a2 Neli huost tallis, viies juokseb ümber talli Sukavardad Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 250 (8)
48492 1419 A1a2 Neli huost tallis, viies juoksep ümbär talli Sukakudumine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 136 (6)
48493 1419 A1a3* Neli hobust tallis, viies jooksmas ümber talli Sukakudumine Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 416 (48)
48494 1419 A1a3* & Nelli hobõst tallih, viies joostõlõs ümbre talli Kaptat koetas Se 1927 M. Pihlapuu S 2896 (3)
48495 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümber talli Sukakudumine VJg 1936 L. Böckler ERA II 131, 80 (69)
48496 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümber talli Sukakuduja, neli varrast suka sees, viies jookseb ümber Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (80)
48497 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümber talli Kindakudumine MMg 1988 M. Hiiemäe RKM II 414, 341 (39)
48498 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümber talli Sukavardad Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (8)
48499 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümber talli Sukka kood As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 647 (12)
48500 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies juokseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (25)
48501 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümmer talli Sukakudumine As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 275 (141)
48502 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jookseb ümmer talli Sukakudumine As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 535 (22)
48503 1419 A1a4* Neli hobust tallis ja viies jooseb ümmer talli Sukavardad Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (57)
48504 1419 A1a4* & Neli hobest tallin ja viies juusk ümbre talli Sukakudamine Räp 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 355 (9)
48505 1419 A1a4* Neli hobõst tallin ja viies juusk ümbre talli Sukakudumine Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (39)
48506 1419 A1a4* Neli hoost tallis ja viies jookseb ümber talli Sukakudumine Pee 1939 L. Böckler ERA II 250, 551 (33)
48507 1419 A1a4* Neli hoost tallis ja viies jookseb ümber talli Varrastega sukakudumine Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 399 (12)
48508 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, viies jookseb ümber talli Soki- või kindakudumine MMg 1992 A. Kool RKM, KP 38, 209 (1)
48509 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (32)
48510 1419 A1a5* [Neli] hobust on tallis, [viies] jookseb ümber talli Kinda- või sokikudumine Pal? 1992 S. Saago RKM, KP 29, 185 (2)
48511 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (65)
48512 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, viies jookseb ümber talli Pal 1992 R. Abroi RKM, KP 29, 138 (7)
48513 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine ehk kindakudumine Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (21)
48514 1419 A1a5* Neli hobõst um tallih, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 277 (12)
48515 1419 A1a5* Neli hobõst om tallin, viies juusk ümbre talli Sokakodamine Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (26)
48516 1419 A1a5* Neli hobõst omma tallin, viies juusk ümbre talli Kinda- vai sukakudamine San 1940 I. Novek ERA II 271, 345 (74)
48517 1419 A1a5* Neli hobust on tallis ja viies jookseb ümber talli Suka- või kindategemine As 1993 K. Peebo RKM II 460, 159 (4)
48518 1419 A1a5* & Neli hobõst om tallin ja viies juusk ümbre talli Vardad sukakudumisel Räp 1938 V. Raud ES, MT 255, 45
48519 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, aga viies jookseb ümber talli Kudumine Tt 1932 A. Sokk E 81973 (3)
48520 1419 A1a5* Neli hobust on tallis, aga viies jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 279 (4)
48521 1419 A1a5* Neli hobust tallis, aga viies jookseb ümber talli Varrastega kudumine Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 752 (2)
48522 1419 A1a5* Neli hobust tallis, aga viies jookseb ümber talli Sukavardad kui sukka tehakse VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 924 (11)
48523 1419 A1a5* Neli hobõst tallih, a viis juusk ümbre talli Sukka koetas Se 1929 A. Gehrke S 17308 (44)
48524 1419 A1a5* Nelli hobõst omma tallih, a viies hopõn joostõlõs pääle ümbre talli Kapudavarda Se 1929 T. Kõivastik S 16161 (4)
48525 1419 A1a6 Neli hobust tallis, viies jookseb talli ümber Sukakudumine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 484 (95)
48526 1419 A1a6 Neli hobust tallis, viies jookseb talli ümber Sukavardad Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (98)
48527 1419 A1a6 & Neli hoost tallis, viies jooseb talli ümber Sukavardad Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 314 (5)
48528 1419 A1a6 Neli hoost tallis, viies jooseb talli ümmer Sukavardad Tln 1891 A. F. Bernstein H II 40, 1043 (2)
48529 1419 A1a7 & Neli hobõst omma' tallin, viies juusk limbatõn ümbre talli Sukakudumine Urv 1964 A. Kurg KKI KS
48530 1419 A1a8 & Neli musta hobõst om tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudamine Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 376 (14)
48531 1419 A1a9 & Neli raudhoost tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (35)
48532 1419 A1a10 & Neli hobest on tallis, viies jooseb ümmer laada Sukka koetakse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (39)
48533 1419 A1a11 & Neli hoost tallis, viies jookseb ümber tua Sukategemine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 194 (73)
48534 1419 A1a12+ Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli ringi Sukakudumine Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (466)
48535 1419 A1a12+ & Neli hobust seisvad tallis vakka ja viies jooseb ümmer talli Sukakudumine Noa 1938 E. Ennist ERA II 189, 477 (106)
48536 1419 A1a12+ Neli hoost jooseb talli sees ja viies ümber talli Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 208 (474)
48537 1419 A1b1 & Neli hoost tallis, üks hobune ümber talli ikka jooseb (Vier Pferde im Stall, ein Pferd lauft immer um den Stall herum) Ein Strumpf wenn er gestrickt wird Tt 1732 A. Thor Helle Helle 368 (79)
48538 1419 A1b1 Neli hoost tallis, üks hobune ümber talli ikka jooseb (Vier Pferde im Stall, ein Pferd läuft immer um den Stall herum) Das Strumpfstricken 1780 Hupel 121
48539 1419 A1b1 Neli hoost tallis, üks hobune ümber talli jooseb Sukk ja sukavarrad 1782 Willmann 171 (73)
48540 1419 A1b1 Neli hoost tallis, üks hobune ümber talli ikka jooseb Sukkatikut, sukkavartaat 1844 Lönnrot 157
48541 1419 A1b1 Neli hoost tallis, üks hobune jookseb ikka ümber talli Sukakudumine 1868 Nörmann 35 ja 55 (62)
48542 1419 A1b1 Neli houst tallis, üks hobune ümber talli ikka jookseb Sukavardad 1869 Ahlqvist 73
48543 1419 A1b1 Neli hobust tallis, üks hobune ikka ümber talli jookseb Kujutav sukk 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (76)
48544 1419 A1b1 Neli hobust tallis, üks hobune jookseb ikka ümber talli Vardad 1912 Jürjens 70
48545 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (11)
48546 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakuduja Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 241 (99)
48547 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (110)
48548 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavarras Tln 1926 M. Sengbusch E 57365
48549 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Trv 1895 J. Sams E 18072 (57)
48550 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Pil 1894 T. Saks H I 5, 568 (5)
48551 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Vardad Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136 (120)
48552 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (2)
48553 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Kinnast tehakse JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 356 (8)
48554 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 373 (26)
48555 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (37)
48556 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 80 (478)
48557 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 419 (26)
48558 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine ja vardad Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 733 (1)
48559 1419 A1b2* [Neli] hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (113)
48560 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukka koetas TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (39)
48561 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 353 (6)
48562 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Pst 1913 J. Müür E 48014 (19)
48563 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Trv 1913 J. Müür E 48014 (19)
48564 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (4)
48565 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 413 (4)
48566 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukka kootakse Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 372 (21)
48567 1419 A1b2* & Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Kudumine Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 79 (27)
48568 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
48569 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (9)
48570 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (30)
48571 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukategemine PJg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (55)
48572 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1957 E. Kõrgekivi RKM II 84, 304 (7)
48573 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Kindakudumine Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 388 (29)
48574 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Kam 1992 J. Küün RKM, KP 31, 416 (1)
48575 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Tln 1969 S. Kiislar RKM II 263, 372
48576 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukk Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (8)
48577 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (53)
48578 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (9)
48579 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Kindakudumine Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (49)
48580 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukategemine Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (37)
48581 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Vardad Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 423 (2)
48582 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (3)
48583 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Trt 1927 V. Habenik ARS 1, 932 (6)
48584 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Lai 1937 F. Eichenbaum ERA II 149, 235 (118)
48585 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (21)
48586 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (2)
48587 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks juokseb ümber talli Kindakudumine Trt 1993 A. Korb RKM II 459, 569 (22)
48588 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jooseb ümber talli Sukakudumine Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (70)
48589 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jooseb ümber talli Sukavardad Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (26)
48590 1419 A1b2* Neli hobust tallis, üks jooseb ümber talli Sukakudumine, neli varrast on sees, üks käib ümber MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 573 (23)
48591 1419 A1b2* Neli hobust tallin, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (7)
48592 1419 A1b2* Neli hobest tallis, üks jooseb ümmer talli Sukka kootasse KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (30)
48593 1419 A1b2* Neli hobest tallin, üks jookseb ümmer talli Sukakudamine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (7)
48594 1419 A1b2* Neli hobest tallin, üits jooseb ümmer talli Sukakudamine Krk 1889 J. Kivisäk H II 23, 162 (11)
48595 1419 A1b2* Neli hobest tallin, üits jooseb ümmer talli Sukakudamine Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (25)
48596 1419 A1b2* Neli hobest tallin, üits jooseb ümmer talli Sukavarda Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (21)
48597 1419 A1b2* Neli hobest tallih, üts juusk ümbre talli Sukakudamine Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 52 (13)
48598 1419 A1b2* Nelli hobõst tallih, üts juusk ümbre talli Kaptat koetas Se 1927 M. Pihlapuu S 1930 (13)
48599 1419 A1b2* [Neli] hobõst tallih, üts juusk ümbre talli Ku kinnast koetas Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 456 (59)
48600 1419 A1b2* & Nelli hobõst tallih, üts juusk ümbre talli Kaputat koetas Se 1936 M. Vabarna S 121937 (65)
48601 1419 A1b2* Neli hobu tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (13)
48602 1419 A1b2* Neli hobu tallis, üks jookseb ümber talli Kinda-, sukakudumine Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216
48603 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jookseb ümber talli Vardad kuduvad sukka Ris 1892 J. Holts E 1845 (30)
48604 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jookseb ümber talli Sukategemine Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (15)
48605 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (27)
48606 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jookseb ümbär talli Sukakudumine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (68)
48607 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jookseb ümmer talli Sukakudumine Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (77)
48608 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jooseb ümber talli Sukavardad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 134 (111)
48609 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jooseb ümber talli Sukakudumine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 959 (55)
48610 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jooseb ümmer talli Sukakudumene Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 427 (92)
48611 1419 A1b2* Neli hoost tallis, üks jooseb ümmär talli Sukavardad Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (20)
48612 1419 A1b2* Neli houst tallis, üks jookseb ümber talli Suka tegemine Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (23)
48613 1419 A1b2* Neli huost tallis, üks juokseb ümber talli Sukakudumine Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (6)
48614 1419 A1b2* Neli hoast tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine JMd? 1937 H. Lippassaar ERA II 172, 377 (5)
48615 1419 A1b3* Neli hobust tallis ja üks jookseb ümber talli Sukavardad Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 472 (66)
48616 1419 A1b3* & Neli hobust tallis ja üks jookseb ümber talli Kudumine Hää 1959 E. ja H. Tampere RKM II 93, 293 (20)
48617 1419 A1b3* Neli hobust tallis ja üks jookseb ümber talli Sukakudumine SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 76 (38)
48618 1419 A1b3* Neli hobust tallis ja üks jookseb ümber talli Sukakudumine Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (21)
48619 1419 A1b3* Neli hobust tallis ja üks juokseb ümber talli Sukakudumine Jõh 1963 I. Sarv KKI 47, 685 (65)
48620 1419 A1b3* Neli hobest tallis ja üks jooseb ümmer talli Sukakudumine Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 531 (6)
48621 1419 A1b3* Neli hobu on tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Kir 1973 P. Eerme, A. Korb, K. Nõmme, M. Ots, M. Tarum EKRK I 73, 682 (33)
48622 1419 A1b3* Neli hobust on tallis ja üks jookseb ümber talli Sukakudumine Prn 1933 A. Meejärv ERA II 69, 384 (17)
48623 1419 A1b3* Neli hobest om tallis ja üits jooseb ümmer talli Sukakudumine Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (65)
48624 1419 A1b3* Neli hobest om tallin ja üts juusk ümbre talli Kinda- või sukakudumine As 1996 A. Korb EFA I 17, 106 (54)
48625 1419 A1b3* Nelli hobõst talli seeh ja üts juusk kõõ ümbre talli Koetas kaptat Se 1935 N. Oinas S 103315 (6)
48626 1419 A1b4* Neli hobust tallis, üks jookseb talli ümber Sukakudumine As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (11)
48627 1419 A1b4* & Neli hoost tallis, üks jookseb ümmer talli ühtepuhku Sukavardad Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (48)
48628 1419 A1b4* Nelli hobõst tallih, üts hopõn juusk ümbre talli Se 1933 N. Oinas S 58566 (16)
48629 1419 A1b4* Neli hobõst sais tallin, üts juusk ümbre talli Sukakudumine Rõu 1972 F. Sillavee KKI KS
48630 1419 A1b5 & Neli hobõst tallih, üts juusk ümber talo Sukakudumine Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (48)
48631 1419 A1b6 & Neli hobust tallis, üks jookseb ümber maja Sukavardad Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 212 (3)
48632 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukategemine 1996 EMrd IV 55 (28)
48633 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jooksep ümber Sukavardad Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (5)
48634 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (25)
48635 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukavardad Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (24)
48636 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukakudamine Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (7)
48637 1419 A2a1* [Neli] hobust tallis, viies jookseb ümber Sukavardad Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (51)
48638 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Suka tegemine Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 217 (3)
48639 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukavardad Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (25)
48640 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (15)
48641 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukavardad PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (21)
48642 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 139 (2)
48643 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jookseb ümber Sukavardad Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (25)
48644 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies juokseb ümber Kindakudumine Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 449 (42)
48645 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jooseb ümber Vardad kudumises Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (5)
48646 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer Sukavardad Ris 1930 S. Soosaar KKI MS
48647 1419 A2a1* Neli hobust tallis, viies jooseb ümmer Sukavardad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (31)
48648 1419 A2a1* Neli hobest tallis, viies jookseb ümber Suka tegemine MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (37)
48649 1419 A2a1* Neli hobost tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (33)
48650 1419 A2a1* Neli hobest talles, viies jookseb ümber Vardad suka sies SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (14)
48651 1419 A2a1* Neli hovost tallis, viies juokseb ümber Sukakudumine Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
48652 1419 A2a1* Neli hoost tallis, viies jookseb ümber Sukavardad HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (28)
48653 1419 A2a1* Neli hoost tallis, viies jookseb ümber Sukategemine Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (29)
48654 1419 A2a1* & Neli hoost tallis, viies jookseb ümber Kindategu JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (22)
48655 1419 A2a1* Neli hoost tallis, viies jookseb ümber Sukatego Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (7)
48656 1419 A2a1* Neli hoost tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (49)
48657 1419 A2a1* Neli hoost tallis, viies jookseb ümber Sukategemine varrastega Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (54)
48658 1419 A2a2* Neli hoost tallis ja viies jookseb ümber Sukategemine Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (2)
48659 1419 A2a2* & Neli hoost tallis ja viies jookseb ümber Sukavardad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (96)
48660 1419 A2a2* Neli hobust seisavad tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Trt 1930 M. Sika E 66458 (20)
48661 1419 A2a2* Neli hobust tallis, viies juokseb ümber vuhti Sukavardad Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 111 (39)
48662 1419 A2b* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber Vardakudumine Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (48)
48663 1419 A2b* Neli hobust tallis, üks jookseb ümber Vardakudumine Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (69)
48664 1419 A2b* & Neli hoost tallis, üks jookseb ümber Sukavardad Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (60)
48665 1419 A2b* Neli hoost tallis, üks jooseb ümber Rei 1925 E. Aidas KKI WS
48666 1419 A2b* Neli hoost tallis ja üks jookseb ümber Sukakudumine Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 189 (18)
48667 1419 A3* Neli hobust tallis, viies jookseb ümberringi Sukavardad sukategemisel Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518 (5)
48668 1419 A3* Neli hobust tallis, viies jookseb ümberrengi Sukakudumine Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 118, 505 (36)
48669 1419 A3* & Neli hobust tallis, üks jooseb ümberringi Vardad sukas Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 37 (10)
48670 1419 A4a* Neli hobust tallis, üks jookseb ringi Sukakudumine varrast[ega] Tt 1985 L. Gross RKM II 390, 408 (109)
48671 1419 A4a* Neli hobust tallis, üks jookseb ringi Sukavardad Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
48672 1419 A4a* Neli hobust tallil, üks jookseb ringi Sukavardad kudumisel Var 1969 E. Maasik RKM II 277, 156 (7)
48673 1419 A4a* & Neli hoost tallis ja üks jookseb ringi Sukakudumine Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (14)
48674 1419 A4b & Neli hobust tallis, viies jookseb ringi Vardud Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 299 (13)
48675 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega 1912 Kuusik La 26 (3)
48676 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine varrastega 1913 Laste prillid I 30 (3)
48677 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Varrastega sukakudumine 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
48678 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Vardu kujutse Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (44)
48679 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudamine Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (91)
48680 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 194 (6)
48681 1419 B1a1 [Neli] täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Vil 1893 J. Evert E 1421 (7)
48682 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad As 1993 A. Korb RKM II 459, 154 (16)
48683 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Soki- või kindakudumine PJg 1990 T. Lusik RKM II 441, 340 (21)
48684 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Vän 1933 M. Hansen E 82375 (9)
48685 1419 B1a1 & Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Vardad Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (7)
48686 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Trv 1894 J. Kala E 14274 (58)
48687 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (3)
48688 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad sukka kududes Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 241 (5)
48689 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (6)
48690 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Vardakudumine Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 446 (3)
48691 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (245)
48692 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (14)
48693 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Varrastega sukakudumine Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (82)
48694 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Kinda-, sukakudumine Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (9)
48695 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine viie vardaga Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 453 (16)
48696 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukka koetakse Hel 1926 K. Puusepp E 58452
48697 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Tt 1932 L. Prost E 81986 (7)
48698 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 197 (34)
48699 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (7)
48700 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukk kudumisel Saa 1933 J. Seeman E 85457 (17)
48701 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 164 (22)
48702 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (8)
48703 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (52)
48704 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukka koetakse Vil 1895 J. Täht E 16080 (38)
48705 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (46)
48706 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Suka tegemine Pai 1926 R. Viidebaum E 59244 ja 59249 (16)
48707 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 321 (9)
48708 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukategemine Koe 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1535 (275)
48709 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Tõs 1893 J. Öövel E 5178 (8)
48710 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (59)
48711 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümber talli Kudumine Kse 1968 S. Lätt RKM II 254, 105 (40)
48712 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümmer talli Sukakudamine Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (4)
48713 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jookseb ümmer talli Sukavardad Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (4)
48714 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jooseb ümber talli Sukavardad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (8)
48715 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jooseb ümber talli Vardad Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (24)
48716 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (18)
48717 1419 B1a1 Neli täkku tallis, viies jooseb ümmer talli Sukakudumene Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 173 (15)
48718 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jookseb ümber talli Sukakudumine Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 524 (14)
48719 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jookseb ümbre talli Kudumine As 1994 A. Korb RKM II 466, 362 (19)
48720 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jooseb ümber talli Sukka koetas Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (9)
48721 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jooseb ümber talli Sukakudumine Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 515 (2)
48722 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jooseb ümmer talli Sukavardad Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (3)
48723 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jooseb ümbre talli Sukakudumine Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 795 (33)
48724 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jooseb ümbre talli Sukka koetas Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (16)
48725 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies jooseb ümbre talli Sukakudamine Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (18)
48726 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies joosep ümbre talli Sukka ehk kinnast koetas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (22)
48727 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies joosep ümbre talli Sukakudamine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (31)
48728 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies juusk ümmer talli Sukakudamine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (30)
48729 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies joosk ümmer talli Sukakudumine Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 574 (69)
48730 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies joosk ümbre talli Sukakudamine Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (37)
48731 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudamine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (50)
48732 1419 B1a1 Neli täkku tallin, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 116 (42)
48733 1419 B1a1 Neli täkko tallin, viies jookseb ümber talli Sukavardad Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (40)
48734 1419 B1a1 & Nelli täkko tallin, viies joosk ümbre talli Sukakudamine Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (10)
48735 1419 B1a1 Neli täkko tallih, viies juusk ümbre talli Sukakudumine Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 92 (226)
48736 1419 B1a2* & Neli täkku tallin ja viies joosk ümbre talli Sukakudamine Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (9)
48737 1419 B1a2* Neli täkku on tallis, viies jookseb ümber talli Sukavardad Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 873 (3)
48738 1419 B1a2* Neli täkku oo tallis, viies jooseb ümber talli Varras Han 1978 M. Päri KKI KS
48739 1419 B1a2* Neli täkku om tallin, viies jooseb ümber talli Sukakudumine Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (12)
48740 1419 B1a2* Neli täkku seisavad tallis, viies jookseb ümber talli ringi Sukavardad Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (78)
48741 1419 B1a3 & Neli täkku tallis, viies jooseb ümmer talu Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (64)
48742 1419 B1b1 & Neli täkku tallis, üks jookseb ümber talli Sukategemine VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 568 (39)
48743 1419 B1b1 Neli täkku tallis, üks jookseb ümber talli Sukavardad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (55)
48744 1419 B1b1 Neli täkku tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (6)
48745 1419 B1b1 Neli täkku tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 179 (49)
48746 1419 B1b1 Neli täkku tallis, üks jookseb ümber talli Sukakudumine Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 170 (g)
48747 1419 B1b1 Neli täkku tallis, üks jooseb ümber talli Vardakudumene Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 12
48748 1419 B1b1 Neli täkku tallis, üks jooseb ümmer talli Vardakudumine Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 60 (30)
48749 1419 B1b1 Neli täkku tallin, üits joosk ümmer talli Sukakudamine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (136)
48750 1419 B1b1 Neli täkku tallin, üts juusse ümbre talli Sukavarda, kui sukka kootas Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 431 (32)
48751 1419 B1b2* Neli täkku on tallis, üks jookseb ümber talli Kootakse sukka Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (10)
48752 1419 B1b2* & Neli täkku tallis, üks täkk jookseb ümber talli Sukavardad suka sees Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 116 (44)
48753 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukavardad suka sees, viies kuduja käes Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 23 ja 53 (92)
48754 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukavardad, kui sukka kujutakse Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (44)
48755 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 96 (21)
48756 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Varrastega sukategemine Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 412 (18)
48757 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukategemine Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 409 (20)
48758 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 187 (115)
48759 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukavarras PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 368 (3)
48760 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukavarras PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 437 (1)
48761 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukavardad Plt 1889 G. Seen H III 9, 696 (5)
48762 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 580 (292)
48763 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukavarda Rap 1926 M. Reimann E 72967 (28)
48764 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukad vardas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (116)
48765 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jookseb ümber Sukakudumine Tor 1933 A. Jantson E 82505 (10)
48766 1419 B2a* & Neli täkku tallis, viies jooseb ümber Vardad Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (28)
48767 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jooseb ümber Vardakudumine Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (48)
48768 1419 B2a* Neli täkku tallis, viies jooseb ümmer Sukavardad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (34)
48769 1419 B2a* Neli täkku tallis ja viies jookseb ümber Sukakudumine Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (60)
48770 1419 B2a* Neli täkku tallis ja viies jooseb ümmer Kudumine Tõs 1950 E. Raud EKRK I 1, 196 (16)
48771 1419 B2b* Neli täkku tallis, üks jookseb ümber Sukavardad Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (5)
48772 1419 B2b* Neli täkku tallis, üks jooseb ümber Vardakudumine Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (39)
48773 1419 B2b* Neli täkku tallis, üks jookseb ümber Kindakudumine Lih 1968 K. Salve KKI 48, 353 (37)
48774 1419 B2b* Neli täkku tallis, üks jooseb ümber Vardakudumine Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 381 (24)
48775 1419 B2b* & Neli täkku tallis ja üks jookseb ümber Varraste kudumine Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (8)
48776 1419 B3 & Neli täkku tallin, viies jooseb ümberringi Sukakudumine Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 382 (29)
48777 1419 B4 & Neli täkku tallis ja viies jookseb ringi Sukakudumine Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (3)
48778 1419 C & Neli varsa om tallin, viies jooseb ümber talli Sukakudumine TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 78 (16)
48779 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Koetakse sukka Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (22)
48780 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukka kujutakse Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (8)
48781 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukk Lai 1895 V. Ervart E 18383 (13)
48782 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (1)
48783 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Vardad Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 296 (60)
48784 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (5)
48785 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (39)
48786 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukakudumine Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (9)
48787 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukakudumine Pal 1897 H. Karro H IV 8, 512 (3)
48788 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 3 (27)
48789 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukavardad, sukakudumine SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 247 (14)
48790 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümber talli Sukakudujad vardad, kellest üks ühtelugu reisi peal on Pal 1890 L. Arst H III 8, 300 (11)
48791 1419 D1a1* Neli hobust tallis, viies käib ümbre talli Sukakudamine Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (30)
48792 1419 D1a1* Neli hobust tallin, viies käib ümber talli Sukakudumine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (144)
48793 1419 D1a1* Neli hobust tallin, viies käib ümbre talli Sukavardad, sukakudumine Rõu 1928 R. Viidebaum E 62644 (2)
48794 1419 D1a1* Neli hobust tallin, viies käüb ümber talli Sukakudumine Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (82)
48795 1419 D1a1* Neli hobest tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 96 (15)
48796 1419 D1a1* Neli hobest tallin, viies käib ümbre talli Sukavardad sukan Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (41)
48797 1419 D1a1* Neli hobest tallin, viies käüp ümbre talli Sukavardad Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (43)
48798 1419 D1a1* Neli hobest tallin, viies käi ümbre talli Sukavarda Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (7)
48799 1419 D1a1* Neli hobest tallin, viies käi ümbre talli Sukavarda Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (7)
48800 1419 D1a1* Nelli hobest tallin, viies käü ümbre talli Kaputavarda Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (25)
48801 1419 D1a1* Neli hobest tallin, viies käü ümmer talli Sukka koets Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 512 (50)
48802 1419 D1a1* Nelli hobest tallih, viies käü ümbre talli Sukakudumine Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (13)
48803 1419 D1a1* Neli hobest tallih, viies käü ümbre talli Sukka koetas Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (27)
48804 1419 D1a1* Neli hobost tallin, viies käü ümbre talli Sukka koetas Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (14)
48805 1419 D1a1* Neli hovust tallis, viies käib ümber talli Suka tegemine Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (58)
48806 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käü ümber talli Sukakudumine Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68p. (9)
48807 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käü ümbre talli Sukavarda Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (13)
48808 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käü ümbre talli Sukka koetas, neli varrast om suka sisen, viies käü ümbre Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (10)
48809 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käü ümbre talli Kaputakodamine Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (64)
48810 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käü ümbre talli Sukakuduminõ Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 131 (18)
48811 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käü ümbre talli Sukka koetas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (15)
48812 1419 D1a1* Neli hobõst tallin, viies käüp ümbre talli Sukakudamine Võn 1889 J. Pint H II 33, 730 (45)
48813 1419 D1a1* Nelli hobõst tallihn, viies käü ümber talli Sukakudamine Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (25)
48814 1419 D1a1* Neli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Sukakudamine Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 488 (1)
48815 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Sukka kuat Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 244 (64)
48816 1419 D1a1* Neli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Sukakudamine Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 204 (4)
48817 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Kaptat koetas Se 1930 V. Ruusamägi S 26004 (43)
48818 1419 D1a1* & Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Kaputat koetas Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 650 (33)
48819 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Kaptat koetas Se 1929 V. Savala S 17514 (9)
48820 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Kaputat koetas Se 1932 A. Tammeorg S 35486 (14)
48821 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre talli Kaptat koetas Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (8)
48822 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käüse ümbre talli Kaputavarda' Se 1928 T. Haak S 4343 (59)
48823 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käüse ümbre talli Sukakudamine Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 465 (3)
48824 1419 D1a1* Neli hobõst tallih, viies käüsõ ümbre talli Kaputavarda' Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (34)
48825 1419 D1a1* Nelli hobõst tallih, viies käüse ümbre talli Sukakudamine Se 1929 I. Sonts S 124441 (80)
48826 1419 D1a1* Neli hobõst tallih, viies kääse ümbre talli Sukakudamene Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (7)
48827 1419 D1a1* Neli hoost tallis, viies käib ümber talli Sukategemine Rak 1892? J. Lilienbach E 1712 (16)
48828 1419 D1a1* Neli hoost tallis, viies käib ümber talli Sukakudumine Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (40)
48829 1419 D1a1* Neli hoost tallis, viies käib ümmer talli Sukakudumine Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (12)
48830 1419 D1a1* Neli hoost tallis, viies käib ümmer talli Sukavardad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 137 (131)
48831 1419 D1a2* Neli hobes tallin, viies käib ümber talli Sukakudumine 1996 EMrd IV 309 (194)
48832 1419 D1a2* Neli hobõst tallin ja viies käü ümbre talli Sukavardad Har 1927 E. Potsepp E 59955
48833 1419 D1a2* & Neli hobess on tallin, viies käib ümber talli Sukakudumine Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 45 (14)
48834 1419 D1a2* Neli hobust om tallis, viies käü ümber talli Koetakse sukka Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 297 (153)
48835 1419 D1a2* Neli hobest om tallih, viies käü ümbrõ talli Sukka koetas Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (12)
48836 1419 D1a2* Neli hobõst om tallis, viies käü ümbre talli Kinda- või sokikudumine Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 350 (43)
48837 1419 D1a2* Neli hobõst um tallin, viies käü ümbre talli Sukakudamine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (8)
48838 1419 D1a2* Neli hobõst om tallih, viies käüp ümbre talli Sukakudamise varda kudadeh Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (28)
48839 1419 D1a2* Nelli hobõst om tallih, viies käü ümbre talli Kaputavarda' Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (5)
48840 1419 D1a2* Neli hobost on tallis ja viies käib ümber talli Sukategemine Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 551 (371)
48841 1419 D1a2* Nelli hobõst tallih, viies kõõ käü ümbre talli Kaputat koetas Se 1934 F. Paloots S 81375 (23)
48842 1419 D1a3 & Neli hobõst om tallin ja viies hopõn käü ümbre talli Sukakodamine, neli varrast om sisen, viies käü ümbre talli, ümbre suka kotõn Har 1948 S. Nigol KKI WS
48843 1419 D1a4* Neli hobust tallis, viies kõnnib ümber talli Sukakudumine PJg 1989 A. Kritt RKM II 424, 292 (9)
48844 1419 D1a4* Nelli hobest tallin, viies kõnnib ümber talli Sukka koetas Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (9)
48845 1419 D1a4* & Neli hobest tallin, viies kõnd ümbre talli Sukka koetas Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (36)
48846 1419 D1a4* Nelli hobõst tallih, viies kõnd ümbre talli Sukakudumine Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (13)
48847 1419 D1a4* Neli hobõst tallin, viies kõnd ümbre talli Sukakudumine Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 158 (10)
48848 1419 D1a4* Neli hobust on tallis ja viies kõnnib ümber talli Sukategemine Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 260 (20)
48849 1419 D1a5* & Neli hobõst tallih, viies käü ümbre talli hirneh Sukakudumine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (14)
48850 1419 D1a5* Neli hobest tallin, viies käü ümmer talli hirnun Sukakudumine Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 95 (21)
48851 1419 D1a5* Nelli hobõst tallih, viies käü ümbre, hirnu Varda' Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
48852 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Sukakudumine JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 340 (37)
48853 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Kudumine Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 529 (29)
48854 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Sukakudumine Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (34)
48855 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Sukakudumine Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (29)
48856 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Sukka kujutakse Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (34)
48857 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Sukakudumine Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 177 (55)
48858 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümber talli Sukavarras Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 259 (23)
48859 1419 D1b1* Neli hobust tallis, üks käib ümbre talli Sukavardad TMr 1890 J. Tootsi H III 9, 488 (7)
48860 1419 D1b1* Neli hobust tallin, üts käi ümbre talli Sukka koetes San 1895 J. Kuldsep E 19084 (44)
48861 1419 D1b1* & Neli hoost tallis, üks käib ümber talli Sukavardad Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (20)
48862 1419 D1b1* Neli hoost tallis, üks käib ümber talli Vardad Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 396 (136)
48863 1419 D1b1* Neli hoost tallis, üks käib ümber talli Sukavardad Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (3)
48864 1419 D1b2* Nelli hobõst tallih, a üts käü ümbre talli Kaptad koetas Se 1934 A. Põhi S 76938 (8)
48865 1419 D1b2* Neli hobust tallis ja üks käib ümber talli Sukakudumine Pld 1927 L. Leibnig E 74059 (4e)
48866 1419 D1b2* & Neli hobust tallis ja üks käib ümber talli Vardad suka sees Trv 1905 A. Anderson E 45334 (21)
48867 1419 D1b2* Neli hobest tallin ja üits käip ümre talli Varrastege koots Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (59)
48868 1419 D1b2* Nelli hobõst om tallih, üts käüse ümbre talli Kaputavarda Se 1929 N. Nurmetu S 9989 (6)
48869 1419 D1b2* Neli hobõst om tallin ja üts käü ümbre talli Sukavardad Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 427 (27)
48870 1419 D1b2* Neli hobust tallis ning üks hobune käib ümbre talli Sukka kootaks Kod 1933 K. Kütt E 83939 (3)
48871 1419 D2a* Neli hobust tallis, viies käib ümber Sukavardad Kod 1923 H. Vilde A 2153 (72)
48872 1419 D2a* Neli hobust tallis, viies käib ümber Vardad Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (18)
48873 1419 D2a* & Neli hobust tallis, viies käib ümber Sukakudumine Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (63)
48874 1419 D2a* Neli hobest tallin, viies käü ümbre Sukakudumine Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 131 (24)
48875 1419 D2a* Neli hobest tallin, viies käise ümbre Sukakudum[ine] Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (27)
48876 1419 D2a* Neli hoost tallis, viies käib ümber Sukavardad Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (55)
48877 1419 D2a* Viis hobõst, nelli tallih, viies käü ümbre Kaputavarda' Se 1927 E. Põllula S 647 (21)
48878 1419 D2b* Neli hobust tallis, üks käib ümber Vardakudumine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (46)
48879 1419 D2b* & Nelli hobõst tallihn, üts käü ümbre Sukka koetas Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (21)
48880 1419 D2b* Neli hoost tallis, üks käüb ümberkaudu Sukavardad Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 195 (8)
48881 1419 D3a* Neli hobust tallis, viies käib ringi Sukakudumine Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (59)
48882 1419 D3a* Neli hoost tallis, viies käib ringi Neli varrast on sees ja viies käib ringi, sukakudumene Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 77 (12)
48883 1419 D3a* Neli hoost tallis, viies käib ringi Sukavarras Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 198 (8)
48884 1419 D3a* & Neli hoost tallis, viies käib ringi Sukavardad VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (30)
48885 1419 D3b* & Neli hobust talles, üks käib ringi Sukavardad Jäm 1977 S. Mitt KKI 68, 319 (5)
48886 1419 D3b* Neli hobust seisavad tallis, üks käib ringi Sukakudumine Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 601 (9)
48887 1419 D4 & Nelli hobõst tallih, viies käü ümbretsõõri Kapudavarda' (sukavardad) Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 52 (49)
48888 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (80)
48889 1419 E1a1 Neli täkku tallin, viies käib ümbre talli Sukavardad Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (47)
48890 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 192 (25)
48891 1419 E1a1 Neli täkku tallin, viies kääse ümbre talli Kindakudamine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (46)
48892 1419 E1a1 Neli täkku tallin, viies käib ümbre talli Sukka koetas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (144)
48893 1419 E1a1 & Neli täkku tallis, viies käib ümmer talli Sukavardad Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 301 (192)
48894 1419 E1a1 Neli täkku tallin, viies käi ümbre talli Sukakodamine Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (93)
48895 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Kudumine, kinda Lai 1926 H. Nigul E 57615
48896 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Varrastega sukakudumine Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 377 (31)
48897 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Sukka koetas Ran 1895 J. Palu E 18774 (31)
48898 1419 E1a1 Neli täkku tallin, viies käib ümbre talli Sukakudamine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (11)
48899 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Sukakudumine Muh 1975 E. Tampere RKM II 315, 207 (33)
48900 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies käib ümber talli Sukavardad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 145 (182)
48901 1419 E1a1 Neli täkku tallis, viies köib ümber talli Vardad, sukakudum[ine] Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 138 (7)
48902 1419 E1a2 & Neli täkku tallis ja viies käi ümbre talli Varda, kudumine As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 13 (12)
48903 1419 E1b* Neli täkku tallis, üks käib ümber talli Sukategemine varrastel Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 364 (117)
48904 1419 E1b* Neli täkku tallis, üks käib ümber talli Vardad sukas Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (90)
48905 1419 E1b* & Neli täkko tallis, üks kõnnib ümmer talli Sukavardad Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (18)
48906 1419 E2a Neli täkku tallis, viies käib ümber (Vier Hengste im Stall, der fünfte geht herum) Die Stricknadeln 1876 Wied. 282
48907 1419 E2a Neli täkku tallis, viies käib ümmer Sukategemine Rap 1930 J. Uustalu E 70660 (20)
48908 1419 E2a Neli täkku tallis, viies käib ümber Sukakudumine Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 267 (16)
48909 1419 E2a Neli täkku tallis, viies käib ümber Sukavardad Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 207 (14)
48910 1419 E2a & Neli täkku tallis, viies käib ümber Vardad Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (35)
48911 1419 E2a Neli täkku tallis, viies käib ümber Sukavardad, kui sukka kujutakse Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (44)
48912 1419 E2b & Neli täkku tallis, üks käib ümber Sukka kudutas Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (14)
48913 1419 E3a & Neli täkku tallis, viies käib ringis Sukavardad SJn 1892 H. Karell E 1609 (28)
48914 1419 E3b & Neli täkku seesab tallis, üks käib ringi Kindakudumine Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 419 (44)
48915 1419 Fa Neli täkku tallis, viies tantsib ümber talli (Vier Hengste im Stall, der fünfte tanzt um den Stall) Die Stricknadeln 1876 Wied. 282
48916 1419 Fa Neli täkku tallis, viies tantsib ümber talli Sukavardad sukka kududes 1890 E EM 110 (982)
48917 1419 Fa Neli täkku tallis, viies tantsib ümber talli Sukavardad sukka kududes 1913 E EM2 97 (1308)
48918 1419 Fa Neli täkko tallis, viies tantsib ümber talli Vardad kujutakse Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (7)
48919 1419 Fa Neli täkku tallis, viies tantsib ümber talli Vardad Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (20)
48920 1419 Fa Neli täkku tallis, viies tantsib ümber talli Sukk ja vardad Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (8)
48921 1419 Fa & Neli täkku tallis, viies tantsib ümber talli Sukavardad Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (15)
48922 1419 Fa Neli täkku tallin, viies tantsib ümbre talli Sukakudum[ine] Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (9)
48923 1419 Fa Neli täkku tallin, viies tantsib ümbre talli Sukakudamine Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (48)
48924 1419 Fa Neli täkku tallin, viies tansib ümmer talli Sukka kudun Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 219 (8)
48925 1419 Fa Neli täkku tallin, viies tants ümber talli Sukakudamine Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (20)
48926 1419 Fa Neli täkku tallil, viis tantsi ümber talli Varda, kappudõ kudamisõ viis Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
48927 1419 Fb+ & Neli täkku tantsva tallin, viies tants ümbre talli Kinnast kootas Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 415 (29)
48928 1419 Fb+ Neli täkku tantsivad tallin, üks jookseb ümber talli Sukakudumine San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
48929 1419 Fb+ Neli täkku tallis, viis tantsib taga talli Sukavardad Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 649 (8)
48930 1419 Ga1 Neli hobust tallis, viies tantsib ümber talli Sukavardad Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
48931 1419 Ga1 Neli hobust tallis, viies tantsib ümmer talli LNg 1938 E. Ennist ERA II 189, 424 (76)
48932 1419 Ga1 Neli hobest tallin, viies tants ümbre talli Varda sukakudumise man Rõn 1889 C. Berg H II 30, 921 (28)
48933 1419 Ga1 & Neli hobest tallin, viies tants ümbre talli Sukka koetas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (28)
48934 1419 Ga1 Neli hobõst tallin, viies tants ümbre talli Sukakudamine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (83)
48935 1419 Ga1 Neli hobõst tallin, viies tants ümbre talli Sukakodamine Kan 1964 M. Meho, S. Räppo EKRK I 51, 443 (29)
48936 1419 Ga2* & Neli hobest tandsva talli mööda, viies talli tagust mööda Sukavarda San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (33)
48937 1419 Ga2* Neli hobest tallin tantsva, viies tants ümbre talli Sukakudumine Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (13)
48938 1419 Ga3 & Neli hobust tantsivad tallis, viies jookseb ümber talli Varrastega kudumine San 1981 T. Keis RKM II 357, 51 (24)
48939 1419 Gb & Neli hobest sööva ja üts tantsib ümbre talli Sukakudumine Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 221 (35)
48940 1419 H1a Neli hobest tallin, viies keerab ümmer talli Sukakudumine Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 532 (36)
48941 1419 H1a & Neli hobest tallis, viies keerab ümmer talli Sukakudumine Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (32)
48942 1419 H1a Neli hobest tallin, viies kiirlep ümmer talli Sukavarda Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (72)
48943 1419 H1a Neli hobust tallis, viies keerab ümber talli Sukakudumine Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (112)
48944 1419 H1a Neli hobest tallin, viies keerab ümmer talli Sukakudumine Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (4)
48945 1419 H1a Neli hobest tallin, viies kiirab ümmer talli Sukavarda Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (35)
48946 1419 H1b & Neli hobust tallis, üks keerab ümber talli Sukategemine Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (8)
48947 1419 H1b Neli hobust tallis, üks keerab ümber talli Sukakudumine Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 540 (6)
48948 1419 H2 Neli hobust tallis, üks keerleb ümber Vardad Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 312 (56)
48949 1419 H2 & Neli hobest tallin, üits keerleb ümber Sukakudumine Trv 1893 J. Kuusk E 8108 (13)
48950 1419 I & Neli täkku tallis, viies keerab ümber talli Sukka kudutakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (116)
48951 1419 J1a* & Neli hobest tallin, viies sõit ümbre talli Sukakudamine Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (78)
48952 1419 J1a* Neli hobust tallis, viies sõidab ümber talli Sukavardad Pil 1894 A. Jung H I 5, 572 (5)
48953 1419 J1a* Neli hobõst tallin, viies sõit ümbre talli Sukavarda Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (27)
48954 1419 J1a* Neli hoost tallis ja viies sõidab ümber talli Sukakudumine VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 173 (4)
48955 1419 J1a* Neli hobust tallis ja viies sõedab ümmer talli Sukakudumine KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326 (57)
48956 1419 J1b & Neli hobust tallis, üks sõidab ümber talli Sokikudumine Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 435 ja 436 (17)
48957 1419 J2a Neli hobust tallis, viies sõidab ümmer Vardad Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 632 ja 636 (22)
48958 1419 J2a & Neli hobust tallis, viies sõidab ümber Vardad Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (4)
48959 1419 J2b* & Neli hobust tallis, üks sõidab ümber Sukavardad Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (47)
48960 1419 J2b* [Neli] hoost tallin, [üks] sõidab ümbre [Neljad] vardad Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (18)
48961 1419 K1* & Neli täkku tallin, viies sõit ümbre talli Sukk Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (16)
48962 1419 K1* Neli täkku tallin, viies sõidab ümbre talli Sukategemine Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 203 (64)
48963 1419 K1* Neli täkku tallis, viies sõidab ümber talli Varraste kudumine Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (10)
48964 1419 K1* Neli täkku tallis, viies sõidab ümber talli Sukakudumise vardad Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (107)
48965 1419 K1* Neli täkku tallis, üks sõidab ümber talli Vardad Muh 1958 P. Vinkel RKM II 83, 447 (74)
48966 1419 K2a* Neli täkku tallis, viies sõidab ümber Vardad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (21)
48967 1419 K2a* Neli täkku tallis ja viies sõidab ümmer Sukavardad Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (30)
48968 1419 K2a* & Neli täkku söövad tallis, viies sõidab ümber Varraste kudumine Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 414 (28)
48969 1419 K2b & Neli täkku tallis, üks sõidab ringi Sukakudumine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 26 (5)
48970 1419 L1a Neli täkku tallis, viies kargab ümber Vardakudumine Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (57)
48971 1419 L1a Neli täkku talles, viies kargab ümbär Sukavardad Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (14)
48972 1419 L1a Neli täkku tallis, viies kargab ümber Kudumine Mus 1958 E. ja H. Tampere RKM II 75, 47 (5)
48973 1419 L1a & Neli täkku tallis, viies kargab ümber Varraste kudumine Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (72)
48974 1419 L1a Neli täkku tallis, viies kargab ümber Vardakudumine Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 172 (28)
48975 1419 L1a Neli täkku tallis, viies kargab ümber Vardad Kär 1890 K. Loiken E 433 (13)
48976 1419 L1a Neli täkku tallis, viies kargab ümber Sukavardad Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (30)
48977 1419 L1b* Neli täkku tallis, üks kargab ümber Vardad või sukakudumine Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 534 (96)
48978 1419 L1b* & Neli täkku tallis ning üks kargab sääl ümber Vardakudumine Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 413 (242)
48979 1419 L2* Neli täkku tallin, viies kargas ümbre talli Sukka koetas Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (83)
48980 1419 L2* Neli täkku tallis, viies kargab ümmer talli Sukakudumine Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 254 (40)
48981 1419 L2* & Neli halli täkku tallis ja viies kargab ümber talli Sukavardad Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 94 (26)
48982 1419 L3 & Neli täkku tallis, viies kargab ringi Sukakudumine Mus 1958 L. Nigul RKM II 75, 654 (6)
48983 1419 M* Neli hoost tallis, viies kargab ümber talli Sukavardad Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 65 (7)
48984 1419 M* Neli hobust tallis, viies kargab ümber talli Sukka koetakse San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (35)
48985 1419 M* Neli hobust tallis, viies kargab ümber talli Vardad sukakudumisel Vll 1961 A. Sepp RKM II 126, 85 (9)
48986 1419 M* Neli hobõst tallin, viies kargas ümbre talli Sukakudamine Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (15)
48987 1419 M* & Neli hobõst tallin, viies kargas ümbre talli Sukka koetas Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (28)
48988 1419 M* Neli hobest tallin ja viies kargas ümbre talli Sukka kootas San 1967 R. Praakli RKM II 227, 333 (123)
48989 1419 N* & Neli hobest tallin, viies hobene laseb ümber talli Kindakudumine Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 506 (5)
48990 1419 N* Neli hobust tallis, viies laseb ümberringi Sukategemine Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 238 (7)
48991 1419 O Neli täkku tallis, viies aeleb ümberringi Sukavardad kudumisel Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 10 (54)
48992 1419 O & Neli täkku tallis, viies aeleb ümmerringi Sukavardad Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 35 (92)
48993 1419 P+ Neli täkku tallis, viies piirab ümber Sukakudumine, sukavardad Mih 1920 A. Leppik E 50903 (93)
48994 1419 P+ Neli täkku tallis, viies kerib ümber Vardad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (46)
48995 1419 P+ & Neli täkku tallis ja viies lõikab ümmer talli Kindategemine: neli varrast on suka või kinda tegemisega suka või kinda sees ja viies varras kujub aasasi Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 221 (127)
48996 1419 P+ & Neli täkku tallis, viies kütab ümber Sukakudumine Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 52 (16)
48997 1419 P+ & Neli hobust tallis, viies tiirub ümber talli Sukakudumine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (33)
48998 1419 Q* Neli hobest tallis, viies talli ümmer Kudamine SJn 1894 H. Raid H II 49, 620 (100)
48999 1419 Q* & Neli hobõst talin, viies ümber talli Vardakese' Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (121)
49000 1419 Ra* & Viis täkku tallis, aga üks kargab ümmer Sukavarras Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 442/3 (122)