Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 57001 — 58000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
57001 1610 A7e & Madalam puudest, madalam moadest, madalam moarohtudest Tee Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 238 (5)
57002 1610 B1a1 & Pikem kui puu, madalam kui rohi Teeroobas VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (7)
57003 1610 B1a1 Pikem kui puu, madalam kui rohi Teerööbe Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (44)
57004 1610 B1a1 Pikem kui puu, madalam kui rohi Tee Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 101 (12)
57005 1610 B1a1 Pikem kui puu, madalam kui rohi Kõnnitee Nõo 1992 K. Viinalass RKM, KP 32, 400 (7)
57006 1610 B1a1 Pikem kui puu, madalam kui rohi Maantee Pil 1894 J. Sirul H III 21, 492 (3)
57007 1610 B1a1 Pikem kui puu, madalam kui rohi Teerada Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 175 (29)
57008 1610 B1a2 & Madalam kui rohi, pikkem kui puu Tee Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (36)
57009 1610 B1a3 Pikem kui puu, madalam kui rohi, kõveram kui laud, piusse ei saa võtta ega tuppa ei saa tuua Maantee Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (130)
57010 1610 B1b Pikem puist, madalam kui rohi Tee 1945 Taev-Mihkla 51
57011 1610 B1b & Puust pitkem, rohost madalam Tee Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 521 (8)
57012 1610 B2a & Pitkem puid, madalam maarohtu (Länger als die anderen Bäume, niedriger als das Gras des Feldes) Der Weg Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 284
57013 1610 B2a Pikembat puud, madalamba maarohtu Tii Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (20)
57014 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohi Tee 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 240 (17)
57015 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohi Tee JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (95)
57016 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohi Suurtee Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (135)
57017 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohi Maantee Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (44)
57018 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohi Tee San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 76 (35)
57019 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohi Tee Tln 1992 M. Kustavus RKM, KP 51, 289 (1)
57020 1610 B2b1 & Pikem ku puu, madalam ku maarohe Tii Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (100)
57021 1610 B2b1 Pikem kui puu, madalam kui maarohe Teerada SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (57)
57022 1610 B2b1 Pikemb kui puu, madalamb kui maarohi Tee, maantee Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (42)
57023 1610 B2b1 Pikemb kui puu, madalamb kui maarohi Tie Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 478 (33)
57024 1610 B2b1 Pitkem kui puu, madalam kui maarohi Tee Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (163)
57025 1610 B2b1 Pitkem kui puu, madalam kui maarohi Tee Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (47)
57026 1610 B2b1 Pitkem kui puu, madalam kui maarohi Tee Kär 1890 K. Loiken E 433 (18)
57027 1610 B2b2 Pikem kui puu ja madalam kui maarohi Tee, rada VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (143)
57028 1610 B2b2 & Pitkem kui puu ja madalam kui maarohi Tee Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (6)
57029 1610 B2b3 & Kõrgem kui puu, madalam kui maarohi Harakas Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (67)
57030 1610 B2b3 Kõrgem kui puu, madalam kui maarohi Tee Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 271 (38)
57031 1610 B2c Pikem puust, madalam maarohust 1922 Põld 49
57032 1610 B2c Pikem puust, madalam maarohust Suurtii Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 155 (27)
57033 1610 B2c & Pikem puist, madalam maarohust Teerada SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (35)
57034 1610 B2d% Madalam kui maarohi, pikem puudest Maantee 1954 Pioneer nr. 5 ja 7 (1954) 31 (6) 1610E4g 1759
57035 1610 B2d% & Puu pikkune, aga madalam kui maarohe Maantee Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (196) 1610E4g 1759
57036 1610 B3 & Madalam kut rohi, pikem jälle kut keik metsapuud Teerada Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 214 (63)
57037 1610 B4a* Madalamat maarohtu, pikemat metsapuid Maantee Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (11)
57038 1610 B4a* Madalamad maarohtu ja pitkemad metsapuid Tee Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
57039 1610 B4a* & Madalamad maarohtu ja pitkemaid metsapuid Jalgtee Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
57040 1610 B4b & Madalam maarohtu, pikem kui metsapuud Tee Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (64)
57041 1610 B4c1* Madalam kui maarohi, pikem kui metsapuu Tee Kuu 1918–1940 I. Kaja ERA II 111, 631 (18)
57042 1610 B4c1* Madalamb kui maarohi, pikem kui metsapuu Kõnnitee Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 552 (5)
57043 1610 B4c1* & Madalam kui maarohi, pitkem kui metsapuu Suurtee Jäm 1906 H. Usin H III 31, 598 (40)
57044 1610 B4c1* Madalam kui maarohi, pikem kui metsapuud Tee Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 170 (10)
57045 1610 B4c1* Madalam kui maarohi, pikem kui metsapuud Tee Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (209)
57046 1610 B4c1* Madalam kui maarohi, pitkem kui mõtsapuud Tee Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (10)
57047 1610 B4c1* Madalam kui maarohi ja pitkem kui metsapuud Tee Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 464 (19)
57048 1610 B4c1* Madalam kui maarohi ja pitkem kui metsapuud Tee Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (6)
57049 1610 B4c1* Madalam kui maarohi, pikem veel kui metsapuu Tee Jäm 1977 E. Kaunissaar KKI 68, 131 (2)
57050 1610 B4c2* Pikem kui metsapuu, madalam kui maarohi Tee Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (54)
57051 1610 B4c2* Pikem kui metsapuu, madalam kui maarohi Tii MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 688 (4)
57052 1610 B4c2* Pikem kui mõtsapuu, madalam kui maarohi Tee Pst 1913 J. Müür E 48016 (35)
57053 1610 B4c2* Pikem kui mõtsapuu, madalam kui maarohi Tee Trv 1913 J. Müür E 48016 (35)
57054 1610 B4c2* Pitkem kut metsapuud, madalam kut maarohi Teerada Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (18)
57055 1610 B4c2* & Pikkem kui metsapuut ja madalam kui maarohi Tie Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (25)
57056 1610 B4c3+ & Pikk kui metsapuu, madal kui maarohi Tee Kad 1898 A. K. Kivi E 37233 (5)
57057 1610 B4c3+ Lühem kui maarohi, pikem kui metsapuu Humal HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (9)
57058 1610 B4d* Madalam maarohust, pikem metsapuist Tii MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (34)
57059 1610 B4d* Pikem metsapuist, madalam maarohust Suurtii Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (20)
57060 1610 B4d* & Pitkem metsapuudest ja madalam maarohtudest Tee Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (81)
57061 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1890 E EM 88 (727)
57062 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1913 E EM2 76 (926)
57063 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1916 Songi2 35
57064 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1914 E MM 11 ja 44 (147)
57065 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1920 E MM2 11 ja 47 (149)
57066 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1994 E MM3 9 ja 38 (149)
57067 1610 B5a1 Madalam kui maarohi ja pikem kui ükski puu Tee 1926 Ainelo II-III 195
57068 1610 B5a1 & Madalam kui maarohi, pikem kui ükski puu Tee Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (84)
57069 1610 B5a2 Pikem kui ütski puu, madalam kui maarohi Teerada Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 60 (97)
57070 1610 B5a2 & Pikem kui ükski puu, madalam kui maarohi Teeroobas VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (8)
57071 1610 B5b & Pikem kui ükski maailma puu ja madalam kui maarohi Tee Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1497 (54)
57072 1610 B6* Pikem kõigist puist, madalam maarohust Tee Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (73)
57073 1610 B6* Pikem kui kõik puud, madalam kui maarohi Maantee Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (12)
57074 1610 B6* & Pikem kui kõik puud, madalam kui maarohi Maantee Trm 1895 S. Sommer H II 56, 140 (8)
57075 1610 B6* Madalam kui maarohi ja pikem kui kõik maailma puud Tee Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (40)
57076 1610 B7* & Pitkem kui kõik muud puud, ise madalam kui maarohi Maantee Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (59)
57077 1610 B7* Pikem kui kõik muud puud ja madalam kui maarohi Tee Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (14)
57078 1610 B7* Pikem kui kõik muud puud, aga madalam kui maarohi Maantee Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
57079 1610 B7* Pitkem kõigist muist puist, madalam kui maarohi Tee Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (43)
57080 1610 B8a Pitkem muid puid, madalam maarohtu (Länger als die anderen Bäume, niedriger als das Gras des Feldes) Der Weg 1876 Wied. 284
57081 1610 B8a Madalam maarohtu, kõrgem muid puid 1927 Ainelo III 53
57082 1610 B8a Pikemad muid puid, madalam maarohtu Maantee Vi 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 28
57083 1610 B8a & Pikem muid puid, madalam maarohtu Maantee Plv 1893 J. Melzov E 8383 (7)
57084 1610 B8b1* Pikem kui muud puud, madalam kui maarohi Tee Trm 1896 J. Soodla E 28001 (4)
57085 1610 B8b1* Pikem kui muud puud, madalam kui maarohi Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
57086 1610 B8b1* Pikkemb kui muud puud, madalamb kui maarohi Tee Kuu 1963–1964 A.-M. Salström Vilbaste 1, 225
57087 1610 B8b1* & Pikkemb kui muud puud, madalamb kui maarohi Tee Kuu 1899 C. Salström H III 29, 751 (13)
57088 1610 B8b1* Pikkemb kui muud puud, madalamb kui maas rohi Tee Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (8)
57089 1610 B8b1* Pitkemp ku muut puut, matalamp ku maarohi Tie Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (23)
57090 1610 B8b1* Pikkemad kui muud puud, madalam kui maarohi Tee Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 191 (7)
57091 1610 B8b1* Pitkem veel kui muud puud, madalam kui maarohi Tee, kus peal käiakse Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (7)
57092 1610 B8b2* Pikem kui muu puu, madalam kui maarohi Tee Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (42)
57093 1610 B8b2* & Pikem kui muu puu ja madalam kui maarohi Tee, kus peal käiakse Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (66)
57094 1610 B8c & Pikem muist puiest, madalam moarohust Tee Pal 1891–1892 H. Maasen E 52005
57095 1610 B9 & Pikem kui muu puu, madalam kui mururohi Muantii Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (16)
57096 1610 B10 & Pitkem kui puuladu, madalam kui maarohi Teerada Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 706 (15)
57097 1610 C1* & Madalam kui maarohi ja pitkem kui maailm Tee Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (15)
57098 1610 C1* Pikkem kui maailm, madalam kui mururohi Tee Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (18)
57099 1610 C1* Pidem kui kõik mail ja madalam kui rohi Tee Kod 1895 K. Ostra E 19168 (2)
57100 1610 C2* & Kõrgem kui taevas ja madalam kui maarohi Tee Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (8)
57101 1610 C2* Madalam kui maarohi, pitkem kui taeva ulatab Tee Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (25)
57102 1610 C3a Madalam kui maarohi Jalgtee Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (193)
57103 1610 C3a & Madalam kui maarohi Tee Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
57104 1610 C3b1 & Madalam kui maarohi, ulatab üle ilma Tee Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (7)
57105 1610 C3b2 & Madalam kui muarohi, jookseb üle ilmamua Tie Amb 1889 J. Ney H II 14, 170 (53)
57106 1610 D1a & Madalap maahaina Tii Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 440 (50)
57107 1610 D1b & Mis om madalab maahaina Teerada Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (29)
57108 1610 D1b Midäs ommõ madalamb maahaina Se 1933 N. Oinas S 66547 (27)
57109 1610 D2 & Pikem kui mõts ja madalam kui hein Suurtee Krk 1889 M. Kõdar H III 9, 526 (2)
57110 1610 D3 & Pikemb kui keaki ja madalamb kui maahain Tee Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (26)
57111 1610 D4 & Nii pikk kui maailm, aga madalam kui ütski maahain Tee Trt 1967 A. Poltan KKI 46, 508 (8)
57112 1610 D5 & Pikep tarrõ, madalap maahaina Tii Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (105)
57113 1610 D6*% Pikemb pilliroogu, madalamb maahaina Tiikäük Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (29) 2132B
57114 1610 D6*% Pitkemb kui pilliroo, madalam kui maahein Tee San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 423 (57) 2132B
57115 1610 D6*% & Pikem ku pilliroog, madalam ku maahein Tee, kus sõidetakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (10) 2132B
57116 1610 D6*% Madalep ku maahein, pikep ku pilliruug Suurentii Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (23) 2132B
57117 1610 E1 & Pikem kui puusüda, madalam kui muruhein Tee Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (42)
57118 1610 E2a* & Madalap maahaina, korgep puulatva Vihm, pilve Se 1927 E. Põllula S 648 (31)
57119 1610 E2a* Mis korgõp puulatva ja madalap maahaina Päiv paistus Se 1933 A. Tammeorg S 66770 (23)
57120 1610 E2b* Madalamba maahaina, pikembat mõtsalatva Suurtee Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (12)
57121 1610 E2b* & Pikemb mõtsalatva, madalamp maahaina Tii Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (16)
57122 1610 E2b* Pikem kui metsalatv, madalam kui maahein Tee Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (3)
57123 1610 E3a Pikem ku muu maa puu, madalamb ku maahain Tii Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 305 (45)
57124 1610 E3a & Pikemb ku muu maa puu, madalamb ku maahain Tii Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 362 (7)
57125 1610 E3b & Pikemb ku muu maa puu, madalamb ku muu maa hein Suurtee Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (41)
57126 1610 E3c & Pikem ku muu maa puu, madalam ku mii maa hain Tee Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (72)
57127 1610 E3d* Madalam kui maahain, pikem kui muu maa puu Maantee Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 422 (350)
57128 1610 E3d* & Madalap ku maa hain, pikemb ku muu maa puu Tee, mida mööda sõidetakse Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (30)
57129 1610 E4a1 Pikem muud puud, madalap maahaina Tee Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (147)
57130 1610 E4a1 Pikem muud puud, madalamb maahaina Kerikutii Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (26)
57131 1610 E4a1 Pikem muu puud, madalam maahaina Tee TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (55)
57132 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (52)
57133 1610 E4a1 & Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Har 1890 J. Pähn H II 32, 195 (6)
57134 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Hobõsõtii Se 1928 T. Haak S 4329 (2)
57135 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (9)
57136 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Se 1929 A. Gehrke S 17303 (4)
57137 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Se 1930 V. Ruusamägi S 26004 (42)
57138 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Se 1935 N. Oinas S 103036 (11)
57139 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tee Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267 (2)
57140 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Se 1930 N. Sõrmus S 28609 (76)
57141 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalamb maahaina Tii Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 249 (79)
57142 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalap maahaina Tii Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (3)
57143 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalep maahaina Tii Har 1948 S. Nigol KKI WS
57144 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalep maahaina Tii Har 1944 S. Tanning KKI WS
57145 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 257 (7)
57146 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1935 M. Podrätšikov S 102207 (8)
57147 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (41)
57148 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maaaina Tii Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (79)
57149 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 437 (26)
57150 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maadhaina Tii Se 1929 I. Sonts S 124436 (38)
57151 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1927 M. Pihlapuu S 1930 (20)
57152 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1930 V. Ruusamägi S 25952 (12)
57153 1610 E4a1 Pikep muud puud, madalap maahaina Tii Se 1933 A. Põhi S 66976 (2)
57154 1610 E4a1 Pikemb muud puud, madalap maahaina Maantee Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 405 (302)
57155 1610 E4a2 & Pikembät muud puud, madalamb maahaina Tee Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267 (2)
57156 1610 E4a2 Pikembät muud puud, madalamba maahaina Tii Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (43)
57157 1610 E4a2 Pikepät muud puud, madalapa maahaina Tii Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 309 (9)
57158 1610 E4a2 & Pikemät muud puud, madalambat maahaina Suurtee Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (21)
57159 1610 E4a3* Pikem muud puud ja madalam maahaina Tee Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 312 (6)
57160 1610 E4a3* & Pikmb muud puud ja madalamb maahaina Tii Har 1943 H. Zernant KKI WS
57161 1610 E4a3* Pikkemb muud puud ja madalamb maahaina Tee Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (21)
57162 1610 E4a3* Pikemb muud puud, a madalamb maahaina Tiirada Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (51)
57163 1610 E4a4* Mis on pikem muud puud ja madalamb maahaina Tii Se 1929 A. Gehrke S 17147 (13)
57164 1610 E4a4* Mis pikip muud puud, madalap maahaina Tii Se 1930 A. Nurmetu S 20411 (22)
57165 1610 E4a4* & Mis om pikemb muud puud ja madalap maahaina Tii Se 1956 V. Pino RKM II 51, 395 (13)
57166 1610 E4a4* Mis on pikemat muud puud ja madalamat maaheina Tee Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (15)
57167 1610 E4a5 Pitkemb muid puid, madalamb maahaina Tee Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (17)
57168 1610 E4a5 Pikemb muid puid, madalamb maahaina Suurtii Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 578 (54)
57169 1610 E4a5 Pikemb muid puid, madalamb maahaina Suurtii Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (16)
57170 1610 E4a5 Pikemb muid puid, madalamb maaheina Maantee Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 255 (5)
57171 1610 E4a5 Pikemb muid puid, madalemb maahaina Tii Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (91)
57172 1610 E4a5 & Pikemp muid puid, madalamp maahaina Tii Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 13 (1)
57173 1610 E4a5 Pikep muud puud, madalamb maahaina Tii käüse maad pitte Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 639 (52)
57174 1610 E4a5 Pikem muid puid, madalamb maahaina Suurtee Vas 1895 P. Saar H III 22, 334 (59)
57175 1610 E4a5 Pikem muid puid, madalam maahaina Tee Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (41)
57176 1610 E4a6* Pikembät muid puid, madalamba maahaina Tii Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (43)
57177 1610 E4a6* & Mis om pikemb muid puid, madalamb maahaina Tee Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 204 (6)
57178 1610 E4a6* Madalam maaheina, kõrgem muid puid 1927 Ainelo III 53
57179 1610 E4a6* Madalamb maahaina, pikem muid puid Tii Se 1935 D. Karnask S 101878 (4)
57180 1610 E4a7% & Pikep muud puud, madalap maahaina, teretäs eka tallo Huulits Se 1936 M. Vabarna S 121936 (56) 2186
57181 1610 E4b* & Pikemb muid puid, madalamb kui maahain Tee Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (39)
57182 1610 E4b* Pikemat muud puud, madalam kui maahein Maantee TMr 1930 E. Schmidt E 71293 (3)
57183 1610 E4b* Mis on pikem kui muud puud ja madalam maahaina Tee Se 1938 N. Lume ERA II 175, 513 (12)
57184 1610 E4c1 Pikem kui muu puu, madalam kui maahein Tee Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (11)
57185 1610 E4c1 Pikem kui muu puu, madalam kui maahain Maantee Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (6)
57186 1610 E4c1 Pikem kui muu puu, madalam kui maahain Tee, minka kõnnid Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 412 (16)
57187 1610 E4c1 Pikemb kui muu puu, madalamb kui maahain Tee Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (26)
57188 1610 E4c1 Pikemb kui muu puu, madalamb kui maahain Tii Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (97)
57189 1610 E4c1 Pikemb kui muu puu, madalamb kui maahain Tee Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (13)
57190 1610 E4c1 Pikemb kui muu puu, madalamb kui maahain Tii Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (119)
57191 1610 E4c1 & Pikeb ku muu puu, madalap ku maahain Tii Vas 1975 H. Keem KKI, TS
57192 1610 E4c2* Pikemb ku muu puu ja madalap ku maahain Suurtii Urv 1888 G. Seen H III 9, 668 (68)
57193 1610 E4c2* & Pikemp kui muu puu ja madalamp kui maahain Tii Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427
57194 1610 E4c2* Pikem kui muud puud, lühem kui madalamb maahein Maantee Vas 1937 A. Kade ERA II 151, 221 (3)
57195 1610 E4c3* Madalam kui maahein, pikem kui muu puu Maantee Võn 1896 P. Rootslane E 24264 (20)
57196 1610 E4c3* & Madalamb kui maahain, pikemb kui muu puu Suurtii Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (59)
57197 1610 E4c3* Madalamb ku maahain, pikemb ku muu puu Tee Urv 1964 A. Kurg KKI KS
57198 1610 E4c3* Madalamb kui maahain, kõrgemb kui muu puu Suurtii Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (12)
57199 1610 E4d & Pikemb muist puist, madalamb kui maahain Suurtii Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (82)
57200 1610 E4e* Pikem muust puust, madalam maaheinast Maantee Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (63)
57201 1610 E4e* Pikemb muist puist, madalap maahainast Tii Se 1968 P. Hagu, A. Kask, J. Valge, E. Viluoja EKRK I 67, 130 (16)
57202 1610 E4e* & Pikem muist puist ja madalam maaheinast Maantee Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (1)
57203 1610 E4f1 & Pikemb muist puist, madalamb maaheina Tee Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 194 (2)
57204 1610 E4f1 Pikem muist puist, madalam maahaina Tee Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (5)
57205 1610 E4f2* Madalam maaheina, pitkem muist puist Tee Võn 1895 K. Mäekala H II 51, 112 (5)
57206 1610 E4f2* & Mis om madalamb maahaina ja pikemb muist puist Vikatkaar Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
57207 1610 E4g% & Muu puu piukõnõ, madalamb maahaina Tii Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (37) 1610B2d 1759A10a2*
57208 1610 E5* & Pikemb kõigist muist puist, madalamb maahaina Suurtii Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (72)
57209 1610 E5* Madalam maahaina, pikem kõiki muid puid Maantee Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 267
57210 1610 E6* Pikemb kõiki puid, madalamb maahaina Tee Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (37)
57211 1610 E6* & Pikemb kõigist puist, madalamp maahainast Tee Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (10)
57212 1610 E6* Kõigist puist pikemb, madalamb kui maahain Tii Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (55)
57213 1610 E7a* Pikep ku määnegi puu, a madalap maahaina Tii Se 1935 P. Külaniit S 105577 ja 105586 (14)
57214 1610 E7a* & Madalap maahaina, pikemb ku ütski puu Suurtee Rõu 1896 G. Raup H III 28, 689 (4)
57215 1610 E7b1 Pikem kui ükski puu, madalam kui maahein Maantee Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 79 (471)
57216 1610 E7b1 Pikem kui ükski puu, madalam kui maahein Maantee Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 420
57217 1610 E7b1 Pikem kui ütski puu, madalam kui maahain Suurtee Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (26)
57218 1610 E7b1 & Pikemb kui ütski puu, madalamb kui maahain Suurtii Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (74)
57219 1610 E7b1 Pikemb ku ütski puu, madalamb ku maahain Suurtii Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66 (37)
57220 1610 E7b1 Pikemb ku ütski puu, madalamb ku maahain Maantii Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 416 (3)
57221 1610 E7b2* Pikemb ku määnegi puu, a madalamb ku maahain Maantee Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 606 (18)
57222 1610 E7b2* & Mis um pikkemb ku ütski puu ja madalap ku maahain Maantee Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 10
57223 1610 E7b3* Madalam kui maahain, pikemb kui ütski puu Maantee 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 304 (70)
57224 1610 E7b3* Madalamb kui maahain, pikemb kui ütski puu Tee Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (117)
57225 1610 E7b3* & Madalamb kui maahain, pikemp kui ütski puu Tii Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (61)
57226 1610 E7b3* Madalap kui maahain, pikep kui miske puu Tii Se 1932 A. Nurmetu S 49051 (40)
57227 1610 E7c1 & Pitkem igaühest puust ja madalam maaheinast Posttee Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (58)
57228 1610 E7c2+ & Madalam kui maahain, pikem kui muu puu, kõveram kui kõojuur Tee Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (34)
57229 1610 E7c2+ Ta on pikem kui ükski puu, madalam kui ükski maahein ja madalam kõigest madalast asjast ilmah Maa Se 1935 A. Kits S 100020 (56)
57230 1610 E8 & Kõrgem kui ükski puu, madalam kui niiduhein Teerada Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 5 (25)
57231 1610 E9a & Madalamb kui hain, pikemb kui ütski maailma puu Tee Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (44)
57232 1610 E9b & Madalamb ku hain, pikemb ku ütski puu Tii Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 138 (70)
57233 1610 E10 & Madalamb ku maahain, om pikõmb ku ütski mõtsapuu Tii Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (10)
57234 1610 E11a* Pikemb mõtsapuid, madalamb maahaina Tii Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (11)
57235 1610 E11a* Pikemad mõtsapuud, madalamad maaheina Tee Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (12)
57236 1610 E11a* Pikemad mõtsapuud, madalamad maaheina Maantee Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (17)
57237 1610 E11a* Pikemad mõtsapuud, madalamad maaheina Tee Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (34)
57238 1610 E11a* Pikembät mõtsapuud, madalamb maahaina Tee Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 1
57239 1610 E11a* Pikembät mõtsapuud, madalamat maahaina Sõidutee, suurtee Ote 1895 E. Palm E 20129 (21)
57240 1610 E11a* Madalamad maaheinä ja pitkemad mõtsapuud Maantee Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (51)
57241 1610 E11a* & Madalamad maaheinä, pikemad mõtsapuud Tii Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (74)
57242 1610 E11a* Mis on madalamad maaheina ja pitkemad metsapuud Tee Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 16 ja 17 (1885) 87 ja 95 (3)
57243 1610 E11b & Pikembad mõtsapuud, madalamba kui maahaina Tee Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (6)
57244 1610 E11c1* Pikem kui metsapuu, madalam kui maahein Maantee Ta 1913 J. Müür E 48441 (19)
57245 1610 E11c1* Pikem kui metsapuu, madalam kui maahein Teerada Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 279 (18)
57246 1610 E11c1* Pikem kui mõtsapuu, madalam kui maahain Suurtee San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (14)
57247 1610 E11c1* Pikem ku mõtsapuu, madalam ku maahein Tee Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (69)
57248 1610 E11c1* & Pikem ku mõtsapuu, madalem ku maahein Tii Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (74)
57249 1610 E11c1* Pikem ku mõtsapuu, madalam ku maahein Tee Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 28 (162)
57250 1610 E11c1* Pikem kui metsapuu ja madalam kui maahein Tee Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (196)
57251 1610 E11c2* Madalam kui maahein, pikem kui metsapuu Tee Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (94)
57252 1610 E11c2* Madalam ku maahein, pikem ku metsapuu Tee Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (25)
57253 1610 E11c2* Madalamb ku maahain, pikemb ku mõtsapuu Tee Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 131 (106)
57254 1610 E11c2* & Madalap ku maahain, pikemb ku mõtsapuu Suurtee Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (1)
57255 1610 E11c2* Madalamb ku maahein, kõrgemb ku mõtsapuu Tee Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (25)
57256 1610 E11d & Pikemb mõtsapuust, madalamb maahaina Tii Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 346 (40)
57257 1610 E12a1* Pikõb puud, madalab maahaina Tee Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 268 (3)
57258 1610 E12a1* Pikembat puud, madalamb maahaina Tee Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (28)
57259 1610 E12a1* & Pikembät puud, madalamat maahaina Tee Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (29)
57260 1610 E12a1* Mis pikep puud, madalap maahaina Külämaa tii Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (4)
57261 1610 E12a2 & Pikemb puud, madalamb maahaina ja küünüs kõgõ kavvõmbale Luud Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44 (22)
57262 1610 E12b & Pikem puid ja madalamb viil kui maahain Tii Se 1931 N. Sõrmus S 33785 (19)
57263 1610 E12c1 Pikem kui puu, madalam kui muahein Teerada Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (18)
57264 1610 E12c1 Pikem kui puu, madalam kui maahein Maantee Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (68)
57265 1610 E12c1 Pikem kui puu, madalam kui maahein Tee, rada Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (13)
57266 1610 E12c1 Pikem kui puu, madalam kui maahein Teerada Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (33)
57267 1610 E12c1 Pikem kui puu, madalam kui maahein Tee Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (95)
57268 1610 E12c1 Pikem kui puu, madalam kui maahain Maantee Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (1)
57269 1610 E12c1 Pikemb kui puu, madalamb kui maahain Tii Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (48)
57270 1610 E12c1 Pikemb kui puu, madalamb kui maahain Tee Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (51)
57271 1610 E12c1 Pikemb kui puu, madalamb kui maahain Tii Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 8 (59)
57272 1610 E12c1 Pikemb kui puu, madalemb kui maahain Tii San 1888 K. Gross H II 31, 808 (81)
57273 1610 E12c1 Pikemb kui puu, madalamb kui maahain Tii Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (25)
57274 1610 E12c1 Pikemb kui puu, madalap kui maahain Tii Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (19)
57275 1610 E12c1 Pikemb ku puu, madalamb ku maahain Tii Se 1929 V. Savala S 17526 (92)
57276 1610 E12c1 & Pikemb ku puu, madalemb ku maahein Teerada Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (55)
57277 1610 E12c1 Pikep ku puu, madalap ku maahain Tii Se 1934 F. Paloots S 86155 (7)
57278 1610 E12c1 Pitkem kui puu, madalam kui maahein Teerada Pär 1902 J. J. Pulst E 43217 (26)
57279 1610 E12c2 & Pikem kui puu ja madalam kui maahein Teerada Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 147 ja 165 (19)
57280 1610 E12c2 Pikemb kui puu ja madalamb kui maahain Tii Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (12)
57281 1610 E12d* Pikemb puust, madalamb maahainast Tee Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (8)
57282 1610 E12d* & Pikem on puust, madalam on maaheinast Tee Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (18)
57283 1610 E13a* & Pikemb ku puu, madalamb ku hein Tee Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (24)
57284 1610 E13a* Pikem kui puu, madalamb kui hain Tee Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (6)
57285 1610 E13a* Pikep ku puu, madalap ku hain Tee Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 644 (32)
57286 1610 E13a* Madalam kui hein, pikem kui puu Tee Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493 (14)
57287 1610 E13a* Madalamb kui hain, pikemb kui puu Suurtee Tt 1877–1917 Anonüüm 022 H, R 4, 56 (37)
57288 1610 E13b & Pikem puud, madalap kui hain Tee Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (22)
57289 1610 F1* Pikem puist, pikem maist, madalam kui maahein Maantee Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (234)
57290 1610 F1* Pikem puudest, pikem maadest, madalam kui maahein Maantee Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 545/6 (23)
57291 1610 F1* & Pikemb puudest, pikemb maadest, madalamb kui maahain Meretii Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 42 (1)
57292 1610 F1* Pikemat maid, puid, madalamat maahaina Tee Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (63)
57293 1610 F1* Mis on pikem puist, pikem maist, madalam maaheinast Tee Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (1)
57294 1610 F2 & Maa piku, metsa piku, madalam kui maahain Tee Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (15)
57295 1610 F3 & Pikep puud ja muud, madalap maahaina Tii Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 441 (51)
57296 1610 G1 & Pikem puist, pikem muist ja madalam maist Teeroobad Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (11)
57297 1610 G2 & Pikem puist, pikem maist, madalam kui moaroist Moantii Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (46)
57298 1610 G3* & Madalam kui maa, pitkem kui kõige pitkem puu Tee Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (64)
57299 1610 G3* Madalam kui maa, kõrgem kui kõik metsapuud Maantee Ote 1930 A. Aavik E 66029 (49)
57300 1610 G4a1*% Pikem kui puu, madalam kui maa Tee Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 167 (20) 1322L2*
57301 1610 G4a1*% & Pikkem kui puu, madalam kui maa Vankriroobas Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (2) 1322L2*
57302 1610 G4a1*% Pikem kui puu, madalamb kui maa Teerada Ran 1890 A. Tattar H II 30, 543 (64) 1322L2*
57303 1610 G4a1*% Pikemb kui puu, madalamb kui maa Suurtee Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (99) 1322L2*
57304 1610 G4a1*% Pitkem kui puu, madalam kui maa Rattarööbas PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (5) 1322L2*
57305 1610 G4a1*% Madalam kui maa, pikem kui puu Tee Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 230 (49) 1322L2*
57306 1610 G4a2 & Pikem kui puu, madalam kui maa, ilmaski ta otsa kätte ei saa Tie Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (30)
57307 1610 G4a2 Pikem kui puu, madalam kui maa, ilmaski ta otsa kätte ei saa Tie Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (5)
57308 1610 G4b* Pikem puudest, madalam maadest Tii SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (42)
57309 1610 G4b* & Puist pikem, maist madalam Tee Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (22)
57310 1610 G4b* Madalam maist, pikem puist Jõgi Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (191)
57311 1610 G4b* Maast madalamb, puust pikemb Käidavad teed Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (46)
57312 1610 G5 & Madalam kui maa, pikem kui maailma metsad Tee Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357 (3)
57313 1610 G6 & Mis on maast madalam, penikoormast pikem Tee JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 69 (33)
57314 1610 G7 & Pikem kui puu, madalam kui muu Tee Kan 1924 A. V. Kõrv E 55034 (7)
57315 1610 G8 & Pikemb kui puu, madalamb kui muru Tee Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (6)
57316 1610 G9 & Pikemb muid puid, madalamb kui aid Tee Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (47)
57317 1610 G10a & Pikem puist, pikem maist Maantee Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (61)
57318 1610 G10b & Pikem puist, pikem maist, ulatab ilma otsani Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 12 (59)
57319 1610 H1a/ & Pikem puist, pikem maist, madalam kui maaregi Tee Trt 1922 J. Liiman A 17 (15) 1322Õ1a
57320 1610 H1b/ & Pikemb kui üitski puu ja madalamb kui regi Tii Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (119) 1322Õ1b
57321 1610 H2/ & Pikemb ku puu, kõrgemb ku kirik, madalamb ku maahein Tii Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (111) 1322Õ2
57322 1610 I*/ Vinklik-võnklik, üle metsa heitlik, pikem kui metsapuud, madalam kui metsarohi Tee Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (67) 2540G*
57323 1610 I*/ & Vinklik ja vänklik, üle metsa heitlik, madalam kui maarohi ja pitkem kui metsapuud Tee Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 312 (226) 2540G*
57324 1610 I*/ Vinkeldi-vankeldi, üle metsa heitlik, madalamad metsarohtu, pikemad metsapuid Maantee Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 262 (101) 2540G*
57325 1610 I*/ Vinklik-vänklik, üle metsa heitlik, pikem kut kõik metsapuud, madalam kut maarohi Maantee Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 284 (81) 2540G*
57326 1610 J/ & Pikem kui puu, madalam kui maahein, üle ilma ulatab, ümber pää ei ulata Tee Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (84) 2792N
57327 1610 K/ & Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi, möirgab kui härg, tustib kui siga Sitikas KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (100) 958W
57328 1610 L/ & Tiiliba, maasuga, pikembät muud puud, madalampa maahaina Tee, maantee Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (15) 2165Ö
57329 1610 M/ & Pitkem puist, pitkem maist, heinus kõnnib, ei kõbise Vari KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (3) 206E
57330 1610 # 757D 1322E1a1* 1635H2
57331 1611 A1 & Pitk ma olen kui üks laev, aga on mo sees üks kaev, kes sealt liiast märga võtab, rumal kodo poole tõttab, seisan isi liikumata, õmetige kiikumata mitmed kõndida ei saa, kes siin võtvad rüübata, jäi mo sisse mõni härg, kadus siin ka mõni pärg, ja on paljo hukka läinud, kes siin lusti pärast käinud Kõrts 1821 O. W. Masing Maarah. Nädalal. nr. 45 ja 52 (1821) 360 ja 416
57332 1611 A1 Pikk ma olen nagu laev, aga mu sees on üks kaev, kes säält liialt märga võtab, rammutu koju poole tõttab, jääb mu sisse mõni härg, kaub siis ka mõni pärg, kes mus lusti pärast käind, pea kõik on hukka läind Kõrts 1879 Is. Kal. (1879) 64 ja 67 (3)
57333 1611 A1 Pitk ma olen kui üks laev, aga on mu sees üks kaev, kes säält liiast märga võtab, rumal kodu poole tõttab, seisan isi liikumata, omitigi kõikumata, mitmed kõndida ei saa, kes siin vötnud rüibata, jäi mu sisse mõni härg, kadus siin ka mõni pärg, ja on palju hukka läinud, kes siin lusti pärast käinud Kõrts oma kahjuliku, kurja sünnitaja lakkega 1878 Mötleja 26/7 ja 54 (111)
57334 1611 A2 & Pikk ma olen kui üks laev, aga mo sees on üks kaev, seisan ise liikumatta, ometegi kiikumatta, mitmed kõndida ei saa, kes siit võtvad rüübata, jäi mo sisse mõni härg, kadus siia mõni pärg ja on palju hukka läinud, kes siin lusti pärast käinud Kõrtsi Trt 1888 S. Bergmann H II 29, 79 (2)
57335 1611 A3 & Pitk ma olen kui üks laev, aga on mu sees üks kaev, kes säält liiast märga võtab, rumal kodu poole tõttab, kaob vahest mõni härg, jäeb vahest mõni kord, liikumata, kõikumata, kodu poole see ei saa Aud 1874 A. Peet H, R 6, 734 (21)
57336 1611 A4 & Pikk ma olen nii kui laev, aga mo sees on üks kaev, kes sealt liiast märga võtab, rumal kodu poole tõttab, jäi mu sisse mõni härg, kadus siis ka mõni pärg, jäi ma üksi liikumata, ometigi piikumata Kõrts VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 177 (1)
57337 1611 A5 & Olen pikk kui üks laev, minu sisen on kaev, siin ma seisan liikumata, ommeti ka kõikumata, siia kadus mõni härg, siia jäi ka mõni pärg, kes siin tihti lustil käivad, need kõik viimad [sic!] hukka läevad Kõrts Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 326 (28)
57338 1611 A6a & Suur ma olen kui üks laev ja mau sees on ka üks kaev, kes säält rohkest märga võtab, rumal kodu poole tõttab, kus on jäänud mõni härg, ehk ka kadund mõni pärg Kõrts Plt 1893 M. Luu E 8336 (12)
57339 1611 A6b & Pitk ma olen kui üks laev, aga mo sees on üks kaev, kes siit liialt märga võtab, rumal koju poole tõttab, külab jääb mõni pärg, pärast kaub mõni härg Kõrts Pär 1888 H. Martinson H III 5, 351 (127)
57340 1611 A7a & Mina olen suur kui üks laev, minu sees on suur kaev, kes säält rohkesti märga võtavad, need rumalad koju poole tõtvad Kõrts Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 488 (24)
57341 1611 A7b* & Mina pikk kui üks laev, minu sees on üks kaev, kes sealt rohkest märga võtab, rumal koju poole tõttab Kõrts Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 857 (1)
57342 1611 A7b* Pikk ma olen kui üks laev, aga mu sees on üks kaev, kes säält rohkest märga võtab, rumal koju poole tõttab Kõrts Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (40)
57343 1611 A7b* Ma olen pikk kui üks laev ja mu sees on ka üks kaev, kes säält liialt märga võtab, rumal koju poole tõttab Kõrts Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (46)
57344 1611 A7c & Ma olen väike laevuke, mu sees on väike kaevuke, kes sealt liiga märga võtab, rumal koju poole tõttab Äks 1930 A. Palu E 71265/6 (8)
57345 1611 A7d & Ma olen üks suur laev ja minu sees on kaev, kes säält seest vett võtab, see rumalast pääst kodu tõttab Kõrts Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 153 (2)
57346 1611 A8 & Ma olen pikk kui üks laev, kes seal liiast märga võtab, rumal koju poole tõttab, oma vara kaotab Kõrts Lai 1895 K. Taras H III 26, 78 ja 82 (112)
57347 1611 B1a & Tee veeren laev, laeva sehen kaev, kes sest kaevust küll siin maitseb, see küll pia tunda saab, et kiikudes ja kõikudes ta kõndida ei saa Kõrts, liianimega abipõrgu Trv 1893 J. Kuusk E 769 (1)
57348 1611 B1b & Tee veeren laev, laeva sehen kaeo, kes säält kaost kaeda saab, küll see pea tunda saab, et tal jalad teed ei käi, kiikuden, kõikuden, kõndi ta ei soa Kõrts Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (12)
57349 1611 B1c & Tii ääres laev, laeva sehen kaev, kes säält küll nüüd maitseb, küll ta pea tunda saab, et ta jalad tiid kiikudes ja kõikudes kõndida ei saa Kõrts Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 535 (39)
57350 1611 B1d & Tee ääres on laev, laevas on kaev, kes säält kaevust maitsta saab, kiikudes ja kõikudes kõndida ei saa Kõrts Hls 1894 J. Riiet H III 19, 835 (50)
57351 1611 B2a & Päält kui laev, seest kui kaev, kes sealt seest märga võtt, see ei suuda kõndi Kõrts Trv 1894 J. Sikk H II 49, 113 ja 115 (28)
57352 1611 B2b & Mina olen laev, mino sees on mõni kaev, mõni rumal joob, kõndida ei saa Kõrts Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (102)
57353 1611 B3 & Kiikude[s] kõikude[s], kõndi ei saa, mõni härg ja mõni pärg sinna sissi ära uppus Kõrts, joomine Trv 1894 J. Sikk H II 49, 112 ja 115 (13)
57354 1611 C1a & Mina suur kui laev, minu sees on kaev, kes siit iial märga võtab, rõõmsalt koju poole tõttab, musse jäänud mõni härg, kadunud ka mõni pärg Kõrts Äks 1983 A. Korb RKM II 368, 194/5 (29)
57355 1611 C1b & Siin on suur kui üks laev, sääl on üks kaev, kes säält liiast märga võtab, senna sureb mõni härg ja ka kaob mõni pärg Kõrts Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (46)
57356 1611 C2a & Mina olen kui üts laev, minu sees on ka üts kaev, minu sees mitu märga, minu sees on mitu härga Kõrts Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (74)
57357 1611 C2b & Oli laev, laevas oli kaev, sinna uppus mitu härga, mitu särga, mitu vaesemehe vasikad Kõrts KJn 1969 A. Seep RKM II 268, 156 (2)
57358 1611 C3a & Mina lag'a kui laiv, minu sisen om ka üits kaiv, kes sest kaivust märja võtab, see ka minu juure tõttab Kõrts Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (81)
57359 1611 C3b & Pikk kui laev, selle sees on kaev, kes sealt liialt võtab, tuikudes ja kukkudes kodu poole ruttab Kõrts Vil 1895 J. Sims E 21677 (33)
57360 1611 C3c & Pikk ma olen kui üks laev, aga mu sees on üks kaev, kes sest liiast märga võtab, oma elu ära sittab Kõrts Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (85)
57361 1611 C4 & Üks laev ja laeva sees on kaev, kes rohkeste joob, see maha jääb Kõrts Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (157)
57362 1612 & Pikk mees, aga väike müts Kirikutorn Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (43)
57363 1612 Pikk mees, lapse müts Kirikutorn 1890 E EM 121 (1107)
57364 1612 Pikk mees, lapse müts Kirikutorn 1913 E EM2 107 (1463)
57365 1612 # 562 1064 1398
57366 1613 A & Pikk mees, valge kasukas seljas Kask Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (59)
57367 1613 B & Mees seisab mäe pääl, alati valge kasukas seljas Veski Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (68)
57368 1613 C & Ööd ja päevad seisab, valge kasukas seljas Kask Rak 1902 A. K. Kivi E 42337 (6)
57369 1613 # 431 1659Bd 2084H
57370 1614 & Pikk mets pinu taga, lai leht raamatus, kutsub kokku külalapsi, murule ja arule ja oma pattu parandama Humalad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 124 (53)
57371 1614 Pikk mets pinu taga, lai leht raamatus, kutsub kokku külalapsi, murule ja arule ja oma pattu parandama Humal, tapud Pee 1928 R. Viidebaum E 62609
57372 1615 A1a* & Pikk mets, peenike mets, siist ei saa silguvarrastki Juuksed Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 543 (95)
57373 1615 A1a* Pikk mets, pienike mets, ei saa seest silguvarrast Hobuse saba SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (198)
57374 1615 A1a* Pikk mets, peen mets, silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (49)
57375 1615 A1a* Pikk mets, peen mets, aga silguvarrast seest ei saa Hlj 1935 E. Luuk ERA II 83, 469 (8)
57376 1615 A1b & Pitk mets ja peenike mets, silguvarrast sealt ei saa Rukkiväli Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (51)
57377 1615 A1c & Pikk ja peenike mets, siiski silguvarrast ei saa Hobuse saba SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (4)
57378 1615 A2 & Mets paks, pikk ning peenike, ei saa silguvarrastki Juuksed, viljakõrred VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 740 (3)
57379 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguvarrast Hobuse saba 1890 E EM 121 (1108)
57380 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguvarrast Hobuse saba 1913 E EM2 107 (1464)
57381 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, aga silguvarrastki ei saa seest Hobuse saba 1992 Metstak2 40 ja 43
57382 1615 A3a* & Pikk mets, paks mets, siest ei soa silguvarrast Hobuse saba Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (50)
57383 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seast saa mitte silgivarrast Hobuse saba Pil 1894 H. Keller E 10044 (45)
57384 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguvarrast Hobuse saba HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (12)
57385 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei soa silguvarrastki Hobuse saba Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 486 (6)
57386 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguvarrastki Hobuse saba Kei 1888 J. Vinter H III 3, 344 (12)
57387 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguvarrastki Hobuse saba Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (91)
57388 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguvarrastki Hobuse saba Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (6)
57389 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, seest ei saa silguvarrast Hobuse saba Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (24)
57390 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, seest ei saa silguvarrastki Hobuse saba Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 137 (129)
57391 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, seest ei saa silguvarrastki Rukis väljal Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (14)
57392 1615 A3a* Pitk mets, paks mets, aga seest ei saa silguvarrastki Hobuse kabjad Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (166)
57393 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest silguvarrast ei saa Hobuse saba Lai 1904 J. Ermann E 44372 (93)
57394 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, seest silguvarrast ei saa Hobuse saba Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (104)
57395 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (49)
57396 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei saa Juuksed, hobuse saba Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (15)
57397 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei saa Looma saba Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 198 (111)
57398 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, silguvarrast siest ei soa Hobuse saba Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (18)
57399 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (62)
57400 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei saa Looma ehk hobuse saba Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 174 (8)
57401 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, silguvarrast siest ei saa Hobuse saba Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (1)
57402 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, aga silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (273)
57403 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, aga silguvarrast seest ei saa Juuksed Plt 1899 M. Luu E 38345c (19)
57404 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, aga silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (35)
57405 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, aga silguvarrastki ei saa seest Hobuse saba Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (16)
57406 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, ei saa seest silguvarrast Hobuse saba JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (6)
57407 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, ei saa seest silguvarrast Hobuse saba JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (44)
57408 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, ei saa seest silguvarrast Rukis Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (24)
57409 1615 A3a* Pikk mets ja paks mets, ei saa seest silguvarrast Juuksed peas Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (64)
57410 1615 A3a* Pikk mets, paks mets, ei saa silguvarrastki seest Hobuse saba Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (33)
57411 1615 A3b & Pikk mets, paks mets, sealt ei saa silguvarrast Hobuse saba Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (71)
57412 1615 A3c & Pikk mets, paks mets, ei saa siiski silguvarrast Naiste juuks Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (27)
57413 1615 A3d* Pikk mets, paks mets, ei saa silguvarrast Hobuse saba Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (141)
57414 1615 A3d* Pikk mets, paks mets, ei saa silguvarrast Hobuse saba VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (247)
57415 1615 A3d* Pikk mets, paks mets, ei saa silguvarrastki Hobuse saba Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (8)
57416 1615 A3d* Pikk mets, paks mets, ei saa silguvarrastki Rukis Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (48)
57417 1615 A3d* Pikk mõts, paks mõts, ei saa silguvarrastki Hobese hand 1875 J. Hurt E 7984 (2)
57418 1615 A3d* Pikk mets ja paks mets, ei saa silguvarrastki Hobuse saba Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (12)
57419 1615 A3d* & Pikk mets ja paks mets, aga silguvarrast ei saa Hobuse saba Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 59 (4)
57420 1615 A3e Pikk mets ja paks mets, mine sisse, ei saa silguvarrast Hobuse saba Kos 1930 S. Veske E 64971 (162)
57421 1615 A3e Pikk mets ja paks mets, mine sisse, ei saa silguvarrastki Hobuse saba Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 875 (50)
57422 1615 A3e & Pitk mets ja paks mets, mine sisse, ei saa silguvarrastki Hobuse saba HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (32)
57423 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei leia Hobuse saba 1955 ÜÕÕ 64 (4)
57424 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei leia Hobuse saba 1968 Leht 8 (3)
57425 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei leia Hobuse saba 1975 Juhani-Tammoja 13 (3)
57426 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei leia Hobuse saba Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (34)
57427 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei leia Hobuse saba Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (65)
57428 1615 A3f* & Pikk mets, paks mets, silguvarrast seest ei leia Hobuse saba HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (20)
57429 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, seest ei leia silguvarrast Juuksed Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
57430 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, seest ei leia silguvarrast Hobuse saba Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (32)
57431 1615 A3f* Pikk mets ja paks mets, seest ei leia silguvarrast Hobuse saba Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (75)
57432 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, ei leia seest silguvarrast Hobuse saba Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 563 (589)
57433 1615 A3f* Pikk mets, paks mets, seal pole leida silguvarrast Juuksed Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (28)
57434 1615 A3g* Metsa pikka, metsa paksu, silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 1 ja 2 (1883) lk-ta
57435 1615 A3g* Metsa pikka, metsa paksu, seest ei saa silguvarrast Hobuse saba 1890 E EM 95 (803)
57436 1615 A3g* Metsa pikka, metsa paksu, seest ei saa silguvarrast Hobuse saba 1913 E EM2 81 (1017)
57437 1615 A3g* & Metsa pikka, metsa paksu, silguvarrast seest ei saa Hobuse saba Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (30)
57438 1615 A3g* Mõtsa pikkä, mõtsa paksu, siist ei saa silguvarrastki Inimese juusse Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (43)
57439 1615 A3g* Metsa pikka, metsa paksu, aga silguvarrast ei saa Juuksed Trt 1930 E. Raag E 71291 (8)
57440 1615 A3g* Mets on pikk ja paks, silguvarrast seest ei saa Hobuse lakk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (58)
57441 1615 A4 & Suur mets, paks mets, silguvarrast sealt ei saa Pilliroog Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (111)
57442 1615 A5 & Pisike mets, paks mets, must mets, aga mine metsa, ei saa silguvarrast Juuksed Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 402 (44)
57443 1615 A6 & Paks mets, ei sua läbi, aga silguvarrast ei sua Hobuse saba Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (65)
57444 1615 A7 & Tihe mets, silguvarrast ei saa Juuksed Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (91)
57445 1615 A7 Tihe mets, silguvarrast ei saa Juuksed 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
57446 1615 A7 Tihe mets, silguvarrast ei saa Juuksed, habe 1979 Metstak 8 ja 32 (17)
57447 1615 A7 Tihe mets, silguvarrast ei saa Juuksed 1992 Metstak2 10 ja 11
57448 1615 A8% & Pikk pihlakane mets, aga silguvarrast seest ei saa Juuksed Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 9 (179) 1619C4b
57449 1615 B* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguora Hobuse saba 1890 E EM 121 (1108)
57450 1615 B* Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguora Hobuse saba 1913 E EM2 107 (1464)
57451 1615 B* & Pikk mets, paks mets, seest ei saa silguora Hobuse saba Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (77)
57452 1615 B* Pikk mets, paks mets, aga seest ei saa silguoragi Hobuse saba Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (6)
57453 1615 C & Paks mets, aga ei saa räimeorkigi Juuksed PJg 1893 M. Reimann H II 47, 636 (28)
57454 1615 Da* Pikk mets, paks mets, ei saa kiisivarrastki Hobuse saba Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (26)
57455 1615 Da* Pitk mets, paks mets, ei saa kiisavarrastki Hobuse saba Pal 1889 L. Arst H III 8, 228 (9)
57456 1615 Da* & Pikk mets, paks mets, ei saa kiisavarrastki Hobuse saba Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (92)
57457 1615 Da* Pikk mets, paks mets, kiisavarrast seest ei saa Hobuse saba Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (48)
57458 1615 Db% & Pikk mets, paks mets, ladvad kasvavad alaspidi, ei saa kiisavarrastki Juuksed Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (36) 938
57459 1615 E* & Pikk mets, paks mets, ei saa kalavarrastki Hobuse saba Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (21)
57460 1615 E* Pikk mets ja paks mets, ei saa kalavarrastki Rukis Pal 1890 H. Maasen E 439 (34)
57461 1615 E* Pikk mets ja paks mets, aga ei saa kalavarrast Trm 1895 S. Sommer H II 56, 140 (9)
57462 1615 E* Pikk mets, paks mets, aga kalavarrast ei saa Kanep Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 752 (4)
57463 1615 E* Pikk mets, ise paks, ei saa kalavarrast Hobuse saba Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (9)
57464 1615 Fa & Pitk mets ja paks mets ja kalaora ei saa Hobuse saba Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (27)
57465 1615 Fb & Pikk mets, paks mets, ilmas ei saa kalaora puud Hobuse saba Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (73)
57466 1615 G1a* Pikk mets, paks mets, ei saa vorstivarrast Juuksed Tt 1906 Anonüüm XXX Lasteleht nr. 8 ja 10 (1906) 128 ja 160 (3)
57467 1615 G1a* Pikk mõts, paks mõts, ei saa vorstivarrastki Hobese saba TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (11)
57468 1615 G1a* Pikk mets, paks mets, ei saa vorstivarrastki Juuksed Kam 1922 A. Ammon E, StK 16, 46 (3)
57469 1615 G1a* Pitk mets ja paks mets, ei sua vor'sivarrasski Hobese saba Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 346 (115)
57470 1615 G1a* & Pikk mõts, paks mõts, vorstivarrast mitte ei saa Juusse Kan 1894 J. Saarva H II 51, 909 (5)
57471 1615 G1a* Pikk mets, paks mets, aga vorstivarrast ei saa Juuksed Pal 1911 H. Karro E 50795 (76)
57472 1615 G1b & Pikk mõts, paks mõts, vorsti valada varrast ei saa Linanurm Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (14)
57473 1615 G2* & Suur mõts, paks mõts, vorsti valamise varrast ei saa Lina Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (93)
57474 1615 G2* Suur mets ja paks mets, aga ei saa vorstivarrastki Juuksed Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (17)
57475 1615 H1* Pikk mets, paks mets, ei saa praevarrast Hobuse saba Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (21)
57476 1615 H1* & Pitk mets, paks mets, ei saa praevarrastki Hiuksed Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (16)
57477 1615 H1* Pikk mõts, paks mõts, ei saa praadivarrast kost Hiusse Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 398 (16)
57478 1615 H1* Pikk mets ja paks mets, praevarrast ei saa Hobuse saba JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (4)
57479 1615 H1* Pikk mets ja paks mets, aga praevarrast ei saa Hobuse saba HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (43)
57480 1615 H2 & Pikk mõts, peene mõts, ei saa praadivarrastki Juusse Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (42)
57481 1615 I1* & Pikk mets, paks mets, aga värtnevarrast ei saa Hobuse saba Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (47)
57482 1615 I1* Pikk mets, paks mets, ei saa värtnavarrast Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 82 (121)
57483 1615 I1* Pikk mets ja suur mets, ei saa värtnavarrastki Hobuse saba VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (53)
57484 1615 I2% & Pikk mets pihlakane, ei saa värtnavarrastki Hobuse saba VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (8) 1619C4b
57485 1615 J & Pikk mets, paks mets, ei saa piibuvarrast Uba VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (134)
57486 1615 K* & Pikk mets pienikene, aga piibuvart saa Habe; hobuse saba Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 185 (65)
57487 1615 K* Pikk mets ja peen mets, aga piibuvart ei saa Hobuse saba Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (11)
57488 1615 L*% Pikk mets, paks mets, piitsavart ei saa Hobuse saba Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 361 (44) 1619C4b
57489 1615 L*% Pikk mets, paks mets, piitsavart ei saa Hobuse saba Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 451 (5) 1619C4b
57490 1615 L*% Pikk ja peenikene mõts, piitsavart ei saa Hobese hand Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 45 (417) 1619C4b
57491 1615 L*% & Peenükene mõts, kostki ei saa piitsavart Rügä Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (72) 1619C4b
57492 1615 L*% Pikk mets, heinmets, ühtki piitsavart ei saa Rukkis ehk lina Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 329 (1) 1619C4b
57493 1615 L*% Pikk mets pihlakane, piitsavart seest ei saa Hobuse saba Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 579 (17) 1619C4b
57494 1615 M* Pikk mõts, paks mõts, saa-ai rooviroodästke Hiusõ Se 1930 N. Sõrmus S 28607 (62)
57495 1615 M* Pikk mõts, paks mõts, saa-ai rooviroodästke Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 279 (53)
57496 1615 M* & Pikk mõts, paks mõts, ütte rooviroodastki saa-ai Hobese hand Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (29)
57497 1615 N & Pikk mõts ja paks mõts, ei saa roovivarbagi Hius (juus) Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (40)
57498 1615 O & Pikk mets ja paks mets ja ikka ei saa rihavart Hobuse saba Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (3)
57499 1615 P & Padi, padi palgimõts, a pliinikäpä vartki saa-ai Kanep Se 1927 E. Põllula S 2691 (9)
57500 1615 Q+ & Pikk mõts, paks mõts, ku läbi läät, ei pulkagi Hobõsõ hand Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (8)
57501 1615 Q+ Ühe kivi peal kasvab suur mets, aga metsast ei saa pajupilligi teha Inimese pea ja juuksed Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (3)
57502 1615 R1a/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab soostarpuu, soostarpuust saab suur mets, suurest metsast saa sukavarrastki Hernes Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 352 (19) 1039O1a
57503 1615 R1b/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust tammerpuu, tammerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernekasv Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (41) 1039O1b
57504 1615 R1c/ & Maast kasvab sallepuu, sallepuust sugarapuu, sugarapuust suur mets, metsast ei saa sukavarrastki Herned Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 810 ja 814 (194) 1039O1c
57505 1615 R1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernevarred 1890 E EM 87 (722) 1039O1d*
57506 1615 R1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernevarred 1913 E EM2 76 (920) 1039O1d*
57507 1615 R1d*/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Herned Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (10) 1039O1d*
57508 1615 R1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suure metsast ei saa sukavarrastki Hernes Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (141) 1039O1d*
57509 1615 R1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Herned Saa 1892 H. Langholts H III 13, 507 (46) 1039O1d*
57510 1615 R1d*/ Maast kasvas mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suurest metsast ei saand sukavarrastki Hernes Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 131 (39) 1039O1d*
57511 1615 R1d*/ Maast tõuseb malgapuu, malgapuust kasvab kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernevarred Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (30) 1039O1d*
57512 1615 R1e*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kakerpuu, kakerpuust saab suur mets, suure metsast ei saa sukavarrastki Herned Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (4) 1039O1e*
57513 1615 R1e*/ & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust kakarpuu, kakarpuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Herned Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (3) 1039O1e*
57514 1615 R1f*/ Maast kasvab margapuu, [margapuust] suur mets, suurest metsast ei saa sukkavarrastki Rukkid Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (50) 1039O1f*
57515 1615 R1f*/ & Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai suur mets ja suurest metsast sai sukavarras Hernes Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (18) 1039O1f*
57516 1615 R2/ & Maast tõuseb mandrepuu, mandrepuust kaustapuu, seest silguvarrast ei saa Hernes JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1799 (312) 1039O2
57517 1615 R3*/ Muass tõusi mannerpuu, mannerpuuss sai kannerpuu, kannerpuuss sai kaunamets, metsäss ei suand vor'sivarraski Hernes Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 97 (50) 1039O3*
57518 1615 R3*/ & Muass tõusis mannerpuu, mannerpuust sae kannerpuu, kannerpuust sae kaunis mets, metsass ei suanud mitte vorssivarraski Hernes Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 22 (18) 1039O3*
57519 1615 R3*/ Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kannerpuu, kannerpuust sai kaunapuu, kaunapuust sai kaunis mets, metsast ei saand vorstivarrastki Hernes Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 231 (2) 1039O3*
57520 1615 R4+/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kodarapuu, kodarapuust saab sugarapuu, sugarapuust saab suur mets, suurest metsast saab sinine mets, sinisest metsast saab punane mets, punasest metsast saab valge mets, valgest metsast ei saa puuvarrastki Hernes Mih 1920 A. Leppik E 50892 (10b) 1039O4+
57521 1615 R4+/ Maast tõuseb manarpuu, manarpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab sugarapuu, sugarapuust saab suur mets, suurest metsast saab sinine mets, sinisest metsast saab punane mets, punasest metsast saab valge mets, valgest metsast ei saa puuvarrastki Hernes Mih 1920 A. Leppik E 50892 (10b) 1039O4+
57522 1615 R4+/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur paks mets, ilma et saaks rihavart Herned Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (4) 1039O4+
57523 1615 R4+/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, aga metsast ei saa piibuvartki Hernevarred Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145/6 (76) 1039O4+
57524 1615 S/ & Pikk vits pihlakane, üle õue õõnapuine, ei saa piitsavarrastki Pal 1891–1892 H. Maasen E 52061 (27) 1619P
57525 1615 # 1616 1761
57526 1616 A1 Pikk mõts, peene mõts, üle ilmä illus mõts Matusaed Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (147)
57527 1616 A1 Pikk mõts, peenü mõts, üle ilma illos mõts Matuseaid Har 1889 J. Pähn H II 32, 195 (3)
57528 1616 A1 & Pikk mõts, peenü mõts, üle ilma illus mõts Hiusõ Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (104)
57529 1616 A1 Pikk mõts, peenü mõts, üle ilma illus mõts Hiusõ Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (70)
57530 1616 A1 Pikk mõts, peenü mõts, üle ilma ilus mõts Juus Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (73)
57531 1616 A2% & Pikk mõts, piinu mõts, üle ilma illus mõts, üle pikä pedästiku, üle kõrge kuusistiku Kirikutorn Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (312) 2220Bb
57532 1616 B1a Pikk mets, hele mets, üle ilma koolimets 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
57533 1616 B1a & Pikk mõts, hele mõts, üle ilma koolimõts Kerk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (108)
57534 1616 B1a Pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimõts Kerik Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (49)
57535 1616 B1b & Pikk mõts, paks mõts, üle ilma koolimõts Matus Ote 1879 J. Vuks H I 4, 724 (3)
57536 1616 B1b Pikk mets, peen mets, üle ilma koolimets 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
57537 1616 B1c & Pikk mõts, peeni mõts, üle ilma koolimõts Kabel (matuseaid) Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (10)
57538 1616 B2 & Hilpu-halpu inemise mõõdipuu, pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimõts Kerik Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (61)
57539 1616 C Pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimaja Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (80)
57540 1616 C Pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimaja Kerik Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (14)
57541 1616 C & Pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimaea Päiv (päike) Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 572 (389)
57542 1616 # 1615
57543 1617 & Pikk peenar, pehme hain Lammas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (37)
57544 1618 & Pikk peenü jalakõnõ, verrev tsõõrik pääkene Upin-ninn (kullerkupp) Har 1889 J. Pähn H II 32, 195 (8)
57545 1619 A & Kiivits-kaavits, pihelgane pikk vits Põllupeenar Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (138)
57546 1619 A Kiivits-kaavits, pihelgane pikk vits Põllupeenar 1890 E EM 64 (454)
57547 1619 A Kiivits-kaavits, pihelgane pikk vits Põllupeenar 1913 E EM2 57 (586)
57548 1619 B1a & Pihelgane vits käib üle maailma Vikerkaar Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (54)
57549 1619 B1a Pihelgane vits käib üle ilmamaa Vikerkaar 1890 E EM 120 (1096)
57550 1619 B1a Pihelgane vits käib üle ilmamaa Vikerkaar 1913 E EM2 106 (1451)
57551 1619 B1b & Pihlapuune vits üle ilma Vikerkaar Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (16)
57552 1619 B1c & Pehelgane vits paistab üle ilma Vikerkaar Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (22)
57553 1619 B2a & Pihelgane pikk vits, kael üle muude puude Vikerkaar Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (105)
57554 1619 B2b & Pikk vits pihelgane, üle ilma hõikab Vikerkaar Ris 1896 J. Niinas E 26297 (16)
57555 1619 B2c & Pihelgane pikk vits, ilma üle üks vits Vikerkaar Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (13)
57556 1619 B3 & Pikk vits pihlakane, üle ilma ümmargune Vikerkaar Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (58)
57557 1619 B4 & Pikk vits pihlakane, üle õue ümargune Vikerkaar Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (11)
57558 1619 C1a1 Pitk vits pihlakane, üle välja tomingane Der Regenbogen Tor 1816 B. A. F. Offe Beiträge VI (1816) 51 (II)
57559 1619 C1a1 Pitk vits pihlakane, üle välja tomingane Der Regenbogen 1852 Neus 393 ja 390 (7)
57560 1619 C1a1 Pitk vits pihlakane, üle välja toomingane Vikkerkaar 1869 Ahlqvist 74
57561 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane 1899 Sander 71 (10)
57562 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenar Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (5)
57563 1619 C1a1 Pitk vits pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenrad Sim 1892 T. Franzdorf E 1512/3 (12)
57564 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenar Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 49 (4)
57565 1619 C1a1 & Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Vikerkaar HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (51)
57566 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenar Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (16)
57567 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenar Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (93)
57568 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenar Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (31)
57569 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja toomingane Vikkerkaar Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (25)
57570 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välja tomingane Põllupeenar Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (6)
57571 1619 C1a1 Pitk vits pihlakane, üle välja tomingane Vikerkaar Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (8)
57572 1619 C1a1 Pikk vits pihlagane, üle välja tomingane Põllupeenar Lai 1902 K. A. Simmer E 43771 (15)
57573 1619 C1a1 Pikk vits pihlakane, üle välla tuomingane Põld ja pienrad sial vahel Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (58)
57574 1619 C1a1 Pitk vits pihlakane, üle välja tomilkane Põllupeenar Tür 1889 M. Tults H II 13, 629 (7)
57575 1619 C1a1 & Pikk vits pihlikane, üle välla to[o]mikane Vikerkaar MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 400 (3)
57576 1619 C1a1 Pikk vits pihlakene, üle välja toomikane Vikerkaar Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (32)
57577 1619 C1a1 Pikk vits pihliken, üle vällä toomikul Nurmependre Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (166)
57578 1619 C1a1 Pikk vits pihelgane, üle välja toomingane Vikerkaar Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (57)
57579 1619 C1a1 Pikk vits pihelgane, üle välja tomingane Põllupeenar Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (82)
57580 1619 C1a1 Pikk vits pihelgane, üle välja tomingane Põllupeenar Pil 1895 H. Keller E 18365 (23)
57581 1619 C1a1 Pikk vits pihelgane, üle välja toomilgane Vikertkaart Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (61)
57582 1619 C1a1 & Pitk vits pihelgane, üle välja toomilgane Põllupeenar Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (74)
57583 1619 C1a1 Pikk vits pihelgane, üle välja toomilgane Põllupeenar Pil 1894 J. Sirul H III 21, 492 (6)
57584 1619 C1a2 & Pikk vits pihlakale, üle välja toomingale Välk KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (248)
57585 1619 C1a3 & Pikk vits pihlakas, üle välla toomingas Põllupeenar Trm 1939 P. Tammepuu ERA II 208, 375 (30)
57586 1619 C1a4 & Pikk vits pihlakas, üle välja toomikas Vikerkaar Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (123)
57587 1619 C1b & Pikk vits pihlakane, üle metsa toomikune Vikerkaar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (237)
57588 1619 C1b Pikk vits pihlagane, üle mõtsa tomingane Vikkerkaar Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (80)
57589 1619 C1b Pikk vits pihlakane, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (9)
57590 1619 C1b Pikk vits pihlakune, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (10)
57591 1619 C1b & Pikk vits pihlane, üle mõtsa toomine Vikatkaar Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 850 (12)
57592 1619 C1c & Pikk vits pihlakane, üle mere toomingane Vikerkaar Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (75)
57593 1619 C1d1 Pikk vits pihlikane, üle ilma toomingane Vikerkaar Äks 1888 J. Järveots H I 3, 530 (3)
57594 1619 C1d1 & Pikk vits pihelgane, üle ilma tomingane Vikerkaar Pil 1894 H. Keller E 10045 (49)
57595 1619 C1d2 & Pikk vits pihlakane, toomingane üle ilma Vikerkaar MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 698 (105)
57596 1619 C1e & Pikk vits pihlakast, ülevalt otsast toomingas Põllupeenar Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (20)
57597 1619 C2a1 Pikk vits pihlapuune, üle mõtsa toomingane Vikerkaar Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 605 (1)
57598 1619 C2a1 Pikk vits pihlapuune, üle metsa toomine Vikerkaar Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (1)
57599 1619 C2a1 & Pikk vits pihlapuune, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (105)
57600 1619 C2a1 Pikk vits pihlapuune, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (47)
57601 1619 C2a1 Pikk vits pihlapune, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (23)
57602 1619 C2a1 Pikk vits pihlapune, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (95)
57603 1619 C2a1 Pikk vits pihlapune, üle mõtsa toomine Vikerkaar Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (3)
57604 1619 C2a2 & Pikk vits pihlapuine, üle metsa toomingas Vikerkaar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (204)
57605 1619 C2b Pitk vits pihlapuune, üle ilma toomine Vikerkaar Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (68)
57606 1619 C2b & Pikk vits pihlapuune, üle ilma toomine Vikerkaar Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (56)
57607 1619 C2b Pikk vits pihlapune, üle ilma toomine Vikerkaar Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (35)
57608 1619 C2b Pitk vits pihlapune, üle ilma toomine Vikerkaar Vil 1892 H. Pihlap E 726 (81)
57609 1619 C3 & Pihelgane vits, tomingane vits, üle ilma üks vits Vikerkaar Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1052 (10)
57610 1619 C4a & Pitk mets pihlakane, üle välja toomingane Vikerkaar HJn 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (82)
57611 1619 C4b% & Pikk mets pihlakane, üle ilma tomingane Vikerkaar Pai 1896 A. Hanson H II 57, 697 (4) 1615A8 1615I2 1615L*
57612 1619 C5 & Pikk piits pihlakane, üle välja toomingane Vikerkaar MMg 1888 G. Tenter H II 28, 402 (2)
57613 1619 C6 & Pikk uss pihlakane, üle välja toomingane Põllupeenar Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (3)
57614 1619 C7 & Suur pikk pihlapuune, üle ilma toomine Vikerkaar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (156)
57615 1619 C8 & Pitk pihlakas ja üle mere toomingas Vikerkaar Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (93)
57616 1619 D & Pikk vits pilvine, üle ilma toomine Vikerkaar Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (214)
57617 1619 E1 & Pikk tomingane vits üle välja Vikerkaar Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (112)
57618 1619 E1 Pikk tomingane vits üle välja Vikerkaar HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (27)
57619 1619 E2% & Esi pikk ja peenikene, üle nurme toomikene Põllupeenar Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (24) 404
57620 1619 F & Pitk vits pihelgane, üle õue õiskane, tua taga toomgane Vikartkaar Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 376 (119)
57621 1619 G1a1 Pitk vits pihelgane, üle ilma õispuune (Eine lange Ruthe von Ebereschen, über die Welt von Wasserhollunder) Der Regenbogen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 284
57622 1619 G1a1 Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuine Vikerkaar 1890 E EM 121 (1110)
57623 1619 G1a1 Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuine Vikerkaar 1913 E EM2 107 (1467)
57624 1619 G1a1 & Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuune Vikerkaar Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 632 ja 636 (15)
57625 1619 G1a1 Pitk vits pihelgune, üle ilma õispune Vikkerkaar Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (24)
57626 1619 G1a1 Pikk vits pihelgane, üle ilma õispune Vikerkaar Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (26)
57627 1619 G1a2 Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 280 (32)
57628 1619 G1a2 & Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (136)
57629 1619 G1a2 Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 266 (8)
57630 1619 G1a2 Pikk vits pihelgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 859 (18)
57631 1619 G1a2 Pitk vits pihelgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (25)
57632 1619 G1a2 Pitk vits pihelgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 810 ja 814 (199)
57633 1619 G1a2 Pikk vits pihilgane, üle ilma õispuu Vikerkaar Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (2)
57634 1619 G1a3* & Pihelgane pikk vits, üle ilma õispuu Vikerkaar Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (144)
57635 1619 G1a3* Pihelgas pikk vits, üle ilma õispuu Vikerkaar Kse 1933 H. Tampere ERA II 56, 275 (9)
57636 1619 G1a4 & Pikk vits pihlakane, üle ilma õilispuune Vikerkaar Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (31)
57637 1619 G1b1 Pitk vits pihlakane, üle õue õispuine Tee läbi mitme maade Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 24 ja 54 (98)
57638 1619 G1b1 Pikk vits pihlakane, üle õue õispuune Tee KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 340 ja 367 (35)
57639 1619 G1b1 Pitk vits pihelgane, üle õue õispuune Vikerkaar Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (140)
57640 1619 G1b1 & Pikk vits pihelgane, üle õue õispuine Välk PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (63)
57641 1619 G1b1 Pikk vits pihelgane, üle õue õispuine Teerada Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (31)
57642 1619 G1b1 Pikk vits pihelgaine, üle õue õispuine Vikerkaar Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (55)
57643 1619 G1b1 Pitk vits pihilgane, üle õue õispuine Vikerkaar Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (112)
57644 1619 G1b2 & Pikk vits pihelgane, üle õue õispuu Vikerkaar Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 558 (72)
57645 1619 G1c Pitk vits pihlpuu, üle aja õispuu (Eine lange Ruthe, eine Eberesche, über dem Zaun ein Wasserhollunder) [der Regenbogen] 1876 Wied. 284
57646 1619 G1c & Pitk vits pihelpuu, üle aia õispuu Vikerkaar Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (44)
57647 1619 G1c Pikk vits pihelgane, üle aja õispuine Vikerkaar 1890 E EM 121 (1110)
57648 1619 G1c Pikk vits pihelgane, üle aja õispuine Vikerkaar 1913 E EM2 107 (1467)
57649 1619 G1d & Pikk vits pihlakane üle välja õispuu Vikerkaar Hlj 1936 J. A. Rehberg ERA II 120, 523 (2)
57650 1619 G2 & Pihelgane raadvits, üle ilma õispuu Vikerkaar Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238a (13)
57651 1619 G3 & Pikk piits pihlakane, üle ilma õispuune Vikerkaar Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 94 (2)
57652 1619 G4 & Pikk mets pihlakane, üle ilma õispuu Vikerkaar Plt 1889 Ülempaalalane H II 26, 928 (1)
57653 1619 G5a & Pikk puu pihlakane, üle ilma õispuune Vikerkaar Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (68)
57654 1619 G5b & Pikk puu pihlakane, üle õue õitspuu Põllupeenar Lai 1904 J. Ermann E 44374 (127)
57655 1619 H & Pilliroog pitk vits, üle ilma õispuu Puusüda PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (11)
57656 1619 Ia & Pihlakane pikk vits, üle õue õrspuu Vikerkaar Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (93)
57657 1619 Ib & Pihlakane pikk vits, üle ouve orspuu Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
57658 1619 Ic & Pihlajane pikk puu, üle oue orspuu Vikerkaar Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 250 (10)
57659 1619 J1a1 & Pikk vits pihlakane, üle õue õunapuune Vikerkaar Hlj 1897 A. Klaas E 35215 (18)
57660 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õue õunapuune Vikerkaar Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 533 (73)
57661 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õue õunapuune Vikerkaar Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (96)
57662 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õue õunapuune Vikerkaar TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (59)
57663 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õuve õunapuune Vikkerkaar Lüg 1948 B. Brambat KKI, MT 40, 9
57664 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õue õunapuine Vikerkaar Nis 1888 M. Neumann H III 3, 376 (10)
57665 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õuve õunapuine Vikerkaar Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (27)
57666 1619 J1a1 Pikk vits pihlane, üle õue õunapuune Vikerkaar Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 203 (145)
57667 1619 J1a1 Pitk vits pihlakane, üle õue õunapune Vikerkaar Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (3)
57668 1619 J1a1 Pikk vits pihlakane, üle õuve õunapuune Vikerkaar Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (31)
57669 1619 J1a1 Pikk vits pihlapuune, üle õue õunapuune Vikerkaar 1955 ÜÕÕ 16 (3)
57670 1619 J1a1 Pikk vits pihlapuune, üle õue õunapuune 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
57671 1619 J1a2 & Pikk vits pihlakal, üle õue õunapuul Vikerkaar Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 366 (11)
57672 1619 J1b1 & Pikk vits pihlakane, üle aia õunapuune Vikerkaar Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (171)
57673 1619 J1b2 & Pikk pihlakane vits üle õunapuuaia Vikerkaar Vai 1893 H. Masing H II 36, 402 (97)
57674 1619 J1c & Pikk vits pihlakane, üle ilma ounapuine Vikerkaar Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (10)
57675 1619 J2 Pikk mets pihlakane, üle õue õunapune Vikerkaar Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (7)
57676 1619 J2 Pikk metsa pihlakane, üle õue õunapune Vikerkaar Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 33 (70)
57677 1619 J2 & Pitk metsa pihlakane, üle õue õunapune Vikerkaar Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (77)
57678 1619 J3 & Pikk piits pihlakane, üle õuve õunapuune Vikerkaar Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 410 (52)
57679 1619 K & Pikk vits pihlakane, üle õue õunapuine, üle väila vahtrapuine Vikerkuar Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (87)
57680 1619 L & Pihlakas pitk vits, üle maailma roos Vikkerkaar Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (70)
57681 1619 M & Pikk vits üle õuemaa Vikerkaar VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (62)
57682 1619 N/ & Üle ilma pihlakene, läbi tuule toomingane Vikerkaar Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (90) 2778C
57683 1619 O/ & Üle õue õunapuune, kena kirju luogakene Vikerkuar Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (126) 2777C
57684 1619 P/ & Pikk vits pihlakane, üle õue õõnapuine, ei saa piitsavarrastki Pal 1891–1892 H. Maasen E 52061 (27) 1615S
57685 1619 Q1/ & Pikk vits pihlakane, üle välja tomingane, aga ümber pea ei ulata Oma silmadega ei näe kukla taha Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (40) 2792O1
57686 1619 Q2a/ & Pikk mets pihlakane, üle ilma tomingane, ümmer ilma ulatab Vikerkoar Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (854) 2792O2a
57687 1619 Q2b/ & Pikk vits pihlakane, üle ilma ulatab Vikerkaar Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (170) 2792O2b
57688 1619 R/ & Pitk vits pihlakane, üle õue õunapunane, ühte juured jooksevad, ühte ladvad langevad Pruut ja peig Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (161) 963J
57689 1619 S/ & Pimedane pihlapuu, üle õue õitsepuu, lähen lookas üle maa, kätte keegi mind ei saa Vikerkaar Plt 1894 M. Luu H IV 5, 490 (17) 1210D
57690 1619 # 2778
57691 1620 & Pikka säärde, laia lemme, kivide kiri, vagude vari, ise kui haavikuemand Läätsed 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (145)
57692 1620 Pikka säärde, laia lemme, kivide kiri, vagude vari, ise kui haavikuemanda Läätsed 1890 E EM 121 (1105)
57693 1620 Pikka säärde, laia lemme, kivide kiri, vagude vari, ise kui haavikuemanda Läätsed 1913 E EM2 106 (1460)
57694 1621 a Harakas loob mäe sisse muna 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
57695 1621 a & Pikä hannaga harak luu mäe sisse munnõ Leibä pandas ahju Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (54)
57696 1621 b & Harak luu savitsõ mäe sisse muna Leevä ahohn Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (82)
57697 1621 # 193 1622 1996
57698 1622 & Pikä hannaga harak läts ahjo Leiba pandase ahjo Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 339 (5)
57699 1622 # 1621
57700 1623 & Pill hüüab, saaja tantsib Mesilane Pst 1925 S. Lõhmus E 56095 (5) vs: 8842B | kk
57701 1623 # 2587
57702 1624 & Pilliroost poisikene, valge müts pääs Lubjapintsel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (195)
57703 1624 # 1064 2324E
57704 1625 & Pime hobene käi ilma ohjete Lootsik Trv 1894 A. Rull H III 20, 146 (70)
57705 1625 Pime hobene käib ilma ohjeta Lootsik Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (7)
57706 1625 # 244 247
57707 1626 Aa & Pime nägi jänese, jalutu võttis ta kinni, alasti pistis ta tasku ja hambutu sõi ta ära Vale Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 291 (3)
57708 1626 Ab & Pime nägi jänest, jalutu püüdis, paljas pistis taskusse, ilma suuta sõi ära Vale Tln 1991 A. Kägu RKM II 443, 202 (1)
57709 1626 B1a1 Pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, alasti pani tasku Püss, kuul, tasku 1890 E EM 121 (1111)
57710 1626 B1a1 Pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, alasti pani tasku Püss, kuul, tasku 1913 E EM2 107 (1469)
57711 1626 B1a1 Pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, alasti pani tasku Püss, kuul, käsi 1920 Nurmik I 108
57712 1626 B1a1 Pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, alasti pani tasku 1922 Nurmik EKÕr 86
57713 1626 B1a1 & Pime nägi jänese, jaluta püüdis kinni, alasti pani tasku Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 172 (25)
57714 1626 B1a1 Pime nägi jänest, jalutu võttis kinni, alasti pani tasku 1934 Ajusp. Mag. nr. 4 (1934) lk-ta
57715 1626 B1a2 & Üks pime nägi üht jänest joosvad, üks jalutu vöttis ta kinni ja üks alaste pistis ta tasku – mis see on See on üks vale Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136p. (131)
57716 1626 B1a3* & Pime nägi jänest, jalutu võttis kinni, alasti pistis tasku Tühi jutt Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (122)
57717 1626 B1a3* & Pime nääb jänest, jalutu võtab kinni, alasti pistab tasku Püss, kuul, käsi Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 157 (5)
57718 1626 B1a3* Pime näeb jänest, jalutu püüab kinni, alasti pistab tasku Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 3 (28)
57719 1626 B1b1 & Üks pime nägi jänest jooksvad, üks jalutu hüppas järele ja üks alasti pistis tasku – mis see on Üks vale Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 34 ja 54 (28)
57720 1626 B1b2* Üks pime nägi jänese, üks jalutu jooksis järele, üks alasti pistis tasku Püss on pime, kuul on jalutu, inimene, kes jänese ära sööb, on alasti task 1888 Saarl. nr. 12 ja 13 (1888) lk-ta
57721 1626 B1b2* & Pime nägi jänest, jalutu jooksis ta järele, alasti inimene pistis ta tasku Vale Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 373 (8)
57722 1626 B1b2* Pime nägi jänese, jalutu jooksis järele ja alasti pani käe tasku Vale Khk 1946 H. Redlik RKM II 2, 564 (7)
57723 1626 B1b3 & Pümme näge jänese, jalota võtt kinni, alastõ pand kotte Püss, kuul ja käsi Se 1936 M. Vabarna S 121936 (60)
57724 1626 B1c* Pime nägi, jalguta võttis kinni, alasti pani tasku Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (51)
57725 1626 B1c* & Pimme näge, jalotu võtt kinni, ihoalastõ pand umma taskuhe Püss ja püssikuul Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
57726 1626 B1c* Pime näeb, jalutsi võtab kinni, alasti pistab tasku Püss Muh 1959 A. Schmuul KKI 27, 167
57727 1626 B1c* & Pime nägi, jalutu joosis, alasti pistis tasku Vale Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 201 (2)
57728 1626 B1d & Pime näeb, alasti püstab tasku, jalutu võtab kinni Vale Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (30)
57729 1626 B2a* Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas aga pistis taskusse Vale 1990 Kal. (1990) 235 ja 239 (8)
57730 1626 B2a* Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas pistis taskusse Vale Tln 1992 I. Vurm RKM, KP 10, 176 (12)
57731 1626 B2a* & Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas pani taskusse Vale Käi 1992 M. Mesikäpp RKM, KP 34, 234 (7)
57732 1626 B2a* & Pime nägi jänest, jalutu pidas kinni, paljas pistis taskusse – mis see on Vale Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 385 (107)
57733 1626 B2a* & Pime näeb jänese, jaluta võtab kinni, paljas pistab kulita Püss on pime, tuul jaluta, käsi paljas, kui suhu pistab Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 24 ja 54 (99)
57734 1626 B2b1 & Pime nägi jänekse, jalutu kargas jänekse järel ja paljas pistis jänekse oma tasku – mis see on See on vale jutt Tt 1861 Anonüüm XXX Mönnus Kal. (1861) lk-ta (24)
57735 1626 B2b2 & Pime nääb, jalutu võtab kinni, paljas pistab kotti Püss Pil 1894 H. Keller E 10014
57736 1626 B3a & Pime nägi jänesse, lomak [sic!] võttis kinni, alaste pistis taskusse Vale Tln 1895 J. Salme E 18598 (11)
57737 1626 B3b & Pime näeb jänest jooksvad, lugur jookseb järel, võtab kinni, alasti pistab tasku Vale Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (10)
57738 1626 B4a & Üks pime nägi jänest jooksvad, jaluta võtab kinni, käsita pistis tasku Vale Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 102 (77)
57739 1626 B4b & Pime nägi, jalutu jooksis järele, käteta võttis kinni Vale Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
57740 1626 C+ & Pime nägi jalutut jooksmast, alasti pistis oma tasku Tühi jutt Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 14 (106)
57741 1626 C+ Kui pime nägi jänese viledalt jooksvad rabas, siis keeletu hüüdis kurdile, näe jalutu ta tabas Trt 1925 J. Kõks A 7555 (20)
57742 1626 C+ Jalolda võtt jänese kinni Püssäluut Se 1935 N. Oinas S 114448 (18)
57743 1626 D1 & Jänes jookseb, pime näeb, jalutum jookseb järele, käsitum võtab kinni, alasti pistab tasku Päike tõuseb VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (15)
57744 1626 D2 & Vile läheb üle tee, lombakas jookseb järele, pime võtab kinni, alasti pistab tasku Jänes lähäb üle tee, koer jookseb järele, kütt laseb püssiga, kuul võtab kinni, kütt sööb ära alasti PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (33)
57745 1626 E* Kolm meest, üks oli pime, teine ilma jalgadeta, kolmas ilma käteta; pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, käsitu pani pauna Vale Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 242 (99)
57746 1626 E* & Pime, jalutu ja alasti läksid mööda teed; üks jänes jooksis üle tee; pime nägi, jalutu püüdis kinni ja alasti pistis tasku Vale Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (77)
57747 1626 E* Kolm meest istusid tee ääres: üks olli kurt, üks pime ja üks jalutu; jänes jooksis mööda, kurt kuulis, pime nägi ja jalutu hakkas järgi joosma Vale Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 636/7 (42)
57748 1626 E* & Kolm meest istuvat teekäänaku pääl: üks pime, üks alasti, üks jalutu; pime näeb, jänes jookseb, alasti pistab tasku, jalutu võtab kinni Vale Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (10)
57749 1626 E* & Kolm meest metsas: üks jalutu, üks pime ja üks alasti; pime nägi jänest, jalutu jooksis järele ja alasti pistis tasku Veskikivi Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 237 (30)
57750 1626 F & Tuline tõld tuleb mäge mööda alla, seal peal istub jalutu, pime ja alasti; jänes juhtub neile ette, pime näeb teda, jalutu võtab kinni ja alasti paneb oma põue (Eine feurige Kutsche kommt am Berge herab, darauf sitzt ein Fussloser, ein Blinder, ein Nackter; ein Hase begegnet ihnen, der Blinde sieht ihn, der Fusslose fängt ihn und der Nackte steckt ihn in den Busen) Die untergehende Sonne, die Nacht, die Morgenröthe, der Mond Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 290
57751 1626 G1 & Jõe pääl olid kolm reisijad: üks oli pime, tõine jalutu, kolmas alasti; korraga jooksis jänes üle jõe, pime nägi, jalutu võttis kinni, alasti pistis põue Püss, kuul, käsi Võn 1888 J. Hannus H I 7, 746 (45)
57752 1626 G2 & Suur kivi ujus vee peal, pime nägi, jalutu tõi ära, kuulmata andis üles Vale Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (1)
57753 1626 G3a & Kolm meest läksivad veskikiviga sõitma, üks oli pime, teine jalutu ja kolmas ihualasti; pime nägi jänest, jalutu võttis jänese kinni ja alasti mees pistis ta taskusse – mõistke, mis see on Vale, sest pime ei või näha, jalutu ei saa jänest kinni ja alasti inimesel ei ole taskut Tt 1908 J. A. Hermann Lasteleht nr. 5 ja 6 (1908) 80 ja 96
57754 1626 G3b* & Kolm meest läksivad veskikiviga mäest alla, üks oli pime, teine jalutu ja kolmas alasti; pime nägi jänese, jalutu tõi ära ja pime püstis tasku Vale Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (123)
57755 1626 G3b* Veskikivi veeres mäest alla, ta peal istus kolm meest: üks pime, teine jalutu, kolmas alasti, jänes jooksis üle mäe, pime nägi, jalutu jooksis järele, alasti pistis tasku Vale, valejutt Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 205 (67)
57756 1626 G3c* & Veskikivi ujus jõe pääl, tema pääl olivad kolm meest: pime, jalutu ja alasti; jänes jooksis neist mööda, pime nägi jänest, jalutu jooksis temale järele, alasti võttis ja pani tasku – kes olivad nüüd need kolm Veskikivi: veskikivi silm on pime, kuid näeb viljatera – jänest; kivi on jalutu, kuid saab vilja kinni ja jahukolu on alasti, kuid paneb jahu taskusse – kotti Lai 1902 J. Remmelg Uus Aeg nr. 2 ja 8 (1902) 16 ja 48
57757 1626 G3c* Üks veskikivi ujus jõge pidi alla ja kolm meest oli seal peal: üks oli pime, üks oli jalutu ja üks oli alasti; pime nägi jänekse, jalutu võttis kinni ja alasti pistis tasku Vale Kuu 1974 K. Enniko KKI 65, 147 (1)
57758 1626 G3c* Jõge pidi ujus veskikivi alla, selle peal istusid kolm inimest: üks oli pime, see nägi jänese jooksvat, teine oli ilma jaluta, see jooksis jänesele järele ja võttis kinni, kolmas oli ihualasti, too pistis jänese oma taskusse 1960 LS 422
57759 1626 G3c* & Jõkõ pitte ojos veskikivi alla, selle pääl istuse kolm inemist: üts om pimme, nägi jänese jooksvad; tõine om ilma jalota, joosk jänessele järgi, võts kinni; ja kolmas om ihoalaste, tuu pist jänese omma karmanni – kes neo omma Seo om võls jutt, mis nii kõneltas, midä oleman ei ole Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (1)
57760 1626 G3c* Veskikivi ujus mööda jõge alla, kolm meest istusivad peal: üks oli pime, teine jalutu ja kolmas alasti; pime näeb jänese, jalutu jooksis, võttis kinni ja alasti pistis oma tasku Vale Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 537 (49)
57761 1626 G3c* Üks veskikivi ojus mööda jõgi alla, tema peäl istusid: üks pime, üks lombakas ja üks alasti inime; seäl jooksis korraga jänes üle tee, pime nägi teda, lombakas võttis ta kinni ja alasti pistis ta oma tasku Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 166 (1)
57762 1626 G3c* & Tori jõgi kada läks veskikivi alla ja seal peal olli kolm miist: pime, jalutu ja alasti; pime nägi jänest, jalutu püidis kindi ja alasti pistis tasku Paat, püss, kuul ja käsi Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 585 (33)
57763 1626 G3d & Kolm meest läksid veskekiviga allavett: üks oli pime, teine alasti, kolmas jalutu; pime nägi jänest, jalutu võttis kinni ja alasti pistis tasku Vale Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (80)
57764 1626 G3e* & Üks veskikivi ujus vii piäl, kolm miist õli piäl: pime, jalutu ja alastine; kõrraga nääb pime jänest juuksma, jalutu lähäb võtab kinni ja alastine paneb tasku Veskikivi one mua, mille piäl jahimiis käis, püss one pime, kuul one jalutu, käsi one alastine, paneb tasku Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 22/3 (20)
57765 1626 G3e* Üks veskikivi ujus vede piäl, kolm miess õlid piäl: pime, jalutu ja alastine; kõrraga näeb pime jäness jooksma, jalutu läheb võtab kinni ja alastine paneb tasku; kuda võis pime nähä, kuda võis jalutu juassa ja kos õli alassisel task Pime – koer sündinud pime, jalutu – püss, alastine – käsi Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 95 (42)
57766 1626 G3e* Üks veskikivi ujus vede pial, kolm miess oli pial: üks oli pime, üks jalutu, üks alasine; kõrraga näeb pime jäness jooksman, jalutu lääb võtab kinni ja alassine paneb tasku Jahimees läks metsa, koer, pojana pime, nägi jänest, kuul – jalutu, võtab kinni Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (5)
57767 1626 G3e* & Veskikivi ujub vee peal, sellel on kolm inimest: üks on pime, üks on jalutu ja üks on alasti; pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni ja paljas pani tasku – mis see on Vale Kei 1992 J. Vasjuk RKM, KP 13, 501 (4)
57768 1626 G3f* & Kolm miist sõidavad veskikiviga järve pial: üks jalutu, üks pime, üks alasti; jänes jookseb üle järve, pime näeb, jalutu võtab kinni, alasti pistab põue Tln 1958 V. Lõugas RKM II 82, 446 (24)
57769 1626 G3f* Järve ääres oli kolm meest: pime, jalutu ja alasti; veskikivi veeres vee peal ja jänes laulis kivi peal, pime võttis püssi ja sihtis hoolega ja lasi jänese maha, jalutu jooksis, tõi jänese ära, alasti pistis jänese omale põue ja läksid seltsis jänesepraadi valmistama – iseloomusta selle jutu tegevust ühe sõnaga Vale Kul 1961 J. Nurme RKM II 110, 208 (4)
57770 1626 G4+ Veskekivi ujub vees, tema peal on kolm meest: üks on pime, teine on halvatu ja kolmas on jalutu; pime nägi jänest, halvatud laskis pihta, jalutu läks ja püüdis kinni Lootsikust püssiga laskmine mingisugusele loomale või kalale SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (5)
57771 1626 G4+ & Jõevee peal oli veskikivi, veskikivi peal istusivad [neli] inimest: üks oli pime, teine käsita, kolmas jaluta ja neljas alasti; pime ütleb jalutule: vaata, jänes jookseb jõe kaldal, jookse järele, võta kinni; jaluta jooksis järele, võttis jänese kinni ja andis käsita inimese kätte; käsita inimene andis jänese alasti inimese kätte ja alasti inimene pani jänese oma tasku Tühi jutt Alu 1904 J. Peedo H II 71, 740
57772 1626 G5 & Kolm miist läksid pähklikoorega merele sõudma: üks oli pime, teine oli jalutu ja kolmas oli alasti; üks jänes läks sedasama tiid müüda; pime nägi kõige enne, jalutu püidis kinni ja alasti püstis tasku – mis see tähendab Vale Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 210 (16)
57773 1626 G6 & Kolm meest sõidavad paadiga vastuvett üles: [üks] pime, [üks] jalutu, [üks] alasti; jänes jookseb mööda, pime näeb, jalutu võtab kinni ja alasti pistab taskusse Vale Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 142 (29)
57774 1627 Aa1* Ees palju valgust, taga palju lärmi, ümberringi üsna pime, keskel magab üks Mina kinos 1928 Kodu nr. 2 (1928) 64 (6)
57775 1627 Aa1* Pime tuba, valge lina, poolteist tundi mõnu Kino Trt 1992 K. Kõrran RKM, KP 38, 672 (1)
57776 1627 Aa1* Pime tuba, valge lina, [poolteist] tundi mõnu Kino Tln 1992 T. Toome RKM, KP 11, 484 (8)
57777 1627 Aa1* Pime tuba, valge lina, poolteist tundi mõnu Kino Tln 1992 M. Martma RKM, KP 11, 584 (15)
57778 1627 Aa1* Pehme tuba, valge lina, poolteist tundi mõnu Kino Kei 1992 K. Heide RKM, KP 13, 176 (14)
57779 1627 Aa1* & Pime tuba, valge lina, poolteist tundi mõnu Kino Tln 1991 A. Loodus RKM II 444, 266 (53)
57780 1627 Aa2* & Mis on pime tuba, valge lina, poolteist tundi mõnusalt Kino Urv 1992 E. Jallai RKM, KP 27, 71 (20)
57781 1627 Aa2* Pime tuba, valge lina, poolteist tundi mõnusat Kino Pär 1992 L. Aak RKM, KP 43, 256 (41)
57782 1627 Aa3 & Pime tuba, valge lina, poolteist tundi mõnulejaid Kino Urv 1992 E. Hainas RKM, KP 28, 208 (6)
57783 1627 Ab* & Pime tuba, valge lina, [poolteist] tundi mõnusat olemist Kino PJg 1985 K. Türk RKM II 386, 333 (15)
57784 1627 Ab* Pime tuba, valge lina ja [poolteist] tundi mõnusat olemist Kino Mär 1992 A. Düüna RKM, KP 18, 353 (17)
57785 1627 Ac & Mis on pime, valge lina, [poolteist] tundi mõnusat olemist Kino Vig 1992 M. Kreuz RKM, KP 19, 208 (30)
57786 1627 Ad & Pime tuba, valge lina, paar tundi mõnusat olemist Kino Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 14 (2)
57787 1627 B1a & Mis on [kaks] tundi mõnu valgel linal Kino Pal 1991–1992 U. Lainesaar RKM, KP 29, 243 (7)
57788 1627 B1b & Mis on poolteist tundi ja valge lina Kino Käi 1992 M. Haljaste RKM, KP 44, 318 (13)
57789 1627 B1c & Mis on [poolteist] tundi pikk ja valge lina Kino Lai 1992 M. Ojamets RKM, KP 38, 608 (17)
57790 1627 B2 & Valgel linal pimedust, tund aega nõmedust Kino Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 380 (74)
57791 1627 C Pimedas voodis, valge lina pääl, kaks tundi mõnu Kino Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 78 (466)
57792 1628 & Pime villem, viis vedajad Pime Villem = munn Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 158, 250
57793 1628 Pime Villem, viis vedajad M[unn] Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 90 (189)
57794 1628 # 709 904N
57795 1629 Aa Pime õues, piits peos 1922 Kmpm. EL II8 2
57796 1629 Aa Pime õues, piits pihus 1932 Kmpm. EL III10 49
57797 1629 Aa Pime õues, piits peos Vinnaga kaev 1992 Metstak2 70 ja 71
57798 1629 Aa Pime õues, piits pihus Kaevuvinn Mih 1985 E. Suurmaa RKM II 386, 351 (14)
57799 1629 Aa & Pime õues, piits pihus Kaevukook Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (81)
57800 1629 Aa Pime õues, piits peus Kaju Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (43)
57801 1629 Aa Pime õues, piits peos Kaev Muh 1927 T. Kaljo E 60663 (30)
57802 1629 Aa Pime õues, piitsk peos Plv 1928 E. Sepp E 62826 (17)
57803 1629 Ab* Pime õues, piits käes Kaevuvinn 1890 E EM 122 (1112)
57804 1629 Ab* Pime õues, piits käes Kaevuvinn 1913 E EM2 107 (1470)
57805 1629 Ab* Pime õues, piits käes Kaev 1921 Nurmik II 12 (1)
57806 1629 Ab* Pime õues, piits käes 1922 Nurmik EKÕr 141
57807 1629 Ab* Pime õues, piits käes Kaev Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (5)
57808 1629 Ab* Pime õues, piits käes Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (3)
57809 1629 Ab* Pime õues, piits käes Külmapoiss lööb plaksu Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 236 (64)
57810 1629 Ab* & Pime õues, piits kääs Kaevusammas Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (39)
57811 1629 Ab* Pime õues ja piits käes Kaevuvinn Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (36)
57812 1629 B & Pime vanamiis, piits pius Kaju Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 637 (45)
57813 1629 # 1069 | vs: EV 4259 | kk
57814 1630 a & Pimedas sündis, tulega sureb Vaha Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (32)
57815 1630 a Pimedas sündis, tulega sureb Vaha 1913 E EM2 107 (1468)
57816 1630 b & Pimmen sünnis, tule man kistus Vaha Rõn 1889 C. Berg H II 30, 725 (98)
57817 1630 # 264 1800 1802 2121 2604
57818 1631 & Pirinal ja parinal, kõige pere paremal Lusikad, vaagnad Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 876 (54)
57819 1631 # 1632
57820 1632 & Pirinal-parinal, oravahand otsa iin Vokk Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (32)
57821 1632 # 1 1631
57822 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg (Kleiner als ein Floh, schwehrer als ein Ochse) Ein brennender Funcke Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (124)
57823 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg (Kleiner als ein Floh, schwerer als ein Ochse) Ein brennender Funke 1780 Hupel 122
57824 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesesi 1782 Willmann 121 (114)
57825 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulikipuna 1844 Lönnrot 162
57826 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Kibe 1869 Ahlqvist 75
57827 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg 1869 Körber VRMK 41 (23)
57828 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg (Kleiner als ein Floh, schwerer als ein Ochs) Ein Feuerfunke 1876 Wied. 294
57829 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde 1892 Tõn. LLr 31 (6)
57830 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raksem kui härg Põletav säde 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (118)
57831 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Põlev säde 1955 Laug. Vestr. 179 (4)
57832 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (240)
57833 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (20)
57834 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (97)
57835 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (29)
57836 1633 Aa1 Vähem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (55)
57837 1633 Aa1 Vähäm kut kirp, raskem kut härg Tulehelves, kui jäla peale kukub Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (25)
57838 1633 Aa1 Vähemp ku kirp, raskemp ku härg Tulesäde Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (71)
57839 1633 Aa1 Väham kui kirp, raskem kui härg Tulekippen Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (54)
57840 1633 Aa1 Vähamb kui kirp, raskemb kui härg Tulesäde Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (65)
57841 1633 Aa1 Vähamb kui kirp, raskemb kui härg Tulekipen San 1895 J. Kuldsep E 19084 (35)
57842 1633 Aa1 Vähamb kui kirp, rassemb kui härg Tulekipen Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (86)
57843 1633 Aa1 Vähämb kui kirp, rassemb kui härg Tulesäde Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 387 ja 402 (76)
57844 1633 Aa1 & Vähämb ku kirp, rassõmb ku härg Tulõkipõn Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (86)
57845 1633 Aa1 Vähämb ku kirp, rasõõmb ku härg Tulikippõn Rõu 1936 J. Gutves ERA II 143, 384 (7)
57846 1633 Aa1 Vähämb ku kirp, rasõõp ku härg Tuli Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (35)
57847 1633 Aa2* Kirbust vähem, härjast raskem Säde 1912 Jürjens 30
57848 1633 Aa2* & Vähem kui kirp ja raskem kui härg Tulesäde Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (59)
57849 1633 Aa2* Raskem kui härg, vähem kui kirp Tulesäde Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (7)
57850 1633 Aa3% & Vähem kut kirp, raskem kut härg, ükski ei saa teda üles tõsta Tulesäsi Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 165 (83) 907F 1635S1
57851 1633 Aa3% Vähem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Tulesäde 1890 E EM 176 (1716) 907F 1635S1
57852 1633 Aa3% Vähem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Tulesäde 1913 E EM2 152 (2222) 907F 1635S1
57853 1633 Aa3% Vähem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Säde 1914 E MM 17 ja 46 (274) 907F 1635S1
57854 1633 Aa3% Vähem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Säde 1920 E MM2 17 ja 49 (277) 907F 1635S1
57855 1633 Aa3% Vähem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Säde 1994 E MM3 14 ja 40 (277) 907F 1635S1
57856 1633 Aa3% Vähem kirbust, raskem härjast, ükski ei tõsta üles 1927 Ainelo III 119 907F 1635S1
57857 1633 Aa3% Väiksem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Tulesäde 1926 Ainelo II-III 197 907F 1635S1
57858 1633 Aa3% Tillem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Tulesäde 1890 E EM 153 (1458) 907F 1635S1
57859 1633 Aa3% Tillem kui kirp, raskem kui härg, ükski ei tõsta üles Tulesäde 1913 E EM2 133 (1905) 907F 1635S1
57860 1633 Ab1 Väiksem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde HMd 1926 H. Palmkron E 73851 (9)
57861 1633 Ab1 & Väiksem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (79)
57862 1633 Ab1 Veiksem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Vai 1893 J. Sorro H II 36, 427 (58)
57863 1633 Ab1 Veiksem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Kad 1973 J. Valdur ERM, KV 102, 76
57864 1633 Ab2 Väiksem kui kirp ja raskem kui härg Tulesäde Kos 1930 S. Veske E 64969 (145)
57865 1633 Ab2 & Veiksem kui kirp ja raskem kui härg Tulesäde Plt 1895 M. Luu H II 54, 628 (1)
57866 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde 1889 Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 59 ja 60 (12)
57867 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (166)
57868 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (25)
57869 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (36)
57870 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (139)
57871 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (13)
57872 1633 Ac1 & Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Kär 1889 T. Jank H II 18, 845 (31)
57873 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tuline säde Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136 (111)
57874 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäsi Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (34)
57875 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde, ka rauasäde taotavalt tulikuumalt raualt Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 465
57876 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (68)
57877 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (193)
57878 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulepisu ihu peal Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (35)
57879 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (81)
57880 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (214)
57881 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (98)
57882 1633 Ac1 Pisem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 164 (54)
57883 1633 Ac1 Pisem kui kerp, raskem kui härg Tulesäde ehk liivatera Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (69)
57884 1633 Ac1 Pisem kui kerp, raskem kui härg Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (9)
57885 1633 Ac1 Pisem kut kerp, raskem kut härg Tulesäsi Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (12)
57886 1633 Ac1 Pisem kui kirp, rassemb kui härg Tulesäde Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (54)
57887 1633 Ac2 Pisem kui kirp, aga raskem kui härg Tulesäde Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (38)
57888 1633 Ac2 Pisem kui kirp, aga raskem kui härg Tulesäde VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (140)
57889 1633 Ac2 Pisem kui kirp, aga raskem kui härg Tulesäde Tln 1892 K. Puusemann E 1625 (19)
57890 1633 Ac2 Pisem kui kerp, aga raskem kui härg Tulesäsi Tt 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (8)
57891 1633 Ac2 & Pisem kui kerp, aga raskem kui härg Tulesüsi Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (10)
57892 1633 Ad & Kirbust pisem, härjast raskem Tulesäde VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 67 (57)
57893 1633 Ae & Tillem ku kirp, raskem ku härg Tulesäde KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (3)
57894 1633 Af% & Pisem kui kirp, kõrgem kui härg Tulesäde Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 197 (31) 1046
57895 1633 Ag% Kergem kui kirp, raskem kui härg Süsi Noa 1931 M. Undo ERA I 3, 629 (5d) 629
57896 1633 Ag% Kergem kui kirp, raskem kui härg Tulesäde Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (20) 629
57897 1633 Ag% Kergem kui kerp, raskem kui härg Tulesäde Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 287 (6) 629
57898 1633 Ag% & Kergemp kui kirp, rasetamp kui härg Tulekipen Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (9) 629
57899 1633 Ah & Väiksem kui kirp, kurjem kui härg Tulesäde Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (25)
57900 1633 B & Vähämb ku ting, suurõ här'a jõud Tulõkipõn Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (17)
57901 1633 Ca & Kergemb kirpu, rasõhõmb rauda Tulõkipõn Se 1929 V. Savala S 17565 (128)
57902 1633 Cb & Pisem kut kerp, äga raskem kut rauatükk Säde Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 464
57903 1633 D & Vähemb kui kirp, valusamb kui vits Tulekippen Vas 1894 P. Saar H III 22, 330 (5)
57904 1633 E & Vähämb kui kirp, suuremb kui maja Tuli Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (8)
57905 1633 F% & Vähemb ku kirp, aga salvab ku kuri koer Tulesäde Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 256 (64) 1046
57906 1634 & Pisem kui sääsk, mustem kui süsi Kirp Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 533 (155)
57907 1634 # 1322 | kk
57908 1635 Aa & Pisem kui kärbsepesa ja rohkem aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 557 (4)
57909 1635 Ab & Kärbsepesa suurune, enam aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (13)
57910 1635 B1a1* Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid kui kuninglikul kojal Sõrmkübar Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 127 (3)
57911 1635 B1a1* & Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (17)
57912 1635 B1a1* Pisem kui hiirepesa, aga rohkem aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (27)
57913 1635 B1a1* Pisem kui hiirepesa, aga rohkem aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (278)
57914 1635 B1a2 & Pisem kui hiirepesa, aga rohkem auka kui kuningakojas aknaid Sõrmkübar Tln 1926 M. Sengbusch E 57372
57915 1635 B1a3* Pisem kui hiiripesa, enam auka kui linnal aknaid Sõrmkübar 1890 E EM 122 (1123)
57916 1635 B1a3* Pisem kui hiiripesa, enam auka kui linnal aknaid Sõrmkübar 1913 E EM2 108 (1482)
57917 1635 B1a3* Pisem kui hiirepesa, enam kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (51)
57918 1635 B1a3* & Pisemb kui hiirepesa, enamb aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (19)
57919 1635 B1a3* Pisem kui hiirepesa, enam aknaid ees kui kuningakoeal Sõrmkübar Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 25 ja 54 (102)
57920 1635 B1a3* Pisem kui hiirepesa, enam aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (35)
57921 1635 B1a3* Pisem kui hiirepesa, änam aknid ees kui kuningakoeal Sõrmkübar SJn 1889 T. Kuresson H III 7, 416 (6)
57922 1635 B1a3* Pisem kui hiirepesa, änam aknud ees kui kunningakojal Sõrmkübar Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (37)
57923 1635 B1a3* Pisemb kui hiirepesä, enämb akkuna ees kui kuningakoas Sõrmkübar Kuu 1899 C. Salström H III 29, 750 (2)
57924 1635 B1a3* & Pisem kui hiirepesa, aga änam aknid kui kuningakojal Sõrmkübar SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (209)
57925 1635 B1a3* Pisem kut hiirepesa, aga enam aknud peal kut kunningakojal Sõrmkübar Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 163 (61)
57926 1635 B1a4* & Vähem ku hiirepesa, rohkem akni iis ku kuningakojal Sõrmkübar Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (12)
57927 1635 B1a4* Vähem kui hiirepesa, rohkem aknat peal kui kuningakojal Sõrmkübar Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (16)
57928 1635 B1a5* & Vähem kui hiirepesa, enamb aknit kui kuningakoal Sõrmkübar Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (61)
57929 1635 B1a5* Vähem kui hiirepesa, aga enam akni sees kui kuningakojal Sõrmkübar Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (69)
57930 1635 B1a5* Vähämb kui hiirepesäkene, inämb aknit kui kuningakual Umõlussõrmus Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 656 (82)
57931 1635 B1b1* & Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (14)
57932 1635 B1b1* Pisem kui hiirepesa, enam aknaid kui kuninga lossil Sõrmkübar Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (103)
57933 1635 B1b2 & Väiksem kui hiirepesa, aga aknaid enam kui kuningalossil Sõrmkübar Trm 1895 S. Sommer H II 56, 145 (60)
57934 1635 B1b3 & Tillep ku hiirepesä, rohkep aknaid ehen ku kuningelossil Sõrmkübär Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (2)
57935 1635 B1b4* Pisem kui hiirepesa, rohkem aukusi kui kuningalossil Sõrmkübar Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (14)
57936 1635 B1b4* & Pisem kui hiirepesa, enam auka sehes kui kuningalossis Sõrmkübar Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (5)
57937 1635 B1b5* Pisukene hiirepesakene, rohkem aknaid pääl kui kunningalossil Sõrmkübar Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25546 (8)
57938 1635 B1b5* & Rohkem on hiirepesas aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Trv 1895 J. Sims E 21674 (14)
57939 1635 B1c1* Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (30)
57940 1635 B1c1* Pisem kui hiirepesa, aga rohkem aknu kui kuninga tual Sõrmkübar Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (73)
57941 1635 B1c1* & Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid ees kui kuninga tual Sõrmkübar Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 508 (21)
57942 1635 B1c1* Pisem kui hiirepesa, enam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (123)
57943 1635 B1c1* Pisemb kui hiirepesa, enamb aknaid ees kui kuninga tual Sõrmkübar Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 579 (15)
57944 1635 B1c2 & Pisemb kui hiirepesa, enam auka sees kui kuninga toal aknid ees Sõrmkübar KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (12)
57945 1635 B1d* Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid ees kui kuninga majal Sõrmkübar Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (2)
57946 1635 B1d* Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid ees kui kuninga majal Sõrmkübar Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (19)
57947 1635 B1d* & Pisemb kui hiirepesa, rohkemb aknaid ees kui kuninga majal Sõrmkübar Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (88)
57948 1635 B1d* Pisem kui hiirepesa, enam aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (76)
57949 1635 B1d* Pisemb kui hiirepesa, enamb aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Rak 1892? J. Lilienbach E 1710 (3)
57950 1635 B1d* Pisem kui hiirepesa, enam aknaid ies kui kuninga majal Sõrmkübar Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (152)
57951 1635 B1d* Pisem kui hiirepesa, aga enam aknaid küljes kui kuninga majal Sõrmkübar Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (43)
57952 1635 B1e & Pisem kui hiiripesa, änam aknid ees kui mõisamajal Sõrmkübar Tür 1888 M. Tults H II 13, 580/1 (127)
57953 1635 B1f & Vähem kui hiirepesa, rohkem aknaid kui kuninga mõisal Sõrmkübar Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 199 (4)
57954 1635 B1g & Pisem kui hiirepesa ja enämb akunu kui kuningal Sõrmkübar Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (4)
57955 1635 B1h & Tuba pisem kui hiirepesa, aga sada akant ees Sõrmkübar Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (61)
57956 1635 B2a1* Pisem kui hiireauk ja rohkem aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (1)
57957 1635 B2a1* Vähem kui hiireauk, enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar San 1919–1926 M. J. Eisen E 8° 2, 11 (50)
57958 1635 B2a1* & Pisem kui hiiriauk, enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (47)
57959 1635 B2a2 & Hiiremulgust väiksem, aknit inämb ku kuningakoal Sõrmkübar Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (68)
57960 1635 B2b & Veikem kui hiireauk, rohkem aknaid ees kui kuningalossil Sõrmkübar Hlj 1899 N. Traks E 38465 (21)
57961 1635 B2c & Pisem kui hiireauk, rohkem aknaid kui keisrilossil Sõrmkübar Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (8)
57962 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar 1934 Loorits VrP 26 (49)
57963 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (49)
57964 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid ees kui kuninga toal 1939 Mihkla EK I 20
57965 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (23)
57966 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar 1992 Nahkur 46/7 (14)
57967 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Lai 1926 O. Vilde E 48653 (11)
57968 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknu kui kuninga tual Sõrmkübar Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (74)
57969 1635 B2d* & Pisem kui hiireauk, aga rohkem aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar Kad 1899 J. Dania E 39395 (4)
57970 1635 B2d* Pisem kui hiireauk, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (10)
57971 1635 B2e* Pisem kui hiireauk, enam aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (5)
57972 1635 B2e* Pisem kui hiireauk, enam aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (26)
57973 1635 B2e* & Väiksem kui hiireauk, rohkem aknaid kui kunige majal Sõrmküper Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (205)
57974 1635 B2f* Pisem kui hiireauk, rohkem äkkeid kui kuningal Sõrmkübar Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 449 (41)
57975 1635 B2f* & Pisem kui hiireauk, aknu rohkem kui kuningal Sõrmküber Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (20)
57976 1635 B3 & Vähäp ku hiire oosõkõnõ, inäbä aknit iih ku kuningal varetsäl Ummõlusõ sõrmus Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 258 (15)
57977 1635 B4 & Vähämb kui hiireurg, enam aknid kui kuninga majan Sõrmkübar Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (65)
57978 1635 B5 & Veiksemb kui hiireuderik, aga rohkemb aknaid kui kuninga tual Sõrmkübär Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
57979 1635 B6a* Pisem kui hiire hoone, enam aknaid kui kuninga koeal Sõrmkübar Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (59)
57980 1635 B6a* & Veikem kui hiire hoone, enam aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Hlj 1889 I. Lank H II 9, 457 ja 458 (70)
57981 1635 B6b & Pisem kui hiire hoone, rohkem aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (8)
57982 1635 B6c1 & Pisem kui hiire hoone, aga enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 866 (3)
57983 1635 B6c1 Pisem kui hiire hoone, aga enam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (27)
57984 1635 B6c2 Veiksem kui hiire hoone, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (14)
57985 1635 B6c2 & Veiksem kui hiire hoone, enam aknid kui kuninga tual Sõrmkübar MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 698 (102)
57986 1635 B6d* & Pisem kui hiire hoone, rohkem aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (150)
57987 1635 B6d* Pisem kui hiire hoone, enam aknaid ees kui kuninga majal Sõrmkübar Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (33)
57988 1635 B6e & Pisikene hiire hoone, enam aknaid kui kuninga hoonel Sõrmkübar VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (52)
57989 1635 B6f1* Pisem kui hiire hoone, aknaid rohkem kui kuningal Sõrmkübar VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (25)
57990 1635 B6f1* & Pisem kui hiire hoone, enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (70)
57991 1635 B6f1* Pisem kui hiire hoone, enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (15)
57992 1635 B6f1* Pisem kui hiire hoone, enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (34)
57993 1635 B6f1* Pisemb kui hiire hoone, enamb aknaid kui kuningal Sõrmkübar Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (37)
57994 1635 B6f1* Pisem kui hiire hoone, kuid enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (9)
57995 1635 B6f2 & Veike hiiri hoone, enam on aknaid kui kuningal Sõrmkübar VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (5)
57996 1635 B6g & Üks hiire hoone, tuhat akent sees Sõrmkübar Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 468 (34)
57997 1635 B7a* Pisem kui hiire tuba, enam auka sees kui kuninga kojal aknaid Sõrmkübar Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (47)
57998 1635 B7a* & Tillem kui hiire tuba, änäm auka ku kuningakoal aknid Sõrmkübär Vil 1894 H. Niggol H III 20, 652 (9)
57999 1635 B7b & Pisem kui hiire tuba, aga enam aknaid ees kui kuningalossil Sõrmkübar Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 302 (71)
58000 1635 B7c* & Pisem kui hiire tuba, rohkem aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (69)