Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 31001 — 32000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
31001 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae pial lauldakse Viiul Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (32)
31002 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse VJg 1928 M. Ots KKI WS
31003 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse Viiol VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 748 (6)
31004 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse Viiul Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (796)
31005 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (51)
31006 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (47)
31007 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (95)
31008 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Kannel MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (113)
31009 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial lauldetse Viiul Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 36 (52)
31010 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laulasse Viiul Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
31011 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laoldaksõ Viiul Khn 1967 T. Saar RKM II 223, 660 (4)
31012 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletakse Viiul KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (1)
31013 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletasse Viiul Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (26)
31014 916 A1a1 Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse Viiul Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (34)
31015 916 A1a1 Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse Viiul Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (67)
31016 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul 1888 Ol. Lisa nr. 14 (1888) 224 (5)
31017 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel, viiul 1890 E EM 79 (621)
31018 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel, viiul 1913 E EM2 69 (800)
31019 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (43)
31020 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul 1908 Tander 36
31021 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul 1911 Lasteleht nr. 3 (1911) 48 (2)
31022 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul 1921 Nurmik II 162 (3)
31023 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse 1922 Nurmik EKÕr 141
31024 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul 1939 Nugis 289 ja 313 (115)
31025 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (121)
31026 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Rak 1905 K. Holm H II 74, 315 (59)
31027 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse VJg 1935 E. Luuk ERA II 83, 469 (3)
31028 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (16)
31029 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul JMd 1938 J. Lunts ERA II 183, 522 (16)
31030 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (8)
31031 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Keelpilli mängimine Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (11)
31032 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kuu 1938 J. Eplik ERA II 178, 155 (44)
31033 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (33)
31034 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Tln 1935 H. Mankin A 14470 (22)
31035 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Tln 1935 L. Ala A 14460 (24)
31036 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 87 (3)
31037 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (36)
31038 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul, kitarr 1933 M. Pärn ERA II 58, 625 (6)
31039 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (14)
31040 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (66)
31041 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Laulupill Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (8)
31042 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (140)
31043 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae peal lauldakse Viiul Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (8)
31044 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Ketarre Vän 1925 J. Kree E 55627
31045 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (39)
31046 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 337 (81)
31047 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (44)
31048 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (16)
31049 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (98)
31050 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel ehk viiul Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (6)
31051 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (5)
31052 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (37)
31053 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (6)
31054 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vl 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (21)
31055 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (3)
31056 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trt 1922 E. Reiman A 34 (10)
31057 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (1)
31058 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Trt 1930 M. Sika E 66459 (28)
31059 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Rõn 1922 A. Tasak A 127 (9)
31060 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (4)
31061 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Mängitakse kannelt Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (13)
31062 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (125)
31063 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (11)
31064 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul ja kannel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 16 ja 53 (61)
31065 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (97)
31066 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (45)
31067 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (76)
31068 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Kannel Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
31069 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (106)
31070 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (63)
31071 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiol Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (8)
31072 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (18)
31073 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (47)
31074 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (6)
31075 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (27)
31076 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (110)
31077 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (69)
31078 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (13)
31079 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (55)
31080 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul, tsitter, kannel Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (55)
31081 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 689 (9)
31082 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiol KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (11)
31083 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Keelpill Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 239 (83)
31084 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40146 (60)
31085 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (20)
31086 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
31087 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauledakse Viiul Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (34)
31088 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Viiul Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (34)
31089 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Viiul Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461/2 (21)
31090 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Kannel SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (59)
31091 916 A1a1 Lagi all, lagi päel, lae päel laaletasse Viiul Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (12)
31092 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletasse Viiul Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (93)
31093 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletaks Viiul Vil 1892 H. Pihlap E 726 (78)
31094 916 A1a1 Laki all, laki pääl, lae pääl lauleta Viiul Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (37)
31095 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (32)
31096 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (71)
31097 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1964 R. Lilhein Vilbaste 5, 656
31098 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulet Kannel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (6)
31099 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets Viiul Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (84)
31100 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets Viiul Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (40)
31101 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (28)
31102 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239 (71)
31103 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Kannel Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (23)
31104 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletse Viiul Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (20)
31105 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Hel 1925 E. Päss E 56011 (74)
31106 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (122)
31107 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiuli või kandle mängmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (38)
31108 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (27)
31109 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (1)
31110 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul San 1888 K. Gross H II 31, 808 (69)
31111 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laoletas Viiul Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (39)
31112 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (22)
31113 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (82)
31114 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (67)
31115 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (23)
31116 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Trv 1895 M. Siipsen E 19609 (392)
31117 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (79)
31118 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (28)
31119 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (29)
31120 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Nõo 1895 J. Leitu E 19003 (15)
31121 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (1)
31122 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (18)
31123 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (31)
31124 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (55)
31125 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (15)
31126 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (16)
31127 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (95)
31128 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 33 (9)
31129 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel vai viiul Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (36)
31130 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 239 (37)
31131 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (36)
31132 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (49)
31133 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1929 V. Savala S 17516 (25)
31134 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannel Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (99)
31135 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Viiol Se 1936 M. Vabarna S 121941 (92)
31136 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (1)
31137 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (45)
31138 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lai [sic!] pääl laulõtõs Viiul, kiigussõ pill Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
31139 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtõs Viiul Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (29)
31140 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletas Viiul TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (8)
31141 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laultasse Viiul Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (22)
31142 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldassõ Viiol Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (22)
31143 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks Viiul Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 6 (29)
31144 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks Viiol Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (39)
31145 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (20)
31146 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Puh 1889 D. Arak H II 51, 141 (7)
31147 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (95)
31148 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (64)
31149 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (52)
31150 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (48)
31151 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiol Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 13 (95)
31152 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Kannel Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (34)
31153 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Kannõl Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (8)
31154 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (30)
31155 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 360 (24)
31156 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (21)
31157 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (112)
31158 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (29)
31159 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (50)
31160 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldatse Viiul Tõs 1950 H. Niit EKRK I 1, 93 (16)
31161 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (19)
31162 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Kannel VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 100 (24)
31163 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (12)
31164 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vig 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 66 (17)
31165 916 A1a2 & Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (23)
31166 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (22)
31167 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Vän 1925 A. Milvek E 55635a
31168 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (38)
31169 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul 1895 J. Kukrus E 16840 (3)
31170 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Trm 1895 S. Sommer H II 56, 140 (6)
31171 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (36)
31172 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl laaletakse Viiul Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (43)
31173 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauleta Viiuli ajamine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (60)
31174 916 A1a2 & Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (39)
31175 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (47)
31176 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (16)
31177 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (20)
31178 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal laaletakse Viiul Plt 1917 M. Palm E 50383
31179 916 A1a3 & Lagi all, lagi pial ja lae pial lauletas Viiul SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (17)
31180 916 A1a3 Lagi all, lagi pääl ja lae pääl lauletas Kannel As 1996 A. Korb EFA I 17, 50 (4)
31181 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (45a)
31182 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (30)
31183 916 A1a4 & Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (3)
31184 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Tor 1877–1917 A. Madisson H, Jõgever 2, 192 (5)
31185 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Tõs 1950 E. Niit KKI 12, 518 (10)
31186 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauletse Viiul Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (10)
31187 916 A1a4 Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauldakse Viiul Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (61)
31188 916 A1a4 & Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauletse Viiul Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (75)
31189 916 A1a4 Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauletas Kannel San 1967 R. Praakli RKM II 227, 283 (31)
31190 916 A1a5 & Lagi all ning lagi peel ning lae peel lauldakse Keelpill Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 595 (22)
31191 916 A1a6 & Lagi all, lagi pääl, pääl lae lauletse Viiul Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (58)
31192 916 A1a7 All lagi, peal lagi, lae peal lauletakse Kannel Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (18)
31193 916 A1a7 All lagi, pääl lagi, lae pääl laulõtas Viiul Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (44)
31194 916 A1a7 All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiul Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (9)
31195 916 A1a7 & All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiol ehk kannel Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (11)
31196 916 A1a8 Lagi peal, lagi all, lae peal lauldakse Viiul Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 107 (39)
31197 916 A1a8 & Lagi pääl, lagi all, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (50)
31198 916 A1a9 & Lagi all, lagi peal, peal lae peal lauletakse Viiul Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (81)
31199 916 A1a9 Lagi all, lagi peal, peal lae peal laaletakse Viiul VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (12)
31200 916 A1a10 & Lagi all ja lagi peal ja selle peal laoletakse Simmel JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (3)
31201 916 A1a11 & Lagi all, lagi peal, viimse lae peal lauletakse Viiol HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (30)
31202 916 A1a12 & Lagi all ja lagi peal, lae peal laulavad Viiul HMd 1927 O. Niimann E 74004 (17)
31203 916 A1a13 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauljakasõ Kannõl Se 1930 A. Nurmetu S 20420/1 (68)
31204 916 A1a14 & Lagi all, lagi peal, lae peal laut Suu Plt 1878 K. Moks H, R 7, 157 ja 169 (217)
31205 916 A1a14 Lagi all, lagi peal, lae peal laudake Viiul 1902 Rätsep Koduk. 66 (6)
31206 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Die Zunge Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (47)
31207 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Die Zunge 1780 Hupel 120
31208 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Suu 1844 Lönnrot 154
31209 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Suu 1869 Ahlqvist 72
31210 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Suu 1872 Körber Uus ABDr 12 (3)
31211 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse (Decke unten, Decke oben, zwischen der Decke wird gesungen) Die Zunge 1876 Wied. 273
31212 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Suu 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (29b)
31213 916 A1b1 & Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Keel Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (8)
31214 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Kraasid Tln 1926 M. Sengbusch E 57366
31215 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Lõõtsapill Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (162)
31216 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Villakraasimine Mih 1920 A. Leppik E 50906 (115)
31217 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Suu MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (24)
31218 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Keel suus 1868 Nörmann 35 ja 54 (49)
31219 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Karmonik Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (29)
31220 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Viiul Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (20)
31221 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Suu Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (25)
31222 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Viiul Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (90)
31223 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laaletakse Orel Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (43)
31224 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laaletase Suu Lai 1895 K. Taras H III 26, 78 ja 81 (108)
31225 916 A1b1 & Lagi all, lagi peal, lae vahel louldetse Lähker Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (3)
31226 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laulekse Pilli mängitaks JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (13)
31227 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laulekse Viiul Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 197 (31)
31228 916 A1b1 Lagi all, lagi pial, lae vahel laaletakse Klaver Amb 1889 J. Ney H II 14, 169 (36)
31229 916 A1b1 Lagi all, lagi pial, lae vahel laaletakse Lähkre pesemene Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (828)
31230 916 A1b1 Lagi all, lagi pial, lae vahel laaletakse Kirik Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (6)
31231 916 A1b1 Lagi all, lagi piäl, lae vahel laaletasse Viiul KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (109)
31232 916 A1b1 & Lagi all, lagi peel, lae vahel lauldakse Keel Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (68)
31233 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Lõõtsapill, suu 1890 E EM 79 (622)
31234 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Lõõtsapill, suu 1913 E EM2 69 (801)
31235 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Keel 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (44)
31236 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Viiuli mängimine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (59)
31237 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Pill Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 415 (30)
31238 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Viiol Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (75)
31239 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletakse Viiul Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (10)
31240 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauledakse Inimese keel ja kurk KJn 1870 J. Tiedemann E 149 (184)
31241 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauledakse Viiul Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (32)
31242 916 A1b1 Lagi all, lagi päel, lae vahel laaletas Keel Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 154 (60)
31243 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletas Viiul Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (28)
31244 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletas Lõõtsapill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (66)
31245 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vaihel lauletas Kannel Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 279 (19)
31246 916 A1b1 & Lagi all, lagi pääl, lae vahel laoletas Lõõtspill Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (40)
31247 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel laulõtas Kiil suuhn Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (33)
31248 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel laaletas Mehitsesülem Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 17 (19)
31249 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletes Lõõtsapill, harmonik Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (70)
31250 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletse Suu Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (70)
31251 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldas Viiul Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (14)
31252 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldas Kannel Urv 1964 A. Kurg KKI KS
31253 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldas Kiil inimesel suun Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (23)
31254 916 A1b2 & Lagi all, lagi pääl ja lae vahel lauldakse Viiul Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 222 (17)
31255 916 A1b2 Lagi all ja lagi peal ja lae vahel lauletaks Viiul Võn 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 62 (15)
31256 916 A1b3 & Lagi pääl, lagi all, lae vahel lauletakse Keel Hls 1889 J. Jung H II 22, 345 (49)
31257 916 A1b4 Lagi all, lagi peal, lagede vahel lauletakse Viiul Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 198 (33)
31258 916 A1b4 & Lagi all, lagi pääl, lagede vahel lauldakse Lõõtsapill, viiul Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (58)
31259 916 A1b5 & Lagi all, lagi piäl, kahe lae vahel laaletas Suu SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (16)
31260 916 A1b6 & Lagi all, lagi pääl, vahõl lauldas Härmon Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (148)
31261 916 A1c & Lagi all, lagi pääl, lae kesken laulõtas Hermonik Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (80)
31262 916 A1d1 Lagi all, lagi peal, lae all lauldakse Viiul 1944 Aavik 53 ja 102
31263 916 A1d1 & Lagi all, lagi peal, lae all lauletakse Viiul KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (4)
31264 916 A1d1 Lagi all, lagi pääl, lae all lauletakse Kannel Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 544 (26)
31265 916 A1d1 Lagi all, lagi pääl, lae all laulõtas Kannõl Se 1936 A. Tammeorg S 122687 (1)
31266 916 A1d1 Lagi all, lagi pääl, lae all lauldas Kannel Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 205 (9)
31267 916 A1d2 & Lagi all ja lagi peal ja lae all lauletas Viiul TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (22)
31268 916 A1d3 & Lagi all, lagi pääl, lae all lauletas Kannõlt lüvväs Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (21)
31269 916 A1e & Lagi all, lagi peal, lae sees lauldakse Harmonik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (190)
31270 916 A1e Lagi all, lagi pääl, lae seeh laulõtas Hermon Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (90)
31271 916 A1e Lagi all, lagi pääl, siseh laulõtas Hermon ja hermonit mängitäs Se 1932 J. Ojavere S 37538 (127)
31272 916 A2 & Lagi all, lagi peal, lae peal mängitakse ja lauldakse Viiul Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (13)
31273 916 A3a Lagi all, lagi peal, lae peal mängitakse 1987 Muhel HK II 17
31274 916 A3a Lagi all, lagi peal, lae peal mängitakse Viiul Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (53)
31275 916 A3a Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängitakse Viiul Prn 1933 E. Maasikas ERA II 69, 391 (4)
31276 916 A3a Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängitakse Kannel Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (5)
31277 916 A3a Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängitas Kannel Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (13)
31278 916 A3a & Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängites Viiul San 1895 J. Kuldsep E 19086 (75)
31279 916 A3b & All lagi, pääl lagi, lae pääl mängitas Kannel Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (128)
31280 916 A4 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl tandsitas Viiul vai kannel Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (1)
31281 916 A4 Lagi all, lagi pääl, lae pääl tantsitas Kannõlt mängites Se 1930 N. Sõrmus S 28601 (23)
31282 916 B1 & Põrmand all, lagi pääl, lae pääl mängitäs Kannõl Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 135 (53)
31283 916 B2 & Lagi pääl, põrand all, lae pääl laulavad inimesed Kannel Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (77)
31284 916 C & Kammer all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 757 (104)
31285 916 D & Kelder all, lagi pial, lae pial laalab inimene Viiul Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 896 (807)
31286 916 E+ & Lae peal lauldakse, tare peal tantsitakse Viiul Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (74)
31287 916 F & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas, kaasõ pääl karatas Kannõld mängitäs Se 1929 I. Sonts S 124444/5 (108)
31288 916 G1 & Kaan all, kaan peal, kaane peal lauletakse Viiul Aud 1895 R. Niemann E 19150 (23)
31289 916 G2 Peal kaan, all kaan, pealmise kaane peal mängitakse Kannel 1890 E EM 117 (1065)
31290 916 G2 Pääl kaan, all kaan, päälmise kaane pääl mängitakse Kannel 1913 E EM2 103 (1410)
31291 916 G2 Pääl kaas, all kaas, pääliskaanel mängitakse Kannel 1921 Nurmik II 162 (4)
31292 916 G2 & Pääl kaas, all kaas, päälmise kaase pääl mängitakse Kannel MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (6)
31293 916 H1a Laud all, laud peal, laua peal lauldakse Emis imetab põrsaid Hel 1963 T. Alla, R. Kotkas EKRK I 45, 316 (11)
31294 916 H1a Laud all, laud pääl, lavva pääl lauletes Viiul Hel 1925 E. Päss E 56009 (59)
31295 916 H1a & Laud all, laud pääl, lavva pääl lauldas Kannõl Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 534 (20)
31296 916 H1b & Laud all, laud pääl, lavva vahel lauletes Kannel Hel 1925 E. Päss E 56009 (59)
31297 916 H1c & Laud peal ja laud all ja lae vahel laaletse Tuba? Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 98 (4)
31298 916 H2 & Laud all, laud pääl, lavva pääl tantsites Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (216)
31299 916 I & Kumm all, kumm pääl, kummi pääl lauldakse Viiul Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (22)
31300 916 J & Mägi all, mägi peal, kahe mäe vahel lauletakse Viiul Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (59)
31301 916 K1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lapsed laulavad Viiul Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (54)
31302 916 K1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lapsed laulavad Kannel Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 461 (52)
31303 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lapsed laulavad Viiul Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (4)
31304 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lapsed laulavad Kannel Ote 1930 E. Schmidt E 71301 (55)
31305 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lapsed laulavad Kannel Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 466 (275)
31306 916 K1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal latse laulava Viiul Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (2)
31307 916 K1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl latse laulava Viiol Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (49)
31308 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl latse laalava Viiul Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 795 (32)
31309 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl latsõ laulva Kannõl Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 140 (12)
31310 916 K1a2* Lagi all ja lagi peal, lae peal lapsed laulavad Kei 1925 R. Soom E 72962 (18)
31311 916 K1a2* & Lagi all ja lagi peal, lae peal lapse laulva' Kannel Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 141 (3)
31312 916 K1a2* Lagi all ja lagi peal ja lae peal lapsed laulavad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 189 (10)
31313 916 K1a3 Lagi all, lagi peal, lapsed laulvad lae peal Viiul Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 338 (10)
31314 916 K1a3 Lagi all, lagi peal, lapsed laulvad lae peal Viiul Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (22)
31315 916 K1a3 Lagi all, lagi peal, lapsed laulvad lae peal Viiul Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (42)
31316 916 K1a3 & Lagi all, lagi pääl, latsõ laulva lae pääl Kannel Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (28)
31317 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, lapsed laulavad lae pääl Viiul ehk kannel SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (55)
31318 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, lapsed laulvad lae pääl Viiul Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 212 (12)
31319 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, latse laulva lae pääl Viiul Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (49)
31320 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, latse laulva lae pääl Viiul Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (15)
31321 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, latsõ laulva lae pääl Kandlõ mängmine Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (51)
31322 916 K1a4 Lagi all ja lagi pääl, lapsed laulvad lae pääl Viiul Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (91)
31323 916 K1a4 Lagi all ja lagi pääl, lapsed laulvad lae pääl Viiul Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 764
31324 916 K1a4 & Lagi all ja lagi pääl, latse laulav lae pääl Viiul Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (45)
31325 916 K1a5 & Lagi peal, lagi all, lapsed laulvad lae peal Pöi 1897 J. Prooses E 32650 (29)
31326 916 K1b1 & Lagi all, lagi peal, lae vahel laulvad lapsed Kuljused Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (19)
31327 916 K1b2 & Lagi all ja lagi pääl ja lae vahel latse laulava Harmoonik Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (31)
31328 916 K1b3 & Lagi all, lagi pääl, lapsed laulvad kahe lae vahel Harmonik Hps 1923 V. Lao E 53569 (27)
31329 916 K2a & Laud all, laud pääl, lavva pääl latse laulva Viiul Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (8)
31330 916 K2b & Laud all, laud pääl, lae pääl latse laulva Kannel Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (77)
31331 916 K3 & Tare all, tare pääl, latse laulva keskel Kannel Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (25)
31332 916 L & Lagi all, lagi pääl, kanalaul lae pääl Kannel Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (75)
31333 916 M/ & Lapsed laulvad lae pääl, kümme miist kiigutavad Viiul Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (90) 2238I
31334 916 # 915 917 918 919 920 2577
31335 917 & Lagi all, lagi peal, lihalimp keskel Keel 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (69)
31336 917 Lagi all, lagi pääl, lihalimp keskel Keel 1890 E EM 79 (624)
31337 917 Lagi all, lagi pääl, lihalimp keskel Keel 1913 E EM2 69 (803)
31338 917 Lagi all, lagi pääl, lihalimp keskel Hambad, keel 1920 Nurmik I 78
31339 917 Lagi all, lagi peal, lihakimp keskel Keel 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (27)
31340 917 # 915 916 918 919 920
31341 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Räimekarp 1890 E EM 79 (625)
31342 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Karbid ja räim 1901 EkÕ 17 (1)
31343 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Karbid ja räim 1902 Rätsep Koduk. 66 (7)
31344 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Silgud pütis 1908 Lasteleht nr. 4 ja 5 (1908) 64 ja 80 (5)
31345 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Räimekarp 1913 E EM2 69 (804)
31346 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, merimees keskel Kalakarbid 1920 Nurmik I 110
31347 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Silgukarp 1939 Nugis 289 ja 313 (116)
31348 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Kalakarp 1968 SSTT 48
31349 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Silgukarp 1992 Metstak2 26 ja 27
31350 918 Aa1 & Lagi all, lagi peal, meremees keskel Silgukarp Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (27)
31351 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Silgukarp Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 128 (8)
31352 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Räimekarp Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (143)
31353 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Silgukarp, silk sees JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 380 (32)
31354 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Silgukarp HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (24)
31355 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Silgukarp Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (41)
31356 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, meremees keskel Kilud karbis Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 252 (87)
31357 918 Aa1 Lagi all, lagi peal, merimees keskel Silgud karbis Var 1938 L. Tänav A 16509 (11)
31358 918 Aa1 Lagi all, lagi piäl, meremies keskel Silk karbis Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (15)
31359 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Kilukarp San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (275)
31360 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Räimekarp Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (168)
31361 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Silgud karbis Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (8)
31362 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Heeringepütt Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
31363 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Heeringas pütis Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (12)
31364 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremees keskel Räimekarp Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (116)
31365 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, meremiis keskel Räimekarp Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 6 (30)
31366 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, merimees keskel Kilud karbis Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (130)
31367 918 Aa1 Lagi all, lagi pääl, merimies keskel Karbid ja räim, silk karbis Kuu 1964 R. Lilhein Vilbaste 5, 656
31368 918 Aa2* Lagi all ja lagi peal, meremees keskel Silgukarbid Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 269 (18)
31369 918 Aa2* & Lagi all ja lagi peal ja meremees keskel Räimed puukarbi sees Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 467/8 (37)
31370 918 Aa2* Lagi all ja lagi peal ja meremees keskel Räim karpis Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (7)
31371 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Silgud karbis 1979 Metstak 13 ja 33 (110)
31372 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Silgud karbis 1991 VJr 39 ja 40 (7)
31373 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Silgud karbis 1992 Metstak2 32 ja 33
31374 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Heeringad tünnis Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 403 (27)
31375 918 Aa3 & Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Kilukarp San 1981 T. Keis RKM II 357, 50 (21)
31376 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Silgud tünnis Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 375 (22)
31377 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Silgukarp Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 240 (54)
31378 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Silgud püttis Tor 1933 A. Jantson E 82505 (12)
31379 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Kilukarp Saa 1939 V. Voll ERA II 213, 404 (59)
31380 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, merimehed keskel Silgutünn Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (18)
31381 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremihed keskel Silgud karbis Kuu 1977 R. Kravtsov RKM II 332, 375
31382 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, merimehed keskel Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (5)
31383 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, merimehed keskel Silgud karbis Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (166)
31384 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, merimehed keskel Silgud astis Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (59)
31385 918 Aa3 Lagi all, lagi pääl, meremehed keskel Silgud karbis Hel 1928 E. J. Kase E 61786
31386 918 Aa3 Lagi all, lagi pääl, meremehed keskel Heeringad tünnis Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 422 (349)
31387 918 Aa3 Lagi all, lagi pääl, meremehe' keskel Silgi' pütüh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (46)
31388 918 Aa3 Lagi all, lagi peal, meremehed keskel Räimed tünnis Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 492 (6)
31389 918 Aa4* & Lagi all, lagi pääl, meremehe kespaigah Heeringad tünnis Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 642/3 (15)
31390 918 Aa4* Lagi all, lagi pääl, kespaigah meremehe' Silgi' pütüh Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (98)
31391 918 Aa4* Lagi all ja lagi pääl ja lae vahel meremehe Kilud karbis Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (32)
31392 918 Ab & Lagi all, lagi pääl, merehulgusõ kespaiga Silgipütt Se 1929 V. Savala S 17516 (24)
31393 918 Ac & Lagi all, lagi peal, kalamehed keskel Silgud karbis Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
31394 918 B & Kumm all, kumm pääl, meremees keskel Räimekarp Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (32)
31395 918 B Kumm all, kumm pääl, meremees keskel Räim karbis Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (45)
31396 918 C+ Põhi all, põhi pääl, merehulgus keskel Heeringatükk Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (266)
31397 918 C+ Põrmand all, lagi pääl, meremiis keskel Silgu' pütün Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 135 (54)
31398 918 C+ & Laud all, laud peal, meremehed keskel Silgud karbis Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (31)
31399 918 C+ Mägi all, mägi pääl, merimees keskel Kilukarp JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (12)
31400 918 # 915 916 917 919 920
31401 919 a & Lagi all, lagi pääl, lae sees on tummad tited Nõelatoos Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85/6 (12)
31402 919 b & Lagi all, lagi peal, toa sees tumma tited Tuletikud VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (66)
31403 919 # 915 916 917 918 920
31404 920 & Lagi all, lagi pääl, vesi vilistes vahel Lähkur Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (117)
31405 920 Lagi all, lagi pääl, vesi vilistep vahel Lass Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (7)
31406 920 # 915 916 917 918 919 2494
31407 921 a1* Lahed laiad, niemet siugad, kaljuved nieme nenissä Käsi 1995 EMrd V 185 (84)
31408 921 a1* Lahed laiad, niemet siugad, kaljuved nieme nenissä Käsi Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 127 (1)
31409 921 a1* & Lahed laiad, niemed siugad, kaljuved nieme nenissä Sõrmievahed, sõrmed ja künned Kuu 1939 S. Hirrend ERA II 261, 136 (3)
31410 921 a1* Lahed laiad, niemed siugad, kaljuved nieme nenissä Sõrmed, sõrmede vahed ja küüned Kuu 1964 O. Virulaine Vilbaste 1, 206
31411 921 a1* Lahet laiat, niemet suikat, kaljuvat nieme ninissa Sormet ja künnet Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (61)
31412 921 a1* Lahed laiad, niemed siugad ja kalju'ed nieme nenissä Käsi Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 127 (2)
31413 921 a2* Lahed laiad, neemed siuhkad, kaljuveed neeme ninades Sõrmed 1913 E EM2 69 (805)
31414 921 a2* Lahed laiad, neemed siuhkad, kaljuveed neeme ninades Käelaba, sõrmed ja küüned 1920 Nurmik I 79
31415 921 a2* Lahed laiad, niemed siuhkad, kaljuved nieme nenissä Sõrmed Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (80)
31416 921 a2* & Lahed laiad ja niemed siuhked, kaljumed nieme nenässä Käesormed ja küüned Kuu 1891 M. Odenberg E 52801 (3)
31417 921 b & Lehed laiad, neemed peened, kaljud neeme ninadessa Sõrme- ja varbaküüned Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (82)
31418 922 & Lai auk ligi perset Saapasäär Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (48)
31419 922 # 1570
31420 923 & Lai latakas kolme kepi otsas Kolme jalaga iste 1892 J. Weltmann E 4512 (11)
31421 923 Lai latakas kolme kepi otsas Kolme jalaga iste 1913 E EM2 70 (807)
31422 923 # 698 1145 1146 1147 2097
31423 924 a & Lakk perst Kirvõst heotas Se 1935 N. Oinas S 103037 (25)
31424 924 a Lakk perst Kirvõst heotas Se 1933 N. Oinas S 66677 (70)
31425 924 a Lakk perst Kirvõst heotas Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (44)
31426 924 a Laku perst Kirvõst heotas Se 1934 A. Tammeorg S 80770 ja 80771 (39)
31427 924 a Laku perst Kirvõst heotas Se 1934 F. Paloots S 81374 (14)
31428 924 a Laku perst Kirvõst heotas Se 1927 J. Orusaar S 2357 (7)
31429 924 a Laku perst Se 1933 N. Oinas S 58711 (76)
31430 924 a Laku perst Pööra pääl kirvõst lastas Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 484 (94)
31431 924 b & Laku perst, laku perst Vikahtit heotakse Se 1935 A. Kits S 100015 (29)
31432 924 c & Laku perst, laku perst, lätt pääle Kirvõ higomine Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (73)
31433 924 # 872A14b+ 1120 1298 1589 | kk
31434 925 & Lammas jiia är perähtä Pääderuu kasus lävi jiia Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (89)
31435 926 & Lammas lautas, helmed kaelas Naisterahvas toas, krõllid ehk pärled kaelas Ris 1892 J. Holts E 1845 (31)
31436 926 # 115
31437 927 A1a1 Lammas magab lehma maus Sukk pastlas Tt 1880 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (2)
31438 927 A1a1 Lammas magab lehma maus Villkinnas nahkkinda sees Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (22)
31439 927 A1a1 Lammas magab lehma maus Sukk pastlis, kingas Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (99)
31440 927 A1a1 & Lammas magab lehma maus Sukk pastlas Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 12 (29)
31441 927 A1a1 Lammas magab lehma maus Sukk pastlas Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (41)
31442 927 A1a1 Lammas magab lehma maus Villkinnas nahkkinda sees Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (73)
31443 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Jalg saapas Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (60)
31444 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Pastal suka otsas Saa 1894 M. Tults E 11181 (120)
31445 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Sukk pastlas Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (12)
31446 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Kindad Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 319 (7)
31447 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Jalg sukaga pastlas Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544 (11)
31448 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Sukk ja pastel San 1955 K. Neevits RKM II 49, 144 (13)
31449 927 A1a1 Lammas magab lehma maos Villaste sukkade otsas pastlad Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 81 (484)
31450 927 A1a1 Lammas magab lehmä maon Sukk ja pastal Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (50)
31451 927 A1a1 Lammas makab lehma maon Sukk tsuvva sehen Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (27)
31452 927 A1a1 Lammas makas lehmä maon Sukk ja tsoog Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (92)
31453 927 A1a1 Lammas makas lehmä maon Sukk saapas, pastlas Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (5)
31454 927 A1a1 Lammas maka lehmä maon Jalg suka sisen Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (5)
31455 927 A1a1 Lammas maka lehmä maon Sukk pastlaga Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (20)
31456 927 A1a2 Lammas magab lehma mao sees Sukk ja pastal Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (60)
31457 927 A1a2 Lammas magab lehma mao sees Sukk pastla sees SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (9)
31458 927 A1a2 Lammas magab lehma mao siis Sukk ja pastal KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (99)
31459 927 A1a2 Lammas makab lehma mao sehen Sukk pastla sees Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 536 (13)
31460 927 A1a2 & Lammas makkab lehma mao sisen Sukk ja tsuug Ote 1892 J. Ainson H II 44, 543 (2)
31461 927 A1a2 Lammas makas lehma mao sisen Sukk Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (9)
31462 927 A1a2 Lammas makap lehmä mao sisen Tsuvva jalan Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (18)
31463 927 A1a2 Lammas makas lehmä mao sisen Sukk tsuvva sisen Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (9)
31464 927 A1b1 Lammas lehma mao sees Sukk saapas, kingas, pastlis 1890 E EM 79 (629)
31465 927 A1b1 Lammas lehma mao sees Sukk saapas, kingas, pastlis 1913 E EM2 70 (811)
31466 927 A1b1 Lammas lehma mao sees Kaput pasla sees San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (27)
31467 927 A1b1 Lammas lehma mao sees Sukk ja saabas Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (176)
31468 927 A1b1 Lammas lehma mao sees Sukk pastla sees SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 569 (37)
31469 927 A1b1 Lammas lehma mau sees Sukk pastla sees Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (2)
31470 927 A1b1 Lammas lehma mau sees Sukk pastla sees Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (54)
31471 927 A1b1 Lammas lehma mao seen Sukk pastla sees Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (40)
31472 927 A1b1 Lammas lehmä mao seen Villanõ sukk ja tsuug Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 182 (11)
31473 927 A1b1 Lammas lehma mao sehen Sukk pastla sees Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (13)
31474 927 A1b1 Lammas lehmä mao sehen Sukk ja pastal Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (136)
31475 927 A1b1 Lammas lehmä mao sehen Sukk saapan Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (30)
31476 927 A1b1 Lammas lehma mao sisen Sukk tsuvva sisen Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (41)
31477 927 A1b1 & Lammas lehmä mao sihen Sukk tsuvva sihen Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (202)
31478 927 A1b1 Lammas lehmä mao sihen Sukk tsuvva sisehn Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (63)
31479 927 A1b2 & Lammas lehma maos Sukk saapas Vil 1892 H. Pihlap E 724 (1)
31480 927 A1c & Lammas läheb lehma makku Sukk pastlas Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (2)
31481 927 A1c Lammas läheb lehma makku Sukk saapasse Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (173)
31482 927 A2a Lammas lehma kõhus Sukk pastla sees KJn 1870 J. Tiedemann E 137 (85)
31483 927 A2a Lammas lehma kõhus Sukk saapas Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (70)
31484 927 A2a Lammas lehma kõhus Sukk pastlaga jalas KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (22)
31485 927 A2a Lammas lehma kõhus Pastal ja sukk Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 51 (13)
31486 927 A2a Lammas lehma kõhus Villane kinnas nahkkinda sees Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 84 (37)
31487 927 A2a Lammas lehma kõhtus Sukk pastlas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (80)
31488 927 A2a Lammas lehma kõhtus Sukk pastlas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (88)
31489 927 A2a & Lammas lehma kõtus Viis ja sukk Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (82)
31490 927 A2a Lammas lehmä kõtun Sukk pastle sehen Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (19)
31491 927 A2a Lammas lehmä kõtun Villane sukk pastla sees Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 530 (5)
31492 927 A2a Lammas lehmä kõtuhn Sukk tsuvva seehn Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (89)
31493 927 A2a Lammas lehma kõtuh Tsuug Plv 1893 J. Tobre H II 45, 194 (16)
31494 927 A2a Lammas lehmä kõtuh Kinnast aedas kätte Se 1933 N. Oinas S 66675 (54)
31495 927 A2a Lammas lehmä kõtuh Kinnas tubinitsah Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (3)
31496 927 A2b & Lammas magab lehma kõhus Sukk pastlas Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (15)
31497 927 A2b Lammas magab lehma kõhus Sukk on kinga sees Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (47)
31498 927 A2b Lammas magab lehma kõhus Sukk jalas saapa sees Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (56)
31499 927 A2b Lammas makab lehma kõtul Sukk pastla sees Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (19)
31500 927 A2c1 & Lammas lehmä kõtu pääl Sukk jalan, tsuvva pääl San 1925 E. Päss E 56005 (15)
31501 927 A2c2 & Lammas lehmä kõtu all Tsuug Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (47)
31502 927 A2d & Ago tule, aig jõud, lammas lätt lehma kõttu Jala kängmine Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (59)
31503 927 A3 Lammas lehma naha seen Villane kinnas nahakinda seen Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (34)
31504 927 A3 & Lammas lehma naha sehen Suug sukal otsas Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (36)
31505 927 B1a Lammas härja kõhus (Ein Schaf im Bauch eines Ochsen) Der Strumpf im Schuh 1876 Wied. 273
31506 927 B1a Lammas härja kõhus Sukk saapas, kingas, pastlis 1890 E EM 79 (627)
31507 927 B1a Lammas härja kõhus Sukk saapas, kingas, pastlis 1913 E EM2 70 (809)
31508 927 B1a Lammas härja kõhus Sukk saapas 1939 Nugis 289 ja 313 (117)
31509 927 B1a Lammas härja kõhus Sukk pastla sees Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 431 (4)
31510 927 B1a Lammas härja kõhus Sukk saapas Pst 1890 J. Leppik E 430 (8)
31511 927 B1a & Lammas härja kõhus Sukk saapas Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (1)
31512 927 B1a Lammas härja kõhus Sukk saapas Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (62)
31513 927 B1a Lammas härjä kõtun Sukk pastla sees Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (43)
31514 927 B1a Lammas härjä kõhus Sukk kingas KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (15)
31515 927 B1b1 Lammas magab härja kõhus Ahi tares Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (7)
31516 927 B1b1 Lammas magab härja kõhus Sukk saapas Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (12)
31517 927 B1b1 Lammas magab härja kõhus Sukk pastlas KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326 (54)
31518 927 B1b1 Lammas magab härja kõhus Villane sukk saapas Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 168 (2)
31519 927 B1b1 Lammas magab härja kõhtus Sukk pastlas Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 200 (125)
31520 927 B1b1 Lammas magab härja kõhtus Sukk pastla sees Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (152)
31521 927 B1b1 Lammas magab härja kõhtus Sukk, pastal Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (152)
31522 927 B1b1 Oinas magab härja kõtun Sukk saapas Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (27)
31523 927 B1b1 & Lammas maka härja kõtun Kaput tsuuan Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (37)
31524 927 B1b2 & Lammas magab härja kõhu sees Sukk ja pastal Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (60)
31525 927 B1c & Vaga lammas härja kõtun Sukk saapa sisen Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (24)
31526 927 B2a & Lammas magab härja nahas Sukk ja pastal Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (39)
31527 927 B2a Lammas magab härja nahas Sukk Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 168 (3)
31528 927 B2b & Lammas härja naha sees Sukk pastla sees Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 465 (272)
31529 927 B3a Lammas magab härja sees Soki saapa sees Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (9)
31530 927 B3a Lammas magab härja sees Sukk ja pastel Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (39)
31531 927 B3a & Lammas magab härja sees Sukk pastlas Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (26)
31532 927 B3b & Lammas istub härja sees Sukk saapas Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (146)
31533 927 B4 & Lammas magab härja maos Sukk pastla sees Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (182)
31534 927 B5 & Lammas härja keha sees Sukk pastlas Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (45)
31535 927 B6 & Lammas magab härja põues Sukk ja pastal Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (23)
31536 927 B7 & Lammas tallab härga Sukk kinga JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (73)
31537 927 C & Talleke om härjä kõtun Sukk saapan Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (54)
31538 927 Da & Ute härja kõhus Pastal jalas Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (7)
31539 927 Db Ute ätä kõtun Tsuvva ja suka Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 261 (4)
31540 927 Db Ute ätä kõtun Tsuug ja sukk, pastal sukaga Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 133 (110)
31541 927 Db & Ute äta kõtun Sukk jalan, tsuug pääl Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (30)
31542 927 Db Ute ata kõtun Kaput tsuvva sihen Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (384)
31543 927 E1a Lammas vasika vatsas King ja sukk Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (47)
31544 927 E1a Lammas vasika vatsas Villkinnas panna nahkkinda sisse Hlj 1895 A. Raid H III 23, 106 (45)
31545 927 E1a & Lammas vasiga vatsas Sukk kinga sies Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (25)
31546 927 E1b & Lammas magab vasika vatsas King ja sukk Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 425 (6)
31547 927 E1c & Lammas lääb vasika vatsa Villane kinnas nahkkindas Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (171)
31548 927 E1d & Lammas pueb vasika vatsa Villkinnas läheb nahkkinda sisse Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (25)
31549 927 E2 & Lammas vasika otsas Tublikinnas nahkkinda sies VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (20)
31550 927 F1 & Lammas magab veise maos Süstpool Tür 1894 J. Johannson H III 18, 79 (7)
31551 927 F2 & Lammas magab veise kõhus Sukk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 533 (153)
31552 927 G & Härg magab lamma kõhus Sukk jalas KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (29)
31553 927 H/ & Lammas magab härja sees, kopsud-maksad liiguvad Sukk saapa sees ja jalavarbad liiguvad Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (9) 294P
31554 927 I*/ & Lammas lehma kõtuh, käsi usso perseh Kinnas tubinitsah Se 1932 V. Ruusamägi S 40376 (11) 881D*
31555 927 I*/ Käsi oina persen, jalg lehma kõtun Kinnas ja tsuug, edimäne villast, tõnõ nahast Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (66) 881D*
31556 927 # 950 980
31557 928 A1a & Lapsed jooksevad vanemate varrule Heinasaud Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 539 (62)
31558 928 A1b & Kus tulevad lapsed vanemate varrule kogu Labud kuhja all Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 348 (7)
31559 928 A1b Kus tulevad lapsed vanemate varrule kokku (Wo kommen die Kinder zur Taufe der Eltern zusammen) Die kleinen Heuhaufen und der Schober 1876 Wied. 273
31560 928 A1b Kus tulevad lapsed vanemate varule Heinamaal, rukkipõllul 1890 E EM 76 (594)
31561 928 A1b Kus tulevad lapsed vanemate varule Heinamaal, rukkipõllul 1913 E EM2 67 (768)
31562 928 A1b Kus tulevad lapsed vanemate varule Heinamaal 1914 E MM 22 ja 48 (92)
31563 928 A1b Kus tulevad lapsed vanemate varule Heinamaal 1920 E MM2 22 ja 51 (96)
31564 928 A1b Kus tulevad lapsed vanemate varule Heinamaal 1994 E MM3 19 ja 43 (96)
31565 928 A2a & Kus tulevad lapsed isa-ema varrule kokku Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 154 (10)
31566 928 A2b & Kelle lapsed on isa-ema varrul Saud ja kuhi Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (13)
31567 928 B & Poja ja tütre tuleva esa ristitsele Heinakohja loomine Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (75)
31568 928 C & Latsõ tulõva emäle pittu Heinakuhi ja saad Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
31569 928 # 929 933 1674
31570 929 a & Lapsed näävad isa sündimest Heinakuhi Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (20)
31571 929 b & Kes näevad oma ema sündimist Heinasaadud Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (35)
31572 929 # 928 933 1674
31573 930 Aa & Kes on see ema, kelle silmil lapsed alati tallavad ja ta võtab neid ometi armsaste kaissu Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 167
31574 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab neid siiski oma kaissu Maa 1890 E EM 80 (631)
31575 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab neid siiski oma kaissu Maa 1913 E EM2 70 (815)
31576 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab neid siiski oma kaissu Maa 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 21 ja 42 (22)
31577 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab neid siiski kaissu Maa 1939 Nugis 289 ja 313 (118)
31578 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab nad siiski kaissu 1905 Kmpm. KLr 50
31579 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab nad siiski kaissu 1910 Kmpm. KLr I4 57 (93)
31580 930 Ab* & Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab neid siiski kaisso Maa Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (60)
31581 930 Ab* Lapsed tallavad ema silmi, aga ema võtab siiski nad oma kaissu Maa Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (58)
31582 930 Ac & Lapsed tallavad ema silmi, ema võtab neid siiski armuga vastu Maa Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 271 (52)
31583 930 Ad & Lapsed tallavad ema silmi ööd ja päevad, ema võtab nad ikka kaissu Jõgi Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 194 (5)
31584 930 Ae & Latse sõkuve küll emä silmi, aga siiski võtab neid kaissu Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 108 (57)
31585 930 B & Lapsed tallavad ema rinda, aga ema võtab neid siiski oma kaissu Maapind Plt 1899 M. Luu E 38345c (17)
31586 930 C & Lapsed tallavad ema kõhu peal, tuleb õhtu, siis võtab ema neid kaissu Maapind Saa 1893 J. A. Kangur E 1638 (24-25)
31587 930 D & Latse tallave emät jalgege, aga emä võtt na siski oma kaissu Maa Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (63)
31588 931 A1a1 & Lapsele ma olen mängiks, vanale abiks Kepp 1809 Anonüüm XXX Gressel (1809) lk-ta
31589 931 A1a1 Lapsele ma olen mängiks, vanale abiks Kepp 1817 Holtz 213 (13)
31590 931 A1a1 Lapsele ma olen mängiks, vanale abiks Sauva, keppi 1851 Lönnrot2 184 (67)
31591 931 A1a1 Lapsele ma olen männiks, vanale abiks (Dem Kinde bin ich zum Spiel, dem Alten zur Hülfe) Der Stock 1876 Wied. 273
31592 931 A1a1 Mis on lapsele mängiks, vanale abiks 1886 Org 57 (5)
31593 931 A1a1 Lapsele mängiks, vanale abiks, kurjategijale hirmuks Kepp 1890 E EM 80 (632)
31594 931 A1a1 Lapsele mängiks, vanale abiks, kurjategijale hirmuks Kepp 1913 E EM2 70 (816)
31595 931 A1a2 Lapsel mängiks, vanale abiks Kepp Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (25)
31596 931 A1a2 & Lapsele mängiks, vanale abiks Kepp Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 68 ja 89 (269)
31597 931 A1a2 Latsele mängis, vanale abis Kepp Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (26)
31598 931 A1b & Vanale abiks, lapsele mängiks Kepp Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (61)
31599 931 A1b Vanale abiks, lapsele mängiks Kepp 1890 E EM 171 (1662)
31600 931 A1b Vanale abiks, lapsele mängiks Kepp 1913 E EM2 148 (2162)
31601 931 A1b Vanale abiks, lapsele mänguks Kepp 1929 Jürisson 196 (14)
31602 931 A1b Vanale abiks, lapsele mängiks Kepp 1992 Metstak2 15 ja 16
31603 931 A2a1 & Lapsele olen ma mängiks, vanale toeks Kepp Hls 1894 J. Riiet H III 19, 840 (96)
31604 931 A2a2 & Lapsele mängiks, vanale toeks Kepp Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (97a)
31605 931 A2b & Vanale toes, latsele mängis Kepp Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (131)
31606 931 B & Vanale abiks, noorele häbiks, lapsele mängiks Kepp Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (125)
31607 931 Ca & Vanale abiks, noorele mängiks Kepp Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (78)
31608 931 Cb & Noorõlõ abis, vanalõ toes Kepp Rõu 1896 A. Perli H II 60, 212 (29)
31609 931 Cc & Vanale abiks, noorele häbiks Kepp Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (10)
31610 931 D & Teekäijale olen abiks, lapsele mängiks Kepp Saa 1893 J. A. Kangur E 1638 (23)
31611 931 E & Kes on vana inimese esimene abi Kepp Tln 1892 K. Puusemann E 384 (6)
31612 931 # vs: EV 3592
31613 932 A1a Lapsed enne kui ema Heinasaod, rukkiparmad 1890 E EM 79 (631)
31614 932 A1a Lapsed enne kui ema Heinasaod, rukkiparmad 1913 E EM2 70 (813)
31615 932 A1a & Lapsed enne kui ema Heinasaadud VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (18)
31616 932 A1a Laps enne kui ema Saud ja kuhi Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (46)
31617 932 A1b* Lapsed on enne valmis kui ema luuakse Heinad on ennem saadus, pärast tehakse kuhja Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144 (173)
31618 932 A1b* & Lapsed enne valmis kui ema Heinasaud ja kuhi Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (5)
31619 932 A1b* Lapsed saavad enne kui ema Heinasaadud Plv 1893 J. Melzov E 8383 (8)
31620 932 A1c* Lapsed on enne loodud kui ema Heinakubud Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3739 (2)
31621 932 A1c* & Lapsed luuakse enne kui ema Heinaruad Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (20)
31622 932 A1d1 Latse sünnüse inne ku imä Hainakuhi, inne omma rua, väikese Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 88 (7)
31623 932 A1d1 Latsõ sünnuse inne ku imä Hainarua Se 1930 V. Ruusamägi S 25961 (75)
31624 932 A1d1 Latsõ sünnüse inne kui imä Hainaruga Se 1932 A. Nurmetu S 49048 (21)
31625 932 A1d1 Lapsed sünnivad enne kui ema Heinakuhi Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (21)
31626 932 A1d1 Lapsed sünnivad enne kui ema Heinasaadud Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (44)
31627 932 A1d1 Latsõ sünnüse inne ku imä Hainarua Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (136)
31628 932 A1d1 & Latse sünnüse inne kui imä Hainarua ja kuhi Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (29)
31629 932 A1d2 & Latsõ sünnüse inne immä Hainaroa Se 1935 D. Karnask S 101879 (19)
31630 932 A1d2 Latsõ sünnüse inne immä Hainarua' sünnüse inne kuhja Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (11)
31631 932 A1d3* Latse sünniva enne ilma kui ema Hainarua Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (43)
31632 932 A1d3* Latse sünnisse enne ilma kui ema Hainarua Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (73)
31633 932 A1d3* Lapsed sündvad enne ilma kui ema Heinaruad Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (3)
31634 932 A1d3* Latse sünniva enne ilma kui ema Hainarua Tt 1877–1917 Anonüüm 022 H, R 4, 56 (40)
31635 932 A1d3* Latse sünnüsse ilma inne ku imä Haanaruga Räp 1889 J. Poolakess E 29656 (94)
31636 932 A1d3* & Latsõ' sünnüse' inne immä ilma Hainarua' tetäs inne ko kuhi Se 1949 V. Pino RKM II 30, 210 (782)
31637 932 A1d3* Lapsed enne ilmas kui isa-ema sündinud Heinaroad Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 467 (286)
31638 932 A1d4 Lapsed sünnivad enne, ema pärast Eks kuhi ole sie heinaema VJg 1930 M. Ots KKI WS
31639 932 A1d4 & Latsõ sünnüse enne, imä peräst Hainakuhi Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 489 (10)
31640 932 A1d4 Lapsed sünnivad enne, ema pärast Heinakuhi ja saod Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (27)
31641 932 A2a* Pojad saavad enne valmis kui ema Heinasaadud Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (20)
31642 932 A2a* & Poja enne ilman kui ema Heenarua Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (80)
31643 932 A2b1 & Puja' sünnüse inne ilma ku imä Hainakuhi Se 1929 A. Gehrke S 17146/7 (7)
31644 932 A2b2 Puja sünnüse inne kui imä Kuhja luumine – rua luvvas inne kui kuhi Se 1930 N. Sõrmus S 28601 (21)
31645 932 A2b2 Puja sünnüse inne kui imä Hainakuhä luumine Se 1931 N. Sõrmus S 33786 (29)
31646 932 A2b2 Pojad sünnivad enne kui ema Vän 1925 A. Milvek E 55635a
31647 932 A2b2 & Poja sünnüse inne ku imä Hainarua Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635 (7)
31648 932 A2b2 Puja' sünnüse inne kui imä Hainarua' Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (11)
31649 932 A2b2 Puja' sünnüse inne ku imä Hainarua' Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (30)
31650 932 A2b2 Poja' sünnüse inne ku imä Hainarua' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (67)
31651 932 A2b3 & Puja' sünnüse' inne immä Hainarua' Se 1928 T. Haak S 4335 (26)
31652 932 A2b3 Puä' sünnüse' inne immä Hainarua' saava inne, a kuhi saa pääle Se 1936 J. Mägiste KKI WS
31653 932 A2b4* Inne sünnüse puja ilma, peräst imä Inne pandasõ rua, peräst kuhi Se 1929 I. Sonts S 124440 (69)
31654 932 A2b4* & Poja sünniva enne, ema peran Heinarua ja kuhi Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (82)
31655 932 A2b5* & Enne sünnib poeg kui ema Suits ja tuli Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (6)
31656 932 A2b5* Enne pojad, kui ema ilmale sünnib Heinakuhi Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (172)
31657 932 A2b5* Imä sünnüs peräh kui pojad Hainakuhi Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (14)
31658 932 A3 & Latsõ ja poja sünnüse inne, a' imä peräh Hainakuhi Se 1934 N. Oinas S 83209 (13)
31659 932 A4a & Poja enne, esä peräst Heinärua Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (34)
31660 932 A4b* Poig sünnüs enne kui isa Võn 1897 P. Sika E 30976 (4)
31661 932 A4b* & Poja' sünnüse inne essä ilma Hainarua' Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (11)
31662 932 A5* Latse sünnisse iin emma-essa Heinaruad enne kuhja panemist Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (2)
31663 932 A5* & Latse sünniva enne ilma, esä-emä takast perrä Hainakuhja' ja rua' Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 220 (34)
31664 932 A6 & Põrsa sünnüse inne immä Hainahunigu', joista kuhi tetäs Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
31665 932 Ba Mis inne immä ilma sünnüse Hainarua tetäse inne ku kuhi luvvas Se 1930 N. Nurmetu S 19877 (25)
31666 932 Ba & Mis inne immä ilma sünnüs Hainarua Se 1930 A. Nurmetu S 20410 (16)
31667 932 Bb & Missugused pojad on enne sündind kui isa Heinasaadod Nrv 1904 M. Russmann H III 31, 198 (1)
31668 932 Ca* & Poeg vanem kui isa Heinasaad Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (1)
31669 932 Ca* Poig vanemb kui esa Hainarua Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (33)
31670 932 Ca* Pojad vanemad kui ema Heinakuhi Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 61 (5)
31671 932 Cb & Poeg vanem kui isa ja ema Tapupi[s]te ja vään Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (28)
31672 932 Cc & Lapsed vanemad kui ema Heinasaod, heinakuhi Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (11)
31673 932 D Lapsed sünnivad kõige enne, siis sünnib ema, isa sünnib kõige viimast Kõige enne tehakse nukud, siis saat, kuhi tehakse kõige viimast, siis on kõik üks pere Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 139/40 (40)
31674 933 a & Latsõ kaesõ, ku' immä tetäs Hainakuhi Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (94)
31675 933 b & Poja-tütre nägeva, kui esa-ema tettas Hainarua, perast tettas kuhi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (122)
31676 933 # 928 929 1674
31677 934 & Latsõl um, a meil ei olõ Kasumine Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (73) 352
31678 935 & Latsõlõ armas, emäle vaivas Häll Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (57)
31679 936 & Laterdaja-taterdaja, müta-mäta müllerpuu Võimänd 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (24)
31680 936 Laterdaja-taterdaja, müta-mäta müllerpuu Võimänd 1890 E EM 80 (635)
31681 936 Laterdaja-taterdaja, müta-mäta müllerpuu Võimänd 1913 E EM2 70 (819)
31682 937 a & Latõrtaja valgõ kallastõ vahel Kiil Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 372 (25)
31683 937 a Latatara elab valge kallaste taga Keel 1899 Kuusik KT 213 (21)
31684 937 b & Kiviaja taga laterdab latatara Keel; kiviaid on hambad, keel, kes laperdab Jäm 1937 A. Kukk KKI WS
31685 938 A1a1 Tüükus ülespidi, latv alaspidi (Voll Warzen obenher, Baum-Spize von unten) Ein Kuhschwanz Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (113)
31686 938 A1a1 Tüükus ülespidi, latv alaspidi Lehma saba 1782 Willmann 174 (103)
31687 938 A1a1 Tüükas ülespidi, latv alaspidi (Das dicke (Baum)ende aufwärts, der Wipsel unterwärts) Ein Kuhschwanz 1818 Hupel2 173
31688 938 A1a1 Tüükas ülespidi, latv alaspidi Hevosen häntä – parta 1844 Lönnrot 161
31689 938 A1a1 Tüügas ülespidi, latv alespidi Pard; hobuse händ 1869 Ahlqvist 74
31690 938 A1a1 Tüügas ülespidi, latv alaspidi (Das Wurzelende nach oben, der Wipfel nach unten) Ein Kuhschwanz 1876 Wied. 290
31691 938 A1a1 Tüügas ülespidi, latv alaspidi Lehma saba 1890 E EM 160 (1536)
31692 938 A1a1 Tüigas ülespidi, latv alaspidi Veise saba 1892 Tõn. LLr 31 (8)
31693 938 A1a1 Tüügas ülespidi, latv alaspidi Lehma saba 1913 E EM2 139 (1998)
31694 938 A1a1 Tüügas ülespidi, latv alaspidi Hobuse või lehma saba 1979 Metstak 16 ja 34 (130)
31695 938 A1a1 Tüügas ülespidi, latv alaspidi Hobuse või lehma saba 1992 Metstak2 40 ja 43
31696 938 A1a1 & Tüügas ülespidi, latv alaspidi Elaja saba Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (54)
31697 938 A1a1 Tüigas ülespidi, latv alaspidi Lehma saba JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (43)
31698 938 A1a1 Tüigas ülespidi, latv alaspidi Juused Pil 1894 H. Keller E 10039 (16)
31699 938 A1a1 Tüigus ülespidi, latv alaspidi Elaja saba Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 486 (5)
31700 938 A1a1 Töegas ülespidi, latv alaspidi Lehm, lehma saba Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (32)
31701 938 A1a1 Tüigas üläspidi, latv alaspidi Saba Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
31702 938 A1a1 Tüigas ülespidi, ladu alaspidi Saba SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (2)
31703 938 A1a2 & Latv allapidi, tüügas ülespidi Lehma saba Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (38)
31704 938 A1a2 Latv alaspidi, tüigas ülespidi Looma saba Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (17)
31705 938 A1a2 Ladu alaspidi, tüügas ülespidi Juuksed KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 63 (124)
31706 938 A1b1 Tüü ülespidi, ladv alaspidi (Das Wurzelende nach oben, der Wipfel nach unten) Ein Kuhschwanz 1876 Wied. 290
31707 938 A1b1 Tüü ülespidi, ladu alaspidi Lehma saba 1955 Laug. Vestr. 179 (14)
31708 938 A1b1 Tüü ülespidi, latv alaspidi Härja saba Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (30)
31709 938 A1b1 & Tüi ülespidi, ladu alaspidi Looma händ Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (1)
31710 938 A1b1 Tüü ülespidi, ladu alaspidi Härja händ Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (32)
31711 938 A1b1 Tüü ületsepidi, ladu alatsepidi Veise saba Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (24)
31712 938 A1b2 & Ladu alaspidi, tüi ülespidi Lehma händ Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (103)
31713 938 A1c1 Tüvik ülespidi, ladv alaspidi (Das Wurzelende nach oben, der Wipfel nach unten) Ein Kuhschwanz 1876 Wied. 290
31714 938 A1c1 Tüvi ülespidi, ladev allapidi Lehma saba 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (107)
31715 938 A1c1 Tüvi ülespidi, latv alaspidi 1898 Univer-Laurits IV 8
31716 938 A1c1 Tüvi ülespidi, latv allapidi Lehma saba 1912 Jürjens 70
31717 938 A1c1 Tüvi ülespidi, latv allapidi 1935 Muuk-Mihkla I 70
31718 938 A1c1 Tüvi ülespidi, latv alaspidi Lehma saba 1955 ÜÕÕ 98 (7)
31719 938 A1c1 Tüvi ülespidi, latv alaspidi Lehma saba Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (9)
31720 938 A1c1 Tüvi ülespidi, ladev alaspidi Saba Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (31)
31721 938 A1c1 Tüvi ülespidi, latv alaspidi Veise saba Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (33)
31722 938 A1c1 Tüvi ülespidi, ladu alaspidi Lehma saba Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
31723 938 A1c1 & Tüvi ülespidi, ladu alaspidi Looma saba Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (34)
31724 938 A1c1 Tüvi ülespidi, ladu alaspidi Elaja saba SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (35)
31725 938 A1c1 Tüvi ülespidi, ladu alaspidi Hobuse saba Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (49)
31726 938 A1c1 Tüvi ülespidi, ladu alaspidi Elaja händ (saba) Hls 1893 O. Sapas E 3356 (15)
31727 938 A1c2 & Latv alaspidi ja tüvi ülespidi Lehma saba Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (25)
31728 938 A2a Tüi ületsi, ladu alutsi Veisse händ Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (140)
31729 938 A2a & Tüi ületse, ladu alatse Looma saba Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (32)
31730 938 A2b* Ladu alassi, tüvi ülessi Looma sabad Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (64)
31731 938 A2b* & Ladu alasi, tüigas ülesi Looma saba Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 195 (18)
31732 938 A2b* Latv alasse, tüigas ülesse Lehma saba Vig 1895 M. Aitsam H III 18, 457 (19)
31733 938 A3a* Tüvi ülevalpool, latv allpool Lehma saba Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (28)
31734 938 A3a* & Tüvi ülevalpool, ladu allpool Lehma hand Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (1)
31735 938 A3a* Tüvi ülenpuul, ladu allpuul Elaja händ Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (17)
31736 938 A3a* Ladvad allpool, tüvid ülalpool Juuksed Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (85)
31737 938 A3b & Tüügas ülevalpool, latv allpool, kasvab kaevandiku augu kalda peal Hobuse saba Plt 1891 J. Reinthal E 481 (9)
31738 938 A4* & Tüvi üleväh, ladõv alah Hius Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (26)
31739 938 A4* Tüvi ülal, ladu all Looma saba Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 632 (15)
31740 938 A4* Ladev alan, tüvi ülevän Elaja saba Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (5)
31741 938 A4* Ladu all, tüü ülal Veise saba Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (28)
31742 938 A5a & Ladu all, tüigäs piäl Lehmä saba KJn 1890 A. Pihlak E 449 (50)
31743 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Elaja hand Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (34)
31744 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Hand Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (27)
31745 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Hand Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (8)
31746 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Saba Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (2)
31747 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Hobese händ Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (9)
31748 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Lehmä händ Trv 1894 A. Rull H III 20, 151 (111)
31749 938 A5b1 & Ladu all, tüvi pääl Lehma saba Trv 1893 J. Kuusk E 771 (24)
31750 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Lehmä händ Hls 1889 P. Ruubel H II 22, 150 (22)
31751 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Lehma saba Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (11)
31752 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Lehma saba Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (6)
31753 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Lehma händ Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (39)
31754 938 A5b1 Ladu all, tüvi pääl Lehma saba Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (4)
31755 938 A5b1 Latv all, tüvi pääl Saba Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 465 (273)
31756 938 A5b1 Ladev all, tüvi pääl Lehma hand Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 390 (42)
31757 938 A5b1 Latv all, tüve pääl Saba KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (59)
31758 938 A5b2 & Latv all ja tüvi peal Lehma saba TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (14)
31759 938 A5b3 & Tüvi pääl, ladu all Saba Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (25)
31760 938 A6 & Tüi ees ja ladu taga Sa? 1878 A. Veäster ERA II 201, 25 (161)
31761 938 Ba & Kes kasvab latv all, tüvi üleval Lehma saba Tt 1890 Anonüüm 026 E 45757 (10)
31762 938 Bb* Mis kasvab tüve ülevel, lada all Lehma saba Vil 1894 G. Karu H II 49, 343 (53)
31763 938 Bb* Mis kasvab tüvi ülespoole, latv allapoole Hobuse, looma saba Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (17)
31764 938 Bb* & Mis kasvab tüi ülespoole, latv allapoole Hobuse saba Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (48)
31765 938 Bc & Millel on tüü ülessi ja ladu alassi Looma sabal Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 857 (6)
31766 938 Ca1 Mäel kasvab kadakas, tüvi üles, latv alas Hobuse saba ehk ka habe 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 ja 192 (5)
31767 938 Ca1 Kadakas mäe pääl, latv alaspidi, tüügas ülespidi Saba 1890 E EM 51 (302)
31768 938 Ca1 Kadakas mäe pääl, latv alaspidi, tüügas ülespidi Saba 1913 E EM2 46 (383)
31769 938 Ca1 Kadakas mäel, latv alaspidi, tüügas ülespidi Saba 1939 Nugis 287 ja 313 (70)
31770 938 Ca1 & Mäel kasvab kadakas, tüvi üleval, latv all Hobuse saba Hls 1890 E. Kitzberg E 407 (9)
31771 938 Ca2 & Mäe otsas kasvab kadakas, latv alaspidi, tüvi ülespidi Hobuse saba Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (6)
31772 938 Cb & Kadakas kasvab jõe ääres, tüigas ülespidi, ladu alaspidi Saba Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (118)
31773 938 Cc & Kadakas kasvab järve kaldal, ladev alla ja tüvi ülesse Habe Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (15)
31774 938 Da & Kuusk kasvab mäe külje pääl, ladu allpool, tüvi ülevalpool Lehma händ Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (75)
31775 938 Db & Kuusk kasvab jõekaldas, tüügäs ülespidi ja ladu alaspidi Lehmä saba KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 325 (49)
31776 938 Dc & Kuusk kasvab, ladu all, tüvi peal Looma händ Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (138)
31777 938 Dd & Kuusk kasvab, ladu allpool Elaja händ Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (33)
31778 938 Ea & Kask kasvab Kolgatal, ladu all, tüvi pääl Lehma saba Hls 1896 H. Reissar E 23823 (4)
31779 938 Eb* & Kask kasvab Kolgata mäel ja latv allpool Lehma saba Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (72)
31780 938 Eb* Kask kasvab Kolgata mäel, latv allpool Lehm Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 831 (30)
31781 938 F & Tamm kasus, ladõv alah Tammõ istutõdas Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (64)
31782 938 Ga1* Puu kasvab, latv all, tüvi üleval Hobuse ja lehma saba Vru 1908 J. Samson Lasteleht nr. 4 ja 5 (1908) 64 ja 80 (1)
31783 938 Ga1* Puu kasvab, tüvi üles, latv allapidi Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
31784 938 Ga1* Puu kasub, tüvi ületsipidi, ladu alatsipidi Lehma saba Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (31)
31785 938 Ga1* & Puu kasvab, tüigas ületsepidi, ladu alatsepidi Veise händ Tor 1889 M. Tilk E 493 (6)
31786 938 Ga1* Puu kasvab, tüügas ülespidi, latv allapoole Lehma saba VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (142)
31787 938 Ga1* Puu kasvab, tüvik ülespidi, latv allapoole Lehma saba VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (142)
31788 938 Ga1* Puu kasvab, tüigus ülespoole ja latv alaspoole Hobuse saba Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (52)
31789 938 Ga1* Puu kasvab, tüvi ülevelpool, ladu allpool Looma händ (saba) Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (2)
31790 938 Ga2 & Puu kasvas, tüvi ülevänpool, ladu maanpool Lehmä hand Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (39)
31791 938 Ga3* Puu kasus, tüvi üles, ladõv alla Lehmä hand Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (32)
31792 938 Ga3* & Puu kasvab, tüvi ülevel, ladu all Härjä händ Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 748 (15)
31793 938 Gb1 Puu kasvab, ladu alaspidi, tüegas ülespidi Looma händ Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3739 (6)
31794 938 Gb1 & Puu kasub, latv aluspidi, tüigas ülespidi Lehma händ Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (126)
31795 938 Gb2 & Puu kasvab vastaõksa, latva all, tüvik üleval Lehma saba Pal 1888 E. Uus H II 27, 511 (13)
31796 938 Gc* Puu kasvab, ladu allapoole Lehma saba VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (174)
31797 938 Gc* & Puu kasvas, ladu allapoole Elaja händ Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (26)
31798 938 Gc* Puu kasvab, latv alaspidi Veikse saba Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (28)
31799 938 Gc* Puu kasvab, ladu alaspidi Looma saba SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (108)
31800 938 Gc* Puu kasvab latvapidi Lehma saba San 1929 L. Kuusik E 64020 (87)
31801 938 H & Missugusel puul on latv alatsi Veise saba Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (14)
31802 938 I & Raag rannatee veeren, ladev alla, tüvi üles Mehe habena Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (72)
31803 938 I Raag rannatee ääres, latv alaspidi, tüvi ülespidi Habe 1890 E EM 132 (1235)
31804 938 I Raag rannatee ääres, latv alaspidi, tüvi ülespidi Habe 1913 E EM2 115 (1615)
31805 938 Ja & Mõts kasvas, ladva all, tüve ülespoole Juusse pää pääl Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (17)
31806 938 Jb & Suur mõts mäe otsah, latvuga alla kasus Hius pää pääl Se 1935 A. Jänessoo S 105263 (24)
31807 938 Jc & Kõik metsaladvad ülespoole, aga ühel allapoole Hobuse saba HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 694 (44)
31808 938 K & Ladu alassi, juured ülessi Lehma saba Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (28)
31809 938 L% Kadakas jõe kaldal kasvab, juured ülespidi, ladu alaspidi Looma saba 1965 EMrd II 368 463
31810 938 L% & Kadakas jõe kaldal kasvab, juured ülespidi, ladu alaspidi Looma saba KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (11) 463
31811 938 L% Kadakas jõe kaldal kasvab, juured ülespidi, ladu alaspidi Looma saba KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 421 (31) 463
31812 938 M/ & Kaks nägijat, kaks kuuljat, kaks kaitsjat, neli seisjat, neli andjat, tüvi ülevenpool, ladu mahanpool Lehm Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (64) 1416Q
31813 938 # 910 1541 1615Db 1672A1a 1797
31814 939 & Ladvast kasvab, tüvest ei kasva Lehma saba San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 424 (62)
31815 939 Ladvast kasvab, tüükast ei kasva Lehma saba 1890 E EM 79 (619)
31816 939 Ladvast kasvab, tüükast ei kasva Lehma saba 1913 E EM2 69 (798)
31817 940 & Laud all, laud pääl, raudkonnad krooksuvad vahel Kaastmine Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (112)
31818 941 & Laud laudil, pulk sees, külled karvu täis Koonal 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (40)
31819 941 Laud laudil, pulk sees, küljed karvu täis Koonal 1890 E EM 80 (638)
31820 941 Laud laudil, pulk sees, küljed karvu täis Koonal 1913 E EM2 70 (822)
31821 941 Laud laudil, pulk sees, küljed karvu täis Koonal 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (16)
31822 942 & Lavva pääle pandas, süvva kõlbas, väitsega ei lõigata Hapupiim Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (38)
31823 942 # 616 1897
31824 943 & Laudatäis lambid, läte um kesken Suurmanõ sakõ pudõr, võid kesken Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (31)
31825 943 # 533H1a 945 1786B
31826 944 & Laulap ööd, laulap päiva, viis ei lõppe kunagi Veekohin Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (21)
31827 944 Hüiab ööd, hüiab päeva, heal ei rauge kunagi Kosk 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 ja 192 (2)
31828 944 Hüüab ööd, hüüab päevad, ei väsi ära ialgi Pais, kosk 1890 E EM 44 (222)
31829 944 Hüüab ööd, hüüab päevad, ei väsi ära ialgi Pais, kosk 1913 E EM2 40 (273)
31830 944 Hüüab ööd, hüüab päevad, ei väsi ära iialgi Pais, kosk 1914 E MM 8 ja 43 (55)
31831 944 Hüüab ööd, hüüab päevad, ei väsi ära iialgi Pais, kosk 1920 E MM2 8 ja 46 (56)
31832 944 Hüüab ööd, hüüab päevad, ei väsi ära iialgi Pais, kosk 1994 E MM3 5 ja 37 (56)
31833 944 Hüüab ööd, hüüab päevad, ei väsi ära iialgi 1927 Ainelo III 64
31834 944 Hüüab ööd ja päevad ühtejärge, häält ära ei karju 1932 Kmpm. EL III10 71
31835 944 # 431
31836 945 A% & Üks laut lugematta lambaid, käharpääga oinas keskel Kuu ja tähed Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (53) 374Ba*
31837 945 B & Laud on lampisid täis, kirju peaga oinas keskel Kuu ja tähed Jõh 1956 A. ja A. Rõõm EKRK I 12, 298 (7)
31838 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapea oinas keskel Tähed, kuu Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (25)
31839 945 C1a1 & Laut lambaid täis, kerapea oinas keskel Tähed ja kuu SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (16)
31840 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapea oinas keskel Kuu ja tähed Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (5)
31841 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapea oinas keskel Kuu ja tähed Trt 1927 K. Pormeister E 59834 (178)
31842 945 C1a1 Laut lammid täis, kerapia oinas keskel Tähed ja kuu Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (49)
31843 945 C1a1 Laut lammid täis, kerapia oenas keskel Kuu ja taevatähed Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 505 (62)
31844 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapää oinas keskel Kuu tähtedes Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (50)
31845 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapää oinas keskel Tähed ja kuu Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (18)
31846 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapää oinas keskel Kuu ja tähed Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (13)
31847 945 C1a1 Laut lambaid täis, kerapää oinas keskel Kuu Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (85)
31848 945 C1a1 Laut lambaid täis, keripää oinas keskel Kuu, tähed Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (23)
31849 945 C1a1 Laut lambi täis, keräpää oinas keskel Tähed ja kuu Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (34)
31850 945 C1a1 Laut lambid täis, kerapää oinas keskel Taivas tähti täis ja kuu keskel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 750 (81)
31851 945 C1a1 Laut lambid täis, kerapää oinas keskel Taevatähed ja kuu Vil 1892 H. Pihlap E 724 (8)
31852 945 C1a1 Laut lambid täis, kerapää oinas keskel Kuu tähte seltsin Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (14)
31853 945 C1a1 Laut lambid täis, kerapää oinas keskel Tähed, kuu Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (7)
31854 945 C1a1 Laut lambid täis, kerapää oinas keskel Tähed ja kuu Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (104)
31855 945 C1a1 Laut lambid täis, keräpää oinas keskel Rahvas ja õpetaja kirikus Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (59)
31856 945 C1a1 Laut lambit täis, kerapää oinas keskel Taevatähed ja kuu Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 146 ja 164 (9)
31857 945 C1a1 Laut lambit täis, keräpää oinas keskel Laut – taevas, lamba – tähe, oinas – kuu Trv 1890 A. Rull H III 16, 363 (18)
31858 945 C1a1 Laut lambit täis, keräpää oinas keskel Tähe ja kuu Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (43)
31859 945 C1a1 Laut lambit täis, keräpää oinas keskel Tähe ja kuu Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (24)
31860 945 C1a1 Laut lambit täis, keräpää oenas keskel Taevatähe ja kuu Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (80)
31861 945 C1a2 & Laut lambid täis ja keräpää oinas keskel Hambad, suu ja kiil Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 5 (26)
31862 945 C1a3 & Laut valgid lambid täis, keräpää oinas keskel Hamba ja kiil Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (19)
31863 945 C1a4 & Valge laut lambid täis, keräpää oinas keskel Taevas, tähe ja kuu Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (143)
31864 945 C1a5 & Suur laut lambit täüs, keräpää oinas keskel Taevatähed ja kuu Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (95)
31865 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Kuu ja tähed 1955 ÜÕÕ 16 (11)
31866 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel 1965 Täheke nr. 6 (1965) 16 (5)
31867 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Kuu ja taevatähed 1968 SSTT 121
31868 945 C1b1 Laut lambaid täis, kaerapeaga oinas keskel Tähed ja kuu taevas 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (8)
31869 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Tähed ja kuu 1979 Metstak 23 ja 35 (231)
31870 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Kuu ja taevatähed 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (16)
31871 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Õpetaja keset klassi; tähed ja kuu 1989 Säde nr. 70 ja 83 (1989) 1 ja 4 (4)
31872 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Tähed ja kuu 1992 Metstak2 63 ja 66
31873 945 C1b1 Laut lambid täis, kerapeaga oinas keskel Kuu ja tähed Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (50)
31874 945 C1b1 Laut lambaid täis, kerapeaga oinas keskel Kuu ja tähed Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 37 (27)
31875 945 C1b1 Laut lambid täis, kerapääga oinas keskel Kuu ja tähed Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (53)
31876 945 C1b1 Laut lambid täüs, kerapääga oinas keskel Taivatähe, kuu nende keskel Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (94)
31877 945 C1b1 Laut lambit täis, kerapääga oinas keskel Kogudus ja õpetaja Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (63)
31878 945 C1b1 & Laut lambit täis, keräpääga oenas keskel Taivatähe Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (77)
31879 945 C1b1 Laut lambit täüs, keräpääga oinas keskel Taivas, kuu, tähed Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (26)
31880 945 C1b1 Laut lambit täüs, keräpääga oinas keskel Kuu ja tähed Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 649 (10)
31881 945 C1b2 Laut lambid täus, keräpääge oinas kespaigan Kuu ja tähe Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (32)
31882 945 C1b2 & Laut lambid täüs, keräpääge oinas kespaigan Taevatähed ja kuu Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (95)
31883 945 C1b3 & Laut täüs valgit lambit, suur kerapääga oonas kesken Taivatähe ja kuu Võn 1889 J. Kripson H II 29, 786 (43)
31884 945 C1b4 & Suur laut lambit täis, üts keräpääga oinas keskel Taivatähe ja kuu Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (50)
31885 945 C2a Laut lambid täis, kerapeaga sõnn keskel Tähed, kuu Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (38)
31886 945 C2a & Laut lambid täis, kerapääga sõnn keskel Taevatähed ja kuu Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (71)
31887 945 C2b & Laudatäüs lambit, keräpääga sõnn keskehn Kuu ja taivatähe Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (59)
31888 945 D1 & Laut lambid täis, kerasarvega sõnn keset lauta Kuu ja taevatähed Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (28)
31889 945 D2a1 & Laut lambid täis, kerasarvega oinas keskel Tähed ja kuu Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (115)
31890 945 D2a1 Laut lambaid täis, kerasarvega oinas keskes Taevatähed ja kuu Hel 1890 J. Keernik E 395 (6)
31891 945 D2a1 Laut lambaid täis, kerasarvedega oinas keskes Tähed, kuu keskpaigas San? 1889 P. Roose H II 31, 698 (4)
31892 945 D2a1 Laut lambaid täis, kerasarviga oinas keskel Tähed, kuu San 1967 H. Kukk RKM II 245, 539 (263)
31893 945 D2a1 Laut lambit täis, kerasarviga oinas keskel Taevas, tähe ja kuu Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (96)
31894 945 D2a1 Laut lambid täis, keräsarviga oinas keskel Tähe ja kuu Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 445 (42)
31895 945 D2a1 Laut lambid täis, keräsarviga oinas keskel Taevas tähti täis, keräsarviga kuu keskel Pär 1911 A. Karu E 47864
31896 945 D2a1 Laut lambit täis, keräsarviga oinas keskel Taivatähe, kuu Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (58)
31897 945 D2a1 Laut lambid täis, kerasarvige oinas keskel Tähe ja kuu San 1895 J. Kuldsep E 19086 (69)
31898 945 D2a1 Laut lambid täis, keräsarvige oinas keskel Kuu ja tähe Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (108)
31899 945 D2a1 Laut lambid täüs, keräsarvige oinas keskel Kuu ja tähe San 1888 K. Gross H II 31, 808 (67)
31900 945 D2a2* Laut lambu täis ja kerasarviga oinas keskel Kuu ja tähed Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (66)
31901 945 D2a2* Laut on lambid täis ja kerasarvi oinas keskel Kuu ja tähed San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 165 (27)
31902 945 D2a2* & Lamba laut täis, kerasarvige oinas keskel Taivatähe, kuu keskel Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (9)
31903 945 D2a3* & Laadatäüs lambit, keräsarviga oinas keskeh Kuu ja taivatähe Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (27)
31904 945 D2a3* Laudatäüs lambit, keräsarviga oinas kespaigah Kuu Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (53)
31905 945 D2a3* Laudatäüs lambit, keräsarviga oinas keskpaigah Tähe' ja kuu Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (33)
31906 945 D2a4 & Palju lambid laudan, kerasarviga oinas keskel Tähed ja kuu Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (146)
31907 945 D2b & Laut lambid täus, keertsarvege oinas keskel Tähistaevas ja kuu Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 21 (98)
31908 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (139)
31909 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (75)
31910 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (80)
31911 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (8)
31912 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (23)
31913 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (25)
31914 945 E1a1 & Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (87)
31915 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Kär 1890 K. Loiken H III 5, 98 (31)
31916 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (83)
31917 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevakuu tähtedega Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (19)
31918 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Ksi 1892 J. Marmor H II 43, 569 (1)
31919 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Hls 1893 O. Sapas E 3355 (6)
31920 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (3)
31921 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed taevas Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (7)
31922 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (101)
31923 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (14)
31924 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554 (79)
31925 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Tähed, kuu Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (37)
31926 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevas tähti täis, kuu keskel Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (62)
31927 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Taevatähed, kuu Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 500 (19)
31928 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Taevatähed, kuu Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (95)
31929 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed taevas KJn 1870 J. Tiedemann E 141 (116)
31930 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Taivas, tähe, kuu Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (8)
31931 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (44)
31932 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (61)
31933 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (21)
31934 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (7)
31935 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Kuu ja taevatähed Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (19)
31936 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (23)
31937 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (29)
31938 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Hel 1891 J. Lammas E 422 (641)
31939 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Kuu Hls 1893 M. Kuum E 1375 (11)
31940 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Taevatähed Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (43)
31941 945 E1a1 Laut lambid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (118)
31942 945 E1a1 Laut lambid täis, keräoenas keskel Taevatähed, kuu Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (22)
31943 945 E1a1 Laut lambid täüs, keräoinas keskel Kuu ja taevatähed Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417 (5)
31944 945 E1a1 Laut lambid täüs, keräoinas keskel Laut – taevas, lamba – tähe, keräoinas – kuu Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 71 (1)
31945 945 E1a1 Laut lambid täüs, keräoinas keskel Tähed ja kuu Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (63)
31946 945 E1a1 Laut lambit täis, keraoinas keskel Taevas, kuu tähtedega Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (4)
31947 945 E1a1 Laut lambit täis, keraoinas keskel Kuu tähtiga Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (38)
31948 945 E1a1 Laut lambit täis, keräoenas keskel Taevatähed ja kuu Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (207)
31949 945 E1a1 Laut lambi täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (20)
31950 945 E1a1 Laut lambaid täis, keraoinas keskel Kuu Han 1894 P. Einbluth H III 18, 169 (12)
31951 945 E1a1 Laut lambud täis, keraoinas keskel Kausis tangupuder võisilmaga keskel Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
31952 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (17)
31953 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (120)
31954 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Tähed ja kuu Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (8)
31955 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (127)
31956 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (56)
31957 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (92)
31958 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (21)
31959 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (19)
31960 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoenas keskel Kuu ja tähed Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (14)
31961 945 E1a1 Laut lammid täis, keraoenas keskel Kuu ja taebatähed SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (9)
31962 945 E1a2 Laut lambaid täis ja keraoinas keskel Kuu ja taevatähed Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 675 (37)
31963 945 E1a2 Laut lambaid täis ja keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Vil 1893 J. Täht E 7374 (2)
31964 945 E1a2 Laut lambaid täis ja keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Kos 1930 S. Veske E 64971 (163)
31965 945 E1a2 Laut lambaid täis ja keraoinas keskel Ahjuroop Saa 1933 J. Seeman E 85457/8 (25)
31966 945 E1a2 Laut lambid täis ja keraoinas keskel Taevatähed, kuu keskel MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (9)
31967 945 E1a2 Laut lambid täis ja keraoinas keskel Taevas tähti täis, kuu keskel Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (61)
31968 945 E1a2 Laut lambit täis ja keraoinas kesken Kuu om kesken ja tähe ümbre Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (19)
31969 945 E1a2 & Laut lammid täis ja keraoinas keskel Taevatähed ja kuu Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (33)
31970 945 E1a3* & Kõik laut lammid täis, keräõenas keskel Kuu ja tähed Kod 1940 A. Univere KKI WS
31971 945 E1a3* Lambit laut täüs, kerioinas kesken Kuu Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (59)
31972 945 E1a4 & Laut valgeid lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (28)
31973 945 E1a4 Laut valged lambud täis, keraõinas keskel Hambad ja keel Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 30 (43)
31974 945 E1a5+ & Laut kuldseid lambaid täis, keraoinas keskel Kuu ja tähed Vig 1928 L. Johnson A 10263 (15)
31975 945 E1a5+ Laut täis keralambaid, keraoinas keskel Kuu Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (10)
31976 945 E1b & Laut lambid täis, keeruoinas keskel Taevatähed ja kuu Pal 1888 E. Uus H II 27, 512 (20)
31977 945 E1c1 Laudatäis lambaid, keraoinas keskel Kuu ja tähed Plv 1893 J. Melzov E 8383 (11)
31978 945 E1c1 Laudatäis lambaid, keräoinas keskel Leivad ahjus, kukkel keskel Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (9)
31979 945 E1c1 Laut täis lambaid, keraoinas keskes Taevatähed, kuu Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (66)
31980 945 E1c1 & Laudatäus lambid, keräoinas keskel Õpetaja kirikun; kuu taivan Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (94)
31981 945 E1c1 Laudatäüs lambid, keräoinas keskel Kirik Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (17)
31982 945 E1c1 Laudatäüs lambid, keräoonas keskel Kuu ja taivatähe Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (12)
31983 945 E1c1 Laudatäüs lambid, keräoinas keskeh Tähe' taivah ja kuu Se 1929–1930 E. Põllula S 17890 (22)
31984 945 E1c1 Laudatäüs lambid, keräoinas keskeh Taevatähe ja kuu Se 1934 N. Oinas S 83211 (28)
31985 945 E1c1 Laudatäüs lambit, keräoinas keskeh Taivatähe' Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 342 (53)
31986 945 E1c1 Laudatäüs lambit, keraoinas keskeh Taivatähed ja kuu Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 654 (67)
31987 945 E1c1 Laudatäüs lambit, keräoinas keskeh Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 4
31988 945 E1c1 Laudatäüs lambet, keräoinas keskel Taivatähe' ja kuu Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (35)
31989 945 E1c2 Laadatäis lambid, keräoinas keskpaigah Kuu ja tähed Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 360
31990 945 E1c2 Laudatäüs lambit, keräoinas keskpaigah Hambad ja keel Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 55 (72)
31991 945 E1c2 Laudatäüs lambit, keräoinas keskpaigah Kuu ja tähe' Se 1927 M. Pihlapuu S 1934 (57)
31992 945 E1c2 Laudatäüs lambit, keräoinas keskpaigah Se 1928 T. Haak S 4349 (83)
31993 945 E1c2 & Laudatäüs lambit, keräoinas kespaigah Taevatähed ja kuu Se 1937 N. Ress ERA II 163, 47 (53)
31994 945 E1c2 Laudatäüs lambet, keräoinas kespaigah Tähe' taivah ja kuu kespaigah Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (103)
31995 945 E1d & Laudatäüs lambeid, kiirdoinas keskel Taivatähe, kuu Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (37)
31996 945 E1e & Laut valgeid lambud täis, kahekerane oinas keskel Taevatähed ja kuu Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (73)
31997 945 E1f+ & Suur kari lambid, keraoinas keskpaigal Tähed ja kuu Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 196 (11)
31998 945 E1f+ Lambakari lae pääl, keraõinas keskel Kuu ja taevatähed Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 606 (23)
31999 945 E1f+ Kuldkari sinise aasa pääl, keraoinas keskel Tähed ja kuu Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 36 (103)
32000 945 E1f+ & Sulutäüs lambit, keräoinas keskel Kuu ja tähe Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (23)